Sunteți pe pagina 1din 7

INSTALA II DE PROTEC IE CONTRA TR SNETULUI - PARATR SNETE

Pentru realizarea corect a unei instala ii de protec ie mpotriva tr snetelor trebuie intocmit un mic studiu prealabil pentru determina nivelul de protectie in conformitate cu Normativul romnesc I 20 -2000, amplasarea optima a sistemului de captare, traseul conductorului de coborire si a prizei de pamnt. In plus, trebuie inut seama de protectia instalatiilor electrice impotriva impulsului electromagnetic generat de tr snet, acest aspect nu poate fi ignorat, din simplul motiv ca efectul indirect al unei lovituri de trasnet, intr -o instalatie de paratr snet va induce in instalatia electrica a cladirii protejate supratensiuni periculoase care pot distruge echipamente si aparate. Din acest motiv recomandam montarea unor dispozitivele de protectie la su pratensiuni, pentru a realiza o protectie completa. Instala ii de protec ie contra tr snetului, IPT, sunt acele instala ii care servesc pentru protec ia mpotriva efectelor directe ale loviturilor de tr snet i care sunt alc tuite din urm toarele elemente: - elemente de captare - elemente de coborre - priza de p mnt 1. Tr snetul i efectele sale Tr snetul reprezint o desc rcare electric ntre un nor nc rcat cu sarcin electric i p mnt. Desc rcarea se produce prin scurgerea sarcini i electrice a norului, de regul negativ spre p mnt. Fenomenul ncepe prin ionizarea aerului datorit intensit ii cmpului electric care atinge o valoare critic de 200kV/cm la concentr ri mari de sarcini

electrice. Tr snetul se dezvolt apoi ca urmare a diferen ei mari de poten ial, de ordinul milioanelor de vol i dintre nor i p mnt. Perioadele desc rc rii tr snetului sunt ar tate schematic n figura 1 n faza preliminar are loc o desc rcare incomplet prin efluvii n care canalul luminos (liderul) s e dezvolt relativ ncet i este nconjurat de o zon cu sarcini electrice de o anumit polaritate. Pe m sur ce canalul lider se aproprie de p mnt, sarcina electric ionizat din atmosfer atrage din p mnt o sarcin de sens contrar care se concentreaz pe p r ile proeminente de la suprafa a

p mntului. Aceste p r i proeminente aflate n zona de cmp foarte intens din fa a canalului de lider favorizeaz un alt fenomen de desc rcare electric dinspre p mnt spre nor (strimer de ntmpinare). Faza desc rc rii principale are loc n momentul atingerii liderului cu strimerul de ntmpinare, fenomen ce este nso it de o lumin intens puternic. n cazul construc iilor civile desc rcarea prin tr snet are o particularitate important . Cnd n l imea construc iilor este de pn la 30m, lungimea stimerului de ntmpinare este de c iva metri, iar cnd n l imea construc iei este n jur de 100m lungimea strimerului are valoarea de 30 40m 2. Determinarea zonei de protec ie a t r snetului Paratr snetele pot fi verticale sau orizontale. Referitor la paratr snetele verticale s-a stabilit c nu conteaz forma vrfului ci n l imea i legarea lui sigur la o priz de p mnt cu rezisten de dispersie ct mai mic . La trecea deasupra lui a unui nor cu sarcin negativ , paratr snetul, care are poten ialul p mntului i care are o anumit n l ime deasupra solului, se ncarc cu sarcin pozitiv prin induc ie electrostatic . Intensitatea cmpului electric la vrful paratr snetul ui este foarte mare. Aceasta favorizeaz formarea unui canal de desc rcare (strimer de ntmpinare) dinspre paratr snet spre nor, care va ntlni canalul ionizat (lider) ce se dezvolt de la nor spre paratr snet, orientnd lovitura de tr snet spre paratr s net. i un sunet

