Sunteți pe pagina 1din 35

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Drept i Administraie Public Craiova Specializarea Drept, anul II

Grile Contabilitate si expertiza contabila

1. n funcie de natura i coninutul faptei, expertiza, n general poate fi: a) tehnic; b) financiar: c) contabil; d) comercial; e) bancar. 1) a+b+c; 2) c+d+e; 3) a+c+d; 4) b+c+d. R: 3. 2. Expertiza contabila este: a) activitate specializata; b) forma de cercetare stiintifica; c) activitate specifica finanelor publice; d) activitate specifica domeniului bancar; e) activitate specifica finantarii si creditarii investitiilor. 1) 2) 3) 4) R:1. a+b; b+c; c+d; d+e.

3. Dupa destinatia sa, expertiza contabila poate fi: a) comerciala; b) judiciara; c) bancara; d) extrajudiciara; e) tehnica. 1) 2) 3) 4) a+c+e; a+b+d; b+c+d; b+d.

R:4. 4. Expertiza contabila judiciara si controlul financiar au urmatoarele trasaturi comune: a) ambele activitati sunt instrumente principale de aparare a patrimoniului si de respectare a legalitatii; b) se efectueaza de specialisti in domeniul financiar-contabil; c) in principiu, utilizeaza aceeasi metodologie de investigatie; d) se efectuiaza de specialisti in domeniul IT; e) se efectuiaza de specialisti in domeniul managementului. 1) 2) 3) 4) R:1 a+b+c; b+c+d; c+d+e; b+d+e

5. Expertiza contabila extrajudiciara poate fi solicitata de: a) manageri ; b) personalul tehnic si administrativ; c) partile in litigiu; d) asociati; e) personal din compartimentul financiar si marketing. 1) 2) 3) 4) R:2 a+d+e; a+c+d; c+d+e; b+c+d.

6. Actul de dispunere a expertizei contabile, cuprinde in mod obligatoriu: a) organul care a dispus expertiza; b) numele expertului desemnat; c) scopul efectuarii expertizei contabile; d) evaluarea aporturilor in natura; e) avantajele rezervate fondatorilor. 1) a+b+c; 2) b+c+d; 3) c+d+e; 4) a+d+e. R:1. 7. Intrebarile care se dau spre rezolvare expertului contabil trebuie: a) sa fie formulate in mod clar si concis; b) sa fie puse intr-un plic sigilat;

c) sa fie transmise prin posta sau curier; d) sa se refere la probleme care necesita cunostiinte teoretice si practice de contabilitate; e) sa nu solicite expertului contabil incadrari juridice ale faptelor cercetate. 1) 2) 3) 4) R:4. a+c+e; b+c+d; c+d+e; a+d+e.

8. Expertii intocmesc un raport care cuprinde: a) capitalul subscris si varsat; b) data la care se varsa integral capitalul social subscris; c) valoarea aportului in natura si modul evaluarii; d) descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat; e) evidentierea daca valoarea bunului aportat corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb. 1) 2) 3) 4) R:2. b+c+d; d+e; a+d+e; c+d.

9. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata cuprinde: a) capitalul subscris si cel varsat; b) valoarea aportului in natura si modul evaluarii; c) data la care se varsa intregul capital social subscris; d) faptele care constituie infractiuni; e) controlul legalitatii actelor si faptelor care se inregistreaza in Registrul Comertului. 1) 2) 3) 4) R:1. a+b+c; c+d+e; b+c+d; a+d+e.

10. Fondatorii si primii administratori sunt solidari raspunzatori din momentul constituirii societatii, fata de societate si terti pentru: a) prejudiciul cauzat; b) valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa; c) daune morale cerute de Consiliul de Administratie; d) veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii;

e) controlul inmatricularii societatii. 1) 2) 3) 4) R:1. b+c+d; a+b+c; b+d+e; c+d+e.

11. Cota de participare din profitul net care revine fondatorilor unei societati constituita prin subscriptie publica, se hotaraste de: a) Consiliul de Administratie; b) Adunarea generala a Actionarilor; c) Comisia de cenzori; d) Adunarea constitutiva; e) Camera de auditori; 1) 2) 3) 4) R:4. b+c; c+d; e; d.

12. In situatia in care administratorii societatii pe actiuni constata pierderea unei jumatati din capitalul social au obligatia sa convoace Adunarea generala extraordinara pentru a hotari: a) reconstituirea capitalului; b) limitarea capitalului la suma ramasa; c) limitarea capitalului la jumatate din suma; d) dizolvarea societatii; e) comasarea societatii. 1) 2) 3) 4) R:3. a+b; c+d+e; a+d+d; b+d+e.

13. Declararea falimentului sau incetarea platilor are loc daca se constata ca infractorul a savarsit urmatoarele fapte: a) nereguli financiare; b) acte de neglijenta sau imprudenta; c) a facut cheltuieli personale superioare conditiilor pecuniare; d) a utilizat o parte importanta din avutul comertului in operatii de hazard sau de imprudente; e) nu a tinut deloc registrele de contabilitate sau le-a tinut necorespunzator.

1) 2) 3) 4) R:2.

a+b+c; c+d+e; b+c+d; b+d+e.

14. Proiectul de fuziune sau de divizare cuprinde: a) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale dizolvarii; b) cuantumul primei de fuziune sau de diviziune; c) drepturile ce se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale; d) drepturile care nu se acorda obligatarilor; e) marimea primei de rambursare si a provizionului de rezerva. 1) a+b+c; 2) a+c+d; 3) b+d+e; 4) c+d+e. R:1. 15. Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid au obligatia sa puna la dispozitia asociatilor: a) balanta de verificare; b) contul de profit sau pierdere; c) proiectul de fuziune sau divizare; d) raportul cenzorilor; e) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare. 1) 2) 3) 4) R:4. a+b+e; c+d; b+c+d; c+d+e.

16. Actiunea civila presupune: a) recursul; b) contestatie in anulare; c) partile in procesul civil; d) obiectul actiunii civile, masurile asiguratorii, caile de atac si executarii silite; e) cauza actiunii civile. 1) 2) 3) 4) R:3. a+d+e; a+c+d; c+d+e; b+d+e.

17. Partile in procesul civil sunt: a) apelat si intimat; b) recurent si intimat; c) contestator si intimat; d) persoana interesata in apararea dreptului sau subiectiv nesocotit sau incalcat; e) persoana care a tulburat exercitiul normal al dreptului subiectiv. 1) 2) 3) 4) R:2. b+c; d+e; a+b; b+d.

18. Partile in procesul civil(reclamantul si paratul) au posibilitatea sa cheme in cadrul procesului alte persoane sub forma: a) chemarii in judecata( chemata in judecata); b) chemarii in garantie( chemata in garantie); c) aratarii titularului dreptului (titularul dreptului); d) chemarii la partaj; e) chemarii la audieri. 1) 2) 3) 4) R:1. a+b+c; a+d+e; b+c+d; c+d+e.

19. Cauza actiunii civile trebuie sa indeplineasca o serie de conditii: a) sa existe; b) sa fie profesionala; c) sa fie eligibila; d) sa fie reala; e) sa fie licita. 1)c+d+e; 2)b+d+e; 3)a+b+d; 4)a+d=e. R:4. 20. In functie de natura lor, actele procesului civil pot fi: a) financiare; b) judiciare; c) extrajudiciare; d) mobiliare si imobiliare; e) pecuniare.

1) 2) 3) 4) R:1.

b+c; b+d; b+e; d+e.

21. Codul de procedura civila reglementeaza ca mijloace de proba urmatoarele: a) inscrisurile si declaratiile martorilor; b) recunoasterea (marturisirea) si interogatoriul; c) prezumtiile si proba prin rapoartele de expertiza; d) constatarile medico-legale; e) inregistrarile audio sau video, fotografiile. 1) 2) 3) 4) R:2. b+d+e; a+b+c; c+d+e; b+c+d.

22. Expertiza in materie civila, este: a) financiara si valutara; b) bancara si de asigurari; c) tehnica; d) medico-legala; e) contabila. 1) 2) 3) 4) R:3. a+b; b+c; c+d+e; b+c+d.

23. Obiectivele expertizei contabile in materie civila pot consta in litigiile cu caracter civil care dau prilejul efectuarii expertizei contabile, si anume: a) operatii cu imobile; b) contracte de serviciu; c) partaje; d) falsificarea de valori; e) falsul intelectual. 1) 2) 3) 4) R:4. c+d+e; a+b+d; b+c+e; a+b+c.

24. Expertiza in materie comerciala poate avea ca obiect: a) un extras de cont; b) un fals intelectual; c) o afacere de marfuri sau operatiuni de comision; d) contracte de editura; e) operatiuni de evaziune fiscala. 1) 2) 3) 4) R:1. a+c+d; b+c+d; c+d+e; a+d+e.

25. Expertiza contabila in procesul civil se propune sau se dispune astfel: a) se propune de catre parti; b) se propune de catre terte persoane; c) se propune de catre organele de cercetare penala; d) se dispune din oficiu, de catre instanta, dar dupa punerea in discutia partilor; e) se dispune de catre organul ierarhic superior al magistraturii 1) 2) 3) 4) R:2. a+b+c; a+d; b+e; c+d.

26. Procedural, efectuarea expertizei contabile in procesele civile presupune: a) examinarea materialului documentar aflat in dosarul cauzei; b) analiza explicatiilor partilor si martorilor; c) studierea concluziilor expertizei tehnice; d) sesizarea organului beneficiar al expertizei contabile; e) examinarea proceselor verbale incheiate de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata. 1) 2) 3) 4) R:3. b+c+d; c+d+e; a+b+c; a+c+d.

27. Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la: a) existenta infractiunilor; b) existenta faptuitorilor; c) existenta raspunderii; d) partile in procesul civil;

e) cauza actiuni civile. 1) 2) 3) 4) R:4. c+d+e; b+c+d; a+c+d; a+b+c.

28. Urmarirea penala se efectueaza de catre: a) judecatori; b) procurori; c) organele de cercetare ale politiei; d) organele de cercetare speciale(ofiteri anume desemnati); e) experti tehnici autorizati. 1) 2) 3) 4) R:1. b+c+d; a+b+c; c+d+e; a+c+d.

29. Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul urmatoarelor infractiuni, care pot constitui obiect al expertizei contabile: a) subminarea economiei nationale; b) divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului; c) constatarea unui drept; d) protejarea unor interese particulare; e) neglijenta in pastrarea secretului de stat. 1) 2) 3) 4) R:2. a+c; a+b+e; b+c+d; c+d+e.

30. In exercitarea supravegherii respectarii legii in activitatea de urmarire penala, procurorul vegheaza ca: a) orice infractiune sa fie descoperita; b) orice infractor sa fie tras la raspundere penala; c) nici o persoana sa nu fie urmarita penal fara sa existe indici temeinici ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala: d) orice infractor sa fie arestat preventiv; e) sa se respecte procedeele de evaluare a pagubelor. 1) a+c+d; 2) b+c+d;

3) a+b+c; 4) c+d+e. R:3. 31. Ordonanta de punere in miscare a actiuni penale cuprinde: a) referatul cu privire la fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiuni penale; b) cheltuielile judiciare; c) date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este invinuit si incadrarea juridica a acesteia; d) data si locul intocmirii; e) cauza la care se refera. 1) 2) 3) 4) R:4. b+c+e; a+c+d; a+b+e; c+d+e.

32. Rechizitorul cuprinde: a) data si locul intocmirii; b) numele, prenumele si calitatea celui care il intocmeste; c) fapta retinuta in sarcina inculpatului; d) hotarirea prin care cauza este solutionata de prima instanta de judecata; e) hotarirea prin care instanta se pronunta asupra apelului si recursului. 1) 2) 3) 4) R:1. a+b+c; a+c+d; a+d+e; b+c+d.

33. Procesul verbal de sechestru cuprinde: a) incadrarea juridica; b) didpozitia de trimitere in judecata; c) actele efectuate in faza procedurii sechestrului; d) bunurile sechestrate si valoarea lor; e) obiectiile partilor sau altor persoane interesate. 1) 2) 3) 4) R:2. a+b+c; c+d+e; b+c+d; a+d+e.

34. Mijloacele de proba prin care se constata elementele ce pot servi ca proba, in

cazul expertizei judiciare sunt: a) declaratiile; b) inscrisurile; c) expertizele; d) recursul; e) hotararea instantei 1) 2) 3) 4) R:3. b+c+d; a+d+e; a+b+c; c+d+e.

35. Expertiza contabila ca mijloc de proba in materie penala este dispusa a se efectua de : a) organul de urmarire penala ori instanta de judecata; b) procurorul din cadrul parchetului genaral; c) procurorul de pe langa judecatorie; d) procurorul de pe langa tribunal; e) procurorul de pe langa Curtea de apel. 1) 2) 3) 4) R:4. a+b; b+c+d+e; b; a.

36. Expertiza contabila in cauze penale este utilizata ca mijloc de proba, la: a) constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni; b) indentificarea persoanei care a savarsit infractiunea; c) cunoasterea imprejurarilor necesare pentru solutionarea cauzei; d) indentificarea cauzei ilicite; e) indentificarea martorilor. 1) 2) 3) 4) R:1. a+b+c; b+c+d; c+d+e; b+d=e.

37. Expertiza contabila poate fi dispusa ca proba in vederea cunoasterii imprejurarilor necesare pentru solutionarea cauzei penale in situatia urmatoarelor infractiuni: a) infractiuni contra patrimoniului; b) infractiuni de fals; c) infractiuni referitoare la evaziunea fiscala;

d) infractiuni referitoare la depreciera monetara; e) infractiuni referitoare la aparitia dezechilibrelor financiare. 1) 2) 3) 4) R:2. a+c+d; a+b+c; b+c+d; c+d+e.

38. Infractiunile de fals in a caror constatare poate fi utilizata expertiza contabila se refera la: a) falsificarea de valori; b) falsificarea de obiecte de arta; c) falsul intelectual; d) falsul material in inscrisuri oficiale; e) falsul material in inscrisuri neoficiale. 1) 2) 3) 4) R:3. b+d+e; a+d+e; a+c+d; c+d+e.

39. Expertul contabil este incompatibil sa efectueze expertiza contabila, intr-o anumita cauza penala, in urmatoarele situatii: a) a fost reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreunuia din parti; b) a fost martor; c) a fost victima; d) a fost presedintele Consiliului de Administratie; e) face parte din sistemul organizatoric al uneia din partile in proces 1) 2) 3) 4) R:4. c+d+e; a+b+c; b+d+e; a+b+e.

40. Raportul de expertiza contabila in materie penala cuprinde urmatoarele capitole: a) partea introductiva; b) desfasurarea expertizei contabile; c) concluzii; d) anexele; e) partea descriptiva.

1) 2) 3) 4) R:2.

a+c+d; a+b+c; b+c+e; c+d+e.

41. Procedeele metodice specifice contabilitatii sunt: a) dubla reprezentarea patrimoniului unitatilor patrimoniale cu ajutorul bilantului; b) contul ca element de sistematizare a tranzactiilor economice si financiare; c) dubla inregistrare a operatiunilor economice in conturi; d) documentatia si evaluarea; e) calculatia si inventarierea. 1) 2) 3) 4) R:3. b+c+d; c+d+e; a+b+c; a+d+e.

42. Pe plan mondial exista urmatoarele mari concepte contabile: a) conceptul japonez, elaborat de FASB; b) conceptul american, elaborat de FASB; c) conceptul american, elaborat de IASB; d) conceptul european, elaborat de FASB; e) conceptul european, elaborat de IASB. 1) 2) 3) 4) R:2. a+b; b+e; c+d; d+e.

43. Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare al IASB trateaza urmatoarele probleme: a) elementele care compun situatiile financiare; b)evaluarea elementelor situatiilor financiare; c)recunoasterea elementelor situatiilor financiare; d) recunoasterea planului de casa; e) evaluarea indicatorilor din balanta de venituri si cheltuieli a populatiei. 1) a+b+c; 2) a+c+d; 3) a+d+e; 4) c+d+e. R:1.

44. Contabilitatea trebuie sa respecte urmatoarele principii contabile generale: a) principiul publicitatii; b) principiul continuitatii activitatii; c) principiul permanentei metodelor; d) principiul prudentei; e) principiul independentei exercitiului. 1) 2) 3) 4) R:2 a+c+d; b+c+d+e; a+b+c; a+d+e.

45. Care dintre elementele de mai jos constituie structuri ale situatiilor financiare potrivit Cadrului conceptual IASB? a) veniturile, cheltuielile si provizioanele tehnice; b) activele, datoriile si rezervele tehnice; c) activele, datoriile si capitalurile proprii; d) veniturile si cheltuielile; e) activele, veniturile, profitul si pierderea. 1) 2) 3) 4) R:4. a+b; b+c; d+e; c+d.

46. Ca procedee metodice specifice contabilitatii si ca instrumente curente de lucru, conturile indeplinesc o seama de functii dintre care mai importante sunt: a) functia economica; b) functia financiara; c) functia contabila; d) functia de analiza si control; e) functia bilantiera. 1) 2) 3) 4) R:1. a+c+d; a+b+c; c+d+e; b+c.

47. Elementele structurale ale contului sunt: a) titlul sau denumirea contului; b) functiile contului; c) rulajul sau miscarea contului; d) soldul contului

e) natura contului. 1) 2) 3) 4) R:2. a+d+e; a+c+d; b+d+e; c+d+e.

48. Rulajul contului reprezinta: a)numai totalitatea rulajelor creditoare; b)numai totalitatea rulajelor debitoare; c)totalitatea tranzactiilor economice inregistrate intr-un cont (rulaje debitoare plus rulaje creditoare); d)soldul initial plus soldul final; e)sold debitor plus sold creditor. 1)c+e; 2)c+d; 3)c; 4)a. R:3. 49. Din punct de vedere al continutului, un cont poate avea: a)sold initial; b)sold final; c)sold debitor; d)sold creditor; e)sold zero. 1)a+b; 2)c+d; 3)d+e; 4)c+d+e. R:4. 50. Conturile care exprima tranzactiile economice cu reflectare in bilant sunt: a) conturile de cheltuieli; b) conturile de venituri; c) conturi de capitaluri si de imobilizari; d) conturi de stocuri si de terti; e) conturi de trezorerie. 1) 2) 3) 4) c+d+e; a+b+c; b+c+d; a+b+e.

R:1 51. Conturile de tranzactii economice care se reflecta in contul de profit si pierdere sunt: a) conturi de gestiune ; b) conturi speciale; c) conturi de trezorerie; d) conturi de cheltuieli; e) conturi de venituri. 1) 2) 3) 4) R:2. 52. In contabilitate se folosesc urmatoarele categorii de conturi, grupate dupa omogenitatea continutului lor: a) conturi in afara bilantului; b) conturi de bilant; c) conturi sintetice ; d) conturi analitice; e) conturi omogene. 1)a+b; 2)d+e; 3)c+d; 4)b+c. R:3. 53. Una din corelatiile dintre conturile sintetice si analiticele sale este eronata: a) soldul final al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor finale ale conturilor sale analitice; b) rulajul creditor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor sale analitice; c) rulajul debitor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor sale analitice; d) rulajul creditor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor sale analitice; e) soldul initial al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor initiale ale conturilor sale analitice. 1)b; 2)c; 3)e; 4)d. a+b+c; d+e; b+c+d; a+b.

R:4. 54. Din punct de vedere al complexitatii continutului lor economic exista: a) conturi sintetice de gradul 1; b) conturi sintetice de gradul 2; c) conturi bilantiere; d) conturi in afara bilantului; e) conturi analitice. 1) 2) 3) 4) R:1. 55. Din punct de vedere al functiei contabile exista urmatoarele categorii de conturi: a) conturi permanente; b) conturi temporale; c) conturi de activ; d) conturi de pasiv; e) conturi bifunctionale. 1) 2) 3) 4) R:2. 56. Din punct de vedere al perioadei la care se refera, exista urmatoarele categorii de conturi: a) conturi de activ; b) conturi bilantiere; c) conturi de pasiv; d) conturi permanente; e) conturi temporare. 1) 2) 3) 4) R:3. 57. Dupa numarul conturilor corespondente exista urmatoarele formule contabile: a) formule contabile curente; b) formule contabile de stornare(de corectare); a+b; b+c; d+e; c+d. b+c+d; c+d+e; a+d+e; a+b+c. a+b+e; b+c+d; b+d+e; c+d+e.

c) formule contabile simple; d) formule contabile compuse; e) formule contabile de stornare in rosu sau in negru. 1) 2) 3) 4) R:4. 58. Dupa scopul pentru care se intocmesc pot fi urmatoarele formule contabile: a) formule contabile simple; b) formule contabile compuse; c) formule contabile curente; d) formule contabile de stornare(corectare); e) formule contabile sintetice. 1) 2) 3) 4) R:1 59. Ce tip de modificare bilantiera se poate asocia regulii a doua de functionare a conturilor? a) A+X-X=P; b) A=P+X-X; c) A-X=P+X; d) A-X=P-X; e) A+X-X=P-X. 1) 2) 3) 4) R:2 60. Sunt simbolizate cu patru cifre conturile: a) analitice; b) bifunctionale; c) sintetice; d) corespondente; e) sintetice de gradul 1. 1) c; 2) e; c; b; d; a. c+d; a+b; b+c; d+e. d+e; a+b; b+c; c+d.

3) a; 4) d. R:3
61. a. b. c. d. R:

Provizioanele sunt definite astfel: conturi de regularizare a valorii stabilite la inventar conturi din structura creantelor imobilizate datorii cu termen de exigibilitate certa, dar posibile de realizat in exercitiile viitoare cheltuieli cu exigibilitate incerta
D

62. Dreptul de subscriere reprezinta: a. pierderea din valoare a unei actiuni vechi in cazul emisiunii de actiuni la noi aporturi in numerar la b. c. d. R: 63. a. b. c. d.

un pret de emisiune inferior valorii contabile anterioare pierdere de valoare inregistrata de o actiune in cazul cresterii de capital prin operatiuni interne dreptul actionarilor de a subscrie la capitalul social dreptul de a semna actele contabile
A

Dobanda obligatiunii poarta denumirea de: dividend cupon anuitate dobanda

R: B 64. Interesele de participare sunt: a. drepturi detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activele persoanei juridice b. c. d. R: 65.

respective drepturi detinute pe termen scurt in scopul garantarii contributiei la activele persoanei juridice respective titluri de participare detinute la entitatile afiliate titluri in creante imobilizate
A

In teoria si practica contabila se intalnesc mai multe metode de calcul a amortizarii: a. metoda lineara b. metoda globala c. metoda analitica d. metoda fiscala
R: A

66. Metoda amortizarii degresive consta in: a. practicarea unor amortizari mai mici in primii ani de utilizare a bunului

b. c. d. R:

practicarea unor amortizari mai mari in primii ani de utilizare a bunului includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a imobilizarii corporale aplicarea unor coeficienti functie de durate de utilizare
B

67. Pozitia financiara a intreprinderii poate fi definita astfel: a. capacitatea intreprinderii de a oferi informatii privind performantele intreprinderii; b. capacitatea intreprinderii de a se adapta la schimbarea mediului si e influentat in bilant, cu ajutorul

c. d. R: 68.

resurselor economice controlate, structura de finantare, precum si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari, precum lichiditatea si solvabilitatea; capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile privind activitatile de finantare si investitii; capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile managerului.
B

Detinerea in capitalul social al unei entitati din dreptul de vot si din actiuni a unui procentaj de 20 % reprezinta: a. exercitarea unei influente semnificative b. un interes de participare c. un control exclusiv d. un control proportional cu aportul adus
R: 69. B

Care sunt criteriile de marime, in functie de care persoanele juridice intocmesc un anume pachet de situatii financiare anuale: a. profitul brut; profitul net; rata rentabilitatii b. total active; cifra de afaceri neta; numarul mediu de salariati c. rata profitului; volumul de investitii; lichiditate d. total pasive ; cifra de afaceri bruta; rentabilitatea
R: 70. a. b. c. d. R: B

Situatiile financiare anuale nu cuprind: bilantul contul de profit si pierderi bugetul de venituri si cheltuieli situatia fluxurilor de trezorerie
C

71. Conform Cadrului General IASB, un activ reprezinta: a. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se b. c.

asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se

d. e. R:

asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente viitoare si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere
B

72. Datoriile ce privesc imobilizarile financiare reprezinta: a. credite acordate pentru achizitia de imobilizari financiare b. ajutoare financiare acordate in conditii avantajoase, preferentiale acordate pentru societatile c. d. R: 73. a. b. c. d. R: 74. a. b. c. d. R:

comerciale beneficiare din cadrul grupului sau in cele legate de interese de participare datorii privind creditele bancare, purtatoare de cheltuieli financiare numite dobanzi datorii ale perioadei curante in care s-au facut investitii financiare
B

Dreptul de atribuire reprezinta: o pierdere de valoare pe o actiune, in caz de majorare de capital social prin operatiuni interne o pierdere din valoarea actiunilor in cazul acordarii de dividende un drept legal al actionarului de a lua dividende dreptul de a se atribui dividende
A

Capitalurile proprii cuprind: conturile din clasa 1 conturile din grupele 10,11, 12 conturile care genereaza venituri proprii din dividende toate conturile de capitaluri
B

75. Directiva a IV-a defineste activele imobilizate astfel: a. active detinute de intreprindere cu o durata de utilizare mare, ce-si trmit treptat valoarea asupra b. c. d. R:

produselor noi active generatoare de beneficii si al caror cost poate fi determinat in mod credibil bunuri economice utilizate in scopul producerii de produse noi, ce aduc beneficii firmei active utilizate in scopul realizarii de beneficii
B

76. Echivalentele de trezorerie reprezinta: a. investitii financiare pe termen lung extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt b. c.

supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, usor convertibile in numerar si care sunt

d. R: 77.

supuse unui risc semnificativ de schimbare a valorii nu se pot definii


B

Care din activele imobilizate pot fi definite ca active identificabile, nemonetare fara suport material : a. imobilizarile corporale b. imobilizarile in curs c. imobilizarilor necorporale d. imobilizarile financiare
: C 78. Conform Directivei a IV-a valoarea reziduala reprezinta: a. valoarea neta pe care o entitate o estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei b. c. d. R: 79. a. b. c. d. R: 80.

de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea justa costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut pierderea din depreciere valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea amortizata
A

Cheltuielile de dezvoltare sunt incluse in: imobilizarile necorporale imobilizarile corporale imobilizarile financiare cheltuieli extraordinare
A

Constituirea ajustarilor reprezinta consecinta realizarii urmatoarelor principii: a. principiul prelevantei economicului asupra juridicului si al independentei exercitiului financiar b. principiul prudentei si al independentei exercitiului financiar c. principiul prudentei d. principiul pragului de semnificatie
R: 81. a. b. c. d. R: B

Situatiile financiare anuale simplificate cuprind: bilant prescurtat; cont de profit si pierderi;note explicative balanta de verificare; situatia imobilizarilor; situatia capitalurilor situatia capitalului fix; situatia capitalului circulant,; situatia dobanzilor situatia creditelor; situatia dobanzilor; balanta de verificare
A

82. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale simplificate: a. cele care depasesc limitele a doua din criteriile de marime

b. c. d. R: 83. a. b. c. d. e. R:

cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime
B

Imobilizarile corporale nu includ: terenuri si constructii instalatii tehnice si masini alte instalatii, utilaje si mobilier stocuri avuri si imobilizari corporale in curs
D

84. Capitalul financiar este sinonim cu: a. capitalul propriu al intreprinderii b. capitalul fizic al intreprinderii c. capacitatea de exploatare a intreprinderii d. capitalul strain al intreprinderii e. nu are sinonim R: A

85. Primele de aport reprezinta: a. cresteri ale capitalului la noi aporturi in numerar; b. prime ce apar ca diferenta intre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor c. d. R: 86. a. b. c. d. R:

sociale; prime ce apar in urma cresterii capitalului prin aporturi in natura ca excedent intre valoarea aporturilor in natura si valoarea nominala a actiunilor emise; castigurile rezultate din plasamente financiare;
C

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata SRL este divizat in: actiuni parti sociale actiuni sau parti sociale conform actului de constituire actiuni si obligatiuni
B

87. Cand se constata pierderi din valoare pentru imobilizarile financiare trebuie: a. facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incat sa fie evaluate la cea mai mare valoare b. c. d.

atribuita la data bilantului facute ajustari pentru pierdere din valoare astfel incat sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului se trec pe pierderi cu comentariile cuvenite in notele explicative la situatiile financiare nu se deprecieaza imobilizarile financiare

R: 88. a. b. c. d. R: 89. a. b. c. d. R: 90. a. b. c. d. R: 91. a. b. c. d. R: 92. a. b. c. d. R: 93. a. b. c. d. R:

Un activ necorporal trebuie prezentat in bilant conform OMFP 1752/2005: la valoarea de piata, cu ajustarile cumulate la valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile aferente la valoarea de intrare la cost istoric
B

Care este formula de determinare a valorii nete contabile: VNC = Valoarea contabila amortizare ajustari pentru depreciere VNC = Valoarea contabila ajustari pentru depreciere Nu se calculeaza o astfel de valoare la activele imobilizate VNC = Valoarea de inventar deprecieri pentru pierderi de valoare
A

Care din urmatoarele principii se incadreaza in principiile contabile clasice: importantei relative prevalentei economicului asupra juridicului evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv permanentei metodelor
D

Care din urmatoarele principii se incadreaza in principiile contabile noi: continuitatii activitatii importantei relative permanentei metodelor prudentei
B

Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale complete: cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime cele care nu depasesc limitele a trei din criteriile de marime cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime
C

Limita criteriului de marime total active pentru persoanele juridice este: 1.000.000 euro; 2.000.000 euro; 3.000.000 euro; 3.650.000 euro;
D

Potrivit Cadrului Conceptual al IASB, bilantul este documentul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a dezvalui pozitia financiara este de forma: a. capital propriu = activ - pasiv b. activ = pasiv c. trezoreria neta = incasari plati d. capital propriu pasiv = activ e. mijloace economice = surse de finantare
94. R: 95. A

Urmatoarea definitie corespunde: Definitia: Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza in cazul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv. a. valorii nominale a imobilizarilor b. valorii de inventar a imobilizarilor c. valorii juste a unei imobilizari d. valoarea de inlocuire a imobilizarilor
R: 96. C

Care metoda de amortizare poate fi aplicata utilizand influenta uzurii morale? a. amortizarea degresiva b. amortizarea liniara c. amortizarea accelerata d. nici o metoda nu tine seama de uzura morala
R 97. a. b. c. d. R: 98. A

Cum se determina valoarea matematica a unui titlu de valoare (actiuni)? valoarea ce rezulta din calcule matematice la constituirea capitalului ca raport intre capitalurile proprii si numarul de titluri ca valoare ce rezulta din vanzarea intreprinderii insumand castigurile obtinute pe actiunile detinute
B

Raportul dintre valoarea matematica contabila si valoarea de piata reprezinta: a. aprecierea raportului de schimb actiuni vechi pe actiuni noi b. aprecierea performantelor sau non-performantelor intreprinderii c. nu sugereaza nimic d. castigurile societatii care plaseaza actiuni pe piata
R: B

99. Care din definitiile de mai jos corespunde amortizarii fiscale: a. o cheltuiala ce afecteaza rezultatul exercitiului financiar b. un element rectificativ al valorii contabile, prin care se determina valoarea contabila neta a c. d. R:

imobilizarilor amortizabile, care se recunoaste in bilant folosita doar pentru determinarea rezultatului impozabil si a impozitului pe profit ce nu se inregistreaza in contabilitate, ci doar intr-un registru special amortizarea impusa legislatiei fiscale
C

100. Titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului fac parte din: a. imobilizarile financiare b. imobilizarile c orporale c. imobilizarile necorporale R: 101. A

Care din urmatoarele caracteristici calitative caracterizeaza o informatie contabila: a. credibilitatea b. oportunitatea c. echilibrul dintre caracteristicile calitative d. prezentarea fidela
R: A

102. Credibilitatea informatiilor presupune: a. ca informatiile contabile sa aiba capacitatea de a fi utile beneficiarilor b. ca informatiile sa fie intelese cu usurinta de utilizatori c. ca informatia contabila sa nu contina erori semnificative d. ca informatiile sa poata fi usor comparate de utilizatori R: 103. C

Limita criteriului de marime cifra de afaceri neta pentru persoanele juridice este: a. 5.000.000 euro b. 7.300.000 euro c. 6.000.000 euro d. 7.400.000 euro
R: 104. a. b. c. d. B

Limita criteriului de marime numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar, pentru persoanele juridice este:
49 52 50 58

R:

105. Cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar presupune: a. emisiunea de noi actiuni la aceeasi valoare nominala a actiunii sau prin majorarea valorii nominale b. c. d. R:

a actiunii majorarea dreptului de atribuire nu se pot face cresteri de capital social cresteri de beneficii
A

106. Metoda valorii brute este: a. o metoda de reevaluare ce presupune eliminarea contabila bruta a amortizarii cumulate si a b. c. d. R:

ajustarilor pentru depreciere o metoda de inregistrare in contabilitate a valorii totale a unui activ o metoda de reevaluare ce reevalueaza simultan, atat valoarea bruta a imobilizarilor, cat si amortizarea cumulata o metoda de reevaluare ce presupune eliminarea contabila bruta a amortizarii
C

107. Pretul de emisiune al obligatiunii reprezinta: a. pretul ce va fi platit de obligator b. pretul ce va fi incasat de obligator c. pretul la care vor fi amortizate (rambursate) obligatiunile d. pretul de rambursare al actiunilor emise R: B

108. Potrivit legii contabilitatii situatiile financiare anuale trebuie insotite de: a. raportul explicativ b. dare de seama c. note explicative d. declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea

situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directive a IV- a a CEE
R: 109. D

Conform Cadrului contabil IASB, diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in combinatii variate. Ele sunt urmatoarele: a. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila b. costul istoric, costul curent, valoarea actualizata c. costul istoric, costul curent d. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea amortizabila e. costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata

R: 110.

Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care? Costul de origine evaluat, masurat si inregistrat la intrarea activelor si crearea datoriilor. a. costul curent b. valoarea realizabila c. costul istoric d. valoarea actualizata e. nici una
R: 111. C

Recunoasterea in bilant a unui element atunci cand acesta: face posibila iesirea de resurse, purtatoare de beneficii economice viitoare, ca urmare a lichidarii unei datorii prezente; si aceasta este evaluata in mod credibil. Reprezinta: a. recunoasterea datoriilor b. recunoasterea cheltuielilor c. recunoasterea veniturilor d. recunoasterea activelor e. recunoasterea capitalurilor proprii
R: A

112. Cum se determina prima de emisiune? a. ca diferenta intre valoarea nominala (>) si valoarea de emisiune (<) b. prin insumarea drepturilor de atribuire cu cele de subscriere c. ca diferenta intre valoarea emisiune (>) si valoarea de nominala (<) d. nu se poate determina R: 113. C

Cand cresterea capitalului social are loc prin incorporarea rezervelor se protejeaza vechii actionari, se realizeaza prin: a. distribuirea gratuita de drepturi de atribuire ce sunt titluri negociabile cotate la Burse b. prin atribuirea acestora de noi actiuni proportionale cu cresterea de capital c. nu trebuie protejati actionarii vechi cand creste capitalul propriu d. prin contracte de protectie
R: A

114. Care din urmatoarele imobilizari fac parte din activele imobilizate? a. imobilizari pentru provizioane b. imobilizari necorporale c. imobilizari privind provizioanele pentru deprecierea creantelor d. imobilizarile contabile

R:

115. Din punct de vedere financiar amortizarea este: a. o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat b. o cheltuiala si un element al costului suportata de intreprindere c. o suma platita in numerar d. o regularizare a valorii activului R: A

116. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV- a a CEE se aplica: a. institutelor regionale de cercetare - dezvoltare b. consiliile populare judetene c. societatiilor comerciale d. institutiilor de arta si cultura R: C

117. In categoria Active circulante din bilant sunt incluse: a. imobilizari b. cheltuieli in av c. stocuri, creante, investitii pe termen scurt; casa si conturile la banci d. provizioane R: 118. C

Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare trebuie prezentate in bilant la : a. stocuri b. creante c. investitii pe termen scurt d. terenuri si constructii
R: 119. D

Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care este aceasta? a. capital si rezerve b. subventii pentru investitii c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli d. datorii e. venituri in av
R: 120. B

IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite: a. structurile situatiilor financiare

b. c. d. e. R:

caracteristicile calitative ale situatiilor financiare rubricile situatiilor financiare elementele situatiilor financiare informatiile situatiilor financiare
A

121. Cheltuielile de constituire fac parte din: a. imobilizarile corporale b. imobilizarile financiare c. imobilizarile necorporale R: C

122. Titlurile de participare la capitalul altor societati fac parte din: a. imobilizarile financiare b. imobilizarile necorporale c. imobilizarile corporale d. imobilizarile capitalizate R: A

123. Imobilizarile corporale in curs reprezinta: a. investitiile efectuate numai in regie proprie b. investitiile in curs de executie efectuate in regie proprie sau in antrepriza c. investitiile in curs de executie efectuate numai in antrepriza d. care investitiile pentru care nu s-au intocmit testele de evaluare R: 124. B

Elementele prevazute in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu: a. principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente b. principiile finantelor publice c. principiile dreptului comun d. principiile dreptului international
R: A

125. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. cheltuielile de constituire b. imobilizari financiare pe termen scurt c. cheltuielile de dezvoltare d. fondul comercial e. avurile si imobilizarile necorporale in curs R: B

126.

Dreptul de subscriere este:

a. b. c. R:

un titlu de valoare negociabil, ce reprezinta beneficiul net pe o actiune in cazul emisiunii de noi actiuni pentru sport un titlu de valoare negociabil care reprezinta pierderea de valoare inregistrata pe o actiune veche in cazul cresterii de capital prin operatiuni interne un titlu de valoare negociabil, ce reprezinta pierderea de valoare/actiune in cazul emisiunii de noi actiuni pentru aport in numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile
C

127. Dobanda anuala a unei obligatiuni: a. se calculeaza la sfarsitul anului si poarta denumirea de bonificatie b. se calculeaza functia de profitul exercitiului si poarta denumirea de cupon c. se calculeaza prin aplicarea ratiei dobanzii asupra valorii nominale a obligatiunii si poarta d. R:

denumirea de cupon nu se calculeaza dobanda la obligatiuni


C

128. Care este scopul urmarit prin intocmirea situatiilor financiare ? a. de a se respecta metodologia de intocmire si prezentare a situatiilor financiare b. de a se oferi o imagine fidela asupra pozitiei financiare si a performantelor persoanei juridice in c. d. R: 129.

anul financiar respectiv de a se putea calcula o serie de indicatori de performanta de a se oferii utilizatorilor informatii despre performantele societatii
B

Care este situatia financiara care pune in evidenta pozitia financiara a societatii? a. contul de profit si pierderi b. situatia capitalurilor proprii c. bilantul contabil d. situatia fluxurilor de trezorerie
R: C

130. Contul 169 se debiteaza: a. cu valoarea amortizarii anuale a primelor de rambursare calculate b. cu valoarea primelor de rambursare calculate cu ocazia subscrierii c. cu valoarea primelor de rambursare anulate d. cu valoarea actiunilor rascumparate R: B

131. Obligatiunile sunt: a. titluri de proprietate b. titluri de credit c. titluri comerciale d. parti sociale

R:

Plata furnizorului de imobilizari prin viramente bancare se evidentiaza in contabilitate astfel: a. 5121 = 404 b. 456 = 2111 c. 404 = 5121 d. 401 = 5121
132. R: 133. C

Inregistrarea in contabilitate a veniturilor din productia de imobilizari se realizeaza astfel: a. 722 = 231 b. 212 = 231 c. 231 = 722 d. 212 = 721
R: C

134. Operatiile de leasing se clasifica in: a. leasing financiar si leasing operational b. leasing financiar si leasing comercial c. leasing operational si leasing bancar d. leasing bancar si leasing operational R: 135. A

Pentru organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe se utilizeaza formularele: a. registrul de casa b. registrul numerelor de inventar c. fisa de magazine d. fisa de cont analitic
R: B

136. Terenurile si constructiile sunt in bilant la : a. active circulante b. imobilizari corporale c. imobilizari necorporale d. imobilizari financiare R: B

137. Fondul comercial este recunoscut ca activ : a. atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat

valoarea de piata a activelor nete dobandite

b. c. d. e. R:

atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mare decat valoarea de piata a activelor nete dobandite, mai putin datoriile preluate atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobandite in faza de negociere a contractului de achizitie a unei alte intreprinderi
B

138. Care sunt momentele evaluarii? a. evaluare la intrare, la iesire, la bilant b. evaluare la intrare, la iesire c. evaluare la intrare, la iesire, la bilant, la inventariere d. evaluarea la cumparare si la vanzare R: C

139. Cum se evalueaza creantele si datoriile la intrare ? a. functie de valoarea lor din factura b. functie de suma de lichiditati sau echivalente de lichiditati ce se vor incasa sau platii in schimbul c. d. R: 140.

lor functie de valoarea lor din evidenta contabila la valoarea de decontare


B

Care din variantele de mai jos reprezint o modalitate de rambursare (amortizare a obligaiunilor: a. rambursare la cerere; b. rambursare la atingerea unui grad de rentabilitate a obligaiunilor; c. rambursare n trane, prin tragere la sori;
R: C

141. Prin ce se caracterizeaz un mprumut de obligaiuni cu rat revizuibil: a. b. c.

rata dobnzii i valoarea sa absolut rmn fixe pe ntreaga perioad de valabilitate a obligaiunilor; rata dobnzii nu se modific n funcie de procentul de dobnd ce se ofer pe pia pentru obligaiunile cu acelai risc; rata dobnzii se modific n funcie de procentul de dobnd ce se ofer pe pia pentru obligaiunile cu acelai risc;
C

R: 142.

Definiia urmtoare corespunde crei valori a unui titlu de participare: valoarea corespunztoare profitului net nerepartizat ce revine pe o aciune capitalizat n funcie de rata medie a dobnzii pe pia.
a.

valoarea financiar a titlului;

b. c. R:

valoarea de randament a titlului; valoarea de pia a titlului;


B

143. Ce explicaie trebuie dat urmtoarei formule contabile:

133 = 7584
a. b. c. R: 144. a. b. c.

cota parte a donaiilor pentru investiii, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate; cota parte a plusurilor de inventar, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate; cota parte a dobnzilor unui mprumut pentru investiii, trecut la venituri corespunztor amortizrii calculate.
A

Ce se nelege prin rata de leasing financiar:

reprezint o cot - parte din valoarea de intrare a bunului i a redevenei de leasing; cot - parte din valoarea reevaluat a bunului i a dobnzii de leasing; reprezint o cot - parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii de leasing.

R: C 145. Care din formulele contabile corespunde cu explicatia data: a. 1092 = 1091 - contabilizarea actiunilor proprii detinute pe termen lung; b. 106 = 117 - evidentiaza acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente pe seama rezervelor; c. 117 = 121 - evidentierea profitului din exercitiile curente carea u fost repartizate in exercitiul urmator R: B

146. Care este inregistrarea contabila corecta privind intrarea terenurilor in unitate, achizitionate de la furnizori: a. % = 404 2111 4426 b. 2111 = 456 c. 2111 = 131 R: 147. A

Primirea unui credit bancar pe termen lung se evidentiaza in contabilitatea agentului economic astfel: a. 1621 = 5121 b. 666 = 1621 c. 5121 = 1621 d. 1622 = 1621
R: 148. C

Urmatoarea formula contabila are ca explicatie: 1012 = % 109

1041
a. b. c. d. R:

emisiunea de noi actiuni rascumpararea actiunilor proprii anularea actiunilor rascumparate si inregistrarea diferentei dintre valoarea nominala si valoarea de rascumparare cumpararea de actiuni
C

149. Care dintre provizioanele cuprinde in contul 151 sunt deductibile fiscal: a. provizioanele pentru litigii b. provizioanele pentru impozite c. provizioanele pentru garantii acordate clientilor d. provizioanele pentru despagubiri R: 150. C

Pentru organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe se utilizeaza formularele: a. registrul de casa b. registrul numerelor de inventar c. fisa de magazine d. fisa de cont analitic
R: B