Sunteți pe pagina 1din 67

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI FACULTATEA DE TIIN E POLITICE, ADMINISTRATIVE I ALE COMUNIC RII

LUCRARE DE LICEN COMUNICAREA NONVERBAL N SPOTURILE TV ALE COMPANIILOR ORANGE I VODAFONE

AUTOR:

NDRUM TOR:

-2011-

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ............................ 4 CAPITOLUL I: COMUNICAREA ................................ ................................ .6 Conceptul de Comunicare ................................ ................................ ........... 6 n elesurile comunic rii ................................ ................................ ............ 10 Caracteristicile procesului de comunicare ................................ ................. 10 Elementele comunic rii ................................ ................................ ............ 11 Func iile comunic rii ................................ ................................ ................ 12 Felurile comunic rii ................................ ................................ .................. 13 CAPITOLUL II: COMUNICAREA NONVERBAL ................................ .. 16 No iunea de comunicare nonverbal ................................ ......................... 16 Scurt istoric ................................ ................................ .............................. 17 Importan a comunic rii nonverbale ................................ ........................... 18 Elementele comunic rii nonverbale ................................ ......................... 20 Clasific ri ale comunic rii nonverbale ................................ ...................... 23 Func iile comunic rii nonverbale ................................ .............................. 25 Diferen e ntre comunicarea verbal i comunicarea nonverbal ............... 27 Comunicarea vizual ................................ ................................ ................. 28 CAPITOLUL III: ELEMENTELE COMPONENTE ALE COMUNIC RII NONVERBALE ................................ ................................ ................................ ...... 30 Limbajul t cerii ................................ ................................ ........................ 30 Spa iul personal i teritoriul n comunicarea nonverbal ............................ 30 Limbajul trupului n comunicarea nonverbal ................................ ........... 32
Pozi ia corpului................................ ................................ ................................ ............ 35 Aspectul fizic n comunicarea nonverbal ................................ ................................ .... 36 Mi c rile capului au anumite semnifica ii n comunicarea nonverbal .......................... 36 Gura- rsul i zmbetul ................................ ................................ ................................ 37 Paralimbajul ................................ ................................ ................................ ................ 38 Ochii canalul vizual ................................ ................................ ................................ .. 39

Expresiile faciale fenomen global sau cultural................................ ........ 39 Limbajul timpului ................................ ................................ ..................... 40 2

Muzica- o form de comunicare ................................ ................................ 41 Televiziunea ................................ ................................ ............................. 42 Reclama TV................................ ................................ .............................. 43 CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ ................................ ............................ 46 Orange ................................ ................................ ................................ ...... 46
Despre companie ................................ ................................ ................................ ......... 46 Spoturile publicitare................................ ................................ ................................ ..... 47

Vodafone ................................ ................................ ................................ .. 50


Despre companie ................................ ................................ ................................ ......... 50 Spoturile publicitare................................ ................................ ................................ ..... 51

Chestionarul ................................ ................................ ............................. 53 Concluzii studiu de caz ................................ ................................ ............. 60 CONCLUZII ................................ ................................ ................................ 62 ANEXE ................................ ................................ ................................ ........ 64 BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ .......................... 66 Surse electronice................................ ................................ ....................... 67

INTRODUCERE

Omul este creat ca s tr iasc n comunitate. Din aceast cauz el are nevoie de modalit i de interac ionare cu ceilal i semeni. n cazul informa iilor pe care vrea s le exteriorizeze, omul poate s foloseasc limbajul verbal. Totu i, oamenii nu comunic celor din jur doar ceea ce i doresc, ci ei transmit mesaje i neinten ionat. Indivizii comunic att voit ct i neinten ionat prin gesturile pe care le fac, prin limbajul trupului i prin expresia fe ei. Anali tii au f cut multe studii n domeniul comunic rii studiind formele comunic rii, aceasta fiind una dintre cele mai complexe tiin e si cea mai larg prin multiplele n elesuri i porti e pe care le are. Comunicarea nonverbal este cea mai dezvoltat form de comunicare deoarece nu necesit anumite studii pentru a o n elege i este descifrat n acela i mod de c tre oricine. Prin imagine spunem adev rul. La fel cum comunicarea verbal ne nso e te pretutindeni, folosind limbajul ca form de comunicare uman , la fel i comunicarea nonverbal uzeaz expresia fe ei, contactul vizual, gesturile, tonalitatea, paralimbajul etc., fiind prezent moment al vie ii noastre. Deoarece este perceput simultan cu aspectele verbale ale comunic rii, ea are rolul de a ntre ine i da o semnifica ie mesajului verbal. Comunicarea nonverbal este mai mult sau mai pu in con tientizat de c tre emi tor i este foarte greu de controlat. Sunt rare cazurile n care omul este con tient de faptul c gesturile sale transmit ceva, pe cnd vocea poate transmite cu totul altceva. Lucrarea de fa ne vom opri asupra comunic rii nonverbale n spoturile TV, deoarece n acest sens, aceasta ar trebui s aib un scop precis, i anume acela de a face mesajul spotului mai bine n eles. Obiectivul acestei lucr ri este de a determina dac comunicarea nonverbal influen eaz n vreun fel mesajul spotului. Pentru a n elege mai bine acest fapt, primul capitol l-am dedicat explic rii i analiz rii comunic rii n general, cea care cuprinde toate tipurile de comunicare. Capitolul doi este axat pe comunicarea nonverbal i elementele care contribuie la acest tip de comunicare. Dac pentru comunicarea verbal avem nevoie n orice

doar de voce, iar organul care realizeaz

acest tip de comunicare este gura, prin comunicare nonverbal

comunicarea nonverbal se poate face prin mai multe moduri, formnd un ntreg. Motivul alegerii acestei teme este faptul c spoturile TV. n fiecare zi vedem la TV reclame noi, iar unele dintre ele se difuzeaz aproape la toate pauzele publicitare, crend n mintea telespectatorului un model, care l poate influen a atunci cnd dore te s cumpere un anumit produs, sau cnd dore te s aleag un anumit serviciu. Speciali tii n publicitate aloc elementelor nonverbale o mare importan , ntruct omul ofer o credibilitate mai mare comunic rii nonverbale n momentul n care apare o neconcordan a informa iilor transmise verbal i nonverbal. Metoda de cercetare folosit este chestionarul. Acesta va releva confirmarea sau infirmarea ipotezelor din introducere precum i care dintre produse se consider a face mesajul spotului mai bine n eles. n ceea ce prive te analiza spoturilor din punctul nostru de vedere, metoda cu ajutorul c reia vom studia aceste spoturi este cea a analizei con inutului nonverbal. Am luat pentru analiz spoturile TV pe care le-au difuzat dou firme de servicii mobile i internet, analiznd stilul fiec ruia de publicitate i elementele prin care se realizeaz comunicarea nonverbal , urmnd ndeaproape elementele comunic rii nonverbale prezentate n partea teoretic . Totodat , men ion m c este vorba de o analiz calitativ subiectiv . De asemenea, vom ncerca s observ m dac exist vreo diferen n ceea ce prive te concordan a transmiterii informa iilor verbale i nonverbale n spoturile celor dou produse. Capitolul final este destinat concluziilor i cuprinde o retrospectiv pe capitole a lucr rii ar tnd ideea ce se desprinde din fiecare. publicul poate fi influen at i uneori, chiar manipulat datorit elementelor incluse n

CAPITOLUL I: COMUNICAREA

Conceptul de Comunicare

Comunicarea este unul dintre cei mai vechi termeni, una dintre cele mai vechi ac iuni, folosite att de c tre fiin ele umane ct i de c tre celelalte vie uitoare ale p mntului. nceputurile acestui proces se afl n preistorie, iar sfr itul s u nu va fi cu putin atta timp ct via a pe p mnt nu va nceta. Comunicarea este un proces dinamic i se afl ntr-o permanent schimbare, transformare, iar acest lucru se ntmpl chiar i n momentul n care se desf oar . Termenul de comunicare i are originea n limba latin . Se presupune c la temelia form rii verbului latin communico,-are ar sta adjectivul munis,-e al c rui n eles era care i face datoria, ndatoritor, serviabil. Acesta din urm , prin mijlocirea derivatului s u communicus l poate explica acceptabil pe communicare, termen care la nceput nsemna punerea n comun a unor lucruri de indiferent ce natur .1 Kunzik are o viziune proprie asupra procesului de comunicare Comunicarea cuprinde deci interac iunea cu ajutorul unor simboluri i transmiterea neinten ionat de informa ii prin cel care comunic , interpretat ca fiind informativ de c tre un observator2. Elena Abrudan define te comunicarea ca fiind o interac iune social prin intermediul mesajelor3 Orice comunicare implic semne i coduri. Acestea sunt transmise sau f cute disponibile pentru ceilal i, transmiterea lor fiind o practic social . La coala de la Palo Alto n cadrul c reia au fost elaborate renumitele axiome ale comunic rii, cercet torii Paul Watzlawick, Jeanet Beavin i Don Jackson au elaborat prima teorie care precizeaz
1 2

non-comunicarea este imposibil atta

Mihai Dinu. Comunicarea. Repere fundamentale, Bucure ti, Ed. Algos, 2000, p. 11. Flaviu C lin Rus. Introducere n tiin a comunic rii i a rela iilor publice, Ia i, Ed. Institutul Elena Abrudan. Comunicarea vizual , Suport de curs , Cluj Napoca, 2006, p. 4.

European, 2002, p. 12.


3

vreme ct nf i area, vestimen a ia, mimica, privirea, mersul, gesturile i chiar t cerile noastre le dezv luie celorlal i condi ia social , temperamentul, obiceiurile, dispozi ia, atitudinile sau chiar emo iile pe care le resim im1. Dic ionarul explicativ al limbii romne, define te termenul de comunicare ca a face cunoscut, a da de tire, a informa, a n tiin a, a spune; a se pune n leg tur , n contact cu...; a vorbi cu.... Mihai Dinu subliniaz c de i cercet torii americani Frank E. X. Dance i Carl E. Larson n dorin a de a ntelege i controla procesul comunic rii au ncercat s adune ntr-o carte defini iile cele mai reprezentative propuse de diferi i autori pentru acest proces complex, obiec iile speciali tilor din diferite domenii nu au ncetat nici s apar i nici s -i satisfac . Termenul este utilizat ntr-o accep iune particular i specializat de c tre

fiecare domeniu de activitate. Mihai Dinu ofer spre exemplu defini ia biologului Edward O. Wilson, care n elege prin comunicare o ac iune a unui organism sau a unei celule care altereaz modele probabile de comportament ale altui organism sau ale altei celule ntr-o manier adaptativ pentru unul sau pentru ambii participan i.2 Se poate observa c , o asemenea defini ie nu poate s mul umeasc nici pe informaticianul interesat de comunicarea dintre ,,organisme sau ,,celule nevii, chiar anorganice i nici pe psihologul sau sociologul care nu concep comunicarea n absen a unui subiect dotat cu con tiin , chiar dac informa ia pe care o vehiculeaz . n viziunea lui Charles Morris, citat de Mihai Dinu, sfera conceptului de comunicare este definit ca punerea n comun, mp rt irea, transmiterea unor propriet i unui num r de lucruri3. Datorit faptului c limba englez nu posed un cuplu de cuvinte care s marcheze distinc ia existent in romn , dintre comunicare i comunica ie defini ia lui Ch. Morris devine astfel nc p toare i ncurajeaz confuziile. Cnd Ch. Morris nume te drumurile means of communication, el se refer la calitatea lor de c i de comunica ie, no iune diferit de cea de cale de comunicare Aceast distinc ie e nu este con tiient ntotdeauna de

1 2 3

Mihai Dinu. Comunicarea, repere fundamentale ed. a II-a, Bucure ti, Ed. Algos, p. 20. ibidem, p. 12. L. Forsdale. Perspectives on Communication, Addison Wesley Publ. House, 1981, p.11, apud M.

Dinu. Op. cit., p. 10.

important pentru a atrage aten ia asupra erorilor frecvente care se pot face pe baza termenului communication.1 n opinia lui Carl I. Hovland, Irving I. Janis i Harold H. Kelly comunicarea este un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditoriul).2 Unii autori folosesc termenii de interac iune i comportament ca sinonime, definind comunicarea ca declan are a unei reac ii3, pe cnd Watzlawick i al ii pun semn de egalitate ntre comunicare i comportament i nteleg prin interac iune o desf urare alternativ de comunica ii ntre dou sau mai multe persoane. n acest caz, transmiterea mesajului individual este numit comunicare.4 Al i autori analizeaz procesul comunic rii i al interac iunii prin prisma a diverse aspecte ale unor procese sociale identice. Interac iunea se refer comunicarea reliefiaz aspecte de con inut. Prin termenul de comunicare, Septimiu Chelcea n elege orice transmitere a informa iilor, ideilor, i emo iilor de la o entitate social (persoan , grup uman, colectivitate) la alta prin intermediul mesajelor.5 Conform lui Moles, Comunicarea este ac iunea de a face ca un individ I situat ntr-o epoc ntr-un anumit loc, s - i nsu easc experien a referitoare la datele i evenimentele ambian ei de la un alt individ sau sistem E, folosind elemente de cunoa tere care le sunt comune.6 Se poate observa c Moles analizeaz procesul comunic rii prin prisma unor elemente noi: experien a, cunoa terea, timpul i pune accent pe spa iul n care se desf oar acest proces. Cel mai bun n eles al termenului de comunicare a fost dat de sociologul german Max Weber n Wirtschaft und Gesellschaft din 1964, acesta distingnd dou la caracteristici formale frecven , ini iative, sub sau supraordonare, reciprocitate iar

1 2 3

Mihai Dinu. Comunicarea, repere fundamentale ed. a II-a, Bucure ti, Ed. Algos, p. 11. Ibidem, p. 12. Michael Kunczik, Astrid Zipfel. Introducere n tiin a publicisticii i a comunic rii, traducere de R. Ibidem, p. 13. Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, Ioan Radu, Petru Ilu , Liviu Matei, Psihologie social , Cluj-Napoca, Ed. Exe S.R.L., 1994, p.185

Graf i W. Kremm, Cluj - Napoca, Presa Universitar Clujean , 1998, p. 13.


4 5

Bucure ti, Ed. Comunicare.ro, 2005, p. 13.


6

apud Flaviu C lin Rus. Introducere n tiin a comunic rii i a rela iilor publice, p. 16.

moduri ale comportamentului uman situa ional: A ac iona reprezint sau o omisiune) dac

un

comportament uman (indiferent dac este o activitate extern sau intern , o suferin i n m sura n care cel sau cei care ac ioneaz leag de aceasta i la comportamentul altora, orientndu -se i confer un sens unei un sens subiectiv. Ac iune social este acea ac iune n cadrul c reia sensul n eles de cel sau de cei care ac ioneaz se refer
1

dup efectul acesteia. Aceast defini ie se refer la interac iune i comunicare, explicndu-le pe acestea ca fiind dou feluri de ac iune social ntre membrii sistemului. Din punctul de vedere a lui C lin Rus defini ia lui Kunczik i Zipfel cuprinde trei caracteristici principale i anume:
y

anumite ac iuni. Astfel, comunicarea este v zut ca un transfer de sensuri care are loc

cel pu in un individ trebuie s emit un mesaj, ceea ce nseamn

ncercarea lui de a comunica sau nu cu un alt individ. Pentru individul care emite mesajul, aceast ac iune este un proces de comunicare dac mesajul se direc ioneaz spre cel lalt individ, avnd inten ia de a mp rt i acestuia ceva, Far un r spuns din partea celui c ruia i s-a direc ionat mesajul nu sunt ntrunite condi iile unui proces de comunicare din punctul de vedere al comunic rii interpersonale care se bazeaz pe reciprocitate, pe transfer i contratransfer informa ional.
y

din punctul de vedere al comunic rii intrapersonale conform anumitor

autori nu se ntrunesc toate condi iile unui proces de comunicare, lipsind ac iunea social , deci nu se poate vorbi de comunicare
y

pentru individul care emite, procesul comunic rii are loc indiferent

dac mesajul emis este receptat sau nu, dar din punctul de vedere al procesului de comunicare, este nevoie de feedback de unde rezult c este nevoie i de receptarea corect a mesajului emis.2 Watzlawick a realizat o axiom metacomunicativ , potrivit c reia nu exist posibilitatea necomunic rii3 defini ia lui Kunczik i Zipfel analizeaz metacomunicativ i principiul neinten ionalit ii se ia n procesul comunic rii din punctul de vedere al neinten ionalit ii. Potivit acestor dou axioma considerare

1 2

Ibidem, p. 14. Flaviu C lin Rus. Introducere n tiin a comunic rii i a rela iilor publice, Ia i, Ed. Institutul Michael Kunczik, Astrid Zipfel. op.cit., p. 15.

European, 2002, pp. 14-15.


3

comportamentul unui individ, manifestat prin verbalizare, t cere, reac ii vegetative, gesturi, mimic sau mesaje paralingvistice (tonul, timbrul vocii, pauzele ezit rile etc.) ca fiind informativ pentru orice obsevator.

n elesurile comunic rii


Potrivit opiniei lui C lin Rus, comunicarea poart patru n elesuri majore: 1. Comunicarea este v zut ca o ntelegere att a mesajelor primite pe diferite canale de comunicare de la diferite mijloace de comunicare, ct i ca n elegere ntre dou persoane, ntre o persoan i un grup sau ntre dou grupuri. i comunitate, existen a la nivelul mentalului 2. No iunea de comunicare nseamn 3. No iunea de comunicare implementeaz

grupurilor precum i a structurilor sociale pe care acestea le dezvolt . colectiv, automat, i no iunea de participare. Comunicarea este v zut ca un proces, care, de altfel, implic participare din partea membrilor grupurilor, e un proces de transfer i contratransfer informa ional, care nu poate exista n absen a membrilor acestora. 4. Comunicarea este v zut ca i organizare. Al turi de organizare se g se te i conceptul de ac iune iar comunicarea reprezint liantul dintre cele dou concepte, deoarece datorit comunic rii este posibil att ac iunea organizat , ct i organizarea ac iunii.1

Caracteristicile procesului de comunicare


Datorit faptului c procesul comunic rii constituie o parte component a nenum rate sisteme, este foarte greu de g sit o defini ie sau un n eles unitar al acestui proces. Defini ii ale comunic rii se pot da foarte multe, n func ie de punctul de vedere al celui care abordeaz explicarea conceptului, precum i de unghiul sub care este analizat acest concept.

Flaviu C lin Rus. op. cit., pp. 12-13.

10

Mirela Borchin consemneaz comunicare.

principalele caracteristici ale procesului de prin intermediul c reia are

Comunicarea este o form de interac iune social

loc un transfer reciproc de informa ii, idei, gnduri, emo ii ntre interlocutori. Interac iunea presupune un interes mutual pentru realizarea comunic rii i acest interes motiveaz nonverbale. Procesul de comunicare este o activitate semiotic foarte complex . Pentru a n elege mesajele comunica ionale sunt activate diferite coduri semiotice ale c ror forme simbolice ajut comunicatorului s semnifice cuvinte, gesturi, imagini, numere, semne de circula ie, semne monetare, semne militare etc. Scopul principal al comunic rii este interac ionarea informa iei care dore te s se fac cunoscut prin intermediul unui vorbitor. Alimentarea unui fond comun de informa ii se face cu fiecare schimb de replici i nou informa ie mpart it , astfel cuno tin ele interlocutorilor mbog indu-se. inten ia cooper rii comunicatorilor, manifest ri verbale i

Elementele comunic rii


Elementele comunic rii sunt: un emi tor, un canal, un mesaj i un receptor. Pentru a putea decodifica mesajul, receptorul trebuie s recunoasc locul semnului n codul c ruia i apar ine de exemplu norii pentru ploaie, verigheta pentru starea civil , marca ma inii pentru starea material . Accesul receptorului la codurile de care s-a folosit emi torul este o condi ie pentru realizarea comunic rii.
o

este motivat de necesitatea oamenilor de a comunica pentru a- i

justifica faptele, a- i argumenta punctele de vedere, a- i exterioriza emo iile, a reac iona la provoc rile semenilor etc.
o

n mod aparent, se realizeat n dou etape n care comunicatorii

efectueaz opera ii inverse, i anume, emiterea care reprezint prima etap n care vorbitorul codific n semne con inuturi n calitate de emi tor, i cea de-a doua, receptarea n care vorbitorul decodific semnele n con inuturi n calitate de receptor. De fapt, s-a dovedit c , n interac iunea comunica ional , receptorul emite semnale n timpul ascult rii, iar emi torul recep ioneaz 11 mesaje n timpul emiterii. Astfel,

ambele opera ii de emitere i de receptare se desf oar concomitent de c tre fiecare participant la procesul de comunicare.
o

reune te vorbitorii ntr-un cuplu pragmatic format din dou persoane

care ndeplinesc dou roluri comunica ionale diferite: cel de emi tor i cel de receptor. Distinc ia emi tor recceptor corespunde unei delimit ri a dou seturi de competen e comunica ionale. Aceast separare este oarecum for at deoarece vorbitorul are responsabilitatea realiz rii ambelor seturi de opera ii. De i n m sur diferit , comunicatorul ndepline te simultan att rolul de emi tor ct i cel de receptor.
o

este un proces care asigur

coeziunea comunit ilor umane, fiind

constituit dintr-o mul ime imens de acte de comunicare. Se recunoa te ca act de comunicare orice interac iune dintre doi sau mai mul i indivizi, dintre un individ i un grup, dintre grupuri de indivizi, care se realizeaz prin semne, n vederea punerii n comun de informa ii sau de emo ii. Prin actul de comunicare se men in sau se desfac rela ii sociale. Obiectivul este acela de a asigura unitatea i stabilitatea unei colectivit i prin men inerea i ameliorarea rela iilor sociale dintre membrii acesteia.
o

este un fenomen integrator care con ine limbaje de naturi diferite,

atitudini, comportamente, rela ii ntr-o permanent interac iune.1

Func iile comunic rii


Datorit dezvolt rii termenului de comunicare, i func iile comunic rii se pot extinde pe un palier extrem de larg. Unul dintre scopurile comunic rii este acela de a convinge receptorul de o anumit opinie i de a schimba sau de ai int rii aceast opinie. Dac cineva dore te s schimbe o anumit opinie a unuia dintre emi tori, atunci receptorul trebuie s identifice factorii care pot produce aceast schimbare. Schimbarea se poate produce prin bombardarea cu mesaje persuasive. T.K. Gamble i M. Gamble, propun 1 trei func ii importante ale procesului de comunicare.

Mirela-Ioana Borchin. Comunicarea oral , Timi oara, Ed. Excelsior Art, 2006, pp. 16-18.

12

Prima func ie se refer la n elegere i cunoa tere. Prin comunicare se sprijin att o mai bun cunoa tere de sine, ct i cunoa terea celorlal i. Cele dou tipuri de cunoa tere sunt interdependente, adic atunci cnd i cunoa tem pe ceilal i n procesul de comunicare, ne cunoa tem simultan propria fiin , nv ei. Cea de-a doua func ie face referire la dezvoltarea unor rela ion ri consistente cu ceilal i. Pentru a fi ferici i, avem nevoie de comunicare i de rela ii prin care s mp rt im celorlal i realitatea noastr , s construim mpreun semnifica iile realit ii care ne inconjoar . Prin aceasta comunicarea ndepline te i o func ie de socializare a persoanei. A treia func ie se refer comunic rii. Prin comunicare, oricine poate fi influen at determinndu-i s fie parte n activitatea noastr de a atinge anumite scopuri. Ideea pe care o transmite aceast func i este s dezvolte ideea de colaborare i de efort comun, perspective pe care comunicarea le creeaz n interac iunea uman . la dimensiunea de influen i persuasiune a m cum ne influen eaz ceilal i i n ce m sur i influen m noi pe

Felurile comunic rii


Comunicarea poate avea diferite forme, de la discu ia ntre doi parteneri pn la transmiterea informa iilor prin programe de televiziune pentru milioane de telespectatori. Cercet torii au clasificat comunicarea n mai multe tipuri, n func ie de componentele ei i de modul n care func ioneaz . Astfel avem: 1. semiotic . Comunicarea verbal sau comunicarea codat bazat pe cuvntul i un limbaj comun i se sprijin pe func ia vorbit sau scris, folose te o limb

Ion Ovidiu Pni oar . Comunicarea eficient , Bucure ti, Ed. Polirom, 2006, p. 32.

13

2.

Comunicarea nonverbal , denumit

i limbajul trupului sau

comunicarea analogic are pondere mai mare n ceea ce prive te con inutul unui mesaj, dect comunicarea verbal. Se sprijin pe analizatori. 3. Comunicarea interpersonal se realizeaz ntre dou entit i, este influen at de o serie de factori i produce mai multe efecte dintre care unul foarte important este efectul Steinzor. 4. 5. 6. 7. Comunicarea intrapersonal reprezint dialogul individului cu sine Comunicarea de grup este o extensie a comunicarii interpersonal i Comunicarea mediatizat se realizeaz printr-un canal de transmitere i Comunicarea a a zis de mas este o form a comunic rii nsu i i are un rol important n realizarea echilibrului intrapsihic al fiin ei umane. este folosit cu success n psihoterapie. este accesibil oricui f r a necesita speciali ti ai comunic rii. mediatizate, adresat maselor i folose te speciali ti ai comunic rii care se confrunt cu o serie ntreag de probleme. 8. 9. 10. 11. Comunicarea esopic Comunicarea politic se realizeaz i electoral prin intermediul analogiilor, este comunicarea folosit de fabulelor, aluziilor. Un exemplu de comunicare fiind i dezmin irea. partide i de candida ii acestora n momentul alegerilor electorale. Comunicarea de intreprindere poate fi din interiorul sistemului Comunicarea public este comunicarea realizat prin intermediul intrasistemic sau poate fi din exteriorul sistemului extrasistemic . institu iilor statului, ministere, regii autonome, iar comunicarea local realizat n prim rii, consilii jude ene etc. Aceasta are scopul de a crea o identitate proprie a oamenilor care tr iesc ntr-o anumit regiune. 12. 13. 14. 15. Comunicarea publicitar se refer la crearea de imagine pentru orice Comunicarea educativ are ca principal scop promovarea tiin ei n Comunicarea organiza iilor societ ii civile func ioneaz ca un sistem i promovarea acesteia. rndul maselor. sistem de alarm n cazuri de calamit i naturale, r zboaie, secet etc. Comunicarea paradoxal se folose te n situatii de r zboi i const n principal din dezinformarea i manipularea adversarului folosind cenzura.

14

16.

Comunicarea interna ional prezint dou n elesuri majore: transfer

i contratransfer informa ional dintre reprezentan ii puterilor lumii i opinia public ; dialogul sau negocierea diplomatic . O tipologie posibil a formelor de comunicare propus de Cristian Radu este urm toarea:
o o

n func ie de canalul de transmisie: comunicare direct

i mediat ;

n func ie de participan ii implica i n procesul comunic rii i de

rela ia existent ntre ace tia: comunicare interpersonal , comunicare organiza ional i comunicare de mas ;
o

n func ie de vehiculul semnifica iei: comunicare verbal

nonverbal .1

Cristian Radu. op. cit., pp. 157-158.

15

CAPITOLUL II: COMUNICAREA NONVERBAL

No iunea de comunicare nonverbal


Limba este cel mai important vehicul al comunic rii umane, ns comunicarea se poate face i la nivel nonverbal. Comunicarea nonverbal este un proces complex, care include omul, mesajul, starea lui sufleteasc tipic uman , comunicarea nonverbal uzeaz i mi c rile trupului. expresia fe ei, contactul vizual, n timp ce comunicarea verbal folose te limbajul, ca form de rela ionare gesturile, tonalitatea, paralimbajul etc. toate acestea fiind mai mult sau mai pu in con tientizate de c tre emi tor. n rela ia de comunicare, toate elementele nonverbale ntre in conversa ia i dau semnifica ie mesajului verbal, acestea fiind percepute simultan cu cele verbale i decodificate mpreun . Thomas A. Sebeok define te termenul de comunicare nonverbal ca fiind unul dintre conceptele semiotice cele mai prost definite.1 n opinia lui Jacques Corraze, n La communication nonverbale, prin comunicare nonverbal define te ansamblul de mijloace de comunicare existente ntre fiin ele vii, care nu utilizeaz limbajul uman sau derivatele nesonore ale acestuia (scrisul, limbajul surdo-mu ilor etc.). Se procedeaz prin excludere i prin includere n acela i timp. Nu este re inut comunicarea om-ma in , dar n sfera conceptului de comunicare nonverbal este cuprins i comunicarea dintre animale. (...) Termenul de dintre indivizi, prin care se emite o comunicare nonverbal se aplic la gesturi, postur , orientarea corpului chiar la organizarea obiectelor i la raporturile de distan informa ie.
2

Comunicarea nonverbal este determinat cultural, n acest mod o mare parte a comportamentului nonverbal fiind nv at n copil rie. Un exemplu n acest sens ar fi compara ia dintre americani i africani. Cei dinti i nva respect ca un copil s priveasc drept n ochi un adult. 3
1 2

copiii s priveasc drept

n ochi partenerul de conversa ie, pe cnd n cazul celor de-al doilea este o lips de

Thomas Sebeok. Semnele: o introducere n semiotic , Bucure ti, Ed. Humanitas, 2002, p. 16. Jacques Corraze. Les communications nonverbales, pp.15-16 apud Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Ion Ovidiu Pni oar . op. cit., pp. 90-91.

Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. 24.


3

16

Termenul de comunicare nonverbal

are o sfer

mai larg dect cel de

comportament nonverbal care vizeaz modificarea inten ionat sau neinten ionat a pozi iei corpului unei persoane n raport cu un sistem de repere spa iale sau schimbarea pozi iei componentelor corporale ale acestuia n raport cu un sistem de axe rectangulare, n afara ac iunii directe a altor persoane prin producerea sau limitarea for at a mi c rilor corporale sau prin deplasarea n spa iu a respectivelor persoane far acordul acestora.1 Unii cercet tori apreciaz slujesc de cuvinte.2. Interpretarea comunic rii nonverbale se bazeaz pe experien , de exemplu n privin a inten iilor sau st rilor emo ionale legate de un semnal nonverbal. Maurice Patterson consider c influen a genetic i aduce contribu ia n comunicarea nonverbal la patru mari tendin e: codificarea i decodificarea reac iilor expresive, aten ia, monitorizarea vizual a semenilor i diferen ierea de gen n decodificare.3 c limbajul mu ilor nu reprezint comunicare nonverbal , de i surdo-mu ii, cnd i transmit unii altora gandurile i emo iile, nu se

Scurt istoric
Preocup rile pentru a cunoa te modul cum comunic m nonverbal, au o preistorie ndelungat i o istorie foarte scurt . n decursul evolu iei umane, aspectelor nonverbale ale comunic rii li s-au acordat o aten ie sc zut , ele ncepnd s fie studiate mai intens abia n anii '60. Cele mai vechi ncerc ri de abordare sistematic a ac iunilor expresive, att n scrierile din Grecia i, mai trziu, din Roma, gesturilor li s-au acordat, ntr-un fel sau altul, o mare importan 4. Cei care au pus bazele tiin ei comunic rii nonverbale de pn la jum tatea secolului XX au fost Ch. Darwin, D. Efron, E. Kretschmer, W. H. Sheldon, iar mai

1 2 3 4

ibidem, p. 14. Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 23. ibidem, p. 31. Adam Kendon, Cornelia Mller. Introducing Gesture. n Gesture, an I nr. 1, din 2001, pp. 1-7.

