Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE VERIFICARE

A).ALEGETI RASPUNSUL CORECT:


1. Alcoolii sunt compusi hidroxilici in care gruparea hidroxil se leaga de un atom de carbon al unei legaturi: a. simple b. duble c. triple d. din nucleul benzenic 2. Alcool tertiar este:

a. b. c.

d. 3. Denumirea corecta a alcolului ce provine de la metan prin inlocuirea unui atom de hidrogen cu o grupare hidroxil este: a. alcool metilic b. etanol c. metanol d. alcool metilic si metanol 4. Alcoolul cu formula

5.

are urmatoarea denumire: a. alcool izobutilic b. butandiol c. 2,3-butandiol d. Pentanol Alcoolul cu formula moleculara C5H12O are masa moleculara egala cu: a. 88 b. 80 c. 72 d. 90

6.Completai urmtorul tabel :

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

FORMULA ALCOOLI

DENUMIRE

TIP DE ALCOOL

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

B)Scrieti structura urmatorilor radicali: metil, etil, propil, n-butil, sec-butil, tert-butil,
alil, benzil

C) Scrieti ecuatiile reactiilor chimice dintre:

D).Un alcool monohidroxilic saturat conine 18,18% O.Ce formul molecular are
alcoolul?

E). Red irul de ecuaii corespunztor transformrilor: a) eten-etanol-etanal b) etin-etanal c) glucoz etanol-acid etanoic

!Not:
-Toate subiectele sunt obligatorii -fiecare subiect este notat astfel: subiectul A-4 puncte(0,5 subiectul 1,2,3,4,5 i 1,5 subiectul 6) subiectul B-1,5 puncte subiectul C-1,5 puncte subiectul D- 1 punct subiectul E-1 punct -se acord un punct din oficiu.

SUCCES!