Zona de protec ie este spa iul din jurul unui paratr snet n care probabilitatea loviturilor directe este nul .. Construc ia de protejat trebuie s fie cuprins complet n acest zon . 3 Compunerea instala iilor de paratr snet 3.1 Elemente de captare Drept elemente de captare se folosesc cu preg dere p r ile metalice ale cl dirilor dac cl dirile sunt: - cu structura complet metalic , avnd continuitatea electric asigurat , - cu acoperi ul din tabl cu grosimea de minim 0, 5mm mbinat prin f l uire, nituire, lipire sau alte procedee prin care se realizeaz continuitate electric sigur sau cu acoperi ul din materiale izolante electric montate pe schelete metalice prinse prin elemente de fixare metalice montate la distan e fixe. - co urile metalice mpreun cu cablurile de ancorare care se pot lega la elementele metalice din p mnt. Dac aceste condi ii nu pot fi satisf cute, construc iile vor fi prev zute cu conductoare de captare care pot fi metalice sau dispozitive cu amorsare continua montate pe cl dirile respective, n locurile n care probabilitatea loviturilor de tr snet este cea mai mare. Tipul sistemului de dispunere a conductelor de captare pe acoperi se alege dup forma i tipul acoperi ului, astfel: - sistemul re ea (cu ochiuri de 20x20m normal sau 10x10m nt rit) se folose te la acoperi urile plate cu 1 sau 2 pante la care coama acoperi ului dep e te marginea acestuia cu cel mult 1m, Fig 8.7). - sistemul de coam (de creast ), se folose te la acoperi urile cu pante, sau cu sheduri de coam , la care coama acoperi ului dep e te marginea sa cu mai mult de 1m. - sistemul cu tij , (captator) se folose te pentru acoperi urile n form de cort sau cu coam scurt , pentru elementele proeminente ale construc ilor sau pentru construc ii n form de turn sau alte cazuri similare. - combinat, la acoperi urile complexe. De ex. co urile nemetalice care ies din planul acoperi ului vor fi prev zute cu ram metalic din OL minim 70 X8mm, pe care se fixeaz tije din OL Zn * 20mm, n l imea 1m, la intervale de 2,55m. - dispozitivul cu amorsare automata difer de tija metalic de captare prin faptul c

creeaz artificial o ionizare suplimentar la vrful s u. Cnd exist condi ii de t r snet, datorit acumul rii de sarcinii, reac ioneaz primul, naintea tuturor dispozitivelor de captare vecine, asigurnd o zon de protec ie superioar tijei de captare simple. 3.2 Elemente de coborre Ca elemente de coborre se folo sesc cu prioritate elementele metalice ale construc iei respective, cum ar fi: - scheletul metalic, arm turile metalice sau pere ii metalici ai construc iei, care ndeplinesc condi iile de sec iune i continuitate electric , dac pot nlocui num rul de coborri principale n propor ie de 100%. - elemente metalice verticale (conducte de ap , de nc lzire, sc ri de incendiu, burlane de scurgere, etc.), care pot nlocui 50% din num rul de coborri necesar, cu condi ia s asigure o continuitate sigur instalate pe exteriorul cl dirii. Num rul i dispunerea coborrilor sunt n func ie de forma i dimensiunile acoperi ului, astfel pentru c l diri avnd: - lungimea < 12m, se monteaz dou coborri, dispuse pe diagonal - lungimea " 12m, se monteaz patru coborri, dispuse n Z Conductoarele de coborre se vor poza aparent pe exteriorul cl dirii. Se admite i montarea ngropat sub materialul de finisaj a 50% din coborri la construc iile din lemn, c r mid sudat . 3.3 Priza de p mnt n mod obi nuit priza de p mnt pentru ins tala ia de paratr snet poate fi comun cu priza de p mnt aferent instala iei de protec ie mpotriva electrocut rilor. Valoarea rezisten ei de dispersie a prizei de p mnt n acest caz va fi mai mic de 1 ohm. Cnd nu este posibil se prevede o pri z de p mnt proprie cu prec dere natural sau artifricial . Aceast priz se monteaz la minim 1,5m i maxim 5m de funda ia cl dirii i va fi ngropat la 0,5m adncime. Rezisten a de dispersie a prizei de p mnt, dac aceasta este numai pentru instala ii paratr snet va fi: - Priz natural 5 ohmi, - Priz artificial 10 ohmi, Elementele de captare se monteaz la priza de p mnt prin piese metalice i beton nearmat, cu protec ie fa de materialele combustibile i mbinare i o sec iune minim de 100mm2. Dac aceste condi ii nu pot fi ndeplinite se pot monta conductoare metalice

numite de separa ie care sunt fixate cu uruburi i care se pot decupla atunci c nd se face m surarea prizei de p mnt

