Sunteți pe pagina 1din 2

.

. I

O La Roma este proclamata o constitu,ie, in 1848. Republica Romana de scurta durata le-a demonstrat italienilor ca Roma putea sa devina din nou "templul ,arii lor unite", cum spunea Mazzini. O Giuseppe Mazzini, fondatorul mi~carii Tanara Italie, care avea ca scop unificarea republicii italiene.

Italia a riimas divizatii ~i dominatii de puteri striiine piinii fn secolul XIX. Unificarea peninsulei a fost fn cele din urmii realizatii de douii elemente aparent opuse -aranjamente politice calculate ~i avdntul revolutionar.

up~ Italia

mai s-a

multe bucurat

secole o vreme

de de

sl~biciune, identitate

politic~ sub conducerea lui Napoleon Bonaparte. Apoi, dup~ c~derea lui Napoleon in 1814-15, italienii au fost obligati s~ accepte o restaurare complet~ a vechii ordini. Peninsula a fost lmp~rtit~ lntre nou~ state, cea mai mare parte intrand sub protectia Austriei, care domina in mod direct $i cele dou~ provincii nordice, Lombardia $i Veneto, ale c~ror capitale erau ora$ele istorice Milano $i Venetia. Suprimarea libert~tilor $i dominatia strain~ au f~cut ca liberalismul $i nationalismul s~ fie elementele de baz~ in Italia. Rezistenta a ap~rut prima dat~ in cadrul socie~tilor secrete, cum erau carbonarii, implicati in rascoalele din Neapole (1820) ~i Piemonte (1821). jns~ acestea, precum ~i revoltele ulterioare din 1831, au fost suprimate de fortele austriece. E$ecurile societ~tilor secrete au generat eforturi de organizare mai disciplina~. Un personaf deosebit de important, care lucra din exil, a fost Giuseppe Mazzini (1805-1872),

fondatorul mi~carii Tanara Italie (1831). Propaganda continua a Tinerei Italii a avut o influenta considerabila, Insa rnscoalele inspirate de aceasta nu au avut rnai mult succes decat eforturile carbonarilor. Pentru Mazzini ~i alti italieni, momentul oportun a venit In 1848 -anul revolutiilor europene. Tulburarile Incepusera sa se accentueze In Italia 1nca din 1846, cand un papa relativ liberal, Pius al IX-lea, a redus cenzura ~i a introdus cateva reforme In statele papale, unele dintre cele mai prost guvernate ~i Inapoiate regiuni ale peninsulei. O interventie austriaca nepotrivita In Ferrara, In nord-est, a iritat ~i mai mult opinia publica italiana, iar la Inceputul anului 1848 agitatia revolutionara i-a determinat pe majoritatea conducatorilor italieni sa recunoasca constitutiile. Austria fiind ocupata cu tulburarile revolutionare din Viena, locuitorii Lombardiei ~i Venetiei s-au rasculat In martie 1848. Opinia publica din Piemonte, unul dintre cele mai puternice state italiene, l-au facut pe regele Carol Albert sa treaca de partea rebelilor. Pentru un timp parea ca Piemonte va declan~a o mi~care pentru pace ~i independenta a tuturor italienilor . Dar In 1848-49, austriecii ~i-au revenit ~i au Infrant armata regiunii Piemonte; Carol A1bert a fost nevoit sa abdice In favoarea fiului sau, Victor Emanuel. intre timp, papa plecase de la Roma, unde a fost tntemeiata Republica Romana, cu Mazzini printre conducatori. insa ~i aceasta a fost suprimata de trupele franceze trimise de Ludovic-Napoleon Bonaparte, care Incerca sa-~i consolideze puterea ~i dorea sa cucereasca opinia catolica din Franta. in cele din urma, In august 1849, dupa ce au ocupat

