Sunteți pe pagina 1din 261

STUDIU INTRODUCTIV f

1 nmnunchind alese i de suflet ziditoare Cuvinte de nvtur, PROLOAGELE snt vechi texte de limb romn din secolele XVIIXVIII. Ele se constituie ntr-o clasic" colecie ortodox de peri-cope sintetice hagiografice, coninnd fragmente de relatri din vieile sfin-ilor, cuvinte cluzitoare pe calea virtuilor, nvturi duhovniceti mo-raleducative aleas hran spiritual pentru viaa de fiecare zi a cre-tinului. Aadar, ntr-o caracterizare sintetic, Proloagele au un evident i esen-ial coninut hagiografic-ilocalic i sapienial. Prin acest coninut, fiind deopotriv preuite de clerci i enoriai, ele i-au legitimat rolul, valoarea i semnificaia n acele secole cnd Biserica era singura instituie care se preocupa de vaa spiritual i de cultura poporului, pn n epoca mo-dern, cnd coala va deveni, o instituie de prestigiu, prin rolul su major, specific, n instruirea i educaia poporului.
* * *

Am considerat ca fiind edificatoare, din chiar primele pagini ale aces-tui Studiu introductiv, o enumerare a titlurilor coninute n bogata arbo-rescen a Proloagelor de la Neamu, observnd direct n aceste titluri iz-voarele patristice, filocalice, provenind din curata, cristalina, nesecata fn-tn a dreptei noastre credine ortodoxe i a sfintelor ei tradin bsericet : Cuvnt pentru un tnr ; Cuvnt pentru mnie ; Din Viaa Sfntului Simeon Stlpnicul; Despre Sfnta Mare Muceni Vasilisa ; Cuvnt pentru pocin ; Cuvnt despre cei nemilostwi ; Cuvnt pentru nevoin ; Cuvnt ca s nu osndim ; Viaa Cuvosului Teofan Mrturisitorul; Fericitul Ni-chta ; Cuviosul Eufrosin buctarul; Cuvnt pentru Avva Agton ; Sfntul Mucenic Ocheanos ; Cuvnt pentru sracul ce sbnog ; nvtur la nl-

6___________PROLOAGELE

area Cinstitei Crucz ; Cuvntul pentrru gndduri ; nvtur c nu se cade a ne jura nici a gri de ru ; Cuvnt al Sfntuui loan Gur de Aur, cum se cade a asculta la citirea sfintelor cri i cu ce nevoin a citi a lua amin-te ; Cuvnt pentru miostenie ; Cuvnt pentru smerenie ; Cuvnt cum se ca-de a vieui cretinii ; Sfinitul Mucenic Foca grdinarul; Sfnta Mare Muce-ni i ntocmai cu Apostolii, Tecla ; Cuvnt cum

trebuie rugciunea s se ajutoreze de fapt ; Cuvioasa Maca notr Eufrosina ; Cuvnt pentru Sfntnl oan Teologul; Cuvnt de nvtur pentru ca s nu ne lenevim de a noas-tr mntuire ; Povestre din Viaa Printelui nostru Chiriac Sihastrul; Cuvnt la Acopermntul Prea Sfntei noastre Nsctoarei: de Dumnezeu ; Sfinitul Mucenic Dionsie Areopagitul; nvtur despre saiu ; Cuvnt mpotriva be.ei ; Sfnta Taisia, ; Cuvnt pentru fpta bun ; Cuvnt pentru 'hirotonia episcopilor i a preoior ; Cuviosu Printee nostru Cosma, fc-torul de cnta.ri ; Cuvnt mpotriva lurn de mit i mpotrwa lurii de do-bnd i despre iubirea de argini ; Cuvnt pentru primirea de strini ; Cu-vnt mpotriva lcorfiiei; Pomenirea Sfntului Mucenic Lona'hin Sutaul; Cuvnt despre ndrzneal i despre aprinderea uimei ; Cuvnt despre optire i despre clevetire ; Cuviosul larion cel Mare ; nvtMr pentru folosu sn'letului ; Cuvnt al Sfntului Maxim desire dragnste : Pomen-rea. Sfntului Marelu Mucenie Nestor ; Prznurea n ara Romnneasc a Prea Cuviosului Printeui nostru Dimitrie cel Nou ; Cuvnt pen^rn umi-Vna sufletului ; Cuvnt al Sfntulu Vasili6 ventru ascutare ; Pomenirea Cuvosului Printelui nostru loanichis de la Oimfi ; Cuvnt nentrv. loan qrdinarul; Cuvosu Simeon Metafrast; Sfinii Mzicenci Mzna. Victor si VicTi-entie ; nvttur a Sfntului Efrem Sirul pentru iubrea de sraci ; Cuvnt al Sfntului loan Gura de Aur, cum c nu se cade a lua ave.re strin : Ce dntre sfinti Prntele ne'stru Amiilohze Em^coml coniei ; C'"-vnt dl Sfntului oan Damaschn des'ore ce r'nosai : Cn.vnt despre lu-crurile omenest ; Din Viaa S'fintei Mucente Varvara ; Crwnt ca .<;<$ nu scrbm -pe nimenea ; Cuvnt din Vaa S'fntuul E'oi'fane ; Pomenrea Sfn-tulu Mucenzc Sebastian : Sfntu Mucenic Ignatie Purttoru de Dumne-zeu : Cuvioasa fecioar Mucenit Evq'henia : nvattur penfru Prea Cin-, ftitee Tame si pentru ce ce VOP.RC a se m'prts cu Tru'nul i Snqelc lui Hrstos ; Pomenirea S-fntului si Prea Cuviosului Printelui nostru Nieodm Arhmandrtul din Lavra Tismanei ; Cuvnt cS. nu se cuvine a crede clevetirile ; Cuvnt dl Sfntulu Prin'teui nostru Nifon,, despre cum, ntru suflarea, cea mai de pe urm, prin pocinu i prin acrimi si milostenie s plcem lu Dumnezeu ; Cuvnt despre dearta vorbire : Cuvnt de nvtti-tur pentru pocina lui David ; nvtur la Botczul Doinnului ; CuvioaRa Maica noastr Domnica ; nvatur a Sfntului Vasiie despre lcomie i preasau i despre beie ; Cuvnt dn Viata S'nf.ului Te-odosie ; Cuvnt al Sfntului Atanasie despre clcarea de lege ; Cuvnt al lui Evagrie, pp.ntru oamenii cei smerii i despre cei ce se nal ; (Suvnt pentrn mmrirea far>-tei bune ; Cuvnt pentru pocint i viaa cea desftat ; Povestire des-pre Sfntul Antonie ; Pomenirea Sfintei MucenHe Eufrasia fecioara ; nv-tur a Ferictului Macdrie ; Pomenirea Sfint'ei Maieii noastre Xenia ; Cu-vnt pentru milostenie, cum se cade a o fs-ce din oseneal reapt, iar nu din jafuri; Cuvnt despre lov i despre iubirea 'de sraci ; Soborul celor dintru s-fini Prinilor notri a toat lumea, Marlor Trei lerarhi i nv-tori Vasilie cel Mare, Grigorie CuVnfiitorul e Dumno^seu i oan Gur de

_______TUDIU INTRODUCTIV ... '

. -I

Aur ; Cuvnt despre minciun i clevetire ; Cuvnt pentru Sfntu Be'nediet; nvtur& la ntmpinarea Domnului ; nvtur din Viaa Sfntuui Is-dor Pelusiotul ; Cuvnt despre citirea crilor ; nvtur a Sfntului loan Gur& de Aur, despre ispite i primejdii; Cuvnt pentru rbdare i smerita cugetare ; Pomenirea Prea Cuviosului Printelui nostru Visarion ; Cuvnt despre curirea pcatelor ; Cuvnt al Sfntului Efrem Sirul despre stp-nirea de sme i cum c d6 sinei stpnitoriu s-au zidit omul; Pomenirea Prea Cuviosului Printelui nostru Cassian Rmleanul; Cuvnt al Prea Cuviosului Printelui nostru Cassian Rmleanul pentru dreapta ocotire i pentru mrturisire ; Prea Cuvioasa Muceni Evdoclzia ; Cuvnt al Prea Cu-viosului Printelui nostru Teodor Studitul pentru post, pentru neptimire i pentru curie ; Cuvnt al Sfntului Vasile pentru poruncie cele legiuite cretinilor ; Cuvnt al Sfntului loan Gur de Aur pentru cei ce ndjdu-iesc a-i tmdui bolile cu vrji i cu descntece ; Cuvnt despre cinste p're-easc ; Cuvnt pentru cei ce se jur cu minciun ; Cuvnt al Cuviosului Printelui nostru Paladie, pentru nevoin ; Cuvnt pentru ca s petrecein zilele Postului Mare cu blndee i cu Unite ; Viaa Cuviosului Alexie otnul. lui Dumnezeu ; Cuvnt petnru stpnirea de sine i a omului ; Cuvnt la Buna Vestire a Prea Sfintei Stpnei noastre de Dumnezeu Nsctoare i pururea Fecioarei Maria ; Povestire aCuviosului Printelui nostru Daniil, despre Evloghie tietorul de piatr ; Pomenirea Prea Cuviosului Printelw nostru loan cel ce a scris Scara ; Cuvnt ca s nu ne lenevim a citi crile ; Cuvnt al Sfntului Printelui nostru Cassian, pentru dreapt socotire i pentru ca s nu ne mndrim ; Cuvnt despre mrirea deart ; Cuvnt pen-tru ca s lum aminte la sine i s fugim de locurile cele pierztoare i de nravurile pcatului; Viaa Cuviosului Serapon ; Povestire din Viaa Cu-viosului Printelui nostru Pahomie ; Cuvnt despre Melhisedec ; Povestire din Viaa celui dintre Sfini Printelui nostru loan Milostivul; Cuvnt pen-tru fricS, i pentru nefric ; Sfntul Mucenic lustin Filosoul; S-fntul Nou Mucenic oan de la Suceava ce a mrturisit a Cetatea Alb ; Cuvnt al Sfn-tului Vasilie pentru multa avere ; Cuvnt de la ntelepciune, pentru nv-tura fiilor ; Cuvnt din Pildele lui Solomon, pentru nvtura fiilor ; Po-vsstire din Viaa Prea Cuviosului Printelui nostru Paisie cel Mare ; Cu-vnt al Sfntului Erem pentru nvtori, cum li se cade a face aa precum i inva ; Cuvnt cum c bun lucru este ca s cercetm pe cei holnavi; Cu-vnt de laud la Sfinii verhovnicii Apostolilor Petru i Pavel; Cuvnt a Sfntului loanGur de Aur, cnu se cade a rsplti ru pentru ru nici a ine vrajba ; Sfntul Mare Mucenic Procopie ; Cuvnt despre cei mndri i ingimfai de trufie ; nvtur pentru cele opt gnduri, dm Capitolele Sfn-tului Nil Pustnicul; Cuvnt pentru ndelungata rbdare ; Cuvnt de laud la. Sfi/ntul Prooroc Ilie ; nvQ.tura Sfntuui Vasilie ctre cei lenei, de nu vor s lucTeze c.u minile lor i laud celor lncrtori de tot binele ; Sinaxa-riu la Schimbarea la Fa a Domnului ; nvtur cum se cade copiilw a-i cinsti pe prinii lor ; Povestire pentru chipid cel ne-cut de mn at Domnului nostru lisus Hristos ; nvtur pentru pace i dragoste, cum c decf toate mai bune snt ; Cuvnt al Sfntuiui Nil pentru neptimirea su-fletului i a trupului i Povestire din Viaa CiLviosului Printelui nostru ristofor:

PROLOAGELE

Proloagele, vechi texte romneti din secoee XVIIXVIII, au avut un rol cultural deosebit de important, alturi de Psaltire, Cazanii, Vieile Sflnilor, n procesul de nlocuire a limbii slavone din cultul Bisericii cu eea romneasc. Ele erau textele care se citeau la biseric ori de cte ori se svrea S-fnta Liturghie, dar de asemenea se citeau cu mult folos pentru minte i inim n cadrul colilor" din tinda bisericii, adesea. n casele cleri-cilor ca i ale enoriailor tiutori de carte, precum i n chiliile mnstirilor, unde se aflau numeroi frai oritoT s-z nsueasc att duhul ct i slova sfintelor n''ituri cretine. nceputurile Proloagelor, ca formul de antologare a nvturilor or-todoxe ntr-o form accesibil, s-au cut n Umba greac dei nu sub acest titlu , de unde apoi au fost traduse n cea mai mare parte, sau pre-lucrate, n slava veche bisericeasc din Sud-Estul Europe, n limba ro-mn, n slavo-rus. IIpoXoi:, npoUyo, pe lng neesul de nainte cuvntare" are i nelesul de a alege", a deosebi", aadar alcturea. unei asemenea adu-nri de texte a presupus un criteriu selectiv. Proloagele snt cri ee cu-prind viei de sfini sau anumite fragmente pildutoare, ilustrnd virtui, modele de via cretin, ele conin cuvinte alese, cuvinte de nvtur. Termenul prolog, aezat n ^runtea unor asemenea volume, este foosit n chp judicios, att lingvistc ct i doctrinal. S menionm i faptul c, de pild, n vechea Rusie, Sinaxarele din literatura bizantin au primit niimele de Proloage 1, ca denumind, cu deosebire adecvat, un coninut de cuvinte de nvtur, cuvinte alese. Proloagele s-au bucurat de o larg circulaie i au avut un rol deosebt n instruirea duhovnceasc-moral a cititorilor de odinioar, dar s n m-bogirea vocabularului limbii noastre. Mitropolitul Dosoftei al Moldisvei, recomandnd Prologariul" su cttorlor, le precizeaz n termeni de re-veren cuviin nu lipsit de poezie : .-.. carile, dumneavoastr, cetndu-le, n toate dzlele v vei ndulci sufletete ...". innd seama de adresa direct a acestor vechi texte, ctre ce multi i vreme ndelungat ipsii de bnefacerile scrisului, tiinei de carts, cul-turii, este explicabil cd a avut loc un specific proces de transgresare, de osmoz : Proloagele au ptruns n folclorul autohton, l-au influenat, iar pe de dlt parte,, elemente ae focsrului nostru au ptruns n textura rela-trior din Proloage, s-a creat un circuit" permanent de mprumut reci-proc fenomen care, sub formele caractertstice timpului i locului, este ntlnit n diferite epoci n toate prile lumi. Proloagele acum reeditate au constitut o remarcabi redlizare cultu-ral la Mnstirea Neamu n a doua jumtate a. seeolului dl XVIII-lea., ajungnd s vad lumina tiparului aha n anii 18541855, m aceeai chi-nove, istoric vatr de cultura ortodox i romneasc. Textul lor este re-dactat n limha romn' Uterarci, purtficat de slavonisme i ar'hcdsme, m aeelai Hmp fr regionalismele din graiul moldovean. Ctitorul principal al Proloagelor de la Neamu, ierodiaconul pe atunci n anul 1791 tefan, care se crede c era originar din Transilvania, a ndeplinit desigur un rol deosebit n ceea ce privete aspectul literar al textelor i cel lingvsCt. E.A. Fet, Hove facH c istorii drevnerusskogo Prologa, o stacinikovedenie UterQturt drevnef Rusi, Lenlngrad, 1980, p. 84,

________STUDITJ INTRODUCTIV_________________0 tic, aspecte ce stau mrturie despre stadiul specific a expresei limbn lite-rare unitare. Topica frazei acestor texte face posibil studierea evoluei Umbii romne literare n faza desvrrii ei. Este o -fraz expresv, clar i armonioas, iar stlul este mldios i plastic. Dei coninutul este hagio-grafic i sapienial-etc, n texte se remarc i accente lirice. Se observ de asemenea o evident grij stilistic, dar aceasta nu exclude pitorescul unor expresii preluate din imba vorbit i transpuse n limba Uterar. Referirile la unele ohiceiuri i termeni calendaristici ale romanilor atrag aten-ia asupra originii noastre latine. Se ntlnesc n text numeroase compara-ii i epitete cu aspect crturresc, adesea char savant. Preocuparea pentru expresia ngrijit este evident. Astfel, snt evi-tate variantele regonale denti" sau dinti", apelnd a limba literar : n ziua dintiu" i n ziua cea dintiu" numeralul invariabil dinti este o formaie lngvistic romneasc (de-'rnti), cu valoare poetic evident fa de corespunztorul nti". Se folosete carele" cu valoare adjectival, din atinescul quale". Este o mai veche form bisericeasc, provenind din pronumele relativ, vstrndu-Re de alffel pn astz n rugciunea Tatl nostru" Caree", n sensul de Cel care". n general, stilul i fraza textului au nsuirile -frumoasei Umbi ro-mne a vechilor cri bisericeti, lifftba sfnt a vechlor cazani". Factoru socia-cutura al epocii mai vech de evoluie a limbii romne literare, concretizat n limba scrierilor bisericeti, a determinat modalitatea de trans-mitere a mesajului respectiv, cu particulariti de coninut i expresie, con-stituind stlul propru a limbn noastre bisericeti. n raport cu continutul, textul Proloagelor are adesea un ton i un limbaj soemn, cel folosit n mprejurrle speciale ale oficierii slujbelor religioase, dovedindu-se cu att mai apropiat de limba literar cu care, n epoeile mai vechi, formeaz un corp comun. Condiiile istorice n care apar Prologele de la Neamu pledeaz pentru recunoaterea Moldovei i a Mnstirii Neamu drept un important spau de cultur ortodox romneasc n epoca respectiv. Ele vor con-tribui la exprimarea idei umtii naionale, prin difuzarea n toate provn-ciile istorice romneti i prin unitatea bisericeasc ortodox, perpetuu re-actu&Uzat. Izvorul principa a Proloagelor se afl deci n scrierile patristtce, n Jiagiografie i n textele sapieniale, etice, vech. Snt extrase cuvinte" i nvturi"', viei de sfini pe scurt din operele Sfinilor Vasilie cel Mare, loan Gur de Aur, Maxim Mrturisitorul, loan Cassian, Efrem Sirul, Maca-rie Egipteanul, loan Damaschin, Teodor Studitul, Evagrie Ponticul, Feric-tul Augustin . a. Din Pateric snt alese cuvinte" care ndulcesc simirile sufletului cele amrite cu otrava pcatului i din somnul lenevirii defeptnd sufletul, ctre urmarea nevoineor l aprind" 2. Din Limonar sau Noul Paradis, Livada duhovniceasc, a Cuviosului loan Moshu din secolul VI. Din
' C&tre pravosavnicul cetitoriu, n Pateric, ediia Bucureti, 1828. Intr-un manuscris vechi se raenioneaz c Patericul cuprinde graiurile sfinilor preacuvioilor marilor prini i cu-vintee lor caale de ndreptarea vieii i folosul sufletesc" (dup Pr. D. Fecioru, Manuscrsee de la Neamu, Traduceri din Sfinii Prini i din scnitorii bisericeti, In Studii Teologice" (6.T.), IV (1952), 78, p. 468).

10

PROLOAGELB

Everghtinos ''adunarea graiurilor i a nvturilor de Dumnezeu grite, a purttorilor de Dumnezeu prinii, .. .adunat i cuvincios i prnoscws la iveal pus, spre folosul celor ce vor ceti, de Pavel preacuvosul monah i ctitorul sfintei mnstiri a Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu ce se nu-mQte Everghetinos ..." 3 precum i din Sinaxar. In literatura ortodoxd de limb greac forma cea mai simpl a vieii spirituale era satisfcut n rndurile poporului dreptcredincios de Sina-xare, Vieile Sfinilor transpuse ntr-un limbaj popular i diferite texte moraizatoare. Acest grup de texte prencMpuiau lumea spiritual, un cor-pus de literatur i moral cretin pentru poporul grec ortodox n toat perioada bizantin i cMar n epocile ulterioare 4. Iniial, n vedzile cata-loage cu numele sinilor, pe lng nume i ziua de prznuire, se nsemnau pe scurt i faptele fiecnda, minumle svrite, nvturile sfntului sau cee care decurg din pilda lui de via cretin desvrit, din nevoinele lui ctre desvrire i mnture procedeu care va fi folosit cu precdere n Proloage. n Sinaxare, dlturi de martirii cretini, s-au inclus sfini din Vechiul Testament, Sfinii Prooroci, apoi Sfinii Apostoli, Sfinii Prini ai Bisericii, cuvioi, mrturisitori, mari ierarhi, mari binefctori ai credinei ortodoxe i alii, dintre adnc tritorii sfintelor nvturi a]e Bisericii. n duhul nvturilor Sfntului \^.silie cel Mare, care recomanda o bun cunoatere a literaturii profane antice valoroase i nsuirea elemente-lor ziditoare de suflet din aceast Uteratur, la baza manierei literare n care erau concepute Vieile Sfinilor i Proloagele au putut sta i biografile scrise de Xenofon, Tacit i mai ales celebrcle hiografii ale lui Plutarh. Bi-zanul cunotea apoi o serie de lucrri teoretice speciale n care erau expuse procedeele Uterare pentru conzpunerea Vielor" i nvturilor 5. n secolul X, Simeon Metarastul a prelucrat dn punct de vedere sti-listic Sinaxarele. n decursnl timpzdui, antologia lui Smeon Metafrastul a suferit unele modificri, anumite reduceri i mai multe adugiri. n centrul de crturari dc la Mnstirea StudionConstantinopol au fost sistematizate Vieile Sfinilor, n secolele XIXII. Textele scurte hagiografice vor evo-lua n direct legtur cu coninutul Mineielor ; repartizate pe zilele ntre-gului an, acestea vor circula fie mpreun cu imnele slujbei sntului din wia respectv, fie separat 6.
1

thidem, p. 461 i 486 i Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor romS.nefti, B.A.R., 1601 100, vol. II, Bucureti, 1983, p. 319). * C. Th. Dimaras, Istoria literaturii neogreceti, In romnete de Mihai Vasillu, Bucuretl, 1968, 11 1 p. 62. . ..' ... 1 - ^' ? ' 1 Cf. Istoria literaturii ruse, sub redacla lui D. D. Blagol, vol. I, trad. de T. .Gane i Tatiana. Nicolescu, Bucureti, 1963, p. 3132. 1 Pro. V. C. Stefanidis, /storia Bisericii de la inccput pin in zilele noastre (In limba greac), Atena, 1959, p. 469470 ; Antonin Dostal, Inceputurile literaturii slave fi Bizanul. Antolo-fie, traduceri i prezentare de Nicolae erban Tanaoca, Bucureti, 1971, p. 311 i catllria Velculescu, Culegeri moscovite de UteraturS bizantin, comunicare prczentat la al III-lea simpezion romno-sovietic, organizat n octombrie 1987 la Institutul de Istorie l teorie literar George Clinescu", Sn colaborare cu Institutul de slavistic i balcanistic al Academiel de tiine a Uniunii Sovietice, cu tema : Umanismul literaturilor est- i sud-est europene", text dactilografiat pe care 1-am consultat cu bunvoina autoarei. Vezi i Nectarie Nicolae= CeUarciuc, Liturgica Disericii Ortodoxe, Ccrnuti, 1929, p. 270. In Proloagele de fa, la 9 no; iembrie, se arat c Sfntul cuvios Simeon Metafrast a scris Vieile Sfinilor cte au aflat, le-au tllcuit cu preadulci ziceri, lucru pentru care s-a i numit Metafrast", adic tlcuitor". In anul 1663, la Veneia s-a tiprit un volum intitulat Ecloghion, adic cele mai frumoase viei de sfini din opera lui Simeon Metafrast, alcse i traduse n limba greac comun de Agaple Monahul.

^_______________STUDIU INTRODUCTIV_________________11

Sinaxarele bizantine scurte, traduse n limba slav, n variante dife-rite, au primiti ca titlu al ntregii culegeri, cuvntul nainte din volum : P R 0 L 0 G. Proloagele din slavabisericeasc i din limba romn vor prezenta mai dezvoltat textele de nvtur i relatrile narative din tex-tele greceti.

De-a lungul secolelor, Proloagele au nglobat un material narativ ce d hrnt setea de carte a cititorilor i auditorilor in Estul i Sud-Estul Euro-pei. Prin felul cum l-au folosit traductorii, coptii i mai trziu editorii fiecrui popor n parte au pus asupra lui, tot mai accentuat, pe msur 6e ne apropiem de timpurile moderne, propria pecete, contribuind la transfor-marea modelului bizantin n diferite alte modele culturale naiondle 7 eum s-au petrecut lucrurile i la noi, n Umha romn. Sinaxarul grecesc a fost tradus n limba slav pe la nceputul secolu-lui a XII-ea 8. Unele modiicri i adaptri au intervenit n forma sub care a circulat la popoarele care foloseau n cnlt limba slav, astfel c aceast literatur ortodox are, de pild la bulgari i rui, unele particulariti fa de izvoare", fa de literattira similar a scriitorilor bizantini contempo-rani, care se dovedea ndeosebi legat de bogata literatur cretin prece-dent, de tradiie metafrastic. Se remarc faptul c la acele popoare este destnl de rar ntlnit retorica decorativ ; ca modele erau mai ales Vieile Sfntului Antonie cel Mare i a Sfntului Atanasie al Alexandriei. Se con-stat mai mult siinplitate n expunere, ma mult sobrietate a rltmului na-rativ 9. Un Sinaxar-Prolog tradus din lmba greac n Serbia, n seeolul XIV, era numit n versuri", pentru faptul c Vieile" erau precedate de foarte sewte stihuri compuse n cinstea sfinilor din fiecare zi 10, cum se ntlnew i n ppera hagiografic a Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, aptitudinile poetice autentice ale acestuia, asigurndu-le originalitatea. ....... ,. .

Cele mai vechi manuscrise slavone pstrate, cu Proloage copiate de ro-mni, snt pergamente din secolul XV, Proloage si'mple, cu un mmimum e adaoswi11. Proloagele, preluate din Uteratura bizantin de culturile ce 'oloseau ca limb scris una din Umbile slavonei meridionale, au ajuns i la cunoting, romnilor. La Braov, de pld, se pstreaz i astzi un manuscris slav dm seeolele XIVXV, care cuprinde una din vechile copii al Prologului de redacie romneasc. 0 copie asemn&toare se pstreaz i la Cluj-Napoea. Un manuscris slavon din vremea lui Neagoe Baearab, care se pstra la, Bistria vlcean, cuprindca Proloagele pe lunile Septembrie^Februara ; astzi se afl la Biblioteca Academiei Bucureti, ms. nr. 287 12. De-a lungul mai multor secole, cititorii romni au cunoscuf diferite va- riante greceti i slavone ale culegerilor de literatur bisericeasc intitulate Proloag-e. Dup aceste surse s-au realizat traduceri i prelucrri n limbo,
C. Velaulescu, comunicarea cit., p. 9. . ; ;Gf. V. MoSin, Slavenska redakcija Prooga Konstantinei Mokisijskog tt ' svetlosti vtsantijsko-slavenskih odnosa XIIXII! vijeka Zbornik, Historijskog institilta jugoslavenske Acadeije, vol. I, Zagpeb, 1959, p. 148. . . . ,.''. 9 Antonin Dostal, op. c(., p. 328329. , ' 19 Slowari knijnikov i knijnoet.i drevnei Rusi, Tom. 1 (s. XIXIV), r redactor resp. D. S.,Liha-eav, Leningrad, 1987. p. 378. '''"\ 11 La aeea epoc, aceleai texte fn'culau n chip fircsic !n toate rile care foloseau limba slavon. 12 Cf. Daian P. Bogdan, Pal-cografia romno-slav, Bucureti, 1978, p. 100 i C. Velculescu, C&rfi populare l cultura romnedsc, Bucureti, 1964, p. 76. 8

12

PROLOAGELE

romn i3, unele aflndu-se, cel puin n parte, i la baza Proloagelor de fa. . . Sensul pozitiv al unor asemenea preucrr se remarcS, i n lteratnra Bisericii ruse. Ac, Sinaxarele grecesti numite frecvent Proloage au fost prelucrate creator, mboqite ma.i aes n prile care cuprind cuvnte, n-vtur sau povestir. S-a pus astfel un deosebt accent pe valoarea sa-pienial, moral a Prologului, care, ntr-o msur nsemnat a fcut s fe po'puarizat aceast iteratur si sa se rspndeasc mult. Sinaxa-rul iniial, n felul acesta, i-a mrit volumul i a fost mprit n dou ju-mtate de an. numit a lui Septembre si a doua jumtate a anului, numit a lui Martie" 14. Vechea literatur rusd i punea problema s desprind sensul schimbrilor istorice care au avut loc n Rusia dup primirea Creti-nismului, aducnd societii norme etce noi i instruind, educnd prin exempe nalte de comportare. Rolul moral superior al literaturii cretine vecM ruse continua s fie recunoscut i n secolul XVIII. Astfel, M. V. Lo-monosov, n Predosova despre folosu crilor bisericeti", scria c dato-rit Uteraturi perioade vech noi am ctigat,.. bogie n nfiarea pu-ternc a ideilor importante i snblme" i de aceea ctirea lor servete spre olosu general i particuar" ls. Tradiia manuscriselor Prologului se ntre-rupe n Biserica rus odat cu nceperea editri aceste culegeri de texte n tipografii, n secolul XVII. Acum, textul Proloagelor ruseti s-a defnitivat n concordan cu Sinaxarele greceti16, precum i cu vechie manuscrise slavone 17. Lecturile din Proloage se fceau la biseric, n cadrul Sfinte
" Un Minei pe QCtombrie, manuscris slav din secolul XV, scris In ara Romneasca, conine n part6a a dpua Sinaxarele (P. P. Panaitescu. Manuscrisele slwe din Bihlioteca Academlei vol. 1, Bucure^tl, 1959, p. 354355). Un aU mannscris slav, tot din secolul XV, scris n Transilvania fastazi la Filiala din Cluj-Naooca a Bibl. Acad., nr. 8) este intltu-lat : Prologul Sfinior alesi ve tot anul... (cf. Conf. univ. dr. Elena Llna, Catalogin ma-nuscriselor slavo-rom.ne din Cluj-Nanoca, Bucuresti, 1980. p. 173175). Un Minei pe apri-lie, maniisrrfs slav din 1574, scris !n Moldova de un monah probabil numit Trifon fo-losit tn Mnstirpa Neamtu. cuorinde n partea a doua Sinararele (P. P. Panaitpscu, on. cit., p. 14R). In tlua de Snzene. 24 iiinie 1625. Mitropolitul Moldovei Anastase Crimca. avnd re-sedina la Suceava, scria dpdicaie pe ctteva Prooage, volume n limba slavonS. pe care le druia Catedralei mitropolitane din Treovite (vezi St. S. Gorovei, Anastasie Crimca, Noi eontributU. n Mitropolia Moldovei Sucevei" (M.M.S.), LV (1979), 12. p. 154157). In-tructt enorasli romni nu nelegeau limba slavon. erau i Mineie folosite la noi care nu mai cuprindeau Sinaxarele (asempnea Mineie se pstreaz astz la Bibl. Acad. Bucureti. Vezi gl P. P. Panaitescu, op. cit., p. 355368). " E. A. Fet, op. cit., p. 54. " L. I. Sazonova. Prololnoe izlojeme kak liternaturnaia forma, In culegerea de studH Litera-tnrnti sbornic XVU veka. Prolog, Moscova, 1978, p. 27. ' E. A. Fet, op. cit.. p. 55 i L. I. Sazonova. oo. cit., p. 27. Prima edit.ie tiparit a Prologului la rui este datat Mosrova, 1641 1643. Ptn lasfritul secolului XVII, n Biserioa Rus Pro-loagrle s-au Uprit de 7 ori. Edila cea mal complet a aprut tn 16751677. lf Deevre Prolog la rusi vezi : N. Petrov, 0 vroishojdenii i sostave slaveano-russkogo peceat-nogo Prologa, Kiev. 1875. precum si M. N. Speranski, Jstoria drevne russkoi literatur, Kiev-skii period. e4. a 3-a. Moscova. 1920, p. 205213. Comparndu-se Proloagele In limba slav de la Bistria-Vlcea, din vremea lui Neagoe Basarab si pe care le citise evlaviosul voievod, cu ediia Proloagelor tiparite la Moscova In anul 1685, ediie ce se afl la Bibl. Acad. Bucuresti, s-a observat c, pe lng coinpilaiile dln surse diverse, n ediia de la Moscova snt texte care sun Intocmai ca In examplarul dtn Tara Romneasc, putndu-se conchide ca au originea m aceeai traducere sud-slav din grecete (C. Velculescu, op. ct.. p. 77). . . La Bibl. Acad. Bucureti se pstreaz un volum vechi, tlprit la Klev n anul IfiflO cu urmtoarea nsemnare : Leat 7209 lulie 1 den. Aceast sfnt carte numitS Viaa Sfintilor, drult easte Sfintei Mitropolii Trii Romneti din Bucureti de cinstitul dumnea-lui loan Mazepa, marele hatman Ucrainel. spre vecinica dumealui pomenire. i s-au adus n zilele smerenel noastre mitropolittilui ril Romneti Teodosie, carele cu mare blestem i groaznlc afurisane las ca nimenea sa nu Indrzneasc a nstrina de la Sfnta Mitropolie aceasta" (cf. Prof. Damian Bofdan, C&ri ruseti tn Tara Romneasc& sub Constantin Brn-wveanu, ta ,Biserlca Ortodox Romn" (B.O.R.), LXXIV (1956), 67, p. 547).

STUDIU INTRODUGTIV

13

Liturg'hii i la timpul cuvenit, zilnic, la trapeza mnstirilor, ori chiar n incintele considerate locuri sfinite. Lectura se fcea de asemenea i n chi-Uile monahilor, n unele coli i n case dle enoriailor. Astfel, pentru mul-iinea credincioilor i pentru cerici, aceast adevrat enciclopedie hagio-grafic-sapienial constitua lectura fundamentdl, deosebit de preuit pentru valoarea ei educatvls. n limha romn, Prologul a nceput a circua de timpuriu, fragmen-tar, n spaiul nostru etnc, n toate provinciile istorice, la nord, la sud i la rsrit de Carpai. Ca gen literar", Prologul aparine literaturii religioase canonce, f-cnd totodat parte integrant din cultul ortodox, dar a cunoscut i o si-tuaie aparte. Din coninutul culegerii au jost detaate fragmente foarte gustate de popor, de pild, Viaa Sfntului Alexie omul lui Dumnezeu, Viaa Sfntului Gheorghie, Eustatie PlacMda, Varlaam i loasaf i altele, circulnd intens i de sine stttor n rndurile poporului, constituind o pre-ferin deosebit i lsnd urme care dinuiesc pn astzi m sufletul credincioilor, ceea ce nu a putut scpa ateniei cercettorilor culturii noastre populare l9.
Uneori au fost desprinse i relativ prelucrate grupe de texte, de Vie-i", aa cum este un Miscelaneu romnesc de la mijlocul secolului al XVII-lea, c'are a aparinut bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braovului astzi la B.A.R. Bucureti, ms. rom. nr. 5023 20 cuprinde Viaa i petrecerea Sfintei Paraschiva, a Sfntului Dimitrie Tesaloniceanul, a Sfntului Nico-lae, a Sfintei Maria Egipteanca.

Asemenea texte au circulat intens i n Transilvania, dei ntlneau aici opoziia cercurilor reformate. 21 Preoi ortodoci romni au tradus i au pus aici n circulaie asemenea texte fragmentare care fceau parte din Pro-loage. Pe la 1658, Popa Mihai din Topa de Sus copia texte hagiografice n limba romn, pentru folosul de obte. Manuscrisul, descoperit n prie Beiuului n anul 1926, cuprindea polojenii (povestiri) despre Sf. Nicolae, Sf. lofimie fecioara, Sf. Margareta fecoara, polojenie despre judeul grei-ilor 22 (pctoilor).
" Un volum dedicat n ntregime cercetrii Prooagelor influenei lor asupra cutturH mo-derne ruse de ctreun colectiv alctuit din : 0. A. Derjavina, A. S. Demin'A S ElecmkS Kapl\ A s Kurllov L 1 M^- . , - Sazonova i L. A. Cernaia a aprut n anul 1978 n editura Nauka" la Moscova (recenzie de C.V. i E.G. n Synthesis". X, 1983, p. 97). 9 N. Cartojan, Crfile populare n Uteratura romneasc, vol. I, Bucureti, 1974, p. 175. 10 'fr0'1'3"01 ^''^P,1- ^atoff"! manuscriselor romneti..., IV, exemplar dact'ilografiat Mul-c^eTelflI'suTSa3.. a oruui pentru bunvoi^a de a ne P"^ la dispozifieacest vS
21 22

N. Cartojan, Istoria literaturi romne vechi, Bucuresfi, 1980, p. 119. Pagmile lui Popa Mihai au fost folosite n decursul veacurilo'r XVli-XVIII pe plaiurile unde ^ni05, ^ft^ ^^ i Bihor ln primu1 rind- de asemenea n regiunea Sor Apu0 MFha? rasn^^16 ^T "^t Aceste adevrate cazanii au ^ folosite timp ndelunga. Popa Mihai rspmdea texe rasantene, in care nu se putuser strecura influene calvine El a ^^r"^0^016^'"6^^'!-0"''3^""5' care se Pstreaz ntr-un Sbomc dfn 1640-8 1644. unde este mvocat craiul" arn, cruia romnii i se plng c nu snt lsai n credinte lor stramoeasca - aluzie direct la tendinele calvine de prozelitism Aceste texte au fos^ ^T'nrasnTdite ^63^6 T", citite- nsuite- cu sc0^ dea ndru^apSorul^spre ordTne i disciplin sociala, pastnndu-1 pe calea traditional. Alturi de scopul unor alemenea texte de a influena organizarea i dezvoltarea vieii sociale, formarea trsturilar aufl^ eti ale poporului este remarcabil valoarea literar aparte a textelor, prin careeleseaT tur celor mai vechi pagini de Uteratur artistic romneasc. Polojeniile rep^duse la 1658 aictuiesc textele reprezentative ale acestui gen" literar. Popa Mihai^ taTerca^ pani S2

______________STUDIU INTRODUGTV________________13

Liturghii i la timpul cuvenit, zilnic, la trapeza mnstirilor, ori chiar n incintele considerate locuri sfinite. Lectura se fcea de asemenea i n chi-lile monahilor, n unee coli i n case ale enoriailor. Astfel, pentru mul-imea credincioilor i pentru clerici, aceast adevrat enciclopedie hagio-grafic-sapienial constituia lectura fundamental, deosebit de preuit pentru valoarea ei educativ18. S i

In limba romn, Prologul a nceput a circula de timpuriu, fragmen-tar, n spaiul nostru etnic, n toate provinciile istorice, la nord, la sud i la rsrit de Carpai. Ca gen Uterar", Prologul aparine literaturii religioase canonice, f&-cnd totodat parte integrant din cultul ortodox, dar a cunoscut i o si-tuaie aparte. Din coninutul culegerii au fost detaate frcigmente foarte gustate de popor, de pild, Viaa Sfntului Alexie omul lui Dumnezeu, Viaa Sfntului GheorgMe, Eustatie Plachida, Varlaam i loasaf i altele, circulnd intens i de sine stttor n rndurile poporului, constituind o pre-ferin deosebit i lsnd urme care dinuiesc pn astzi n sufletul credincioilor, ceea ce nu a putut scpa ateniei cercettoror culturii noastre populare 19.
Uneori au fost desprinse i reativ prelucrate grupe de texte, de Vie-i", aa cum este un Miscelaneu romnesc de la mijlocul secolului al XVII-lea, care a aparinut bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braovului astzi la B.A.R. Bucureti, ms. rom. nr. 5023 20 cuprinde Viaa i petrecerea Sfintei Paraschiva, a Sfntului Dimitrie Tesaloniceanul, a Sfntului Nico-lae, a Sfintei Maria Egipteanca. -

Asemenea texte au circulat intens i n Transilvania, dei ntlneau aici opoziia cercurilor reformate. 21 Preoii ortodoci romni au tradus i au pus aici n circulaie asemenea texte fragmentare care fceau parte din Pro-loage. Pe la 1658, Popa Mihai din Topa de Sus copia texte hagiografice n Umba romn, pentru folosul de obte. Manuscrisul, descoperit n prile Beiuului n anul 1926, cuprindea polojenii (povestiri) despre Sf. Nicolae, Sf. lofime fecioara, Sf. Margareta fecioara, polojenie despre judeul grei-ilor 22 (pctoilor).
16

Un volum dedicat n ntregime cercetrii Proloageor i influenei lor asupra cuHurii mo-derne ruse de ctre un colectiv alctuit din : 0. A. Derjavina, A. S. Demin, A. S. Eleonskaia, F. S. Kapia, A. S. Kurilov, L. I. Sazonova i L. A. Cernaia a aprut n anul 1978 n editura Nauka" la Moscova (recenzie de C.V. i E.G. n Synthesis", X, 1983, p. 97). " N. Cartojan, Crile populare n literatura romneasc, vol. I, Bucureti, 1974, p. 175. 20 Cf. Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor romneti..., IV, exemplar dactilografiat. Mul-umim i pe aceast cale autorului pentru bunvoina de a ne pune la dispoziie acest voum care se afl sub tipar. 21 N. Cartojan, Istoria Uteraturi romne vechi, Bucureti, 1980, p. 119. 22 Paginile lui Popa Mihai au fost foloste n decursul veacurilor XVII-XVIII pe plaiurile unde au fost scrise, n Zrand i Bihor n primul rind, de asemenea n regiunea Munilor Apu-seni i n prile Hunedoarei. Aceste adevrate cazanii au fost folosite timp ndelungat. Popa Mihai rspndea texte rsritene, n care nu se putnser strecura influene calvine. El a scris i Spunerea legiei cretineti cu rspuns, care se pstreaz ntr-un Sbornc din 1640 1644, unde este invocat craiul" rii, cruia romnii i se plng c nu snt lsai n credina lor strmoeasc aluzie direct la tendinele calvine de prozelitism. Aceste texte au fost scrise, rspndite, povestite sau citite, nsuite, cu scopul de a ndruma poporul spre ordine i disciplin social, pstrndu-1 pe calea tradiional. Alturi de scopul unor asemenea texte de a influena organizarea i dezvoltarea vieii sociale, formarea trsturilor sufle-teti ale poporului, este remarcabil valoarea literar aparte a textelor, prin care ele se al-tur celor mai vcchi pagini de llteratur artistic romneasc. Polojeniile reproduse la 1658 alctuiesc textele reprezentative ale acestui gen" literar. Popa Mihai tl incercase pana la

M ,,.__________________PROLOAGELE

Redaciei sud-slave a Proloagelor i s-a dat o transpunere n Umba ro-mn n jw'ul anului 1675 n ara Romneasc. Tradzicerea s-a fcut, sau s-a copiat la Mnstrea Cozza din dreapta Oltului, de un monah desigur, care scria n volumul care s-a pstrat pn astzi : Prolog, adec Vieile Sfinilor ce cuprinde patru luni" (septembriedecembrie) i mai de-parte : Scrisu-s-au pre rumnie cu nvtura print?hi,i Ananei, egume-nul Sfintei lavre Coziei. i s-au scris n zilele cretinului domn Duci vod, n cursul anilor 7183, s se ti^, Prolog al Sfintei Mnstiri Cozia, hramul Sfintei Tro" ; Aceast carte ce cuprinde n sine Vieile Sfinilor Prini pe patru luni" 23. Culegerea cuprinde, printre altes : la 8 septem-brie, Pentru un preot cu un diacon, poveste din istorie foarte de folos" ; la 26 octombrie : Pentru cela ce fura lumini din biseric" ; la 27 octomhrie : ^Povestea iverilor, cum s-au botezat" ; la 17 noiembrie : A prea Cuviosu-lui Zaharie Curelariul i a lui loan, poveste de folos" 2<i. Asemenea texte, cu coninutul lor specific de nvtur moral, snt caracteristice Prologului, particularizndu-l fa de Sinaxar, sau de Vieile Sfinilor pe larg. n aceai timp, marele crturar Dosoftei, mitropolitul Moldovei, se srgua n chip deosebit la redactarea, nc din 1658, i ceva mai trziu la tiprirea cunoscutului su Prologariu", Viaa i petrecerea Sfinilor" n aceti veci grei ai rii". Mitropolitul Dosoftei a folosit izvoare bizan-tine : Sinaxarele lui Maxim Marguinos, Noul Paradis al lui Agapie Landos, precum i izvoare slave 25. n Cuvntul ctre cetitori ierarhul moldovean, adresndu-se ntregidui neam romnesc, spunea : ^... carele dumneavoas-tr cetindu-le n toate ziele, v vei ndulci sufletete ca n Raiul adev-rat. .., de nevoinele i biruinele vitejilor mpratului i Domnului ceresc, de a cror nevoine ngerii se minuneaz cum de putur de se nevoir i bi-ruir a bate rzboi aa de minzmat peste toat cinstea". Dosoftei mitropolittd a tradus, a prelucrat i a tiprit o culegere de Viei de sfini pe scurt 26, fr cnvinte, nvturi i povestiri", deci un Sinaxar bogat, dar nu Proloage n sensul cunoscut n Ortodoxie. Fiind constrns a pleca n Poonia, n-a mai reuit s-i termme opera i ast'fel nu s-au mai tiprit Vieile Sfinilor de la 10 mlie pn la sfritul lunii au-gust. n Vieile Sfinilor Dosoftei i dovedete nsuirile sale creatoare, o deosebit sensibilitate i o remarcabil miestrie literar. Lucrarea s-a tiprit la lai, npatru volume, ntre ami 1682 i 1686. Paginile hagiografice pubicate de Dosoftei ati fost desigur foarte citte i din interes religios, dar i din interes literar" 27. Mitropoltul Dosoftei se dovedea continuatorul vrednicului mitropolit Varlaam al Moldovei, spriji-nea politica filocretin, apra Ortodoxia mpotriva calvinismului i se
sfritul unut Strasnic n anul 1647 la Vlaha, sat aparintor de Svdisla, la sud de Cluj (Pr. loan Turcu, Popa Mihai, un nteresant copist din secolul al XVII-lea..., n B.O.R., XCI (1973), 1112, p. 1272 ; Florian Duda, Manuscrisele rom-neti din bisericile Bihoru luh (Partea I). Incepiiturile scrisului romnesc n ara Crurlor, Oradea, 1985, p. 115 ; Idem, ..Manuscrisele romnest medievale din Criana, T'imipara, 1986, p. 3134 ; Idem, Manu-scrisele romnesti din bisericile Dihorului, Partea a II-a, Litcraturo medieval i Catalogul manuscriselor, Oradea, 1986, p. 52 i 73. 23 Ms. rom. nr. 2602, la Bibl. Acad. Bucureti (G. Strempel, Catalogul manuscriselor romnefti, B.A.R. 16013100, vol. II, p. 332. M C. Velculescu, Cri populare ..., p. 7686. 2 * Cf. Dicionar cronolofiic. Literatura romna, coordonatori I. C. Chiimia i Al. Dima, Bucu-reti, 1979, p. 42. M N. lorga, Istoria literaturii romnefti, I, ed. a 2-a, Bucureti, 1925, p. 389. * Jstoria literaturii romne, Editura Acad., d. a 2-a, Bucureti, 1970, p. 414.

STUDIUINTRODUCTIV

15

strduia neobosit pentru mbogirea patrimonului cultural romnesc cu noi opere n limba naional28. Opera lui Dosoftei, Viaa i petrecerea Sfinilor, carte ror.zneasc ti-prit cu binecuvntarea Bisericii noastre prin arhipstorul Moldovei, de-vine o carte normativ. Credinciou, ascultnd texte din cuprinsul ei la b-seric, sau cnd erau cztite n casa preotului ori a unor enoriai tiutori de carte, pc de o parte, fceau cunotin ndeaproape cu nvtura i rndu-ielile tradiionale ale Bisericii Ortodoxe n legtur cu cinstirea i pream-rirea sfinilor, iar pe de alt parte, dobndeau putina de a deosebi ceea ce este admis de Biserica noastr de ceea ce nu este ngduit n raport cu ncercrile de prozelitism confesional i nstrinare de dreapta noastr cre-din. Prin traducerea i tiprirea crilor bisericeti, Dosofte a urmrit cu deosebire ndrumarea moral-religioas a dreptmritorilor cretini romni, cunoaterea i nelegerea de ctre acetia a esenei nvturilor dogmatiee i a rnduielilor liturgice ale Bisericii strbune 29 . Dup imprimarea operei sale hagiografice, mitropolitul Dosoftei, dei se gsea n Polonia, chiar n acel context nefavorabil, nu nceta s reco-mande i s sublinieze cuprinsul lucrrii pe care o editase, vznd n ea un adevrat tezaur spiritual ortodox. Aceste aspecte ale activitii sale snt puse n lumina cuvenit de cercettorul Alexandru Mare, preciznd de pild, c ntr-un capitol numit al Iconoboreilor, zelosul ar'hipstor d preioase n-demnuri ntru luminarea cugetelor cretine : Dac cineva va vrea s tie ndeajuns s citeasc Vieile Sfinilor i acolo va afla i va vedea ce au fcut Dumnezeu". Cui e drag a ti mai mult s citeasc Jitiile s-inilor apos-toli, sfinilor mucenici, sfinilor prepodobnici, citeasc Proloagele ce snt preste an i sbornicele unde snt mai pre larg jitiile sfinilor scrise, s vaz minuni ce-au fcut sfinii i viaa lor i dup moartea lor ce i-au proslvit Dumnezeu i-i proslvete". lar n alt loc : Caut i la Proloage, c vei afla destul de sfintele icoane i de Sfnta Cruce, c i snt nsemnate unele locuri pe de laturi" 30. Cercettorii romni care 's-au ocupat de aceast oper dosofteian afirm i alte aspect^ ale puterii de influenare pe care a manifestat-o. A influenat folclorul, creaia noastr popular oral, iar anumite descrieri patristice despre unii sfini au nrurit pe alctuitorii de erminii, pe zugravii bisericeti i n chip evident pe unii scriitori ulteriori 31 . Aceast lucrare a mitropolitului Dosoftei al Moldovei corespunde ca titlu i coninut cunoscutei opere a bollandinitilor, proiectat de Herbert Roseyd nc din 1615, mbogit n Belgia de loan Bolland, oper intitu-lat : Acta Sanctorum. Mitropolitul Dosoftei face n text o serie de comentarii cu larg per-spectiv ecumenic avant la lettre". Artnd c muli sfini se canoni-zeaz la Rossia pn astzi", adaug ceea ce avea la inima sa : dar nc i din romni muli snt, . . . din toate neamurile i alege Dumnezeu pre robii si". n varianta coleciei hagiograice pe care a realizat-o, mitropo-litul Dosoftei a inclus referiri att la sfinii ce se fac" (se canonizeaz) la
912, p. 823 i 825. de-ol doilsa ucH polon (I), in Limba Romn", XXXVI (1987), 5, p. 422423. '1 Pr. Scarlat Porcescu, art. cit., p, 824, nota 104. ' Al. Andriescu, Studiu introductiv \a Oosoftei, Opere, I, versuri, Bucureti, 1978, p. XIII. '' Pr. Scarlat Porcescu, Activitatea crturreasc a Mitropolitului Dosoftei, m M.M.S., L (197<), ' te Alexandru Mare, Traduceri necunoscute ale lui Dosoftei din perioada celui

16

PROLOAGELE

rui, la romn, ct i la fecioara cu minile tiate, fiic a unui dux" din Francia", ori la tnra care i-a scos singur ochii ntr-un anumit context din ostrovul" numit Britania", cu aceeai evlavie trebuind s fie privite fiecare dintre gesturile martirice attde pilduitoare, oriunde se vor fi petre-cut ele. n spaiul istoriei literaturii romne vechi este recunoscut ocu i im-portana deosebit pe care le are Prologariul lui Dosoftei n scrisul ro-mnesc, diferiii cercettori punnd n lumin un aspect sau altul dl con-tribuiei pe care a adus-o la dezvoltarea limbii noastre literare 32. Prologariul lui Dosoftei, fiind cea dinti oper m ntregime hagiogra-fic tiprit n Umba romn, a putut circula n tot spaiul geografic ro-mnesc cu dlese roade duhovniceti n rndurile poporului, secole la rnd, din secolul XVII pn n zile.le noastre, adeverindu-se o oper de referin a culturii vechi romneti. Ne explicm acest lucru dac lum n considerare n primul rnd n-si atitudinea i aciunea mitropolitului Dosoftei care, din surghiunul po-lonez, nu uita a trimite exemplare din Prologariu Mnstiru Petrid din Transilvana, pentru ca sfinii prini" de acolo s pomeneasc n rugciu-nile lor i pe prinii si, Leontie i MariaMisira, el aflndu-se acum prin-tre strini, din pricina vremurilor nepanice" 33. Astzi, trei exemplare din culegerea hagiografic doso'teian, provenite de la Suciu de Sus (Maramu-re) i din Bihor, se pstreaz la. Biblioteca Central de Stat Bucureti ; un exemplar de la Drgu mnstire lng Fgra pstreaz mai multe nsemnri fcute de Matei Vozleanu ; la Biblioteca documentar din Nsud exist un exemplar cu o nsemnare a egumenului Atanasie de la Moldovia ; un exemplar a fost identificat la Margine (Bihor), unde se crfa ncepnd cu anul 1829, n satul Varniz ; un drum complicat a strbtut exemplarul de la Hondol (Hunedoara), care, dup ce s-a aflat n folosina lui Crciun Delean din Bucureti, din 1780 a jost dobndit de protopopul Toader din Slite i tot n acelai an a trecut n minile logoftului Nicolae din Fizgi 34. Un exemplar a fost identificat la Mnstirea Zamfira din ara Romneasc 35. Dup un exemplar ajuns tot n ara Romneasc, s-a fcut o copie la cumpna secolelor XV 11XVHI. Acest manuscris, cu unele nsemnri din vremea lui Constantin Brncoveanu, poate chiar de la curtea sa, se afla pe la anul 1727 n satul Tatina (denumit astzi Cetatea Veche) din Ilfov. Aceast copie, n multe locuri identic cu exemplarele din ediia de la lai, n alte locuri reproduce o alt variant sau reprezint o con-tribuie , diferit att de ediia Dosoftei, ct i de ediia 1685 a Proloage-lor tiprite la Moscova, ediie care oglindea vechile traduceri sud-slave. Unele amnunte ar putea sugera c s-ar fi folosit i un original grecesc. n aceast copie se gsesc i Vieile Sfinilor pe unile lulie i August, neti-prite toate, dup cum observam mai nainte, n volumele de la lai. Se poate presupune c aceast cope s-a jcut dup un exemplar tiprit, care
Emil Nicolae-Nadler, Dosoftei. cttor de carte frumoasS, n Vaori biWofile din patrimoniul cultural na<:onal. Cercetare i valorificare, II, Bucureti, 1983, p. 262. 3 T. Bodogae, Un autograf din 1687 al Mitropolitului Dosoftei, In M.M.S., XXXIV (1958), 1112, p. 882883. M Florian Duda, Tip&rturi ale Mitropolitului Dosoftei identificate n vestul Transilvaniei, In M.M.S., LIV (1978), 912, p. 751 ; Idem, Vech c&ri romneti, ciiliitoare, BucureH, 1987, p. 169. * Sevastian, Note de la M&n&stirea Zanfira, tn Neainul romnesc", 5, nr. 2930 din 3 aug, 1912.
M

gTUDUNTRODUGTlV

\^, ^v^

1?

ar fi coninut, adugat n manuscris i textul netiprit. Ori, a putut pro-veni de la episcopul Mitrofan al Buzului, care colaborase n probleme ti-pografice cu Dosoftei, mitropolitul de la lai. Alexandru Odobescu a gsit un exemplar din Prologariul mitropoli-tului Dosoftei la Bistria vlcean :iR. Un exemplar pstrat la lai poate -fi considerat c are i va avea o dubl vaoare documentar i bibliofil, pen-tru c pe paginile lui se afl o nsemnare autograf a lui Mihai Eminescu : Aceast carte : Petrecerea Sfinilor sau Prologul Sfinilor, compus i compilat de mitropolitul Dosotei. a fost tiprit la lai n anul 1682 sub domnia lui Duca Vod. Complect este n dou volume. Acest de 'fa e cel ntiu. M. Eminescu" 37; de fapt, imd vorba de patru tomuri. A fost adesea subliniat rolul important pe care l-a avut Viaa i petre-cerea Sfinilor n cultivarea gustului pentru lectur al cititorului romn din epoc. George Clinescu noteaz n Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent c aceast remarcabil traducere a avut o mare circu-laie"38. Viaa i petrecerea Sfinilor se ncadreaz n ansamblul opere lui Do-softei prin finalitatea pe care o urmrea i o dovedete ntreaga oper a marelui ierarh, anume, consacrarea limbii poporului n Bseric, consacrare neleas n perspectiva mai larg a unui progres cultural menit s fac accesibil cartea adresat tuturor romnilor, creia i atribuia un rol im-portant ca mijloc de edificare a contiinei naionale". Astfel, faptul c limba poporului a dobndit consacrare liturgic a reprezentat un Jenomen de importan fundamental pentru evoluia civilizaiei romneti" 39. S evideniem i repercusiunile mai largi ale acestei opere dosofteiene n spaiul cultural romnesc n epoc, dar i ulterior. Prologariul, revizuit n ara Romneasc de Radu Greceanu dup Mineiele lui Margunios, se gsete n mare parte n Mineiele episcopului Mitrofan de la Buzu, tip-rite n anul 1698. Aceast versiune remaniata apoi prin osteneala episco-pului Damasclzin al Rmnicidu trece n Antologhionul tiprit i retiprit la Rmnic n 1737, 1745 i 1766 ; la lai n. 1755 i 1806 ; la Bucureti. -n 1766, 1777 i 1786, precum i la Blaj n 1838. Din aceast oper dosofteian se fac reproduceri i n Mineiele tip-rite de episcopii de la Rmnic Chesarze i Fila-ret, ntre 1776 i 1780. Tex-tele lui Dosoftei, prelucrate prin osteneala i purtarea de grij a episcopilor Mitrofan de la Buzn, Damaschin de la Rmnic, Chesarie i Filaret, au p-truns din nou n Mineie w, aa cum putem constata i astzi. n secolele
" Vezi Alexandru Odobescu, Opere, II, text critic i variante' de Marta Anineanu, note ri" V'--til Cndea, Bucureti, 1967, p. 419 i 433. . . . , " I. C. Chiirnia, Note la primul volum din Viaa petrecf.rea Sfinilor de Dosoftei Mitropolitul, cu o noti sen-mfit cle M. Eminescu, n Revista Fundaiilor", 9, nr. 2, din 1 fabr. 1943 si Mihai Bordeianu, Versurile Mltrupolltului Ousoftei din Viaa i petrecerea Sfinilor", n M.M.S., LII (1976), 12, p. 160-^162. 31 Al. Andriescu, Studiul cit., p. LXXIV. ntre altele i accst Proloc/ariu a influenat pe scriitorii rare s-au preocupat n chip deosebit cle viaa poporului siib multiplele ei aspecte din trecut (Istoria literaturil romne, ediia Academiei, p. 417). 38 Doru Bdr, 0 ediie necunoscut a Psaltirii n. versuri a lui Dosoftei, n Hevista de \strie", 3, Tomul 41, 1988, p. 282. <f Cf. N. Cartojan, Carile populare n Uteratura romneasca, vol. I, Bucuresti, 1974, p. \164165 ; G. F. eplea, Mineele cle la Rmnic, n B.O.R., LXXXIV (1966), 34, p'. 371 i 387 ; Idem, Studii de istorie i limb litcrw, Bucureti, 1970, p. 7988 ; N. lorga, Istoria BisericH ro-mneti i a vieii relgioaf.e a romnilor, ed. a 2-a, vol. II, Bucuresti, 1932, p. 14 ; Prof. dr. George Putra, Din activitatea cultural a Epis'c0]iului losif al Argesului (17931820), in B.O.R., XCVI (1978), 910, p. 1166 i N; Turcu, Viaa i activitatea ' cultural-tipografic a Episcopului Mitrofan al Buzului, n B.O.R., LXXXIII (1965), 34, p. 289,

18

PROLOAGELE

-XIX i XX, n diferite periodice, m antologii sau n alte pubUcaii, au fost reproduse fragmente din Prologariul mitropolitului Dosoftei u. n secolul al XVHI-lea se remarc sporirea interesului dreptmritori-lor cretini romni fa de textele hagiograjice, sapieniale ; Proloagele vor cunoate o mai mare rspndire prin creterea numrului de tiprituri. La cumpna secolelor XVIIXVHI, ortodocii romni aveau cuno-tin despre vdriante greceti ale Proloagelor, n forme prescurtate sau mai ample, variante sudslave i variante moscovite. n cele trei mari grupe de antologii prologale se observ unele modificri, motivate de redactorii respectivelor volume. Se arat astj'el c . . . din Prologul cel mare moschicesc" snt luate anumite texte, dar oricui i se va ntmpla a le citi, n tire s-i fie c nu din cuvinte n cuvinte snt ntoarse pe Umba romneasc, ci mult scurtate, iar nimic adugate". Textele selectate pen-tru a fi copiate sau publicate pe zile intr n culegeri cu un cuprins va-rabil42. leromonahul Paisie de la Mnstirea Cozia, dup o cltorie n Rusia, de unde a adus un corp de Proloage tiprite la Moscova n anul 1685, n dou volume, le druiete Mnstirii Bistria din Vlcea, n 1698 4;!. Demn
4

' Din Moldova", lai, 1862, nr. 5, la p. 6568 retiprete : Viaa SSintei Pwascheva, patroana laului; B. P. Hadeu, sub titlul : Cteva portrete din secolul XVII, n Columna lui Tra-ian", 4, nr. 1, din 1 ian. 1873, reproduce cteva portrete literare din opera hagiografic a Mitropolitului Dosoftei ; George Sulescu public Glosarul Prologului" Mitropolitului Do-scrftei, n Buciumul romn" de la lai, II 11877), 12 ; III (1878), 17 ; III (1880), 8 i III '"i81), 9 ; C. Erbiceanu, sub titlul : Notie istorice, reproduce extrase din Viaa i petrecerea Slin-ilor, care au legtur cu daco-romanii, unele nsemnri fcute de Mitropolitul Dosoftei pn m anul 1682, n B.O.R., XI (1887), 9 (decembrie), p. 813822 ; Fragmente scurte din Viaa fi petrecerea Sfinilor, retiprete Al. Lambrior, m Cartea de citire, ed. a 2-a lai, 1890 ; In anul 1895, la Bucureti, n Ediiune colar", colecia Autori romni vechi i contemporani", se public volumul antologic : Dositheiu, Vieile Sfinilor, 88 p., texte selectate din lumle Septembrie, Octombrie, Noiembrie, lanuarie, Februarie, Martie, Aprilie i Mai. Volumul s-a retiprit n a doua ediie la Editura Socec din Bucureti, n anul 1903 ; revista Albina" de la Bucuresti, 1, nr. 20 din 15 febr. 1898, p. 619 620, retipreste din opera lui Dosoftei : Viaa Sfntului Teodor Straiilat; lulian tefnescu, n articolul Legende despre Sfn.tul Constantin in literatura romn, din Revista istoric romn'1, Bucureti, 1, fasc. 1, 1931, p. 260273, red m mare parte textul respectiv din opera lui Dosoftei : Viaa i petrecerea Sfinilor ; Petre V. Hane, n Latinitatea limbii i cultvrii noastre din nou actual, din Preocupri li-tcrare", Bucureti, 1, nr. 2, 1 febr. 1936, face exemplificri cu texte din opera dosofteian : Viaa i petrecerea Sfinilor ; Mitu Grusu, in Texte de l'iteratur veche romneasc, Bucu-reti, Litografia nvmntului, 1957, p. 147166, reproduce i fragmente din Viaa i pe-trecerea SSmilor ; Al. Rosetti, n Despre wele probieme ale li'mhii literare, Bucureti, 1965, . p. 2427, prezint opera hagiografic dosof eian ca monument al limbii literare romnesti din secolul al XVlI-lea ; N. A. Ursu, n Do-.o'stei, Opere, 1, Vcrsuri, Bucureti, 1978, p. 347 371, reproduce toate stihurile hagiografice din Viaa i petrecerea Sfinilor, iar n anul 1979, ca un omagiu adus Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, primul hagiograf romn", ncep a fi reproduse texte din Va(a i petrecerea SHnilor, n transcrierea Prof. N. A. Ursu, n re-vista M.M.S., LV (1979), 1 2, p. 129131 : Pomenirea a dintru sfini prinii notri i a toate nvtori Vasilie Marele, Grigorie Bogo.slov si loan Zlatoust". 42 In aceast epoc, unele cri, ntre care i Proloagele, necesare slujbelor n Biseric, - erau procurate de domnitorii i. ierarhii romni din Rusia, altele fiind druite de personaliti bi-sericeti sau de cnezi din aceast ar. Astfel, Prologul" de la Moscova, tiprit n 1691, era donat de Adrian patriarhul Moscovei i a toat Rusia (era, de fapt, un Minei pe luna Apri-lie), (T. Damian, Rspndirea crn bisericeti ruse n Otenia, I, n Mitropolia Olteniei" (M.O.), VII (1955), 34, p. 160 i D. P. Bogdan, Rsphidirea cri ruse bsericet n Olte-na (II111), n M.O., XII (1960), 34; p. 169). Trebuie subliniat faptul c spre mijlocul seco-lului al XVIIl-lea, unele fee biscricesti din Oltenia si urmau nvtura teologic la Aca-demia Movilean din Kiev de pild, ieromonahul Leontie, dascl i retor la Mnstirea Tismana, nainte de anul 1743 (cf. T. Damian, R&spndirea cS.rii bisericeti.... n rev. cit., P..161). . ' . . 43 Prolog ili Sinaxar (n limba rus), astzi la Bibl. Academlei Bucureti (vezi i Prof. Damian Bogdan, Cri ruseti n Tara Romneasc sub Constantin Brncoveanu, n rev. cit., P. 546).

STUDIU NTRODUCTIV

19

de consemnat este i faptul c un ieromonah numit Serafim, de la Bis-tria, a gsit n chinovia sa, nainte de anul 1713, o traducere a Proloagelor dup ediia de la Moscova din 1675. Aceast trudcere era intitulat : Pa-teric sau Otcinik, Vieile i petrecerea Sfinilor sihatri i alte nvturi sufleteti foarte de folos, scoase din Proloagele cele moskiceti i di printr-alte sfinte cri adunate" l\f\. n preajma anului 1713, ieromonahul Seraim, cunosctor de greac i slavon, a selectat din aceast traducere mai multe ragmente narative. Traductorul romn, a crui oper o folosete Serafim de la Bistria, ntrebuinase originalul rusesc dup principiul : nu din cu-vinte n cuvinte snt ntoarse, ci mult scurtate, iar nimic adugate". Tra-ducerea romneasc ce a servit ca izvor ieromonahului Serafim de la Bis-tria vlcean este sursa pentru toate cele trei provzncn romneti a nume-roase manuscrise din secolele XVHIXIX. Unele din cuvintele manuscri-sului de la Bistria le gsim cu transformri n numeroase manuscrise transilvnene din secolul XVHI" /15. ntr-un Miscelaneu din anul 1736 se gsesc Viei de Sfini i Cuvinte la nnele srbtori, toate cunoscute n Transilvania sub denumirea de Pro-logar". 0 nsemnare fcut n Miscelaneu ne d unele lmuriri : Scrs-am mult pctosul popa lon Lengher, lcuitor n Chiraeu (Bihor) aceste Prolo-guri pe scurt ales, n anul Domnului 1736, mesea Sept." w. Un manuscris din 1751, copie, care provine de la Mnstirea Ghighiu astzi pstrat la B.A.R. Bucureti cuprinde mai multe texte hagio-grafice consacrate Sjinilor Efrem, Avramie, Ecaterina, Alexie omul lui Dumnezeu, Cozma monahul^ Clement, Mercurie, scrise" de un Pascu v-taf za copii" /'7. Un alt Miscelaneu, tot din prima jumtate a secolului al XVIII-lea, cuprinde ndeosebi vieile Sfinilor Pahomie cel Mare, OnuJrie, Xenofont, Arsenie cel Mare, loan cel Milostiv, Eustathie, Maximiian, lamvlih, Marti-nian" i alte nvturi cretineti" i nsemnarea : . . . i o au druit. .. oanichie eclisiiarhul de la Sfnta Episcopie a Rmnicului, popii Eadului din sat Bleaici. . . 7266 (=1758)" 48. Interesul i marea preuire fa de textele hagiografice care se gsesc pe scurt i n Proloage a determinat traducerea n romnete a Vieilor Sfinilor pe larg, cte un tom pentru fiecare lun. Prima ncercare n acest sens s-a fcut la imiativa mitropolitului Moldovei lacov Putneanul, de c-tre Evloghie monahul, n deceniul ase al secoluhii al XVIII-lea w.
44 45

Ms. rom. nr. 2513, la B.A.R.' Bucureti. Vezi i C. Velculescu, Cr populare..., p. 7999. 46 G. Strempel, Catalogul cit., IV. 47 Idem, II, p. 248249. 48 Idem, I, B.A.R., I, 11600, Bucureti, 1978, )P. 376. 49 Monahul Evloghie lucra cu zel i dovedind o adevrat contiin romneasc, la traduce-rea, diortosirea i tiprirea crilor. A tradus n romnete Veile Sfiiiilor, cu cheltuiala Mitropolitului lacob", cri pstrate n Bibliotec'a Mnstirii Putna. Evloghie se numr printre profesorii de la coala domneasc din lai. Era un desvrit mntuitor al limbilor strine i talentat traductor, din slavon i greac. i-a luat ca ajutor in aceast nobii strdanie pe fiul su Gheorghe, izbutind a l.sa mnstirii Vieile Sfinilor i Proloage, ca s fie de cetit frailor, n trapezai-e" dup cum se gsete menionat pe unele dintre aces-tea (cf. Teoctist, Mitropolitul Moldovei i Sucevei din 1986 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, In slujba Ortodoxiei romneti, a nzunielor de unitate rtaional i de afirm.arp a culturii romne. Mitropolitul lacob Putneanul, 17191778, Mnstirea Neamu, 1978, p. 6061). Se cuvine s subliniem aici c din osteneala cuviosului Evloghie n domeniul hagiogra-tic s-au pstrat n manuscris volumele Vieile Sfmilor pe lunile Septembrie, Octombrie. Martie, Aprilie fi Mai, copiate de fiul su Gheorghe. La sfritul unor volume s~au fcut si

20___________________,

PROLOAGELE

n a doua jumtate a secolulin al XVHI-lea, considerm c indepen-dent de traducerea lui Evloghie monahul de lo- lai, s-au tradus Vietile Sfin-ilor tot pe larg, la Bucur.eti, de vrednicul crturar, ieromonahul arhi-mandrit Macarie, smeri.tul dascl al Evangheliei". De la cuviosul ar-him. Macarie dasclul se mai pastreaz astzi ase volume, nsemnnd peste patru mii de j'oi, care cuprind Vieile Sfinilor pe lunile septembrie, no-iembrie, decembrie, anuarie, martie i aprilie, traduse probabil cv.m procedase i Evloghie monahul ^ dup o versiune slavon, mai exact dup cunoscuta antologie m'todox hagiografic alctuit de Sfntul Dimitrie al Rostovului, publicat la Kiev ntre anii 1689 i 1705 i reeditat ulterior de mai multe ori n Rusia 59. Arhimandritul Macarie a tradus i ragmente, Viei rzlee care puteau face parte att din Proloage ct i din Vieile Sfin-ilor pe larg : Viaa celui ntru sfini Printelui nostru Nicolae arhiepisco-pul Mirelor Lichiei, fctoriul de minuni, de la Metafrast i de la alii luat" s1.. Arhimandritul Macarie a tradus i antologii prologale.. De pild, ntr-un manuscris, care se pstreaz astzi n BibUoteca Sfntului Sinod din Bucureti, se gsete. dinosteneala acestui vrednic traductor : Viaa i petrecerea Cuviosului Antonie cel Mare, nvturi pentru nravurile oame-nilor ale Sfntului Antonie cel Mare, Viaa i petrecerea Cuvioasei Sincli-tichia, ce s-au. tlmcit din Umba eltineasc de ierom. Macarie" ^. La
cteva nsemnri, dup cum urmeaz : i s-a scris de Gheorghe, feciorul lui Evloghio aceasta carte, Septembrie (...) i s-a tlmclt de Evloghie monahul, 'dascl slovenesc, din porunca Sfiniei Sale Preosfinitul lacov, Mitropolitul Mpldovei, la vleat 7266 (=1758)" ; S-au tlmcit de Evloghie dascl i s-au scris de fiul su Gheorghe (tomul pe octombrie), la vleat 7267 (=1759) decembrie 15 s-au sfrit de scris" ; Au . tlmcit de pe limba sloveneasc Evloghie monah, dascl slovenesc de la coala gospod. lai, la vleat 7265 (1757) i s-au scris de fiul su Gheorghe" (tomul pe luna Martie) ; ;..cu osrdia i toat cheltuiala a Prea-sfinitului Mitropolit al Moldovei Kir lacov ..." (Dimitrie Dan, Mnstirea fi Comuna Putna, Bucureti, 1905, p. 8182 ; N. lorga, Istoria. Bisericii romneti i u vieii..., vol. II, p., 149 i 154 ; Prof. Toma Gh. Bulat, Diata" Mitro politului Moldovei lacov 1 Pulneanul, m M.M.S., XL (1964), 1112, p. 604 i Pr. prof, dr. Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, voi. II, Bucureti, 1981, p. 355).' M N. A. Ursu, Dasclul Macarie, autorul Gramaticii rumneti (1772) i al Lexiconului slavo-ro-mn (1778), n Limba Romn", XXXIV (1; 85), 5, p. 446447. Din'unele nsemnri, mai ales titluri, din volume.le hagiografice ramase n inanuscris cle la arhim. Macarie, se vede c el pregtise traducerea pentru tipar : Haritarriton, adec curgere 'sau izvor a darurilor sfin-itul lunovnicul acesta a lunii. lui Dechemv; ie, acum nti oar dintru limba cea sloveneasc scos i tiprit (subl. n.), in zilele Prea luniin^ tului Domnului nostru lo Alexandru loan Ipsi-lant Voevod, cu blagoslovenia Preasfinitulu. arhiepiscop i mitropolit a toat Ungrovlahia chir Grigorie, prin os.rd.i.a si cheltuiala Pre usfiniei Sale chir Filaret al Mirelor, ntru sfnta Mitropolie n Bucureti, la anul de la Hrist s .. ." (spaiu gol) ; Sfritul lunii lui lanuarie. Macarie, 1777, noiembrie n 16. Slav ie D. mnezeului si Mntuiturului meu, (. ..). i s-a tl. mcit de mine, smeritul. i cu mult ostene, l, spre foiosul cel de obste al lirnbii rum-nesti (subl. n.), de pre limba cea sloveneasc,.. nti-u sfinta Mitropoliia Bucuretilor, ostenin-du-m eu dintru porunca c'ea arliiereasc dinru' propuveduirea cuvntului lui Dumnezeu, ntru anul cel mntuitoriu 1777, Noiembrie Ib. M;irarie- ; Parudeisos, adec Raiu, -sau Prlmvara, ori Grdin cu flori, cartea ntreitu ui lunovnicului acestuiai, adec Martie, Aprilie i Maiu, ntru slava Sfintei de via fctoa: ei Troiei a Uumnezeului celui ludat ntru Sfinii Si, acum intia oar ntr-acest feliu intru lim'ba cea sloveneasc fiind scoas i tip-rit ntru zile.le. Prealuminatului i. de Dumr ezeu incoronatului domnului nostru lo Alexandru .loan Ipsilant Voevod,. cu blagp&iovenia i cu toat chel-tuiala Preaosfinitului arhiepiacopu. .lui i mitro.politului a. toat ara Romneasca cliiriu chir. Grigorie al doilea, pfin osrdia i " srguina Preacuviosiei sale chir Filaret, a arliimandritului i protosinglielului Sfintei Miti-o-polii n, Bucuresti, ia anul d,e la, Adam... (spaiu netiprit), de popa Constantin tipograful " Aropicului" (Manuscrisele. romneti; W. 1881, 1882, 188:i, 1884, 1885 i 1886, de la B.A. S.ucureti,. dupa, G. Strenipel, Catalogul cit., vol. II, p. 9091.i 103). '''i-Manuscrisul era druit de traductor Mnstirii Cernica, la uria din bisericile de aic, fiind . ,-bpamul Sfntul lerarh Nicolae : i aceasta se adauga ra un mir dar i prinos de nenstrej-nat. Impreun cu celelalte a fost dat renumitulu'i schit Cernica, inetoh al Sfintei Mitrupolii din Bucureti ... (blestem). Intrit cu umila- mea semntur i pecete. Amin. 1782, Noiembrie ..47, .Macarie, ieromon". (G. trgropel, .Cat. i vol. cit., p, 113).. :. (;i Pr. D. Fec-ioru, Catalogul manuscrisetor din Biblioteca- Patriarhef- Rumne, in S-.T., -XIII ,- (1961), l2,p. 226.

STtJDIU INTRO'DUGTIV

21

B.A.R.-Bueurestz se pstreaz ntr-un 'manuscns romnesc traducerea : Viaa Sfntului loan Damaschinul, scoas din elinie i afierosit sfintei M-nstiri Cernica", tradus de erom.. Macarie smeritul dascl Evait-gheliei" 53. . ' " ' Dup un catalog de la Mnstire. Neamu, dela nceputul secolului al XIX-lea, aflm c tot arhimandritul Macarie a mai tradus n romnete : Vor continua s apar acum texfe prologae n Umbd romn, n toate provinciile romneti, confirmndu-se nsemntatealor i necesitatea necon-tenit a acestor cuvinte de zidire sufleteasc n rndurile poporului. Astel, un manuscris din anul 1762 cuprinde Cuvinte i nvturi ale Cuviosu-lui Printelui nostru Efrem Sirul, mpreun cu oarecare Vieile Sfinilor tlmcite de pe grecie n limba romneascde Mihatcea, ce u fost logoft de tain. Deci, gsind eu acel izvod, m-am apucdt de l-ain scris cu cheltuiala i cu osteneala mea . . ., fiindu-mi hrana n Sfnta Mnstire a Se-cului, unde am i scris, Smeritul'monah Rafail, la anii de la Adam 7270, iar de la Hristos 1762 august 13" 55. ., n 1764 se scriau, ntr-un Miscelaneu, Viei de sfin din Sinaxarului lui Metafrast : Cei apte coconi din Efes i Sfinii Llchian, Zinovie, Zinovia,
53 54

Antonie cel Mare, 170 de Capete ; Vasilie cel Mare, pentru nravurile oame-nilor ; Vasilie cel Mare, 30 de cuvinte ; Grigore Sinaitul ; Fisichi a lui Ni-chifor .Vlemidul ; Isaac Sirul, 22 Cuvinte ; I'osif Vrienie, Tomul 2 ; Loghichi sau Filosofia lui Nichifor ; Pentru botez, a patru patrarhi ; Macarie Egip-tean i din Pateric puin ; Petru Damaschin, Cartea 2 ; Hotrrile (Regu-lele) pe larg ale Marelui Vasilie ; Teodor Studitul 5/.

G. Strempel, Catalogul..., Vol, il, 31014413, Bucureti, 1987, p. 177178. Pr. D. Fecioru, Un catalog vechi de manuscrise i cri al Biblioteci Mnstirii Neamului, n B.O.H., LIX (1941), 78, p. 414 443. Arhimandritul Macarie dasclul era orjginar probabil din Tran.silvania, educat n Muntenia". A scris i a tradus mai multe cri, din care unele au riTias n manuscris pn la noi" (C.E. /^Constantin ErbiGeanu/, Dou manuscrise ale arhimundritului Macarie, predicatorul Evangheliei in Mitropolia Ducureti, n B.O.R., XVIII (1804), 4, p. 307). Macarie si-a fcut Studiile la Bucureti,. la Academia domneasc, probabil n jurul anului 1750. A fot un om invat i prieten apropiat al stareului Paisie de la Neamtu. i la Athos s-a aflat alturi de Paisie, pe care 1-a nvat mai bine grecete' n timp ce primea n schimb sfatul ca s tlmceasc neincetat scrieri ale Sfinilor Prini pen-tru mnstirile noastre" (cf. Aclunarea cnvintelor, Nciiinu, 1817, Prefa'a). A fcut parte din ob.stea Cuviosului Paisie la Athos i la Dragomii-na, venind apoi la Catedrala initropolitan din nucuresti. S-a inrhinoviat aici la Cernica i apoi la Cldniani. A trit pn n jurul anuliii 1810. Pe numeroase manuscrise rinase de la Mararie se vd adesea, alturi de nu-mele su, i semnturile cu litere latine ale prietenilor si Gherontie crturarul de la Neamu si I^orotei, acesta venind cu-el la Acadeinia domneasc din Bucureti, ca si'Chiriac Rmrii-ceanul (Pr. D. Furtun, Ucenicii stareului Pnisie in Mnastirea Cernica i in Cldruani, Bucuresti, 1927, p. 64 i Diac.'. I. Ivan, Monahi transilvaneni vieuitori in mnstirile din fi/Ioldova, n M.M.S., LIV (1978), 912: p. 735). La eele mai. nainte menionate, adugm i cteva din numeroasele, sale lucrri, multe fiind in manuscris : Oinilii, adic Cuvintele celui ntru sfini de Dumnc/'eu purttorului printelui nostru 1 Macarie ce'l Mare Egiptc-anul, acum ntia oar dintru limba ellinea.sr' scoase i tiprite, cu blagoslovenia Preasfinitului Arhiepiscop i Mitropolit a tbat Ungruvlahia chir Grigorie, prin osrdia i cheltuiala Prea-cuvioiei sale chir Filaret arhimandritul Sfintei Mitropolii n Bucureti, n anul la Hristos 1775, Rmnic ; dintr-o alt lucrare a rmas in manuscris un fragment, A celui ntru sfint rrintelui nostru loan Gur de Aur, Tlcuii-e la Psalmii 140, 141, 142 si. 129 ; Tipicul mare al Sfintiilui Saua ; Carte nu.mit tainic i cereasc Floraric ; Manualul de pictur biseri-ceasc bi^Mitn al lui Dionisie din furna ; Tilcul Teodortului, a FericHului episcop al Ci-rulni, ntrti cea clre Roinani i n 1 Poslanie cea ctre Corinleni a Sfintului Pavel; Patru-spre^ece Epistolii ale lui Pavel tlcuite de Teodorit ; Tilcul Teodoritului, a episcopului Ciru-lui intru ,,Cntarea Cntrilor" ; [nelegtoarea Scari a liii. lacov ;. Slujba Mucenicului An-yheli; Mic Prinos Fecioarei, Cazania lui Calist Caafighiotul; Oglinda tainic a vieii calu-greli. Maearie e.ste aiitorul unei succ'inte Poetici si oste autor de versuri. A fc'ut i alte traduceri, unele fiind pierdute. S-au pastrat'n miTu'Bcris o- Rucodvn i un Lexiiion. (Vezi N. A. Ursu, art. vit., p. 445 si 448449 i Pr. Andrei Kftimie, Influena paisian n- m'ansti-rile romneti, n Mitropulia Ardealului'" (M.A.), X-I (i966),,46, p.-.340341). .: .:.,. . ' 55 G. Strempel, Catalogul cit., vol. I,;p. 36. . '..

22______________________PROLOAGELE

Elefterie episcopul Ilionului. Este posibil ca preotul Bucur Puca din satul Sohodol, comuna Bran-Braov, n anul 1770, cnd transcria selectiv mai multe istorisiri i cuvinte, s fi avut n fa ntregul text al Proloagelor ; pn la noi au ajuns doar foile cu sfritul lunii ianuarie, februarie ntreg i nceputul lui martie. Acelai text se ntlnete i n dou manuscrise ce se completeaz reciproc de la sfritul secolului al XVHI-lea, cnd, n 17921793, n satul Cpei, astzi nglobat n oraul Sovata-Mure, Dumi-tru Popovici copia asemenea istorisiri i cuvinte dup o carte a Printelui erban din Arini (com. Mieru-Braov). Pe la 1797, tot n Transilvama, loan loanovici Tomoan transcria texte selectate din cuprinsul lunilor mar-tie-august (deci volumul 11 al Proloagelor) i nota : Aceste oarecare n-semnri din Prologul cel Mare muschicesc. oricrui se va ntmpla a le ceti, n tire s-i fie c nu din cuvinte n cuvinte snt ntoarse pre limba rom-neasc, ci mult scurtate, iar nzmic adugate". Un Miscelaneu din 17771787 cuprinde i Muceniciile Sfntului i Marelui Mucemc Gheor-ghie, Teodor Tiron, Stihuri despre uciderea voievodului Grigorie Ghica al Moldovei, Viaa Preacuviosului loanichie cel Mare, a Sfntului Pavel Mr-turisitorul, Mucenicia Sfntului Efistafiia, soiei sale Theopista i a copiilor Agapie i Theopist, Viaa Sfntului Alexie omul lui Dumnezeu. Cuvinte de folos, care cretin le va ceti i care vor asculta, tuturora de folos le va fi" se menioneaz n manuscris 56. Un manuscris romnesc cu o nsemnare din 1780, care va trece mai tr-ziu la Mnstirea Cernica, cuprindea Viaa Sfntului Onufrie, a Sfintei Singlitichia, a Sfntului Cassian Rmleanul i ale altora din lunile octom-brie, februarie, mai, i august ">7. n 1788, ieromonahul Samuil Micu traducea i scria m romnete Mucenicia Sfntului Gordie, Despre Sfinii Patruzeci de Mucenici, Despre preafrumosul losif a8.

La peste o sut de ani de la mrturia existenei Proloagelor n limba romnla Cozian 1675, senregistreaz o nou traducere, prelucrare a Proloagelor m ara noastr, de data aceasta. m nordul Moldovei, la Putna, lucrare de aleas inut duhovniceasc i crturreasc, pe care o datorm vrednicului arhimandrit Vartolomeu Mzreanu. El a tradus din slavo-rus un Prolog" n patru tomuri, dup o ediie moscovit. Activitatea literar, cea de crturar ortodox adnc tiutor, a lui Vartolomeu Mzreanu a fost deosebit de bogat w. n Diata arhimandritului Vartolomeu Mzreanu din 1779 se noti'fica : Ce am dat n via Sfintei Mnstiri Putnei : 0 carte : Cuvintele din Prologul moschicesc pe trei luni, tlmcit i scris de mine ; . A doua carte iari : Cuvinte din Prologul rnochicesc, pe alte trei luni, iari tlmcit i scris de mine ;
56 57

Idem, Catalopu cit., vol. III, p. 332334. N. lorga, Manuscriptele Mnastirii Cernica, tn B.O.R., XXVI (1902), 23, p. 212229. 58 Pr. I. Bunea, Scrieri patristice traduse de Samuil Micu Klein, n B.O.R., XCIV (1976), 912, p. 986988. 59 A tradus din slavonete i rusete Cuvinte din Prologul moschicesc..," (N. lorga, Istoria lUeraturii rornnesti, II, ed. a 2-a, pucuret, 1928, p. 599),

________________STUDIU INTRODUCTIV______________23
A treia carte iari : Cuvinte din Prologul moschicesc, pe alte trei luni, tlmcit i scris iari de nzine" 60. De la Vartolomeu Mzreanu au rmas ^i unele texte hagiografice rzlee, cum ar fi : Ptimirea Sfntului Mucenic Procopie, Viaa Preacuvio-sului Printelui nostru Macarie Egipteanul, Ptimirea i minunile Sfntului i Marelui Mucenic Gheorghe, toate nscriindu-se n circuitul amplu al ha-giografiilor i textelor sapieniale-etice din Uteratnra noastr veche 61.

n acest larg context literar romnesc ortodox apar Proloagele n limba romn la Mnstirea Neamu, n jurul anului 1791, tiprindu-se apoi n patru tomuri, n anii 18541855.

Mnstzrea Neamu, cea mai veche mnstire din Moldova, a fost, se-cole la rnd, marele centru religios i cultural la Est de Carpai, cptnd strlucire i renume nepieritor mai ales ncepnd cu epoca inaugurat de slvitul voievod te-fan cel Mare. Dup unele prdciuni i pustiin din secolul al XVI-lea, n secolul al XVin-lea Mnstirea Neamu va cunoate o prosperitate, o nnoire a vieii duhovniceti i culturale ce-i va spori faima pn departe n lumea orto-dox. Lucrarea plin de srguin n reorganizarea vieii monahale cu-noate etape demne de consemnat n vremea unor starei cu nume de pres-tigiu ca Pahomie, loanichie i Paisie. Viaa isihast, att de preuit n Ortodoxia noastr i avnd tradiie la 'Neamu, se cerea reactivat. Stareul Pahomie a reuit s creeze un cli-mat duhovnicesc deosebit pentru viaa monahal de la Neamu, climat ce avea i un pronunat caracter cultural, fund susinut i de un numr n-semnat de ucenici din Transilvania. Stareul loanichie, la rndul s.u, a fost un vrednic continuator al lucrrii lui Pahomie. Trecnd prin aceste stadii de reorganizare, viaa monahal i cultural de la Neamu a ajuns n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea la o deosebit nflorire i remarcabile realizri n vremea stareului Paisie 62. Adnc cunosctor al istoriei vieii religioase a romnilor i atrgnd atenia n opera sa asupra valorilor Orto-doxiei romneti, Nicolae lorga observa c o bogat carte de istorie cultu-ral s-ar putea scrie de cine ar cerceta n toate amnuntele ei activitatea productoare de necontenit lumin i de apte rodnice" 63 de Ia Neamu, din vremea stareului Paisie n secolul al XVIII-lea. Curentul paisian a fost sprijinit direct de ierarhii Bisericii noastre din epoc. Veniamin Costachi, atunci epscop al Romanului i apoi arhipstor
Vezi V. A. Urechia, Arhimandritul Vartolomeu Mzreanu (17201780). Noti biografica yi bibliografic, Extras din Analele Academiei Romne", Seria II, Tom. X, Memoriile seciu-nii istorice, Bucureti, 1889, p. 35 ; Idem, Istoria Romnilor, II, Bucureti, 1892, p. 309310 i G. Bezviconi. Contribuii la storia relaiilor romno-ruse, Bucuret, 1962, p. 172. ^ Vartoloineu Mzreanu, alctuind Condica Mnstirii Solca (1771), adaug n final Artare pentru tefan Toma Voevoda, Domnul rii Moldovei, ctitorul sfintei mnstiri Solc.i, o prc-lucrare n sens hagiografic a unor date istorice cunoscute. Ideea de preamrire a lui Toma e dat i de Cuvntul de umilin" din final, plin de jale penti-u cei moi-i (Constantin Teo-dorovici, Vartolom.eu Mzreanu, n Dicionarul literaturii romne de la origin pin la 1900, Bucureti, 1979, p. 558559). 62 Pr. Paul Mihail, Stareul Paisie de la Neamu, Innoitorul monahismulu, n M.M.S.. XXXVIII (1962), 56, p. 412 i Diac. loan Ivan i Pr. Scarlat Porcescu, Manastirea Neamu, lai, 1981, p. 120124. ' 63 N. lorga, MnS.stirea Neamului. Viaa clugreasc i munca pentru cultur, ediia a 2-a, MfinsUrea Neamu, 1925, p. 39. .
w

24______________________PROLOAGELE

al Modove n scaunul mitropolitan de la lai 64, precum i mitropotul Sofronie Miclescu vor fi reprezentani de seam ai acestei orientri ctre viaa de ascez dar i de temeinc lucrare crturreasc. Inc din vremea celor zece ani cnd s-a aflat la Dragomirna, Paisie s-a preocupat de mbuntirea moravurilor monahale, s-a strduit a-i nva pe clugri i pe fraii venii ca ucenici, s copieze, s traduc, s prelu-creze crile bisericeti, de care se szmea pe atunci o mare nevoie n m-nstirile noastre, ca i n bsericile de enorie 60. Dup experiena nsuit la Dragomirna i Secu, la Mnstirea Neamu stareul Paisie este creatorul unei frii monahale multilaterale i al unei coli nalte de copiere i traducere din operele Sinilor Prini, pe lng c rvnea fr contenire s statorniceasc i aici temeurile duhovni-ceti ale vieii n sfinenie de la Athos. La Neamu, n vremea lui Paisie, unii dintre colaboratorii i ucenicii si, sub directa sa ndrumare i suprave-ghere, traduceau scrierile patristice,alii le transcriau i astfel sute i sute de cri, copii-manuscrise, porneau n toate inuturile romneti, consoli-dnd temeliile dreptei credine, dndu-se ndrumri pentri bunele moravuri i dragostea de ar, care au inut neamul nostru neclintit pe vedziul fga al Ortodoxiei tradiionale n mijlocul attor ispitiri i lovituri dn prile ereticeti sau pgneti". Prelucrrile, traducerile, copierile fiind scrise n Umba poporului, n limba romneasc, au pstrat n legtura sngelui si a credinei pe toi fraii, pe toi romnii care le citeau, pe unii. nvandu-i chiar eum s .vorbeasc corect n frumosul i Umpedele grai al vechilor cazani". ' '. Numeroase studii contempprane arat argumentat c, datorit vieii re-Ugioase din secolul al XVIII-lea, cu deosebire din a doua jumtate, datorit rspndirn largi a literaturn religioase ortodoxe n limba romn, s-a exer-citat o deosebit influen i asupra Umbu literare. ntr-o epoc de exa-gerat cretere a influenei neogreceti, qrile religioase au rspndit 9 limb ferit de mpestrir lexicale i relativ unitar" 66. . n secolul XVIII, limba crilor bisericeti este aproape pretutindeni aceeai n provinciile. istorice romneti. Mai ales n textele bisericeti a r-mas mereu aceeai n uz pn la jumtatea secolului al XIX-lea, 67 epoca n care s-au dat la lumin n limba romn, s-au tipfit i au cunoscut o deo-sebit rspndire Proloagele de la Neamu. \ i n vremea de plduitoare .ucrare duhovniceasc icultural a stareu-lui Paisie, la Neamu nu numai Sfinia Sa se srguia 'ntru tlmcirea cu-vntului lui Dumnezeu, ci i pre ucenicu si au pus pre unii adec s pre-scrie, mr pe alu s nvee gramatica i alte nvturi elinet, ca s poat a tlmci Cuvintele i nvturile Sfinilor Prini, care lucru s-au i fcut". Dintre acetia era i printele tefan ierodiaconul dasclul, pe care Paisie l-a ndrumat s tlmceasc texte hagiografice i prologale de pre Umba sloveneasc". Ar fi dorit s faca traducerea dup texte din limba greac, dar atunci nu avea la ndemn o colecie potrivit. Pentru aceasta
Er. dr. Paul Mihail, Cuviosul stare Paisie de la-Neamu, n vol.Sfini romni fi Aprtori ai Legi stramoeti, Bucureti, 1987, p. 493. 65 N.'Iorga, op. cit., p. 43. . ' 66 Istoria literaturii r-omne, I, ed. a 2-a, p. 659 ; Pr. Pa.ul Mihal, art. clt., p. 414 i C. N. Toinescu, Scuri povestirc istoric despre Sfinta Mnastire Neamu, Mnatirea Neaintn 1942, P. 31. ... 67 G. Ivnescu, Istwia Umbii ronine, lai, 1980, p. 620,
M

_______________STPDIU INTRODPgIV__________________%

tiind c Vietile sloveneti cu midt cercare, cu mult luare-aminte, cu mult srguin, cu muli dascli i tiutori de amndou limbile, de cea eli-neasc, zic, i de cea slavoneasc. nc i de cea latineasc n mult Vre-me . . . mai sus numitul printe . . . (tefan) s-au apiLcat de talmcit i dup ce au sporit oarecare parte . . . atunci viind" i Prea Sfinitul Veniamin Costachi la Neamu i pre acest lucru plcut luz Dumnezeu lucrndu-s vzndu-l, ca un iconom n? dandui i pstor adevrat. . . l-aiothetsit^--. i pre tlmcitoriu cu Prea Sfinia Sa 'l-a luat, l-a nclzit, cu cele de nev'oie, l-a cutat, l-a ndemnat cu cuvntul i cu lucrul l-a ajutorat, toat lesmrea la tlmcire i-a fczit i dup aceea l-a slobozit la mnstire". Astfel, textele liagiografice i prologale s-au tlmcit i neamul rom-nesc cu dnsele s-a mbogit i lim.ba romneasc cu istorii sfinte, frumoase i de suflet folositoare sau mpodobit" 68. ' ." lerodiacomd tefan daschd, cruia i datorm singurele Proloage tra-duse, prelucrate i tiprite n limba romn, fcea parte din coala pai-sian de la Mnstirea Neamu. Aceste Proloage constituie obiectul reedit-rii de fa. ' ' Cuviosul ierodiacon tean era unul dintre ucemcii romni cei mai sr-guincioi ai stareului Paisie, iscusrt traductor zn limba slovean" 6. Mitropolitul Moldovci, Sofronie Miclescu, cu metania monahiceasc din Mnstirea Neamu-Secu ti.a c aceste Proloage, urmnd originahil slove-nesc, s-au tlmcit m Sfnta Monastire Neamul, la anul 1791, prin srguina ^ericitului i puriirea pomenituhn stare al acelei monastiri a cnvinsului Pai-se, de ctre ierodiaconul tefan (s. n.), cel ce au tal'mcit i Vieile Sfinilor, care este mai cu deosebire dec'it, cel tiprit n lai . . . aceast Carte numit PROLOG sau Adunarc n scurt din Vieile Sfintilor (s. n.), care carte au fost tiprit i mai nainte aicea n lai, la anul 1682, ns numai Vieile Sfin-tilor n scurt pe fiete care zi peste tot anul, iar maz mult nu . . . (n Pro-loagele de fa, n.n.) m fieste care zi, dupa. Sinaxarul Sfinilor, s-au mai adaos i Cuvinte foarte folositoare i cuprinztoare, de la Sfinii Prini i dascli : Vasilie cel Mare, loan Gur de Aur i Grigorie Bogoslov, din Pa-teric, din Everghitcnoasc, din Limonariu, de la Efrem Sirul, de la Teodor Studitul i de la alii ; Cuvmte alese i potrivite i unele din aceste Cuvinte alctuite i vorbite dc sfinii arhierei i dascli, dup cum s-a zis cuprinz-toare, potrwite i folosiloarc i monahilor i mirenilor . . . Care carte este aezat pe cele 12 luni ale anului care pot a se citi n toate zilele n sfintele biserici, ns desprit n patru tomuri, cte trei luni ntr-un tom. Pre care vzndii-o c nu se afl tipa.rit pe limba noastr pn acum (18541855), cu acest feliu de cuvinte aese alctuit i mpodobit, ci num.ai manuscris i numai n sfnta 1\Instire Neamul, am hotrt dar ca pre o minunat floare sufleteasc cu 12 ramuri binemirositoare. . . s o tipreasc i scr o dea la lumm" n. Dup precizarea pe care o aduce meniunea fcut de mit'ropolitul Soronie Miclescu, artnd c Proloa^ele de la Neamu se gseau n haina
" Cf. Scrisoarea Stareului Dositei, de la Neamtu ctre Mitropolitul V.cniaiiiin Costachi, publicat la ncepatul volumului Vieile Sfinilor din luna lui Septembrie, Manstirea Neamu, 1807. - : ,,; . : , 89 N. lorga, Istoria literaturii romne in secolul-al X.Vllllea (16881821}-, ol. II, edii* ngrijit de Barbu Theodorescu, Bncureti, 1969, p. :20. '. 70 Sofronie, Mitropolitul Moldovei i Sncevei, Catre pravoslauiticii cititori, tn Prolog, adec dunare n scurt din Vieile SSmilor, I, Mnstirea Neamu, 1854, f.B.b. sq. '- '

26______________________PROLOAGELE

romTCeasc la 1791, n 1991 se mplinesc dou sute de anz de la acest eve-niment al Bisericii noastre i al culturii vechi romneti. Pentru a cinsti aceast aniversare nchinm cu smerenie strdania publicrii ediiei de fa, pe care anz putut-o realiza cn ajutorul competent de transliterare i redac-tare a venerabilului Printe Arhimandrit prof. dr. BENEDICT GHIU, de la Mnstirea Cernica, a Prof. dr. ION PTRCU. a P.C. Arhimandrit VINCENIU GRIFONI, a P. C. Pr. CONSTANTIN VOICESCU de la Edi-tura Mitropoliei Olteniei din Craiova, sub grija permanent a SMERENIEI NOASTRE i a P.C. Pr. consilier cultural al Arhiepiscopiei Craiovei, ION RDU. Asemenea traduceri i prelucrri Proloagele, Vieile Sfinilor, Scara Sfntului loan Sinaitul i altele se fceau n coala paisian de la Neamu, n limba potrivit vremii i neamului romnesc i cu ziceri de obte i cunoscute" 71 n toate provinciile istorice romneti. lerodiaconul tefan dasclul, vrednicul ostenitor pentru a da lalumin Proloagele romneti de la Mnstirea Neamu, mpreun cu nvaii mo-nahi de aici, Ilarion, Isaac, Gherontie, Grigorie i alii, au tradus cu iscu-sin numeroase opere bisericeti n limba romn din grecete i din slavo-nete, texte patristice i alte lucrri clasice" ortodoxe, care s-au rspn-dit mai nti n copii manuscrise i ulterior n exemplare tiprite n diverse centre culturale din tot spaiul romnesc. Ucenicii lor se vor strdui s va-lorifice preioasa lor motenire spiritual, literar, care reprezint o contri-buie de seain la tezaurul culturii romne. 72 Cuviosul ierodiacon tefan dasclul, n anul 1785, de iznoav" a tl-mcit din limba elineasc ct i din cea sloveneasc", Rnduiala Trnosa-niei, la Mnstirea Neamu. Proloagele le-a tradus i apoi le-a prelucrat dup una din ediiile mos-covite din a doua jumtate a sccolului al XVIII-lea cea din 1779, 1765 sau 1755, dar nu dup ediia din 1792, pentru c la aceast dat lucrarea sa de traducere era terminat. Modul de structurare a operei cuviosului tefan ierodiaconul este ace-lai ca i n tipriturile moscovite echivalente. Coninutul este grupat pe zile i cuprinde : o hagiograie rezumativ, adugnd textele adiionale sa-pieniale-morale. lerodiaconul tefan a folosit m acelai timp i Prologariul Mitropolitului Dosotei. Proloagele de la Neamu au preluat de la Dosof-tei mitropolitul ideea necesitii ca n fiecare ar s fie introduse pagini potrivite cu istoria locului respectiv. Din hagiografiile greceti ori slave se reine doar ceea ce era foarte important cu privire la igurile de prestiugiu consacrate din perspectiva noului context cultural ; pentru ceilali ,se men-ioneaz numai numele. La fel procedase mitropolitul Dosoftei, precum i editorii de la Moscova. Uneori se menioneaz nlocuirile fcute cu texte din Prologariul lui Dosoftei sau din alte surse. Numelor proprii numai ni-ruite li se adaug i altele care corespii.nd cu cele din Proloagele n limba slavon aflate la noi n manuscris, fie cu cele din opera lui Dosoftei. Uneori, materialul oferit de varianta rus este reordonat pentru a se sublinia o anumit idee considerat acum actual. Se remarc faptul c numai textele
11

Mitropolitul Veniamin Costachi, n Prefaa la Scora, Mnstirea Neamu, 1814. .'2 N. A. Ursu, art. cit., p. 5. -

STUDIl'JINTRODUCTIV

27

hagiograice snt supuse scurtrn sau eliminrn, dar cu nvturile i Cu-vintele sau Istoriile", nu se ntmpl acelai lucrn, adesea chiar se fac adugiri, cu intenia vdit de a clarifica ideile i a le ntri prin imagini plastice, prin reflecii mai adncite. Ori de cte ori normele de traducere i prelucrare o permit, n Proloa-gele de la Neamu se nareaz ntmplri" cu oameni de demult" a cror existen se interferase ntr-un el sau altul cu cea a romnilor privii ca o entitate naional, n pofida impriru de atunci n state diferite, deci avnd adininistraie i guvernare separat, dar cu acelai mod de via, dup cum aveau acelai trecut, aceleai tradiii, aceleai nzuine de viitor. Prin ur-mare, exist reeriri i nume ce lipsesc cu totul, n chip firesc, din textul rusesc. Putem exempliica prin Cuviosul Nicodim cel Sfinit de la Tismana, S-ntul loan cel Nou de la Suceava, Sfntul Dimitrie cel Nou ; uneori snt amplificate relatrile despre sfinti prezeni n culegere, cum ar fi Sfnta Filofteia de la Arge", Sfntul Grigorie Decapolitul, Cuvioasa Parascheva de la lai". Se constat apoi introducerea unor elemente de inormaie ne-cesar despre ctitoriile Craiovetilor din Oltenia, ale lui Alexandru cel Bun sau Vasile Lupu din Moldova, despre centre spirituale i culturale a cror activitate avea deosebit importan pentru ntreg Sud-Estul Europei. Proloagele de la Neamu fac referm despre pmntul rii noastre" ca despre un ntreg organzc, de altfel cum i era n fapt, i cum este de drept, cuprinznd ntreg teritoriul unde se vorbete romnete. lerodiaconul tefan dasclul de la Neamu a tradus i Apologia Sfn-tului Dimitrie al Rostovului, tiprit la lai in anul 1803, el a i diortosit textul la tiprire. Dar de o deosebit nsemntate este faptul c acelai ierodiacon tefan a tradus i Vieile Sfinilor pe larg, n 12 volume, asupra crora se cuvine s ne oprim, menionnd preuirea pe care o exprima cel care a fost edito-rul acestei vaste opere de traductor a cuviosului tefan, Mitropolitu Moldovei Veniamm Costachi. Acesta dispunea m anul 1807 inceperea. tip-' rirn Vieilor Sfinilor pe larg. n acel an aprea volumul pe Septembrie, pentru ca ultimul, cel de al 12-lea, s apar n 1815. La ncepntul volumului pe Septembrie, se vorbea deja despre vrednicul autor al traducerii, r-posatul" ierodiacon tefan dasclul data trecerii sale ctre Domnul nu a putut fi stabilit dect aproximativ, ntre anii 1803 i 1807. n Epilogul la Vieile Sfinilor din luna August volumul 12 al lu-crrii, aprut la Mnstirea Neamu n anul 1815 se arta c de aceste Istorii de suflet folositoare sau mbogit limba romneasc i neainul nostru s-a luminat". Traducerea a fost fcut de pre limba ruseasc i din cea elineasc", cluzindu-se dup ediia cea mai complet, cea slavo-neasc" pe care o mai ndrepteaz i o adaug". Iniiativa lui Veniamin CostacM de a da la lumin prin tipar osteneala ndelungat a ierodiaconu-lui tefan a reprezentat un gest cultural cu semnificaie istoric, de a valo-rifica activitatea intelectual a colii paisiene, astfel contribuind la rspin-direa n ntreaga ar a cuvntului dumnezeiesc din graiurile Sfinilor P-rini". Posteritatea a apreciat i apre^'.az pn n zilele noastre scrupulo-zitatea cu care s-a fcut tlmcirea" dc ctre vrednicul de pomenire ierodia-conul tefan. Ca i alte opere de la Neamu tiprite acolo se pre-

28_______________________PROLOAGELE

zint n condiii de mare fidelitate fa de tradiia textelor i nu este exa-gerat a spune c rezist cu succes exigenelor tiiniice moderne" 73. ' n catalogarea manuscriselor i crior vechi din Bibliotecd Mnustiri Neamu la nc^putul secolului al XIX-lea se fcea o deosebre net ntre Prologul vechi", tiprit la lai de Mitropolitul Dosoftei i Prologul izvod," de ierodiaconul tefan dasclul 74, observndu-se multe tradiceri i prehi-crrz ale sale, dintre care menionm : Aprilie luna. Izvod. Artare a hot-rrilor Sfntului Vasilie cel Mare ; Antonie i Isihie ; A Sfntuhd Vasilie cel Mare,. 30 Cuvinte ; Grigorie Sinaitul. Izvod. Viaa ; Decembrie luna ; Efrem Sirzd, pentru ocrrea. de sine. Izvod ; Februarie luna. Izvod. Cassian Rmleamd. Pentru dreapta socotire. Izvod ; Carte pentru ascultare. Izvo-dul; Marco Pustnic ; Martie luna. Patericul Pecersci. Izvod ; Pateric mare ; Septembrie. Izvod ; Hotrri n scurt ale Sntului Vasilie. Izvod i Hronograful Sfntului Dimitrie Rostovschi" 75. lerodiaconul tefan a tradus de asemenea pe Antonie 'i pe Cassian" adic : Cuvinte din Cartea Sfn-tului i Marelui Antonie, Sftuire pentru firea oamenilor i bun petrece-rea" i Cassian Rmleanul, Cuvntul pentru socotin" 76. S menion'm ^i cteva dintre completrle aduse de cuviosul ierodiacon tefan fa de iz-voarele ce i-au servit pentru traducere, completri reeritoare n mod spe-ciic la viaa Ortodoxiei romneti i la sfini ale cror moate se afl pe pmntul nostru. Astfel, la 30 noiembrie, cnd se relateaz desprc viata i ptimirea S'ntului Apostol Andrei, se precizeaz c dup nlarea Dom-mtlui au lucrat Sfini Apostoli i au mers care ntro ar, care ntru alta . . . Atuncea acesiui nti chenzat (Andrei) i-au czut soarta i au luat Bithinia i Marea Neagr i prile Pontului i prile cele ce ajung pn la Dunre. Ins acestea le-a umblat nu aa degrab precum le trecem cu cu-vntid . . ., ci n fiete care ar rbdnd multe mpotrwiri i multc hicruri . cu nevoi,.ns lc-a biridt pe toate cu ajutorul lui Hristos" ; la 14 oclom-brie : Cuvioasa noastr Maic Paraschiva cea Nou . . ., care moate mai prc urmn le-au adus Mria Sa Vasile Voievod din Contantinopol la Mol-dova n oraul lai, n Sfnta Mnstire a Sfinilor Trei lerarhi" ; la 27 octombrie : Cuviosul Dimitrie cel Nou . . ., n 17691774, Generalul Sal-tikov, la cererea unui hagiu Dimitrie, ce au czut la dnsul cu rugminte ca s nu nstrincze sfintele moate ci s le druiasc rii (Romneti) pen-tru przile i jaurile care au ptimit din pricina rzboiuhd i s o mngie cu acest dar al sintelor moate. i plecndu-se (mduplecndu-se) gcneralul le-a druit rii. Pe care primindu-le cu mare cinste i evlavie tot norodul le-a aezat n biserica cea mare a sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei". La 7 decembrie, Sfnta Muceni Filoteia, ale crei sinte moate au fost aduse de Radu Negru Vod la Arge cu mult alai, cu fclii i cu tmieri, n ara Romneasc, unde i pn n ziua de astzi se afl nestrmntate, prin attea schimbri de vremi, dnd tmduiri de tot felul de boal celor ce alearg cu
"'Vezi.si D. A'lexandru, 150 de ani-de la apariia V.ieilor Sfinilor", 1807, n M.M.S., XXXV . (19.8)',12, p. 112.-115. .'.... . 1 1 - Vezi Pr. D. Fecioru, Un catalog vechi de manuscrise i cari ale Bibliotecii JVInstirn Neamtu-;in,-nrev.cit.,p.428429. . ' ; ' ^-'.Ib.deni, p. 419 4.30. . .... '"'Pr. D. Fecioru, Mu-iiuscrisele de la Neamv.. Traduceri din Sfinii. Parin i din Scriitorii bi-sericefti, in S.T., IV (1952), 78, p. 462. ' , .

STUDIUINTRODUCTIV

-2

c^edin la sfintele ei moate". La 20noiembrie, CuvioRid Grigorie 'Decci-politid . . . i sfintele moate ale acestui sfnt Grigorie se afl ntregin ara Romuneasc, a sfnta mnstire ce se cheam Bistria, care este fucn.t din temelie de rposatul ban Barbu Craiovescu i:care cu mult cheltuial a adus aceste sfinte moate la aceast sfnt mnstire unde se afl i pn astzi fctoare de minuni". La 2 iunie, ntru aceast zi Sfntul Noid Mu-cenic loan de la Suceava", ce au mrturisit la Cetatea Alb la 1332-. . . loane Fericite, nou, mult chinuitul tu trup ne-ai hrzit, care este al Mol-dovei odorprea mare . . . au venit aceasta la auzul blagocestividui i de. Hris-tos iubitorului marelui domn Alexandru cel Bun, ce stpnea atunci toat Moldovlahia i partea mrii aceea, care iubitor de mucenici fiind, mprezm cu sfatul Preasfinitului arhiepiscop i mtropolit losif cel ce crmuia atun-cea Biserica . . ., au adus sfintele moate ale mucenicului, le-a pus n Sfnta Mitropolie din Suceava, care eva ntru acea vreme cetate domneasc de scaun a Moldovei. Cel ce va voi a ti mai pe larg cele pentru sntul acesta s caute la Vieile Sfinilor n luna iunie n dou zile". ' ,, Din Prologariul Mitropolitului Dosoftei s-a reprodus n ntregime nota n care naltul ierarh spune : S ti (cititorule) c puine zile snt peste an s nu fie sfini ntrnsele de la ara ruseasc .. . Dar tocmai din rumni muli snt care au vzut viaa i traiul lor, dar nu s-a cutat, fr numai Daniil de la Vorone i Rafail de la Agapia ; am srutat i sfintele motii. Apucat-am n zilele noastre prini nali la bunti i podvig i plecai la smerenie adncii ; Printele Chiriac de la Bisericani. . ., Chiriac de la Tazlu, Epifa-nie de la Vorone, Parenie de la Agapia, loan de la Rca arhiepiscopul cel sfnt i minunat, Inochentie de la Probota". Se atrgea astfel atenia asupra evlaviei autentice i a sineniei pe care au dovedit-Q atia dintre Tnrturi-sitorii Ortodoxiei .pe pmntul romnesc.

DiLp ce cuviosul ierodiacon nemean tefan dasclul 77 -a dus,la ca-pt nobila-i osteneal de inspiraie paisian, rednd n frumoas hain- ro-mneasc Proloagele, n cataloagele chinoviei opera sa era nregistrat . izvod, adic traducere iniial, asa cum a ieit din mna iscusit a traduc-torului7S. Foarte curnd Proloagele ierodiaconului tefan ncep s apar la Mnustirea Neamu i n copii manuscrise. n acest caz, este menionat nu-mele prescriitorului dar i al ntiului scriitor" autor al traducerii : Prolog. Decembrie, Ghenarie, Februarie. Vasile Huan ieroschimonh" sau : Prolog. Septembrie, Octombrie, Noiembrie. Tot Vasile Huan" sau : ... . Izvod. lerodiaconul tefan dascl. . . prescris. Gherontie cel Mic". Co-piile, adic prescrierea, se fceau cu mult grij din izvoade pe curat" T\ La cumpna secolelor XVIIIXIX, opera ierodiaconuhu tefdn de la Nemu, Proloagele, se copia n ntregime la Roman, ca vecM centni. bi&e-ricesc-cultural al Moldovei, cu cheltuiala episcopului pe atzmci Ven'ia-min Costachi; de ctre ieromonahul Sofronie ecleziarhul. Dup ce Venia77

Se poate i-emarca i sensul deosebit pe c-are l 'are cuvntul dascl" n tenninologia biseri-ceasc'.la st'ritul seculului XVIII i nceputul secolului'XIX, adi'c scnsul de trariucator" (Pr. D. Fecioru, Un catalog vechi. . .,-p. 417). . : 78 Ibidem, p. 418. . : ' ' , 7 Ibidem, p. 423 i 4<U.

30

PROLOAGEL.E

min Costachi a ajuns n scaunul rnitropolitan la lai, n anu 1803, a druit ntreaga lucrare, n patrn volume, Seminariei" de la Socola 80. n aceeai vreme, Proloagele de la Neamu erau copiate i mult mai departe, la Mnstirea Cldruani, lng Bucureti, din care se pstreaz pn astzi dou volume n copii duble 81. Fr ndoial c s-au prescris" i alte copii, probabil m obtea de la Mnstirea Cernica i n alte pri, n Transilvania de asemenea, dar fie c nu s-au pstrat, fie c nu au fost nc identificate. La jumtatea secolului al XIX-lea, cnd mitropolitul Sofronie Miclescu era nscunat la crma Bisericii Moldovei 1851 , una dintre ludabi-lele sale preocupri a fost tiprirea acestor Proloage, nelegnd marea ne-cesitate a unei asemenea lucrri pentru Biserica noastr i pentru a valo-rifica pilduitoarea strdanie a ierodaconului tefan de la Neamu. Sofronie Mitropolitul a ucenicit n vremea tinereii sale mai muli ani n obtea Mnstirii Neamu-Secu. Aici a fost tuns n monahism, hirotonit ierodiacon i ieromonah 82. Dup cum arat i n Prefaa Proloagelor cunos-cuse aceast ucrare a ierodiaconului tefan, folosit n Mnstirea Neam-u-Secu n manuscris. Era adnc iubitor de carte bisericeasc romneasc i nsui a alctuit, a tradus i a tiprit mai multe cri 83, chiar pe cnd era
f Dup tiprirea Proloagelor la Neamu, pe care elevii de la Seminarul din Socola puteau s le foloseasc cu mai mult uurin, Proloagele copiate la Roman au ajuns la Biblioteca Aca-demiei din Bucureti, ca danie a Mitropolitului losif Naniescu. Prin nsemnrile ce se pot descifra pe filele lor, i mrturisesc periplul : Ms. rom. 1462 : Aceast carte iaste a Episco-piei Romanului, care s-au scris cu cheltuiala Preasfiniei Sale Episcopului chirio Veniamin, la leat '799 Mai 20. (. . .) Acest Prolog ce are n sine cuvinte pe trei luni, Septembrie, Oc-tombrie, Noiembrie, s-au afierosit de smerenia noastr coalei de la Mnstirea Socola, care s-au fcut pentru nvtura feciorilor de preoi, spre a noastr pomenire. Smeritul ntre arhierei Veniamin Costachi, 1803, noiembrie 2. Veniamin, Mitropolitul Moldovei, 1803" ; n Ms. roin. 1463 : Acest Prolog /pe lunile DecembrieFebruarie/ s-au afierosit de smerenia noas-. tr la coala de la Mnstirea Socola ..." ; n Ms. rom. 1464 : Acest Prolog ce are in sine cuvinte pe trei luni, Martie, Aprilie, Maiu, s-au afierosit de smerenia noastr colii de la Mnstirea Socola ..." si n Ms. rom. 1465 ; Prolog pe lunile lunieAugust (G. Strempel, Catalogul cit., I, p. 339340). 81 Manuscrisele se pstreaz astzi in Biblioteca Patriarhiei Romne din Bucureti, : Aft. rom. nr. 55, de la nceputul secolului XIX, din coala de caligrafi din care a fcut parte i Aca-chie ieromonahul. Cuprinde Prologul pe lunile Martie, Aprilie i Mai. A aparinut Mns-tirii Cldruani" ; Ms. rom. 69, din anul 1801, din aceeai coal de caligrafi de la Cld-ruani, care cuprinde Prologul pe lunile lunie, lulie i August, cu insemnrile : 1801, august 23", Carte a obtei sfintei mnstiri Cldruani" ; idem ms. rom. 108, din 1804, care are nsemnarea la sfrit : Slav lui Dumnezeu ce m-au nvrednicit de am nceput i am svr-it cu ajutorul Su" (Pr. D. Fecioru, Cataloqul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Ro-mne, n S.T., XIV (1962), 12, p. 106 ; 56, p. 363376 ; 910, p. 618632 -i XV (1963), 910, p. 597610). 8: Tinrul Miclescu s-a nscut prin anii 17901796 n prile Botoanilor. A urmat colile timpu-lui, nvnd, ntre altele, foarte bine limbile greac i francez. A intrat in obtea paisian de la Neamu-Secu la 5 iunie 1817, fiind clugrit la 12 decembrie 1818, cu numele Sofronie. La 9 ianuarie 1821 a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Veniamin Costachi i ieromo-nah la 6 august 1824. In Mnstirea Neamu a avut din plin posibilitatea s cunoasc scrisul ierodiaconului tefan dasclul prin chiar textele Proloagelor de fa. 83 La 24 octombrie 1824, ieromonahul Sofronie Miclescu termina de transcris textul unui Pate-nc, pstrat astzi la Biblioteca Acaderniei Bucureti, nr. 1811. Fiind episcop la Hui, a tradus din grecete i a tiprit la Mnstirea Neamu, n 1844, Acatistul Sfinilor Apostoli Petru i Pavel, facerea lui Nicodim de la Athos" ; n 1849, terrninase traducerea Predicilor din Prima Sptmm a Postului Mare ale Mitropolitului Inochentie al Harcovului (ms. nr. 1712 la Bibl. Academiei Bucureti). La o dat ce nu ne este cunoscut a tradus Crasti-tui Paracis al Sfintului Mormnt, imprii-nat n Ceaslovul de la Neamu din 1874 ; Slujba Sffntului Modest Arhiepiscopu lerusalimului, tiprit la Mnstirea Neamu n 1848 i n 1861. Cu binecuvntarea Mitropolitului Sofronie Miclescu s-au tiprit la Mnstirea Neamu : Ur-marea cntrn de rugciune, n 1853 ; Rlnduiala hirotomei arhiereti, n 1855 ; Ceaslovul, Prohodul Domnului, Catehis, dup ediia arhim. Eufrosin Poteca, Idiomelariu unit cu Doxa-stariul, toate in 1856; o noua ediie a Ceaslovului, Sfinta i dnmnezeiasca Evanghelie, Slujbd Sfintului Mucenic Calinic, Slujba celui dntru sfini Printelui nostru Sofronie Patriarhul le-rusalimului, n 1858 i Psaltirea i Dumnezeietile Litwghii, n 1859.

________________STUDIU INTRODUCTIV______________ 31

episcop la Hui, la 25 ani. Ca mitropolit al Moldovei a pstrat nentrerupt legtura cu mnstirea sa de metanie 84. Prin nalta sa demnitate de arhi-pstor al Moldovei se simea obligat s ia toate msurile spre a pregti pen-tru tipar textul Proloagelor traduse de ierodiaconul tefan i a se imprima i rspndi pretutindeni pe teritoriul romnesc, pentru folosul moral-du-hovnicesc al dreptmritorilor cretini. n legtur cu obligaia sa ca arhipstor de a publica Proloagele, Mi- . tropolitul Sofronie spunea n Prefa : Deci dup datoria nsrcinrii ce-m este pusu asupr de ctre Pstorul pstorilor, nu am ncetat dup putere a lucra cele ctre adevratul scop avnd neadormit ngrijire, pentru obtes-cul folos i pentru a mntui sufletele fiilor Bisericii mie ncredinat, pen-tru al cror folos s-au dat n tipar i aceast carte numit PROLOG, sau Adunare n scurt din Vieile Sfinilor". Mitropolitul Sofronie Miclescu a avut o nalt contiin a responsabilitii sale sociale i ceteneti n mij-locul enoriailor, n anii premergtori Uniru Principatelor de la 24 ianua-rie 1859. n acele momente cruciale pentru Patrie, naltul ierarh al Mol-dovei a urmat pilda Mai-Marelui pstorilor" care i-a pus sufletul Su i vaa Sa pentru binele celor pe care i cluzea : Pstorul cel bun i pune viaa pentru oile sale . . ." (loan X, 4) 85. Dintr-o coresponden oficial de la nceputul anului 1854 se nelege Umpede c Mitropolitul Sofronie avea de mai mult vreme intenia de a depune toate strduinele pentru tiprirea Proloagelor de la Neamu iar acum, n ianuarie 1854, dispunea s se introduc sub tipar la Mnstirea Neamu primul tom al preioasei lucrri, ncepnd cu februarie 1854. Este vorba de o scrisoare a MitropolituluiSofronie adresat n ianuarie 1854 stareului Natanail de la Neamu, prin care i aducea la cunotin c a pri-mit tiri de la ieromonahul Cleopa, conductorul Tipografiei Mnstirii Neamu i de la Nichita diortositorul n legtur cu multele greuti de text pe care le ntmpin pentru a da la tipar Cuvintele rposatului arhiman-drit Sofronie". n cazid de fa, pentru a asigura o activitate tot mai spor-nic Tipografiei de la Neamu, Mitropolitu'l Sofronie dispunea ca la lucra-rea care era acum pregtit pentru tipar, Proloagele, s fie fcute revizuiri de text de ctre duhovnicul Chiriac, spre a se putea ncepe imprimarea. n aceeai scrisoare adresat stareului Neonil, Mitropolitul Sofronie i comu-nica i amnuntul foarte important pentru noi astzi c n legtur cu ndreptarea, verificarea textelor Proloagelor dup cele sloveneti" trimite stareului de la Neamu, alturat, o scrisoare special pentru duhovnicul Chiriac, pentru ca s struiasc", deci s continue cu srg, a le posldui", a controla, a colaiona, a verifica exactitatea textului pregtit pentru. tipar cu originalul, a ndrepta unde era cazul86. . ,,
''i Deduc'em c ]a puin timp dup alegerea si nscunarea ca mitropolit al Moldovei la 10 februarie 1851 Sofronie Mk'lescu sa preocupat de traducerea textelor Pro'ogului de ctre ierodiaconu! tefan i de pregtirea pentru tipar. La recomandarea mitropolitului. n rnartie 1855 Grigore Ghica Vod seirina Ofisul pentru deschiderea unui seminar la Mnstirea Neamu. Tot n timpul domniei lui Grigore Ghica, Sofronie Miclescu rnpreun cu stareul Neonll de la Neamu s-au preocupat de zidirea bisericii Srhitului Vovidenia de pe lng ma-rea lavr. S-a zi-dit din piatr i a fost rnduit sfinirea n anul 1857, de arhiereul Mar-chian Stihie (Diac. loan Ivan i Pr. Scarlat Porcescu, Mnstirea Neainu, p. 134 si 234). 85 Vezi pe larg n lucrarea noastr : Unde-i turma, acolo-i i pstorul. Participarea Mitropoli-tului Sofronie Miclescu la infptuirea Vnirii Principatelor Romn.e 1859, Craiova, 1984). 86 Ct. Diac. prof. I. Ivan, Din relaiile clngrilor de la Mnstrea Neamu cu Biserica i socie-tatea rus pe' la jumatatea secolului al XIX-lea, n M.M.S., XXXIX (1963), 910, p'. 621 i Idein, 0 cunipletare la istoria relaiilor comerciale ale Tipografiei M&nstirn Neamu n se-colul al XIX-lea, n M.M.S., XLII (1966), 56, p. 370.

32

P&OfcOAGELE

Scrsoare.a Mitropolitului Sofronie MzcleKcu. din iamiarie 1854 ctre stareul ~Na.tana.il de la Neamu reprezint un docum.ent cu totul revelator pentru noz, n problema ce ne preocup. Sd reinem mai zntzz ideea c Pro-loagele se pregteau peniru tipar zn acei anz ; textul Proloagelor tradue de ierodzaconul tean era ncredinat pentru revizuirc, iinui crturar mult preuit de la Neamu-Secu, ierosclzinzonahul CMriac duhovnzcul; sntem apoi informai c dirijarea activitii Tipograiei de la Neamu era ncre-dinat ieromonaJzzdui Cleopa tipograul, cel care avea mzdt experien n acest domeniu. ..- 0 lucrare de proporiile Proloagelor de la Neamu'nu putea fi revi-zuit i pregtit pentru tipar zntr-un tim.p att de scurt, din ianuarie pn n 13 februarie 1854, cnd a. intrat la tipar. Este planzibil c textul Pro-loagelor a znceput a fi. pregtit pentrzitzpar de duhovnzcul Chzriac, ncepnd dzn 18511852, dup instalarea lui Sofronie Miclescu n scaunul de mz-tropolit al Bisericn Moldovei. S-a ngrijit ndeaproape de pregtirea pen-tru tipar vrednicul stare Neonil de la Neamu, care a tiprit i prefaat un mare numr de crz romneti n rstimpul celor trei streii ale sale 87. A rposat la 16 octombrie 1853. Streia lui Natanail, despre care Mztropoli-tul Soronie spune n Prefa : Am ndatorat pe Cuvioia Sa Chir Nata-nail arhimandritul i stareul Mnstzriz Neanzzi i Seczi, ca diortosind s o tipreasc i s o dea la lumin ; care cu ajzitorul lui Dumnezeu au zeit din tipar tomul zntizi. . .", a fost efemer i contcxtnal ss, nu a reprezentat o contribzLze la pregtirea textulzii Proloagelor pentrzi tipar. Cuvintele r.posatzdzii arhimandrit Sofronie", despre care ieromonahul Cleopa tipogra-fzil" i Nichita diortositorul 89 au scris mitropolitului c nu se pot tiprz i n locul lor au intrat Proloagele, considerm c erau o cblecie de predici ale arhimandritulzLi Sofronie Clipa Barbovschi, care a fost predicator la Cate-drala mitropoUtan din laiIJ0.
" Arhimandritul Neonil a streit ntre anii : l;i4, octonibrie 231835, noiembrie 12 ; 1838, decembrie 271840, mai 15 i 1843, iunie 191853, octomhrie 16 ; pe lng activitatea con-structiv n domeniul gospodrosc la Neamu, el s-a remarcat printr-o bogat activitate du-hovniceasca precum i tipografic. w Vezi i Diac. prof. I. Ivan, Di'n relaiile clugcirilor de la Neani(u cu ISi'serica . . ., p. 620. " Incepnd din 1837, la Mnstirea Neamu, diortositor" sau corector la Tipografie apare con-sernnat numele monahului Nichita. El se al'ln n ac'east ascultare si n anul 1854, (Idem, Ti-pografia din Mnastirea Neamu, n M.M.S., XXXVIII (1962), 56, p. 424425). a0 Arliimaridritul Sofronie Clipa Barbovschi provencu d'ntr-o , veclie farnilic de moldoveni iin care fcea parte i mitropolitul Teodosie al .Moldov-ei din anii 16051608. Fratele sau, Ghe-rasim, a fost episcop la Hui i apoi la Roman. Snt'ronie a fost trimis la studii la Constanti-nopol de niitropolitul Leon Gheuca. A nvatat mai multe liinbi strine i a fost un reputat predicator, mai nti la Patriarhia ecumenira, apoi la Catcdrala mitropolitan din lai. A r-mas de la el o.culegere de Omilii, pstrate la Bibl. Acad. R.S.R. Bucureti (Ms. rom. 5045), care provine din biblioteca Mitropolitulm Muldovoi Partenie Clinceni (cf. G. Strempel, Cata-logul cit., IV), care probabil este o copie a antologiei co se proiecta a fi tiprit la Mnstirea Neamu n ianuarie 1854. P.redici ale sale sau tiprit n cteva periodice (cf Pr. Scarlat Por-cescu,' Episcopia Ro-manului, p. 268269; G. Strempel, Catalogul cit., III, p. 90; Pr. prof. dr. Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodo.vc Romne, III, Bucuresti, 1981, p. 32; Pr. 'Constantin Bobulescu, Neamul HolbTiestilor cu al eplscopuui Gheri.isim Clpa-Barbovschi " i arhim. Sofronie -(. . .), n Revista Socictii istorico-arlieologic bisericeasc", XIX (1929), p. 163, 6572 i 73144). Arhimandritul Sofronie Clipa-B. prL'glise pentru tipar He.ra-emeronul Sfntului Vasilio cel Mare, tradus de Ilarion dasc'alii]. excrnplar pstrat n Biblio-teca Mnstirii Neamu, in care se afl un numar do Note autografe ordonate la sfiritul fie-crei ornilii IT total, cinci sute de note pe 208 .^agini preglite pentru tipar. note prin eare seex.plic.au unele nuiuni filosofic'e i tiinific'e (N. A. Ursu. Un crtwar romn necu-:. rioscut din xectelul al XV Hl-leu, n Crouica", lai, XX (lf'85), :f5. p. 5 si Gh. Radea. Noi in-. tormaa 'despre viata Biseficii noastre stramueti in sewlele \VlllX.IX, n M.M.S., LXIII (1987), 1, p. 114115).

_______________S T U D t tT INTRODUCTIV________________33

La peste 60 de ani de la crearea versmnii prologale n limba romn de ctre ierodiaconul tefan, dasclul de la Neamu, ieroschimona'hul Chi-riac duhovnicul era personalitatea cea mai indicat din obtea nemean spre a pregti un astfel de text pentru tipar. Smeritul Chiriac duhovnicul era un bun cnnosctor al limbii materne, ptrunzndu-i nuanele, n ace-lai timp zi nsuise temeimc limbile slavon i rus pe care le nvase n chinovia de la Neamu cu ucenici ai Cuvioszdui Paisie Stareul, avnd de asemenea i bune cunotine de Umba greac 91. P^ntru edifzcars trebuze cercetat scrisul su, lucrrile proprii i traducerile tzprite sau rmase n manuscris. Jurnalele sale de cltorie, znegalabile n epoc, au reale caliti de opere literare 92. Priceperea sa deosebit n mnuirea limbii noastre romnetz este o .dat mai mult valorzfzcat n revizuzrea i ultima redactare a Proloagelor tiprite la Neamu n 1854 1855. Limba pe care o folosete duhovnicul Chiriac este bogat n zmagini expresive din graiul curent popular, o limb influenat n acelai timp de grazul vechzlor cazanu", limba vechior crz biserzceti. leroschzmonahzil Chzriac este i autorul lucrrii zntztulat Pratie, a-ctuit dup loanzchie Galeatovschi, tiprit la Neamu n anul 1837. Din Prefa reiese c el este autorul crii : NZ(. am tlmcit-o din cuvnt zn cu-vn, dzipre rnduiala tlmcirzz, ce numai noimele ntrebrilor i a rspun-surilor am Iziat; z nc am maz adaos la scopzil crticelei i din alte cri..." cu caractere ciirilice aprut cu urmtoarea, ntr-un sin-gur volum editorial" 93. Aceast lucrare se tiprea cu binecuvntarea Mitro-politului Veniamin Costachi, n vremea stareului Mardarie i cu meniu-nea : tipograf ieromonahul Chiriac", mpreun cu Adunare n scurt pen-tru eresurile lipoveneti, dup Dimitrie al Rostovuhd. 0 mrturie a duhov-nicului Andronc nvedereaz c i a doua lucrare este tot osteneala lui Chi-riac ieroschimonahul!yt. Acesta tra.n.cea din limba rus, ntre altele^ Oglinda omului celui din luntru, care s-a tiprit la Neamu n 1833 i la Sibiu n 1839, n dou ediu 95. Tot n anul 1839 s-a tlmcit Viaa i facerile de minuni a Sfntului Mitrofan arhiepiscopul Voronejului, care se prznuiete n noiembrie 23, dup izvodul rusienesc de mine, pctosul ieroschimonah Chiriac . . ., spre folosul limbi romneti". n 1849, ieroschiG. Giuglea, Cltoriile clugrului Ghiriac de la Mnstirea Secu, publicate cu introducere i adnotri de ..., Bucureti, 1936. (Extras din B.O.R., LIV (1936), p. 148). 92 Este vorba de descrierea cltoriilor sale la Muntele Athos i la lerusalim n 18401842 i n Rusia, Polonia, Austria, Ungaria i Transilvania. Chiriac duhovnicul era romn originar din istovul Bulgariei. El venise n Moldova cu tatl su nc n copilrie (...). Tatl su fu primit n Moldova i stabilit ca preot n oraul Brlad. Chiriac, de timpuriu, fu dat la m-nstire unde se clugri i se distinse prin zelul su ctre literatur..." (E.p. Melhisedec, Mitropoltul Grigone amblac, Viaa fi operele sale, n Revista pentru istorie, arheologie i filologie", an. II, vol. II, faecicola I, BucureU, 1884, p. 4445). Chiriac s-a clugrit de tim-puriu n obtea paisian de la Neamu-Secu. A fost i egumen la Secu. Intr-o Catagratie n-tocmit chiar n vremea cnd se tipareau Proloagele, la 13 septembrie 1855, se meniona c Chiriac duhovnicul are vrsta de 59 ani i este n mnstire de 43 ani, cu metania la SecUi ca i Mitropolitul Sofronie Miclescu, din 1814. . 93 Dup Bibliografia romneasc modern (18311918), vol. 1 (AC). Prefa de Gabriel Strem-pel, Bucureti, 1984, p. 674. . 94 Prastia s-a tiprit a doua oar cu alfabet de tranziie la Bucureti, n 1858 i la Buzu n 1911. 96 Oglinda omulw o avea Mitropolitul Veniamin Costachi ntr-un exemplar tiprit la Petersburg n 1819. Acest exemplar a fost tradus la Neamu, la ndemnul su, de ieromonahul, pe atunci, Chiriac, fiind apoi tiprit n Tipografia Mitropoliei Ungrovlahiei de la Mnstirea Cldarusani, n 1835 (cf. T. N. Manolache, Bibliografia Mitropolitulu Veniarmn Costachi, n B.O.R., LXIV (1946), 1012, p. 560561).
81

84

PROLOAGE

monah.ul C^imac traducea n limba romn Cinstitele condace i icoase c-tre Prea Cuvioasa Parascheva ; A celui dintru sfini Printelui nostru Di~ mitrie Mitropolitul Rostovului, nvtur la nlarea Domnului Dumne-zeu i Mntuitorului nostru lisus Hristos i Rnduiala pomenirii pentru pra-voslavnicii ostai carii pentru credin i patrie s-au svrit n rzboi, s-au tlmcit la anul 1849, luna luiSeptembrie 22, de S-finia Sa Prin-tele ieroschimonahul i duhovnicul Chiriac, n Sfinta Mnstire Neamul" 96.

0 Trimitere a stareului de la Neamu, Cuviosul printe Paisie, scris n Umba slavon, a tradus-o n limba romn duhovnicul Chiriac proie-gumenul din Secu" i a fost tiprit de stareul Timotei n 1872. S mai menionm din strdaniile crturreti ale duhovnicului Chiriac rmase n manuscris : Arc bine ncordat lucrare care cuprinde culegeri din Lactan-tizis, Filocalie, Teofan Procopovici i alii ; Adunare din cartea a doua din Istoria veche i nou a lui Ivan Boltinie'1, tiprit n 1788 la Petersburg 97 i mai multe volume din opera Analele eclisiastice, Cronica lui Cesar Baro-nius, care merg de la anul 1 pn la 1198 98. Din cele expuse se poate deduce competena i marea srguin ale ieroschimonahului Chiriac duhovnicul n pregtirea i publicarea textului Proloagelor pe care acum le reeditm , atunci, la 18541855, repre-zentnd prima i singura tiprire pn zn zilele noastre a versiun'd romd-neti a Proloagelor, carte de adnc credin i trire moral ortodox. Spre deosebire de ierodiaconul tefan dasclul, ieroschimonahul Chi-riac duhovnicul a avut bucria de a vedea la vremea sa Proloagele tiprite n romnete i rspndite w spre folosul S-fintei noastre Biserici i al limbii romneti", cum adesea se meniona spre tiin.

Proloagele romneti de la Neamu au nceput a se tipri la 13 februa-rie 1854 i s-au terminat dup 13 ianuarie 1855, cu binecuvntarea iniia-torului, distinsul ierarh Sofronie Miclescu, Mitropolitul Moldovei, cu chel-tuiala Mnstirii Neamu, n vremea streiei arhimandritului Natanail i n primele luni ale lociitorului de stare Antonie Dumbrav (24 jebrua-rie29 mai 1855),ara nefiind m linite din pricina otirilor ce se aflau n ea . . .". Era timpul desfurrn razboiului Crimeii. Dei nu se menioneaz undeva n paginile tiprite, pe baza scrisorilor Mitropoiitului Sojrome din ianuarie 1854, mai nainte menionate, consi96 97

Biac. prot. I. Ivan, Dm relaiile clugiilor ^.e ia Mnstirea Neamu,.,., p. 622. Ms. rom. 4610, la B.A. Bucureti. 98 Prof. G. Giuglea, Cltoriile cit., n B.O.R., LIV (193U), 34, p. 155. Episcopul Melhisedec precizeaz (op. cit., p. 45) c duhovnicul Chiriac a tradus dup Dimitrie al Rostovulul i Hro-nografui tiprit la Neamu n 1837 ; a ajutat pe duhovnicul Andronic la alctuirea Jstorici Mnstiru Neamu-Secu n mai multe voluine (cf. I. Negrescu (Recenzie) : Acad. prof. P. Constantinescu lai, Studi istorice romno-bulgare, Bucureti, 1956, n Ortodoxia", IX (1957), 1, p. 157). . 66 In anul 1872, Episcapul Melhisedec l afla pe duhovnicul Chiriac la Secu, n mijlocul manu-scriselor i crilor sale. A trecut la cele vesnice n 1878, 13 februarie, la peste 80 ani. Pe adresa de comunicare venit de la Secu la Neamu, stareul acestei lavre consemna cteva cu-vinte de omagiu pentru duhovnicul Chiriac, diortositorul Proloagelor de la 18541855 : P-rintele Chiriac au fost unul din iubitorii de literatur cu care s-a ocupat cu deosebire cea mai mare parte a vieii sale monahiceti'1 (Diac. prof. I. Ivan, Completri biografice referi-tow-e la ieromonahul Chiriac Oobrovici, n M.M.S., XLVIII (1972), 78, p. 636). Dup tre-cerea la cele venice a duhovnicului Chiriac s-au mai gsit n chilia sa vreo 30 de inanu-scrise i volume tiprite, printre care : Scara SSntului loan Sinaitul, Viaa Stareului Paisie, dou volume de scrieri fllocalice, Cartea sfatuitoare a Cuviosului Nicodim Aghioritul, ALI-tistul Sfintei Treimi, Acatistier mare, Antologhion, Piatra credinei, Psaltire, Ceaslov, Molit-felnic mic .a. (Ibidem, p. 637).

STUDIU INTRODUGTIV

derm c ieroschimonahul Chiriac duhovnicul a .avut ndatorirea de a. pregti textul 'Sentru tipar i a supravegheat permanent imprimarea lui corect, fiind i un iscusit tipograf n acelai timp, iar ieromonahul Cleopa crmuitorul", conductorul Tipografiei, mpreun cu colaboratorii si, au tiprit Proloagele, executnd m chp ludabil' i lucrrile de legtorie a volumelor 100. Contextul istoric nu se putea s nu influp.neze condiiile specifice dz apariie a acestei importante lucrri pentru P^erica noastr Ortodox Ro-mn. La sfritul lui august 1854, armatele austriece au ocupat teritoriul Principatelor Romne, n urma unei convenii cu turcii, punndu-se astfel capt protectoratului arist. Manifestrile expansioniste au determinat ati-tudinea celor care erau responsabili de editarea'i tiprirea Proloagelor de la Neamu, evident prin criteriul de selecie n cadrul cuprinsului volu-melor, chiar pe parcursul imprimrii. Astfel, aspectele care ineau de isto-ria rii din care venise iniial textuProloa.geor nu jigureaz n volumele tiprite, acestea prezentnd textele hagiografice, care prin importana. lor puteau fi ncadrate n lucrare. ntocmai procedase la timpul su i Mitropo-litul Dosoftei care, vorbind despre evlavia i sfinenia vieii unor mrturisi-tori romni ai Ortodoxiei, arta c ei nu snt aparin izolate i de redus semnificaie, ci snt comparabili cu oamenu sfini" ridicai i din alte nea-muri". Pe de alt parte aveau o pondere specific i evenimentele curente i atitudinea fa de eforturile de unire a Principatelor. Tiprindu-se acum Proloagele la Neamu, se avea n vedere destinaia lor ctre toate provin-ciile romnet. Se continua tradiia de cultur care, tot la Neamu, n anul 1825 a fcut s se tipreasc o important oper clasic romneasc, Des-crierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, la ndemnu Mitropolitului Ve-mamm Costachi, cel care era convins de vrednicia limbu noastre". Se afirma i acum, ca i atunci, prin fapt de cultur, aceeaz credin n uni-tatea i vechimea romanomoldo-vlahilor". La conimitul lor remarcabil, Proloagele de la Neamu au adugat, la acea prim i singura pn astzi edie, o inut grafic remarcabil. Am cutat s pstrm tradiia grafic i n aceast ediie, n msura posibili, innd seama c atunci aceast inutgrafic a fost conceput n spiritul artei populare romneti, avnd ca destinaie rspndirea n straturile largi ale poporuhu romn dreptcerdincios, avnd un coninut umanist i fiind considerat un puternic factor educativ i pentru dezvoltarea cultural, pentru culiivarea sentimentului estetic, de natur s nnobileze fiina omuhd l(n . n Prefaa Proloagelor de la Neamu,, Mitropolitul Sofronie Miclescu i exprima deosebita muumire sufleteasc pentru faptul c prin ajutorul lui Dumnezeu au eit din tipar" aceste vechi texte de limb i credin ro-mneasc pentru obtescul folos", putndu-se astfel rspndi pe tot pmin-tul romnesc Cuvinte potrivite, cuprinztoare i foarte folositoare", Cu-vinte alese i mpodobite". Mitropolitul Soronie Miclescu se adresa ca un desvrit arhipstor ctre cei pstorii : V ndemn pe voi, pe toi, fui Bi-sericii Rsritului, s avei aceast carte i s o uneltii nu numai prin sfin-tele biserici, ci i prin casele voastre pentru folosid suletesc I"
w

100 leromonahul Cleopa a avut aceast ascultare ntre anU 18441871. Prof. dr. V. Carmazin-Cacovschi, Motive ornamentae in gravuri m s'ecolul trecut,n M.M.S., L (1974), 12, p. 126.

38______________________PROLQAGELE

Prin coninutul, prin structura i prin stilul lor, prin modul specific de adresare, textee hagiografice i sapieniale-etice cuprinse m Proloage aveau ca scop s dea cunotine cu deosebire folositoare vieii cretinului, precum i mbuntirea moravurilor. Prioritate fireasc au nvturile desprinse din Vieile S-finilor i din exemplele celor care i-au petrecut viaa n autentic rvn cretin i n practicarea virtuilor, celor plcui lui Dumnezeu". Istorisirile snt relatate ntr-o form simpl i atractiv, prin care se relev idealul binelui, al pcii i bunvoirii, virtuile miloste-niei i dragostei fa de semeni. Proloagele reprezint un adevrat cod mo-ral de mare autoritate, decurgnd din Vieile Sfinilor, recunoscui i vene-rai ca atare de poporul nostru cretin i ortodox prin originea sa, de n-treaga lume ortodox sud-est european. Proloagele aveau i un deosebit de nsemnat rol instructiv, mbogeau cunotinele cititorilor i asculttorilor cuvintelor" de mvtura, de dife-rite stri sociale, primind astfel informaii variate istorice, ncepnd chiar cu epoca elenismului i a Imperiului roman de Apus, a Imperiului roman de Rsrit. Proloagele transmiteau cititorului sau asculttorului chiar unele noiuni despre civilizaia veche, unele noiuni elementare de geografie, familiarizndu-i cu nume de orae, ri, insule, mri. Aceste vechi i preioase texte de limb romn ofereau cititorilor i asculttorilor la vremea respectiv povestiri despre evenimente interesante, atrgtoare prin haina alegoric pe care ele o mbrac. Conchidem aadar c plcerea citirii Proloagelor aducea un nemijlocit i multilateral folos, pentru c, n afar de istorisirea propriu-zis a vieii sfinilor, care ofer cititorilor modele de vieuire cretin, snt adugate nvturi directe textele avnd aspect de omilu pe teme de moral nu numai cretin, dar n general uman i social. Prin structura textelor, Proloagele serveau pentru a crea cititorului i asculttorului att o imagme particular, concis viaa sfntului, a creti-nului nbuntit ct i o imagine de ansamblu. n limitele dimensiunilor textelor se d i posibilitatea de a uni ntr-o structur supl maz multe su-biecte, cu eroi cretini din diferite ri i din diferite epoci, amintind astfel cititorilor i asculttorilor despre personaliti remarcabile ale lumii ortodoxe, exemple de virtute, precum i evenimente nsemnate din istoria Bisericii i chiar a lun'M. Sfinn, martirii, cuvioi sntpre-zentai aa cum au trit, cu toate ncercrile prin care au trecut n via, depindu-le prin puterea c^edinei, prin ndejde i prin dra-gostea fa de Dumnezeu i fa de cproapele, prin aceasta fiind cretini ideali. Proloagele contribuiau la educa^ea virtuilor, a naltelor caliii mo-rale, exprimnd principiile i normele de contiin cretin. n unele texte se istorisete despre puterea sfinilor asupra vietilor, asupra elementelor naturii, avnd darul de a face minuni, despre puterea lor asupra propriei fiine, de a rbda, de a mhi i pe cei care i urau. Se relateaz despre ve-denii" minunate, despre capacitatea lor de a se jertfi, ngrijind cu mzl pe cei suferinzi i nu rareori despre tmduirea bolilor. Chipul sfinilor din Proloage este de fapt un prototip, cel al cretinului desvrit prin ascez i prin rbdsire, prin generozitate i iubire. n relatrle din Proloage sfinii snt lupttori pentru adevr, pentru dreptate, snt mpotriva silniciei i tiraniei, snt mpotriva rului din lume,

STUDIUINTRODUCTIV

37

ei snt atleii credinei" cretine. n condiiile istorce adesea att de vi-trege ale vieii poporuui nostru, cnd accesul la cultur era Umitat i cr-ile se gseau rar, cei care citeau asemenea texte prologale, ca i cei care le ascultau cu atenie i cu evlavie, istoriseau mai departe i altora cu bucu-rie curat, duhovniceasc, faptele sfinilor, despre jertfelnicia lor pilduitoare, despre puterea lor de nfrnare i curia strlucitoare a vieii lor. n aceste condiii, alturi de alte cri ale sfintei noastre Biserici, textele prologdle au constituit un factor puternic de educaie cretin dar i ceteneasc, conmmd norm" nzorale cluzitoare n eforturile de mbuntire duhovni-ceasc, cultnHnd sentimentul nobil al iubirii de oameni i de natur, culti-vnd evlavia adnc dar i dragostea jertfenic pentru legea strmo-easc, neprecupeind nimic pentru aprarea ei atunci cnd mprejurrile istorice grele au cerut-o 102. Alturi de Sfnta Scriptur, de Vieile Sfinilor i de Cartea de rugciuni, aceste texte au fost deosebit de preuite, repre-zentnd lectura de cpetenie a evlavioilor crestini de pe tot ntinsul pmntului locuit de romni" 103. Rnduiala citirii din acele nentrecute cri, care nlocuiesc Vieile Sfinilor i care se numesc Proloage, ajunse din p-cate att de rare" io/i , n cadru slujbei noastre ortodoxe, a contribuit tot-deauna la mbogirea spiritual a dreptmritorilor cretini, mereu dor-nici s afle faptele minunate ale sinilor, facerile de bine svrite de Sfntid lerarh Nicolae, de Sfntul loan cel Milostiv, osrdia i elanul propo-vduitor ale Sfntului loan Gur de Aur, Cuvintele sale cu adevrat izvo-rte dintr-o vistierie fr asemnare, cea a cuvn.tzdui dumnezeiesc, faptele cretine pline de bravur ae marelui ptimitor Procopie, nvttmle Sfn-tului Efrem Sirul, viaa nebiruztului voievod al cretintii Sfntul Mare Mucenic G'heorghie i nenumrate altele 105, modele de via cretin, dez-vluind asculttorilor calea desvririi ntru duhovnicie. n perioada n care au aprut ntia oar de sub tipar ca i ulterior, Proloagele de la Neamu au fost mult rspndite i s-au bucurat de o mare preuire. Se adeverea i n cazul acestor vechi texte de limh romn o pre-cizare a stareului Dositei de la Neamu, pe care o fcea n anul 1807 n le-gtur cu Vieile Sfinilor pe larg, cnd ap^ea primul volum pe septem-brie : . .. Comorile Sale naintea tuturor le va descoperi . . ., la tot neamul romnesc, nu numai la cest din Patrie, ci i la cel de peste muni i la cel din Valahia". La data apariiei Proloagelor, la mijlocul secolului ISf^cut, spiritul ge-neral care domina epoca era dorina i tendin manifest att a oamenilor de carte bisericeasc precum i a crturarilor laici, a bunilor romni, de a depi condiia regional a culturii i a pune bazele acelei culturi unitare romneti, de secole rvnit de oamenii de cultur din cele trei provincii istorice ale Patriei, dar i e a se exprima ntr-o limb literar unitar, con102 vezi i studiul pe care 1-am publicat ca Introducere la volumul Sfini romni i apartori ai Legii strmoeti, Bucureti, 1987, p. 6 i 18 (i n Extras, p. 6 i 21) ; Istoria literaturii ruse, vol. citat, 'p. 30 ; L. I. Sazonova, op. cit., p. 2632 i E. A. Fet, op. ct., p. 62. 103 Vezi T. N. Manolache, Vieile Sfinor, prelucrate de Al. Lascarov-Moldovanu, n B.O.R., LXI (1943), 13, p. 138. , ' 1M D. Alexandru, leromonahul tefan TismSneanul i tnwsirea bsericii Sfntttl JVicoae" d la Cernica, n M.O., IX (1957), 12, p. 81. 105 Idem, 250 de ani, p. 115. 1

PROLOAGELE stituit pe norme comune. Limba literar se ntemeia, aa cum arta lon Heliade Rdulescu, nainte de toate, pe tradiia literar, aa cum se reflecta ea n crile bisericeti manuscrise i tiprite, izvodite n limba neamului nostru. Valorificarea tradiiei nsemna astfel i promovarea prin scris a limbii vorbite l06. La numai ctez^a zile dup apariia primului tom din Proloagele de la Neamu, n 21 iulie 1854, episcopul Filotei al Buzului, de pild, i mrtu-risea n scris, deosebita satisfacie pentru tomul nti al Proloagelor, pe care stareul Natanail i-l trimisese ndat dup tiprire, i exprima n ace-lai timp dorina de a avea i celelalte volume". La 9 octombrie acelai an, i rennoa cererea, declarnd : Fiindc prea mult ne-am ndulcit din citi-rea tomului nti, pentru care fapt a Prea Cuvioiei Voastre ce ai fcut cu tiprirea unei asemenea folositoare cri sntem datori spunea Episcopul Filotei Prea Cuvioiei Voastre cela ce ai tiut a v osrdui pentru un lucru 'folositor i vrednic de toat lauda" 107. Al doilea volum al Proloa-gelor de la Neamu i-a fost expediat mpreun cu o scrisoare datat 27 noiembrie 1854. La 19 decembrie, desigur dup ce parcursese i acest al doilea volum, Episcopul Filotei trimitea rspunsul su, rennoind elogiile adresate vrednicului ostenitor nemean care dirijase lucrarea de tiprire : Nu pntem a v luda ndestul rvna ce artai pentru ntinderea cuvntu-lui lui Dumnezeu n tiprirea de cri 'folositoare de suflet" i comanda s i se trimit 20 trupuri" din fiecare tom al Proloageior. n anul 1855, probabil ctre sfrit, noul stare de la Neamu, Dionisie Romano, expedia a Buzu un numr de 30 trupuri" de Proloage nemene. n codrii Lpunei, la Sadova, n apropiere de Vorniceni-Lozova, la 11 mai 1866, o binecredincioas vduv a cumprat cu puinele ei economii hneti toate cele patru tomuri ale Proloagelor de la Neamu i le-a druit apoi bisericii parohiale din sat, spre folosul obtesc al dreptmritorilor cre-tini de acolo. Tot n acele inuturi strbune, la 8 ebruarie 1872, preotul Anastasie Neaga procura pentru biserica parolial din RzeniLpuna cele patru tomuri prologale ios. n seria acestor date edificatoars, privind circulaia primei ediii a Proloagelor nemene s menionm i cele doii volume cuprinznd toate cele patru tomuri care circulau la Ploieti prin anul 1901, fund citite de muli enoriasi, unul dintre acetia, Pandele lonescu, ntocmind un fel de indice" referitor la unele Cuvinte de nvtur" din cuprinsul tomu-rilor 109. Dupa unele exempare din Proloagele de la Neamu ajunse la monahii romni vieuitori la Sfntul Munte Athos nepreuit hran a snfletului venit de acas" , monahul Gedeon din Chilia Sf. Gheorghe"-Athos a alctuit o culegere intitulat Cuvinte din Prolog, pe care a tiprit-o la Bra-ov n anu 1895 pentru a doua oar zn 1896. Trebuie s remarcm i preocuparea pe care au artat-o unii dintre scriitorii romni ai secolului nostru pentru aceste texte tradiionale de o deosebit semnificaie pentru limba i literatura romn, pe unele dintre
106 107

lon Gheie, Istoria limbii romne literare, Bacureti, 1978, p. 148 i 182. Vezi Pr. Gabriel Cocora, Din trewtul legturilor Manstrii Neamfu cu ara Rwnneasca, n M.M.S., XLI (1965), 56, p. 291. 108 Cf. D. Balaur. Biserici in Moldova de Riis&rit, n B.O.R., LII (1934), 34, p. 209. loi1 Aceste dou volume snt astzi proprietatea P. Cv, Arhimandrit Teofil, Stareul Mnstirii Cernica.

STUDIU INTRODUCT.IV

ee prelucrndu-le artistic, dar cu grija pstrrii duhului evlaviei romnet, n primul loc situndu-se Mihail Sadoveanu, care a colaborat cu D. D. P-trcanu la aceste prelucrri110, apoi Al. Lascarov-Moldovanu precum, i alii111. Era i aceasta o modalitate prin care se punea din nou s umble ntre oameni o veche i nsemnat zestre a neamtdui nostru, graiul mngie-tor a trecutuui n care citeau i vorbeau prini notri" 112. Dac !a toate aceste mrturii despre receptarea unei opere de valoarea i nsemntatea Proloagelor dup prima lor editare se vor aduga ecow'ile actuaei reeditri, ne vom fi mpUnit la rndu-ne datoria, ca prinos smerit de preuire i recunotin pentru cei care, n zarea secolelor trecute, aU depus vrednicie, iscusin i ndelung rbdare ntru nvestmntarea vechi-lor Proloage n sfnt i dulce i limpede grai romnesc.
^ NESTOR

ARHIEPISCOP I MITROPOLIT

" Vezi M. Sadoveanu i D. D. Ptrcanu, Din Vieile Sfinilor, J, Spre Emaus, ilustraii de I. Schmidt, Editura Cartea romneasc", Bucureti, 1925 i vol. II, Sfintele Amintiri, ilustra-ii de A. Poitevin-Sceletti, Editura Librriei Socec, Bucuresti, 1926. M. Sadoveanu, Legende Sfinte, cu gravuri de D. Dutnitriu-Nicolaide, Editura Universul", Bucureti, 1947. 111 Vietile Sfinilor, prelucrare de Al. Lascarov-Moldovanu, vol. 1VII, Editura Cugetarsa", (Georgescu Delafras). Bucureti, 19331942. 112 Arhim. luliu Scriban, Cri, reviste i ziare, n B.O.R., XLIV (1926), 2, p. 167.

G^MIM Wi WMH

SMERITUL SOFRONIE Arhiepiscop i Mitropolit al Moldovei i Sucevei Ctre dreptcredincioii cititori : ^a nlm slav ntru cei de sus, lui Dumnezeu, Celui slvit n veci, Care de la nceputul zidirii i pn acum i de acum pn n sfir-itul veacului nu nceteaz a se ngriji pentru mntuirea noastr. i de aceasta, lmurit ne adevereaz nsi cuvintele Celui ce s-a pogort din snurile Tatlui, zicnd : Tatl men pn acum lucreaz i Eu lu-crez". i, oare, care alta este lucrarea Bunului nostru Fctor ? Aceasta, cu adevrat, se poate cunoate de fiecare dreptcredincios, c nu este alta, n afar numai de mntnirea suflctelor noastre. Deci, dup datoria sarcinii ce-mi este pus asupr de ctre Pstorul Psto-rilor, nu am ncetat, dup putere, a lucra cele ctre adevratul scop, avnd neadormit ngrijire pentru obtescul foos, i pentru a mn-tui sufletele fiilor Bisericii, mie ncredinat, pentru a cror fo-os, s-a dat la tipar i aceast carte, nu'mit Prolog, sau adu-nare, n scurt, din Vieile Sfinilor, care a fost tiprit i mai nainte aici, n lai, la anul 1682. ns, numai Vieile Sfinilor, n scurt, pe fiecare zi, peste tot anul, iar mai mult nu ; iar noi, urmnd origina-lul slovenesc, ce s-a tlm^cit n Sfnta Mnstire Neamn, la anul 1791, prin srguina fericitului i purwea pomenitului stare al acelei Mnstiri, a Cuviosului Paisie, de ctre lerodiaconul tefan, cel ce a tlmcit i Vieile Sfinilor, care este mai cn deosebire dect cel tiprit n lai ; pentru c, in fiecare zi, dup Sinaxarul Sfinilor, s-au mai adaos i cuvinte -foarte folositoare i cuprinztoare, de la Sfinu Prini i DascU Vasilie cel Marc, loan Gur de Aur i Grigorie, cuvntto-rul de Dumnezeu din Paterice, dinEverghitinos, din Limonariu, de la Efrem Sirul, de la Teodor Stnditul i^^etlit,"cuvznte alese i potri-vite, i unelc din accste cuvinte alcatuite i vorbite de Sinii Arhierei p B'ctsctSt, dup cum s-aii zis, cuprinztoare, potrivitc i folositoare, i monahilor i mirenilor, nc i celor czui n dezndjduire ; pentru

42

PROLOAGELE

c, aici vei afla pe thari, cufn s-au pocit, aici, pe desfrnate cum au alergat la pocin n puin vreme au ajuns la desvrire, aici, pe miren, cuin, n mijlocul lumii i nconjurai de bogi, au ajuns la desvrre, nct i minuni sau fcut prn ez. Precum fanrul de aur. cel ce cu rugciuni a-fcut s se miste muntele i s se arunce n rn Niluui ; precum femeia aceea roab, care cu mmune, a adus ara Ivirilor a credin ; precum bogatul acela, care i-a njung'hiat pruncul, pentru tmduirea bubosului, i a aflat pruncul vu. i altele vei afla citind-o, care Carte este aezat pe cele 12 luni ale anului, care pot a-ws citi n toate zilele m Sintele Biserici, ns desprit n 4 tomuri, cte trei luni ntr-un tom. Pe care, vznd-o c nu se al tiprit pe Umba noastr pn acum, cu acest fel de cuvnte alese actuit si m-podobit, ci numai manuscris numai n Sfnta Mnstire a Neam-ului ; am, hotrt, dar, ca pe o minunat floare sufleteasc, cu 12 ra-muri bine mirositoare ?i plm de mireasma Duhulu Sfnt, luat din grdina Ramlui, cea plin de flor,a o sdi i n Dumnezeiasca noastr grdin, adic n Sfnta Biseric. Drept aceea, nenthziind, am ?i ndatorat pe Preacuvioa Sa. Chir Natanail, Arhimandritul i Stareul Manstirii Neamului i Secului, ca. diortosind-n, s o tipreasc i s o dea la lumn, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ieit din tipar to-mul nti, ce cuprinde ntru nne trei luni, ntru care s-au ma aduqat, la Naterea Maicu Domnului, un cuvnt de laud, al Sfntului loan Damaschin, la nlarea Cmstitei Cruci, a.l Sfntului Efrem Srul, la Dumineca dup nlarea. Cinstitei Cruci, un cuvnt al Sntului Di-mitrie din Rostov, cel al doilea cu gura de aur, dintre ale crui cuvinte se vor tipr si n tomurile urmtoare, precum la Buna Vestire, la nviere, i la nlarea Domnului, care cuvinte n-au fost tiprite n limba noastr pn acum, foarte frumoase i folositoare. S-a pus, n tomul acesta, i vreo cteva viei de ale Sfinilor, maz pe larg, care nu sint n Vieile Sfinilor ce s-au tiprt mai nainte, ci numai n Pro-loage, precum, m septrmbrie. vwta Sfinilor Miicem.ci Dada, Gavdela $i Cosdoo.c, din care, nriii rudenii, iar alii erau adevraii ii ai lui Saporie, mpratul perilor, la octombrie, povestri pentru aflarea Preacuviosului Printele nostru Macarie Rmleanul, viaa Maicii noas-tre Ana, ce i-a schimhat portul i numee brbtete, i s-a mimit Eufimian i, dup cum s-a zi^, cei mai nsemnai s-au pus i din Vie-ilor Sfinilor, pentru aceea, fiindc Vieile Sinilor de peste an iind prea pe larg i cu cheltuieli mari aduse la svrre, cei mai muli nu le au, mai vrtos cei mai scptai, fiind i mai scumpe. lar acestea, find cu pre mic, poate s le aib oricine aa, cMar n orignalul slovenesc snt puse, ns, dup cum s-a zis, alese din minunie Sfinilor i dm vie-ile cele mai frumoase. Cum unii din Cuvioi, In pustie nnd, le-au stunt lei ?i uri, ?i vorbeau cu ei ca i cu oamenii, i alte asemenea min.uni, care nu-i cu putin, pe toate, s le nsemnez, ci dnp cum zce cuvntul: vino i vezi", ia-o i o citete i atunci vei vedea i vei cunoate frumuseea i podoabele ei i folosul. Dup cum vei vedea n tomul acesta, aa s nelegi i n cele urmtoare tomur, c asemenea snt, pe. care, acum vznd-o ieit la lumin din tipar, tomul nt, v ndemnm pe vol pe toi, m Bisericii Rsritului, s o avei i s o folosii, nu numai prin

PREFAA MITROPOLITULUI SOFRONIE

Sfintele Biserici, ci i prin casele voastre, i, nu numai tomul acesta, ci i pe celelalte tomuri, urmtoare, care se vor tipri i le vei avea de-plin, pentru folosul suj'etesc. C, precum se hrnete trupul acesta striccios i muritor din bu-catele cele striccioase i simite, aa se hrnete sufletul cu cuvntul lui Dumnezen, cu istoriile cele sfinte i cu Vieile Sfinilor. Pentru aceasta v ndemnm, nfiai-o i citii-o, ca, umpln-du-v sufletul de aceast mireasm a Duhului Sfnt, s vi se nale mintea ctre dorirea buntilor ceor fiitoare, i nvistierindii-v n sufletele voastre bogia cea nefurat, dup mutarea de aici s v vese-lii nencetat, mpreun cu Sfinii nvtori i nevoitori, ce au alctuit aceste cuvinte, nvrednicindu-v de vederea Jeei lui Dumnezeu, Celui n Treime slvit, ntru nesfriii veci, rugndu-v i pentru mine cel ce snt al dragostei voastre de amndou fericirile rugtor. SOFRONIE
MITROPOLIT At, MOLDOVEI l SUCEVEI

Epigram la Cartea aceasta ;


Ca o iubitoare de osteneal albin, Ce umbl vara prin flori de grdin, Cartea aceasta miere duhovniceasc, ntru sinei i Dumnezeiasc. Ca ntru nite evoare de faguri, Prin ale ei file punnd i rnduri Pe-ale Sfinilor viei i, nc, fapte, Care snt slvite i foarte minunate. A.dunai-v cu toii i venii, Pe ca mbriai-o i o citii, Cii viaa venic o poftii. $i cu Sfinii, n veci, s vieui.

Despre Carte, ctre cititori,


Cu amndou minile s m apuoe Tot cel ce la ceruri voieto a se duce. C eu, pe cei ce, cu dragostc, m iubesc, Pe calea Sfinilor i povuiesc. Intru a Ccrurlor Imprie, Ca acolo s se odilinoasc n vecie.

LUNA LUI SEPTEMBRIE


Are treizeci zile. Ziua are 12 ceasuri, i noaptea, 12. n ziua dinti: nceputul Indic-tionului, adic al noului an bisericesc. i rebuie s tim c Biserica lui Dumnezeu prznuiete astzi Indictionul, adic n-ceputul anului nou biseri-cesc, lund acest obicei de la cei de demult. La romani, indictionul (de la latinescul iidictio) era un fel al lor de a numra anii

T i anume era un period de 15 ani, pentru adunarea drilor ctre stat. Sfnta Biseric serbeaz ns aceast zi pentru dou pricini : nti pentru c luna septembrie este socotit ca nceputul anu-lui. Drept aceea, ea mulumete lui Dum-nezeu pentru roadele de peste an i se roag ca i anul nou s fie roditor. Cea de a doua pricin a Bisericii este c ea cinstete aceast zi ca ziua n care Domnul a pus nceput propovduirii Sale n lume. Astzi ea face nceput, astfel, la anul Dom-nului cel bine primit, deschide mprti-rea noastr din cununa buntilor dumne-

46 PROLOAGELE zeieti, a anului nou ce ncepe, iar scopul ei este plinirea lui Hristos n noi, adic pli-nirea noastr dup chipul i asemnarea lui Hristos. n cinstea acestui nceput al propoveduirii Domnului, Biserica amin-tete astzi de intrarea Domnului, n sina-goga din Nazaret, unde, dndu-I-se cartea Proorocului Isaia, a aflat locul n care Mn-tuitorul i lucrarea Lui n lume snt zugr-vite de Prooroc prin aceste cuvinte : Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns s binevestesc sracilor. M-a trimis s vindec pe cei zdrobii cu inima ; s propovduiesc robilor dezrobi-rea i celor orbi vederea : s slobozesc pe cei apsai i s vestesc anul cel plcut al Domnului. i, nchiznd cartea i dndu-o slujitorului, a ezut, iar ochii tuturor din sinagog erau aintii asupra Lui. i El a nceput a zice ctre ei : Astzi s-a mplinit Scriptura aceasta n urechile voastre". (Luca, 4, 1821). Prznuim deci, astzi, anul Domnului cel bine primit, dnd mulu-mire pentru toate buntile pe care le-am luat din minile Domnului, mcar c, pen-tru ele, i noi singuri sntem datori s ne srguim, ca s fim bine primii naintea Lui. Dar prznuim nu indictionul cel mo-tenit de la mpraii romani, ci pe cel ae-zat nou de mpratul slavei, Hristos, iar Indictionul lui Hristos snt poruncile lui cele sfinte. . C mpratul nostru Hristos nu caut de la noi fier i aram, argint i aur. Ci, n loc de fier i aram, El caut de la noi bu-ntatea credinei celei ntemeiate i tari, n dreapta cinstire de Dumnezcu. Ca, prin credina aceasta, ca printro arm de fier i o pavz de aram, s biruim pe cei pro-tivnici, urmnd strmoilor notri care, prin credin, au biruit mprii, au fcut dreptate, au dobndit fgduinele, au astu-pat gurile leilor, au stins puterea focului, au scpat de ascuiul sabiei, s-au mputer-nicit, din slabi ce erau, i s-au fcut tari n rzboaie, au ntors taberele vrjmailor n fug" (Evr. 11, 3334). Asemenea, n loc de argint, mpratul nostru Hristos caut de la noi buntatea ndejdii celei ne-ndoite spre Dumnezeu, nebgnd seama k toate primejdiile i necazurile ce vin de

la lume, de la trup i de la diavol, care n-vlesc asupra noastr. C ndejdea nu ruineaz". (Rom. 5, 5), dimpotriv, ndej-dea rspltirii ndeamn pe ostai la lupt i la nevoin, precum i Sfntul Damaschin zice : Mucenicii Ti, Doamne, cu credina ntrindu-se i cu ndejdea mputernicin-du-se, au stricat tirania vrjmaului i au dobndit cununile" (Octoih, glas trei, miercuri, stihoavna vecerniei). lat de ce Cei ce se ncred n Domnul snt ca mun-tele Sionului ; nu se va cltina n veac cel ce locuiete n lerusalim" (Ps. 124, 1). n sfrit, n loc de aur, mpratul nostru Hristos cere de la noi buntatea cea scump a dragostei ctre Dumnezeu i ctre aproa-pele, cea nefarnic. C, precum aurul este mai cinstit dect argintul, arama i fie-rul, aa i dragostea este mai cinstit de-ct ndejdea i credina, precum st scris : i acum rmn aceste trei : credina, n-dejdea i dragostea. lar mai mare dintre acestea este dragostea" (I Cor. 13, 13). C aur ca acesta caut de la noi Hristos, ca s-L iubim nu numai creznd cu inim i mrturisind cu gura, ci i cu fapta, dragos-tea artndu-o, adic s punem tot sufletul 'i s fim gata de moarte pentru dragostea Lui, precum ne nva iubitul Su ucenic, loan, zicnd : Fiii mei, s nu' iubim cu vorba, numai din gur, ci cu fapta i cu adevrul" (! loan, 3, 18). Acesta este Indictionul cretinesc pe care Biserica l cere azi de la noi, n locul indictionului cel vechi al pgnilor : Dezbrcai-v, zice ea, d" omul cel vechi, dimpreun cu faptele lui'', i mbrcai-v n omul cel nou dup chipul Celui ce L-a zi-dit" (Col. 3, 910), ca s umblm i noi ntru nnoirea vieii". (Rom. 6, 4). S prz-nuim deci Indictionul, mplinind poruncile Domnului Dumnezeului nostru, din toat inima, precum Domnul nsui ne n-deamn, prin gura lui Moise, n Cartea Le-viilor, zicnd : De vei umbla dup legile Mele i de vei pzi i plini poruncile Mele, v voi da ploaie la timp, pmntul i pomii i vor da roadele lor. Voi trimite pace pe pmntul vostru, vei alunga pe vrjmaii votri, cuta-voi 'spre voi i v voi binecu-vnta i sufletul meu nu se va scrbi de voi.

PREACUVIOSUL PRIISTTE SIMEOH STlLPNIOUL 47 Voi umbla printre voi, voi fi vou Dumne-zeul unde a aflat o chilie mic, i a petrecut adolo vostru, i voi poporul Meu" (Lev. 26, 312). timp de trei ani. ntru aceast zi, pomenirea Preacuvio-sului Aici s-a supus pe sine la ncercare cu un post de Printelui nostru Simeon Stlpnicul (+459). patruzeci de zile, ca Moise, i ca Ilie i ca nsui Slvitul Simeon a fost din prile Ci-liciei, Domnul nostru. i-1 ruga Cuviosul pe btrnul dintr-un sat ce se numea Sisan, fiu al unor Vassus, ndrumtorul duhovnicesc al locului prini cretini, Susotion i Marta, i de copil aceluia, s-i astupe ua chiliei, ca s stea fr era cioban la oile tatlui su. Pe cnd avea mncare, m vre-mea celor patruzeci de zile. Dar treisprezece ani, ntr-o vreme de iarn, cnd acesta nu s-a nvoit cu o msur de ucldere de bile, din pricina zpezilor mari, n-au fost scoase sine ca aceasta, dect punndu-i n chilie zece la paune, fericitul copil a intrat n Biseric, pini i un urcior cu ap, ca, de va avea nevoie, Duminic fiind, cu p-rinii si i a auzit pe su guste i s se ntreasc ; i aa i-a astupat Domnul din Sfnta Evanghelie, fericind pe cei ua. i, trecnd patruzeci de zile, s-a ntors la sraci, pe cei blnzi, pe cei curai cu inima i a Cuviosul i deschiznd ua, 1-a aflat pe acesta la ntrebat pe un cinstit btrn : Ce snt cuvintele pmnt, zcnd ca un mort, iar pinea i apa acestea ?" lar btrnul, fiind cluzit de Duhul neatinse. i, lund un burete, i-a splat i i-a Sfnt, i-a descoperit lui calea cea duhovniceasc rcorit gura lui, rsuflnd puin Cuviosul, 1-a a vieii, adic urmarea lui Hrstos n curie i m-prtit pe el cu Sfintele Taine, dup care, nfnnare, n desprin-derea de lume i n slujba primind puin hran uoar, s-a ntrit. i acest rugciunii i a dragostei de Dumnezeu i de dar de nfrnare l spunea Vassus multor frai, ca semeni, calea cea strmt a mpcrii, care duce un lucru de folos, iar Cu-viosul, de atunci, n la feri-cita mplinire a vieii de aici i de toi anii, n Postul cel mare, aa postea, douzeci dincolo de moarte. de zile rugn-du-se nencetat n picioare, iar Deci, smna cznd n pmnt bun, nflorit douzeci de zile eznd, de osteneal. ndat n el dorina de a tri dup cuvntul i, ducndu-se vestea despre el, c pri-mise Evangheliei i, fr s se mai n-toarc acas, a darul tmduirii bolilor, mulime de oameni intrat ntr-o mnstire, la loc singuratic, numit- alerga spre dnsul, unii cu bolnavii lor, alii de Ograda, primit de stareul Timotei, dup apte necazuri i de ispite fiind cu-prini, i fiecar-e zile de atep-tare la porile mnstirii. n scurt nu se ntorcea deert, ci primea, unul tmduire, vreme a nvat pe de rost toat Psaltirea, cum altul mngiere, altul un ajutor de folos, i cu se cerea pe atunci celor ce voiau s fie clu- bucurie se duceau la casele lor. i puteai s vezi gri, i a deprins uor toat pravila m-nstirii, la dnsul, ca rurile de pretutindeni, adunn-dunct, dup doi ani Cuviosul Si-meon, simind se felurimi de popoare, de seminii i de limbi : nevoia unor osteneli clu-greti mai grele, a ismailiteni i peri, armeni i ibe-rici, britani i primit sfatul stareu-lui su s mearg ntr-o italieni, cretini i pgni, lund binecuvntare de mnstire cu pra-vil mai aspr, ca s nu la dnsul. i, tul-burat fiind fericitul de o cinstire descurajeze pe fra.ii cei neputincioi. i aa a ca aceasta i de neodihn, a aflat un chip strin intrat feri-citul n mnstirea cu viaa mai aspr, de a scpa de mpresurrile omeneti : s-a gna marelui av Eliodor, dar i aici fericitul dit s-i zideasc un stlp. Deci, a zidit stl-pul i ntrecea nevoineie tuturor, nct a fost sftuit s pe el o chilioar strmt i, acolo suindu-se, duc o via de pustnic. Drept aceea, slujitorul petrecea n post i rugciune ; lui Dumnezeu s-a linitit intr-o pustie, la i a fost ntiul stlpnic. i era acel stlp nalt ca poalele muntelui Telanis, de ase coi, iar mai pe urm i-a zidit Sfntul ali stlpi i mai nali. i aa petrecea, udndu-se de ploaie, arzndu-se de zduf i nghend de frig i vorbind po-

48 PROL 0 A G E L E porului de dou ori pe zi ; iar hrana lui era lintea muiat i, ca butur, apa. i auzind prinii din pustie, se minu-nau de strina lui petrecere. i au trimis la dnsul ca s vad ce duh locuiete n el, zi-cnd : Pentru ce nu mergi pe calea prin-ilor i alt cale nou ai aflat ? Deci, po-goar-te de pe stlp i urmeaz vieii pust-nicilor". i prinii pustnici i-au nvat pe trimii c, de se va arta nesupus, cu sila s-1 trag jos de pe stlp, iar de va asculta i de va voi singur s se pogoare, s-1 lase pe el i s stea aa cum a nccput, cunos-cnd c este de la Dumnezeu. Deci, ajun-gnd trimiii soborului sfinilor pustnici i spunndu-i hotrrea lor, el ndat a pit cu piciorul pe scar, vrnd s se coboare. Dar trmiii strigar : Nu te pogor, sfinte printe, ci petreci precum ai nceput. Acum tim c lucrul tu este de la Dumnezeu, Care de folos s-i fie pn la sfrit". Puterea cuvintelor lui, asprimea vieii lui i strlucirea minunilor lui, marea lui iubire de oamenii n suferin i nelep-ciunea lui au ntors la Dumnezeu un mare numr de necredincioi. mpraii Teodo-aie cel Tnr (408450) i Leon cel Mare (457474) i cereau sfatul i rugciunile, mpratul Marcian (450457) a mbrcat haine strine, ca s-1 poat auzi mai bine. Cu sfatul su, Eudoxia mprteasa s-a le-pdat de rtcirea lui Eutihie, pe care o cinstea, i foarte minunat a fost pentru toi oamenii din vremea lui. i aa, a trit Sfntul pn n anul 459, cnd Domnul 1-a che-mat la El. ntru aceast zi, cuvnt din L i m o-n r, despre Mina, diaconul. Ne-a spus nou Gheorghe de la Rait de un frate cu numele Min, care a fost diacon acolo. C acesta a ieit la o slujb n lume i ce a ptimit nu am aflat, ci nu-mai tiu att c a lsat chipul clugresc i a rmas n lume. lar dup ce au trecut multe zile, acesta a mers n cetatea lui Dumnezeu, Antiohia, i, cnd recea prin Saleucia, a vzut de departe mnstirea Preacuviosului Simeon Stlpnicul i a zis ntru sine : M voi sui i voi vedea pe ma-rele Simeon", c nlciodat nu-1 vzuse. lar

dup ce a ajuns el la stlp i s-a apropiat, dac 1a vzut pe el Sfntul Simeon, ndat de la Dumnezeu s-a ntiinat c a fost c-lugr i a avut slujba diaconiei. i a che-mat pe cel ce-1 slujea, zicnd : Adu-mi foarfecele aici". lar acela le-a adus. Zis-a Sfntul Simeon ctre slujitorul su : Bine este cuvntat Domnul, tunde-1 pe acela", i-1 arta cu degetul su, c erau muli stnd pe lng stlp. lar acesta, minunn-du-se de cuvntul Sfntului i de fric mare fiind cuprins, deloc nu s-a mpotrivit, cunoscnd c Dumnezeu a descoperit stare-ului despre dnsul. lar dup tunderea lui, i-a zis marele Simeon : F rugciune, diacone". i fcnd el rugciune, Sfntul i-a grit iari : S mergl la Rait, de unde ai ieit". lar el zicnd : Nu pot suferi ru-inea de la prini", Simeon iari i-a grit lui : S m crezi, fiule, c nu e nevoie s te ruinezi de aceasta, c, te vor primi pe tine cu ochi blnzi i vor avea bucurie i veselie de a ta ntoarcere. i s tii, fiule, c Dumnezeu va s fac semn cu tine, ca s cunoti c i-a iertat ie pcatul acesta, c negrit este buntatea Lui". lar, dup ce a venit la Rait, 1-au pri-mit prinii cu minile ntinse i 1-au dus n Sfntul altar. lar ntr-o Duminic, du-cnd el Preasfintele Daruri ale marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru lisus Hristos, i deodat, au nceput s-i curg ochii lui. i, din acest semn, au cunoscut prinii, c 1-a iertat pe el Dumnezeu de greaal, dup cuvntul Sfntului Simeon. Minunea Sfntuui Simeon, cu un preot. Un preot oarecare, eznd ntr-o zi n faa bisericii, iat, un duh necurat a venit la dnsul n chip de nor ntunecat i nne-grit i s-a pus ca un acopermnt pe capul lui i 1-a lipsit de lumin i mintea lui i s-a luat i i s-au slbit lui toate oasele i nu putea s griasc ; i, intrnd unii, 1-au aflat pe el ca pe un mort. i a petrecut n boala aceea nou ani, neputnd a se n-toarce pe sine pe alt parte, dac nu-1 n-torcea pe el cineva. i auzind rudele lui, cele despre Sfntul Simeon, au mers la Sfntul, ducndu-1 i pe el n pat i ajun-

DfiSPRfi TLttARUL OE -A POCAIT 46 gnd ca la trei stadii de mnstire, zcea acolo. lar Sfntul Simeon, stnd la rug-ciune, i s-a descoperit lui despre preotul acela. i, la miezul nopii, a chemat Sfn-tul pe unul din ucenicii lui i i-a zis : la din apa aceasta i mergi degrab i vei afla acolo pe un preot purtat pe pat ; s-1 stropeti cu apa aceasta i s-i spui : i zice ie pctosul Simeon, ntru numele Dom-nului nostru lisus Hristos, scoal-te i-i las patul tu i vino la mine cu picioarele tale". lar ucenicul, mergnd, a fcut dup cuvntul Sfntului. i s-a sculat preotul sntos i, venind, s-a aruncat naintea Sfntului. i i-a zis lui Sfntul : Scoal-te, nu te teme, mcar de te-a i mhnit pe tine diavolul nou ani, ci iubirea de oameni a lui Dumnezeu nu te-a lsat pe tine pn n sfrit s pieri. C nu cu temere de Dum-nezeu, ci i prea cu nedreptate ai stat n Sfntul altar i, mai nainte de a afla ade-vrul, ai ascultat pe clevetitorii cei ce ju-decau n tain pe aproapele lor i fr de nici o vin asupreai pe unii, ndeprtndu-i de mprtirea Sfintelor Taine. i aceasta fcnd, pe iubitorul de oameni Dumnezeu nu puin L-ai mhnit. Drept aceea, se i ntrise asupra ta diavolul. Ci iubirea de oameni a lui Dumnezeu i ndurrile Lui s-au nmulit spre tine. ns pe cei care te-au nedreptit, mergnd, ivei afla pe ei rugndu-se ie, cu mult durere, s-i ieri ; precum a fcut Dumnezeu mil cu tine, aa i tu s faci mil cu dnii, nc i -rn lund de aici, vei presra peste dnii". i a ieit preotul cu bucurie, mulumind lui Dumnezeu, i a fcut precum i-a po-runcit lui Sfntul i ndat s-au vindecat i aceia, slvind pe Dumnezeu. Despre tlharul ce s-a pocit lng stlpul Sfntului Simeon. Un oarecare tlhar din Antiohia, lona-tan cu numele, pe muli oameni i ucidea pe drumuri i prin case, tlhrete nv-lind npraznic prin sate i prin ceti ; i nimeni nu putea s-1 prind pe el, mcar

c muli i pndeau calea, c era puternic i viteaz foarte, nct nimeni nu putea s-i stea mpotriv. Deci, s-a pornit toat An-tiohia i a trimis ostai .ca s-1 prind pe dnsul, iar el neputnd s se ascund de dnii, ca un leu fugind de la faa celor ce-1 goneau pe el, a alergat n ugrada Cuviosului Simeon i, apucndu-se de stlp, ca p-ctoasa de picioarele lui Hristos, plngea cu aiTiar. Deci Sfntul a strigat ctre dnsul, de sus : Cine eti, de unde i de ce ai ve-nit aici ?" lar el a zis : Eu snt lonatan, tlharul, cel ce am fcut toate rutile i am venit aici, ca s m ciesc de pcatele mele". Acestea grindu-le el, iat au nv-lit de la Antiohia ostaii care-1 goneau pe el, strignd ctre Cuviosul : D-ne nou, printe, pe vrjmaul nostru, tlharul, c, iat, i fiarele snt gata n cetate s-1 m-nnce pe el". Rspuns-a lor fericitul Si-meon : Fiii mei, nu eu 1-am adus pe el aici, ci Dumnezeu, Cel ce voiete pocina lui, 1-a po.vuit aici. Deci, de vei putea intra nuntru, prindei-1 pe el, c eu nu pot s-1 scot la voi, c m tem de Acela, Care 1-a trimis la mine". Acestea auzin-du-le ostaii i nendrznind nu numai s intre n ograd, ci nici cuvnt s zic mpotriv, s-au ntors cu team i au spus toate n Antiohia. lar tlharul a petrecut apte zile lng stlp, cznd la rugciune ctre Dumnezeu, mrturisindu-se i plngnd cu plngere mare, ct i cei ce erau acolo, v-znd pocina i plngerea lui se umileau. lar dup apte zile, a strigat ctre Sfntul : Printe, mi porunceti s m duc ?" lar printele i-a zis : Au, iari, la lucrurile tale cele rele, te vei ntoarce ?" lar el a rspuns :. Ba nu, printe, ci vremea mea a sosifc". i aa, vorbind cu dnsul, i-a dat duhul su la Dumnezeu. lar ucenicii Sfn-tului Simeon, vrnd s ngroape pe tlhar lng ograds'-, iat ixai marii otilor venir de la Antiahia dup tlhar i ncepur a striga : D-ne nou, printe, pe vrjma-ul nostru, de care toat cetatea s-a cutre-murat". Rspuns-a Cuviosul : Cel ce 1-a adus pe el la mine, Acela n mulime de oaste cereasc a venit i 1-a luat pe el la Sine, curit prin poein ; deci nu m
50 PROLOAGELE

tulburai pe mine". Acestea, auzindu-le acei dregtori i vznd pe tlharul mort, s-au nspimntat i au ludat pe Dumne-

zeu, Cel ce nu voiete moartea pctosului. i, ntorcndu-se, au spus n cetate cele ce de la Cuviosul au auzit i au vzut.

Luna septembrie n 2 zile: Sfntul Mucenic Mamant (f275). Pe vremea lui Aurelian mpratul (270 275) cretinii erau silii s jertfeasc idolilor. i era n cetatea Gangra un br-bat, om ales din sfatul cetii, anume Teo-dot i avea soie pe Rufina. i de vreme ce nu au jertt'it idolilor, au fost trimii n Ce-zareea Capadochiei, la dregtorul Faustus. i au fost aruncai de acesta n temni. i Rufina era nsrcinat. Deci, tiindu-i ne-putina trupului su i cruzimea chinuri-lor, Teodot se ruga cu osrdie Domnului ca mai bine s moar nainte de chinuri, de-ct s se lepede cumva de credin din pri-cina lor. i a fost auzit de Dumnezeu i a murit, iar Rufina, urmnd pe soul ei, dup ce a nscut pruncul, a murit i ea. i n-tiinndu-se de aceasta o femeie, de bun neam, Amia, din cetate, mergnd la tem-ni., a ngropat trupurile Sfinilor, iar pe prunc 1-a luat ca fiu al ei c i era i drag, mcar c cinci ani n-a vorbit. lar dup aceea, mult vreme zicea numai mam n limba sirian ; de aceea s-a i numit Ma-mant. Deci, ajungnd el n vrst, dup moar-tea mamei sale Amia, a fost silit i el s jertfeasc idolilor, dar nesupunndu-se, a t'ost dat la

chinuri. i a fost rpit de ngeri n munte, unde, cu porunca lui Dumnezeu, mulgea ciutele slbatice i, fcnd brnz, o mprea sracllor. L-au prins ns i 1-au chinuit i la fiare 1-au dat, dar a rmas neatins. lar la sfrit, cu sulia 1au str-puns. i curgnd sngele din el ca apa, s-a aezat ntr-o peter, afar din cetate, ca s se odihneasc. i acolo i-a dat duhul, cu bucurie, n minile Domnului. ntru aceast zi, pomenirea celui ntre Sfini, Printele nostru loan Pustnicul, patriarhul Constantinopolului (f595).

Acest ntre Sfini, Printele nostru loan a trit pe vremea mprailor Justin (565578), Tiberiu (578582) i Mauri-ciu (582602) i s-a nscut n Constanti-nopol. i a fost mai nti lucrtor n aur, om evlavios, iubitor de sraci i temtor de Dumnezeu. Deci, pentru multele lui fapte bune i pentru milosteniile ce fcea, dup sfatul patriarhului de atunci, Eutihie cel nvat, a intrat n tagma clugreasc i, dup puin timp, a fost sfinit diacon. lar dup treisprezece ani de pstorire, pa-triarhul Eutihie mutndu-se din lumea aceasta, Cuviosul loan a fost silit, nevrnd el, de a primi scaunul patriarhiei Constan-tinopolului. i, pe tron de patriarh fiind, nu se lepda de pustnicetile nevoine, postea, mncnd o dat pe sptmn, pri-veghea la rugciune, dormind somn foarte puin i era foarte milostiv, tat srmani-lor, izbvitor npstuiilor i rvnitor ctre urmarea Evangheliei Domnului, de la Care i darul facerii de minuni a primit. Sfntul loan Pustnicul este i cel din-ti patriarh de Constantinopol, care a luat numele de patriarh ecumenic, adic pri-mul patriarh din mpria Bizanului. i aa, petrecnd n nevoine i n via cin-stit i fcnd multe minuni n viaa sa, Cuviosul patriarh s-a numrat cu Sginii, mutndu-se la Domnul. ntru aceast zi, cuvnt despre un ii;nr ce dezbrca pe mori, care s-a pocit. Sfntul Printele nostru loan mona-hul, cel din Tebaida, ne-a spus aceasta : A fost un tnr n cetate, care foarte mult ru fcea i cumplit greea, prdnd mor-mintele. lar dup ce i-a adus aminte de judecata lui Dumnezeu, i primind .fric n inima sa, s-a smerit pe sine foarte i s-a pocit de pcatele sale cele multe. i ve-nind la un mormnt, cznd, plngea cu faa

SFNWL. SFlNyJTUL MUCENlC ANTIM

51

la pmnt pentru viaa sa cea dinainte, nendrznind s scoat glas ; nici nu chema pe Dumnezeu, c se vedea nevrednic, pen-tru viaa lui trecut. i s-a nchis ntr-un mormnt mai nainte de moarte, dezndj-duit de viaa sa. lar trecnd o sptmn, deodat au nvlit dracii asupra lui, chiu-ind i zicnd aa : Unde este nebunul i spurcatul acela necurat care, de desfrnri sturndu-se, acum ntreg la minte se face i lui Dumnezeu se arat prieten i evlavios, el care nici cretin mcar nu este, c ce bunti poi ndjdui umplndu-te de attea ruti ? i de ce nu te scoli degrab de aici i la cele obinuite cu noi s mergi ? lat, te ateapt pe tine desfrnaii i pre-cupeii. De ce nu te duci degrab, ca s te saturi de poftele tale ? lar de nu, apoi n-dat va veni asupra ta judecata. Ce te omori singur ? i ce te grbeti singur spre chinuri, ticlosule ? Oare nu eti al nostru i au nu nou te-ai fgduit ? i toat f-rdelegea ai fcut-o i nou tuturor eti ndatorat ? Oare, ndrzneti s ne rs-punzi nou ? i aceast rutate i pacoste pricinuin-du-i, petreceau dracii lng dnsul. lar t-nrul se ntrea cu ajutorul i cu puterea lui Dumnezeu i biruia neputincioasa lor putere, nerspunzndule lor. lar dup mult vreme, neplecnd dracii de lng dn-sul, i nimic sporind, multe rele grindu-i, prinzndu-1 cu sila i btndu-1 cumplit, au ieit de la dnsul, lsndu-1 abia viu. lar el, puin putnd s se mite, suspina ca i cnd i trgea sufletul ntru sine. lar cei de aproape ai si, care-1 cutau pe el, afln-' du-1, l ntrebau din care pricin a ajuns la locul acesta, netiind cele din inima lui. i-1 sileau ca s-1 duc la casa lui i foarte l ndemnau s mearg cu dnii, iar el ou i-a ascultat pe ei. Apoi zicea : Mai ds folos mi este mie s mor n mormintele acestea,

dect ntru nite pcate ca acestea s vie-uiesc n lume. i s-au dus de la dnsul ai si, nenduplecndu-1. i s-au dus de la dnsul i dracii, stri-gnd i zicnd aa : Ne-a biruit pe noi,.cu darul lui Dumnezeu i cu a sa rbdaro. i n-a mai vzut rele de la draci i fr pri-mejdie a vieuit n morminte, pn la sfr-itul vieii sale." Povestire din Everghnostii, des-pre fratele ce singur i cerea judecata. Doi fra trupeti s-au lepdat de lume. Dintre ei, unul ce edea n muntele Eleonului, nfocndu-se la inim, ntr-o zi de mare umilin, s-a pogor't n Sfnta Ce-tate. i mergnd la dregtor i-a mrturisit lui pcatele sale, zicndu-i : Pedepse-te-m dup lege". lar dregtorul, minunn-du-se, a zis fratelui : Cu adevrat, omule, pentru c tu singur ai mrturisit, eu nu n-drznesc a te judeca pe tine mai nainte de judecata lui Dumnezeu, c poate te-a i iertat." Deci, ducndu-se fratele, i-a pus fiare la picioare i la grumaji i s-a ncuiat pe sine n chilie. lar cnd venea vreodat cineva, i1 ntreba, zicnd : Cine i-a pus ie, printe, acest fel de fiare grele ?", el rspundea : Dregtorul." Deci, mai nainte de sfritul su cu o zi, un nger, stnd naintea lui, i-au czut ndat fiarele de la dnsul. i a doua zi, venind cel ce slujea lui i ntrebndu-1 cine a dezlegat fiarele de pe dnsul, a rspuns : Fratele, cel ce a dezlegat pcatele mele. C s-a artat mie ieri, zicnd : lat, penti-u rbdarea ta, s-au dszlegat toate pcatele tale. i s-a atins cu degetul lui de fiare i ndat au czut.de la mine". i acestea zi-cnd, fratele a adormit numaidect. Dum-nezeului nostru slav !

Luna septembrie n 3 zile: Sfntul, sfintitul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei (f303).

Sfntul Mucenic Antim a fost episcop al Nicomidiei ntre 284 i 303, trind n anii celei mai cumplite prigoane mpotriva

S2

PROLOAGELE

cretinilor, pe timpul mprailor Diocle-ian i Maximian (284305). In vremea aceasta credina cretin cretea pe ascuns, pretutindeni, n toat mpria. n anul 302 s-a dat porunc m-potriva ei : se drmau biserici, se ardeau crile sfinte, episcopii cretinilor erau prini, cretinii nii erau supui la chi-nuri, dac nu se lepdau de Hristos. n dou rinduri, dumanii cretinilor au pus foc palatului mprtesc, dnd vina pe cretini. Furia prigoanei era fr margini. Cretinii au ndurat chinuri de o cruzime nemainchipuit de mintea omeneasc. In-sei soia i fiica mpratului, ngrozite, s-au lepdat de credina n Hristos. A n-ceput o vrsare de snge cum nu s-a mai vzut. ntre episcopii ntemniai atunci a fost i episcopul Antim al Nicomidiei, c-ruia astzi i facem pomenirea. La ncepu-tul prigoanei, el a stat o vreme ascuns n satui beman, de unde ntrea pe cretini prin trimii i scrisori. Dar, venind i cea-sul lui, s-a dat prins de bun voia lui pen-tru mrturisirea lui Hristos. Intlmndu-se cu ostaii clri, trimii s-1 prind, i n-trebat tiind unde se afi Antim, nvto-rul cretinesc, el a rspuns : V voi spune vou de Antim i-1 voi da pe el in munhe voastre, numai s v odihnii puiin de cale". i le-a pus nainte mncare i le-a fcut lor osp, dup putere, cu. araguate cinstindu-i pe ei, apoi s-a aratat ior pe sme c este Antim. Aceasta auzind-o, ostaii s-au mirafc i se ruinau, vzind primirea cea cu di'agoyLe i osptarea cea fcut lor, i au zis : l\u te vom lua cu noi, ci vom spune c nu ta-am ntiimt." lar el i nva s spun adevrui, c dorea s moar pentru cre-din, nvmctu-i i pe ei s cread n Hristos. i ajungnd la un ru s-au botezat. Deci, a stat naintea lui Maximian mpratul, puse fiind nainte toate uneltele de chinuri. i-1 ntreba, iar el cu ndrz-neal mrturisea pe Hristos. Deci, i-au zdrobit toate oasele trupului i cu fiare arse 1-au mpuns, pe hrburi 1-au tras gol, cu toiage 1-au btut i n nclminte de aram ars 1-au nclat, de ostai a fost

gonit i la roat a fost legat, iar la sfrit i tiar capul. Dumnezeului nostru slav.

ntru aceast zi, cuvnt despre minie, c cel ce ine mnie asupra aproapelui, se d n stpnirea diavolului. Ne spunea nou Isaac monahul : Mi s-a ntmplat oarecnd glceav cu un frate i aveam asupra lui mnie. Deci, lucrn-du-mi lucrul meu, mi aduceam aminte i m scirbeam ca un smintit, i am petrecut toat ziua aceea n zadar, netiind ce voi face. i iat, un tnr a mtrat la mine prin u i, nefcnd rugciune, mi-a zis mie : Te-ai smintit, d-te mie, ca s te ndrep-tez eu". lar eu i-am zis lui : Du-te de aicea i niciodat s nu mai vii, c tu nu eti de la Dumnezeu". i mi-a zis mie : Mi-e jale de tine c i pierzi lucrul tu, ns, iat, al meu eti". lar eu i-am rspuns lui, iari : Al lui Dumnezeu snt i nu al tu, -diavole". i mi-a zis mie : Cu adev-rat, Dumnezeu ne-a dat nou pe cei ce in mnie i au pomenire de ru, iar tu ai trei sptmni de cnd te-ai mniat i vrjma eti aproapelui tu". lar eu i-am zis lui : Mini". Mi-a zis mie : S tii c gheena cea arztoare i are pe cei ce in pomenirea de ru. Tu ai rutate ctre dnsul, iar eu snt pus peste cei ce au pomenire de ru i, iat, ai meu eti". i a pierit. Deci, dup ce am auzit acestea, mam dus la fratele acela i m-am nchinat lui i ne-am mp-cat. i, ntorcndu-m, am aflat cele lucrate de mine cu mna i rogojina pe care m n-chinam arse de diavolul.

ntru aceast zi, nvtur a Sfntului Vasilie. S fii de-aproape rvnitor celor ce vieuiesc drept, i faptele acestora s le scrii n inima ta. S te socoteti a fi din cei puini, c anevoie, zicea, va intra bogatul ntru mpria Cerului ; drept aceea, i cei ce intr ntru dnsa, puini snt. S nu socoteti pe toi din mnstire c se mn-tuiesc. C muli vin la viaa cea cu fapt

PTIMIREA SFNTULUI MUCENIC VAVILA

53

bun, dar puini dintr-nii primesc jugul ei, c a acelora ce se silesc este mpria Cerului i cei silitori o apuc pe ea. Silin numete cuvntul Evangheliei supunerea trupeasc, adic ascultarea de nvtura lui Hristos, cu lepdarea voilor i a odihnei spre paza poruncilor Domnului !" Povestire din Everghitinos, des-pre pustnicul ce batjocorea pe diavol. Era un pustnic n prile lordanului, nevoindu-se de muli ani, care, fiind aco-perit de Dumnezeu, nu primea asuprelile vrjmaului, ci, n scurt, nu era ispitit. i, pentru aceasta, defima pe satana i-1 ocra ctre toi cei ce veneau la el pentru folos, zicnd c nimic este i nimic nu poate fa de cei nevoitori, de nu va afla spur-cai asemenea cu el, robii de-a pururea pcatului, pe care i slbnogete. lar aces-tea le zicea, nesimind darul cel de .sus, care nu ngduia lui satana a-1 asupri. Deci, apropiindu-se sfritul lui, prin slobozirea lui Dumnezeu, i s-a artat lui diavolul la vederea ochilor i a zis ctre dnsul : 'Ce am cu tine, ava ? Ce m oc-rti ? Au, team suprat cu ceva ?" lar
Ki ^-

el, scuipndu-1, cu aceleai graiuri 1-a oc-rt : Mergi napoia mea satano, c nu poi nimic fa de robii lui Hristos". lar el a zis : Aa, aa . . . Patruzeci de ani ai s trieti i n atia ani, nu vei afla un ceas n care s nu-i pun piedici". i aceasta zi-cnd, nevzut s-a fcut. lar clugrul a nceput ndat a bate rzboi cu gndurile. i zicea ntru sine : ,.Am, iat, atia ani trudindu-m aici i nc ali patruzeci de ani, dac mai voietc Dumnezeu s triesc. Deci, m voi duce n lume i voi vedea pe cei de-aproape ai mei i voi fi mpreun cu dnii civa ani. i iari m voi ntoarce i m voi ine de nevoina mea". i aa cum i se prea lui n minte, mplinea cu fapta. i, ieind din cnlie, se inea de cale. lar nu departe ducndu-se, iubitorul de oameni Dumnezeu 1-a miluit pe dnsul i, nevoind a se pierde ostenelile lui, a tri-mis un nger spre ajutor. i, ntmpinn-du-1, ngerul i-a zis lui : Unde mergi, ava ?" lar el a zis : n cetate". Zis-a lui ngerul : ntoarce-ts la chilia ta. i s nu fie nimic ntre tine i satana. C iat te-a batjocorit satana". lar el, venindu-i n-tru sine, s-a ntors La chilia sa i, trecnd trei zile, sa svrlt. Dumnezeului nostru slav !

Luna septembrie n 4 zile: Ptimirea Sfntului, sfinitului Mucenic Vavila i a celor trei tineri mpreun cu dnsul (f250). Acest ntre Sfint.i, sfinitul Mucenic Vavila a fost, dup Sfntul Ignatie, cel mai vestit din vechii patriarhi ai Antiohiei ce-lei mari, El a pstorit Biserica cu rvn i fr prihan, timp de 13 ani i a trit sub mpraii Gordian, Filip Arabul i Decius, ntre anii 237 i 250. Dup tradiie, mpratul Filip, care era cretin i svrise un omor, venind n Antiohia mpreun cu mprteasa lui, a fost oprit de Sfntul Vavila s intre n bi-

seric, acesta amintind mpratului, cu nelepciune, c fiind cretin, este supus unui canon de pocin pentru pcatul su. mpratul nu numai c nu s-a suprat, ci a mulumit btrnului episcop pentru pri-lejul dat de a-i mrturisi pe fa credina sa i a rmas la ua bisericii. Pe vremea lui Decius, urmaul lui Filip i cel dinti mare prigonitor al cre-tinilor, Sfntul Vavila a fost ntemniat, mpreun cu cei trei copii al cror dascl era, i, nevrnd ei s se lepede de credina lui Hristos, ostaii le-au tiat capetels, lui i celor ce erau n lanuri cu dnsul, la anul 250. i a fost ngropat, purtnd lanurile.

54

PROLOAGELE

ntru aceast zi, pomenirea Sfntului Prooroc Moise. Sfntul Prooroc Moise era evreu de neam i s-a nscut n Egipt, cu 1500 de ani nainte de Hristos, pe cnd evreii erau robi egiptenilor. Gsit de fata lui Faraon, ntr-un coule de papur, uns cu smoal, pe apa Nilului, copilul Moise a fost nfiat de fata mpratului i a primit o desvr-it cretere i toat nvtura de la curtea mprteasc a Egiptului. A tiut ns tot timpul c este evreu i a pstrat n ascuns legtura cu suferina nea-mului su. Deci, ajungnd el n vrst i fcn-du-se de 40 de ani, a ucis pe un om egip-tean care btea pe un evreu. Drept aceea, temndu-se s nu afle Faraon, a fugit n pmntul Madian, lng muntele Sinai i acolo i-a luat femeie pe Sefora, una din cele apte fiice ale unui pstor numit letro, preotul din Madian. i aa, dup 40 de ani de via. la curtea lui Faraon, a petre-cut timp de ali 40 de ani, o via de ps-tor de vite, ca i socrul su. Dar Dumne-zeu a rnduit s scoat prin Moise poporul evreu din robia Egiptului i s-1 aduc n ara fgduinii, n Canaan. Deci, trecnd cei 40 de ani ca pstor, Dumnezeu s-a ar-tat lui Moise n vpaia rugului de pe Sinai. i din porunca lui Dumnezeu, Moise s-a pogort n Egipt, la Faraon, ca s-1 fac s slobozeasc pe evrei s mearg s aduc jertf lui Dumnezeu, n pustie. Dar de vreme ce Faraon nu se supunea, Dumnezeu a btut Egiptul cu zece rni. i, silind astfel pe Faraon, Moise a luat poporul i, cu pronia lui Dumnezeu, cu argint i cu aur, 1-a trecut marea, iar pe Faraon i toat oastea lui i-a necat, pentru mpotrivire. De-a lungul cltoriei, Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legii, pe care le-a dat poporului, punndu-1 s jure c le va pzi. i a nlat altar lui Dumnezeu, rn-duind jertfe sfinte i rugciuni ctre Cel atotputernic. i s-a mutat la Domnul, suin-du-se pe muntele Nebo i vznd de de-

pa-rte Canaanul, fiind n vrst de 120 de ani, adic dup ali 40 de ani, n slujba lui de Prooroc al lui Dumnezeu i de Legiui-tor al credinei evreilor. i ne-a lsat Proorocul Moise, scrise, primele cinci cri din Biblie, nou, creti-nilor, iar poporului evreu, cartea lui sfnt, Tora, pe care numai Evanghelia Domnu-lui nostru lisus Hristos o ntrece i a crui venire o proorocete (Deut. 18, 18). i a fost ngropat pe muntele Nebo, n loc ne-cunoscut, de arhistrategul lui Dumnezeu, Mihail. (Deut. 1, 9).
.W^-^.Wvi^^iisy^.af.

ntru aceast zi, povestire despre ava Sisoe. Griau despre ava Sisoe c vieuia n mnstirea Arselaitului, iar un alt stare era bolnav ntr-o alt lavr. i dac a au-zit, s-a necjit de vreme ce postea cte dou zile. i, ziua cnd a auzit, i era ziua ntru care nu mnca. i a zis ntru sine : Ce voi face ? De voi merge, m vor sili poate fraii s mnnc. lar de voi rmne pn dimineaa, dac, cumva, va muri ? Decl, voi merge i nu voi mnca". i aa a mers flmnd ; i porunca lui Dumnezeu svrind i postul pzindu-i. ntru aceast zi, cuvnt din Limonar, despre un clugr i un saracin. Ne povestea nou un oarecare sara-cin, zicnd : M-am dus singur, n muntele printelui Antonie, ca s prind vnat. lar dup ce am mers, am vzut pe un clugr eznd i innd nlte cri i citind. Deci, am ieit la dnsul, vrnd s ncerc 3-l ucid. lar dac am venit aproape de dnsul, el i-a ntins mna sa cea dreapt spre mine i mi-a zis : Stai ! i am stat dou zile i dou nopi, neputnd s m duc nicieri din locul unde eram. Atunci am grit lui : Jur-te pe tine. pe Dumnezeu pe Care II cinsteti i m slobozete. lar el mi-a zis : Mergi n pace. i aa am putut s m duc dinloculin care stam".

POMENIREA SFNTULUI PROOROC ZAHARIA

55

Luna septembrie n 5 zile: Pomenirea Sfntum Prooroc Zaharia, ta-tl naintemergtorului loan. Acest Sfnt Prooroc Zaharia era preot din Legea Veche, la Templul din lerusa-lim, pe cnd mprea Cezar August, la Roma, iar n ara Sfnt domnea Irod cel Mare, ntre anul 1 i anul 14, pe vremea naterii Domnului Hristos. i Zaharia preotul avea femeie pe Elisabeta, una din fiicele lui Aaron. i mrturisete despre ei Cartea Sfnt c : Erau amndoi drepi naintea lui Dumnezeu, umblnd fr pri-han n toate poruncile i rnduielile Dom-nului", c n toate faptele bune se aflau. N-aveau ns copii, pentru c Elisabeta era stearp i amndoi erau naintai n zi-lele lor" (Luca 1, 67). Deci, intrnd preotul Zaharia oarecnd n Templu s cdeasc, a vzut pe ngerul lui Dumnezeu stnd de-a dreapta altaru-lui de tmiere, vestindu-i c Elisabeta va nate la btrnee un fiu, pe loan nainte-mergtorul, proorocire care s-a i adeve-rit. lar dup naterea lui loan, n luna a asea, s-a auzit c Irod, mpratul iudei-lor, va s ucid pe toti pruncii din Betleem i din mprejurimi, pentru a ucide pe Domnul nostru lisus Hristos. Deci, atunci i loan naintemergtorul nscndu-se, se temea Elisabeta, maica lui loan, pentru viaa pruncului. 0 veche tradiie ne spune c, de team, Elisabeta s-a ascuns, dimpreun cu copilul, ntro peter de cealalt parte a lordanului. Drept aceea ostaii, cutnd pruncul, nu 1-au aflat, Deci, a poruncit Irod ostailor ca, n locul copilului, pe ta-tl su, preotul Zaharia s-1 junghie. i, ducndu-se ei la Templu, au junghiat pe btrnul preot ntre Templu i altar", stropind, cu sngele su, altarul Domnului. $i aa s-a mutat din viaa aceasta dreptul Zaharia, iar copilul scpnd de urgie, cre-tea i se ntrea n Duhul Sfnt, rmnnd n pustie pn la ceasul artrii sale n' Israel (Luca, 1, 80).

ntru aceast zi, cuvnt despre un t-nr ce a ferecat o cruce a unui patrician. A fost un oarecare tnr iste, tiind' a fereca din aur tot felul de podoabe. $i acestuia ia poruncit un patrician s-i fac o cruce i s o ferece cu pietre scumpe, ca s o dea pe ea la biseric. i, dndu-i lui aurul, 1-a slobozit. lar tnrul a cugetat, zicnd : Mare lucru este, cu adevrat, mntuirea patricianului, de vreme ce atta aur a cheltuit la lucrul Domnului". i a zis : Deci, pentru ce n-a aduga i eu aur la crucea aceasta, ca s iau plat ? Ca s-mi socoteasc i mie Hristos, ca pe cei doi bani ai vduvei aceleia ?" i gndind aa, i-a adusat aurul su, zece galbeni. lar dup ce a fcut crucea, a aduso patri-cianului, vrnd s pun ntr-nsa pietrele cele scumpe. Si a nceput senatorul a cum-pni crucea i a descoperit n cruce mai mult dect aurul su. $i a zis tnrului : ..De ce ai fcut aceast nelciune, c ai amestecat aurul cu ceva, vrnd s ascunzi pentru tine o parte din aurul meu ?" Atunci tnrul i-a spus lui tot adev-rul i a zis : Insui Stiutorul de inimi. Acela, tie c nu am tinuit aurul tu, ci i pe al meu 1-am adugat. C aa mi-am zis : 0, ct bine a fcut patrlcianul sufle-tului su de a adus atta avere lui Hristos Dumnezeu ! i am zls : Voi aduga i eu aurul meu, ca s iau plat cu dnsul, ca s primeasc, adic, i de la mine Hristos, cum a primit cei doi bani ai vduvei". Deci, patricianul s-a minunat mult de aceasta i a zis : O, fiule, oare, aa ai cugetat, ca s faci acest bun lucru ?" I-a zis lui tnrul.: Adevrat, stpne, pre-cum i-am spus ie". lar patricianul iari a zis tnrului : De vreme ce aa ai cuge-tat i toat buna ta avere ai dat-o lui Dum-nezeu, voind s ai parte cu mine, iat, din ziua de astzi, fiu al meu te voi face pe tine i motenitor a toat averea". ns de aceasta se cade i noi a proslvi pe Dum-nezeu, Cela ce d rspltire i acum, n

56

PROLOAGELE

viaa de aici, i n veacul ce va s vie, celor ce aduc la Dnsul daruri eu dreptate ago-nisite. i ntru aceast zi, cuvnt al lui Zaharia aa, vieuind cu dragoste n lume, mntuire i-a Proorocul, ctre bogaii cei nemilostivi (7, 9 ctigat. 14). Aa griete Domnul, Atotiitorul : ntru aceast zi, cuvnt pentm po-cin. Facei dreptate adevrat i purtai-v cu mil i cu buntate fiecare fa de aproa-pele su. Nu ntr-o cetate a fost un episcop care, dup npstuii pe vduv, pe or-fan, pe strin i pe reaua meteugire a diavolului, a c-zut n cel srman, i nimeni s nu pun la cale desfrnare. Deci, ntr-una din zile, fcndu-se frdelegi n inima lui m-potriv fratelui su. Dar voi n-ai voit s luai aminte', ci ai adunare n Biseric, netiind nimeni de pcatul ntors spatele cu ndrtnicie i v-ai astupat lui, dup ce s-a adunat tot poporul, s-a urechile ca s nu aud. i inima voastr ai mrturisit singur naintea tuturor, zicnd : Eu fcut-o prot.ivnic s nu asculte legea Mea. n desfrnare am c-zut". i, intrnd, i-a pus Jefuii casele vduvelor, asu-prii pe cei sraci. o.moforul su pe altar, zicnd : De acum eu nu i v-ai nvrtoat inima ca diamantul, ca s nu mai pot s v fiu vou episcop". i a strigat tot asculte legea i cu-vintele pe care vi le-am popo-rul cu plngere, grind : Pcatul tu asu- trimis prin Duhul Meu, prin graiurile proorocilor de alt dat. Deci, cnd vor striga pra noastr s fie, printe, numai tu s ne fii la ctrc Mine, Eu nu-i voi auzi, aa cum strignd episcopie". i dup mult rugminte. le-a zis Eu, ei nu m-au auzit, zice Domnul Savaot. lor : De voii s rmn la episco-pie, s facei i voi trimite asupra voastr sabia m-niei ceea ce v voi spune". i a.po-runcit s ncuie i v voi duce pe voi ca ntr-un vifor i v voi uile cele de pe lturi. i s-a aruncat pe sine mprtia printre toate popoarelc pe care nu le cunoatei. i v voi da pe voi n robie, i v voi lng o singur u cu faa n jos i a zis ctre nchide pe voi, ca pe lehonia, n casa plngerii. popor ; S nu aib parte de Dumnezeu acela i cu mnie mare M voi porni asupra voastr i care, ieind, nu m va clca pe mine cu ara cea pl-cut o voi da ntru pustiire cu mult picioarele !" i au fcut dup cuvntul lui. lar vr-sare de snge, necunoscnd frate pe frate. C cnd i cel mai de pe urm ieea, a venit din cer legea Mea ai defimat i Biserica Mea ai spurcat-o. i nimeni nu va fi miluit, de nu v glas, grind : Pentru smerenia lui cea mult, vei poci i de nu v ve.i curi cu milostenia". am iertat lui pcatul''. i, aeeasta auzind, tot Dumnezeului nostru slav ! poporul a proslvit pe Dumnezeu.

Luna septembrie n 6 zile: Pomenirea preaslvitei minum care s-a fcut, n Colose, din Frigia, de Arhanghelul Mihai. La locul ce se cheam Herotop, aproape de cetatea Colose, n Frigia, a fost din daru-1 lui Dumnezeu, pe vremea Sfinilor Apostoli, un izvor de ap fctor de minuni, dintru.care multe tmduiri

primeau bolnavii, ca la scldtoarea Siloamului, iar deasupra izvorului era o bise-ric nchinat Sfntului Arhanghel Mihail. Despre nceputurile acestui izvor, o foarte veche tradiie spune c, n vremea cnd mtunericul mulimii idolilor stpnea lu-mea i cnd singurul Dumnezeu adevrat, cu lumina cunotinei Sale, a vrut s lu-mineze toat lumea i pe oamenii cei rt-

CUVIOSUL PRINTELE NOSTRU DAVID

87

cii s-i povuiasc la calea cea adevrat, atunci au fost trimii Sfintii Apostoli loan Teologul i Filip, unul n Efes, iar altul n lerapole, .s propovduiasc i n acele pri Evanghelia Domnului Hristos. Deci, aducnd cetile lor la sfnta credin, nainte de a se duce la propovduire n alte ceti, stnd ei la Herotop, au prooro-cit c peste tot locul acesta va strluci da-rul Sfntul Arhanghel Mihail, prin minu-nile ce se vor face acolo. i, ndat dup plecarea Sfinilor Apostoli, a izvort la lo-cul acela, ap fctoare de minuni, dup proorocirea lor. i ncepur a veni la loeul acela muli credincioi i necredincioi pentru minunile ce se fceau, care ca nite trmbie chemau la sine, cu mare glas. i se tmaduiau neputinele oamenilor, pri-imnd sntate, i muli se botezau n nu-mele Sfintei Treimi. ntre cei venii a fost i un pgn din Laodiceea, a crui fiic era mut din na-t.ere, chemat fiind printr-o strlucitoare vedenie de noapte, de Arhanghelul nsui. i, dezlegndu-se limba fiicei sale, pgnul n semn de mulumire a zidit deasupra iz-vorului aceluia o prea frumoas biseric, cu hramul Sfntului Arhanghel Mihail, cu toat buna podoab nfrumusendu-o, iar el s-a botezat n sfnta credin. Fapte ca aceste umpleau de pizm pe pgnii nchintori la idoli, din Colose, care chibzuiau ce ar putea face ca s st-vileasc nvala celor credincioi la aceast biseric. i ura lor se ndrepta mpotriva cinstitului slujitor al bisericii de acolo, preotul Arhip, un om cu via sfnt, care nc din copilrie se afla n slujba acelei biserici i care acum era un minunat pro-povduitor al dreptei credine, aducnd pe muli la PIristos. Drept aceea, n repetate rnduri dumanii credinei au ncercat s-1 piard, dar acesta s-a izbvit cu paza Arhanghelului. Deci, fiind cuprini de pizm pentru minunile ce se fceau la biserica Arhanghelului, pgnii au pus la cale, n cele din urm, s abat asupra bisericii rul care curgea pe aproape, ca s nece biserica i s piard i pe Arhip, brbatul cel cinstit de acolo. S-a artat ns dumne-zeiescul Arhistrateg nsui i, poruncind lui Arhip s se mbrbteze, a lovit cu un

toiag piatra cea mare pe care se sprijinea altarul bisericii, deschiznd o prpastie fr fund. i fcnd cale apei printr-nsa a izbvit astfel de la pieire i biserica sa i pe slujitorul ei. i de atunci s-a numit ocul acela Hones," adic mistuire", c acolo de la minunea lucrrii Sfntului Ar-hanghel, apele se mistuie n piatr, fr sfrit, veacuri de-a rndul. Dumnezeului
J 1 -..-'''"^"^^^W"^" ^ |

nostru slava !

;."

ntru aceast zi, Cuviosul Printele nostru David, care mai nainte a fost tlhar. Acest sfnt i cuvios, Printele nostru David, a fost mai nainte tlhar, n pustie vieuind, multe ruti fcnd i pe muli ucigndu-i, ca s zic aa cum nimeni altul acest fel de ru n-a fcut. C avea sub sine nsoitori, mai muli de treizeci, i cu dnii fcea tlhrii. lar o dat, eznd cu dnii n munte, s-a gndit la viaa sa i, temndu-se foarte de Dumnezeu, c a fi-cut attea ruti, a lsat pe toi cei ce fuseser cu dnsul i s-a dus la o mnstire i, btnd la poart, a ieit portarul i i-a zis lui : Ce voieti ?" lar David i-a zis lui : Vreau s fiu clugr". Deci, mergnd por-tarul, a spus egumenului de dnsul. i, ve-nind egumenul, 1-a vzut pe dnsul c este om btrn i i-a zis lui : Nu vei puta* rbda, de vreme ce fraii au multi ost-neal i mare nfrnare, iar tu eti acum cu alte obiceiuri i poruncile mnstirii nu le vei putea pzi". lar el se ruga, zicnd : ,,Le voi face, numai primii-m pe minc". lar egumenul se lepda, zicnd : Tu nu vei putea". Atunci a zis ctre egumen : S ?tii, printe, c eu snt David, mai rnarele tl-harilor. Drept i spun ie c pentru aceasta am venit la voi, ca s-mi plng pcatele mele. lar de nu voii s m primii, apoi cu jurmnt v spun c m voi duce la lu-crul meu cel dinti i voi aduce mpreun cu mine pe tlharii pe care i am i pe toi v voi ucide i voi risipi mnstirea voastr". Deci, auzind aceasta, egumenul 1-a luat pe el n mnstire i 1-a tuns pe el i i-a dat chipul ngeresc.

58

PROLOAGELE

i a nceput a se nevoi cu nfrnarea i a se ine pe sine cu smerenie i pe toi pe cei din mnstire, aptezeci de clugri i-a ajuns i totdeauna ps ioi acetia i n-va i tuturor spre sporire le era. lar odat, eznd el n chilie, i-a stat nainte Gavriil Arhanghelul, zicndu-i lui : Da-vide, te-a iertat pe tine Domnul de pcatele tale, i acum vei face minuni". lar Da-vid a rspuns ctre nger : Nu pot s cred aceasta, c m-a iertat pe mine de acele multe pcate ale mele, n att de puin vreme, c snt pcate grele i mai multe dect nisipul mrii". lar ngerul i-a zis lui : Eu i pe Zaharia preotul nu 1-am cruat, cnd nu m credea pe mine c va avea un fiu i i-am legat limba lui spre certare, ca s cread cele grite de mine, iar pe tine oare te voi crua ? S fii dar de acum fr grai !" lar David s-a nchinat i a grit c-tre nger, zicnd : Cnd, adic, n tlhrie eram i necuvioase lucruri fceam i mult snge vrsam, atunci nu mi-ai legat limba, nici nu m-ai omort pe mine, iar acum, cnd vreau s slujesc Domnului i s-I aduc laud, acum limba mea o legi, ca s nu griesc ?" Deci, i-a zis lui ngerul : S grieti, cnd pe Dumnezeu vei slvi i te vei ruga Lui, dup rnduial, iar, afar de acee'a, s taci !" ar, mai pe urm, David millte mi-nuni, cu puterea lui Dumnezeu, a svrit, pe orbi a luminat, pe chiopi a umbla i-a fcut, ndrcii a vindecat i cnta n bise-ric la rugciune, iar alt cuvnt nu-1 putea

gri. lar cel ce mi-a spus mie, acela a zis : Eu 1-am auzit pe dnsul i 1-am vzut i ne-a fost tuturor de folos". .

sgsB^^^^^E^sasSaS^sa^.Bag
ntru aceast zi, povestire din E v e rghitinos, despre o fecioar care s-a pocit. Povestit-a oarecare din prini c n Tesalonic era o mnstire de fecioare. lar una dintr-nsele, prin lucrarea celui de ob-te vrjma, ielnd din mnstire, a czut n desfrnare. Apoi, cu ajutorul iubitorului de oameni Dumnezeu, cindu-se, s-a n-tors la obtea ei i, cznd naintea portn, s-a sfrit. i s-a descoperit unuia din Sfini moartea ei. i a vzut pe Sfinii n-geri venind s-i ia sufletul, iar pe draci venind pe urm. i s-a fcut vorb ntre dnii. Sfinii ngeri ziceau c n pocin a venit, iar diavolii mpotriv griau, zi-cnd c lor le slujete de mult vreme. i, cum s-a pocit, c nici n-a ajuns s intre n obte ? i au zis ngerii c Dumnezeu, de cnd a vzut paii ei plecai spre m-nstire, a primit pocina ei, c pe pocin ea era stpn, prin elul pe care i 1-a pus, iar Stpnul vieii este Domnu'l tuturor. Deci, ntru acestea ruinndu-se, dia-volii s-au deprtat. lar cel ce a vzut des-coperirea, a povestit-o celor de fa. Zis-a ava Amonie : ,,De va voi omul, de dimi-neaa pn seara ajunge la msura dumne-zeiasc". Dumnezeului nostru slav !

Luna septembrie n 7 zile: Inainte-prznuirea Naterii Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu. tnvtur la nainte-prznuirea Naterii de Dumnezeu Nsctoarei, Fecioara Maria. S avei ntiinare, frailor, c ntru aceast zi este nainteprznuirea Naterii Preasfintei i de Dumnezeu Nsctoarei i pururea Fecioarei Maria. S v adunai

deci n biserici la rugciune, pentru c n aceast zi este nceputul mntuirii noastre. C ntru aceast zi, pe noi cei ce am clcat poruncile lui Dumnezeu i am czut n adncul rutilor i ne-am fcut robi pa-timilor, Domnul Dumnezeul nostru, vrnd s ne izbveasc din aceast robie i s Se pogoare spre izbvirea noastr i cu o nou zidire s ne nnoiasc pe noi, a trimis pe ngerul Su i a binevestit drepilor loa-chim i Ana naterea Preasfintei de Dum-

POMENIREA SFINTULUI MUCENIC SOZONT

59

nezeu Nsctoarei, adic pe aceea care este, dup trup, Maica Domnului nostru lisus Hristos. Drept aceea, acum i noi, frailor, cu bucurie ajungnd la aceast zi, s ne sr-guim spre lucruri bune i s ne luminm candelele noastre cu milostenie, cu cre-din i cu dragoste, c prin aceasta sufle-tul $i trupul se lumineaz, precum i Apos-tolul griete : Credina fr de fapte moart este". (Zacob, 2, 26). Drept aceea, se cuvine s ctigm lng credin milos-tenia cu dragoste, pentru c aceasta nal la cer i uile mpriei le deschide. C, .,cela ce miluiete pe sraci, mprumut d lui Dumnezeu". $i iari zice : Mil voiesc, iar nu jertf". Drept acsea dar, v rog, s nu trecem alturi de ce ne este de folos, adic nici de cel flmnd, nici de cel gol, nici de strin, ci s?-i primim pe ei ca pe nsui Hristos, ca s ne primeasc i pe noi Hristos Dumnezeul nostru, pentru ru-gciunile acelora, i venica mprie s ne druiasc, pe care a gtit-o celor ce-L iubesc pe El.

tuire printr-nsul, proslvind pe Dumne-zeu. Drept aceea, sculndu-se el, a ncredin-at altora oile i a lsat la locul acela arcul su i trei sgei, spre pomenirea lui, iar el a intrat n cetatea Pompeiopol, unde, v-znd multimea pgnilor i puina cretin-tate, 1-a durut inima de aceasta. i, intrnd ntr-o capite idoleasc, a luat mna cea de aur a idolului, pe care a sfrmat-o i a dat-o sracilor. Deci, cutnd pgnii mna idolului, n-o gseau i au nceout a da la chinuri pc alu. Atunc', Sfntul Sozont. norbdnd s vad oameni nevinovai chinuii n locul su, venind, a mrturisit singur dregtorului Maximian fapta sa. i a m?;T-turisit pe Hristos Dumnezeul nostru i Fa-ctorul si Purttorul de grij a toate. Deci, ntrebat fiind pentru ce a n-drznit a face un lucru ca acesta, el a rs-puns : Am fcut aceasta ca s v ncre-dinai c idolul vostru, de ar fi fost Dum-nezeu adevrat i viu, s-ar fi mpotrivit si nu m-ar fi lsat s fac ru, iar acum aurul 1-am dat celor ce aveau trebuin de el. Acestea auzind dregtorul, i-a vrsat asu-pra lui Sozont toat furia caznelor sale. A fost btut cumplit i i s-au frnt minile si picioarele. ntru aceast zi pomenirea Sfntului Sozont a ndurat toat cruzi-mea cu credin tare. Mucenic Sozont (+288). Dar n acele cazne si-a dat sufletul n minile lui Mucenicul Sozont a fost din ara Lica-oniei Dumnezeu. i era pstor de oi. Purtndu-i turma prin smgurti i ferit de vlmagul lumii pgne, tnrul pstor a avut ferici-rea de a crede n Intru aceast zi, cuvnt din L i m o-n a r, Dumnezeul cel viu, n Hristos, i umbla cugetnd despre nevoin. cu dragoste la legea Domnului, ziua i noaptea. C, unde era el cu oile, se adunau i ceilali Ne spunea nou monahul Atanasie : pstori, copii i brbai, i el i nva s ..Mi-a venit mie odat un gnd, zicn-du-mi : cunoasc pe unul Dumnezeu cel adevrat, Oare ce va fi celor ce se nevoiesc aici ? i m-a povuind n acest fel i turma cea cuvnttoare rpit pe mine Domnul. i a venit cineva zicndula punea cea bun. i darul Domnului era cu mi : S vii n urma mea. i m-a dus la oarecare dnsul, c pe muli pgni i-a adus la Sfntul loc plin de lu-min i m-a pus pe mine lng Botez. nsei uile a cror vedere nu este cu putin a o Deci, ajungnd o dat cu turma lng un spune. i am auzit, ca i cum ar fi nluntru mulstejar mare, unde era i un izvor de ap, a aipit ime fr numr, din cei ce laud pe Dum-nezeu. ntr-un somn dulce i a vzut o dumnezeiasc i, btnd hoi n u, rie-a rspuns cineva din vedenie,- care l chema pe el la rievoin luntru, zicnd : Ce voii acum ? I-a grit lui cel m purta pe mine. S intrm aici, voim. lar el muceniceasc, artnd apoi c i locul unde se cerspuns, zicnd : a afl el acum, avea s fie de folos multora, c Aici nu int.r nimeni care petrece n lene-vire. muli vor afla mnlar, dac voii s intrai, mergei i

co

PROLOAGELE

v nevoii, socotind nimic toate ce snt n lumea aceasta trectoare".

ntru aceast zi, cuvnt despre un frate ce s-a pocit. Ava Polihronie, preotul, mi-a spus, grind : eznd eu odat n mnstirea ce se cheam Perghie, lng lordan, am vzut acolo un oarecare frate lenevindu-se i nicidecum svrind slujbele sfintei Dumimci. lar dup puine zile, pe acelai frate 1-am vzut prznuind sfnta slujb cu toat srguina i osrdia, petrecnd toat pravila de la nceput pn la sfrit. Atunci i-am zis lui : lat, frate, acum bine faci, ia aminte la tine nsui i de mntuirea su-fletului tu. lar el mi-a zis mie : Stpne printe, eu acum o s mor. i dup trei zile a rposat." lari, acel Polihronie mi-a spus mie, grind : Rposnd un frate din iceeai mnstire, mi-a zis mie iconomul ;

Cu dragoste, mergi s aduci vasele frate-lui, n chilia mea. i ncepnd noi a le aduce, am vzut pe iconom plngnd, c-ruia i-am zis : Pentru ce plngi aa, ro-gu-te printe ? lar el a zis : Astzi vasele fratelui meu le aduc, iar dup dou zile, alii vor aduce pe ale mele. i aa, a treia zi a rposat i acela, precum a proorocit".

ntru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c. Un btrn schitean petrecea n mun-tele ce se numete Paisie i i-au adus lui un ndrcit i 1-a tmduit. lar acela i-a adus lui un scule plin de bani i btrnul nu vrea s-i primeasc. Deci, vzndu-1 pe dnsul mhnit, btrnul a oprit sculeul deert i i-a zis lui : Aurul d-1 de po-man sracilor !" i a fcut btrnul din scule un pieptar, c era din pr i era aspru. i mult vreme 1-a purtat ca s-i road lui trupul.

Luna septembrie n 8 zile: Naterea Preasfintei Stpnei noastre, de Dumnezeu Nsctoarei i pururea Fecioa-rei Maria. Trebuie s tim frailo^, c afar de eununa Duminicilor de peste an i afar de cununa srbtorilor Domnului Hristos, anul duhovnicesc mai cuprinde i cununa srbtorilor Sfinilor. Cea dinti mare srbtoare din cununa Sfinilor de peste an wie srbtoarea Naterii Maicii Domnu-lui, prznuit la 8 septembrie, adic ziua de astzi. Se i cuvenea, de altfel, s ntl-nim sfinenia Maicii Domnului din cele dinti zile ale anului nou bisericesc, Maica Domnului fiind sfinenia omeneasc cea mai nalt, cunoscut i cinstit n Biseric. Este drept, tirile Bisericii privind srbtoarea de astzi nu se mtemeiaz pe Scriptura canonic, ci n ntregime numai pe Tradiia Bisericii, dar pentru ^aceasta,

ea nu este mai puin ndreptit. Astfel, din Tradiie tim c prinii Maicii Dom-nului erau Drepii loachim i Ana ; tot din Tradiie tim c erau sterpi i c erau n vrst. n sfrit, din Tradiie, de aseme-nea, aflm c ei doreau totui, aprig, un copil i c Maica Domnului a fost rodul rugciunilor, lacrimilor i frngerilor ini-mii prinilor ei, un rod al ndurrii lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut i dobn-dit prin rugciune. Un copil cu o chemare dumnezeiasc pe umeri : chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumne-zeu, Mntuitorului nostru lisus Hristos. i aa a venit pe lume aceea c.e a fost, este i va fi, fiica Printelui Ceresc, Mama Fiului i mireasa Duhului Sfnt, mpr-teasa tuturor Sfinilor, sprijinitoarea p-ctoilor, atotputernic ajuttoare i rug-toare pentru toi oamenii, Maica ndumne-zeirii i mntuirii noastre a tuturora, mai

CUVNT L LUl t6AN DAMASCHlM

cinstit dect Heruvimii i mai mrit de-ct Serafimii, creia, rugndu-ne, i zicem : Preasfnt Nsctoare de Dumnezeu, miluiete-te pe noi. Amin". ' Cuvnt al lui loan Damaschin, smeri-tul monah i preot, la Naterea Preasfintei Stpnei Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioara Maria. 1. Venii toate neamurile, tot neamul omenesc i toat limba, toat vrsta i toat vrednicia, cu veselie, s prznuim Naterea bucuriei cea a toat lumea. C dac elinii, cu minciun drceasc i cu basme, care fur mintea i ntunec ade-vrul i vatm, pe toat viaa, cinsteau naterea mprailor, jertfe aducnd fie-care dup putere, cu att mai vrtos noi se cuvine s cinstim Naterea Nsctoarei de Dumnezeu, prin care s-a nnoit tot neamul omenesc i amrciunea Evei n bucurie a schimbat-o. C Eva a auzit : ntru dureri vei nate copii", cu dumnezeiasc hotrre, iar Maria : Bucur-te, cea plin de har". Eva :Atras vei fi ctre brbatul tu", iar Maria : Domnul este cu tine". Deci, ce vom aduce Maicii Cuvntului, n afar de acest de laud cuvnt ? Toat fptura s se ospteze i s laude preasfinit natere a sfinitei Ana, c a nscut lumii comoara de bunti ne-jefuit, fiindc printr-ns Ziditorul a pre-fcut, nomenindu-Se toat firea ntr-o mai bun stare. C omul, avnd suflet i trup, este o legtur a toat zidirea cea vzut i cea nevzut, c S-a unit Cuvn-tul lui Dumnezeu Ziditorul cu firea oame-nilor i, prin aceasta, cu toat zidirea. S-a uriit. Deci, s prznuim i dezlegarea ne-putinelor omeneti, c s-a dezlegat muli-mea darurilor dumnezeieti. 2. Dar pentru ce din cea stearp s-a nscut Fecioara ? Pentru c se cdea ca mtn-nscut s se nasc cea care a nscut pe Cel nti Nscut dect toat zidirea, n-tru Care toate stau i se in. 0, fericit n-soire loachime i Ana, datoare v este toat zidirea pentru c prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales dect toate da-

rurile, Maic cinstit, singura vrednic de Ziditorul ! 0, coapse preafericite ale lui loachim, din care a ieit smn prea fr prihan ! 0, pntece prealudat al Anei, ntru care a crescut puin cte puin i, n-chipuindu-se, s-a nscut Prunca cea Prea-sfnt. 0, pntece care ai purtat n tine ce-rul cel nensufleit, mai desftat dect nl-imea cerului. 0, arie care ai adus Stogul de gru cel de via fctor, precum nsui Hristos a zis : De nu va cdea gruntele de gru n pmnt, s moar, el singur r-mne". 0, sn care ai aplecat pe ceea ce a hrnit pe Hrnitorul lumii ! 0, minune a minunilor i mrire a celor preaslvite ! C se cdea ca ntruparea cea netlmcrt a lui Dumnezeu i pogorrea Lui prin mi-nuni s-i fac drum nainte. Dar cum voi pi nainte ? Mintea se spimnteaz i m simt mprit ntre fric i dorire. Inima mea tremur, limba sare, nu pot su-feri dulceaa, snt biruit de minuni, n ui-mire m-am fcut. Se biruiete dorirea, s se deprteze frica ! S cnte luta Duhu-lui, veseleasc-se cerurile, i s se bucure pmntul; 3. Astzi uile cele sterpe se deschid i dumnezeiasca U cea fecioreasc, r-sare, din care i prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste dect toate cte snt, intr n lume, dup cum zice Pavel vztorul celor negrite. Astzi, a odrslit toiag din rd-cina lui lesei, din care iese floarea cea cu ipostas de Dumnezeu. Astzi, firea pmn-teasc cer pe pmnt s-a fcut, de Cel ce, de demult, oarecnd pe ape a ntemeiat p-mntul i peste nlime a ntemeiat tria. i, cu adevrat, acest cer, de acum, mult mai dumnezeiesc i mult mai slvit este dect acela. C Cel ce a lucrat atunci soa-rele, din Soarele acesta a rsrit : dou, firi, chiar dac cei fr de minte nnebu-nesc, un ipostas care i mnie nespus pe nestorieni. C Lumina cea pururea vie, adic Dumnezeu-Cuvntul, i are fiina din Lumina cea pururea vie mai nainte de veci, adic din Tatl : Lumina cea fr rnaterie i netrupeasc, dup aceasta Se ntrupeaz i ca un mire din cmar iese, Dumnezeu fiind mai pe urm nscut, pe pmnt ntrupndu-Se. Se va bucura ca un uria, precum zice Psalmistul, alergnd p

calea firii noastre i venind prin patimi la moarte i legnd pe cel tare i rpind va-sele lui, adic firea noastr, i suind pe oaia cea rtcit, ctre pmntul cel ce-resc. Astzi, fiul teslarului, Cuvntul Cel atotmeter, Braul cel tare al lui Dumne-zeu Celui Preanalt, al Celui ce a fcut printr-nsul toate, ascuind tesla firii cea tocit, prin Duhul Su ca i cu un deget i-a fcut lui o scar nsufleit, a crei temelie s-a ntrit pe pmnt, iar capul pe cerul nsui, pe care Durnnezeu Se, odih-nete, pe al crei chip lacov 1-a vzut, prin care Dumnezeu, pogorndu-Se, nu cu mu-tare din loc, ci mai vrtos smerinduSe, pe pmnt S-a artat i cu oamenii mpreun a petrecut. C toate acestea snt pogorrea, adic smerenia cea dup pogorre fcut, petrecerea lui Dumnezeu pe pmnt, cu-notina ce s-a dat despre El celor de pe pmnt i aa, prin fecioara, scara cea gn-dit de pe pmnt s-a ntrit. C din p-mnt are naterea, iar capul este la cer, Cci capul a toat femeia este brbatul. i fiindc brbat n-a cunoscut, capul ei a fost Dumnezeu-Tatl, prin Duhul Sfnt, care, fcnd mpcare, a trimis, ca pe o dumnezeiasc smn duhovniceasc, pe al Su Fiu i Cuvnt, pe Puterea cea atot-puternic. C prin bunvoirea Tatlui, nu din mpreunare trupeasc, ci din Duhul Sfnt i din Maria Fecioara, mai presus de fire, trup fr schimbare S-a fcut i S-a slluit ntre noi. C unirea lui Dumne-zeu cu oamenii, prin Duhul Sfnt se face. Cine nelege, s neleag, cel ce are urechi de auzit, s aud, s ne lepdm de cele trupeti. Fr patim este Dumnezeirea, o, oamenilor ! Cel ce a nscut pe Fiul, mai nti dup fire, fr patim, pe Acelai Fiu l nate i a doua oar, fr de patim, prin iconomie. Martor este David, dumnezeies-cul printe, cel ce griete : Domnul a zis ctre Mine : Fiul Meu eti Tu, Eu astzi Te-am nscut" (Ps. 2, 7). Dar astzi nu are loc naterea cea mai nainte de veci, c aceea fr de ani ete. 4. Astzi s-a zidit Ua cea spre rs-rituri, Ua prin care Domnul va intra i va iei i ea va rmne ncuiat. Ua dintru care este Hristos, ua oilor, rsritul este nu'mele Lui, prin Care am dobndit n-

toarcerea ctre Tatl, nceptorul Luminii. Astzi a suflat vnt subire mai nainte vestitor de bucuria cea a toat lumea. Ve-seleasc-se cerul de sus i s se bucure p-mntul de jos, s se clatine marea lumii, c ntru dnsa se nate Scoica cea mare, care din cer, din fulgerul Diminezeirii, va lua n pntece i va nate pe Hristos, Mr-gritarul cel de mult pre. Scoica din care Impratul Mririi, ieind i cu porfira tru-pului mbrcndu-Se i venind la cei robii, le va propovdui iertarea. S salte firea, c se nate mielueaua, din care Pstorul Se va mbrca n chip de oaie i hainele de moarte cele de demult le va rupe. S dn-uiasc fecioarele, c s-a nscut Fecioara, care, dup cum a zis Isaia, va avea n pn-tece i va nate fiu i vor chema numele lui Emanuel, adic : cu noi este Dumnezeu. Cunoatei nestorieni, i biruii-v, cci cu noi este Dumnezeu ; nu om, nici sol, ci n-sui Domnul va veni i ne va mntui pe noi. Bine este cuvntat Cel ce vine n numele Domnului. Dumnezeu este Domnul i S-a artat nou. S tocmim prznuire pentru naterea Nsctoarei de Dumnezeu. Vese-lete-te, tu Ana cea fr de fii, ceea ce nu puteai s nati ! Bucur-te, loachime, c din fiica ta Pryac S-a nscut nou, Fiul, i S-a dat nou i se cheam numele lui n-ger de mare Sfat, mntuirea cea a toat lu-mea, Dumnezeu tare ! S se ruineze Ne-storie i s-i pun mna peste gura sa ! Pruncul este Dumnezeu ; cum nu este Nsctoare de Dumnezeu ceea ce L-a ns-cut ? Oricine nu mrturisete pe Sfnta Fecioar ca Nsctoare de Dumnezeu, afar de Dumnezeu este. Nu este al meu cuvntul, chiar .dac al meu este cuvntul. C motenire 1-am primit pe acesta de la Cuvnttorul de Dumnezeu, Printele Gri-gorie Teologul. 5. 0, fericit pereche, loachim i Ana ! Cu adevrat v-ai cunoscut preacurai i din rodul pntecului vostru, dup cum oareunde zice Domnul : Din roadele lor i vei cunoate pe dnii". Ai trit dup buna plcere a lui Dumnezeu i dup vred-nicia celeia ce s-a nscut din voi. C ntru ntreag nfrnare i cuvioie vieuind, pe odorul fecioriei 1-ai adus, pe cea mai nainte de natere fecioar i dup natere

GUVNT AL LUl IOAN DAMSCH^

65

fecioar, pe ceea ce singur, i cu mintea i cu sufletul i cu trupul, petrece de-a pu-rurea fecioar. C se cdea ca aceea ce au odrslit din ntreaga nfrnare, pe Lumina cea singur, una nscut, s o arate tru-pete ... 0, cte minuni i cto schimbri s-au tcut pentru aceast t'iic ! Materea din cea stearp, fecioria nscnd, ameste-care a Dumnezeirii i a omenirii, a ptimirii i a neptimirii, a vieii i a morii, pentru ca aa, ntru toate s se biruiasc cel mai ru, de cel mai bun. i acestea toate pentru a mea mntuire ! 0, Stpne, c atta m-ai iubit pe mine, nct nu prin n-ger, nici prin alt oarecare zidire ai lucrat aceasta, ci, precum facerea cea dinti, n-tru acelai chip i pe a doua facere Tu n-sui o ai lucrat. Pentru aceast pricin, dnuiesc i cuget nalt i m veselesc i ctre izvorul minunilor iari m ntorc i, din rul veseliei ndestulndu-m, pe aluta Duhului iari o iau i dumnezeiasc laud de natere cnt. 6. 0, pereche de Turturele cuvnt-toare, loachim i Ana, cu preantreag n-frnare ! Voi, pe legea firii, adic ntreaga nfrnare pzindu-o, celor mai presus de fire v-ai nvrednicit, c ai nscut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitit de br-bat. Voi, cu bun credin i cuvioie n firea omeneasc vieuind, pe fiica cea mai presus de ngeri ai nscut, pe cea care acum n ngeri stpnete. 0, fiic prea-frumoas i preabun, o, crinule care ai rsrit n mijlocul spinilor, din mpr-teasc i de bun neam rdcin a lui Da-vid ! C prin tine mpria s-a mbogit cu preoia, i s-a fcut mutare legii i s-a descoperit Duhul cel ascuns sub slov, c s-a mutat vrednicia preoiei, din neamul lui Levi, n cel al lui David. 0, trandafir ce ai rsrit din spini, adic din pctoi, i de bun mireasm ai umplut toate ! ,0, fiic a lui Adam i Maic a lui Dumnezeu, fericit este coapsa i pntecele din care ai odrslit, fericite snt braele care te-au purtat i buzele ce s-au ndulcit de srut-rile tale cele curate, ca s fii ntru toate de-a pururea fecioar. Astzi este ncepu-tul mntuirii lumii ! Strigai Domnului tot pmntul, cntai i v bucurai, cntai ! Inlai glasul vostru, nlai, nu v n-

fricoai, c s-a nscut nou Maica lui Dumnezeu, ca o sfnt scldtoare a oilor, din care bine a voit a se nate Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatul lumii ! Sltai muni, firile cele cuvnttoare i cele ce v nevoii ctre nlimea vederii celei duhovniceti ! C muntele Domnului cel preaartat se nate, cel ce covrete i st mai presus de tot dealul i de tot mun-tele, adic de nlimea ngerilor i a oamenilor, din care muntele bine a voit a se tia, fr de mn trupeasc. Piatra cea din capul unghiului, singurul ipostas, Cel ce pe cele desprite le mpreun, adic Dum-nezeirea cu omenirea, ngerii cu oamenii, pe cei din neamuri i pe trupescul Israel, ntr-un Israel duhovnicesc. Muntele lui Dumnezeu, munte ntreg, munte nche-gat, muntele n care a binevoit Dum-nezeu s locuiasc ntru dnsul. Carul cel dumnezeiesc, cel de mii de ori n-mulit, a celor ce snt mbogii cu dumnezeiescul dar, zic, al Heruvimilor i al Serafimilor ; Vrful cel mai sfinit de-ct Sinaiul, pe care nu fum, nu cea, nici foc nfricotor l acoper, ci strlucirea cea lumintoare a Preasfntului Duh. C acolo, adic, Cuvntul lui Dumnezeu a scris Legea pe lespezi de piatr, cu Duhul ca i cu un deget, ia'-iiii-u aceasta, de la Duhul Sfnt i din sngiuirile ei, Cuvntul nsui S-a ntrupat i pe Sine S-a dat firii noastre doctorie mult lucrtoare de mntuire. Acolo man, iar ntru aceasta pe Cel ce a dat dulcea manei, s ntreac cortul cel ves-tit pe care 1-a lucrat Moise n pustie, din materie de mult pre i de multe feluri, i, mai nainte de aceasta, cortul Printelui Avraam, ntocmind cortul cel nsufleit i cuvnttor al lui Dumnezeu. C aceasta nu a fost o ncpere a lucrrii lui Dumnezeu, ci o artare a ipostasului Fiului lui Dum-nezeu. S se cunoasc, dar, neasemnarea fa de dnsa : a chivotului cel de toate prile acoperit cu aui*, a nstrapei cea de aur, purttoare de man, a sfenicului i a mesei i a tuturor celor vechi. C acestea numal ca prenchipuiri s-au cinstit, ca nite umbre ale chipului celui dinti fiind. 7. Astzi, Cel ce pe toate le face, adic Dumnezeu Cuvntul, pe care, din inim, Tatl La nscut, i a lucrat Carte nou,

Pft6L6(tL3e

ca s se scrie ntr-nsa cuvntul cel bun, cu limba lui Dumnezeu, ca i cu un condei de scriitor, adic cu Duhul (Ps. 44, 12). i s-a dat unui brbat ce tia slovele i nu a citit-o, c n-a cunoscut losif pe Maria i nici puterea tainei. 0, fiic preasfinit a lui loachim i a Anei, cea ascuns ncep-toriilor i Stpnirilor, i tinuit fa de sgeile cele nfocate ale vicleanului ! Ceea ce ai petrecut n cmara cea de nunt a Duhului i pzit ai fost fr prihan ca o mireas a lui Dumnezeu. 0, fiic prea-sfinit, ceea ce te ari pe braele cele de maic i eti nfricotoare puterilor celor deprtate de Dumnezeu i protivnice ! 0, fiic preasfinit, ceea ce te hrneti cu lapte de maic i de ngeri eti nconju-rat ! 0, fiic de Dumnezeu dorit, slava eelor ce te-au nscut, pe tine neamurile neamurilor te fericesc, precum, adeverind, ai zis tu nsi ! 0, fiic vrednic de Dum-nezeu, frumuseea firii omeneti, ndrep-tarea Evei, pentru c prin naterea de fiu, lumea cea czut s-a ndreptat. 0, fiic preasfinit, podoaba femeilor ! C Eva cea dinti, clctoarea poruncii s-a fcut i printr-nsa a intrat moartea, pentru c a slujit pe arpele de fa cu strmoul, dar Maria, deplin slujind dumnezeietii voiri, pe arpele cel amgitor 1-a nelat i lumii a adus nestricciunea. 0, fiic, pururea fe-cioar ! Ceea ce n-ai avut trebuin de brbat pentru zmislire, pentru c Cel purtat n pntece de tine are Tat pe Cel Venic. 0, fiic de neam pmntesc, ceea ce ai purtat pe Ziditorul n braele tale, cele de Dumnezeu purttoare. Se ntre-ceau veacurile ludndu-se cu naterea ta, dar Sfatul cel mai nainte hotrt al lui Dumnezeu, Cel ce a fcut veacurile, biruia ntrecerea veacurilor. i s-au fcut cele de pe urm nti, fiindc au dobndit a ta na-tere. Cu adevrat, mai cinstit dect toat zidirea te-ai fcut. C din tine singur, prga frmntturii noastre, i-a luat parte Ziditorul : trupul Lui din crnurile tale, sngele Lui din sngele tu, laptele pieptu-lui tu 1-a supt Dumnezeu i s-au mpreu-nat buzele tale cu buzele lui Dumnezeu. 0, necuprinse i negrite minuni ! Pe tine, mai nainte cunoscndu-te vrednic, Dum-nezeul a toate te-a iubit i, iubindu-te, te-a

rnduit i, n vremile cele mai de pe urm, te-a adus la fiin i Nsctoare de Dum-nezeu, maic i hrnitoare Fiului Su, Cu-vntului, te-a artat. 8. C unde s-a nmulit pcatul, acolo a prisosit harul. C de am fi pzlt mpr-tirea cea dinti cu Dumnezeu, nu ne-am fi nvrednicit de mprtirea cea mai mare i slvit. lar acum, acum, adic, prin pcat, nevrednici ne-am fcut de m-prtirea cea dinti, nepzind ceea ce am luat. ns, prin milostivirea lui Dumnezeu, ne-am miluit, c ne-a luat lng Dnsul, ca ntemeiat s se fac mprtirea. C pu-ternic este Cel ce nea luat prin ntrupare, s pstreze nedesprit unirea cu El. C, prin cdere, pctuind tot pmntul i po-porul Domnului rtcindu-se cu duhul desfrnrii, Dumnezeu, Cel ce 1-a ctigat pe dnsul, cu mn tare i cu bra nalt 1-a scos, cu semne i cu minuni, din casa ro-biei lui Faraon i 1-a trecut prin Marea Roie i 1-a povuit ziua cu nor i noaptea cu lumin de foc. Dar s-a ntors inima lui n Egipt i poporul Domnului n-a mai fost popor al Domnului, i poporul cel miluit, nu a. mai fost popor miluit, i poporul cel iubit, nu a mai fost popor iubit. Pentru aceasta, acum se nate Fecioar, lupttoare mpotriva desfrnrii strmoeti i se logodete cu Dumnezeu i nate Mila lui Dumnezeu. i popor al lui Dumnezeu se face cel care mai nti nu era popor i cel nemiluit s-a miluit, i cel neiubit este iu-bit. C dintr-nsa Se nate Fiul lui Dum-nezeu cel iubit ntru Care Tatl a binevoit. 9. Vi de vie, bine odrslit din Ana, a odrslit i strugurele de via a nflorit, care izyorte butur dulce pmntenilor, spre via venic. loachim i Ana au se-mnat n dreptate i au secerat rod de via. Luminai, cu lumin de cunotin, i au cutat pe Domnul i le-a venit lor naterea dreptii. ndrzneasc pmntul i fiii Sionului ! Bucurai-v de Domnul Dumnezeul vostru, c a odrslit pustia, stearpa i-a adus rodul ei ! loachim i Ana, ca nite muni ai gndirii, au picurat dul-cea. Veseletete, fericit Ana c ai ns-cut parte femeiasc. C aceast parte fe-meiasc, Maic a lui Dumnezeu, U a lu-

GUVNT AL LU l6N bMASCM

65

minii, Izvor al vieii este i toat prihni-rea femeiasc o dezleag. Acestei pri fe-meieti i vor sluji stpnitorii poporului, i Se vor nchina mpraii neamurilor, da-rurl aducndu-i. Pe aceast parte fe-meiasc o vor aduce mpratului a toate, cu esturi de aur, mbrcat fiind n buna-cuviin a faptelor bune i mpodo-bit cu darul Duhului, a crei slav este nluntrul ei. C slava oricrei femei de la brbatul cel din afar i vine. Dar slava Nsctoarei de Dumnezeu vine dinluntru, adic de la rodul pntecelui ei. 0, parte fe-meiasc preadorit i de trei ori fericit ! Binecuvntat eti tu ntre femei i bine-cuvntat este rodul pntecelui tu ! 0, parte femeiasc, fiica mpratului David i maic a lui Dumnezeu, mpratul a toate ! 0, dumnezeiesc chip nsufleit, pentru care Dumnezeu Ziditorul S-a veselit, c ai, adic, mintea de Dumnezeu povuit i numai la Dumnezeu singur, lund aminte, avnd ntins toat pofta ctre singur Cei dorit i vrednic de ndrgit, iar mnia nu-mai ctre pcat i ctre cel ce pe acesta de-a pururea l nate ! Via mai nalt dect firea ai, pentru c o ai nu numai pentru tine, c nu pentru tine te-ai nscut, ci o ai pentru Dumnezeu, pentru Care la via ai venit. C vei sluji mntuirii a toat lumea, ca s se mplineasc prin tine Sfa-tul lui Dumnezeu cel de demult al ntru-prii Cuvntului i al ndumnezeirii noas-tre. Pofta i este s te hrneti cu dumne-zeietile cuvinte i cu acestea s creti ca mslinul cel mult-roditor n casa lui Dum-nezeu, ca un copac rsdit lng izvoarele apelor Duhului, ca un pom al vieii care a dat rodul su la vremea lui dinainte hot-rt, adic pe Dumnezeu ntrupat, viaa cea venic a tuturor ; ceea ce ai tot gndul osrdnic i de suflet folositor, alegnd i le-pdnd tot cugetul cel din suflet vtmtor, mai nainte de a-1 gusta. Ochii ti snt pu-rurea ctre Domnul, vznd lumina cea neapropiat. Urechile tale ascult numai pe Dumnezeiescul Cuvnt i se veselesc de aluta Duhului, prin care Cuvntul nun-tru a intrat ca s Se ntrupeze. Nrile tale se ndulcesc de mireasma mirurilor Mire-lui, Care este Mir dumnezeiesc, de bun voie vrsndu-Se i ungnd fiina ei de om,

pentru c Mir vrsat este numele Su, zice Scriptura. Buzele tale laud pe Domnul i de buzele Lui lipindu-se ; limba i gtlejul tu cuvintele lui Dumnezeu alegndu-le i de dumnezeiasc dulcea sturndu-se ; inima curat i nentinat, vznd i do-rind pe Dumnezeul cel nentinat ; pnte-cele tu, cmar ntru care Cel nencput S-a sluit i pieptul tu, izvorul laptelui, din care Sa hrnit Dumnezeu-pruncul lisus, U lui Dumnezeu, pururea fecioar. Minile tale poart pe Dumnezeu i ge-nunchii snt scaun mai nalt dect Heru-vimii, prin care s-au ntrit minile cele slbite i genunchii cei slbnogii. Picioarele tale snt povuite de legea lui Dum-nezeu ca de o fclie de lumini i, alergnd pe urmele Lui fr de ntoarecere, ai tras pe Cel dorit ctre aceea care l dorea. Toat eti cmar a Duhului ; toat cetate a lui Dumnezeu celui viu, pe care o vese-lesc apele rului, adic valurile darurilor Sfntului Duh ; toat bun ; toat aproape de Dumnezeu. C suindu-se mai presus de Heruvimi i mai presus de Serafimi ridicndu-se, aproape de Dumnezeu s-a fcut. 10. 0, minune mai presus dect toate minunile ! Femeie deasupra Serafimilor s-a fcut, c Dumnezeu S-a artat mico-rndu-Se cu putin fa de ngeri. S tac Solomon, preaneleptul, i s nu mai griasc : Nici un lucru nou nu este sub soare". 0, fecioar, de la Dumnezeu plin de Dar, Biseric sfnt a lui Dumnezeu, pe care Solomon cel duhovnicesc", ncep-torul pcii, gtind-o, S-a slluit ntrnsa, mpodobit fiind nu cu aur i cu pietre nensufleite, ci, n loc de aur strlucind cu Duhul i, n loc de pietre scumpe, avnd pe Hristos, Mrgritarul cel mai de pre. Cr-bunele dumnezeirii, pe Care roag-1 s Se ating de buzele noastre, ca, fcndu-ne curai, pe Dnsul mpreun cu Tatl i cu Duhul s-L ludm, strignd : Sfnt, sfnt, sfnt Domnul Savaot, o fire n trei ipos-taze. Sfnt este Dumnezeu i Tatl, Cel ce a binevoit ntru tine i din tine s se svreasc. Taina cea mai dinainte de toi vecii hotrt. Sfntul cel tare, Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu Unul nscut astzi, pe tine te-a luat nti-nscut din maic stearp, ca Unul nscut fiind din

66

PROLOAGELE

Tatl i nscut mai nainte dect toat zi-direa, s Se nasc i din tine. Maic-Fe-cioar, ca ntinscut, ntre muli oameni asemenea nou, i din tine mprtindu-se trupul i sngele Lui. Pentru c nsui este Unul nscut din Tatl nsui i singur din singur maic. Sfntul cel fr de moarte, Preasfntul Duh, cu roua dumnezeirii Sale, te-a pzit pe tine nemistuit de focul cel dumnezeiesc, pentru e acest lucru l n-semna rugul lui Moise cel mai dinainte. 11. Bucur-te, scldtoarea oilor, preasfinit loca al Maicii lui Dumnezeu, iar acum Biserica urmtoare cerului, a turmei lui Hristos celei cuvnttoare. Bu-cur-te, scldtoarea oilor, care, oarecnd, o dat ntr-un an, primea pe ngerul lui Dumnezeu, care, tulburnd apa, numai pe unul l nsntoea i, de boala care l i-nea, l izbvea, iar acum mulime de pu-teri cereti ai, care laud, mpreun cu noi, pe Maica lui Dumnezeu, pe adncul minu-n.ilor, pe izvorul tmduirii a toat lumea, nu primind slujitor un nger, ci primind pe ngerul Sfatului celui Mare, Care este ploaie a buntii, ce s-a cobort ca pe nite ln, n tain i toat firea ce bolea i c-tre stricciune era aplecat, iari a n-tors-o ctre sntate, fr de boal, i c-tre via nembtrnit, scldtoare ntru care slbnogul cel dintru noi sare ca un cerb. Bucur-te, cinstit scldtoare a oi-lor i s creasc darul tu ! Bucur-te Marie, fiica cea preadulce a Anei, c spre tine iari dorirea m atrage ; cum s zu-grvesc preacinstit umblarea ta ? Cum, podoaba ? Cum, faa ta cea mngietoare ? Cum voi zugrvi btrneasca nelegere n trupul tu cel tnr, mbrcmintea cuviin-cioas, ce fuge de toat necuviina i mo-liciunea, pasul cinstit i fr de tulburare i slobod de toat trndvirea, nravul st-pnit, cu blndee amestecat, necutnd apropierea brbailor ? i, pentru aceasta, martor este frica ce i s-a ntmplat la ves-tirea cea neobinuit a ngerului. Prini-lor bine supus i asculttoare, nelegere smerit la vederi preanalte. Cuvntul lin, venind din suflet nemnios. i ce altele, dect cele vrednice de sluirea lui Dum-nezeu ! Pe tine dup vrednicie toate nea-murile te fericesc ca pe o slav aleas a

omenirii. Tu eti lauda preoilor i ndej-dea cretinilor, rsad mult roditor al fecioriei, c prin tine s-a rspndit bun-tatea fecioriei. Binecuvntat eti tu ntre femei i bine este cuvntat rodul pntecu-lui tu. Cei ce te mrturisec pe tine se bine-cuvnteaz i blestem cade peste cei ce se leapd de tine. __i 12t 0, sfinit nsoire, loachim i Ana, primete de la mine cuvntul acesa la natere. 0, fiic a lui loachim i a Anei i stpn, primete cuvintele robului tu pctos, dar care te dorete cu nfocare i pe tine singur te are ndejde de bucurie, sprijinitoare a vieii, mpcare cu Fiul tu i arvun tare de mntuire. Pentru ca sar-cina pcatelor s o risipeti i norul cel ce ntunec mintea mea i grosimea cea de tin s le luminezi. S ncetezi ispitele, s chiverniseti viaa mea n sfinenie i c-tre fericirea cea de sus s o povuieti i lumii pace s druieti i tuturor credin-cioilor desvrit veselie i mntuire ve-nic, pentru rugciunile celor ce teau ns-cut pe tine i ale ntregii Biserici ! Fie, fie !< Ca s strigm : Bucur-te, cea cu dar d-| ruit, Domnul este cu tine. Bine eti cu-vntat tu ntre femei i binecuvntat este rodul pntecului tu, lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cruia i se cuvine slav, m-preun cu Tatl i cu Sfntul Duh, ntru, nesfriii veci ai vecilor. Amin !
g^g5S^^2S>M^^

tntru aceast zi, nvtur la Nate-rea Preasfintei Stpnei noastre de Dum-nezeu Nsctoarei. A sosit, fratilor, vremea mntuirii noastre, c iat ne-a rsrit nou celor ce edeam n ntunericul pcatului, raza soa-relui celui nelegtor, a lui Hristos. Astzi, frailor, a rsrit bucurie la toat lumea. Astzi i s-a nscut lui Adam strmoul, ne-poata i Doamna, ceea ce legturile iadu-lui le slbete. Astzi s-a nscut pierderea blestemului Evei i nnoirea a toat lumea. Astzi nelciunea cea veche s-a stricat i poporului celui nou bunvestire nou ia rsrit. Prin o femeiasc nclcare de po-runc eram czui cu neamul, dar iar^i

CUVNT DIH LIMONAR

67

prin femeiasc riatere ne ntoarcem n Rai. C Eva de la arpe a luat sfat, iar Aceasta a nscut pe Hristos, ucigtorul arpelui. C n-a mai suferit s ne vad i pe noi robii de vrjmaul, prin fapte de ruine, ci a plecat cerurile ca un ndurat i S-a pogort spre cutarea noastr, cu bunvoirea Tatlui i cu umbrirea Sfntu-lui Duh, precum i Luca Evanghelistul mrturisete. i aa s-a sluit Dumne-zeu, ipostatica nelepciune a Celui de Sus, Fiul lui Dumnezeu, Care mpreun cu Ta-tl de o fiin este i cu Preasfntul Duh ntocmai cinstit, i S-a fcut mpreun Dumnezeu i om, ca pe oameni s-i mn-tuiasc. C nu-i era cu putin omului s se mntuiasc de n-ar fi luat nnoire de la nsui Fctorul. C Acesta neputinele noastre asupra Sa le-a luat i bolile ne-a ridicat. i srac, strin i batjocorit a voit s fie pentru noi, ca, prih srcia"" Sa, pe noi s ne mbogeasc. Deci, cnd vom vedea, frailor, pe vreun srac, sau gol, sau strin, sau flmnd i ne vom duce nefcndu-i acestuia nici un bine, s tii c pe nsui Hristos nebgndu-L n seam, l trecem cu vederea i pe noi nine ne lip-sim de venicele bunti. C nu are cineva ceva al su, sau d din al su, ci din al lui Dumnezeu. Deci, s dm ndestulare din ce este ncredinat nou. C nu cere de la noi avere, nici un alt lucru greu, ci hrana i haine, ca, prin acea puin prisosin, s ne ctigm mil de la nsui Domnul precum i zice : Miluiete, ca miluit sa fii". i iari : Mil nu este celui ce n-a fcut mil." Nu v rzbunai singuri, frair lor, c zice Proorocul ca din partea lui Dumnezeu : A mea este rzbunarea, Eu voi rsplti, zice Domnul." lar Apostolul Pavel, lmurindu-ne pe noi, spune : S nu v mbtai de vin, n-tru care nu este mntuire, ci, mai vrtos, s v umplei de Duhul Sfnt, cntnd n psalmi i n laude duhovniceti''. i iari, oprindu-ne pe noi de la mnie, zice : Mh-nii-v i nu mai greii. i soarele s nu apun peste mnia voastr. i s nu dai 'loc mniei". Drept aceea, pe toate supunndu-le sub picioare, cu buntatea s ne n-cingem, cu dragostea i cu blndeea, cu. curia i cu trezvia i cu milostenia, c

acestea acoper mulimea pcatelor noas-tre, ntru Hristos lisus Domnul nostru, C-ruia 1 se cuvine slava, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
m

ntru aceast zi, cuvnt din L i m o -n a r, despre btrnul tietor de lemne. A fost oarecnd, n prile Ciprului, secet mult vreme i episcopul rii se ruga mult lui Dumnezeu pentru aceasta, ca s le dea lor Domnul mila Sa de sus, ca s se pogoare ploaie pe pmnt. i s-a f-cut glas din cer, zicndu-i lui : S mergi, dup Utrenie, la cutare poart a cetii i pe care vei vedea intrnd mai nti, aceluia s-i spui ca s se roage i va veni vou ploaie." Deci, a fcut aa episcopul, a ieit cu clerul su i a ezut la poarta cetii i, iat, intra un btrn, ducnd o sarcin de lemne de vndut. i sculndu-se, episcopul 1-a oprit pe el. i ndat a lepdat btrnul sarcina de lemne din spate i s-a nchinat episcopului, zicnd : Tartm, stpne" ; i cerea blagoslovenie de la episcop. Apoi i episcopul, asemenea, s-a nchinat lui zi-cnd : Ava, pentru Domnul, roag-te ca s ne trimit Domnul mila Sa i s fie acum pe pmnt ploaie". lar btrnul pe sine se numea a fi netrebnic i pctos. i dac 1-a silit pe el episcopul ca s se roage, btrnul, plecndu-i genunchii, s-a rugat i s-a pogort ndat ploaie. nc, iari, episcopul a rugat pe b-trn, zicnd : Ai dragoste, pentru noi, p-rinte, i.ne spune viaa ta, pentru folosul nostru, ca i noi s-i urmm". i a zis b-trnul : lart-m, stpne, c eu snt p-ctos i n dearte zile m-am nscut i ni-mic nu am de folos cu care sufletul meu s se mngie. Ci, iat, precum m vezi pe mine, ies din cetate i-mi adun o sarcin de lemne i vnznd-o, ini cumpr pinea pe care o mnnc i cu aceasta mi dobn-desc mie hrana cea de peste zi. lar alta n-am nimic i dorm la biseric i iari ie-ind, acelai lucru l fac. lar, de va fi frig aau ninsoare, o zi sau dou, petrec flmnd i laud pe Dumnezeu, pn ce iari se i'ace senin i pot iei s tai lemne". i aa, nu puin folos a primit episcopul mpreun cu clerul su. i toi au proslvit pe Dum-nezeu de osteneala btrnului i i-au zis lui : Cu adevrat, tu ai plinit Scriptura care zice : Nemernic snt pe pmnt". Deci, 1-a luat pe el episcopul i 1-a hrnit, dn-du-i lui odihn, pn ce s-a mutat ctre Domnul. Dumnezeului nostru slav !

