CUPRINS

CAPITOLUL 1 DEFINIŢIE. IMPORTANŢĂ. ISTORIC. OBIECTIVE.........................................................3
1.1. DEFININIŢIA.......................................................................................................................................3 1.2. IMPORTANŢA FLORICULTURII......................................................................................................3 1.3. ISTORICUL FLORICULTURII...........................................................................................................4 1.4. CARACTERISTICILE PRODUCŢIEI FLORICOLE .........................................................................5 1.5. OBIECTIVE ÎN CULTURA FLORILOR............................................................................................5 1.6. ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE PE PLAN MONDIAL...........................................................................6 1.7. SITUAŢIA ACTUALĂ A CULTURII FLORILOR.............................................................................6

CAPITOLUL 2 CLASIFICAREA PLANTELOR DECORATIVE......................................................................8
2.1. CLASIFICAREA BOTANICĂ............................................................................................................. 8 2.2. CLASIFICAREA DUPĂ LOCUL DE ORIGINE................................................................................ 9 2.3. CLASIFICAREA DUPĂ CICLUL BIOLOGIC................................................................................... 9 2.4. CLASIFICAREA DUPĂ MODUL DE ÎNMULŢIRE.........................................................................10 2.5. CLASIFICAREA DUPĂ MODUL DE CULTURĂ.......................................................................... .10 2.6. CLASIFICAREA DUPĂ LOCUL DE CULTURĂ............................................................................ 10 2.7. CLASIFICAREA DUPĂ ÎNSUŞIRI DECORATIVE......................................................................... 10 2.8. CLASIFICAREA DUPĂ UTILIZARE................................................................................................11

CAPITOLUL 3 CARACTERIZAREA MORFOLOGICĂ A PLANTELOR DECORATIVE ...............12
3.1. ORGANE VEGETATIVE....................................................................................................................12 3.1.1. RĂDĂCINA ..................................................................................................................................12 3.1.2. TULPINA..................................................................................................................................... 12 3.1.3. FRUNZA ......................................................................................................................................15 3.2. ORGANE DE REPRODUCERE..........................................................................................................16 3.2.1. FLOAREA ....................................................................................................................................16 3.2.2. FRUCTUL ...................................................................................................................................19 3.2.3. SĂMÂNŢA ...................................................................................................................................19

CAPITOLUL 4 RELAŢIILE PLANTELOR DECORATIVE CU FACTORII DE MEDIU.....................21
4.1. TEMPERATURA.................................................................................................................................21 4.2. LUMINA ..............................................................................................................................................22 4.3. APA.......................................................................................................................................................23 4.4. AERUL.................................................................................................................................................25 4.5. SUBSTRATUL DE CULTURĂ...........................................................................................................26

CAPITOLUL 5 ÎNMULŢIREA PLANTELOR DECORATIVE..........................................................................29
5.1. REPRODUCEREA PRIN SEMINŢE..................................................................................................29 5.1.1. CARACTERISTICILE FIZICE, FIZIOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE ALE SEMINŢELOR DE FLORI.............................................................................................................................................29 5.1.2. GERMINAŢIA SEMINŢELOR DE FLORI...................................................................................29 5.1.3. SEMĂNATUL ..............................................................................................................................31 5.1.4. LOCUL DE SEMĂNAT................................................................................................................32 5.2. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ...........................................................................................................34

1

CAPITOLUL 6 ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE..........................................................................44
6.1. ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE ÎN CÂMP .................................................................44 6.2. ÎNTREŢINEREA CULTURILOR FLORICOLE ÎN CÂMP...............................................................45 6.3. ÎNFINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE ÎN SPAŢII PROTEJATE............................................47 6.4. ÎNTREŢINEREA CULTURILOR FLORICOLE ÎN SPAŢII PROTEJATE.......................................47

CAPITOLUL 7 PĂSTRAREA FLORILOR TĂIATE..............................................................................................51
7.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DURATA DE MENŢINERE A CALITĂŢII FLORILOR TĂIATE.................................................................................................................................51 7.2. CONDIŢIONAREA, PRERĂCIREA, AMBALAREA ŞI TRANSPORTUL FLORILOR................52 7.3. PROCEDEE DE PRELUNGIRE A DURATEI DE PĂSTRARE ŞI MENŢINEREA CALITĂŢII FLORILOR TĂIATE.............................................................................................................53

2

CAPITOLUL 1 DEFINIŢIE, IMPORTANŢĂ, ISTORIC ŞI OBIECTIVE 1.1. Definiţia Floricultura, una din disciplinele de bază ale horticulturii, se ocupă cu particularităţile morfologice ale speciilor decorative, cu cerinţele lor faţă de factorii ecologici, metodele de înmulţire, tehnologia culturii în sere sau câmp şi modul de utilizare. Obiectul de studiu îl constituie un număr foarte mare de plante, în mare parte ierboase, dar şi lemnoase, decorative prin flori, frunze, fructe şi port, folosite pentru înfrumuseţarea interioarelor sau spaţiilor verzi. Numeroasele specii decorative fac parte din peste 80 familii botanice: în spaţii protejate se cultivă peste 150 genuri, iar în câmp peste 200 genuri, la acestea se adaugă numeroase specii şi un număr impresionant de soiuri. Sigur nu toate aceste genuri se întâlnesc în culturi comerciale, o bună parte din ele se întâlnesc în colecţiile Grădinilor Botanice, colecţiile de la Facultăţile de Horticultură, sau la amatori. Dar oricând unul din aceste genuri poate deveni cultură comercială, chiar dacă a fost sau nu la modă cândva. Spre deosebire de celelalte ramuri ale horticulturii, horticultura ornamentală a evoluat către diversitatea de genuri şi specii cultivate. Floricultura cuprinde două părţi: - Floricultura generală - prezintă noţiuni referitoare la: morfologia plantelor floricole, relaţiile lor cu factorii ecologici, metodele de înmulţire, înfiinţarea şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi păstrarea florilor. - Floricultura specială tratează genurile, speciile, soiurile cu particularităţile morfobiologice, cerinţele ecologice, cultura şi modul de utilizare şi se împarte în culturi în câmp şi culturi în spaţii protejate. Cunoştinţele de la disciplinele fundamentale, Botanica, Fiziologia, de la disciplinele de Pedologie, Agrochimie, Agrotehnică, Protecţia plantelor sunt necesare. Multe asemănări se constată în Legumicultură cu care se utilizează şi aceleaşi construcţii pentru culturile protejate. Genetica şi ameliorarea plantelor şi-au adus şi îşi aduc o contribuţie determinantă în crearea numeroaselor soiuri de plante floricole care apar de la un an la altul. De exemplu la nivelul anului 1999 producătorii ofereau peste 600 soiuri de Petunia, 500 de Impatiens, 700 de Viola şi 300 de Pelargonium. În acest sortiment pe lângă soiurile nou create se conservă sau se păstrează şi soiuri mai vechi. În "serii industriale" desigur numărul de soiuri este mai redus, în special în privinţa culorilor. Cunoştinţele cu privire la construcţia serelor şi răsadniţelor, mecanizarea lucrărilor în câmp sau spaţii protejate şi din ce în ce mai mult cunoştinţele legate de automatizarea lucrărilor, în sere au contribuit la o dezvoltare spectaculoasă în ultimele decenii a floriculturii. Floricultura este o ştinţă independentă care se bazează pe utilizarea unor tehnici şi metode moderne, caracterizată prin diversitate şi tehnicitate. 1.2. Importanţa floriculturii Importanţa estetică a florilor rezultă din: • nevoia permanentă de frumos a oamenilor; florile: - însoţesc omul de la naştere până la moarte - încununau învingătorii fie că erau regi, sportivi sau oameni de cultură - reprezintă simbolul unor naţiuni: crizantema - Japonia, laleaua - Olanda - se întâlnesc în balade, legende şi cântece populare - sunt reprezentate pe ii, ştergare, covoare - fac obiectul unor picturi celebre: Tonitza, Ţuculescu, Van Gogh (Floarea soarelui, Irişi), Poussin (Regatul zeiţei Flora), etc; - sunt subiectul unor poezii, romane: "Laleaua neagră", "Dama cu camelii" - încununarea o reprezintă Ikebana, concretizarea cultului pentru frumos
3

influenţează microclimatul centrelor populate sunt utilizate în cromo şi aromoterapie alături de muzică şi surâs contribuie la decorarea spaţiilor interioare şi exterioare din oraşe, sate, staţiuni au şi alte întrebuinţări: - plante medicinale: - frunze: Digitalis, Convallaria - flori: Bellis, Calendula - rizomi: Iris - uleiuri şi esenţe pentru industria produselor cosmetice: Rosa, Lilium, Reseda, Lavandula, Matthiola - alimentaţia omului: - condimente - dafin - şofran (stigmate de Crocus) - vanilia (păstăi de Orhidee) - coloranţi (Calendula) - flori, petale trandafiri - fructe: Opuntia, curmale, Cocos - lăstari folosiţi în salate: crizanteme - prepararea unor băuturi: Agave - consum ca atare rizomi: Colocasia (taro) - efect insecticid: flori de pyretrum (crizanteme) Importanţa economică: • sursă de venituri apreciabilă datorită caracterului intensiv al culturii, producţii mari şi preţuri avantajoase, din cultura florilor se pot realiza venituri apreciabile, de exemplu în SUA se obţin anual 1,8 miliarde $. 1.3. Istoricul floriculturii - cea mai veche dovadă este o medalie de 7000 ani descoperită în Altai, care are încrustat un trandafir; - picturi descoperite în piramide care au şi flori; - grădinile suspendate ale Semiramidei; - 1200 î.e.n. - lege în India care pedepsea pe hoţii de flori; - 500 î.e.n. - Confucius a denumit crizantema, floare de aur; - 370-323 î.e.n.- Teofrast- în tratatul Cercetarea plantelor are vol. 6, Flori; - cu 6-7000 ani în urmă se vorbea de grădini nemaivăzute: - 3000 î.e.n. grădinile sacre din cetatea Ur capitala statului Sumerian; - Iran - grădini numite paradisuri, supranumit Ghiulistan - ţara trandafirilor; - 2600 î.e.n. - în China, Japonia se cultivau: azalee, crizanteme, camelii; au apărut Ikebana, Bonsai şi vestitele grădini japoneze; - grădini plutitoare - azteci; - grădina din Lykaion, Grecia - Grădina Botanică Teofrast; - viridarii, grădinile romane în care se cultivau: crini, zambile, trandafiri. Cultura florilor în funcţie de epoci - sclavagism - s-a dezvoltat fiind folosită munca sclavilor; - evul mediu - se restrânge din cauza nenumăratelor războaie; - Renaşterea, sec.XV-XVI - se dezvoltă, apar grădini şi parcuri celebre - Italia, Franţa; - epoca modernă - dezvoltare foarte mare, diversificarea continuă a sortimentului. Momente din istorie care au influenţat cultura plantelor ornamentale: - migraţia popoarelor, cruciadele, expansiunea romană, cuceririle arabe, au contribuit la răspândirea de la o regiune la alta a diferitelor specii de flori şi nu numai; - descoperirile geografice din sec.XV, flora din America, după 1860 flora Australiei, după 1900 flora din Noua Zeelandă, au determinat apariţia în Europa a numeroase specii floricole; - utilizarea în anul 1269 a adăposturilor şi serelor şi în 1599 la Leyda au permis cultivarea unor specii din zonele tropicale şi subtropicale;
4

• • • •

- crearea colecţiilor de plante la mânăstiri, apoi la grădini botanice au permis păstrarea speciilor nou introduse şi au avut un rol deosebit în ameliorare; - începutul lucrărilor de ameliorare: - din cele mai vechi timpuri s-au creat soiuri de lalele în: Iran, Turcia şi camelii, azalee în Japonia; - în sec.XVII au început încrucişările intra şi intergenerice - sec.XIX şi mai ales XX lucrările de ameliorare a florilor au luat o foarte mare amploare. 1.4. Caracteristicile producţiei floricole Ramură intensivă a Horticulturii, Floricultura se caracterizează prin: - diversitatea produselor, formate din sute de specii şi mii de soiuri; - diversitatea modalităţilor de cultură şi a condiţiilor de sol, temperatură, lumină şi hrană necesare pentru dezvoltarea florilor; - originea diferită, sistem radicular diferit, număr foarte mare de boli şi dăunători; - caracterul intensiv al culturilor atât cele din seră cât şi cele din spaţii neadăpostite, cultivarea intensă a terenului; - culturi industriale mari, mijlocii şi mici, dar şi grădini familiale sau apartamente, balcoane, instituţii; - tehnicitate înaltă, muncitori specializaţi, personal cu studii superioare; - utilizări foarte diferite, apartamente, balcoane, terase, spaţii verzi diverse, flori tăiate. 1.5. Obiective în cultura florilor a) Specializarea pe tip de cultură şi produs este determinată de caracteristicile producţiei floricole. b) Diversificarea sortimentului, introducerea de soiuri şi specii noi, rezistente la boli şi dăunători; - singura ramură a horticulturii care a evoluat spre diversitate; - exemple de specii şi soiuri noi: Tamaya, Bacopa, Bidens, plante pendente (Antirrhinum); - exemple de specii şi soiuri rezistente la boli: Zinnia la Oidium; c) Eşalonarea producţiei prin cultivarea de specii şi soiuri diferite cu: - locul de cultură: - câmp - seră - număr mare de genuri, au perioadă de vegetaţie diferită; - în cadrul speciei: soiuri timpurii, semitimpurii, târzii; - modul de cultură - obişnuite - forţate: Lalele, Azalee, Hortensia - dirijate: Poinsettia, Crizanteme - continui: Garoafe, Cyclamen d) Obţinerea de soiuri noi Obiectiv permanent al celor care se ocupă de cultura florilor; - metodele tradiţionale de ameliorare, hibridarea, mutageneza indusă au rol preponderent în crearea de soiuri. Prin mutageneză s-au obţinut peste 100 soiuri (până în 1980) la flori tăiate, peste 90 soiuri la plantele la ghiveci şi 47 la plante cu bulbi; - sortimentul de garoafe se reînnoieşte la 4-5 ani; - soiuri noi la specii mai puţin cultivate - Nemesia "Sundrops", medalie de aur în anul 1999-Fleuroselect, înfloreşte până în octombrie, nu se degarniseşte, port compact; - soiuri noi la specii mult cultivate - pendente la Antirrhinum; - hibrizi interspecifici - Orhidee e) Perfecţionarea şi promovarea tehnologiilor moderne de cultură - Culturi dirijate, forţate, continui. - Culturi fără sol. - Biotehnologii - microînmulţire;
5

