(PROIECT

)

(PROIECT)
Eduard Mihailov

DREPTURILE OMULUI
Studiu sociologic
in cadrul proiectului Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova

Beneficiar: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Executant: Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice, Politologice si Psihologice CIVIS

1

(PROIECT)

Chisinau, 2004
SUMAR Introducere/4 Metodologia de cercetare/5 1. Sumar executiv, concluzii si recomandari/6 2. Informatie generala/13 2.1. Respectarea drepturilor oamenilor de rand/13 2.2. Frecventa incalcarii drepturilor/14 2.3. Drepturile care se incalca mai frecvent/15 2.4. Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova/16 2.5. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova/17 2.6. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des/20 2.7. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului/21 3. Informarea cu privire la drepturile omului/23 3.1. Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei/23 3.2. Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului/25 3.3. Institutiile, organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului/25 3.4. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate/27 3.5. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor/28 4. Drepturi, incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie/30 4.1. Dreptul la munca si protectia muncii/31 4.2. Dreptul la protectie sociala/33 4.3. Dreptul la un mediu sanatos/34 4.4. Dreptul la educatie/34 4.5. Dreptul la ocrotirea sanatatii/35 5.Agentii care incalca mai des drepturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate/39 5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor/39 5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate/40 5.3. Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata/42 5.4. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate/43 5.5. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze/44 6. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/46 6.1. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile/46 6.2. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare/48 6.3. Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii/49 6.4. Incalcarea drepturilor de catre institutii/51 2

(PROIECT)
6.5. Rolul administratiilor institutiilor, angajatii carora incalca drepturile/52 6.6. Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova/55 6.7. Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor56

7. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova/60 7.1. Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova60 7.2. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului/60 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova/62 8. Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.1. Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/65 8.2. Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului/68 8.3. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”/69 8.4. Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei/70 FIGURI ADAUGATOARE/71 TABELE DE CORELATII /81 Capitolul 1. Informatie generala/81 Capitolul 2. Informarea cu privire la drepturile omului (Grafica e prezentata in text)/ 90 Capitolul 3 . Dreptul la viata, integritatea fizica si psihica/ 94 Capitolul 4. Dreptul la munca si protectia muncii / 96 Capitolul 5. Dreptul la protectie sociala / 99 Capitolul 6. Dreptul la ocrotirea sanatatii (prezentarea grafica in text) / 103 Capitolul 7. Dreptul la un mediu sanatos/104 Capitolul 8. Dreptul la informatie, libertatea opiniei si exprimarii/106 Capitolul 9. Dreptul la educatie/108 Capitolul 10. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului/110 Capitolul 11. Sistemul de protectie a drepturilor omului din Republica Moldova/115

3

administratia orasului (satului). Raportul de cercetare a fost intocmit de: Eduard Mihailov Figurile si tabele de corelatii au fost intocmit de: Ruslan Sintov Moderator al discutiilor focalizate in grup: Georgeta Mihailov Scopul si obiectivele studiului Scopul cercetarii: studiul situatiei generale in domeniul respectarii drepturilor omului in Republica Moldova. ministere. 2) metoda discutiilor focalizate in grup.) 4 . sindicate etc. sistemul de justitie. Raportul de fata reprezinta rezultatele unei investigatii sociologice in cadrul careia au fost aplicate doua metode de cercetare: 1) metoda sondajului de opinie. Politologice si Psihologice CIVIS (CAISPP CIVIS) a efectuat pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare studiul sociologic „Drepturile omului” in cadrul proiectului “Sustinerea in implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”. biserica. autoritatile publice locale la nivel de raion. ONG-uri.(PROIECT) Introducere Cadrul general Centrul de Analiza si Investigatii Sociologice. Raportul dat cuprinde rezultatele obtinute prin ambele metodele mentionate. Obiective: Studiul opiniilor oamenilor despre faptul daca drepturile lor sunt respectate sau se incalca Determinarea drepturilor ce se incalca mai frecvent Stabilirea categoriilor de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) Studiul institutiilor (organizatiilor) ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) Stabilirea institutiilor (organizatiilor ) de care depinde imbunatatirea situatiei (Parlament. Guvern.

Regruparile au fost facute numai in cadrul aceleiasi regiuni. Localitatea: in cadrul straturilor ajustate. Familia: numarul maximal de interviuri efectuat intr -un punct de esantionare a fost de 4. 5 . IV. Discutii focalizate in grup (DFG) In total au fost realizate 7 DFG. mediu rezidential (urban-rural). la exprimare Determinarea obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor Determinarea consistentei informatie existente Metodologia de cercetare Sondaj de opinie national-reprezentativ þ Volumul esantionului: 1100 persoane in varsta de la 18 ani si mai mult þ Esantion: stratificat. localitatile selectate (60) au fost stabilite in mod intamplator. numarul de alegatori ai localitatilor rurale (4 tipuri de localitati rurale) þ Esantionare: Volumele straturilor urbane si ale totalului pe regi uni (fostele judete) au fost calculate proportional cu numarul populatiei in conformitate cu datele comunicate de Departamentul Statistica si Sociologie al Republicii Moldova. þ Reprezentativitate: esantionul este reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova. Volumele straturilor rurale au fost calculate proportional cu numarul de alegatori. Straturile au fost ajustate astfel incat fiecare strat sa contina cel putin 0. modul in care se aduce la cunostinta informatia despre drepturile omului Stabilirea nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul respectiv Evaluarea respectarii drepturilor persoanei la informare. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondentilor. multistadial þ Criterii de stratificare: 12 regiuni geografice. Stadii de randomizare: I. Punctele de esantionare: fiecare localitate selectata a fost impartita in subdiviziuni aproximativ egale. Caracteristica generala a discutiilor focalizate in grup Criteriul de omogenitate Numarul al grupului grupului 1-4 5-7 Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica din centrele raionale Coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala Numarul total de persoane participante 30 19 Citatele din stenogramele DFG. Persoana: in cazurile in care in familiile selectate exista mai multe persoane adulte. Chestionarul a fost redactat in limbile romana si rusa. probabilist. in baza unui tabel cu numere aleatoare. III. cu un pas statistic. cu o eroare maximala de +3% Perioada de culegere a datelor pentru ambele esantioane : 1 – 15 octombrie 2004. pentru fiecare dintre aceste localitati s-a stabilit un numar de puncte de esantionare care a fost extras aleator. marimea localitatilor urbane (4 tipuri). de catre operatori din reteaua CIVIS. in baza unui tabel cu numere aleatoare. II.(PROIECT) Determinarea actiunilor care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Evaluarea cunostintelor despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Evaluarea opiniilor despre posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Determinarea gradul de acces la informatie privind drepturile omului. persoana intervievata s -a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de nastere. din numarul total de subdiviziuni. contin codul grupei care corespunde cifrelor indicate in prima coloana. Familiile in care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare.5% din esantion. dandu-se respondentilor posibilitatea de a alege varianta. care au fost utilizate in prezentul raport.

Durata unei discutii a fost in mediu de 1 ora si 20 min. 6 . Pe aceasta cale aducem multumiri Doamnei Ecaterina Doicov. in perioada 5-26 octombrie 2004.(PROIECT) Discutiile au fost desfasurate in cadrul programului de instruire a coordonatorilor in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. care la momentul desfasurarii discutiei erau in cadrul orelor de instruire. pentru ajutorul dezinteresat acordat in organizarea discutiilor focalizate in grup. La discutii au participat toti potentialii participanti. Proiectul „Sustinere in Implementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova”. cu exceptia a sapte coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala. Coordonator Programe de Instruire/ONG.

vizibil drept personal al lor. rudelor si cunoscutilor lor. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.1. 11% au indicat dreptul la un trai decent. la o marime a pensiei rezonabila (86%). le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai (61%). in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor 7 . drepturile lor adeseori sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat. iar 8% . drepturile omului se incalca sistematic. respondentii au mentionat mai des ca. le-au fost incalcate urmatoarele drepturi: Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%). inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi. concluzii si recomandari 1.(PROIECT) I. respondentii sondajului de opinie mai des au mentionat ca. in Moldova. Sumar executiv. Sumar executiv. Drepturile ce se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie. Concluzie: In Moldova drepturile omului se incalca sistematic. in Republica Moldova nu toti oamenii au drepturi egale: persoanele cu functii mijlocii sau inalte. cel mai evident.dreptul la ocrotirea sanatatii. concluzii Informatie generala Respectarea sau incalcarea drepturilor oamenilor Majoritatea respondentilor sondajului de opinie (53%) si cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. I. Dreptul la un salariu rezonabil (56%). iar cat priveste drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante. care li se incalca este dreptul muncii (15%). I. beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand). in ultimii ani. le -a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (37%). Cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine” mai mult de jumatate dintre respondenti au evaluat un singur drept : Dreptul la libertatea gandirii si a religiei (60%). gratie statutului detinut. dreptul la munca (30%) si drepturile de consumator (26%). din 20 de drepturi si libertati ale omului. Conform rezultatelor discutiilor focalizate in grup. din 22 de drepturi si libertati ale omului. instantele de judecata). Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%). Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%). in ultimele 12 luni (pe parcursul anului 2004). cei mai multi dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil. Dreptul la un nivel decent de trai (85%). In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. Indeosebi sunt incalcate drepturile oamenilor fara functii sau cu functii neimportante. de exemplu.

copiii. participantii au indicat urmatoarele categorii de populatie eterogene. in special taranii • persoanele sarace din ariile urbane • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) In cadrul sondajului de opinie. III. alte grupe. persoanele cu dizabilitati fizice si psihice. in comparatie cu persoanele de sex masculin) • agentii economici (sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat) II. somerii. au fost mentionate urmatoarele categorii de populatie vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului: • copiii (cazul Transnistriei. Rolul institutiilor in respectarea drepturilor omului Institutiile ce se fac responsabile pentru incalcarea drepturilor (cine incalca drepturile mai des) 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura. defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului). unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana) • persoanele in etate • tinerii • persoanele cu dizabilitati fizice si psihice • intelectualii din mediile rurale • mamele cu copii • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. pensionarii (17%). dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). persoanele in etate. dreptul la un trai decent. integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%). Categoriile de populatie care sunt mai mult defavorizate (a cui drepturi se incalca mai des) In cadrul discutiilor focalizate in grup. mai multi respondenti au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata.(PROIECT) • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie Concluzie: In Moldova mai des sunt incalcate astfel de drepturi ca: dreptul la munca si la alegerea locului de munca. mentionate cu o diferenta de circa 10% au fost: somerii (18%). In unele grupuri de discutii. III. dreptul la ocrotirea sanatatii. 30% au indicat ca persoanele particulare. Concluzie: Categoriile de populatie mai mult vulnerabile in privinta incalcarii drepturilor omului sunt: tinerii. la razboiul din Afganistan si Transnistria • persoanele de sex feminin (au mai putin acces la functii de conducere. iar 24% 8 . la o marime a pensiei rezonabila. drepturile de consumator si dreptul la un salariu rezonabil. II. mamele cu copii.

procuratura. coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova. In cadrul discutiilor focalizate in grup. despre care. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. In cadrul sondajului de opinie. cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%). respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale. Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite 9 . institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat.45% . cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%). vama. tot atatea si note rele si foarte rele (43%) Despre administratiile institutiilor. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. Dintre 14 institutii. Organele de securitate (73%). Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative. Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%). La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat urmatoarele: • administratiile sunt indiferente fata de faptul ca subalternii incalca drepturile oamenilor • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. Spitalele. urmata de Parlament. unii dintre participanti au mentionat: • politia. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept.(PROIECT) au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. in cadrul sondajului de opinie. O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura. Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca drepturile omului decat persoanele particulare. punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura . Guvern 10%. impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. politia rutiera. angajatii carora incalca drepturile.si in foarte mare masura – 7%.

Parlament. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de principalele institutii de administratie publica centrala: (Presedintele Republicii Moldova. Sindicate (44%) si Biserica (33%). punctele medicale sunt institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile personale. 4. transparenta legilor realegerea administratiei centrale si locale respectarea drepturilor implementarea legilor conform destinatiei acestora lichidarea coruptiei 8% 6% 15% 7% 6% 6% 10 . Spitalele. de institutia de administratie publica din centrul raional (Autoritatea publica locala la nivel de raion) si de institutia de administratie publica a localitatii (Primarie). Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova apreciaza negativ activitatea unor astfel de institutii ce asigura respectarea drepturilor omului ca Politia. Concluzii: 1.de Autoritatea publica locala la nivel de raion. Procuratura (57%) si Avocatura (53%). este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura drepturile personale. iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie. este necesara: • • • • • • acordarea de locuri de munca bine platite 18% • informarea populatiei despre drepturile sale respectarea legilor. iar o parte dintre ei au indicat ca imbunatatirea situatiei depinde de ONG-uri (45%). Astfel. Ministere si departamente). Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova. impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare.de Ministere si departamente. Mai mult ca atat. Procuratura si Judecatoriile. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. aceasta institutie este mentionata si printre primele sase surse in cazul pericolului violenta fizica (bataia. IV. Exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere. in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. Organele de securitate. 76% . Actiunile care ar contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. tortura etc. majoritatea respondentilor au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Judecatorie (59%). Alte institutii au fost mentionate in proportie de pana la 60%. in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine de competenta lor sa se pronunte in problema in cauza. 2. VI. Guvern. estorcand mita si incalcand astfel drepturile. Exista angajati in unele institutii care. 74% . 71% .de Parlament. Politia. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea.) 3.(PROIECT) ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi.

a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM • crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite • efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte • ridicat economia • a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta urmatoarelor masuri pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului • a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite • a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita • a ridica marimea salariilor • a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate • a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate.• • (PROIECT) monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului dezvoltarea economica a tarii 5% 5% Participantii la discutiile focalizate in grup au mai mentionat ca. care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data. in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti • a organiza ca societatea. este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala. a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate. la nivel de primarii. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sa fie mai dese si sa nu poarte un caracter propagandistic 11 . pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii: • masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure • sa mareasca salariile angajatilor • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • problemele aparute trebuie solutionate la timp. a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime.

86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. cea mai mare parte dintre participanti au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. sanatatii (asistenta medicala). In cadrul sondajului de opinie. in centrul raional din care vine. este necesar ca persoanele de la conducere sa aiba in permanenta grija de cetateni. sa nu se admita ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. Planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul. sunt necesare urmatoarele actiuni: • informarea populatiei despre drepturile sale. a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. sa nu fie acceptat primatul numarului de legi aprobate • sa se respecte intocmai principiile democratice in cadrul procesului de realegere a administratiei centrale si locale. militar. sa fie emise legi calitative si functionale. mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii. de combatere a traficului de fiinte umane. In opinia unor respondenti. pentru ca aceasta sa se produca este necesar ca la conducere sa vina persoane cu o mentalitate completamente indreptata spre grija fata de cetateni • elaborarea si implementarea unui complex de actiuni care ar face ca multe dintre • • drepturile care actualmente adesea se incalca sa fie in aproape toate cazurile respectate. educatiei. migratia tineretului) si ale copilului. Participantii la discutii au mai mentionau ca planul este complicat si greu de inteles. Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. sa fie perfectionat cadrul legal si mecanismele de implementare a legilor adoptate. in cazul discutiilor focalizate in grup. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc. un alt subiect a spus ca la ei in raion acces la cartea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului au doar 1-2 persoane. iar alt subiect a indicat ca. monitorizarea activitatii organelor de stat responsabile de protectia drepturilor omului lichidarea coruptiei facilitatea accesului la locurile de munca bine platite Cunostinte despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. Unul dintre subiecti a mentionat ca. Planul a fost implementat. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor Republicii Moldova • a face ca in Republica Moldova sa functioneze principiul statului de drept: legile sa fie respectate. sa fie usor de informat in privinta lor (sa existe o transparenta a legilor). minoritatilor etnice. La fel. 12 . adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. Concluzie: Pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova.(PROIECT) VII. nu doar in cadrul campaniilor electorale. desi la ei in raion s-a primit Planul. sa fie aprobate astfel de legi.). Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan. care sa poata fi implementate in adevar. informatia din plan a fost trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui. iar 7% au indicat ca cunoaste putin. nu s-a verificat daca el se respecta sau nu.

Cat priveste aprecierea sistemului de protectie a drepturilor omului in Moldova in general. Posibilitatea de a imbunatati situatia prin implementarea Planului Referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei.(PROIECT) Unii respondenti considera ca. in urma implementarii Planului dat. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei 13 . 11% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate. 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil. Referitor la actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. considera ca aceasta politica nu corespunde cerintelor Uniunii Europene si considera ca politica data nu este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse sau Ucrainei. Cea mai mare parte din populatie nu este satisfacuta de actuala politica in domeniul drepturilor omului din Moldova. IX. Abordand. 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova. Acestia sustin ca Planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. cea mai mare parte din populatie considera ca activitatile sistemului sunt neclare si netransparente. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale. sistemul nu se perfectioneaza. 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse. insa. 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare. Cativa respondenti. nivelul de trai va creste si saracia se va reduce. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu. nu impartasesc optimismul altora. 80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient. Concluzie: Cea mai mare parte din populatia Republicii Moldova nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. nu este deschis si responsabil. Persoanele. sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova la general. In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene. este ineficient.

respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea Planului sa fie monitorizata si evaluata. prin implementarea Planului. Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. unele persoane au mentionat despre aspectele pozitive ale Planului. in urma implementarii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. 10% dintre respondenti au indicat ca nu cred ca se va schimba ceva prin implementarea Planului dat. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. in urma implementarii Planului. oportun. X. sa fie aplicat la nivel national si local. nu se va schimba nimic. O alta parte din populatie considera ca. este un joc politic sau ca sunt promisiuni electorale. In acelasi timp. indicand ca acesta este o formalitate. 69% din populatie. 5% dintre respondenti au mentionat ca. este putin realizabil. fara actiuni concrete. necunoscand nimic despre Plan au indicat ca nu stiu sau nu s-au pronuntat despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova. In cadrul discutiilor focalizate in grup. reusit sau ca este de rezonanta sociala majora. Pe de alta parte. pozitiv. IV. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale au mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos • doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede orbeste in sistemul care conduce tara • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor 14 . In acelasi timp majoritatea populatiei nu stie sau nu s-a pronuntat daca sunt sau nu sunt posibile unele imbunatatiri. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord cu aceasta afirmatie). sa fie respectat. Unele persoane conditioneaza posibilitatea de imbunatatire a situatiei de unele actiuni ce ar trebui intreprinse. Concluzie: O parte din populatie considera ca. sunt posibile unele imbunatatiri. Informarea cu privire la drepturile omului Nivelului de cunostinte privind accesarea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta). sa se implementeze legile din tarile europene. unele persoane indicand asupra caracterului formal sau politic al Planului.• • • • • • • (PROIECT) aproprierea de UE perfectionarea cadrului legislativ diminuarea ratei criminalitatii ridicarea nivelului de trai dezvoltarea economica a tarii ridicarea gradului de libertate deschiderea accesului la procesul de decizie 7% dintre respondenti au mentionat ca Planul este binevenit. Printre conditii.

iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta). Majoritatea populatiei considera ca nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare al cetateanului de rand sau al Gradul de acces la informatie care le poseda in omului jurnalistului. in Moldova. fie nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (19%). dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare. libertatii opiniei si exprimarii sunt insuficiente. • Exista unele piedici lingvistice in perceperea informatiei (41%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor XI. Concluzie: Cea mai mare parte din populatie considera ca. in Moldova. iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. 53% dintre respondentii chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat fie drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului. nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand. libertatii opiniei si exprimarii (41%). XII. Coordonatorii din institutiile de administrare publica centrala au mentionat urmatoarele referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. iar cunostintele peprivind drepturile domeniul dreptului la informare. Concluzie: Majoritatea populatiei considera ca exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului si ca nu poseda cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturi. 67% dintre respondenti au fost mai mult de parere ca. decat spre opinia ca este respectat acest drept. la exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. O mare parte din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatiile: • Lipsa serviciilor juridice la locurile de munca face imposibil accesul la informatia despre drepturile omului (47%: 14% sunt de acord in foarte mare masura. 76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. iar 29% sunt de acord in mare masura cu aceasta) 15 . fie ca nu cunosc nimic in acest domeniu (12%). decat este respectat. 58% din respondentii sondajului de opinie fie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila (39%). In cadrul sondajului de opinie. decat spre opinia ca este respectat acest drept. iar 33% sunt de acord in mare masura cu aceasta). Respectarea drepturilor persoanei la informare. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura.(PROIECT) V.

XV. in Moldova. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. in Moldova. iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta). sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera: subalternii sunt cointeresati ca conducatorii auto sa nu cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia: nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile: fac dreptate numai daca se plateste mita • centru guvernamental. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. panourile cu informatii despre serviciile fara plata. Concluzie: Majoritatea cetatenilor considera ca. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. iar 28% sunt de acord in mica masura) si doar 38% au mentionat ca sunt de acord (38%: 8% sunt de acord in foarte mare masura. intampinate in structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. Cat priveste afirmatia Informatia cu privire la drepturile omului de care dispun imi este utila. institutie care trebuie sa lupte cu traficul de femei: a ajutat la desfasurarea unui caz de trafic a cinci femei XIV. birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa Utilitatea informatiei existente fie inaccesibila. Din cadrul discutiilor focalizate in grup aducem in calitate de exemple de obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor. Concluzie: Jumatate dintre cetateni considera ca. sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit. iar 30% sunt de acord in mare masura cu aceasta). din contul politei de asigurare. lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: medicii ascund informatia de la pacient. iar o mare parte dintre ei considera ca astfel de informatie nu este accesibila. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatia Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei. Obstacolele intampinate in obtinerea informatiilor In cadrul sondajului de opinie. iar o mare parte este de parere ca informatia de care dispune ii este utila. 47% dintre respondenti mai mult nu au fost de acord (47%: 19% deloc nu sunt de acord sau sunt de acord in foarte mica masura.(PROIECT) XIII. Concluzie: Aproape jumatate din populatie considera ca informatia cu privire la drepturile omului de care dispune nu ii este utila. de nivelul 1 si 2: nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. 16 . urmatoarele: • prefectura judetului: persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala.

