(PROIECT

)

(PROIECT)
Eduard Mihailov

DREPTURILE OMULUI
Studiu sociologic
in cadrul proiectului Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova

Beneficiar: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Executant: Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice, Politologice si Psihologice CIVIS

1

(PROIECT)

Chisinau, 2004
SUMAR Introducere/4 Metodologia de cercetare/5 1. Sumar executiv, concluzii si recomandari/6 2. Informatie generala/13 2.1. Respectarea drepturilor oamenilor de rand/13 2.2. Frecventa incalcarii drepturilor/14 2.3. Drepturile care se incalca mai frecvent/15 2.4. Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova/16 2.5. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova/17 2.6. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des/20 2.7. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului/21 3. Informarea cu privire la drepturile omului/23 3.1. Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei/23 3.2. Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului/25 3.3. Institutiile, organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului/25 3.4. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate/27 3.5. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor/28 4. Drepturi, incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie/30 4.1. Dreptul la munca si protectia muncii/31 4.2. Dreptul la protectie sociala/33 4.3. Dreptul la un mediu sanatos/34 4.4. Dreptul la educatie/34 4.5. Dreptul la ocrotirea sanatatii/35 5.Agentii care incalca mai des drepturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate/39 5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor/39 5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate/40 5.3. Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata/42 5.4. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate/43 5.5. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze/44 6. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/46 6.1. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile/46 6.2. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare/48 6.3. Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii/49 6.4. Incalcarea drepturilor de catre institutii/51 2

(PROIECT)
6.5. Rolul administratiilor institutiilor, angajatii carora incalca drepturile/52 6.6. Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova/55 6.7. Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor56

7. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova/60 7.1. Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova60 7.2. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului/60 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova/62 8. Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.1. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.2. Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/68 8.3. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”/69 8.4. Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei/70 FIGURI ADAUGATOARE/71 TABELE DE CORELATII /81 Capitolul 1. Informatie generala/81 Capitolul 2. Informarea cu privire la drepturile omului (Grafica e prezentata in text)/ 90 Capitolul 3 . Dreptul la viata, integritatea fizica si psihica/ 94 Capitolul 4. Dreptul la munca si protectia muncii / 96 Capitolul 5. Dreptul la protectie sociala / 99 Capitolul 6. Dreptul la ocrotirea sanatatii (prezentarea grafica in text) / 103 Capitolul 7. Dreptul la un mediu sanatos/104 Capitolul 8. Dreptul la informatie, libertatea opiniei si exprimarii/106 Capitolul 9. Dreptul la educatie/108 Capitolul 10. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/110 Capitolul 11. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Republica Moldova/115

3

sistemul de justitie. Politologice si Psihologice CIVIS (CAISPP CIVIS) a efectuat pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare studiul sociologic „Drepturile omului” in cadrul proiectului “Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”. Obiective: Studiul opiniilor oamenilor despre faptul daca drepturile lor sunt respectate sau se incalca Determinarea drepturilor ce se incalca mai frecvent Stabilirea categoriilor de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) Studiul institutiilor (organizatiilor) ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) Stabilirea institutiilor (organizatiilor ) de care depinde imbunatatirea situatiei (Parlament. Guvern. ministere.) 4 . 2) metoda discutiilor focalizate in grup. sindicate etc. administratia orasului (satului). Raportul de fata reprezinta rezultatele unei investigatii sociologice in cadrul careia au fost aplicate doua metode de cercetare: 1) metoda sondajului de opinie.(PROIECT) Introducere Cadrul general Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice. Raportul dat cuprinde rezultatele obtinute prin ambele metodele mentionate. biserica. autoritatile publice locale la nivel de raion. ONG-uri. Raportul de cercetare a fost intocmit de: Eduard Mihailov Figurile si tabele de corelatii au fost intocmit de: Ruslan Sintov Moderator al discutiilor focalizate in grup: Georgeta Mihailov Scopul si obiectivele studiului Scopul cercetarii: studiul situatiei generale in domeniul respectarii drepturilor omului in Republica Moldova.

persoana intervievata s -a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de nastere. IV. Discutii focalizate in grup (DFG) In total au fost realizate 7 DFG. probabilist. Volumele straturilor rurale au fost calculate proportional cu numarul de alegatori. in baza unui tabel cu numere aleatoare. multistadial þ Criterii de stratificare: 12 regiuni geografice. Straturile au fost ajustate astfel incat fiecare strat sa contina cel putin 0. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondentilor. II. III. care au fost utilizate in prezentul raport. numarul de alegatori ai localitatilor rurale (4 tipuri de localitati rurale) þ Esantionare: Volumele straturilor urbane si ale totalului pe regi uni (fostele judete) au fost calculate proportional cu numarul populatiei in conformitate cu datele comunicate de Departamentul Statistica si Sociologie al Republicii Moldova.5% din esantion. Caracteristica generala a discutiilor focalizate in grup Criteriul de omogenitate Numarul al grupului grupului 1-4 5-7 Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica din centrele raionale Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala Numarul total de persoane participante 30 19 Citatele din stenogramele DFG. pentru fiecare dintre aceste localitati s-a stabilit un numar de puncte de esantionare care a fost extras aleator. Stadii de randomizare: I.(PROIECT) Determinarea actiunilor care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Evaluarea cunostintelor despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Evaluarea opiniilor despre posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Determinarea gradul de acces la informatie privind drepturile omului. localitatile selectate (60) au fost stabilite in mod intamplator. contin codul grupei care corespunde cifrelor indicate in prima coloana. din numarul total de subdiviziuni. Chestionarul a fost redactat in limbile romana si rusa. Familia: numarul maximal de interviuri efectuat intr -un punct de esantionare a fost de 4. þ Reprezentativitate: esantionul este reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova. marimea localitatilor urbane (4 tipuri). dandu-se respondentilor posibilitatea de a alege varianta. in baza unui tabel cu numere aleatoare. modul in care se aduce la cunostinta informatia despre drepturile omului Stabilirea nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul respectiv Evaluarea respectarii drepturilor persoanei la informare. de catre operatori din reteaua CIVIS. 5 . Localitatea: in cadrul straturilor ajustate. mediu rezidential (urban-rural). la exprimare Determinarea obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor Determinarea consistentei informatie existente Metodologia de cercetare Sondaj de opinie national-reprezentativ þ Volumul esantionului: 1100 persoane in varsta de la 18 ani si mai mult þ Esantion: stratificat. Punctele de esantionare: fiecare localitate selectata a fost impartita in subdiviziuni aproximativ egale. cu un pas statistic. Familiile in care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare. Regruparile au fost facute numai in cadrul aceleiasi regiuni. Persoana: in cazurile in care in familiile selectate exista mai multe persoane adulte. cu o eroare maximala de +3% Perioada de culegere a datelor pentru ambele esantioane : 1 – 15 octombrie 2004.

care la momentul desfasurarii discutiei erau in cadrul orelor de instruire. Pe aceasta cale aducem multumiri Doamnei Ecaterina Doicov. Proiectul „Sustinere in Implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”. Durata unei discutii a fost in mediu de 1 ora si 20 min. Coordonator Programe de Instruire/ONG. cu exceptia a sapte coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala. 6 .(PROIECT) Discutiile au fost desfasurate in cadrul programului de instruire a coordonatorilor in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. pentru ajutorul dezinteresat acordat in organizarea discutiilor focalizate in grup. La discutii au participat toti potentialii participanti. in perioada 5-26 octombrie 2004.

iar cat priveste drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante. avand posibilitatea sa dea un raspuns liber. respondentii au mentionat mai des ca. in Republica Moldova nu toti oamenii au drepturi egale: persoanele cu functii mijlocii sau inalte. in Moldova. din 22 de drepturi si libertati ale omului. vizibil drept personal al lor. la o marime a pensiei rezonabila (86%). rudelor si cunoscutilor lor. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. concluzii si recomandari 1. Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). de exemplu. Indeosebi sunt incalcate drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante. drepturile lor adeseori sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat. in ultimii ani. cel mai evident.1. drepturile omului se incalca sistematic. le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%). inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi. In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. Conform rezultatelor discutiilor focalizate in grup. le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai (61%). dreptul la munca (30%) si drepturile de consumator (26%). gratie statutului detinut. Drepturile ce se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie. din 20 de drepturi si libertati ale omului. care li se incalca este dreptul muncii (15%). Concluzie: In Moldova drepturile omului se incalca sistematic. in ultimele 12 luni (pe parcursul anului 2004). in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor 7 . iar 8% . le -a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (37%). 11% au indicat dreptul la un trai decent. Cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine” mai mult de jumatate dintre respondenti au evaluat un singur drept : Dreptul la libertatea gandirii si a religiei (60%). concluzii Informatie generala Respectarea sau incalcarea drepturilor oamenilor Majoritatea respondentilor sondajului de opinie (53%) si cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca.(PROIECT) I. Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%). Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%).dreptul la ocrotirea sanatatii. instantele de judecata). Sumar executiv. I. respondentii sondajului de opinie mai des au mentionat ca. Dreptul la un nivel decent de trai (85%). beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand). I. Sumar executiv. cei mai multi dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil. Dreptul la un salariu rezonabil (56%).

dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). Categoriile de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) In cadrul discutiilor focalizate in grup. participantii au indicat urmatoarele categorii de populatie eterogene. defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului). la razboiul din Afganistan si Transnistria • persoanele de sex feminin (au mai putin acces la functii de conducere. somerii. alte grupe. iar 24% 8 . drepturile de consumator si dreptul la un salariu rezonabil. copiii. mentionate cu o diferenta de circa 10% au fost: somerii (18%). III. mamele cu copii. dreptul la ocrotirea sanatatii. unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana) • persoanele in etate • tinerii • persoanele cu dizabilitati fizice si psihice • intelectualii din mediile rurale • mamele cu copii • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. la o marime a pensiei rezonabila. persoanele cu dizabilitati fizice si psihice. au fost mentionate urmatoarele categorii de populatie vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului: • copiii (cazul Transnistriei. integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%). Concluzie: Categoriile de populatie mai mult vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului sunt: tinerii. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului Institutiile ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura. III. II.(PROIECT) • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie Concluzie: In Moldova mai des sunt incalcate astfel de drepturi ca: dreptul la munca si la alegerea locului de munca. pensionarii (17%). dreptul la un trai decent. mai multi respondenti au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata. in special taranii • persoanele sarace din ariile urbane • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) In cadrul sondajului de opinie. In unele grupuri de discutii. in comparatie cu persoanele de sex masculin) • agentii economici (sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat) II. persoanele in etate. 30% au indicat ca persoanele particulare.

procuratura. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. politia rutiera. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat urmatoarele: • administratiile sunt indiferente fata de faptul ca subalternii incalca drepturile oamenilor • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. unii dintre participanti au mentionat: • politia. institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat. Guvern 10%. Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale.si in foarte mare masura – 7%. Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita. cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%). hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite 9 . In cadrul discutiilor focalizate in grup. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. In cadrul sondajului de opinie. Organele de securitate (73%). punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura . impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept. urmata de Parlament. angajatii carora incalca drepturile. Dintre 14 institutii. Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune. tot atatea si note rele si foarte rele (43%) Despre administratiile institutiilor. Spitalele.45% . in cadrul sondajului de opinie. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%). despre care. Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%). O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca drepturile omului decat persoanele particulare.(PROIECT) au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. vama. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova.

in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi.de Autoritatea publica locala la nivel de raion. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. Exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere. majoritatea respondentilor au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Judecatorie (59%).(PROIECT) ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. 71% . tortura etc. Concluzii: 1. aceasta institutie este mentionata si printre primele sase surse in cazul pericolului violenta fizica (bataia. Ministere si departamente). impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura drepturile personale. Astfel. Spitalele. Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova apreciaza negativ activitatea unor astfel de institutii ce asigura respectarea drepturilor omului ca Politia. Parlament. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de principalele institutii de administratie publica centrala: (Presedintele Republicii Moldova. 2. in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea. Procuratura si Judecatoriile. 4. Actiunile care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. Procuratura (57%) si Avocatura (53%). Alte institutii au fost mentionate in proportie de pana la 60%. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine de competenta lor sa se pronunte in problema in cauza. estorcand mita si incalcand astfel drepturile. Sindicate (44%) si Biserica (33%). Exista angajati in unele institutii care.de Ministere si departamente. transparenta legilor realegerea administratiei centrale si locale respectarea drepturilor implementarea legilor conform destinatiei acestora lichidarea coruptiei 8% 6% 15% 7% 6% 6% 10 .de Parlament. Guvern. de institutia de administratie publica din centrul raional (Autoritatea publica locala la nivel de raion) si de institutia de administratie publica a localitatii (Primarie). 76% . iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie. Organele de securitate. este necesara: • • • • • • acordarea de locuri de munca bine platite 18% • informarea populatiei despre drepturile sale respectarea legilor. punctele medicale sunt institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile personale. iar o parte dintre ei au indicat ca imbunatatirea situatiei depinde de ONG-uri (45%). VI.) 3. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. Mai mult ca atat. 74% . Politia. IV. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova.

care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data. pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sa fie mai dese si sa nu poarte un caracter propagandistic 11 . a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM • crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite • efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte • ridicat economia • a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta urmatoarelor masuri pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor. in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti • a organiza ca societatea. a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate. ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii: • masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure • sa mareasca salariile angajatilor • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • problemele aparute trebuie solutionate la timp.• • (PROIECT) monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului dezvoltarea economica a tarii 5% 5% Participantii la discutiile focalizate in grup au mai mentionat ca. este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala. este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului • a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite • a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita • a ridica marimea salariilor • a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate • a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. la nivel de primarii.

Unul dintre subiecti a mentionat ca. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc. de combatere a traficului de fiinte umane. sa fie emise legi calitative si functionale. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor Republicii Moldova • a face ca in Republica Moldova sa functioneze principiul statului de drept: legile sa fie respectate. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. informatia din plan a fost trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui. un alt subiect a spus ca la ei in raion acces la cartea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului au doar 1-2 persoane. Concluzie: Pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. iar alt subiect a indicat ca. educatiei. sa fie usor de informat in privinta lor (sa existe o transparenta a legilor).). migratia tineretului) si ale copilului. 86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. nu doar in cadrul campaniilor electorale. 12 . nu s-a verificat daca el se respecta sau nu. mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat. Planul a fost implementat. iar 7% au indicat ca cunoaste putin.(PROIECT) VII. sunt necesare urmatoarele actiuni: • informarea populatiei despre drepturile sale. sa nu fie acceptat primatul numarului de legi aprobate • sa se respecte intocmai principiile democratice in cadrul procesului de realegere a administratiei centrale si locale. In opinia unor respondenti. In cadrul sondajului de opinie. militar. cea mai mare parte dintre participanti au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. care sa poata fi implementate in adevar. sa fie perfectionat cadrul legal si mecanismele de implementare a legilor adoptate. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan. Planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii. in cazul discutiilor focalizate in grup. este necesar ca persoanele de la conducere sa aiba in permanenta grija de cetateni. desi la ei in raion s-a primit Planul. La fel. monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului lichidarea coruptiei facilitatea accesului la locurile de munca bine platite Cunostinte despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. sanatatii (asistenta medicala). in centrul raional din care vine. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. Participantii la discutii au mai mentionau ca planul este complicat si greu de inteles. sa fie aprobate astfel de legi. minoritatilor etnice. Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. pentru ca aceasta sa se produca este necesar ca la conducere sa vina persoane cu o mentalitate completamente indreptata spre grija fata de cetateni • elaborarea si implementarea unui complex de actiuni care ar face ca multe dintre • • drepturile care actualmente adesea se incalca sa fie in aproape toate cazurile respectate. sa nu se admita ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des.

80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei. Cat priveste aprecierea sistemului de protectie a drepturilor omului in Moldova in general. este ineficient. Cativa respondenti. 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu. IX. sistemul nu se perfectioneaza.(PROIECT) Unii respondenti considera ca. care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate. 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse. Abordand. sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova la general. Posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. nu este deschis si responsabil. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei 13 . Referitor la actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. Cea mai mare parte din populatie nu este satisfacuta de actuala politica in domeniul drepturilor omului din Moldova. in urma implementarii Planului dat. considera ca aceasta politica nu corespunde cerintelor Uniunii Europene si considera ca politica data nu este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse sau Ucrainei. 11% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri. cea mai mare parte din populatie considera ca activitatile sistemului sunt neclare si netransparente. Persoanele. In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale. insa. nu impartasesc optimismul altora. Acestia sustin ca Planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil. nivelul de trai va creste si saracia se va reduce.

X. sa fie aplicat la nivel national si local. Concluzie: O parte din populatie considera ca. 10% dintre respondenti au indicat ca nu cred ca se va schimba ceva prin implementarea Planului dat. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. 5% dintre respondenti au mentionat ca. oportun. indicand ca acesta este o formalitate.• • • • • • • (PROIECT) aproprierea de UE perfectionarea cadrului legislativ diminuarea ratei criminalitatii ridicarea nivelului de trai dezvoltarea economica a tarii ridicarea gradului de libertate deschiderea accesului la procesul de decizie 7% dintre respondenti au mentionat ca Planul este binevenit. este putin realizabil. situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii. Pe de alta parte. in urma implementarii Planului. pozitiv. sa fie respectat. In cadrul discutiilor focalizate in grup. necunoscand nimic despre Plan au indicat ca nu stiu sau nu s-au pronuntat despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. nu se va schimba nimic. 69% din populatie. In acelasi timp majoritatea populatiei nu stie sau nu s-a pronuntat daca sunt sau nu sunt posibile unele imbunatatiri. Printre conditii. in urma implementarii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. unele persoane au mentionat despre aspectele pozitive ale Planului. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord cu aceasta afirmatie). Informarea cu privire la drepturile omului Nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea Planului sa fie monitorizata si evaluata. este un joc politic sau ca sunt promisiuni electorale. In acelasi timp. fara actiuni concrete. IV. O alta parte din populatie considera ca. sunt posibile unele imbunatatiri. sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. sa se implementeze legile din tarile europene. prin implementarea Planului. unele persoane indicand asupra caracterului formal sau politic al Planului. Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta). reusit sau ca este de rezonanta sociala majora. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale au mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos • doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede orbeste in sistemul care conduce tara • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor 14 . Unele persoane conditioneaza posibilitatea de imbunatatire a situatiei de unele actiuni ce ar trebui intreprinse.

76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. decat spre opinia ca este respectat acest drept. Concluzie: Majoritatea populatiei considera ca exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului si ca nu poseda cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturi. In cadrul sondajului de opinie. Coordonatorii din institutiile de administrare publica centrala au mentionat urmatoarele referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand. fie nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (19%). dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare. Respectarea drepturilor persoanei la informare. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta). majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura.(PROIECT) V. O mare parte din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatiile: • Lipsa serviciilor juridice la locurile de munca face imposibil accesul la informatia despre drepturile omului (47%: 14% sunt de acord in foarte mare masura. la exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. 53% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat fie drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. fie ca nu cunosc nimic in acest domeniu (12%). XII. iar 33% sunt de acord in mare masura cu aceasta). in Moldova. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului. 67% dintre respondenti au fost mai mult de parere ca. 58% din respondentii sondajului de opinie fie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila (39%). nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. libertatii opiniei si exprimarii (41%). Majoritatea populatiei considera ca nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare al cetateanului de rand sau al Gradul de acces la informatie care le poseda in omului jurnalistului. Concluzie: Cea mai mare parte din populatie considera ca. decat este respectat. decat spre opinia ca este respectat acest drept. • Exista unele piedici lingvistice in perceperea informatiei (41%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. in Moldova. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor XI. libertatii opiniei si exprimarii sunt insuficiente. iar cunostintele peprivind drepturile domeniul dreptului la informare. iar 29% sunt de acord in mare masura cu aceasta) 15 .

(PROIECT) XIII. informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. in Moldova. Concluzie: Jumatate dintre cetateni considera ca. iar 30% sunt de acord in mare masura cu aceasta). birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa Utilitatea informatiei existente fie inaccesibila. iar 28% sunt de acord in mica masura) si doar 38% au mentionat ca sunt de acord (38%: 8% sunt de acord in foarte mare masura. intampinate in structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera: subalternii sunt cointeresati ca conducatorii auto sa nu cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia: nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile: fac dreptate numai daca se plateste mita • centru guvernamental. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei. iar o mare parte este de parere ca informatia de care dispune ii este utila. sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. Obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor In cadrul sondajului de opinie. urmatoarele: • prefectura judetului: persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala. institutie care trebuie sa lupte cu traficul de femei: a ajutat la desfasurarea unui caz de trafic a cinci femei XIV. iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta). in Moldova. de nivelul 1 si 2: nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. panourile cu informatii despre serviciile fara plata. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. Cat priveste afirmatia Informatia cu privire la drepturile omului de care dispun imi este utila. 16 . din contul politei de asigurare. XV. Din cadrul discutiilor focalizate in grup aducem in calitate de exemple de obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor. Concluzie: Aproape jumatate din populatie considera ca informatia cu privire la drepturile omului de care dispune nu ii este utila. iar o mare parte dintre ei considera ca astfel de informatie nu este accesibila. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura. 47% dintre respondenti mai mult nu au fost de acord (47%: 19% deloc nu sunt de acord sau sunt de acord in foarte mica masura. Concluzie: Majoritatea cetatenilor considera ca. lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: medicii ascund informatia de la pacient. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor.