68

PROtOAGELfi

Luna septembrie n 9 zile: Sfinii i Drepii dumnezeieti prini loachim i Ana. Drepii loachim i Ana au fost p-rinii Maicii Domnului i strmoii Dom-nului Hristos. Este drept, c n Sfnta Scriptur nu gsim nimic despre ei, dar tradiia cretin a descoperit multe tiri adevrate, n scrierile necanonice, ce n-floreau la nceputul cretintii, n jurul Bisericii. Din. tradiiile sfinte cu prvire la p-rinii Maicii Domnului aflm c acetia erau drepi naintea lui Dumnezeu i c bogai t'iind ei, la toat srbtoarea luau dou pri din averea lor, o parte o ddeau sracilor, iar pe cealalt o ddeau lui Dum-nezeu, adic Bisericii. Dar nsoirea acestor Sfini s-a inut mult vreme, prin dumnezeiasc voin, ntru nerodire de prunci, ca s se arate i puterea darului lui Dumnezeu. C a nate pntecele cel neroditor i sterp este pute-rea harului dumnezeiesc. Deci, petrecur ei ntru nsoire, neavnd fii, cincizeci de ani i nc nu dezndjduiau, aducindu-i aminte de Sfntul patriarh Avraam i soia lui, cinstita Sara, care, la btrnee, a nas-cut fiu pe Isaac, dup fgduin. Dar, la aceast vrednicie nu au ajuns, pn ce nu au rugat pe Dumnezeu, n amrciunea sufletului lor, cu mult post i rugciune. Deci, s-a dus loachim cu daruri la lerusalim, la un praznic mare, arhiereu fiind atunci Isahar, dar arhiereul n-a voit s-i primeasc darurile, ocrndu-1 pentru nerodire, asemenea i un evreu a ocrt pe loachim, zicndu-i : De ce apuci naintea mea, au nu tii c nevrednic eti s aduci cu rioi daruri, de vreme ce nu ai lsat se-minie n Israel ?" i a plecat loachim foarte ntristat i ruinat i defimat de la praznicul acela,

i, de mhnire, nu s-a ntors la casa sa, ci s-a dus n pustie i s-a rugat lui Dumne-zeu patruzeci de zile i striga ctre Dum-nezeu cu lacrimi, ca s-i dea lui rod pnte-celui. Asemenea i Ana, n casa l n gr-dina sa, se ruga lui Dumnezeu. i i-a auzit pe dnii Domnul i a trimis pe ngerul Su, binevestindu-le lor naterea Maicii Domnului, care a i fost, spre mntuirea a tot neamul omenesc.

Intru aceast zi, cuvnt ca s nu osndim, ci s miluim pe cei ce greesc. Nimeni cu adevrat nu urte aa p-catul, precum Sfinii. Ei ns nu ursc pe cei ce greesc, nici i osndesc, nici i go-nesc pe dnii, ci nc i ptimesc cu dnii i i nva i-i mngie, precum un doctor, vrnd s vindece un mdular bolnav, nu arat nebgare de seam i nesrguin, ci rivn spre cela ce bolete i toate le face ca s-1 tmduiasc. Asemenea i pescarul, cnd arunc undia n ru i prinde un pete mare i-1 simte c se tulbur i se afund, nu l trage pe el dintr-o dat i cu sila, ca s nu i se rup sfoara i s-1 piard cu totul. Ci, slobozind sfoara cu meteug, pn umbl el unde voiete, dup ce soco-tete c s-a obosit i a ncetat cu micrile, atunci ncepe iari a-1 trage pe el nceti-or. Aa i Sfinh cu ndelung rbdare i cu dragoste nva pe fratele ce greete i nu se ntorc de la dnsul, nici nu le este lor urt, nici se scrbesc de el, ci l acoper i-1 sprijinesc, ca la vreme s-1 ndrepteze pe acesta i nici pe alii nu-i las ca s-1 v-deasc pe el, ea i aceia mai mult s spo-reasc n dragostea lui Hristos. Deci, iat ce a fcut Sfntul Amori, cnd au venit la dnsul fraii, zicndu-i : Egumene, mergi de vezi n chilia cutrui

INVAATTJRA A SFNTULUI TEFAN

69

frate, c are nluntru o femeie i spurc locul acesta". ce fel de ndurare a ar-tat sfntul suflet acela ? C nelegnd c fratele acela pzete muierea sub un bu-toi, venind, a ezut deasupra i le-a po-runcit lor s caute n toat chilia, iar dup ce nu o aflar, le-a zis lor : Dumnezeu s v ierte pe voi", i aceasta zicndu-le, i-a ruinat pe ei. $i i-a slobozit, zicndu-le : S nu credei lesne cele despre aproapele vostru". lar acestea le-a fcut ca pe cel greit s1 nelepeasc, acoperindu-i lui greelile. Deci, lund de mn pe fratele, dup ieirea tuturor, i-a zis lui : Grije-te-te de sufletul tu, o, frate". i umilin-du-se fratele, a intrat n el frica de Dumnezeu i a fcut pocin pentru sufletul su. Drept aceea i noi, frailor, s ctigm ndurare i dragoste spre cei ce greesc, ca s ne pzim de osndire. Ca i pe noi Dumnezeu s ne pzeasc de tot rul i de cumplitul pcat. ntru aceast zi, o nvtur a Sfntului tefan. ' S nu ai nsoire cu femeia, ca s nu te arzi de focul ei. S nu ai tovrie cu copiii, ca s nu cazi n la cu dn-ii. S nu ai tovrie cu cel mai b-trn al tu, ci numai ascult-i cuvin-tele lui, iar dup faptele lui s nu faci. S nu iubeti a merge la trg nici s zici, c mie curat mi este ochiul, c-1 vei face pe el vrjma. S nu bei vin, ca s nu i se fac ie inima spurcat, poftitoare de dulcei. S nu mnnci de dou ori pe zi, ca s nu i se ngrae trupul ie i s nu se nasc n minte gnduri necuvioase. S nu-i nchizi ua ctre cel strin, ca s nu-i n-chid Domnul uile Sale ctre tine, ca, zice : Cu ce msur vei msura, se va msura vou". S cercetezi pe cel bolnav, ca Dumnezeu s te cerceteze pe tine. S nu dormi mult, ci roag pe Dumnezeu cu din-adinsul spre ajutorul tu, ca s scapi ca o pasre din la. S petreci pururea n Bise-rica lui Dumnezeu, c zice : Pe cel ce M proslvete .pe Mine, l voi proslvi", pen-

tru c, aceasta fcnd, i pe tine te vei mn-tui i pe cei cu tine. nc s petreci n su-punere i n tcere i orice vei cere, s fii ca un nceptor, ca un srac cu duhul. S nu aduni mai presus de trebuin, ci mai bine s vietuieti cu smerenie. Ostenete-te cu minile tale, ca s ai s dai i celor ce au trebuin. Aa de vei face, vei fi viu n Domnul Dumnezeu, Cruia se cuvine slava acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. ntru aceast zi, pomenirea Fericitu-lui Nichita, cel ce se ascundea, plcutul lui Dumnezeu (sec. XII). Plcutul lui Dumnezeu cel ascuns, Fericitul Nichita, care se numea Hartula-rie, era nscut n Constantinopol i crescut de printi de bun neam. Si n lume petre-cnd i n tain slujind Domnului, att era de plcut lui Dumnezeu, ct si uile bise-ricii singure i se deschideau, cnd venea el, n miezul noptii, la rugciune i sfesnic neaprins de mini omeneti i lumina lui ; i a avut putere ca, pe preotul cel mort, s-1 arate, ca pe un om viu, lui Sozont dia-conul, lucru despre care povestirea este aceasta : Un preot dreptcredincios i un diacon cucernic ctigaser dragoste, de la Dumnezeu, unul oentru altul, iar dup ctva vreme, prin drceasca uneltire, amndo n vrajb s-au aflat. i era nu-mele diaconului Sozont, iar numele preo-tului nu se stie. Deci, mult vreme n vrajb petrecnd ei, s-a ntmplat de a mu-rit preotul n suprarea aceea. Atunci, a nceput a se tulbura diaconul cu gndul, i a se mustra c nu i-a dezlegat vrajba'cu preotul i nu-i mpcase mnia prin ier-tciune. Deci, s-a dus s caute un printe duhovnicesc iscusit, cruia s-i poat des-coperi cugetul su, i, a strbtut locurile cele pustii, cutnd doctor la rana inimii sale. i, aflnd un stare mbuntit, de-stoinic i sfnt, aceluia i-a mrturisit pca-tul mniei i al vrajbei pe care a avut-o cu preotul i cerea iertciune. lar stareul i-a grit lui : Tot cel ce cere cu credin pri-mete i celui ce bate i se deschide ; i bine faci, frate, ngrijindu-te de grabnica dez-legare a acestui mare pcat. S-i ajute ie

70

PROLOAGELE

Domnul, ns nu este al meu lucrul acesta, o, fiule, ca, adic, s te mpac pe tine cu cel mort. Drept aceea, ntoarce-te la Con-stantinopol, de unde ai venit, i, mergnd la Biserica cea mare a Sfintei Sofh, noaptea s stai lng frumoasele ui cele mari i pe care-1 vei vedea mai nti la u venind, aceluia s te nchini i s-i spui de noi i s-i dai lui aceast scrisoare pecetluit. ii va fi ie de la dnsul ndreptare de pcatul tu." lar diaconul, mplinind aceast porunc a printelui su cel du-hovnicesc, a mers n cetate i noaptea, nainte de vreme, a ajuns la uile Bisericii Sfintei Sofii i sta ateptnd venirea feei celei netiute i, iat, a vzut pe un br-bat apropiindu-se de u ; i acela era feri-citul Nichita, despre care ne este nou aceast vorbire. Aceluia, diaconul, nchi-nndu-se i srutndu-1 pe el, i-a dat scri-soarea stareului i i-a spus lui mhnirea sa. lar brbatul acela, ascultnd i soco-tind cele spuse de diacon i citind scrisoa-rea cea dat de la stare, se uda pe sine cu lacrimile i zicea : Cine snt eu ca s ndrznesc un lucru ce covrete puterea mea ? ns, ndjduindu-m n rugciu-nile celui ce tea trimis pe tine, pe ct mi va ajuta Dumnezeu, de m voi nevoi la lucrul acesta ce mi se poruncete". Aceasta zicnd, a stat naintea uii i minile spre cer ridicnd, se ruga optind. Apoi genun-chii plecndu-i i capul de pmnt lipin-du-i, fcea rugciune ncet. i dup puin sculndu-se, a zis : Deschide nou, Doam-ne, ua milostivirii Tale". i ndat, u' cea dinti, s-a deschis de la sine, iar el, lund pe diacon, a intrat n tind i, aprp-piindu-se numai de uile bisericii, a zis diaconului : Aici s stai nemicat". lar e singur a fcut nchinciune n pragul Bi-sericii i s-a deschis ua i a intrat nlun-tru. i pe cnd sta n mijlocul Bisericii, ru-gndu-se, de la bolta bisericii, un sfenic luminos s-a pogort deasupra capului brba-tului aceluia i a luminat toat biseric.a. Apoi a mers la Jertfelnic i acolo uile sin-gure i s-au deschis i, plecndu-i capul i rugndu-se n tain, a ieit venind la diacon i iari toate uile, vznd cu ochii, s.-au nchis singure. Aceasta vznd, diaconul s-a mirat i nu ndrznea s se apropie de b.r-

batul acela, c o fric mare l cuprinsese pe el. nc i fata lui o vedea ca pe o fa de nger, proslvit de rugciune. i gn-dea ntru sine diaconul de nu cumva acest chip vzut este nger, iar nu om ; i acest gnd nu a rmas tinuit pentru brbatul cela, cci a zis ctre diacon : De ce te tulburi cu cugetul pentru mine, omule ? Vezi c i eu snt om de rn, din snge i carne, n cas luminat nscut i crescut n aceast cetate, iar darul lui Dumnezeu lucreaz cte voiete i ntru cei neputin-cioi. Ci s mergem pe calea ce ne st nou nainte". . . i a mers la locul trgului, iar diaco-nulurma dup el.' Apoi, ajungnd acoo, iari, cu rugciunea. a deschis uile bise-ricii Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu i, intrnd n biseric si iesind, uile sin-gure s-au nchis. lar diaconul, la aceasta privind, nimica alta nu zicea cu spaim, ntru sine, fr numai : Doamne miluies-te". Au mers aDoi la Bisprica Vlahernei. Si adeverea, dup aceea, diaconul c, att de grabnic i se prea a se face mergerea lor pe la biserici, nct se asemana cu zborul unei psri. Deci, sosind ei 1a usile biseri-cii Vlahernei, cnd brbatul acela a fcut rugciune cu lacrimi, ndat, ca i la cele-lalte biserici, sau deschis uile singure i, aeznd pe diacon n ui, i-a poruncit s priveasc cu dinadinsul nluntru si, in-trnd el singur n Biseric i plecndu-si genunchii, se ruga cu osrdie. lar diaconul, stnd n ui i privind^ a vzut lum.in m-' luntrul bisericii, luminndu-o toat, i un diacon strlucitor ieind din alt.ar i c-dind toat biserica. lar, dup puin vreme a vzut o ceat de preoti mbrcati n haine albe, ieind din altar n mijlocul bisericii. Apoi a vzut alt ceat de preoti mbr-cai n veminte mohorte i toi mpreuna adunndu-se n mijlocul bisericii, cn^ar cntri alese, din care n-a putut di^cnnul s nvete nici una, fr numai Aliluia". Deci,: brbatul acela, sculp^du-se de la ru-gciunea sa, a zis ctre diacon : Frate, s intri nluntru bisericii fr de temere i, spre ceata cea de-a stnga privind, ia aminte la preoii cei ce stau, doar vfci pu-tea cunoate pe preotul acela cu care ai avut vfajb." lar diaconul, cu -cutremur

POMENIREA SFINTELOR MUCENIE MINODORA ...

71

intrnd i de omul lui Dumnezeu apropiin-duse, privea spre ceata cea de-a stnga i n-a aflat pe preotul cel cutat. Apoi br-batul cel n chip 'de nger a poruncit diaco-nului s ia seama la ceata preoilor din dreapta. i cutnd diaconul, a vzut pe preotul acela cu care avea vrajb i 1-a artat pe dnsul cu degetul omului lui Dumnezeu. lar acesta a zis diaconului : Mergi de spune preotului pe care 1-ai cunoscut : Nichita Hartularie st afar i te cheam pe tine s vii la dnsul". lar diaco-nul, mergnd dup porunc, a luat pe preot de mna dreapt i 1-a dus la omul lui Dumnezeu, care ieise afar din biseric. lar acesta, cutnd cu ochii blnd, cu glas lin i-a zis : Printe, s vorbeti cu fratele tu diaconul i s dezlegati vrajba pe care a-i avut-o ntre voi". i ndat preotul i diaconul i-au plecat genunchii, unul la altul i cu deplin srutare i-au dezlegat vrajba. Deci, preotul, dup iertciune, a intrat n biseric i a stat n ceata sa, iar

omul lui Dumnezeu, Nichita, a fcut nchinciune pe pragul bisericii i ndat uile bisericii s-au nchis. lar el, lund pe diacon, a pornit s se ntoarc. i trecnd o parte de cale a zis ctre diacon : Frate Sozont, mntuiete-i sufletul tu i s-mi. fii i mie de folos. lar printelui celui ce te-a trimis pe tine, s-i spui : Curia sfin-telor tale rugciuni i ndrzneala cea c-tre Dumnezeu poate i pe morti a-i ridica" : si aceasta zicnd, s-a dus de la ochii diaconului. lar diaconul, nchinndu-se la locul acela unde au stat picioarele acelui minu-nat brbat, a mers la stare, nspimntat i bucuros, slvind i mulumind lui Dum-nezeu c s-a nvrednicit a se mpca cu preotul cel mort, n acest chip minunat, cu rugciunile robului lui Dumnezeu, Nichita Hartularie. cel ascuns n mijlocul poporu-lui i al glcevilor lumii i att de plcut lui Dumnezeu, Cruia se cuvine slava n veci ! Amin.

Luna septembre n 10 z i 1 e : pomenirea Sfintelor Mucenie Mi-nodora, Mitrodora i Nimfodora, fecioare i surori (304). Aceste Sfinte Mucenie au fost pe vremea pgnului mprat Maximian, fiind dup legea firii surori i vieuind n singurtate la o deprtare ca la dou stadii de apele calde ce ieeau pe atunci la Pitia. i au fost ntrebate de dregtorul acelor pri, Fronton, de numele lor i cum cred. Deci, nevoind ele s se lepede de credin, cea mai mare sor, Minodora, a fost btut crunt cu toiege i, sfrmndui-se fluierele picioarelor, a murit rugndu-se lui Dum-nezeu. i a poruncit stpnitorul ca, spre nfricoarea surorilor, s arunce trupul ei naintea lor i, chemndu-le, le silea pe ele s se lepede de Hristos. i, neascultndu-1, a poruncit dregtorul slujitorilor s le ucid i pe ele. i, lund slugile uneltele cele de fier, le-au sfrmat toate mdula-rele lor. i aa, sfrindu-se ele, i-au dat

sufletele n minile lui Dumnezeu. i s-au ngropat lng apele cele calde, iar deasu-pra lor, pe vremea marelui mprat Con-stantin, s-a zidit o biseric, din care mult vreme au curs ruri de tmduiri, ntru slava lui Dumnezeu i spre folosul celor ee veneau acolo cu credin. ntru aceast zi, pomenirea sfintelor trei femei ce s-au aflat n munte, dup Pavel, episcopul Monembaziei. Pavel, episcopul Monembaziei, ne-a spus : Fiind eu mirean, trimis am fost' la rsrit, ca s adun dajdia mprteasc. i mi s-a ntmplat mie n cale o mnstire pustniceasc i am voit s intru ntr-nsa, iar egumenul i clugrii au ieit ntru n-tmpinarea mea i, srutndu-ne unul pe altul, am ezut afar. Deci, era acolo o grdin de pomi, avnd roade i am vzut psrile zburind i rupnd ramuri cu poa-

72

PROLOAGELE

me i ducndu-se degrab. i am ntrebat pe egumen : De ce,' oare, psrile acestea nu mnnc aici poamele, ci, rupnd ramu-rile, le duc ?" i mi-a zis mie egumenul : lat, unsprezece ani snt de cnd psrile acestea totdeauna fac aa". lar eu, ca n-demnat de Dumnezeu, am zis : Snt, un-deva, n muni, de bun seam, nite Sfini brbai sau femei, petrecnd n Dumnezeu, i psrile acestea, dup a lui Dumnezeu porunc, le duc lor acele poame". Acestea grindu-le, iat a zburat un corb i a rupt o ramur cu rod. i am zis egumenului : S mergem dup el" ; i aa, am mers, iar corbul zbura naintea noastr cu rodul.' i, zburnd pe un deal, s-a oprit, punnd ra-mura jos. lar noi, suindu-ne la el, ndat a luat corbul ramura i a zburat ntr-o vale adnc, ca o prpastie. i lsnd acolo ra-mura, a zburat. Apropiindu-ne de prpas-tia aceea, am aruncat o piatr n jos i am auzit un glas de acolo zicnd : De sntei cretini, nu ne ucidei pe noi". lar noi am zis : Dar voi cine sntei ?" lar ele au zis : De voii s ne vedei, aruncai-ne nou trei haine, c sntem femei goale, i, mer-gnd pe sub munte, vei afla o crruie n-gust i pe aceea vei putea veni la noi". Acestea dac le-am auzit noi, ndat trei clugri au dezbrcat de pe ei hainele lor,,i, nvelind ntr-nsele nite pietre, le-au aruncat la dnsele jos. i ne-am po-gort din munte i am aflat o cale mic i strmt, precum spuseser ele i abia pu-team s mergem pe ea i am ajuns la aceea peter de munte ntru care petreceau Sfintele. i am aflat trei femei, iar ele, v-zndune pe noi, s-au nchinat nou pn la pmnt i, fcnd rugciune, am stat. Deci, una dintre dnsele s-a aezat, iar dou i stteau dinainte. Atunci egumenul a zis ctre ceea ce edea : De unde eti stpn i maie i cum ai venit aici ?" Rspuns-a aceea, zicnd : Eu, printe, din Constantinopol snt i am avut brbat cu rang mprtesc, care, murind tnr, am rmas eu, puin mai mult de douzeci de ani avnd de la natere i petreceam, pln-gnd de dou lucruri : de vduvie i de ne-rodire. lar dup cteva zile, oarecare dre-gtor, auzind de mine, a trimis slugile sale, vrmd.s m rpeasc la sine, cu sila, i nu

m slbeau trimiii, vrnd s m duc la stpnul lor. Deci, m-am rugat Domnului meu lisus Hristos s m izbveasc de acel om silnic, care voia s-mi spurce i sufle-tul i trupul. i am zis ctre slujitori : Stpnii mei, au doar nu voiesc eu s merg cu bucurie la stpnul vostru cel sl-vit ? Dar acum am eu o neputin. Deci, ngduii-m pe mine, pn ce m voi t-mdui i m voi curi de neputin i atunci voi merge la dnsul cu veselie." Aceasta auzind-o, slugile se duser, zicnd : Te va atepta pe tine stpnul nostru pn la patruzeci de zile". ' -: ;' lar dup plecarea acelora, pe toate slugile mele i slujnicele le-am slobozit, dndu-le lor aur, i am lsat numai pe aces-tea dou, pe care le- vedei acum. Dup aceasta, chemnd pe un om iubitor de Hris-tos, din neamul meu, cu jurminte nfrico-toare l-am jurat pe el s vnd moiile mele i casa i aurul s-l mpart sracilor. Apoi, sculndu-m noaptea, am luat pe aceste dou slujnice, acum surori ale mele, i am intrat cu dnsele n corabie i, fiind povuite de Dumnezeu, am venit la locul acesta. i, iat, unsprezece ani snt, de cnd om n-am vzut, fr numai pe voi, astzi. lar hainele noastre, dup un an, s-au rupt." i a zis ctre dnsa egumenul : ,,D,e unde, stpna mea, avei voi hran ?" lar ea a zis : Bunul, iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce a hrnit poporul Su n pustie patruzeci de ani, Acela i nou, ne-credincioaselor roabelor sale, ne trimite hran. C peste tot anul, cu purtarea Lui de grij cea dumnezeiasc, psrile ne aduc nou tot felul de poame, nu numai de ti-e-buina noastr, ci i de prisosin, i ne aco-per i ne nclzete Domnul cu darul Su, nct nici iarna nu ne temern de ger, nici vara de zduf i petrecem slluindu-ne ca n Rai, slvind totdeauna Sfnta. Treime." Acestea auzindu-le noi i minunn-du-ne, a zis ctre dnsa egumenul : De vei porunci, stpn, trimit un frate la in-nstire, ca s aduc bucate i s mncm cu voi". lar ea a rspuns : De vei voi, p-rinte, s faci aceasta, apoi, s porunceti s vie i un preot s svreasc aici sfnta slujb, ca s ne mprtim cu preacura-

POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE, TEODORA

73

tele Taine ale lui Hristos, c de cnd ne-am desprit de cetat.e, nu ne-am mai nvred-nicit s primim sfinirea acestora." i n-dat egumenul a trimis un clugr n m-nstire, ca s cheme un preot i s aduc i bucate. Deci, venind, preotul a svrit Sfnta Liturghie i s-a mprtit nti ea singur, apoi i slujnicele ei, cu preacura-tele Taine, i au mncat acolo cu noi i a zis stpna ctre egumen : Rogu-m sfin-iei tale, printe, s petreci aici trei zile".

i a fgduit egumenul. Apoi, sculndu-se, fericita aceasta s-a rugat lui Dumnezeu eu dinadinsul i a murit. lar noi, cu lacrimi, cntnd deasupra gropii cntri, am ngro-pat-o pe ea. lar dimineaa, s-a rugat i cea de a doua i a murit n pace, asemenea si cea de a treia, a treia zi. i, ngropndu-le pe ele, ne-am ntors, slvind pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce face minuni preaslvite cu sfinii Si, Cruia se cuvine cinstea i nchinciunea n veci. Amin.

Luna sept'embrien 11 z i 1 e : pomenirea Cuvioasei maicii noas-tre Teodora, care s-a schirnbat n port br-btesc i s-a fcut pustnic. n jurul anului 472, pe vremea mp-ratului Zenon dm Constantinopol, tria n oraul Alexandria, din Egipt, o femeie t-nr, numit Teodora. Prinii ei, oameni cu stare, au mritat-o de tnr cu un om de seam din acel ora i era fericit. T-nr i frumoas se ls ns ademenit de struinele unui tnr i a czut n desfr-nare i acum, dup pcat, era ntristat peste msur, ca una ce singur i stricase viaa i n tain a nceput a se tngui cu amar. Deci, vznd ea c nu poate scpa de ntristare, a mers la mari' deprtri, la o mnstire de clugri i, lepdnd mbrcmintea femeiasc, i-a pus numele de Teodor i a fost primit ca monah de egu-menul mnstirii, netiind nim^'ni c este femeie, i a nceput astfel viaa ei de isp-ire i de cin. Doi ani a trit Teodora, rstignindu-se pe crucea ispirii, lepdnd voia sa i devenind nger n trup. Deci, vznd diavolul c ea se lupt mpotriva lui, a ridicat multe nvinuiri ne-drepte mpotriva ei i mai ales c a pc-tuit cu o femeie i, aducnd diavolul un prunc mic, 1-a pus 'la poarta mnstirii, artnd c este copilul monahului Teodor. i, primind ea cu linite nvinuirea, feri-cita Teodora lu pruncul i timp de apte ani l ngriji, hrnindu-1 cu mult greutate, fiind ea nsi izgonit din mnstire, m-

car c tria tot n preajma mnstirii. Deci, milostivindu-se clugrii, dup atia ani de ispire, au primit-o din nou n m-nstire i nu dup mult vreme a rposat fericita ! lar cnd a fost s-i ridice trupul din chilie spre nmormntare, monahii au dat de veste c fratele Teodor era femeie, iar copilaul, de plns, adormise peste dnsa. i s-a descoperit de nger i fostului ei brbat unde este Teodora, ndemnndu-1 s ia parte la ngroparea ei. i, vznd toi cte rele a ndurat pe nedrept Teodora, s-au ntristat cu toii i s-au rugat mult Sfintei s-i ierte. i a rmas brbatul Teodorei, trind n chilia ei pn la moartea lui, iar copilul, ajungnd n vrst, a fost egumen ales al acestei mnstiri. Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluiete-ne i ne mn-tuiete pe noi. Amin. ntru aceast zi, Preacuviosul Prin-tele nostru Eufrosin, buctarul (sec. IX). Acesta s-a nscut din prini rani simpli i, crescnd, s-a fcut mare, dar fr de nvtur i n urm a venit la mns-tire. Deci, mbrcnduse n chip mona-hicesc, s-a fcut slujitor monahilor. Si fiindc petrecea totdeauna la buctrie, c un om simplu, era defimat de toi i su-ferea fericitul toate defimrile cu brhia inimii i cu linitea gndului, fr a se tulbura ct de puin. C mcar c era sim-plu la cuvnt, ns nu era prost, ci cu n- elegere precum aceasta se va arta mai curat din cele ce se vor spune de aici nainte. C n mnstirea aceea, unde se afla fericitul acesta Eufrosin, era i un preot, iubitor de Dumnezeu, care se ruga cu srguin, ca s-i arate Dumnezeu bu-ntile pe care le vor dobndi cei ce-L iubesc pe Dnsul. Deci, ntr-o noapte. dormind preotul, i se arat. n somnul lui, c se afl ntr-o grdin i privea cu mirare la bunttile cele preaveselitoare ce se aflau acolo i ve-dea i pe Eufrosin. buctarul mnstirn, care sta n miilocul livezii i se desfta de bunttile acelea. Deci, apropiindu-se de el, l ntreb a cui este frdina aceasta i cum s-a aflat el acolo ?

lar Eufrosin a rs-Duns : ,.Grdina aceasta este locuina alesi-lor lui Dumnezeu. iar mie, pentru bun-tatea Dumnezeului meu, mi s-a ngdint s m aflu aici". lar preotul i-a zis lui : .,Si, oare, ce faci n aceast grdin ?" Eufrosin a rspuns : Eu stpnesc toate cte vezi aici si m bucur $i m veselesc de privirea i ctigarea acestora." lar preotul i-a zi's : Poti s-mi dai ceva din buntile acestea ?" Eufrosin a rspuns : Da, ia cele ce voieti din aces-tea, din darul Dumnezeului meu". Atunci preotul i-a artat merele i cerea s-i dea din acelea. Deci Eufrosin, lund c+.eva mere, le-a pus oe ele n rasa preotului, zi-cnd : lat, ai dobndit merele ce ai cerut". i fiindc, atunci, a lovit n toac s se scoale printii la Utrenie, s-a deteptat preotul. i, n timp ce socotea c vedenia ce vzuse era vis, a ntins mna la rasa sa i, o, minune ! a aflat merele. i mi-nunndu-se de acea preaslvit bun mi-reasm, a rmas nemicat mult vreme. Dup aceea, mergnd n biseric si vznd stnd acolo pe Eufrosin, 1-a luat la un loc osebit i 1-a jurat ca s-i spun unde a fost el n noaptea aceea. Deci, Eufrosin a zis : lart-m, printe, c niciei-i n-am mers n noaptea aceasta, ci acum am venit la Utrenie". lar preotul a zis : Pentru aceasta eu te-am legat mai nti cu jur-mnt, ca s descoperi la toi mririle lui Dumnezeu i tu nu voieti s ari adev-rul". Atunci a rspuns smerit cugettorul Eufrosin : Acolo am fost, printe, unde' snt buntile pe care le vor moteni cei ce iubesc pe Dumnezeu, pe care i tu, cu muli ani nainte, ai dorit s le vezi. Acolo m-ai vzut pe mine, desftndu-m cu bu-nttile livezii aceleia. C, voind Domnul s te ncredineze pe sfinia ta despre bun-tile cele dorite drepilor, a lucrat prin mine, smeritul, aceast minune". Atunci a zis preotul : Printe Eufro-sin, ce mi-ai dat din buntile livezii ?" lar Eufrosin a rspuns : Merele cele fru-moase i mirositoare, pe care le-ai pus acum n patul tu. ns, printe, iart-m, c eu snt vierme i nu om". Atunci preo-tul a povestit la toi fratii vedenia ce a v-zut i prin aceasta a ndemnat pe toi a se minuna i a se nspimnta, spre dorirea binelui i a faptelor bune. lar fericitul Eu-frosin, fugind de slava oamenilor, pe ascuns, s-a dus din mnstire, i s-a nde-prtat i a rmas necunoscut, pn la sfr-it. lar din merele acelea mncnd, muli bolnavi s-au vindecat de bolile lor. ntru slava lui Dumnezeu ! Amin.

74

PROLOAGELE

ntru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, despre ava Agaton, care izgonea dracii prin cuvnt. Au venit nite elini, oarecnd, n Te-baida la stareul Agaton, avnd cu ei un ndrcit, ca s1 vindece pe e??Deci stare-ul, rugat fiind de dnii mult, a zis dracu-lui : ,.Iei din fptura lui Dumnezeu". lar dracul a- zis stareului : Voi iei, numai dac te voi ntreba pe tine un cuvnt : ..Cine snt caprele i cine snt oile ?" i a zis stareul : Capr, adic, snt eu, iar oile, Dumnezeu tie". i aceasta auzind diavolul, a strigat cu glas mare : Pentru smerenia ta, voi iei". i a ieit n ceasul acela. ntru aceast zi, nvtur a Sfntu-lui, Printelui nostru Teodor, egumenul studiilor, ca s nu dezndjduim de mila lui Dumnezeu, pentru pcatele noastre. Nici un lucru nu-1 oprete pe cel ce voi.ete s se mntuiasc i nici o pricin

SFINTUL MUCENIO AUTONOM

75

nu-1 ine pe el s nu se pociasc, chiar de ar fi czut n tot felul i n cele mai de pe urm pcate. i, ca dovad c adevrat mi este cuvntul, multe mi snt mrtu-riile. lar una din cele multe este i mrtu-ria lui David, mai marele tlharilor. n ce fel a fost el mai nainte ? Au nu era el, mai nainte uciga de oameni ? i nu era plin de toate rutile ? i cum s-a pocit i a luat asupra sa chipul clugresc i a fost iscusit i pe cei muncii de diavol i izb-vea ? C i-a zis lui ngerul : Davide, Da-vide, i-a iertat Domnul Dumnezeu pca-tele tale. i nu numai c 1-a iertat pe el, ci i fctor de minuni 1-a artat. Voieti nc s vezi i pe altul ? Vezi pe Manase, care timp de cincizeci i doi de ani a n-vat pe Israel spre nchinarea idolilor celor fr de suflet. Ci i acela, n puine zile pocindu-se, s-a mntuit i a dat laud lui Dumnezeu, laud pe care i acum o cnt Biserica lui Dumnezeu. i iari dumnezeiescul David, dup desfrnare i dup ucidere, pocindu-se, proorocescul dar a primit. lar Maria Egipteanca, dup nes-turarea pcatului, la sfinenie a ajuns i a prooroci s-a nvrednicit. i alii muli, czui n pcatele lor, cu pocin s-au sculat. Drept aceea, nimeni vreodat s nu se dezndjduiasc pe sine, ci s ne sr-guim prin pocin a ajunge mntuirea.

Pentru aceea frailor, mai treji s ne fa-cem i cu bun ndejde s credem c, dac Dumnezeu i pe cei ce au czut n adncul greelilor i-a miluit, prin iubirea lui de oameni cea negrit, i-i cheam, i-i mn-tulete, cu ct mai vrtos pe noi, cei ce am greit Lui, ne va mntui. i, auzind aces-tea s nu zic nimeni : Dac aa fcnd, aa au fost primii de Dumnezeu, apoi i pe noi, pe toi, care cu nenfrnate patimi vieuind acum, ne va milui. S nu gndii acestea, c ei, dup iertare, ngerete au vieuit. lar cei ce cu nenfrnate patimi vieuiesc aici, de cugetul lor vor fi jude-cai, iar n veacul ce va s fie, n osnd i n chinuri vor fi, de vreme ce aici i-au luat visteriile cele striccioase ale desftrilor. Deci, unii ca acetia se cuvine si plng, cci nimic nu nsemneaz desfta-rea lumii acesteia, fa de osnda celor ce greesc. Pentru aceea, frailor, s pornim spre pocin, cernd iertarea pcatelor. i s ne bucurm unul cu altul, sporind spra Dumnezeu, prin rbdare i supunere i prin domolirea poftelor trupeti, care este cea de a doua mucenicie. Ca prin acestea s fim motenitori cu desvrire ai vieii celei venice, ntru Hristos lisus, Domnul nostru. Amin.

Luna septembrie n 12 z i 1 e : Sfntul Mucenic Autonom (t298). Sfntul Mucenic al lui Hristos, Auto-nom a trit pe vremea mpriei lui Dio-cleian (284 305) i era episcop n Italia, dar, din pricina prigoanei mpotriva creti-nilor, a prsit Italia i s-a dus n Bitinia i a fost primit acolo de un oarecare cre-tin, anume Corneliu. i era Autonom episcopul un om plin de rvn pentru cre-dina n Hristos i avea osebit dar al cuvntului i curaj n lupta pe care o ducea mpotriva idolilor, iar n Bitinia ogorul era destul de ntins, pgnii fiind mai nume-roi dect cretinii. i, ncepnd lucrarea

de trezire a sufletelor, mult road a adus Eisericii lui Hristos. Deci, a zidit o biseric Sfntului Arhanghel Mihail i a pus n-trnsa episcop pe Corneliu, iar el s-a dus de acolo n cetatea Claudia, nvnd pe toi cuvntul lui Dumnezeu i de acolo, iari cerceta pe Corneliu, slujind mpreun la biserica Sfntului Mihail. Ostenelile lui Autonom i rspndirea credinei n Hristos au umplut ns de m-nie pe pgni,.care hotrser s pun ca-pt izbnzilor lui. Deci, pndind vremea cnd slujeau, au nvlit n biseric i pe ei ce erau acolo i-au izgonit, iar pe Sfntul Autonom, prinzndu-1, cu cruzime i ne-omenie 1-au ucis, scondu-1 afar din ce-

76

PROLOAGELE

tate i omorndu-1 cu pietre. i aa, pentru i-am fcut i m voi poci". lar slbno-gul i credina n Hristos, s-a svrit Sfntul Autonom. zicea aa : Nu-mi trebuie mbun-rile tale, Dumnezeului nostru slav ! arunc-m pe mine, ducndu-m pe ulie, c nui poftesc odihna ta". lar Evloghie i zicea : Rogu-m ie s te mn-gi de aceast mhnire". lar slbnogul mai vrtos se aa cu mnia asupra ntru aceast zi, cuvnt despre Evlo-ghie lui, stri-gnd : ,,De acum nu voi mai rbda monahul i despre sracul cel sl-bnog. vicleu-gul tu, nu-mi este plcut mie viaa Un crturar oarecare, anume Evlo-ghie, aceasta, eu carne vreau s mnnc". lar pornit fiind din dumnezeiasca dra-goste, s-a rbdtorul Evloghie i-a adus lui carne, ns, lepdat de lume i, mprin-du-i la sraci vznd-o, el a rcnit iari : Nu mai pot s mai averea sa, i-a lsat pentru sine puin avuie i fiu numai cu tine singur, ci po-por vreau s ceva aur. Deci, nepu-tnd el s mai lucreze, s-a privesc". i i-a zis Evloghie lui : Eu i voi fcut pustnic. i fiind ispitit de lenevire i aduce mulime de frai". lar el iari cu mnie a neputnd nici singur a edea, a aflat, lepdat n grit : Vai de mine ticlosul, fata ta de acum nu uli, pe un oarecare olog, care nu avea nici vreau s o mai vd, iari, mi vei aduce mie de mini, nici picioare, fr numai limb. lar Evlo- acei care, asemenea ie, mnnc pinea n zadar". i s-a tulburat i, cu necuvios glas, a ipat ghie s-a fgduit lui Dumnezeu, zicnd : Doam'ne, pentru numele Tu, voi lua pe acest grind : Nu vreau, nu vreau, ci la rspntii slbnog i-1 voi odihni pe el pn n ziua mortii voiesc, leapd-m pe mme^ acolo unde m-ai lui, ca i eu, pentru aceasta, s m mntuiesc. i- aflat, c de-a fi avut mini, m-a fi spnzurat, mi d mie, Doamne, rb-dare, ca s-i slujesc lui". sau m-a fi junghiat". Cci aa l prinsese pe el Deci, apropiin-du-se de slbnog, i-a zis lui : dracul. Atunci Evloghie, plecnd, s-a dus la nite Voieti ca s te iau i s te odihnesc pe tine ?" i i-a zis lui slbnogul : Adevrat, stpne,' clugri i le-a zis lor : Ce voi face, c n voiesc." i a zis Evloghie : M voi duce s aduc dezndjduire m-a adus pe mine sl-bnogul un catr i te voi lua de aici". i cu mult bucurie acesta ?" i i-au grit lui : Pen-tru ce ?" i a slbnogul a primit. Apoi, aducnd catrul, l--a rspuns : Amar mi face mie i nu m pricep ce luat pe el i 1-a dus n casa sa i-1 ngrijea pe el voi face. S-1 lepd pe el ? Dar m-am fgduit n toate trebuinele lui. i a petrecut slbnogul lui Dumnezeu i m tem. lar de nu-1 voi lepda, n casa lui Evloghie cincisprezece ani. lar rele zile i nopi mi d mie i nu tiu ce voi face Evloghie i slujea ca unui printe i-1 iubea pe el cu el". i i-au zis lui aceia : S mergi cu noi la cu totul : l spla, l hrnea i-1 purta cu minile marele Antonie i s-i vesteti lui i ceea ce-i va zice ie, aceea s faci. Dum-nezeu i va gri ie sale. ns, dup acei cincisprezece ani, i-a - prin Antonie i-i va vesti ie". lar Evloghie, nvrjbit pe ei diavolul, vrnd s lipseasc pe nchinndu-se, i-a ascultat pe dnii. Deci, Evloghie de plat, iar pe slbnog de odihn, i a amenmnd pe olo-gul, 1-a pus ntr-o corabie i a nceput a rzvrti pe slb-nog. Deci, a nceput ieit noaptea i 1-a dus pe el n mnstire, la slbnogul a se mnia i a gri cuvinte de marele Antonie, i i-a vestit lui pentru ce a venit. defimare : O, chio-pule, o, chiopule, tu eti lar el i-a poruncit s spun naintea tutu-ror rob i de la st-pnul tu ai fugit, c avuia lui i- frailor. Deci, dup porunca marelui Antonie, ai furat i acum, cu a mea pricin voieti a te robul lui Hristos, Evloghie a zis naintea tuturor : ascunde, artnd c eti milostiv, lun-du-m pe Pe acest slbnog 1-am aflat lepdat pe uli, mine n casa ta i c, prin mine, voieti a te negrijindu-se ni-meni de el, i 1-am miluit pe el mntui". lar Evloghie se ruga i-i mngia lui i m-am ru-gat lui Dumnezeu s-mi dea mie inima, zicndu-i : Nu, st-pne, nu gri aa, ci darul rbdrii ca s-1 odihnesc, ca i eu s m mmtuiesc prin el i el s fie odihnit de spune-mi rnie ce ru

MNRBA lSfiRCSl SFNTEI NVIER

?T

mine. i, iat, snt cincisprezece ani de cnd sntem mpreun, precum i s-a des-coperit sfiniei tale, Printe, i nu tiu de va fi primit la Dumnezeu ceva din cele f-cute de mine n atia ani, c osteneal mult mi face acum mie. i am socotit s-1 lepd pe el, dar m zbat numai eu sin-gur. Pentru aceasta am venit la Sfinia ta, ca s m nvei ce s fac eu i s te rogi pentru mine, c acum cumplit m ostenete". lar marele Antonie i-a grit lui, cu glas greu i mnios : Oare l vei lepda, Evloghie ? Dar Hristos nu se va lepda de el. Tu l vei lepda pe el, dar Domnul l va socoti pe el, mai bun dect pe tine". i, aceasta auzind, Evloghie s-a nspimntat. lar, lsnd pe Evloghie, marele Antonie a nceput a bate prin cuvnt pe slbnog i i-a grit lui : chiopule i slbnogule, nevrednic cerului i pmntului, nu mai ncetezi a mnia pe Dumnezeu i pe fratele tu ? Au nu tii c Hristos este cel ce-i slujete ie ? Cum ndrzneti a te mpotrivi lui Hristos ? Au doar nu pentru Hristos s-a robit acesta pe sine, a-i sluji

ie ?" lar, dup ce 1-a mustrat i pe acesta prin cuvinte, a mai tcut puin. i dup aceasta i-a nvat pe amndoi i le-a zis lor : S nu v abatei de la calea voastr,-fiilor, nicidecum, ci s mergei cu pace i s nu v deprtai unul de altul. S lep-dai toat ntristarea pe care diavolul a aruncat-o ntre voi i cu cinste i cu dra-goste s v ntoarcei la chilia ntru care ai vieuit. C ispita v-a venit vou de la satana, de vreme ce tiu c amndoi sntei aproape de sfrit i vrednici de cununi vei fi de la Hristos, acela prin tine, iar tu prin el. Deci, de acum nimic ru s nu mai gndii, c atunci cnd va veni ngerul i nu v va afla pe voi mpreun la acelai loc. lipsii de cununi vei fi. . ." i ei, grbindu-se, ndat au venit la chilia lor i, petrecnd ei cu desvrit dragoste, patruzeci de zile, a murit ferici-tul Evloghie i sa dus la Dumnezeu, iar, dup acesta, a treia zi, a murit i slbno-gul i s-a dus la Dumnezeu, ntru venica odihn.

Luna septembrie n 13 z i 1 e : nnoirea bisericii Sfintei nvieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Astzi prznuim nnoirea bisericii ce-lei noi, preaslvit i mare din lerusalim, nu aceea pe care a zidit-o Solbmon mp-ratul, pe muntele Moria, ci aceea pe care binecredinciosul mprat Constantin, m-preun cu cea vrednic de laud, maica sa Elena, au fcut-o pe muntele Golgota, preaminunat. i au curat i nnoit i Sfntul Loc, cel spurcat cu necuria idolilor. C, dup Patima cea de bunvoie a lui Hristos i dup nvierea i nlarea la cer, Sfntul Loc, pe care s-a svrit mntuirea noastr, era urt i spurcat de norodul cel urtor de Hristos. lar, mai vrtos, Adrian, pgnul mprat, toate locurile cele sfinte le-a spurcat cu drceti idoli i jertfe. C, pe locul cetii celei preafrumoase a leru-

'> .'--i

salimului, cea stricat de Tit, Adrian a zi-dit o cetate cu numele su i a numit-o Elia, c ^l aa se numea, Elia Adrian. Atunci a poruncit ca s se astupe mormn-tul Domnului cu rn i cu pietre mari. lar pe muntele acela, unde Domnul a fost rstignit, a zidit o capite zeiei sale, Venera cea spurcat, punnd ntr-nsa idolul ei. lar deasupra mormntului celui dum-nezeiesc a pus ^un alt idol, acela al zeului Jupiter. i n locul unde Mieluelul lui Dumnezeu S-a adus pe Sine jertf lui Dumnezeu Tatl, pentru pcatele noastre, acolo se aduceau jertfe spurcate dracilor i se svreau necurate pcate. Asemenca i n Betleem, unde Cel preacurat din prea-curatul pntece S-a nscut 1-a pus pe idolul Adon, ca acel loc sfnt s se spurce cu lucrurile de ruine. lar unde a fost templul lui Solomon, acolo a zidit o capite ido-leasc. i a poruncit s nu ndrzneasc

78 PROLOAGELE nimeni a numi cetatea aceea lerusalim, ci Elia. la Ghetsimani i la multe sfinte locuri i le-a lar toate acestea s-au fcut, vrnd ca i nfrumuseat cu toat podoaba. ns biserica cea pomenirea numelui lui lisus Hristos s o piard de deasupra mormntului Domnului, mai mult de pe pmnt, pentru aceea i ce-tatea ntru care dect toate, era mai frumoas i mai mare. Dar Hristos multe semne a f-cut, a numit-o cu alt mprteasa Elena n-a apucat s vad sfritul nume. lar la locurile unde S-a nscut i unde S-a bisericii, c se ntorsese la fiul ei i se mutase la rstignit i S-a ngropat, a fcut lcauri Domnul, pn a nu se svri biserica. C n-a fost drceti, ca, adic, neamul ce vine s uite cu cu putin ca o att de minunat i mare zidire s totul pe Hristos i locurile acelea, pe unde au se svreasc n puin vreme, ci abia n zece um-blat picioarele lui Hristos, s nu le mai po- ani s-a zidit. Deci, svrindu-se biserica, a menease nimeni, niciodat. ns a pierit el poruncit drept-credinciosul mprat ca s se nsui, ticlosul. . . adune epis-copii din toate prile n lerusalim la Locul cel sfnt, iari, 1-a proslvit sfin-irea bisericii. i a venit mulime mult de mpratul slavei. C a ridicat pe mpratul arhierei, ce se adunaser din Bitinia i din Constantin i pe maica sa Elena i, lumi-nndu-i Tracia, din Cilicia i din Capadochia, din Siria i pe dnii cu lumina sfintei cre-dine, le-a pus lor din Mesopotamia, din Fenicia i din Arabia, din la inim s nnoiasc sfnta cetate a Palestina i din Egipt, din Africa i din Tibania i lerusalimului i s zideasc loca lui Dumnezeu, din Persida, un episcop. Ci, i popor mult, fr preafrumos, i toate sfintele locuri de de numr, din toat lumea se adunase, ct n spurcciunile drceti s le cureasc i s le hotarele lerusalimului nu ncpeau noroadele. i sfineasc. Deci, bine-cuvntatul mprat s-a sfinit biserica nvierii lui Hristos n-tru Constantin a trimis la acest lucru pe Sfnta aceast lun n treisprezece zile i tot lerusalimul Maica sa Elena, cu mulime de aur, la lerusalim s-a nnoit, ntru al treizecilea an al mpriei lui i a scris preasfinitului patriarh Macarie, ca s Constantin. i au ae-zat Sfinii Prini, ce se adauge srguin la zidirea bisericii. Deci, adunaser acolo, ca s prznuiasc n tot anul ajungnd Sfnta Elena la lerusalim, a stri-cat ziua nnoirii, dup asemnarea cu aceea a lui toate locaurile idoleti i idolii i-a sf-rmat i Solomon. C, precum Solomon, n legea veche, sfnta cetate de toate spurcciu-nile pgneti a zi-dind o biseric preaslvit, Sfnta Sfinte-lor, curat-o i a nnoit-o. i a mai aflat nc i pusese rnduial ca, n toi anii, ntru aceast lun cinstita Cruce a Domnu-lui i mormntul, a lui septembrie, ntru care a fost sfinit, s se ndeprtnd rna i pie-trele, cu care au fost prznuiasc ziua nnoirii ei, despre care nnoire astupate, i a nte-meiat acolo biseric foarte l n Evanghelie se pomenete : i era atunci la frumoas i mare i a ngrdit amndou lerusalim srbtoarea nnoirii templului" {loan, locurile, adic locul unde a fost rstignit Hristos 10, 22), aa i Sfntul i ntocmai cu apostolii i locul unde a fost ngropat, c nu erau departe mprat Constantin, n Darul cel nou, zi-dind o a doua Sfnt a Sfintelor, a orn-duit, cu Sfinii unul de altul, cum zice Evanghelistul loan : lar, n locul unde a fost rstignit, era o grdin, Prini, ca nnoirea bisericii celei mari din i n grdin un mormnt nou, n care nu mai lerusalim, care este mama tuturor bisericilor, s fusese nimeni ngropat. Deci, din pricina vinerii fie prznuit de toate bisericile din toat lumea. S prznuim, deci, mulumind lui iudeilor, acolo L-au pus pe lisus, pentru c mormntul era aproape" (Joan, 19, 4142). Dumnezeu Hristos, Celui ce cu Patima i cu Deci, cu o biseric a cuprins i Golgota i nvierea Sa a nnoit toat fptura i a curit mormntul Domnului. i a fost numit biserica sfnta sa Biseric de spurcciunile idoleti. Dar i aceea Martirion, adic mrturie. Mrturie ns a noi s ne nnoim, fcndu-ne biserici ale nvierii lui Hristos, mrturisind c la acel loc Dumnezeului celui viu, lepHristos a murit i a nviat. dnd pe omul cel vechi i, mbrcndu-n? nc a mai zidit Sfnta Elena i alte biserici : n Betleem, la muntele Eleonului,

POMENIREA SFNTULU CORNELIU

n omul cel nou, s ne ntoarcem de la ru-tile noastre, care s-au nvechit n noi, i s facem lucruri bune, ncepnd s um-blm ntru nnoirea vieii. C, precum oa-menii prznuiesc nnoirea bisericii celei fcut de mn, aa i ngerh s prznuias-c biserica noastr cea sufleteasc, nef-cut de mn. C bucurie se face n ceruri ngerilor de pctosul care, prin pocin, se nnoiete.

7 8

umbla din loc n loc, propovduind cre-dina cea nou. Cu mult struin, Cor-neliu a izbutit s ncretineze pe mull din locuitorii cetii, n frunte cu nsi cpe-tenia lor, dregtorul Dimitrie, om foarte iscusit i nelept, cu bun sft, care a cre-zut cu toat casa lui. Deci, aeznd preot pe Eunomie i cu mulumirea de a vedea pe credincioii din cetate crescnd n credin, n ndejde i n dragoste, Sfntul Corneliu ntru aceast zi, pomenirea Sfntului i ncheie viaa apostolete, du-cndu-se ctre DomnuL Corneliu, sutaul. Acesta a trit pe vremea Sfinilor Apostoli r2c^a^^z&^rA^^s^^z?cA^2A.3^^ i este cel dinti care a venit din lumea pgn la credina cretin. Era su-ta n armata roman, ntru aceast zi, avnd sub ascultare sa o sut de ostai, din nlrii Sfintei Cruci. nvtur naintea ceata ce se chema Italica. A trit pe vremea S avei ntiinare, frailor, c ntru mpratului Tibe-riu (1437), iar slujba o avea n Cezareea Palestinei. Deci, mcar c era pgn aceast zi este nainte-prznuirea nl-rii din natere, acest Corneliu, un om drept i te- Cinstitei Cruci a lui Hristos, pe care a fost mtor de Dumnezeu, ducnd o via fr de pironit Domnul nostru lisus Hristos i a pierdut prihan, fcnd mult milostenie sra-cilor, se blestemul strmoilor, care se pricinuise din ruga totdeauna lui Dumnezeu cel adevrat, pe neascultare i din sfatul dia-volului i din Care l cunotea, att el ct i toat casa lui, din gustarea cea de demult, prin care eram czui cu tot neamul omenesc. Pentru aceea, Stpnul, citirea crilor Legii vechi. lar n ce chip s-a fcut ncretinarea i Domnul nostru, omornd gustarea cea de venirea lui la Hristos, ne spune Sfntul moarte, pe Cruce i-a pironit trupul Su cel ce Evanghelist Luca, n cartea sa, numit Faptele n-a gustat din gustul cel amar, ca s-mi aduc Apostolilor, la capitolele 10 i 11. C rnduise mie neptimire prin lemnul cel fctor de via. Dumnezeu ca prin Sfntul Corneliu s arate c Aceasta dorind, s ne srguim, frailor, i, mpria lui Dumne-zeu este deschis tuturor curindu-ne toi sufletele i trupurile, s ne seminiilor p-mntului. Deci, a vzut un nger apropiem de Sfnta Cruce cea de via fctoare care 1-a ndemnat s cheme n casa lui pe i s ne nchinm ei i cu buze curate s o Sfntul Petru, acesta aflndu-se atunci aproape srutm. C ea curete pca-tele noastre i ne de Cezareea, la lope. i venind Petru i vor- sfinete sufletele i prin-tr-nsa neputinele bind tuturor celor ce-1 ascultau, de Hristos i de noastre se vindec, dracii fug de ea, c taina puterii Lui de mntuire, fr seamn pe stpnirea iadului, printr-nsa s-a sfrmat, iar lume, a trimis Dumnezeu pe Duhul Su peste mpria lui Dumnezeu s-a deschis tuturor ei, creznd toi n Hristos, iar Sfntul Petru pe celor ce, cu credin, i se nchin ei. toi i-a botezat. Din tradiia cretin mai tim c Sfn-tul Corneliu, dup o vreme, a nsoit pe Sfntul ntru aceast zi, cuvnt despre doi cPetru n multe din drumurile pro-povduirii lui lugri, care au mntuit o desfrnat. i c, pentru rvna i vredni-'cia lui, Sfntul Doi clugri oarecare mergeau din pustie Corneliu a fost aezat epis-cop n Cezareea n cetatea Tarsului, pentru o tre-buin, i au Palestinei. Drept aceea, intrat ntr-o cas de strini, ca s se odihneasc acolo o noapte. lar, dup purtarea de grij a lui Dumnezeu, au

Pft6L6A6fiLfi aflat acolo trei tineri, care aveau cu ei o aceea nu s-a mai ntors de la Hristos, la pcate". desfrnat ; i tulburndu-se au ezut, ns unul lar ea a zis btrnului : Ndj-duiesc i eu spre din frai, scondu-i din traist Evanghelia a Fiul lui Dumnezeu celui viu, c, din ceasul nceput a citi. lar desfrnata, dac a vzut pe acesta, i eu nu m voi mai ntoarce la pcate, btrn citind, a lsat pe tirieri i, venind, a stat dac m vei po-vui pe mine, la calea aproape de btrn. lar batrnul, mpingnd-o pe pocinei". lar ei i-au fgduit, zicndu-i : Te ea, a zis : vei mntui, de ne vei asculta pe noi". Deci ea, Mare pacoste mi eti. 0, ceea ce eti p-tima lsnd pe tinerii aceia i toate ctigurile sale, a fr de ruine, cum nu te-ai sfiit a veni aici i a mers dup acei btrni. sta aproape de noi ?" lar ea a rspuns, zicnd : i au dus-o n mnstirea de fecioare i au Nu, printe, nu te scrbi de mine, mcar c snt tuns-o n cinul clugresc i, dnd-o egumenei, plin de tot felul de pcate. C i pe desfrnata s-au dus. lar ea, n pocin pe-trecnd pn la ceea ce a venit de demult, Stpnul, Domnul btrnee, mult nelep-ciune a ctigat i, Dum-nezeul tuturor, nu a lepdat-o". lar btr- minuni fcnd, s-a odih-nit cu pace. i era nul a zis ctre dnsa : Dar desfrnata numele ei Maria.

Luna septembrie n 14 z i 1 e : nlarea cinstitei i de via fc-toarei Cruci a Domnului. n pragul anului nou bisericesc, adic n luna septembrie, la scurt timp ,dup Naterea Maicii Domnului (la 8 septem-brie), prznuim nlarea Sfintei Cruci (la 14 septembrie), dou praznice ce snt ca dou izvoare de putere duhovniceasc n evlavia Bisericii noastre ortodoxe. Dar, pe msur ce ne apropiem de praznicul Crucii, ne dm seama c Crucea pe care o srbtorim este de fapt lemnul Crucii pe care Domnul Hristos a fost rstignit, pen-tru mntuirea noastr. Mrturisim, eu alte cuvinte, c mntuirea noastr s-a nfp-tuit prin ptimirea cea grozav a Domnu-lui nostru lisus Hristos pe lemnul Crucii. Crucea este, adic, partea cea mai adnc din taina mntuirii fiecruia din noi, par-tea cea mai adnc din taina mntuirii lu-mii ntregi. Este ca i cum fiecare n parte, dimpreun cu toat lumea, am mrturisi cu recunotin i am zice ctre Hristos cel rstignit : Te-ai gndit pe Crucea ta i la mine, Doamne, i o pictur din sngele Tu ai vrsat-o i pentru mine, n ceasul ptimirii Tale, pe lemnul cel grozav al

Crucii. nva-ne s nu uitm dragostea aceasta a Ta niciodat i c-i sntem da-tori cu un rspuns, c dragostea cu dra-goste se pltete. Precum se tie, cinstirea Sfintei Cruci ncepe din timpul Apostolilor : lar mie, s numi fie a m luda, dect numai n Crucea Domnului nostru lisus Hristos, prin care lumea este rstignit pentru mine, i eu pentru lume" (Gal. 6, 14) ; aa scria Sfntul Apostol Pavel galatenilor, vorbind de taina Crucii. lar, n alt^ parte, tot el adaug : Cuvntul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mntuim, este puterea lui Dumnezeu" (J Cor. 1, 18). Cu aceast cinstire fa de taina Crucii au strbtut cretinii tot tim-pul prigoanelor, trei sute de ani, pn la vremea cnd a venit la Roma, marele Con-stantin mpratul. Vremea marelui mprat, la rndul ei, a fost pentru cretintate ca o adevrt natere din nou a evlaviei, fa de Sfnta Cruce, motenit de la Apostoli. Mai nti, mpratul Constantin nsui s-a cretinat, printr-un semn ceresc, ca i Pavel Aposto-lul pe drumul Damascului, i anurne prin artarea semnului Sfintei Cruci, n amiaza zilei, pe cer, alctuit din stele i cu ndern-

INLAREA ClNSTITEl CRUCI

81

nul tot din stele alctuit : nvinge prin aceasta" ! Deci, vznd n aceasta un semn dumnezeiesc, mpratul porunci mete'u-garilor lui i fcnd cruce mare din aur i din pietre scumpe, dup chipul ce se ar-tase, porunci ca acest semn s mearg naintea otilor sale. Deci, lovindu-se cu oastea lui Maxeniu, marele Constantin in-tr biruitor n Roma (312). i aa, plecat din Galia ca un pgn, dup biruina de la Podul Milvius, pe Tibru, Sfntul Constan-tin intra n Roma, hotrt pentru Crucea lui Hristos i libertatea cretinilor, dnd edict.ul din Milan, la 313. Un alt fapt de sporire a evlaviei ctre Sfnta Cruce, fr de asemnare, a fost descoperirea la lerusalim, tot n acest timp, a lemnului Crucii, pe care a fost rstignit, pentru noi, Hristos Domnul. Se tie c, ajuns sihgur stpnitor peste toat mp-ria romanilor, marele Constantin a tri-mis pe maica sa, Sfnta Elena, n ara Sfnt, cu mult avere, spre cercetarea i nnoirea sfintelor locuri i spre cutarea lemnului Crucii Domnului. Deci, pe cnd se spa pmntul pentru temeliile marii bi-serici a nvierii Domnului, din dumne-zeiasca ornduire, s-au aflaf, nu departe de Sfntul Mormnt, trei cruci, adic Cru-cea lui Hristos i cele dou cruci pe care -au ptimit tlharii. i nu numai crucile, ci i piroanele le-au aflat. Deci, netimd mprteasa i ntrebndu-se care s fi fost Crucea Domnului, s-a artat prin- minu-nea ce s-a fcut cu o fecioar moart ce o duceau la ngropare, c a nviat-o cu pute-rea Crucii lui Hristos, neartnd celelalte cruci nici un semn de minune. i s-a nchi-nat mprteasa i a srutato i, mpreun cu ea, tot poporul. i, nencpnd tot popo-rul s se nchine, s-a rugat mulimea ca m-car s o vad i s fie binecuvntat. i s-a suit, atunci, fericitul Macarie, patriarhul lerusalimului, pe un amvon nalt i a ri-dicat clnstita Cruce a Domnului, binecu-vntndu-i cu dnsa, pe care vznd-o po-porul a nceput a striga : Doamne miluie-te-ne" ! i a fost descoperirea aceasta a Crucii Domnului ca o zguduire a ntregii cretinti i, de atunci, au nceput cl-toriile n ara Sfnt i, n fiecare an, praz-nicul Sfintei Cruci la 14 septembrie.

Al fapt care a mrit cinstirea Sfintei Cruci a fost artarea semnului Crucii Dom-nului pe cer la lerusalim, pe vremea mp-ratului Constaniu, fiul marelui Constantin (337361), n Duminica de Rusalii, la 7 mai 351, pe la ceasul al treilea din zi, ora 9 dimineaa. i a stat acest semn al Crucii mai luminat dect soarele, deasupra mun-telui Golgota i t'ot poporul privea, minu-nndu-se cu mare team. De acest semn minunat, a ntiinat fericitul Chiril, patriarhul lerusalimului, prin scrisoare, pe mpratul Constaniu, sftuindu-1 spre dreapta credin, c era arian, iar Sozomen, istoricul, scrie c, din artarea aceasta a Crucii pe cer, muli s-au ncredinat c Hristos este Mes-ia i au've-nit la dreapta credin, vznd ei c aceasta nu este alctuit de oameni, ci de Duhul Sfnt, fiind mrturisit cu semne din cer. A sporit, n sfrit, cinstirea Sfintei Cruci i prin biruina ei asupra perilor, pe vremea mpriei lui Heraclie (610641). Perii au cucerit lerusalimul n anul 615 i 1-au jefuit, lund ntre altele odoare de pre i lemnul sfintei Cruci i ducndu-1 n capitala lor, la Ctesifon. Dar mpratul Heraclie a trecut la lupt i a nvins peste tot. Perii au fost silii s aduc napoi, la lerusalim, lemnul Crucii, care a fost pre-dat n minile lui Zaharia, patriarhul rii Sfinte. Este drept c n anul 633, Heraclc a mutat, cu mare alai, pentru totdeauna, lemnul Crucii, de la lerusalim, n capitaa sa, Constantinopol. Dar de atunci, la ni-area Sfintei Cruci, la 14 septembrie, se prznuiete i aceast biruin a Crucii Domnului asupra perilor. Firete, de la aceast dat, lemnul Sfintei Cruci a fost mprit n prticele mici i trimis la diferite biserici. Dar, ca Puterea lui Dumnezeu", Crucea Domnu-lui i pstreaz n lume, taina i lucrarea ei, vie i ntreag. Ea rmne cel mai nalt Altar al celei mai nalte Jertfe : dumne?-zeiasca Jertf a Rscumprrii lumii n-tregi i a noastr a tuturora, o dat pentru totdeauna, n veci i de-a pururi. Acestei Puteri a lui Dumnezeu" i se spune': Crucii Tale ne nchinm Stpne, i sfnt nvierea Ta o ludm i o mrim".

82

PROLOAGELE

Biserica latin prznuiete i ea nl-area riei Lui, slvind pe Preasfnta Treime, pe Tatl Sfintei Cruci, n fiecare an i tot la 14 i pe Fiul, i pe SJEntul Duh, acum i pururea septembrie. n afar de acest praznic, Biserica i n vecii vecilor. Amin. Ortodox cinstete, de nc trei ori pe an, Sfnta Cruce : a treia duminic din Postul Mare, la 7 rp-pi i la 1 august, Dumnezeului nostru slav ! Al Preacuviosului Printe Efrem Si-rul, cuvnt la Sfnta i de via fctoarea Cruce. Toat srbtoarea i fapta Domnului nostru ntru aceast zi, nvtur la nla-rea lisus Hristos este mntuire i laud pentru noi, cmstitei Cruci. credincioii, iar lauda laudelor este Crucea. i Astzi, frailor, Preasfnta Cruce se ridic, srbtoarea srbtorilor, bine plcut lui dezlegnd pcatele noastre i tot anul nnoindu- Dumnezeu, este cnd Hris-tos, pasca noastr, 1 cu nlarea ei ; ric i inimile noastre, cele Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatul nvechite cu pcatul, le nnoiete. C, prin lumii" (ZOGI 1, 29), pentru noi S-a Jertfit, iar, aceast Sfnt Cruce, ne-am rscumprat din mai vrtos, cnd a nviat din mori. blestemul Legii, ca pe aceasta a fost pironit Aceasta este doamna i mprteasa Domnul Dumne-zeul nostru i zapisul pcatelor srbtorilor. i celelalte toate sfinte snt i noastre i-a rupt. Prin Cruce, a omort toate cinstite i unele de altele se deosebesc n slav, pcatele noastre i smintelile. Tot pe ea ne-a strlucind ca fulgerul dumnezei-rii. i pe dat-o nou Stpnul i Dumnezeu arm asupra acestea le cinstete dup vredni-cie i le protivnicului vrjma. Prin Cruce moar-tea s-a prznuiete cu credin cel srgui-tor la omort i iadul s-a stricat. Prin ea Adam cel poruncile lui Dumnezeu. lar cei n-tinai i omorit de demult iari s-a n-noit i Eva din pngrii de pcate i n praznic snt fr blestem 3-a siobozit. C, prin gustarea din pom, praznice. Iar srbtoarea bun i plcut lui a fost czut din Kai de demult i, iari, prin Dumnezeu este pocina cu la-crimi i lemnui Crucii, s-a slluit n Rai. ^i aceasta deprtarea de pcate i cunotina lui Dumnezeu este biruma noastr asupra protivnicuiui. Cu. i dorirea de buntile cele venice. i cnd se aceasca nsemnndu-ne, nu ne temern de fac acestea, atunci'i n cer bucurie se face i vrjma^ul eei vzut i nevzut, c ea este Biserica se bucur i salt i cheam mpreun tmdui-toare de patimile noastre. Aceasia e^i^ pe toi drepii, zicnd : Bucurai-v mpreun ^ci-^ satur cu credin inimile noastre. Ea esie cu mine, c fiul meu a'cesta mort era cu pcatele pzitoarea tuturor cretinilor i cr-muiLua-rea i a nviat prin pocin". Srbtoare bun i tuturor. Cu aceasta ne nsemnm noi tot trupul plcut lui Dumnezeu este atunci cnd, i bucatele noastre i na s,-; c^^" pie de noi mpreun cu noi, serbeaz Hristos, cnd se rul. Fiindc aceasta asupreiiie noastre le svresc srbtorile Lui i se cinstesc gonete. dumnezeietile Scripturi. i mpreun ser-beaz Drept aceea, frailor, pe aceast Sini Hristos unde snt adunai oameni ntru numele Cruce cu fric srutnd-o i cznd nain-tea ei, Lui, n dragoste, fr vrajb, nici frnicie. s lepdm de la noi toat rauLaiea, iuimea, mpreun serbeaz Hristos unde snt cutai mnia, clevetirea, lcomia, i'apta de ruine i sracii, unde srmanii snt mngiai, unde beia, acestea toate diavolului s le lepdm. S strinii snt odihnii. mpreun serbeaz Hristos, iubim pacea, bimdeile, trezia, iubirea de sraci, unde este cin-stirea lui Dumnezeu, n psalmi, n primirea de str-ini, postirea i curia, c laude i n cntri duhovniceti, deci acetia sint acestea snt viaa ngereasc i cu aceste fapte cei adunai n numele Su. C n mijlocul toi cei drept-credincioi se mntuiesc. Aceast acestora a fgduit Domnul s fie i s Se afle. curie i faptele asemenea ei s le iubim, ca s Fericii snt cei ce n acest chip smi fim fiii Celui preanalt i prtai ai mp-

CUVNT AL PR.INTELUI EFREM SlHUL

83

adunai, c pe Stpnul n mijlocul lor avndu-L, nimeni nu-i va vtma pe dnii. Deci, aa s cinstim srbtorile Domnului, nu srbtorete, ci dumnezeiete, nu lumete, ci mai presus d'e lume. Nu prid-voare s ncununm, nu dnuiri s alc-tuim, nu feele s le mpodobim, nu cu flu-iere i cu lute auzul s-1 ndulcim, nu cu haine moi s ne mbrcm, nici cu podoabe de aur s ne mndrim, nu cu benchetuiri i cu beii. Nu pentru mncare s strici lu-crul lui Dumnezeu. S nu te pgubeti de dumnezeiasca Liturghie, pentru nesio-sul tu pntece, ndeletnicindu-te la buc-trie, ci acestea s le lsm acelora al c-ror dumnezeu este pntecele i slava de-art. lar noi toi, dimpreun i mici i mari, brbai i femei, monahi i monahii, cretinete i cu evlavie s cinstim srb-torile Domnului, precum ne-am nvat, n psalmi, i n laude i n cntri duhovni-ceti. S ncununm pridvoarele creti-nete, iar nu ca pgnii, c umbra Legii a trecut, iar adevrul a nflorit, precum au-zim pe Apostol, zicnd : Cele vechi au tre-cut, iar toate s-au fcut noi'" (H Cor. 5, 17). nelciunea idolilor s-a surpat, moartea s-a prdat, robia cea din iad.s-a dezlegat, mpriile nelciunii cele cu muli dum-nezei s-au sfrmat, omul s-a eliberat, Dumnezeu mprete, zidirea se vese-lete, Crucea domnete l toate neamurile, popoarele, seminiile i limbile i se nchin i ntru dnsa ne i ludm, mpreun cu fericitul Pavel, zicnd : lar mie, s nu-mi fie a m luda, dect numai n Crucea Domului nostru lisus Hristos" (Gal. 6, 14). Pentru aceasta, pe fctoarea de via Cruce s o purtm i pe uile noastre i pe frunte i pe ochi i pe gur i pe piept i pe toate mdularele noastre i s ne nt-rim cu nebiruita arm a cretinilor, cu bi-ruitoarea morii, cu ndejdea credincioi-lor, cu lumina marginilor pmntului, cu deschiztoarea Raiului, cu surptoarea eresurilor, cu ntrirea dreptei credine, cu pzitoarea cea mare a credincioilor, cu lauda cea de mntuire a Bisericii. De aceasta, o, cretinilor, s nu ne lip-sim, purtndu-o n tot locul, n fiecare ceas i minut. i fr dnsa nimic s nu svr-im, ci i dormind i sculndu-ne i lucrnd

i mncnd i bnd i cltorind i pe mare notnd i ruri trecnd, toate mdularele noastre cu fctoarea de via Cruce s le pecetluim. i niciodat nu ne vom teme de frica de noapte, de sgeata ce zboar ziua, de lucrul ce umbl n ntuneric, de molima ce bntuie ntru amiaz" (Ps. 90, 56). Dac totdeauna, frate, pe aceasta spre ajutorul tu o vei lua, nu vor veni c-tre tine rele i btaie nu se va apropia de locaul tu. C, vzndu-o pe aceasta, pu-terile cele protivnice se nfioar i se de-prteaz. Aceasta nelciunea idolilor.a surpat. Aceasta lumea toat a luminat. Aceasta ntunericul 1-a pierdut i a ntors lumina. Aceasta, neamurile de la apus i de la miaznoapte i de la mare i de la rsrit, adunndu-le, le-a legat ntr-o Bise-ric i ntru o credin, ntr-un Botez i n-tru o dragoste. 0, ce fel de gur sau ce fel de limb va luda, dup vrednicie, zidul cel nebiruit al dreptcredincioilor, pe pur-ttoarea de biruin arm a marelui mp-rat lisus Hristos ? Crucea este nvierea morilor, Crucea, ndejdea cretinilor, Crucea, toiagul schiopilor, Crucea, frul bogailor, surparea mndrilor, Crucea, semn de biruin asupra dracilor, povui-toarea tinerilor, Crucea, preuirea negu-torilor, ndejdea celor dezndjduii, ocr-muitoarea celor ce noat pe ape, Crucea, limanul celor nviforai, zidul celor ce 11 si? dau rzboie, Crucea, tatl srmanilor, sfetnicul drepilor, Crucea, mngierea scr-biilor, pzitoarea pruncilor, capul' br-bailor, cununa btrinilor, Crucea, lumina celor ce stau n ntuneric. Crucea, marea cuviin a mprailor, filosofia barbari-lor, Crucea, slobozirea robilor, nelepciu-nea nenvailor, Crucea, propovduirea Proorocilor, mpreun-alergarea Apostoli-lor, lauda Mucenicilor ; Crucea, ntreaga nelepciune a feciorelnicilor, bucuria preo-ilor ; Crucea, temelia Bisericii, ntemeierea lumii ; Crucea, pierderea capitelor idoleti ; Crucea, puterea celor neputin-cioi, doctorul bolnavilor ; Crucea, curi-rea leproilor, ndreptarea slbnogilor ; Crucea, pinea flmnzilor, izvorul celor nsetai ; Crucea, ndrzneala monahilor, acopermntul celor goi.

84

PR0L0AGELE

Aceasta este aceea care s-a nfipt n mijlocul lumii i s-a sdit n locul Cp-nii i ndat a odrslit strugurele vieii. Cu aceast sfnt arm a rupt Hrislos pn-tecele iadului cel atotmnctor i a astupat gura cea mult miastr a diavolului. Pe aceasta vzhdu-o moartea, cutremurn-du-se i nfiorndu-se, a slobozit pe toi cei pe care i avea de la cel nti zidit. Cu aceasta, ntrarmndu-se, fericiii Apostoli toat puterea vrjmaului au clcat-o i pe toate neamurile, vnndu-le, la nchinarea ei le-au adunat. Cu aceasta, ca i cu o pla-to mbrcndu-se, mucenicii i ostaii lui Hristos toate nscocirile tiranilor le-au clcat i cu ndrzneal L-au propovduit. Pe aceasia ridicnd-o i purtnd-o, cei ce pentru Hristos sau lepdat de cele din lume, cu mult bucurie, locuiesc n pustie-ti i n muni i n peteri i n crptu-rile pmntului. 0, ce buntate nemsu-rat i neasemnat a ndurrilor lui Dum-nezeu. Cte bunti a druit prin Cruce neamului omenesc ! Slav iubirii Lui de oameni, nchinciune i stpnire n veci. Amin. ( Ai auzit, iubiilor .i iubitoril&r de Hristos, ct de mare este puterea Crucii, cte snt isprvile ei, cte snt bi-intiie ".'' C aceasta, ca un bun cirmaci, crmuind viaa noastr de aici i 'mpcindu-o, s-a fcut nou pricinuitoare i de viaa cea venic ce va s fie. Aceast cinstit Cruce, la a doua venire a lui Hristos, iari va s se arate, ca un cinstit i de via fctor, vrednic de cucernicie i sfnt sceptru al marelui mprat Hristos, dup cuvntul Stpnului, care a zis c : Se va arta pe cer semnul Fiului Omului". {Matei, Z4, ^u). Drept aceea, aceasta se va arta nti pc cer, mpreun cu toate otile ngereti, 'lu-minnd tot pmntul, pn la marginile lui, mai mult dect strlucirea soarelui i ves-tind venirea Stpnului Hristos. Cruia i de la noi s-I fie cinste, slav i nchin-ciune, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

Cuvnt la Duminica dup nlarea cinstitei i de via fctoarei Cruci, al Sfntului Dimitrie, mitropolitul Rosto-vului. Ce-i folosete omului s ctige lu-mea ntreag, dac-i pierde sufletul ?" (Marcu, 8, 36). i sufletul i lumea aceasta, amndou ne snt iubite, iubiilor asculttori. Amn-dou snt iubite oamenilor i mntuirea sufleteasc i ndulcirea din lumea aceasta. lubit este sufletul, ca cel legat mpreun cu trupul din pntecele cel de mam i m-preun-nscut, precum griete David : Izbvete de sabie sufletul meu i din mna cinelui pe cel unul nscut al meu''. lubit este i lumea aceasta, pe care nsul Dumnezeu a iubito. C att a iubit Dum-nezeu lumea, adic pe om, ct i a ptimi pentru dnsa a binevoit. lubit este sufletul, pentru c printr-nsul viem, prmtrnsul ne micm, iar, lundu-se sufletul, omul mort rmne. lubit este i lumea aceasta, pentru c ntr-nsa ne ndulcim, ntru dnsa ne odihnim, ntru dnsa toate cele de trebuin vieii noastre de acum le avem. lubit este sufletul pentru c acesta, toate simirile noastre nviindu-le, le d lor putere de n-dulcire din toate buntile cele pmn-teti. C fr de suflet nici o simire nu poate lucra ceva, nici a se ndulci din ceva. lubit este i lumea aceasta, c ea pe toate cele plcute le pune naintea simirii noas-tre, spre ndulcire ; ochilor, bogiile i frumuseile cele plcute ale feelor ; auzu-lui, cntrile cele dulci i muzicale ; gustului, ospeele ; mirosului, aromatele cele cu bun mireasm ; pipirii, mptimirile cele dulci. lubit este sufletul, c cine din pmnteni poftete a se despri de dnsul ; i cine n-ar pofti a vieui cu sufletul o mie de ani, n vecii cei fr de sfrit ? lubit este i lumea aceasta, c cine hu poftete buntile cele ce snt ntru dnsa ? Cine nu caut buntile cele ce snt n lume ? Cine nu e bucur de cinste i de slav ? Cine nu se ngrijete a avea ceva ca s nu fie srac ? i de abia este cu putin a cu-noate ce este mai bun, sufletul sau lumea

CUVINT LA DUMINIOA DTJP INLAREA SFINTEI CRUCI

85

aceasta ? C cine nu o poftete ? Ins, dumnezeiasca Evanghelie arat, c mai bun este sufletul, end zice :-Ce folos este omului de ar dobndi lumea toat i se va pgubi de sufletul su". lar viata noastr cea ptimas i iubitoare de patimi, iubete mai bine lumea aceasta, uitnd de sufletul su. Deci. CP s facem ? Cum vom cunoaste desluit dac sufMul este mai bun. sau lumea aceasta ? ^ le i'udecm bine ve amndou, si sufletul i lumea. S le DU-nem n cumpsn ue amndou si s le cumDnim i sa vedem, care va atrna mai mult. Oare sufletul va atrna n-iai mult de-ct lumea, sau lumpa, dect sufletul ? Si asa vom cunoaste c.e este mai bun. "lar cumon s ne fip nou cinstita si de viat fctoare Crucea Ta. Hristoase Mntuitorul nostru. oe care ai fost rs+i?nit pentru mntuirea noastr. Sufletul Tu Ti-ai pus pentru noi si, dect toqf lumea mai mult, ai atrnat. nrecum Tu nsuti ai zis n Evan-ghelie : ..nrlrzniti ! Eu am biruit lumea" (7oan. 16, 33). Este obiceiul la oampni ca pe acel lucru s1 laude si s-1 iubeasc mai mult. care este mai frumos, care este mai scumD. care este mai de pret. care este mai bun. S ncep, dar, a.cumpni, cu so-cotint. ce este mai frumns, oare sufletul sau lumea ? Ce este mai de pret. sufletul sau lumea ? S ounem ne acestea dou nna lng alta, C lucrurile cele orotivnice, puse fiind aproaoe unu1 de celalalt. mai bine se cunosc i se arat. Cu adevrat nu este lesne a cumpni cineva sufletul $i lu-mea. att de greu ca i cum ar avea cineva s umpneasc para focului. 0 ntrebare ca aceasta a fost pus de demult lui Ezdra de ngerul Uriel : Cumonete-mi mie", i-a zis, ..greutatea focului". Dar nu s-a anucat Ezdra de un lucru ca anesta, ci a rspuns ngerului, zicnd : ..Cine poate para focului a o cumpni ? Au doar poate face omul ceea ce tu pofteti a ti de la mine ?" Nu se tia atunci matematica cea de acum, c ar fi zis aa : Cumpnete mai nti lemnele ct-,vor face i arde-le pe ele. Dup aceea vei cumpni cenua i cr-bunii ce au rmas. i ct a fost prisosin cumpnirii cea mai nainte de ardere, atta a ieit i s-a dus n para focului".

Vom cumpni, deci, sufletul ca pe o par de foc, iar lumea aceasta ca pe nite crbuni i cenu. S ne apropiem mai n-ti ctre aceast ntrebare : Ce este mai frumos ? Oare sufletul sau lumea aceasta ? Spre care lucru s ntoarcem mai nti ochii notri, spre suflet sau spre lumea aceasta, adic la ceea ce vedem. la ceea ce cunoatem mai nti ? Sufletul nostru este nevzut. Cu ochii cei trupeti pe acela nu-1 vedem, fr numai cu ochii gndului. lar lumea aceasta toat este naintea ochilor nostri, cu toate lucrrile sale, i printr-nsa strbatem cu vederea. Deci, ce ? Oare nu este frumoas lumea aceasta ? Attea rn-duieli minunate are ntru dnsa, nalte. preastrlucite i preacinstite snt. Attea podoabe de aur. de argint, de pietre scumpe, de mrgritare de mult pret, de haine preaminunate snt ntru dnsa. At-tea fete preafrumoase, preaiubite, care a'i frumuseea lor fireasc. mpodobite ca nite biserici ! Attea lcauri fericite. pa-late strlucite, icoane minunate, zidiri cu mare meteug. lar lng acestea, o, ct de dulcea i de preaiubita prietenie. nsotirea i mprtirea, ospetele, veseliile, petre-cerile, mngierile i, mai presus de toatp. dulceata cea vremelnic a pcatdor. Attn este de minunat lumea aceasta, frumoasa si iubit, nct i ochii i inima omeneasc le trage ctre ea, ca magnetul de fier, nct unii nu voiesc nici mcar putin s-i n-toarc ochii si inima de la ea. Nu n zadar se ruga David s se ntoarc ochii si, ca sa nu vad deertciunea. Deci, de ar fi zis cineva : David, ntoarce tu nsuti ochii ti. ca s nu vad deertciunea, nu cuta la deertciune, ci ntoarce-te de la ea !", Da-vid ar fi rspuns : Nicidecum nu pot en nsumi ntoarce ochii mei de la deertcki-ne, fr numai Dumnezeu cel atotputernic i va ntoarce, pentru c mult s-au afundat n deertciune, i neabtut o privesc pe ea i nu este n puterea mea s biruiesc ochii mei, fr numai n puterea unuia Dumnezeu. Tu Doamne, ntoarce ochii mei, ca s nu vad deertciunea !" i, dae ochii nu-i cu putin cu lesnire a-i ntoarce de la aceast deart lume, cu ct mai vr-tos nu este cu lesnire a ntoarce inima. Att

86

PROLOAGELE

de frumoas i de iubit ne este nou aceast deart lume. lar sufletul nostru, pe care nu-1 ve-dem, ce este ? Cum cugetm spre el ? Oare are vreo frumusee a sa ? Dar s ntrebm mai nti ce este sufletul ? Rspunde mai nti Sfntul loan Damaschin, ca un filosof : sufletul este duh de gnd, avnd via de-a pururea, de-a pururea micndu-se ctre bine i ctre ru, din sloboda lui voie. lar fericitul Ambrozie rspunde, ca un teolog : sufletul este fire zidit, nevzut, fr de trup, fr de moarte, dup asemnarea lui Dumnezeu, avnd chipul Ziditorului su. Deci, lsnd rspunsul cel filosofic, s lum aminte la cel teologic : sufletul este asem-narea omului cu Dumnezeu. Ca i cum ai zice : cineva deaproape de Dumnezeu, cu asemnarea, avnd chipul Ziditorului su. Deci ntreb : ce este mai frumos dect Dum-nezeu ? Nimic. Pentru c Acesta, precum este izvor a toat nelepciunea, aa este i izvor i a toat frumuseea, a Crui fru-musete poate, n parte, a fi cunoscut de noi din nsei zidirile Lui cele preafru-moase. Deci merg ctre cele mai de sus preafrumoase zidiri ale lui Dumnezeu. Voi ridica ochii mei ctre cer : au nu este mai frumos cerul, dect toate frumusetile p-mntului ? Aa este cu adevrat. M voi nvta. deci, mai nti, din frumoasa zidire a lui Dumnezeu, vzut pe cer. precum si David griete : Din lucrul minilor Tale m-am nvtat. c voi vedea cerurile, lu-crul degetelor Tale, luna i stelele, pe care tu le-ai ntemeiat". Frumos este cerul noaptea, cu stelele i cu luna fiind mpo-dobit. Frumoas este si ziua, cu soarele cel ce lumineaz lumea. 0, cu ct mai frumos este Ziditorul, Cel ce le-a fcut pe acestea. Cerul cu preafrumosii si lumintori va sta pn la o vreme. Va fi vremea aceea cnd vor cdea stelele ca frunzele din c'o-paci i cerul se va nfura ca o hrtie. lar Ziditorul va rmne n frumuseea Sa, ni-ciodat schimbndu-Se : acelea vor pieri, iar Tu vei rmne ! Dar s socotim bine i zidirea cea nevzut, adic pe ngeri, pe care numai ochii notri cei de gnd i vd. Frumusetea acestora este negrit, i covrete i stelele i luna i soarele, n multe feluri fiind inchipuit. C,dup cte cete

de ngeri snt n Ceruri, fiecare, i cu locul i cu frumuseea, covrete una pe alta. Frumos este ngerul, mai frumos este ar-hanghelul. Peste arhangheli, mai frumoase snt cetele cele mai de sus ; peste acelea," serafimii ; peste serafimi, mai frumoi snt heruvimii, a cror frumusee, oare ce lim-b pmnteasc poate s o povesteasc ? 0, cu ct mai fr de asemnare, mai vrtos dect toate cetele ngereti, este mai fru-mos Ziditorul ? 0, frumusee negrit, de mint.ea omeneasc ncajuns. Aici s ne apropiem de frumuseea cea sufleteasc i s pomenim iari, cu-vntul teologic, ce s-a zis mai sus : c, adi-c, sufletul este dup asemnarea lui Dum-nezeu, avnd chipul Ziditorului su. i s lum seama, cu judecata desluit, numai la acest cuvnt : ..dup asemnarea lui Dumnezeu", care va s zic : foarte de aproape, asemcnea Lui. Dintrc toate zidi-rile cele de sus i cele de jos, care este asemenea lui Dumnezeu ? Nici una, afar de aceste dou cuvnttoare zidiri : ngerul i sufletul omenesc, pentru c n aceste dou zidiri este artat chipul Sfintei Treimi'. Are ngerul tinere de mintc, nelegere voie, are i sufletul omului inere de minte, nelegere i voie. lari, voi ntreba, din-tre aceste dou zidiri nelegtoare, zidite dup asemnarea lui Dumnezeu, care este mai asemenea Lui, ngerul sau sufletul oniului ? Vd, ce vei zice, c ngerul este mai asemenea lui Dumnezeu, fiindc es'p fr de trup i cu locul mai aproape 'de' Dnsul, de-a pururea stnd naintea scauriului Su, precum scrie n Evanghef0 : ngerii de-a pururea vd fata Printelui ceresc". Privind ns n dumnezeiasca Scriptur, vom cunoate c sufletul omu-lui este mai dup asemnarea luj. Dumne-zeu, dect ngerul. C pentru nger nu'ci-tim c ar fi grit Dumnezeu : S facem pe nger dup chipul i asemnarea noastr, ci numai pentru sufletul omenesc citim aceasta, c a zis Dumnezeu : s facem pe om dup chipul i asemnarea N.oastr, adic pe sufletul omenesc. Pentru c ntru. el, precum s-a zis, se arat deplin chipul lui Dumnezeu. i, dei amndou aceste zi-diri, ngerul i sufletul omenesc, au inere de minte nelegtoare i voie, nu le au n

87 acelai chip. OUVINT LA DUHINCA DUPA INLAREA SFINTEI CRUCI Cci, mcar c ngerul are voie, ns nu are voie de sine tea apostoleasc despre Domnul Hristos nsui stpnitoare, c nu face altceva ngerul, fr scrie, c : pe att s-a fcut mai bun dect ngerii, numai ceea ce i poruncete Dumnezeu. C cu ct a motenit un nume mai preaslvit dect precum n-sui Domnul Dumnezeu ceea ce dnii. Aa i pentru sufletul omenesc este a voiete i face, cu voie de sine stpnitoare, aa gndi c, pe atta este mai aproape de i omului i-a dat voie de sine stpntoare, ca Dumnezeu i frumu-seile lui mai asemenea, cu ceea ce voieste, s fac : i cu aceast de sine ct S-a nso+it cu dnsul cu legtur mai tare stpnire sufletul omului este mai de-aproaoe dect cu n-gerii, ct si este Lui cu putint a gri asempnea cu Dumnezeu, mai mult dect des-pre dnsul acel cuvnt proorocesc : Bucungerul. Nu n deert, n Cntarea Cntrilor, ratu-s-a sufletul meu de Domnul, c m-a Dumnezeu griete ctre su'fle-tul omenesc : mbrcat pe mine n haina mntuirii i cn Te-am asemnat pe tine lng Mine, care va s vesmntul veseliei m-a mpodobit, ca urmi mire zic, mai aproape te-am fcut pe tine Mie cu mi-a pus mie cunun i ca pe o mi-reas m-a asemnarea, mai mult dect pe zidirea cea de nfrumuseat cu podoab". S adunm, deci, la un loc toate fmgnd. Pentru aceasta i teologul cel mai sus numit rspunde la ntrebare, c sufletul este cu musetile lumii acesteia i s le punem a1?-turi mult mai dup asemnarea lui Dumne-zeu, de frumuseea sufletului omenesc si s socotim ce este mai frumos : lumea aceasta sau dect ngerul. Deci dar, dac sufletul omului este mai sufletul ? Dac sufletul am<--nesc cel dup asemnarea lui Dumnezeu, cu mult mai rscumprat cu sngele Fiului h'i Dumnezen. cel mult dect ngerul. cel ce este duh ceresc, apoi nsoit Lui mireas n veci. este mai frumos cu este i mai frumos, cu mult mai mult dect osebire dect podoahfl cereasc. mai mult dect frumusetea ngereasc, i aceasta dup fire. lar, frumuseea .st.elc-lor, dect cpa a lunii. dect dup darul cel dat lui prin ntruparea Fiului lui cea a soarelui si. mai ales. dect frumuseile cele Dumnezeu .i prin vrsarea sngelui pentru om, nseresti, cele ale arhanghelilor, cele ale o, cu adevrat a ntrecut frumuseea ?i vredni- heruvimi-lor, ale sprafimilor i asemenea cia ngereasc. C nu cu firea ngereasc s-a frumu^etn Ziditorului nsusi, atunci toate nsotit Fiul lui Dumnezeu, ci cu cea omeneasc. frumu-e-tile lumii ncesteia, pe lng dnsul. ce dup cuvnt.ul lui Pavel, care zice c nu firea vor fi ? Fr rmmai ca ntunericul ln? soarc'. o ngerilor cndva, a luat, ci smna lui Avraam a broasc lng un vultur zburnd 1a nl-time, ca luat. i aceasta, adic, rscumprnd sufletul un lucru urt i fr de chip, ne-vrednic de omenesc cu sngele Su i nnoind n om privirea ochilor, fr numai vrednic de scuipat asemnarea Sa cea de demult i, mai ales i mai i de clcat n picioare. Dac toat frumusetea mult, nfrumusetndu-1 pe dnsul. Un tata, lumii nu poate s se asemene nici cu o stea din avnd o singur fiic, au nu o mpodobete pe cele mai mici, ce se vede pe cer, fr numai, dnsa mai mult dect pe roabe cu toate po- poate, cu iar-ba cmpului i cu floarea, care doabele cele de mult pre ? Un mire, care dimineata nflorete, iar seara se vestejete, iubete pe preaiubita sa mireas, au nu voiete apoi, cum va socoti cineva c poate s se ca ea s fie mpodobit ? Sufletul cel omenesc asemene cu frumuseea cea sufleteasc ? i nu este aceast singur fiic i mireas a lui numai nu se poate asemna, ci nici mcar putin Hristos, Mntuitorului nos-tru : fiic, pentru c s se nchipuiasc, fiindc ticloasa lumo nu 1-a nscut pe dnsul din moarte pentru via, este asemenea lui Dumnezeu, ci numai prin sngele Lui, mireas, c S-a nsoit prin domnului su, cruia i slujete, stpnito-rului legtura cea tare a dragostei, nct, pentru veacului acestuia, diavolului celui n-negrit, dragostea Lui, a mers pn la moarte. Nu n celui cu totul ntunecat, celui eu totul ticlos, zadar se griete n Cntarea Cntrilor : tare ca celui cu totul ntinat, nlu-cirii celei cu totul de spaim, arapului ce-lui cu totul nnegrit, celui moartea este dragostea. i precum n Carce niciodat nu poate s se spele, nici s se nlbeasc.

88

PROLOAGELE

Deci, mare pagub i fac lor aceia, care i-au cufundat mintea i inima lor ntru ndulcirile i iubirile cele dearte i fr de chip, n foarte mici i scurte frumusei lu-meti. Ce folos omului de va dobndi lu-mea toat i i va pierde sufletul su ? Deci, acum s ne apropiem ctre a doua ntrebare : ce este mai scump, oare, sufletul sau lumea aceasta ? i, iari, mai nti, s ntoarcem ochii ctre lumea aceas-ta. Cum nelege cineva ct de scump este lumea aceasta ? De ar fi fost cu putin a aduna la un loc toate bogiile de la mar-ginile lumii i nu numai din toate viste-riile mprailor, ci i din nsei snurile p-mntului i din fundurile mrii, de ar ,fi fost cu putin a aduna la un loc, tot au-rul, tot argintul, toate mrgritarele cele preascumpe i pietrele cele de mult pret, pe toate la un loc dac le-ai fi adunat i le-ai fi pus, toate acestea, cum ar fi fost cu putint mpreun a le preui ? Mintea ome-neasc nu va ajunge. ns eu i voi afla Di'euitor, care pe toate acelea le va pretui. Dar voi atepta puin. Mai nti, voi lua seama cum preuiesc oamenii cei iubitori de lume bogtiile cele lumeti : le pretuiesc pe ele mai scump dect sufletul lor. Omul ca nimic nu socotete sufletul su. fat de bogia aceasta vremelnic ; fat de aur sau pentru arint i pentru celelalte materii i pune sufletul su i-1 duce pe el la negutorie, ca pe un ban. Ostasul pur-cede la rzboi pentru ctig ; i duce su-fletul su cu el. Dnmnezeu tie, oare, 'ie va mai ntoarce la casa lui, cu dnsul ? Purcede negutorul cu marfa sa n cale deprtat pentru ctig : i duce sufletul su cu el. Dumnezeu tie, mai aduce-1-va pe dnsul napoi ? Dumnezeu tie, oare, sosi-va la vreun liman, oare, nu-1 va pierde pe el n valurile mrii ? Purcede tlharul la tlhrit, ca s ctige ceva ; i duce su-fletul su cu el. Cine tie dac el nsui nu va fi ucis ? Purcedc furul la furat i i duce sufletul su cu el. Cine tie dac nu-1 vQ-r prinde pe el i-1 vor spnzura ? i, ca s zic pe scurt, orriul, pentru ctiguri lu-meti i pune sufletul su, unul de la altul apucnd, rpind, prdnd, mniind pe aproapele i pe Dumnezeu, i i pierde mntuirea sufletului su. i afar de aceas-

ta ce se face ? n treburile cele negusto-reti, unul altuia vnznd lucrul cel mai prost n locul celui mai bun i pre necu-venit cernd, se blestem, se jur pe sufle-tul su i sufletul su n iad i-1 trimite. Acum voi aduce la mijloc pe negusto-rul cel adevrat, care degrab va preui nou toate bogiile lumii acesteia. tii, iubii asculttori, pe Sfntul Andrei, cel ce se cinstete n luna lui octombrie, n a doua zi ; s vorbim puin cu dnsul. Sfinte An-drei, iubitule rob al lui Hristos, cre te-ai nvrednicit de multe descoperiri dumne-zeieti, spune nou ce vezi n descoperirea ce i s-a fcut ie mai nti ? Vd, zice, un tnr foarte frumos, pogorndu-se de la Cele de Sus i innd n mini trei cununi : una de aur cu pietre scumpe, cealalt de chihlimbar, iar, a treia, mai mare, mpletit din flori albe i roii. Sfinte Andrei, aceste cununi vzndu-le, ce cugei ? Cuget, a zis, s cumpr mcar una din ele, chiar pe cea mpletit din flori, care nu va fi att de scump, ca cea de aur sau de chihlimbar, fiindc este mpletit din flori. Deci, apro-pie-te de cel care le poart i trguiete-te. Apropiindu-se Sfntul . Andrei de tnrul acela, i zice : Oare vinzi aceste cununi ? Cci, mcar c eu nu pot s le cumpr, ns ni vei atepta puin aici i eu voi spune domnului meu i acela i va da ie, pentru aceste cununi, aur ct voieti. S lum aminte ce zice ctre Sfntul Andrei tnrul acela prea-frumos, care se pogorse din Cele de Sus : Crede-m pe mine, iubi-tule c, mcar de-mi vei aduce aurul a toat lumea, nu-i voi 'da ie nici o floare din acestea, nici altcuiva, nici celui prut stpn al tu. Auzii, iubiilor, preul tuturor bo-giilor lumii acesteia, nu snt vrednice de o floare a Raiului. Ci, o, tnrule ceresc. pc-tru ce este att de scump la tine o floare de-a Raiului, c nu voieti s iei pentru ea aurul cel adunat din toat lumea ? Pentru aceea c, floarea Raiului are acel fel do fru-musee, nct mintea omeneasc nu poatc s o ajung, iar limba s o griasc. i are putere fctoare de bucurie, c prin nsi frumuseea ei i prin negrita bun .mi-reasm, att veselete i ndulcete mima cea omeneasc, nct numai privind omul la ea, nu mai poftete nici a mnca, nici a

CUVINT LA DUMINICA DUP INALAREA SFINTEI CRUCI

89

bea, i nici alt durere nu mai simte. i nc aceast floare nu se vetejete nici-odat, ci pururea nflorete. Deci, s privim i bogia lumii aces-teia ; are ea o putere precum acea floare a Raiului ? Oare, nu se vetejete frumu-seea ei ? Oare, nu piere ? i oare ntr-ade-vr, veselete inima omului ? 0 veselete, ns prea puin vreme, dar i de mari ne-cazuri ndelung o umple. C zice Apostolul lacov : Venii acum, voi, bogailor, pln-gei i v tnguii de necazurile care vor s vin asupra voastr. Bogia voastr a pu-trezit i hainele voastre le-au mncat moliile. Aurul vostru i argintul a'u ruginit i rugina lor va fi mrturie asupra voastr i ca focul va mistui trupurile voastre ; ati strns comori n vremea din urm" (lac. 5, 13). Deci privete acum pe fiecare : toate bogiile nu snt vrednice de o floare a Raiului. S ne apropiem acum de preuirea sufletului omenesc cel cretinesc. Dac o floare a Raiului este att de scump, nct m'ci bogiile a toat lumea nu se pot ase-mna cu ea, apoi, cu ct mai vrtos nu se pot asemna ele cu sufletul omenesc, pen-tru care este sdit de Dumnezeu, Raiul, mbogit cu toate bunttile. Cumpnirea sufletului att este ct i sngele Fiului lui Dumnezeu. Cci griete Apostolul Petru : Nu cu lucruri striccioase,'cu argint sau cu aur, ai fost rscumprai din viaa voastr deart, lsat de la prini. ci cu scump snge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat i neprihnit". (J Petru. 1, 18 19). Cumpnete deci, sngele Fiului lui Dumnezeu i cupnete i cinstitul suflet omenesc. Preuiete ntruparea Fiului lui Dumnezeu. Preuiete i preacuratul lapte al preacuratului piept fecioresc al Maicii lui Dumnezeu, cu care a hrnit pe dumnezeiescul Prunc. Preuiete i acele preamari minuni ale Lui, fcute prin dumnezeiasca putere. Preuiete toate patimile Lui. Pre-uiete tot sngele Lui, cel vrsat pentru mntuirea sufletului. Preuiete moartea i crucea Lui. Oare, putea-vei a le preui pe acestea ? Atunci vei putea preui i pre-ul cel scump al sufletului. Judec deci bine, tu, omule, cit de mare pre a pus Fiul lui Dumnezeu nsui, sufletului omenesc,

mai presus de toate cerurile, mai presus de toi ngerii, mai presus de scaunul Su cel dumnezeiesc i mai presus de toat ce-reasca mprie. C, pentru el, pe toate acestea lsndu-le, pe pmnt S-a pogort nu S-a cruat pe Sine pentru el, sufletul Su pe cruce i-a pus. i a cutat calea preului sufletului celui omenesc. Mare pagub i face, deci, lui nsui omul, care pentru bogiile lumii acesteia i pierde sufletul su : se lipsete, adic, de mntuirea sufletului su. Ce folos este omului de ar dobndi lumea toat i i va pierde su-fletul su. Apropiindu-m de a treia ntrebare. voi arta prin scurte cuvinte, ce lucru este de mai mult cstig ? Oare, sufletul sau lu-mea aceasta ? Rspund : acel lucru este mai de ctigat i mai de dobndit, care este de mai ndeluns vecuire. Ce lucru trage mai mult ? Acel lucru de la care omul poate avea ctig n mai muli ani. Deci, este, oare cuiva, dobnd lumpa aceasta ? Spune, este el ncredinat c, ndelunga vre-me, va avea ctig printr-nsa ? Oare, un an sau doi, oare, zece ani, sau o sut ? Cu adevrat. nu este ncredintat c va tri n buntile cele lumeti nici mcar o zi. de dimineaa pn seara, sau de seara pn dimineata celeilalte zile. C. iat, n fie-care zi trmbita Evangheliei strig fiecruia : Nebunule. n aceast noapte vor lua sufletul tu de la tine. Dar cele ce ai gtit, cui vor fi ?" lar sufletul este dat omului, nu numai pentru viaa aceasta vremelnic, ci n veci, i mcar c omul moare vremelnic, ns sufletul lui este fr de moarte i va fi viu dup moartea omu-lui, precum st scris : Sufletele drepilor snt n mna lui Dumnezeu i nu se va atinge de dnsele moartea. i iari : P-rutu-s-a a muri, iar ei snt n pace, ndej-dea lor este plin de nemurire. lar la n-vierea cea de obte, care se ateapt fr ndoial, sufletele morilor iari se vor mpreuna cu trupurile, cnd stricciosul acesta se va mbrca ntru nestricciune i muritorul acesta se va mbrca ntru ne-murire. 0, ct de ndelung vreme ? C, n veci nesfrii, vor fi vii. Aadar, mai de citig eti cu sufletul dect cu lumea ; pe

90

PROLOAGELE

acesta se cuvine a-1 iubi, pentru mntui-rea acestuia se cade cu totul a se ngriji. C nebun este acel om care i primejdu-iete sufletul su, cel mai frumos dect toate frumuseile, nu numai cele pmn-teti, ci i dect toate cele cereti ; Cel mai scump nu numai dect comorile cele p-

mnteti, ci i dect toate cele cereti. Cel mai frumos dect toat lumea, s-1 pierzi i s-1 pgubeti pentru cele dearte, ne-frumoase, de puin pre i nectigtoare ale lumii acesteia. Ce folos este omului de va dobndi lumea toat i i va pgubi su-fletul su ? Amin. .

Luna septembrie n 15 T. 5 1 e ; ptimirea Sfntului, Marelui Mu-cenic Nichita. Acest Sfnt Nichita a trit pe vremea mprailor din neamul marelui Cons+an-tin i, ndeosebi, pe vremea lui Valens (364378). Sa nscut <ii a crescut n Da-cia lui Traian, de pe malul stng al Du-nrii, ar De care, pe acele vremi, o st" pneau gotii. Sfntul a fo.st nvtat $i bote-zat n legea cretinilor de fericitul Teofil. eniscopul gotilor, care a fnst i la ntiul Sinod din Niceea, 325, ntrind dogmele sfintei credine. Pe vremea sa. DOporul goilor era con-dus de doi reffi : Atanaric. care domnea asupra celor din rsritul Goiei si era un rege barbar si pgn. purtnd o ur de moarte cretinilor si Fridigern, care st.D-nea asupra celor din apusul rii. fiind cretin cu credinta. ns Sfntul Nichita tria sub stpnirea lui Atanaric. Deci, n anul 370, Atanaric porni o prigoan gro-zav mpotriva cretinilor. El hotr s poarte un idol, ntr-o crut, n toate lo-curile unde se aflau cretini i porunci s fie omorti toi, care nu vor s se nchine la idol. Si ardeau pe cretini prin casele lor $i prin bisericile unde se adunau la rug-ciune. lar Sfntul ajuta n ascuns, din toate puterile sale, pe cretini, ascunznd pe unii, hrnind pe alii, mbrbtnd pe toi. Mult vreme, ns, n-a scpat nici el de furia sngerosului rege. Deci, aflnd Atanaric de faptele cre-tineti ale Sfntului, porunci s fie prins i pus la chinuri. i, nevrnd el a se lepda de Hristos, pentru a urma pgntatea barbarilor, fericitul a fost ars de viu i aa,

prin foc, s-a svrit. lar trupul lui a fost strmutat n Cilicia i acolo nmormntat cu mare cinste. Dumnezeului nostru slav ! .M.&%affi>a"a&s^^ Intru aceeai zi, cuvnt din L i m o -n a r, despre gnduri. Un frate locuia n pustie i era muncit de dracul desfrnrii. i a venit la prin-tele Pahon, spunndu-i lui rzboiul. lar el, rspunznd i-a zis : Nu te mira de lucrul acesta, c nu-1 ptimete din lenevire. C mrturise.te ie i locul i lipsa celor pen-tru trebuina trupeasc, c nu snt aici vorbe muiereti. Ci, mai vrtos. din fapta bun i se ntmpl tie vrjrnia. C din cauza ostenelii este rboiul desfrnrii. C. uneori trupul nostru se slbticete din traiul cel bun, iar, alteori, patima nv-lete asupra noastr prin gnduri, iar, alte-ori, nsui dracul, din zavistie, ne face rz-boiul. C eu, de multe ori, lund seama, mam aflat n unele ca acestea. C, iat, m vezi pe mine om btrn, avnd patru-zeci de ani chilie i ngrijindu-m de a mea mntuire, i att de btrn fiind, i pn n ziua de astzi mi face mie rzboi".

nvtur a Preacuviosului, Printe-lui nostru Efrem Siriul, c nu se cade a ne jura, nici a gri de ru. A zis Domnul i Mntuitorul nostru lisus Hristos : Ai auzit, c s-a zis celor de demult : s nu juri strmb, ci s ii naintea Domnului jurmintele tale". Eu ns v spun vou : s nu jurai nicide-

POMENIREA SFINTULUI MUCENIC NICHITA

91

cum, nici pe cer, fiindc este tronul lui Dumnezeu, nici pe pmnt, fiindc este aternut al picioarelor Lui, nici pe lerusalim, fiindc este cetatea marelui mprat, nici pe capul tu, s nu te juri, fiindc nu poi s faci un fir de pr alb sau negru. Ci cu-vntul vostru s fie : ceea ce este da, da ; i ceea ce este nu, nu ; iar ce-este mai mult dect acestea, de la cel ru este (Matei, 5, 33 37). i cum ndrznim noi a clca po-runcile Celui ce ne-a fcut pe noi ? Dup cel ce zice : Pn la cer ridic gura lor i cu limba lor strbat pmntul" (Ps. 72, 9). $1 ndrzneti a-i deschide gura ta fr de fric i a slobozi cuvinte de jurmnt i de defimare la cer i nu ai team c se-cera cea de vpaie, pe care a vzut-o Proorocul, s-ar putea slui n casa ta, pn cnd te va pierde din cele de sub cer, c ndrzneti a-i deschide mpotriva Atotputernicului Dumnezeu, catre Care ngerii, arhanghelii, heruvimii i serafimii nu ndrznesc a cuta, c, cu fric i cu-tremur mare, stau naintea Lui, ludnd numele Lui cel nfricotor i preaslvit i cu totul vrednic de cinstit. Precum este scris : ndrzneii, ngmfaii, ei nu se cu-tremur s huleasc mririle (din cer), pe cnd ngerii, dei snt mai mari n trie i putere, nu aduc n faa Domnului judecat defimtoare mpotriva lor. Acetia ns, ca nite dobitoace fr minte, din fire f-cute s fie prinse i nimicite, hulind cele ce nu cunosc, vor pieri n stricciunea lor" (II Petru, 2, 1012). lar tu, om fiind, nu te cuno.ti pe tine ; sau i se pare c aceasta i face ndreptire ; Nu, zic ie. Ci ntru pieire i pierzanie i va iei ie lucrul aceS-ta, c i sufletele altora le ntine/'i, ajuttor fcndu-te satanei. C, zice Apostolul : n-vai-v i povuii-v ntre voi, cu toat nelepciunea, cntai n inimile voastre lui Dumnezeu, mulumindu-I n psalmi, n laude i n cntri duhovniceti" (CoL 3, 16). lar tu, n locul acestora/lucruri mpo-triv nvei : defimri i jurminte. i te faci pe tine, i pe cei ce urmeaz nebunia ta, fii ai gheenei. C gura pe care Dumne-zeu a zidit-o pentru preamrirea Sa, tu pe aceasta cu defimri ai umplut-o. , Deci, nceteaz, omule, ca nu cumva nsui cuvntul cu care defimezi pe Dum-

nezeu s se fac vpaie n gur ta i s-i ard limba. C oamenii, dac se ceart unii cu alii, dup ce se mpac, se rui-neaz a se privi n fa ; olim tu, care azi stai n lume, iar inine vei sta naintea n-fricotorului divan, cum ndrzneti unele ca acestea a zice ? Nu te temi, c s-ar pu-tea s se pogoare foc din cer i s te mis-tuiasc pe tine, cnd deschizi gura mpotriva Atotiitorului ? Nici nu pui n min-tea ta, c s-ar putea s se desfac npraz-nic pmntul de sub picioarele tale i s te nghit ? Nu te nela, omule, este cu ne-putin a scpa din minile Celui ce ne-a zidit. Ascult pe cel ce zice : Cei care da-faim vor da seam naintea lui Dumne-zeu, Care va judeca viii i morii. Pn cnd ntrtm pe Cela ce attea bunti ne-a dat nou, Care, lund tin din pmnt, a zidit pe om i a suflat ntru el Duh de via, Care a i supus toate sub picioarele Lui. Care ne cearc i ne miluiete, Cela ce ?i pe Unul nscut Fiul Su 1-a dat pentru viaa tuturor ! lar noi, n locul facerilor Lui de bine, spini i mrcini li aduccm, al cror sfrit este arderea. Intoarce-te dar, de acum nainte, la iubitorul de oameni i nepomenitorul da ru Dumnezeu, cernd paz gurii tals i u de ngrdire mprejurul buzelor tal. C vd pe Proorocul ct de nfricoat i de cutremurat strig, vorbind cu Dumnezeu, prin curata rugciune, zicnd : Doamna, auzit-am de faima Ta i m-am cutremunt de punerile Tale la cale, Dumnezeule". i iari : Auzit-am de aceasta i luntrul meu s-a zbuciumat la glasul Tu, tremu-rat-au buzele mele ; putreziciunea a cuprins oasele mele i picioarele mele au o-vit" (Avaciim, 3, 2, 16). lar, dac rmnem defimnd pe Dreptul Judector, s ascul-tm pe Apostolul, care zice : Sau dispre-uieti tu bogia bunt.ii Lui i a ng-duinei i ndelungii Lui rbdri, netiind c buntatea lui Dumnezeu te ndeamni la pocin ? Dar, dup nvrtoarea ta ?i dup inima ta nepocit, i aduni maie n ziua mniei i a artrii dreptei judeci a lui Dumnezeu, care va da fiecruia dup faptele lui". (Rom, 2, 46). Drept aceea, i n alt loc zice : Dac greind, va grefi

92

PROLOAGELE

omul ctre om, se vor ruga pentru dnsul ctre Domnul. lar dac Domnului vom gre-i, cum ne vom mai ruga Lui ?" Deci s ne pocim, frailor. Pn cnd amrm pe Cel ce ne-a fcut pe noi ? Dac vom pierde li-manul, unde ne vom mntui n vreme de furtun i de vifor ! Dac pe Domnul vom ntrta, ctre cine vom scpa n ceasul ne-cazului i al nevoii ? Eu, frailor, acestea am scris vou, nu ca unul ce arat cu fap'ta adevrul, ci ca un frate sftuindu-v. C de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puin de nu s-ar fi s-lluit n iad sufletul meu. Pentru aceea i pe voi v rog, eu, cel ticlos ntre oameni, s v rugati pentru mine ctre Domnul, ca s tearg mulimea pcatelor mele, rriai nainte de sfrit, ca s nu fiu ruinat n ateptarea mea. i n ceasul morii s caute spre mine, dup mulimea ndurrilor Salc. i, prin ngeri credincioi i de lumin pur-ttori, s povuiasc pctosul meu suflet i, mpreun cu ale voastre, n locaul

drepUor s-1 odihneasc. C ce fel de fric i de cutremur nu are sufletul n ceasul acela ? Cci, dac acela ce se duce ntr-o ar deprtat, st i se minuneaz. v-znd popor strin i de alt limb, pinnt pe care niciodat nu 1-a vzut, apoi, n ce fel de fric ne este sufletul, cnd se mut din lumea aceasta n ceea ce va s fie, v-znd atunci cele ce niciodat nu le-a vzut ? Deci, s ne ngnjim de cele de acolo, iubi'ilor; cu tot sufletul i inima. S slujim lui Dumnezeu cu toat tria noastr. S pzim poruncile Lui cu toat puterea. S iubim nfricotorul i preacinstitul Nu-mele Lui, iar pe aproapele,.ca pe noi n-i-ne, ca s ne nvrednicim a auzi bine-cuvntatul glas ; Venii, binecuvntaii Printelui Meu, motenii mpria cea pregtit vou, de la ntemeierca lumii". (Matei, 25, 34). Bine este cuvntat Dumne-zeu, Cel ce ne umple pe noi de binecuvn-tarea Sa, c ntru toi vecii este mila Lui. Amin.

L-ti na lui septembrie n 16 z i 1 e : Sfnta Mare Muceniu i Preasl-vit Eufimia. Aceast mult slvit Muceni trit pe vremea urrnailor lui Diocleian (305312) i petrecea n rinduiala fecioa-relor, ndeletnicindu-se cu duhovnicetile nevoine. Deci, a ieit porunc de la dreg-torul Priscus s se adune tot poporul i fiecare, dup puterea sa, s aduc jertf lui Ares, zeul Calcedonului. i s-a adunat popor mult ; iar unii 'din cretini, nevrnd s jertfeasc idolului, de frica chinurilor, se ascundeau pe unde puteau. S-au gsit ns trdtori, i au fost descoperii. Printre'cei ce n-au primit s jert-feasc lui Ares a fost i Sfnta Eufimia, fecioara. Deci, prinznd-o pentru mrturi-sirea lui Hristos i dnd-o la chinuri cu foc, cu roata i cu alte miestrii de chinuri, au dat-o, la urm, fiarelor slbatice oa s o mnnce. Dar, m,car c a rmas nevt-mat de fiare, Sfnta Eufimia i-a dat su-fletul su ctre Domnul.

Biserica Ortodoxa o cinstete ca pe cci mai mari Mucenici. n vechime, erau n Constantinopol patru biserici ridicate n cinstea ei. Cea mai vestit a fost ns cea din Calcedon, n care s-a i inut cel de-al patrulea Sinod a toat lumea, mpo-triva rtcirii lui Eutihie, la anul 451. P-rinii de la Calcedon socoteau c izbnda hotrrilor soborului, se datora, n bun parte, mijlocirilor Sfintei Eufimia. Dumnezeului nostru slav 1

ntru aceast zi, cuvnt din L i m-o-n a r, despre Dorotei pustnicul. Un frate, spunea frailor luc'ruri folositoare despre egumenul Dorotei, printele su, c era el foart:? o^enitor i aspru vie-uia, aizeci de a:ii avnd in peter ; n toate zilele, pe zduf, ntru amiaz-zi aduna pietre n pustis i totdeauna fcea cu ele chilii i le da celor ce nu-i puteau zidi. lar eu' a spus fratele am zis lui

CUVNT AL SFNTULUI IOAN GUR DE UR

odat : Ce faci printe, la nite btrneti ca acestea, muncindu-i trupul prin zdu-ful cel cumplit ?'' i mi-a rspuns mie, zi-cnd : ,,Ca s nu m munceasc el pe mine, l muncesc eu pe el". i mnca, cu msur, n toate zilele, pine uscat i mrunte ver-deuri de salat, nc i ap bea cu msur. lar Dumnezeu mi este martor c nu 1-am vzut pe el ntinzndu-i picioarele, nici dormind pe rogojin, nici pe pat. Ci n toat noaptea, eznd, mpletea conie de smicele de finic i din ele i cumpra hran. ns, cugetnd eu c numai n vre-mea mea vieuiete att de aspru i vrnd a afla, am ntrebat pe muli ucenici de-ai lui, cu dinadinsul : Aa, oare, mereu i-a fost lui viaa aspr ?" lar cei ce vieuiau deosebi, ndreptndu-i bunele obiceiuri, mi-au spus c din tineree a avut acest fel de via. C niciodat n-a dormit dup obicei, fr numai cnd lucra i mnca n-chizndu-i uneori ochii ; de vreme ce, de multe ori i pinea i cdea din gura lui, n vremea mncrii. Deci 1-am silit noi odi-nioar pe dnsul, s se odihneasc puin pe rogojin, iar el, cam cu jale, ne-a grit nou : De vei nvinge pe nger s adoar-m, apoi si pe mine m vei face s m culc".

93

deschide-mi mie ochii inimii, ca s ascult cuvntul Tu i s-1 neleg pe el i s fac voia Ta, c strin snt eu pe pmnt. S nu ascunzi de mine poruncile Tale, ci s-mi descoperi ochii, ca s vd minunile din Le-gea Ta. Arat-mi mie cele neartate i cele ascunse ale nelepciunii Tale. Spre Tine ndjduiesc, Dumnezeul meu; ca s-mi lu-minezi mintea i gndul, cu lumina nele-gerii Tale, ca nu numai s citesc cele scrise, ci s le i fac. Ca nu spre pcat s citesc vieile i cuvintele sfinilor, ci spre n-noire i spre luminare, spre sfinire, spre mntuirea sufletului i spre motenirea vieii venice. C Tu eti luminarea celor ce zac ntru ntuneric i de la Tine este toat darea cea bun i tot darul cel des-vrit". ntru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, despre Filarghie, monahul. A fost un oarecare monah, Filarghie cu numele, care vieuia n lerusalim, lu-crnd lucruri de mn i din osteneala sa i mnca pinea sa. ar odat, eznd el n trg, i vindea lucrul su ; i oarecine i-a uitat o pung ce avea o mie de galbeni i a aflat-o btrnul. Deci a stat pe locul su, zicnd : Se cade celuia ce a pierdut-o s vie s-i ia al su i punga s-i primeas-c". i ndat a vernit cel ce o uitase, pln-gnd. Deci, primindu-1 pe el btrnul, i-a dat-o lui. lar acela l inea pe el, vrnd s-i dea lui o parte oarecare, iar btrnul nici nu se uita. Atunci a nceput a striga cel ce o pierduse : Venii de vedei pe omul lui Dumnezeu, ce fel de fapt face acesta". ns btrnul, furindu-se, a fugit pe as-cuns i a ieit din cetate, ca s nu fie cu-noscut. lar aceasta a fcut-o, ca s nu fie cinstit.

