Sunteți pe pagina 1din 20

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 12
CALCULUL
HIGROTERMIC
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 13

CALCULUL HIGROTERMIC
n cadrul calculului higrotermic se vor parcurge urmatoarele etape:
I. Determinarea caracteristicilor geometrice;
II. Verificarea gradului de protecie termic;
R R
min
(conform Normativului C 107/2-2005);
III. Verificarea gradului de protecie global:
G GN (conform normativului C 107/2-2005);
IV. Comportarea elementelor de construcie la difuzia vaporilor de
ap.(conform normativului C107/6-2002).

I. Determinarea caracteristicilor geometrice
a) Aria planeelor construciei:
Aria planeului de la nivel curent (A1) A1=504.46 m
2

b) Perimetrul interior al construciei:
P = 103.6 ml
c) Aria tmplriei exterioare:
Simbol

TMPLARIE EXTERIOAR
L
(m)
H
(m)
A
(m
2
)
P
(m)
Nr.elemente
asemenea
A.total
(m
2
)
P.total
(m)
F1 1.3 1.5 1.95 5.6 14 16.84
78.4
F2 1 1.5 1.5 5 2 3
10
F3 1.5 1.5 2.25 6 2 4.5
12
F4 2.3 1.5 3.45 7.6 2 6.9
15.2
F5 1.1 1.5 1.65 5.2 1 1.65
5.2
F6 0.9 1.5 1.35 4.8 1 1.35
4.8
F7 1.65 1.5 2.47 6.3 2 4.94
12.6
F8 1.15 1.5 1.72 5.3 1 1.72
5.3
U1 0.8 2.1 1.68 5.8 2 3.36
11.6
U2 0.9 2.1 1.89 6 7 13.23
42

Suprafaa total 57.49
197.1
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 14

d) Aria pereilor exteriori:
2
p int inc T
A =P h A (103.60 21) 57.49 2118.11m =
h
etaj
=3,00 m
e) Aria anvelopei:
A =
2
per.ext. T pl, inferior pl, acoperis
A +A +A +A =2118.11+57.49+504.46+504.46=3184.52m
f) Volumul nclzit:
3
planseu inc
V=A h =504.46 21=10593.66m
II. Verificarea gradului de protecie termic

II.1. Calculul rezistenei termice specifice unidirecionale R
Cldirea este amplasat n localitatea Iai, zona climatic III cu T
e
= -18 C,
T
i
= +20 C (conform Normativului C 107/3-2005).
Rezistena termic specific unidirecional n cmp curent, a elementelor de
construcie neomogene (cu puni termice) se determina cu relaia:
R = R
Si
+ R
s
+ R
a
+ R
Se
[m
2
K/W] unde:
R rezistena termic specific unidirecional [m
2
K/W];
R
Si
, R
Se
- rezistene termice superficiale [m
2
K/W];
R
Si
=
1
i
; R
Se
=
1
e
; (conform Normativului C 107/3-2005).

i,e
= coeficient de transfer termic superficial interior, respectiv exterior [m
2
K/W];
R
S
=
d

; R
S
= rezisten termic specific a unui strat omogen [m
2
K/W]; unde:
d grosimea stratului omogen, [m];
coeficient de conductivitate termic [ W/mK];
R
a
rezistena termic a unui strat de aer.
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 15

1. PERETE EXTERIOR

R
Si
=
i
1

=
1
8
= 0.125 [m
2
K/W] (conform normativului C107/3-2005)
R
Se
=
e
1

=
1
24
= 0.042 [m
2
K/W]

i,e
= coeficient de transfer termic superficial interior, respectiv exterior.


Nr.
Denumirea stratului
de material
d d/
Crt. (m) W/mK (m
2
K/W)

Suprafa interioar
(R
Si
) - - 0.125
1 Tencuiala interioar 0.01 0.87 0.015
2 Zidrie din BCA 0.34 0.35 0.971
3
Termoizolatie vat
mineral 0.15 0.044 3.40
4 Tencuial exterioar 0.005 0.93 0.054

Suprafa exterioar
(RSe) - - 0.042

4.609

R
ef
= 0.125 + 0.0172+0.971+3.40+0.054 + 0.042 = 4.609 [m
2
K/W]
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 16