bazine de apă.valoare decorativă. stilist floral.plante Poinsettia.Evoluţia meseriilor determinată de specializare (producere de răsad. răsad. butaşi). f) Obţinerea de producţii de flori. pe o perioadă cât mai lungă de timp. Principalele culturi: trandafirul ocupă în Olanda 800 ha. Gerbera . producţie bună de flori de calitate. care uneşte producători de seminţe din toată Europa. .Obţinerea la cel mai scăzut cost de preţ în urma cunoaşterii perfecte a condiţiilor de cultură. balcoane. Principalele culturi: 230 ha trandafir. h) Distribuţie modernă.7. suspensii florale. Franţa). se utilizează soiuri timpurii. se aplică tratamente termice la materialul săditor. Fleuroselect.) Creştere spectaculoasă a suprafeţei ocupate cu sere 4700 ha.potenţial bun de creştere. crizantemele . acoperişuri înflorite. . g) Producţia de flori cu consum minim de energie şi preţ de cost redus .se cultivă soiuri adaptate la nivele termice reduse. 1 în Europa este Olanda care exportă 60 % din producţia sa şi este primul producător mondial de bulbi (pentru 1988 cifra de afaceri 15 miliarde F. Principalul obiectiv.flori care să evolueze lent la frig şi în timpul păstrării şi să se deschidă normal (pentru flori tăiate). Germania cu o valoare a producţiei de 6 miliarde F. compoziţii florale pentru grădini particulare. grădini sălbatice. .U.potenţial mare de multiplicare. Italia. plante perene.600 ha. India. orientarea gustului consumatorului şi chiar convingerea lui. produsul să fie la modă. 1. .Producerea de plante pentru epoci bine precizate: Anul Nou. producătorilor de flori.seminţe artificiale. ziduri înflorite.transformarea genotipurilor. Creşterea rapidă a suprafeţei de sere de la 650 ha în 1950 la 2500 ha în 1989.F. stimularea creaţiei şi ameliorării de noi soiuri de flori. .Nivel ridicat în munca de ameliorare. Orientări şi tendinţe pe plan mondial . 20 mil. butaşi. păstrare şi apariţiei soiurilor rezistente. .se cultivă în zonele cele mai favorabile.plante Saintpaulia. jardiniere. Japonia. Consumatorii . Pelargonium . 6 . menţinerea valorii estetice. S.20 mil. dar şi de aplicare a tehnologiilor noi: aclimatizator de plante produse "in vitro". 1. de seminţe şi material săditor care să răspundă exigenţelor producătorilor de material săditor.miniplante..conservarea "in vitro" prin crioconservare. asociaţie care grupează cercetători şi comercianţi de seminţe de flori creată în 1970.Floricultura se practică în zone favorabile. Kalanchoe .embriogeneza somatică . departe de oraşe (care s-au extins foarte mult) şi este posibilă datorită progreselor din transport. aranjamente florale de interior (Ikebana). 25 mil.6. Situaţia actuală a culturii florilor a) Principalele ţări cultivatoare de flori din Europa Producătorul de flori nr. . Producătorii de flori .regenerarea clonelor fără virusuri. Producătorii de material săditor .Specializarea pentru producerea .seminţe. 1 martie şi producerea de plante mici . Vânzătorii en gros şi en detail .A. plante. . consumatorilor. 25 mil. plante Begonia. Producătorul nr. 1900 ha în câmp şi 16500 ha cu "bulbi".Tendinţa de a vinde compoziţii florale sau tot ce trebuie pentru realizarea acestora. compoziţii florale pentru terase. din care 40% este destinată "florilor tăiate" şi 4000 ha în câmp + 300 ha cu bulbi (pentru a acoperi necesarul mai importă 25% din necesar din Olanda. 2. Din 1989 un certificat de calitate care asigură protecţia soiului. . 12 mil. transport şi ambalare corespunzătoare. 400 ha crizanteme.plante Cyclamen. păstrare bună pentru material săditor.250 ha. .unei singure culturi: Hortensia. vânzătorilor en gros şi en detail. anual se crează mii de soiuri. alpine. etc. publicitate şi educarea consumatorilor..F.

1000 ha. de la 176 ha în 1950 la 3400 ha în 1988. plante Germania.Poinsettia: 20 mil. 300 ha Olanda.Crizanteme: 7 mil.. 60 ha Franţa.Garoafe: 1000 ha Italia. Principalele culturi: 450 ha trandafir. .producătorul nr. .producătorul nr.Azalee: Belgia . . 260 ha Franţa. 3. 260 ha garoafe. bulbi . pl. Caracteristicile producţiei floricole. b) Principalele culturi pentru flori tăiate sunt: . Care este importanţa şi utilizarea florilor? 4. plante la ghiveci. plante Olanda. 50 % din suprafaţa pentru "flori tăiate". 15 mil.1. Obiectul floriculturii şi legătura cu alte discipline.Hortensii: Franţa . . Chestionar de autoevaluare 1. 500 ha bulbi. 100 ha Franţa.5 miliarde.socotrana x B. . Care sunt obiectivele floriculturii şi tendinţele pe plan mondial? 7.Trandafirul: 800 ha Olanda. plante Olanda. c) Principalele culturi la ghivece .tuberhybrida): 17 mil. 200 ha Anglia. valoarea producţiei . 80 ha Olanda. 3. plante Germania.1. 7 . 12 mil. . 6.880 ha. 21 mil.Saintpaulia: 25 mil.Gypsophila: 300 ha Israel. 4. 230 ha Germania. 460 ha Italia.3400 ha sere şi adăposturi şi 4000 ha în câmp.800 ha). 2. 500 ha Spania.plante Franţa. plante Olanda. plante în masiv .plante Franţa. .Gerbera: 250 ha Olanda. Principalele culturi: garoafe .Crizanteme: 600 ha Olanda. 7 mil. 600 ha Columbia. 400 ha Germania. 300 ha Israel. 400 ha Maroc. . Definiţia floriculturii. Producătorul nr. . Enumeraţi principalele ţări cultivatoare de flori din Europa şi principalele culturi pentru flori. Care sunt momentele din istorie care au influenţat cultura florilor? 5. 450 ha Franţa.Kalanchoe: 20 mil. Germania. Culturi în câmp 5000 ha (flori tăiate . 120 ha Italia.Begonii (B. 100 ha crizanteme. aceeaşi creştere rapidă a suprafeţei cultivate în seră.Producătorul nr.Orhidee: 170 ha Olanda. plante Germania. Italia . 15 mil.2000 ha sere faţă de 700 ha în 1964 şi 1000 ha în 1972. . 30 ha Franţa.460 ha. 70 ha Germania.Strelitzia: 40 ha Olanda. plante Olanda.120 ha . trandafir . . Franţa .3000 ha.Cyclamen: 25 mil. gerbera . . .

câmp: Begonia semperflorens .fam. Clasificarea în funcţie de origine 2.Begonia . frunze: Gladiolus.Varietate . Liliaceae .Soi Fam. înălţime.varietatea . Ex. Clasificarea în funcţie de ciclul biologic 2.numele prescurtat al autorului.fam.Angiosperme . Clasificarea în funcţie de modul de utilizare 2. . cristata . Cycadaceae: Cycas . Clasificarea în funcţie de modul de înmulţire 2.Pteridophyta . etc. Palmae .5.formă flori.origine: A.7.calitate: V.CAPITOLUL 2 CLASIFICAREA PLANTELOR DECORATIVE 2. tricolor .Archaegoniate .fam.adjectiv . Denumirea soiului este în latină sau limbă de circulaţie internaţională.Soi . . de exp.seră . gesneriana .nume propriu: Hosta.Nume ştiinţific: Se compune din două cuvinte şi a fost introdus de Linné în 1753: .substantiv .Se reglementează prin Codul Internaţional de Nomenclatură Botanică (ICBN) şi Nomenclatură a Plantelor Cultivate (ICNCP). citologic) şi care se menţine prin înmulţirea vegetativă sau generativă.3.. Clasificarea în funcţie de însuşiri decorative 2.fam. fiziologic.particularităţi: Gypsophilla . Celosia argentea var.8. (cultivar) . Clasificarea botanică .fam. Canna . Soiurile se grupează după forma florii. se reţine cel mai vechi... Freesia hybrida: "Diana".Dicotiledonate Familia .".gen. Begoniaceae . Clasificarea în funcţie de locul de cultură 2.4.Spermatophita .fam. Clasificarea botanică 2. Clasificarea în funcţie de tipul de cultură 2. L.nume specie . Orchidaceae .frunze: Begonia mansoniana 8 .Gen . sau ".Bryophyta . Polypodiaceae. Sphagnum (muşchi) . Compositae .nume gen .6.2. Chrysanthemum x hortorum .Ex. chiar dacă cel nou este mai cunoscut: Helichrysum petiolare = Gnaphalium lanatum Osteospermum = Dimorphoteca Clasificare botanică: Regn vegetal .Linné .Specie . gen Adiantum (ferigi) .1. timpurietate. se scrie cu literă mare şi se notează cu cv.cv.1.Gymnosperme . Pinaceae: Araucaria .flori: Begonia tuberhybrida . Sunt situaţii când aceeaşi specie este descrisă prin două nume diferite.ansamblu de plante cultivate care se disting printr-un caracter (morfologic. Begonia .Monocotiledonate . culoare.nume propriu: T.fam. mexicanum .fam.ex.hibrizi proveniţi din mai multe specii .fam. Cactaceae . Begoniaceae etc.

Godetia.America Centrală: (Anthurium. etc. .temperat continentală .N Australiei: Ficus australis. Iran): Tulipa. Gerbera.4.SE Africii: Palmieri.Siberia: Campanula. Nicotiana. . Clasificarea după locul de origine A) Plante din zonele tropicale .ierboase . Freesia.tipice: Campanula medium . ferigi. Clivia. G.California: Clarkia. Cocos.Orient (Turcia. C) Plante din zone temperate . Cyclamen.perene: Salvia.anuale: toate . Strelitzia. Campanula .2.semirustice: Dahlia 2. Begonia rex.Fam.seră . rizomi) şi pustiuri (cactuşi.S Africii: Asparagus. se dezvoltă. Platycerium alcicorne. Myosotis .N Chinei şi Japonia: Chrysanthemum. Dracaena .Australia: Amobium. Paeonia .ghivece: Cyclamen. Araucaria .S Africii: Amaryllis.perene: Bellis. Asparagus.tipice: Delphinium ajacis. Aloe. Lilium . Narcissus .70% din plantele decorative a) Păduri permanent umede .anuale: Silene. înfloresc. etc.Cycas.numai prin seminţe .E Americii de Sud (Brazilia): orhidee.prin seminţe .E Africii: Begonia.temperat maritimă . Helichrysum c) Stepă (bulbi. Impatiens. Clasificarea după ciclul biologic A) anuale .ghivece: Senecio . Zantedeschia.S-V Australiei . . Sansevieria .rustice: Tulipa . . suculente) B) Plante din zone subtropicale . Sanchezia b) Regiuni periodic uscate .frunze: Gynura . etc. produc seminţe. Begonia.N Africii: Anemone. Hyacinthus.germinează.bisanuale: toate .anuale: Tagetes .bisanuale: Bellis . Callistephus. Clasificarea după modul de înmulţire . Compositae .S Europei .în acelaşi loc înfloresc şi produc seminţe anual. . Pelargonium . Petunia.sol: Gerbera. Papaver.N şi NE Americii de Sud: Peperomia. 9 . în anul al doilea înfloresc.perene: majoritatea. Eschscholtzia 2. produc seminţe. cultivate ca anuale B) bisanuale: în primul an rozetă de frunze.câmp: .India (Sud): Ficus. elegans . Gypsophilla . Orhidee) .3.perene: Gaillardia 2. Colocasia. Gladiolus. Tradescantia . părţile aeriene dispar dar regenerează anual din mugurii din zona coletului sau din organe subterane. Chrysanthemum -" bulboase" (organe subterane) .câmp .sol: Gerbera . cultivate ca anuale C) perene . Streptocarpus . pier în acelaşi an.seră: .(muguri la colet): Aster.

etc. .ierboase: Crysanthemum. Cyclamen. etc.subtropicale . Clasificarea după locul de cultură . .Aralia .ghivece: Ficus. Cheiranthus. reci. Asparagus.anuale de mozaic: Pyrethrum. . . marcotaj. etc.butaşi . .câmp: . . Clasificarea după însuşiri decorative A) Organe decorative a) Flori . etc.se cultivă specii din zone temperate şi subtropicale .Clivia: bace portocalii .ghivece: Ficus. . Palmieri. etc.continui: Dianthus. .semirustice: Dahlia. Callistephus 2. Petunia .Asparagus: bace roşii (A.spaţii adăpostite .perene: Hosta .seră . . .rustice: Hyacinthus. sprengeri) sau violet (A.perene . la sol sau la ghivece .seră: . . Callistephus. Paeonia. etc. Iresine.câmp .Plante din zone temperate: Hydrangea.vegetativ .sere reci: Cineraria.normale: anuale.Ficus diversifolia: bace galbene . Azaleea 2.dirijate (programate): Euphorbia (foto şi termoperiodism). .bulboase .anuale . Citrice. etc.sol: Dianthus.ghivece: Cyclamen. etc. . 10 .bisanuale: Campanula.Nertera: fructe roşii .se scot vara în câmp: Nerium. .sol: toate speciile .forţate: Tulipa (termoperiodism) .6. . Gladiolus.drajoni . c ) Fructe . ferigi etc. Lilium. plumosus) .Solanum capsicastrum: fructe roşii. Pelargonium.sere calde: orhidee. Tulipa. b) Frunze .. etc.organe subterane. etc. etc.perene: ierboase şi "bulboase" . Rosa.Plante anuale şi bulboase pentru forţare: Antirrhinum.spaţii adăpostite .se cultivă specii din zone tropicale şi subtropicale în sere calde. Fuchsia. Fuchsia.anuale (Petunia).sol: Ferigi. 2. Freesia. . Tulipa. stoloni. etc.câmp . etc. galbene etc. bisanuale.câmp .sere temperate: Dianthus.5. etc. altoire.bisanuale . perene (Chrysanthemum) .7. Clasificarea după modul de cultură . etc.seră. .Pentru a avansa înfloritul: Salvia.Lunaria: silicve cu perete mătăsos .În spaţii protejate se mai cultivă: . temperate. etc. etc.anuale: Dianthus. despărţirea tufei.

bisanuale.plante anuale. stâncării. etc. etc.unitulpinale: Polyanthes.gazonante: Aubrieta.Plante de exterior .Plante de balcoane şi terase. Clasificarea după ciclul biologic. grădina mexicană. etc. . . buchete. ziduri înflorite. plante la ghivece . c) Decoraţiuni de interior: aranjamente florale. Clasificarea după însuşirile decorative. grădina acvatică. b) tulpini târâtoare . Lobelia. plante la ghivece. Clasificarea după modul de înmulţire. Cerastium.cârcei . etc. terase şi balcoane. . jardiniere cu plante.mutaţiune rotativă . decor bazine cu apă. suspensii florale.ramificate . Petunia. intermediar . amenajări urbane şi ambientale . 7. Clasificarea după locul de origine al plantelor decorative.între interior şi exterior B) Tipul de decoraţiune florală a) Tipuri de grădini: cu dalii. Clasificarea după utilizare A) Locul de utilizare .Ipomoea. Gladiolus.globuloase: Chrysanthemum.parcuri. coşuri cu flori. 6. . Clasificarea după modul de utilizare.se întind la suprafaţa solului: Alyssum. Columnea. 3.Hedera. platbande.piramidale: Camellia. 5. grădina japoneză. vase decorative. Verbena.plante decorative prin flori şi frunze. 8.Gloriosa.8. d) plante grimpante . etc. 2. Clasificarea după modul de cultură. borduri. Verbena.soiuri pendente pentru vase suspendate: Pelargonium. etc. grădini.spaţii de locuit. etc. acoperişuri înflorite.Tradescantia. 2. rozariu. Clasificarea botanică a plantelor decorative. mozaic şi arabesc. .rădăcini adventive . coroane şi jerbe. 11 . Clorophytum. plante grimpante. Chestionar de autoevaluare 1. Lathyrus.se prind de suporţi . 4. flori tăiate. locuri de muncă . c) tulpini pendente . plante solitare şi grupuri de plante. . Clasificarea după locul de cultură. b) Decoraţiuni de exterior: ronduri. perene ierboase şi bulboase -Plante de interior .tufe .B) După modul de creştere şi ramificare al tulpinilor a) port erect .

sămânţă.înmagazinatoare de apă . 3. Organe vegetative: rădăcina.bisanuale şi perene din zona temperată.rădăcini adventive pe ramuri. inulină) . a elementelor şi a sărurilor minerale (anioni.bacterii fixatoare de azot (Rhizobium) . Bromelii. . împiedică asfixia. Rădăcina Funcţii a) principale . se ramifică şi se îngroaşă (Ficusul pagodelor) .funcţie de asimilaţie şi absorbţie .rădăcinile foliacee la orhideele din Java.bulbi . tulpina. cationi) b) secundare .Ficus . Organe de reproducere: floare.Vanilla.înmulţire Alcătuirea rădăcinilor .absorbţie a apei.rădăcini în vârstă .Dahlia are depozitată inulină în rădăcinile tuberizate. frunza.rămuroase b) adventive . . 3.1.radicele cu geotropism negativ la plante din regiuni tropicale sau mlăştinoase.Orhidee terestre (Orchis sp.aeriene .depozitarea substanţelor de rezervă (amidon.pe ramuri . Araceae epifite .pivotante .pe tulpini . inulină Clasificare după origine a) normale (din radicula embrionului) .tuberculi .aeriene fixatoare . etc.tuberizate .rizomi .depozitare .Orhidee.fixare în sol . suprafaţă foarte mare de contact cu mediul .orhidee .2.asimilatoare .cu pneumatofori .contractile .subterane .1.provin din rădăcini normale sau adventive . săruri minerale şi primesc hidraţi de C (Orhidee.plante acvatice .Phalaenopsis.apa din vapori de apă şi ploaie .pe frunze c) metamorfozate .velamen radicum la baza frunzelor . . fruct.adâncirea în sol (Crocus.fasciculate . ca nişte cârcei .Hedera .CAPITOLUL 3 CARACTERIZAREA MORFOLOGICĂ A PLANTELOR DECORATIVE Plantele decorative au: 3. Freesia) şi fixarea (Gladiolus) .1. ajung pe sol. Ericaceae) .) – tuberculi rezultaţi din rădăcini tuberizate concrescute. benzi care au ca suport scoarţa arborilor . .Tradescantia (mai multe) .simbionte .ciuperci .Leguminoase .zone tinere (radicele. 12 .regenerare .nodozităţi .furnizează apa. au clorofilă şi stomate. perişori).Philodendron (1 la frunză) .rădăcini proptitoare .stocare amidon.etalare a rozetei de frunze .

Tradescantia 13 .neramificate .cilindrice . 2.2.urcătoare .ortotrope .conducere a substanţelor nutritive ascendent şi descendent .nutriţie . Hedera . După formă . Primula . cărnoasă.frunze Importanţa practică .tulpină scurtă.drepte . Tulpina a) Funcţii .pe tulpină.fără rădăcini .(mugure terminal. 3.tufă .comprimate .ramuri principale cu flori: Muscari.caudex .susţinere organe de asimilaţie şi de reproducere .volubile: Ipomoea.plante acvatice care absorb apa prin toată suprafaţa Ceratophyllum. După orientare .Agave. dar şi pe rădăcini.înmagazinare apă şi substanţe de rezervă . Convolvulus .noduri – internoduri – vârf vegetativ .Palmieri.secundare .Tulipa .rădăcini cu muguri .1. frunze) .ramificate .înmulţire b) Alcătuire .Nearticulate . Rosa .Palmieri.adventivi (locuri nedeterminate .caulis majoritatea – tulpini verzi anuale. acoperit de catafile -frunzuliţe protectoare) .determină habitusul plantei şi pot fi: . .cărnoase: Cactuşi .axilari (la subsuoara frunzelor -bractee – pe ramuri) .coloană. din care se formează lăstari numiţi drajoni .culcate la pământ: Veronica.ierboase: Saintpaulia . Cycas. Tulipa . După alcătuire ..prismatice 4.stip . Sempervivum .agăţătoare (organe specializate): Tropaeolum.muguri .rădăcini drajonante.ramuri secundare cu flori: Veronica d) Clasificarea A) aeriene B) metamorfozate A) Tulpini aeriene 1.calamus (pai cu măduvă) – Cyperus .principale .Articulate (noduri şi internoduri) .se înmulţesc pe acestă cale Aralia.lemnoase: Aucuba 3.majoritatea . etc. După consistenţă .internod lung fără frunze . plurienală .obţinerea de plante . plurienală care are în vârf mugure vegetativ .scapul .plagiotrope .forme determinate c) Ramificarea tulpinii .culmul sau pai – graminee decorative .

interne .B) Tulpini metamorfozate Clasificare: 1.ţesuturi superficiale care conţin cloroplaste .externe .ortotropi: Primula .parenchim .tubercul învelit în frunze uscate .Rafflesia arnoldii *.ramificaţii de rizomi cu internoduri lungi şi noduri la care se formează rădăcini adventive şi noi plante . Galanthus 14 .orhidee .Liliaceae. acvatice (ţesut cortical cu canale şi lacune aerifere) .drepţi: Anemone nemorosa .cărnoase .plagiotropi . Freesia d) Bulbii .muguri axilari transformaţi în tuberule sau bulbi: Lilium tigrinum 3.ramuri sau tulpini puternic comprimate: Asparagus 2.tulpina floriferă se formează: .internoduri scurte (microblaste) sau lungi (macroblaste) .tulpini cu substanţe de rezervă . Iridaceae .vârful de muguri axilari .microblaste groase bogate în substanţe de rezervă .rădăcini adventive şi nu au piloriză . asimilatoare: a) Plante suculente.unele au rădăcini contractile: Gladiolus.tuberizarea hipocotilului: Cyclamen.rizomi.servesc la înmulţirea şi depărtarea plantelor noi de planta mamă: Convallaria b) Tuberculi .amfibice 5.din mugurele terminal. tuberculi. din cei axilari se formează bulbul de înlocuire: Tulipa .vârful tuberobulbului mamă: Crocus . cactuşi: Asclepiadaceae.submerse .se formează . tuberobulbi (vezi mai jos) 4.. din cel terminal se formează bulbul de înlocuire: Narcissus.tuberizarea la internoduri: Cymbidium .natante .la subsuoara unei frunze: Colchichum .apă + substanţe mucilaginoase . aeriene. Euphorbiaceae .frunze reduse la solzi c) Tuberobulbi .provin din: .frunze solziforme sau ţepi b) cladodii .oblici: Convallaria Stoloni subterani .muguri la subsuoara unor frunze rudimentare (scvame) .se depozitează substanţe de rezervă Clasificare: După direcţia de creştere .axa (inima bulbului) şi frunzele .din mugurele axilar. subterane *.parte din ramură subterană (stolon) .uscate .reduse – la plantele parazite . Corydalis . aeriene cu depozitare .palmieri .microblaste cu frunze cărnoase în care se depozitează apa şi substanţele de rezervă . Amaryllidaceae.Tulpini subterane a) Rizomi . bulbi.orizontali: Iris .

cordată.nomofile . concoloră. ovală) . cărnoase. Frunza Funcţii . iar din mugurele axilar se formează bulbul de înlocuire: Allium. glabră. care se acoperă parţial una pe alta: Lilium. dentată. •Vârful limbului: acuminat.Jacobinia: maron. obovată. galben.frunze tipice .protecţia florii şi inflorescenţei . • bulbii scvamoşi (solzoşi) .limb (lamina) .peţiol (codiţă) Clasificare Funcţional . maculate. mucronat Marginea limbului .principale: fotosinteza. comprimat.întreg . reniformă. sagitată. respiraţia .inciziuni . policrome.lipsesc la orhidee. variegate. scabră •Consistenţa: ierbacee. pieloasă.simplu . Hyacinthus.carena . oblong lanceolată.Euphorbia: roşii . lanceolată.la muguri şi sunt caduce . 2 culori. oblongă.roşie: Anthurium . care se acoperă complet unele pe altele. incizată. transpiraţia. mici.compus .Galanthus: verde . crenată . striate. Tulipa. zonate •Peţiol: formă .lineară. Frunze normale Speciile floricole decorative prin frunze au ca element decorativ frunzele care diferă prin: •Mărime: mari.1. hastată •Baza limbului: rotundă.Clasificare după alcătuire: • bulbii tunicaţi .albă: Zantedeschia . sagitată. 3. ovală. glaucă.axul bulbului se termină cu o inflorescenţă.bractee .mari: penată. cu rol de apărare . mai multe culori): verde şi nuanţe.Bromelii .penat compusă .alte funcţii: protecţie. argintiu.frunze mai mici.frunze mari cărnoase. lucitoare.primele frunze . palmată •Suprafaţa limbului: netedă. înmagazinare de apă Alcătuire . eliptică.3. plante parazite . păroasă. 2 culori.din foliole inserate pe rahis .incomplet dezvoltate. membranoasă. absorbţie. roşii. roz . asimetrică.cotiledonale .Pachystachys: galben .cilindric.catafile . roşu. discoloră. sinuată. reniformă.spata . spatulată. cenuşiu.palmat compusă . dilatat 15 .hipsofile .întreagă . peltată. Scilla. la exterior uscate . etc.la tulpini subterane persistente .mici: serată. rotund. mijlocii •Forma frunzei (circulară. cărnoasă •Culoarea (o culoare.Strelitzia A.

corimb .ax principal scurt şi globulos . faţa inferioară (peltat) Dispoziţia frunzei pe tulpină: . forma şi dispoziţia .însoţit de obicei de spată: Monstera. agave (suculente) 3. cu flori sesile .2.îngroşate mult din depozitarea de apă şi substanţe nutritive . Hydrangea .alternă .anisofilia .limb redus .la fiecare nod 3-4 frunze Variaţia privind mărimea.prindere . c) mixte . cu care planta se prinde de suport: Lathyrus.acumulează apă şi humus (Platycerium grande) . Floarea Funcţii . Senecio A) Inflorescenţe simple a) Monopodiale . creştere indefinită şi mai dezvoltată .monopodiale .rol protector .spic compus . Viola • inflorescenţe a) simple .depozitare .verticilată .flori sesile sau scurt pedicelate: Scabiosa.total sau parţial transformate în spini: Cactuşi.calatidiu (antodiu) .baza limbului.organ de reproducere . etc.mozaic foliar . rol de fotosinteză: Bryophyllum .ax principal lung. Convallaria. Galanthus .frunze de mărimi şi forme diferite la acelaşi nivel .umbelă .spic .peţiol. Frunze metamorfozate . Zantedeschia. Verbena . Canna.transformate în cârcei. Digitalis.la fiecare nod 2 frunze .rol nutritiv special .simpodiale b) compuse .bulbi.rol de agăţare .racem . Pisum. Pelargonium .heterofilia (polimorfism foliar) .element decorativ principal Clasificare: • solitară .o tulpină se termină cu o floare: Tulipa.racem compus.axa principală.ax principal scurt.frunze de forme diferite.axa principală îngroşată şi cărnoasă.pe o tulpină câte o floare la subsuoara frunzelor: Vinca. Gomphrena . Organe de reproducere 3.ax ca un disc plat • 16 .urne sau nişe . Anemone.axe principale lungi.opusă .filodii .2. Clematis . de la margine spre centru . aloe.racem cu pediceli florali de lungimi din ce în ce mai mici spre vârful inflorescenţei: Phlox.1. Anthurium .rizofile .spadix (spadice) . pe care sunt inserate altern axe secundare cam de aceeaşi lungime: Hyacinthus. Salvia .corimb cu calatidii: Ageratum. aşezate la nivele diferite B.la fiecare nod o frunză . Pelargonium spinossum .capitul .rol de absorbţie . pediceli florali de aceeaşi lungime şi pornesc din acelaşi loc: Primula.înfloresc de la bază spre vârf.plante acvatice: Salvinia .frunze de mărimi diferite dispuse în acelaşi plan şi care nu se umbresc . flori sesile sau scurt pedicelate: Althaea.

cima helicoidală: Hemerocallis.spic compus .cima evantai: Iris .sepale libere: Ranunculus .axa secundară continuă creşterea depăşind axa principală .grad mai mare de ramificare.actinomorfă . dispuse vertical: Euphorbia.peduncul florii .caliciu* .reunesc două tipuri de inflorescenţe .cima multipară (pleiochasiu) .periant .Salvia. Sedum B) Inflorescenţe compuse .campanulată: Campanula .sepale concrescute: Dianthus.axa principală îşi încetează creşterea şi poartă o floare .concrescute: Muscari .cima unipară (monochasiu) .actinomorfă: Rosa .componente.zigomorfe .Antirrhinum.nediferenţiat în caliciu şi corolă . tepale . Physalis . stigmat .tubulară: Nicotiana .cima scorpioidă: Myosotis .corimb compus .androceu .persistent . Callistephus.capitul compus C) Inflorescenţe mixte . Gaillardia.formată din număr mai mare de trei. Pelargonium florii .umbelă compusă .element decorativ .petale colorate .ramificare unilaterală.flori tubulare de la antodiu: Gerbera . Gypsophilla . Gerbera. Dahlia b) Simpodiale .actinomorfe .gamopetală . sistemul de ramificare se repetă .axa florală (receptacul) .gamosepal .corola ** .zigomorfă: Lathyrus .dialipetală . fiecare pedicel floral apare ca o prelungire a pedicelului anterior .sepale verzi .infundibuliformă: Nicotiana . Primula .zigomorfă .cima bipară (dichasiu) .labiată: Salvia 17 .. Gladiolus .Papaver ** Corola .racem compus .caduc .axul principal se termină cu o floare .la primul nod.flori ligulate şi flori tubulare: Centaurea.corimb cu calatidii: Senecio.înfloresc de la centru la periferie . sub floare pornesc două axe secundare care se termină cu o floare: Dianthus.perigon .stil.gineceu .dialisepal .libere: Lilium .Primula.combinate (libere cu parţial concrescute): orhidee Simetria .stamine .hypocrateriformă: Siringa . Tropaeolum * Caliciu . Ageratum Floarea Alcătuirea: .

bilobată . 3 .importantă pentru polenizarea entomofilă . Paeonia. egale .nervuri (vase conducătoare) • Forma . Convallaria.3 tepale interne (2 laterale identice ca formă şi culoare. 10 stamine. colorate galben şi portocaliu.roşu.epiderma .3 tepale externe colorate.în aprecierea calităţii .Strelitzia .Locul de formare . .mezofil .flori tubulare transformate în ligulate şi invers (în unele situaţii): Dahlia.albastru. roşu) .osmofore . diferă ca formă.stamine transformate în staminodii (petaloide): Canna . ronduri. diferită ca formă şi culoare de celelalte).celule epidermale şi subepidermale 18 .lanceolată petalei .funcţie de termoreglare .pigmenţi liberi sau combinaţi .secretă uleiuri volatile: Rosa. . Dahlia.stamine transformate în petale .flavonoidici – flavonici .Narcisa .celule epidermice.antocianici: pelargonidina. cianidina.3 tepale portocalii.Gloriosa . . au marginile ondulate.Orhidee .carotenoidici . 3 tepale albastre (una scurtă.absorb sau reflectă anumite radiaţii solare .apendici. • Culoarea petalelor .papile secretoare . Callistephus .flori involte: Hyacinthus.5 flori .influenţă pozitivă asupra psihicului uman Pigmenţi .6 tepale albe sau galbene . . etc. Delphinium.porfirinici – clorofila a.labelum.carenă. Viola . Rosa.faţa inferioară .indice preţios .pinten nectarifer: Viola Metamorfoza unor organe florale în petale . neutru . mărime..xantofila (portocaliu.personată: Antirrhinum . 1 inferioară .uleiuri esenţiale volatile produse în celulele epidermei petalelor . Aquilegia.primordii din receptacul transformate în petale: Dianthus (5 petale. clorofila b (verde) . bazic . .tetralobată. culoare. 2 în formă de lance ce conţin stigmat şi stamine).lineară .transformată .în utilizarea florilor în compoziţii florale (vase.chinonici . Gerbera.papile conice petalei . conice. interioare sau exterioare) ..cornet nectarifer: Aconitum . etc. Chrysanthemum.formaţiune tipică "coronula". aspect catifelat .antodiu – flori tubulare. delfinidina (pH acid . cili lacinii .6 tepale care se răsfrâng în sus ca un glob.faţa superioară .carotenul (galben) .Chrysanthemum. restul până la 40 din primordii) Flori cu structuri particulare .violet) • Parfumul florilor . etc. Dianthus.o floare . Anemone . flori ligulate: Gerbera • Structura .

Vanilla.lipseşte din sămânţa de orhidee 19 . Cocos (nuca de cocos) .3.3 milioane flori Florile ca element decorativ se utilizează în funcţie de data înfloririi.4-5 luni: Salvia.20-30 zile: Strelitzia. Ora înfloririi . Cactuşi .peri secretori .protecţie . Punica.ovarul florii crescut după fecundare Tipuri . Dianthus (seră) . 3. • Data înfloririi .epicotil .neîntrerupt: Pelargonium.pedicel scurt care poartă partea secretoare.zorii zilei: Ipomoea . Lavandula 1 kg esenţă trandafir . etc. durata înfloririi şi în unele situaţii chiar ora înfloririi: ceasul zeiţei Flora.24 ore: Hemerocallis .15-20 zile: Tulipa .4 tone petale .se îmbibă uşor cu apă: Compositae.3 ore: Hibiscus. Rosa. palmieri.1-2 luni: Godetia. Ficus carica.silicva: Matthiola .21-22: Cereus nycticalis 3.) .10 ore: Portulaca .specie.cariopsa: Graminee.tegument . Orhidee . Monstera.nucula: Tropaeolum .2-3 luni: Callistephus . Anthurium.nu permite pătrunderea apei: Canna.folicula: Paeonia . Cruciferae. etc.2.2.20-21: Nicotiana . formată dintr-o celulă sau mai multe: Mentha. Orhidee. . Phoenix (curmal).formată din . Durata înfloririi .păstaia: Lathyrus . Tagetes .albumen sau endosperm secundar .O floare . Papaver .capsula: Viola.6 zile: Lilium . Sămânţa • Alcătuire .fructe indehiscente .se formează din ovulul fecundat .Specie . Fruct comestibil: Opuntia.hipocotil .2. Clivia .condiţiile climatice pot influenţa cu 1-2 săptămâni. Clarkia .11: Ornithogallum .15 zile: Chrysanthemum . . . soi (timpurii.19-20: Datura .9-10: Tulipa .baca: Asparagus.1 sau 2 cotiledoane .se apreciază la specie şi la durata unei flori.ţesut de rezervă ce va hrăni embrionul .uleiuri volatile efemere: Araceae. .2 zile: Papaver .embrion .achena: Tagetes. Fructul ..

etc. Begonia.galben brun: Calendula . Frunza.şters: Centaurea . Petunia.ovoidă: Alyssum.cilindrică: Verbena . nucula. Funcţii. Cosmos. 7. culoarea. 4.mari . mărimea. Myosotis . Godetia .brună: Gazania. Parfumul florilor şi culoarea. Centaurea. Culoarea tegumentului la maturitatea fiziologică: . durata şi ora înfloririi.roşcată: Begonia .hil – loc de prindere al seminţei de fenicul .l . 6.peste 3 mm: Tagetes. Lobelia .brun cenuşiu: Salvia. 20 .raport . 11. 8. Portulaca . Papaver .5 mm: Begonia. Zinnia . se folosesc la semănat . sub 1.neagră: Ageratum. structură. 5. Digitalis .. Floarea . • Însuşirile fizice ale seminţelor sunt: forma. Cheiranthus.propriu-zise.grosime . Petunia . Floarea solitară .alcătuire.reniformă: Gypsophilla.sferică: Lathyrus.brun roşcată: Alyssum .foarte mari: Phoenix. Antirrhinum. Fructul şi sămânţa plantelor decorative.fructe indehiscente monosperme: achena.fusiformă: Ageratum. 3. Forma .pronunţat: Celosia. Lupinus. Frunza. Tagetes . simetrie. Tulpina plantelor decorative: funcţii şi alcătuire. Clasificarea tulpinilor plantelor decorative după alcătuire şi orientare.tipuri de inflorescenţe simple şi mixte. Element decorativ şi frunze metamorfozate. 2. Cosmos.mat: Phlox. Tulpini metamorfozate de plante decorative.cafenie: Gaillardia .L .cenuşie: Centaurea. Lobelia.5-3 mm: Gypsophilla. Data.ovală: Antirrhinum.micropil – prin care iese radicela Seminţele . alcătuire şi clasificare funcţională. Viola. Celosia . Mărimea: .mijlocii -1. Antirrhinum. Rădăcina la plantele decorative: funcţii şi clasificare după origine. 10. Portulaca Arhitectura tegumentului Chestionar de autoevaluare 1. Phlox.neregulată: Calendula .foarte mici şi mici.exterior .cordiformă: Celosia . 9. Tagetes . Floarea. Zinnia Luciu: .

temperatură Iniţierea florală pentru speciile din zona temperată are nevoie de temperatură scăzută (vernalizare) .fenofaza . aer.variaţia sezonieră .pentru fiecare etapă maxim minim optim Cyclamen (germinare) T/zile 350/100/53 200/21 .sol . substrat.temperatura . Factorii de mediu .temperatura se reglează natural în câmp şi dirijat în spaţii protejate . Calceolaria .plantele au cerinţe diferite în funcţie de origine.germinare . crizanteme) şi soi (gerbera) .înflorire .fructificare Cerinţele speciilor faţă de temperatură depind de: .locul de origine .130C Iris .iarna cerinţe mai mici decât vara .zone tropicale. excesul unuia din factori duce la dezechilibre .variaţia diurnă .3-70C: Galanthus .220C Anthurium.13-200C Narcissus . subtropicale (cerinţe mari): Orhidee .15-200C Gladiolus .absenţa.zone alpine (cerinţe mici) .fără vernalizare: Matthiola (mai rapid la temperaturi scăzute) .la aceeaşi specie diferenţe .15-180C Primula obconica şi Primula malacoides (150C) .diferenţe în funcţie de specie (orhidee.absorbţia apei şi a sărurilor . lumina. sumă repartizată pe fenofaze.ziua 2-30C în plus faţă de noapte .la bulboase are loc la . planta adultă.sub 180C la Hortensia 21 .sub 150C la Primula.Un ciclu biologic necesită în funcţie de specie o sumă globală de temperatură anuală între 1000-40000C. etc.strict necesară: Campanula medium . . apa.temperatura critică (sub sau peste care nu se iniţiază butoni florali) .fotosinteza .speciile tropicale iernează la 16-180C.acţionează în complex .creştere vegetativă . Relaţia: înflorire . Cineraria. gen (chiar soi) şi faza de creştere şi dezvoltare . Codiaeum .zone temperate (cerinţe medii): crizanteme . speciile subtropicale la 8-100C . Temperatura influenţează: Procese fiziologice .1.germinaţie. reducerea.190C Fuchsia .respiraţia Procese de creştere şi dezvoltare .CAPITOLUL 4 RELAŢIILE PLANTELOR DECORATIVE CU FACTORII DE MEDIU Factorii de mediu: temperatura.17-200C Tulipa .transpiraţia .dirijarea lor în spaţii protejate 4.

arsuri pe frunze A.frunze .influenţează .după nevoia plantelor .încetarea creşterii .durata relativă a zilei şi nopţii .avortarea florii .plante . Begonia.repaus muguri .plante sensibile 22 .reducere . lumină redusă B) Durata .în plină vegetaţie. au substanţe de rezervă .în repaus se reduce lumina . Necesarul faţă de intensitatea luminii: . reproducere Fotoperiodism . Hosta.sisteme de umbrire. Oscilaţiile de temperatură produc .protejarea cu adăposturi. Kalanchoe 40000-50000 lucşi .Fittonia. Intensitate .66% fotosinteză .19% reflectată . au nevoie de 8 zile iluminare zilnică (minim trofic) anuale.deprecierea culorii Corectarea nivelului de temperatură se realizează prin: .48% transpiraţie .sciafile .îngălbenirea şi căderea frunzelor .aspersiune ( 1kg apă/80 Kcal ) . .indiferente la fotoperioade.mărire . bisanuale. stagnarea vegetaţiei şi a înfloririi .amplasarea culturii S sau V .apartament.faza de creştere şi dezvoltare . Cyclamen.palmieri. perene .tocuri de răsadniţă .aparate de încălzit 4. Lumina Energia radiată este folosită .vara 150000 lucşi . Salvia . ferigi Intensitatea luminii se măsoară în lucşi.rol în fotosinteză.lipsa produce . creştere vegetativă.Ferigi 20000 lucşi .lumină solară directă: Petunia.clorozare (Saintpaulia).fumigaţie . Saintpaulia 10000-11000 lucşi .bulboase: Narcissus.numărul şi mărimea celulelor .plante neutre .2.căderea frunzelor .la plantele repicate.umbră sau semiumbră: Convallaria. seră 1500 lucşi .iarna 50000-70000 chiar 7000 lucşi . lumină multă .heliofile .Nivelul constant al temperaturii este cel mai important factor pentru creşterea şi dezvoltarea normală a plantelor decorative.etiolarea.0.rol în înflorire. sol . pulverizarea: plante.formarea bulbilor şi tuberobulbilor Influenţa fotoperioadelor în formarea florii .31% traversează frunza .după anotimp . Hyacinthus .anteza . folie de polietilenă .excesul produce .formează primordii florale în absenţa luminii.aerisire .

udat des . Dianthus.caracterizate prin umiditate mare în sol şi atmosferă.cerinţele plantelor . a) Factori independenţi de plantă Temperatura . Rosa.14 ore sau mai mult: Gladiolus.sub 350 şi peste 800 nanometri nu au valoare .creşterea intensităţii .umbrire . sol b) Factori dependenţi de plantă . ex.85% epifite. forţarea plantelor de zi lungă 4.apariţia de boli la răsaduri. Specia şi originea .cel mult 12 ore: Chrysanthemum. fotosinteză.55% cactaceae (pentru UR) .acoperind plantele cu folie C) Compoziţia spectrală Radiaţii cu lungimea de undă: .consum mare . orhidee Tipul de sol . serveşte la alimentarea cu apă a plantelor. fenofaza.rămâne în sol. . semănat în perioade favorabile. Capacitatea de reţinere totală . limb pielos 23 .temperaturi ridicate . Pythium . 100 % turbă . nu este reţinută de sol (corespunde macroporozităţii) .75% palmieri.determină ofilire şi atac acarieni . răsaduri.orientare sere E-V.mărire .transpiraţie . Petunia..pentru 1g substanţă uscată se consumă 3-4 dl apă 1. epuizarea ei duce la ofilirea temporară (corespunde la 2% pentru nisip.creşterea consumului de apă şi invers Umiditatea atmosferică .zi lungă . .apa de capilaritate . Begonia.zile lungi . Matthiola (origine din zone temperate şi nordice) .în echilibru cu cea din sol şi plantă (UR) . ferigi . creşteri vegetative mari . etiolare) Corectarea nivelului de lumină câmp .nu înfloreşte.indiferente faţă de durata luminii: Cyclamen. Kalanchoe (origine din zone tropicale şi subtropicale) .cantităţi mari b) Factori dependenţi de plantă 1.iluminat artificial pentru butaşi.415-430 nm albastre (sinteza clorofilei.sol uşor . mod de cultură.amplasarea culturii după cerinţe: soare sau umbră. UR.lumina.cantităţi mici . Euphorbia. seră .635-720 nm roşii (fotoperiodism.accelerarea proceselor fiziologice .umbrire cu tocuri de răsadniţă. vopsit alb. creşteri vegetative) . Pelargonium Exemplu: Kalanchoe . se reduc creşterile Reglarea duratei .exces . sere calde-sere reci) .zile scurte .iarna-vara.reducere . sănătate. araceae.zone cu umiditate mare .specia şi originea.expoziţie S. folie.sol greu . profil redus.zi scurtă . .temperatura mediului (iarna-vara.72% garoafe seră .20% sol nisipos. Apa .redusă .udat rar . unde plantele au frunze mari. 100% pentru turbă) 2. cu rânduri N-S. Necesarul de apă a) Factori independenţi de plantă .apa de gravitaţie se scurge.înfloreşte. sere calde-sere reci Lumina .suplimentare cu lumină artificială . bromelii.3.

25-100% .dimineaţa şi seara 24 .dimineaţa .frecvenţa . Zantedeschia .apariţia de dăunători (acarieni) • Calitatea: a) conţinut în săruri redus .căderea florilor .apa caldă . iar de durată duce la moartea plantei .acidifierea sol .cantităţi şi frecvenţă mai mare . deci cu temperatura mediului • Frecvenţa şi perioada: .secetoase .favorizează apariţia bolilor .putrezirea rădăcinii şi organelor subterane .creştere vegetativă în defavoarea înfloritului în perioade mai reci . mari în faza de creştere activă.repaus .deficit .cantităţi diferite în funcţie de faza de creştere.optime . Faza de creştere şi dezvoltare . Reguli pentru administrarea apei • Cantitatea: .putrezirea rădăcinii .câmp .la ghiveci .mod de cultură: ghivece-sol .îmbibare .cerinţe totale faţă de apă .eliminarea O2 din sol .reduse .cantitate mare de apă Exemple: Colocasia.lipsa frunzelor .temperatura egală cu a solului şi atmosferei. frunze cărnoase . foarte reduse .exces .faza de creştere şi dezvoltare: plante tinere. mici în repaus .să nu-şi piardă frunzele: Gerbera.seminţe.cantităţi reduse de apă 2. 4.specie: Chrysanthemum..frunze puţine.apă de ploaie: Camellia.se udă mai mult în seră faţă de câmp.cerinţe mari .să nu-şi piardă turgescenţa: Begonia elatior.formarea şi creşterea seminţelor .adaptări specifice .cerinţele pentru apă pe faze de vegetaţie: . Modul de cultură .mărimea plantei .ofilirea temporară a plantelor. rizomi) .germinare . plante mature . Starea sănătăţii .înflorire .răsad şi în faza de creştere .condiţii climatice .cantitatea de substanţă uscată acumulată . Gloxinia.seră . Portulaca . Azalee b) temperatura mediului .periodic secetoase .pubescenţă .întârzie creşterea .în câmp se reglează prin capilaritate din straturi profunde .maturare . 3. Zantedeschia .perioada din zi .apa rece .anotimp .umiditatea excesivă agravează bolile.mai reduse . Dahlia.organe subterane (bulbi.lipsa substanţelor toxice poluante .

creşte treptat până la 350. apa stagnantă (care duce la lipsa de aer) .CO2. infiltraţie. intensitate a respiraţiei mai mare.sulf Consumul de CO2 este necesar în asimilaţia clorofiliană. furtun.măreşte producţia Sol . secetoase.Coleus.să aibă 33% din volum spaţii prin care să circule aerul . O2 25 .4.în CO2 10% în sol bogat în humus .hidrocultura .creşterea CO2 până la 1% favorizează .reducere . speciile tropicale au sistem radicular foarte sensibil la lipsa aerului.CO2 .plante tropicale consum mai mare decât cele din reg. . .plante tinere.cooling system . . înnegrite care cad (Ficus.33% Atmosferă Consumul de O2 în respiraţie depinde de: .grăbirea înfloririi .determină putrezirea rădăcinii.necesar pentru dezvoltarea în ansamblu a plantelor .sol greu . .peste 500 încetează. aspersiune Corectarea umidităţii atmosferice: . N ca în admosferă .lipsa . pereţi.umbrire . . .respiraţie 21% .ridicare .aspirare aer şi trecerea prin sisteme de creştere a umidităţii .orhidee .omogenizarea componentelor .• Mod de administrare: stropitoare.în sere şi câmp cu viteze reduse contribuie la: .se adaugă nisip. mraniţă sau turbă.aerul în sol . cu nisip grosier.O2 .afânarea permanentă a solului în ghivece.film de apă NTF (Nutrient Film Technique) 4.aerisire . .asfixierea rădăcinii care duce la moarte. . . . la sol.plante test care detectează prezenţa substanţelor poluante .bulboase .drenaj corespunzător în ghivece.îmbunătăţirea structurii şi aprovizionarea cu aer la sistemul radicular se realizează prin: .specie . Philodendron).temperatură: sub 100 respiraţia este nesemnificativă. .ceaţa artificială .strat de nisip la plantare în cazul unui sol greu. picătură. Aerul Conţinut de atmosferă . . . udarea podelelor.asimilaţie clorofiliană 0.fog system . Salvia se ofilesc în prezenţa gazelor .Sistem de cultură cu substrat apa . de ex. . frunze îngălbenite.curăţirea de muşchi şi licheni a ghivecelor.accentuează culoarea florilor .în O2. carbonul reprezintă jumătate din greutatea substanţei uscate.plantarea în coşuleţe speciale perforate Mişcarea aerului .concentraţia în sol bine structurat .pulverizarea apei.respectarea proporţiei la amestecuri pentru substraturile folosite la ghivece.vârstă .