C). care. in cadrul diferitor actiuni. in care dintre institutii ce drepturi ale omului se incalca mai des. Prima etapa ar fi bine sa se desfasoare prin coalizarea ONG-urilor care activeaza in acest domeniu in baza unei politici de stat clar definitivate. Fenomenul incalcarii drepturilor omului din Republica Moldova este strans legat de comportamentul angajatilor institutiilor ce asigura respectarea drepturilor omului. ar fi bine ca Televiziunea si Radioul Public sa introduca in temele agendei prioritar reflectarea activitatii intreprinderilor care deschid locuri de munca. Training-urile in cauza ar trebui sa se desfasoare in baza unor plati simbolice. respecta drepturile angajatilor. respectarea drepturilor cetatenilor ar trebui sa devina o obligatie care sa cada sub sanctiuni bine definite in caz de neindeplinire. ofera salarii mai mari. Este imperios necesar ca Guvernul sa intreprinda masuri urgente pentru a schima situatia din cadrul unor asemenea institutii ca Politia. B). 2. ele trebuie minutios elaborate. din alt unghi.(PROIECT) 1. O prioritate a politicii conducerii tarii si a cercurilor donatoare ar trebui sa fie profesionalizarea persoanelor care si-au deschis afaceri. Ar fi bine ca. sa fie studiata opinia publica pentru a afla care sunt atitudinile cetatenilor sau ale grupurilor tinta despre viitoarea lege care le va afecta nemijlocit. asupra legilor aprobate. Pentru ca legile sa fie functionale. care vin la putere si stabilesc persoanele care detin principalele functii din aceste institutii. discutate in prealabil pe larg in societate. ar fi bine sa nu sa se revina des. Deoarece o mare parte dintre subiectii cercetarii au mentionat ca le este incalcat dreptul la munca. Acest fapt ar mari cu mult increderea populatiei in capacitatea acestor institutii de a asigura respectarea drepturilor omului. E). Deoarece populatia considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor omului depinde de principalele institutii din administratia publica centrala. F). este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura 17 . Executivul ar fi bine sa intreprinda un complex de masuri legat de deschiderea locurilor de munca. Mass media ar trebui sa initieze o vasta campanie de informare prin care sa ajute populatia sa constientizeze care dintre institutii ce responsabilitati fata de societate si-a asumat si poarta. D). Pentru ca cetateanul de rand din Moldova sa simta in viata de zi cu zi grija fata de el a angajatilor acestor institutii.2. in cazul initierii unor proiecte de legi care au un caracter de masa si afecteaza interesele unor mari categorii de oameni. Este important ca alegerile universale sa se desfasoare in baza unui pluralism real de opinii. in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. care ar oferi posibilitate specialistilor in domeniul respectiv sa-si expuna parerile si optiunile. primordial este faptul ca partidele. invita doritorii sa participe la concursuri de angajare. consideram ca. Recomandari 1. Cadrul legislativ A). B). Deoarece subiectii cercetarii au mentionat despre imposibilitatea de a urmari schimbarile care se produc in cazul diferitor legi. managerilor si contabililor societatilor comerciale deschise de acestia. Actuala guvernare trebuie sa-si onoreze obligatiunea de a nu incalca dreptul cetateanului de rand la informare si de a-i permite sa faca o alegere libera. Principalul scop al seminarilor ar trebui sa fie deschiderea noilor locuri de munca si respectarea drepturilor angajatilor. sa fie alese in cadrul unui proces in care sa se respecte intocmai principiile democratice. In acelasi timp. Organizarea institutionala A).

despre faptul cum institutiile abilitate sau implicat in rezolvarea cazurilor. Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa faca publicitate intensa acestui numar de telefon. Aceste institutii ar fi bine sa introduca in programul de emisie emisiuni saptamanale sau bisaptamanale in care sa fie reflectat in circumstante conflictuale cazurile de neimplementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. iar in ciclurile de emisiuni mentionate mai sus ar fi bine sa reflecte cazurile cele mai interesante. si Spitale. dupa ce vor fi intreprinse masuri concrete care ar duce la o sporire semnificativa a respectarii drepturilor omului. care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile persoanei. prin care fiecare cetatean ar putea sa aduca cazuri concrete de incalcare a drepturilor. 18 . dand o prioritate considerabila circumstantelor conflictuale. Un alt scop al acestei companii ar fi ridicarea nivelului culturii juridice a cetatenilor Republicii Moldova. Guvernul ar trebui sa asigure functionarea permanenta a unui telefon fierbinte. despre care adesea au mentionat subiectii cercetarii. un ONG ar fi bine sa monitorizeze daca rezolvarea si reflectarea cazurilor de incalcare a drepturile nu se face selectiv. despre schimbarile produse. in functie de anumite influente a anumitor persoane sau institutii. In cadrul acestor cicluri de emisiuni ar fi bine sa fie reflectate cat mai multe cazuri de sanctionare a persoanelor care incalca diferite drepturi ale omului. Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa-si schimbe cardinal modul de reflectare a evenimentelor si a circumstantelor de reflectare a lor. C). B). Ar fi bine ca. Informarea cu privire la drepturile omului A). puncte medicale. sa fie realizata o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. 3.(PROIECT) drepturile persoanei. In calitate de exemplu ar fi cazurile birocratismului excesiv al functionarilor statului.

instantele de judecata). 1. „O forma de nerespectare a drepturilor omului este neindeplinirea conditiilor contractuale de catre lideri in cazul luarii pamantului in arenda sau neincheierea contractelor. Au fost incalcate in ultimele 12 luni urmatoarele drepturi ale Dvs.1. iar 26% dintre ei au mentionat ca in ultimele 12 luni li-au fost incalcate drepturile de consumator. nu exista o politica bine determinata in privinta securitatii populatiei in domeniul respectiv. oamenii nu se simt protejati. au fost incalcate in ultimele 12 luni in proportie de pana la 15% dintre respondenti. 1.” DFG 2 In unele grupuri a fost mentionata ideea potrivit careia drepturile omului sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat. lucreaza peste regimul normal de lucru pe zi si nu sunt remunerati corespunzator) si persoanele sarace din ariile urbane. inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi.? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la securitatea vieþii private Dreptul la informaþie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la muncã Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorilor Drepturile copilului Alte drepturi Drepturile nu au fost încãlcate 13% 14% 4% 30% 37% 26% 15% 16% 21% 79% 77% 75% 10% 11% 17% 61% 52% 9% 11% 12% 13% 21% 27% 62% 72% 63% 52% Da Nu NR Referindu-se la oamenii de rand. 1). Alte drepturi. Mai mult ca atat. in ultimele 12 luni. in mod special a fost mentionata ideea potrivit careia cele mai defavorizate paturi sunt persoanele din ariile rurale. 19 . Informatie generala 2. in Republica Moldova. participantii din cadrul tuturor discutiilor focalizate in grup au fost de acord cu faptul ca. li-a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (Fig. fapt care nu se ia in consideratie la calcularea salariului.(PROIECT) 2.dreptul la munca. de exemplu. In acest sens. oamenii de rand nu sunt protejati in privinta respectarii drepturilor omului. Respectarea drepturilor oamenilor de rand In cadrul sondajului de opinie. Fig.” DFG 1 „In localitatile rurale se munceste dupa expirarea orelor de lucru. expuse in Fig. 30% . 37% dintre respondenti au mentionat ca. in speci-al taranii (sunt inselati de catre lideri in cazul incheierii contractelor de arenda sau contractele deloc nu se incheie.

si anume – calitatea marfurilor procurate: 20 . oamenii de rand. neoficial au mai multe drepturi. in cazul incalcarii drepturilor. 35% au indicat ca se incalca ocazional si 5% au afirmat ca drepturile omului in Moldova practic nu se incalca (Fig. Frecventa incalcarii drepturilor 53% din persoanele chestionate in cadrul sondajului national reprezentativ au mentionat ca in Moldova drepturile omului se incalca sistematic (frecvent). 5% Practic. Mai mult ca atat. fiind urmati de Moldoveni/Romani cu (53%). „In Moldova. se incalca ocazional sau.(PROIECT) „Drepturile omului de rand se incalca constient in instantele de judecata. persoanele cu functii. practic. au un statut oarecare in societate.” DFG 6 Un participant a invocat ideea potrivit careia situatia existenta in domeniul protectiei drepturilor omului este „normala”. nu se incalca. In functie de nivelul socio-economic cu 9% mai multi respondenti cu nivel mediu si ridicat (cate 56%). 2% Se incalca sistematic. a drepturilor omului). cea mai mare parte a participantilor la DFG au mentionat ca drepturile se incalca sistematic. drepturile omului in Moldova se incalca sistematic. In schimb. dat fiind faptul ca Republica Moldova este un stat tanar. considera ca drepturile se incalca sistematic. nu se incalca? Nu stiu (NS).” DFG 3 2.” DFG 3 „Cetateanul nu stie cui sa se adreseze cand apare vre-o problema. ramanand astfel cu problema nesolutionata. a fost prezentat un exemplu cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor. Fig. 2. de 2 ori mai multi respondenti de nationalitate rusa (12%) in comparatie cu alte nationalitati sustin ca in Moldova drepturile practic nu se incalca. 5% Se incalca ocazional.2.” DFG 1 Pe de o parte. In acest context. nu cunosc unde si cum sa se adreseze. beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand). 35% Nu raspunde (NR). gratie statutului detinut. In functie de nationalitate.2).. care exista ca stat de 15 ani. pot sa-si permita sa incalce mai multe dintre drepturile altora.81) considera ca drepturile in Moldova se incalca sistematic. fata de cei cu nivel scazut (47%). 53% Referindu-se la frecventa incalcarii drepturilor omului in Moldova. pag. „Persoanele care detin functii. In opinia Dvs. in unele cazuri ei nici nu sunt constienti de faptul daca anumite drepturi li s-au incalcat sau nu (situatia data fiind generata de lipsa de cunostinte a legislatiei. In acest sens. incalcarea drepturilor omului este determinata si de statutul detinut in cadrul societatii. Pe de alta parte. este imposibil de a obtine intr-o perioada atat de scurta valori inalte in domeniul respectarii drepturilor omului. in mediu. mai multi respondenti ucraineni (62%) (Tabelul 1.

facand o evaluarea a respectarii a 20 de drepturi si libertati ale omului (Fig. Drepturile care se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie.” DFG 3 O parte dintre participanti a sustinut ca drepturile se incalca „ocazional”. „Nu este acces la justitie. la o marime a pensiei rezonabila si a dreptului la munca si la alegerea locului de munca sunt respondentii cu studii superioare care ajung la ponderea de 93% si. doar in cazul Dreptului la libertatea gandirii si a religiei mai mult de jumatate (60%) dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine”. nu sunteti sigur ca procurati o marfa care sa corespunda calitatii si standardelor stabilite. cel mai mult vulnerabili fata de respectarea dreptului la un salariu rezonabil. Fig. Cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” cei mai multi dintre respondenti au evaluat respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil. dvs. in general. 3 Cum ati evalua respectarea urmatoarelor drepturi si libertati ale omului in Moldova? Drepturile minoritãþilor etnice Drepturile minoritãþilor sexuale Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei 3% 2% 18% 7% 32% 16% 6% 24% 5% 58% 21% 29% 36% Foarte bine Bine Rãu Foarte rãu Nª/NR 53% 42% 30% 28% 27% 35% 36% 37% 50% 26% 42% 9% 11% 10% 44% 42% 46% 50% 45% 53% 53% 54% 40% 31% 38% 47% 13% 16% 5% 14% 9% 15% 24% 25% 23% 29% 6% Dreptul la libera exprimare 5% Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile de stat Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la un salariu (remunerare) rezonabil / la o mãrime a pensiei rezonabilã Dreptul la un nivel decent de trai Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Dreptul copiilor de a fi pro-tejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Protecþia femeii de violenþa în familie 0% 2% 1% 1% 1% 14% 10% 12% 1% 1% 2% 9% 10% 12% 51% 30% 42% 43% 36% 16% 15% 14% 13% 16% 6% 14% 11% 12% 13% 8% 4% 3% 1% 19% 2% 27% 2% 19% 2% 19% 2% 20% 1% 1% 8% 13% 10% 11% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21 . DFG 7 Un participant la discutii a sustinut ca drepturile omului se incalca in mod sistematic in activitatea de zi cu zi a organelor de drept. Dreptul la un nivel decent de trai (85%) si Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). iar un alt participant a lansat ideea ca un functionar responsabil de protectia drepturilor omului nu va indeplini obligatia eficient in cazul cand nu este remunerat adecvat conditiilor de trai. a tuturor produselor”.1. la o marime a pensiei rezonabila (86%). dar nu se respecta. mentionand ca unele persoane profita de pe urma lipsei de cunostinte din partea cetatenilor in domeniul drepturilor omului. Cand procurati marfuri intr-un loc public.(PROIECT) „In tara noastra mai mult persista sistematicul in cazul acesta. 91% (Tabelul 3.” DFG 5 „Cum poate un functionar public la o leafa de 800 lei sa asigure respectare dreptului unei alte persoane. pag.3. respectiv. 83).3). In functie de studii. 2. Este stipulat ca sedintele de judecata sunt publice. Este prezenta falsificarea produselor alimentare si.

” DFG 1 2. se incalca in special de catre organele de drept. 74). Acum o generatie intreaga creste analfabeta. pag 72).” DFG 5 „Dreptul cuvantului.” DFG 4 „Nu e scris lista de servicii care se presteaza conform politei. Cu privire la drepturile incalcate in ultimii ani (Fig. urmate de Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%). iar 8% . cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca lor personal le-au fost incalcate aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai (61%) si Dreptul la un salariu rezonabil (56%). Cat priveste drepturile incalcate ale rudelor si cunoscutilor respondentilor (Fig.” DFG 4 „Este incalcat foarte mult dreptul la informatie. Ei au 100 de obligatii si un singur drept: sa execute.”.” DFG 3 „Cu polita reiese ca plateste dublu. si asta o stim cu totii.(PROIECT) Avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.” DFG 1.4. 11% au indicat dreptul la un trai decent. 37. Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca principalele motive care duc la incalcarea drepturilor omului in Republica Moldova sunt lipsa de cunostinte din partea populatiei referitor la 22 . „In intreaga republica 14 000 copii nu frecventeaza scoala din cauza ca nu sunt asigurati cu cele mai elementare lucruri: incepand de la manuale si finisand cu incaltaminte. Prin asigurarea asta nu se acorda ce trebuie conform cerintelor asigurarii. vizibil drept personal al lor care li se incalca este dreptul muncii (15%). statul nu garanteaza ca va fi angajat. la acestea se mai adauga printre primele drepturi incalcate si Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%).” DFG 1. pag. Dreptul la o justitie echitabila a oamenilor simpli care nu au cunostinte despre drepturile lor. Nivelul asigurarilor este sub minimul necesar pe care l-ar avea o persoana. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca cel mai evident. 4 „Daca nu ai bani – nu ai acces la studii. „Chiar daca a absolvit. in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie • dreptul la un trai decent • dreptul la un salariu adecvat • dreptul la justitie echitabila • dreptul la viata • libertatea exprimarii • dreptul la proprietate • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • dreptul la protectie sociala • dreptul la conditii normale de munca • drepturile minoritatilor etnice • dreptul de a alege • dreptul la libera circulatie pe teritoriul Transnistriei „Pregatirea tinerilor specialisti seamana cu un mecanism de stoarcere a banilor. In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. pag.dreptul la ocrotirea sanatatii (Fig. 73). pentru care trebuie sa platim.”. 35. deoarece dupa absolvire nu sunt asigurati cu un loc de lucru. 36. 4 „Ne-au impus asigurarea obligatorie. persista aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%).

” DFG 3 „Unui om simplu ii e dificil de a studia legea. nepasarea. a concretizat ca acest lapsus este generat de imposibilitatea de accesare a informatiei respective. abia acum incepem sa intemeiem statul.” DFG 2 „Moldoveanul din modestie nu-si da seama ca au fost lezate drepturile si interesele sale. atunci s-ar micsora considerabil numarul de cazuri de incalcare a drepturilor omului. In aceasta masura incalcam drepturile altei persoane. cum trebuie sa le apere. care stie 3-4 articole pe baza carora aplica procese verbale unui om care poate nu are vina. Ar fi mai usor daca in Moldova cetateanul s-ar interesa care-i sunt drepturile.” DFG 7 „Un simplu cetatean se adreseaza dupa o decizie a consiliului local. noi astazi trebuie sa incepem de la inceput. asupra incalcarii drepturilor in Moldova influenteaza un sir de alti factori.(PROIECT) drepturile lor si modul in care pot fi protejate. cum ar fi: • birocratia functionarilor de stat • necesitatea organelor de politie de a indeplini planul de activitate • lipsa juristilor in localitatile rurale • mentalitatea sovietica – incapacitatea de acomodare la valorile democratice (perioada de trecere) • lipsa institutiilor responsabile direct de protectia drepturilor omului si a mecanismelor respective • imperfectiunea legilor si a mecanismului de respectare a legilor • politica eronata in domeniul economiei – agentii economici nu sunt stimulati „In sat jurist nu exista.” DFG 5 „Daca bagajul de cunostinte ale oamenilor ar fi mai mare.” DFG 7 Pe langa motivele prezentate anterior. Dar el are un plan pe care trebuie sa-l implineasca la sfarsit de luna. democratie. iar furnizorul constiincios refuza sai dea decizia. Ei nu se intereseaza de drepturile pe care le au. adica se adapteaza la situatia in care se afla.” DFG 1 „Sunt cazuri cand persoana incepe sa-si caute modalitate de aparare a drepturilor. Din aceste considerente populatia nu este activa pe plan politic si nici nu isi respecta obligatiunile fata de stat. Un participant din cei care a mentionat lipsa de cunostinte. chiar si indiferenta omului de rand. coruptie si spiritul de egoism. E bine asa cum este. Cand ajunge pe la cabinete.” DFG 3 „Asigurarea unor drepturi nu este acoperita financiar. atunci cand pleaca undeva sa nu i-l ia cineva. Daca cetateanului simplu nu-i sunt 23 . Intr-un sat este un „Monitor Oficial” si acela e la primar care il tine in safeu. in primul rand.” DFG 1 In opinia participantilor din cateva grupuri de discutii nerespectarea drepturilor omului este determinata de apatia. situatia social-economica precara si indiferenta / iresponsabilitatea / birocratia organelor de stat. fiecare persoana urmarind. el este ca o minge de fotbal pe teren.” DFG 3 „Am iesit din sistema veche cu multiple probleme. Vine politistul de sector cu regulile lui. Asta e mai groaznic in societatea noastra. se lehameteste. de aceasta stare profita alte persoane. modestia si. noi nu am stiut ce este independenta. realizarea intereselor personale. Se teme ca daca o sa dea informatia seful mai mare o sa-l mustreze sau chiar o sa-l concedieze.” DFG 2 „Problema este egoismul – fiecare nu se gandeste la persoana de alaturi ci doar la dansul: cum sa-i fie bine.” DFG 4 Lipsa de protectie a drepturilor sociale si economice fundamentale ale omului determina orientarea fortelor si intereselor acestuia spre satisfacerea nevoilor primare. „Singura populatia nu doreste sa-si cunoasca drepturile. pana cand ajunge la un moment ca ridica mainile in sus si se satura. Nu cunosc drepturile lor. Un cetatean sanatos ar putea sa-si exercite drepturile politice cat si cele culturale. De acest fapt se folosesc cei care incalca drepturile. „Din lipsa de acces la informatie oamenii nici nu stiu cum sa-si apere drepturile. uneori. „Drepturile sociale influenteaza exercitarea de mai departe a drepturilor politice.

6% Drepturile consumatorilor 1.0% 1.1% 0. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova In cadrul sondajului de opinie.” DFG 5 2.3% 0.4% 0. fiecare al zecelea respondent indica dreptul la sanatate (11%). atunci el nu-si poate onora anumite obligatiuni fata de stat.3% Dreptul la securitate personala 1.9% 1.5% Dreptul la un mediu sanatos 0.0% 0.5. iar cate 8% dreptul la un trai decent si protectie sociala (Fig.6% 1.0% 0.6% Dreptul la proprietate privata 0.5% 0. 4 au fost mentionate urmatoarele domenii: In I-ul In al II-lea In al III-lea rand rand rand Domeniul Dreptul la viata 1.(PROIECT) respectate drepturile si libertatile din sfera social-economica.4).3% 1.8% 0.7% 0.8% 2. avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.4% .3% 1. Fig.9% Drepturile tinerilor 0.5% 0.5% Dreptul la echitate in fata justitiei 1.3% Dreptul la legislatie 0.5% 0.7% 24 .4% 0. Care domenii ale drepturilor omului sunt cele mai actuale (importante) in Moldova si necesita atentie sporita din partea societatii? (Intrebare deschisa) 0% Dreptul la muncã Dreptul la sãnãtate Dreptul la un trai decent Dreptul la protecþie socialã Dreptul la educaþie Dreptul la agriculturã ºi realizarea produselor agricole Dreptul la pensii decente Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la afacere proprie Drepturile copiilor Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Alte domenii Toate domeniile Nici un domeniu Nª NR 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 22% 11% 9% 8% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 7% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 14% 2% 9% 4% 4% 13% 4% 2% 6% 4% 7% 15% 9% 6% 3% În primul rând În al doilea rând În al treilea rând 11% La rubrica Alte domenii din Fig. fiecare al cincilea respondent considera ca cel mai important domeniu al drepturilor omului care necesita atentie sporita din partea societatii este dreptul la munca (22%).5% 0. 4.5% Dreptul la informare 0.6% 0.5% Dreptul la timp liber 0.4% 0.3% 0.2% Dreptul la participare politica 0.

in comparatie cu locuitorii din ariile urbane (22%).2% 0. iar aceasta trebuie sa fie o prioritate a statului.81) solicita acordarea atentiei dreptului la sanatate. de trei ori.” DFG 6 „Medicii nu prea pot face nimic.0% In functie de mediul de resedinta.3% 0. Participantii la discutiile focus grup.6% 0.” DFG 3 „Femeia e mai putin la conducere. dreptul la sanatate si dreptul la protectie sociala a paturilor social-vulnerabile (invalizi. de asemenea. aproape de doua ori mai multe persoane din ariile rurale (40%) (Tabelul 2. tineri si copii).4% 0.6% 0. participantii la discutii considera ca este necesar de acordat atentie sporita si unor astfel de domenii. dreptul la un trai decent.8% 0.2% 0.2% 0. „Este obligatia statului de a crea conditiile pentru ca fiecare cetatean din RM sa aiba un trai decent.4% 0.2% 0. pag. numaidecat trebuie consultata populatia daca este de acord.1% 0.2% 0. in comparatie cu populatia de la sate (15%).” DFG 2 „Detinatorii de cote de pamant sunt in afara oricarei legi.2% 0. au cele mai mici salarii.1% 1.1% 0.” DFG 5 „Nu poate fi un stat bogat fara cetateni bogati. La moment nu se face nimic ca cetateanul sa devina bogat.” DFG 1 „In ce inconjurari traim noi? Sa analizam ce apa noi avem. fie din cauza distantei necesare de parcurs la serviciile respective).4% 0.2% 0.4% 0. In contrast.3% 0.2% 0. precum sunt: • dreptul la un salariu proportional muncii efectuate • dreptul la informatie • dreptul la educatie • dreptul de participare la procesul de decizie • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • protectia legislativa a taranilor • drepturi egale pentru femei si barbati • dreptul la proprietate • drepturile consumatorilor • dreptul la opinie si libertatea exprimarii • protectia drepturilor moldovenilor din regiunea transnistreana „Administratia publica ar trebui sa ofere posibilitate cetatenilor sa participe la toate procesele decizionale.3% 0.” DFG 3 25 .1% 0. Dar ce e mai scump decat sanatatea omului?” DFG 2 Pe langa domeniile mentionate. pensionari. Daca e vorba de constructia unei statii PECO. Acest fapt poate fi explicat prin gradul scazut de acces al populatiei rurale la servicii medicale (fie din cauza saraciei. au mentionat mai des importanta acelorasi domenii ale drepturilor omului invocate de catre respondenti: dreptul la munca.(PROIECT) Dreptul civil Dreptul la locuinta Dreptul la securitate economica (impozite.1% 2.3% 0. mai multa populatie din orase (21%) necesita asigurarea dreptului la protectie sociala.4% 0. preturi inalte) Drepturile emigrantilor (dreptul la lucru peste hotare) Dreptul la o conducere responsabila Dreptul la libertate Drepturile mamelor Drepturile minoritatilor etnice Dreptul la cultura Egalitatea gender Alte domenii 0.3% 0. Eradicarea saraciei trebuie sa presupuna un sistem de politici sociale si elaborarea unor masuri concrete.4% 0. La noi cati sefi de directie sunt femei si cati barbati? E o diferenta mare.

tineretului. Dupa principiul vulnerabilitatii. pensionarii care primesc o pensie mizera de 200 de lei imposibil sa aiba un trai decent. care beneficiaza de indemnizatii mizere de 40 – 60 lei si care nu acopera nici cele mai elementare necesitati.” DFG 1 „Toata lumea stie ca sunt incalcate drepturile copiilor. insa. Sa nu incepem de la inceput. • agentii economici. 4. 4. cum poti sa-l inveti?” DFG 1 Alte categorii de populatie (care au fost mentionate doar in cadrul unui grup de discutii) ale caror drepturi. cat si cele bune). 6 „In cazul Transnistriei. de ce conducerea RM se atarna atat de slab in aceasta privinta. care naste. Criza in care se afla societatea este. 2. Cum sa intretina un copil si cum sa stea ea in maternitate daca ea nu este protejata???” DFG 6 „Participantii la razboiul din Afganistan.2. Si acestea trebuie sa se pastreze intacte in cazul cand conducerea se schimba. Un exemplu elocvent in acest sens serveste politica duplicitara externa – dorim sa ne integram in Uniunea Europeana. Aceasta trebuie sa decida odata si pentru totdeauna traseele pe care trebuie sa evoluam. Or. sa continuam cele initiate.” DFG 1. care sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat „O mama. de asemenea. dar lor nu li se da posibilitate. la razboiul din Afganistan si Transnistria – acestia sufera de boli fizice si mintale. in mare parte. cel mai des se incalca drepturile copilului. primeste indemnizatii 40 sau 60 de lei.6. Ar fi 26 . Unul din participanti a exemplificat incalcarea drepturilor copiilor prin cazul Transnistriei.” DFG 1. orice dezvoltare presupune o anumita stabilitate. „Drepturile omului vor fi respectate atunci. cand vor fi stabilite sarcinile finale ale politicii interne si externe ale conducerii. nu e pusa in aplicare. Pana in prezent conducerea nu a luat o directie concreta. unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana. in comparatie cu persoanele de sex masculin. cat si procurarea unui spatiu locativ). 6 „Drepturile batranilor.(PROIECT) In aceasta ordine de idei. intelectualii (in special cei din ariile rurale) si taranii (care presteaza munci grele si sunt remunerati cel mai prost). se incalca deseori sunt: • mamele cu copii. fapt ce-si doresc copiii. Transnistria. persoanele cu disabilitati fizice si psihice. Cum poti sa traiesti? Cum poti sa intretii o familie.” DFG 4 „Indiferent cine ar veni la putere. a deciziilor adoptate – fiecare formatiune politica ajunsa la putere distruge tot ce a fost creat pana la momentul respectiv (atat lucrurile rele. • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. totodata. „Drepturile copiilor. sunt inapti de a presta o munca fizica. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des Copiii si persoanele in etate sunt cele mai vulnerabile categorii ale populatie in privinta incalcarii drepturilor omului. iar unii nu au nici un loc de trai. prioritara de evolutie si dezvoltare. nu vrem sa ne dezicem de CSI. iar conducerea republicii adopta o atitudine pasiva in problema respectiva. care face studii si nu poate sa se aranjeze. determinata de instabilitatea politica. ci sa mergem mai departe.” DFG 6 „Taranul 500 lei pe an vede bani. • persoanele de sex feminin care au mai putin acces la functii de conducere.” DFG 4 2. trebuie sa mergem pe aceeasi cale. E straniu. unii participanti au sustinut ca este extrem de necesar de atins o stabilitate in politicile de guvernare. participantii la lichidarea catastrofei de la Cernobal sunt protejati de lege. Un alt aspect negativ il constituie lipsa unui curs ferm al politicii interne si externe. Dar aceasta este doar o expresie formala. Vorbim de situatia cu studierea in limba de stat. copiii si batranii sunt urmati de tineri (care intampina obstacole atat in ceea ce priveste angajarea in campul muncii. un copil.

