Sunteți pe pagina 1din 185

LEGISLATIE SI ORGANIZARE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

(SUPORT DE CURS)

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA MODUL I-II

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 1/183

Cuprins
CUPRINS.........................................................................................................................................................2 I.1.COMUNICARE, LUCRUL N ECHIP, TEHNICI DE COMUNICARE SI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR.....................................................................................................................................................3 I.2. CADRUL LEGISLATIV GENERAL REFERITOR LA SECURITATEA I SNTATEA N MUNC.......6 I.4. NOTIUNI DESPRE RISCURI GENERALE SI PREVENIREA LOR..........................................................41 I.5.NOTIUNI DESPRE RISCURI SPECIFICE SI PREVENIREA LOR IN SECTORUL CORESPUNZATOR ACTIVITATII INTREPRINDERII SI/SAU UNITATII........................................................................................48 I.6. COD MINIM DE REGULI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR. PRIM AJUTOR IN CAZ DE RANIRI, HEMORAGII, ARSURI, FRACTURA, ELECTROCUTARE, INEC, INTOXICAREA CU SUBSTANTE TOXICE...................................................................................................................................61 I.7. SEMNALIZARE DE SECURITATE..........................................................................................................66 II.1.CRITERII GENERALE PENTRU EVALUAREA RISCURILOR...............................................................70 METODA SDQ..............................................................................................................................................87 OPT FACTORI A - H; CINCI NIVELURI 1 - 5..........................................................................................111 II.1.8.METODE INDIGENE DE EVALUARE RISCURI.................................................................................124 FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCA.......................................................................133 FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC..........................................................................................135 II.2. ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE PREVENIRE............................................................................148 II.3. ACTIUNI N CAZ DE URGEN-PLAN DE URGEN I DE EVACUARE, PRIM AJUTOR.............153 II.4. ELABORAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACTIVITII DE PREVENIRE I PROTECIE......174 II.5.EVIDENE I RAPORTRI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC........................175

CUPRINS ANEXE: ANEXA 1:Comunicarea evenimentelor;ANEXA 2:Exemplu decizie;ANEXA 3:Aplicatie practica intocmire instructiune specifica;ANEXA 4:Cerinte de specialitate, riscuri specifice;ANEXA 5:Plan de prevenire si protectie;ANEXA 6:Tabel EIP;ANEXA 7:Fisa de instruire colectiva;ANEXA 8:Formular ITM Casa de pensii; ANEXA 9:Registre;ANEXA 10:Liste evidente SM;ANEXA 11:Exemplu proces-verbal de cercetare;ANEXA 12:Ordin FIAM;ANEXA 13:FIAM completat;ANEXA 14:Completare FIAM anexa 2;ANEXA 15:Fisa de expunere la riscuri;ANEXA 16:Cerere autorizare activitate;ANEXA 17:Exemplu plan de prevenire si protectie;ANEXA 18:Exemplu completare fisa individuala SSM;ANEXA 19: Anexe HG 971/2006; ANEXA 20:Anexe metoda evaluare riscuri INDCPM.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 2/183

MODUL I
I.1.COMUNICARE, LUCRUL N ECHIP, TEHNICI DE COMUNICARE SI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
Comunicarea Definitie: Comunicarea reprezinta procesul de transmitere a informatiei de la o entitate (persoana, institutie, autoritate etc.) numita EMITATOR la o entitate numita RECEPTOR. Bazele comunicarii Transmiterea unei idei (gand), este considerata ca cel mai mic element (unitatea de baza) a procesului de comunicare. La emitator ideea se transpune (se exprima) mai intai in limbaj si apoi in vorbire. La destinatar (receptor) mesajul este preluat de auz, apoi este transpus si interpretat dand astfel forma ideii. In consecinta, numai intr-o situatie ideala, in cazul in care toate aceste secvente se desfasoara absolut perfect ideea pe care o formuleaza receptorul este identica cu aceea care intentioneaza sa o transmita emitatorul la inceputul procesului de comunicare. Desfasurarea procesului de comunicare in directie unica este in sine destul de simplu, putand insa sa apara o serie de tulburari, astfel: La emitator: Limbajul nu corespunde exact gandirii;

Transpunerea ideii este puternic influentata de experienta individuala a emitatorului; Exprimarea este prea putin clara.

In timpul transmiterii: Semnale suplimentare sau complementare care modifica semnalul initial; La receptor: Nu este captat decat o parte a mesajului; Transpunerea se face functie de vocabularul initial (exista sensuri diferite pentru acelasi cuvant);
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 3/183

Aparitia factorilor de diminuare a receptiei; Mesajul este deviat in alta directie.

Ideea este interpretata in functie de modelul propriu de formulare. Acest model simplu arata clar cat de sensibila este comunicarea si cat de dependenta este calitatea ei fata de factorii obiectivi (mijloace tehnice, mediu, conditii de transmitere, factori disturbatori necontrolabili) cat si de cei subiectivi (personalitatea si calitatile individuale ale emitatorului si receptorului). Pentru ca procesul sa functioneze corect si eficient este necesar sa se identifice pentru fiecare situatie in parte obstacolelesi factorii perturbatori corectandu-se influenta lor nefasta. Un pas esential spre imbunatatirea comunicarii il constituie aplicarea consecventa a conexiunii emitator receptor, a reactiei inverse (feed beak). Daca nu are loc cu regularitate o verificare a comunicarii printr-o forma de reactie inversa, atunci succesul ramane accidental, intamplator, ocazional. Numai controlul riguros si permanent al rezultatelor transmiterii de informatii si examinarea modului de percepere a mesajelor poate sa conduca la un nivel de precizie. Cea mai comuna forma de comunicare o reprezinta transmiterea verbala a informatiei. Acrasta modalitate este din pacate cea mai ineficienta cale de comunicare din punct de vedere al procentului de retinere a informatiei. Totodata transmiterea orala este forma de comunicare cea mai sensibila la influenta factorilor subiectivi Comunicarea este unul din elementele cheie in procesul complex de luare al deciziilor. Exista mai multe posibilitati de rezolvare al actului decizional. Dictatura decizia apartine conducatorului, este obligatorie pentru executanti si are un procent foarte mic de acceptabilitate, chiar daca este corecta, adoptarea deciziei se face in cel mai scurt timp. Paternalismul decizia apartine tot conducatorului, dar desi este obligatorie pentru executanti liderul explica (motiveaza) solutia. Procentul de acceptabilitate este ceva mai mare insa, totusi redus. Timpul pentru adoptare si explicare este ceva mai mare dar suficient de scurt. Votul majoritar decizia reprezinta punctul de vedere al majoritatii si este in mod logic acceptata de aceasta dar nu tine cont de opinia minoritatii care este in multe cazuri impotriva solutiei. Timpul afectat este ralativ scurt. Compromisul obtinut prin negocieri intre majoritate si minoritate, se adopta o decizie care reprezinta cu preponderenta punctul de vedere al majoritatii, dar care raspunde in parte si intereselor minoritatii. Este necesar un timp ceva mai mare pentru a se ajunge la o solutie. Consensul decizia reprezinta un punct de vedere unanim acceptat. Este o procedura cu rezultate ideale, dar foarte greu de aplicat necesitand un timp foarte mare. Un rol foarte important in acest proces il are liderul care coordoneaza procesul decizional (fig. 5). Pentru luarea in timp util a celor mai bune solutii este necesar sa se respecte urmatoarele etape: formularea problemei identificarea cauzelor, a conditiilor existente si a factorilor de influenta, clarificarea scopului etc.;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 4/183

prezentarea solutiilor alternative se inventariaza pe cat posibil toate modalitatile de solutionare a problemei;

evaluarea solutiilor alternative pentru fiecare solutie posibila se analizeaza avantajele si dezavantajele efectelor aplicarii, durata estimata pentru implementare etc.; alegerea solutiei optime dintre solutiile posibile se alege cea care raspunde cel mai bine asteptarilor referitoare la atingerea scopului, duratei de implementare, resurselor disponibile, impactului scontat etc.;

implementarea deciziei se stabileste un program de aplicare cu etape, termene si responsabilitati bine definite;

evaluarea efectelor aplicarii deciziei.

O etapa importanta in acest proces il reprezinta programul de aplicare si implementare a deciziei, aspect in care sens se urmaresc: conditiile necesare ca decizia sa fie aplicata cu succes (personal, nivel de pregatire, resurse financiare si materiale, relatii interumane, mijloace de transmitere a informatiei etc.); actiunile preliminare care sa creeze cadrul optim necesar aplicarii deciziei (selectie personal, eventuale cursuri de pregatire, aprovizionare etc.); succesiunea actiunilor din programul de implementare si termenele de rezolvare; alegerea individuale; persoanelor potrivite si stabilirea responsabilitatilor

posibilitatea de adaptare la schimbarile de situatie aparute pe parcursul actiunii, identificarea unor posibile situatii neprevazute si modul de solutionare. Modalitatea de intocmire a programului de actiune depinde aproape intotdeauna succesul oricarei operatiuni.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 5/183

MODUL I
I.2. CADRUL LEGISLATIV GENERAL REFERITOR LA SECURITATEA I SNTATEA N MUNC
Actiunile si masurile politicii de protectie sociala din cadrul activitatii de prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale comporta trei componente: teoretica, juridica si metodologic aplicativa. Componenta juridica cuprinde sistemul propriu-zis de reglementari legale prin care securitatea muncii reprezinta un ansamblu de norme avand ca obiect reglementarea relatiilor sociale formate in cadrul organizarii, desfasurarii si controlului procesului de munca, pentru asigurarea conditiilor optime, la nivelul standardelor moderne, de aparare a vietii si sanatatii participantilor la acest proces, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Se definesc astfel relatiile sociale intre cei care organizeaza, conduc sau controleaza munca si organele administratiei de stat, respectiv cu executantii procesului de munca. Principala reglementare juridica este inscrisa in dreptul muncii, la care se adauga normele de drept administrativ pentru raspundere contraventionala, de drept penal referitoare la infractiuni, de drept civil care completeaza Codul Muncii sub raportul raspunderii patrimoniale fata de daunele produse persoanelor angajate in cazurile incalcarii reglementarilor de securitate si sanatate in munca, precum si cu cele de asigurari sociale. In conformitate cu prevederile constitutiei, securitatea si sanatatea in munca reprezinta o componenta a sistemului de reglementari nationale pentru asigurarea protectiei segmentului de populatie activa impotriva riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala, urmare a disfunctiilor aparute in sistemul de munca. Dintre trasaturile sistemului actual de reglementari putem mentiona:

- stabilirea raspunderilor si competentelor la nivelul persoanelor juridice, de unde decurge


delimitarea clara a obligatiilor si drepturilor persoanelor implicate in procesul muncii; - corelarea relatiilor autoritatilor publice si entitatilor economice cu subsisteme legislative prin care se asigura protectia sociala; - afilierea la reglementarile O.I.M. si U.E.; - introducerea standardelor de securitate a muncii, ca documente normative cu caracter obligatoriu cuprinzand cerintele de protectie pe care trebuie sa le posede un produs, de asemenea metodele de testare ale acestora. Schimbarile survenite in sistemul de reglementari s-au datorat unor cerinte precum: - reglementarea unitara a sectorului de stat si privat; - reflectarea noilor raporturi de munca; - corelarea reglementarilor legate de securitate si sanatate in munca cu celelalte reglementari din sistemul national de reglementari; - armonizarea cu legislatia U.E. Principiile sistemului de reglementari referitor de securitatea munii sunt: - drept fundamental al tuturor participantilor la procesul de munca;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 6/183

- relatia indisolubila intre dreptul la munca si securitatea muncii; - integrarea securitii muncii in procesul de munca; - caracterul preventiv al activitii; - tratarea ca unica problema a prevenirii accidentelor si imbolnavirilor.

I.2.1 STRUCTURA SISTEMULUI DE REGLEMENTARI IN DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC


Legislatia privind securitatea i sntatea n munc este o componenta a sistemului de reglementari prin care se urmareste asigurarea protectiei cetatenilor, pentru un segment specific de populatie - activa, impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala generate de prestarea oricarui proces de munca.

I. LEGISLATIE GENERALA II. LEGISLATIE SPECIFICA

1. 2. 1. 2. 3.

FUNDAMENTALA COMPLEMENTARA PRIMARA SECUNDARA TERTIARA

COMPONENTELE SISTEMULUI DE REGLEMENTARI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


I.1. Legislatie generala fundamentala: Functii: STABILESTE LOCUL SI ROLUL LEGISLATIEI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII IN SISTEMUL LEGISLATIV NATIONAL.

ART. 22 (1) - Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanei sunt garantate. ART. 38 (2) - Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul saptamanal, concediu de odihna platit, presterea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.

CONSTITUTIA

CODUL MUNCII- LEGEA 53/2003 cu modificrile i completrile ulterioare

Art. 37 Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, n cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. Art. 171

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 7/183

(1) Angajatorul are obligaia s ia toate msurile necesare pentru protejarea vieii i sntii salariailor. (2) Angajatorul are obligaia s asigure securitatea i sntatea salariailor n toate aspectele legate de munc. (3) Dac un angajator apeleaz la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu l exonereaz de rspundere n acest domeniu. (4) Obligaiile salariailor n domeniul securitii i sntii n munc nu pot aduce atingere responsabilitii angajatorului. (5) Msurile privind securitatea i sntatea n munc nu pot s determine, n nici un caz, obligaii financiare pentru salariai. I.2. Legislatie generala complementara:

Functii: COMPLETEAZA LEGISLATIA SPECIFICA, IN CONTEXTUL REGLEMENTARII UNOR ALTE DOMENII, PROBLEMATICI DE NATURA PROTECTIEI SOCIALE. LEGEA SANATATII LEGEA ASIGURARILOR SOCIALE LEGEA ASIGURARILOR LA RISC DE ACCIDENT LEGEA MEDIULUI HOTARARI GUVERNAMENTALE

II.1. Legislatie specifica primara: LEGEA SECURITII I SNTII N MUNC 319/2006


Element generator: CONSTITUTIA Rol: LEGEA FUNDAMENTALA IN BAZA CAREIA SE REALIZEAZA SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII IN ECONOMIA NATIONALA. Functii: TRASEAZA CADRUL GENERAL PENTRU INTREG SISTEMUL LEGISLATIV AL SECURITII MUNCII DIN ROMANIA, PRECUM SI PENTRU MODUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE. Nivel de aplicabilitate: TOATE ENTITATILE SOCIO-ECONOMICE AFLATE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND SECURITATEA MUNCII.

LEGEA ASIGURARILOR LA RISC DE ACCIDENT


Element generator: CONSTITUTIA Rol: LEGEA FUNDAMENTALA IN BAZA CAREIA SE REALIZEAZA SERVICII I PRESTAII N BENEFICIUL PERSOANELOR ASIGURATE IN ECONOMIA NATIONALA. Functii: TRASEAZA CADRUL GENERAL PENTRU INTREG SISTEMUL LEGISLATIV AL ASIGURARILOR LA RISC DIN ROMANIA. Nivel de aplicabilitate: TOATE ENTITATILE SOCIO-ECONOMICE AFLATE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND SECURITATEA MUNCII.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 8/183

CERINTE MINIME PRIVIND SECURITATEA I SNTATEA N MUNC LA NIVEL NATIONAL, PE DOMENII SPECIFICE, STABILITE PRIN HOTARARI DE GUVERN

Element generator: LEGEA SECURITII I SNTII N MUNC 319/2006 Rol: STABILIREA CERINELOR MINIME DE SECURITATEA SAU MBUNTIREA SECURITII LA LOCURILE DE MUNC, PENTRU ASIGURAREA PROTECIEI LUCRTORILOR MPOTRIVA RISCURILOR PREZENTE LA LOCURILE DE MUNC. Functii: REGLEMENTAREA UNITARA A PROCEDURILOR DE APLICARE A UNOR PRINCIPII PREVAZUTE IN LEGISLATIA PRIMARA DE SECURITATEA MUNCII. Nivel de aplicabilitate: TOATE ENTITATILE SOCIO-ECONOMICE AFLATE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND SECURITATEA MUNCII.

II.2. Legislatie specifica secundara: NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 319/2006 EMISE DE MMSSF, MS
Element generator: LEGEA SECURITII I SNTII N MUNC, LEGEA 319/2006. Rol: REGLEMENTAREA UNITARA A PROCEDURILOR DE APLICARE A UNOR PRINCIPII PREVAZUTE IN LEGISLATIA PRIMARA DE SECURITATEA MUNCII: AUTORIZAREA UNITATILOR, CERCETAREA SI EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNC SI A INCIDENTELOR PERICULOASE, SERVICII DE PREVENIRE I PROTECIE, ORGANIZAREA I FUNCIONAREA CSSM, INSTRUIREA N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC, SUPRAVEGHEREA STARII DE SNATATE A LUCRATORILOR etc. Nivel de aplicabilitate: TOATE UNITATILE AFLATE SUB INCIDENTA LEGISLATIEI ROMANE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII.

ORDINE EMISE DE M.M.S.S.F., MS

II.3. Legislatie specifica tertiara: INSTRUCTIUNI DE SECURITATEA MUNCII, REGULAMENTE INTERNE


Element generator: LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, Rol: STABILIREA MASURILOR DE PREVENIRE A COMPORTAMENTULUI ACCIDENTOGEN AL EXECUTANTULUI, IN CONDITIILE INTER-RELATIONARII DINTRE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA, PENTRU LOCURILE DE MUNC Nivel de aplicabilitate: OBLIGATORII NUMAI PENTRU EMITENT, CARE ESTE TOTODATA SI UTILIZATOR.

STANDARDE DE FIRMA, PROFESIONALE

Element generator: Rol: COMPLETEAZA STANDARDELE CU CARACTER NATIONAL. Nivel de aplicabilitate: SE STABILESTE PRIN STANDARD SI ESTE INTOTDEAUNA MAI MIC DECAT CEL NATIONAL.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 9/183

I.2.2 LEGEA SECURITII I SNTII N MUNC


Legea nr. 319/2006, reprezint legea fundamental care traseaz cadrul general privind securitatea i sntatea muncii la nivel naional, precum i modul de organizare i desfurare a prevenirii accidentelor i mbolnvirilor profesionale.

Ca structur, legea cuprinde: Cap. I - Dispozitii generale Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX Cap. X Cap. XI - Domeniu de aplicare - Obligaiile angajatorilor - Obligaiile lucrtorilor - Supravegherea sntii - Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i raportarea evenimentelor - Grupuri sensibile la riscuri - Infraciuni - Contravenii - Autoriti competente i instituii cu atribuii n domeniu - Dispoziii finale

Cap. I - Dispozitii generale - este precizat scopul legii, i anume : instituirea de msuri privind promovarea mbuntirii securitii i sntii n munca a lucrtorilor. - stabilete principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecia sntii i securitatea lucrtorilor, eliminarea factorilor de risc i accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucrtorilor i a reprezentanilor lor, precum i direciile generale pentru implementarea acestor principii; - includerea de clauze privind securitatea i sntatea n munca n conveniile internaionale i contractele bilaterale ncheiate de persoane juridice romne cu parteneri strini, n vederea efecturii de lucrri cu personal romn pe teritoriul altor ri, vor cuprinde

Cap. II

- Domenii de aplicare

Acest capitol cuprinde precizri cu privire la aplicabilitatea legii securitii i sntii n munc i anume: se aplica n toate sectoarele de activitate, att publice, cat i private, angajatorilor, lucrtorilor i reprezentanilor lucrtorilor.

Cap. III Obligaiile angajatorilor SECIUNEA 1


Obligaii generale ale angajatorilor

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 10/183

- sunt menionate obligatiile generale ale angajatorilor i principiile generale de prevenire ce trebuie respectate n luarea msurilor pentru securitatea i sntatea angajailor. (...) angajatorul are obligaia sa ia msurile necesare pentru: a) asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea i instruirea lucrtorilor; d) asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n munca.

SECIUNEA a 2-a
Servicii de prevenire i protecie - sunt stabilite condiiile n care funcioneaz acestea (Norme metodologice de aplicare a legii).

SECIUNEA a 3-a
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrtorilor, pericol grav i iminent - este prezentat modul de organizare a activitii, de acionare n situatia n care trebuie sa se intervina la evenimentele mentionate. - Obligaiile angajatorului n aceasta organizare, i drepturile salariailor

SECIUNEA a 4-a
Alte obligaii ale angajatorilor a) sa realizeze i sa fie n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; b) sa decid asupra msurilor de protecie care trebuie luate i, dup caz, asupra echipamentului de protecie care trebuie utilizat; c) sa in evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum i a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g); d) sa elaboreze pentru autoritile competente i n conformitate cu reglementrile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrtorii si. n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munca i pentru prevenirea accidentelor de munca i a bolilor profesionale, angajatorii au urmtoarele obligaii: a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare i execuie a construciilor, a echipamentelor de munca, precum i de elaborare a tehnologiilor de fabricaie, soluii conforme prevederilor legale n vigoare privind securitatea i sntatea n munca, prin a cror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare i de imbolnavire profesional a lucrtorilor; b) sa ntocmeasc un plan de prevenire i protecie compus din msuri tehnice, sanitare, organizatorice i de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa l aplice corespunztor condiiilor de munca specifice unitii; c) sa obin autorizaia de funcionare din punctul de vedere al securitii i sntii n munca, nainte de nceperea oricrei activiti, conform prevederilor legale; d) sa stabileasc pentru lucrtori, prin fia postului, atribuiile i rspunderile ce le revin n domeniul securitii i sntii n munca, corespunztor funciilor exercitate; e) sa elaboreze instruciuni proprii, n spiritul prezentei legi, pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munca, innd seama de particularitile activitilor i ale locurilor de munca aflate n responsabilitatea lor; f) sa asigure i sa controleze cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i de protecie stabilit, precum i a prevederilor legale n domeniul securitii i sntii n munca, prin lucrtorii desemnai, prin propria competenta sau prin servicii externe;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 11/183

g) sa ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i instruirii lucrtorilor, cum ar fi afie, pliante, filme i diafilme cu privire la securitatea i sntatea n munca; h) sa asigure informarea fiecrei persoane, anterior angajrii n munca, asupra riscurilor la care aceasta este expus la locul de munca, precum i asupra msurilor de prevenire i de protecie necesare; i) sa ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specifica; j) sa angajeze numai persoane care, n urma examenului medical i, dup caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaz sa o execute i sa asigure controlul medical periodic i, dup caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajrii; k) sa in evidenta zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 7 alin. (4) lit. e) din legea 319/2006; l) sa asigure funcionarea permanenta i corecta a sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msura i control, precum i a instalaiilor de captare, reinere i neutralizare a substanelor nocive degajate n desfurarea proceselor tehnologice; m) sa prezinte documentele i sa dea relaiile solicitate de inspectorii de munca n timpul controlului sau al efecturii cercetrii evenimentelor; n) sa asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucrtorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; p) sa nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afar de cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor i a altor persoane; q) sa asigure echipamente de munca fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor; r) sa asigure echipamente individuale de protecie; s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecie nou, n cazul degradrii sau al pierderii calitilor de protecie. Alimentaia de protecie se acorda n mod obligatoriu i gratuit de ctre angajatori persoanelor care lucreaz n condiii de munca ce impun acest lucru i se stabilete prin contractul colectiv de munca i/sau contractul individual de munca. Materialele igienico-sanitare se acorda n mod obligatoriu i gratuit de ctre angajatori. Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum i locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca i/sau contractul individual de munc.

SECIUNEA a 5-a
Informarea lucrtorilor innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau a unitii, angajatorul trebuie sa ia msuri corespunztoare, astfel nct lucrtorii i/sau reprezentanii acestora sa primeasc, n conformitate cu prevederile legale, toate informaiile necesare privind: -riscurile pentru securitate i sntate n munca la care sunt expusi -msurile i activitile de prevenire i protecie corespunzatoare att la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general, cat i la nivelul fiecrui post de lucru i/sau fiecrei funcii. Aceleasi informatii trebuie angajatorul unitatii sa le dea si angajatorilor lucratorilor altei societati, exterioare, ce desfasoara activitati in incinta firmei. Informatiile vor fi strict legate de riscurile si masurile de prevenire corespunzatoare lucratorilor firmei respective pe timpul desfasurarii activitatii in incinta.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 12/183

SECIUNEA a 6-a
Consultarea i participarea lucrtorilor Aplicarea prevederilor legii implica: a) consultarea lucrtorilor; b) dreptul lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor sa fac propuneri; c) participarea echilibrata Se face prin reprezentanii lucrtorilor i prin organizarea , funcionarea Comitetele de securitate i sntate n munc( peste 50 salriai).

SECIUNEA a 7-a
Instruirea lucrtorilor Angajatorul trebuie sa asigure condiii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc o instruire suficienta i adecvat n domeniul securitii i sntii n munca, n special sub forma de informaii i instruciuni de lucru, specifice locului de munca i postului. Instruirea trebuie sa se efectueze n timpul programului de lucru, fie n interiorul, fie n afar ntreprinderii i/sau unitii. Exemplu fisa de instruire individual privind securitatea i sntatea n munc.

Cap. IV Obligaiile lucrtorului


Fiecare lucrator trebuie sa isi desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesional att propria persoana, cat i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munca. n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute anterior, lucrtorii au urmtoarele obligaii: a) sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, sa l napoieze sau sa l pun la locul destinat pentru pstrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munca despre care au motive ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficienta a sistemelor de protecie; e) sa aduc la cunostinta conducatorului locului de munca i/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor; g) sa coopereze, att timp cat este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul sau de activitate; h) sa isi nsueasc i sa respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munca i msurile de aplicare a acestora; i) sa dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 13/183

CAP. V

Supravegherea sntii

Se fectueaz cu respecatarea prevederilor legale n vigoare. Se realizeaz de ctre medic de medicina muncii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 14/183

CAP. VI Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i raportarea evenimentelor


In acest capitol sunt stabilite conditiile in care un accident este considerat accident de munca, precum si comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 lit. f) din L319/2006, va fi comunicat de ndat angajatorului, de ctre conductorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia. Angajatorul are obligaia sa comunice evenimentele, de ndat, dup cum urmeaz: a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate eveni-mentele asa cum sunt definite la art. 5 lit. f)/L319 /2006; b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; c) organelor de urmrire penal, dup caz.

CAP. VII

Grupuri sensibile la riscuri

Grupurile sensibile la riscuri sunt: -femeile gravide -lehuzele sau femeile care alapteaza -tinerii -persoanele cu dizabilitati Grupurile sensibile la riscuri trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaz n mod specific. Angajatorii au obligaia sa amenajeze locurile de munca innd seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.

CAP. VIII

Infraciuni

(1)Daca nu se iau masurile legale de securitate i sntate n munca de ctre persoana care are ndatorirea s ia aceste msuri, si ca urmare se creeaz un pericol grav i iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesional, persoana respectiva savarseste o infractiune. Infraciunea se pedepsete cu nchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. (2)Daca se produc consecine deosebite, pedeapsa este nchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. Fapta prevzut la alin. (1) svrit din culpa se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevzut la alin. (2) svrit din culpa se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. (3) Nerespectarea de ctre orice persoana a obligaiilor i a msurilor stabilite cu privire la securitatea i sntatea n munca, dac prin aceasta se creeaz un pericol grav i iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesional, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. (4) Dac fapta prevzut n alin. (3) a produs consecine deosebite, pedeapsa este nchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 15/183

(5) Dac nerespectarea consta n repunerea n funciune a instalaiilor, mainilor i utilajelor, anterior eliminrii tuturor deficienelor pentru care s-a luat msura opririi lor, pedeapsa este nchisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. (6) Faptele prevzute la alin. (3) i (5) svrite din culpa se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevzut la alin. (4) svrit din culpa se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

CAP. IX

Contravenii

Constituie contravenii faptele svrite de angajatorii aflai n una dintre situaiile prevzute de legea 319/2006, si anume: (1) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nclcarea urmatoarelor dispoziii: -sa se ntocmeasc un plan de prevenire i protecie compus din msuri tehnice, sanitare, organizatorice i de alta natura, bazat pe evaluarea ; -sa se obin autorizaia de funcionare din punctul de vedere al securitii i sntii n munca, nainte de nceperea oricrei activiti, conform prevederilor legale; -sa nu se modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afar de cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor i a altor persoane; -sa se asigure echipamente individuale de protecie; (2)Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei nclcarea urmatoarelor dispoziii: -sa se asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; (3)Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei nclcarea urmatoarelor dispoziii: -daca angajatorul nu realizeaza evaluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea n munca a lucratorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; -daca angajatorul nu decide asupra msurilor de protecie care trebuie luate i, dup caz, asupra echipamentului de protecie care trebuie utilizat; -daca angajatorul nu adopta, din faza de cercetare, proiectare i execuie a construciilor, a echipamentelor de munca, precum i de elaborare a tehnologiilor de fabricaie, soluii conforme prevederilor legale n vigoare privind securitatea i sntatea n munca, prin a cror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare i de imbolnavire profesional a lucrtorilor; -daca angajatorul nu stabileste pentru lucrtori, prin fia postului, atribuiile i rspunderile ce le revin n domeniul securitii i sntii n munca, corespunztor funciilor exercitate; -daca angajatorul nu elaboreaza instruciuni proprii, n spiritul legii 319/2006, pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munca, innd seama de particularitile activitilor i ale locurilor de munca aflate n responsabilitatea lui; -daca angajatorul nu asigura i nu controleaza cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i de protecie stabilit, precum i a prevederilor legale n domeniul securitii i sntii n munca, prin lucrtorii desemnai, prin propria competenta sau prin servicii externe; -daca angajatorul nu asigura informarea fiecrei persoane, anterior angajrii n munca, asupra riscurilor la care aceasta este expus la locul de munca, precum i asupra msurilor de prevenire i de protecie necesare;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 16/183

-daca angajatorul nu ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specifica; -daca angajatorul nu respecta legislatia cu privire la angajarea numai a acelor persoane care, n urma examenului medical i, dup caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaz sa o execute i daca nu asigura controlul medical periodic i, dup caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajrii; -daca angajatorul nu ine evidenta zonelor cu risc ridicat i specific prevzute, si nu ia msurile corespunztoare pentru ca, n zonele cu risc ridicat i specific, accesul sa fie permis numai lucrtorilor care au primit i i-au insusit instruciunile adecvate. -daca angajatorul nu asigura funcionarea permanenta i corecta a sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msura i control, precum i a instalaiilor de captare, reinere i neutralizare a substanelor nocive degajate n desfurarea proceselor tehnologice; -daca angajatorul nu prezinta documentele cerute si nu da relaiile solicitate de inspectorii de munca n timpul controlului sau al efecturii cercetrii evenimentelor; -daca angajatorul nu desemneaza, la solicitarea inspectorului de munca, lucrtorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; -daca angajatorul nu respecta punctele enumerate mai jos: -asigura condiii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc o instruire suficienta i adecvat n domeniul securitii i sntii n munca, n special sub forma de informaii i instruciuni de lucru, specifice locului de munca i postului sau: a) la angajare; b) la schimbarea locului de munca sau la transfer; c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificri ale echipamentului existent; d) la introducerea oricrei noi tehnologii sau proceduri de lucru; e) la executarea unor lucrri speciale. - instruirea lucratorilor este: a) adaptat evoluiei riscurilor sau apariiei unor noi riscuri; b) efectuata periodic i ori de cte ori este necesar. -angajatorul se va asigura ca lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior, care desfoar activiti n ntreprinderea i/sau unitatea proprie, au primit instruciuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate i sntate n munca, pe durata desfurrii activitilor. -reprezentanii lucrtorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munca au dreptul la instruire corespunztoare. -daca angajatorul nu cerceteaza evenimentele care au produs incapacitate temporar de munca; -daca angajatorul nu a inregistrat si nu a raportat accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca, precum i la asigurator, potrivit legii 319/2006. (5) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei nclcarea urmatoarelor dispozitii: 1.angajatorul are obligaia: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanelor sau preparatelor chimice utilizate i la amenajarea locurilor de munca; b) ca, ulterior evalurii prevzute la lit. a) i dac este necesar, msurile de prevenire, precum i metodele de lucru i de producie aplicate de ctre angajator sa asigure mbuntirea nivelului securitii i al proteciei sntii lucrtorilor i sa fie integrate n ansamblul activitilor ntreprinderii i/sau unitii respective i la toate nivelurile ierarhice;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 17/183

c) sa ia n considerare capacitatile lucrtorului n ceea ce privete securitatea i sntatea n munca, atunci cnd i ncredineaz sarcini; d) sa asigure ca planificarea i introducerea de noi tehnologii sa fac obiectul consultrilor cu lucrtorii i/sau reprezentanii acestora n ceea ce privete consecinele asupra securitii i sntii lucrtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiiile i mediul de munca; e) sa ia msurile corespunztoare pentru ca, n zonele cu risc ridicat i specific, accesul sa fie permis numai lucrtorilor care au primit i i-au insusit instruciunile adecvate. 2.cnd n acelai loc de munca isi desfoar activitatea lucrtori din mai multe ntreprinderi i/sau uniti, angajatorii acestora au urmtoarele obligaii: a) sa coopereze n vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sntatea i igiena n munca, lund n considerare natura activitilor; b) sa isi coordoneze aciunile n vederea proteciei lucrtorilor i prevenirii riscurilor profesionale, lund n considerare natura activitilor; c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; d) sa informeze lucrtorii i/sau reprezentanii acestora despre riscurile profesionale. 3.msurile privind securitatea, sntatea i igiena n munca nu trebuie sa comporte n nicio situaie obligaii financiare pentru lucrtori. -Daca angajatorul nu desemneaza lucrtori desemnai/servicii externe sau daca ii desemneaza dar nu respecta urmatoarele: - Lucrtorii desemnai nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitii lor de protecie i a celei de prevenire a riscurilor profesionale. - Lucrtorii desemnai trebuie sa dispun de timpul necesar pentru a-i putea ndeplini obligaiile ce le revin , conform Legii 319/2006 - Dac n ntreprindere i/sau unitate nu se pot organiza activitile de prevenire i cele de protecie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurg la servicii externe. - n cazul n care angajatorul apeleaz la servicii externe , acestea trebuie sa fie informate de ctre angajator asupra factorilor cunoscui ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitii i sntii lucrtorilor i trebuie sa aib acces la informaiile prevzute la art. 16 alin. (2). - Lucrtorii desemnai trebuie sa aib, n principal, atribuii privind securitatea i sntatea n munca i, cel mult, atribuii complementare. -daca angajatorul nu-si asuma urmatoarele obligaii: a) sa informeze, cat mai curnd posibil, toi lucrtorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav i iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum i despre msurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecia lor; b) sa ia msuri i sa furnize instruciuni pentru a da lucrtorilor posibilitatea sa opreasc lucrul i/sau sa prseasc imediat locul de munca i sa se ndrepte spre o zona sigura, n caz de pericol grav i iminent; c) sa nu impun lucrtorilor reluarea lucrului n situaia n care nc exista un pericol grav i iminent, n afar cazurilor excepionale i pentru motive justificate. -daca angajatorul nu ia masuri ca n cazul unui pericol grav i iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cnd eful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toi lucrtorii sunt api sa aplice msurile corespunztoare, n conformitate cu cunotinele lor i cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinele unui astfel de pericol. -daca angajatorul nu ia masuri sa asigure echipamente de munca fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor; -daca angajatorul nu asigura obligatoriu echipament individual de protecie nou, n cazul degradrii sau al pierderii calitilor de protecie. -Daca angajatorul nu comunica evenimentele de ndat, dup cum urmeaz:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 18/183

a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele(eveniment=accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul procesului de munca ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boala profesional sau legat de profesiune); b) asiguratorului, potrivit <LLNK 12002 346 10 201 0 18>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; (6) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmtoarele fapte: Nerespectarea prevederilor urmatoarelor articole: (I) n toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitilor de prevenire i a celor de protecie, innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau de riscurile la care sunt expusi lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul ntreprinderii i/sau unitii, se impune ca: a) lucrtorii desemnai sa aib capacitatea necesar i sa dispun de mijloacele adecvate; b) serviciile externe sa aib aptitudinile necesare i sa dispun de mijloace personale i profesionale adecvate; c) lucrtorii desemnai i serviciile externe sa fie n numr suficient. (II) Angajatorul are urmtoarele obligaii: a) sa ia msurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor, adaptate naturii activitilor i mrimii ntreprinderii i/sau unitii, innd seama de alte persoane prezente; b) sa stabileasc legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce privete primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare i pompieri. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucrtorii care aplica msurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor i de evacuare a lucrtorilor. (3) Numrul lucrtorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor i echipamentul pus la dispoziia acestora trebuie sa fie adecvate mrimii i/sau riscurilor specifice ntreprinderii i/sau unitii. (III) innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau a unitii, angajatorul trebuie sa ia msuri corespunztoare, astfel nct lucrtorii i/sau reprezentanii acestora sa primeasc, n conformitate cu prevederile legale, toate informaiile necesare privind: a) riscurile pentru securitate i sntate n munca, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie att la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general, cat i la nivelul fiecrui post de lucru i/sau fiecrei funcii; b) msurile luate n conformitate cu prevederile articolului II alin. (2) i (3). (2) Angajatorul trebuie sa ia msuri corespunztoare astfel nct angajatorii lucrtorilor din orice ntreprindere i/sau unitate exterioar, care desfoar activiti n ntreprinderea i/sau n unitatea sa, sa primeasc informaii adecvate privind aspectele la care s-a fcut referire la alin. (I), care privesc aceti lucrtori. (7) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei nclcarea urmatoarelor dispozitii: (1) Lucrtorii care, n cazul unui pericol grav i iminent, prsesc locul de munca i/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati i trebuie sa fie protejati impotriva oricror consecine negative i nejustificate pentru acetia.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 19/183

(2) Lucrtorii nu trebuie sa fie numai in situaiile n care acetia acioneaz imprudent sau dau dovada de neglijena grava. Angajatorul trebuie sa ia msuri corespunztoare pentru ca lucrtorii desemnai sau reprezentanii lucrtorilor, cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, n vederea ndeplinirii atribuiilor i n conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aib acces la: a) evaluarea riscurilor i msurile de protecie b) evidenta i rapoarte c) informaii privind msurile din domeniul securitii i sntii n munca, precum i informaii provenind de la instituiile de control i autoritile competente n domeniu. Angajatorul are obligatia sa nfiineze, sa organizeze i sa verifice sa funcioneze comitete de securitate i sntate n munca. Instruirea lucratorilor nu se face pe cheltuiala lor. Instruirea lucratorilor trebuie sa se realizeze n timpul programului de lucru. Instruirea trebuie sa se efectueze n timpul programului de lucru, fie n interiorul, fie n afar ntreprinderii i/sau unitii. (8) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei urmtoarele fapte: Angajatorul nu-si asuma urmtoarele obligaii: -sa in evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum i a accidentelor de munca. -sa elaboreze pentru autoritile competente i n conformitate cu reglementrile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrtorii si. -sa ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i instruirii lucrtorilor, cum ar fi afie, pliante, filme i diafilme cu privire la securitatea i sntatea n munca; - Reprezentanii lucrtorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor sau lucrtorii nu pot fi prejudiciati din cauza activitilor desfasurate. - Angajatorul trebuie sa acorde reprezentanilor lucrtorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor un timp adecvat, fr diminuarea drepturilor salariale, i sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-i putea exercita drepturile i atribuiile care decurg din legea 319/2006. - Angajatorii au obligaia sa amenajeze locurile de munca innd seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. - Intoxicatia acuta profesional se declara, se cerceteaz i se nregistreaz att ca boala profesional, cat i ca accident de munca. (9) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementrilor de securitate i sntate n munca privind: a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanelor ori preparatelor chimice periculoase i a deeurilor rezultate; b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agenilor chimici, fizici sau biologici, precum i suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman; c) darea n exploatare sau repunerea n funciune, parial ori total, a construciilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum i pentru aplicarea proceselor tehnologice; d) ntocmirea i respectarea documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor care necesita msuri speciale de siguranta; e) folosirea surselor de foc deschis i fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 20/183

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor i a echipamentelor electrice, precum i pentru prevenirea efectelor electricitatii statice i ale descarcarilor atmosferice; g) asigurarea i folosirea instalaiilor electrice de construcie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie; h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca; i) transportul, manipularea i depozitarea echipamentelor de munca, materialelor i produselor; j) delimitarea, ngrdirea i semnalizarea zonelor periculoase; k) semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca; l) asigurarea exploatrii fr pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaiilor mecanice sub presiune i a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune i a altor asemenea echipamente de munca; m) utilizarea, ntreinerea, revizia i repararea periodic a echipamentelor de munca; n) asigurarea, marcarea i ntreinerea cilor de acces i de circulaie; o) asigurarea iluminatului de siguranta; p) organizarea activitii de pstrare, ntreinere i denocivizare a echipamentului individual de protecie; q) ntocmirea documentelor de urmrire a parametrilor funcionali ai echipamentelor de munca i a rapoartelor de serviciu pentru instalaiile cu regim special de exploatare; r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, execuia, exploatarea i ntreinerea lucrrilor miniere, realizarea i funcionarea sistemului de aeraj, corespunztor clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze; s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la nlime, n spaii nchise i n condiii de izolare. -(10)Constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de ctre serviciile externe a raportului semestrial de activitate. Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute de lege, corespunztor faptei pentru care a fost sancionat, inspectorul de munca fcnd meniune despre aceasta posibilitate n procesul-verbal. Angajatorii rspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, n msura n care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaiile asigurrilor sociale de stat.