cu vapori de apă . 42%-faza lichidă. 4.pentru culturi în seră se formează din componente în proporţii diferite. 1/2.turbă acidă 1/3.transportul căldurii Factorii fizici (Temperatura.alcalin: cactee. se modifică cu aport de îngrăşăminte organice şi minerale . Sol . Polyanthes.cretă 1-3kg/m3 .capacitate mare de schimb de cationi pentru a furniza elemente nutritive .din sol .concentraţia în ioni de H+ în stare liberă soluţia sol .structură lacunară nealterabilă în timp care să păstreze raportul: 25%-faza solidă.se utilizează după 6-8 săptămâni Conţinutul în substanţe chimice şi pH se stabileşte prin analize de laborator repetate din timp în timp.creşterea pH .permeabilitate .capacitatea de reţinere a apei . Camellia. Papaver .5.mijlociu .sistem radicular superficial sau "bulboase": Gladiolus.evaporarea apei . 26 . Lumina. udări repetate.umiditate . 33%-faza gazoasă .grad de afânare .acid: Azalee. Chrysanthemum .scăderea pH .majoritatea pH neutru .de pe frunze . Erica Însuşirile substratului . Apa. Bromelii. Gypsophilla . Aer) acţionează concomitent asupra plantelor şi într-o permanentă interacţiune. paraziţi animali sau vegetali . depinde de componente. Coleus.bogate în Fe şi Al: Hydrangea .să nu aibă seminţe de buruieni.bogate în calciu: Aster. administrarea îngrăşămintelor minerale Fizice Chimice Sterilizarea substratului . Substratul de cultură reprezintă suportul material pentru dezvoltarea rădăcinilor şi asigură substanţele nutritive necesare creşterii şi dezvoltării.capacitate mare de izolare care să limiteze dezechilibrul termic .speciale .ploi acide.se utilizează imediat . faza de vegetaţie.corectare . Hyacinthus . Substrat = sol pentru culturi în câmp .greu .chimică (formol) ..acide: Azalee.floare de sulf 46-60 g/m2 şi mai mult . Anthurium.sistem radicular puternic: Althaea.conţinutul în elemente nutritive.uşor. 2/3 .acidifierea substratului determinată de . care depind de: specie.aderenţă .constituţie pentru a susţine plantele . Componentele pot fi naturale (organice sau minerale) şi sintetice.pH .majoritatea plantelor decorative .carbonat de Ca 1-3 kg/m3 . Erica .căldură .

sinteza uree . Relaţia temperatură înflorire şi deficienţe produse de oscilaţiile de temperatură. dezinfectat .muşchi .muşchi: turbă: frunze: nisip 2:2:2:1 . 4.ø1. Rolul temperaturii şi cerinţele plantelor decorative faţă de ea. cernere .turba blondă .ţelină: mraniţă: nisip 3:2:2:1 .5 . 27 .pământ de ericacee Exemple de substrat: .pH acid .5 .naturale minerale tratate .speciale .nisip .mraniţă .uşor .styromul . turba .pH neutru. semănat.roci vulcanice tratate la 1500 0C . bogat. înrădăcinarea butaşilor .pentru înmulţire .compost pH 6.reţine apa .turbă .5-7. 1-2 ani.permeabilitate. repicat.poliuretan Substraturi de cultură pentru plantele decorative .cultura cyclamen .Componente substrat a) naturale organice .pH 2.deşeuri furnale b).rol şi necesarul plantelor decorative.predomină pământul de frunze.tratate la 10000C.predomină pământ de ţelină .frunze -foioase.cultura fără sol .netratate .laine de roche . roci biotită ø 0.greu . răşinoase.acid .ferigi .septembrie.tratate . Prin ce măsuri practice se dirijează nivelul de temperatură. în mică măsură sintetice deoarece produc poluare .uşor .pentru cultură .argilă expandată . 70% turbă roşie .sintetice .vermiculit .neagră .brazde.în funcţie de specie şi fenofază .ţelină . conţinut în toate substraturile .perlit .mase plastice expandate .pământ de grădină .diferite componente naturale de obicei.30% argilă.ericacee .pământ de răsadniţă .bucăţi pudră . mai .standard .18000C.tipuri .TKS2.naturale minerale . pH 5-6.5-8 .cărbune vegetal .substrat .TKS1.pietriş . roci vulcanice . 3.5-4. pH 6.antiseptic .apa hidroponică .pH 3-4.75-8 mm . Intensitatea luminii .Agrofoam . capacitate de absorbţie .5-2mm.blondă .predomină . Chestionar de autoevaluare 1.greu .hydromul .pH 4-7 .5 .5. 2.pH uşor alcalin .

Rolul oxigenului şi dioxidului de carbon din atmosferă în viaţa plantelor. 28 . 9. Reguli pentru administrarea apei la plantele decorative. 7. 6. Ce este solul şi substratul de cultură în viaţa plantelor decorative? 13. Rolul componentelor aerului din sol şi măsuri de îmbunătăţire a aprovizionării cu aer la sistemul radicular. 14. Factorii de care depinde necesarul de apă al plantelor decorative. Durata luminii şi rolul ei în viaţa plantelor floricole.5. 8. Însuşirile fizice şi chimice ale substratului. Care sunt componentele substratului? 15. 10. Măsuri practice de corectare a nivelului de lumină. Substraturi de cultură pentru plantele decorative. 11. 12. Corectarea umidităţii atmosferice şi din sol.

abateri faţă de genitori) . mijlocie.viabilitate .seminţe propriu-zise şi .CAPITOLUL 5 ÎNMULŢIREA PLANTELOR DECORATIVE 5.păstrarea facultăţii germinative câţiva ani .arhitectură tegument .indici tehnologici .timp mai lung de obţinere a plantelor mature (Strelitzia 1-2.scade conţinutul în apă şi respiraţie minimă 29 .1.umiditate . nucula. Înmulţirea pe cale vegetativă 5.greutate .sol: Gerbera .1. embrionului şi mugurilor .valoare culturală 5.facultate germinativă .energie germinativă .1.spaţiu mic de depozitare (1000 seminţe/1 g) . mare) . fiziologice şi tehnologice ale seminţelor de flori Prin sămânţă se înţelege: .fructe indehiscente: achena.coeficient ridicat de înmulţire . Reproducerea prin seminţe Specii: câmp .însuşiri fizice . cariopsa.culoarea .se realizează la maturitate completă . Caracteristicile fizice.lucrări de ameliorare .ghivece: Cineraria Avantaje: . Calitatea seminţelor .bisanuale (Myosotis) .mărimea (mică. etc.indici fiziologici .puritate fizică . 3-4 ani) 5.urmaşi heterozigoţi la speciile cu polenizare alogamă (descendenţi.degenerarea sem.1.laboratoare de specialitate .autenticitate .luciu .ciclu de dezvoltare Dormans .2 Germinaţia seminţelor de flori activitate metabolică + repaus . Reproducerea prin seminţe 5.forma diferită .1.2.stare sanitară .perene .reprezintă starea de repaus a seminţelor.posibilităţi reduse de transmitere a bolilor Dezavantaje: .anuale (Salvia) .puritate biologică .unele specii numai prin seminţe: Gypsophilla seră .cantitate mare de material săditor . heterozis (F1) .

factorul tegumentar . sulfuric 2-3% . Lupinus (înţepare în partea opusă embrionului) .hidratarea .creşte % de seminţe germinate .5-21 zile Lumina . Althaea) .3-0. Phlox) . luni.creşte nevoia odată cu germinaţia 30 . se zvântă . etc.avantaje . izotopi radioactivi Fitosanitar .păstrare la 10-250 C până crapă tegumentul . de 2-3 ori (Canna. gamma. Cosmos. Musa.4 ore 25-300 C .cale umedă .indus (secundar) . 45-500 C .factorul embrionar .1:3 seminţe:nisip .seminţe . Ipomoea.radiaţii: roentgen.germinaţie Apa .scarificare:Althaea. Tropaeolum) .tegument dur impermeabil pentru apă şi puţin pentru oxigen .în funcţie de specie şi origine este o temperatură de germinaţie .permanganat de K 1-1.45-100% din volum Temperatura .mecanic .stratificare . Cheiranthus) . Freesia) .pentru germinare este necesară vernalizarea (trecerea printr-o depresiune termică) .hormoni .5 % .formalină 0.optimă. Asparagus.determină trecerea coloizilor protoplasmei .vernalizare .inhibitori ai germinaţiei .păstrare la 2-50 C timp de 10-14 zile .. Gentiana) .germinează la întuneric (Cyclamen. Tagetes) Oxigenul .ţinute la 1-100 C timp 50-90 zile (Dicentra. Zineb.5% .însămânţare la temperatura optimă (10-200 C) .alcaloizi Factorii externi .condiţii nefavorabile de mediu Tratamente pentru stimularea germinaţiei şi ieşirea din dormans . Factori ecologici .activă . lactone . 520 C .în stare activă . Captan.zile.înflorire cu 20-30 zile mai devreme (Dianthus. Petunia) .2-3 sec.sulfat de Cu 0.protoplasma. electromagnetice. apoi .factorul hormonal .substanţe chimice – acid clorhidric. Celosia.prăfuire 2-4 g /kg sămânţă.durata .umectare 10-24 ore în apă la 25-300 C (Cyclamen.hidrotermică – 2-3 ore apă clocotită.se ţin 5-15 min.apă rece . ani Factorii interni care pot determina dormansul: .degradare tegument cu nisip. se spală.în general valorile medii sunt 15-250 iar timpul de germinaţie .umectare seminţe. Impatiens.cale uscată . 2-3 ore apă rece.substanţe chimice . trece în stare inactivă .enzime . ultrasunete.3% .10 min.îmbibiţie . Pelargonium.acizi organici .indiferente (Asparagus.apă caldă .germinează la lumină (Begonia.AIA .2% (Antirrhinum. Calendula.gibereline . pilire (palmieri) . maximă şi minimă .azotat de K 0.aldehide.

iar cele din lut se ţin 24 ore în apă pentru îmbibare Pregătire pentru semănat: .perioadă de vegetaţie 70-100 zile .uşor. nivelat. Dianthus barbatus.câmp Specii – perioadă de vegetaţie 40-70 zile (Clarkia.tasat Recipiente pentru semănat în seră: .mărunţit . Centaurea. Digitalis.seminţele care conţin hidraţi de C au nevoi mai reduse de O2 Substrat .substrat bine mărunţit (necernut) iar la suprafaţă 2-3 cm substrat cernut (1-2 cm).ghivece lut.sere.nivelat .culturi forţate: Antirrhinum. Sinningia. Bellis . Eschscholtzia) b) puţin pretenţioase la temperaturi (Clarkia. Lobelia.cultivate . etc. . plastic .spaţiu liber de 2 cm faţă de marginea superioară a recipientului. Dianthus. Dimorphoteca) .cultivate . necesar pentru udat 5. . etc. .bisanuale (perioadă mai lungă): Campanula. Semănatul la plantele decorative se realizează: .perene Epoca IV. etc. Epoca II. .specie .mai greu şi fertil pentru seminţele mari .lădiţe lemn. Calendula) Epoca III. Martie .1. Cyclamen.perioadă lungă de vegetaţie 100-180 zile . Asparagus. tasat . Decembrie-Februarie Loc de semănat . Senecio. Callistephus.în câmp: Begonia. răsadniţe.seminţele oleaginoase >O2 (lipide-amidon) .plante seră: Primula. Iulie – August – Septembrie Loc – răsadniţe sau câmp. Matthiola 31 .strat dren 1-2 cm nisip. plastic Recipientele se dezinfectează.în seră: Primula. .dezinfectat . Petunia. Dianthus.3.condiţii climatice . răsadniţe calde Specii . Calceolaria .în câmp a) nu suportă transplantatul (Delphinium. câmp Specii .pentru producere de răsad ..obturare orificii. Mai – Iunie Loc . Palmieri.pregătirea substratului .la loc definitiv Epocile de semănat depind de . Myosotis. seră Specii – bisanuale: Viola.Aprilie Loc – sere.pretenţioase la temperatură .în seră: Antirrhinum.perioada de valorificare sau de decor Epoca I. lut. Godetia. permeabil pentru seminţele mici şi mijlocii .

Dolichos.plante de seră – solul serei: Gerbera.care pierd repede facultatea germinativă .1. Cyclamen. Asparagus . Althaea.Mai adânc decât primăvara Răsadniţe .4. Campanula Perioada: . Lupinus) .bisanuale şi perene Perioada: .perioadă lungă de vegetaţie (Begonia) .producere răsad = semănat – repicat – plantat Specii: . Zinnia . Locul de semănat Câmp . Petunia .specii bisanuale: Viola. Delphinium) .martie-mai – temperate .calde .câmp.Semănatul eşalonat la interval de 20-30 zile pentru înflorire eşalonată (plante ghiveci.specii cu perioadă lungă de vegetaţie (70-100 zile): Callistephus. Salvia.semănat – repicat – plantat Specii: .loc definitiv = semănat – rărit .Culturi forţate: Lathyrus.specii anuale pentru culturi forţate: Lathyrus. Palmieri .rezistente la ger: anuale (Calendula). flori tăiate. perene (Phlox.iunie .Cantitate dublă de sămânţă toamna .care răsar greu (Dicentra.martie .pretenţioase la temperatură (Petunia. Freesia .plante la ghiveci: Cyclamen.ianuarie-martie – calde .creştere rapidă: Tagetes. Coreopsis. Tropaeolum) . Octombrie – Noiembrie Loc.specii puţin pretenţioase la temperatură .suportă brume şi geruri de primăvară (Clarkia.reci . seră Specii . Gypsophilla) .puţin pretenţioase la temperaturi (Calendula. Chrysanthemun) . Matthiola Perioada – tot timpul anului 32 . Matthiola De reţinut: .iunie-iulie – reci Seră .Epoca V.mai .perioadă scurtă de vegetaţie (Lathyrus.octombrie-noiembrie (înainte de venirea gerurilor cu o săptămână) De reţinut: .care nu suportă repicatul (Delphinium. culturi forţate) 5. Gypsophilla) . Asparagus. Antirrhinum.Speciile cu facultate germinativă foarte mică se seamănă imediat . Nicotiana) .ghiveci: Primula.temperate . Gloxinia.

cenuşe.câmp (2-3 seminţe) Norme de semănat .mărimea seminţelor . cuiburi a) Semănat prin împrăştiere Specii: seminţe mici şi foarte mici (Begonia. Ipomoea) .Semănat direct în câmp .valoarea culturală Puritate x Facultatea germinativă 1000 . ghivece) . se tasează uşor.se udă prin infiltrare.seminţe mari (Tagetes. tablă. răsadniţei .seminţele mici (Petunia. carton îndoit. Gloxinia.sere (lădiţe.se măreşte cantitatea de sămânţă cu 25-30%. sticlă.pentru obţinerea a 1000 plante Funcţie de . răsadniţă. Dianthus.norma reală Q N x C1 kg–norma seminţe recomandate Kg C2 C1 – valoarea culturală cal. c) Semănatul în cuiburi Specii .rânduri marcate perpendicular pe lungimea lădiţei. . rânduri. Antirrhinum) 3-5 g/m2 sau 1/8-1/2 g/1000 plante .nu suportă transplantatul (Lathyrus. Phlox) 15-20 g/m2 sau 5g/1000 plante .nu se acoperă cu pământ. cretă .seminţele mijlocii (Phlox) 3-4 cm .repartizare cu mâna. semănat automat Conic sistem (3580000 seminţe/oră) pentru seminţe foarte mici. Lobelia. Callistephus) Reguli .seminţe mijlocii ø 1. Zinnia) 30-40 g/m2 sau 10-20 g/1000 plante De reţinut: . Matthiola.Semănat toamna . .ghivece seră . Antirrhinum) 2-2. Petunia. Viola.seminţele mari (Tagetes) .cantitatea de sămânţă se dublează 33 .pentru răsad: 1-2 cm . Lupinus. Primula) Loc . Impatiens) .straturi (Bellis.numărul de seminţe în grame . câmp Reguli .după semănat se acoperă cu pământ şi se tasează uşor.seminţe mari (Tropaeolum. Dolichos.pe unitatea de suprafaţă/m2 .5 mm (Begonia. mari Loc: seră. mici.I C2 – valoarea culturală reală Norme –seminţele foarte mici şi mici ø sub 1.5-3cm (Callistephus.distanţa între rânduri .Metode de semănat şi norme Metode de semănat: împrăştiere.câmp . .se udă cu stropitoarea cu sită fină. Papaver) Loc . b) Semănatul în rânduri Specii: seminţe mijlocii.5 cm .la loc definitiv în funcţie de specie (Mirabilis. .amestecat cu 1/5 – 1/8 nisip.distanţa pe rând şi adâncimea în funcţie de mărimea seminţei .