Conductorul din OL Zn 25X4mm, pentru cele dou coborri va fi pozat aparent pe peretele exterior al casei cu piese de fixare. Se va lega la priza de p mnt prin intermediul pieselor de separa ie. Materiale: - Tij de captare vertical , cu vrf ascu it montat pe co , OlZn rotund, * = 10mm, l = 3m....... .1buc - Conductor de captare, orizontal, montat pe coama casei, OlZn 25x4mm................................. 30m - Conductor de coborre, montat aparent pe pere ii exteriori, OlZn 25x4mm...............................12m - Priz de p mnt, montat n apropierea casei, la minim 1,5m i maxim 5m de pere ii exteriori, format din conductor OlZn 25x4mm i electrozi din eav din OlZn 2 (num rul de electrozi se alege pn cnd valorea de dispersie a prizei de p mnt este mai mic de 10 ohmi)................1ans - Pies de separa ie .......................................................................................................... .............3buc

4.2. Paratr snet pentru o cas folosind ca element de captare dispozitiv de amorsare (PDA - DAT CONTROLER PLUS) Func ionarea unu paratr snet cu dispozitiv de amorsare, PDA, se bazeaz pe acumularea artificial a sarcinilor electrice realiznd u n traseu ascedent n avans pentru a ntln traseul descedent al tr snetului. Exist patru tipuri de PDA: radioactiv, cu declan are electronic , piezo -electric, cu profil special. Spa iul nu ne permite s detaliem cele patru tipuri de paratr snete PDA. Trebuie s amintim ca avantaj simplitatea instala iei iar ca dezavantaje: pre ul (pre ul unui PDA este n jur de 1000eu) ct i faptul ca n anumite cazuri, existen a ploii, a ninsorii, a ghe ii, contaminarea atmosferic , sau al i factori din mediul ambian t, pun n contact electric cele dou arm turi, anulnd ac iunea dispozitivului de amorsare i transformnd un produs de nalt tehnologie ntr -o simpl tij . n tabelul de mai jos se prezint cteva tipul de paratr snet cu dispozitiv de amorsare STAR. Celelalte elemente ale instala iei de protec ie sunt identice cu cele de la paratr snetele clasice. Comparnd cele dou sisteme de protec ie, se pot trage urm toarele concluzii: o sistemul clasic, conven ional: - este relativ ieftin, (pentru exemplul prezentat pre ul nedep ind valoarea de 1800lei) - rezistent n timp - fiabil - u or de realizat, nu necesit cuno tiin e deosebite, o sistemul PDA - pre ul pentru un dispozitiv cu amorsare, PDA, pentru o cas , este n jur de 1000eu - este garantat pentru cinci ani - defectarea dispozitivului n anumite condi ii atmosferice - este indicat pentru cladiri mai mari Pentru a realiza o protec ie complet , att mpotriva loviturilor directe ct i mpotriv efectelor indirecte (supratensiuni) instala ia electric aferent casei trebuie completat cu desc rc toarele de supratensiuni. Acestea se monteaz n tabloul electric i realizeaz o protec ie complet la supratensiunile atmosferice. Recomand m montarea acestor dispozitive de protec ie la supratensiuni i la casele vecine, chiar dac acestea nu sunt prevazute cu paratr snete. Proiectarea i realizarea unei instala ii de protec ii mpotriva efectelor directe ale tr snetelor

trebuie efectuat de personal calificat care va trebui s elibereze un Raport de incercare al prizei de p mnt.