..as^^a^^^aggBag

n aceast zi, cuvnt al Sfntului loan Gur de Aur, cum se cade a asculta la citirea sfintelor cri, cu ce nevoin a citi i a lua aminte. Zis-a fericitul loan Gur de Aur : Cnd vei edea tu la citirea dumnezeieti-lor cuvinte, mai nti s te rogi lui Dumne-zeu, ca s-i deschid ochii inimii. Ca nu numai s citeti cele scrise, ci ca s le i faci, ca nu spre pcat s citeti cuvintele i vieile sfinilor. i iari, cnd vei citi cu mult srguin, s citeti cuvintele, cu dinadinsul i cu toat jnima i s 'nu te gr-beti numai a ntoarce filele. De-i este ie de trebuin, nu te lenevi. ci i de dou o^apss ori i de trei ori s citeti cuvintele i chiar de Saws^ mai multe ori, ca s nelegi puterea lor. lar Alt cuvnt asemenea, dintru ale Fericnd vei voi s citeti sau s asculi pe altul ce citului Augustin. citete, apbi s te rogi lui Dumnc-zeu, aa zicnd : Doamne lisus Hristoase, n Mediolan (oraul Milano, din Italia) era un colar cu frica lui Dumnezeu, care a gsit dou sute de galbeni. i ndat a

64

PROLOAGELE

fecut tiut pe la biserici, prin trg, c, cine a pierdut acei galbeni, s-i caute n cutare loc. Deci, venind pgubaul, dup semnele ce a artat, i-a dat lui galbenii. El ns voia e-i mulumeasc i i-a dat lui douzeci de galbeni, bucuros c i-a gsit, iar cola-rul nu voia s-i primeasc. I-a dat atunci zece galbeni i tot n-a voit s-i primeasc i i punea n mn cinci galbeni i nu i-a

luat. Atunci, cel cu galbenii, i-a aruncat toi banii nainte, zicnd cu mnie : Dac nu voieti s-i iei, apoi, iat-i pe toi, c eu nimic nu am pgubit". i fiindu-i jale colarului de el, a luat puin din bani i ndat i-a dat sracilor. Fericitul Augustin din lopia zicea ctre popor : Vedei ce fel de sfad sfnt, vedei ce soi de bihecuvn-tat mpotrivire . . .".

Luna septembrie n 17 z i 1 e : pomenirea Sfintelor Mucenie fe-eioare : Pistis, Elpis i Agapi i a maicii lor Sofia (1137). Aceste Sfinte Mucenie au fost din Italia, pe vremea mpriei lui Adrian (117138). Erau fiicele unei vduve s-race, Sofia, i se numeau : Pistis, care avea 12 ani, Elpis', 10 ani i Agapi, 9 ani. Toate, mpreun, purtau astfel numele celor mai de seam bunti evanghelice, adic : Credina (Pistis), Ndejdea (Elpis) i Dra-gostea (Agapi), mrturisind, totodat, att credina lor n Domnul Hristos, ct i rn-duiala lor la viaa mpreun, crescnd, n fiecare zi, n rugciune i n fapte bune. Deci, s-a aflat c snt cretine i au fost .chemate la scaunul mprtesc s-i mr-turiseasc credina, iar pe drum, mama lor le povuia s nu se lepede de Hristos, chiar cu preul vieii lor. Aducnd, deci, pe Pistis, iar ea mrturisind pe Hristos, au btut-o cu toiege i i-au tiat snii cu fier, dar n loc de snge a curs lapte. Dup aceea, au ntins-o pe un grtar ars n foc i, rmnnd nevtmat, i-au tiat capul. Veni la rnd sora ei, Elpis, care, mrturisind i ea credina n Hristos, a fost btut cu vna de bou, aruncat n foc, spnzurat i strunjit cu unghii de fier. A fost cufundat, n sfrit, ntr-o cldare cu smoal topit i, prin minune izbvindu-se, i-a primit i ea moartea prin sabieAduser, apoi, pe Agapi care, mr-turisind asemenea i ea pe Hristos, a fost apnzurat cu capul n jos i, nevtmat rmnnd, dup toate celelalte chinuri, n

tiar i ei capul. lar maica lor, Sofia, plngnd trei zile n urm pe mormntul lor, i-a dat i ea sufletul n mna Domnu-lui. Dumnezeului nostru slav !

Intru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, despre mnie i pocin. Un frate oarecare avea necaz asupra altui frate, care, nelegnd c acela are necaz asupra lui, a mers la dnsul, vrnd s se smereasc, s-i cear iertare i s se mpace cu dnsul. Deci, btnd el la ua fratelui, acela n-a vrut nicidecum s-i des-chid i s-1 primeasc; lar acesta, dac a vzut c nu-i deschide, s-a scrbit i el, i, mergnd la un btrn, i-a spus lui despre acel frate, jeluindu-se c are necaz pe el i a mers la dnsul s-i cear iertciune i s se mpace cu dnsul, dar nu 1-a primit, nici i-a deschis lui ua. lar btrnul i-a zis lui : Caut, fiule, i-i ia seama c poate ai vreun gnd n inima ta, c tu nu eti cu nimic vinovat, nici i-ai fcut lui vreun ru, ci el a fcut ru i este vinovat. i, aa, pe tine nsui te ndrepteti, iar pe el l n-vinoveti. Deci, pentru aceasta, nu-i d lui Dumnezeu ndcmn ca s-i deschid i s te primeasc, fiindc mergi la dnsul nu cu adevrat pocin, ci cu frnicie. Deci, mergi i pune n nima ta, c tu ai greit i tu eti vinovat, iar pe dnsul dez-vinovete-1 i aa i va da lui ndemnare i umilin, ca s se smereasc i s se m-pace cu tine." i i-a spus lui aceast poves-tire : Erau doi oameni mireni, n Egipt n

CUVNT DESPRE MNIE I POCIN

95

inutul Alexandriei i erau amndoi cu bu-n cucernicie i cu via bun. Acetia, sf-tuinduse amndoi, au lsat lumea i s-au clugrit mpreun. i auzind ei citindu-se cuvntul ce este scris n Sfnta Evanghelie, care zice c unii s-au scopit pe sine pentru mpria Cerului, i rvnind acelui cuvnt, s-au scopit pe sine amndoi. i, netiind ei puterea dumnezeietii Scripturi, li se p-rea c mare buntate au fcut ei cu acea fapt, c s-au scopit pe sine pentru mp-ria Cerului. lar arhiepiscopul, auzind de acest lucru al lor, i-a desprit pe ei de Sfnta Biseric. lar ei se rzvrteau asu-pra arhiepiscopului, zicnd c pentru oare-care pizm i fr dreptate i-a desprit pe ei de Biseric i s-au sftuit s mearg la arhiepiscopul lerusalimului, s se jeluiasc i si spun pricina lor i acela i va bi-necuvnta ii va mpca, iari, pe ei cu Biserica. Deci au mers la arhiepiscopul le-rusalimului i au nceput a se jelui pentru strmbtatea ce le-a fcut lor arhiepisco-pul Alexandriei, de i-a desprit pe ei de Biseric, i spunndu-i i pentru care pri-cin i-a desprit. lar arhiepiscopul lerus-limului, auzind acestea, a zis lor : i eu v despart pe voi. lar ei, auzind aceasta, s-au necjit foarte. i, sfatuindu-se, au zis unul' ctre altul : s mergem, frate, la arhiepis-copul Antiohiei i acela, vznd suprarea l strmbtatea ce tragem, nefiind vinovai, i va face mil i ne va primi pe noi. i aa au mers la arhiepiscopul Antiohiei i i~au spus lui jalba i pricina lor, iar arhie-piscopul, auzind, a zis lor : i eu v des-part pe voi. lar ei, n loc de ndejdea ce aveau c-i va bucura acel arhiepiscop, au-zir dimpotriv i pe acesta, ca i pe cei-lali, zicndu-le : i eu v despart pe voi. i s-au sftuit aceia s mearg la Roma, la papa, zicnd : S mergem, frate, la papa i el ne va primi pe noi i ne va da izbnd nou fa de toi ceilali. i aa, au plecat, i au mers la Roma, la papa i s-au jeluit i au spus papei toat pricina lor, i cum toi arhiepiscopii, necutndu-le dreptatea i nevinovia, i-au desprit pe ei de Sfnta Biseric, fr de nici o pricin sau vin. lar papa, auzind acestea, le-a zis lor : i eu v despart pe voi. lar ei, auzind i de la papa tot acelai cuvn.t pe care 1-au

- auzit de la ceilali arhiepiscopi, vorbeau ntre ei, zicnd : ,,Ce vom face, frate, c acetia snt unii toi la un cuvnt, i'iindc ei se adun r soboare, toi la uh loc, i se sftuiesc i se unesc sa ie toi- una i s fie toi ntr-un cuvnt. Ci noi, frate, s mergem la Sfntul Epifanie, arhiepiscopul Ciprului i s ne jeluim i s-i spunem lui toat pricina noastr. i acela, fiind om sfnt i prooroc i cunosctor, ne va cu-noate suprarea i nevinovia noastr i necazul ce tragem fr dreptate i ne va primi pe noi. i aa, ieind din cetatea Ro-mei, au plecat i au mers la Cipru. i dac s-au apropiat de cetatea unde era Sfntul Epifanie, Dumnezeu i-a descoperit Sfntu-lui venirea acelor doi clugri i osteneala i pricina lor. lar Sfntul Epifanie, ntiin-ndu-se despre dnii, ndat a trimis pe un cleric al su ntru ntmpinarea lor, ca s le spun ca nici n cetatea lui s nu n-drzneasc s intre, c nu-i primete pe ei. lar ei, auzind aceasta, s-au umilit n inimile lor i s-au smerit pe sine, vorbind unul ctre altul i zicnd : Cu adevrat, frate, noi am greit lui Dumnezeu. i pen-tru ce, dar, umblm zbuciumndu-ne, vrnd s ne ndreptim noi ? C, iat, aa precum socoteam noi, toi fr de dreptate i fr de nici o vin, unul dup altul, ne desprir pe noi de Sfnta Biseric. lar acesta, nc nici n-am mers la dnsul s na jeluim lui i s ne spunem pricina noastr, i niei nu ne-a vzut pe noi, ci, fiind el om sfnt i prooroc cunosctor, iat c nsui Dumnezeu i-a descoperit lui i i-a artat venirea noastr la dnsul i greeala noas-tra, pentru care ne-a poruncit nou nici n cetatea lui s nu intrm. Pentru aceea, frate, n zadar ne ostenim noi, umblnd s ne ndreptim, c noi am greit lui Dum-nezeu i Dumnezeu i-a artat lui greelile noastre. Pentru aceea, nu numai c nu na primete pe noi s vedem faa lui, dar nici n cetate nu ne d voie s intrm. i a?a au nceput a se umili i a plnge i a se smeri, cunoscndu-i greeala i pcatul lor. lar cunosctorul de inimi, Dumnezeu, vzndu-Tpe dnii c i-au cunoscut gra-eala lor i c s-au umilit n inimile lor i se smeresc, cindu-se de pcatul lor,

96

PROLOAGELE

descoperit i a artat iari'i aceasta Sfn-tului Epifanie, c i-au cunoscut pcatul i c se smeresc, cindu-se. i i-a poruncit lui s trimit ca s-i cheme i s-i pri-measc pe ei, c i-au cunoscut greeala lor i c se caiesc. i a trimis Sfntul Epi-fanie la dnii i i-a chemat la sine i, cu multe cuvinte de folos i-a nvat i i-a mngiat pe ei i i-a primit n Sfnta Bise-ric i i-a mprtit pe ei cu Sfintele Tai-ne i a scris pentru dnii la arhiepiscopul Alexandriei, zicnd : Primete, frate, pe fiii ti, c adevrat, acum, s-au smerit i s-au pocit. i aa i-a trimis pe ei la lo-cul lor." Aceast povestire, spunndu-o btr-nul fratelui, i-a zis lyi : lat fiule, aceasta

este adevrata tmduire a sufletului, ca ntru toate lucrurile s ne smerim, defi-mndu-ne i ocrndu-ne, descoperindu-ne i vdindu-ne naintea lui Dumnezeu p-catele noastre, iar nu ale fratelui nostru". Acestea auzindu-le, fratele s-a umilit n inima sa i a fgduit c va face dup cu-vntul btrnului. S-a dus, iari, cu sme-renie la acel frate, care. avea necaz pe el, s se roage s-1 ierte pe el i, btnd la ua chiliei, ndat a auzit i i-a deschis lui. i mai nainte de a se pleca el i a-i cere ier-tciune, acela s-a nchinat lui cu smerenie, zicnd : lart-m, frate, c te-am scrbit pe tine". i aa, cu dragoste, din tot sufle-tul, srutndu-se unul cu altul, s-a fcut mare bucurie ntre dnii.

Luna septembrie n 18 z i 1 e : pomenirea Preacuviosului Prin-telui nostru Eumenie, fctorul de minuni, episcopul Gortinei. Acest cuvios Printe, Eumenie, a trit pe la anii 550600, cltorind din tnr vrst pe calea cea strmt i lui Dumne-zeu plcut, pe care mergnd, dou sarcini grele are omul a lepda : averea i poftele trupeti. Drept aceea, a lepdat Cuviosul ave-rea sa, mprindu-o la sraci, sturnd pe cei flmnzi i mbrcnd pe cei goi, dup cuvntul Domnului ctre tnrul care-L n-trebase, zicndu-i : Vinde averea ta i d-o sracilor i vei avea comoar n cer" (Matei 19, 21). Deci, pe toate socotindu-le gunoaie, a alergat sprinten s afle i s ur-meze pe Hristos. Tot aa a lepdat acest Cuvios i gro-simea trupului, supunndu-i poftele sale cu nevoinele, cu nfrnarea, cu postul, cu rugciunea, cu privegherea, cu ostenelile i s-a f^cut subire', ferindu-se de toat plcerea cea trupeasc i de iubirea dulce-ilor lumeti, nfrnndu-se de toate acelea care ngra trupul, ngroind poftele i nscnd patimile. Nu i-a dat somn ochlor si, pn ce sufletul i trupul lui, curin-

du-se de patimi, nu s-a fcut loca Sfn-tului Duh. i aa, lepdnd amndou sarcinile cele grele, una de avere i alta a mult p-timaului trup, s-a fcut lesnicios pentru petrecerea pe calea cea ngust, care duce la viaa venic. Deci i s-a dat lui i darul propovduirii cuvntului lui Dumnezeu, mpodobit cu mult nelepciune. lar cnd viaa lui cea mbuntit strlucea ca o lumin i era multora de folos, a fost ales i ridicat la scaunul de episcop al bisericii din Gortina, unde, luminnd ca un soare, pstorea Biserica cu fapta i cu cuvntul, fcndu-se pild tuturor i fiind el i foarte milostiv, c Eumenie milostiv nsemneaz. i i s-a dat lui i puterea facerii de minuni, nct era tat srmanilor, bogie sraci-lor, dttor celor ce cer, celor ce ptimesc mpreun-ptimitor i preaminunat fc-tor de minuni. A mers i la Roma, ca un nalt lumi-ntor ce era, mnat de dorina de a propo-vdui Evanghelia, iar de acolo a mers n Tebaida Egiptului. Aici, ajungnd pe vre-me de secet n tot mutul, cu rugciunile sale pmntul a primit ploaie mbelugat. Deci, dup o ndelungat propov-duire m acest inut, i aducnd multe su-

CUVNT DESPRE MILOSTENIE

97

flete la lumina credinei lui Hristos, Sfn-tul Eumenie i sfri n Tebaida irul zile-lor sale, mutndu-se la Domnul, ca bunul slujitor din Evanghelie. lar moatele lui au fost trimise la locul lui de natere, la Ra-xos, n Grecia.

Intru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, despre clugrul ce plngea n toate zilele. Un frate, mbrcndu-se n chipul clugresc, a mers i s-a sluit n muntele Nitriei. ns era chilia lui aproape de alt frate, i1 auzea pe el n toate zilele pln-gndu-i pcatele sale. Deci, dup ce mult vreme nu i-au venit i lui lacrimi, i mus-tra sufletul su, zicnd : Oare nu vei pln-ge, ticlosule, i nu te vei tngui ? S m crezi pe mine, c mcar c nu voieti, vei plnge". i, lund o varg, s btea pe sine peste trupul gol, pn ce i veneau lacrimi. ns, s-a ntrebat fratele i s-a rugat lui ssacKSgp^sss^aga^s^B^s^g? Dumnezeu s-i arate lui, de face bine pedepsindu-se pe sine. Deci, ntr-o noapte, a vzut ^s^s n somn pe fratele cel ce locuia aproape, purtnd ntru aceast zi, cuvnt despre viaa ce cunun i stnd n ceata Mucenicilor, iar pe un oarecare brbat pri-vind i zicnd : Vezi pe va s fie, dintr-ale Fericitului Augustin. bunul Mucenic ? i tu mntuiete-te pentru Scrie Fericitul Augustin aceast isto-rie, Hristos, ca /i acesta, i mpreun cu Mucenicii zicnd : Fratele meu Ghenadie, docto-rul cel te vei ncununa". slvit, s-a deprins din tineree a fi milostiv i mult ndurat ctre sraci, pre-cum nsui mi-a povestit. i i-a venit lui o ndoial de la urtorul binelui, vrjmaul, gndind : Oare mai este alt ntru aceast zi, cuvnt dpspre milos- via dup moarte ?" i aa petrecea ntristat. stenie, cci cel ce d sracului, d lui Hristos. ns, milostivul Dumnezeu, nevrnd s piar , Un om oarecare din Constantinopol era foarte lucrtorul faptelor bune, a iconomisit n acest milostiv, nct i pe uliele ce~ tii umblnd el, chip : Odat, culcndu-se el pe patul su, ca s se mergea dup dnsul mul-ime de sraci. lar el se odihneasc, i s-a artat n somn n tnr fcea ca i cnd i gonea i-i ndeprta, ns preafrumos i i-a zis lui : punea n minile lor milostenie. i fcea aceasta, Vino dup mine !" i, mergnd dup dn-sul, 1voind s se tinuiasc de oameni. Deci, unul din a dus pe el ntr-o cetate, unde se au-zeau prietenii lui credincioi 1-a ntrebat pe el cum s- preaminunate cntri. i a ntrebat pe tnrul care a fcut milostiv. i i-a spus lui, grind : Cnd l purta : Ce este aceas-ta ?" i i-a rspuns lui : eram mic, ca de zece ani, i am intrat n biseric Aceasta este cn-tarea i veselia sfinilor lui s m rog, am v-zut pe un btrn duhovnic, Dumnezeu". i dup aceasta i-a venit n sine l nvnd popo-rul i spunndu-i despre s-a deteptat. lar vrjmaul, iari, i zicea, prin gnd, c acestea snt nite nluciri. Deci, milostenie : cel culcndu-se a doua nopte, ntristat, iari i s-a artat lui acelai tnr i 1-a

ce d sracului pune n nsei minile lui Hristos. lar eu am auzit i n-am crezut pe cel ce nva, c gndeam : Eu am auzit c Hristos st n cer, de-a dreapta Tatlui, deci, cum se afl pe pmnt, precum n-va acesta, ca s ia ceea ce se d sraci-lor ? lar acestea gndind eu, m-am dus la casa mea i am vzut pe un srac n haine rupte mergnd, iar deasupra capului su sta un chip al Domnului nostru lisus Hris-tos. i cum mergea sracul acel pe calea sa, iat un om milostiv 1-a ntmpinat pe el i i-a dat lui o pine. i cum a ntins mna cela ce da pinea, iat i chipul Mntuitorului, care i-a ntins minile Sale spre minile celuia ce da pinea i a luat-o din minile lui i 1-a binecuvntat pe acela. Deci aceasta vzndu-o, am crezut c acel ce d sracului, cu adevrat lui Hristos d. Dar eu nc i acum vd acelai chip, stnd deasupra capului sracilor i pentru aceea snt cuprins de fric i fac milostenie dup putere, pe ct pot."

98

PROLOAGELE

ntrebat : Oare m cunoti ?" lar el a rs-puns : Tare bine te cunosc". i 1-a ntre-bat : Dar unde m-ai vzut ?" i i-a zis Ghenadie : Nu de mult te-am vzut, c m-ai dus i m-ai purtat ntr-o cetate, unde se auzeau cntri dulci i veselii". i 1-a ntrebat : n ce chip m-ai vzut, n somn sau aievea ?" i i-a rspuns : n somn". I-a zis tnrul : Bine ai grit, c i acum, n somn m vezi". i a rspuns Ghenadie : tiu, cu adevrat, c i acum n somn te vd". Deci, 1-a ntrebat ngerul : Unde dar este acum trupul tu ?' A' rspuns : n cmara mea". L-a ntrebat iari : Au tii tu c acum ochii ti snt nchii i tr simire n trupul tu i nu vd nimic ?" I-a rspuns : tiu tare bine". lar el i-a zis : Deci dar, cu care ochi m vezi tu acum i priveti la mine ?" Ghenadie sta uimit i nu tia ce rspuns s dea. Ingerul a nceput a-i dojeni i a-1 nva, zicnd : Ochii ti cei trupeti acum snt nesimi-tori i nu pot s vad. lar acetia, cu care priveii la mine, snt ali ochi, i cnd vei muri, atunci fr ochii cei trupeti ai s vezi i ai s vieuieti i toat tiina i cu-notina o s ai. lat, de acum, s pui n-ceput bun i s nu te mai ndoieti de viaa cea de dup moarte". i, zicnd acest cuvnt, ngerul s-a fcut nevzut, iar el s-a trezit. i de atunci pn la moartea sa, n-a mai avut nici o ndoial n inima sa. lari, asemenea acesteia, ne iston-sete Sfntul Augustin, zicnd : Am auzit de la Mihail nsui c i s-a ntmplat a auzi aceasta de la unchiul su, ce se chema COL Luna septembrie n 19 z i 1 e : Sfinii Mucenici Trofim, Savatie i Dorimedont (f278).

deletnicea mult cu nvturile lui Platon i cu alte asemenea filosofii i ctigase mare prieteug cu Marsilie, brbatul cel prea nvat i sporit n faptele cele bune. i acetia doi, Mihail unchiul i Marsilie, de multe ori se ndeletniceau cu vorbe adnci filosofeti. lar odat, dup obicei, intrnd iari n noime adnci filosofeti i ntrebndu-se, Marsilie a adus vorba i despre viaa cea fr de sfrit, ce are s se descopere dup mutarea cea de aici. i din multa vorb ce a fost, au venit la atta nenelegere, c au dat mna unul cu altul i cu jurmnt au ntrit, c oricare din ei va muri mai nainte, s vie s se arate ce-lui ce a rmas, spre mai bun ncredinare. i a mers Marsilie la locul su, n cetatea Florena. i a trecut vreme ndelungat. Odat, Mihail, ndeletnicindu-se n nv-turile sale acas, deodat a auzit o aler-gare de cal, care a stat lng ua lui. i s-a auzit glas, strignd : Mihaile, Mihaile, toate cele vorbite de noi snt adevrate, adevrate". i, sculndu-se, Mihail a des-chis fereastra i a vzut pe un brbat mbrcat tot n alb i clare ; i cum 1-a v-zut Mihail, ndat a ntors calul i se du-cea. i a nceput a striga Mihail dup dn-sul, zicnd : Marsilie, Marsilie". i s-a f-cut nevzut, i Mihail s-a nfricoat foarte de aceasta. i, ncepnd a cerceta cu dea-mnuntul despre Marsilie, a aflat, c n ziua i ceasul acela n care i s-a artat, Marsilie s-a fost mutat ctre Domnul, n cetatea Florena. Dup aceea, Mihail l-snd dearta filosofie, se ngrijea de viaa cea venic; ,^ tate, venir n Antiohia doi oameni ne-tiui, Trofim i Savatie, cretini dreptcre-dincioi i nchintori ai Dumnezeului ce-lui adevrat. i, vznd prznuirea cea pierztoare de suflete a pgnilor, n-au voit s intre i s se veseleasc

&&.. - -

. .-,.,-

."';;.'

Acetia au trit pe cnd la Roma m-

prea Probus mpratul (276282), deci pe vremea cnd nc erau prigonii cretinii, iar n Antiohia stpnea dregtorul Eliodor. Deci, pe cnd se svrea praznicul zeului Apolo, din prile din afar de ce-

cu dnii, zicnd : Sntem cretini i nu se cade nou a veni la ospee pgneti". Acestea auzindu-le Eliodor, ndat a poruncit ostailor s-i prind i n temni

CUVNT AL SP. IOAN GUR DE AUR DESPRE MNIE

99

s-i despart unul de altul. i, aducnd n-ti pe Trofim, 1-a ntrebat pe el de nume, de via i de credin. Deci, mrturisind el cu ndrzneal credina n Hristos, dre-gtorul s-a umplut de mnie, vznd atta trie de credin la un tnr ca dnsul, i dezbrcndu-1, a poruncit s fie btut fr mil cu toiege, ct s-a roit pmntul de sngele lui, apoi, cu unelte ascuite strujindu-i trupul pn la oase, 1-au aruncat n temni. A fost adus, apoi, fericitul Savatie, care, dup mrturisirea credinei naintea dregtorului ,a fost spnzurat i strujit cu unghii de fier att de mult, nct, pe cnd l aduceau napoi n temni, i-a dat duhul. Rmas singur, Trofim a fost trimis s ndure mucenicia n cmpul Sinadelor, din Frigia, la srbtoarea pgn a dioscurilor. Deci, fiind n temni i ateptnd srb-toarea, a cunoscut pe un tnr brbat cre-tin, din sfatul cetii, care n tain cerceta pe cei rnii pentru credin, n nchisoare, Dorimedont cu numele. Dar fapta lui nu s-a putut tinui mult vreme. ntrebat de crudul dregtor al Sinadelor, Dionisie, Do-rimedont a mrturisit, fr ocol, credina lui n Hristos. Deci, nesporind nimic, 1au dat la chinuri. I-au rupt faa cu unghii de fier, i-au dezrdcinat dinii, 1-au ars cu foc, iar lui Trofim i-au scos ochii, cu e-pue nfocate. La urm, i-au osndit pe amndoi s-i dea spre mncare fiarelor, n privelite, unde era mult popor. Dar o ur-soaic, un pardos i un leu se purtau cu ei ca nite animale de cas, uitnd nravul lor de fiare. Deci, numindu-i fermectori, dregtorul i-a osndit s 11 se tale capetele cu sabia. i aa, Sfinii Mucenici Trofim i Dorimedont, dup multe i amare chinuri, cu ucidere de sabie au murit, iar acum, mpreun cu Savatie, n ceruri ne-ncetat mresc pe Preasfnta Treime. Dum-nezeuului nostru, slav !

trebuie. Cci aa i focul, cnd se face mult, atunci mai mult se aprinde ; deci s nu adaugi lemne pe foc, cnd vrei ca mai re-pede s se sting. C nu are putere de la sine mnia, dac n-ar fi altul care s n-trte. Aa fac i corbierii cnd se ridic furtuna pe mare ; atunci nu mai socotesc mrfurile pe care le arunc. lar dup ce se linitete furtuna, i aduc aminte de cele ce le-au aruncat i au mult ]ale din aceasta. Asemenea, se afl i cei ce se m-nie : c furtun cumplit este cnd mintea lui se tulbur i rmn afar de sine i nu simte ce face, chiar dac ar gri i cuvinte rele. lar dup ce i trece lui mnia, atunci se gndete la cuvintele cele rele, pe care le-a grit, i i cunoate paguba, ruinea i pierzarea. C precum stomacul stricat var-s mncarea, aa i gura mniosului arunc cuvintele rele. lar multi fac i n alt fel : la mnie i la vrajb snt grabnici, iar la merenie snt lenevoi. Vei zice : acela care este nceptorul certei, aceluia i se cade n-ti a se smeri. Dar tu, apucnd nainte, s te supui lui, ca s-i fie ie plat de la Dum-nezeu. C, mcar c nu ai fcut tu ncepu-tul rului aceluia, f tu, acum, nceputul binelui, cci ntr-acest chip uneori fac i doctorii, care umbl pe la cei bolnavi, iar nu bolnavii pe la doctori. Asemenea i tu s faci fratelui cuprins de boala mniei : s-i vindeci lui rana mniei acesteia, prin supunerea ta. Ascult pe Domnul, Cel ce a zis : Cui te lovete peste obrazul stng, ntoarce-i i pe cellalt" (Matei, 5, 39).

ntru aceast zi, cuvnt din Pateric, despre smerenie. Erau doi frai clugri, care, de mult vreme, vieuiau cu dragoste mpreun, amndoi la un loc. lar vrjmaul diavol, pizmuind traiul lor cel bun, a vrut s-i despart pe ei, unul de altul. Deci, a fcut ntre ei o pricin ca aceasta : ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului loan fratele cel mic a aprins lumnarea i a pus-o pe Gur de Aur, despre mnie. ea la locul ei, iar diavolul, fcnd pacoste, a prndrcirea cea din mnie este n acest chip : vlit lumnarea jos i s-a stins. Ci fratele cel mai cu ct mai mult, adic, s-ar certa cineva, cu att mare, mniindu-se foarte din aceasta, a lovit cu patim pe fratele su cu mai mult ndreptire i

100

PROLOAGELE

palma peste obraz, iar acesta, cu smerenie, s-a nchinat lui pn la pmnt, zicnd : lart-m frate, c te-am suprat, ci ateapt puintel i iar o voi aprinde". Dar puterea lui Dumnezeu a pedepsit pe acel diavol pn ce s-a fcut ziu. lar dac s-a fcut ziu, a mers acel diavol n capitea idoleasc i se jeluia mai marelui su, spu-nndu-i lui toat ntmplarea ce a vrut s fac i ce a fcut acelor clugri i cum s-a smerit clugrul cel mai mic, celui mai mare i cum, pentru smerenia aceluia, pu-terea lui Dumnezeu 1-a pedepsit pe el, pn lo ziu. Acestea spunndu-le, diavolul se jeluia stpnului su n capitea idoleasc, iar slujitorul cel idolesc, ntmplndu-se atunci acolo n capite, a auzit cele ce se

jeluia acel drac i se mira de neputina lor. Deci, smerindu-se n inima lui, s-a dus la o mnstire i s-a fcut clugr iscusit i smerit i spunea frailor, zicnd : Smere-nia risipete puterea vrjmaului, c eu am auzit dracii grind i vorbind ntre dnii i zicnd : De vom face tulburare i vrajb ntre clugri i de se va ntoarce unul dintr-nii i, smerindu-se, se va nchina fratelui su, atunci acela toat puterea noastr risipete". Aceasta auzind noi frailor, c ne si-lim s ctigm smerenia, care risipete puterea diavolului, i aa, Dumnezeul pcii va fi cu noi i ne va feri pe noi de tot laul vrjmaului. Dumnezeului nostru, slav n veci ! Amin.

Luna septembrie n 20 d e z i 1 e : pomenirea Sfntului, Marelui Mucenic Eustatie, a Sfintei Teopista, soia lui, i a celor doi fii ai lor : Agapie i Teo-pist (tl20). Acest Sfnt i Mare Mucenic Eustatie a fost un vestit cpitan de oti, pe vremea mpratului Traian (98117). n lume, el se numea Plachida, iar soia sa Tatiana i, cnd nu era plecat cu oastea, triau la Roma cu cei doi copii mici ai lor. Erau oameni bogai i, mcar c erau pgini cu credina, erau foarte milostivi spre sraci Deci, fiind odat la o vntoare cu mai muli prieteni, a dat peste o ciread de cerbi. Urmrindu-i, a vzut cum din ciread s-a desprit un cerb mare i fru-mos i, ncepnd el singur s goneasc dup acest cerb, pe cnd se apropia s-1 ajung, Plachida a vzut ntre coarnele cerbului cinstit Crucea lui Hristos, strlucind mai mult dect soarele i pe dnsa chipul lui Hristos, i a auzit un glas venind de la Cruce i zicnd : Pentru ce m goneti, Plachida ? Eu snt Hristos. Mergi la unul din preoii mei cretini i el i va arta calea pe care s-o urmezi". Deci, s-au botezat, el i toat familia lui, i i s-a dat lui Plachida numele de

Eustatie, soiei sale numele de Teopista, iar celor doi fii ai si, Agapie i Teopist. i i-a nvat pe ei preotul calea mntuirii, descoperindu-le lor i ispitele i ncercrile, srca i primejdiile ce aveau s vin asu-pra lor. i-i ndemna pe ei s primeasc i s rabde acele necazuri, acum, n viaa aceasta. lar el a zis : Doamne, de nu se poate altfel s treac acele ispite, d-mi-le acum s le rabd, fr numai trimite-mi i ajutorul Tu, ca s nu m biruiasc ru-tatea lor". i ndat, atta rzboi i-a dat lui uci-gaul de oameni, diavolul, ct i-a pierdut i averea, pe femeia sa a vzut-o luat n robie, pe fiii lui rpii de fiare slbatice, iar pe sine ajuns la mare srcie i nstri-nare. i a trit, astfel, ca paznic la arinile oamenilor, cincisprezece ani, ntr-un sat din Egipt, n srcie i smerenie, ca nsui Domnul. n vremea aceea, purtnd rzboi ;u alte popoare, romanii au fost nfrni. mpratul Traian i-a adus aminte de Pla-chida, viteazul cpitan, i a pus s-1 caute. i 1-a aflat n satul unde era. Pe drumul spre Roma, a aflat, apoi, i pe soia i pe cophi si. i 1-a chemat mpratul i iari, dup biruin, i-a luat cinstea cea dinti. Deci, murind Traian i venind la tron tiranul Adrian (117138), Eustatie a avut

SFNTUL MUCENIC CODRAT

101

din nou parte de suferin. Chemat s in-tre n templu, s aduc jertf idolilor, cu toat familia, i Eustatie nevrnd a se su-pune, mpratul a poruncit ca Eustatie i familia sa s fie dai la fiare ; dar slbt-ciunile nici nu se atingeau mcar de dnii. Atunci, mpratul i-a osndit la moarte, prin arderea de vii, ntr-un bou de aram, nroit n foc. i aa i primir sfritul. ntru aceast zi, cuvnt despre un preot, pe care 1-a oprit episcopul de a sluji. Ne spunea nou Filon, robul lui Hris-tos, c, de demult, pe vremea prigonirii cretinilor, un oarecare episcop a oprit pe un preot de la slujb, dintr-o anumit pricin. Deci s-a dus preotul acela n alt parte pentru nite trebuine i acolo 1-au prins pgnii i, mult chinuindu-1, nu s-a lep-dat de Hristos i i-au tiat capul i s-a f-cut mucenic al lui Hristos. lar, dup puin vreme, a ncetat gonirea i stpnul cetii aceleia, vznd minunile Sfntului Muce-nic, i-a zidit o biseric i, lund moatele lui, le-a aezat n racl i le-a pus pe ele nuntru, n altarul bisericii. Deci a che-mat tot poporul i pe episcop, vrnd s fac sfinirea bisericii. i, n vreme cnd preotul vrea s fac nceputul slujbei de sear, s-a micat racla i a ieit afar din biseric, nedus de ni-meni, i o fric i o mirare i-a cuprins pe toi cei ce erau n biseric. lar poporul a adus funii i a tras racla n biseric, la lo-cul ei. Apoi, a doua oar, cnd episcopul a dat pace, iari racla a ieit ndat din bi-seric. lar domnul acela, -vznd aceasta, s-a temut i a nceput, smerindu-se foarte, a se plnge ctre Dumnezeu, zicnd : Pen-

tru pcatele mele, nu voiete Sfntul s locuiasc n biseric". Asemenea i tot po-porul plngea, tnguindu-se, privind la aceast minune. lar n noaptea ce a sosit, s-a artat Sfntul Mucenic episcopului, zi-cndu-i : Pentru ce v nvinuii ntre voi, ca i cnd n-a voi s petrec cu voi n bi-seric ? Ci rogu-te i te ostenete s mergi n cetate la episcopul meu, i-1 silete pe e1, s m dezlege pe mine de canon, c m-a oprit de la slujb. i de aceea, nu pot sluji cu voi acum n biseric, ci ies. afar. Cu-nuna muceniciei am luat-oi ns faa lui Dumnezeu n-am vzut-o, c ntru despr-ire snt. Dar s nu gndeti c m vei dez-lega tu pe mine, c nu voi putea sluji cu voi, nici faa lui Hristos a o vedea, pentru c El a zis ierarhilor Si : Ori pe ci vei lega pe pmnt, vor fi legai i n eeruri". i aceasta zicnd, s-a fcut nevzut. lar a doua zi, episcopul a spus aceasta domnului aceluia i, auzind el aceasta de la episcop, s-a mngiat. Deci, episcopul, lund pe civa clerici, s-a dus la episcopul cel numit de Sfntul i i-a spus lui toate cele despre Sfntul Mucenic. i acela, degrab sculndu-se, a mers mpreun cu cei ce ve-niser. Deci, venind, s-a nchinat Sfntu-lui Mucenic i i-a zis : Hristos, Cel ce te-a legat pe tine prin smerenia mea, s te dez-lege pe tine, acum, prin vrsarea sngelui tu pentru numele Lui. Intr i s fii cu noi". Dup aceea, aducnd racla n bise-ric, au svrit slujba. Deci, mai mult nu s-a mai micat racla de la locul ei i minuni multe fcea. Drept aceea dar, iubitorilor de Hris-tos, s cunoatei ct de mare este rnduiala arhiereasc, pentru c pe ci i leag pe pmnt, legai vor fi i n ceruri, i pe ci i dezleag pe pmnt, dezlegai vor fi i n ceruri.

Luna lui septembrie n 21 d e z i 1 e : (98117) i Adrian (117138) i fusese Sfntul Mucenic Codrat. ucenic al Apostolilor Domnului. Dup tra-diia Acesta, fiind om n vrst i nvat, a trit Bisericii, el a propovduit Evanghe-lia n multe pe vremea mprailor Traian locuri, dar, cu deosebire, n

102

PROLOAGELE

Magnezia i la Atena, unde a fost i epis-cop. C, precum steaua magilor de la rs-rit, aa i el a artat popoarelor calea cea dreapt a credinei, surpnd jertfele pg-neti i nchinarea la idoli i aducnd pe muli din ntunericul pgntii la lumina cunotinei lui Dumnezeu i la credina lui Hristos. Dar, ntunericul urte totdeauna lu-mina. Drept aceea, i nchintorii idolilor gonir pe Sfntul Apostol Codrat de la turma sa din Atena, mprocmdu-1 mai n-ti cu pietre, ca pe un alt tefan, dar Sfn-tul a fost pzit viu, cu darul lui Hristos. Fiind prins, apoi, de slujitorii mpratului Adrian, a fost supus la felurite alte chinuri, pn ce, sfrit de puteri, i-a dat sufletul n minile lui Dumnezeu, primlnd de la Hristos cununa mucenicilor. Intru aceast zi, cuvnt, cum se cade a vieui cretinul. Tot cretinul, care este deosebif de necredincioi s petreac fr a face p-cate, ca un prieten al lui Dumnezeu, ca un vrjma al diavolului i ca un prta al Tainelor lui Hristos. Ci, lepdndu-se de satanicetile fapte i de nelciunile dr-ceti, curat fiind i cuvios, de Dumnezeu iubitor i adeseori rugndu-se lui Dumne-zeu, s zic : Tatl nostru, Carele eti n ceruri." Ca nu, n chip nevrednic, pe Dumnezeu numindu-1 Tatl, s-L ocreasc pe El. Ci, ca un fiu, s slveasc pe Tatl i, ca un slujitor, s se team de Domnul su. C griete Domnul : Dac Tat v snt vou, apoi unde mi este Mie slava i cin-stea de la voi ? lar dac v snt Domn, apoi, unde-Mi este frica voastr de Mine ?" Drept aceea, frailor, s petrecem n po-runca lui Dumnezeu. S-L cinstim pe El ca pe un Tat i s ne temem ca de un Domn. S ne aducem aminte de pcatele noastre i de ele s suspinm nencetat. i aa, cu-rindu-ne sui'letele noastre, la Hristos s

Cuvnt din E v e r g h i t i n o s, al Sfntului Grigorie Dialogul, ctre diaconul Petru, despre vedenii de chinuri de la duhurile rutii, spre zidire. Teodor era un copil foarte neaezat, care mai mult de nevoie dect de voie, 1-a urmat pe fratele su n mnstire, acesta fiind clugr. i, fiind el i foarte nesupus, c, dac cineva i-ar fi spus ceva bun pen-tru mntuirea lui, nu numaic nu fcea, dar nici s aud nu voia, nici nu suferea vreodat s umble n haina sfintei petreceri. Dar, fiind el lovit de boala ciumei n coaps i venind n ceasul cel de pe urm, s-au adunat toi fraii. Si dac 1-au vzut pe dnsul stingnduse, c trupul lui mu-rise, rcindu-se din toate prtile, i c pu-tin cldur de viat mai rmsese numai n pieptul lui, fceau rugcium deosebite pentru dnsul, rugndu-se inbitorului de oameni, Dumnezeu, s fie lut milostiv, la ieirea lui din aceast lume. Si, rugndu-se fraii, deodat acela a nceput a stripa cu mare glas i a tia rugciunile fratilor. 7.1-cnd : ,.Deprtativ de la mine, deorta-ti-v, c iat balaurului m-am dat spre mncare i pentru a voastr stare de fa+ nu poate s m mnnce. C, iat. capul meu 1-a mbucat n gura lui. Deci, dai-i loc ca s nu m chinuiasc mai mult i ce are a face, s fac mai repede. de vreme ce lui am fost dat spre mncare. Pentru ce s mai rabd ntrziere ?" lar fratli i-au zis lui : F, frate, semnul cinstitei si de viat f-ctoarei cruci peste tine". lar acela, cu preatare strigare, a rspuns, zicnd : ..Eu vreau pe mi'ne a m nsemna, dar nu pot, c de balelel balaurului snt rweuiat". Tar fraii auzind, cznd la pmnfc cu la.Rnmi i mai cu osrdie se rue'au pentru i/bvnrea lui. Deci, petrecnd ei n rugchme. bolna-vul cu mare glas striga : Multumire lui' Dumnezeu ! C iat balaurul, cel ce m . luase spre mncare, a fugit i a sta nici n-a rbdat rugciunilor voastre. Deci. acum, pentru pcatele mele rugai-v, c ga^a snt a m ntoarce i a prsi viaa cea mi-reneasc cu desvrire". Deci, ndat dup aceasta, dobndind putere de via, cu toat inima, s-a ntors

venim. \

SFINTUL MUCENIC FOCA

103

ctre Dumnezeu, schimbndu-i socotina ca unul care a fost pedepsit, din destul, cu btaia. i aa a ieit din trup. C acesta a vzut muncirea cea de dup moarte, pen-tru al su folos ; iar alii, pentru a noastr zidire, spun, chinurile cele de la duhurile cele rele, pe care le-au vzut, nc suflnd i apoi, ndat, i dau duhul. Tot asa era un brbat cu numele Hrisaorie. Diro ale lumii acesteia, sra foarte vestit, dar cu ct prisosea n bogii, pe att i n patimi era bogat, ntru mn-drie ngrnfndu-se, yoilor trupeti supu-nndu-se, spre grmdirea de bogii cu srguin nevoindu-se, cu zgrcenia, peste msur, apnn-zndu-se. Deci, binevoind Domnul a pune sfrit attor patimi, 1-a lsat s cad n boal purttoare de moarte. $i ai'ungnd la ceasul morii, avnd ochii deschisl, a vzut nfricotoare i ntune-cate duhuri, stnd naintea lui i trgn-du-1 pe el cu sila, ca s-1 duc spre ncuie-torile iadului. Deci a nceput a tremura i a se nglbeni, sudorile peste tot curgndu-i, cernd cu glas mare hotrrea ateptat i strignd i pe fiul su, Maxim cu numele, (pe care i eu, mai pe urm, fiind clugr, 1-am cunoscut) pe acesta cu preaiute i

amestecat strigare chemndu-1, zicea : Maxime, alearg, c niciodat ru ie nu i-am fcut, ntru credina ta primeste-m". Deci, Maxim, tulburat i plngnd, a venit ndat i, mpreun cu dnsul, toi ai casei. Dar acetia nu vedeau duhurile cele viclene, care l trgeau cu sila pe dnsul. lar venirea lor o pricepQau din mrturisi-rea bolnavului, prin glbenirea i prin chi-pul celui ce ptimea. C, de fric i de vederea lor cea ntunecat, ncoace i ncolo n pat se ntorcea. lar uneori, pe partea stng zcnd, le vedea pe ele stnd naintea lui. i vederea lor n-o putea suferi. lar alteori, spre perete ntorcndu-se, i acolo de fa le vedea. i, dezndjduindu-se a se izbvi de dnsele, n mare strmtoare fiind, cu mare glas a nceput a striga : Izbvete-m mcar pn diminea". i ntru aceste strigte, a ieit din trup. Deci, luminat se arat c, nu pentru sine, ci pentru noi a vzut acestea, ca noi, acestea nvndu-ne, s ne temem i s ne ndreptm, cci, ce i-a folosit aceluia ve-derea duhurilor rele, mai nainte de moar-te, i cererea de izbvire ? Pe care, chiar cernd-o, nu a dobndito. '

Luna septembrie n 22 d e z i 1 e : Sfntul, Sfinitul Mucenic Foca, episcopul Sinopei, i Sfntul Mucenic Foca, grdinaruL Biserica prznuiete astzi doi Sfini Mucenici, care poart acelai nume. Unul este Sfntul Foca fctorul de minuni", iar cellalt este Foca grdinarul". i uriul i altul au trit n acelai loc, n oraul Si-nope din Pont, dar cel dinti a ptimit mu-cenicia n vremea mpratului Traian (98 117), iar cel de al doilea, cu dou veacuri mai trziu, pe vremea lui Diocle-ian mpratul (284 305). Foca cel dinti a fost fctor de mi-nuni, cu darul Sfntului Duh, nc din tine-ree, i a petrecut, fcnd minuni, pn la sfritul vieii sale. Pentru viaa lui fr

prihan a fost ales episcop al 'cetii Sinope i pstorea bine turma sa, cu fapta i cuvntul, ntorcnd pe muli de la nchina-rea idolilor i aducndu-i la cunotina lui Hristos. lar, cnd a voit Dumnezeu s-1 n-vredniceasc de cununa mucenicilor, i s-a vestit aceasta printr-o vedenie. C a venit un porumbel de i-a ezut pe cap i i-a pus cunun, grindu-i omenete i zicnd : Pahar ie s-a gtit i trebuie s-1 bei." i s-a mplinit aceasta n zilele mpratului Traian, tiat fiind cu sabia, iar trupul lui fiind ars n foc. Cellalt Sfnt, Foca grdinarul", avea grdina lui lng mare i, vnznd verdeurile, i scotea hrana din munca sa i ajuta pe sraci. Dar fapta bun, ca i lumnarea aprins, nu poate a se tinui. i s-a dus vestea despre el, despre miloste104 PROLOAGELE

niile ce fcea i despre lumin dreptei cre-dine la care povuia, casa lui fiind puru-rea deschis, ca o grdin plin de road a Duhului Sfnt, pe muli ntorcnd de la idoli. Deci era pe vremea cnd Diocleian mpratul prigonea pe cretini, cu o urgie mai sngeroas ca oricnd. Cineva a optit ctre conductorul locului : Foca crede n.Cel rstignit i pe muli i desparte de zeii notri". lar dregtorul, auzind, ndat a trimis slujitori ca s ucid pe robul lui Hristos i, mergnd, cutau pe Foca s-1 omoare. Deci, i-a ntlnit pe ei Foca i i-a ntre-bat : Pe cine cutati ?" i ei i-au zis : Cutm pe Foca". i el le-a zis : Veniti la mine i eu v voi spune vou de dnsul". $i i-a primit n casa sa i i-a osptat din destul. i dup ce s-au veselit bine de vin, Foca i-a ntrebat : ,,i pentru ce pricin cutati pe omul acela ?" lar ei i-au spus lui taina, zicnd : Ne-a trimis maimarele s-1 ucidem, c nu cinstete pe zei i Celui rstignit se nchin". lar Foca a zis : Rogu-m vou stpnii mei, rmnei pn mine n casa mea, mncnd i bnd, iar di-mineaa eu l voi da vou, c nimeni nu-1 tie ca mine, nu locuiete departe de aici i eu singur l voi aduce i-1 voi da n mi-nile voastre". lar ei, ascultnd, dnuiau n casa lui Foca, pe care-1 cutau. Intr-acea noapte, Foca i-a gtit mormntul, rnduind toate cele de ngropare, a mprit pe toate sracilor i a petrecut noaptea n rugciune. lar a doua zi, cnd 1-au ntrebat unde este Foca, el le-a zis : Eu snt Foca, pe care voi cutai s-1 uci-dei. Eu snt robul lui Hristos, care de idolii votri cei spurcai m lepd ; deci, omori-m". lar ostaii se sfiau s ucid un om att de bun i hotrr s plece, spunnd c nu 1-au gsit. lar Foca i ruga s-i fac datoria, zicnd : Aa mi vei face cel mai mare bine". Dup mult o-vire, ostaii ; mplinir porunca mpr-teasc. -^^j i, aa, milostivul grdinar Foca, din dragoste pentru Hrisos, a primit cununa muoeniciei.

ntru aceast z, viaa Sfntului Petru care a fost vame (sec. VI). n prile Africii era un vame, anume Petru, foarte nemilostiv, care niciodat nu miluia pe sraci, nici cugeta la moarte, nici la bisericile lui Dumnezeu nu mergea, nici i pleca urechile sale ctre cei ce cereau milostenie. lar bunul iubitor de oameni Dumnezeu, Cel ce nu voiete moartea p-ctosului, ci se ngrijete de mntuirea tu-turor i, cu judecile pe care le tie, pe fiecare il mntuiete, Acela i cu Petru a fcut aceasta, dup buntatea Sa, i 1-a mntuit pe el, ntr-un chip ca acesta : n-tr-o vreme, eznd sracii i scptaii n uli, au nceput a luda casele celor mi-lostivi i a ruga pe Dumnezeu pentru dn-ii, iar pe cei nemilostlvi i ocrau. Deci a ajuns c'uvntul i despre acest Petru, e este cu totul nemilostiv. i se ntrebau unul pe altul : Oare, luat-a cineva, cnd-va, vreo milostenie din casa lui Petru ?" i toi zicnd c nimeni n-a luat de la dn-sul ceva, s-a ridicat un srac i a zi.s : Ce-mi vei da mie i eu voi merge acum i voi scoate de la dnsul milosteme ?" i au fcut ntre dnii rmag. Deci, mer-gnd sracul, a stat la poarta casei lui Pe-tru. lar, ieind Petru din cas i ducnd la masa dregtorului un catr ncrcat cu pine, i s-a nchinat lui sracul, cel ce f-cuse rmag cu tovarii si, i a nceput a cere milostenie, ntr-adins plngndu-se. lar el, neaflnd piatr, a apucat o pine i a aruncat-o n cel srac i 1-a lovit pe el n obraz i s-a dus. lar sracul, apucnd pinea, a mers la tovarii si, zicnd c din nsei minile lui a luat pinea aceasta. i a ludat pe Dumnezeu c Petru este milostiv. ^ lar, dup dou zile, s-a mbolnvit vameul, pn s-a apropiat de moarte, i s-a vzut ntr-un vis, pe sine fiind cerce-tat la o oarecare judecat i faptele lui, punndu-se n cumpn : de o parte a cum-penelor stteau nite arapi ntunecai i ri, iar de cealalt parte stteau nite br-bai luminoi foarte i frumoi la chip. Deoi, arapii, aducnd toate faptele cele rele

VIAA SFNTULUI PETRU

105

pe care Petru vameul le fcuse din tine-ree i n toat viaa sa, le puneau n cum-pn, iar brbaii cei de lumin purttori nimic bun nu aflau din faptele lui Petru. ca s pun de cealalt parte a cumpenii i stau nfricoai i, nedumirindu-se, ziceau unul ctre altul : Aadar, noi n-avem ni-mic aici ?" Atunci a rspuns unul dintre dnii : Cu adevrat nu avem nimic, fr numai o pine pe care a dat-o lui Hristos, mai nainte cu dou zile, dar i aceea fr de voie". Deci, puser pinea aceea de cea parte a cumpenei i ndat a tras cumpna mai mult dect cealalt. Atunci ziser c-tre vame brbaii cei frumoi la chip : Mergi, srace Petre, i mai adaug la pi-nea aceasta, ca s nu te ia pe tine arapii cei ri i s te duc la munca cea venic". Deci, venindu-i n sine, Petru cugeta la cele ce vzuse i a cunoscut c, nu n-lucire, ci adevr era visul, c a vzut toate pcatele ce fcuse din tineree, pe care acum le i uitase, i pe care arapii, adu-nndu-le, le puneau n cumpn. Si zicea n sine Petru minunndu-se : Dac o pine, pe care am aruncat-o n faa sracului, att de mult m-a ajutat pe mine, c nu mau luat pe mine diavolii, cu ct mai mult milostenia cea mult, cu blndee i cu osrdie fcut, va ajuta acelora care, far de cruare, i mpart bogia lor la sraci." i de atunci s-a fcut mult prea-milostiv, ct nici pe sine n-a voit s se crue. Deci, oarecnd, mergnd el la a sa vam, ca vame ce era, 1-a ntmpinat un corbier gol, care srcise din necarea co-rbiei. Acela, cznd la picioarele lui, ce-rea s-i dea lui o hain, ca s-i acopere goliciunea trupului su, iar Petru, dezbr-cnd de pe sine haina cea de deasupra, bun i de mult pre, i-a dat-o lui. lar co-rbierul, ruinndu-se s umble ntr-o hain ca aceea, a dat-o pe ea la un negus-tor s o vnd. Deci, s-a ntmplat c Petru, ntorcnduse de la vama sa, a vzut haina aceea spnzurat n .trg la vnzare, drept care s-a mhnit foarte. i, mergnd n casa sa, n-a gustat hran, de mhnire, ci a n-cuiat ua cmrii sale i edea suspinnd i tnguindu-se ; i gndind ntru sine, zi-cea : N-a primit Dumnezeu milostenia

mea, n-am fost vrednic s aib sracul pomenirea mea". i aa, mhnindu-se i sus-pinnd, a adormit putin. $1 iat a vzut pe un oarecare frumos la chip i strlucitor mai mult dect soarele, avnd o cruce n jurul capului Su, mbrcat n aceea hai-n, pe care el o dduse corbierului celui srac. Si L-a auzit pe El, zicnd ctre dn-sul : Ce plngi, ntristndu-te, frate Pe-tre ?" lar el a rspuns : Cum s nu plng, Stpnul meu, c pe cele ce dau sracilor, din acelea ce mi-ai dat mie, pe acelea ei iari le vnd n trg". Atunci i-a zis lui Cel ce i Se artase : Oare cunoti haina aceasta pe care Eu o port ?" lar vameul i-a rspuns : Aa, Stpne. o cunosc, c este a mea, cu care am mbrcat pe cel gol". Zis-a lui Cel ce Se artase : Nu te mhni, dar. lat, de cnd ai dat-o sracului, Eu am luat-o i o port, precum m vezi, si-i laud buna ta schimbare, c M-ai m-brcat pe Mine. cel ce pier de frie". Si, deteptndu-se din somn, vameul a neles i a nceput a ferici pe cei sraci i a zis ntru sine : Dac sracii snt Hristos, viu este Domnul. nn voi' muri pn ce voi fi i eu ca unul dintr-nsii". Deci, ndat si-a mprit toate averile sale la sraci si pe robi i-a slobozit i numai un rob lsndu-si, i-a zis lui : Vreau s-ti spun tie o tain, pe care s o pzeti i.s m asculi. C de nu m vei asculta pe mine i de nu vei pzi aezmntul meu, s tii c la strini te voi vinde pe tine". lar robul -a zis lui : Pe toate cele ce-mi vei porunci stpne, dator snt s le fac". i Petru i-a zis lui : S mergem n sfnta cetate, s ne nchinm mormntului celui fctor de via, al lui Hristos i acolo s m vinzi pe mine la cineva din cretini i preul meu s-1 dai sracilor i tu singur slobod vei fi". lar sluga aceea, mirndu-se de strina soco-teal a stpnului su, n-a primit s-1 as-culte pe el i i-a zis : A m-erge cu tine n sfnta cetate, dator snt, ca o sl.ug a ta, dar a te. vinde pe tine, stpnul meu, asta s nu fie i nu voi face aceasta nicidecum". i i-a zis Petru lui, iari : De nu m vei vinde pe mine, apoi eu te voi vinde pe tine la strini, precum mai nainte i-am zis ie". i au mers la lerusalim. i, nchinn-du-se la Sfintele Locuri, a zis iari cs^re

106

PROLOAGELE

slug : Vinde-m pe mine, iar de nu m ve vinde tu, apoi eu te voi vinde la bar-bari, n robie grea". Deci sluga, vznd ffndul cel neschimbat al stpnului su, 1-a ascultat pe el, mcar c nu voia. i, aflnd pe un cunoscut al su, om de Dum-nezeu temtor. faur de argint cu mesteu-gul, anume Zoil, i-a zis lui : Ascult-m, frate Zoil, cumpr de la mine un rob bun". lar argintarul i-a zis lui : Frate. s m crezi c am srcit si nu am ce s dau pentru dnsul". Zis-a lui, iarsi, slupa va-mesului : ..S iei morumut, de la cineva, bani si s-I cnmneri pe p1, c este foarte bun si te va blagoslovi Dumnezeu pentru dnsul". Deci, creznd cuvintele lui. Zoil a luat de la un prieten treizeci de galbeni si a cumprat cu ei pe Petru de la sluga lui, netiind tama ace'sta. ca Petru este st-pnul sluffii sale. Deci, sluga aceea, lund preul pentru stpnul su, s-a dus la Constantinopol. nespunnd nlmnui ceea fe f-cuse. i pretul acela 1-a mprtit la sraci. lar Petru sluiea lui Zoil lucrnd ceea ce ma nainte nu se obinuise, fcnd uneori slu-jba buctriei. alteori curtind gunoiul din casa lui Zoil. ori spnd Damntul n grdin sau cu alte slujbe si ntimiri mun-cindu-si trupul su, smerindu-se fr de msur. Deci. vznd Zoil c s-a blagoslovit casa lui din uricina lui Petru. orecum oare-cnd casa lui Putifar din pricina lui losif, si c bogia i se nmulise, 1-a iubit pe Petru i se ruina vzndu-i nemsurata lui smerenie. lar odat i-a zis lui : I^rate Petre, vreau s te slobozesc pe tine i, apoi, aici, ca pe un frate s te am". lar el n-a voit s fie slobod, ci ca un rob voia s-i sluieasc lui. Si puteai s-1 vezi,"de multe ori, batjocorit de celelalte slugi, iar uneori i btut, i n multe feluri ocrt, iar el pe toate acestea le rbda, tcnd. lar ntr-o noapte, Petru a vzut, n vis, pe Cel n chip de soare, Care i Se artase lui n Africa, purtnd haina lui. Acela inea trei-zeci de galbeni n minile Sale i a zis c-tre dnsul : S nu fii mhnit, frate. Petre, c Eu i-am primit preul tu, dar s rabzi pn la vremea, cnd vei fi cunoscut". lar dup civa ani, au mers oarecare vnztori de argint, din prile Africii, la

Sfintele Locuri, ca s se nchine. i i-a chemat pe dnii Zoil, stpnul lui Petru, n casa lui, la osp. i. cnd osptau ei, au nceput a cunoate pe Petru i unul altuia ziceau : Ct mai seamn omul acesta cu Petru vamesul". lar Petru, nelegnd aceasta, i ascundea fata sa, ca nu cu to-t.ul s fie cunoscut. ns ei 1-au cunoscut bine i au nceout a zice ctre cel ce-i che-mase pe ei : Kir Zoil, avem s-ti spunem ie un lucru. S tii c mare om ai n casa ta, slui'indu-ti tie, cci, ntr-adevr, acesta este Petru, care avea mare putere n Afr-ca si pe muli robi ai si i-a slobozit. Ci, sculndu-ne, s1 lum pe e1, c mult s-a ntristat dregtorul nentru dnsul, nc si anim RP mhneste din Dricina lui". lar P^-tru, stnd afar, a auzit aces+.e cuvinte ale lor i, punnd pe nmnt blidul DS care l aducea, a alergat la poarta curtii, vrnd s fug, iar portarul curtii aceleia era mut si surd din natere si numai prin semne n-chidea si deschidea poarta. Deci, grbin-duse s ias robul lui Dumnezeu, a zis mutului : ie ti priesc, n numele Dom-nului nostru lisu.s Hristos, deschide.Doarta degrab". lar mutul a prit : Asa, stune, de^rab voi descbide". Si ndat i-a deschis lui i a iesit. Deci, venind mutul 1q stpnul su. a grit naintea tuturor i toti cei ai casei s-au mirat, auzindu-1 pe el grind. Si seulndu-se, cutar pe Petru si nu 1-au aflat. i le zicea mutul : Vedeti c poate a fugit, c mare rob al lui Dumnezeu este. C atunci cnd a venit la poart, mi-a zis mie aa : n numele Domnului lisus Hris-tos ti zic ie : deschide-mi. i ndat am vzut ieind din gura lui ca o vpae ^are s-a atins de gura mea i am grit". Deci, sculndu-se, toi alergau n urma lui, dar nu 1-au ajuns i, cutndu-Tpretu-tindeni cu deamnuntul, nu 1-au aflat. Atunci s-a fcut jale mare pentru dnsul, c n-au tiut c este un att de mare rob al lui Dumnezeu i au proslvit pe Dum-nezeu c are muli asemenea robi ai Si ascuni n lume. lar Petru, fugind de omeneasca slav, se ascundea prm netiutele locuri, pn la mutareasa cea^ctre Dom-nul, Cruia se cuyine slav n veci. Amin.

Z3A.MISLIREA SPINTULUI PROOROO IOAN BOTEZTORUL

107

L u n a 1 u i s e p t e m b r i e n 23 d e z i 1 e : zmislirea Sfntului, slvitului Prooroc, Inamtemergtorului i Botezto-ruluiloan. Multe mame zmislesc fii, dar puine snt acelea a cror zmislire o mrete i o prznuiete Biserica lui Dumnezeu. n vremea Noului Testamfent, numai trei mame s-au gsit zmislind A pntece, prin darul lui DumnezeU,cu marire i cu mi-nune. Acestea au fost : Sfnta i dreapta Ana, apoi Sfnta Elisabeta i, n sfrit, Preasfnta i Preacurta Feciaar^ Maria. Dreapta Ana a zmislit pe Nsctoarea de Dumnezeu, Elisabeta, pe nainteoiergto-rul loan, iar Fecioara Maria pe Hristo, Mntuitorul lumii. Semnnl lor este c-toate aceste zmisliri s-au svrsit prin vestitor ceresc, prin umbrirea Darului dumne-zeiesc i prin nvoirea mamelor ce zmis-leau. cu vestitorul tainei. lar zmislirea Sfntului Boteztor loan, ce prznuim astzi, aa a fost : n vremea cnd Irod era rege al iudeilor, a intrat Sfntul Arhanghel Gavriil n altar, la preotul Zaharia, care slu-jea atunci n rnduiala sptmnii sale si i-a vorbit ast-fel : Nu te teme, Zaharia, c s-a auzit rugciunea ta i femeia ta, cea btrn i stearp, va nate un 'fiu i-l'vei numi loan i muli se vor bucura de naterea luf'. A rspuns Zaharia : Strine i neateptate lucruri mi vesteti mie. Dar a nate fii, la btrnei sterpe, au.nu este un lucru mpo-triva firii ?" i a rspuns ngerul : De la nceput te gsesc pe tine cu puin credin, Zaharia. Dar, mcar c este protiv-nic firii, lucrul ce i-am spus este cu pu-tin la Dumnezeu, c la Dumnezeu nimic nu este cu neputin, c Dumnezeu poate i din pietre s ridice fiii lui Avraam ; deci i femeii tale Dumnezeu i d putere s nasca fiu la btrneile i strpiciunea ei, ca cela ce va s se nasc ie fiu, este mare naintea Domnului". Rspuns-a Zaharia : Nu ndrznesc a gri cuvinte protivnice la cuvintele talecele ngereti, ns te ntreb, pentru ce fiul ce se va nate va fi mare ?"

Rspuns-a ngerul : Va fi mare naintea Domnului, nu c va ntrece pe leremia, ci c acesta, adic loan, se va umple mult mai mult de Duhul Sfnt, nc din pnte-cele maicii sale. leremia numai a prooro-cit despre Mesia, iar loan este rnduit s-i pun mna pe Mesia i sL boteze i aa va ntrece pe toi cu mrimea slujirii sale. i nu numai cu cuvntul va propovdui, ci si cu degetul su va arta popoarelor pe Mieluelul lui Dumnezeu, Cel ce ridic p-catele lumii. lat pentru care prcin loan va fi mai mare dect toti cei ce se nasc din femei. Drept aceea. el este nlinirea tu+.uror proorocilor". Grit-a Zaharia : Bun si de bucurie este vestirea ta, nger al lui Dumnezeu. Deci, rotu-te, dup. ce voi cu-noaste cele vestite de tine ?" RsDuns-a n-gerul : Au nc te ndoies+.i si nu crezi cu-vintele mele ? Au oare snt trimis de Dum-nezeu ca s-ti spun minciuni ? Cerceteaz i vezi c, iat, s-a ftnrouiat venirea Celui ce mntuiete pe Israel, c va merge nain-tea Lui trimisul nger n trup, care-i fiul tu, cel ce va gti calea lui Mesia, cu pute-rea i cu duhul lui Ilie. Dar, de vreme ce nai crezut cuvintele mele, care se vor m-plini la vremea lor, iat vei fi mut pn n ziua cnd vor fi toate acestea". Si ndat limba lui Zaharia s-a legat, nerodirea Eli-sabetei s-a dezlegat, iar ngerul s-a dus naintea Atotiitorului Dumnezeu. \ i aa a luat nceput n lume vestea cea bun a zmislirii Sfntului loan Bote-ztorul, glasul nainte-mergtor almntui-rii noastre. Dumnezeului nostru, slav !

ntru aceast zi, pomenirea Sfintei Mucenie Raida, fecioara (f308). Aceasta s-a nscut n Egipt, la locul ce se cheam Tama, fiic fiind unui preot Petru, i a mbrcat hina monahiceasc, fiind ea de doisprezece ani. Deci, pogorn-du-se, odat, mpreun cu alte femei fe-cioare la fntn, ca si scoat ap i, v-znd multe fecioare,' femei i mulime de

108

PROLOAGELE

brbai, preoi i diaconi i clugri, pe care i prinsese dregtorul Lucian i-i du-cea legai pe o corabie i aflnd c snt le-gai pentru Hristos, mbrbtndu-se, a intrat i ea ntre dnii, rugndu-se de cel care era mai mare, s fie i ea cu aceia. lar el o nva s aleag ce este mai bine, s nu ptimeasc chinuri i nici s moar cu cei legai. Deci ea, nevrnd, a stat dimpotriv naintea dregtorului, batjocorind idolii lui i mustrndu-1 de la obraz, pen-tru c i btea joc de credina cretinilor. Deci, dup multe chinuri, i-au tiat capul. ntru aceast zi, istorisire din L i m o-n a r, despre un stare, care a vieuit n petera Boteztorului. Era un oarecare stare, vieuind n mnstirea lui ava Eustorghie, cu numele loan. Pe acesta, cel ntre sfini Ilie, patriar-hul lerusalimului, a voit a-1 pune egumen ntru aceeai mnstire. lar acela nu voia, zicnd : Voi merge n muntele Sinai pen-tru rugciune." Dar patriarhul l silea pe el cu multe cuvinte ca s rmn i dup ce n-a putut nicidecum s-1 nduplece, mai pe urm 1-a slobozit, fgduind el c, dup ntoarcere, va primi egumenia. i aa, s-rutnd pe patriarh, a ieit n pustie, s' mearg la muntele Sinai, lund cu sine i pe ucenicul su. Deci, trecnd el rul lorda-nului i deprtndu-se cam o mil, iat 1-au cuprins pe stare frigurile i att s-au nt-rit, ct nu putea merge mai departe i, aflttd o peter mic, a intrat ntr-nsa ca s se odihneasc puin. i n aa fei era inut de friguri stareul, nct nu putea nici a se mica ; i a petrecut aa trei zile. lar n noaptea urmtoare a vzut pe cineva, stnd naintea lui i zicndu-i : Spune-mi btrnule, unde vrei s mergi ?" I-a rs-puns lui btrnul : n muntele Sinai". i i-a zis lui : S nu te duci de aici". i, ne-putnd a-1 opri pe el, s-a dus de la dnsul. i petrecea stareul aprins i mai mult de foc. 'Iar ntru a doua noapte, tot acela a stat naintea stareului, n acelai chip, i a zis : Pentru ce btrnule, te necjeti ? Ascult-m pe mine, nu te duce. aiurea, ci rmi aici". I-a grit stareul : Tu cine

eti ?" I-a rspuns lui cel ce se artase : Eu snt loan Boteztorul i pentru aceea zic ie, s nu te duci de aici nicieri, c aceast peter mic este mai mare dect muntele Sinai, c n aceasta a intrat de mai multe ori Domnul nostru lisus Hristos, cercetndu-m pe mine. Fgduiete-mi c vei vieui aici i eu ndat sntos te voi face". Aceasta auzind, stareul, cu bucurie, s-a fgduit a petrece n peter i, vinde-cndu-se ndat, a petrecut acolo toate zi-lele vieh sale. lar petera aceea staretul a fcut-o Biseric i a adunat frai. i se numea locul acela Sapsas. ______ Intru aceast zi, cuvint d^ure un preot care, boteznd femei, se tulbura. Un oarecare monah, dintr-o mnstire de obte, cu numele Conon, era i preot cu dregtoria, rnduit spre botezul celor ce veneau la dnsul. ns,<nd ungea femei cu Sfntul Mir, se smintea. i pentru a-ceasta, voia s plece din viaa de obte. Deci, cnd voia a se duce, a venit la dnsul Sfntul loan Boteztorul, zicndu-i : Nu te duce, c te voi uura de rzboiul acela". i a venit odat o fecioar persan s se boteze ; i era foarte mbuntit, dar att de frumoas, nct preotul nu putea s-i ung picioarele ei cu Sfntul Mir, a-teptnd ea o zi acolo. i, auzind de dnsa arhiepiscopul s-a minunat de neamul ei cel bun i voia s-o ia ca diaconi, dar acest lucru nu 1-a voit fecioara. lar preo-tul Conon i-a luat hainelg sale i s-a dus, zicnd : De acum nu voij mai rmne n locul acesta". Dup ce s-a suit la munte, ndat- 1-a ntmpinat pe el Sfntul loan Boteztorul i cu glas linititor i-a zis : ntoarce-te, preote, la mnstirea ta, c iat te voi uura pe tine de rzboi". Atunci, preotul Conon a zis ctre dinsul : S m crezi pe mine, Sfinte, ca nu m voi ntoarce. C de multe ori ai fagduit c m vei uura, i n-ai facut aceasta". Deci, lundu-l pe el Sfntul loan, 1-a pus de i-a desfcut hai-nele sale i cu semnul crucii 1-a nsemuat

SFNTA MUCENIA TECLA

109

pe pieptul lui i i-a zis : S m crezi pe mine, preote, c voiam ca s ai plat tu pentru rzboiul acesta, dar de vreme ce tu nu voieti, iat c te-am uurat de rzboi, ns plat de acum nu vei avea din lupta aceasta". i s-a ntors preotul la mnstire.

lar ca mine, boteznd, a uns pe per-san nicidecum simind c este femeie cu firea. Deci, a mai fcut i ali doisprezece ani, boteznd i ungnd, nici gnd avnd pentru femei. i aa s-a mutat cu pace. Dumnezului nostru slav, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

Luna septembrie n 24 de zile : Sfnta Mare Muceni Tecla, cea ntocmai cu Apostolii. Sfnta Tecla este cea dinti muceni care a ptimit pentru credina n Hristos i a trit pe vremea Sfntului Apostol Pa-vel, fiind ucenica marelui Apostol. S-a nscut n Iconia i, la vrsta de 18 ani, a fost-logodit cu un tnr de bun neam, anume Tamir. ntre alte daruri, Sfnta era de o mare frumusee trupeasc i adunase mult nvtur, pentru o tnr de Vrsta ei. Pe la anul 45 dup Hristos, cnd Apos-tolul Pavel a venit n Iconia, nsoit de Varnava, Tecla, ascultndu-1 vorbind n casa lui Onisifor a mbriat noua cre-din ; i, nelegnd, tot de la Pavel, preul fecioriei, s-a hotrt a-i tri viaa ca fe-cioar, n slujba Evangheliei Domnului, ca una ce avea de la Dumnezeu i darul cu-vntului, cu o mare adncime i putere de convingere. AfHnd prinii de hotrrea fiicei lor de ai tri viaa n feciorie i de a urma lui Pavel, au nceput s o certe, s o chinu-iasc, iar, n cele din urm, s o bat i s o calce n picioare. Logodnicul ei, de alt parte, neizbutind s schimbe credina Sfintei Tecla a mers la dregtorul cetii i i-a cerut s prind pe Pavel i s-1 in n temni, ca unul ce este cretin i cre-tinase pe Tecla. Fiind n primejdie s fie ea nsi ntemniat, Tecla i-a prsit fa-milia i prinii i a plecat n cutarea Apostolului, ndruntorul su, care, ntre timp, fusese izgonit din cetate i se afla acum n Antiohia (Pisidiei). Aici, un tnr desfrnat, Alexandru cu numele, vznd frumuseea Teclei, s-a 'aprins de poft trupeasc pentru dnsa i, cu daruri i ade-

meniri, a ncercat s o trag la pcat. Neizbutind n planul su, nnebunit de patim i de ur, ticlosul desfrnat a prt la mai marele cetii pe Tecla, c este cretin, i a cerut osndirea ei. Frumoasa fecioar cretin a fost prins i osndit s fie dat la fiare. i puteai s o vezi fecioar cretin goal, n privelitea a mii de ochi,.iar fia-rele zcnd pe jos i lingnd picioarele Sfintei, mrturisind, oarecum, c pe fecio-rescul ei trup nu pot s-1 vatme. Deci, vznd poporul c fiarele cu nimic nu va-tm pe Sfnt, a strigat cu mare glas : Mare este Dumnezeul pe Care-L cinstete Tecla". i au slo'bozit pe Sfnt. Deci, propovduind prin multe locuri pe Domnul lisus Hristos i trgnd pe muli la credin, s-a dus n patria sa. lar acolo, petrecnd ntr-un loc pustiu, din vechea Seleucie, i fcnd multe minuni, i-a n-cheiat viaa aceasta, trind n pace, n ru-gciune i n pustnicie. lar toat vremea vieii sale a fost de nouzeci de ani. Dum-nezeului nostru, slav !

^^^-^^se^^Sfi^^

ntru aceast zi, Preacuviosul Prin-tele nostru Coprie. Acesta s-a nscut pe gunoaie, .lng mnstirea Sfntului i Marelui Teodosie, nceptorul vieii de obte, dintr-o femeie pe care o goneau agarenii, i fugea ctre Sfntul, dimpreun cu muli ali vecini, ca s scape. Deci, dup ce se duser pgnii, potolikde dumnezeiescul dar ce locuia n Sfntul, clugrii mnstirii aflar copilul .ce se nscuse n gunoi i, din porunca ma-relui Teodosie, 1-au luat i 1au numit Coprie (adic gunoi). i se hrnea copilul

110 PROLOAGELE cu lapte de capr, iar capra care era orn-duit s iar ei se lenevesc ?" i a rspuns : Multe poate sug copilul de la dnsa ptea la cmp mpreun rugciunea dreptului, precum este scris, ns, cu cu celelalte, dar cnd sosea vremea ca s sug deosebire, rugciunea care se face, care, adic, copilul, se pogora sin-gur din munte de-1 se ajutoreaz de cel ce cere rugciunea, pzindualpta i, iar, se ntor-cea la turm. Aceasta a se el, cu toat osrdia i cu durere de inim, de fost pn ce a nceput copilul a mnca bucele. gnduri i de fapte rele. C de va petrece cu Deci, dac s-a fcut mare, l iubea Teodosie i nebgare de seam, nici un folos nu va avea, copilul se nvrednici de Duhul Sfnt. i, pzind mcar i Sfinii de s-ar ruga pentru el. C-unul curia sufletului, a fcut de i se supuneau zidind, iar altul surpnd, ce folos va fi, fr fiarele slbatice. C, ntr-una din zile, aflnd n numai osteneal". A mai spus nc i acest fel de grdin un urs mncnd lptucile, 1-a luat de povestire, zicnd : Era un sfnt printe al unei urechi i 1-a scos afar i, poruncindu-i n chinovii, mpodobit cu toat fapta bun, iar, mai numele marelui Teo-dosie, ursul n-a cutezat s vrtos, cu smerita cugetare, cu blndee, cu mai intre alt dat n grdin. nc i n munte, milostivirea ctre sraci i cu dragoste. Acesta suindu-se la lemne cu un mgar i ducnd se ruga mult lui Dumnezeu, zicnd : Doamne, lemnele, iari a venit un urs i, apucnd m tiu pe mine c snt pctos, dar ndjduiesc mgarul, 1-a vtmat la un picior. lar Sfntul la ndurrile Tale, s m mntuiesc, prin mila prinse pe urs i puse lemnele pe dnsul, zicndu- Ta. Deci, m rog buntii Tale, Stpne, s nu i: m despari de sinodia (soborul) mea, ci, Nu te voi lsa, c vreau s faci tu slujba mpreun cu mine, i pe acetia i nvrednicete mgarului, 'pn ce se va tmdui". i, cu mpriei Tale, pentru ne-spusa Ta buntate". rugciunile marelui Teodosie, i se supuse ursnl Deci, aceast rug-ciune fcnd-o nencetat, i cra lemne. Alt dat, acest Sfnt, slujind la iubitorul de oameni Dumnezeu i-a dat buctrie cnd cldarea ddea n unde, de se ncredinare. Avea s se fac pomenire de sfini vrsau bucatele, negsind lingura cea mare, i-a la o alt mnstire, care nu era departe de dnii, bgat mna goal n cldare, de a potolit undele, i l chemau prinii mntirii aceleia pe el, mpreun cu ucenicii lui, iar el se lepda. Dar a i nu s-a vtmat. Deci, ajungnd el la nouzeci de ani, auzit n vis, zicn-du-i lui : Mergi, ns trimite strlucea ntre prinii aceia ca soarele, nainte pe ucenicii ti i, dup dnii s mergi i mpodobit fiind cu preoia i cu tot felul de tu". Deci, ducndu-se ucenicii lui, au ntlnit un bunti, i stnd ntr-un loc ascuns, i ndrepta nger n chip de srap bolnav, care z-cea n rugciunile ctre Dumnezeu, nct i marele mijlocul drumului, i, venind uce-nicii la locul Teodosie, dup mutarea sa ctre Domnul, i se acela i vzndu-1 pe el yie-tndu-se, 1-au arta, c venea i mpreun cu dnsul cnta. lar, ntrebat pricina. lar el a zis : Sint bolnav i mai pe urm, a zis ctre dnsul : lat, frate eram clare pe un dobitpccare, trntindu-m, a Coprie, i-a ve-n.it vremea petrecerii tale, ci fugit i, iat, nu am pe nimeni care s-mi ajute". vino la noi, la locul care-i este gtit". Deci, lar ei au zis lui : Ce putem s-i facem, ava ? dac a auzit aceasta, minunatul printe, peste Noi sntem pe jos". i, lsndu-1, s-au dus. A pu-ine zile, s-a mbolnvit i, srutnd pe sfinii venit, apoi, dup puin timp printele lor i l afl pe el zcnd jos i suspinnd. i, aflnd prini, s-a dus cu pace ctre Domnul. pricina, i-a zis lui : N-au venit, oare, pe aici, ceva mai nainte de mine, nite clugri ? Nu teIst el a zis : Da, au Intru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, au vzut ei aicea ?"boala mea, au trecut, venit, i ntiinn-du-se de zicnd : despre rugciune i fapt. Noi pfe jos mergem, ce putem s-i facem ie ?" A fost ntrebat un btrn : Se folo-sesc, Grit-a lui egumenul : Vino, dar, s te oare, cei ce cer rugciunile prinilor,

POMENIREA MAICII NOASTRE EUFROSINA

111

iau eu n spate i Dumnezeu va ajuta i vom merge". lar el zise : Cum poi atta deprtare s m duci pe spate ? Ci mergi ^ i te roag pentru mine". i egumenul a zis : Nu te voi lsa, ci, iat, piatra aceea i te voi aeza pe ea i m voi pleca i te voi lua pe spate". i a fcut aa. i nti l simea pe el, c este greu ct un om, apoi se fcu mai uor i din ce n ce mai uor,

nct se mira cel ce l purta pe spate, i deodat s-a fcut nevzut. i a venit glas ctre el : Fiindc pu-rurea te rogi pentru ucenicii ti, s se . nvredniceasc mpreun cu tine de mp-ria Cerului, iat, vezi, altele snt msu-rile tale i altele ale lor. Deci, nduplec-i pe ei s vie ntru lucrarea ta i vei dobndi cererea, c Eu snt drept judector, rs-pltind fiecruia dup faptele lui.

Luna septembrie n 25 de z i 1 e : pomenirea maicii noastre Eufro-sina, fiica lui Pafnutie Egipteanul. Sfnta Eufrosina a trit pe vremea mpratului Teodosie cel Mic (408450) i era singurul copil al unui om puternic, slvit, credincios i milostiv, Pafnutie cu numele, din cetatea Alexandrie. La 18 ani de la naterea ei, tatl su i gsise un mire, dup msura rangului su. Eufro-sina, ns; iubea viaa monahiceasc. Drept aceea, pe orice clugr primit n cas i osptat de tatl ei, ea l ntreba despre viaa frailor din mnstire. Deci, odat, pe cnd tatl ei nu era acas, Eufrosina a prsit lumea i deer-tciunile ei i a fugit, pe ascuns, din casa printeasca, schimbndu-i portul, adic imbrcnd haine brbeti i numindu-se Smarald, n loc de Eufrosina. Tunzndu-i, apoi, prul capului su i dndu-se drept un famen mprtesc, a intrat ntr-o m-nstire brbteasc, n tot chipul silindu-se s se ascund, ca s nu o afle PafnUtie, tatl ei. Aadar, dup ce-i mplini dorina de a intra n mnstire, fratele Smarald se ne-voia cu tot felul de osteneli i cu rugciuni nencetate, pn cnd s-a uscat cu tot tru-pul ei cel firav femeiesc i aa fel nct se minunau fraii, vznd greaua ptimire a Sfintei. n vremea aceasta, tatl eHndure-rat o cuta prin Tnuni, prin peteri i prin tot locul, fr s o poat afla i fr mn-giere. i era un lucru cu adevrat de mi-

rare s vezi o femeie preafrumoas, locuind n mijlocul monahilor i ascuzndu-se pe sine att de tatl ei, ct i de monahii cu care mpreun vieuia. i strlucea n mij-locul brbailor, precum i piatra scumpa, ce se cheam smarald, strlucete n mijlo-cul celorlalte pietre. Cu adevrat, smarald s-a artat fericita Eufrosina, rmnnd ne-cunoscut, nu un an sau doi sau trei, ci vre-me de 38 de ani, adic pn la sfritul vieii sale, c numai atunci, la sfrit, s-a artat c era femeie i nu brbat. Deci, a petrecut Smarald n mnsti-rea aceea treizeci i opt de ani, asemenea cu ngerii, i a czut ntr-o boal, din care s-a i mutat din cele de aici. lar, din icono-mia lui Dumnezeu, se afla atunci n mns-tire, i tatl ei, Pafnutie, pentru cercetarea frailor, dupa obiceiul su. Deci, pe acesta vzndu-1 la acel ceas acolo, chemndu-1, Eufrosina i-a mrturisit nemngiatului tat taina ei, zicndu-i : O, tat, eu snt Eufrosina, fiica ta, i tu eti tatl meu". i acestea zicnd, i-a dat duhul n minile lui Dumnezeu. lar tatl ei, auzind cuvntul acesta, s-a nspimntat de o bucurie peste msur ca aceasta i a czut la pmnt ca un mort. Deci, venindu-i n sine, a mulumit Dom-nului c s-a nvrednicit a vedea pe fiica sa vie, i mprind averea sa sracilor, a lsat lumea i cele din lume, i lund asu-pra lui asprimea nevoinelor pustni-ceti, s-a fcut i el monah. i s-a artat vrednic urma i motenitor att al chiliei -i al rogojinei pe care se odihn^a cuvioasa

112

PROLOAGELE

Eufrosina, ct i al rvnei i buntilor fiicei sale. ndat a mrturisit fapta cea de desfrnare. lar i s-a mutaJa Domnul, bucu-rndu-se. Petru a zis : Adevrat i-a grit ie sfntul stare, c preotului i este greu acest pcat i nu are iertciune. Dar, de vreme ce s-a petrecut ie acest lucru, apoi, de acum nu-i este ie cu putin a ntru aceast zi, cuvnt despre iertarea sluji, fr numai s te tunzi n rnduiala prin pocin a unui preot, ce a czut n monahiceasc i s te pocieti cu adevrat i eu ndjduiesc la darul Domnului lisus Hristos, c va desfrnare. face mil cu tine, precum cu toi cei ce s-au poA fost n Constantinopol un preot i, din cit". lar el, auzind aceasta, a czut la pi-cioarele lucrarea diavolului, a czut n desfr-nare. lar lui, zicnd : Dac Dumnezeu m-a adus pe mine la dup cteva zile, s-a gndit la gre-eala sa i se sfintele tale mini, nu m voi despri de tine". lar tnguia ntru sine, zicnd : stareul, vznd lacrimile lui, a zis : De-i este cu Vai mie, spurcatul cu sufletul i cu trupul, ce voi plcere, nu te voi goni pe tine, c a zis Domnul : face ca s-mi ctig iertare de pca-tul meu". i, Pe cela ce vine la Mine, nu-1 voi lepda afar". sculndu-se s-a dus la muntele Olimpului, gndind, i, dup puine zile, 1-a tuns pe el n sfntul chip adic, s se pociasc acolo, la vreun oarecare monahicesc. i era cu dnsul n post i n pocin duhovnicesc p-rinte. Deci, a aflat acolo un stare i i cu lacrimi se ruga lui Dum-nezeu. i-a mrturisit la dnsul toate pcatele, dup care i-a Deci, avea stareul sub chilie o pivni i, spus i pcatul cel de desfrnare. i i-a zis staretul : dup un an, a nceput a ruga pe stare s-i Dup cumplitul pcat acela, nu cumva ai ndrznit porunceasc lui s vieuiasc n pivnia aceea, iar de a mai sluji ?" i a zis : Aa, printe sfinte, am stareul dup cererea lui, i-a dat lui pivnia. i, slujit" i i-a zis stareul : Intiinat s fii fiule, c intrnd acolo, i-a fcut un lan de fier i la de va cdea preotul ntr-un pcat ca acesta, nu-i este grumazii lui o zgard i a * prins lanul de lui vindecare ; ci, mai mult, s nu mai slujeasc, grumazi, iar cellalt capt de lan, 1-a nfipt n mcar de s-ar apropia de iubitorul de oameni perete. i, dac au trecut trei zile i nu a intrat la Dumnezeu cu mare pocin. C nu-i este lui iertare stareul su, s-a pogort stareul singur la dnsul i, s se apropie, iari, de preoie". lar el a zis : Au v-zndu-1 legat cu lanul, i-a zis : Ce este pentru mine nu este pocin, printe ?" lar stareul, aceasta, ce ai fcut, fiule ? Cum vei iei la aer aa smerindu-se, a zis : legat cu lanul ? Sau cum i vei face nevoile ^ larta-m fiule, pentru Domnul, c cine snt eu de trupului tu ?" lar el a rs-puns : Printe sfinte, am ndrznit a judeca unele ca acestea ? De-a eu mai nainte m mbtam de mirosul tmiei, de putea mcar s m pociesc de ale mele pcate". lar frumuseea mirului i moscului, iar acum m voi acela, auzind aces-tea, s-a nchinat stareului i -a satura de mirosul cel ru care iese din mine. Ins, dus amrt. Dumnezeu s te povuiasc pe sfinia ta, ca, dup Deci, pe cnd mergea, 1-a ntmpinat pe el ava dou sau trei zile, s-mi aduci mie puin pine i Petm i, vzndu-1 el foarte mh-nit, i-a zis : Ce-i ap, pentru nevoile trupeti". i stareul, este ie, fiule ?" lar el a zis : Cinstite printe, am primindu-i rugmintea lui, i aducea lui pine i venit la un stare i i-am mrturisit lui toate pcatele ap, dup dou zile, iar el, udndu-o cu lacrimi, o mele i acela ntru dezndjduire m-a b-gat pe mnca. i a sufe-rit el aa trei ani. lar dup aceea, i mine". i ava Petru i-a grit : So-^Jep^esc, fiule, s-a ves-tit stareului, prin ngeri, c Durnnezeu i-a c nu este pcat s biruiasc ' itibirea de pameni a primit pocina lui, vestindu-i i c de acum va s lui Dumnezeu, dar ^mergi n chilia mea i-mi arat se mute. Mergi", i-a zis, i-1 dezleag pe el". mie lucru-file tale i, cum va voi Domnul, va aeza Deci, mergnd stareul i apropiindu-se, ca s-1 rnduiala." Deci, ntrnd cu dnsul n chilie, dezlege, i-a zis:

POMENIREA PRINTELUI 3ERGHIE

113

(Jat, -a venit ie sfritul". lar el se ruga s nu-1 dezlege, ci aa s moar. lar stare-ul i-a zis : Nu, fiule, acum nu se cade s fie aa, pentru c eti preot". i i-a po'run-eit lui s fac rugciune. i, nc fiindu-i rugciunea de iertare n gura lui, i-a dat Bufletul, curindu-se de pcate.

Intru aceast zi, pomenirea Preacuvi-osului Printelui nostru, Serghie egume-nul, noul fctor de minuni (fl 392), po-vestire din minunile lui. Stnd oarecnd fericitul Printe Ser-ghie noaptea, la obinuita sa pravil, nain-tea Preacurati Maicii lui Dumnezeu, cu-tndla icoan, zicei: Preacurat Maica Hristosului meu, aprtoarea i tare-ajut-toarea neamului omenesc, fii nou, nevred-nieilor, mijlocitoare, pururea rugndu-te Fiului tu i Dumnezeului nostru, s caute spre locul acesta sfnt, care este ntemeiat spre lauda i cinstea sfnt numelui Su, n veci. Pe tine, Maica dulcelui meu Hristos, ca pe una ce ai ctigat ndrzneal mult ctre Dnsul, te punem nainte rugtoare noi robii ti, c tu eti tuturor hdejde de .mntuire i adpostire". Aa se ruga i ca-nonul cel de mulumire, adic Acatistul Preacuratei cntndu-1, a ezut puin s se odihneasc. lar ucenicul su, cu numele Miheia, i-a zis: Trezete-te i privegheaz, de vreme ce o cercetare minunat i de spaim va s fie nou n ceasul acesta". Aceasta grind el, ndat s-a fcut un glas, zicnd : lat, Preacurata vine". lar Sfntul, auzind, degrab s-a sculat, vrnd s ias din chilie. i, iat, o lumin mare, mai mult dect soarele strlucind, a luminat pe Sfnt i ndat a vzut pe Prea-curata cu doi apostoli, cu Petru i loan, care ntru o negrit lumin strluceau. i cum a vzut-o, Sfntul a czut cu faa la pmnt, neputnd ndura raza aceea nesufert. lar Preacurata cu minile sale s-a atins de sfnt, zicndu-i: ^u te nspimnta, alesul meu, c, iat, am venit s te cercetez. C s-a auzit rugciunea ta pentru ucenicii ti, pentru care te rogi, i pentru lcaultu l nu te ngrijorezi, c, de acum, cu toate

vei fi ndestulat, nu numai pn ce eti n viaa acestea, ci i dup plecarea ta ctre Domnul. C, nedeprtat voi fi de lcaul tu cele trebuincioase dndu-i, nelipsit, p-zindu-1 i acoperindu-1". i acestea zicnd, nevzut s-a fcu-t. lar Sfntul, ca ntr-o uimire a minii, era cuprins de fric i de cutremur mare. lar, dup puin venindu-i ntru sine, a aflat pe ucenicul su, zcnd de fric ca un mort, i 1-a ridicat, iar el a nceput a se arunca la picioarele stareului, zicnd : Spune-mi printe, pentru Dom-nul, ce era aceast minunat vedenie, de vreme ce duhul meu puin de nu s-a des-prit de trupeasca mea legtur, pentru acea strlucitoare vedenie". lar Sfntul se bucura cu sufletul i strluea faa lui de acea negrit bucurie i nu putea alta gri, fr numai aceasta zicea : Ateapt, fiule, c duhul meu tremur ntru mine de mi-nunata vedenie." i sta, tcnd i mirn-du-se. Apoi, dup puin ceas, a zis uceni-cului su : Fiule, cheam la mine pe Isac ? i pe Simon". i, venind ei, le-a spus lor toate pe rnd : cum a vzut pe Preacurata Nsctoare de Dumnezeu, cu apostolii i ce ia spus lui. Deci, acestea auzindu-le, ei se umpleau de bucurie i toi au cntat Pa-raclisul Maicii lui Dumnezeu. lar Sfntul toat noaptea aceea a petrecut-o fr de somn, cugetnd la milostiva cercetare a Stpnei Preacurate. Despre viaa cuviosului acestuia, P-rintele nostru Serghie i despre multele lui minuni se afl carte osebit tiprit, ntru care, ntre alte minuni, se afl i aceasta. Dup soborul cel ucigtor de oameni din Florena, cei de la Roma au pedepsit cu fe-lurite chinuri mulime de binecredincioi, arhierei i preoi, care n-au voit s pri-measc rtcirea latinilor. Deci, un preot, al crui nume era Simeon, care mersese la soborul acela, cu Isidor mitropolitul, multe necazuri i temni a rbdat de la mitropo- -litul, care s-a lepdat de dreapta credin.0 Apoi, scpnd din legturi, s-a sftuit "(M11 Toma i a fugit din cetatea latineasc,n^ ara sa. i, fiind n mhnire mare i n ne-' dumerire pe cale, pentru nelenicioasa tre-cere, i, culcndu-se puin s se odihneasc, a adormit. i a vzut un cinstit stare, stnd
114 PROLOAGfiLE

lng, el, care 1-a luat de mna dreapt, zi-cndui : Oare fosta-i blagoslovit de Marcu, episcopul Efesului, cel ce a urmat pailor apostoleti ?" i el a rspuns : Am vzut, Doamne, pe minunatul i tarele br-bat i am fost blagoslovit' de dnsul". Apoi, stareul a zis : Blagoslovit de Dumnezeu este omul acela, c din acel deert sobor nimeni nu 1-a ntrecut pe el. C nu 1-a d0-vedit nici cu averile, nici cu mbunri^, nici cu ngrozirile. Deci, tu ai auzit nva-tura i descoperirea cea de la fericitUil Marcu ; s o propvduieti oriunde vei merge, la toi drept-credincioi, care au aezmintele Sfinilor Apostoli i poruncile Sfinilor Prini de la apte Sinoade i cel ce are nelegerea cea adevrat s nu se amgeasc. lar pentru trecerea drumului, s nu v ntristai, c eu nedeprtat snt de voi i v voi trece fr de grij". Acestea i mai multe, dc i-a zis acel cinstit stare, 1-a ntrebat preotul: Doamne, spune-mi cine eti tu ? C mi se pare c de Dumne-zeu eti trimis s ne scoi pe noi, dezndj-

duiii, din pmntul acesta strin". Rs-puns-a cel ce se artase : Eu snt Serghie, pe care, oarecnd, m-ai chemat, rugndu-te n rugciunea ta, i ai fgduit s vii n m-nstirea mea". Dup vedenia aceasta, deteptndu-se, preotul s-a bucurat i a spus mpreun-cltorului su, lui Toma, ceea ce a vzut i a auzit i au mers, veselindu-se n calea lor ; i, degrab, prin dumnezeiescul acoper-mnt i cu rugciunile aprtorului lor, Cuviosul Serghie, au ajuns sntoi i fr de bntuial. i mrturisind ajutorul i ar-tarea Sfntului i cele auzite de la dnsul, propovduindu-le, au spus i toate cele ce s-au fcut la soborul de la Florena. Ins aceasta s-a pomenit aici, nu cu necuviin pentru vremea de acum, ci ca s se arate netemeinicia soborului de la Flo-rena i c, dup Apostol, credina noastra nu st n biruitoarele cuvinte ale nelep-ciunii omeneti, ci ntru artarea Duhului i a puterii, nu ntru nelepciunea ome-neasc, ci n puterea lui Dumnezeu este.

Luna lui septembrie n 26 d e z i 1 e : Mutarea sfntului i ntru tot ludatul Apostol

i Evanghelist loan Teo-logul. Acest Sfnt loan Teologul era din Bet-saida Galileii, fiu al lui Zevedei, care era pescar. Deci, pescuind el, odat, peti la marea Tiberiadei cu fiii si, a venit lisus i, stnd pe rm, a chemat pe fiii lui Zevedei, zicnd : lacob i loan, venii dupa mine i v voi face pe voi pescari de oameni", Deci, lsnd ei pe tatl lor n corabie, au mers dup lisus i mult i-a iubit pe dnii. Acest loan a fost, mai nti, ucenic al Sfntului loan Boteztorul i nvase de la acesta s cread n Iisu&, e el este Mielul lui Dumnezeu, Care ridic pcatele lumii, i aa, cunoscndu-L pe lisus, mpreun cu Andrei, au vorbit amndoi, pentru prima dat cu Domnul. Sfntul loan Evanghelis-tul a fost ns unul din cei dolsprezece Apostoii, alei de lisus, i era cel mai tnr

din ceata Sfinilor Apostoli, drept aceea, i tradiia Bisericii arat c el a trit pn aproape de sfritul veacului apostolic (adic pn aproape de anul o sut). Sfntul, loan era, apoi, unul din Apostoli cei mai apropiai ai Domnului lisus, nct, n Evan-ghelia sa, el se numete ucenicul pe care l iubea lisus (Joan, 21, 20), negreit pen-tru fecioria i darurile lui. Este ucenicul care la Cin s-a rezemat pe pieptul Domnului i aa s-a adpat din Tainele lui Hristos. Este ucenicul cruia Domnul, cnd era rstignit pe Cruce, i-a ncredin-at pe Preacurata Sa Maic, iar, dup nlarea Domnului la Cer, loan era unul din stlpii Bisericii lui Hristos, napreun cu Sfntul Petru i lacov, ruda Domnului. La rndul ei, Tradiia Bisericii ne d tirea. c, dup moartea Maicii Domnului, Sfntul Apostol loan a mers la Efes, n Asia, propovduind credina lui lisus. Aceeai Tradiie mai spune c, din porunca lui Domiian mpratul (8196), Apos-

OUVINT DESPRE UN TMR

113

olul dragostei" a fost surghiunit n insula ?atmos i c acolo a vieuit el mult vreme. |Tot acolo a scris el i Evanghelia sa, cele Itrei Epistole i cartea Apocalipsei. Deci, murind Domiian i venind mprat Nerva |(9698) Sfntul loan s-a ntors la Efes i, |aeznd episcopi i preoi, i-a nvat s Jpzeasc toate cte le-au auzit de la dnsul |i s aduc pe oameni la Hristos. Sfntul leronim istorisete c sfntul loan, ajuns la adnci btrnei, la vrsta neputinelor, cerea s fie dus la adunrile I cretinilor i, n-loc de lungi cuvntri, se mulumea s repete mereu : Fiilor, iubi-i-v unii pe alii". Asculttorii l ntrebau de ce repet el mereu aceleai ndemnuri. lar el rspundea, zicnd : Aceasta este po-runca Domnului. mplinii-o i este de-ajuns". Sfntul loan a murit n pace, la Efes, n alt treilea an al mpriei lui Traian (98117), dup ce a ieit nevtmat din-tr-un cazan cu untdelemn n fierbere, la Roma (Tertullian). El este singurul Apostol, care a mers cu lisus pn la piciorul Crucii, marele martor credincios al Evangheliei a 4-a i al Apocalipsei.

nu dup mult vreme, tnrul a slbit n credin i s-a lipit de nite tineri, oameni fr de minte i a nceput mpreun cu dnii a umbla la ospee scumpe, la vin mult i la desfrnri de toat noaptea, iar, dup aceea, la tlhrit, nct mai pe urm 1-au luat acei ri prieteni pn i n munte. i, pentru c era mare la trup, tlharii i 1-au pus vtaf i cu totul nemilostiv 1-au fcut pe el i fr de Dumnezeu, amarnic i cumplit. i, trecnd un an, a venit loan la Efes i naintea tuturor a zis episcopu-lui : O, episcope, s-mi aduci mie datoria, care i-am ncredinat-o". lar episcopul s-a mirat de acel cuvnt, ca i cnd loan l n-treba pe el, despre lucruri scumpe sau des-pre aur. i dac loan 1-a vzut c nu se pricepe, i-a zis : S-mi aduci mie pe tn-rul pe care i 1-am ncredinat". lar epis-copul, auzind, a suspinat foarte i a zis c-tre loan : A murit tnrul". lar loan i-a zis : Cum i n ce chip ? Cu moarte sufle-teasc sau trupeasc ?" i a zis episcopul : Adevrat este, cu moarte sufleteasc. C foarte vrjma s-a fcut i, mai ales, tlhar cumplit". i a zis loan episcopului : Au nu te pusesem pzitor sufletului tnrului acestuia i bun pstor n aceast zi, Cuvnt despre un tnr, mntuit la oaia lui Hristos ? Deci acum s-mi aduci mie de Sfntul Evanghelist loan. un cal, ca s ncalec pe el, i voi merge la locul Marele Mucenic al lui Hristos, loan unde este tlharul". i, nclecnd loan pe cal, a alergat Evanghelistul, venind n cetatea Asiei (Efes), a degrab, cutnd oaia cea pierdut a lui Hristos. aflat pe un tnr de 'bun seam, mare la trup i frumos la chip i voia su-fletul lui s fie i, ajungnd la munte, unde fcea tlhrii, l credincios. Deci, nvndu-1 din destul pe el prinser strjile tlhreti. i se ruga loan, zicnd poruncile lui Dumnezeu, mai pe urm 1-a dus pe : S m ducei pe mine la cpetenia voastr". el la episcopul ce-tii aceleia i i-a zis lui : i, lundu-1 pe el, 1-au dus. lar el sta ntrarmat. Episcope, pe acest tnr i-1 dau ie, martor i cum 1-a vzut pe loan la sine venind, fiindu-ne Sfntul Duh, ca s-1 pzeti pe el de tot ruinndu-se, a fugit. lar loan, uitndu-i lu-crul ru." i, acestea zicnd, loan Aposto-lul btrneele, alerga tare dup tnr, zicnd : s-a dus n alte pri, ca s-i nvee pe oameni a Pentru ce fugi de mine, o, fiule, al btrnului crede n Hristos. lar episcopul lundu-1 pe acel tu ? i pentru ce-mi faci mie osteneal, fiule ? tnr, l nva i-1 pov-uia cu tot dinadinsul. Stai,.;miluiete-m pe mine strinul, nepui, nu dup multe zile, 1-a botezat. Deci, tinciosul btrn. Stai, nu te teme, ai nu-dejde de socotind c 1-a ntrit pentru totdeauna cu mntuire. Pentru tine voi rspun-de eu naintea botezul pe tnr, epis^pul dup aceea nu-1 mai lui Dumnezeu, pentru tine eu mi voi pune sufletul meu, precum Domnul lisus Hristos pov-uia pe el, ca la nceputul nvturii. Dar, pentru noi. Nu te teme, fiul meu, nu te nspimnta. Hrstos m-a trimis pe mine, ca s-i dau ie slobo-zire pcatelor. Eu voi ptimi pentru tine :

116

P.HOLOAOELE

asupra mea s fie sngele pe care tu 1-ai vrsat, pe grumajii mei s fie sarcina p-catelor tale, fiul meu". i acestea, auzin-du-le, a stat tnrul i-i arunca armele, tremurnd foarte i pingnd. i s-a apro-piat de loan, srutndu-1 pe el cu lacrimi, iar dreapta lui i-o ascundea, pentru c era nc ptat de snge. Deci, lundu-1 pe el de la tilhrit, s-au intors n Efes i l-a dus pe el la Biseric, dndu-ne nou tutu-ror chip de pocin adevrat, ca nimeni din noi, cznd n muite pcate, s nu dez-ndjduim de a noastr mntuire, ci, ia pocin venind, s ctigm mila lui Dum-nezeu. C El voiete s ne mntuiasc pe noi gi la cunotina adevrului s ne duc.
ass^^sassgBag^awa^^^-^^

Intru aceast zi, Cuvnt despre Sfn-tul loan Teologul, care nva pe un copil s fac icoane. Este o cetuie mic, aproape de Constantinopol, gi n aceea era un oarecare copii srae, cu numeie Gusar. Deci, avea el un obicei, c se tocmea s pzeasc gi-tele. Ins la porile cetii aceleia era ciii-pui Sintului loan Teologul, fcut cu vop-sele. ^i el, cind trecea cu gitele pe dinain-tea portii, scria totdeauna cu aegeiux pe nisip, cutnd la chipui 'leoioguiLii i zx-cind : Doamne, d-mi mie ca s nv s zugrvesc doar chlpul acesta, c mui-c imi dorete suUetul meu." ^i, uneuri, nu-i potrivea minile, ori capul, sau ochii, ori celelalte semne nu le izbutea. i, iari gtergind, scria. i aceasta a fcut-o el m trei ani. Deci, odat, scriind el, a venit la dn-sul chiar adevratul Sfntul loan Teologul cu chipul crunt, cum era i zugrvit pe porile cetii, i ia zis lui : Ce este acesta, ce faci Gusar, scriind pe nisip ?" lar Gusar a zis : M uit la poarta cetii i yd chipul lui. loan Teologul, c aceasta ny^ de trei ani, scrhndu-1 pe nisip". i, iariji-a zis Sfnul loan : Au, doar, voieti s zugrveti chipul icoanei ?" Zi- IMGusar : Aa, stpne, foarte mult doic'esc acseasta".

A luat atunci loan condei i cerneal gi a scris o scrisoare aa : Eu, loan Teolo-gul, cel ce m-am rezemat de cinstitul piept al Domnului i am but paharul cel de tain al Lui, am trimis la tine, Hinare, pe acest copila, Gusar, s-1 nvei pe el s zugrveasc icoane, mai bine dect tine". i, pecetluind-o cu pecetea, a dat-o lui Gu-sar, zicndu-i : Mergi la Constantinopol, c este acolo un zugrav mpartesc, anume Hinar, care zugrvete n paiatele mp-riel ceie aurlte i merge totdeauna ia Utrenie, n Sfnta Soiia. i, dup ce va sosi el, s-i dai lui scrisoarea aceasta i spune-i : Mi-a dat-o mie loan Bogoslovui; i s mergi dup el". ^i acestea zicnd el, s-a t'cut nevzut. Deci, a alergat Gusar degrab n ce-tate i, fcndu-se diminea, a vazut pe acel zugrav imprtesc, mergind de la Sfinta tioia i i-a dat iui scriaoarea i a mers dup dnsui. lar zugravul, ciund scrisoarea, s-a minunat cum era scns. Deci, Gusar i-a spus iui toate cele ce i sau ntimpiat, pe cnd ptea gitele. ins za-vistia a cuprins imma zugravului, nct gndea de ar fi putut s nu-1 nvee pe el. lar ntru acea vreme, un om mpr-tesc fcuse o biseric de piatr i a dat zu-gravului si zugrveasca o icoan din ceie ^patru ieoane mari, n numele Siintului loan Teologul. i, ducindu-se dup unelte, i-a poruncit lui Gusar s-i fac vopsele. insa, dup purtarea de grij a iui Dumne-zeu, aceia a zbovit acoio la mas. lar, pe cind ucenicui freca vopseie aibe, a yenit la dinsui loan Teologul i i-a zis : Ce faci, (Jrusar Y" lar Gusar a zis : Frec vopsele, ca zugrveasc meterul meu icoana lui ioan l'eoiogul". lar loan i-a grit lui : bcoal i scrie1'. lar Gusar, tremurind, a zis : bu, Stpne, nici condei n-am luat, nici n-am nvat". ar loan i-a zis : Cau-t la mine i scrie". i lund condeiul i apucndu-1 pe el de mn, scria chipul pe scndur. i, dup ce 1-a zugrvit, a ieit de la dnsul i s-a luminat palatul de icoa-n, ca de soare. lar Gusar a nceput a plnge, gndind ; Ce-mi va 1 mie de la meter ?" Deci, venind zugravul, a nceput a se ininuna de ceea ce s-a svrit; c n-

/i SWTTJL KTUOENIO

OALISTRAT

4 ffe i -. s,^, ^-^

^"G^ ^co^ ^\ a, . ,,^


^5a~_ ;-;'

^ ij T / ' i. ^

dat Gusar s-a fcut ma bun dect me-terul. Dup aceea, s-a spus mpratulu : Este, la zugravul tu, un ucenc ce a ve-nit s nvete, de trei zile, ar er a zugr-vit icoana lui loan Teologul, ct ?i palatu-rile s-au luminat de dnsa, ca de soare s mintea omeneasc nu pricepe". S, lund icoana, au du-o la mprat. pe mprat 1-a cuprins frica de strlucrea icoanei. s-a fcut defimare mprtesculu zugrav de ctre oamenii mprteti, uni, adc, ziceau c ucenicul este ma bun dect me-terul. lar alii ziceau c mesterul este ma bun. Deci, a zs mpratul : Eu vo judeca drept, care este mai bun". Si a zs zugra-vilor : S zugrviti do vultur n pala-tele mele i pe fiecare din vulturi s-1 pu-nei pe perete. lar eu, lund corbul, l voi slobozi i pe al crui vultur va ncepe cor-bul a-1 apuca, acela va fi cel ma bun". i toi au zis : Drept ai grit, mprate".

Dec, mergnd degrab, au zugrvf doi vultur, fiecare pe al su s tot se mnu-nau, cutnd la amndoi. $i prveau la zu-grveala mesterulu zceau : Nu este ca acesta n lume". lar, dup ce veneau la al ucenicului, ca n umre cdeau. c- ve-deau zugrveala lu foarte vrednc de cnste. I.ar mparatul, lund corbul, 1-a slo-bozt, iar corbul a nceput a apuca pasrea dup peretele ucenculu. $i, de atunci, a luat mpratul ue Gu-sar, la sne, s zugrveasc palatele : s a fost pictura lui mai bun dect a u Hiar dasclul. lar icoana aceea, a Sfntulu loan Teologul, a dus-o n Biserica unde o zu-grvise. i au sfinit bserica cu hramul Sfntulu loan Teologul au prznut cu bucurie, ntru Hrstos lisus, Domnul nos-tru, Cruia se cade slava, cinstea i nchnciunea, acum i pururea i n vecii ve-cilor ! Amin.

L u n a septembrie n 27 d e z i 1 e ; Sfntul Mucenic Calistrat ce mpreun cu dnsul (+304). Locul de natere al Sfntului Calistraf a fost Cartagina, din Africa, iar cu slujba osteasc era la Roma, n zilele mpratu-lui Diocleian (284305) i inea de ta-bra cruntului dregtor Persentin. Deci, pe cnd era el cu tot tabra lui la Roma, s-a fcut cunoscut creti-neasca lui dreapt credin i, fiind prins de Persentin i mrturisind c Hristos este Dumnezeu adevrat, a fost btut cumplit, de curgea sngele din rnile lui, ca prul. A fost, apoi, trt cu trupul gol pe un loc cu hrburi ascuite, i, bgndu-1 ntr-un sac, slujitorii 1-au aruncat n mare, dar, rupndu-se sacul, Sfntul a ieit sntos din valurile apei. i, vznd aceast m-nune, cei patruzeci cinci de slujitor care-1 btuser au crezut n Hristos. i Persentin dregtorul a pus de i-a btut pe acetia i i-a bgat mpreun eu Calis-trat n temni. i-i nva Sfntul Calis-

trat n temni, pe toi, despr'e Judecat, despre nviere i despre suflet i celelalte dogme ale credinei. lar cnd i-a scos din temni i-i du-cea pe toi din nou la judecat, trecnd ei pe lng un templu pgn i fcnd rug-ciune, toi idlii din templu au czut la pmnt, sfrmndu-se ca de un cutremur. Cei de fa, 184 de slujitori, vznd aceas-ta, au crezut i au mrturisit i ei pe Hristos. Deci, tuturor acestora, mpreun cu Sfntul Calistrat, li s-au tit capetele, n ziua de 27 septembrie. Dumnezeului nos-tru, slav !
WSSS^^SS^SSS^^aSSS^

ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului Evagrie, despre faptul de a nu judeca pe aproapele. Vezi vreun pcat mai greu, dect a judeca pe aproapele ? Ce, dar, este mai greu dect acela ? C aa l urate Dumhe-zeu i se ntoarce de la unul ca acela, pre-

118

PROLOAGELE

cum urte cineva pe un vrjma ,al su. Deci, oare, nu sntem datori a ne cutre-mura i a ne teme ? C tii ce s-a ntm-plat stareului aceluia care, auzind de un frate de czuse n desfrnare, zisese : O, ru a fcut !". Oare, nu tii ct de nfrico-tor griete de dnsul n Pateric ? C a adus ngerul sufletul fratelui ce greise i i-a zis lui : Vezi, cel pe care 1-ai osndit, a adormit. Deci, unde porunceti ca s-1 pun ? Intru mprie sau la osnd ?" i, iari, a zis ngerul ctre stareul acela : De vreme ce tu eti judector drepilor i pctoilor, spune, ce porunceti pentru acest smerit suflet ? Oare, l vei milui pe el sau chinurilor l vei da ?" i aa, acel sta-re se minuna i se nspimnta de o hot-'rre ngereasc, precum aceea. i i-a pe-trecut cu suspinuri i cu lacrimi cealalt vreme a vieii sale i se ruga lui Dumne-zeu cu mulime de osteneli, ca s-1 milu-iasc pentru pcatul acela. i a czut el cu faa sa la picioarele Sfntului nger i a luat ierteiune. i, iari, i-a zis lui nge-rul : lat, i-a artat ie Dumnezeu ce este mai greu, adic, aceasta de a judeca pe fratele tu i niciodat, iari, s nu faci lucrul acesta. lat, de acum iertat eti." i dintr-aceast vreme, niciodat nu a ncetat sufletul btrnului dintr-un plns ca acela, pn ce a murit. Apoi, ce vom lua noi, osndind pe aproapele ? Ci, ni se cade nou, fiecruia, frailor, a lua aminte de la noi nine pentru ale noastre pcate. C, lui Dumnezeu umna este cu putin a n-drepta sau a osndi, Celui ce tie aezarea fiecru-ia i puterea, precum Acela singur tie. C n alt fel judec pe episcop, n-fralt fel pe domn i pe boier, n alt fel ju-dec pe egumen i n alt fel pe ucenic, n alt fel pe btrn'i n alt fel pe tnr, n alt fel pe bolnav i n alt fel pe cel sntos. i cin.e va putea s tie acele judeci ale Lui, fr numai E^ingur, Cel ce a fcut toate i tie toate ?

ntru aceast zi, cuvnt de nvtur al lui Grigorie monahul: s nu ne lenevim la a noastr mntuire. Nu este de cuviin, frailor, s ne lenevim la a noastr mntuire, nici s tre-cem cu vederea vremea cea dat nou spre pocin, pe care, iari, a o mai dobndi, nu vom putea. C foarte de primejdie lu-cru este, celor ce nu se pociesc acum i aici. S ne pocim, drept aceea, de pca-tele noastre, pn ce nu ne ajunge pe noi moartea. C de acolo nu ne vom putea ntoarce, de vreme ce nu este ntoarcere de acolo, c vom merge n pmntul cel ntu-necat al ntunericului celui venic, unde nu este lumin, nici via pentru pcto. Drept aceea, acum s ne pocim, o, frai-lor, ca pe Dumnezeu milostiv s-L facem ctre noi nine i, s-I plcem Lui prin fapte bune, prin post i rugciune, prin milostenie i prin smerenie, prn cur-ie prin iubirea de frai i prin po-cint, nendeletnicindu-ne cu dert-ciunile veacului acestuia. S ne len-dm de rutile lumeti, s nu ne m-brcm, iari, cu patimile trupeti. cu ne-saiul i cu betia i cu pofta defrnrii, stricndu-ne sufletul i trupul. C puin este vremea noastr aici. Pentru aceasta, s ne grijim de sufletele noastre i s cu-tm mntuirea noastr, s ne ostenim spre Dumnezeu, pentru pcatele noastre. i nu, adic, astzi s ne pocim ?i s ne smerim, ar mine s facem mai rele fapte. C cel ce se pociete de pcatele sale i, apoi. iari le face, ce sporete n pocin+a sa, ntorcndu-se de la dreptate la pcat ? Sau cum va fi auzit rugciunea lui naintea lui Dumnezeu ? C Domnul gtete asupra lui mnia Sa. Pentru c, precum mult este mila Lui, aa snt multe i certrile Lui ?i pe fiecare, dup faptele lui, l judec i fie-care, dup faptele sale, afla. Fercit este omul cel ce poate face pcatul $i nu-1 face. i amar de inima care cuget n dou prti i de pcatul care umbl n dou ci. C Domnul pe cei cu un gnd i sluiete n casa Sa.

POMENIREA PRINTELUI HARITON MRTURISITORUL

119

Luna septembrie n 28 de z i 1 e : pomenirea Preacuviosului Prin-telui nostru Hariton Mrturisitorul. Acesta a trit pe vremea mpratului Aurelian (270275), fiind din cetatea Ico-niei i din ara Licaoniei, unde Sfntul strlucea n dreapta credin, ca cel mai bun ntre cretini. Deci, fiind adus naintea judectoru-lui i mrturisind cu ndrzneal c zeii pgnilor snt diavoli, iar Hristos este Dumnezeu, a fost btut de patru slu.i'itori, fr cruare ; ?i att 1-au btut, nct car-nea cdea de pe oase, iar sngele se vrsa ca un ru. i, vznd c era de-aba viu, ncetar de a-1 mai bate i, temndu-se ca degrab va muri, 1-au dus la temnit. c aba sufla. Si 1-a ntrit Dumnezeu ?i 1-a fcufr sntos. Deci, a doua oar 1-au sco la judeca+a. lar e\. aceleasi mSrtunsind, cu ?i mai mare mnie s-a pornit iudectorul, poruncind si ard truoul cu fclii si 1-au fript ca pe niste came de mncare. . ia-ri, n temni l aruncar. Deci. murind Aurelian mpratul $i prigonirile ncetnd, se vesti oorunc pretutindeni. ca toi crestinii s fie slobozi. $i era mare bucurie ntre crestini. Atunc, a fost slobozit sntos i Sfntul Hariton. ns ostaul lui Hristos cel nsemnat cu rni, s-a lepdat de lume $i, alegnd calea cea aspr, s-a fcut pustnc. Si. mergnd odat pe cale, fiind aproape de lerusalim. a czut n minile tlharilor, care, neavnd ce s ia de la dnsul, 1-au luat pe el, cu gn-dul s ia un pre bun, vnzndu-1 ca rob, i 1-au dus la petera lor. Dar el s-a izb-vit de ei, ntr-un chip ca acesta : un arpe veninos, venind i intrnd n vasul n care aveau tlharii vin, i-a vrsat otrava n vin, din care, bnd tlharii, toi au murit. lar Sfntul, fcnd petera biseric, a strns acolo mulime de clugri i cu aurul gsit la tlhari a fcut o mnstire i i nva pe frai calea cea mntuitoare a muncii i a rugciunii. i aa a ntemeiat el trei m-nstiri, pind din pustie, n mai mare pustie.

i muli credincioi veneau la dnsul s-i povuiasc i s ia binecuvntare, de-prinznd de la el curat vieuire creti-neasc i necurmatslujire a lui Hristos. Deci, scond dintr-o piatr uscat izvor de ap i artndu-se tmduitor a tot fe-lul de boli, la adnci btrnei a adormit n Domnul. Bumnezeului nostru, slav ! Intru aceast zi, cuvnt despre plda cea numit a trupului omenesc i a sufle-tului i despre nvierea morlor. Un oarecare om de bun neam a sdit vie $i a ngrdit-o ce ea cu gard. $i. ducn-du-se la casa tatlui su. a zis : ..Pe cine voi face stri'er la motenrea mea ? C, de voi lsa naintestttori dintre ai me. apo. mi vor pierde osteneala. ns asa vo face : voi pune lng poart un orb si un olo$? s. de va voi cineva din vrimash mei sa-mi fure via mea, orbul va auzi, iar ologu .ya vedea. Sau dac dintre acestia do, ar voi vreunul s o fure, ologul. adic, nu are o-cioare ca s mearg acolo. iar orbul. de va si merge, aooi n prpastie va cdea". S i-a pus pe ei lng poart i s-a dus. lar duo ce au stat ei mult vreme. a zis orbul ologului : Oare. ce este aceast bun mirosre. ce se nvluieste pe di'na-far de poart ?" A rspuns ologul : Mul-te bunti ale stonului nostru snt nl-untru, al cror gust este negrit. C. de vreme ce stpnul este mai ntelept dect noi, pentru aceea te-a pus pe tne orb, iar pe mne olog g nu putem ncdecum 6 mergem la acele buntti ? s ne stu-rm". A rapuns orbul ologulu, zicnd : Pentru ce nu m-ai snus mie de aceasta mai nainte, c n-am fi rmas numa cu dorina $i cu lipsa ? C mcar c eu snt orb, ns picioare am i puternc snt ca s te port pe tine ; ia cona i te aeaza fn spatele meu i eu te voi duce pe tne, ar tu s-mi spui mie calea toate bunttile stpnulu nostru le vom culege. lar Cnd va veni stpnul nostru, vom ascunde de dnsul lucrul nostru. C de m va ntreba

120

PROLOAGELE

pe mine ,eu voi zice : Tu tii c.eu snt orb. Sau de te va ntreba pe tine i tu s zici : Eu snt olog. i aa, mult ma ne-lepi vom fi dect stpnul nostru". Dec, eznd ologul deasupra orbului $i mergnd, au furat poamele domnulu lor. ar, dup o vreme, a venit stpnul vei aceleia , vzndu-o pe ea furat, a porun-ct s aduc pe orb i -a zs : Au nu te-am fcut pe tine bun strjer la via mea, apo, pentru ce a furat-o pe ea ?" A rspuns orbul : Stpne, tu tii c eu snt orb, c char de a fi voit, ns nu vd pe unde s merg, c a furat-o ologul, nu eu". Atunc a poruncif domnul s pzeasc pe orb, pn ce va veni ologul i, venind, au i nceput singuri a se sfdi ei. OIogul, adic, zicea orbului : De nu m-a fi purtat tu pe mine, n-a$ fi putut merge nicidecum, de vreme ce eu snt olog". lar orbul zicea : De nu mi-a fi artat tu calea, cum a fi mers eu acolo ?" Atunci domnul, eznd la jude-cat, a nceput a-i judeca pe ei. i le-a zis lor : Precum ai furat, aa s stea ologul pe orb". Deci, eznd ologul pe orb, a po-

runcit s-i bat pe ei fr de nici'o mil. S nelegei puterea pildei acesteia : Omul cel de bun neam este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. lar via este pmntul i lu-mea aceasta. lar gardul, Legea porun-cile. Slugile, care snt cu dnsul, snt n-geri. Ologul este trupul omenese, ar or-bul este sufletul. C au fost pu lngS poart, arat c adic -a dat omului n stpnire toate cele pmntet. lar, clcnd ei poruncile lui Dumnezeu, pentru aceea cu moarte s-au osndit. lar cnd va veni s nnoiasc pmntul s nvieze morti, precum griete -Pavel, atunc' toi cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dum-nezeu vor nvia, i vor iei cei ce au f-cut bine, ntru nverea viei, iar cei ce au fcut cele rele, ntru nvierea osndirii. C atunc sufletele, iar, vor intra n tru-puri i vor lua rsptire dup fapte. i se vor trimite pctoii ntru ntunericul cel ma dinafar, unde va fi plns i scrnirea dinilor, iar drepii ntru viaa venic. Dumnezeului nostru, slav, acum i pu-rurea i n vecii vecilor. Amin.

Lunaseptembrie fn 29 de z 1 e : Cuviosul Printele nostru Chiriac Sihastrul. Acesta a fost pe vremea mprei lui Teodosie cel Tnr (408450) i a lui Leon Cel Mare (457 474) n cetatea Cornt. Ta-tl su se chema loan, fiind preot al bise-ricii din Corint, ar mama lui era Evdo-chia. Era nepot al lui Petru episcopul, care 1-a fcut cite la aceeai biseric. Deci, plinind el de la na$terea sa optsprezece ani, s-a dus la lerusalim i, mergnd n lvr, a fost fcut clugr de marele Eftime. i, rtnd el mult nevon, a petrecut 30 de an n ascultrile mntirii cu via de \ bbte apoi, la aptezec de ani, a nceput a 'se^nevoi n petera Sfntului Hariton, ca pilstnc. 'n vremea aceasta, se nmulea eresul lui Origen, n Sfnta Cetate, la a crui dezrdoinare, Cuviosul Chiriac a ndurat multe osteneli, cu rugciunea i cuvntul,

ntorcnd pe cei nelai de la amgire i ntrind pe cei credincioi n dreapta cre-dn i proorocind grabnica risipire a ere-sului, prin grabnica moarte a nceptori-lor ereziei, Hon i Leontie. Dec, la nouzeci i nou de ani ai vieii sale, a mers Cuviosul Chriac la li-nte i s-a linitit n munte, vreme de nc nou ani, nainte de sfritul su. Si avea Cuviosul un leu mare i nfrcotor, care nu vtma pe frai, paznic al lui de tlhari i al verdeurilor lui, de caprele slbatice. i era Sfntul Chiriac blnd i primitor $ spuhea mai dinainte cele ce aveau s fie. i era drept la trup, cu cuviin i cu har, pstrnd la peste o sut de ani de vrs-t, toate prile trupului ntregi i ne-schmonosite de btrnee. i nidodat nu s-a aflat eznd degeaba, ci, sau se ruga sau lucra ceva. i, aa, ajungnd la adnci btrne i fcnd multe minuni, cu harul lui Hristos, a rposat n Domnul.

VIAA PRINTELUE OHIRIAO SIHASTRUK

111

Intru aceast zi, povestire din vaa Printelui nostru Chiriac Sihastrul. Intru aceast vreme se nmulea ere-sul lui Origen, pentru dezrdcinarea c-ruia Sfntul Chiriac a suferit multe osteneli i, cu rugciunea i cuvntul, pierznd ere-ticeasca i fr de Dumnezeu nvtur, pe cei nelai i-a ntors de la amgire, ar pe dreptcredincioi i-a ntrit n credin, de care lucru griete Chiril, scriitorul cr-ii acesteia, aa : Eu, zice el, ieind atunci din Lavra mardliju Eftimie, am mers n Lavra Sfn-tului Sava, la printele loan, episcopul cel din linite (sihstrie) i am fost trimis de dnsul cu cri la ava Chiriac, ntiinn-du-1 de rzboiul ce a fost cu eretcii n Sfnta Cetate i rugndu-1 pe el s se oste-neasc n rugcuni ctre Dumnezeu, ca degrab s cad nvturile lui Hon i Leontie, cpetenile ereticeti, care brfesc aBUpra lui Hristos' hulirile lu Origen. i, sosind eu la locaul Suchiului, am mers la petera Cuviosului Hariton i, nchinn-du-mi fericitului Chiriac, -am dat scrisoa-rea i i-am spus i din gur cele ce-mi poruncise minunatul loan Sihastrul. lar el mi-a zis mie : S nu se mai mhneasc printele cel ce te-a trimis, c degrab vom vedea, cu darul lui Dumnezeu, rispirea eresului". i a proorocit despre grabnca moarte a lui Hon i Leontie, care rspn-deau dogmele lui Origen. Deci, ntinznd Tuvntul de nvtur, Cuviosul mi-a ar-tat mie nebunia i amgirea origentilor i cum c, prin dumnezeiasc descoperire. i s-a artat lui otrava eresului acestuia i pierzarea celor nelai de el. Apoi, feri-citul, nelegnd din vorbe c snt clugr din Lavra marelui Eftimie, mi-a zis : lat, dar, frate, prta al mnstirii mele eti". i a nceput a spune multe despre Sfntul Eftimie, spre folosul meu. i aa, cu povestirile cele folositoare i cu vorba lui cea dulce hrnindu-mi sufletul meu, m-a slo-bozit cu pace. i degrab s-a mplinit proo-rocia fericitului Chiriac, c au murit de nfiprazn nceptorii eresurilor i s-a risi-ptt eretioeasca putere i a Incetat rzboiul

cel din mijlocul dreptcredincioilo". Atunci Chiriac, fr de grij fiind, a ieit din petera Cuviosului Hariton i a mers, a-ri, la sihstrie n Susachim, la nouzeci i nou de ani ai vetii sale i a sihstrit ntr-nsa nou ani. Drept aceea, eu ar poftind s vd faa cea cu sfntpodoab a Cuviosulu s m ndulcesc de vorbel? lui cele dulci, am mers n locaul Suchului, la fericitul Chiriac, am aflat acolo pe loan, ucenGul lui. lar cnd ne apropiam de locul acela, ne-a ntmpinat pe noi un leu foarte mare i nfricotor pe care, vzndu-1, m-am temut foarte. lar loan, ucenicul Sfntului, vzndu-m nsoimntat, mi-a zs : Nu te teme, frate Chiril, c leul acesta este asculttor al printelui nostru i nu vatm pe fratii ce vin la dnsul". lar leul, vzn-du-ne pe noi venind la stare ,a pit n lturi din cale. i, vzndu-m pe mine, ava Chiriac a zis : lat, fratele mnstirii mele, Chiril. vine la mine, i s-a bucurat de mine". Apoi, fcnd ru^ciune, am nceput s vorbim i loan, ucencul lui, i-a spus de mine : Printe, fratele Chiril, vznd leul,' s-a temut foarte". Dec, mi-a zs mi@ stareul : S nu te temi, fiule Chiril, de leul acesta, c petrece cu mine, -mi p-zete aceste puine verdeuri de eaprel slbatice". Si, vorbind, mi-a spus mie mult de marele Eftimie $i de ali prini pustnici, care au vieut cu fapte bune ; apo, a poruncit ca e-mi pun nainte mncar. i, mncnd noi, a venit leul i sta nainte* noastr. , scuindu-se, stareul -a dat lui o parte din pine, zcndu-: Mergi da pzete verdeurile". lar mie mi-a zis: Vezi, fiule, leul acesta ? Nu. numai verdeurile mi pzete, ci ?i pe tlhari i pe barbari i gonete de aici. C de multe ori, oameni ri au npdit asupra acestu loc srac i i-a gonit pe ei leul". lar eu, auzind acestea, m-am mirat i am prosvit pe Dumnezeu, Cel ce a supus fiarele slbatiee, ca pe nite oi, plcutului Su. i am pe-trecut la dnsul o zi i mult nvtur de la dnsul am luat. lar a doua zi, fcnd rugciune, mi-a dat blagoslovenie i m-a slobozit cu pace, poruncind uceniculu su s m petreac. i, ieind, am aflat

122

PROLOAGBLB

leul eznd n cale i mnrnd o capr sl-batic. i m-am .oprif, nendrznind a merge pe lng el. lar el, vzndu-ne pe noi c stm, i-a lsat vnatul su i s~a abtut din cale, pn ce am trecut. Locul unde Cuviosul vieuia era sec i fr ap i fntn nu avea. Deci, spnd fericitul o groap ntr-o piatr, aduna ntr-nsa ap iarna i destul i era, spre trebuin i spre adparea verdeurilor, pe toat vara. lar ntr-o var, n luna lui iulie, fiind arsi mare, a secat apa cea adunat n piatr i se mhnea Sfntul, neavnd ap. Deci, ridicndu-i ochii la cer, s-a rugat zidnd : Dumnezeule, Cel ce ai scpat n pustie pe Israel cel nsetat, d-mi ,mie n pustiul acesta puin ap, pentru cele de nevoie ale sracului meu trup". i ndat s-a artat un nor mic deasupra Susachimului, unde'vieuia, i a plouat n jurul chiliei lui i i- umplut lui toate gropile, cele ce erau de piatr. Aa, degrab, a ascultat Dumnezeu pe robul su. Inc, socotesc de folos cu dreptate zice scriitorul vieii acesteia, Chiril ; a spune aici i aceasta pe care mi-a poves-tit-o mie printele loan, ucenicul ferici-tului Chiriac. Umblnd noi prin pustie, mi-a artat mie un loc, zicndu-mi : Aceasta este locuina fericitei Maria". $i 1-am rugat pe el, ca sa-mi spun mie de dnsa. lar el a nceput a-mi spune : A fo3t, zicea el, ceva mai nainte, c mergnd eu mpreun cu prietenul meu, fratele Para-mon, la printele Chiriac, cutnd, am v-zut de departe un om stnd. i socoteam c este un pustnc i, srguindu-ne, am mers la dnsu1, vrnd s ne nchinm lui. i, dac ne-am Lpropiat de locul acela, el ndat s"a fent de n.oi. Apoi, ne-am nfrico-at i ne-am nspimntat, socotind c am vzut in duh viclean i stam la rugciune. lar, dup rugciune, cutnd ncoace i n-colo, am aflat o peter n pmnt i am cunoscut r nu duh viclean era, ci un rob al lu'i Dumnezeu e.te i s-a ascuns naintea noastr. i, mergnd aproape de peter, 1-am rugat pe el cu jurmnt, ca s se arate nou i s nu ne lipseasc pe noi de rugciunile sale i de folositoarele lui cu-vinte. i am auzit din peter un rspuns

ca acesta : Ce folos voii de la mine ? Snt o feineie pctoas i proast. i ne-a n-trebat pe noi, zicnd : Voi unde mergei ? i i-am rspuns ei : Noi mergem l p-rintele Chiriac Sihastrul. Ci, s ne spui nou, pentru Dumnezeu, cum i este numele i viaa ta i de unde eti i pentru ce pricin ai venit aici. lar ea a rspuns : Sa mergei unde voii s mergei i, cnd v vei ntoarce, v voi spune vou. lar noi ne-am jurat, zicnd : Nu ne vom duce, pn ce nu vom auzi de la tine numele i viaa ta. lar ea, vzndu-ne pe noi c nu voim s ne ducem, a nceput, din petera sa i neartndu-se, a ne spune aa : Eu m numesc Maria i am fostciti-toare de psalmi la biserica nvierii lui Hristos, dar diavolul pe muli i rnea din pricina mea, i m-am temut ca s nu fiu vinovat de sminteala spurcatelor gnduri ale cuiva i s nu adaug pcate peste pcatele mele. M-am rugat lui Dumnezeu cu osrdie, ca s m izbveasc de pcat i de unele sminteli ca acestea. Deci, umilin-du-m, odinioar, cu inima, de frica lui Dumnezeu, am mers la Siloam i am scos un vas cu ap i am luat i o coni de bob muiat i am ieit noaptea din cetate ?i, n-credinndu-m dumnezeiescului ajutor, m-am dus n pustie. lar Dumnezeu a binevait de m-a .adus n acest loc i am opt-sprezece ani vieuind aici i, cu darul lui Dumnezeu, nu mi-a sfrit apa, nici co-nia de bob, pn astzi. Ci, m rog vou, mergei acum la printele Chiriac i sfr-ii slujba voastr, iar, cnd v vei n-toarce, s m cercetai i pe mine, sraca. Aceasta auzind-o, am mers fa prin-tele Chiriac i i-am spus lui toate cele ce am auzit de la fericita Maria. lar printele s-a minunat i a zis : Slav ie, Dumne-zeul nostru, ci sfini ascuni ai, nu numai brbai, ci i femei, slujindu-i ie n tain. Ci s mergei, fiii mei, la plcuta lui Dumnezeu i ce va zice vou, s p-zii. Deci, ntorcndu-ne de la printele Chiriac, am mers la .petera fericitei Mana i am strigat-o, zichd : Roaba lui Dumne-zeu, Maria, iat, am venit dup porunca ta ; i nu ne-a rspuns. Apoi, apropiin-du-ne de intrarea peterii, am fcut rug-

SFINII MUCENIOI DADA, GOVDELA I CASDOAS

123

ciune i nu ne-a rspuns nou. Deci, in-trnd nluntrul peterii, am aflat-o pe ea rposat n Domnul. lar din sfnt trupul ei ieea mare i frumoas mirosire i nu am avut n ce s o nvelim i s o ngropm pe ea. i ne-am dus la mnstire i am adus de acolo toate cele de trebuin i, mbrcnd-o, am ngropat-o pe ea n pe-ter i am astupat petera cu pietre." Aceasta mi-a spus printele loan, iar eu mam minunat de o via ca aceasta, a roabei lui Dumnezeu i am socotit s o dau n scris, spre umilina celor ce o vor auzi i ntru slava iubitorului de oameni Dumnezeu, Care d rbdare celor ce-L iubesc pe El. Intru. aceast zi, pomenirea Sfinilor Mucenici Dada, Govdela i Casdoas, fiu i rudenii ai lui Saporie, mpratul peri-lor (sec. IV). n zilele lui Saporie cel Mare, mp-ratul perilor, tatl Sfntului Govdela, era un oarecare cretin anume Dada, mai de frunte la iatacul mprtesc, preaiubit i neam mpratului, trimis s domneasc n rile ce erau sub stpnirea perilor i el credea, aratat, n Hristos. Deci, prndu-1 oarecine la mprat, acesta a trimis la dn-sul pe ndramelec, cel mai mare dintre dregtorii lui, ca s afle adevrul, i, g-sindu-1 c adevrat crede n Hristos, a scris de aceasta mpratului. lar mpratul, scriindu-i rspunsul, i-a dat putere asupra oricrui cretin. i acest rspuns 1-a trimis cu fiul su, Govdela. Deci, primind Andra-melec rspunsul i Govdela eznd alturi cu dnsul, a nceput a face cercetare i, lundu-i seama cu deamnuntul i zicnd lui Dada cele ce aveau ei n gndul lor, au aflat pe Sfntul, creznd cu tot sufletul n Domnul nostru lisus Hristos i vrtnd s moar ou osrdie pentru Dns'ul. Atunci, au aprins un cuptor de foc foarte mare i au poruncit s bage pe Sfnfcul ntrnsul. i, aprinzndu-se cupto-rul foarte i nlndu-se para focului, nct se ngrozeau cei ce o vedeau, au adus pe Sfntul Dada s-1 arunce n-tr-nsul, c nu se supunea pgniei.

Deci, dac s-a apropiat de cuptor i i-a fcut semnul cinstitei i de via fc-toarei Cruci, au vzut cuptorul stins i izvornd ap, n loc de vpaie. i se minu-nau toi o minune mare ca aceea. lar fiul mpratului, Govdela, a.zis : lubitul meu Dada, cine te-a nvat nite farmece ca acestea ?" lar el a zis ctre dnsul : M-car de te-ai fi nvrednicit i tu s fi nvat de la dasclul mea". i Govdela a zis : Dar, de voi crede n Hrstosul tu, pu-tea-voi s fac ?i eu lucruri ca acestea ?'* Zis-a Dada : "Nu numai ca acestea vei face, ci cu Dnsul moreun vei mpri". i a poruncit Govdela de a aprins un cuotor i, chemnd el numele lui Hristos, ndat 1-a stins i, cznd la Sfntul, a cre-zut n Hristos. Acestea vznd, Andramelec s-a dus de a spus toate mpratului. Deci, mpra-tul, auzind c fiul su s-a fcut cretin, a trimis de 1-au adus i a poruncit s taie toiege cu ghimpi i a pus patru slu.jitori de 1-au btut, care, obosind si nemaiputnd, a DUS pe altii n locul lor. lar Sfntul, fiind btut peste tot trupul, se ruga ntru sine, ca s i se dea rbdare. $i, artndu--se, ngerul l ntrea zcndu-i : ,.Fii brbat, c eu snt cu tne". Si, bgndu-1 n temni, a stat acolo cinci zile. Dup aceea, un oarecare Gargal, lund voie de la mpratul asupra Sfntulu i asunra tuturor cretinilor si scotnd pe Sfntul din teitinif i btndu-1 cu vine de bou. Sfntul se ruga i osndea legea ta-tlui su. Atunc, a poninct Gargal s- scoat dou fii de piele de la picoare pn la cao. zicnd : Las, c va veni, cu adevrat, Hristosul tu i te va tmdui". $i, dup aceasta, legndu-l foarte tare, 1-au bgat iar n temnit. Deci, legturile singure dezlegndu-se i Sfntul ndat f-cndu-se sntos, precum era i mai na-inte, Gargal vznd aceasta, se minuna i a mers de a spus mpratului. lar mpratul i-a zis : Mergi de-1 omoar pe pgn. c nu-mi este fecior, ci-mi este vrjma, de vreme ce a crezut n Hristos". Deci, i-a bgat o frigare ars prin ureche, ce a rzbtut n cealalt ureche i 1-a aruncat n temni. lar el, fcnd rugciune, a venit

12

PROISOGEEB

ngerul Domnului i-a scos frigarea ' 1-a tmduit. Deci, Gargal, vznd aceasta, iari/l-a btut cu vine de bou i 1-a nchis, ar, a doua zi, 1-a btut cu bee de rugi. Dup aceea, zgriindui coastele cu unelte de fier, fr mil zicea :' la s vedem, ve-ni-va Hristos s tetmduiasc ?" i numai ct s-a rugat, fiind n temni, ndat sa tmduit, slvnd i multumind lui Hristos Dumnezeu. Dec, vzndu-1 cei ce erau n temni s-au minunat, zicnd : Mare este Dumnezeul cretinilor !" lar stpnitorul, mniindu-se, a poruncit s-1 ia cu crlige de fier, s-1 spnzure de umeri i s stea aa de la al treilea ceas, pn la al noulea, i, fcridu-se aceasta, Sfntul se ruga ntru sine, fiind spnzurat. Deci, pogorn1-du-1 de acolo, 1-au dus, iari, n temni. lar mama sa i sora sa doreau ca s-1 vad, dar se temeau'de mprat. Deci, mpratul auzind, a zis ctre Gargal : nc tot triete acel fermector Govdela ?" lar el a zis : Aa, mprate, nc este viu. i eu multe chinuri i-am f-cut lui, dar tot este viu". Atunci, mpra-tul a poruncit s-i despoaie pielea capului, ncepnd de la spate, s-i acopere obrazul. i, feridu-i i 'aceasta, iar 1-a bgat n temni i el slvea pe Dumnezeu. lar dimineaa, aflnd c tot este viu,-i-au dezrd&cinat unghiile de la mini i de la pi-cioare i eele patru msele mari i 1-au aruneat n temni, ca pe un mort, porun-eind s nu-i dea nici ap, nici s intre cineva la dnsul. lar sorasa, a mers la dnsul i i-a dat ap, zicnd temnicerului s nu spun cuiva, c-i va pune capul. Deci, pn aici primea Sfntul tmduirile, de vrem ce nc nu era sufletul lui ntrit i ntemeiat.'Iar dac i s-a adeverit credina, nu-i mai trebuia lecuire. Ci, lund rbdare, ndrznire i osrdie la chinuri, cu lumina-rea Sfntului Duh, aflndu-se i rnit, se bucura i tmduia pe toi, i toi se minu-nau de aceasta. Deci, mai era i un alt oarecare Gargal, fermeetor, ce se afla n temni, pentru multe rele ce fcuse, care, vznd rbdarea Sfntului i acele slvite i minunate lucruri ce se fceau de ctre dnsul, a czut la pi-cioarele Sfntului, zicnd : Rogu-te, robul

lui Dumnezeu, pomenete-m i pe mine naintea Hristosului tu". lar Sfntul i-a zis : Crede ntr-nsul i te va izbvi de toate relele tale". i Gargal a zis : Cred ntru Tine, Doamne lisuse Hristoase". $i s-a'alturat lui Govdela. Dec, a doua z, -a adus stpnitorului pe amndoi nantea sa si, dezbrcnd pe Gargal, a poruncit de 1-au btut cu toiege si el, cutnd la cer, zcea : Doamne lsuse Hristoase, pentru numele ru ptimesc, ntreste-ma". i acestea z-cnd, ?i-a dat sufletul la Dumnezeu. lar pe Sfntul Govdela, punndu-1 ntr-un teasc de lemn, i-au strui'it'pcioarele si', aDrinznd nite fclii, i-au ars subsuorile. Dec, bgn-du-1 n temnit, cei nchisi se ungeau cu sngele de pe trupul Sfntului si se lecuiau de rnile lor, ce le aveau din bti si alt bolnavi intrau si se tmduiau gi slveau pe Dumnezeu.'De care lucru auznd, dreg-torul nu credea. lar neste cmcipprezece zile, scotndu-1 din temnit, 1-au aflat ntreg i sntos ?, vzndu-1 se minunau. Deci, pu-nnd ntr-o cldare arb, pucoas si smoal fierbndu-le foarte, a Dorundt s ba.ge pe Sfntul ntr-nsa, iar Sfntul, cu-tnd la cer i rugnduse, s-a aruncat n-untru, dar sprgndu-se cldarea, a iesit s-ntos neatins de smoal. Atunci Gargal socotindu-se cu soii lui, au rstignit pe Sfntul gol, sus pe un lemn si 1-au sgetat mult vreme. i era de vzut lucru preasl-vit, de vreme ce, nu numai c Sfntul rmnea nernit, ci i sgetile. ce se slobozeau asupra lui, se duceau n vzduh. Aceasta i-a fcut pe'toti de s-au cutremurat, ar cel ce a dat sfatul acesta a tras cu areul asUpra Sfntului, dar sgeata s-a ntors $i i-a scos ochiul cel drent. Deci, vznd, iari, m-Dratu toate lucrurile dearte, a trimis pe fiica sa, Casdoas, s nvee pe Govdela i' s-1 ntoarc. lar ea, dac s-a dus, nv-tndu-se de fratele su, s-a fcut cretin. Deci, mpratul mniindu-se, de aceasta, a poruncit de a pus pe fiica sa de au btut-o cu toiege, apoi au bgat-o n temni i, durnd-o rnle din btile ce primise, a zis ctre Sfntul : Roag-te pentru mine, c nu pot rbda chmurile." lar Sfntul i-a zis : S nu-i lipseasc credina n Hristos i ndjduiesc n Acela n Care ai crezut, c

SPINI MUCeNlCl DA&A, GQVt)BLA $1 6Ag&OAg_________ll nu te vor mai cuprinde chinurile, nici vei mai cunoate alt durere." Apoi, scond mpratul pe Sfntul Govdela, a poruncit s-i lege minile i picioarele i s-1 arunce n picioarele cailor de la moar, ca s-1 calce toat noaptea. - Deci, fcndu-se i aceasta, s-a pzit nevtmat, binecuvntnd pe Dumnezeu. lar dimineaa, aflndu-se sntos i dezlegat de legturi, se minunau toi. Deci, au ars i nite epi de fier i 1-au mai ars. Apoi, a poruncit de i-au bgat dou crlige de fier prin mini i 1-au spnzurat ntre dou lemne, fiind de trei coi deprtare unul de altul. Dar Sfntul, i spnzurat, tot se ruga. lar Dadi i Alvin, cretini fiind, struiau i scriau chinurile Sfntului, n tain, de frt'a mpratului. Ctre ei a zis Sfntul : De putei, aducei-nM ap i untdelemn, ca s m botezez,.iar de nu putei, rugai-v, ca s se fac aceasta. i, graind aceste cuvinte, iat, un nor?or, mic ct o neghini, 1-a acoperit pe Sfnt i au turnat pe capul lui untdelemn i ap mult i a auzit glasuri zicndu-i : lat c ai primit Sfntul Botez, robule al lui Dumnezeu, Govdela". i s-a fcut faa lui ca lumina i a ieit mult miros frumos. lar Sfntul, auzind glasul, spnzurat fiind p>. acel lemn, fcea rugciune ctre Dumneze^, mulumindu-I i slvindu-L. Deci, Gargal pogorndu-1 i dintru acel chin, ascuind trestie, a pus de 1-a mpnat pe tot trupul de la picioare, pn la, cap. i, astfel, stnd mpnat multe ceasuri, i, iari, Sfntul rugndu-se ctre Dumnezeu, i-a dat sufletul. Atunci, Gargal i-a legat picioarele cu treanguri i atrnndu-1 de cozile unor cai nenvai, i-au trt trupul gol, prin locuri rele i pietroase, de i e rupea carne n buci de pe dnsul, i ce a mai rmas dm trupul lui, 1-au tiat i 1-au fcut trei pri i 1-au risipit. lar cretinii, cei mai sus zii, brbai care erau i preoi, adic Dadi i Avdin i Armazac diaconul, le-au luat i le-au dus la casele lor. i nfurndu-le cu pnz i cu aromate, le-au ngropat cu osrdie. lar pe Sfntul Dada cel slvit, vrul mpratului, chinuit mai nainte cu multe feluri de chinuri, 1-au tiat n buci i aa s-a svrit i el n Domnul. lar oarecare iubitori de Dumnezeu, adunnd i bucile "noatelor lui, le-au ngropat la loc nsemnat. Deci, cei trei brbai, ce s-au pomenit mai nainte, cntnd toat noaptea, cnd a fost la miezul nopii, s-a aflat n mijlocul lor i Sfntul Govdela, care le-a zis : Imbrbtai-v n Domnul, frailor i stai ntrii i neschimbai i nu v temei de cei ce ucid trupul, iar pe suflet nu pot s-1 ucid." lar ei, dac i-au vzut, s-au bucurat i, iari, le-a zis : Dumnezeu s v dea plat pentru cele ce ai ostenit pentru mine". Deci, plecndu-i capul ctre Dadi, a zis : la cornul cu untdelemn i Sfntul Trup al lui Hristos ^^ ngrdina mpratului i unge pe ' ?i -i ->-<.-* ^-"^ casdoas ?1 0 impartae e cu Sfntul Trup.". Deci, acelea lumdu-le, a mers i cum a sosit la poart i s-a artat ngerul Domnului i a intrat cu dnsul i, boteznd-o preotul i mprtind-o cu Trupul Domnului i-a zis ei': Mergi i dormi, pn la venirea Domnului nostru lisus Hristos" i, ndat, lund ngerul sufletul ei, 1-a adus la cer. lar dimineaa, mama sa, intrnd la dnsa i aflnd-o svrit, s-a dus la mprat i i-a zis : De acum nainte, bucur-te tu i mpria ta. C fiul meu, ca i cum ar fi avut el singur greelila a mii de ucigai, cu mii de ehinuri muncindu-1 tu, s-a svrit. lat, acum, i fiica mea, ca i cum ar fi ucis pe tatl ei, omort cu toiege s-a svrit i ea". Acestea auzind, cumplitul i nemilostivul acela butor de snge mprat nu s-a pleeat nicidecum moatele sfintei fiicei sale i, nvelind-o spre mil. lar mprteasa, lund aromate de tot felul cu mirosuri scumpe, a uns ntr-o porfir mprteasc, a pus-o mpreun cu Govdela, fiul ei. Intru slava Bunului i lubitorului de oameni Dumnezeului nostru, Cruia 1 se cuvine slav n veci. Amin.

126

PROLOAGELB

Luna septembrie n 30 d e z i 1 e ; pomenirea Sfntului, Sfinitu-lui Mucenic Grigorie Lumintorul, episco-pul Armeniei Mari (t325) Acest Sfnt era din Armenia Mare, de neam mprtesc i a trit pe vremea mp-'riei lui Diocleian i a marelui Constantin. De mic copil a f&st dus n Cezareea Capa-dochiei i a fost crescut n cretineasca cre-din, n care s-a botezat. Deci, desvrindu-se n cuvntul mntuirii, s-a aprins de marea dorina de a merge s binevesteasc Evanghelia n ara sa i la neamul armenilor. i Dumnezeu n-trea cu minuni cuvntul i viaa Sfntului Grigorie, slujitorul Su. Multe chinuri a ndurat din partea neamului parilor i, mai ales, din partea lui Tiridate, mpratul lor, care jertfea Artemidei, idolul su, i nu putea suferi credina n Hristos a Sfntului. Vznd ns semnele ce se fceau, la urm, Tiridate mpratul a deschis singur ochii la lumin i a primit botezul. Ca urmare, toat Armenia s-a ntors la credina cre-tin n Hristos, poporul sfrmnd capitele idoleti i zidind biserici. i a fost sfinit Sfntul Grigorie, de c-tre Leontie al Cezareei Capadochiei, fiind cel dinti episcop al armenilor, i sfinind preoi, a botezat tot poporul, pn la cel din urm stean. lar mpratul Tiridate, druia ndestul avere bisericilor lui Dumnezeu. i multe mnstiri a ^temeiat, ntru care bine nflorea evanghelica desvrire. Tot el a purtat flacra credinei la multe alte neamuri de pe lng Marea Caspic i a ajuns i n Caucaz. Sfnul Grigorie a pstorit Biserica Armeniei.31 de ani. Este al treizeci i a-selea episcop, care a semnat pe lista celor 318 Prini de la Niceea (325). Sespune c el a nfiinat alfabetul armenesc i c el a tlmcit i Biblia n limba armenilor. 0 prticic din moatele sale se afl la bise-rica Sfntul Gheorghe Vechi" din Bucu-reti. Se mai spune, de asemenea, c de la hirotonia sa ca episcop, Sfntul petrecea

vreme ndelungat n singurtate i prin muni. Deci, foarte multe i preaslvite mi-nuni fcnd, i la prea adnci btrnee ajungnd, cu pace s-a mutat ctre Domnul.
^^3^^38^3218^^^3^^^^3^

Intru aceast zi, pomenirea Sfintelor Mucenie Ripsimia, Gaiani i alte treizeci i dou cuvioase Mucenie femei i fecioare. Aceste dou Sfinte femei erau de neam slvit i mare i au trit pe vremea mpriei lui Diocleian i a lui Tiridate, mpratul parilor. Ele erau fecioare d-ruite cu frumusee, fiind clugrie. Deci, fiindc n-au voit a se nsoi cu mpratul Tiridate, Ripsimia mpreun cu Gaiani au fugitn prile Armeniei. Aflnddens aceasta, Tiridate, mpratul acestor locuri, a trimis i le-a adus acas. i o silea pe Ri-simia ctre nelegiuita mpreunare, dar cu puterea lui Hristos, n-a biruito pe ea. i nedobndindu-i dorina, zcea ca un mort. Deci, fugind ea, ostaii mpratului gonind-o i prinznd-o, mai nti i-au rupt hainele, apoi, legndu-i minile dinapoi, i-au tiat limba i trupul i 1-au ars i i-au scos ochii i, fiind tiat n buci, i-a dat fericitul ei suflet. Au fost ucii cu ea nc aptezeci de brbai cretini i treizeci i dou femei. lar viteaza Gaiani a fost str-puns prin gt i, fiind despuiat de piele pn la sni, a fost zdrobit cu pietre i i s-a tiat capul.

ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului Efrem, despre descoperirea Sfintei Jertfe. Gria Sfntul Efrem despre un frate, c, fiind spbor ntr-o Duminic, sculn-du-se, dup obicei, s intre n biseric, 1-a batjocorit pe el diavolul, zicndu-i lui n cuget : La ce mergi n biseric ? Ca s primeti pine i vin, ca i cnd ar fi Trupul i Sngele lui Hristos ? Nu te batjocori". lar fratele, crezndu-i cugetul, n-a mers

CUVN AL SfNTULUl EPREM

127

la biseric, dup obicei. ns fraii l atep-tau pe el, c aa era obiceiul n pustia aceea : nu fceau sobor, adic rugciuni, pn nu se adunau toi fraii. Deci, 1-au a-teptat pe el mult i el nu venea. lar unii dintre ei, sculndu-se, au mers la chilia lui, zicnd c fratele cumva s-a mbolnvit, sau, poate, a i murit. i cum au venit la chilia lui, 1-au ntrebat pe el: Pentru care pri-ein n-ai venit la sdbor, frate ?" lar el se sfia i se ruina a le spune lor. nc, cunos-cnd ei sfatul cel cu ru meteug al diavo-lului, au czut la picioarele lui cu umilin, ca s le spun i lor sfatul cel diavolesc. lar el le-a mrturisit lor, zicnd : lertai-m, frailor, dar cum m-am sculat, dup obicei, ca s merg la biseric, mi-a zis mie un cu-get, c nu este Trupul i Sngele lui Hris-tos acolo unde mergi, ci iei numai pine i vin. Deci, dac voii sa vin cu voi mpre-un, ntrii-mi mie cugetul pentru Sfnta Jertf". lar ei au zis : Scoal-te i s vii cu noi i ne vom ruga lui Dumnezeu ca s-i ajute i vzut s-i arate ie puterea Lui cea tinuit i nevzut". i, sculn-du-se, a venit la dnii n biseric. i s-a fcut rugciune la Dumnezeu pentru acest frate, ca s i se arate lui puterea tainelor celor dumnezeieti. i cnd au nceput a face sobor, adic rugciune, 1-au pus pe fratele n mijlocul bisericii, iar el, pn la slobozirea soborului, n-a ncetat cu lacrimi a-i spla faa sa. Apoi, dup sobor, adic dup slobozirea de la rugciune, chemn-du-1 pe el, prinii i fraii 1-au ntrebat zi-cnd : Cele ce i-a artat ie Dumnezeu, spune-ne nou, ca i noi s ne folosim". lar, el, cu lacrimi, a nceput a zice : n vremea cnd se fcea pravila cea cu cntare, n vremea cnd s-a citit nvtura Aposto-lului i cnd a stat diaconul i a citit Sfnta Evanghelie, atunci am vzut acopermntul bisericii deschis i se vedeau cerurile i fie-care cuvnt al Evangheliei, ca focul se fcea i se vedea pn la cer ; i dup ce s-a f-cut sfritul Evangheliei i dup aducerea Dumnezeietilor Darut-i la altar, chemnd clericii pe Duhul Sfnt, am vzut cerurile deschise i foc pogorndu-se mpreun cu mullme de Sfini ngeri, iar deasupra lor alte dou fee preafrumoase, a cror fru-musee a o spune nu este cu putin, c era

lumina lor ca fulgerul i-n mijlocul celor dou fee era un prunc mic ; ngerii st-teau n jurul Sfintei Mese, iar feele cele dou stteau deasupra, pe Sfnta Mas, iar Pruncul n mrjlocul lor. lar, dup ce s-a fcut sfritul Dumnezeietilor Taine, s-au apropiat slujitorii din cler, ca s frng Pinea punerii-nainte i am vzut eu cele dou fee, care erau deasupra, pe Sfnta Mas, c au legat minile i picioarele' pruncului celui din mijlocul lor i au scos cuitul i au junghiat pe Prunc i au vrsat Sngele Lui n Paharul ce era pe Sfnta Mas, i sfriftind Trupul Lui, pinea i vinul erau Trupfil i Sngele Domnului. Atunci, mi-am adus aminte de Apostolul care zice : Patele noastre, Hristps, S-a junghiat pentru noi". lar cnd se apropiall fraii, ca.s pfimeasc' Sfnta mprtanie, s-a fcut minune : c li se da lor i 'fryipul cel de carne, iar dup ce primeau, zidtod ; Amin, Trupul se fcea Pine n minile lor. i eu, dac am venit s prmesc, nii s-a dat Trupul i nu puteam s-1 primesc, apoi, am auzit un glas n urechile mele, zicndu-mi : Omule, pentru ce nu primeti ? Au nu este acesta ceea ce ai cutat tu ? i am zis : Milostiv, fii Mie, Doamne, c Trup de carne nu pot s primesc. i iari, mi-a zis mie :\ Dac ar fi putut omul s primease Trup, Trup ar fi aflat, precum i tu 1-ai aflat. Dar nu poate nimeni s primeasc Trup, pentru aceasta a poruncit Dumnezeu, ca la Sfnta Jertf Trupul Domnului s se prefae n pine iar Sngele Lui n vin. Ca, adic, dac crezi, s primeti oeea ce ai n mini. i n-dat ce am zis : Cred Doamne, i Amin, Trupul cel ce era n minile mele s-a fcut pine. i, laudnd pe Dumnezeu, am primit Sfnta Jertf. lar, dup ce s-a isprvit cntarea sobo-rului i au venit clericii, mpreun am v-zut, iari, pe Prunc n mijlocul celor dou fee. i am vzut acopermntul bisericii deschis i dumnezeietile Puteri i nl-ndu-se la cer i Pruncul n mijlocul fee-lor". Acestea auzindule, fraii mult umi-lin au primit i s-au dus pe la chiliile lor, nlnd slav lui Dumnezeu.

128

PftLOAGtLfi

Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului loan Gur de Aur, despre mrturisirea p-catelor. Mrturisii-v pcatele voastre, pentru c, prin mrturisire se vindec rnile cele sufleteti, precum i vtmarea trupeasc, artndu-se la doctor, se tmduiete iar cea tinuit, boal mare face, iar mai pe urm aduce moarte. Asemenea i pcatele cele tinuite omoar i trupul i sufletul i bu-curie fac diavolului. Mare i bun lucru este mrturisirea pcatdor, prect tinuirea lor

este bucurie satanei. Cineva, amgindu-se griete : Astzi s-mi fac plcerea mea, iar mine m voi poci". Dar cine tie de va ajunge sau nu ziua de mine ? C, fr de veste, vine moartea i-1 pierde pe el. lar, dac este cineva crturar, apoi diavolul i bag lui n cap un gnd, zicndu-i : Tu i tii i singur gndurile tale i ceea ce ziee Scriptura tii, precum i ceea ce Sfinii P-rini au poruncit ; deci tmduiete-te i singur, fr duhovnic". Nu asculta gndu-rile acelea i nu zbovi a-i tmdui, mr-turisindu-i, pcatele tale, ca s fii iertat i n veacul de acum i n cel viitor.

LyMA IsTI

Are treizeci i Una de zile. Ziua are 11 csasuri, iar, noaptea, 13.

Intru ntia zi: Praznicul permntului Maicii Domnului.

Aco-

uvnt la Acopermntul Prea-sfintei Stpnei noastre Ns-ctoarei de Dumnezeu, din vedenia Sfntului Andrei i a lui Epifanie. Praznicul de astzi, al Acopermntu-lui, a nceput a se prznui pentru o pri-cin ca aceasta : n zilele mpratului Leon cel nelept (886 912), n Constantinopol, spre Du-minic, fcndu-se priveghere de toat ao&ptea n cinstita biseric a Vlahern&i,

ntru slava Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu, la ntia zi a lunii octombrie i de fa stnd mulimea norodului, fiind ca la patru ceasuri din noapte, Sfntul An-drei, mpreun cu ucenicul' su, fericitul Epifanie, i-au ridicat ochii n sus i au v-zut pe mprteasa cerului, pe Acoperitoa-rea a toat lumea, pe Preasfnta Fecioar Nsctoare de Dumnezeu, stnd n vzduh i rugndu-se. i era ea srlucind de lu-min ca soarele i acoperind poporul cu cinstitul ei omofor, mpreun cu oti cereti i cu mulimea de Sfini, care n haine albe i n cucernicie stteau mprejurul ei, dihtre care doi erau mai alei : Sfntul loan naintemergtorul i Sfntul Evanghelist loan. Pe aceasta vznd-o, Sfntul Andrei a zis ctre ucenicul su, ericitul Epifanie : Oare vezi, frate, pe mprteasa i Doam-

130 PROLOAGELE na tuturor, care se roag pentru toat lu-mea ?" lar el nici ai Domnului, iar dup nvierea i nl-area a zis : O vd, sfinte printe, i m nspimntez, c o Mntuitprului a fost rnduit episcop cretinilor vd acoperind pe oamenii ce snt n biseric, cu cinstitul ei omofor, ce strlucete mai mult dect din acel ora. Cartea Sfnt vor-bete despre el la soarele." ceasul minunii din dru-mul Damascului", i s-au auzit graiurile cele cu umi-lin ale ceasul cnd Dormul Hristos S-a artat n slav i rugciunii ei ctre iubitul ei Fiu i Dumnezeul nostru lisus Hristos : mp-rate ceresc, primete pe omul a schimbat pe aprigul prigonitor al cretinilor, cel ce Te sl-vete pe Tine i cheam n tot locul Saul, n Apostolul fr pereche al lui Hristos, n prea-sfnt numele Tu. i acolo unde se face po- marele Apostol Pavel. La acest mare ceas pentru menir^a numelui meu, pe acel loc l sfine-te i proslvete pe cei ce te proslvesc pe Tine i cretintate, cel dinti .slujitor din-tre oameni, rugciunile celor ce cu dragoste m cinstesc pe mine, spre care S-a ndreptat Mntui-torul, n vedenie, Maica Ta, .i fgduinele, primete-le toate i din a fost Sfntul Anania, c-ruia i-a poruncit s toate nevoile i ru-tile i izbvete". mearg pe ulia cre se cheam Dreapt" i Deci, ndjduindu-ne, Stpn, spre milostivele tale cuvinte, care le-ai zis c-tre Fiul tu, acolo s caute pe un oarecare Saul, care se roag am voit s nu rmn fr praznic sfntul tu orb, n casa lui luda, i-1 ateapt. Acopermnt, o, Prea-bun, ci precum tu voieti a-i Cnd a auzit de Saul, Anania s-a le-pdat, descoperi cinstitul praznic al Acopermntului tu, o, tiind cte ruti fcuse Saul sfin-ilor din ntrutot milostiv, mpodobete-1. Ca i cei ce te proslvesc pe tine s se veseleasc, vznd numitele lerusalim i cu ce gnd venea el i acum la tale praznice mult strlu-cind ; i precum acolo pe Damasc : s lege pe toi cei ce cheatn numele norodul cel ce era n biseric cu milostivire 1-ai acoperit, aa ne acoper i pe noi, pctoii robii ti, Domnului. Dar Domnul l ndeamn, zicnd : cu acopermntul aripiior tale, Fecioar, Mergi, fiindc acesta miestevasales". Acoperitoarea noastr Preasfnt Fecioar, surpnd i ndat Anania, sculndu-se, a mers la Saul i st'aturile i gndurile celor ce cu-get rele asupra noastr. i, n ziua rut-ilor noastre, s ne acoperi punndu-i pe el minile i-a zis : pe noi, iar mai ales n ziua cea rea, cnd sufletul se va Frate, Saule, Domnul lisus, Cel ce i S-a artat despri de trup, de fa s stai nou n-tr-ajutor i s pe calea pe care tu veneai, m-a tri-mis ca s vezi ne acoperi pe noi de duhu-rile cele'rele din vzduh, cele de sub cer, i n ziua nfricoatei judeci s ne iari i s te umpli de Duh Sfnt". i ndat Saul a vzut i 1-a bote-zat pe el Anania (Fapte 9, 10 acoperi pe noi sub oblduirea Acopermntului tu. Cu ale creia preaputernice i bine primite 18). rugciuni i cu ale tuturor Sfini-lor Ti, Rmnnd n Damasc i pstorind pe Dumnezeule, miluiete-ne i ne mntuiee pe noi. cretini, Sfntul Anania a semnat mai de-parte Amin.

smna adevratei credine, sporind numrul celor ce credeau n Hristos. Dar, prins fiind de ntru aceast zi, ptimirea Sfntului Apostol prigonitori, a fost ucis cu pietre. i aa, Anania. plinindu-i slujirea, s-a dus ^aire ceretile Sfntul Apostol Anania a trit n Da-masc i era locauri.
unul din cei aptezeci de uce'WiWtWiw-w-'wwfiV'y* Intru aceast zi, pomenirea Cuviosu-lui Roman, fctorul de condace. Sfntul Roman era de neam din Siria, crescut n cetatea Emesei i a fost plcut lui Dumnezeu nc din tineree, petrecnd n feciorie i n curenie. Deci, mai nti, a fost paracliser n biserica din Beirut, apoi n vremea mpratului AnastaSie (491518) a mers n Constantipopol i pe-trecea la biserica Preasfintei Stpnei noas-tre Nsctoarei de Dumnezeu, cea din Ghir,

nevoindu-se n viaa cea mbuntit, n' post i n rugciuni, i ostenindu-i trupul cu multe nevoine i privegheri de toat noaptea. Cci, decusear, mergea la Vla-herna i sttea toat noaptea la rugciune i iari se ntorcea la Chir. lar mai apoi rnduit a fost n slujba de paracliser la bi-seriqa Sfnta Sofia. i nu tia carte, ns era nelept n lucrurile cele bune, prin care ntrecea pe crturarii cei nenelepi. i, ea unul ce cuta pe Dumnezeu, mai mult nelegere era ntru dnsul, dect n-tru cei ce caut nelepciunea veacului acestuia. C a fost ca unul din aceia de care zice Apostolul : Dumnezeu i-a ales pe cele nebune ale lumii, ca s ruineze pe cei nelepi" (I Cor. 1, 27). i l iubea pe el patriarhul Eftitnie, pentru viaa lui cea mbuntit i vzndu-i ostenelile lui n bieric, fiindc cu toat osrdia se silea ,la ascultarea sa i, pentru aceasta, i fcea lui parte cu clericii. i crteau clericii asu-pra patriarhului i-1 urau i pe Roman i suprri i fceau. lar, odinioar, la Vecernia Praznicu-lui Naterii lui Hristos, venind mpratul n biseric, i Roman aeza lumnrile, clericii de rutate cuprinzndu-se, l tr-geau la amvon, zicndu-i : La parte ase-menea cu noi eti, s cni acum ca i noi". Aceasta o fceau spre ruinarea lui, c tiau c hu poate s fac aceasta. lar Ro-man s-a ruinat foarte de o defimare ca aceea i plngea. i, dup svrirea sluj bei, ieind toi din biseric, s-a aruncat pe sine naintea chipului Preasfintei Nsc-toare de Dumnezeu, tnguinduse cu amar irugndu-se. Apoi, s-a sculat i a mers la casa sa i, nelund hran din pricina mhnirii, a adormit puin. i iat i s-a artat lui n vis Preasfnta Stpna noastr Ns'-ctoarea de Dumnezeu, care este mngie-rea tuturor celor necjii, innd n mn o foaie mic de carte, i a zis cu glas lin ctre Roman : Deschide-i gura". i, des-chizndu-i el gura sa,. i-a pus Stpna ntr-nsa hrtia, zicndu-i : Mnnc-o pe aceasta". lar Roman a mncat i a nghiit hrtia. i ndat s-a deteptat i n-a vzut pe nimeni, c s-a fcut nevzut Ceea ce seartase.

POMENREA CUVlOSULU ROMAM 131 Deci, i s-a umplut lui iuima de ne-grit dulce i de mngiere duhovni-ceasc i cugeta la vedenia sa. Apoi, a simit n mintea sa nelegere de carte, c Fecioara i-a deschis lui, pre-cum oarecnd i Fiul ei Apostolilor, min-tea, ca s priceap Scripturile" (Luca, 24, 45). i i s-a umplut inima lui de nelepciune mare i a nceput, cu lacrimi, a da mulumit nvtoarei sale, c ntru pu-in vreme 1-a nelepit pe el, mai mult dect ar nelege cineva, nvnd muli ani. Deci, venind vremea cntrii cea de toat noaptea, a mers n biseric, bucurn-du-se i veselindu-se de darul cel dat lui de la Fecioara cea cu dumnezeiesc dar d-ruit. lar, cnd a sosit ceasul cntrii con-dacului, s-a suit Sfntul Roman pe amvon (c obicei era ca pe amvon s se cnte condacul) i a cntat cu dulce glas, al su con-dac,'pe care n mintea sa 1-a alctuit, zi-cnd : Fecioara, astzi, pe Cel mai presus de fire nate, i pmntul peter Celui neapropiat aduce ..." Deci, toi, vznd i auzind aceasta, s-au minunat i cu dul-cea au ascultat cntarea, lund aminte la puterea cuvintelor celor ce se cntau. lar dup cntare, 1-a ntrebat patri-arhul de unde are el aceast nelepciune ? lar el n-a tinuit puterea Nsctoarei de Dumnezeu, ci a mrturisit darul ei, prosl-vind pe cereasca nvtoare care 1-a ne-lepit pe el. i s-au ruinat clericii cei ce 1-au mhnit i, pocindu-se, au czut la picioarele lui Roman, cerndu-i iertciune. lar patriarhu.11-a fcut pe el ndat diacon. i curgea din gura lui,.ca un ru, ne-lepciunea, iar cei ce mai nainte l defimau pe el, pentru netiin, acum de la dnsul se nvau. Deci, a fcut Roman mulime de condace la praznicele Domneti i ale Nsctoarei de Dumnezeu i la sfinii mai de seam, nct se afl condacele lui ca la o mie i mai multe. i de toi era iubit i cinstit fo'arte. i, petrecndu-i vremea vie-ii sale cu duninezeiasc mngiere i cu dreptae, s-a mutat la venicele lcauri i acum, cu cetele ngereti, cntare ntreit sfnt cnt lui Dumnezeu, n veci. Amin.

132

PRGLOAGfiLE

Luna octombrie n 2 zile: Sfinii Mucenici Ciprian i lustina Fe-cioara (f304). Acest Sfnt Ciprian a trit n vremea mpriei lui Diocleian (284305), fiind de neam din Cartagina, i era filosof i vr-jitor cumplit, propovduind n Antiohia Siriei, n slujba pgnescului i necuratului zeu Apolon. C nc din fraged tineree, dornic fiind de nvtur, iar prinii lui avnd bun stare, Ciprian colindase toate locurile cele mai vestite n acest meteug, de pe vremea aceea : Atena, Egiptul, Cal-deea, India, desvrindu-se n toate tainele pctoase ale magiei i citirii n stele, nct Ciprian dobndise, printre pgni, mare faim i era cutat i pentru nelegiuitele lui ndeletniciri drceti, dar mai cu seam pentru dumnia lui fa de cretini, pe care i batjocorea pretutindenea. Dar Dom-nul 1-a mntuit pe Ciprian din drceasca lui pierzanie. Tot n acea vreme, tria n Antiohia o fecioar cretin, numit lustina, care s-a nscut din prini pgni. Auzind ea odat vorbindu-se de Hristos, cerceta pe ascuns adunrile cretinilor, i, lucrnd Duhul Sfnt n inima ei, a crezut n Hristos. Deci, aducnd la credin pe tatl ei i pe maica sa, degrab au primit cu toii Sfntul Botez. i se dusese vested despre frumu-seea i despre viaa curat a fecioarei lustina. Un tnr de neam grec, Aglaid, s-a aprins de dragoste pentru dnsa i a dorit s-o ia de soie. A cerut-o prinilor ei, dar lustina s-a mpotrivit : jurase s fie mi-reasa lui Hristos. Deci, Aglaid a alergat la Ciprian, iocmindu-se s-i ajute cu vrjile lui. lar acesta, de trei ori trimind vrjile sale ctre lustina, nimic n-a izbutit : fecioara a r-mas nestrmutat n hotrrea ei. Vzndu-i neputina meteugului, pentru care atita se ostenise, Ciprian a mparit averea sa sracilor i, arzndu-i vrjito-retile sale cri, a crezut n Domnul, boezndu-se. Toat viaa, de aici nainte,

i-a nchinat-o slujirii lui Hristos. i a.fost fcut episcop n Cartagina, ostenindu-se n rspndirea credinei i alinare suf^" rinei sracilor. lar, dac au fost prini, pe vreroea prigoanei lui Diocleian, att Ciprian ct i lustina, adui fiind n faa stpnitorului din Damasc, au fost btui de moarte i sfiai cu gheare de fier. i, nencetnd a mrturisi pe Hristos i rmnnd nevt-mai, au fost trimii n Nicomidia, naintea mpratului. i li s-au tiat capetele diii porunca lui Diocleian, la 2 octombrie 304, lund cununa mucenicilor.

ntru aceast zi, cuvnt despre Sfntul Andrei i nebunia lui peritru Hristos. n vremea marelui mprat Leon.ce nelept (886912), fiul mpratului V-sile Macedoneanul, era n Constantinppol un brbat anume Teognost. Acesta a cura-prat robi muli, printre care se afla i unul cu numele Andrei, foarte tnr- i era acest Andrei foarte frumos i cu obice-iuri bune, nct stpnul su 1-a luat s-1 slujeasc pe el nsui i-1 iubea mai mult dect pe toi i 1-a dat i la nvtura Sfin-telor Cri. lar el, degrab nvnd Scrip-tura i adeseori umblnd pe la biserici, citea Sfintele Cri i se ruga lui Dumne-zeu. Deci, ntr-o noapte sta el la rugciune, iar vrjmaul diavol, vznd acest lucru i, pizmuind nceputul cel bun, a venit i a nceput a bate tare n ua casei unde pe-trecea tnrul. i s-a nspimntat Andrei de fric i, lsnd rugciunea, s-a culcat degrab n pat i a nceput s se acQpere cu o piele de capr. i s-a bucurat satana de aceasta i a zis ctre altul : Vezi, oare, pe acesta ? C pn acum spurcciuni a lucrat, iar, aeum i el se ntrarmeaza mpo-triva noastr". i acestea zicndu-le, dia-volul s-a stins. lar din frica aceea, ador-mind tare, fericitul a avut un vis. Se fcea c era undeva, la o privelite, i st. deoparte mulime mult de arapi, iar d?

ODVINT DESPRB SFlNTTJL ANDREI

133

alt parte, mulime de brbai sfini, n haipe albe. i ntre amndou prile era ca o alergare de cai i lupt. C arapii, avnd pe un oarecare negru foarte mare ziceau cu mndrie ctre cei cu haine albe s dea de la dnii un lupttor ca acela, care ar putea s se ia la lupt cu dracul lor cel negru. i era arapul acela cpetenie de ceat, iar cnd cei cu chipul negru se lu-dau pentru puterea lor, cei cu haine albe nu le rspundeau nimic. lar fericitul An-drei, stnd, privea, vrnd s vad cine se va lupta cu acel nfricoat potrivnic. i, iat, a vzut pe un tnr foarte frumos, po-gorndu-se de sus, innd n mini trei cu-nuni : una era mpodobit cu aur curat i cu pietre scumpe, a doua, strlucind, cu un mrgritar mare, iar a treia era mai mare dect amndou, mpletit toat din flori roii i albe, din ramurile dumnezeiescului Rai i nevetejit niciodot. $i acest fel de frumusee aveau cununile acelea, nct nu poate mintea omeneasc a le ajunge i limba a le spune. i acestea vzndu-le, Andrei gndea nce chip ar putea s-i ia mcar una din cununile acelea. i, apropiindu-se de tn-rul ce se artase cu ele, i-a zis : Te jur pe Hnstos s-mi spui mie, oare vinzi cunuriile acestea ? C mcar c nu pot s le cumpr, s m atepi puin, i eu, mergnd, voi spune stpnului meu i- va da ie aur, pentru cununile acestea, ct vei voi". lar tnrul cu faa vesel i-a zis lui : S m crezi, iubitule, c mcar de mi-ai aduce aurul din toat lumea, nu-i voi da ie din acestea nici o floare, nici altcuiva, nici celui ce zici c-i este stpn. Cci ele nu snt din aceast lume deart, ci din viste-riile cele cereti, cununi de la Hristos, cu care se ricununeaz aceia care biruiesc pe diavolii cei negri. lar de voieti nu una, ei i pe toate acestea trei s le iei, mergnd, l'upt-te cu arapul i dac l vei nfringe pe el, apoi, pe toate cununile ce vezi, le vei lua de la mine". "Acestea auzindu-le, Andrei a luat ndrzneal din cuvntul acestuia i a zis

ctre dnsul : S m crezi pe mine, c pe cte ai zis le voi face, numai s m nvei meteugul lui". Zisa ctre dnsul tnrul : Dar tu oare nu tii meteugul lui ? Nu snt dracii nfricotori i groaznici, ci ne-putincioi. Deci, nu te teme de nfricoat mrimea lui i de chip, cci precum o iarb putred, aa i acela este putred i nepu-tincios". Cu aceste cuvinte acel frumos tnr, ntrind pe Andrei, l nva pe el cum s se lupte cu arapul. Cnd", zicea, te va lua i va ncepe a se ntoarce cu tine, tu s nu te spimntezi, ci s-i mpie-dici piciorul lui i vei vedea ajutorul lui Dumnezeu. Deci, a ieit ndat fericitul la lupt i a zis cu mare glas ctre arap : Vino aici, s ne luptm". i a venit arapul n-fricond i ngrozind i, apucnd pe Andrei, a nceput a-1 ntoarce pe el ncoace i ncolo mult vreme. i ncepuser arapii a bate din palme, iar cei cu hainele albe s se nglbeneasc, temndu-se s nu-1 trn-teasc pe el negrul acela la pmnt. Apoi, luptndu-se Andrei cu dracul acela i n-dreptndu-se, a mpiedicat piciorul vrjma-ului i cznd el ca un copac mare, a nimerit cu fruntea de o piatr i striga : Amar, amar". lar cei cu haine albe.'se bucurau foarte i, aruncnd pe Andrei n sus cu minile lot-, au nceput a-1 sruta i prznuiau biruina lui asupra ndrcitului. i s-au risipit atunci negrii cei potrivnici, cu mare ruine, iar tnrul cel frumos i-adat lui cununile acelea i, srutndu-1, i-a zis : Mergi cu pace i de acum s fii prie-ten i frate al nostru. Deci, alearg spre nevoina cea bun, gol s fii i nebun" pentru Mine i la multe bunti prta$ vei fi n ziua mpriei Mele". Acestea auzindu-le fericitul de la acel tnr frumos, s-a deteptat din somn i se mira de acea mare vedenie, i, din ceasul ac6.1a, s-a fcut nebun" pentru Hristos., i aa s-a fcut namtevztor dindarul lui Dumnezeu, cel dat lui. C^ ruia este slava acum i pururea i n vecii vecilor.

134

PR0L0AGELE

Luna octombrie n 3 zile: Sfntul, Sfinitul Mucenic Dionisie Are-opagitul Sfntul Dionisie s-a nscut n Atena i fcea parte dintre brbaii de frunte ai Areopagului, adic din sfatul nelepilor cetii. Din copilrie, Dionisie deprinsese nvtura nelepciunii greceti i, dorind s o tie i mai desvrit, s-a dus i n pr-ile Egiptului. Intorcndu-se la Atena, Sfntul s-a cstorit i, fiind de bun neam, la 25 de ani ocrmuia cetatea i poporul, cu pricepere i cu cinste. Cci, cu toate c era cucerit de romani, Atena era socotit nc Tronul filosofiei, al vorbirii i al ar-telor frumoase. Cnd Sfntul Apostol Pavel a mers la Atena, pe la anul 5,1 de la Naterea Dom-nului, propovduind pe Hristos cel rstig-nit i nviat, naintea celor mai mari, n mijlocul Areopagului, pe vremea mpr-iei lui Claudiu Cezarul (4154), atunci Dionisie, ascultnd cu luare aminte cuvin-tele lui Pavel le-a pus pe ele la inima sa. i, fiindc Pavel spunea c vzuse la Atena un altar nchinat unui Dumnezeu necunoscut pe care el, Pavel l vestete, Dioni-sie a nceput a-1 ntreba pe Apostol : Cine este acest necunoscut Dumnezeu ?" (Fapte, 17, 23) i a nceput Pavel a-i spune, zicnd : Acum Dumnezeul Acela a venit i S-a . nascut din Preacurata pururea Fecioar Maria a rbdat, pentru mmtuirea noastr, pironirea pe cruce. Aeest Durnnezeu a nviat din mori i S-a suit la ceruri. n Acesta s crezi, frate Dionisie, pe Acesta s-L cunoti i Lui s-i slujeti : adevratului Dumnezeu lisus Hristos". i i-a lsat Dionisie femeia i copiii si i toat casa lui i s-a botezat de mna Apostolului i s-a lipit de Pavel i i-a urmat lui, timp de trei ani, nvnd de la el tainele lui Dunmezeu, dup care a fost

aezat de Pavel episcop n Atena. Tradiia sfnt tie ns c Dionisie a cunoscut n6-lepciunea cea descoperita de Dumriezeu ' oamenilor i de la ali Apostoli i Inv-tori, precum Apostolul lacov, ruda Domnu-lui, Petru Verhovnicul i loan Teologul precum i de la preanelepii lerotei i Timotei, ucenicii Apostolilor. Pstorind deci biserica lui Dumnezeu din Atena, nu puin vreme i nu fr road, SfntuL-Dionisie a dorit s propovduiasc Eyan-ghelia i n alte ri, ptimind pn la snge pentru numele Domnului. Drept aceea, aeznd un alt episcop n locul s&u, s-a dus la Roma, iar Sfntul Clement, episcopul Romei, 1-a trimis n Galia, ca s propovduiasc acolo, la necredincioi, cuvntul lui Dumnezeu. Me^gnd deci n Galia, Dionisie, s-a fcuf apostolul acelui inut i a ntors mult popor de la idoli la Dumnezeu, n cetatea Parisului, zidind acolo i o biseric, din milostenia credin-cioilor, i svrind acolo Jertfa cea fr de snge. Deci, s-a pornit atunci a doua pri-goana mpotriva cretinilor, pe vremea lui Domiian Cezarul (8196). i, din po-runca dregtorului a fost prins Dionisie, mpreun cu prietenii lui de lucru :- Lu-chian episcopul, Rustic preotul i Elefterie diaconul. i au mrturisit credina \QT, zicnd : Cretini sntem i un Dumnezeu avem, Care este n ceruri, pe Acela .l cinstim, iar idolilor nu jertfim". i, Eiind pui la chinuri i rmynd nestrmutai n credin, li s-au tiat capetele. i spune tradiia c, la tierea capului su, n ceta-tea Parisului , Sfntul Dionisie a mers civa pai, inndu-i n mini capul ^u tiat i 1-a ncredinat ca pe un odo?, n minile unei femei credincioase, Catul^i cu numele, spre uimirea ucigailor si. i.aa a ptimit Sfntul Dionisie, la al nouzecH^a an al vieii sale, iar de la naterea Domnu-lui, la anul al nouzeci i aselea.

CUVINT AL SFNTULUI IOAN SCRARUL

135

ntru aceast zi, cuvnt al Sfntulu loan Scrarul, despre fericitul Isihie Hore-vitul, sihasferul. Nu voi tcea a-ti spune iei poves-tirea cea despre Isihie Horevitul. Acesta, totdeauna, ntru lenevire petrecea, neavnd nici o purtare de grij de sufletul su. Bolnvindu-se, deci, de boala cea mai de pe urm a trupului, s-a dus, adic a rriurit vreme ca de un ceas. i, iari, ntorcn-du-se n sine, ne-a rugat, adic, pe noi toi, ca ndat s ieim. lar el, zidi'nd ua chi-liei a petrecut nluntrul chiliei doisprezece .ani, nevorbind cu nimeni nicidecum, nici vreun cuvnt mic, nci unul mare, nici altceva fr numai pine i ap gustnd, i sta, amintindu-i cu spaim, treaz fiind numai de cele ce vzuse ; i cu atta gri.i'a era, nct niciodat obiceiul lui fa de Domnul nu i 1-a schimbat, ci era uimit de-a pururea i lacrimi fierbini n linite cu totul, vrsa. lar cnd a fost s se svreosc, noi, deschiznd ua, am intrat i, mult rugn-du-1, numai aceasta am auzit de la dnsul : lertai-m, nimeni cunoscnd moartea, nu va putea vreodat s pctuiasc". lar noi, neam nspimntat, vznd att de repede schimbat, cu fericit prefacere, pe cel care, altdat, era att de lene. i', ngropndu-1 pe el cu evlavie, n cimitirul cel aproape de cetate, dup cteva zile, cutnd sfintele lui moate, nu le-am aflat. Prin aceast pocin, cu dinadinsul i vrednic de laud, Domnul a adeverit c, i dup mult lenevire, El poate ndrepta pe toi cei CP voies<*.
rf- V^VF^y ^-f^^if^V^V^- v~ ^/TS

Intru aceast zi, cuvnt despre Sfntul Andrei, cel nebun pentru Hristos. ntro noapte, fericitul Andrei, sculn-du-se la rugciune, dup ce a sfrit-o, lundu-i cuitul, a mers la pu i, dezbr-cndu-se pe sine de hain a tia-o pe ea n buci, ca un nebun fcndu-se. lar a doua zi dimineaa, buctarul a merss seo&t ap. i'; vznd pe Andrei nebunindu-se, s-a

dus de a -spus stpnului lor. i s-a mhnit stpnul lor pentru Andrei i, mergnd lo dnsul, 1-a vzut pe el ca pe un nepriceput i negrind bine. i, socotind c este ndr-cit, 1-a legat pe el cu lanuri de fier i a po-runcit ca s-1 duc la biserica Sfintei Anas-tasia. lar el toat ziua se fcea ca im nebun, iar noaptea se ruga nencetat lui Dumnezeu i Sfintei Anastasia. Gndea ns n inima sa, oare primit este lui Dumnezeu lucrul acela pe care 1-a nceput, sau nu ? i voia s se ncrpdineze de aceasta. Si. gndind el asa, iat cinci femei venir acolo i un btrn luminos cu dnsele si umblau cer-cetnd pe cei neputincioi. Si au mers i la Andrei $i a zis btrnul acela ctre cea mai btrn : ..Stpn Anastasie. dar aici nu tmduiesti nimic ?" i i-a zis Lui aceea : Doamne, Tnvttorule, pe el 1-a tmduit Acela. Care i-a zis lui : S fii nebun pentru Mine i nrta vei fi a multe bunti n ziua mnrtiei. Mele. $i nu are trebuint el de tmduire". Si a^estea grind au mers n biseric, de unde nu i-a mai vzut pe ei ieind, pn ce ncepu a toca de Utrenie. $i, cunoscnd fericitul Andrei c primit este lui Dumnezeu lucrul lui, se bucura cu du-hul i mai mult se nevoia la rugciune noaptea, iar ziua se fcea nebun. Deci. trecnd ziua i iari sosind noaptea, fericitul aducea dup obicei rug-ciuni i cereri n biserica cea ascuns a inimii sae, lui Dumnezeu i Sfintei Muce-nie Anastasia. $i au venit la dnsul, n ve-derea ochilor, diavolul, innd o secure ?i muli draci. unii avnd cuite, alii lemne i pari i sulite, ca s ucid pe fericitul. Si a nceput a rcrii de departe diavolul, c n acelai chip i s-a artat, precum- atunci cnd s-a luptat cu dnsul. i s-a repezit asu-pra SfntulUi, vrnd s-I taie cu securea pe care o avea n mn, i toi demonii care erau cu el au nvlit i ei. lar el cu lacrimi ridicndu-si minile, a strigat ctre.Domnul, zicnd ! S nu dai fiarelor sufletul cel ce se mrturisete ie". i nc a mai strigat : Sfnte loane Teologule, ajut-mi mie !" i ndat sa fcut tunet i un mare sobor de oameni s-a artat i, iat, un btrn, frumos la chip, a venit, avnd faa mai lu-mmoas dect soarele i o mulime de sluji-

136

PROLQAGELE

tori avnd cu dnsul, i a zis cu mnie ctre cei ce erau cu sine : ncuiai uile, ca s nu scape nici unul din acetia". i degrab au nchis uile i pe toi diavolii i-au prins. lar Andrei a auzit pe un drac zicnd n tain ctre altul : Vai de ceasul acesta n care noi ne-am nelat, c loan este cum-plit i ru ne va munci pe noi." Deci, a po-runcit Sfntul loan celor cu haine albe, ce veniser cu dnsul, i scoaser lanul cel de fier de la grumazii lui Andrei i a stat n afara uii i a zis : Aducei-mi pe cte unul". i aduser pe cel dinti drac i-1 n-tinser la pmnt i Apostolul, liind lanul, 1-a ndoit pe el n trei i i-a dat lui o sut de lovituri. i striga dracul ca omul : Mntuiete-m" ! Dup aceasta, traser pe alt demon i 1-a btut i pe acela aseme-nea. Traser apoi i pe al treilea i acela ia-ri artate rni a primit. C Dumnezeu i btea pe ei cu nemincinoase bti, pe care drcescul neam nu le sufer. i pe rnd,

btndu-i pe toi, le-a zis lor : Mergnd, artai-v tatlui vostru, satana, i va pl-cea lui oare" ? lar, dup'ce s-au dus cei cu haine albe i demonii s-au stins, cinstitul acela batrin, a venit la robul lui Dumnezeu Andrpi i punndu-i lanul pe grumazii lui, a zis c-tre dnsul : Vezi c am grbit spre aju-torul tu, c foarte m ngrijesc de tine, fiindc Dumnezeu mi-a poruncit miie s port grij de tine. Deci, rabd i degpab vei fi slobod i vei ncepe a umbla n yoia ta, unde va fi plcut ochilor ti. i a Zis Andrei : Domnul meu, tu cine eti ^ lar el q zis : Eu snt cel ce m-am rezemat pe pieptul Domnului". i acestea zicnd, s-a fcut ca un fulger i s-a dus de la ochii lui. lar fericitul Andrei foarte slvea mila lui Dumnezeu, c ntru toate i s-a fcut lui ajutor. . Cruia 1 se cuvine slava n vecii veci-lor ! Amin.

L u n a octombrie h 4 zile! Pomenirea celui ntre Sfini, Printele nos-tru lerotei, episcopul Atenei. Tradiia cretin spune c Sfntul le-rotei a fost din Atena, Capitala Greciei, i era unul din cei nou sfetnici ai Areopa-gului : fcea parte, adic, din sfatul cet-ii. A nvat credina cretin de la Sfntul Pavel Apostolul i tot acesta 1-a botezat i 1a aezat episcop n Atena. i a fost cel dinti episcop cretin al AterLei, La rndul su, Sfntul lerotei a fost rnvtor neoste-nit Sfntului Mucenic Dionisie Areopagitul, cruia multe povuiri i-a dat pe calea n-elegerii dreptei credine, adus de Mntui-torul Hristos, spre mntuirea i nnoirea lu-mii. Despre Sfntul lerotei se mai tie c, la Adormirea i, ngroparea Maioii Domnului n Ghetsimani, mcar c tot soborul Sfin-ilor Apostoli era de fa, totui Sfntul lerotei s-a nvrednicit, n numele tuturor, s fac nceput cntrilor, la jalea Adormi-rii celei Preacurate,

i era Sfntul lerotei cu totul nsr-inat i ndeprtat cu sufletul de cele pmn-teti i se vedea i" se auzea i la toi ar^tat era e Sfntul acesta este cu adevrat de Dumnezeu, cuprins de dumnezeiasc rvn. Deci, vieuind bine cum i place'lui Dumnezeu i veselind pe Dumnezeu cu faptele sale bune, s-a dus ctre Domnul eu pace, la 4 octombrie.

ntru aceast zi, cuvnt despre Andrei, grirea lui Hristos cu el n vedenie, despre nebunie i viaa venic. Dup artarea Sfntului loan Teologul i dup grairea lui cu dnsul i muncirea dracilor acelora, fericitul Andrei, n leg-turi fiind, -a culcat vrnd s se odihneasc i a fost ntru uimire, visndu-se pe sine n nite palate mprteti i mpratul edea. pe scaun n slav mare i, chemndu-1 pe el 1-a sine, 1-a ntrebat : Voieti, oare, s-mi

CUVINT DESPRE AVA PAVEL

l3t

slujeti mie cu tot sufletul ?" lar Andrei a zix : Voiesc, Doamne". lar mpratul i-a dat lui s mnnce ceva, pum mai amar dect pelinul, i ia zis lui : In acest fel este calea cea cu durere a celor ce-mi slu-jesc mie n lumea aceasta". i dup aceea i'-a dat lui ceva mai alb dect zpada i mai dulce dect mana i a mncat i s-a veselit i a uitat de amrciunea cea dinti. i i-a zis lui mpratul : n acest fel este la mine, hrana celor ce-mi slujesc mie i brbtete rabd pn la sfrit. Deci, os-tenete i tu cu brbie, precum ai nceput, o puin vei ptimi i n veci, n viaa cea nesfrit, te vei desfta." i, deteptndu-se din somn, Andrei gndea : cea dinti artare amar nchipu-iete rbdarea din lumea aceasta, iar cea mai de pe urm dulcea nchipuiete viaa cea venic. lar, dup aceea, 1-a inut st-pnul lui patru luni i 1-a lsat slobod i a nceput a alerga pe ulie, nebun fcndu-se, i umbla prin cetate, lipsit, necjit, chinuit, ,el, de care nu era vrednie toat lumea. Unii l batjocoreau pe el ca pe un nebun, alii l goneau de la ei, fiindu-le scrb de el ca de uh cine, alii l socoteau pe el c este ndrcit, alii, dintre copiii cei tineri, l bteau pe fericitul, glumind ntre ei, iar el toate le rbda i se ruga pentru cei ce-1 suprau pe el. lar dac cineva din cei milos-tivi, iubitori de sraci, i da lui milos-tenie, el, lund^o, o da pe ea la ali sraci, ns nu o da aa ca adic s fie cunoscut c d milostenie, ci ca un nebun, certndu-se cu dnii, ca i cum voia a-i bate pe ei, iar banii pe care i avea n mini, i arunca n faa lor i aa alii i adunau. Pine uneori nu gusta cte trei zila, iar alteori i toat sptmna o petrecea flmnd i de nu era cineva ca s-i dea lui o bucat de pine, apoi i cealalt sptmn o petrecea fr de hran. lar haina lui era o ruptur netrebnic, care abia putea s-i acopere goliciunea trupeasc. Drept aceea, ziua alerga pe ulie ca un nebun, asem-nndu-se ntru toate Sfntului Simeon, ce-ui nebun pentru Hristos, iar noaptea la rugciune petrecea. i ntru o cetate att de mare, vieuind n mijlocul unui popor numeros, nu avea

unde s-i plece capul. C sracii l goneau din colibele lor, bogaii n curile lor nu-1 lsau. i cnd avea nevoie ca s doarm i s-i odihneasc puin trupul cel mai oste-nit, se ducea uhde zac cinii n gunoi i n-tre ei se culca, dar i aceia nu-1 primeau n-tre ei pe robul lui Dumnezeu,c unii, mu-cndu-1, l goneau, iar alii fugeau de dn-sul, lsndul'singur, i niciodat nu s-a odihnit sub vreun acopermnt, ci totdea-una n frig n zduf, n gunoi ca Lazr, i n noroi se tvlea, clcat de oameni i de dobitoace. Aa ptimea mucenicul cel de bunvoie i aa eel nebun i btea joc de toat lumea. C cel nebun al lui Dumne-zeu, mai nelept este dect oamenit i s-a slluit ntru dnsul Darul Duhului Sfnt i avea darul mai-nainte-vederii, c vedea gndurile oamenilor. Dumnezeului nostru, slav ! .i

aSa^^3m9@3@3^e^eQe^t^e88
Intru aceast zi, cuvnt din P a t e r i e. despre ava Pavel cel simplu eFricitul ava Pavel cel simplu, uceni-cul Sfntului Anonie, a povestit prinilor un lucru ca acesta. C odat, mergnd la o mnstire, pentru cercetarea i folosul frailor, dup vorbirea cea obinuit ntre dnii, au intrat n sfnta biseric a lui Dumnezeu, ca s svreasc obinuita slujb. lar fericitul Pavel lua aminte la fiecare din cei ce intrau n biseric, cu ce fel de suflet intrau la slujb. C avea i acest dar, dat lui de la Dumnezeu, ca s vad pe fiecare, ce fel este la suflet, aa cum vedem noi faa unii altora. i, in-trnd toi cu faa luminat i cu obraz vesel i vznd pe ngerul fiecruia bucurndu-se de dnsul, a vzut pe unul negru i ntunecat la tot trupul i dracii inndu-1 de amndou prile i trgndu-1 spra ei i punnd capstru n nasul lui, iar pe sfntul lui inger mergnd departe de d'nsul, poso-mort i ntristat. lar Pavel, lcrimnd, i mult btndu-i pieptul cu mma, edea inaintea bisericii, plngnd foarte pe cel GC i s-a artat lui aa. lar cei ce au vzut lu-crul cel de mirare al fericitului i grabnica lui schimbare, care 1-a pornit spre lacrimi

138

PROLOAGELE

i plns,,l ntrebau, rugndu-e s le spun pentru ce plnge, socotind de nu cumva toi snt n primejdie, dac face el aceasta. l mai rugau, iari, s intre i la slujb eu dnii. lar Pavel, lepdndu-se de aceasta, edea afar, tcnd i plngnd foarte pe cel ce ntunecat i s-a aratat lui. lar dup putin, sfrindu-se slujba, i toi ieind afar, iari, lua aminte Pavel la fiecare, tiind ce fel a intrat i vrnd s eunoasc ce fel iese. Deci, vede pe brbatul acela, care avea mai nainte tot trupul ne-gru i ntunecat, c iese din biseric lumi-nat la fa, alb la trup i pe draci departe mult mergnd dup dnsul, iar pe sfntul nger de-aproape urmndu-i $i bucurndu-se de dnsu foarte. lar Payel, srind de bucurie, striga, binecuvntnd pe Dumne-zeu i zicnd : O, nespus iubire de o&-meni a lui Dumnezeu, o, ndurrile Lui cele dumnezeieti i buntatea lui cea fir msur !". Alergnd, apoi, i sun^u-'e pe 0 treapt nalt, cu mare glas zicea': Venii i vedei lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe p-mnt (Ps. 45, 8) i vrednice dp toat spi-mntarea. Venii de vedei pe Cela Care voiete ca,toi oamenii s se mntuiasc i la cunotina adevrului s vin" (I Tim. 2, 4) Venii s ne nchinm i s cdeni la El gi s zicem : Tu singur poi s ridici p-catele". Deei, alergau toi cu srguin, vrnd s aud cele ce se zic. i dup ce s-au adu-nat toi, povestea Pavel cele ce vzuse dnsul, mai nainte de intrarea n biseric, i, iari, i ce vzuse dup aceea, i ruga pe brbatul acela s spun pricina pentru care ia druit lui Dumnezeu aceast grab-ic schimbare. lar omul, vdit fiind de Pavel, naintea tuturor, povestea fr de sfal cele despre dnsul, zicnd : Eu snt om pctos i de mult vr'eme vieuiam, pn acum, n desfrnare. lar acum, intrnd n sfnta biseric a lui Dumnezeu, am auzit eitindu-se din Sfntul Prooroc Isaia sau, mai bine s zic, pe Dumnezeu grind prin el: Splai-v i v curii. Nu mai facei

ru naintea ochilor Mei. nvai s facei binele. De vor fi pcatele voastre cum e crmzul, ca zpada le voi albi. De vei Vrea i de M vei asculta, buntile pmn-tului vei mnca" (Is. 1, 1519). lar eu acestea auzindu-le, de cuvntul Prooroculu umilindu-m la suflet i suspinnd n cuge-tul meu, am zis catre Dumnezeu : Tu, Dumezeule, Care ai venit n lume s mn-tuieti pe cei pctoi (7 Tim. 1, 15), cele de acum, prin proorocul tu ai fgduit, mpli-nete-le acestea cu fapte i la mine, pc-tosul i nevrednicul. C, iat, de acumti dau cuvnt i. m fgduiesc i din inim mrturisesc ie, c nu voi mai face astfel de ru, ci m leapd de toat frdelegea si i vo sluji de acum cu stiin curat, ncepnd de astzi, Stpne. Deci, din ceasul acesta, primete-m pe mine, cpl ce m pociesc i cad naintea Ta i m deprtez de acum nainte de tot pcatul. Cu aceste fgduine, zicea, am ieit din biseric, ho-tnnd n sufletul meu s nu mai fac nici un ru naintea ochilor lui Dumnezeu." i,auzind, toi strigau cu un glas ctre Dumnezeu : Ct s-au mrit lucrurilc Tale, Doamne, toate cu nelepciune le-ai fcut" (Ps.103,25). Cunoscnd, dar, o cretinilor, din dumnezeietile Scripturi i din sfintele descoperri, ct buntate are Dumnezeu ctre cei ce curat II caut pe Dnsul i prin pocin i ndrepteaz greelile lor cele dinainte, i cum d iari buntile cele fgduite, nepedepsind dup pcatele f-cute mai nainte, s nu ne dezndjduim de mhtuirea noastr. C, precum a fg-duit prin Isaia Proorocul s spele de pcate pe cei czui n noroi i ca lna si albeasc i ca zpada, aa i de buntile lerusalimului celui ceresc vrea s-i nvrednicease. Aa i prin Sfntu Prooroc lezechil, cu jurmnt, iari, ne ncredineaz, c nu ne va pierde pe noi. C zice : Oare, voiesc Eu moartea pctosului, zice Domnul Dumnezeul i nu mai degrabs se n-toarc la cile sale i s fie viu ?" (Jez. 18. 23). A Lui este slava n veci ! Amin.

POMENIREA SFINTEI MUCENIE HARITINA

131

Luna octom{brien5zile: Pomenirea Sfintei Mucenie Haritina (+304). Aeeasta a trit n vremea mpratu-lui Diocleian i a comitelui Dometie. R-mas orfan de prini, copil, n foarte tnr vrst fiind, Haritina a fost luat, ea slujnic n cas, de un om bun i mi-lostiv, Claudie cu numele, care a crescut-o ta pe fiica sa i a ngrijit-o ca pe firescul su copil. i avea de ee s-o ngrijeasc astfel, c era blnd, smerit, asculttoare, tcut, curat i neleapt, dar, mai ales, ea era' cretin n ascuns i, creznd, s-a jurat s fie toat viaa mireas lui Hristos. i se bucura Claudie de viaa ei curat i sfnt. lar ea n cmara ei, pe cei ce o cer-cetau i nva Legea Domnului, ziua i noaptea, aducnd pe muli necredincioi la credin i fiind tuturor pild. Deci, aflnd comitele c este cretin, a scris stpnului ei s o trimit la dnsul, pentru cercetare. lar Claudie nu vroia s o dea pe mna ostailor. Dar ea i zicea : Nu te mhni, domnul meu, ci te bucur c m voi socoti jertf lui Dumnezeu i pentru pcatele tale i pentru ale mele". Deci, zidnd el : Pomenete-m i pe mine la ce-rescui Imprat", o trimise pe ea cu ostau la dregtor. i, sosind ea naintea acestuia i pe Hristos mrturisind, i-au ras capul i i-au turnat pe cap jeratic de crbuni vii. i, cu frigri de fier nroit n.foc, i-au m-puns pieptul i coastele. Apoi, i-au legat de gt o piatr grea i au aruncat-o n mare. i, ieind vie, s-a artat iari comitelui, care mult a chinuit-o, scotndu-i dinrad-cin unghiile de la mini i de la picioare i dinii.dup care Sfnta i-a dat duhul la Dumnezeu.

cu cinste mpria romanilor, se afla n Constantnopol un oarecare om, Cosma, unul din cei ce slujeau la iatacul lui Ale-xandru (acesta fusese mprat cu putin mai nainte, ca unul ce era fiu al lui Vasile Macedoneanul i frate al lui Leon cel ntelep't). i era unul din cei mai de ncredere slujitori. Acesta, alergnd la viaa clug-reasc, a fost fcut egumen clugrilor ?i se afla la mnstirea de pe apa Sangarului. Deci, trecnd civa ani, i s-a ntmnlat s cad ntr-o boal foarte grea, i a zcut mult vreme, peste cinci luni, i s-a ntm-plat ntr-o z, pe la trei ceasuri, s se tre-zeasc puin i, venindu-i n fire, s-a sculat ncetior din oat i a ezut sprijinit, i de o parte i de alta de cei din caS. i, aa sprijinit, o vedenie a avut. i era min-tea lui dus, iar ochii pironiti n sus, la podul casei, de pe la ceasul al treilea pn la al noulea, iar oura lui optea cuvinte ne-ncheiate i nenelese. i, ntru aeeste cea-suri ce s-au zis mai sus, mai venindu-i oarecum n fire, a cerut de la cei ce erau eu dnsul dou buci de pine uscat. zi-cnd : Daimi cele dou bucti de pino ce am luat de la btrnul". i, zicnd aces-tea, i bg minile n sn, pipind i cer-cnd cele ce cuta. lar unii din cei ce stau acolo, socotind c va fi fost vreo -nlucire i nu o vedenie, se rugau s le spun i lor aceast mare tain, zicndu-i : Spune, printe i nu suferi s nu ne folosesti, unde ai fost vreme de attea ceasuri ? i la c vedenii i suisei gndul ? i cu cine vor-beai, micndu-i buzele"? lar el, vizn-du-i pe ei foarte ntristai i plni, a ris : ncetati fiilor, c de va da Domnul s-mi vin n fire, voi plini cererea voastr." Deci, end s-a fcut diminea, s-a strns la dnsul toat obtea freasc i a nceput el a. povesti aa : De voi vrea s mi le amintesc iari, toate cte ntru aceast zi, vedenia lui Cosma una, cu gndul meu, prinilor i frailor, i s la Monahul, nfricotoare i de folos. povestesc cu amnuntul, aceasta ar trece peste mintea numai cte voi ine minte i ntru al treisprezecelea an al mpr-iei lui i limba omeneasc, ci,acestea v voi povesti. Acolo, voi putea s povestesc, Roman (950963), care ocrmuia unde edeam

148

PROLOAGELE

pe patul meu, sprijinit de doi frai, mi se pru c vedeam n partea stng mulime de mscrici, ce nu semnau a oameni, cu obraji negri ; i negreaa nu era la toi la fel, ci la unii mai mult, la alii mai puin. i unii erau cu obrajii schimonosii, alii cu vnti la ochi, alii nsemnai cu snge, avnd cuttura groaznic i slbatic, unii eu buzele umflate, alii cu buzele vinete, la unii buzele de sus, la alii buzele de jos, acetia, deci,veneau i se apropiau de pa-tul meu i se nevoiau s m ia de la voi, i, vzndu-v c stai mprejurul meu, mi se prea c nu-mi era prea mult fric i c nu m temeam de apropierea lor. Apoi, nu tiu cum, am rmas fr voi i singur i am fost cuprins de dnii au cutezat de m-au luat. Deci, unii m trgeau legat, nainte, alii m mpingeau napoi, unii de o parte, alii de alt parte i m strngeau tare i aa m-au dus la o rp foarte mare, limea ei nu era mai mult dect o arunctur de piatr, iar adncimea, pn la tartar, i m trgeau cu sila la acea rp. i era ctre rp o crruie foarte ngust, att ct nici o urm de picior nu ncpea. Deci, pe acea crruie strmt m tr-geau i eu m lsam tot spre partea dreapt, de m cumpneam ca nu cumva s scap, s cad n acea prpastie adnc peste seam. i, n prpastie se vedea un ru, care curgea cu mari cderi, sunnd. Deei, trecnd cu mult groaz acea crruie strmt, se fcea c mergeam spre partea rsritului, i am aflat o poart mare, deschis, la captul prpastiei. AColo edea un om mare, ca un uria negru i groaznic la chip, ai crui ochi erau strm-bai i foarte mari i sngerai i lsa din-tr-nii par de foc mult i fum din nri ; iar limba lui spnzura afara din gur de un cot, iar mna lui cea dreap era uscat de tot, iar cealalt era umflat, ca un stlp gol, i foarte ntins. $i aceasta apuca pe cei osndii de-i arunca n acea prpastie. i strigau toi ci erau osndii n acea pr-pastie : Vai, vai !" Deci, apropiindu-m eu de acel om nfricotor i groaznic, el striga tare ctre cei ce m duceau, zicnd : Acesta este prietenul meu, tinzndu-i mna cu poft

s m apuce". lar eu, de fric hspimn-tndum, m cutremuram i m trgeam napoi i ndat se artar doi brbai, pre-cum i-ar fi trims cineva, oameni btrni i cuvioi, care socoteam s fie Andrei i loan, Sfinii Apostoli, asemnndu-i dup chipul lor de pe sfintele icoane. Pe acetia, vzndu-i acel scrnav i groaznic uria, ndat setrase i se ascunse. Deci, lun-du-m dup aceti doi btrni i trecnd prin porile ce s-au zis mai sus, ca prin oraul care era ntre pori, am ieit la un loc es, unde erau nite aezri foarte fru-moase i, ajungnd pn la locul unde se s,frea acea cmpie, am ieit la o vale cu pajite verde, a crei frumusee i daruri ce avea, este peste putint a le povesti, i a le arta prin cuvinte. lar n mijlocul ei edea un btrn, om foarte luminat la fa i de cinste, avnd mprejurul lui mulime de copii, ca nisipul mrii. Atunci, pierin-du-mi frica, ntrebam cu smerenie pe cei ce 'm purtau, cine este btrnul acela ? i ce era acea mulime nenumrat, dimprejurul lui ? i ei ziser : Acesta este Avraam i snul lui Avraam de care ai au-zit. i ndat, ducndu-m ei, m nchinai cu plecciune i srutai pe acel ce ziceau ei c este Avraam, i iari, mergnd noi mai nainte i sfrind calea, am aflat o li-v-ad foarte mare de mslini, n care, pre-cum mi se prea, erau mai muli pomi dect stelele cerului. i la fiecare pom era un cort i un pat sub cort i pe fiecare pat era un om, ntre care am cunoscut pe muli din cei ce se aflau la curtea mprteasc i pe muli din ora, i pe unii din rani, nc i pe unii din ai mnstirii noastre. $i acetia, pe care i-am cunoscut, snt toi mori de mai mult vreme. Deci, gndind eu ca s ntreb ce era livada aceea de mslini.aa de mare i mi-nunat, btrnii, chiar nainte de ntrebarea mea, au zis : Te ntrebi, ce este aceast, mare i preanfrumuseat livad de ms-lini ? i ce snt acestea toate cte nt ntr-nsa ? Acestea snt cele pe care le auzi : Multe lcauri snt la Tne, Doamne, mprite tuturor dup vrednicie, dup msura buntilor". lar, dup acea livad de mslini, era o cetate, a crei frumusee,

VBDfiNlA LUI COSMA Mb^ArUL

141

i felurime de culori, ncheietur i tocmi-rea zidurilor, este cu neputin cuiva a le povesti. ns, erau dousprezece caturi mprejurul ntregului zid, ca dousprezece bre, mpodobite cu cele dousprezece pietre scumpe. i fiecare bru din acestea era ntreg fcut dintr-o piatr i fiecare bru i fcea nconjurarea sa ; i ce trebuie s spun, este netezitura zidului, buna alc-tuire i tocmirea ce era n toate. i n zidul acela erau pori cu amestectur de aur i de argint. i de la pori nluntru era pardoseal de aur i casa de aur, cu scaune de aur i cu mese de aur i toat cetatea era plin de lumin nepovestita, plin de mi-reasm, plin de bucurie, prin care trecnd, n-am vzut nici om, nici vit, nici pa-sre zburtoare, nici alt nimic din cte se mic pe pmnt i n vzduh. lar ctre marginile cetii aceleia erau zidite curi minunate, mprteti. i la intrarea curi-Ibr er o ncpere lung, ct ai asvrli cu o piatr; i din marginea ncperii pn la Cealalt margine, era ntins o mas de rharmur, nalt ct se rezema omul i plin de oaspei ce edeau i toat casa era plin d@ o lumin de nedescris, de bun miros i de daruri. lar n fundul ncperii era o sc-rioar nvrtit, ce ieea ntr-un foior foarte desfttor, care se vedea de la mas. De aici, plecnd, se ivir dinafar doi tineri luminai la fa ca fulgerul i plini de toat ^trlucirea. i ziser &trnilor, celor ce m ineau : S stea i acesta la mas". i ndat, cum ziser, artar i locul la care btrnii, aducndu-m, m-au aezat, iar ei rmaser de o parte. i tinerii intrar pn H casa,cea mai dinluntru, de la fereastra Soarelui. i, zbovind ei, eu m uitam i luam aminte la masa aceea i cunoteam muli prieteni din cei ce edeau i din mireni i din monahii cei din mnstirea noastr, iar unii erau din cei ce se aflau la mprie. Deci, trziu, dup aceea, venind iari, acei tineri strigar pe cei doi b-rni, zicndu-le : Ridicai-1 pe acesta c mult i plng fiii lui cei duhovniceti i mpratului i se fcu mil i va s-1 lase s petreac n via cu monahii i ducndu-1 pe alt cale, luai n lcul lui pe monahul

Atanasie de la Traian.i ndat, lundu-m btrnii, degrab ieirm din bolt i din cetate i am mers pe alt cale, aflnd apte iezere pline cu munci i cu chinuri : unul era plin de ntuneric, altul plin de foc, altul cu negur ru mirositoare, altul cu viermi i altele cu tot felul de chinuri i toate erau pline de mulime, care plngea i se tnguia cu jale. Deci, trecnd aceste iezere i ajungnd la un loc puin mai nainte, am aflat pe b-trnul acela ce zicea c este Avraam i, n-chinciune fcndu-i iari, 1am srutat. lar el mi-a dat un pahar de aur plin de vin, mai dulce dect mierea i trei buci de pine uscat, din care una am muiat-o n vin i, precum mi se pare, am mncat-o i am but i vinul tot. lar celelalte dou buci, pe care le ceream ieri, le-am bgat n sn. Dup aceea, peste puin, iari am mers la locul acela unde sedea uriaul cel negru, ce era pe^te msur de nfricotor i avea obrazul asemenea cu noaptea, care vzndu-m, scrnea cu dinii asupra mea i-mi zicea cu mnie i cu amar : De alci mi-ai scpat, -dar de ac^m yainte nu voi nceta a face tot felul de lucrturi mestre mpotriva ta i asupra mnstirii tale. Pn aici, frailor, au fost cte am cu-noscut i am inut minte de v-am spus. lar cum mi-am venit n fire, nimic nu tiu". Deci, trecnd vedenia aceasta ntr-acest chip, ndat au trimis la mnstirea lui Traian i aflar pe monahul Atanasie mort i-1 scoteau afar pe o naslie. i, ntrebnd cnd a murit, auzir : A murit ieri, pe la al noulea ceas, n ziua n care a vzut p-rintele Cosma vedenia i i-a venit n fire." Deci, peste scurt vreme, aceste dou mnstiri s-au fcut una, fiind aproape una de alta, i, pn n ziua de astzi, se crmu-iesc de acelai egumen. i, printele Cosma, ce a avut aceast -vedenie, ocrmuind trei-zeci de ani amndou mnstirile, a sporit mult aceste mnstiri, att cu viaa cea plcut lui Dumnezeu a monahilor, ct i cu prinoasele venite din toate prile, toat ndestularea avnd, pentru hrana lor i a sracilor. Intru slava iubitorului d oameni Dumnezeului nostru. Amin.

142

PROLOAGELE nti a luat haina cea mai de deasupra i toat podoaba, c de mult pre era ; i, dup ce a luat toate, a vrut s plece. Apoi, i-a zis lui gndul : Foarte bun este i cmaa ; s o iei pe ea !". i, lund cmaa de pe fe-cioar, i-a lsat trupul gol i vrea s ias. lar fecioara, moart fiind, din porunca lui Dumnezeu i-a ridicat mna sa cea dreapt i 1-a lovit pe el peste obraz i ndat au orbit ochii lui. i, nspimntndu-se, tic-losul a nceput a tremura, nct, de fric aceea ncepur a i se muia flcile i dinii, genunchii i toate oasele. i, deschizndu-i gura sa, fecioara cea moart a grit c'tre; dnsul aa : Ticlosule, nu te-ai temu.t de Dumnezeu ? Nici n-ai gndit c i tu et om ? Se cdea ie s te ruinezi de goli" ciunea fecioreasc i destul i era cema nti ai luat, iar cmaa s o fi lsat trupu-lui meu gol. Dar nu m-ai miluit i cunlplit om te-ai artat mie i ai gndit s m faci de rs, la a doua venire a Domnului, tuturor sfintelor fecioare. Deci, acum, eu te voi face s nu mai furi niciodat, ca s tii c' viu este Dumnezeul lisus Hristos, c dup moarte este judecat, rspltire i pe<" deaps. i, acestea zicndu-i, fecioar s-a sculat i, lundu-i cmaa, s-a mbrcat i, punndu-i pe sine toate podoabele i hai-nele, s-a culcat i a zis : Tu Doamne, pe mine una spre ndejde m-ai sllui." i aa, cu pace, a adormit. lar ticlosul acela abia a putut iei din mormnt i, aflnd gardul viei, a ieit la ca-lea ce era aprpape i aa, cercnd cu mi-nile pe gard, a mers la poarta cetii. lar celor ce-1 ntre'bau pricina orbirii lui, el altfel de cum fusese le spunea toate. Dar, mai pe urm, le-a spus toate, pe rnd, unui prieten al su. i de atunci a nceput a cere milostenie i aa se hrnea. lar odat, e-znd singur, i zicea lui nsui : Blestemat s fii, gtule, c pentru. tine am luat orbirea aceasta." i iari zicea : Cel ce-i hrnete pntecele su s munceasc i s nu fure, ca s-1 hrneasc. i i aducea aminte de Sfntul Andrei i se mira c a vzut dinainte i i-a proorocit toate cele ce aveau s i se ntmple lui. i

Intru aceast zi, <;uvnt al Sfntultii Andrei, despre furul de morminte. n Constantinopol a murit fiica unui dregtor, care i petrecuse viaa sa n fe-ciorie curat. lar cnd murea, a rugat pe tatl su ca s o ngroape pe ea naintea cetii, la casa de sraci ce era n via lor. i dac a adormit, lund-o, au dus-o la acel loc Ji au ngropat-o dup obiceiul cretinesc. i, ntr-acea ire-care fur de morminte care, dezgropnd pe mori, dezbrca hainele de pe dnii. Acela, etnd n drum, pndea unde vor ngropa pe acea fecioar. i, cunoscnd mormntul ei, a gndit ca, ducndu-se noaptea, s o dez-groape i s ia de pe dnsa mbrcamintea. Deci, s-a ntmplat c mergea ntr-a-colo Sfntul Andrei, fcnd el pentru Hristos, obinuitul su mare zel. i, cum ,1-a vzut pe acel fur de morminte, a cu-noscut cu duhul gndul lui cel ru, i, vrnd s-1 abat pe el de la acel lucru, cutnd spre dnsul cu Chip slbtic, ca i cum s-ar fi mniat, i-a zis : Aa griete duhul judecii, ctre cel ce rpete hainele celor ce zac n morminte : De acum tu nu vei mai vedea soarele, de acum tu nu vei mai vedea ziua, nici faa omeneasc, pen-tru c se vor nchide uile casei tale i mai mult nu se vor deschide, se va ntuneca ie ziua i nu'se va lumina n veci !" lar el, auzind aceasta, n-a neles ce griete Sfntul i, nelund n seam cele zise, s-a dus. Dar Sfntul a zis ctre el : Deci pleci ? Nu fura, c m jur pe Hristos, c dfe vei face aceasta,' nu vei mai vedea soa-rele". lar el, cunoscnd ce i-a zis, a nceput a se mira, cum de i tie gndurile lui i, ntorcndu-se ctre cel nebun" pentru Hristos, a nceput a-i zice : Cu adevrat eti bolnav, ndrcitule, i grieti cele ne-tiute i ascunse, din turburarea demonu-lu. Dar eu m voi duce acolo ca s vd ce este adevrat din cuvintele tale." lar Sfntul, srind, a trecut alturea. Apoi, tic-losul acela, fcndu-se sear, a aflat vreme prielnic, i, ducnduse, a prvlit piatra de pe mormnt i a intrat ntrnsul i mai

143 POMENREA SHNTULU APOSTOL TOMA muli din vremea aceea, auzind aceas-t obiceiul, pentru Hristos lisus Domnul nos-tru, minune, s-au lepdat de lucrul sa-taneii s-au Cruia se cuvine slava, acum i puru-rea i n vecii vecilor. Amin.

fcut mai buni cu fapta i cu

Luna octombrie n.6 zile: pomenirea Sfntului, slvitului Apostol Toma. Sfntul Apostol Toma, numlt i Gea-mnul, era din cetatea Galileii, cu numele Paneada i era pescar. A avut fericirea de a'-tri pe vremea Mntuitorului Hristos, de a-L cunoate, de a crede n EL i de a-L urma. Nu era un crturar, dar el aducea li^i Hristos un suflet cinstit i curajos, care-L iubea pn la moarte. Drept aceea, a i fost el ales de Hristos i numrat ntre cei doisprezece ucenici ai si. Evanghelia vorbete i de cderea lui Toma. Este vorba, adic, de ndoiala lui Tom, de a crede c Domnul a nviat din mori, atunci cnd toi ceilali Apostoli i mrturisesc lui c Domnul a fost vzut de ei toi nviat i viu c a vorbit cu ei. Toma nefiind de fa n ceasul acela, le-a zis : Dac nu voi vedea, n minile Lui, semnul cuielor i dac nu voi pune mna mea n eoasta Lui, nu voi crede" (loan, 20, 25). Dar, din rnduiala lui Dumnezeu, n-doiala aceasta a lui,Toma, a dus la sporirea cu i mai mult putere a credinei n Bise-rica lui Hristos. n adevr, dup opt zile, ucenicii fiind adunai n acelai loc i fiind i Toma cu ei, S-a artat iari Domnul nviat i a zis lui Toma : Adu degetul tu ncoace i vezi minile Mele i adu mna ta i o pune n coasta Mea i nu fi necredin-cios, ci credincios" (Joan, 20, 27). i Toma a pipit i s-a ncredinat. i, biruit de adevrul nvierii Domnului, a strigat fericit i nspimntat : Domnul meu i Dumne-zeul meu !" (loan, 20,/28), n acest chip, cu i mai mult temei, sa propovduit n-vierea Domnului, c El, adic, nu 'cu alt trup, c,i cu acelai trup al Su, cu care a ptimit i a murit, cu acela a i nviat des-chizind, astfel, lumii i nou tuturor, dru-mul Invierii.

Dup nlarea la cer a Domnului i dup primirea Duhului Sfnt, trgnd Sfin-' ii Apostoli la sori ncotro s propovdu-iasc fiecare, Sfntului Toma i-a czut sor-ul s mearg n India. Deci, a s6mnat Apostolul cuvntul lui Dumnezeu, la ,mideni, la parteni i la indieni, i pe muli i-a cretinat, ntemeind biserici. i a fost ucis Sfntul Apostol Toma, strpuns de ostai cu suliele, la porunca unui rege pgn, pri-mind astfel i cununa muceniciei, iar moa-tele lui s-au aflat mult vreme la Edesa. Tradiia mai tie c Sfntul Toma ducea n-totdeauna cu sine n India o Evanghelie a Sfntului Matei.

Despre umblrile ce a umblat i minunile ce a fcut Sfntul Toma, fiind n via. Gundafor, mpratul Indiei, vrnd s-i fac lui.palate mprteti cu mult meteug, a trimis pe un negutor al su, Avan, n prile Palestinei, s caute un me-ter mare i iscusit, care ar ti s fac pala-te de acest fel, precum snt palatele cezari-lor Romei. Deci, a poruncit Domnul lui To-ma s mearg cu acel Avan, n prile In-diei, i, cutrid Avan zidar iscusit, n Ce-zareea, s-a ntlnit Toma cu dnsul i a mrturisit despre sine c este iscusit n acel lucru. Deci, lundu-1 pe elAvan, au in-trat mpreun n corabie i, ncepnd a cltori, pluteau pe ape, cu bun vnt. i, sosind ei la o cetate, auzir glas de trmbie i de muzica i de organe. m-pratul cetii aceleia, i mrita o fiic a sa. i a trimis vestitori prin toat cetatea, ca s se adune la nunt boga-ii i sracii, robii i strinii. lar de n-ar voi cineva s vie, acesta vinovat s fie la jude-cata mpratului. De aceasta auzind, AvaB

i44

^ftOLOGfiLfi

?i Toma s-au temut s nu-1 mnie pe mp-rat, strini fiind, i au mers n curtea m-prteasc la nunt. i stnd toi i vese-lindu-se, Apostolul a ezut la locul cel mai de jos i nu mnca nimic, nici nu se vese-lea, ci lua aminte la sine i toi priveau la dnsul ca la un strin i de alt neam. lar cei ee edeau cu dnsul i ziceau : Pentru ce ai venit aici, nemncnd i nici bnd ?" Rs-punsa Apostolul : Nu pentru mncare, nici pentru butur am venit aici, ci ca s mplinesc voia mpratului. C propovdui-torii au strigat : De nu va veni cineva la nunt, vinovat va fi de judecata mpratu-lui." Deci, era acolo o femeie evreic, ce cnta bine din fluier i fiecruia din cei ce edeau, i cnta cte o laud. Aceea, vznd pe Toma neveselindu-se, ci ade-seori cutnd spre cer, 1a cunoscut c este strin i, zicnd din fluier dinaintea lui, i cnta n limba evre-iasc aceste cuvinte : Unul este Dum-nezeul lui Israel, Cel ce a fcut ce-rul i pmntul." lar Apostolul, cu dul-cea ascultnd aceasta, o puga s zic din nou de mai multe ori cuvintele acestea. lar cel ce turna vinul, vznd pe Apostol ne-bnd, 1-a lovit cu palma, zicndu-i : La nunt eti chemat, nu te ntrista, ci te bu-cur dimpreun cu cei ce beau. lar, Apostolul a zis celui ce 1-a lovit pe el : S-i rsplteasc ie n veacul de acum Domnul." i s-a fcut fric peste toi. lar dup rsipirea ospului, mpratul chemnd pe Sfntul Apostol Toma, i-a zis : S intri n cmar i s blagosloveti pe fiica mea cea dat dup brbat. lar Apos-tolul, intrnd n cmar, i-a nvat pe tineri curia i paza curatei feciorii i, ru-gndu-se pentru dnii, i-a blagoslovit pe ei i s-a dus. lar, ei, dup ce au adormit pu-in, vzur pe lisus, n chipul Sfntului Apostol Toma, venind la dnii i cuprin-zndu-i pe ei cu dragoste. lar mirele, soco-tind c este Toma,. a zis ctre Dnsul : Oare nu ai ieit mai nti dect toi, cum de Te afli iari aici ?" lar Dnsul i-a zis : Eu nu snt Toma, ci frate al lui snt i toi cei ce se leapd de lume i-Mi ur-

meaz Mie, asemeni ca i dnsul, nu numai frai, ai Mei vor fi n veacul ce va s fie, ci i motenitori ai mpriei Mele vor fi. Deci, s nu uitai, fiii Mei, ceea ce fratele meu v-a sftuit pe voi. i de vei pzi fr de prihan fecioria voastr, dup sfatul lui, v vei nvrednici de cununile cele nestri-ccioase n cmara Mea cea cereasc !" Acestea zicndu-le, Domnul S-a dus. lar ei, deteptndu-se, i spuneau unul altuia vedenia sa i, sculndu-se, toat noaptea aceea cu deadinsul s-au rugat lui Dumne-zeu. lar cuvintele cele zise lor, le pzeau n inimile lor ca pe nit'e mrgritare de mult pre. i s-a ntmplat a doua zi c mpratul a intrat n camera unde erau tinerii i i-a aflat pe ei eznd deosebi. i, tulburndu-se cu inima, ntreba de pricina despririi lor. lar ei, rspunznd, ziser : Noi ne rugm lui Dumnezeu s ne dea nou ca s pzim. o nsoire ca aceasta, ntru feciorie curat, precuro o avem acum, pn la sfritul nostru, ca s ne nvred-nicim a ne ncununa cu nestriccioa-sele cununi n cmara cea cereasc, dup fgduina Domnului, Celui ce S-a artat nou". Atuncimpratul, cunoscnd c strinul acela ce a fost asear n cmar i-a sftuit pe ei spre paza fecioriei, s-a m-niat foarte i a trimis ndat pe slujitorii si ca s prind pe Apostol, dar nu 1-au aflat, c acum Avan i Toma pluteau cu corabia spre India. lar ajungnd la Gundafor, mpratul Indiei, au intrat naintea lui, i Avan a zis : lat, mrite mprate, i-am adus de la Palestina zidar preanelept, ca s fac palate plcute mpriei tale". lar mpr-tul, vznd pe Toma, s-a bucurat i a zis lui : Oare putea-voi s faci nite palate dup voia mea, la locul care mi va pl-cea ?" Deci, Apostolul a zis c poate. i aa se tocmir i, necercetnd nimic, porunci de i-au dat Apostolului aur, ca s, ia cele ce-i trebuiesc i s pun temeliile, artndu-i i locul. ns Apostolul a zis : Nu este vre-mea a zidi cineva acum lucruri iscusite, ci n luna lui octombrie". Drept aceea, prea-lesne nduplecnd firea mpratului, Apos-tolul lu n minile sale ndreptarul i, zugrvind cu meteug urzeala, l liniti pe

MINUNLE SFtNTULUI TOMA

145

mprat, ca s nu aib nici o grij. Deci, mirndu-se mpratul de isteimea Aposto-lului i ddu i de cheltuial ndea}uns i se ntoarse la casa lui. lar Apostoiul, m" prind tot aurul. sr<;ilcff ^de.im-pratului , ca un Apostol, case nefcute de mn de om, n curtea celor nscui din mori prin ncretinare. Deci trecnd o-tva vreme, mpratul dori s tie cum st luQrul, i auzind c lipsea numai acoperiul, se bucur i, socotind adevrata toat po-^stirea, trimise Apostolului i alt aur, zi-cdn 8^-1 fac acoperiul zidirii ct mai fru-mos i^a curnd, ca s laude, zicea el, sr-guina i tiina meterului, cnd l voi ve-dea cu oc6fi niei. Deci, el iari lund aurul i-a ridicat ffiehii i minile ctre cer i a zis : Mulul<scu-i> iubitorului de oame-ni, c n multe ^eluri i chipuri tii i rn-diaieti mntuirea ^cruia". i, aflndu-se t-ot m acest gnd, mp,ri tot aurul la cei lipsii. Deci, end a fost sfritul, trecnd c-tva vrettie, iiiiiaiii din. cei ce se,aflau cu Apo-stolul au mers la aaajarat i i-au^.us c na rmas nici o zidiw de ila acel om, de yJneme ce aurul 1-a mprit la sr.aci, i nc propovduiete pe un Dumnezeu iietiut i face nite lucruri minunate, ctre cel oe merg 'la dnsul, i nu mnnc nimic. Decl, mpra-\tul umplndu-se de nespus mnie, a trimis i au adus pe Apostol i-1 ntreb de s-a zi-(dit palatul. ' lar el, rspunzind, i-a zis : i-am zidit, mprate, palat foarte frymos, precum am jivat eu s lucrez, de la ade-vrat marele meter Hristos". i mpra-tul a zis : la s mergem numaidect s-1 vedem". lar Apostolul a zis : Socotesc c nu-i va trebui acum, ci cnd te vei muta de aici, atunci vei afla cu cale s te slluieti n palatul ce s-azidit !" lar mpratul, p-rndu-i-se c-1 i-a n rs, a strigat asupra lui cu mnie, zicnd : Luai pe acest neltor i-1 bgai htr-o groap, care s fie cea.mai ntunecoas, mpreun cu negutorul car? mi 1-a adus.". Deci, pe cnd Apostolul se afla la nchisoare i n legturi, .fratele mpratului, artnd c-i pare ru i lui de cele ntm-plate fratelui su, czu ntr-o noapte n mult inim rea, ct l grbea spre moarte i, chemnd pe mpratul i-a zis : Pentru mhnirea ce o ai cu acest neltor, ngreu10 Proloaige

nndu-ni la suflet stau a mor^. i, vor-bind amndoi a, i^a pierdut firea i a murit. Atunci ngerul, lundu-i sufletul i purtndu-'l pe la slaele Domnului, i-a ar tat frumuseea lor i"l ntreba unde-i place s slluiasc, iar sufletul, ounoscnd c la urma tuturor, era un sla mai ales i mai osebit, l art pe acela ngerului i se ruga . a se salu',aeolo, nr-o paite aflceN lo-ca,; iar ngerul i-a zis : Nu vei putea e te slluieti ntru acesta, c este al fratelui tu, pe care i 1-a fcut Toma, stri-nul". lar el i-a zis : Rogu-te, las-m s m duc la dneul, c-1 vpi cumpra cu puin pre, i m voi ntoarce, c el nu-i tie frumuseea". Atunci ngerul a ntors sufletul n trupul cel mort i mortul s-a trezit ca dintr-un somn greu i a zis s cheme pe fratele su,cruia venind,, i-a spus : tiu, fr de nici o odoial, c ai fost bucuros s dai jumtate dm mpr-ia ta, pentru mine, ca s nviez. Drept aceea, ppftese de la tine un dar mic i nu zbovi a mi-1 da". lar mpratul i-a zis : Ceea,ce este n puerea mea, voi da bucu-rps iubitului meu frate", adeverindu-i cu jurmnt. Atunci, far nioi Q sfial, a spus faatelui sau cererea $&, zicnd : Dru^e-te-mi palatul tu, pe care-1 ai n oeruri i toat bogia mea, o iei ie, pentru acest palat". lar mpratul, auzind aceasta, sta ndoit i, ca un om fr de glas, tcea. Dup aceea, a zis : Eu s am palt h cw ? De unde ?" Cu adevrat, l i, i-a zis frtele, mcar c tu nu tii, aeela ce 1-a zidit strinul, care este nchs n temnia. De care, i eu nsumi, mhninilu-m, pentru mhnirea ta, am fost rpit i i-anivzut frumuseile lui". Deci, mpratul punnd n mint-ea sa cuvintele acestea, a zis ; De ar fi cee ce pofteti tu din cele ce snt sub mpria mea, ar fi pcat a se clca jurmntul. Dar de vreme ce mi ceri lucruri ce snt ose-bite n ceruri, judeca tu singur. Deei, fiindc este metQrul de fa, 'ia-l i-i va face mai:frumoase dect cele ce ai vz^ut". Acestea zicnd, ascds pe Apbstol dm tem-ni, mpreun eu Avan. i, caznd faipratul la picioarele lui, cerea iertciune pen' tru greeala i rulce'i-a fctit din rpirea mniei. lat- Apostolul^ mulumind lui Ruro-

146

PBOLOA6ELE

nezeu pentru aceasta i lumiiindu-i pe amndoi prin cuvntul darului, dndu-le i arvuna mpriei celei venice,, adic dumnezeiescul Botez,, s-a. dus propov-duind i n alte ceti slvind i binecuyn-. tnd pe Tatl, pe Fml i pe Duhul Sfnt. Amin. ; ;

lar cnd demonul i-a dat rspunsul de lu-crurile sale, atunci Sfntul a suflat asupra lui i.ndat sa stins.

ntru aceast zi, cuvnt din viaa Sfntului Andrei i a lui Epifanie. Odat, fericiii, ezhd i vorbind/iat i diavolul a venit aeolo'i l' ispitea pe Epi-fanie, pe icafe numai Andrei l'ti.'i se mhiase asUpra 'lui blestemtul i a zis Andrei ctre el cu mnie : Du-te de aici, necurate vrjmaule !" Zis-^a demonul lui Andrei: Aa h^trebnie i lene ca tine,-nu este hici 'uhtil ri tot Con^tantndpolul. lar de voieti ca s-i spun ie mai drept, s tii e Vor verii vremi, chd nieteugirea mea va piri, cci, n acea vreme, oamenii vor fi mai ri dect mte,* net i copiii cei mici vor fi cu vicleiigul mai mr dect cei btrni. Atunci eu Vpi nc^pe a m odihni i hu voi ma nva nimic pe fiii oamenl-lor, pentrii'b ei sihguri^de la ine,vorn-cepea fcea toat voia me". i a zis Andrei ctre dnfiul: Cum tii tu, de vreme ce dembnul nu poate ti nimic mi dinainte?" i a zis dertionul : Tatl nostru, satna, a cunoscut c, n iad znd, ,vrjete de'toate i de acolo ne spune nou tote, c neamul nostru nu tie nimic". Zis-a Andrei': De care p-cate se ^selete neamul vbstru tnai mult ?"'A zi^ dfemonul : Dfe glujirea'idoli-lor i de frnicie, de rutate fa de aproapele, cnd cineva ncepe a ur pe altul, i de pacttil sbdortiiei, de beie, de iubireadeargint, de acestea nie veselm mai mult". ar Andrei a zis : Dar cnd cineva se leapd de Ucrurile voastre, pe care le-a fcut ffii nainte, cum lsilferii ?" i de-monul a zis; $tii mai birie dect mine, ct este de cumplit, dar natijduim- a-1 n-torce pe el la noi i-1 rbdm, 'lund mn-, giere dintr-a.ceea i c riiuli, lepdmdu-se de noi ji venind la Dumnezcy^appi,,iari, s-au ntors la noi i s-au feut;de ai ngtri"

ntru aceast zi, nvtur a Sfntu-^ui Antioh, despre lcomie. Tuturor le este de trebuin s se nevoiasc a-i nfrna pntecele, dar mai vr-fos, cei -ce voiesc slujease lui Dumne-zeu'este bine s mnnc6 cu foGmit m-sur, c, de nu se vor nfrna de mncare, asemehea snt corbiilor prea ncrcate. C trupul de hran are nevoie, i nu de rsf, de sturare, iar nu de lcomie.Pen-tru c nfrnarea este la fel spre ntrire i sufletuluji i trupului, iar nenfrnarea i pe unul i pe altul le vattti, stricnd nu numai sntatea, ci nscnd i boli de smintel. Cei, celui ce se nevoiete, puin hran i ff-ebuie, i cel ce-i nfrneaz pn-tecelei deprteaz gndul de la pcate. lar CSelui ce se lcomete, i crese poftele cele rele. i, preeuna lemnele cele multe fad focial mare, aa i mulimea bucatelor nsc gnduri rele. Mncarea bun numai 6t veselete gtul, iar mai pe urm hr-nete viermii cei neadormii. i preeum pnntul eel pustiit nate spini, aa i.min-tea celui mnccios crete gndurile rele. Omul lacom face deseori pomenirea sfini-lor, ca s plc pntecului, iai;' cel ce se n-frneaz se aseamn prin viaa sa, cu SfiHii. Mncciosul cu nimic nu se laud mai mult fr numai cu mncarea. lar Du-hul din omul nesios se scrbete i se duce de la dnsul. C, precum fumul go-nete albinele^aa i multm.ncciosul go-nete darul Duhului Sfnt. Deci, mai bine este a lepda bucatele alese i cu mncarea <:ea obinuit a ne plini trupeasca trebuin-, ca s nu ne asemnm cu norodul cel ce a slujit pntecelui n pustie : c a ezut zice, norodul s mnnce i -s bea i s-a sculat s'joace^ atunci a uitat poruncile lui Dumnezeu i la idoleasca ndrcire s-a abtut, Deci, bine scrie Pavel d&spre motenitorii lor : Pntecele este dumnezeul lor, iar mrirea lor este ntru ruinea lor, ca unii care au h gnd cele pmnteti"

POMENfREA SFINILOR MUCENICI SERGHIE l VAH

147

(Fil. 3, 19). i iari : Bucatele snt pen-tru pntece i pntecele pentru bucate i Dumnezeu va nimici i pe unul i pe cel-lalt" (J. Cor. 6, 13). i iari : Dac pentru bucate se smintete fratele tu, iat c nu umbli dup porunca dragostei." i mai zice : Unii ca acetia nu slujesc lui Dum-nezeu, ci pntecelui lor, i prin bune cu-vntri amgesc inimile celor fr de ru-tate." i iari : nelepciunea trupeasc, nebunie este la Dumnezeu. lar nelepciu-nea duhovniceasc este via i pace. Bine este cu dar a ntri inima iar nu cu mn-cri." i iari : Nu este mpria lui Dumnezeu mncarea i butura, ci drepta-

tea i pacea i bucurie ntru Duhul Sfnt, iar nu lcomia i beia". * Precum i lacob, osndind pe robii pntecului, zice : Veseli-tu-v-ai pe pmnt i v-ai desftat i v-ai hrnit inimile voastre, ca pe o oaie n ziua de junghiere". lar necredincioilor evrei, Domnul le-a zis : Adevr griesc vdu, M cutai pe Mine, nu pentru ca ai vzut semne, ci pentru c ai mncat pine iv-ai sturat". i le-a mai zis : LHcrai nu pen-tru mncarea cea pieritoare, cipentru mn-carea care rmne n viaa venic, pe cre Fiul Omului o va da vou." Cruia se cu-vine slava, cmstea i nchinciunea n vecii vecilor Amin.

Luna octombrie n 7 zi 1 e : pomenirea Sfinilor mari Mucenici Serghie i Vah (t303305). Acetia au fost pe vremea lui Maxi-mian (286 305), romani de neam i dreg-tori de frunte n armata mpriei. i erau n cinste mare la mpratul pentru price-perea i vitejia lor n rzboaie precum i pentru credina lor n slujbe. n tain, ns, ei erau cretini, creznd n Domnul nostru lisus Hristos i srguindu-se s-i plac Lui, prin viaa lor cea sfnt. Deci, pri fiind c se nchin lui Hris-tos i se leapd de cinstirea zeilor, au fost poftii de mprat s aduc, mpreun cu dnsul, jertf n capitea lui Zeus. i toi priveau s vad : vor intra, oare, n capite, mpreun cumpratul, iubiii si Serghie i Vah ? Deci, cnd a intrat impratul, robii lui Hristos Serghie i Vah au rmas afar i n-au intrat cu el. Aceasta vznd, mp-ratul a poruncit slujitorilor si aduc cu sila n capite i le-a dat porunc s se n-' chine idolilor. lar ei, nevr-nd s fac aceas-ta, au zis mpratului : Avem un Dumne-zeu n cer, nemincinos, adevrat i viu. El nu este nesimitor ca idolii votri, noi Ace-luia ne nchinm." Deci, nevoind ei s lepede dreapta credin, li se luar toate hainele i podoa-bele cele de pre, mbrcndu-i n veminte

femeieti, i-i purtar n lanuri pe uliele cetii, n semn de batjocur. Au fost tri-mii apoi tocmai n Antiohia Siriei t acolo, fiind btui de moarte, Sfntul Vah i-^a dat Domnului sufletul su, din pricina btii, iar Sfntului Serghie, dup ce a ndurat multe chinuri i nu i-a lepdat credina, i s-a tiat cai^il. Printr-o ascuns rnduial, capetele acestor Sfini Mucenici se afl astzi, la mitropolia din Craiova, aduse 4e la Arge. Dumnezeului. nostru, slav !" ntru aceasta zi, cuvnt despre argintarul care cu rugciune, a fcut a se mica muntele i a se arunca n rul Nilului. ; n Alexndria Egiptului 'eralJin rgin-tar slvi foarte n toat cettea acea, pei-tru meteugul minilor ui. La acest a venit o femeie,rugndu-1 pe el -i fai o podoab de cap, spre'nfumusearea trupu-lui ei. i, fcnduse ntre dnii ntrebare i vorb, a nceput femeia a gri celfe-ne-cuviincioase, spre desfrnare i.tulbura pe argintar cu gnduri asupra ei. i, ntruet s-a fcut drceasc robie spre pcat, 'i-a adus aminte argintarul de (uvntul Evan-gheliei, mai nainte de a se porni spre p-cat, la acel loc ce zice : De te smintete pe tine mna ta cea dreapt, tai-o pe ea, sau ocliiul, scoate-1 pe el. C -mai bine i este

1<8

PROLOAGELE

ie cu un mdular ciung s intri ntru m-pria Cerului dect, ntregi madulare a-vnd, s fii aruncat n iazul cel de foc." i, cutnd spre femeie i-a zis : .ndeprtea-z-te puin de mine, c vreau s fac cele poruncite nou." i, co.iadu-i cuitul, s-a lovit pe sine n ochiul darept i a zi& : Vezi, Doamne, c pzito)!; poruncii Taile snt. C dacmi va trebjyijin endva ajutor de la Tine, s nu te depfite!2a de la robtri tu." i, v-znd femeia^apta furariiliii a fugit de fri-c i -a,dyg,la easa sa, pd.Di rana furarului mntiypdti-se de pcat.. I?.%Q, eel ce st$Effia Alexandria atUBfii, ^ra. mi prigcffUitcr cumplit asupra (^il^Q^. Cfii, cut Btgduirea lui Dumiae1-z^ tHBQiliiStpAiaieaiii Egiptul i n tot. eM'-ml ^inuiau pe cretini, pomncindu^ lor ^ie lepede de Hristos i s primeaac. cre-dro.a lor. Deci, aa a socotit acel i3u stpL-laitaf : a chemat pe episcopnb,. care erai nvtorul eretinilor, i i-a. %s.lui : As-cult, o, episcope, ntrecuviRtelJeiHristosu-lui tu, s-au zis i acgglhaa.^ De avei dreapt credin nv'oi inn.Miia^, vei zice' muntdui acestuia ridicfte,.de te arune n raare ; gi va fi vou. lat, dar, este aici muntele. cel dfi toi, vzut lBg cetatea aeeasta, al crui nume esfe Adar. Deci,. aeum, de este Dumnezeu acel Hristos, Cruia voi li slujii, i, credina pe care voi o' ine.i, o soootii, a fi mal bun de-ct tote, ieii la muatele A'dar i. zicei cuvntul Domniulm Dumnezeu-lui vostru ; i de v va ascultia pe voi i se-va arunca n rul Nilului. atuanci, n slobozenia vei ii i vei sluji lui Hrsatos al vostrix i, afar de acesta, nc i nioi vom crede, iar de nu, apoi toat. bogia cretineasc se va lua la vistieria. mprttoasc, iar voi toi vei curi gBiioaiele! din .cetatea aceasta". Atunci, epj^opul, a rapuns : Cuvn-tul pe care 1-ai.grit covrote cu totul ne-putuaa noa&r. na nu pentru noi, c toi sntem nevre'dnici d6 un lucra ea acesta, ci pentru hulirile tale, pe care le grieti. asupra Domnului nostm IESUS HJistos, la-s-ne nou opt zile ca s ne rug|ani Domnu-lui i credem c nu neva treoej cu vederea, pentru rugdunile robilor <'$i. C scris. e&te, c voia celor ce se tem de( El fi va face

i rugci.waea lor o va auzi i-i va mntui pe dn^ii (Ps. 144,19), c au ndjduit spre DnsttlL"' Acestea auzindu-le, barbarul celi fr lege a rs, zicnd : Eu am socotit c vei arta tulburare i o parte din avereai voastr o vei da la vistieria mprteasc., dar voi ndrznii lucrul acesta, pe care Buidi Mahomed al nostru nu-1 poate face, el eaire este solul lui Dumnezeu i n care ered toi arabii i i se nchin." i i-a slobozit pe ei cu mnie, scriind zilele cele hotrte pe care le-au cerut. lar episcopul, adunnd pe toi crf^-tinii dii\x:eti i dm toate hotarele, pn la trei mn' de brbai, afar de femei s. de copii, le-a vestit lor ncercarea cea cu ru meteug a stpnitorului prigonitor, pre-cum c a poftit nu numai averea, ci i viaa. tuturor cretinilor voiete s o risipeasci. i, spunndu-le lor i cele despre munte de-~ grab le-a poruncit lor s se ntristeze- u toi mpreun s se roage i privegheri dle toat noaptea s fac naintea luii u.m--nezeu. Deci, s-a apropiat de episcop femeia aceea i i-a spus lui de furarul cel mai sus zis, mrturisindu-i lui cea mai nainte po-menit a ei ispitire i credina cea tare a Hristos a aceluia, c, adic, nu s-a lsat n-elat de cuvintele ei cele desfrnate i ne.-ltoare i nu s-a cruat pe sine, ci ochiul su cel drept i-a scos. Acestea auzindu-le,, episcopul s-a minunat i nu 1-a aflat pe ell cu cei ce veniser la sobor i a trimis dup dnsul, la casa n care tria. Deci, venind el, i-a zis lui episcopul : Frate, o ispit ma-re a .venit asupra noastr de la cei ce ne zirsc pe noi." i ia spus lui pe rnd toat, Incercarea prigonitorului. lar el a zis s: Stpne, noi datori sntem s ne rugm, ca la oameni aceasta este cu neputin, dar lai Dumnezeu toate snt cu putin." Deci, a itreia zi, s-au suit la muntele Adar i 1-au anconjurat pe el de trei ori, purtnd cruci. !i, stnd ei n preajma muntelui, a chemat fepiscopul pe acel mai nainte zis furar i -ia zis lui : O, fiule, acum i se cade ie s ;ar;i puterea credinei tale, ca s se rui-aaeze prigonitorul cel ce se laud cu idolii si, ca s se ntreasc stlpii Bisericii lui Hristos i s se potoleasc'tnguirea cre-inilor. Atunci, plecndu-se furarul nain-

CUVNT AL SFINTULUI A.NTIOH

X49

tea episcopului, s-a apropiat de munte i s-a rugat lui Dumnezeu, zicnd : Doam-ne lisuse Hristoase Dumnezeul nostru, as-cuTt rugciunea robilor Ti, i nu da pier-zrii turma Ta, n minile vrmailor Ti ursc pe noi, zicnH : Unde este Dum-anezeul vostru ? Tu eti Dumnezeul nos-tru, Care ai poruncit Apostolilor Ti, zicnd : De avei credin ca un gr-unte de mutar. nu v ndoii a zice munte-lui acestuia : Ridic-te i te arunc n ma-re, i va fi vou. i, acum nu pentru noi, Doamne, nici nou, ci numelui Tu celui sfnt d-i slav." ^acestea zicnd el, s-a cutremurat locul i s^-a micat muntele $i au czut cu faa la pmnt toi oamenii i s-a fcut mult ipt n cetate, c se sfr-mau palatele i cdeau zidurie. i au ieit oamenii i ay vzut minu-nea cea nfricotoare, cum muntele se du-cea de la locul su n rul Nilului i toi, cznd, se rugau cretinilor s potoleasc muntele din mersul su, ca s nu se strce palatele i cealalt parte a cetii. a rs-puns episcopul i a zis : Nu, frailor, nu s-ar cuveni. C nu este lucrul nostru, ci a voastr voire, ca s ne ngreuiai pe noi cu certrile voastre. Dar, n ncercarea noastr, ne-a cercetat'pe noi Domnu^. Si, iat. se apiwie muntele de ru Nilului". i atunci au fgduit toi c se vor boteza. Deci, s-a rugat episcopul lui Dumnezeu i a sttut muntele i a ncetat cutremurul pmntului. i muli barbari au crezut n Sfnta Treime is-au botezat. lar cei nec.redincioi au dat legmnt n scris c, de atunci i pn n veac, s nu fac prigoan cretini-lor, ca ei s poat tri n credina lui Hris-tos. i s-au scris acestea spre folosul creti-hilor precum c celui ce crede, i se dau de la Dumnezeu toate cererile, dnd har credincioilor ntru slava Lui, a Tatlui i a Fiului ia Sfntului Duh, acum i puru-rea i n vecii vecilor. Amin.
yBSSSSSE

ntru aceast zi, cuvint al Sfntului Antioh, despre beie. Beia este mai rea dect lcomia i este defimat foarte de Sfintele Cri, c ne-

primit lucru este a se ndrepti cineva cu beia, precum se i laud cei fr de minte, de vreme ce cu ncetul se mbolnvesc i srcesc, Deci, bun lucru eate a bea puin, pentru slbiciunea trupeasc. C, precum pmntul, la vreme fiind adpat, crete cu-rat smna cea semnat ntrnsul i cu dobnd, iar pamntul cel plin cu mult grsime, crete numai buruieni i scai, aa i multa butur pe cei fr minte i duce spre ocar, lar pe . rielepi, spre pln-gere. C a zis Scriptura lui Dumnezeu : Noe a fost un brbat drept, dar, ?mb-tndu-se, zcea gol, i s-a batjocorit de Ham cel fr de minte, iar de fiii cei ne-lepi s-a acoperit." S fugim, deci, frailor, de dracul be-iei, ca s nu fim batjocorii de el, c mai vrtos s ne trezim i s ne ntrim, ca s fie ntreg omul cel din luntru, precum ?i la Pilde ne nva Scriptura, zicnd : S nu fi butor de vin, c tot beivul srac va fi." i iari zice : Pentru cine snt suspinele, pentru cine vicrelile. pentru cne glcevile, pentru cine plnsetele, pentru cine rnile fr pricin, pentru cine ochii ntristai ? Pentru cei ce zbovesc pe lng vin" (Pilde 23, 29-30).i a mai zis : La vin nu te mbrbta, c pe muli i-a pier-dut beia." i iari : Nu folosesc celui fr de minte mncarea i butura, c nebu-nie i ocar este beia. i totcel ce se ames-tec cu dnsa, nu va fi nelept." lar Isaia, ocrnd pe cei bei, le zice : Vai de eei ce dis-de-diminea alearg'dup butur m-bttoare, vai de cei ce pn seara trziu se nfierbnt cu vin !" (Is. 5,11). lar loil le-a zis ; Deteptai-v, beivilor, i pln-gei. i voi, butorilor de vin, tnguii-v pentru vinul cel nou, cci vi s-a luat de la gur. (JO, I.5). Cu adevrat, dar, a necredincioilor i a oamenilor celor nebotezai le este veselia din beie, precum a zis i lov, rugndu-se pentru oareeine : S rtceasca ca nite beivi. lar, cei ce voiesc a vieui cu cinste i cu curenie, de aceasta s se lase i pe calea cea dreapt, fr poticnire, s mearg." i s ascultai pe Apostolul care zice : Nu v mbtai de vin, ntru care nu esta mntuire." i iari : Beivii nu vor mo-teni mpria lui Dumnez^u." i Re a
180 PROLOAGELE

mai zis : C toate vtmrile, cele cu chip de ruine, din beie se fac." Pentru aceasta, nu fii nebuni, ci cunoatei care este voia lui Dumnezeu. C nsui Domnul nostru

isus Hristos ne-a poruncit tuturor, zicnd : Luai seama la voi niv s nu se ngreu-neze inimile voastre de mncare i de bu-tur i de grijile vieii." (Luca, 21, 34).

Luna octombrie n 8 zile: Pomenirea Cuvioasei maicii noastre Pela-ghia(f457). Acest Sfnta^ trit pe vremea So-borului celui a toafa lume de la Calcedon (451), fiind comedian n Antiohia. Pe atunci se numea Margareta i, mai nainte de a cunoate dreapta credin a cretini-lor, ducea o Via de plcere i desfrnare, pn ntr-o zi cnd, Dumnezeu, atingndu-i cugetul, o fcu s-i schimbe viaa, s se ntoarc la El.'Adunnd patriarhul Antio-hiei, n cetatea sa, un sobor de mai muli episcopi, unuldin ei, Sfntul Non, a fost rugat s spun poporului cuvritul lui Dumnezeu. Pe cnd propovduia el n faa bisericii, iat c se oprete la ua bisericii vestita comedian Margareta, nconjurat de un alai ntreg de tineri i de tinere, m-brcai n veminte scumpe i purtnd br-ri de aur. i ea era att de frumoas, n-ct oamenii nu se puteau stura privind-o. i, oprmdu-se'printre credincioi, alaiul ei umplea vzduhul de bun mireasm i de arome. i episcopii, i-au ntors ochii de la ea, ca de l un mare pcat. Singur, episco-pul Non, a pfivit^o ndelung si a grit : D'umnezeu, n buntatea Sa nemrginit, se Va milostivi i de aceaSt femeie, lucrul minilor ' Sale." ar. Margareta - s-a oprit deodat, ascultnd cuvntul sfntului epis-cop. i, mdreptndu-se ctre cei credin-cioi, episcopul Non a zis : Luai aminte la femeia aceasta, de la care eu mult nvtur am aflat. Socotii cte ceasuri a zbovit n camera ei, splndu-sai i mbr" cndu-se cu ales vemnt i mpodobin-du-se la oglind cu mult grij, numai ca s se arate mai frumoas dect ce-lelalte femei, n faa oamenilor. lar noi, cre dorim din toat inima s fimbine-plcui lui Dumnezeu, ne lenevim i nu ne silim s mpodoblm pctosul nostru suflet, nu ne srguim s-1 splm cu lacri-mile pocinei, n'ici s-1 mpodobim cu mrgritarele faptelor bune, ca s se n-fieze cu vemnt cuviincios n faa lui Dumnezeu". i s-a cutremurat Margareta de cu-vntul episcopului i cu ochii plini de la-crimi i-a schimbat viaa i-1 ruga pe b-trnul Non s-i arate calea mntuirii. Deci, nvnd-o cele de trebuin, iar ea pocin-du-se cu adevrat, a primit harul Sfntu-lui Botez i s-a numit Pelaghia. i, libernd pe robii pe care i avea i mprindu-i averea la sraci, la vduve i la orfani, s-a retras la o mnstire, n via curat, n smerenie i n rugciune. lar mai pe urm, tinuindu-se, ;s-a mbrcat n hain aspr de pr, i, ducndu-se la lerusalim, i-a zi-dit o chilie de schivnic pe muntele Msli-nilor. i s-a nchis n aceast chilie, trind dup voia lui Dumnezeu cealalt via ce i-a mai rmas, iar, dup trei ani de zile, a rposat cu pace n Domnul. Dumnezeului nostru slav !

ntru aceast zi, Sfnta Taisia (f340). n prile Egiptului, era o oarecare femeie cu ru nrav, fr de ruine i spurcat. Avnd ea o fiic, anume Taisia, a nvat-o i pe ea aceleai nravuri rele, cu care i ea singur se obinuise. i, du-cndu-o pe ea la casa de desfrnare, a dat-o n slujba satanei, ca s duc la pierzare mule ,suflete: omeneti, m6lndu4e fiu frumuseea ei. C era Taisia foarte fru-moas la chip i se vestise pretutindenea podoaba feii sae, pe care muli poftin-du-o, multe averi i druiau, aur i argint i haine frumoase i scumpe. i la atta
SFNTATAIIA''

151

deertciune i aducea, nelndu-i pe ndrgitorii ei, nct muli au czut n sra-' cie, pierzndu-i, pentru dnsa, ,'averile lor. lar alii, ncierndu-se pentru dnsai b^ tndu-se, i-au stropit pragurile casei cu sngele lor. . ' De aceasta auzind, cilviosul Printe Pafnutie s-a mbrcat n haine mireneti i, lund un galben, a mers l locul unde tria Taisia i, vznd-o pe ea, i-a dat ei galbenul, cu chip c ar vrea s fie cu dnsa. lar ea, lund galbenul, i-a zis lu : Intr n camer." Iar\el, intrnd cu dnsa, a va-zut atemut unpat nalt i, eznd pe el a zis

ctre Taisia : ,,Nu ai oare o alta camer mai tinuit, ca s ne richidem n-tr-nsa i s nu ne tie nimeni ?" i.a zis Taisia : Este. Dar de te ruinezi de oame-ni, apoi i n camera aceasta, ne putem as-cunde de dnsii, c usile snt ntimate i ni-meni nu va intra aici, nici he va ti pe noi. lar de te temi de Dumnezeu, apoi nu este loc care s te poat ascunde dinaintea Lui; mcar de te-ai ascunde i sub pmnt, i acolo Dumnezeu vede." i, auzind -Pafnu--tie de la dnsa acese cuvinte, a zis ei : Au doar i tu tii dd Dumnezeu ?" lar ea a rspuns : i pe Dumnezeu l tiu i de mprta

drepilor am nteles i de osnda pctosilor am auzt." Atunci i-a zis ei staretul : ,.Daca tii de Dumnezeu i m-pria i osnda, poi pentru ce spurci pe oameni i ai pierdut attea suflete ? Si oare nu vei fi ntrebat nu numai pentru ale tale pcate, ci i penru ale acelpra pe care i-ai spurcat, i nu vei fi osndit n gheena focului ?" Si acestea auzindu-le, Taisia s-a aruncat la picioarele stareului cu plngere, zicnd : i aceasta o tiu, c este pocin celor ce greesc i ertare de' greal i trag ndejde c, prin rugciunile tae, s m izbvesc de greeli i s ctig mila Domnului. Deci, m rog ie, ateaptm puin, numai trei ceasuri i, dup aceasta, unde mi vei porunci, voi mergte i ceea ce-mi vei zice, voi fc6. lar stareiil, numindu-i ei locul la care aVea s o atep-te pe ea, s-a dus. i, adunndu-i ea toat averea sa, cea adunat cu pcatele, preul creia era ca la patruzeci de litre de aur a adus-o n mijlocul cetii i, aprnznd foc, a aruncat-o n flcri i a ars-o nain-

tea a tot poporul, strigrid : Venii toi c?i ce ai greit cu mirie i vedei cum le ard pe cele' ce mi-ai dat mi^." i aa, arzn-du-i spurcta ei avere, s-^ dus la locul unde o atepta pe eaPafnutie. t)eci,..$tar6ul lund-o pe'fia a dus-o ntr-o mftastire de fecioat'e $i, cernd o chilie rnic, a a^za't-o acolp pe Taisia $i nChis-b pe 6'i a'ntrit bin^.ua cu pi-roane i i- lsat humai o fereastr mic, prin care ^ra cu putihi s-i dea putn pirie $i apa. Apoi, a ntrebt Taisia,.ne Sfntul Pafriutie : Cuni' mi poruncesti, pannte, s m r6g lui Dumnezeu ?" Si -a zis staretu': Nu eti vredbicS s cherm nunele Dofflriyiui, nci s-t. ndici minile tale spre qer, de vreme ce.'buze'fe tte snt pline de spurcciune ?i mnHe ta'le nti-na,e cti nedurta, ci hti'mai cuthd spre rsrit, deseori zici :'Cela ,c-a iti-ai z-dit, Dumnezeule, miluiegte-m." Si a pe-trecut Taisia ntru cea nchisoare trei an, rugndu-se lui Dumnezei. asa precum era nvata de.Pafhutie. $i putin pne igusta si 'ap cu msur bea i aceea o dat pe.z. lar dtit. trei a.pi Pafnutie',' milostivindu-se spre dnsa, a .fne^s la marele Aritonie, vrnct s tjie oarea iertat-6 pe ea Dumne-zeu, sau nu. $, merg'nd a Mar6t, i-a spus lui toate despr Tisia. laf Aritphie .a che-mat pe ucenicii si i le-apormicit lor s se nchid fiocare deosebi n cmara sa si toat nbaptea g se roage lui Dumnezetf ca s se dscop.ere vre'unuia dri ei despre'Tai-sia, cea care se pocie$te de pacatee sale. i au facut ycenicii .dypa pQrui^a.Jrj.n.te-lu'oc i s-aaBOiibstivit 3umhezieu. de a dfts-eopent .celedespre dnsa - unuia dinre ei. arittme Pvel, pe care lruimeau.cel sim-plu. Acesta, sthd la rugciune noaotea. a fost n vederiie, ?i a^zut cerurile deschise i un'pat aternut; cu esturi scumpe si strlucind de slav^ pe care l pzeau trei fecioare'cu fee preluminate i o cunun era pe patul acela. Aceasta vznd-o Pavel a zis : Patul acesta i euriuna nu snt gtite alteiliva fr numai parintelui meu Antonie." i a veni ctre dhsul un glas, zictldu-i : Nu parintelui Antonie i snt gtrte aceea, ci Taisiei, dea care a fost des-frriat." $i, venindu-^i n fire, Pavel se

152

PROLOAGELE

gndea la vedenia aceea, iar a doua zi, mer-gnd, a spus fericiilor prini, lui Antonie i lui Pafnutie. lar, ei, auzind au proslvit pe Dumnezeu, Cel ce primete pe cei ce se pociesc cu adevrat. i, sculndu-se, Pafnutie a mers n mnstirea de fecioare unde era Taisia. i, desehiznd ua, vrea s o scoat pe ea, iar ea se ruga de el, zicnd : Las-m, p-rinte, s triesc aici pn la moartea mee, ca multe sn pcatele mele, i plng pentru ele." i i-a^zis ei stareul : Acum iubitorul de oameni Dumnezeu a primit pocina ta i i-a iertat pacatele tale." i a sco-o pe Qa din chilie. lar ferieita a zis : !3 m crezi printe, c de cnd am intrat n chilia aceasa, am pus toate pcatele mele naintea ochilor rnei celor ,de gnd i, cautnd spre ele, am plns nencetat. i pn acum, nc nu s-au dus toate 1-ucrurle mele cele rele de la ochii mei, ci, stndu-mi nainte, m spimnteaz pe mine, c voi fi osndit pentru dnsele. lar, dup ieirea ei din chilie, fericita Taisia a petrecut cinsprezece zile, i, dup aceasta, a czut ntr-o boal, n care, bolind trei zile, cu paces-a odihnit, cu daml lui Dumnezeu. i -a mutat de la patul durerii, la patul acela pe care 1a yzut Sfntul Pa-yel cel simplu, gtit ei n ceruri, unde pri-mete laud cu drepii, n slav i se bu-cur n veci.* i, aa, pctoasa i desfr-nata ne-a wtrecut pe noi n mpria J.ui Dumnezeu. 0, de n-am pierde nici noi,cu rugcmnile ei, aceeai mprie ! Anun.

ntru aceast zi, cuvnt at Sfntului Andrei,despre Rafail diaconul. . Era un tmr i a venit la fericitul Epi-fanie, zicndu-i : Stpne, prietenul tu Raf-ail eete bolnav i te cheamca, venind, s-1 cercetezi pe el grabnic, iar de nu, nu-1 vei afla viu." Deci, ndat ce a auzit aceas-te, cel blnd ou duhul a lcrimat i a mers ndata dup tnr. i, venind, a ezut aproape de el i a cunoscut c, iat, i se apropiase sfritul. i a nceput a plnge peatru dnsul mult vreme, c mult l iu-bea pe el. Apoi, dup ce a mai neetat puin

din plns, a nceput cel ce zcea pe pat a se mhni i a plnge nct nu numai Epifanie, ci i toi cei din cas se temeau. Deci, a n-ceput Epifanie a-1 ntreba pe el: Ce-i este ie, de te-ai turburat aa ?" lar el, venin-du-i puin n fire, a vzut pe Epifanie i F-a zis : Amar mie, milostivul meu frate, c toate faptele mele cele duhovniceti leau apucat demonii nct snt afundat n foc. Aro vzut pe ngerii lui Dumnezeu pe viclenii demoni c au nceput a cntri n cumpene faptele mele i au tras mai multe cele rele dect cele bune. Deci, s tii c mie nu mi se cu.vine a ma sllui n fe-ricitele locauri ale drepilor, ci m voi duce n focul cel venic. C am vzut cum, cu scrb, s-au dus ngerii de la mine. lar unul dintre dnii, cnd ieea, mi-a zis mie : Amar ie, lipsitule de minte, c ru ai trit n viaa ta." lar, dac i-a spus lui Epifanie aces-tea, s-a mniat asupra lui diavolul, i, in-trnd ntr-nsul, mare frmntare i tulbu-rare fcea, c zcnd, se sugruma i se tul-bura i cuvinte necuvioase gria. lar lui Epifanie i era foarte mil de,sufletul lui i a nceput, n tain a faee rugciune pen-tru dnsul, cu lacrimi, ctre Dumnezeu, c mcar slbticia aceea s nu se mai fac peste dnsul. C satana, fctorul de rele, zburnd cu demonii lui acolo, dac a simit pe Epifanie c se roag lui Dumnezeu pen-tru cel bolnav, nfricoat mnie avea, ca cel ce bolea i era lui vinovat. Pn i scau-nul pe, care edea Epifanie, voia s-1 rstoarne jjos. Dar Epifanie, simind cu duhul, degrab s-a sculat i nu i s-a mplinit lui gndul. lar, pentru c nu i-a mplinit gn-dul, rufctorul a nceput a face ruti cu nenorocitul acela, nct ndat bolnavul, zcnd, a nceput a-i smulge barba sa i, dup aceasta, a nceput a zbiera i a scoate limba, negrind bine. i ntrebau pe Epi-fanie, de unde a luat diavolul o putere ca aceea asupra omului, ca s-i fac lui aa ? lar el a zis ctre dnii : Eu, frailor, de aceasta nu tiu oimic. Socotese, ns ea mare peat a feut el, c batjocura aceastn nici puin nu se deprteaz de la dnsul, pentru c nc nu s-a mrturNt, nici ni( s-a pocit, i, pentru acgasa, ca m s-a po-

CUVNT DESPRE UN CARTURAR MILOSTIV

J53

cit, l stpnete pe el diavolul. Drept aceea, i fcnd ctre Dumnezeu ?" lar ei cu jur-mnt zice'au : N-am vzut pe nimeni." A chemat apoi viaa sa i-a sfrit, ntru aceeai nevoie fiind." pe portar i se rsti la el, zicn-du-i : Cum 1-ai lsat s intre pe btrn, fr a-1 conduce pe el ?" i acela, aijderea, se jura c n-a vzut pe ntru aceast zi, cuvnt despre un cr- nimeni, nici intrndl, nici ieind. Atunci a cunoscut c, din dum-nezeiasc putere, se feuse turar milostiv. arieasta i, c-znd la pmnt cu lacrimi, gria : A fost n Ascalon un om temtor de Doamne;, Dumnezeul meu, cine snt eu, Dumnezeu, avnd obiceiul de a primi pe strini defimatul i pctosvl, de vreme ce, n acest fel, i trimitea milostenii pretutindeni. i nc att rn-duieti cu mine, nevrednicul ?" lar dup ce a era de milostiv, ct i casa lui i-a fcut-o cas mprit ca milostenie, tot ce i s-a dat, n aceeai vreme au venit doi clugri i i-au dat lui nite deadpostire a strinilor. i mai vrtos primea aur. i, aducnd buca-te, a nceput a-i ruga pe ei pe clugri i averea pe care o avea o da ca s mnnce iar aceia i-au zis lui : Du-le acestora, iar mnsti-rilor celor din pustie le napoi, c vom veni disear la tine, c locuim la sfinii p<-rini egipteni ; deci, s trimii acolo trimitea galbeni. Odat, ntr-o vreme cnd vrea s tri-mit dup noi." ns, seara a trimis i nu i-a aflat..' lar cei de acolo au zis : Ei nici n-au fost la noi." milostenie, s-a ntmplat c nu avea nici mcar Atunci a cunoscut c i acetia tot de la bani de aram, i se mhnea de aceasta. Deci, Dumnezeu i se trimiseser lu. i da ndestulat eznd el n cas mhnit, a intrat la dnsul un milostenie i ldia nu s-a mai deertat de aur. lar odinioar, nefiind destul untde-lemn, btrn, iar el i-a zis lui s se aeze. i era, cel ce chelarul a vzut aceasta i a vrut s spun venise, frumos la chip. i, dup ce a ezut, i-a fericitului ca s cumpere, dar uitat s-i spun. zis lui cel ce venise : Pentru ce, dascle, eti i a intrat, iari, n cniar pentru alt treab i mhnit ?" lar el i-a rspuns : Pentru pcatele a vzut vasul cel gol, plin de untdelemn. Deci, mele tnjesc." C aa i era obicieiul lui de a venind, chelarul a spus aceasta crturarului. lar el a grit lui : Oare, ai mai spus i altora ?" lar gri totdeauna. lar acela a zis ctre dnsul : : a rspuns, zi-cndulat, dar c alt grij ai : deci, pentru ce te acesta a zis i Am spus." i fcut milosteniei." i : Piedic sminteal te-ai mhneti i eti ntristat ? Au nu tii c lar aceasta v-am spus-o vou, frai-lor, Dumnezeu Se ngrijete mai mult dect tine, minunndu-m de darul lui Dumnezeu, cum avnd purtare de grij de toat fp-tura Sa ?" i, miluiete pe cei milostivi i mila Sa cea mare le scond din snul su o leg-tur, i-a dat-o druiete lor. 0, ct de bine este a face milostenie crturarului, zicnd : lat, ai trei sute de cu toat puterea ! Dumnezeului nostru slav, acum i puru-rea i n vecii vecilor ! Amin. galbeni, asemenea i argini ; deci, f dup obiceiul tu." lar crturarul, ducndu-se n cmar, a pus legtura n ldi i, ntorcndu-se, voia s cinsteasc pe btrnul, dar n-a mai aflat pe nimeni. Deci, a nceput a ine de ru pe cei din cas : Pentru ce, dup ce i-ai dat voie btrnului s intre la mine, 1-ai lsat s ias, nici macar rugciune

Luna octombrie n 9 z i 1 e : Sfntul postol lacov al lui Alfeu. Acest Sfnt lacov a fost unul din cei \2 Apostoli mari i a trait pe vreffea MO-

tuitorului Hristos. De vreme ce snt mai muli Apostoli care poart numele de la-cov, trebuie tiut c acest lacov, fiul lui Alfeu", nu este aceeai persoan cu lacov

154

PROLOAGELE

fratele Domnului", episcopul lerusalimu-lui i scriitorul Epistolei din Noul Testa-ment. Tradiia cretin ne spune c Sfntul Apostol lacov al lui Alfeu a fost alps de Domnul pentru vrednicia apostoleasc, fiindc era un om drept i fr rutate i a slujit cu credin pe Hristos, vznd fap-tele L<ui, urmnd pailor Lui i propov-duind tainele Lui, ncepnd de la Botezul Domnului n lordan i pn la Inlarea Lui la cer. , Se spune c, dup Pogorrea Duhu-lui Sfnt, Apotolul lacov al lui Alfeu a mers la neamurile din sudul Palestinei i n Egipt, propovduind cuvntul. mmtuirii i aducnd la Hristos mulime de popoafe. Pentru aceasta 1-au i numit ele cu un nu-me nou : numele de dumnezeias.c s-mn," ca pe unul ce a sdit dumnezeiasca credin n multe inimi omeneti. i a sfr-it alergarea sa, urmnd patimilor Domnu-lui i dndu-i lui Dumnezeu duhul ,su, pironit pe cruce, din dragoste pentru Hristos. Intru aceast zi, istorisire a Cuviosului Printelui nostru Daniil, despre Andronic i despre soia sa Atanasia (sec. V). Acest cuvios Andronic a fost din An-tiohia cea mare, cu meteugul lucrtor de argint, foarte cucernic, plin de fapte bune i bogat. i i-a luat femeie pe Atanasia, care i ea era curat i iubitoare de Dum-nezeu, vieuind ei cu cinste, dup plce-rea Domnului, nfrumusendu-se cu toate buntile. lar bogia lor, n care erau ndestulai, o mpreau n trei pri : o parte cheltuindu-o la sraci,. alta la mpo-dobirea bisericilor, iar a treia latrebuina casei lor. i au nscut un fiu i o fiic, iar dup naterea celor doi copii, n-au mai voit a se cunoate trupete, ci se nevoiau amndoi pururea n curie,. la rugciune, la a face bine sracilor i la a cuta pe bol-navi. i, vieuind doisprezece ani mpre-un, fiii lor erau la o vrst ca aceea care aduceau mult bucurie prinilor. Dar ntr-o zi, copiii mbolvanindu-se, au i murit. lar fericitul Andromc nu se

qrta prea mhnit de acea ntmplare, ba nc a i strigat acel fericit cuvnt al lui lov, zicnd : Gol am ieit din pntecele maicii mele, i gol m. voi ntoarce n p-mnt. Domnul a dat, ' Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvntat ! (lov. 1, 21). i altele ca acestea zicea fericitul. lar femeia lui, Atanasia, avea jale nemng-iat. Zdrobindu-se cu att plns, de mare mhnire, att a slbit, de era s mdar ; c zicea : S mor s eu cu copi'.i mei". Deci, la ngroparea fiilor lor, s-au adunat toi cetenii i nsui p'atriarhul cu tot clerul su; i- ngropar la biserica Sfn-tului lulian. Dar dup ngropare, Atanas'ia nu voia s mearg la csa ei, ci edea lng molmintul fiilor si, pngnd. Dar, la miezul rtopii, i s-a artat ei Sfntul Mu-cenic Tulian, n chip de clugr, zicndu-i : Pentru ce nu lai' pe cei ce snt aici s se odihneagc, o, femeie ?" lar ea a zis : Nu te mnia pe mine, doamne, de vreme ce mihnit snt, c doi fii m avut i pe acetia i-am hgropat mpreun aStzi". lar el i-a zis ei : Dar pentru 'ce plngi pentrU dnii. C i puri ie n ce chip caut firea ome-neasc mricare, i nu se poate a nu-i da ei, aa i copiii ti se hrnesc cu ceretiie bunati de la Hristos, pe Care roag-L tu, zicnd : Dreptule Judector, ne-ai lip-sit pe noi de la cele pmnteti, drept aceea nu ne lipsi pe noi de cele cereti. laf ea, auzind'acestea, s-a umilit i i-a schimbat mhnirea n bucurie, zici'id : ..Dac fiii mei vieuiesc n Cer, pentrfi ce s plng ?" i i-a ntors faa c rrii mults vorbeasc cu cel ce i's^ artase ei, daf nu 1-a mai v-zut pe el. L-ia cutat apoi prin toat biserica i n-a aflat pe iimeni. ia zis po'.tarului : Unde ste printele acela, care acum a vorbit cu mine ? Rspuns-a portarul : Oare nu vezi, c porile snt ^ncuiate i n-a intrat aici nimeni, apoi, cum zici, c a' vorbit cineva cu tine ?" Atunci Atanasia a cunoscut ca a. avut o vedenie .i s-a n-spimntat i, mergnd la Gasa ei, a spus brbatului ceea ce a vzut i a auzit, i s-au mngiat'de. ntristare. i, nu dup mult vreme, a zls Ata-nasia ctre Andronic : Sobozete-m la o mnstire, ca s-mi plng pacatele mele."

ISTORISIRE A PRINTELU NOSTRU DANIIL

153

i, primind cuvntul cu bucurie, c aceea dorea i el, au nceput a mpri cea mai mare parte din avuia lor la sraci, au eli-berat robii cei cumprai, iar cealalt avu-ie au dat-o socrului 'su, s fac bolni pentru sraci i cas de gzduire strinilor, i, lundu-i ei puin avere, ct s le fie pe cale, au ieit noaptea din cetate, numai amndoi singuri. lar fericita Atanasia, ntorcnidu.-s^ -a ,va,zut .de departe casa e| i, cutnd <spre cer, a zis : Dumnezeule, Cel ce ai zis lui Avraam i Sarei : lei din p-mntul tu, din neamul tu i vino n p-mntul pe care i-1 voi arta ie Eu. (Fac. 12, 1). Tu, caut i spre noi i ne du pe noi pe calea Ta. lat, pentru numele Tu am lsat casa deschis, s nu ne nchizi nou uile mpraiei Tale". i, plngnd amn-doi', au mers n calea lor. i, ajuttgnd la le-rusalim, s-au nchinat la Sfintele Locuri i vorbind cu-Jnuli prini, au luat binecuvn-tare de la dnii. i, auzind de printele Daniil, au mers la dnsul i i s-au nchinat lui, iar el, vorbind cu dnii cuvnt de mn-tuire, mult le-a folosit lor. i le-a scris lor o carte i i-a binecuvntat i i-a ndrumat spre mnstirea Tabenisioilor (n Egipt). Deci, mergnd acolo, a lsat fericitul An-dronic pe sfnta lui soie Atanasia n m-nstirea de femei, iar el, ntorcndu-se la printele Daniil, a primit ngerescul chip i a petrecut fericitul, lng acest printe, doisprezece ani, nevoindu-seDup aceasta a rugat pe printele s-1 nvoiasc pe el, la lerusalim s ,se nchine Sfintelor Locuri. i, fcnd rugciune, p-rintele Daniil 1-a slobozit pe el, cu binecu-vntare. A mei's, apoi, printele Andro-nic n prile Egiptului i a ezut s se odihneasc puin sub un copac i, iata, dupa rnduiala lui Dumnezeu, a vzut pe fericita Atanasia, femeia sa, care mergea mbr-cat n chip brbtesc i s-au nchi-nat unul altuia. Deci, a cunoscut Ata-nasia pe brbatul ei, dar el nu a cunoscut-o pe ea, c faa ei se ves-tejise de nfrnare i era neagr ca un arap i afar de aceasta, nc 'f\ rnduiala ei o schimbase, mbrcminle brbteasc purtnd. Deci, a ntrebat ea pe Andronic, zicnd : Oare nu eti tu Andronic, uceni-

cul printelui Daniil ?" lar el a zis : ,,Eu snt". i iari 1-a ntrcbat : Deci, unde mergi, ava Andronic ?" Rspuns-a Andro-nic : Merg la Sfintele Locuri s m nchin. Dar t.u undc mergi i cum i este numele ?" lar ea a zis : M duc i eu la Sfintele Lo-curi i numele mi este Atanasie" (c aa-i schimbase numele su ; n loc de Ata-nasia s-a numit Atanasie). i a zis Andro-nic : Deci, s mergem mpreun." lar Atanasie a zis : De voieti s m.ergi m-preun cu minf, apoi s pui paz gurii tale, ca .n tcere s cltorim." lar el a zis : Bine, s fie .aa cum voieti !" Grit-a Atanasie : S mergem dar, i rugciunile sfntului tu stare s cltoreasc cu noi". i, ajungnd la sfnta cetate a lerusa-limului i nchinndu-se la Sfintele Locuri, s-au ntors n tcere la Alexandria. i a zis "Atanasie ctre printele An-dronic : Voieti, printe, s petrecem amndoi n'tr-o chilie ?" Rspuns-a Andronic : S petrecem, ns mai nti, voi ntreba ,de ne va porunci nou stareul s petrecem mpreun". i a zis Atanasie : Deci mergi i ntreab, iar eu te voi atepta pe tine n schitul ce se cheam Optsprezecinul. i, de-i va po-runci printele, s vii la mine, i precum am' umblat cu tcere aa, n tcere, i n chilie s petrecem. lar de nu vei putea s petreci cu tcere, s nu vii la mine. C chiar de ar i porunci printele, nu vreau s vieuiesc acolo und nu ar fi tcere." i, mergnd Adronic la ava Daniil, i-a spus lui toate despre mpreun-cltorul su Atanasie. i a zis Daniil lui Andronic : Mer-gnd, s iubii tcerea i s petreci cu Ata-nasie, ca desvrit clugr est." Deci, a luat Andronic pe Atanasie i 1-a dus pe el la chilia sa i au petrecut n frica lui Dum-nezeu, cu tcere, alti doisprezece ani i rt-a tiut Andronic c Atanasie este soia lui.-C, se ruga aceea lui''Dumnczeu cu deadinsul, s nu fie cunoscut de brbatul u. Tar ava Daniil adeseori ve^nea la d.nii i-i nva pe ei. Deci, dup CR a fost la dnli, mult grinduJe de folosul sufletului, pc cnd s" ntorcea la chilia sa, 1-a ajuns pe el ferici-

150

PROLOAGELE

tul Andronic, zicndu-i : Printe Daniil, printele Atanasie se duce ctre Domnul". i, ntorcnduse, stareul 1-a aflat pe el cuprins de mare nfocare. i a nceput Ata-nasie a plnge. i i-a zis lui stareul : Se cade ie a te bucura iar nu a plnge, de vreme ce mergi s ntmpini pe Hristos". Espuns-a Atanasie : Nu pentru. mine, ci ipentru printele Andronic plng. Ci s ;ai bunvoirea, printe, i, dup n-;groparea mea, aflnd o scrLsoare sub c-iptiul meu i citind-o pe ea, s o dai p-rintelui Andronic." i, fcnd ru'gciunea s-a mprtit Atanasie cu dumnczeietile Taine i s-a dus ctrc Doirrnul. i au venit fraii ca s ngroape trupul lui i aflar c Atanasie era femeie, cu firea. liar ava Da-niil a aflat sub cptiul ei scrsoarea i, ci-tind-o pe ea, a dat-o lui Andronie. Atunci a cunoscut Andronic, c Ataoasie era fe-meia lui i toi au proslvit pe Dumnezeu. i s-a auzit aceasta n toate lavrele Alexandriei i la schitenii cei ce purtau haine albe (c aa era obiceiul schtenior acelora, c umblau n haine albe) i ngropar cu cinste sfmtul trup al fericitei Atanasia, slvind pe Dumne-zeu, Cel ce i-a dat ei o asemenea rbdare. lar, dup ngroparea ei, a petre-cut stareul Daniil cu Arudronic pn la a aptea zi, iar n ziua a aptea, fcnd pome-nirea celei ce se mutase, a voit s ia pe p-rintee Andronie n chilia sa. lar Andronic l ruga pe el, zicnd : Las-m aici printe, ca i eu s m ngrop cu doamna mea, Ata-nasia, i stareul lsndu-1 pe el, s-a dus. i, nc nainte de a sosi el la chilie, 1-a ajuns alt clugr, zicndu-i : Printele Andronic se duce ctre Domnui". i a tri-mis stareul n urma prinilor celor ce Se duseser, zicnd : ntoarcei-v cu mine la printele Andronic". lar ei, ntorcn-duse, 1-au aflat pe el abia viu i au fost blagoslovii de el. i sfrindu-se cu pace printele Andronic, s-a fcut desbinare mare ntre schiteni i cei din schitul Opt-sprezecinul, c petrecerea cuviosului An-dronic i a fericitei Atanasiei era ntre dou .schituri. C ziceau cei cu haine albe : Este fratele nostru i-1 vom lua pe el n

schitul nostru, ca s ne ajute nou rug-ciunile lui". Aseme/iea i prmii din schi-tul Optsprezecinul ziceau : Al nostru este fratele i cu sora lui, fericita Atanasia ; la noi s se aeze" i, abia potolindu-se, au ngropat pe cuviosul Andronic mpreun cu fericita At/anasia, ludnd pe Dumnezeu, Cel minunalt ntru Sfini Si, Cruia se cuvine slavt n vecii vecilor ! Amin,

te^oe
ntru aceast zi, cuvnt despre fapta bun^ pe care, ctignd-o, omul se mn-turete. Snt patru fapte bune de care se ine seama la mntuirea omului : postul, a se ruga adeseori Domnului, lucrarea mini-Jor i curia trupeasc ; la acestea patru se mpotrivete diavolul. Prin cea dinti, adic prin mncare, a ispitit pe Adam n Rai. Prin a doua, nerugndu-se Domnului, i-a dat lui Adam ruine i team de Dum-nezeu i Ia fcut a e ascunde i a nu veni naintea Lui, ca nu cumva, nchinndu-se naintea lui Dumnezeu, Adam, s pri-measc lertciune de pcatul su. lar dup ce a fost .izgonit Adam gol din rai, nc i prin .goliciunea aceea voia diavolul s-1 surpe pe om n alt pcat, adic n dezn-dejde voia s-1 duc pe el. Dar iubitorul de oameni Dumnezeu, tiind mai dinainte facerea de ru a diavolului, a dat lui Adam lucrul, aezndu-1 pe om n Rai, ca s-1 p-zeasc i s-1 lucreze, zicndu-i : Lucreaz pmntul din care ai fost luat !" lar Adam, ngrijindU-se de lucru, a lepdat meteugirea cea rea, a diavolului. Deci, fiind bi-ruit n aceasta, diavolul a semnat gnd ru i n curia trupeasc, c a fcut a se mpodobi fetele lui Cain i a fcut s cad n desfrnare cu dnsele pe fiii lui Set i a spurcat curia trupeasc. Drept aceea i Scriptura zice : Intrat-au fiii lui Dumne-zeu la fiicele oamenilor." C atunci cnd omul i pzeste trupul curat, fiu al lui Dumnezeu este, nespurcnd fptura minii lui Dumnezeu. Drept aceea, srguii-v la lucrul minilor, ca nu n nelucrare s ne afle pe noi diavolii i s ne nele. lar de

SFINII MUCENICI EVLAMPIE I EVLAMPlA

157

va pzi cineva aceste patru fapte bune : postul, rugciunea, lucrul'minilor, cur-i trupeasc, artat este ca fiu al Luminii

i motean al mprie cerurilor este, n-tru Hristos lisus Domnul nostru, Cruia se cuvine slava.

Luna octombrie n 10 z i 1 e : Sfinii Mucenici Evlampie i Ev-latapia (t303). Aceti Sfini Mucenici au fost pe vre-mea mpriei lui Maximian (286305), pe cnd n Nicomidia domnea Maxim. Deci, pornindu-se prigoana, muli dintre cre-tini se ascundeau n munte i prin pustie-ti. Printre cei ascuni se afla i un tnr Evlampie, care a fost trimis n cetate s cumpere pine. i el, mergnd, a vzut cr-ile mprteti la porile cetii i, citin-dule, a fost prins de nchintorii la idoli i dus n faa judectorului i, fiind ntre-bat, a mrturisit c este cretin. i a po-runcit judecorul s fie pus la chinuri, iar tnrul Evlampie le-a ndurat cu mult brbie. L-au dus apoi n capitea idoli-lor i 1-au ndemnat s se nchine lui Marte, zeul rzboiului. lar el, n loc s jertfeasc, a poruncit idolului s cad i, cznd, s-a sfrmat n ndri. Deci, ncpnd el la chinuri i mai grele, a venit la privelite i sora sa Ev-lampia care, mrturisind c i ea este cre-tin, se ruga de prigonitori s fie prta la chinurile fratelui ei, pentru Hristos. i, bgndu-i pe amndoi ntr-un cazan cu ap n clocot i rmnnd nevtmai, mult lume a crezut n Hristos i li s-au tiat capetele tuturor, mpreun cu dnii.

iari a doua oar la stare i acelai cuvnt i-a, zi, Asemenea i stareul nu se lenevea a Yuga pe Dumnezeu 'pehtru dnsul 't'a zice : Doamne, arat-mi mie ederea fra-telui acestuia i din ce parte se nvlete satana asupra lui, c m-am rugat i n-a aflat odihn". i Dumnezeu i-a descoperit lui despre dnsul. C 1-a vzut pe el i pe demonul desfrnrii eznd aproape de el i brfind mpreun. ar ngerul cel trimis lui spre ajutor, departe stnd i mniindu-se asupra fratelui, c nu se ndrepta spre Dumnezeu, ci se ndulcea cu cugetele i tot gndul su l da vrjmaului. Deci, a cu-noscut stareul c de la fratele este pricina. i i-a zis lui : Tu te lai supus, i te m-prieteneti cu gndul tu i, de aceea, p-timeti." i 1-a nvat pe dnsul, c se cade a se mpotrivi gndurilor. lar fratele, aa fcnd, cu rugciunea stareului a aflat odihn.

ntru aceast zi, cuvnt pentru alegc-rea episcopilor i a preoilor i pentru slujba lor. Stnd ava Amos n lerusalim i fiind ales patriarh, au venit toi egumenii din mnstirile pustiului la nchinciune i, cu ei, m-am pogort i eu mpreun cu 'egumenul meu. i a nceput patriarhul a gri ctre prini : Rugai-v pentru mine, prinilor, c mare sarcin i greu de purtat mi s-a ncredinat mie i nu pu-in m nfricoeaz pe mine cest lucru pstoresc al preoiei. Lui Petru, adic, i lui Pavel i lui Moise, unora ca acetia le este cu putin a pstori sufletele cele cu-vnttoare, iar eu snt ^(SdZ^wA mai pctos de-ct toi. ri^^S^.A^^Lai^i^.SftJ^A^tZ^iiAj^rf^^^ C iat am aflat scris c cinstitul i feIiitru aceeai zi, cuvnt din Paterc, ricitul Leon, care a fost nti stttor al despre rzboiul desfrnrii. Un frate era n mare rzboi i sup-rare de gndurile desfrnrii i a mers la un stare mare i-1 ruga pe el, grind : F bine i te, roag pentru mine, c m supr foarte mult rzboiul desfrnrii". Deci, s-a rugat stareul pentru dnsul. Apoi a venit

158

PROLOAGELE

romanilor, a petr^cut pn la patru zeci de zile n rugciune, lng mormntul Aposto-lului Petru, i, vieuind n post, ruga pe Apostol s fac rugciune lui Dumnezeu pentru dnsul s-i ierte greelile. lar dup ce s-au sfrit patruzeci de zile, i s-a ar-tat lui ngerul, grindu-i : M-am rugat pentru tine i i s-au'iertal toate pcatele tale. Numai pentru hirotonie, ns, ai s dai seama."

Intru aceast zi, cuvnt din L i m o-n a r, despre fapta bun. Cineva dintre prini ne-a spus nou c un oarecare mirean avea copii, ntre care era unul, mai mare, cu numele Aviv. Acesta era feciorelnic i foarte se pzea, cucernic i postitor i de la toate nfrnat i gndea s ias din lume. lar tatl lui l oprea i voia a-1 ncurca n grijile lumii acesteia. i era pentru aceasta suprat pe dnsul i totdeauna l ocra pentru multa lui nfrnare. i i zicea lui : Pentru ce nu te duci n lucrurile lumii acesteia, ca i fraii ti ?" lar el, rbdnd, tcea. i toi l iubeau pe el pentru multa lui nelegere i pentru cucernicia lui. lar, bolnvindu-se tatl lui i apropi-induse. de sfriul vieii, rydeniile ,i toi cei ce-1 iubeau pe el socoteu c tatl lui l urte i-1 va lipsi pe el de partea lui de motenire, fiindc tatl su era foarte bo-gat. Deci, adunndu-se, au mers ctre ta-tl lui i i-au zis : Voim s te rugm pe tine un lucru." lar el a zis : Ce anume ?" i ei au zis : Pentru fiul tu Aviv, ca s nu-1 lipseti pe el de motenire." lar el a zis lor :0are m rugai pe mine pentru acela, care nu se ngrijete de loc de ale vieii, ci numai se roag i postete ?" i i-au zis lui : Aa". i a grit lor : Che-mai-1 aici". i cnd a intrat la dnsul, a zis lui : Apropie-te ctre mine, fiule." i apropiindu-se, g-a ntins tatl su pe sine la picioarele fiului su, plngnd i zi-cnd : lartm pe mine fiul meu, i te

roag lui Dumnezeu pentru mine, ca s m ierte milostivul Dumnezeu pentru aceasta, c te-m suprat n zadar. C tu pe Hristos ai iubit, iar eu, ticlosul, lu-mete am judecat." i chemnd pe toi fraii lui, le-a zis lor : lat, de acum fra-Lele ;vostru Aviv v este vou i tat i stpn i s-1 ascultai pe el, ntru toate ce va porunci." lar dup ce a rposat tatl lor, a mprit lor motenirea. i partea sa a mprit-o sracilor i pentru el nu i-a lsat nimic. i a zidit pentru siae o chilie mic pentru linite, iar cnd a isprvit-o pe ea, s-a mbolnvit i, apropiindu-se vremea sfritului su, a venit unul din fraii lui i edea lng dnsul, iar el a zis : Mergi, frate, i f mngiere n casa ta, c astzi este zi sfnt i praznic" (c era praznicul Sfinilor Apostoli). i a rspuns fratele lui : Cum te voi lsa pe tine ?" lar el a zis : Mergi, i cnd va veni vremea, te voi chema pe tine." i, apropiindu-se cea-sul, s-a sculat singur i a meii la ua fra-telui su i a lovit n u i, auzind, fratele a cunoscut c-1 cheam. lar cnd a venit la fratele lui, acesta s-a culcat n-dat i i-a dat sufletul su Domnului i toi au proslvit pe Dumnezeu i s-au mi-nunat de un sfrit att de fericit. Aa moare cel credincios. El de moarte nu se teme, nici de judecat, c acestea nu se vor atinge de el, dup cum ne ncredineaz pe noi Domnul lisus, zi-cnd : Cel ce ascult cuvntul Meu i crede n Cel ce M-a trimis are vie venic i la judecat nu va vehi, ci s-a mu-tat din moarte la via." (loan, 5, 24). Un asemenea sfrit preafrumos primete lupta i ptimirea cretinului d^ept-cre-dincios. 0, de ar fi cu putin a ndemna pe fiecare l aceast credin, ca s se strduiasc spre lupta cea neobosit i s se lupte el cu toat osrdia, intrhd pe ua cea strmt i fericit s-i sfreasc aler-garea sa. C acolo l ateapt pe el cununa cea slvit, nevetejit a fericirii, n Hris-tos lisus Domnul nostru, Cruia 1 se cu-vine slava n veci ! Amin.

PRINTELE NOSTRU TEOFAN MRTURISITORUL

159

Llinaoctombrienllzile: pomenirea fntului Apostol Filip, unul din cei apte diaconi. Sfntul Apostol Filip, diaconul, s-a nscut n Cezareea Palestinei i a trit pe vremea Apostolilor Domnului. Era cs-torit i avea patru fiice proorocie. A fost Unul din'cei dinti apte diaconi ai creti-ntii, fiind ales i sfinit diacon de Sfin-ii Apostoli, i, dimpreun cu Sfntul Ar-hicttarori tefan, se ngrijea cu toat osrdia de sraci i de vduve, la mpri-rea hranei, n obtea cretinilor din leru-salim. Dup muceiici Sfntului tefan, diaconul Filip a propovduit Evanghelia n Samaria unde,botezhd pe inion vr-jitorul, s-a dovedit c acesta umbla cu gnd viclean, ncercnd s cumpere de la Apostoli, harul, cu bani. Rpit de ngerul Domnului, Sfntul diacon Filip a primit porunc s mearg, apoi, pe ealea ce co-boar de la leriisalim spre Gza i, mer-gnd, a aflat pe un brbat etiopian, fame-nul dregtor al Candachiei, mprteasa Etiopiei ; acesta dup ce se nchinase- n lerusalim, se ntorcea acum acs i, eznd n carul su, citea, fr s neleag, cartea Proorocului Isaia. Pe acest famen, Filip diaconul 1-a nvat i 1-a botezat n credina Domnulut nostru lisus Hristos, fend din el cfil dinti propovduitor al credinei n Etic,pia. n sfrit, tradiia cretin tie c Sfn-. tul diacon Filip, mergnd din nou la leru-saliin, a fost hirotonit episcop de Sfinii Apostoli i trimis n Tralla cea din Asia, n care, nvnd, fcnd minuni i ntemeind biserici, cu p.ace s-a dus ctre Domnul.

rinilor, au nvat toat filosofia cea sfnt cea elineasc i au luat viaa cea mona-hiceasc i au fosfc hirotonii preoi. Deci, tulburndu-se pgnul Teofil (829842) asupra icoanelor i oprind a li se da nchi-nciune, aceti preanelepi au fost trimii de cel ce era atunci patriarh al lerusalimu-lui, ctre acel hulitor de Hristos mprat, pentru pricina aceasta. i, stnd ei de fa inaintea lui i mustrndu-1 ca pe un lupt-tor mpotriva lui Dumnezeu, au fost nchii n temni amndoi, mult vreme. Dup aceea, spurcatul, chemnd pe fericitul Teo-dor din temni ctre dnsul i btndu-1 ru i arzndu-i obrazul, 1-a trimis iari n temni. lar pe Sfntul Teofan, ptimind i el asemenea, 1-a trimis n Tesalonic la nchisoare.. Acesta, dup moartea pgnului Teo-fil, a fost chemat de Mihail i Teodora, dreptcredincioii mprai, i a fost hiro-tonit mitropolit pentru Biserica de la Ni-ceea, de ctre patriarhul Metodie, risipind pe cei care luptau contra icoanelor. ntru acocai zi, aducerc aiinte de minunea ce s-a facut cu icoana Domnului nostru lisus Hristos. n cetatea Beirut tria un cretin n-tr-o cas aproape de coala evreilor i avea o icoan pe care era zugrvit chipul Dom-nului nostru lisus Hristos, dup firea lui omeneasc. lar dup o vreme, cretinul i-a cumprat o alt cas i s-a dus din casa aceea, lundu-i ale sale, i a rmas acolo numai icoana Domnului, dar i aceasta s-a fcut dup rnduiala lui Dum-nezeu. lar m casa aceea, unde era icoana Domnului, s-a aezat un necredincios i, aducndu-i ale sale, tria ntrnsa i n-a vzut c icoana' sta acolo. Deci, cLup o vreme, chemnd la osp pe un alt necre-dincios, prieten al su, i, osptndu-se ei, prietenul^ cel chemat a cutat spre peretele casei i a vzut icoana Domnului stnd, i a zis celui ce l chemase pe el ; Cum tu,

ntru aceast zi, Preacuviosul Prin-lele nostru Teofan Mrturisitorul, fratele Sfntului Teodor Scrisul (1850) Acetia, avnd .prini ,b,inecredincioi ce locuiau. n Palestina, aveau nevoina i grija iubirii de oaspei i, cu srguina p-

160

PROLpAGELE

pgn fiind, ii n casa ta aceast icoan ?" lar cel ce vieuia acolo a nceput a se jura i a se blestema, zicnd c, pn acum, nici n-a vzut-o. i, plecnd, cel chemat a vor-bit de ru pe prietenul su la cpetenii, zi-dnd : Cutare are ieoana lui lisus Nazari-neanul n casa sa." i se umplur toi de mnie, dar atunci au tcut, de vreme ce era seara. Dar o doua zi, s-a adunat mult po-por, dascli i btrni i au mers la casa unde era icoana Domnului i srind n cas, au aflat icoana Domnului i o scoa-ser afar i au pus-o n mijlocul adunrii /tor, zicnd : Precum prinii notri, 1-au / batjocort pe El, aa i noi s facem icoanei acesteia." i au nceput a scuipa pe icoan i a bate chipul feii lui lisus Hristos pe o parte i pe alta. i dup aceasta au zis : Am auzit c prinii notri pe lemn L-au rstignit, deci, s facem i noi tot aa icoa-nei lui". i, lund piroane, le-au btut n chipul minilor i picioarelor Lui i, punnd ntr-o trestie un burete cu oet, 1-au lipit de chipul gurii Domnului. Dup aceasta, aduser o suli i au poruncit unuia s loveasc n coasta chipului Domnului. i cum a lovit acela n icoan cu sulia, ndat a curs snge i ap i s-a fcut fric mare peste toi cei ce au vzut aeeast minune slvit i au umplut un vas de sngele r apa ce a curs. i au fcut sfat, zicnd aa : ,,S aducem nite orbi i chiopi i ndrcii i si ungem pe ei cu sngele acesta i de se vor vindeca, toi vom crede n Cel rs-tignit, c fric ne-a cuprins pe noi de mi-nunea aceasta." i aduser pe un olog din natere cum 1-au uns pe el cu sngele cel curs din

icoana lui Hristos, ndat a srit ologul i s-a fcut cu totul sntos. Dup aceasta, aduser nite orbi i aceia, ungndu-se au vzut i mulime fr de numr de cei n-drcii, prin ungere cu sngele acela, s-au curit. i s-a ntiinat de aceasta toat cetatea i toi alergau la acea negrit mi-nune, aducnd pe bolnavii lor, pe cei slb-nogi, stricai, uscai i pe cei ce se trau ; i toi luau tmduire. Atunci tot poporul care tria acolo a crezut n Domnul nostru lisus Hristos i, cznd naintea chipului icoanei Domnului, toi strigau, zicnd cu lacrimi : Slav ie Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, s faci nite minuni ca acestea. Slav ie, pe Care prinii notri Te-au rstignit, c noi credem n Tine, primete-ne pe noi cei ce cdem acum la Tine, Stpne." i toi oamenii din cetatea acea, brbaii i femeile i copiii, au mers la episcop i 1-au rugat pe el ca s le dea lor Sfntul Botez. i i-au artat lui icoana Domnului i sngele i apa care curseser dintr-nsa i toate batjocu-rile pe care ei le fcuser sfintei icoane aceleia, toate leau spus episcopului, iar episcopul vzndu-i pe ei pocindu-se cu adevrat, i-a primit cu bucurie. i n multe zile, nvndu-i pe ei sfnta credin, i-a botezat cu femeile i cu copiii. Atunci s-a fcut bucurie mare la ce-tatea aceea, nu numai pentru neputincioii cei tmduii, ci i pentru necredincioii care s-au botezat, c au primit sfnta cre-'din, prin minunea icoanei Domnului nos-tru lisus Hristos, Cruia, mpreun cu Dumnezeu Tatl i cu Sfntul Duh, s-I fie de la toi nchinciune, n vecii vecilor. Amin.

Luna octomibrie n 12 zile: pomenirea Sfinilor Mucenici Prov, Tarah i Andronic (1304). Acetia au trit pe cnd stpnea Diocleian mpratul (286305) i, prini c snt cretini, n cetatea Pompeiapole, au fost adui la judecatnaintea dregtorului Flavian. i era Tarah btrn cu vrsta, ro-

'man cu neamul i cu SltTjba de dst. Prov era din Tracia, iar Andronic din cetatea Efesului. Toi trei au mrturisit credina lor n Domnul nostru lisus Hristos i toi trei au fost dai la chinuri. Au fost btui peste gur, li s-au zdro-Ibit flcile cu pietre, li s-au smuls dinii, au fost btui cu vergi peste pntece, pieptul

POMENIREA PRINTELUI NOTRU COSMA

161

le-a fost mpuns cu,i|iepue nrolte n foc, dar ei au mrturiit pe Hristos cu i mai multndrzneala,,,, . , ,. . Au fost supui atuJici la i naai grele chinuri ; i-au tvlit pe'icrbuni aprini, au-fost spnzurai cu capul ri jos, iar dede-subt, nbuii cu un fum greu i nec-oios ; pe nri li p-au turnat oet cu sare i mutar,; le-au fpst taiae buzle, limba i urec}iile, le-au despicat ca.pul de piele. Za-darnice : &-au doveditt ,i ,'aces^ phinyri, Sfin^au rmas n^liiatii n ;sfnta jter credin, ;,.< '':'. 'Deci, neputnd ei s se-mai mite de mulimea' chinurilor ndurate, s-a dat po-punc s fie aruncai la fire, dar acestea nu ^-au atins de trupurile nsngerate ale Sfinilor, aezndu-se linitite lng 'ei. In cele din urm; toi trei au fost tiai bu-ci cu sabia i aa i-au dat sufletul n mmile lui Dumnezeu,, primind cununa muceniciei. Sava,. -au facut pionahi. Deci, fericitul loan a fost sfilit preot de loan, patriarhul erualin^ului, iar, fericitul Cosma, rugat ^nd de tot spborul, a fost fcut episcop de Maiuma i a strlucit n Biserica lui Hris-tos, ca o stea pe tria cerului. C, pornindu-se lupta mpotriva sfintelor icoane, acest Cuvios a ndemnat pe Sfntul loan Damaschin s scrie ctre drept-credincioi cuvinte pentru cinstirea sfintelor icoane. i a mpodobit el nsui Biserica lui Dumnezeu cu foarte frumoase tropare i canoane. El a cinstit cu cntri nvierea lui Lazr, Intrarea Domnului n Ierusalim, Cina cea de tain, Patimile cele de voie ale Domnului Hristos i alte praznice dumnezeieti. Deci, fiind, hirotonit episcop de Maiuma i bine povuindu-i turma spre hrana cea mntuitoare, foarte btrn fiind, a rposat cu pace n Domnul.

Intru aceast zi, cuvnt despre milostenie al Sfntului Andrei,

cel nebun."
ntr-una din zile, fericitul Andrei, umblnd prin cetate, a venit aproape de casele desfrnatelor, iar una din ele 1-a prins pe el de hain. Atunci au venit i celelalte desfrnate i, stnd mprejurul lui Andrei, l batjocoreau. Iar el nu rspundea nimic, fr numai i inea nrile cu mna si scuipa. Iar ele 1-au ntrebat: Pentru ce, inndu-i nrile, scuipi aa?". Iar fericitul le-a zis: Vd pe demonul desfrnrii, care v stpnete, c este mbrcat ntr-o hain cu ru miros i nu-1 pot suferi.". Dar ele, dezbrcnd haina dup el, i-au dat o rogojin pe deasupra i 1-au izgonit. Iar unii din cei iubitori de Hristos i ddea lui i bani! i orici i ddeau lui, el primea, iar unde vedea adunare de sraci, acolo mergea i joc cu argintul fcea. Iar sracii ca pe un nebun l mbrnceau pe el, i luau banii. Iar el uor lovindu-i cu palma, ca i cum i-ar certa, aruncnd argintii toi, ndat fugea de la dnii. Iar sracii, lund argintii, i mpreau ntre ei. Si jocul acesta l fcea fericitul Andrei, ca neartat s fie milostenia lui.

Cuvant al Preacuviosului printelui nostru Efrem irul, despre cum se cuvine cretinilor a vieui.
Privii, fraii mei iubii, cum se ntoarce omul la cele lepdate i cuget iari i face lucrurile pgnilor. Tot cela ce cuget cele trupeti i risipete ca i cnd nu ar atepta s dea seama lui Dumnezeu n ziua judecii, oare nu s-a dezbrcat el de Hristos? C zice Domnul, cu dumnezeiasca Sa gur, c i pentru un cuvnt deert vor s dea seama oamenii n ziua judecii, apoi faptele n ce fel vor fi judecate? O, ce drac ru. O, urtorul de bine i urtorul de oameni duh necurat. Cum mpiedic i cum ademenete el pe fiecare. Stpnul strig prin Prooroci i prin Apostoli i prin sfintele Evanghelii din mulime,, puini iau aminte. Diavolul cheam prin alute i prin hore i prin cntecele drceti i mulimea se adun. Iubitorul de oameni, Dumnezeu, cheam pe toi i zice: Venii la mine toi!". Si nu este nimeni s-L asculte, nici s se srguiasc. Hulitorul de oameni, diavolul, pe muli ndeamn i acetia la el alearg. Dac undeva s-ar propovdui ajunare sau priveghere, se sperie toi i se tnguiesc i se fac ca nite mori. Iar dac s-ar vesti cndva prnzuri, cine sau alute, sau cntece drceti, toi se fac veseli, binevoitori i treji i

unii pe alii se cheam i se strig i mpreun alearg pe drumul cel ru i se nevoiesc cu nevoina cea vrednic de jale. Nu ns cu cinste cum se cuvine cretinilor, ci ca nite pgni. Nu ca nite robi ai lui Dumnezeu, ci ca nite apucai. i de multe ori, toat ziua se ostenesc pentru pntecele lor i toat noaptea petrec fr de somn, spre pierzarea sufletului lor, jucnd i batjocorindu-se i nimic altceva ctignd din osteneal i din priveghere, fr numai vaiul, precum a zis Domnul. Luaia aminte cu dinadinsul la cele scrise i nu le defimai,, c vai celor ce ocrsq dumnezeietile Scripturi. C muli cuvnttori deeri sunt, amgindu-se cu mintea, care cnd aud de chinurile judecii zic rznd, mngindu-se: Oare sunt eu mai bun dect toat lumea? Unde va merge toat lumea, acolo voi merge i eu. Afar de toat lumea, ce are s mi se ntmple mie? S m ndulcesc deocamdat i eu, ca toat lumea de buntile lumii acesteia". 154
PROLOAGELE

Apoi, dup ce s-a mplinit hotarul vieii acesteia, se trimite vestitorul morii, zicndu-ne: S-a mplinit calea ta n viaa aceasta, vino de acum ntr-o alt lume, vino la nsui locul tu!". Apoi, lai lucrurile vieii celei veselitoare, cu care i se prea c venic te vei desfta, i te duci, fiind tras de demoni, la locul de osnd. i, vzndu-i locul, omul se va cutremura i i va bate faa sa cu palmele, i, cutnd mprejur ncoace i ncolo va vrea s fug si nu-i va fi lui cu putin s fug, c va fi inut cu ndejde, legat de cei ce l vor duce pe dnsul. Atunci i vor zice lui demonii cei ce l in: Ce te temi, vrednicule de jale? Ce te tulburi, ce te ntristezi, ce te nfricoezi, ticlosule? Ce te cutremuri netrebnicule? Tu i-ai gtit ie locul acesta; secer acum ce ai semnat. Ai auzit de nfricoata osnd i, rznd aa, ziceai: Unde va fi lumea toat, acolo voi fi i eu. Acum, pentru ce te cutremuri. Nu eti singur. Acolo unde este toat lumea, acolo eti i tu. N-ai auzit pe Stpnul, zicnd: Toat lumea ntru cel ru zace? Ci, defimnd ziceai: Unde va fi toat lumea, acolo i eu. Vrednicule de jale i ticlosule pentru ce cnd ziceai acestea nu te gndeai la tine? Acum, lumea toat poate s-i ajute ie? Oare pentru toat lumea vei da tu rspuns Judectorului? Au nu numai pentru singur sufletul tu? Iat acum, precum ziceai, unde este toat lumea, acolo eti i tu.". Si, intrnd n locul cel de osnd, nevrnd i cumplit chinuindu-se, va ncepe s ridice jalnice glasuri i s roage pe cei ce vor sta naintea judecii, ca s dobndeasc mcar puin rsuflare. i i vor rspunde lui: Ce strigi, ticlosule? Au doar tu eti mai bun dect toat lumea? Unde este toat lumea, acolo eti i tu, precum ai. zis". Si atunci, suspinnd din adncul inimii, va zice: Si ce-mi folosete mie toat lumea? Vai mie, c m-am amgit i m-am batjocorit. Dreapt este judecata lui Dumnezeu. Acum am cunoscut, ticlosul^ c ceea ce seamn omul, aceea va i secera: Si'ce sarcin va lega, aceea va i pufta. Vai mie, c am auzit i nu primeam. P& ci vedeam nevoindu-se, priveghind si ajungnd, pe toi i ocram i-i osndeam. Pe ci i vedeam plngnd i tnguindu-se, rdeam de ei. Vai mie, c mai de folos mi era mie o sut de ani s plng acolo i s m tnguiesc i pmnt s mnnc i s nu vin n locul acesta de chin. Cine-mi va da mie vreme de pocin, mcar de trei zile ale veacului aceluia, pe care l-am cheltuit n lenevire, eu vrednicul de jale i ticlosul? ns acum trgul i soborul s-au risipit i nu mai am folos din pocin.". Vedei, frailor, s nu se afle cineva f ar. de road. Cela ce seamn n trupul su ndulcirea lumii acesteia, desftri, cine i prnzuri, din trup ya secera stricciune. Iar cel ce seamn n duh rugciune, ajunare i priveghere, din duh va secera via venic. Luai seama i vedei c nicidecum nu se laud cel ce se desfteaz, nici cei ce rd, nici cei ce joac, c acestea.pgnii le fac. Iar n partea cretinilor, legea este n a'cest fel: fericii cei sraci .cu duhul, fericii cei ce plng, fericii cei milostivi, fericii cei izgonii, fericii cei curai cu inima, fericii cei vorbii de ru, fericii cei ce se nfrneaz, fericii cei ce au pzit Botezul curat, fericii cei ce pentru

Hristos s-au lepdat de lumea aceasta, fericite sunt trupurile feciorelnicilor, fericii cei ce au femei ca i cnd n-ar avea, fericii cei ce privegheaz i se roag, fericii cei ce vd mai nainte pe Cel ce va s vie s judece viii i morii i-i pregtesc rspunsul, fericii cei ce lcrimeaz n rugciune i n cntarea de psalmi. Acestea sunt ale dumnezeietii Scripturi a drept-credincio ilor. i, oare, care Scriptur feriqete ,pe cei ce cnt din fluier, sau n alut, sau rd, sau pe cei ce se desfteaz, sau pe cei ce se mbat, sau pe cei ce se nveruneaz i joac, sau pe cei ce iubesc lumea aceasta? Stpnul nostru nu ne-a nvat acestea, ci, mai vrtos, le-a i osndit, zicnd: Vai vou care rdei acum, i v desftai, c vei plnge i v vei tngui!". Deci, venii ca, lsnd calea cea larg, care duce la pierzare, s ne ostenim puin vreme,'ca s mprtim n vecii cei nesfrii i s dobndim buntile cele nestriccioase pe care ochiul nu m-am batjocorit. Dreapt este judecata lui Dumnezeu. Acum am cunoscut, ticlosul, c ceea se seamn omul, aceea va i se-cera. i ce sarcin va lega, aceea va i purta. Vai mie, c am auzit i nu pri-meam. Pe ci vedeam nevoindu-se, prive-ghind i ajungnd, pe tqi i ocram i-i osndeam. Pe ci i vedeam plngnd i tnguindu-se, rdeam de ei. Vai mie, c mai de folos mi era mie o sut de ani s plng acolo i s m tmguiesc i pmnt s mnnc i s nu wm h'iocul acesa de chin. Cine-mi va da me vreme de pocin, m-ca.r de trei zile ale veacului aceluia, pe care 1-am cheltuit n lenevire, eu vrednicul de jale i ticlosul ? ns acum trgul i sobo-rul s-au risipit i nu mai am folos din po-cin,,. - ,: ' ' \ ./ .->.;^;i '-.... :, Vedei, frailor, s nu' se al^-Qiie^ fr de road. Cela ce s'eamtt'~n truptir su ndulcirea lumii acesteia, desfatri, cme i prnzuri, din trup va secera stricciuhe. lar cel ce seamn n duh rugciune, aju-nare i priveghere, din duh va secera via venic. Luai seama i vedei ca 'nicidecum nu se laud cel ce se desftea.z, nici cei ce rd, hici cei ce joc, c acestea pa-gnii le fac. lar n prtea cretnilor/legea este n acest fel : fericii cei si^aci bii du-hul, fericii cei ce plng, fericii cei miios-tivi, fericii cei izgonii, fericii cei'curai cu inima, ferici 'cei vorbii de ru, fericii cei ce se nfrneaz, fericii cei ce au'p-zit Botezul curat, fericii cei ce pehtru Hri-stos s-au lepdat delumea aceasta, fercite snt trupurile feciorelnicilor, ferici cei ce au femei ca i cnd nar av'^a, ferici cei^e privegheaz i se roag, fericii cei ce vd mai nainte pe Cel ce va s vie s judece vii i morii i-i pregtesc rspunsul, feri-cii cei ce lcrimeaz n rugciune i n cn-tarea de psalmi. Acestea snt e-^uniilezie-ietii Scripturi a dr^pt-credinciQilor. i, oare, care Sbriptur fericete pe cei ce cnt din fluier, sau n alut, sau rd, sau pe cei ce se desfteaz, sau pe cei ce se mbat, sau pe cei ce se nveruneaz i joac, sau pe cei ce iubesc lumea aceasta ? Stpnul nostru nu ne-a nvat acestea, ci, mai vrtos, le-'a i osndit, zicnd : Vai

\.
. - . ^.^-.^LUJL i-iiu.i. ii iinpre-tioa cu;5l, befvului, c sernduiesc cu uciga^i. du esfrJnaii s^e' pedepsesc. ;Vaji.oe'lu' 'cte'''se"dfeg;fteazan'cesta puin vern^ CQ., precwm. un viel spre junghi-e.re) .aa &e ngr^. . JDar 'feficit este cel ce cltorete pe ^ale' cea strmt, c purttor de cunun va^htra n cet: Fficit cel ce multora le face birie, c va afa ajttttori-muli, cnd va ti judecat. Fercit cel ce se srguiete c-tre viaa ce va s fe, c acestea de aici, trag spre sti'-ieciune 'i moarte. Fericit este ces&'ce risipete cele i'61e, adic pe acelea ce le-a adunat ru, c va sta curat nain-tea judectorului. Fericit este cel ce spre toate se silete pe sine, c silitorii rpesc mpria lui Dumnezeu. Deci, s ne silim acum i noi spre tot lucrul bun. S'n^'idemnm i s ne zidim unn pe alii, precum i facei. Totdeauna vorbirea noatr s fie despre judecat i despre darea rspunsului nostru. Ori ce lu-cru facei, fie de umblai pe cale, fie de e-derl prnzuri sau n paturile voastre, ori altceva de fcei, totdeauna ngrijii-v de judecat, i de venirea dreptului Judec-tor i v aducei aminte, n inimile voastre, i zicei umi ctre alii : Oare n ce fel gste ntunericul cel mai dinafar ? Oare n ce fel este focul cel nestins i viermele
164 PRO L 0 A G E L E

cel neadormit ? Oare n ce fel snt scrni-rile noaptea i ziua. S ne nevoim frailor, pn dinilor ? Acestea vorbii-le unii cu alii, avem vreme. S cumptm desftarea cea de

aici, ca acolo s ctigm desftarea Raiului. S plngem aci puin, ca acolo s rdem. S flmnzim aici, ca s ne sturm acolo. S nvm a ne lipsi de toate aces-tea vremelnice de aici, ca s ne ndulcim acolo de buntile cele adevrate. Pe ca-lea cea strmt i necpit s cltorim aici, ca acolo pe calea cea lat i desftat ;s umblm. i iari zic : Vedei s nu ne mpiedice pe noi viaa aceas-ta i s ne^Batjocoreasc i goi i ne" trebnici s ne trimit pe noi n veacul acela. C melciunea lumii acesteia pe muli i-a mpiedicat, pe muli i-a pierdut, pe rnuli i-a batjocorit, pe muli i-a orbit". lar noi, frailor, s lum aminte la noi nine i s ascultm pe Domnul, care zice : Venii dup Mine !" Deci, de toate s ne desprim, i Lui s-I urmm. S potolim toat bucuria lumii acesteia, c batjocorete pe cei ce o iubesc pe dnsa. lar noi s ne srguirp a dobndi viaa cea venic, dnuirea cea cu ngerii, petrece-rea cea cu Hristos. Cruia se cuvine slava n vecii vecilor ! Amin. le-a vzut, urechea nu le-a auzit i la. inima omului pctos nu s-au suit. Fugi demndrie, o, omule, dei eti bogat, ca nu cumva s ai pe Dumnezeu mpotriva ta, i iubete smerita cugetare, dei eti mare, ca s te nali n ziua judecii, c vai celui trufa, c acela, cnd va ' intra n mormnt, atunci se nva cine este. Vai lacomului, c bogia trece, vai necredinciosului, c n vreme pe toi se lumineaz, el singur atunci se ntunec. Vai, celui fr de lege, c se duce la Judector aspru i drept. Vai trndavului, c va cuta vremea pe care ru a cheltuit-o i nu o va afla. Vai ocrtorului i mpreun cu el, beivului, c se rnduiesc cu ucigaii i cu desfrnaii se pedepses. Vai celui ce se desfteaz n aceast puin vreme,c, precum un viel spre junghiere, aa se ngra. Dar fericit este cel ce cltorete pe calea cea strmt, c purttor de cunun va intra n cer. Fericit cel ce multora le face bine, c va afla ajuttori muli, cnd va fi judecat. Fericit .cela ce se,srguiete ctre viaa ce va s fie, c acestea de aiei, trag spre stricciune si moarte. Fericit este cela ce risipete cele rele, adic pe acelea ce le-a adunat ru, c va sta curat naintea judectorului. Fericit este cel ce spre toate se silete pe sine, c silitorii rpesc mpria lui Dumnezeu; ,

Deci,.s ne silim acum i noi spre tot lucrul bun. S oe ndemnm si s ne zidim unii pe altii, precum t facei. Totdeauna vorbirea noastr s fie despre judecat i despre darea rspunsului nostru. Qri ce lucru facei, fie de umblai pe cale, fie de edei la prnzuri sau n paturile voastre, ori altceva de facei, totdeauna ngrijii-v de judecat, i de venirea dreptului Judector i v aducei antinte, n inimile voastre, i zicei unii ctre alii: Oare n ce fel este ntunericul cel mai dinafar? Oare n ce fel este focul cel nestins i viermele cel neadormit? Oare n ce fel sunt scrnirile dinilor? Acestea vorbii-le unii cu altii, noaptea i ziua. S ne nevoim frailor, pn avem vreme. S cumptm desftarea cea de aici, ca acolo s ctigm desftarea Raiului. S plngem aci puin, ca acolo s rdem. S flmnzim aici, ca s ne saturm acolo. S nvm a ne lipsi de toate acestea vremelnice de aici, ca s ne ndulcim acolo de buntile cele adevrate. Pe calea cea strmt i necpit s cltorim aici, ca acolo pe calea cea lat si desftat s umblm. Si iari zio: Vedei s nu ne mpiedice pe noi viaa aceasta i s ne batjocoreasc i goi i netrebnici s ne trimit pe noi n veacul acela. C nelciunea lumii acesteia pe muli i-a mpiedicat, pe muli i-a pierdut, pe muli i-a batjocorit, pe muli i-a .orbit". Iar noi, frailor, s lum aminte la noi nine i s ascultm pe Domnul, care zice: Venii dup Mine!" Deci, de toate s ne desprim, i Lui s-I urmm. S potolim toat bucuria lumii acesteia, c batjocorete pe cei ce o iubesc pe dnsa. Iar noi s ne srguim a dobndi viaa cea venic, dnuirea cea cu ngerii, petrecerea cea cu Hristos. Cruia se cuvine slava n vecii vecilor! Amin. ; Luna octombrie n 13 zile: pomenirea Sfinilor Mucenici Carp, Papii, Agatodor si Agatonica (1250). Aceti Sfini Mucenici ai lui Hristos au trit pe vremea mpratului Decius (250-253) i a lui Valerian, conductorul Asiei. Pentru tria credinei lor i pentru viaa lor curat, Sfntul Carp se nvrednicise s ajung episcop la Tiatira,
r 9

iar Sfntul Papii era diaconul su, avnd de la Hristos i darul tmduirilor, i mpreun rspndeau cu mult zel dreapta credin i mngiau poporul n suferinele sale. Deci, au fost pri mpratului, nu numai c ei nii nii se nchin zeilor, dar c ndeamn i pe alii s se lepede de idoli. A trimis atunci mpratul pe Valerian, sfetnicul su i mare prigonitor, al cretinilor, n prile Asiei, iar acesta porunci ostailor ca Sfinii Carp i Papil s fie prini i adui naintea sa, la Tiatira. Deci, fiind prini i ntre-bai, ei au mrturisit cu ndrzneal, pa-intea tuturor, numele Domnului Hristos i neprmind ei s aduc jertf idolilor, au fost pui la ehinuri. I-au legat de cai iui i iau dus n goan, mai mult trndu-i, de la Tiatira la Pergam, oraul loride natere, iar acolo au fost btui cu toiege cu spini i trupurile lor au fost arse cu fclii, ct Sfmtul Agatodor, slujitorul lor, fiind de

aceeai credin cu ei, i-a dat sufletul n minile lui Dumnezeu, din aceste chinuri. Au fost apoi spnzurai, pe lemn i, pe cnd li se strujeau trupurile, Sfntul Carp a zm-bit n chinuri i, fiind ntrebat : De ce ai rs, Carp ?", acesta a zis : Am vzut slava Dumnezeului meu i mam bucurat". Deci, i tvlir peste spini, n sus i n jos, i i-au dat s-i mnnce fiarele i, scpnd nevtmai, Sfini nu ncetau a mrturisi pe Hristos, nct au fost osndii s fie ari n foc. lar pe cnd se nfierbnta cuptorul, s-a ivit i Agatonica, sora lui Pa-pil diaconul, care, mrturisind naintea lui Valerian c i ea este cretin, cerea s fie prta la chin,urile Mucenicilor. Deci, la porunca lui Valerian, tustrei au fost arun-cai n cuptorul cel ncins. i, rmnnd neari, li s-au tiat capetele cu sabia.

ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului Antioh despre mit, dtibnd i iulbirea de argini. Cel ce ia dobnd, cel ce ia mit, ca i iubitorul de argini i rpitorul snt ca o cru cu patru cai, avnd ca vizitiu pe sa-tan cel mndru, cru pe care Dumnezeu a surpat-o. Satan adun ne pe toi cei

DESPRE MILUIREA STRINILOR

163

ce-1 urmeaz, spre a lor pierzare. Deci, nu se cade celor ce au minte a fi purtai de vrmaul, ca nu mpreun cu el s ajung n groap i n focul cel venic, ci n via, spre mai bine, s se ndrepteze, precum Apostolul zice : Avnd hran i mbrc-minte, s fim rndestulai cu acestea." lar cei ce vor s se mbogeasc, au parte de nenorociri i de cursele vrjmaului, nepznd poruncile apostoleti, iar, mai bine zis, ale lui Dumnezeu, care griete : S nu ctigai nici aur, nici argint, nici s v ngri.jii ce veti mnca sau ce vei bea i cu ce v vei mbrca !" C pe cel ce adun bogie pe aceas^ cale, l surp Dunanezieu i cu ale sale picioare l calc. nc i n cartea Proverbelor, nfrunt pe cel ce ia mit, zicnd : Cel ce iubete argintul, nu se va stura de argint ; i s nu apuci de a cel srac, c srac este i nu tie umbla". C zice Domnul : Mai bine este a da, de-ct a lua". lar n Lege zice : S nu dezvi-novii pe cel necurat, pentru mif, i nici s nu iei mit, fiindc mita crete i orbete ochii celor ce vd". C i Samuil, innd po--unca Legii, gria ctre norod : Oare din minile voastre am luat izbvrea ? lat miartor este Domnul, c n-a ajuns mit n minile mele". lar Proorocul Amos, mniin-du-se pe judectori, zicea : Mit aleas de la sraci ai luat". lar Isaia, ocrnd ce-tatea, zicea : Dregtorii ti iubesc mita, dispreuind rsptirile. Vai celui ce face dreptate celui necurat pentru mit, i lu-crul cel drept pe nedrept l ia de la omul cel drept". i iari : Pierztor lucru este dobnda pentru nsui sufletul celui ce ia, iar cel ce nu iubete dobnda viu va fi". i iari : Cel ce primete mit fr drep-tafce nu se va ndrepta naintea lui Dumnezeu. C mai bun este numele bun, dect bogia cea multa". lar Da-vid se ruga lui Dumnezeu, zicnd : S nu pierzi, cu cei necredincioi, sufletul meu". , Oare vezi c Scriptura numete, pe ucigai i pe primitorii de daruri brbai ai sngelui i fr de lege ?. Inc asemenea cu aceasta a zis Domnul : Nebuhule, n-tru aceast noapte sufletul tii vor s-1 cear de la tine, dar cele ce le-ai gtit le

cui vor fi ?" Nebun numete pe cei ce-i pun ndejdea n bogia cea pieritoare. i, iari, David zice : Pleac inima mea spre invturile tale, iar nu la dorina de c-tig". nc i lov, artndu-i curia, zicea : Au, doar, mna mea s-a atins de mit ?" i Insui Domnul ne poruncete, grind : Luai aminte i v pzii de toat lcomia, c nu din bogia omului este viaa lui, ci precum este scris : Dreptul prin credin vafiviu!" oru aceast s, cuvnt di Piteric, despre miluirea strinilor. Un orecare monah, antiohian de hei&i, cucernic, de la rnnstirea lui Ca-sian, a mers la Sfintele Locuri pentru rug-ciuni. i, zbovind el acolo, s-au sfrit cele de care avea trebuin i nu tia ce s .fac. i, eznd n biseric, se ntrista de aceasta i, plecndu-se, a adormit puin i a vzut pe Domnul nostru lisus Hristos, grindu-i lui : Du-te la iconomul Sfintei ivieri i s- zici lui : M-a trimis lsus la tine, s-mi dai, pentru Dnsul, un galben i i voi da zapis la mn i cnd va veni lisus i va da galbenul". i monahul deteptn-du-se, i rugndu-se, a crezut cuvntul. i, mergnd, a aflat pe iconom i i-a zis pre-cum i s-a poruncit. i i-a rspuns icono-mul : Dar cnd va veni lisus, ca s mi-1 dea ?" lar monahul a zis : Eu i-am spus precum am auzit, iar tu, cum tii, aa s faci 1" Atunci i-a zis lui iconomul : F-t.i zapisul tu !" i, eznd monahul a scris aa : Eu, loan monahul de la Antiohia Siriei, mrturisesc c am luat un galben de la tine tefan preotul, iubitorul de Dum-nezeu, iconomul Sfintei nvieri, trebuindu-mi. Pentru ncredinare, am fcut accst nscris al meu i, cnd va veni lisus Hris-tos, i-1 va da". Deci.a luat galbenul i a plecat. lar n noaptea cea de a doua a v-zut iconomul n vis pe Oarecine, grindu-i : la-i galbenul i s-Mi ntorci zapisul monahidui.". lar el nti voia, grind : El a zs c lisus va veni i-mi va plti". lar el a zis : Eu snt lisus. la-i, dar, galbenul

168

PROLOAGELE

i-Mi d zapisul clugrulta^ori vt'ei'-s iei ceva mai mult. lat c^-i al tu^ipclBtep tndu-se, a trimis p6 nite; damefli.'dup monah, zicndule : Or uhde l-ver'afl pe acel monah, sl"ducei';l; nine", , aflndu-l,"-i-au zis : Mergi c 'te-'Gheam iconbmul".-Iar el, >tenundutaei ''cugetaHn-tru sine c s"a cit i vrea ;s-i; ia'galbenul i mergea cu sfial. lar ico^offul, ivzndu-1

i-a zis.s1 Printe, mai ia i ali galbeni, ei yivoi, i-mi f zapis." lar el a rs-pyns :' lart-^m, e mai muli nu-mi tre-bl^, destulmi 'este acesta, 'c nici Dom-nul-.nu m-i-a zis's.iau mi mlt de un gal-ben'";:i;s'-an mif.a.t cei' ce au auzit i au proslvit fgduiliele Domnului cele ne-mincinoase. A Cruia 'este slava, n vecii ye^ilor- ! Awn.

,L u n a o c t <x m b ,r A e -\ n 1 4 z i 1 e : Cuvioasa noastr mai,c Parascheva cea nou. , . . - '^ ^ \ ; ,"' ,' v -^ c, :. . Aceasta s-a nscut n,stul Epivat din Tracia, nu departe de Constantinopo, i a trit pe vremea d,esprnrii Biserci de la Roma de Biserica soborniceasc brto^qx (1054). A fost crescut de prinii ei n teama de Dumnezeu i n,depnnderea fap-telor bune cret^neti,; dar mai cu osebire n deprinderea rugciunii, a postului i a milosteniei. Nu odat s-a dezbrcat de hai-nele sale cele bune i le-a dat sracilor, mbrcnd hainele prpaste ale acelora, ceea ce i-a adus mustrarea i uneori b-taie din partea prntilor. Dar fecioara a artat hotrre n folosirea averii sale i dup moartea printilor ei. Ca una ce nutrea dorina de a se retrage din lume .i de a tri n sin.gurtate, aproape de Dom-nul, auzind odata, la biseric, cuvintele Evangheliei : Oricine voiete s' vin dup Mine, s se lepede de ine, s-i ia crucea i s-Mi urmeze'Mie" (Marcu 8, 34) Sfnta a neles c, pentru ea, a veni-t vre-mea s lase toate i s urmeze pe Mntui-torul. Motenind o mare avere de la p-rini, mpreuh cu frat^le ei Et'tiniie, care avea s fie mai trziu epicpp la.Madita, tnra Parascheva i-a druit sraeilor pap-tea ei de motenire i s-a ret'ras la o mns-tire de f-ecioare lng 'Cohstantinopol, du-cnd o vaA: aspr,.la nn tmecen ei^ditp rnduiala monahilor. .^ ;.,. , :; .;

C, prinzndu-se de dumnezeiasca dorire, cm6 vr'pi-itea spune izvorul lacri-nailbr $i suspihurile eicele multe i nence-tate,' neavnd alt grij dect ntmpinarea Mireui, zicnd : 'Pe Tine, Mirele meu, Te caut." C se srguia vrjmaul s o duc la dezridejde, nfricond-o prin nluciri i art'ri. 'Dar a biruit pe diavolul, precum DavSd pe Goliat, ferindu-i sufletul i tru-pul de pcat i de necurie i fcndu-se mireas iubit a lui Hristos. Deci, a venit ngerul Domnului i i-a zi: S li pustiul i s te ntorci n pa-tria ta, c acolo i se cuvine s-i dai trupul pmntului." i, nelegftd Cuvioasa c pdrunea este de la Dumnezeu i c viaa ei 6ste scurt, a lsat fr voie pustiul i, vehind n mprteasca cetate, a intrat n Biserica cea prea frumds, n Sfnta Sofia $ n'bserica Vlahemii, a Nsctoarei de Durmezeu, i dat laud lui Dumnezeu, f i-a ajutat s-1 slujeasc cu credint, i a plecat, apoi, la lerusalim s se nchine Sfinteor Locuri ale Patimilor Domnului. Oeci, a^ungnd la inta cltoriei sale pe pmfit i vznd, cu mre mulumire su-leteasc, acele sfinte locuri clcate de pi-cioarele Mntuitorului, a zburat ca o pa-sre prin pustia lordanului i, aflnd o mnstire de fecioare, a intrat ntr-nsa i cra.ta necontepit laude lui Dumnezeu, vr-sud ruri de 'lacrimi, c o stpnea o ne-^rit' drgpste de Mirele Hristos i i se druise eea: mai .nalt bun.tate pustni-(esae^smerita cugetar. Deci, aa nevoin166 PROLOA'GELE

i-Mi d zapisul clugrului/'ori Vfeirs iei ceva mai mult.Iat ce-i al tu'^.i^detep tndu-se, a trimis p6 nite' darnefli.'dup monah, zicndu-le : Ori uhde l-ver'afl pe acel monah, s'-lducei'l'a: nine". i, aflndu-l,'-i-au zis : Mergi c te icheam iconbmul"; lar 'el, >termndu-Tse' 'cugeta" n-tru sine c s-a citi vrea '-i ia'galbenul i mergea cu sfial. ar icoftomul, ivzndu-1

i-a zis.s1 Printe, mai ia i ali galbeni, ei y'eijvoi, i-mi f zapis." lar el a rs-pyns':' lart-m., c mai muli nu-mi tre-bl^, destul. mi este a'cesta, 'c nici Dom-nul-.nu, mi-a zis's iau mai mlt de un gal-beR'";;i;.&-au sni^at cei. ce au auzit i au prosv)t fgduinele Domnului cele ne-i'nincanoase. A Cruia este slava, n vecii ve;Qilor:! Aiaain.

,L u n a o c t o m b ,r i, e .'\ n 1 4 z i 1 Dom-nul, auzind odat, la biseric, cuvintele e : Cuvioasa noastr maic Parascheva cea Evangheliei : Qricine voiete s vin dup n<w. , , , ..; . :. : ,- ,' -, ~ ., -:. Mine, s se lepede de ine, s-i ia crucea i s . . i ., ;. ^ : . , Mi urmeze'Mie" (Marcu 8, 34) Sfnta a neles Aceasta s-a nscut n,stul Epivat din c, pentru ea, a venil vre-mea s lase toate i s Tracia, nu departe de Constantinopol, i a trit urmeze pe Mntui-torul. Motenind o mare avere pe vremea despriirii BiserGi de la Roma de de la pa-ririi, mpreun cu frat?l.e ei Et'tinijie, Sisenca soborniceasc brto4ox (1054). A fost care avea s fie mai trziu epicop la.Madita, crescuta de prinii ei n teama de Dumnezeu i tnra Parascheva i-a druit sracilor par-tea ei n,deprinderea fap-telor bune creHneti,; dr de motenire i s-a rt'ras la Q mfls-tire de mai cu osebire n deprinderea rugciunii, a fecioare lng Corastaiitinopol, du-cnd o postului i a milosteniei. Nu odat s-a dezbrcat v;i;a-aspE,.l nii tmereii ei^du'p rnduiala de hai-nele sale cele bune i le-a dat sracilor, monahilor. ..-r ;., , ;: :. mbrcnd hanele prpaste ale acelora, ceea ce ia adus mustrarea i uneori b-taie din partea ur'intilor. Dar fecioara a artat hotrre n folosirea averii sale i dup moartea printilor e. Ca una ce nutrea dorina de a se retrage din lume i de a tri n sin.gurtate, aproape de

Ca, aprinzndu-se de dUmnezeiasca dofire, cine va'piitea spuhe izvorul lacri-nailOT i suspihurile e'i cele multe i nence-tate,' neavnd alt grij dect ntmpinafea Mireui, zicnd : 'Pe Tine, Mrele meu, Te caut." C se srgula vrjmaul s o duc la dezndejde, nfricond-o prin nluciri i artri;'Dar abiruit pe diavolul, precum Dav'id pe Goliat, ferindui sufletul i tru-pul de pcat i de necurie i fcndu-se mireas iubit a lui Hristos. Deci, a venit ngerul Domnului i i-a zi : S li pustiul i s te ntorci n pa-tria ta, c acolo i se cuvine s-i dai trupul pmntului." i, nelegnd Cuvioasa c porunea este de la Dumnezeu i c viaa ei 'este scurt, a lsat fr voie pustiul i, venind n mprteasca cetate, a intrat n Biserica cea prea frumds, n Sfnta Sofia f^ n'biserica Vlahernii, a Nsctoarei de Dumnezeu, i dat lud lui Dumnezeu, c i- ajutat s-1 slujeasc cu credin, i a plecat, apoi, la lerusalim s se nchine Sfintelor Locuri ale Patimilor Domnului. Oeci, a^ungnd la inta cltoriei sale pe pmnt i vznd, Cu mare mulumire su-ieteasc, acele sfinte locUri clcate de pi-cioarele Mntuitorului, a zburat ca o pa-sre prin pustia lordanului i, aflnd o mnstire de fecioare, a intrat ntr-nsa i cn.ta necontepit laude lui Dumnezeu, vr-snd ruri de'la.crimi, c o stpnea o ne-.^jr^lt' drAgoste-de Mirele Hristos i i se d.ruise eea rnai .nalt bunatate pustnicesac,1smerta cugetare. Deci, aa nevoin-

CUVIN'-R ASf SFNTULU2! ANTIOH

167

du-se a ajups pna la;25 de ani.-Cuvioasa Parascheva s-a'ntors n patria sa, l Epi-vat. i, petrepnd, acQlonc doi ani, rugn-du-se pentru sine i pentru, toat tumea, i-a dat obtescul sfr-it n minile preaiu-bitului ei Mire, Hristo cel viu, :ar trupul ei a fost ngropat lng biserc. i, trecnd vreme de muli ani, Dumne-zeu a descoperit moatele ei, priri vedenii, i le*-a pposlvit cu faceri de' miriimi. C bolnavii i ndrciii dobndeau tmduire, atingndu-se de sfintele ei moate. Deci, moatele Sfintei au fost hiate de mpratul Asan al romnilor i bulgarilor i'';au fos'ti aezate, mai nti, la Trnovo, au fbst str-mutate, apbi, la B^lgrad pe vremea sulta'-nului Selim al II-lea, i, n sfrit, au fbst aduse la Constantinopol, la biserica patri-arhiei. Aceste moate, Inai pe urm, mra sa Vasile voievod le-a adus din Constanti-nopol la Moldova, n oraul lai, la mns14 tirea Sfinilor Trei erarhi, la 14 d'etom-bri6, n anul 164^1 desla Hristos,! i'au fot aezate n minunata lui ctitorie. Dimitrie Cantemir, luminatul domrt al Moldovei, descrie astfel aducerea acestor : sfinte moate la lai: Sultanul Murad al IV-lea a dat voie Domnului Moldovei, Vasile, s strmute sfintele moate din ibiserica pa* triarhiceasc a Constantinbpolei i le"a ctigat acestora pentru cele nalte i multe binefaceri i slujbe fcute Bisericii celei mari, c a cheltuit peste 300 de pungi la Poarta otpman ca s ia voie .pentrustr-mutarea sfintelor rxioate.Iar toat str-mutarea este zugrvita pe pecetele de miaz-zi al Bisericii Trei erarhi." , ;, Astzi, m'&atele Sfintei Parascheva se afl n biserica sfintei Mitropolii din lai. Cu ale ei sfinte rugciuni, Doamne, miluiete-ne i ne mntuiete pe noi^Amin,

ptim.it i zUele-lu-i Nero;(5468,),.'dup sfirifcul.finilorrApostQU, Petru i Pavel. ' D'espre Sfritul Nzarie se'fie c era de-bun'.-neam dm Bom' i crpe prihtii lui -a-' pidv-uit ll-'fcredin Sfntul Apostol Petru nsui, iar el a fo^t botezat de Sfntul Lin, episcopul Romei, la 20 de ani. Aprins de rvn pentru mntuifea sufletelot', a p-rsa-t cetatea sa,iRJEn i a propov'duit n mairffui'te.ioeiiri din'Itlia, ca un vfednic urm^ al' ApostoliloE. Ajungnd Ia. Milano, pgnii l-au^prins^ mpreun cu un tnr, Chelste; bar&-l nsoea: ca ajutor n iclto-riile sale,' i .amndoi au 'fost aruhcai n temni&'Acolo au ntlmt pe Sfinii Gher-vase i Protate i au fost osndii toi patru la tierea capului. ;
;

< Itftruaceast' sd^cuvnt al:fntulni Antoh;^eSpre ateptarea viitoarelor buftti.;' . .:-, '- ;.r. --- -> :7 , teptarea DUntilor viitoare est6 H iilpt cu btrntile cele.de acum. Pen-tru yiaa ce ya s fie, toata via, eeasta trec6 c'oumhr ^ ca o pnza d6 pianjen i, ^e^tte'ildejd^a^^^ cea atep-tat^ oameni 6e srgui^sc 1 vieui acolo unce-f au AadfiJdea, cci cei . cror dorire este n'ceruri, c^a, alJi'trebtiin de ieirea l6r dixtrup, nante.^e a trece a yeBicile i viitoarele^unti, pe care.mintea ome-neasc.hu p'oate s le ajung. P'entru ce6, cu toat paza s ne pzirn inin^a noastr, 'ajtepnd.sa Jtie;veselim n casa stpnului Hristos, Duninezeul nostru, Cei ce a sr-cit pentru noi i patimi n locul nostru a luat ca sa ne acsnoe noiJ)arta^mparai^destulm. Pe ;E1, iubindu-L, von^ mtra n locaul cel gatit dreptQr^i vom vedea lu-mina cea nenserat ne vom buc'ura cu buctirie hegrit;,"'linde ste Tatl i Fiul i Sfntul Dul;: O de aceasta, i Pavel 'scriind riottanild- zice' ^V ndemh.deei, frailor, pefitrui ndtirrile lui Dumnezeu, s'nfiaiitrupurle voastre ca pe o .Jertfa j^e, sfnt,tbme pleut ,lui DurAnezeu, ca mhinrea voastr (ea;>duhovmceasc. i a'nu ^ pQtri.vii cu- acest veac, ci !s v

ntru aceast zi^ pomenirea iliilbf Mucenci Nazare, Frotsie, Glier^e i Chelsie. ' ' ' ' ''-, ';- .' , '' '' ' '' " ' Dintre aceti Mucenic, Sfiriii' Gher-vas^e i Protasie erau frai '^up mrtu-risirea Sfntulu Ambrozie, snt 6ei dinti Mucenici ai Bisericii din Milano. Ei au

168

PROLOAGELE

chimbai prin nnoirea minii, ca s deo-sebii care este voia lui Dumpezeu, ce este bun i plcut i desvrit ? (Rom. 12, 1-2) i iari a zis : Nou ne-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfnt, c Duhul toate le cearc i adncurile lui Dumnezeu. C cirie din oameni tie cele ce snt n om ? Aa i tainele lui Dumnezeu, nimeni nu le cunoate, fr numai Duhul kii Dumne-zeu." i iari : Sufletele drepilor snt n mna lui Dumnezeu i rtu se va atinge de ele osnda, c chiar de snt n lumea aceasta, Ksadejdea lor este plin de EtemUrire." Pun fiind pedepsii aici, mari bu-nti vor primi acolo. C Dunttnezeu i-a ncercat pe ei aici, i i-a aflat vrednici de El. Ca pe nite jertfe ntregi i-a prihiit pe ei i n ziua cercetrii le va strluci soarele. C de aceasta a zis fawid'.'. Seaa se va sllui, lui plngere, iar dimineaa, bucu-r" (Ps. 29, 5) ar Apostolul -: Iar dac ai nviat cu Hristos, cele de sus euiai, uttde este Hristos, eznd de-a dreapta Tatlu', cele de sus cutai, iar nu cee de pe pmnt." i iari : Izbvii fiind de pica, robi facndu-v lui Dumnezeu, vei rodul vostru spr^ finienie, iar sfritul,' viaa venica" (Rom. 6, 22). i tpmnu a zs : S fie mijloacele yoastre ncinse i fcliile voastre aprinse. i voi fii asemenea oame-nilor care ateap pe Stpnul lor, cnd se va ntoarce de la nunt, ca, venind ,i b< tnd, ndat s-i deschid. F'encite snt slu-gile acelea pe care, venmdstpnul le va afla veghind. Adevrat zic vou^ c se ya ncinge i le va pune-IeHias, f, aprppiiri-du-se, le va sluji". {Luca 12, 35) DuinnQze-ului nostru. slav !. , '. ntrii aceast zi, cuvni al aceluiai Antioh, despre lcome. Zis-a Domnul: Nimeni nu poate sluji' la doi domni, c ori de unul nu va griji, iar de atul se va ine, sau pe unul va ur $i pe cellalt l va iubi, au putei s slujii lui Dumnezeu i lui mamona", adic bogiei i a v dobozi de pcat, ca s v facei robi ai dreptii. De trece bogia alaturi, nu v lipii inima de ea. C amar

este pctosului celui ce umbl pe dou ci. De vreme ce, dup Lege, de va fi o parte stricat i o parte curat, apoi riecu-rat esfe tot. Asemenea i iacomul nu are saiu, mcar de are multe averi. Cnd multe ctig, iari mai multe poftete i niciodat nu nceteaz din aceast deart poftire. Unul ca acesta nu ateapt sfritul veii, nici nu tie'e este ca un strin n aceast via. Drept aceea, i el, cu cei fr de'lege, se va rndui. C este prt boga-tului cruia i-a r<5dit arina; i, bine zic crile de unii ca acetia : C, precum ia-dul i pierzarea nu se satur, asemenea i ochii omului nesioi sfat." lar Apostolul, vrnd s tmduiasc o boal ca ceasta a lcomlei, i cheam pe bogai, zicndu-le : Venii'acum, voi, bogailor, plngei i v tnguii de neoazurile care vor s vin asu-pra voasfir. Bogia voastr putrgzit i hain^e '. voastre le-au mncat moliile" {acdb 5, 1-2). lar Davidypentru unii'ca acetiay'zice, :^,,Ca un chip trece omul, dar n ^adar se tulbur'. StrCTgc eomori i nu tie cui le'adun pe ele '(Ps. 38, 910). C de-a pururea adun, i dup aceea, alii le afl i aeei toi ucenic ai diavolului se faf, c n stricciune i n pierzare au c-zuti l Apostolul, ir i nva, zicnd : !'Ugii de lcomie, cara este a doua ^lujire la idoli, pentru care vine mnia peste fiii iteasculttot-L" 'De'ci, bine, ^s'te a nu se' griji de ne-buna lud ce vin^diri bogie, ci a dori slava cea din Evangheia lui Dumnezeu C cel ce-i elibfefeaz& gndul de lcomie poate s 'vad t^ie'teugurile vrjmaului. C s-a zis i h Proverbe : Nu ajut celor fr de minte boga, iar dfeptatea izb-vete d6 la hioarte. C ma bun este lor numele cel bun, dect bogia cea mult. pe.cel ee vmde grul scurop l blesteama pop.orul, iar peste capul celui ce druiete st:bin^cuvjntarea.C,cel ce ndjduiete n bogie, degrab va cdea, iar cel ce sprrjmete pe cei nevoiai, acela va n-flori." lai: Domnul a zis despre.cel ce voia s-'i strice }itniel^;-sale i mai mari s le zideasc : Nebunule, ntru aceast noapte

POMENIREA SFlNTUAJI MUCENIC LUCIAN

169

ngerii 'VOE- s-^it-'isjfieti^ a^liilne, deci cele ce ai gtit ale cui vor fi ?" Aa este cu tot omul ce ce ad.un

mult, iar n Dumnezeu nu se mbogete, va pieri. Dumnezeului nostru slav, acum i pururea i n veeii vecilor ! Amin.

Lu na octombrie n 15 zile: pomenirea Sfntulni, sfinitului Mueenic Lucian, preqtul Anfohie cele mar (+812). 1 : \ - . . . Sfntul Luciah preotul era din ceta-tea Siriei', numita Samosata, o^scut dm p-riJii drpptcredincioi. Rma orfan de tnr, a mprit averea sracilor i, slobod de.gryile lumeti, se nevbia cu trirea du-hovniceasc' i cu cercetarea Sfmtelor Scripturi, Jund ca dascl pe un^ crturar vestit, anume Macarie dm. Edessa, Cuprin-zind, astfel, cu mintea adncul nvaturii cretine i dovedindu-se, cu yiaa lui, plin de nelepciune, tnrul Luc^an a fost rnduit preotn Antibhia, -Dec4 vnnd s vada i pe alii strlucihd ndreapta credina i n nelepciune,.asemenea cu ^ine, a nte-meiat coal, nvnd pe tinerl, c adunase mulime de ucenici, el fund hvtor al ndoitei nelepciuni ; cea din Scriptur i cea duhovniceasc. i era iscusit la scri-erea repede i frumoasa i multe cri a scris, nct din aceast, lucrare se hranea ipe sine i.pecei sraci. , ^ Deci, lsndu-i casa i mepgnd la Nicomidia pentru propovduirea credinei, a os,t prins de ostaii lui Maximian-Ga' leriu, pe vremea prigonirii lui Diocleian (286305). ii, fiind inutn temni, Sfn-tul a fcut dar, Bisericii din Nicomidia, o carte iscris de el, .avnd trei cc^oane pe fie-care fa, carte care cuprindea tot Testa-mentul Vechi i Nou, ndreptnd greelile ce se strecuraser n Scripur, at^t din graba copitilor, ct i din rutatea eretici-lor. Dip nou ani de nchisoare, m ;al 311-lea an de la Hristos, a fost adus dm nou naiAtea judectorului i, cunoscn-du-se statormcia gndului su,- 1-au aruncat iari n temni, dup ee i-au frnt nche-ieturile minilor i ale picioarelor i 1-au

inut ntins 14 zile pe hrburi ascuife, l-sndu-1 multe zile fr ap i fr mricare. ar, osind prazncul dumnezeiescului Botez al Domnului, a dorit Sfntul, dt i cretinii din temhi, s se mprteasc cu Sfintele Taine. Prin nebgarea de sea-m a str^erilor, sau putut aduce puin pine i vifa. Deci, culn Sfntul nu se putea ridica i cum hu avea mci mas pentru li-turghi^, JUcan a zs : Pe pieptUl meu s facei Sfnta Jertf." i s-a svrit Sfnta Liturghie pe peptul Mucenicului s-aU mprtit toi cretini din temni, bucuridu-se.' ' lar n dimineaa zilei. urmtoare, a trnis, dregtorul pe slujitorii si cu po-runc,' dac Lucian este nc viu, s-1 su-grume. parndat ce slujitorii au intrat h temnia, Sfntu a strigat de trei ori, cu glas tare : Snt cretin !" i aceasta zi-cnd,,i-a dat duhul. Deci, i-au aruncat trupu.m mare, iar un delfin, din voia lui Dtimnezeu, inndu-I pe spate 1-a scos dii-i adnc l usca't $i fraii, cunoscndu-1, 1-au ngropat cu cinste. Dup muti ani, Sfnta Een'a, mama mareui Constantn, aridicat pe mormntul 'Sfntului Lucian o prea frumoas biseric. Dumnezeului nostru, slv ! Amiri.

Intru aceast zi, poVcste de folos, dospre nevoina unni monah i maccnic. Uh oarecare ' monah, al crui nume n-am putut.fe-1 aflu, a trit n Schit i a fost asculttbr de printele sir, vreme de mui ani. Din zavistia diavolului ns, acesta a czut din ascultare i a plecat de la stareul su fr pricin, aVnd asupra lui osnda cea'-pentru neascultare, i a in-trat n Alexandria. Deci, 1-a prins pe el p-

170

PROLOAGELE

gnul stpnitor de acolo .i, lund de pe dnsul haina clugreasca, l silea pe el s se nchine la idoli, -dar -el n-a vo.it, peBtru care pricin, fr de mil btndu-1, i-a tiat capul cu abia, iar trupuHui 1-a arun-. cat l^nf^ricarea^iriior. Dap^^ere cr6T-tini au luat, noaptea, trupul. m^ceniculul; i i, punndu-1 n sicriu cu aromate, 1-au aezat-cu qinstean;altarul Bisencii, ca PP un ptimior. ar cind ncepea a,se i^vri dumne^eiasca Uturghjie .. sfiniul .lvjitor zicea,: Ci ineti'c't-i.emai iei.f-^seridica rada cu mpatle mucericului.i, in.yzul tutur.or, lesea dir^, Bisenc, fra a.^ngere de Hiuni.'omenei' i.^trece^nltinda'Bi-sericii pn^-.la, sfu?it,,w-, dup^i^itulJ^i-turghiei, rada," ;iritra^ ia^i,sngU-i; Q Biseric it?tan alfarla locul ?L i aceasta o facea la.toate.Lj.turghiile, leind i iari intnnd, spre marea i'mirare a celor .ce vedeau. , ". , . . , ,, lar, unul din cei mari, credinciqs fiind i mbunttit, vznd unele ca.^aces-tea, s-a rugat lui Dumnezeu ca s le desco-pere lor pricina ieini Mucemcului din. Bi-seric, n timpul Sfintei Liturghii i' a ctigat cererea. Ca ngerul Dwnnului, stnd de fa, i-a zis lui : Ce te nspiinntezi de ceea ce se face ? N-au luat, oare, Apostolii i urmau lor put&rea de a lega i dezlega ? lat, mucenicul pe care.l vedei ieind din Biseric, a fost ucenic cutrui pustnic (i i-a spus numele), pe care, neascultndu-1 s-a dus, fiind legat de dnsul prin canon de neascultare, i, pn acum, petrece.n ace-lai canon nedezlegat. Cununa, adic, i-a luat ca un mucenic al lui Hristos, dar pu poate s stea n altar, ct se' svrete Lityr^hia,, ,^a^,,J)9J;uncindu-i lui, ngeryl, iese i va iei, ph ci'hu-'v^ dez^ga'pe el cel cre 1-alegat." Unele ca acestea auzihdu-le, acel fe-ricit brbat s-a dus degrab la pustnic i, spunndu-i lui tbate, 1-a adus pe el la Alexandria, la muoenicul lui Hristos, i deschizndu-i racla, a fcut pustnicul asu-pra lui deslegare i iertare i 1-a scutat pe el. i, stnd s se .svreasc dlimneze--iasca Litupgh'e, de atunci,"mucemicala pe-trecut, nemaieind diii altar. . /

, ,ntru aceasta zi, cuvnt despreSfntul Andrei, la ngroparea unui bogat. .. .Sf.ntuL Andrei, umblmd..la lucrul cel b'uh, ft gr trecnd-, a v,zut dedeparte ducnd pe un mort, naiitea sa. i era omul acela foarte bogat i mulime mult de po-por Iniiergea dup dnsul, eu multe lumnri irtMiteri&r'Iar'clericii ;cntau pe lng el obinuitele icntri de ngropare i plngere mult se auzea de la ai si. i vedeas Sfftt tul, cu ochi nainte vztori, ce se fcea la rftorui afcea, i a privit ndelungat vreme, pha c'e a nceput s nti se m'ai simt pe sine. ,i,iat&, a vzut mulime de arapi rnergfnd nairitea lumnrilor i cu glas strgind : Amar lui, amar lui." i ineau i riite saci/ri'rnini i turnau cenu pe oanienii care mefgeau mprejurul mortu-lt(i, lar ceilali1 jucau i rdeau fr de ruine/ca; nite nerumai. Alii urlau cum Ur cnn; iar alfii guia'u ca porcii, c rnortul er'a pentru ei prilej de bucurie $i de veselie, alii, mergnd mprejurul lui, sti^opfeau pe cel mbrt' cu ap urt mirosi-oare,;ar aii zburau prin vzduh mpre-jurul patului i mare duhoare ieea din rupul pc^tosului aceluia. lar alii mer-g.eaL( n tirm, btnd din mini i din picioare, fcnd larm mare, batjocorind pe cei ce cntau i grind : S nu v dea vou buimnezeu nic un.uia s vedei lumina, ti-calqilor cretini, de vreme ce cntai la un cine : Cii sfinii odihnete, Hristoase, su-fletul lui, ca. i rbbul lui Dumnezeu l nu-tnii pe acesta, care este vinovat de toat rutatea." i privind iar, iat una din cpeteniile drceti, cti ochii nvapiai, inea n minile sale smoal i pucioas, mergnd l hiormntul Taenorocitului ace-luia; ca s- afda1 trupul. lar svrindu-se ngropa'rea, iat i ngerul n chipul Unui tnr rumog, cupHns 'de ntristare i plfi-gnd cu mare plngere. i era aproape de Sfntul Andrei, mergnd alturea; Deci, so-cotindu-1 Andrei c acesta este un tnr din -cei de aproape ai iomului celui moft i pentru aceasta plnge,'s-a apropiat i i-a zis : juri-te pe tbie, pe Dumnezeul cerului i .al pi'Bntulm, s-mi SpUi care.este pricina

CUVNT DESPRE.CAMTA.AL SFNTULUI ANTIOH

Ifi

plngerii tale ? C n-am vzut niciodat pef nimeni plngnd aa dup mort, ca tihe." i a zis ngerul ctre 'dnsul : Pricina plngerii mele este c am fost pzitor al acestuia, pe care 1-ai vzut ducndu-l la mormnt, i, iat, 1-a luat pe,; el .diawolul ; aceasta este pricina plngerii ^i ntristarii mele." i a zis-SfntuL'ctre dnsul ^Acum am neles cine eti tu., R-Qgu-m' dar;(ie, Sfinte nger, spune-mi mie, ce fel au fost pcatele lui, pentru care 1-a luat pe. el diavolul n minileui 7'1 ' ^l -: ' Rspuns-a ngerul : De vreme ce v6-ieti s tii aceasta, Andreie, alesule al lui Dumnczeu, netcnd, i voi sp.une ie, c vd frumuseea sufletului tu, strlucind .ca aurul cel curat, i, vzndu-te pe tine, m-am mngiat puin de necazul meu. Acest om era brbat cinstit la -mprat, ns era plin de pcate i foarte. hain n viaa a i desfrnat i adulter i sodomit, ^neltor i nemilostiv, iubitor de argint, mincinos i urtor de oameni, pomenitor de ru, lund camt, clctor de jurmnt, pe slu-gile sale le chinuia cu foamea, cu btile, lsndu-le fr de haine i fr ncl-minte, iarna. i n aa fel era png.rta lui aprindere i urta lui poft, c a spurcat ca la trei sute de suflete i pe muli i-a ucis i sug pardoseala grajdurilor de cai i-a ngro-pat. i a venit asupra lui seceriul i 1-a aflat pe el moartea nepocit i, negrite ' pcate avnd, au luat dracii sufletul lui, iar spurcatul lui trup, ai vzut singur cu ce fel de batjocur a fqst petrecut de duhu-rile rutii. Deci, pentru aceasta, o, sfn-tule suflete, eu ma ntristez i,-, cuprins de necaz mare, plng, c cel pzit de mine este acum de rs demonilor." Aceasta grindu-le, ngerul lui Dum-nezeu nevzut s-a fcut de la Sfntul. lar cei ce mergeau pe uli, vzndu-1 numai pe Sfntul A&3;^t^^<^^^1^;Ma^a, iar pe nger nevzndu-1, ziceau ntre ei : Vedei pe nebunul acesta, curn glun^ete i ctre zid vorbete, nepricepUful." i-1 mpingeau pe el i-1 goneau, zicndu-i : Ce-i este ie, nebunule ? Grieti cu zi-dul, nevrednic fiind s vorbeti cu oame-nii ?" lar Sfntul, tcnd, s-a dus, i, mer-gnd la un loc ascuns i aducndu-i aminte de nenorocitul acela pe care-1 yzuse du-

cndu-1 la groap, plngea cu amar de pierzarea, lui i gria rugciunea ctre ne-vzutul Dumnezeu, lar dup ce a sfrit, a vzut dracii venind la mormntul ticlo-sul-i^i. aeeluia. i, iata,; s-a pogort, ngerul Domnului ca-,.un.;fuger, iute, innd n nipi un ,ba; de; arama, :i .-gonea duhurile neJCUffate de,^a;primejduitul acela, ca, s nu-1. arda.cu stnoal. i cu pucioa, pentru rugciunea Sfntului. Dumnezeului nostru,

Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului Aniioh,fespre eanit" ,, . ' .. ^ .,; . -,^ 1" ; . ' -.. ^',, ,. .* < Oamenii lumii acesteia niciodat . nu se las de sfad, dac nu-i iau lucrurile cu un ctig. C iau camt ca pre al ade-vrulu, da i cnd hceptura de rutate i de asuprel este dreptul lor. Deci, pen-tru ceasta, cei ce iaii camt, necuri i aspri se numesc i snt uri nintea lui Dumnezeu i a oamenilor. Drept aceea, la cretini,'gndul i chivernisirea din camt este lucru cu totul de''lepdat i de defimare, precum a zis Prorocul despre cetatea cea'nedreapt, din mijlocul creia nu lip-sete camta 'i vicleugul. lar despre cel drept a zis : Arginful su h camt nu 1-a dat." i iari : De camt i de strmb-tate va izbvi-sufletele lor." lar la Proverbe zice : S nu-i nmuleti bogia ta din camt i din dobnd, 'ei s miluieti pe cel srac ca s te mntuieti." tiu i eu pe unii c i-au pgubit capetele i sufletele d'up dbbnda cea din camt. lar Legea poruncete, zicnd : ' Celui de o credin cutine, s nu-i dai din camta argintului i a bucatelor, nici din fcea a toate roadele." i iari : Lucrurile tale s nu le dai n camt." lar Ecesastul, pentru cei ce se mbogesc din camt i din strmbtate, a zis aa : Este o nedreptate pe care m vzut-o sub soare, bogie adunat din c-mtrii, care piere ru n glcevi, i nu se va curi sufletul acela de pcat i toate zilele lui snt n ntunenc i n mnie mult." lar Apostolul a zis, ctre Timotei, scriind : Pe cei bogai s-i nvei s nu ndjduiasc n bogaia lor, ci n Dumne-'zeu, Cel ce ne d nou toate din destul, ca

f72

PROLOAGELE

s ne bune a ferteitului Zaheu, zicnd mpreun cu dnsul : lat, jumtate din avuia mea, bucurm de Doamne, o dau sracilor i, de am nps-tuit pe cineva, ntorc mptrit", ca i noi ele, supunndu-v frailor, dumne- s auzim de la Stpnul, Mntuitorul, Cel ndeamn-i a se mbogi prin ce tie cele ascunse ale noastre : Astzi s-a fapte bune, s fie milostivi i prin aceasta a se fcut mntuire casei acesteia." Cruia se cuvine' strnge nou comoar n ceruri." Deci, slava, acum i pururea i n veeii vecilor ! zeietii Scripturi, deprtai-v de cumplita luare Amin. de camt i de pofta acee urt de Dumnezeu, c njugat este eamta cu vi-cleugul. S rvnim mai bne rvnei celei

Luna octombrien 16 zile: Pomenirea Sfntului Mucenic Longhin sutaul. Sfntul Longhin a trit pe vreme lui Tiberu mpratul (1437). Se trgea din prile Capadochiei i slujea n oaste ca suta, pe cnd n Palestina ermuia Poniu Pilat. A fost ornduit, din porunca aces-tuia, s slujeasc la:,Sfintele Patimi i la Rstignirea cea de, bun yoie a Domnului Hristos, pentru mntuirea lumii. El este acela care L-a mpuns pe lisus cu sulia r coast i tot el, eu ostaii lui, a fcut de straj dup ngropare, la mormntyl Dom-nulni, pn la nvierp, Deci, fiind el m.artor la semnele ce s-au fcut la patima lui Hris-tos, precum cutremurul, .schimbarea soa-relui n ntuneric, strlucirea ngerului nvierii, s-a luminat la inima sa i, creznd n Domnul, mpreun cu ali doi ostai din ceata sa, a 2is : Cu adevrat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta l'L-CMatei 27, 54). Drept aceea, n-a primit argmii care i se dedeau lui de ctre iudei, ca s tgdu-iasc nvierea i s mrturiseasc mincinos c trupul Domnului a fost furat de ucenicii Si. Deci, lsndu-i slujba sa la oaste, s-a ntors n ara sa, Capadochia i a propov-duit, ca un apostol, nvierea lui Hristos i credina cea nou. 0 veche tradiie spune c Pilat a n-tiinat pe mpratul Tiberiu c Longhin sutaul a prsit dregtoria osteasc i c Pilat a primit de la Roma' scrisoare cu porunc mprteasc pentru uciderea lui Longhin. Deci, Pilat a trimis ostai de i-au tiat capul lui Longhin i celor doi ostai

carecredeau ca i dnsul. i, ducnd la le-rusalim capul lui Longhin, spre ncredin-area lui Pilat, acesta a aru'ncat sfntul cap la gunoi, afar din cetate. lar dup muli ani, o femeie de bun neam dn Capadochia, pierzndu-i vederea a mers la lerusalim cu fiul ei, singunil ns-cut, ndjduind s-i gseasc leac orbirii, la cele sfinte loeuri ; dar acolo a ajuns-o moartea fiului ei i plngea, acum, cu ndo-it jale. Dar i s-a artat n vis Sfntul Lon-ghin i, spunndu-i cine eate, i-a artat ei i locuFu'hde este ngropat capul ?u i o ndemna s-1 scoat de acolo, c se va t-mdui de ochi. Femeia a hicrat cu mult credina 'i osrdie i, aflnd gunoiul, a s-pat cn mimle ei i a scos capul Sfntului : i s-a tmduit vpderea ochilor, ba nc a vzut'n via i pe fiul ei, n cinste, la un loc cu Sfntul. $i aa, cutnd ea lecuirea ochi-lor, nu numai aceasta a dobndit-o, ci i pe Sfntul 1-a aflat de atunci cald ocrotitor. i, zidind ea o preafrumoas biseric n Capadochia, a aezat acolo mucemceti1!0 moate i au fost mult vreme izvoare de tmduiri, pentru toi credincioii, ntru slava' Domnului nostru lisus Hrislos.

ntru aceast zi, cuvnt despre Sfntul Andrei, c se ruga pentru cei ce-1 necjeau i cum a vzut Raiul. Pe'cnd umbla Sfntul Andrei printre oameni n trg aproape de stlpul pe care 1-a ridicat Sfntul mprat Constantin (este vorba de stlpul deasupra cruia Sfntul mprat a pus ntru slav, cinstitele piroane

CUVNT DESPRE UN CLUGR FARNIC

173

cu care a fost pironit pe cruce trupul cel de via fctor al lui Hristos-Dumnezeu, pentru acoperirea i pzirea Constantino-polului), o oarecare femeie cinstit, lumi-nat de Duhul lui Dumnezeu, fiind n somn, a vzut pe fericitul Andrei, c umbla printre muli oameni, strlucind ca un stlp de vpaie i slobozind scntei de foc n-vzduh. lar unii, fr de minte fiind, i d-deau brnci, alii l bteau peste grumaji, alii fcndu-i \ felurite alte necazuri i muli, privind la dnsul, ziceau : Cte ne-bunii face acesta !" Dar, s nu mai fie aa nici vrjmailor notri ! Cci, iat, dup dnsul umblau nite fpturi vinete i ntu-necate, grind : O, de n-ar mai da Dum-nezeu pe altul ca acesta pe pmnt, c nimeni altul nu ne-a ars inima noastr ca acesta. C, nevrnd s fac slujba stpnU-lui su, s-a prefcut nebun i batjocorete pe toat lumea." nc a mai vzut femeia aceea c ntunecaii nsemnau pe cei ce bteau pe Sfntul i ziceau n sinea lor : Aceasta ne este nou mcar de mngiefe, c prostete l bat pe el, e pentru aceast pricin vor fi osndii, n ceasul morii lor, ntruct pe plcutul lui Dumnezeu 1-au b-tut fr chibzuin i nu le este lor mntu-ire." Acestea auzindu-le, cu Duhul lui Dumnezeu, Sfntul, ca o vpaie fcndu-se asupra vineilor acelora, le-a risipit, cu putere nfricotoare, semnele lor i-i ocra pe ei, zicnd : Nu vi se cade vou a-i nsemna pe acetia, c eu m-am rugat St-pinului migu, ca sa. nu le fie lor pcat din aceasta,\adic pentru c m bat pe mine, c din netiin o fac i se cade ca de luerurile cele din netiin s primeasc iertciune." lar dup ce a auzit pe Sfntul grind ctre vineii aceia, femeia a cutat n sus i a vzut c, iat, cerul era deschis, ca nite pori, i ieeau de acolo mulime-de rndunele frumoase, iar nmijlocul lor, un porumbel mare, alb ca zpada, S-a pogort i sta cu rndunelele, deasupra Sfntului, purtnd o ffunz de aur, ca de mslin, n gura sa i gria ctre dnsul, ca omul, aa : Primete frunza aceasta, c Tatl Atot-iitorul i Domnul Savaot i-a trimis-o ie, ca sen-m din Rai, c eti milostiv i iubitor

de oameni, precum este i El milostiv i te va proslvi pe tine i Ei nsui va nla numele Su prin tine, c ai socotit a-i milui pe cei ce te bat pe tine i a nu avea ei din aceasta pcat." i aceasta zi-cnd, porumbelul a stat pe capul lui. Deci, vznd aceast minune, acea milostiv femeie a ncepu a se mira. Apoi, venindu-i ia htru sine, dup vedenia din vis, nu putea s marvad nimic i, minu-nndu-e, zicea : O, ci lumintori are Dumnezeu pe pmnt'i nimeni nu tie de dnii." i de multe lori a voit s spun cele ce vedea, dar Puterea lui Dumnezeu o oprea pe dmsa, c chiar de ar fi dorit, de fric, tinuia minunea aceea. Deci, odinioar, a ntmpinat Andrei pe femeia aceea i ia zs : Pzete-mi taina mea, Varvara (c aa era numele ei) i s nu o spui la nimeni acum, pn ce voi trece la locul acopermntului celui minunat al casei lui Dumnezeu !" lar ea i-a zis lui : Chiar de a voi s spun cuiva, nu pot, cinstite printe lumintorule i Sfinte al lui Dumnezeu, c m oprete pe mine o Putere nevzut i intr cutremurnd oa-sele mele i puterea mea ntru mine se tul-bura." Dumnezeului nostru, slav !
Intru aceast zi, cuvnt despre un clugr farnic. Ne spunea Atanasie presviterul o isto-rie nfricotoare : c este o mnstire, ce se numete Galata, i acolo a fost un clu-gr, pe care l socoteau sfnt cu viaa, cnd era viu, care lucru abia la sfrit s-a ar-tat. C acesta se fcea c posteste naintea frailor, iar, pe scuns de ei, mnca ; i de aceasta fraii nu tiau nimic. Deci, a venit asupra lui o boal trupeasc i, iat, v-zndu-se naintea morii, a chemat la el pe toi fraii. lar ei au venit la dnsul, vrnd s aud de la el ceva mare, ca de la un br-bat cinstit. Dar .el, cu amar, tremurnd cumplit i scuturndu-se, a nceput a striga, zicnd : Vai de mine," ticlosul', frailor. C, iat, acum m-am dat curaplitului vrjma, c ntr-acest fel de necurie am vieuit. C naintea voastr m artam c pQstec, precum ai i crezut;toi, iar pe

174

PROLO'AGELE

ascuns de voi am rtincat, care hicru nU 1-ai tiut. i iat acum snt dt balurului, spre mncare i legndu-mi cu cdada pi-cioarele, genunchii i grumajii, cumplit m strhge, iar capul'su, n gura mea b-gndu-1, trage, ptin sorbire, tot ticlosul

trieu suflet/' Dar, pe cnd zicea el acestea despre 'sin^, ndat a murit, c nu 1-a mai lst Dumnezeu s triasc, c i-a primit pocina lui, izbvindu-1 de balaurul pe care l vedea. Dumnezeului nostru slav, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

L u n a o clt o m b r i e n 17 z i 1 e pottienirea Sfntului'Prooroc Osea." Sfntul Prooroc Osea a trit cu opt veacuri nainte de Mntuitorul Hristos, pe vremea cnd evreii din inutul Samariei au fost luainrobia asirienilor (721.d..). A fost un brbat de mare credin n religia strmoilor .sai i c'urat, la inim sa, prooroc insuflat de Duhul frit. " Drept aceea, a fost trimis;de Dundnezeu.sn-toarca de la rtcire.pe'poporul u^qare ajunsese a se n,chipa. ^.idolilor,'' , a; ntors _pe p^uli la 5devai;at.a,cediri. '. ',\,.,,',- ": ..Ne-a rama's ^e'.'ia el p carte m':'l4 ,ca-pitole, cupnnzn^ .5 Ipa.rte '.din , cuym'taqle lui ctre conduc^tor^ i' catre .po^dr,: carte care astzi se aifl n Bibie. Este cel dintn proQroe:,dm'.-.S^.F:mt]^.<^|'&^ ca pe legtura dintre-brbat- i femoia sa, ca o legtur de dragoste. Brin id.olatra sa poporul a nesocotit pe Dumnezeu, iubirea Lui a fost batjocorit. Cee ce vrea Dumnezeu spune Prooroculeste mila', iubirea, nu jertfele. Dumnezeu nu pedep-sete dect pentru a mnhai. El osndete sila i nedreptate, dar dup ispire i cin, El v primi iari pe poporul Su i-i va face parte de fericire i de pace." Osea a proorocit sub patru regi, aproape treizeci de ani, i' muriTid, l adnci btrnei, a fost ngropat cu cinste n ara, sa. , , . ntru aceast zi,pomenirea Sfntului, Preacuviosului Mucenic Andrei cel din Crit(t767). Acest fericit printele nostru Andrei, s-a nscdt i a crescut n Gorgotina, ceta-

tea cea aleas a Critului, din .prini dreptcredincioi i iubitori de fapte bune. i cretea cu bUne nvturi i era, cu mare cldur, lucrtor' al poruncilor lui Dum-nezeu. Beci, pe vremea mpriei lui Con-stantin Copronim (741775), vznd turma lui Dumnezeu c se stric de ere-sul lupttorilor mpotriva icoanelor, adic de acest mprat i de prtaii lui, a venit la .ConstantipOpol i a mrturisit cu ndrz-neal: adevr.ul naaitea mpratului, mus-triind fr de fric. pgntatea lui. lar mpratul, nesuferind .ndrzneala lui, nelsndu-1 si-yorbea&ca.mai mult, a porun-et celor;de,fa,s~l prind.; i s-au pornit, cii;uci8aemoii^-utii a-1 apu,ca de cap, alii.de mini,' alii de;umeri, alii de haine, m ce chip se putea tiai mult i mai de Qcar, ca slac voi.a celui ceporuncea, i 1-au. do.bort-la.pmftt pe cel nalt cu gn-dul. i nu-is-u oprit, pn ce nu 1-au trt, nct nsui.mprat:ul,.dup ce 1-a pedepsit detul .pentru ndrzneal a poruncit de 1-au lsat. Deci, Sfntul spunnd i multe altele ctre mprat despre Sfintele icoane, pe urrpi i-a zis : De vreme ce pe cei ce ocrsc chipurile mprailor, o, mprate, i pedepseti cu grele certri de moarte, ca i cum v-ar ocr pe voi, la ct urgie i pedeaps,dumnezeiasc,, v vei osndi voi, cei ce ocri icoana lui Dumnezeu ?" Atunci tiranul, aprinzndu-se foarte de mnie, a poruncit de 1-au dezbrcat i 1^-au ntins i att 1-au btut de ru cu le-gturi de treanguri, ct se roise locul sub el, de curgerea sngelui. Deci, vznd c nici cu daruri, nici cu nfricori nu-1 pot rivinge pe acest viteaz, iari 1-au pus la cumplite chinuri, fr de omenie. i i-au ptruns coastele'i i-u zdrobit gura cu pietre, i 1-au 'aruncat n temni. lar a

CUVINT OfcSPRE tB.rtARUi. MMTUIT

175

doua zi, aducnd din nou pe Sfhtul nain-tea sa i vzndu-1 i mai ndrzrie, m-pratul a poruncit de 1-au'btut i-i stru-jeau carnea i 1au ptruns cu rriile, ct se'rupeau i cdeau buci din trupul lui. lar n cele din urm, legndu-i ferieitele picioare cu treanguri, 1-au fras pe pmnt, trndu-l prin tot ti-gul, silinduse cei ^ce-l trau ca s-1 arunce la'locul tlharilor i l fctorilor d6 rele. Deci, a$ fiind trt Mtl-cenicul, a ieit naihtea lu un pescar, ve-nind de pe mare'cu pete, i-1 htinse h trg ca s-1 vnd i, pornindu-se din h-demrire drceasc, lu satrul lui cel de mcelrie i, tind un picior' dih trflpul SfntUlui, pusle capt alergrii i nevoinii fericittilui, care trecu astfel la ceretile l-cauri. lar cinstitele sale moate, le aruncar la locul fctorilor de rele, aflrldu-se mtilt Vreme amestecate cu trUpurile , n-gropate acolo. Deci, .doisprezece oameni ndrcii, adunai din mute pri-ale ceta-ii, s-au dus acolo, ca i cnd ar fi' iost sftuii i gsir cinstitul trup, zcrid fr de cinsf, i atingndu-se acetia de ^11" sul,ntru acel ceas 'e tmduir,' l'tihd tamduirea ca plat a aflrii. i, lundu-1, 1-au dus i 1-au ngropat la un loc. sfihit, ce se cheam Crisis, ntru slava f)omhului nostru, i ne-a rma de la;;el ,Ve{itul Canon de pocil,ce se citee, r Pos-tul mare. ^^^^^a^^y^^^ps^a^^z^^^ Intru aceast zi, cuvnt deaspre tlha-rul ce s-a mntuit prin puine lacrimi. n , zilele lui Mauriciu mpratul (582 602), a fost un oarecare tlhat- dih prile Traciei, cu totul Slbatic i cum-plit i era n aafel, c muli nu 1-au putut prinde pe el. Deci, auzind de aceasta, m-pratul a trimis la dnsul cruceasa, zicn-du-i : Nu te teme !" lar tlharul, vznd. cinstita cruce i creznd cuvntul mpra-tului, a venit i 'czut la picioar-ele mpratului, mrturisindu-se. lar mpratul, cu bucurie,,l-a pximit i 1-a iertat. Apoi, trecnd puine zile, a czut n boal i z-cea n casa de oaspei i, adormind, a v-zut nfrico^toarea judecat. i, trezindu-se

n rioaptea urmtoare, dac s-a vzut pe sine bolnaV i aproape de ieirea din via, s-a ntors la rugciune ctre Dumnezeu, plngnd i zicnd, cu amare lacrimi : Nu cer de la tine, lubitorule de oameni, ceva mai mult dect numai cte le cerea, prin mrturisire, tlharul cel mai nainte de mine; i, precun'i spre tlharul acela, aa i fa de mine, tlharul, minuneaz milele iilbirii'tale de oameni i primete aceast suspinre a'meade -moapte, pe pat, nu pe cruce. i, precum ai primit pe cei dintru al unsprezecelea ceas, care nimic vrednie nu au lucrat, aa m primete i pe mine, fundndu-m n lacrimile mele cele puine i curiidu-m cu ele. D-mi mie iertaFe, necernd ceva mai mult de la miae, c lu m ncape^emea i pnditorii Cei de prin peteri s-au apropiat. Dar s nu stai mpotriv, nici s-mi iei seama cu dearnriunful, c nu vei'afla n mine ceva 'bun. C m-au ctiprils frelegil-e mele i, ctre seal?, ru am ajun6,'c!hehumrate shf datoriile mele. Ci, precum ai primit suspiharea cea amar a lui' Petra, pri-mete-o i pe a fte, iubitorule de oameni, turnnd lacrimile acestea peste zapisul p-Qaf^^^^^^^Kg^^aE^^irii Tale, sterge greelile mele cele neasem-ttate";'" '"l<"'1;: ' '"'. i aa, mufe Ceas'&ri mrturisf^du-se tlharul i cu mahram tergndu-i lacri-tnite sale, i-a dat duhul, precum ne-au spus cei de aproape ai si. lar crmui-torul cel mai mare al casei de oaspei a v- zut, n somn, ra ceasul n cate a .murit tlharul, nite demoni muli,' care, venind la patul tliarului, c.u rnulte .zapise, .aveau scrise mulime de pcsate tlhreti. i, iat, doi tineri frumoi au adus o balan i pu-'nnd demonii toate zapisele tlharului, au i tras n jos un taler al balanei, iar cel-lalt taler sta sus. Deci, au zis ngerii cei luminoi : Oare nu avem de pus aici ni-mic ?" i au zis unul ctre altul : 'Ce pu-tem s avem. C nu-i mai mult dect zece zile de'cnd s-a ntors d&ila ucidere". i, cnd a grit acyasta,.a adugat : S cu-tm vreun lucru bun". i a aflat unul dintre ei mahrama, fttru care erau lacri-mile lui, $i a zis ; Cu adevrat, acesta este

PROL.QAGELE

mahrama cu lacrimile lui ; s p punem deci,.de ;cealalt parte a cu.rp.p^nei i iubirea de oameni.',a lui, Dumnezeu mpreun cu ea, i vom .vedea ce ya fi". i numai ct .au pus-o pp ea de cealalt parte, a i 'tras ndat i a risi-pit zapisele ce erau de partea dracilor. i au strigat cu un glas, zicind : Cy.adey-' rt a biruit iubirea de oanaem a lui Dumnezeu"v i, lund sufletul tlharului, l-au dus pe el cu ei lar demonii, tnguin-du-se, au fugit ruinaL ; ;': Aceasta vznd-o, crmuitorul casei s-a sculat^i, alergnd, a intrat i camer i, venind la patul tlharului.a afl.at tru-pul cld nc, de yreme ee.-sufle.tul su se dusese la Dumnezeu, iar mahrama pe ochii lui fiind, plin.d^ lacrimi. i, lun4 ma-hrarn, a ntrebat pe mprat i a zis : ludm pe Dumnezeu stpne,,iC am auzit e n.zilele stpnitoarei tale mprii s-a mntuit un tlhar". lat, cu adevarat, acum am vzut, numai de vom i crede c snt adevrate, c bine este s ne pregtim pe noi nine i s$ ntnfpinm cu ppcir^ eeasul cel nfricotor al mntuirii.

ntru aceast zi, cuvntul Sfntului Antioh, despre ndrzneala i despre aprinderea mniei. Asemenea este la oameni iuimea, cu zduful cel mare, acrui npdire oame-nii, nesuferind-o, "fug de el i stau pen-tru odihn la umbr, care este blnde-ea i tcerea. Bine este a se deprta, ca de un fum iute, de ndrznealiuimii i a mniei i a veni la tmia cea binemirosi-tuare, care este linitirea. C nimic nu stric att faptele bune ca mnia omului iute. i iari, nimic nu curete sufletul

cel gpeit ca frica lui Dumnezeu i buna smerenie, ca adic a pva cuvintele ,Pom-nului i;a se.ntr-arma adeseori cu rugciu-n^a. lara iuimea urit este, precum.este scris, la Eclezifist : Urt este Domnului tot cel iu;te la linaba i tot cel ce nu se nfrnea-z de la ndrZinfre, C de voi mustra pe cel fra de minte n mrjiocui adunrii l rui-nezi pe el, dar n,u-i;Yei,lua nfibunia lui". i iar,i : iielepciunea lumineaz faa omului, iar faa, celui fr de ruine urt^ va fi.'Si la- Prov.erb^ zice.: Leapd de la tine iuimea i cmvintele cele de ocar !'' i iari : Cela ce laud cu mare glas pe pnetenul su pu se osebee cu nimic de cel ce l blesteam". i iari : Cel cei pazete gura sa, i pzete sufletul su de necaz". S ne neyoim, iubiilor, ,cu ot sufle-tul, ca s nu dm loc s ne stapneasc pe noi n^rzneala cea rea, care prpdete toate roadele cele de fapt bun ale omu-lui. C a senla cu ndrzneal, neplcut este lui Dumnezeu i la oameni. i aceasta tiind-o, David zcea : Bine este mie c m-ai sment, ca s, m hv ndreptrile Tale" (Ps. 118, 71). lar Pavel a zis : Datu-mi-s-a mie un ghimpe n trup, un nger al satanei, s ma bt peste obraz, ca s nu rri trufesc" (II Cor. 12, 7). i iari : Cine se .va luda c are inim curat naintea Domnului ? Sau cine va ndrzni naintea Lui s zic : Snt drept ?" De asemenea, i Domnul, cnd a ndrznit Petru de a zis : Milpsti-we, Doamne, nu va fi ie una, ca aceasta/'l-a certat pe el/zichdu-i : Mergi inpoia Mea, satano r' lar, find ntrebat, dup nvierea Domnului : Petre, oare M iubeti tu pe Mine ?". Cu toat druirea, Petru a rspuns : Adevrat este, Doamne. Tu tii c Te iubesc !" Lui se cuvine slava, acum Lpururea i n vecii vecilor,, Amin.

Luna octombrienlSzile: pomenirea Sfntului Apestol i Evanghelist Luca. Luca, marele Apostol i Evanghelist, era, grecde n,eam, i s-a nscut n AntiQhia

cea nape a Siriei, cretinindu-se de tnr. Motenitor al nelepciunii greceti, Sfntul Luca deprinsese i meteugul tmduirii bolilpr i s-a dovedit i un iscusit zugrav de icQa^ie, Dar multa lui nytur. 1-a ajuta,

CUVNT DESPRE; 0 FEMElfi OARE A VfiNT LA CUVIOSUL NEOFIT

mai cu seam, s neleag cuvntul pe care-1 propovduia Hnfftos, precum i che-mrile vremii sale otpe Dumnezeul cel ne-cunoscut." ' ; ' " n cutarea sa,' 61 s-a fcut ucenicul Sfntului Apostol" Pvel, care a fost ast-fel, lumintorul" su pe ealea Domnului i nvtoruTs'u fr'e asemriare. In-tlnirea lui cu Pavel a virt loc, la Tfoas, catre anul 50. La rndul su, Sfnlul Pavel il alese s-i fie nsitorul i tovarul su de lucru, la rspndirea Evangheliei, aa cum fcusff-cu o cea' ntreag de alti uce-nici Sfntul Luca deveni astfel doc-torul prea iubit" ' Apostolului (Col. 4, 14), acela care-1 nsoea i lua n-semnri din marile citorii vanghe-iice ale dasclului: su, ' r dup ares-tarea Aposfoluluij.to't el a fost aCela care 1-a 'nsoitr i n prima lui cltorie la' Roma, la judecata Cezarului." 'Din nsem-nrile lui i din mult&alte tevoare, Sfntu Luca ne-a lsat dou cri din Noul Testa-ment, drept mrturisire a credinei sale n Hristos : o Evanghelie i Cartea Faptele Apostoilo-, amnauff n6]Ha^,,prest &ie-sului Teofil", un nalt dregtor al vremii sale, care crezUseh Hrist^. l>t" Dup moartea Apostolului, ntmplata dup a doua arestare a lui Pavel la Roma, sub Nero (29 iunie 67), tradiia spuhe c Sfrtul Luca a propoVduit Evanghelia, cu mult hsufleire, n Macedbhia i Dalma-ia, darmi ales n Grecia, i c el a mufit n cettea Teba, din Be-oia Greciei, la adnei btrnei, n vrst de peste 80 de ani, ca unul din acei cura cu inima, care vd pe Dumnezeu din lume. aceasta, bi-nevestind pretutihdeni buntatea, mila i iertarea, n numele Domnului.l Se spune c el, cel dinti, a zugrvit reoaria Sf. Nsctbare de Dumnezeu, ti-nnd n brae pe Domhul nostru lisus Hristos, cu meteugul zugravilor n cear" i c, zugrvind f alt6 doU icoane la fel, Evanghelistul le-a. dus la Maica Dom-nuliii, s vad dac i snt pcute, i Sfinia Sa a zis : Darui Celui nascut de Mine s fie cii ele !" Sfmtul ,Luca a mi fcut, de asemenea,, i icoanele r Sfinilor Apostoli PetruiiiPavel., c ; ,3
12 Proloage

ft\ ,'\ -W.tV.^X^w .-'',.

Intru aceast zi, cuvnt despre o fe" meie, care a venit la Cuviosul Neofit s se mrturiseasc. Cinstitul Neofit, mbuntitul mo-nah i preotul lui Dumnezeu, care via' pustniceasc petrecea, nsui ne"a spus oarecnd : 0 femeie slvit, dup moar-tea brbatului ei, adunndu-i n gnduri pcatele sale i aducndu-i aminte de ceasul morii i lund aminte i la nfricoata judecat, a mers la un clugr Neofit i, nchi'nndu-se lui, i-a' zis : Am venit la sfintia ta, cinstite printe, ca s-mi mr-turisesc pcatele mele". lar el n-a voit i i-a zis : Mie nu-rni este cu putin, fiic, s iau amihte la faptele femeieti." lar ea a zis : Sfinte printe, Domnul lisus Hristos, devaratul nostru Dumnezeu, m-brcndu-Se n chipul nostru, n-a lepdat pe desfrnata ce venise la Dnsul, srutn-du-I cu lacrimi cinsti-tele Sale picioare i mrturisindu-i Lui pcatele sale. lar tu m ndeprtezi pe mine, care voiesc a m poci i a m mntui ?" Deci, aceasta au-zind, stareul i-a rspuns ei i i-a zis: Dac aa mi' grieti mie, fiic, i cii cre-din ai venit la nevrednicia mea, s mer-gem n biseric i spune, cu inim nfrnt, ctre lubitorul de crameni, milostivul Diim-nezeu, faptele tale, auzindu-le i eu, pros-tul btrn,, unele ca acelea". i ea, venind mpreun cu sfareul n biseric ;i rugn-du-se, s-a nchina stareului i sfa tcnd. lar stareul b ndemna pe ea i zicea : Ce este aceasta fiic, c de diminea mi--ai si-lit a mea smerenie, ca s te primesc i acum nu-mi spui nimic ?" lar ea a rspuns : Nu ndrzhesc a-i spune, cinstite printe, c m-a cuprihs un gnd necunoscut". li' sta-reul i-a zis : Scrie-1 pe el cu toat slobo-zenia i eu voi citi hrtia aceea, nintea Domnului Dumnezeu, Car-e iart, dup mult mila Lui, pacatele noastre". i a zis femei : Nici a'ceasta nu o pot face, pen-tru multele mele fapte de rUine". i i-a zis stareul : Dac nici aceasta nu o poi face, apoi eu, i voi pomeni ie cte pcate se fac n viaa omeneasc, zicnd cte unul i ntrebnd dac' aa

i7
^... ..*, .,..,.^ ^.-.^^aiMwTOawea.v^fe ^...-^^-.ay^....^,.-.^., fe,,^-^....^.,,..^^,,...

mOLQAG.ELE.

oare... f<^t-.i;;'sa^,*.^tee^?'fe^a3?'^-^^
MiM.Nii^.-

raspuns : Cu darul lui Dumnezeu i cu ssfinfrele tale rugciuni^ nimia din cele ce-nai grietrn-am fcut,-ci alteleant'p catele mele". lar el a zis : Dae'-sn-tfal- ' tele, apoi eu nu snt-tiutor de immi^nici tainele omeneti nu'le tiu". i,ea,a zis: Roag-te pentru mine, ca s fac Dum-nezeu cum va voi El". i, aceasta zic^id,, s-a nch.inat star.e.ului. ;. ,^, ., lar ea mergnd pe uli, a vzut pe un clugr, btrn slabapog, zcnd pe p-mnt i cu totul nengrijit,. i i-a zis .lui : Oare voieti s te lau n casa rnea,,uiid;e te voi odihni bine, ca s te rogi lui Dumnez^u pentru a mea nevrednicie ?" lar el a'ZJLs^: Voiesc, stpna, 'sa fac.i mUa cu mine, 'ticlosul". D.eci, ea intnpd, a gtit un pa i, trimind, a cumpr^t'haine clugreti. i a poruncif slugilor 's ia peiClugi;i4 cel slbanog i, ducndu-1 la spttpr^ ,-l spele pe el i .sa-1 mbrace ri hainele cele, noi, aducindu-1, s-1 pup. n. patul cel g-^ tit pentru'.dnsul.. |, aceas't'a iacnd-o, i, slujea lui acolo, ungndu-i rnile i .tam-' duindu-le. ; ... ^ , ,/p ^7. lar,. dup ctya vrQJne, sosind >oia cea Mar^a mituitoatelprlPatimi^a.z^s.fe-meia ctre btrinul .acela':' TJn lycru vreau s fac parijnte ; . s-I' suferi. .i. sa hu zid nimic".ar el a,zis : , Cum vei: poru'ncf stapna mea, aa^voi. face". i^.osind cea-sul durnnezeietii slu]be, iar,)in bisercua casei ei fGhdu-s.e sfnta Liturgh:^,, preo-tul ndat a nceput a citi Evanghelia, ziend : Ve.nind lisus 'n .^itania n, casa lui Simon cel lepros,, s-a apropiat de d;qsul.9 femie desfrnaa, aynd .0 sti^t cu mir scump ...", lar cnd zicea pr^Qtul aceasta, stpna casei ,, a luat un. vas cu ,, CTiir; i,, apropiindu-se ,4e calugr,, l-a ..urnat. ,pe picioarele lu-i, i srutrKu-le, le-^ Udat^cu lacrinoi i cu prul capului ei le-a ters ,.i, i-a mrturisit peatele^sale,; I^eci,;acea^ta aa facmdu-se, a, fost un cutr|erqur infri-coat, nu n toata cetatea, : ,ci/ numai i casa ei,,iar.,dup cU(tremur,,un glas zwnd ; lart-i-se ie pcafele tale.!" lar dup ce a venit acel dumnezeiesc" glas, s-a sculat elugrul sntos iu tbtul, 'neavnd hici o bub; nici ran

pe trupul- ^u, slVirid'pe Domnul nostru Ilsus Hristo, Oare ' face
africQtoare ji.Bri.iniRuni. lar acea fe-rieit fenieiei(-a 'luatj ie.ctare. de;'pcatele, sale', dm , .mila.; 1 lui. Dynrmezeu cea nease- . muit. i, petrecnd ceilali ani ai vieii, sale Jn gpcau^, s-a JQnuat 1^ .Dumnezeu, Cel .ceryoiete.ca to^i oamen,U,Si/e,mntu--iasc^; i, laj cmotip.a,, ^deYrulu^, a -vin,, c,,pu vpite.m,oarea-,pcte>sului,^ii n-,, to^rcereajlm-o ajfceapt,, , ,.; ; i; .. ;;.. ; , Drept aeeea; .i noi, .frailor.,.' i'! itiiDd mi,l& ;.Mriituit)orul'ui>nostru, si le srgvnm,'; a a.vea: pOGin,.nfrnarfi;^i dragote ii s nu, ne' idezBdduim de a'. noastir tniii-' tuire, mcap'c'i f6arte pctoi'.SHitem.; S,as,cultiri peDJni5iul, Cel ce a zis : ^De ap.teaaei ide ;:,ori-;cte;-apte pe.'.?zi d^lar';gre^ eiev'; >p<2>cin: siCear',!" i idn-: orice ceas;greii, ntru at^lai-cea&is va mi'turisi-i, nu ca Unolictre ,alti^l,;' ci ca' nsuiilui, Dumnezeu; i S lLUiemariaile inimilay sttestre ii s semanm, ifapte .bune i) s' fte' cui'inii eu; ia-ciimilej ca' .sLrtu Efim ruinai, .ntoitea; tefrioctoriilui:,'J.udeo1-1
tQV.': i--)'r;;ti .> ) : i'li;. j^'nu''; '":\ ..,J ''' ,
'r'/.b

ntru aceasa .^ ,1; cuvigt, (iespre, un egumen, pe care i-a 'certai Hristos n chip e^tatJ ' ;'. '"'- ''''''- \' ^ (s, . :. .I^a .^- rn^ni;re -w via de'Q^tp: Qra mai mare un; garieqare egumein, aynd, ,;iib mna' ,sa frai,;;nu mai puin, de. dpu,a sue; i i,acet egumen a.'los,' lo. ncepu iubitoJ'; de araci,,iar, ma fi'.Q u^nia, iubipr de slav,,s-a fcut : ca avea mar!;dragop,1;e spr:e bogai ri.: ?pr,e; r dreg^toii; ij.;- aceia.; U slaveau. La; a^eta: a tinitrat. ,n; ixian^stire Domnul, ca un;batnn ,srac,.i,-a;a;i:;por,T: tarului : Mergt ila,,-; egumen. i-i .pune.: Un frate al tu.a venitrJa tine,.cu n&ult os,tenpal,"^^i,imei,'gnd".portari}l a ,afl^ pe egJuiien ^fcind. .ffX^i ^ogat; ^.; stfpd pu-.^ in, ia.ves.tit lui de ace^rac, netiin^^.e^ ca este ^n^Q^Iar. agviinp,u^.se-,^L|pr^p^, el.zicndui/: ^.^u-.'n^rYfzrpS; rrnne.] vorg^ bind ,cu Qamem\ ? De ,ce a-ai; dat drum^,?; HU i^, Hpa-a.'-aQunif!'' i :^\.du^ pprta--rul, lar Doranul, Cel.ndelung rbdtor, l
' .^" ,. '"'iJil, PJ.JiU!^ ; ' ^ li,.!. J ri'. ' ;-;

atepta pe lpma ce avea sa lasa. i, a-tepteiid el'c ^cncsi 6ea^tri,'a v^iif'ift' oarecare bogat, pe caf^ iriat, ^Uit^nu

CUVNT DlSSPKE CLEVETRE AL S^lNTULUl ANTIOH

178

nsui 1-a ntmpinat n poart. i acolo, vznd pe egumen cu bogaii, Hristos cel bogat intru mil i prietenul celor smerii, 1-a rugat pe egumen, zichd : Un cuvnt am pentru tine, printe". lar el nici m-car nu s-a uitat, ci a mers cu bogaii la prnz. i iari, dup mas, petrecnd pn la poart pe acel bogat, s-a ntors i n-a luat n seam rugmintea btrnului celui srac i fr de utate. Deci, fcndu-se sear, nu s-a nvrednicit a primi acel ce-resc strin, Care S-a dus, zicnd portaru-lui : Aa s spui egumenului : De vreme ce slava omeneasc o pofteti, iat de acum din toat ara aceasta pe cei puternici voi trimite la tine, c dregtorii pofteti, iar buntile mpriei Mele nu-i trebuiesc. C Eu venisem pentru ostenelile tale cele drepte i viaa ta cea mai de -demult, voind s-i dau ie binecuvntare i n-ai voito". i aa s-a cunoscut c Cel ce ve-nise n chip de srac a fost, Atotiitorul Hristos. Aceasta auzind-o noi, frailor, s nu ne ntoarcem ochii de la cei sraci, c n-sui Hristos Atotiitorul umbl n chip de srac. C cel ce d sracului i d lui Hristos, n mini. ns eu nu griesc aces-tea defimnd bogia, ci nv pe cei ce nu se pricep a petrece n bogie, pe cei ce-i adun comori i-i pierd mpria, urnd'pes'aci i dridu-se n stpnire diavolului. Drept aceea, v rog pe voi fra-ii mei, auzind acestea, s fim milosfivi, primitori de strini i iubitori de sraci, ca s ne nvrednicim a primi buntile cele venice.

r- '^^y-;"- ^\
Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului Antioh despre clevetire. Uri cu adevrat lui Dumnezeu i oa-Jnenilor snt cleyetitorul i optitorul, c una le este amndoi;ura lucrarea, care duce la calea pierzrii, iar viaa mpreun cu dnii otrvit i spurcat se face. Deci, s nu rhdi'n un nrav ca acesta, ca s nu cdem n robia vrjmaului. C poruncee Legea : S nu primeti cuvnt deert i sa nu ezi cu martori nedrepi, c rugritorul

urt este." lar neleptul Solomon a zis : Pe optitor i pe cel cu dou vorbiri se cade a-i blestema, c pe muli ce vieuir cu dnii i-au pierdut." i iari : Limba nebunatic pe muli i-a ntrtat i cei ce o ascult pe ea, nu-i vor afla odihn." i iari : Rana de limb sfrm oasele, c este cumplit moartea din ea." lar Prooro-cul Avacum zice : Oamenii cei de pace ai ti au pus curs sub tine." lar leremia a zis : Sgeat care rnete limba lor." lar David, vrnd s ne ndrepteze de la nvrj-bire, nvndu-ne zice : Oprete-i limba ta de la ru i buzele tale de la minciun, ca s nu griasc vicleug." tiind ns rutatea cea de voie, mai zice : Groap d6schis, grumazul lor ; cu limbile lor vi-cleneau. Judec-i pe ei, Dumnezeule, c otrav de aspid este sub buzele lor, c asupra mea opteau^toi vrjmaii mei i cugetau cele rele mie, cuvnt clctor de lege au pus asupra mea. Dar s se mbrace ntru ruine-cei ce m clevetesc pe mine i ca i cu un vemnt s se nveleasc cu ruinea lor." i se roag, zicnd : Doamne, izbvete sufletul meu de buzele nedrepte si de limba viclean i de cele ascunse ale mele curete-m i de cele strine iart pe robul tu, ca fr de prihan s fiu." lar la Proverbe, sftuind, zice : Omul sprinten la vorb cade n rele." i iari : Moartea i viaa stau n puterea limbii i cei ce o stpnesc pe ea i vor mnca rodu-rile ei. i de se socotete cineva ntre voi c este credincios i nu-i stpnete limba sa, ci i amgete inima sa, deart este crediria acestuia." i mai zice aceasta : lat un foc mic i ct materie arde !" Aa i limba, ea este slluit ntre mdula-rele noastre, dar spurc tot trupul i arun-c n foc tot drumul vieii, cnd e aprins de flcrile gheenek S fugim dar, frailor, de clevetire ca Domnul nostr-u, iubitorul de oameni s nu ne lipseasc pe noi de motenire, ci s ne izbveasc de gheena focului. C optind arpele, a izgonit pe Eva din motenire. Tot despre clevetire un nelept a zis : Fe-ricit este cel ce nu alunec cu limba." i iari : Fericit este cel ce se ascunde dinaintea limbii, c alunecarea mai iertat

180

PROLOAGELE

este de la trup,cdedl3 de'ki.limb."' ar Pa^-vel a.zis :/Au,iOare, s.nt mtre'vd"ihvidn, vrajb, mnie, devetire, optiri, mnd'nie' i celelalte ?".. lar-DOTmiul a 'zis : Omul cel bun, din'iGmoaFa -oea bun "a iit-nii'

sale, scoate cele bune, iar o-nul cel ru, din comora- eea rea a inimii sale^ scoate cele rele".' C din prisosina inimii'griete gura. Duriinezeultti nostru slav, acum i 1 puYurea'invecivec'ilori/Amin-.J"

Ltina octbmbre n 1^ zile: i aa, proorocind pn la adnci b-trnei, pomenirea Sfntuli Prooroc o (830; lol Pt'oorocul s-a mutat- la Dotn-nul, cu pace,' .d.H.) 1-;-1' ' ; : !-'-';'.1 a fost ngropat n pmn-tut su." !"'- - : ':. ' . . Proorocul Ipil a;trit.cu opt sut,e de, am inainte de ntruparea l^i Hri&tQ. ,Ca-nume, Ipil mgernneaz .dragostea lm Dun-ui'ezeu" ,i, el a ;proqrQfflt dup atpar-cerea ntru ^ceasta zi, pomeftirea Sfntiilui evreilordin.Ba.bilon.,; , , , ; , Mucenie Uat i celor dimpreun cu el, i Tpt; ce; .ayeai de la ;Erporocul .loi,! ,eqte o carte de patru capitole, care ^e afla n BibUe. pomenire- Fericitei Cleopatra i a fiului ei Dou prooro.eu'i araa pouifcatea, m-tre-profei, Ioafi(t3ti4). a Proor^cj^liti Qil. ni, propT-. rocia despre cest fnt itar a trit n zilele mp-ratului Ziua Damifwlui, adipa despre ziua judecii.d.ia upm- a, toturpr pQpoa-relor. Dunnezeu e^t^ Maximian Galeriu(293311), ns-cndu-se n drept ;|, ^J-;po.cai^-t nu se'poate mptui Egipt, din neam mare, luminat i,dr6p r4nQ9fli..Pqporu.l,;lui Purnnezeu se ya^nmitui 1 ;-prin, pos.t. i ruga-ciune, cci,ele facimiiostiY credincios. Deci,' fiind la/,inchi-sdai^^oarecare pe Dumn^zeu,.; $apte sfirii, nulta yreme UaY ^ purtai lor de C-a simbol al, j udecaiii; din /yiriyi,, ipil, des"< grij.n qate zilele. i, mu'rnd unul; din aceti crie urgia unei.nay],iy?..d iacust i.pheap. ma, .poporul a, se^,rit94'c^ , .la ,Duni^e2,$u. apte, is-a pus Uar singu'r n locul acelUi'a. la stpriior'-Cu^ceilali C$ 4espreijud^Ga,^ ea ya ayjsa-.iiOC la leru- t)eci,""tna'gnd salin3,m Valga ^lui Josa.fa.t sau;Valea, Ju^ nlpr6un, ^a'fost m'i nti batut' Cu tbiege -i decu^,.,^ ^ '.. \ .^,, ; ;,,.;.-f,;- ,,, . ... .-, mult vfe'r'Ae, i-au stru]itcoatele. i nt'A. 4o.ua jR.Qy^ate; i a, pyporiWj^. sale. e&e abete'cjyhu]:! afln-du-se^Vreme de cinci fgdui^a min1,uirii,;.prm^reY.careyt Du-; hului Sfint_pet.e..lu2-ie,.,r)ainte as aua ;ju" ceasuri; i p6 lettin fiind piront, Uar i-a^ dat decii. C (Zi^e 'y.womc^i:. lafcpi.vi^^ilple,. ciiiti'ul i'rifA-t'ul su'suffdt'',n miinile zice .Don^nul, ;Gid voi, turpa diin .,D;uh:ul Dimnului.'ar slujitorii, socotind c este nc meu peste:o.,tr^p!Lil riE-iii i fiice.l^ vpas-tre viu, bteau i chinuiau trupul cel mort. Vznd vor prooroci i cei mai tinerJ.,ai votri yedenii poi c mm'ise, 1-au pogort dejpe leiin, i,^| .vorvedea .i btrnii, votyriVise vor via. uK nc,i;peste slugile.oiele i peste siuj-nicele jmele'soi-.twna, n acele zile, idm Duhul i y.er ceae,;l^,arynca^p&e^spre mn.^aye ci-nilor, ^OQrciiriitiQt Q<si ce va che-aa nuTOefi unde 'se aruhc'st'rv'u'rile c'e.Ior :ne,,',, J ; "i ".(i ''(/"." "Ul 'i. / DOmnuljui^ s va mntui,*'-. n (Swvntid su;l cuvintatoare. i?(5firi;wrigaDuwlw Sfmt, Apestoliftl i er''a<;bIb; o vduv^hum Ckopa-tr, Petru.'arafc; cu,;o data, cu -na.i:fc;re;aBiseneii, -Dumneaeu, ptiae^ulc^piii re~ de 'fieaA 'in' Paletirt,'al erei barbiat m.Ui'ise, ^niid' tpitan de' oa^te n "Egipt; i vrsrii Duhului Sfint pesta toat lumGa.

p^St^w^y^a^^^plafaffc^i

mai avea ea un fiu, anumg loari, pruftc mic fiind: Aceasta, pe'CAa Sfntul Ur era n chinuri, prvea de departe la ptmiyea lui, i1 eretin fiind, suspin i i btea pieptul su. lar dup-ee au aruncafrtcupul lui..aar din cetate, e, sculndu-se noaptea, a luat

poMENiiE^,^3Ptyrci>ri
UAR

MPOENIO

81

pe.nite slugi ale sale i,:ducmdu-se a aflat mult ptinii^ul trup al Sfntuluji Uar , dy-cndu-1 n casa,eii,;a spat mor,pint;n ca-mera pi, lrig pat i acolo l-a;pus pe ^.;. , lar adoua zi,stpnitorul a 'scos di.n temni pe ceilali Mucenici i, ult chinuindu-i pe ei, i-a tiat' cu sabia i i-a aruncat afap diii cetate. lartrupurile or, tot noap-tea, ali tinuitori cretini le^au dat.ngro-prii. r Cleopatra ns-toate zilele apnndea lumnri gii ddea cu mrresme la morrtintul Sfntului Uar, avndu-1 'pe el mare folositor pentru sine, i ctre Dumnezeu miflocitor. i, trecnd ctNa ani i ainndu-se pri-goana, a voit Cleopatra's se ntoare n patra sa se ^ndea cum ar putea's ia cu slne mo$tele Sfntului Va.r: Pec.a pregtit un dar ?i a ru^at pe stpnitorul, prin-tr-un oarecare mijlocitor, zicnd : Brba-tul meu a fost dregto'r n oaste i a murit aici i sltnb mprteasc. lar eu, vduv 51 strain fiind, voesc ca 8 rti ntorc n patri.'mea ntre rudeiiile mele. Ded, s-mi porunceti me, stpnu raeu, s iau cu 'rAine moastele iubit'ului meu brbat ^, nftaormntndu-I la moia mea. ntre str-moii mei, s- pln pe el, cu cinstt rigro-pare, c voiesc c, $ dup nlorte, s nu m despart de el. Si aceasta a fGiit-o femea ca nu cumva crestihi ntiinndu-seiC'a 6' duce din cetate moatele Sfntului Muce-mc, S o' opreasc pe ea s ia de la dnsa aeea comoar de mult pret. Dec. stp&-tona. und darul ei, a poruncit ca's fie dup cererea ei. lar ea, n locul brbatului su, a luat moatele Sfntului Uar i le-a mutat pe ele, ca pe o vie din Egiot', n Pa-lestina, n satul su ce se numea Edra, care este aproape de Tabor i le-a p\s cu prin-ii si. i apoi, n toate ziele.iee'la m6r-mnt tmia, aprtnznd lumhri. Acest lucrti vzndu-1, ceilali cretin ce vieoiau acolo au aceput amergeeudnsai'liSfn-tul i a-i aduce pe boln'avii lor, cape, cu rugtmnile Sfntului Uar, cstigauf tm-duiri ia mormntul'lui. s-a fcut tuturor crefinilor itire de Sfntul Uar i toi ler" gau cu credin la mormntul ui. ! lar Cleopatra, vznd c se atln cretinii spre rugciune la mormmtul Sfntului, s-a gndit s zideasc o beric n numele lui iceea ce ea a gndrt, aceea

a i-.fcut. ,,Iar.,fiul ei, oan,, crescmd ,m vrst, Cl^opara;e srguia^ca s-l.trimit n pastQa mpratului i a,,cerut, prin.oare-carei mijlociori,. de, la mpratul-, i. a c,H-gat Q dregtorie pentru fiii^ei. Ca, pe cnd se ,zidea biserica,:s-a trimLs de la.mpratul fiului @ ,scrisoare pentru qastg i bru, spre^ cintita dregorie Qstaeasc. lar ea a ^is : Sa nUi e m.brace ,acum fiul m.eu n.eele ostetj., nici s inearg JaiS.luiba mprateasc. pn ce e va sfri Casa lui Dumnezpu. C.voiesc ca, mpreuna ' GU mine,, wl meu ,s duc ,gatul: Sfntulm Mucenic,iar, dup aceea, va mplim po-ruraca mprteasc. Deei, sfrindu-se bserica, a chemat episcopii i.preot4i si clugrii i, lun,d din; .'iormnt, cinstitee moaste, aleSfitulu Mucem-Cs le-anpu;? pe un pafrde mult.pre. lar dcasupra moatelor au'pus bru, ^i hama .cea iO.stease, cu care vea s se mbraee, fiul ei, ca s se sfineasc de moatele Sfn.tnlu'. .-i -a ru-gat ea cu, deadinsul pe Sfnfcul ca s fie n i'utorfiulit ei, pe care t'oi arhiereii ,i preoi ce.adunati 1-au bmecuvntat. $1 g-'a adunatii mulimeid.e popor cretinesc fr de;numr ?i a5a( lmpEeun cu Cleo-patra si-fiu ei, luad/ patul cu moatele, le-au diii-s a bseric, i sfinfit fimd bse--rca, au pus moatele Sfntului n,,]?rtfe-> nc si se svri dumne %ei;asca/ lAturghe. lar Cleopatra, cznd namtea mQatelor Sfntulu Uar, se ruga.zicn.d :-..Rogu-m ie; purttorule de chinuri al lui Hrijtps, s ceri pentru nine :de; la Dumnezeu eeeace-I va fi Lui plcut gi mie de;fo]oSi asemenea pentry, iEiul meu. O nu udrznesp s cer mai iiult; dect ceea ce ^.i'ngyrELvoie" te. El tie^ee estQ noHide rebuin. Vpa Lui cea feun, desvrit ,s^ e svreasc mtru noL" .('. ;^ : ''' lap,dup" s'Eritul sfi'atei slujbe, s-a fctitibsp mare'celor.'adunat ea nsi eu fiul'ei slujea celonee edeau, ia, po-rurK;it fiului ei.is nu guste nimie pn sefc'a. pn oe se va termina masa; osp-ul, i's; mnrice dup aeeeaidin ceea ce va rmnei?. Ded, slujmd, fiul ei s-a mbol" nvit'cnpraznic i S'; Q dus la; ; .patul su. lac dup oe s^&vk ridicat t&ti'de la prinz, a venit Cl'eopatra, chemnd pe'iul.ei, ea ss mnnGe cu dnsa. dm i -

miele de la; os-

182

PROLOAGELB

p. lar loan nu putea nici un cuvnt s griasc, a.vnd trupul cuprins de cldur. i, vznd pe fiul ei bolnav, a zis : Viu este Domnul, nici eu nu voi pune bucate n gura mea, pn ce voi vedea ce se va face cU fiul meu." i edea lng el, rco-rindu-i, pe ct i era cu putin vpaia cea din boal, cu durere n inim pentru unul nscut fiul ei. lar la miezul nbpu, a murit tnrul, lsnd nemngiat plngere ma-mei sale, care, cu amar plngnd, a alergat la biserica Sfntului Uar i, cznd la mor-mntul lui striga : Oare aceasta mi-a rs-pltit mie, care atta m-am ostenit pentru tine, o plcutule al lui Dumnezeu ? Oare acest fel de ajutor mi-ai fost mie, care am defimat pe brbatul meu pent.ru tine ? i la acest ajutor m-am ateptat eu de la tine ? Ai omort' pe unul nscut fiul meu, ai pierdut ndejdea mea, ai luat lumina ochilor mei. C, cine m va hrni a btrnee ? Cine m va ngriji la moartea mea ? Sau cine va d& mormntului trupul meu ? Mai bine mi era, eu nsmi s fi murit dect s-1 vd mort pe prea iubitul meu fiu, tnr fiind, ca o floare vestejit nainte de vreme. Deci, sau pe fiul meu d-mi-1, precum oarecnd Elisei pe fiul sa-maritencei, ori i pe mine ndata s tn iei. C nu pot s vieuiesc n necazul meu cel amar." Aa strignd ea, cu plngere la mormnt, a adormit puin, de multa ei os-teneal i de necazul ei cel mare. i i s-a artat ei n vis Stntul Uar, innd pe tnar n braele sale. i erau arandoi luminai ca soarele, iar hainele lor albe ca zpada, ncini cu brie de aur i cununi avnd pe cpetele lor, cu negr-it podoab. lar fericita Cleopa'tra.-vzn-du-i pe ei, s-a pornit a se nchina lor, dar Sfntul Uar a ridicat-o pe ea, zicndu-i : O, femeie, pentru ce strigi mpotriva mea ? Au, doar, am uitat eu facerile 'tale de bine pe care mi le-ai lucrat mie n Egipt i pe cale ? Sau, socoteti c n-am simit cnd ai luat trupul meu dintre str-vurile cele dobitoceti i 1-ai pus n c-mara ta ? Au, nu ascult eu totdeauna ru-gciunile tale ? Au, nu m rog eu pentru tine lui Dumnezeu ? Mai nti m-am rugat lui Dumnezeu, este adevrat, pentru nea-naul au, cu care impreunq m-ai pus m

mormnt,cas li se ierte l<r pcatee. Apoi, pe fiul tu 1-am luat n bastea m-pratului ceresc. Au, nu tu singur m-i rugat aici, c s-i cer ie, de la Dumnezeu ceea ce li este Lui plcut, iar ie i fiului tu de folos ? Deci, am rugat pe bunul Dumnezeu i a binevoit, dup Sa negr-it bufttate, ca s fac pe fiul tu, osta al Su, n o^tile'cele cereti ; i iat, fiul tu, precum'vezi, este unul din cei ce stu naintea naltului Su scaun, iar, de vo-ieti, ia-i-1 pe el i-1 trimite la slujba m-pratului celui pmntesc i vremelnic, de vreme ce nu Voieti s slujeasc fiul tu mpratului eelui cer6sc i venic." lar tnrul, n bra^ele lui Uar eznd, a cuprins pe Uar, ziend : Nu stpnul meu, nu asculta pe laaica mea,-au m'da n lumea cea plin de nedreptate i de tbat frdelegea, dfftru eare,; prin veni-rea ta, m-am'izbvit. Nu m izgoni pe mine, parinte, de la mprtirea i din pe-trecerea cea cu sfmii." lar, etre maica sa, a zis : De ce 'trigi aa, o, maic ? Eu la mpratul Hristos n oaste sint rnduit i mi s-a dat mie s stau nainlea Lui, dimpreun cu ngerii din cer, iar. tu, acum, ceri s m iei pe mine de la mprie la srcie ?" i fericita Cleopatra. vznd pe fiul ei mbrcat n rnduiala ngereasc, a zis : Luai-rn, dar, i pe mine cu voi, ca i eu s fiu cu voi." lar Sfintul Uar i-a zis : i aici fiind, eti cu noi, deci mergi acum eu pace, iar dup o vreme, cnd Domnul va porunci, vom veni i te vom lua pe tine." i,acestea zicnd, nevzui sau f~ cut de la ochii ei. lar ea, venindu-i ntru sine, i-a aflat plin inima ei'de negrita bucurie. i a spus acel vis preoilor, cu care mpreun au ngr'opat cu cinste pe fiul ei, lng monnfftul Sfntului Uar, acam neplngnd, ci veselindu-se n Dom-nul. Dup aceasta; i-a mprit averile sale celor ce le trebuiau, iai*-ea,; lepdn-du-se de lume, vieuia lng biserica Sfn-tului Uar, slujind lui Dumnezeu, n post i n' rugciune, ziua ii' noaptea'. i n toate Duminicile; cnd se ruga, i se arta ei Sfntul Uar i cu fiul ei, ntru mare slav. lr dup apte ani ai - vieii sale, n acest fel, fericita Cleopatra a adormit cu

POMENIREA SENTULUI MUCENIC ARTEMIE

183

pace.n Domhul' i s4a pusArupttl ei n bi-serica Sfntului Uar, lng fiul ei., loa-n. lac sfmtul ei'suflet, :aipreu,i^ cu Sfntul Uay i cu.Ioan sta n,p-^rwi^ntei yes.elie, naj.ntea lui; Dumi^zeu,. Cryia- se, cuyi,ie sla.va n:vec4;y@<a;ipr ! Ami^;' , ; ;; , 1 -..

,^ Intru aceat zi, Cuvwt dm KJ oji o -n a r, despre demonul care a jucat naintea iHuii clugar i a.pent, dn pncina I*sal-raului<7. ',' ' ' . ,, !., ^ i -' '. ; , ' . Cuviosul Pavel, egurrien la o via de obte din TedgAi;' spunea frilOf ^ Arfi auzit pe uri oar'cai'e btrn zicnd : ^-zn^ eu(odinioar ri chilia mka. ^i ll..(ernd lucrul minilor rriele, citam 'PSaltire' pe deyost i am'vzut un-copii de.'tur'c, in-trn pe uiiG.mel'e, mbrcat n hame lu-

treti i eu ciucuri. i, stixd naintea mea, a'neeput a jiUca n..vreme ce eu dntam PsaltirQa. -i dormitam. i,,mi-a zis mie : MQUle, 'oaFe i joc: bine ?";i iari mi zicea : Oare i plac eu ie i- place i cum]oc ?" i, nei-'spunznd;!<;u ni-mic c-tre dnsul,,mi-a zis mie : 'Socoteti, clu-gi''e, c' faci.ni.are, lucru n, viaa ta- ? Dar, de vreme .d'e faci. aceasta ou lenevire, c citetii'greeti.-n Psalmul 67, : pentru ac'eea -rh ndrzhit de am intrat la tine." lar eu, sculndu-m, zicea btpn'ul, 'm-am nchinat lui Dumnezeu i am nceput a

ase^^.^e'sgsatffii^m^^a^..^ f^-

"- A*fl-,iy*^tW.-w^^--y-.^"^-i^(rdyi.,-wi-... ^~-^;-yyj5r>aifc> yiKNJfe-s.Vfwyn -. <.' " f^

peasca vrajmaii Lui '{Ps. 67, 1) i 'tun^sndat ts-. stins. ' \ " :. . '-:< 'Dec,'^awasta:1amd-^o, fealor, cu linare ami^te s^ citii PsaUiri}^ ca s nu fie de bucune vrajmaului, Dumnezeului-nos-tru.slavi! :[ . ..:! : ; .- ;i " .

;, , Luna octpmbrile n ,20 d^ ^ i 1 e : chinm^ cretinii pentru credina ,l,or. Deci, ,..pom,enirea ^niilui,.marelui Mu- umplmdu-se ;d? rvn i apropiindu-se ds mpacat c^nicAr(eme(t362)., i-a zis :.^,Pentru ce, o, mprate, chiinuie^i fr 1 '' ' A'cest' ffericit Ayteme 'era du'ce $i dre- de omenie, oameni nevino-va,y,,.i-i sileti s se gtor mfrtesc n ; Alekandria, ' find el lepede de dreapta credina ?" lar lulian auzmd m''osebit cihste'a marele mpraf' Con- aceasta, a striga; aprins de.mnie : Cine i de stantin. i era voievod vitez n rzboaiei bine unde este acesta care griete cu ndrazneal ntrit h df^apta credin'n'tru Hris-tos. lar, mporva, noatr i a venit s ne vor-beap^ de dup oarecare 'vreme, m-Ufind m-pratul ru chiar n fa. ?" i au rs-puns cei de fa : Constantin, fiul marelui (ohstari-tin, toat Ducele Alexandriei este, stpne." i s-au pornit stpnirea mpriei, i la apus i..la atunci pg-^^, i|g^^uiDd pe^Artemie -pe ^sri^,4uat-Q,JLuVan (361363), c^^^lfd^g^ ndrept,- de -a" ^i.'anit temple zeior i de -^a^^ ^iF^^^^^a' de 'SSmnu' nostr'-Iisus a fi sfrmat idoii din Egpt. Acestea auzin-du'Hriits-'si a 'alerf s se nchine idolilor. i s-a le^ lulian a poruncit de4-?u.luat.lui Ar-tepief pornit atunci lu-lian cu lupta' mare mpdtriva lui brul, dregtQriei ot.eti . i aa dezbrca, -Hristos i cu 'prigoan asupra crelinlor, sa..Eie|btut,FCU;^ jyine de hou. L-au tiat pe p'effcnd bisericile n temple idoleti i spinare cu brice ascuite i l-aU'ptTuns cc^stele omornd pe i tmplele cu epui arSe h foc. lar-laurm^ despicnd tieto-rii i3e pietre 6 pi-a'tr mare i GretiftiCihfricotorechuiuri. , : ! '' Debi, era py'vrertie dnd i'nparatul gre, 'l-au bgat'p6 fenr'tul tttre cle' dou pietre lUiaA'se'afla'rr Ant&ht', pregtind foz-bbiul mari; i atta' 'l-au tescuit', ct toate oasele i 'le-au 'mpotriva per^lor, cfd- a fost ^he-mat i 'zdrobit si'lumnile oChlor u srt din locul OT;' Artemie din Alexandr'cu "o'staii lui. i, stnd i putea s^vez b m'inune de fa n'aintea mpratitiui ew-oastea s, Artemie prve cu'fri ' erau

184

PROLOA.GELE.

mare, ca ntr-atta tescuire,a rmas Sfn-tul viu. lar Artemie nu nceta a mrturisi pe Hristos i credina lui n prbuire ce-lor ce stpnesc cu nedreptate i silnice. Deci, a poruncit tiranul s i se taie capul cu sabia. i aa a luat fericitul cu-nuna cea nevestejit a mucenicilor.' lar, la puin vreme dup aceea, lulian m-pratul a murit n lupt, lovit de o sgeat. Se spune c nainte de a muri, ar fi spus aceste cuvinte ctre Hrstos : M-ai bi-ruit Galileene !"

se nvr^dnieeasc; de ri^riuni de la .dnsul. ? s: : : Deci, mpratul vorbind cu el i mult folos luhd de la' dnsul, i-a druit lui aur, iar 'el a primit. i, mergrid ntru ale sale, egumenul a nceput a cumpra cu dobnd, boi i cai i argai a tocmit. Dup aceea, ca s.goneasca demonul. i a zis stareul ct'^e ^iavb; ei din zidrpa'iui Dumne-zeu," ^i '.i-a^zig 1 ITJI dractir: ^'^6 voi 'as-cuta pe' tfiie." lr Stareal i-a' gri lui : .,Pentru ce ?" lar demonul i-a:zs''te: lat, ;e~ai; faeut'i tu ca.unul- din noi, c lepdind grija cea: spre Dumne^eu, te n-deletniceti ntru, cea, lumeasQ grij. Pen-tru aceea, dar, nu voi, ;iei, c de acum n-a^ putereraupi^; ynea." i,,. ; . Vedei aa,r, cum noe'p'torul rutiii, diavolul, se srguiete totdeauna i 'nse-teaz, ca, de i-ar fi lui cu putin, pe toi .oameniL-la qsnda s-i duc. Deci, pe un.ii .i riiQtete,' 'iar pe ^lii-' prin.siniire tneal, ca s ltu pota scpa nici un om din minie lui. na, iubttorul de oa-rqeni, Dumnezeu i pe acest meteug al ui, cu totul nel'to'r, ni l-a rt't nou aieve, 'pri'n ' dumn.ezeietile cripturi. Drept aceea, i acum, adic, artm cu dinadinsul unele din acele mute feluri de nelcunt, ale ;lui. i anume. c precum mrtunsese pnn,ii cei de Dumnezeu pur-ttori,. el,. diavolul, neal minile celor care se apropie de el. Dumnezeului nostru, slay:acum i pururea i n vecii veGilQr,liA"iin.. , ; ;

^y^y:
ntru aceast zi, cuvnt despjre un egumen, care gonea demonii din oameni. Un egumen oarecare vieuia n m-nstire cu fraii i se hrnea din osteneala minilor sale i nu primea de l oameni hran, haine ori aur, ci zicea celor ce-i aduceau lui cele de trebuin : Luai-v ale voastre de aici i lsa-ne pe noi : cu Hristos Dumnezeul nostru, ca Acela s se ngrijeasc de noi, c El a zis : Nu te voi lsa pe tine, nici voi trece cu vederea pe cei ce-mi slujesc Mie. C minile noastre, cele ce pot a ne hrni pe rioi, acelea'spre osnd ne vor fi nou, dac din Oseneli strine ne vom mngia." i s-a nvredni-cit, pentru aceasta, egumenu a lua darul de a Dumnezeu, c pe demoni, numai prin cuvnt i gonea. i era foarte slvit pen-tru viaa lui cea mbuntit, c numele lui a ajuns chiar ph la mprat. lar m-pratul, trimind dup dnsul, a poftit s

Lunaoctombrie n 2Ide z i 1 e : pomenirea Preacuviosului Prn-felui nostru Ilarion cel Mare (t372). Ace-st Preacuvios Ilarion s-a nscut n inutul Gaza din Palestina, pe vremea mpriei marelui Constantin (313-337), trgndu-se din prini necredincioi.. A fost trimis de tnr la Alexandria s nvee earte i, acolo, deprinznd degrab ne-lepciunea pe care lurnea o caut, a desco-

peri.t.'l melepciunea cea. duhovniceasc ,ii, qreznd; m : Hristos,.; ^ primit Sfntul Botez;' , -, , ; ; i;^ ;/i;.:.. - ' ' Deci, ai'dea cu mi'Bia dydra^ostea lui Dumnezeu i gndea in ce chip ar putea sa-i plac Lm. i, auzind de Sfntul An-tonie cel Mare, a dorit s-1 vad i a mers la d-nsul cu srguin. i fcndu-se ur-mo,\.w marelui ;Printe, a rmas lng dnsul mult vrenie, cunoscnd calea care

POMBMIREA SFINILOR MAHTURISITOR VSARION SARAI...

191

diiCe pe clugrila mplinirea sa, l viaa lui cea asemenea cu ngerii, la desele lui rugaciunicele cu osrdie, la ucrul mini-lor i la os.teneala cea nencetat, la post i nfrnare, la iubire de aproapele i la toat trirea monahal, cea desvrit. Deciy ntorcndu-se n patria . sa i aflnd de moartea priinilor si, a mprit <verea rudelOr i sracilor, nelsnd nirnf pentyu sirte ?i, lepdBdti-se de lume, s-a fcut, ucenic al Mntuitorului i urmtor sraciei Lui. Drept aceea, cutnd singUr^ tatea =i linitea pustteii a mersmai nti'n pustia de lng Maiuna <5azei, din Pales-tina. i, vieuind acolo; miuli ani, veneau la dnsul noroadele, cutHd ajut^r n ne-voilelpr, la sfintele lyi rugaciuni, c el, plecndu-se spre' mU.a) se ruga pentru dn-ii, iar Domnul Hristos proalava pe sfn-tul SUy ntrind rugciune lui cu daFul facerii de minuni.r'i a strbtut astfel vestea despre el n toat Palestina i se n-mulea numrul ucenicilor. i zicea dup fiecare minune : .T^u s-a fcut aeeasta prin puterea noastr, ci prin darul cel iu-bitor de oameni a Mntuitorului, Care du-rerile noastre le-a lua asupra Sa. Deci pe El s-L slvim i s-I mulumim." i se nmuleau mnastirile n Paestina. Deoi, nesuferind tulburarea mulimi-lor i cinstirea oamenilor i prirriind i des-coperire de la Dumnezeu, a mers n pustia Peluziei i n cea a Sfntuui Antonie, dup trecerea din via a acestuia. Vznd, ns, c nici aici nu poate s se ascund de oa-meni, s-a dus n pusia dio prUe Libiei, de unde, urcndu-se n corabie, amers n Sicilia, fcnd minuni i neprimind rsplat de la nimeni, nici o farm de pine, c pinea i-o ctiga mpletind couri i muncind pmntul. i zicea Sfntyl: Nrici aici nu este cu putin,; fiilor, s vieuim. S mergem n alt parte, unde nimeni nu ne tie pe noi." i aa.sau dus n.tain n Epidaura Dalmaiei, iar de acplo, dup oa-recare vreme, fimd slvit de oameni, s-a dus cu ucenicii sai n insula Ciprului. i cut un loc pustiu unde s-i Sfreasc, n linite, viaa sa. Deci, gsindu-i ici li-nitea, dup cinci ani de via, a simt c i se apropie sfritul i gria cu mintea lim-ppde : lei, suflete al m^u, ce te temi ?

De ce te tulburi ? Ai slujit lui Hristos opt-zeci de ani i te temi de moarte ?" i cu aceste cuvinte i-a'dat sufletul lui Dumne-"^u. lar trupul lui s-a aezat la Mamms' Palestinei, la mnstirea lui cea 'dinti, Jict palestinienii ziceau : Noi avem tro" pul Sfntului Uarion" ; iar ciprioii ziceau ^ Noi avem duhul lui." C ceea ce a fost Sfntul Antonie pentru Egipt, a fost Sfn-iu, Ilarion pentru palestinieni.

Intru aceast zi, pomenirea Sfinilor Mrturisitori, Cuvioii Visarion Sarai i Spfrpnie de la Cioara i a Muceni-cului Oprea Miclu din Slite, ap-rtorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, mpotriva unirii ei silnice cu Roma (1698 1701). Aceti trei Sfini lupttori au trit pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. Cuvio-sul Visarion din Sarai s-a nscut ri Bosnia. A cltorit pe la multe locuri sfinte, i n-deosebi,. la leru^lim i la Muntele Athos i a intrat de tnr n monahism. Indurerat de suferina romnilor pen-tru credina lor ortodox, a cltorit prin Tiansilvania, propovduind pretutindeni credina ortodox. Era primit n tot locul ca un nger din cer. Drumul lui pn la Braov a fost un adevrat alai de biruin cretin, aprinznd n sufletele credincioi-lor dragostea de legea strmoeasc. Pdn-tru rvna sa n aprarea credinei orto-doxe, a fost ntemniat la Sbiu i, n cele dir^ tirm, n fioroasa ?:l^chi>a>e,,difi;'ffc fstein, unde a murit, pentru mrturisirea credinei ortodoxe. Cuviosul Sofronie de la Cioara, s-a nscut n satul Cioara, din, prile^'-Or-tiei, ca fiu al unei familii preoeti. Uceni-cia ,n clugrie ia fcu,t-Q n ara Rom-neasc. RentpFs la Qioara, a ntemeiat un schit n mi.jlocul codrilor, nvnd, pe ro-mni caea mntuirii. Pentru rvna lui 'fa de Legea orto-dox', a fost nchis n temmadelaBoblna. Eliberat de mulime, Cuviosul mrturisitor a plecat n Munii Apuseni, ndemmnd pe credincioi s.in; obiceiurile strmoeti.

186

PROLOAGELE^/

A fost prins din nou i nchis la Abrud. Elliherat nc o dat, mergea din loc n loc, innd sbbbare,' adic adunri, i nvnd poporu : Stricai silnica unire cu Roma, nva el, cerei episcop romnesc- n Transilvania !" laridnd a neks c i'-a mplinit chemarea, s-a retrasJ la' Mrifeti-reai Argeului, unde s-a svrit cu''pace. Cel de al treilea lupttor pentru dreapta credina a fosst ranur'-Nicoae Oprea nscut n litea Sibiului. Tat de ^^^,^pt^^:*fflS^l:'^N3iBG^;^et&i, gata de jertf pentru. credina strabun, fahcitul Oprea' a pnnit, ca p! D 'mare cinste, sarcina" fe "liiic" ,,,la fmparayl''', plngenle romnpor': Noi ceren's;icau ei; m numele poporultn, vldic^ de le-gea noastr.^ ""' '"' "'l''"' i;'"l:"-t:s, :"-'- '
,- ~~ .-.'. S : '' "f ' ^ K s''" ^ 'i U) ?' f" s i

" La riceput. 'curajul i n&zneaa,y9-mnilor au fost ntmpinate cu ameninri i izgoniri. Cu tunpul, e.le s-au .repetat i au strnit.,0 prigqi-iire i multe ntemniri. In cele din urm, n loc s'. i se mplineasc cererile,; fpricitul Oprea a fostan-chis, pe viat, n vestita , temail 'de la Kuffstein, i nu s-a. mai ntora nicioaat, p],-,iniind cununa . nemuritoare a Muce-nicior. ,. . ,. -., ,, , , , :;, La 21 octombyie 1948, ns,: printr-b ulmtoare ntorstur a Providenei, fraii notri buni,- uniii de atunci, s-au,;desfcut de Roma i s-au ntors 'acas, la Biser.ic noastr strmoeasc, maica noastr de obte i a pra^nicului zilei de astzi, Dum-nezeului nostru, slav ! , ; -", ;
'V Tr.,w,ftnw.<

ntru aceast zi, nvatur a Sfintului Ilarion pcntru folosul sufletului. ;i-;i ' . ^ ' . S^uii-v, v i^Og pe voi' fraidr 'i surorilor, spre vehica via cea lumi-noas, p6 carfr Domnul, dup a'Sa mil, n dar ne-o d nou. C Domnul Dumnez'eu ne-a gtit nou viaa n ceruii i risui ne cheam pe noi la ea. lar noi, s nu facem spre plcerea trupului, nostru, petrecnd nmncri, cu buturi, n somn i n po.fie, n obieei de pcate, n, moleire trupeasc i n lenevire, ca s nu' pierdem mprai

cerurilor i pe Cel ce ;he-a chemat laidftsa'. C El a gtrti nunta f!ultiLSa't;(,.a<iic I-rtip-ria'" ceruMlor^i a^'tM'mis^pe siugile 'Sle-s ne{oheme, adic'pe'Prborcfciype' Apostblr'i ple'-Macenici. larinbi'ne-epdli.irn, ^icnd ^'^Mb-am' iuat' femeie i ^' pot merg."' Sau, iari' ^ ,iBi'- mMam dump-rat^^rim duc sS-^neere'^' y ne ; Mo-'ie fi^ami'tenpt-at-i m'du&is' o'.v-d.1'" i1 asttel !ca!'alte-^l^il<P&^'i :ale, ^iei aceateia, ne iepdm de venica va.'$iiu auzim pe Dommil^Cel c6 grete i^Nu-v-ttgri-]ii pentru ziua" de mrfe',; c vei' nliea, i ce ^e'i beaj sUl'^u'<e''vavei'mbrc'.. ." Acegte-a gftdirKia-te' trtor,-' g nei etep*-t'fti'Ca dih isbmtl $ s mergem pe ^al^a'ce strmt,: ear^'fa'e' dfrce pe ftdr' la' mpri ^rui'-ib?; S'm trupurle? noasfre a1 o^fenet, pOSt; Ta ^Ugue^-l nfrnare, l cu'rdtai '"neViirt; -' C; (rtibar'-a'' cerri'R>r ciJLane^aie'fetea o ctiga's'cei ffe'se' bste'-iiese'ajurig'l'a ea'.-Ci^s n^ s-iim, yiit-u cest scti^t ^eae, $ snti-"facel:'n spre' plceTe striceiosUla nostrii; t'Fup. -Ei^' riu zc' S atdem n fbc 'pentt'u c^re'sca-'- 'Viefuire: ^s' 'nu"f^ ac'ea.sta ! ^4'f's'' rle ost'^mm' 'i s' ft6it^sG^rn!tru;p^lileinctstrepeMrti eal"'C a 7 Doiiltl : ^lac'-'igr'ufttel1" de gru, cznd pie pmlftt,'nu va'ntir^apbi singU-r va 'r!n.imtf,-''iar' d'e'' Vi'ffi!ai, 'ttlut'' Ad va face." Artat :a'zig.:rf;,De'cr(u"vom' oMW poftee'ho'stre-c&e'lrip'estii'.'nu'vbm'^ tea s ''faofii. ro'duri'^ereti." C 'bel 'ce nu-i ub'ele suf-letu su, n Veabu'a'cesta, l. va 'afl1 pe'-el m' via ciea ;ve^i6; ' ' "-; Dec,'ace't i(zrid-''&, s'heftevbm'. lr deEVeti'zce"& fenterri^h^putiric'oi, u fts ^r'^faci! ncepuftil'^nevteial t-Aimi dupa ptftfea^t, pr^cui1 p8ti': C,! vzrt-duil^^urrfh^tt^i'rcv'biha,' f -'v^da'' fie uter ^ %' 'cealte". fapif; '6un^^i ^rept e^ea, rhu'n'e'"dep8i<t'i% de a ftevbih. C, 'b-i3, 'lu'rtg'-est)0 viaa nbatrff ? 'Au nu-1 ea de cricizec ff'rii^satli aiz'eci saU ^ap-tezeci,'-^! rflult^^ stttaps^' oai-, mitlt hfe fete-npu' li^.ast^ ^'Deci, ici', pu'iri's .. i'i j ;' ''i i'' '''"'' )"''"",:' ! " rie qteriip^.iar aco,lo7,,la. c.erun,.^,^h. yeci Yoni^imp.arai; .Sau;dApipotnvaj: aici,; p^ift yieuind cuglava hinQ'hr.Hiii,,bnd i..tru-

petil pofte fcHdn-i,: f-c1 de nffnare, acob; pfe^eci vb-B' fid''la'osTld. Dr&p't

POMENIREA PARINTELUI AVERCHIE

187

aceea, s ne ngrijim, c Hristos nsui, Impratul mprailor i Domnul tuturor, ne eheam pe noi, nu un om. Deci, spre Dnsul s ntraripm mintea noas^r i aici s vieuim cu dumnezeiasca nelepciune : cu post, cu rugciune, cu osteneal i (y rbdare, plmgndu-ne pcatele noastre i pururea naintea ochilor.avndu-L'pe El i ziua judecir. i s nu slbim griJa noas-tr ci, precum am nceput, a$a s i sfr-im. C a zis Domnul : In ce te voi afla, ntru aceea te voi i judeca." ;

S pzim deci, iubiilor, n inimile noastre, cuvintele acestea i s nu slbim aproape de moarte. C>nu tim cnd' va veni ceasul morii i va rpi pe fiecare din noi. i, de va gsi sufletul negtit, va' f'i osndit n focul-cel venic. lar de ne' va afla pe ;noi moartea intru pocin, atunci, scpnd de toat scrba, vom dobndi bu-ntile cele de obte, ntr-u Hristos I.isus Domnul nostru, Cruia se euvine slava, W Tatl i cu Sfntul Duh, acum i pururea i n vecii vecilor ! Airun.

L u n a oc t 6 m b r i e n ; 2 2 d e z i 1 e -. ponSfenirfea celiii dintre Sfirti 'P-rnteltii nostru i ntocmi cu Apostoli, Averchie, episcopul lerapolei, fctorul de minuni. Acesta a fost episcop n lerapole din Frigia i a trit pe vremea mpratului Marcu Aureliu (161 180), cnd cretinii erau puini la numr, iar nchintorii de idoli erau puzderie. Deci, s-a fcut odat n eetate, un praznic mare pgnesc i s-au strns necredincioii, dnuind mprejurul idolilor. lar Sfntul Averchie, rugndu-se, s-a aprins de rvn i a sfrmat n ndri chipurile idolilor. i au fcut preoii p-gni legmnt ca.s-1 omoare. i Sfntul, aflnd de hotrrea lor, a ieit n mijlocul cetii, nvnd poporul Evanghelia lui Hristos, n^vrnd s se ascund. i i-au adus trei tineri muncii de multe duhuri necurate, spunaegnd i scrnind din dini,, i Sfntul i-a vindecat i, aducndu-i la Hristos, i ndemna s triasc n pace cu oamenii, iar ei, cznd naintea Sfntului, i srutau picioarele. lar poporul toate acestea vzndu-le i lsnd mnia, striga : ,,Unul este Dumnezeul cel adevrat. Acela propovduit de Averchie." i aa pstorea Sfntul, mngind pe cei ce sufereau, aju-tnd pe srmani i vindecnd pe cei bolnavi. A vindecat i pe o fiic a mpratului, Lucilia, pentru care a cltorit cu mare cinste i la Roma. i, voind mpratul s-1 rsplteasc, Sfntul Averchie a rspuns :

Nu are nevoie de bogie acela pentr care pinea i apa snt.osp rhbelugat i ca o mas mprteasc le soc'otete." i a cerut mpratului s dea sracilor din lerapole cte trei mii de msuri de gru pe an, pe cheltuiala mpriei, asemenea s zideasc, bi calde, pe care singur le aflase n lerapole, pentru folosul bolriavilor. i se zice c aezmntul acesta a inut pn la lulian Apostatul (36136S).A ,tmduit i pe orbi, nvndu-i s cread n Hristos, rugndu-se pentru dnli i zicnd : Doamne lisuse, lun'liha cea adevrat, vino i deschide ochii robilor ti." i, f-cndu-i s vad, i boteza. A cltprit, apoi, i n Siria 5 Meso-potamia, aducnd mpcare ntre bisericile nvrjbite din pricina ereziilor de acolo, pentru care a fost numit cel ;nto(':]'nai cu Apostolii." Deci, aa vieuind, fericitul, n evlavie i h dreptate, strlucind pretutindeni cu cuvintele,' cu fptele, i cu minu-nile, la aptezeCi i doi de ahi jungrid, s-a mutat ctre Domnul i ne-a lsat piatra sa de mormnt scris dis el nsui, care i astzi se pstreaz.

Intru aceast zi, pomenirea Sfinilor apte tineri din Efes. Aceti Sfini au trit n zilele mpra-tului Deciu (250253) i gndindu-se, s-au sftuit de iau mprit averea la sraci

198

PROLOAELE

i au intrat ntt-o ;peter..Jis+au;,rugat lui Duhilnezeu s le ia sufletele, ca;s nu cad in mna mpratulu ; i' aa.s-aiu 'sav'Kit:. lar cnd s-a.ritors Deciu la Efes,,a nt,re-bat despre diriii;-,Ga-s aduc j'ertf ido-lilor, i, aflnd.c au murifc, ni peter, a poruncit' s se asfcupe; gura .peterii... . 'Deci, trecnd de-atunci dou sute de an, pe vrem fflpi'i'ei lui ''eodosiecel Mici (408450)' s-a'Hseut o'plcrei'p'e-cunl c nu este nverel t .'ifllpratu, vel-znd c se turbur'BiseriGaiiii-Du'nnezeu (c se aflau i unii dintre episcopi prini de acel eres), sta la ndoial, netiind ce s fac DQCI, se ru^lurJ)umnez'eu,,cu la-erimi, ca s-i. arafe uri\seft;rQ. ,/$i pentru aceea, Domnul nu i-a trecut lacrimile lui qu yederea, ci i-a aratat sem,n. , Stapinul niu.ntelui.n.caKe era,petera, unde rposaei:,cei)apte tuiri, a yrut n aqea vrpme s fac din petera staul pen-tru turma sa- i, rsturnnd pietrele. de la petera, pentru zidirea staulului, s-a d^s-chi, gura peteril i, din porunca lui, Duna-nezeu, :s-au deteptali acei,,apte feciori ,ce se svriser acolo. i yorbeau .ntre dnii ca i jdnd ar fr adoriiit ieri, fra,. nici o schimbare, ct niGi hainele ce, purtau nu, e stricaser i, mai vrtos, i aduceau ami'nte c i Deciu mpjratul i cauta^; ca s-i .c^i-nuiasc, i, vorbind :ntre dnii, ,unul ,din-tre ei, Maximilian, zipea catre,ceilal.i.;,,jDe cumva ne vor prmde, frailpr,,s,stam br-btete i s nu, v.ipdefti. ^bunul nearp. al credmei noastre. '.ar /^,u,' ^ate larabJi.R, du-te de cumpra.piine i, ia mai muTta, c asear ai adus puin .i ne-am .culcat 'lor mnzi, i afl i despre peciu eegnd ar^ cu noi." Mergind, lamblic.m cetat:e i vznd la poat;t seninuir.qruci^, s-a mi-rat. i, vaznd acelai semn.i ri,alte p.ri i'cldirile schimba,te i ,alfeLde, oai^em, i se pare'a c viseaz, sau, ca nu-i est.e n fire. lar, mergnd ctre cei ce vindeau pine, .aJ^^pe,^, d^u.^ ,ar^^tu^,e grbe" c^^e tbarc'S. 'Deci, -y^zS "c Ynztpni,:ara(tau.,,a^gintulJnitr.e ei;^pe la alii i cutnd la dnsul, lfnvinuiau c^ a afla o comoai', .precum, arta a.r-gintul care avea chipul cel.ui cei a. mpra(i:1;" cu muli ani mai nainte,; pe lamblic l cu-

prinse fri.ca. il griJEt i.i^, tia ce. s griasc.. , 'J . !" ' .-, ".-; ^^i,' .rfr :'; .".^r.l Cugtndc 1-au .cunoscut H'vor duce la fmpratu.1 DecTO,, czu la dnii cu rugminte, zicnd : Rogn^m. vou,' dom-qii mei, dac ailuat.argMtltul. luai si pi-nea, numai pe miie s: m lsai, s-mg' cairt calea." I&r aceia i'ziceau : Aratwn comoara' i iie' f i pe no' ptta, sau de n^ te"vom da spre m'oarte." '
!

Abestea, zcndu'- ^'^ztnidu- c st la gnduri, 1-au egeri; de' gruriia.ii ^i^pu'r-tndu-I prin trg, 1-au adus la stpnul ce-tii, ca s dea seama. i acesta, vzndu-1, i i-af zis : Spun^ne tinere, cum ai ^fiiep-1 moarfl, ct de yare este i unde se<affK?" lar el a rspuns : N-am aflat nici o co-n^araji cijbaiu s^t.d^ la,prini.i?ce se ntan'Rl acurpi;nu-fni da;u ^seaaai^ arrs-Jx^iitiOrul a zis (; $(Dar ;din ca;e <;etate;eti;?" ,E1 a zis :,.,Dins'aceas,ta:E..nt, de este acesa Efesul." lar stphitorul a zis : Dar care snt printii ti ? S vie la noi i, dac se va curtoaste eVru, te vom c'rede." lar e 'a zig': Cutare este tat. meu $i cutare este ma'm mea si^ cutai^e n''i''snt rudele i cutare'frri ^ste mofeuT meu.1" lar'dregtorul a'zis :'..Nu ^ei putea, tu s ne faci s te credem, spuhTdu^ne nume1 'strine,i care nu mai snt acuft^c sm'..a'fr de' cele qbi$nuite/' lar lamblic a zrs : ,,'De ntrm'S creM c-i spun 'adevri-tl, ^nu' 'tiu:s-i sp'un alteeva." Atunc' d^egt'rul a 'zs : ..Pgie,'''bartuTttl 'mrtunsest', dup"n* scrsu ^ pe '61, c fes't^ dh.' zilele' mparaItilui^Deciu'; lr ^tu; fiind ^nr, nic' 'trez6ci dg'arii'^nd; te siletys ne'anlgeti. Attirifc laihbic, cz5'rtd la picorele 16f Se ytfg'a zcnd : ,,M ro.g vouS.^'domhii mci, spunfei-'rni' 'u'nde- se afl1 mpratul Deciu, ere '6ra n fieast cetate 7'^ar ei u zre1: .iA ^rerftie--ao^stea -riu ^e-fl mpaftul Deciu^ci tf'f^st 'ma naittte'cti mu!'ahi." i amblic a zi' De'ci,!- pentt-tl aceasta, v-ai mirat vo, domnii ffiei:s Venii, dar, du'p ninei' v v& duce pe voi l''fratii mei, cre'snt npeter ;irt>fitttr-nii, se vor erede cuvi;ntele!'fflel. G' eu tm: cum am'fagif de ctre^aa'aftp'ratului Deciu. i: ieri, vennd 'ca s cuns'p' 'pine, am' v-zut pe Depiu ^ntrnd aiei -n cetate." i, auzind acestea, epicbpul

Marin a as c-

CUVNT DESPRE OSNDIREA FRATELUl

189'

tre dregtor : Mi se .pare c ^s-ar putea s se fi Dumnezeu. ntmplat vreo minune' n aeeast po-vestire. Deci, ia.s mergem cu dnsul 'm-preun,s vedem." ;.. ;." ;; / .1.. , i, mergnd dup;cuvmtele,acestea, & intrat mai.nti lamblic m peter,. dup ace.ea episcopul. i ntorcndu-se spi'e par-tea dreapt a uii, axt vzut un'.sicria pe-cetluit cu dou pecei de argint i(Epa'5icnar ul pe care l puseser Rufin i .Teodor, cretini fiind, careia'u fost..trimii 'mpreu-n cu alii.de Deciu, ca s a5tupe-<petera, aflnd de moartea' eelor 'afecun^i aoolo, scriind n el spre pomenirieaiSfinilor i n-; semnndu-le numele pe table de plumb).! Deci, citind s-a,u ip.munat. i^intrpid, n-luntru, n peer, au af4at;pe,finU. i au czut la pici,oarele loi\i, eznd, i n-trebau. lar eg povesteaumai .nti djsspre ale lor. Dup apeea, de isprvile mpratu-iui Deciu,. i se mirau to.i i slyeau pe Dumpezeul. iniinupilor., ;_;, i Atunci, dregtorul, mpreun cu'epis-copul, au scris ntinare la mpratul .Teodosie i i-au vestit. ,despre toate;;cele mai sus zise.' DeGi', aaipratul, liund scri-1 oarea, 3-a u.mplut ;de .bucurie penJbru o ntunare. ca aceasta.i, a mers; f&artede-grab acolo,; li aceUoc, i cumia intrat n peter a czut la pmnt ,i i i; se.bueura' sufletul c i-a ascultat Domnul rugciu-nea lui,.artndu-i pe fa inviei:e:a mori-lor;'Deei,'^c|Ad ifpartul hu pXih vorbir& rrtpreun cU Si^^'/cu 'epicopii ,i cu rega'fcbrnf 8finii"s-aas cupriris 'ca 'de un somn i, privind toi cum dormeau, au rposat iar'i n'Domriul. AtA'nci,'mpra-tul,:dnd haine's'cumpe ^auri argiht,'ca sa. fcapt-e' sicr'e, ntru eihstea Sfi'tiib^, a pornucit de i-au pu'ritr-nsele. lar peste Hoapte/'Sfihfi'i^^ai artat mpratnlm" "i i-au zis : Las^e 'hrpite "pe pmht,-unde odat am 'nviiat:'4 i,'ferrdu.-se adu-nare mare de.ep.iseop, mprtul^ & pus pte Sfini pe p'm'ftt,, preeum 6'i 'p'a^Ucis^r prin vis, i, fcnd praznic de bucuri'6, a dat mult milostenie la' sracil'cetii Ef'esului-i s-a bucurat t&t poporul su, 'cinsti'ndti-1 cu daruri. Deci, a slobozit i pe episcopii care erau inichii, ncredinndu-g^ toi^de nvierea -morilor i s-a fcut praznic ob-tesc, mulumind i slvind pe

^y^fe^s^f^^
i n ntru aceast zi, cuvntdin P a t e r i c despre osndirea frateiir/1! , Min-uiatul loan Savaitul ne spunea, zicnd : eznd eu la(&margine de pustie, a venit la -mine' un oareGdre frate, de a o mnstire, pentra ceroe'tare. ii' 1-am ntre-' bat pe el : Ce Biai ac.prinii ? i nai-a zis mie^?' Bine, eu; ,ntgciianile voastre. D^ci, i-am'mai ntrebat-pe e'l despre un ffate, care aveaun'niumeru. Mi-a zis mie acela : Credd-m& ipes mine, printe, c nu s-a schimbat din numele i iacela. Aceasta au-zind, am zis^ Oh t i zicnd eu, oh, am fost rpit ca ntr-d uimire de soi'nsn i m-am v-ziit pe mine stnd na'intea efntului loo'al Cpnii i pe Domnul nbsteru li'sus Hris-tos stnd n 'mijlocul a doi -tlhari. i am' n-ceput s m richin.; Isec^ac. m-'am apro-piat, ndat-' ce m-a' -vzut, Dbnanul s-a n-' tors spre iiigerii care-I ^stteau nainte -3 le-a' zis'lor ;':9coatei^l 'pe el.afar, c Imi este Mie ca un anticrist,'.'nmt:e de }ude-cata Me^. el a ^iidecatipe fratele su. ., Deci, dup ce;.rp,-ai4zgonit p^ mine, dac am voit s ies prii ui. mi s-a prins manti mea i s-a ntarit am. lsat-o pe ea 'colo. Apoi, ridata de-fceptndu-ni, am zis ctrel-tele ce'yc^'vCnisel'R'ea mi este. mie ziua aceasta. i. mi-a zis mie : Pentru ce, prmte ? Atunci iam^spus lui ceea ce mi se i'ara.tase mie" i am, zis : Mantia,, adic acopermntul lut Dumnezeu mi-a rmas sntTipsit de ajutorul lui Dumnezeu. , _ i din ,ziu^ ace^a^duHiJCprtarea I?omn,ul,m,, anjrastafit-'apt&.an^prin pinstietti, nici piin^; gutpd,',ni.qi,?4b .acoperamnti intrnd, hici cu om vorbind, pn ce am vzut pe Rpmm.Uj meu-.ntorcndu-e s-mi dea niantia mjea." l . .1.. ; ', ,, lar noii, aceste cuvmte.ale minunatului loan 'auzihdu-l'e; 'am ziy: Dac cel <drept abi a 'e 'mntuiete, apor' cel -riecurat i p-ctosul cum se vor ridrepta." Drept ceea, s^ cuvine .HDU^ a ne ngriji d.e, ale noastre pcate i a.ui judeca pe nimeni din cei ce greesc. Pealru c scris este ; De -vom acoperi igreelile -rateluij ap&i ! i umne-zeu'nevaacopefipenoi."

190

PROLOAGELE se laud, defimnd.pe altul." i iari : DecUeul flmnd i dect lupul nsetat, mai arnarnic dect amndoi este clevetito-rul, c vars snge cu limba." i a mai zis : Clevetitorul se mrete, spnd cu limba groapa aproapelui, iar mai pe urm singur cade ntrnsa." lar Ecleziastul zice : M-am ntors i am vzut toate clevetirile ce se fac sub soare. i, iat, lacrimile celor cle-vetii, i nu este cine s-i mngie: pe dnii." i iari : CleVetirea l tulbur pe cel nelept, iar pe cel fr de minte l pierde." lar David zice : El va mistui pe fiii celor sraci i va smeri pe cel cleve-titor." Deci, s ne deprtm pc noi, frailor, de la toate clevetirile, temndu-ne de pe-depsele cele amare ale celor ce fac unele ca acestea. i, mpreun cu Pavel, s zi-cem : Clevetii fiind, binecuvntm, go-nii, rbdm, huliti, mngiem\ Ca nite gunoi neam fcut, tuturor de dispreuire.'' S nu fim osndii mpreun cu vrjmaii lui Hristos, care, venind la Pilat. L-au de-fimat pe Domnul, zicnd : Pe Acesta L-am aflat rzvrtind neamul nostru i oprindu-ne a da dajdie Cezarului, zicnd c este El nsui mprat." lar El, ca un mieluel fr de rutate, rbda. Dumne-zeului nostru, slav !

ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului Antioh, despre clevetire. Cumplit este;vtmarea clevetitoru-lui i asemenea diavolului este. precum s-a zis despr.e el n Psalm : i^Va smeri pe cel clevetitor." C vrjmai snt clevetitorii i de Dumnezeu urii ,prtai cu cei ce au vndut adevrul i au rstignit pe Domnul nosru lisus Hristos, care zicea : Eu snt calea, adevrul i viaa." Poruncete nc i Lege.a, zicnd : La toat nedreptatea i greala s ntu fii rnartor." C zice : 'Prin gura a dou sau a trei mrturii^ ,este vred-nic de crezut ori.ce cuvnt." lar Saul, cl-cnd porunca aceasta,a ucis treisute de preoi ai Domnului, pe m'turia unui cle-vetitor, Doicul Sirianul. lar laiiProerbe zice : Cel ce defaini pe cel srac, supr pe Fctorul lui."' i i rari : Slava omu-lui este a se ntoarce de la elevetiri, iar cel fr de minte se leag cu ele." lar Da-vid se roag s scape de clevetiri, zicnd : Izbvete-m de elevetii'ea oamenilbr i m acoper de adunarea celor ce viclenesc, care iau ascuit limbile ca o sabie." lar altul zice : Cel ce clevetete pe srac, m.ul-te ruti adun." i iari : Omul necurat

L u n a 1 u i o c t o m b r i e n 23 d e z i 1 e : pomenirea Sfhtului Apostol lacov, fratele Domnului dup trup. Acest Sfnt lacov numit frateie Dom-nului" (Gal. 1, 19), a fost cel dinti episcop al lerusalimului, rnduit a pstori pe cre-dincioii Cetaii Sfinte chiar de Sfinii Apostoli. El nu face parte din cei doispre-zece Apostoli ai Domnului i era frate bun cu cellalt frate al Dbmnului, cu Sntul luda', scriitorul epistolei din Noul Testament. Din eercetarea Sfintei Scripturi se arat c aceti frai ai Domnului au o alt mam dect pe Maica Donmului, c mama lor tria pe vremea patimilor Domnului i

c era sora Maicii Domnului i deci c fiii ei erau nu frai de aceeai m.am cu Mn-tuitorul, ci veri i rude cu DnsuL Rmne hotrt de asemenea, c lacov, fratele Domnului, este alteineva dect lacov al. lui Alfeu i dect la^ov, fiul lui Zevedei. Ca pstor al cretinilor din lerusalim i rud a Domnului, Sfntul lacov era mult iubit de popor i slvit, pentru evlavia i viaa lui aspr. i de mult ce se ruga n genunchi i cu minile ridicate n sus, i se ngroase pielea genunchilor lui, ca la ge-nunchii de cmil. i i ctigase att de mare vaz ntre cretini, nct lacov, m-preun cu Apostolii Petru i loan, era so-cotit unul din stlpii Bisericn lui Hristos.

^Iiy^i^J:'!^ JUDECAT I INV.EERE AL SF. EFR^M SIRUL

191

care se va strige, cerul c.a'o;carte, ntru care va stnga trmbia.cu mare i nfrico-' tor glasi :va de'tepta pe .toi cei din veac mpiri,;itju;;ca,re se vor.deerta cmrile iadului .p.rm' glasul; Jud.ectorulUi,, n'tru care va ;veni Hcitos pe hori, npreun :cu Sfmii ngeri, s judece vn i mo'rii-i s rplteasc ifiecruia idup faptele lui. Ca, n.adevr, nfricotoare va fi ve-nir^a lui Hristos ntru slava. C minune vali,,p, iubi,tor,nor d,e Hristos, s vada ci-neva dintr-oda cerul desfcndu-se i pmnul schimb-idu-se, i morii sculn-du-se. C ya pune pmnul de fa rupul omuluj., aa cum 1-a luat, ch,iar dac fiarfi 1-au rupt sau psri' 1-au mncat sau peti 1-au mistuit,,nu Ya lipsi nici un fir de py din, capul pmului naintea Judectorului. C fiecare se ya preface la porunca lui I)umnjeze,u,,-Jintru aetricciune. C vor lua semne pe'trup. to.i, dupa cum snt i fap-tele lor.: trupuEile-,dreptilor vor strluci de ap.te .ori mai multi^dect lupiina soarelui, iar alei pcpgilpr ntunecae ^sp vpr afla i.de ru piirosyor fi,pline.:C trupul omu-1141 va a,Eata fapteilejlui. Pentru, fiecare;din rioi, faptele noasre sntcrise n trupul nostru. O grea cereetare a fptelor noastre se'.va face atunci,- C de a, g;r.eit cineva din noi i prin .grafi prin gnduri, toate vor st,a naintea lui atunci, i d6 .a lucrat b.ine, asen'i.en^asi, de.alucrat ru oriunde va cauta^uminat' ya vedea, toate faptele "G^i^^^^^^^.^^.^^M^y^^ Tradiia Sisericii ne ale. ,,, Deci, s n? uevoim,'frailor.i:ubii, ca sa spune e Sfntul ;scprri de ocara i de nfricotparea ruine, care va mtmpina atunci pe toi p^,-ctoii, ri s ne Apfotona'cbv a-'pSiftnit itW^tfr e'ftlucefacem prtai ai bunti-lor acelpra-pe .<?are ler-a: nie^fiin*'aruntitti de'pe i^Mpa'-telpfu}lt)i gatit Dumnezeu tuturor .dr'ep.iloi;, acelea pe care din lerusalim i ucis cu pieti^'^it'rti cre-' ochiul nu le-a vzut, urechea nu le-a auzit, nici la dip.a.lui n ili'istos^ la. an-ul 62, ,ru^ndu-se ininia de om ou s-au u,it, la care doresc ngerii.^s prveasca.. C,;tunci,ci'id,Se va ppgpr Hrist.os din ca;^j. .'DQrnriul, pen.ru, uci^au;,si, p :nu ce,r, ndat focul cel ne-sms va alerga pretutindenea l^cp'fa^;,;:^^ ,;' ,,-"_',' '\,':,";" ',i)^ naintea feii Lui i 'ya acpperi.ipate. C. i pOtopul, cel c;e s-a facut pe vremea lui Noe, era.p n-chipu,ire a,focului acetuia hestins. C, pre-cuni ,a coperit potopul acela toate vrfu-rile munilorJ''a si focul ^ c' 'ntru ace^st zi, Giivmtyl preacuyio- cesta va acoperi tate. 'Atunci, vor alerga ngerii sujlui P^rifelu nos,ru Efireni $irul, deprq pi'etufin-deni vor rpi pe tbi sfini 'i cfedincioJ'U'ttecat i decpre hviere. ii, spre ntropinarea lui Hristos ntru -' : -'SJemttt.tati, frai^ieiy^i.'ascul.ti-ifi pe :rnine,.Efyi?m eeLprea-"ffie,>s punetn duhur' -nostru }pdect&r:'"i; s.' cecm^ cu' dnadinsul;.''inima' noastr, ^ac umblm aa icUm:' "z'6 ''de Dumnezeti insifflatele S(Eriptnri.i Oare nucixmva ner'lepdror'de Duhul-Stnt;; mtnJt';Care;ne-i:n pecetluitJ? i dae .iziiit cineva lucruri'bune ntr.ii' sine,.si^uisd-ses'a'crete Jdaral pe oare l-a'luat'-delia'. lubitorpl .de'oameni,'Dum-nezeu.^-.nti'U: meifita^cugetarer lar'dc "n pcate'sintem prihnii ^i vinoyai^ipentru cei^ie,^J[ieyi^i^(^, i^b^eriio^ df Piimn.ezo.u, fi;a(t;i ?,^ i^a-ja-isosit npes-te ,Ji<3;i-,'.&ailQr ziu.-j.acejea; 'ffii-tr.Ui care ^e'^a.Nunecfl , lumipa S(9arelui i v0r'cdea:, stelSIe,;' 'mtru'

PopoEul'.isui U .ny.mea cel :dre.pt", pe-ot'u,viaa;,lui .c.ura^i, i penfcru. ,judepata,liii Appt61ilQr;-cUp le.rusalu'n^^ri.ut. la anul-,51. nep^rtinioare i^sntasa ;d<3; ^a.. .iBpboru.l Mul;umit$ melepciunii -iui:, Jpagniit caye ayeau ?j se ^nt>arca.(la Dumnpzeu; i sas crJeada: n ,Hyistos, nu marserau inui s pzea,sc legea, lui.; Mo.ise. A^N L wepea: lupta.niptuirii,pincredin n Hrisos i priijfap;e,bui^, ^ ;, ._ , ,. /, ,- ;..: ..:..: pDe;. rla' Sfntul lac.ov ila-^a rmas: o Episolj,Qare-se~.aila vn Noul Tetwnsenti1 plina, de pQruncir wel.epte, eum;; sf' duGem:. o via. Ei.f&nt. Ne-& rn.ai.rraaa'de.la el.i o nf:ifwt\:.iiiur'cfhie nv.Eait.. a jSfrvtului laeoy,; pe'jCaye.a.fcut-Q.mai-pe .scurt, mai rirt^, -^fntul-T^apy-ie;:: ia- .dup dnsul, i. mai ]pe' e;^t,;a fcut-o. :Sfntul; IjOan) Gur de Aur. LUupghiaiSftttului.Jacov se s'awr-ete i azi n BiseriQgi ortodox&i gr^a.<&,;& dat pe an, de ziua Sfntului lacov, la 23

182

PROLOAGELE

slav, pe nori. Deci, s ne srguim, iubii-lor, a ne afla vrednici de rpirea aceea i a sta neprihnii i nevinovai naintea nfricotorului igroazniculuijude-.C fe-ricit va fi cel ce va ntmpina pe nori pe mpratul slavei. Precum, GU adevrat, de trei ori ticlos va fi cel ce se va lipsi de rpirea aceea. C cei ee nu vor fi rpii n- tru slav, pe nori, aceia snt pctoi. Deci, s nu ne lenevim, o, frailor iu-bitori de Hristos. C, iat, locul cel de ne-voin este deschis tuturor. Pn avem vreme, s ne srguim, dr, a ne poci. S biruim patimile cele pierztoare ale tru-lui i dezmierdarea sufletului; fcndu-ne nelepi precum losif nu nurtii cu rupul, ci i cu gndul. C brbtul cel de&vrit aa se srguiete a fi, cu fotuF nelept, C c'el ce Caut la femeie, spre a o pofti, iat, s-a i desfrinat cu e itru irtim'a liii. C pe faptele trupulm, d'e'rriulte ori, multe pricini le 'taie i frica omeneasc le oprete. lar faptele tninii fr de fric se lucreaz i fr de osteneal se svresc. Adic ce zic, iubiilor ? lat, de multe ori, cineva se gndete la peat, cu nverunre, se nvoiete cu gndul acesta/ dar ispita trece totui de la el, Unul ca acesta se aseamn cu cprioara sgetat, care, de multe ori, scap' dih minil6 vntorilor, dar se duce, lund cu sine sgeata. C dac pe cineva din noi 1-ar birui gndul, unul ca acesta nu riia este'cu totul nelept fa de Dumnezeu. 'C,' dei de multe ori cineva pentru frica de oameni sau pentru ruine nu i-a, spurcat trupul m-preun cu sufletul, unul ca acela nu se n-cununeaz ca un preanelept, ci, dei pl-cut oamenilor, se osndete' 'riencetat, de nu se va poci. Deci, s fugini, 'frailor, de pofta cea rea, c aceasta a dezgolit de slaV pe Eva, c a poftit gustarea unei mncri. Aceasta a adus i potopul asupra lumii, c au v-zut fiii lui -Dunanezeu (fiii lui Set) pe fe-tele oamenilor i s-au apropiat de ele i s-au pngrit. Aceast i pe egipteanc'" a fcut-o s se ndraceasc asupra lui losif, celui preanelept. ns, tnrul acela, te-' mndu-se de Dumnezeu, . a biruit }spita., Aceasta, i pe viteazul i' nebiruitul nazi-

reu Samson, 1-a fcut s cad n robie. C, cel ce, mai nainte, despicase pe un leu mnctor de snge i a ucis o mie din cei de alt seminie, numai cu o falc de asin, acelai, dnd a poftit s locuiasc cu vipera (Dalila) ndat a pierdut i prul nazireu-lui i lumina ochilor, orbndu-se cu jale, i a ajuns ndat batjocura tuturor. Aseme-nea nc i David pe Urie 1-a junghiat. Pentru poft a murit i Habo. Aceasta i pe ticlosul luda 1-a fcut a vinde pe Hris-tos, stpnul meu. Deci, fericit este acela ce s-a fcufc biruitor a toat pofta, a auzu-lui, a vederii, a plpirii i a miro&irii, c, de va ctiga cucuna ntregii nelepciuni, va purta aceast cunun i naintea Diva-nului celui groaznic i n-fricotor. Venii deci, toi mpreun, s ne nchinm Lui, zicnd cu un glas : Aliluia! Venii toi s slvim pe Hristos ! Amin.
"'- f^ V f-'ff^-f w f"'. "-.^- ^.^ f^ ^- *.f ^ Ifc- ^, "^r-^.i-

ntru aceasta zi, istarisire despre aflarea Preacuviosului Printelui nestru Macarie RomaHul. n mnstirea ce &e numete a Sfn-tului Asclipie, care este n Mesopotamia, ntre apele Tigrului i Eufratului, unde erau muli monahi care petreceau via pieut lui Dumriezeu, erau r aceti trei monahi cu via sfnta : Serghie, Ughin i Teofil. Acetia, din mult rvn i din oarecre descoperiri dumnezeieti S^SLVL unit ntre dnii ca s umble, ncojurnd pmntul pn la margini, ca s vad lu-cruri dumnezeieti, spre proslvirea nu-melui Domnului. i aa, rugndu-se i che-mnd numele Domnului n ajutor, au mers mai nti n Palestina, spre lerusalim i, ajungnd n hotarele Betleemului, au g-sit locul magilor, de unde ei au luat ves-tire de la nger s mearg pe alt cale n [ara. lor. De acolo, mergnd la Betleem, s-au nchinat sfintei peteri unde S-a ns-cut Mntuitorul, i, de la sfnta peter, nu departe de acolo, au fost la locul unde au cntat ngerii ; Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu !" Au nGonjurat, apoi, tot muntele Eleonului, de unde S-a nlat Domnul Hristos. De acolo, au intrat n le-

DESPRE AFLAREA PRINTELtJI NOSTRU MACARIE ROMANUL

193

rusalim i, dup nchinarea la Mormn-tul Domnului, au vzut toate locurile sfinte i au cercetat toate mnstirile, n-chinndu-se i rugnduse sfinilor prini, s-i binecuvnteze, ca pe unii ce aveau attea locuri deprtate de strbtut. i, ie-ind ei de acolo, au mers mai mult de dou-zeci i cinci de zile, pn au trecut apa Ti-grului i au ajuns n prile Persiei. Dup aceea, au mers n oraul Ctesifon, ce este n ara Babilonului i, nchinnduse acolo, au slvit pe Dumnezeu, Care i-a nvrednicit a ajunge pn i la acel loc. i, pornind mai departe, au mers dou-zeci i patru de zile pn n prile Indiei, i acolo nu au avut pace, c au venit mul-ime de indieni cu prjini i, izgonindu-i, i-au petrecut pn ce i-au scos afar din ara lor. i, de acolo, cltoreau flmnzi nu-mai unul Dumnezeu tie necazul lor i aa au mers patruzeci de z-ile spre rs'rit i au gsit un loc cu tot felul de pomet i erau copacii ncrcai i roadele erau foarte dulci la gust i, mncnd, au dat mare mulumire Mntuitorului lisus Hristos. Apoi, mergnd mult cale i strbtnd inuturi neprielnice, dar pzii de Dum-nezeu, au ajuns la o rp mare, ce era ca o prpastie adnc i au stat acolo apte zile, nepricepndu-se ncotro vor merge, fr numai c se rugau lui Dumnezeu, ca s-i scoat de la acel loc ru. i, iat, c s-a artat naintea lor o ciut mngind i, lundu-se ei dup ea, au sosit la o alt rp i cu mult nevoie s-au putut cobor pn ntr-un es, unde se aflau cirezi de ele-fani, de cerbi i de ciute. i au trecut pe acolo, neptimind nici un ru. i nu mai aflau, de acum, nici un drum. ns, ru-gndu-se lui Dumnezeu, au mers de-a dreptul, fr drum, ca la aptezeci de zile i a dat Dumnezeu de au sosit la un loc es, plin de pomet cu roade i, mncnd, au mulumit Domnului lisus. i mai mergnd puin de la acel loc cu pomet au nceput a se arta neguri ntunecoase i li s-a n-chis i calea. i, iat, pe neateptate, a so-sit o porumbi i s-a aezat la un lo-c nalt. i, mergnd spre dnsa, ea a zburat i ei se ineau dup ea. i au sosit la un
13 Proiloage

loc unde era un stlp de piatr ce avea slove elineti scrise pe el : Acest stlp 1-a ridicat mpratul Alexandru al Macedo-nilor. lar, cine va voi a se ndrepta, s mearg, de aici spre partea stng, de unde curg apele, i aa va iei la loc mai bun". i, apucnd ei n partea stng, au mers patruzeci de zile i au inceput a simi un miros greu i iute. i, ajutnd Domnul, au scpat de acel loc. i, mai mergnd cteva zile, au ajuns la doi muni foarte nali i plini de fiare i au trecut pe acolo cu mare fric. i, stnd la rugciune, au auzit un glas ce le arta lor cale. i au mers ca la patruzeci de zile, avnd mare lips de mn-care, c numai cu ap i mngiau foamea. i au ajuns la un ru mare i, bnd ap cu mult dulcea, au dat mulumire lui Dumnezeu. i, stnd ei lng acel pru, ca la o sut de zile, au pornit de acolo i au ajuns ntr-un loc unde au aflat un fel de buruian, ca de uncot deasupra pmntului, ce avea ntr-nsa roade ma dulci dect laptele i stridiile i, mncnd, s-au sturat i au preaslvit pe Dumne-zeu, Cel ce hrnete pe toi cei ce ndjduiesc spre Dnsul. Apoi, mergnd de acolo nainte, au c-ltorit multe zile pe ci neumblate i au dat de o crruie i, inndu-se de ea, au ajuns pn la petera Cuviosului Macarie. i, ajungnd ei acolo, i-au fcut sfnta cruce, bucurndu-se. i, intrnd nluntru, n-au aflat pe nimeni. i griau ntre dn-i, zicnd : n petera aceasta se vede c locuiete om. S ateptm, deci, pn seara, ca s vedem, nu va veni cineva ?" Aa stnd, au simit un miros plcut, ca de un mir foarfce minunat. i, lund aminte spre rsrit, au vzut un brbat, care era fericitul Macarie. i, apropiin-du-se acesta de peter, a simit c snt c-lugri acolo i, stnd, nu depate de peter, a ngenunchiat la rugciune i, sculn-du-se, a nceput a-i jura, zicnd : De sntei de la Dumnezeu, spunei-mi mie. lar de sntei de la satana, fugii de la mine, smeritul i pctosul." lar ei, au strigat zicnd : Blagoslovete, sfinte al lui Dumnezeu, c sntem oameni, iar nu draci." Atunci, apropiindu-se de dneii, fe-ricitul i-a ntins minile spre Cer i s-a

194 ^ROLOAGELE rugat lui Dumnezeu. i, desfcndu-i p-rul de pe Eu, smeritul, snt fiu al lui loan dre-gtorul din obraz, i-a blagoslovit i a nceput a vorbi cu dnii. Roma, care voia a m nsura fr voia mea. i, i ei se minunau de dn-sul, vzndu-1 cu aa pr alb fcndu-se nunt, seara m-au nchis cu mireasa n ca zpada, i, de mult btrnee, nu i se vedeau camer, iar eu, gsind un loc tainic, am ieit afar i, ochii, c erau slobozite sprncenele peste ochi. lar fu-gnd, m-am ascuns la o femeie srac mustile, acoperindu-i gura, se ames-tecau cu Dumnezeu s o pomeneasc ! i acea fe-meie barba, care ajungea pn la p-mnt. i i-a ntrebat mergea i la casa prinilor mei, de mi aducea fericitul de unde snt i pentru ce au venit la dnsul. veste, cum se tnguiesc, cu-tndu-m i nu m lar ei i-au spus toate ntmplrile lor i c au gndul aflau. lar eu, dup apte zile, sculndu-m ntr-o s mearg pn la marginile pmntului. i le-a noapte, am slvit pe Dumnezeu i, mulumind acelei rspuns, zicnd : Fiii mei, nu este cu putm a afla femei srace, am ieit la drumul cel mare. lar aceasta. C i eu pcto-sul, dup ce m-am aezat n iubitorul de oameni Dumnezeu, Cel ce voiete ca petera aceasta, mi-am pus n gnd s fac aceasta, toi oamenii sa se mntuiasc, prin milostivirea Sa, a mergnd n multe locuri i multe vznd. ntr-o trimis pe Arhan-ghelul Rafail, n chip de btrn. i, nbapte, mi s-a artat mie Domnul n vis, zicndu- afln-du-1 eznd lng cale, 1-am ntrebat : mi : Nu te apuca a ispiti aceasta, c nu vei putea Unde mergi, printe ? lar el a zis : Unde gndeti tu, trece mai departe de acest loc, ci te ntoarce la acolo merg i eu. lar eu am zis : Printe, petera ta. i dac am auzit aceasta de la Domnul, n- ndrepteaz-m la calea pe care s pot dobndi am cutezat a merge mai departe." lar mona-hii, dac mntuirea. i el mi-a poruncit s merg dup dnsul, au auzit aceasta de la Sfntul Macarie, s-au i, mergnd, am avut toat ndestularea despre cele nfricoat i au slvit pe Dumnezeu. de nevoie. i, n scurt, n trei ani am ajuns aproape Deci, fiind seara, le-a zis btrnul : de locul acesta i, stnd acolo pu-in, am adormit. lar Fiii mei, dai-v n lturi puin, c eu am doi copii cnd m-am deteptat, nu am mai vzut pe acel care vin n fiecare sear la mine i m tem ca, nu btrn. i am n-ceput a plnge i a m vita. i cumva vzndu-v strini, s v vateme." i, dndu- ndat mi s-a art el i mi-a zis : Eu snt Rafail se ei n lturi, au vzut doi lei fioroi, care, venind Arhanghelul, cel ce, artndu-m ie n chip de repede din pustie, ndat s-au nchinat la picioa-rele clugr btrn, te-am adus pn aici. Deci, nu te Sfntului, rcnind. lar monahii s-au nfricoat foarte, teme, ci d slav lui Dum-nezeu. i acestea zicnd, dar fericitul Macarie, pu-nndu-i minile peste lei, Arhanghelul s-a fcut nevzut. lar eu am plecat, le-a zis : Fiii mei cei buni, au venit aceti prini la iari, i, aa mergnd, am ntlnit un asin slbatic i noi, din lumea oamenilor, deci voi s nu le facei am zis ctre asin : Te jur cu numele Domnului ca, nici un ru, c snt robi ai lui Dum-nezeu." i a zis mergnd, s-mi ari calea. i a mers cu mine asinul Sfntul Macarie ctre p-rini : Venii, frailor, s dou zile. i dup dou zile, am ntlnit un cerb. i, citim Vecernia i nu v temei." i, mergnd ei, au rmnnd asinul, m-a povuit, trei zile, cerbul. i, srit leii spre ntmpinarea lor. i, ca nite oa-meni dup trei zile, am ntlnit un balaur. i am mers dup pricepui, li s-au nchinat lor, iar ei au proslvit pe balaur, pn ce am venit la petera aceasta, i s-a dus Dumnezeu pentru toate acestea. i, fcnd Vecernie, balaurul. i eu, intrnd nluntrul peterii, am aflat o au nceput clugrii a ntreba pe fericitul Macarie, le-oaic moart i puii ei amndoi, scncind de zi-end : Spune-ne nou, cinstite printe, eum ai foame, c nu aveau ce suge, i am luat de i-am venit aid ?" lar el, rspunznd, le-a zis : Plecai hrnit cu cele ce se afl n pustiul acesta i i-am auzul vostru, frailor, i as-eultai. cuvintele mele i crescut ca pe nite fii ai mei. lar pe mama lor am ngropat-o, afar din peter, n pmnt." i, auzind vei nelege cum am venit eu aici. aceasta prinii, au proslvit pe Dumnezeu.

DESPRE APLAlEA PRINTELUl NOSTRU MACARIE ROMANUL

193

i, nc vorbind ei, a venit un corb mare, aducnd o pine i jumtate i, pu-nnd pine ntre dnii, s-a dus. i le-a zis fericitul : S cunoatem c nu ne pr-sete Dumnezeu, ci ne-a trimis hran. C, iat, snt muli ani de cnd mi se trimite hran prin pasrea aceasta, n fiecare zi, cte o jumtate de pine, iar astzi neatri-mis pentru noi toi. Deci, acum s mncm i apoi voi mai povesti i alte ntmplri de ale mele." i, mndnd ei i dnd mulumire lui Dumnezeu, a nceput fericitul a le spune lor, zicnd : Dup ce s-au mplinit doi ani de petrecere a mea aici, ieind n-tr-o zi afar, ca pe la al aptelea ceas, e-deam cu aceti leiori. lar satana a nceput a m ispiti. C ndat am vzut naintea mea o basma femeiasc zcnd jos, foarte subire i frumoas, iar eu, ticlo-sul, n-am cunoscut cursa vr.jmaului, cci n-am mai fost ispitit vreodat. i, nef-cndu-mi Sfnta Cruce, am luat-o i am bgat-o n peter i cugetam ce poate fi, i de unde s fi rmas acel lucru pe aceste locur. i, ieind iari a doua zi, dup obi-cei, am aflat nite papuci frumoi femeieti i iari nu mi-am fcut Sfnta Cruce, c tot cretinul dator este a o face, de orice lucru s-ar apuca (precum scrie fericitul Chiril al lerusalimului n Catehezee sale : Tot cretinul n viaa sa s-i fac Sfnta Cruce, c dracii de semnul cinstitei Cruci se tem i fug i se cutremur. Pentru aceasta i sntem datori a ine predania Sfinilor Apostoli i a ne apra cu Crucea i a o avea pe dnsa n cas i spre nfru-musearea bisericii ei cu dnsa a goni toate vrjile, cu dnsa s ne sfinim). i, lund papucii i-am dus i pe ei n peter. i, ie-ind a treia zi de dimineaa, ca s m n-chin lui Dumnezeu, i nc neputnd a-mi face Sfinta Cruce, iari mia ntins vrj-maul mreaja sa : c am vzut o femeie t-nr, stind deasupra unei pietre, mbrcat cu haine de aur foarte scumpe i de frumu-seea ei nu m puteam stura. i am zis ctre dnsa : De unde ai ieit i cum ai ni-merit aici ? lar ea se arta c plngea ne-mngiat, nct m-a fcut de am plns i eu de jalea ei. i mi-a rspuns cu foarte umilit glas, zicnd : Eu, ticloasa de mine, ni fost oarecnd mireasa lui Macarie i

snt fiic a unui dregtor roman. Deci, m-au logodit prinii mei fr a voi, ne-vrnd eu a m mrita. i, dup facerea nunii i nchiderea n camer cu dnsul, nu tiu ce i s-a ntmplat lui, c am rmas singur. i eu, vznd acest bun prilej, m-am tmuit i am ieit de acolo, ascunzndu-m pe unde puteam i, dup aceea, am ieit noaptea la drumul cel mare. Apoi am rtcit i, nemaicunoscnd drumul, am luat munii i pustiile, netiind unde s merg ; i, aa, cale lung am fcut, pn am nimerit aici. .Acestea zicnd ea, eu ticlosul, fiind uimit de dragostea ei, o credeam n toate cele grite de dnsa, iar ea, cu mare me-teug satanicesc, mi mngia sufletul meu. i eu, ngreuiat de pcatele mele, nicide-cum nu am putut pricepe, i, lund n-drzneal, am luat-o de mn i am adus-o ntru aceast peter. i satana, ca mai bine s m ncredinez c-i fiin ome-neasc, a zis c-i este foame, i eu i-am. dat s mnnce din mugurii acestei pustii, ca s-i astmpere foamea, i ea a mncat. lar lacrimile ei nu se mai opreau i eu cutam cu suflet umilit la dnsa i am ui-tat cu totul a-mi face Sfnta Cruce. lar dup ce s-a nserat, mi-a venit o mgreuiere i o urciune de a-mi mai face rugciunea i slujba Vecerniei ctre Hristos Dumne-zeu. Dar, cu mare osteneal, deabia am tacut-o i, culcndum ca s m odihnesc, eu, ticlosul, am adormit. i ea ndat s-a aflat lng mine i a nceput a m ispiti, dar eu, ticlosul, eram ngreuiat ca de un somn greu, fiindc eram uimit cu gndul. i eu, cel ce niciodat n-am poftit mcar urm de pcat trupesc, biruit fiind de pofta femeii, m-am plecat a m culea csu dnsa. i, cnd mi se prea c svresc pcatu, atunci ea ndat s-a fcut nev-zut de la mine i eu, ticlosul, m-am po-menit zcnd cu faa n jos. i, dac m-ara trezit din nelciunea satanei, atunci am venit n simire. i, vzndumi greeala, c este foarte mare, am ieit afar din chi-lie i am plns cu amar. lar aceti doi lei n-au venit la mine opt zile, iar dup opt ziJe, venind, st-teau departe, prvind la mine ca la ua pctos i nu voiau a m asculta ca mai

196

PROLOAGELE

nainte. i, vznd eu aceasta, m rugam lui Dumnezeu ca s-mi ierte mie aceast greeal. i, iubitorul de oameni Dum-nezeu nu a trecut cu vederea rugciunea mea, ci mi-a trimis iari leii. Deci, dup aceasta, am socotit s m mut aiurea, n-tr-alt parte, ca nu cndva, iari, s m nel i s fiu lepdat de la faa lui Dumnezeu. i, sculndu-m, am ieit din pe-tera aceasta i, mergnd cale ca de dou zile, mi-a stat nainte ngerul Domnului, zidndu-mi : Unde te duci, Macarie ? lar eu am zis : Fug de pcatele mele. lar nge-rul mi-a zis : 0 ispit nu ai putut rbda. ntoarce-te la chilia ta. i eu 1am ntre-bat : Cine eti tu, Doamne ? lar el a zis : Eu snt Rafail Arhanghelul, care te-am adus la calea aceasta. i, aceasta zicnd, s-a fcut nevzut de la mine. Deci, ntorcndu-m la chilie, am ngenunchiat naintea Domnului i m~am rugat patruzeci de zile i patruzeci de nopi, nemncnd nimic. lar dup ce m-am sculat de la rugciune, am vzut petera aceasta toat plin de lumin i pe un brbat mbrcat cu porir, avnd pe cap o cunun mpodobit cu pietre scumpe, care cnta cntri cereti i preaslvite. i, glasul lui era ca de norod mult, prn-du-mise c muli viersuiau mpreun cu el. i, dup svrirea cntrii, s-a fcut un miros preaplcut i ndat brbatul acela s-a fcut nevzut. Dup aceea, a intrat n peter un nor ca de foc, care a cules toat acea nepovestit lumin din peter. i, suindu-se norul, s-au fcut tunete, fulgere i cutremur i se prea c munii i dealurile i pietrele rsunau cu glasurile lor, zicnd : Sfnt, Sfnt, Sfnt eti Doamne. i att m-am nspimntat, ct am fost ca un mut aptezeci de zile i cei doi lei erau ca nite mori, zcnd la pmnt, din care am cunoscut c aici a fost nsui Domnul lisus Hristos, de a sfinit aceast peter cu nor i cu foc. i m-am nfricoat, mirndu-m i nepricepndu-m cum m-am nvrednicit a vedea nite minuni ca aces-tea, om fiind eu i ca un nimic naintea lui Dumnezeu. i, de atunci, snt aptezeci de ani i mai bine. lat acestea, cte ai auzit de 'la mine, pe toate le-am ptimit eu ;

iertai-m pentru Domnul, frailor." lar prinii, dac au auzit unele ca. acestea, au proslvit pe Dumnezeu. Dup aceea, venind cei doi lei din pustie, au czut i s-au nchinat Sfntului Macarie, iar el i-a pus minile peste dn-ii i i-a blagoslovit. Apoi a zis i ctre acei clugri : Punei i voi minile pe capetele lor." lar ei, cu mare fric, au f-cut ascultare. Dup ac.eea .au zis ctre Sfntul : D-ne blagoslovenie, cinstite printe, s ne ducem napoi n lume, ca s povestim cele despre tine i despre sfnta ta petrecere. i s vestim n toate biseri-cile i mnstirile i n lerusalim la prea-cuviosul episcop, iar sfinia ta f rugciune mare la Dumnezeu pentru noi." lar Sfntul le-a zis : Mntuii-v cu pace, sufletetii mei fii, i v rugai pentru mine." i aa au pornit btrnii, fiind trei zile petrecui de lei, care, apoi, le-au srutat urmele pi-cioarelor i s-au ntors ctre Sfntul Ma-carie. i prinii, cltorind ctre lume vreo cteva zile i, sosind la un ru,, au adormit puin i ndat au fost luai de dumnezeieti ngeri i dui n lerusalim. lar ei, deteptndu-se i vznd, au cugetat, mirndu-se, ct cale i cte grozvii au strbtut ca prin vis, i au proslvit pe milostivul Dumnezeu. i, facnd rugciune pe la toate sfintele locuri, s-au ntors la mnstirea de unde erau ei i au povestit clugrilor de acolo toate cte au vzut i au ptimit pe drum i cele despre Sfntul Macarie, toate le-au spus, ca, auzind de sfinenia lui, s proslveasc pe Tatl i pe Fiul i pe Sfntul Duh, Cruia este slav i puterea n vecii vecilor ! Amin.

Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului Maxim, despre dragoste. Deplina dragoste este aceea ce nu de-osebete pe om, zicnd : Pe acela l tiu, iar pe cellalt nu-1 tiu," sau : Acest m laud, iar acela m blestem." Ci, spre fi-rea ta de om privind de-a pururea, pe toi oamenii ntocmai s-i iubeti, pe prieteni, adic, i pe vrjmai, pe cei buni i pe cei

POMENIREA SFINTULUI MI30ENIC ARETA

197

ri, ca s fii desvrit naintea lui Dumne-zeu. i de la vrjmai s rabzi rutile cele aduse asupra ta i nicidecum s nu gndeti c de la ei i este fcut rul, ci de la diavolul, pentru pcatele noastre. Drept acsea i Domnul nostru lisus Hristos, ar-tndu-i dragostea Sa fa de noi, a pti-mit pentru toi oamenii i tuturor la fel le-a druit ndejdea nvierii, ntru care ndejde vrednic se face fiecare, ori de cinste ori de osnd. C robii lui Hristos i

iubesc pe to, curat, mcar c ei nu snt iubii de toi. lar prietenii lumii acesteia, nu iubesc din inim pe nimeni. lar oame-nii duhovniceti pzesc pn la sfrit dra-gostea cea de Dumnezeu alctuit. Deci, s v srguii a iubi pe tot omul din su-fletele voastre, c aceasta este porunca Domnului. lar dac nu putei s o pzii, mcar pe nimeni s nu uri, ea s primii harul de la Hristos Dumnezeu, Cruia este slava n vecii vecilor ! Amin.

Luna lui octombrie n 24 d e z i 1 e : pomenirea Sfntulu marelui Mucenic Areta i nsoitorii si (+523). Acesta a fost un mare dregtor cretin al cetii Negran, dln Etiopia, pe vremea cnd. la Constantinopol mprea lustin cel Btrn(518 527), iar peste toat ara etiopienilor stpnea dreptcredinciosul rege Elezbaan. i nflorea poporul etiopian sub stpnirea lui. ntr-acea vreme, n Arabia, pe care Sfnta Scriptur o numete Saba (3 Beg., 10), iar acum se numete pmntul Yemenului, s-a rdicat un mprat fr de lege, anume Dunaan, mare prigonitor al lui Hristos i al cretinilor. Deci, auzind Elezbaan c Dunaan a pornit goan asupra cretinilor din ara sa, m.hnindu-s0 foarte de acesta, a mers asu-pra lui cu rzbo i,luptndu~se,l-a biruit pe el, i fcndu-1 s plteasc bir, s-a n-cheiat pace i regele s-a ntors n pmntul su. Dar, dup puin vreme, Dunaan a ne-socotit aezmntul fcut, i, adunnd mare oaste, a pierdut pe toi ostaii lsai de EIezbaan pentru paza cetior. i aa, sub stpnirea lui Dunaan, afar de cetatea ce se ehema Negran, unde nti stttor ntre dregtori era Areta, nimeni nu ndrznea a mrturisi pe Hristos. Deci, a venit nelegiuitul mprat Du-riaan n faa cetii i, mcar c mulimea de ostai luptau la porunca lui, n-a putut s o supun ci, nconjurnd-o, o silea s se predea. Dezndjduindu-se de ateptare,

a trimis vorb cretinilor din cetate, gn-dind s-i nele cu gnd mincinos, zicnd cu jurmnt : M jur pe Dumnezeu c nu v voi face nici un ru, ci v voi lsa DP vo5 n pace, s vieuii dup credina voastr. Cer de la voi numai obinuita dajdie ctre mprat. Deschidei-mi dar, cetatea. ca s o vd i s-mi iau dajdia cuvenit de la voi." i, auzind jurmntul lui Dunaan, dregtorii cetii s-au grbit s lase armele i, deschiznd porile cetii, au primit cu supunfci'e i cu daruri pe Dunaan. Singur ntistttorul Areta, btrnul de peste nouzeci de ani, era mpotriv, grind me-reu cuvintele Apostolului : Stai deci tari n libertatea, cu care Hristos ne-a fcut liberi i nu v prindei- iar n -jugul ro-biei." (Gal. 5, 1). i, n adevr, intrnd n cetate, Du-naan i-a clcat jurmntul, omornd pe toi ci aflase c snt cretini, att brbati' ct i femei. lar ei au rbdat brbtete. mrturisind credina lor n Hristos. Atunci i Sfntul Areta, cu brbie i mrime de suflet, a primit lupta rauceniciei, mcar c era att de btrn, ct abia de mai putea umbla. Deci, viteazul acesta nevoitor al dreptei credine a luat moartea cea prin sabie, dup ce mai nti a ntrit cu cuvin-tele sale pe toi cetenii si, n credina cea n Hristos. i au fost omori atunci 340 de cretini, mpreun cu dnsul. 35 aa, prin sabie, s-au mutat la Domnul. Sfntul Areta i nsoitorii lui.

198

PRQLOAGELE

Intru aceast zi, cuvnt al Sfntului loan Gur de Aur, despre nvtorii i proorocii mincinoi i farnici. Ferii-v de proorocii mincinoi, care vin la voi n haine de oi, iar pe dinuntru 'snt lupi rpitori" (Matei 7, 15). lar proo-roci mincinoi i numete aici nupeeretici, dup ci: mi se pare, ci pe cei ce duc via spurcat,dar se acoper cu fapte bune. Drept aceea a i zis Domnul, grind : Dup roadele-lor i vei cunoate pe ei." C printre eretici este cu putin a afla, de multe ori via bun, dar printre far-nici, de care vorbim acum, nicidecum. Deci, dac i pe acetia i osndete, care a zis aeestea, pentru c ei se vor schimba mai degrab. Firea cii acesteia, pe care au voit a umbla este ns de aa fel, primejdioas, rea i farnic, nct omul fuge de osteneli, i caut numai a se arta cuvios ; drept aceea i este mustrat de ndat. Despre f-arnici, dar, i Pavel, artnd, zicea c el,

cu cuvinte bune, neal inimile celor fr3( de rutate. i ct blndee ! C n-a zis s-i pui la chinuri pe dnii, ci s nu pri-mii vtmare de la dnii i s nu intrai la dnii fr de paz. lari, s nu zicei c nu este cu pu-tin a cunoate pe unii ca aceia, c i prin pilde omeneti se spune aa : Au, doar, se culeg struguri din mrcini, sau din scai, smochine ?" Aa, tot pomul bun face roade bune, iar pomul cel ru, roade rele face. Nu poate pomu bun s fac roade rele, nici pomul ru nti poate s fac roade bune. lar ceea ce vrem s spunem, c nu gseti la dnii nici blndee, nici omenie, ci numai singure pieile cele de oaie, cuvintele. Drept aceea, lesnicioas este i cunoaterea lor. Deci, a zis acestea, de vreme ce muli dintre cei ri se soco-tesc buni, nct nu poi s zici c te-ai n-elat, nici c nu te-ai priceput. lat, i-am artat ie cu dovedire nelesul cel din cu-vntul acesta, ntru Hristos lisus, Domnul nostru, Cruia se cuvine slav n veci! Amin.

Luna octombrie n 25 d e z i 1 e : Pomenirea Sfinilor Mucenici Marcian Martirie, notarii (f355). Aceti doi Mucenici au trit pe vre-ma mpriei lui Constaniu (337-361), pe cnd acest mprat czuse n rtcirea lui Arie, mcar c Arie fusese osndit la cel dinti sinod a toata lumea, de la Niceea (3-23). i se nmulise, astfel, ndrzneala i puteraa arienilor n mprie, nct se pornise o adevrat goan a dreptcredin-cioilor din partea arienilor, ntocmai cum, nu de mult cretinii fuseser prigonii de ctre nchintorii de idoli. C erau uri, chinuii i ucii toi creti'nii care mrturiseau c Hristos este Dumnezeu, Fc-torul lumM i nu o fptur, Dumnezeu n-trupat, iar nu un om. simplu. i erau la curtea mpratului arian, Constaniu, doi dregtori arieni, Eusebie ^i Filip, care aveau ochii aintii asupra

dreptcredincioilor i supraveghiau Bise-rica lui Hristos. Acetia au fost pricinui-torii izgonirii i morii printelui nostru Pavel Mrturisitorul, patriarhul de atunci al Constantinopolului, pe care trimindu-1 n Armenia, au ndemnat pe arieni s-1 sugrume, ceea ce au i fcut i au pus pa-triarh, n locul lui, pe arianul Macedonie. Asemenea i pe muli alii, dascli i mrturisitori ai dreptei credine, i-a pierdut n multe feluri, ntre care i pe aceti Mu-cenici : Marcian i Martirie. Amndoi acetia erau ucenici ai patriarhului Pavel, cel ucis de arieni. Cel dinti fusese cite, iar cel de al doilea, ipodiacon, n biserica cea mare din Bizan. Amndoi erau notari, care scriau, adic, toate n-vturile i faptele patriarhului lor, prin care se ntrea sfnta credin. Amndoi erau oameni nvai, adnc cunosctori ai Sfintei Evanghelii i aveau mult ndem"

CUVNTUL SBlMTULUI ANBREI

198

nare n mntuirea condeiului i a cuvntu-lui, iar prin scrierile i cuvintele lor erau (nari propovduitori ai cuvntului lui Dumnezeu i ajuttori ai Bisericii, pe care o aprau de sgeile ereticilor. C Domnul le-a dat lor, precum i ucenicilor lor, gur i nelepciune, nct prigonitorii arieni nu puteau s le stea mpotriv, i se bucurau de mare cinste din partea credincioilor. Deci, dup moartea patriarhului Pa-vel, ereticii i-au ndreptat otrava asupra ucenicilor lui, Marcian i Martirie, ca s-i ntoarc de la dreapt credin la eresul lor, cu tot felul de fgduieli. Dar ei au ales s rabde mai bine ocara, necinstea -i moartea penfrru dreapta credin, dect vieuind n rtcire, s aib bogie, slav i cinste. i, neputnd arienii s-i nduplece, Sfinii mrturisitori au fost osindii la moarte. Deci, cernd puin vreme pentru ru-gciune, U s-au tiat capetele cu sabia, pen-tru mrturisirea dumnezeirii lui Hristos. i au fost trupurile lor ngropate la una din porile Constantinopolului, iar Sfntul loan Gur de Aur a nlat o bi-seric n cinstea lor. g^S5g^2SS^^^^^^^^^^^ ntru aceast zi, cuvnt despre as-cultare. V spun vou un lucru ca acesta, care s-a fcut n vremea mea, ca s v deprindei-i s tii c ascultarea i de la moarte izbvete. Oarecnd, fiind eu la ava Isidor, a venit acolo un ucenic al unui stare mare, din partea Ascalonului, cu o slujb a printelui su. Ins, avea porunca de la stare ca, dup Vecernie, s se ntoarc la chilia sa. Dar ndat s-a fcut o fu.rtun foarte mare, cu ploaie i tunete. i era aproape i un pru, care curgea prin toat ara aceea. lar, mai pe urm, vrnd el s se duc napol, dup cuvntul stareului su, npi l rugam s mai atepte, zicndu-i lui c nu este cu putin s treac acel ru. lar dac n-a voit e s mai atepte la noi, am zis : S mergem cu dnsul pn la ru, ca, vzndu-i repejiunile s se ntoarc",

i dup ce am ajuns la ru, desbrcndu-se el dc hainele sale i legndu-le pe ele pe capul su i ncingndu-se cu brul, a srit n rul acela mare i n stranic repejune. lar noi, ne minunam i tremuram, temn-du-ne, ca nu cumva s moar. lar el, mergea nnotnd, i a sosit la cellalt mal, pe o piatr, i s-a mbrcat n hainele sale i a fcut de acolo spre noi semn de nchi-nciune. i, lund blagoslovenie, s-a dus, alergnd. lar noi am rmas, mirndu-ne i nspimntndu-ne, de puterea faptei cele bune, c, fr de primejdie, a trecut rul, pentru ascultarea sa.

ntru aceast zi, Cuvntu Sfntului Andrei cel nebun", despre moartea unu desfrnat. Umblnd oarecnd, Sfntul Andrei, a ntmpinat pe un oarecare dregtor, care trecea alturea i, cunoscndu- viaa lui, a scuipat spre dnsul, zicndu-i : Viclean, desfrnat, batjocoritorule al Bisericii, oare nu te prefaei tu camergi la bisefici zici': M duc la Utrenie, i tu umbli la lucrurile cele spurcate ale satanei ? Nelegiuitule. cel ce la miezul nopii te scoli i mnii pe Dumnezeu, iat, acum a sosit vremea ta, ca s-i iei rspltire dup faptele tale. Au i se pare c te vei tinui de nfricotorul i atotvztorul ochi al lui Dumnezeu, Cel ce pe toate le vede ?" lar acela, auzind acestea, i-a lovit ea-lul su i s-a dus, ca s nu se ruineze mai mult. lar dup cteva zile, s-a mbolnvit dregtorul de o boal grea i a nceput cu ncetul, a se usca de pe el carnea lui, iar cei din casa lui l purtau de la biseric la biseric i de la doctor la doctor i el nu avea nici un folos. lar dup puin timp, nenorocitul acela s-a dus la munca cea venic. Pentru c, ntr-o noapte, Sfntnl Andrei avzut, aproape de curtea lui, pe mgerul Domnului care era ca o vpaie de foc i inea un toiag mare de vpaie, ve-nind dinspre apus. lar dac a mers la acel bolnav, a auzit un glas de sus, zicnd Bate-1 pe acest batjocoritor i urt sodo-

200

PROLOAGELE

mit i, btndu-1, s-i zici aa : Mai vrei oare s faci pcate i s spurci felurime de oameni ? Sau, prefcndu-te a merge la Utrenie, vei mai merge oare la diavo-leasca frdelege ?" i a nceput ngerul a-1 bate pe el i a-i spune lui cele porun-cite. i se auzea glasul celui ce gria i btaia toiagului, iar cel ce btea era nev-zut. i aa, fiind btut, omul acela, a n-ceput a spune, vrnd i nevrnd, fr ru-ine : De acum nu voi mai pctui nici-odat, miluiete-m !" i aa, pedepsit find trei zile i trei nopi zicea : Nu voi mai pctui !" (fiindc nu-i dduse ne sufletul). i am scris aceasta, pretenii mei, auzind-o de la fericitul Andrei, spre folo-sul i ngrozirea sufletelor noastre, ca, vie-uind n lumea aceasta, s ne pzim de vicleugurile vrjmaului. C nu se poate ascunde nimic de Dumnezeu, nici de Sfinii Lui.

ntru aceast zi, Cuvnt al Sfntu-lui Antioh, despre mnie. Este bine foarte a se sili omul ca s-i nfrneze patima mniei, s-i sfrme iu-imea sufleteasc, cu ndelunga rbdare i cu blndeea, cu rugciunea i cu smere-nia. C demonul mult mpinge spre mnie pe omul c&l ce voiete s se mntuiasc. C ostenelile ce le aduna omul, prin post i prin rugciune, prin priveghere sau prin slujbe, apoi ntr-un ceas i le pierde, diavo-lul mniei lund roada ostenelilor ce-lor de muli ani. i, iat omul beat fr de vin ! Drept aceea, de mult stpnire are trebuin omul, ca s-i poat goni patima mniei. Cel ce vo-iete s vi-n la desvrire i dorete s se nevoiasc cu duhovniceti nevoine, unul ca acesta trebuie s fie strin de pornirea mniei. C duhul mniei, eznd n inima nogstr, orbete ochu cu ntunecoase tul-

burri, nct nu mai putem ctiga nici cu-noaterea celor folositoare, nici aflarea .n-elegerii duhovniceti, nici sfatul cel bun. C nu se cade nou a ne purta cu mnie spre cei de o credin, fr numai spre p-catele i spre gndurile cele rele, care se srguiesc a ne ntoarce pe noi din calea cea adevrat. C pentru aceasta, i la Pro-verbe se zice : Leapd mnia de la tine i adu-i aminte c i tu totdeauna mnii pe cel ce te-a fcut pe tine". i iari zice : Mnia pierde pe eei drepi, iar cu-vntul aspru ridic mnie. i mnia tat-lui este fiul cel fr de minte, iar sluga neleapt mblnzete mnia omului". i iari : Grea este piatra i nelesne de purtat nisipul, iar mnia celui fr de rninte mai grea este dect amndou". i a mai zis : Potolete-i inima, c ea este printele diavolului !" Deci, nu se cade nou, frailor, a ine n inim pe dracul cel cumplit, care ne duce pe noi la pier-zare. C precum apa se pornete de furia vnturilor, asemenea i mniosul se tulbur de gndurile mniei. Omul mnios este vier slbatic. V-zndu-se un mnios cu altul, ncep a scrni din dini. lar lacov ne nv pe noi, zi-cnd : S fie tot omul grabnic a auzi i xbavnic a gri. C mnia omului nu lucreaz dreptatea lui Dumnezeu". lar Pavel z-ice : Nu v rzbunai singuri, iubiilor, ci s lsai loc mniei lui Dumnezeu." i iari : Toat amrciunea, mnia i hula s se lepede de la voi, mpreun cu toat rutatea". Asemenea, i David : Prsete mnia i las iuimea". lar n-drepttorul sufletelor noastre, Domnul, ne nva pe noi, zicnd : Tot cel ce se m-nie asupra fratelui su n zadar, vinovat este judecii, iar cel ce va zice fratelui su nebune, vinovat este de focul gheenei". De care s ne rugm ca s ne izbveasc milostivul stpn, Hristos, Dumnezeul nostru, Cruia se cuvine slava, mpreun cu Tatl i cu Sfntul Duh, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

POMENIREA SFINTULUI MARELUI MUCENIC DIMITRIE

201

Luna octombrie n 26 de z i 1 e : pomenirea Sfntului, Slvitului, Marelui Mucenic Dimitrie, izvortorul de mir i fctorul de minuni. (f303). Sfntul Mare Mucenic Dimitrie a trit pe vremea mprailor Diocleia'n i Maxi-mian Galeriu (284311) i era fiul voie-vodului cetii Tesalonicului, botezat n tain de prinii si, de frica cruntelor pri-goane mpotriva cretinilor. i l nvau prinii n cmara cea ascuns a palatului lor toate tainele sfintei credine, luminn-du-i cunotina despre Domnul nostru lisus Hristos, precum i milostenia cea c-tre sraci, svrind, adic, faceri de bine, celor Ce le trebuiau. i aa, Dimitrie a cu-noscut adevrul din cuvintele prinilor si, dar, mai ales, a nceput a lucra ntrnsul darul lui Dumnezeu. i tnrul cre-tea cu anii i cu nelepciunea, urcnd ca pe o scar, din putere n putere. i, ajungnd la vrsta cea desvrit, prinii lui s-au dus din vremelnica via, lsnd pe tnrul Dimitrie motenitor nu numai al multor averi, ci i al bunului lor nume. Deci, Maximian mpratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a che-mat la dnsul pe fiul acestuia i, cunoscn-du-i nelepciunea, 1-a fcut voievod n lo-cul tatlui su. i a fost primit Sfntul cu mare cinste de ceteni, iar el crmuia cu mult vrednicie poporul, propovduind pe fa dreapta credin i aducnd pe muli la Hristos. Deci, nu dup mult vreme, a cunos-cut mpratul c voievodul Dimitrie este cretin i s-a mniat foarte. Drept aceea, ntorcndu-se biruitor dintr-un rzboi cu sciii, Maximian a poruncit s se fac praz-nice n fiecare cetate, n cinstea zeilor, i a venit mpratul i n Tesalonic. i, Di-mitrie fiind ntrebat, de snt adevrate cele auzite despre dnsul, a rspuns cu n-drzneal, mrturisind c este cretin i a defimat nchinarea cea pgneasc. i ndat, mpratul a poruncit s-1 nchid

n temni, pn la ncheierea jocurilor n cinstea venirii sale. i se bucura mpratul, mai ales, v-znd pe un lupttor vestit, Lie, vandal de neam, nalt, puternic i nfricotor la chip, c se lupta cu cei viteji i-i ucidea, aruncndu-i n sulie. Deci, era acolo un tnr cretin, anume Nestor, cunoscut Sfn-tului Dimitrie. Acesta, vznd pe Lie uci-gnd fr cruare pe oameni, mai cu seam pe cretini, s-a aprins de rvn. i vrnd s se lupte cu Lie a alergat la Sfntul, n temni, cernd de la dnsul rugciuni i binecuvntare ca s-1 poat birui pe acel uciga de oameni. i, nsemnndu-1 cu semnul crucii pe frunte, Sfntul i-a zis : Du-te i pe Lie vei birui i pe Hristos vei mrturisi !" Deci, iritrnd n lupt cu Lie, Nestor a strigat : Dumnezeul lui Dimitrie, aju-t-mi !" i ndat, trntindu-1 jos pe Lie, 1-a omort. i s-a ntristat mpratul de moartea lui Lie. Aflnd ns c Sfntul Di-mitrie este cel care 1-a ndemnat pe Nestor s se lupte cu Lie, mpratul a trimis os-tai, poruncindule s-1 strpung cu.suli-ele pe Sfntul, n temni, c a fost pri-cina morii lui Lie. i aceasta fcndu-se ndat, marele Dimitrie i-a dat sufletul n minile lui Dumnezeu. i s-au fcut la moatele lui multe minuni i prea slvite tmduiri. Tot atunci, din porunca mpra-tului, s-a tiat capul i Sfntului Nestor.

Intru aceast zi, Cuvnt despre Musha vameul, cum a fcut mil cu o femeie i nu s-a atins de ea. In cetatea Tirului a fost un oarecare vame, anume Musha, i de multe ori ne spunea nou, zicnd : Fiind eu ntru cele de acolo i lund zeciuial de la oaspei, odat am nserat. Deci, fiind sear, m duceam s m spl la baie i am aflat n cale o femeie, stnd pe ntuneric, i, apropiin-

202

PR0L0AGELE

du-m de dnsa, am-nceput.a-i gri ei cu-vinte de desfrnare, iar ea a fgduit, s vin dup mine iar eu, de poft i de bu-curie diavoleasc, nu m-am mai dus s m spl, ci ndat, lund femeia, m-am pornit napoi la cin. lar ea n-a gustat cu mine, nici n-a but, mcar c eu mult am silit-o, dar ea n-a ascultat i m-am sculat, vrnd a m duce s m culc. i, lund de mn pe femeie, am vrut sa o srut pe ea, iar ea cu lacrimi a strigat cu gla mare : Vai mie, strin i ticloas, cea de tot pier-dut, cu sufletul i cu trupul !" Deci, am nceput a o ntreba de pri-eina iptului ei, iar ea, plngnd, mi-a spus : Brbatul meu a fost negustor, i nnecndu-i-se corabia, a pierdut i pe ale sale i pe cele strine, i acun"; este n tem-ni. lar eu, neavnd ce s lac, ca mcar pine s aflu pentru el, am voit, de mult suprare, s-mi spurc trupul meu i s-i etig lui hran. C pe toate le-au jefuit strinii." i i-am zis ei : Ce datorii mai snt nc ?" lar ea mi-a spus : Cinci litre de aur." Deci eu, lund aurul i 1-am dat ei, zicndui : Pentru frica lui Dumnezeu, nu m ating de tine, dar primete acestea i-i rscumpr brbatul tu i te roag pen-tru mine, pctosul." lar dup ce a trecut un an, se fcur rele clevetiri asupra mea la mpratul, c am pierdut birul. i, trimind mpratul, mi-au jefuit casa mea, i, degrab aducn-du-m pe mine la Constantinopol m-au i p'us-.n temni,numai ntr-o cma ve-che fiind mbrcat. i n fiecare zi auzeam c mpratul voiete s m.omoare, spre pilda altura, i eram desndjduit pentru viaa mea. Deci, plngnd eu i tnguindu-m, am adormit n gnj i m ntristare i am vzut pe femeia aceea, creia i d'du-sem cele cinci litre de aur; care mi-a zis : Ce ai stpne ? i pcntru ce eti inut aici ?" lar eu am zis : Snt clevetit i mi se pare c vrea mpratul s m omoare."

ar ea mi-a zis : Vrei, oare s m duc pen-tru tine la mpratul, ca s te slobezeasc pe tine ?" i i-am zis ei : Dar te tre pe tine mpratul ?" i mi-a zis : M tie." Deci, dup ce m-am deteptat, nu price-peam ce va fi cu acest vis. i, n cealalt noapte, asemenea, ffli s-a rtat ea, zicn-du-mi : Nu te teme, eu te voi slobozi." lar a doua zi, a poruncit mpratul i m-a adus n palatele mprteti. lar dup ce am intrat i m-a vzut mpratul n haina urt ,.1 rupt, mi-a zis : lat, te iert pe tine acum." i cutnd, am vzut i pe fe-meia aceea, stnd de-a dreapta mpratu-lui i zmbind la mine. Atunci a poruncit mpratul cas mi se ntoarc toat averea mea i de la sine mi-a dat multe da~ ruri, icu mult cinste m-a rnduit, iari, la locul meu, nc m-a fcut cpetenie peste toi vameii. lar n cealalt noapte, mi s-a artat mie, aceeai femeie, zicn-du-mi : tii, oare, cine snt eu? Eu snt cea cu care tu ai fcut mil i nu te-ai atins de trupul meu, pentru Dumnezeu, ci mi-ai rscumprat brbatul de la amara moarte n temni, iar pe mine m-ai fcut a nu cdea n desfrnare, pentru pine. Drept aceea, i eu te-am izbvit pe tine de primejdie." Deci, acestea auzind, frailor, s cunoatei puterea milosteniei. Vedei nc i iubirea de oameni a lui Dumnezeu, c iat s-a artat preabunul Dumnezeu i i-a zis : Tu pentru Mine ai fcut mil, apoi i cu am mrit mila Mea spre tine." Cu adev-rat, mare este puterea milostemei, c i n acest veac face bine, i n veacul ce va s fie, printr-nsa, mai nainte mergem, s vedem faa lui Dumnezeu, Cre ne rsp.l-tete nou de aptezeci de ori cte apte. Deci, dar, acestea auzindu-le, prinilor i frailor, s fim milostivi, precum i Prin-tele nostru cel cerec milostiv este, Cruia se cuvine slava, Lnstea i nchinciunea, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

POMENIREA SFINTULUI MARE MUCENIC NESTOR

203

Luuna lui octombrie n 27 d e z i 1 e : pomenirea Sfntului Mare Mucenic Nestor. Acest Sfnt, tnr i frumos, a fost din Tesalonic, pe vremea mpriei ]ui Maximian Galeriu (293311) i era cu-noscut cu Sfntul Mare Mucenic Dimitrie, ca unul ce, de la dnsul, nya s cread n Hristos. i s-a artat credina lui o dat cu venirea mpratului la Tesalonic. Deci, dup ce Sfntul Dimitrie a fost pus sub paz n temni, pentru Hristos, mpratul lua parte la luptele din sta-dion, care aveau loc n cinstea sa i.e des-fta foarte, privind la lupta voinicilor cu Lie, lupttorul mpratul^l. i era Lie acesta ca un alt Goliat, de neam' vandal, cu trup mai mare dect ali oameni, nfri-cotor la cuttur, cu chip i nrav de fiar. Puterea lui era nebiruit i nimeni nu-i putea sta mpotriv. i era foarte iubit de mpratul, pentru puterea i ne-saiul lui de a ucide oameni. C pe cei n-vini i arunca n sulie, puse cu ascuiul n sus, ca s-i strpung i s-i omoare. i au fost ucii astfel i muli cretini, pui s se lupte cu Lie, fr voia lor. La aceast privelite fr de lege lund parte i Sfn-tul Nestor, s-a aprins sufletul lui de rvn s se lupte cu Lie i s-1 biruiasc, ridicnd astfel ocara aceasta de pe numele Dom-nului. Deci, a alergat la locLil unde se afla Sfntul Dimitrie sub paz i, cznd la picioarele lui, i-a zis : Robule al lui Dum-nezeu, vreau s m lupt cu Lie. Ci, te roag pentru mine, chemnd numele Dom-nului Hristos." lar Sfntul, nsemnndu-1 cu semnul Sfintei Cruci, pe frunte i pe piept, i-a zis : Du-te i pe Li vei birui i pe Hristos vei martu.risi !" Deci, mergnd acolo unde era-pus podul de lupt, sub pri-virea lui Maximian i: zicnd : Dumnezeul lui Dimitrie, ajut-m !", 1-a apucat pe acel grozav uciga Lie i, lovindu-1 cu lo-vitur de moarte, drept n inim, 1-a omo-rt. i s-a tulburat mpratul n sufletul

lui i a trimis ndat ostai de au omort pe Sfntul Dimitrie, n temni, cu suliele, ca pe pricinuitorul junghierii lui Lie, iar Sfntului Nestor a poruncit de i-au tiat capul, .cu nsi sabia lui, la 27 octombrie.

ntru aceast zi, pomenirea Preacuviosulu Printelui nostru Dimitrie cel Nou (sec. XIII). Acest Cuvios printe a trit pe vre-mea mprailor romno-bulgari ai veacu-lui al XIIIlea. Era din satul Basarabi, pe apa Lomului, i a fost pstor de vite n satul lui i mult vreme i-a ascuns sufle-tul sub haina de umil pstor la vitele satu-lui. Ne este cunoscut o singur ntmplare din vremea aceea a vieii lui : Intr-o zi, pe cnd umbla prin iarba nalt, n urma vitelor satului, a strivit din grab i din neve-dere toi puii golai dintr-un cuib de pa-sre. is-a simit vinovat, n inima lui, ca pentru o mie de mori i i-a pedepsit pi-ciorul cu care greise, nenclndu-se trei ani ntregi, nici vara, nici iarna, n chip de ispire. Intr-un trziu, s-a fcut clugr la schitul ce se afla ntr-o peter, nu departe de satul Basarabi. i aici, i-a dus viaa lui ascuns, tot n ascultarea de pstor la vi-tele mnstirii, petrecnd n post, n rug-ciune, n privegheri i n nevoine. nli-mea iveii lui de tain, lacrimile lui, v-paia rugciunii, numai Dumnezeu, Cel ce vede toatfe, le tia. A murit n peter, pe lespedea de piatr pe care dormea totdea-una, n miilocul vitelor, pe malul rului VkS. lupa r>ar1;e, nciizftdd-se cu pie-tre gura peterii, aceasta s-a schimbat ast-fel din chilie n mormnt. Deci, trecnd mult vreme, a venit. mare apa Lomului de a surpat copacii i pietrele dimprejurul apei. Atunci au czut n ap i cele dou pietre din luntrul pe-terii, care cuprindea moatele Sfntului i mult vreme au stat acolo. ns, de multe

204

PROLOAGELE

ori, la locul acela, juca peste ap o flacr de lumin, creznd oamenii c este o co-moar. i, vrnd Dumnezeu s-1 descopere, s-a artat Sfntul n vis unei copile bol-nave de duh necurat, creia i-a zis : De m vor scoate prinii ti din ap, eu te voi tmdui." i i-a artat locu. Astfel, 1-au gsit ntreg i luminat i 1-au pus n biserica satului i, din, clipa aceea, prin moatele plcutului su Dimitrie, Dumne-zeu a lucra .nenum.rae semne. Nu tim care domn rii Romneti a ncercat, odat, s aduc moatele Sfn-tului Dimitrie la biserica lui din Bucureti, dar, neizbutind, a ridicat cu cheltuial sa la Basarabi, peste moatele Sfntului, o prefrumoas biseric. ntre anii 1769 1774, s-a pornit rzboi ntre rui i turci. Ajungnd armatele ruseti, n acel sat i, gndindu-se s pun la adpost moatele Sfntului de prpdul rzboiului, au voit s le trmit n alt parte; Atunci, un cretin din Bucureti, Hagi Dimitrie, a cerut moa-tele Sfntului, ca s le aduc n ara Ro-mneasc. Drept aceea, tot n acele zile, moatele Sfntului Dimitrie, ntmpinate cu mare alai, au ajuns n Bucureti i au fost ae-zate n biserica cea mare a Mitropoliei, unde se afl i astzi, mitropolit al rii fiind, pe acea vreme, Preasfinitul Gri-gorie. i ndat a simit tot poporul ocroti-rea Sfntului, c nu numai rzboiul dintre muscali i turci a mcetat, ci i boala ciumii cea nfricoat a contenit. i mult ajutor i mare folos ctig toi cei ce, cu credin-, alearg ctre dnsul. Pentru ale crui rugciuni, Dumnezeule, miluiete-ne i ne mntuiete pe noi toi, a,cum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

iF'FFT^^8^*^83100^^^ fV^IW
Povestire despre Iviren, cum au ve-nit la cunotina lui Dumnezeu, printr-o femeie roab. n zilele celui ntru Sfini, marele Constantin mpratul, o oarecare femeie a fost adus roaba n Ivir. Aceasta cunos-cuse din copilrie credina i viaa sihs-

treasc i, ajungnd n robie, nu nceta a se osteni. Deci, ivirenii, fiind lipsii cu to-tul de meteugul doftoricesc, aveau obi-ceiul de a merge unii la alii i a ntreba de leacul bolii ce li se ntmpla. 0 femeie, avnd un copil, care se ngreuia i se chi-nuia cu lovituri de cumplit boal, a mers la aceast vrednic i minunat roab, n-trebndu-o ce s fac. lar roaba aceea, lund pnmcul, 1-a pus pe patul ei i s-a rugat lui Dumnezeu ca s-1 zbveasc din boal. i a auzit-o Cel ce cunoate ascun-surile inlmilor i, fr zbav, a dat sn-tate copilului. De acest lucru a ajuns vestit acea minunat femeie, nct ceea ce s-a fcut a mers i la urechile mprtesei, care nda-t trimise s o ia, c i dnsa avea o boal rea. lar femeia, smerindu-se, nu vroia s mearg, socotind c este nevrednic a merge la mprteas. Deci, mprteasa, neinnd seama mcidecum de mreia m-priei, s-a pogort de a mers ea la roab. i feme.ia, fcnd loc mprtesei s se aeze pe patul ei cel srac, unde ezuse i copilul, a adus rugciunea, n loc de iarb de leac, pentru boli. i, izbvindu-se mp-rteasa de boal, i-a druit ei aur'i argint i haine i alte daruri mprteti, fcnd rspltire celei ce, aa degrab, cu tot harul, a izbvit-o de suferin. lar acea minunat femeie a zis c nu-i trebuie nici unele din acestea, ci socotea a fi plat mare cunotina dreptei credine. i a ru-gat-o s zideasc o biseric lui Dumnezeu, Celui ce a izbvit-o de acea boal i a mn-tuit-o. Auzind cuvintele acestea, mpr-teasa a fcut pe mpratul de s-a minunat de acea tmduire. Povestindu-i i n ce chip se adeverea c Dumnezeul roabei, Acela este Dumnezeul cel adevrat, i arta c se cade, ct mai curnd, s zideasc o biseric i s ntoarc pe tot poporul su la nchinarea ctre Dumnezeu. Deci, mpratul minunndu-se de acel lucru, nu a voit totui s zideasc biserica. i peste ctva vreme, ieind mpratul la vnat, ceilali toi fceau vntoarea fr nici o piedic, iar mpratul rmsese sin-gur, c nu mai putea s vad. i, mirn-du-se de ceea ce i se ntmplase, i-a adus amirite de neascultare. i, chemnd n aju-

CUVNT AL SFNTULUI EVAGRIE

20S

tor pe Dumnezeul roabei, s-a izbvit n-dat de ntunecarea ochilor. i, mergnd la acea minunat femeie, o ruga ca s-i arate chipul zidirii. i ea nsemna i n-chipuia, iar meterii zideau. Deci, dac s-a isprvit biserica i s-a acoperit, rmsese numai ca s dobndeasc preoi. i, femeia a aflat prilej i pentru lucrul acesta, c nduplec pe mpratul ivirilor s trimit soie la mpratul romanilor, s-1 roage ca s-i trimit nvtori de dreapt credin. i a fcut mpratul dup cererea ei i a trimis solia. lar mpratul Constantin, pri-mind solia prietenete i cu cinste, a mul-umit lui Dumnezeu. i a trimis cu multe daruri, pe un oarecare om cinstit i mpodobit cu credin, cu nelepciune i cu bun via i vrednic arhiereu, s propo-vduiasc dumnezeiasca cunotin la nea-mul acela. Acesta, mergnd i aducndu-i pe toi, cu minuni i cu nvturi, spre adevrata credin cretineasc, botezn-du-i i zidindu-le multe biserici i fcnd preoi i ntorcnd toat ara ivirilor spre dumnezeiasca cunotin, s-a mutat ctre Domnul. i ntr-acest chip au cunoscut ivirii pe Dumnezeu.

ntru aceast zi, Cuvnt al Sfntului, Printelui nostru Evagrie, despre umiina sufletului. A zis btrnul : Vai de sufletul celui ce a pctuit dup Sfntul Botez, c dato-ria lui este s nu fie fr de grij pn la suflarea lui cea mai de pe urm. C, omul cade i se roag Domnului, cerind mila, i plnge i se mhnete ziua i noaptea, mboldindu-se cu amar de cugetul su, ateptnd singur s ias din temnia trupu-lui i la Judectorul s mearg i nu tie ce-1 va ntmpina pe el, pn la urm. Bie-tul clugr, ori de va fi fcut slujba lui, ori rugciune de va fi trimis ctre Judec-torul, nu tie, ns, de snt ntoarse napoi sau dac vor fi primite ; drept aceea s ndjduim la mila lui Dumnezeu. C nu tie omul cum va merge la Judectorul Su, pe Care L-a mniat i nici ce-I ateapt pe sufletul su : Fr numai rni, ruine i osnd."

i, iari, zicea despre sine, dar mi se pare c i pentr.u noi zicea : Vai mie, c m numesc credincios 'im-am fcut mai ru dect necredinciou. C aceia n-au cu-noscut pe Dumnezeu nici nu s-au lepdat de El. lar eu, cunoscndu-L pe El i lund de la Dosul dar duhovnicese, m-am spurcat cu fapte rele i departe de la mine L-am gooit, iar bogia cea dat mie am risipit-o ru. Vai ie, su-flete, c, tiind, pactuieti ! Amar ie, su-flete, c, pctumd, nc mai adaogi ! Amar ie, suflete, c, adugnd, nu te ru-inezi, ci nc i altele mai adaugi ! Amar ie, suflete, c, de cugetul tu te osndeti i credin nu ai ! Amar ie, suflete, de cte ori te fgduieti Domnului i iari faci rele ! Vai de tine, suflete cum calci po-runca lui Dumnezeu i ca un netrebnic te amesteci ntre clugri ! Vai ie, suflete, c, pctuieti cu trupul i, iari, faci pla-cerea trupului ! Vai de tine, suflete, c, atepi moartea, dar limba nu-i nchizi ! Amar ie, suflete, c, faptele Sfinilor nu le faci, dar pomenirea lor o serbezi, numai ca s-i saturi pntecele ! Amar ie, suflete, c, praznicele lui Dumnezeu le cinsteti, i de mncri te ngrijeti, iar praznicele cele duhovniceti nu.le tii ! Amar ie, suflete, c, nu-i aduci aminte, nici c de va pctui cineva lui Dumnezeu, acela nu a;'e praznic pe panunL, ci pllngere Lotdeaunp, i sfrmare de inim ! Vai ie, suflete, c zi dup zi ami i singur pe tine te am-geti, zicnd : Mine m voi poci ; i nu tii, oare, vei ajunge ziua de mine, sau nu ! Vai de tine, suflete, de cte ori te-a miluit pe tine Dumnezeu i iari te~ai trndvit, de cte ori te-a luminat i tu nai cunoscut, de cte ori te-a ndulcit, iar tu nu te-ai ngrijit ! De cte ori te-a ntnt, iar tu te-ai slbit ! De cte ori te-a tm-duit, iar tu te-ai rnit ! De cte ori te-a n-vat, iar tu n-ai trit n acele nvturi ! Oh, suflete, amar soule al meu ! Despre ce te vor ntreba mai nti pe tine ngerii i pentru ce vei da rspuns mai nti ? De care lucru vei rspunde ? Din cele ce ai pctuit ? Adu-i aminte, dar, de nfrico-toarea judecat i de groaznica rspl-tire pentru cele ce ai pctuit, pentru po-runcile Fctorului tu, pe care le-ai cl-

206 PROLOAGELE cat cu cuvntul sau cu fapta, sau cu gndul. Adu-i caut-m pe mine, ca pe oaia cea rtcit, sau ca pe aminte i de frica ce va s fie la strariica judecat i drahma cea pierdut. C eu n-sumi snt cel ce am de cea dup judecat osndire n foc i n ntuneric i luat un talant. Eu snt robul cel lene i netrebriic. Ci n scrni-rea dinilor, la viermele cel neadormit i de Tu, Doamne, aseamn-m pe mine cu fiul cel groaza cea nedomolit ! 0, amar i sr-man suflet, desfr-nat, cu vameul i cu tlharul. tii c desfrnaii n foc vor merge, i tu eti lar tu, suflete al meu, adu-i aminte de tine i desfrnat. tii c tlharii ntru ntuneric se trimit, iar gndete eum vei suferi npraz-nica desprire de tu eti tlhar. tii c clevetitorii i hoii la viermele trup, cnd ngerii cum-plii i nfricoai vor veni cel neadormit se vor osndi, iar tu eti defi-mtor ! dup tine i te vor rpi, n ceasul n care nu atepi i tii c cei ce n-au miluit nu se vor milui, iar tu n-ai in vremea n care nu vei tii. Ce lucruri vei trimite miluit ! tii c tot fc-torul de rele cu diavolul este naintea ta n vzduh, cnd vrjmaii ti cei din osndit ntru adncul focului celui mai dedesupt, i tu vzduh i vor cerceta faptele tale ? i cum vei suferi nici un bine la Dumnezeu nu ai fcut ! tiind venirea cea nfricotoare a Domnului, la cercarea i moartea, pentru ce nu-i aduci aminte de ziua morii ntrebarea a toat lumea, cnd cerul de arderea i nu-i plngi fap-tele tale ? Cuget la Cine te-a zidit, Dumhezeirii Lui va pieri, cnd stelele vor cdea, Cine i-a dat sufletul, Cine te-a nviat, cum i-a zis ie cnd soarele se va ntu-neca, cnd luna va pieri, cnd s faci poruncile i ce vei lua, de le vei pzi pe ele i ngerii se vor nspimnta, cnd Puterile nainte vor ce, de nu le vei pzi ! lar tu la acestea nu gndeti i alerga, cnd Heruvimii vor cnta, cnd Se-rafimii vor acestui trup de tin plcndu-i, i te supui, cu mncare striga, cnd toat fptura va zice : Bine este cuvntat i cu butu.r i cu vorbe dearte, cu cuvinte Cel ce vine ntru numele Domnului, Cel ce judec brfitoare, cu fapte de desfrnare, dei tii c, pentru vii i morii ? tot cuvntul i gndul, vei da rspuns. Atunci se vor pune scaunele i Crile se vor Acestea s le cugei i s le ai la inim, cu deschide, artnd faptele noastre cele de noapte si umilin i cu plngere i tn-guire. C tu n-ai iubit, cele de zi. i rul cel de foc va curge, mistuind tot nici ai dorit, nici ai rvnit la viaa Sfinilor brbai, pmntul. i vom sta nainte goi, fiecare doar cu cum i-au petrecut viaa lor, n plnsuri, n tnguiri i faptele sale. i va porunci Domnul ngerilor Si i n umilin. De acestea, aducndu-i aminte, strig vor despri pe cei drepi de cei pctoi. Cum, ctre Domnul, zicnd : Eu, ca David, neudndu-mi suflete, nu-i este jale de tine, auzind glasul aternutul cu la-crimi, nu i-am iubit smerenia, Domnului, grind celor drepi : fecioria am urt, desfrnarea am iubit, curia am le- Venii cei ce ai fcut voia Mea de mpr-lii pdat-o, am iubit spurcciunea, am iubit ngrozirea, mpreun cu Mine. Sau cum nu te cu-tremuri, auzind iar blndeea am urt. Ura am primit-o, iar dragostea am lepdat-o. De nesaiu m-am apropiat, iar postul glasul cel aspru pentru p-ctoi : Ducei-v de v 1-am urt. Beia am iubit, iar trezia am urt. Zgrcenia chinuii n focul vonic cu diavolul, cei ce ai fcut am primit, iar milostenia am le-pdat. De pat moale voia lui. Oh, suflete, aceast judecat s o primeti n m-am apropiat, iar de cenu am fugit. Hain frumoas am iubit, iar pe cea de pr am urt-o. minte i s o pui la inima ta, i umblnd ^i eznd i Mncri multe am poftit, iar mncarea uscat am sculndu-te. i s nu dai somn ochilor ti, ei pocm desfimat-o. Am iubit a face plcere dia-volului, iar i lacrimi i prive-ghere s primco^. i s nu ncetezi poruncile Tale, Stpne, le-am lepdat. Ci, Doamne, a striga ctre Fctorul tu, zicnd : Stpne mPreasfinte mprate, prate, miluiete-m pe mine cel czut, ridic-m pe mine cel ntipat n noroiul pcatelor. C mcar de snt pctos mai mult dect toi, dar a Ta fptur snt i

PARNTELE NOTRP TEFAN SAVAITTJL

20

cred ntru Tine, Cel ce poi i pe mine a m mntui. C milostiv eti i nu voi con-teni a striga ctre Tine, pn ce m vei albi pe mine ca zpada i m vei curi

pe mine ca pe o oglind i pn ce-mi voi da fr prihan sufletul meu n minile Tale. C binecuvntat i proslvit eti n veci. Amin".

Luna octombrie n 28 d e z i 1 e : Sfinii dulceile lumii, c s-a fcut monah foarte tnr. lar Terentie i Neonila, cu cei apte fii ai lor (f303 dup ce a sporit cu vrsta, cea dup Dumnezeu, i a 305). strlucit cu asculta-rea i cu linitea, atunci s-a nvrednicit i de darul arhieriei. i nu numai darul Fericiii Terentie i Neonila erau soi cretini de a&esta, ci i preaslvitul dar al svririlor de minuni pe vremea marilor prigoane i au avut apte fii, pe a luat de la Dumnezeu, dup ce, mai nti, a omort care i-au crescut n dreapt credin. i, trind ei n patimile sufletului i ale trupului cu nfrnarea, cu aceeai cas, se nchinau i slujeau lui Dum-nezeu osteneala sihstriei i cu dumnezeiasca cugetare. i a ntr-ascuns. Pri ns i dui la ju-decat, ei au ajuns, dup aceea, la vrsta neptimiru, cnd a mrturisit pe Hristos Dum-nezeu adevrat i au vindecat prin rugciunea lui pe o fecioar ndrcit i defimat pe idoli. Drept aceea ostaii i spnzurar pe a dat-o sntoas ta-tlui ei. i, aflndu-se mereu n lemn, strujindu-i fr mil, apoi, stropindu-le cu oet pustie, m-blnzea fiarele cele slbatice. i cerbilor, rnile lor, i ardeau cu foc. Dar Sfinii se rugau lui celor ce veneau la dnsul, le da hran cu minile sale. Dumnezeu n tcere, ndemnndu-se unul pe altul la lar oarecnd, nsetat fiind uce-nicul lui, lovind muceni-cie* i n-a trecut Dumnezeu cu vederea pmntul cu toiagul su, a scos ap i 1-a adpat, i rugciunile lor, c ngeri nevzui, slobo-zindu-i pe ei alte semne i mi-nuni a fcut. din legturi, le ddeau tm-duiri, iar pgnii se Deci, era simplu din .fire, dulce la vorb i cu mirau foarte de tria lor. I-au legat apoi pe o roat i-i cugetnl curat. i aa a strlucit acesta pretutindeni, ca bteau, nct se prea c-i omoar cu adevrat, iar ei un soare, cu nevo-in i cu minunile i pild fcndunu ptimeau nici o durere. I-u dat, de asemenea, se prin faptele sale bune ucenicilor si, cu paco S-A fiarelor spre mncare, dar, fia-rele i-au schimbat mutat ctre DomnuL cruzimea n blndee de oaie, la porunca lui Dumnezeu. Deci, v-znd pgnii c nu se ating de ei chinurilo, 11 s-au tiat tuturor capetele, primind astff; cununa mucemciei pentru I-Iristos. ntru aceast ri, cuvnt riespre un ne-gustor, iubitor de Hristos, cruia diavolul i-a fticut mare necaz, nesufcrind rmlos-tcnia lui. Ne spunea nou unul din Prini un lu-cru ntru aceast zi, Preacuviosu Prin-tele minunat i plin de folos, despre un ne-gustor nostru tefan Savaitul (t 794). oarecare, binecredincios i milostiv, care mprea la Acest Cuvios, din vrst tnr dorind, s-a fcut sraci toate foloasele cte i le da Dumnczeu. lar monah n anul 790, venind la lavra marelui Sava. i; odat, dup obicei, ducndu-se n negustorie, a fiind primit de sfinii prini ce locuiau n lavr, a gzduit la o cas de oaspei, pentru odihn. i un fost n-vat de ei frica de Dumnezeu i toat fapta oare-care srac l ruga pe el i cerea de la dnsul bun i lucrarea pustniceasc. Deci, fericitul acesta a milostenib. lar iubitorul de Hristos negusrmas nemprtit de

tor zicea sracului : lat, frate, precum m vezi, snt pe cale i nsoitorh naintea mea s-au dus i n-am cev,a la mine s-i dau. Ci te roag lui Dumnezeu pentru mine i, cnd m voi ntoarce, i voi da ie cele trebuimcioase." Zisu-i-a sracul: ,,Dar cum voi putea eu s tiu venirea ta ?" lar negustorul i-a artat o scndur mic, ce se afla acolo i i-a zis : n cutare zi s m atepi pe mine i, de nu m vei afla atunci, sub aceast scnduric, ce-mi va da mie Dumnezeu i voi pune, iar tu s iei ceea ce vei afla i te roag lui Dumnezeu pentru mine." Deci, zbovind negustorul, a venit sracul acela la vremea cea hotrt i, ri-dicnd scndurica, a aflat o comoar de aur de mult pre ascuns. i a ateptat pn a venit noaptea i a luat-o toat i s-a mbogit. i i-a cumprat palate de mult pre i robi i roabe, sate i vii, boi i cmile, cai i catri i toate cte snt de nevoie la un bogat. i i-a luat femeie din uameni mari i a nceput a vieui cu slav, avnd multe slugi. lar dup mult vreme, a venit acel binecredincios negustor i, fiind la acel loc, i-a adus aminte de sra-cul acela i, lund aur n mn, a voit s-1 pun sub scndura aceea, precum fgdu-ise sracului, dar 1-a lovit pe el un duh viclean i au czut peste dnsul nite rni rele, de la cap pn la picioare, ca i la fe-ricitul lov. i, dintr-o boal ca aceasta, a petrecut vreme nu puin i, cutnd t-mduire, i-a dat toat averea sa la doctori, nct nimic nu i-a mai rmas pentru el. $i, ca oricare din sraci, cerea milosenie. Deci, a venit i la casa bogatului celui ce fusese mai nainte srac, la acela care, dup sfatul negustorului, aflase, sub scndur, comoara i se mbogise. lar acela, primindu1 pe el ca pe un srac, a poruncit s-1 hrneasc. i, dup aceasta, 1-a ntrebat : Cum i de unde i s-a ntmplat ie durerea ace-lei boli cumplite ?" lar el, pe rnd, i-a spus lui toate. i a cunoscut bogatul c pentru aceasta i-a dat Dumnezeu lui atta bogie. i i-a zis : Tu eti, dar, cutare negustor ?" A rspuns sracul : Eu snt." i i-a zis bogatul : Acestea toate care le vezi, pen-

tru tine mi le-a druit Dumnezeu, c sub scndura aceea am aflat bogia aceasta." Deci, i acesta cunoscndu-1, i-a zis : i mie, pentru tine, mi-a adus diavolul boala aceasta." Apoi, a zis bogatul : Dac pen-tru mine i s-a ntmplat aceast boal grea, viu este Domnul, c nu vei iei din casa mea i de la masa mea nu te vei des-pri, ci te voi odihni pe tine, ntru toate zilele vieii mele." i 1-a primit pe el n casa sa. i nu puin se ngrijea de dnsul. i a nceput a-i aduce doctori, care aveau -meteugul tmduirii. ns, mult vreme, nu 1-a putut tmdui de neputina aceea. Apoi, mai pe urm dect toi, a venit un doctor care zicea : Cu nimic nu se poate tmdui patima aceasta, fr numai dac cineva i va junghia pe pruncul n-ti nscut al su i cu sngele lui i va unge trupul de la cap pn la picioare, i ndat bolnavul va fi sntos." Deci, bogatul, au-zind aceasta, a pus la inima sa. i, avnd el un prunc nti nscut, a gndit s-i junghie pruncul, pentru sntatea bolnavului, c se ngrijea de sntatea lui. i, pentru mult dragoste, de aproapele su, cuta vreme priicioas ca s-i junghie, cu du-rere, pruncul. Deci, a aflat ceas, cnd fe-nieia lui s-a dus s se spele. i, vzndu-i pruncul su pe pat, dormind acoperit, lundu-1 pe el degrab, 1-a junghiat i i-a ycurs sngele lui ntr-un lighean mic i ia-ri a pus'la loc pe prunc mort i 1-a aco-perit pe el. i, lund pe oniul cel bolnav la un loc ascuns i dezbrcndu-1 1-a lsat pe el gol. i, lund sngele pruncului, i-a uns aceluia tot trupul, de la cap pn la pi-cioare, i, ndat, s-a fcut sntos omul, precum a fost mai nti. ns aceast mi-nune a fcut-o Dumnezeu pentru credina umului aceluia ,ipentru .dragostea.lui.'cea spre sraci i spre Dumnezeu. Deci, venind maica pruncului a intrat la prunc ca s-1 alpteze. i, cnd a descoperit faa prun-cului, a nceput pruncuorul, dup obicei, a plnge. i auzind, tatl su a alergat la prunc nspimntat, i vznd viu pe prun-cul su, pe care-1 junghiase, pentru tmdu-irea bolnavului, a mulumit cu lacrimi i a proslvit pe Dumnezeu, cel ce face nite minuni ca acestea, c i pe cel bolnav 1a

iNVAARUR A SFlNTULUI EFREM

209

tmduit i pe cel mort 1-a nviat. lar aceasta a facut-o Dumnezeu pentru cre-dina amndurora i pentru mila i dra-gostea Lui. Cruia se cuvine slava, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

Inru aceast zi, nvtur .a Sfntu-lui Efrem, despre aducerea aminte de tAoarte. Frate, ateapt n fiecare zi ieirea ta i te gtete ctre cltoria aceea. C, n ceasul ntru care nu te atepi, nfrico-toarea porunc va veni i, vai aceluia ce se va afla nepregtit. lar de eti tnr; de multe ori, vrjmaul i pune n gnd, zi-cnd : Eti nc tnr, ndulcete-te de dnl-ceile vieii i la btrnee te vei poci. C tii pe muli ndulcindu-se i de dulceile acestea de aici i, ia urm pocinduse, dobndesc i b'untile cereti. i tu ce vo-ieti s-i chinuieti trupul nc din tine-ree ? Vezi, nu cumva i n boal s cazi." Dar tu, stnd mpotriv, zi vrjmaului : O, prigonitorule al sufletelor i luptto-rule, nceteaz s-mi pui n gnd unele ca acestea. Dar dac m va apuca moartea la tineree i nu voi ajunge la btrnee, ce voi rspuhde naintea judecii lui Hristos ? C vd pe muli tineri murind i btrni ndelung trnd, c hotarul morii nu-i aezat la cunotina oamenilor. Deci, dac voi fl luat, pot eU zice atunci Judectoru-lui : Am fost luat fiind tnr, ci slobo-zete-m, ca s ma pociesc ?" Nicidecum. Ci, ntr-alt chip,;vd oum Domhul, slvete pe cei ce i slujesc Lui din tineree pn la btrnee. C a zis ctre leremia Proo-rocul : Adusu-Mi-am aminte de mila ti-nereelor tale ide dragosfea faptelor tale." Tu urmeaz calea lui Israil. lar pe cel ce a urmat din tineree pn la btrnee gn-dul nelciunii, Proorocul 1-a mustrat, zi-cnd : Tnr i tu fiind, nvechitule n zile rele, acum te-au ajuns pcatele tale, care le-ai fcut mai nainte." Penfru aceasta i Duhul Sfnt fericete pe cel ce ridic din tineree jugul lui Hristos, zicnd : Bine
U ^roloag*

este brbatului cnd va ridica jugul din ti-nereele lui." Deci, deprteaz-te, de la mine, iubitorule de frdelege i viclean sftuitor. Domnul Dumnezeu s strice miestriile tale, iar pe mine, din vrjm-iile tale s m scoat, cu a Sa putereidar. Deci, iubitule, s ai n minte pururea ziua sfritului tu, cnd vei zcea pe rogo-jina ta, gata s mori. Vai, vai, ce fel de fric i de cutremur cuprinde pe suflet ntru acel ceas ! i, mai vrtos, dac i va cerceta cugetul de a fcut, sau nu, vreun bine n viaa aceasta. Adic, dac a rbdat vreun necaz i ocar pentru Domnul i cele plcute naintea Lui a fcut. Atunci, cu bucurie mult se suie n ceruri, de Sfinii ngeri fiind povuit. C precum cel ce se ostenete a lucra toat ziua, i ateapt ceasul al doisprezecelea ca, dup osteneal, s primeasc plata sa, i apoi, s se odihneasc, aa i sufletele drepilor ateapt ziua aceea. lar sufletele pctoi-lor se cuprind de mult fric i cutremur n acel ceas. C, precum un osndit, fiind prins de ostai i dus la judecat, se teme i se clatin n toate prile, socotind chi-nurile pe eare le va ptimi, aa i sufletele osndiilor tremur cumplit, n ceasul acela, privind la nesfrita munc a venicului foc i la celelalte chinuri nesfrite i.netrecute; Ghiar de ar zice ctre cei ce-1 ileso s mearg : Lsai-m puin s m pociesc", nu are cine s-1 aud, ci mai vrtos i rspunde lui : Cnd veai vreme nu te-ai pocit, acum fgduieti a te po-ci ? Cnd i.eracu putin nu te-ai ne-voit, acum vrei a te nevoi, dup ce s-au nchis toate uile i a trecut vremea nevo-inei. ? Nu ai auzit pe Domnul ziend : Priveghiai c nu tii ziua, nici ceasul ?" Acestea i altele ca acestea tiind, iu-bitue, nevoiete-te, pn mai a vreme, i fclia sufletului tu o pzete nestins pururea, cu lucrarea aptelor bune. Ca, venind Mirele i gata aflndu-te, s intri mpyeun cu Dnsul n cmara cereasc, mpreun cu celelalte suflete ale fecioare-lor celor ce cu vrednicie au vieuit pentru EL Cruia se cuvine slava n veci ! Amin.

210

PROLOAfiEB

Luna lu octombrie ri 29 d e z i 1 e : Sfnta PreacuviQasa mare Mu-ceriia Anastsia Romana. . Aceasta a tri,t pe;.vremea; mprailor Deciu (2502&3) i Valeyian(253260). guvernator al Romei fiind Pro.v, pe cnd se pornise, .iari, mare prigoart iiipotnva cretmilor, Boman de nean, tnr-fcu vrsta, .Sfnta Anastasia se ,afla pe atunoi ntr-o mic maiaastii'e de ,fee,i'oare, pierdut printre livezi i grdini, din apropierea ipmei, un-de era staref'o: mtmntit Qlugri, anume -Sofia. Rmas orfan la yrsta de trei afli, ea fBsese luat. de b-trna Sofia i crescut la niinstire, unde coviijrea cu friimuseea i.cu dragostea c-n'e Hristo pe oate <?elelalte ti? tere de vrsta ei. ^ ,,.. ,, . , ' i , Qrict de ferit de lum^ era, oamenii tofc aflaser de frymuseea i neiepciunea ei i muli o ceruser n cstorie. Dar fe-coara rmnea neclintit n dragoste ei ctre Hristos i jvoia cu nfocal-e s rmn pentru toat viaa'. mireas a Doninylui lisus. Auzind Prov, dregtorul, de acfeast fecioar, a'trimis ostai s io-caute i, afln-d-o, au adus-o naintea lui, n lanul'- i ost'tuia,dx'egfcorulsu-icau1;e un brbat i se marite i, ntorcmdu-se, s se m-c'hine zeilor, ca frumu^e.ea ei s nu se piard 'n zadar. lar ea a rspuns : Viaa i''veselia mea este Domriu meu lisus Hristos, pentru Cart de o 'ut de dri, de ar ii,cu putin, snt gata a^muri."' ' 1 Auzind acest civnt, Prov poruncit de au btut-o peste. obraz i i-au sfiat ycmintele, .ay afumat--p ^u fum neccios de pucioas i de mpal, .apoji au btnt-o cu toege i-au zdrobit.pe rot, pasele, n vi''eme"ce fecioara hu hceta mrturisi pe Hristos. hfuriat,. Prdv pus-o a i niai cumplite chinuriy ct se spune e pporul dm Roma, care era dfeifa, a ncepu a murmura mpotriva cbstor cruzimi, iar inuli s-au apropiafc de'credin i s-au le-pdat de idoli, bpteztdu-ge.^ Ct despre

Sfnt, scond-o afar din cetate, la urm, i-au, taiat capul,. ^ , , ,-, ,

WiWtesWWSiSQweiSissssse ssw
Iritru aceasta zi, nvtura a Sfntu-lui loan Gur de Aur, despre rugciune. ; Tpi tiu ca nceptura a tot binele ete rugaciunea, mi.locitoarea. vieii ve-nice ^ra.mmt'Liini. Snt.nevoit, dar, s v griesc,de dnsa, pe,ct:voi putea, ca unora ce, depnnznduv a vieui n rugciune i ndepTinindu-v dean pururea lucrurile lui Durnnezeu, cuyntul acesta i mai sili-tori, sa v fac pe voi. lar.pe de alta parte, ca ce'i ce vi<?uiesc molatic nTugciune i i las sufletul pustiu, -i cunoasc pa-gubapeQti'u vreiiea trecutisanu se lip-seasc de m.ntuire m cealalt Vreme. Deci, laia cel dinti mare lucr^; ce voi g'ri despre rugaciune: tot ^el cese rpaga vorbee'cu Dumnezeu.;Dar cum e poate, om flind, sa ;vpcbeasc c,ii Dumnezeu;? Toi, adic, .Uu, dar nu;puteni pune cu d^amnuntul cinst.ea aceasta. C aceast.cinse cQvrete ?i warea vrednicie a ngerilor,;nicar c ei mai bine,o tiu, precuin^ un lavit prooroc ypune despredJpii c, facipd ei cu fric rugciunile, pe care le aduc lui Dumnezeu, i acopera cu aripile feele i picioarele, cU'mult cuviiri, cUcerhicie i'cu sfial. C adic, nu pot tce de aet fric. Ase-menea i :eelelattc toate,; adic firea i viaa i ,pie,lepciunea i cujnotina il tot ce se poa{.e ^pune,,toate snt .deoebite de ale noastre, lar rugciun^a ete^ucru de pbte al hgerilor i al pamenjlor. i nu este nici o debsebire: ntre amiridou' firle de rug-biutte. h tain te aeaz.'deci, mpreuA eu dnii, i degrab vei pi n viaa lor, n cinstea'i n bunul neam, i ntru cu-notin,,prin viaa ta, n tpt locul i ceasul. . Deci, s ne srguim ctee Dumnezeu, pnn rugciuni, c ce lucru ya fi mai.lu-minos dect al celor ce vorbesc cu Dumne-zeu i i se roaga ? i ce este mai drept t i'ce estfe! mi nelept 1?

Darb^'fae cuvne

SFINII MUGENICI ZENOVIE I ZENOVIA

211

a mai zice cnd e vorba de cei ce vorbesc cu de dnsul Sfinii ngeri i nici i ajut lui, ci Dumnezeu i 1 se roag ? Aceluia se cu-vine singur sufletul nostru pentru sine d rspuns, cinstea i stpnirea n veci ! prin pocin i prin fapte bune, iar mai mult dect toate prin milostenie. Ca orice pcat ;s3K3s3 ^^g!g5iSg^3S2SS^^ pentru care nu se pociete aici din cauza uitrii, ntru aceast zi, euvnt despre ieirea apoi, dincolo, prin milostenia fcut n timpul vieii se izb-vete de silncia vmilor drceti. sufletuiui i suirea la ceruri. Deci, acestea timdu-le, frailor, s ne temem de Fericitul loan cel Milostiv gtia de- acel ceas amar, cnd ne vor ntmpina pe noi pururea despre pomenirea morii i despre acei cruzi i nemilostivi vamei, ctre care nu ne ieirea &ufletului, c-i era lui descoperit de la vom pricepe ce vom zice. Drept aceea, acum s Sfntul, Simion Stlpnicul, zicnd c, ieind ne pocim de toate rut-ile i dup puterea sufietul din trup i, vrnd s se suie la ceruri, l noastr s facem mi-lostenie, care poate s ne ntnapin pe el cetele dracilor i-1 ntreabj mai petreac pe noi de Is, pmnt la cer i s ne pti, de;minciuni i de clevetiri c dac de slobozeasc pe noi de la drceasca oprire. Mult acelea n,u s-a ppcit, apoieste oprit de ctre este ura lor spre noi $i mare este i f'rica noastr draci. i iari, mai sus dracii ntmpin sufleul i pHi'nejdia vzduhului aceluia. C dac de la };l n-treba despre, desfrnare i trufie,; i, o cetate pn la alt cetate, aici pe p-mnt, dac de acestea s-apo^t, se izbvete de dnii. avem trebuin de un om care s ne duc pe.noi, i multe snt mpiedicrile i ntrebrle ca nu cumva rtcind, s c-dem n ocuri rele siifletuJui, de ctre draci, vrnd acesta s niearg sau n ruri de netrecut sau itre tlhari la cer.uri. Vin dup' acestea dracii mniei i nemblnzii, cu att mai vrtos avem trebuin invidiei i vorbirii de ru, ai iu-imii,ai mndriei, de cluze, i po-vuito'i dumnezeieti, care s ai grau-ii de ruj.ne, ai nesupunerii, ai ne duc pe calea cea luhg i venic, care cmtrei, ai iubirii; de argint, ai beiei, ai ncepe n ziua morii, la ieirea sufletului din vrajei, ai descntecelor trup, pe care nu putem n nici un chip s nu o i lcomiei, ai ur,ei de frai, ai uciderii, ai strabatem i s scpm. Dumnezeului nostru furtiagului, ai nemilostivirii. slav, acum i pururea i n vecii vecilor ! i cnd ticlosul acela de suflet se duce de Amin. la pmnt la cer, nu stau aproape

Luna octombrie n 30 d e z i 1 e : Sfinii Mucenici Zenovie episcopul egeilor i sora lui Zenova(+303-305). Acetia au trit pe vremea mpriei lui Diocleian (284305), i s-au nscut din prini dreptcredincioi, ntr-o cetate din prile Ciliciei, numit Egeea i au fost crescui cu bun nvtur n frica Domnului. Prnii lor, mutndu-se la Domnul pe cnd erau nc tineri, au lsat copiilor motenire mult avere i ei, sf-tuindu-se, au prsit toate i au urmat lui Hristos. Drept aceea, Zenovia a ncredinat partea ei de avere fratelui su, pentrus-

raci, ca s triasc n neprihnire din lu-crul minilor ei, dup legea clugriei, iar fratele ei Zenovie, o dat cu mprirea averii la sraci, propoYduia i cuvntul Evangheliei i pe muli aducea la Hristos, cu graiul i cu pilda faptelor bune. Pentru rvna sa, a fost pus episcop cetii Egeea i a primit de la Domnul puterea facerii de minuni, c, pe orice bolnav i punea mi-nile lui, ndat bolnavul acela lua t-mduire. Pornindu-se prigoana cea mare, Sfn-tul Zenovie a fost adus naintea dregto-rului Lisias, care i-a spus : Ai n faa ta viaa i moartea, viaa, dac te vei nchma

212

PROLOAGELE

zeilor notri, i moartea, dac nu te vei n-china lor." lar Sfntul Zenovie a rspuns cu ndrzneal : Viaa cea vremelnic, pe pmnt, fr Hristos, nu este via, ci moarte adevrat, iar moartea, pentru credina n Hristos, nu este moarte, ci viaa venic." Deci, a fost pus la bti Ua chi-nuri pentru credin. lar Sfnta Zenovia, aflnd c fratele ei ndur chinuri pentru Hristos, a alergat la Lisias i i-a mrturisit c este cretin. i i-au chinuit pe amndoi. Deci, pzindu-se, eu harul lui Dumnezeu, nevtmai, iau primit sfritul prin sabie. i aa au luat cununa muceniciei.

ceput a-i nveli trupul, atunci am aflat c era femeie i am proslvit pe Dumnezeu i, fcnd rugciuni, am ngropat-o pe ea."

ntru aceast zi, Cuvnt despre o Sfnt btrn, care n pustie s-a svrit. Era o mnstire la patruzeci de stadii deprtare de lerusalim, care se numete Sapson. Doi prini de la aceast mnstire au mers la muntele Sinai, pentru rug-ciune i blagoslovenie i, ntorcndu-se, ne-au spus nou, zicnd : Dup ce ne-am nchinat la muntele cel sfnt i am purces pe cale, ni s-a ntmplat nou de am rtcit drumul i ne zbucimam prin pustie, ca n-tr-o nesfrit mare, multe zile. i, deo-dat, am vzut de departe o peter mic i, pornindu-ne spre dnsa i apropiindU-ne am vzut lng ea un izvor i mprejurul izvorului puine rdcini i urme de om. i am zis ctre noi nine : Cu adevrat, un rob al lui Dumnezeu este aici." Dar, intrnd, n-am vzut pe nimeni, fr numai am auzit pe oarecine gemhd. i; dup ce am eutat mult, am aflat un loc, ca un fel de iesle, i pe cineva zcnd ntrnsa. lar, apropiindu-ne de robul lui Dum-nezeu, 1am rugat pe dnsul, s ne vor-beasc ! i, fiinde nu ne-a -rspuns nou, ne-am apropiat de dnsul , trupul lui nc era cald, iar sufletul lui se'dusese la Dumnezeu. i, atunci ne-am ncredinat c, dup ce am intrat n peter, ntru acel ceas, ndat a i rposat. Apoi, lundu-i trupul dn locul unde zcey am spat n petera aceea. Iai\unul din noi a socotit s nveleasc pe btrn cu o hain veche, cu care era mbrcat. i, dup ce am'n-

Intru aceast zi, nvtur a Sfntu-lui Efrem Sirul, despre nevoina c-' lugreasc. Frailor, nevoii-v ca nite ostai m-prteti, pn ce avei vreme, aceasta ti-ind c nevoina ne este pus naintea noastr pentru nestriccioas cunun, spre curirea pcatelor i spre viaa venic. Deci, n toate faptele facei deplin cur-ia voastr, care este maica ascultrii. i lepdai de la voi mpuinarea de suflet i v mbrcai cu credin peste tot, ca, v-znd Domnul gndul cel ntocmit al sufletului vostru, s v ntreassc pe voi cu toate darurile cele bune. Pe lenevirea cea rea s o uri, ca i obiceiul cel ru i za-vistia, pentru Domnul, precum ai lsat pe prinii votri cei dup trup, pe prieteni i averile voastre, C dac, la nceput v vei slbi cu gndul ntru ceva, apoi oste-neal vei avea i pagub. De ni s-ar ntmpla nou ceva, cndva, atunci s nu crtim pentru Domnul. C cel ce crtete, mustrare lui i face, c nu lucreaz din druirea lui cea dinti. Tu ns, nelept fiind, s nu urti pe fraii cei mai slabi, nici s nu rvneti celor ce vieuiesc fr fric de Dumnezeu, aceasta tiind-o, cu dinadinsul, c, cel ce cade, singur se ucide, iar cel ce biruiete, se n-cunuheaz. i, iari, s nu urti pe fra-tele tu, ca nu cumva s fie el cuprins de vreo patim,pe care tu nu o tii i din care i vine neputina. Ci, mai vrtos, se cuvine a-1 milui, i a te ruga pentru dn-sul, mcar c el, cu nemilostivire se scr-bete i tu te nevoieti bine, tiind la cine ai venit.. C, iat^, i st de fa vremea, spre adunarea bogiei celei nestriccioase, prin slujirea i aducerea de road, cea ctre frai. Drept aceea, iubitule, dac mturi gunoiul din mijlocul casei, mtur-i i poftele cele lumeti din luntru. Sau dac mturi cenua buctriei, cu mult smere-

POMENIREA UNOR SFINI APOSTOLI

213

nie s svreti lucrul acesta, aducndu-i aminte de Proorocul ce zice : C cenu n loc de pine am mncat i butura mea cu plngere am amestecat." (Ps. 101, 10). nc ia aminte, iubitule, i la focul cel stri-ccios i adu-i aminte de vpaia cea ve-nic, ce va s ard pe pctoi, Plngi, c ai pctuit, nc i pentru mine pctosul, ca s ne dea nou iertare de pcate Dom-nul, Cruia se cuvine slava, acum i puru-rea i n vecii vecilor !

se pare a avea atunci acesta, la o nfrico-toare cercetare ca aceea i la o neam-git cercare, la judecat fiind supus ? Nu este cu putin a povesti cu cuvntul sau a nelege cu cugetul frica aceea ce cuprinde pe suflet atunci, pn la dumnezeiasca hotrre. Deci, de i se va da lui izbvire, ndat cei ce se mpotrivesc celor ri iau putere i el e rpit de dnii i fr _opreala se duce ntru negrit bucure f srav", htru care va fi aezat. lar dac, ntru lenevire trind se va afla nevrednic de izbvire, aude acel glas ntru aceast zi, cuvnt din P a t e r i c, nfricotor : S fie de-prtat necredinciosul, c, dup ieire, sufletul primete nfrico-at ca s nu vad slava lui Dumnezeu." Atunci l ajunge pe el ziua mniei, ziua necazului i a cercetare n vzduh. durerii celei ne-sfrite, c se d n ntunericul Zicea fericitul Teofil arhiepiscopul: cel mai dinafar, n iad pogorndu-se, n Frailor, ct fric i cutremur i ct ne-voie venicul foc osndindu-se, i ntr-nsul, n veci sufer sufletul cnd se desparte de trup, sau ne-trecui va fi, muncindu-se. dup desprire ? C vin ctre dnsul toate Unde este atunci nlucirea lumii i lauda? nceptoriile i puterile ntu-nericului. i i aduc Unde este mrrea deart i rs-farea, lui toate pcatele cele ntru tiin i ntru dulceaa deartei, a nestttoarei viei ? Unde netiin, de la natere pn la ceasul cel mai de banii ? Unde bunul neam ? Unde tat sau mam pe urm al lui, ntru care s-a desprit de trup i ? Sau frai sau prie-teni ? Cine din acetia va stau p-rind cumplit. Dar stau i sfintele Puteri putea s scape sufletul cel ars n foc i cumplit naintea feei demonilor, aducnd mpo-triv muncit de alte nepovestite chinuri ? vreo oarecare fapt bun, ce a lucrat sufletul Dumnezeului nostru, slav ! acela. Deci, ce fel de cutremur i

Luna octombrie n 31 de z i 1 e : Pomenirea unor Sfini Apostoli, din cei 70 : Stahie, Amplie, Urban, Aris-tobul, Nareis i Apelie. Pe cei ase Sfini Apostoli i ntlnim pentru prima dat n Sfnta Scriptur, lu-crnd mpreun cu marele Apostol Pavel, la ntemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8 ll).Dar i ntlnim i n Tradiia Bisericii, ca fcnd parte din cei 70 de apostoli ai Domnului, de care amintete Sfntul Luca n Evanghelia sa (Luca 10, 14). i i pomenim pentru osteneala lor, nu att din timpul vieii Domnului pe pmnt, ct mai ales pentru dumnezeiasca lor lupt de a duce mai departe lucrarea

mntuirii i Biserica lui Hristos, dup mu-tarea la cer a marilor Apostoli, cu fapta, cu cuvntul, cu minunile i cu sngele lor, luminnd lumea ca un alt soare, n diferite pri ale cretintii de atunci. i facem pomenire, pe ct se tie din Tradiie, i de locul ostenelii lor. Astfel, Sfntul Stahie a fost aezat episcop n Bizan de nsui Sfntul Apo-stol Andrei i a zidit, la Arghiropol, mpre-un cu dnsul, o biseic, n care, adunnd pe cretini, i nva viaa cea mntuitoare. i aa, vieuind 16 ani, a rposat cu pace. Amplie i Urban au fost pui episcopi tot de Sfntul Andrei : Amplie la Diospolis, iar Urban n Macedonia. i, fiind omori

214

PROLOAGELE

pentru mrturisirea lui Hristos i-au dat fericitele lor suflete lui Dumnezeu. Sfntul Narcis a fost pus epi'scop n Atena, Sfntul Apelie, n Iraclia, iar Sfn-tul Aristobul n Britania i, mrturisilid pe Hristos, i-au luat fercitul sfrit al os-tenelilor cele multe. Dumnezeului faostru, slav ! "

ntru aeeast zi, Cuvnt despre Teo-dor negustorul, care lund mprumut, a dat chcza chipul lui Hristos, facut pe poart, cu vopsea. n Constantinopol a fost' un negustor Teodor. lar dup o ntmp^are i s-a inecat lui corabia i i-a pierdut tpat averea a. ns, avea prieteug cu un pgh bpga. $1, venind, a nceput a-1 ruga pe el sa-i dea lui aur din destul pentru negustorie. lar pgnul i-a zis lui : Dmi mie zlog i vei lua ceea' ce poffeti". lar cretihHl l ruga pe el, neavnd ce s-i dea. i, mer-gnd cu dnsul pe cale, cautt i a vzut chipul lui Hristos pe poart, zugrvit ", cu vopsea, i a zis ctre pgn : Pe acest chip al lui Hristos, Dumnezeul meu, l am mai cinstit dect toate i, mai mult dect viaa mea, pe acesta l pun ie cheza". A rspuns pgnul : Cu adevrat, crezi tu ntr-nsul ? lat, i dau ie ct aur vo-ieti". i, ntorcndu-se la casa Sa, i-a dat lui o mie de litre de aur. lar Teodor, cum-prnd cele trebuincioase, s-a dus n Ale-xandria i toate bunurile sale, precum a voit aa le-a vndut. i se ntorcea cu alte cumprturi la Constantinopol, i, nc.neajungnd acolo, i s-a necat corabia lui. Deci, auzind acel pgn de venirea lui Teodor i netiind de necare, a venit la dnsul, ateptnd s-i ia partea sa, cu dobnd, i 1-a aflat pe el, plngnd n casa sa. Deci, ntiinndu-se de pierderea lui, l mngia ca s nu se n-tristeze, ci s cread n Hristos, care se pu-sese cheza pentru dnsul. nc 1-a luat pgnul n casa sa, iari, i-a mai dat o mie de litre de aur i, ducndu-1 pe el la poart, a pus martor pe adelai chip al lui Hristos. lar Teodor, cumprnd smoal, s-a

dus n Egipt i a schimbat smoala pe plumb i, de acolo; s-a dus la Efes i a schimbat plumbul pe aram i, mult bo-g'ie dobndind, m6rgea bucurndu-se. i iari neajurignd el, iari i 'sa spart co-rabia i a pierduf1 toate ce le 'ctigase i, venind la casa; lui, edea plngnd. lar-pgnirl acela, ntnnndu-se din nou'depierderea aurului su, l"a chemat pe Teodor i a nceput a-1 ocr, batjoco-rind pe Hristos : Vezi', zicea, cum v n-elai^voi, creznd m Acela ._ce nu este Dilmi^^^5c''a^:.^6t Atela' Fitil. Ifii Dumnezeii, spre care tu ndjduieti, nu i' i czAC''lat, ''inn, peitrti '" treia ot'^h ispa"ineici^rii". lar Teodor cu multe lacrimi, zicea p^gndltii * Nu, 'prie-tene,,nu, huli.pe Dumnezeu ,qel adevrat, c pentru pacatele: mele mi s-au ntmplat i^e toate acestea,, i, pentru, aceea a ng-duit ca s-mi taca nedreptate valurile m-rii. Dar ro rog ie, mai d-mi nc i a trej^a oar.i cred c, peitru hulele tale, ma voi mntui.i, pe .toate ale tale cu do-bnda i le voi ntQarce". lar pgnul i-a dat i a treia oar o mie de litre de aur i 1-a dus pe el la acelai Chip al; lui lisus Hris-tos, cel de pe poart i i-a, zis:: Pe Tine, dar, i acum te primesc martor i cheza, c daca eti Fiul lui Dumnezeu,; mntuie-te-1 pe el, i pe mine cu dnsul, ca i eu s cred, iar de nu, apoi s nu se mai nele cei ce cred ntru Tine." i Teodor, lund au-pul i cumprhd cele de trebuin, s-a dus n Calabra. lar de acolo, cumprnd gru n Gundal. i a- luat. acolo cte un galben msura i, vnznd.grul, a cumprat vin, cu cte un argint msura. i .venind n Antiohia, a vndut aceiai msur cu cte un galben. Deci, numrnd patru mii de litre de aur i punndu-le ntr-un sipet, a scris o epistol aa : Eu, Teodor cretinul, scriu fctorului meu de bine, lui Avram. lat, patru mii de litre de aur am pus n sipet i, ncredinndu-le chezaului meu Hri-stos, socotesc c El le va pune pe acestea n mna ta". i, le-a aezat n sipet pecetluindu-1, i, intrnd la capul corabiei di-nainte, 1-a aruncat n mare, zicnd: Dioamne liduse Hristoase, Tu, precum tim ndrepteaz 'aeest -sipet i l d aceluia ce

CUVlNTA^Lm'PETRtJMONAHUL

213

mi-a dat mie mprumut". Deci, s-a fcut un vftt pricirrpgnul a Crezut n Hristos i, mercumplit n mare,ntl num acolo ntr-un loc, c n gnd,s-abotezat eu toat casa sa. t6t lumea, ct pe sub mal corbiile, car^ stfeau ri Constantinbpol,se ssssssssss sprgeau de ura vaurilor. i cum toi diri cetate iSSSSaSBt au ieit la nare s o Vd, a'feit 'i pghul acela s vad marea. i, fifnd e pe mal, iat s-a ntru aceast zi, desfcut un val i a runcat sipetul cu aurul cuvnt al lui Petru nionahul, despre boga i naintea lui. lar el, lundu-1 pe acela, 1-a dus sraci. n^cas^, s i,,.4^SGhjizn<; . -l " :n.^ , '-'i,^' du-1, a aflat deasupit-ai.syisQar^a-ce^phtru^ 0, bogai orbi, ce ce sntei sraci de aur, de la Teodor, cal^claStt. peScri-"" soare dreptate i ndestulai cu pcatele, adu-nnd era scris : '!i3 ^s Hristos, de ,la Teodor lelC^e^lt.^rap n casele voastre, cretinul i-am acus, ie aysuH./ Cu ' dobnd, ca cel&^l^a^ieiScu^ 0, sracilor i p^tl3i|| s nu M hulei pe Mine. C, iat, de chezsuire te^.(afel, fiind pedepsii de M-aii dezlegat i chi-.naito^pqintetj pe Dumnezeu nu L\ ''' ''."'... '" ''''~ '''&'':": fiC-J" ai .'eauta^'G^ fteplendu-le vo lor, de s-ar ti s M crezi pe Mine cu adevraf";-,' ^ lar, dup o vreme, a venit Teodtir s-ntos, fttiaplat v6u s pierii de pedeapsa ^V?, cu mult bogie. Deci, lund <3wws multe, a pbi; 'n^ar fi fost mai bine oare s slu-jii unuia Dumnezeu ? tim c nu-i grab-vy la ttinie Cel mers la pgnul acela, iar el, lund darurile, 1-a ce tie neputina neamu-utomenesc, Cel ce nu ntrebat de aurul^cel mprumutat. A rspuns are trebuin, de la nimen, de nimic. Ci singur Teodor : Cred n Hristos, Cel ce m-a luat pe tuturor le d-ruiete tot binele i-i sfinete i-i mine n chezie, c i-a dat ie aurul i-1 ai pe el umple i-i satur din nceput i pn la sfrit. n casa ta". lar pgnul, ispitindu-1, a rs-puns : Dup aceea i acolo nc ntru toi vecii, Nu l"am luat de la nimeni". Atunci Teodor i-a miluindu-i i pzindu-i i lumineaz cu zis lui : Nu am cu tine nici o pricin. Dac n-ai dumnezeiasc lumina Sa. lar voi, o, oameni, de a voastr voie, cu luat sipetul cu patru mii de litre d^ aur, avnd deasupra scri-soarea cea cu mna mea scris, iat nebunia voastr, uitnd frica de Dum-nezeu, s tii c tot aurul tu, n sipet aezndu-1 1-am ni-v pe voi v nfricoai, v n-pstuii, v dat n mare, ca Dumnezeul meu i chezaul tu s gonii, v chinuii i v smin-tii. Credincioi aib a-1 pune n minile tale. De nu 1-ai luat, fiind, nu vieuii dup credin ; tiind, nu tii ; acum s mergi cu mine la chipul lui Hristos i s auzind, nu au-zii ; vznd, nu vedei, precum a te juri c nu 1-ai luat". lar pgnul, temndu-se, a zis de demult Dumnezeu, prin gura Proorocului luat scrisoarea care a fost n sicria dea-supra Isaia : S-a ngroat inima norodului acestuia i aurului i a zis ctre Teodor : Oare cunoti cu urechile greu aude i ochii si i-a nchis". aceasta ?" Deci a vzut Teodor scrisoarea sa, nc Cu adevrat, de acest fel snt oamenii lumii i alt scrisoare. i amndoi minunndu-se de acesteia. De aceea, urt este viaa aceasta i scrsoare, au proslvit pe Dumnezeu. i dintru grea, iar slujba lui Dumnezeu i lucrul Lui uoare snt i dulci. aceast Deci, s ne nevoim i s ne silim spre

dnsa toi cei neputincioi, prsind toate

216

PROLOAGELE

pcatele lumeti : minciuna, strmbtatea, desfrinarea, furtiagul, ura, glceava i sfdirea, necuria i spurcciunea, rutatea .i ,la.coTi].,..p^e.niry,.care,se .ba.t.ls.Qgatiilmnii acesteia. Se taie - i se iuptl&fl-^e^al&i,^ vrnd s-1 biruiasc, casa lui vrnd s-i jefuiasca stpnirea lui s o'ia i cinis^ea i slava i pmn-tul'luis-t apM.cef; i ftumai ei singuri vor s fie mari pe pmnt, ntre

oameni cinstii, ludai. i. mndrL Toate aceste gnduri i nscocin sint ale vrjmaulu^.Deca, cei^ce yoiesc s fie aa, nu vor afla.mila.lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Crma.se cuvine slava, mpreun cu Tatl i cu Preasfntul i Bunul ,i de via fc-torul Duh, acum i pururea i n vecii veci-lor ! Amin.

b^NA Isyi

Are treizeci zile. Ziua are 10 csasur iar noaptea, 14.

In ziua dinti: Pomenirea Sfin-(ilor de minuni fctori i fr de argini doctori Cosma i Damian. ceti Sfini erau din Asia, din prile Ciliciei, din tat pgn i din maic cretin, al crei nume era Teodota, spre deosebire de ali doi Sfini Cosma i Damian, eare se trgeau din Roma i care se prznuiesc ca Mucenici, n fiecare an, la 1 iulie. Deci, rmnnd mama lor vduv, aa precum cuta ea s plac lui Dumnezeu cu viaa ei cinstit, aa nva i pe fii ei, hrnindu-i cu bun nvtur, n credina lui Hristos

i povuindu-i spre toat fapt bun. i la unele coli nalte i-a tri-mis pentru a se desvri n iscusin. n acest chip au ajuns tinerii nu numai adnc cunosctori n meteugul doctoricesc, ci au primit de la Dumnezeu i darul de a tmdui orice suferin sufleteasc i tru-peasc, folosind att oamenilor, ct i do-bitoacelor. lar ceea ce uimea pe toti era mpotrivirea lor de a primi vreo rspl-tire pentru osteneala lor cu cei bolnavi, cci nu tmduiau pentru plat sau s adune bogii, ci ca s-i dovedeasc dra-gostea lor fa de Dumnezeu i fa de se-meni, dup porunca lui Hristos : n dar ai luat, n dar s dai" (Matei 10, 8). Singura lor plat era ca cel tmduit s cread n Hristos, de la Care i venea t-mduirea. Pentru aceast purtare a lor, ei au fost numii de cei credincioi doctori fr de plat" sau doctori fr de argini." Deci, astfel petrecndu-i

viaa lor, cu pace i n dreapt credm, s-au svrit. i snt pomenii n Biseric n fiecare an, ca nite calzi folositori i doctori aprtori ai sufletelor i ai trupurilor noastre.

218

4XOLOA@.EtE

, ntrii;^cest^i2a, eiivrtt deprefi? fe- aceSta'i .rabdare. Dup aceea, Hcnd rumec piist^'ea.' '."1^1 ^,''.', ,>'''' , ''! ,,, ;: ^ gacune, a prvlit piatra peste ua ,pe; ^JJnQarefcarecluglr's-adus m pustia' cea terii i -: dus nfru ae sale. rnai\ nde^tata- a' vzut 6 feffieis gezlA'p6rjQ'-pi^.,^^ocotind oi'este^ o fiar, a hfepyt a^^sfpEga-^, a- poritici, z- , and ; Intru ceaSt sa,cuvnt alPreacuviosi-lui ;, ,,De eti. oiT^pogoarq-'te aicj^l yor-bim," Plrnteliii nQtrK Efrem Sirul. lar-.ea -'a 2is-'^'^Cie^voieti, timue ?r Du-te ' % auzit c dbL de vor fi n afin, uhul e'va de ati,, -c'^nt J'eme^ goal" i -a zia lua J'altul se va lsa, dou de vpr nicma sayeuI':^^PriTOetfe o''' hain, scufia , ^ bful". la.ribar,,tina;8e v' lua; i aifa R ya.lasa^a' 'tar ea; ppni^^4^s-*a';-ncins h pogpn^'spre doji Acas eeealfe. Cei stare^'^i.i-^ -gi -btrnul : _ Pentru Domnul, ' din ciisa srt Judectorii i povlito'i 6ei ce spune-mi mie, cine et.i tu ?'" ar ea a zis : ,,Eu snt n nalta stpnire i mpraii i asupritorii. snt fiica unei c-pefcem'i de ostasi. i voiau C este judector drept i este judector prinii mei s m dea pe mine dup brbat i s nedrept. Cel drept se ia i se scoate din foc, iar m fac stpna casei. lar eu m-am gndit c toate cel nedrept se las. lar cei din arin, adic din lucru.rie lumii acesteia snt trectoare. i am lumea aceasta, snt ranii, cei de rnd i cei fugit noaptea n pus.Ue ^ ^am aJiins la^, piatra prea mic?i cu aceasta ; i snt Kde Mun^ ^aizecy de ani pn n > neaiAl iMi bc^ia, slviii i neslviii, ziua de astzi, ar ^ft-n-ant vzul, fr numg^^.e- ''dreptli i- cei 'riedrepi. i drepii se iau, .lar ting.^^ap-HJ-^as de ap, iar altut|i^|k|| rfcl i^edrepi.i .e lasa n foc. lar cele ce may)6iA^-^ zeii n toate zile^le^tn^)l^|yB^,,_^ '/\ ' "^n^se fti^Jimlea^en^iilor, iar n parte Deei, a mn^^dpffir^^^ta^ a bnnt din apa ei ^.^f^^l-B^01'^^ ^t Jugul robiei i ^-i^^a^it s, stiu'ndu-se, a ludat p" D'JmnezRU. Si ryb^i -^iaa lor. C snt femei drepte i snt i voind ea s se duc la chiliura.sa, dezbrcndu'- nedrepte, snt robi drepi i snt i nedrepi. Snt se; i-a- zis lui : bolnavi drepi,..pr('cun"i Ipv i La?r, i snt nePrin'ic.-'ste-j ale tale, printe". lar el i-a zis : drepi; precum Cain i Gheezi ; pentru aceea Nu 'race'aa, mic sfnt, ci s le rii cn i;in.e zice : Doi de vor fi n pat, artnd astfel boala acestea".n'51 ca nu voia, ci i-a 7s hn ; ..Mcrgi lor, drepii se vor lua, iar nede--mi adu mie alt hain, ''(.'ifie i hru i drepi se vor lsa". degrab.s vii la mme". lar el, mergmd i lund lar cum SP vpr lua drepii, spuna cele trebuincioase, iar'?i a venit la piatra ei i a Pavel : Cei vii n Domnul se vor rpi n nori, n nceput a sh'fm si a gi'i i hu era glas nici auzire vzduh, i totdeauna cu Domnul vor fi". i cdm i se las nedApii ? Vor aduna ngeni pe'cei .alei " ' '' dih cele patru vnturi, iar pe necredincioi i vor o pitr lat era prvlit' pe dinaintea peterii. arde cu focul cel nestins. Deci, s nu socoteti Iai\fiarele cele salbatice, scr-neau cu, dinii C focul nestns al osndiilor va fi cu lemne, mporiva stareului. i fa-cnd el rugciune,, s-au nici c Sint oarecarc' slujitori care l aprind pe risj.pit fiarele i piatra s-a rsturnat. i, intrnd n dedesupt, precum socotgsc muli brf-tpri. Ci peter, a aflat-o pe ea m.oart; Apoi a mbrcatcaut la Sodoma i vezi cuptor fr'de lemne. o cu haina. cu scufia i cu coluni i a pus-o pe ea Cuget la mpietrirea femeii i minuneaz-te de n peter. ngrozirea focului. C i Lot era mpreuh cu i era stareul beteag de un ochi, dm femeia i cu cele dou fiice ale lui. Dr nici Lot tinereti.esale'i, ndat a vzut, tot um-bnd.cu nu s- ars de foc mpreun cu fiicele i niei ciistitele ei moate, i a:proslvlt pe Dumnezeu, femeia lui n-a Cel ce i-'a dat ei un dar ca
IBKKTWW

PATIMIREA SFINILOR MUGENIOl AOHINDIN

219

scpat de groaza focului. Ci fiecare a luat plata dup starea sa. Aa va fi i la judecat. Drepii, adic, se vor lua ca Lot, iar

cei nedrepi se vor lsa ca femeia lui Lo. Dumnezeului nostru, slav, acum i punirea i n vecii vecilor ! Amin.

Luna noiembrien ,2 zile: ptimirea Sfinilor Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor i Anempodist (1341 345). Aceti Sfini au fost din pmntul Per-siei, pe vremea mpriei lui Saporie cel Mare (310 379), cel care a ridicat pri-gbana mpotriva cretinilor. n vremea aceea, ntre oamenii care slujeu la curte er-au n tain i cretini. Dintre Sfinii po-menii astzi erau Achindin, Pigasie i Anempodist, oatneni mai de frunte i n-trii n credin. ' / Deci, au fost pri acetia trei la mpratul, nu numai c ei cred n Cel-Rstignit, dar,i ca, n ascuns, pe mul alii i vatm cu aceeai nvtur. Drept aceea, prigonitorii sprgnd uile casei, unde erau adunai Sfinii, la rugciune, i-au prins i, legndu-i i-au adus n faa rcpratului. i, mrturisind credina, au fost dai la chinuri. Au fost btui cu to-iege ghimpoase, spnzurai i ari pe coaste cu fclii aprinse i i-au ntins pe paturi de fier arse n foc. Ci Sfinii, prin rugciune, au surpat jos pe un idol de seam al per-ilor. Au fost bgai apoi n cldri cu smoal i cu plumb topit n clocot i arun-cai n mare. i din toate, rmnnd nev-tmai, Sfinii au adus la credin i pe ali curteni, de seam, ca Aftonie i Elpidifor, acesta fiind cel dinti din sfatul mpratului, ct, proslvind ei pe Hristos, li s-au tiat capetele, mpreun cu ali apte mii, n frunte cu maica mpratului. nsui. Asemenea Achindin, Pigasie i Anempodist, fiind aruncai ntr-o groap cu fiare i rmnnd nevtmai, au fost nchii ntr-un cuptor ars n foc- i aa i-au luat sfritul nevoinei lor. i

R&

Intru aceast zi, cuvnt despre Ava Scrapion, cum a mntuit o desfrnat. Un oarecare clugr, anume Serapion, locuia n pustie. lar odat, a venit n cs-tate pentru o trebuin i, vznd o des-frnat, i-a zis : S nu primeti pe ni-meni, c eu voi veni la tine desear". lar ea i-a ngduit lui c-1 atepta. Apoi, dup ce a venit, i-a zis : Ateapt-m pe mine puin, c am o lege pe care trebuie s-o mplinesc". ar ea i-a zis : Svrete-o, p-rinte"'. Deci, stnd ei n camer a nceput a citi Psaltirea, de la psalmul cel dinti i ph la sfritul psalniilor celor o sut cincizeci i, la fiecare psalm fcea cte trei nchinciuni. lar ea sttea, tremu-rnd, n spatele lui. Dar el cu dinadinsul se ruga pentru dnsa, ca s se mntuiasc ?i, l-a' ascultat pe el Dumnezeu. lar, spre ziu, a czut desfrnata la picioarele lui, rugndu-sa i zicnd : Ai mil printe., s m duci pe mine unde tii, ca s m mntuiesc. C pentru aceasta te-a trimis pe tine Domnul la mine". Deci, a luat-o pe ea i a dat-o la o mnstire de maici i a zis el ctre egu-men : Primete pe sora aceasta i s nu pui asupra ei canon, ci pe ct va voi ea i. s nu o superi pe dnsa". lar ea petrecnd acolo, dup puine zile, a zis : Snt p-ctoas, i voi s mnnc o dat pe zi". Mai apoi, iari a zis : O dat' la dou zile voi s mnnc, de vreme ce -mult am pctuit, i printr-o fereastra dai-mi mie s mnnc. i lucru de mn dai-mi s lu-crez". i aa^pocindu-se, a plcuf Dom-nului i mntuindu-se, a adormit n Domnul,

220

PROLOAGELE

Intru aceast zi, cuvnt al lui Evagrie Monahul, despre mincinoi. Voiesc s v aduc aminte, vou, fra-ilor, puin, i despre mincinoi. C v vd pe voi c nu v prea srguii a v pzi limbile voastre i cu lesnire mult sntem tri de ele. Trebuina este, ,dar, de mult trezvie, ca s nu fim furai de minciun. C, minind, nimeni nu se face prta lui Dumne'zeu i strin de El este mincinosul. C scris este : Toat minciuna de la dia-volul este". i, iari : Mincinos este i tat al minciunii". Pe diavolul, aadar, l numete mincinos. lar adevrul este Dum-nezeu, c nsui zice : Eu snt Calea Adevrul i crez" Viaa". Deci, vedei de cine ne deaprim. i vedei de cine ne lipim cu minciunile : artat este c, de cel vi-clean, de voim, dar, s ne mntuim cu

adevrat, sntem datori s iubim adevrul, cu toat puterea i cu toat srguina i s ne pzim de toat minciuna, ca nimic s nu ne despart pe noi de adevr i de via. Snt ns trei osebiri i feluri de minciun. Este minciun de gnd, este cel ce minte cu cuvntul, este nc i cela ce i cu viaa lui minte. Cela ce minte din gndul su este cel ce primete preri. De vede pe cineva grind cu fratele su, gn-dete i zice : De mine griesc". lar de vor lsa vorba, iari gndete : Pentru mine au lsat vorba". i toate le minte cu gndul. nc i la clevetiri gndete, de btaie, de osndire, de a face rzboi. C nu poate pomul ru s fac roade bune. lar dac voieti cu adevrat a te ndrepta pe tine, pune nceptur de pocin i nu te tulbura. Dumnezeului nostru slav, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

Luna noiembrie n 3 zile: pomenirea Sfinilor Mucenici : Achepsima, losif i Aitala (f380). Aceti Sfini au trit tot n mpria perilor, pe vremea mpratului lor Sapor, prigonitorul cretinilor, adic toat vremea cfc peste romani au stpnit, rnd pe rnd, toi mpraii, de la marele Constantin i pn la Teodosie cel Mare (337380). lar mpran perilor prigoneau pe cretini, nu pentru frdelegi, ci pentru c num-rul cretinilor, pe fa sau n tain, cre-tea att de mult n aceast mprtie, nct fcea s piar vechea religie pgn a psr-ilor, care poruncea a se nchina la doi dumnezei : unul al binelui i la altul al rului, precum i soarelui i focului, a bea sngele animalelor jertfite zeilor i altele asemenea. De aici, ura mpratului mpo-triva credinei n Hristos i prigoana sn-geroas asupra cretinilor, timp de patru-zeci de ani. Deci, a trimis Saporie porunc ,n toate laturile mpriei sale s fie ucii toi cei ce mrturisesc pe Hristos n Persia-i au fost ucii fr cruare mulime de

cretini fr de numr, prin sate i prin cetti, preoii vechii religii cutnd i sco-tnd de prin ascunziuri i QJnornd pe dreptcredincioi cu slbticie. Dar au fost ucii pentru Hristos i oameni scumpi mpratului, chiar din palatele mprteti, drept aceea, mpratul a potolit uciderea poporului, poruncind ca numai nvtorii credinei s fie cutai i omori. Deci, a "fost prins mai nti episcopul cetii Anita, fericitul Achepsima, un b-trn cinstit, n vrst de peste optzeci de ani, druit de Domnul cu mult sntate i ajuns la btrnee n deplin putere. A fost adus la ntrebare naintea dregtor'u-lui i, nevrnd s se nchine soarelui i fo-cului, a mrturisit credina sa, zicnd : Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din ti-neretele mele, pentru o via de nc pi.i" in.e zile". i, neplcndu-le rspunsul lui, ndat Sfntul Achepsima a fost ntins gol pe pmnt i btut cu toiege ghimpoase. i atta a fost btut, ct se roise pmntul de sngele lui; apoi punndu-1 n lanuri, 1au nchis n temni. n aceeai vreme au fost

MINUNEA SFNTULUI GHEORGHE

221

prini i losif preotul i Aitala diaconul, vestii prin tiina i cuvntul lor ; iar rvna lor pentru Dumnezeu era ca rvna lui Ilie Proorocul, ca o sabie de amndou prile ascuit mpotriva necredinei. i, nevrnd s se nchine focului, au fost b" tui i ei att de mult, ct li se risipise car-nea de pe oase i tot trupul lor era numai o ran. i, legndu-i n lanuri, i-au arun-cat i pe ei n temni, lng Sfntul epis-cop. i au petrecut ptimitorii lui Hristos trei ani, n mare nevoie i foame, rbdnd dureri fr msur ; c n tot acest timp, n-a fost lun n care s nu fie scoi la chi-nuri, inct zilele de srbtoare erau, pen-tru ei, zile de suferin. Deci, dup toate acestea, odat, scondu-1 iari pe Sfntul \ Achepsima, ostaii 1-au btut pn i-a dat sufletul. lar pe losif preotul i diaconul Ai-tala, spnzurndu-i cu capul n jos, i-au ucis cu pietre. i aa i-au dat sufletul lor n minile lui Dumnezeu.

camera sa, s vad ce vrea s fac. lar lubitorul de oameni, Dumnezeul nosti-u, i-a deschis ochii minii lui i i-a artat o nfricotoare minune. C, n vreme cnd preotul svrea dumnezeietile Taine, saracinul a vzut c preotul a junghiat un copil mic i foarte frumos i sngele lui 1-a turnat ntr-un pahar sfinit, iar trupul lui 1-a tiat i 1-a pus pe un disc sfinit, i cnd se cnta chinonicul (priceasna), cnta-rea pentru mprtire, a vzut saracinul acela pe preot c a tiat trupul pruncului n bucele i mprtea poporul cu car-nea i cu sngele pruncului, i se minuna i'oarte. i, dup ce a svrit dumneze-iasca Liturghie, preotul a luat prescurile cele mai bune i le-a adus n dar saraci-nului, care a ntrebat : Ce snt acestea ?" lar preotul a rspuns : Acestea, domnul meu, snt prescurile pe care le slujlm noi n biserica noastr". Atunci saracinul acela a zis lui cu mnie : Din acestea ai slu-jit tu Liturghie astzi ? Au nu te-am vzut eu cum ai junghiat fr mil un prunc mic i preafrumos i sngele lui 1-ai turnat n pahar, iar trupul lui 1-ai tiat bucele i le-ai pus pe ntru aceast zi, povestirea vrednic de disc i le-ai mpr-it norodului ? Toate acestea care cuvntare despre minunea Sfntului Gheorghe i le-ai fcut tu, spurcatule i ucigaule, au nu le-am despre vedenia saracinului. vzut eu ?" Acestea auzindu-le, preotul s-a cutre-murat i, Amira al Siriei a trimis, ntr-o vreme, pe nepotul su n Diopoli, cetate pe care saracinii o cznd la picioarele saracinului a zis : Sivit s fie numesc Rempli, ca s vad oa-recare pricini ce avea Domnul nostru, Care te-a nvrednicit pe tine, acolo. lar n cetatea aceea este o minunat biseric a stpnul meu, a vedea o nfricoat minune ca Sfntului Gheorghe, pe care vznd-o de departe, aceasta. De unde su cred, ntru Domnul meu, c tu saracinul acela a poruncit slugilor lui s-i aduc eti mare om naintea Lui i c Dumne-zeu vrea s te lucrurile deasupra, n camera de nvtur a aib numrat printre cei mntuii de El". lar bisericii, c acolo vrea s poposeasc i el. i a saracinul, rmnnd ui-mit de cuvintele preotului a poruncit s bage n biseric i cele dousprezece zis : i nu snt acestea, oare, ntru acest chip cmile ale lui. lar preoii bisericii l rugau pe dnsul precum eu le-am vzut ?" Preotul a rspuns : Aa s nu fac acest lucru necuvios i lui Dum-nezeu snt, domnul meu, i aa le credem, c pi-nea i neplcut, iar el, nfricondu-i, a poruncit s le bage. vinul pe care le aducem la Liturghia noastr snt i, cum au intrat c-milele n biseric, s-a ntmplat trupul i sngele Domnului nostru lisus Hristos, Fiul o minune, au czut jos i au murit. i, vznd sem- lui Dmnnezeu. Dar vederea acestora, eu pn acum nul acesta, nepotul lui Amira s-a mirat de puterea nu m-arn nvrednicit niciodat s o vd, c snt cea mare a Sfntului Gheorghe i a poruncit s pctos i vd naintea mea numai pine i vin. par de vreme ce Domnul i Dumnezeul meu te-a scoat cmilele afar din bi-seric. lar a doua zi, a mers preotul s slu-jeasc nvrednicit pe tine, stpnul meu, s vezi o tain ca aceasta, \ Jiturghia i saracinul l privea din

222

PROLOAGELE

cred c eti mare om, cci numai prinii cei mari ai Bisericii noastre, ca nite prea-vrednici, vd aceast minunat tain". Acestea auzindu-le i minunndu-se foarte, saracinul s-a plec.b jos i s-a socotit mult vreme. Dup aceea, ca i cum s-ar fi deteptat dintr-un somn, i-a venit n sine 5, poruncind slugilor lui s ias afar, a zis preotului : Precum vd i precum deplin m ncrednez, credina cretinilor este cea adevrat i, vai mie, c mi-am trecut viaa mea cu minciuni i cu deer-tciuni, n credina saracinilor cea cu ade-vrat necurat. Ci, de vreme ce este'voia lui Dumnezeu ca s m mntuiesc, botea-z-m, ea s slujesc, mcar de acum na-inte, lui Dumnezeu, cu tiin curat". lar pretitul i-a zis : Nu ndrznesc, dom-nul meu s te botez eu, c unchiul tu este mprat i, ntiinndu-se de aceast, i pe mihe m va ucide i bisericile noastre le va strica. Dar, daca voieti, du-te n tain de aici i mergi la patriarhul lerusalimului, ca un necunoscut, i el te va boteza". lar saracinul, auzind acestea, a aflat o hain de 'pr i, ntr-o noapte mbrcn--du-se cu ea, a fugit pe ascuns i, mergnd ca un necunoscut la patriarhul lerusalimu-lui, a czut la picioarele lui i 1-a rugat pe dnsul ca s-1 boteze. i dac 1-a botezat, dup a opta zi a zs ctre patriarh : lat, cu darul lui Dumnezeu mam fcut cretin, deci ce se cade s fac ca s m mntuiesc ?" lar patrlarhul i-a zis : Dac voieti s te i-nntuieti, du-te la muntele Sinaiului, unde se afl monahi cucernici i mbunt-ii, i S'-te monah i pzete poruncile Domnului". i el s-a dus la muntele Sinaiului i, fcndu-se monah, a petrecut acolo trei ani, i deprinzndu-se ntru toate faptele cretintii de la monahii aceia, a ajuns la msurile cele mari ale faptei bune. Dup aceea,. a rugat pe egumenul s-i dea voie s se d\ya. la Rempli. i, lund blagoslo-veni.9, -a dus i, intrnd n biscrica Sfn-tului Gheorghe, a ntmpinat pe preotul cel de Dumnezeu cinstitor, acela de care s-a zis mai nainte i, artndu-SQ lui cine est'e, i-a grit : lat c, ajutnd dumnezeiescul )ar, cu rugciunile tale cele bine primte,

m-am fcut cretin i monah, ns am mare dorire s vd pe Domnul lisus Hris-tos. Pentru aceea, fierbinte te rog s m nvei ce se cade s fac, ca s-mi mpli-nesc dorul meu". Atunci preotul, slvind pe Dumnezeu, a zis ; Du-te la Amira, unchiul tu, i na-intea hn i naintea tuturor saracinllor mrturisete pe Domnul nostru lisus Hris-tos, c este fiul lui Dumnezeu, Fctor a toat zidirea, c S-a fcut om, c a fcut slvite rninuni n lume, c S-a rstignit i S"a ngropat, iar a treia zi a nviat i .cu slav la ceruri S-a nlat. i, fcnd aa, cu ndrzneal, vei vedea pe Domnul". Deci, de-a pururea pomenitul mona-hul aeela, plecndu-se. dumnezeietilor cu-vinte ale cucernieului preot, ndat s"a porriit i.;s-a dus la locul unde era unchiul su , suindu-se noaptea n minaretul gea-miei, a nceput a striga : Alergai aici; o, saracinilor, c am s v spun vou un cu-vnt". lar aceia, auzind aceasta, au alergat cu fclii i, aflnd pe monahul acela, 1-au ritrebat ce are s le spui ? lar monahul a zis : Ce-mi vei da mie .s v spun unde este nepotul lui Amira, care a fugit pe ascuns ?" lar aqeia au zis : Dac ne vei spune nou aceasta, i vom da bani ci vei voi". lar monahul a zis : Ducei-m la Amira, ca s-i spun". Atunci, lundu-1 pe el, 1-au dus la Amira, cu bucurie, zi-cnd : Monahul acesta tie unde este ne-potul tu". lar Amira 1-a ntre'bat pe dn-sul, de-1 tie cu devrat. lar monahul a rspuns : Aa, cu adevrat l tiu pe dn-sul i eu nsumi snt, ns acum snt cretin i cred n Tatl, n Fiul i n Sfntul Duh, ntru o Dumnezeire. i mrturisesc c Fiul lui Dumnezeu S-a ntrupat din pux'u-rea Feeioara Maria i a fcut mari minuni n lume i S-a rstignit i S-a ngropat i a treia zi a nviat i la ceruri S-a nlt i a ezut de-a dreapta lui Dumnezeu i Ta-tl i va s vie, iari, s judece viii i morii."' Acestea auzindu-le, Amira, unchiul su, nspimntndu-se, a zis : Ce ai pti-mit, ticlosule, de i-ai lsat casa ta, bog-iile tale, i slava ta i umbli aa defimat, ca un ceretor ? Nu te ntorci la credin^a ta l s (nrturiseti pe proorocul Mahomed

CUVINT DESPRE UM EPISCOP

223

i s YH iari la star^a cea dinti ?" lar monahul a rspuns : Eu, cte bunti avea'm atuncfi cnd eram saracin, toate erau partea diavolului. ar aceste haine de pr, pe care le port acum, nt lauda mea, bogia mea i arvuna slavei, care am s-o dobndesc pentru, credina cea adevrat, a Hristosului meu, iar de Mahomed, care v-a amgit pe voi, m leapd i eredina lui o ursc, m despart deea i o dau ana-temei." Cu toate acestea, lui Amira i s-a fcut mil de el, i a zis saracinilof ce se aflau acolo : El i-a pierdut mintea i nu tie ce zice ; scoatei-1 afar i gonii-1 pe dnsul". lar aceia i-au zis lui : Pe acela care a dat anatemii pe proorbcul nostru i credina noastr, pe unul ca acesta, vred-nic de nenumrate mori, l slobozeti ? Atunei s lepdm i noi credina noastr i s ne facem cretini". Aiunci Amira, temndu-se de dnii, s nu fac vreo rscoal, le-a dat lor slo-bozenie s fac cu dnsul ce vor voi. lar ei, scrnmd din dini, au rpit pe acel fericit monah i, scondu1 afar din cetate, 1-au mprocat cu pietre, pe el, care chema nu-mele Domnului nostru. lisus Hristos. i aa, s-a svrit de-a pururea pomenitul, cu mrcurisir'ea cea bun. i, merghd cu ndr.zneal ctre Domnul, pe Care 1-a do-rit, aluat eununa mucenicilor. Drept aceea, n fiecare noapte se arta mult vteme o stea strlucit deasupra grmezii aceleia de pietre i lumina toat partea 'aceea, care lucru, vzndu-1 saracinii se minunau. i trecnd vreme destul, Amira a dat vois i slobozenie cretinilor s scoat sfimcle moate ale Mfturisitorului din grmada pietrelor, i le-u aflat ntregi i nestricate, avnd mult bun mireasm. i, srutin-du-le cu evlavie, le-au ngropat cu laude i cu cntr de psalmi, slvind pe Dbmnul lisus Hristos, Cruia se cuvine slava i stpnir^a n veci! Amin.

pustie, zicnd : Cnd am fost n pustie, fi-ind monah, atunci am voit m duce n cea mai deprtat puste, sa vd de se at'l acolo cineva, slUjind ^stpnului Hristos. i, lundu-mi pihe i p pentru patru zile, nu mi-a ajuns mie hran'a i am ndrznit a merge mai departe alte patru zile. i slbisem de s6te i de osteneal , iat, c-znd spre morte, zceam pe' pmnt. lar cneva ^enind, s-a 'tms .de buzele mele cu degetul, apoi m-a i pipit i ndat m-arri mtrit, cf mi se prea c' tiici nu-fac cltbrie, nici nu eram flfnmd, faici nse-tat i, sculndum, am'umblat prin pustie. lar dup ce au mal treciit alte patrii zile, iari 'am ost'enit lii-am rideat rhihile la cer. i, iat, aceli brbt, ee pe mine m ntrise nti, iari m-a uns cu degetul pe buzele:mei^:^.4naa^jSar^t ,^4, am .mai mers.ap'^e^^zei^ziW: -tRr^upj^Geea, am aflat o chi||e m^Jli^firfG'i ap ^mn brbat stnd, cruia perii^ capului i erau mbrcmifite ite^'u''fcrllA, iar el nsui fcra nfrieotbp'a ryl'iare. i dup ce tta-a vzut-'pfe rA{ne,ia''^tat a ' rugciune, iar dup aceea a zis Amin" ,i a cunoscut c om snt, m-a luat d.e'mn.i.m-a ntre-bat, zicnd:, Cum!.ai,venit aici? i cum sta pacea n lume ? :.i Jinc mai gonesc prigonitorii pe .cretini?" lar eu am zis : Cu rugciunile tale a.m treeut prm pusUul acesta, iar prigoanele, cu piierea lui Hris" tos, au ncetat. Bar rogu-te eu, spune-mi mie, de unde eti tu ? i cum ai venii aici P'"' lar el,: suspinnd, cu plngere a n-ceput a gri : Eu am fqst episcop i, fiind prigoan atuncea, multe chinuri am luat. i. neputnd suferi chinurUe, mai pe urm am jertfit idolU-or., Dar dup aceasta mi-am cunQcut fr^elegea mea i mam pedepsit pe mine s.mor n pustia aceasta. i, iat, s-au mplinit mie aici treizeci i noua de ani, de cnd m marturisesc i m rog lui Dumnezeu sa-mi ierte mie pcatu] meu. i mi-a dat mie hran din finicul acesta, iar mngieri de vsyla alii n-am luat". Intru aceast zi, cuvnt despre un . i acestea zicnd, s-a sculat i a ieit afar episcop, care a petrecut n pustie 39 de ani. i a.stat la rugciune mult vreme. ar dac a : Ne spunea episcopul cetii Suhia despre sfrit rugciynea, a venit la mine i, vzndu-i faa lui, m-am nspi" mntat. i mi-a zis mie : acest episcop, pe care 1-a aflat n Nu te'teme, c Domrtul te-a tnmis pe tlne, ca s-mi n"

224

PROLOAGELE

gropi trupul meu, c i pcatul acum mi 1-a iertat". i, ace&tea zicnd, i-a ntins picioarele i i-a sfrit viaa. Dup aceea, rupndu-mi haina, jumtate mi-am l-sat-o mie, iar cu jumtate am acoperit trupul Sfntului ^. 1-am ngropat pe el. .i ndat s-a uscat finicul i chilia a czut. lar eu rti-am rugat lui Dumnezeu cu la-crimi c doar mi-a lsa mie finicul, ca s petrec acolo. i dup ce nu m-a ascultat pe mine Dumnezeu, m-am ntors cu pace i, iat, brbatul cel ce se artase mai nainte m ntrea pe cale i aa, trecnd pustiul i venind la frai, le-am spus toate. Deci, m rog ca nici unul s nu se dea pe sine la dezndjduire pentru pcatele sale, ci prin rbdare s afle de la Domnul mila.

^K-^gsf^a.aK^asgg^^
ntru aceast zi, cuvnt al Sfntului Vasilie, despre ascultare. lubitule, de vei edea ntru supunere la un printe duhovnicesc, s nu-i pui singur ie rnduiala, zicnd : Nu pot face aceasta sau aceasta". C dac nu vei face ascultare, nu vei scpa de judecat. Ori, dac s-ar ntmpla vou vreo porunc de la egumen peste puterea voastr, apoi s spunei i s mrturisii l cel mai mare al vostru. ns, celor ce snt spre pcat, s le stai mpotriv pn la snge. Dumneze-ului nostru, slav, acum i pururea i n vecii vecilor ! Amin.

Luna noiembrie n 4 zilc: pomenirea Cuviosului Printelui nostru loanichie cel Mare, de la Olimp (f846). Acest fercit a trit pe vremea lupt-torilor mpotriva sfintelor icoane, nscn-du-se m ara Bitiniei, din tat care se nu-mea Miritrichie i din mam ce se numea Anastasia. i, ncepnd el a veni n vrst, din porunca prinilor si, ptea vitele i cuta s cunoasc ce este viaa cretinilor, pzind poruncile Domnului. i ajunsese a fi foarte mbuntit, povuindu-se de Duhul Sfnt, la o via de ascult'are i de rugeiune. i, cnd i fcea rugciunea, i nsemna turma sa cu semnul crucii i r-mnea turma lui nemicat i nerisipit de fiare i de tlhari. Deci, ajungnd el la pli-ntatea vrstei, adic la 43 de ani, fericitul loanichie era un brbat frumos, voinic cu trupul i bun pentru oaste. Drept aceea, trimiii mpratului, care alegeau astfel de brbai pentru paza mpriei, 1-au luat i pe Sfntul cu dmii, scriindu-1 la oaste. i, dintru acea vreme, era nfricotor vrjmailor, pentru voinicia lui i iubit os-tailor celor mpreun cu dnsul, pentru buntatea i smerenia lui. ns diavolul, pizmuind viaa lui cea mbuntit, 1-a tras pe dnsul n lupta mpotriva sfintelor

icoane. i loanichie a fost att de nelat de aceast rtcire, nct arunca icoanele de prin biserici i prigonea pe cei ce se n-chinau naintea lor, nevrnd nici s aud vorbindLi-se de sfintele icoane, credina lui neputnd nelege o vreme rtcirea de la curtea mprailor si. Dar Dumnezeu 1-a izbvit de aceast nelare, printr-un clugr care-1 scoase din rtcire, zicn-du-i pe nume, fr s-1 cunoasc mai dinainte : O, fiule loanichie, dac te nu-meti cretin, pentru ce treci cu vederea icoana lui Hristos ? Zadarnice snt toate ostenelile faptelor tale celor bune, dac nu ai credina cea dreapt", i, cunosdnd c de la duhul Sfnt s-a fcut aceasta, a czut la pmnt, nchinndu-se. i cernd iertare, c din netiin a greit, a fgdait ndreptare. Deci, lsnt cinstea i mrirea pe care socotea mpratul s i le dea pentru faptele sale de mare vitejie, Sfntul, dup 24 de ani n slujb osteasc, prsind otirea, s-a tras la muntele Olimpului i a mers la cei ce petreeeau n-.viaa clugreasc, vrnd s nceap rzboiul contra duhurilor rutii celei de sub cer. i prndu-i ru de greala lui se pe-depsea cu post i cu tot felul de nevoine ale trupului i sufletului u.

POMENIREA SFNTULUI MUGENIO NIOANDRU

225

Deci, a nvat s citeasc i s de-prind psalmii pe de rost i umbla prin mnstiri, cutnd s cunoasc rnduiala vieii monahilor. i a nvat pe de rost mai nti treizeci de psalmi, dorind mereu i cutnd linitea pustniciei, i ncerca a se adposti n chilii singuratice prin muni i prin pduri. i a dus aa via pustni-ceasc Ump de 12 ani, dup care s-a fcut monah n mnstirea Erest, c acest pust-nic, mbuntit n fapte bune, nc nu era clugr. i, nvnd de pe rost toat Psaltirea, a primit de la Hristos darul de a trece rul pe deasupra apei cu picioare neudate, da-rul de a se nla de la pmnt n timpul rugciunii nu numai cu duhul, dar i cu trupul su, darul de a putea fi de fa, fr a fi vzut, i darul de a tmdui pe cei bol-navi, al fctorilor de minuni. i, umblnd, cnta psalmii lui David, la fiecare stih adu-gnd cuvintele acestea : Ndejdea mea este Tatl, scparea mea este Fiul i aco-permntul meu este Duhul Sfnt" ; i aceasta era ca o dulcea pe limba sa i se veselea. S-a aezat n cele din urm, ntr-o m^c chilie lng mnstirea sa, pe mun-tele Antida i a avut fericirea, nainte de sfritiAl su, de a fi prta la biruina cin-stirii sfitetelor icoane (843), mpreun cu Sfnta mprteas Teodora i cu Sfntul patriarh Metodie al Constantinopolului. i aa, plin de zi'le, Sfntul Ioanichi& s-a mu-tat la Domnul, :n vrst de nouzeci i pa-tru de ani. Dumnezeului nostru, slav !

cu unghii de fier strujii i cu fclii ari. Asemenea, i-a bgat ntr-un cuptor ars n foc i, rmiund nevtmai din voia lui Dumnezeu, a poruncit rtcitul acela s le bat piroane prin inim, prin capete i prin pntece. i, nc fiind cu suflete, i-a bgat n groap i i-a acoperit cu pmnt. i aa, cu aceea cumplit i nesuferit sil, i-au dat sufletele lor sfinte la Dumnezeu.

ntru aceast zi, cuvnt din Pateric, despre rbdare i despre ascultare. Ne spunea nou cineva din prini, c un crturar antiohian a venit la un pa-rinte zvort i-1 ruga pe el s-1 primeasc i s-1 fac monah. i i-a zis lui stareul : Dac voieti s te primesc, vinde-i toat averea ta i o d la sraci, dup porunca Domnului, i te voi primi pe tine". Deci, el, ducndu-se, ndat a fcut aa. Dup aceasta. iari i-a grit lui alt porunc, zicndu-i : Oare, vei putea pzi ca s nu VQrbeti ?" lar el a fgduit s fac aa, i a petrecut cinci ani, negrind. Apoi au nceput alii a-1 slvi pe el. lar printele su i-a zis lui : Numi este mic de trebu-in, dar te voi slobozi pe tine n Egipt, la o via de obte" i 1-a slobozit pe el ca s vad, oare, va ncepe a vorbi, sau nu. lar acela svrindu-i porunca, nimic n-a grit. Deci, printele acela ce-1 primise pe el, voind s-1 ispiteasc, de este mut sau mi, 1-a trimis pe el pentru rspuns,' peste un ru mare, n vreme de puhoi, ca, de nevoie, s zic : Nu pot trece". i, trimind alt frate, a mers dup el, ca s vad ce va face. lar el, cum a venit la ru, neputnd s-1 treac, i-a plecat genunchii la rugciune i, iat venind un crocodil, 1-a luat pe el i 1-a dus de cealalt parte. lar dup ce i-a fcut porunca, a venit la ru i iari 1-a luat pe dnsul crocodilul i 1-a adus n aceast parte. lar fratele cel trimis dup dnsui, venind, a spus acestea printelui i frailor i s-au minunat. lr dup aceea, trecnd ctva vrem9) a -rposat monahul. i printele acea, c-tre cre fusese trimis el dincolo de ru a trimis veste zicnd : Mcar c ai trirais

ntru aceast z, pomenirea Sfmilor Mucenici Nicatidru, episcopul Mirelor i Ermeu preotui, hirotonii de Sfntul Apbs-tol Tit. Aceti Sfini, dezlipind pe muli de la idoli i apropiindu-i de Hristos, au fost p-ri la Libaniu, dregtorul cetii, i, pen-tru c nu s-au supus poruncilor lui, acesta i"a pede^sit, legndu-i de caii lui de rzboi i trmdu-i mult, pn se rupea carnea de pe trup i se roea pmntul pe unde tre-ceau. Au fost spnzurai, apoi, pe lemn i
15 Piotoaigr

226

PROLOAGELB

un mut, ins ngerul lui Dumnezeu era". Atunci, printele cel zvort i~a spus lui adevrul, zicndu-i: Nu era mut, ci chiar prea vorbre, numai c, pzind porunca pe care i-o ddusem lui mai dmainte, a petrecut aa". i auzind aceasta, toi s-au minunat. ntru aceast zi, cuvnt al lui Evagrie monahul, dcspre curia cea deplin i despre nfrnarea de la vorbirea cu femei i de a cuta n faa lor, despre nesaiul pintecului i despre desfrnare. Curia cea deplin se zidete din nfrnare, iar nfrnarea se face din frica lui Dumnezeu. lar irioa lui Dumnezeu se slsluiete din durerea inimii. lar cel ce nu se teme de Dumnezeu i nu are fri'c de El n inima sa i nu se nfrineaz de la toate relele care i nal sufletul i tru-pul, unul ca acela cade n multe i grele pcate. Ins nenfrnarea este povuitoa-rea a tot pcatul. lar, mai nainte de toate, ea aduce pe om la lcomia pntecelui i la s&iul cei peste msur, din care se nate desfrnarea, care este mai grea i mai cumplit dect toate pcatele. C pierde i nal pe tot omul ^i, ca i cu o undi, trage inima spre aceast fapt rea. Pentru aceast rutate zice dum'nezeiescul Apo-stol: Orice pcat pe care1 va sviri omul este n afar de trup. Cine se ded ns dQsfrnrii pctuiete in nsui trupui su. (Z Cor., 6, 18). Pentru aceea, lcomia este un lucru ru i maic a nesaiulul i mijlocitoarea desfrnrii. Untdelemnul crete para din felinar, iar hrana aprinde focul patimii n cei ce se apropie de femeie, ca s aud cuvinte strictoare de suflet, iar dup aceea ca s fac i desfrnare. ;, ns vorba de femeie est-e ca o nv-luire de ap mare, care afund corabia : d vreme ce din vorbirea cu femeia se zmis-lete acel iute foc ai poftei i se nate gn-dul desJTnrii i ntunec ochiul cel su-fletesc, adic mintea. i din mintea cea nenfrnat se face inima nsgetat cu s-geata vrjmaului, spre fapta cea de des" fru. lar, dup ce face omul desfrnare, atunci mintea lui se ntunec i rmne ca UO ieit din minte i ca un rob, sau se poar-

t,de gndul cel de desfrnare ca un vrjit, neavnd nici o stpnire de sine peste voia sa. Pentru aceea, cade n acea desvrit pierzare. i, petrecnd n mulime de rz-boaie, adeseori primete i rni. Asemenea i cela ce vorbete cu femeile : multe rni aduce sufletului su. Deci, cu dreptate zice cineva : Nu vorbi cu femeia, ca s nu te arzi cu focul ei". Pentru c vederea i vorba cu femeile, ca o sgeat, rnete inima ; ba i mai mult : sgeata rnete numai trupul, iar frumuseea feei pierde i sufletul i trupul, precum zice dumne-zeiescul Gur de Aur : C otrav cum-plit slobozete, care se revars n tot tru-pul". i, cu ct mai mult vreme va z-bovi, cu att mai mult spurcciune face. lar cel ce se pzete de unele sgei ca acestea, nu iese la adunri nicidecum, nici la prznuirile cele cu ospee vtmtoare de suflete, nici nu merge s vad fee fru-moase. Pentru c mai de folos este, pre-cum scrie la Proverbe, a petrece n casa de plngere, dect n casa de ospee i a cuta cinste la praznicele cele mireneti i a privi feele cele frumoase, de vreme ce, de ia aceasta, mare .primejdie se face sufietu-lui, i la moartea nsi l duce, dac 'ya face ornul fapta lui cea cumplit. Pentru aceea, s nu ndrzrieti a umbla la ospeele cele necuviincLoase, s fugi de vorba cu femeile i s rA.i caui la feele lor cu poft i s te op/reti i s te fereti de bucatele cele de multe feluri. i aa, te vei izbvi de fapta. desfrului i-i vei mntui sufletul tu i,te vei slobozi de venica osnd. i, dac* vo^eti ca pn n sfrit s fii deplin curat^ sa nu dai femeilor ndrznre s caute la tine i nici s nu vorbeti cu dnsele. Pemtru c, mai n-ti, cinstite snt i mgulitoa.re cu chipul i cu rspunsul, iar, mai pe ^inn, cu totul ndrznesc i cuvinte angitoare i arunc, ca s viseze mintea.ta i sufletul. i, iari, nti vorbesc lin i dulce, pre-cum zic Proverbele Miere,, adic, din buze le pic, iar pe urm SG afl mai amare dect pelinul". Cu adev.rat, aa este, fr de minciun. C cei ce se lipesc de iei'nei strine abia pot s se izbvHasca i muli au pierit din pricina aceasta. PeB-

POMENIREA SFINILOR MUOENICI GALACTION I EPISTIMI (1250)

227

tru aceea, la aceleai Proverbe ziee : S bei din fntnile tale, iar nu din cele strine''. i, iari, dumnezeiescul Apos-tol zice: S fii ndestulai cu leafa voastr, iar de partea strin s nu v atingei". Dar, s grim iari, despre vorbele cele de mai sus. Cnd femeile stau la vorb, atunci au cuttura n jos i eaut cu cucernicie i ntreab de curie i as-cult cu dulcea. lar dup aceea, cutnd mai sus puin i artmdu-'se mai mult, iau aminte la cele ce se griesc i dup aceasta i pun un zmbet pe fa i ndat, rznd, se nfrumuseeaz i mai mult i se arat luminoase la vedere, ca i cnd i-ar schimba faa. i, spunnd cuvinte frumoase, inasc patimi, adic ndeamn spre poft. Sprncenele y. ridic i ochii i ntorc ncoace i ncolo i i sl'obozesc genele jos i apoi, ncet, le ri-dic iari i, cu iscodire, caut cumplit, cu mare poftire, ca s frng imnaa eelor tineri i altora care se nvoiesc cu aceasta, ca s svreasc cu dnii pofta cea necu-rat. Inc i mai ntind grumajii i tot >*:rupul i buzele i le tocmesc cu bun cu-viin i griesc cuvinte nlate i alc-tuiesc'povestiri dulci la auz, ca pustu cu totul s-i fac sufletul tu. lar acestea

toate, fcndu-se de dnsele, te trag pe tine n laul cel mult mpl'etit, care te duce la desvrita pierzare, adic la moarte, iar dup aceea, la venica osnd. i aa, amgesc i-i robesc sufletul tu i mintea, ntocmindu-se cu acele blnde i dulci cu-vinte i schimbndu-se n tot chipul, cu adevrat ele pzesc ntr-msele totdeauni o otrav cumplit i ne rnesc sufletele noastre. De fiara nemblnzit s nu t< apropii, asemenea i de femeia tnr s nn te atingl. De foc apropiindu-te i arzn-du-te de el, degrab sri n lturi. lar sl-bnogindu-te de cuvintele femeieti, nu poi ca s sari n lturi degrab, pn ce i fapta vei face. C, precum magnetul ine fierul, aa i vo.rba femeii nu te las de la sine, pn ce nu pomeneti, ntru tine, de frica lui Dwmnezeu i pn nu sari n lturi Bingur de la dnsa. Drept aceea p-zete-te de o patim i fapt rea ca aceasta, ca s te izbveti i de nesuferitele chinuri veniee. ns aceste nvturi nu numai nou, monahilor, ne folosesc, ci tuturor oameni-lor celor ce vor s SQ mntuiasc, ntru Hristos lisus Domnul Rostru, Cruia se cuvine slava, mpreun cu Tatl i cu Sfn-tul Duh, totdeaima, acum i pururea i Q vecii veeilor ! Amin,

Luna noi'embrie n 5 zile: pomenirea Sfinilor-MUcenici Galaction i Epistimi (t25). ! Sfinii Galaction i Epistimi au trit pe vremea mpriei lui Decius (250 253) n cetatea Emesa, din Fenicia. Prinii lui Galaction erau pgni i au nvatcre-dina cea dreapt de la un naonah, Onufrie, care i-a i botezat pe ei i pe fiul lor, Ga-laction. Asemenea i Epistimi era nscut din prini pgni i, mritat fiind eu Ga-laction, a fost botezat de brbatul ei. Deci, ei hotrndu-se s-i pzeasc ffciwia, i-au mparit sracilor averea lor gi sau fcut amndoi monahi, el ntr-o m-

nstire de clugri, ea ntr-o mnstire de fecioare, n slujba lui Hristos, nevoindu-se n rugciune i ascultare, arznd ca d&u felii n dragoste de frai i n aspr p<-trecere. i, fiiaid prini de stpmitorul UrBUS i adui la ntrebare, au fost btui ru jL, aducnd nite trestii aseuite, dregtorul a poruncit slujitorilor s-i nepe pe sub un-ghiile minilor i picioarelor. lar Sfinii rbdau, strignd : ^foi slujim lui Hristoa, Dumnezeul cel adevrat, iar de zeii cei da-gieri n lepdm". i li se tiar niimle ^ piciparele, iar la urm i capetele. i wa Sfntul Galactioo de treizeci de ani, iar

228

PROLOAGELE

seori mi se face i se pzete n sufletul meu mare adeverire i mngiere. Afar de aceasta, nici averile tatlui tu nu le-am pierdut cu nevoia vduvei i cu cheltuie-lile cele multe, ci i pe acelea le-am pzit ntregi, fiindu-i de trebuin spre aJuto-rul tu. lar dup ce m vei da pmntului, atunci i vei mplini ntru aceast zi, cuvnt despre Sfin-tul gndul tu, precum vei voi." loan Gur de Aur. Deci, loan ascultnd rugciunile maicii sale, a Acest preanelept loan s-a nscut n ateptat moartea ei i a ngropat-o pe ea. Apoi, i-a Antiohia Siriei, din prini bogai, tat avnd pe mprtit bogia sa i pe robii si i-a slobozit i, minuni Secund voievodul, iar maic ps Antuza. lar ducndu-se n m-nstire, s-a clugrit i s-i zimulte a nceput a iace. lar noi cu adevrat Meletie, patriarhul Antiohiei, a botezat mai nti cem malcii lui : Fericit eti tu ntre.fe-mei, c un pe loan i dup aceea pe prinii lui. C n-a t'iu ca acesta ai nscut, fericim vduvia ta, fericit ta. te rbdat Dumnezeu ca un soare ca acesta i este i rbdarea tinePentru aceea, cu adevrat, nu c vom nu' mi pe femeie, ci brbat desvrit, lumintor al Bise-ricii, precum i prinii lui, s brbtete, pn la sfrit, ai rbdat." Drept aceea i voi, bune femei, prsil-v de rutile voastre, c petreac fr de luminare. Deci, 1-au i dat pe el la nvtura crii i femeia cea bun i dup moarte l mntuiete pe brbat.

Sfnta Epistimi de asesprezece ani. Dumnezeului nostru, slav !

au pus pe lng dnsul nvtori i slujitori, ca s umble cu dnsul, iar el s umble clare. Dar loan nu avea trebuin de nimic, nici de slujitori, niei de cai, ci cu smerenie se nevoia la nvtur. i, aa, s-a sluit ntru dnsul nelepciunea lui Dumnezeu. i i erau lui nvtori Li-banius filosoful i Andragat. lar, murind tatl su, el a rmas or-fan, iar maica sa, vduv tnr, c de cu-rnd ieise din casa ei printeasc. Deci, loan, ducndu-se la Atena, a deprins acolo oat nvtura i a biruit n cuvnt i pe Antimie filosoful i a adus pe muli la bo-tez. S-a ntors, dup aceasta, la Antiohia gi poftea s primeasc via clugreasc. lar maica sa, lundu-1 de mna dreapt, 1-a dus pe el n cmara sa i, eznd pe margi-nea patului unde l nscuse pe el, vaesa praie de lacrimi. i, la acele lacrimi, prea puine cuvinte adugnd, zicea ctre dn-sul : Eu, fiule, nu m-am veselit cu tati tu, pentru scurtimea vieii lui, Dunrnezeu aa voindu-ne s fim, tu orfan, iar eu v-duv i moartea tatlui tu aa fcndu-se. i nici un ru, din cele ce mi s-au ntm-plat, n-a putut s m sileasc i s m duc la a doua nunt, ca s aduc i alt br-bat n casa tatlui tu. Ci, am petrecut ca ntr-o furtun sau ca ntr-un cuptor de foc, n vduvie rbdnd, cu purtarea de grij a lui Dumnezeu, toate ispitele ce mi s-au ntmplat i, vzndu-i faa ta, avnd asemenea nchipuire cu a tatlui tu, ade-

ntru aceast zi, cuvnt al Preaeu^iosului Printelui nostru Efrem Siriul, de-spre rugeiune. Fericit lucru, cu adevra^, este a nu pctui, iar dac vreunii vor, pctui, s nu dezndjduiasc, ci s plng pentru cele n care au pctuit, ^a prin plns, ia-ri, s dobndeasc fevicirea. Deci, bun lucru este totdeauna iie ruga i a nu ne ngreuna i, rugndu-ne'-a nu slbi, dup cum a zis Domnul i apoi Apostolul : Me-ncetat rugai-v, adic noaptea i ziua i n tot ceasul". i .nu nun,ai cnd intri n biseric, iar n celelalte ce'asuri s 11 fr de grij, ci ori de lucrezi, oyi de dormi, ori de cltoreti, ori de mnnci, ori de bei, ori de zaci, s nu-i curmi rugciunea ta, c nu tii cnd va veni Cel c-e va cere su-fletul tu de la tine. S nu atepi Dumi-nica sau srbtoarea sau un anume loc, ci, precum a zis Proorocul David : n tot lo-cul stpnirii Lui". Deci, ori n bismc de eti, ori n casa ta, ori la arin, ori vite de pati, ori cldiri de faci, ori la ospee de

POMEWrtEA SF. PRmTBLUl NOSTRT3 PAVEI

te afli, de rugciune s nu te deprtezi. lar cnd poi, pleac-i i genunchii, iar cnd nu poi, roag-te cu mintea i seara i di-mineaa i n amiaz-zi. Dac rugciunea ta va merge naintea muncii i, sculndute din pat, micrile tale cele dinti prin ru-gciune se vor face, atunci i pcatul nu afl intrarea n sufletul tu. Ru^ciunea este pzitoare a ntregii ntelepciuni, a mniei pedepsire, a ngm-frii umilire, a pomenirn de ru curire, a invidiei sin'pa'e, a pgntii ndreptare. Rugciunea este putere a trupurilor, ocr-muire a casei, buna aezare a cettii, trie a mpriei, binnna n rzboaie, ntemeierea ncii. Rugciunea este pecete a fecioriei, credin a nunii, arm a clto-rilor, a celor ce dorm pzitoare, a celor ce privegheaz ndrzneal, a plugarilor bun aducere de roade. a corbierilor mntuire. Rugcmnea este ajuttoarea cplor ce se judec, slbire a celor legai, inim bun a celor ntristai, dulcea a celor ce se bu-cur, mngiere a celor ce plng, praznic al celor ce nasc, cunun a celor cstorii, ri-^gropare a. celor ce mor. Rugciunea este vo'r'birea cu Durpne'zeu, ntoomai cinstire cu n'^ern, a buntilor sporire, abatere de la rSuti, ndreptare pcatelor. Rug-c.iunea 1'n -Jona i-a fcut cas n pntecele chitului, iar'pe Ezechia din porile morii la via 1-a rtors. Tinerilor din Babilon, vpaia cuptorucii n stropi de rou a pre-

fcut-o, iar Ilie, prin rugciune, a legat ce-rul s nu plou trei ani i ase luni. Vedei, frailor, cte poate rugciunea. In toata viaa oamenilor nu este alt avere mai cinstit dect rugciunea. De aceasta niciodat s nu v deprtai. Ci, s ne ru-gam, ca nu deart s se fac osteneala noastr, cu ir^gerii precum a zis Domnul : Cnd stai, rugai-v, lsai orice avei asupra cuiva, ca i Tatl vostru cel ceresc s v lase gre-elile voastre." Vedei, frailor, c n za-dar ne ostenim, rugndu-ne, dac avem vrajb cu cineva. i ari Domnul zice : Dac i vei aduce darul tu la altar acolo i aduci aminte c are cineva ceva asupra ta, las-i darul tu naintea alta-rului i, ducndu-te, mpac-te nti cu fra-tele tu atunci, venind, adu-i darul tu." Aadar, artat este ca, dac nu vei face aceasta mai nti, toate cte aduci snt ne-primite. lar dac vei face porunca Stpnului, atunci cu ndrzneal roag-te Dom-nului zicnd : Las-mi, stpne, datorile mele, precum i eu am lsat fratelui meu, mplinind porunca Ta". $i-i va rspunde lubitorul de oameni : Dac ai lsat, i las i cu. Dac ai iertat, i iert i eu ale tale, c stpnire am pe pmnt s iert pcatele. Lasati, ?i se va lsa vou". Vedei iubirea de oameni a lui Dum-nezeu cea neasemnat, vedei buntatea lui Dumnezeu cea nemsurat. Ai auzit, n scurt, mntuirea sufletelor voastre. Dumnezeului nostru, slav !

Luna noiembrie n 6 zile: pomenirea celiiii ntre Sfini, Printele nos-tru Pavel, arhiepiscopu Constantinopoluiui (1351). ^ Mayele mrfurisitor Pavel s-a nscut la Tesalonic y a fost notar i scriitor al Sfntului Alexandru, patriarhul Constan-tinopolului, i diacon al marii biserici, trind pe vremea mpriei lui Constan-tiu <337361), fiul marelui Constantin. Dup moartea lui Alexandru, cretinii or-todoci 1au pus pe Pavel patriarh n Con-

stantinopol i acesta, folosind un timp cnd mpratul, care era arian, se afla, pentru mai mult vreme n Antiohia, a pstorit Biserica lui Dumnezeu n pace i n bun rnduial a dreptei credine. Deci, ntorcndu-se mpratul arian Constaniu de la Antiohia, 1-a scos din scaun i a pus n locul lui pe arianul Euse-biu al Nicomidiei. Plecnd el la Roma, a aflat acolo pe marele Atanasie, fiind scos i el din scaun de acelai mprat Constan-iu, nc i pe ali episcopi din Rsrit.

PROLOAGELE

Deci, cu scrisori de la mpratul Constant, fratele mpratulm Constaniu, i de la papa luliu, att Pavel i Atanasie, ct i cei-lali episcopi i-au reluat scaunele lor. Dar, dup o vreme, cu sfaturile ariettiilor, Con-staniu i-a scos iari pe @|nscopii orto-doci din scaune. Atunci a scris Constant, mpratul din Apus, fratelui su, mpra-tul Constaniu de Rsrit, ca de nu-i vor lua episcopii scaunele lor, va veni cu pu-tere aupra lu. Si i-a luat atunei i dumnezeiesoul Pavel scaunul su, pentru putin vreme. Murind Eusebiu, a lsat, dp moartea mpratului Constant, pe Sfntul Pavel surghiunit n Armenia, la Cwuz, iar Con-staniu a adus, n locul su pe eretic.ul Macedoniu, ceea ce nu s-a fcut fr rs-eoala poporului credincios $1 fr vrsare de snge. lar Sfntul Pavel. ajungnd n Armenia, a fost nchis n lcaul n care $edea, prsit cu totul, nedndu-i-se nici mncare, nici ap. Deci, dup ase zile, arienii vznd c nc este n viat, 1-au su-grumat chiar cu omoforu-1 su. Si aa, i-a flat sufletul n rninile Domnului.
^@^

era negru i foarte fierbinte i asemenea ca spuza cea mare din cuptor. El s-a aflat oizut pe pmnt i pe case, mai mult dect de o palm brbteasc. i a ars i pr-jolit toate cele ce rsreau din pmnt. i s-a fcuf foarte greu de splat, artnd i m-nia lui Dumnezeu, dar i pcatul l nchipuia. C de abia 1-au putut spla multe si repezi ploi, pogorndu-se n multe ceasuri zile. A?a, s-a artat c pcatul cel dintre noi st asupra noastr, ca nite praf de <sc, negru ?i mistuind de tot, ca focul. sadurite faptei bune. Si c avem trebuint de mult tngupe 51 de multe lacrimi, din adncul nimii. lacrimi oare se vars n suspin i amrciunea sufletului, ca, snlnd spuza cea nfocat a ruttii $i ngrnd pmn-'tul cel bim al mintii, s-1 facem a rodi cee dumnezeieti, ca de pedeapsa cea din ?heena, care arde i sufletul i t.rupul. s sc-pm i Impria cerului s o dobn.dim. Amin. Intru aceast zi, cuvnt despre ved^C-na Sfntulu loan Gur de ur. In Antiohia Siriei era o mnpirire, n-tru care se clugrise Sfntul I'oan Gur de Aur. Acolo a fost un clug.ir sirian de neam, anume Isihie, btrn fiind cu tmpul, care fcuse multi ani n mnstire, nfr-nndu-se i foarte aspru vieuind ?i eare. avea proorocie, prin dumnezeiasca artare. Acestuia i urm fericitut loan cu oHceiul, cu chipul i cu nfrnax'ea. Dee, ntr-o noapte, btrnul, priveghi'nd $i rugndu-se lui Dumnezen, a vzut intrnd la loan, unde-i fcea el rugciunile sale, doi br-bai mbrcai n haine albe i curate, foarte frumoi ?i lumina-i cu slav cc-reasc nespus. Pe unul l vedea nnd m mni'le sale o carte scris, iar pe altul V\-nnd nite chei. Pe acetia, vzndu-i, loan s-a nfricoat i, eu ndrznire srguindu-se, s-a nchinat l.or pn la pmnt. lar ei amndoi, lundu-1 pe el de mn, 1-au scu-lai, ziendu-i : Ndjduiete i nu te teme". lar loan le-a zis lor : Cine sntey, stpnii mei, care n-ai pregetat a veni la

ntru aceast z, pomenrea prafului care, cu dumnezeasc ubre de oamen, s-a pogort pe pmnt, n zlele Itti Leon cel Mare. "n"1 ntru al ootsp'ezeceloa an al stpnirii lu Leon cel Mare (457474), nte-i* a a-sea zi a lynii noiembrie, pe la amiaz, tot fc'arul s-a cut noros f obinuita negreal a norilor s-a schimbat ntr-o vedere de foc; nct se parea c pe toate voia s le ard. i atta a nspimntat ps toi, nct socoteau, numai dn aceast' privelite, Q de s-ar po-gor plcfaie din aceti nor, apoi negreit ploaia va fi foc i vpaie, arznd ca de de-aiult Sodoma. Deci, pentru o asteptare Ga aceasta, toti alerg'nd la sfint'file biserioi, cu Bocete i cu alfe rug^ciuni, lubtorul de <ameni Dumnezeu, amestecmd buntatea eu pedeapsa, a poruiicit norilor s plou o ploaie neobinuit (a strin^ care pricinuia ftae fric pctoilor. , nc.epnd 'din oaasurile de sear, ploaa s-a ntins pn la iH^w&l nopii. lar praful care se pogora

POMENIREA OEKOR TRffZEOI $1 TREI DE MUOENIO

23T

mine, robul vostru, fiind vo ntru aceast mare dregtorie ? C n-m vzut nciodat pe nimenia s fie ntr-o slav ca aceasta, precum v vd pe voi amndoi". ar e, iari, au rspuns i i-au zis lui : Nu te teme, brbatule al dorirlor, c ntru tne a voit Duhul Sfnt s locuiasc, penfru cu-ria viei tale, c trimii snterrt la tine de Invtorul cel mare i Mntuitorul nostru lisus Hristos, ca s-i spunem o bucurie mare, care va fi la toate bisericile lui Dumnezeu." Deci, cel dinti, ntinznd mna sa, i-a dat lu cartea cea scris, pe care o inea, zicndu-i : Primete cartea aceasta din mna mea. C eu snt loan, cel ce am czut la pieptul Domnului n vremea Cinei cea de Tain, i scond de acolo dumnezeie-tile picturi, am grit : La nceput era Cu-vntul i Cuvntul era la Dumnezeu Dumnezeu era Cuvntul. Aa i ie i va da Domnul cunoaterea Adevrului, ca s hrneti, prin buzele tale, pe toi oamenii, cu mncare nestriccioas, din viaa cea venic, i s astupi gurile ereticilor eare spun frdelegi asupra Domnului nostru isus Hristos." t , lar, cellalt, tinzndu-i mna sa, i-a dat Im cheile, pe care le inea n minile sale, zicmdui : Primete acestea, cci eu snt Petru cel fierbinte la credin, care am mrtun'sit pe Domnul Hristos, c Dumnezeu viu este i pentru aeeasta am luat de la Dom?ul cheile mpriei Ceru-rilor. Asemenea i ie, Domnul i d cheile sfintelor lui biserici i ori pe eine vei lega, va fi legat, i pe/)ricare vei dezlega, va fi dezlegat". '

Deci, iari, plecndu-i genunchii si, fericitul loan s-a smerit naintea lor; zicnd : Cine snt eu, robul cel pctos al Domnului meu, cel mai nepriceput de-ct toi oamenii, ca s fiu bun de slujba de care mi-ai vorbit ? Nu snt destoinic s primesc o slujire att de mare i nfrico$-toare. Nu pot eu, adic, s-i fiu de fo-los ei. lar acetia, lundu-1 iari de mna dreapt, 1-au sculat, zicndu-i : Sta pe picioarele tale, mputernicete-te i te n-trete i f toate cele ce i-am psruncit i s nu tinuieti darul cel dat ie de la Dumnezeu spre a gri, spre a sfini i a ntri pe poporul Su cu nvtura ta, po-por pentru care sngele Su i-a vrsat, 'ca s-1 mntuiasc din nelciunile cele multe. ^i s grieti Cuvntul lui Dumnezeu cu n-drzneal. Adu-i aminte de Domnul, ce ce a zis : Nu te teme, turm mic, pentru c Tatl vostru a binevoit s v dea vou mpria (Luca. 12, 32). i tu, dar, nu te tisme, c a voit Hristos, Dumnezeul nostru, a sfini multe suflete, prin tine, i la cu-notina Sa a le aduce. i vei petrece zi-lele ns n ntristri i n necazuri multe pentru dreptatea sufletului tu. Dar tu s, rabzi, ca unul tare i treaz, c prin aceasta vei primi mprtia". Deci, cei doi, acestea zicndu-le i nsemnndu-i fruntea i toate mdularele lui i apoi dndu-i lui srutarea cea ntru Domnul, s-au dus. lar loan, fcnd ntru sine lca Duhului Sfnt, a ncepu-t a n-va credina lui Dumnezeu. Aceluia slava se ouvine, acum i pururea i n vecii veci-lor. Amin.

L u n a n o i e m b r i e n 7 z i 1 e : pomoairea ceor treizeci i trei de Muce-nip din Melitina. leron cu ceilai ^303305). Aceti Sfini s-au nevoit pe vremea mprailor Diocleian (284305) i Ma-ximian (305311). i era acest leron pu-

ternic la trup i viteaz, dar bun i blnd la suflet. Fiind plugar, slujitorii idoleti 1-au gsit la ogor i, vrnd s-1 prind ca nite tlhari, n-au putut, c plugarul, scond fierul plugului, i-a fcut din grindeiul plugului su arm i, pornindu-se asu-pra lor, i-a gonit pe toi, scpnd ei cu sudori i cu snge. Deci, a mers Sfntul de

232

PROLOAGELE

bun voia sa la dregtor i, stnd la ntre-bare, i s-a tiat mna dreapt din cot. n temnia din Melitina se aflau n-chii, ns, i ali cretini care, mrturisind credina lor n Hristos, mpreun cu leron, au fost osndii la cazne grele, ntini pe pmnt i btui cu vine de bou. Deci, di-mineaa, dup ce au fost btui din nou cteva ceasuri, au fost scoi afar din ce-tatea Melitinei i tuturor li s-au tiat ca-petele, lund cununa Mucenicilor.

ntru aceast zi, Preacuviosul Prin-tele nostru Lazr, fctorul de minuni, cel ce s-a nevoit n muntele Galisiului (tl053). Acest de trei ori fericit printe al nos-tru Lazr era din pmntul Asiei Mici, din-tr-un sat ce era aproape de Magnezia. i avea prini dreptcredincioi, Nichita i Irina cu numele, iar la naterea lui a fcut Dumnezeu s se arate' din cer o dumne-zeiasc iumin, care a umplut toat casa lui cea pmnteasc, nspimntnd pe fe-meile cele adunate. lar dup ce s-a nscut pruncul, o, minune, acesta a stat ndat drept i s-a nchinat spre rsrit, avnd minile atinse la piept cu bun rnduial, Aa Duminezeu artnd prin aceasta, cur-enia i snguina Cuvio&ului, prin care su-fletul su avea s primeasc dumnezeiasc stralucire. lar cnd a ajuns la vrsta potri-vit, 1-au dat la un dascl, ca s-1 nvee Sfintele 'Scripturi i n puina vreme a ntrecut pe toi copiii. Drept aceea, era de toi ludat pentru ascuimea minii sale. i, ajungnd mai n vrst, a luat n sufletul su, dumnezeiesc dor s mearg la lerusa-lim, s vad Sfintele