Sunteți pe pagina 1din 40

Lector univ. drd. Costin DUMITRACU EUROPA I RILE UNIUNII EUROPENE - Semestrul II 1.

Aspecte generale G/G/2/4/05 Europa i rile Uniunii Europene (II) obligatoriu 1 semestru / 4 credite februarie 2008 - iunie 2008 Prelegeri: miercuri: 15.30-17.00, Amf. Facult ii de Geografie sala A. Bulevardul Timioara nr. 58, Sector 6, Bucureti. Lucrri practice: miercuri 13.00-15.30; 17.00-18.30, Sala 4. Manual recomandat Dumitracu C., (2008), Geografia continentelor-Europa - Note de curs, Biblioteca virtual a Universit ii Spiru Haret, Facultatea de Geografie. Obiectivul principal al cursului Obiectivele cursului sunt: cunoaterea de ctre studen i a condi iilor naturale structur geologic, unit i de relief, caractere biopedoclimatice i hidrografice, a structurilor umane i economice - popula ie, aezri, dezvoltare economic, a diferen ierilor regionale, a rela iilor la nivelul statului sau interstatale pentru continentul european. Cunoaterea istoricului Uniunii Europene, a rilor membre i a principalelor institu ii europene. Studen ii i dezvolt deprinderile de a utiliza harta, atlasul, datele statistice; i mbunt esc abilit ile de a sintetiza cunotin ele ob inute prin realizarea de referate, profile geografice complexe, alte reprezentri grafice. Modul de stabilire a notei Nota maxim 10 - pentru rspunsul corect la cele 25 de ntrebri de tip gril (fiecare ntrebare 0,4 puncte = 4 % ) la examenul electronic (10 puncte = 100 %). Consulta ii pentru studen i miercuri: 13,00 18,30 Adresa e-mail c.dumitrascu.geo@spiruharet.ro Titularul cursului Lector univ. drd. Costin Dumitracu Facultatea de Geografie - Bulevardul Timioara nr.58, Sector 6, Bucureti, Tel.: 021/4442085 Consulta ii: miercuri 9,00 16,30 2. Con inutul tematic al cursului Specificul economiei la nivel continental - valorificarea resurselor, restructurarea agriculturii i industriei n condi iile creterii ponderii turismului, serviciilor, transporturilor - consecin e ale extinderii Uniunii Europene, creterii securit ii continentale i dinamizrii cooperrii interna ionale. Uniunea European istoric, ri membre, institu ii. Diferen ieri regionale principalele regiuni geografice ale continentului european caracterizare complex: structura geologic i evolu ia paleogeografic, principalele unit i de relief, caracteristici ale elementelor climatice, biopedologice i hidrografice, evolu ia i dinamica popula iei, tipuri de concentrare a popula iei, spa iul rural, re eaua de centre urbane, sistemul socio-politic i economic regional. 3. Bibliografie minim obligatorie Cocean, P., (2005), Geografia Europei, Presa Universitar Clujan. Marin I., Marin M., (2005), Europa. Geografie regional, Editura Universitar Bucureti. Marin I., (1999), Geografie regional. Europa. Asia, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 4. Bibliografie facultativ Brunet R., (coord.), (1990-1996), Gographie universelle, vol. 2, 9, 10, Ed. Belin-Reclus, Paris Horia C. Matei, Negu S., Nicolae I., (2005), Enciclopedia statelor lumii, Editura Meronia. Marin I., Gherasim C., (2002), Continentele. Probleme speciale de geografie regional, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti Cod curs Denumire curs Tip curs Durata cursului/credite Perioada de accesare a cursului

Prezentarea Cap. I: ECONOMIA 1. Introducere: Europa, unul din polii de cretere ai economiei mondiale, a parcurs dup cel de-al doilea rzboi mondial un proces dificil de integrare regional, economic i social, extins n prezent i asupra pr ii estice a continentului. Revolu ia industrial declanat la nceputul secolului al XVIII-lea, a generat concentrri ale activit ilor productive. Resursele agroalimentare au un rol esen ial n dezvoltarea societ ii omeneti, reprezentnd materii prime pentru diferite ramuri industriale, produse de schimb, dar ndeosebi ca mijloace de susbsisten (surse de hran) ale popula iei. Turismul a devenit n zilele noastre, o activitate social-cultural i economic de mare importan . Poten ialul turistic este asigurat att de obiectivele naturale (forme de relief, ruri, lacuri, rmuri marine, etc.) ct i de cele antropice (monumente istorice, arhitectonice, de art, muzee, festivaluri, mari competi ii sportive, obiective etnografice i de folclor, etc.) Obiectivele cursului: cunoaterea specificului economiei la nivel regional, a modalit ilor de valorificare a resurselor, restructurare a agriculturii i industriei n condi iile creterii ponderii turismului, serviciilor, transportului. Conceptele cheie: pia a for ei de munc; ponderea popula iei active n industrie; nivelul tehnologic; companii transna ionale mondiale; regiunile industriale; ramurile industriale; resursele naturale; resursele agroalimentare; cultura plantelor; creterea animalelor; regiuni agro-geografice; turism de tip: cultural-istoric, balneo-maritim, de cur balnear, montan i pentru practicarea sporturilor de iarn, de vntoare i pescuit, comercial-expozi ional-festivalier, sportiv, de afaceri; numrul turitilor interna ionali, durata sejurului.

2.

3.

Rezumat: INDUSTRIA Revolu ia industrial declanat la nceputul secolului al XVIII-lea, a generat concentrri ale activit ilor productive. Acestea au fost localizate ini ial n apropierea resurselor minerale i energetice, a cilor fluviale sau maritime de comunica ie, devenind zone de convergen a popula iei i a capitalului. Factorii de localizare au evoluat n timp, n prezent impunndu-se: calificarea for ei de munc, apropierea fa de cile de comunica ie rapide (autostrzi, aeroporturi) fa de institu iile de nv mnt superior, de centrele de cercetare tiin ific, de mediile economice inovative. Regiunile industriale clasice, bazate pe dezvoltarea ramurilor industriei grele s-au transformat n concentrri de activit i industriale flexibile, moderne, de nalt tehnologie. Activit ile industriale au capacitatea de a genera concentrri spa iale. Economitii au definit principiul industria genereaz industria. De exemplu, exploatrile carbonifere au atras industriile: termoenergetic, metalurgic, chimic, constructoare de maini, etc. Studiile de geografie regional au pus n eviden faptul c regiunile, ca spa ii economice, sunt definite printr-o alchimie proprie rezultat din natura componentelor, din ierarhizarea acestora pe grade de intensitate, prin modul particular n care se combin i se intercondi ioneaz. Unicitatea i func ionalitatea unei regiuni implic existen a unor factori care genereaz sau se opun dezvoltrii regionale, a unor for e endogene sau exogene care regleaz procesul de cretere economic, a unor mecanisme care transform orice spa iu regional ntr-o entitate cu personalitate structural i func ional. Studiul regional al industriei implic o ierarhizare a ramurilor industriale n func ie de cteva posibile criterii: numrul de ntreprinderi, produc ia industrial, volumul for ei de munc implicate n activit ile industriale. Ramurile industriale sunt legate unele de altele prin rela ii financiare i tehnologice, rela ii de solidaritate sau de complementaritate. Peisajele industriale reflect capacitatea industriei de a transforma radical spa iul geografic ini ial prin modificarea utilizrii terenurilor, a vegeta iei, a solului, a formelor de relief, prin impactul asupra calit ii mediului natural. Oraele industriale sunt caracterizate de concentrarea ntreprinderilor, de volumul mare al for ei de munc industriale, de prezen a cartierelor muncitoreti. Ponderea popula iei active n industrie este un criteriu important prin care poate fi evaluat intensitatea activit ilor industriale, nivelul tehnologic al acestora, dependen a popula iei locale de veniturile ob inute din activitatea industrial. Resursele naturale, axele de circula ie, pia a for ei de munc favorizeaz localizarea industriei n anumite regiuni. n plus, programele politico-economice de industrializare i de amenajare regional, impulsioneaz dezvoltarea activit ilor industriale. AGRICULTURA Resursele agroalimentare au un rol esen ial n dezvoltarea societ ii omeneti, reprezentnd materii prime pentru diferite ramuri industriale, produse de schimb, dar ndeosebi ca mijloace de susbsisten (surse de hran) ale popula iei. Cultura plantelor Grul - n anul 2000, principalii productori mondiali (milioane tone) au fost: 1. China - 91; 2. India - 71; 3. Rusia - 50; 4. SUA - 44; 5. Fran a - 39; 6. Turcia - 21; 7. Germania - 20,8; 8. Ucraina 20.5; 9. Pakistan 18,2. Orezul - principalii productori sunt din Asia: China, India. n Europa se distinge Italia.

4.

Porumbul este folosit ca plant alimentar sau n industrie (amidon, ulei, alcool). Produc ia de porumb n Europa a nsumat 600 mil. tone n 2000. Principalii productori (mil. tone/2000) sunt: 1. SUA - 253; 2. China - 105; 3. Brazilia - 39; 4. Mexic - 19, 5. Argentina - 15; 6. Fran a - 14; 7. India - 12; 8. Italia 10; 9. Romnia - 9. Secara - n produc ia mondial se remarc faptul c ntre primii 10 productori mondiali 9 sunt din Europa (mil. tone n anul 2000): 1. Rusia - 5,6; 2. Germania - 4,2; 3. Polonia - 3; 4. Belarus - 1,7; 5. Ucraina - 1,0; 6. Danemarca - 0,4; 7. Spania - 0,2; 8. SUA - 0,2; 9. Lituania - 0,2; 10. Suedia - 0,1. Orzul principalii productori mondiali (anul 2000 - mil. tone): 1. Canada - 14,6; 2. Rusia - 12,6; 3. Germania - 12,2; 4. Spania - 10,8; 5. Fran a - 9,9; 6. Turcia - 9,0; 7. SUA - 6,7; 8. Marea Britanie - 6,6; 9. Ucraina - 6,5; 10. Australia - 5,6. Cartoful are o mare importan agroalimentar, industrial i furajer. Produc ia a fost n anul 2000 de peste 300 mil. tone. Principalii productori mondiali (mil. tone) n anul 2000 sunt: 1. China - 55,3; 2. Rusia - 31,2; 3. India 22,5; 4. SUA - 21,7; 5. Polonia - 19,9; 6. Ucraina - 15,4 ; 7. Germania - 11,4; 8. Olanda - 8,2; 9. Belarus - 8,0; 10. Marea Britanie - 7,1. Produc ia de tomate (mil. tone) n anul 2000: 1. China - 19,2; 2. SUA. - 13,2; 3. Italia - 6,9; 4. Turcia - 6,6; 5. Egipt - 6,3. Produc ia de varza (mil. tone) n anul 2000: 1. China - 19,9; 2. Rusia - 4,5; 3. Coreea - 4,2; 4. Japonia - 2,7; 5. SUA - 2,5. Floarea Soarelui cultivatori importan i n Europa sunt: Ucraina, Fran a, Spania, Romnia etc. Produc ia la nivel mondial pentru anul 2000 (mil. tone): 1. Argentina - 6,2; 2. Rusia - 3,2; 3. Ucraina - 3,0; 4. Fran a - 2.0; 5. China - 1,8; Sfecla de zahr se cultiv ndeosebi n zona temperat: Rusia, Fran a, SUA, China, Germania, Polonia, Italia, Romnia, Marea Britanie etc. Pomii fructiferi (pruni, meri, peri) sunt caracteristici zonelor temperate i mediteraneene (mil. tone 2000) : 1. China - 66; 2. India - 38; 3. Brazilia - 37; 4. SUA (32); 5. Italia - 19; 6. Spania - 15; 7. Mexic - 124; 8. Fran a - 118; 9. Iran - 116; 10. Turcia - 10,3. Vi a de vie este specific zonei mediteraneene - Italia, Fran a, Spania, Portugalia, dar se cultiv i n alte zone: Germania, Romnia, Rusia; pe alte continente: Algeria, SUA, Argentina. Creterea animalelor Unele ri au o pondere mare a produc iei animaliere n structura produc iei agricole, ajungnd la peste 90%. (Danemarca - n Europa, Australia, Noua Zeeland). Bovinele (1,3 mld. capete n anul 2000 la nivel mondial) au efective mari n: India, Brazilia, SUA, China (100 mil.); Argentina (50 mil.), Ucraina, Fran a, Rusia (20-30 mil.). Porcinele (941 mil. capete n 2002 la nivel mondial). Principalii cresctori mondiali sunt: China (> 450 mil. capete), SUA, Brazilia. n Europa se remarc Rusia Polonia, Spania, Germania. Ovinele (10 mld. capete n 2002) au o rspndire foarte larg pe plan mondial, dar n scdere ca numr fa de anii 1990-1991: China (135 mil.), Australia (115 mil.), Noua Zeeland, Iran, India toate trei cu efective ce variaz destul de mult (40-60 mil.), Africa de Sud, Turcia, Marea Britanie (20-40 mil.), Spania. TURISMUL n func ie de poten ialul turistic i de baza de servire (i servicii) se diferen iaz anumite forme de turism: balneomaritim (pentru cura balneomarin, mbieri etc.); montan i pentru practicarea sporturilor de iarn (drume ii, sport etc.); de cur balnear (legat de sta iunile din zona de izvoare minerale, termale etc.); de vntoare i pescuit (ex. Africa: safari, inclusiv pentru vizitare, fotografiere, filmarea unor zone pitoreti); cultural-istoric (legat de vizitarea monumentelor istorice, arhitectonice i de art, a muzeelor, a caselor memoriale i a altor obiective antropice); comercial - expozi ional - festivalier (legat de marile trguri i expozi ii, festivale); sportiv (datorat manifestrilor sportive de anvergur olimpiade, campionate mondiale); de afaceri. Principalele zone turistice mondiale includ i cele mai importante zone turistice europene. 1) - Litoralul Mediteranei Europene i al Atlanticului de Est: Concentreaz circa o treime din circula ia turistic interna ional a planetei. Se caracterizeaz prin activitate turistic nentrerupt, sta iuni de litoral care se succed, prin diversitatea formelor de cazare (pensiuni ieftine, hoteluri de cinci stele), a unit ilor de alimenta ie public i de divertisment. Forma dominant de turism este sejurul pentru odihn i tratament. 1.1. Litoralul Nordic al Mediteranei Europene: n Spania, sta iunile balneoclimaterice se succed de la grani a cu Fran a pn la Strmtoarea Gibraltar. Sunt grupate n 4 sectoare principale: Costa Brava; Costa Dorada; Costa Blanca, desfurat ntre Valencia i Alicante; Costa del Sol, ntre Cabo de Gata i Gibraltar. Acestor regiuni li se adaug: Insulele Baleare sta iuni: Palma de Mallorca, Ibitza, Port Mahon etc. n Fran a se remarca riviera mediteranean cu renumitele sta iuni de pe Cte dAzur: Saint - Tropez, Cannes, Nice, Antibes etc. Italia dispune de mai multe sectoare de litoral: Riviera italian (Riviera di Lolente, Riviera di Levante, litoralul nord-vestic rmul Mrii Ligurice: ntre Ventimiglia i La Spezia; sta iuni: San Remo, Nervi, Portofino, Santa Margherita Ligure); Coasta Mrii Adriatice: ntre Vene ia i Rimini: Venezia, Lido de Vene ia, Strado, Rimini,

Riccione etc; Golful Napoli: Sorrento, Amalfi, Salerno; Insulele Capri; Ischia; Insula Sicilia: Riviera Palermitana; Insula Sardinia: Riviera Sarda. n afara turismului litoral, rile din aceast zon dispun de numeroase alte obiective turistice (muzee, cet i, castele etc.), care favorizeaz turismul cultural-istoric: - Spania: regiunea Andaluzia - Granada, Sevilla, Cordoba, Cadiz; regiunea Castilia - Madrid, Toledo, Segovia, Guadalajara; - Fran a: Parisul i mprejurimile: Versailles, Chantilly, Fontainebleau etc; Valea Loirei cu vestite castele Chinon, Chenonceaux, Blois, Amboise, Chambard etc; - Italia: oraele muzeu Roma, Floren a, Milano, Bologna, Verona, Padova. 1.2. rile balcanice se remarc printre altele: Litoralul romnesc al Mrii Negre; Litoralul sloven i croat al Mrii Adriatice - sta iuni: Opatija, Potoroz, Dubrovnik; plus spre interior. Pod. Karst - Petera Postojna; oraele: Zagreb, Ljubliana; Litoralul bulgar al Mrii Negre- sta iuni: Varna, Burgas, Albena, Drujba; n interior: Sofia i mprejurimile: Vitoa, Borove ; Valea Trandafirilor etc.; Litoralul albanez, de-a lungul rmului Mrii Adriatice: Durres, Vlore, Tirana. Grecia, ar turistic prin excelen , se remarc: Atena i mprejurimile: Capul Simion, Marathon, Salamina, Insula Egina, Glegsis, Peloponezul; insulele: Rhodos, Creta, Ciclade (Milos, Lesbos, Delos etc.), Ionice (Corfu, Ithaca, Kythira etc.); Turcia are mai multe areale turistice importante: litoralul mediteranean - Antalya, Tarsus, Andora, Atakya; Litoralul egeean - Izmir, sta iunea Kusadasi, Bodum, Troia (ruinele) etc. , Efes, Istanbul. 1.3. Litoralul Atlanticului de Est: Portugalia: Riviera Portughez: sta iuni balneare: Estoril, Cascais, Oiras; oraele: Lisabona, Porto; sta iuni atlantice: Viano do Castelo, Figueira do Foz etc.; Spania: litoralul atlantic spaniol: San Sebastian.; Fran a : Cte dArgent: Biarritz; Normandia: sta iuni: Mont Sant-Michel, Deauville, Frauville, Honfleur; Marea Britanie: The South Coast: Brighton, Southsea, Bexil, Insula Wight; Coasta Vestic a Sco iei: Glasgow, Edinburgh.; Londra i mprejurimi: axa Valea Tamisei. 2) - Europa Central Nordic: Concentreaz circa un sfert din circula ia turistic interna ional a planetei. Se caracterizeaz printr-o activitate turistic nentrerupt, formele dominate de turism fiind turismul montan i pentru sporturile de iarn (legat) gra ie poten ialului natural al mun ilor Alpi i Carpa i; turismul cultural i sejurul pentru odihn i tratament (datorit numrului de sta iuni balneoclimaterice). 2.1. rile alpine: Fran a, Italia, Elve ia, Germania, Austria, Slovenia: polarizeaz cea mai mare parte a turismului montan european, n special pentru sporturile de iarn, avnd o dotare tehnic modern transport pe prtii, piste, trambuline, cablu etc. Principalele sta iuni montane din Alpi sunt: Fran a: Grenoble, Chamonix; Italia: Cortina dAmpezzo, Vale dAosta, lacul Maggiore - Baveno, Pallanza; Como - Bellagio, lacul Como; lacul Garda - Toscolano, Limone, Gargnano; Elve ia: Saint-Morritz, Interlaken, Jungfram, Davos, Arosa, Geneva, Sankt Gallen, Montreaux; Austria: Kitzbhel, Innsbruck, Krimml, Saalbach, Bad Gastein. 2.2. rile de la Marea Nordului i Marea Baltic: durata sejurului n sta iunile de litoral e scurt, dar turismul cultural-istoric (monumente de arhitectur) e bine dezvoltat. Foarte vizitate sunt oraele: Bruxelles, Anvers, Brugges, Gand, Tournai - n Belgia; Amsterdam, Haga, Haarlem, Utrcht, Delft - n Olanda; Hamburg, Bremen, Lubeck, Rostock - n Germania; Gdansk, Sdynia, Szczecin - n Polonia. Sta iuni balneare: Belgia: Ostende, Knokk Heist; Olanda: Zandvoort, Scheveningen, Noord Wijik; Germania: Warmemunde, Westerland pe Insula Sylt; Polonia: Sopot, Miedzyzdroje. 2.3. rile scandinave: poten ialul turistic este dat de frumuse ea i diversitatea cadrului natural i de varietatea monumentelor istorice i de art. Principalele obiective turistice sunt: capitala Copenhaga (insula Sjaelland), Trelleborg tabra fortificat a vikingilor, Elsinore Castelul Kronborg, Peninsula Yutlanda Alborg, Jeling, Insula Bornholm sta iuni: Sandving, Allinga - n Danemarca; capitala Helsinki, orae - sta iuni - sporturi de iarn Turku, Savonnlina; Tampere, regiunea Laponia, districtul Lacurilor - n Finlanda; capitala Oslo i mprejurimile: fiordul Oslo, colinele Nurmark, Holmenkollen, turul fiordurilor: Stavanger - Bergen Trondheim, celebra sta iune montana Lillehammer - n Norvegia; capitala Stockholm i mprejurimile: sta iunile balneare: Bastad, Ystad, Folkenberg; turism cultural: Goteborg, Malm, Uppsala - n Suedia. 2.4. rile Europei Central Estice (fr ieire la mare): Praga i mprejurimile, Valea Vltavei, Carstul Ceh, sta iunile balneoclimaterice din vest: Karlovy Vary, Marianske Lazne - n Cehia; Bratislava, masivul Tatra - sta iunea montan Tatranska Polianska - n Slovacia; Budapesta, Lacul Balaton - sta iuni: Siofok, Foryod - n Ungaria 2.5. Rusia, Ucraina, rile din Caucaz se caracterizeaz prin turism cultural, legat de muzee, monumente istorice i de art i prin turism balnear. n Rusia se remarc: Moscova i mprejurimile; Sankt Petersburg (Palatul de Iarn = Muzeul Ermitaj) i mprejurimi: Petrodvoro , Puchino. n Ucraina principalul centru turistic este Kiev. n rile din Caucaz se remarc: Vf. Ebrus; oraele: Tbilisi, Baku, Erevan; sta iunile balneare: Piatigorsk, Kislovodsk, Essentuki. Un pol de atrac ie turistic este i litoralul Mrii Negre (Ucraina, Rusia, Georgia) - sta iunile din peninsula Crimeea: Ialta, Alupka, Aluska, Simeiz; sta iunile de la poalele Caucazului: Soci, Suhumi, Batumi, Poti. 5. Lista subiecte: principalele caracteristici ale economiei europene; localizarea resurselor naturale i a principalelor ramuri industriale; agricultura regiuni agrogeografice; poten ialul turistic i formele de turism; principalele regiuni turistice europene.

6. Teste gril (exemple): A. Bazinul carbonifer Donbass, se afl n: a) Belarus b) Rusia c) Ucraina d) Polonia B. Unul dintre marii productori europeni de o el este: a) Finlanda b) Grecia c) Italia d) Irlanda C. Primii trei productori Europeni de automobile sunt: a) Germania, Italia, Rusia b) Germania, Fran a, Spania c) Fran a, Suedia, Cehia D. Unul din principalii productori de gru ai Europei este: a) Fran a b) Belarus c) Polonia d) Ungaria E. Unul din principalii productori de tomate ai Europei este: a) Estonia b) Italia c) Polonia d) Marea Britanie F. Cunoscut destina ie turistic, Insula Corfu, se afl situat n: a) Marea Egee b) Marea Adriatic c) Marea Ionic d) Marea Tirenian G. Cunoscut sta iune turistic, Cortina DAmpezzo se afl situat n: a) Alpii Dolomitici b) Alpii Lombardiei c) Mun ii Apenini d) Mun ii Pindului 7. Rspunsuri la testele grila: B d) C b) D c) E b) F c) G) a)

A d) 8.

Teme pentru acas: Caracteriza i un stat european (membru al U.E.) din punct de vedere al dezvoltrii economice - referat.

9. Glosar: Lillehammer, Kitzbuhel, Davos, Cortina DAmpezzo, Chamonix, Evian, St. Moritz, GarmischPartenkirchen, Sopot, Zakopane, Soci. Studia i statistica economic (resurse, agricultur, industrie) anexat. 10. Capitolul urmtor: Prezentarea istoricului Uniunii Europene, a rilor membre i a institu iilor europene.

Gru (mil. tone/2004) 1. Rusia 42,2 2. Fran a 39,6 3. Germania 25,3 4. Turcia 21,0 5. Ucraina 20,2 6. Marea Britanie 15,7 7. Polonia 9,5 8. Italia 8,0 9. Romnia 7,7 10. Spania 7,2 Europa 273,73 (total mondial 624,10)

Statistic economic Orz (mil. tone/2004) 1. Rusia 18,0 2. Germania 13,0 3. Ucraina 11,1 4. Fran a 11,0 5. Spania 10,6 6. Turcia 9,0 7. Marea Britanie 5,9 8. Danemarca 3,7 9. Polonia 3,5 10. Cehia 2,3 Europa 106,2 (total mondial 150,1)

Secar (mil. tone/2004) 1. Rusia 4,4 2. Polonia 4,1 3. Germania 3,8 4. Belarus 1,7 5. Ucraina 1,5 6. Cehia 0,28 7. Turcia 0,28 8. Austria 0,21 9. Lituania 0,20 10. Spania 0,18 .... Romnia 0,04 Europa 17,86 (total mondial 19,54) Floarea soarelui (mil. tone/2003) 1. Rusia 4300 2. Ucraina 3400 3. Romnia 1720 4. Fran a 1456 5. Ungaria 1119 6. Spania 811 7. Bulgaria 700 8. Turcia 650 9. Serbia 450 10. Republica Moldova 360 Europa 16009,2 (total mondial 26208,1) Porumb (mil. tone/2004) 1. Fran a 15,7 2. Romnia 13,2 3. Italia 11,3 4. Ungaria 8,5 5. Ucraina 6,9 6. Serbia 6,3 7. Spania 4,6 8. Germania 4,1 9. Grecia 2,3 Europa 91,2 (total mondial 705,3) Ovz (mil. tone/2004) 1. Rusia 5,50 2. Polonia 1,46 3. Finlanda 1,25 4. Germania 1,20 5. Suedia 1,10 6. Spania 1,04 7. Ucraina 0,94 8. Belarus 0,84 9. Marea Britanie 0,65 10. Fran a 0,60 11. Romnia 0,50 Europa 17,85 (total mondial 26,96) Cartofi (mil. tone/2004) 1. Rusia 37,0 2. Ucraina 19,5 3. Polonia 15,0 4. Germania 13,0 5. Belarus 8,5 6. Olanda 7,4 7. Fran a 6,9 8. Marea Britanie 6,0 9. Turcia 4,8 10. Romnia 4,0 Europa 145,2 (total mondial 328,9)

Sfecl de zahr (mii tone/2004) 1. Fran a 29419,0 2. Germania 25486,7 3. Rusia 18500,0 4. Turcia 13965,0 5. Rusia 1900,0 6. Germania 1600,0 7. Ucraina 850,0 8. Romnia 810,0 9. Ungaria 680,0 10. Spania 641,0 Europa 19348,1 Legume (mil. tone/2004) 1. Turcia 23,7 2. Rusia 15,7 3. Italia 15,7 4. Spania 12,1 5. Fran a 8,5 6. Ucraina 5,7 7. Polonia 4,9 8. Romnia 4,2 9. Grecia 4,0 10. Olanda 3,7 Europa 120,33 (total mondial 855,07) Mere (mil. tone/2004) 1. Polonia 2500,0 2. Fran a 2400,0 3. Turcia 2300,0 4. Italia 2012,0 5. Rusia 1900,0 6. Germania 1600, 7. Ucraina - 850,0 8. Romnia 810,0 9. Ungaria 680,0 10. Spania 614,0 Europa 19348,1 Pere (mil. tone/2004) 1. Italia 820,0 2. Germania 500,0 3. Turcia 330,0 4. Fran a 240,0 5. Olanda 180,0 6. Belgia - 170,0 7. Ucraina 150,0 8. Portugalia 129,0 9. Austria 104,0 10. Romnia 103,0 Europa 3929,8 Prune (mil. tone/2004) 1. Serbia 600,0 2. Romnia 550,0 3. Germania 450,0 4. Fran a 250,0 5. Turcia 205,0 6. Spania 178,0 7. Italia 173,0 8. Rusia 160,0 9. Ucraina 130,0 10. Polonia 110,0 Europa 3285,62

Struguri (mil. tone/2003) 1. Italia 7,48 2. Spania 6,48 3. Fran a 6,17 4. Turcia 3,65 5. Germania 1,42 6. Grecia 1,2 7. Romnia 1,07 8. Portugalia 0,9 9. Rep. Moldova 0,66 10. Ungaria 0,56 Total mondial 60,8 Citrice (mil. tone/2004) 1. Spania 6095,0 2. Italia 2950,4 3. Turcia 2408,0 4. Grecia 1227,0 5. Portugalia 362,0 6. Cipru 132,0 7. Fran a 24,5 8. Croa ia 14,4 9. Serbia 3,5 10. Albania - 2,2 Europa 13088,2 (total mondial 108094,5) Bovine (mil. capete/2004) 1. Rusia 24,7 2. Fran a 19,2 3. Germania 13,9 4. Marea Britanie 10,5 5. Turcia 9,8 6. Ucraina 7,7 7. Irlanda 6,8 8. Italia 6,7 9. Spania 6,5 10. Polonia 5,5 ..... Romnia 3,2 Europa - 147,7 (total mondial 1334,5) Porcine (mil. capete/2004) 1. Germania 26,5 2. Spania 24,0 3. Polonia 18,1 4. Rusia 16,0 5. Fran a 15,2 6. Danemarca 13,3 7. Olanda 11,2 8. Italia 9,2 9. Ucraina 7,3 10. Belgia 6,4 ..... Romnia 5,1 Europa 193,2 (total mondial 951,8) Ovine (mil. capete/2004) 1. Marea Britanie 35,5 2. Turcia 25,0 3. Spania 24,0 4. Rusia 14,5 5. Grecia 9,0 6. Fra a 8,9 7. Italia 8,0 8. Romnia 7,5 9. Portugalia 5,5 10. Irlanda 4,8 Europa 162,7 (total mondial 1038,8)

Caprine (mil. capete/2004) 1. Turcia 6700,0 2. Grecia 5362,0 3. Spania 3000,0 4. Rusia 2344,0 5. Fran a 1250,0 6. Albania 1025,0 7. Italia 961,0 8. Ucraina 960,0 9. Bulgaria 800,0 10. Romnia - 665,0 Europa - 25000,4 (total mondial 780099,9) Brnzeturi (mil. tone/2004) 1. Germania 1852,0 2. Fran a 1839,5 3. Italia 1320,1 4. Olanda 670,0 5. Polonia 520,0 6. Rusia 483,0 7. Marea Britanie 370,0 8. Danemarca 335,0 9. Grecia 246,6 10. Spania 197,6 ... Romnia 37,9 Europa 9672,3 (total mondial -17824,1) Lapte (mil. tone/2004) 1. Rusia 31,1 2. Germania 28,0 3. Fran a 25,0 4. Marea Britanie 14,6 5. Ucraina 14,0 6. Polonia 12,4 7. Italia 12,0 8. Olanda 10,7 9. Turcia 8,1 10. Spania 7,1 11. Romnia 6,0 Europa 215,0 (total mondial 613,4) Miere (mii tone/2004) 1. Turcia 75,0 2. Ucraina 54,0 3. Rusia 52,0 4. Spania 36,0 5. Germania 16,0 6. Ungaria 16,0 7. Fran a 15,0 8. Grecia 15,0 9. Romnia 14,5 10. Polonia 11,0 Europa 379,9 (total mondial 1309,6) Pescuit (mii tone/2002) 1. Rusia 3333,6 2. Norvegia 3297,1 3. Islanda 2133,2 4. Danemarca 1474,1 5. Spania 1176,4 6. Fran a 869,8 7. Marea Britanie 869,0 8. Ins. Feroe 540,9 9. Olanda 518,5 10. Italia 435,8 ...Romnia 16,2 (total mondial-132989,2)

Energie electric (mld. kWh/2003) 1. Rusia 912,0 2. Germania 597,0 3. Fran a 567,0 4. Marea Britanie 395,0 5. Italia 293,0 6. Spania 262,0 7. Ucraina 180,0 8. Polonia 152,0 9. Turcia 141,0 10. Suedia 137,0 .... Romnia 57,0 Gaze naturale (mld. m3/2003) 1. Rusia 608,3 2. Marea Britanie 108,4 3. Norvegia 76,8 4. Olanda 73,1 5. Germania 22,3 6. Ucraina 19,5 7. Italia 13,7 8. Romnia 12,3 9. Danemarca 8,5 Huil (mil. tone/2002) 1. Rusia 188 2. Polonia 100 3. Ucraina 57 4. Cehia 63,3 5. Marea Britanie 28,2 6. Germania 27,7 7. Spania 13,3 Fier - minereu i concentrate (mii tone/2001) 1. Brazilia 139400 2. Australia 109152 3. China 107326
.....

Petrol brut (mil. tone/2003) 1. Rusia 419,0 2. Norvegia 151,0 3. Marea Britanie 106,0 4. Danemarca 18,2 5. Romnia 5,7 6. Italia 5,5 7. Ucraina 4,6 8. Germania 3,8 9. Olanda 3,1 10. Turcia 2,3 Crbune brun i lignit (mil. tone/2002) 1. Germania 181,7 2. Rusia 70,9 3. Grecia 68,0 4. Polonia 59,2 5. Turcia 51,0 6. Serbia 31,9 7. Romnia 30,4 8. Bulgaria 25,6 9. Ungaria 12,8 10. Estonia 11,7 Uraniu (tone/2002) 1. Rusia 2900 2. Ucraina 800 3. Cehia 465 4. Germania 212 5. Romnia 90 6. Spania 37 7. Fran a 20 8. Ungaria 10 O el (mil. tone/2004) 1. Rusia 64,3 2. Germania 46,4 3. Ucraina 38,7 4. Italia 28,3 5. Fran a 20,8 6. Turcia 20,5 7. Spania 17,7 8. Marea Britanie 13,8 9. Belgia 11,7 10. Polonia 10,6 .... Romnia 5,7 Zinc (mii tone / 2003) 1. Irlanda 250,0 2. Suedia 186,9 3. Polonia 150,0 4. Rusia 125,0 5. Spania 70,0 6. Finlanda 38,9 7. Romnia 25,0 8. Grecia 20,0 9. Bulgaria 13,0 10. Macedonia 2,5

Rusia 48103 Ucraina 31947 Suedia 12811


....

Romnia 76 Cupru rafinat (mii tone/2002) 1. Rusia 855 2. Germania 696 3. Polonia 509 4. Belgia 418 5. Spania 312 6. Suedia 224
....

Romnia - 11 Energie atomo-electric (blocuri n func iune i putere instalat MW/2003) 1. Fran a 59 63073 2. Rusia 30 20793 3. Marea Britanie 27 12052 4. Germania 18 20643 5. Ucraina 13 11207 6. Suedia 11 9432 7. Spania 9 7574 8. Belgia 7 5760 9. Cehia 6 3468 10. Slovacia 6 2408 11. Elve ia 5 3200 .... Romnia 1 655

Produc ia de autoturisme (mii buc./2003) 1. Germania 5145 2. Fran a 3220 3. Spania 2399 4. Marea Britanie 1657 5. Italia 1026 6. Rusia 1010 7. Belgia 792 8. Cehia 436 9. Polonia 285 10. Portugalia 166 .... Romnia 76 Frigidere (mil. buc. / 2000) 1. Italia 6,9 2. Germania -2,7 3. Turcia 2,4 4. Spania 2,1 5. Rusia 1,1 6. Ungaria 0,9 7. Slovenia 0,8 Total produc ie mondial - 71000 Fonta (mil. tone/2004 1. Rusia 50,3 2. Ucraina 31,0 3. Germania 30,0 4. Fran a 13,2 5. Italia 10,6 6. Marea Britanie 10,2 7. Belgia 8,2 8. Polonia 6,04 9. Olanda 6,03 10. Turcia 5,8 ...... Romnia 4,5 Aluminiu (mii tone/2003) 1. Rusia 3400,0 2. Germania 1272,0 3. Norvegia 1150,0 4. Italia 780,0 5. Spania 598,0 6. Marea Britanie 579,0 7. Fran a 430,0 8. Olanda 404,0 Nave comerciale (n construc ie mii t.r.b/201) 1. Germania 1077,0 2. Polonia 542,0 3. Italia 533,0 4. Croa ia 494,0 5. Danemarca 417,0 6. Finlanda 393,0 7. Fran a 330,0 8. Spania 263,0 9. Romnia 220,0 10. Norvegia 160,3

Televizoare (mil. buc. / 2001) 1. Turcia 8,0 2. Polonia 7,7 3. Fran a 4,2 4. Spania 4,1 5. Ungaria 3,2 6. Germania 1,5 7. Italia 1,2 8. Cehia 1,1 9. Rusia 1,0 Cauciuc sintetic (mii tone/2000) 1. Rusia 837,2 2. Germania 828,0 3. Fran a 669,2 4. Belgia 327,0 5. Marea Britanie 285,7 6. Italia 285,7 7. Olanda 188,0 8. Polonia 102,0 9. Spania 92,0 10. Cehia 88,0 ..... Romnia 25,0 Sod calcinat (mii tone/2003) 1. Rusia 2400 2. Germania 1400 3. Fran a 1000 4. Italia 1000 5. Marea Britanie 1000 6. Polonia 1000 7. Bulgaria 800 8. Ucraina 650 9. Turcia 600 10. Romnia 500 11. Spania 500 Total mondial 37800 ngrminte azotoase (mii tone/2002) 1. Rusia 6011,4 2. Ucraina 2313,5 3. Polonia 1176,7 4. Olanda 1068,0 5. Germania 1013,3 6. Fran a 1000,0 7. Belgia-Luxemburg -830,0 8. Romnia 806,1 9. Turcia 634,4 10. Belarus 626,0 Europa 20995,7 (total mondial 87206,0) Anvelope (mil. buc/2002) 1. Germania 69,0 2. Fran a 67,0 3. Rusia 35,8 4. Italia 31,6 5. Marea Britanie 25,1 6. Polonia 21,4 7. Turcia 17,3 8. Cehia 14,7 9. Romnia 7,36

Amoniac (mii tone/2003) 1. Rusia 9100 2. Ucraina - 3900 3. Germania 2803 4. Polonia 1906 5. Olanda 1750 6. Romnia 1180 7. Fran a 1153 8. Marea Britanie 1044 9. Belgia 874 10. Belarus 765 Total mondial 109000 Fibre artificiale i sintetice (mii tone/2001) 1. Rusia 43,0 2. Italia 16,0 3. Ucraina 16,0 4. Belarus 12,0 5. Bulgaria 12,0 6. Cehia 7,6 7. Lituania 5,5 8. Slovacia 2,9 Ciment hidraulic (mii tone/2003) 1. Spania 42000 2. Rusia 41000 3. Italia 38000 4. Turcia -33000 5. Germania 30000 6. Fran a 20000 7. Grecia 16000 8. Marea Britanie 12000 9. Polonia 12000 10. Portugalia 10000 ... Romnia 5700 Total mondial 1 950 000 Lemn pentru industrializare (mil. m3/2004) 1. Rusia 121,8 2. Elve ia 61,4 3. Finlanda - 49,2 4. Germania 45,2 5. Fran a 33,9 6. Spania 14,07 7. Austria 13,72 8. Cehia 13,53 9. Romnia 11,56 10. Turcia 10,73 Europa - 499,06 (total mondial - 1587,51) Cherestea (mil. m3/2004) 1. Rusia 20,15 2. Germania 17,6 3. Suedia 16,8 4. Finlanda 13,4 5. Austria 10,5 6. Fran a 9,6 7. Turcia 5,6 8. Romnia 4,2 9. Cehia 3,8 10. Spania 3,6 Europa - 137,7 (total mondial - 402,0)

Hrtie (mii tone/2003) 1. Germania 19,3 2. Finlanda 13,06 3. Suedia 11,1 4. Fran a 9,9 5. Italia 9,4 6. Marea Britanie 6,5 7. Rusia 6,4 8. Spania 5,4 9. Austria 4,6 10. Olanda 3,3 11. Polonia 2,5 .... Romnia 0,44 Europa 105,9 (total mondial 328,1) Zahr (mil. tone/2004) 1. Fran a 4,3 2. Germania 4,1 3. Rusia 2,1 4. Polonia 2,0 5. Turcia 1,8 6. Ucraina 1,6 7. Marea Britanie 1,5 8. Italia 1,1 9. Olanda 1,1 Vin (mil. tone/2004) 1. Fran a 4,7 2. Spania 4,6 3. Italia 4,4 4. Germania 1,0 5. Portugalia 0,6 6. Romnia 0,5 7. Grecia 0,4 8. Ungaria 0,4 9. Rusia 0,4 10. Austria 0,2 igri (mld. buc/2003) 1. Rusia 380 2. Germania 211 3. Turcia 134 4. Marea Britanie 130 5. Olanda - 126 Bere (mil. tone/2003) 1. Germania 10,0 2. Rusia 7,2 3. Marea Britanie 5,5 4. Polonia 2,8 5. Spania 2,5 6. Olanda 2,2 7. Cehia 1,8 8. Ucraina 1,6 9. Fran a 1,5

Turism interna ional (mil. turiti/2003) 1. Fran a 75,0 2. Spania 51,8 3. Italia 39,6 4. Marea Britanie 24,7 5. Austria 19,1 6. Germania 18,4 7. Ungaria 15,7 8. Grecia 14,0 9. Polonia 13,7 10. Turcia 13,3 11. Portugalia 11,6 12. Olanda 9,2 13. Rusia 8,0 14. Suedia 7,6 15. Croa ia 7,4 16. Belgia 6,7 17. Romnia 6,6 18. Elve ia 6,5 19. Irlanda 6,4 20. Ucraina 6,3 21. Cehia 5,1 Turism interna ional (ncasri mld. $ /2003) 1. Spania 41,8 2. Fran a 37,0 3. Italia 31,2 4. Germania 23,0 5. Marea Britanie 22,7 6. Austria 14,1 7. Turcia 13,2 8. Grecia 10,7 9. Elve ia 9,3 10. Olanda 9,2 Camere hotel (mii / 2001) 1. Italia 976 2. Germania 885 3. Spania 677 4. Fran a 600 5. Marea Britanie 553 6. Grecia 317 7. Austria 310 8. Rusia 182 Comer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Comer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. exterior importuri (mld. $ /2003) Germania 583,0 Marea Britanie 363,6 Fran a 339,9 Italia 271,1 Olanda 217,7 Spania 197,1 Belgia 173,0 Elve ia 102,2 Suedia 83,2 Austria 81,5 exterior importuri (mld. $ /2003) Germania 696,9 Fran a 346,5 Marea Britanie 304,5 Italia 278,1 Olanda 253,2 Belgia 182,9 Spania 159,4 Rusia 134,4 Suedia 102,8

Statele de origine a investi iilor directe n strintate (mld. $ /2002) 1. Belgia-Luxemburg 167,3 2. Fran a 62,5 3. Marea Britanie 39,7 4. Olanda 26,2 5. Germania 24,5 6. Spania 18,4 7. Italia 17,1 8. Elve ia 11,7 State primitoare de investi ii directe (mld. $ /2002) 1. Belgia-Luxemburg 143,9 2. Fran a 51,5 3. Germania 38,0 4. Olanda 39,1 5. Marea Britanie 24,9 6. Spania 21,1 7. Irlanda 19,0 Porturi maritime (trafic-mil. tone/2003) 1. Rotterdam (Olanda) 322,1 2. Antwerpen/Anvers (Belgia) 131,6 3. Hamburg (Germania) 98,3 4. Marseille (Fran a) 92,3 5. Amsterdam (Olanda) 70,4 6. Le Havre (Fran a) 68,12 7. Grimsby/Immingham (M.Brit.) 52,23 8. Genova (Italia) 51,57 9. Londra (Marea Britanie) 51,18 10. Tees and Hartlepool (M.Brit.) 50,45 Aeroporturi interna . (mil. pasageri/2003) 1. Londra / Heathrow 63,5 2. Frankfurt am Main / Rhein-Main 48,3 3. Paris / Charles de Gaulle 48,1 4. Amsterdam / Schiphol 39,9 5. Madrid / Barajas 35,7 6. Londra / Gatwick 30,01 7. Roma / Fiumicino 26,28 8. Munchen / Franz Josef Strauss 24,19 9. Barcelona 22,75 10. Paris / Orly 22,39 11. Manchester 19,87 12. Palma de Mallorca 19,18 13. Londra / Stansted 18,72 14. Copenhaga 17,64 15. Milano 17,63 Autovehicule n circula ie (mil. buc./2002) 1. Germania 44,6 2. Italia 33,7 3. Marea Britanie 29,3 4. Fran a 29,1 5. Rusia 21,1 6. Spania 18,3 7. Polonia 10,8 8. Olanda 6,7 9. Belgia 4,7 10. Suedia 4,0 11. Austria 3,9 12. Portugalia 3,8 13. Grecia 3,6 14. Romnia 3,2

Principalele companii vest-europene dup cifra de afaceri (mld. Euro/2002) 1. British Petroleum (Marea Brit.) 181,6 2. Daimler-Chrysler (Germania) 149,5 3. Royal Dutch (Olanda) 113,2 4. Totalfina Elf (Fran a) 102,5 5. Volkswagen (Germania) 86,9 6. Siemens (Germania) 84,0 7. Nestl (Elve ia) 61,4 8. Fiat (Italia) 55,6 9. Peugeot-Citroen (Fran a) 54,4 10. Unilever (Olanda) 48,1 11. ENI (Italia) 47,9 12. RWE (Germania) 43,4 13. EON (Germania) 37,0 14. Thyssen-Krupp (Germania) 36,6 15. Repsol (Spania) 36,4 16. Renault (Fran a) 36,3 17. Statoil (Olanda) 33,5 18. Glaxo Smithkline (Marea Brit.) 32,5 19. BASF (Germania) 32,2 20. Philips (Olanda) 31,8 21. 22. 23. 24. 25. Olivetti (Italia) 31,4 Saint Gobain (Fran a) 30,2 Nokia (Finlanda) 30,0 ENEL (Italia) 29,9 EADS (Fran a) 29,9

Principalele bnci europene (active+valut, mld./2002) 1. UBS AG, Zrich 852,190 2. Allianz AG, Mnchen 850,356 3. Deutsche Bank, Frankfurt 791,674 4. HSBC Holdings, Londra 757,406 5. ING Group NV, Amsterdam 751,111 6. BNP Paribas, Paris 744,627 7. Bayerische Hypo- und Vereinsbanken AG, Mnchen 704,626 8. Crdit Suisse Group, Zrich 682,602 9. Royal Bank of Scotland Group, Edinburgh 663,279 10. Barclays PLC, Londra 648,807

Prezentarea Cap. II : UNIUNEA EUROPEAN 1. Introducere: Uniunea European (UE) - organiza ie de cooperare economic, politic, social, foarte extins la nivel continental i al prerogativelor - s-a constituit n timp ndelungat i cu mari eforturi. La baza Uniunii Europene, care reunete n prezent 27 ri, a stat Comunitatea Economic European nfiin at n 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de ctre Fran a, Germania, Italia i Benelux. Obiectivele cursului: Cunoaterea istoricului Uniunii Europene, a rilor fondatoare i a celor care au aderat ulterior, a institu iilor i organismelor specializate ale UE. Conceptele cheie: OECE (Organiza ia European de Cooperare Economic), UEP (Uniunea European a Pl ilor), CECO (Comunitatea European a Crbunelui i O elului), CEA (Comunitatea European de Aprare), CEE (Comunitatea Economic European), Euratom (Comunitatea European a Energiei Atomice), Pia a Comun, Planul Marshal, Planul Schuman, Comitetul Spaak, Conferin a de la Messina, Tratatul de la Roma, Tratatul de la Maastricht, Europa American, Europa European, PAC (Politica Agricol Comun), Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Minitri), Comisia European, Curtea de Justi ie a Comunit ii Europene, Curtea de conturi european.

2.

3.

4. Rezumat: n anul 2007 s-au srbtorit 50 ani de la semnarea Tratatului de la Roma (25 martie 1957), ce a constituit certificatul de natere al Comunit ii Economice Europene (CEE). Transformarea acestei comunit i economice ini iale (CEE) - cu doar 6 membri fondatori - ntr-o organiza ie de cooperare economic, politic, social, foarte extins la nivel continental i al prerogativelor - Uniunea European (UE) de azi (27 ri) - s-a fcut n timp ndelungat i cu mari eforturi. La sfritul celui de-al II-lea rzboi mondial Europa Apusean aprea ca o miz ntre cele dou puteri militare blocuri politice i economice - Statele Unite i Uniunea Sovietic. De aceea, ideea unei cooperri a statelor vest europene, care scpaser de influen a sovietic, se impunea ca o necesitate stringent. Aceast solidaritate european - aprut n inima unui continent devastat de rzboi - este ncurajat de Statele Unite, care contribuie n mod direct la redresarea economic a Europei (elaborarea ERP - European Recovery Program Planul Marshall - 1947; nfiin area OECE - Organiza ia European de Cooperare Economic - 1948 - din dorin a SUA ca ajutorul economic s fie distribuit n cadrul unei cooperri europene; direc ionarea masiv de mrfuri, dar i de metode de produc ie i management ctre Europa). ntr-un discurs sus inut n iunie 1947 la Harward, generalul american Marshall men iona: Nu este nici convenabil nici eficient din partea noastr de a aplica unilateral un program destinat a repune Europa pe picioarele proprii, n domeniul economic. Este afacerea europenilor. Din punctul meu de vedere, ini iativa trebuie s vin din partea Europei. Rolul rii noastre trebuie s fie acela de a-i ajuta pe europeni n msura n care o vom putea face s elaboreze un asemenea program, iar apoi s-l aplice. Practic, ncepnd cu 1945 Statele Unite iau Europa sub tutel, protejnd-o i influen nd-o politic, militar i economic. n perioada 1948-1952, SUA acord 13 miliarde de dolari ca ajutor economic rilor membre OECE (Fran a, Germania, Italia, Marea Britanie, etc.) Cu toate acestea, n timp ce se elaboreaz aceast Europa American, ideea unei Europe Europene renate din ruinele ultimului rzboi mondial. ntr-un discurs inut n septembrie 1946 la Zurich, Wiston Churchill primul ministru al Marii Britanii - chema la crearea Statelor Unite ale Europei. n mai 1948, la Haga, n cadrul lucrrilor unui congres al democra ilor europeni socialiti i cretini, se reafirm dorin a de reconceliere a popoarelor na iunilor europene - i de elaborare a unor institu ii comune de cooperare politic economic, militar. La 3 iunie 1950 Fran a, Germania, Italia i cele trei din Benelux Olanda, Belgia, Luxemburg, semneaz Planul Schuman pentru crearea unei institu ii comune, de cooperare n domeniul carbonifer i metalurgic. Denumirea provine de la cel care a mbr iat i sus inut ideea (ini iatorul ideii fiind Jean Monnet) n Consiliul de Minitri Francez, n fa a presei i a partenerilor externi - ministrul de externe francez al acelor timpuri - Robert Schuman. La 18 aprilie 1951, la Paris este parafat Tratatul de constituire a Comunit ii Europene a Crbunelui i O elului (CECO) - practic un embrion al Europei Unite. n august 1952, Jean Monnet se instaleaz la Luxemburg n calitate de prim preedinte al naltei Autorit i a CECO. Francezul Jean Monnet (1888-1979) a rmas n istorie drept unul din prin ii Europei unite. A fost om de afaceri i diplomat - avnd rela ii foarte bune n multe capitale europene i mondiale locuind i lucrnd n Anglia, Rusia, Egipt, SUA, Canada; a fost, printre altele, subsecretar general n Societatea Na iunilor, ef al misiunii franceze la Washington (ncepnd cu 1943), ef al Comisariatului General al Planului de Echipament i de Modernizare al Fran ei (creat de ctre Charles de Gaulle n ianuarie 1946 - practic un minister al dezvoltrii i reconstruc iei economice). El este de altfel ini iatorul CECO (1951), creatorul Comitetului de Ac iune pentru statele Unite ale Europei (octombrie 1955), principalul proiectant al Comunit ii Europene a Energiei Atomice (Euroatom 1955). Tot el elaboreaz planul de creare a unei armate europene comune (CEA) aprobat de toate rile vest europene

invitate, dar respins tocmai de Fran a (1954). Marcat de eecul CEA, Monnet nu mai candideaz la un nou mandat de preedinte al naltei Autorit i a CECO, mandatul sau expirnd la 20 februarie 1955. Aceast renun are nu l mpiedic s lupte neobosit n continuare (pn la sfritul vie ii - 16 martie 1979) pentru acea Europ integrat n care credea cu trie. Lui Monnet i s-a potrivit cel mai bine rolul de animator al ini iativelor ce privesc edificarea Europei Unite. Reuniunea CECO de la Messina iunie 1955 stabilete, printre altele, continuarea construc iei europene nceput prin crearea CECO, prin dezvoltarea institu iilor comune, crearea unei pie e comune, armonizarea progresiv a politicilor economice i sociale. Ia natere Comitetul Spaak (condus de ministrul de externe belgian Paul-Henri Spaak avocat, deputat, fost prim ministru, viitor secretar general al NATO figur marcant a construc iei europene) care este nsrcinat cu elaborarea documentelor necesare, gsirea solu iilor politice, ob inerea sprijinului parlamentar-legislativ pentru edificarea unei Europe unite. Situa ia politic mondial era foarte confuz, uneori tensionat (criza canalului Suez rzboi ntre Egipt i Marea Britanie sus inut de Fran a; SUA face presiuni n favoarea Egiptului), alteori mai destins (Hrusciov denun stalinismul, iar Guy Mollet - preedintele Consiliului de Minitrii a Fran ei face o vizit la Moscova n mai 1956), dar circumstan ele vor fi n favoarea europenilor. Moscova nu ia n serios preocuprile rilor vest europene, fiind preocupat de concuren a direct cu SUA (narmarea nuclear, rzboiul din Coreea, etc.), de nbuirea revoltelor din rile central i est europene aflate sub influen a sa (evenimentele din Ungaria - noiembrie 1954 - tancurile sovietice intr n Budapesta); totui Rusia rmne intransigent n ceea ce privete problema german fiind mpotriva reunificrii. RFG-ul nu are alt cale dect s intre n Alian a Nord Atlantic i s lupte alturi de foti adversari (Fran a) pentru edificarea unei noi Europe puternic i unit. n cadrul unei vizite la Paris n noiembrie 1956 cancelarul vest german Konrad Adenauer declar: Fran a i Anglia nu vor fi niciodat puteri comparabile cu Statele Unite sau Uniunea Sovietic. Cu att mai pu in Germania. Nu le rmne dect o singur modalitate de a juca un rol decisiv n lume: s se uneasc pentru a forma Europa unit. Nu avem timp de pierdut: Europa va fi revana noastr. Brusc, edificarea unei Europe unite pare nu doar posibil, ci i necesar. Calea este deschis pentru o Europ european ntemeiat pe axa franco-german. Aceasta trebuia s coabiteze colaboreze cu Europa AmericanAlian a Atlantic i NATO. Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957 este pus n aplicare ncepnd cu 1 ianuarie 1958. Tratatul este ratificat destul de rapid n parlamentele rilor semnatare, uniunea vamal i economic Pia a Comun fiind instituit efectiv la 1 ianuarie 1959. rile semnatare ale tratatului de la Roma din 1957 - ri fondatoare ale Uniunii Economice Europene (Comunitatea Economic European - CEE) sunt: Fran a, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg. Dei creat din considerente politice (temerea privind extinderea Uniunii Sovietice i a comunismului spre vestul continentului; contracararea influen ei economice tot mai mari a SUA n Europa) Comunitatea European are forma unei colaborri economice, a unei uniuni vamale i mai pu in a unei uniuni politice. Cu alte cuvinte, dei s-a dorit crearea unei Europe a popoarelor care s fac fa pericolelor sau influen ei sovietice i americane, pentru nceput nu s-a reuit dect crearea unei Europe a negustorilor. ntre 1957-1970 exporturile celor ase cresc de 3,2 ori iar importurile de 3,4 ori (comparativ, Marea Britanie nregistreaz creteri de 1,7 i 2 iar SUA de 1,9 i 2,4). Cum aceast intensificare a schimburilor rezult mai ales din comer ul intracomunitar, independen a pie elor crete, pentru prima dat statele CEE artnd ca un tot unitar vis-a-vis de lumea exterioar. Unele dintre cele mai importante msuri adoptate se refereau la politica agricol comun (PAC). Se adopt pre uri unice n interiorul CEE i se nfiin eaz, pentru prima dat, un buget al CEE - 90% din acesta fiind absorbit de FEOGA (Fondul European de Orientare i de Garan ie Agricol creat pentru implementarea politicilor agricole i pentru respectarea angajamentelor luate fa de agricultorii din rile membre). Reuniunea din decembrie 1969 de la Haga reafirm dorin a de creare a unei Uniuni Economice i Monetare i lrgirea comunit ii prin lansarea de negocieri cu al i candida i. n aprilie 1972 cele ase ri fondatoare ale CEE creeaz arpele monetar (diferen a ntre cursul de schimb a dou monede na ionale nu poate depi 2,25%). De la acest principiu i pn la o moned unic nu este dect un pas, dar un pas greu de fcut n primul rnd din ra iuni economice i politice. (1 ianuarie 1999 intrarea n vigoare a monedei unice europene - euro). La 1 ianuarie 1973 Regatul Unit, Irlanda i Danemarca intr n CEE. n 1974 reuniunea de la Paris hotrte nfiin area Consiliului European (reunete de 3 ori pe an efii de state i de guverne ntr-un consiliu al comunit ii n numele unei cooperri politice att de mult visate). n cadrul aceleiai reuniuni se decide s ia natere, ncepnd cu 1979, adunarea parlamentar. La 1 ianuarie 1981 Grecia ader la CEE. La 1 ianuarie 1986 Spania i Portugalia devin membre cu drepturi depline ale Comunit ii Europene. La 7 februarie 1992 este semnat tratatul de la Maastricht cu privire la formarea Uniunii Europene (UE). La 1 ianuarie 1993 are loc intrarea n vigoare a Uniunii Europene. La 1 ianuarie 1995 Austria, Finlanda i Suedia intr n UE. La 1 ianuarie 2002 este pus n circula ie moneda unic european EURO. 1 ianuarie 2004 a reprezentat momentul celui mai mare val de aderare la UE incluznd: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Lituania, Estonia, Letonia, Cipru i Malta.

La 1 ianuarie 2007 ader la UE Romnia i Bulgaria. n prezent, Uniunea European - grupare politic, social i economic dezvoltat n Europa - reunete 27 de state. Principalele institu ii ale Uniunii Europene sunt: Parlamentul European, care reprezint cet enii UE, i care este ales prin vot direct de ctre acetia; Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Minitrii), care reprezint fiecare stat membru; Comisia European, care reprezint interesele generale ale UE; Curtea de Justi ie a Comunit ii Europene, care se ngrijete de respectarea legilor europene; Curtea de conturi european, care verific finan area activit ilor UE. Sediul Uniunii Europene este la Bruxelles, iar al Parlamentului European la Strasbourg (sediul oficial), Bruxelles i Luxemburg. 5. 6. Lista de subiecte: Uniunea European: istoric, ri membre, institu ii. Teste gril (exemple):

A. Tratatul prin care instituie Comunitatea Economic European (CEE): a) a fost semnat n martie 1957 la Bruxelles b) a fost semnat n iunie 1967 la Roma c) a fost semnat n octombrie 1982 la Luxemburg d) a fost semnat n martie 1957 la Roma B. Tratatul de constituire a Uniunii Europene (UE) a fost semnat: a) n februarie 1992 la Paris b) n martie 1957 la Strasbourg c) n februarie 1992 la Maastricht d) n ianuarie 1999 la Roma C. ncepnd cu 1 ianuarie 2007 Uniunea European numr a) 6 b) 27 c) 25 d) 12 D. Croa ia: a) este membr UE din 1 ianuarie 1995 b) este membr UE din anul 2004 c) nu este membr UE d) este membru fondator al UE E. Alturi de cele trei ri ale Benelux, ri fondatoare al Comunit ii Economice Europene sunt i: a) Marea Britanie, Fran a, Germania b) Fran a, Austria, Germania, c) Marea Britanie, Fran a, Italia d) Germania, Fran a, Italia F. Care este prima organiza ie de cooperare economic european ? a) Comunitatea European de Aprare (CEA) b) Comunitatea European a Crbunelui i Petrolului (CECO) c) Comunitatea Economic European (CEE) d) Comunitatea de State Independente (CSI) G. Primele alegeri prin sufragiu universal pentru Parlamentul European au loc n anul: a) 1958 b) 1992 c) 1979 d) 1981 H. Cine a fost considerat unul dintre prin ii Europei Unite i ales prim preedinte al naltei Autorit i a CECO ? a) Robert Schuman b) Konrad Adenauer c) Jean Monnet d) Paul Henri Spaak

7. A d)

Rspunsuri la testele gril: B c) C b) D c) E d) F b) G c) H c)

8.

Glosar: Robert Schuman, Jean Monnet, Guy Mollet, Christian Pineau, Maurice Faure, Felix Gaillard, Rene Mayer, Paul Henri Spaak, Johan Willem Beyen, Joseph Bech, Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Konrad Adenauer, Kurt Kiesinger. Locuri n Suprafa Parlamentul (km) European 83.858 18 30.510 43.094 337.030 547.030 357.021 131.940 70.280 301.320 2.586 92.931 41.526 244.820 504.782 449.964 3.283.692 9.250 45.226 64.589 65.200 316 312.685 78.866 48.845 20.253 93.030 111.001 238.391 4.322.989 24 14 14 78 99 24 13 78 6 24 27 78 54 19 570 6 6 9 13 5 54 24 14 7 24 18 35 785

Stat Austria Belgia Danemarca Finlanda Fran a Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Portugalia rile de Jos Regatul Unit Spania Suedia Total (UE-15) Cipru Estonia Letonia Lituania Malta Polonia Republica Ceh Slovacia Slovenia Ungaria Bulgaria Romnia Total (UE-27) 9.

Anul integrrii 1995 1958 1973 1995 1958 1958/1990 1981 1973 1958 1958 1986 1958 1973 1986 1995 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 -

Popula ie (Mil.) 8,1 10,4 5,4 5,2 59,6 82,4 11,0 4,0 57,3 0,4 10,5 16,2 59,3 41,6 8,9 380,3 0,7 1,4 2,3 3,5 0,4 38,2 10,2 5,4 2,0 10,1 7,7 22,1 484,3

Capitolul urmtor: Caracterizare geografic complex Europa Nordic diferen ieri regionale.

Prezentarea Cap. III : EUROPA NORDIC 1. Introducere: Europa Nordic reunete Peninsula Scandinavia, Podiul Finlandez, precum i insulele aferente acesteia (Svalbard, Jan Mayen). Datorit gravita iei naturale spre bazinul baltic, a legturilor culturale i economice foarte strnse cu rile scandinave, atam regiunii i litoralul estic al Mrii Baltice Letonia, Lituania, Estonia (interes geopolitic deosebit de a iei de sub influen a marelui vecin de la Est - Rusia); Danemarca (extins n peninsula Iutlanda dar i pe numeroase insule baltice) i Islanda (insul de clim rece dar influen at de Curentul Golfului la fel ca i Pen. Scandinavia). Obiectivele cursului: Cunoaterea principalelor caracteristici fizico-geografice, a trsturilor umane i economice ale Europei Nordice. Eviden ierea diferen ierilor regionale i prezentarea subregiunilor componente. Conceptele cheie: Unit i reprezentative diferen ieri regionale: Norvegia de sud-est, Litoralul atlantic, Laponia, Suedia central, Scania, Litoralul baltic al Finlandei, Podiul lacurilor, Islanda, Danemarca, rile baltice.

2.

3.

Rezumat: Include peninsula Scandinavia i podiul finlandez, aa numit Fenoscandia, precum i insulele aferente acesteia - Svalbard, sau mai ndeprtate - Jan Mayen i Islanda. Datorit legturilor foarte strnse cu rile nordice sunt incluse acestei regiuni Danemarca extins n Peninsula Iutlanda dar i pe numeroase insule din Marea Baltic precum i litoralul estic al Marii Baltice apar innd Letoniei, Lituaniei i Estoniei. Regiunea se suprapune structurilor vechi paleozoice ale Scandinaviei (caledoniene) i precambriene (Scutul baltic). Morfologic, se detaeaz dou unit i majore i anume Mun ii Scandinaviei i Podiul Nordic, larg desfurat n Suedia i Finlanda. Reparti ia inegal a celor dou forme majore de relief face ca Norvegia s fie o ar muntoas, iar Finlanda i Suedia de podi. Cmpiile sunt slab reprezentate n zona litoral sudic i cea estic, au un aspect vlurit datorit valurilor de morene i a depresiunilor de subspare. In Islanda relieful este nalt (cota maxim atingnd 2 119 m), compus din conuri i cratere vulcanice. Clima este factorul principal n evolu ia peisajului. Trsturile sale sunt direct influen ate de latitudinea ridicat, subpolar. Totui, Curentul Golfului genereaz cea mai pregnant anomalie climatic din Europa, determinnd apari ia unui climat blnd i umed pn dincolo de Cercul Polar, n vestul Norvegiei. Culmea, orientat NE-SV, a Alpilor Scandinaviei determin o brusc continentalizare a climei, cu reducerea spre est a precipita iilor de la 1500-2 000 m la 300-400 m n podiul finlandez. Cresc de asemenea amplitudinile termice (peste 25C) i durata stratului de zpad (4-6 luni/an) cu implica ii, i restric ii, directe n agricultur. Hidrografia. Se caracterizeaz prin prezen a mrilor pe trei din cele patru fa ade. Re elele hidrografice sunt scurte (cu excep ia Glommei ce depete 500 km), dense, bogate n debite n vestul Norvegiei i cu poten ial hidroenergetic mare. Mari rezerve de ap dulce sunt cantonate n lacurile suedeze Vanern (5 585 km2), Vattern (1 899 km2) i Malaren (1 140 km2) sau n cele finlandeze: Saimaa (4 400 km2), Paijanne (1 090 km2) ori Inari (1 000 km2). n Alpii Scandinaviei apa stocat n ghe ari acoper o suprafa de cca. 4 600 km2. Vegeta ia. n nordul regiunii se dezvolt tundra i silvotundra, n centru, taigaua alctuit din pin (55%), molid (30%) mesteacn (15%) etc. Partea sudic a Suediei este acoperit de pduri de foioase n amestec cu conifere. Asocia iile forestiere ocupa peste 60% din suprafa a Finlandei i 50% din cea a Suediei. Tundra ocupa ntreaga Islanda. Ea s-a instalat pe locul unei vechi pduri defriate n timp istoric. Fauna cuprinde specii adaptate climatului rece (ren, urs polar, vulpe polara, marmota) i cu ecotopul suprapus taigalei (elan, cerb, urs, zibelina, cprior, lemingi, alunar, mnccios, vulpe argintie, castor). Solurile predominante sunt permafrostul n extremitatea nordic, solurile acide (spodosoluri: brune, brune acide) i argiluvisolurile (n sud); soluri gleice, turboase etc. Au fertilitate redus, humus pu in, orizonturi slab dezvoltate. Resursele: mari rezerve de fier (cu o concentra ie n metal de peste 60 %), n Suedia i Finlanda, petrol i gaze naturale n Marea Nordului (Norvegia - mare productoare european), crbuni n Arhipelagul Spitzbergen, resurse lemnoase importante, peisaj cu o atractivitate turistic ridicat etc. In Islanda, datorit activit ii vulcanice sunt localizate acvifere minerale i termale. Ele stau la originea numeroilor geizeri - exploata i turistic, energetic. Popula ia regiunii are o densitatea redus, (19,5 loc/km2) cu valori mai ridicate n statele baltice i mult mai reduse n Norvegia (14 loc/km2), Finlanda (15,3 loc/km2), i Islanda (2,3 loc/km2). Concentrarea maxim se nregistreaz n zona sudic a Scandinaviei, estul litoralului baltic i pe litoralul norvegian. n partea nordic a peninsulei valorile densit ii abia ajung la 5 loc/km2 n vreme ce n sudul Suediei i Norvegiei ating 30-50 loc/km2. State mari ale regiunii au un numr redus de locuitori (4,5 milioane Norvegia, 9 milioane Suedia i 5 milioane Finlanda) ceea ce conduce la un raport pozitiv dintre popula ie i baza de resurse existent. Natalitatea este de cca. 12 iar mortalitatea 11, rezultnd un spor natural uor pozitiv. mbtrnirea popula iei este un fenomen n derulare cu repercusiuni sociale importante. Exist o mare omogenitate etnic, excep ie fcnd rile baltice, n special n Estonia i Letonia, unde ruii ajung la 28-29%). Predomina popula ia urban (83% n sud, 70% n nord, 60% n Finlanda) iar din punct de vedere al structurii profesionale popula ia ocupat n servicii (peste 60%). Un procent de 6-12% lucreaz n agricultur iar 20-30% n industrie. Aezrile relev prin densitatea, structura i func iile lor influen ele factorilor naturali, dar i ale celor socialistorici. Restric iile climatice i popularea trzie se reflect ntr-o densitate modest a satelor i oraelor, n adaptarea lor

4.

la un climat friguros, n creterea dimensional lent. Predomin oraele mici i mijlocii. Stocholm depete 1,5 milioane locuitori, Oslo - 750 000 loc., Helsinki - 800 000, Riga - 755 000, Vilnius -576 000, Tallin - 400 000, Reykjavik 100 000 etc. Economia Europei Nordice se caracterizeaz printr-o dezvoltare superioar, specific pr ii vestice a continentului. Un rol important n ob inerea acestui statut l-au avut raportul favorabil dintre popula ie i resurse, evolu ia istoric a statelor din regiune, strategiile de dezvoltare economic i social adecvate (modelul suedez" este recunoscut prin eficien a sa) etc. Diferen ieri regionale: Norvegia de sud-est: - are condi ii naturale mai prielnice (relief jos, climat temperat oceanic, soluri mai fertile); - densitate mai ridicat a popula iei; sunt numeroase oraele mici i mijlocii; (Oslo - centrul polarizator); - densitate mare de ci de transport; - industrie complex (metalurgic, naval, chimic) la Skien, Halden, Drammen, Pjukan. - este principala zon agricol a rii: culturi, creterea animalelor; - turism cultural i recreativ. Litoralul atlantic: - centru polarizator regional este Trondheim. - porturi importante (Bergen, Stavanger, Narvik-specializat n exportul minereului de Fier); - siderurgie (la Mo-i-Rana). - centre ale rafinrii petrolului i petrochimiei, - n zona Trondheim culturi de orz, ovz, cartofi la cea mai ridicat latitudine din lume; - pescuit intens cu numeroase porturi i ntreprinderi de profil; - turism recreativ (cunoscut este Circuitul fiordurilor"). Laponia (Norrland): - reunete teritoriile nordice ale tuturor celor trei state, Norvegia, Suedia i Finlanda; - densitate mai redus a popula iei de laponi dar cu un spor natural pozitiv; - aezri de tip iglu (bordeie semingropate n pmnt i acoperite cu turb); - orae mici (Kiruna, Gallivare, Lulea, Narvik, Tromso, Inari, Tana, Kemi, Rovaniemi; - creterea extensiv a renilor; - economie forestier i minerit (exploatri de fier la Kiruna, Gallivare - siderurgie la Lulea); - turism recreativ, sporturi de iarna; - hidroenergie. Suedia central: - se extinde asupra depresiunii cu acelai nume, a Podiului Smaland la sud i a pr ii sudice i centrale a Podiului Norrland; - densitate mai mare a popula iei (60% din popula ia Suediei), - mari orae (Stockholm, Goteborg, Norrkoping, Orebro, Uppsala). - arealul industrializat Bergslagen cu siderurgie i industrie constructoare de maini; - agricultura intensiv (culturi, creterea bovinelor i ovinelor). - turism cultural i recreativ. Scania (Suedia sudic): - densitate mare a popula iei (peste 150 loc/km2); - Malmo - centru polarizator; - regiune agricol (culturi, creterea porcinelor); - industrie complex (construc ii de maini, textil, alimentar, chimic); Danemarca: - economie mixt, agricultur intensiv (creterea animalelor, plante furajere, legume, orz, secar), pescuit, industrie prelucrtoare i naval. - turism cultural i de tranzit spre/dinspre Scandinavia. - centre polarizatoare: Copenhaga, Arhus, Aalborg, Odense. Litoralul baltic al Finlandei: - concentra ie major a popula iei, - orae numeroase (Helsinki, Turku, Pori, Vaasa, Tampere, Lahti, etc.) - industrie diversificat (siderurgie, construc ii de maini, uoar); - ci de transport rutiere, fluviatile, maritime, feroviare; - agricultur intensiv: orz, ovz, cartofi; creterea bovinelor i porcinelor; - centre comerciale, industriale, culturale, turistice. Podiul lacurilor: - aplatizat de eroziunea glaciar; - depresiunile de excava ie i intermorenice adpostesc un mare numr de lacuri (peste 55000); - intens mpdurit (80%), ceea ce face ca industria lemnului s fie foarte dezvoltat; - densitatea popula iei de 10-15 loc/km2; - orae mici (Mikkeli, Kuopio, Kajaani).

Islanda: - este o regiune suprapus unei entit i politico-administrative ( ara - insula cu acelai nume); cea mai izolat regiune european; cea mai redus densitate a popula iei din Europa; - are relief muntos, vulcanic (cca. 30 vulcani activi), afectat de ghe ari; climatul este influen at de Golfstream; ruri sunt scurte, exista lacuri glaciare, vulcanice, mari acvifere hidrotermale; - economie este bazat pe pescuit i prelucrarea petelui; s-au dezvoltat in ultima perioada noi ramuri - industria aluminiului, petrochimia; - agricultura este reprezentat de creterea extensiv a animalelor. - transporturi maritime i rutiere sunt bine dezvoltate; lipsesc transporturile feroviare; punct de escal pentru transporturile aeriene transoceanice; - balan comercial este deficitar (import produse alimentare, bunuri de larg consum, maini i utilaje i export pete i produse din pete). rile baltice: - relief jos, mltinos; - climat de tranzi ie, umed, rcoros; - resurse naturale pu ine; - economie restructurat, industrial-agrar; - orae mici i mijlocii polarizate de metropole (Riga, Tallin, Vilnius); - pescuit, industrie prelucrtoare, constructoare de maini; - turism cultural; - comer cu CSI i UE. 5. Lista de subiecte: Europa Nordic: geologie, relief, caractere biopedoclimatice, hidrografie; popula ie, aezri, economie; diferen ieri regionale.

6. Teste gril (exemple): A. Din punct de vedere geologic Europa Nordic este caracterizat prin: a) structuri vechi precambriene i caledoniene b) structuri hercinice c) unit i structurale noi, alpine B. Din punct de vedere demografic Europa Nordic se caracterizeaz prin: a) Densitate ridicat b) Numr mare de locuitori c) Densitate redus d) Popula ie predominant rural C. Important centru de extrac ie a minereului de fier Kiruna se afl n: a) Nordul Suediei b) Sudul Suediei c) Estul Norvegiei d) Lituania D. Centrul polarizant al regiunii Scania (Suedia de Sud) este: a) Bergen b) Uppsala c) Oslo d) Malmo E. Centrul polarizant al regiunii litorale atlantice este: a) Oslo b) Trondheim c) Goteborg d) Larvik F. Lillehammer este o important destina ie turistic: a) n nordul Norvegiei b) n estul Suediei c) n sudul Norvegiei 7. A a) Rspunsuri la testele gril: B c) C a) D d) E b) F c)

8. Glosar: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Stockholm, Goteborg, Norrkoping, Orebro, Uppsala, Malmo, Copenhaga, Odense, Arhus, Alborg, Narvik, Tromso, Kiruna, Gallivare, Lulea, Inari, Kemi, Rovaniemi, Helsinki, Turku, Pori, Vaasa, Tampere, Lahti, Kotka, Mikkeli, Kuopio, Kajaani, Reykjavik, Tallin, Liepaia, Riga, Vilnius, Klapeida. 9. Capitolul urmtor: Caracterizare geografic complex Europa Vestic diferen ieri regionale.

Prezentarea Cap. IV : EUROPA VESTIC Introducere: n cadrul Europe Vestice se pot diferen ia dou subregiuni distincte: Europa Vestic continental, Europa Vestic insular. Europa Vestic insular se eviden iaz printr-o accentuat fragmentare teritorial, celor dou insule majore Anglia i Irlanda, adugndu-li-se alte aproximativ 1000 de insule mici, grupate n arhipelaguri. n insulele britanice domin mun ii i podiurile joase, intens erodate i peneplenizate. Un element de mare uniformitate n reprezint rspndirea generalizat a clime oceanice umede. Regiunea este puternic urbanizat iar economia este dinamic i diversificat. Europa Vestic continental reprezint una dintre regiunile geografice tipice ale Uniunii Europene, avnd o clar individualizare geografic. Limitele sale urmeaz elemente ale cadrului natural de maxim relevan peisagistic i anume: la est - culoarele tectonice ale Rhinului i Rhonului, la sud - Marea Mediteran i versantul nordic al Pirineilor, spre vest Oceanul Atlantic iar spre nord - Marea Nordului. Relieful cu altitudini relativ sczute a favorizat umanizarea intens iar diversitatea formelor sale a fost o premisa a polivalen ei formelor de exploatare economic. Obiectivele cursului: Cunoaterea principalelor caracteristici fizico-geografice, a trsturilor umane i economice ale Europei Vestice. Eviden ierea diferen ierilor regionale i prezentarea subregiunilor componente. Conceptele cheie: Unit i reprezentative diferen ieri regionale: Sco ia, Anglia Central, Anglia de Sud, Irlanda, rile de Jos, Poul Ardeni, Bazinul Parizian, Podiul Armorocan, Alsacia, Masivul Central Francez, Bazinul Acvitaniei, Litoralul mediteranean.

1.

2.

3.

4. Rezumat: EUROPA VESTIC INSULAR Principala trstur a regiunii este marea fragmentare teritorial, insulelor majore Anglia i Irlanda adugndu-lise alte 1 000 insule grupate n mici arhipelaguri precum: Shetland, Orkney, Hebride, Man, Feroe, etc. n insulele britanice domin mun ii i podiurile joase, intens erodate i peneplenizate. Fragmentarea tectonic este excesiv n Anglia de sud-est. Pe depozitele sedimentare mezozoice i neogene apare un relief de cueste, platforme structurale i cmpii vlurite. O not comun ntregii regiuni o confer modelarea glaciar intens, ac iunea calotelor lsnd drept mrturie blocurile eratice, cuvetele de subspare, valurile de morene, vile cu profil transversal sub forma de U, devenite ulterior, prin inundarea de ctre apa oceanului, fiorduri. Localizarea insulelor n Oceanul Atlantic, n fia de influen a Curentului Golfului, determin o rspndire generalizat a climei oceanice umede. Amplitudinile termice anuale sunt reduse, temperaturi negative nregistrndu-se iarna n Sco ia i Irlanda. Rurile sunt scurte, dense, bogate n debite, cu oscila ii de nivel nesemnificative - Shannon din Irlanda (350 km), Severn (335 km), Tamisa (333 km), Ouse, Trent, Tess,Tweed. n cldrile glaciare, ntre morene i n depresiuni tectonice apar lacuri: Loch Ness, Loch Oih, Loch Neagh ( 400 km2 - n Irlanda). Vegeta ia caracteristic n Arhipelagul Britanic este cea de pduri (pini, mesteceni - n nord, stejar - n sud) i landa (iarba neagr, afin). n cmpiile umede apar turbriile. Fauna este srac separarea insulelor de continent avnd loc nainte de diversificarea speciilor din postglaciar. Sunt prezente vulpea, cprioara, viezurele, iepurele. Solurile apar in predominant podzolurilor i solurilor brune, solurilor gleice, lacovitilor i solurile turboase. Resursele sunt reprezentate ndeosebi prin crbuni cu bazine localizate n Mun ii Penini, ara Galilor. Exista mari zcminte de turba n Irlanda. Importante cantit i de petrol i gaze naturale sunt extrase n Marea Nordului. Se exploateaz minereu de fier cu 30% concentra ie produc ii reduse. Terenuri agricole sunt extinse ca suprafa dar au un indice de utilizare restric ionat de climatul umed i rcoros. Ca urmare a defririlor din secolele trecute, pdurile ocup suprafe e limitate (abia 4% n Anglia). Popula ia Europei insulare este de aproximativ 65 milioane locuitori, iar densitate medie de peste 150 locuitori/km2. Valori ridicate sunt in Anglia (230 loc/km2), mult mai sczute in Irlanda (55 loc/km2). n Marea Britanie structura etnic, mult vreme compact, este influen at de amestecul cu imigran ii proveni i din fostele sale colonii. Regiunea este puternic urbanizat, veritabile sisteme urbane fiind edificate ncepnd din feudalism pe locul unor vechi castre romane (Londra, York). Un salt major n dezvoltarea oraelor apare odat cu revolu ia industrial cnd exodul rural se amplific paralel cu creterea popula iei urbane pe seama sporului natural propriu specific perioadei exploziei demografice. n Irlanda predomina oraele mici situate ndeosebi pe litoral (vechi porturi pescreti). Aglomerri urbane importante sunt: Londra - 10 milioane locuitori, Leeds - Bradford, Birmingham, Liverpool, Manchester, Shefield. Ele alctuiesc un megalopolis cu peste 35 milioane de oameni. Baza economiei rmne industria fiind dezvoltate toate ramurile: energetic (termo, hidro, nucleara, geotermic in Islanda), metalurgic feroas i neferoas - Sheffield, Port Talbot, Birmingham, construc ii de maini - Londra, Manchester, Nottingham, Liverpool, Coventry (nave, avioane, automobile, electronic, optic, maini unelte), chimic

(petrochimic, clorosodic, acid sulfuric), textil (cu prelucrarea lnii n est - Leeds, Bradford i a bumbacului n vest Liverpool, Manchester), alimentar (prelucrarea petelui, carne, lactate). Agricultura de ine o pondere redus n PIB datorit: condi iilor climatice i de sol restrictive, importului de produse alimentare ieftine din fostele colonii, popula iei agricole reduse (2% n Marea Britanie). Domin net creterea animalelor (70% n Marea Britanie, 75% n Irlanda. Se cresc n principal ovine i bovine. Cultura plantelor este mai extins n sudul Angliei unde se cultiv gru, orz, ovz, cartof, sfecl de zahr. Turismul exploateaz obiectivele antropice din marile orae (Londra, Glasgow, Edinburgh, Manchester, Liverpool, Cardiff) i elemente ale peisajului (mun i, lacuri, fiorduri, ape termale). Climatul oceanic cu insola ie redus nu favorizeaz ns turismul estival i, cu excep ia Sco iei, nici turismul hivernal, durata zpezii fiind limitat. Transporturile sunt asigurate de o re ea dens de autostrzi, ci ferate, aeroporturi. Este foarte dezvoltat transportul maritim, britanicii avnd mari tradi ii n domeniu. Principalele porturi sunt: Londra, Liverpool, Portsmouth, Southampton, Cardiff, Dublin, etc. Comer ul i are rdcinile n schimbul de mrfuri dintre metropola i colonii. Se caracterizeaz printr-un import masiv de minereuri, fructe, cereale, carne i pe exportul de tehnologie, produse industriale, conserve de pete. Ca parteneri apropia i se nscriu rile din UE, rile din Commonwealth, SUA, etc. Diferen ieri regionale: Sco ia : - predomin peisajul muntos, cu morfologie glaciar tipic; - vegeta ie specific este cea de turbrii, lande i foioase de talie mic, adaptat vnturilor puternice; - densitate redus a popula iei; oraele sunt mici; ntreaga regiune este polarizat de metropolele Edinburgh i Glasgow. Anglia Central prezint : - un peisaj variat morfologic, cu o caten muntoas central (Mun ii Penini), podiuri i cmpii periferice; - orae mari i mijlocii numeroase, cu tendin de formare a unui megalopolis (Manchester, Liverpool, Leeds, Nottingham, etc). Anglia de Sud se eviden iaz prin : - peisaj colinar i de cmpie n est i centru, mun i joi n vest; hidrografie dens, ape minerale i termale (Bath); - vegeta ia natural este nlocuit practic de terenurile agricole - cultura plantelor; este dezvoltat i creterea animalelor; - densitate mare a popula iei, mai ales n aria metropolitana londonez; Londra se detaeaz ca centru industrial, comercial, cultural i turistic. Irlanda: - este caracterizata printr-un relief domol - mun i joi (1041 m altitudine maxim), podi aplatizat i cmpie cu mlatini i turbrii . - orae sunt mici i mijlocii, cele mai importante fiind Dublin (cca. 500 000 locuitori) i Belfast (cca. 300 000 locuitori); densitatea popula iei este redusa (55 loc/km2). - agricultura se bazeaz pe creterea animalelor (ovine i bovine) cu mare excedent de produse la export. - se eviden iaz industria textil i alimentar, constructoare de maini, informatic; turismul este bine dezvoltat (peste 6 milioane vizitatori anual). - are o balan comercial excedentar. EUROPA VESTIC CONTINENTAL Reprezint una dintre regiunile geografice tipice ale Uniunii Europene, avnd cea mai pregnant individualitate geografic. Limitele sale urmeaz elemente ale cadrului natural de maxim relevan peisagistic i anume: la est - culoarele tectonice ale Rhinului i Rhonului, la sud - Marea Mediteran i versantul nordic al Pirineilor, spre vest Oceanul Atlantic iar spre nord - Marea Nordului. Morfologic, arhitectura peisajului este grefat pe structuri litologice: masive hercinice vechi i cmpii recente. Masivul Central Francez (altitudinea medie aprox. 700 m) este unitatea morfologica de referin a regiunii att prin suprafa a extins ct i prin structura mozaicat: forma iuni cristaline, vulcanice i sedimentare. Relieful carstic apare n sud i sud-vest Podisul Causses, prezentnd forme specifice - doline, lapiezuri, chei. Partea nord-vestica a podiului are aspect de podi Limousin. Marginea estic i sud-estic este abrupt i faliat: culmile Mun ii Lyonnais, Mun ii Ceveni (1754 m). Formele construite de vulcanismul pliocen i cuaternar Puy de Sancy (1886 m), Cantal (1859 m) - n Masivul Central Francez, reprezint pr ile cele mai nalte ale ntregului lan hercinic european (cu excep ia Mun ilor Ural afla i la extremitatea estica a continentului). O alt unitate reprezentativ este Bazinul Parizian, o vast depresiune tectonic colmatat (argilele, pietriurile, nisipurile sunt frecvente n partea central a unit ii). Periferic, n zonele calcaroase apar cueste. La poalele Pirineilor, lan muntos ce separ Europa Vestic de Peninsula Iberic, se afl Bazinul Acvitaniei, constituit din roci mezozoice n nord i ter iare n sud (suprapus vechiului canal dintre Atlantic i Mediteran, cu celebrul afloriment de la Villefranche). n rocile mezozoice (calcare, gresii) sunt sculptate peteri, chei, cueste i depresiuni. Apar, de asemenea, largi piemonturi iar n sud-vest se extinde Cmpia Landelor, mltinoas i cu numeroase dune de nisip.

Partea nord vestic a regiunii se suprapune Podiului Armorican, format din trei compartimente: Breton (Monts d'Arres - 384 m), Normand (cu: Dealurile Avaloir - 417 m; Colinele Normandiei - 385 m; Colinele Perche 309 m ) i Colinele Gatine (285 m - altitudine maxim). n nord-vest se dezvolt Podiul Ardeni (694 m) alctuit din structuri hercinice, uor ondulate, cu depozite carbonifere importante i un carst semnificativ (Han sur Lesse). Partea nordic coincide cu prelungirea spre vest a Cmpiei Germano-Polone cu o serie de forme mai ridicate Podiul Brabant, Podisul Limburg. Cmpia Olandei este n general submers, terenurile rpite marii prin lucrri hidrotehnice unice n lume (polderele) fiind cele mai extinse din Europa. Clima Europei vestic este temperat oceanic. Acest climat - umed, ce os, cu amplitudini termice sezoniere reduse - este influen at de imediata vecintate a Oceanului Atlantic, direc ia principal, cvasipermanent a vnturilor fiind dinspre vest. Extremitatea sud-estic prezint o clim mediteranean (sudul Masivului Central i estul Bazinului Acvitaniei). n Masivul Central altitudinea determin o evident etajare climatic (inclusiv zpad - iarna). Hidrografia asigur resurse de apa suficiente regiunii, fiind tributar Oceanului Atlantic (Garonne, Dordogne, Sena, Loire), Mrii Mediterane (Rhon) i Marii Nordului (Rhin). Re eaua hidrografic este dens datorit climatului umed (excep ie face col ul sud - estic, mai arid), alimentarea dominant este pluvial (excep ie fluviile Rhin i Rhon n sectoarele superioare, alpine). Oscila iile de debite sunt reduse. Vegeta ia natural este compus, predominant, din pduri de foioase, ncadrate domeniului fagului. La altitudini de peste 1 000 m n Pirinei, Masivul Central sau Pdurea Neagr se dezvolt pdurile de conifere temperate. n zonele joase ale Belgiei i Olandei precum i n sud-vestul Fran ei apare vegeta ia de land alctuit din iarb neagr. Partea sudic relev o vegeta ie mediteranean tipic. Solurile larg rspndite sunt: lateritice n sud-est sub climatul i vegeta ia mediteranean, molisolurile n Bazinul Acvitaniei, argiluvisoluri n Bazinul Parisului, podiurile Ardeni i Armorican, nisipoase, gleice i lacovitile n Cmpia Belgiei i Olandei. Resursele naturale sunt relativ variate dar departe de a satisface cantitativ i calitativ cererea unei industrii deosebit de dezvoltate. Combustibili clasici, sub forma gazelor naturale, de ine, n primul rnd Olanda, n zcmintele din Marea Nordului. Petrolul se exploateaz n aceeai zon a Marii Nordului dar i n bazinul Acvitaniei sau Bazinul Parizian. Crbuni superiori se extrag n Podiul Ardeni la Charleroi, Namur. Costurile ridicate i avantajul comparativ oferit de importuri a dus la nchiderea multor exploatri. Minereul de fier, cu un con inut redus n metal (20-30 %) se exploateaz n Lorena, iar bauxita n sudul Fran ei, la Baux sau Brignoles. Fran a mai poseda resurse de sare, potasiu, sulf, uraniu. Popula ia. Dei cu o suprafa relativ restrns (circa 620.000 km2), regiunea vestic are o popula ie numeroas (peste 85 mil. locuitori). Rezult o densitate a popula iei cu mult superioar mediei continentale (peste 130 loc/km2). Belgia i Olanda au densit i foarte mari ale popula iei (peste 335 loc/km2, respectiv 385 loc/km2) ceea ce le situeaz pe primele locuri n Europa. Densit i mari ntlnim n Bazinul Parizian, n aglomera ia Rotterdam - Amsterdam, centrul Belgiei. Regiunea are un peisaj rural vizibil transformat. Aezrile rurale au fie un aspect concentrat, de tip urban, dotate cu toate elementele de infrastructur, fie risipit - ferme - n Masivul Central sau Ardeni. n sud i centru ntlnim orae antice (Nimes, Beziers, Valence) n nord ele sunt mai tinere, medievale. Oraecet i (Paris, Lyon, Anvers, Brugge), orae-trguri medievale (Strasbourg, Liege, Amsterdam), orae mai recente dezvoltate n perioada revolu iei industriale (Rotterdam, Haga, Nantes, Lille). Metropole de referin sunt: Paris, Bruxelles, Amsterdam. ntre centrele polarizatoare majore men ionm: Strasbourg, Lyon, Nantes, St. Etienne, Bordeaux, Toulouse. Oraele porturi - la Atlantic, Marea Nordului i Mediteran se nscriu prin func iile i poten ialul lor economic ntre centrele urbane de referin mondial: Rotterdam, Nantes, Bordeaux, Marsilia, Toulon. Importan mare au i oraele turistice localizate n zona montan periferic (Grenoble, Lourdes, Aix-les-Thermes, Vichy) i pe litoralul mediteranean (Cannes, Nice, Monte Carlo, St. Tropez). Economia Europei Vestice a fost influen at n dezvoltarea sa de urmtorii factori favorabili: revolu ia industrial timpurie; de inerea unor imperii coloniale; larg fa ad maritim; nucleu ini ial al UE. Agricultura, ca ramur economic de mare tradi ie, este definit ca modern, variat, intensiv, specializat. Fran a ocup locul I n Europa n produc ia agricol (31 % teren arabil, 24% puni i fne e, 3% vii i livezi). Culturi intense acoper suprafe ele din Bazinul Parisului, Alsacia, Lorena. ntre culturi se impun cele de gru, porumb, sfecla de zahr, orez (delta Rhonului), legumicultura (vile Senei, Loirei, Garonnei). Viticultura se practica n sud i est (Lanquedoc, Camarque, Champagne, Alsacia). Pomicultura se extinde n vest i nord (Normandia, Bretagne, Lorena) dar i n zona mediteranean unde se cultiv plante de clim cald productori de citrice. Creterea animalelor bazat pe specii selec ionate (Blonda de Acvitania, Holstein - la bovine) i tehnologii moderne se practica n nord, centru i vest. Porcinele se grefeaz zonelor cerealiere iar ovinele suprafe elor cu puni din Masivul Central, Pirinei, Alpi. n Olanda i Belgia, 70% din produc ia agricol este de origine animalier. Culturile reflect adaptarea la climatul oceanic mai rcoros: gru, secar, orz, ovz, sfecl de zahr, in, legume, floricultura. Industria este modern, diversificat, competitiv.

Cea energetic este bazat n Fran a pe hidrocentrale, centrale nucleare (peste 75 % din necesar - Marcoule, Chinon), utilizarea for ei mareelor (Rance), solare (Odeillo). n Olanda primeaz termoenergia ob inut din crbunii bazinului Limburg i gaze naturale, iar in Belgia energia rezultat din valorificarea crbunilor din Podiul Ardei i cea nuclear (peste 65 %). Metalurgia feroas - Fran a (Thionville, Valenciennes, Fos), Belgia (Charleroi, Liege), Olanda (n porturi) - valorific minereul de fier din Lorena i din import. Metalele neferoase (aluminiu, cupru, zinc) se ob in n Fran a (lng sursele de hidroenergie Lannemezan-Pirinei; Ugine-Alpi), n Belgia i Olanda n porturi (Anvers, Rotterdam). Industria constructoare de maini produce: nave (Rotterdam, Amsterdam, Anvers, Bordeaux, Marseille, Toulon), avioane (Toulouse - Airbus), autovehicule (Rouen, Rennes, Caen, Lyon), material rulant, electronic (Eindhoven). Industria chimic bazat ndeosebi pe materie prim importat este dezvoltate n principalele porturi - Marseille, Toulon, Nantes, Anvers, Rotterdam dar i la Toulouse, Lyon sau Paris (petrochimie, acid sulfuric, cauciuc sintetic, ngrminte, farmaceutic). Industria textil s-a specializat n prelucrarea bumbacului din import, dar i a lnii sau inului. Centre recunoscute sunt Anvers - Belgia, Breda - Olanda, Roubaix, Lille - Fran a . Industria alimentar este foarte bine dezvoltat, multe dintre produsele ob inute fiind renumite n toat lumea (vinuri, brnzeturi Fran a; cacao Olanda ). Cile de transport au o densitate i diversitate mare. Transporturile rutiere dispun de o re ea modern de autostrzi (culoarul Rhinului, Rhonului axa de comunicare nord - sud ). Tunelul pe sub Canalul Mnecii unete Europa vestic continental cu cea insular (Arhipelagul britanic). Cile ferate se impun prin modernizarea lor (trenuri de mare vitez). Numeroase fluvii sunt folosite pentru transporturi (Rhin, Schelde, Meuse, Loire, Sena), iar pe litoral s-au dezvoltat mari porturi (Anvers, Gent, Rotterdam, Amsterdam, Le Havre, Nantes, Marseille). Turismul este o ramur n plin expansiune pe plan mondial. Fran a primete aproape 50 mil. turiti anual, fiind dezvoltate toate tipurile de turism - recreativ, curativ, cultural. Principalele orae hoteliere sunt Paris, Lyon, Lourdes, iar ca regiuni de destina ie: Alpii, Pirinei, litoralul mediteranean i atlantic, Paris, Strasbourg, Valea Loirei, Masivul Central. n Belgia i Olanda tipul de turism major este cel cultural. Comer ul reflect interac iunile de ordin economic, dar i politic sau social ale regiunii studiate cu alte regiuni ale lumii. Se import: combustibili, minereuri, textile, celuloz, maini i utilaje. Se export: maini i utilaje, electronice, automobile, avioane, maini agricole, produse agricole, produse ale industriei chimice etc. Principalii parteneri sunt statele Uniunii Europene, Rusia, China, America Latin, SUA, statele arabe exportatoare de petrol etc. Diferen ieri regionale: rile de Jos au un peisaj monoton, determinat de relieful jos, de cmpie i podiuri scunde (Cmpia Belgiei i Olandei, Podiul Brabant, Podiul Limburg). Orae numeroase organizate n re ele polarizate: Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Liege. Podiul Ardeni reunete teritorii ale Belgiei de sud i Fran ei de nord sub forma unui platou extins de pn la 600 m altitudine, cu un climat oceanic umed i o hidrografie dens, tributar Meusei i Scheldei. Principale sunt orae sunt: Charleroi, Namur, Arras i Lille. Bazinul Parizian se suprapune morfologic unei vaste depresiuni delimitat la vest de Masivul Armorican iar la est de Mun ii Vosgi. Popula ia este numeroasa, iar densitatea ridicata. Re eaua urban este polarizat de Paris ( peste 10 milioane locuitori mpreun cu suburbiile). Podiul Armorican include provinciile Normandia i Bretagne din vestul Fran ei. Regiunea are un rural tradi ional, orae mici i mijlocii localizate periferic - unde este amplasat i principalul centru polarizator - Nantes. Alsacia coincide cu provincia istoric omonim, situat n estul Fran ei. Relieful sau este diversificat - Mun ii Vosgi, Cmpia Alsaciei, Valea Rhinului (graben tectonic). Versan ii sunt acoperi i cu dense i extinse pduri de foioase etajate iar culoarele vilor cu vi de vie, pomi fructiferi i fne e. Oraele au func ii mixte - Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Masivul Central Francez dispune de resurse minerale diverse - uraniu, sulf, potasiu, ape termale i minerale. Centrul de polarizare regional este oraului Clermont Ferrand. Regiunea are un poten ial turistic ridicat - recreativ (Cheile Tarnului, conurile i craterele vulcanice din partea central a masivului) i curativ (apele minerale i termale de la Vichy, Lamalou les Bains). Acvitania se interpune geografic ntre Masivul Central i culmea Pirineilor de-a lungul fostului bra de legtura dintre Mediteran i Atlantic. Regiunea este intens populat, principalele orae fiind Bordeaux i Toulouse. Litoralul mediteranean prezint un peisaj extrem de pitoresc datorit reliefului variat - munte (sectorul sudic al Alpilor Maritimi), podi, cmpie litoral, Delta Rhonului. Densitatea popula iei este ridicat. Exist centre urbane mari - cu func ii economice complexe - Perpignan, Beziers, Nimes, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon. Turismul litoral are mare tradi ie - renumitele sta iuni: St. Tropez , St. Raphael, St. Maxime, Cannes, Antibes, Nice, Monte Carlo, etc. 5. Lista subiecte: Europa Vestic: geologie, relief, caractere biopedoclimatice, hidrografie; popula ie, aezri, economie; diferen ieri regionale.

6. Teste gril (exemple): A. n Arhipelagul Britanic predomin: a) Structurile caledonice b) Structurile alpine c) Structurile precambriene B. Principalul lan montan al Angliei este: a) Mun ii Hibini b) Mun ii Metaliferi c) Mun ii Penini d) Mun i Grampiani C. Limita estic a Europei Vestice continentale este dat de: a) Rul Sena b) Culoarele tectonice ale Rinului i Ronului c) Mun ii Alpi i Mun ii Rinului D. Unul dintre principalele centre polarizatoare din Anglia Central este: a) Bristol b) Newcastle c) Manchester d) Aberdeen E. Principalul ora al Irlandei de nord este: a) Norwich b) Dublin c) Dundee d) Belfast F. Cardiff este: a) Ora galez, port la Marea Irlandei b) Important ora n vestul Irlandei c) Important ora al rii Galilor, port la Golful Bristol d) Port englez la Marea Nordului G. Masivul Armorican este polarizat de: a) Nantes b) Bordeaux c) Lille d) Montpellier H. Oraul Charleroi este unul din centrele polarizatoare al: a) Alsaciei b) Podiului Ardeni c) Cmpiei Belgiei i Olandei d) Acvitaniei 7. Rspunsuri la testele gril: B c) C b) D c) E d) F c) G a) H b)

A a) 8.

Glosar: Glasgow, Edimburgh, Aberdeen, Dunde, Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield, Nottingham, Londra, Porstmouth, Bristol, Playmouth, Cardiff, Swansea, Dublin, Beflast, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles, Anvers, Liege, Charleroi, Namur, Arras, Lille, Strabourg, Mulhouse, Colmar, Lyon, St. Etiene, Clermont Ferrand, Viky, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Beziers, Nimes, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nisa. Capitolul urmtor Caracterizare geografic complex Europa Central diferen ieri regionale.

9.

Prezentarea Cap. V : EUROPA CENTRAL 1. Introducere: n cadrul Europei Centrale se pot diferen ia trei unit i cu particularit i distincte. Europa Central-Nordic se suprapune Cmpiei Germano-Polone, desfurat ntre culoarul Rhinului i cumpna de ape Vistula-Neman-Nipru, dar i podiurilor din partea sudic (Lysa Gora) sau estic (Lublin). Cuprinde, de asemenea, masivele hercinice diseminate n arealul cmpiei pe teritoriul Germaniei: Harz, Eiffel, etc. n sud se sprijin pe masivele patrulaterului ceho-morav (Mun ii Metalici, Mun ii Sude i), respectiv ale sectorului nord-estic al Carpa ilor. Europa Central-Alpin este o regiune compact, masiv, care include ntregul lan alpin, dar i Prealpii din vest nord-vest, piemonturile sudice i podiurile elve ian, bavarez i austriac. Limitele sunt fie tranante ctre Culoarul Rhonului i Cmpia Padului i ezitante, n nord, unde podiul elve ian sau bavarez trec greu sesizabil nspre structurile hercinice nvecinate. Europa Central - Carpato-Dunreano-Pontic cuprinde sistemul Mun ilor Carpa i la care se ataeaz spre exterior unit i morfologice nvecinate: Patrulaterul Ceho-Morav n nord-vest, Podiul Moldovei n est, insula hercinic dobrogean spre sud-est i o parte din bazinul Dunrii. rile suprapuse acestei regiuni sunt: Cehia, Slovacia, Ungaria, Romnia, Republica Moldova, i nord-estul Austriei (bazinului Vienei aproximativ un sfert din suprafa a rii) i extremitatea vestic a Ucrainei (Transkarpatia, nordului Bucovinei i sudul Basarabiei). Limitele acestei regiuni se suprapun culoarului Nistrului spre est, sectorului romanesc i srbesc al Dunrii, spre sud, bazinului Vienei, spre sud-vest, masivelor hercinice racordabile Carpa ilor vestici nspre apus i culmile nalte carpatice, spre nord. 2. Obiectivele cursului: Cunoaterea principalelor caracteristici fizico-geografice, a trsturilor umane i economice ale Europei Centrale. Eviden ierea diferen ierilor regionale i prezentarea subregiunilor componente. 3. Conceptele cheie: Unit i reprezentative diferen ieri regionale: Europa Central-Nordic - Mazuria, Silezia Superioar, Litoralul baltic, Subregiunea berlinez, Litoralul german la Marea Nordului, Rinul mijlociu, Germania de sud-est; Europa Alpin: Alpii Francezi, Alpii i Podiul Elve iei, Alpii i Podiul Bavariei, Alpii i Podiul Austriei, Alpii i Piemontul Italian, Podiul Moldovei, Dobrogea, Cmpia Romn, Transilvania, Bazinul Panonic, Mun ii Tatra, Patrulaterul Ceho-Morav, Bazinul Vienei. 4. Rezumat: EUROPA CENTRAL-NORDIC Se suprapune Cmpiei Germano-Polone, desfurat ntre culoarul Rhinului i cumpna de ape Vistula-NemanNipru, dar i podiurilor din partea sudic (Lysa Gora) sau estic (Lublin) i masivele hercinice diseminate n arealul cmpiei pe teritoriul Germaniei: Harz, Eiffel, Lausitz. n sud se sprijin pe masivele patrulaterului ceho-morav (Mun ii Metalici, Mun ii Sude i), respectiv ale sectorului nord-estic al Carpa ilor. Include teritoriul Germaniei i Poloniei. Relieful dominant este de cmpie, podiuri i masive vechi intens peneplenizare. Se remarc morfogeneza glaciar care a afectat, sub forma ghe arilor de calot, cea mai mare parte a unit ii lsnd ca forme de referin valurile de morene i depresiunile de excava ie. Climatic, regiunea analizat este domeniul interferen elor ntre influentele vestice, oceanice specifice pr ii de vest i cele ale climatului temperat continental, tipic manifestate n est; influen ele scandinavo-baltice venite dinspre nord cu cele temperate moderate, persistente n sud. Relativa uniformitate a reliefului creeaz condi iile unei manifestri i propagri nestnjenite a influen elor men ionate spre direc iile opuse n corela ie cu ac iunea sezonier a centrilor barici de referin (anticiclonii siberian i Azorelor, ciclonul isladez). Hidrografic, regiunea prezint re ele organizate n partea sudic a versantului nordic al Carpa ilor sau Mun ilor Metalici. ntreaga re ea de drenaj se orienteaz spre nord, descrcndu-se n Marea Baltic i Marea Nordului (Niemen, Vistula, Oder, Elba) De men ionat acumulrile lacustre din depresiunile intermorenaice i de excava ie (lacurile mazuriene) ce definesc peisajul pr ii de nord-est i predominarea tipului de alimentare pluvio-nival. Biogeografic, unitatea se caracterizeaz prin extensiunea larg a pdurilor de foioase. Fagul ptrunde spre est pn n zona central a Poloniei. Climatul mai aspru i latitudinea mai ridicat permit prelungirea pdurilor de conifere ale taigalei n partea nord-estic a colinelor din Mazuria. Fauna are ca reprezentant relevant zimbrul, rezerva ia Bialowieska din estul Poloniei fiind unic n Europa prin fondul genetic al acestei specii, disprut n secolele trecute din alte zone, inclusiv din Carpa ii romaneti. Alte specii sunt ursul, cerbul, cprioara, lupul, mtsarul, alunarul, ciocnitoarea, pstrvul, lostri a, mreana, cleanul. Solurile, formate n condi iile unui climat umed i rcoros, sunt predominat spodosoluri (podzoluri, soluri brun acide), soluri gleice i lacoviti (hidromorfe). Cambisolurile i argiluvisolurile se extind ndeosebi n partea vestic a cmpiei. Resursele naturale sunt constituite din terenurile agricole (cu predominan a punilor i fne elor, de mare productivitate n vest), resursele forestiere, zcmintele de crbune din bazinele Sileziei superioare i inferioare, Lublin, Cotbus, Berlin-Halle-Bieterfield, Polonia i Germania de innd mari rezerve. Sunt prezente zcminte de uraniu n masivele hercinice germane, sare, petrol i gaze (ntre Weser i Labe), fier (Harz, Pdurea Turingiei, Radom, Kielce); cupru, plumb (Lublin, Harz).