. . locuri aerisite fără curenţi.2.Scop: condiţii mai bune de nutriţie.temperatura .Loc: în seră.moderat după apariţia plantelor (pericol Pythium. .după răsărire lumină intensă pentru a evita etiolarea.urmaşi homozigoţi. pepinieră .posibilitatea înmulţirii unor specii din zone tropicale şi subtropicale (nu formează seminţe la noi sau nu se maturează). . .după repicat se udă bine şi se umbresc 2-3 zile . Rhizoctonia).abundent până la germinare.Repicarea este o răsădire temporară până la plantarea definitivă pe un substrat mai bogat . . se lasă 4-5 cm între plante.primele zile lumină difuză.udatul . Cyclamen. Înmulţirea vegetativă Însuşirea unor părţi sau fragmente de plante de a reface întreaga plantă şi a reproduce caracterele ereditare ale plantei mamă.2% . . . fertilizare fazială 0. se repetă când nu mai au spaţiu (3-6 săptămâni) . • Lucrări specifice: . . dacă sunt puse în condiţii optime de înrădăcinare.1-2 frunze adevărate. viroze 34 .I rărit faza de 1-2 frunze.Moment optim .după răsărire se înlătură hârtia şi geamul.lădiţe.după răsărire scade cu 2-30 C . lumină. caracteristică fiecărei specii.după semănat .Interval de timp: . .la 15-20 zile.constantă. între plante pe rând distanţa necesară speciei. răsadniţă. Zinnia .acoperite cu geam pentru menţinerea umidităţii .obţinerea în timp scurt a plantelor stadial dezvoltate. udat.Lucrări de îngrijire ale semănăturilor • Dirijarea factorilor de mediu: .II rărit după o lună. fertil pot. Dezavantaje: . vitocel (330-160 plante).se repică de 2 ori sau de 3 ori (Begonia) cele cu ritm lent de creştere . . Tagetes. Repicatul se face în: . geam. . .Rărit – la semănături în câmp. 5. afânat sol. Avantaje: . aerisit. Lucrări de îngrijire: .se repică o dată cele cu ritm rapid de creştere (anuale).seminţele au fotosensibilitate negativă. ghivece. Jiffy pots.pulverizarea cu stropitori cu sită fină .mai ridicată până la germinare . acoperite cu geam şi hârtie.lumina . aerisire .posibilitate mare de transmitere de boli. la loc definitiv.ghivece -Cyclamen.coeficient mic de înmulţire (afară de meristeme) .prin infiltrare pentru seminţele foarte mici. Primula la 40-70 zile.plivit. lădiţe plastic (500 plante).

.flori: Saintpaulia .plante perene .în perioada de repaus.frunze: Asparagus Epoca .seră .frunze: majoritatea .primăvara . Aster) .de frunze (Gerbera. perene .prin culturi de celule şi ţesuturi vegetale Înmulţirea prin despărţirea tufei Plantele perene au tufe formate din mugurii din zona coletului.bulbi .se evită înmulţirea în preajma sau în timpul înfloririi. Metode: . .tot timpul anului. Phlox.sănătoase.plante perene ierboase . Rudbeckia .altoire . Aspidistra Interval de timp: .specii care înfloresc primăvara-vara: Chrysanthemum. Chrysanthemum 35 .plante la sol: Gerbera.plante la ghivece .lăstari drepţi.tipice speciei.tuberobulbi .seră . vârstă medie. .toamna .despărţirea sau divizarea tufei – plante perene . .organe vegetative modificate .condiţii de agrotehnică superioară.muguri adventivi .câmp .plante perene .. dar de preferat primăvara: Asparagus. Plantele mamă utilizate la înmulţirea vegetativă: . soiului. Azaleea.plante anuale. Saintpaulia) Specii: .în mică măsură bisanuale (Bellis) .rizomi . respectând raportul NPK. care pot fi: . Hydrangea.stoloni .ghivece .specii care înfloresc vara-toamna: Aster.marcotaj .plante perene . Strelitzia .degenerare în timp (se evită prin alternarea între înmulţirea prin seminţe. Gerbera .de lăstari (Chrysanthemum. Înmulţirea vegetativă la specii floricole: câmp -anuale: Petunia (butaşi) plante de mozaic .după trecerea florilor (cele timpurii): Primula. Anthurium . august-septembrie: Gerbera.butaşi . viguroşi. etc. Paeonia . nu se fertilizează în preajma înmulţirii sau în repaus.perene: majoritatea seră .sol: Strelitzia.tuberculi . vegetativă sau vitro).drajoni .anual: Aster.rădăcini tuberizate .flori: Fuchsia.bisanuale: Bellis (diviziunea tufei) . Dianthus .

ramificaţii subţiri. Billbergia.ghivece Tipuri .seră .aerian .Saxifragaceae.ramuri groase. Înmulţirea prin muguri adventivi Muguri adventivi .câmp .nervura mediană a frunzelor (Asplenium viviparum) . Dicentra. Specii . Chrysanthemum . Sansevieria. Lavandula.şerpuit . Saxifraga sarmentosa.muşuroit până la 30 cm (Hydrangea.Clorophytum. Phoenix. apoi plantare la loc definitiv. Hypericum . Anthurium) . Dracaena. rădăcini. Agave. Cordyline. de preferat primăvara. Fatsia.simplu (Dianthus.şerpuit (Philodendron. cu un cuţit în porţiuni care să cuprindă: lăstari.aerian .muşuroit . Concentraţia în auxină este mai mare în părţile neexpuse la lumină şi determină permeabilizarea membranelor şi emiterea de rădăcini adventive.exemplare valoroase 36 .. rigide care nu se curbează .seră .îndoirea şi acoperirea tulpinii cu pământ .perene . În ce constă: separarea drajonilor de planta mamă. muguri din zona de colet.5-6 ani: Paeonia În ce constă: . În ce constă: separarea rozetelor când au 4-5 frunze. Nerium.2-3 ani: Delphinium . Aubrieta) . Phlox. pe care din loc în loc sau la vârf se formează plantule sub formă de rozetă.muşuroirea bazei lăstarilor în funcţie de specie . se pun la înrădăcinat. Cordyline Epoca: primăvara În ce constă: .sol . Specii . flexibile cu internoduri lungi. Iberis. introducerea în substrat adecvat pentru înrădăcinare. Specii . Aubrieta.perene (Dianthus.fragmentarea plantei mamă cu o cazma.simplu . Hoya) .ondularea de mai multe ori a tulpinilor .degarnisite . înrădăcinarea şi apoi plantarea la ghivece. perene – ierboase: Acanthus. Hydrangea) . Înmulţirea prin drajoni Drajoni – lăstari formaţi din mugurii adventivi de pe rădăcini care apar la periferia plantelor. Viola. Rosa.seră: Aralia. care se plantează. Yucca (separarea tufei + drajoni) Epoca: primăvara sau vara. . Înmulţirea prin marcotaj Marcota . Înmulţirea prin stoloni Stoloni .terestru . Aloe. Interval de timp: pe măsură ce se formează lăstarii. în solul serei sau în câmp la loc definitiv în funcţie de specie. Gypsophilla.câmp.lăstar tânăr al unei plante care în contact cu pământul produce rădăcini şi se desparte de planta mamă.plantarea porţiunilor rezultate din despărţire la ghivece.Ficus.câmp. Nephrolepis Epoca: tot timpul. se formează o nouă plantă.pedunculul inflorescenţei (Bryophyllum proliferum) În ce constă: desprindere de planta mamă a mugurilor.

înfloresc iarna Plantele mamă de la care se recoltează butaşi trebuie să fie: .sol (Dianthus.după 3-6 săptămâni înrădăcinează şi se separă . respectarea raportului NPK .seră .perene .rădăcină . Pelargonium. cu 4-5 săptămâni înainte de recoltare se asigură căldură.frunze: Ficus. folie plastic legată sus şi jos .vara – plante de mozaic (august-septembrie) pentru obţinerea de plante mamă .perioada .repaus: Hydrangea .tot timpul anului (Tradescantia) .care au repaus iarna.februarie-martie .incizii (circulare.tulpină . fentă) manşon turbă.4 noduri Pregătire: fasonare .se elimină frunzele de pe 2-3 cm de la bază.seră . Petunia) şi de mozaic (Iresine) . aer .august-septembrie .secţiune la 1-2 mm sub nodul bazal cu un briceag bine ascuţit. puse la înrădăcinat Polaritate ..tipice speciei.părţi sau fragmente de plante separate de planta mamă. vârstă medie Clasificarea tipurilor de butaşi . Înmulţirea prin butaşi Butaşii . Aucuba Epoca de recoltare . umiditate. soi .flori: Fuchsia.va continua creşterea sistemului radicular Capacitatea de a emite cu uşurinţă rădăcini adventive. majoritatea (martie-mai) .primăvara-majoritatea (februarie-martie) sau în 2 etape (Pelargonium) .polul morfologic apical va continua creşterea sistemului caulinar .ierbacei: Saintpaulia .muguri Butaşi de vârf de lăstari Sunt vârfuri vegetative care au 5-12 cm şi 1.înfloresc vara .vegetaţie activă: Tradescantia . fasonate.frunză şi porţiuni .lăstari (vârf) . pentru a nu putrezi în substrat.câmp . Saintpaulia .nu se recoltează butaşi la plante aproape de înflorire sau care au înflorit de curând .lăstari drepţi.ghiveci .câmp .polul bazal . 37 .lemnificaţi: Hydrangea . Specii .se recoltează după amiază .natura organului .Aucuba şi Codiaeum în câmp.condiţii optime de nutriţie.primăvara. .semilemnificaţi .starea fazială . Chrysanthemum) . viguroşi.perfect sănătoase .se evită fertilizarea în perioada de repaus a plantelor mamă şi în perioada premergătoare recoltării butaşilor .anuale (Ageratum.

cactuşi: Crassula. în apă: Euphorbia. Sinningia .se respectă polaritatea .seră înmulţitor (Codiaeum) .Saintpaulia.lamina să nu atingă solul . se acoperă 1-2 cm cu pământ . Ficus. Dieffenbachia În ce constă: . Aucuba .câmp -anuale: Ageratum. Monstera .porţiuni de frunză .Se aplică la: specii cu grad de ramificare redus Sunt porţiuni de tulpină de 5-10 cm cu 1-3 muguri Pot fi . Anchusa.frunzele pieloase se rulează şi se leagă: Ficus .după fasonare se ţin 30 min. Phyllocactus.se respectă polaritatea Epoca: primăvara.La ce specii se folosesc: .butaşi de 8-10 cm aşezaţi orizontal sau oblic .perene: Hydrangea.ghiveci: Fuchsia.loc .decorative prin frunze Tip.fără frunze: Colocasia. cu sau fără frunze. Opuntia.cu frunze: Ficus.specii care au muguri pe rădăcini . Peperomia.frunze cu peţiol .suculente. . Philodendron.Anemone.butaşii se introduc în substrat.seră . Ficus.tratarea secţiunii cu stimulatori (Radistim) . Dicentra. plante de mozaic. Antirrhinum. Clematis.răsadniţă rece . Sedum Butaşi de tulpină . Echeveria. Dahlia .. pentru a reduce conţinutul în apă.se reduce suprafaţa frunzelor cu 1/3: Chrysanthemum.câmp.la suculente se lasă câteva ore înainte de a fi puşi la înrădăcinat. Hydrangea .porţiuni de 5-6 cm lungime: Sansevieria . Pelargonium. dezinfectat după fiecare butaş .speciile cu latex .pudrarea cu cărbune vegetal pentru dezinfecţie Înrădăcinarea butaşilor .nervura principală: Begonia . Paeonia .răsadniţă .puţin pretenţioase 38 .pentru a reduce transpiraţia . Codiaeum .briceag bine ascuţit. Penstemon.sol: Dianthus . Butaşi de rădăcină .se plantează vertical sau oblic .se respectă polaritatea Butaşi de frunze Sunt frunze sau porţiuni de frunze Specii .decorative prin flori . Begonia.seră .Aralia Fasonarea butaşilor .secţionat pe nervura principală: Streptocarpus . .

pepinieră . Clematis.umbrire până la apariţia rădăcinilor.despicătură: Azalee. un mugure) cu portaltoiul (plantă care are rădăcini) Tipuri . Fuchsia..crescând: Rosa . AIA.sol: Rosa .substanţe stimulatoare: IBA.câmp .seră .prelungirea duratei de iluminare. Dahlia .pudră. Syringa Epoca .stimulează diferenţierea ţesutului în rădăcină . ANA .etiolarea plantei mamă înainte de recoltarea butaşilor . Fuchsia .turgescenţa ţesuturilor.dormind: Rosa. împiedică ofilirea .apoi din ce în ce mai des Când pornesc vârfurile de creştere sunt înrădăcinaţi şi se pot planta la ghivece sau valorifica ca atare.turbă şi perlit (70% + 30 %): Begonia .optimă pentru specie + 4-50 C mai mare la substrat + 2-30 C mai mare la aer . Camellia .suplimentare lumină după apariţie .aer – pulverizarea cu apă.turbă şi nisip: Hydrangea. Dahlia Altoire.muşchi: Azaleea.5-60 C decât ziua .noaptea .substrat .ghivece flori: Azaleea.ochi .3-40C decât soare .Aerisire . Camellia. pastă.apă: Ficus .Clematis . soiuri cu creştere slabă (pe portaltoi viguroşi) . Înmulţirea prin altoire Scopul: obţinerea de forme decorative.lădiţe sau ghivece Metode de stimulare a înrădăcinării butaşilor: .pământ de cultură: Pelargonium . Pachystachys .pentru speciile la care înrădăcinează greu butaşii.se pune în contact altoiul (un butaş.ianuarie: Rosa 39 .afânat.Paeonia arborescens .triangulaţie: Paeonia . iarna . citrice . permeabil pentru apă şi aer .Umiditate .recipient . Arabis) .Temperatura .plante lemnoase (plante rustice.nebulozitate . uşor.parapet . ceaţă artificială . forme cu trunchi înalt . soluţie Lucrări de îngrijire a butaşilor Dirijarea factorilor de mediu . protejate de soarele direct .iulie: Azalee .perene .august: bujor lemnos . Pelargonium.alipire: cactuşi .mai rar până la apariţia rădăcinilor .soiuri valoroase sau studiul virozelor Specii .iulie-august: cactuşi .Lumina .Gladiolus.cactuşi.incizii inelare .

