P. 1
Taxonomia Lui Bloom

Taxonomia Lui Bloom

|Views: 972|Likes:
Published by Nicoleta Fras

More info:

Published by: Nicoleta Fras on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

t l c a c z p u l r

 e c i j m o i r

m ă t i u n a o e

Î e r e n l c d s

n i o r g a l c u t

u r i e u ă s e

e c i s t s r a l â o ă e f ? s t u z ă t e c e l puţin două posturi pe unde medii şi cinci posturi pe unde ultrascurte. grupul de elevi. î r c a l a t t .). la alegere. relevantă pentru situaţie. va explica) • în ce condiţii? unde si când? (la sfârsitul activit atii/ temei/ . De multe ori se preferă varianta prescurtată de formulare a obiectivelor.s c ( a ă . clasa). f n d p i o . va indica formele. obiectivul operationalizat trebuie să răspundă la următoarele întrebări : • cine? (elevul. va rezolva. Modelul lui Robert Gagné de operaţionalizare a obiectivelor (4 parametri): o Situaţia o Capacitatea o Acţiunea o Instrumente şi constrângeri Între cele trei modele ale operaţionalizării există mari analogii. • ce să facă ?(va da exemple. diferenţele fiind doar de formulare. Concret. va propune. va aplica formula . indicând doar comportamentul final + altă componentă.

a demonstra. a descrie. Atenţie! În operaţionalizare există verbe recomandate şi verbe nerecomandate. a explica. nu este benefică pentru elev. a propune Verbe interzise: a şti. învăţarea şi evaluarea sunt un continuum. a distinge. a rescrie. a înregistra. a rezuma. a aplica.a reda . a observa. stabilind nivelul taxonomic la care se află fiecare obiectiv. a memora. a copia. Nu putem cere elevilor la teze. a repeta Înţelegerea (comprehensiunea): a comenta. a scrie. a reformula. a preciza. . Aplicarea: a rezolva. Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune”. a recapitula.capitolului/ toti elevii vor putea sa…. a relata.a proiecta. să demonstreze capacităţi de evaluare şi sinteză. a localiza. a produce. a identifica. dacă predarea nu s-a situat la acest nivel. verbe ce denota acţiuni ce nu pot fi demonstrate într-un timp de ordinul minutelor) a simţi. a recunoaşte. Formularea frecventă a obiectivelor prin raportare la treptele interioare taxonomice. Cunoaşterea: a defini. a numi. • cât de bine? în ce cantitate? în cât timp? (va rezolva corect trei exercitii din patru. dupa câte ore). De dorit este ca o lecţie să cuprindă obiective operaţionale aflate la variate trepte taxonomice. a fi empatic (verbe cu implicaţii afective) Putem raporta obiectivele operaţionale la taxonomia lui Bloom. a utiliza . a reproduce. a cerceta. Verbe recomandate: a defini . a spune. a aranja. a rezolva. a analiza. să participa activ. a enumera. a explica. a calcula. Predarea. examene. a enumera . a identifica. va cauta singur informatii). a compara. axate pe memorie. a demonstra. a înţelege (verbe având conţinut mult prea larg. nu a inclus exerciţii variate taxonomic. a memora. a cunoaşte.

a concluziona. articulate logic şi nu o formă fără fond. o obiectivele operaţionale să fie realizabile într-o perioadă scurtă de timp. obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil. a recomanda.a interpreta.”. a ordona. Condiţii sau exigenţe. a organiza Analiza : a identifica. a deduce. o obiectivele operaţionale să se refere la un comportament observabil şi măsurabil. a propune. a asambla. iar maxim 7-8 obiective. Sinteza: a planifica. a distinge. norme de îndeplinit pentru formularea obiectivelor operaţionale: o obiectivele operaţionale să vizeze activitatea elevului şi nu a profesorului .. o Un obiectiv are o singură sarcină de învăţare. o Pentru o lecţie numărul minim este 3. a alege. a recunoaşte. să corespundă particularităţilor de vârstă. a compara. o obiectivele operaţionale să nu denote comportamente prea dificile. a construi. a aprecia. a deduce. a judeca. a valoriza. a detecta. experienţei anterioare a elevilor etc. a concepe. a sistematiza Evaluarea: a argumenta. a sugera. a analiza. o obiectivele operaţionale să fie coerente între ele. inaccesibile.. o . a compune. sunt nerecomandabile formulările de genul „să explice şi să descrie. a folosi. a analiza. a crea. de ordinul minutelor. a utiliza. a grupa. a decide. a imagina. a inventa.

5. 4. o obiectivele operaţionale să fie variate şi nu axate numai pe comportamente de memorare şi reproducere (să nu se refere doar la nivelele inferioare ale taxonomiei cognitive). operaţionalizarea nu e posibilă în cazul multor obiective afective. operaţionalizarea reduce libertatea profesorului. 8 o obiectivele operaţionale să epuizeze conţinutul lecţiei respective.obiectivele operaţionale să nu se repete prin formulări diferite . permit o evaluare mai obiectivă a rezultatelor elevului şi a eficienţei predării. il orientează în proiectarea instruirii. 2. Limitele operaţionalizării: 1. 3. 3. oferă o diagnoză a dificultăţilor de învăţare a elevilor adoptând forme de instruire diferenţiată. operaţionalizarea nu redă comportamentele complexe. operaţionalizarea introduce o anumită rigiditate şi formalism în procesul de învăţământ. Avantajele operaţionalizării obiectivelor: 1. . limitându-l la comportamentele anticipabile. o obiectivele operaţionale să devină o normă în evaluare prin precizarea performanţei acceptabile. 2. 4. facilitează alegerea metodelor şi mijloacelor de învătământ. profesorul regândeşte demersul metodic.

Obiectivele operaţionale sunt o componentă esenţială a proiectul didactic întocmit de profesor.să identifice gradele de comparaţie pentru toate adjectivele din text O5 . dar comportamentele de format sunt diferite). Obiectivele operaţionale diferă de la un profesor la altul şi de la o lecţie la alta. sunt mai disponibile pentru obiectivele definite operaţional. Însă acelaşi subiect de predat poate fi reluat în diferite obiective operaţionale (să ne gândim la o lecţie de predare şi la o lecţie de recapitulare: subiectele se repetă. chimia etc.5.să identifice cel puţin 8 adjective din textul dat O3 .să dea exemple de transformări ale adjectivului în substantiv şi invers O4 . Ele condiţionează mersul lecţiei. atitudinile. gramatica. Obiecte de învăţământ precum matematica. operaţionalizarea nu poate ignora natura obiectului de învăţământ. care operează cu structuri algoritmice. posibilităţile de operaţionalizare se diminuează. ca parte a pregătirii pentru lecţie.. prin oferirea paşilor acţionali pentru elev. creând decalaj între dis ciplinele formalizate şi cele empirice. La disciplinele ce cultivă creativitatea. Exemple de obiective operaţionale: Clasa a Va Obiectul: Gramatică Subiectul: Adjectivul Obiective operaţionale: O1 . fizica.(elevul ) să definească adjectivul O2 . convingerile etc.să analizeze sintactic şi morfologic trei adjective din text Clasa a-III-a Obiectul: Educaţie civică Subiectul: Ce nevoie avem de plante şi animale ? .

să precizeze în ce condiţii se pot efectua operaţii cu limite de funcţii.să precizeze importanţa unui set de valori care să le . în grup.să demonstreze teorema cu privire la operaţiile cu limite de funcţii.să prezinte situaţii concrete de încălcare a unor norme de protecţie a mediului înconjurător.să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu limite de funcţii în rezolvarea de probleme. folosindu-se de experienţa proprie sau de informaţii pe care le au din diverse surse (cel puţin una).Obiective operaţionale: O1 . un plan de acţiune. Clasa a-XII-a Obiectul: Consiliere şi orientare (Dirigenţie) Tema: Rezolvarea conflictelor Obiective operaţionale: O1. 9 O3 . Clasa a-XI-a Obiectul: Analiza matematică Subiectul lecţiei: Operaţii cu limite de funcţii Obiective operaţionale: O1 . O4. O2-să argumenteze poziţia „pro” şi „contra” în legătură cu o problemă civică pusă în discuţie (cel puţin câte două argumente).să elaboreze.să calculeze limite de funcţii. O2 . O3. pornind de la o situaţie-problemă dată.

O6 . O2 . indicând capacităţile psihice generale formate) Ex: Însuşirea proprietăţilor cu privire la limitele de funcţii şi formarea deprinderilor de calcul Obiective operaţionale: Varianta 3: Scopul lecţiei (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv) Ex. în funcţie de dorinţa propunătorilor şi a mentorilor lor) : Varianta 1: Obiectivul general al lecţiei: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv.să rezolve diferite situaţii conflictuale printr-o strategie coerentă („Urcând pe scară”) de tipul „câştig/ câştig” La capitolul „Finalităţi” reţinem următoarele variante de lucru utile pentru întocmirea proiectelor didactice (cele 5 variante „circulă” pe „piaţa ” întocmirii proiectelor de lecţie. O4.să interpreteze prin intermediul jocului de rol. O3 . indicând capacităţile psihice generale formate) Obiective operaţionale: Varianta 2 : Obiectivul fundamental: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv.să enumere factorii care pot duce la escaladarea conflictelor. diferite situaţii conflictuale.să explice printr-un brainstorming de tip ciorchine cadrul semantic al conceptului de „conflict”. valabilă mai ales pentru clasele I-IX. O5 .orienteze comportamentul în diferite situaţii de viaţă. Obiective operaţionale: Varianta 4 (actuală. .să sesizeze faptul că într-o competiţie trebuie să ţinem cont şi de valorile celorlalţi participanţi.

valabilă mai ales pentru clasele X-XII. deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Competenţe generale (se iau d .deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Obiective cadru (se iau din programă): Obiective de referinţă (se iau din programă): Obiective operaţionale Varianta 5 (actuală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->