Popula ia are o reparti ie neuniform n teritoriu. Astfel, partea nord-estic a Poloniei are densit i reduse (10-20 loc/km2), n vreme ce partea central ajunge la 50 loc/km2, iar anumite zone fertile din centru i vest ajung la 100 loc/km2. Bazinele carbonifere, arealele industrializate, zonele urbanizate depesc 200 loc/km2 (sudul Poloniei, Berlin). Spa iul geografic apar ine aproape n exclusivitate germanilor i polonezilor cu variate interferen e etnice (prusace, lituaniene). Se remarc preponderen a urbanului i a popula iei ocupat n servicii n vest i a urbanului i ruralului expresiv n est. Oraele actuale au la origine situurile antice n sud-vest (Colonia - Koln) sau oraele medievale. Polarizarea major a teritoriului se realizeaz prin intermediul celor doi poli de referin : Berlin i Varovia. Acestora li se ataeaz centre polarizatoare de ordinul II: Hamburg, Cracovia, Szczecin (transfrontalier), Koln, Frankfurt, Dresda. Ca aglomera ii se eviden iaz Ruhr-Rhein, Silezia superioar, Baltic (Szczecin-Gdansk), Hanovra-Bremen-Hamburg, Leipzig Halle. Economia Europei Central-nordice se remarc printr-un dualism evident generat de nivelul diferit de dezvoltare n Germania i Poloniei. Intrarea acesteia din urma n Uniunea European va conduce la o atenuare a decalajelor i apropiere a standardelor economico-sociale. Germania, beneficiind de resurse mai bogate, de o for de munc mai numeroas i o tradi ie ndelungat i-a dezvoltat industria. n Polonia, datorit reminiscen elor vechii strategii economice comuniste de dezvoltare a tuturor ramurilor, economia este una mixt aflat n restructurare. Agricultura reflect condi ionrile de ordin climatic i pedogeografic, secara, cartoful, sfecla de zahr, orzul, ovzul, inul, plantele furajere fiind culturile cele mai rspndite. Pe primul loc se situeaz detaat creterea animalelor, datorita punilor i fne elor extinse. Ovinele, porcinele (Germania ocup locul IV pe glob) completeaz structura subramurii, diversificndu-o. Polonia este specializat n creterea cailor. Industria regiunii se impune prin nivelul ridicat al dezvoltrii sectoriale, prin automatizare i robotizare. Germania ocupa locul al II-lea dup SUA n ceea ce privete produc ia industrial, avnd dezvoltate toate ramurile. Industria energetic valorific zcmintele de crbuni inferiori din partea estic a rii, cele de uraniu, cantonate n masivele hercinice vechi, poten ialul hidroenergetic al rurilor. Pentru satisfacerea consumului import petrol i gaze. Metalurgia are tradi ii vechi n regiunea Ruhr (Bochum, Duisburg, Dortumund, Leipzig, Berlin) dar i n Silezia inferioar i superioar (Nova Huta, Katowice, Chorzow). Crbunele cocsificabil propriu este asociat minereului de fier importat din Suedia, Fran a, Canada, Liberia n cadrul unei siderurgii performante. Germania este una din marile productoare de mijloace de automobile la Wolfsburg (Wolkswagen), Russelheim (Opel), Koln (Ford), Stuttgart (Daimler-Benz) i Munchen (BMW). Se produc nave la Rostok, Hamburg, Bremen, Kiel, Szczecin, Gdansk; material rulant, aparatur optic (Jena, Dresda, Berlin), mecanic de precizie, maini agricole, etc. Industria chimic, textil, alimentar a materialelor de construc ie au o competitivitate deosebit de ridicat. Turismul beneficiaz de un poten ial atractiv, natural i antropic, extrem de variat, permi nd desfurarea tuturor tipurilor i formelor. Pozi ia geografic i climatul mai rcoros reduc ns ponderea turismului litoral. Predomin turismul recreativ i cel cultural Ca regiuni turistice de rezonan european men ionm Valea Rhinului, Carpa ii polonezi, litoralul baltic. Transporturile. Partea vestic i central a regiunii, apar innd Germaniei, de ine o dens re ea de autostrzi, ci ferate i aeroporturi. Pentru optimizarea transportului fluviatil au fost construite canalele Kiel, Rhin-Main-Dunare. Transporturile maritime sunt facilitate de larga deschidere la Marea Baltic i Marea Nordului, fiind servite de infrastructuri portuare complexe (Gdansk, Gdynia, Szczecin, Rostok, Lubeck, Hamburg). n Germania fiin eaz o dens re ea de aeroporturi prezente i n oraele mari ale celorlalte ri. Comer ul nregistreaz valori ridicate datorit unor intense schimburi interna ionale realizate cu celelalte ri UE, cu rile limitrofe (Rusia, Ucraina, Norvegia, Danemarca), dar i cu alte state din America (SUA, Canada, Brazilia, Argentina) Asia (China, Japonia) sau Africa. Germania import minereuri, combustibili, produse agricole i export o mare varietate de mrfuri industriale de nalt calitate. Exportul Poloniei const n produse agricole (cereale, cartofi, carne) crbuni, cherestea iar importul n maini i utilaje, petrol i gaze etc. Balan a sa comercial este deficitar. Diferen ieri regionale: Mazuria cuprinde partea nord-estic a Cmpiei Germano-Polone. Dominat peisagistic de forma iunile glaciare (morene, drumlinuri, depresiuni de excava ie) i re eaua celor peste 10.000 lacuri de mici dimensiuni. Este o regiune intens mpdurit, cu densitate redus de popula ie i orae pu ine. Centrul de gravita ie major este Varovia, un centru de ordinul doi fiind oraul Bialystok. Industria este dezvoltat n Varovia, n restul teritoriului predominnd o economie forestier conjugat cu creterea animalelor. Densitate mai redus a cilor de transport. Peisaj cu valen e turistice remarcabile (pduri, lacuri, faun cinegetic, vestigii medievale). Silezia superioar este situat n sudul Poloniei i include podiul Lysa Gora, dar i versantul nordic al Carpa ilor polonezi. Resursele subsolului bogate (crbuni, neferoase, sare, petrol, gaze naturale) se afl la baza industriei metalurgice, chimic, constructoare de maini. Densitatea popula iei depete 150 loc/km2, iar numrul oraelor i aglomera iilor urbane este ridicat. Principalul centru polarizator este Krakow, secondat de Wroclaw, Katowice, Nova Huta, Czestockowa. Industrie extractiv (a crbunilor), metalurgie, constructoare de maini. Este dezvoltat creterea animalelor i turismul (Zakopane). Litoralul baltic include fa ada la Marea Baltic a Poloniei i Germaniei. Regiune cu specific portuar, cu industrie constructoare de maini, chimic, alimentar (conserve de pete). Activit i comerciale i de transport intense. Principalele orae sunt: Gdansk, Gdynia, Sopot (turism), Szczecin, Rostock, Lubeck. Trafic interna ional de mrfuri, turism.

Regiunea berlinez are ca sistem de referin spa ial metropola cu acelai nume spre care graviteaz partea estica a Germaniei (inclusiv oraele Postdam, Frankfurt/Oder), dar i vestul Poloniei (n cadrul regiunii transfrontaliere). Densitate ridicat a popula iei. Industrie electronic i electrotehnic, chimic, metalurgic. Activit i industriale, comerciale, culturale i turistice intense. Agricultura de tip periurban cu dezvoltarea legumiculturii, psrilor i bovinelor pentru lapte. Ci de transport dense, variate, moderne. Turism cultural i de tranzit. Litoralul german la Marea Nordului se caracterizeaz printr-o economie mixt, agricultur intensiv (creterea animalelor, plante furajere, legume, orz, secar), pescuit, industrie prelucrtoare i naval. Turism cultural i de tranzit. Centre polarizatoare: Hamburg i Bremen. Rhinul mijlociu se suprapune spa ial sectorului german al culoarului Rhinului, desfurat ntre Karlsruhe i Koln, respectiv Masivului istos Renan. Este una dintre cele mai tipice regiuni industriale ale Europei incluznd bazinul Ruhr cu o puternic industrie extractiv a crbunelui i metalurgie, industrie chimic, constructoare de maini. Aici se contureaz un viitor megalopolis cuprinznd oraele: Duisburg, Bochum, Essen, Dortmund, Dusseldorf, Wupertal. Intensa activitate de transport fluvial, feroviar, rutier. Creterea animalelor, culturi, turism. Germania de sud-est (Sudet) - cuprinde zona Nurnberg - Dresda cu industrie optic, electronic. Agricultura mixt, industrie textil, industrie optic, turism. Centre polarizatoare secundare: Zwikau, Jena, Cottbus. EUROPA ALPIN Este o regiune compact, masiv, care include ntregul lan alpin, dar i Prealpii din vest - nord-vest, piemonturile sudice i podiurile elve ian, bavarez i austriac. Limitele sale sunt fie tranante ctre Culoarul Rhonului i Cmpia Padului i ezitante, n nord, unde podiul elve ian sau bavarez trec greu sesizabil nspre structurile hercinice nvecinate. Fundamentul este unul mozaicat, alctuit preponderent din forma iuni sedimentare, cutate n neozoic, din autohtonul cristalin aprut la zi n ferestre tectonice (Engadine, Mont Blanc), respectiv din fliul i molasa ter iar aflate in structura podiurilor nordice. Relieful regiunii se impune n primul rnd prin altitudinile sale cu numeroase vrfuri de peste 4 000 m, culmi prelungi i ascu ite i prin masivitatea sistemului montan. Se remarc energia mare de relief, lungimea i declivitatea versan ilor, forma de canion a vilor, prezenta unei puternice glacia iuni cuaternare i a ghe arilor actuali - inclusiv subterani, prezen a carstului din Dolomiti sau Vercors. Lipsa depresiunilor interne rmne o caracteristic major a morfologiei Alpilor, areale cu aspect depresionar aprnd doar la confluentele hidrografice. Climatul este influen at de pozi ia relativ sudic n cadrul continentului, de altitudine i orientarea principalelor culmi. Partea de vest i nord, aflat sub influen a maselor de aer oceanic, este mai umed, cea estic este mai arid, continental, iar cea sudic resimte impactul climei mediteraneene. Altitudinea impune o etajare vertical vizibil de la subtropical, n baza versantului sudic, la temperat, subalpin (rece moderat) i alpin (rece - glaciar) pe crestele nalte. Hidrografia. Alpii nu sunt traversa i integral de nici o vale dar aici i au originile numeroase ruri; se remarc cele de pe versantul nordic cu o re ea mai bine organizat i mai dens, unde i localizeaz obriile Rhinul, Rhonul, Innul, Enns, Salzach. Rurile versantului sudic sunt colectate de Pad (Po). Regimul lor de scurgere difer mult n func ie de alimentare. Lacurile cele mai numeroase au origine glaciar sau glaciar-tectonic. Se includ aici lacurile elve iene (cca. 1 000), ntre care: Bodensee, Leman, Zurich, Neuchatel, Lugano, Lacul celor patru Cantoane, dar i cele de pe versantul italian (Como, Garda, Maggiore). Din punct de vedere biogeografic se observ o etajare a vegeta iei, ndeosebi pe versantul sudic unde, n zona de racord cu piemontul vegeta ia este una mediteranean. n Alpii Piemontezi ea prezint o varietate de specii (stejar de pluta, cedrii, chiparoi). Urmeaz etajul stejarului, fagului, coniferelor (Pinus silvestris), subalpin (jneapan, ienupar, rhododendron) i alpin (cu muchi, licheni, turbrii). La partea lui superioar apare roca la zi i ghe arii. Fauna este corelata cu vegeta ia. Se remarc unele specii (urs, lup, marmota alpin) care i-au redus mult efectivele urmare a umanizrii turistice. Solurile sunt foarte variate: rendzine i terra-rossa mediteraneene, brun-glbui montane, brune-cenuii, brune, brune-acide, podzoluri, litosoluri. Resursele naturale limitate de crbuni, fier, cupru sunt localizate n Alpii Savoiei. Poseda un poten ial hidroenergetic apreciabil. Alpii de in pduri extinse cu o rezerv mare de material lemnos conservat datorita func iei ei ecologice i peisagistice i pajiti fertile cu o utilizare pastoral. Cea mai important categorie de resurse sunt cele turistice valorificate la cote superioare n ntreaga regiune. Apar. Popula ia este redus n spa iul montan datorit unor condi ii naturale improprii. n piemonturile i podiurile periferice densit ile cresc mult. Regiunea este locuit de cca. 15 000 000 persoane ceea ce determin o medie a densit ii de 60 loc/km2. Mai numeroase sunt satele de versant nsorit, aezrile de confluente, din pasuri i trectori. Oraele sunt situate la periferie: Salzburg, Munchen, Valence, Lyon, Marseille, Torino, Como, Udine, Klagenfurt, Lugano. Tipic este absen a marilor orae din interiorul regiunii, doar 8 depind 100 000 locuitori i nici unul 500 000. Predomin oraele de contact morfologic, fiecare avnd o arie proprie de influen n munte. Se contureaz o polarizare inelar, asimetric, cu deversare exterioar pe aliniamentul jalonat de oraele Torino Aix en Provence - Grenoble - Chambery - Geneva - Lausanne - Luzern - St. Gallen - Salzburg - Graz - Udine - Verona. Unele mari centre de polarizare se afl n afara regiunii. Astfel, Viena polarizeaz partea nord-estica a Alpilor, Munchen, podiul bavarez, Milano Alpii Lombarzi etc. Exist i o serie de centre polarizatoare interne cum ar fi Grenoble, Lugano, Innsbruck, Klagenfurt, Bolzano. Economia. Principala activitate este turismul care se remarc prin: cel mai extins domeniu turistic european; loc de afirmare al turismului montan; agrementul hivernal; specializarea n turism de iarn; sta iuni celebre.

Lacurile elve iene sunt veritabile mri interioare" cum este Lacul Geneva pe malul cruia se afla Coasta de Azur a Elvetiei". Alpii sunt vizita i de peste 50 milioane turiti anual, cu 300 milioane nnoptri. Infrastructura lor posed peste 3 milioane locuri de cazare; 12 000 skilifturi; 405 000 km ci de transport. Austria i Elvetia, ri eminamente alpine, ncaseaz din turism 13 respectiv 9 mld. USD anual. Industria s-a dezvoltat sub forma micilor ntreprinderi care valorific resursele locale (minereuri, lemn, piatra de construc ie) sau prelucrnd, cu mna de lucru mai ieftin materii prime aduse din alte regiuni. n prezent se remarc podiul elve ian (Zurich, Luzern, Basel) unde se produc ceasuri, motoare electrice, produse farmaceutice, coloran i, textile, alimentare (lactate). n interiorul mun ilor se produce hidroenergie iar pe seama ei, n Elve ia, Austria i Fran a s-a afirmat industria aluminiului. Agricultura este de tip pastoral, cu o frecven mai consistent n Savoia, Tirol i podiul elve ian. Culturile ocupa suprafe e modeste n podiurile Bavariei, Austriei i piemonturile italiene. Se cresc ovine, bovine i caprine. Cile de comunica ie sunt relativ dense n raport cu numrul aezrilor. Regiunea dispune de un canevas modern de ci de transport rutiere, autostrzi i drumuri rapide cu numeroase tuneluri. Ci ferate electrificate asigur conexiuni ntre cele dou fa ade, nordic i sudic a Alpilor (Graz-Klagenfurt-Udine; Brener-Bolzano) etc. Comer ul are particularit i derivate din caracterul de absorb ie" al regiunii condi ionat de consumul turistic. Elve ia i Austria export produse industriale, chimice, locomotive, produse lactate i import combustibili, fructe, vinuri, por elanuri. Fran a i Italia sus in industria turismului productor de devize cu brnzeturi, bunuri de consum, echipament turistic etc. Diferen ieri regionale: Alpii francezi sunt caracteriza i prin: - masivitate, nl ime, vi adnci; - carst spectaculos n Savoia nalt (Vercors, Belledone) ghe ari numeroi (Mer de Glace); - clima mediteranean - n sud, oceanic - n vest, etajare climatic n masivele nalte; - drenaj spre Rhon. Lacuri glaciare i tectonice - Annecy; - popula ie mai redus n Alpii Maritimi; - numeroase orae - sta iuni (Grenoble, Chambery, Thon, Chamonix, Albertville); - economie turistic, agricultur complementar, industrie mic, servicii - aici se individualizeaz an ul Alpin", un culoar regional de gravita ie complex desfurat ntre Grenoble i Geneva, cu patru centre de polarizare dispuse liniar: Grenoble-Chambery-Annecy-Geneva, Regiune de tip anizotrop. Alpii i podiul Elve iei prezint: - un racord func ional ntre o unitate muntoas nalt i un podi clasic; - peisaj alpin grandios - modelare glaciar actual; - etajarea fenomenelor biopedogeografice pe versantul nordic - populare pu in dens n spa iul montan; - habitate turistice tradi ionale; - podi populat cu peste 200 lacuri glaciare - nivelare pronun at, morene, depresiuni; - umanizare mai intens; - agricultur bazat pe creterea animalelor; - industrie specializat (ceasuri, mecanica fiind, electronic); - ci de comunica ie moderne; - sistem regional polarizat marginal. Alpii i Podiul Bavariei: - trsturi morfologice asemntoare celor din regiunea precedent (mun i - max. 2900 m, podi - cca. 600 m altit.); - populare contrastant: rar n munte, dens n podi; - agricultur specializat n creterea animalelor (bovine); - turism recreativ intens n mun i, recreativ i cultural n podi; - industrie divers (hidroenergie, metalurgie, construc ii de maini); - centru polarizator principal este oraul Munchen. Alpii i Podiul Austriei: - raport mai echilibrat munte-podi; - trecere mai lent nspre formele joase; - populare mai dens a spa iului montan; - economie turistic, pastoral, mic industrie; - ci de comunica ie dense i moderne; - apare o dubl polarizare: intern, de ctre Innsbruck i una extern, exercitat de ctre Salzburg, Viena i Graz. Alpii i piemontul italian: - regiune vast, incluznd tot versantul sudic al Alpilor; - contact variat ntre munte i piemont (brusc - n est; centru i vest); - efectele climatului mediteranean n zonele joase, climatic n mun i; - populare mai intens pe vi; - turism recreativ, agricultur mixt, industrie mic; - presiune antropic mai accentuata asupra muntelui; - polarizare marginala exercitata de ctre oraele din Cmpia Padului (Torino, Milano, Padova, Udine).

EUROPA CENTRAL Carpato-Dunreano-Pontic (de Sud-Est) Aceast regiune are cele mai neclare limite, ele bazndu-se n mare parte pe grani ele unor state situate mult timp periferic fa de cei doi poli politici i economici europeni, CEE i URSS. Ele se suprapun culoarului Nistrului spre est, sectorului romnesc i srbesc al Dunrii, spre sud, bazinului Vienei, spre sud-vest, masivelor hercinice racordabile Carpa ilor spre vest i culmile nalte carpatice, spre nord. Din punct de vedere geografic regiunea se axeaz pe lan ul carpatic la care se ataeaz spre exterior o serie de unit i morfologice nvecinate precum Patrulaterul Ceho-Morav n nord-vest, Podiul Moldovei spre est, insula hercinic dobrogean spre sud-est i o parte din bazinul Dunrii. rile suprapuse acestei regiuni sunt: Cehia, Slovacia, Ungaria, Romnia, Republica Moldova, i nord-estul Austriei (bazinului Vienei aproximativ un sfert din suprafa a rii) i extremitatea vestic a Ucrainei (Transkarpatia, nordului Bucovinei i sudul Basarabiei). Relieful este elementul fizico-geografic care i pune cea mai puternic amprent asupra peisajului. Cuprinde lan ul carpatic cu trsturi specifice (varietate litologic i structural, tipurile de relief cele mai mozaicate), podiuri extinse, extra (Podiul Boemiei, Podiul Moldovei, Podiul Dobrogei, Podiul Getic) i intra carpatice (Podiul Transilvaniei, Dealurile de Vest, masivele muntoase de mic altitudine panonice) i cmpii reprezentative interne (Cmpia Panonic) sau externe (Cmpia Roman). Clima. n acest spa iu se manifest i se interfereaz toate influen ele climatice ale continentului. Carpa ii Orientali (romneti) reprezint un obstacol orografic pentru influentele climatului continental excesiv est european sau oceanic, specific vestului Europei. Aici se atenueaz, pn la dispari ie influentele scandinavo-baltice (ptrunse pn la mijlocul Culoarului Siretului) dar i cele submediteraneene, ajunse in Podiul Mehedin i sau Mun ii Banatului. Hidrografia. Europa Central, cu excep ia unor suprafe e restrnse din nord-vest (tributare Elbei) sau est - sud-est (drenate direct n Marea Neagr) este o regiune dunrean. Fluviul Dunrea i suprapune o mare parte din bazinul su acestei regiuni, excep ie fcnd afluen ii dreapta care apar in regiunii alpine sau celei balcanice. Densitatea medie a re elei hidrografice permanent, regimul scurgerii i debitul cu oscila ii normale asigur resurse de ap necesare dezvoltri regiunii. Apelor de suprafa a li se adaug mari resurse subterane cantonate n zonele pericarpatice i acvifere de profunzime n bazinul transilvan i cel panonic, cu mari rezerve de ape termale. Biogeografic, Europa Central relev cea mai tipic interferen ntre vegeta ia i fauna Europei vestice cu cele eurasiatice, continental-pontice cu cele sud i sud-est europene, circumpolare sau alpine. Varietatea biotopurilor explic diversitatea speciilor de plante i animale. Carpa ii adpostesc cea mai mare popula ie de uri a Europei precum i numeroase specii rare, periclitate sau aflate la limit de areal. Solurile sunt foarte variate, datorit condi iilor de relief, clim, vegeta ie i substrat litologic. Zonalitatea latitudinal este mai pu in expresiv n raport cu cea altitudinal unde, n cmpiile dunrene se dezvolt larg molisolurile, solurile halomorfe, psamosolurile i solurile hidromorfe, n podiuri argiluvisolurile i cambisolurile iar n mun i spodosolurile, solurile organogene sau solurile neevoluate. Resursele. Europa Central exceleaz prin fertilitatea solului i diversitatea condi iilor biopedoclimatice care fac posibile forme extrem de variate de exploatare agricol. Resurse de petrol din Subcarpa ii romneti s-au diminuat datorit exploatrii ndelungate. Sunt suplinite de noile zcminte din Cmpia Roman, estul Cmpiei Panonice, Platforma Mrii Negre. n Depresiunea Transilvaniei se afla cel mai pur gaz natural din lume. Regiunea poseda importante zcminte de crbuni (Romnia, Cehia, Slovacia), sare (Romnia, Ucraina subcarpatic), neferoase (Romnia, Cehia), aur, argint, uraniu, (Romnia, Cehia), bauxit (Ungaria), piatra de construc ie, nisipuri cuar oase. Popula ia regiunii se apropie de 60 milioane locuitori, de unde rezult o densitate de cca. 100 locuitori/km2. Valorile cele mai mari se ntlnesc n zonele de contact ale podiurilor cu cmpiile, n culoarele rurilor, ntr-o serie de arii urbanizate (Praga, Brno, Bratislava, Budapesta, Bucureti, Chiinu, Cernu i). Regiunea are patru mari centre polarizatoare, de ordinul I (Viena, Praga, Budapesta, Bucureti). Din punct de vedere etnic predomin romnii (peste 25 milioane), urma i de unguri, cehi, slovaci, ucraineni. Regiunea este confruntat cu scderea numeric a popula iei datorit soldului natural negativ, a migra iei tinerilor spre rile dezvoltate din vest i imigra iei. Economia se afla tranzi ie de la vechiul sistem socialist (excep ie, desigur, Austria, dar a crei pondere n regiune este redus) la cel de pia . Se nregistreaz muta ii profunde de ordin structural i la nivelul propriet ii (privatizarea larg a vechilor ntreprinderi de stat, retrocedarea pmnturilor n agricultur). Dup 1990 se manifest o tendin de scdere a ponderii industriei. Industria energetic se bazeaz pe termoenergie ob inut n centrale pe crbune sau petrol, n hidrocentrale (Romnia i Slovacia) sau atomocentrale (Cehia, Romnia). Siderurgia are vechi tradi ii att n Cehia (Ostrava, Karvina, Kladno), ct i n Slovacia (Kosice) sau Romnia (Hunedoara, Rei a i, mai recent Gala i) ri cu materii prime mai bogate. Industria constructoare de maini domin n Cehia, Ungaria, Romnia. Industria chimic produce ngrminte, acid sulfuric, produse petrochimice (Rmnicu Vlcea, Piteti, Trgu Mure, Baia Mare; Ostrava, Praga, Budapesta, Szolnok). Industria lemnului este mai dezvoltat in Cehia, Slovacia i Romnia. Materialele de construc ie (ciment, var, sticlrie, por elanuri) se fabric n Cehia (Ceske Budejovice, Sokolov - renumitele cristaluri de Boemia), Romnia (Bicaz, Trgu Jiu), Slovacia. Industria alimentar se afirm n Cehia, Ungaria, Romnia i Republica Moldova pe o baz de materii prime animale i vegetale mai abundent. Agricultura trece de asemenea printr-un recul evident derivat din fragmentarea propriet ilor, dotarea tehnic insuficient, mbtrnirea popula iei ocupate n ramur. Agricultura are ns mari resurse de afirmare n Romnia,

Republica Moldova i Ungaria. Se practic o agricultur mixt (cereale, plante tehnice, legume, viticultur, pomicultur, creterea animalelor). Dintre subramurile specifice men ionm viticultura in Republica Moldova, Ungaria (Tokaj) i Romnia (Murfatlar, Cotnari, Jidvei); cultura hameiului n Cehia i a porumbului n Romnia; pomicultura in Republica Moldova, Ungaria, Romnia; creterea ovinelor (Romnia i Republica Moldova) etc. Turismul este considerat o alternativ de dezvoltare n perioada tranzi iei. Romnia, Slovacia i Cehia au un poten ial natural apreciabil, Ungaria resurse atractive antropice. Se practic un turism mixt (cultural-curativ-recreativ n Cehia (Praga, Brno, Karlovy Vary, Marianske Lazne), recreativ n Slovacia (Javorina), cultural i recreativ n Ungaria (Budapesta, Balaton, Mun ii Matra), toate tipurile n Romnia (Bucovina, Valea Prahovei, Delta Dunrii, litoralul Marii Negre, Bucureti). Transporturile sunt ntr-o dezvoltare continu. Se lrgete re eaua de autostrzi se modernizeaz drumurile na ionale i jude ene. Re eaua de ci ferate este relativ dens. Naviga ia este dezvoltat pe Dunre (Bratislava, Viena, Budapesta, Gala i, Brila fiind porturi importante). Ea ofer tangen a cu marea a Slovaciei, Austriei i Ungariei, ri fr ieire la oceanul planetar. Constan a rmne unul din porturile importante ale Marii Negre. Transportul aerian tinde s se dezvolte ndeosebi pe distante mici i medii. Comer ul este favorizat de pozi ia central a regiunii, dar i de diversitatea ramurilor sale economice. Se export materii prime, semifabricate, produse agricole i industriale. Se import maini i utilaje, combustibili, fructe tropicale, bunuri de consum. Principalii parteneri sunt rile din Uniunea Europeana, CSI, rile arabe, SUA. Diferen ieri regionale: Podiul Moldovei: - podi jos, fragmentat de culoare de vi largi (Siret, Prut), de depresiuni interioare (Rdu i, Jijiei) sau cmpii fluviatile (Nistrului inferior, Cahul). - climat temperat continental, aspru, cu ierni geroase i veri clduroase. - hidrografia tributar Dunrii (Siret, Prut) i Mrii Negre (Nistru). - vegeta ie de step i silvostep iar pe dealurile mai nalte, pduri compacte de foioase. Aici se afl limita rsritean a pdurilor de fag. - predomin aezrile profund rurale. - orae polarizatoare Chiinau (750 000 locuitori), Iai i Cernu i; centre cu func ii similare, dar de ordin inferior sunt Suceava, Vaslui, Blti, Tighina, Roman, Bacu, Gala i, Kilia. - economia este mixt, agro-industrial. - dificult i de acces n unele spa ii interioare cauzate de cile de transport insuficiente. - este cea mai defavorizat zon a regiunii. Dobrogea: - asociaz cel mai vechi teritoriu, Precambrian, din Pod. Casimcei, cu cel mai nou, cuaternar, al Deltei Dunrii (4 340 km2 peisajul deltaic cu grinduri, ostroave, lacuri, bra e i canale de drenaj; - relief de mun i vechi, aplatizat la nivelul unui podi extins. Pe o suprafa de se extinde; - resursele variate: petrol pe platforma continental a Mrii Negre, cupru, fier bentonit, calcare; terenuri agricole fertile, poten ial turistic apreciabil al Litoralului i Deltei; - agricultur - cultura plantelor (vi de vie, pomi fructiferi, cereale) i creterea animalelor; - industria energetic (centrala nuclear de la Cernavod), materialelor de construc ie, petrochimia, construc iile de nave, industria alimentar i textil; - turism litoral i n Deltei Dunrii. Cmpia Romn: - relief jos, monoton, climat variat (continental n E, de tranzi ie n centru, submediteranean n V) - vegeta ie de step i silvostep tipic. - resurse bogate: petrol i gaze, ape termale, soluri fertile. - aezri rurale diseminate de-a lungul rurilor i a culoarelor de transport. - centrul polarizator - Bucureti. De nivel inferior sunt Craiova, Ploieti, Piteti, Brila, Buzu. - economia bazat pe o agricultur (cereale, plante tehnice, legume; creterea animalelor). - industrie - siderurgie, construc ii de maini, chimic, textil, alimentar - n restructurare. - turism cultural i curativ. - ci de transport numeroase dar insuficient modernizate. Bazinul transilvan: - cuprinde depresiunea cu acelai nume i Carpa ii limitrofi; - pozi ie central n cadrul regiunii - resurse naturale importante: sare, gaz metan, minereuri nemetalifere, crbuni, pduri, poten ial turistic natural i antropic important; - rural tradi ional (n depresiunile adiacente: Nsud, Lpu, Brsei, Fgra, Ha eg, Mo ilor); - aezri urbane cu originea n antichitate (Napoca, Apullum, Potaissa) sau n epoca medieval (Bistri a, Braov, Sibiu, Deva, Sighioara, Trnveni, Media). - agricultura mix: cultura plantelor i creterea animalelor - industrie metalurgic (Hunedoara, Clan, Cmpia Turzii), constructoare de maini (Braov, Cluj Napoca, Sibiu), chimic (Ocna Mure, Turda, Trnveni) lemnului, textil, alimentar. - se practic turismul recreativ, curativ i cultural.

Bazinul panonic se dezvolt ntre versantul estic al extremit ii vestice a Carpa ilor (culmea Carpa ilor Albi din nordul bazinului Vienei) i cel vestic al Mun ilor Apuseni, avnd drept osatur Cmpia Panonic. - relief de cmpie de o mare orizontalitate diversificat de intercalarea unor mun i joi. - resurse agricole, ape termale, petrol, bauxit. - poten ial turistic antropic, ape termale. - aezri rurale reprezentate prin sate mari, compacte. - predomin oraele mici i mijlocii. - centru de polarizare - Budapesta (peste 2 milioane locuitori); n plan secund Gyor, Miskolc, Debrecen, Pecs, Szeged, Oradea, Arad, Satu Mare. - agricultura: cultura plantelor i creterea animalelor n mari combinate zootehnice. - industria este concentrat n Budapesta i oraele mijlocii, ramuri de referin a construc ia de maini, textilele, produsele chimice i alimentare. - Budapesta i lacul Balaton sunt polii turismului regional, urma i de Oradea i Bratislava. Mun ii Tatra: - unitate distinct prin relativa lor izolare n lan ul carpatic, masivitatea i altitudinea -2 655 m - diversitate petrografic: roci sedimentare, cristaline, vulcanice. - climatul cu influen vestic i cu o etajare altitudinal. - hidrografie densa (Morava, Vah, Hron, Valtava); lacuri glaciare numeroase. - vegeta ie forestier etajat, la peste 1600 m dezvoltndu-se stepa rece, cu arbuti i pajiti alpine. - resursele sunt constituite din zcmintele de crbuni (Ostrava-Karvina, Kosice), fier, cupru, zinc; - popula ie mai pu in dens; aezri rurale de mrimi diferite i orae mici i mijlocii. - principalul centru polarizator este oraul Kosice. - economia are la temelie triada turism-industrie-agricultur (creterea animalelor). Patrulaterul ceho-morav: - podi vechi, hercinic, delimitat marginal de mun i asemntori; - climat continental cu influen e vestice i amplitudini termice moderate; - areal de divergen a re elei hidrografice (Elba cu Vltava spre Marea Nordului, Odra spre Marea Baltic, Morava spre Dunre i Marea Neagr); - pduri de foioase n zonele joase i de conifere n cele mai nalte, dominante; - resurse minerale (crbuni, uraniu, plumb); - populare veche, cu bilan demografic negativ; aezri rurale i urbane intercalate; - urbanizarea ruralului este un fenomen n derulare; - centrul polarizator principal este metropola Praga, urmat de Brno i Plzen; - economie dezvoltat (industria metalurgic, constructoare de maini, chimic, uoar); - agricultura axat pe creterea animalelor (bovine i porcine); - turism cultural (Praga, Brno), curativ (Karlovy Vary) i de agrement n zona montan. Bazinul Vienei: - se ataeaz de la sine Europei Centrale prin gravita ia sa spre axa Dunrii i rolul jucat de oraul Viena n istoria, economia i cultura acestei pr i a Europei; - clima este temperat continental, vegeta ia de pduri de foioase; - resurse modeste (piatra de construc ie, terenuri agricole, pduri, peisaj cu valen e turistice); - gradul de populare este ridicat (n aglomera ia vienez densitatea - 5 000 loc./km2); - centrul polarizator este Viena, urmat de Linz sau St. Polten. - industrie de tip metropolitan (cu dezvoltarea majorit ii subramurilor); - turism cultural intens; - agricultura eficient calat pe creterea animalelor n ferme mici i mijlocii; - ci de transport moderne (autostrada Linz-Viena-Budapesta; Viena-Graz-Klagenfurth etc.). 5. Lista subiecte: Europa Central: geologie, relief, caractere biopedoclimatice, hidrografie; popula ie, aezri, economie; diferen ieri regionale.

6. Teste gril (exemple) A. Care este ara cu popula ia peste 30 milioane locuitori? a) Polonia b) Suedia c) Slovacia d) Cehia B. Care este ara cu indicele gradului de urbanizare peste 70%? a) Polonia b) Italia c) Germania d) Ungaria C. Principalul port al Poloniei este:

a) Poznan b) Lodz c) Lubeck d) Gdansk D. Karlovy Vary este o important destina ie turistic: a) n sudul Germaniei b) n vestul Cehiei c) n estul Slovaciei d) n nordul Austriei E. Unul din principalii productori de gru ai Europei este: a) Elve ia b) Ungaria c) Germania d) Polonia F. Celebra sta iune turistic Garmisch Partenkirchen se afl n: a) M- ii Pdurea Neagr b) Alpii Bavariei c) M- ii Pdurea Bavariei d) Alpii Dolomitici G. Sta iunea montan St.Moritz se afl n: a) Alpii Retici b) Alpii Lepontini c) Alpii Carnici d) Alpii Pennini H. Principalul centru polarizator al subregiunii Mun ii Tatra este oraul: a) Brno b) Graz c) Kosice d) Bratislava 7. Rspunsuri la testele gril: A a) 8. B c) C d) D b) E c) F b) G a) H c)

Glosar: Varovia, Bialystok, Cracovia, Wroclaw, Katowice, Nova Huta, Czestockowa, Gdansk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Rostock, Lubeck, Berlin, Postdam, Frankfurt pe Oder, Hamburg, Bremen, Duisburg, Bochum, Essen, Dortmund, Dusseldorf, Wupertal, Nurnberg, Dresda, Zwikau, Jena, Cottbus, Grenoble, Chambery, Annesi, Chamonix, Albertville, Geneva, Lausanne, Berna, Lucerna, Zurich, St. Gallen, Davos, St. Moritz, Lugano, Zermatt, Martigni, Monreux, Munchen, Innsbruck, Salzburg, Graz, Klagenfurt, Torino, Milano, Udine, Bolzano, Cernu i, Chiinu, Iai, Bacu, Gala i, Chilia, Bl i, Tighina, Constan a, Buzu, Brila, Bucureti, Piteti, Craiova, Braov, Sibiu, Cluj Napoca, Timioara, Budapesta, Gyor, Miskolc, Debrecen, Pecs, Szeged, Oradea, Arad, Satu Mare, Bratislava, Viena, Linz, Kosice, Ostrava, Praga, Brno, Plzen. Capitolul urmtor: Caracterizare geografic complex Europa Sudic diferen ieri regionale.

9.

Prezentarea Cap. VI: EUROPA SUDIC 1. Introducere: Europa Sudic relev o pregnant individualizare att la nivel structural i morfologic predomin relieful montan nalt - de vrst hercinic i alpin, dar mai ales climatic zona mediteranean cu veri calde i ierni blnde favoriznd desfarea activit ilor umane. Pozi ia geografic n sudul Europei are i consecin e hidrografice, biogeografice, strategice (flancul sudic al NATO - Spania, Italia i Grecia controlnd bazinul vestic, central i estic al Mrii Mediterane). Larga deschidere la Marea Mediteran a celor trei peninsule componente: Iberic, Italic i Balcanic, a favorizat dezvoltarea economic - industria portuar, comer ul i turismul. Vechimea populrii este consecin a mediului fizico-geografic favorabil, a diversit ii resurselor solului i subsolului, a pozi iei geografice la intersec ia unor ci de circula ie majore. O veritabil succesiune de civiliza ii (greac, trac, roman, italic, spaniol) se afirm n plan regional dar cu impact major asupra ntregii Europe. 2. Obiectivele cursului: Cunoaterea principalelor caracteristici fizico-geografice, a trsturilor umane i economice ale Europei Estic. Eviden ierea diferen ierilor regionale i prezentarea subregiunilor componente. 3. Conceptele cheie: Unit i reprezentative diferen ieri regionale: Peninsula Iberic Regiunea CantabroPirinean, Meseta, Litoralul Mediteranean, Litoralul atlantic al Portugaliei; Peninsula Italic Italia Nordic, Italia Central, Italia Sudic, Sicilia, Sardinia; Peninsula Balcanic Voivodina, Litoralul Adriatic, Subregiunea Montoas Central, Grecia continental, Grecia insular. 4. Rezumat:

PENINSULA IBERIC Reprezint o regiune bine individualizat, situat n extremitatea sud-vestic a continentului. Este nconjurat de ape - Marea Mediteran - la est i sud-est, Oceanul Atlantic - la sud-vest, vest i nord - par ial. n partea nord-estic se face legtura cu continentul prin bariera semea a Mun ilor Pirinei (3404 m) reprezentnd i o limita frapant. Are o suprafa a de aproape 590.000 km2 (Spania - km2, Portugalia - km2), cea mai extins dintre cele 3 peninsule din sudul Europei. n cadrul regiunii se eviden iaz un podi central extins nconjurat de numeroase masive muntoase (altitudinea media a regiunii este destul de ridicata 660 m). Cmpiile apar sub forma unor fii litorale nguste sau de-a lungul marilor ruri (Cmpia Andaluziei rul Guadalquivir), avnd o pondere modest. Popula ia peninsulei depete 50 milioane loc., densitatea fiind de aproximativ 85 loc/km2. Aezrile sunt vechi ex.: oraele antice Cartagena, Sagunto, Murcia, etc; oraele medievale Toledo, Sevilla, Burgos, Cordoba, etc. Economia regiunii a fost influen ata de: existen a unor vaste imperii coloniale (import facil - materii prime, produse alimentare, etc.), larg ieire la mare (rezultnd o mare dezvoltare a comer ului i transporturilor navale), situa ia politic tensionat n anumite perioade istorice - regimuri de dictatur Franco, Salazar, etc. Dup intrarea n UE (1986) economia a fost relansat, bazndu-se pe agricultur i comer n Portugalia i pe agricultur, industrie i turism n Spania. Diferen ieri regionale : Regiunea Cantabro Pirinean: - este situat n nordul Spaniei; - relief muntos Mun ii Cantabrici, Mun ii Pirinei; - principalele orae: La Coruna, Gijon, Santander, San Sebastian porturi; Oviedo, Leon, Burgos, Vitoria, Pamplona- orae industriale interioare. Meseta: - se suprapune podiului omonim din partea centrala a peninsulei; - relief de podi aplatizat, mun i vechi intercala i; - densitatea popula iei redus; rural tradi ional; agricultur variat: creterea ovinelor, caprinelor, cultura plantelor; - turism: recreativ, cultural (Madrid numeroase obiective istorice, arhitectur, arta, etc); - ramuri industriale bine reprezentate: metalurgic, textil. - principalele orae: Madrid centru polarizator, Zaragoza, etc. Litoralul mediteranean : - se desfoar de la grani a cu Fran a pn la strmtoarea Gibraltar, n cadrul climatului mediteranean tipic; vegeta ie specific tufriuri gariga; soluri terra rossa, litosoluri; agricultur mediteranean intensiv citrice, vita de vie, legume; - de-a lungul rmurilor se desfoar nguste cmpii litorale (se eviden iaz delta rului Ebro); - relieful montan reprezentat prin: Cordiliera Betic, Cordiliera Catalon. - densitatea popula iei mare; orae porturi: Alicante, Cartagena, Almeria, Malaga; - centre polarizatoare: Barcelona, Valencia; - prezint o dinamic economic ridicat, fiind cea mai dezvoltat regiune a Spaniei; - industrie performant: naval, textil, alimentar, etc.;

- turismul litoral foarte dezvoltat i performant. Litoralul atlantic al Portugaliei: - relief de cmpie i podi; - climat oceanic; pduri de foioase; hidrografie dens; - popula ie numeroas; oraele polarizatoare: Lisabona, Porto; - ritm de dezvoltare moderat, regiune mai pu in dinamic a UE (i datorit localizrii sale periferice); - agricultur intensiv: citrice, vi de vie, cereale; turism recreativ litoral; - industria: mai dezvoltat cea naval, textile, alimentar. PENINSULA ITALIC Este o regiune bine individualizat din punct de vedere geografic fiind singura regiune european care se suprapune unei singure ri Italia (partea nordic a Italiei apar ine Europei Alpine). Pozi ia geografic, forma regiunii, particularit ile reliefului, vechimea populrii, omogenitatea demografic, racordarea economic i politic la Uniunea European sunt elemente care contribuie la definirea acestei regiuni. Forma alungit a regiunii este determinat de evolu ia paleogeografic i caracteristicile orogenului alpin. Relieful este variat, predominnd cel muntos Apeninii, (masive hercinice antrenate n cutrile alpine i cu intruziuni vulcanice, orientate NV-SE), urmat de cel de cmpie (Cmpia Padului) Peninsula Italic este una dintre cele mai dens populate regiuni europene (circa 60 mil. de locuitori, 190 loc./km2). Se caracterizeaz printr-o mare omogenitate etnic (peste 98% italieni) i religioas (catolici). Aezrile sunt foarte vechi. Cele rurale sunt localizate pe culmi cu acces i alimentare cu ap limitate, cu un nucleu medieval i strzi radiale foarte nguste. Din punct de vedere economic Italia se situeaz n primele 10 ri n topul mondial, apartenen a la UE (membr fondatoare-1957) jucnd un rol important n dezvoltarea sa. Agricultura se eviden iaz prin produc ia de fructe mediteraneene, struguri, cereale, gru, porumb, orez. Pescuitul este practicat intens datorit lungimii litoralului. Industria se remarc prin produc ia de energie electric (termocentrale, hidrocentrale, centrale geotermice i atomoelectrice), metalurgie (Milano, Torino, Roma, Genoa, Livorno, Savona, Piombino), industrie constructoare de maini (Torino), industrie chimic i alimentar n majoritatea oraelor. Transporturile sunt moderne cu re ele dense de autostrzi, ci ferate, aeroporturi. Turism, n special estival, cu peste 30 milioane de turiti. Sta iuni celebre: San Remo, Voarregio, Savona, Rimini, etc. Diferen ieri regionale: Italia Nordic include piemontul Alpilor i nordul Apeninilor i Cmpia Padului, n totalitate. Relieful este mozaicat i echilibrat din punct de vedere al ponderii altimetrice. Climatul submediteranean, moderat termic i pluviometric favorizeaz dezvoltarea unor pduri de foioase pe soluri cenuii i brune. n zona de cmpie apar solurile aluvionare. Este o regiune bine populat, cu orae importante (Vene ia, Torino, Genoa, Verona) polarizate de Milano. Este cea mai bine dezvoltat regiune a peninsulei din punct de vedere economic. Agricultura este una intensiv bazat pe cultura cerealelor, citricelor i vitei de vie. Ramurile industriale bine dezvoltate sunt metalurgia, constructoare de maini i cea textil. Se practic ndeosebi un turism cultural n orae ca Vene ia, Verona, Torino, Padova, Milano. Italia Central are un relief muntos, pitoresc, mrginit de cmpii litorale nguste i depresiuni. Clima este mediteranean permi nd instalarea unor asocia ii vegetale de tip maquis i a pdurilor de foioase la altitudini mai mari. Popula ia se concentreaz n zona litoral cu numeroase orae vechi, polarizate de Roma. Standardul de dezvoltare economic este unul mediu cu accent pe industria portuar, agricultura (citrice, vi de vie, creterea animalelor) i turism cultural i de agrement litoral. Italia Sudic cuprinde Apenini Sudici i cmpii litorale. Se remarc prezen a vulcanismului (Vezuviul). Popula ia este numeroas, predominnd aezrile rurale tradi ionale. Oraele sunt mici i mijlocii, avnd ca centru polarizator Napoli. Este o regiune mai slab dezvoltat din punct de vedere economic. Sicilia are un relief muntos n partea de nord i unul de podi n sud. Aici se gsete cel mai nalt i mai activ vulcan european Etna (3340 m). Popula ia nregistreaz densit i mai mari n zona litoral cu multe orae mici polarizate de Palermo i Messina. Este o zona defavorizat economic, cu o agricultur tradi ional i turism n dezvoltare. Mai bine dezvoltat este industria portuar. Sardinia este cea mai slab dezvoltat regiune a Peninsulei Italice cu o popula ie pu in numeroas, concentrat n cteva orae mici polarizate de Cagliari. Se practic o agricultur mixt i un turism de agrement. Ramuri ale industriei uoare sunt prezente n oraele porturi. PENINSULA BALCANIC Include peninsula cu aceeai nume, dar i insulele greceti din Marea Adriatic, Marea Ionic i Marea Egee. Peninsula Balcanic este strns legat (n partea sa nordic) de continent limita fiind dat de Dunre i afluentul su Sava (sau altfel spus - peninsula Balcanic se extinde pn la limita sudic a cmpiilor dunrene - Cmpia Romn i Cmpia Panonic). Reprezint o regiune complex din punct de vedere fizico-geografic, dar i economic, social, etnic i religios. Include structuri vechi, paleozoice - Rila (2925 m), Pirin (2915 m), Rodopii sau mezozoice Dinarici, Pindului (2637 m). Predomin calcarele cutate modelate de multe ori sub forma de platouri planine. n nord se desfoar Mun ii Balcani (forma i la sfritul mezozoicului nceputul neozoicului - orogeneza alpin) continua i spre Dunre de Podiul Prebalcanic, iar n extremitatea sudic se remarc Mun ii Peloponesului (2409 m). n

cadrul acestui adevrat bazar morfologic apar de asemenea masive izolate Olimp (2917 m), Vitoa (2290 m), depresiuni Karlovo, Kazanlk, culoare de vale Vardar, Struma. Exist i forme de relief cu altitudini mai sczute Cmpia Mari ei (Traciei n Bulgaria), Cmpia Albaniei (litoral). Pe litoralul vestic, sudic i estic - par ial al Peninsulei Balcanice se desfoar climatul mediteranean. In nordul Mun ilor Balcani, n Mun ii Serbiei i estul Mun ilor Dinarici, climatul este temperat continental. Climatul de tranzi ie apare n zonele depresionare i de cmpii interioare n nordul Rodopilor (exemplu n Cmpia Traciei ). Peninsula Balcanic nu are ruri importante, datorit fragmentrii puternice a reliefului, carstului bine dezvoltat, etc. Principalele ruri se vars n Marea Egee Mari a, Struma, Vardar. Exist lacuri glaciare, carstice, tectonice Prespa, Ohrid, Shkoder. Vegeta ia este variat cu numeroase specii endemice sau relicte. Apar specii mediteraneene - (tufriuri maquis i frigana, dafin, mslin, stejar pitic, stejar de plut, pin umbrel), pduri de stejar (pn la 1000 m alt.), pduri de fag i conifere (pn la 1800 m alt.), iar la peste 2000 m pajiti subalpine i alpine. Insular, n cmpii apare stepa i silvostepa. Resursele naturale sunt variate dar sczute cantitativ bauxita (Slovenia, Croa ia, Grecia), fier, cupru, zinc, crom, molibden (Muntenegru, Albania), petrol-gaze ( Serbia, Albania), crbuni (Bulgaria). Popula ia regiunii (peste 40 milioane loc.) este extrem de veche. Se eviden iaz numrul mare de limbi vorbite precum i amestecul etnic i religios deosebit care a generat dealtfel numeroase conflicte (rzboiul din Iugoslavia din anii 90). Exista orae antice n Grecia, Macedonia, medievale n Serbia, Bulgaria. Doar cteva orae depesc pragul de 1 milion de locuitori (Atena 3 mil. loc., Sofia 1,2 mil. loc., Belgrad 1,2 mil. loc.), majoritatea fiind mici i mijlocii - Zagreb, Ljubljana, Podgori a, Skopje, Tirana, Pristina). Economia este n curs de dezvoltare fiind influen at negativ de numeroii factori politici (istorici) perturbatori (eliberare trzie, dictatur militar - n Grecia, instaurarea comunismului - Albania, Bulgaria, fosta Iugoslavia, numeroasele rzboaie, etc). Diferen ieri regionale : Voivodina: cuprinde cmpia cu acelai nume drenat de Dunre, Drava i Morava desfurat n nordul Serbiei i Croa iei. - densitatea popula ie depete 150 loc/km2, aici fiind localizate numeroase orae: Belgrad, Novi Sad, Osijek, Zagreb. - industria este bine dezvoltat, diversificat. - exista ci de comunica ie moderne autostrada Belgrad Zagreb Ljubljana. Litoralul adriatic: - prezint un relief muntos foarte pitoresc rmul dalmatic care mpreun cu clima blnd mediteranean favorizeaz dezvoltarea turismului (Croa ia - n primul rnd numeroasele insule - Krk, Pag, vestigii istorice, monumente de arhitectur, muzee Zadar, Sibenik, Dubrovnik,etc). - industria portuar este bine dezvoltat: Rijeka, Split, Kotor, Bar, Durres, Vlore. Regiunea muntoas central: include mun ii: Dinarici, Pindului, Balcani, Rila, Rodopii, etc. - popula ia este rspndit neuniform; oraele sunt dezvoltate n principal n depresiuni Sarajevo, Skopje, Sofia, Podgorita, Plovdiv. - regiunea are un poten ial hidroenergetic ridicat, pduri ntinse, soluri fertile dar infrastructura de acces slab dezvoltat, zone defavorizate afectate de numeroase conflicte militare, etnice, religioase (Kosovo). Grecia continental: - prezint un relief variat mun i, podiuri, cmpii litorale. - re ea de transporturi dens, modern; principalele orae sunt i mari porturi: Salonic, Volos, Atena, Corint; numeroase zone i obiective turistice renumite. - de ine cel mai nalt standard economic, social din Peninsula Balcanic. Grecia insular: numeroase insule i arhipelaguri Sporade, Ciclade, etc. - prezint o clim i o vegeta ie mediteranean tipic. - popula ia concentrat n zonele litorale; densitate medie. - orae mici: porturi, sta iuni turistice; sunt bine dezvoltate pescuitul i agricultura - citrice, msline, etc. - insulele sunt destina ii turistice cutate: Thasos, Aigina, Mikonos, Santorin, Rodos, Creta, etc. 5. Lista subiecte: Europa Sudic: geologie, relief, caractere biopedoclimatice, hidrografie; popula ie, aezri, economie; diferen ieri regionale.

6. Teste gril (exemple): A. Care este ara cu popula ia sub 3 milioane locuitori? a) Slovenia b) Serbia c) Bulgaria d) Albania B. Un important ora al Spaniei, port la Marea Mediteran este: a) Huelva

b) Cadiz c) Cartagena d) La Coruna C. Osijek reprezint un important ora: a) al regiunii muntoase centrale b) al regiunii Voivodina c) al litoralului Adriatic d) al Podiului Arcadiei D. Insula Capri, cunoscut destina ie turistic a Italiei, este situat n apele: a) Marea Tirenian b) Marea Liguric c) Marea Adriatic d) Marea Ionic E. Rul Arno: a) are un regim de scurgere alpin b) are un regim de scurgere complex i se vars n Marea Adriatic c) are un regim de scurgere mediteranean i se vars n Golful Napoli d) se vars n Marea Liguric F. Insula Krk este o important destina ie turistic din: a) Marea Adriatic apar innd Croa iei b) Marea Adriatic apar innd Italiei c) Marea Egee apar innd Greciei d) Marea Adriatic apar innd Albaniei G. Unul dintre principalele orae siciliene este: a) Catanzaro b) Ajaccio c) Siracusa d) Cagliari H. Structurile vechi paleozoice sunt reprezentate n Peninsula Balcanic de unit i de relief cum ar fi: a) Mun ii Rodopi, Rila, Pirin b) Podiul Prebalcanic c) Mun ii Dinarici i Mun ii Pindului d) Cmpia Albaniei 7. Rspunsuri la testele gril: B c) C b) D a) E d) F a) G c) H a)

A a) 8.

Glosar: La Coruna, Gijon, Santander, San Sebastian, Oviedo, Leon, Burgos, Vitoria, Pamplona, Madrid, Zaragoza, Salamanca, Ciudad Real, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Almeria, Malaga, Lisabona, Porto, Milano, Torino, Vene ia, Genova, Verona, Trieste, Padova, Floren a, Roma, Perugia, Pescara, Napoli, Bari, Cosenza, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Cagliari, Sassari, Belgrad, Zagreb, Novi Sad, Osijek, Ljubljana, Rijeka, Split, Dubrovnic, Kotor, Bar, Durres, Vlore, Tirana, Sarajevo, Skopje, Sofia, Podgorita, Plovdiv, Salonic, Volos, Atena, Corint, Iraclion, Rodos, Thasos.

9.

Capitolul urmtor: Caracterizare geografic complex a Europei Estice diferen ieri regionale.

Prezentarea Cap. VII : EUROPA ESTIC 1. Introducere: Europa Estic are o extensie remarcabil n latitudine i longitudine, desfurndu-se ntre mrile aferente Oceanul Arctic, la nord; Marea Neagr i Caucaz, la sud; Mun ii Ural la est i culoarul Nistru-Dvina de Vest la vest. Suprafa a sa depete 4 500 000 km2 de innd aproape jumtate din extensiunea continentului, ceea ce o instaureaz, dimensional, ca o macroregiune tipic. Obiectivele cursului: Cunoaterea principalelor caracteristici fizico-geografice, a trsturilor umane i economice ale Europei de Est. Eviden ierea diferen ierilor regionale i prezentarea subregiunilor componente. Conceptele cheie: Unit i reprezentative diferen ieri regionale: Regiunea Kola-Peciora, Cmpia Moscovei, Uralul, Povolje, Belarus, Nistru-Don, Regiunea pontico-caspic. Rezumat:

2.

3.

4.

EUROPA ESTIC Are o desfurare latitudinal i longitudinal foarte mare, ntre Oceanul Arctic (cu mrile aferente), la nord; Marea Neagr i Mun ii Caucaz, la sud; Mun ii Ural la est i culoarul Nistru-Dvina de Vest la vest. Include Rusia European, Ucraina i Belarus. Relieful reprezentat de Cmpia Europei de Est, dezvoltat integral n cadrul regiunii pe direc ia nord-sud, de podiuri cu altitudini reduse (Volino-Podolic, Smolensk, Valdai, Volgai) situate n vestul unit ii, i Mun ii Ural, amplasa i periferic, reprezentnd o limit precis n raport cu Asia i o fie de convergen regional a fluxurilor economice. Clima se remarc prin continentalismul accentuat, datorat influen ei anticiclonului siberian i prin zonarea fenomenelor de la nord la sud, de la climatul rece, subpolar, pe litoralul arctic, la cel temperat continental propriu-zis n centru i subtropical n Pen. Crimeea. n col ul sud-estic, caspic, al unit ii se afl polul continental al aridit ii. Re eaua hidrografic este bine organizat i cu o descrcare divergent: spre nord (Marea Alb - Onega, Dvina de Nord, Mezen; Marea Peciora - Peciora); nord-vest (Marea Baltic - Dvina de Vest) iar spre sud (Marea Caspic - Volga, Ural; Marea Neagr - Nipru, Nistru; Marea Azov - Don). n aceast regiune se afl cel mai mare fluviu european, ca debit i lungime, Volga i lacuri tectono-glaciare de mari dimensiuni (Ladoga i Onega). Vegeta ia prezint o evident zonalitate latitudinal, omogenitatea reliefului asigurnd treceri lente de la un tip de vegeta ie la altul. Litoralul nordic este dominat de elementele tundrei i silvotundrei, urmate, spre sud, de o larg fie a pdurilor de conifere boreale (taigaua). n partea central-sudic vegeta ia este una de silvostep i step, cu predominan a asocia iilor de graminee. Fauna urmeaz aceeai zonare latitudinal detandu-se zona rece (urs alb, vulpe polar) cea forestier (elan, urs, cerb, hermelin, zibelin) i cea de step (roztoare, iepure, dropie, antilop saiga). nveliul pedogeografic este reprezentat de permafrost n extremul nord, spodosoluri (soluri acide, podzoluri, soluri gleice) n taiga, molisoluri, cernoziomuri, cernoziom levigat, soluri nisipoase sau halomorfe n step i silvostep. Resursele naturale sunt foarte bogate i variate. Se remarc mari resurse energetice: petrol (Povolje - Baku II", Caucaz, Cmpia Peciora, Marea Caspic); gaze naturale (ntre Volga i Ura1, Ucraina), crbuni (Donbas, Ural, Peciora, Bazinul Moscovei); poten ial hidroenergetic pe Volga, Nipru, Don; resurse maremotrice n peninsula Kola; poten ial de energie solar n SE. n aceast regiune sunt cantonate cele mai mari rezerve de fier din lume (Kursk, Krivoi Rog, Magnitogorsk, Kerci), neferoase (plumb, zinc, cupru, aur, argint, bauxit n Mun ii Ural), fosforite i apatite (Peninsula Kola, Ural), lemn (n taiga). Popula ia acestei regiuni este de cca. 167 milioane locuitori, reprezentnd din popula ia total a Europei (partea european a Rusiei - cca. 108 milioane locuitori, Ucraina - 48,7 milioane i Belarus - 10 milioane). Densitatea medie este de 36 locuitori/km2, mult sub media european, aprnd diferen ieri ntre partea nordic (1-10 loc/km2) i cea central (20-50 loc./km2) sau sud-vestic. n sud-est i nord se identific areale foarte slab populate (sub 1 loc/km2), iar n sud-vest (Podiul Volino-Podolic, Cmpia Niprului) peste 100 loc/km2. Structura etnic este mozaicat: rui, ucrainenei, bielorui. Aezrile urbane concentreaz majoritatea popula iei. Unele dintre acestea au vechime feudal (Moscova, Kiev, Tula, Gorki, Perm, Samara), altele au aprut mai recent (Sankt Peteresburg, sec. XVIII), oraele din Ural, Donbas, Krivoi Rog - n sec. XIX i XX. Au func ii complexe, ndeosebi industriale, comerciale, turistice, administrativculturale. Predomin oraele mari i mijlocii. Economia valorific resursele naturale i umane dar reflect i impactul sistemului politic i al strategiilor de dezvoltare ale regimului comunist. Distantele foarte mari reprezint o frn n dezvoltarea sistemului economic centralizat. Industria s-a reorientat pe ramurile cele mai productive i competitive cum ar fi industria extractiv a petrolului i gazelor naturale intens solicitate la export. Exploatarea crbunilor vizeaz alimentarea industriei termoenergetice. Industria metalurgic are vechi tradi ii n Ural, Ucraina de sud, bazinul Moscovei, iar industria constructoare de maini n centrele din Ural, Moscova i marele orae (inclusiv porturi). Industria chimic produce ngrminte, mase plastice, cauciuc (Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Ural). Industria alimentar prelucreaz materii prime de origine vegetal sau

animal ale regiunii producnd zahr (din sfecla), ulei, conserve de carne, legume sau pete, brnzeturi, lactate, alcool (celebra votc ob inut din secar). Industria textil valorific ln, inul, cnepa, bumbacul producnd confec ii, tricotaje, postavuri. Agricultura a fost puternic influen at de vechea centralizare a pmntului i mijloacelor de produc ie. Mecanizarea este redus, chimizarea insuficient, agrotehnicile slab productive. Nu acoper necesarul de gru i carne ale popula iei, Rusia apelnd la importuri masive. Agricultura are nc un caracter extensiv, etapa actual semnificnd nceputul constituirii fermelor, a propriet ilor mijlocii. Transporturile se caracterizeaz prin dezvoltarea tuturor tipurilor la un nivel mediu de eficien i densitatea redus a cilor de transport datorit vastit ii spa iului deservit. Cunoscut este linia ferat transcontinental transsiberian ce pleac din Moscova spre Vladivostok. Sunt dezvoltate transporturile aeriene, Rusia fiind una dintre cele 4 ri cu mare tradi ie n construc ia aparatelor de zbor, alturi de SUA, Anglia i Fran a. Transportul fluviatil este dezoltat pe Volga i canalele desprinse din aceasta. Transportul maritim se realizeaz pe Marea Neagr, Marea Baltic, Marea Caspic, Marea Barents. Comer ul. Se export: minereuri, petrol, gaze, crbuni, cherestea i se import: produse alimentare, bunuri de consum, maini i utilaje. Ca parteneri privilegia i la export sunt fostele republici ale URSS, statele din UE iar la import, pe lng acestea, SUA, Japonia, China etc. Diferen ieri regionale: Regiunea Kola-Peciora include estul peninsulei Kola i partea nordic a Cmpiei Est European. Este slab populat dar cu o industrie variat (extractiv, metalurgic, constructoare de maini), economie forestier i agricultur bazat pe creterea animalelor pentru lapte. Principalul centru polarizator este metropola Sankt Petersburg. Alte centre, de nivel inferior sunt Murmansk i Arhanghelsk. Cmpia Moscovei are ca pol de gravita ie oraul Moscova, cu peste 10 milioane locuitori, nucleul economic al Rusiei cu o mare extindere teritorial. Resursele de fier (Kursk) i crbune (Bazinul Moscovei) stau la baza metalurgiei i industriei constructoare de maini (Moscova, Kursk, Belgorod, Tula). Sunt dezvoltate toate ramurile industriei (energetic, chimic, textil, alimentar, materiale de construc ii). Se practic o agricultur mixt: creterea bovinelor pentru carne i lapte, pomicultur, legume, cartofi, gru. Densitate mare a popula iei (peste 100 loc/km2) i a re elei de ci de transport. Alte centre polarizatoare, de rang inferior sunt: Vladimir, Kaluga, Tula, Smolensk, Kursk, Voronej, Clorki, Kostrorno. Uralul, suprapus celor peste 2 000 km lan muntos, este o regiune de tip industrial complex (metalurgie, construc ii de maini, chimic, prelucrarea lemnului) dezvoltat pe seama unor resurse autohtone bogate. Agricultura slab dezvoltat bazat pe creterea animalelor. Centrele polarizatoare, cu activit i industriale diversificate (siderurgie, construc ii de maini, industrie chimica, electronic i electrotehnic) sunt oraele Ekaterinburg, Celiabinsk, Magnitogorsk, Perm i Ufa. Povolje este o unitate situat ntre Volga i Ural, constituit dintr-o cmpie tipic, bogat n petrol i gaze (Baku II), Pe seama lor s-a dezvoltat industria chimic (petrochimie, ngrminte chimice). Metalurgie i industrie constructoare de maini. Terenuri fertile cultivate cu cereale, plante tehnice. Secundar se practic creterea animalelor. Centrele polarizatoare mai importante sunt Volgograd i Samara. Belarus se desfoar n vestul Europei de Est, suprapus unor cmpii i podiuri joase brzdate de coline morenaice. Climatul este unul temperat continental de tranzi ie. Centru polarizator principal este oraul-capital Minsk (1,7 milioane locuitori). Alte orae: Vitebsk, Moghilev, Brest. Economia se bazeaz pe industria constructoare de maini, alimentar, creterea bovinelor i porcinelor, cereale, plante furajere, in. Nistru-Don este o regiune conturat n partea central a Ucrainei, suprapus morfologic podiului Volino-Podolic i Cmpiei Niprului, bogat n crbuni (Donbas) i fier (Krivoi Rog). Centre polarizatoare sunt Kiev (2,7 milioane locuitori), Harkov, Donetk, Dnepropetrovsk, Rostov pe Don. Este dezvoltat industria extractiv, metalurgia, industria constructoare de maini. Agricultura se bazeaz pe culturi de cereale, plante furajere, sfecla de zahr i creterea animalelor. Regiunea pontico-caspic se extinde n sudul Ucrainei, nordul Caucazului i nord-vestul Mrii Caspice. Cmpia imprim nota definitorie a reliefului, excep ie fcnd peninsula Crimeea unde apar Mun ii Crimeii, 1 545 m altitudine. Densitatea popula iei este mai mare n nordul Mrii Negre. Profil economic este mixt: agroindustrial i turism (peninsula Crimeea, Caucaz). Se remarc industria constructoare de maini (nave, maini agricole) i exploatrile de petrol i gaze naturale - inclusiv pe platforma continental a Mrii Negre. Agricultura, favorizat de climatul mai cald este diversificat: cereale, viticultur, pomicultur, legume etc. 5. Lista subiecte: Europa Estic: geologie, relief, caractere biopedoclimatice, hidrografie; popula ie, aezri, economie; diferen ieri regionale.

6. Teste gril (exemple): A. Creterea animalelor este o subramur dominant a agriculturii n: a) Ungaria b) Belarus c) Slovacia d) Rusia B. Unul din principalii productori de floarea-soarelui ai Europei este:

C.

D.

E.

F.

G.

H.

a) Ucraina b) Olanda c) Belarus d) Lituania Oraul Sankt-Petersburg reprezint un important port al Rusiei la: a) Marea Alb - Golful Mezen b) Marea Azov c) Marea Baltic Golful Botic d) Marea Baltic - Golful Finic Oraul Odessa, reprezint: a) Un important port al Ucrainei la Marea Neagr b) Un important al Rusiei la Marea Azov c) Un important port al Ucrainei la Marea Caspic d) Sta iune turistic important n Belarus Oraul Ufa este unul din centrele polarizatoare al subregiunii: a) Kola-Peciora b) Nistru-Don c) Mun ii Ural d) Pontico-Caspic Podiul Volgi a) Este o unitate hercinic b) Este o unitate de platform precambrian c) Apar ine geosinclinalului alpin d) Este format n orogeneza caledonic Rul Peciora prezint un regim de scurgere de tip: a) prezint un regim de scurgere de tip complex b) prezint un regim de scurgere de tip est-european c) prezint un regim de scurgere de tip nordic d) se vars n Marea Alb Krivoi Rog: a) Este un important centru al industriei carbonifere b) Centru de extrac ie al minereului de fier n Rusia c) Important centru siderurgic n Belarus d) Centru de extrac ie al minereului de fier n Ucraina I. 7. Rspunsuri la testele gril: B a) C d) D a) E c) F b) G c) H d)

A b) 8.

Glosar: Sankt Petersburg, Murmansk, Arhanghelsk, Moscova, Vladimir, Kaluga, Tula, Smolensk, Kursk, Voronej, Clorki, Kostrorno, Perm, Ufa, Volgograd, Samara, Minsk, Vitebsk, Moghilev, Brest, Kiev, Harkov, Donetk, Dnepropetrovsk, Rostov pe Don, Odessa, Sevastopol, Sinferopol, Kerci, Krasnodar, Astrahan. Capitolul urmtor -

9.

Evaluare