P. 1
Taxonomia Lui Bloom

Taxonomia Lui Bloom

|Views: 972|Likes:
Published by Nicoleta Fras

More info:

Published by: Nicoleta Fras on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

t l c a c z p u l r

 e c i j m o i r

m ă t i u n a o e

Î e r e n l c d s

n i o r g a l c u t

u r i e u ă s e

la alegere. relevantă pentru situaţie. î r c a l a t t .). va aplica formula . indicând doar comportamentul final + altă componentă. diferenţele fiind doar de formulare. Modelul lui Robert Gagné de operaţionalizare a obiectivelor (4 parametri): o Situaţia o Capacitatea o Acţiunea o Instrumente şi constrângeri Între cele trei modele ale operaţionalizării există mari analogii. clasa). va propune. va explica) • în ce condiţii? unde si când? (la sfârsitul activit atii/ temei/ . e c i s t s r a l â o ă e f ? s t u z ă t e c e l puţin două posturi pe unde medii şi cinci posturi pe unde ultrascurte. grupul de elevi. obiectivul operationalizat trebuie să răspundă la următoarele întrebări : • cine? (elevul.s c ( a ă . va rezolva. • ce să facă ?(va da exemple. De multe ori se preferă varianta prescurtată de formulare a obiectivelor. Concret. f n d p i o . va indica formele.

a compara. stabilind nivelul taxonomic la care se află fiecare obiectiv. a repeta Înţelegerea (comprehensiunea): a comenta. a demonstra. a utiliza . a descrie. a enumera . dupa câte ore). a memora. verbe ce denota acţiuni ce nu pot fi demonstrate într-un timp de ordinul minutelor) a simţi. a scrie. a fi empatic (verbe cu implicaţii afective) Putem raporta obiectivele operaţionale la taxonomia lui Bloom. a produce. a reformula. a rezolva. a rezuma. a aranja. a recapitula. a aplica. a spune.a proiecta. Formularea frecventă a obiectivelor prin raportare la treptele interioare taxonomice. a înregistra. a explica. Verbe recomandate: a defini . nu este benefică pentru elev. a rescrie. Nu putem cere elevilor la teze. a identifica. a enumera. a analiza. să participa activ. a distinge. Predarea. a copia. a calcula. va cauta singur informatii). a recunoaşte. a cunoaşte. a explica. a relata. a memora.a reda . Cunoaşterea: a defini. Atenţie! În operaţionalizare există verbe recomandate şi verbe nerecomandate. a reproduce. învăţarea şi evaluarea sunt un continuum. a observa. dacă predarea nu s-a situat la acest nivel. examene. a propune Verbe interzise: a şti. Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune”. a localiza. a identifica. a înţelege (verbe având conţinut mult prea larg. nu a inclus exerciţii variate taxonomic. a preciza. a demonstra. a numi. Aplicarea: a rezolva. .capitolului/ toti elevii vor putea sa…. să demonstreze capacităţi de evaluare şi sinteză. • cât de bine? în ce cantitate? în cât timp? (va rezolva corect trei exercitii din patru. a cerceta. axate pe memorie. De dorit este ca o lecţie să cuprindă obiective operaţionale aflate la variate trepte taxonomice.

a organiza Analiza : a identifica. a propune. a ordona. a aprecia. a crea. Sinteza: a planifica. a deduce.. a imagina.. experienţei anterioare a elevilor etc. a recomanda. a sistematiza Evaluarea: a argumenta. a judeca. articulate logic şi nu o formă fără fond. a detecta. a concepe. o Pentru o lecţie numărul minim este 3. a compune. a folosi. Condiţii sau exigenţe. a decide. o obiectivele operaţionale să fie realizabile într-o perioadă scurtă de timp. a grupa. a analiza. o .”. a asambla. a compara. inaccesibile. a alege. a recunoaşte.a interpreta. a analiza. a valoriza. sunt nerecomandabile formulările de genul „să explice şi să descrie. a concluziona. o Un obiectiv are o singură sarcină de învăţare. a sugera. a inventa. o obiectivele operaţionale să se refere la un comportament observabil şi măsurabil. a construi. o obiectivele operaţionale să fie coerente între ele. să corespundă particularităţilor de vârstă. a utiliza. de ordinul minutelor. iar maxim 7-8 obiective. o obiectivele operaţionale să nu denote comportamente prea dificile. a distinge. a deduce. norme de îndeplinit pentru formularea obiectivelor operaţionale: o obiectivele operaţionale să vizeze activitatea elevului şi nu a profesorului . obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil.

3. facilitează alegerea metodelor şi mijloacelor de învătământ. 4. Avantajele operaţionalizării obiectivelor: 1. operaţionalizarea introduce o anumită rigiditate şi formalism în procesul de învăţământ. 2. o obiectivele operaţionale să fie variate şi nu axate numai pe comportamente de memorare şi reproducere (să nu se refere doar la nivelele inferioare ale taxonomiei cognitive). 5. . oferă o diagnoză a dificultăţilor de învăţare a elevilor adoptând forme de instruire diferenţiată. Limitele operaţionalizării: 1. operaţionalizarea reduce libertatea profesorului. 2. il orientează în proiectarea instruirii. operaţionalizarea nu e posibilă în cazul multor obiective afective. 3. profesorul regândeşte demersul metodic. operaţionalizarea nu redă comportamentele complexe. limitându-l la comportamentele anticipabile.obiectivele operaţionale să nu se repete prin formulări diferite . permit o evaluare mai obiectivă a rezultatelor elevului şi a eficienţei predării. 8 o obiectivele operaţionale să epuizeze conţinutul lecţiei respective. o obiectivele operaţionale să devină o normă în evaluare prin precizarea performanţei acceptabile. 4.

care operează cu structuri algoritmice. gramatica.5. Obiecte de învăţământ precum matematica.(elevul ) să definească adjectivul O2 . La disciplinele ce cultivă creativitatea. posibilităţile de operaţionalizare se diminuează.să dea exemple de transformări ale adjectivului în substantiv şi invers O4 . chimia etc. creând decalaj între dis ciplinele formalizate şi cele empirice.să analizeze sintactic şi morfologic trei adjective din text Clasa a-III-a Obiectul: Educaţie civică Subiectul: Ce nevoie avem de plante şi animale ? . Ele condiţionează mersul lecţiei.să identifice cel puţin 8 adjective din textul dat O3 . atitudinile. sunt mai disponibile pentru obiectivele definite operaţional. convingerile etc. prin oferirea paşilor acţionali pentru elev. dar comportamentele de format sunt diferite). Obiectivele operaţionale diferă de la un profesor la altul şi de la o lecţie la alta. Însă acelaşi subiect de predat poate fi reluat în diferite obiective operaţionale (să ne gândim la o lecţie de predare şi la o lecţie de recapitulare: subiectele se repetă.. Exemple de obiective operaţionale: Clasa a Va Obiectul: Gramatică Subiectul: Adjectivul Obiective operaţionale: O1 . Obiectivele operaţionale sunt o componentă esenţială a proiectul didactic întocmit de profesor.să identifice gradele de comparaţie pentru toate adjectivele din text O5 . ca parte a pregătirii pentru lecţie. operaţionalizarea nu poate ignora natura obiectului de învăţământ. fizica.

să precizeze în ce condiţii se pot efectua operaţii cu limite de funcţii. O2-să argumenteze poziţia „pro” şi „contra” în legătură cu o problemă civică pusă în discuţie (cel puţin câte două argumente).să precizeze importanţa unui set de valori care să le .să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu limite de funcţii în rezolvarea de probleme.Obiective operaţionale: O1 .să elaboreze. Clasa a-XII-a Obiectul: Consiliere şi orientare (Dirigenţie) Tema: Rezolvarea conflictelor Obiective operaţionale: O1. folosindu-se de experienţa proprie sau de informaţii pe care le au din diverse surse (cel puţin una).să demonstreze teorema cu privire la operaţiile cu limite de funcţii. O3. O2 . un plan de acţiune. pornind de la o situaţie-problemă dată.să prezinte situaţii concrete de încălcare a unor norme de protecţie a mediului înconjurător. Clasa a-XI-a Obiectul: Analiza matematică Subiectul lecţiei: Operaţii cu limite de funcţii Obiective operaţionale: O1 .să calculeze limite de funcţii. 9 O3 . O4. în grup.

Obiective operaţionale: Varianta 4 (actuală. în funcţie de dorinţa propunătorilor şi a mentorilor lor) : Varianta 1: Obiectivul general al lecţiei: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv. indicând capacităţile psihice generale formate) Obiective operaţionale: Varianta 2 : Obiectivul fundamental: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv. .să enumere factorii care pot duce la escaladarea conflictelor.să explice printr-un brainstorming de tip ciorchine cadrul semantic al conceptului de „conflict”. O2 . O6 . indicând capacităţile psihice generale formate) Ex: Însuşirea proprietăţilor cu privire la limitele de funcţii şi formarea deprinderilor de calcul Obiective operaţionale: Varianta 3: Scopul lecţiei (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv) Ex. O4.să rezolve diferite situaţii conflictuale printr-o strategie coerentă („Urcând pe scară”) de tipul „câştig/ câştig” La capitolul „Finalităţi” reţinem următoarele variante de lucru utile pentru întocmirea proiectelor didactice (cele 5 variante „circulă” pe „piaţa ” întocmirii proiectelor de lecţie.să sesizeze faptul că într-o competiţie trebuie să ţinem cont şi de valorile celorlalţi participanţi.orienteze comportamentul în diferite situaţii de viaţă. diferite situaţii conflictuale.să interpreteze prin intermediul jocului de rol. O3 . valabilă mai ales pentru clasele I-IX. O5 .

deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Obiective cadru (se iau din programă): Obiective de referinţă (se iau din programă): Obiective operaţionale Varianta 5 (actuală. valabilă mai ales pentru clasele X-XII. deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Competenţe generale (se iau d .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->