portaltoi: Peireskia .bulb de înlocuire în fiecare an.pentru că înrădăcinează greu .bulbi pentru cultura .mugure terminal → tulpina floriferă .seră – Hippeastrum Etapele înmulţirii . Narcissus. care până toamna îşi diferenţiază elementele florale care înfloresc în anul următor .păstrare.zvântare 7-8 zile în straturi de 5-6 cm. rizomi. în şoproane sau magazii bine ventilate. Echinocactus .altoi: Mamillaria.înflorirea elemente diferenţiate în anul precedent .obţinerea de forme decorative Constă în alipirea suprafeţei şi fixarea cu fibre. se ţin 8-15 zile sub clopot de sticlă la 180 C.bulb multianual însoţit de 1-3 bulbili .portaltoi tuberobulb cu muguri extirpaţi .soiuri cu creştere slabă pe portaltoi puternici Dahlia .într-un an are loc .spaţii verzi . .din mugurele central se dezvoltă iarna tulpina florală 40 . Epiphyllum ..portaltoi rădăcini tuberizate. Altoirea se mai face la: Azaleea.mugure terminal (central)→bulb de înlocuire Bulbi tunicaţi – Tulipa.recoltarea bulbilor când 60-70 % frunze s-au uscat. Lilium . . Lilium.portaltoi: Cereus . Înmulţirea prin bulbi Bulbii .apariţia unui embrion care înfloreşte peste 2 ani La Hippeastrum .creşterea mugurelui terminal (central). . Hyacinthus.înmulţirea soiurilor valoroase sau studiul virozelor .bulb multianual .pentru trunchi înalt . iar altoi lăstari recoltaţi de la plante puse la forţat. rădăcini tuberizate) 1. Gladiole .curăţare pământ şi resturi vegetale.altoi muguri cu porţiune mică de tuberobulb Înmulţirea prin organe vegetative modificate (bulbi. devin floriferi în 1-2 ani de cultură Particularităţi La Tulipa .plantare . . . tuberobulbi. elastic. tuberculi.mugure axilar → tulpina floriferă . Narcissus.mugure axilar → bulb de înlocuire Narcissus .înflorire martie-mai .bulbili în culturi de înmulţire. umbrite.plantare octombrie .recoltare iulie .bulb de înlocuire însoţit de 2-6 bulbili .primăvara: Citrice Cactuşi . Hyacinthus . Camellia . Iris. Narcissus scvamoşi (solzoşi): Lilium Specii – câmp – "bulboase" rustice: Tulipa.tulpini subterane cu frunze cărnoase în care se depozitează substanţele de rezervă care au: Tulipa .florilor tăiate .altoi: Zygocactus.forţare .sortare pe categorii de mărime. durata unui bulb 1 an La Hyacinthus.

Ranunculus .5 cm diametru.primăvara (mai): Canna .scurtat la 20 cm tulpina .recoltare – toamna la venirea brumei .sortare (pământ.la fiecare nod muguri axilari . se scurtează tulpinile) .câmp: Iris.tulpină subterană cu ţesut parenchimatic bogat în substanţe de rezervă.spre periferie se formează câte un mugure.imediat după recoltare: Iris.perioada de repaus .se folosesc împreună cu porţiuni din zona coletului pentru înmulţire Specii .nu au muguri .1 an.cei bazali dorminzi Specii .februarie-martie.2-2 cm pe care sunt prinşi 4-20 tuberobulbi de 0.turbă sau nisip la 4-5oC .înmulţire . în sere . câteva rădăcini tuberizate cu o porţiune de colet cu 1-2 muguri Înmulţirea prin rizomi Rizomi . Alstroemeria Interval de timp .recoltare .noduri aparente la exterior de care rămân prinse bazal frunze uscate .5-1.fragmentare în porţiuni cu 2-3 muguri şi plantare imediată la solul serei (udare.la bază stoloni 0.recoltare în august-septembrie . în mai Zantedeschia.cicatrice centrală de la tija florală . Canna.câmp: Dahlia. Convallaria .plantarea în câmp. Alstroemeria .se păstrează peste iarnă: Canna Etapele înmulţirii la: Canna .curăţare .înlăturat pământul . umbrire) Înmulţirea prin tuberobulbi Tuberobulb . Alstroemeria Epoca . în paralel cu înflorirea se formează un tuberobulb de înlocuire .seră: Freesia La Gladiolus . Crocus .seră: Zantedeschia.toamna .toamna: Iris.seră: Asparagus Etapele înmulţirii la: Dahlia .cei superiori floriferi .lateral mugure aplatizat.zvântare . triunghiular din care vor apărea frunze şi tija florală .plantat la sfârşitul lui aprilie-începutul lui mai.durata unui bulb . Eremurus.diferenţirea florală când apare a 4-a sau a 5-a frunză 41 .august: Zantedeschia. după ce a trecut pericolul brumelor.stratificat în turbă sau nisip la 5-10oC .tulpini subterane metamorfozate Specii .zvântare . Înmulţirea prin rădăcini tuberizate Rădăcinile tuberizate .câmp: Gladiolus.. Convallaria . se fragmentează rizomii în porţiuni de 2-3 muguri care se plantează în lădiţe. din care se formează bulbi de înlocuire. .stratificare . Zantedeschia . .

sănătoase: orhidee.plantarea în aprilie. devirozate (Morel şi Martin 1952 .obţinerea de plante sănătoase.conservarea la frig a inoculilor meristematici. crizanteme. . Ex.secţionarea tuberculilor în porţiuni cu muguri . Gerbera. Înmulţirea prin meristeme Meristeme – ţesuturi formative cu celule tinere. orhidee. care se divid şi formează noi celule .materialului de cultură.aclimatizarea plantelor obţinute in vitro cu condiţile vieţii autotrofe Particularităţile plantelor in vitro . .tulpini subterane tuberizate .20-25oC .se înmulţeşte prin seminţe .adaptate la 100% umiditate . hormoni Avantaje .din muguri axilari → tuberculi de înlocuire Specii .conservarea calităţii unui soi (William Sim 1939) .obţinerea de material juvenil. după o lună Etapele înmulţirii .sortare. instrumente. glucide.frunzuliţele nu au cuticulă (sensibile la transpiraţie.tuberobulbi . vitamine. Pelargonium. etc. Sinningia (axa hipocotilă) .recoltare . Saintpaulia.Gloriosa Etapele înmulţirii la Gloriosa: .toamna (Gladiolus).seră .tuberobulbilii devin floriferi după 2-4 ani de cultură. separare tuberobulbi şi tuberobulbili. Begonia.15 aprilie (Gladiolus) sau august-septembrie (Freesia) . plante identice cu planta mamă.Cyclamen.rădăcini fără perişori absorbanţi .din muguri principali → tulpina florală .cultura în condiţii artificiale.dalii fără viroze. Etape în multiplicarea materialului vegetal in vitro Asepsia: I . material vegetal II . caulinare In vitro . aprilie (Freesia). cu material săditor Extinderea în sistem industrial a înmulţirii plantelor in vitro permite obţinerea de culturi viguroase.multiplicarea clonală rapidă.uscare. Dieffenbachia.multiplicarea materialului prin subculturi din fragmentarea calusului format de explante III .localizate în vârful ramificaţiilor organelor (tulpini.Begonia . care conţin: macro.fragile 42 .lipsesc tunicile sau solzii de protecţie .înmulţirea rapidă a soiurilor. specii nou create .plantare .plantarea. garoafe. imposibil de obţinut prin culturi clasice de înmulţire vegetativă .. rădăcini) Cultură de meristeme – cultivare in vitro a meristemelor apicale. permite asigurarea pieţei în orice moment. microelemente.păstrare .Caladium . garoafe) . plante. curenţi de aer) . pe medii sterile.recoltarea tuberculilor care au în vârf un mugure principal . . .: dintr-un meristem de orhidee într-un an se obţin 4 mil. Înmulţirea prin tuberculi Tuberculi .

Rolul factorilor ecologici în germinaţia seminţelor de flori. Ce sunt. 21. 27. 25. Înrădăcinarea butaşilor. Loc. epoci. Înmulţirea prin drajoni. 12.. Înmulţirea prin tuberobulbi a plantelor decorative. Ce lucrări de îngrijire se aplică semănăturilor? 10. Ce tratamente se pot aplica seminţelor pentru stimularea germinaţiei? 5. Epocile de semănat ale plantelor floricole. tipuri. 20. specii. Clasificarea tipurilor de butaşi. 28. Butaşi de frunză şi porţiuni de frunze. 19. Chestionar de autoevaluare 1. Tipuri. stoloni şi muguri adventivi. Înmulţirea prin rădăcini tuberizate a plantelor decorative. Înmulţirea prin despărţirea tufei. Care sunt factorii care pot determina dormansul? 4. Înmulţirea prin marcotaj. Locul de semănat al plantelor floricole. 8. 22. 6. Ce plante decorative se înmulţesc vegetativ? Care sunt avantajele şi dezavantajele înmulţirii vegetative? 11. fiziologice şi tehnologice ale seminţelor de flori. interval. 9. 26. Dirijarea factorilor de mediu la înrădăcinarea butaşilor. Butaşi de vârf de lăstari. Înmulţirea prin meristeme a plantelor decorative. epoci. 18. Înmulţirea prin altoire a plantelor decorative. 24. Înmulţirea prin tuberculi a plantelor decorative. 29. Enumeraţi caracteristicile fizice. Butaşi de tulpină şi rădăcină. Înmulţirea prin butaşi. Înmulţirea prin bulbi a plantelor decorative. 17. Ce plante floricole se înmulţesc prin seminţe? Care sunt avantajele şi dezavantajele înmulţirii prin seminţe? 2. 43 . Înmulţirea prin organe modificate. Ce metode de înmulţire vegetativă se aplică la plantele decorative şi condiţiile care trebuie îndeplinite de planta mamă. 13. 15.nu răspund la boli fiind cultivate pe mediu steril. 16. Specii. Metodele şi normele de semănat ale plantelor floricole. epoca de recoltare. 3. 23. 14. Înmulţirea prin rizomi a plantelor decorative. 7. Specii. Specii. pregătire. epoci. substrat.

în funcţie de specie şi metoda de înfiinţare a culturii. Înfiinţarea culturilor floricole în câmp Alegerea terenului .textură lutonisipoasă sau nisipoargiloasă .pentru repicat .pentru înfiinţarea culturilor perene cu sistem radicular profund . marcote.mărunţirea fină a stratului superficial pentru semănat.rizomi .fără vânturi puternice.straturi sau brazde .I -1-2 frunze/4-5 cm .II . .Tasarea .presarea pământului cu un tasator sau tăvălug .perene 1-10/m2 . Înfiinţarea culturii în câmp Semănat direct în câmp .anuale 30-40/m2 .mozaic 150-200/m2 .în special pentru răsad obţinut din seminţele mici (Digitalis.Greblat – nivelat . repicat. drajoni Plantat organe subterane .Săpat cu cazmaua (toate culturile) .Distanţele între rânduri şi pe rând în funcţie de specie şi soi.permeabilitate pentru apă şi aer .1.Tulipa 44 .Plantarea răsadului în câmp .toamna .resturi vegetale Pregătirea terenului .pentru semănat şi după semănat .CAPITOLUL 6 ÎNFIINŢAREA CULTURILOR FLORICOLE 6.1 lună/distanţa în funcţie de specie şi soi Obţinerea răsadului în sere sau răsadniţe . plantat .Modelarea şi marcarea terenului .Completarea golurilor Plantat butaşi înrădăcinaţi.cu sfori sau sârme fixate la capătul parcelelor . curenţi de aer Curăţirea terenului .expoziţie sudică .tuberobulbi .încorporarea îngrăşămintelor .2 etape .pătrunderea şi fixarea rădăcinilor fine .corpuri străine .marcarea prin fixarea distanţelor între rânduri sau pe rând.teren care nu a mai fost lucrat .plan .bulbi .rădăcini tuberizate Epoca . .Rărit .pentru a favoriza aderarea seminţelor mici la sol . Campanula).pătrunderea rădăcinilor plantelor .înlăturarea resturilor vegetale din sol .Desfundat (40-60 cm) sau arat (25-30 cm) .

primăvara .martie-aprilie .în perioada de vegetaţie .sezon .Gladiolus Plantatul în câmp .Plivit .împiedică tasarea . soi în funcţie de: .starea de vegetaţie .plante de mozaic .se evită ruperea rădăcinii .distrugerea buruienilor . .tip cultură. răsad . dalii . begonia).seminţe .plante anuale mai puţin pretenţioase la căldură . mai rar şi în cantitate mai mare .aprilie-mai .gladiole.agrofitotehnice .Măsuri de combatere .înlăturarea buruienilor . vigoare.dimineaţa şi seara.2 Întreţinerea culturilor floricole în câmp Lucrări generale aplicate în câmp .Curăţarea de flori şi frunze trecute . tuberoze.septembrie-octombrie . specie.plantat perene (despărţirea tufei) Reguli pentru plantatul în câmp .tip de sol.după răsărire .cantitatea şi frecvenţa .Întreţinere sol – spargerea şi mobilizarea stratului superficial cu săpăliga Rol .chimice.îngrăşăminte organice şi chimice .Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor .Fertilizare .sfârşit mai-iunie .îngrăşământ . furtunul.plantat bisanuale .dimineaţa sau seara în zile însorite .în special la culturile floricole pentru spaţii verzi .prelungeşte înflorirea 45 .stropitoarea.semănat bisanuale .Mulcit .plante anuale pretenţioase la căldură (petunia.accesul aerului la rădăcini .specie. exces săruri.se strânge uşor pământul la plantare în jurul rădăcinii.Udat .plante floricole bisanuale şi perene .Dezinfectare .se udă înainte şi după plantare .mai .. biologice .calitatea apei (fără duritate.plantat perene bulboase rustice .iunie-iulie . perioadă de vegetaţie .la răsaduri . 6.spaţii de semănat (răsadniţe) .protejează pământul de uscăciune .efect estetic . aspersiune . etc.împiedică formarea crustei . reziduuri) .cu un strat de mraniţă sau turbă de 2-3 cm Rol .economie de apă .