(PROIECT) bine pe viitor ca acei oameni sa aiba o sustinere materiala.” DFG 2 2. Orice cetatean a statului poate forma numarul la care consilierul ii da un raspuns concret. principalul motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii sociale in privinta incalcarii drepturilor omului este saracia (salarii si pensii mici). Acest fapt streseaza agentii economici si le sustrage atentia de la activitatile de afaceri. la randul sau. numarul excesiv de controale exercitate asupra agentilor economici si impozitele impovaratoare. Din aceste considerente se creeaza situatia in care sustinerea din partea statului este doar „pe hartie”. „In statul acesta cine are bani are si putere. exista legi. insa. Aceasta sustrage oamenii de la rezolvarea problemelor de afaceri. Saracia din tara determina si un alt flagel nociv al societatii – coruptia excesiva in institutiile de stat – care.” DFG 4 „Functionarii de la diferite nivele sunt corupti. La noi nici un functionar de stat ori public nu o sa-ti dea o informatie fara acordul superiorului. dar acestea nu pot fi aplicate din cauza lipsei suportului material. Unii dintre ei nici nu au unde trai. acestea in loc sa stimuleze dezvoltarea economica. Astfel. Iar saracia la noi este foarte mare.” DFG 2 „Agentii economici pur si simplu nu au cum sa se dezvolte. ci din cauza saraciei.” DFG 2 „Situatia economica instabila duce la degradarea societatii si la dezvoltarea coruptiei. dimpotriva. respectiv. acte normative prin care variate categorii socio-vulnerabile sunt sustinute. sunt in incapacitatea de a lucra. de exemplu. daca nu politia atunci inspectoratul fiscal etc.7. Acesta este motto-ul societatii noastre.” DFG 1 „De ce oamenii pleaca peste hotare? Nu pleaca de bine sau de bucurie. mai ales cei de la tara. Institutiile de stat. medicina sunt mai multe femei decat barbati. cum ar fi. Stau in permanenta cu frica-n san – acus trebuie sa vina politia.” DFG 6 „In Occident in orice telefon public sunt telefoanele institutiilor de stat. nu doar morala. hotarari de guvern: dar nu sunt bani!” DFG 1 „Exista posibilitatea de procurare a locuintei prin sistemul de creditare – legea prevede acest lucru – dar nu se respecta. Dar la functiile mai platite sunt barbatii. nici drepturi.” DFG 1 „Oamenii simpli nu isi cunosc drepturile lor. a agentilor economici. prin variate metode creeaza obstacole. Tot din cauza crizei economice nu este posibila sustinerea materiala a hotararilor guvernamentale.” DFG 6 „Avem legi. inclusiv prin ingradirea accesului la informatie. inclusiv si ale conducerii de varf. ori chiar nu are bani de drum. nu intreprind nimic semnificativ pentru ameliorarea situatiei create.” DFG 7 27 . Ei sunt bolnavi chiar si mintal.” DFG 1 „La noi pana ajungi la Dumnezeu te mananca sfintii.” DFG 6 „Cetateanul nu poate ajunge la functionarul acela.” DFG 1 „In invatamant.” DFG 4 „O doamna a lucrat toata viata ei la fabrica de zahar si are pensia de 275 de lei. fiindca ori nu are cu ce se incalta. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului Conform opiniilor exprimate de unii coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. n-are nici putere si. Mai mult ca atat. cine n-are bani. favorizeaza incalcarea drepturilor omului.” DFG 3 In unele grupuri de discutii participantii au indicat categorii de populatie eterogene defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului) • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) „Cel mai des este obijduit cel sarac. criza economica acuta in care se afla Republica Moldova la momentul de fata.

” DFG 5 28 . Astfel. cum ar fi parintii alcoolici. precum si familiile cu parinti someri). pana cand.(PROIECT) Alt motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii de oameni fata de altele este lipsa de cunostinte necesare printre oamenii de rand. deoarece un tanar. Lipsa ingrijirii paterne este provocata si de migratia excesiva a moldovenilor peste hotare in cautarea unui loc de lucru mai bine platit. nefiind angajat. Moldova a fost. in special cei de la tara. nici conditiile.” DFG 2 „Populatia rurala nu stie ce drepturi are. vulnerabilitatea acestora decurge din politica economica eronata a statului fata de agricultura care nu beneficiaza de nici un suport si facilitati legislative. someri. narcomani. lipsa de informare sistematica in domeniul respectiv. acestia sunt afectati de stereotipul eronat existent in societatea moldoveneasca conform caruia persoanele mai in varsta si cu stagiu de munca au prioritate fata de tinerii specialisti – aceasta idee este gresita. „Drepturile copiilor sunt aduse la cunostinta lor. Din aceasta cauza suferim si la aspectul economic. Cat priveste drepturile tinerilor profesionisti. si. participantii s-au referit la motive concrete pentru drepturile anumitor categorii de populatie. nici baza legislativa. unul din motivele de incalcare a drepturilor copiilor il constituie lipsa grijii paterne (este cazul familiilor cu parinti consumatori de alcool sau droguri. „Nu este nici infrastructura necesara. „Drepturile copiilor sunt lezate chiar de catre parinti.” DFG 7 In cadrul unor discutii.” DFG 2 In cazul taranilor. Ne-am intors cu cateva decenii in urma si. nu poate acumula nici un fel de stagiu de lucru. stagnam la acel nivel. Nu stie cui sa se adreseze si cum sa solutioneze problemele. legata de primul motiv. este si trebuie sa fie un granar. nici asigurarea cu cele necesare. insa aceasta nu este la o ora speciala.

3. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord).1. 5). unde „1” semnifica „Totalmente nu sunt de acord”. Informarea cu privire la drepturile omului. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarea afirmatie: „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului”. Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei In cadrul sondajului de opinie. Fig. iar „10” semnifica „Totalmente sunt de acord” cu aceasta afirmatie (Fig. 5. 30% 25% 23% 20% 24% 15% 10% 10% 10% 9% 7% 5% 9% 2% 0% 1totalmente nu sunt de acord 2% 3% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totalmente sunt de acord 1% NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei.(PROIECT) 3. altii 23% au mentionat la punctul „5” pe o scala de la „1” la „10”. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale mai des au mentionat: • fie ca doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile 29 .

ceilalti – partial”. Sa credem intr-un sistem de care suntem condusi. Dar la moment dicteaza arendasul. „La un nivel foarte jos”. Nu cei batrani. Nu mai mult de 10%”.” DFG 1. Poate sa ramana pamantul neprelucrat. deci esti obligat sa-ti onorezi obligatiile fata de mine”. „Cine intreaba pe medic sau pe invatator: „Dumitale traiesti pe impozitele mele. poate predomina si o frica. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului.” DFG 2 „Nu cunosc. Acei tineri au ajuns la concluzia ca „sa fie cum o fi dar sa nu ma var eu si de ce eu trebuie sa vorbesc?” „Chiar daca cunosc ceva. „Intelectualitatea cunoaste.” DFG 2 „Cei mai in varsta au o frica mostenita dinainte :”daca o sa vorbesc ceva o sa ma ridice”. „Sunt limitate. invatatura. Intelectualitatea”. nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. nu se lupta pentru drepturile lor. inregistrat la primarie. chiar si din tineri. la sat – in genere nu se cunoaste”. „Foarte putine”. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor 30 . „O parte cunosc. ia-ti pamantul si du-te!”.” DFG 1 „Poate si sunt cate ceva. 3 „O parte cunosc dar ei nu stiu despre obligatiunile lor. nimeni nimic nu cunoaste. se cere sa se faca contract. Aceste 30% care cunosc sunt profesori. dar alt procent – care nu cunosc”. Ma refer la localitatile pe care le cunosc eu.” DFG 3 Coordonatorii din centrele raionale au mai mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede in sistemul care conduce • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor • cei care-si cunosc drepturile nu stiu si de obligatiile lor • pe timpurile Uniunii Sovietice persoanele mai putin cunosteau despre drepturile lor „Chiar daca isi cunoaste drepturile. un oarecare procent sunt persoane care cunosc. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica centrala sau referit in special la: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. Il sperie”. care-s mai principale: sanatate. „ Ei cunosc unele drepturi.(PROIECT) „Nu toti cunosc”. La un moment dat el poata sa zica:”Nu-ti place. cine o sa va tina discutia.” DFG 1 „Cunoastem drepturile doar care ne obliga de a face ceva. Astfel.” DFG 3 „Eu cred ca cunostintele lor nu sunt suficiente. Nu se negociaza. Nu cunosc muncitorii. „E mai mare procentul care nu cunosc. „La oras poate mai mult. nu are garantie ca drepturile ii vor fi respectate.” DFG 4 • fie ca cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos „Cunostintele sunt la zero”. „Cred ca 70% nu cunosc drepturile si 30% – cunosc. in cerintele contractuale si in legislatie exista ca inchiriind un bun oarecare. si de aceea nici nu se intereseaza. taranii.” DFG 2 „10-15% de populatie cunoaste drepturile.” DFG 2 Referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei.” DFG 1 „Inainte situatia era mai grea ca acum in privinta cunoasterii drepturilor. munca. Mata primesti salariu si de la mine. in care lucrez. „Duceti-va la tara si incercati sa discutati despre drepturile omului. dar ei nu au cu cine sa se consulte.” DFG 1 „Zero”. medici.

„Daca am pune in functiune toata masinaria de informatie ca sa-l informam noi. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatiile: Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura. ce privilegiu au. dar care sunt ele. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta).” DFG6 „Toti vorbesc despre drepturile omului. Asta e premisa faptului ca se incalca drepturile omului.” DFG 6 „ONG la noi sunt o modalitate de a spala anumiti bani sau pentru a primi niste salarii bune pentru o anumita perioada cand realizam niste programe. nu stiu. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) (Fig. Fig. dar nemaivorbind despre populatia de la tara” DFG 6 „La noi nu este o terminologie adecvata care sa fie preluata de mass-media.” DFG 5 „Sunt posibile mai multe feluri de interpretari si depinde de avocatul care poate sa interpreteze si s-o intoarca” DGF 6 „Pentru mine. Eu nu cred ca nu se poate de undeva de cumparat o constitutie.” DFG 7 „Cunostintele sunt la un nivel foarte jos.(PROIECT) „O anumita pasivitate a populatiei. un pedagog. sunt multi termeni noi pentru mine neintelesi. vom reusi doar in cazul cand el o sa doreasca lucrul acesta. imi este complicat. toata aceasta informatie trebuie expusa intr-un mod accesibil. Societatea noastra se caracterizeaza printr-o anumita apatie fata de drepturi. Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura. cum sa-si realizeze. iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta).2. 6). Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura.6. dar nu toti cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt”.” DFG 5 3. Nu atrage atentia”. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii referitoare la informatia despre drepturile omului: 31 . Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. Toti stiu ca au drepturi.

doar realizarea scopurilor personale – de spalare a banilor. Punctul slab al acestora este ca ele nu beneficiaza de suport din partea statului. • institutiile educative – in cazul dat procesul de informare despre drepturile omului trebuie sa inceapa din clasele primare pentru a oferi posibilitate copiilor de mici sa constientizeze ca au anumite drepturi. la institutiile mass media cu cea mai mare acoperire a teritoriului republicii (Moldova 1 si Radio Moldova) si la care are acces intreaga populatie. • ONG-urile – la momentul de fata exista deja organizatii neguvernamentale specializate in domeniul promovarii si protectiei drepturilor omului. motivand convingerea lor prin faptul ca acestia se afla cel mai mult in contact cu oamenii de rand. de un plan comun de actiune. in acest fel limitand posibilitatile de informare a populatiei. care trebuie sa fie respectate. prezinta opinia puterii. unele organizatii urmaresc. ascunzandu-se dupa masca actiunilor de binefacere. sunt prezente unele bariere administrative în obþinerea informaþiei Birocratismul funcþionarilor publici face ca informaþia cu privire la drepturile omului sã fie inaccesibilã Lipsa serviciilor juridice la locurile de muncã face imposibil accesul la informaþia despre drepturile omului 12% 38% 28% 9% 14% 15% 37% 25% 8% 16% 14% 33% 26% 6% 20% Existã unele piedici lingvistice în perceperea informaþiei 12% 29% 29% 15% 16% Informaþia cu privire la drepturile omului de care dispun îmi este utilã Am cunoºtinþele necesare obþinerii informaþiei cu privire la drepturile omului 8% 30% 28% 19% 13% 5% 22% 32% 30% 12% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. nu sa se limiteze doar la opiniile unei sau altei parti. principalele institutii care ar trebui sa fie responsabile de informarea populatiei despre drepturile omului sunt: • mass media – aceasta trebuie sa reflecte multitudinea punctelor de vedere. Institutiile. iar participantii din alte cateva discutii s-au referit la autoritatile publice locale. activand independent in baza finantarilor externe. Problema data se refera. Acestea. In acest context. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta).(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informaþia în domeniul drepturilor omului este greu de gãsit 16% 37% 30% 9% 8% Sunt puse piedici ºi obstacole la obþinerea informaþiilor. unii participanti s-au referit la functia de „coordonator” numita de administratia publica raionala. in mare parte. 3. organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. in mod special. sa le formeze abilitatile necesare pentru protectia drepturilor personale. 32 .3. • autoritatile publice – in cazul acestora participantii din unele grupuri au sustinut faptul ca fiecare functionar trebuie sa fie responsabil de informarea drepturilor omului in domeniul sau. In acest context.

insa. suntem in dreptul si chiar datori sa aducem la cunostinta populatia.” DFG 2 „Autoritatile abilitate in acest domeniu. Totul se face haotic. dar ea nu e publica. fiecare in domeniu sa informeze. prin intermediul ONG-urilor care sunt sau trebuie formate.” DFG 1 . din clasa intai. cu abilitati de jurnalisti. 6. Trebuie sa fie cineva care sa coordoneze munca aceasta. articolele din ziare. „Este nevoie de specialisti ori juristi competenti care sa aiba niste abilitati de jurnalisti.” DFG 1 „Primaria. Iar omul caruia i s-a lezat un drept ramane in continuare cu problema lui. Cu toate acestea omului nu-i este mai bine. un functionar din administratia publica centrala a mentionat ca procesul de informare a drepturilor omului trebuie sa fie realizat de catre juristi sau specialisti competenti. care sa aduca informatia populatiei in forma cat mai accesibila pentru intelegere.” DFG 6 „La noi foarte multe ONG sun o modalitate de spalare a banilor. Nu trebuie sa negam acest fapt. Si atunci. deoarece ea se afla zi de zi in contact cu lumea. In acest sens.” DFG 2 „Exista un conservatism al institutiilor de stat.” DFG 1 „Functionarii publici nu-si iau responsabilitatea asta de a informa. si sunt organisme internationale care ne ajuta cu elaborarea materialelor. doar de faptul daca va fi realizat in comun de catre institutiile responsabile. Poti sa-i faci zilnic o pagina de ziar in care omul sa nu inteleaga nimic din ea. Totul depinde de politica adoptata de stat. aude doar o parere. taranul.” DFG 6 Reusita procesului de informare nu depinde.” DFG 5 „Ar fi bine de la scoala sa li se spuna. „Este nevoie de un sistem intreg.” DFG 7 „Coordonatorul. nu-si ating scopul scontat – populatia cum a fost prost informata.(PROIECT) „Mass media. de exemplu. fiindca ceea ce se face nu este accesibil publicului larg. Acestea trebuie sa colaboreze si sa actioneze dupa un plan comun bine chibzuit. Acolo au acces doar o parte de populatie.” DFG 3 „Diferite sedinte. atat cele guvernamentale. Acolo au acces doar o anumita categorie.4. cat si cele neguvernamentale. care ar trebui sa explice si sa lamureasca toate drepturile. Aceasta stare este determinata de faptul ca ceea ce se face nu este accesibila publicului larg. Eu. la momentul de fata.” DFG 6 „Nu este conlucrare intre mass-media si autoritati. La scoala elevul afla care sunt drepturile lui si el le duce mai departe in viata. Il aude doar pe Vasile si stie ca Vasile vorbeste drept si gata! Alta parere nu exista! El nu poate face comparatie intre parerea lui Vasile si a lui Ion.” DFG 2 „Ca functionari publici. Brosuri se editeaza si cu drepturile omului. sa ma duc sa ma expun in domeniul drepturilor omului nu as avea acces acolo nici peste 3 ani.” DFG 6 „Autoritatile publice locale de nivelul 1 si 2. 7 „La noi se numeste televiziune publica.” DFG 3 In cadrul unui grup.” DFG 3 „Statul ar trebui sa sustina organizatiile neguvernamentale implicate in procesul de informare a drepturilor omului. Or. Legile se cunosc in unele cabinete si cu asta se incheie. In cazul dat nu trebuie de uitat de un moment foarte important – informarea trebuie sa decurga astfel incat publicul tinta sa constientizeze necesitatea de a cunoaste drepturile sale si modalitatile de aparare. deoarece ii foarte greu sa-i dai omului informatia necesara prin mass-media. omul simplu. Pentru aceasta este nevoie de anumite surse financiare. 33 . brosurile editate pana acum sunt inutile.” DFG 6 In general. procesul de informare a drepturilor omului este unul complex si pentru a fi realizat efectiv si cu succes trebuie antrenate toate institutiile din domeniu. macar bine ca s-a miscat lucrurile din loc. asa si a ramas.” DFG 1 „Trebuie de inceput de la copii. caci o aude doar pe a lui Vasile. ca sa le fie mai usor. aceasta problema nu este o prioritate a conducerii.

In acest sens. iar 19% nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (Fig. 19% Da.” DFG 5 Actualmente.(PROIECT) „Daca am pune in functiune toata masinaria de informare ca sa-i informam. Lipsa garantiei de respectare a drepturilor omului este agravata si de saracia din tara. Motivul principal care determina situatia respectiva este coruptia in institutiile de stat. Sunt oameni insistenti..” DFG 3 34 .4. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate In cadrul tuturor discutiilor focus grup participantii au sustinut ca nu exista nici o garantie ca drepturile unei persoane vor fi respectate. are castig de cauza cel care dispune de mai multi bani. este accesibila in tara noastra informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora? Nª. Ei scriu la guvern si petitiile revin din nou la noi in primarie. Totul trebuie platit si totul se reduce la bani. Din aceste considerente patimasii nici nu ajung la finele procesului de protectie a drepturilor – instanta de judecata. 7. ci continua sa se adreseze in instantele superioare celor unde au fost nedreptatiti.” DFG 7 Doar cate un participant din doua discutii au fost de parerea ca oamenii insistenti pot obtine si obtin succes in protectia drepturilor lor. 39% din populatie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila. 7). Aceasta categorie de oameni nu lasa mainile in jos dupa primul esec.” DFG 2 „N-ai platit n-ai dreptate si atat. „Exista garantie. Dupa parerea Dvs. Toate serviciile juridice sunt cu plata si oamenii saraci nu sunt in stare sa achite serviciile respective.” DFG 1 „Depinde de autoritati. noi o sa reusim doar in cazul cand populatia va dori acest lucrul.” DFG 1. La fel trebuie bani ca sa te adresez la judecator. Si anume acest spirit trebuie educat la generatiile ce urmeaza. Fig. Nu suntem siguri ca ne ducem in fata unui om cinstit care ne va apara. 39% 3. Numai administratia locala rezolva. 42% Nu. „Nu este nici o garantie” DFG 1-7 „Noi nu putem garanta nici faptul ce o sa hotarasca chiar si acel judecator.3 „Pentru consultatiile juridice trebuie de platit. chiar daca a apelat la consultatii juridice si a platit pentru acestea.

5. indiferent de functia detinuta • ridicarea responsabilitatii organelor care poarta raspundere pentru protectia drepturilor omului (politia. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor In opinia reprezentantilor administratie publice locale si centrale. 4. a celora care primesc bani pentru garantie. Ceea ce la noi nu este.” DFG 4 „In fiecare sat sa se creeze grupe de 3-4 persoane care ar putea sa se preocupe de problemele unde se incalca drepturile. E bine ca s-a introdus aceasta functie de coordonator. aveti dreptul.” DFG 6 Un functionar din administratia centrala a mentionat ca nu este posibila garantarea protectiei drepturilor tuturor oamenilor in momentul cand nu exista un suport material necesar. 7 „Fiecare om are si drepturi si obligatii.” DFG 5 3. din contul salariului de stat • ridicarea gradului de informare a drepturilor omului in randul populatiei • stabilizarea si respectarea legislatiei • eradicarea saraciei in localitatile rurale • respectarea prezumtiei nevinovatiei „Transparenta in lucru organelor de drept. Sunt in contradictie.” DFG 2.(PROIECT) „Aici trebuie de muncit foarte mult la nivel de mentalitate a fiecarui individ si la nivel de insistenta.” DFG 2 „Ajustarea legislatiei la conditiile noastre de trai si ajustarea actelor normative intre ele. Exemplu oferit a vizat dreptul la educatie – nu este posibil de inmatriculat toti doritorii la locuri bugetare. instantele de judecata.” DFG 5 „Ridicarea responsabilitatii fiecarei instante (politia. procuratura. pentru asigurarea respectarii drepturilor omului se impune necesitatea realizarii urmatoarelor actiuni de baza: • lupta cu coruptia • consolidarea constiintei privind necesitatea de a respecta drepturile altuia si de a indeplini constiincios propriile obligatii. Sa stim ca este un suport la care poti sa mizezi. De format un sistem si sa ne conducem de el. administratia locala) • perfectionarea legislatiei. participantii au mentionat si alte idei care ar contribui la ridicarea gradului de siguranta a respectarii drepturilor omului: • monitorizarea activitatii organelor responsabile de protectia drepturilor omului • numirea unei persoane responsabile de solutionarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului in fiecare localitate (in acest context a fost binevenita ideea crearii functiei de coordonator) • asigurarea paturilor social-vulnerabile cu cate un reprezentant legal care sa le apere drepturile gratis. daca surse financiare acordate sunt insuficiente.” DFG 5 In cadrul a cate o discutie. Da.” DFG 4 „Daca cineva nu isi va onora obligatiunile si nu va respecta drepturile altuia. precum si sanctionarea celor care incalca aceste principii.” DFG 3 35 . atunci va fi sanctionat. dar la articolul dat pentru anul curent nu au fost planificate surse financiare si nu putem sa va achitam invatatura.” DFG 1 „Sa fie specialisti in acest domeniu ca sa lucreze. Daca vor fi respectate ambele atunci poate o oarecare garantie vom avea. Multe legi sunt divergente. administratia locala). astfel incat sa fie evitate neintelegerile in tratarea legilor si contrazicerea unor legi cu altele „Sa se lupte cu coruptia.” DFG 2 „Sa elaboram planuri de actiune la nivel local. „Depinde unde se adreseaza. raional. instantele de judecata. procuratura.

nici nu incearca sa protesteze. Din aceste considerente ar fi bine de adus la cunostinta cat mai multe cazurile cand alti oameni simpli au reusit sa obtina respectarea drepturilor lor (in special in cazul litigiilor cu persoane cu functii de raspundere) si modul in care au reusit.” DFG 4 „Eradicarea saraciei in stat.” DFG 5 „La noi vesnic trebuie sa demonstram ca nu suntem vinovati. oamenii trebuie sa fie stimulati in aceasta privinta. Tot apar si apar legi noi. sa intreprinda careva actiuni pentru respectarea drepturilor personale. Sa aiba un salariu stabil si tot timpul cand cineva se adreseaza trebuie sa-si onoreze obligatia lui. Eu cred ca nici cei de la conducere nu dovedesc sa le citeasca.(PROIECT) „Ar trebuie sa fie avocat de stat si remunerat de stat care indiferent de ce persoana s-a adresat trebuie sa-i apere interesul si statul sa-l remunereze. In prezent situatia este de asa natura ca oamenii de rand.” DFG 6 In fine.” DFG 4 „Foarte des se schimba legile si oamenii nu dovedesc sa le cunoasca. pentru a spori siguranta respectarii drepturilor. deseori. deoarece deja au ideea fixa ca „oricum nu voi obtine nimic.” DFG 4 „Legile sa lucreze. incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie 36 . ne indreptatim. primind salariu. tot una nu-mi voi obtine nimic. In acest fel exista posibilitatea de a aduce o lumina de speranta in sufletele oamenilor si de a forma dorinta de a lupta pentru drepturile personale.” DFG 6 4. „In societatea noastra deja exista predispozitia ca oricum numi voi realiza dreptul.” DFG 7 „Oamenii nu-si cunosc drepturile. ba poate chiar voi inrautati lucrurile”. Drepturi. ce sa mai cheltui efort de energie si surse financiare.

In cadrul sondajului de opinie. din multitudinea de drepturi si libertati ale omului. Dintre drepturile si libertatile enumerate. integritatea fizicã ºi psihicã 12% 27% 17% 17% 8% 3% 3% 2% 7% 4% Dreptul la muncã ºi protecþia muncii Dreptul la protecþia socialã Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii Dreptul la un mediu sãnãtos Dreptul la educaþie Dreptul la informaþie. Dreptul la viata. care vi se incalca cel mai des? Dreptul la viaþã. La selectarea directiilor prioritare si la determinarea structurii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului s-a pornit de la ideea ca. Dupa cum s-a demonstrat in cadrul elaborarii Planului. Dreptul la ocrotirea sanatatii si Dreptul la protectia sociala (cate 17% fiecare).1. 8. facand o singura alegere dintre aceste drepturi si libertati. in Republica Moldova a fost elaborat si aprobat prin Hotararea Parlamentului RM Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. integritatea fizica si psihica 37 . in aceasta categorie intra drepturile expuse in Fig. Fig.8.(PROIECT) Pentru a ameliora situatia privind respectarea drepturilor omului. libertatea opiniei ºi exprimãrii Alt drept Nu se încalcã nici un drept / libertate NR 4. cei mai multi dintre subiecti au mentionat ca lor li se incalca cel mai des Dreptul la munca si protectia muncii (27%). trebuie accentuate cele a caror incalcare are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie.

7% Persoanele necunoscute 2.) 13.3% Persoanele in stare de ebrietate 2.3% (Fig. In privinta pericolului furturile.0% Persoanele fizice 1.7% Sotul 2.9% Consatenii 2. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Persoane cu comportament deviant (talharii. 42. transport public etc. amenintarii.) 6% 33% 54% 3% 4% Protecþia contra furturilor 4% 27% 65% 2% 2% Protecþia contra bolilor transmisibile 4% 40% 46% 5% 5% Protecþia contra influenþei 4% medicamentoase asupra psihicului 37% 40% 10% 9% În deplinã mãsurã Într-o oarecare mãsurã Nu-mi este deloc asiguratã Nª NR In cadrul unor intrebari deschise. 9.5% Somerii 2. Fig. pag.2% Oamenii rai 1. 40. In ce masura considerati ca va este asigurata securitatea personala si anume …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Protecþia contra violenþei verbale (sudalmei. escrocii.8% Societatea 2.5% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca violenta verbala (sudalma.) 5% 33% 55% 4% 3% Protecþia contra violenþei fizice (bãtãii.5% 38 . torturii etc. transport public etc. batjocurii etc. ameninþãrii.) 2.8% Colegii de lucru 1.6% Persoanele prost educate 1.8% Copiii needucati 1. torturii etc. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada. batjocurii etc. pag.).2% Locurile publice (strada.77) Vecinii 5. piata.5% Familia 1. Protectia contra violentei verbale (sudalmei. majoritatea populatiei a mentionat ca deloc nu le este asigurata Protectia contra furturilor (65%. piata. banditii. Fig. 9. injuraturii. înjurãturii. 9).75) Vecinii 9.) (54%).(PROIECT) In cadrul sondajului de opinie. respondentii cercetarii au mentionat mai des asupra principalei surse. de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor pericolele mentionate in Fig.2% Persoanele defavorizate 5.) 22.) (55%) si Protectia contra violentei fizice (bataii. amenintare etc.6% (Fig. utilizatorii de drog si alcool etc.

4% Oamenii rai 1.76) Persoanele cu comportament delincvent 4. pag. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutii medicale / instrumente medicale infectate 16. alcool.9% (Fig. pag. piata.) 6. frizeriile etc. piata.) 14.5% Mediul inconjurator (apa.5% Droguri.(PROIECT) In privinta pericolului violenta fizica (bataia.1% Locurile publice (strada. mai multi respondenti din cadrul sondajului de opinie au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata. pag. 44.8% Persoanele necunoscute 1. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada.3% Frustrare 1. integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%) (Fig. transport public etc.5% (Fig. aerul etc.78) Persoanele bolnave / utilizarea in comun a obiectelor (consumatorii de drog.0% Oricine 4. dintre grupele prezentate.7% In privinta pericolului bolile transmisibile. 10.9% Politia 1.78) Medicamente necalitative / expirate 6. Fig. 43.) 12. drepturile cui se incalca cel mai des? 39 . transport public. incompetenta personalului medical) 16.7%(Fig. persoanele fara adapost. detinutii etc. 10).4% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca influenta medicamentoasa asupra psihicului . alcool 1. integritatea fizica si psihica.1% Relatii cu parteneri necunoscuti 1.) 2.5% Vecinii 3.1% Dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). cersetorii.5% Persoanele in stare de ebrietate 2. 41.6% Persoanele din mediul inconjurator 2. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutiile medicale (neglijenta. tortura etc. Cat priveste dreptul la viata.).7% Murdaria 1.

45. 74). marimea salariului nu le asigura dreptul la protectie sociala: fiind intrebate despre protectia sociala pe care le-o ofera locul de munca. 23% carora le sunt asigurate drepturile si 3% care nu-si cunosc drepturile de la locul de munca. 74). carora nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. 52%.2. pag. La fel. 86% din populatie sunt de acord cu afirmatia „Accesul la locurile de munca bine platite presupune cumatrism. pag. 86% dintre persoanele chestionate au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Locurile de munca bine platite pot fi gasite doar cu ajutorul rudelor. 74). carora nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii de la locul de munca. 50% din populatie au indicat ca nu au un loc de munca.(PROIECT) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Drepturile copiilor 10% Drepturile tinerilor 28% Drepturile tinerilor aflaþi în serviciul militar Drepturile invalizilor / drepturile persoanelor cu dizabilitãþi 5% 15% Drepturile pensionarilor 17% Drepturile ºomerilor 18% Altele_ 1% NR 6% 4. Jumatate dintre persoanele care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. 46. prietenilor” (45% totalmente sunt de acord. cei care au un loc de munca se impart in 34% care au mentionat ca marimea salariului pe care-l primesc la locul de munca nu le asigura dreptul la protectie sociala si 16% care au aratat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig. Dreptul la protectie sociala Pentru marea majoritate a persoanelor care au un loc de munca.3. mita” (47% totalmente sunt de acord. 4. 11. pag. 45. Majoritatea persoanelor care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii la locul de munca. iar 41% sunt de acord) (Fig. 48% dintre persoanele chestionate au mentionat ca nu au loc de munca (Fig. iar 39% sunt de acord) (Fig. 74). 46. Fig. In ce masura va este asigurat … 40 . pag. 17% carora le sunt asigurate drepturile la protectia muncii si 4% care nu cunosc drepturile la protectia muncii de la locul de munca. Dreptul la munca si protectia muncii In cadrul sondajului de opinie. care au un loc de munca se impart in 31% (Fig. care au un loc de munca se impart in 26%. 11). 52%.

în foarte mare mãsurã asigurat 10% 8% 6% 5% 4% 4% 2% 0% dreptul la protecþie socialã prin mãrimea salariului pe care îl primiþi la locul de muncã dreptul la protecþie socialã a dvs. iar 23% considera ca calitatea apei este proasta (Fig. Dreptul la educatie 59% dintre persoanele chestionate au mentionat ca au copii de varsta prescolara. pag. pag. sau a persoanei pentru care primiþi îndemnizaþie socialã. Acestia se impart in 49% care au mentionat ca lipsa banilor afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 25% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% care au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. In acelasi timp. 12. 48. 80). 80). iar 52% considera ca nu ii este respectat dreptul la aer calitativ (Fig. 48. 12). scolara sau universitara. 80). Cea mai mare parte din populatie – 79% – considera ca nu ii este respectat dreptul la luarea deciziei in probleme de mediu (Fig. 49% au mentionat sa lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 20% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. pag. 4. Dreptul la un mediu sanatos 12% din populatie considera ca calitatea apei din apeduct (sau din fantana in cazurile in care apeductul nu functioneaza sau lipseste) este foarte proasta. la fel. 51% din populatie considera ca nu ii este respectat dreptul la apa potabila calitativa (Fig. 12). 47. In ce masura credeti ca … 41 .(PROIECT) 12% 11% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 1% 2% 1% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . prin mãrimea pensiei sau a îndemnizaþiei sociale pe care o primiþi Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsurile „Nu am loc de munca”/”Nu primesc pensie sau indemnizatie sociala” 57% din populatie au mentionat ca nu primesc pensie sau indemnizatie sociala (pentru ei sau pentru alte persoane pe care le ingrijeste). Cei care primesc pensii sau indemnizatii sociale se impart in 32% care au mentionat ca marimea acestei pensii sau indemnizatii sociale nu le asigura dreptul la protectie sociala si 11% care au mentionat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig.3. 11).. 80). 48. Fig. pag.4. 4.

4. cresterea birocratiei in urma introducerii politei) (6%) (Fig. Fig. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca li se incalca Dreptul la acces la servicii medicale si medicamente. pag. sau al dvs. Dreptul la servicii medicale fara plata (10%). scolara sau universitara” 65% dintre respondenti au indicat ca statul nu asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studii si doar 21% au sustinut contrariul (Fig. Dreptul la ocrotirea sanatatii In cadrul sondajului de opinie. deoarece acestea sunt foarte costisitoare (11%). sau al dvs.deloc 9 10 . lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs. avand posibilitate sa se pronunte in cazul unei intrebari deschise in privinta drepturilor din domeniul ocrotirii sanatatii care li se incalca cel mai des. Dreptul la servicii medicale calitative (8%) si Drepturile acordate in baza politei de asigurare (inutilitatea politei – trebuie de platit dublu pentru servicii medicale.5. Ce drepturi din domeniul ocrotirii sanatatii Vi se incalca cel mai des? (intrebare deschisa) 42 .13).(PROIECT) 30% 25% 25% 20% 20% 15% 10% 9% 5% 7% 4% 1% 1% 1% 2 3 1% 1% 4 2% 5% 2% 5 6 3% 7 4% 8 9% 9% 8% 5% 0% 1% 1 . personal Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsul „Nu am copii de varsta prescolara. 13. 81).în foarte mare mãsurã lipsa banilor afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs. impunerea acesteia. 49.

14).4% Referindu-se la diferite afirmatii despre polita de asigurare.2% 0. 76% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia ca Asiguratul nu detine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia (32% au mentionat ca sunt in foarte mare masura de acord cu aceasta (Fig.(PROIECT) Dreptul la acces la servicii medicale ºi medicamente – sunt foarte costisitoare Dreptul la servicii medicale fãrã platã Dreptul la servicii medicale calitative Drepturile acordate în baza poliþei de asigurare (inutilitatea poliþei – trebuie de plãtit dublu Dreptul la asistenþã ºi servicii medicale Necesitatea de a oferi mitã (în bani sau naturã) Dreptul la informaþie (în special la serviciile medicale oferite gratuit de poliþa de asigurare) Dreptul la poliþã Dreptul la un mediu înconjurãtor sãnãtos Dreptul la foi de deplasare în sanatorii Alte drepturi Toate drepturile Nici un drept nu a fost încãlcat Nª NR 11% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 5% 36% 2% 9% La rubrica Alte drepturi din Fig. iar 57% dintre subiecti au spus ca sunt de acord cu afirmatia Serviciile medicale introduse in baza politelor de asigurare creeaza tensiuni la nivelul personalului medical.3% 0.ca sunt de acord cu afirmatia Exista un vacuum informational format in jurul politelor de asigurare medicala. 13 au fost mentionate urmatoarele drepturi: Dreptul de alegere a medicului Drepturile femeilor insarcinate Dreptul la vaccinare Asigurarea cu medicamente a spitalelor Dreptul la deservire la domiciliu Dreptul la opinie Dreptul la buletin medical Dreptul la grupa de invaliditate Dreptul la spitalizare Dreptul la echitate la serviciile medicale Alte drepturi 0. Fig.1% 0. iar 44% au indicat ca sunt in mare masura de acord).2% 0.1% 0.1% 0. In acelasi timp. 73% dintre subiecti au indicat ca sunt de acord cu afirmatia Drepturile se incalca.4% 0.1% 0. 68% . In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politele de asigurare medicala: …? 43 .2% 0.1% 0. 14.

drepturile ar fi mai putin incalcate • pacientii nu au timp pentru a apela la organele ierarhic superioare 44 . policlinici si spitale la general. peste tot se incalca” DFG 1 „Spitalul de urgenta. In acelasi timp. nimeni nici nu s-a uitat la polita de asigurare.” DFG7 „Lucratorii medicali”.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Drepturile se încalcã 35% 38% 13% 3% 11% Asiguratul nu deþine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia 32% 44% 13% 3% 8% Existã un vacuum informaþional format în jurul poliþelor de asigurare medicalã 27% 41% 17% 4% 11% Serviciile medicale introduse în baza poliþelor de asigurare creeazã tensiuni la nivelul personalului medical 24% 33% 18% 7% 18% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. daca ar exista penalizari. oamenii platesc. la centrul Diagnostic. A platit ca si oricare. Spitalul Republican. pentru ca el cu medicul se intalneste cel mai des. „Medicii. deoarece nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul • medicii nu atrag trag atentia la persoanele asigurate. spitale.” DFG 1-6 „E clar ca cel care incalca drepturile pacientului asigurat este medicul.6 „Se calca aceste drepturi in policlinici. ca toate le platesti” DFG 4. in cateva dintre grupele de discutii au mai fost mentionati lucratorii medicali si astfel de institutii ca Spitalul de Urgenta. pana la sfarsitul tratamentului”. in toate grupele de discutii a fost mentionat faptul ca medicii incalca mai des drepturile acestor persoane in policlinici si spitale. veti afla care este taxa in spitalul Republican sau in orice alt spital” DFG 2 In diferite grupe de discutii au fost expuse urmatoarele idei: • in spitale se incalca drepturile omului prin faptul ca dupa opt zile de internare pacientul este eliberat indiferent de faptul daca s-a tratat sau nu • la policlinica. incepand de la prima consultatie. neutilizandu-se acele mici standarde minime. dar care nu platesc bani • exista medici care cer de la pacienti mita in marimi extrem de mari • organele de combatere a coruptiei incalca drepturile deoarece nu intreprind nimic pentru a stopa fenomenul coruptiei in randul lucratorilor medicali • nu a fost nici un caz de tragere la raspundere a medicilor. pacientului aflat in stare de urgenta i se percep bani. „Sa facem un sondaj de opinie publica in policlinicile si spitalele din Moldova. referindu-se la persoanele asigurate medical. „Din start sora medicala sau medicul ii spune ca pune asigurarea ceea in buzunar ca oricum nu-ti foloseste la nimic.

au fost mentionate urmatoarele: • intre Casa Nationala de Asigurari Medicale (CNAM) si Spitale sunt incheiate contracte aprobate de Ministerul Sanatatii. pot sa merg la Minister. dar de care trebuia sa beneficieze in cadrul politei.. acela i-a cerut 1000 de lei. bani-s pe de alta parte iar sanatatea ramane tot acolo. taxe de la populatie neutilizand acele mici standarde minime care trebuie sa le acorde cetatenilor. nu i se acorda in baza politei de asigurare tratamentul necesar si iarasi trebuie sa scoata bani din buzunar. poate sa-si intoarca banii de la Ministerul Sanatatii. cat si in Monitorul Oficial oricare persoana poate sa afle care servicii sunt incluse in polita de asigurare. dar nu sunt cointeresati” DFG 2 „E scrisa raspunderea. avand chitanta ceea. dar ca medicina-i asigurata are venit doar medicul. atata. cat si pentru ce trebuie sa plateasca. Dar pana acum nu a fost nici un precedent judiciar la acest capitol” DFG 3 „Nu mai are cand sa apeleze la organe ierarhic superioare. DFG 5 In alta ordine de idei. conform careia pot determina codul serviciului prestat. Contractele au fost aprobate de Ministerul Sanatatii si acolo e scris clar: cine si ce trebuie sa faca si cu ce trebuie sa se ocupe” DFG3 „In fiecare institutie medicala este afisat ceea ce este gratuit conform politei.” DFG 6 „Am ramas doar cu polita. Departamentul Sanatatii. medicul va avea probleme foarte mari” DFG 7 Referindu-se la persoanele care incalca mai des drepturile persoanelor care nu au reusit sa-si faca grad de invaliditate. DGF 3 „Ajunge omul la policlinica intr-o stare de urgenta. Polita-i costisitoare. De aici se porneste ilegalitatea. Pot sa ridic Monitorul Oficial ca sa vad. Fara bani nici nimeni nu se uita la tine. da restul. in urma carui fapt medicul in cauza va fi sanctionat „Au fost incheiate contracte intre CNAM si aceste spitale. Procuratura si celelalte organe. Ei sunt la curent cu tot ceea ce se intampla in tara. Fiecare serviciu pe care nu l-a prestat medicul. Tot personalul medical continuu sa perceapa bani. In toate spitalele se practica asa: s-a tratat omul 8 zile E tratat sau nu pleaca acasa. trebuia sa plateasca atata.(PROIECT) „Nu exista o strictete. respectiv. Aici intr-adevar se incalca dreptul omului”. prin care sa confirme ca intr-adevar are nevoie de aceasta interventie chirurgicala. el deja stie ce trebuie sa faca. dar nu fac nimic. se poate de verificat daca intra in polita sau nu. Oamenii nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul si ei platesc. cei de acolo i-au spus sa aduca un certificat de la medicul de familie. se incalca drepturile”. Polita intr-o parte. dar trebuia sa fie acoperit de polita. iar pentru serviciile achitate. Daca se depisteaza ca a intrat. ca sa-mi intorc acesti bani.. Ei foarte bine cunosc realitatea. din motiv ca nu-si indeplinesc obligatiile incalca drepturile oamenilor. in care sunt delimitate responsabilitatile fiecareia dintre parti • atat in institutiile medicale. atata. serviciile ce sunt acoperite prin polita de asigurare.. unii dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca drepturile acestor persoane bolnave sunt incalcate de: • medici • comisii • consiliile de expertiza medicala • angajatorii persoanelor in cauza 45 . Plus la aceasta. Sa adresat la Asistenta Sociala si Protectia Familiei. Un caz concret: s-a dus omul. daca acest serviciu intra in polita sau nu. daca careva serviciu nu trebuia sa fie achitat in casa.” DGF 4 „Aduce persoana la conditia ca sa suporte el anumite cheltuieli” DFG 5 „Un batran. i s-a spus. Cand s-a adresat la medic. unde omul sa aiba cunostinta cat i se permite lui sa se trateze in spital. in varsta de 60 de ani a vrut sa-si faca operatie la ochi. cand a fost dat un telefon la nu stiu care organe.” DFG2 „Cazurile de coruptie.