Recomandari 1. 2. ele trebuie minutios elaborate. sa fie alese in cadrul unui proces in care sa se respecte intocmai principiile democratice. ar fi bine sa nu sa se revina des. Mass media ar trebui sa initieze o vasta campanie de informare prin care sa ajute populatia sa constientizeze care dintre institutii ce responsabilitati fata de societate si-a asumat si poarta. Este imperios necesar ca Guvernul sa intreprinda masuri urgente pentru a schima situatia din cadrul unor asemenea institutii ca Politia. Ar fi bine ca. care ar oferi posibilitate specialistilor in domeniul respectiv sa-si expuna parerile si optiunile. Fenomenul incalcarii drepturilor omului din Republica Moldova este strans legat de comportamentul angajatilor institutiilor ce asigura respectarea drepturilor omului. Executivul ar fi bine sa intreprinda un complex de masuri legat de deschiderea locurilor de munca. C). in care dintre institutii ce drepturi ale omului se incalca mai des. D). managerilor si contabililor societatilor comerciale deschise de acestia.2. in cazul initierii unor proiecte de legi care au un caracter de masa si afecteaza interesele unor mari categorii de oameni. in cadrul diferitor actiuni. E). asupra legilor aprobate. sa fie studiata opinia publica pentru a afla care sunt atitudinile cetatenilor sau ale grupurilor tinta despre viitoarea lege care le va afecta nemijlocit. respecta drepturile angajatilor. ofera salarii mai mari. Pentru ca legile sa fie functionale. Acest fapt ar mari cu mult increderea populatiei in capacitatea acestor institutii de a asigura respectarea drepturilor omului.(PROIECT) 1. respectarea drepturilor cetatenilor ar trebui sa devina o obligatie care sa cada sub sanctiuni bine definite in caz de neindeplinire. Deoarece populatia considera ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor omului depinde de principalele institutii din administratia publica centrala. care. Prima etapa ar fi bine sa se desfasoare prin coalizarea ONG-urilor care activeaza in acest domeniu in baza unei politici de stat clar definitivate. O prioritate a politicii conducerii tarii si a cercurilor donatoare ar trebui sa fie profesionalizarea persoanelor care si-au deschis afaceri. In acelasi timp. Actuala guvernare trebuie sa-si onoreze obligatiunea de a nu incalca dreptul cetateanului de rand la informare si de a-i permite sa faca o alegere libera. Deoarece o mare parte dintre subiectii cercetarii au mentionat ca le este incalcat dreptul la munca. B). Pentru ca cetateanul de rand din Moldova sa simta in viata de zi cu zi grija fata de el a angajatilor acestor institutii. Organizarea institutionala A). Este important ca alegerile universale sa se desfasoare in baza unui pluralism real de opinii. discutate in prealabil pe larg in societate. F). care vin la putere si stabilesc persoanele care detin principalele functii din aceste institutii. Cadrul legislativ A). primordial este faptul ca partidele. consideram ca. Training-urile in cauza ar trebui sa se desfasoare in baza unor plati simbolice. este institutia care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in foarte mare masura 17 . Deoarece subiectii cercetarii au mentionat despre imposibilitatea de a urmari schimbarile care se produc in cazul diferitor legi. invita doritorii sa participe la concursuri de angajare. B). in loc sa asigure respectarea drepturilor omului. Principalul scop al seminarilor ar trebui sa fie deschiderea noilor locuri de munca si respectarea drepturilor angajatilor. ar fi bine ca Televiziunea si Radioul Public sa introduca in temele agendei prioritar reflectarea activitatii intreprinderilor care deschid locuri de munca. din alt unghi.

un ONG ar fi bine sa monitorizeze daca rezolvarea si reflectarea cazurilor de incalcare a drepturile nu se face selectiv. prin care fiecare cetatean ar putea sa aduca cazuri concrete de incalcare a drepturilor. Ar fi bine ca. si Spitale. despre care adesea au mentionat subiectii cercetarii. In cadrul acestor cicluri de emisiuni ar fi bine sa fie reflectate cat mai multe cazuri de sanctionare a persoanelor care incalca diferite drepturi ale omului. care a fost cel mai des mentionata in calitate de institutie ce incalca in mare masura sau in foarte mare masura drepturile persoanei. iar in ciclurile de emisiuni mentionate mai sus ar fi bine sa reflecte cazurile cele mai interesante. Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa faca publicitate intensa acestui numar de telefon. sa fie realizata o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. despre faptul cum institutiile abilitate sau implicat in rezolvarea cazurilor. puncte medicale. Aceste institutii ar fi bine sa introduca in programul de emisie emisiuni saptamanale sau bisaptamanale in care sa fie reflectat in circumstante conflictuale cazurile de neimplementarea Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului. Informarea cu privire la drepturile omului A). despre schimbarile produse.(PROIECT) drepturile persoanei. 18 . 3. in functie de anumite influente a anumitor persoane sau institutii. Televiziunea si Radioul Public ar trebui sa-si schimbe cardinal modul de reflectare a evenimentelor si a circumstantelor de reflectare a lor. dand o prioritate considerabila circumstantelor conflictuale. B). In calitate de exemplu ar fi cazurile birocratismului excesiv al functionarilor statului. Guvernul ar trebui sa asigure functionarea permanenta a unui telefon fierbinte. dupa ce vor fi intreprinse masuri concrete care ar duce la o sporire semnificativa a respectarii drepturilor omului. C). Un alt scop al acestei companii ar fi ridicarea nivelului culturii juridice a cetatenilor Republicii Moldova.

fapt care nu se ia in consideratie la calcularea salariului. Au fost incalcate in ultimele 12 luni urmatoarele drepturi ale Dvs. 37% dintre respondenti au mentionat ca. expuse in Fig. 19 . oamenii de rand nu sunt protejati in privinta respectarii drepturilor omului. Informatie generala 2. de exemplu. „O forma de nerespectare a drepturilor omului este neindeplinirea conditiilor contractuale de catre lideri in cazul luarii pamantului in arenda sau neincheierea contractelor. in speci-al taranii (sunt inselati de catre lideri in cazul incheierii contractelor de arenda sau contractele deloc nu se incheie. 1. 1).? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la securitatea vieþii private Dreptul la informaþie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la muncã Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorilor Drepturile copilului Alte drepturi Drepturile nu au fost încãlcate 13% 14% 4% 30% 37% 26% 15% 16% 21% 79% 77% 75% 10% 11% 17% 61% 52% 9% 11% 12% 13% 21% 27% 62% 72% 63% 52% Da Nu NR Referindu-se la oamenii de rand. nu exista o politica bine determinata in privinta securitatii populatiei in domeniul respectiv. iar 26% dintre ei au mentionat ca in ultimele 12 luni li-au fost incalcate drepturile de consumator. Mai mult ca atat.dreptul la munca. instantele de judecata). 1. oamenii nu se simt protejati.” DFG 1 „In localitatile rurale se munceste dupa expirarea orelor de lucru.(PROIECT) 2. li-a fost incalcat dreptul la ingrijire medicala (Fig. lucreaza peste regimul normal de lucru pe zi si nu sunt remunerati corespunzator) si persoanele sarace din ariile urbane.” DFG 2 In unele grupuri a fost mentionata ideea potrivit careia drepturile omului sunt incalcate constiincios de catre reprezentantii organelor de stat. Alte drepturi. participantii din cadrul tuturor discutiilor focalizate in grup au fost de acord cu faptul ca. in ultimele 12 luni. au fost incalcate in ultimele 12 luni in proportie de pana la 15% dintre respondenti. in mod special a fost mentionata ideea potrivit careia cele mai defavorizate paturi sunt persoanele din ariile rurale. Respectarea drepturilor oamenilor de rand In cadrul sondajului de opinie. in Republica Moldova. inclusiv de catre cele responsabile de protectia drepturilor (cum ar fi. Fig. In acest sens.1. 30% .

Fig. de 2 ori mai multi respondenti de nationalitate rusa (12%) in comparatie cu alte nationalitati sustin ca in Moldova drepturile practic nu se incalca. a drepturilor omului). In acest sens. 35% au indicat ca se incalca ocazional si 5% au afirmat ca drepturile omului in Moldova practic nu se incalca (Fig.2). a fost prezentat un exemplu cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor. in cazul incalcarii drepturilor. „Persoanele care detin functii. in mediu. ramanand astfel cu problema nesolutionata. nu se incalca? Nu stiu (NS). In opinia Dvs. 2. oamenii de rand. se incalca ocazional sau.” DFG 3 „Cetateanul nu stie cui sa se adreseze cand apare vre-o problema.2. 35% Nu raspunde (NR). In functie de nationalitate. care exista ca stat de 15 ani. considera ca drepturile se incalca sistematic. Pe de alta parte. dat fiind faptul ca Republica Moldova este un stat tanar. 5% Practic. Mai mult ca atat. mai multi respondenti ucraineni (62%) (Tabelul 1. pot sa-si permita sa incalce mai multe dintre drepturile altora. In acest context.. 2% Se incalca sistematic. au un statut oarecare in societate. in unele cazuri ei nici nu sunt constienti de faptul daca anumite drepturi li s-au incalcat sau nu (situatia data fiind generata de lipsa de cunostinte a legislatiei. 5% Se incalca ocazional. gratie statutului detinut. drepturile omului in Moldova se incalca sistematic.81) considera ca drepturile in Moldova se incalca sistematic. beneficiaza neoficial de mai multe drepturi (isi pot permite realizarea intereselor personale in detrimentul persoanelor de rand).” DFG 3 2. fata de cei cu nivel scazut (47%). fiind urmati de Moldoveni/Romani cu (53%).” DFG 6 Un participant a invocat ideea potrivit careia situatia existenta in domeniul protectiei drepturilor omului este „normala”.” DFG 1 Pe de o parte. practic. pag. „In Moldova. este imposibil de a obtine intr-o perioada atat de scurta valori inalte in domeniul respectarii drepturilor omului. persoanele cu functii. 53% Referindu-se la frecventa incalcarii drepturilor omului in Moldova. neoficial au mai multe drepturi. In schimb. nu cunosc unde si cum sa se adreseze. Frecventa incalcarii drepturilor 53% din persoanele chestionate in cadrul sondajului national reprezentativ au mentionat ca in Moldova drepturile omului se incalca sistematic (frecvent). si anume – calitatea marfurilor procurate: 20 . nu se incalca.(PROIECT) „Drepturile omului de rand se incalca constient in instantele de judecata. incalcarea drepturilor omului este determinata si de statutul detinut in cadrul societatii. cea mai mare parte a participantilor la DFG au mentionat ca drepturile se incalca sistematic. In functie de nivelul socio-economic cu 9% mai multi respondenti cu nivel mediu si ridicat (cate 56%).

Dreptul la un nivel decent de trai (85%) si Dreptul la munca si la alegerea locului de munca (82%). iar un alt participant a lansat ideea ca un functionar responsabil de protectia drepturilor omului nu va indeplini obligatia eficient in cazul cand nu este remunerat adecvat conditiilor de trai.” DFG 5 „Cum poate un functionar public la o leafa de 800 lei sa asigure respectare dreptului unei alte persoane. DFG 7 Un participant la discutii a sustinut ca drepturile omului se incalca in mod sistematic in activitatea de zi cu zi a organelor de drept. 91% (Tabelul 3. facand o evaluarea a respectarii a 20 de drepturi si libertati ale omului (Fig. Fig.3. la o marime a pensiei rezonabila (86%). In functie de studii. mentionand ca unele persoane profita de pe urma lipsei de cunostinte din partea cetatenilor in domeniul drepturilor omului. dar nu se respecta.3). 2. Drepturile care se incalca mai frecvent In cadrul sondajului de opinie. nu sunteti sigur ca procurati o marfa care sa corespunda calitatii si standardelor stabilite. Cand procurati marfuri intr-un loc public. dvs. in general. respectiv. pag.(PROIECT) „In tara noastra mai mult persista sistematicul in cazul acesta. cel mai mult vulnerabili fata de respectarea dreptului la un salariu rezonabil. 3 Cum ati evalua respectarea urmatoarelor drepturi si libertati ale omului in Moldova? Drepturile minoritãþilor etnice Drepturile minoritãþilor sexuale Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei 3% 2% 18% 7% 32% 16% 6% 24% 5% 58% 21% 29% 36% Foarte bine Bine Rãu Foarte rãu Nª/NR 53% 42% 30% 28% 27% 35% 36% 37% 50% 26% 42% 9% 11% 10% 44% 42% 46% 50% 45% 53% 53% 54% 40% 31% 38% 47% 13% 16% 5% 14% 9% 15% 24% 25% 23% 29% 6% Dreptul la libera exprimare 5% Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile de stat Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la un salariu (remunerare) rezonabil / la o mãrime a pensiei rezonabilã Dreptul la un nivel decent de trai Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Dreptul copiilor de a fi pro-tejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Protecþia femeii de violenþa în familie 0% 2% 1% 1% 1% 14% 10% 12% 1% 1% 2% 9% 10% 12% 51% 30% 42% 43% 36% 16% 15% 14% 13% 16% 6% 14% 11% 12% 13% 8% 4% 3% 1% 19% 2% 27% 2% 19% 2% 19% 2% 20% 1% 1% 8% 13% 10% 11% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21 . Este prezenta falsificarea produselor alimentare si. Este stipulat ca sedintele de judecata sunt publice. la o marime a pensiei rezonabila si a dreptului la munca si la alegerea locului de munca sunt respondentii cu studii superioare care ajung la ponderea de 93% si. doar in cazul Dreptului la libertatea gandirii si a religiei mai mult de jumatate (60%) dintre respondenti au evaluat cu semnificativul „Bine” si „Foarte bine”.” DFG 3 O parte dintre participanti a sustinut ca drepturile se incalca „ocazional”. a tuturor produselor”.1. „Nu este acces la justitie. 83). Cu semnificativul „Rau” si „Foarte rau” cei mai multi dintre respondenti au evaluat respectarea urmatoarelor drepturi: Dreptul la un salariu rezonabil.

Acum o generatie intreaga creste analfabeta. Motivele incalcarii drepturilor omului in Republica Moldova Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca principalele motive care duc la incalcarea drepturilor omului in Republica Moldova sunt lipsa de cunostinte din partea populatiei referitor la 22 . pentru care trebuie sa platim. 73). 4 „Ne-au impus asigurarea obligatorie. urmate de Dreptul la munca si alegerea locului de munca (49%). cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca lor personal le-au fost incalcate aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai (61%) si Dreptul la un salariu rezonabil (56%).” DFG 4 „Este incalcat foarte mult dreptul la informatie. vizibil drept personal al lor care li se incalca este dreptul muncii (15%).”. 74).” DFG 4 „Nu e scris lista de servicii care se presteaza conform politei. persista aceleasi Dreptul la un nivel decent de trai si Dreptul la un salariu rezonabil (fiecare cate 51%). se incalca in special de catre organele de drept. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca cel mai evident. Ei au 100 de obligatii si un singur drept: sa execute. 11% au indicat dreptul la un trai decent. 4 „Daca nu ai bani – nu ai acces la studii. Cat priveste drepturile incalcate ale rudelor si cunoscutilor respondentilor (Fig.dreptul la ocrotirea sanatatii (Fig. iar 8% .(PROIECT) Avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.” DFG 1.” DFG 1. deoarece dupa absolvire nu sunt asigurati cu un loc de lucru. la acestea se mai adauga printre primele drepturi incalcate si Dreptul la ingrijire medicala profesionala si oportuna (51%). pag. Dreptul la o justitie echitabila a oamenilor simpli care nu au cunostinte despre drepturile lor. pag. 36. pag 72). si asta o stim cu totii. „In intreaga republica 14 000 copii nu frecventeaza scoala din cauza ca nu sunt asigurati cu cele mai elementare lucruri: incepand de la manuale si finisand cu incaltaminte.”. In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. Cu privire la drepturile incalcate in ultimii ani (Fig. „Chiar daca a absolvit.” DFG 1 2.4. 35.” DFG 5 „Dreptul cuvantului. in Republica Moldova cel mai des se incalca urmatoarele drepturi: • dreptul la munca • drepturile consumatorilor • dreptul la educatie echitabila • dreptul la sanatate • accesul la informatie • dreptul la un trai decent • dreptul la un salariu adecvat • dreptul la justitie echitabila • dreptul la viata • libertatea exprimarii • dreptul la proprietate • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • dreptul la protectie sociala • dreptul la conditii normale de munca • drepturile minoritatilor etnice • dreptul de a alege • dreptul la libera circulatie pe teritoriul Transnistriei „Pregatirea tinerilor specialisti seamana cu un mecanism de stoarcere a banilor. statul nu garanteaza ca va fi angajat. Prin asigurarea asta nu se acorda ce trebuie conform cerintelor asigurarii. Nivelul asigurarilor este sub minimul necesar pe care l-ar avea o persoana.” DFG 3 „Cu polita reiese ca plateste dublu. 37.

” DFG 1 „Sunt cazuri cand persoana incepe sa-si caute modalitate de aparare a drepturilor.” DFG 7 Pe langa motivele prezentate anterior.” DFG 1 In opinia participantilor din cateva grupuri de discutii nerespectarea drepturilor omului este determinata de apatia. Dar el are un plan pe care trebuie sa-l implineasca la sfarsit de luna. realizarea intereselor personale. In aceasta masura incalcam drepturile altei persoane. democratie. „Din lipsa de acces la informatie oamenii nici nu stiu cum sa-si apere drepturile.” DFG 7 „Un simplu cetatean se adreseaza dupa o decizie a consiliului local. Un participant din cei care a mentionat lipsa de cunostinte. situatia social-economica precara si indiferenta / iresponsabilitatea / birocratia organelor de stat.” DFG 3 „Asigurarea unor drepturi nu este acoperita financiar. a concretizat ca acest lapsus este generat de imposibilitatea de accesare a informatiei respective. iar furnizorul constiincios refuza sai dea decizia. noi astazi trebuie sa incepem de la inceput.” DFG 2 „Moldoveanul din modestie nu-si da seama ca au fost lezate drepturile si interesele sale.” DFG 3 „Unui om simplu ii e dificil de a studia legea. care stie 3-4 articole pe baza carora aplica procese verbale unui om care poate nu are vina. Intr-un sat este un „Monitor Oficial” si acela e la primar care il tine in safeu. Din aceste considerente populatia nu este activa pe plan politic si nici nu isi respecta obligatiunile fata de stat. in primul rand. Cand ajunge pe la cabinete. modestia si. E bine asa cum este. nepasarea.(PROIECT) drepturile lor si modul in care pot fi protejate.” DFG 4 Lipsa de protectie a drepturilor sociale si economice fundamentale ale omului determina orientarea fortelor si intereselor acestuia spre satisfacerea nevoilor primare. „Singura populatia nu doreste sa-si cunoasca drepturile. noi nu am stiut ce este independenta. se lehameteste. Ei nu se intereseaza de drepturile pe care le au. Vine politistul de sector cu regulile lui. Un cetatean sanatos ar putea sa-si exercite drepturile politice cat si cele culturale. Asta e mai groaznic in societatea noastra. uneori. Daca cetateanului simplu nu-i sunt 23 . De acest fapt se folosesc cei care incalca drepturile. adica se adapteaza la situatia in care se afla. de aceasta stare profita alte persoane. cum trebuie sa le apere. pana cand ajunge la un moment ca ridica mainile in sus si se satura. fiecare persoana urmarind. Nu cunosc drepturile lor. Ar fi mai usor daca in Moldova cetateanul s-ar interesa care-i sunt drepturile. „Drepturile sociale influenteaza exercitarea de mai departe a drepturilor politice. asupra incalcarii drepturilor in Moldova influenteaza un sir de alti factori. abia acum incepem sa intemeiem statul. coruptie si spiritul de egoism. atunci cand pleaca undeva sa nu i-l ia cineva.” DFG 2 „Problema este egoismul – fiecare nu se gandeste la persoana de alaturi ci doar la dansul: cum sa-i fie bine.” DFG 5 „Daca bagajul de cunostinte ale oamenilor ar fi mai mare. chiar si indiferenta omului de rand. el este ca o minge de fotbal pe teren. atunci s-ar micsora considerabil numarul de cazuri de incalcare a drepturilor omului.” DFG 3 „Am iesit din sistema veche cu multiple probleme. cum ar fi: • birocratia functionarilor de stat • necesitatea organelor de politie de a indeplini planul de activitate • lipsa juristilor in localitatile rurale • mentalitatea sovietica – incapacitatea de acomodare la valorile democratice (perioada de trecere) • lipsa institutiilor responsabile direct de protectia drepturilor omului si a mecanismelor respective • imperfectiunea legilor si a mecanismului de respectare a legilor • politica eronata in domeniul economiei – agentii economici nu sunt stimulati „In sat jurist nu exista. Se teme ca daca o sa dea informatia seful mai mare o sa-l mustreze sau chiar o sa-l concedieze.

7% 0.0% 0.4% 0.7% 24 . fiecare al zecelea respondent indica dreptul la sanatate (11%).0% 1. 4 au fost mentionate urmatoarele domenii: In I-ul In al II-lea In al III-lea rand rand rand Domeniul Dreptul la viata 1.” DFG 5 2. avand posibilitatea sa dea un raspuns liber.3% 0.6% 1. Care domenii ale drepturilor omului sunt cele mai actuale (importante) in Moldova si necesita atentie sporita din partea societatii? (Intrebare deschisa) 0% Dreptul la muncã Dreptul la sãnãtate Dreptul la un trai decent Dreptul la protecþie socialã Dreptul la educaþie Dreptul la agriculturã ºi realizarea produselor agricole Dreptul la pensii decente Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la afacere proprie Drepturile copiilor Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Alte domenii Toate domeniile Nici un domeniu Nª NR 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 22% 11% 9% 8% 4% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 2% 7% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 14% 2% 9% 4% 4% 13% 4% 2% 6% 4% 7% 15% 9% 6% 3% În primul rând În al doilea rând În al treilea rând 11% La rubrica Alte domenii din Fig. Domenii ale drepturilor omului ce necesita o atentie mai sporita din partea organelor de conducere din Moldova In cadrul sondajului de opinie.3% 1.(PROIECT) respectate drepturile si libertatile din sfera social-economica.5% Dreptul la informare 0.3% 0.3% Dreptul la legislatie 0.1% 0. 4.4% 0.5.8% 0. Fig.5% Dreptul la timp liber 0. fiecare al cincilea respondent considera ca cel mai important domeniu al drepturilor omului care necesita atentie sporita din partea societatii este dreptul la munca (22%).3% Dreptul la securitate personala 1.5% 0.4% 0.5% Dreptul la echitate in fata justitiei 1.6% Drepturile consumatorilor 1.9% Drepturile tinerilor 0.5% 0.5% 0.4).5% 0.6% 0.2% Dreptul la participare politica 0.3% 1.6% Dreptul la proprietate privata 0.8% 2.5% Dreptul la un mediu sanatos 0.9% 1. atunci el nu-si poate onora anumite obligatiuni fata de stat.4% . iar cate 8% dreptul la un trai decent si protectie sociala (Fig.0% 0.

2% 0.0% In functie de mediul de resedinta.2% 0.4% 0.1% 1.” DFG 1 „In ce inconjurari traim noi? Sa analizam ce apa noi avem. Acest fapt poate fi explicat prin gradul scazut de acces al populatiei rurale la servicii medicale (fie din cauza saraciei. La noi cati sefi de directie sunt femei si cati barbati? E o diferenta mare. au cele mai mici salarii.1% 0. participantii la discutii considera ca este necesar de acordat atentie sporita si unor astfel de domenii.4% 0. in comparatie cu locuitorii din ariile urbane (22%). de asemenea.6% 0. aproape de doua ori mai multe persoane din ariile rurale (40%) (Tabelul 2. fie din cauza distantei necesare de parcurs la serviciile respective). In contrast.2% 0.1% 0.2% 0.6% 0.81) solicita acordarea atentiei dreptului la sanatate. Eradicarea saraciei trebuie sa presupuna un sistem de politici sociale si elaborarea unor masuri concrete.3% 0. au mentionat mai des importanta acelorasi domenii ale drepturilor omului invocate de catre respondenti: dreptul la munca. dreptul la un trai decent.2% 0.3% 0. dreptul la sanatate si dreptul la protectie sociala a paturilor social-vulnerabile (invalizi. pag. precum sunt: • dreptul la un salariu proportional muncii efectuate • dreptul la informatie • dreptul la educatie • dreptul de participare la procesul de decizie • dreptul la un mediu inconjurator sanatos • protectia legislativa a taranilor • drepturi egale pentru femei si barbati • dreptul la proprietate • drepturile consumatorilor • dreptul la opinie si libertatea exprimarii • protectia drepturilor moldovenilor din regiunea transnistreana „Administratia publica ar trebui sa ofere posibilitate cetatenilor sa participe la toate procesele decizionale.” DFG 6 „Medicii nu prea pot face nimic.2% 0.3% 0.2% 0.” DFG 3 „Femeia e mai putin la conducere. Daca e vorba de constructia unei statii PECO. La moment nu se face nimic ca cetateanul sa devina bogat.4% 0.1% 2.3% 0.(PROIECT) Dreptul civil Dreptul la locuinta Dreptul la securitate economica (impozite. Participantii la discutiile focus grup.” DFG 5 „Nu poate fi un stat bogat fara cetateni bogati.3% 0. iar aceasta trebuie sa fie o prioritate a statului.4% 0. in comparatie cu populatia de la sate (15%). numaidecat trebuie consultata populatia daca este de acord.4% 0. de trei ori. preturi inalte) Drepturile emigrantilor (dreptul la lucru peste hotare) Dreptul la o conducere responsabila Dreptul la libertate Drepturile mamelor Drepturile minoritatilor etnice Dreptul la cultura Egalitatea gender Alte domenii 0.” DFG 3 25 .1% 0.2% 0. tineri si copii). mai multa populatie din orase (21%) necesita asigurarea dreptului la protectie sociala.4% 0.” DFG 2 „Detinatorii de cote de pamant sunt in afara oricarei legi. „Este obligatia statului de a crea conditiile pentru ca fiecare cetatean din RM sa aiba un trai decent.8% 0. pensionari. Dar ce e mai scump decat sanatatea omului?” DFG 2 Pe langa domeniile mentionate.

persoanele cu disabilitati fizice si psihice. participantii la lichidarea catastrofei de la Cernobal sunt protejati de lege. • participantii la lichidarea avariei de la Cernobal. cat si cele bune). fapt ce-si doresc copiii. Pana in prezent conducerea nu a luat o directie concreta. determinata de instabilitatea politica. • agentii economici.” DFG 4 2. unii participanti au sustinut ca este extrem de necesar de atins o stabilitate in politicile de guvernare.(PROIECT) In aceasta ordine de idei. 2. nu vrem sa ne dezicem de CSI.6. care beneficiaza de indemnizatii mizere de 40 – 60 lei si care nu acopera nici cele mai elementare necesitati. E straniu. in comparatie cu persoanele de sex masculin. cel mai des se incalca drepturile copilului.2. unde copiii sunt privati de dreptul de a studia in limba romana. sunt inapti de a presta o munca fizica. Si acestea trebuie sa se pastreze intacte in cazul cand conducerea se schimba. la razboiul din Afganistan si Transnistria – acestia sufera de boli fizice si mintale. cat si procurarea unui spatiu locativ). iar conducerea republicii adopta o atitudine pasiva in problema respectiva. prioritara de evolutie si dezvoltare. Dar aceasta este doar o expresie formala.” DFG 1. insa. Criza in care se afla societatea este. Cum sa intretina un copil si cum sa stea ea in maternitate daca ea nu este protejata???” DFG 6 „Participantii la razboiul din Afganistan. sa continuam cele initiate. Dupa principiul vulnerabilitatii. Transnistria. cum poti sa-l inveti?” DFG 1 Alte categorii de populatie (care au fost mentionate doar in cadrul unui grup de discutii) ale caror drepturi. Categorii de populatie drepturile carora se incalca cel mai des Copiii si persoanele in etate sunt cele mai vulnerabile categorii ale populatie in privinta incalcarii drepturilor omului. care face studii si nu poate sa se aranjeze. Sa nu incepem de la inceput. • persoanele de sex feminin care au mai putin acces la functii de conducere. cand vor fi stabilite sarcinile finale ale politicii interne si externe ale conducerii. Unul din participanti a exemplificat incalcarea drepturilor copiilor prin cazul Transnistriei. tineretului. „Drepturile omului vor fi respectate atunci. 4.” DFG 1 „Toata lumea stie ca sunt incalcate drepturile copiilor. intelectualii (in special cei din ariile rurale) si taranii (care presteaza munci grele si sunt remunerati cel mai prost). dar lor nu li se da posibilitate. pensionarii care primesc o pensie mizera de 200 de lei imposibil sa aiba un trai decent. 4. Un alt aspect negativ il constituie lipsa unui curs ferm al politicii interne si externe. orice dezvoltare presupune o anumita stabilitate. copiii si batranii sunt urmati de tineri (care intampina obstacole atat in ceea ce priveste angajarea in campul muncii. Un exemplu elocvent in acest sens serveste politica duplicitara externa – dorim sa ne integram in Uniunea Europeana.” DFG 4 „Indiferent cine ar veni la putere. un copil. se incalca deseori sunt: • mamele cu copii.” DFG 1. primeste indemnizatii 40 sau 60 de lei. Or. in mare parte. de asemenea. ci sa mergem mai departe. a deciziilor adoptate – fiecare formatiune politica ajunsa la putere distruge tot ce a fost creat pana la momentul respectiv (atat lucrurile rele. Vorbim de situatia cu studierea in limba de stat. 6 „In cazul Transnistriei. Aceasta trebuie sa decida odata si pentru totdeauna traseele pe care trebuie sa evoluam. iar unii nu au nici un loc de trai. nu e pusa in aplicare. totodata. care sunt impusi poverilor fiscale si controalelor excesive din partea institutiilor de stat „O mama.” DFG 6 „Taranul 500 lei pe an vede bani. trebuie sa mergem pe aceeasi cale. Ar fi 26 . 6 „Drepturile batranilor. Cum poti sa traiesti? Cum poti sa intretii o familie. de ce conducerea RM se atarna atat de slab in aceasta privinta. care naste. „Drepturile copiilor.

” DFG 2 „Agentii economici pur si simplu nu au cum sa se dezvolte.” DFG 1 „In invatamant. fiindca ori nu are cu ce se incalta. prin variate metode creeaza obstacole. a agentilor economici. Unii dintre ei nici nu au unde trai. favorizeaza incalcarea drepturilor omului. acestea in loc sa stimuleze dezvoltarea economica. Institutiile de stat. nici drepturi. „In statul acesta cine are bani are si putere. ci din cauza saraciei.(PROIECT) bine pe viitor ca acei oameni sa aiba o sustinere materiala.” DFG 6 „Avem legi.” DFG 7 27 . sunt in incapacitatea de a lucra.7. Tot din cauza crizei economice nu este posibila sustinerea materiala a hotararilor guvernamentale. dimpotriva. la randul sau. insa. Acest fapt streseaza agentii economici si le sustrage atentia de la activitatile de afaceri. mai ales cei de la tara. daca nu politia atunci inspectoratul fiscal etc. Ei sunt bolnavi chiar si mintal. medicina sunt mai multe femei decat barbati.” DFG 3 In unele grupuri de discutii participantii au indicat categorii de populatie eterogene defavorizate in privinta respectarii drepturilor omului: • locuitorii din ariile rurale (care sunt cel mai putin informati in domeniul drepturilor omului) • persoanele sarace • oamenii simpli (de rand) „Cel mai des este obijduit cel sarac.” DFG 6 „Cetateanul nu poate ajunge la functionarul acela. Iar saracia la noi este foarte mare. Mai mult ca atat. Astfel.” DFG 1 „La noi pana ajungi la Dumnezeu te mananca sfintii. Din aceste considerente se creeaza situatia in care sustinerea din partea statului este doar „pe hartie”. inclusiv prin ingradirea accesului la informatie. Orice cetatean a statului poate forma numarul la care consilierul ii da un raspuns concret.” DFG 4 „Functionarii de la diferite nivele sunt corupti. respectiv.” DFG 1 „De ce oamenii pleaca peste hotare? Nu pleaca de bine sau de bucurie. cine n-are bani. acte normative prin care variate categorii socio-vulnerabile sunt sustinute.” DFG 4 „O doamna a lucrat toata viata ei la fabrica de zahar si are pensia de 275 de lei. inclusiv si ale conducerii de varf. Saracia din tara determina si un alt flagel nociv al societatii – coruptia excesiva in institutiile de stat – care. Stau in permanenta cu frica-n san – acus trebuie sa vina politia. nu intreprind nimic semnificativ pentru ameliorarea situatiei create. Dar la functiile mai platite sunt barbatii. principalul motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii sociale in privinta incalcarii drepturilor omului este saracia (salarii si pensii mici).” DFG 6 „In Occident in orice telefon public sunt telefoanele institutiilor de stat. criza economica acuta in care se afla Republica Moldova la momentul de fata. Motivele pentru care unele categorii de populatie sunt mai vulnerabile in domeniul respectarii drepturilor omului Conform opiniilor exprimate de unii coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. de exemplu. hotarari de guvern: dar nu sunt bani!” DFG 1 „Exista posibilitatea de procurare a locuintei prin sistemul de creditare – legea prevede acest lucru – dar nu se respecta. ori chiar nu are bani de drum. Acesta este motto-ul societatii noastre. exista legi.” DFG 2 2. nu doar morala.” DFG 2 „Situatia economica instabila duce la degradarea societatii si la dezvoltarea coruptiei. La noi nici un functionar de stat ori public nu o sa-ti dea o informatie fara acordul superiorului. dar acestea nu pot fi aplicate din cauza lipsei suportului material.” DFG 1 „Oamenii simpli nu isi cunosc drepturile lor. n-are nici putere si. Aceasta sustrage oamenii de la rezolvarea problemelor de afaceri. cum ar fi. numarul excesiv de controale exercitate asupra agentilor economici si impozitele impovaratoare.

Lipsa ingrijirii paterne este provocata si de migratia excesiva a moldovenilor peste hotare in cautarea unui loc de lucru mai bine platit. narcomani. „Drepturile copiilor sunt aduse la cunostinta lor.” DFG 5 28 . nu poate acumula nici un fel de stagiu de lucru. stagnam la acel nivel.” DFG 7 In cadrul unor discutii. lipsa de informare sistematica in domeniul respectiv. „Nu este nici infrastructura necesara. vulnerabilitatea acestora decurge din politica economica eronata a statului fata de agricultura care nu beneficiaza de nici un suport si facilitati legislative.” DFG 2 „Populatia rurala nu stie ce drepturi are. cum ar fi parintii alcoolici. insa aceasta nu este la o ora speciala. participantii s-au referit la motive concrete pentru drepturile anumitor categorii de populatie. nefiind angajat. si. acestia sunt afectati de stereotipul eronat existent in societatea moldoveneasca conform caruia persoanele mai in varsta si cu stagiu de munca au prioritate fata de tinerii specialisti – aceasta idee este gresita. „Drepturile copiilor sunt lezate chiar de catre parinti. este si trebuie sa fie un granar. nici conditiile. precum si familiile cu parinti someri). legata de primul motiv. Nu stie cui sa se adreseze si cum sa solutioneze problemele. Din aceasta cauza suferim si la aspectul economic. Ne-am intors cu cateva decenii in urma si. Cat priveste drepturile tinerilor profesionisti.” DFG 2 In cazul taranilor.(PROIECT) Alt motiv care determina vulnerabilitatea unor categorii de oameni fata de altele este lipsa de cunostinte necesare printre oamenii de rand. nici baza legislativa. Moldova a fost. Astfel. pana cand. unul din motivele de incalcare a drepturilor copiilor il constituie lipsa grijii paterne (este cazul familiilor cu parinti consumatori de alcool sau droguri. deoarece un tanar. nici asigurarea cu cele necesare. someri. in special cei de la tara.

1. 30% 25% 23% 20% 24% 15% 10% 10% 10% 9% 7% 5% 9% 2% 0% 1totalmente nu sunt de acord 2% 3% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totalmente sunt de acord 1% NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. Informarea cu privire la drepturile omului. iar „10” semnifica „Totalmente sunt de acord” cu aceasta afirmatie (Fig. unde „1” semnifica „Totalmente nu sunt de acord”. 3. 5.(PROIECT) 3. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica din centrele raionale mai des au mentionat: • fie ca doar o parte din populatie isi cunoaste drepturile 29 . In ce masura sunteti de acord cu urmatoarea afirmatie: „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului”. referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei. 5). Cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei In cadrul sondajului de opinie. altii 23% au mentionat la punctul „5” pe o scala de la „1” la „10”. Fig. 62% din populatie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Exista o lipsa de cunostinte in domeniul drepturilor omului” (acestia se impart in 24% care au indicat ca totalmente sunt de acord si 38% care au spus ca sunt de acord).

” DFG 2 Referindu-se la cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei.” DFG 4 • fie ca cunoasterea drepturilor este la un nivel foarte jos „Cunostintele sunt la zero”. nu are garantie ca drepturile ii vor fi respectate. nimeni nimic nu cunoaste. deci esti obligat sa-ti onorezi obligatiile fata de mine”. Acei tineri au ajuns la concluzia ca „sa fie cum o fi dar sa nu ma var eu si de ce eu trebuie sa vorbesc?” „Chiar daca cunosc ceva. 3 „O parte cunosc dar ei nu stiu despre obligatiunile lor. „La un nivel foarte jos”.” DFG 3 Coordonatorii din centrele raionale au mai mentionat urmatoarele despre cunostintele populatiei in domeniul drepturilor persoanei: • nu exista garantii ca drepturile persoanelor care-si cunosc drepturile vor fi respectate • sunt cunoscute doar obligatiunile si se crede in sistemul care conduce • cei care-si cunosc drepturile nu se lupta pentru drepturile lor • cei care-si cunosc drepturile nu stiu si de obligatiile lor • pe timpurile Uniunii Sovietice persoanele mai putin cunosteau despre drepturile lor „Chiar daca isi cunoaste drepturile. Nu se negociaza. „Cred ca 70% nu cunosc drepturile si 30% – cunosc.” DFG 3 „Eu cred ca cunostintele lor nu sunt suficiente. Il sperie”. si de aceea nici nu se intereseaza. „Cine intreaba pe medic sau pe invatator: „Dumitale traiesti pe impozitele mele. Poate sa ramana pamantul neprelucrat. chiar si din tineri. nu se lupta pentru drepturile lor. dar ei nu au cu cine sa se consulte. care-s mai principale: sanatate.” DFG 1 „Cunoastem drepturile doar care ne obliga de a face ceva. Nu cunosc muncitorii. Sa credem intr-un sistem de care suntem condusi. taranii. ce privilegii au • nivelul scazut de cunoastere a drepturilor conditioneaza incalcarea lor 30 . cine o sa va tina discutia. in care lucrez. medici. „Sunt limitate. deoarece au ca scop doar cheltuirea banilor • desi vorbesc despre drepturile omului. Nu cei batrani. poate predomina si o frica. munca. La un moment dat el poata sa zica:”Nu-ti place. Astfel. „Foarte putine”. Ma refer la localitatile pe care le cunosc eu.” DFG 2 „10-15% de populatie cunoaste drepturile. invatatura. „E mai mare procentul care nu cunosc. Dar la moment dicteaza arendasul. Aceste 30% care cunosc sunt profesori. „Duceti-va la tara si incercati sa discutati despre drepturile omului.” DFG 1. „Intelectualitatea cunoaste. Intelectualitatea”. coordonatorii in domeniul drepturilor omului din institutiile de administrare publica centrala sau referit in special la: • pasivitatea populatiei • posibilitatea de a interpreta diferit diferite articole legislative • imposibilitatea populatiei de la tara de a intelege multi termini noi din legislatia in vigoare • mass media nu preia printr-o terminologie adecvata si nu transmite intr-un mod accesibil pentru populatie normele legislative • programele realizate de ONG-uri sunt ineficiente. „ Ei cunosc unele drepturi. dar alt procent – care nu cunosc”.” DFG 1 „Zero”.” DFG 1 „Inainte situatia era mai grea ca acum in privinta cunoasterii drepturilor. nu toate persoanele cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt drepturile. se cere sa se faca contract. ceilalti – partial”.” DFG 2 „Nu cunosc. un oarecare procent sunt persoane care cunosc. inregistrat la primarie.” DFG 2 „Cei mai in varsta au o frica mostenita dinainte :”daca o sa vorbesc ceva o sa ma ridice”. Nu mai mult de 10%”. „La oras poate mai mult. in cerintele contractuale si in legislatie exista ca inchiriind un bun oarecare. la sat – in genere nu se cunoaste”.(PROIECT) „Nu toti cunosc”. „O parte cunosc.” DFG 1 „Poate si sunt cate ceva. Mata primesti salariu si de la mine. ia-ti pamantul si du-te!”.

iar 38% sunt de acord in mare masura cu aceasta). toata aceasta informatie trebuie expusa intr-un mod accesibil. imi este complicat. 6). „Daca am pune in functiune toata masinaria de informatie ca sa-l informam noi. Nu atrage atentia”. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta) (Fig. sunt prezente unele bariere administrative in obtinerea informatiei (50%: 12% sunt de acord in foarte mare masura. cum sa-si realizeze.” DFG 6 „ONG la noi sunt o modalitate de a spala anumiti bani sau pentru a primi niste salarii bune pentru o anumita perioada cand realizam niste programe. Birocratismul functionarilor publici face ca informatia cu privire la drepturile omului sa fie inaccesibila (52%: 15% sunt de acord in foarte mare masura.2.” DFG 5 3.” DFG 7 „Cunostintele sunt la un nivel foarte jos. Asta e premisa faptului ca se incalca drepturile omului. dar nemaivorbind despre populatia de la tara” DFG 6 „La noi nu este o terminologie adecvata care sa fie preluata de mass-media. sunt multi termeni noi pentru mine neintelesi. iar 37% sunt de acord in mare masura cu aceasta). vom reusi doar in cazul cand el o sa doreasca lucrul acesta. nu stiu. Toti stiu ca au drepturi. un pedagog. dar care sunt ele.” DFG6 „Toti vorbesc despre drepturile omului.(PROIECT) „O anumita pasivitate a populatiei.6.” DFG 5 „Sunt posibile mai multe feluri de interpretari si depinde de avocatul care poate sa interpreteze si s-o intoarca” DGF 6 „Pentru mine. Jumatate din populatie a afirmat ca sunt de acord cu afirmatia Sunt puse piedici si obstacole la obtinerea informatiilor. Obtinerea informatiei in domeniul drepturilor omului In cadrul sondajului de opinie. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii referitoare la informatia despre drepturile omului: 31 . ce privilegiu au. dar nu toti cunosc ce inseamna drepturile omului si care sunt”. Fig. Eu nu cred ca nu se poate de undeva de cumparat o constitutie. Societatea noastra se caracterizeaza printr-o anumita apatie fata de drepturi. majoritatea populatiei a fost de acord cu afirmatiile: Informatia in domeniul drepturilor omului este greu de gasit (53%: 16% sunt de acord in foarte mare masura.

la institutiile mass media cu cea mai mare acoperire a teritoriului republicii (Moldova 1 si Radio Moldova) si la care are acces intreaga populatie. nu sa se limiteze doar la opiniile unei sau altei parti. • autoritatile publice – in cazul acestora participantii din unele grupuri au sustinut faptul ca fiecare functionar trebuie sa fie responsabil de informarea drepturilor omului in domeniul sau. unele organizatii urmaresc. iar 32% sunt de acord in mica masura cu aceasta). sa le formeze abilitatile necesare pentru protectia drepturilor personale. Punctul slab al acestora este ca ele nu beneficiaza de suport din partea statului. Acestea. in mare parte. In acest context. de un plan comun de actiune. care trebuie sa fie respectate. doar realizarea scopurilor personale – de spalare a banilor. Institutiile. in acest fel limitand posibilitatile de informare a populatiei.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Informaþia în domeniul drepturilor omului este greu de gãsit 16% 37% 30% 9% 8% Sunt puse piedici ºi obstacole la obþinerea informaþiilor. In acest context. organizatiile care ar trebui sa informeze populatia despre drepturile omului In opinia participantilor la discutiile focalizate in grup. sunt prezente unele bariere administrative în obþinerea informaþiei Birocratismul funcþionarilor publici face ca informaþia cu privire la drepturile omului sã fie inaccesibilã Lipsa serviciilor juridice la locurile de muncã face imposibil accesul la informaþia despre drepturile omului 12% 38% 28% 9% 14% 15% 37% 25% 8% 16% 14% 33% 26% 6% 20% Existã unele piedici lingvistice în perceperea informaþiei 12% 29% 29% 15% 16% Informaþia cu privire la drepturile omului de care dispun îmi este utilã Am cunoºtinþele necesare obþinerii informaþiei cu privire la drepturile omului 8% 30% 28% 19% 13% 5% 22% 32% 30% 12% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR Majoritatea populatiei mai mult nu a fost de acord cu afirmatia Am cunostintele necesare obtinerii informatiei cu privire la drepturile omului (62%: 30% nu sunt de acord deloc sau sunt de acord in foarte mica masura. in mod special. unii participanti s-au referit la functia de „coordonator” numita de administratia publica raionala. activand independent in baza finantarilor externe. motivand convingerea lor prin faptul ca acestia se afla cel mai mult in contact cu oamenii de rand. prezinta opinia puterii. Problema data se refera. • ONG-urile – la momentul de fata exista deja organizatii neguvernamentale specializate in domeniul promovarii si protectiei drepturilor omului. 3. • institutiile educative – in cazul dat procesul de informare despre drepturile omului trebuie sa inceapa din clasele primare pentru a oferi posibilitate copiilor de mici sa constientizeze ca au anumite drepturi. ascunzandu-se dupa masca actiunilor de binefacere. iar participantii din alte cateva discutii s-au referit la autoritatile publice locale. principalele institutii care ar trebui sa fie responsabile de informarea populatiei despre drepturile omului sunt: • mass media – aceasta trebuie sa reflecte multitudinea punctelor de vedere.3. 32 .

articolele din ziare. Cu toate acestea omului nu-i este mai bine.(PROIECT) „Mass media.” DFG 6 In general. Poti sa-i faci zilnic o pagina de ziar in care omul sa nu inteleaga nimic din ea. Nu trebuie sa negam acest fapt. In acest sens. sa ma duc sa ma expun in domeniul drepturilor omului nu as avea acces acolo nici peste 3 ani. suntem in dreptul si chiar datori sa aducem la cunostinta populatia. Si atunci. brosurile editate pana acum sunt inutile.” DFG 2 „Autoritatile abilitate in acest domeniu. care ar trebui sa explice si sa lamureasca toate drepturile. 33 .” DFG 1 .” DFG 1 „Trebuie de inceput de la copii. cat si cele neguvernamentale. Trebuie sa fie cineva care sa coordoneze munca aceasta. Acolo au acces doar o parte de populatie. cu abilitati de jurnalisti. Il aude doar pe Vasile si stie ca Vasile vorbeste drept si gata! Alta parere nu exista! El nu poate face comparatie intre parerea lui Vasile si a lui Ion. Legile se cunosc in unele cabinete si cu asta se incheie.” DFG 6 „La noi foarte multe ONG sun o modalitate de spalare a banilor. „Este nevoie de un sistem intreg. caci o aude doar pe a lui Vasile. deoarece ea se afla zi de zi in contact cu lumea. Totul se face haotic. Or.” DFG 2 „Exista un conservatism al institutiilor de stat. Pentru aceasta este nevoie de anumite surse financiare. deoarece ii foarte greu sa-i dai omului informatia necesara prin mass-media. aude doar o parere. nu-si ating scopul scontat – populatia cum a fost prost informata. care sa aduca informatia populatiei in forma cat mai accesibila pentru intelegere. „Este nevoie de specialisti ori juristi competenti care sa aiba niste abilitati de jurnalisti. Brosuri se editeaza si cu drepturile omului. In cazul dat nu trebuie de uitat de un moment foarte important – informarea trebuie sa decurga astfel incat publicul tinta sa constientizeze necesitatea de a cunoaste drepturile sale si modalitatile de aparare.” DFG 1 „Functionarii publici nu-si iau responsabilitatea asta de a informa. din clasa intai. de exemplu. 7 „La noi se numeste televiziune publica. macar bine ca s-a miscat lucrurile din loc.” DFG 7 „Coordonatorul.4. Acestea trebuie sa colaboreze si sa actioneze dupa un plan comun bine chibzuit.” DFG 6 „Autoritatile publice locale de nivelul 1 si 2.” DFG 3 „Diferite sedinte. fiindca ceea ce se face nu este accesibil publicului larg. La scoala elevul afla care sunt drepturile lui si el le duce mai departe in viata. Aceasta stare este determinata de faptul ca ceea ce se face nu este accesibila publicului larg. Acolo au acces doar o anumita categorie. procesul de informare a drepturilor omului este unul complex si pentru a fi realizat efectiv si cu succes trebuie antrenate toate institutiile din domeniu. fiecare in domeniu sa informeze. doar de faptul daca va fi realizat in comun de catre institutiile responsabile. asa si a ramas. prin intermediul ONG-urilor care sunt sau trebuie formate. atat cele guvernamentale.” DFG 3 „Statul ar trebui sa sustina organizatiile neguvernamentale implicate in procesul de informare a drepturilor omului.” DFG 3 In cadrul unui grup. un functionar din administratia publica centrala a mentionat ca procesul de informare a drepturilor omului trebuie sa fie realizat de catre juristi sau specialisti competenti.” DFG 5 „Ar fi bine de la scoala sa li se spuna. ca sa le fie mai usor. la momentul de fata. aceasta problema nu este o prioritate a conducerii. 6. Eu. Totul depinde de politica adoptata de stat.” DFG 6 Reusita procesului de informare nu depinde. omul simplu. si sunt organisme internationale care ne ajuta cu elaborarea materialelor.” DFG 1 „Primaria. insa. dar ea nu e publica. Iar omul caruia i s-a lezat un drept ramane in continuare cu problema lui.” DFG 2 „Ca functionari publici. taranul.” DFG 6 „Nu este conlucrare intre mass-media si autoritati.

7. Dupa parerea Dvs.” DFG 3 34 . chiar daca a apelat la consultatii juridice si a platit pentru acestea.” DFG 7 Doar cate un participant din doua discutii au fost de parerea ca oamenii insistenti pot obtine si obtin succes in protectia drepturilor lor. Si anume acest spirit trebuie educat la generatiile ce urmeaza. 39% din populatie sunt de parere ca informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora nu este accesibila. Lipsa garantiei de respectare a drepturilor omului este agravata si de saracia din tara. Motivul principal care determina situatia respectiva este coruptia in institutiile de stat. 42% Nu. „Nu este nici o garantie” DFG 1-7 „Noi nu putem garanta nici faptul ce o sa hotarasca chiar si acel judecator. Aceasta categorie de oameni nu lasa mainile in jos dupa primul esec. iar 19% nu stiu daca aceasta informatie este sau nu este accesibila (Fig. Ei scriu la guvern si petitiile revin din nou la noi in primarie.” DFG 2 „N-ai platit n-ai dreptate si atat.4. 39% 3.(PROIECT) „Daca am pune in functiune toata masinaria de informare ca sa-i informam.3 „Pentru consultatiile juridice trebuie de platit. Totul trebuie platit si totul se reduce la bani.” DFG 1 „Depinde de autoritati. La fel trebuie bani ca sa te adresez la judecator. ci continua sa se adreseze in instantele superioare celor unde au fost nedreptatiti.” DFG 5 Actualmente. 7). Din aceste considerente patimasii nici nu ajung la finele procesului de protectie a drepturilor – instanta de judecata. In acest sens. Fig. Garantia pe care o are o persoana care plateste consultatiile juridice ca drepturile ei vor fi respectate In cadrul tuturor discutiilor focus grup participantii au sustinut ca nu exista nici o garantie ca drepturile unei persoane vor fi respectate. 19% Da. Sunt oameni insistenti. Toate serviciile juridice sunt cu plata si oamenii saraci nu sunt in stare sa achite serviciile respective.. are castig de cauza cel care dispune de mai multi bani. noi o sa reusim doar in cazul cand populatia va dori acest lucrul.” DFG 1. este accesibila in tara noastra informatia despre drepturile omului si posibilitatile de aparare a acestora? Nª. Nu suntem siguri ca ne ducem in fata unui om cinstit care ne va apara. „Exista garantie. Numai administratia locala rezolva.

” DFG 2.5. pentru asigurarea respectarii drepturilor omului se impune necesitatea realizarii urmatoarelor actiuni de baza: • lupta cu coruptia • consolidarea constiintei privind necesitatea de a respecta drepturile altuia si de a indeplini constiincios propriile obligatii. Sa stim ca este un suport la care poti sa mizezi. Ceea ce la noi nu este. dar la articolul dat pentru anul curent nu au fost planificate surse financiare si nu putem sa va achitam invatatura. instantele de judecata. „Depinde unde se adreseaza. administratia locala) • perfectionarea legislatiei. daca surse financiare acordate sunt insuficiente. Sunt in contradictie.” DFG 4 „In fiecare sat sa se creeze grupe de 3-4 persoane care ar putea sa se preocupe de problemele unde se incalca drepturile. procuratura. indiferent de functia detinuta • ridicarea responsabilitatii organelor care poarta raspundere pentru protectia drepturilor omului (politia.” DFG 6 Un functionar din administratia centrala a mentionat ca nu este posibila garantarea protectiei drepturilor tuturor oamenilor in momentul cand nu exista un suport material necesar.” DFG 2 „Ajustarea legislatiei la conditiile noastre de trai si ajustarea actelor normative intre ele. participantii au mentionat si alte idei care ar contribui la ridicarea gradului de siguranta a respectarii drepturilor omului: • monitorizarea activitatii organelor responsabile de protectia drepturilor omului • numirea unei persoane responsabile de solutionarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului in fiecare localitate (in acest context a fost binevenita ideea crearii functiei de coordonator) • asigurarea paturilor social-vulnerabile cu cate un reprezentant legal care sa le apere drepturile gratis. Exemplu oferit a vizat dreptul la educatie – nu este posibil de inmatriculat toti doritorii la locuri bugetare.” DFG 1 „Sa fie specialisti in acest domeniu ca sa lucreze. aveti dreptul.(PROIECT) „Aici trebuie de muncit foarte mult la nivel de mentalitate a fiecarui individ si la nivel de insistenta.” DFG 2 „Sa elaboram planuri de actiune la nivel local. raional. instantele de judecata. E bine ca s-a introdus aceasta functie de coordonator.” DFG 4 „Daca cineva nu isi va onora obligatiunile si nu va respecta drepturile altuia. procuratura. astfel incat sa fie evitate neintelegerile in tratarea legilor si contrazicerea unor legi cu altele „Sa se lupte cu coruptia.” DFG 5 In cadrul a cate o discutie. Multe legi sunt divergente. atunci va fi sanctionat. administratia locala).” DFG 5 „Ridicarea responsabilitatii fiecarei instante (politia. 4. a celora care primesc bani pentru garantie. Da. 7 „Fiecare om are si drepturi si obligatii. precum si sanctionarea celor care incalca aceste principii.” DFG 3 35 . Daca vor fi respectate ambele atunci poate o oarecare garantie vom avea.” DFG 5 3. din contul salariului de stat • ridicarea gradului de informare a drepturilor omului in randul populatiei • stabilizarea si respectarea legislatiei • eradicarea saraciei in localitatile rurale • respectarea prezumtiei nevinovatiei „Transparenta in lucru organelor de drept. Actiunile necesare pentru garantarea respectarii drepturilor In opinia reprezentantilor administratie publice locale si centrale. De format un sistem si sa ne conducem de el.

incalcarea carora are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie 36 . deoarece deja au ideea fixa ca „oricum nu voi obtine nimic. Tot apar si apar legi noi. primind salariu. ce sa mai cheltui efort de energie si surse financiare.” DFG 6 4. nici nu incearca sa protesteze. In prezent situatia este de asa natura ca oamenii de rand.” DFG 4 „Foarte des se schimba legile si oamenii nu dovedesc sa le cunoasca.” DFG 6 In fine.” DFG 4 „Eradicarea saraciei in stat. In acest fel exista posibilitatea de a aduce o lumina de speranta in sufletele oamenilor si de a forma dorinta de a lupta pentru drepturile personale. Drepturi.” DFG 7 „Oamenii nu-si cunosc drepturile. Din aceste considerente ar fi bine de adus la cunostinta cat mai multe cazurile cand alti oameni simpli au reusit sa obtina respectarea drepturilor lor (in special in cazul litigiilor cu persoane cu functii de raspundere) si modul in care au reusit. ne indreptatim. Eu cred ca nici cei de la conducere nu dovedesc sa le citeasca.(PROIECT) „Ar trebuie sa fie avocat de stat si remunerat de stat care indiferent de ce persoana s-a adresat trebuie sa-i apere interesul si statul sa-l remunereze. tot una nu-mi voi obtine nimic.” DFG 5 „La noi vesnic trebuie sa demonstram ca nu suntem vinovati. oamenii trebuie sa fie stimulati in aceasta privinta. ba poate chiar voi inrautati lucrurile”.” DFG 4 „Legile sa lucreze. deseori. sa intreprinda careva actiuni pentru respectarea drepturilor personale. Sa aiba un salariu stabil si tot timpul cand cineva se adreseaza trebuie sa-si onoreze obligatia lui. „In societatea noastra deja exista predispozitia ca oricum numi voi realiza dreptul. pentru a spori siguranta respectarii drepturilor.

Dreptul la viata. care vi se incalca cel mai des? Dreptul la viaþã. in Republica Moldova a fost elaborat si aprobat prin Hotararea Parlamentului RM Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. La selectarea directiilor prioritare si la determinarea structurii Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului s-a pornit de la ideea ca. Dreptul la ocrotirea sanatatii si Dreptul la protectia sociala (cate 17% fiecare). cei mai multi dintre subiecti au mentionat ca lor li se incalca cel mai des Dreptul la munca si protectia muncii (27%). 8.8. trebuie accentuate cele a caror incalcare are un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie. din multitudinea de drepturi si libertati ale omului. integritatea fizicã ºi psihicã 12% 27% 17% 17% 8% 3% 3% 2% 7% 4% Dreptul la muncã ºi protecþia muncii Dreptul la protecþia socialã Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii Dreptul la un mediu sãnãtos Dreptul la educaþie Dreptul la informaþie. in aceasta categorie intra drepturile expuse in Fig. Dupa cum s-a demonstrat in cadrul elaborarii Planului.(PROIECT) Pentru a ameliora situatia privind respectarea drepturilor omului. facand o singura alegere dintre aceste drepturi si libertati. In cadrul sondajului de opinie.1. integritatea fizica si psihica 37 . Dintre drepturile si libertatile enumerate. Fig. libertatea opiniei ºi exprimãrii Alt drept Nu se încalcã nici un drept / libertate NR 4.

6% (Fig. amenintare etc. Fig. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Persoane cu comportament deviant (talharii. piata.3% Persoanele in stare de ebrietate 2.2% Persoanele defavorizate 5.6% Persoanele prost educate 1.3% (Fig. injuraturii.8% Colegii de lucru 1. piata. amenintarii. transport public etc.) 22. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada. 40. torturii etc.) 6% 33% 54% 3% 4% Protecþia contra furturilor 4% 27% 65% 2% 2% Protecþia contra bolilor transmisibile 4% 40% 46% 5% 5% Protecþia contra influenþei 4% medicamentoase asupra psihicului 37% 40% 10% 9% În deplinã mãsurã Într-o oarecare mãsurã Nu-mi este deloc asiguratã Nª NR In cadrul unor intrebari deschise.0% Persoanele fizice 1.) 5% 33% 55% 4% 3% Protecþia contra violenþei fizice (bãtãii.5% Somerii 2. Fig.2% Oamenii rai 1. de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor pericolele mentionate in Fig. înjurãturii.) (54%). In ce masura considerati ca va este asigurata securitatea personala si anume …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Protecþia contra violenþei verbale (sudalmei. banditii. pag.8% Copiii needucati 1. escrocii. 9). ameninþãrii. batjocurii etc.8% Societatea 2.5% Familia 1. batjocurii etc. utilizatorii de drog si alcool etc. 9. 42. transport public etc.2% Locurile publice (strada.77) Vecinii 5. torturii etc. In privinta pericolului furturile.5% 38 .5% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca violenta verbala (sudalma. pag.(PROIECT) In cadrul sondajului de opinie. respondentii cercetarii au mentionat mai des asupra principalei surse.7% Persoanele necunoscute 2.75) Vecinii 9. Protectia contra violentei verbale (sudalmei.).) (55%) si Protectia contra violentei fizice (bataii. 9.9% Consatenii 2.) 2. majoritatea populatiei a mentionat ca deloc nu le este asigurata Protectia contra furturilor (65%.7% Sotul 2.) 13.

mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutii medicale / instrumente medicale infectate 16.(PROIECT) In privinta pericolului violenta fizica (bataia. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Locurile publice (strada. pag.5% Droguri.) 2. piata. alcool 1. integritatea fizica si psihica al tinerilor (28%) (Fig. aerul etc.6% Persoanele din mediul inconjurator 2.4% Cat priveste principala sursa de unde ar putea veni asupra lor sau a membrilor familiei lor astfel de pericol ca influenta medicamentoasa asupra psihicului . transport public etc. alcool. 10. cersetorii.7% Murdaria 1. incompetenta personalului medical) 16. pag.76) Persoanele cu comportament delincvent 4. 10). 41.).) 14.9% Politia 1. piata. frizeriile etc.) 6.) 12.1% Dintre diferite grupe (propuse in cadrul unei intrebari semideschise). Cat priveste dreptul la viata.78) Persoanele bolnave / utilizarea in comun a obiectelor (consumatorii de drog.5% Persoanele in stare de ebrietate 2. persoanele fara adapost.3% Frustrare 1. mai des au fost mentionate astfel de surse ca: Institutiile medicale (neglijenta.1% Relatii cu parteneri necunoscuti 1. drepturile cui se incalca cel mai des? 39 . integritatea fizica si psihica.8% Persoanele necunoscute 1.1% Locurile publice (strada. pag.9% (Fig.5% Mediul inconjurator (apa.7% In privinta pericolului bolile transmisibile.5% Vecinii 3. dintre grupele prezentate.78) Medicamente necalitative / expirate 6. detinutii etc. mai multi respondenti din cadrul sondajului de opinie au mentionat ca se incalca mai des dreptul la viata. 43.7%(Fig.5% (Fig.0% Oricine 4. 44.4% Oamenii rai 1. tortura etc. transport public. Fig.

Jumatate dintre persoanele care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. 48% dintre persoanele chestionate au mentionat ca nu au loc de munca (Fig. 11). pag. Dreptul la protectie sociala Pentru marea majoritate a persoanelor care au un loc de munca. 23% carora le sunt asigurate drepturile si 3% care nu-si cunosc drepturile de la locul de munca. La fel. pag. mita” (47% totalmente sunt de acord. iar 41% sunt de acord) (Fig. pag. 17% carora le sunt asigurate drepturile la protectia muncii si 4% care nu cunosc drepturile la protectia muncii de la locul de munca. 45. 74). Dreptul la munca si protectia muncii In cadrul sondajului de opinie. 86% din populatie sunt de acord cu afirmatia „Accesul la locurile de munca bine platite presupune cumatrism. 4. iar 39% sunt de acord) (Fig. pag. care au un loc de munca se impart in 26%. carora nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii de la locul de munca. marimea salariului nu le asigura dreptul la protectie sociala: fiind intrebate despre protectia sociala pe care le-o ofera locul de munca. 52%. cei care au un loc de munca se impart in 34% care au mentionat ca marimea salariului pe care-l primesc la locul de munca nu le asigura dreptul la protectie sociala si 16% care au aratat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig.(PROIECT) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Drepturile copiilor 10% Drepturile tinerilor 28% Drepturile tinerilor aflaþi în serviciul militar Drepturile invalizilor / drepturile persoanelor cu dizabilitãþi 5% 15% Drepturile pensionarilor 17% Drepturile ºomerilor 18% Altele_ 1% NR 6% 4.3. 46. 45. 74). care au un loc de munca se impart in 31% (Fig. 86% dintre persoanele chestionate au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia „Locurile de munca bine platite pot fi gasite doar cu ajutorul rudelor. prietenilor” (45% totalmente sunt de acord. In ce masura va este asigurat … 40 . 52%.2. Fig. 11. 74). 46. carora nu le sunt asigurate drepturile la locul de munca. 50% din populatie au indicat ca nu au un loc de munca. 74). Majoritatea persoanelor care muncesc au mentionat ca nu le sunt asigurate drepturile la protectia muncii la locul de munca.

pag.. 4. 47. la fel. pag. 80). 48. 48. sau a persoanei pentru care primiþi îndemnizaþie socialã. 80).în foarte mare mãsurã asigurat 10% 8% 6% 5% 4% 4% 2% 0% dreptul la protecþie socialã prin mãrimea salariului pe care îl primiþi la locul de muncã dreptul la protecþie socialã a dvs. 80). 80). scolara sau universitara. 11). In ce masura credeti ca … 41 . pag. iar 23% considera ca calitatea apei este proasta (Fig. pag. 48. 12. Cea mai mare parte din populatie – 79% – considera ca nu ii este respectat dreptul la luarea deciziei in probleme de mediu (Fig. Dreptul la un mediu sanatos 12% din populatie considera ca calitatea apei din apeduct (sau din fantana in cazurile in care apeductul nu functioneaza sau lipseste) este foarte proasta. Dreptul la educatie 59% dintre persoanele chestionate au mentionat ca au copii de varsta prescolara. iar 52% considera ca nu ii este respectat dreptul la aer calitativ (Fig. 49% au mentionat sa lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 20% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. prin mãrimea pensiei sau a îndemnizaþiei sociale pe care o primiþi Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsurile „Nu am loc de munca”/”Nu primesc pensie sau indemnizatie sociala” 57% din populatie au mentionat ca nu primesc pensie sau indemnizatie sociala (pentru ei sau pentru alte persoane pe care le ingrijeste). Fig.3. 12).4.(PROIECT) 12% 11% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 1% 2% 1% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . In acelasi timp. 51% din populatie considera ca nu ii este respectat dreptul la apa potabila calitativa (Fig. Acestia se impart in 49% care au mentionat ca lipsa banilor afecteaza dreptul la educatie al copiilor lor (printre care 25% au mentionat ca afecteaza in foarte mare masura) si 10% care au mentionat ca nu afecteaza (dintre care doar 1% a indicat ca nu afecteaza deloc dreptul la educatie) (Fig. Cei care primesc pensii sau indemnizatii sociale se impart in 32% care au mentionat ca marimea acestei pensii sau indemnizatii sociale nu le asigura dreptul la protectie sociala si 11% care au mentionat ca intr-o oarecare masura le asigura acest drept (Fig. 4. 12).

impunerea acesteia. sau al dvs. Dreptul la ocrotirea sanatatii In cadrul sondajului de opinie. avand posibilitate sa se pronunte in cazul unei intrebari deschise in privinta drepturilor din domeniul ocrotirii sanatatii care li se incalca cel mai des. 13. 49. lipsa cadrelor didactice profesioniste afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs. pag. sau al dvs. Ce drepturi din domeniul ocrotirii sanatatii Vi se incalca cel mai des? (intrebare deschisa) 42 . cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca li se incalca Dreptul la acces la servicii medicale si medicamente. Dreptul la servicii medicale fara plata (10%). Dreptul la servicii medicale calitative (8%) si Drepturile acordate in baza politei de asigurare (inutilitatea politei – trebuie de platit dublu pentru servicii medicale.5.13). Fig. 81). scolara sau universitara” 65% dintre respondenti au indicat ca statul nu asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studii si doar 21% au sustinut contrariul (Fig.deloc 9 10 . deoarece acestea sunt foarte costisitoare (11%). cresterea birocratiei in urma introducerii politei) (6%) (Fig. 4. personal Nota: Diferenta pana la 100% reprezinta raspunsul „Nu am copii de varsta prescolara.(PROIECT) 30% 25% 25% 20% 20% 15% 10% 9% 5% 7% 4% 1% 1% 1% 2 3 1% 1% 4 2% 5% 2% 5 6 3% 7 4% 8 9% 9% 8% 5% 0% 1% 1 .în foarte mare mãsurã lipsa banilor afecteazã dreptul la educaþie al copiilor dvs.

1% 0. 13 au fost mentionate urmatoarele drepturi: Dreptul de alegere a medicului Drepturile femeilor insarcinate Dreptul la vaccinare Asigurarea cu medicamente a spitalelor Dreptul la deservire la domiciliu Dreptul la opinie Dreptul la buletin medical Dreptul la grupa de invaliditate Dreptul la spitalizare Dreptul la echitate la serviciile medicale Alte drepturi 0.ca sunt de acord cu afirmatia Exista un vacuum informational format in jurul politelor de asigurare medicala. 76% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca sunt de acord cu afirmatia ca Asiguratul nu detine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia (32% au mentionat ca sunt in foarte mare masura de acord cu aceasta (Fig. 68% . 14.1% 0.2% 0.4% Referindu-se la diferite afirmatii despre polita de asigurare. iar 44% au indicat ca sunt in mare masura de acord).3% 0.(PROIECT) Dreptul la acces la servicii medicale ºi medicamente – sunt foarte costisitoare Dreptul la servicii medicale fãrã platã Dreptul la servicii medicale calitative Drepturile acordate în baza poliþei de asigurare (inutilitatea poliþei – trebuie de plãtit dublu Dreptul la asistenþã ºi servicii medicale Necesitatea de a oferi mitã (în bani sau naturã) Dreptul la informaþie (în special la serviciile medicale oferite gratuit de poliþa de asigurare) Dreptul la poliþã Dreptul la un mediu înconjurãtor sãnãtos Dreptul la foi de deplasare în sanatorii Alte drepturi Toate drepturile Nici un drept nu a fost încãlcat Nª NR 11% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 5% 36% 2% 9% La rubrica Alte drepturi din Fig.1% 0.1% 0. iar 57% dintre subiecti au spus ca sunt de acord cu afirmatia Serviciile medicale introduse in baza politelor de asigurare creeaza tensiuni la nivelul personalului medical.4% 0.1% 0. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politele de asigurare medicala: …? 43 . Fig. In acelasi timp.2% 0. 73% dintre subiecti au indicat ca sunt de acord cu afirmatia Drepturile se incalca. 14).2% 0.

ca toate le platesti” DFG 4. „Din start sora medicala sau medicul ii spune ca pune asigurarea ceea in buzunar ca oricum nu-ti foloseste la nimic. in cateva dintre grupele de discutii au mai fost mentionati lucratorii medicali si astfel de institutii ca Spitalul de Urgenta.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Drepturile se încalcã 35% 38% 13% 3% 11% Asiguratul nu deþine lista serviciilor medicale gratuite de care ar putea beneficia 32% 44% 13% 3% 8% Existã un vacuum informaþional format în jurul poliþelor de asigurare medicalã 27% 41% 17% 4% 11% Serviciile medicale introduse în baza poliþelor de asigurare creeazã tensiuni la nivelul personalului medical 24% 33% 18% 7% 18% În foarte mare mãsurã În mare mãsurã În micã mã-surã În foarte micã mãsurã/deloc NR In cadrul discutiilor focalizate in grup. referindu-se la persoanele asigurate medical. „Sa facem un sondaj de opinie publica in policlinicile si spitalele din Moldova. pana la sfarsitul tratamentului”. policlinici si spitale la general. dar care nu platesc bani • exista medici care cer de la pacienti mita in marimi extrem de mari • organele de combatere a coruptiei incalca drepturile deoarece nu intreprind nimic pentru a stopa fenomenul coruptiei in randul lucratorilor medicali • nu a fost nici un caz de tragere la raspundere a medicilor. pacientului aflat in stare de urgenta i se percep bani. drepturile ar fi mai putin incalcate • pacientii nu au timp pentru a apela la organele ierarhic superioare 44 .6 „Se calca aceste drepturi in policlinici. daca ar exista penalizari. veti afla care este taxa in spitalul Republican sau in orice alt spital” DFG 2 In diferite grupe de discutii au fost expuse urmatoarele idei: • in spitale se incalca drepturile omului prin faptul ca dupa opt zile de internare pacientul este eliberat indiferent de faptul daca s-a tratat sau nu • la policlinica. incepand de la prima consultatie. Spitalul Republican. A platit ca si oricare. peste tot se incalca” DFG 1 „Spitalul de urgenta. la centrul Diagnostic.” DFG 1-6 „E clar ca cel care incalca drepturile pacientului asigurat este medicul.” DFG7 „Lucratorii medicali”. In acelasi timp. neutilizandu-se acele mici standarde minime. oamenii platesc. pentru ca el cu medicul se intalneste cel mai des. spitale. nimeni nici nu s-a uitat la polita de asigurare. „Medicii. deoarece nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul • medicii nu atrag trag atentia la persoanele asigurate. in toate grupele de discutii a fost mentionat faptul ca medicii incalca mai des drepturile acestor persoane in policlinici si spitale.

DFG 5 In alta ordine de idei. in urma carui fapt medicul in cauza va fi sanctionat „Au fost incheiate contracte intre CNAM si aceste spitale. in care sunt delimitate responsabilitatile fiecareia dintre parti • atat in institutiile medicale. In toate spitalele se practica asa: s-a tratat omul 8 zile E tratat sau nu pleaca acasa.. cat si pentru ce trebuie sa plateasca. conform careia pot determina codul serviciului prestat. pot sa merg la Minister. unde omul sa aiba cunostinta cat i se permite lui sa se trateze in spital. Fara bani nici nimeni nu se uita la tine. Ei sunt la curent cu tot ceea ce se intampla in tara. acela i-a cerut 1000 de lei. Daca se depisteaza ca a intrat. Aici intr-adevar se incalca dreptul omului”. Plus la aceasta. da restul. dar trebuia sa fie acoperit de polita. Ei foarte bine cunosc realitatea. el deja stie ce trebuie sa faca. De aici se porneste ilegalitatea. dar ca medicina-i asigurata are venit doar medicul. Procuratura si celelalte organe.” DFG 6 „Am ramas doar cu polita.(PROIECT) „Nu exista o strictete.” DFG2 „Cazurile de coruptie. Sa adresat la Asistenta Sociala si Protectia Familiei. Polita intr-o parte. Oamenii nu cunosc la ce standarde ar avea dreptul si ei platesc.” DGF 4 „Aduce persoana la conditia ca sa suporte el anumite cheltuieli” DFG 5 „Un batran. daca careva serviciu nu trebuia sa fie achitat in casa. prin care sa confirme ca intr-adevar are nevoie de aceasta interventie chirurgicala. avand chitanta ceea.. din motiv ca nu-si indeplinesc obligatiile incalca drepturile oamenilor. Cand s-a adresat la medic. trebuia sa plateasca atata. Departamentul Sanatatii. nu i se acorda in baza politei de asigurare tratamentul necesar si iarasi trebuie sa scoata bani din buzunar. daca acest serviciu intra in polita sau nu. cei de acolo i-au spus sa aduca un certificat de la medicul de familie. medicul va avea probleme foarte mari” DFG 7 Referindu-se la persoanele care incalca mai des drepturile persoanelor care nu au reusit sa-si faca grad de invaliditate. taxe de la populatie neutilizand acele mici standarde minime care trebuie sa le acorde cetatenilor. i s-a spus. se poate de verificat daca intra in polita sau nu. dar de care trebuia sa beneficieze in cadrul politei. Dar pana acum nu a fost nici un precedent judiciar la acest capitol” DFG 3 „Nu mai are cand sa apeleze la organe ierarhic superioare. bani-s pe de alta parte iar sanatatea ramane tot acolo. DGF 3 „Ajunge omul la policlinica intr-o stare de urgenta. poate sa-si intoarca banii de la Ministerul Sanatatii. se incalca drepturile”. dar nu fac nimic.. dar nu sunt cointeresati” DFG 2 „E scrisa raspunderea. Fiecare serviciu pe care nu l-a prestat medicul. au fost mentionate urmatoarele: • intre Casa Nationala de Asigurari Medicale (CNAM) si Spitale sunt incheiate contracte aprobate de Ministerul Sanatatii. Contractele au fost aprobate de Ministerul Sanatatii si acolo e scris clar: cine si ce trebuie sa faca si cu ce trebuie sa se ocupe” DFG3 „In fiecare institutie medicala este afisat ceea ce este gratuit conform politei. in varsta de 60 de ani a vrut sa-si faca operatie la ochi. Polita-i costisitoare. ca sa-mi intorc acesti bani. iar pentru serviciile achitate. cand a fost dat un telefon la nu stiu care organe. atata. cat si in Monitorul Oficial oricare persoana poate sa afle care servicii sunt incluse in polita de asigurare. Tot personalul medical continuu sa perceapa bani. unii dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca drepturile acestor persoane bolnave sunt incalcate de: • medici • comisii • consiliile de expertiza medicala • angajatorii persoanelor in cauza 45 . Un caz concret: s-a dus omul. respectiv. atata. serviciile ce sunt acoperite prin polita de asigurare. Pot sa ridic Monitorul Oficial ca sa vad.

(PROIECT)
In una dintre grupele de discutii, participantii s-au referit doar la cazul cand populatia nu cunoaste care este modalitatea de obtinere a gradului de invaliditate, iar in alta grupa participantii au spus ca nu stiu nimic despre gradul de invaliditate. „Medicul, fiecare vrea sa traiasca, sa se suie sus, smulge bani, doar ca el sa traiasca”; „Medicul tot timpul asteapta mita”; „De la medic se incepe”; Drepturile persoanelor bolnave cel mai des sunt incalcate de medici - persoana la care se adreseaza bolnavul dat.” DFG 1, 2, 5 „Des sunt incalcate aceste drepturi de catre comisii.” DFG 4 „Consiliul de expertiza medicala a localitatii, de pe langa Casa nationala de asigurari medicale, care nu sunt intotdeauna impartiale” DGF7 „Angajatorii care angajeaza aceste persoane, de multe ori incalca aceste drepturi – dreptul la munca. Prea des se elibereaza certificat medical. Pana li se da grad de in validitate, persoanelor li se elibereaza certificat medical. Medicul indica cauza, dar angajatorii impun de a scrie cerere de eliberare din functie” DFG 7 „Populatia nu cunoaste care e modalitatea, care acte necesita a fi prezentate. Acordarea unei consultante in acest domeniu ar clarifica foarte mult situatia” DFG3 Referindu-se la incalcarea drepturilor acestor persoane, participantii la discutii sau mai referit la urmatoarele: • sunt persoane care nu-s bolnavi si au reusit sa-si faca grad de invaliditate • persoana de 90 de ani, care nu vorbeste si nu aude nu are grad de invaliditate, deoarece, cand s-a adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente • aceste drepturi sunt incalcate des • Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii apartine departamentului de expertiza medicala a Casei Nationale de asigurari medicale. Consiliul dat nu este obiectiv deoarece in consecinta Casa Nationala va trebui sa plateasca indemnizatii invalizilor care si-au obtinut gradul. Consiliile merg spre apararea intereselor institutiei sale si nu a invalizilor. Aceste consilii de expertiza ar trebuie sa fie independente sau in subordinea unei asociatii a agentilor economici care transfera bani Casei Nationale de asigurari medicale

„Sunt care nu-s bolnavi si are grade”. DFG2 „Un caz: o persoana are 90 de ani, nu vorbeste si nu aude. Grad de invaliditate nu are. Cand sa adresat, i-au spus sa pregateasca o sumedenie de documente.....” DFG 2 „Des sunt incalcate aceste drepturi” DFG 4 „Departamentul sau consiliul de expertiza medicala a localitatii, care apartine departamentului de expertiza medicala a Casei nationale de asigurari medicale, nu este obiectiv si nici o data consiliul nu va finaliza obiectiv aceste probleme. Din cauza ca Casa Nationala pe urma va trebui sa plateasca aceste pensii, ea va merge spre apararea intereselor institutiei sale. Sa fie independent cumva. In subordinea acelor care platesc.” DFG 7

5.Agentii care incalca mai des d repturile unora dintre grupurile de populatie defavorizate
5.1. Agentii care incalca mai des drepturile invalizilor

46

(PROIECT)
In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la invalizi, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • comisiile de apreciere a gradului de invaliditate • stat, primarii, care nu coreleaza marimea indemnizatiilor cu preturile • angajatori privati si publici, care le incalca dreptul la munca • medicii, care le incalca constient sau inconstient facilitatile de care dispun „Sunt erori ale comisiilor de aprecieri a gradului de invaliditate. Sunt oameni fara picior. Lor nu li se da grad pe viata, dar e controlat in fiecare an. Ce, lui ii va mai creste piciorul? Nu! In fiecare an il masoara… E o prostie”; „Dau grupe, la persoane sanatoase, daca nu sar incalca toate aceste ar fi mai altfel....”; „Foarte corect, sunt si asa persoane” DFG 1, 4 „Statul, primaria, incalca drepturile invalizilor, adica nu-i realitate intre preturi si indemnizatii”; „ Statul, ar trebui sa fie o politica de stat”; „Sunt invalizi care au copii, familii, 200 de lei pe luna nu le ajunge ca sa se intretina”; „Nu toti invalizii sunt asigurati; „Prima incalcare a persoanelor cu handicap este faptul ca nu li se asigura in trai decent, minimum pentru existenta”; „Sotul, unei familii, a devenit invalid, si are acasa 2 copii. Cum sa intretina el familia cu o pensie de 200 de lei? Leafa sotiei nu e mai mare. Cum sa supravietuiasca aceasta familie?” DFG 2,4,6 „Dreptul la munca se incalca pentru invalizi. Daca invalidul are un handicap, inseamna ca nu e bun de nimic si e limitat in drepturi. Lise incalca dreptul de a fi ales intr-o autoritate publica. Lui o sa i se spuna cu totul alt motiv ca nu o sa fie primit. Oficial nu o sa i se spuna: ai un handicap” DFG 5 „Ei au anumite prioritati, dar ei nu le cunosc sau le cunosc in masura mica sau nu le pot realiza. Medicii <asistentii sociali> se fac a uita, nu-i informeaza si-i spun din start ca nu sunt valabile”; Poate fi asa situatie ca nici medici nu cunosc legislatia in vigoare, ca invalidul respectiv, sau mama cu multi copii are dreptul sa primeasca o consultatie gratis, nu stiu cat de bine sunt informati si pot face aceste incalcari din necunostinta”. DFG 6 Alti participanti au mentionat urmatoarele cu privire la drepturile invalizilor: • legile in vigoare le dau drepturi in masura posibilitatilor economice • in linii generale, drepturile lor nu se incalca • exista asistenti sociali care merg pe la casele lor si le vede situatia • daca invalizii vin cu o problema concreta, functionarii din administratia publica centrala fac totul ca sa-si indeplineasca obligatiunile directe „Sunt legi in vigoare care dau drepturi in masura posibilitatilor economice” DGF 1 „Ei primesc, indemnizatii, totul se primeste. Se incalca episodic. Cu intentie, cu amageala”; Mai mult nu se incalca. Invalizilor nu li se incalca drepturile. Sunt acordate anumite facilitati invalizilor. Nu e reala, dar exista o atentie”; „Eu consider ca nu se incalca acele dr. care-s scrise in lege” DFG 1, 3, 5 „In fiecare comunitate exista asistent social care raspunde de batrani, de invalizi. El merge la casele lor, vede situatia. Prin intermediul asistentilor sociali ei pot sa tina legaturi”. DFG 3 „Daca vin concret si se adreseaza cu o problema noi facem totul ca sa ne indeplinim obligatiunile noastre directe” DFG 5

In cadrul sondajului de 65% din respondenti au mentionat ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate slab (48%) sau nu sunt protejate deloc (17%) de catre stat (Fig. 15).

47

(PROIECT)
Fig.15. Credeti ca persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice sunt protejate suficient, mediu, slab sau nu sunt protejate deloc de catre stat?

NR; 6% Deloc; 17%

Suficient; 10% Mediu; 19%

Slab; 48%

5.2. Agentii care incalca mai des drepturile persoanelor suspectate In cadrul discutiilor focalizate in grup, referindu-se la persoanele suspectate, unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • colaboratorii izolatoarelor preventive • politie • organele de drept (in general) • judecata, judecatorii • procuratura • organele de ancheta • tribunalul „Atunci cand este retinut, dar inca nu se stie daca el este autorul infractiunii sau nu, insasi conditiile in care este tinut: dreptul la hrana, igiena, la plimbare”; „Persoanele ce functioneaza in cadrul izolatorului”; „Colaboratorii KPZ”; „Un exemplu: un minor de 13 ani, inchis intr-un izolator pentru furt. De trei luni de zile el este inchis in alt oras, nu are parinti, nu are pe nimeni. Avocatul sau sustine ca el nu este vinovat deoarece are o alibi buna, de fapt nici nu a fost la locul faptei. Despre ce drepturi poate fi vorba, cand este retinut o persoana nevinovata si el este si batut si maltratat, el este distrus psihic la doar 13 ani, ce fel de personalitate va fi? Atunci de care drepturi putem vorbi?”; „Angajatii din penitenciare”; „In penitenciare, unde ei sunt tinuti, foarte rau se comporta cu ei, pana a fi dovedita vinovatia acestora.” DFG 1, 2, 7 „Politia”; „Ar fi bine ca lucratorii din politie sa fie putin selectati. Nu unul cu 3 clase neterminate sa te opreasca pe drum, si iti face proces administrativ pe „Aparitia in stare de ebrietate in locurile publice” pe care eu o consider pur formala, servind doar un pahar mic de bere. Dar chiar te taraie. Te ia si te duce. „Hai cu noi”. Daca nu te cunoaste, te ia” DFG 1, 3, 5 „Organele de drept”, „Organele de ocrotire a normelor de drept statal”, „Odata ce nimeresti in vizorul organelor de drept si stiu ca tu esti autorul infractiunii – poti sa te astepti la orice de la ei. Sa te scoale si la miezul noptii.” DFG 1, 3 „Judecata”; „Uneori judecatorii, nu se descurca in situatii. Practic nu este nici o baza de a fi inchis, dar se dea ordin de arest etc. Persoana sta inchisa careva timp, pe urma Curtea Suprema de justitie il declara nevinovat. Raspundere pentru aceasta nu poarta nimeni. Se intampla ca stau in KPZ nevinovati”; „Daca persoana nu este vinovata, si e acuzata pe nedrept, aici de acum e vina judecatorului” DFG 2,3,7 48

ca ar trebui de facut diferentiere dintre cei care sunt suspectati pentru. DFG 6 In cadrul sondajului de opinie. In opinia Dvs.foarte puþinã atenþie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 foarte multã atenþie Nª/NR 49 . ori la noi nu este functional principiul acesta. atunci unele drepturi trebuie limitate • nu este functional principiul priezumtiul vinovatiei. In special in crimele economice la noi se face zarva foarte mare pana a fi dovedita fapta si de cele mai multe ori se face special”. Doamne fereste.16.. Mai intai trebuie sa – i dovedesti vinovatia” DFG 5 „Trebuie sa fie functional principiul prezumtiul nevinovatiei. 68% dintre respondenti au mentionat ca persoanelor suspectate. 4 „Anchetatorii”. crima si care sunt izolati pentru furt” DFG 2 „Cate o data trebuie sa fie incalcate. „Organele de ancheta” DFG 1 „Tribunalul” DFG 3 Au mai fost mentionat urmatoarele cu privire la drepturile persoanelor suspectate: • in izolatoare preventive ar trebui retinute doar persoanele suspectate de crime • daca persoanei i s-a dovedit vinovatia. 3. deoarece persoana este discreditata inainte de a i se dovedi vinovatia „Cred. acuzate si aflate in detentie in Moldova li se acorda foarte putina (11%) sau putina (57%) atentie (Fig. cata atentie se acorda drepturilor persoanelor suspectate. acuzate si aflate in detentie in Moldova? 20% 19% 18% 16% 16% 14% 12% 15% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 11% 8% 3% 2% 0% 1% 1% 1 . Fig.(PROIECT) „Procuratura” DFG 1. 16).

care permit acest lucru. in structurile responsabile trebuie sa existe persoane care sa monitorizeze situatia si sa initieze proceduri de reflectare a cazurilor de incalcare a drepturilor • sa se produca o reforma in cadrul armatei. pana la insusi soldati”. „Ofiterii incalca. „Dvs. sa inlocuiasca parintii • sa se intreprinda masuri eficiente pentru a preveni incalcarile • pentru a respecta drepturile acestor tineri. Trebuie intreprinse masuri pentru a preveni aceste incalcari” DFG 5 „Fiecare cetatean. Pana la 18 ani ei au fost langa parinti. intre ei (adica intre soldati) si e clar ca sunt cazuri cand si superiorii incalca unele drepturi” „Mai des dreptul la opinie”. cazat.soldatii isi incalca drepturile intre ei”. „Ei trebuie sa raspunda de disciplina. In calitate de exemplu de incalcare a drepturilor a fost adusa utilizarea muncii soldatilor la constructia caselor particulare. au fost Ministerul Apararii si Statul. „Un caz.” DFG 1-7 „Personalul de conducere. sa predea la timp documentele pentru serviciul de alternativa „La 18 ani. soldatii tineri ies pur si simplu invalizi. in urma careia soldatii ar active in baza de contract • cei care vor sa fie pacifisti. unde un tanar a fost internat in spitalul militar din Chisinau. si medicii l-au intrebat: Cum a ajuns acest ciorap in stomac. comandanti de companie. DFG 6 „Iesirea din situatie este baza de contract va rezolva problema partial” DFG 7 50 . „E si vina ofiterilor”. Cum trebuie sa fie alimentata. nu au cu ce se imbraca si ce manca. tinerii din Armata au diferite drepturi. sa vina invalid? Prietenul meu a venit din armata invalid. „Cum sa nu stie conducerea ce se face” DFG 3. nominalizati sporadic. „Ei singuri”. etc. desi adesea le sunt incalcate. economice. 7 „Statul e de vina”. dar el singur o incalca. apoi fac favoruri celora care se ocupa cu aceasta” DFG 1-7 „Ministerul Apararii”. se incalca drepturile unii la altii”.” DFG 4 Participantii la discutii au mai mentionat ca. Este interzis si se intampla ocazional” DFG 5 In calitate de solutii la stare in care se afla tinerii in Armata. „Dedovscina . are niste drepturi care trebuie de respectat si ar fi bine sa fie persoane din structurile respective care sa monitorizeze situatia si sa ia acte de incalcare a acestor drepturi”. comandanti de pluton. intradevar ofiterii nu atrag nici o atentie. Demnitatea personala” DFG 5 „Soldatii de azi din armata sunt pusi la niste lucrari care se fac la constructia unei case a unui sef. „La demnitate”. totului tot. Si el a spus ca a fost impus de catre colegii sai”. Cel mai des se incalca in relatiile interpersonale. sociale. nominalizati prin termenul preluat din timpurile Uniunii Sovietice „Dedovscina” si personalul de conducere ierarhic superior.3. provoaca conflicte. „Cazuri de incalcare a drepturilor inferiorilor de catre superiori” „Incepind de la sefii de rang mic. atunci ar fi cazul ca ofiterii sa-i inlocuiasca” DFG 2 „Tolerand incalcarile. persoane in grad nu au atentie respectiva fata de soldati”. Agentii care incalca mai des drepturile tinerilor din Armata In toate grupele de discutii au fost mentionate doua categorii de agenti care incalca drepturilor tinerilor in Armata: soldatii care au fost inrolati in armata in perioadele anterioare de recrutare. Si cine sunt vinovati? Ei. dar ei sunt copii. acestea sunt conditionate. „Ei nu au incaltaminte. cu un ciorap in stomac. „A ramas „dedovsina”. se socot maturi. inclusiv ofiterii. unii participanti la discutii au propus ca: • ofiterii sa fie cu mult mai responsabili. ofiterii. „Soldatii au drepturi: drepturi politice. Alti agenti. sau altceva la un particular” DFG 1 „Lucrul soldatilor nu e o incalcare permanenta sau e pe larg obisnuit. Un participant a mentionat ca astfel de incalcare e rar intalnita. inainte nu era asa”. „E saracie in armata”. doriti ca copilul Dvs.(PROIECT) 5. indiferent ca este soldat sau colonel.

iar activitatea angajatilor in aceste institutii este monitorizata de diferite ONG-uri interne si internationale.” DFG 5 51 . nu ti-ai facut o opinie proprie. Au primit patru fure cu ajutoare materiale. Unii participanti au mai mentionat ca astazi in internate copii sunt intretinuti mai bine decat cu 4-5 ani in urma. A fost facut in Moldova.4. mai altfel. „Poate administratia de acolo”. daca uneori educatorul se uita la copilul acela ca la un animal. din ce erau hraniti . deoarece nu asigura conditii adecvate de igiena in fiecare internat si deoarece nu dezvolta programe speciale de integrare in societate a acestor tineri dupa absolvirea scolilor-internat • organele de drept. Politistul a ocupat acest apartament. Eu cred ca acum se acorda o atentie mult mai deosebita in comparatie cu 4-5 ani in urma. nu cu ajutorul statului”. copiii fiind dati la internat „Se presupune ca educatorii. copiii au fost dati la casa internat. Atunci cand ies din aceste institutii se pomenesc in voia sortii. ar fi putin. Actualmente copiii beneficiaza de o ocrotire mai buna. produsele alimentare care erau trimise pentru copii. pur si simplu sau speriat. prin faptul ca copiilor in internate nu le sunt create unele conditii. Copiii au iesit din internat si au ramas in strada. care duc un control riguros asupra aspectelor acestora. poate.. Copii dormeau pe matrasuri. trebuie de facut un plan de activitate. Este o situatie de mare criza. Copii erau hraniti cu varza si cartofi”. in un caz de ocupare abuziva a locuintei. de coordonare a acestuia”. In fiecare scoala internat este baie? Nu-i” DFG 3 „Se incalca dreptul la aceeasi sursa de existenta normala.. 7 „Sunt foarte multe organizatii. caci parintele lor e educatorul acela”. ce mancare li se da. unii participanti au mentionat ca drepturile lor sunt incalcate mai des de catre: • educatori. „In concluzie: daca mass-media ne-ar aduce la cunostinte despre toate aceste probleme. din aceeasi lipsa de bani nu au dreptul de a merge la odihna undeva. deoarece in comparatie cu persoanele fara adapost au conditii de trai mai bune. cand au venit sa vada cum au fost distribuite aceste ajutoare. care nu reflecteaza situatia reala din aceste institutii • statul. Aceasta s-a intamplat 3-4-ani in urma in raionul Riscani al Chisinaului. copii sunt aruncati in voia sortii si ce sa faca? Statul nu le garanteaza si nu le asigura cu nimic. era un dezastru. Au trait 16 ani in internat. 7 „Am privit un film. cunosc caz cand parintilor li s-au luat dreptul de parinte. de acum fusese distribuite altor persoane. referindu-se la copiii din internate. fac serviciul alternativ” DFG 1 5. dar sa nu aflam din sursele straine” DFG 2 „Statul. Agentii care incalca mai des drepturile copiilor din internate In cadrul discutiilor focalizate in grup. aveau un apartament de trei camere. Ii este asigurat un trai decent in comparatie cu acel care doarme in canalizare” DFG 3 In alta ordine de idei. Ei nu au cui se jelui. „Daca nu este baie nu inseamna ca i se incalca drepturile copilului. fara un loc de trai. este si acesta un drept. Daca n-ai fost sa vezi lumea.” DFG4. nu semnifica ca le sunt incalcate drepturile. la nordul republicii in cadrul unor astfel de institutii. administratia acestor institutii • mass-media. Vin pe neasteptate si verifica: cum e asternut patul. desigur. nu-l constata pe dansul ca copil” DFG 1. din Olanda. unii participanti au mentionat ca internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor trimise din strainatate.„Ei nu au posibilitatea sa comunice cu alti semeni de-ai lor. ONG-uri interne si internationale.” DFG 7 Unul dintre participanti a opinat ca. Intr-o buna zi vei fi sutat afara”. ai sa te descurci rau. ai iesit in strada si gata du-te unde vrei. „Organizatiile internationale foarte bine-i sustin pe dansii. doar nu-i sunt create undele conditii. „Educatorii incalca drepturile copilului. „Internatele sunt bine aprovizionate datorita ajutoarelor care sunt trimise din strainatate.(PROIECT) „Daca baietii vor sa fie pacifisti si dau la timp documentele. DFG 6 „Organele de drept.

opiniile participantilor sau divizat in doua grupe: o parte care a fost de parere ca aceste persoane sunt singure vinovate de situatia in care se afla. „In tari destul de dezvoltate. nu trebuie cautata intentia cuiva in spate. „Situatia din societate”. „Societatea noastra acum e de asa natura ca. acesta este modul lor de a trai”. societatea insusi ea indepartat.) nu este asigurata respectarea drepturilor omului (13%) sau este putin asigurata (65%) (Fig. centre de triere etc. ca lor chiar le place.în foarte mare mãsurã asigurat Nª/NR 5. iar o alta parte considera ca de vina este societatea. Fig. „Acesti oameni au avut adapost. ea respins”. Ei sunt devina. „Si-au vindut apartamentul pe o garafa de rachiu si pe urma s-au trezit si si-au dat seama ca au ramas fara nimic”.”. aziluri pentru batrani.” DFG 1. autoritatile locale. au sustinut.” DFG 2 . Conducerea tarii tot sau intors de la ei. sunt oameni care nu si-au putut determina rolul in aceasta societate.5 „Societatea”.5 „Rare ori ei sunt vinovati de faptul ca au ajuns in strada. staruindu-se sa nu-i observe”. in cadrul sondajului de opinie 78% dintre respondenti au mentionat ca cred ca in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate. Ei si-au ales aceasta viata”. Poate si este dar e doar pe hartie.4. „E alegerea lor.(PROIECT) In acelasi timp. centre de triere etc.5. 17. „Nu s-a 52 . 17). referindu-se la persoanele fara adapost. „Ei isi doresc acest fel de trai. dar lucrativa nu este o politica statala”. Cine sunt vinovati de starea in care au ajuns persoanelor fara adapost si drepturile de care ar trebui sa beneficieze In cadrul discutiilor focalizate in grup. O parte dintre participanti au mentionat ca conducerea tarii nu le acorda nici o atentie. aziluri pentru batrani. „Asta-i nenorocire. daca si se intampla ceva niste incalcari de drepturi a omului. „Acelasi stat. In ce masura credeti ca este asigurata respectarea drepturilor omului in institutiile de stat pentru persoanele social-vulnerabile (internate.)? 30% 25% 26% 20% 15% 13% 10% 13% 13% 13% 10% 5% 5% 3% 1% 1% 3% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

refugiati) statul ar trebui sa le asigure gratuit acte de identitate. 5. 4. de ce in statul acesta sunt atatia vagabonzi. cum au ajuns ei acolo”.(PROIECT) facut o analiza. 18. Credeti ca persoanele fara adapost sau fara acte de identitate (boschetarii. Fig. In acelasi timp 76% dintre ei au indicat ca acestor persoane ar trebui sa li se ofere acces liber la persoanele imputernicite de repartizarea ajutoarelor sociale si sa le fie acordate indemnizatii sociale din partea serviciilor sociale. refugiatii) ar trebui sa beneficieze de urmatoarele drepturi.6 In cadrul sondajului de opinie 82% dintre respondenti au mentionat ca organele de stat ar trebui sa ofere persoanele fara adapost loc de trai in cadrul unui centru de plasare temporara (Fig. acordate de catre organele de stat …? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Asigurarea gratuitã cu acte de identitate 71% 28% 2% Acordarea unei îndemnizaþii sociale din partea serviciilor sociale 76% 22% 2% Accesul liber la persoanele împuternicite de repartizarea ajutoarelor sociale 76% 22% 2% Loc de trai în cadrul unui centru de plasare temporarã 82% 16% DA NU Nª/NR 53 . „Nu exista grija statului pentru ei”. „Conducerea statului trebuie sa le acorde o atentie deosebita” DFG 2. 71% dintre respondenti au indicat ca persoanelor fara acte de identitate (boschetari. 18).

medicul vede ca nu mai are mult timp de trait. Si termenii sa fie respectati”. „Un caz. Nu se respecta si acele cerinte care sunt. E anume accesul la informatie limitat. daca acest fapt ii da posibilitate sa estorcheze bani de la pacient. „Toate judecatoriile sunt cumparate? I-ai dat bani. de nivelul 1 si 2.” DFG 3. atunci el asa si va face. au nominalizate. Structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile In cadrul discutiilor focalizate in grup. „Institutul Oncologic. Eu. Omul nu a fost informat la timp”.(PROIECT) 6. dar sa fie un om simplu? Cine l-ar ajuta?”. dar a ajutat la desfasurarea cazului de trafic a cinci femei „Activand la prefectura judetului: A venit persoana si a cerut decizia de la mine. sunt astfel intocmite ca sa poata fi intelese doar de medici • politia rutiera. ai mincat atatea pastile – gata ai intrat in cei 400 lei. cand sa intamplat ceva nu este el cointeresat ca sa ne spuna care sunt drepturile noastre: a fost palita masina primariei de catre 2 politisti. Si gata!” DFG 1 „In administratiile publice locale de nivelul 1 si 2 nu sunt registrele celea de inregistrare a petitiilor. I-ai platit cat ti-a cerut. acea institutie care trebuie sa se lupte cu traficul de femei. ti sa facut dreptate”. si du macar oamenii in Africa” DFG 4 „Politistul. din contul politei de asigurare. l-au amenintat pe sofer ne stiind cine este. Eu am stat o saptamana in spital. „Cei care ar trebui sa ne spuna despre drepturile noastre. unde nu se inregistreaza cererile in privinta unor informatii. Plus la aceasta. totusi ii cere 750$ si-i face operatie. dar mie medicul ar trebui sa-mi explice: Ai primit aceste injectii. „Intrind in orice spital este pus panou la ce drepturi are persoana asigurata. Acolo doar specialistii inteleg. am chemat politistul i-am spus in ce consta problema. si nici pana in ziua de azi nu au platit amenda pentru daunele facute. Caci in orice institutie publica trebuie sa fie afisate panouri. ei si sunt cointeresati ca sa nu ne 54 . „Politia isi face interesele ei”. adresarilor. „Asta e mentalitatea”. si vine a doua zi si intreaba: deci ce luam masuri cu faptasul sau nu?” DFG 2 „Organele judecatoresti”. nu aveam voie de la sef sa dau nici un document fara consimtamantul lui.1. uitandu-ma la lista se servicii fara plata cu polita. si daca un functionar sau acelasi medic are posibilitatea de a ascunde ceva de la pacient. deoarece va avea un oarecare venit”. omul moare. 4 „Traficul rutier. DFG 1 „Majoritatea populatiei este saraca din punct de vedere material. respectiv. care fac dreptate numai daca se plateste mita • organele de control • centrele guvernamentale. in care panourile cu informatii despre serviciile fara plata. Ei cum se poate asa ceva? Omul nu mai avea nevoie. dar adresarile in privinta cererii unei informatii – nu sunt. El se duce la consultatie. Politia nu este interesata ca conducatorii auto sa-si cunoasca drepturile. care este cointeresata ca conducatorii auto sa cunoasca marimile diferitor sanctiuni • politia. lipsesc modele de cereri pe panouri • institutiile medicale: in care medicii ascund informatia de la pacient. urmatoarele: • prefectura judetului. Rolul institutiilor in respectarea d repturilor omului 6. modele de cerere. Petitiile se mai inregistreaza. in calitate de structuri de stat in care exista functionari care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. in care o persoana responsabila nu permitea subalternilor sa elibereze cetatenilor nici un document fara consimtamantul lui • administratia publica locala. care nu aduce la cunostinta victimelor diferitor conflicte drepturile sale • judecatoriile.

„Tot ceea ce este legat cu eliberarea documentelor”. deoarece sub pericol este pusa sanatatea lor • organele publice centrale au posibilitati de a sanctiona organele publice locale. 3 55 . dar acestea sunt cazuri foarte rare. nu iese nicaieri. ajutorul la toate cele petrecute”. iar cele locale nu pot influenta cu nimic pe cele centrale „Legile nu functioneaza domnilor”. documentele normative sunt complicate • conducerea statului nu atrage atentie la aceste probleme • inexistenta controalelor.(PROIECT) cunoastem drepturile. aceia o si incalca • salariile mici • vinovate de starea de lucruri sunt si persoanele care platesc mita • dezinteresul de a informa populatia care se adreseaza in privinta drepturilor lor • cadrele medicale pot manipula cu pacientii. au mentionat: • nefunctionarea legilor. 6 „Astazi in Asia sunt traficate femei prin intermediul diferitor centre guvernamentale. „Doar ca ei sunt implicati indirect”. ele sunt pur si simplu distruse. fiind intrebati despre motivele atitudinii functionarilor care fac ca unele informatii cu privire la drepturile persoanei care se adreseaza sa fie inaccesibile. „Du-te si te adreseaza. si cand venea sa se adreseze. „Ei tot sunt complici la ceea ce se petrece”.” DFG 4 In aceiasi ordine de idei. „Observam cel mai des ca nu se intreprind eforturi pentru aducerea informatiei la categoria necesara. „Sunt si primari care fug de populatie. cand nu transmit mai departe sau nu transmit la acele categorii care trebuie s-o cunoasca”. „Lipsa controlului”.” DFG 2.. Exista acest birocratism. participantii la discutii au mai mentionat: • toate institutiile statului sunt inaccesibile din cauza birocratismului excesiv al functionarilor • in multe structuri de stat nu se fac eforturi pentru a impiedica accesul la informatie. dar oricum dreptate nu se face” DFG 2 „Isi realizeaza interesul propriu si mai ales acolo unde organele sunt abilitate cu activitati de control”.” DFG 2 „Poate sa fie mai degraba indiferenta. Noi suntem cei care dam” DFG 2. femei care au fost plecate in Turcia. nu vorbesc absolut cu nimeni”. ei practic fugeau de acea persoana”.. vino incoace. cu atat mai mult platesti. si maine. „Ele sunt complicate si-n Monitorul Oficial” DFG 2. „Nu-i vinovat invatatorul. cei care ar trebui sa demareze controalele eficiente nu o fac si sunt complici la situatia creata – cei care trebuie sa faca ordine. ea a fost si complicele. Nu exista o sistema de acces la informatia. El nu cere. „Sunt cazuri cand se cunosc drepturile. ci mai degraba din indiferenta functionarilor informatia nu ajunge la cei care trebuie s-o cunoasca • se intampla cazuri ca functionarul sa se faca de negasit de anumite persoane care ii cauta pentru a le solicita un anumit gen de informatii „Toate institutiile sunt inaccesibile”. ca sa poata lua mita de la unu. „Cei care trebuie sa faca ordine aceia si o incalca” DFG 4 „Salariile mici”. „Documentele normative sunt complicate”.” DFG 2 Participantii discutiilor focalizate in grup. Avem 5 cazuri. de ce nu?! Sau al futboli pe om. „Tan crasa”..” DFG 5 „Un om de la Ialoveni dorea sa se consulte cu o problema.7 „Statul ar trebui sa atraga o atentie mai mare asupra acestor probleme” DFG 2 „Nerusinarea”. nu sunt cerinte fata de functionari”. du-te in colo. de la altul”. dar asa sunt nevoiti sa faca acest lucru” DFG 2 „Asa sa creat societatea”. „Acea institutie care trebuia sa lupte cu toate acestea. Pot sa va dau un exemplu chiar de la noi. oricum nimic nu se va rezolva. Unde? Asa o sa te poarte si azi. „Organele de control. „Eu cred ca medicii ar trebui sa fie remunerati ca sa nu poata lua mita. „Cu cat mai sus este organul la care te adresez.

premia mai mica.deloc 2 3 4 5 6 7 8 20% 19% 8% 6% 4% 4% 3% 1% 9 10 . 76% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Republica Moldova nu este respectat dreptul de a primi informatii utile fara amestecul autoritatilor publice. Ei telefoneaza la presedintii raionului si persoana care e responsabila este pedepsita: la salariu. nu sunt cointeresati ca pacientii sa-si cunoasca drepturile”. in domeniul dreptului la informatie. 41% dintre respondentilor chestionati in cadrul sondajului de opinie au apreciat drept insuficiente cunostintele lor in domeniul dreptului la informatie. dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare (Fig. In acelasi timp. 19). deoarece aceasta este sanatatea noastra” DFG 2 „Noi la nivelul unu si doi facem apel. Ei nu considera de cuviinta sa dea un raspuns la adresa noastra. Respectarea dreptului de a primi informatie si a dreptului la libertatea de exprimare In cadrul sondajului de opinie publica. decat este respectat. ceilalti problemele lor. 6 „Ei pot manevra cu noi.19.” DFG 1 6. Fig. 19). 20). Cum apreciati cunostintele dvs. decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. iar 12% au indicat ca nu cunosc nimic in acest domeniu (Fig. Cand ei cer informatia de la noi si daca noi nu o prezentam la timp. eu in gaoacea mea stau bine. 19). sau un demers la un minister oarecare si nu primim raspuns.2.în foarte mare mãsurã 5% 3% 2% Nª/NR 1% dreptul de a primi informaþii utile fãrã amestecul autoritãþilor publice dreptul la libertatea de exprimare ca cetãþean de rând dreptul jurnalistului la libertatea de exprimare 67% dintre respondenti au inclinat mai mult spre opinia ca in Moldova nu este respectat dreptul la libertatea de exprimare ca cetatean de rand.(PROIECT) „Cei care trateaza. libertatii opiniei si exprimarii? 56 . iar 66% dintre ei mai mult au fost de parerea ca in Moldova nu este respectat. 20. libertatii opiniei si exprimarii.” DFG 2. Fig. „Indiferenta fata de oamenii „dupa mine macar si potopul”. decat spre opinia ca este respectat acest drept (Fig. In ce masura credeti ca in Republica Moldova este respectat …? 25% 23% 20% 17% 15% 12% 10% 11% 10% 5% 12% 12% 11% 10% 8% 8% 13% 16% 12% 11% 9% 7% 7% 6% 5% 4% 0% 1 .

Fig. 41% Suficiente. 40% Persoanele particulare. Incalcarea drepturilor de catre persoanele particulare comparativ cu incalcarea drepturilor de catre reprezentantii diferitor institutii 40% dintre respondentii sondajului de opinie au mentionat ca Persoanele particulare si reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile in egala masura (Fig.(PROIECT) Nu cunosc nimic. O parte dintre participanti au opinat ca si unii si altii incalca drepturile in egala masura.3. 30% au indicat ca persoanele particulare. „ Jumatate la jumatate” DFG 3. 1% Insuficiente. iar o persoana a indicat ca persoanele particulare incalca mai des drepturile deoarece ele sunt mai multe. 42% 6. sau reprezentantii diferitor institutii? Persoanele particulare ºi reprezentanþii diferitor instituþii în egalã mãsurã. decat. atunci cand se incalca de catre functionarii de stat”. „Structurile de stat mai des incalca” DFG 1 . 4% Excelente . Cine credeti ca va incalca mai des drepturile: persoanele particulare prin violente. „Ar trebui sa-i invatam pe oameni cum sa se apere de la functionarii de stat dar nu de la huligani. 30% NS/NR. 21.7 „ Si unii. coordonatori in domeniul drepturilor omului din institutiile de administratie publica centrala si din centrele raionale. 21). 6% Reprezentanþii diferitor instituþii. au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii mai des incalca mai des drepturile omului decat persoanele particulare. iar 24% au mentionat ca reprezentantii diferitor institutii incalca drepturile mai des comparativ cu persoanele particulare. 12% NR. furturi etc. Deoarece acestea sunt cazuri mai rare cand se incalca drepturile oamenilor de catre alti oameni simpli. si altii”. 24% Majoritatea participantilor la discutiile focus grup. vecini etc.6 57 .

Si din acela care se inregistreaza se plateste in Fondul Social. „Cel mai des se incalca intre persoanele care se afla in relatii mai strinse” DFG 5 „Aceeasi hoti. care fac acest lucru constient. dar se inregistreaza alt salariu. pentru a avea mai mult”. sunt predispusi sa incalce drepturile cuiva. care nu au astfel de obligatiuni • delapidarile comise in cadrul structurilor de stat mai mult ii afecteaza pe toti cetatenii. „Dauna cauzata evident ca este mai mare cea adusa de autoritati” DFG 6. mai ales ca ei se considera obiectul de indeplinire a serviciu dat”. Ei primesc un salariu. dintre persoanele particulare. deoarece pentru ei nu se plateste in fondul social „Autoritatile publice au putere si abuzeaza. Aici se incalca dreptul omului care lucreaza si primeste salariu bun. macar eu cu traista. sau unele dereglari”. alta data nu se mai adreseaza. 2 „Cei cu cultura joasa”. indeosebi considerandu-se in exercitarea functiunii – astfel fiind considerat intr-o oarecare masura sistemul actual de incalcare a drepturilor • incalcarea drepturilor de catre autoritati duce la pierderea increderii a oamenilor in aceste structuri • persoanele din institutii mai des au in obligatiuni respectarea drepturilor. „Oameni nerusinati. de aceia incalca mai des decat persoanele particulare. dar pentru el nu se plateste in Fondul Social.”. „Aceasta si intr-o oarecare masura si-i sistemul de astazi de incalcare a drepturilor” DFG 7 „Cel mai strasnic ca oamenii pierd increderea si apoi nu se mai adreseaza. mai des incalca drepturile persoanele cu urmatoarele caracteristici: • persoanele needucate. „Cei care nu au o cultura” DFG 1. Pe cand persoana fizica. De acum cine si cum dovedeste: care mai mult. privand angajatul de acces pentru acesti bani la pensie. posibil ca si administratia publica incalca. nerusinate • persoanele care nu au o cultura • persoane duc un mod de viata parazitar • persoanele cu antecedente penale • persoanele care au divergente cu alte persoane. nu va avea acces pe perioada asta la pensie. 7 „Deoarece acesta-i da exemplu cum trebuie sa faca: Daca ei cu masina. Ei incalca legislatia muncii. clar lucru ca acela mai des o sa incalce.” DFG 7 „Acel care are unele obligatii pentru respectarea drepturilor.” DFG 5 „Cand ne ciocnim cu delapidari in structurile statale mai mult ne costa pe noi. 2 „Cei care iubesc sa traiasca pe spinarea altuia” DFG 2 „Persoanele cu antecedente penale.(PROIECT) „Persoanele particulare.” DFG 1. probabil ca incalca drepturile altor persoane” DFG 1 „Poate sa incalce doar atunci cand sunt unele divergente interpersonale. nu are ce incalca. „Oamenii rai. sunt predispusi persoanele de la autoritati sa incalce drepturile cuiva.” DFG 1 Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. ti-e frica sa mergi pe strada”. In sfera sociala. „De iesit noapte pe strada si indata se vede cine si ce incalca” DFG 6 58 . angajatorii des incalca dreptul muncii platind salarii oficiale mai mici decat cele reale. care nu are unele obligatii fata de alte persoane. comparativ cu daunele aduse de persoanele particulare • cu cat functia persoanei este mai inalta cu atat posibilitatile lui de a fura sunt mai mari • agentii economici. pentru ca sectorul privat ocupa o mare parte” DFG 3 Referindu-se la incalcarea drepturilor omului de catre angajatii diferitor institutii. inclusiv cu persoane cu care au relatii mai stranse • hoti de strada • peroanele care incalca drepturi marunte „Cei ne educati”. daca o data s-a pierdut increderea atunci gata. pentru a trai mai bine. participantii la discutii au mai mentionat: • autoritatile publice au puterea si abuzeaza de ea. care mai putin” DFG 4 „In domeniul muncii se incalca mai des la agentii economici.

pur si simplu sunt lasate balta ani de an” DFG 6 6. Fig. „Sunt niste drepturi atat de marunte. Guvern 10%. Spitalele. cinematografele. La calificativul drepturile personale se incalca in foarte mare masura cel mai des a fost mentionata Politia 12%. In ce masura institutiile enumerate incalca drepturile dvs. personale? 0% Judecãtoriile Poliþia Bãncile Magazinele. respondentii au fost intrebati in ce masura le incalca drepturile personale. punctele medicale au fost mentionate cel mai des la calificativele se incalca in mare masura .în foarte mare mãsurã Nª/NR 59 . bibliotecile Oficiile de asistenþã socialã Instituþiile educaþionale Biserica ortodoxã Alte culte religioase decât biserica ortodoxã Altã instituþie 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 6% 12% 5% 100% 26% 20% 25% 23% 15% 19% 16% 22% 21% 42% 27% 28% 53% 48% 30% 6-9 12% 28% 31% 36% 34% 36% 36% 31% 24% 25% 25% 35% 45% 33% 32% 28% 31% 39% 9% 10% 7% 9% 6% 5% 7% 5% 10% 9% 7% 7% 7% 10% 33% 24% 15% 1% 8% 10% 3% 3% 8% 39% 36% 31% 28% 5% 1% 23% 23% 10% 1% 9% 6% 13% 9% 52% 2% 1 . Incalcarea drepturilor de catre institutii Dintre 14 institutii. de la politie o sa rada de tine”.(PROIECT) „Cand ei iti pun muzica pana la 3 de noapte.22. punctele medicale Parlamentul. despre care.22). urmata de Parlament.4. barurile Spitalele. in cadrul sondajului de opinie. Guvernul Primãriile ªefii de la locul de muncã Liderii. n-o sa te duci a doua zi si o sa te jelui.si in foarte mare masura – 7% (Fig. conducerea asociaþiei agricole Teatrele.deloc 2-5 10 .45% . Aceasta este unica institutie asupra careia mai mult de jumatate dintre respondenti au indicat asupra acestor doua calificative.

cate pagube au fost aduse statului”. DFG 2 „Administratia. atunci iti propune o alta varianta. politia rutiera. Rolul administratiilor institutiilor. DFG 4 „In domeniul medicinii. DFG 3. DFG 6 6. Ei aduc o paguba nemaipomenita atat statului cat si persoanelor fizice. foarte bine stiu”. agentii economici privati • angajatii din sfera sanatatii • organele de control „Politia”. procuratura. unii dintre participanti au mentionat: • politia. „Fiscul. el se bucura de ceea cei da”. I-am zis multumesc”. „Politia se administreaza singuri” DFG 2 „Directia auto. „Ei fac parte din sectorul privat”. dintre care 400 ii raman lui si 400 le da statutului”. „Institutiile de forta”.5. vama. A trecut anul. „Din 2 mii de agenti economici inregistrati. sa ridicam ultimul numar al Monitorului Oficial. „Toate acele organe de drept. ce credeti ca ei nu stiu ca subalternii lor iau mita? Stiu. „Procuratura”.7 Una dintre participantele la discutii a mentionat faptul ca indeosebi este afectata cand drepturile sunt incalcate de o persoana de datoria si obligatiunea careia este sa asigure drepturile. sa stai peste noapte si a doua zi sa-i dai 800 de dolari. si o sa vedem cate persoane. „Nu au responsabilitate” DFG 4 60 . „Politia rutiera”. institutiile de forta (la general) si organele de drept (la general) • liderii din sat. este de datoria lui sa-mi asigure mie acea libertate”. „Toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor iau mita”. din domeniul politiei”. „Liderii care nu formeaza contracte de munca cu persoanele cu scopul de a nu-i plati: polita de asigurare si fondul social”. agentii economici privati Nu se mai incheie nici un contract.(PROIECT) In cadrul discutiilor focalizate in grup. de cei care depinde soarta omului” DFG 1.” DFG 3 „Organele care au dreptul la control”. Ei sunt legati intre ei”. angajatii carora incalca drepturile Unii participanti la discutii au mentionat ca administratiile urmatoarelor institutii ca sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile: • vama • politia • politia auto • medicina In una din grupe a fost mentionat faptul ca toate administratiile sunt vinovate de faptul ca angajatii lor incalca drepturile. DFG 2 „Toate directiile. „Statul este mai costisitor in sensul gravitatii: daca am fost bruscati intr-o institutie unde este o persoana responsabila si este de datoria lui si de obligatiunile lui sa ne asigure noua drepturile.” DFG 1. „Drepturile omului de la tara sunt incalcate din motiv ca omul nu se intereseaza.4 „Mai mult sfera sanatatii. Cum spune odata un medic: „ Nu pot sa intorc inapoi de la poarta babuta care vine la mine cu doua gaste. iar in alta grupa s-a mentionat asupra faptului ca a intrat in moda sa se dea mita „Administratia Departamentului Vamal este vinovata cel mai mult de faptul ca colaboratorii ei incalca cel mai mult drepturile omului”. „Frontierele. coruptie. „Da-i un salariu de 3000. doar 10 – 15% isi onoreaza obligatiunile fiscale”. Cadrul legal la noi e imperfect si sunt niste parghii care permit sa se incalce legislatia”. ca daca nu-i dai cei 2000 de dolari pe care el tii cere. de 5000 lei si el nu o sa stea cu mana intinsa. asta pe mine ma afecteaza mai mult si ca material si ca moral. „Desigur ca este devina”. referindu-se la angajatii caror institutii incalca mai des drepturile. care detineau posturi inalte si au fost date afara. 7 „Liderii din sat. impozitele neplatite”. contractul nu e semnat. 2. caci el este dator.

de codul penal.. „Sa fie o strictete”. cu atat treaba mai buna se va face. abordandu-l din urmatoarele puncte de vedere: • administratia sa permita angajatilor sa-i mai multa libertate in eliberarea informatiei ce tine de dreptul la informare a cetatenilor • este necesar de a diferentia institutiile unde personalul incalca drepturile urmarind un beneficiul material de institutiile care incalca drepturile executand o instructiune a superiorilor • in unele structuri. statut de disciplina. ca uite acesta a fost pedepsit cum si din ce motiv”.” DFG 7 „Administratia nu are nici o legatura cu faptul ca functionarii lor incalca drepturile omului” DFG 5 „Cutare sau cutare a incalcat ceva. Trebuie de actionat cat mai dur. O intrat in moda asa lege ca daca vrei sa faci.(PROIECT) „Ii moda asa. interdictii care incalca dreptul la informatie „Cred ca poarta raspundere. dar in practica nu • in unele cazuri administratiile sunt vinovate si prin interdictiile pe care le pune fata de angajati. depinde de cultura fiecarei persoana in parte. „Daca ar fi un salariu decent si nivelul coruptiei ar scadea” DFG 1. „Nu se poate da vina total pe administratie. trebuie sa platesti” DFG7 In aceiasi ordine de idei. ca de exemplu vama. de pedepsit”. deoarece nimeni nu este pedepsit. si-am plecat si asta ii tot. iar intre sefi si colaboratori trebuie sa fie o colaborare constructiva • cazurile de pedepsire a unor functionari sunt foarte rare si ele sunt mai mult propagandistice 61 . a instinctului de autoconservare. „Poate de pus anumite conditii. Dar.. Chiar in sensul direct. „Cu cat masurile de pedeapsa vor fi mai dure.” DFG 6 Unii participanti au mentionat ca administratiile institutiilor nu poarta vina pentru faptul ca angajatii lor incalca drepturile. inclusiv al administratiei • problemele aparute trebuie solutionate la timp. restrictii.” DFG 5 „Nu-s vinovate. ar trebui initiata pregatirea unor cadre alese dupa principiul ca sa nu fie corupti si inlocuirea intregului personal. in cazul dat nu este inferiorul vinovat. „Sa ia masurile care-s prevazute de codul muncii. 5 „Sa remunereze mai bine angajatii”..” DFG 1. si-am dat.” DFG 3 Referindu-se la masurile. 7 Concomitent participantii la discutii sau referit la fenomenul in cauza ca la unul complex. depinde de persoana in parte si concreta”. eu trebuie sa dau. dar in practica. si de adus la cunostinta populatia. Asta e situatia economica a tarii. 2. atunci administratia e impusa sa ia masuri .. Sunt regulamente. 4. participantii la discutii au mentionat in principal asupra necesitatii ca masurile de strictete si de pedepsire sa fie mai dure. unii participanti la discutii au mai mentionat: • oficial administratiile poarta raspundere.” DFG 7 „Dreptul la informatie nu-l poti avea daca superiorul a interzis subalternilor sai sa ofere informatia respectiva. Daca fac ceva. ci persoana concreta • lipsa legaturii intre administratie si faptul ca un functionar sau altul incalca drepturile • administratia e impusa de instinctul autoconservarii sa i-a masuri cand ceva se incalca • vina o poarta situatia economica a tarii „Nu depinde de administratie sau de colectiv. este vinovat conducatorul care a emis directiva aceasta. argumentand prin urmatoarele: • administratia nu poarta completamente vina. unii dintre participanti au mentionat ca administratiile ar trebui sa mareasca salariile angajatilor. pe care ar trebui sa le intreprinda administratiile institutiilor ca angajatii lor sa nu incalce drepturile persoanelor care se adreseaza la aceste institutii.

„Personalul trebuie bine de ales.6 „Hotararea unor anumite probleme dupa cum se vede. de ce anume se incalca. „Exista o anumita taxa.. acelasi profesor. toti vamesii si de inlocuit”. repede au sunat la cunoscutii lor si problema sa rezolvat. cand a vazut o mie de dolari pe masa si drept nu drept ia luat si a hotarat”. cel mai adesea sunt trase la raspundere pentru cazuri de mita persoanele care nu au impartit bunurile obtinute cu persoane superioare sau din organe de control • in organele de drept hotararile luate depind in mare masura de banii platiti de una dintre persoanele aflate in conflict „Sunt indiferenti. sa nu fie corupti etc. care este motivul ca este incalcat dreptul.” DFG 4 „Si la politisti si la judecatori.” DFG 7 Referindu-se la cea ce fac in realitate administratiile institutiilor angajatii carora incalca drepturile. „Mai intai de toate.. trebuie pregatite aceste cadre”. deci scurgerea informatie va fi mai mare si pana la urma va ajunge la. informatia va fi mai raspandita. 5 „Acesta e un fenomen negativ care e destul de des intalnit. ca sa nu poata un singur om sa puna rezolutia. Din politia rutiera. la nivel ascuns circulatia banilor merge din mana in mana”. atunci probabil s-ar putea face altceva. iar acest fapt vor elimina multe dintre posibilitatile de a accepta coruperea „Sa nu fie principiu acesta. „Sunt oamenii care ar dori sa lucreze cinstit”. „Daca se spune ca iata l-au prins pe cela sau pe cela. „Nu e vorba doar de o persoana si de a o scoate in prajina”. impart banii primiti cu persoane ierarhic superioare. etc. „Niciodata nu stii ce te asteapta maine. Si in caz cand cineva dintre cunoscutii lor au vre-o problema.• • (PROIECT) fenomenul incalcarii drepturilor este unul foarte raspandit si este complicat de a face ordine intr-o singura institutie. doar stiu toti.” DFG 2 „Acel general. ori ca asta este persoana care incalca drepturile altui cetatean si are din aceasta un beneficiu material. de un numar mai mare de judecatori si nu de unul singur. l-au scos la pensie. este necesara o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor deciziile in judecatile ce examineaza cazuri complicate ar trebui sa fie luate de comisii. unii participanti la discutii au mentionat: • administratiile sunt indiferente • persoanele influente din diferite structuri au relatii stranse intre ele si se ajuta reciproc apeland unul pentru altul la diferite persoane influente • angajatii care incalca drepturile estorcand mita. toti acestia formeaza o structura. parca nu se vede. care strange lunar banii. „In politisti este asa o metoda.” DFG 2. sau de faptul ca este o directiva sau este scrisa de sus. de o anumita importanta se cer a fi rezolvate prin anumite comisii. „Sau adresat oamenii in judecata si unul o vazut ca acesta care n -are dreptate. inseamna ca nu le-a dat”. judecator sau medic sef etc. „Ar trebui de schimbat dintr-o data toata conducerea. care se cere si pe urma este impartita intre ei”. „Au aratat doar odata la cat timp?”. daca l-au prins de luare de mita. deoarece angajatii se compara cu angajatii din alte structuri. trebuie de vazut motivatia. „Colaborarea intre sef si subaltern” DFG 1 „Ati auzit la noi in Moldova asa de multe cazuri. „Daca ar fi o conlucrare si o insistenta din partea tuturor structurilor. ca daca dai informatia asta. comisar. ba chiar mai mult informat ia va deveni mai mult raspandita.”. „Cauta o cale de supravietuire. dreptul la informatie sa luam de exemplu” DFG 6 „Ar trebui de schimbat personalul”. cumsecade. daca nu va vedea ca si medicul se ocupa cu mita. nimeni nu-ti garanteaza ca cei care vor veni nu vor fi mai corupti decat acestia care sunt” DFG 2 „Solutionarea la timp a problemelor aparute”. unde sa fie eliberat vri-un vames sau politist?”.” DFG 2 „Se impart si se impaca”.” DFG 5. plateste 62 . o sa fii eliberat din serviciu” DFG 1 „In dependenta de structura institutiei. ca sa participe mai multi si printre acestia se va gasi unul care va fi om de treaba. astfel revenindu-i pensia de 1350 de lei pe luna.

Organele de securitate (73%). Evaluarea activitatii unor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova In cadrul sondajului de opinie. „La noi este cunoscut: conducerea directiei generale de politie rutiera sau a ministerului de interne cunoaste ca politistii ies la drumul mare si fac ce vor ei – nu am vazut niciodata o reactie adecvata”. 2.foarte rãu Nª/NR 63 . ne temem sa recunoastem”. caci noi ne invartim intre nivelul 1 si 2. Fig. facand o evaluare a 10 institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturilor omului in Moldova. dar au interzis exportul agentilor economici: vama nu permite exportul” DFG 1.(PROIECT) 3000 de dolari si-i face si-i hotaraste”. „La noi fenomenul coruptiei recompensa” DFG e ca o modalitate de Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat ca exista legaturi intre administratiile unora dintre institutiile angajatii carora incalca drepturile si unele persoane din diferite ministere in sensul aprobarii ne formale a incalcarii unora dintre drepturi. „Da. Acolo sunt problemele. „Nu tine de competenta noastra. 23.foarte bine 33% 26% 27% 23% 40% 32% 4% 2% 2% 1% 6% 1% 1% 7% 9% 6% 7% 8% 14% 17% 20% 20% 3% 1 . 7 „De regula – nu”. „Totul se cumpara si se vinde”. „E foarte greu de dat raspuns la aceasta intrebare”. „Administratia cunoaste situatia. Doar unii dintre participanti au mentionat ca astfel de legaturi nu exista sau ca nu tine competenta lor sa se pronunte in problema in cauza. exista”. 4. O parte dintre participanti nu si-au expus parerea. si nu numai ca o cunoaste dar si o aproba neformal”. degeaba te duci” DFG 3 6. „Exista chiar la exportarea grauntoaselor. Nu e nici o hotarare de guvern. Procuratura (72%) si Judecatoriile (70%) (Fig. Ca sa ajungi la minister. „Sigur ca este si toata lumea stie de aceasta.23).6. 6. cei mai multi dintre respondenti au evoluat cu note rele si foarte rele Politia (77%). Cum evaluati activitatea urmatoarelor institutii ce asigura sau contribuie la asigurarea drepturile omului in Moldova? 0% Preºedintele Republicii Moldova Parlamentul Guvernul Judecãtoriile Mass media ONG-urile (asociaþiile obºteºti) Poliþia Organele de securitate Procuratura Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CPDOM) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5% 5% 4% 7% 7% 8% 7% 3% 4% 15% 10% 9% 4% 2-5 39% 51% 60% 59% 63% 49% 54% 62% 63% 63% 40% 6-9 10 .

nu au apelat nicaieri (Fig. unde ati apelat? Preºedinþie Parlament Guvern / ministere Procuraturã Instanþe de judecatã Poliþie ªeful instituþiei. 24. respondentii au mentionat ca se adreseaza la Politie (10%). angajatii careia au incalcat drepturile (5%). au fost incalcate.(PROIECT) Toate institutiile evaluate au obtinut mai multe note rele si foarte rele decat note bune si foarte bune. in cazul cand drepturile lor au fost incalcate. 24). angajaþii cãreia au încãlcat drepturile Mass media Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova Altceva Nu am apelat nicãieri Nu mi-a fost încãlcat nici un drept Nª/NR 7% 14% 2% 1% 2% 2% 7% 10% 5% 2% 2% 5% 41% 64 . cel mai des. Instante de judecata (7 %) sau la Seful institutiei. In cazul cand drepturile dvs. 6. 41% dintre respondenti au mentionat ca.7. Fig. cu exceptia Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova care a obtinut cate note bune si foarte bune (43%). Apelarea la institutii in cazul incalcarii drepturilor In cadrul sondajului de opinie. 23). atatea si note rele si foarte rele (43%) (Fig. in asemenea cazuri. In acelasi timp.

cat a dat el la avocat. „Bani pierduti si sanatate. „Si relatiile de rudenie si prietenie in organe. „Nu au bani”. „Pierde timpul. Se gandeste: „nu-i nimic.” DFG 1. „Motive financiare”. reuseste acel care e mai bogat”. Cumatrismul. motivand cel mai des ca toti functionarii acestor institutii sunt corupti sau excesiv de birocratizati (Fig. 7 „Ia prea mult timp”. adica. cei mai multi dintre participanti au mentionat ca considera ca unii oameni nu se adreseaza la careva dintre institutii pentru asi apara drepturile incalcate deoarece considera ca este inutil sa se adreseze. De ce nu ati apelat nici la o institutie pentru a va apara drepturile incalcate? 0% Este inutil (toþi sunt corupþi. si-au pierdut incredere. „Coruptia in organele de drept”. In acelasi timp in cadrul grupelor de discutii au mai fost indicate astfel de motive ca: • saracia • nevoia de a pierde mult timp • teama de persecutie • frica ca ii va fi prejudiciata demnitatea • starea de disperare • necunoasterea • bunatatea • lipsa de informatie in privinta locului unde se poate de adresat • imaginea proasta a sistemului judecatoresc • neexecutarea sentintelor judecatoresti „Nu au incredere”.” DFG 1-4. eu am incalcat drepturile.(PROIECT) Cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate au fost intrebati de ce nu s-au adresat. „Din considerentul de tergiversare. e mai putin decat pierderile.7 65 . „Cate o data venitul acel pe care o sa-l aiba.4% 6% 3% Primul motiv Al doilea motiv 1% 10% 20% 30% 59% 40% 50% 60% 5% Nota: Baza – 446 respondenti. La fel ca si in cazul sondajului de opinie. Se pierde mult timp cu riscul de a nu obtine rezultatul scontat”. dar am un judecator care ma apara”. „De aceea omul nu se va adresa deoarece nu este siguri de faptul ca va castiga”. birocraþi) Lipsã de timp A fost ceva neesenþial Nu ºtie unde sã apeleze Lipsã de bani (toate serviciile sunt cu plate / sunt scumpe) Nu a avut nevoie Nu se poate deplasa A soluþionat singur problema Nu a avut curaj Alt motiv NR 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 0. „Multi considera ca este un drum lung”. Fig. El considera ca nu e rezonabil”. 3-7 „Saracia”. „Daca e sa te adresezi in judecata sau procuratura. „Nu mai cred ca se va rezolva”.” DFG 3-5. in cadrul discutiilor focalizate in grup. cei care nu au apelat la institutii pentru protectia drepturilor incalcate. pe drum a cheltuit.25. „De faptul ca nu au convingerea ca vor fi aparati. daca o sa castige in judecata. 64% dintre ei au mentionat ca nu s-au adresat deoarece considera ca este inutil. incalceala asta. 25). etc.

17% Nu au putut sã mã ajute. Fiecare institutie de stat isi are competenta conform legii. trebuie de adresat direct la judecata” DFG 1. 26. ar trebui direct sa se adreseze la instantele de judecata”. „Se tem de persecutare” DFG 4 „Frica de nu fi incalcati in picioare. „La judecata”. 4% Nu a apelat. „Politistul de sector. 2.” DFG 4 „Este disperat”.” DFG 1.” DFG 2. 3% M-au ajutat puþin. „De cota de pamant sau alte probleme de acest gen. A doua oara el nu se mai duce” DFG 1 „Lipsa cunostintelor”. 62% Nu m-au ajutat.” DFG 2 „Nu stiu unde sa se adreseze” DFG 3 „Publicitatii care si-au facut-o” DFG 7 „Sentintele nu se executa. „Sunt disperati. „La organele abilitate”. judecatile se amana. in special. „Se adreseaza la Administratia Publica Locala. azi nu a venit unul. „Institutia specializata”. 4. „Judecatoriile se ocupa. nu a fost încãlcat nici un drept. treci dincolo. solicitarea”. Institutiile la care v-ati adresat.” DFG 1-5 „Politie”. Si el ridica mainile in sus. „La organele de ocrotire a normelor de drept. Fig. ca daca se vor adresa nu vor mai putea ajunge acasa”. „Ultima instanta la noi e judecata”. li se spune: treci acolo. „Institutia care trebuie sa realizeze dreptul. 3% Nª/NR. „La organele competente nu la administratia publica.3 66 . Cand intreaba o persoana ce sa faca. 5 „In organele de drept”. populatia ar trebui sa se adreseze la: • Instantele de judecata • Organele de drept (in general) • Politie • Procuratura • Avocat • Primarie • Consultantii juridice • Juristul consiliului raional • Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova • Organizatii non-guvernamentale in domeniu „In primul rand la judecata”. „Necunoasterea. participantii la discutii au mentionat ca.” DFG 1. cu aceasta problema”. 11% In cadrul discutiilor focalizate in grup. 26). „Nu au incredere in sine”. Din usa in usa si nu se rezolva nimic. El merge pana la instantele corespunzatoare si ajunge la un moment cand omul e ca o minge pe teren.(PROIECT) „Sa nu fie persecutat”. in cazurile cand le sunt incalcate un drept sau altul. cele mai multe dintre persoanele care s-au adresat la diferite institutii au mentionat ca au fost ajutate putin – 17% (Fig. v-au ajutat? M-au ajutat mult. „Oamenii se tem. iar unul care incalca drepturile in permanenta. acela si cauta dreptatea. „Justitia”. 2 „Procuratura. maine altul si tot asa” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. unul care este de treaba nu prea face zarva. 4 „Bunatatea moldovanului. Ele-s obligate sa ajute populatia”.

„In dependenta de incalcari. Persoanele care ocupa aceste functii au alte servicii si. Asta e un fel de functie obsteasca. interesul va fi mic. in cazul cand urmatoarele drepturi ale lor sau ale rudelor lor sunt incalcate. ca el sa-si cunoasca structurile menite pentru ca sa solutioneze problema. „Noi nu suntem salarizati.” DFG 1 „La primarie. „Centrul Dnului Nagacevschi”. Daca nu ni se plateste. cei mai multi dintre respondenti au mentionat ca. ei mai des ar apela la (Fig. persoanele sunt foarte multumite”. la juristi. care acorda consultatii”. Ei trebuie sa vada daca nu s-a intamplat o incalcare in societate. 27): Mass media Nu as apela nicaieri Procuratura Instante de judecata CPDOM1 Parlament Guvern / ministere Presedintie % Dreptul la securitatea vietii private Dreptul la informatie Dreptul la participare la conducerea statului Dreptul la munca Dreptul la ingrijire medicala Drepturile consumatorilor Drepturile copiilor % % % % 18 % 33 % 29 % % % 20 29 % 13 20 29 17 17 25 24 8 8 12 16 12 12 21 14 14 18 18 13 1 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 67 ONG-uri % Altceva NS/NR Politie . „Noi trebuie sa muncim pentru aceea ca omul sa nu vie la acelasi centru.” DFG 6 „Organizatii non-guvernamentale”. „Ele sunt neguvernamentale si nu au mari posibilitati de redresare si solutionare a situatiei”. „Centrul Drepturilor Omului doar sa monitorizeze situatia.” DFG 6 In cadrul unei discutii s-a mentionat ca functia de coordonator in domeniul drepturilor omului este o functie obsteasca.(PROIECT) „Avocatii. sa analizeze situatia in tara respectiva la moment.” DFG 1 „Este Centrul Drepturilor Omului. nu e mare interesul” DFG 5 In cadrul sondajului de opinie. La consiliul raional”. Adica noi mai avem si alte servicii. „Centrul Drepturilor Omului este cunoscut.” DFG 1 „La noi. el sa vada situatia.” DFG 1 „Consultantii juridice. deoarece pentru aceasta functie nu se plateste.

Unde ati apela in primul rand. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre sistemul de protectie a drepturilor omului din Moldova? 68 . ca nu stiu unde ar apela in caz daca drepturile respective vor fi incalcate. 28). 84% din populatie nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul este deschis si responsabil. referindu-se la multe dintre drepturi. Fig. sunt incalcate? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 3% Dreptul la securitatea vieþii private 2% 18% 1% 8% 3% 8% 5% 2% 29% 3% 4% 5% 2% 29% 29% 33% 3% 7% 2% 3% 20% 20% 5% 11% 13% 6% 2% 2% Dreptul la informaþie 3% 2% 3% Dreptul la participare la conducerea statului 4% 8% 1% Dreptul la muncã 12% 2% 16% 1% 2% 4% 12% 4% 2% 12% 6% 10% 18% 17% 1% Dreptul la îngrijire medicalã 3% 10% 4% 2% 9% 3% 21% 13% 17% 1% Drepturile consumatorilor 7% 2% 9% 2% 10% 4% 4% 8% 6% 14% 18% 25% 3% Drepturile copiilor 9% 4% 3% 14% 5% 10% 13% 24% 3% Preºedinþie Instanþe de judecatã ONG-uri Parlament Poliþie Altceva Guvern / ministere Mass media Nu aº apela nicãieri Procuraturã CPDOM Nª/NR 7. 80% nu este de acord cu afirmatia ca Sistemul de protectie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient. Sistemul de protectie a drepturi lor omului din Moldova 7.1. Fig. Evaluarea sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova 85% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia ca Activitatile sistemului de protectie a drepturilor omului din Moldova sunt transparente si clare (Fig. iar 79% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia ca Activitatea sistemului se perfectioneaza incontinuu.27. in cazul cand urmatoarele drepturi ale dvs.28.(PROIECT) Mentionam faptul ca o parte mare dintre respondenti au mentionat. sau ale rudelor dvs.

„O parte”. de abia e la o etapa sa fie implementat.totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 . mentionand ca este un program nou care abia urmeaza a fi implementat. Cunoasterea Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Cea mai mare parte dintre participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca populatia nu cunoaste despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. si toate serviciile care-s implicate in domeniul drepturilor omului. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. „Daca eu cunosc foarte putin si lucrez intr-un organ de informare. Ei au planul de activitate” DFG 1 „Noi l-am primit si asa a fost lasat. 86% din populatie a mentionat ca nu cunoaste nimic despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. avem comisia respectiva. iar alt subiect a indicat ca. „Noi. iar 7% au indicat ca cunoaste putin (Fig. „Am stiut putin mai inainte. Cunoasteti despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008.2. Unul dintre subiecti a mentionat ca in centrul raional din care vine a fost implementat un plan asemanator.” DFG 1-7 „Se cunoaste partial”. si pana nu demult nu cunosteam. „Poate si cunosc cei care lucreaza la primarie si putin au informat sa pe altii” DFG 1. tineret si sport si altele. 29). desi la ei in raion s-a primit un astfel de plan. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova? 69 . „Un program nou. Dar nu atat de detaliat”. Unii dintre participanti au indicat ca o parte din populatie cunoaste putin despre acest plan. „Nu cunoaste”. nu am controlat daca se respecta sau nu. 2 „Avem planul raional. dar nu inca populatia de rand”. Noi acum suntem instruiti cum sa-l implementam. Acum iarasi trebuie de elaborat cateva actiuni si sa le intarim in monitorul oficial” DFG 2 In cadrul sondajului de opinie.totalmente sunt de acord Nª/NR 7. Fig. inclusiv medicina. 29. atunci mie mi-e greu sa spun ce cunosc oamenii.(PROIECT) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14% 16% 5% 1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare 17% 68% 12% 1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil 18% 66% 11% 4% 1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu 17% 62% 14% 6% 1 . nu s-a verificat daca el se respecta sau nu. sistemul de invatamant. Noi vom aduce la cunostinta tuturor”.

2% Cunosc puþin. planul de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost elaborat in colaborare cu Guvernul.” DFG 3 „La TV Moldova 1 a fost. 86% Unele dintre persoanele care au sustinut ca detin careva informatie despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004 – 2008. educatiei.3% Cunosc. migratia tineretului) si ale copilului. drepturile omului in Republica Moldova vor fi respectate. sanatatii (asistenta medicala). minoritatilor etnice. nu impartasesc optimismul altora. Unii respondenti considera ca. „La programul „Buna Dimineata. 7% NR.” DFG 2 „Eu am aflat de la conferinta de anul trecut care a avut loc la Palatul Republicii. acordarea gradului de invaliditate pentru persoanele cu disabilitati etc. Canalele prin care a fost difuzata informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca informatia despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului a fost diseminata prin astfel de canale ca: • primariile • conferinta de la Palatul Republicii • TV Moldova 1 • mass media.” DFG 6. In opinia unor respondenti.).(PROIECT) Cunosc mult. Parlamentul Republicii si organizatiile neguvernamentale. de combatere a traficului de fiinte umane. 5% Nu cunosc nimic. despre sedinta Parlamentului de aprobare a Planului „El a fost multiplicat in raioane. nivelul de trai va creste si saracia se va reduce. A fost difuzata in mass media pe TV si radio sedinta cand a fost discutat acest plan inainte de aprobare” DFG 5 70 . numi amintesc ce anume. au mentionat ca planul respectiv prevede: • actiuni in domeniul protectiei sociale (cresterea si acordarea la timp a pensiilor. • actiuni de imbunatatire a protectiei drepturilor tineretului (angajarea tinerilor in campul muncii. Cativa respondenti. 7 „S-a difuzat despre sedinta despre aprobarea Planului. militar. in urma implementarii planului dat. 0. insa. asa in linii generale”. • actiuni de ridicare a gradului de informare a populatiei despre drepturile omului prin seminare si alte metode de educare. Acestia sustin ca planul dat nu este eficient si nu va schimba nimic in domeniul drepturilor omului in Moldova. si a fost adus la cunostinta fiecarei primarii.

(PROIECT)
Participantii la discutii au mai expus urmatoarele idei despre continutul Planului si despre metodele de aprobare si de implementare a lui: • planul este complicat, greu de inteles • inainte de a fi aprobat a fost discutat fiind colectate ideile expuse • in un centru raional acces la plan au 1-2 persoane, iar alt raion informatia din plan este trimisa la diferite structuri de stat responsabile de realizarea lui „Planul acesta este foarte complicat si nu prea cred ca-l va citi cineva, fiindca nu este literatura artistica, se da foarte greu si nu prea pe inteles.” DFG 1 „La multi li s-a trimis dinainte, cand inca se facea acest plan, li se trimitea si se receptionau ideile lor”; „Eu de demult, deoarece am participat si la elaborarea Planului National dat” DFG 3, 5 „Acest Plan este cunoscut de presedintele raionului si de persoana responsabila. Atat! Au doar un singur manual la raion care e tinut intr-un dulap. Si uneori mai scoate informatie de acolo, daca are nevoie.” DFG 3 „Eu am trimis la organizatii din toate domeniile Planului. De ex. daca e din domeniul muncii, am trimis informatia respectiv la institutia pentru munca si inspectia pentru munca. La sindicate am trimis. In invatamant, directia de invatamant, scolile.” DFG 3 7.3. Evaluarea politicii drepturilor omului din Moldova 83% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca nu sunt de acord cu afirmatia Eu sunt satisfacut de actuala politica in domeniul drepturilor omului in Moldova (Fig. 30). In acelasi timp 76% dintre respondenti au indicat ca nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului corespunde cerintelor Uniunii Europene, 69% nu sunt de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Federatiei Ruse, iar 67% din numarul total de respondenti nu este de acord cu afirmatia Actuala politica in domeniul drepturilor omului este mai buna in comparatie cu cea a Ucrainei.
Fig. 30. In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre politica drepturilor omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Sistemul de protecþie a drepturile omului din Republica Moldova este eficient 64% 14%

16%

5%

1% Activitãþile sistemului sunt transparente ºi clare

17%

68%

12%

1% 2% Sistemul este deschis ºi responsabil

18%

66%

11%

4%

1% Activitatea sistemului se perfecþioneazã încontinuu

17%

62%

14%

6%

1 - totalmente nu sunt de acord

2-5

6-9

10 - totalmente sunt de acord

Nª/NR

In cadrul sondajului de opinie, dintre 16 drepturi, cei mai multi respondenti au mentionat ca in Moldova se acorda foarte putina sau putina atentie dreptului la munca si dreptului la ingrijire medicala: 84% si, respectiv, 83% (Fig. 31). 71

(PROIECT)
Fig. 31. In opinia Dvs., cata atentie se acorda urmatoarelor drepturi ale omului in Moldova?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% Dreptul la muncã Drepturile migranþilor, refugiaþilor Drepturile victimelor crimelor Prevenirea traficului de fiinþe umane Drepturile persoanelor suspectate, acuzate ºi aflate în detenþie Dreptul la securitatea vieþii private Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile persoanelor în etate Dreptul de a primi informaþie Dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel comunitar, naþional Drepturile copiilor Drepturile persoanelor cu dizabilitãþi fizice ºi psihice Drepturile femeii Dreptul la îngrijire medicalã Drepturile consumatorului Drepturile minoritãþilor etnice 13% 12% 15% 11% 12% 11% 20% 13% 15% 16% 16% 14% 21% 16% 11% 57% 45% 52% 56% 61% 59% 58% 61% 62% 60% 16% 28% 65% 63% 52% 57% 66% 11% 1% 56% 12% 13% 12% 25% 13% 9% 13% 2% 19% 14% 32% 23% 1% 22% 1% 16% 8% 8% 4% 4% 8% 6% 3%

20% 1% 17% 0% 19% 15% 8% 9% 1%

5% 2%

21% 1% 10%

1 - foarte puþinã atenþie

2-5

6-9

10 - foarte multã atenþie

Nª/NR

Ca si in cazul sondajului de opinie, in cadrul discutiilor focalizate in grup, cei mai multi dintre participanti au mentionat asupra faptului ca, in Moldova, se acorda putina atentie si ar trebui sa se acorde mai multa dreptului la munca. In cadrul discutiilor, a mai fost mentionat ca ar trebui sa li se acorde mai multa atentie si unor astfel de drepturi ca: • dreptul la un trai decent • drepturile economice • drepturile sociale • dreptul de a te numi om cu litera mare, la demnitate. • drepturile paturilor social vulnerabile • dreptul femeii • dreptul la acoperirea cosului minim de consum • dreptul la un mediul ambiant curat • dreptul oamenilor de a avea drepturi egale intre ei • dreptul la o salarizare adecvata • dreptul la asistenta medicala • drepturile copiilor • dreptul de a te simti liber „Dreptul la munca”; „De aceea si multe probleme in familie: nu-s bani, nu lucrezi. Se duc femeile se trafica.” DFG 3, 4, 6 „Dreptul la un trai decent”; „Dreptul de a trai.” DFG 3, 4 „Drepturile economice si sociale.” DFG 5 ,6 „Dreptul de a te numi OM cu litera mare”; „La demnitate.” DFG 4, 5 „Paturile social vulnerabile.” DFG 1 „Dreptul femeii – foarte putina atentie.” DFG 3 „Cosul minim de consum.” DFG 3 „Mediul ambiant.” DFG 3 „Egalitatea.” DFG 4 72

(PROIECT)
„Salarizare.” DFG 4 „Dreptul la asistenta medicala.” DFG 4 „Drepturile copiilor.” DFG 4 „Libertatea.” DFG 5 Referindu-se la atentia care ar trebui sa fie acordata drepturilor participantii la discutii au mai mentionat urmatoarele: • pot exista drepturi neimportante, dar care, daca nu sunt realizate, ii pot afecta grav pe unii oameni • nu este corect ca cetatenii Republicii Moldova, cand pleaca in Tansnistria, sa fie obligati sa achite o suma oarecare de bani • in Republica Moldova nu se acorda atentie nici unui drept, ar trebui sa se acorde atentie tuturor drepturilor, deoarece toate sunt importante si toate sunt legate intre ele. „Poate sa fie un drept nu chiar important, dar daca el nu se realizeaza, pe omul acela poate sa-l afecteze foarte grav” DFG 5 „Cand cetatenii RM pleaca in Tansnistria si sunt obligati sa achite a suma oarecare pentru a intra pe teritoriul Transnistriei” DFG 5 „Da caror drepturi se acorda atenti?”; „Tuturor drepturilor”; „Toate sunt necesare, importante”; „Este unul legat de altul” DFG 2,7

73

Institutiile de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului 78% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului de opinie au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Presedintele Republicii Moldova (Fig. pentru ca situatia in domeniul drepturilor omului sa se imbunatateasca. departamente 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 5% 5% 4% 19% 17% 18% 20% 24% 25% 6% 6% 6% 9% 23% 18% 23% 6-9 34% 13% 34% 34% 37% 41% 44% 45% 46% 47% 46% 46% 44% 43% 40% 35% 39% 26% 36% 11% 6% 32% 33% 31% 27% 25% 24% 15% 14% 13% 10% 7% 8% 47% 3% 4% 3% 3% Autoritatea publicã localã la nivel de raion Primãrie Judecãtorie Procuraturã Avocaturã ONG-uri (asociaþii obºteºti) Bisericã Sindicate Altã instituþie 2% 3% 1 . imbunatatirile realizandu-se simultan in toate domeniile • perfectionarea tuturor cadrelor • a infiinta un institut care sa se ocupe doar de rezolvarea problemelor dreptului omului • a infiinta o agentie puternica care sa se ocupe de problemele somajului • a schimba criteriile dupa care sunt angajate persoanele din politie • a implementa Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului in intregime. 77% au mentionat ca imbunatatirea situatiei depinde de Guvern. Fig. In ce masura credeti ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor dvs.(PROIECT) 8. Solutii de imbunatatire a situatiei in domeniul drepturilor omului 8.de Parlament.în foarte mare mãsurã Nª/NR 8.deloc 2-5 10 . 32.32. a emite legi calitative si functionale • faptul ca cei care ne conduc sa aiba o alta mentalitate. iar 70% au mentionat ca imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor lor personale depinde de Primarie. 71% . 76% . a nu admite ca legislatia referitoare la aceleasi lucruri sa se schimbe des. este nevoie de: • perfectionarea cadrului legal si a mecanismelor de implementare a legilor adoptate. personale depinde de …? 0% Parlament Preºedintele Republicii Moldova Guvern Ministere. Factori de care depinde imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului Participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat ca. mentionate in Fig.1.de Autoritatea publica locala la nivel de raion. Celelalte institutii.2. 74% Ministere si departamente.32). este nevoie de o conducere care sa aiba grija cetateanului • a mari numarul de functionari in administratia publica locala. in fiecare raion sa fie o sectie anumita care sa se ocupe de implementarea planului si nu o singura persoana care sa activeze pe baze obstesti 74 . au fost mentionate in proportie de pana la 60%. la nivel de primarii. care au fost in ultimul timp nemotivat redusi de catre guvern • a permite accesul la informatie si a face ca principiul transparentei sa functioneze • a elabora un plan cu ajutorul caruia populatia sa iasa lent din situatia data.

pentru a micsora cheltuielile din administrarea publica Locala. Daca ar fi locuri de munca. a ridica nivelul culturii juridice a tuturor cetatenilor RM crearea unor centre de consultanta juridica care ar presta servicii gratuite efectuarea unor studii profunde care ar determina drepturile prioritare pe care societatea ar putea sa le respecte ridicat economia a crea servicii publice moderne cu functionari publici bine pregatiti „Cadrul legal este. Cand s-a elaborat codul. Se dau darile de seama pe trimestru in Parlamentul RM ca au adoptat atatea legi. Schimbarea mentalitatii este un proces de durata.” DFG 2. Ar trebui sa fie o sectie anumita in teritoriu pentru implementarea Planului dat. totul este legat de sursele material e. il angajeaza in politie”. trebuie sa fii si asigurat material” DFG 6 „Guvernul. „S-a discutat intr-un cerc foarte restrans”. si daca au un grad. 7 „Societatea e un mecanism foarte complex. Trebuie sa se dezvolte impreuna. sa fii democrat. lumea nu ar pleca peste hotare” DFG 3. de exemplu. „Societatea ar trebui sa prea controlul asupra acestor institutii”. „Trebuie un program de lunga durata. „La noi foarte multi se plang ca incalca drepturile oamenilor carabinierii”. dar implementarea la nivel local…”. „Acolo multa minte nu trebuie Hop! Pliosc!” DFG 3 „De implementat Planul national in intregime”. Ar fi bine daca ar fi un plan de actiune total” DFG 3. si avem deja modificari. Acesti angajati la ziua de azi nu isi pot respecta propriile drepturi. „Transparenta sa fie in primul rand si deci va fi mai greu de a corupe pe cineva. „La noi Codul Penal si al Muncii intrat in vigoare de jumatate de an. „Oameni de treaba nu se duc in politie!”. Sa creeze conditii de munca. 4 „Ce cadre avem noi in politie! Vin din armata. nu a fost expus societatii spre cunoastere”. Dar care e rolul. ar prevedea instruirea. care ar prevedea in dependenta de structura strategica. Dar de noi cine isi bate capul?” DFG 3 „Transparenta si accesul la informatie”. in complex”. dar la cantitate.• • • • • • • • • • (PROIECT) a organiza ca societate. ca societatea sa iasa lent din situatia data. binele nostru se va incepe atunci cand acei care ne conduc vor avea cu totul alta mentalitate. atatea hotarari. atatea dispozitii. „Cand s-a creat centrul Legislativ. nu calitative. Tarile dezvoltate. 5 „Ar trebui toate cadrele sa treaca o perfectionare anumita”. asta este evolutia si in opinia mea daca am avea o conducere care ar avea grija cetateanului atunci respectiv pornind de la organele de sus merge in lant spre cele de jos. „Ar fi bine ca sa nu se modifice Codul Fiscal de 25 de mii de ori” DFG 1. incat sa poata functiona. de procedura penala. Sa asigure locuri de munca si sa vada si rezultatul”. sensul acestor legi? Nu este delimitarea intre puterea judecatoreasca si legislativa”. oricine va putea sa cunoasca ori sa ridice materialele si sa vada ca licenta este eliberata nelegal” DFG 4. 3 „Ar fi bine sa fie un institut care sa se ocupe numai cu rezolvarea problemelor in cauza.” DFG 3. 5 „De la cap. „Problemele somajului: ar trebui sa fie o agentia mare. nu inca si drepturile populatiei. „E bine cand este un raspunzator. acolo s-a adoptat o constitutie cu 300 ani in urma”. „Dati sa luam in anii precedenti Controlul Social” DFG 4 75 . toate se fac simultan. aveam speranta ca ei o sa aduca legile pentru adoptare sa armonizeze in asa mod. a micsorat numarul de angajati la primarii. trebuie sa prezinte un tot intreg si toate reparatiile care se fac. La noi se adopta o multitudine de legi si de acte normative. care sa aiba imputerniciri sa poata incheia contracte. „Prin intermediul ONG-urilor. si are livret militar. sa fie functionale”. prin intermediul ONG-urilor sa controleze acele institutii care mai des incalca drepturile omului a realiza ca fiecare in parte sa-si indeplineasca atributiile functionale conform normelor stabilite a promova ideea ca nici o persoana sa nu dea mita a ridica marimea salariilor a face transparenta in privinta marimii salariului Presedintelui Tarii si a activitatilor desfasurate a realiza o campanie informativa cu scopul de a explica populatiei despre drepturi si obligatii. Nu o persoana sa se ocupe pe baze obstesti” DFG 1 „Controlul societatilor asupra acestor organe”. Acesta este cel mai bun sanitar al statului”.

Cred ca primul lucru care trebuie de facut este de ridicat economia la nivelul respectiv. „Ridicarea nivelului culturii juridice a tuturor cetatenilor RM. isi fac perspective si asa evolueaza.(PROIECT) „Imbunatatirea situatiei va fi cand fiecare in parte se va gandi sa-si faca atributiile sale functionale conform normelor stabilite”. „Liderii sa fie mai competenti. 2 „Sa pregatim societatea”. dar nu se gandesc. 4. „Informarea-n masa. Populatia. 5 „O solutie ar fi crearea unor centre de consultanta gratis sub egida PNUD in centrele raionale unde populatia conform programarii stabilite ar putea sa se adreseze si sa primeasca aceste consultatii” DFG „Determinarea acelor drepturi prioritare pe care societatea le-ar putea respecta. acte si uitam de oameni” DFG 1. ca. 33). „Schimbata mentalitatea”. „Trebuie conlucrare.” DFG 1.7 „Pana ce societatea nu va preciza leafa conducatorului si sa urmareasca ce munca depune el. Noi suntem preocupati de norme. 6 „Daca nimeni nu va da mita evident ca coruptia va scadea de doua ori minim” DFG 7 „Ridicarea salariului functionarilor publici”. nu va fi nimic”.” DFG 1. „Daca va avea un salariul decent el nu-si va permite sa ia mita fiindca in cazul acesta el va pierde serviciul”.. cu functionari publici pregatiti” DFG 7 In cadrul sondajului de opinie. cei mai multi dintre respondenti au mentionat. Ea dicteaza legile economice si politice in ultima instanta etc. ce ar trebui de facut pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova? (Intrebare deschisa) 76 . „Atata timp cat salariul oamenilor va fi sub cosul minim de consum nu putem vorbi noi despre niste drepturi. intre membrii institutiei respective asupra viziunilor. „Acelasi politist daca ar avea un salariu mai bun. „Sa lamurim in ce consta drepturile si obligatiunile si respectarea lor”. pentru a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului. la faptul ca ei sunt pusi acolo pentru a satisface interesele cetatenilor. 33. Trebuie de analizat in profunzime situatia societatii si de vazut” DFG 4 „Deoarece drepturile descind din situatia economica. crearea mecanismelor necesare pentru a desfiinta aceste tendinte negative. „Multi isi fac cariera. iar 3% in al doilea rand) (Fig. Fig. Trebuie sa-si cunoasca drepturile”. raspunzand la o intrebare deschisa. nu s-ar gandi pe cine sa opreasca ca sai ceara mai multi bani”.” DFG 5 „Crearea serviciilor publice moderne. si pentru ce este platit. Colaborare”. Economia este o dominanta. isi fac legaturi. In opinia dvs.” DFG 1. este necesara informarea populatiei despre drepturile sale – 15% (12% au mentionat despre aceasta in primul rand.

3. transparenþa legilor Realegerea administraþiei centrale ºi locale Respectarea drepturilor Implementarea legilor conform destinaþiei acestora Lichidarea corupþiei Monitorizarea activitãþii organelor de stat responsabile de protecþia drepturilor omului Ridicarea nivelului de trai Dezvoltarea economicã a þãrii Abrogarea drepturilor nocive societãþii Studierea opiniei.1% 0.9% 0.6% 0.2% 5.3% 0.8% 0. condiþiilor de trai a populaþiei ºi adoptarea deciziilor în conformitate cu acestea Instaurarea disciplinei în organele de stat Alte acþiuni Dreptul la muncã (acordarea de locuri de muncã bine plãtite) Acordarea protecþiei sociale celor nevoiaºi cu adevãrat Mãrirea pensiei Îmbunãtãþirea sistemului de învãþãmânt (accesul la educaþie gratuitã) Alte drepturi Nª NR 2% 1% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 12% 12% 6% 9% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 12% 2% 1% 10% 15% 3% 20% 25% În primul rând În al doilea rând 1% 1% 1% 1% 1% 3% 8% 12% La rubrica Alte actiuni din Fig.0% 0. 33 au fost mentionate urmatoarele: In primul rand 0.2% 0.6% 0.4% 0.(PROIECT) 0% Informarea populaþiei despre drepturile sale Respectarea legilor.7% 0.5% 0.1% 0.2% 2.2% In al doilea rand 0.2% 0.4% 0.3% 0.5% 0.9% 0. ajustarea preturilor la nivelul de trai) Asigurarea drepturilor tineretului Asigurarea dreptului la sanatate (servicii medicale calitative si ajustate la situatia social economica a fiecarei persoane) 8.1% 0. Posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului” 77 .5% 0.4% 1.7% 0.4% 0.2% 0.5% Adoptarea unor lege mai severe Ridicarea gradului de responsabilitate a conducerii Asigurarea respectarii obligatiilor din partea functionarilor Pedepsirea celor care incalca drepturile omului Asigurarea competentei si demnitatii conducerii Informarea copiilor de mici despre drepturile omului Lichidarea cenzurii Asigurarea echitatii sociale Asigurarea schimbului de experienta cu statele democratic dezvoltate Asigurarea independentei puterii judecatoresti fata de puterea executiva si legislativa Asigurarea suportului din partea UE (integrarea in UE) Asigurarea sustinerii din partea populatiei Instruirea populatiei in domeniul drepturilor omului Lichidarea birocratiei Alte actiuni La rubrica Alte drepturi din Fig.7% 0.6% 0. inlesniri la impozite taranilor Protectia drepturilor consumatorilor (asigurarea calitatii serviciilor prestate.1% 0.1% 0.7% 0.4% 0.3% 0.6% 0. 33 au fost mentionate urmatoarele: Acordarea de subventii.7% 2.3% 0. intereselor.

(PROIECT) In cadrul unei alte intrebari deschise. 11% dintre subiecti au mentionat ca sunt posibile unele imbunatatiri (Fig. 34.34). rezonanþã socialã majorã Va fi reuºit dacã se vor respecta anumite condiþii 9% 2% 9% 1% Prima menþiune A doua menþiune 7% 4% 1% Ale menþiuni 1% Nª 39% NR 30% 5% dintre respondenti au mentionat ca. respondentii au detaliat: sa fie control strict – realizarea 78 . puþin realizabil. care au indicat ca cred ca sunt posibile unele imbunatatiri. situatia se va imbunatati daca vor vi realizate unele conditii (Fig. 34). promisiuni electorale Este binevenit. joc politic. Ce credeti despre posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”? (Intrebare deschisa) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Posibil sã fie unele îmbunãtãþiri Nu cred cã se va schimba ceva – este o formalitate. economice si politice • imbunatatirea protectiei drepturilor (control mai eficient) • salarizarea populatiei • ridicarea gradului de informare a populatiei in domeniul drepturilor omului • deservirea medicala mai ieftina • consolidarea echitatii sociale • micsorarea cenzului de pensionare • stoparea migratiei • aproprierea de UE • perfectionarea cadrului legislativ • diminuarea ratei criminalitatii • ridicarea nivelului de trai • dezvoltarea economica a tarii • ridicarea gradului de libertate • deschiderea accesului la procesul de decizie Fig. Printre conditii. referindu-se la posibilitatea de a imbunatati situatia in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin implementarea „Planului national de actiuni in domeniul drepturilor omului”. au aratat asupra urmatoarelor imbunatatiri: • consolidarea ordinii • consolidarea responsabilitatii functionarilor • lichidarea coruptiei • realizarea reformelor sociale. pozitiv. Persoanele. fãrã acþiuni concrete. oportun. prin implementarea Planului. reuºit.

De exemplu. 6. Ar fi bine ca intr-o rubrica aparte a ziarului raional sa fie specificata rubrica „Juristul”in care sa se puna intrebari concrete si date raspunsuri”.4. ar trebui: • sa fie mai dese emisiuni La TV si radio • sa fie difuzata informatia despre drepturi si posibilitati de aparare sau de respectare a acestor drepturi • sa fie difuzata informatia despre masurile concrete pe domenii incluse in Plan • sa fie multiplicat si trimis la primarie • ca materialul sa fie redacta pe intelesul populatiei • sa se organizeze adunari informationale • sa se spuna la fiecare etapa ce s-a realizat • de nominalizat persoanele responsabile de informarea populatiei despre actiunile trasate • ca in ziarele raionale sa apara rubrica „Juristul” cu intrebari si raspunsuri.” DFG 2 „De scris pe intelesul populatiei.” DFG 1 „Mai ales actiunile care sunt trasate si cine raspunde ca oamenii sa se familiarizeze. participantii la discutii au mentionat ca. trebuie o munca enorma. o parte dintre participanti au mentionat ca nu este nevoie de o campanie de informare. dar sa fie informatia ampla si de 2 ori pe luna la radioul national etc. cu elevii. si sa fie atrasa atentia la anumita lucruri”. sa se abordeze la tema respectiva.” DFG 1 „Ar trebui sa fie familiarizata populatia cu drepturile sale de baza si posibilitatile de aparare sau de respectare acestor drepturi . ca toti sa constientizeze sa stie de existenta. sa fie aplicat la nivel national si local. articolul in ziar si. Deoarece ea trebuie difuzata in permanenta. „Planul cred ca isi va atinge scopul.” DFG 3 „Toate consiliile au ziarele lor. participantii la discutiile focalizate in grup au mentionat: • mass media (majoritatea participantilor) • emisiunile sa fie realizate de profesionisti 79 . Caci scopul Planului e realizarea drepturilor omului. 8. „Daca va fi aceasta campanie. ca populatia sa fie la curent”. sa stie unde sa se adreseze la unele sugestii” DFG 14. la aceasta tema. sa se implementeze legile din tarile europene.”. 7 „Nu o campanie.(PROIECT) Planului sa fie monitorizata si evaluata. 6 Referindu-se la canalele prin care ar trebui sa se desfasoare o eventuala campanie de informare. „Acum este nevoie de aceasta campanie. sa fie respectat. „Orice campanie are plusurile si minusurile ei. sa fie articole si emisiuni tematice „Emisiuni mai dese la TV despre Plan”.” DFG 5 „Ce masuri include Planul de imbunatatire si respectarea drepturilor. profesorii. In aceasta directie si trebuie de lucrat. de 2 ori pe luna la TV. In acelasi timp. „O campanie permanenta”. „Ar trebui sa fie pe o anumita tema emisiunea. care sa fie difuzate de Televiziunea si de Radioul National. respectiv. sa fie instruiti oamenii de rand si functionarii pentru a constientiza necesitatea. Acesta este un lucru permanent” DFG 1-4 Referindu-se la informatia care ar trebui sa fie difuzata referitor la Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. Imbunatatirea situatiei in domeniul drepturilor omului in Republica Moldova prin informarea populatiei Majoritatea participantilor la discutiile focalizate in grup au mentionat in privinta necesitatii desfasurarii unei campanii de informare prin care populatia sa fie informata despre Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului. ci de o programa concreta de lunga durata de emisiuni la aceasta tema. Adunari prin scoli. sa fie colaborare intre ONG si organizatiile guvernamentale. „Radioul. concret pe domenii” DFG 6 „Multiplicat si de trimis la primarie. dar sa fie o sistema.” DFG 1 „Sa se spuna la fiecare etapa: ce s-a facut. care-s succesele acestui plan.” DFG 3. parintii.” DFG 2 „ Adunari informationale. adunari cu batranii.

de exemplu. ce se face in domeniul ocrotirii sanatatii.35. „Fiecare autoritate in mod aparte”. deoarece ei sunt mai competenti”. 5 „Grupurile de informare. 7 „Acest lucru trebuie sa-l faca niste profesionisti Ca sa le poata arata oamenilor. ca lumea sa stie ca exista”. Dar sa nu inceapa cu niste cuvinte de care omul idee nu are.”DFG 4 „Fiecare institutie care lucreaza in domeniu”. cele mai accesibile”. Trebuie de analizat situatia. Care este. profesorii sunt niste grupuri de informare. pur si simplu.” DFG 4 „Ca noi sa putem face anumite instructaje. cel mai evident. institutie sa comunice prin mass media despre drepturile pe care le acorda populatiei • necesitatea utilizarii tuturor canalelor posibile Unul dintre participanti a mentionat ca este necesar sa se stabileasca responsabili pentru executarea masurilor concrete in privinta informarii. el nu va face altceva decat sa inchida televizorul. coordonati de coordonatorii in drepturile omului • fiecare autoritate. cazuri de invaliditate”. „Canalele nationale. vizibil drept personal al Dvs.” DFG 1. „Sa ni se dea si forma de aducere la cunostinta a populatiei. Atat in administrarea Publica Locala. cum se va face lucrul acesta.”DFG 5. „Casa Asigurarii Sociale sa vada care-s drepturile lui de asigurare: pensia. „Iata. „Mass media”. profesori. sa ne vina ajutor din centru.instructaje in centrele raionale. care Vi se incalca? (Intrebare deschisa) 80 . coordonate de formatori din chisinau. Vorbesc zilnic cu oamenii si.”DFG 5 „Trebuie de facut o strategie si sa vedem cum va fi. incapacitatea temporara de munca. iar alt participant a indicat despre necesitatea intocmirii unei strategii in baza careia sa se desfasoare informarea. lamuri aduce exemple. „Transparenta. „Mass-media in primul rand. dupa parerea Dvs. cei prevazut in plan.”DFG 1 „Sa fie stabiliti responsabili pentru executarea masurilor concrete. cat si in cea centrala. „Primari.. prin coordonatori”. oamenii „spun nu privim”” DFG 6 • (PROIECT) FIGURI ADAUGATOARE Capitolul: Informatie generala Fig. care sa comunice formele de aducere la cunostinta a drepturilor • grupuri de informare din primari. 7 „Prin toate canalele.” DFG 3-5.

mame solitare. familii cu mulþi Dreptul la salarii adecvate (rezonabile) Dreptul la pensii decente (adecvate coºului minim de consum) Dreptul la educaþie Dreptul la libertatea opiniei ºi gândirii Drepturile consumatorilor Dreptul la viaþã Ale drepturi Toate drepturile Nu se încalcã nici un drept Nª NR 16% 11% 9% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 8% 1% 18% 1% 12% Fig. au fost incalcate in ultimii ani? (Parte I) 81 . 36. socio-vulnerabile. Ce drepturi ale omului sau libertati. cu privire la Dvs.(PROIECT) Dreptul la muncã Dreptul la un trai decent Dreptul la sãnãtate Dreptul la protecþie socialã (persoane în etate..

39. Ce drepturi ale omului sau libertati..100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 28% 11% 9% 5% 22% 13% 11% 13% 11% 47% 61% NU Nª (PROIECT) 57% 78% 79% 54% 64% 70% 73% 72% 72% 48% 35% 41% 15% 11% 12% 14% 17% 16% 15% 17% 5% 4% (Parte II 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã. privire la rudele sau cunoscutii Dvs. au fost incalcate in ultimii ani? 82 . ajutor de ºomaj etc.) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 56% 40% 13% 51% 13% 14% 10% 14% 8% 2% 2% 37% 52% 63% 43% 72% 70% 77% 78% 84% 24% 7% 8% 6% 15% 16% 13% 8% 8% 45% 53% 72% 26% DA NU Nª Fig.

(PROIECT) (Parte I) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul oamenilor în etate la securitate socialã Protecþia femeii de violenþa în familie Asigurarea oportunitãþilor egale pentru bãrbaþi ºi femei Drepturile persoanelor în detenþie Dreptul copiilor la un suport adecvat din partea statului pentru realizarea dreptului la educaþie Dreptul copiilor de a fi protejaþi de exploatarea economicã Dreptul copiilor de a nu fi expuºi violenþei ºi constrângerii Drepturile mamelor cu copii mici/femeilor însãrcinate Protecþia copiilor care nu beneficiazã de suport familial Dreptul la muncã ºi la alegerea locului de muncã Dreptul la un nivel decent de trai DA 34% 21% 13% 8% 26% 19% 17% 24% 22% 49% 51% NU 38% 51% 57% 37% 41% 47% 50% 43% 42% 26% 27% Nª 28% 28% 30% 55% 33% 34% 33% 33% 36% 25% 22% (Parte II) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dreptul la un salariu rezonabil Dreptul la securitate socialã (concedii de boalã.) Dreptul la un proces echitabil în judecatã Dreptul la îngrijire medicalã profesionalã ºi oportunã Dreptul la inviolabilitatea proprietãþii Dreptul la acces la informaþia de la instituþiile guvernamentale Dreptul la inviolabilitatea vieþii private Dreptul la libera exprimare Dreptul la libertatea gândirii ºi a religiei Drepturile minoritãþilor sexuale Drepturile minoritãþilor etnice 14% 13% 11% 11% 9% 2% 4% DA 19% 51% 37% 23% 34% 38% 26% 29% 43% 44% 29% 49% 50% 55% 57% 64% 27% 37% 37% 34% 32% 27% 60% 43% 38% 53% NU Nª 83 . ajutor de ºomaj etc.

transport public etc.7% 84 .6% 0.1% 0.5% 0. piaþa.4% 0.2% 0. astfel de pericole ca violenta verbala (sudalma.6% 0.5% 0.1% 0.1% 0.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada.5% 0.4% 0.2% 0.2% 1.8% 0.4% 1. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. 40 .1% 0. amenintare etc. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele necunoscute Persoanele cu comportament delincvent Rudele Politia Dusmanii Functionarii publici Consatenii Cunoscutii Persoane fizice Tineretul Strainii Prietenii Persoanele bolnave Persoanele defavorizate Copiii Liderii Persoanele in etate Persoanele de la care nu te astepti Televiziunea Gazdasii Barbatii Altceva 1. sau a membrilor familiei dvs.5% 0. integritatea fizic a si psihica Fig.) Vecinii Soþul Societatea Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Colegii de lucru Persoanele prost educate Familia Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 8% 24% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 12% 14% 14% 10% La rubrica Alte surse din Fig.(PROIECT) Capitolul: Dreptul la viata.1% 0.8% 0.7% 0.6% 0.

(PROIECT) Fig.5% 0.7% 0.8% 0.2% 0. tortura etc.7% 0.8% 0. 41.) Persoanele cu comportament delincvent Vecinii Persoanele în stare de ebrietate Oamenii rãi Poliþia Persoanele necunoscute Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 10% 8% 29% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 9% 14% 15% La rubrica Alte surse din Fig. astfel de pericole ca violenta fizica (bataia.1% 1. piaþa.2% 0.7% 0.1% 0.4% 85 .7% 0.7% 0. sau a membrilor familiei dvs.3% 0. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. transport public etc.)? (Intrebare deschisa) Locurile publice (strada. au fost mentionate urmatoarele: Consatenii Sotul Persoanele bolnave Strainii Familia Persoanele prost educate Dusmanii Rudele Tineretul Cunoscutii Prietenii Persoanele vulnerabile Colegii de lucru Functionarii publici Granicerii Barbatii Alte surse 0.4% 0.3% 0.8% 0.

Union Fenosa) Cunoscutii Tiganii Colegii de serviciu Alte surse 1. 42. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. sau a membrilor familiei dvs. piaþa.1% 1.1% 0. au fost mentionate urmatoarele: Rudele Tineretul Conducerea tarii Trantorii.1% 1.(PROIECT) Fig.) Consãtenii Persoanele necunoscute ªomerii Persoanele fizice Copiii needucaþi Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 5% 6% 23% 22% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 15% La rubrica Alte surse din Fig. lenesii Agentii economic (de exemplu.3% 0.6% 0.0% 0. utilizatorii de Vecinii Persoanele defavorizate Locurile publice (strada. astfel de pericole ca furturile? (Intrebare deschisa) Persoane cu comportament deviant (tâlharii.3% 0.2% 0. escrocii. transport public etc. bandiþii.0% 86 .

astfel de pericole ca bolile transmisibile? (Intrebare deschisa) Instituþii medicale / instrumente medicale infectate Persoanele bolnave / utilizarea în comun a obiectelor (consumatorii de drog.3% 0. transport public. 44.) Persoanele din mediul înconjurãtor Relaþii cu parteneri necunoscuþi Murdãria Alte surse Oricine Nici o sursã Nª NR 17% 12% 7% 3% 2% 2% 1% 2% 8% 6% 10% 32% La rubrica Alte surse din Fig. 43. sau a membrilor familiei dvs.9% Fig.2% 0. au fost mentionate urmatoarele: Persoanele apropiate Ereditate Vecinii Colegii de serviciu Alte surse 0. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs. aerul etc. astfel de pericole ca influenta medicamentoasa asupra psihicului? (Intrebare deschisa) 87 .) Mediul înconjurãtor (apa. sau a membrilor familiei dvs.1% 0. Locurile publice (strada.(PROIECT) Fig. alcool. piaþa. frizeriile etc. Care considerati ca este principala sursa de unde ar putea veni asupra Dvs.5% 0.

totalmente nu sunt de acord 2-5 6-9 10 . incompetenþa personalului medical) Nici o sursã Medicamente necalitative / expirate Oricine Droguri. 46. In ce masura Va sunt asigurate drepturile la: 88 . In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii despre posibilitatea de a gasi un loc de munca bine platit? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1% 2% Locurile de muncã bine plãtite pot fi gãsite doar cu ajutorul rudelor. mitã 12% 39% 47% 1 . alcool Frustrare Alte surse Nª NR 1% 1% 2% 20% 7% 6% 5% 17% 42% Capitolul: Dreptul la munca si protectia muncii Fig.(PROIECT) Instituþiile medicale (neglijenþa.totalmente sunt de acord NR Fig. prietenilor 11% 41% 45% 1% 1% Accesul la locurile de muncã bine plãtite presupune cumãtrism. 45.

48.(PROIECT) 12% 10% 10% 8% 8% 7% 6% 6% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 0% 1neasigurat 2 3 4 5 6 7 8 9 9% 6% 5% 3% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 3% 4% 1% 1% Nu cunosc 10 . 55% Fig. in cazurile in care apeductul nu fu nctioneaza sau lipseste )? Foarte rea. In ce masura Va este respectat: 89 . 9% Rea. 47. 1% Foarte bunã. 23% Bunã. 12% NR.în foarte mare mãsurã asigurat Locul de muncã Protecþia muncii la locul de muncã Nota: Diferentele pana la 100% reprezinta persoanele care nu au loc de munca Capitolul: Dreptul la un mediu sanatos Fig. Cum apreciati calitatea apei din apeduct (fantana.

In ce masura statul asigura accesul egal la educatie si conditii egale de studiu? 90 .(PROIECT) 25% 22% 20% 18% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 9% 7% 5% 7% 6% 5% 5% 2% 1% 0% 1 . 49.deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .în foarte mare mãsurã 15% 14% 13% 11% 14% 12% 12% 8% 8% 5% 6% 5% 2% 1% Nª/NR 12% 10% 11% 9% Dreptul la apã potabilã calitativã Dreptul la aer calitativ Dreptul la luarea deciziei în probleme de mediu Capitolul: Dreptul la educatie Fig.

(PROIECT) 25% 20% 20% 15% 13% 11% 13% 11% 10% 7% 8% 5% 6% 5% 3% 0% 1 .în foarte mare mãsurã Nª/NR 91 .deloc 2 3 4 5 6 7 8 9 3% 10 .

(PROIECT) 92 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful