1.comparatie intre 2 unitatti de relief 2.Dunarea 3.De enumerat grupele de rauri cu colectorii principali 4.Lacurile 5.

Clasificarea asezarilor rurale dupa nr de loc. dupa modul de distribuire al go spodariilor 6.Asezari urbane,clasificarea oraselor dupa vechime 7.Judetele+ resedintele de judet 8.Agricultura(cultura plantelor & cresterea animalelor) 9.Industria extractiva si Industria energiei electrice 10.De definit termenii:a)bilantul natural b)bilantul migratoriu c)lac antropic d)vatra e)mosie f)avicultura g)sericicultura