17

apoi, ntre anii 1950 i 1980, comunicarea nonverbal a fost abordat de c tre R. L. Birdwhistell, J. R. Davitz, P. Ekman, L. K. Frank, E. T. Hall, R. Rosenthal.1 Termenul de comunicare nonverbal a fost utilizat pentru prima dat ntr-o lucrare tiin ific n 1956 de c tre Jurgen Ruesch i Weldon Kees. Charles Darwin aduce importante contribu ii la metodologia cercet rii comunic rii nonverbale. Darwin sus ine c exprimarea emo iilor este nn scut sau instinctiv , iar dac acest lucru nu ar fi asa, expresiile sau gesturile pe care un individ le dobnde te n perioada timpurie a vie ii s-ar fi deosebit probabil de la ras la ras , precum limbile pe care le vorbesc. De asemenea, Charles Darwin demonstreaz antreneaz numeroase semne. Astfel, el analizeaz c exprimarea emo iilor n exprimarea unei emo ii

corela ie cu alte semne. De exemplu, cnd vorbe te despre mhnire, analizeaz schimbarea pozi iei sprncenelor cu fa a care devine palid , mu chii care se relaxeaz , ochii care coboar , capul care atrn pe pieptul contractat, buzele, obrajii i maxilarul inferior care se las n jos, toate tr s turile fiind alungite. Fondatorii sintagmei de comunicare nonverbal a ap rut la jum tatea secolului trecut, iar primii care au inclus acest concept n titlul unei c r i Nonverbal Communication: Notes on the Visual Perception of Human Relations au fost Jurgen Ruesch i Weldon Kees.

Importan a comunic rii nonverbale

Canalele nonverbale sunt importante n comunicarea sentimentelor comunicare, nonverbal.2 35% l ocup

atitudinilor. Conform lui Mark Knapp i Ray Birdwhistell, din totalul procesului de canalul verbal, restul de 65% fiind ocupat de cel

1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 19. Ion Ovidiu Pni oar . op. cit., p. 89.

18

Judee K. Burgoon, David B. Buller i W. Jill Woodall, sunt unii dintre speciali tii care prezint importan a comunic rii nonverbale pentru rela ionarea dintre persoane.1 A a cum s-a precizat mai devreme, 65% din mesajul pe care l transmitem este comunicat prin canalul nonverbal, ceea ce nseamn c este foarte important ceea ce transmitem prin comunicarea nonverbal . Dac fiecare ar are o anumit limb prin care se exprim , i f r de care nu se poate comunica la nivel verba, prin comunicarea nonverbal se poate Comunicarea nonverbal nso e te n permanen forma un sistem lingvistic universal, utilizat i n eles dincolo de barierele geografice. comunicarea verbal . Iar, n ceea ce prive te credibilitatea comunic rii nonverbale, speciali tii sus in c aceasta a intrecut-o pe aceea a comunic rii verbale.Mesajele nonverbale pot s fie n conflict cu cele verbale. Mark L. Knapp, consider sentimente avem fa c transmitem semnale nonverbale pentru a comunica cine suntem, pentru a ar ta ce tip de rela ii am stabilit cu ceilal i, ce de ace tia, pentru a-i influen a i pentru a n elege mai bine ce vor ei s ne comunice.2 Comunicarea nonverbal nu se face doar prin intermediul unui singur canal, ci din contr , comunic m prin diferite canale nonverbale: gesturi, postur , p strarea distan ei, cine suntem i n ce rela ie ne afl m cu interlocutorii nainte de a spune un cuvnt. Cercet torii specializa i au descoperit c oamenii tind s privesc partea dreapt a fe ei, ceea ce este o manier gre it dac se dore te perceperea mai intens a emo iilor, precum bucuria, surpriza, sup rarea, frica, dezgustul sau triste ea, care se presupune c se arat mai intense pe partea stng a fe ei. Prin intermediul comunic rii nonverbale se poate realiza influen area altora i propria noastr influen are. Experimentele conduse de Albert Mehrabian i M.

Judee K. Burgoon, David B. Buller, W. Jill Woodall. Nonverbal Communication: The Unspoken M.L. Knapp. Nonverbal communication, Belmont, Wadsworth, 1990, p.59 apud Septimiu Chelcea,

Dialogue, New York, Mcgraw- Hill, pp. 4-8.


2

Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p.159.

19

Williams1 au demostrat c , n general, cu ct se apeleaz mai mult la gesturi care au func ia de a p stra i consolida bunele rela ii interpersonale cu att probabilitatea de ai persuada pe al ii este mai mare. Comunicarea nonverbal este ontogenetic primordial , datorit faptului c nc de la na tere, i chiar nainte de na tere, copiii transmit semnale nonverbale mamelor. Prin comunicarea nonverbal fiin ele pot exprima ceea ce prin cuvinte nu se cuvine sau nu se poate exprima. Mark L. Knapp, apreciaz c fiecare dintre emo iile fundamentale surpriza, teama, furia, dezgustul, fericirea, triste ea poate fi exprimat printr-o anumit parte a fe ei, care identific respectiva emo ie, de exemplu, ncre irea nasului, reprezint dezgust.2

Elementele comunic rii nonverbale


La fel ca i comunicarea verbal context al actelor de comunicare. Emi torul este sursa mesajelor; Receptorul este destinatarul. Mesajul are o semnifica ie care este codificat tradus ntr-un cod, ntr-un sistem de semne, adecvat canalului de comunicare i receptorului de c tre emi tor i decodificat re-tradus de c tre receptor. Func ia de codificare este realizat prin contrac ia voluntar sau involuntar a mu chilor scheletici i faciali, schimbarea tonului i ritmului vocii, utilizarea spa iului i timpului, a unor artefacte. Mesajele sunt transmise utilizndu-se diferite canale de comunicare: vizual, auditiv, tactil i olfactiv i cea nonverbal are acelea iu elemente

fundamentale: emi tor, receptor, mesaj, canal de comunicare, efect, feedback i

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. ibidem, p.160.

161.
2

20

Jurgen Ruesch i Weldon Kees au precizat1 faptul c sunt implicate n comunicarea uman , i anume: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. prezen a fizic i mbr c mintea; gesturile sau mi c rile voluntare; ac iunile ntmpl toare; urmele ac iunilor; sunetele vocale; cuvintele rostite; cuvintele scrise.

apte sisteme diferite

Pentru decodificarea mesajelor comunic rii nonverbale trebuie s se aib n vedere contextul cultural, informa iile culturale asociate unui act de comunicare. Problema abilit ii de decodificare a mesajelor nonverbale a concentrat aten ia multor cercet tori, nregistrndu-se diferen e n func ie de variabilele gen nonverbale indiferent de vrsta evident doar n leg tur i vrst . Cercet rile f cute de Judith A. Hall au ar tat c femeile decodific mai exact mesaje i sexul emi torului. De observat este c i n ceea ce prive te superioritatea femeilor n decodificarea mesajelor nonverbale este specializat : este cu comunicarea vizual , nu paralimbajul, domeniu n care b rba ii dau dovad de aptitudini superioare, dup cum spun speciali tii n domeniu. 2 Canalele de comunicare nonverbal considerare canalele: 1. 2. 3. 4. 5. 6. auditiv sau vocal: paralimbajul, comunicarea muzical vizual: expresia fe ei, schimbul de priviri, gestica i mi carea tactil: atingerea corpului, mangierea olfactiv: receptarea mirosului corpului termal: receptarea c ldurii corpului gustativ: receptarea gustului. se disting dup sim urile prin care receptorul prime te informa iile. Astfel, Michael Kunzick i Astrid Zipfel iau n

corporal , inuta, distan a interpersonal , utilizarea spa iului

M.L. Knapp. Nonverbal communication, Belmont, Wadsworth, 1990, p. 51 apud Septimiu Chelcea, ibidem, p. 14.

Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. 22.


2

21

n 1986, Dale G. Lethers a indentificat urm toarele canale de comunicare nonverbal : expresiile faciale, mi c rile ochilor, postura, proxemica, aspectul fizic, factorii suprasegmentali intona ia, timbrul i volumul vocii i atingerile cutanate.1 Comunicarea nonverbal se realizeaz cu ajutorul semnelor i semnalelor. Semnul este ceva fizic, perceptibil de c tre sim urile noastre; el se refer la altceva dect la sine nsu i i este dependent de recunoa terea de c tre cei care l utilizeaz a faptului c este semn.2 Cuvintele, tonul vorbirii sau pauzele prelungite sunt semne i au n elesuri mp rt ite de cei care comunic . Charles S. Peirce, ntemeietor al semioticii, in elege prin semn, sau representanteu, ceva care ine locul a ceva pentru cineva, n anumite privin e sau n virtutea anumitor nsu iri. El se adreseaz cuiva, crend n mintea acestuia un semn echivalent, sau poate un semn mai dezvoltat. Semnul acesta pe care-l creeaz l numesc interpretantul primului semn. Semnul ine locul a ceva, anume al obiectului s u. El ine locul acestui obiect nu n toate privin ele, ci cu referire la un fel de idee, pe care am numit-o uneori fundamentul representamentului.3 Astfel, semnul perceptibil genereaz n mintea celui ce l folose te un concept mental, interpretantul semnului, n func ie de experien a pe care acesta o are. Unii autori nu fac deosebire ntre semn i semnal, prefernd s analizeze semnele. Al i autori cum ar fi Edward O. Wilson, vorbesc despre semnale n elegnd prin acest termen orice comportament ce comunic informa ie de la un individ la altul, indiferent dac el serve te i alte func ii. 4 Vera F. Birkenbihl utilizeaz i semnale gradate sau exclusiv termenul de semnal cnd analizeaz limbajul corpului. Semnalele pot fi semnale discrete sau digitale; analogice. Semnalele digitale semnific analogice semnific intensitatea. Pentru Paul Watzlawick, semnalele analogice sunt directe, plastice sau reprezint o analogie, n timp ce semnalele digitale sunt simbolice, abstracte, adesea prezen a/absen a, da/nu, iar semnalele

1 2

ibidem, p. 35. John Fiske. Introducere n tiin ele comunic rii, traducere de Monica Mitarc , Ia i, Ed. Polirom, Ch. S. Peirce. Semnifica ie i ac iune, trad. D. Marga, Bucure ti, Ed. Humanitas, 1990, p. 269. Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 16.

2003, p. 63.
3 4

22

complicate i probabil specific umane. Stabilirea contactului vizual ntre interlocutori reprezint un semnal digital; durata contactului vizual este un semnal analogic. Din combinarea lor rezult a a numitele semnale compozite care pot avea semnifica ii noi, diferite de cele ale fiec rui semnal separat. Pumnul strns i bra ul ridicat (semnal discret) exprim revolta. n combina ie cu zmbetul (semnal gradat), semnific bucuria victoriei. Codul este un sistem de semne, semnale i reguli de folosire a lor mp rt it de membrii unei culturi sau subculturi. Autorul R.P Harrison a indentificat patru tipuri de coduri: coduri de execu ie mi c rile corporale, expresiile faciale, privirea, atingerile si paralimbajul; coduri spa io-temporale utilizarea spa iului i a timpului; coduri artefactuale utilizarea materialelor i a obiectelor de la imbr c minte la arhitectur ; coduri mediatoare efecte speciale produse de interpunerea media ntre emi tor i receptor, unghiul de filmare.1 Dup opinia lui J. Fiske orice cod are urm toarele caracteristici:
y

depinde de un acord prealabil ntre cei care il folosesc i cei care ndepline te o func ie comunicativ sau de informare social este transmisibil prin mijloace de comunicare sau canale care ii sunt folose te seturi de semne, coduri, care prin

mp rt esc acela i fundament cultural


y y

aplicabile2 Comunicarea nonverbal combinare dau o anumit structur , cum ar fi de exemplu semnalele vizuale care pot fi asociate semnalelor olfactive. Aceste semne sunt de fapt stimuli senzoriali care sensibilizeaz sim urile omului v z, auz, pip it, miros.

Clasific ri ale comunic rii nonverbale

1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 18. John Fiske. op.cit., p. 90.

23

De-a lungul timpului, de la folosirea termenului de comunicare nonverbal , sau propus diverse clasific ri ale comunic rii nonverbale pe baza semnelor i canalelor de transmitere. Una dintre cele mai vechi clasific ri ale comunic rii nonverbale propuse de J. Ruesch i W. Kees n 1956, cuprinde trei categorii, i anume1: 1. limbajul semnelor, incluznd gesturile 2. limbajul ac iunilor, incluznd mi c rile corpului implicate n diferite activit i de exemplu hr nirea, alergarea etc. 3. limbajul obiectelor, care ncorporeaz dispunerea inten ionat sau neinten ionat a obiectelor n spa iu n vederea utiliz rii lor.2 R. P. Harrison n 1974 mparte comunicarea nonverbal n patru categorii: 1) coduri de executare, asociate mi c rilor corpului, expresiilor faciale, privirii, atingerii i activit ilor vocale. 2) coduri spa io-temporale, referitoare la mesajele rezultate din combinarea utiliz rii spa iului i timpului. 3) coduri artefact, utilizate n mesajele primite de la obiecte. 4) coduri mediatoare, referitoare la efectele speciale rezultate din interpunerea ntre emi tor i receptor de exemplu unghiul camerei de luat vederi n transmisiile TV.3 O clasificare rezultat din combinarea codurilor i mediilor de transmitere a mesajelor este acceptat de cei mai mul i cercet tori.4 Aici se include:
y Kinezica limbajul corporal include mi c rile corpului, expresiile faciale i

privirea.
y Oculezica cuprinde studiul privirii. y Paralimbajul sau vocalica alc tuiesc activit ile vocale. y Proxemica se ocup de studiul percep iei i al modului de utilizare al spa iului. y Cronemica studiaz percep ia i modul de utilizare a timpului.

1 2

ibidem, p. 35. Judee K. Burgoon, David B Buller i W. Gill Woodall sunt de p rere c aceast clasificare nu este

mul umitoare deoarece las deoparte modalit ile de comunicare importante precum paralimbajul sau cronemica.
3 4

ibidem, p. 35. Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 37.

24

Un alt punct de vedere pentru clasificarea comunic rii nonverbale este cel al lui Mark L. Knapp conform c ruia, comunicarea nonverbal include: 1. cum privim caracteristicile fizice i mbr c mintea. 2. cum auzim tonul vocii 3. cum mirosim 4. cum ne mi c m individual sau n corela ie cu al ii, gesturile, postura, privirea, expresiile faciale, atingerile corporale i proximitatea 5. cum afecteaz mediul nconjur tor interac iunile umane i cum afectez acestea, la rndul lor, mediul nconjur tor dispunerea spa ial a mobilei, temperatura, prezen a altor oameni, zgomotele etc.1 Aspectul fizic, artefactele: mbr c minte, podoabe, lucruri create de oameni i semnalele olfactive sunt considerate categorii separate ale comunic rii nonverbale, chiar dac se recunoa te c oamenii transmit semnale simultan prin mai multe canale, ceea ce face necesar abordarea integrat a comunic rii nonverbale.

Func iile comunic rii nonverbale


A analiza func iile comunic rii nonverbale nseamn s vedem care sunt inten iile, motivele i scopurile acestei forme de comunicare. n continuare vom prezenta func iile pe care autorii de referin ai domeniului le-au luat n considerare. Paul Ekman ia n considerare cinci func ii ale comunic rii nonverbale, i anume:
y

repetarea dublarea comunic rii verbale; de exemplu cnd spunem da i d m din cap de sus n jos i de jos n sus; substituirea nlocuirea mesajelor verbale; un exemplu n acest sens ar fi o fa posomort care ne spune c persoana n cauz nu se simte bine; completarea colaborarea la transmiterea mesajelor verbale, fapt care duce la o mai bun decodificare a lor;

M.L. Knapp. Nonverbal communication, Belmont, Wadsworth, 1990, p.51 apud Septimiu Chelcea,

Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. 36.

25

accentuarea punerea n eviden ar t m pumnul;

a mesajelor verbale, amplificarea sau

diminuarea celor spuse; de exemplu cand scand m sloganuri, ridic m bra ul i contrazicerea transmiterea de semnale n opozi ie cu mesajele verbale; de exemplu ne bucur m c ne-am ntlnit cu o persoan cunoscut , dar privim n alt parte cnd i ntindem mna.1 Michael Argyle, indentific patru func ii ale comunic rii nonverbale, dup cum urmeaz :
y y

exprimarea emo iilor; transmiterea atitudinilor interpersonale (dominan supunere, pl cere-nepl cere etc.);

y y

prezentarea personalit ii; acompanierea vorbirii, ca feedback, pentru a atrage aten ia.2 ase func ii ale comunic rii nonverbale:

Gheorghe-Ilie Frte trece n revist repetarea, substituirea, completarea,

inducerea n eroare/ascunderea/dezv luirea, reglarea, sublinierea.

O alt opinie este cea a lui Maurice Patterson, conform c ruia, comunicarea nonverbal ndepline te urm toarele func ii: a) transmite informa ii; b) gestioneaz interac iunile; c) reflect gradul de apropiere; d) exercit influen ; e) controleaz sentimentele; f) faciliteaz satisfacerea unor obiective sau interese.3

M.L. Knapp. Nonverbal communication, Belmont, Wadsworth, 1990, p.51 apud Septimiu Chelcea, ibidem, p. 38. ibidem, p. 38.

Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. 38.


2 3

26

Gesturile de ilustrare dubleaz prin repetare mesajul verbal, dorind o sporire a anselor de n elegere a lui. Substituirea se refer la nlocuirea unui cuvnt sau a unei expresii verbale cu un gest sau cu o combina ie de gesturi. Func ia de completare este observabil n momentul n care cineva are dificult i n utilizarea codului verbal. Autori de referin ai domeniului de studiu al comunic rii nonverbale atrag aten ia asupra faptului c acest tip de comunicare nu trebuie ncadrat ntr-un plan secundar, de auxiliar al comunic rii verbale, iar func iile trebuie analizate n colaborare cu comunicarea verbal , chiar dac uneori comunicarea nonverbal se realizeaz independent de cea verbal .

Diferen e ntre comunicarea verbal

i comunicarea nonverbal

Ray L. Birdwhistell sus ine c ncercarea de a studia comunicarea nonverbal , separat de cea verbal , se poate compara cu studierea fiziologiei umane f r a lua n considerare inima.1. Totu i, comunicarea verbal se diferen iaz de comunicarea nonverbal din mai multe puncte de vedere n primul r nd se poate observa diferen a ntre canalul de comunicare i modalit ile de comunicare. Astfel, comunicarea verbal mai multe planuri de dezvoltare. O alt diferen major este faptul c , comunicarea nonverbal este nn scut , iar o parte a ei este format prin achizi ii evolutive, de exemplu prin imitarea unor gesturi v zute la cei din jur.2 Comunicarea verbal are un nceput i un sfr it clar delimitate de cuvintele folosite, pe cnd comunicarea nonverbal este continu . Comunicarea verbal este organizat i structurat , iar comunicarea nonverbal este mai mult nestructurat . folose te o singur modalitate de dezvoltare, cuvntul, pe cnd comunicarea nonverbal se extinde pe

1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 32. ibidem, pp. 89-90.

27

Dac

comunicarea verbal

este controlat

aproape total, comunicarea

nonverbal este aproape n intregime necontrolabil . Tocmai faptul c exist diferen e majore ntre cele dou tipuri de comunicare determin indispensabilitatea i indisolubilitatea celor dou tipuri de comunicare. Limbajul verbal i nonverbal se sprijin reciproc n procesul comunic rii umane, iar leg tura dintre cele dou este mult mai profund dect pare la o prim vedere. Diferen a dintre comunicarea verbal i nonverbal , nu trebuie s ne fac s ignor m aspectele legate de complexitatea procesului de comunicare, ci din contr trebuie s -l fac s releve inseparabilitatea semnalelor verbale i nonverbale. De fapt, gesturile i cuvintele sunt inseparabile, sus ine M. Pacori.1 n acest sens se pronun i cercet rile lui Robert Krauss i Ezequiel Morsella care au demonstrat c performarea unei vorbiri fluente este legat de gesticula ie. Inhibarea gesturilor n timpul vorbirii, are consecin e negative asupra comunic rii verbale, aceasta devenind astfel mai inexact , mai pu in nuan at .2

Comunicarea vizual
Comunicarea vizual este comunicarea realizat prin intermediul sistemului vizual. Mesajul transmis este perceptat i transformat n senza ie vizual . Comunicarea vizual este obiectul de cercetare al mai multor tiin e, cele mai importante fiind psihologia, fiziologia creierului, semiotica. Cercet torii sunt de p rere c limbajul este produsul ambelor emisfere n timp ce prelucrarea imaginilor este rezultatul activit ii emisferei stngi. Reprezent rile vizuale sunt foarte des folosite n via a oamenilor. Ele au un rol important n procesul de imagina ie reproductiv s avem parte de o bogat analizatorilor vizuali1. i creatoare ntruct imaginile se formeaz pe baza altor imagini vizionate anterior. Din aceast cauz este foarte bine i variabil experien vizual . Senza iile vizuale sunt rezultatul ac iunii undelor electromagnetice asupra

1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 29. ibidem, p. 29.

28

Undele electromagnetice se propag de la soare, surs natural de lumin , de la surse artificiale de lumin sau de la corpuri de iluminat. O parte din unde este absorbit de obiecte, iar o alt parte este reflectat . Undele reflectate sunt cele care simuleaz ochiul s perceap obiectele colorate ntr-o anumit nuan cromatic . Senza iile vizuale se caracterizeaz prin luminozitate, ton cromatic i satura ie. Luminozitatea reprezint locul pe care l ocup culoarea ntr-un paletar de la alb la negru, tonul cromatic reprezint num rul de microni pe care i are, iar satura ia reprezint puritatea culorii. Imaginile sunt stocate n memorie de regul cu o usurin elementele de limbaj, aceast (Kroeber Riel, 1998). Imaginile vizuale creeaz cu m iestrie o realitate fictiv . Perceperea imaginii vizuale se realizeaz prin fixa ii (pe o durata medie de 0.2 secunde ) i mi c ri rapide. Unele puncte fixate anterior sunt refixate pentru a memora elementele. Fixa iile de lung durat pot fi semnul unei probleme de n elegere. Mi carea ochilor ne d indici despre modul n care este perceput imaginea. Num rul mediu de fixa ii pentru perceperea unei machete de pres de m rime medie este de 33.331 (Leven, 1983). mpreun cu prelucrarea imaginii are loc i o apreciere emo ional a acesteia care influen eaz restul percep iei. Percep ia este influen at afirmative. i de logica spa ial . Practicienii recomand plasarea unor persoane atractive lng un produs. Imaginile nu pot reprezenta niciodat nega ii, doar situa ii tez mai mare dect purtnd numele de picture superiority effect

Elena Abrudan. Comunicarea vizual , suport de curs, Cluj-Napoca, 2006, p. 2.

29

CAPITOLUL III: ELEMENTELE COMPONENTE ALE COMUNIC RII NONVERBALE

Limbajul t cerii
n comunicarea nonverbal . prin t cere (ascultare pasiva) se poate exprima inten ia de continuare a unei expuneri, dezv luirea unor idei, sentimente sau atitudini care ar putea fi blocate prin interven ie verbala. O solu ie pentru situa ia n care nu se tie cum sa se interpreteze t cerea poate fi feedback-ul. Pauzele n actul vorbirii, care de i nu au nici un con inut, transmit informa ii despre caracteristicile psihologice ale emi torului sau despre inten iile receptorului. Pauzele pot fi realizate con tient sau incon tient.

Spa iul personal i teritoriul n comunicarea nonverbal

n general oamenilor le place sa aib un spa iu propriu, ct de mic, pe care sa-l aranjeze conform dorin elor proprii. Spa iul mprumuta ceva din personalitatea omului i transmite mesaje non verbale despre ocupant. Spa iul personal poate fi definit ca fiind distanta de la care exista disponibilitatea contactului cu ceilal i. n domeniul comunic rii non verbale exista distantele diferite de comunicare func ie de context i de caracterul mesajului transmis. Desmond Morris distinge trei tipuri principale de teritoriu, i anume, tribal, familial i personal. 1 Edward T. Hall mai vorbe te de spa ii cu organizare semifix , caracteristice unor edificii de interes public. Unele dintre acestea sunt considerate sociofuge, deoarece amenajarea lor dore te s retrng raportul de comunicare interpersonal , de exemplu s lile de a teptare ale policlinicilor i spitalelor unde interesul e ca pacien ii s converseze ct mai pu in.

Mihai Dinu. op.cit., p. 216.

30

n urma studiilor de specialitate s-au stabilit patru zone semnificative n ceea ce prive te rela iile dintre interlocutori 1) Zona intim , este reprezentat de distan a dintre interlocutori de pn la 0,5 metri. Ace ti parametri sunt acorda i pentru discu ii cu caracter personal, sau este caracteristic mbr i rii, dansului apropiat sau luptei corp la corp, aceast zon fiind ns total inacceptabil n alte cazuri. Acest spa iu este unul de protec ie pentru individ, accesibil numai persoanelor foarte apropiate, partenerului, iubitei sau iubitului, celui mai bun prieten, propriilor copii. Tipul comunic rii nonverbale folosit n spa iul intim este cu preponderen apropierii excesive. 2) Zona personal se ntinde de la 0.5-1.2 m. Aceste limite ale zonei personale nu sunt acelea i n toate mediile, societ ile i culturile, ci ele variaz n func ie de diver i parametri demografici, temperamentali psihologici interlocutori este subiectul conversa iei datorit fapturlui c i socioculturali. Un element important care poate influen a distan a dintre informa iile confiden iale se transmit pe un ton sc zut ceea ce duce la o apropiere a interlocutorilor i se poate merge pn la vorbitul la ureche. 3) Zona social (normal ), ntre 1,2-2 m este folosita mai ales la comunicarea interpersonal (colegi de serviciu afla i pe aceia i treapt ierarhic , prieteni, etc). 4) Zona consultativ se ntinde ntre 2-3,5m i este folosit n situa ii oficiale ca de exemplu: superior, subordonat, consultant-client, angajat-persoan care solicit angajarea, gospodin -vnz toarea de la magazin etc. Aceast zon impune comunicarea cu voce tare, subliniaz distan a ierarhic , nevoia de lini te. La aceast distan discu iile n grupurile mici. 5) Zona public porne te de la limita de 3,5 m i mai mult n care comunicarea este formal : cursuri, edin e, discursurile politicienilor, etc.. n aceast zon , comunicarea i-a pierdut aproape total caracterul interpersonal, se adreseaz unei colectivit i, iar discursul este mai formalizat, volumul glasului cre te, vorbitorul nu mai poate p stra contactul ocular cu fiecare ascult tor n parte, n schimb reu e te s urm reasc reac iile publicului. au loc discu iile formale, impersonale precum i cel tactil i olfactiv, pe cnd contactul ocular este slab, ochiul adaptndu-se greu

31

Aceste zone sunt foarte importante pentru comunicare. Ele reprezint

component a comunic rii nonverbale, care transmit mesaje att pentru cei implica i n procesul de comunicare, ct i pentru cei care asist la acest proces, fie c sunt implica i n comunicare, fie c nu. n cazul n care o persoana se apropie mai mult dect este potrivit, poate ap rea tensiune i chiar ostilitate, st ri care vor afecta comunicarea. Atunci cnd se produce invadarea spa iului personal, persoana n cauza se retrage pentru a restabili distan a iar n cazul n care acest lucru nu mai este posibil, se va face tot posibilul ca "invadatorul" sa se retrag la distanta cuvenita. Fiecare dintre cele patru zone men ionate se disting prin canalele de comunicare sim urile pe care le utilizeaz . Astfel, n cazul distan ei intime o importan mare o are olfac ia, contactul cutanat, sensibilitatea termic , pe cnd analizatorul vizual joac un rol minor, iar la distan a public , un rol important l are v zul i auzul, pe cnd senza iile tactile sunt eliminate. Se ncurajeaz atingerile corporale, att n spa iul privat ct i n cel public, n culturile de contact, iar n culturile de noncontact se descurajeaz comportamente.1 astfel de

Limbajul trupului n comunicarea nonverbal


Dup p rerea unor cercet tori, limbajul corpului trebuie nv at i variaz de la o societate la alta, respingnd ideea universalit ii unor semnale. Ray Birdwhistell consider c nu exist nici un singur semnal al limbajului corpului care s poat fi considerat drept un simbol universal valabil.2 Paul Watzlawick subliniaz diferen ele culturale n interpretarea unor gesturi prin exemplul: a- i cur a sau chiar a- i t ia unghiile n prezen a altor persoane dect cele din familie este un comportament acceptabil n SUA, dar la noi o persoan care i face toaleta unghiilor n public este considerat lipsit de educa ie.3
1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 45. Vera Birkenbihl. Semnele corpului: cum s n elegem limbajul corpului, Bucure ti, Ed. Gemma Pres, Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op.cit., p. 34.

