EXTRAS din

NOMENCLATORUL DE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii “Titu Maiorescu”din data de 17.05.2011

I.

TAXE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
TAXA ANUALĂ (în euro) SPECIALIZAREA FACULTATEA DE DREPT FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT
ZI ID

FACULTATEA

a) Drept b) AdministraŃie Publică FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE a) FinanŃe şi bănci b) Contabilitate şi informatică de gestiune c) Administrarea afacerilor FACULTATEA DE PSIHOLOGIE Anul I Anul II şi III FACULTATEA DE INFORMATICĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI MEDICINĂ DENTARĂ a) Medicină Anul I şi II Anul III - VI b) AsistenŃă medicală generală Anul I+II Anul III-IV c) Medicină dentară Anul I+II Anul III-VI d) Tehnică dentară Anul I+II Anul III FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCIALE ŞI POLITICE Comunicare şi RelaŃii Publice RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene ŞtiinŃe Politice FACULTATEA DE DREPT TG. JIU Drept

500 350

500 -

500 500 500

500 500 -

900 700 600

900 700 600

2100 1800 1500 1200 2850 1800 2950 1700

500 500 500 470 -

TAXE DE STUDII D. turismului şi serviciilor 470 470 - Plata taxelor de studii universitare de licenŃă se face în trei rate egale.P. Rata III 14 mai 2012 III. crt. hipnozăşi intervenŃii terapeutice de scurtă durată Psihanaliză şi psihologie psihanalitică Psihologia resurselor umane Tehnici de comunicare şi influenŃă psihosocială Psihologie şcolară şi consiliere educaŃională INFORMATICĂ MEDICINĂ Anul I 650/semestru 500/semestru 500/semestru 400/semestru Anul II 500/semestru 500/semestru 500/semestru 400/semestru 400/semestru 375/semestru 500/semestru 500/ semestru Plata taxelor de studii universitare de masterat se face semestrial. III. 100 euro/sem. după cum urmează : semestrul I 17 octombrie 2011 semestrul II 12 martie 2012 2 .D. JIU a) Contabilitate şi informatică de gestiune b) Economia comerŃului. Plata taxelor de studii D. Rata I 30 septembrie 2011 10 octombrie 2011 2.FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE TG. după cum urmează: ANUL I ANII II. se face semestrial. TAXE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FACULTATEA DREPT DREPT ( dublă diplomă . Nr.P. după cum urmează : 1 Rata I 17 octombrie 2011 2 Rata II 12 martie 2012 V. VI 1. TIPUL TAXEI Taxa de studii DPPD (modul I) Taxa de studii DPPD (modul II) CUANTUM (euro) 75 euro/sem. V. Rata II 16 ianuarie 2012 3.P.curs 2 ani) Drept internaŃional şi European ŞTIINłE ECONOMICE PSIHOLOGIE TAXA ANUALĂ (în euro) 300/semestru 300 /semestru –anul 1 650/semestru – anul 2 350/semestru Psihoterapii cognitiv comportamentale Psihologie clinică. 1. IV. 2.D.P.

înmatriculare/reînmatriculare. susŃinerea examenului de licenŃă/disertaŃie şi altele) pot fi consultate la sediul Rectoratului UniversităŃii Titu Maiorescu şi la secretariatele facultăŃilor. crt. la cursul BNR valabil pentru ziua în care se face plata. transfer. adeverinŃe. după cum urmează : 17 octombrie 2011 pentru semestrul I 12 martie 2012 pentru semestrul II Taxele speciale (admitere.VII. retragere. 3 . 1 TIPUL TAXEI CUANTUM (euro) Taxă de studii pentru doctoranzii în: Medicină Dentară Anul I 750 euro/semestru Anul II 500 euro /semestru Anul III 500 euro/semestru 2 Drept Anul I 750 euro/semestru Anul II 500 euro /semestru Anul III 500 euro/semestru Plata taxelor de studii universitare de doctorat se face semestrial. NOTĂ: Plata taxelor se face în lei. TAXA DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful