Sunteți pe pagina 1din 1

conform art.

1 alin (1) si (2) din OUG 28/1999, obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale se produce in urmatoarele situatii: "(1) Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.

La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala".


In plus, punctul 72 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a art. 155 din Codul fiscal mentioneaza: "Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea - conform bon fiscal nr./data". In consecinta, in baza acestor prevederi legale, rezulta obligatia operatorilor economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul/prestari de servicii direct catre populatie, de a elibera bonuri fiscale, iar la cererea clientilor de a elibera factura fiscala insotita de bon fiscal. Chitanta fiscala se va elibera clientilor in situatia in care se produce o defectiune a aparatului de marcat electronic fiscal, caz in care, pana la repunerea in functiune a aparatului, operatorii utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului (art 1 alin 4 din OUG 28/1999). In acest caz, pentru justificarea platii contravalorii bunurilor/serviciilor achizitionate, cumparatorilor li se vor elibera chitante.