Sunteți pe pagina 1din 2

.

I
Creiind o culturli splendidli, opulentli, Moghulii au unit aproape tot sub-continentul indian sub conducerea lor. Chiar 'in declin, prestigiul lor i-a plasat 'in centrul opozitiei fatli de noii stlipiini ai Indiei -eng'ezii.
An 1398, imp~ratul mongol. Timur a p~truns
in India ~i a devastat Delhi. Apoi, a mers mai departe, dar, dup~ invazia sa, sultanii din Delhi nu au redobandit autoritatea asupra nQrdului Indiei. Nu a existat nici un mare imperiu in sub-continentul indian, pan~ cand un urma~ allui Timur, Babur, a fondat dinastia Moghul. Primul imparat Dup1l o copilarie plin1l de pericole, Babur s-a proclamat conduc1ltorul Kabul-ului In Afganistan.)Tarat 1n mijlocul conflictelor unei Indii dezbinate, acesta l-a lnfrant pe sultanul din Delhi'la Panipat (1526), iar In urm1ltorii patru ani a continuat s1l cucereasc1l nordul Indiei, ajungand pana la Bihar, In est. De~i mongol, ("Moghul" este echivalentul persan al cuvantului "mongol"), Babur avea o cultur1l turc1l ~i persan1l, scriind memorii ~i contribuind la 1mbog1ltirea traditiilor indiene, prin preocup1lrile sale pentru poezia persan1l $i gr1ldin1lrit.
O Babur, primul imparat indian din dinastia Moghul, supravegheaza aranjarea Gradinii Fidelita1ii in Kabul, 1 508. Babur a fost un barbat sofisticat, un poet ~i un scriitor distins. Aceasta ilustra1ie face parte din opera sa, Memorii.

5 ~ ~ ~ "' ~ 5

O Ora~ul regal Fatehpur-Sikri, a~a cum este el astazi. Ora~ul a fost ridicat de Akbar, al treilea imparat din dinastia Moghul, in cinstea pustnicului Salin Chisti, care a prezis na~terea celor trei fii ai lui Akbar, unul dintre ei devenind imparatul Jahangir . Cu toate ca Fatehpur era ora~ul preferat allui Akbar, acesta a trebuit sa fie abandonat din cauza proastei alimentari cu apa.

Imperiullui Babur nu avea r~d~cini adiinci In India, iar dup~ moartea sa, a reu~it s~ scape de autoritatea extravagantului sau fiu Humayun (1530-56). Piin~ In 1542, Humayun era pe punctul ae a se exila In Persia ~i singurul sau fiu, viitorullmparat Akbar, s-a nascut In timpul acestei cal~torii. in mod remarcabil, Humayun a reu~it sa-~i recupereze tronul cu putin timp Inainte de a muri, iar Akbar l-a urmat la tron, f~ra ca cineva s~ i se opun~.
f :t Domnia lui Akbar o Cel mai celebru dintre toti Moghulii, Akbar -. (1556-1605), a fost un mare cuceritor ~i ~ sustin~tor al picturii In miniatura ~i a altor arte ~ t care au Inflorit In aceasta perioada. Armatele ~ sale au ocupat nordul, piina la Bengal (Bangladesh-ul de azi), ~i au extins frontierele . imperiului piin~ In centrul Indiei. insa, o realizare ~i mai importanta a fost ordinea sociala ~i religioas~ creat~ de Akbar. in locul tiranicului stil nomad de impunere a taxelor, Akbar a introdus taxe fixe, egale, colectate de functionari pl~titi ~i nu de nobili care pradau. in consecint~, 1;:lranimea prosa perat, In timp ce functionarii erau nemultumiti, dar nu erau In stare sa-i incite pe semenii lor Impotriva Imp~ratului. Cu toate ca Moghulii erau musulmani, Akbar i-a scutit pe cei care

O Shah jahan ~i unul dintre fii sai intr-o pictura din secolul al XVII-Iea. Imperiul a atins apogeul in timpul lui Shah jahan care ~i-a ucis to,i rivalii la tron de sex masculin.