2. PLANEU PESTE PARTER

R
Si
=
1
i
=
1
6
= 0.167 [m
2
K/W] (conform normativului C107/3-2005)
R
Se
=
1
e
=
1
12
= 0.084 [m
2
K/W]
Nr.
Denumirea stratului de
material
d d/
Crt. (m) W/mK (m
2
K/W)

Suprafa interioar
(R
Si
) - - 0.167
1
Pardoseal cald
0.02 0.17 0.118 (parchet laminat)
2 Sap de egalizare 0.03 1.74 0.017
3 Plac B.A. 0.15 1.74 0.086
4
Termoizolatie vat
mineral Tip G140 0.30 0.04 7.5
5 Tencuial tavan 0.005 0.93 0.0054

Suprafa exterioar
(R
Se
) - - 0.084

d/ 7.97

R
ef
= 0.167 +0.118+0.017+0.086+7.5+0.0054 +0.084 = 7.97 [m
2
K/W]


Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 17

3. PLANEU ACOPERI teras gradin
R
Si
=
1
i
=
1
8
= 0.125 [m
2
K/W] R
Se
=
1
e
=
1
24
= 0.042 [m
2
K/W]


Nr.
Denumirea stratului de material
d d/
Crt. (m) W/mK (m
2
K/W)
Suprafa interioar (R
Si
) - - 0.125
1 Tencuial mortar M5 0.015 0.84 0,017
2
Plac B.A. 0.15 1.74 0.086
3 Beton de pant 0.08 1.62 0.049
4 Strat de egalizare din beton uor 0.03 0.75 0.04
5 Termoizolatie polistiren extrudat 0.30 0.025 12
Suprafa exterioar (R
Se
) - - 0.042

d/ 12.359

R
ef
= 0.125+0.017+0.086+0.049+0.04+12+0.042 = 12.359 [m
2
K/W]

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 18

4. TMPLARIA
Tmplaria se va realiza din PVC, cu trei foi de geam termoizolant cu :
R

= 0.69 [m
2
K/W]
II.2 Calculul rezistenei termice specifice corectate R

2.1 Calculul lungimilor punilor termice

a. R.V. col ieind 1


b. R.V. col ieind 2
1
=
2
= 0.01 W/mK (tabel 10)
Lungimea punii = H
ncalzit
= 105 m

1
=
2
= 0.07 W/mK (tabel 4)

Lungimea punii = H
ncalzit
= 21 m

2
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 19

c. R.V. Col intrnd 3
d. R.V. Curent (T) 41
=
2
= 0 W/mK (tabel 15)
Lungimea punii = H
ncalzit
= 21 m

1
=
2
= 0.06 W/mK (tabel 2)
Lungimea punii = H
ncalzit
= 210 m

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 20

e. R.O. planeu peste parter 1


f. R.O. Curent 2


1
2

1
= 0.12 W/mK

2
= 0.35 W/mK
Lungimea punii = P
planseu
= 103.6 m

1
2

1
= 0.01 W/mK (tabel 28)

2
= 0.08 W/mK
Lungimea punii = P
planseu
= 621.6 m

exterior
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 21g. R.O. balcon 3h. Atic teras1
= 0.16 W/mK (tabel 24)

2
= 0.09 W/mK
Lungimea punii = 46.4*7= 324.8 m

2
1

1
= 0.31 W/mK (tabel 31)

2
= 0.32 W/mK
Lungimea punii = 103.6 m

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 22

i. Conturul tmplriei

1
= 0.23 W/mK (tabel 52)
Lungimea punii = 197.1 m

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 23

II.3. Calculul efectiv al rezistenelor termice specifice corectate R

Rezistenta termic specific corectat R' i respectiv permeabilitatea termic corectat
U' se calculeaz cu relaia general:
U =
1
R
+
l
A
+

A

R =
1
U'
;

A
= se neglijeaz
U coeficient de transfer termic unidirecional corectat;
- coeficient de transfer termic liniar;
l lungimea punii termice;
- coeficient punctual de tranfser termic;
A aria aferent elementului de construcie.

a. Perete exterior

Element Detaliu perei


l (m)

l


R.V. 1 0.01 105 2.1

R.V. 2 0.07 21 2.94

R.V. 3 0 21 0

R.V. 4 0.06 210 25.2

R.O. 1
0.12
103.6
12.43
0.35 36.26

R.O. 2
0.01
621.6
6.21
0.08 49.72

R.O. 3
0.16
324.8
51.96
0.09 29.23

Atic terasa
0.31
103.6
32.11
0.32 33.15

Conturul tmplriei 0.23 197.1 45.33

Total 326.64Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 24

A
perei
= 2118.11 m
2
' 2
1 326.64
U = + =0.371[W/m K]
4.609 2118.11

R =
1
U'
=
1
0.154
= 2.60 [ m
2
K/W]
R > R
min
= 1.80 [ m
2
K/W](conform C 107/1-8.XII.2010).b. Planeu peste parter
Element

Tipul punii


l (m)

l1 R.O. curent 1
0.12
103.6
12.43
0.35 36.26

Total 48.69


A
plameu,parter
= 504.46 m
2

U =
1
7.97
+
48.69
504.46
= 0.22 [W/m
2
K]
R =
1
U'
=
1
0.22
= 4.545 [ m
2
K/W]
R > R
min
= 4.5 [ m
2
K/W](conform C 107/1-8.XII.2010).Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 25

c. Planeu acoperi teras grdin


Element

Tipul punii


l (m)

l1 Atic teras
0.31
103.6
32.11
0.32 33.15

Total 65.26

A
plameu,terasa
= 504.46 m
2

U =
1
12.559
+
65.26
504.46
= 0.20 [W/m
2
K]
R =
1
U'
=
1
0.20
= 5 [ m
2
K/W]
R > R
min
= 5 [ m
2
K/W](conform C 107/1-8.XII.2010).


Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 26

III. Verificarea gradului de protecie global

Determinarea coeficientului global de izolare termic (G)

Coeficientul global de izolare termic a unei cldiri (G), este un parametru termo -
energetic al anvelopei cldirii pe ansamblul acesteia i are semnificaia unei sume a fluxurilor
termice disipate (pierderilor de cldur realizate prin transmisie direct) prin suprafaa
anvelopei cldirii, pentru o diferen de temperatur ntre interior i exterior de la 1K, raportat
la volumul cldirii, la care se adaug cele aferente remprosptrii aerului interior, precum i
cele datorate infiltraiilor suplimentare de aer rece.

Coeficientul global de izolare termic se calculeaz cu relaia:


G =
(L
j
)
V
+ 0.34n [W/ m
2
K]; (conform C107/1-2005)

n care L reprezint coefficient de cuplaj termic, calculat cu relaia:
L =
A
R
j
'
[W/K]

- factorul de corecie a temperaturilor exterioare [-];
V - volumul interior, nclzit, al cldirii [m
3
];
R
j
- rezistena termic specific corectat, medie, pe ansamblul cldirii, a unui element de
construcie [m
2
K/W];
A - aria elementului de construcie [m
2
], avnd rezistena termic R'm;
n - viteza de ventilare natural a cldirii, respectiv numrul de schimburi de aer pe or [h
-1
].
n = 0.5 (conform INCERC - Bucureti).

Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 27

G =
1
V
(
A
pe

R
p.ext
'
+
A
pl,parter

R
pl.parter
'
+
A
pl.acoperis

R
pl.acoperis
'
+
A
tamplarie

R
tamplarie
'
)+ 0.34n
1 2118.11 1 504.46 1 504.46 1 57.49 1
G= 0.34 0.5
10593.66 2.60 4.545 5 0.87
| |
+ + + +
|
\ .

G = 0.274 [W/ m
2
K];
Calculm A/V =
3184.52
10593.66
= 0.3 GN = 0.325 [W/ m
3
K]; valoare obinut prin interpolare
liniar, pentru 8 niveluri (conform C107/1-8.XII.2010).


VI. Comportarea elementelor de construcie la difuzia
vaporilor de ap.

Verificarea la condens a pereilor exteriori
1. Verificarea la condens pe suprafaa interioar a pereilor exteriori

E I
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 28

Temperatura pe suprafaa interioar a elementelor de construcie fr puni termice
(sau n cmpul curent al elementelor de construcie cu puni termice ) se determin cu relaia:
T
si
= T
i

T

i

T = T
i
T1

i
= R
si
= 0.125 [ W/m
2
K]
i
= 8 [ W/m
2
K];
Condiia de evitare a condensului : T
si
>
r

T
si
= temperatura pe suprafaa interioar;

r
= temperatura punctului de rou.

- Parametrii climatului interior:

T
i
= 20 C ;

i
= 60% ;
r
= 12 C

i
= 8 W/m
2
K ;
R
si
= 0.125 [m
2
K/W].

- Parametrii climatului exterior:
T
e
= -18 C;

e
= 85% ;

e
= 24 [W/m
2
K];
R
se
= 0.042 [m
2
K/W].

T
si
= T
i

T
i
- T
e
R
R
si
= 20 -
20 ( 18)
4.609

0.125 = 18.96 C
T
si
>
r
NU apare condens pe suprafaa interioar a peretelui exterior.
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 29

2. Verificarea la condens in interiorul pereilor exteriori
Calculul la condens in regim staionar presupune determinarea curbei temperaturilor,
stabilirea curbei elasticitilor (presiunilor pariale) vaporilor de ap n elemental de construcie
i a curbei presiunilor de saturaie de ap pentru condiiile T
i
= constant, T
e
= constant,
i
=
constant,
e
= constant.
Pentru evitarea condensului, este necesar ca n orice seciune a elementului de
construcie sa fie indeplinit condiia:
p
vx
> p
s

p
vx
= valorile presiunilor pariale ale vaporilor de ap corespunztoare
T
i
, T
si
, T
se
, T
e
, n elemental de construcie [N/m
2
];
p
s
=

presiuni de saturaie ale vaporilor de ap in stratul x [N/m
2
].
a) Stabilirea variaiei temperaturii n structura elementelui considernd:

T
i
= 20 C; T
e
= -18 C

k
i e
j i j si
i
T-T
T =T- R +R
R

;

T
j
= temperatura la suprafaa exterioar a stratului j;
T
i
= temperatura interioar de calcul;
T
e
= temperature exterioar de calcul;
R
j
= suma rezistenelor termice specifice ale straturilor 1 pna la j.
R
si
= rezistena termic superficial interioar;
R = rezistena termic unidirecional a unui element de construcie.
Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 30

T
i
= 20 C p
si
= 2340 Pa [N/m
2
]; ](conform C 107/3-2005, pg 36).
si
20+18
T = 20 - 0.125= 18.96C
4.609
p
ssi
= 2268.4 Pa;
1
20+18
T = 20 - (0.125+0.015)= 18.84C
4.609
p
1
= 2177.2 Pa;
2
20+18
T = 20 - (0.125+0.015+0.971)= 10.84C
4.609
p
2
= 1298.6 Pa;
3
20+18
T = 20 - (0.125+0.015+0.971+3.40)= -17.19C
4.609
p
3
= 135.1 Pa;
4 4
20+18
T = 20 - (0.125+0.015+0.971+3.40+0.054)= -17.63C p 128.7Pa
4.609
=
se sse
20+18
T = 20 - (0.125+0.015+0.971+3.40+0.054+0.042)= -17.98C p 117.2Pa
4.609
=

T
e
= -18 C p
se
= 125 Pa [N/m
2
].

b) determinarea presiunii pariale de vapori
si i
vi
p 2340.4 60
p = = = 1404 Pa
100 100
m

se e
ve
p 125 85
p = = = 106.25Pa
100 100
m

c) Determinarea rezistenei la permeabilitate a vaporilor de ap
vk k dk
R =d M

d
k
= grosimea stratului [m];
dk
= factorul rezistenei la permeabilitate la vapori (C107-3/2005, Anexa A);
M = coeficient de difuzie n aer a vaporilor ; M = 5410
8
[s
-1
].Daneliuc Mihai / Lucrare de licen / Bloc de locuine S+P+7E

CALCULUL HIGROTERMIC Page 31

1
8 8
v
R 0.005 7.1 54 10 1.917 10 = = m/s;
2
8 8
v
R 0.15 30 54 10 243 10 m/s = = ;
3
8 8
v
R 0.30 5.3 54 10 85.86 10 m/s = = ;
4
8 8
v
R 0.01 8.5 54 10 4.59 10 = = .


Din graficul de mai sus se observ c linia presiunilor pariale p, nu intersecteaz
curba presiunilor de saturaie, deci nu exist posibilitatea acumulrii progresive de ap de
la an la an ca urmare a condensrii vaporilor n interiorul elementului de construcie.

S-ar putea să vă placă și