scop . arabescuri . Dianthus. Rudbeckia .se lasă bobocul central şi se înlătură lateralii pentru a obţine flori mai mari . sfori . Bobocit – specii care formează în vârful tulpinilor mai multe flori de dimensiuni mici .să nu se observe în cazul decorului din spaţii verzi. la 2-3 cm de la baza lăstarului nou format .obţinerea de flori mai mari .2-3 ani .când au consistenţă erbacee şi se rup uşor .dirijarea înfloritului .împotriva căderii la pământ la perene ierboase: Paeonia.dirijarea raţională a plantelor .obţinerea de tulpini drepte: Chrysanthemum .toamna după intrarea în repaus .se înlătură bobocul central şi se lasă bobocul lateral pentru a întârzia înfloritul . grilaje de lemn. pentru ramificare şi obţinere de tufe .posibilitate de refacere .menţinerea unei anumite forme şi înălţimi .6-10 ani . folie de polietilenă.susţinerea plantelor volubile .schimbarea locului de cultură . moment apariţie flori Tuns . când numărul lor este suficient (Coleus) .obţinerea de tufe: Coleus.Transplantarea .interval . Pelargonium .moment .primăvara înainte de a porni în vegetaţie .scop .nu suportă: Papaver.specii: Dianthus chabaud. borcan.scurtarea lăstarilor tineri. palisat . Iresine.plante erbacee şi arbustive .planta să aibă timp să formeze boboci floriferi . etc. Ciupit .deasupra a 3-6 frunze .se aplică la: Alternanthera. ierbacei . Cineraria.plante perene . bobocit . Protejarea plantelor contra brumelor .individual sau colectiv .menţinerea unei talii reduse .motive fitosanitare .cauze .scop . Dahlia.Tăierile: tuns.înlăturarea vârfului de creştere.scop .specific plantă.bobocii au câţiva mm şi sunt distincţi .întârzierea înfloritului: Chrysanthemum. tocuri de răsadniţă 46 .la specii cu creştere lentă: Paeonia .se execută la 10-15 zile. Lupinus .scop .se aplică la . pentru a dirija vegetaţia spre mugurii axilari ai frunzelor.material: tije de lemn.moment .Tutorat.moment .Lucrări speciale de întreţinere aplicate în câmp .clopot de hârtie.obţinerea unor frunze mai mari.înlăturarea lăstarilor care apar la subsuoara frunzelor . metalice. dar să pună în valoare plantele . .nu mai au spaţiu suficient de nutriţie .primăvara.la plante de mozaic şi de bordură. etc. cercuri metalice.specii: Chrysanthemum. etc.specii . copilit. ciupit. la începutul vegetaţiei Copilit .moment . Chrysanthemum.scop . Paeonia. Iresine. grădini.la specii cu creştere rapidă: Phlox .se repetă de 2-3 ori .

marcat Pregătirea substratului (culturi la ghivece) .săpat .se scurge uşor prin drenaj .dezinfectare Înfiinţarea culturilor la solul serei .drenaj corespunzător . Întreţinerea culturilor floricole în spaţii protejate Lucrări generale de întreţinere Întreţinerea solului: spargerea şi mobilizarea crustei Mulcit Plivit buruieni Udat .Protejarea de ger .plantat butaşi înrădăcinaţi c) Transvazarea (se tratează la lucrările speciale) 6. Polenizare Tratamente cu retardanţi 6.ghiveciul cu 2-4 cm mai mare decât balotul de rădăcini .se usucă rapid .cantitatea şi frecvenţa .specie şi faza de dezvoltare 47 .rizomi Înfiinţarea culturilor la ghivece a) Pregătirea ghivecelor .amestecarea componentelor .plantat butaşi înrădăcinaţi .3 Înfiinţarea culturilor floricole în spaţii protejate Dezinfectarea spaţiilor adăpostite şi a amestecurilor de pământ Curăţarea terenului (solul serei) Pregătirea terenului (solul serei) .plantat răsad: cu 4-5 frunze adevărate .plantat răsad .mai importante la ghivece decât la sol Ghivece .modelat .stabilirea şi măsurarea proporţiilor componentelor .ghivece cu h = 2D pentru rădăcinile trasante b) Înfiinţarea culturilor .se evită distrugerea balotului de rădăcini .cernerea componentelor .semănat direct .spaţiu de 1-2 cm până la marginea superioară a ghiveciului necesar pentru udat Reguli: .plantat porţiuni din tufe divizate . egale pentru speciile cu rădăcini pivotante .greblat .semănat la ghivece: Asparagus .tasat .cantitate mică .ghivece cu înălţime şi diametru superior.mai importante decât în câmp .calitatea .4.plantele bisanuale sau perene se acoperă toamna cu frunze.

etc.frunzele la Gesneriaceae (la temperaturi scăzute apar pete) . mana.(se pătează) . trips) .speciile care au nevoie de lumină intensă. vara pentru protecţie.calitatea solului sau substratului .o dată sau de două ori pe zi Pulverizarea plantelor .pentru că pereţii de sticlă măresc efectul razelor de soare determinând acumularea de căldură dăunătoare chiar pentru plantele ce necesită mult soare .utilaj . repicat. stropitori cu sită fină Fertilizarea .florile .după semănat.apă curată. Boli .condiţii optime pentru procesele fiziologice .metode: . plantat.jaluzele .ghivece . rugina. împotriva acţiunii directe a soarelui . temperatura mediului . florile trecute . tăieri . Trips.necesară .substrat .higroscopicitatea aerului .nu se pulverizează .menţinerea umidităţii atmosferice -evitarea pierderilor prin transpiraţie -evitarea atacului unor dăunători (păianjen.aspersoare fine.Dezinfectare .preventivă pentru apariţia bolilor şi dăunătorilor .dimineaţa şi către prânz . pentru colorarea frunzelor: Caladium.faze .diferenţiat pe anotimp .ghivecele pe exterior .Măsuri .se şterg frunzele de praf ..cretizare 48 .Trialeurodes.nu este necesară .perioada .material săditor Curăţarea (igienizarea) .biologice . în funcţie de specie (Grupe Peningsfeld) şi de faza de creştere Combaterea bolilor şi dăunătorilor în spaţii protejate Dăunători .dimineaţa .sol .pentru plante suculente şi cactuşi .pe faţa inferioară a frunzelor (stomate.agrotehnice . etc.seara .stratul de la suprafaţă Umbrirea . grad redus de duritate.prelungeşte înflorirea Se curăţă: .administrarea fazială a îngrăşămintelor.Fusarioza.în plină vegetaţie.frunzele uscate. . Codiaeum .chimice .stropirea părţilor aeriene (a frunzelor) pentru: .efect estetic . pierderi mari) . Tetranychus.temperatura aerului .

la plantele cu rădăcini cărnoase.la specii cu sistem aerian insuficient de rigid pentru susţinere: Freesia.înlăturarea porţiunii putrezite.tulpini lungi şi flexibile: Hoya.să se pună în valoare tijele florale: Begonia.înlocuirea în fiecare an a stratului de pământ superficial Transplantarea .de formare a tufei: Aucuba Tratamente cu substanţe retardante . dafin. palmieri.tip .scăderea temperaturii .Aerisirea Scop . Alstroemeria .scop .să obţinem o anumită formă a plantei (piramidală .ridicarea sau scăderea UR Trecerea bruscă de la o temperatură la alta este dăunătoare.îmbunătăţirea înrădăcinării Cum se face: se lasă balotul de pământ intact.trecerea plantelor pe măsură ce cresc. orhidee. Jasminium .furnizarea de aer proaspăt pentru respiraţie . Dianthus.plantele perene la care sistemul radicular este bolnav .substrat din ce în ce mai bogat . azalee.aport de substanţe nutritive . Palisarea. Philodendron.înmulţire exagerată Nu se aplică . chiar spălarea rădăcinilor .grăbirea înfloririi: Bromeliaceae.ramificarea plantelor: Pelargonium Copilit .cercuri de sârmă Tutorare .Fuchsia) . se înlătură substratul de drenaj şi stratul superficial .acidifierea substratului de cultură prin udări repetate .înlăturarea completă a pământului. Lucrări speciale de întreţinere în spaţii protejate Transvazarea .o singură floare: Dianthus La plantele perene lemnoase: tăierile . evantai . bolnave Scop .asigurat drenaj . se repetă de 5-6 ori . la ghivece mai mari cu 2-3 sau 4-5 cm Scop . plase.de curăţire: Rosa . bobocit.o singură tulpină: Dianthus Bobocit . Orhidee Distanţare plante Tăierile: ciupit. 49 . copilit. tăieri în verde Ciupit .să se asigure aer.obţinere de tije florifere drepte .Camellia. plante cu sistem radicular fin.se udă abundent şi se umbresc câteva zile Transvazat parţial . se fac ochiuri. tutorarea .sârme.reducerea taliei: Hypoestes . lumină .asigurat loc de udat .

Înfiinţarea culturilor floricole în câmp. Înfiinţarea culturilor floricole la ghivece. În ce constă pregătirea pentru înfiinţarea culturilor floricole în spaţii protejate? 7. 11. 3. Înfiinţarea culturilor floricole la solul serei. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole în câmp. 2. Care sunt lucrările generale de întreţinere aplicate culturilor floricole în câmp? 4. Care sunt lucrările speciale de întreţinere aplicate culturilor floricole în câmp? 5. 9. 10. Ce lucrări de tăiere se aplică plantelor floricole în câmp? 6. 8. Lucrări speciale de întreţinere a culturilor floricole la solul serei. Lucrări generale de întreţinere a culturilor floricole din spaţii protejate. Lucrări speciale de întreţinere a culturilor floricole la ghivece.Chestionar de autoevaluare 1. 50 .

Factorii care influenţează durata de menţinere a calităţii florilor tăiate 1.grad de deschidere a stomatelor. Bo.intensitatea absorbţiei apei este redusă.substanţe secretate de tulpini florifere (latex. apa 2. 7. numărul lor.deficitară datorită: .3-4 zile: Campanula . durată mică .prezenţa şi numărul frunzelor.integritatea ţesutului .scurtează durata 51 .1 zi: Papaver .fertilizarea . .prin oxidarea lui în procesul respiraţiei se procură energia necesară proceselor vitale .se diminuează cu vârsta.apa .specie .deficitul de apă determină ofilirea şi poate apărea din următoarele cauze: • absorbţia şi circulaţia apei prin vasele conducătoare . Ca .substanţe de natură pectinică rezultate din distrugerea tulpinii.1 lună: Orhidee . etc. polifenoli).bule de aer. .interni .CAPITOLUL 7 PĂSTRAREA FLORILOR TĂIATE După recoltarea florilor pentru prelungirea duratei de decor trebuie să se asigure 2 elemente indispensabile: 1.factori – interni . substratul energetic 1. . etc.obturării vaselor de către microorganisme.concentraţia redusă a componentelor osmotice.în regim de irigare. .temperatura prea ridicată . .factorii de mediu. • capacitatea de reţinere a apei din ţesuturile plantei este redusă din cauză: . Soiul şi specia .momentul recoltării . Apa.externi – temperatura mediului . 2.principalul component glucidele Intensitatea respiraţiei depinde de: . . . • transpiraţia depăşeşte absorbţia apei din cauza unor factori: .1 oră: Hibiscus 2.1.intensitatea luminii.externi .starea de sănătate .carenţa de K.lumina . Factorii mediului de cultură influenţează în proporţie de 35-70% calitatea florilor tăiate . Substratul energetic .2-3 săptămâni:Strelitzia .1-2 săptămâni: Gladiolus .1 săptămână: Tulipa .

înflorire completă .10. Freesia. distanţe .20.reduce pH şi stabilizează antociani .60.creşte concentraţia osmotică a petalelor KCl .bactericid .100.80. Tulipa .perioada din an .caldă .200C (în apartamente) .40 .pentru înlăturarea latexului .Calibrarea . • Calitatea apei .UR aer -umiditatea aerului din spaţiile de păstrare de 90 . prerăcirea.120 .prerăcirea.destinaţie.cerinţe beneficiari .rezerva de glucide . Rosa.120C: Anthurium .distilată sau fiartă . deci prelungeşte păstrarea.sulfat de Al .moment al înfloririi .specii cu frunze multe: Paeonia Tehnica recoltării .2 Condiţionarea.secţionarea perfectă a tulpinilor . vara.boboc .specie .azotat de Ag 7.00C . Momentul şi tehnica recoltării Momentul recoltării .50C : Dahlia .caracteristici fizice .50.cantitate mare de apă .în apartamente.5. calibrare .unele săruri au efect pozitiv .7 .95 % .vara .10 .+ 20C: Gerbera.pentru realizarea turgescenţei • .caracteristici tehnologice (însuşiri pentru o anume destinaţie) .400C . legarea şi etichetarea buchetelor 600-700 fire/oră/muncitor 52 .Sortarea .de păstrare .Condiţionare: sortare. Factorii mediului de păstrare • Temperatura : .0.dimineaţa .conţinut redus de săruri .caracteristici fitofarmaceutice .moment al zilei . ambalarea şi transportul florilor • .1-2 flori deschise .mediului de păstrare -18 .flori de dimensiuni corespunzătoare clasei de calitate .60% • Lumina favorizează sinteza glucidelor.3.4 . la maxim 2 ore de la recoltare 4.Numărarea.apropiată cu a mediului de păstrare .350C . etc) .scara de mărimi (tulpină+floare) în cm . Dianthus.scurtarea duratei de timp de la recoltare la introducerea la păstrare .apei .caracteristici senzorice (prospeţime.40.seara .80C: Strelitzia .temperaturi scăzute .

împrospătarea bazei tijei.temperatură constantă între 40C şi 100C-120C .în tunele speciale sau mijloace de transport • Ambalare . Gladiole 2. tratamente cu soluţii diluate .evitarea căderii florilor: Orhidee. Antirrhinum. benzoic . . Păstrarea la temperaturi scăzute • Păstrarea la frig . Prin această metodă se prelungeşte durata de păstrare cu 2 săptămâni (Rosa) până la 8 săptămâni (Tulipa) sau 4 luni (Dianthus) • Păstrarea în AC (atmosferă controlată) 53 . . Folosirea soluţiilor conservante în vederea: . Cu .vată umedă la baza tulpinilor florale.de scurtă durată ("păstrarea umedă") la temperatura recomandată pentru specie (între 1-100C) şi timp în funcţie de specie.de lungă durată. fără apă o perioadă de timp de la 2 săptămâni la 4-5 luni. Lathyrus.menţinerea calităţii în timpul transportului .îndepărtat frunze de pe treimea inferioară. . etc.impulsionarea bobocilor .inhibitori: CCC 3. 3 zile (Anthurium) . cornete de plastic . vată.de acid naftil acetic. Tratamente aplicate pentru prelungirea duratei de păstrare .se evită lovirea şi trântirea ambalajului . tiosulfat de Ag . apoi pungi • Transport .regulatori de creştere: citochinine . buchete sau flori învelite individual.3 Procedee de prelungire a duratei de păstrare şi menţinerea calităţii florilor tăiate 1. hârtie. când se introduc în soluţii cu concentraţii ridicate de glucoză.păstrarea florilor Soluţiile conservante au la bază: Apa în care se adaugă diferite componente: .acizi organici: citric. la temperatura de 10C.glucide (glucoză şi fructoză) .substanţe antimicrobiene: citrat de 8 hidroxichinoleină .izoterme .buchetele se aşează strâns în ambalaj .înlăturarea latexului: Euphorbia. Reguli de respectat în păstrarea florilor tăiate .evitarea aplecării vârfului tulpinilor şi florilor: Gerbera. 4. Apoi florile se trec treptat la 40C 24 ore şi la temperatura camerei.mijloace autofrigorifice . Al. .4 săptămâni (Lilium) .durează 8 până la 60 minute .ambalaje căptuşite.avion .schimbarea zilnică a apei. indolil acetic.săruri minerale: săruri de Ag.vase curate.fortificarea florilor .inhibitori ai etilenei: acid aminoacetic .distanţe mici 7.• Prerăcire .

prerăcirea şi ambalarea florilor? 4. Care sunt elementele de care depinde prelungirea duratei de decor a plantelor decorative? 2. Care sunt procedeele de prelungire a duratei de păstrare a florilor? 54 . Factorii care influenţează durata de menţinere a calităţii florilor tăiate.Chestionar de autoevaluare 1. În ce constă condiţionarea. 3.

Bucureşti 55 .Plante de balcon şi grădină. Craiova . Ed.Floricultură generală . Preda Milea 4.1990 .1989 . Ed.2001 .1991 .curs.2001 .BIBLIOGRAFIE 1. Allfa. Bucureşti . Craiova .Floricultură specială . Anton Doina 2.Plante de apartament.Dicţionar dendrofloricol . Reprografia Univ. Reprografia Univ. Anton Doina 3.curs. Allfa. Ghid All 5. Ghid All .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful