Sunteți pe pagina 1din 6

Programul Naional de Dezvoltare Rural

Msura 313 ncurajarea activitilor turistice

FINANATOR: Uniunea European i Guvernul Romniei prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale- Agenia de Pli pentru Dezvolarea Rural i Pescuit (APDRP). OBIECTIVUL PROGRAMULUI: Obiective specifice: o o o o o o o Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special Creterea valorii adugate n activitai de turism; Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice; Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor; Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic; Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic; Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele pentru tineri i femei;

Obiective operaionale:

naturale de interes turistic. SOLICITANI ELIGIBILI: Micro-ntreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004; Persoane fizice (nenregistrate ca ageni economici) care se vor angaja ca pna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microntreprindere; Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale n vigoare; ONG-uri, definite conform legislatiei nationale n vigoare.

ACTIVITI ELIGIBILE: Investiii n infrastructura de primire turistic: o Construcia, modernizarea, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice i alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-ntreprindere) avnd pn la 15 camere; o Pentru investiii n structuri de primire turistice altele dect cele de agroturism, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 flori / stele; Investiii n activiti recreaionale: o Investiii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de structura de primire turistic; Investiii n infrastructura la scar mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.:

o o o

Construirea, modernizarea i dotarea centrelor locale de informare n scopul promovrii, prezentrii i vizitrii turistice; Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spaiul rural, conectate la sistemele regionale i naionale; Investiii legate de nfiinarea i amenajarea de trasee tematice (ex: drumul vinului, al olritului, cioplitorilor n lemn, etc.).

Dezvoltarea i/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural: o Elaborare de materiale promoionale precum prima editare a materialelor n scopul promovrii aciunilor turistice: brouri de prezentare, panouri de informare, etc.

CONDIII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA FINANRII Micro-ntreprinderile, att cele existente ct si cele nou nfiintate trebuie sa fie nregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect n spatiul rural (att sediul social, ct si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate n mediul rural); Micro-ntreprinderea sa nu fie n dificultate; Pentru investitii noi, modernizare si extindere n cazul structurilor de primire turistice rurale, altele dect cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 flori/stele; Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala; Pentru investitiile noi n structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv n structuri de primire agroturistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp2 n vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural; Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional n circuitul turistic; Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale / marketing sau n acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta / cursuri de formare profesionala absolvite cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobndeasca pna la efectuarea ultimei plati; Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective; Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor n perimetrul ariilor protejate; Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani; Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; Beneficiarul care si propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat decatre acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pna la 3 ani fiscali.

CHELTUIELI NEELIGIBILE Impozite i taxe fiscale; Costuri operaionale, inclusiv costuri de ntreinere i chirie; Comisioane bancare, costurile garaniilor i cheltuieli similare; Achiziionare de echipament second-hand; Investiii realizate de fermierii care au ca activitate de baz pescuitul i/sau acvacultura; Achiziionarea cailor pentru curse i competiii; Cheltuieli generate de activitile de cretere a cailor; Achiziionarea de teren/cldiri; Achiziia de mijloace de transport pentru uz personal; Achiziia de vehicule pentru transportul rutier de mrfuri pentru a presta servicii de transport n numele terilor i de mijloace de transport pentru persoane, ca i activitate principal; TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real i definitiv suportat de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare associate contului euro APDRP; Contribuia n natur; Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurare, etc.; Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri i a studiilor de fezabilitate; Costuri privind nchirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente.

VOLUMUL MAXIM AL FINANRII: Pentru investiiile n interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va depsi valoarea de 200.000 Euro/proiect; Pentru investiiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pn la:

o o

70% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va depi 70.000 Euro/proiect n cazul proiectelor de investiii n agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va depi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiii n turismul rural.

DOCUMENTE NECESARE
pentru obinerea finanrii nerambursabile prin msura 313 1. - Studiu de fezabilitate

sau
- Memoriu justificativ 2. - Bilanul din anul precedent nsoit de Contul de profit i pierderi, inclusiv formularele 30 si 40

sau
- Declaraie special prvind veniturile realizate (formularul 200, 221 sau 204), nregistrat la Administraia Fiscal pentru PFA, AF, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale

sau
- Declaraia de inactivitate, nregistrat la Administraia Financiar dup caz 3. 4. 5. Certificat de urbanism sau Autorizaie de construcie pentru proiecte care prevd construcii i Avizul privind respectarea criteriului de incadrare in specificul architectural local Inventarul domeniului public/privat i Avizul administratorului terenului pentru comune i ADI-uri sau ONG-uri de utilitate public Documente care atest dreptul de proprietate asupra cldirii/terenurilui sau contracte de concesiune (pe o durata de minim 10 ani) pentru ONG-uri, Micro-ntreprinderi sau Persoane fizice 6. 7. 8. 9. Adeverin sau Acordul de mediu nsoit de studiul de impact dup caz Avizul sanitar sau notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena Aviz sanitar-veterinar Autorizaiile de funcionare de mediu, sanitar, sanitar- veterinar pentru unitatile care se modernizeaza 10. Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente dup caz 11. Hotarrea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului pentru comune i ADI sau declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului pentru ONG-uri 12. Angajamentul c vor asigura mentenana investiiei, pe o perioad de cel puin 5 ani pentru alte categorii de solicitani eligibil 13. Certificat de nregistrare fiscal 14. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului

15. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se oblig s se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) n termen de 30 zile lucrtoare de la data primirii notificrii privind selectarea cererii de finanare i semnarea contractului de finanare 16. ncheierea privind nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor, i Actul constitutiv pentru ONG 17. Act de nfiinare i statutul Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar pentru ADI-uri 18. Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria microintreprinderilor 19. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul are capital 100% privat, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare,, reorganizare judiciara sau faliment 20. Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plii la ultima cerere de plat pentru solicitanii care au beneficiat de SAPARD/FEADR i au finalizat proiectul 21. Raport asupra utilizarii altor programe de finanare nerambursabil 22. Cazier judiciar al reprezentantului legal de proiect 23. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal 24. Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea suresei de cofinantare 25. Document de la banc/trezorie cu datele de identificare ale bncii/trezoriei i ale contului aferent proiectului FEADR 26. Certificate de atestare fiscal 27. Graficul de esalonare a datoriilor dup caz 28. Cazierul fiscal 29. Graficul de rambursare a datoriilor ctre bnci i document de la banc pentru certificarea respectrii graficului de rmbursare dup caz 30. Situaia achiziiilor publice efectuate pn la depunerea Cererii de Finanare, pentru solicitanii publici 31. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la nencadrarea n categoria firma in dificultate - dup caz 32. Aviz specific privind amplasamentul i funcionarea obiectivului 33. Certificat de clasificare 34. Copie dup diplom de studii sau dovada deinerii de aptitudini manageriale/marketing sau n acord cu activitatea propus prin proiect sau declaratie pe proprie raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului 35. Document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din care s reisa nscrierea n registrul fermelor, pentru suprafee egale sau mai mari de 1 hectar sau Extras din Registrul Agricol emis de Primriile locale, pentru suprafee mai mici de 1 hectar pentru investitii in agroturism 36. Plan de ncadrare n zon 37. Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investiional n circuitul turistic 38. Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului prvind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis 39. Angajamenii solicitantului c structura de primire turistic va fi amenajat cu obiecte tradiionale de marc, nregistrate la OSIM

40. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va realiza prima editare a materialelor in scopul promovarii activitatilor turistice: brosuri de prezentarem panouri de informare ... 41. Adresa emis de Consiliul judeean/ADR care s confirme c investiia se ncadreaz ntr-o strategie de dezvoltare local sau judeean dup caz 42. Imputernicire legalizata sau Decizie de numire sau Procura speciala a reprezentantului legal in care acesta nu este administratorul societatii 43. Alte documente justificative, avize

INFORMATII SUPLIMENTARE Va rugam sa accesati pagina oficiala a Autoritatii de Management pentru informatii suplimentare si actualizate: www.madr.ro sau www.apdrp.ro

S-ar putea să vă placă și