nu faceau parte dincindurile musulmanilar de taxa electarala pe care trebuiau sa a plateasca de abicei ~i i-a pramavat pe hindu~li abili care serveau in administratie. Aceastaa fast a mi~care politica inteligenta, prin care s-a creat un grup de persaane ce datarau pazitlile In care se aflau daar lui Akbar, eliminand de asemenea resentimentele papulatiei hinduse fata de canducereaMaghula. Akbar lnsu~i s-a casatarit cu flica celui mai puternic rege hindus din
161

INDIA

MOGULILOR

O Pictura din secolul al XVII-Iea reprezentand prin1ii din dinastia Moghul jucand polo. Jocul a fost ad us din Persia.

O Sfar~itul dinastiei Moghul. Bahadur Shah al II-Iea, imparat titular al Indiei pana in 1837 , se preda englezilor dupa revolta indiana din 1857.

dinastia Rajput, urmand sfatul bunicului sau, Babur, care a mentionat In memoriile sale importanta reconcilierii cu du~manii 1nvin~i. Toleranta lui Akbar nu era doar o chestiune de diplomatie. Acesta era foarte interesat de religie, asistand la dezbaterile dintre hindu~i, musulI1Jani, zoroa~tri ~i cre~tini. in cele din urma, Akbar ~i-a dezvoltat propriul sau crez, "Credinta Divina", 1mprumutand elemente de la celelalte religii, probabil In speranta ca impune o forta unificatoare In dezbinata Indie. insa, s-a 1n~elat: putini oameni au trecut la aceasta religie, iar supu~ii musulmani s-au 1nfuriat. Dupa moartea 1mparatului, urma~ii sai au revenit la ortodoxia musulmana.

Sub conducerea fiului ~i nepotului lui Akbar,]ahangir (1605-27), ~i respectiv Shah ]ahan (1627-58), prosperitatea imperiului a atins apogeul, in ciuda rivalitatilor dintre marile familU, care amenintau securitatea dinastiei. Aflandu-se la putere, Shah]ahan a adoptat drastica precautie de a-~i ucide toate rudele de sex masculin, dar a fost detronat in 1658 ~i 1ntemnitatpentru tot restul vietU (1658-66),de fiul sau Aurangzeb (1658-1707), ale carui razboaie nemiloase de cucerire ~i intoleranta E ~ religioasa au dus la slabirea imperiului. ~
~ Impactul dezastrelor La moartea lui Aurangzeb, cand cei trei fU ai 0!1 ~ sai se certau asupra succesiunU, numeroase 9 5 provincU au devenit practic independente, supunandu-se doar formal Moghulilor. Apoi O O pictura reprezentandu-1 pe colonelul au urmat dezastrele. in 1738 puternicU James Tod, unul din miile de solda~i englezi ~i rnahratta au fortat imperiul sa accepte o pace oficiali sta1iona~i in India, inso~i~i de solda~i umilitoare, rupandu-l in doua. in 1739 indieni afla1i sub conducerea englezilor . 1mparatul persan Nadir Shah a jefuit Delhi ~i a rapit comoara imperiala a Moghulilor. pana ~i imp;lratii au fost dati uit;lrii, amintirea la mijlocul secolului, imperiul candva puterm;lretiei dinastiei Moghul a continuat s;l pernic a fost redus la o mica zona in jurul ora~u- siste. in timpul R;lscoalei indiene impotriva lui Delhi. conducerii engleze, din 1857, ultimul repreLocuitorii din Mahratta ~i Afganistan s-au zentant al dinastiei Moghul, Bahadur Shah al luptat unU 1mpotriva altora pana la epuizare, II-lea, a fost o marionet:l a oponentilor. cand puterea revenind in cele din urma in mainile r;lscoala a fost in;lbu~it;l, acesta a fost exilat. englezilor. insa, in timp ce puterea lor a slabit Moartea lui, in 1862, a pus cap;lt dinastiei. t 2,

O Robert Clive, cel care a instaurat condu:3 cerea engleza in India, prime~te din partea ~ Companiei India de Est dreptul de a colecta ~i '" administra veniturile Bengalului. ~ 162

~ ~