Sunteți pe pagina 1din 148
REGIA AUTONOMA DE ELECTRICITATE - RENEL PE 119/90 NORME DE PROTECTIE A MUNCII _ PENTRU ACTIVITATI IN INSTALATII ELECTRICE EDITIA AIV-A - 1991 - REGIA AUTONOMA DE ELECTRICITATE ~ RENEL [Fetono | NORME DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU ACTIVITATI IN INSTALATIL ELECTRICE (Aprobate cu Oxdinul MEE. ne. 992 din 25 noiembrle 1989, tn bata avizelor CTE al MEE. a 82/1989 st CTE al Ministeratol Muneii —Secfiunea Prolectia Munell nr, 11/1000) EDITIA A VFA ICEMENERS Bucuresti = 1991 ee Te he ene mee ony nace Ep en te aoe Gap en Bo (pines neve om nehatorrs ce cietiate Sala incil 91 Protectiei Sociale — DPM gi 18CSPan, Bee Corto doles: ing Vee crgaia — Ra tng evaertuneu = eNictoees PS esponsibil de icra: ing: Vier tagie — DGD -- ST Nord Prozentele precipi repreaintd 0 eile (0 Vi) revit alata eNornsfor de protec & anell pentru ait ebctrices BE 1) 1082 if, Teraten fost elabocatS do ottea un eolecty de speciae & fin unio Saterecate cin endl Yostului MEE, aaa ih RUNEH, eu consultarea octualuli Minister al Made olesjel cine Dnpantamental Protectel Mut Normele cupriad reqlementiet pent ectiiti tm insta- Tate eoctice do prosucor, anspor ata fel lection peciice FENN, dar epleblle 41 alte lst ei clectrce sinitao inctezent de apartenena for. 4 Normele se adreseaz8 fnteegulut personel angrenst 190 ile de explontare-renea(i, consruritimanta, st cece fae-prolectate. In nsaloile. electric. Lucrarenrmeazi « Hee nn Iarpir In procen de fore i nding se Sle, studenjir st cadrelorddatice din tava profes nal eal superior de spgdaltte, precum sh a lectelloe fi particinantilor la eursurile de perfoctionare a electricienslor $i personetull teat, Principalale modificint gl eampletart co s-au adus norme- Aor, prin nous edit, constau in urmatoarele 1 Modificori in cee ce priveste structurares. prevedertion din rorme ~ redaciarea normelor ip dou plr{t distinete, una gene alt, aplcnbild ia toate Instalafile electsie, st una, specifies,