Lombardia, austriecii au zdrobit Republica Venetiana ~i au pus capat revolutiei italiene. Dupa aceste evenimente, libertatile italienilor au fost suprimate din nou. Doar Piemonte a rnmas un stat constitutional cu un parlament reprezentat de grupurile Instarite ale comunitatii. Un remarcabil conducator politic, contele Camillo Cavour (1810-1861) a devenit prim-ministru ~i ~i-a Inceput mandatul de creator principal al unitatii italiene. Cavour a facut multe pentru transformarea regiunii Piemonte Intr-un stat liberal modem. El a recunoscut ca italienii nu erau destul de putemici pentru a-i alunga pe austrieci, de aceea a Incercat sa Imbunatateasca pozitia intemationala a statului Piemonte, trimitand un deta~ament piemontez sa lupte alaturi de Anglia ~i Franta In Mzboiul Crimeei. Rasplata lui Cavour Msplata lui Cavour a venit In 1858, cand Ludovic-Napoleon al 1II-lea al Frantei a Inceput sa fie inieresat de cauza italienilor; nutrind o oarecare simpatie fata de ideile nationaliste, el ~i-a propus sa-i alunge pe austrieci din Italia ~i sa obtina victorii In favoarea Frantei. in cadrul unei Intalniri secrete la Plombieres, Napoleon ~i Cavour au cazut de
221

UNIFICAREA ITALIEI

O inainte de unificare. Italia era un amestec de state ~i provincii austriece. O 0 vedere franceza despre razboiul din 1 859 din Italia. in1elegerea secreta de la Plombieres ( 1858) dintre Cavour ~i Napoleon al III-Iea a fost pusa in aplicare cand Austria a cerut dezarmarea regiunii Piemonte.

~ t 1. ~ ~ a ., :E

comun acord ca Franta sa lupte alaturi de Piemonte 1:mpotriva Austriei. Razboiul a izbucnit 1:n1859, dar Napoleon nu s-a descurcat prea bine. Luptele de la Magenta ~i Solferino au fost sangeroase, favorizandu-i doar partial pe francezi. Napoleon era domic sa faca pace, dupa ce a reu~it sa obtina doar Lombardia, abandonandu-~i planurile ambitioase de unificare a Italiei. Insa impulsul revolutionar din Italia nu putea fi suprimat a~a u~or. In nord, Toscana, Modena, Parma ~i Romagna (0 parte di!1 statele papale) ~i-au respins conducatorii ~i ~i-au manifestat dorinta de unificare cu regiunea Piemonte. Acest eveniment a avut loc, de~i Cavour a trebuit sa-1 cumpere pe Napoleon al 1II-lea cedand Frantei doua regiuni substantiale din Piemonte -Nisa ~i Savoia. Cama~ile ro~ii ale lui Garibaldi Ulterior, 1:n mai 1860, Giuseppe Garibaldi (1807-1882) 1:mpreuna cu o mie de cama~i Ro~ii -o armata mica de voluntari civili -au ajuns 1:nSicilia. Garibaldi 1:~idemonstrase deja calitatile deosebite de conducator militar 1:n apararea Republicii Romane 1:n 1848. Campania sa din Sicilia ~i sudul Italiei, 1:ndreptata 1:mIstorie
222

potriva unui regim corupt, a entuziasmat populatia ~i a avut un mare succes. inca de la lnceput, Cavour l-a sprijinit in secret pe Garibaldi. in septembrie 1860, cand liderul revolutionar se lndrepta spre nord, Cavour a gasit motiv de a trimite trope lmpotriva fortelor papale, care au fost lnfrante decisiv. Apoi, cele doua armate de eliberare s-au unit, completand cucerirea centrului ~i sudului ltaliei. Singura exceptie a fostRoma, care, aparata de tropele franceze, a raffias sub control papal. Victor Emanuel a fost proclamat rege al ltaliei la 17 martie 1861. Trei luni mai tarziu, Cavour a murit, lnsa planullui a fost completat surprinzator de repede. ltalia s-a aliat cu Prusia, careia i s-a alaturat in razboiul din 1866 lmpotriva Austriei. Fortele italiene nu sau descurcat prea bine, dar victoria Prusiei a obligat Austria sa cedeze provincia Veneto. in ciuda atacurilor disperate dar fara succes lansate de Garibaldi ~i sustinatorii sai, Roma nu a ajuns sa faca parte din statui italian decat in 1870, cand prusacii au invadat Franta lui Napoleon,. iar trupele franceze au fost retrase din Roma. Dupa un scurt bombardament, fortele italiene au patrons in ora~, care a devenit capitala ltaliei unite.
71 -NAPOLEON AL III-LEA AL FRANTEI Istorie universala 169 -CONDUcATORI ITALIENI

universala