Sunteți pe pagina 1din 3

Subiectul nr.

1
Se dau 4 volume a ezate pe o suprafa plan , pe care este figurat un caroiaj alc tuit din p trate cu latura de 7 x 7 m, dispuse cte 16 pe fiecare latur , ca n perspectiva de mai jos. Considernd c aceast imagine reprezint o perspectiv n care volumele respective sunt construc ii, se cere s se reprezinte la nivelul ochiului din aceea i pozi ie, completnd cu ceea ce este considerat necesar (alte cl diri, planta ii, mobilier urban, pavaje, etc.) o imagine a unui ansamblu urban (strad , pia , etc.). Aspectul componentelor volumetrice este l sat la latitudinea candida ilor. Se cere de asemenea, reprezentarea n plan a ansamblului final, cu umbre i lumini, la scara 1/500.

Subiectul nr. 2
Dou localit i B i C se g sesc n 2 vrfuri ale pentagonului regulat ABCDE nscris ntr-un cerc cu raza R = 12 km. Prin vrful A i mijlocul laturii CD trece o autostrad . S se determine grafic la scara 1/100.000 (1 cm reprezint 1 km) un punct P pe autostrad pentru amplasarea unui pasaj denivelat, astfel ca suma BP + CP s fie minim . NOT Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei al turate. Nu se admite reprezentarea de elemente str ine de con inutul temei.

Criterii de apreciere:
S1.
y y y y y

respectarea datelor de tem (propor ie, elemente urbane i arhitecturale) capacitatea creativ coeren a compozi iei i corectitudinea perspectivelor calitatea valora iei (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei i a detaliilor, anturaj) acurate ea desenului

S2
y y

corectitudinea rezolv rii acurate ea desenului

ucrare de concurs - Urbanism i Administrarea Teritoriului

Lucrare de concurs - Amenajarea i Planificarea Peisajului