(PROIECT)
In una dintre grupele de discutii, participantii s-au referit doar la cazul cand populatia nu cunoaste care este modalitatea de obtinere a gradului de invaliditate, iar in alta grupa participantii au spus ca nu stiu nimic despre gradul de invaliditate. „Medicul, fiecare vrea sa traiasca, sa se suie sus, smulge bani, doar ca el sa traiasca”; „Medicul tot timpul asteapta mita”; „De la medic se incepe”; Drepturile persoanelor bolnave cel mai des sunt incalcate de medici - persoana la care se adreseaza bolnavul dat.” DFG 1, 2, 5 „Des sunt incalcate aceste drepturi de catre comisii.” DFG 4 „Consiliul de expertiza medicala a localitatii, de pe langa Casa nationala de asigurari medicale, care nu sunt intotdeauna impartiale” DGF7 „Angajatorii care angajeaza aceste persoane, de multe ori incalca aceste drepturi – dreptul la munca. Prea des se elibereaza certificat medical. Pana li se da grad de in validitate, persoanelor li se elibereaza certificat medical. Medicul indica cauza, dar angajatorii impun de a scrie cerere de eliberare din functie” DFG 7 „Populatia nu cunoaste care e modalitatea, care acte necesita a fi prezentate. Acordarea unei consultante in acest domeniu ar clarifica foarte mult situatia” DFG3 Referindu-se la incalcarea drepturilor acestor persoane, participantii la discutii sau mai referit la urmatoarele: • sunt persoane care nu-s bolnavi si au reusit sa-si faca grad de invaliditate • persoana de 90 de ani, care nu vorbeste si nu aude nu are grad de invaliditate, deoarece, cand s-a adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente • aceste drepturi sunt incalcate des • Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii apartine departamentului de expertiza medicala a Casei Nationale de asigurari medicale. Consiliul dat nu este obiectiv deoarece in consecinta Casa Nationala va trebui sa plateasca indemnizatii invalizilor care si-au obtinut gradul. Consiliile merg spre apararea intereselor institutiei sale si nu a invalizilor. Aceste consilii de expertiza ar trebuie sa fie independente sau in subordinea unei asociatii a agentilor economici care transfera bani Casei Nationale de asigurari medicale

„Sunt care nu-s bolnavi si are grade”. DFG2 „Un caz: o persoana are 90 de ani, nu vorbeste si nu aude. Grad de invaliditate nu are. Cand sa adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente.....” DFG 2 „Des sunt incalcate aceste drepturi” DFG 4 „Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii, care apartine departamentului de expertiza medicala a Casei nationale de asigurari medicale, nu este obiectiv si nici o data consiliul nu va finaliza obiectiv aceste probleme. Din cauza ca Casa Nationala pe urma va trebui sa plateasca aceste pensii, ea va merge spre apararea intereselor institutiei sale. Sa fie independent cumva. In subordinea acelor care platesc.” DFG 7

5.Agentii care incalca mai des d repturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate
5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor

46

(PROIECT)
In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la invalizi, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • comisiile de apreciere a gradului de invaliditate • stat, primarii, care nu coreleaza marimea indemnizatiilor cu preturile • angajatori privati si publici, care le incalca dreptul la munca • medicii, care le incalca constient sau inconstient facilitatile de care dispun „Sunt erori ale comisiilor de aprecieri a gradului de invaliditate. Sunt oameni fara picior. Lor nu li se da grad pe viata, dar e controlat in fiecare an. Ce, lui ii va mai creste piciorul? Nu! In fiecare an il masoara… E o prostie”; „Dau grupe, la persoane sanatoase, daca nu sar incalca toate aceste ar fi mai altfel....”; „Foarte corect, sunt si asa persoane” DFG 1, 4 „Statul, primaria, incalca drepturile invalizilor, adica nu-i realitate intre preturi si indemnizatii”; „ Statul, ar trebui sa fie o politica de stat”; „Sunt invalizi care au copii, familii, 200 de lei pe luna nu le ajunge ca sa se intretina”; „Nu toti invalizii sunt asigurati; „Prima incalcare a persoanelor cu handicap este faptul ca nu li se asigura in trai decent, minimum pentru existenta”; „Sotul, unei familii, a devenit invalid, si are acasa 2 copii. Cum sa intretina el familia cu o pensie de 200 de lei? Leafa sotiei nu e mai mare. Cum sa supravietuiasca aceasta familie?” DFG 2,4,6 „Dreptul la munca se incalca pentru invalizi. Daca invalidul are un handicap, inseamna ca nu e bun de nimic si e limitat in drepturi. Lise incalca dreptul de a fi ales intr-o autoritate publica. Lui o sa i se spuna cu totul alt motiv ca nu o sa fie primit. Oficial nu o sa i se spuna: ai un handicap” DFG 5 „Ei au anumite prioritati, dar ei nu le cunosc sau le cunosc in masura mica sau nu le pot realiza. Medicii <asistentii sociali> se fac a uita, nu-i informeaza si-i spun din start ca nu sunt valabile”; Poate fi asa situatie ca nici medici nu cunosc legislatia in vigoare, ca invalidul respectiv, sau mama cu multi copii are dreptul sa primeasca o consultatie gratis, nu stiu cat de bine sunt informati si pot face aceste incalcari din necunostinta”. DFG 6 Alti participanti au mentionat urmatoarele cu privire la drepturile invalizilor: • legile in vigoare le dau drepturi in masura posibilitatilor economice • in linii generale, drepturile lor nu se incalca • exista asistenti sociali care merg pe la casele lor si le vede situatia • daca invalizii vin cu o problema concreta, functionarii din administratia publica centrala fac totul ca sa-si indeplineasca obligatiunile directe „Sunt legi in vigoare care dau drepturi in masura posibilitatilor economice” DGF 1 „Ei primesc, indemnizatii, totul se primeste. Se incalca episodic. Cu intentie, cu amageala”; Mai mult nu se incalca. Invalizilor nu li se incalca drepturile. Sunt acordate anumite facilitati invalizilor. Nu e reala, dar exista o atentie”; „Eu consider ca nu se incalca acele dr. care-s scrise in lege” DFG 1, 3, 5 „In fiecare comunitate exista asistent social care raspunde de batrani, de invalizi. El merge la casele lor, vede situatia. Prin intermediul asistentilor sociali ei pot sa tina legaturi”. DFG 3 „Daca vin concret si se adreseaza cu o problema noi facem totul ca sa ne indeplinim obligatiunile noastre directe” DFG 5

In cadrul sondajului de 65% din respondenti au mentionat ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate slab (48%) sau nu sunt protejate deloc (17%) de catre stat (Fig. 15).

47

(PROIECT)
Fig.15. Credeti ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate suficient, mediu, slab sau nu sunt protejate deloc de catre stat?

NR; 6% Deloc; 17%

Suficient; 10% Mediu; 19%

Slab; 48%

5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la persoanele suspectate, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • colaboratorii izolatoarelor preventive • politie • organele de drept (in general) • judecata, judecatorii • procuratura • organele de ancheta • tribunalul „Atunci cand este retinut, dar inca nu se stie daca el este autorul infractiunii sau nu, insasi conditiile in care este tinut: dreptul la hrana, igiena, la plimbare”; „Persoanele ce functioneaza in cadrul izolatorului”; „Colaboratorii KPZ”; „Un exemplu: un minor de 13 ani, inchis intr-un izolator pentru furt. De trei luni de zile el este inchis in alt oras, nu are parinti, nu are pe nimeni. Avocatul sau sustine ca el nu este vinovat deoarece are o alibi buna, de fapt nici nu a fost la locul faptei. Despre ce drepturi poate fi vorba, cand este retinut o persoana nevinovata si el este si batut si maltratat, el este distrus psihic la doar 13 ani, ce fel de personalitate va fi? Atunci de care drepturi putem vorbi?”; „Angajatii din penitenciare”; „In penitenciare, unde ei sunt tinuti, foarte rau se comporta cu ei, pana a fi dovedita vinovatia acestora.” DFG 1, 2, 7 „Politia”; „Ar fi bine ca lucratorii din politie sa fie putin selectati. Nu unul cu 3 clase neterminate sa te opreasca pe drum, si iti face proces administrativ pe „Aparitia in stare de ebrietate in locurile publice” pe care eu o consider pur formala, servind doar un pahar mic de bere. Dar chiar te taraie. Te ia si te duce. „Hai cu noi”. Daca nu te cunoaste, te ia” DFG 1, 3, 5 „Organele de drept”, „Organele de ocrotire a normelor de drept statal”, „Odata ce nimeresti in vizorul organelor de drept si stiu ca tu esti autorul infractiunii – poti sa te astepti la orice de la ei. Sa te scoale si la miezul noptii.” DFG 1, 3 „Judecata”; „Uneori judecatorii, nu se descurca in situatii. Practic nu este nici o baza de a fi inchis, dar se dea ordin de arest etc. Persoana sta inchisa careva timp, pe urma Curtea Suprema de justitie il declara nevinovat. Raspundere pentru aceasta nu poarta nimeni. Se intampla ca stau in KPZ nevinovati”; „Daca persoana nu este vinovata, si e acuzata pe nedrept, aici de acum e vina judecatorului” DFG 2,3,7 48

atunci unele drepturi trebuie limitate • nu este functional principiul priezumtiul vinovatiei. ori la noi nu este functional principiul acesta. acuzate si aflate in detentie in Moldova? 20% 19% 18% 16% 16% 14% 12% 15% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 11% 8% 3% 2% 0% 1% 1% 1 . Mai intai trebuie sa – i dovedesti vinovatia” DFG 5 „Trebuie sa fie functional principiul prezumtiul nevinovatiei. 68% dintre respondenti au mentionat ca persoanelor suspectate. deoarece persoana este discreditata inainte de a i se dovedi vinovatia „Cred. In special in crimele economice la noi se face zarva foarte mare pana a fi dovedita fapta si de cele mai multe ori se face special”. cata atentie se acorda drepturilor persoanelor suspectate. crima si care sunt izolati pentru furt” DFG 2 „Cate o data trebuie sa fie incalcate. 16).16. Doamne fereste. „Organele de ancheta” DFG 1 „Tribunalul” DFG 3 Au mai fost mentionat urmatoarele cu privire la drepturile persoanelor suspectate: • in izolatoare preventive ar trebui retinute doar persoanele suspectate de crime • daca persoanei i s-a dovedit vinovatia.foarte puþinã atenþie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 foarte multã atenþie Nª/NR 49 .. DFG 6 In cadrul sondajului de opinie. 3. 4 „Anchetatorii”. ca ar trebui de facut diferentiere dintre cei care sunt suspectati pentru. acuzate si aflate in detentie in Moldova li se acorda foarte putina (11%) sau putina (57%) atentie (Fig.(PROIECT) „Procuratura” DFG 1. Fig. In opinia Dvs.

„E si vina ofiterilor”. pana la insusi soldati”. in structurile responsabile trebuie sa existe persoane care sa monitorizeze situatia si sa initieze proceduri de reflectare a cazurilor de incalcare a drepturilor • sa se produca o reforma in cadrul armatei. desi adesea le sunt incalcate. Pana la 18 ani ei au fost langa parinti. intradevar ofiterii nu atrag nici o atentie.” DFG 4 Participantii la discutii au mai mentionat ca.” DFG 1-7 „Personalul de conducere. „Ei nu au incaltaminte.3. Demnitatea personala” DFG 5 „Soldatii de azi din armata sunt pusi la niste lucrari care se fac la constructia unei case a unui sef. acestea sunt conditionate. sau altceva la un particular” DFG 1 „Lucrul soldatilor nu e o incalcare permanenta sau e pe larg obisnuit. intre ei (adica intre soldati) si e clar ca sunt cazuri cand si superiorii incalca unele drepturi” „Mai des dreptul la opinie”. „Ei singuri”. Si el a spus ca a fost impus de catre colegii sai”. In calitate de exemplu de incalcare a drepturilor a fost adusa utilizarea muncii soldatilor la constructia caselor particulare. Este interzis si se intampla ocazional” DFG 5 In calitate de solutii la stare in care se afla tinerii in Armata. „Ofiterii incalca. Cum trebuie sa fie alimentata. Trebuie intreprinse masuri pentru a preveni aceste incalcari” DFG 5 „Fiecare cetatean. atunci ar fi cazul ca ofiterii sa-i inlocuiasca” DFG 2 „Tolerand incalcarile. si medicii l-au intrebat: Cum a ajuns acest ciorap in stomac. provoaca conflicte. are niste drepturi care trebuie de respectat si ar fi bine sa fie persoane din structurile respective care sa monitorizeze situatia si sa ia acte de incalcare a acestor drepturi”. indiferent ca este soldat sau colonel. sa predea la timp documentele pentru serviciul de alternativa „La 18 ani. doriti ca copilul Dvs. sa inlocuiasca parintii • sa se intreprinda masuri eficiente pentru a preveni incalcarile • pentru a respecta drepturile acestor tineri. in urma careia soldatii ar active in baza de contract • cei care vor sa fie pacifisti.soldatii isi incalca drepturile intre ei”. au fost Ministerul Apararii si Statul. sa vina invalid? Prietenul meu a venit din armata invalid. inainte nu era asa”. comandanti de companie. „Dvs. Cel mai des se incalca in relatiile interpersonale. soldatii tineri ies pur si simplu invalizi. dar ei sunt copii. se socot maturi. persoane in grad nu au atentie respectiva fata de soldati”. Un participant a mentionat ca astfel de incalcare e rar intalnita. „Un caz. economice. sociale. unii participanti la discutii au propus ca: • ofiterii sa fie cu mult mai responsabili. totului tot. „Dedovscina . comandanti de pluton. Si cine sunt vinovati? Ei. inclusiv ofiterii. „A ramas „dedovsina”. nominalizati prin termenul preluat din timpurile Uniunii Sovietice „Dedovscina” si personalul de conducere ierarhic superior. „Cum sa nu stie conducerea ce se face” DFG 3. nominalizati sporadic. 7 „Statul e de vina”. dar el singur o incalca. „Ei trebuie sa raspunda de disciplina. care permit acest lucru. „Cazuri de incalcare a drepturilor inferiorilor de catre superiori” „Incepind de la sefii de rang mic. cazat. Alti agenti. se incalca drepturile unii la altii”. DFG 6 „Iesirea din situatie este baza de contract va rezolva problema partial” DFG 7 50 . Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata In toate grupele de discutii au fost mentionate doua categorii de agenti care incalca drepturilor tinerilor in Armata: soldatii care au fost inrolati in armata in perioadele anterioare de recrutare. apoi fac favoruri celora care se ocupa cu aceasta” DFG 1-7 „Ministerul Apararii”. „La demnitate”. nu au cu ce se imbraca si ce manca. cu un ciorap in stomac. tinerii din Armata au diferite drepturi. „Soldatii au drepturi: drepturi politice. „E saracie in armata”. unde un tanar a fost internat in spitalul militar din Chisinau.(PROIECT) 5. ofiterii. etc.

Eu cred ca acum se acorda o atentie mult mai deosebita in comparatie cu 4-5 ani in urma. Au trait 16 ani in internat. doar nu-i sunt create undele conditii. trebuie de facut un plan de activitate. la nordul republicii in cadrul unor astfel de institutii.. Unii participanti au mai mentionat ca astazi in internate copii sunt intretinuti mai bine decat cu 4-5 ani in urma. Ii este asigurat un trai decent in comparatie cu acel care doarme in canalizare” DFG 3 In alta ordine de idei. „Daca nu este baie nu inseamna ca i se incalca drepturile copilului. de acum fusese distribuite altor persoane. din Olanda. Este o situatie de mare criza. ai sa te descurci rau. unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • educatori. „Internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor care sunt trimise din strainatate. administratia acestor institutii • mass-media. Politistul a ocupat acest apartament. este si acesta un drept. Ei nu au cui se jelui. Atunci cand ies din aceste institutii se pomenesc in voia sortii. „Poate administratia de acolo”. Copii erau hraniti cu varza si cartofi”. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate In cadrul discutiilor focalizate in grup. 7 „Am privit un film. nu-l constata pe dansul ca copil” DFG 1. „In concluzie: daca mass-media ne-ar aduce la cunostinte despre toate aceste probleme. unii participanti au mentionat ca internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor trimise din strainatate. cand au venit sa vada cum au fost distribuite aceste ajutoare. Copii dormeau pe matrasuri. deoarece in comparatie cu persoanele fara adapost au conditii de trai mai bune.4. A fost facut in Moldova. 7 „Sunt foarte multe organizatii. Copiii au iesit din internat si au ramas in strada. In fiecare scoala internat este baie? Nu-i” DFG 3 „Se incalca dreptul la aceeasi sursa de existenta normala. ce mancare li se da. iar activitatea angajatilor in aceste institutii este monitorizata de diferite ONG-uri interne si internationale. Intr-o buna zi vei fi sutat afara”. aveau un apartament de trei camere. ai iesit in strada si gata du-te unde vrei. pur si simplu sau speriat. dar sa nu aflam din sursele straine” DFG 2 „Statul. Aceasta s-a intamplat 3-4-ani in urma in raionul Riscani al Chisinaului. Au primit patru fure cu ajutoare materiale. „Organizatiile internationale foarte bine-i sustin pe dansii. copiii fiind dati la internat „Se presupune ca educatorii. copii sunt aruncati in voia sortii si ce sa faca? Statul nu le garanteaza si nu le asigura cu nimic. din aceeasi lipsa de bani nu au dreptul de a merge la odihna undeva. produsele alimentare care erau trimise pentru copii. referindu-se la copiii din internate. poate. daca uneori educatorul se uita la copilul acela ca la un animal. nu cu ajutorul statului”.” DFG4.” DFG 7 Unul dintre participanti a opinat ca. in un caz de ocupare abuziva a locuintei. caci parintele lor e educatorul acela”. care duc un control riguros asupra aspectelor acestora. de coordonare a acestuia”. ar fi putin. Actualmente copiii beneficiaza de o ocrotire mai buna. din ce erau hraniti . copiii au fost dati la casa internat. care nu reflecteaza situatia reala din aceste institutii • statul.” DFG 5 51 . Daca n-ai fost sa vezi lumea. cunosc caz cand parintilor li s-au luat dreptul de parinte. prin faptul ca copiilor in internate nu le sunt create unele conditii. DFG 6 „Organele de drept. desigur. fac serviciul alternativ” DFG 1 5.(PROIECT) „Daca baietii vor sa fie pacifisti si dau la timp documentele.. era un dezastru. nu semnifica ca le sunt incalcate drepturile. ONG-uri interne si internationale.„Ei nu au posibilitatea sa comunice cu alti semeni de-ai lor. fara un loc de trai. Vin pe neasteptate si verifica: cum e asternut patul. nu ti-ai facut o opinie proprie. mai altfel. deoarece nu asigura conditii adecvate de igiena in fiecare internat si deoarece nu dezvolta programe speciale de integrare in societate a acestor tineri dupa absolvirea scolilor-internat • organele de drept. „Educatorii incalca drepturile copilului.

Fig. „Nu s-a 52 .opiniile participantilor sau divizat in doua grupe: o parte care a fost de parere ca aceste persoane sunt singure vinovate de situatia in care se afla. In ce masura credeti ca este asigurata respectarea drepturilor omului in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate. societatea insusi ea indepartat. staruindu-se sa nu-i observe”. 17.5 „Societatea”. O parte dintre participanti au mentionat ca conducerea tarii nu le acorda nici o atentie. Ei sunt devina. dar lucrativa nu este o politica statala”.în foarte mare mãsurã asigurat Nª/NR 5. „Ei isi doresc acest fel de trai. 17). sunt oameni care nu si-au putut determina rolul in aceasta societate. „Situatia din societate”. „Acesti oameni au avut adapost.” DFG 1. „Asta-i nenorocire. „E alegerea lor. aziluri pentru batrani.5 „Rare ori ei sunt vinovati de faptul ca au ajuns in strada. „Acelasi stat. in cadrul sondajului de opinie 78% dintre respondenti au mentionat ca cred ca in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze In cadrul discutiilor focalizate in grup.5. Conducerea tarii tot sau intors de la ei.4.”.(PROIECT) In acelasi timp.) nu este asigurata respectarea drepturilor omului (13%) sau este putin asigurata (65%) (Fig. autoritatile locale. Poate si este dar e doar pe hartie. „Societatea noastra acum e de asa natura ca. ca lor chiar le place. „Si-au vindut apartamentul pe o garafa de rachiu si pe urma s-au trezit si si-au dat seama ca au ramas fara nimic”.” DFG 2 . referindu-se la persoanele fara adapost. „In tari destul de dezvoltate. centre de triere etc. acesta este modul lor de a trai”. iar o alta parte considera ca de vina este societatea.)? 30% 25% 26% 20% 15% 13% 10% 13% 13% 13% 10% 5% 5% 3% 1% 1% 3% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . nu trebuie cautata intentia cuiva in spate. aziluri pentru batrani. Ei si-au ales aceasta viata”. daca si se intampla ceva niste incalcari de drepturi a omului. ea respins”. centre de triere etc. au sustinut.

de ce in statul acesta sunt atatia vagabonzi. In acelasi timp 76% dintre ei au indicat ca acestor persoane ar trebui sa li se ofere acces liber la persoanele imputernicite de repartizarea ajutoarelor sociale si sa le fie acordate indemnizatii sociale din partea serviciilor sociale. refugiati) statul ar trebui sa le asigure gratuit acte de identitate. acordate de catre organele de stat …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Asigurarea gratuitã cu acte de identitate 71% 28% 2% Acordarea unei îndemnizaþii sociale din partea serviciilor sociale 76% 22% 2% Accesul liber la persoanele împuternicite de repartizarea ajutoarelor sociale 76% 22% 2% Loc de trai în cadrul unui centru de plasare temporarã 82% 16% DA NU Nª/NR 53 . Fig. 18.(PROIECT) facut o analiza. „Nu exista grija statului pentru ei”. 4.6 In cadrul sondajului de opinie 82% dintre respondenti au mentionat ca organele de stat ar trebui sa ofere persoanele fara adapost loc de trai in cadrul unui centru de plasare temporara (Fig. 5. 18). 71% dintre respondenti au indicat ca persoanelor fara acte de identitate (boschetari. Credeti ca persoanele fara adapost sau fara acte de identitate (boschetarii. refugiatii) ar trebui sa beneficieze de urmatoarele drepturi. cum au ajuns ei acolo”. „Conducerea statului trebuie sa le acorde o atentie deosebita” DFG 2.

