Sunteți pe pagina 1din 21

M. Kogalniceanu, Bl.

C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

PROGRAMUL CALITATII CARE CONCRETIZEAZA SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII LA PARTICULARITATILE LUCRARII CE FACE OBIECTUL OFERTEI
CUPRINS NR. CAPITOL 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.6 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
e-mail: adems@cryo.ro

DENUMIREA CAPITOLULUI Generalitati Definitii si abrevieri Domeniu de aplicare Elemente de intrare Identificarea partilor contractante Descrierea lucrarii Documente de referinta Documentatia tehnica Documentele SMI Documente externe Evaluari de risc Evaluari impacturi de mediu Alte planuri relevante Obiective Responsabilitatea managementului Controlul documentelor si datelor Controlul inregistrarilor Resurse Cerinte Comunicare Aprovizionare Productie si furnizare de servicii Identificare si trasabilitatea Obiective Proprietatea clientului Pastrarea produsului Controlul produsului neconform Masurare si monitorizare Audituri 1
www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Lista documentelor SMI Lista inregistrarilor permanente Plan de control calitate, verificari si incercari

CAPITOLUL 1. GENERALITATI Prezentul document asigura programul pentru organizarea si controlul calitatii lucrarilor de constructii in fiecare etapa a executiei si in fazele determinante in conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii si prescriptiile tehnice in vigoare. Planul Calitatii asigura investitorul de respectarea cerintelor specifice ale proiectului de executie si precizeaza procedurile aferente Sistemului de management integrat (calitate mediu sanatate si securitatea muncii) si procedurile tehnice de executie aplicabile la prezenta lucrare, in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 si SR OHSAS 18001:2007. CAPITOLUL 2. DEFINITII SI ABREVIERI Planificarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii Planul calitatii document care specifica ce procese, proceduri si resurse asociate vor fi aplicate, de cine si cand, pentru a indeplini cerintele unui proiect, produs, proces sau contract SMI = Sistemul de Management Integrat (calitate-mediu-SSM) MMI = Manualul de Management Integrat (calitate-mediu-SSM)) PC = Planul Calitatii PCCVI = Plan Control Calitate, Verificari si Incercari
e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

PTE = Procedura Tehnica de Executie RTE = Responsabil Tehnic cu Executia Resp.CQ = Responsabil cu controlul tehnic de calitate Alte definitii si prescurtari utilizate se regasesc in Manualul Sistemului de Management Integrat al SC ADEMS SRL, SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007. CAPITOLUL 3. DOMENIU DE APLICARE Prezentul Plan al Calitatii se aplica pentru lucrarea Executie lucrari pent4u realizarea obiectivelor: Infiintare baza sportiva in comuna Cotnari, judetul Iasi. CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE INTRARE 4.1. Identificarea partilor contractante Investitor: Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Cotnari, judetul Iasi Adresa: com. Cotnari, jud. Iasi Telefon/Fax: 0232.730290; Executant: SC ADEMS SRL Adresa: Pascani, str. Mihail Kogalniceanu, bl. C5 Telefon/Fax: 0232/765042 E-mail: ademssrl@yahoo.com 4.2. Descrierea lucrarii Conditiile actuale si influenta acestora asupra realizarii obiectivelor proiectului sunt:

e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

starea terenului pe care vor fi amplasate obiectivele: terenul se afla in proprietatea Primariei Cotnari; proiectul de executie se incadreaza in prevederile legislative actuale si este in acord cu Strategia Nationala si Regionala de Dezvoltare Rurala. Studiile geotehnice au fost stabilite conform STAS 1242/1 89, constand din consultarea

profilelor unitare de stratificatie cu indici gotehnici aferenti ale studiilor geotehnice intocmite anterior in zona si vecinatati, cat si din executia de foraje conform STAS 1242/1 89. Conform STAS 10100 75 corelat cu normativul P 100/92 cladirea se inscrie in clasa a IV a de importanta. Conform cu STAS 6054/77 adancimea de inghet a amplasamentului este de 1.00 m de la suprafata terenului. Stratificatia terenului in zona amplasamentului este urmatoarea: - la suprafata un strat discontinuu de umpluturi neomogene neconsolidate sub care se afla terenul natural format din pietris cu bolovanis si nisip. Pentru dimensionarea fundatiilor se vor utiliza urmatorii indici fizico mecanici de calcul: umpluturilor. Adancimea de inghet in zona considerata este de 1.00 m. Coeficientul de filtratie se considera K = 500 m/zi Conform normativului P 100/92, comuna Cotnari se incadreaza din punct de vedere seismic in zona E VII ks = 0.12; Tc = 0.7 s. Caracteristicile geofizice ale terenului de fundare Conform Normativ P1 00 2004 zona seismica de calcul zona C si coeficientul de seismicitate Ks = 0.20 perioada de colt Te = 1.0 sec 4
www.adems.ro

presiunea conventionala de calcul Pconv. = 400 kPa; unghiul de frecare interna = 45o coeziunea C = 0 taluze in sapaturi provizorii 2:1

Constructiile ce urmeaza a fi executate, se vor funda numai pe teren natural, dupa indepartarea

e-mail: adems@cryo.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

natura terenului de fundare: structura geomorfologica a terenului, pana la stratul de baza considerat bun de fundare, este alcatuita din straturi subtiri, atat coezive cat si necoezive (nisip si pietris) cu compresibilitate mare, ponderea mai mare fiind detinuta de cele necoezive. Grosimea acestor straturi este cuprinsa intre 6.90 m si 9.80 m.

Terenul bun de fundare este constituit dintr-un strat de nisip fin galben, aflat la adancime relative mare, in stare de indesare medie si prezentand o capacitate mijlocie de indesare (potrivit clasificarii dupa gradul de indesare ID si capacitatea de indesare Ci). presiunea conventionala sau Per si Ppl. nivel maxim al apelor freatice este situat la cota 87.40 (cote locale)

Din punct de vedere geologic, zona de studiu apartine unitatii structurale a Platformei Moldovenesti, caracterizata printr-o mobilitate tectonica redusa, cu o structura si o constitutie litologica relativ simpla. Studiile geologice de specialitate efectuate pana in present indica existenta unui fundament precambrian puternic peneolezinat, contituit in general, din roci cristaline cutate cu importante intruziuni granitice. Peste fundamental cristalin Precambrian urmeaza o cuvertura transgresiva de depozite de varsta vendian ordoviciana, cretacxica si neogena. Din datele stratigrafice rezulta ca depozitele s-au acumulat in trei cicluri mari separate de lacune ce corespund unor intervale lungi de exondare. Ultimele depozite marine din seria neogena, in care ste sculptat intregul relief al judetului Iasi, sunt cele sarmatiene, cu o grosime de 280 m. Acestea au o structura monocliunala, cu p inclinare destul de uniforma in jur de 8 10 m/km, de la nord vest catre sud est. Din punct de vedere litologic, depozitele marine de suprafata, si in special cele ale sarmatianului mediu, pot fi subdivizate in doua formatiuni. formatiunea interioara constituita din argile si marne; formatiunea superioara cu nisipuri, gresii si calcare oolitice.

e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

La acestea se mai adauga si depozitele aluvio coluviale cuaternare, cu o grosime de 20 30 m, reprezentate prin argile nisipoase, nisipuri, prundisuri si luturi loessoide in lungul vailor principale. Ca urmare a reflectarii in relief a structurii geologice, marea majoritate a interfluviilor sunt orientate pe directia NV SE, prezentand pante mai domoale atunci cand suprafata topografica este conforma cu structura si pante mai abrupte, cu functie de cuesta in structuri discordante. Din punct de vedere geomorfologic, aceasta zona se afla la contactul a doua mari subunitati geografice ale podisului Moldovei, campia colinara a Moldovei si podisul central Moldovenesc. In zona ce urmeaza a fi amplasata baza sportiva este specifica clima temperat continentala, integrandu-se tinutului climatic al podisului deluros al Moldovei. Regimul temperaturii aerului se caracterizeaza prin valori medii anuale ce dapasesc 90C. Zona se incadreaza intr-un climat temperat continental cu ierni reci si veri calde, cu vanturi frecvente din NV si N in timpul iernii si din SE si E in timpul verii. Alaturi de regimul termic al aerului, precipitatiile au o mare importanta climatica, constituind unul dintre elementele de baza ale climei. Precipitatiile atmosferice inregistrate scot in evidenta valori de 450 500 mm/an, anual in functie de inaltimea reliefului, vara cad poli torentiale si sub forma de averse, iar toamna burnite de lunga durata. Sarcina datorita vantului este de 55 km/mp, iar greutatea de referinta a stratului de zapada este de 70 kg/mp, conform STAS 10101/21-75. Ridicarile topografice constau din urmatoarele: materializarea pe teren a conturului magaziei si pichetarea principalelor puncte; profilurile transversale, care cuprind intraga zona a terenului afectat constructiei; alte puncte de detaliu radiate (stalpi, garduri, pomi, etc) care se regasesc pe planurile de situatie. Coordonatele planimetrice si cotele nivelitice sunt in sisteme de referinta arbitrare. Din punct de vedere al reliefului, pentru satul Cotnari, comuna Cotnari, se poate afirma ca este pozitionat intr-o zona de relief colinar, cu altitudinea cuprinsa intre 100 m si 260 m.
e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

I.Primirea, depozitarea si manipularea produselor: Procedura are ca scop precizarea actiunilor si a masurilor necesare pentru controlul primirii, manipularii, depozitarii si conservarii produselor din momentul sosirii de la furnizor si pana cand acestea sunt puse in opera. II.Executarea sapaturilor: Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor necesare pentru executarea sapaturilor in conformitate cu cerintele de calitate prevazute. III.Confectionare si montare armaturi: Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si utilajelor, necesare in vederea fasonarii si montarii armaturilor din otel beton in structurile de rezistenta din beton armat in conformitate cu cerintele de calitate prevazute. IV.Cofrarea structurilor din beton si beton armat: Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in vederea confectionarii si montarii cofrajelor structurilor de rezistenta cit si a cofrajelor de rost ale fazelor de turnare individuale, aferente structurilor din beton si beton armat. V.Executarea zidariilor din piatra naturala: Procedura are ca scop precizarea actiunilor, tehnologia de executie, scule, utilaje si materiale necesare la executia zidariilor din piatra naturala in conformitate cu cerintele de calitate prevazute. VI.Executarea zidariilor din elemente artificiale: Procedura are ca scop precizarea actiunilor, tehnologia de executie, scule,utilaje si materiale necesare la executia zidariilor din elemente artificiale in conformitate cu cerintele de calitate prevazute . VII.Executarea tencuielilor: Prezentul capitol cuprinde prevederi generale de asigurare a calitatii constructiilor pentru tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente) interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete din zidarie de caramida si beton la cladiri de locuit, social culturale, constructii industriale si agrozootehnice. VIII.Torcretarea structurilor din beton si zidarie : Procedura are drept scop definirea tuturor responsabilitatilor activitatilor si documentelor aferente executiei operatiunilor de torcretare a structurilor din beton si zidarie.

e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

IX.Hidroizolatii la lucrarile de constructii civile si industriale: Prezenta procedura tehnica se refera la executarea cu materiale bituminoase a hidroizolatiilor si lucrarilor aferente lor, aplicate ca structuri de protectie la elemente de constructii. X.Instalatii sanitare: Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza la montarea instalatiilor sanitare interioare (apa si canalizare) la constructii civile si industriale. XI.Instalatii termice: Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in vederea executarii montajului si efectuarii controlului calitatii pentru instalatiile termice. XII.Instalatii electrice: Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare in vederea executarii lucrarilor si efectuarii controlului calitatii pentru instalatiile electrice de joasa tensiune. 4.3. Documente de referinta Procesele care concura la realizarea obiectivului sunt acoperite prin documentele de referinta ale lucrarii care cuprind documentatia tehnica, documentele Sistemului de management integrat adoptat de organizatie si documentele externe aplicabile. Acestea asigura cadrul de desfasurare a activitatilor si responsabilitatile in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite si respectarii politicii societatii. 4.3.1 Documentatia tehnica cuprinde: - Proiectul tehnic - piese desenate - caietul de sarcini 4.3.2 Documentele SMI cuprind procedurile de sistem, procedurile generale, procedurile de lucru, instructiunile de lucru si procedurile tehnice de executie aplicabile pentru executia obiectivului. Documentele SMI aferente lucrarilor de executie a obiectivului sunt prezentate in Anexa 1 a PC. 4.3.3 Documente externe - Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii
e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

- C 56/1985 Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente - C 169/1988 Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale - C 16/1984 Normativ privind realizarea lucrarilor pe timp friguros - C 139/1987 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a constructiilor metalice - C 150/1984 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole - P 10/1986 Normativ privind proiectarea si executarea fundatiilor directe - HG nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente - HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii - HG 675/2002 privind modificarea si completarea HG nr.766/1997- Legea nr.137/1995 legea protectiei mediului - Legea nr.159/1999 pentru completarea Legii nr.137/1995 - Legea nr.319/2006 legea sanatatii si securitatii in munca - Ordinul nr.9/N/15.03.1993 al MLPAT de aprobare a normelor de protectia si igiena muncii in constructii - SR EN ISO 9001:2001 Sistemul de management al calitatii. Cerinte - SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare- SR OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. 4.4. Evaluari de risc Evaluarea de risc reflecta principiul prevalentei eliminarii riscurilor si pe cel al controlului si reducerii celor ce nu pot fi eliminate. Acest proces cuprinde: - numirea echipei de evaluare, - intrunirea echipei intr-o sedinta de prezentare a metodei de evaluare ce va fi utilizata si termenele de realizare ale diferitelor etape de evaluare ale locurilor de munca prevazute in program, - aplicarea metodei de evaluare,
e-mail: adems@cryo.ro

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

- intocmirea raportului de evaluare a riscului (sinteza evaluarii si fisele de masuri), toate acestea fiind descrise in procedura Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale cod PSS BB 431.00. 4.5. Evaluari impacturi de mediu Procesul de identificare si evaluare a aspectelor de mediu asociate realizarii obiectivului cuprinde: - Planificarea analizei de mediu, - Identificarea aspectelor de mediu, - Evaluare impacturi de mediu, - Intocmire liste aspecte de mediu semnificative. Gravitatea impacturilor generate de aspectele de mediu identificate este evaluata pe baza unei Grile de evaluare care stabileste si centralizeaza criteriile de evaluare ale impacturilor de mediu si sistemul de notare pentru fiecare criteriu. Toate acestea sunt descrise detaliat in procedura Identificare si evaluare aspecte de mediu cod PSM BB 431.00. CAPITOLUL 5. OBIECTIVE Planificarea, politica strategica si cea referitoare la calitate, mediu si SSM ale SC BLOC BAC SRL furnizeaza cadrul pentru stabilirea obiectivelor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii. Managementul de varf din cadrul organizatiei noastre stabileste aceste obiectivele in scopul imbunatatirii performantelor organizatiei luand in considerare: - necesitatile organizatiei si ale clientilor, - rezultatele analizei efectuate de management, - performantele actuale ale proceselor si produselor, - satisfactia clientului, - oportunitati de imbunatatire,
e-mail: adems@cryo.ro

10

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

- resursele necesare pentru atingerea obiectivelor, - aspectele semnificative de mediu ale organizatiei, - prevederile legale si alte cerinte de mediu, - pericolele identificate si riscurile asociate - prevederile legale si alte cerinte de sanatate si securitate a muncii, - punctele de vedere ale partilor interesate. Toate aceste obiective se regasesc in: - politica si obiectivele organizatiei privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea muncii, - programul de management de mediu, - programul de management de SSM. si sunt aduse la cunostinta intregului personal din organizatie prin afisare si efectuarea de instruiri. CAPITOLUL 6. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI Pentru executarea lucrarilor va fi asigurat personal tehnic de specialitate instruit si autorizat (dupa caz): 1. sef punct de lucru, 2. responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat MLPAT, 3. responsabil cu controlul tehnic al calitatii lucrarilor atestat ITC. Responsabilitatile si autoritatile personalului ce desfasoara activitati ce influenteaza calitatea lucrarilor au fost definite si sunt specificate in Fisele de post, cod FP 6.2.2 si in MMI propriu organizatiei si comunicate intregului personal responsabil al SC ADEMS SRL. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. NUMELE SI PRENUMELE ing.Ciornei Marius Apavaloaei Maria ing. Costan Gheorghe ing. Cabalau Ioan Ing. Hutanu Daniel Ing. Chibac Daniel Ing. Amolioaei Iulian 11 FUNCTIA Director general Director administrativ RTE Responsabil CQ Responsabil SSM Sef santier Inginer civile
www.adems.ro

e-mail: adems@cryo.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Prin decizie Directorului general a numit un Reprezentant al managementului pentru calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii care are autoritatea si responsabilitatea de a identifica problemele de control ale calitatii, protectiei mediului sanatatii si securitatii muncii, de a verifica functionarea SMI si de a opri activitatea care nu satisface cerintele documentelor specificate in contracte si/sau SMI. CAPITOLUL 7. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR Controlul documentelor aplicabile se va desfasura conform procedurilor de sistem Controlul documentelor care prevede ca orice document cuprins in sistemul documentat al SMI trebuie sa fie elaborat, verificat, aprobat, identificat, distribuit si arhivat intr-o forma controlata si stabileste in detaliu masurile necesare tinerii sub control a acestor documente. Dupa elaborare, toate aceste documente sunt verificate de Responsabilul SMI din punct de vedere al corectitudinii, completitudinii si adecvantei si sunt aprobate de persoana responsabila a domeniului de activitate carora le sunt destinate. CAPITOLUL 8. CONTROLUL INREGISTRARILOR Inregistrarile sunt documente care reprezinta dovada efectuarii anumitor activitati sau a rezultatelor acestora conform cerintelor SMI. Tinerea sub control a modului de identificare, pastrare, conservare si arhivare a inregistrarilor calitatii, mediului si SSM, precum si regulile privind responsabilitatile de intocmire si circulatie a acestora in interiorul si exteriorul organizatiei sunt prezentate in detaliu, in procedurilor de sistem Controlul inregistrarilor. Responsabilitatile privind intocmirea, aprobarea, distribuirea si arhivarea diferitelor categorii de inregistrari intocmite sunt stabilite in procedurile documentate si/sau in alte documente ale SMI. Documentatiile tehnice de executie sunt tinute sub control de catre compartimentul Tehnic la nivel de organizatie si de seful de santier la nivel de punct de lucru. Intocmirea si predarea documentatiei privind executia se face conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si HGR nr.273/1994.
e-mail: adems@cryo.ro

12

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Inregistrarile de calitate vor fi predate investitorului sau reprezentantului acestuia cu borderou, la terminarea lucrarilor prevazute in contract sau lunar daca acesta o cere. Lista inregistrarilor permanente aferente lucrarii, specifice SMI, este prezentata in Anexa 2 a PC. CAPITOLUL 9. RESURSE Conducerea organizatiei asigura resurse suficiente, adecvate si esentiale pentru realizarea obiectivelor stabilite privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea muncii. Aceste resurse includ: - resurse umane, materiale si financiare, - echipamente de lucru, - dispozitive de masurare si monitorizare, - aparatura si software pentru calculatoare. SC ADEMS SRL asigura resursele umane necesare realizarii lucrarilor de executie a acestui obiectiv. Cadrele tehnice de conducere si personalul de executie format din muncitori calificati si necalificati au o bogata experienta in constructii. Responsabilul CQ, RTE sunt autorizati extern in conformitate cu procedurile legale in vigoare. Responsabilul SMI este instruit extern si are capabilitatea de indeplinire a sarcinilor de reprezentant al conducerii raspunzator de SMI si de efectuarea auditurilor interne. La nivelul organizatiei sunt realizate cerintele procedurii referitoare la stabilirea necesarului de instruiri si efectuarea acestora conform unui Program anual de instruire. Prin actiunile de instruire interna intreprinse se accentueaza importanta actiunilor angajatilor si modul in care pot contribui la atingerea obiectivelor propuse, importanta indeplinirii cerintelor clientilor si constientizarea asupra consecintelor neindeplinirii acestor cerinte pentru organizatie si angajatii ei.

e-mail: adems@cryo.ro

13

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Infrastructura reprezinta spatiile de lucru si instalatiile asociate, materialele, softul, echipamentele, serviciile, comunicatiile, transportul si instalatiile corespunzatoare produselor si serviciilor organizatiei. SC ADEMS SRL asigura spatii de lucru, utilitati, echipamente, mijloace de transport, depozit si baza de productie, necesare asigurarii conformitatii cu cerintele produsului. Organizatia dispune de: - spatiu de lucru destinat conducerii firmei si relatiilor cu clientii, - spatii de lucru destinate capacitatilor de productie (baza de productie cu platforma pentru fabricare stalpi, rigole si alte elemente mici din beton, pavele din beton produs certificat conform SR EN 1338:2004), - servicii suport (sistem de transport intern pentru persoane si marfa, utilaje de mica mecanizare, sistem de comunicare telefon, fax, e-mail, etc.). Organizatia asigura un mediu de lucru sigur, permanent supravegheat din punct de vedere al securitatii personalului si a mediului ambiant. Personalului din santier i se asigura echipament de lucru si de protectie corespunzator cerintelor legale, procesul de constructie desfasurandu-se in conditii controlate. Efectele posibile asupra mediul inconjurator ale proceselor desfasurate sunt permanent in atentia conducerii organizatiei. La sfarsitul executiei zona organizarii de santier si cea din jurul obiectivului este dezafectata si curatata. Principalele materiale utilizate la executia lucrarilor vor fi achizitionate de la societatile care au fost incluse in urma evaluarii in Lista furnizorilor acceptati: SC Triplast SRL Tg.Mures, SC Wavin Romania SRL Bucuresti, SC Arabesque SRL Bacau, SC Comat SA Iasi. CAPITOLUL 10. CERINTE Conform procedurii Identificarea cerintelor pentru produs. Analiza contractului cod PG BB 721.02, a fost efectuata o analiza a obiectivului din punct de vedere al cerintelor clientului si a capabilitatii organizatiei de a le indeplini.

e-mail: adems@cryo.ro

14

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Contractul/actele aditionale ce se vor incheia intre client si executant vor fi tinute sub control la compartimentul Tehnic care are responsabilitatea de a aduce la cunostinta sefilor punctelor de lucru toate cerintele specificate, in timp util. CAPITOLUL 11. COMUNICARE Comunicarea interna se realizeaza prin transmiterea de hotarari, decizii, documente, informatii si date necesare desfasurarii activitatilor, la fiecare nivel, compartiment, loc de munca. Comunicarea externa se refera la: contractare, tratarea reclamatiilor, comunicarea cu autoritatile, tratarea buletinelor/rapoartelor de incercari, comunicarea/consultarea cu partile interesate din afara organizatiei, comunicarea in urma informarilor/sesizarilor. Modalitatile prin care se realizeaza comunicarea sunt comune ambelor tipurilor de comunicare, ea putandu-se desfasura pe cale orala, folosind documente scrise sau prin mijloace moderne de comunicatie (telefon, fax, internet, e-mail, etc.). CAPITOLUL 12. APROVIZIONARE Procesul de aprovizionare cuprinde: selectarea/evaluarea furnizorilor, stabilirea necesarului de materiale si verificarea produsului aprovizionat, toate acestea fiind descrise in procedura generala Procesul de aprovizionarecod PG BB 741.00. Aprovizionarea se face in mod controlat, necesarele de materiale, comenzile continand toate datele necesare despre produsul aprovizionat. Receptia materialelor/produselor se face atat la aprovizionare cat si inainte de punerea in opera, prima fiind efectuata de catre o Comisie de receptie calitativa, constituita prin decizia Directorului general. Verificarile si incercarile materialelor, prevazute prin reglementarile tehnice in vigoare, ce vor fi puse in opera, vor fi efectuate de laboratorul de incercari de grad II Conextrust situat in Bacau, str.Alexei Tolstoi, nr.14, cu care S.C. Bloc Bac S.R.L. Bacau are incheiat contractul de prestari servicii nr.43/01.03.2009.

e-mail: adems@cryo.ro

15

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Materialele/produsele se depoziteaza corespunzator in depozit (magazii) si la punctele de lucru astfel incat sa fie evitata deteriorarea lor inainte de punerea in opera. CAPITOLUL 13. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII Procesul de productie reprezinta procesul cheie al organizatiei. Pentru indeplinirea cerintelor clientului, SC ADEMS SRL organizeaza si desfasoara efectiv aceste procese in conditii controlate prin: - disponibilitatea informatiilor privind specificatiile produselor/serviciilor stabilite in comun cu clientul realizata in faza procesului referitor la relatiile cu clientii, - disponibilitatea procedurilor, instructiunilor de lucru si a reglementarilor in vigoare, - asigurarea echipamentelor si utilajelor necesare derularii procesului si mentenanta acestora, - disponibilitatea si utilizarea dospozitivelor corespunzatoare de masura si control, - metode adecvate pentru aprobarea produselor si livrare. In SC ADEMS SRL se asigura conditii controlate de desfasurare a proceselor de productie si furnizare de servicii, urmarindu-se atat respectarea procedurilor tehnice de executie cat si conformitatea cu standardele si normativele in vigoare si cu cerintele standardelor de referinta. Obiectivul controlului productiei este acela de a realiza lucrari de executie prin solutii ingineresti care sa satisfaca cerintele clientilor, sa fie realizabile de catre executant la preturi minime si sa indeplineasca cerintele de protectie a mediului. Procesul de productie este un proces interactiv in care se adopta solutii si se verifica/analizeaza pe masura ce lucrarea progreseaza. Tinerea sub control a secventelor proceselor de productie care pot influenta in mod direct calitatea produselor se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedurile proceselor de productie. Metodologia de lucru privind desfasurarea activitatilor din aceste procese este descrisa in procedurile tehnice de executie. Pentru desfasurarea in conditii optime a proceselor, se asigura un mediu de lucru adecvat atat pentru angajati cat si pentru echipamente.

e-mail: adems@cryo.ro

16

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Identificarea proceselor tehnologice se face pe categorii de activitati cu caracter de repetabilitate. Activitatile ce se desfasoara ocazional nu fac obiectul unui proces tehnologic, dar se identifica aspectele de mediu, pericolele care pot fi generate de catre acestea. Operatiile proceselor tehnologice se executa cu echipamente verificate care corespund din punct de vedere tehnic. Mentenanta echipamentelor se realizeaza in conformitate cu prevederile instructiunii de lucru Mentenanta mijloacelor de transport cod IL BB 751.03. Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt de asemenea corespunzatoare, se afla in termenele de verificare metrologica si sunt intretinute in conformitate cu prevederile procedurii generaleControlul echipamentelor de masurare si monitorizare cod PG BB 760.00. Aspectele referitoare la controlul operational din punct de vedere al mediului si al sanatatii si securitatii muncii sunt detaliate in procedurile Controlul operational si Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns. CAPITOLUL 14. IDENTIFICARE SI TRASABILITATE Identificarea si trasabilitatea, dupa cum este descris in procedura generala cu acelasi nume, cod PG BB 753.00, sunt asigurate prin intocmirea NRCD-urilor (care vor contine elemente de identificare ale produsului: Certificate de calitate, Declaratie de conformitate, Agrement tehnic) si a inregistrarilor calitatii. Trasabilitatea obiectivului de constructii executat se va evidentia prin documentele de calitate si de receptie intocmite de parcursul procesului de constructii care consemneaza toate elementele ce concura la realizarea lui. Ea se regaseste in documentatia tehnica care se preda la Cartea tehnica a constructiei si care contine PV de receptie a lucrarilor ce devin ascunse, PV de receptie calitativa, PV de receptie in faza determinanta, etc. CAPITOLUL 15. PROPRIETATEA CLIENTULUI

e-mail: adems@cryo.ro

17

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Pentru toate produsele ce urmeaza a fi furnizate de catre clienti se mentioneaza toate conditiile specifice de preluare pentru punerea in lucrare. In aceasta problema se acorda prioritate preferintelor clientului in ceea ce priveste selectarea furnizorilor pentru materialele ce se aprovizioneaza. Pentru toate echipamentele, subansamblele, produsele care sunt aprovizionate de catre client se urmareste: - receptia calitativa, de catre client, a produselor furnizate, - respectarea conditiilor de depozitare si conservare a calitatii, - respectarea conditiilor de mediu, - mentenanta, - conditiile referitoare la cazul deteriorarii unor parti din produsele furnizate de catre client. In cadrul organizatiei, receptia produselor preluate de la clienti este realizata de catre compartimentul Aprovizionare si sefii punctelor de lucru. CAPITOLUL 16. PASTRAREA PRODUSULUI In acest capitol sunt implicate direct compartimentele Aprovizionare si Mecanizare, depozitul si punctul de lucru. Activitatea este descrisa in procedura generala Conservarea produsului cod PG BB 755.00. Se are in vedere dezvoltarea conditiilor tehnice care se intreprind, astfel incat sa se asigure calitatea si respectarea conditiilor de mediu pe tot fluxul, respectiv de la receptie pana la locul de punere in opera. Pe tot ciclul de transport, manipulare, depozitare si conservare este obligatorie mentinerea marcarii materialelor (produselor) pe etichete cu: - denumirea furnizorului, - denumirea produsului, - numarul lotului (pentru garantarea trasabilitatii), - data limita de valabilitate. De aceasta activitate se ocupa gestionarul si seful punctului de lucru.
e-mail: adems@cryo.ro

18

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

In cazul in care lucrarile se sisteaza pentru o anumita perioada de timp si sunt predispuse deteriorarii datorita influentelor negative ale factorilor atmosferici, se iau masuri de conservare a calitatii pana la reluarea lucrarilor. Conditiile tehnice de depozitare sunt definite in specificatiile fiecarui tip de material in care sunt cuprinse si date referitoare la mentinerea ambalarii si conservarii. In depozit (magazie), pentru limitarea riscurilor de deteriorare in timp, se fac verificari zilnice ale privind indeplinirea necesitatilor fizice si a conditiilor de mediu (umiditate, temperatura, etc.). Operatiunile de manipulare pe tipuri de produse si materiale se fac astfel incat sa fie evitata orice distrugere sau depreciere a calitatii. De aceasta activitate se ocupa gestionarul, sefii punctelor de lucru si compartimentul Mecanizare. Receptia lucrarii se face conform HGR nr.273/1994 in doua etape: receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala. a. Pentru receptia la terminarea lucrarilor executantul comunica data terminarii lucrarilor prevazute in contract. Daca receptia se admite cu obiectii, acestea se vor mentiona in procesul verbal de receptie si se vor stabili termenele de remediere impreuna cu investitorul. In termen de 20 zile de la data primirii procesului verbal de receptie, amanare sau de respingere executantul poate contesta anumite obiectii sau respingerea. Dupa executarea remedierilor, executantul solicita in scris investitorului anularea obiectiilor pe fiecare observatie sau pe categorii de lucrari. b. Executantul participa la receptia finala si pune la dispozitia comisiei de receptie documentul prin care se arata ca obiectiile mentionate in procesul verbal de receptie au fost remediate. CAPITOLUL 17. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Controlul executiei lucrarilor se efectueaza conform PCCVI, pe baza documentatiei tehnice de executie, a caietelor de sarcini, dispozitiilor de santier, reglementarilor tehnice in vigoare si a
e-mail: adems@cryo.ro

19

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

documentelor SMI aplicabile, pe toata perioada cat acestea se desfasoara, in toate etapele de lucru, prin personalul tehnic de executie si prin personal autorizat (RCQ si RTE). In PCCVI-ul referitor la acest obiectiv sunt mentionate fazele principale si fazele determinante in care se efectueaza controlul proceselor. Responsabilii cu executia lucrarilor raspund de respectarea punctelor de verificare stabilite. In cazul aparitiei unor eventuale neconformitati de proces sau produs constatate sau semnalate, acestea vor fi inscrise de catre responsabilul CQ in formularul Raport de neconformitate si vor fi aduse la cunostinta responsabililor cu conducerea lucrarilor si conducerii societatii. In continuare neconformitatile se trateaza conform procedurilor de sistem Controlul produsului neconform cod PS BB 830.00, Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva cod PSM BB 453.00 si Investigarea incidentelor, neconformitati, actiuni corective si preventive cod PSS BB 453.00. Acest proces se refera deasemenea si la evaluarea conformarii si la pregatirea pentru situatii de urganta si capacitate de raspuns. CAPITOLUL 18. MASURARE SI MONITORIZARE SC BLOC BAC SRL, efectueaza activitati de monitorizare si masurare in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate pentru produse. Pentru procesul de executie a lucrarilor de constructii sunt stabilite pentru fiecare faza, incepand de la receptia materiilor prime, materialelor, serviciilor pana la predarea lucrarilor la client, inspectiile si incercarile care sunt efectuate, responsabilii cu efectuarea lor si inregistrarile care sunt mentinute pentru atestarea verificarilor efectuate. Acest proces cuprinde: inspectii si incercari la primire, inspectii si incercari in timpul executiei, inspectii si incercari finale, monitorizare si masurarea performantelor de mediu, monitorizare si masurarea performantelor de sanatate si securitate a muncii. CAPITOLUL 19. AUDITURI

e-mail: adems@cryo.ro

20

www.adems.ro

M. Kogalniceanu, Bl. C5 Pascani 705200 IASI ROMANIA Tel : +40 (0)232 761468 Fax: +40 (0)232 765042 Mobil: 0372 745027

C.U.I.: R3911227 Nr. Reg. Com. J22/975/1993

BCR - Iasi Cont: RO07RNCB0176010586730001

Auditurile interne reprezinta o baza pentru dezvoltarea sistematica a SMI propriu, prin identificarea punctelor slabe si aplicarea masurilor de imbunatatire corespunzatoare. Auditurile interne sunt planificate anual astfel incat sa fie auditate toate procesele cuprinse in SMI. Frecventa auditurilor este stabilita in functie de importanta si performantele proceselor planificate pentru a fi auditate. Auditorii care efectueaza auditurile interne nu sunt direct implicati in activitatile auditate si indeplinesc cerintele de instruire, experienta si aptitudini cuprinse in standardul SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau al mediului. Rezultatele auditurilor sunt inregistrate si aduse la cunostinta personalului cu responsabilitati in zona auditata. Personalul responsabil pentru aceasta zona are obligatia de a intreprinde in timp util actiuni corective in cazul in care sunt depistate neconformitati. Auditul se incheie numai pe baza dovezilor efective ale solutionarii neconformitatilor constatate. Planificarea, pregatirea, realizarea, raportarea auditurilor interne conform cerintelor din standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004, SR OHSAS 18001:2007 si urmarirea realizarii actiunilor corective/preventive sunt stabilite detaliat in procedurile de sistem Auditul intern.

e-mail: adems@cryo.ro

21

www.adems.ro