I<I?

O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

GENERATOARE Icum alegem un generator Iinstalarea generatorului Ilntretlnere §i revizii Iconsumabile §i accesorii

I<I?O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

Cum sa alegem corect un generator de curent
Va propunem 0 metoda slrnpla pentru determinarea puterii unui generator in 5 pasl: 1. Facetl 0 llsta cu consumatorii care vorfi conectaf la generator. 2. Notatl puterea in Watt, tipul de consumator (rezistiv I inductiv) §i apoi cos Phi (factorul de putere). 3. Calculatl puterea in VApentru fiecare consumator. cand cos Phi = 1, VA= W cand cos Phi < 1, VA= WI cos Phi Pentru motoarele electrice se ia in considerare puterea transformata in CP rnultlpllcata cu 2 (1 kW=1 ,3S962 CP). Atentie! Acesta calcul este empiric si este valabil in aprox. 90% din cazuri, dar nu intotdeauna. 4. Adunati toate valorile obtinute in VA. 5. Adaugati 0 marja de siguranta de 20% la valoarea obtinuta. Observatle: Este preferabil ca un generator sa nu fie nevoit sa lucreze la puterea sa maxima in mod permanent. Orice aparat solicitat la puterea maxima se uzeaza mai rapid. Uzura, pentru un generator este mult mai redusa la 75 - 80 % din putere.

Exemple
1- Avem nevoie de un generator de curent pentru a alimenta cu energie electrica consumatori monofazati dupa cum urmeaza: un resou de 500 W, 51ampi tip neon a 50 Watt fiecare si a unui compresor de aercu motor de 1,5 kW (2CP). Atentie: motorul asincron absoarbe la pornire de 2-3 ori puterea nornlnalal
CONSUMATOR RE$OU NEON COMPRESOR TOTAL WATT SOOW SXSOW 1SOOW / 2 CP TIP REZISTIV INDUCTIV INDUCTIV COS PHI 1 O,S VA SOOVA SOOVA 4000 VA SOOOVA X 1,2 6000 VA / 6 kVA COEFICIENT DE SIGURANTA

KVA GENERATOR

O,B

2- Avem nevoie de un generator de curent pentru a alimenta cu energie electrica: 2 motoare electrice trifazate de 3 kW cu pornire in sarcina si 31ampi tip neon a 100 Watt fiecare. a) Motoarele porn esc in acelasl timp
CONSUMATOR MOTOR 1 MOTOR 2 NEON TOTAL WATT 3.000 W / 4 CP 3.000 W / 4 CP 3X 100W TIP INDUCTIV INDUCTIV INDUCTIV COS PHI VA B.OOOVA B.OOOVA 600 VA 16.600 VA X 1,2 COEFICIENT DE SIGURANTA KVA GENERATOR

O,B O,B
O,S

20.000 VA / 20 kVA

b) Motoarele nu porn esc in acelasl timp
CONSUMATOR MOTOR 1 MOTOR 2 NEON TOTAL WATT 3.000 W / 4 CP 3.000 W / 4 CP 3X 100W TIP INDUCTIV INDUCTIV INDUCTIV COS PHI VA B.OOOVA 3.7S0VA 600 VA 12.3S0 VA X 1,2 COEFICIENT DE SIGURANTA

.

KVA GENERATOR

O,B O,B
O,S

14.820 VAl 14,82 kVA

www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

3- Avem nevoie de un un generatorde curent pentru a alimenta cu energie electrica: consumatori rncnofazatl: un frigider de 500 W, un bec cu filament de 50 W, 0 larnpa tip neon de 50 W §i un resou de 1000 W. consumatori trlfazatl: un motor trifazic cu puterea de 1,8 kW cu pornire in sarcina. consumatori monofazici
CONSUMATOR
FRIGIDER BEC NEON RE$OU TOTAL

WATT/CP
500 W / 0,68 CP SOW SOW 1.000 W

TIP
INDUCTIV REZISTIV INDUCTIV REZISTIV

COS PHI

VA START VA CONT (yA=W/cos phi) (VA=W/cos phi)
1.360 VA 50 VA 100 VA 1.000 VA 2,51 kVA 500 VA 50 VA 100 VA 1.000 VA 1,65 kVA

1 0,5 1

consumatori trifazici
CONSUMATOR
MOTOR TOTAL

WATT
1.800 W / 2,5 CP

TIP
INDUCTIV

COS PHI
0,8

VA START VA CONT (yA=W/cos phi) (VA=W/cos phi)
5.000 VA 5kVA 2.300 VA 2,3 kVA

Concluzie: - Daca totl consumatorii sunt allrnenta] simultan, puterea necesara la start va fi de 5 kVA + 2,5 kVA = 7,5kVA; - Daca este pornltrnaltntal motorul, puterea necesara va fi mai mica: 5 kVA+ 2,3 kVA= 7,3 kVA. Se va alege un generator de curent trifazat cu putere mai mare decat cea rezultata din calcul; Consumatorii monofazici se vor lega in asa fel lncat sa se echilibreze fazele (se accepta 0 toleranta de max. 20%). Cos Phi Factorul de putere - deflneste cat anume din puterea aparenta absorb ita (kVA) de un consumator inductiveste putere actlva utllizata efectiv (KW) de catre acest consumator. Cu cat este mai apropiat de 1 cu atat ponderea puterii active in cea aparenta este mai mare. Sltuatla ldeala este aceea in care cos phi = 1, sltuatle in care P aparenta = P actlva iar puterea reactive P reactive = O. Exista din acest punct de vedere doua tipuri de consumatori: a) rezistivi: care au cos phi = 1. Astfel de consumatori sunt becurile cu lncandescenta, resourile, filtrele de cafea, ciocane de lipit. b) inductivi: care au cos phi < 1. Astfel de consumatori sunt sculele electrice (cos phi = 0,97), motoare electrice (cos phi = 0,7 - 0,8), becuri cu neon, transformatoare de sudura (0,5).

www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~
iNTRETINEREA Period icitate zilnic la fiecare 50 de ore de functionare ,

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

1) Grafice revizii a) Generatoare de curent cu motoare raclte cu aer •
PERIODICA A ALTERNATORULUI Actiune ,
~verificarea ~verificarea ~verificarea tensiunii integritatii partllor componente fermltatil legaturilor electrice nornlnala a

Obs: Verificati curentul absorbit de catre consumatori ~i aslquratl-va ca acesta nu depaseste valoarea alternatorului Aslquratl-va ca puterea nornlnala a consumatorilor electrici nu depaseste puterea debltata de generator.

iNTRETINEREA Period icitate zilnic

PERIODICA A MOTORULUI Actiune ,
~ verificarea nivelului uleiului verificarea integritatii partllor componente ~curatare filtru de aer (caca generatorul este folosit frecvent in zone cu mult praf, curatarea se va face mai des) ~schimbarea uleiului

la fiecare 50 de ore de functionare , la fiecare 100 de ore de functionare , la fiecare 200 de ore de functionare , la fiecare 500 de ore de functionare ,

~ajustare dlstanta dintre electrozii bujiei (Ia cele pe benzlna) ~curatare filtru decanter de combustibil ~inlocuire filtru de aer ~i bujie ~curatare ~i reglare carburator, supape ~i capul pistonului Atentlet Numai intr-o unitate service autorizata ~verificarea integritatii parlilor componente ale generatorului ~verificare alternator ~i starter motor ~inlocuire amortizoare de cauciuc ale motorului ~inlocuire elemente de pe traseul de combustibil

la fiecare 1000 de ore de functionare ,

Obs: Primul schimb de ulei se face dupa primele 20 de ore de functionare, apoi dupa fiecare 100 de ore, dar nu mai mult de 6luni.

b) Generatoare de curent cu motoare raclte cu lichid
VERIFICARI PRELIMINARE
~ Veriflcati ampermetre ~i observaf daca curentul nu creste peste valoarea nornlnala indicata pe placuta de identificare. ~ in timpul functionarii in sarcina, veriflcati caca nu sunt eventuale scurgeri (de combustibil, ulei, lichid de raclre) ~i avef grija sa allrnentati periodic cu combustibil. ~ Pentru generatoarele cu instrumente de control la motor veriflcati daca functionarea este in limitele normale conform specltlcatlllor indicate in documentatle, ~ cano nivelul combustibilului scade sub nivel, alirnentatl cu combustibil numai dupa ce generatorul a fost oprit daca nu exlsta 0 lnstalatle de alimentare automata cu rezervor auxiliar ~i tevi fixe.

iNTRETINEREA Period icitate zilnic

PERIODICA A ALTERNATORULUI Actiune ,
~verificarea ~verificarea ~verificarea tensiunii integritatii partllor componente fermltatil legaturilor electrice nornlnala a

la fiecare 50 de ore de functionare ,

Obs: Veriflcati curentul absorbit de cafre consumatori ~i aslquratl-va ca acesta nu depaseste valoarea alternatorului. Asigurati-va ca puterea totala a consumatorilor electrici nu depaseste puterea debltata de generator. www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~
zilnic

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

dupa primele la fiecare la fiecare la fiecare la fiecare 50 de ore 100de ore 400de ore 1.200de ore 121unide la de functlonara de funetlonare de functlonare de functlonare ultima revizie

componenta sau actlune

0
®

0

0
~~

~~

~~

filtru aer filtru primar combustibil filtru secundar combustibil filtru ulei ulei motor combustibil

®
~~ ~~

®

0
~~

0
~~ ~~

0
~~ ~~

0 0 0

~~

0 0 0
®

0 0 0
®

0 0 0
®

~~

~~

lichid raclre conexiuni §i baterie curea transmisie radiatorracire§i aripioareghidare(ext) termostat supape

®
~~

®
~~

®

®

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0
®

0 0 0

starter §i alternator §uruburi §i coliere injectoare §i pompa injectie pompa alimentare turbina

®

toba e§apament

® -curatare 0 verificare

~~

- inlocuire
www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

2) Consumabile §i accesorii a) Generatoare de curent cu motoare raclte cu aer
temperatura mediului ambiant ulei motor combustibil acumulator tip SAE 10W30 EDL-2, EDL-3 -20 I +20 °C SAE 10W40 EDL-2, EDL-3, EDL-4 -10 I +40 °C benzlna fara Pb cu cifra octanlca C095, C098 temperatura ambient 12 V/45A

b) Generatoare de curent industriale cu motoare diesel raclte cu lichid
temperatura mediului ambiant ulei motor
-20 I +20 °C -10 I +40 °C -51 +40 °C

tip SAE 10W30 EDL-2, EDL-3 SAE 15W40 EDL-2, EDL-3, EDL-4 SAE 20W40 EDL-2, EDL-3 amestec antigell apa distilata 20:80 33:67 40:60 50:50

combustibil

motortna minim Euro 3 - DIN 51601/ASTMD 975-81:1D&2D temperatura mediului ambiant
+5/-5°C

lichid de raclre

-6/-15°C -16/-25°C

sub -25°C acumulator R 1040 R 1080 temperatura amblanta peste +10 °C
-201+10°C

12V 135 Ah/12V 180 Ah/12V

24V 2 baterii 88 Ah/12 Yin serie 2 baterii 120 Ah/12 Yin serie

www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

3) Utilizarea generatoarelor de curent cu panou de au tomatizare in caz de avarie retea de distributie , ,
Cand se utilizeazi - Panoul de automatizare permite pornirea automata a generatorului la aparitla unui defect in reteaua de alimentare §i transferul automat al consumatorilor pe aceasta sursa de rezerva, Dupa revenirea retelel in parametrii normali, consumatorul este transferat pe reteaua de alimentare prlnclpala, iar generatorul este oprit. Pe timpul functlonarll generatorului este monitorizat, iar la aparitia unui defect motorul este oprit automat §i defectul este semnalat luminos. Conditii, de instalare Alegerea locatlel pentru instalarea generatorului este cea mai lrnportanta etapa a montajului. Generatorul trebuie instalat intr-o tncapere care sa permlta 0 ventilare corespunzatoare dar §i 0 protectie impotriva accesului persoanelor neautorizate. Incaperea grupului generator trebuie sa fie de dirnenslunl minime (AxBxC), care sa permlta accesul pentru lntretinere §i service. Incaperea trebuie sa alba cel putin un perete spre inspre exterior; peretii trebuie sa fie executati din zldarie sau elemente metal ice, in nici un caz din placl prefabricate lemnoase, rigips neignifugat sau plastic; Incaperea trebuie sa fie prevazuta cu guri de aerisire (aer) sau sa permlta executarea unor astfel de orificii (grile de aerisire); in anumite sltuatli, atunci cand locatla nu permite executarea unor grile de aerisire suficient de mari se recornanda instalarea unorventilatoare de aer pentru exhaustarea aerului cald (acestea vorfi alimentate separat de la generator §i vor functiona atata timp cat functioneaza acesta). Suprafata grilelor de ventilare trebuie sa fie de cel putin 1,5 x dimensiuniea radiatorului de racire al motorului (sau minim 500 x 500 mm in cazul generatoarelor portabile echipate cu motoare raclte cu aero Obligatoriu se va executa 0 lnstalatle de evacuare a gazelor arse catre exterior. Temperatura mediului ambiant din tncapere trebuie sa fie de min. - 5°C pentru a asigura condltll minime de pornire a motorului in regim automat (in caz contrar se va monta un circuit de pretncalzire a motorului) Panoul electric de dlstrlbutie al consumatorilor in imobil trebuie sa permlta inserarea circuitelor de legatura catre panoul de automatizare §i transfer. Lungimea de cablu de forta: maxim 15 m (intre generator §i tabloul electric) Traseul de cablu trebuie pozat pe peref §i protejat in tub coplex sau canal de cablu Schema de instalare recornandata pentru generatoare portabile raclte cu aer (modul de instalare poate diferi de la caz la caz, in functie de necesitatl §i de condltllle particulare existente la locul de montaj)

www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

Schema de instalare recornandata pentru generatoare industriale raclte cu lichid (modul de instalare poate diferi de la caz la caz, in functie de necesitatl ~i de condltllle particulare existente la locul de montaj)

I'~~pe~
'nJti~~.J.i(:ij'(ill!iLi!" 1?Uf!i\iw'!~~
GRJIli!<~

TIJ;!i,JlI.fiIlI,jJtLliI~'~!I t5,

FU!f__

F!~i!t! 1iIE E!EWH

Instalarea

in exteriorul

clidirilor

Generatorul trebuie instalat intr-o locatle care sa permlta constructla unei incinte care sa-l protejeze impotriva intemperiilor: ploaie, zapada viscolita, etc., cat ~i impotriva accesului persoanelor neautorizate Se vor avea in vedere recornandarile de mai sus privind amplasarea generatorului cat ~i condltllle de ventllatle, Bransamentul electric se va face respectand normele de protectle ~i securitate electrica,

Interconectarea

in reteaua electrici ,

existenti: tablou sigurante I L...c_o_n_su_m_at_o_r_i L..._c_o_n_s_u_m_a_t_o_ri____j (_e_x__.t) ¢

a) inainte de conectare:

retea de tablou L..,.._d_is_'t_ri_b_ut_,ie____. ¢ bransament

(ext)

¢

b) dupa conectare - cu preluare totala a consumatorilor:

retea de distributie ,

¢

tablou bransament

(ext)

t_a_b_lo_U_S_ig_u_r_a_nt_,e__, ---' consumatori (ext) ~ l_c_o_n_s_u_m_at_o_r_i ~. ._

panou automat
AAR

www.kipor.ro/intretinere

I<I?O~
retea de distributie ,

Gi:Ni:ilATOAili: INTi:LIGi:NTi:

b) dupa conectare - cu preluare partlala a consumatorilor: tablou tablou sigurante consumatori nevitali tablou slgurante consumatori vitali panou automat AAR consumatori nevitali consumatori vitali

¢

bransament (ext)

¢

Observatii: Pentru generatoarele Kipor de exterior este suflcienta 0 imprejmuire de protectle ~i un acoperis pentru a nu fi supus direct intemperiilor. Generatorul nu va fi lasat sa functloneze pe rotlle de transport, el va fi suspendat pe 2-3 grinzi de lemn pentru a permite scurgerea condensului ~i amortizarea vlbratillor,

www.kipor.ro/intretinere