1999, p. 203.
3

32

Din punct de vedere cultural, forma i semnifica ia gesturilor care nso esc sau nu vorbirea sunt diferite de la un cadru cultural la altul. Aceast diferen explic i preferin ele diferite ale indivizilor i grupurilor de a interac iona cu partenerii lor. n unele culturi de exemplu n Italia se ncurajeaz utilizarea gesturilor pentru sus inerea comunic rii verbale pe cnd n alte culturi cum ar fi Japonia sau Thailanda se recomand controlul asupra gesticula iei. Exist mai multe clasific ri men ionate n literatura de specialitate, cele mai des men ionate sunt cele propuse de Paul Ekman i Wallace V. Friesen1. Potrivit celor doi, gesturile pot fi: embleme, ilustratori, manifest ri afective, gesturi de reglaj i adaptatori. Emblemele sunt elemente nonverbale al c ror n eles este cunoscut de c tre majoritatea membrilor grupului, i sunt folosite inten ionat pentru a transmite mesaje. Datorit faptului c au caracter inten ionat, emi torului i se atribuie responsabilitatea pentru cele transmise avnd control aproape total asupra utiliz rii lor. Acestea sunt gesturi substitutive, in loc de cuvinte i pot alc tui un limbaj limbajul surdo-mu ilor . Se consider c reprezint o traducere direct a cuvintelor, propozi iilor i frazelor n semne, atunci cnd comunicarea verbal nu este posibil , de exemplu distan a prea mare dintre emi tor i destinatar, suprapunerea unui bruiaj puternic, necunoa terea limbii celeilalte persoane. Ilustratorii sunt elemente nonverbale care ndeplinesc att func ia de nso ire ct i cea de completare a comunic rii verbale. De ei suntem doar par ial con tien i, par naturali, universali, cu o semnifica ie mai pu in flexibil dect emblemele. Ace tia nu sunt folosi i independent de limbajul verbal, astfel unesc comunicarea verbal cu cea nonverbal . Mi c rile afective comunic st rile suflete ti prin care trece emi torul. Se prezint mai mult sub form de indicii i secundar ca semnale. Blocarea pornirii dezv luirii st rilor l untrice prin mi c ri afective este modalitatea cea mai r spndit de ascundere a reac iilor emo ionale. ns nu to i parametrii fizici sunt la fel de u or de st pnit. Putem controla mu chii fe ei, dar ne dezv luim adev ratele sentimente prin indicatorii corporali r ma i nesupraveghea i datorit aten iei acordate celor dinti.
1

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, pp.

130-135.

33

Gesturile de reglaj eviden iaz atitudinea participan ilor fa din partea receptorului se ofer func ie de reac iile interlocutorului.

de interac iune,

asigur ri privind continuitatea contactului, iar

emi torului i asigur un feedback care l ajut s - i ajusteze parametrii enun rii n Adaptorii reprezint gesturi stereotipe pe care le realiz m n spa ii publice sau private, n momente de concentrare sau tensiune psihic (r sucirea unei uvi e de p r, mi carea ritmic a picioarelor n pozi ia eznd). Astfel de gesturi ne satisfac nevoia de confort, ne relexeaz comunicativ sc zut . Al i autori consider c expresiile faciale ale emo iilor sunt similare, trecnd de bariera diversit ii culturale. Pentru exprimarea emo iilor, n cadrul fiec rei culturi este folosit aceea i mimic de baz , la fel i n cazul expresiilor zmbitoare ale copiilor n scu i orbi sau surzi ceea ce duce la concluzia c aceste gesturi sunt nn scute. Dup Judith A. Hall, persoanele de sex feminin au o capacitate expresiv (de codificare) i una receptiv (de decodificare) mai mari dect persoanele de sex masculin, iar aceast diferen sociale.1 Fiecare persoan are stilul propriu de a comunica nonverbal, iar acesta este legat de personalitatea individului. Astfel, cercet rile au ar tat c persoanele anxioase, introvertite folosesc comunicarea nonverbal la un nivel sc zut, fa de cei extraverti i, dar factorii situa ionali i a tept rile l fac pe individ s - i gestioneze mai atent limbajul corporal de exemplu n timpul unui interviu. Despre alte gesturi nc se discut dac sunt nsu ite cultural, devenind astfel obi nuin e sau sunt mo tenite. De exemplu, majoritatea b rba ilor i mbrac haina b gnd mna dreapt n mnec , n schimb cele mai multe femei procedeaz exact invers. Multe dintre comportamentele noastre nonverbale de baz le-am deprins i n elesul multor mi c ri i gesturi este determinat din punct de vedere cultural2, este de p rere Allan Pease. Albert E. Scheflen sus ine c n ceea ce prive te comportamentul social al oamenilor, el nu este nici universal, nici individual i unic pentru fiecare persoan .
1 2

sau men in comunicarea interpersonal . Au o func ie

de gen este determinat de influen ele biologice i

ibidem, p. 31. Allan Pease. Limbajul trupului, Bucure ti, Ed. Polimark, 1997, p. 16.

34

[...] Abilitatea de a vorbi este universal , dar limbajul este determinat cultural. Deci, pentru a n elege semnifica ia gesturilor, posturilor, inflexiunilor vocii i expresiilor afective, este necesar s privim critic transcultural, dincolo de clase i institu ii.1 Teoria lui Ray Birdwhistell se fondeaz pe asum ia potrivit c reia comunicarea prin mi c rile corpului este sistemic separat de alte semnale i de context.
Pozi ia corpului

i nv at social. Meritul principal

al acestei concep ii este de a fi relevat c nici un semnal corporal nu are semnifica ie

Orientarea corpului transmite semnale ce trebuie interpretate n func ie de tipul de interac iune, de apartenen a la gen i la cultur . Se consider c facilitarea sau inhibarea contactului vizual constituie factorul determinant al modelului de orientare a corpului n timpul conversa iei. Pozi ia corpului poate exprima starea psihic de moment a persoanei, precum i tr s turile de personalitate.2 Umerii apleca i poart povara unei vie i pline de greut i, iar cei ie i i n eviden prin bombarea toracelui exprim siguran a de sine, dominare, sfidarea celorla i, preg tirea pentru o confruntare agresiv . Pozi ionarea persoanelor la o mas p trat sau dreptunghilar depinde de sarcina ce trebuie rezolvat . Astfel, persoanele cnd vor s discute prefer s stea de o parte i de cealalt a col ului mesei, n momentul cnd coopereaz prefer pozi ia profil c tre profil, iar n situa iile de competi ie oamenii tind s ocupe pozi iile opuse. Cnd s-a pus n discu ie a ezarea n jurul unei mese rotunde s-au ob inut acelea i rezultate, concluzia care se poate trage fiind c diferitele sarcini sunt asociate cu aranjamente spa iale diferite.3
1

Albert E. Scheflen. Body Language and Social Order, New Jersey, Prentice Hall, p. 226 apud Filosoful i psihologul american William James a indentificat patru posturi fundamentale:

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, p. 34
2

 atitudinea de apropiere (acordarea aten iei), n care corpul este nclinat n fa ;  atitudinea de respingere (refuz), de ocolire, de retragere fa de cel lalt;  atitudinea de expansiune, care exprim arogan , orgoliu, agresivitate (capul, trunchiul i umerii sunt n extensie);  atitudinea de contrac ie, caracteristic dezam girii, st rilor depresive, n car e capul atrn flexibil i umerii sunt adu i.
3

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op. cit., p. 151.

35

Dac se ia n considerare pozi ia emi torului fa

de receptor, acesta poate

avea o orientare frontal , posterioar sau lateral . Orientarea frontal este adesea semnalul agresivit ii, al for ei i puterii, orientarea posterioar este simbolul urm ririi interlocutorului sau al diminu rii ostilit ii, iar orientarea lateral poate fi interpretat ca expresie a agresivit ii deoarece e menit s blocheze naintarea partenerului. Modific rile posturii refect posturii.
Aspectul fizic n comunicarea nonverbal

i nso esc expresiile nonverbale la nivel

incon tient, n acest fel raportarea la mesajul verbal fiind necesar pentru interpretarea

Mesajele non verbale sunt transmise i prin intermediul mbr c mintei i accesoriilor pe care le purtam, prin machiaj, coafura etc. Se afirm c " haina face pe om" i ntr-adev r tim ca oamenii bine mbr ca i dau impresia de succes, putere, educa ie, bani, etc. mbr c mintea poate accentua frumuse e fizic , natural , reprezentnd un simbol cultural (b rba ii ntotdeauna poarta pantaloni) sau subliniaz o tradi ie (kilt-ul sco ian sau sari-ul indian). Felul n care ne mbr cam ofera i informa ii personale. O femeie mbr cat provocator poate exprima disponibilitate, sfidarea regulilor sociale pe cnd o femeie mbr cat decent confer seriozitate, ncredere i are posibilit i mai mari de promovare n pia a muncii sau n func ii de r spundere

Mi c rile capului au anumite semnifica ii n comunicarea nonverbal

Cercet torii Paul Ekman i Wallance V. Friesen, n urma studilor f cute, au identificat trei componente ale fe ei n comunicarea emo iilor. Partea de sus a fe ei, fruntea i sprncenele reprezint prima component a fe ei. Cea de-a doua component este reprezentat de partea de mijloc a fe ei, i anume: urechile, ochii, pome ii obrajilor, iar cea de-a treia component , partea de jos a fe ei, nasul, gura i b rbia. Toate acestea ilustreaz ase tipuri de emo ii: furia, dezgustul, teama, bucuria, sup rarea, satisfac ia i surprinderea care se consider a fi universale. Al i autori

36

supun aten iei i alte st ri, cum ar fi jena, ru inea, compasiunea, amuzamentul, mu carea limbii, acoperirea fe ei i mirarea.1 Fiecare mi care a capului este o reac ie a sim urilor noastre De exemplu, . capul inut drept, mai mult sau mai pu in nclinat spre spate, postur ce proiecteaz b rbia n fa i care este nso it frecvent de nchiderea mai mult sau mai pu in pronun at a ochilor, denot o persoan ce are mare ncredere n sine. Este pozi ia celui care vrea s demonstreze c el este cel mai puternic, cel mai inteligent, cel mai competent etc., deci sentimente de superioritate i agresivitate.2 Datul din cap nseamn aprobare sau descurajare. Expresiile fe ei sunt cele mai u or de controlat. Fiecare parte a fe ei noastre comunic . Fa a exprim reac ia persoanei n cauz la tot ce se spune: surpriz , dezacord, nen elegere, dezam gire, sup rare, durere, interes, dezinteres, etc. Expresiile fe ei trebuie corelate cu celelalte mi c ri ale corpului sau cu mesajele verbale. Expresia fe ei poate fi sincer sau simulat chiar greu de descifrat.
Gura- rsul i zmbetul

i de aceea uneori este

Gura reprezint una dintre cele mai importante surse de informa ii pentru un gestualist. Strmb turile ei, grimasele, culoarea i tonusul buzelor, din ii i limba sunt tot attea indicii pentru a descoperi ceea ce nu se transmite prin cuvinte. 3 Schimb rile regulate dintre elementele singulare ale rsului acestui proces.4 Horst Rckle, precizeaz c tipul de vocal , gradul de tensiune nervoas asupra con inutului s u.5 i intensitatea sunetului dau informa ii suplimentare asupra naturale ii rsului, precum i i pauzele, respectiv apari iile ritmice ale acestor elemente, par s fie cruciale n determinarea

1 2

Septimiu Chelcea. op.cit., p. 53. Cameron Milton. Comunicarea prin gesturi i atitudini: cum s nve i limbajul trupului, Bucure ti, Ed. ibidem, p. 74. Septimiu Chelcea. op.cit., p. 57. Horst, Rckle. Limbajul corpului pentru manageri, traducere de R. E. Nistor, Bucure ti, Ed. Tehnic ,

Polirom, 2005, pp. 41- 54.


3 4 5

1999, pp. 156-157.

37

Zmbetul este un gest foarte complex, capabil sa exprime o gam larg de st ri, de la pl cere, bucurie, satisfac ie, la promisiune, cinism, jen . Interpretarea sensului zmbetului variaz ns de la o cultur la alta fiind n strns corela ie cu presupunerile specifice care se fac n leg tur cu rela iile interumane n cadrul acelei culturi. Autorii de specialitate au realiyat chiar i clasific ri ale zmbetului.1 Astfel, zmbetul unui european nseamn bun dispozi ie, pl cere sau ironie pe cnd zmbetul unui japonez poate semnifica att acordul cu pedeapsa administrat ct i asocierea la indignarea celui care administraz pedeapsa.2 S. Beekman a descoperit c zmbetul femeilor este asociat sentimentelor de anxietate, disconfort, stinghereal , pe cnd al b rba ilor este corelat cu dorin a de afiliere i sociabilitate, dar cu o expresie facial pozitiv femeile mascheaz mai bine dect b rba ii st rile de nemul umire.3 Umezirea constant a buzelor tr deaz o atitudine disimulatoare, o minciun categoric ori un adev r pe jum tate spus.
Paralimbajul

Paralimbajul se refer la modific rile de ritm, la intensitatea i tonalitatea vocii. Tonul, ritmul si intensitatea vocii pot fi folosite n a a fel nct s ii atrag i conving pe cei care ascult . Trecerea de la un ton calm la un ton entuziast nu poate fi sc pat , rezultnd o atentie sporit din partea auditoriului. S-a constatat c deducem sensul mesajului nu din cuvinte ci din intona ie. Pauzele n actul vorbirii, care de i nu au nici un con inut, transmit informa ii despre caracteristicile psihologice ale emi torului sau despre inten iile receptorului. Ca semnal paralingvistic, pauzele pot fi realizate con tient sau incon tient. O alt categorie sunt manifest rile f r con inut verbal i anume plesc itul, oftatul, gemetele, dresul vocii, tu itul i rgitul. Dac plesc itul tr deaz o anumit lips a controlului n exprimarea verbal , gemetele i oftatul au fost interpretate ca is

Horst, Rckle. Limbajul corpului pentru manageri, traducere de R. E. Nistor, Bucure ti, Ed. Tehnic ,

1999, pp. 151-154; David Cohn. Limbajul trupului n rela iile de cuplu, Bucure ti, Ed. Polimark, 1999, pp. 44-45.
2 3

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op. cit., p. 58. Ibidem, p. 64.

38

fiind semnul unei dureri profunde pe cnd dresul vocii ca i tu itul i rgitul ofer o anumit informa ie despre interlocutori care par s transmit ceva.

Ochii canalul vizual

Mi c rile ochilor au un rol important n cadrul interac iunii sociale. De exemplu n cadrul unui dialog persoanele se privesc n ochi 25-75 % din timpul conversa iei Scopul privirii n ochi este de a recep iona mesajele vizuale suplimentare, care sa completeze cuvintele sau sa g seasc n ochii celuilalt un feedback, o reac ie la cele afirmate. Dou persoane care urmeaz s interac ioneze, vor lua contact una cu cealalt n primul rnd prin intermediul privirii, urmnd ca apoi contactul vizual s ia na tere din ntlnirea i colaborarea privirilor. n opinia lui Michael Argyle i Janet Dean contactul vizual dintre dou persoane poate avea o multitudine de n elesuri.1 Privirea regleaz interac iunea prin oferirea un feedback la reac iile celuilalt, este un mijloc prin care se transmit informa ii relevante i indic interesul pent u r persoana sau lucrul c tre care se orienteaz . Din punctul de vedere al lui Allan Pease exist urm toarele tipuri de priviri: privirea oficial , privirea de anturaj, privirea intim i privirea lateral .2 Orientarea privirii este strns legat de motiva ia nevoii de afiliere i al turi de mi c rile corporale determin un anumit echilibru la nivelul proximit ii ntre dou persoane. A a cum am men ionat n subcapitolul Proxemica, distan a dintre dou persoane influen eaz contactul vizual dintre acestea deoarece cu ct proximitatea spa ial cre te cu att contactul vizual se reduce. Astfel, se consider c privirea ofer un feedback important rela iei dintre parteneri i o nevoie de afiliere, iar contactul vizual are rolul de a controla nivelul de intimitate al interac iunii.

Expresiile faciale fenomen global sau cultural

1 2

Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea. op. cit., p. 66. Allan, Pease. op.cit., pp. 139-141.