ei si sunt cointeresati ca sa nu ne 54 . Petitiile se mai inregistreaza. respectiv. sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera. „Intrind in orice spital este pus panou la ce drepturi are persoana asigurata. in calitate de structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. atunci el asa si va face. Nu se respecta si acele cerinte care sunt. 4 „Traficul rutier. medicul vede ca nu mai are mult timp de trait. care fac dreptate numai daca se plateste mita • organele de control • centrele guvernamentale. l-au amenintat pe sofer ne stiind cine este. Caci in orice institutie publica trebuie sa fie afisate panouri. unde nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. Ei cum se poate asa ceva? Omul nu mai avea nevoie. lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: in care medicii ascund informatia de la pacient. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile In cadrul discutiilor focalizate in grup. „Institutul Oncologic. si daca un functionar sau acelasi medic are posibilitatea de a ascunde ceva de la pacient. cand sa intamplat ceva nu este el cointeresat ca sa ne spuna care sunt drepturile noastre: a fost palita masina primariei de catre 2 politisti. si du macar oamenii in Africa” DFG 4 „Politistul. totusi ii cere 750$ si-i face operatie. si vine a doua zi si intreaba: deci ce luam masuri cu faptasul sau nu?” DFG 2 „Organele judecatoresti”. acea institutie care trebuie sa se lupte cu traficul de femei. DFG 1 „Majoritatea populatiei este saraca din punct de vedere material. I-ai platit cat ti-a cerut. „Un caz. Plus la aceasta. adresarilor. omul moare. care nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile. nu aveam voie de la sef sa dau nici un document fara consimtamantul lui. ti sa facut dreptate”. si nici pana in ziua de azi nu au platit amenda pentru daunele facute. care este cointeresata ca conducatorii auto sa cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia. modele de cerere. Politia nu este interesata ca conducatorii auto sa-si cunoasca drepturile. dar adresarile in privinta cererii unei informatii – nu sunt. ai mincat atatea pastile – gata ai intrat in cei 400 lei. Acolo doar specialistii inteleg. Eu. „Asta e mentalitatea”. El se duce la consultatie.1. deoarece va avea un oarecare venit”. din contul politei de asigurare.” DFG 3. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. Si gata!” DFG 1 „In administratiile publice locale de nivelul 1 si 2 nu sunt registrele celea de inregistrare a petitiilor. Eu am stat o saptamana in spital. „Politia isi face interesele ei”. au nominalizate. urmatoarele: • prefectura judetului. am chemat politistul i-am spus in ce consta problema. dar a ajutat la desfasurarea cazului de trafic a cinci femei „Activand la prefectura judetului: A venit persoana si a cerut decizia de la mine. Omul nu a fost informat la timp”. „Toate judecatoriile sunt cumparate? I-ai dat bani. uitandu-ma la lista se servicii fara plata cu polita. E anume accesul la informatie limitat. dar mie medicul ar trebui sa-mi explice: Ai primit aceste injectii. dar sa fie un om simplu? Cine l-ar ajuta?”. Rolul institutiilor in respectarea d repturilor omului 6.(PROIECT) 6. in care panourile cu informatii despre serviciile fara plata. Si termenii sa fie respectati”. in care o persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala. „Cei care ar trebui sa ne spuna despre drepturile noastre. de nivelul 1 si 2.

nu sunt cerinte fata de functionari”. dar oricum dreptate nu se face” DFG 2 „Isi realizeaza interesul propriu si mai ales acolo unde organele sunt abilitate cu activitati de control”. „Tot ceea ce este legat cu eliberarea documentelor”. Exista acest birocratism. „Cei care trebuie sa faca ordine aceia si o incalca” DFG 4 „Salariile mici”. Pot sa va dau un exemplu chiar de la noi.” DFG 2. ajutorul la toate cele petrecute”. „Nu-i vinovat invatatorul. documentele normative sunt complicate • conducerea statului nu atrage atentie la aceste probleme • inexistenta controalelor. „Ele sunt complicate si-n Monitorul Oficial” DFG 2. si cand venea sa se adreseze. au mentionat: • nefunctionarea legilor. vino incoace. Nu exista o sistema de acces la informatia. de la altul”. Unde? Asa o sa te poarte si azi. „Acea institutie care trebuia sa lupte cu toate acestea. si maine. ea a fost si complicele. aceia o si incalca • salariile mici • vinovate de starea de lucruri sunt si persoanele care platesc mita • dezinteresul de a informa populatia care se adreseaza in privinta drepturilor lor • cadrele medicale pot manipula cu pacientii. ele sunt pur si simplu distruse.. „Du-te si te adreseaza.7 „Statul ar trebui sa atraga o atentie mai mare asupra acestor probleme” DFG 2 „Nerusinarea”. ca sa poata lua mita de la unu. „Organele de control. ci mai degraba din indiferenta functionarilor informatia nu ajunge la cei care trebuie s-o cunoasca • se intampla cazuri ca functionarul sa se faca de negasit de anumite persoane care ii cauta pentru a le solicita un anumit gen de informatii „Toate institutiile sunt inaccesibile”. „Observam cel mai des ca nu se intreprind eforturi pentru aducerea informatiei la categoria necesara. 6 „Astazi in Asia sunt traficate femei prin intermediul diferitor centre guvernamentale.” DFG 2 Participantii discutiilor focalizate in grup. dar asa sunt nevoiti sa faca acest lucru” DFG 2 „Asa sa creat societatea”.. „Tan crasa”. dar acestea sunt cazuri foarte rare. „Doar ca ei sunt implicati indirect”. nu vorbesc absolut cu nimeni”.. fiind intrebati despre motivele atitudinii functionarilor care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. „Documentele normative sunt complicate”. „Ei tot sunt complici la ceea ce se petrece”.” DFG 5 „Un om de la Ialoveni dorea sa se consulte cu o problema. oricum nimic nu se va rezolva. El nu cere. participantii la discutii au mai mentionat: • toate institutiile statului sunt inaccesibile din cauza birocratismului excesiv al functionarilor • in multe structuri de stat nu se fac eforturi pentru a impiedica accesul la informatie. du-te in colo. nu iese nicaieri. „Cu cat mai sus este organul la care te adresez. „Lipsa controlului”. ei practic fugeau de acea persoana”. „Eu cred ca medicii ar trebui sa fie remunerati ca sa nu poata lua mita. 3 55 . femei care au fost plecate in Turcia. de ce nu?! Sau al futboli pe om.(PROIECT) cunoastem drepturile. cei care ar trebui sa demareze controalele eficiente nu o fac si sunt complici la situatia creata – cei care trebuie sa faca ordine. cu atat mai mult platesti. Noi suntem cei care dam” DFG 2. „Sunt cazuri cand se cunosc drepturile. Avem 5 cazuri. iar cele locale nu pot influenta cu nimic pe cele centrale „Legile nu functioneaza domnilor”. cand nu transmit mai departe sau nu transmit la acele categorii care trebuie s-o cunoasca”. „Sunt si primari care fug de populatie.” DFG 4 In aceiasi ordine de idei. deoarece sub pericol este pusa sanatatea lor • organele publice centrale au posibilitati de a sanctiona organele publice locale.” DFG 2 „Poate sa fie mai degraba indiferenta.

19).2. iar 12% au indicat ca nu cunosc nimic in acest domeniu (Fig. Fig. decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. Ei nu considera de cuviinta sa dea un raspuns la adresa noastra.(PROIECT) „Cei care trateaza. Fig.deloc 2 3 4 5 6 7 8 20% 19% 8% 6% 4% 4% 3% 1% 9 10 . decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. Cand ei cer informatia de la noi si daca noi nu o prezentam la timp. premia mai mica. sau un demers la un minister oarecare si nu primim raspuns. libertatii opiniei si exprimarii? 56 . „Indiferenta fata de oamenii „dupa mine macar si potopul”. nu sunt cointeresati ca pacientii sa-si cunoasca drepturile”.19. In acelasi timp. deoarece aceasta este sanatatea noastra” DFG 2 „Noi la nivelul unu si doi facem apel. 20. iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. 19). 76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. decat este respectat. libertatii opiniei si exprimarii. 6 „Ei pot manevra cu noi. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. 41% dintre respondentilor chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. Ei telefoneaza la presedintii raionului si persoana care e responsabila este pedepsita: la salariu. 20). dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare (Fig. Cum apreciati cunostintele dvs.” DFG 2.” DFG 1 6. In ce masura credeti ca in Republica Moldova este respectat …? 25% 23% 20% 17% 15% 12% 10% 11% 10% 5% 12% 12% 11% 10% 8% 8% 13% 16% 12% 11% 9% 7% 7% 6% 5% 4% 0% 1 . 19).în foarte mare mãsurã 5% 3% 2% Nª/NR 1% dreptul de a primi informaþii utile fãrã amestecul autoritãþilor publice dreptul la libertatea de exprimare ca cetãþean de rând dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare 67% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Moldova nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand. eu in gaoacea mea stau bine. ceilalti problemele lor. in domeniul dreptului la informatie.

„Ar trebui sa-i invatam pe oameni cum sa se apere de la functionarii de stat dar nu de la huligani. 1% Insuficiente. Deoarece acestea sunt cazuri mai rare cand se incalca drepturile oamenilor de catre alti oameni simpli. 30% NS/NR. 40% Persoanele particulare. 42% 6. 6% Reprezentanþii diferitor instituþii. „Structurile de stat mai des incalca” DFG 1 . atunci cand se incalca de catre functionarii de stat”.6 57 . „ Jumatate la jumatate” DFG 3. sau reprezentantii diferitor institutii? Persoanele particulare ºi reprezentanþii diferitor instituþii în egalã mãsurã. furturi etc. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. 4% Excelente . Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura (Fig.(PROIECT) Nu cunosc nimic. Fig. Cine credeti ca va incalca mai des drepturile: persoanele particulare prin violente. iar 24% au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. 41% Suficiente. 12% NR. vecini etc. decat.3. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca mai des drepturile omului decat persoanele particulare. 24% Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. 21).7 „ Si unii. 21. coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. 30% au indicat ca persoanele particulare. O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura. si altii”.

angajatorii des incalca dreptul muncii platind salarii oficiale mai mici decat cele reale. de aceia incalca mai des decat persoanele particulare. „Dauna cauzata evident ca este mai mare cea adusa de autoritati” DFG 6.” DFG 5 „Cand ne ciocnim cu delapidari in structurile statale mai mult ne costa pe noi. Aici se incalca dreptul omului care lucreaza si primeste salariu bun. clar lucru ca acela mai des o sa incalce. sunt predispusi sa incalce drepturile cuiva. posibil ca si administratia publica incalca. nu va avea acces pe perioada asta la pensie. pentru a trai mai bine. „Oameni nerusinati. „Cei care nu au o cultura” DFG 1. daca o data s-a pierdut increderea atunci gata. participantii la discutii au mai mentionat: • autoritatile publice au puterea si abuzeaza de ea.(PROIECT) „Persoanele particulare. sunt predispusi persoanele de la autoritati sa incalce drepturile cuiva. mai des incalca drepturile persoanele cu urmatoarele caracteristici: • persoanele needucate. nu are ce incalca. inclusiv cu persoane cu care au relatii mai stranse • hoti de strada • peroanele care incalca drepturi marunte „Cei ne educati”. indeosebi considerandu-se in exercitarea functiunii – astfel fiind considerat intr-o oarecare masura sistemul actual de incalcare a drepturilor • incalcarea drepturilor de catre autoritati duce la pierderea increderii a oamenilor in aceste structuri • persoanele din institutii mai des au in obligatiuni respectarea drepturilor. 2 „Cei care iubesc sa traiasca pe spinarea altuia” DFG 2 „Persoanele cu antecedente penale. 2 „Cei cu cultura joasa”. care fac acest lucru constient. alta data nu se mai adreseaza. De acum cine si cum dovedeste: care mai mult. ti-e frica sa mergi pe strada”. care nu au astfel de obligatiuni • delapidarile comise in cadrul structurilor de stat mai mult ii afecteaza pe toti cetatenii. dar se inregistreaza alt salariu. Ei primesc un salariu. care mai putin” DFG 4 „In domeniul muncii se incalca mai des la agentii economici. care nu are unele obligatii fata de alte persoane. pentru ca sectorul privat ocupa o mare parte” DFG 3 Referindu-se la incalcarea drepturilor omului de catre angajatii diferitor institutii. nerusinate • persoanele care nu au o cultura • persoane duc un mod de viata parazitar • persoanele cu antecedente penale • persoanele care au divergente cu alte persoane.”. privand angajatul de acces pentru acesti bani la pensie. „Aceasta si intr-o oarecare masura si-i sistemul de astazi de incalcare a drepturilor” DFG 7 „Cel mai strasnic ca oamenii pierd increderea si apoi nu se mai adreseaza. deoarece pentru ei nu se plateste in fondul social „Autoritatile publice au putere si abuzeaza. macar eu cu traista. Ei incalca legislatia muncii. „Oamenii rai. 7 „Deoarece acesta-i da exemplu cum trebuie sa faca: Daca ei cu masina. comparativ cu daunele aduse de persoanele particulare • cu cat functia persoanei este mai inalta cu atat posibilitatile lui de a fura sunt mai mari • agentii economici. probabil ca incalca drepturile altor persoane” DFG 1 „Poate sa incalce doar atunci cand sunt unele divergente interpersonale. pentru a avea mai mult”.” DFG 1. sau unele dereglari”. mai ales ca ei se considera obiectul de indeplinire a serviciu dat”.” DFG 1 Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. dintre persoanele particulare. „Cel mai des se incalca intre persoanele care se afla in relatii mai strinse” DFG 5 „Aceeasi hoti. Si din acela care se inregistreaza se plateste in Fondul Social. „De iesit noapte pe strada si indata se vede cine si ce incalca” DFG 6 58 . dar pentru el nu se plateste in Fondul Social. In sfera sociala. Pe cand persoana fizica.” DFG 7 „Acel care are unele obligatii pentru respectarea drepturilor.

Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative.deloc 2-5 10 .45% . respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale. n-o sa te duci a doua zi si o sa te jelui. conducerea asociaþiei agricole Teatrele.în foarte mare mãsurã Nª/NR 59 . In ce masura institutiile enumerate incalca drepturile dvs.si in foarte mare masura – 7% (Fig. despre care. cinematografele. personale? 0% Judecãtoriile Poliþia Bãncile Magazinele. La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. pur si simplu sunt lasate balta ani de an” DFG 6 6. bibliotecile Oficiile de asistenþã socialã Instituþiile educaþionale Biserica ortodoxã Alte culte religioase decât biserica ortodoxã Altã instituþie 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 6% 12% 5% 100% 26% 20% 25% 23% 15% 19% 16% 22% 21% 42% 27% 28% 53% 48% 30% 6-9 12% 28% 31% 36% 34% 36% 36% 31% 24% 25% 25% 35% 45% 33% 32% 28% 31% 39% 9% 10% 7% 9% 6% 5% 7% 5% 10% 9% 7% 7% 7% 10% 33% 24% 15% 1% 8% 10% 3% 3% 8% 39% 36% 31% 28% 5% 1% 23% 23% 10% 1% 9% 6% 13% 9% 52% 2% 1 . punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura . urmata de Parlament. de la politie o sa rada de tine”. Incalcarea drepturilor de catre institutii Dintre 14 institutii.22. barurile Spitalele. „Sunt niste drepturi atat de marunte. Guvernul Primãriile ªefii de la locul de muncã Liderii. Guvern 10%.22).4.(PROIECT) „Cand ei iti pun muzica pana la 3 de noapte. punctele medicale Parlamentul. in cadrul sondajului de opinie. Fig. Spitalele.

(PROIECT) In cadrul discutiilor focalizate in grup.” DFG 1. institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat. sa ridicam ultimul numar al Monitorului Oficial. 7 „Liderii din sat. I-am zis multumesc”. doar 10 – 15% isi onoreaza obligatiunile fiscale”. angajatii carora incalca drepturile Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii ca sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. si o sa vedem cate persoane. Rolul administratiilor institutiilor.7 Una dintre participantele la discutii a mentionat faptul ca indeosebi este afectata cand drepturile sunt incalcate de o persoana de datoria si obligatiunea careia este sa asigure drepturile. „Toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor iau mita”. este de datoria lui sa-mi asigure mie acea libertate”. „Toate acele organe de drept. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita „Administratia Departamentului Vamal este vinovata cel mai mult de faptul ca colaboratorii ei incalca cel mai mult drepturile omului”. impozitele neplatite”. „Frontierele. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control „Politia”. „Nu au responsabilitate” DFG 4 60 . Ei sunt legati intre ei”. A trecut anul. DFG 3. ca daca nu-i dai cei 2000 de dolari pe care el tii cere. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. „Statul este mai costisitor in sensul gravitatii: daca am fost bruscati intr-o institutie unde este o persoana responsabila si este de datoria lui si de obligatiunile lui sa ne asigure noua drepturile. coruptie. care detineau posturi inalte si au fost date afara. DFG 2 „Toate directiile. „Drepturile omului de la tara sunt incalcate din motiv ca omul nu se intereseaza. DFG 6 6. asta pe mine ma afecteaza mai mult si ca material si ca moral. foarte bine stiu”.4 „Mai mult sfera sanatatii. „Da-i un salariu de 3000.5. din domeniul politiei”. agentii economici privati Nu se mai incheie nici un contract. vama. de cei care depinde soarta omului” DFG 1. „Fiscul. DFG 2 „Administratia. „Procuratura”. Cadrul legal la noi e imperfect si sunt niste parghii care permit sa se incalce legislatia”. Cum spune odata un medic: „ Nu pot sa intorc inapoi de la poarta babuta care vine la mine cu doua gaste. atunci iti propune o alta varianta. unii dintre participanti au mentionat: • politia. „Politia se administreaza singuri” DFG 2 „Directia auto. „Din 2 mii de agenti economici inregistrati. „Desigur ca este devina”. „Politia rutiera”. „Liderii care nu formeaza contracte de munca cu persoanele cu scopul de a nu-i plati: polita de asigurare si fondul social”. dintre care 400 ii raman lui si 400 le da statutului”. Ei aduc o paguba nemaipomenita atat statului cat si persoanelor fizice. contractul nu e semnat. el se bucura de ceea cei da”. „Institutiile de forta”. sa stai peste noapte si a doua zi sa-i dai 800 de dolari. procuratura. „Ei fac parte din sectorul privat”. de 5000 lei si el nu o sa stea cu mana intinsa. caci el este dator. ce credeti ca ei nu stiu ca subalternii lor iau mita? Stiu. politia rutiera.” DFG 3 „Organele care au dreptul la control”. DFG 4 „In domeniul medicinii. 2. cate pagube au fost aduse statului”.

5 „Sa remunereze mai bine angajatii”. „Sa ia masurile care-s prevazute de codul muncii. unii participanti la discutii au mai mentionat: • oficial administratiile poarta raspundere. este vinovat conducatorul care a emis directiva aceasta. argumentand prin urmatoarele: • administratia nu poarta completamente vina. ar trebui initiata pregatirea unor cadre alese dupa principiul ca sa nu fie corupti si inlocuirea intregului personal.” DFG 7 „Administratia nu are nici o legatura cu faptul ca functionarii lor incalca drepturile omului” DFG 5 „Cutare sau cutare a incalcat ceva. abordandu-l din urmatoarele puncte de vedere: • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • este necesar de a diferentia institutiile unde personalul incalca drepturile urmarind un beneficiul material de institutiile care incalca drepturile executand o instructiune a superiorilor • in unele structuri. 7 Concomitent participantii la discutii sau referit la fenomenul in cauza ca la unul complex. si-am plecat si asta ii tot. ca uite acesta a fost pedepsit cum si din ce motiv”. Sunt regulamente. dar in practica nu • in unele cazuri administratiile sunt vinovate si prin interdictiile pe care le pune fata de angajati. „Nu se poate da vina total pe administratie. interdictii care incalca dreptul la informatie „Cred ca poarta raspundere. deoarece nimeni nu este pedepsit. pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii. de pedepsit”..” DFG 3 Referindu-se la masurile. inclusiv al administratiei • problemele aparute trebuie solutionate la timp. „Sa fie o strictete”. unii dintre participanti au mentionat ca administratiile ar trebui sa mareasca salariile angajatilor. in cazul dat nu este inferiorul vinovat. participantii la discutii au mentionat in principal asupra necesitatii ca masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure.” DFG 1. O intrat in moda asa lege ca daca vrei sa faci. trebuie sa platesti” DFG7 In aceiasi ordine de idei. eu trebuie sa dau. dar in practica. depinde de cultura fiecarei persoana in parte. cu atat treaba mai buna se va face.” DFG 5 „Nu-s vinovate. Chiar in sensul direct. restrictii. „Poate de pus anumite conditii. ci persoana concreta • lipsa legaturii intre administratie si faptul ca un functionar sau altul incalca drepturile • administratia e impusa de instinctul autoconservarii sa i-a masuri cand ceva se incalca • vina o poarta situatia economica a tarii „Nu depinde de administratie sau de colectiv. Trebuie de actionat cat mai dur. „Cu cat masurile de pedeapsa vor fi mai dure. Daca fac ceva. si-am dat. ca de exemplu vama. Asta e situatia economica a tarii. 2.(PROIECT) „Ii moda asa. depinde de persoana in parte si concreta”. a instinctului de autoconservare.” DFG 7 „Dreptul la informatie nu-l poti avea daca superiorul a interzis subalternilor sai sa ofere informatia respectiva. 4. „Daca ar fi un salariu decent si nivelul coruptiei ar scadea” DFG 1. Dar. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sunt foarte rare si ele sunt mai mult propagandistice 61 ... statut de disciplina. de codul penal.” DFG 6 Unii participanti au mentionat ca administratiile institutiilor nu poarta vina pentru faptul ca angajatii lor incalca drepturile.. atunci administratia e impusa sa ia masuri . si de adus la cunostinta populatia.

astfel revenindu-i pensia de 1350 de lei pe luna. nimeni nu-ti garanteaza ca cei care vor veni nu vor fi mai corupti decat acestia care sunt” DFG 2 „Solutionarea la timp a problemelor aparute”. este necesara o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor deciziile in judecatile ce examineaza cazuri complicate ar trebui sa fie luate de comisii. de o anumita importanta se cer a fi rezolvate prin anumite comisii.”.. o sa fii eliberat din serviciu” DFG 1 „In dependenta de structura institutiei. parca nu se vede. informatia va fi mai raspandita. la nivel ascuns circulatia banilor merge din mana in mana”. „Ar trebui de schimbat dintr-o data toata conducerea.• • (PROIECT) fenomenul incalcarii drepturilor este unul foarte raspandit si este complicat de a face ordine intr-o singura institutie. ba chiar mai mult informat ia va deveni mai mult raspandita.” DFG 5. inseamna ca nu le-a dat”. repede au sunat la cunoscutii lor si problema sa rezolvat. „Sau adresat oamenii in judecata si unul o vazut ca acesta care n -are dreptate.” DFG 2 „Acel general. „In politisti este asa o metoda.6 „Hotararea unor anumite probleme dupa cum se vede. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict „Sunt indiferenti. toti vamesii si de inlocuit”. iar acest fapt vor elimina multe dintre posibilitatile de a accepta coruperea „Sa nu fie principiu acesta. „Cauta o cale de supravietuire. daca l-au prins de luare de mita.” DFG 2. doar stiu toti. trebuie de vazut motivatia. impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. plateste 62 . l-au scos la pensie. „Au aratat doar odata la cat timp?”. ori ca asta este persoana care incalca drepturile altui cetatean si are din aceasta un beneficiu material. toti acestia formeaza o structura. „Niciodata nu stii ce te asteapta maine. „Nu e vorba doar de o persoana si de a o scoate in prajina”. „Mai intai de toate.” DFG 2 „Se impart si se impaca”. unii participanti la discutii au mentionat: • administratiile sunt indiferente • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. cand a vazut o mie de dolari pe masa si drept nu drept ia luat si a hotarat”. 5 „Acesta e un fenomen negativ care e destul de des intalnit. „Colaborarea intre sef si subaltern” DFG 1 „Ati auzit la noi in Moldova asa de multe cazuri. deoarece angajatii se compara cu angajatii din alte structuri. atunci probabil s-ar putea face altceva. care este motivul ca este incalcat dreptul. care strange lunar banii. sau de faptul ca este o directiva sau este scrisa de sus. ca sa participe mai multi si printre acestia se va gasi unul care va fi om de treaba. Si in caz cand cineva dintre cunoscutii lor au vre-o problema.” DFG 7 Referindu-se la cea ce fac in realitate administratiile institutiilor angajatii carora incalca drepturile. judecator sau medic sef etc. Din politia rutiera. unde sa fie eliberat vri-un vames sau politist?”. „Daca se spune ca iata l-au prins pe cela sau pe cela. comisar. dreptul la informatie sa luam de exemplu” DFG 6 „Ar trebui de schimbat personalul”.. ca daca dai informatia asta. care se cere si pe urma este impartita intre ei”. etc. daca nu va vedea ca si medicul se ocupa cu mita.” DFG 4 „Si la politisti si la judecatori. deci scurgerea informatie va fi mai mare si pana la urma va ajunge la. cumsecade. trebuie pregatite aceste cadre”. de un numar mai mare de judecatori si nu de unul singur. sa nu fie corupti etc. de ce anume se incalca. acelasi profesor. „Exista o anumita taxa. „Personalul trebuie bine de ales. „Daca ar fi o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor. „Sunt oamenii care ar dori sa lucreze cinstit”. ca sa nu poata un singur om sa puna rezolutia.

„Sigur ca este si toata lumea stie de aceasta. „Totul se cumpara si se vinde”. 23.6.foarte bine 33% 26% 27% 23% 40% 32% 4% 2% 2% 1% 6% 1% 1% 7% 9% 6% 7% 8% 14% 17% 20% 20% 3% 1 . Organele de securitate (73%). dar au interzis exportul agentilor economici: vama nu permite exportul” DFG 1. si nu numai ca o cunoaste dar si o aproba neformal”. „Da. degeaba te duci” DFG 3 6. exista”. Cum evaluati activitatea urmatoarelor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova? 0% Preºedintele Republicii Moldova Parlamentul Guvernul Judecãtoriile Mass media ONG-urile (asociaþiile obºteºti) Poliþia Organele de securitate Procuratura Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CPDOM) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5% 5% 4% 7% 7% 8% 7% 3% 4% 15% 10% 9% 4% 2-5 39% 51% 60% 59% 63% 49% 54% 62% 63% 63% 40% 6-9 10 .(PROIECT) 3000 de dolari si-i face si-i hotaraste”. „E foarte greu de dat raspuns la aceasta intrebare”. „Administratia cunoaste situatia. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea. „La noi este cunoscut: conducerea directiei generale de politie rutiera sau a ministerului de interne cunoaste ca politistii ies la drumul mare si fac ce vor ei – nu am vazut niciodata o reactie adecvata”. 6.foarte rãu Nª/NR 63 . caci noi ne invartim intre nivelul 1 si 2. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine competenta lor sa se pronunte in problema in cauza. Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%) (Fig. Fig. 2. cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%). ne temem sa recunoastem”. Acolo sunt problemele. 4. „La noi fenomenul coruptiei recompensa” DFG e ca o modalitate de Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi.23). Ca sa ajungi la minister. „Exista chiar la exportarea grauntoaselor. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova. „Nu tine de competenta noastra. Nu e nici o hotarare de guvern. 7 „De regula – nu”. Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova In cadrul sondajului de opinie.

angajaþii cãreia au încãlcat drepturile Mass media Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova Altceva Nu am apelat nicãieri Nu mi-a fost încãlcat nici un drept Nª/NR 7% 14% 2% 1% 2% 2% 7% 10% 5% 2% 2% 5% 41% 64 . 24. atatea si note rele si foarte rele (43%) (Fig.(PROIECT) Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune. cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%). 23). In cazul cand drepturile dvs. 24). Instante de judecata (7 %) sau la Seful institutiei. angajatii careia au incalcat drepturile (5%).7. au fost incalcate. Fig. unde ati apelat? Preºedinþie Parlament Guvern / ministere Procuraturã Instanþe de judecatã Poliþie ªeful instituþiei. nu au apelat nicaieri (Fig. in asemenea cazuri. 6. 41% dintre respondenti au mentionat ca. Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor In cadrul sondajului de opinie. in cazul cand drepturile lor au fost incalcate. In acelasi timp. respondentii au mentionat ca se adreseaza la Politie (10%). cel mai des.

incalceala asta. daca o sa castige in judecata. 7 „Ia prea mult timp”. si-au pierdut incredere. „Coruptia in organele de drept”. in cadrul discutiilor focalizate in grup. „Multi considera ca este un drum lung”. cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate. cei mai multi dintre participanti au mentionat ca considera ca unii oameni nu se adreseaza la careva dintre institutii pentru asi apara drepturile incalcate deoarece considera ca este inutil sa se adreseze. „Si relatiile de rudenie si prietenie in organe. 3-7 „Saracia”. El considera ca nu e rezonabil”. Cumatrismul. 64% dintre ei au mentionat ca nu s-au adresat deoarece considera ca este inutil. etc. In acelasi timp in cadrul grupelor de discutii au mai fost indicate astfel de motive ca: • saracia • nevoia de a pierde mult timp • teama de persecutie • frica ca ii va fi prejudiciata demnitatea • starea de disperare • necunoasterea • bunatatea • lipsa de informatie in privinta locului unde se poate de adresat • imaginea proasta a sistemului judecatoresc • neexecutarea sentintelor judecatoresti „Nu au incredere”. „Bani pierduti si sanatate.” DFG 3-5.25. „Motive financiare”. cat a dat el la avocat.(PROIECT) Cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate au fost intrebati de ce nu s-au adresat.7 65 . „Daca e sa te adresezi in judecata sau procuratura. „Cate o data venitul acel pe care o sa-l aiba. Fig. adica.” DFG 1-4. eu am incalcat drepturile. reuseste acel care e mai bogat”. La fel ca si in cazul sondajului de opinie. „De faptul ca nu au convingerea ca vor fi aparati. „Nu mai cred ca se va rezolva”. e mai putin decat pierderile. birocraþi) Lipsã de timp A fost ceva neesenþial Nu ºtie unde sã apeleze Lipsã de bani (toate serviciile sunt cu plate / sunt scumpe) Nu a avut nevoie Nu se poate deplasa A soluþionat singur problema Nu a avut curaj Alt motiv NR 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 0.4% 6% 3% Primul motiv Al doilea motiv 1% 10% 20% 30% 59% 40% 50% 60% 5% Nota: Baza – 446 respondenti. „Pierde timpul. Se pierde mult timp cu riscul de a nu obtine rezultatul scontat”. De ce nu ati apelat nici la o institutie pentru a va apara drepturile incalcate? 0% Este inutil (toþi sunt corupþi.” DFG 1. Se gandeste: „nu-i nimic. motivand cel mai des ca toti functionarii acestor institutii sunt corupti sau excesiv de birocratizati (Fig. dar am un judecator care ma apara”. „Din considerentul de tergiversare. 25). „Nu au bani”. „De aceea omul nu se va adresa deoarece nu este siguri de faptul ca va castiga”. pe drum a cheltuit.

„La organele de ocrotire a normelor de drept. „Sunt disperati. „Oamenii se tem.(PROIECT) „Sa nu fie persecutat”. „La judecata”. nu a fost încãlcat nici un drept. „Necunoasterea. in special. v-au ajutat? M-au ajutat mult. „Ultima instanta la noi e judecata”. li se spune: treci acolo.” DFG 1. Fiecare institutie de stat isi are competenta conform legii.3 66 . „Se adreseaza la Administratia Publica Locala. acela si cauta dreptatea. 3% Nª/NR. „De cota de pamant sau alte probleme de acest gen. ca daca se vor adresa nu vor mai putea ajunge acasa”. populatia ar trebui sa se adreseze la: • Instantele de judecata • Organele de drept (in general) • Politie • Procuratura • Avocat • Primarie • Consultantii juridice • Juristul consiliului raional • Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova • Organizatii non-guvernamentale in domeniu „In primul rand la judecata”.” DFG 2 „Nu stiu unde sa se adreseze” DFG 3 „Publicitatii care si-au facut-o” DFG 7 „Sentintele nu se executa. cele mai multe dintre persoanele care s-au adresat la diferite institutii au mentionat ca au fost ajutate putin – 17% (Fig. Fig. El merge pana la instantele corespunzatoare si ajunge la un moment cand omul e ca o minge pe teren. solicitarea”. trebuie de adresat direct la judecata” DFG 1. Din usa in usa si nu se rezolva nimic. unul care este de treaba nu prea face zarva. cu aceasta problema”. 26. treci dincolo. 4. 2 „Procuratura. „Institutia care trebuie sa realizeze dreptul. maine altul si tot asa” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. A doua oara el nu se mai duce” DFG 1 „Lipsa cunostintelor”. 4 „Bunatatea moldovanului. „Politistul de sector. „Se tem de persecutare” DFG 4 „Frica de nu fi incalcati in picioare. 2. 17% Nu au putut sã mã ajute. „La organele competente nu la administratia publica. 11% In cadrul discutiilor focalizate in grup. 3% M-au ajutat puþin.” DFG 2. judecatile se amana. „Judecatoriile se ocupa.” DFG 1-5 „Politie”. 26). in cazurile cand le sunt incalcate un drept sau altul. „Institutia specializata”. Si el ridica mainile in sus. azi nu a venit unul. 5 „In organele de drept”. ar trebui direct sa se adreseze la instantele de judecata”. Institutiile la care v-ati adresat. „Justitia”. iar unul care incalca drepturile in permanenta. Cand intreaba o persoana ce sa faca. „Nu au incredere in sine”.” DFG 1. „La organele abilitate”. Ele-s obligate sa ajute populatia”. 4% Nu a apelat. 62% Nu m-au ajutat. participantii la discutii au mentionat ca.” DFG 4 „Este disperat”.

Asta e un fel de functie obsteasca. „Noi trebuie sa muncim pentru aceea ca omul sa nu vie la acelasi centru. ca el sa-si cunoasca structurile menite pentru ca sa solutioneze problema.” DFG 6 „Organizatii non-guvernamentale”.” DFG 6 In cadrul unei discutii s-a mentionat ca functia de coordonator in domeniul drepturilor omului este o functie obsteasca. Adica noi mai avem si alte servicii. „Centrul Dnului Nagacevschi”.” DFG 1 „La primarie. „Centrul Drepturilor Omului doar sa monitorizeze situatia. el sa vada situatia. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. care acorda consultatii”.” DFG 1 „La noi. interesul va fi mic. ei mai des ar apela la (Fig. Daca nu ni se plateste. nu e mare interesul” DFG 5 In cadrul sondajului de opinie. „Centrul Drepturilor Omului este cunoscut. „Ele sunt neguvernamentale si nu au mari posibilitati de redresare si solutionare a situatiei”.” DFG 1 „Este Centrul Drepturilor Omului. persoanele sunt foarte multumite”. 27): Mass media Nu as apela nicaieri Procuratura Instante de judecata CPDOM1 Parlament Guvern / ministere Presedintie % Dreptul la securitatea vietii private Dreptul la informatie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la munca Dreptul la ingrijire medicala Drepturile consumatorilor Drepturile copiilor % % % % 18 % 33 % 29 % % % 20 29 % 13 20 29 17 17 25 24 8 8 12 16 12 12 21 14 14 18 18 13 1 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 67 ONG-uri % Altceva NS/NR Politie . „In dependenta de incalcari. Persoanele care ocupa aceste functii au alte servicii si. „Noi nu suntem salarizati. la juristi. in cazul cand urmatoarele drepturi ale lor sau ale rudelor lor sunt incalcate.(PROIECT) „Avocatii. deoarece pentru aceasta functie nu se plateste. Ei trebuie sa vada daca nu s-a intamplat o incalcare in societate. sa analizeze situatia in tara respectiva la moment. La consiliul raional”.” DFG 1 „Consultantii juridice.

28). 80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova? 68 . Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare (Fig. 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil. in cazul cand urmatoarele drepturi ale dvs. sunt incalcate? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 3% Dreptul la securitatea vieþii private 2% 18% 1% 8% 3% 8% 5% 2% 29% 3% 4% 5% 2% 29% 29% 33% 3% 7% 2% 3% 20% 20% 5% 11% 13% 6% 2% 2% Dreptul la informaþie 3% 2% 3% Dreptul la participare la conducerea statului 4% 8% 1% Dreptul la muncã 12% 2% 16% 1% 2% 4% 12% 4% 2% 12% 6% 10% 18% 17% 1% Dreptul la îngrijire medicalã 3% 10% 4% 2% 9% 3% 21% 13% 17% 1% Drepturile consumatorilor 7% 2% 9% 2% 10% 4% 4% 8% 6% 14% 18% 25% 3% Drepturile copiilor 9% 4% 3% 14% 5% 10% 13% 24% 3% Preºedinþie Instanþe de judecatã ONG-uri Parlament Poliþie Altceva Guvern / ministere Mass media Nu aº apela nicãieri Procuraturã CPDOM Nª/NR 7. Fig.27.1. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu.28. referindu-se la multe dintre drepturi.(PROIECT) Mentionam faptul ca o parte mare dintre respondenti au mentionat. Fig. Unde ati apela in primul rand. Sistemul de protectie a drepturi lor omului din Moldova 7. sau ale rudelor dvs. ca nu stiu unde ar apela in caz daca drepturile respective vor fi incalcate.

29). Cunoasteti despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. de abia e la o etapa sa fie implementat. Noi vom aduce la cunostinta tuturor”.totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 . Dar nu atat de detaliat”. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova.totalmente sunt de acord Nª/NR 7. si pana nu demult nu cunosteam. atunci mie mi-e greu sa spun ce cunosc oamenii. Fig. „Noi. „Poate si cunosc cei care lucreaza la primarie si putin au informat sa pe altii” DFG 1. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova? 69 . Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14% 16% 5% 1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare 17% 68% 12% 1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil 18% 66% 11% 4% 1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu 17% 62% 14% 6% 1 . desi la ei in raion s-a primit un astfel de plan. inclusiv medicina. nu am controlat daca se respecta sau nu. dar nu inca populatia de rand”. „Nu cunoaste”. 86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. tineret si sport si altele. 29. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. iar alt subiect a indicat ca. Acum iarasi trebuie de elaborat cateva actiuni si sa le intarim in monitorul oficial” DFG 2 In cadrul sondajului de opinie. „Am stiut putin mai inainte. Ei au planul de activitate” DFG 1 „Noi l-am primit si asa a fost lasat. avem comisia respectiva. si toate serviciile care-s implicate in domeniul drepturilor omului.2. sistemul de invatamant.” DFG 1-7 „Se cunoaste partial”. 2 „Avem planul raional. nu s-a verificat daca el se respecta sau nu. „Un program nou. mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat. Unul dintre subiecti a mentionat ca in centrul raional din care vine a fost implementat un plan asemanator. „Daca eu cunosc foarte putin si lucrez intr-un organ de informare. iar 7% au indicat ca cunoaste putin (Fig. „O parte”. Noi acum suntem instruiti cum sa-l implementam.

(PROIECT) Cunosc mult. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. asa in linii generale”.” DFG 2 „Eu am aflat de la conferinta de anul trecut care a avut loc la Palatul Republicii. insa. 2% Cunosc puþin. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii. 5% Nu cunosc nimic. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate.” DFG 3 „La TV Moldova 1 a fost. Acestia sustin ca planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. sanatatii (asistenta medicala). nivelul de trai va creste si saracia se va reduce. A fost difuzata in mass media pe TV si radio sedinta cand a fost discutat acest plan inainte de aprobare” DFG 5 70 .” DFG 6. Unii respondenti considera ca. si a fost adus la cunostinta fiecarei primarii. de combatere a traficului de fiinte umane. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. in urma implementarii planului dat. 86% Unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. 0. 7% NR.3% Cunosc. migratia tineretului) si ale copilului. minoritatilor etnice. militar. Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. despre sedinta Parlamentului de aprobare a Planului „El a fost multiplicat in raioane.). „La programul „Buna Dimineata. 7 „S-a difuzat despre sedinta despre aprobarea Planului. planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc. Canalele prin care a fost difuzata informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost diseminata prin astfel de canale ca: • primariile • conferinta de la Palatul Republicii • TV Moldova 1 • mass media. educatiei. nu impartasesc optimismul altora. numi amintesc ce anume. In opinia unor respondenti. Cativa respondenti.

(PROIECT)
Participantii la discutii au mai expus urmatoarele idei despre continutul Planului si despre metodele de aprobare si de implementare a lui: • planul este complicat, greu de inteles • inainte de a fi aprobat a fost discutat fiind colectate ideile expuse • in un centru raional acces la plan au 1-2 persoane, iar alt raion informatia din plan este trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui „Planul acesta este foarte complicat si nu prea cred ca-l va citi cineva, fiindca nu este literatura artistica, se da foarte greu si nu prea pe inteles.” DFG 1 „La multi li s-a trimis dinainte, cand inca se facea acest plan, li se trimitea si se receptionau ideile lor”; „Eu de demult, deoarece am participat si la elaborarea Planului National dat” DFG 3, 5 „Acest Plan este cunoscut de presedintele raionului si de persoana responsabila. Atat! Au doar un singur manual la raion care e tinut intr-un dulap. Si uneori mai scoate informatie de acolo, daca are nevoie.” DFG 3 „Eu am trimis la organizatii din toate domeniile Planului. De ex. daca e din domeniul muncii, am trimis informatia respectiv la institutia pentru munca si inspectia pentru munca. La sindicate am trimis. In invatamant, directia de invatamant, scolile.” DFG 3 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova (Fig. 30). In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene, 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse, iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei.
Fig. 30. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politica drepturilor omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14%

16%

5%

1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare

17%

68%

12%

1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil

18%

66%

11%

4%

1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu

17%

62%

14%

6%

1 - totalmente nu sunt de acord

2-5

6-9

10 - totalmente sunt de acord

Nª/NR

In cadrul sondajului de opinie, dintre 16 drepturi, cei mai multi respondenti au mentionat ca in Moldova se acorda foarte putina sau putina atentie dreptului la munca si dreptului la ingrijire medicala: 84% si, respectiv, 83% (Fig. 31). 71

(PROIECT)
Fig. 31. In opinia Dvs., cata atentie se acorda urmatoarelor drepturi ale omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Dreptul la muncã Drepturile migranþilor, refugiaþilor Drepturile victimelor crimelor Prevenirea traficului de fiinþe umane Drepturile persoanelor suspectate, acuzate ºi aflate în detenþie Dreptul la securitatea vieþii private Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile persoanelor în etate Dreptul de a primi informaþie Dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel comunitar, naþional Drepturile copiilor Drepturile persoanelor cu dizabilitãþi fizice ºi psihice Drepturile femeii Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorului Drepturile minoritãþilor etnice 13% 12% 15% 11% 12% 11% 20% 13% 15% 16% 16% 14% 21% 16% 11% 57% 45% 52% 56% 61% 59% 58% 61% 62% 60% 16% 28% 65% 63% 52% 57% 66% 11% 1% 56% 12% 13% 12% 25% 13% 9% 13% 2% 19% 14% 32% 23% 1% 22% 1% 16% 8% 8% 4% 4% 8% 6% 3%

20% 1% 17% 0% 19% 15% 8% 9% 1%

5% 2%

21% 1% 10%

1 - foarte puþinã atenþie

2-5

6-9

10 - foarte multã atenþie

Nª/NR

Ca si in cazul sondajului de opinie, in cadrul discutiilor focalizate in grup, cei mai multi dintre participanti au mentionat asupra faptului ca, in Moldova, se acorda putina atentie si ar trebui sa se acorde mai multa dreptului la munca. In cadrul discutiilor, a mai fost mentionat ca ar trebui sa li se acorde mai multa atentie si unor astfel de drepturi ca: • dreptul la un trai decent • drepturile economice • drepturile sociale • dreptul de a te numi om cu litera mare, la demnitate. • drepturile paturilor social vulnerabile • dreptul femeii • dreptul la acoperirea cosului minim de consum • dreptul la un mediul ambiant curat • dreptul oamenilor de a avea drepturi egale intre ei • dreptul la o salarizare adecvata • dreptul la asistenta medicala • drepturile copiilor • dreptul de a te simti liber „Dreptul la munca”; „De aceea si multe probleme in familie: nu-s bani, nu lucrezi. Se duc femeile se trafica.” DFG 3, 4, 6 „Dreptul la un trai decent”; „Dreptul de a trai.” DFG 3, 4 „Drepturile economice si sociale.” DFG 5 ,6 „Dreptul de a te numi OM cu litera mare”; „La demnitate.” DFG 4, 5 „Paturile social vulnerabile.” DFG 1 „Dreptul femeii – foarte putina atentie.” DFG 3 „Cosul minim de consum.” DFG 3 „Mediul ambiant.” DFG 3 „Egalitatea.” DFG 4 72

(PROIECT)
„Salarizare.” DFG 4 „Dreptul la asistenta medicala.” DFG 4 „Drepturile copiilor.” DFG 4 „Libertatea.” DFG 5 Referindu-se la atentia care ar trebui sa fie acordata drepturilor participantii la discutii au mai mentionat urmatoarele: • pot exista drepturi neimportante, dar care, daca nu sunt realizate, ii pot afecta grav pe unii oameni • nu este corect ca cetatenii Republicii Moldova, cand pleaca in Tansnistria, sa fie obligati sa achite o suma oarecare de bani • in Republica Moldova nu se acorda atentie nici unui drept, ar trebui sa se acorde atentie tuturor drepturilor, deoarece toate sunt importante si toate sunt legate intre ele. „Poate sa fie un drept nu chiar important, dar daca el nu se realizeaza, pe omul acela poate sa-l afecteze foarte grav” DFG 5 „Cand cetatenii RM pleaca in Tansnistria si sunt obligati sa achite a suma oarecare pentru a intra pe teritoriul Transnistriei” DFG 5 „Da caror drepturi se acorda atenti?”; „Tuturor drepturilor”; „Toate sunt necesare, importante”; „Este unul legat de altul” DFG 2,7

73

imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime. in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti 74 . personale depinde de …? 0% Parlament Preºedintele Republicii Moldova Guvern Ministere. Celelalte institutii. 71% . Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. Fig. mentionate in Fig. Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului 8. 32.2. 74% Ministere si departamente.de Parlament. la nivel de primarii.32. este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala.în foarte mare mãsurã Nª/NR 8. departamente 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 5% 5% 4% 19% 17% 18% 20% 24% 25% 6% 6% 6% 9% 23% 18% 23% 6-9 34% 13% 34% 34% 37% 41% 44% 45% 46% 47% 46% 46% 44% 43% 40% 35% 39% 26% 36% 11% 6% 32% 33% 31% 27% 25% 24% 15% 14% 13% 10% 7% 8% 47% 3% 4% 3% 3% Autoritatea publicã localã la nivel de raion Primãrie Judecãtorie Procuraturã Avocaturã ONG-uri (asociaþii obºteºti) Bisericã Sindicate Altã instituþie 2% 3% 1 .de Autoritatea publica locala la nivel de raion. au fost mentionate in proportie de pana la 60%.deloc 2-5 10 .(PROIECT) 8. a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova (Fig. In ce masura credeti ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor dvs. a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate. 76% . care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data.32). pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate.1.

acolo s-a adoptat o constitutie cu 300 ani in urma”. dar la cantitate. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita a ridica marimea salariilor a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. nu a fost expus societatii spre cunoastere”. sa fii democrat. care sa aiba imputerniciri sa poata incheia contracte. Sa asigure locuri de munca si sa vada si rezultatul”. trebuie sa prezinte un tot intreg si toate reparatiile care se fac. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte ridicat economia a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti „Cadrul legal este. La noi se adopta o multitudine de legi si de acte normative. 5 „De la cap. aveam speranta ca ei o sa aduca legile pentru adoptare sa armonizeze in asa mod. „E bine cand este un raspunzator.” DFG 3. Sa creeze conditii de munca. care ar prevedea in dependenta de structura strategica.” DFG 2. si avem deja modificari. „Ar fi bine ca sa nu se modifice Codul Fiscal de 25 de mii de ori” DFG 1. 4 „Ce cadre avem noi in politie! Vin din armata. ar prevedea instruirea. sa fie functionale”. si daca au un grad. Acesta este cel mai bun sanitar al statului”. Schimbarea mentalitatii este un proces de durata. „S-a discutat intr-un cerc foarte restrans”. dar implementarea la nivel local…”. sensul acestor legi? Nu este delimitarea intre puterea judecatoreasca si legislativa”. Se dau darile de seama pe trimestru in Parlamentul RM ca au adoptat atatea legi. 7 „Societatea e un mecanism foarte complex. de procedura penala. binele nostru se va incepe atunci cand acei care ne conduc vor avea cu totul alta mentalitate. Acesti angajati la ziua de azi nu isi pot respecta propriile drepturi. „Cand s-a creat centrul Legislativ. atatea hotarari. totul este legat de sursele material e. Cand s-a elaborat codul. 5 „Ar trebui toate cadrele sa treaca o perfectionare anumita”. Tarile dezvoltate.• • • • • • • • • • (PROIECT) a organiza ca societate. „Prin intermediul ONG-urilor. si are livret militar. pentru a micsora cheltuielile din administrarea publica Locala. oricine va putea sa cunoasca ori sa ridice materialele si sa vada ca licenta este eliberata nelegal” DFG 4. Daca ar fi locuri de munca. Trebuie sa se dezvolte impreuna. trebuie sa fii si asigurat material” DFG 6 „Guvernul. nu inca si drepturile populatiei. „La noi foarte multi se plang ca incalca drepturile oamenilor carabinierii”. „Acolo multa minte nu trebuie Hop! Pliosc!” DFG 3 „De implementat Planul national in intregime”. Ar trebui sa fie o sectie anumita in teritoriu pentru implementarea Planului dat. „Transparenta sa fie in primul rand si deci va fi mai greu de a corupe pe cineva. „Societatea ar trebui sa prea controlul asupra acestor institutii”. „Problemele somajului: ar trebui sa fie o agentia mare. atatea dispozitii. Dar care e rolul. incat sa poata functiona. asta este evolutia si in opinia mea daca am avea o conducere care ar avea grija cetateanului atunci respectiv pornind de la organele de sus merge in lant spre cele de jos. de exemplu. nu calitative. „Oameni de treaba nu se duc in politie!”. a micsorat numarul de angajati la primarii. toate se fac simultan. ca societatea sa iasa lent din situatia data. lumea nu ar pleca peste hotare” DFG 3. il angajeaza in politie”. Ar fi bine daca ar fi un plan de actiune total” DFG 3. 3 „Ar fi bine sa fie un institut care sa se ocupe numai cu rezolvarea problemelor in cauza. „Trebuie un program de lunga durata. „La noi Codul Penal si al Muncii intrat in vigoare de jumatate de an. Nu o persoana sa se ocupe pe baze obstesti” DFG 1 „Controlul societatilor asupra acestor organe”. Dar de noi cine isi bate capul?” DFG 3 „Transparenta si accesul la informatie”. „Dati sa luam in anii precedenti Controlul Social” DFG 4 75 . in complex”.

„Daca va avea un salariul decent el nu-si va permite sa ia mita fiindca in cazul acesta el va pierde serviciul”. „Multi isi fac cariera. dar nu se gandesc. acte si uitam de oameni” DFG 1. nu va fi nimic”. Trebuie sa-si cunoasca drepturile”. „Liderii sa fie mai competenti.” DFG 1.” DFG 1. cu functionari publici pregatiti” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. intre membrii institutiei respective asupra viziunilor. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. „Acelasi politist daca ar avea un salariu mai bun. 2 „Sa pregatim societatea”. raspunzand la o intrebare deschisa. „Informarea-n masa. Trebuie de analizat in profunzime situatia societatii si de vazut” DFG 4 „Deoarece drepturile descind din situatia economica.7 „Pana ce societatea nu va preciza leafa conducatorului si sa urmareasca ce munca depune el. 33). 33. isi fac legaturi. ca. Cred ca primul lucru care trebuie de facut este de ridicat economia la nivelul respectiv. isi fac perspective si asa evolueaza.(PROIECT) „Imbunatatirea situatiei va fi cand fiecare in parte se va gandi sa-si faca atributiile sale functionale conform normelor stabilite”. 4. este necesara informarea populatiei despre drepturile sale – 15% (12% au mentionat despre aceasta in primul rand. „Sa lamurim in ce consta drepturile si obligatiunile si respectarea lor”. „Trebuie conlucrare. cei mai multi dintre respondenti au mentionat. „Schimbata mentalitatea”. iar 3% in al doilea rand) (Fig..” DFG 5 „Crearea serviciilor publice moderne. 5 „O solutie ar fi crearea unor centre de consultanta gratis sub egida PNUD in centrele raionale unde populatia conform programarii stabilite ar putea sa se adreseze si sa primeasca aceste consultatii” DFG „Determinarea acelor drepturi prioritare pe care societatea le-ar putea respecta. crearea mecanismelor necesare pentru a desfiinta aceste tendinte negative. „Ridicarea nivelului culturii juridice a tuturor cetatenilor RM. Fig. In opinia dvs. Economia este o dominanta. Colaborare”. Populatia. nu s-ar gandi pe cine sa opreasca ca sai ceara mai multi bani”.” DFG 1. Noi suntem preocupati de norme. „Atata timp cat salariul oamenilor va fi sub cosul minim de consum nu putem vorbi noi despre niste drepturi. ce ar trebui de facut pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova? (Intrebare deschisa) 76 . Ea dicteaza legile economice si politice in ultima instanta etc. si pentru ce este platit. 6 „Daca nimeni nu va da mita evident ca coruptia va scadea de doua ori minim” DFG 7 „Ridicarea salariului functionarilor publici”. la faptul ca ei sunt pusi acolo pentru a satisface interesele cetatenilor.

3.1% 0.6% 0.2% In al doilea rand 0.4% 0. inlesniri la impozite taranilor Protectia drepturilor consumatorilor (asigurarea calitatii serviciilor prestate. 33 au fost mentionate urmatoarele: Acordarea de subventii.3% 0.2% 5.2% 0.2% 2.9% 0.3% 0. condiþiilor de trai a populaþiei ºi adoptarea deciziilor în conformitate cu acestea Instaurarea disciplinei în organele de stat Alte acþiuni Dreptul la muncã (acordarea de locuri de muncã bine plãtite) Acordarea protecþiei sociale celor nevoiaºi cu adevãrat Mãrirea pensiei Îmbunãtãþirea sistemului de învãþãmânt (accesul la educaþie gratuitã) Alte drepturi Nª NR 2% 1% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 12% 12% 6% 9% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 12% 2% 1% 10% 15% 3% 20% 25% În primul rând În al doilea rând 1% 1% 1% 1% 1% 3% 8% 12% La rubrica Alte actiuni din Fig.4% 0.3% 0.5% Adoptarea unor lege mai severe Ridicarea gradului de responsabilitate a conducerii Asigurarea respectarii obligatiilor din partea functionarilor Pedepsirea celor care incalca drepturile omului Asigurarea competentei si demnitatii conducerii Informarea copiilor de mici despre drepturile omului Lichidarea cenzurii Asigurarea echitatii sociale Asigurarea schimbului de experienta cu statele democratic dezvoltate Asigurarea independentei puterii judecatoresti fata de puterea executiva si legislativa Asigurarea suportului din partea UE (integrarea in UE) Asigurarea sustinerii din partea populatiei Instruirea populatiei in domeniul drepturilor omului Lichidarea birocratiei Alte actiuni La rubrica Alte drepturi din Fig.9% 0.6% 0.4% 1.4% 0.4% 0.8% 0.(PROIECT) 0% Informarea populaþiei despre drepturile sale Respectarea legilor.1% 0.5% 0. 33 au fost mentionate urmatoarele: In primul rand 0.7% 0.7% 0.2% 0.6% 0.5% 0.7% 0.1% 0.2% 0.7% 2.7% 0.5% 0.1% 0. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului” 77 . transparenþa legilor Realegerea administraþiei centrale ºi locale Respectarea drepturilor Implementarea legilor conform destinaþiei acestora Lichidarea corupþiei Monitorizarea activitãþii organelor de stat responsabile de protecþia drepturilor omului Ridicarea nivelului de trai Dezvoltarea economicã a þãrii Abrogarea drepturilor nocive societãþii Studierea opiniei.1% 0.0% 0. intereselor.6% 0.3% 0. ajustarea preturilor la nivelul de trai) Asigurarea drepturilor tineretului Asigurarea dreptului la sanatate (servicii medicale calitative si ajustate la situatia social economica a fiecarei persoane) 8.

rezonanþã socialã majorã Va fi reuºit dacã se vor respecta anumite condiþii 9% 2% 9% 1% Prima menþiune A doua menþiune 7% 4% 1% Ale menþiuni 1% Nª 39% NR 30% 5% dintre respondenti au mentionat ca. promisiuni electorale Este binevenit. care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei • aproprierea de UE • perfectionarea cadrului legislativ • diminuarea ratei criminalitatii • ridicarea nivelului de trai • dezvoltarea economica a tarii • ridicarea gradului de libertate • deschiderea accesului la procesul de decizie Fig. oportun. 11% dintre subiecti au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri (Fig. respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea 78 . 34. puþin realizabil. 34). Ce credeti despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”? (Intrebare deschisa) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Posibil sã fie unele îmbunãtãþiri Nu cred cã se va schimba ceva – este o formalitate. Persoanele. joc politic. Printre conditii.(PROIECT) In cadrul unei alte intrebari deschise. pozitiv. situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii (Fig. referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. fãrã acþiuni concrete. prin implementarea Planului. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale.34). reuºit.

”. cu elevii. 6. ci de o programa concreta de lunga durata de emisiuni la aceasta tema. adunari cu batranii. „Ar trebui sa fie pe o anumita tema emisiunea. ca toti sa constientizeze sa stie de existenta.” DFG 1 „Sa se spuna la fiecare etapa: ce s-a facut. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. sa stie unde sa se adreseze la unele sugestii” DFG 14. „Acum este nevoie de aceasta campanie. participantii la discutii au mentionat ca. 7 „Nu o campanie. In acelasi timp. respectiv. dar sa fie informatia ampla si de 2 ori pe luna la radioul national etc. Deoarece ea trebuie difuzata in permanenta. concret pe domenii” DFG 6 „Multiplicat si de trimis la primarie. 6 Referindu-se la canalele prin care ar trebui sa se desfasoare o eventuala campanie de informare. care sa fie difuzate de Televiziunea si de Radioul National.(PROIECT) Planului sa fie monitorizata si evaluata.” DFG 3. o parte dintre participanti au mentionat ca nu este nevoie de o campanie de informare. sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. Caci scopul Planului e realizarea drepturilor omului. „Daca va fi aceasta campanie. sa se abordeze la tema respectiva. „Planul cred ca isi va atinge scopul. ca populatia sa fie la curent”. dar sa fie o sistema. care-s succesele acestui plan.” DFG 1 „Mai ales actiunile care sunt trasate si cine raspunde ca oamenii sa se familiarizeze.4. Acesta este un lucru permanent” DFG 1-4 Referindu-se la informatia care ar trebui sa fie difuzata referitor la Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului.” DFG 3 „Toate consiliile au ziarele lor. sa fie respectat. sa fie aplicat la nivel national si local. „O campanie permanenta”. sa fie articole si emisiuni tematice „Emisiuni mai dese la TV despre Plan”. „Radioul. De exemplu. Adunari prin scoli. la aceasta tema.” DFG 5 „Ce masuri include Planul de imbunatatire si respectarea drepturilor. profesorii. ar trebui: • sa fie mai dese emisiuni La TV si radio • sa fie difuzata informatia despre drepturi si posibilitati de aparare sau de respectare a acestor drepturi • sa fie difuzata informatia despre masurile concrete pe domenii incluse in Plan • sa fie multiplicat si trimis la primarie • ca materialul sa fie redacta pe intelesul populatiei • sa se organizeze adunari informationale • sa se spuna la fiecare etapa ce s-a realizat • de nominalizat persoanele responsabile de informarea populatiei despre actiunile trasate • ca in ziarele raionale sa apara rubrica „Juristul” cu intrebari si raspunsuri. parintii. „Orice campanie are plusurile si minusurile ei. de 2 ori pe luna la TV. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat: • mass media (majoritatea participantilor) • emisiunile sa fie realizate de profesionisti 79 . 8.” DFG 1 „Ar trebui sa fie familiarizata populatia cu drepturile sale de baza si posibilitatile de aparare sau de respectare acestor drepturi . Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta necesitatii desfasurarii unei campanii de informare prin care populatia sa fie informata despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. trebuie o munca enorma. In aceasta directie si trebuie de lucrat. Ar fi bine ca intr-o rubrica aparte a ziarului raional sa fie specificata rubrica „Juristul”in care sa se puna intrebari concrete si date raspunsuri”.” DFG 2 „De scris pe intelesul populatiei.” DFG 2 „ Adunari informationale. sa se implementeze legile din tarile europene. articolul in ziar si. si sa fie atrasa atentia la anumita lucruri”.

”DFG 1 „Sa fie stabiliti responsabili pentru executarea masurilor concrete. care Vi se incalca? (Intrebare deschisa) 80 . Atat in administrarea Publica Locala. cat si in cea centrala. el nu va face altceva decat sa inchida televizorul. de exemplu. cazuri de invaliditate”. vizibil drept personal al Dvs. institutie sa comunice prin mass media despre drepturile pe care le acorda populatiei • necesitatea utilizarii tuturor canalelor posibile Unul dintre participanti a mentionat ca este necesar sa se stabileasca responsabili pentru executarea masurilor concrete in privinta informarii. „Fiecare autoritate in mod aparte”. ca lumea sa stie ca exista”. care sa comunice formele de aducere la cunostinta a drepturilor • grupuri de informare din primari. „Mass media”. Vorbesc zilnic cu oamenii si.” DFG 4 „Ca noi sa putem face anumite instructaje. profesori.”DFG 4 „Fiecare institutie care lucreaza in domeniu”. „Primari.35. Trebuie de analizat situatia. dupa parerea Dvs. cum se va face lucrul acesta. cele mai accesibile”.” DFG 3-5. 7 „Acest lucru trebuie sa-l faca niste profesionisti Ca sa le poata arata oamenilor.instructaje in centrele raionale. cel mai evident.”DFG 5. „Canalele nationale. 5 „Grupurile de informare. „Transparenta. sa ne vina ajutor din centru. 7 „Prin toate canalele. ce se face in domeniul ocrotirii sanatatii.. oamenii „spun nu privim”” DFG 6 • (PROIECT) FIGURI ADAUGATOARE Capitolul: Informatie generala Fig. „Mass-media in primul rand.” DFG 1. Care este. incapacitatea temporara de munca. coordonati de coordonatorii in drepturile omului • fiecare autoritate. „Iata.”DFG 5 „Trebuie de facut o strategie si sa vedem cum va fi. cei prevazut in plan. profesorii sunt niste grupuri de informare. iar alt participant a indicat despre necesitatea intocmirii unei strategii in baza careia sa se desfasoare informarea. Dar sa nu inceapa cu niste cuvinte de care omul idee nu are. lamuri aduce exemple. coordonate de formatori din chisinau. „Casa Asigurarii Sociale sa vada care-s drepturile lui de asigurare: pensia. prin coordonatori”. pur si simplu. „Sa ni se dea si forma de aducere la cunostinta a populatiei. deoarece ei sunt mai competenti”.

Ce drepturi ale omului sau libertati. socio-vulnerabile. cu privire la Dvs. 36.(PROIECT) Dreptul la muncã Dreptul la un trai decent Dreptul la sãnãtate Dreptul la protecþie socialã (persoane în etate.. familii cu mulþi Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la pensii decente (adecvate coºului minim de consum) Dreptul la educaþie Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Drepturile consumatorilor Dreptul la viaþã Ale drepturi Toate drepturile Nu se încalcã nici un drept Nª NR 16% 11% 9% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 8% 1% 18% 1% 12% Fig. mame solitare. au fost incalcate in ultimii ani? (Parte I) 81 .

39.. Ce drepturi ale omului sau libertati.100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 28% 11% 9% 5% 22% 13% 11% 13% 11% 47% 61% NU Nª (PROIECT) 57% 78% 79% 54% 64% 70% 73% 72% 72% 48% 35% 41% 15% 11% 12% 14% 17% 16% 15% 17% 5% 4% (Parte II 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã. au fost incalcate in ultimii ani? 82 .) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 56% 40% 13% 51% 13% 14% 10% 14% 8% 2% 2% 37% 52% 63% 43% 72% 70% 77% 78% 84% 24% 7% 8% 6% 15% 16% 13% 8% 8% 45% 53% 72% 26% DA NU Nª Fig. ajutor de ºomaj etc. privire la rudele sau cunoscutii Dvs.

(PROIECT) (Parte I) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 34% 21% 13% 8% 26% 19% 17% 24% 22% 49% 51% NU 38% 51% 57% 37% 41% 47% 50% 43% 42% 26% 27% Nª 28% 28% 30% 55% 33% 34% 33% 33% 36% 25% 22% (Parte II) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã. ajutor de ºomaj etc.) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 14% 13% 11% 11% 9% 2% 4% DA 19% 51% 37% 23% 34% 38% 26% 29% 43% 44% 29% 49% 50% 55% 57% 64% 27% 37% 37% 34% 32% 27% 60% 43% 38% 53% NU Nª 83 .

astfel de pericole ca violenta verbala (sudalma. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.5% 0. integritatea fizic a si psihica Fig.1% 0.1% 0.5% 0.2% 1. amenintare etc.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada.8% 0. sau a membrilor familiei dvs.) Vecinii Soþul Societatea Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Colegii de lucru Persoanele prost educate Familia Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 8% 24% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 12% 14% 14% 10% La rubrica Alte surse din Fig.7% 84 .5% 0.1% 0.4% 0.4% 1.6% 0. 40 .5% 0.6% 0. piaþa.8% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.6% 0.7% 0. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele necunoscute Persoanele cu comportament delincvent Rudele Politia Dusmanii Functionarii publici Consatenii Cunoscutii Persoane fizice Tineretul Strainii Prietenii Persoanele bolnave Persoanele defavorizate Copiii Liderii Persoanele in etate Persoanele de la care nu te astepti Televiziunea Gazdasii Barbatii Altceva 1. transport public etc.(PROIECT) Capitolul: Dreptul la viata.2% 0.

41.2% 0.7% 0. sau a membrilor familiei dvs.1% 1.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada.7% 0. transport public etc.4% 0. tortura etc.(PROIECT) Fig. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.1% 0.3% 0. astfel de pericole ca violenta fizica (bataia.5% 0.7% 0.8% 0.7% 0.2% 0.8% 0. piaþa.7% 0.) Persoanele cu comportament delincvent Vecinii Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Poliþia Persoanele necunoscute Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 10% 8% 29% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 9% 14% 15% La rubrica Alte surse din Fig. au fost mentionate urmatoarele: Consatenii Sotul Persoanele bolnave Strainii Familia Persoanele prost educate Dusmanii Rudele Tineretul Cunoscutii Prietenii Persoanele vulnerabile Colegii de lucru Functionarii publici Granicerii Barbatii Alte surse 0.4% 85 .8% 0.3% 0.

2% 0.0% 86 . 42. astfel de pericole ca furturile? (Intrebare deschisa) Persoane cu comportament deviant (tâlharii. lenesii Agentii economic (de exemplu. escrocii. utilizatorii de Vecinii Persoanele defavorizate Locurile publice (strada. transport public etc.0% 0.1% 1.3% 0.(PROIECT) Fig. piaþa. sau a membrilor familiei dvs.1% 1. bandiþii.3% 0. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.6% 0. au fost mentionate urmatoarele: Rudele Tineretul Conducerea tarii Trantorii.1% 0.) Consãtenii Persoanele necunoscute ªomerii Persoanele fizice Copiii needucaþi Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 6% 23% 22% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 15% La rubrica Alte surse din Fig. Union Fenosa) Cunoscutii Tiganii Colegii de serviciu Alte surse 1.

1% 0. transport public. piaþa. 43. alcool. 44.9% Fig. sau a membrilor familiei dvs.3% 0.(PROIECT) Fig. astfel de pericole ca bolile transmisibile? (Intrebare deschisa) Instituþii medicale / instrumente medicale infectate Persoanele bolnave / utilizarea în comun a obiectelor (consumatorii de drog. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.) Mediul înconjurãtor (apa. astfel de pericole ca influenta medicamentoasa asupra psihicului? (Intrebare deschisa) 87 .5% 0. Locurile publice (strada.) Persoanele din mediul înconjurãtor Relaþii cu parteneri necunoscuþi Murdãria Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 17% 12% 7% 3% 2% 2% 1% 2% 8% 6% 10% 32% La rubrica Alte surse din Fig. aerul etc. frizeriile etc. sau a membrilor familiei dvs.2% 0. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele apropiate Ereditate Vecinii Colegii de serviciu Alte surse 0.

prietenilor 11% 41% 45% 1% 1% Accesul la locurile de muncã bine plãtite presupune cumãtrism. incompetenþa personalului medical) Nici o sursã Medicamente necalitative / expirate Oricine Droguri.totalmente sunt de acord NR Fig. mitã 12% 39% 47% 1 . In ce masura Va sunt asigurate drepturile la: 88 . 46.(PROIECT) Instituþiile medicale (neglijenþa. 45. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre posibilitatea de a gasi un loc de munca bine platit? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% 2% Locurile de muncã bine plãtite pot fi gãsite doar cu ajutorul rudelor.totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 . alcool Frustrare Alte surse Nª NR 1% 1% 2% 20% 7% 6% 5% 17% 42% Capitolul: Dreptul la munca si protectia muncii Fig.

Cum apreciati calitatea apei din apeduct (fantana. 47.în foarte mare mãsurã asigurat Locul de muncã Protecþia muncii la locul de muncã Nota: Diferentele pana la 100% reprezinta persoanele care nu au loc de munca Capitolul: Dreptul la un mediu sanatos Fig. 1% Foarte bunã. In ce masura Va este respectat: 89 . 48. 12% NR. 23% Bunã.(PROIECT) 12% 10% 10% 8% 8% 7% 6% 6% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 9% 6% 5% 3% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 3% 4% 1% 1% Nu cunosc 10 . 55% Fig. 9% Rea. in cazurile in care apeductul nu fu nctioneaza sau lipseste )? Foarte rea.

49. In ce masura statul asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studiu? 90 .(PROIECT) 25% 22% 20% 18% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 9% 7% 5% 7% 6% 5% 5% 2% 1% 0% 1 .în foarte mare mãsurã 15% 14% 13% 11% 14% 12% 12% 8% 8% 5% 6% 5% 2% 1% Nª/NR 12% 10% 11% 9% Dreptul la apã potabilã calitativã Dreptul la aer calitativ Dreptul la luarea deciziei în probleme de mediu Capitolul: Dreptul la educatie Fig.deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 3% 10 .(PROIECT) 25% 20% 20% 15% 13% 11% 13% 11% 10% 7% 8% 5% 6% 5% 3% 0% 1 .în foarte mare mãsurã Nª/NR 91 .

(PROIECT) 92 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful