(PROIECT

)

(PROIECT)
Eduard Mihailov

DREPTURILE OMULUI
Studiu sociologic
in cadrul proiectului Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova

Beneficiar: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Executant: Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice, Politologice si Psihologice CIVIS

1

(PROIECT)

Chisinau, 2004
SUMAR Introducere/4 Metodologia de cercetare/5 1. Sumar executiv, concluzii si recomandari/6 2. Informatie generala/13 2.1. Respectarea drepturilor oamenilor de rand/13 2.2. Frecventa incalcarii drepturilor/14 2.3. Drepturile care se incalca mai frecvent/15 2.4. Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova/16 2.5. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova/17 2.6. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des/20 2.7. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului/21 3. Informarea cu privire la drepturile omului/23 3.1. Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei/23 3.2. Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului/25 3.3. Institutiile, organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului/25 3.4. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate/27 3.5. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor/28 4. Drepturi, incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie/30 4.1. Dreptul la munca si protectia muncii/31 4.2. Dreptul la protectie sociala/33 4.3. Dreptul la un mediu sanatos/34 4.4. Dreptul la educatie/34 4.5. Dreptul la ocrotirea sanatatii/35 5.Agentii care incalca mai des drepturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate/39 5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor/39 5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate/40 5.3. Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata/42 5.4. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate/43 5.5. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze/44 6. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/46 6.1. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile/46 6.2. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare/48 6.3. Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii/49 6.4. Incalcarea drepturilor de catre institutii/51 2

(PROIECT)
6.5. Rolul administratiilor institutiilor, angajatii carora incalca drepturile/52 6.6. Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova/55 6.7. Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor56

7. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova/60 7.1. Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova60 7.2. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului/60 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova/62 8. Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.1. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.2. Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/68 8.3. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”/69 8.4. Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei/70 FIGURI ADAUGATOARE/71 TABELE DE CORELATII /81 Capitolul 1. Informatie generala/81 Capitolul 2. Informarea cu privire la drepturile omului (Grafica e prezentata in text)/ 90 Capitolul 3 . Dreptul la viata, integritatea fizica si psihica/ 94 Capitolul 4. Dreptul la munca si protectia muncii / 96 Capitolul 5. Dreptul la protectie sociala / 99 Capitolul 6. Dreptul la ocrotirea sanatatii (prezentarea grafica in text) / 103 Capitolul 7. Dreptul la un mediu sanatos/104 Capitolul 8. Dreptul la informatie, libertatea opiniei si exprimarii/106 Capitolul 9. Dreptul la educatie/108 Capitolul 10. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/110 Capitolul 11. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Republica Moldova/115

3

Obiective: Studiul opiniilor oamenilor despre faptul daca drepturile lor sunt respectate sau se incalca Determinarea drepturilor ce se incalca mai frecvent Stabilirea categoriilor de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) Studiul institutiilor (organizatiilor) ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) Stabilirea institutiilor (organizatiilor ) de care depinde imbunatatirea situatiei (Parlament. ONG-uri. autoritatile publice locale la nivel de raion.(PROIECT) Introducere Cadrul general Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice. Raportul dat cuprinde rezultatele obtinute prin ambele metodele mentionate. ministere. sistemul de justitie. Politologice si Psihologice CIVIS (CAISPP CIVIS) a efectuat pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare studiul sociologic „Drepturile omului” in cadrul proiectului “Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”. biserica. administratia orasului (satului). 2) metoda discutiilor focalizate in grup. Guvern. Raportul de fata reprezinta rezultatele unei investigatii sociologice in cadrul careia au fost aplicate doua metode de cercetare: 1) metoda sondajului de opinie. Raportul de cercetare a fost intocmit de: Eduard Mihailov Figurile si tabele de corelatii au fost intocmit de: Ruslan Sintov Moderator al discutiilor focalizate in grup: Georgeta Mihailov Scopul si obiectivele studiului Scopul cercetarii: studiul situatiei generale in domeniul respectarii drepturilor omului in Republica Moldova. sindicate etc.) 4 .

Caracteristica generala a discutiilor focalizate in grup Criteriul de omogenitate Numarul al grupului grupului 1-4 5-7 Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica din centrele raionale Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala Numarul total de persoane participante 30 19 Citatele din stenogramele DFG. dandu-se respondentilor posibilitatea de a alege varianta. modul in care se aduce la cunostinta informatia despre drepturile omului Stabilirea nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul respectiv Evaluarea respectarii drepturilor persoanei la informare. contin codul grupei care corespunde cifrelor indicate in prima coloana. Regruparile au fost facute numai in cadrul aceleiasi regiuni. Familia: numarul maximal de interviuri efectuat intr -un punct de esantionare a fost de 4.5% din esantion. Chestionarul a fost redactat in limbile romana si rusa. Familiile in care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare. in baza unui tabel cu numere aleatoare. localitatile selectate (60) au fost stabilite in mod intamplator. cu un pas statistic. numarul de alegatori ai localitatilor rurale (4 tipuri de localitati rurale) þ Esantionare: Volumele straturilor urbane si ale totalului pe regi uni (fostele judete) au fost calculate proportional cu numarul populatiei in conformitate cu datele comunicate de Departamentul Statistica si Sociologie al Republicii Moldova. multistadial þ Criterii de stratificare: 12 regiuni geografice. III. II. Volumele straturilor rurale au fost calculate proportional cu numarul de alegatori. Stadii de randomizare: I. 5 . Straturile au fost ajustate astfel incat fiecare strat sa contina cel putin 0. pentru fiecare dintre aceste localitati s-a stabilit un numar de puncte de esantionare care a fost extras aleator. Localitatea: in cadrul straturilor ajustate. Persoana: in cazurile in care in familiile selectate exista mai multe persoane adulte. persoana intervievata s -a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de nastere. Discutii focalizate in grup (DFG) In total au fost realizate 7 DFG. þ Reprezentativitate: esantionul este reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova. mediu rezidential (urban-rural). marimea localitatilor urbane (4 tipuri).(PROIECT) Determinarea actiunilor care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Evaluarea cunostintelor despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Evaluarea opiniilor despre posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Determinarea gradul de acces la informatie privind drepturile omului. in baza unui tabel cu numere aleatoare. cu o eroare maximala de +3% Perioada de culegere a datelor pentru ambele esantioane : 1 – 15 octombrie 2004. probabilist. Punctele de esantionare: fiecare localitate selectata a fost impartita in subdiviziuni aproximativ egale. la exprimare Determinarea obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor Determinarea consistentei informatie existente Metodologia de cercetare Sondaj de opinie national-reprezentativ þ Volumul esantionului: 1100 persoane in varsta de la 18 ani si mai mult þ Esantion: stratificat. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondentilor. care au fost utilizate in prezentul raport. din numarul total de subdiviziuni. de catre operatori din reteaua CIVIS. IV.

care la momentul desfasurarii discutiei erau in cadrul orelor de instruire. Proiectul „Sustinere in Implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”.(PROIECT) Discutiile au fost desfasurate in cadrul programului de instruire a coordonatorilor in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. Pe aceasta cale aducem multumiri Doamnei Ecaterina Doicov. La discutii au participat toti potentialii participanti. in perioada 5-26 octombrie 2004. Coordonator Programe de Instruire/ONG. pentru ajutorul dezinteresat acordat in organizarea discutiilor focalizate in grup. Durata unei discutii a fost in mediu de 1 ora si 20 min. 6 . cu exceptia a sapte coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala.

Conform rezultatelor discutiilor focalizate in grup. Concluzie: In Moldova drepturile omului se incalca sistematic. Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%). in Moldova. in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor 7 . drepturile omului se incalca sistematic. Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). avand posibilitatea sa dea un raspuns liber. inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi.(PROIECT) I. le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai (61%). in Republica Moldova nu toti oamenii au drepturi egale: persoanele cu functii mijlocii sau inalte. beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand). le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%). concluzii Informatie generala Respectarea sau incalcarea drepturilor oamenilor Majoritatea respondentilor sondajului de opinie (53%) si cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. instantele de judecata). la o marime a pensiei rezonabila (86%). cei mai multi dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil. drepturile lor adeseori sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat. Dreptul la un salariu rezonabil (56%). Sumar executiv. Drepturile ce se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie. de exemplu. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. iar 8% . care li se incalca este dreptul muncii (15%). din 22 de drepturi si libertati ale omului. gratie statutului detinut. dreptul la munca (30%) si drepturile de consumator (26%). concluzii si recomandari 1. Cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine” mai mult de jumatate dintre respondenti au evaluat un singur drept : Dreptul la libertatea gandirii si a religiei (60%). Dreptul la un nivel decent de trai (85%). I.1. rudelor si cunoscutilor lor. in ultimii ani. In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%). respondentii au mentionat mai des ca. cel mai evident. respondentii sondajului de opinie mai des au mentionat ca. vizibil drept personal al lor. Sumar executiv. I. 11% au indicat dreptul la un trai decent. iar cat priveste drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante. Indeosebi sunt incalcate drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante.dreptul la ocrotirea sanatatii. in ultimele 12 luni (pe parcursul anului 2004). din 20 de drepturi si libertati ale omului. le -a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (37%).

la o marime a pensiei rezonabila. au fost mentionate urmatoarele categorii de populatie vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului: • copiii (cazul Transnistriei. in comparatie cu persoanele de sex masculin) • agentii economici (sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat) II. copiii. integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%). Concluzie: Categoriile de populatie mai mult vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului sunt: tinerii. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului Institutiile ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura. persoanele cu dizabilitati fizice si psihice. III. dreptul la ocrotirea sanatatii. iar 24% 8 . in special taranii • persoanele sarace din ariile urbane • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) In cadrul sondajului de opinie. III. dreptul la un trai decent. participantii au indicat urmatoarele categorii de populatie eterogene. mamele cu copii. alte grupe. persoanele in etate. II. unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana) • persoanele in etate • tinerii • persoanele cu dizabilitati fizice si psihice • intelectualii din mediile rurale • mamele cu copii • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. drepturile de consumator si dreptul la un salariu rezonabil. dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). la razboiul din Afganistan si Transnistria • persoanele de sex feminin (au mai putin acces la functii de conducere. Categoriile de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) In cadrul discutiilor focalizate in grup. 30% au indicat ca persoanele particulare. pensionarii (17%). In unele grupuri de discutii. mentionate cu o diferenta de circa 10% au fost: somerii (18%). mai multi respondenti au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata.(PROIECT) • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie Concluzie: In Moldova mai des sunt incalcate astfel de drepturi ca: dreptul la munca si la alegerea locului de munca. somerii. defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului).

impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. in cadrul sondajului de opinie. cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%).45% . unii dintre participanti au mentionat: • politia. Spitalele. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat urmatoarele: • administratiile sunt indiferente fata de faptul ca subalternii incalca drepturile oamenilor • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. urmata de Parlament. Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune.si in foarte mare masura – 7%. procuratura. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept. hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite 9 . Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova. Dintre 14 institutii. Guvern 10%. respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale. punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura . In cadrul sondajului de opinie. Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative. institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat. vama. despre care.(PROIECT) au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita. tot atatea si note rele si foarte rele (43%) Despre administratiile institutiilor. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. In cadrul discutiilor focalizate in grup. Organele de securitate (73%). coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. politia rutiera. cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%). La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca drepturile omului decat persoanele particulare. Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%). angajatii carora incalca drepturile.

de institutia de administratie publica din centrul raional (Autoritatea publica locala la nivel de raion) si de institutia de administratie publica a localitatii (Primarie). aceasta institutie este mentionata si printre primele sase surse in cazul pericolului violenta fizica (bataia. Actiunile care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. 74% . in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. iar o parte dintre ei au indicat ca imbunatatirea situatiei depinde de ONG-uri (45%). majoritatea respondentilor au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Judecatorie (59%). Exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere. punctele medicale sunt institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile personale. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea. iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie.(PROIECT) ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. Organele de securitate. Ministere si departamente). Procuratura (57%) si Avocatura (53%). Concluzii: 1. este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura drepturile personale. in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. 2. Astfel. Parlament. 71% . Procuratura si Judecatoriile.) 3. Sindicate (44%) si Biserica (33%). Spitalele. Guvern. Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova apreciaza negativ activitatea unor astfel de institutii ce asigura respectarea drepturilor omului ca Politia. Exista angajati in unele institutii care.de Ministere si departamente. este necesara: • • • • • • acordarea de locuri de munca bine platite 18% • informarea populatiei despre drepturile sale respectarea legilor. IV. transparenta legilor realegerea administratiei centrale si locale respectarea drepturilor implementarea legilor conform destinatiei acestora lichidarea coruptiei 8% 6% 15% 7% 6% 6% 10 . impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. 76% . Politia. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine de competenta lor sa se pronunte in problema in cauza. VI. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova. tortura etc.de Autoritatea publica locala la nivel de raion. Mai mult ca atat. 4.de Parlament. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de principalele institutii de administratie publica centrala: (Presedintele Republicii Moldova. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. estorcand mita si incalcand astfel drepturile. Alte institutii au fost mentionate in proportie de pana la 60%.

a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate. pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate. ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii: • masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure • sa mareasca salariile angajatilor • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • problemele aparute trebuie solutionate la timp. in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti • a organiza ca societatea. este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala. a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des.• • (PROIECT) monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului dezvoltarea economica a tarii 5% 5% Participantii la discutiile focalizate in grup au mai mentionat ca. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM • crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite • efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte • ridicat economia • a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta urmatoarelor masuri pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sa fie mai dese si sa nu poarte un caracter propagandistic 11 . imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime. care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data. la nivel de primarii. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului • a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite • a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita • a ridica marimea salariilor • a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate • a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii.

(PROIECT) VII. nu doar in cadrul campaniilor electorale. Planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul. sa fie usor de informat in privinta lor (sa existe o transparenta a legilor). adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. sa fie aprobate astfel de legi. sa fie perfectionat cadrul legal si mecanismele de implementare a legilor adoptate. In cadrul sondajului de opinie. sa nu fie acceptat primatul numarului de legi aprobate • sa se respecte intocmai principiile democratice in cadrul procesului de realegere a administratiei centrale si locale. iar alt subiect a indicat ca. Planul a fost implementat. desi la ei in raion s-a primit Planul. militar. informatia din plan a fost trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui. sunt necesare urmatoarele actiuni: • informarea populatiei despre drepturile sale. educatiei. sanatatii (asistenta medicala). Unul dintre subiecti a mentionat ca. de combatere a traficului de fiinte umane. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc. minoritatilor etnice. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului lichidarea coruptiei facilitatea accesului la locurile de munca bine platite Cunostinte despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. un alt subiect a spus ca la ei in raion acces la cartea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului au doar 1-2 persoane. Participantii la discutii au mai mentionau ca planul este complicat si greu de inteles. in centrul raional din care vine. este necesar ca persoanele de la conducere sa aiba in permanenta grija de cetateni. Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii. in cazul discutiilor focalizate in grup. unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. iar 7% au indicat ca cunoaste putin. a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor Republicii Moldova • a face ca in Republica Moldova sa functioneze principiul statului de drept: legile sa fie respectate. 86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. migratia tineretului) si ale copilului. sa fie emise legi calitative si functionale. pentru ca aceasta sa se produca este necesar ca la conducere sa vina persoane cu o mentalitate completamente indreptata spre grija fata de cetateni • elaborarea si implementarea unui complex de actiuni care ar face ca multe dintre • • drepturile care actualmente adesea se incalca sa fie in aproape toate cazurile respectate. Concluzie: Pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. nu s-a verificat daca el se respecta sau nu. 12 . Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. La fel. care sa poata fi implementate in adevar. sa nu se admita ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. In opinia unor respondenti. cea mai mare parte dintre participanti au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului.). mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat.

care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. Persoanele. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. 11% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei 13 . 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare. nu impartasesc optimismul altora. In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene. IX. nivelul de trai va creste si saracia se va reduce. Acestia sustin ca Planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse. este ineficient.(PROIECT) Unii respondenti considera ca. sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova la general. Posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. 80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu. iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei. 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil. Abordand. insa. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate. Cat priveste aprecierea sistemului de protectie a drepturilor omului in Moldova in general. Cea mai mare parte din populatie nu este satisfacuta de actuala politica in domeniul drepturilor omului din Moldova. nu este deschis si responsabil. in urma implementarii Planului dat. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale. sistemul nu se perfectioneaza. Cativa respondenti. Referitor la actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. cea mai mare parte din populatie considera ca activitatile sistemului sunt neclare si netransparente. considera ca aceasta politica nu corespunde cerintelor Uniunii Europene si considera ca politica data nu este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse sau Ucrainei.

5% dintre respondenti au mentionat ca. unele persoane indicand asupra caracterului formal sau politic al Planului. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale au mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos • doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede orbeste in sistemul care conduce tara • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor 14 . situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta). sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea Planului sa fie monitorizata si evaluata. este putin realizabil. pozitiv.• • • • • • • (PROIECT) aproprierea de UE perfectionarea cadrului legislativ diminuarea ratei criminalitatii ridicarea nivelului de trai dezvoltarea economica a tarii ridicarea gradului de libertate deschiderea accesului la procesul de decizie 7% dintre respondenti au mentionat ca Planul este binevenit. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. Pe de alta parte. unele persoane au mentionat despre aspectele pozitive ale Planului. sa se implementeze legile din tarile europene. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord cu aceasta afirmatie). 10% dintre respondenti au indicat ca nu cred ca se va schimba ceva prin implementarea Planului dat. IV. X. necunoscand nimic despre Plan au indicat ca nu stiu sau nu s-au pronuntat despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. oportun. Informarea cu privire la drepturile omului Nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. Concluzie: O parte din populatie considera ca. nu se va schimba nimic. In cadrul discutiilor focalizate in grup. 69% din populatie. in urma implementarii Planului. In acelasi timp majoritatea populatiei nu stie sau nu s-a pronuntat daca sunt sau nu sunt posibile unele imbunatatiri. Unele persoane conditioneaza posibilitatea de imbunatatire a situatiei de unele actiuni ce ar trebui intreprinse. reusit sau ca este de rezonanta sociala majora. Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. este un joc politic sau ca sunt promisiuni electorale. O alta parte din populatie considera ca. in urma implementarii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. fara actiuni concrete. In acelasi timp. indicand ca acesta este o formalitate. sunt posibile unele imbunatatiri. sa fie respectat. prin implementarea Planului. sa fie aplicat la nivel national si local. Printre conditii.

fie ca nu cunosc nimic in acest domeniu (12%). 58% din respondentii sondajului de opinie fie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila (39%). 53% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat fie drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. iar cunostintele peprivind drepturile domeniul dreptului la informare. decat spre opinia ca este respectat acest drept. Coordonatorii din institutiile de administrare publica centrala au mentionat urmatoarele referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. XII. la exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. decat spre opinia ca este respectat acest drept. iar 29% sunt de acord in mare masura cu aceasta) 15 . fie nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (19%). nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand. iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. Concluzie: Majoritatea populatiei considera ca exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului si ca nu poseda cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturi. Concluzie: Cea mai mare parte din populatie considera ca. in Moldova. libertatii opiniei si exprimarii (41%). O mare parte din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatiile: • Lipsa serviciilor juridice la locurile de munca face imposibil accesul la informatia despre drepturile omului (47%: 14% sunt de acord in foarte mare masura. Majoritatea populatiei considera ca nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare al cetateanului de rand sau al Gradul de acces la informatie care le poseda in omului jurnalistului. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura. iar 33% sunt de acord in mare masura cu aceasta). iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta). 76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. 67% dintre respondenti au fost mai mult de parere ca. In cadrul sondajului de opinie. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor XI.(PROIECT) V. • Exista unele piedici lingvistice in perceperea informatiei (41%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. decat este respectat. in Moldova. libertatii opiniei si exprimarii sunt insuficiente. Respectarea drepturilor persoanei la informare. dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului.

in Moldova. 16 . Concluzie: Aproape jumatate din populatie considera ca informatia cu privire la drepturile omului de care dispune nu ii este utila. panourile cu informatii despre serviciile fara plata. iar 30% sunt de acord in mare masura cu aceasta). de nivelul 1 si 2: nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. iar o mare parte este de parere ca informatia de care dispune ii este utila. Obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor In cadrul sondajului de opinie. iar o mare parte dintre ei considera ca astfel de informatie nu este accesibila. sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. in Moldova. birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa Utilitatea informatiei existente fie inaccesibila. din contul politei de asigurare. iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta). Cat priveste afirmatia Informatia cu privire la drepturile omului de care dispun imi este utila. sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera: subalternii sunt cointeresati ca conducatorii auto sa nu cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia: nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile: fac dreptate numai daca se plateste mita • centru guvernamental. 47% dintre respondenti mai mult nu au fost de acord (47%: 19% deloc nu sunt de acord sau sunt de acord in foarte mica masura. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. urmatoarele: • prefectura judetului: persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala. lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: medicii ascund informatia de la pacient. informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit. intampinate in structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. Concluzie: Jumatate dintre cetateni considera ca. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura. Concluzie: Majoritatea cetatenilor considera ca. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei. XV.(PROIECT) XIII. Din cadrul discutiilor focalizate in grup aducem in calitate de exemple de obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor. institutie care trebuie sa lupte cu traficul de femei: a ajutat la desfasurarea unui caz de trafic a cinci femei XIV. iar 28% sunt de acord in mica masura) si doar 38% au mentionat ca sunt de acord (38%: 8% sunt de acord in foarte mare masura.

Actuala guvernare trebuie sa-si onoreze obligatiunea de a nu incalca dreptul cetateanului de rand la informare si de a-i permite sa faca o alegere libera. managerilor si contabililor societatilor comerciale deschise de acestia. Prima etapa ar fi bine sa se desfasoare prin coalizarea ONG-urilor care activeaza in acest domeniu in baza unei politici de stat clar definitivate. Este imperios necesar ca Guvernul sa intreprinda masuri urgente pentru a schima situatia din cadrul unor asemenea institutii ca Politia. ofera salarii mai mari. sa fie alese in cadrul unui proces in care sa se respecte intocmai principiile democratice. Organizarea institutionala A). Pentru ca legile sa fie functionale. Ar fi bine ca. Acest fapt ar mari cu mult increderea populatiei in capacitatea acestor institutii de a asigura respectarea drepturilor omului. Executivul ar fi bine sa intreprinda un complex de masuri legat de deschiderea locurilor de munca. in care dintre institutii ce drepturi ale omului se incalca mai des. Training-urile in cauza ar trebui sa se desfasoare in baza unor plati simbolice. ar fi bine ca Televiziunea si Radioul Public sa introduca in temele agendei prioritar reflectarea activitatii intreprinderilor care deschid locuri de munca. O prioritate a politicii conducerii tarii si a cercurilor donatoare ar trebui sa fie profesionalizarea persoanelor care si-au deschis afaceri. C). din alt unghi. Pentru ca cetateanul de rand din Moldova sa simta in viata de zi cu zi grija fata de el a angajatilor acestor institutii. 2. B). asupra legilor aprobate. In acelasi timp. D).(PROIECT) 1. Principalul scop al seminarilor ar trebui sa fie deschiderea noilor locuri de munca si respectarea drepturilor angajatilor. care ar oferi posibilitate specialistilor in domeniul respectiv sa-si expuna parerile si optiunile. ele trebuie minutios elaborate. F). sa fie studiata opinia publica pentru a afla care sunt atitudinile cetatenilor sau ale grupurilor tinta despre viitoarea lege care le va afecta nemijlocit. invita doritorii sa participe la concursuri de angajare. discutate in prealabil pe larg in societate. ar fi bine sa nu sa se revina des. respectarea drepturilor cetatenilor ar trebui sa devina o obligatie care sa cada sub sanctiuni bine definite in caz de neindeplinire. care vin la putere si stabilesc persoanele care detin principalele functii din aceste institutii. in cazul initierii unor proiecte de legi care au un caracter de masa si afecteaza interesele unor mari categorii de oameni. Deoarece subiectii cercetarii au mentionat despre imposibilitatea de a urmari schimbarile care se produc in cazul diferitor legi. in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. consideram ca. in cadrul diferitor actiuni. care. respecta drepturile angajatilor. este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura 17 . Deoarece populatia considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor omului depinde de principalele institutii din administratia publica centrala. E). primordial este faptul ca partidele. Este important ca alegerile universale sa se desfasoare in baza unui pluralism real de opinii. Mass media ar trebui sa initieze o vasta campanie de informare prin care sa ajute populatia sa constientizeze care dintre institutii ce responsabilitati fata de societate si-a asumat si poarta.2. Fenomenul incalcarii drepturilor omului din Republica Moldova este strans legat de comportamentul angajatilor institutiilor ce asigura respectarea drepturilor omului. Cadrul legislativ A). B). Recomandari 1. Deoarece o mare parte dintre subiectii cercetarii au mentionat ca le este incalcat dreptul la munca.

puncte medicale. un ONG ar fi bine sa monitorizeze daca rezolvarea si reflectarea cazurilor de incalcare a drepturile nu se face selectiv. iar in ciclurile de emisiuni mentionate mai sus ar fi bine sa reflecte cazurile cele mai interesante. care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile persoanei. 3. si Spitale. Guvernul ar trebui sa asigure functionarea permanenta a unui telefon fierbinte. dupa ce vor fi intreprinse masuri concrete care ar duce la o sporire semnificativa a respectarii drepturilor omului.(PROIECT) drepturile persoanei. prin care fiecare cetatean ar putea sa aduca cazuri concrete de incalcare a drepturilor. despre schimbarile produse. Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa-si schimbe cardinal modul de reflectare a evenimentelor si a circumstantelor de reflectare a lor. sa fie realizata o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. dand o prioritate considerabila circumstantelor conflictuale. In cadrul acestor cicluri de emisiuni ar fi bine sa fie reflectate cat mai multe cazuri de sanctionare a persoanelor care incalca diferite drepturi ale omului. C). B). despre faptul cum institutiile abilitate sau implicat in rezolvarea cazurilor. In calitate de exemplu ar fi cazurile birocratismului excesiv al functionarilor statului. Un alt scop al acestei companii ar fi ridicarea nivelului culturii juridice a cetatenilor Republicii Moldova. Aceste institutii ar fi bine sa introduca in programul de emisie emisiuni saptamanale sau bisaptamanale in care sa fie reflectat in circumstante conflictuale cazurile de neimplementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. despre care adesea au mentionat subiectii cercetarii. Ar fi bine ca. 18 . in functie de anumite influente a anumitor persoane sau institutii. Informarea cu privire la drepturile omului A). Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa faca publicitate intensa acestui numar de telefon.

1. 1. Mai mult ca atat. participantii din cadrul tuturor discutiilor focalizate in grup au fost de acord cu faptul ca. oamenii nu se simt protejati. 37% dintre respondenti au mentionat ca. in mod special a fost mentionata ideea potrivit careia cele mai defavorizate paturi sunt persoanele din ariile rurale. Au fost incalcate in ultimele 12 luni urmatoarele drepturi ale Dvs. lucreaza peste regimul normal de lucru pe zi si nu sunt remunerati corespunzator) si persoanele sarace din ariile urbane.? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la securitatea vieþii private Dreptul la informaþie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la muncã Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorilor Drepturile copilului Alte drepturi Drepturile nu au fost încãlcate 13% 14% 4% 30% 37% 26% 15% 16% 21% 79% 77% 75% 10% 11% 17% 61% 52% 9% 11% 12% 13% 21% 27% 62% 72% 63% 52% Da Nu NR Referindu-se la oamenii de rand. Respectarea drepturilor oamenilor de rand In cadrul sondajului de opinie. li-a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (Fig. in ultimele 12 luni. expuse in Fig. 1. Informatie generala 2. de exemplu. nu exista o politica bine determinata in privinta securitatii populatiei in domeniul respectiv. inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi. in speci-al taranii (sunt inselati de catre lideri in cazul incheierii contractelor de arenda sau contractele deloc nu se incheie. fapt care nu se ia in consideratie la calcularea salariului. 19 . in Republica Moldova. instantele de judecata).” DFG 1 „In localitatile rurale se munceste dupa expirarea orelor de lucru. oamenii de rand nu sunt protejati in privinta respectarii drepturilor omului. Fig. 30% .” DFG 2 In unele grupuri a fost mentionata ideea potrivit careia drepturile omului sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat.dreptul la munca. iar 26% dintre ei au mentionat ca in ultimele 12 luni li-au fost incalcate drepturile de consumator. „O forma de nerespectare a drepturilor omului este neindeplinirea conditiilor contractuale de catre lideri in cazul luarii pamantului in arenda sau neincheierea contractelor. Alte drepturi.(PROIECT) 2. In acest sens. 1). au fost incalcate in ultimele 12 luni in proportie de pana la 15% dintre respondenti.

fiind urmati de Moldoveni/Romani cu (53%). Fig. In functie de nivelul socio-economic cu 9% mai multi respondenti cu nivel mediu si ridicat (cate 56%). beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand). 2.” DFG 1 Pe de o parte. In functie de nationalitate. ramanand astfel cu problema nesolutionata. In opinia Dvs. 5% Practic. incalcarea drepturilor omului este determinata si de statutul detinut in cadrul societatii. 53% Referindu-se la frecventa incalcarii drepturilor omului in Moldova.(PROIECT) „Drepturile omului de rand se incalca constient in instantele de judecata.2). considera ca drepturile se incalca sistematic. de 2 ori mai multi respondenti de nationalitate rusa (12%) in comparatie cu alte nationalitati sustin ca in Moldova drepturile practic nu se incalca. in unele cazuri ei nici nu sunt constienti de faptul daca anumite drepturi li s-au incalcat sau nu (situatia data fiind generata de lipsa de cunostinte a legislatiei. si anume – calitatea marfurilor procurate: 20 . a fost prezentat un exemplu cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor. „Persoanele care detin functii.. 35% Nu raspunde (NR). Pe de alta parte. in cazul incalcarii drepturilor. care exista ca stat de 15 ani. nu se incalca.” DFG 3 2. persoanele cu functii. a drepturilor omului). cea mai mare parte a participantilor la DFG au mentionat ca drepturile se incalca sistematic. mai multi respondenti ucraineni (62%) (Tabelul 1. oamenii de rand. fata de cei cu nivel scazut (47%). „In Moldova.2. nu se incalca? Nu stiu (NS). pot sa-si permita sa incalce mai multe dintre drepturile altora. gratie statutului detinut.” DFG 6 Un participant a invocat ideea potrivit careia situatia existenta in domeniul protectiei drepturilor omului este „normala”. practic. nu cunosc unde si cum sa se adreseze. Frecventa incalcarii drepturilor 53% din persoanele chestionate in cadrul sondajului national reprezentativ au mentionat ca in Moldova drepturile omului se incalca sistematic (frecvent). In acest context.” DFG 3 „Cetateanul nu stie cui sa se adreseze cand apare vre-o problema. drepturile omului in Moldova se incalca sistematic. In schimb. dat fiind faptul ca Republica Moldova este un stat tanar. Mai mult ca atat. 5% Se incalca ocazional. In acest sens. neoficial au mai multe drepturi. se incalca ocazional sau. este imposibil de a obtine intr-o perioada atat de scurta valori inalte in domeniul respectarii drepturilor omului. 2% Se incalca sistematic. in mediu. pag.81) considera ca drepturile in Moldova se incalca sistematic. 35% au indicat ca se incalca ocazional si 5% au afirmat ca drepturile omului in Moldova practic nu se incalca (Fig. au un statut oarecare in societate.

Cand procurati marfuri intr-un loc public. dvs. Fig. DFG 7 Un participant la discutii a sustinut ca drepturile omului se incalca in mod sistematic in activitatea de zi cu zi a organelor de drept. 83). In functie de studii. Dreptul la un nivel decent de trai (85%) si Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). 3 Cum ati evalua respectarea urmatoarelor drepturi si libertati ale omului in Moldova? Drepturile minoritãþilor etnice Drepturile minoritãþilor sexuale Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei 3% 2% 18% 7% 32% 16% 6% 24% 5% 58% 21% 29% 36% Foarte bine Bine Rãu Foarte rãu Nª/NR 53% 42% 30% 28% 27% 35% 36% 37% 50% 26% 42% 9% 11% 10% 44% 42% 46% 50% 45% 53% 53% 54% 40% 31% 38% 47% 13% 16% 5% 14% 9% 15% 24% 25% 23% 29% 6% Dreptul la libera exprimare 5% Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile de stat Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la un salariu (remunerare) rezonabil / la o mãrime a pensiei rezonabilã Dreptul la un nivel decent de trai Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Dreptul copiilor de a fi pro-tejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Protecþia femeii de violenþa în familie 0% 2% 1% 1% 1% 14% 10% 12% 1% 1% 2% 9% 10% 12% 51% 30% 42% 43% 36% 16% 15% 14% 13% 16% 6% 14% 11% 12% 13% 8% 4% 3% 1% 19% 2% 27% 2% 19% 2% 19% 2% 20% 1% 1% 8% 13% 10% 11% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21 .” DFG 3 O parte dintre participanti a sustinut ca drepturile se incalca „ocazional”. dar nu se respecta. la o marime a pensiei rezonabila si a dreptului la munca si la alegerea locului de munca sunt respondentii cu studii superioare care ajung la ponderea de 93% si. respectiv. iar un alt participant a lansat ideea ca un functionar responsabil de protectia drepturilor omului nu va indeplini obligatia eficient in cazul cand nu este remunerat adecvat conditiilor de trai. cel mai mult vulnerabili fata de respectarea dreptului la un salariu rezonabil. „Nu este acces la justitie. 91% (Tabelul 3. nu sunteti sigur ca procurati o marfa care sa corespunda calitatii si standardelor stabilite.” DFG 5 „Cum poate un functionar public la o leafa de 800 lei sa asigure respectare dreptului unei alte persoane. Cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” cei mai multi dintre respondenti au evaluat respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil. doar in cazul Dreptului la libertatea gandirii si a religiei mai mult de jumatate (60%) dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine”. la o marime a pensiei rezonabila (86%). Este stipulat ca sedintele de judecata sunt publice. facand o evaluarea a respectarii a 20 de drepturi si libertati ale omului (Fig. pag.3.(PROIECT) „In tara noastra mai mult persista sistematicul in cazul acesta. Drepturile care se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie.1. in general. Este prezenta falsificarea produselor alimentare si. mentionand ca unele persoane profita de pe urma lipsei de cunostinte din partea cetatenilor in domeniul drepturilor omului. a tuturor produselor”.3). 2.

37. Dreptul la o justitie echitabila a oamenilor simpli care nu au cunostinte despre drepturile lor. persista aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%). 35. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca cel mai evident. Cat priveste drepturile incalcate ale rudelor si cunoscutilor respondentilor (Fig. „Chiar daca a absolvit.4. Prin asigurarea asta nu se acorda ce trebuie conform cerintelor asigurarii. statul nu garanteaza ca va fi angajat. la acestea se mai adauga printre primele drepturi incalcate si Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%). iar 8% . Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca principalele motive care duc la incalcarea drepturilor omului in Republica Moldova sunt lipsa de cunostinte din partea populatiei referitor la 22 .” DFG 1. vizibil drept personal al lor care li se incalca este dreptul muncii (15%). 73).(PROIECT) Avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.”. pentru care trebuie sa platim. pag 72).” DFG 5 „Dreptul cuvantului. Nivelul asigurarilor este sub minimul necesar pe care l-ar avea o persoana. deoarece dupa absolvire nu sunt asigurati cu un loc de lucru.dreptul la ocrotirea sanatatii (Fig.” DFG 3 „Cu polita reiese ca plateste dublu. Acum o generatie intreaga creste analfabeta. 4 „Ne-au impus asigurarea obligatorie. 11% au indicat dreptul la un trai decent.” DFG 4 „Este incalcat foarte mult dreptul la informatie.”. 36. „In intreaga republica 14 000 copii nu frecventeaza scoala din cauza ca nu sunt asigurati cu cele mai elementare lucruri: incepand de la manuale si finisand cu incaltaminte. 4 „Daca nu ai bani – nu ai acces la studii. pag. 74). Cu privire la drepturile incalcate in ultimii ani (Fig. Ei au 100 de obligatii si un singur drept: sa execute.” DFG 1 2. se incalca in special de catre organele de drept. si asta o stim cu totii. urmate de Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%). in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie • dreptul la un trai decent • dreptul la un salariu adecvat • dreptul la justitie echitabila • dreptul la viata • libertatea exprimarii • dreptul la proprietate • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • dreptul la protectie sociala • dreptul la conditii normale de munca • drepturile minoritatilor etnice • dreptul de a alege • dreptul la libera circulatie pe teritoriul Transnistriei „Pregatirea tinerilor specialisti seamana cu un mecanism de stoarcere a banilor. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca lor personal le-au fost incalcate aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai (61%) si Dreptul la un salariu rezonabil (56%). pag. In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup.” DFG 1.” DFG 4 „Nu e scris lista de servicii care se presteaza conform politei.

Ei nu se intereseaza de drepturile pe care le au. Un cetatean sanatos ar putea sa-si exercite drepturile politice cat si cele culturale. In aceasta masura incalcam drepturile altei persoane. atunci cand pleaca undeva sa nu i-l ia cineva. a concretizat ca acest lapsus este generat de imposibilitatea de accesare a informatiei respective. uneori. se lehameteste. Intr-un sat este un „Monitor Oficial” si acela e la primar care il tine in safeu. in primul rand. adica se adapteaza la situatia in care se afla. noi astazi trebuie sa incepem de la inceput. coruptie si spiritul de egoism.” DFG 3 „Am iesit din sistema veche cu multiple probleme. Dar el are un plan pe care trebuie sa-l implineasca la sfarsit de luna. Se teme ca daca o sa dea informatia seful mai mare o sa-l mustreze sau chiar o sa-l concedieze. Din aceste considerente populatia nu este activa pe plan politic si nici nu isi respecta obligatiunile fata de stat. „Singura populatia nu doreste sa-si cunoasca drepturile. „Din lipsa de acces la informatie oamenii nici nu stiu cum sa-si apere drepturile. care stie 3-4 articole pe baza carora aplica procese verbale unui om care poate nu are vina. De acest fapt se folosesc cei care incalca drepturile.” DFG 4 Lipsa de protectie a drepturilor sociale si economice fundamentale ale omului determina orientarea fortelor si intereselor acestuia spre satisfacerea nevoilor primare.” DFG 1 In opinia participantilor din cateva grupuri de discutii nerespectarea drepturilor omului este determinata de apatia. Vine politistul de sector cu regulile lui. democratie.” DFG 7 Pe langa motivele prezentate anterior. asupra incalcarii drepturilor in Moldova influenteaza un sir de alti factori.” DFG 5 „Daca bagajul de cunostinte ale oamenilor ar fi mai mare. atunci s-ar micsora considerabil numarul de cazuri de incalcare a drepturilor omului. Cand ajunge pe la cabinete. iar furnizorul constiincios refuza sai dea decizia. el este ca o minge de fotbal pe teren. Ar fi mai usor daca in Moldova cetateanul s-ar interesa care-i sunt drepturile.” DFG 2 „Problema este egoismul – fiecare nu se gandeste la persoana de alaturi ci doar la dansul: cum sa-i fie bine. situatia social-economica precara si indiferenta / iresponsabilitatea / birocratia organelor de stat.” DFG 3 „Unui om simplu ii e dificil de a studia legea. realizarea intereselor personale. cum ar fi: • birocratia functionarilor de stat • necesitatea organelor de politie de a indeplini planul de activitate • lipsa juristilor in localitatile rurale • mentalitatea sovietica – incapacitatea de acomodare la valorile democratice (perioada de trecere) • lipsa institutiilor responsabile direct de protectia drepturilor omului si a mecanismelor respective • imperfectiunea legilor si a mecanismului de respectare a legilor • politica eronata in domeniul economiei – agentii economici nu sunt stimulati „In sat jurist nu exista. pana cand ajunge la un moment ca ridica mainile in sus si se satura.” DFG 7 „Un simplu cetatean se adreseaza dupa o decizie a consiliului local.” DFG 3 „Asigurarea unor drepturi nu este acoperita financiar.” DFG 1 „Sunt cazuri cand persoana incepe sa-si caute modalitate de aparare a drepturilor. Asta e mai groaznic in societatea noastra.(PROIECT) drepturile lor si modul in care pot fi protejate. nepasarea. abia acum incepem sa intemeiem statul. Nu cunosc drepturile lor. fiecare persoana urmarind. E bine asa cum este. Un participant din cei care a mentionat lipsa de cunostinte. chiar si indiferenta omului de rand.” DFG 2 „Moldoveanul din modestie nu-si da seama ca au fost lezate drepturile si interesele sale. modestia si. noi nu am stiut ce este independenta. cum trebuie sa le apere. Daca cetateanului simplu nu-i sunt 23 . „Drepturile sociale influenteaza exercitarea de mai departe a drepturilor politice. de aceasta stare profita alte persoane.

” DFG 5 2.3% Dreptul la legislatie 0.6% 1.6% Drepturile consumatorilor 1.3% Dreptul la securitate personala 1.8% 0.7% 0.8% 2.4% 0.4% 0.3% 1.4% 0.2% Dreptul la participare politica 0.7% 24 .5% 0.0% 0. 4 au fost mentionate urmatoarele domenii: In I-ul In al II-lea In al III-lea rand rand rand Domeniul Dreptul la viata 1.4% .5% Dreptul la timp liber 0. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova In cadrul sondajului de opinie. avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.1% 0. Care domenii ale drepturilor omului sunt cele mai actuale (importante) in Moldova si necesita atentie sporita din partea societatii? (Intrebare deschisa) 0% Dreptul la muncã Dreptul la sãnãtate Dreptul la un trai decent Dreptul la protecþie socialã Dreptul la educaþie Dreptul la agriculturã ºi realizarea produselor agricole Dreptul la pensii decente Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la afacere proprie Drepturile copiilor Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Alte domenii Toate domeniile Nici un domeniu Nª NR 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 22% 11% 9% 8% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 7% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 14% 2% 9% 4% 4% 13% 4% 2% 6% 4% 7% 15% 9% 6% 3% În primul rând În al doilea rând În al treilea rând 11% La rubrica Alte domenii din Fig. fiecare al cincilea respondent considera ca cel mai important domeniu al drepturilor omului care necesita atentie sporita din partea societatii este dreptul la munca (22%).3% 0.9% 1. fiecare al zecelea respondent indica dreptul la sanatate (11%).5.5% Dreptul la echitate in fata justitiei 1.0% 0.3% 1.5% 0.0% 1.6% 0.6% Dreptul la proprietate privata 0. Fig.(PROIECT) respectate drepturile si libertatile din sfera social-economica. iar cate 8% dreptul la un trai decent si protectie sociala (Fig. 4.3% 0.5% 0.5% 0.5% Dreptul la un mediu sanatos 0.4).5% Dreptul la informare 0.9% Drepturile tinerilor 0. atunci el nu-si poate onora anumite obligatiuni fata de stat.

” DFG 2 „Detinatorii de cote de pamant sunt in afara oricarei legi.3% 0. de asemenea.2% 0. in comparatie cu locuitorii din ariile urbane (22%). numaidecat trebuie consultata populatia daca este de acord.3% 0. aproape de doua ori mai multe persoane din ariile rurale (40%) (Tabelul 2.3% 0.4% 0.” DFG 6 „Medicii nu prea pot face nimic.4% 0.3% 0.4% 0.6% 0.2% 0.” DFG 3 „Femeia e mai putin la conducere.1% 0. precum sunt: • dreptul la un salariu proportional muncii efectuate • dreptul la informatie • dreptul la educatie • dreptul de participare la procesul de decizie • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • protectia legislativa a taranilor • drepturi egale pentru femei si barbati • dreptul la proprietate • drepturile consumatorilor • dreptul la opinie si libertatea exprimarii • protectia drepturilor moldovenilor din regiunea transnistreana „Administratia publica ar trebui sa ofere posibilitate cetatenilor sa participe la toate procesele decizionale. Acest fapt poate fi explicat prin gradul scazut de acces al populatiei rurale la servicii medicale (fie din cauza saraciei. Daca e vorba de constructia unei statii PECO.8% 0.4% 0. La noi cati sefi de directie sunt femei si cati barbati? E o diferenta mare.1% 0. dreptul la un trai decent.4% 0.(PROIECT) Dreptul civil Dreptul la locuinta Dreptul la securitate economica (impozite. iar aceasta trebuie sa fie o prioritate a statului. tineri si copii).2% 0.” DFG 1 „In ce inconjurari traim noi? Sa analizam ce apa noi avem. Participantii la discutiile focus grup.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0. mai multa populatie din orase (21%) necesita asigurarea dreptului la protectie sociala. au cele mai mici salarii.1% 2.2% 0. La moment nu se face nimic ca cetateanul sa devina bogat. „Este obligatia statului de a crea conditiile pentru ca fiecare cetatean din RM sa aiba un trai decent.2% 0. au mentionat mai des importanta acelorasi domenii ale drepturilor omului invocate de catre respondenti: dreptul la munca. preturi inalte) Drepturile emigrantilor (dreptul la lucru peste hotare) Dreptul la o conducere responsabila Dreptul la libertate Drepturile mamelor Drepturile minoritatilor etnice Dreptul la cultura Egalitatea gender Alte domenii 0.1% 0. pensionari. de trei ori.4% 0. dreptul la sanatate si dreptul la protectie sociala a paturilor social-vulnerabile (invalizi.” DFG 5 „Nu poate fi un stat bogat fara cetateni bogati. Dar ce e mai scump decat sanatatea omului?” DFG 2 Pe langa domeniile mentionate.6% 0. in comparatie cu populatia de la sate (15%). In contrast. fie din cauza distantei necesare de parcurs la serviciile respective). participantii la discutii considera ca este necesar de acordat atentie sporita si unor astfel de domenii. Eradicarea saraciei trebuie sa presupuna un sistem de politici sociale si elaborarea unor masuri concrete.81) solicita acordarea atentiei dreptului la sanatate.0% In functie de mediul de resedinta.1% 1.” DFG 3 25 . pag.

nu vrem sa ne dezicem de CSI. primeste indemnizatii 40 sau 60 de lei. participantii la lichidarea catastrofei de la Cernobal sunt protejati de lege. un copil. Transnistria. fapt ce-si doresc copiii. de ce conducerea RM se atarna atat de slab in aceasta privinta. 2. insa. Si acestea trebuie sa se pastreze intacte in cazul cand conducerea se schimba. a deciziilor adoptate – fiecare formatiune politica ajunsa la putere distruge tot ce a fost creat pana la momentul respectiv (atat lucrurile rele. iar conducerea republicii adopta o atitudine pasiva in problema respectiva. sa continuam cele initiate. Dupa principiul vulnerabilitatii. Un exemplu elocvent in acest sens serveste politica duplicitara externa – dorim sa ne integram in Uniunea Europeana. Sa nu incepem de la inceput. Ar fi 26 . sunt inapti de a presta o munca fizica. Cum poti sa traiesti? Cum poti sa intretii o familie. la razboiul din Afganistan si Transnistria – acestia sufera de boli fizice si mintale.” DFG 1 „Toata lumea stie ca sunt incalcate drepturile copiilor. Vorbim de situatia cu studierea in limba de stat.” DFG 6 „Taranul 500 lei pe an vede bani. • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. care sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat „O mama. determinata de instabilitatea politica. copiii si batranii sunt urmati de tineri (care intampina obstacole atat in ceea ce priveste angajarea in campul muncii. Unul din participanti a exemplificat incalcarea drepturilor copiilor prin cazul Transnistriei. intelectualii (in special cei din ariile rurale) si taranii (care presteaza munci grele si sunt remunerati cel mai prost). cel mai des se incalca drepturile copilului. trebuie sa mergem pe aceeasi cale. • agentii economici. 4. dar lor nu li se da posibilitate.” DFG 1. ci sa mergem mai departe. • persoanele de sex feminin care au mai putin acces la functii de conducere. totodata. „Drepturile copiilor. unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana.” DFG 1. Or.” DFG 4 „Indiferent cine ar veni la putere. in comparatie cu persoanele de sex masculin. se incalca deseori sunt: • mamele cu copii. Aceasta trebuie sa decida odata si pentru totdeauna traseele pe care trebuie sa evoluam. persoanele cu disabilitati fizice si psihice. unii participanti au sustinut ca este extrem de necesar de atins o stabilitate in politicile de guvernare. iar unii nu au nici un loc de trai. E straniu. care face studii si nu poate sa se aranjeze. 6 „In cazul Transnistriei. nu e pusa in aplicare. in mare parte.(PROIECT) In aceasta ordine de idei. Criza in care se afla societatea este.2. de asemenea. cat si procurarea unui spatiu locativ). care beneficiaza de indemnizatii mizere de 40 – 60 lei si care nu acopera nici cele mai elementare necesitati. 4. cand vor fi stabilite sarcinile finale ale politicii interne si externe ale conducerii. pensionarii care primesc o pensie mizera de 200 de lei imposibil sa aiba un trai decent. cat si cele bune). tineretului. „Drepturile omului vor fi respectate atunci. care naste.” DFG 4 2.6. Un alt aspect negativ il constituie lipsa unui curs ferm al politicii interne si externe. orice dezvoltare presupune o anumita stabilitate. prioritara de evolutie si dezvoltare. Pana in prezent conducerea nu a luat o directie concreta. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des Copiii si persoanele in etate sunt cele mai vulnerabile categorii ale populatie in privinta incalcarii drepturilor omului. Dar aceasta este doar o expresie formala. cum poti sa-l inveti?” DFG 1 Alte categorii de populatie (care au fost mentionate doar in cadrul unui grup de discutii) ale caror drepturi. 6 „Drepturile batranilor. Cum sa intretina un copil si cum sa stea ea in maternitate daca ea nu este protejata???” DFG 6 „Participantii la razboiul din Afganistan.

” DFG 4 „Functionarii de la diferite nivele sunt corupti. inclusiv prin ingradirea accesului la informatie. Institutiile de stat.7.” DFG 2 „Situatia economica instabila duce la degradarea societatii si la dezvoltarea coruptiei. nu doar morala.” DFG 2 „Agentii economici pur si simplu nu au cum sa se dezvolte. Acesta este motto-ul societatii noastre. a agentilor economici. Unii dintre ei nici nu au unde trai. criza economica acuta in care se afla Republica Moldova la momentul de fata. numarul excesiv de controale exercitate asupra agentilor economici si impozitele impovaratoare. favorizeaza incalcarea drepturilor omului. La noi nici un functionar de stat ori public nu o sa-ti dea o informatie fara acordul superiorului. dar acestea nu pot fi aplicate din cauza lipsei suportului material. Aceasta sustrage oamenii de la rezolvarea problemelor de afaceri. exista legi. Dar la functiile mai platite sunt barbatii.(PROIECT) bine pe viitor ca acei oameni sa aiba o sustinere materiala. „In statul acesta cine are bani are si putere. Saracia din tara determina si un alt flagel nociv al societatii – coruptia excesiva in institutiile de stat – care. mai ales cei de la tara.” DFG 1 „De ce oamenii pleaca peste hotare? Nu pleaca de bine sau de bucurie. hotarari de guvern: dar nu sunt bani!” DFG 1 „Exista posibilitatea de procurare a locuintei prin sistemul de creditare – legea prevede acest lucru – dar nu se respecta. Ei sunt bolnavi chiar si mintal. cine n-are bani. nici drepturi. Stau in permanenta cu frica-n san – acus trebuie sa vina politia. insa. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului Conform opiniilor exprimate de unii coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. acte normative prin care variate categorii socio-vulnerabile sunt sustinute. Iar saracia la noi este foarte mare. Orice cetatean a statului poate forma numarul la care consilierul ii da un raspuns concret.” DFG 4 „O doamna a lucrat toata viata ei la fabrica de zahar si are pensia de 275 de lei. inclusiv si ale conducerii de varf. medicina sunt mai multe femei decat barbati.” DFG 1 „In invatamant. daca nu politia atunci inspectoratul fiscal etc. la randul sau. respectiv. dimpotriva.” DFG 2 2. Tot din cauza crizei economice nu este posibila sustinerea materiala a hotararilor guvernamentale. ci din cauza saraciei. Mai mult ca atat. Acest fapt streseaza agentii economici si le sustrage atentia de la activitatile de afaceri. ori chiar nu are bani de drum.” DFG 6 „In Occident in orice telefon public sunt telefoanele institutiilor de stat.” DFG 7 27 . Astfel.” DFG 3 In unele grupuri de discutii participantii au indicat categorii de populatie eterogene defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului) • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) „Cel mai des este obijduit cel sarac. principalul motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii sociale in privinta incalcarii drepturilor omului este saracia (salarii si pensii mici).” DFG 1 „La noi pana ajungi la Dumnezeu te mananca sfintii. sunt in incapacitatea de a lucra.” DFG 6 „Cetateanul nu poate ajunge la functionarul acela.” DFG 6 „Avem legi. fiindca ori nu are cu ce se incalta. prin variate metode creeaza obstacole. nu intreprind nimic semnificativ pentru ameliorarea situatiei create. Din aceste considerente se creeaza situatia in care sustinerea din partea statului este doar „pe hartie”. n-are nici putere si. cum ar fi. de exemplu.” DFG 1 „Oamenii simpli nu isi cunosc drepturile lor. acestea in loc sa stimuleze dezvoltarea economica.

stagnam la acel nivel. legata de primul motiv. Din aceasta cauza suferim si la aspectul economic. nefiind angajat. participantii s-au referit la motive concrete pentru drepturile anumitor categorii de populatie. cum ar fi parintii alcoolici. deoarece un tanar.” DFG 7 In cadrul unor discutii.(PROIECT) Alt motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii de oameni fata de altele este lipsa de cunostinte necesare printre oamenii de rand. unul din motivele de incalcare a drepturilor copiilor il constituie lipsa grijii paterne (este cazul familiilor cu parinti consumatori de alcool sau droguri. pana cand. nici asigurarea cu cele necesare. „Nu este nici infrastructura necesara. Astfel. vulnerabilitatea acestora decurge din politica economica eronata a statului fata de agricultura care nu beneficiaza de nici un suport si facilitati legislative. someri.” DFG 2 „Populatia rurala nu stie ce drepturi are.” DFG 5 28 . „Drepturile copiilor sunt aduse la cunostinta lor. in special cei de la tara. acestia sunt afectati de stereotipul eronat existent in societatea moldoveneasca conform caruia persoanele mai in varsta si cu stagiu de munca au prioritate fata de tinerii specialisti – aceasta idee este gresita. „Drepturile copiilor sunt lezate chiar de catre parinti. Ne-am intors cu cateva decenii in urma si. este si trebuie sa fie un granar. Lipsa ingrijirii paterne este provocata si de migratia excesiva a moldovenilor peste hotare in cautarea unui loc de lucru mai bine platit.” DFG 2 In cazul taranilor. insa aceasta nu este la o ora speciala. lipsa de informare sistematica in domeniul respectiv. si. Nu stie cui sa se adreseze si cum sa solutioneze problemele. nu poate acumula nici un fel de stagiu de lucru. nici conditiile. Cat priveste drepturile tinerilor profesionisti. precum si familiile cu parinti someri). Moldova a fost. narcomani. nici baza legislativa.

In ce masura sunteti de acord cu urmatoarea afirmatie: „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului”. Fig. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale mai des au mentionat: • fie ca doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile 29 .(PROIECT) 3. unde „1” semnifica „Totalmente nu sunt de acord”. 5). 5. 30% 25% 23% 20% 24% 15% 10% 10% 10% 9% 7% 5% 9% 2% 0% 1totalmente nu sunt de acord 2% 3% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totalmente sunt de acord 1% NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. 3.1. Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei In cadrul sondajului de opinie. referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei. Informarea cu privire la drepturile omului. altii 23% au mentionat la punctul „5” pe o scala de la „1” la „10”. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord). iar „10” semnifica „Totalmente sunt de acord” cu aceasta afirmatie (Fig.

Sa credem intr-un sistem de care suntem condusi. Ma refer la localitatile pe care le cunosc eu. inregistrat la primarie. „Cine intreaba pe medic sau pe invatator: „Dumitale traiesti pe impozitele mele. Nu se negociaza. in cerintele contractuale si in legislatie exista ca inchiriind un bun oarecare. Aceste 30% care cunosc sunt profesori. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor 30 . ia-ti pamantul si du-te!”. poate predomina si o frica. care-s mai principale: sanatate.” DFG 1 „Cunoastem drepturile doar care ne obliga de a face ceva.” DFG 2 „Nu cunosc.(PROIECT) „Nu toti cunosc”. cine o sa va tina discutia. chiar si din tineri.” DFG 2 „10-15% de populatie cunoaste drepturile. se cere sa se faca contract. dar alt procent – care nu cunosc”. medici. „ Ei cunosc unele drepturi.” DFG 4 • fie ca cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos „Cunostintele sunt la zero”. taranii.” DFG 1 „Zero”.” DFG 1. munca. Nu cei batrani. Poate sa ramana pamantul neprelucrat. la sat – in genere nu se cunoaste”. ceilalti – partial”. „O parte cunosc. invatatura. Dar la moment dicteaza arendasul. „Foarte putine”. „La oras poate mai mult. „Duceti-va la tara si incercati sa discutati despre drepturile omului. un oarecare procent sunt persoane care cunosc. 3 „O parte cunosc dar ei nu stiu despre obligatiunile lor. si de aceea nici nu se intereseaza. Acei tineri au ajuns la concluzia ca „sa fie cum o fi dar sa nu ma var eu si de ce eu trebuie sa vorbesc?” „Chiar daca cunosc ceva. Nu cunosc muncitorii.” DFG 1 „Inainte situatia era mai grea ca acum in privinta cunoasterii drepturilor. „E mai mare procentul care nu cunosc. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului.” DFG 3 Coordonatorii din centrele raionale au mai mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede in sistemul care conduce • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor • cei care-si cunosc drepturile nu stiu si de obligatiile lor • pe timpurile Uniunii Sovietice persoanele mai putin cunosteau despre drepturile lor „Chiar daca isi cunoaste drepturile. Intelectualitatea”. dar ei nu au cu cine sa se consulte. nimeni nimic nu cunoaste. nu se lupta pentru drepturile lor. „Cred ca 70% nu cunosc drepturile si 30% – cunosc.” DFG 2 „Cei mai in varsta au o frica mostenita dinainte :”daca o sa vorbesc ceva o sa ma ridice”. in care lucrez. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica centrala sau referit in special la: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. „Sunt limitate. Mata primesti salariu si de la mine. „La un nivel foarte jos”. La un moment dat el poata sa zica:”Nu-ti place. nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. nu are garantie ca drepturile ii vor fi respectate. deci esti obligat sa-ti onorezi obligatiile fata de mine”.” DFG 2 Referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei.” DFG 3 „Eu cred ca cunostintele lor nu sunt suficiente. Nu mai mult de 10%”. Astfel.” DFG 1 „Poate si sunt cate ceva. „Intelectualitatea cunoaste. Il sperie”.

” DFG6 „Toti vorbesc despre drepturile omului. 6). iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta). „Daca am pune in functiune toata masinaria de informatie ca sa-l informam noi. Toti stiu ca au drepturi.” DFG 5 „Sunt posibile mai multe feluri de interpretari si depinde de avocatul care poate sa interpreteze si s-o intoarca” DGF 6 „Pentru mine. nu stiu. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. dar nemaivorbind despre populatia de la tara” DFG 6 „La noi nu este o terminologie adecvata care sa fie preluata de mass-media. Asta e premisa faptului ca se incalca drepturile omului. Nu atrage atentia”. imi este complicat. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) (Fig. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatiile: Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura. dar care sunt ele. sunt multi termeni noi pentru mine neintelesi. cum sa-si realizeze. un pedagog.” DFG 6 „ONG la noi sunt o modalitate de a spala anumiti bani sau pentru a primi niste salarii bune pentru o anumita perioada cand realizam niste programe. iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta).” DFG 5 3.(PROIECT) „O anumita pasivitate a populatiei. Eu nu cred ca nu se poate de undeva de cumparat o constitutie.6.2. toata aceasta informatie trebuie expusa intr-un mod accesibil. Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. vom reusi doar in cazul cand el o sa doreasca lucrul acesta. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii referitoare la informatia despre drepturile omului: 31 . Fig. ce privilegiu au. Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura. Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. dar nu toti cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt”.” DFG 7 „Cunostintele sunt la un nivel foarte jos. Societatea noastra se caracterizeaza printr-o anumita apatie fata de drepturi.

32 . unii participanti s-au referit la functia de „coordonator” numita de administratia publica raionala. • institutiile educative – in cazul dat procesul de informare despre drepturile omului trebuie sa inceapa din clasele primare pentru a oferi posibilitate copiilor de mici sa constientizeze ca au anumite drepturi. activand independent in baza finantarilor externe. Institutiile. • ONG-urile – la momentul de fata exista deja organizatii neguvernamentale specializate in domeniul promovarii si protectiei drepturilor omului. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta). 3. principalele institutii care ar trebui sa fie responsabile de informarea populatiei despre drepturile omului sunt: • mass media – aceasta trebuie sa reflecte multitudinea punctelor de vedere. ascunzandu-se dupa masca actiunilor de binefacere. prezinta opinia puterii. Acestea. sa le formeze abilitatile necesare pentru protectia drepturilor personale. in mod special. In acest context. care trebuie sa fie respectate. iar participantii din alte cateva discutii s-au referit la autoritatile publice locale. In acest context. motivand convingerea lor prin faptul ca acestia se afla cel mai mult in contact cu oamenii de rand. la institutiile mass media cu cea mai mare acoperire a teritoriului republicii (Moldova 1 si Radio Moldova) si la care are acces intreaga populatie. Problema data se refera. in acest fel limitand posibilitatile de informare a populatiei. sunt prezente unele bariere administrative în obþinerea informaþiei Birocratismul funcþionarilor publici face ca informaþia cu privire la drepturile omului sã fie inaccesibilã Lipsa serviciilor juridice la locurile de muncã face imposibil accesul la informaþia despre drepturile omului 12% 38% 28% 9% 14% 15% 37% 25% 8% 16% 14% 33% 26% 6% 20% Existã unele piedici lingvistice în perceperea informaþiei 12% 29% 29% 15% 16% Informaþia cu privire la drepturile omului de care dispun îmi este utilã Am cunoºtinþele necesare obþinerii informaþiei cu privire la drepturile omului 8% 30% 28% 19% 13% 5% 22% 32% 30% 12% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. • autoritatile publice – in cazul acestora participantii din unele grupuri au sustinut faptul ca fiecare functionar trebuie sa fie responsabil de informarea drepturilor omului in domeniul sau. Punctul slab al acestora este ca ele nu beneficiaza de suport din partea statului.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informaþia în domeniul drepturilor omului este greu de gãsit 16% 37% 30% 9% 8% Sunt puse piedici ºi obstacole la obþinerea informaþiilor. doar realizarea scopurilor personale – de spalare a banilor. nu sa se limiteze doar la opiniile unei sau altei parti. unele organizatii urmaresc. de un plan comun de actiune.3. organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. in mare parte.

articolele din ziare. Si atunci. La scoala elevul afla care sunt drepturile lui si el le duce mai departe in viata. cat si cele neguvernamentale. un functionar din administratia publica centrala a mentionat ca procesul de informare a drepturilor omului trebuie sa fie realizat de catre juristi sau specialisti competenti. 6. brosurile editate pana acum sunt inutile.” DFG 2 „Ca functionari publici. Acolo au acces doar o anumita categorie. caci o aude doar pe a lui Vasile.” DFG 3 In cadrul unui grup. taranul.” DFG 5 „Ar fi bine de la scoala sa li se spuna. „Este nevoie de un sistem intreg. Aceasta stare este determinata de faptul ca ceea ce se face nu este accesibila publicului larg.” DFG 1 „Functionarii publici nu-si iau responsabilitatea asta de a informa. Cu toate acestea omului nu-i este mai bine. fiindca ceea ce se face nu este accesibil publicului larg. aude doar o parere. atat cele guvernamentale. Acolo au acces doar o parte de populatie. Trebuie sa fie cineva care sa coordoneze munca aceasta. Eu.” DFG 3 „Statul ar trebui sa sustina organizatiile neguvernamentale implicate in procesul de informare a drepturilor omului. de exemplu. In acest sens. omul simplu. la momentul de fata. macar bine ca s-a miscat lucrurile din loc.” DFG 6 „La noi foarte multe ONG sun o modalitate de spalare a banilor.” DFG 1 „Trebuie de inceput de la copii. prin intermediul ONG-urilor care sunt sau trebuie formate. nu-si ating scopul scontat – populatia cum a fost prost informata. Totul se face haotic. Brosuri se editeaza si cu drepturile omului. 33 . asa si a ramas. „Este nevoie de specialisti ori juristi competenti care sa aiba niste abilitati de jurnalisti.” DFG 1 . Iar omul caruia i s-a lezat un drept ramane in continuare cu problema lui. care ar trebui sa explice si sa lamureasca toate drepturile.” DFG 6 „Autoritatile publice locale de nivelul 1 si 2.” DFG 6 Reusita procesului de informare nu depinde. In cazul dat nu trebuie de uitat de un moment foarte important – informarea trebuie sa decurga astfel incat publicul tinta sa constientizeze necesitatea de a cunoaste drepturile sale si modalitatile de aparare. ca sa le fie mai usor. cu abilitati de jurnalisti. deoarece ii foarte greu sa-i dai omului informatia necesara prin mass-media. Acestea trebuie sa colaboreze si sa actioneze dupa un plan comun bine chibzuit.” DFG 6 In general.” DFG 2 „Autoritatile abilitate in acest domeniu. 7 „La noi se numeste televiziune publica. Pentru aceasta este nevoie de anumite surse financiare.” DFG 1 „Primaria. fiecare in domeniu sa informeze.4. si sunt organisme internationale care ne ajuta cu elaborarea materialelor. Or. Poti sa-i faci zilnic o pagina de ziar in care omul sa nu inteleaga nimic din ea. sa ma duc sa ma expun in domeniul drepturilor omului nu as avea acces acolo nici peste 3 ani. aceasta problema nu este o prioritate a conducerii. procesul de informare a drepturilor omului este unul complex si pentru a fi realizat efectiv si cu succes trebuie antrenate toate institutiile din domeniu. Nu trebuie sa negam acest fapt.” DFG 2 „Exista un conservatism al institutiilor de stat. dar ea nu e publica. Totul depinde de politica adoptata de stat. doar de faptul daca va fi realizat in comun de catre institutiile responsabile. Il aude doar pe Vasile si stie ca Vasile vorbeste drept si gata! Alta parere nu exista! El nu poate face comparatie intre parerea lui Vasile si a lui Ion. insa.(PROIECT) „Mass media. care sa aduca informatia populatiei in forma cat mai accesibila pentru intelegere. deoarece ea se afla zi de zi in contact cu lumea. din clasa intai. suntem in dreptul si chiar datori sa aducem la cunostinta populatia.” DFG 6 „Nu este conlucrare intre mass-media si autoritati.” DFG 7 „Coordonatorul.” DFG 3 „Diferite sedinte. Legile se cunosc in unele cabinete si cu asta se incheie.

” DFG 7 Doar cate un participant din doua discutii au fost de parerea ca oamenii insistenti pot obtine si obtin succes in protectia drepturilor lor.(PROIECT) „Daca am pune in functiune toata masinaria de informare ca sa-i informam. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate In cadrul tuturor discutiilor focus grup participantii au sustinut ca nu exista nici o garantie ca drepturile unei persoane vor fi respectate.. Nu suntem siguri ca ne ducem in fata unui om cinstit care ne va apara. „Nu este nici o garantie” DFG 1-7 „Noi nu putem garanta nici faptul ce o sa hotarasca chiar si acel judecator. 42% Nu.” DFG 5 Actualmente.” DFG 1.” DFG 3 34 .3 „Pentru consultatiile juridice trebuie de platit. 7). Numai administratia locala rezolva. Din aceste considerente patimasii nici nu ajung la finele procesului de protectie a drepturilor – instanta de judecata. 39% 3. iar 19% nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (Fig. In acest sens. Sunt oameni insistenti. 19% Da. noi o sa reusim doar in cazul cand populatia va dori acest lucrul.” DFG 1 „Depinde de autoritati. 39% din populatie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila. La fel trebuie bani ca sa te adresez la judecator. Dupa parerea Dvs.” DFG 2 „N-ai platit n-ai dreptate si atat. Fig. Aceasta categorie de oameni nu lasa mainile in jos dupa primul esec. 7. Si anume acest spirit trebuie educat la generatiile ce urmeaza. Ei scriu la guvern si petitiile revin din nou la noi in primarie. Toate serviciile juridice sunt cu plata si oamenii saraci nu sunt in stare sa achite serviciile respective. Motivul principal care determina situatia respectiva este coruptia in institutiile de stat. chiar daca a apelat la consultatii juridice si a platit pentru acestea.4. Lipsa garantiei de respectare a drepturilor omului este agravata si de saracia din tara. „Exista garantie. Totul trebuie platit si totul se reduce la bani. este accesibila in tara noastra informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora? Nª. are castig de cauza cel care dispune de mai multi bani. ci continua sa se adreseze in instantele superioare celor unde au fost nedreptatiti.

Daca vor fi respectate ambele atunci poate o oarecare garantie vom avea. din contul salariului de stat • ridicarea gradului de informare a drepturilor omului in randul populatiei • stabilizarea si respectarea legislatiei • eradicarea saraciei in localitatile rurale • respectarea prezumtiei nevinovatiei „Transparenta in lucru organelor de drept. Exemplu oferit a vizat dreptul la educatie – nu este posibil de inmatriculat toti doritorii la locuri bugetare. instantele de judecata. administratia locala) • perfectionarea legislatiei.” DFG 2 „Sa elaboram planuri de actiune la nivel local. Sunt in contradictie. administratia locala). „Depinde unde se adreseaza. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor In opinia reprezentantilor administratie publice locale si centrale. 4. E bine ca s-a introdus aceasta functie de coordonator.5. dar la articolul dat pentru anul curent nu au fost planificate surse financiare si nu putem sa va achitam invatatura.” DFG 2.” DFG 4 „Daca cineva nu isi va onora obligatiunile si nu va respecta drepturile altuia. precum si sanctionarea celor care incalca aceste principii.(PROIECT) „Aici trebuie de muncit foarte mult la nivel de mentalitate a fiecarui individ si la nivel de insistenta.” DFG 5 In cadrul a cate o discutie. instantele de judecata. 7 „Fiecare om are si drepturi si obligatii. De format un sistem si sa ne conducem de el. indiferent de functia detinuta • ridicarea responsabilitatii organelor care poarta raspundere pentru protectia drepturilor omului (politia. astfel incat sa fie evitate neintelegerile in tratarea legilor si contrazicerea unor legi cu altele „Sa se lupte cu coruptia. Da. aveti dreptul. daca surse financiare acordate sunt insuficiente.” DFG 4 „In fiecare sat sa se creeze grupe de 3-4 persoane care ar putea sa se preocupe de problemele unde se incalca drepturile. procuratura.” DFG 5 3. Sa stim ca este un suport la care poti sa mizezi. participantii au mentionat si alte idei care ar contribui la ridicarea gradului de siguranta a respectarii drepturilor omului: • monitorizarea activitatii organelor responsabile de protectia drepturilor omului • numirea unei persoane responsabile de solutionarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului in fiecare localitate (in acest context a fost binevenita ideea crearii functiei de coordonator) • asigurarea paturilor social-vulnerabile cu cate un reprezentant legal care sa le apere drepturile gratis. a celora care primesc bani pentru garantie.” DFG 2 „Ajustarea legislatiei la conditiile noastre de trai si ajustarea actelor normative intre ele.” DFG 1 „Sa fie specialisti in acest domeniu ca sa lucreze.” DFG 5 „Ridicarea responsabilitatii fiecarei instante (politia.” DFG 3 35 . Ceea ce la noi nu este. procuratura. Multe legi sunt divergente. atunci va fi sanctionat.” DFG 6 Un functionar din administratia centrala a mentionat ca nu este posibila garantarea protectiei drepturilor tuturor oamenilor in momentul cand nu exista un suport material necesar. raional. pentru asigurarea respectarii drepturilor omului se impune necesitatea realizarii urmatoarelor actiuni de baza: • lupta cu coruptia • consolidarea constiintei privind necesitatea de a respecta drepturile altuia si de a indeplini constiincios propriile obligatii.

„In societatea noastra deja exista predispozitia ca oricum numi voi realiza dreptul. sa intreprinda careva actiuni pentru respectarea drepturilor personale. ce sa mai cheltui efort de energie si surse financiare. ba poate chiar voi inrautati lucrurile”. tot una nu-mi voi obtine nimic. Din aceste considerente ar fi bine de adus la cunostinta cat mai multe cazurile cand alti oameni simpli au reusit sa obtina respectarea drepturilor lor (in special in cazul litigiilor cu persoane cu functii de raspundere) si modul in care au reusit. nici nu incearca sa protesteze. pentru a spori siguranta respectarii drepturilor.(PROIECT) „Ar trebuie sa fie avocat de stat si remunerat de stat care indiferent de ce persoana s-a adresat trebuie sa-i apere interesul si statul sa-l remunereze.” DFG 6 4. primind salariu.” DFG 6 In fine. incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie 36 . deseori.” DFG 4 „Foarte des se schimba legile si oamenii nu dovedesc sa le cunoasca.” DFG 4 „Legile sa lucreze. Eu cred ca nici cei de la conducere nu dovedesc sa le citeasca.” DFG 7 „Oamenii nu-si cunosc drepturile. In prezent situatia este de asa natura ca oamenii de rand. Tot apar si apar legi noi. Drepturi. In acest fel exista posibilitatea de a aduce o lumina de speranta in sufletele oamenilor si de a forma dorinta de a lupta pentru drepturile personale. ne indreptatim.” DFG 5 „La noi vesnic trebuie sa demonstram ca nu suntem vinovati. Sa aiba un salariu stabil si tot timpul cand cineva se adreseaza trebuie sa-si onoreze obligatia lui. deoarece deja au ideea fixa ca „oricum nu voi obtine nimic.” DFG 4 „Eradicarea saraciei in stat. oamenii trebuie sa fie stimulati in aceasta privinta.

La selectarea directiilor prioritare si la determinarea structurii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului s-a pornit de la ideea ca. din multitudinea de drepturi si libertati ale omului.(PROIECT) Pentru a ameliora situatia privind respectarea drepturilor omului. in aceasta categorie intra drepturile expuse in Fig. in Republica Moldova a fost elaborat si aprobat prin Hotararea Parlamentului RM Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. cei mai multi dintre subiecti au mentionat ca lor li se incalca cel mai des Dreptul la munca si protectia muncii (27%). In cadrul sondajului de opinie. facand o singura alegere dintre aceste drepturi si libertati. Dupa cum s-a demonstrat in cadrul elaborarii Planului. Fig.1.8. trebuie accentuate cele a caror incalcare are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie. 8. Dintre drepturile si libertatile enumerate. integritatea fizica si psihica 37 . libertatea opiniei ºi exprimãrii Alt drept Nu se încalcã nici un drept / libertate NR 4. Dreptul la ocrotirea sanatatii si Dreptul la protectia sociala (cate 17% fiecare). care vi se incalca cel mai des? Dreptul la viaþã. Dreptul la viata. integritatea fizicã ºi psihicã 12% 27% 17% 17% 8% 3% 3% 2% 7% 4% Dreptul la muncã ºi protecþia muncii Dreptul la protecþia socialã Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii Dreptul la un mediu sãnãtos Dreptul la educaþie Dreptul la informaþie.

3% Persoanele in stare de ebrietate 2.5% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca violenta verbala (sudalma.) 2. banditii. piata. utilizatorii de drog si alcool etc. pag.77) Vecinii 5.5% Somerii 2.3% (Fig. transport public etc.75) Vecinii 9.) 13.7% Sotul 2. 42.0% Persoanele fizice 1. pag.) 5% 33% 55% 4% 3% Protecþia contra violenþei fizice (bãtãii.7% Persoanele necunoscute 2.(PROIECT) In cadrul sondajului de opinie. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada.8% Societatea 2.5% 38 .) 22. 9. piata. Fig.2% Oamenii rai 1. înjurãturii. majoritatea populatiei a mentionat ca deloc nu le este asigurata Protectia contra furturilor (65%.6% (Fig. de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor pericolele mentionate in Fig. batjocurii etc. batjocurii etc.6% Persoanele prost educate 1. In ce masura considerati ca va este asigurata securitatea personala si anume …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Protecþia contra violenþei verbale (sudalmei. Protectia contra violentei verbale (sudalmei. 9.5% Familia 1. 40.2% Persoanele defavorizate 5.) (55%) si Protectia contra violentei fizice (bataii. Fig. transport public etc. In privinta pericolului furturile.9% Consatenii 2.8% Copiii needucati 1. torturii etc.8% Colegii de lucru 1. respondentii cercetarii au mentionat mai des asupra principalei surse. ameninþãrii. torturii etc.). mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Persoane cu comportament deviant (talharii.) (54%). amenintarii.) 6% 33% 54% 3% 4% Protecþia contra furturilor 4% 27% 65% 2% 2% Protecþia contra bolilor transmisibile 4% 40% 46% 5% 5% Protecþia contra influenþei 4% medicamentoase asupra psihicului 37% 40% 10% 9% În deplinã mãsurã Într-o oarecare mãsurã Nu-mi este deloc asiguratã Nª NR In cadrul unor intrebari deschise. injuraturii. escrocii. 9).2% Locurile publice (strada. amenintare etc.

5% Mediul inconjurator (apa. pag.1% Relatii cu parteneri necunoscuti 1.) 2.7% Murdaria 1. incompetenta personalului medical) 16. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada. persoanele fara adapost.5% Vecinii 3.0% Oricine 4. frizeriile etc. aerul etc.7% In privinta pericolului bolile transmisibile. piata. 44.1% Dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). piata.9% Politia 1.9% (Fig.6% Persoanele din mediul inconjurator 2.5% (Fig. dintre grupele prezentate. Fig. integritatea fizica si psihica.4% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca influenta medicamentoasa asupra psihicului . pag. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutii medicale / instrumente medicale infectate 16.3% Frustrare 1.) 14. pag.) 12.5% Persoanele in stare de ebrietate 2. tortura etc.78) Persoanele bolnave / utilizarea in comun a obiectelor (consumatorii de drog.8% Persoanele necunoscute 1.(PROIECT) In privinta pericolului violenta fizica (bataia. alcool 1. 41. drepturile cui se incalca cel mai des? 39 . alcool. cersetorii. detinutii etc.76) Persoanele cu comportament delincvent 4. 43. transport public. 10. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutiile medicale (neglijenta.1% Locurile publice (strada.7%(Fig. Cat priveste dreptul la viata.4% Oamenii rai 1. mai multi respondenti din cadrul sondajului de opinie au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata.5% Droguri.78) Medicamente necalitative / expirate 6. 10). integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%) (Fig.).) 6. transport public etc.

86% din populatie sunt de acord cu afirmatia „Accesul la locurile de munca bine platite presupune cumatrism. carora nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. 86% dintre persoanele chestionate au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Locurile de munca bine platite pot fi gasite doar cu ajutorul rudelor. iar 39% sunt de acord) (Fig. Jumatate dintre persoanele care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. prietenilor” (45% totalmente sunt de acord. 74). carora nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii de la locul de munca.(PROIECT) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Drepturile copiilor 10% Drepturile tinerilor 28% Drepturile tinerilor aflaþi în serviciul militar Drepturile invalizilor / drepturile persoanelor cu dizabilitãþi 5% 15% Drepturile pensionarilor 17% Drepturile ºomerilor 18% Altele_ 1% NR 6% 4. 50% din populatie au indicat ca nu au un loc de munca. 11). 45. 45. pag. pag. In ce masura va este asigurat … 40 . pag. Dreptul la protectie sociala Pentru marea majoritate a persoanelor care au un loc de munca. mita” (47% totalmente sunt de acord. Majoritatea persoanelor care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii la locul de munca. 17% carora le sunt asigurate drepturile la protectia muncii si 4% care nu cunosc drepturile la protectia muncii de la locul de munca. La fel. 52%. 4. 23% carora le sunt asigurate drepturile si 3% care nu-si cunosc drepturile de la locul de munca. cei care au un loc de munca se impart in 34% care au mentionat ca marimea salariului pe care-l primesc la locul de munca nu le asigura dreptul la protectie sociala si 16% care au aratat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig. 11. pag. Fig. care au un loc de munca se impart in 31% (Fig.2. iar 41% sunt de acord) (Fig. 46. 52%.3. 74). Dreptul la munca si protectia muncii In cadrul sondajului de opinie. marimea salariului nu le asigura dreptul la protectie sociala: fiind intrebate despre protectia sociala pe care le-o ofera locul de munca. 48% dintre persoanele chestionate au mentionat ca nu au loc de munca (Fig. 46. 74). 74). care au un loc de munca se impart in 26%.

iar 52% considera ca nu ii este respectat dreptul la aer calitativ (Fig. 12). 11).4. 48. pag.în foarte mare mãsurã asigurat 10% 8% 6% 5% 4% 4% 2% 0% dreptul la protecþie socialã prin mãrimea salariului pe care îl primiþi la locul de muncã dreptul la protecþie socialã a dvs. Cea mai mare parte din populatie – 79% – considera ca nu ii este respectat dreptul la luarea deciziei in probleme de mediu (Fig. prin mãrimea pensiei sau a îndemnizaþiei sociale pe care o primiþi Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsurile „Nu am loc de munca”/”Nu primesc pensie sau indemnizatie sociala” 57% din populatie au mentionat ca nu primesc pensie sau indemnizatie sociala (pentru ei sau pentru alte persoane pe care le ingrijeste). 48.3. 47. la fel. pag. iar 23% considera ca calitatea apei este proasta (Fig. 4. sau a persoanei pentru care primiþi îndemnizaþie socialã.(PROIECT) 12% 11% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 1% 2% 1% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 80). Dreptul la educatie 59% dintre persoanele chestionate au mentionat ca au copii de varsta prescolara. 51% din populatie considera ca nu ii este respectat dreptul la apa potabila calitativa (Fig. Cei care primesc pensii sau indemnizatii sociale se impart in 32% care au mentionat ca marimea acestei pensii sau indemnizatii sociale nu le asigura dreptul la protectie sociala si 11% care au mentionat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig. Acestia se impart in 49% care au mentionat ca lipsa banilor afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 25% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% care au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. 12.. pag. 80). 4. 48. 49% au mentionat sa lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 20% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. scolara sau universitara. In ce masura credeti ca … 41 . Dreptul la un mediu sanatos 12% din populatie considera ca calitatea apei din apeduct (sau din fantana in cazurile in care apeductul nu functioneaza sau lipseste) este foarte proasta. 80). In acelasi timp. 12). Fig. 80). pag.

sau al dvs. Dreptul la servicii medicale calitative (8%) si Drepturile acordate in baza politei de asigurare (inutilitatea politei – trebuie de platit dublu pentru servicii medicale. Dreptul la ocrotirea sanatatii In cadrul sondajului de opinie. Fig. Dreptul la servicii medicale fara plata (10%). personal Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsul „Nu am copii de varsta prescolara. cresterea birocratiei in urma introducerii politei) (6%) (Fig. impunerea acesteia. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca li se incalca Dreptul la acces la servicii medicale si medicamente.în foarte mare mãsurã lipsa banilor afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs. sau al dvs. avand posibilitate sa se pronunte in cazul unei intrebari deschise in privinta drepturilor din domeniul ocrotirii sanatatii care li se incalca cel mai des.deloc 9 10 . 13. deoarece acestea sunt foarte costisitoare (11%). Ce drepturi din domeniul ocrotirii sanatatii Vi se incalca cel mai des? (intrebare deschisa) 42 . 49. 81). scolara sau universitara” 65% dintre respondenti au indicat ca statul nu asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studii si doar 21% au sustinut contrariul (Fig.5. 4.(PROIECT) 30% 25% 25% 20% 20% 15% 10% 9% 5% 7% 4% 1% 1% 1% 2 3 1% 1% 4 2% 5% 2% 5 6 3% 7 4% 8 9% 9% 8% 5% 0% 1% 1 . pag. lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs.13).

2% 0.2% 0. iar 44% au indicat ca sunt in mare masura de acord).1% 0. 14.3% 0.1% 0. iar 57% dintre subiecti au spus ca sunt de acord cu afirmatia Serviciile medicale introduse in baza politelor de asigurare creeaza tensiuni la nivelul personalului medical. 76% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia ca Asiguratul nu detine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia (32% au mentionat ca sunt in foarte mare masura de acord cu aceasta (Fig.1% 0. Fig.4% Referindu-se la diferite afirmatii despre polita de asigurare.1% 0. 68% .4% 0. In acelasi timp.ca sunt de acord cu afirmatia Exista un vacuum informational format in jurul politelor de asigurare medicala. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politele de asigurare medicala: …? 43 .(PROIECT) Dreptul la acces la servicii medicale ºi medicamente – sunt foarte costisitoare Dreptul la servicii medicale fãrã platã Dreptul la servicii medicale calitative Drepturile acordate în baza poliþei de asigurare (inutilitatea poliþei – trebuie de plãtit dublu Dreptul la asistenþã ºi servicii medicale Necesitatea de a oferi mitã (în bani sau naturã) Dreptul la informaþie (în special la serviciile medicale oferite gratuit de poliþa de asigurare) Dreptul la poliþã Dreptul la un mediu înconjurãtor sãnãtos Dreptul la foi de deplasare în sanatorii Alte drepturi Toate drepturile Nici un drept nu a fost încãlcat Nª NR 11% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 5% 36% 2% 9% La rubrica Alte drepturi din Fig. 73% dintre subiecti au indicat ca sunt de acord cu afirmatia Drepturile se incalca.1% 0. 13 au fost mentionate urmatoarele drepturi: Dreptul de alegere a medicului Drepturile femeilor insarcinate Dreptul la vaccinare Asigurarea cu medicamente a spitalelor Dreptul la deservire la domiciliu Dreptul la opinie Dreptul la buletin medical Dreptul la grupa de invaliditate Dreptul la spitalizare Dreptul la echitate la serviciile medicale Alte drepturi 0. 14).2% 0.

veti afla care este taxa in spitalul Republican sau in orice alt spital” DFG 2 In diferite grupe de discutii au fost expuse urmatoarele idei: • in spitale se incalca drepturile omului prin faptul ca dupa opt zile de internare pacientul este eliberat indiferent de faptul daca s-a tratat sau nu • la policlinica. ca toate le platesti” DFG 4. daca ar exista penalizari. oamenii platesc. deoarece nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul • medicii nu atrag trag atentia la persoanele asigurate. referindu-se la persoanele asigurate medical.” DFG 1-6 „E clar ca cel care incalca drepturile pacientului asigurat este medicul. peste tot se incalca” DFG 1 „Spitalul de urgenta. incepand de la prima consultatie. drepturile ar fi mai putin incalcate • pacientii nu au timp pentru a apela la organele ierarhic superioare 44 . „Sa facem un sondaj de opinie publica in policlinicile si spitalele din Moldova. A platit ca si oricare. policlinici si spitale la general. in toate grupele de discutii a fost mentionat faptul ca medicii incalca mai des drepturile acestor persoane in policlinici si spitale.6 „Se calca aceste drepturi in policlinici. „Din start sora medicala sau medicul ii spune ca pune asigurarea ceea in buzunar ca oricum nu-ti foloseste la nimic. neutilizandu-se acele mici standarde minime. In acelasi timp. in cateva dintre grupele de discutii au mai fost mentionati lucratorii medicali si astfel de institutii ca Spitalul de Urgenta. „Medicii.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Drepturile se încalcã 35% 38% 13% 3% 11% Asiguratul nu deþine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia 32% 44% 13% 3% 8% Existã un vacuum informaþional format în jurul poliþelor de asigurare medicalã 27% 41% 17% 4% 11% Serviciile medicale introduse în baza poliþelor de asigurare creeazã tensiuni la nivelul personalului medical 24% 33% 18% 7% 18% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. spitale. pentru ca el cu medicul se intalneste cel mai des. nimeni nici nu s-a uitat la polita de asigurare. dar care nu platesc bani • exista medici care cer de la pacienti mita in marimi extrem de mari • organele de combatere a coruptiei incalca drepturile deoarece nu intreprind nimic pentru a stopa fenomenul coruptiei in randul lucratorilor medicali • nu a fost nici un caz de tragere la raspundere a medicilor. pana la sfarsitul tratamentului”. Spitalul Republican. la centrul Diagnostic. pacientului aflat in stare de urgenta i se percep bani.” DFG7 „Lucratorii medicali”.

Un caz concret: s-a dus omul. din motiv ca nu-si indeplinesc obligatiile incalca drepturile oamenilor. Oamenii nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul si ei platesc. cei de acolo i-au spus sa aduca un certificat de la medicul de familie. i s-a spus. acela i-a cerut 1000 de lei. in varsta de 60 de ani a vrut sa-si faca operatie la ochi. respectiv. cat si pentru ce trebuie sa plateasca. se incalca drepturile”. avand chitanta ceea. se poate de verificat daca intra in polita sau nu. medicul va avea probleme foarte mari” DFG 7 Referindu-se la persoanele care incalca mai des drepturile persoanelor care nu au reusit sa-si faca grad de invaliditate. In toate spitalele se practica asa: s-a tratat omul 8 zile E tratat sau nu pleaca acasa. DGF 3 „Ajunge omul la policlinica intr-o stare de urgenta. unii dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca drepturile acestor persoane bolnave sunt incalcate de: • medici • comisii • consiliile de expertiza medicala • angajatorii persoanelor in cauza 45 . Tot personalul medical continuu sa perceapa bani. Fara bani nici nimeni nu se uita la tine. pot sa merg la Minister. au fost mentionate urmatoarele: • intre Casa Nationala de Asigurari Medicale (CNAM) si Spitale sunt incheiate contracte aprobate de Ministerul Sanatatii. dar trebuia sa fie acoperit de polita. ca sa-mi intorc acesti bani. Polita intr-o parte. trebuia sa plateasca atata.” DGF 4 „Aduce persoana la conditia ca sa suporte el anumite cheltuieli” DFG 5 „Un batran. Sa adresat la Asistenta Sociala si Protectia Familiei. Pot sa ridic Monitorul Oficial ca sa vad. taxe de la populatie neutilizand acele mici standarde minime care trebuie sa le acorde cetatenilor. prin care sa confirme ca intr-adevar are nevoie de aceasta interventie chirurgicala. unde omul sa aiba cunostinta cat i se permite lui sa se trateze in spital. dar nu fac nimic. Dar pana acum nu a fost nici un precedent judiciar la acest capitol” DFG 3 „Nu mai are cand sa apeleze la organe ierarhic superioare. Procuratura si celelalte organe.” DFG 6 „Am ramas doar cu polita.. dar nu sunt cointeresati” DFG 2 „E scrisa raspunderea. daca careva serviciu nu trebuia sa fie achitat in casa. bani-s pe de alta parte iar sanatatea ramane tot acolo. Daca se depisteaza ca a intrat. Aici intr-adevar se incalca dreptul omului”. serviciile ce sunt acoperite prin polita de asigurare. Ei foarte bine cunosc realitatea. in urma carui fapt medicul in cauza va fi sanctionat „Au fost incheiate contracte intre CNAM si aceste spitale. atata. Cand s-a adresat la medic. cand a fost dat un telefon la nu stiu care organe. Contractele au fost aprobate de Ministerul Sanatatii si acolo e scris clar: cine si ce trebuie sa faca si cu ce trebuie sa se ocupe” DFG3 „In fiecare institutie medicala este afisat ceea ce este gratuit conform politei. conform careia pot determina codul serviciului prestat. nu i se acorda in baza politei de asigurare tratamentul necesar si iarasi trebuie sa scoata bani din buzunar. De aici se porneste ilegalitatea..” DFG2 „Cazurile de coruptie.(PROIECT) „Nu exista o strictete. cat si in Monitorul Oficial oricare persoana poate sa afle care servicii sunt incluse in polita de asigurare. DFG 5 In alta ordine de idei. Ei sunt la curent cu tot ceea ce se intampla in tara. da restul. atata. in care sunt delimitate responsabilitatile fiecareia dintre parti • atat in institutiile medicale. daca acest serviciu intra in polita sau nu. Polita-i costisitoare. dar ca medicina-i asigurata are venit doar medicul. Departamentul Sanatatii.. el deja stie ce trebuie sa faca. Plus la aceasta. iar pentru serviciile achitate. poate sa-si intoarca banii de la Ministerul Sanatatii. dar de care trebuia sa beneficieze in cadrul politei. Fiecare serviciu pe care nu l-a prestat medicul.

(PROIECT)
In una dintre grupele de discutii, participantii s-au referit doar la cazul cand populatia nu cunoaste care este modalitatea de obtinere a gradului de invaliditate, iar in alta grupa participantii au spus ca nu stiu nimic despre gradul de invaliditate. „Medicul, fiecare vrea sa traiasca, sa se suie sus, smulge bani, doar ca el sa traiasca”; „Medicul tot timpul asteapta mita”; „De la medic se incepe”; Drepturile persoanelor bolnave cel mai des sunt incalcate de medici - persoana la care se adreseaza bolnavul dat.” DFG 1, 2, 5 „Des sunt incalcate aceste drepturi de catre comisii.” DFG 4 „Consiliul de expertiza medicala a localitatii, de pe langa Casa nationala de asigurari medicale, care nu sunt intotdeauna impartiale” DGF7 „Angajatorii care angajeaza aceste persoane, de multe ori incalca aceste drepturi – dreptul la munca. Prea des se elibereaza certificat medical. Pana li se da grad de in validitate, persoanelor li se elibereaza certificat medical. Medicul indica cauza, dar angajatorii impun de a scrie cerere de eliberare din functie” DFG 7 „Populatia nu cunoaste care e modalitatea, care acte necesita a fi prezentate. Acordarea unei consultante in acest domeniu ar clarifica foarte mult situatia” DFG3 Referindu-se la incalcarea drepturilor acestor persoane, participantii la discutii sau mai referit la urmatoarele: • sunt persoane care nu-s bolnavi si au reusit sa-si faca grad de invaliditate • persoana de 90 de ani, care nu vorbeste si nu aude nu are grad de invaliditate, deoarece, cand s-a adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente • aceste drepturi sunt incalcate des • Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii apartine departamentului de expertiza medicala a Casei Nationale de asigurari medicale. Consiliul dat nu este obiectiv deoarece in consecinta Casa Nationala va trebui sa plateasca indemnizatii invalizilor care si-au obtinut gradul. Consiliile merg spre apararea intereselor institutiei sale si nu a invalizilor. Aceste consilii de expertiza ar trebuie sa fie independente sau in subordinea unei asociatii a agentilor economici care transfera bani Casei Nationale de asigurari medicale

„Sunt care nu-s bolnavi si are grade”. DFG2 „Un caz: o persoana are 90 de ani, nu vorbeste si nu aude. Grad de invaliditate nu are. Cand sa adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente.....” DFG 2 „Des sunt incalcate aceste drepturi” DFG 4 „Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii, care apartine departamentului de expertiza medicala a Casei nationale de asigurari medicale, nu este obiectiv si nici o data consiliul nu va finaliza obiectiv aceste probleme. Din cauza ca Casa Nationala pe urma va trebui sa plateasca aceste pensii, ea va merge spre apararea intereselor institutiei sale. Sa fie independent cumva. In subordinea acelor care platesc.” DFG 7

5.Agentii care incalca mai des d repturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate
5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor

46

(PROIECT)
In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la invalizi, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • comisiile de apreciere a gradului de invaliditate • stat, primarii, care nu coreleaza marimea indemnizatiilor cu preturile • angajatori privati si publici, care le incalca dreptul la munca • medicii, care le incalca constient sau inconstient facilitatile de care dispun „Sunt erori ale comisiilor de aprecieri a gradului de invaliditate. Sunt oameni fara picior. Lor nu li se da grad pe viata, dar e controlat in fiecare an. Ce, lui ii va mai creste piciorul? Nu! In fiecare an il masoara… E o prostie”; „Dau grupe, la persoane sanatoase, daca nu sar incalca toate aceste ar fi mai altfel....”; „Foarte corect, sunt si asa persoane” DFG 1, 4 „Statul, primaria, incalca drepturile invalizilor, adica nu-i realitate intre preturi si indemnizatii”; „ Statul, ar trebui sa fie o politica de stat”; „Sunt invalizi care au copii, familii, 200 de lei pe luna nu le ajunge ca sa se intretina”; „Nu toti invalizii sunt asigurati; „Prima incalcare a persoanelor cu handicap este faptul ca nu li se asigura in trai decent, minimum pentru existenta”; „Sotul, unei familii, a devenit invalid, si are acasa 2 copii. Cum sa intretina el familia cu o pensie de 200 de lei? Leafa sotiei nu e mai mare. Cum sa supravietuiasca aceasta familie?” DFG 2,4,6 „Dreptul la munca se incalca pentru invalizi. Daca invalidul are un handicap, inseamna ca nu e bun de nimic si e limitat in drepturi. Lise incalca dreptul de a fi ales intr-o autoritate publica. Lui o sa i se spuna cu totul alt motiv ca nu o sa fie primit. Oficial nu o sa i se spuna: ai un handicap” DFG 5 „Ei au anumite prioritati, dar ei nu le cunosc sau le cunosc in masura mica sau nu le pot realiza. Medicii <asistentii sociali> se fac a uita, nu-i informeaza si-i spun din start ca nu sunt valabile”; Poate fi asa situatie ca nici medici nu cunosc legislatia in vigoare, ca invalidul respectiv, sau mama cu multi copii are dreptul sa primeasca o consultatie gratis, nu stiu cat de bine sunt informati si pot face aceste incalcari din necunostinta”. DFG 6 Alti participanti au mentionat urmatoarele cu privire la drepturile invalizilor: • legile in vigoare le dau drepturi in masura posibilitatilor economice • in linii generale, drepturile lor nu se incalca • exista asistenti sociali care merg pe la casele lor si le vede situatia • daca invalizii vin cu o problema concreta, functionarii din administratia publica centrala fac totul ca sa-si indeplineasca obligatiunile directe „Sunt legi in vigoare care dau drepturi in masura posibilitatilor economice” DGF 1 „Ei primesc, indemnizatii, totul se primeste. Se incalca episodic. Cu intentie, cu amageala”; Mai mult nu se incalca. Invalizilor nu li se incalca drepturile. Sunt acordate anumite facilitati invalizilor. Nu e reala, dar exista o atentie”; „Eu consider ca nu se incalca acele dr. care-s scrise in lege” DFG 1, 3, 5 „In fiecare comunitate exista asistent social care raspunde de batrani, de invalizi. El merge la casele lor, vede situatia. Prin intermediul asistentilor sociali ei pot sa tina legaturi”. DFG 3 „Daca vin concret si se adreseaza cu o problema noi facem totul ca sa ne indeplinim obligatiunile noastre directe” DFG 5

In cadrul sondajului de 65% din respondenti au mentionat ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate slab (48%) sau nu sunt protejate deloc (17%) de catre stat (Fig. 15).

47

(PROIECT)
Fig.15. Credeti ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate suficient, mediu, slab sau nu sunt protejate deloc de catre stat?

NR; 6% Deloc; 17%

Suficient; 10% Mediu; 19%

Slab; 48%

5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la persoanele suspectate, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • colaboratorii izolatoarelor preventive • politie • organele de drept (in general) • judecata, judecatorii • procuratura • organele de ancheta • tribunalul „Atunci cand este retinut, dar inca nu se stie daca el este autorul infractiunii sau nu, insasi conditiile in care este tinut: dreptul la hrana, igiena, la plimbare”; „Persoanele ce functioneaza in cadrul izolatorului”; „Colaboratorii KPZ”; „Un exemplu: un minor de 13 ani, inchis intr-un izolator pentru furt. De trei luni de zile el este inchis in alt oras, nu are parinti, nu are pe nimeni. Avocatul sau sustine ca el nu este vinovat deoarece are o alibi buna, de fapt nici nu a fost la locul faptei. Despre ce drepturi poate fi vorba, cand este retinut o persoana nevinovata si el este si batut si maltratat, el este distrus psihic la doar 13 ani, ce fel de personalitate va fi? Atunci de care drepturi putem vorbi?”; „Angajatii din penitenciare”; „In penitenciare, unde ei sunt tinuti, foarte rau se comporta cu ei, pana a fi dovedita vinovatia acestora.” DFG 1, 2, 7 „Politia”; „Ar fi bine ca lucratorii din politie sa fie putin selectati. Nu unul cu 3 clase neterminate sa te opreasca pe drum, si iti face proces administrativ pe „Aparitia in stare de ebrietate in locurile publice” pe care eu o consider pur formala, servind doar un pahar mic de bere. Dar chiar te taraie. Te ia si te duce. „Hai cu noi”. Daca nu te cunoaste, te ia” DFG 1, 3, 5 „Organele de drept”, „Organele de ocrotire a normelor de drept statal”, „Odata ce nimeresti in vizorul organelor de drept si stiu ca tu esti autorul infractiunii – poti sa te astepti la orice de la ei. Sa te scoale si la miezul noptii.” DFG 1, 3 „Judecata”; „Uneori judecatorii, nu se descurca in situatii. Practic nu este nici o baza de a fi inchis, dar se dea ordin de arest etc. Persoana sta inchisa careva timp, pe urma Curtea Suprema de justitie il declara nevinovat. Raspundere pentru aceasta nu poarta nimeni. Se intampla ca stau in KPZ nevinovati”; „Daca persoana nu este vinovata, si e acuzata pe nedrept, aici de acum e vina judecatorului” DFG 2,3,7 48

ca ar trebui de facut diferentiere dintre cei care sunt suspectati pentru. acuzate si aflate in detentie in Moldova li se acorda foarte putina (11%) sau putina (57%) atentie (Fig. ori la noi nu este functional principiul acesta. In special in crimele economice la noi se face zarva foarte mare pana a fi dovedita fapta si de cele mai multe ori se face special”.foarte puþinã atenþie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 foarte multã atenþie Nª/NR 49 . 4 „Anchetatorii”. Fig. deoarece persoana este discreditata inainte de a i se dovedi vinovatia „Cred. Mai intai trebuie sa – i dovedesti vinovatia” DFG 5 „Trebuie sa fie functional principiul prezumtiul nevinovatiei. acuzate si aflate in detentie in Moldova? 20% 19% 18% 16% 16% 14% 12% 15% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 11% 8% 3% 2% 0% 1% 1% 1 . DFG 6 In cadrul sondajului de opinie.16. 68% dintre respondenti au mentionat ca persoanelor suspectate. crima si care sunt izolati pentru furt” DFG 2 „Cate o data trebuie sa fie incalcate..(PROIECT) „Procuratura” DFG 1. In opinia Dvs. „Organele de ancheta” DFG 1 „Tribunalul” DFG 3 Au mai fost mentionat urmatoarele cu privire la drepturile persoanelor suspectate: • in izolatoare preventive ar trebui retinute doar persoanele suspectate de crime • daca persoanei i s-a dovedit vinovatia. cata atentie se acorda drepturilor persoanelor suspectate. atunci unele drepturi trebuie limitate • nu este functional principiul priezumtiul vinovatiei. 3. 16). Doamne fereste.

care permit acest lucru. „Soldatii au drepturi: drepturi politice. Demnitatea personala” DFG 5 „Soldatii de azi din armata sunt pusi la niste lucrari care se fac la constructia unei case a unui sef. „Ei singuri”. atunci ar fi cazul ca ofiterii sa-i inlocuiasca” DFG 2 „Tolerand incalcarile.soldatii isi incalca drepturile intre ei”. doriti ca copilul Dvs. „E si vina ofiterilor”. are niste drepturi care trebuie de respectat si ar fi bine sa fie persoane din structurile respective care sa monitorizeze situatia si sa ia acte de incalcare a acestor drepturi”. economice. unde un tanar a fost internat in spitalul militar din Chisinau. desi adesea le sunt incalcate. Cum trebuie sa fie alimentata. inainte nu era asa”. persoane in grad nu au atentie respectiva fata de soldati”. inclusiv ofiterii. unii participanti la discutii au propus ca: • ofiterii sa fie cu mult mai responsabili. „Dedovscina . au fost Ministerul Apararii si Statul. tinerii din Armata au diferite drepturi. sa inlocuiasca parintii • sa se intreprinda masuri eficiente pentru a preveni incalcarile • pentru a respecta drepturile acestor tineri. pana la insusi soldati”. „Ei nu au incaltaminte. intre ei (adica intre soldati) si e clar ca sunt cazuri cand si superiorii incalca unele drepturi” „Mai des dreptul la opinie”. se incalca drepturile unii la altii”. DFG 6 „Iesirea din situatie este baza de contract va rezolva problema partial” DFG 7 50 . Un participant a mentionat ca astfel de incalcare e rar intalnita. „Dvs. Alti agenti. totului tot. provoaca conflicte.(PROIECT) 5. „Un caz. se socot maturi. si medicii l-au intrebat: Cum a ajuns acest ciorap in stomac. nominalizati prin termenul preluat din timpurile Uniunii Sovietice „Dedovscina” si personalul de conducere ierarhic superior. dar el singur o incalca. „Cum sa nu stie conducerea ce se face” DFG 3. „A ramas „dedovsina”.” DFG 1-7 „Personalul de conducere. soldatii tineri ies pur si simplu invalizi. apoi fac favoruri celora care se ocupa cu aceasta” DFG 1-7 „Ministerul Apararii”.” DFG 4 Participantii la discutii au mai mentionat ca. „Ofiterii incalca. ofiterii. sa vina invalid? Prietenul meu a venit din armata invalid. sa predea la timp documentele pentru serviciul de alternativa „La 18 ani. nu au cu ce se imbraca si ce manca. „La demnitate”. Este interzis si se intampla ocazional” DFG 5 In calitate de solutii la stare in care se afla tinerii in Armata. Si el a spus ca a fost impus de catre colegii sai”. „Cazuri de incalcare a drepturilor inferiorilor de catre superiori” „Incepind de la sefii de rang mic. Trebuie intreprinse masuri pentru a preveni aceste incalcari” DFG 5 „Fiecare cetatean. nominalizati sporadic. Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata In toate grupele de discutii au fost mentionate doua categorii de agenti care incalca drepturilor tinerilor in Armata: soldatii care au fost inrolati in armata in perioadele anterioare de recrutare. etc. comandanti de pluton.3. comandanti de companie. in structurile responsabile trebuie sa existe persoane care sa monitorizeze situatia si sa initieze proceduri de reflectare a cazurilor de incalcare a drepturilor • sa se produca o reforma in cadrul armatei. indiferent ca este soldat sau colonel. intradevar ofiterii nu atrag nici o atentie. in urma careia soldatii ar active in baza de contract • cei care vor sa fie pacifisti. Pana la 18 ani ei au fost langa parinti. dar ei sunt copii. acestea sunt conditionate. sociale. sau altceva la un particular” DFG 1 „Lucrul soldatilor nu e o incalcare permanenta sau e pe larg obisnuit. „Ei trebuie sa raspunda de disciplina. cazat. 7 „Statul e de vina”. In calitate de exemplu de incalcare a drepturilor a fost adusa utilizarea muncii soldatilor la constructia caselor particulare. Cel mai des se incalca in relatiile interpersonale. Si cine sunt vinovati? Ei. cu un ciorap in stomac. „E saracie in armata”.

Ii este asigurat un trai decent in comparatie cu acel care doarme in canalizare” DFG 3 In alta ordine de idei.” DFG 7 Unul dintre participanti a opinat ca. Actualmente copiii beneficiaza de o ocrotire mai buna. ai sa te descurci rau. nu ti-ai facut o opinie proprie. nu-l constata pe dansul ca copil” DFG 1. 7 „Sunt foarte multe organizatii. fara un loc de trai. referindu-se la copiii din internate. deoarece nu asigura conditii adecvate de igiena in fiecare internat si deoarece nu dezvolta programe speciale de integrare in societate a acestor tineri dupa absolvirea scolilor-internat • organele de drept. din Olanda. care duc un control riguros asupra aspectelor acestora. deoarece in comparatie cu persoanele fara adapost au conditii de trai mai bune. daca uneori educatorul se uita la copilul acela ca la un animal.(PROIECT) „Daca baietii vor sa fie pacifisti si dau la timp documentele. Intr-o buna zi vei fi sutat afara”. este si acesta un drept. Unii participanti au mai mentionat ca astazi in internate copii sunt intretinuti mai bine decat cu 4-5 ani in urma. Aceasta s-a intamplat 3-4-ani in urma in raionul Riscani al Chisinaului. copiii au fost dati la casa internat. Copiii au iesit din internat si au ramas in strada. ce mancare li se da. aveau un apartament de trei camere. „Daca nu este baie nu inseamna ca i se incalca drepturile copilului. din ce erau hraniti . Eu cred ca acum se acorda o atentie mult mai deosebita in comparatie cu 4-5 ani in urma. In fiecare scoala internat este baie? Nu-i” DFG 3 „Se incalca dreptul la aceeasi sursa de existenta normala. din aceeasi lipsa de bani nu au dreptul de a merge la odihna undeva. era un dezastru. la nordul republicii in cadrul unor astfel de institutii. care nu reflecteaza situatia reala din aceste institutii • statul. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate In cadrul discutiilor focalizate in grup. Este o situatie de mare criza. cunosc caz cand parintilor li s-au luat dreptul de parinte. desigur. 7 „Am privit un film.” DFG4. Copii dormeau pe matrasuri. „Organizatiile internationale foarte bine-i sustin pe dansii. prin faptul ca copiilor in internate nu le sunt create unele conditii. de acum fusese distribuite altor persoane. produsele alimentare care erau trimise pentru copii. ar fi putin. caci parintele lor e educatorul acela”. Politistul a ocupat acest apartament. pur si simplu sau speriat. ONG-uri interne si internationale. Au primit patru fure cu ajutoare materiale. de coordonare a acestuia”. DFG 6 „Organele de drept. Copii erau hraniti cu varza si cartofi”. mai altfel. trebuie de facut un plan de activitate.. nu semnifica ca le sunt incalcate drepturile. copii sunt aruncati in voia sortii si ce sa faca? Statul nu le garanteaza si nu le asigura cu nimic. in un caz de ocupare abuziva a locuintei..4.” DFG 5 51 . Au trait 16 ani in internat.„Ei nu au posibilitatea sa comunice cu alti semeni de-ai lor. Vin pe neasteptate si verifica: cum e asternut patul. iar activitatea angajatilor in aceste institutii este monitorizata de diferite ONG-uri interne si internationale. Daca n-ai fost sa vezi lumea. „Poate administratia de acolo”. fac serviciul alternativ” DFG 1 5. ai iesit in strada si gata du-te unde vrei. nu cu ajutorul statului”. dar sa nu aflam din sursele straine” DFG 2 „Statul. administratia acestor institutii • mass-media. doar nu-i sunt create undele conditii. „Educatorii incalca drepturile copilului. cand au venit sa vada cum au fost distribuite aceste ajutoare. Atunci cand ies din aceste institutii se pomenesc in voia sortii. poate. copiii fiind dati la internat „Se presupune ca educatorii. A fost facut in Moldova. Ei nu au cui se jelui. „In concluzie: daca mass-media ne-ar aduce la cunostinte despre toate aceste probleme. „Internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor care sunt trimise din strainatate. unii participanti au mentionat ca internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor trimise din strainatate. unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • educatori.

5. aziluri pentru batrani. „Situatia din societate”. „E alegerea lor. daca si se intampla ceva niste incalcari de drepturi a omului. Fig. iar o alta parte considera ca de vina este societatea. autoritatile locale. in cadrul sondajului de opinie 78% dintre respondenti au mentionat ca cred ca in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate. staruindu-se sa nu-i observe”. nu trebuie cautata intentia cuiva in spate. „Asta-i nenorocire. „Acelasi stat. Conducerea tarii tot sau intors de la ei. Ei sunt devina. „Si-au vindut apartamentul pe o garafa de rachiu si pe urma s-au trezit si si-au dat seama ca au ramas fara nimic”. ea respins”. „Societatea noastra acum e de asa natura ca. dar lucrativa nu este o politica statala”. „Acesti oameni au avut adapost. au sustinut.opiniile participantilor sau divizat in doua grupe: o parte care a fost de parere ca aceste persoane sunt singure vinovate de situatia in care se afla. 17). referindu-se la persoanele fara adapost.(PROIECT) In acelasi timp.” DFG 1.5 „Societatea”. societatea insusi ea indepartat.5 „Rare ori ei sunt vinovati de faptul ca au ajuns in strada.4. Poate si este dar e doar pe hartie. „Ei isi doresc acest fel de trai.în foarte mare mãsurã asigurat Nª/NR 5. Ei si-au ales aceasta viata”. ca lor chiar le place. „In tari destul de dezvoltate. O parte dintre participanti au mentionat ca conducerea tarii nu le acorda nici o atentie. In ce masura credeti ca este asigurata respectarea drepturilor omului in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze In cadrul discutiilor focalizate in grup. aziluri pentru batrani. 17.” DFG 2 . acesta este modul lor de a trai”. „Nu s-a 52 . sunt oameni care nu si-au putut determina rolul in aceasta societate.) nu este asigurata respectarea drepturilor omului (13%) sau este putin asigurata (65%) (Fig.”. centre de triere etc.)? 30% 25% 26% 20% 15% 13% 10% 13% 13% 13% 10% 5% 5% 3% 1% 1% 3% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . centre de triere etc.

(PROIECT) facut o analiza. refugiatii) ar trebui sa beneficieze de urmatoarele drepturi. 5. 18. acordate de catre organele de stat …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Asigurarea gratuitã cu acte de identitate 71% 28% 2% Acordarea unei îndemnizaþii sociale din partea serviciilor sociale 76% 22% 2% Accesul liber la persoanele împuternicite de repartizarea ajutoarelor sociale 76% 22% 2% Loc de trai în cadrul unui centru de plasare temporarã 82% 16% DA NU Nª/NR 53 . cum au ajuns ei acolo”. „Nu exista grija statului pentru ei”. In acelasi timp 76% dintre ei au indicat ca acestor persoane ar trebui sa li se ofere acces liber la persoanele imputernicite de repartizarea ajutoarelor sociale si sa le fie acordate indemnizatii sociale din partea serviciilor sociale. refugiati) statul ar trebui sa le asigure gratuit acte de identitate. 71% dintre respondenti au indicat ca persoanelor fara acte de identitate (boschetari. 4. Credeti ca persoanele fara adapost sau fara acte de identitate (boschetarii. Fig. 18).6 In cadrul sondajului de opinie 82% dintre respondenti au mentionat ca organele de stat ar trebui sa ofere persoanele fara adapost loc de trai in cadrul unui centru de plasare temporara (Fig. de ce in statul acesta sunt atatia vagabonzi. „Conducerea statului trebuie sa le acorde o atentie deosebita” DFG 2.

lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: in care medicii ascund informatia de la pacient. atunci el asa si va face. ei si sunt cointeresati ca sa nu ne 54 . „Intrind in orice spital este pus panou la ce drepturi are persoana asigurata. Acolo doar specialistii inteleg. respectiv. dar mie medicul ar trebui sa-mi explice: Ai primit aceste injectii. care nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile. l-au amenintat pe sofer ne stiind cine este. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile In cadrul discutiilor focalizate in grup. ai mincat atatea pastile – gata ai intrat in cei 400 lei. ti sa facut dreptate”. Petitiile se mai inregistreaza. Rolul institutiilor in respectarea d repturilor omului 6. care fac dreptate numai daca se plateste mita • organele de control • centrele guvernamentale. si du macar oamenii in Africa” DFG 4 „Politistul. totusi ii cere 750$ si-i face operatie. si nici pana in ziua de azi nu au platit amenda pentru daunele facute. nu aveam voie de la sef sa dau nici un document fara consimtamantul lui. si vine a doua zi si intreaba: deci ce luam masuri cu faptasul sau nu?” DFG 2 „Organele judecatoresti”. DFG 1 „Majoritatea populatiei este saraca din punct de vedere material.(PROIECT) 6. in care panourile cu informatii despre serviciile fara plata. omul moare. deoarece va avea un oarecare venit”. din contul politei de asigurare. „Toate judecatoriile sunt cumparate? I-ai dat bani. El se duce la consultatie. Politia nu este interesata ca conducatorii auto sa-si cunoasca drepturile. uitandu-ma la lista se servicii fara plata cu polita. Caci in orice institutie publica trebuie sa fie afisate panouri. 4 „Traficul rutier. Si termenii sa fie respectati”. in calitate de structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. Ei cum se poate asa ceva? Omul nu mai avea nevoie. Eu. Si gata!” DFG 1 „In administratiile publice locale de nivelul 1 si 2 nu sunt registrele celea de inregistrare a petitiilor. dar a ajutat la desfasurarea cazului de trafic a cinci femei „Activand la prefectura judetului: A venit persoana si a cerut decizia de la mine. urmatoarele: • prefectura judetului. Eu am stat o saptamana in spital. „Institutul Oncologic. am chemat politistul i-am spus in ce consta problema. au nominalizate. Plus la aceasta. „Politia isi face interesele ei”. „Un caz. medicul vede ca nu mai are mult timp de trait. acea institutie care trebuie sa se lupte cu traficul de femei. „Asta e mentalitatea”. sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera. unde nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. si daca un functionar sau acelasi medic are posibilitatea de a ascunde ceva de la pacient. modele de cerere. Omul nu a fost informat la timp”. dar sa fie un om simplu? Cine l-ar ajuta?”. I-ai platit cat ti-a cerut. dar adresarile in privinta cererii unei informatii – nu sunt.1. cand sa intamplat ceva nu este el cointeresat ca sa ne spuna care sunt drepturile noastre: a fost palita masina primariei de catre 2 politisti. in care o persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala. de nivelul 1 si 2. Nu se respecta si acele cerinte care sunt. „Cei care ar trebui sa ne spuna despre drepturile noastre. E anume accesul la informatie limitat. care este cointeresata ca conducatorii auto sa cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia.” DFG 3. adresarilor.

si maine. „Doar ca ei sunt implicati indirect”. dar oricum dreptate nu se face” DFG 2 „Isi realizeaza interesul propriu si mai ales acolo unde organele sunt abilitate cu activitati de control”.. oricum nimic nu se va rezolva. ci mai degraba din indiferenta functionarilor informatia nu ajunge la cei care trebuie s-o cunoasca • se intampla cazuri ca functionarul sa se faca de negasit de anumite persoane care ii cauta pentru a le solicita un anumit gen de informatii „Toate institutiile sunt inaccesibile”. 6 „Astazi in Asia sunt traficate femei prin intermediul diferitor centre guvernamentale. au mentionat: • nefunctionarea legilor. cu atat mai mult platesti. ajutorul la toate cele petrecute”.” DFG 2 „Poate sa fie mai degraba indiferenta. nu sunt cerinte fata de functionari”. du-te in colo. „Acea institutie care trebuia sa lupte cu toate acestea.(PROIECT) cunoastem drepturile. participantii la discutii au mai mentionat: • toate institutiile statului sunt inaccesibile din cauza birocratismului excesiv al functionarilor • in multe structuri de stat nu se fac eforturi pentru a impiedica accesul la informatie. fiind intrebati despre motivele atitudinii functionarilor care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. aceia o si incalca • salariile mici • vinovate de starea de lucruri sunt si persoanele care platesc mita • dezinteresul de a informa populatia care se adreseaza in privinta drepturilor lor • cadrele medicale pot manipula cu pacientii. „Eu cred ca medicii ar trebui sa fie remunerati ca sa nu poata lua mita. „Tot ceea ce este legat cu eliberarea documentelor”. documentele normative sunt complicate • conducerea statului nu atrage atentie la aceste probleme • inexistenta controalelor. iar cele locale nu pot influenta cu nimic pe cele centrale „Legile nu functioneaza domnilor”. ei practic fugeau de acea persoana”. „Du-te si te adreseaza. cand nu transmit mai departe sau nu transmit la acele categorii care trebuie s-o cunoasca”. ea a fost si complicele. „Documentele normative sunt complicate”. 3 55 . „Cu cat mai sus este organul la care te adresez. ele sunt pur si simplu distruse. Nu exista o sistema de acces la informatia. de la altul”. nu iese nicaieri. Unde? Asa o sa te poarte si azi. de ce nu?! Sau al futboli pe om. Noi suntem cei care dam” DFG 2. nu vorbesc absolut cu nimeni”. „Lipsa controlului”.” DFG 5 „Un om de la Ialoveni dorea sa se consulte cu o problema. El nu cere. „Nu-i vinovat invatatorul. „Tan crasa”. „Ele sunt complicate si-n Monitorul Oficial” DFG 2.” DFG 4 In aceiasi ordine de idei. vino incoace.” DFG 2.7 „Statul ar trebui sa atraga o atentie mai mare asupra acestor probleme” DFG 2 „Nerusinarea”. cei care ar trebui sa demareze controalele eficiente nu o fac si sunt complici la situatia creata – cei care trebuie sa faca ordine.” DFG 2 Participantii discutiilor focalizate in grup. „Cei care trebuie sa faca ordine aceia si o incalca” DFG 4 „Salariile mici”. „Observam cel mai des ca nu se intreprind eforturi pentru aducerea informatiei la categoria necesara. „Sunt si primari care fug de populatie. dar asa sunt nevoiti sa faca acest lucru” DFG 2 „Asa sa creat societatea”.. „Ei tot sunt complici la ceea ce se petrece”. deoarece sub pericol este pusa sanatatea lor • organele publice centrale au posibilitati de a sanctiona organele publice locale. dar acestea sunt cazuri foarte rare. Exista acest birocratism. femei care au fost plecate in Turcia. Pot sa va dau un exemplu chiar de la noi. ca sa poata lua mita de la unu. Avem 5 cazuri. „Organele de control. „Sunt cazuri cand se cunosc drepturile.. si cand venea sa se adreseze.

Fig. 76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice.19. 20). decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. In ce masura credeti ca in Republica Moldova este respectat …? 25% 23% 20% 17% 15% 12% 10% 11% 10% 5% 12% 12% 11% 10% 8% 8% 13% 16% 12% 11% 9% 7% 7% 6% 5% 4% 0% 1 . iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. ceilalti problemele lor. „Indiferenta fata de oamenii „dupa mine macar si potopul”.” DFG 2. premia mai mica. iar 12% au indicat ca nu cunosc nimic in acest domeniu (Fig. libertatii opiniei si exprimarii? 56 . nu sunt cointeresati ca pacientii sa-si cunoasca drepturile”.” DFG 1 6. 20. dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare (Fig. decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. Fig. 19). sau un demers la un minister oarecare si nu primim raspuns. 19). in domeniul dreptului la informatie. deoarece aceasta este sanatatea noastra” DFG 2 „Noi la nivelul unu si doi facem apel.2. libertatii opiniei si exprimarii. Ei telefoneaza la presedintii raionului si persoana care e responsabila este pedepsita: la salariu.în foarte mare mãsurã 5% 3% 2% Nª/NR 1% dreptul de a primi informaþii utile fãrã amestecul autoritãþilor publice dreptul la libertatea de exprimare ca cetãþean de rând dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare 67% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Moldova nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand. Cand ei cer informatia de la noi si daca noi nu o prezentam la timp. 19). Cum apreciati cunostintele dvs. 41% dintre respondentilor chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. In acelasi timp. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. 6 „Ei pot manevra cu noi.(PROIECT) „Cei care trateaza.deloc 2 3 4 5 6 7 8 20% 19% 8% 6% 4% 4% 3% 1% 9 10 . Ei nu considera de cuviinta sa dea un raspuns la adresa noastra. decat este respectat. eu in gaoacea mea stau bine.

6% Reprezentanþii diferitor instituþii. coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. 24% Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. 21).3. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca mai des drepturile omului decat persoanele particulare. 42% 6. 1% Insuficiente. vecini etc. si altii”. 40% Persoanele particulare. Fig.(PROIECT) Nu cunosc nimic. O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura. sau reprezentantii diferitor institutii? Persoanele particulare ºi reprezentanþii diferitor instituþii în egalã mãsurã. „Ar trebui sa-i invatam pe oameni cum sa se apere de la functionarii de stat dar nu de la huligani. „Structurile de stat mai des incalca” DFG 1 .6 57 . Deoarece acestea sunt cazuri mai rare cand se incalca drepturile oamenilor de catre alti oameni simpli. Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura (Fig. decat. atunci cand se incalca de catre functionarii de stat”. „ Jumatate la jumatate” DFG 3. 30% NS/NR. Cine credeti ca va incalca mai des drepturile: persoanele particulare prin violente. 4% Excelente . 12% NR. iar 24% au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. 21. 41% Suficiente. 30% au indicat ca persoanele particulare. furturi etc.7 „ Si unii.

pentru a trai mai bine. privand angajatul de acces pentru acesti bani la pensie. „Oameni nerusinati. dar se inregistreaza alt salariu. dintre persoanele particulare. Aici se incalca dreptul omului care lucreaza si primeste salariu bun. ti-e frica sa mergi pe strada”. daca o data s-a pierdut increderea atunci gata. probabil ca incalca drepturile altor persoane” DFG 1 „Poate sa incalce doar atunci cand sunt unele divergente interpersonale. mai ales ca ei se considera obiectul de indeplinire a serviciu dat”. 7 „Deoarece acesta-i da exemplu cum trebuie sa faca: Daca ei cu masina. Ei primesc un salariu. alta data nu se mai adreseaza. „Aceasta si intr-o oarecare masura si-i sistemul de astazi de incalcare a drepturilor” DFG 7 „Cel mai strasnic ca oamenii pierd increderea si apoi nu se mai adreseaza. deoarece pentru ei nu se plateste in fondul social „Autoritatile publice au putere si abuzeaza.” DFG 1 Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. dar pentru el nu se plateste in Fondul Social. „De iesit noapte pe strada si indata se vede cine si ce incalca” DFG 6 58 . sunt predispusi sa incalce drepturile cuiva.” DFG 1. macar eu cu traista. „Cei care nu au o cultura” DFG 1.(PROIECT) „Persoanele particulare. pentru ca sectorul privat ocupa o mare parte” DFG 3 Referindu-se la incalcarea drepturilor omului de catre angajatii diferitor institutii. In sfera sociala. sunt predispusi persoanele de la autoritati sa incalce drepturile cuiva. Si din acela care se inregistreaza se plateste in Fondul Social. „Dauna cauzata evident ca este mai mare cea adusa de autoritati” DFG 6.” DFG 7 „Acel care are unele obligatii pentru respectarea drepturilor. participantii la discutii au mai mentionat: • autoritatile publice au puterea si abuzeaza de ea. nu va avea acces pe perioada asta la pensie. comparativ cu daunele aduse de persoanele particulare • cu cat functia persoanei este mai inalta cu atat posibilitatile lui de a fura sunt mai mari • agentii economici. pentru a avea mai mult”. „Oamenii rai. care fac acest lucru constient. care mai putin” DFG 4 „In domeniul muncii se incalca mai des la agentii economici. indeosebi considerandu-se in exercitarea functiunii – astfel fiind considerat intr-o oarecare masura sistemul actual de incalcare a drepturilor • incalcarea drepturilor de catre autoritati duce la pierderea increderii a oamenilor in aceste structuri • persoanele din institutii mai des au in obligatiuni respectarea drepturilor. clar lucru ca acela mai des o sa incalce. 2 „Cei care iubesc sa traiasca pe spinarea altuia” DFG 2 „Persoanele cu antecedente penale. angajatorii des incalca dreptul muncii platind salarii oficiale mai mici decat cele reale. sau unele dereglari”. de aceia incalca mai des decat persoanele particulare. inclusiv cu persoane cu care au relatii mai stranse • hoti de strada • peroanele care incalca drepturi marunte „Cei ne educati”. Ei incalca legislatia muncii.”. care nu au astfel de obligatiuni • delapidarile comise in cadrul structurilor de stat mai mult ii afecteaza pe toti cetatenii. care nu are unele obligatii fata de alte persoane. De acum cine si cum dovedeste: care mai mult. 2 „Cei cu cultura joasa”. nerusinate • persoanele care nu au o cultura • persoane duc un mod de viata parazitar • persoanele cu antecedente penale • persoanele care au divergente cu alte persoane. Pe cand persoana fizica. mai des incalca drepturile persoanele cu urmatoarele caracteristici: • persoanele needucate. „Cel mai des se incalca intre persoanele care se afla in relatii mai strinse” DFG 5 „Aceeasi hoti. nu are ce incalca.” DFG 5 „Cand ne ciocnim cu delapidari in structurile statale mai mult ne costa pe noi. posibil ca si administratia publica incalca.

Guvernul Primãriile ªefii de la locul de muncã Liderii. respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale.45% . La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. Incalcarea drepturilor de catre institutii Dintre 14 institutii. cinematografele. conducerea asociaþiei agricole Teatrele. de la politie o sa rada de tine”.22). „Sunt niste drepturi atat de marunte. urmata de Parlament.22. barurile Spitalele. bibliotecile Oficiile de asistenþã socialã Instituþiile educaþionale Biserica ortodoxã Alte culte religioase decât biserica ortodoxã Altã instituþie 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 6% 12% 5% 100% 26% 20% 25% 23% 15% 19% 16% 22% 21% 42% 27% 28% 53% 48% 30% 6-9 12% 28% 31% 36% 34% 36% 36% 31% 24% 25% 25% 35% 45% 33% 32% 28% 31% 39% 9% 10% 7% 9% 6% 5% 7% 5% 10% 9% 7% 7% 7% 10% 33% 24% 15% 1% 8% 10% 3% 3% 8% 39% 36% 31% 28% 5% 1% 23% 23% 10% 1% 9% 6% 13% 9% 52% 2% 1 . personale? 0% Judecãtoriile Poliþia Bãncile Magazinele.(PROIECT) „Cand ei iti pun muzica pana la 3 de noapte. despre care. In ce masura institutiile enumerate incalca drepturile dvs.deloc 2-5 10 . punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura . Guvern 10%.în foarte mare mãsurã Nª/NR 59 .4. Spitalele. Fig. in cadrul sondajului de opinie.si in foarte mare masura – 7% (Fig. Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative. n-o sa te duci a doua zi si o sa te jelui. pur si simplu sunt lasate balta ani de an” DFG 6 6. punctele medicale Parlamentul.

foarte bine stiu”.” DFG 3 „Organele care au dreptul la control”. el se bucura de ceea cei da”. „Fiscul. „Institutiile de forta”. Rolul administratiilor institutiilor. institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat. A trecut anul. care detineau posturi inalte si au fost date afara. DFG 2 „Administratia. asta pe mine ma afecteaza mai mult si ca material si ca moral. contractul nu e semnat. „Statul este mai costisitor in sensul gravitatii: daca am fost bruscati intr-o institutie unde este o persoana responsabila si este de datoria lui si de obligatiunile lui sa ne asigure noua drepturile. „Liderii care nu formeaza contracte de munca cu persoanele cu scopul de a nu-i plati: polita de asigurare si fondul social”. „Politia se administreaza singuri” DFG 2 „Directia auto. „Drepturile omului de la tara sunt incalcate din motiv ca omul nu se intereseaza. DFG 6 6. „Politia rutiera”. „Din 2 mii de agenti economici inregistrati. cate pagube au fost aduse statului”. si o sa vedem cate persoane. ce credeti ca ei nu stiu ca subalternii lor iau mita? Stiu. de 5000 lei si el nu o sa stea cu mana intinsa. doar 10 – 15% isi onoreaza obligatiunile fiscale”.5. 2. atunci iti propune o alta varianta.4 „Mai mult sfera sanatatii. DFG 2 „Toate directiile. din domeniul politiei”. DFG 4 „In domeniul medicinii. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control „Politia”. DFG 3. „Frontierele. „Toate acele organe de drept. „Desigur ca este devina”. procuratura. ca daca nu-i dai cei 2000 de dolari pe care el tii cere. „Da-i un salariu de 3000. sa stai peste noapte si a doua zi sa-i dai 800 de dolari. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. unii dintre participanti au mentionat: • politia. este de datoria lui sa-mi asigure mie acea libertate”. Ei sunt legati intre ei”. vama. angajatii carora incalca drepturile Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii ca sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita „Administratia Departamentului Vamal este vinovata cel mai mult de faptul ca colaboratorii ei incalca cel mai mult drepturile omului”. caci el este dator.” DFG 1. coruptie. agentii economici privati Nu se mai incheie nici un contract. politia rutiera. „Procuratura”. sa ridicam ultimul numar al Monitorului Oficial. I-am zis multumesc”. „Nu au responsabilitate” DFG 4 60 . impozitele neplatite”. „Toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor iau mita”.(PROIECT) In cadrul discutiilor focalizate in grup.7 Una dintre participantele la discutii a mentionat faptul ca indeosebi este afectata cand drepturile sunt incalcate de o persoana de datoria si obligatiunea careia este sa asigure drepturile. de cei care depinde soarta omului” DFG 1. Cadrul legal la noi e imperfect si sunt niste parghii care permit sa se incalce legislatia”. dintre care 400 ii raman lui si 400 le da statutului”. 7 „Liderii din sat. „Ei fac parte din sectorul privat”. Ei aduc o paguba nemaipomenita atat statului cat si persoanelor fizice. Cum spune odata un medic: „ Nu pot sa intorc inapoi de la poarta babuta care vine la mine cu doua gaste.

„Sa ia masurile care-s prevazute de codul muncii.” DFG 1. depinde de cultura fiecarei persoana in parte. eu trebuie sa dau. a instinctului de autoconservare. pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii.” DFG 7 „Administratia nu are nici o legatura cu faptul ca functionarii lor incalca drepturile omului” DFG 5 „Cutare sau cutare a incalcat ceva. argumentand prin urmatoarele: • administratia nu poarta completamente vina. Asta e situatia economica a tarii. 5 „Sa remunereze mai bine angajatii”. Trebuie de actionat cat mai dur. 7 Concomitent participantii la discutii sau referit la fenomenul in cauza ca la unul complex. Chiar in sensul direct.. este vinovat conducatorul care a emis directiva aceasta. inclusiv al administratiei • problemele aparute trebuie solutionate la timp. in cazul dat nu este inferiorul vinovat. Daca fac ceva. 2. trebuie sa platesti” DFG7 In aceiasi ordine de idei. ar trebui initiata pregatirea unor cadre alese dupa principiul ca sa nu fie corupti si inlocuirea intregului personal. „Cu cat masurile de pedeapsa vor fi mai dure. „Daca ar fi un salariu decent si nivelul coruptiei ar scadea” DFG 1.. abordandu-l din urmatoarele puncte de vedere: • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • este necesar de a diferentia institutiile unde personalul incalca drepturile urmarind un beneficiul material de institutiile care incalca drepturile executand o instructiune a superiorilor • in unele structuri. participantii la discutii au mentionat in principal asupra necesitatii ca masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure. dar in practica. si de adus la cunostinta populatia. restrictii. Sunt regulamente. depinde de persoana in parte si concreta”. „Sa fie o strictete”. deoarece nimeni nu este pedepsit. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sunt foarte rare si ele sunt mai mult propagandistice 61 . ca uite acesta a fost pedepsit cum si din ce motiv”. cu atat treaba mai buna se va face.. „Nu se poate da vina total pe administratie. de pedepsit”. de codul penal. Dar. si-am plecat si asta ii tot. „Poate de pus anumite conditii. unii participanti la discutii au mai mentionat: • oficial administratiile poarta raspundere. O intrat in moda asa lege ca daca vrei sa faci. ci persoana concreta • lipsa legaturii intre administratie si faptul ca un functionar sau altul incalca drepturile • administratia e impusa de instinctul autoconservarii sa i-a masuri cand ceva se incalca • vina o poarta situatia economica a tarii „Nu depinde de administratie sau de colectiv. 4.(PROIECT) „Ii moda asa. si-am dat. dar in practica nu • in unele cazuri administratiile sunt vinovate si prin interdictiile pe care le pune fata de angajati. statut de disciplina.” DFG 6 Unii participanti au mentionat ca administratiile institutiilor nu poarta vina pentru faptul ca angajatii lor incalca drepturile.” DFG 3 Referindu-se la masurile.” DFG 5 „Nu-s vinovate.” DFG 7 „Dreptul la informatie nu-l poti avea daca superiorul a interzis subalternilor sai sa ofere informatia respectiva. atunci administratia e impusa sa ia masuri . interdictii care incalca dreptul la informatie „Cred ca poarta raspundere. ca de exemplu vama.. unii dintre participanti au mentionat ca administratiile ar trebui sa mareasca salariile angajatilor.

toti acestia formeaza o structura.” DFG 7 Referindu-se la cea ce fac in realitate administratiile institutiilor angajatii carora incalca drepturile. este necesara o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor deciziile in judecatile ce examineaza cazuri complicate ar trebui sa fie luate de comisii.• • (PROIECT) fenomenul incalcarii drepturilor este unul foarte raspandit si este complicat de a face ordine intr-o singura institutie. „Sau adresat oamenii in judecata si unul o vazut ca acesta care n -are dreptate. doar stiu toti. „Colaborarea intre sef si subaltern” DFG 1 „Ati auzit la noi in Moldova asa de multe cazuri. trebuie pregatite aceste cadre”.” DFG 2 „Se impart si se impaca”. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict „Sunt indiferenti. daca l-au prins de luare de mita. la nivel ascuns circulatia banilor merge din mana in mana”. 5 „Acesta e un fenomen negativ care e destul de des intalnit. acelasi profesor. „Daca ar fi o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor. Si in caz cand cineva dintre cunoscutii lor au vre-o problema. trebuie de vazut motivatia. ba chiar mai mult informat ia va deveni mai mult raspandita. „Daca se spune ca iata l-au prins pe cela sau pe cela. etc.” DFG 4 „Si la politisti si la judecatori.. „Ar trebui de schimbat dintr-o data toata conducerea. sa nu fie corupti etc. „Au aratat doar odata la cat timp?”.” DFG 2. astfel revenindu-i pensia de 1350 de lei pe luna. Din politia rutiera. ca sa participe mai multi si printre acestia se va gasi unul care va fi om de treaba. judecator sau medic sef etc. nimeni nu-ti garanteaza ca cei care vor veni nu vor fi mai corupti decat acestia care sunt” DFG 2 „Solutionarea la timp a problemelor aparute”.6 „Hotararea unor anumite probleme dupa cum se vede. „Niciodata nu stii ce te asteapta maine. inseamna ca nu le-a dat”. ca sa nu poata un singur om sa puna rezolutia. comisar. ca daca dai informatia asta. care strange lunar banii. „In politisti este asa o metoda. cumsecade. deoarece angajatii se compara cu angajatii din alte structuri.”.. impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. o sa fii eliberat din serviciu” DFG 1 „In dependenta de structura institutiei. toti vamesii si de inlocuit”. plateste 62 . dreptul la informatie sa luam de exemplu” DFG 6 „Ar trebui de schimbat personalul”. unii participanti la discutii au mentionat: • administratiile sunt indiferente • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. de o anumita importanta se cer a fi rezolvate prin anumite comisii. iar acest fapt vor elimina multe dintre posibilitatile de a accepta coruperea „Sa nu fie principiu acesta. „Personalul trebuie bine de ales. unde sa fie eliberat vri-un vames sau politist?”. care se cere si pe urma este impartita intre ei”. „Exista o anumita taxa. repede au sunat la cunoscutii lor si problema sa rezolvat. deci scurgerea informatie va fi mai mare si pana la urma va ajunge la. de ce anume se incalca. „Cauta o cale de supravietuire.” DFG 2 „Acel general. sau de faptul ca este o directiva sau este scrisa de sus. l-au scos la pensie. „Sunt oamenii care ar dori sa lucreze cinstit”. daca nu va vedea ca si medicul se ocupa cu mita. atunci probabil s-ar putea face altceva. parca nu se vede. informatia va fi mai raspandita. ori ca asta este persoana care incalca drepturile altui cetatean si are din aceasta un beneficiu material. cand a vazut o mie de dolari pe masa si drept nu drept ia luat si a hotarat”. care este motivul ca este incalcat dreptul. „Mai intai de toate. „Nu e vorba doar de o persoana si de a o scoate in prajina”.” DFG 5. de un numar mai mare de judecatori si nu de unul singur.

„E foarte greu de dat raspuns la aceasta intrebare”. „Da. „La noi fenomenul coruptiei recompensa” DFG e ca o modalitate de Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. caci noi ne invartim intre nivelul 1 si 2.foarte bine 33% 26% 27% 23% 40% 32% 4% 2% 2% 1% 6% 1% 1% 7% 9% 6% 7% 8% 14% 17% 20% 20% 3% 1 . cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%).foarte rãu Nª/NR 63 .23). Fig. Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova In cadrul sondajului de opinie. „Nu tine de competenta noastra. 7 „De regula – nu”. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea. si nu numai ca o cunoaste dar si o aproba neformal”. Cum evaluati activitatea urmatoarelor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova? 0% Preºedintele Republicii Moldova Parlamentul Guvernul Judecãtoriile Mass media ONG-urile (asociaþiile obºteºti) Poliþia Organele de securitate Procuratura Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CPDOM) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5% 5% 4% 7% 7% 8% 7% 3% 4% 15% 10% 9% 4% 2-5 39% 51% 60% 59% 63% 49% 54% 62% 63% 63% 40% 6-9 10 . 23. „Administratia cunoaste situatia. „Totul se cumpara si se vinde”. „Sigur ca este si toata lumea stie de aceasta. 2. Nu e nici o hotarare de guvern. 6. „Exista chiar la exportarea grauntoaselor. degeaba te duci” DFG 3 6.(PROIECT) 3000 de dolari si-i face si-i hotaraste”. 4. Acolo sunt problemele. ne temem sa recunoastem”. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine competenta lor sa se pronunte in problema in cauza.6. „La noi este cunoscut: conducerea directiei generale de politie rutiera sau a ministerului de interne cunoaste ca politistii ies la drumul mare si fac ce vor ei – nu am vazut niciodata o reactie adecvata”. Organele de securitate (73%). Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%) (Fig. Ca sa ajungi la minister. exista”. dar au interzis exportul agentilor economici: vama nu permite exportul” DFG 1.

Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor In cadrul sondajului de opinie. au fost incalcate. 41% dintre respondenti au mentionat ca. in cazul cand drepturile lor au fost incalcate. atatea si note rele si foarte rele (43%) (Fig. Instante de judecata (7 %) sau la Seful institutiei. 6. nu au apelat nicaieri (Fig. angajatii careia au incalcat drepturile (5%). cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%). in asemenea cazuri. 24. respondentii au mentionat ca se adreseaza la Politie (10%).7.(PROIECT) Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune. cel mai des. unde ati apelat? Preºedinþie Parlament Guvern / ministere Procuraturã Instanþe de judecatã Poliþie ªeful instituþiei. Fig. In cazul cand drepturile dvs. angajaþii cãreia au încãlcat drepturile Mass media Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova Altceva Nu am apelat nicãieri Nu mi-a fost încãlcat nici un drept Nª/NR 7% 14% 2% 1% 2% 2% 7% 10% 5% 2% 2% 5% 41% 64 . 24). In acelasi timp. 23).

„Daca e sa te adresezi in judecata sau procuratura. La fel ca si in cazul sondajului de opinie.(PROIECT) Cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate au fost intrebati de ce nu s-au adresat. motivand cel mai des ca toti functionarii acestor institutii sunt corupti sau excesiv de birocratizati (Fig. „Coruptia in organele de drept”. pe drum a cheltuit. dar am un judecator care ma apara”. „Din considerentul de tergiversare. El considera ca nu e rezonabil”. „Pierde timpul. adica. „Nu mai cred ca se va rezolva”. „Cate o data venitul acel pe care o sa-l aiba. daca o sa castige in judecata. „Nu au bani”. Se gandeste: „nu-i nimic. „Si relatiile de rudenie si prietenie in organe. Cumatrismul. si-au pierdut incredere. birocraþi) Lipsã de timp A fost ceva neesenþial Nu ºtie unde sã apeleze Lipsã de bani (toate serviciile sunt cu plate / sunt scumpe) Nu a avut nevoie Nu se poate deplasa A soluþionat singur problema Nu a avut curaj Alt motiv NR 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 0. 3-7 „Saracia”.” DFG 1-4. „Bani pierduti si sanatate.7 65 . incalceala asta. 64% dintre ei au mentionat ca nu s-au adresat deoarece considera ca este inutil. 25).25. De ce nu ati apelat nici la o institutie pentru a va apara drepturile incalcate? 0% Este inutil (toþi sunt corupþi. 7 „Ia prea mult timp”. cei mai multi dintre participanti au mentionat ca considera ca unii oameni nu se adreseaza la careva dintre institutii pentru asi apara drepturile incalcate deoarece considera ca este inutil sa se adreseze. Fig. reuseste acel care e mai bogat”. cat a dat el la avocat. Se pierde mult timp cu riscul de a nu obtine rezultatul scontat”. e mai putin decat pierderile. „Motive financiare”.4% 6% 3% Primul motiv Al doilea motiv 1% 10% 20% 30% 59% 40% 50% 60% 5% Nota: Baza – 446 respondenti. „De aceea omul nu se va adresa deoarece nu este siguri de faptul ca va castiga”. in cadrul discutiilor focalizate in grup. etc. eu am incalcat drepturile. In acelasi timp in cadrul grupelor de discutii au mai fost indicate astfel de motive ca: • saracia • nevoia de a pierde mult timp • teama de persecutie • frica ca ii va fi prejudiciata demnitatea • starea de disperare • necunoasterea • bunatatea • lipsa de informatie in privinta locului unde se poate de adresat • imaginea proasta a sistemului judecatoresc • neexecutarea sentintelor judecatoresti „Nu au incredere”. cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate. „De faptul ca nu au convingerea ca vor fi aparati.” DFG 3-5. „Multi considera ca este un drum lung”.” DFG 1.

” DFG 1-5 „Politie”. 17% Nu au putut sã mã ajute.” DFG 1. „Politistul de sector. „Institutia care trebuie sa realizeze dreptul. „De cota de pamant sau alte probleme de acest gen. „Se adreseaza la Administratia Publica Locala. 11% In cadrul discutiilor focalizate in grup. 26). Fig. „Justitia”. „Ultima instanta la noi e judecata”. 4% Nu a apelat. Si el ridica mainile in sus. Cand intreaba o persoana ce sa faca.” DFG 1. trebuie de adresat direct la judecata” DFG 1. El merge pana la instantele corespunzatoare si ajunge la un moment cand omul e ca o minge pe teren. 26. solicitarea”. judecatile se amana. treci dincolo.” DFG 2. ar trebui direct sa se adreseze la instantele de judecata”. „Nu au incredere in sine”.3 66 . „La organele abilitate”. 62% Nu m-au ajutat. 4. A doua oara el nu se mai duce” DFG 1 „Lipsa cunostintelor”. „La organele de ocrotire a normelor de drept. „Institutia specializata”. 4 „Bunatatea moldovanului. Din usa in usa si nu se rezolva nimic. in cazurile cand le sunt incalcate un drept sau altul. „Necunoasterea. Institutiile la care v-ati adresat. „Oamenii se tem. 2 „Procuratura.” DFG 4 „Este disperat”. Ele-s obligate sa ajute populatia”. maine altul si tot asa” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. cu aceasta problema”. cele mai multe dintre persoanele care s-au adresat la diferite institutii au mentionat ca au fost ajutate putin – 17% (Fig. „Sunt disperati. „La organele competente nu la administratia publica. ca daca se vor adresa nu vor mai putea ajunge acasa”. „Judecatoriile se ocupa. 3% Nª/NR. „La judecata”.(PROIECT) „Sa nu fie persecutat”. Fiecare institutie de stat isi are competenta conform legii. iar unul care incalca drepturile in permanenta. v-au ajutat? M-au ajutat mult. li se spune: treci acolo. populatia ar trebui sa se adreseze la: • Instantele de judecata • Organele de drept (in general) • Politie • Procuratura • Avocat • Primarie • Consultantii juridice • Juristul consiliului raional • Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova • Organizatii non-guvernamentale in domeniu „In primul rand la judecata”. nu a fost încãlcat nici un drept. 3% M-au ajutat puþin. azi nu a venit unul. acela si cauta dreptatea.” DFG 2 „Nu stiu unde sa se adreseze” DFG 3 „Publicitatii care si-au facut-o” DFG 7 „Sentintele nu se executa. „Se tem de persecutare” DFG 4 „Frica de nu fi incalcati in picioare. in special. participantii la discutii au mentionat ca. 2. unul care este de treaba nu prea face zarva. 5 „In organele de drept”.

„Centrul Drepturilor Omului este cunoscut. Persoanele care ocupa aceste functii au alte servicii si. Daca nu ni se plateste.” DFG 1 „La noi.” DFG 1 „La primarie. „Ele sunt neguvernamentale si nu au mari posibilitati de redresare si solutionare a situatiei”. „Centrul Drepturilor Omului doar sa monitorizeze situatia. „Noi nu suntem salarizati. „In dependenta de incalcari. interesul va fi mic. ei mai des ar apela la (Fig. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca.” DFG 1 „Consultantii juridice. „Centrul Dnului Nagacevschi”.” DFG 6 In cadrul unei discutii s-a mentionat ca functia de coordonator in domeniul drepturilor omului este o functie obsteasca. ca el sa-si cunoasca structurile menite pentru ca sa solutioneze problema. in cazul cand urmatoarele drepturi ale lor sau ale rudelor lor sunt incalcate. nu e mare interesul” DFG 5 In cadrul sondajului de opinie.” DFG 1 „Este Centrul Drepturilor Omului. la juristi. sa analizeze situatia in tara respectiva la moment.(PROIECT) „Avocatii. el sa vada situatia. La consiliul raional”. care acorda consultatii”.” DFG 6 „Organizatii non-guvernamentale”. „Noi trebuie sa muncim pentru aceea ca omul sa nu vie la acelasi centru. Asta e un fel de functie obsteasca. deoarece pentru aceasta functie nu se plateste. persoanele sunt foarte multumite”. Adica noi mai avem si alte servicii. Ei trebuie sa vada daca nu s-a intamplat o incalcare in societate. 27): Mass media Nu as apela nicaieri Procuratura Instante de judecata CPDOM1 Parlament Guvern / ministere Presedintie % Dreptul la securitatea vietii private Dreptul la informatie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la munca Dreptul la ingrijire medicala Drepturile consumatorilor Drepturile copiilor % % % % 18 % 33 % 29 % % % 20 29 % 13 20 29 17 17 25 24 8 8 12 16 12 12 21 14 14 18 18 13 1 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 67 ONG-uri % Altceva NS/NR Politie .

sau ale rudelor dvs.27. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu. referindu-se la multe dintre drepturi. 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil.1. Fig. in cazul cand urmatoarele drepturi ale dvs. sunt incalcate? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 3% Dreptul la securitatea vieþii private 2% 18% 1% 8% 3% 8% 5% 2% 29% 3% 4% 5% 2% 29% 29% 33% 3% 7% 2% 3% 20% 20% 5% 11% 13% 6% 2% 2% Dreptul la informaþie 3% 2% 3% Dreptul la participare la conducerea statului 4% 8% 1% Dreptul la muncã 12% 2% 16% 1% 2% 4% 12% 4% 2% 12% 6% 10% 18% 17% 1% Dreptul la îngrijire medicalã 3% 10% 4% 2% 9% 3% 21% 13% 17% 1% Drepturile consumatorilor 7% 2% 9% 2% 10% 4% 4% 8% 6% 14% 18% 25% 3% Drepturile copiilor 9% 4% 3% 14% 5% 10% 13% 24% 3% Preºedinþie Instanþe de judecatã ONG-uri Parlament Poliþie Altceva Guvern / ministere Mass media Nu aº apela nicãieri Procuraturã CPDOM Nª/NR 7. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova? 68 . Sistemul de protectie a drepturi lor omului din Moldova 7. Unde ati apela in primul rand. 28). Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare (Fig.28. Fig.(PROIECT) Mentionam faptul ca o parte mare dintre respondenti au mentionat. ca nu stiu unde ar apela in caz daca drepturile respective vor fi incalcate. 80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient.

de abia e la o etapa sa fie implementat. nu s-a verificat daca el se respecta sau nu. desi la ei in raion s-a primit un astfel de plan. „Am stiut putin mai inainte. Noi vom aduce la cunostinta tuturor”. 29). sistemul de invatamant. dar nu inca populatia de rand”. Cunoasteti despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. avem comisia respectiva. Fig. „O parte”. 2 „Avem planul raional. „Nu cunoaste”.totalmente sunt de acord Nª/NR 7. 86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008.” DFG 1-7 „Se cunoaste partial”. „Noi. tineret si sport si altele. „Poate si cunosc cei care lucreaza la primarie si putin au informat sa pe altii” DFG 1. Unul dintre subiecti a mentionat ca in centrul raional din care vine a fost implementat un plan asemanator. „Daca eu cunosc foarte putin si lucrez intr-un organ de informare. 29. mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat. Acum iarasi trebuie de elaborat cateva actiuni si sa le intarim in monitorul oficial” DFG 2 In cadrul sondajului de opinie.totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 . si toate serviciile care-s implicate in domeniul drepturilor omului. Noi acum suntem instruiti cum sa-l implementam.2. iar alt subiect a indicat ca. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. si pana nu demult nu cunosteam. inclusiv medicina. „Un program nou. iar 7% au indicat ca cunoaste putin (Fig. Ei au planul de activitate” DFG 1 „Noi l-am primit si asa a fost lasat. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova? 69 .(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14% 16% 5% 1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare 17% 68% 12% 1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil 18% 66% 11% 4% 1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu 17% 62% 14% 6% 1 . nu am controlat daca se respecta sau nu. Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan. Dar nu atat de detaliat”. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. atunci mie mi-e greu sa spun ce cunosc oamenii.

militar. nivelul de trai va creste si saracia se va reduce. Canalele prin care a fost difuzata informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost diseminata prin astfel de canale ca: • primariile • conferinta de la Palatul Republicii • TV Moldova 1 • mass media. „La programul „Buna Dimineata.” DFG 6.(PROIECT) Cunosc mult. si a fost adus la cunostinta fiecarei primarii. educatiei.” DFG 3 „La TV Moldova 1 a fost. Unii respondenti considera ca. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. nu impartasesc optimismul altora. A fost difuzata in mass media pe TV si radio sedinta cand a fost discutat acest plan inainte de aprobare” DFG 5 70 . de combatere a traficului de fiinte umane. numi amintesc ce anume. migratia tineretului) si ale copilului. minoritatilor etnice. 2% Cunosc puþin.). 0. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii.” DFG 2 „Eu am aflat de la conferinta de anul trecut care a avut loc la Palatul Republicii. 7% NR. 7 „S-a difuzat despre sedinta despre aprobarea Planului. planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul. 5% Nu cunosc nimic. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. Cativa respondenti. Acestia sustin ca planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. asa in linii generale”. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc.3% Cunosc. in urma implementarii planului dat. despre sedinta Parlamentului de aprobare a Planului „El a fost multiplicat in raioane. 86% Unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. sanatatii (asistenta medicala). Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate. insa. In opinia unor respondenti.

(PROIECT)
Participantii la discutii au mai expus urmatoarele idei despre continutul Planului si despre metodele de aprobare si de implementare a lui: • planul este complicat, greu de inteles • inainte de a fi aprobat a fost discutat fiind colectate ideile expuse • in un centru raional acces la plan au 1-2 persoane, iar alt raion informatia din plan este trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui „Planul acesta este foarte complicat si nu prea cred ca-l va citi cineva, fiindca nu este literatura artistica, se da foarte greu si nu prea pe inteles.” DFG 1 „La multi li s-a trimis dinainte, cand inca se facea acest plan, li se trimitea si se receptionau ideile lor”; „Eu de demult, deoarece am participat si la elaborarea Planului National dat” DFG 3, 5 „Acest Plan este cunoscut de presedintele raionului si de persoana responsabila. Atat! Au doar un singur manual la raion care e tinut intr-un dulap. Si uneori mai scoate informatie de acolo, daca are nevoie.” DFG 3 „Eu am trimis la organizatii din toate domeniile Planului. De ex. daca e din domeniul muncii, am trimis informatia respectiv la institutia pentru munca si inspectia pentru munca. La sindicate am trimis. In invatamant, directia de invatamant, scolile.” DFG 3 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova (Fig. 30). In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene, 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse, iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei.
Fig. 30. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politica drepturilor omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14%

16%

5%

1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare

17%

68%

12%

1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil

18%

66%

11%

4%

1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu

17%

62%

14%

6%

1 - totalmente nu sunt de acord

2-5

6-9

10 - totalmente sunt de acord

Nª/NR

In cadrul sondajului de opinie, dintre 16 drepturi, cei mai multi respondenti au mentionat ca in Moldova se acorda foarte putina sau putina atentie dreptului la munca si dreptului la ingrijire medicala: 84% si, respectiv, 83% (Fig. 31). 71

(PROIECT)
Fig. 31. In opinia Dvs., cata atentie se acorda urmatoarelor drepturi ale omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Dreptul la muncã Drepturile migranþilor, refugiaþilor Drepturile victimelor crimelor Prevenirea traficului de fiinþe umane Drepturile persoanelor suspectate, acuzate ºi aflate în detenþie Dreptul la securitatea vieþii private Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile persoanelor în etate Dreptul de a primi informaþie Dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel comunitar, naþional Drepturile copiilor Drepturile persoanelor cu dizabilitãþi fizice ºi psihice Drepturile femeii Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorului Drepturile minoritãþilor etnice 13% 12% 15% 11% 12% 11% 20% 13% 15% 16% 16% 14% 21% 16% 11% 57% 45% 52% 56% 61% 59% 58% 61% 62% 60% 16% 28% 65% 63% 52% 57% 66% 11% 1% 56% 12% 13% 12% 25% 13% 9% 13% 2% 19% 14% 32% 23% 1% 22% 1% 16% 8% 8% 4% 4% 8% 6% 3%

20% 1% 17% 0% 19% 15% 8% 9% 1%

5% 2%

21% 1% 10%

1 - foarte puþinã atenþie

2-5

6-9

10 - foarte multã atenþie

Nª/NR

Ca si in cazul sondajului de opinie, in cadrul discutiilor focalizate in grup, cei mai multi dintre participanti au mentionat asupra faptului ca, in Moldova, se acorda putina atentie si ar trebui sa se acorde mai multa dreptului la munca. In cadrul discutiilor, a mai fost mentionat ca ar trebui sa li se acorde mai multa atentie si unor astfel de drepturi ca: • dreptul la un trai decent • drepturile economice • drepturile sociale • dreptul de a te numi om cu litera mare, la demnitate. • drepturile paturilor social vulnerabile • dreptul femeii • dreptul la acoperirea cosului minim de consum • dreptul la un mediul ambiant curat • dreptul oamenilor de a avea drepturi egale intre ei • dreptul la o salarizare adecvata • dreptul la asistenta medicala • drepturile copiilor • dreptul de a te simti liber „Dreptul la munca”; „De aceea si multe probleme in familie: nu-s bani, nu lucrezi. Se duc femeile se trafica.” DFG 3, 4, 6 „Dreptul la un trai decent”; „Dreptul de a trai.” DFG 3, 4 „Drepturile economice si sociale.” DFG 5 ,6 „Dreptul de a te numi OM cu litera mare”; „La demnitate.” DFG 4, 5 „Paturile social vulnerabile.” DFG 1 „Dreptul femeii – foarte putina atentie.” DFG 3 „Cosul minim de consum.” DFG 3 „Mediul ambiant.” DFG 3 „Egalitatea.” DFG 4 72

(PROIECT)
„Salarizare.” DFG 4 „Dreptul la asistenta medicala.” DFG 4 „Drepturile copiilor.” DFG 4 „Libertatea.” DFG 5 Referindu-se la atentia care ar trebui sa fie acordata drepturilor participantii la discutii au mai mentionat urmatoarele: • pot exista drepturi neimportante, dar care, daca nu sunt realizate, ii pot afecta grav pe unii oameni • nu este corect ca cetatenii Republicii Moldova, cand pleaca in Tansnistria, sa fie obligati sa achite o suma oarecare de bani • in Republica Moldova nu se acorda atentie nici unui drept, ar trebui sa se acorde atentie tuturor drepturilor, deoarece toate sunt importante si toate sunt legate intre ele. „Poate sa fie un drept nu chiar important, dar daca el nu se realizeaza, pe omul acela poate sa-l afecteze foarte grav” DFG 5 „Cand cetatenii RM pleaca in Tansnistria si sunt obligati sa achite a suma oarecare pentru a intra pe teritoriul Transnistriei” DFG 5 „Da caror drepturi se acorda atenti?”; „Tuturor drepturilor”; „Toate sunt necesare, importante”; „Este unul legat de altul” DFG 2,7

73

la nivel de primarii. 71% . imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime. a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate.1. au fost mentionate in proportie de pana la 60%.în foarte mare mãsurã Nª/NR 8. In ce masura credeti ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor dvs. 74% Ministere si departamente. mentionate in Fig. pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. Celelalte institutii. 76% . departamente 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 5% 5% 4% 19% 17% 18% 20% 24% 25% 6% 6% 6% 9% 23% 18% 23% 6-9 34% 13% 34% 34% 37% 41% 44% 45% 46% 47% 46% 46% 44% 43% 40% 35% 39% 26% 36% 11% 6% 32% 33% 31% 27% 25% 24% 15% 14% 13% 10% 7% 8% 47% 3% 4% 3% 3% Autoritatea publicã localã la nivel de raion Primãrie Judecãtorie Procuraturã Avocaturã ONG-uri (asociaþii obºteºti) Bisericã Sindicate Altã instituþie 2% 3% 1 . Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului 8. care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data. 32.32. este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova (Fig. Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca.de Autoritatea publica locala la nivel de raion.deloc 2-5 10 . in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti 74 . este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate.(PROIECT) 8.32).de Parlament. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. personale depinde de …? 0% Parlament Preºedintele Republicii Moldova Guvern Ministere. Fig. iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie.2. a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des.

Sa asigure locuri de munca si sa vada si rezultatul”. 5 „Ar trebui toate cadrele sa treaca o perfectionare anumita”.” DFG 3. „Cand s-a creat centrul Legislativ. „E bine cand este un raspunzator. 3 „Ar fi bine sa fie un institut care sa se ocupe numai cu rezolvarea problemelor in cauza. si avem deja modificari. ca societatea sa iasa lent din situatia data. nu a fost expus societatii spre cunoastere”. incat sa poata functiona. dar la cantitate. „Trebuie un program de lunga durata. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte ridicat economia a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti „Cadrul legal este. acolo s-a adoptat o constitutie cu 300 ani in urma”. „La noi Codul Penal si al Muncii intrat in vigoare de jumatate de an. sa fie functionale”. lumea nu ar pleca peste hotare” DFG 3. ar prevedea instruirea. il angajeaza in politie”. „Oameni de treaba nu se duc in politie!”. totul este legat de sursele material e. „Ar fi bine ca sa nu se modifice Codul Fiscal de 25 de mii de ori” DFG 1. Schimbarea mentalitatii este un proces de durata. si daca au un grad. Acesta este cel mai bun sanitar al statului”. trebuie sa fii si asigurat material” DFG 6 „Guvernul.” DFG 2. dar implementarea la nivel local…”. Daca ar fi locuri de munca. Tarile dezvoltate. Acesti angajati la ziua de azi nu isi pot respecta propriile drepturi. „Dati sa luam in anii precedenti Controlul Social” DFG 4 75 . care sa aiba imputerniciri sa poata incheia contracte. Se dau darile de seama pe trimestru in Parlamentul RM ca au adoptat atatea legi. Ar trebui sa fie o sectie anumita in teritoriu pentru implementarea Planului dat. Ar fi bine daca ar fi un plan de actiune total” DFG 3. sa fii democrat. Cand s-a elaborat codul. care ar prevedea in dependenta de structura strategica. asta este evolutia si in opinia mea daca am avea o conducere care ar avea grija cetateanului atunci respectiv pornind de la organele de sus merge in lant spre cele de jos. Trebuie sa se dezvolte impreuna. nu inca si drepturile populatiei. si are livret militar. Sa creeze conditii de munca. 7 „Societatea e un mecanism foarte complex. sensul acestor legi? Nu este delimitarea intre puterea judecatoreasca si legislativa”. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita a ridica marimea salariilor a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. „S-a discutat intr-un cerc foarte restrans”. oricine va putea sa cunoasca ori sa ridice materialele si sa vada ca licenta este eliberata nelegal” DFG 4. binele nostru se va incepe atunci cand acei care ne conduc vor avea cu totul alta mentalitate. „La noi foarte multi se plang ca incalca drepturile oamenilor carabinierii”. pentru a micsora cheltuielile din administrarea publica Locala. Dar care e rolul. „Societatea ar trebui sa prea controlul asupra acestor institutii”. toate se fac simultan. „Transparenta sa fie in primul rand si deci va fi mai greu de a corupe pe cineva. atatea hotarari. La noi se adopta o multitudine de legi si de acte normative. „Problemele somajului: ar trebui sa fie o agentia mare. trebuie sa prezinte un tot intreg si toate reparatiile care se fac. Nu o persoana sa se ocupe pe baze obstesti” DFG 1 „Controlul societatilor asupra acestor organe”. „Acolo multa minte nu trebuie Hop! Pliosc!” DFG 3 „De implementat Planul national in intregime”. atatea dispozitii. aveam speranta ca ei o sa aduca legile pentru adoptare sa armonizeze in asa mod. „Prin intermediul ONG-urilor. 4 „Ce cadre avem noi in politie! Vin din armata. a micsorat numarul de angajati la primarii. 5 „De la cap.• • • • • • • • • • (PROIECT) a organiza ca societate. nu calitative. de exemplu. de procedura penala. Dar de noi cine isi bate capul?” DFG 3 „Transparenta si accesul la informatie”. in complex”.

. Economia este o dominanta.” DFG 1. nu va fi nimic”. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. ca. „Schimbata mentalitatea”. „Informarea-n masa. „Acelasi politist daca ar avea un salariu mai bun.(PROIECT) „Imbunatatirea situatiei va fi cand fiecare in parte se va gandi sa-si faca atributiile sale functionale conform normelor stabilite”. 33). „Trebuie conlucrare. raspunzand la o intrebare deschisa. Colaborare”. Trebuie sa-si cunoasca drepturile”. iar 3% in al doilea rand) (Fig. isi fac perspective si asa evolueaza.7 „Pana ce societatea nu va preciza leafa conducatorului si sa urmareasca ce munca depune el. cei mai multi dintre respondenti au mentionat. si pentru ce este platit.” DFG 5 „Crearea serviciilor publice moderne. acte si uitam de oameni” DFG 1. ce ar trebui de facut pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova? (Intrebare deschisa) 76 . 4. Cred ca primul lucru care trebuie de facut este de ridicat economia la nivelul respectiv. „Atata timp cat salariul oamenilor va fi sub cosul minim de consum nu putem vorbi noi despre niste drepturi. „Daca va avea un salariul decent el nu-si va permite sa ia mita fiindca in cazul acesta el va pierde serviciul”. cu functionari publici pregatiti” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. este necesara informarea populatiei despre drepturile sale – 15% (12% au mentionat despre aceasta in primul rand.” DFG 1. Fig. „Liderii sa fie mai competenti. crearea mecanismelor necesare pentru a desfiinta aceste tendinte negative. dar nu se gandesc. Ea dicteaza legile economice si politice in ultima instanta etc. isi fac legaturi. 5 „O solutie ar fi crearea unor centre de consultanta gratis sub egida PNUD in centrele raionale unde populatia conform programarii stabilite ar putea sa se adreseze si sa primeasca aceste consultatii” DFG „Determinarea acelor drepturi prioritare pe care societatea le-ar putea respecta. In opinia dvs. intre membrii institutiei respective asupra viziunilor. Trebuie de analizat in profunzime situatia societatii si de vazut” DFG 4 „Deoarece drepturile descind din situatia economica. nu s-ar gandi pe cine sa opreasca ca sai ceara mai multi bani”. „Sa lamurim in ce consta drepturile si obligatiunile si respectarea lor”. 33. la faptul ca ei sunt pusi acolo pentru a satisface interesele cetatenilor. „Multi isi fac cariera. 2 „Sa pregatim societatea”. Noi suntem preocupati de norme.” DFG 1. Populatia. 6 „Daca nimeni nu va da mita evident ca coruptia va scadea de doua ori minim” DFG 7 „Ridicarea salariului functionarilor publici”. „Ridicarea nivelului culturii juridice a tuturor cetatenilor RM.

3.9% 0.1% 0. transparenþa legilor Realegerea administraþiei centrale ºi locale Respectarea drepturilor Implementarea legilor conform destinaþiei acestora Lichidarea corupþiei Monitorizarea activitãþii organelor de stat responsabile de protecþia drepturilor omului Ridicarea nivelului de trai Dezvoltarea economicã a þãrii Abrogarea drepturilor nocive societãþii Studierea opiniei.5% 0.6% 0.5% 0.0% 0.7% 0.2% 0.6% 0.4% 0.2% 5.1% 0. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului” 77 .7% 0.1% 0.7% 0. 33 au fost mentionate urmatoarele: Acordarea de subventii.2% 0.5% 0.1% 0.6% 0.8% 0.2% 2.3% 0.2% In al doilea rand 0.4% 1.7% 2. 33 au fost mentionate urmatoarele: In primul rand 0.4% 0. intereselor.4% 0. ajustarea preturilor la nivelul de trai) Asigurarea drepturilor tineretului Asigurarea dreptului la sanatate (servicii medicale calitative si ajustate la situatia social economica a fiecarei persoane) 8. inlesniri la impozite taranilor Protectia drepturilor consumatorilor (asigurarea calitatii serviciilor prestate.6% 0.5% Adoptarea unor lege mai severe Ridicarea gradului de responsabilitate a conducerii Asigurarea respectarii obligatiilor din partea functionarilor Pedepsirea celor care incalca drepturile omului Asigurarea competentei si demnitatii conducerii Informarea copiilor de mici despre drepturile omului Lichidarea cenzurii Asigurarea echitatii sociale Asigurarea schimbului de experienta cu statele democratic dezvoltate Asigurarea independentei puterii judecatoresti fata de puterea executiva si legislativa Asigurarea suportului din partea UE (integrarea in UE) Asigurarea sustinerii din partea populatiei Instruirea populatiei in domeniul drepturilor omului Lichidarea birocratiei Alte actiuni La rubrica Alte drepturi din Fig.2% 0.3% 0.3% 0.9% 0.(PROIECT) 0% Informarea populaþiei despre drepturile sale Respectarea legilor.7% 0.1% 0.4% 0. condiþiilor de trai a populaþiei ºi adoptarea deciziilor în conformitate cu acestea Instaurarea disciplinei în organele de stat Alte acþiuni Dreptul la muncã (acordarea de locuri de muncã bine plãtite) Acordarea protecþiei sociale celor nevoiaºi cu adevãrat Mãrirea pensiei Îmbunãtãþirea sistemului de învãþãmânt (accesul la educaþie gratuitã) Alte drepturi Nª NR 2% 1% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 12% 12% 6% 9% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 12% 2% 1% 10% 15% 3% 20% 25% În primul rând În al doilea rând 1% 1% 1% 1% 1% 3% 8% 12% La rubrica Alte actiuni din Fig.3% 0.

Ce credeti despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”? (Intrebare deschisa) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Posibil sã fie unele îmbunãtãþiri Nu cred cã se va schimba ceva – este o formalitate. reuºit. joc politic. rezonanþã socialã majorã Va fi reuºit dacã se vor respecta anumite condiþii 9% 2% 9% 1% Prima menþiune A doua menþiune 7% 4% 1% Ale menþiuni 1% Nª 39% NR 30% 5% dintre respondenti au mentionat ca. puþin realizabil. Printre conditii.(PROIECT) In cadrul unei alte intrebari deschise. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei • aproprierea de UE • perfectionarea cadrului legislativ • diminuarea ratei criminalitatii • ridicarea nivelului de trai • dezvoltarea economica a tarii • ridicarea gradului de libertate • deschiderea accesului la procesul de decizie Fig.34). situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii (Fig. 34. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale. respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea 78 . Persoanele. pozitiv. referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. 34). care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. fãrã acþiuni concrete. oportun. promisiuni electorale Este binevenit. 11% dintre subiecti au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri (Fig. prin implementarea Planului.

dar sa fie informatia ampla si de 2 ori pe luna la radioul national etc. profesorii. Ar fi bine ca intr-o rubrica aparte a ziarului raional sa fie specificata rubrica „Juristul”in care sa se puna intrebari concrete si date raspunsuri”. respectiv. „Acum este nevoie de aceasta campanie. care sa fie difuzate de Televiziunea si de Radioul National. „O campanie permanenta”. 8. sa se implementeze legile din tarile europene. Acesta este un lucru permanent” DFG 1-4 Referindu-se la informatia care ar trebui sa fie difuzata referitor la Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. dar sa fie o sistema. si sa fie atrasa atentia la anumita lucruri”. sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. sa fie respectat. In aceasta directie si trebuie de lucrat. 6.” DFG 2 „De scris pe intelesul populatiei. „Daca va fi aceasta campanie.” DFG 1 „Ar trebui sa fie familiarizata populatia cu drepturile sale de baza si posibilitatile de aparare sau de respectare acestor drepturi .” DFG 2 „ Adunari informationale. 6 Referindu-se la canalele prin care ar trebui sa se desfasoare o eventuala campanie de informare. „Orice campanie are plusurile si minusurile ei. adunari cu batranii.4.(PROIECT) Planului sa fie monitorizata si evaluata. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat: • mass media (majoritatea participantilor) • emisiunile sa fie realizate de profesionisti 79 . participantii la discutii au mentionat ca.” DFG 1 „Mai ales actiunile care sunt trasate si cine raspunde ca oamenii sa se familiarizeze. „Radioul. articolul in ziar si. ca populatia sa fie la curent”. la aceasta tema. „Planul cred ca isi va atinge scopul. concret pe domenii” DFG 6 „Multiplicat si de trimis la primarie. ci de o programa concreta de lunga durata de emisiuni la aceasta tema. In acelasi timp.” DFG 5 „Ce masuri include Planul de imbunatatire si respectarea drepturilor. De exemplu. parintii. ca toti sa constientizeze sa stie de existenta. sa fie articole si emisiuni tematice „Emisiuni mai dese la TV despre Plan”. 7 „Nu o campanie. „Ar trebui sa fie pe o anumita tema emisiunea. ar trebui: • sa fie mai dese emisiuni La TV si radio • sa fie difuzata informatia despre drepturi si posibilitati de aparare sau de respectare a acestor drepturi • sa fie difuzata informatia despre masurile concrete pe domenii incluse in Plan • sa fie multiplicat si trimis la primarie • ca materialul sa fie redacta pe intelesul populatiei • sa se organizeze adunari informationale • sa se spuna la fiecare etapa ce s-a realizat • de nominalizat persoanele responsabile de informarea populatiei despre actiunile trasate • ca in ziarele raionale sa apara rubrica „Juristul” cu intrebari si raspunsuri.” DFG 3. sa fie aplicat la nivel national si local. sa stie unde sa se adreseze la unele sugestii” DFG 14. Caci scopul Planului e realizarea drepturilor omului. cu elevii. trebuie o munca enorma.” DFG 3 „Toate consiliile au ziarele lor. Deoarece ea trebuie difuzata in permanenta. de 2 ori pe luna la TV. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. Adunari prin scoli.”. care-s succesele acestui plan. sa se abordeze la tema respectiva.” DFG 1 „Sa se spuna la fiecare etapa: ce s-a facut. o parte dintre participanti au mentionat ca nu este nevoie de o campanie de informare. Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta necesitatii desfasurarii unei campanii de informare prin care populatia sa fie informata despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului.

” DFG 4 „Ca noi sa putem face anumite instructaje. 5 „Grupurile de informare. lamuri aduce exemple. vizibil drept personal al Dvs.instructaje in centrele raionale. 7 „Prin toate canalele.”DFG 5 „Trebuie de facut o strategie si sa vedem cum va fi. 7 „Acest lucru trebuie sa-l faca niste profesionisti Ca sa le poata arata oamenilor. sa ne vina ajutor din centru. „Mass-media in primul rand. „Sa ni se dea si forma de aducere la cunostinta a populatiei. cat si in cea centrala.” DFG 1. Vorbesc zilnic cu oamenii si. institutie sa comunice prin mass media despre drepturile pe care le acorda populatiei • necesitatea utilizarii tuturor canalelor posibile Unul dintre participanti a mentionat ca este necesar sa se stabileasca responsabili pentru executarea masurilor concrete in privinta informarii. ce se face in domeniul ocrotirii sanatatii. cele mai accesibile”. Atat in administrarea Publica Locala. cel mai evident.35. oamenii „spun nu privim”” DFG 6 • (PROIECT) FIGURI ADAUGATOARE Capitolul: Informatie generala Fig. Trebuie de analizat situatia. coordonati de coordonatorii in drepturile omului • fiecare autoritate. „Fiecare autoritate in mod aparte”. cei prevazut in plan. profesorii sunt niste grupuri de informare. iar alt participant a indicat despre necesitatea intocmirii unei strategii in baza careia sa se desfasoare informarea. incapacitatea temporara de munca. pur si simplu. de exemplu.. ca lumea sa stie ca exista”. „Primari. care Vi se incalca? (Intrebare deschisa) 80 . profesori. deoarece ei sunt mai competenti”. coordonate de formatori din chisinau. cum se va face lucrul acesta. el nu va face altceva decat sa inchida televizorul. „Casa Asigurarii Sociale sa vada care-s drepturile lui de asigurare: pensia.” DFG 3-5. „Iata. cazuri de invaliditate”. Dar sa nu inceapa cu niste cuvinte de care omul idee nu are.”DFG 4 „Fiecare institutie care lucreaza in domeniu”. „Mass media”.”DFG 5. prin coordonatori”. Care este. care sa comunice formele de aducere la cunostinta a drepturilor • grupuri de informare din primari. „Canalele nationale. „Transparenta.”DFG 1 „Sa fie stabiliti responsabili pentru executarea masurilor concrete. dupa parerea Dvs.

mame solitare.(PROIECT) Dreptul la muncã Dreptul la un trai decent Dreptul la sãnãtate Dreptul la protecþie socialã (persoane în etate. cu privire la Dvs. Ce drepturi ale omului sau libertati. familii cu mulþi Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la pensii decente (adecvate coºului minim de consum) Dreptul la educaþie Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Drepturile consumatorilor Dreptul la viaþã Ale drepturi Toate drepturile Nu se încalcã nici un drept Nª NR 16% 11% 9% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 8% 1% 18% 1% 12% Fig.. 36. au fost incalcate in ultimii ani? (Parte I) 81 . socio-vulnerabile.

) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 56% 40% 13% 51% 13% 14% 10% 14% 8% 2% 2% 37% 52% 63% 43% 72% 70% 77% 78% 84% 24% 7% 8% 6% 15% 16% 13% 8% 8% 45% 53% 72% 26% DA NU Nª Fig. 39. au fost incalcate in ultimii ani? 82 . privire la rudele sau cunoscutii Dvs.100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 28% 11% 9% 5% 22% 13% 11% 13% 11% 47% 61% NU Nª (PROIECT) 57% 78% 79% 54% 64% 70% 73% 72% 72% 48% 35% 41% 15% 11% 12% 14% 17% 16% 15% 17% 5% 4% (Parte II 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã.. ajutor de ºomaj etc. Ce drepturi ale omului sau libertati.

(PROIECT) (Parte I) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 34% 21% 13% 8% 26% 19% 17% 24% 22% 49% 51% NU 38% 51% 57% 37% 41% 47% 50% 43% 42% 26% 27% Nª 28% 28% 30% 55% 33% 34% 33% 33% 36% 25% 22% (Parte II) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã.) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 14% 13% 11% 11% 9% 2% 4% DA 19% 51% 37% 23% 34% 38% 26% 29% 43% 44% 29% 49% 50% 55% 57% 64% 27% 37% 37% 34% 32% 27% 60% 43% 38% 53% NU Nª 83 . ajutor de ºomaj etc.

6% 0.8% 0.5% 0.1% 0.8% 0.5% 0.6% 0.4% 0.2% 0. piaþa. amenintare etc.1% 0. astfel de pericole ca violenta verbala (sudalma.6% 0.2% 1. sau a membrilor familiei dvs. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada.1% 0. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele necunoscute Persoanele cu comportament delincvent Rudele Politia Dusmanii Functionarii publici Consatenii Cunoscutii Persoane fizice Tineretul Strainii Prietenii Persoanele bolnave Persoanele defavorizate Copiii Liderii Persoanele in etate Persoanele de la care nu te astepti Televiziunea Gazdasii Barbatii Altceva 1.5% 0.4% 1.5% 0. integritatea fizic a si psihica Fig.7% 84 .4% 0.7% 0.1% 0. 40 .2% 0. transport public etc.1% 0.) Vecinii Soþul Societatea Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Colegii de lucru Persoanele prost educate Familia Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 8% 24% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 12% 14% 14% 10% La rubrica Alte surse din Fig.(PROIECT) Capitolul: Dreptul la viata.

transport public etc.7% 0. sau a membrilor familiei dvs.7% 0.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada.(PROIECT) Fig.1% 1.5% 0. au fost mentionate urmatoarele: Consatenii Sotul Persoanele bolnave Strainii Familia Persoanele prost educate Dusmanii Rudele Tineretul Cunoscutii Prietenii Persoanele vulnerabile Colegii de lucru Functionarii publici Granicerii Barbatii Alte surse 0.8% 0.2% 0.2% 0.) Persoanele cu comportament delincvent Vecinii Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Poliþia Persoanele necunoscute Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 10% 8% 29% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 9% 14% 15% La rubrica Alte surse din Fig.7% 0.8% 0.8% 0.4% 0.4% 85 .3% 0. astfel de pericole ca violenta fizica (bataia.7% 0. piaþa.3% 0. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. 41.1% 0.7% 0. tortura etc.

(PROIECT) Fig. bandiþii.3% 0. escrocii. lenesii Agentii economic (de exemplu. sau a membrilor familiei dvs.1% 1. utilizatorii de Vecinii Persoanele defavorizate Locurile publice (strada.0% 86 . Union Fenosa) Cunoscutii Tiganii Colegii de serviciu Alte surse 1. astfel de pericole ca furturile? (Intrebare deschisa) Persoane cu comportament deviant (tâlharii.1% 0. transport public etc. piaþa.6% 0. au fost mentionate urmatoarele: Rudele Tineretul Conducerea tarii Trantorii.1% 1.3% 0. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.0% 0. 42.) Consãtenii Persoanele necunoscute ªomerii Persoanele fizice Copiii needucaþi Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 6% 23% 22% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 15% La rubrica Alte surse din Fig.2% 0.

transport public.9% Fig. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele apropiate Ereditate Vecinii Colegii de serviciu Alte surse 0.5% 0. astfel de pericole ca bolile transmisibile? (Intrebare deschisa) Instituþii medicale / instrumente medicale infectate Persoanele bolnave / utilizarea în comun a obiectelor (consumatorii de drog. sau a membrilor familiei dvs. aerul etc. astfel de pericole ca influenta medicamentoasa asupra psihicului? (Intrebare deschisa) 87 .2% 0. alcool.(PROIECT) Fig. piaþa.) Mediul înconjurãtor (apa. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. sau a membrilor familiei dvs. Locurile publice (strada. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. 43. frizeriile etc.1% 0.) Persoanele din mediul înconjurãtor Relaþii cu parteneri necunoscuþi Murdãria Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 17% 12% 7% 3% 2% 2% 1% 2% 8% 6% 10% 32% La rubrica Alte surse din Fig. 44.3% 0.

mitã 12% 39% 47% 1 . 45. 46. alcool Frustrare Alte surse Nª NR 1% 1% 2% 20% 7% 6% 5% 17% 42% Capitolul: Dreptul la munca si protectia muncii Fig. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre posibilitatea de a gasi un loc de munca bine platit? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% 2% Locurile de muncã bine plãtite pot fi gãsite doar cu ajutorul rudelor. In ce masura Va sunt asigurate drepturile la: 88 .(PROIECT) Instituþiile medicale (neglijenþa.totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 .totalmente sunt de acord NR Fig. incompetenþa personalului medical) Nici o sursã Medicamente necalitative / expirate Oricine Droguri. prietenilor 11% 41% 45% 1% 1% Accesul la locurile de muncã bine plãtite presupune cumãtrism.

Cum apreciati calitatea apei din apeduct (fantana. 55% Fig. 1% Foarte bunã.(PROIECT) 12% 10% 10% 8% 8% 7% 6% 6% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 9% 6% 5% 3% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 3% 4% 1% 1% Nu cunosc 10 . in cazurile in care apeductul nu fu nctioneaza sau lipseste )? Foarte rea. In ce masura Va este respectat: 89 . 23% Bunã.în foarte mare mãsurã asigurat Locul de muncã Protecþia muncii la locul de muncã Nota: Diferentele pana la 100% reprezinta persoanele care nu au loc de munca Capitolul: Dreptul la un mediu sanatos Fig. 47. 12% NR. 9% Rea. 48.

deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 49. In ce masura statul asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studiu? 90 .în foarte mare mãsurã 15% 14% 13% 11% 14% 12% 12% 8% 8% 5% 6% 5% 2% 1% Nª/NR 12% 10% 11% 9% Dreptul la apã potabilã calitativã Dreptul la aer calitativ Dreptul la luarea deciziei în probleme de mediu Capitolul: Dreptul la educatie Fig.(PROIECT) 25% 22% 20% 18% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 9% 7% 5% 7% 6% 5% 5% 2% 1% 0% 1 .

în foarte mare mãsurã Nª/NR 91 .(PROIECT) 25% 20% 20% 15% 13% 11% 13% 11% 10% 7% 8% 5% 6% 5% 3% 0% 1 .deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 3% 10 .

(PROIECT) 92 .