39

Un fapt interesant a fost exprimat de c tre Charles Darwin aceea i stare psihic este exprimat n toat lumea cu o uniformitate remarcabil : acest fapt este, prin el nsu i, interesant, ca o dovad a strnsei asem n ri a structurii corporale i a dispozi iei mintale a tuturor raselor omene ti.1 Trebuie acordat aten ie ns i la diferen ele culturale. De exemplu, prin mi carea capului de sus n jos spunem "da", n timp ce oamenii din Sri Lanka redau acela i lucru prin mi carea capului de la dreapta la stnga. Gestul de ar tare cu degetul este considerat nepoliticos la noi, pe cnd reprezint o insult n Thailanda i absolut neutru, de indicare, n SUA. Fiec rei emo ii i corespund cte dou expresii faciale: prima programat ereditar, aceea i n toate culturile, iar cea de-a doua reprezentnd o abatere de la expresia programat i variaz de la o cultur la alta. S-a ajuns la concluzia c expresiile faciale ale emo iilor sunt att universale ct i cultural specifice.2

Limbajul timpului
Limbajul timpului este perceput diferit, n func ie de societate sau cultur . Chiar i n interiorul aceleia i culturi, modul cum este perceput timpul poate fi diferit. De exemplu, 30 minute petrecute cu cineva care nu- i este pe plac poate fi considerat ca "pierdere de vreme" iar cu cineva drag poate fi considerat "o ve nicie". Timpul biologic - este un concept care poate transmite informa ii referitoare la performanta indivizilor. Astfel func ie de acesta unii indivizi sunt "privighetori" iar al i "pas ri de noapte". n prima categorie intra cei care sunt matinali, care se trezesc devreme, sunt plini de energie i ob in cele mai bune rezultate n cursul dimine ii. Cea de-a doua categorie este reprezentat de cei care nu sunt matinali, f r energie diminea a, i care i consum energia pe timpul nop ii mai bine dect n timpul zilei.

Charles Darwin. Expresia emo iilor la om i animale, traducere de E. Margulius, Bucure ti, Ed. ibidem, p. 59.

Academiei, 1967, p.18.


2

40

Aceste caracteristici individuale, legate de timpul biologic, ne pot transmite informa ii legate de performan a indivizilor. Timpul este v zut ca parte a contextului n care interac ioneaz oamenii. El poate fi folosit i simbolic, ca n expresia" Timpul nseamn bani", expresie care invit la ntrebuin area ra ional a timpului.

Muzica- o form de comunicare


Muzica se prezint ca o des vr ire a exprim rii verbale, o ipostaz a vorbirii ce nu mai re ine dect componenta ei paralingvistic .1 Ea reprezint unul dintre sistemele de comunicare nonverbal create de om dintre cele mai complexe al turi de fotografie, pictur sau sculptur . Prin muzic se pot exprima diferite st ri fizice, sau fenomene naturale. De exemplu, o muzic tumultoas poate sugera o furtun , o b t lie sau o urm rire cu ma ini pe cnd o desf urare sonor lin poate s te duc cu gndul la mi carea ritmic a valurilor Muzica poate constitui un instrument de comunicare mult mai profund dect limbajul. n plus, limbajul exprim de regul idei, pe cnd muzica vizeaz st ri, emo ii, mergnd mai n profunzime.2 Extazul muzical este o revenire la identitate, la originar, la r d cinile primare ale existen ei. n el r mne numai ritmul pur al existen ei, curentul imanent i organic al vie ii. Aud via a. De aici incep toate revelatiile" (Emil Cioran) Rolul muzicii este, n primul rnd, de a ajuta la transmiterea i fixarea emotional a mesajului, muzica trebuie s se potriveasc perfect conceptului i, mai mult, s aduc plusvaloare produsului creativ3, iar Mihai Cojocaru, creative director Scala JWT, consider c rolul coloanei muzicale, ca i rolul spotului, este s vnd .

1 2 3

Mihai Dinu. op.cit., pp. 257-259. http://sunmosphere.blogspot.com, 08.05.2011. R zvan Capanescu, creative director Ogilvy&Mather consider c muzicii i se acord 50% credit

pentru succesul unui clip.

41

De cele mai multe ori, muzica este un agent de comunicare subtil cu straturile mai ascunse ale personalitatii consumatorilor.1 Efectele utiliz rii muzicii depind de alegerea instrumentelor, dar i de tact i ritm. Se consider c sunetele emise de flaut sunt asociate cu sentimentul de deschidere, prietenie, sunetele trompetei sugereaz pasiune, putere, sunetele pianului sugereaz setea de via , romantism. De asemenea, muzica poate fi utilizat n diferite moduri, ca simplu fundal, ca jingle corespondentul la nivel muzical a sloganului , sau melodie a spotului.2 Muzica joac un rol important n ceea ce prive te spoturile TV, deoarece atrage aten ia, ajut la transmiterea i fixarea emo ional a mesajului, la vnzarea produsului respectiv, precum i la crearea unei pove ti memorabile care s ating nivelul emo iilor consumatorilor.

Televiziunea
n compara ie cu celelalte medii de comunicare, televiziunea are marele avantaj de a mbina simultan sunetul, imaginea i mi carea, n acest fel ducnd la utilizarea reclamelor care prezint produsul i avantajele sale. Este evident faptul c televiziunea este mult mai eficace dect o reprezentare scris sau o imagine static , deoarece are capacitatea de a transmite caracteristicile sau avantajele unui produs. Un alt avantaj al televiziunii este reprezentat de faptul c este vizionat de obicei acas , ntr-o atmosfesr publicitare. Re elele na ionale de televiziune asigur reclamei o audien foarte larg , dar au posibilit i reduse de a dirija reclama c tre pia a int a produsului promovat. Totu i, avnd n vedere c anumite categorii de public prefer anumite programe, la anumite ore, spoturile pot fi plasate astfel nct spectatorii programelor respective s fie asem n tori ca profil cu publicul vizat de sponsorii reclamei. relaxat , cnd telespectatorul este mai receptiv la mesajele

http://www.capital.ro/index.php?section=articole&screen=index&id=22771&cauta=gigantii, Delia Cristina Balaban. Comunicare publicitar , Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2005, p. 86.

09.05.2011.
2

42

Televiziunea este considerat un mijloc foarte puternic i atr g tor datorit faptului c are: R spndire ridicat Cifrele de vizionare la orele de v rf dep esc adesea milioane de telespectatori; Este un mijloc vizual care posed sunet, culoare i mi care avnd un poten ial formidabil de a demonstra utilizarea produsului cump r torului. Se consider c prestigiul i ncrederea de care se bucur n general televiziunea n rndul canalelor de comunicare, ca i posturile TV n particular, se pot reflecta direct asupra credibilit ii mesajului publicitar, sporindu-i considerabil impactul.1 Acest motiv face ca televiziunea s fie adecvat pentru mesaje puternice, produse care se adreseaz unor grupuri mari de consumatori i i doresc o audien larg . Din punct de vedere publicitar, televiziunea prezint i dezavantaje. Tocmai prin faptul c spoturile sunt urm rite ntr-o manier relaxat , poate duce la tratarea reclamelor cu lips de aten ie sau evitarea lor. De multe ori aten ia audien ei este distras de diferite activit i concomitente vizion rii, iar o reclam introdus mijlocul unui program poate fi considerat supar toare. ntre televiziune i spotul TV exist o interdependen binecunoscut . n cadrul produselor de larg consum, publicitatea folose te televiziunea ca cel mai utilizat canal de comunicare n mas . Totodat televiziunea este suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea mai rapid avnd i cel mai mare impact asupra comportamentului consumatorului. n i reac ia

Reclama TV
n trecut, lupta comercia ilor se d dea pentru a acoperi ct mai multe segmente de pia , pe cnd n prezent scopul principal este de a c tiga ct mai mult spa iu n

Dan Petre, Mihaela Nicola. Introducere n publicitate, Bucure ti, Ed. Comunicare.ro, 2004, p. 60.

43

mintea consumatorului ca premis pentru sporirea capacit ii de produc ie.1 Este o lupt care s c tige loialitatea cump r torului fa de produsele companiei. n ceea ce prive te domeniul publicit ii, spotul de televiziune este cel mai utilizat mijloc de a face publicitate unui produs, ncercnd s atrag aten ia i s schimbe atitudinea, s influen eze telespectatorul. Aceast influen are se reg se te i la nivel nonverbal n cadrul acestor produc ii. Spotul TV este ideal pentru produc torii i distribuitorii de bunuri de larg consum, a c ror clientel este mai pu in individualizat . Avantajate sunt i firmele cu raz mic de distribu ie a produselor, care i fac reclam prin posturi de televiziune locale, ce transmit mesaje exact popula iei din zon .2 Atitudinea consumatorilor cu privire la reclame influen eaz semnificativ eficien a de ansamblu a acestora prin faptul c atitudinea receptorilor se reflect direct asupra brandurilor comunicate de reclame. Persoanele c rora nu le place o reclam , nu dezvolt o atitudine favorabil fa respectiv , manifest Stayman, 1990). Mesajul unei reclame trebuie s fie simplu, scurt i direct deoarece mesajele detaliate nu pot fi asimilate n timpul alocat unei reclame. Majoritatea spoturilor se structureaz temporal ntr-un interval de treizeci de secunde n care se succed mai multe cadre. Mesajul informa ional transmite o cantitate de date prin intermediul c rora produsul s fie recunoscut sau identificat n strns leg tur cu categoria din care face parte. Acesta are rolul de eviden iere a caracteristicilor de calitate i a destina iei. Mai multe cercet ri efectuate au ajuns la concluzia c puterea de convingere a mesajului depinde foarte mult de persoana care ncearc Caracteristicile el. care favorizeaz schimbarea opiniei s schimbe o opinie. sunt credibilitatea de marc , pe cnd cei c rora le place reclama predispozi ia de a se raporta pozitiv la aceasta (Aaker i de companie i n acela i timp fa

comunicatorului, calit ile fizice i armul comunicatorului, i inten iile observate la

Delia Cristina Balaban, Mirela Abrudan. Provoc ri contemporane n lumea brandurilor, n Flaviu Bernard Dagenais. Campania de Rela ii publice, Ed. Polirom, 2004, p. 58.

C lin Rus, Mihai Deac (coord.). PR Trend III, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2008, p.63.
2

44

Senza ia de dinamism este redat prin utilizarea unui num r mare de cadre care se succed rapid i este folosit de obicei pentru produsele sportive. Tehnicile vizuale cele mai des folosite sunt m rturiile unor personalit i, serialele, utilizarea unor scene din filmele clasice integrate n spotul publicitar, utilizarea unui purt tor de cuvnt, realizarea unei demonstra ii, folosirea primplanurilor, folosirea unui fir narativ, utilizarea compara iilor, interviurile cu consumatorii, anima iile, utilizarea tehnicii stop cadru, exemplificarea st rilor suflete ti, inforeclamele, exemplificarea unor situa ii de via reclamei sub forma unei pseudo- tiri.1 Dac n anii aizeci o machet de pres clasic pentru elctrocasnice era nc rcat de text i con inea doar imaginile produselor propriu-zise, dou zeci de ani mai trziu imaginile vizuale ocup de regul 60-80% din spa iul publicitar, iar cel mai frecvent utilizate imagini sunt cele umane2. Imaginile vizuale trebuie s atrag aten ia prin elemente cum ar fi contrastul, culoarea, compozi ia neobi nuit 3. Imaginile vizuale au darul de a informa, de a juca rolul de mediator al unor tr iri. Imaginile vizuale transmit informa ia ntr-o manier mult mai eficient dect limbajul, fiind percepute prioritar Cercet torii n comunicarea vizual recomand prezen a produsului promovat, a logo-ului, nc din debutul spotului evitndu-se prezen a sa vizual exclusiv n finalul spotului. Ultimul cadru al spotului trebuie s includ imaginea vizual a produsului sau numele m rcii, sloganul campaniei. sau prezentarea

Thomas Russel, Ronald Lane. Manual de publicitate, Bucure ti, Ed. Teora, 2002, pp. 670-673 apud Delia Cristina Balaban, Comunicare publicitar , Ed. Accent, 2005, p 82. Ibidem, p. 15.

Delia Cristina Balaban. Comunicare publicitar , pp. 89-90.


2 3

45

CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ

Rolul comunic rii nonverbale n Reclamele TV este, a a cum am men ionat i pn acum, unul foarte important. Imaginile pot fi att exterioare ct i interioare. Cele interioare se refer att la imaginea vizual ct i la imagini acustice i olfactive, care sunt stocate n memorie. Efectele imaginilor rev rsndu-se att la nivel cognitiv ct i la nivel emo ional. Imaginile interesante pot fi adev rate capcane pentru ochi. Culorile folosite sunt foarte importante. Pentru realizarea studiului de caz, am ales un domeniu destul de uzat n acest moment, care acoper o mare parte din spa iul acordat publicit ii n televiziune. Am ales cele dou re ele de telefonie mobil care se lupt pentru racolarea a c i mai mul i clien i i pentru fidelizarea lor, i anume: Orange i Vodafone. n realizarea studiului voi ncepe prin descrierea fiec reia dintre ele pentru o mai bun n elegere a analizei. Dup care voi continua cu analizarea reclamelor TV din punctul de vedere al comunic rii nonverbale pe care o transmit. Aceasta ntruct fiecare re ea are o multitudine de spoturi publicitare diferite. Ca metod de cercetare, n realizarea studiului, am folosit chestionarul. Prin intermediul chestionarului am dorit s afl m notorietatea celor dou produse, dac comunicarea nonverbal a avut vreun efect asupra acestei notoriet i i dac comunicarea nonverbal influen eaz n vreun fel mesajul spotului.

Orange

Despre companie

Orange Romnia este cel mai mare operator GSM din ar , pn n prezent, totu i nu are clien i r spndi i uniform n ar .

46

Pn n aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. n februarie 2006, Orange Romnia avea peste 7.000.000 de clien i, ceea ce i conferea o cot de pia 56,95%. Orange este brandul sub care France Telecom furnizeaz servicii de comunica ii mobile, Internet i televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali n servicii de telecomunica ii, cu peste 183 de milioane de clien i pe cinci continente. Succesul pe care l-a avut Orange n Romnia se datoreaz nu doar atractivit ii pe care o reprezint telefonul mobil, ci i calit ii re elei, a serviciilor oferite i a brandului. Orange este lider de pia n Romnia cu 10,3 milioane de clien i i venituri de 222 milioane de euro n primul trimestru al anului 2011. Orange este parte a grupului Orange-France Telecom, una dintre cele mai mari companii de comunica ii din lume, cu 215,9 milioane de clien i pe cinci continente.1 Orange Romnia sus ine ini iative i proiecte care se bazeaz pe comunicare. Programul Orange de Responsabilitate Corporativ se bazeaz pe opt principii care reflect valorile brandului Orange: simplitate, deschidere, inova ie, dinamism, onestitate. Din 5 mai Orange lanseaz n premier n Romnia un serviciu de program ri online a vizitelor n Orange shop i Orange store. Clien ii nu mai petrec timp a teptnd n magazin. Ei i pot programa vizita n ziua i la ora aleas de ei, n magazinul dorit, iar un consultant de vnz ri dedicat va sta la dispozi ia acestora, anunta un comunicat al operatorului mobil. de

Spoturile publicitare

Din puctul de vedere al reclamei TV, se poate preciza c orange are spoturi personalizate, n func ie de tipul de serviciu promovat. Astfel c , aproape fiecare tip de abonament, este promovat separat, pe sezoane.

http://www.orange.ro/newsroom/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=40,

04.04. 2011.

47

n ultimul timp au ap rut la Televizor reclame cu abonamentul Delfin, Panter , Fluture i Flamingo. Ceea ce se poate observa, nc de la denumirea tipului de abonament este tendin a de a personaliza fiecare tip de abonament pentru ca publicul s poat re ine mai u or aceste servicii. Toate reclamele Orange au ca i actori mai multe persoane, toate tinere. Ceea ce se poate observa la ace ti tineri este faptul c to i sunt bucuro i, i mai mult dect att sunt dornici de a coopera unul cu celalalt. Pentru acest studiu am ales un Spot Tv orange n care este promovat brand-ul Orange n sine. Aceast reclam a ap rut la nceputul anului curent (2011). 1 Timpul de difuzare este de un minut n care se face o prezentare a unor persoane cu activit i diferite, n toate grupurile fiind prezent i brandul Orange. Ceea ce l particularizeaz este faptul c pe tot parcursul lui nu exist voce, astfel este construit doar din elemente nonverbale. Imaginile sunt nso ite de mesaje scrise, care concluzioneaz firul ac iunii. Spotul ncepe cu un mesaj scris fiecare zi te ntmpin cu ceva nou, apoi cu un alt mesaj, de aceast dat pe un ecran apare cerul, nuan at de culoarea pe care o are brandul (portocaliu), la Orange, azi poate fi mai mult dect ieri cu ajutorul tehnologiei digitale. Din acest moment reclama ncepe s fie dinamic . Cerul este n mi care, un element nonverbal, care ne sugereaz faptul c lumea este n mi care, i c nu exist limite n ceea ce ne dorim noi. Dup primele zece secunde apar persoanele, care dau via reclamei. Prima imagine cu oameni este cea dintr-o aglomera ie de oameni (de pe o strad circulat ), iar camera se focalizeaz pe o tn r adolescent , care zmbe te cuiva. Imediat imaginea se schimb pe o feti soarelui. Cadrul cu feti a este urmat de o imagine cu artificii i textul internet de mare vitez i urmeaz un cadru cu un drum, pe care, ma inile circul foarte repede, prin care se creaz impresia c toat lumea se deplaseaz foarte reprede. Aceast imagine este imediat dup textul internet de mare vitez , pentru a nt ri textul i pentru a da credibilitate. care ine n mn un fluture. Aceast feti ntinde minile pentru ca fluturele s i poat lua zborul, privindu-l cu greu, datorit luminii

http://www.youtube.com/watch?v=c6jbbZVXrkI, 09.05.2011.

48

Urm torul cadru este cu baloane care au forme de fl ture, delfin, panter , u flamingo, toate plutesc deasupra aglomera iei. n spatele lor este o cl dire, iar pe ecran apare textul abonamente pentru orice dorin i imediat alegerea se schimb cu orange. Dup acest cadru urmeaz o succesiune rapid de cadre, primul dintre ele este cu o adolescent care scrie pe telefon i rde, ceea ce nseamn c ea comunic cu cineva, amuzndu-se la ceea ce vede/aude; cel de-al doilea cadru este cu dou adolescente care se dau pe carusel observndu-se c se distreaz ; iar cel de-al treilea cadru se pune pe un tn r care se joac cu o minge de fotbal. Tot n ritm alert cel de-al patrulea cadru este luat dintr-un club, n care lumea se distreaz , i apoi un tn r i o tn r ntr-o ma in decapotabil merg pe un drup prin de ert. Urm torul cadru are ca protagonist un b rbat care pune pe un ecran mare o ultim liter din film fest, fiind completat de mesajul miercuri se schimb cu orange. Cadrul care l succede este cu o tn r care se uit pe calculator i zmbe te, iar pe ecran apare textul asisten i Buy Back pentru telefon. Un tn r pe biciclet se distreaz , iar grija se schimb cu orange nt re te faptul c Orange vine n ajutorul publicului. Urm toarele cadre au ca personaj o adolescent care ascult muzic de distrac ie al tinerilor. Aceia i imagine care a deschis spotul, i anume, cerul cu nuan e de portocaliu, este folosit i pentru a nchide clipul, textul care este ata at, de aceast dat se modific prin succesiunea unor cuvinte la nceputul propozi iei ................se schimb cu orange (limitele, zmbetul, miercuri, distan a, viteza, alegerea, conversa ia, pasiunea, imaginea, grija, inspira ia, ziua). Ceea ce se poate observa pe parcursul spotului, iar din final se spune este c fiecare cadru i elementele pe care le folose te semnific caracteristicile pe care le are brandul. i anume: Cerul limitele; Tinerele care zmbesc zmbetul; Ecranul cu film fest filmul (aceasta deoarece, orange anumite cinematografe acord reduceri la filme, n zilele de miercuri, celor care trimit sms miercurea cu textul film; Cei doi tineri care se afl ntr-o ma in decapotabil grija; 49 i fredoneaz i urmeaz iar i o imagine dintr-un loc

Aleea n care toate automobilele circulau n mod accelerat viteza; Feti a care las fluturele s zboare- alegerea; Cele dou tinere care converseaz , adolescenta care comunic prin telefon i celelalte cadre cu tineri conversa ia; Tinerii care se distreaz n club pasiunea; B iatul care se distreaz plimbndu-se cu bicicleta, i adolescenta care primea asisten prin telefon grija; Adolescenta care ascult muzica inspira ia; Imaginile prin care tinerii se distreaz ziua.

Prin prezen a tinerilor i a feti ei, se prezint mai multe tipuri de elemente nonverbale. n primul rnd sunt prezente elementele vizuale, i anume vestimenta ia, care este una normal , ceea ce sugereaz c acest brand se adreseaz tuturor claselor sociale, cu preponderen clasa mijlocie, i n special tinerilor. Acest spot folose te ca fond muzical, o melodie, care este doar instrumental , iar elementele verbal nu sunt prezente. Faptul c nu exist voce la acest spot nu este un dezavantaj, din contr , cuvintele care sunt afi ate de fiecare dat pe ecran pot s fie citite de c tre cei care vizualizeaz reclama dup bunul lor plac. n cazul n care, aceste mesaje ar fi fost citite de o anumit persoan ar fi ca i cum ar fi impuse s fiepreluate a a cum sunt difuzate. n schimb, reclama las la latitudinea fiec ruia tonalitatea sau intona ia cu care s le citeasc . Toate elementele nonverbale sunt mbinate pentru a sugera principiile pe care se bazeaz i pe care le promoveaz brandul Orange

Vodafone

Despre companie

Vodafone, este compania de servicii telefonice care a lansat prima retea GSM n Romania, in aprilie 1997.1 La 1 iunie 2005, Vodafone Group Plc. a achizi ionat compania Connex.

https://www.vodafone.ro/despre-noi/despre-vodafone/vodafone/descriere-si-istoric/index.htm

50

Vodafone i-a canalizat resursele i puterea global pentru a oferi clien ilor s i produse i servicii inovatoare, care, de-a lungul timpului, au revolu ionat experien a de utilizare a telefonului mobil. Vodafone a fost recunoscut , de unele dintre cele mai prestigioase topuri interna ionale, pentru valoarea business-ului, inova ie, incredere i etic . Conform topului Forbes Global 2000 pentru anul 2009, Vodafone se situeaz printre cele mai mari companii din lume, n timp ce revista Business Week plaseaz Vodafone n topul celor mai inovatoare companii la nivel mondial, n urma analizei realizate mpreun cu Boston Consulting Group. n acela i timp, conform studiului realizat de revista Readers Digest, Trusted Brand 2009, Vodafone a fost nominalizat drept cel mai de incredere brand de telecom din Romania, iar analiza institutului american Ethisphere include Vodafone n topul celor mai etice companii la nivel global. n cei 12 ani de activitate n Romnia, Vodafone a contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului de afaceri, prin investi ii majore la nivel na ional, orientate n principal spre extinderea acoperirii re elelor 2G i 3G, lansarea de noi produse i servicii de comunica ii, extinderea re elei de magazine la nivelul ntregii ultimul rnd, programe sociale n sprijinul comunit ii. ri i, nu n

Spoturile publicitare

Vodafone, pe parcursul anului 2010 i n anul 2011 a difuzat o multitudine de spoturi publicitare cu frecven ridicat n cadrul televiziune. Din aceasta se observ o promovare accentuat a produselor sale. Spre deosebire de Orange, Vodafone are, de obicei, ca protagoni ti cte dou persoane, i nu un grup. n ultima perioad s-a observat o alternare a spoturilor care l au ca protagonist pe Cerebel i so ia sa i spoturile cu Paul i Cristina, iar uneori mai apre colegul lor. Dac Cerebel a devenit cunoscut prin talentul s u de cnt re , Paul i Cristina sunt dou personaje care au devenit un fel de reprezentan i ai re elei telefonice Vodafone n Romnia. Aproape fiecare spot publicitar reprezint protagoni ti. o conversa ie ntre cei doi

51

n cazul reclamelor n care apare Paul i Cristina se observ c fiecare reclam ar cuprinde o manevr : manevra internetica, manevra morse, manevra manevrelor, manevra sensibil etc., iar mai recent cei doi protagoni ti ofer solu ii celor care folosesc serviciile vodafone prin intermediul emisiunii maximia. Solu iile pe care le ofer vin pentru diferite curiozit i pe care le au a a zis ascult torii. La fel ca i Orange, Vodafone promoveaz fiecare serviciu n spoturi diferite, i mai mult dect att, pentru acela i serviciu difuzeaz mai multe spoturi publicitare, fiecare dintre ele mai ad ugnd un beneficiu al serviciului vodafone. Spre exemplu, noile reclame TV, care sunt destul de multe, au ca tem emisiunea maximia, dup cum am precizat anterior. n cadrul acestei emisiuni, unul dintre cei doi protagoni ti r spunde la o ntrebare sau la o curiozitate unei persoane. Fiecare reclam folose te aproximativ acelea i cadre cu anumite particularit i, fapt pentru care n acest studiu voi descrie la modul general elementele nonverbale din cadrul unei reclame. Se poate observa, nc de la nceput, c vocea exist pe tot parcursul spotului, celelalte elemente au rolul de a ntregi mesajul pe care l aduce spotul publicitar. Mai mult dect att, multitudinea de reclame, care sunt structurate ca o interac iune cu publicul, face ca cei care vizualizeaz reclamele s se familiarizeze cu acest brand. Elementele nonverbale fac ca s stabileasc , care este publicul int c ruia i se adreseaz serviciile oferite. Primul cadru care este prezentat de reclam prezint protagoni tii Paul i Cristina. nc de la primul cadru, unul dintre cei doi protagoni ti ncep comunicarea verbal , prin prezentarea persoanei c reia i r spunde i r spunsul la ntrebare sau solu ia la problema acelei persoane. n unele cazuri se face doar o dezv luire a unei persoane. Pe tot parcursul reclamei, care dureaz aproximativ treizeci de secunde, unul dintre protagoni ti vorbe te, iar cel de-al doilea ori prezint pancarte cu num rul de telefon 0722 723 724, ori ncearc s l ncurce pe cel lalt, prostindu-se n platou. La final reclama are aproximativ 6 secunde alocate pentru prezentarea unei oferte de abonament sau cartel Vodafone, iar fundalul are culoarea ro ie. Ceea ce se poate observa n cadrul acestei reclame este decorul studioului celor doi. Acel studio este unul neprofesionist, toate elementele lui fiind din materiale care se pot confec iona de c tre oricine, i anume: cartoane, proiectoare confec ionate din bec i carton, trepiede f cute din materiale nefinisate etc.. 52

Cei doi protagoni ti, sunt mbr ca i de fiecare dat , n mod diferit, cu haine, pe care le poart majoritatea adolescen ilor. Din aceste detalii putem s observ m cui i este transmis mesjaul. Publicul int este grupul adolescen ilor. Se poate observa la personaje c se comport foarte natural, la fel ca i ntr-un ambient normal. Ei rd, zmesc, se mir adolescent. La finalul spotului, sunt prezentate ofertele vodafone fie pe pancarte din carton, fie sunt editate electronic pe fundal ro u. Atta timp ct cei doi tineri vorbesc, n reclam nu mai exist vreun alt fundal muzical. Acesta i face apari ia la final, cnd sunt prezentate ofertele promovate. Toate aceste elementele au rolul de a face publicul s simt c lume n care fiecare este liber s fac ceea ce i dore te i el face parte i nimeni nu l din acest grup i s i doreasc s intre n lumea prezentat de Cristina i Paul. Este o marginalizeaz . Nu este o lume ideal , ci este o lume pe care o ntlnim la majoritatea adolescen ilor, n care nu exist prea mult lux, dar n care fiecare se simte bine. sau se prostesc la fel ca i orice alt

Chestionarul

n cadrul chestionarului am dorit s afl m care este notorietatea firmelor de servicii telefonice, care este percep ia fa de cele dou branduri, care reclam este mai agreat de c tre ei, ct de important consider c este comunicarea nonverbal n spoturile TV, influen a acesteia asupra mesajului spotului, existen a vreunui efect al comunic rii nonverbale asupra notoriet ii produselor, precum i influen a muzicii asupra mesajului spotului. Chestionarul a fost aplicat pe un e antion de 50 de persoane care f ceau parte din publicul int al produselor. Datorit faptului c cele dou produse se adreseaz aceluia i tip de public, am ales persoane cu v rste cuprinse ntre 10 i 30 ani.

53

ti

l a cupri

14 treb ri 11 di tre acestea avnd variante de

r spuns, iar 3 fiind cu r spuns deschis. Astfel putem afirma c este un chesti nar semistructurat. La cele 11 ntreb ri nchise intervieva ii trebuiau s aleag doar o variant de r spuns din cele men ionate, iar la celelalte 3 deschise acestea puteau s i exprime p rerea referitor spoturile TV ale celor dou produse. n cele ce urmeaz o s prezint interpretarea datelor ob in ute pe baza i Vodafone, to i chestion rii celor 50 de persoane, expunnd i graficele pentru ntreb rile nchise. n ceea ce prive te notorietatea serviciilor Orange responden ii, adic 50 au auzit de ambele servicii.
Notorietatea serviciilor analizate

4 3 2
1 0

Ambele

Orange Vodafone Axi Ti l

Niciuna

ntrebate care a fost cea mai frecvent modalitate prin care au auzit de cele dou servicii, persoanele au fost mp r ite, cele mai multe dintre ele, 45 dintre ele au auzit prin intermediul spoturilor TV, 2 dintre ele prin intermediul altor canale, i anume n magazine, iar 3 persoane au aflat din voturi prin internet i spot radio.

54

Modalit ile prin care au aflat despre aceste produse


5

4 3 2 1
0

spoturi TV

alte canale

interne si radio

ntrebate dac

au v zut vreun spot n ultima lun , la serviciile

Vodafone, 48 de persoane au r spuns da i 2 persoane nu. Vizionarea vreunui spot Vodafone n ultima lun
5 4

3 2 1
0 Da Nu

Se pare c multitudinea de spoturi TV la Vodafone au avut efect astfel c un , num r destul de mare, 26 persoane au auzit de sloganul Vodafone, pe cnd24 de persoane nu au auzit de vreo unul.

55

Notorietatea sloganului Vodafone

2.6
2.55

2.5
2.45 Da Nu

Persoanele ntrebate ce i amintesc din spoturile de la Vodafone,

au

r spunsuri majoritatea la fel. Astfel c ei i amintesc mai mult de Cerebel i apoi de cei doi protagoni ti, Paul i Cristina i de emisiunea lor maximia. Doar c iva dintre ei i au adus aminte de decor i de modul n care erau mbr ca i cei doi. n schimb, mul i i au adus aminte faze n care cei doi se prosteau sau de modul n care cei doi ncercau s se tachineze unul pe cel lalt. n ceea ce prive te sloganul de la Orange, r spunsurile sunt pu in diferite de cele din cazul sloganului de la Vodafone. Astfel, mare parte a chestionatelor, 32 de persoane, nu au auzit de vreun slogan la acest serviciu, iar 18 persoane au r spuns afirmativ.

Notorietatea sloganului Orange

5 4 3 2 1 0

Da

Nu

ntrebate dac au vizionat spoturile TV n ultima lun , un num r la fel de mare ca i n cazul Vodafone, de 47 de persoane, au r spuns c au vizionat cel pu in un spot TV Orange, iar 3 dintre acestea au r spuns negativ.

56

Vizionarea vreunui spot Orange n ultima lun

5 4

3 2 1
0 Da Nu

n ceea ce prive te ntrebarea Ce v aminti i din spotul/spoturile Vodafone? majoritatea responden ilor i amintesc telefoanele, baloane, lume mult , veselia i muzica din cadrul spotului. ntreba i ct de important li se pare comunicarea nonverbal din spoturile TV, cele mai multe r spunsuri, de 24 de persoane au ar tat c aceast form de comunicare este foarte important pentru majoritatea persoanelor chestionate, urmate de cele 19 persoane, care au v zut comunicarea nonverbal ca fiind important . Un num r de 5 persoane au r spuns c acest tip de comunicar este mai pu in important , e iar dou persoane au r spuns c nu tiu. Importan a comunic rii nonverbale n spoturile TV
2.5
2 1.5

1 0.5
0

foarte important

importanta

mai putin importanta

deloc importanta

nu stiu/nu raspund

57

n ceea ce prive te existen a unei leg turi ntre comunicarea verbal nonverbal n spoturile TV la cele dou prod use, cele mai multe au fost de p rere c exist o astfel de leg tur , doar trei persoane considernd c nu exist nici o leg tur

ntre cele dou forme de comunicare n spoturile celor dou branduri. 7 persoane nu au dat nici un r spuns.

Existen a unei leg turi ntre comunicarea verbal comunicarea nonverbal n spoturile TV

4 3 2 1 0

da

nu

nu stiu/ nu rasp.

Referitor la influen area mesajului spoturilor celor dou produse men ionate din punctul de vedere al unei neconcordan e informa ionale dintre comunicarea verbal i nonverbal , majoritatea respondentelor, adic 37 de persoane, au considerat de acest gen, iar 4 persoane nu au dat nici un c mesajul este influen at dac apare n spot o astfel de neconcordan , 9 persoane au considerat c nu exist nici o influen r spuns.

Existen a unei influen e a mesajului din punctul de vedere al neconcordan ei informa ionale dintre comunicarea verbal i nonverbal
4 3 2 1 0 da nu nu stiu/ nu rasp

ntrebate dac n vreunul din spoturile TV ale celor dou produse au observat vreo neconcordan ntre comunicarea verbal i nonverbal , 47 de persoane 58

chestionate au r spuns c nu, iar dou dintre ele au r spuns c da, n cazul Vodafone, una dintre persoane nu a r spuns. Exisen a vreunei neconcordan e ntre comunicarea verbal i comunicarea nonverbal la spoturile Orange i Vodafone
5 4 3 2 1 0
Da, la Orange Da, la Vodafone Nu nu stiu/ nu raspund

Cele mai multe dintre cele chestionate consider c muzica ajut la re inerea i n elegerea mesajului spotului, doar dou persoan au dat un r spuns negativ n aceast privin , iar una nu a r spuns cu privire la aceast problem .

Re inerea i n elegerea spoturilor datorit muzicii


5 4 3 2 1 0
da nu nu stiu/nu rasp.

Din punctul de vedere al produsului care face mesajul spot lui mai bine u n eles, Orange s-a situat pe primul loc la 12 voturi diferen fa de Vodafone .

59

Produsul care face mesajul spotului mai bine n eles

4 3 2 1 0
Orange Vodafone

Concl

ii studiu de caz

Analiza rezultatelor chestionarului aplicat ne-a condus spre mai multe concluzii. Cele dou produse au notorietate, to i responden i auzind att de Orange ct i de Vodafone. Spoturile TV pe care i le-au amintit pentru serviciile Orange au fost de la campanile pentru abonamentele Panter , Delfin i Fluture, iar n cazul serviciilor Vodafone, au avut mai mare notorietate reclamele n care a ap rut ca protagonist Cerebel, urmat de reclamele n care au p rut cei doi protagoni ti- Paul i Cristina. Cea mai frecvent modalitatea prin care persoanele chestionate au auzit de cele dou produse s-a considerat a fi spotul TV. Cei mai mul i au v zut spoturile TV la aceste dou produse, n schimb despre sloganele serviciilor prezentate, majoritatea nu au auzit sau nu i le mai aminteau. Totu i, sloganul Vodafone a fost cunoscut de mai multe persoane dect sloganul Orange. n ceea ce prive te abonamentele Orange, chestiona ii i-au amintit ntr-un num r mai mare, secven e din reclamele acestor servicii, n compara ie cu secven ele din reclamele Vodafone, care au fost i ele destul de cunoscute. De asemenea se consider a fi foarte important comunicarea nonverbal din spoturile TV i totodat se con tientizeaz leg tura dintre aceasta i comunicarea verbal . innd cont de aceast leg tur , o neconcordan informa ional ntre aceste dou comunic ri duce la influen area mesajului, neregularit i de genul acesta au fost semnalate,dar n num r foarte mic, pentru spoturile Vodafone, n care, precizau cei

60

chestiona i nu se preciza sigur care era rostul celor doi protagoni ti care povestesc despre tot felul de lucruri neinteresante. n leg tur cu efectul pe care l are comunicarea nonverbal n spoturile TV, putem afirma c produselor. Un alt element important al comunic rii nonverbale este muzica i s-a ajuns la concluzia c aceasta ajut la re inerea i n elegerea mesajului spotului. ntre spoturile celor dou produse, Orange s-a considerat c spotului mai bine n eles. i-a f cut mesajul exist un efect, chiar dac nu covr itor, asupra notoriet ii

61

CONCLUZII
Ceea ce trebuie precizat este c lucrarea de fa nu realizeaz o abordare

exhaustiv a comunic rii nonverbale, ci este o abordare a conceptului n ceea ce prive te, mai mult, elementele nonverbale din spoturile publicitare, prin prisma autorului. Prin con inutul lucr rii nu se mbin dou domenii de actualitate, i anume cel al comunic rii nonverbale cu cel al publicit ii n televiziune, ci obiectivul ei este s determine dac comunicarea nonverbal influen eaz n vreun fel mesajul spotului. Ideea central care se desprinde din ntreaga lucrare se refer la comunicarea nonverbal care o sus ine pe cea verbal n spoturile TV precum i la faptul c mesajul spotului este influen at, n sensul de a nu fi n eles de c tre receptor dac ntre cele dou tipuri de comunicare apare o neconcordan informa ional . ntre comunicarea vorbal i comunicarea nonverbal exist o multitudine de diferen a, dar ceea ce se poate specifica este faptul c nici una dintre cele dou tipuri de comunicare nu poate fi analizat , f r a se ine cont de influen ele celuilalt tip de comunicare. A a cum am men ionat deja, con inutul lucr rii este structurat n trei capitole de analiz , primele dou fiind teoretice, de prezentare a conceptului, iar cel de -al treilea realizeaz un studiu de caz. Primul capitol realizeaz prezentarea conceptului de comunicare. Acest proces este unul complex, care nclude diferite tipuri de comunicare i clasificat n dou grupe mari: comunicarea vorbal i comunicarea nonverbal . Din i nonverbal , acest capitol reiese interdependen a dintre comunicarea verbal relevnd inseparabilitatea i interdependen a acestor dou procese. Capitolul doi, este destinat comunic rii nonverbale. Se poate observa c nu exist o defini ie universal a termenului de comunicare nonverbal , fiecare specialist n tiin ele comunic rii realiznd o definire a acestui complex. Comunicare este nso it permanent de comunicarea nonverbal este format din tot ceea ce facem, n afar de comunicarea verbal . Mai mult dect att, comunicarea verbal nonverbal . Dac prin comunicarea verbal transmitem doar ceea ce ne dorim s transmitem, prin comunicarea nonverbal se transmit informa ii n mod involuntar. 62

n capitolul trei se relev importan a comunic rii nonverbale. Studiul de caz se realizeaz pe mai multe spoturi, care folosesc acelea i componente. n urma analizei f cute se poate observa c oamenii i amintesc mai u or elementele nonverbale din reclame, ca mbr c minte, personaje, atmosfer , sunte etc. dect elementele verbale, mul i dintre ace tia nu i amintesc ceea ce s-a discutat ntr-un spot TV. Ceea ce se poate observa n spoturile TV analizate este faptul c exist elemente ale comunic rii nonverbale care se schimb mai des, ca: personaje, decor, vestimenta ie, dar unele rm n acelea i pe parcursul a mai multe reclame, dar discursul se schimb mai des i aproape n totalitate, cu excep ia sloganului. innd cont de faptul c teza de fa nu face o abordare exhaustiv a domeniului comunic rii nonverbale n spoturile TV, a a cum am men ionat anterior, partea practic a lucr rii ia spre analiz spoturile TV a dou tipuri de servicii concurente care se comercializeaz la ora actual pe pia a din Romnia, i anume serviciile telefonice i de internet Orange i Vodafone. Studiul de caz al lucr rii vine, prin intermediul metodei de cercetare folosit , i anume chestionarul, s ne confirme sau infirme ipotezele de lucru prezentate n introducere. Astfel cele dou ipoteze se confirm de unde rezult faptul c limbajul nonverbal sus ine limbajul verbal n spoturile TV precum i faptul c mesajul spotului este influen at de neconcordan a informa ional dintre cele dou tipuri de comunic ri. De asemenea, prin intermediul chestionarului s-a relevat i faptul c dintre cele dou servicii, Orange i face mesajul spotului mai binen eles. Totodat putem afirma c asupra notoriet ii produselor, comunicarea nonverbal a avut un cuvnt de spus deoarece, intervieva ii au re inut att elemente verbale ct i nonverbale din spoturile celor dou servicii. n concluzie putem afirma c domeniul comunic rii nonverbale joac un rol important n n elegerea mesajului spoturilor TV, sus innd comunicarea verbal avnd totodat i o influen asupra notoriet ii produsului respectiv. i

63

ANEXE
Anexa nr. 1 Chestionar 1. A i auzit de serviciile Orange sau Vodafone? 4. Da. Nu TV. Alte surse magazine Internet sau radio Da. Nu ti i care este sloganul Vodafone? Da Nu.

2. Care este sursa din care a- i aflat despre ele?

3. A i urm rit vreun spot Tv Vodafone n ultima lun ?

5. Ce v mai aminti i din spoturile Vodafone? Sigla, personaje, 6. A i urm rit vreun spot TV Orange n ultima lun ; 7. Da. Nu ti i care este sloganul Orange? Da Nu .

8. Ce v mai aminti i din spoturile Orange? Telefoane, baloane, muzic , lume mult , veselie, 9. Care este importan a comunic rii nonverbale n spoturile celor dou companii telefonice Foarte important Important Mai pu in important . 64

10. 11. 12. - Da - Nu

Deloc important Nu tiu/nu r spund Exist vreo leg tur ntre elementele verbale i elementele nonverbale Da. Nu Nu tiu/ nu r spund Mesajul poate fi influen at de existen a vreunei neconcordan ei ntre Da Nu. Nu stiu/ nu r spund A i observat vreo neconccordan ntre elementele verbale i

n spoturile analizate?

elementele nonverbale i elementele verbale n cele dou spoturi TV?

elementele nonverbale n cadrul spoturilor celor dou branduri analizate?

- Nu tiu/ nu raspund 13. 14. Da. Nu Nu tiu / nu r spund Care produs vi se pare c face mesajul mai bine n eles? Orange. Vodafone Observa i c re ine i i n elege i mai bine mesajul datorit muzicii din cadrul reclamei?

65

BIBLIOGRAFIE

1. Abrudan, Elena. (2006) Comunicarea vizual , Suport de curs , Cluj Napoca; 2. Balaban, Delia Cristina. (2005) Comunicare publicitar , Accent, Cluj-Napoca; 3. Judee K. Burgoon, David B. Buller, W. Jill Woodall. Nonverbal Communication: The Unspoken Dialogue, New York, Mcgraw- Hill; 4. Borchin, Mirela-Ioana. (2006) Comunicarea oral , Excelsior Art, Timi oara; 5. Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina. (2005) Comunicarea nonverbal : gesturile i postura, Comunicare.ro, Bucure ti; 6. Cohn, David. (1999) Limbajul trupului n rela iile de cuplu, Polimark, Bucure ti; 7. Dagenais, Bernard.(2003) Campania de Rela ii publice, Polirom, Ia i; 8. Dinu, Mihai. (2000) Comunicarea, repere fundamentale -ed. a II-a, Algos, Bucure ti, 9. Fiske, John. (2003) Introducere n tiin ele comunic rii, traducere de Monica Mitarc , Polirom, Ia i; 10. Forsdale. L. (1981) Perspectives on Communication, Addison Wesley Publ. House, 11. Knapp, M.L. (1990) Nonverbal communication, Belmont, Wadsworth; 12. Kunczik, Michael; Astrid Zipfel.(1998) Introducere n tiin a publicisticii i a comunic rii, traducere R. Graf i W. Kremm, Presa Universitar , Cluj-Napoca; 13. Milton, Cameron. (2005) Comunicarea prin gesturi i atitudini: cum s nve i limbajul trupului, Polirom, Bucure ti; 14. Pni oar , Ion Ovidiu. (2006) Comunicarea eficient , Polirom, Bucure ti; 15. Petre, Dan; Nicola; Mihaela. (2004) Introducere n publicitate, Comunicare.ro, Bucure ti; 16. Pease, Allan. (1997) Limbajul trupului, Polimark, Bucure ti; 17. Peirce, Ch. S.. (1990) Semnifica ie Bucure ti; 18. Rus, Flaviu C lin. (2002) Introducere n tiin a comunic rii i a rela iilor publice, Institutul European, Ia i; i ac iune, trad. D. Marga, Humanitas,

66

19. Radu, Ioan; Ilu , Petru; Matei, Liviu. (1994) Psihologie social , Exe S.R.L ClujNapoca; 20. Revista Gesture, an I nr. 1, din 2001, 21. Rus, Flaviu C lin; Deac, Mihai. (coord.) (2008) PR Trend III, Accent, ClujNapoca; 22. Russel, Thomas; Lane, Ronald. (2002) Manual de publicitate, Teora, Bucure ti; 23. Sebeok, Thomas. (2002) Semnele: o introducere n semiotic , Humanitas, Bucure ti; 24. Scheflen, Albert E. Body (1972) Language and Social Order, New Jersey, Prentice Hall.

Surse electronice
 http://www.orange.ro/newsroom/index.php?option=com_content&view=article&i d=66&Itemid=40;  http://www.youtube.com/watch?v=c6jbbZVXrkI;  https://www.vodafone.ro/despre-noi/despre-vodafone/vodafone/descriere-siistoric/index.htm;  http://sunmosphere.blogspot.com;  http://www.capital.ro/index.php?section=articole&screen=index&id=22771&caut a=gigantii;

67