CAP X. Autoriti competente i instituii cu atribuii n domeniu


Autoritatile competente si institutiile cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt: (1) Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei este autoritatea competenta n domeniul securitii i sntii n munca. (2) Ministerul Sntii Publice, ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, este autoritatea centrala n domeniul asistenei de sntate publica. (3) Inspecia Muncii reprezint autoritatea competenta n ceea ce privete controlul aplicrii legislaiei referitoare la securitatea i sntatea n munca. (4) Asiguratorul, stabilit de lege, reprezint autoritatea competenta n domeniul asigurrii pentru accidente de munca i boli profesionale. (5)Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Muncii fundamenteaz tiinific msurile de imbunatatire a activitii de securitate i sntate n munca i promoveaz politica stabilit pentru acest domeniu.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 21/183

(6) Ministerul Aprrii Naionale, structurile militare i structurile n care isi desfoar activitatea funcionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor, Direcia General a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiiei, Serviciul Roman de Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paza, Serviciul de Telecomunicaii Speciale, precum i Comisia Nationala pentru Controlul Activitilor Nucleare organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de securitate i sntate n munca din unitile lor, prin serviciile de prevenire i protecie create sau desemnate de ctre aceste instituii, n scopul aplicrii prevederilor prezentei legi.

CAP XI. Dispoziii finale


In capitolul XI la legea 319/2006 se face referire la actele normative care se aproba prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, si anume: a) normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006 b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea i sntatea n munca. De asemenea,activitile de interes naional n domeniul securitii i sntii n munca i sursele de acoperire a cheltuielilor necesare n vederea realizrii acestora se aproba prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei. La fel, activitile de interes naional privind cercetarea tiinific n domeniul securitii i sntii n munca se finaneaz din fondurile prevzute pentru acestea, potrivit legii 319/2006. Odata cu intrarea in vigoare a Legii 319/2006 (01.10.2006) se abroga Legea proteciei muncii nr. 90/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea i ntreinerea instalaiilor, utilajelor i mainilor, ntrirea ordinii i disciplinei n munca n unitile cu foc continuu sau care au instalaii cu grad ridicat de pericol n exploatare, republicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum i orice alte dispoziii contrare. Legea 319/2006 transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de msuri pentru promovarea mbuntirii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munca.

I.2.3 LEGE PRIVIND ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE 346/2002
Art. 2 Asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale garanteaz un ansamblu de servicii i prestaii n beneficiul persoanelor asigurate, n vederea: a) promovrii sntii i a securitii n munc i prevenirii accidentelor de munc i a bolilor profesionale; b) diminurii i compensrii consecinelor accidentelor de munc i ale bolilor profesionale. Art. 3 Asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale se fundamenteaz pe urmtoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toi cei ce utilizeaz for de munc angajat cu contract individual de munc; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaz de rezultatul muncii prestate;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 22/183

c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale din contribuii difereniate n funcie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care ncheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi; d) creterea rolului activitii de prevenire n vederea reducerii numrului accidentelor de munc i al bolilor profesionale; e) solidaritatea social, prin care participanii la sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale i asum reciproc obligaii i beneficiaz de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevzute de lege; f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevzute de lege; g) asigurarea transparenei n utilizarea fondurilor; h) repartiia fondurilor n conformitate cu obligaiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale prin prezenta lege. Art. 5 (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: a) persoanele care desfoar activiti pe baza unui contract individual de munc, indiferent de durata acestuia, inclusiv funcionarii publici; b) persoanele care i desfoar activitatea n funcii elective sau care sunt numite n cadrul autoritii executive, legislative ori judectoreti, pe durata mandatului, precum i membrii cooperatori dintr-o organizaie a cooperaiei meteugreti, ale cror drepturi i obligaii sunt asimilate, n condiiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevzute la lit. a); c) omerii, pe toat durata efecturii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii i studenii, pe toat durata efecturii practicii profesionale. Art. 6 (1) Se pot asigura n condiiile prezentei legi, pe baz de contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu n sistemul public de pensii i care se afl n una sau mai multe dintre urmtoarele situaii: a) asociat unic, asociai, comanditari sau acionari; b) comanditai, administratori sau manageri; c) membri ai asociaiei familiale; d) persoane autorizate s desfoare activiti independente; e) persoane angajate n instituii internaionale; f) proprietari de bunuri i/sau arendai de suprafee agricole i forestiere; g) persoane care desfoar activiti agricole n cadrul gospodriilor individuale sau activiti private n domeniul forestier; h) membri ai societilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultur; i) alte persoane interesate, care i desfoar activitatea pe baza altor raporturi juridice dect cele menionate anterior. (2) Coninutul contractului de asigurare se stabilete n normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. 7 (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile i angajailor romni care presteaz munc n strintate din dispoziia angajatorilor romni, n condiiile legii. (2) Au calitatea de asigurat i cetenii strini sau apatrizii care presteaz munc pentru angajatori romni, pe perioada n care au, potrivit legii, domiciliul sau reedina n Romnia. Art. 17 Asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale are urmtoarele obiective:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 23/183

a) prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale; b) reabilitarea medical i socioprofesional a asigurailor, victime ale accidentelor de munc i ale bolilor profesionale, precum i recuperarea capacitii de munc a acestora; c) acordarea de prestaii n bani pe termen lung i scurt, sub form de indemnizaii i alte ajutoare, n condiiile prevzute de prezenta lege. Art. 19 Asiguraii sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale au dreptul la urmtoarele prestaii i servicii: a) reabilitare medical i recuperarea capacitii de munc; b) reabilitare i reconversie profesional; c) indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc; d) indemnizaie pentru trecerea temporar n alt loc de munc i indemnizaii pentru reducerea timpului de munc; e) compensaii pentru atingerea integritii; f) despgubiri n caz de deces; g) rambursri de cheltuieli. Art. 21 Asiguraii au dreptul la tratament medical, precum i la prestaii i servicii pentru reabilitare medical i recuperarea capacitii de munc. Art. 29 Prestaiile i serviciile pentru reabilitare i reconversie profesional se acord de ctre asigurtor la solicitarea asigurailor care, dei nu i-au pierdut complet capacitatea de munc, nu mai pot desfura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale. Art. 33 (1) Asiguraii beneficiaz de o indemnizaie pe perioada n care se afl n incapacitate temporar de munc datorit unui accident de munc sau unei boli profesionale. (2) n cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munc certificatul medical se vizeaz n mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de ctre direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, respectiv de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz se afl sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. Art. 40 (1) Asiguraii care, datorit unei boli profesionale sau unui accident de munc, nu i mai pot desfura activitatea la locul de munc anterior manifestrii riscului asigurat pot trece temporar n alt loc de munc. (2) Indemnizaia pentru trecerea temporar n alt loc de munc se acord n condiiile n care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munc este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistrii afeciunii. Art. 43 Au dreptul la o compensaie pentru atingerea integritii asiguraii care, n urma accidentelor de munc sau a bolilor profesionale, rmn cu leziuni permanente, dac acestea: a) reduc capacitatea de munc sub nivelul de 50%; sau b) nu reduc capacitatea de munc, dar constituie o mutilare. Art. 46 (1) n cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, beneficiaz dedespgubire n caz de deces o singur persoan, care poate
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 24/183

fi, dup caz: soul supravieuitor, copilul, printele, tutorele, curatorul, motenitorul, n condiiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia, persoana care dovedete c a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Cuantumul ajutorului de deces acordat este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naional de Statistic. Art. 50 (1) Asigurtorul acord rambursri de cheltuieli n urmtoarele situaii: a) transportul de urgen, n cazuri temeinic justificate, cnd salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace dect cele uzuale; b) confecionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare i dentare, n situaia n care acestea au fost deteriorate datorit unui accident de munc soldat cu vtmri corporale. (2) Costurile suportate de asigurtor sunt destinate s asigure recuperarea funcionalitii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de Fondul Naional, prin Regulamentul privind acordarea rambursrii de cheltuieli, elaborat de Fondul Naional i care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 96 (1) Datoreaz contribuii de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale urmtorii: a) angajatorii, pentru asiguraii prevzui la art. 5 i 7; b) asiguraii prevzui la art. 6. (2) Contribuia de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale n cazul omerilor se suport integral din bugetul asigurrilor de omaj, se datoreaz numai pe perioada de reconversie profesional i se stabilete n cot de 1% aplicat asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiv. (3) Prin excepie de la prevederile alin 1) lit a), angajatorii nu datoreaz contribuii pentru persoanele prevzute la art.5 lit.d).

I.2.4 NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII SECURITII I SNTII N MUNC 319/2006 EMISE DE MMSSF
Pentru aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca au fost elaborate si emise norme metodologice referitoare la: 1. Autorizare a funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc; 2. Servicii de prevenire i protecie 3. Organizarea i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munca 4. Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc 5. Pericol grav i iminent i zone cu risc ridicat i specific
6.

Comunicarea i cercetarea evenimentelor, nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale

7. Avizarea documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc 8. Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 25/183

1. Autorizare a funcionrii
n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea accidentelor i a bolilor profesionale, angajatorii au obligaia s obin autorizaia de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, nainte de nceperea oricrei activiti. Nu se autorizeaz, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaiile familiale i persoanele juridice pentru care autorizarea funcionrii, inclusiv din punct de vedere al securitii i sntii n munc, se efectueaz n temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare. In acest caz, autorizarea se face pe baza unei declaratii date de catre angajator pe proprie raspundere. Asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc se face pentru activitile care se desfoar la sediul social, la sediile secundare sau n afara acestora. (1) n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, pentru societatile care nu se autorizeaza prin ORC, angajatorul are obligaia s depun la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia i desfoar activitatea o cerere, completat n dou exemplare semnate n original de ctre angajator, conform modelului prezentat n anexa 16. (2) Cererea prevzut la alin. (1) va fi nsoit de urmtoarele acte: a) copii de pe actele de nfiinare; b) declaraia pe propria rspundere din care rezult c pentru activitile declarate sunt ndeplinite condiiile de funcionare prevzute de legislaia specific n domeniul securitii i sntii n munc. (3) Pentru actele depuse n susinerea cererii se va completa un opis care sa cuprinda toate actele depuse. n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, inspectoratele teritoriale de munc procedeaz dup cum urmeaz: a) nregistreaz cererile de autorizare a funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc; b) verific actele depuse n susinerea acestora, precum i declaraia pe propria rspundere a angajatorului; c) completeaz i emit certificatul constatator; d) asigur evidena certificatelor constatatoare eliberate e) asigur arhivarea documentaiei n baza creia s-au emis certificatele constatatoare. Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrtoare, calculat de la data nregistrrii cererii. Certificatul constatator, emis n baza declaraiei pe propria rspundere, d dreptul angajatorilor s desfoare activitile pentru care au obinut certificatul. n cazul n care n cadrul controalelor se constat abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securitii i sntii n munc, inspectorul de munc sisteaz activitatea i propune inspectoratului teritorial de munc nscrierea meniunii n certificatul constatator. (4) Inspectoratul teritorial de munc menioneaz sistarea activitii prevzute la alin. (1) n certificatul constatator. Ca urmare, angajatorul poate relua activitatea numai dup ce demonstreaz c a remediat deficienele care au condus la sistarea activitii i a obinut autorizarea .In aceasta situatie, cererea va fi nsoit de certificatul constatator eliberat iniial, n original.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 26/183

Inspectoratul teritorial de munc va meniona n certificatul constatator data relurii activitii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 27/183

2.Servicii de prevenire i protecie


Prezentul capitol stabilete cerinele minime pentru activitile de prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere i/sau unitate i protecia lucrtorilor la locul de munc, cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, organizarea activitilor de prevenire i protecie n cadrul ntreprinderii i/sau unitii, a serviciilor externe de prevenire i protecie, stabilirea criteriilor de evaluare i a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum i reglementarea statutului de reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. Angajatorul trebuie s asigure planificarea, organizarea i mijloacele necesare activitii de prevenire i protecie n unitatea i/sau ntreprinderea sa.

Planul de prevenire i protecie


Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie s ntocmeasc un plan de prevenire i protecie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificri ale condiiilor de munc, respectiv apariia unor riscuri noi. n urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de munc/post de lucru se stabilesc msuri de prevenire i protecie, de natur tehnic, organizatoric, igienico-sanitar i de alt natur, necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor. Planul de prevenire i protecie va cuprinde cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 7 la NM. Planul de prevenire i protecie se supune analizei lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor sau comitetului de securitate i sntate n munc, dup caz.

3.Organizarea i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc


Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie n unitile care au un numr de cel puin 50 de lucrtori, inclusiv cu capital strin, care desfoar activiti pe teritoriul Romniei. Inspectorul de munc poate impune constituirea comitetului de securitate i sntate n munc n unitile cu un numr mai mic de 50 de lucrtori n funcie de natura activitii i de riscurile identificate. Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie i n cazul activitilor care se desfoar temporar, respectiv cu o durat mai mare de 3 luni. n unitile care au mai puin de 50 de lucrtori, atribuiile comitetului de securitate i sntate n munc revin reprezentanilor lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor. Comitetul de securitate i sntate n munc este constituit din: -reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor; - lucrtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire i protecie; -secretar- angajator- presedinte- sau reprezentantul su legal - reprezentanii angajatorului n numr egal cu cel al reprezentanilor lucrtorilor - medicul de medicina muncii.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 28/183

Reprezentanii lucrtorilor n comitetul de securitate i sntate n munc vor fi alei pe o perioad de 2 ani. Modalitatea de desemnare a reprezentanilor lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc va fi stabilit prin contractul colectiv de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare. Reprezentanii lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc vor fi desemnai de ctre lucrtori dintre reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, dup cum urmeaz: a) de la 50 la 100 de lucrtori - 2 reprezentani; b) de la 101 la 500 de lucrtori - 3 reprezentani; c) de la 501 la 1.000 de lucrtori - 4 reprezentani; d) de la 1.001 la 2.000 de lucrtori - 5 reprezentani; e) de la 2.001 la 3.000 de lucrtori - 6 reprezentani; f) de la 3.001 la 4.000 de lucrtori - 7 reprezentani; g) peste 4.000 de lucrtori - 8 reprezentani. Angajatorul are obligaia s acorde fiecrui reprezentant al lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc timpul necesar exercitrii atribuiilor specifice. Timpul alocat acestei activiti va fi considerat timp de munc i va fi de cel puin: a) 2 ore pe lun n unitile avnd un efectiv de pn la 99 de lucrtori; b) 5 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 100 i 299 de lucrtori; c) 10 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 300 i 499 de lucrtori; d) 15 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 500 i 1.499 de lucrtori; e) 20 de ore pe lun n unitile avnd un efectiv de 1.500 de lucrtori i peste. (3) Instruirea necesar exercitrii rolului de membru n comitetul de securitate i sntate n munc trebuie s se realizeze n timpul programului de lucru i pe cheltuiala unitii. Membrii comitetului de securitate i sntate n munc se nominalizeaz prin decizie scris a preedintelui acestuia, iar componena comitetului va fi adus la cunotin tuturor lucrtorilor.

Funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc


Comitetul de securitate i sntate n munc funcioneaz n baza regulamentului de funcionare propriu. Angajatorul are obligaia s asigure ntrunirea comitetului de securitate i sntate n munc cel puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este necesar. Ordinea de zi a fiecrei ntruniri este stabilit de ctre preedinte i secretar, cu consultarea reprezentanilor lucrtorilor, i este transmis membrilor comitetului de securitate i sntate n munc, inspectoratului teritorial de munc i, dac este cazul, serviciului extern de protecie i prevenire, cu cel puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului. Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc convoac n scris membrii comitetului cu cel puin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicnd locul, data i ora stabilite. La fiecare ntrunire secretarul comitetului de securitate i sntate n munc ncheie un proces-verbal care va fi semnat de ctre toi membrii comitetului. Comitetul de securitate i sntate n munc este legal ntrunit dac sunt prezeni cel puin jumtate plus unu din numrul membrilor si. Comitetul de securitate i sntate n munc convine cu votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor prezeni. Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc va afia la loc vizibil copii ale procesului-verbal ncheiat.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 29/183

Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc transmite inspectoratului teritorial de munc, n termen de 10 zile de la data ntrunirii, o copie a procesului-verbal ncheiat.

Atribuiile comitetului de securitate i sntate n munc sunt:


a) analizeaz i face propuneri privind politica de securitate i sntate n munc i planul de prevenire i protecie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare i funcionare; b) urmrete realizarea planului de prevenire i protecie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizrii prevederilor lui i eficiena acestora din punct de vedere al mbuntirii condiiilor de munc; c) analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n considerare consecinele asupra securitii i sntii, lucrtorilor, i face propuneri n situaia constatrii anumitor deficiene; d) analizeaz alegerea, cumprarea, ntreinerea i utilizarea echipamentelor de munc, a echipamentelor de protecie colectiv i individual; e) analizeaz modul de ndeplinire a atribuiilor ce revin serviciului extern de prevenire i protecie, precum i meninerea sau, dac este cazul, nlocuirea acestuia; f) propune msuri de amenajare a locurilor de munc, innd seama de prezena grupurilor sensibile la riscuri specifice; g) analizeaz cererile formulate de lucrtori privind condiiile de munc i modul n care i ndeplinesc atribuiile persoanele desemnate i/sau serviciul extern; h) urmrete modul n care se aplic i se respect reglementrile legale privind securitatea i sntatea n munc, msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii sanitari; i) analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc i propune introducerea acestora n planul de prevenire i protecie; j) analizeaz cauzele producerii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale i evenimentelor produse i poate propune msuri tehnice n completarea msurilor dispuse n urma cercetrii; k) efectueaz verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii i a celor de lucru i face un raport scris privind constatrile fcute; l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate i sntate n munc de ctre conductorul unitii cel puin o dat pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n munc, la aciunile care au fost ntreprinse i la eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de prevenire i protecie ce se va realiza n anul urmtor.

4.Pericol grav i iminent i zone cu risc ridicat i specific :


Pericol grav i iminent de accidentare - situaia concret, real i actuala creia i lipsete doar prilejul declansator pentru a produce un accident n orice moment; Starea de pericol grav i iminent de accidentare, poate fi constatat: - de ctre orice lucrtor din ntreprindere i/sau unitate; - lucrtor al serviciului extern de prevenire i protecie cu care ntreprinderea i/sau unitatea a ncheiat contract; - inspectorii de munc. La constatarea strii de pericol grav i iminent de accidentare se vor lua imediat urmtoarele msuri de securitate:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 30/183

a) oprirea echipamentului de munc i/sau activitii; b) evacuarea personalului din zona periculoas; c) anunarea serviciilor specializate; d) anunarea conductorilor ierarhici; e) eliminarea cauzelor care au condus la apariia strii de pericol grav i iminent. n vederea realizrii msurilor prevzute anterior -n prealabil angajatorul va desemna lucrtorii care trebuie s opreasc echipamentele de munc i va asigura instruirea acestora. - s ntocmeasc planul de evacuare a lucrtorilor; - s afieze planul de evacuare la loc vizibil; - s instruiasc lucrtorii n vederea aplicrii planului de evacuare i s verifice modul n care i-au nsuit cunotinele. - s asigure mijloacele de comunicare necesare contactrii serviciilor specializate. - n prealabil angajatorul trebuie s stabileasc modul operativ de anunare la nivel ierarhic superior. - s desemneze lucrtorii care au capacitatea necesar s elimine starea de pericol grav i iminent, s asigure instruirea i dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interveniei; - s stabileasc serviciile specializate care pot interveni.

5. Comunicarea i cercetarea evenimentelor, nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puin informaiile, conform modelului prevzut n Anexa 1. Cercetarea evenimentelor se face imediat dup comunicare de ctre : angajator - pentru accident cu incapacitate temporar de munc Inpectoratul Teritorial de Munc - invaliditate evidenta sau confirmat, deces, accidente colective, incidente periculoase, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munca lucrtorilor la angajatorii persoane fizice, precum i n situaiile cu persoane date disprute; Inspecia Muncii n cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile; Autoritile de sntate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucureti, n cazul suspiciunilor de boala profesional i a bolilor legate de profesiune. Cercetarea evenimentelor se efectueaza conform NM, capitolului VII art 116: Angajatorul are obligaia s numeasc, de ndat, prin decizie scris, comisia de cercetare a evenimentului. Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus din cel puin 3 persoane; una dintre acestea trebuie s fie lucrtor desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern cu pregtire de nivel superior. ( anexa 2) Persoanele numite de ctre angajator n comisia de cercetare a evenimentului trebuie s aib pregtire tehnic corespunztoare i s nu fie implicate n organizarea i conducerea locului de munc unde a avut loc evenimentul i s nu fi avut o responsabilitate n producerea evenimentului. Angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, n acest caz poate apela la servicii externe.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 31/183

Dac n eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferii, n comisia de cercetare numit de angajatorul la care s-a produs evenimentul, vor fi nominalizate i persoane numite prin decizie scris, de ctre ceilali angajatori. Angajatorul care a organizat transportul rspunde pentru cercetarea accidentului de circulaie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporar de munc, cu respectarea, atunci cnd este cazul, a prevederilor alin.(6). Cercetarea accidentului suferit de orice persoana, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de viei omeneti i accidentului suferit de orice persoana, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol care ameninta avutul public i privat, dac acesta a avut loc n afara ntreprinderii i/sau unitii angajatorului i nu a avut nici o legtur cu aceasta, se efectueaz conform legii. Angajatorul care nu dispune de personal competent sau nu are personal suficient, trebuie s asigure cercetarea apelnd la servicii externe de prevenire i protecie. Cercetarea evenimentelor va cuprinde cel puin informaiile, conform capitolului VII art 122 din NM la legea 319/2006: Art. 122 (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ntocmirea unui dosar, care va cuprinde: a) opisul actelor aflate n dosar; b) procesul-verbal de cercetare; c) nota de constatare la faa locului, ncheiat imediat dup producerea evenimentului de ctre inspectorul de munc, n cazul evenimentelor care se cerceteaz de ctre inspectoratul teritorial de munc/Inspecia Muncii, conform competenelor sau de ctre lucrtorul desemnat/serviciile externe de prevenire i protecie, n cazul evenimentelor a cror cercetare intr n competena angajatorului i semnat de ctre angajator/reprezentantul su legal, care va cuprinde precizri cum ar fi poziia victimei, existena sau nu a echipamentului individual de protecie, starea echipamentelor de munc, modul n care funcionau dispozitivele de protecie, nchiderea fiei individuale de instructaj prin barare i semntur, ridicarea de documente sau prelevarea de probe; d) schie, fotografii referitoare la eveniment; e) declaraiile accidentailor, n cazul evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc sau de invaliditate; f) declaraiile martorilor i ale oricror persoane care pot contribui la elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale producerii evenimentului; g) copii ale actelor i documentelor necesare pentru elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale evenimentului; h) copii ale certificatului constatator sau orice alte autorizaii n baza cruia angajatorul i desfoar activitatea; i) copii ale fiei de expunere la riscuri profesionale i fiei de aptitudine; j) copii ale contractelor individuale de munc al victimelor; k) copii ale fielor de instruire individual n domeniul securitii i sntii n munc ale victimelor; n caz de deces se va anexa n original; l) concluziile raportului de constatare medico-legal, n cazul accidentului mortal; m) copie a hotrrii judectoreti prin care se declar decesul, n cazul persoanelor date disprute; n) copie a certificatelor de concediu medical n cazul accidentului urmat de incapacitate temporar de munc; o) copie a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n cazul accidentului urmat de invaliditate; p) actul emis de unitatea sanitar care a acordat asistena medical de urgen, din care s rezulte data, ora cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaie i diagnosticul, n cazul accidentelor de traseu;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 32/183

q) copie a procesului-verbal de cercetare la faa locului, ncheiat de serviciile poliiei rutiere, n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice. (2) Dosarul va mai cuprinde, dup caz, orice alte acte i documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi: a) copie a autorizaiei, n cazul n care victima desfura o activitate care necesita autorizare; b) copie a diplomei, adeverinei sau certificatului de calificare a victimei; c) acte de expertiz tehnic, ntocmite cu ocazia cercetrii evenimentului; d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s se poat stabili locul, data i ora producerii evenimentului sau s se poat justifica prezena victimei la locul, ora i data producerii evenimentului; e) documente din care s rezulte c accidentatul ndeplinea ndatoriri de serviciu; f) corespondena cu alte instituii/uniti n vederea obinerii actelor solicitate; g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare h) actul medical, emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte diagnosticul la internare i/sau externare; i) procesul verbal ncheiat dup producerea evenimentului, n condiiile in care este necesara modificarea starii de fapt. j) formularul pentru nregistrarea accidentului de munc denumit n continuare FIAM aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei Ordin nr.3/2007. Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ntocmirea unui dosar, in care procesulverbal de cercetare a evenimentului trebuie s conin capitole specificate n Normele Metodologice de aplicare a legii: a) data ncheierii procesului-verbal; b) numele persoanelor i n ce calitate efectueaz cercetarea evenimentului; c) perioada de timp i locul n care s-a efectuat cercetarea; d) obiectul cercetrii; e) data i ora producerii evenimentului; f) locul producerii evenimentului; g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului su legal; h) datele de identificare a accidentatului/accidentailor; i) descrierea detaliat a locului, echipamentului de munc, a mprejurrilor i modului n care s-a produs evenimentul; j) urmrile evenimentului i/sau urmrile suferite de persoanele accidentate; k) cauza producerii evenimentului; l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului; m) alte constatri fcute cu ocazia cercetrii evenimentului; n) persoanele rspunztoare de nclcarea reglementrilor legale, prevzute la lit. k), l) i m); o) sanciunile contravenionale aplicate; p) propuneri pentru cercetare penal; q) caracterul accidentului; r) angajatorul care nregistreaz accidentul de munc sau incidentul periculos; s) msuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare i persoanele responsabile pentru realizarea acestora; t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munc privind realizarea msurilor prevzute la lit.s); u) numrul de exemplare n care s-a ncheiat procesul-verbal de cercetare i repartizarea acestora; v) numele i semntura persoanei/persoanelor care au efectuat cercetarea; w) avizul inspectorului-ef adjunct securitate i sntate n munc;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 33/183

x) viza inspectorului-ef/inspectorului general de stat. (Anexa 3) Angajatorul va lua msurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, pn la primirea acordului din partea organelor care efectueaz cercetarea, cu excepia cazurilor n care meninerea acestei stri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentailor sau ar pune n pericol viaa lucrtorilor i a celorlali participani la procesul muncii. n situaia n care este necesar s se modifice starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, se vor face, dup posibiliti, schie sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica i se vor ridica orice obiecte care conin sau poart o urm a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaz cercetarea i vor constitui probe n cercetarea evenimentului. Se ntocmete proces verbal prin care se specific modificrile efectuate. Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea mprejurrilor i a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementrilor legale nclcate, a rspunderilor i a msurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare i, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului. Dosarul se nainteaz pentru verificare i avizare la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul, n termen de 5 zile lucrtoare de la finalizarea cercetrii. Inspectoratul teritorial de munc va analiza dosarul, va aviza i va restitui dosarul n cel mult 7 zile lucrtoare de la data primirii. nregistrarea accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face n baza procesului-verbal de cercetare, de catre angajatorul la care este incadrat persoana accidentat. Dac victima presta o activitate la alt angajator, inregistrarea accidentului de munc sau incidentului periculos se inregistreaz n funcie de clauzele contractuale ncheiate intre societi. Dac contractul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaiile sau clauzele sunt contrare prevederilor normelor metodologice de aplicare a Legii 319-2006, accidentul de munc se nregistreaz de ctre angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea accidentului. (3) Accidentul de munc produs n timpul prestrii unor servicii pe baz de comand, la domiciliul clientului, se nregistreaz de ctre angajatorul la care este/a fost angajat victima. (5) Accidentele suferite n timpul stagiului de practic profesional de ctre elevi, studeni, ucenici i omeri n perioada de reconversie profesional se nregistreaz de ctre angajatorul la care se efectueaz practica/reconversia profesional. (6) Accidentul de munc suferit de o persoan n cadrul activitilor cultural-sportive, n timpul i din cauza ndeplinirii acestor activiti, se nregistreaz de ctre instituia sau angajatorul care a organizat aciunea respectiv. (7) Accidentul de munc produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenin avutul public sau privat din ntreprinderea i/sau unitatea unui angajator, se nregistreaz de ctre angajatorul la care s-a produs accidentul. (8) n cazul accidentului produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenin avutul public sau privat, produs n afara ntreprinderii i/sau unitii unui angajator i care nu are nicio legtur cu acesta, nregistrarea se face conform legii. (9) Accidentul de munc de traseu se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz, de angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 34/183

organizarea activitii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetrii. (10) Accidentul de munc de circulaie se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz, de angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetrii. (11) Accidentul produs n afara ntreprinderii i/sau unitii, ca urmare a nelurii unor msuri de securitate de ctre un alt angajator, se nregistreaz de ctre angajatorul din vina cruia s-a produs accidentul. (12) Accidentul de munc suferit de nsoitorii de ncrcturi, personalul de pot de la vagoanele C.F.R., angajai ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligai s delege nsoitori pentru astfel de ncrcturi, pe mijloace de transport ce nu le aparin, se va nregistra de ctre angajatorul rspunztor de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dup caz, n condiiile clauzelor prevzute n documentele ncheiate. Pentru alte situaii, diferite de cele prezentate, cu privire la nregistrarea accidentelor de munc, inspectoratul teritorial de munc sau Inspecia Muncii va stabili modul de nregistrare a accidentului n cauz. Dispariia unei persoane n condiiile unui accident de munc i n mprejurri care ndreptesc presupunerea decesului acesteia se nregistreaz ca accident mortal, dup rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul. Accidentul de munc cu invaliditate se va nregistra pe baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de inspectoratul teritorial de munc, inregistrarea fiind fcut de ctre angajator n baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de persoanele mputernicite prin lege, angajatorul la care se nregistreaz accidentul va completa FIAM ( anexa 12). (2) FIAM se completeaz pentru fiecare persoan accidentat n cte 4 exemplare care se nainteaz spre avizare dup cum urmeaz: a) inspectoratului teritorial de munc care a avizat dosarul de cercetare ntocmit de comisia angajatorului, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea avizului; b) inspectoratului teritorial de munc care a efectuat cercetarea, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea procesului-verbal de cercetare. (3) Verificarea i avizarea FIAM de ctre inspectoratul teritorial de munc se fac n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea formularului. (4) Angajatorul la care se nregistreaz accidentul anexeaz FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare i distribuie celelalte exemplare la persoana accidentat, inspectoratul teritorial de munc i asigurtorul pe raza cruia i are sediul social, domiciliul sau reedina. (5) n cazul n care victima unui accident de munc a fost propus pentru pensionare odat cu emiterea deciziei de ncadrare ntr-o grup de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi naintat unitii de expertiz medical i recuperare a capacitii de munc. In anexa 13 este prezentat un model de FIAM la finalizarea cercetarii evenimentului. In anexa 14 este prezentat, pentru acelai caz formularul FIAM completat la reluarea activitii dup accident. Angajatorul va ine evidena evenimentelor n: a) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc b) Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase c) Registrul unic de eviden a accidentelor uoare d) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 35/183

(2) n registrul prevzut la lit. d) se va ine evidena accidentailor n munc pentru care perioada de incapacitate temporar de munc este de minimum 4 zile de lucru, fr a lua n calcul ziua producerii accidentului. In anexa 9 sunt prezentate aceste registre. n baza FIAM i a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munc va ine evidena tuturor accidentelor de munc i a incidentelor periculoase nregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reedina pe teritoriul judeului respectiv.

6.Semnalarea bolilor profesionale


Bolile profesionale, precum i suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de ctre toi medicii care depisteaz astfel de mbolnviri, indiferent de specialitate i locul de munc, cu prilejul oricrei prestaii medicale: examene medicale profilactice, consultaii medicale de specialitate. Cercetarea bolii profesionale Dup primirea fiei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritii de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti cerceteaz n termen de 7 zile, avnd n vedere ruta profesional, cauzele mbolnvirii profesionale. Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al mbolnvirii respective i se finalizeaz cu redactarea i semnarea procesuluiverbal de cercetare a cazului de boal profesional. - Lista bolilor profesionale ale cror declarare, cercetare i eviden sunt obligatorii este prevzut n anexa nr. 22.la NM la legea 319/2006 Declararea bolilor profesionale se face de ctre autoritatea de sntate public judeean sau a municipiului Bucureti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea.

I.3.5 NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII SECURITII I SNTII N MUNC EMISE DE MS


SUPRAVEGHEREA SNTII LUCRTORILOR

OBLIGAIILE ANGAJATORILOR
Angajatorul trebuie s se afle n posesia unei evaluri a riscului sntii lucrtorilor. Evaluarea riscului asupra sntii se actualizeaz dac s-au produs schimbri semnificative din cauza crora evaluarea ar fi depit sau atunci cnd rezultatele supravegherii sntii o impun. Angajatorii din orice domeniu de activitate, att din sectorul public ct i din sectorul privat, sunt obligai s respecte reglementrile n vigoare privind supravegherea sntii lucrtorilor. Angajatorii sunt obligai s asigure fondurile i condiiile efecturii tuturor serviciilor medicale necesare pentru supravegherea sntii lucrtorilor, acetia nefiind implicai n nici un fel n costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, n costurile mbolnvirilor profesionale, ale accidentelor de munc i ale reabilitrii profesionale dup boal profesional sau accident de munc.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 36/183

SERVICII MEDICALE PROFILACTICE


n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc, Ministerul Sntii Publice efectueaz supravegherea adecvat a sntii lucrtorilor pentru care rezultatele evalurii prevzute n OBLIGAIILE ANGAJATORULUI al prezentei hotrri indic un risc asupra sntii lucrtorilor. La aplicarea msurilor preventive la locurile de munc se va ine seama de rezultatele supravegherii sntii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 37/183

MODUL I
I.3. CONCEPTE DE BAZA REFERITOARE LA SECURITATEA I SNTATEA N MUNC

n sensul legii securitii i sntii n munc, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles: a) lucrator - persoana angajata de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii n perioada efecturii stagiului de practica, precum i ucenicii i ali participani la procesul de munca, cu excepia persoanelor care presteaz activiti casnice; b) angajator - persoana fizica sau juridic ce se afla n raporturi de munca ori de serviciu cu lucrtorul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unitii; c) ali participani la procesul de munca - persoane aflate n ntreprindere i/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale n vederea angajrii, persoane care presteaz activiti n folosul comunitii sau activiti n regim de voluntariat, precum i someri pe durata participrii la o forma de pregtire profesional i persoane care nu au contract individual de munca ncheiat n forma scris i pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale i a prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba; d) reprezentant al lucrtorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor - persoana aleas, selectata sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu prevederile legale, sa i reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele referitoare la protecia securitii i sntii lucrtorilor n munca; e) prevenire - ansamblul de dispoziii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele procesului de munca, n scopul evitrii sau diminurii riscurilor profesionale; f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul procesului de munca ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boala profesional sau legat de profesiune; g) accident de munca - vtmarea violenta a organismului, precum i intoxicatia acuta profesional, care au loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munca de cel puin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; h) boala profesional - afectiunea care se produce ca urmare a exercitrii unei meserii sau profesii, cauzat de ageni nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munca; i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosit n munca; j) echipament individual de protecie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 38/183

sa i pun n pericol securitatea i sntatea la locul de munca, precum i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest obiectiv; k) loc de munca - locul destinat sa cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul are acces n cadrul desfurrii activitii; l) pericol grav i iminent de accidentare - situaia concret, real i actuala creia i lipsete doar prilejul declansator pentru a produce un accident n orice moment; m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii n care se pregtesc elevii, studenii, ucenicii, precum i somerii n perioada de reconversie profesional; n) securitate i sntate n munca - ansamblul de activiti instituionalizate avnd ca scop asigurarea celor mai bune condiii n desfurarea procesului de munca, aprarea vieii, integritii fizice i psihice, sntii lucrtorilor i a altor persoane participante la procesul de munca; o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activiti sau a unui echipament de munca sau/i din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrtorii, dar ar fi fost posibil sa aib asemenea urmri i/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produc pagube materiale; p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afar ntreprinderii/unitii, abilitate sa presteze servicii de protecie i prevenire n domeniul securitii i sntii n munca, conform legii; q) accident uor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; r) boala legat de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinani sunt de natura profesional. Sunt aplicabile definiiile din standardul SR EN ISO 9000:2001 i OHSAS 18001 Audit = proces sistematic, independent i documentat avnd ca scop obinerea de dovezi ale auditului i evaluarea acestora n mod obiectiv pentru a determina n ce msur criteriile de audit sunt ndeplinite (cnd un sistem de management al calitii i un sistem de management al mediului sunt auditate mpreun, termenul este audit combinat; cnd dou sau mai multe organizaii de audit coopereaz pentru auditul aceluiai auditat, termenul este audit n comun). Auditat = unitate organizatoric care este auditat. Auditor = persoana care are competena de a efectua un audit. Concluziile auditului = rezultatele auditului, furnizate de echipa de audit dup considerarea obiectivelor auditului i a tuturor constatrilor auditului. Constatri ale auditului = rezultatul evalurii dovezii de audit n raport cu criteriul de audit. Constatrile auditului pot indica deopotriv conformitatea sau neconformitatea cu criteriul de audit sau oportunitile de mbuntire. Criteriu de audit = set de cerine i proceduri. Criteriul de audit este utilizat ca cerin n comparaie cu dovada de audit. Dovad de audit = nregistrri, declaraii privind fapte sau alte informaii verificabile, care sunt relevante pentru criteriul de audit. Echipa de audit = unul sau mai muli auditori care realizeaz un audit, sprijinii, dac este nevoie de experi tehnici; echipa de audit poate include auditori n curs de formare. Evaluarea riscurilor = procesul general de estimare a gradului de risc i deciderii dac riscul este tolerabil sau nu.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 39/183

Expert tehnic = persoan care furnizeaz cunotine specifice sau expertiz echipei de audit. Incident = eveniment care cauzeaz un accident sau poate s duc la un accident. Neconformitate = orice devieri de la standardele de lucru, practici, procedee, regulamente, performanele sistemului de administrare etc. care pot duce, direct sau indirect, la leziuni sau nrutirea sntii, stricciuni aduse proprietii, stricciuni aduse mediului de lucru sau o combinaie a acestora. Obiective = Scopuri, n ceea ce privete performana OH&S, pe care o organizaie i le propune s le ating. Performan = rezultatele msurabile ale sistemului de administrare SSM, aferente controlului organizaiei cu privire la riscuri de sntate i securitate, n baza strategiei OH&S i obiectivelor sale. NOT: Msurarea performanei include msurarea activitilor de administrare SSM i a rezultatelor acesteia. Pericol = sursa sau situaia cu un potenial de vtmare, cum ar fi leziuni sau nrutirea sntii, stricciuni aduse proprietii, stricciuni aduse mediului de lucru sau o combinaie a acestora. Plan de audit = descrierea activitilor pentru un audit. Program de audit = audituri planificate pentru o anumit perioad i ndreptate spre atingerea anumitor obiective (un program de audituri include toate activitile necesare pentru planificarea, organizarea i realizarea auditurilor). Risc = combinaia probabilitii i consecinelor apariiei unui eveniment periculos anume. Risc tolerabil = riscul care a fost redus la un nivel ce poate fi suportat de organizaie, innd cont de obligaiile sale legale i strategia sa SSM. Sntate i securitate la locul de munc = condiiile i factorii care afecteaz sntatea lucratorilor, altor participanti la procesul de munc. Sistem de administrare SSM = parte din sistemul general de administrare, care faciliteaz managementul riscurilor din SSM, asociate cu aciunile organizaiei. Acesta include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedeele, procesele i resursele pentru dezvoltare, implementare, obinere, revizuire i meninere a politicii organizaiei fa de SSM. Organizaie = compania, firma, ntreprinderea, instituia sau asociaia, sau o parte a acestora, incorporat sau nu, public sau privat, care are funcii i administraie proprii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 40/183

MODUL I

I.4. NOTIUNI DESPRE RISCURI GENERALE SI PREVENIREA LOR I.4.1 Noiunea de risc i identificarea lui
n limbajul uzual, securitatea este definit ca faptul de a fi la adpost de orice pericol, iar riscul - posibilitatea de a ajunge ntr-o primejdie, pericol potenial (Dicionarul explicativ al limbii romne, editat sub egida Academiei Romniei). Dac lum n considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munc n care riscul de accidentare i mbolnvire este zero. Prin urmare, securitatea i riscul sunt dou noiuni abstracte, contrare, care se exclud reciproc. Indiferent de natura activitii, n orice proces de munc sunt implicate patru elemente, care interacioneaz i se influeneaz reciproc n vederea realizrii unui scop unic: executantul (E); sarcina de munc (S); mijloacele de producie (M); mediul de munc (Me).
SISTEMUL DE MUNC - ELEMENTE

Conceptul romanesc de sistem de munca presupune interactiunea a patru elemente in procesul muncii:

EXECUTANT SARCINA DE MUNC MIJLOACE DE MUNCA


(cladiri, echipamente de munca)

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 41/183

MEDIU DE MUNCA

Disfunciile sistemului nu conduc ntotdeauna, obligatoriu, la vtmarea sau modificarea strii de sntate a organismului uman. Pentru ca s se produc un astfel de efect este necesar s se constituie un lan cauzal, a crui ultim verig este ntlnirea dintre victim i agentul material care o lezeaz. Acest lan este alctuit din factori (nsuiri, stri, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor sistemului de munc, care constituie cauze poteniale de accidentare i/sau mbolnvire profesional, respectiv factori de risc de accidentare i/sau mbolnvire profesional (prescurtat factori de risc). De regul, factorii de risc reprezint abateri de la normal ale strii sau modului de funcionare al elementelor sistemului de munc. Punctul de plecare, n optimizarea activitii de prevenire a accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale ntr-un sistem, l constituie identificarea riscurilor generale, care fiind definite se pot stabili i lua msuri pentru prevenirea lor. Factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala se caracterizeaza prin nivel de risc, ca indicator conventional ce exprima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor existente intr-un sistem de munca.

I.4.2 IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC


Factorii de risc sunt stari, insusiri, procese, fenomene, comportamente proprii elementelor sistemului de munca care pot provoca in anumite conditii accidente de munca sau boli profesionale. Primul criteriu de clasificare este cel al elementelor sistemului de munca: - factori de risc proprii executantului (omului); - factori de risc proprii sarcinii de munca (sarcina pe care o indeplineste omul); - factori de risc proprii mijloacelor de productie (masinile, utilajele, instalatiile, dispozitivele, sculele cu care lucreaza omul); - factori de risc proprii mediului de munca (incaperii, incintei, zonei in care isi desfasoara omul sarcina de munca); Pentru a incadra diversii factorui de risc in una din categoriile enumerate, se foloseste un al doilea criteriu combinat element generator si forma concreta de manifestare specifica factorului de risc. Dupa actiunea asupra organismului, factorii de risc determina accidentele de munca sau imbolnaviri profesionale. Determinarea exacta a factorilor de risc pe cele doua categorii de efecte nu este posibila, deoarece ea depinde de modul de manifestare: variatii
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 42/183

sau stari. Producerea accidentului presupune interactiunea variatiilor sau a variatiilor cu starile, iar imbolnavirile profesionale sunt efectul unei interactiuni a starilor. Factorii de risc pot fi: - obiectivi (care nu depind de factorul uman); - subiectivi (proprii executantului si sarcinii de munca). In functie de contributia la producerea accidentelor sau imbolnavirilor profesionale, factorii de risc pot fi principali sau secundari. Dupa timpul de actiune in raport cu momentul accidentului sau imbolnavirii, factorii de risc sunt: - initiali; - intermediari; - finali. Factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala se caracterizeaza prin nivel de risc, ca indicator conventional ce exprima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor existente intr-un sistem de munca.

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC

A. Factori de risc proprii EXECUTANTULUI


1. ACTIUNI GRESITE
1.1. Executare defectuoasa de operatii - comenzi - manevre - pozitionari - asamblari - reglaje - utilizarea gresita a mijloacelor de protectie etc. 1.2. Nesincronizari de operatii intarzieri, devansari 1.3. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca - pornirea echipamentelor tehnice - intreruperea functionari echipamentelor tehnice, - alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.) - deplasari, stationari in zone periculoase - deplasari cu pericol de cadere: de la acelasi nivel: - dezechilibrare - alunecare - impiedicare de la inaltime: - pasire in gol - dezechilibrare - alunecare
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 43/183

1.4. Comunicari accidentogene

2. OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operatii 2.2. Neutilizarea mijloacelor de protectie Sunt ntlnii n toate sectoarele de activitate, fiind riscurile cel mai greu de controlat datorit faptului c executantul este un element necuantificabil (influentat de oboseala, stari emotionale deosebite, boli, etc). Pentru prevenirea acestor riscuri se impune respectarea principiilor generale de prevenire, punndu-se accent pe: informarea i instruirea lucrtorilor; supravegherea lucrtorilor; consultarea lucrtorilor. Diferentele individuale depind de: - Nivelul cunostintelor si deprinderilor profesionale. - Insusirile sau capacitatile individuale: - temperament; - aptitudini; - caracter; - varsta; - experienta profesionala; - stare de sanatate. - Factori de moment: - oboseala; - boala; - emotii; - interes de moment; - stari de depresiune; - conflicte profesionale sau familiale; - factori alimentari; - efort voluntar de moment.

B. Factori de risc proprii SARCINII DE MUNC 1. CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA IN RAPORT CU CERINTELE DE SECURITATE
1.1. Operatii, reguli, procedee gresite 1.2. Absenta unor operatii 1.3. Metode de munca necorespunzatoare (succesiune gresita a operatiilor)

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 44/183

2. SARCINA SUB / SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI


2.1. Solicitare fizica: - efort static - pozitii de lucru fortate sau vicioase - efort dinamic 2.2. Solicitare psihica: - ritm de munca alert - decizii dificile in timp scurt - operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc. - monotonia muncii Pentru prevenirea acestor riscuri se impune respectarea principiilor generale de prevenire, punndu-se accent pe: -elaborarea instruciunilor de lucru i securitate a muncii corespunztoare condiiilor existente i reactualizarea acestora la schimbarea tehnologiilor, materialelor de fabricaie sau a riscurilor; - supravegherea strii de sntate a lucrtorilor; - dimensionarea normelor de lucru n raport cu capacitatea lucrtorilor; - eliminarea sau alternarea ritmului alert i monotonia muncii.

C. Factori de risc proprii MIJLOACELOR DE PRODUCIE


1. FACTORI DE RISC MECANIC
1.1. Miscari periculoase 1.1.1. Miscari functionale ale echipamentelor tehnice: - organe de masini in miscare - curgeri de fluide - deplasari ale mijloacelor de transport etc. 1.1.2. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor 1.1.3. Deplasari sub efectul gravitatiei: alunecare, rostogolire, rulare pe roti, rasturnare, cadere libera, scurgere libera, deversare, surpare etc.
1.1.4. Deplasari sub efectul propulsiei:

- proiectare de corpuri sau particule - deviere de la traiectoria normala - balans - recul - socuri excesive - jet, eruptie
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 45/183

1.2. Suprafete sau contururi periculoase: intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive, adezive etc. 1.3. Recipiente sub presiune 1.4. Vibratii excesive ale echipamentelor tehnice

2. FACTORI DE RISC TERMIC


2.1. Temperatura ridicata a suprafetelor sau obiectelor 2.2. Temperatura coborata a suprafetelor sau obiectelor 2.3. Flacari, flame

3. FACTORI DE RISC ELECTRIC


3.1. Curentul electric: - atingere directa - atingere indirecta - tensiune de pas

4. FACTORI DE RISC CHIMIC


4.1. Substante toxice 4.2. Substante caustice 4.3. Substante inflamabile 4.4. Substante explozive 4.5. Substante cancerigene

5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC


5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme: bacterii, virusuri, richetii, spirochete, ciuperci, protozoare 5.2. Plante periculoase (ex.: ciuperci otravitoare) 5.3. Animale periculoase (ex.: serpi veninosi) Pentru prevenirea acestor riscuri se impune respectarea principiilor generale de prevenire, punndu-se accent pe: utilizarea corect a dispozitivelor i echipamentelor de protecie; substituirea unor procese periculoase cu altele mai puin periculoase instruirea i informarea lucrtorilor.

D. Factori de risc proprii MEDIULUI DE MUNC


1. FACTORI DE RISC FIZIC
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 46/183

1.1. Temperatura aerului - ridicata - scazuta 1.2. Umiditatea aerului - ridicata - scazuta 1.3. Curenti de aer 1.4. Presiunea aerului - ridicata - scazuta 1.5. Aeroionizarea aerului 1.6. Suprapresiune in adancimea apelor 1.7. Zgomot 1.8. Ultrasunete 1.9. Vibratii 1.10. Iluminat: - nivel de iluminare scazut - stralucire - palpaire 1.11. Radiatii 1.11.1. Electromagnetice: - infrarosii - ultraviolete - microunde - de frecventa inalta - de frecventa medie - de frecventa joasa - laser 1.11.2. Ionizante: alfa, beta, gama 1.12. Potential electrostatic 1.13. Calamitati naturale(trasnet, inundatie, vant, grindina, viscol, alunecari, surpari, prabusiri de teren sau copaci, avalanse, seisme etc.) 1.14. Pulberi pneumoconiogene 2. FACTORI DE RISC CHIMIC 2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 2.2. Pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3.1. Microorganisme in suspensie in aer: bacterii, virusuri, richetii, spirochete, ciuperci, protozoare 4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI: subteran, acvatic, subacvatic, mlastinos, aerian, cosmic etc. Pentru prevenirea acestor riscuri se impune respectarea principiilor generale de prevenire, punndu-se accent pe: eliminarea noxelor din spaiile de lucru; supravegherea strii de sntate a lucrtorilor; instruirea i informarea lucrtorilor asupra riscurilor;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 47/183

MODUL I
I.5.NOTIUNI DESPRE RISCURI SPECIFICE SI PREVENIREA LOR IN SECTORUL CORESPUNZATOR ACTIVITATII INTREPRINDERII SI/SAU UNITATII

5.1. EVALUAREA I PREVENIREA RISCURILOR 5.1.1.EVALUAREA RISCURILOR


La analiza de evaluare a riscurilor se tine seama de scala de cotare a gravitaii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman, care sunt grile de clasificare a consecintelor in clase de gravitate si clase de probabilitate a producerii lor. La evaluarea riscurilor unui loc de munca se intocmeste: o fisa de evaluare a locului de munca care este un document centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si / sau imbolnavire profesionala si o fisa de masuri propuse care este un formular pentru centralizarea masurilor de prevenire necesare de aplicat, rezultate din evaluarea locului de munca sub aspectul securitatii si sanatatii in munca. La intocmirea fisei de masuri propuse se va tine seama de o ordine ierarhica a masurilor de prevenire, respectiv: MASURI PRIMARE ELIMINAREA RISCURILOR (masuri care trebuie sa actioneze direct asupra sursei de factori de risc, o prevenire intrinseca); MASURI SECUNDARE IZOLAREA RISCURILOR (factorii de risc persista, dar prin masuri de protectie colectiva se evita sau se diminueaza actiunea lor asupra omului); MASURI TERTIARE EVITAREA RISCURILOR (interactiunea dintre factorii de risc si om se evita prin masuri organizatorice si reglementari privind comportamentul); MASURI CUATERNARE IZOLAREA OMULUI (limitarea actiunii factorilor de risc se face prin protectie individuala). Minimizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (practic eliminarea riscurilor nu este posibila) se face prin mai multe tipuri de masuri, in functie de procesul de munca desfasurat in locul de munca respectiv: o Selectarea si angajarea personalului; o Organizarea ergonomica a sistemelor de munca; o Instruirea, formarea si informarea; propaganda; o Ventilarea industriala; o Electrosecuritatea; o Prevenirea riscurilor mecanice; o Combaterea actiunii zgomotului si a vibratiilor; o Iluminatul industrial;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 48/183

o o o
o

Combaterea electricitatii statice; Prevenirea iradierii (radioprotectie); Protectia individuala; Semnalizarea de securitate si / sau sanatate; Medicina preventiva.

Msurile stabilite anterior sunt pentru PREVENIREA RISCURILOR


I.5.1.2.Principii generale de prevenire prevzute n legea securitii i sntaii n munc sunt: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la sursa; d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca i de producie, n vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor acestora asupra sntii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos; g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprind tehnologiile, organizarea muncii, condiiile de munca, relaiile sociale i influenta factorilor din mediul de munca; h) adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protecie colectiv fata de msurile de protecie individual; i) furnizarea de instruciuni corespunztoare lucrtorilor. Luand in considerare asigurarea securitii i sntii la locurile de munc, procesul de munca manifesta doua caracteristici esentiale:

prezenta omului in calitate de executant; capacitatea elementelor implicate in realizarea procesului de munca de a constitui un sistem de munca.

Asigurarea preventiei intr-un sistem presupune mai multe etape: 1. analiza relatiilor om sistem: a) situarea sistemului in spatiu si timp; b) numirea oamenilor in relatie cu sistemul; c) determinarea naturii relatiilor om sistem; d) planificarea interventiilor in sistem; 2. determinarea problemelor de securitate: a) alegerea metodei de analiza;
Curs de legislaie SSM Pagina 49/183

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

b) aplicarea metodei alese; c) rezolvarea problemelor specifice; d) specificarea situatiilor periculoase; 3. cautarea solutiilor: a) cercetarea bibliografica; b) studierea sistemului privind relatia teorie practica; c) elaborarea unei solutii; 4. aplicarea solutiilor alese: a) studierea realizarii; b) implementarea unei solutii in sistem; c) testarea; 5. formarea personalului. Responsabilitatea privind desfasurarea corecta a activitatii intr-o intreprindere trebuie transmisa de conducerea operative la nivel de celula organizatorica (loc de munca). Asigurarea securitatii muncii presupune aplicarea aceluiasi sistem de reglementari, indiferent de complexitatea structurii functionale a unei unitati, la fiecare compartiment in parte. Pentru a lua o decizie corecta, conducerea trebuie sa beneficieze de o asistenta in decizie competenta. In acest sens sistemul informational trebuie sa permita atat analize detaliate ale unui anumit aspect pana la nivel de celula organizatorica (loc de munca), cat si analize de sinteza pornind de la prioritatile determinate pentru unitatea respectiva.

I.5.2. ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE PREVENIRE


Organizarea activitilor de prevenire i protecie este realizat de ctre angajator, n urmtoarele moduri: - prin asumarea de ctre angajator a atribuiilor pentru realizarea msurilor prevzute de lege (daca are pregatire SSM cel putin de nivel baza); - prin desemnarea unuia sau mai multor lucrtori pentru a se ocupa de activitile de prevenire i protecie( lucratorul desemnat intern sa aiba pregatire cel putin de nivel mediu); -prin nfiinarea unui serviciu intern de prevenire i protecie(conducatorul serviciului intern sa aiba pregatire de nivel superior); - prin apelarea la servicii externe de prevenire i protecie(conducatorul serviciului extern/persoana fizica abilitata sa aiba pregatire de nivel superior); Nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, necesare pentru dobndirea capacitilor i aptitudinilor corespunztoare efecturii activitilor de prevenire i protecie, sunt urmtoarele: - nivel de baz - cerinte minime: - studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n profil tehnic; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 40 de ore.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 50/183

- nivel mediu - cerinte minime: - studii n nvmntul postliceal n profil tehnic; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 80 de ore. - nivel superior- cerinte minime: - studii superioare tehnice; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 80 de ore; - curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durat de cel puin 180 de ore. Anexa nr.5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 Activiti industriale

1. Activiti cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante. 2. Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici i foarte toxici, n special cele cu risc de expunere la ageni cancerigeni, mutageni i ali ageni care pericliteaz reproducerea. 3. Activiti n care sunt implicate substane periculoase, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr.95/2003 privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase. 4. Activiti cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de ageni biologici. 5. Activiti de fabricare, manipulare i utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice i alte produse care conin materii explozive. 6. Activiti specifice exploatrilor miniere de suprafa i de subteran. 7. Activiti specifice de foraj terestru i de pe platforme maritime. 8. Activiti care se desfoar sub ap. 9. Activiti n construcii civile, excavaii, lucrri de puuri, terasamente subterane i tuneluri, care implic risc de surpare sau risc de cdere de la nlime. 10. Activiti n industria metalurgic i activiti de construcii navale. 11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate i utilizarea masiv a acestora. 12. Activiti care produc concentraii ridicate de praf de siliciu. 13. Activiti care implic riscuri electrice la nalt tensiune. 14. Activiti de producere a buturilor distilate i a substanelor inflamabile. 15. Activiti de paz i protecie.

Activitatea de prevenire se organizeaz astfel: De la 1-9 lucrtori


- angajatorul dac: -activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 51/183

- angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i/sau unitate; - angajatorul ndeplinete cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, corespunztoare cel puin nivelului de baz. - lucrtor desemnat - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie

De la 10-49 lucrtori
- angajatorul dac: - activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; - riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; - angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i/sau unitate; - angajatorul ndeplinete cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare cel puin nivelului de baz. - lucrtor desemnat - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie

De la 50-149 lucrtori
- lucrtor desemnat (unul sau mai multi) - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie

Peste 150 lucrtori


- serviciu intern de prevenire i protecie Cerintele minime de pregatire in domeniul SSM Angajator- pregatire nivel de baza; Lucrtorul desemnat -se numete prin decizie a angajatorului - nivel de pregtire cel puin mediu; Serviciile interne de prevenire- pregatire nivel mediu i/sau superior, seful serviciului pregatire nivel superior; Serviciile externe de prevenire i protecie- pregatire nivel mediu si/sau superior, seful serviciului de prevenire si protectie nivel superior;

I.5.3. ELABORAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACTIVITII DE PREVENIRE I PROTECIE I.5.3.1 INTOCMIREA INSTRUCTIUNILOR SPECIFICE PROPRII SSM
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 52/183

In cadrul sistemului de reglementari al activitatii de securitate a muncii exista palierul legislatiei tertiare care cuprinde instructiunile proprii de securitate a muncii, elaborate de utilizatorul lor si obligatorii numai pentru acesta.Aceste instructiuni vor fi intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca,lucratorul desemnat sau serviciul intern de prevenire si protectie, iar instructiunile proprii de lucru vor fi intocmite de catre conducatorul locului de munca.Rolul acestor instructiuni este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului, specifice in raport cu conditiile reale ale proceselor de munca desfasurate de catre fiecare agent economic. Continutul instructiunilor trebuie sa fie format din colectii de prevederi cu caracter obligatoriu pentru lucratorii angajati de un agent economic, prin a caror respectare se urmareste eliminarea cauzelor subiective (dependente de om) de accidentare si imbolnavire profesionala. Functiile instructiunilor proprii sunt: - instrument pentru realizarea instruirii la locul de munca si a celei periodice; - instrument folosit in cadrul cercetarii accidentelor de munca pentru stabilirea cauzelor producerii acestora si a responsabilitatilor; - instrument cu ajutorul caruia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate i sntate n munc; - act juridic principal in baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile in domeniul securitii muncii; La elaborarea instructiunilor proprii de securitate a muncii trebuie sa se respecte ca principiu de baza corespondenta biunivoca factor de risc masura de prevenire, astfel incat pentru fiecare factor identificat in procesul de munca sa se prevada cel putin o masura care sa-l anihileze sau sa ii diminueze actiunea pana la nivelul la care sa fie exclusa posibilitatea producerii accidentelor sau imbolnavirilor profesionale. Masurile care pot fi impuse prin instructiuni organizatorice, tehnice, igienico sanitare si de alta natura sunt de doua tipuri: - masuri care vizeaza comportamentul propriu-zis al executantului direct al operatiilor de munca, in raport cu celelalte trei elemente ale sistemului de munca; - masuri de organizare si realizare a conditiilor de munca, pe care trebuie sa le adopte conducatorii si organizatorii proceselor de munca, astfel incat elementele materiale ale sistemului de munca sa corespunda cerintelor de securitate impuse prin standarde sau alte acte normative, iar sarcina de munca sa fie corecta si conform capacitatilor executantului direct. Pentru ca instructiunile sa-si indeplineasca scopul stabilit prin lege, in afara principiului enuntat mai trebuie respectate si urmatoarele criterii: - stabilirea continutului-cadru al instructiunilor astfel incat prin el sa fie asigurata detalierea prevederilor Legii securitii i sntii n munc, Normelor Metodologice de aplicare, Hotrrilor de guvern care enun cerinele minime de securitate pe diferite domenii . - organizarea prevederilor astfel incat sa reflecte elementele componente ale sistemului de munca pentru fiecare proces de munca din cadrul activitatilor desfasurate de unitate; - stabilirea continutului de detaliu, concret, astfel incat sa se asigure acoperirea integrala a tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala prin masuri de prevenire si protectie.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 53/183

Exista trei variante de structurare a instructiunilor proprii de securitate a muncii: -pe criterii administrative; -pe activitati ; -pe locuri de munca. Structurarea pe criterii administrative respectiv in corelatie cu organizarea pe sectii, ateliere etc, a agentilor economici. Instructiunile vor contine cate un capitol distinct pentru fiecare subunitate organizatorica, chiar daca in cadrul unora dintre ele se efectueaza aceleasi procese de munca. In economia romaneasca structurile administrative ale intreprinderilor sunt in continua modificare, iar in viitor fenomenul se va mentine, fiind o caracteristica a societatii capitaliste contemporane, astfel incat nu se considera ca o asemenea organizare a continutului instructiunilor este viabila, deoarece ar trebui reelaborate in mare masura instructiunile. Structurarea pe activitati presupune delimitarea mai intai a tuturor activitatilor desfasurate de catre unitate, dupa care, in cadrul lor se vor stabili masurile de prevenire pentru toate procesele de munca implicate. Aceasta modalitate corespunde principiului de structutare a normelor specifice, la care nu s-a tinut cont de ramura in care se desfasoara activitatea respectiva sau de separarile administrative ale unitatii. Acest tip de structurare a instructiunilor proprii nu permite reperarea de prevederi, deoarece in cazul in care se regasesc aceleasi procese de munca in cadrul unor activitati diferite, aceste activitati vor fi grupate la un loc, precizandu-se o singura data masurile care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Modul de elaborare este greoi, deoarece se porneste de sus in jos, de la activitati la proces de munca. Acelasi proces poate prezenta variatii din punct de vedere al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala de la un loc de munca la altul, in functie de conditiile concrete: amplasament, diferente de echipament etc. Nu este exclusa, in acesta situatie, omiterea unor particularitati generatoare de factori de risc care nu se regasesc decat la anumite locuri de munca. Structurarea pe locuri de munca pleaca de la definitia locului de munca ca locul destinat sa cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul are acces n cadrul desfurrii activitii. Locul de munca poate fi delimitat in spatiu de dimensiunile unei incaperi, unui banc de lucru, dimensiunile utilajelor sau de traseul pe care se deplaseaza executantul pentru indeplinirea sarcinii sale de munca. Analiza locului de munca reprezinta elementul de baza pentru identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea masurilor de prevenire si protectie corespunzatoare. La fiecare loc de munca se considera ca se efectueaza sarcina de munca pentru realizarea unei anumite parti a procesului de munca (acesta fiind unul dintre elementele principale care permit delimitarea
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 54/183

locurilor de munca), astfel incat structurarea instructiunilor pe locuri de munca va garanta ca nu a fost omis nici un proces de munca si, implicit, nici un factor de risc. In aceste conditii este certa sesizarea diferentelor dintre locurile de munca similare, care in cazul structurarii pe activitati ar putea fi omise, diferente care sa genereze riscuri numai la un singur loc dintre toate locurile la care se desfasoara aceeasi activitate. De altfel, in cadrul evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, una dintre primele etape o reprezinta tocmai identificarea factorilor de risc, ceea ce poate constitui baza de pornire pentru elaborarea instructiunilor. Tot in cadrul evaluarii se stabilesc si masurile de protectie corespunzatoare, astfel incat mare parte dintre lucrarile realizate cu aceasta ocazie se pot utiliza in continuare la redactarea instructiunilor. In cazul adoptarii acestei variante de structurare a instructiunilor proprii specifice se parcurg urmatoarele etape: - delimitarea locurilor de munca; - detalierea cat mai exhaustiva a sarcinii de munca de realizat la fiecare loc, a caracteristicilor mijloacelor de productie implicate si a cerintelor de securitate carora trebuie sa le corespunda, a conditiilor de mediu necesitate si a restrictiilor care se impun pentru repartizarea personalului la locul respectiv ( din fisa postului si Instructiunile de lucru, carti tehnice); identificarea factorilor de risc care pot sa apara la fiecare loc, corespunzator celor patru elemente ale sistemului de munca; - pentru fiecare factor astfel selectat se va stabili ce masura trebuie aplicata, respectiv ce masura tehnica, ce interdictie sau regula de comportament trebuie respectata de catre executant pentru ca riscul sa nu se manifeste. Primul avantaj este imposibilitatea omiterii vreunui risc de accidentare si imbolnavire profesionala, deoarece se porneste de la cea mai mica unitate posibila de delimitare a proceselor de munca, astfel incat teoretic este exclusa posibilitatea neluarii in considerare a tuturor factorilor de risc. Un alt avantaj este posibilitatea adaptarii cu usurinta a instructiunilor la orice modificare tehnologica, administrativa sau organizatorica a unitatii. In cazul introducerii de noi operatii, echipamente etc., va fi suficient sa se identifice factorii de risc aferenti acestora si sa se completeze cu masurile adecvate la subcapitolul corespunzator locului de munca la care s-au operat modificarile. Daca are loc desfiintarea sau adaugarea unor activitati, aceasta presupune modificarea componentei locurilor de munca. Pentru adaptarea instructiunilor va fi suficient sa se elimine sau sa se adauge numai subcapitolele referitoare la aceste locuri. In ambele situatii, nu se va analiza decat locul de munca afectat, respectiv adaugat, fara sa fie necesara reanalizarea intregii activitati (pentru reimpartire sau alte operatii, ca in cazul structurarii pe activitati). Modificarile organizatorice, administrative, nu vor impune nici o revizuire. Nu in ultimul rand trebuie evidentiete facilitatile pe care le ofera aceasta modalitate de structurare a instructiunilor pentru realizarea instructajelor (in special a celui pe loc de munca), dar si pentru stabilirea de masuri care sa fie incluse in planul de prevenire si protectie, mai ales daca se tine seama de ierarhizarea actiunilor de diminuare a riscurilor rezultate din evaluarea riscurilor pe locurile de munca.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 55/183

De asemenea, la investigarea accidentelor de munca, structurarea instructiunilor pe locuri de munca permite cea mai rapida identificare a masurilor care au fost incalcate de catre victima sau alte persoane implicate, in mod deosebit in legatura cu factorii finali ce au condus la producerea evenimentului. Singurul dezavantaj pe care il poate prezenta aceasta modalitate de structurare este timpul afectat elaborarii imstructiunilor proprii.

Continutul cadru al instructiunilor specifice proprii, de securitate si sanatate a muncii

Partea I Prevederi generale

- continutul instructiunilor; - durata i intervalul dintre dou instruiri periodice si periodice suplimen-tare; - scopul; - spatiul de aplicare (delimitarea ariei de obligativitate si a locului de aplicare); - modul de revizuire si completare; - obligatiile si atributiile conducerii unitatii; - alte prevederi generale, cum ar fi: circulatia in incinta unitatii, obligatii la predarea primirea schimbului, obligativitatea insusirii de catre salariati a reglementarilor de securitate si sanatate in munca externe si interne unitatii, etc.; NOTA: Pentru realizarea acestei parti vor fi incluse concomitent cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 i prevederile Hotararilor de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate particulare datorate specificului activitatii, al modului de organizare, etc.

Partea a II-a Prevederi specifice

Va cuprinde cate un subcapitol pentru fiecare tip de loc de munca din unitate. Fiecare subcapitol va contine: - factorii de risc regasiti in locul de munca respectiv defalcati pe componentele sistemului de munca (mijloacele de productie, mediul de munca, sarcina de munca si executant); instructiunile de lucru pentru activitatile desfasurate in locul de munca respectiv; masurile de prevenire necesare de respectat in locul de munca respectiv si interdictii; cerintele minime de securitate reglementate la nivel national si/sau cerinte impuse de angajator (interdictii sau actiuni obligatorii) comportamentului executantului pentru ca actiunea potentiala a factorilor de risc identificati pentru fiecare element la locul de munca respectiv sa fie anihilata sau diminuata pana la un nivel acceptabil; - echipamente individuale de protectie ( Hot de Guvern 1048/2006); - modul de actiune la alarmarea evenimentelor cu pericol.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 56/183

Se cuprind i prevederi aplicabile locului de munca din hotarari de guvern care stabilesc cerinte minime de securitate si sanatate in munca

I.5.3.2 INSTRUIREA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA


Instruirea introductiv-general se face: a) la angajarea lucrtorilor b) lucrtorilor detasati de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; c) lucrtorilor delegai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; d) lucrtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munca temporar. Instruirea introductiv-general se face de ctre: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca; sau b) lucrtorul desemnat; sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire i protecie; sau d) serviciul extern de prevenire i protecie. Angajatorul stabilete prin instruciuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore. Coninutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie n conformitate cu tematica aprobat de ctre angajator. Instruirea introductiv-general se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor pe baza de teste. Rezultatul verificrii va fi inscris, cu semnaturi, n fia de instruire, care se inmaneaza lucratorului pentru a fi prezentata conducatorului locului de munca. Instruirea la locul de munca se face dup instruirea introductiv-general i are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate i sntate n munca, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc de munca, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate si planul de alarmare si actiune pentru situatii de urgenta la nivelul locului de munca (subunitatii din care face parte locul de munca). Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca in grupe de maximum 20 de persoane. Instruirea la locul de munca se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor, iar rezultatul verificrii va fi inscris, cu semnaturi, n fia de instruire. Fia de instruire se pstreaz de ctre conductorul locului de munca. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore i se stabilete prin instruciuni proprii de ctre conductorul locului de munca respectiv, mpreun cu: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca sau b) lucrtorul desemnat sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire i protecie sau d) serviciul extern de prevenire i protecie. Instruirea la locul de munca se va efectua de catre conducatorul locului de munca, pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie, tematici aprobate de ctre angajator si care vor fi pstrate la persoana care efectueaz instruirea.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 57/183

nceperea efectiv a activitii la postul de lucru de ctre lucrtorul instruit se face numai dup verificarea cunotinelor de cte eful ierarhic superior celui care a fcut instruirea i se consemneaz n fia de instruire individual. Instruirea periodic se efectueaza tuturor lucrtorilor si are drept scop reimprospatarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munca. Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munca. Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instruciuni proprii, n funcie de condiiile locului de munca i/sau postului de lucru, i nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. Verificarea instruirii periodice se face de ctre eful ierarhic al celui care efectueaz instruirea i prin sondaj de ctre angajator/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciile externe de prevenire i protecie, care vor semna fiele de instruire ale lucrtorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunztor. Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca/lucrtorul desemnat/serviciul intern de de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie, dupa caz i aprobate de ctre angajator si vor fi pstrate la persoana care efectueaz instruirea. Instruirea periodic suplimentara se face n urmtoarele cazuri: a) cnd un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucrtoare; b) cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munca privind activiti specifice ale locului de munca i/sau postului de lucru sau ale instruciunilor proprii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n unitate; c) la reluarea activitii dup accident de munca; d) la executarea unor lucrri speciale; e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificri ale echipamentului existent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; g) la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore i se stabilete n instruciuni proprii de ctre conductorul locului de munca respectiv, mpreun cu: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca sau b) lucrtorul desemnat sau c) un lucrator al serviciului intern de protecie i prevenire sau d) serviciul extern de protecie i prevenire.

I.5.3.3 ELABORAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE SI TESTARE


Functie de riscurile identificate la locurile de munca - evaluarea riscurilor - se stabileste periodicitatea de instruire prin instructiunile proprii. La inceputul fiecarui an se intocmesc tematicile de instruire, acestea se aproba de catre angajator si pot fi reactualizate si in timpul anului functie de noile conditii sau de modificarile legislative in domeniu. Pe langa materialele specifice sectorului de activitate se completeaza cu prevederile legislatiei de securitatea muncii in vigoare.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 58/183

Tematicile obligatorii sunt: 1.Tematica conine:

pentru

instruirea

introductiv

general

care

legislaia de securitate i sntate n munca - prezentata in curs; consecinele posibile ale necunoasterii i nerespectrii legislaiei de securitate i sntate n munca - Legea 319/2006 si Regulamentul de Ordine Interioara; riscurile de accidentare i imbolnavire profesional specifice unitii - din evaluarea riscurilor, riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala regasite la toate locurile de munca din unitate msuri la nivelul ntreprinderii i/sau unitii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor - planul de alarmare si actiune pentru situatii de urgenta la nivelul intreprinderii.

2.Tematica pentru instruirea la locul de munc care cuprinde:


informaii privind riscurile de accidentare i imbolnavire profesional specifice locului de munca i/sau postului de lucru din evaluarea riscurilor cele specifice locului de munca; prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munca i/sau postul de lucru; msuri la nivelul locului de munca i/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor; prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munca privind activiti specifice ale locului de munca i/sau postului de lucru; se includ n mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura i exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor.

3. Tematicile pentru instruirea periodic


Instructiunile proprii specifice; Reguli de prim ajutor; Legislatia de securitatea muncii Alte documente specifice securitatii muncii ( RI, plan de evacuare, etc)

4. Tematicile pentru instruirea periodic suplimentara- este tematica pentru instruire la locul de munca completata cu materiale adaptate modificarilor aparute respectiv a factorilor de risc noi identificati. Aceste tematici (materiale scrise) vor fi semnate de persoana care le-a ntocmit i aprobate de conductorul unitii si contin minimul necesar instruirii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 59/183

I.5.3.4 STABILIREA ZONELOR CARE NECESITA SEMNALIZARE DE SECURITATE


Se tine seama de riscurile identificate la evaluarea riscurilor, de prevederile Hotararilor de guvern privind cerintele minime de securitate pe anumite domenii de activitate (HG 493/2006, 971/2006, 1091/2006, 1093/2006, 1218/2006, etc.) de informatiile date de producatorii echipamentelor de munca, etc.

I.5.3.5 ELABORAREA PLANULUI DE PREVENIRE SI PROTECTIE


Angajatorul trebuie s ntocmeasc un plan de prevenire i protecie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificri ale condiiilor de munc, respectiv apariia unor riscuri noi. n urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de munc/post de lucru se stabilesc msuri de prevenire i protecie, de natur tehnic, organizatoric, igienico-sanitar i de alt natur, necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor. Planul de prevenire i protecie va cuprinde cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 7 la NM la legea 319/2006 (anexa 6). Planul de prevenire i protecie se supune analizei lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor sau comitetului de securitate i sntate n munc, dup caz.

I.5.3.6 INTOCMIREA PLANULUI DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT


Avand in vederea diversitatea activitatilor fiecare sector se adapteaza functie de tehnologiile utilizate si materiile prime utilizate, astfel se apeleaza la legislatia care face referirire la substantele periculoase( fie tehnice de securitate), la potentialul pericol de explozie, recipienti sub presiune, la Cartile tehnice ale echipamentelor tehnice, . In aceste planuri se stabileste modul de interventie (oprirea echipamentelor, evacuarea personalului, anuntarea seviciilor specializate - cine si pe cine- anuntarea conducatorilor ierarhici, etc) vezi H 1425/2006 cap VI.

I.5.3.7 NTOCMIREA LISTEI DOTARII CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECIE PE LOCURI DE MUNCA


Conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.048/2006 se ntocmeste necesarul de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie (anexa 6).

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 60/183

MODUL I
I.6. COD MINIM DE REGULI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR. PRIM AJUTOR IN CAZ DE RANIRI, HEMORAGII, ARSURI, FRACTURA, ELECTROCUTARE, INEC, INTOXICAREA CU SUBSTANTE TOXICE
Primul ajutor se acorda la locul unde se gaseste accidentatul.

Se face o examinare exterioara completa a accidentatului, avand grija de a nu agrava starea sa prin actiuni bruste sau gresite. Se va respecta o asepsie perfecta.

Primul ajutor in cazul unui accident colectiv se va acorda in ordinea gravitatii (daca nu sunt suficiente persoane pentru a se ajuta simultan): extrema urgenta - hemoragiile (la cap, gat, subsoara, coapsa), hemoragiile interne, ranitii in zona toracelui, cei cu arsuri mari, cei cu mai multe rani grave;

prima urgenta - ranitii care au pierderi de sange, ranitii cu membre zdrobite;


a doua urgenta - fracturile (de craniu, de coloana vertebrala, fracturile deschise, ranile adanci);

a treia urgenta - fracturile mici inchise, ranile putin adanci, etc.

RANA (PLAGA) = leziune a pielii insotita de o atingere a tesuturilor profunde (muschi, oase, organe, nervi etc.)
1. CURATIREA SUMARA A PLAGII cu apa curata. 2. DEZINFECTIE cu tinctura de iod sau apa oxigenata. 3. PANSAREA consta in aplicarea de comprese sterile, aplicarea unui strat de vata, urmata de infasurarea ranii in totalitate. - pansarea ranilor capului, ochilor, nasului, barbiei etc. = in forma de cruce, de nod, in opt la ceafa;

- pansarea corpului = pentru torace, abdomen, perineu, anus, organe genitale etc.;
- pansarea membrelor = in forma de opt a mainii si piciorului, degetului, cotului, genunchiului, bratului, coapsei.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 61/183

HEMORAGIE =

ruptura unui vas sanguin urmata de o pierdere de sange.

Dupa felul vasului de sange: - arteriala - sangele de culoare rosu deschis, curge cu presiune prin tasnituri ritmice, urmand bataile inimii; - venoasa - sangele de culoare rosu inchis, curge continuu fara tasnituri; - capilara - sangele se prelinge lent in picaturi. Dupa locul producerii: externa - sangerarea intr-o plaga la suprafata corpului; interna - sangerarea intr-o cavitate inchisa (abdomen, torace, craniu etc.). Hemoragiile externe pot fi oprite provizoriu: - hemoragii capilare mici - prin spalarea plagii cu apa oxigenata si tamponare cu comprese sterile; - hemoragii mijlocii - printr-un pansament compresiv; - hemoragii arteriale - prin apasare manuala deasupra plagii, la punctul de compresiune cel mai apropiat. Mai eficace este folosirea garoului (tub cauciuc, curea, cravata etc.) aplicat numai la ranile membrelor si intotdeauna deasupra ranii. Intre garou si tegumente se aplica o fasa sau o bucata de panza pentru a nu produce leziuni ale pielii. Cand nu se poate folosi garoul (cap, piept, abdomen) se aplica pansamente compresive (stranse puternic). Apoi ranitul va fi transportat de urgenta la spital, pentru a i se face hemostaza definitiva. Hemoragiile interne sunt de obicei la ranitii cu plaga la piept sau la abdomen si oricat de neansemnata ar parea rana, acesti raniti trebuie sa fie evacuati cu prioritate intrucit pot fi pierderi mari de singe si ranitul nu mai poate fi recuperat.

ARSURA = leziune a pielii datorata efectului termic, incendiilor indirecte cauzate de avarii la retelele electrice si de gaze, la instalatiile si depozitele petroliere etc.
Clasificare:

arsuri de gradul I - inrosire si usoara inflamare a pielii; arsuri de gradul II - aparitia unor basici cu lichid alb-galbui;

arsuri de gradul III - pe langa leziunile de la primele doua categorii si necroze, iar in cazuri grave, chiar carbonizarea tesuturilor. Gravitatea arsurilor depinde de intinderea suprafetei arse a corpului si de gradul arsurii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 62/183

1. Se scot hainele de pe suprafata arsa si apoi in functie de gravitatea arsurii se procedeaza diferit. La arsurile de gradul II si III se aplica pe suprafata arsa un pansament uscat steril, executandu-se cu grija spargerea basicilor cu lichid care creaza pericol de infectie. 2. Bolnavii se invelesc cu paturi (cearceafuri) cand arsurile sunt intinse. 3. Se evacueaza bolnavul in prima urgenta la spital. Pentru preantampinarea starii de soc, accidentatul care sufera de arsuri va trebui incalzit si, daca este posibil, li se da sa bea ceai indulcit.

FRACTURA =
Clasificare:

ruperea unui os.

inchisa - se rupe numai osul, pielea ramane nevatamata; deschisa - capetele osului ies prin piele formand o rana.

Fracturile inchise se mobilizeaza pe cat posibil in axul membrului, fara sa folosim gesturi bruste. Se pune de o parte si de alta a osului rupt cate o scandurica (atela), suficient de lunga incat sa cuprinda articulatiile osului rupt. Atelele vor fi captusite cu vata, carpe etc. Se fixeaza solid cu cateva ture de panza (fasa) care se leaga dedesubtul si deasupra fracturii. In loc de atele se mai pot folosi crengi, bastoane etc. Trebuie evitat pe cat posibil a se misca membrul rupt pentru ca apare posibilitatea ca cele doua capete ale osului rupt sa se deplaseze si sa rupa muschii, arterele, venele, nervii sau pielea. Nu se va incerca niciodata indreptarea unei deformatii daca membrul fracturat isi pastreza pozitia in axul lung. Readucerea corecta si imobilizarea fracturii in pozitie normala a osului se executa in spitale de catre medic. Pentru prevenirea socului, ranitul trebuie culcat si invelit. Ranitul va fi insotit pana la spital, transportul facandu-se culcat. O atentie deosebita se va acorda celor care acuza fracturi de coloana vertebrala (ranitul simte o durere puternica in spate si uneori nu mai poate misca piciorele). In aceste situatii se procedeaza la ridicarea de catre mai multe persoane a ranitului si introducerea dedesubt a unei scanduri, usi, oblon sau targa de care va fi bine legat ranitul si apoi se transporta urgent la spital, de regula, cu fata in jos pe o patura sau un cearceaf.

ELECTROCUTARE = trecerea unui curent electric prin corpul omului, ceea ce are drept consecinte contractii musculare puternice, arsuri locale, pierderea cunostintei, oprirea respiratiei si inimii, fenomene care pot deveni ireversibile, daca nu se intervine imediat. Timpul dupa care se intervine (min) Sanse de salvare (%)
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

1 95

2 90

3 74

4 50

5 25

8 0,5

Curs de legislaie SSM

Pagina 63/183

1. Se intrerupe curentul electric, direct de la comutator sau se rupe firul de alimentare cu curent electric, fie cu un lemn, topor cu maner de lemn sau clesti cu brate izolate.

ESTE INTERZIS: SA SE ATINGA PARTILE DESCOPERITE ALE CORPULUI VICTIMEI CU MANA NEPROTEJATA. SA SE FOLOSEASCA OBIECTE UMEDE SAU METALICE PENTRU INLATURAREA VICTIMEI SAU FIRELOR ELECTRICE.
2. Se indeparteaza victima de la locul accidentului, fie cu o prajina, cu mana invelita intr-o haina groasa si uscata sau cu manusi de cauciuc. In acest timp salvatorul va sta pe o scandura de lemn. 3. Daca victima mai respira sau prezinta o respiratie neregulata, se executa respiratie gura la gura sau gura la nas si masaj cardiac, folosind metodele clasice de respiratie artificiala. 4. Dupa revenirea starii de constienta, victima este transportata de urgenta la cea mai apropiata unitate sanitara cu serviciu de reanimare.

INEC = umplerea plamanilor cu apa, inspirata de victima sau ca urmare a opririi activitatii inimii si plamanului, in mod reflex la contactul cu apa rece, mai ales cu ocazia sariturilor.
1. Daca victima are gura inclestata, poate fi deschisa prin introducerea unei linguri intre dinti si a unei batiste impaturite in colturile gurii. 2. In faza urmatoare, limba inecatului invelita intr-o batista si apucata cu doua degete, va fi trasa in afara, dupa care (daca este cazul) gura si nasul vor fi curatate de nisip, alge sau mucozitati. 3. Dupa executarea rapida a acestor operatiuni, victima va fi apucata de la spate cu mainile impreunate la baza toracelui sub forma de chinga sau luata de la spate, tinuta cu capul in jos si scuturata de cateva ori. 4. Daca bolnavul nu si-a recapatat respiratia si pulsul se mai resimte inca, se recomanda executarea respiratiei artificiale de catre o singura persoanasau chiar de doua (unul face respiratie gura la gura iar celalalt apasa toracele cu palmele in ritmul respiratiei). 5. Daca inecatul nu are puls, el trebuie intors cu fata, in sus si i se face respiratie artificiala imediat de una sau doua persoane. Trebuie retinut ca in astfel de cazuri insuflatia trebuie sa fie cat mai puternica pentru a invinge rezistenta alveolelor si a apei din ele. In cazul producerii unor avarii sau explozii la anumite instalatii, substantele puternic toxice sunt expulzate in atmosfera formand un nor toxic care se dsplaseaza pe directia
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 64/183

vintului la mari distante de la locul accidentului, cu consecinte grave pentru oamenii si animalele din zona respectiva. Substantele toxice din norul de aer contaminat patrund in organism, indeosebi pe caile respiratorii, producind vatamari ale organelor interne, uneori deosebit de grave, care in functie de concentratia si natura substantei toxice pot provoca pierderea cunostintei si, in scurt timp, moartea. La sol se disting doua zone de contaminare: Zona letala (raionul accidentului unde apar cele mai grave intoxicatii, care de regula sunt mortale). Zona de intoxicare (cuprinde norul toxic deplasat pe directia vantului la sol, unde apar cazuri mai usoare de intoxicatii).

1. Intreruperea inhalarii de substante toxice prin acoperirea fetei cu o bucata de panza impaturita si umezita cu solutii de protectie specific substantei toxice. 2. Se scoate imediat victima din atmosfera contaminata cu mijloace improvizate, targa sanitara etc. 3. Se face respiratie artificiala persoanelor care nu mai respira sau si-au pierdut cunostinta. 4. Pe timpul acordarii primului ajutor daca este posibil, intoxicatul sa stea culcat. 5. Transportul victimei la spital sau la cabinetul medical se va face numai dupa acordarea primului ajutor amintit mai sus.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 65/183

MODUL I
I.7. SEMNALIZARE DE SECURITATE
(1) Atunci cnd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecie colectiv ori prin msuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa prevad semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca- n conformitate cu prevederile HG 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca- i sa verifice existenta acesteia, (anexa 19). (2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia n considerare orice evaluare a riscurilor realizat . n interiorul ntreprinderilor i/sau unitilor trebuie prevzut, dac este cazul, semnalizarea corespunztoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim i aerian. Informarea i instruirea lucrtorilor Lucrtorii i/sau reprezentanii acestora trebuie sa fie informati referitor la toate msurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate i/sau de sntate utilizata la locul de munca. (1) Lucrtorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunztoare n ceea ce privete semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca, n special sub forma unor instruciuni precise. (2) Instruirea prevzut la alin. (1) trebuie sa cuprind semnificatia semnalizarii, mai ales a celei care conine cuvinte, precum i comportamentul general i specific ce trebuie adoptat.

Consultarea i participarea lucrtorilor


Consultarea i participarea lucrtorilor i/sau a reprezentanilor acestora n ceea ce privete aspectele reglementate de Hotrrea 971/2006 trebuie sa se realizeze n conformitate cu Legea nr. 319/2006.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 66/183

INTERZICERE

AVERTIZARE

OBLIGATIVITATE

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 67/183

SIGURANTA

INFORMARE GENERALA

INFORMARE

CULORI DE SECURITATE I CULORI DE CONTRAST CULOARE DE SECURITATE


ROSU INTERZICERE, OPRIRE GALBEN ATENIE, RISC DE PERICOL ALBASTRU 1)OBLIGATIVITATE 2)INFORMARE VERDE

SEMNIFICATIE

EXEMPLE DE APLICARE
Interzicerea de a efectua anumite operatii, oprire de a intra intr-un anumit loc, de a intra cu foc deschis intr-un anumit spatiu, de a atinge conductoare electrice etc. Semnalizare de riscuri (incendiu, explozie, radiatie, riscuri chimice etc.). Semnalizare de praguri, de denivelari, de obstacole. Obligativitatea de a purta echipament de protectie. Informare asupra posturilor telefonice, tablourilor electrice etc. Indicare de cai de evacuare, iesiri de salvare, posturi de prim ajutor, locuri in care se poate lucra.

SIGURANTA

1) In loc de galben poate fi folosit rosu - portocaliu fluorescent, culoare care are un grad de vizibilitate ridicat in conditii de iluminat natural; 2) Albastru se considera culoare de obligativitate cand este folosita impreuna cu un cerc.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 68/183

CULOARE DE SECURITATE
Rosu Galben Albastru Verde

CULOARE DE CONTRAST 1 )
Alb Negru Alb Alb

1 ) Culoarea de contrast pentru alb este negru i culoarea de contrast pentru negru este alb.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 69/183

MODUL II
II.1.CRITERII GENERALE PENTRU EVALUAREA RISCURILOR II.1.1.Analiza riscurilor profesionale. DEFINIII
Factorii de risc Factorii de risc sunt toi factorii sistemului de munc susceptibili s acioneze asupra sntii sau integritii lucrtorilor i care pot produce vtmri. Este vorba despre ceea ce majoritatea persoanelor, n limbajul curent, denumesc pericole sau situaii periculoase. n acest sens norma european EN 292-1 definete pericolul, situaiile periculoase sau evenimentele periculoase asociate procesului de munc (factori de risc) ca fiind o "cauz capabil s provoace o leziune sau un atac la sntate". Aceast definiie constituie o apreciere calitativ a riscului uzitat n identificarea acestuia. 1.1.2. Riscul Riscul este definit, n conformitate cu norma european EN 292-1, ca fiind combinaia dintre probabilitatea i gravitatea unei leziuni sau atac la sntate ce poate surveni ntr-o situaie periculoas. Aceast definiie constituie o apreciere cantitativ a riscului ce se poate utiliza n ierarhizarea riscurilor. Altfel spus, riscul reprezint probabilitatea producerii unei daune de o anumit gravitate n timpul unei expuneri la factorul de risc. n consecin, riscul profesional asociat unei situaii particulare sau unui procedeu tehnic particular rezult din combinarea urmtoarelor elemente: gravitatea consecinei previzibile (severitatea consecinei cea mai probabil); probabilitatea producerii acestei consecine. Astfel definit, riscul poate fi evaluat cantitativ, dac gravitatea i probabilitatea au fost ele nsele cuantificate. Evaluarea cantitativ (cuantificarea) poate fi utilizat pentru a compara diferite riscuri n cadrul unui sistem i pentru a determina prioritile de intervenie sau pentru a compara nivelul riscului nainte i dup realizarea msurilor de prevenire a manifestrii lui. Aceste elemente sunt prezentate n figura urmtoare:

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 70/183

Absena unui istoric al sistemului analizat, un numr mic de accidente sau mbolnviri profesionale, gravitatea sczut a consecinelor accidentelor nu trebuie considerat n mod automat ca prezumie a unui risc sczut. 1.1.3. Gravitatea Se apreciaz conform standardului MIL-STD-882 C prin evaluarea consecinelor celui mai grav accident, care ar putea fi provocat de factorul de risc respectiv. Gravitatea consecinei (severitatea daunei cea mai posibil) poate fi estimat lund n considerare urmtoarele: natura obiectivului protejat (persoane, bunuri, mediu nconjurtor); gravitatea leziunilor sau a afectrii sntii (uoar - n mod normal reversibil, grav - n mod normal ireversibil, deces); amploarea de manifestare a consecinei (o persoan, mai multe persoane). Categoriile de gravitate a consecinelor permit atribuirea unei dimensiuni calitative accidentelor poteniale datorate erorii umane, a condiiilor de mediu, neconformitii proiectului, deficienelor procedurale sau avarierii i disfunciei produsului, subansamblelor sau componentelor acestuia. Managerul de produs, managerul programului de asigurare a calitii de securitate a produsului i cel care realizeaz produsul trebuie s stabileasc exact ce se nelege prin distrugerea produsului, prin consecine majore/minore aduse produsului/mediului i prin boal profesional sau vtmare grav/minor. Gravitatea poate fi definit pe baza unor criterii cum ar fi: incapacitatea de munc temporar (I.T.M.), incapacitatea de munc permanent (invaliditate), deces; efecte asupra sntii, reversibile sau nu, pentru factorii de risc susceptibili s aib efecte psihologice; interferena cu starea de confort, satisfacia, motivaia lucrtorului pentru factorii de risc sociali i organizatorici. 1.1.4. Probabilitatea Probabilitatea reprezint conform standardului MIL-STD-882 C probabilitatea de apariie a evenimentului i poate fi descris ca apariie potenial n unitatea de timp sau raportat la populaie, element sau situaie. Probabilitatea este condiionat de chiar condiiile procesului de munc: fiabilitatea echipamentelor tehnice, periculozitatea materialelor, organizarea muncii, constrngeri temporale etc. Ca i n cazul gravitii consecinelor pentru estimarea probabilitii de apariie a unei consecine se pot utiliza mai multe grile de apreciere. Pentru o estimare ct mai corect a probabilitii de apariie a unei consecine se recomand a fi luate n considerare urmtoarele aspecte: a) frecvena i durata expunerii care sunt determinate de: necesitatea de acces n zona periculoas (n funcionare normal, mentenan sau reparaii), natura accesului (de exemplu pentru alimentarea manual cu materiale), timpul petrecut n zona periculoas, numrul persoanelor care acced, frecvena accesului; b) probabilitatea de producere a evenimentului periculos determinat de: fiabilitatea echipamentelor tehnice i alte date statistice, date statistice legate de frecvena accidentelor i a mbolnvirilor profesionale,
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 71/183

compararea riscurilor prezentate de sistemul analizat cu riscuri deja acceptate din sisteme similare; c) posibilitile de evitare sau de limitare a consecinei unui eveniment periculos n funcie de: executant (care poate fi o persoan calificat sau necalificat ce poate executa sarcina de munc supravegheat sau nu etc.), viteza de apariie a evenimentului periculos estimat (brusc, rapid, lent), orice form de contientizare a riscului (prin informaii generale, prin observare direct, prin intermediul semnalelor de avertizare i a dispozitivelor indicatoare), posibilitile executantului de a evita sau limita consecina (de exemplu prin reflexe), prin ndemnare, posibilitile de salvare care fac ca ansele executantului de a evita sau limita consecina s fi posibile, posibile n anumite condiii, imposibile), experiena practic i cunotinele executantului (referitoare la procesul de munc analizat, referitoare la un proces de munc similar sau fr experien).

1.1.5. Expunerea Expunerea la factorii de risc, reprezint durata n timp sau frecvena n timp la care executantul este expus unui factor de risc i nivelul la care este expus. Aprecierea expunerii poate fi realizat, n anumite cazuri, n termeni cantitativi prin msurtori. Funcie de necesitile analizei se pot alege diverse grile de apreciere a expunerii. Expunerea este adesea integrat n noiunea de probabilitate, evaluarea propriu-zis a riscului innd cont de durata sau de frecvena expunerii. Considerarea expunerii, ntr-un mod separat de probabilitate, este subtil i se impune o abordare complex de evaluare a riscurilor profesionale. 1.1.6. Evaluarea riscurilor profesionale Potrivit SR EN 1050 evaluarea riscurilor profesionale reprezint o procedur care urmeaz o serie de pai logici ce permit examinarea ntr-un mod sistematic a pericolelor, a situaiilor periculoase i a evenimentelor periculoase (factori de risc) asociate proceselor de munc. Evaluarea riscurilor profesionale st la baza stabilirii strategiei manageriale n domeniul sntii i securitii n munc i este urmat de reducerea riscului prin introducerea de msuri de securitate. Repetarea acestei proceduri conduce la un proces interactiv de eliminare a factorilor de risc pn la limita cunotinelor tehnice i tiinifice ale unui moment dat. Astfel, evaluarea riscurilor profesionale devine un instrument extrem de util n aplicarea Managementului Securitii Maxime. Evaluarea riscurilor este o aciune ce trebuie reluat: - ori de cte ori intervine o modificare susceptibil s afecteze modul de percepie a riscurilor; - cnd se introduc echipamente tehnice, materiale sau tehnologii noi: - cnd se schimb modul de organizare a muncii; - cnd se schimb condiiile de munc. Evaluarea riscurilor se va face prioritar la locurile de munc cu pericol deosebit i iminent de accidentare urmrindu-se:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 72/183

- identificarea factorilor de risc precum i consecinele aciunii lor asupra organismului uman( deces sau invaliditate); - nivelul cantitativ al factorilor de risc n cazul mbolnvirilor profesionale; - durata de expunere la aciunea factorilor de risc; - numrul persoanelor expuse; - nivelul morbiditii prin accidente i mbolnviri profesionale; Locurile de munc cu pericol deosebit i/sau iminent conin factori de risc care genereaz explozii, incendii, factori de risc mecanic, termic, electric, biologic, psihic, factori de risc naturali i speciali ai mediului de munc. La locurile de munc ce presupun activiti n condiii de risc deosebit, timpul de lucru poate fi redus sub 8 ore/zi. 1.1.7. Identificarea tuturor pericolelor de la locul de munc n vederea evalurii riscurilor, mai nti ele trebuiesc identificate, fapt ce se realizeaz prin consultarea lucrtorilor i prin examinarea atent a tuturor componentelor sistemului. n aceast etap se analizeaz modul de desfurare a procesului de munc, lundu-se n considerare i operaiile intermitente, evenimentele neprogramate dar previzibile, activitile profesionale ce pot induce pericole i modul de interaciune a operatorilor cu aceste pericole. Identificarea riscurilor este cea mai important etap a evalurii i const n colectarea i actualizarea informaiilor( despre pericole cunoscute i poteniale, msuri de prevenire impuse prin norme, msuri de prevenire efectiv aplicate, riscuri semnalate de ctre lucrtori) i realizarea unei anchete prin observarea activitilor, inspecia locurilor de munc i a modului de organizare a sistemului de munc. Ancheta se face prin completarea unor cheeck - listuri din care s rezulte comparativ situaia real fa de cea ideal. n acest sens, o larg aplicabilitate n identificarea riscurilor o are metoda cheecklisturilor, metoda aparuta pe internet pe site-ul www. protectiamuncii.ro sau http//:hwi.osha.europa.eu Aceasta metoda consta in interogarea lucrtorilor cu privire la riscurile generatoare de accidente din cadrul firmei. Pentru fiecare pericol identificat se va decide daca riscul este mare, mic, etc., tinand cont de gravitatea vtmrii care poate fi cauyat de pericol.Dup care , se planific aciunile de eliminare sau reducere a riscurilor.reducerea riscurilor este realizabil fie prin luarea de msuri organizatorice, fie prin msuri de protecie colectiv sau individual, prin utilizarea echipamentului individual de protecie. Un exemplu de msuri care pot fi utilizate n scopul reducerii riscurilor este prezentat mai jos. Situaiile i activitile profesionale cu pericole generatoare de riscuri sunt date mai jos.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 73/183

Nr. crt.

Situaii i activiti generatoare de pericole i riscuri.

Pericole i riscuri

- piese n micare de rotaie sau translaie, insuficient protejate, capabile s zdrobeasc, nepe, perforeze, antreneze, nface, izbeasc, etc. - micarea liber a pieselor sau materialelor (cdere, rostogolire, glisare, basculare, oscilare, scufundare) Utilizarea 1 echipamentelor de munca care poate afecta executantul, deplasrile vehiculelor i mainilor - pericolul de producere a unui incendiu sau a unei explozii (de exemplu prin friciune, recipiente sub presiune,etc.) suprafee periculoase (neptoare, tietoare, rugoase, adezive, alunecoase) - lucru la nlime - sarcini de munc ce implic deplasri frecvente, posturi de lucru anormale Sarcinile de munc i 2 amenajarea locului de munc - spaii nguste (lucru ntre elementele fixe) - riscul de derapare sau alunecare (suprafee umede) - stabilirea locului de munc - influena purtrii echipamentelor individuale de protecie asupra altor aspecte ale procesului de munc - tehnici i metode de munc - accesul i/sau lucrul n spaii izolate

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 74/183

- comutatoare electrice - instalaii electrice de for sau iluminat - comenzi, izolaii electrice Utilizarea 3 energiei electrice - unelte portabile acionate electric - liniile electrice aeriene - incendiile sau exploziile generate de cauze electrice

Expunerea la substane sau preparate 4 periculoase pentru securitate i sntate

- inhalarea,ingerarea i absorbia cutanat a unor substane periculoase pentru sntate, inclusiv aerosoli i particule n suspensie - utilizarea substanelor inflamabile i explozibile - deficiena n oxigen - prezena substanelor corozibile - substane reactive/ instabile - prezena alergenilor - expunerea la radiaii electromagnetice i ionizante - expunerea la laser - expunerea la zgomot, ultrasunete

Expunere la ageni fizici

- expunerea la vibraii mecanice - expunerea la medii calde/ reci - expunerea la curenii de aer - prezena fluidelor sub presiune (aer comprimat, vapori,lichide) - riscul de infectare cauzat de manipularea i

Expunere la ageni biologici

expunerea involuntar la microorganisme, exotoxine i endotoxine - prezena alergenilor - luminat necorespunztor

Factori ambientali Interaciunea dintre locul de munc i factorii

- reglarea inadecvat a temperaturii i umiditii n sistemele de condiionare a aerului - prezena poluanilor (noxe) - neadaptarea sistemului neadaptarea la de securitate i pentru

colectarea i prelucrarea corect a informaiilor cunotinele aptitudinilor


Pagina 75/183

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

personalului incapacitatea de adaptare la normele comportamentale - calitatea necorespunztoare a comunicrii i a instruciunilor date pentru a se putea face fa situaiilor de pericol noi (necuprinse ntr-o prealabil evaluare) umani - consecinele nerespectrii modurilor de operare sigure, previzibile n mod raional - gradul de adaptare la echipamentele individuale de protecie - insuficienta motivaie pentru protecia muncii(din diferite motive) - factori ergonomici (adaptarea configuraiei locului de munc la executant) - impactul asupra anumitor categorii de personal (monotonie, ritm de efectuare al unor operaii repetitive etc.) dimensiunile fizice ale locului de munc (claustrofobie, senzaia de izolare) 9 Factori psihologici - ambiguitile i/ sau conflictele referitoare la sarcina de munc, percepute diferit i uneori avnd ca rezultat aciuni greite ale executantului - modul de a contribui, n calitate de executant, la deciziile privind sarcina de munc - nivelul ridicat de exigene, controlul redus al procesului de munc 10 Organizarea muncii reaciile inadecvate n caz de urgen - factorii determinani de ctre prelungite etc.) - sisteme de management eficace, aplicabile pentru organizarea, prevenirea, urmrirea controlului securitii i sntii n munc - ntreinerea echipamentelor, inclusiv a celor de securitate
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 76/183

procesele

de

munc(munca n regim de noapte, n schimburi

- dispoziiile adecvate pentru prognozarea accidentelor i urgenelor - pericolele generate de alte persoane dect cele din interiorul sistemului de munc - munca cu animalele 11 Ali factori - caracterul particular al mediului(acvatic, subacvatic, aerian, minier subteran) - intemperii, catastrofe naturale integritatea programelor de calculator utilizate - locuri de munc n schimbare

1.1.8. Identificarea tuturor persoanelor expuse pericolelor


n aceast etap se consider toate persoanele ce interacioneaz n mod direct sau indirect cu pericolele, acordndu-se o atenie special grupelor de operatori expui la riscuri majore. Categoriile de personal pe grupe, expuse n mod curent riscurilor sunt prevzute n tabelul de mai jos. Categorii de persoane pe grupe expuse riscurilor Nr. crt. Personal i tip de riscuri Categorii de personal - personal de producie, fabricaie, distribuie, vnzare, cercetare, etc. - personalul din serviciile auxiliare sau logistice ( ntreinere, curenie, muncitori temporari etc.) - furnizori de bunuri i servicii - liber profesionitii - studeni, stagiari, elevi, ucenici - vizitatori - clieni - serviciile de urgen - personalul de laborator - persoanele handicapate - lucratori tineri sau n vrst - femeile nsrcinate , luze - personal fr experien i /sau instruire (debutani, angajai temporar, sezonieri) - personal de ntreinere - persoane care lucreaz n spaii izolate sau insuficient ventilate - muncitori imunodeprimai - muncitori suferind de afeciuni cronice - muncitori care iau medicamente care le pot mri vulnerabilitatea

Lucratori i alte categorii de persoane expuse riscurilor

Lucratori expui la riscuri majore

II.1.2.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA


S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 77/183

Conceptul de securitate a muncii, criteriile i implicit metodele de evaluare a securitii muncii ntr-un sistem au fost definite de-a lungul timpului odata cu evoluia percepiei asupra fenomenelor de accidentare i mbolnvire profesional. Astfel, au aprut o serie de teorii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 78/183

II.1.2.1.TEORII PRIVIND GENEZA ACCIDENTELOR DE MUNC SI A BOLILOR PROFESIONALE ncercrile de explicare a genezei accidentelor i bolilor profesionale au nceput n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, cnd, datorit revoluiei industriale n plin desfurare, numrul acestor evenimente nedorite a crescut considerabil, iar aciunile pentru prevenirea lor au nceput s dobndeasc un caracter organizat. Primele preocupri n acest sens puneau accidentele de munc i bolile profesionale exclusiv pe seama utilajelor i mainilor, respectiv a factorilor tehnici, fiind cei mai uor de depistat. Msurile de protecie recomandate erau de natura ecranelor, paravanelor, dispozitivelor etc., care se aplicau pe utilajele periculoase. ntr-o etap ulterioar s-a observat c i factorii mediului de munc (temperatura ambiant, umiditatea, iluminatul, zgomotul, vibraiile, noxele chimice etc.) pot provoca accidente sau boli profesionale. Ca atare, eforturile preventive i-au dezvoltat aria incluznd i preocupri pentru mbuntirea mediului de munc, pentru crearea unei ambiane nepericuloase pentru organismul uman. De subliniat c factorii tehnici i de mediu cauzatori de accidente erau studiai izolat, fr a se sesiza interaciunea i interdependenele ntre ei. Ultimii studiai n calitate de cauze ale accidentelor de munc au fost factorii de natur uman, n legtur cu acetia conturndu-se i primele teorii privind geneza accidentelor. II.1.2.1.1.Teoria predispoziiei la accidente La nceputul secolului al XX-lea, cercetrile efectuate n Anglia i S.U.A. privind rolul factorului uman n producerea accidentelor au condus la formularea teoriei predispoziiei la accidente. Primele studii n acest sens au fost efectuate de cercettorii Greenwood i Woods (1919), Yule (1920) i continuate apoi de Marbe (1923), Lahy i Korngold (1936). Conform acestei teorii sunt predispuse la accidente persoanele care prezint anumite caracteristici individuale nnscute, nemodificabile, i care pot fi investigate prin metode psihometrice. Principalele caracteristici individuale luate n considerare i care erau asociate cu producerea accidentelor de munc sunt: temperamentul, atenia, emotivitatea, plasticitatea gndirii etc. Pe baza acestor studii, Marbe a enunat "legea de recuren", sau "legea lui Marbe", conform creia accidentele s-ar produce cu precdere la aceleai persoane, predestinate prin caracteristici individuale nnscute. Cercetrile ulterioare, dei nu au infirmat categoric teoria predispoziiei individuale la accidente, au permis formularea unor serioase critici: caracteristicile individuale au fost studiate izolat i nu n interaciune, structurate n cadrul personalitii aa cum se manifest ele n realitate, genernd comportamente concrete; teoria nu ine seama de gradul de pericol al muncii, datorit cruia frecvena mare a accidentelor la unele persoane s-ar putea datora nu att existenei unei predispoziii individuale, ct mai ales unor riscuri obiective specifice locului de munc. II.1.2.1.2.Teoria behaviorist Disputele pe marginea teoriei predispoziiei la accidente, a rolului factorilor individuali n producerea accidentelor, au condus la necesitatea revizuirii ei. n ncercarea
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 79/183

de explicare a mecanismului de apariie i producere a accidentelor s-au introdus noiuni noi, ca "risc personal" i "susceptibilitatea la accidente" ("accident lability"), n locul predispoziiei la accident. nglobnd att factorii individuali, ct i situaionali (respectiv ai activitii), susceptibilitatea la accidente nu are un caracter invariabil, nu este un "dat" nnscut, ci se modific n funcie de interaciunea caracteristicilor individuale cu factorii specifici situaiei concrete de munc. Caracteristicile individuale nu mai sunt considerate cauze ale accidentelor, ci condiii ce pot favoriza producerea acestora. Se acord din ce n ce mai mult importan nu att studierii caracteristicilor individuale izolate, ct mai ales investigrii trsturilor globale ale personalitii. De asemenea, interesul se ndreapt tot mai mult spre analiza comportamentelor riscante, neadecvate n caz de pericol, dup schema stimul - reacie. Aceast viziune a condus n final la formularea teoriei behavioriste (behavior = comportament), care explic mecanismul producerii accidentelor de munc printr-un comportament neadecvat rezultat din interaciunea variabilelor personale cu variabilele situaionale specifice activitii. II.1.2.1.3.Teoria dominoului (Heinrich) n anul 1928, cercettorul american de origine german H.W. Heinrich, n lucrarea sa "Industrial Accident Prevention" ("Prevenirea accidentelor industriale"), face o clasificare a cauzelor accidentelor de munc n aciuni periculoase (AP) i condiii periculoase (CP), dezvoltnd un model al producerii accidentului cunoscut sub denumirea de modelul dominoului. Conform acestui model, accidentul de munc este rezultatul coincidenei unei aciuni periculoase a omului cu o condiie periculoas, care deriv din mediul de lucru, respectiv din procesul tehnologic; este suficient ca aciunea sau condiia periculoas s fie suprimat i accidentul va fi eliminat. Modelul propus de Heinrich este primul care explic mecanismul producerii accidentului prin prisma mbinrii mai multor cauze (multicauzalitate) i care are n vedere n mod explicit relaia cauz - efect n geneza accidentelor de munc. Modelul propus de Heinrich cunoate o larg rspndire n analizele accidentului de munc la nivelul practicii industriale, n special n perioada anilor 1930 - 1950. Jumtate de secol mai trziu, cercettorul suedez D. Petersen, aprofundnd cercetrile lui Heinrich, elaboreaz modelul "Cauzalitate i erori umane", n care afirm c toate accidentele sunt rezultatul unor erori umane, ele precednd sau fiind n legtur direct cu cauzele acestora. El afirm c "orice condiie sau situaie poate fi periculoas dac se acioneaz suficient de periculos" i c "orice condiie poate deveni nepericuloas dac se acioneaz suficient de prudent" (inclusiv n sensul prevederii tuturor msurilor de prevenire). Modelul lui Petersen, dei atribuie cauzalitatea accidentelor exclusiv erorii umane, ia n considerare toate fazele care conduc la realizarea unui obiectiv (concepie, proiectare, execuie, exploatare) i face deosebire ntre cauz i vinovie. Astfel, exist erori din culp i erori fr culp, ambele categorii constituind cauze poteniale principale de accident, dar numai primele putnd fi imputabile lucrtorului. Pornind de la ideile lui Petersen, problematica cunoaterii originii erorii umane s-a dezvoltat impetuos, ajungndu-se n prezent la mai mult de 20 de tipologii ale erorii umane. Aceste tipologii difer n funcie de criteriul de clasificare ales (origine, natura activitii, fazele de munc etc.). Preocupri deosebite n aceast direcie au avut cercettori ca: Rigby, Singleton, Adams, Rousse, Rasmussen, Swain, Meister etc. Astfel, Rigby clasific erorile umane n erori de concepie i erori operative, care la rndul lor pot fi de execuie, de omisiune, erori datorate introducerii unei aciuni ce nu figureaz n
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 80/183

sarcin, erori de secven, de termen, de diagnostic, de reprezentare. Rousse clasific erorile umane n funcie de diferitele faze ale procesului de munc. Fiecrei faze i corespund mai multe posibiliti de eroare, pe care autorul o definete i caracterizeaz. Cercettorul olandez Rasmussen propune un model de analiz a erorii umane ("Arca lui Rasmussen") care are la baz analiza activitii (aciunii) operatorului, structurat pe trei niveluri: aciune bazat pe cunotine; aciune bazat pe reguli; aciune bazat pe ndemnare. Modelul propus aduce elemente noi n cunoaterea originii erorilor umane, n determinarea fazelor emergenei sale printr-o analiz psihologic subtil. Problema explicrii genezei accidentelor de munc prin coincidena erorilor cu condiii periculoase obiective (factori tehnici) este reluat ulterior, n diverse variante, n majoritatea abordrilor moderne, sistematice, ale fenomenelor de accidentare i mbolnvire profesional. Printre acestea din urm se evideniaz n mod deosebit teoria fiabilitii sistemelor i abordarea ergonomic a securitii sistemelor. II.1.2.1.4.Teoria fiabilitii sistemelor Fiabilitatea unui sistem reprezint calitatea acestuia de a funciona fr defeciuni un anumit interval de timp pentru scopul dat i n mediul pentru care a fost conceput. Ea se exprim matematic prin probabilitatea ca sistemul s-i ndeplineasc misiunea n condiii determinate. Fiabilitatea unui sistem este rezultatul fiabilitii elementelor acestuia i interaciunii lor, indiferent de dimensiunea sistemului sau de natura i numrul elementelor sale. Conceptul de fiabilitate acoper parial, iar n unele cazuri integreaz, criteriile de rentabilitate, productivitate i securitate a sistemelor. mbuntind fiabilitatea unui sistem se amelioreaz implicit i securitatea sa, respectiv cazul particular de securitate a muncii n cadrul sistemelor (prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale). n studiul fiabilitii sistemelor se disting dou categorii de elemente (tehnice i umane), crora li se urmrete mbuntirea fiabilitii. De-a lungul timpului s-au dezvoltat i perfecionat o serie de metode i tehnici ce permit analiza, evaluarea i mbuntirea fiabilitii tehnice. Clasice n acest sens sunt urmtoarele metode de calcul al fiabilitii tehnice a sistemelor: analiza preliminar a riscurilor; analiza modurilor de defectare i a efectelor; analiza arborescent a defeciunilor unui sistem; analiza pe baza proceselor stochastice de tip semi-Markov (n timp discret i n timp continuu); metoda binomial etc. Utilizarea acestor metode a condus la rezultate remarcabile. Totui, ele nu s-au repercutat ntotdeauna n msura preconizat, cum s-ar fi putut crede, asupra fiabilitii globale a sistemului, deoarece intervine factorul uman cruia nu i se poate pretinde s aib, n condiii de constrngere temporar, stress etc., o "fiabilitate" constant. II.1.3. METODE DE EVALUARE A RISCURILOR Sunt metode de analiz sistematic a riscurilor utilizate n domeniul prevenirii riscurilor ce permit identificarea cauzelor i consecinelor poteniale ale evenimentelor
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 81/183

nedorite precum i evidenierea barierilor de securitate aplicabile n scopul controlului riscurilor. Majoritatea metodelor sunt semicantitative i sunt destinate identificrii riscurilor majore i adoptrii msurilor adecvate de ameliorare a strii de securitate. La ora actual nu exist o metod universal valabil de evaluare a riscurilor; fiecare metod posed avantaje i dezavantaje. Garantarea unei exhaustiviti complete a unei analize este posibil numai combinnd mai multe metode complementare. n decursul timpului n conformitate cu evoluia percepiei asupra fenomenelor de accidentare i mbolnvire profesional, metodele de evaluare a riscurilor i implicit a securitii muncii au evoluat, multe dintre ele rmnnd valabile i astzi. Aceste metode de evaluare ,, apriori,, sunt: A) Metode de tipul,, Controale i verificri, B) Metode bazate pe modelul Heinrich C) Metode bazate pe teoria fiabilitii( metoda AMDE- analiza modurilor de defectare i efectele lor; metoda ADD- arborele de defecte; metodaAPR analiza preliminar a riscurilor) D) Metode bazate pe ergonomia sistemelor ( metoda Hazop- hazard operability; metodaDSF- Diagnosts Safety Forum; metoda DCT- Diagnostique des Conditions du Travail; metoda SDQ- Safety Diagnosis Questionaire; metoda MORT Management Oversight and Risk Tree; metoda IERCM Bucureti; metoda RNUR- Regia Naional a Uzinelor Renault; metoda LEST- Laboratoire d ergonomie et de sociologie du travail) E) Metode indigene bazate pe modelul teoretic generalizat al accidentului de munc- INCDPM Bucureti Metodele de evaluare de la punctele a,b, c, d sunt metode calitative limitate care constituie abordri disparate pentru sisteme locale, funcie de necesiti, ele nu pot fi generalizate neavnd un model teoretic i nu permit o abordare sistematic unitar a riscurilor. Metoda indigen are o larg de aplicabilitate, fiind axat exclusiv pe SSM, are la baz un model teoretic generalizat al accidentelor de munc care permite identificarea i cuantificarea tuturor riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional pe baza frecvenei i gravitii consecinelor acestora. II.1.3.1.Metode de evaluare apriorice bazate pe ergonomia sistemelor n abordarea ergonomic a sistemelor, accidentele de munc i bolile profesionale constituie disfuncii ale sistemului de munc, la nivelul fiecrei componente adic abateri de la starea sa normal de funcionare. Depistarea cauzelor accidentelor se face analiznd locul de munc i urmrind evidenierea riscurilor obiective i modul lor de manifestare. Se analizeaz solicitrile psihofiziologice ale operatorului impuse de sarcina de munc, de mijloacele de producie i de mediul de munc. Ulterior se constat dac operatorul posed sau nu calitile necesare ndeplinirii sarcinii de munc( aptitudini, cunotine profesionale, cunotine de protecia muncii, deprinderi etc.). Pot evidenia cauzele reale ale accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale att ,,a priorii,, ct i ,,posteriorii,,. n cadrul acestor metode, dauna este considerat ca veriga final a unui lan de evenimente probabile ce constituie geneza accidentului. Abordarea ergonomic a sistemelor de munc i genezei accidentelor a aprut nc din 1958 n SUA, care a permis ca n 1965 s se elaboreze modelul Sury care reprezint o schi a genezei accidentui de munc:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 82/183

perioada premergtoare accidentului cnd intervin factori de fond i factori declanatori ( proprii operatorului, proprii mijloacelor materiale, ambientali) perioada accidentului ( tipuri de micri accidentogene iniiale, reacii de aprare, modalitatea de producere a leziunilor) perioada postaccident (scutire medical i recuperare, spitalizare, deces). La nivelul anilor 1980 germanul Kirchner consider accidentul ca fiind o ciocnire brusc i involuntar ntre persoan i obiect produs atunci cnd energia asociat acestora se activeaz brusc i are drept consecin vtmri corporale. La ora actual evoluia abordrii ergonomice a sistemelor de munc ( om, tehnic, organizare i mediu) innd cont i de energia dezvoltat de factorii de risc distinge: energii mecanice, electice, chimice, alte energii, factori de ambian, fiziologici, psihologici, organizatorici i combinai. II.1.3.1.1. Metoda HAZOP Metoda HAZOP ( Hazard Operability) aprut n anii 70 n Marea Britanie ( Imperial Chimical Industries) i preluat de Frana( Uniunea Industriilor Chimice) permite determinarea abaterilor de la funcionarea normal n condiii de securitate a unui proces. Metoda este tipic analizei riscurilor n sistemele termohidraulice cu un grad mare de automatizare i cu procese continui, unde parametrii ca temperatura, presiunea, debitul, nivelul, concentraia i timpul au o importan major n desfurarea normal a proceselor sau n apariia abaterilor ce duc la accidente majore. n principiu metoda HAZOP ia n considerare abaterile poteniale parametrilor caracteristici exploatrii unei instalaii, linii sau sistem tehnic care conduc la defectri. Const n descrierea amnunit a funcionrii normale a procesului, descompunerea n operaii prestabilite, evidenierea abaterilor posibile pentru fiecare component a sistemului, cu ajutorul cuvintelor- cheie cu semnificaia: nu exist, exist n minus, exces de etc, conform tabelului 4 i stabilirea parametrilor caracteristici sistemului studiat( instalaie, linie, reea). Deci abaterea = cuvnt cheie + parametru. Cu ajutorul combinrii cuvnt cheie + parametru se pun o serie de ntrebri pentru analiza unei aciuni sau zone din sistemul tehnic: este practicat ? este suficient de sensibil ? etc. Prin analiz se stabilesc cauzele i consecinele poteniale ale fiecrei abateri, se identific mijloacele de detectare a abaterilor i de prevenire a producerii acestora sau limitarea lor , iar n final se realizeaz un tabel concentrator pentru fiecare component a sistemului ca instrument de lucru de baz. Tabel sinoptic n analiza HAZOP pentru instalaia..........
Nr crt Cuvnt cheie Parametru funcional Cauzele abaterii Consecinele abaterii Mijloace de detecie Bariere de sec. exist. Masuri de prevenire (ameliorare) Cine rspunde

Prin combinaia parametrilor cu cuvintele- cheie devine posibil generarea abaterilor posibile. De exemplu,,Plus de ,, i Temperatur = temperatur excesiv, ,,Fr,, i ,,Nivel,, = Capacitate golit, ,,Minim,, i ,,Presiune,, = Presiune prea mic, etc. Cauzele i consecinele poteniale pentru fiecare abatere se stabilesc suficient de dificil, deoarece este dificil de stabilit cuvinte cheie pentru zone clar delimitate (poriuni) din sistemul tehnic i deoarece unii parametrii se influeneaz reciproc, iar subsistemele sunt interconectate ntre ele. Mijloacele de detecie i barierele de securitate ( protecie) existente se detecteaz cu uurin. Msurile de prevenire (ameliorare) se iau numai
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 83/183

pentru abaterile cu urmri sau efecte( consecine) semnificative asupra obiectivului sau securitii sistemului tehnic, deci numai pentru abaterile care conduc la riscuri. Se urmrete realizarea msurilor de prevenire prioritare. Metoda HAZOP are avantajul unei simpliciti i a unei eficaciti maxime n sistemele automatizate cu procese continui specifice industriilor chimice, farmaceutice, petrochimice, etc. Metoda permite simultan mbuntirea productivitii muncii i performanelor de securitate. Deasemeni metoda are i dezavantaje ce constau n imposibilitatea analizei evenimentelor nedorite rezultate prin combinaia simultan a mai multor defectri rezultate din abateri multiple, n dificultatea ntmpinat uneori de atribuire a unui cuvnt cheie unei anumite zone, interfaa din sistem i n necesitatea unei rigori deosebite a analizei. Cuvinte cheie folosite n analizele HAZOP( Standardul CEI:61882) Tip de abatere Negativ Modificare cantitativ Modificare calitativ Substituire Cuvnt Exemplu de interpretare cheie NEREALIZAT Nici o parte a inteniei ( obiectivului) nu este realizat PLUS DE Cretere cantitativ ( Depire) MINUS DE N PLUS PARTE DIN INVERS Diminuare cantitativ ( Insuficien) Prezena impuritilor- Execuia simultan a unei alte operaii/ etape Intenia( obiectivul) este realizat doar parial Se aplic n cazul inversrii curgerii n conducte sau al inversrii reaciilor chimice. Se umple n loc s se goleasc. Se obine un alt rezultat dect cel prevzut n obiectivul iniial( efect, operaie diferit fa de cea ateptat). Un eveniment se produce naintea momentului prevzut Un eveniment se produce dup momentul prevzut Evenimentul se produce prea devreme n cadrul unei secvene Evenimentul se produce prea trziu n cadrul unei secvene

Timp

ALTUL DECT PREA DEVREME PREA TRZIU NAINTE DUP

Ordine n secven

II.1.3.1.2. Metoda DSF ( Diagnogis Safety Forum) A aprut n anii 70 n USA. Permite identificarea unui ansamblu de lipsuri existente ntro anumit activitate i care pot genera riscuri ce afecteaz performanele de securitate. DSF presupune intocmirea unei liste nchise cu 9 tipuri de aspecte ce urmeaz a fi analizate ntr-un sistem: organizare ambian fizic
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 84/183

unelte i scule echipament tehnic formare profesional sarcina de munc accidente produse boli profesionale nregistrate echipament de protecie n scopul depistrii carenelor din sistem referitoare la cele 9 probleme, se folosete un chestionar cu 50 de ntrebri care se distribuie unui personal prestabilit care-l completeaz. Rspunsurile la chestionar se evalueaz dup o scal de evaluare cu 5 niveluri( 1....5) corespunztoare calificativelor: foarte slab, slab, mediu, bun, foarte bun. Deci metoda este participativ, putnd fi aplicat n cadrul compartimentelor de protecie a muncii din uniti, fiind simpl i permind o autoevaluare i obinerea unui pronostic intern despre securitatea i sntatea n munc, n urma cruia se stabilesc msuri de prevenire prioritare. Etapele metodei DSF sunt: A. Alegerea tipului de activitate. Se aleg locuri de munc similare sau activiti caracterizate prin riscuri comune( lucrri montaj, de reparaie, construcii metalice, prelucrri prin achiere etc.)

B. Identificarea persoanelor chestionate. Se aleg operatorii de la locurile de munc, efii ierarhici, responsabilul cu securitatea i cu formarea personalului. C. ntocmirea , distribuirea chestionarului i completarea individual a lui. D. Interpretarea rezultatelor. Concluzii pe baza nsumrii punctajelor obinute la fiecare ntrebare se obine o cot final. Se ierarhizeaz problemele de securitate n funcie de punctajul obinut i se stabilesc msurile de prevenire prioritare. Metoda DSF are avantajul simplitii, dar prezint o serie de neajunsuri: nu poate fi aplicat n sisteme compexe de munc; cele 9 probleme i 50 de ntrebri formeaz un sistem nchis neputnd acoperi toate aspectele legate de securitate; aprecierea importanei problemelor este fcut de cei ce activeaz n sistem; nu este bazat pe un model teoretic. II.1.3.1.3. Metoda DCT ( Diagnostique des Conditions du Travail) Aparine anilor 80 i este aprut n Frana. Se aseamn mult cu metoda DSF. Permite simplu i eficace evaluarea condiiilor de munc ntr-o unitate, fr a evalua tiinific nivelul de securitate. Se realizeaz n 5 etape: A. Formarea unei viziuni globale asupra condiiilor de munc din ateliere, secii, sectoare ale unitii. O echip interdisciplinar inventariaz, descrie i analizeaz interconexiunile dintre ateliere, secii i sectoare evideniindu-se deficienele comune i specifice fiecrei pri, care pot genera accidente i mbolnviri profesionale. B. Stabilirea sectoarelor cu probleme deosebite. n urma unui studiu comparativ al sectoarelor se selecteaz cele cu probleme care se supun analizei aprofundate. C. Analiza aprofundat a sectorului cu probleme. Se face folosind o baterie de evaluare primar a condiiilor de munc care conine 9 tipuri de probleme cu 63 de ntrebri i 183 de itemi( tabelul 1). ntrebrile urmresc s obin rspunsuri privind diverse aspecte ale celor 9 probleme.Itemii corespund supoziiilor la care apeleaz echipa de evaluare. Fiecare intrebare are 1....3 itemi si trei calificative(bun, medie, slab; niciodat, uneori,adesea etc.).Pe baza rezultatelor de la evaluarea primar se realizeaz chestionare aprofundate pe problemele depistate cu intrebri pertinente adresate operatorilor i efilor ierarhici din sistem.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 85/183

D. Stabilirea termenilor diagnosticului condiiilor de munc a sectorului. Din analiza rspunsurilor la intrebrile din chestionare se depisteaz i ierarhizeaz deficienele privind condiiile de munc, obinindu-se un diagnostic (tablou) al strii condiiilor de munc din sectorul analizat. E. Elaborarea unui program de aciune . Programul de aciune urmrete imbuntirea condiiilor de munc, prin implementarea unor msuri de protecie in ordinea prioritilor; se face intotdeauna un compromis ntre aspectul tehnic i economic al problemei. Metoda D.C.T. nu are un model teoretic i nu evalueaz starea de securitate. METODA DCT STRUCTURA BATERIEI DE EVALUARE PRIMAR A CONDIIILOR DE MUNC ( dup Piotet i Mabile, 1984) Categorii de probleme investigate ( cmpuri de investigare) UNELTE DE MUNC caracteristici condiii de utilizare ADECVAREA UNELTELOR starea uneltelor adaptarea uneltelor defeciuni sau avarii SARCINA DE MUNC -repartizarea sarcinilor - realizarea operaiilor LOCUL DE MUNC amenajare eforturi dinamice eforturi statice vitez de execuie AMBIANA LOCULUI DE MUNC calitatea aerului zgomot i vibraii SECURITATEA MUNCII - riscuri de accidentare condiii de igien accidente produse - mbolnviri profesionale EVALUAREA INSTRUIRII PERSONALULUI RELAII SOCIALE DE GRUP STIL DE CONDUCERE Numr de : NTREBRI 2 3

ITEMI 6 9

3 10

5 30

12

36

10

12 17 10

36 21 30

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 86/183

II.1.3.1.4. Metoda S.D.Q. (Safety Diagnosis Questionaire) Aparine anilor 80 i a aprut in USA. Are la baz teoria c un risc sau accident apare atunci cind intre condiiile tehnico-organizatorice i cerinele de securitate nu exist compatibilitate; atunci apar configuraii critice (fig.2). Pentru a stabili situaiile critice se utilizeaz un chestionar de securitate care se completeaz de specialiti pentru fiecare loc de munc sau operaie n condiii tehnice i organizatorice date. Plecind de la configuraiile critice se determin riscurile i se stabilesc msuri de prevenire. Metoda este dificil de aplicat in sisteme de munc complexe.

METODA SDQ

CERINELE DE SECURITATE ALE ACTIVIT COMPATIBIL


CONDIII TEHNICE I ORGANIZATORICE

D A

COMPORTAMEN T RELATIV SIGUR

FR ACCIDE NT

NU COMPORTAMENT RISCANT

ACCIDEN T

FIG. 2 SCHEMA DE PRINCIRIU A CONFIGURAIILOR CRITICE

II.1.3.1.5 Metoda LEST (Laboratoire dergonomie et de sociologie du travail) Permite evaluarea socio- ergonomic a condiiilor existente la locurile de munc cu aspecte referitoare i la securitatea muncii. Analiza se efectueaz pe 5 domenii( solicitri n ambiana fizic, solicitri fizice, solicitri mentale, solicitri psihosociale, solicitri datorate duratei de munc) caracterizate prin factori de influen care la rndul lor sunt determinai de parametri, tabelul 6. Fiecare parametru al fiecrui factor dintr-un anumit domeniu influeneaz condiiile de munc i confortul operatorului. Acesta influen se determin cu ajutorul unei scale de evaluare de la 1 la 10 ( 1-2 satisfctor, 3-4-5 oboseal uoar, 6-7 oboseal medie,8-9 oboseal important, 10 suprasolicitare. Analiznd influena parametrilor factorilor de influen pe fiecare domeniu se traseaz o histogram a organizrii locurilor de munc. Plecnd de la factorii cotai cu niveluri de 8-910 care dau disconfort i produc riscuri, se stabilesc msuri de ameliorare a parametrilor implicai. II.1.3.1.6 Metoda RNUR (Regia Naional a Uzinelor Renault)

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 87/183

Uzinele Renault din Frana n anii 70 au elaborat o metod de evaluare ergonomic a locurilor de munc pe baza observaiilor directe. Metoda analizeaz pentru fiecare loc de munc 8 factori de evaluare A..H: -factori de securitate A; -factori ergonomici: ambian fizic B solicitare fizic C - factori psihologici i sociologici: sarcina nervoas D autonomie - E relaii de munc -F repetativitate -G coninutul muncii H i 27 criterii de influenare, tabelul 7. Critriile sunt evaluate dup gradul de dificultate dup o scal cu 5 nivele( 1favorabil i 5 nefavorabil) tabelul 8. Evaluarea gradului de dificultate permite optimizarea ergonomic i constructiv a locului de munc, asigurarea securitii muncii, mbuntirea condiiilor de ambian fizic, reducerea solicitrilor fizice i nervoase i mbuntirea condiiilor psiho- sociale de munc. n final dup nivelurile ergonomice din tabelul 5 se traseaz i se interpreteaz profilul locului de munc sub forma unui grafic n care pe abscis sunt cele 5 niveluri de evaluare a gradului de dificultate ( 1-5 cu distane egale) iar n ordonat sunt cele 27 de factori de influen 1....27 n ordine cresctoare astfel c fiecrui factor i corespunde un nivel. Curba obinut prin unirea punctelor se numete profilul analitic al locului de munc organizat ergonomic. Graficul permite depistarea disfunciilor pe fiecare factor la locul de munc. Metoda aplicat permite creterea n special a productivitii muncii i optimizarea organizrii ergonomice a locurilor de munc i trateaz doar secundar securitatea muncii.Toate metodele de evaluare prezentate sunt mai puin axate pe evaluarea riscurilor i mai mult pe aspecte economice.Nici o metod prezentat nu este apt de generalizare i nu permite abordarea sistematic, unitar a riscurilor. II.1.3.2. Metode derivate din teoria fiabilitii Teoria fiabilitii dateaz din jurul anului 1930. Ea s-a constituit ca disciplin aparte, urmrind evoluia noiunii de "rat de deficien", ca instrument de evaluare i comparare a evenimentelor petrecute; ulterior, prin introducerea probabilitilor, rolul su a crescut datorit capacitii de a furniza rezultate previzionate (nainte de producerea evenimentelor). n jurul anilor 1960, extinderea principiilor teoriei fiabilitii de la studiul sistemelor electronice spre cele mecanice, hidraulice sau electrice, a condus la dezvoltarea sau adaptarea unor metode de analiz i evaluare sistematic a riscurilor. Cele mai cunoscute sunt: analiza modurilor de defectare i a efectelor lor (AMDE); metoda arborelui de defecte (ADD); analiza preliminar a riscurilor (APR). La baza acestor metode stau raionamente inductive i deductive, care permit depistarea, pas cu pas, a disfunciilor din sistem. II.1.3.2.1.Analiza modurilor de defectare i a efectelor lor (AMDE) n ansamblul metodelor inductive de analiz aprioric a riscurilor, AMDE reprezint instrumentul cel mai utilizat i unul dintre cele mai eficiente. Conceput iniial pentru creterea fiabilitii sistemelor tehnice caracterizate prin
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislaie SSM Pagina 88/183

structuri funcionale simple, metoda s-a extins ulterior i la mbuntirea performanelor mainilor sub aspectul securitii muncii. Ca principiu, AMDE permite stabilirea relaiilor existente ntre defectarea componentelor unui echipament tehnic i degradarea funcionalitii sale. Metoda se limiteaz la analiza calitativ a modurilor de defectare a echipamentelor, nelund n considerare erorile umane i cele de soft. Aplicarea metodei presupune parcurgerea urmtoarelor etape: definirea sistemului de analizat; identificarea modurilor de defectare; analiza cauzelor defectrilor; analiza efectelor defectrilor; analiza posibilitilor de compensare a efectelor defectrilor; evaluarea riscului asociat fiecrui mod de defectare; propunerea remedierilor i a msurilor de prevenire. Definirea sistemului de analizat Se definesc: sistemul, funciile i performanele sale minimale. a. Mai nti se precizeaz funciile principale i secundare, rolul componentelor, modurile de funcionare, interdiciile de funcionare i condiiile explicite de defectare ale sistemului. Ulterior se definete funcionarea acceptabil, att a sistemului n ansamblul su, ct i a componentelor sale: performanele acceptabile ale caracteristicilor sistemului pentru toate modurile de operare n funciune, de oprire i n ateptare, pentru toate perioadele de timp relevante i pentru toate condiiile de mediu. De asemenea, se precizeaz caracteristicile de funcionare considerate inacceptabile. b. Se elaboreaz apoi diagramele funcionale, care pun n eviden funciile eseniale pentru sistem (scheme-bloc). Blocurile ce reprezint funciile se conecteaz prin linii reprezentnd intrrile i ieirile fiecreia dintre ele. Diagramele trebuie s cuprind: descompunerea sistemului n subsisteme i relaiile funcionale dintre acestea; toate intrrile i ieirile subsistemelor, cu numere de identificare; toate redundanele sau circuitele de nlocuire destinate securitii intrinseci. c. Se alege apoi nivelul de analiz i se stabilesc instrumentele de lucru. Principiile de alegere a nivelului de analiz sunt: cel mai nalt nivel de analiz se alege funcie de structura sistemului i de imperativele de ieire; nivelul cel mai sczut de analiz este cel pentru care se dispune de informaii necesare definirii i descrierii funciilor sistemului. Practic, se alege un nivel de analiz care s dea posibilitatea obinerii de date suficiente asupra fiecrui mod de defectare. Instrumentele de lucru n cadrul metodei sunt documente sub form de tabele, care conin urmtoarele informaii: denumirea subansamblului analizat, funcia ndeplinit, componenta analizat, moduri de defectare posibile, cauzele i efectele defectrilor, metode de identificare a defectrilor, aprecieri asupra efectelor defectrii i soluia de nlocuire prevzut (tabelul 7).

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislaie SSM

Pagina 89/183

METODA AMDE DOCUMENT PENTRU PREZENTAREA REZULTATELOR FINALE DENUMIREA SUBANSAMBLULUI ...................................................... FUNCIA SUBANSAMBLULUI ............................................................. MOD DE CAUZA EFECTUL DEFECTRII MOD DE DEFECTAR DEFECTDETECTARE LOCAL ASUPRA E RII SISTEMULUI 1 2 3 4 5

DENUMIRE A COMPONE NTEI 0

DISPOZITIV DE NLOCUIRE 6

SURSA: STANDARD CEI - 812/85

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 90/183

Identificarea modurilor de defectare n aceast etap, pe baza analizei inductive i deductive, se stabilesc modurile de defectare posibile ale componentelor sistemului analizat. Clasificarea defectrilor posibile se face innd seama de modul n care funciile subansamblului analizat sunt perturbate. Metoda AMDE utilizeaz 6 moduri posibile de defectare: blocat la zero; degradare; pan intermitent; funcionare excesiv; efect secundar nedorit. Analiza cauzelor defectrilor Analiza cauzelor defectrilor se face, n timp, concomitent cu identificarea modurilor de defectare. Cauzele se regsesc cercetnd dou aspecte: materialul (echipamentul tehnic: rupturi, deformri, uzur, gripaj etc.); energia (intrrile de energie la componente precedente: curent electric, lubrifiani, abur, ap cald etc.). Analiza efectelor defectrilor Analiza efectelor defectrilor se face pentru fiecare caz n parte, dup enumerarea modurilor de defectare. Se disting: efecte locale, la nivelul componentei care se defecteaz; efecte generale, la nivelul ntregului sistem. Analiza posibilitilor de compensare a efectelor defectrilor Reducerea sau compensarea efectelor defectrilor se poate face prin trei mijloace: reducerea posibilitii de apariie a defectrii (dispozitive de securitate, ntreinere i verificare); diminuarea propagrii efectului n sistem (dublarea componentelor, dispozitive de semnalizare etc.); reducerea gravitii consecinelor (utilizarea mijloacelor de protecie). Evaluarea riscului asociat fiecrui mod de defectare Evaluarea riscului pentru fiecare mod de defectare se face cu ajutorul unei scale de cotare a gravitii i probabilitii defectrilor. n final, clasa de risc se exprim prin intermediul unui numr format din dou cifre, rezultat din combinarea nivelurilor de gravitate i probabilitate a defectrilor (tabelul 8). Funcie de necesiti i posibiliti tehnico-economice, evaluarea riscurilor se poate face i cantitativ, calculnd efectiv probabilitatea de producere a fiecrui mod de defectare. n acest caz, metodei i se atribuie denumirea de "analiza modurilor de defectare, a efectelor lor i a nivelului critic" (AMDEC).

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 91/183

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR


PROBABILITATE

16 15 14 13 12 11 1

26 25 24 23 22 21 2

36 35 34 33 32 31 3

46 45 44 43 42 41 4

56 55 54 53 52 51 5

66 65 64 63 62 61 6 GRAVITATE

5 4 3 2 1

NOT: ZONA HAURAT REPREZINT RISCURILE CRITICE, APRECIATE CA INACCEPTABILE. Propunerea remedierilor i msurilor de prevenire Pentru riscurile critice, inacceptabile, metoda propune msuri de prevenire a degenerrii situaiilor critice n accidente, referitoare la: eliminarea riscului prin schimbarea materialelor (neinflamabile, de exemplu); reducerea parametrilor periculoi (tensiune, presiune, temperatur etc.); dispozitive de blocare, izolare, interdicie; dublarea componentelor nefiabile (redundane); supradimensionarea elementelor importante. Prezentarea rezultatelor Rezultatele analizei dup metoda AMDE se prezint sub form de tabele, ale cror structur i coninut pot varia funcie de context i necesiti, n sensul adugrii sau eliminrii unor informaii. Indiferent de structura lor, tabelele cuprind, pe ansamblu, rezultatele celor apte etape descrise anterior. II.1.3.2.2.Metoda arborelui de defecte (ADD) Metoda ADD face parte din categoria metodelor deductive de analiz a fiabilitii sistemelor tehnice. Ea permite identificarea i evaluarea factorilor i condiiilor care contribuie la producerea unui eveniment indezirabil (accident, avarie etc.), denumit "eveniment de vrf" (TOP), respectiv un eveniment care influeneaz n mod decisiv funcionalitatea sistemului, performanele economice i securitatea sistemului. Utilizat n general pentru mbuntirea siguranei n funcionare nc din fazele de proiectare a sistemelor tehnice complexe, ADD a fost extins i la analizele de securitate a muncii.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 92/183

Pornind de la evenimentul de vrf (TOP) stabilit a priori, se caut cauzele acestuia, respectiv modurile de defectare posibile la nivelul funcional imediat inferior sistemului analizat. Se identific astfel, pas cu pas, disfunciile posibile ale sistemului, trecnd de la un nivel la altul imediat inferior (sistem - subsistem), pn se ajunge la nivelul cel mai de jos al sistemului. Cauzele la acest nivel sunt, de regul, modurile de defectare ale componentelor. Rezultatele se reprezint grafic, utiliznd simboluri, sub forma arborelui de defecte posibile n sistemul analizat. Analiza cantitativ se realizeaz prin reduceri booleene i evaluarea probabilitii i gravitii defectrilor. Etapele minime necesitate de aplicarea metodei ADD sunt: definirea scopului analizei; aprofundarea cunoaterii sistemului; identificarea evenimentului de vrf (TOP); construirea arborelui de defecte; evaluarea arborelui de defecte. Definirea scopului analizei Pentru a defini scopul analizei, se precizeaz care este sistemul de analizat, obiectivul i ntinderea analizelor, ca i ipotezele de baz. Se recomand s se includ n aceste ipoteze cele care se refer la condiiile prevzute de funcionare i mentenan, ca i funcionarea sistemului n toate condiiile de utilizare posibile. Aprofundarea cunoaterii sistemului Pentru reuita analizei prin arborele de defecte este necesar cunoaterea aprofundat a sistemului. n acelai timp, anumite sisteme sunt foarte complexe pentru ca o singur persoan s le cunoasc complet. n acest caz, pentru a se familiariza cu sistemul, analitii trebuie s achiziioneze cunotinele specifice necesare i s le includ n analiza arborelui de defecte. Sistemul analizat va fi definit descriind funcia sa i stabilind interfeele. Aceast definire include urmtoarele elemente: un rezumat al obiectivelor cercetate la proiectare; limitele sistemului, ca i interfeele electrice, mecanice i funcionale; aceste limite vor depinde de interaciunea i interfeele cu alte sisteme i vor trebui s fie descrise identificnd funciile particulare (de exemplu, alimentarea electric) i piesele care constituie interfeele; structura material a sistemului, n opoziie cu structura sa funcional; identificarea modurilor de funcionare i o descriere a funcionrii sistemului, ca i a performanelor sale, prevzute sau acceptabile, pentru fiecare mod de funcionare; condiiile relative la mediul nconjurtor al sistemului i aspectele umane pertinente etc.; list a documentelor ce trebuie luate n considerare, ca, de ex.: desene, specificaii, manuale de funcionare, care conin o descriere detaliat a concepiei i funcionrii echipamentului, durata misiunii, intervalele ntre ncercri (periodice), timpii pentru aciunile de mentenan corectiv, echipamente auxiliare i personalul necesar. Identificarea evenimentului de vrf (TOP) Evenimentul de vrf este punctul asupra cruia este axat toat analiza. Se poate referi la apariia sau existena unei condiii periculoase sau la incapacitatea sistemului de a funciona cum s-a prevzut. Evenimentul de vrf va fi definit, de fiecare dat, pe ct posibil, n uniti msurabile. Acest eveniment de vrf este evenimentul de ieire al porii din vrful arborelui, n timp ce evenimentele de intrare corespunztoare se raporteaz la cauzele i condiiile posibile de apariie a evenimentului de vrf. Fiecare eveniment de intrare poate, el nsui, s fie un
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 93/183

eveniment de ieire al unei pori ce se afl la un nivel inferior. Dac evenimentul de ieire al unei pori se raporteaz la eecul unei funcii, evenimentele de intrare corespunztoare pot fi defecte ale echipamentului sau limitri ale performanelor aceluiai echipament. Dac evenimentul de ieire indic un defect al echipamentului, evenimentele de intrare corespunztoare pot fi defeciuni ale echipamentului, pierderi ale comenzii i absena principalelor alimentri, dac aceste evenimente nu sunt deja cuprinse n limitrile de performan. Construcia arborelui de defecte Elaborarea arborelui de defecte se face pe baza logicii deductive, iar ilustrarea grafic se obine cu ajutorul diverselor simboluri (tabelul 9). n arbore trebuie incluse evenimentele datorate tuturor categoriilor de cauze. Aceste cauze vor include efectele tuturor condiiilor de mediu sau ale altor condiii la care poate fi supus sistemul, inclusiv cele care pot fi ntlnite n timpul funcionrii, chiar dac acestea nu sunt prevzute n specificaiile relative la proiectare. Cnd se dovedete necesar, se va ine seama n construcia arborelui de efectele erorilor umane, precum i de insuficienele programului de comand i supraveghere a strii sistemului. Evenimentele care au fost studiate, dar au fost considerate de analist ca neglijabile i, prin urmare, excluse, trebuie semnalate, fr a fi incluse n arborele final. Elaborarea arborelui de defecte ncepe prin definirea evenimentului de vrf i se termin cnd este atins cel puin unul din evenimentele urmtoare: evenimentele de baz, adic evenimentele independente, ale cror caracteristici se pot defini prin alte mijloace dect arborele de defecte; evenimentele definite de analist, care nu trebuie dezvoltate mai departe; evenimentele care au fost sau vor fi dezvoltate n alt arbore de defecte. SIMBOLURI UTILIZATE LA CONSTRUCIA ARBORELUI DE DEFECTE SIMBOL DENUMIRE SEMNIFICAIA SIMBOLULUI A SIMBOLUL UI Cerc REPREZENTAREA UNUI EVENIMENT ELEMENTAR Romb REPREZENTAREA UNUI EVENIMENT CARE NU POATE FI CONSIDERAT ELEMENTAR, DAR ALE CRUI CAUZE NU SUNT DEZVOLTATE Dreptunghi REPREZENTAREA UNUI EVENIMENT INTERMEDIAR, CARE REZULT DIN COMBINAREA EVENIMENTELOR ELEMENTARE, PRIN INTERMEDIUL INTRRILOR LOGICE Casa REPREZENTAREA UNUI EVENIMENT CARE CORESPUNDE UNEI FUNCIONRI NORMALE A SISTEMULUI; PRIN DEFINIIE, PROBABILITATEA ACESTUI EVENIMENT ESTE 1 Triunghi PARTEA ARBORELUI CARE URMEAZ SIMBOLULUI ESTE TRANSFERAT N LOCUL INDICAT DE SIMBOLUL Triunghi O POART ASEMNTOARE, DAR NU inversat IDENTIC A CEEA CE URMEAZ
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 94/183

SIMBOLULUI ESTE TRANSFERAT N LOCUL INDICAT DE SIMBOLUL S Intrare - I EVENIMENTUL DE IEIRE S SE PRODUCE DAC EVENIMENTELE E1 I E2 SUNT PREZENTATE SIMULTAN

E1 S

E2 Intrare SAU EVENIMENTUL DE IEIRE S SE PRODUCE DAC CEL PUIN UNUL DIN EVENIMENTELE E1 SAU E2 ESTE PREZENT

E1 S X E

E2 Intrare DAC EVENIMENTUL DE IEIRE S SE PRODUCE DAC EVENIMENTUL E ESTE PREZENT I DAC CONDIIA X ESTE NDEPLINIT

Prezentarea arborelui de defecte Arborii de defecte pot fi dispui fie vertical, fie orizontal. Dac se alege dispunerea vertical, se convine ca evenimentul de vrf s fie plasat n partea de sus a paginii, iar evenimentele de baz n partea de jos. n cazul unei prezentri orizontale, evenimentul de vrf poate fi situat n partea stng sau dreapt a paginii. Dou exemple permit ilustrarea manierei n care un arbore de defecte este elaborat i reprezentat. Simbolurile utilizate pentru aceste exemple cuprind: un bloc cu descrierea evenimentului; un simbol logic utilizat pentru reprezentarea legturilor dintre evenimente (pri); linie de intrare a porilor; un simbol de transfer - ieire; un simbol de transfer - intrare; un simbol de sfrit de informaie.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 95/183

TOP EVENIMENT DE VRF INTRARE LOGIC EVENIMENTE INTERMEDIARE INTRRI LOGICE EVENIMENTE ELEMENTARE

Arbore de defecte n plan vertical

B D 1 E Fig. 3. Arbore orizontal (exemplul 1) C & A

Evenimentul A nu se produce dect dac evenimentele B i C au loc. Evenimentul C se produce dac a survenit unul din evenimentele D sau E. Dac un element corespunde unei cauze comune, el apare la nivelul arborelui de defecte sub forma unui ansamblu de evenimente. Aceste evenimente sunt legate de toate evenimentele pe care le influeneaz. Toate evenimentele comune ale acestui ansamblu trebuie s aib acelai cod i s fie indicate printr-un simbol de transfer, n afara evenimentului de ansamblu care se gsete la nivelul cel mai de jos, care este reprezentat printr-un simbol de transfer diferit. Dac arborele de defecte este format din mai muli sub-arbori, evenimentul corespunznd unei cauze i aprnd n doi sau mai muli sub-arbori trebuie reprezentat n modul urmtor: evenimentul trebuie indicat printr-un simbol de sfrit de informaii sau, dac este
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 96/183

dezvoltat n alt parte, prin simbol de transfer diferit, ntr-un singur sub-arbore; un sub-arbore n care simbolul de sfrit de informaie sau de poart este utilizat, apariia unui eveniment de cauz comun n ali sub-arbori trebuie s fie semnalat printr-un simbol de transfer.
B D C & A

1 E

Fig. 4. Arbore orizontal (exemplul 2)

Un arbore de defecte comportnd indicaii care se raporteaz la o cauz comun. Evenimentul B este un eveniment de cauz comun, care este analizat ntr-un alt arbore de defecte. Tehnica de construcie a arborelui Documentele furnizate pentru fundamentarea analizei siguranei n funcionare vor fi prezentate astfel nct s se poat revedea rezultatele i include orice modificare apreciat ca util n proiect i n procedura de exploatare, sau a unei mai bune nelegeri a caracteristicilor fizice de defectare. Pentru aceasta, construcia trebuie s fie efectuat n mod sistematic. Aceasta implic nelegerea a dou concepte i utilizarea lor coerent, respectiv conceptele "Cauz imediat" i "Unitate de baz". Conceptul "Cauz imediat" necesit ca analistul s determine cauzele imediate necesare i suficiente n apariia unui eveniment de vrf. Trebuie notat c nu se refer la cauze de baz ale evenimentului, ci la cauze imediate sau la mecanisme imediate care pot conduce la eveniment. Cauzele imediate, necesare i suficiente, ale unui eveniment de vrf sunt acum tratate ca evenimente situate direct sub evenimentul de vrf i analistul caut s determine cauzele imediate, necesare i suficiente. Astfel, analistul progreseaz spre baza arborelui de defecte transfernd atenia de la mecanism la mod pn n momentul n care se ating limitele rezoluiei arborelui. Dac nu se respect strict conceptul de cauz imediat, se risc s se omit moduri de defectare, crezndu-se c au fost deja incluse. Conceptul "unitate de baz" permite analistului s nu elaboreze ramuri ale arborelui de defecte care nu aduc informaii noi sau utile. O unitate de baz este tratat ca i cum ar fi o unitate sau o component unic, sau ca i cum ea ar fi exprimat separat. Pentru ca o unitate s fie considerat ca fiind de baz trebuie ndeplinite trei condiii: limitele funcionale i fizice s fie clar definite;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 97/183

funcionarea unitii nu trebuie s depind de nici o funcie auxiliar, sau toate evenimentele care se refer la unitate trebuie exprimate printr-o singur poart SAU, la care una din intrri reprezint o defectare a unitii, n timp ce alte intrri reprezint incapacitile de a ndeplini funciile auxiliare corespunztoare; nici un eveniment nu trebuie s se raporteze la partea de unitate care apare n alt parte, n arborele de defecte. Evaluarea arborelui de defecte Evaluarea arborelui de defecte se face prin analize logice i numerice. Analizele logice (calitative) i numerice (cantitative) au ca scop esenial: de a identifica evenimentele care pot provoca direct o defectare a sistemului i probabilitatea acestor evenimente; de a evalua nivelul defectrilor tolerate ale sistemului (capacitatea sistemului de a continua s funcioneze dup ce au survenit un numr dat de defectri sau evenimente minore care conduc la defectarea sistemului); de a verifica dac defectarea sistemului, a sub-sistemului sau a componentelor este independent; de a evalua datele spre a evidenia componentele critice i mecanismele de defectare; de a identifica diagnosticul de defectare a dispozitivelor, strategiile de reparaii i mentenan etc. Pentru a evalua nivelul de defectare tolerat al sistemului trebuie determinat gradul de redundan n sistem i verificat dac evenimentele cu cauz comun nu afecteaz aceast redundan. Cu toate c nu este necesar s se utilizeze date numerice pentru acest tip de analiz, ele sunt totui necesare pentru gsirea combinaiilor de evenimente care au o ans mai mare de a se produce, conducnd la o defectare a sistemului. Analiza logic Exist trei tehnici fundamentale pentru efectuarea analizei logice: investigaia, reducerea boolean i definirea seciunilor minime. a). Investigaia Investigaia cuprinde studiul structurii arborelui de defecte, identificarea evenimentelor cu cauz comun i cercetarea ramurilor independente. Investigaia furnizeaz analistului informaii importante care, n anumite cazuri, sunt suficiente, fr s mai fie necesar o analiz complementar. n toate celelalte cazuri aceast investigaie este indispensabil pentru a se pronuna fr greeal asupra tipului i ntinderii analizei complementare de efectuat. Investigarea vizual direct a arborelui trasat nu este realizabil dect pentru arborii mici, care nu cuprind mai mult de aproximativ 70 evenimente. Investigarea arborilor mai mari (ca aceea care este fcut n cadrul analizei sistemelor reale) necesit un instrument informatic adecvat. Investigaia ncepe prin studiul structurii arborelui de defecte. Toate evenimentele care sunt legate de evenimentul de vrf printr-un lan continuu de pori SAU sunt evenimente care produc evenimentul de vrf. Datorit acestui fapt, dac un arbore de defecte este format numai din pori SAU, orice analiz complementar este inutil. Dac, dimpotriv, arborele de defecte comport alte tipuri de pori, sistemul analizat cuprinde un anumit tip de redundan sau elemente, permind evitarea defectelor care pot fi fcute inoperante de ctre evenimentele cu cauz comun. Investigaia va permite depistarea evenimentelor cu cauz comun, dar n nici un caz nu va aduce analistul la concluzia c prezena lor este insignifiant. Nu se poate ajunge la aceast concluzie dect dup o analiz aprofundat prin reducerea boolean sau determinarea seciunilor minimale. Cum dificultatea de analiz crete rapid odat cu mrimea arborelui de defecte,
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 98/183

investigaia arborelui ajut analistul s tie care ramuri sunt independente de restul arborelui i pot fi deci analizate separat. b). Reducerea boolean Reducerea boolean servete la evaluarea efectelor evenimentelor cu cauz comun (evenimente identice aprnd n ramuri diferite) n arborii de defecte unde evenimentul de vrf este independent de momentul i ordinul de apariie al evenimentului. Pentru a proceda la o reducere boolean se pot rezolva ecuaiile lui Boole raportndu-se la arborele de defecte. c). Metoda seciunilor minimale Exist mai multe metode care permit definirea seciunilor minimale, dar ele pot fi dificil de aplicat la arborii mai mari i, n acest caz, risc s fie la originea unor lacune. Din acest motiv exist diverse programe informatice care vin n ajutorul analistului. O seciune este un grup de evenimente care, cnd se produc mpreun, sunt la originea evenimentului de vrf. O seciune minimal este cea mai mic dintre aceste grupuri n care trebuie s se produc toate evenimentele pentru a avea loc evenimentul de vrf. Dac unul din aceste evenimente nu survine, evenimentul de vrf nu se produce. d). Analiza numeric Aceast analiz are ca scop estimarea cantitativ a apariiei unui eveniment de vrf sau a unui ansamblu de evenimente ales. Analiza numeric este, de asemenea, un mijloc complementar n analiza logic. Pentru a proceda la o evaluare numeric a unui arbore de defecte este nevoie de date probabilistice referitoare la componente. Tehnicile de previziune a fiabilitii, rezultatele ncercrilor sau datele culese n exploatare pot servi la determinarea valorilor cantitative. II.1.3.2.3.Analiza preliminar a riscurilor (PHA - Preliminary hazard analysis) Scopul metodei l constituie identificarea riscurilor existente ntr-un sistem i definirea regulilor de concepie care permit eliminarea sau controlarea situaiilor periculoase, respectiv a accidentelor poteniale. Acest tip de analiz a fost dezvoltat de compania Boeing n perioada anilor 1980, pentru domeniul aviaiei, dar prezint interes i pentru alte sisteme tehnice, n principal n faza de concepie. Modelul teoretic al accidentului care st la baza analizei preliminare a riscurilor este prezentat n fig. urmtoare.
ELEMENTE PERICULOASE

SITUAIE PERICULOAS ACCIDENT POTENIAL

ELEMENTE SAU CONDIII DE ORDINUL 1 ELEMENTE SAU CONDIII DE ORDINUL 2

Culegerea datelor necesare analizei se face cu ajutorul unor tabele sinoptice, iar pentru deducerea riscurilor se utilizeaz arbori logici. Tabelul sinoptic cuprinde 11 coloane, avnd urmtorul coninut:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 99/183

Subsistem - identificarea n cadrul sistemului analizat a unui subsistem. 2) Faz - identificarea fazelor n timpul crora anumite elemente ale subsistemului analizat pot genera un risc de accident. 3) Elemente periculoase - identificarea elementelor componente ale subsistemului studiat care prezint un risc potenial. 4) Evenimente care genereaz situaii periculoase - identificarea unor condiii, defeciuni, avarii, erori care pot transforma un element periculos ntr-o situaie periculoas. 5) Situaie periculoas - identificarea situaiilor de interaciune ntre elementul periculos i ansamblul sistemului, n urma unui eveniment de tipul celor descrise la punctul 4. 6) Eveniment care genereaz un accident potenial - identificarea unor condiii, defeciuni, avarii sau erori care pot transforma o situaie periculoas n accident. 7) Accident potenial - identificarea unor posibile accidente care rezult din situaii periculoase, n urma unui eveniment de tipul celui descris la punctul 6. 8) Consecine - identificarea consecinelor posibile dac accidentele poteniale s-ar produce. 9) Gravitatea consecinelor - evaluarea consecinelor accidentelor poteniale utiliznd grila din tabelul urmtor. 10) Msuri preventive - nregistrarea msurilor propuse pentru diminuarea sau controlul situaiilor periculoase sau accidentelor poteniale. 11)Aplicarea msurilor - precizarea unor proceduri la implementare a msurilor preventive. Tabelul se completeaz de ctre specialiti, buni cunosctori ai sistemului analizat, innd cont de dinamica relaiilor existente ntre diferitele etape ale analizei. Astfel, pentru ca un "element periculos" (coloana 3), de exemplu o main rotativ, s determine o "situaie periculoas" (coloana 5), el trebuie s fie completat de apariia neprevzut a unor vibraii, ocuri etc. (evenimentul de la coloana 4). De asemenea, o situaie periculoas nu conduce n mod necesar la accident potenial (coloana 7); un alt eveniment sau o alt condiie suplimentar (coloana 6) va trebui s acioneze n apropierea operatorului. n general, pentru aprecierea msurii n care elementele periculoase pot determina situaii periculoase i accidente poteniale, analistul trebuie s fac numeroase demersuri inductive i deductive. Pentru evaluarea riscurilor, metoda utilizeaz clase de probabilitate a evenimentelor i clase de gravitate a consecinelor, utilizate n domeniul aeronauticii (Lievens, 1976). GRILA DE EVALUARE A CONSECINELOR ACCIDENTELOR POTENIALE
1)

PROBABILITATEX) CONSECINE MINORE SEMNIFICATIVE CRITICE CATASTROFICE

10-3/h FRECVE NT

10-5/h PUIN FRECVE NT

10-7/h 10-3/h RAR EXTRE M DE RAR

10-9/h EXTREM DE IMPROBABI L

X) PROBABILITATEA DE EXPUNERE LA RISCURILE GENERATE DE SISTEM N TIMP DE O OR. Clase de probabilitate Eveniment frecvent: eveniment a crui probabilitate de apariie este mai mare de 10-3/h;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 100/183

Eveniment puin frecvent: eveniment a crui probabilitate de apariie este cuprins ntre 10-5 i 10-3/h; Eveniment rar: eveniment a crui probabilitate de apariie este cuprins ntre 10-7 i 10-5/h; Eveniment extrem de rar: eveniment a crui probabilitate de apariie este cuprins ntre 10-9 i 10-7/h; Eveniment extrem de improbabil: eveniment a crui probabilitate de apariie este mai mic de 10-9/h. Clase de gravitate Consecine minore: nu se produce degradarea sensibil a performanelor sistemului; nu se ntrerupe misiunea; nu se produc rniri de persoane i nici deteriorri deosebite ale sistemului. Consecine critice: se produc rniri de persoane i deteriorri deosebite ale sistemului; Consecine catastrofice: se produce distrugerea sistemului i/sau numeroase rniri grave i/sau moarte. Datele obinute pentru completarea tabelului se prezint ulterior sub forma unor arbori logici. Pentru fiecare subsistem studiat, coninnd menionarea clasei de gravitate a consecinelor n caz de accident, aceti arbori descompun lanul de circumstane care conduc la evenimentul nedorit. Metoda de analiz preliminar a riscurilor are n prezent o larg utilizare n industria aeronautic, dar din cauza volumului mare de lucru (multiple combinaii posibile) nu s-a extins i la alte sisteme tehnice. II.1.3.2.3.1.Metoda " What - If " (Ce se ntmpl dac ... ?) Metoda "What - If" face parte din categoria metodelor inductive i se bazeaz pe previzionarea comportamentului posibil al unei maini. Se folosete att pentru proiectare, ct i pentru analiza unui sistem aflat deja n exploatare. ntrebrile de tipul "Ce se ntmpl dac ... ?" sunt formulate astfel nct prin rspunsurile primite s poat fi evaluate efectele defectrilor unei componente sau ale erorilor de procedur. Pentru aplicaii mai complexe se utilizeaz check-list-uri (liste de control). Tratarea este difereniat pe elementele om - tehnic. Astfel, pentru analiza funcionrii i ntreinerii sistemului, a modului de aciune al operatorului i a cunotinelor sale n raport cu sarcina de munc, se folosesc tehnici de auditare, n timp ce conformitatea echipamentelor, inclusiv a echipamentelor de securitate, calitatea proiectelor etc. se evalueaz. II.1.3.2.3.2.Metoda MOSAR Metoda MOSAR este o metod inductiv iterativ prin care se realizeaz o analiz sistemic a riscurilor, n zece pai: n cadrul sistemului care urmeaz s fie analizat (main, proces, instalaie etc.), considerat ca un ansamblu de subsisteme aflate n interaciune, se delimiteaz respectivele subsisteme; cu ajutorul unui tabel prestabilit se identific pericolele, situaiile periculoase i evenimentele periculoase; se analizeaz caracterul adecvat sau nu al msurilor de securitate (de asemenea
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 101/183

n baza unui tabel prestabilit); se analizeaz interdependenele dintre msurile de securitate (tot cu ajutorul unui tabel preconceput); se studiaz defectrile periculoase posibile i se elaboreaz variantele de scenarii ale producerii unui accident; se sorteaz scenariile ntr-un tabel de gravitate, pe principii stabilite prin consens; se coreleaz, prin consens, gravitatea cu obiectivele care trebuie ndeplinite de msurile de securitate; se stabilesc nivelurile de performan ale msurilor tehnice i organizatorice; se incorporeaz msurile de securitate n arbori logici; se analizeaz riscurile reziduale (remanente) cu ajutorul unor tabele de acceptabilitate care au la baz tot principii stabilite prin consens. II.1.3.2.3.3.Tehnica DELPHI

Tehnica DELPHI este o metod de analiz i pronosticare n grup, care presupune parcurgerea mai multor etape. n fiecare faz, un cerc larg de experi este investigat cu ajutorul unor chestionare. Evaluatorul analizeaz rspunsurile primite, extrgnd elementele la care opiniile sunt identice. ntre etape, fiecare participant este avizat asupra concluziilor studiilor i i se ofer informaiile suplimentare necesare. Chestionarele din etapele a doua, a treia etc., se concentreaz asupra aspectelor asupra crora nu s-a ajuns la nici o nelegere. II.1.4.Comparaie ntre metode derivate din teoria fiabilitii i limitele utilizrii lor Metodele derivate din teoria fiabilitii sistemelor au la baz un raionament logic, inductiv sau deductiv, cu ajutorul cruia se studiaz nlnuirea ntre dou sau mai multe evenimente i se depisteaz defectrile. Aceasta conduce la dou proceduri de analiz complementar, denumite metoda direct (inductiv) i metoda invers (deductiv). Metoda direct (inductiv) const n reprezentarea diferitelor secvene de evenimente susceptibile s conduc, pornind de la cauze identificabile n prealabil, la unul sau mai multe efecte ce pot aduce prejudicii sistemului. Demersul inductiv pornete de la cauze spre efecte. Cea mai cunoscut este metoda AMDE (analiza modurilor de defectare i efectele lor). Metoda invers (deductiv) se concentreaz pe evenimentele nedorite (incidente, accidente) - efecte. De la acestea se "urc" progresiv spre cauz. Metoda reprezentativ este analiza arborelui de defecte. Alegerea uneia sau alteia dintre metode implic o serie de limitri. Una dintre dificultile metodei directe (AMDE) provine din faptul c pornete de la un ansamblu de date privind defectrile, disfunciile sau combinaiile acestora, pentru a ajunge la cercetarea efectelor. Valoarea unei astfel de analize depinde deci, n mare msur, de selecionarea judicioas a disfunciilor, precum i de ntocmirea preliminar a evidenelor modurilor de defectare a componentelor sistemului. Pe de alt parte, ntruct consecinele disfunciilor i combinaiile acestora sunt necunoscute, teoretic ar trebui ncercate toate. Dac acest lucru este posibil pentru disfunciile luate cte una este foarte greu s se ncerce toate combinaiile posibile, cu excepia cazurilor sistemelor relativ simple. Apare astfel posibilitatea omiterii unor combinaii ce pot avea consecine periculoase. Sub acest aspect, metoda invers (ADD) pare mai sistematic. Pentru c se
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 102/183

cunosc evenimentele de evitat, aplicnd metoda invers analistul va fi condus la detectarea tuturor disfunciilor i a combinaiilor acestora. Neexistnd limitri impuse a priori de metod, analiza poate fi detaliat orict de mult. n acelai timp, pentru un sistem complex pentru care funcionarea periculoas nu este relevat prin utilizarea de lung durat, este dificil s se ia n considerare toate situaiile. n acest caz, metoda direct aplicat prin simulare, de exemplu, poate permite evidenierea acestor riscuri. Odat relevate, acestea pot fi analizate ntr-un mod mai detaliat prin metoda invers. Pentru aplicarea metodei directe, practic este necesar s se dispun de informaii suficiente referitoare la: componentele sistemului studiat; legtura lor reciproc; modurile de defectare i consecinele elementare directe ale acestora. Aceste informaii permit construirea unui model asupra cruia, n general, se va efectua analiza; modelul trebuie s reconstituie structurile i caracteristicile semnificative ale sistemului. Din acest motiv, analiza detaliat prin metoda direct se efectueaz mai ales pentru sistemele materiale, cum ar fi: circuite de comand, ansambluri automatizate, aparate etc., sisteme pentru care este relativ simpl obinerea informaiilor necesare analizei. n acest caz problema are din start un caracter "cert determinist" i numai complexitatea sistemului poate mpiedica relevarea direct a efectelor, nu numai elementare, ci i globale, ale diferitelor defectri. Metoda invers, din contr, este mai simpl i prezint marele avantaj de a putea fi aplicat, chiar dac nu se dispune din start de informaii detaliate asupra sistemului. Din acest motiv, ea se preteaz n special la analiza securitii sistemelor complexe (de exemplu, ateliere, uzine etc.). n concluzie, n faa unui sistem cuprinznd oameni, echipamente, mediu nconjurtor, sarcini de realizat, metode de munc utilizate etc. este dificil de tiut a priori la ce grad de detalii tehnice trebuie reprezentat sistemul, care vor fi caracteristicile semnificative etc.; altfel spus, este dificil crearea unui model util pentru studiul apariiei accidentelor i incidentelor. n asemenea cazuri, pornind de la evenimentul nedorit considerat, prin metoda invers se poate ajunge progresiv la cauzele care au produs evenimentul. Sub acest aspect, metoda invers apare ca o metod general pentru analiza evenimentelor. Metoda direct se preteaz la simularea analogic; n acest caz, sistemul real este nlocuit printr-un sistem fizic echivalent, dar mai manevrabil. Acesta trebuie s reconstituie structura i caracteristicile semnificative ale sistemului real. Analiza se efectueaz introducnd n sistemul simulat disfuncii echivalente celor produse ntr-un sistem real i se examineaz consecinele. II.1.5. METODELE DE EVALUARE RISCURI CELE MAI UTILIZATE II.1.5.1.Metoda Hazop (Hazard-Operability) Metoda Hazop, pus la punct n anul 1974 de ctre Consiliul britanic pentru industria chimic, permite depistarea abaterilor n raport cu funcionarea normal, n condiii de securitate, a unui proces. Metoda se aplic n special sistemelor de munc cu grad mare de automatizare n care activitatea se desfoar n procese continue. n principiu, metoda const n descrierea amnunit a funcionrii normale a unui proces, descompunerea lui ntr-o succesiune de operaii prestabilite i proiectarea asupra acestor operaii a abaterilor posibile cu ajutorul cuvintelor-cheie din tabelul 1 Fiecare
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 103/183

cuvnt-cheie desemneaz un tip de abatere a operaiei de la funcionarea normal: absen, depire, insuficien. Prin urmare, lista cuvintelor-cheie sugereaz o taxonomie posibil a "erorilor umane", aplicabile la un moment dat unei operaii neautorizate n ntregime. LISTA CUVINTELOR-CHEIE I SEMNIFICAIA LOR Nr. crt. 1. 2. 3. 4. CUVINTE-CHEIE (tip de abatere posibil) DELOC SAU APROAPE DELOC MAI PUIN DECT, N URMA MAI MULT DECT, N AVANS N PLUS, N ALT PARTE, N ACELAI TIMP N MINUS, N ALT PARTE, N ACELAI TIMP CONTRAR ALTUL DECT SEMNIFICAIE (exemple) OPERAIE NEEFECTUAT, FR CONSECINE N PLANUL SECURITII INSUFICIEN CANTITATIV - cantitate produs inferioar celei prevzute - timp de oprire prea mic DEPIRE CANTITATIV - temperatura mai ridicat dect cea prevzut - timp de expunere mai mare EFECT SECUNDAR, CONCOMITENT, NEDORIT - un produs nedorit se scurge n acelai timp cu produsul fabricat - un produs este transvazat dintr-o cuv n alta, dar n ace-lai timp, se scurge i n alt parte SITUAIA INVERS DE MAI SUS - produs neadugat operaiei - operaie neterminat, ntrerupt SE PRODUCE UN EFECT CONTRAR CELUI ATEPTAT - se umple cuva, n loc s se goleasc EFECT, OPERAIE DIFERIT FA DE CEA ATEPTAT - produs nclzit, n loc s fie evacuat

5. 6. 7.

Acest gen de analiz conduce n final la realizarea unui tablou sinoptic n care sunt indicate cauzele posibile ale abaterilor, consecinele lor i aciunile sau msurile tehnice necesare pentru a asigura buna funcionare a procesului i implicit securitatea acestuia. Anumite abateri depistate pot antrena, uneori, efecte nedorite asupra produciei fr s aib consecine negative n planul securitii muncii. Din acest motiv metoda se utilizeaz att pentru mbuntirea productivitii, ct i pentru evaluarea i optimizarea securitii. Conceput iniial pentru necesitile industriei chimice, aceast metod se aplic la toate procesele ce se preteaz la o descriere precis i riguroas a funcionrii lor normale; aceast exigen constituie ns i o restricie important n ceea ce privete generalizarea sa. Simplitatea principiilor care stau la baza acestei metode este dublat de o rigoare deosebit, necesar punerii ei n aplicare. Instruciunile de aplicare prevd o serie de proceduri precise referitoare la descrierea procesului, descompunerea lui n operaii, sesizarea abaterilor, ntocmirea tabloului sinoptic, alegerea msurilor de prevenire prioritare, urmrirea realizrii lor etc. Corectitudinea cu care se respect aceste instruciuni este o premis necesar succesului analizei. II.1.5.2.Metoda DSF (Diagnosis Safety Form) Elaborat n anul 1974 de un grup de cercettori americani (Tuttle i col.), metoda are ca obiectiv identificarea unui ansamblu de carene existente ntr-o anumit activitate i
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 104/183

care determin performanele de securitate. DSF se prezint sub forma listei nchise care include 9 categorii de probleme ce urmeaz s fie analizate: organizare; ambian fizic; unelte i scule; echipament tehnic; formarea personalului; sarcina de munc; accidente produse; boli profesionale; echipament de protecie. Depistarea carenelor referitoare la aceste probleme se face utiliznd un chestionar ce grupeaz 50 ntrebri cu ajutorul crora se evalueaz importana lor. Scala de evaluare cuprinde 5 niveluri (1 - 5), corespunztor calificativelor: foarte slab, slab, mediu, bun, foarte bun. Metoda este participativ, rspunsul la ntrebri fiind obinut direct de la personalul implicat n activitatea analizat. Aplicarea metodei DSF comport patru etape: a) Alegerea tipului de activitate DSF este conceput pentru analiza i evaluarea problemelor de securitate a muncii comune unui ansamblu de locuri de munc analoge sau activiti caracterizate prin riscuri comune (exemplu: prelucrri prin achiere, transport uzinal mecanizat). b) Identificarea persoanelor chestionate Este vorba de operatorii de la locurile de munc, eful de atelier sau secie, inginerul de securitate i responsabilul cu formarea personalului. c) Distribuirea chestionarului la persoanele stabilite i completarea lui d) Prelucrarea rezultatelor i stabilirea concluziilor Pe baza nsumrii cotelor obinute la fiecare ntrebare (de la 1 - 5) se obine o cot final pentru categoria respectiv de probleme analizate. Aceste cote finale permit ierarhizarea problemelor de securitate i implicit stabilirea prioritilor de aciune ulterioar. n concluzie, metoda DSF are, n primul rnd, avantajul de a fi o procedur suficient de formalizat pentru a putea fi aplicat de inginerul de securitate al ntreprinderii. Ea permite elaborarea unui "prediagnostic intern" al problemelor de securitate, n baza cruia specialitii pot soluiona ulterior problemele identificate. Aplicarea ei reprezint un mijloc de a trasa, plecnd de la practica de zi cu zi, cteva direcii de prevenire prioritare. n acelai timp metoda prezint i o serie de inconveniente: procedura greoaie de lucru nu permite aplicarea ei n activiti cu o mare diversitate de locuri de munc; aprecierea importanei problemelor este lsat exclusiv pe seama celor ce realizeaz activitatea respectiv; lista de control i chestionarul sunt nchise i nu epuizeaz problemele de securitate; metoda nu are la baz nici un model teoretic de producere a accidentului i deci nu ofer o tratare sistemic, bazndu-se exclusiv pe opiniile executanilor. II.1.5.3.Metoda DCT (Diagnostique des conditions du travail) Metoda propus de cercettorii francezi Piotet i Mabile n anul 1984 i propune realizarea unui instrument simplu i eficace pentru evaluarea condiiilor de munc dintr-o
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 105/183

ntreprindere. Metoda presupune parcurgerea a cinci etape: a. Conturarea unei viziuni globale asupra diferitelor sectoare, secii i ateliere care formeaz ntreprinderea, din punctul de vedere al condiiilor de munc Aceast viziune de ansamblu va servi ulterior la selecionarea sectoarelor care necesit o aprofundare a analizei. Grupul de analiz (echip interdisciplinar) face, mai nti, o inventariere a sectoarelor, seciilor i atelierelor, urmat de descrierea interconexiunilor dintre ele i analiza dependenelor. Se evideniaz, apoi, deficienele comune tuturor sectoarelor i care genereaz pericole majore (accidente, boli, stress etc.). Se inventariaz apoi problemele specifice fiecrui sector. b. Depistarea sectoarelor cu probleme deosebite, ce necesit analize aprofundate Aceast selecie, numit "prediagnostic", se realizeaz fcnd un studiu comparativ al sectoarelor, pe baza datelor obinute n prima etap. c. Aprofundarea analizei la nivelul sectorului Ca instrument de lucru n aceast etap a analizei se utilizeaz o "baterie de evaluare primar" (tabelul 12), care cuprinde 9 categorii de probleme ("cmpuri de investigare") ce grupeaz 63 de ntrebri sau puncte-cheie. Fiecare ntrebare conine de la 1 la 3 itemi, care corespund n fapt supoziiilor la care apeleaz analitii pentru evaluare. Spre exemplu,, n cazul analizei "uneltelor de munc", punctul-cheie "adecvarea uneltelor" este evaluat cu ajutorul a 3 itemi i tot attea calificative: starea uneltelor (bun, medie, slab); adaptarea uneltelor la munc (bun, medie, slab); defeciuni sau avarii (niciodat, uneori, adesea) (tabelul 13). Pe baza acestei "evaluri primare" se realizeaz ulterior chestionare aprofundate i adaptate problemelor studiate, coninnd ntrebri pertinente ce se adreseaz operatorilor i factorilor de conducere interesai. d. Stabilirea termenilor diagnosticului condiiilor de munc la nivel de sector Prelucrarea rezultatelor obinute n urma analizei rspunsurilor la chestionarele din etapa anterioar permite ierarhizarea deficienelor privind condiiile de munc i, ntr-o oarecare msur, a celor de securitatea muncii. Tabloul final obinut se constituie ntr-un diagnostic al strii condiiilor de munc i de securitate din sectorul analizat. e. Elaborarea unui program de aciune Diagnosticul strii condiiilor de munc st la baza elaborrii unui program de aciune n vederea mbuntirii acestora. Programul conine msurile de prevenire ierarhizate n ordinea prioritilor. Aplicarea lui, de cele mai multe ori, ine seama ns de un compromis ntre aspectul tehnic i cel economic al problemei. n sfrit, autorii subliniaz necesitatea urmririi i evalurii msurilor preconizate n programul de aciune. Sub aspect procedural, metoda prezint numeroase asemnri cu metoda DSF prezentat anterior, cum sunt: utilizarea aceluiai tip de chestionar; cmpuri de investigaie comune; abordare progresiv a problemelor (prediagnostic, aprofundare). n ambele cazuri ns, absena referinei la un model teoretic al fenomenelor de accidentare i mbolnvire se resimte n plan metodologic. n concluzie, metoda DCT permite analiza condiiilor de munc dintr-o ntreprindere, condiie necesar dar nu i suficient n analiza i evaluarea strii de securitate a muncii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 106/183

STRUCTURA BATERIEI DE EVALUARE PRIMAR A CONDIIILOR DE MUNC (dup Piotet i Mabile, 1984) CATEGORII DE PROBLEME INVESTIGATE NUMR DE: (cmpuri de investigare) NTREBRI ITEMI 2 6 UNELTE DE MUNC - caracteristici - condiii de utilizare 3 9 ADECVAREA UNELTELOR - starea uneltelor - adaptarea uneltelor la munc - defeciuni sau avarii 3 5 SARCINA DE MUNC - repartizarea sarcinilor - realizarea operaiilor 10 30 LOCUL DE MUNC - amenajare - eforturi dinamice - eforturi statice - vitez de execuie 12 36 AMBIANA LOCULUI DE MUNC - calitatea aerului - zgomot i vibraii 4 10 SECURITATEA MUNCII - riscuri de accidentare - condiii de igien - accidente produse - mbolnviri profesionale 12 36 EVALUAREA INSTRUIRII PERSONALULUI 17 21 RELAII SOCIALE DE GRUP 10 30 STIL DE CONDUCERE EXEMPLE DE NTREBRI (chestionar DCT, sursa Piotet i Mabile, 1984)

NTREBRI CALIFICATIVE UNELTELE PE CARE LE FOLOSII SUNT MODERNE SAU NVECHITE, N BUN STARE SAU BUNE MEDII SLABE DEGRADATE, SIGURE SAU PERICULOASE, FIABILE SAU PRECARE. PUTEI S LE CALIFICAI GLOBAL CA .... ? INDEPENDENT DE STAREA LOR, UNELTELE SUNT MAI MULT SAU MAI PUIN ADAPTATE ACTIVITII BUN MEDIE SLAB PE CARE O PRESTAI. PUTEI CALIFICA GLOBAL ACEAST ADAPTARE CA ... ? RITMUL DE MUNC SAU CALITATEA PRODUCIEI NICIOD UNEO ADESE SUNT PERTURBATE DE DEFECIUNI SAU AVARII AT RI A ALE
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 107/183

INSTALAIILOR I UNELTELOR? II.1.5.4.Metoda SDQ (Safety diagnosis Questionaire) Aceast metod se bazeaz pe un model al fenomenului de accidentare n care riscul apare atunci cnd condiiile tehnice i organizatorice se dovedesc a fi incompatibile cu exigenele necesare efecturii unei activiti n condiii de securitate. Obiectivul principal al metodei l constituie stabilirea acestor incompatibiliti, denumite de autori "configuraii critice" (fig. 6). Pentru aceasta, metoda utilizeaz ca instrument de lucru un chestionar de securitate care trebuie completat de ctre specialiti. Rspunsurile la chestionar permit stabilirea "configuraiilor critice" pentru un anumit loc de munc sau operaie n condiii tehnice i organizatorice date. Metoda are meritul c studiaz dependenele dintre diveri factori poteniali de accidentare i furnizeaz date importante privind evaluarea securitii muncii n sisteme nchise (loc de munc, operaie, proces etc.), dar, datorit numrului foarte mare de scenarii posibile, este practic imposibil de aplicat n sisteme mai complexe.

CERINE DE SECURITATE ALE ACTIVITII

COMPORTAMENT RELATIV SIGUR

FR ACCIDENT

DA

COMPATIBILE

NU COMPORTAMENT RISCANT

CONDIII TEHNICE I ORGANIZATORICE

ACCIDENT

Fig. 6. Schema de principiu a configuraiilor critice (dup Bernhardt i colaboratorii 1984)

II.1.5.5.Metoda MORT (Management oversight and risk tree, Johanson, 1975) Metoda de analiz aprioric a riscurilor cunoscut sub denumirea prescurtat de MORT are la baz un sistem teoretic original i coerent. Accidentul este definit ca "un transfer nedorit de energie care genereaz o leziune, un prejudiciu asupra unor persoane sau perturb funcionarea normal a unui proces". Accidentul propriu-zis este precedat de o "succesiune de erori n prevenire sau n funcionare, care produc deficiene de adaptare a factorilor umani sau ambientali. Aceste erori conduc direct spre condiii i aciuni periculoase", generatoare de accidente. Conform acestui model, cercetarea accidentului trebuie s se orienteze spre urmtoarele trei direcii: analiza "factorilor specifici", respectiv a omisiunilor referitoare la prevenire; analiza "factorilor de risc asumai", respectiv tolerai datorit frecvenei lor sczute sau pentru c evitarea lor este imposibil (prevenirea lor este prea costisitoare); analiza factorilor dependeni de "caracteristicile generale ale managementului",
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 108/183

care au participat direct la producerea accidentului. Investigarea se realizeaz cu ajutorul unui chestionar ce conine circa 300 de ntrebri cu rspunsuri deschise. Chestionarul poate fi utilizat att la cercetarea accidentelor de munc n scopul stabilirii cauzelor, ct i la analiza aprioric a riscurilor de accidentare ntr-o activitate concret. n concluzie, metoda MORT constituie o punte de legtur ntre metodele pre i postaccident. Ea are la baz un model teoretic de accidentare complex i detaliat. Analiza, desfurat n baza unui chestionar, se axeaz pe deficiene organizatorice, surprinznd n msur mai redus sau omind riscurile dependente de echipamentul de lucru sau de mediu. 1.5.6.Metoda I.E.R.C.M. Institutul de Expertiz i Recuperare a Capacitii de Munc (I.E.R.C.M.) a elaborat o metod de evaluare a solicitrilor impuse de condiiile specifice fiecrui loc de munc, n scopul stabilirii contraindicaiilor privind ncadrarea profesional a persoanelor cu deficiene morfofuncionale. Dei nu are ca scop explicit problemele de securitate a muncii, metoda le implic ntr-o oarecare msur, oferind totodat substaniale sugestii pentru dezvoltarea unei metode axate strict pe securitatea muncii. Metoda prevede analiza unui numr de 23 factori de influen, din care 9 exprim solicitrile somatice i de mediu, iar 14 se refer la solicitrile proceselor i funciilor psihice. n funcie de natura solicitrilor, factorii de influen au fost grupai n 7 grupe: solicitri gestual-posturale; solicitri energetice; solicitri dictate de microclimat (temp. aerului, umiditatea relativ i viteza curenilor de aer); solicitarea senzorial (vizual i auditiv); solicitri datorate existenei unor noxe fizice sau chimice; solicitri neuropsihice (nivel intelectual, memorie, atenie distributiv sau concentrat), sim de observaie, aptitudine tehnic, sim cromatic, olfactiv, gustativ, chinestezic, coordonare ochi - mn, coordonare ochi - mn - picior, dexteritate digital i manual; - solicitri din partea condiiilor de munc. Aprecierea factorilor de influen n ceea ce privete gradul de solicitare se realizeaz cu ajutorul unei scale de 5 niveluri: nivelul 1: solicitare de nivel foarte redus; nivelul 2: solicitare de nivel redus; nivelul 3: solicitare de nivel mediu; nivelul 4: solicitare de nivel ridicat; nivelul 5: solicitare de nivel foarte ridicat. Cnd se analizeaz un loc de munc, pentru fiecare factor se acord un numr de puncte egal cu numrul de ordine al nivelului de solicitare, de exemplu pentru un reglor la strung automat: solicitarea energetic 3 puncte; gestualitate 4 puncte; postur 4 puncte; solicitri vizuale 4 puncte; solicitri auditive 4 puncte; solicitri neuropsihice 3 puncte; condiii de munc 3 puncte. Numrul de puncte pe fiecare factor atrage atenia asupra nivelului de solicitare al factorului respectiv. Fa de metoda listei de control, metoda I.E.R.C.M. reprezint un pas nainte, n primul rnd prin clasificarea factorilor de solicitare din punct de vedere fiziologic i psihologic, iar n al doilea rnd, prin ierarhizarea solicitrilor dup nivelul de dificultate.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 109/183

Rmne n continuare i aceast metod cu caracter descriptiv i static al informaiilor culese, care nu incit creaia pentru cutarea unor soluii noi de viitor. II.1.5.7.Metoda RENAULT Frana Regia naional a uzinelor Renault - Frana a elaborat o metod pentru analiza i evaluarea ergonomic a locurilor de munc, pe baza observaiei directe. Pentru fiecare loc de munc se analizeaz 4 domenii, n funcie de 8 factori de evaluare (A - H) i 27 criterii de influenare . FACTORI I CRITERII DE EVALUARE ANALITIC A UNUI LOC DE MUNC CONCEPIA LOCULUI DE MUNC NLIME - DISTAN ALIMENTAIE - EVACUARE PIESE AGLOMERARE - ACCESIBILITATE COMENZI - SEMNALE SECURITATEA (PROTECIA) MUNCII AMBIANA TERMIC AMBIANA SONOR ILUMINATUL ARTIFICIAL VIBRAII IGIENA ATMOSFERIC ASPECTUL POSTULUI POZIIA PRINCIPAL A CORPULUI POZIIA CEA MAI DEFAVORABIL EFORT DE MUNC POZIIA DE MUNC EFORT DE MANIPULARE POZIIA N TIMPUL MANIPULRII OPERAIUNI MENTALE NIVELUL DE ATENIE AUTONOMIE INDIVIDUAL AUTONOMIE DE GRUP RELAII INDEPENDENTE DE MUNC RELAII DEPENDENTE DE MUNC REPETITIVITATEA CICLULUI DE MUNC POTENIAL DE MUNC RESPONSABILITATE INTERES FA DE MUNC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FACTORI ERGONOMICI

FACTORUL DE SECURITATE AMBIANA FIZIC

A B

SARCINA (SOLICITAREA) FIZIC

FACTORI PSIHOLOGICI I SOCIOLOGICI

SARCINA NERVOAS AUTONOMIE RELAII DE MUNC REPETITIVITATE CONINUTUL MUNCII

D E F G H

Fiecare criteriu este evaluat dup gradul de dificultate, cu ajutorul unei scale cu 5 niveluri, pornind de la nivelul 1 (favorabil), pn la nivelul 5 (nefavorabil), dup cum se
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 110/183

prezint n tabelul 15. Evaluarea gradului de dificultate al fiecrui criteriu ntlnit n activitatea de munc analizat se realizeaz n scopul: optimizrii constructive a locului de munc; asigurrii securitii muncii; mbuntirii condiiilor de ambian fizic; reducerii solicitrilor fizice i nervoase; stabilirii condiiilor corespunztoare de munc sub aspect psihosocial. Determinarea nivelurilor ergonomice se face innd seama de semnificaia fiecrui criteriu, adaptat la situaia concret de munc, cu ajutorul scalei prezentat n tabelul 15. Concepia locului de munc: se verific dac, n funcie de datele dimensionale i funcionale, locul de munc este corespunztor n ce privete nlimea i adncimea planului de munc n poziie de lucru eznd sau ortostatic, modul de alimentare i evacuare a pieselor, accesibilitatea omului i a mijloacelor de aprovizionare la locul de munc, precum i concepia, funcionalitatea i amplasarea comenzilor i semnalelor (exemplu). SCALA DE EVALUARE A CONDIIILOR DE MUNC OPT FACTORI A - H; CINCI NIVELURI 1 - 5 5 4 3 2 1 NIVE L FACT ORI
FOARTE PERICULOS PERICULOS FOARTE GREU GREU FOARTE SOLICITAT SOLICITAT 5 MIN ACCEPTABIL BINE FOARTE BINE NORMAL 15 MIN UOR 30 MIN FOARTE UOR GRUPA + DIN AFAR IZOLAT 1 MIN RELAII DIRECTE RELAII UOARE GRUPA 10 MIN RIDICAT 1 MIN 3 MIN MEDIU 5 MIN REDUS

A - SECURITATEA MUNCII; B - AMBIANA; C - SOLICITAREA FIZIC; D SOLICITAREA PSIHIC; E - AUTONOMIE; F - RELAIILE DE MUNC; G - REPETITIVITATEA; H - CONINUTUL MUNCII. Securitatea muncii: se evalueaz dup gradul de gravitate i posibilitatea riscului de accidentare n funcie de natura muncii i a mijloacelor de munc utilizate. Ambiana fizic de munc: se evalueaz nivelul factorului de influen avndu-se n vedere urmtoarele criterii: temperatura aerului, zgomotul, iluminatul artificial, vibraiile, igiena atmosferic i aspectul locului de munc, lund n considerare recomandrile ergonomice, precum i normele n vigoare. Solicitarea fizic: se evalueaz nivelul solicitrilor statice i dinamice dictate de poziiile preponderente ale oamenilor n timpul realizrii sarcinilor de munc, precum i frecvena i dificultatea manipulrilor. Solicitarea nervoas: se evalueaz ansamblul solicitrilor la care este supus sistemul nervos n cursul realizrii sarcinilor de munc datorit operaiilor mentale (alegeri diversificate i gndite), precum i nivelul de atenie, caracterizat prin durat, precizie, frecven, n cadrul unui ciclu de munc.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 111/183

Nivelul acordat cnd activitatea necesit sprijinul membrelor superioare (poziie ortostatic) Nivelul acordat 1 3 5 nlimea sprijinului "h" (mm) 1) durata de sprijin mai mare de 5 sec; 2) dimensiunile: distana n raport cu partea din fa a locului de munc (D) este de 500 mm i distana lateral de evoluie (L) de 750 mm;

1100 + 10 1050 la 1150 1150 - h5 - 1050

Nivelul acordat cnd activitatea necesit sprijinul membrelor superioare (poziia eznd) Nivelul acordat 1 3 5 nlimea sprijinului "h" (mm) A = distana de la sol la suprafaa de ezut a scaunului (optim A = 430 mm); dimensiunile: distana n raport cu partea din fa a locului de munc (D) este de 500 mm i distana lateral de evoluie (L) de 750 mm; durata de sprijin mai mare de 5 sec.

A + 300 10 (A + 250) la (A + 350) (A + 350) - h5 - (A + 250)

Autonomia n munc: se apreciaz dac locul de munc ofer posibilitatea variaiei ritmului de munc al oamenilor n timpul unui ciclu de munc, zi sau sptmn, dac timpii de pauz sunt calculai i acordai corespunztor. Relaiile de munc: se apreciaz existena relaiilor corespunztoare ntre oameni n timpul muncii (dac exist posibilitatea de comunicare i colaborare n timpul muncii) i independente de munc. Coninutul muncii: se apreciaz dac locul de munc ofer posibilitatea punerii n valoare a potenialului aptitudinilor omului, dac angajeaz n suficient msur responsabilitatea acestuia, dac faciliteaz motivaia n munc etc. Repetitivitatea ciclului de munc: se evalueaz posibilitatea ca un om s serveasc mai multe maini, a policalificrii, n funcie de durata total a ciclului de fabricaie. Trasarea i interpretarea profilului locului de munc Nivelurile ergonomice nscrise n tabelul 15 se transpun ntr-un grafic n care nivelurile de evaluare sunt notate la distane egale pe abscis, iar pe ordonat sunt notai cei 27 de factori de influen, n ordinea numerelor lor curente. Prin unirea punctelor marcate la nivelul evaluat al fiecrui factor se obine diagrama care reprezint profilul analitic al organizrii ergonomice a locului de munc respectiv. Aceast diagram permite depistarea pe factori a disfunciilor existente n activitatea analizat. Se poate construi un grafic asemntor pe grupe de factori de influen, obinndu-se profilul global. Nivelul fiecrei grupe de factori este stabilit ca medie aritmetic a nivelurilor care compun grupa. Acest profil global ofer o imagine de ansamblu asupra nivelului de organizare ergonomic a locului de munc, evideniind ponderile grupelor de factori. ntruct ns nici importana factorilor, i nici gradele de dificultate, nu sunt uneori comparabile, nivelurile medii pe grupe de factori deformeaz imaginea. De aceea, profilul global trebuie luat n considerare cu pruden.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 112/183

Metoda este deosebit de util pentru depistarea unor deficiene n concepia i organizarea ergonomic a locurilor de munc. Aspectele de securitatea muncii sunt tratate ns incomplet, scopul metodei fiind centrat pe creterea productivitii muncii prin organizare ergonomic. Ea ofer totui o serie de sugestii metodologice privind evaluarea locurilor de munc, inclusiv din punct de vedere al securitii muncii. II.1.5.8.Metoda LEST Frana Metoda LEST (Laboratoire d'ergonomie et de sociologie du travail) are ca obiectiv evaluarea socio-ergonomic a condiiilor existente la locurile de munc, incluznd i importante aspecte referitoare la securitatea muncii. Analiza organizrii locurilor de munc este grupat pe 5 domenii: solicitri n ambiana fizic; solicitri fizice; solicitri mentale; solicitri psihosociale; solicitri datorate duratei de munc. Fiecare domeniu este caracterizat printr-un numr de factori de influen, iar acetia, la rndul lor, sunt determinai de o serie de parametri (tabelul 18). Aprecierea influenei fiecrui domeniu i factor analizat asupra condiiilor de munc se realizeaz cu ajutorul unei scale de evaluare cu 10 niveluri: nivelurile 1 - 2 - satisfctor; nivelurile 3 - 4 - 5 - oboseal uoar; nivelurile 6 - 7 - oboseal medie; nivelurile 8 - 9 - oboseal important; nivelul 10 - suprasolicitare. Pe baza investigrii i analizei fiecrui domeniu i factor de influen, se efectueaz evaluarea cu ajutorul nivelurilor prevzute n scala menionat anterior i se traseaz histograma organizrii locurilor de munc. n faza urmtoare se analizeaz parametrii susceptibili de ameliorare, punndu-se cu prioritate accentul pe factorii cotai cu nivelurile 8 - 9 - 10. DOMENIILE, FACTORII I PARAMETRII DOMENIUL FACTORII DE INFLUEN 0 1 A. 1. AMBIANA TERMIC SOLICIT RI AMBIAN FIZIC PARAMETRII 2 TEMPERATURA NIVELUL EFORTULUI FIZIC DURATA DE EXPUNERE VARIAIILE EXTREME NTRE SEZOANE UMIDITATEA AERULUI VITEZA CURENILOR DE AER FRECVENA VARIAIILOR ZILNICE MANIPULRI DE MATERIALE CALDE SAU RECI NIVELUL INTERMITENT NIVELUL DE ATENIE ZGOMOT NEATEPTAT FRECVEN
Pagina 113/183

2. ZGOMOT

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

3. ILUMINAT

4. VIBRAII

B. SOLICITRI FIZICE C. SOLICIT RI MENTALE

5. SOLICITRI STATICE 6. SOLICITRI ENERGETICE 7. DURATA PROGRAMULUI DE MUNC

8. COMPLEXITATE, VITEZ

9. ATENIA

10. FINEE

NIVELUL DE ILUMINAT LA LOCUL DE MUNC IMPORTANA CONTRASTELOR NIVELUL DE PERCEPIE ILUMINATUL ARTIFICIAL NIVELUL DE STRLUCIRE NIVELUL DE ILUMINAT GENERAL FRECVEN AMPLITUDINE DURATA DE EXPUNERE POSTUR DURATA FIECREI POSTURI CONSUM DE KCAL/24 h SEX MODUL DE SALARIZARE TIMPUL DE MUNC EFECTIV NUMRUL PAUZELOR TIMPUL DE SUPRAVEGHERE TIMPUL DE MUNC LA BAND DURATA MEDIE A FIECREI OPERAII DURATA CICLULUI DE MUNC NUMRUL DE MNUIRI REALIZAT PE CICLUL DE MUNC NIVELUL DE ATENIE SOLICITAT DURATA DE MENINERE A ATENIEI FRECVENA RISCURILOR DE ACCIDENTE IMPORTANA RISCURILOR POSIBILITATEA DE A VORBI CU ALI MUNCITORI DURATA N CARE NU ESTE NECESAR SUPRAVEGHEREA VIZUAL NUMRUL DE MAINI (APARATE) SUPRAVEGHEATE DURATA MEDIE A INTERVENIILOR PE OR NUMRUL DE INTERVENII NIVELUL DE PERCEPERE A DETALIILOR DIMENSIUNILE OBIECTELOR

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 114/183

11. INIIATIVA

POSIBILITATEA DE A-I ORGANIZA MUNCA POSIBILITATEA DE A-I CONTROLA RITMUL DE MUNC POSIBILITATEA DE A LUCRA N AVANS POSIBILITATEA DE AUTOCONTROL POSIBILITATEA DE A-I RETUA REBUTURILE POSIBILITATEA DE A-I REGLA MAINA POSIBILITATEA DE A INTERVENI N CAZ DE ACCIDENT 2 NIVELUL DE CUNOATERE CERUT DE SARCINA DE MUNC POSIBILITATEA DE A COMUNICA VERBAL N TIMPUL MUNCII POSIBILITATEA DE A SE DEPLASA LA ALT LOC DE MUNC NUMRUL DE PERSOANE DE LA LOCUL DE MUNC TIPUL RELAIILOR DE MUNC FRECVENA RELAIILOR N PROCESUL DE FABRICAIE IMPORTANA TRANSFORMRILOR EFECTUATE PROGRAMUL DE MUNC DURATA SPTMNII DE MUNC DURATA DEPLASRII DE ACAS LA LOCUL DE MUNC

0 D. SOLICITRI PSIHOSOCIOLOGICE

1 12. PREGTIRE PROFESIONAL 13. POSIBILITATEA DE COMUNICARE

14. COOPERARE 15. IDENTIFICAREA PRODUSELOR EFECTUATE

E. TIMPUL DE MUNC

16. TIMPUL DE MUNC

II.1.6.ANALIZA CRITICA I LIMITELE METODELOR BAZATE PE ERGONOMIA SISTEMELOR Dei prezint avantajul unor abordri cuprinztoare, utilizarea n practic a metodelor ergonomice presupune ndeplinirea mai multor condiii. n modelul general se poate observa c aprofundarea cunoaterii riscurilor obiectiv vizat ntre altele i de majoritatea metodelor amintite - necesit un dublu efort: a. un efort tehnic n abordarea problemelor specifice ntreprinderii; b. un efort de planificare riguroas n vederea aplicrii lor corecte. a. Chiar i metodele cele mai formalizate (de exemplu, DSF) cer o selecie bine gndit a sistemelor luate n studiu. Pentru reuita aplicrii lor sunt necesare cunotine
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 115/183

tehnice, ergonomice, psihologice, sociologice din partea echipei care efectueaz analiza. Aceast condiie a reuitei este ndeplinit n moduri diferite: instruirea prealabil a echipei (metoda MORT); autoinstruirea echipei cu ajutorul instrumentelor didactice anexate metodei (metoda DSF); alegerea membrilor echipei dintre specialitii ntreprinderii (metoda DCT); recurgerea la experi n securitatea muncii (metoda SDQ). b. Aplicarea metodelor prezentate trebuie s fac obiectul unei planificri minuioase, fr de care exist pericolul perturbrii grave a activitii i, deci, lipsa de toleran a factorilor de decizie din ntreprindere. n aceast privin se poate aprecia c unele metode sunt relativ mai simplu de aplicat (exemplu, SDQ), iar altele mult mai complicate (exemplu, MORT). Nici una din metodele descrise nu ofer o soluie general valabil de analiz a riscurilor i implicit de evaluare a securitii muncii la nivelul oricrui sistem. Domeniile lor de aplicare variaz de la loc de munc pn la nivelul ntregii ntreprinderi, ceea ce demonstreaz mai curnd o complementaritate, dect o concuren a lor. Oportunitatea aplicrii uneia sau altei metode depinde de nivelul de securitate deja atins, de gradul de aprofundare a analizei i de complexitatea sistemului analizat (loc de munc, atelier, ntreprindere). Principalul dezavantaj al acestor metode, sub aspectul evalurii securitii muncii, l constituie faptul c scopul lor fiind mult mai larg, securitatea muncii este tratat n secundar. Sub aspect metodologic, chiar i n cadrul scopului propus (evaluarea ergonomic a sistemelor i nu evaluarea securitii muncii n sistem), metodele descrise prezint urmtoarele deficiene principale: a) nu s-a ajuns la consens cu privire la terminologia folosit: se utilizeaz aceleai noiuni cu sensuri diferite; de exemplu, n metoda I.E.R.C.M. se vorbete despre factori de influen, care sunt grupai n grupe de solicitri; aceste grupe corespund parial cu domeniile i factorii de influen din metodele RENAULT i LEST; se folosesc, de asemenea, termeni diferii pentru aceeai noiune, de exemplu, n metoda MORT se vorbete de "elemente" n sensul de factori de influen; b) gruprile pe domenii difer de la o metod la alta, uneori noiunea de domeniu fiind confundat cu aceea de criteriu; c) metoda LEST introduce noiunea de "parametru", care n unele cazuri se confund cu aceea de "criteriu" utilizat n metoda RENAULT; d) ntruct "criteriul" constituie baza evalurii ergonomice, pentru necesitile analizei este necesar ca echipa de cercetare s stabileasc de la nceput att criteriile care prezint interes, ct i exigenele pentru fiecare criteriu. Aceste criterii pot fi grupate apoi de ctre echipa de cercetare interdisciplinar n "grupe de criterii" i, mai departe, dac este necesar, pe domenii, avndu-se ns grij s serveasc judecilor interdisciplinare pe care la fac membrii echipei; e) criteriilor luate n considerare n toate metodele prezentate li se acord acelai nivel (rang) de importan, ceea ce las posibilitatea acordrii tacite de compensri ale unor deficiene ale unor criterii importante cu mpliniri ale unor criterii mai puin importante sau chiar minore; aceast nedifereniere a criteriilor dup importan nu ajut analitii s elaboreze strategii orientate selectiv, n primul rnd ctre problemele majore; f) singur, gradul de dificultate a muncii nu corespunde evalurii ergonomice, fiind numai o component a acesteia; de asemenea, nivelul de exigen n evaluare este prea slab n general, dnd posibilitatea admiterii unor situaii nesatisfctoare. Cu toate aceste deficiene, metodele reieite din teoria ergonomiei sistemelor, prin modul lor de abordare a tuturor elementelor implicate n procesele de munc (umane,
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 116/183

tehnice, organizatorice), sugereaz cel mai bine paii necesari pentru elaborarea unei metode al crui obiectiv principal s fie evaluarea gradului de securitate a muncii ntr-un sistem. II.1.7. CONCLUZII PRIVIND STADIUL ACTUAL AL METODELOR DE EVALUARE Evaluarea nivelului de risc i a nivelului de securitate a muncii ntr-un sistem reprezint punctul de plecare i totodat baza tiinific pentru stabilirea prioritilor n aciunile de prevenire. Criteriile i metodele de evaluare s-au dezvoltat n pas cu evoluia general a conceptului de securitate a muncii, respectiv cu diversele teorii privind geneza accidentelor de munc i a bolilor profesionale, din care i trag seva. n principiu, exist dou posibiliti de evaluare a securitii muncii: a) evaluare postaccident/boal, bazat pe analiza accidentelor de munc i a bolilor profesionale produse (metoda "a posteriori"); criteriile de evaluare, n acest caz, sunt indicatorii statistici de tipul coeficienilor de frecven i gravitate; b) evaluarea preaccident/boal, bazat pe analiza riscurilor, nainte de a se materializa n accidente sau boli profesionale (metode "a priori"); criteriile de evaluare sunt, de data aceasta, nivelurile de risc. Interesul tiinific i practic pe plan mondial se ndreapt n prezent spre perfecionarea acestor din urm metode, dat fiind deosebita lor valoare preventiv. Principalele metode apriorice existente n prezent pot fi grupate n patru mari categorii (tabelul 19): - controale i verificri de rutin, aprute n faza "centrat pe main" a evoluiei conceptului de securitate a muncii; - metode bazate pe modelul Heinrich, aprute n faza "centrat pe om"; - metode bazate pe teoria fiabilitii sistemelor, aplicabile sistemelor tehnice uor de definit, dar care nu iau n considerare factorul uman; - metode bazate pe ergonomia sistemelor, avnd o sfer mai larg, de optimizare a funcionrii sistemului i tratnd problemele de securitate a muncii doar la modul implicit i secundar. Analiza critic a metodelor apriorice de evaluare a securitii muncii scoate n eviden urmtoarele aspecte: 1. Metodele existente constituie abordri disparate, concepute pentru sisteme locale, funcie de necesiti; din acest motiv, generalizarea uneia sau alteia dintre metode pentru a avea un instrument unic de evaluare a nivelului de securitate este practic imposibil. 2. Metodele prezentate utilizeaz modele particulare ale producerii accidentului de munc; n consecin conceptele, noiunile, criteriile de evaluare, instrumentele de lucru etc. variaz de la o metod la alta. Lipsa unui model teoretic generalizat nu permite o abordare sistematic, unitar, a riscurilor. 3. Evaluarea riscurilor se face n multe cazuri numai sub aspect calitativ, ceea ce nu permite o comparare a diverselor sisteme; evaluarea cantitativ este mai frecvent n metodele bazate pe fiabilitatea sistemelor, dar astfel de analize cuprind doar echipamentul tehnic. 4. Metodele analizate nu iau n considerare toate categoriile de factori de risc. Astfel: controalele i verificrile sunt axate pe factorul tehnic (maini, instalaii, aparate etc.); metodele inspirate din modelul Heinrich analizeaz cu precdere aciunile periculoase ale operatorului; metodele bazate pe teoria fiabilitii sistemelor sunt concepute pentru evaluarea
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 117/183

siguranei n funcionare a sistemelor tehnice nchise; metodele ergonomice, dei reprezint analize globale ale sistemului avut n vedere, au ca obiectiv principal optimizarea sistemelor sub aspectul mbuntirii performanelor de productivitate i condiiilor de munc; securitatea muncii apare ca unul din criteriile de evaluare a organizrii ergonomice a sistemului analizat i ca atare este tratat superficial. 5. Sub aspectul utilizrii lor n practica proteciei muncii, metodele de evaluare prezentate se mpart n dou mari grupe: a) Metode de inspecie, care au la baz verificarea conformitii ntreprinderii cu prevederile normelor i standardelor n vigoare, pe baza unor fie de control ntocmite dup aceste normative. Metodele se finalizeaz cu determinarea procentual a nivelului de securitate, de regul pe ntreaga unitate (ct la sut sunt respectate normele). Metodele din aceast grup constituie un instrument deosebit de util n activitatea de inspecie i control al muncii. b) Metode de evaluare a riscurilor, care, pornind de la definirea formal a riscului i principiile de evaluare a acestuia standardizate pe plan european (CEI 812/85, EN 292-1/93, EN 1050/1996) identific toi factorii de risc dintr-un sistem (de regul loc de munc) i calculeaz niveluri de risc pariale i nivelul de risc global pe loc de munc. Metodele se finalizeaz cu o fi de riscuri i o fi de msuri de prevenire pentru fiecare loc de munc. Prin constituirea unor bnci de date la nivel de agent economic n baza celor dou fie completate pe loc de munc se obine o "radiografiere" complet a riscurilor existente, a mrimii acestora (nivel de risc), a msurilor de prevenire existente i a celor necesare (gestionarea computerizat a riscurilor). 6. Pornind de la analiza metodelor de evaluare existente pe plan european, de la sugestiile metodologice i principiile de evaluare a riscurilor, precum i de la prevederile legislaiei n vigoare n Romnia, n cadrul INCDPM s-au adaptat la condiiile concrete din ara noastr trei categorii de metode. a) Metoda de evaluare a nivelului de securitate a muncii la agenii economici Metoda face parte din categoria metodelor de inspecie i stabilete procentual nivelul de securitate al unitii prin compararea msurilor adoptate pentru riscurile recunoscute cu prevederile normelor i standardelor n vigoare. Metoda este un instrument deosebit de util n activitatea de inspecie i control n domeniul proteciei muncii. Metoda permite compararea diverselor ntreprinderi ntre ele sub aspectul securitii muncii i poate constitui o baz pentru stabilirea unor cote de asigurri sociale difereniate n funcie de nivelul de securitate, pentru cointeresarea agenilor economici n mbuntirea condiiilor de munc. b) Metoda de evaluare a nivelului de risc pe loc de munc Metoda face parte din categoria metodelor de evaluare a riscurilor i stabilete n final niveluri de risc pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de munc (sursa principal de inspiraie n elaborare a fost metoda AMDEC - CEI 812/85). Cuantificarea riscurilor se face pe baza combinaiei ntre gravitatea i frecvena consecinelor maxime posibile, n acord cu standardele menionate anterior. Metoda constituie un instrument de lucru util n activitatea patronilor, managerilor i responsabililor cu protecia muncii din ntreprinderi, pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin conform Legii proteciei muncii nr. 90/1996 i Normelor generale de protecie a muncii.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 118/183

Metoda permite compararea diverselor locuri de munc din punct de vedere al periculozitii, pe o scal de niveluri de risc de la 1 la 7. n cadrul unui loc de munc, metoda permite ierarhizarea riscurilor i alocarea optim, pe aceast baz, a resurselor financiare. Identificarea tuturor factorilor de risc (prima etap a evalurii) i stabilirea dimensiunii riscurilor este o etap necesar pentru elaborarea normelor i instruciunilor proprii de securitate a muncii. De asemenea, identificarea factorilor de risc este o condiie cerut de Normele metodologice privind autorizarea agenilor economici. Suma fielor de msuri de prevenire ntocmite n urma evalurii riscurilor constituie baza pentru programul anual de protecie a muncii la nivelul agentului economic. c) Dou metode de autoevaluare (autocontrol) metod pentru ntreprinderi mici i mijlocii; metod pentru activiti n care se cunoate c riscurile de accidentare n munc i mbolnvire profesional sunt minore sau cu arie de rspndire restrns. Aceste metode se bazeaz, ca i metoda de inspecie, pe analiza conformitii cu normele i standardele n vigoare. Instrumentele de lucru (fiele de control) sunt ns simplificate, astfel nct aplicarea lor necesit un timp mai scurt. Metodele de autoevaluare sunt destinate responsabililor cu protecia muncii din ntreprindere pentru a fi la curent permanent cu starea de securitate a muncii din unitatea respectiv (autocontrol). Pe plan mondial, ideea unor diagnoze de securitate n ntreprinderi este relativ veche, dar nici aici nu s-a ajuns, dect n puine cazuri, la instrumente de lucru operaionale i generalizabile. n prima faz, analizele de securitate se efectuau numai n legtur cu inspeciile realizate de diversele organe abilitate. n consecin, prin intermediul lor se urmrea numai stabilirea existenei, n totalitate sau parial, sau a inexistenei msurilor de prevenire aplicabile reglementate. Singurele aprecieri cantitative care se fceau n aceast etap erau cele rezultate din analizele statistice ale accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale produse. Ulterior, analizele de securitate au fost perfecionate. Iniial, s-a urmrit, pe de o parte, elaborarea a diverse instrumente care s permit, pentru un sistem dat, luarea n considerare a tuturor riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional pentru care exist normate sau standardizate msuri. Pe de alt parte, s-a ncercat trecerea de la evaluarea calitativ la cea cantitativ a nivelului de securitate. n diverse ri, n special cele din spaiul UE, s-a ajuns n prezent n aceast direcie la elaborarea de ghiduri de evaluare a nivelului de securitate a ntreprinderii. Ele au la baz principiul conformitii sistemelor de munc din unitatea analizat cu prevederile standardelor de securitate a muncii n vigoare i permit determinarea unui nivel de securitate exprimat procentual. De asemenea, pentru ntreprinderile mici i mijlocii s-au realizat diverse teste, metode sau ghiduri de autoevaluare a nivelului de securitate, utiliznd acelai principiu. S-a constatat ns c o asemenea evaluare are unele limite, att conceptual, ct i ca aplicabilitate, dintre care dou sunt eseniale din punctul de vedere al teoriilor moderne privind prevenirea. n primul rnd, nu asigur identificarea tuturor riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional care pot apare ntr-un sistem de munc, ci numai pe acelea existente la momentul evalurii i numai dac se regsesc pentru ele reglementri. De unde i accentul major, care se remarc la toate metodele de acest tip, pe capacitatea componentelor materiale ale sistemelor de munc de a provoca accidente sau mbolnviri. n al doilea rnd, metodele menionate nu pot fi folosite n faza de concepie i proiectare a
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 119/183

sistemelor de munc sau a diverselor lor elemente (cerina actual fiind tocmai de implementare a securitii din faza de concepie - proiectare a sistemelor de munc). Dezavantajele prezentate, ca i progresele obinute n alte domenii, cum ar fi studiul fiabilitii sistemelor tehnice sau ergonomia muncii, au ndreptat eforturile teoreticienilor spre gsirea altor principii de evaluare, punctul de plecare fiind relaia risc - securitate, care permite determinarea nivelului de securitate indirect, prin intermediul nivelului de risc. Pai importani n aceast direcie s-au fcut n anul 1985, cnd prin CEI 812/85 se definete noiunea de risc, se traseaz alura curbei de acceptabilitate a riscului i se precizeaz cei doi parametri eseniali care trebuie luai n considerare la evaluarea riscului: gravitatea i frecvena consecinei maxime asupra organismului uman. Principiul de evaluare a riscurilor pe baza combinaiei ntre frecvena i gravitatea consecinelor maxime previzibile este consacrat ulterior n standardele europene EN 292-1 din 1991, EN 1050/1996. Dei obiectul lor l constituie securitatea mainilor, cele dou acte normative statueaz extinderea domeniului lor de aplicare i la securitatea muncii, n corelaie cu obligativitatea evalurii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional impus prin Directiva-cadru nr. 391/89/CEE (paragraful 2 pct. b art. 6). Acest principiu a fost adoptat i n ara noastr, prin elaborarea standardelor SR EN-292 din 1993 i SR EN-1050. Metodele i mijloacele de analiz a sistemelor de munc sub aspectul securitii muncii sunt necesare pentru identificarea rapid i realist a situaiilor deficitare din punctul de vedere al prevenirii accidentelor i a bolilor profesionale. Eliminarea total a pericolelor respectiv a accidentelor i a bolilor profesionale din sistemul de munc este n mod practic imposibil. n realitate exist niveluri acceptabile de securitate a muncii, a cror punere n eviden necesit eforturi serioase de apreciere calitativ i ncercri de evaluare cantitativ. n principiu exist dou posibiliti de evaluare a nivelului de securitate a muncii ntrun sistem: evaluare postaccident / boal profesional evaluare preaccident / boal profesional Evaluarea postaccident este util din punct de vedere a statisticilor de accidente, care pot caracteriza organizaia din punct de vedere cantitativ i calitativ prin indicele de frecven i de gravitate. n anumite situaii aceste informaii sunt de mare ajutor pentru aprecierea calitii unor locuri de munc din punct de vedere a securitii n vederea implementrii mbuntirilor necesare. Evaluarea preaccident, ia n considerare posibilitatea de producere a accidentelor ntr-un sistem. Ofer soluii nainte de a se ntmpla accidentul. Noiunea fundamental utilizat este riscul de accidentare/mbolnvire profesional. Avnd n vedere importana evalurii preaccident, au fost dezvoltate mai multe metode apriorice; controale, verificri - la nivelul locurilor de munc, secii, ateliere, etc. metode directe (comparative) metode indirecte (analitice) - analiza riscurilor pe baza: ergonomiei sistemelor sau fiabilitii sistemelor Oricare ar fi metoda de evaluare aceasta conduce la rezultate concrete i operaionale dac se bazeaz pe recunoaterea a patru criterii fundamentale: rigurozitate tiinific, s decurg dintr-o teorie coerent i complet; criteriul finalitii, scopul urmrit este realizarea securitii, prin diferite obiective pariale, care confer particularitate metodelor de analiz;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 120/183

criteriul complexitii, metoda s fie adaptat pentru sistemul dat; criteriul economic n funcie de importana i de gravitatea consecinelor posibile. Component intrinsec a strategiei manageriale, activitatea de prevenire reprezint un ansamblu de procedee i msuri luate sau planificate la toate stadiile de concepere, proiectare i desfurare a proceselor de munc, menit s asigure desfurarea proceselor de munc n condiii de maxim securitate pentru sntatea i integritatea participanilor la proces, prin care se elimin riscurile de accidentare sau mbolnvire profesional. Astfel, aceasta se constituie ca o tiin de interfa mbinnd cunotine i tehnici de strict specialitate n domeniul de aplicare cu tehnici i cunotine din domeniul ergonomiei, igienei industriale, psihosociologiei muncii, medicinii muncii i toxicologiei industriale. n acest context se poate afirma c sarcina principal a activitii de prevenire o reprezint obinerea maximumului de eficien i de calitate a muncii n condiiile reducerii numrului de accidente ctre zero. De aici rezult c sunt dou obiective majore ale prevenirii, care suscit interes n principal: a) pe plan uman: - reducerea numrului accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale b) pe plan financiar: - reducerea costurilor legate de accidentele de munc i mbolnvirile profesionale. Aceste deziderate se pot realiza numai prin eliminarea sau reducerea riscurilor profesionale. n acest scop trebuie ntreprins un demers global care s cuprind: evaluarea riscurilor profesionale; punerea n conformitate a echipamentelor tehnice; stabilirea procedurilor de lucru; ameliorarea condiiilor de mediu de munc; selecia, formarea i informarea personalului; stabilirea strategiei manageriale. Punctul de plecare n optimizarea activitii de prevenire a accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale ntr-un sistem l constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent dac este vorba de un loc de munc, un atelier sau o societate comercial n ansamblul su, o asemenea analiz permite ierarhizarea pericolelor n funcie de dimensiunea lor i alocarea eficient a resurselor pentru msurile prioritare. Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat i cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare i gravitatea consecinei maxime posibile (cea mai frecvent) asupra organismului uman. Se obin astfel niveluri de risc pariale pentru fiecare factor de risc, respectiv, niveluri de risc global pentru ntregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins n standardele europene (CEI 812'85, respectiv, proiect CEN 1992) i st la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practic. Obligativitatea evalurii riscurilor profesionale n ara noastr decurge din legislaia actual n domeniu, care a fost armonizat cu legislaia Uniunii Europene privind securitatea i sntatea n munc. Astfel, Legea 319/2006, n capitolul III " Obligaiile angajatorilor" care transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE/1989 prevede: art. 7 al. 3 Angajatorul are obligaia s implementeze msurile prevzute la alineatele 1 i 2, pe baza urmtoarelor principii de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la surs;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 121/183

............................................................................................................................................. ................ al. 4. Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, innd seama de natura activitilor din ntreprindere i / sau unitate, angajatorul are obligaia: a) s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munc, a substanelor sau a preparatelor chimice utilizate i la amenajarea locurilor de munc; b) ca, ulterior evalurii prevzute la lit.a) si dac este necesar, msurile de prevenire, precum i metodele de lucru i de producie aplicate de ctre angajator s asigure mbuntirea nivelului securitii i al proteciei sntii lucrtorilor i s fie integrate n ansamblul activitilor ntreprinderii i/ sau unitii respective i la toate nivelurile ierarhice; ............................................................................................................................................. art. 12. al. 1. Angajatorul are urmtoarele obligaii: a) s realizeze i s fie n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; ................................................................................................................................................ Legislaia actual oblig conductorii de societi s introduc conceptul de securitate n nsi organizarea muncii. Acetia pot s intervin pentru: lucrul n echipe succesive; limitarea numrului de lucrtori expui la produse i procedee periculoase; luarea de msuri organizatorice atunci cnd o societate ter intervine pe teritoriul alteia; limitarea timpului de expunere la minimum necesar; alegerea celor mai adecvate mijloace de protecie individual; impunerea supravegherii medicale permanente i periodice a celor mai expui muncitori; impunerea de restricii privind munca tinerilor i a femeilor. ., conform prevederilor Legii 319 din 14.07.2006, precum i prezentarea msurilor tehnice i organizatorice ce au drept scop diminuarea gradului de expunere la riscurile profesionale ale lucrtorilor societii. Metodele i mijloacele de analiz a sistemelor de munc sub aspectul securitii muncii sunt necesare pentru identificarea rapid i realist a situaiilor deficitare din punctul de vedere al prevenirii accidentelor i a bolilor profesionale. Eliminarea total a pericolelor respectiv a accidentelor i a bolilor profesionale din sistemul de munc este n mod practic imposibil. n realitate exist niveluri acceptabile de securitate a muncii, a cror punere n eviden necesit eforturi serioase de apreciere calitativ i ncercri de evaluare cantitativ. n principiu exist dou posibiliti de evaluare a nivelului de securitate a muncii ntrun sistem: evaluare postaccident / boal profesional evaluare preaccident / boal profesional Evaluarea postaccident este util din punct de vedere a statisticilor de accidente, care pot caracteriza organizaia din punct de vedere cantitativ i calitativ prin indicele de frecven i de gravitate. n anumite situaii aceste informaii sunt de mare ajutor pentru aprecierea calitii unor locuri de munc din punct de vedere a securitii n vederea implementrii mbuntirilor necesare. Evaluarea preaccident, ia n considerare posibilitatea de producere a accidentelor ntr-un sistem. Ofer soluii nainte de a se ntmpla accidentul.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 122/183

Noiunea fundamental utilizat este riscul de accidentare/mbolnvire profesional. Avnd n vedere importana evalurii preaccident, au fost dezvoltate mai multe metode apriorice; controale, verificri - la nivelul locurilor de munc, secii, ateliere, etc. metode directe (comparative) metode indirecte (analitice) - analiza riscurilor pe baza: ergonomiei sistemelor sau fiabilitii sistemelor Alte metode de evaluare riscuri i respectiv de implementare a msurilor privind securitatea i sntatea n munc, cu plicabilitate n ara noastr , sunt: 1.Metoda de evaluare a nivelului de securitate a muncii la agenii economici Metoda de evaluare a nivelului de securitate face parte din categoria metodelor de inspecie i are drept scop stabilirea procentual a unui nivel de securitate a sistemului analizat prin compararea msurilor adoptate pentru riscurile recunoscute cu prevederile normelor i standardelor n vigoare. Metoda de evaluare a nivelului de securitate este astfel conceput nct permite: identificarea factorilor de risc existeni i aprecierea riscurilor profesionale legate de manifestarea acestora n vederea stabilirii msurilor ce se impun pentru asigurarea securitii i sntii n munc a salariailor n limitele riscurilor acceptabile; aprecierea riscurilor n vederea selecionrii celor mai potrivite echipamente tehnice, echipamente individuale de protecie, substane sau preparate chimice, pentru amenajarea locului de munc; verificarea eficienei msurilor propuse i implementate; ierarhizarea, sub aspectul prioritii de soluionare, a aciunilor de prevenire. Metoda E.N.S. este o metod obiectiv de control i analiz a situaiei din punct de vedere al respectrii prevederilor reglementrilor n domeniul securitii i sntii n munc . 2.Metoda de evaluare a managementului n domeniul securitii i sntii n munc Evaluarea managementului n domeniul securitii i sntii n munc constituie un instrument obligatoriu n promovarea strategiilor, programelor i procedurilor, prin care se poate asigura un nivel de securitate i sntate n munc corespunztor. Metoda constituie un real ajutor conducerii de vrf a agentului economic deoarece: ofer informaii privind cele mai eficiente metode de MSSM; identific aspectele pozitive i negative n domeniul MSSM n sistemul analizat; ofer un sistem de referin n ceea ce privesc performanele n domeniul securitii i sntii n munc; scoate n eviden domeniile n care este necesar s se aduc mbuntiri. Metoda prezentat are i anumite limite, respectiv, un grad relativ ridicat de subiectivism, calitatea rezultatelor depinde n mare msur de experiena, obiectivitatea i cunotinele privind cerinele de securitate i reglementrile legale ale investigatorului precum i de modul n care cunoate unitatea analizat sau documentele care i se pun la dispoziie.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 123/183

3.Metoda de evaluare a nivelului de risc pe loc de munc Metoda face parte din categoria metodelor de evaluare a riscurilor i stabilete n final niveluri de risc pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de munc. Metoda este bazat pe modelul accidentului de munc i stabilete n final nivelurile de risc pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de munc. Intrnd ntr-o analiz mai profund a fenomenului, sunt definii i clasificai factorii de risc ai acestuia i astfel apar patru categorii distincte: factori de risc proprii executantului, factori de risc proprii mijloacelor de producie, factori de risc proprii sarcinii de munc i factori de risc proprii mediului de munc. Prin considerarea acestor factori de risc drept cauze poteniale ale accidentelor de munc se pun bazele unei metodologii de clasificare a accidentelor de munc. Clasificnd i cauzele accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale se face o apreciere dinamic a modului de producere a accidentului de munc n trei faze i anume: constituirea situaiei de accidentare, desfurarea situaiei de accidentare, producerea leziunii (vtmrii) - i se concepe modelul global al producerii unui accident de munc. Comensurarea prin cuantificarea riscurilor se face pe baza combinaiei ntre gravitatea i frecvena consecinelor maxime posibile, n acord cu standardele CEI 812/85, SR EN 292-1/93 i respectiv SR EN 1050/1996. 4.Metode de autoevaluare (autocontrol) Sistemul de autoevaluare a securitii n munc realizeaz dou tipuri de evaluri distincte: o evaluare calitativ i, respectiv, o evaluare cantitativ. n cadrul evalurii calitative, din numrul total de itemi referitori la problemele generale de securitate (119 itemi) sunt selectai cei evaluai ca necorespunztori i notai ca puncte slabe, n timp ce itemii considerai ca fiind corespunztori se constituie n puncte tari. Tabelul puncte tari puncte slabe constituie baza ntocmirii planului de msuri. Acesta se va realiza gsind msurile specifice necesare pentru transformarea punctelor slabe n puncte tari. Evaluarea cantitativ este realizat pe componentele sistemului om main. Pentru fiecare component sunt specificai un numr de itemi i se calculeaz coeficientul de securitate pe fiecare component ca fiind raportul ntre punctele tari identificate i numrul total de itemi pentru componenta respectiv din care se scad itemii neaplicabili. Evaluarea punctelor slabe se face foarte uor. Aceste metode se bazeaz, ca i metoda de inspecie, pe analiza conformitii cu standardele n vigoare. Instrumentele de lucru (fiele de control) sunt ns simplificate, astfel nct aplicarea lor necesit un timp mai scurt. II.1.8.METODE INDIGENE DE EVALUARE RISCURI n vederea determinrii nivelurilor factorilor de risc i mbolnvire profesional una dintre cele mai utilizate metode este metoda Analitic de Evaluare a Riscurilor elaborat de INCDPM Bucureti (Dr.ing.t. Pece) agreat de ctre M.M.S.S.F., UE, unitile economice transnaionale din Romnia i de Casa de Asigurri Naionale. II.1.8.1. METODA ANALITIC INDIGEN DE EVALUARE A RISCURILOR BAZAT PE UN MODEL TEORETIC AL ACCIDENTULUI Plecnd de la deficienele i neajunsurile metodelor de evaluare a riscurilor bazate pe controale i verificri pe fiabilitatea i ergonomia sistemelor, INCDPM Bucureti aduce
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 124/183

importante contribuii la evaluarea riscurilor n sistemul om - main, elabornd n anii 90 un model teoretic al genezei accidentelor de munc i al bolilor profesionale, implicnd toate componentele sistemului de munc i un model teoretic global al dinamicii accidentului n sistemul de munc sub aciunea a dou cauze obiectiv i subiectiv. Aceste contribuii au permis n final elaborarea unei metode analitice ,,a priori, cantitative de evaluare a nivelului de risc/securitate, care are un mare grad de generalizare i aplicare fiind axat n principal i exclusiv pe mbuntirea condiiilor de munc sub aspectul securitii muncii. Scopul metodei este determinarea cantitativ a nivelului de riscuri profesionale pentru un loc de munc, atelier, secie, unitate, iar finalitatea este obinerea unui document centralizator denumit ,,Fi de evaluare a locului de munc, care conine nivelul de risc parial i global i care st la baza ntocmirii planului de msuri. Metoda propus de t. Pece a fost ulterior completat i mbuntit (Minc G., Moraru R., Bbu G., Vasilescu D.etc.) ajungndu-se n prezent la variante cu aplicabilitate n practic i acceptate de factorii decizionali din Romnia, unitile economice transnaionale, MMSSF, Casa de Asigurri Naionale. Metoda analitic de evaluare a nivelului riscurilor profesionale consider c accidentele de munc i mbolnvirile profesionale sunt evenimente aleatorii, apariia lor poate fi apreciat doar probabilistic i c ele se afl ntr-un raport de cauzalitate cu elementele sistemului de munc (executant, sarcina de munc, mijloace de producie, mediul de munc). Spaiul de producere a accidentului de munc i mbolnvire profesional este procesul muncii, care conine sistemul de munc cu disfuncii i dereglri posibile, care se constituie n cauze poteniale de accidentare i/ sau mbolnvire profesional, respectiv factori de risc. Modelul teoretic al dinamicii producerii accidentului consider c producerea unui accident de munc este determinat de dou cauze, una obiectiv (de natur material) i una subiectiv (de natur uman). Dinamica producerii accidentelor de munc poate fi descris ca o nlnuire de cauze - efect care se deruleaz n cursul procesului de munc. II.1.8.1.1. Etapele de aplicare concret a metodei de evaluare a riscurilor Etapele sunt: 1. constituirea echipei de evaluare 2. definirea locurilor de munc (sistemelor de analizat) 3. identificarea factorilor de risc din sistem; 4. evaluarea nivelului global al riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional; 5. ierarhizarea riscurilor i stabilirea prioritilor de prevenire; 6. propunerea msurilor de prevenire 7. concluzii Instrumentele de lucru utilizate pentru evaluare sunt: Lista de identificare a factorilor de risc, prezentat n ANEXA Al; Lista de consecine posibile ale aciunii factorilor de risc asupra organismului uman, prezentat n ANEXA A2; Scala de cotare a gravitaii si probabilitii consecinelor prezentat n ANEXA A3; Grila de evaluare a riscurilor prezentat n ANEXA A4; Scala de ncadrare a nivelurilor de risc, respectiv, a nivelurilor de securitate prezentat n ANEXA A5; Fia de evaluarea a locului de munc - document centralizator, prezentat n ANEXA A6; Fia de msuri propuse prezentat n ANEXA A7.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 125/183

II.1.8.1.2.Constituirea echipei de evaluare Aceasta va cuprinde evaluatori autorizai, specialiti cunosctori ai proceselor de munc analizate. Echipa trebuie s cunoasc n detaliu metoda de evaluare, instrumentele folosite i procedurile concrete de lucru. De asemenea, trebuie s fac o minim documentare prealabil asupra obiectivului. Echipa mai poate s conin: proiectani, ergonomi, medici specialiti din unitate etc. Conductorul echipei este expertul evaluator abilitat. II.1.8.1.3.Definirea sistemului de analizat si evaluat n aceast etap se identific i se descriu componentele sistemului de munc i modul su de funcionare (scop, procese tehnologice, operaii de munc, maini i utilaje folosite, unelte etc), se precizeaz concret sarcina de munc a executantului pe baza fiei postului, ordine i decizii scrise sau verbale, se descriu condiiile de mediu existente i se precizeaz cerinele de securitate pentru fiecare component a sistemului de munc pe baza normelor si standardelor n vigoare. Aceste informaii se culeg din documentele unitii (fie tehnologice, cri tehnice ale mainilor, fie de ntreinere si reparaii, caiete de sarcini, fiele posturilor, instruciuni, norme, standarde de securitate i sntate n munc, discuii cu lucrtorii din sistem). II.1.8.1.4. Identificarea factorilor de risc din sistem Etapa esenial a metodei. Se aplic pentru fiecare component a sistemului de munc i fiecare loc de munc n baza unei liste prestabilite cu depistarea tuturor disfunciilor i abaterilor existente sau previzibile. Metodele de depistare sunt observarea direct i deducia logic. Factorii de risc obiectivi (ce in de mijloacele i mediul de munc) se identific uor, n schimb cei subiectivi care in de executant i sarcina de munc, avnd un grad mare de nedeterminare, se identific dificil. Factorii de risc ce trebuiesc urmrii i identificai pe fiecare component a sistemului de munc sunt prezentai n Lista de identificare a factorilor de risc (Anexa A1), iar factorii de risc identificai la un loc de munc se trec ntr-o FI DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC, Anexa A6, care conine pe lng factorii de risc i forma de manifestare, consecina maxim, gravitatea, probabilitatea i nivelul parial de risc, pentru fiecare risc identificat. Pentru completarea acestei fie trebuie s existe n prealabil rezolvate instrumentele de lucru: lista de identificare a factorilor de risc, Anexa A1; lista de consecine posibile ale aciunilor acestor factori asupra organismului uman, Anexa A2; scalele de cotare a gravitii i probabilitii consecinelor factorilor de risc asupra organismului uman Anexa A3; grila de evaluare a riscurilor, Anexa A4, care este un tabel ce exprim riscurile sub form de cupluri g-p ("g" pe coloane i "p" pe linii); scala de ncadrare a nivelurilor de risc/securitate pe baza cuplurilor g-p, Anexa A5.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 126/183

II.1.8.1.5.Evaluarea nivelului global de risc. Dup identificarea factorilor de risc i ncadrarea lor n funcie de gravitate i probabilitate,folosind grila din Anexa A4 i scala din Anexa A5 se completeaz fia de evaluare a locului de munc Anexa A6. Cu ajutorul scalelor de ncadrare a nivelului de risc/securitate (Anexa A5) se determin nivelul de risc/securitate parial pentru fiecare factor de risc identificat n parte i se trece n ultima coloan a fiei de evaluare a locului de munc Anexa A6. Nivelul de risc global (Ng) pe locul de munc se calculeaz ca media ponderat a nivelurilor de risc pariale stabilite pentru factorii de risc identificai. Ca element de ponderare se utilizeaz rangul factorului de risc ( ni ), ce este egal valoric cu nivelul de risc (factorul de risc cu nivel cel mai mare va avea si rangul cel mai mare). Acest lucru elimin efectul de compensare ntre extreme, prezent n orice medie statistic, mascnd astfel prezena factorului cu nivel maxim de risc. Relaia de calcul al nivelului de risc global, pe locul de munc (Ng) este:

N rg =

r R R
i =1 i i

r
i =1

R
i =1

i =1 n

2 i

unde:

ri = rangul factorului de risc "i" egal valoric cu nivelul de risc Ri ; Ri = nivelul de risc al factorului de risc "i"
n = numrul factorilor de risc identificai la locul de munc pe toate componentele sistemului de munc. Nivelul global de securitate la locul de munc calculat pe principiul liniaritii cu pant negativ este

N sg = 8 N rg

Nivelul global de risc/securitate (Ng) pentru macrosisteme, (atelier, secie, sector, ntreprindere) se calculeaz ca media ponderat a nivelurilor medii de risc/securitate determinate pe fiecare loc de munc existent n macrosisteme (locurile de munc similare se consider ca fiind un singur loc de munc).

Ng =

rp N sp
p =1

r
p =1

N N
i =1 p =1 n

2 sp

sp

unde: rp = rangul locului de munc "p" egal valoric cu nivelul de risc/securitate al locului de munc; n = numrul de locuri de munc analizate (evaluate)
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 127/183

Nsp = nivelul de risc/securitate a muncii pentru locul de munc "p". II.1.8.1.6.Ierarhizarea riscurilor i stabilirea msurilor de prevenire/protecie (bariere de securitate) Evenimentul nedorit se izoleaz de cauze prin bariere de securitate sau msuri de prevenire i de efecte tot prin bariere de securitate sau msuri de protecie. Pentru a mbunti nivelul de risc/securitate la locul de munc, atelier, secie, sector, unitate se ierarhizeaz, riscurile evaluate conform scalei de ncadrare a nivelului de risc/securitate, Anexa A5, n ordinea 7, 6, 5...1 pentru riscuri i 1, 2, 3 ... 7 dac se lucreaz cu nivelul de securitate. Msurile de prevenire se propun n ordine ierarhic, Anexa A8: msuri de prevenire intrinsec; msuri de prevenire colectiv; msuri de prevenire individual Pentru stabilirea gradului de prioritate de aplicare a aciunilor de prevenire a riscurilor profesionale literatura de specialitate recomand gruparea n patru grupe de prioritate dup cum urmeaz: Grad de prioritate 1 2 3 lucrtorilor; nu sunt depiri ale limitelor maxime admisibile prevzute de reglementrile n vigoare; consecine neglijabile (incapacitate de munc mai mic de 3 zile); probabilitate de manifestare extrem de rar (sub o dat la 10 ani); investiii foarte mari, oneroase financiar, schimbare de tehnologie. factorii de risc analizai afecteaz n mic msur integritatea fizic i psihic a lucrtorilor; nu sunt depiri ale limitelor maxime admisibile prevzute de reglementrile n vigoare dect extrem de rar; consecine neglijabile sau mici (incapacitate temporar de munc cuprins ntre 3 i 45 zile); probabilitate de manifestare foarte rar (de 1 - 2 ori la 10 ani); investiii mari. factorii de risc analizai pot afecta integritatea fizic i psihic a lucrtorilor; valorile msurtorilor de noxe chimice, fizice sau biologice sunt apropiate de limitele maxime admise prevzute de reglementrile n
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 128/183

Criterii factorii de risc analizai nu afecteaz integritatea fizic i psihic a

vigoare; 4 consecine mici (incapacitate temporar de munc cuprins ntre 3 i 45 zile); probabilitate de manifestare rar (de 2 - 5 ori la 10 ani); investiii mari. factorii de risc analizai pot afecta grav integritatea fizic i psihic a lucrtorilor; valorile msurtorilor de noxe chimice, fizice sau biologice depesc limitele maxime admise prevzute de reglementrile n vigoare; consecine medii (incapacitate temporar de munc cuprins ntre 45 i 185 zile), mari (invaliditate de gr. III), grave (invaliditate de gr. II), foarte grave (invaliditate de gr. I) sau maxime (deces); probabilitate de manifestare puin frecvent (de 1 - 2 ori la 2 ani), frecvent (de 1/an - 1/lun) sau foarte frecvent (>1/lun); investiii mici; aciuni corective cu caracter organizatoric.

Ierarhizarea msurilor de prevenire primare, secundare, teriare i cuaternare se face conform Anexei A8. II.1.8.1.7.Propunerea msurilor de prevenire Aceste msuri de prevenire stabilite se nscriu n Anexa A7 "FIA DE MSURI PROPUSE". Msurile de prevenire/protecie se iau numai pentru riscurile inacceptabile, urmrindu-se aducerea lor n domeniul acceptabil ntr-un timp rezonabil. Metoda de evaluare a nivelului de risc/securitate se ncheie cu redactarea raportului de evaluare care trebuie s conin clar i foarte bine precizat urmtoarele: modul de desfurare a analizei; echipa implicat; rezultatele evalurii - fie de evaluare a locurilor de munc cu nivelurile pariale i totale de risc (Anexa A6); fiele de msuri preventive (Anexa A7); concluziile. II.1.9.Utilitatea evalurii riscurilor profesionale Cunoaterea i evaluarea riscurilor d posibilitatea persoanei juridice de a ntreprinde aciuni, care s conduc la reducerea sau eliminarea lor. A investi n prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale nseamn a investi n mbuntirea activitii societii. Activitatea de prevenire fiind o component intrinsec a procesului de munc, poate s-l influeneze sub urmtoarele aspecte:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 129/183

Continuitatea procesului de producie. Se tie c producerea unui accident genereaz ntreruperea lucrului pentru o perioad de timp relativ limitat, dar n acelai timp genereaz o stare de tensiune nervoas n rndul personalului datorat evenimentului i incertitudinii. Acest lucru face ca procesul de munc s se desfoare cu scderi ale ritmului de munc i implicit cu scderea produciei. Reducerea costurilor. Mijloacele de prevenire a riscurilor, bine alese, mresc viteza de derulare a fluxului tehnologic micornd sau eliminnd timpii mori, fapt ce conduce la o cretere a produciei i implicit la reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs. n acelai timp sunt eliminate i cheltuielile fcute cu realizarea msurilor de protecie a muncii, ce se pot dispune n urma cercetrii eventualelor accidente ce se pot produce n sistemul dat. Creterea eficientei muncii. Aplicarea unor msuri de prevenire conduce la reducerea sau eliminarea cheltuielilor fcute cu repararea utilajelor afectate de accidente, la eliminarea costurilor directe ale accidentului (asisten social, plata concediului medical, ajutoare materiale etc), la evitarea perturbrilor procesului de producie prin reorganizri ale personalului precum i la eliminarea cheltuielilor suplimentare legate de pregtirea personalului ce suplinete pe cei accidentai. Creterea productivitii. Alegerea tehnologiilor i a echipamentelor ct mai puin periculoase, stabilirea ergonomic a fluxului tehnologic, disciplinarea (tehnologic) a personalului, respectarea graficelor de ntreinere i reparaie sunt tot attea elemente care contribuie la creterea productivitii, att prin creterea randamentului utilajelor ct i prin creterea randamentului personalului. De asemenea, un rol deosebit la creterea productivitii l are realizarea unui mediu de lucru normal. Este tiut faptul c un mediu ambiental corect conduce la creterea ateniei i implicit la reducerea numrului de rebuturi prin creterea confortului n munc. Creterea calitii produselor. Acest fapt se realizeaz aproape automat derivnd din disciplinarea personalului prin respectarea procedurilor de lucru. Un produs realizat n condiiile optime prevzute de procedurile de lucru nu poate fi dect un produs de calitate. mbuntirea climatului socio-profesional. Implicarea ntregului personal n activitatea de prevenire a riscurilor conduce la contientizarea rolului socio-profesional pe care l are fiecare. De asemenea, aceasta conduce la gsirea celor mai bune metode de organizare a muncii (formarea echipelor de lucru, transmiterea sarcinilor de munc etc.). Un personal contient de sarcinile sale, cunosctor al mijloacelor de aciune este un personal performant. Relaiile profesionale i sociale corect stabilite n cadrul formaiei creeaz un climat de siguran i ncredere, care favorizeaz creterea eficienei muncii. Creterea prestigiului societii. Prin asigurarea unor condiii de securitate sporit n munc, prin neintervenia unor factori perturbatori cauzai de accidente n respectarea contractelor i angajamentelor i ca urmare a realizrii unor produse de calitate, att n rndul angajailor proprii ct i n rndul beneficiarilor i colaboratorilor se va crea o imagine favorabil cu privire la seriozitatea societii. Eliminarea consecinelor administrative, contravenionale sau penale suferite de eventualele persoanele vinovate de producerea unor accidente precum i despgubirile ctre victime sau urmaii acestora. n concluzie, o activitate desfurat n condiii de securitate conduce la creterea profitului societii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 130/183

II.1.10. APLICAIE PRACTIC EVALUAREA NIVELURILOR DE RISCURI PROFESIONALE LA LOCURILE DE MUNC DE LA S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Scopul evalurii este cunoaterea de ctre persoana juridic - administratorul societii a strii reale de securitate i sntate n munc i luarea msurilor de prevenire / protecie ce se impun pentru a asigura integritatea i sntatea lucrtorilor. II.1.10.1. Constituirea echipei de evaluare Echipa de evaluare este compus din: - specialist SSM medic competene medic de medicina muncii -administrator - reprezentant al salariailor II.1.10.2. Descrierea sistemului analizat Sistemul de munc analizat i evaluat sub aspectul riscurilor profesionale este: S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Adresa: Sediul social Adresa:Punct de lucru-Tirgu Mures, P-ta Matei Corvin, nr. 5. Obiectul principal de activitate: formare profesionala-cod CAEN 8042. Numr de angajai: 4 (3 femei i 1 brbat) din care: 1 director,1 secretar, 1 responsabil relatii publice, 1 formator. Numr de locuri de munc evaluate: 4 director,secretar, responsabil relatii publice, formator. Operaiuni:cooptarea clientilor, prospectarea pietii, intocmirea de programe de formare profesionala adulti, obtinerea autorizaiilor, perfectarea contractelor, pregatirea si implementarea cursurilor, pregatirea logisticii necesare examinarilor, pe parcurs si finale ale cursantilor, inmanarea diplomelor, facturarea serviciilor prestate. Statistica accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale: unitatea este autorizat din punct de vedere al S.S.M. Nu a avut loc nici un accident, nici un incident i nici o mbolnvire profesional. II.1.10.3. EVALUAREA NIVELURILOR GLOBALE DE RISCURI PROFESIONALE LA LOCURILE DE MUNC DE LA S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Evaluarea nivelului global de risc/securitate s-a efectuat la cele 4 locuri de munc ce acoper integral activitile desfurate n unitate, fapt ce a permis n final s se calculeze nivelul de risc global agregat pe unitate. Evaluarea s-a efectuat n urma analizei i descrierii fiecrui loc de munc i a identificrii factorilor de risc prevzui i poteniali pe fiecare component a sistemului de munc (mijloace de munc, mediul de munc, sarcina de munc i executant). S-au
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 131/183

intervievat lucratorii unitii. Toate acestea au permis identificarea si evaluarea factorilor de risc i n final determinarea nivelului de risc global la fiecare din cele 4 locuri de munc precum i stabilirea msurilor concrete, tehnice, i organizatoricede prevenire / protecie (bariere de securitate). ................................................................................................................................... Prezentm in continuare evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pentru unul din cele 4 locuri de munc. LOCUL DE MUNC NR. 3 RESPONSABIL RELATII PUBLICE PROCESUL DE MUNC -efectueaza activitatea specifica la sediul punctului de lucru al firmei. -timp de lucru 8 ore/zi, ntre orele 8-16. Nu s-au nregistrat accidente de munc, incidente i mbolnviri profesionale. II.1.10.3.1.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT a) Mijloace de productie monitor 17 Plat computer PENTIUM 4 imprimant Canon imprimanta multifunctionala si Fax telefon mobilier de birou din pal melaminat 2 scaune ergonomice dulpior pal melaminat dulap pal melaminat cu usi si rafturi rafturi metalice arhiva rechizite hartie expressor preparat cafea 2 fotolii 1 masuta masa bucatarie b)Sarcina de munc Sosirea la locul de munca Stabilirea prioritatilor de lucru verificarea strii tehnice a aparaturii din dotare administreaza echipamentele de munca specifice biroului punctului de lucru preia apelurile telefonice si faxurile preia corespondenta prepara cafea intocmeste si inregistreaza actele cerute de catre director informeaza clientii cu privire la modul de desfasurare a cursurilor
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 132/183

preda diplomele absolventilor cursurilor administreaza activitile specifice din unitate c) Mediul de munc Executantul i desfoar activitatea n incint inchisa, format din 2 ncperi (birou si arhiva);grupul social este comun; temperatura este constant, nu exista ventilatie fortata; iluminat mixt natural si artificial normal peste 300 lx n birou; in birou nu sunt noxe; pardoseala este parchet melaminat ;ci de acces libere i curate. Cureni de aer datorai circulaiei pe ua de acces n incint. d) Executantul este femeie; are calificarea i pricepera necesare desfurrii n bune condiii a activitilor din fia postului; este instruita din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca; lucreaz n echip cu directorul si formatorul 8 ore/ schimb, urmat de 16 ore libere; are analizele medicale la zi; ntr-un schimb lucreaz un singur responsabil relatii publice. II.1.10.3.2.FACTORII DE RISC IDENTIFICAI FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCA Factori de risc mecanic

Lovire de mobilierul din dotare. Contact direct cu suprafee periculoase (tietoare, neptoare, alunecoase) Recipiente sub presiune (vas de expansiune centrala termica) Accidente cauzate de ctre mijloacele de transport auto la deplasarea la deplasarea la i de la locul de munc Cdere, alunecare, rsturnare : -calculator, imprimant, telefon, de pe masa de birou b. Factori de risc termic Contactul accidental al epidermei cu suprafee sau fluide supranclzite La contactul cu agentul termic din caloriferele i conductele instalaiei de termoficare la spargerea accidental a acestora; b. factori de risc electric Electrocutare prin atingere direct la deteriorarea accidental a unor izolaii electrice Electrocutarea prin atingere indirect-legturi la instalaia de mpmntare corodate sau fr papuci de priz; izolaii strpunse accidental. c. factori de risc biologic Contaminare cu virusi, bacterii generatoare de boli virale (contact cu clientii). A. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC factori de risc fizic Calamiti naturale seism Radiaii electromagnetice de la calculator Arsuri, intoxicaii datorate nceputurilor de incendiu.

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC a. suprasolicitare psihica Suprasolicitarea ateniei


S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 133/183

Stres cauzat de lucrul cu clientii

B. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI aciuni greite Executarea de operaii neprevzute n sarcina de munc Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezechilibrare Cdere pe scara de acces la birou Uitarea unor aparate electrice de nclzire n priz. omisiuni Omiterea operaiilor care-i asigur securitatea la locul de munc

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 134/183

UNITATEA: S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SECIA: PUNCT DE LUCRU FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUMR PERSOANE EXPUSE: 1 DURATA EXPUNERII: 8 h/zi ECHIPA DE EVALUARE: : - specialist SSM medic competene medic de medicina muncii -administrator - reprezentant al salariailor CONSECINA CLAS A DE GRAVI -TATE CLASA DE NIVEL PROBA- DE RISC BILITATE

LOCUL DE MUNC: BIROU RESPONSABIL RELATII PUBLICE

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC

FACTORI DE RISC IDENTIFICAI

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

MAXIM PREVIZIBIL 3 ITM 45180 zile ITM 3-45 zile DECES DECES

0 MIJLOACE DE MUNCA

1 FACTORI DE RISC MECANIC

2 1. Lovire accidental, de mobilierul din dotarea biroului 2. Contact direct cu suprafee periculoase (tietoare, neptoare, alunecoase) 3. Explozii cauzate de recipienti sub presiune-vas de expansiune centrala termica 4. Accidente cauzate de ctre mijloacele de transport auto la deplasarea la si de la locul de munca

4 3 2 7 7

5 1 3 2 1

6 2 2 4 3

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 135/183

UNITATEA: S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC 5. Cdere, alunecare, rsturnare : -calculator, imprimant, telefon, de pe masa de birou 6.La contactul cu agentul termic din caloriferele i conductele instalaiei de termoficare la spargerea accidental a acestora; 7.Contactul accidental al epidermei cu suprafee sau fluide supranclzite 8.Electrocutare prin atingere direct la deteriorarea accidental a unor izolaii electrice 9. Electrocutare prin atingere indirect-conductori neizolai sau cu izolaia mbtrnit, legturi la instalaia de mpmntare deteriorat ale instalaiei electrice: aferent calculatorului, imprimantei ,etc.

NUMR PERSOANE EXPUSE: 1 ITM 45180 zile ITM 45180 zile ITM 3-45 zile DECES DECES 3 4 1 2 2 3

FACTORI DE RISC TERMIC

2 7 7

5 1 1

3 3 3

FACTORI DE RISC ELECTRIC

MEDIUL DE MUNC 13

FACTORI DE RISC BIOLOGIC FACTORI DE RISC FIZIC

10.Contaminare cu virusi, bacterii generatoare de boli virale (la contactul cu clientii) 11.Calamiti naturale seism 12.Radiaii electromagnetice de la calculator 13.Arsuri, intoxicaii datorate nceputurilor de

ITM 3-45 zile DECES NEGLIJAB IL ITM 45180 zile ITM 3-45 zile

2 7 1 3 2

5 1 2 1 5

3 3 1 2 3

SARCINA DE MUNC

SUPRASOLICITA RE PSIHICA

incendiu. 14.Stres generat de lucrul cu clientii

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 136/183

UNITATEA: S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. EXECUTANT 22

FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC 15. Suprasolicitarea ateniei

NUMR PERSOANE EXPUSE: 1 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile 2 2 7 2 1 3 1 3 1 2 3 2

ACIUNI GREITE

16. Executarea de operaii neprevzute n sarcina de munc 17.Cdere la acelai nivel mpiedicare, dezechilibrare prin alunecare,

18. Cdere pe scara de acces la birou

19.Uitarea unor aparate electrice de nclzire n priz. OMISIUNI 20.Omiterea operaiilor care-i asigur securitatea la locul de munc

2 2

5 3

3 2

Nivelul de risc global al locului de munc este: 20 Riri Nrg3 = i=1 20 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 10(3x3) + 7(2x2) + 2(1x1) 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 10x3 + 7x2 + 2x1 = 136 50 = 2,72

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 137/183

ri i=1

NR. CRT. 0 1

FACTORI DE RISC 1 F3 Explozii cauzate de recipienti sub presiune-vas de expansiune centrala termica F4. Accidente cauzate de ctre mijloacele de transport auto la deplasarea la si de la locul de munca F6. La contactul cu agentul termic din caloriferele i conductele instalaiei de termoficare la spargerea accidental a acestora; F7. Contactul accidental al epidermei cu suprafee sau fluide supranclzite F8.Electrocutare prin atingere direct la deteriorarea accidental a unor izolaii

FIA DE MSURI PROPUSE Locul de munc nr. 3. RESPONSABIL RELATII PUBLICE NIVEL NOMINALIZAREA MSURII DE RISC 2 3. Masuri organizatorice: 4 Se va discuta cu proprietarul cladirii posibilitatea incheierii unui contract de service cu o firma de specialitate . 3 Masuri organizatorice: Se vor prelucra regulamentele in vigoare cu privire la circulatia pe drumurile publice. Masuri organizatorice: Se vor verifica periodic conductele centralei termice si caloriferele din incint. 3 Masuri organizatorice: Se vor prelucra cu responsabilul relatii publice instructiunile de lucru cu privire la utilizarea expressorului de cafea. Msuri tehnice: - Verificarea integritii izolaiei cablurilor de alimentare cu energie electric i a ntreruptoarelor i nlocuirea celor defecte;
Pagina 138/183

4 5

3 3

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

electrice

F9. Electrocutare prin atingere indirect-conductori neizolai sau cu izolaia mbtrnit, legturi la instalaia de mpmntare deteriorat ale instalaiei electrice: aferent calculatorului, imprimantei ,etc.; F10. Contaminare cu virusi, bacterii generatoare de boli virale (in contact cu banii) F11. Calamiti naturale - seism F14.Stres generat de lucrul cu clientii

- Verificarea cu buletin de verificare a echipamentelor de protecie electroizolante. Msuri organizatorice: - Instruirea responsabilului relatii publice cu privire la electrosecuritate i verificarea nsuirii cunotinelor; - Interveniile la instalaiile electrice se vor efectua numai de personal autorizat. Msuri tehnice: - Verificarea integritii izolaiei cablurilor de alimentare cu energie electric i a ntreruptoarelor i nlocuirea celor defecte; - Verificarea buletinului de verificare a echipamentelor de protecie electroizolante. Msuri organizatorice: - verificarea periodica a instalatiei de impamantare de catre personal autorizat. Masuri igienico-sanitare: Dezimfectarea si respectiv spalarea periodica a mainilor . Masuri organizatorice: Se vor prelucra instructiunile cu privire la actiuni intreprinse in situatii de urgenta Masuri organizatorice: Angajarea unui lucrator caruia sa-i fir degrevate din sarcini. Msuri tehnice: - ntreinerea pardoselei n stare curat i nealunecoas; - Meninerea cilor de acces libere i curate; - Purtarea de nclminte cu talp adecvat. - Msuri organizatorice: - Instruirea responsabilului relatii publice cu privire la pericolul cderii de la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezechilibrare.Atentie marita in timp ce urca sau coboara scarile de acces la birou.
Pagina 139/183

10

F17. Cdere de la acelai nivel prin alunecare, dezechilibrare, mpedicare

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

11

F19. Uitarea unor aparate electrice de nclzire n priz.

Msuri organizatorice: Se vor prelucra cu responsabilul relatii publice instructiunile de lucru cu privire la utilizarea expressorului de cafea.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 140/183

LEGENDA
F1F2F3F4F5F6F7F8F9-

F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20-

Lovire accidental, de mobilierul din dotarea biroului Contact direct cu suprafee periculoase (tietoare, neptoare, alunecoase) Explozii cauzate de recipienti sub presiune-vas de expansiune centrala termica Accidente cauzate de ctre mijloacele de transport auto la deplasarea la si de la locul de munca Cdere, alunecare, rsturnare : -calculator, imprimant, telefon, de pe masa de birou La contactul cu agentul termic din caloriferele i conductele instalaiei de termoficare la spargerea accidental a acestora; Contactul accidental al epidermei cu suprafee sau fluide supranclzite Electrocutare prin atingere direct la deteriorarea accidental a unor izolaii electrice Electrocutare prin atingere indirect-conductori neizolai sau cu izolaia mbtrnit, legturi la instalaia de mpmntare deteriorat ale instalaiei electrice: aferent calculatorului, imprimantei ,etc. Contaminare cu virusi, bacterii generatoare de boli virale (la contactul cu banii) Calamiti naturale seism Radiaii electromagnetice de la calculator Arsuri, intoxicaii datorate nceputurilor de incendiu. Stres generat de lucrul cu clientii Suprasolicitarea ateniei Executarea de operaii neprevzute n sarcina de munc Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare, dezechilibrare Cdere pe scara de acces la birou. Uitarea unor aparate electrice de nclzire n priz. Omiterea operaiilor care-i asigur securitatea la locul de munc

II.1.10.3.4.Interpretarea rezultatelor evaluarii Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca RESPONSABIL RELATII PUBLICE este egal cu 2,72 valoare care il incadreaza in categoria lcurilor de munca cu nivel de risc mic, el situandu-se sub limita maxima acceptabila (3,5). Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare, din care se observa ca din totalul de 20 factori de risc identificati, singurul care depaseste , ca nivel de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu este F3-explozii cauzate de recipienti sub presiune. n ceea ce privete repartiia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaia se prezint dup cum urmeaz: 50 %, factori proprii mijloacelor de producie; 15 %, factori proprii mediului de munc; 10 %, factori proprii sarcinii de munc; 25 %, factori proprii executantului. Din analiza Fiei de evaluare se constat c 30 % dintre factorii de risc identificai pot avea consecine ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 141/183

Locul de munca nr. 3 RESPONSABIL RELATII PUBLICE Nivel global de risc: 2,72
6 Niveluri partiale de risc 5 4 3 2 1 0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 Factori de risc

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC LOCUL DE MUNC: RESPONSABIL RELATII PUBLICE NIVEL GLOBAL DE RISC: 2.72 50 % 25% 10% 15% MIJLOACE DE MUNCA EXECUTANT SARCINA DE MUNCA MEDIUL DE MUNCA

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 142/183

Locul de munca nr. 3 RESPONSABIL RELATII PUBLICE Nivel global de risc: 2,72

10% 15% 1 2 3 50% 4

25%

................................................................................................................................................ II.1.10.3.5.RAPORT GENERAL AL EVALURII Evaluarea riscurilor profesionale la S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES s-a efectuat n perioada 15.02.2007 15.13.2007. Pe parcursul evalurii, echipa de evaluare, format din evaluator abilitat de MMSSF, specialist n SSM, reprezentat al lucratorilor, medic cu competente de medic de intreprindere a evaluat nivelul global de risc/ securitate la 4 locuri de munc care acoper integral activitatea desfurat la S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES. Evaluarea s-a efectuat avnd la baz o atent analiz a locurilor de munc, de unde s-au obinut date i informaii primare, despre coninutul componentelor sistemului de munc (mijloace de munc, mediul de munc, sarcina de munc, executant), att prin observri directe, studiul documentaiei (fisele posturilor, regulament intern, statut), ct i prin discuii avute cu lucratorii ce desfoar efectiv procesul de munc i cu directorul. S-a luat n calcul faptul c n unitate, de la nfiinare n 2005 i pn n prezent nu a avut loc nici un accident, incident de munc sau mbolnvire profesional. innd cont c S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES funcioneaz n medii relativ curate, cu mijloace de munca care au puine elemente cauzatoare de accidente i mbolnviri profesionale, sarcini de munc clare i bine conturate i personal calificat i priceput, se poate considera c unitatea are un potenial mic de accidentare i mbolnviri profesionale. Inexistena accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale n societate denot faptul c exist preocupri majore din partea administratorului de a asigura condiii bune i sigure de munc salariailor pentru a proteja integritatea, sntatea i viaa acestora.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 143/183

Implementarea barierelor de securitate (msuri de prevenire/protecie) propuse la fiecare loc de munc va mbunti i mai mult condiiile de munc i va reduce valoarea nivelului de risc global agregat pe unitate. Clasificarea ierarhic n ordine descresctoare a locurilor de munc (4) dup nivelurile globale de risc este prezentat n tabelul i figura alturate.

LM1 LM2 LM3 LM4

2,81 2,76 2,74 2,72

Ierarhizarea locurilor de munc dup nivelul global de risc Nr. crt. 1 2 3 4 Simbol LM 1 LM 2 LM 4 LM 3 Loc de munca DIRECTOR SECRETAR FORMATOR RESPONSABIL RELATII PUBLICE Nivel de risc global 2,81 2,76 2,74 2,72

Faptul c cele 4 locuri de munc sunt apropiate din punct de vedere al coninutului procesului de munc ce se desfoar n cadrul S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES.a determinat ca nivelurile riscurilor globale s fie apropiate valoric. Toate fiind mult sub nivelul maxim de risc al factorilor de risc acceptat n Romnia (3,5). Sintetic situaia n procente a factorilor de risc identificai i evaluai pe niveluri de risc n S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES este prezentat n figura de mai jos.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 144/183

Nivel de risc 4 6,4%

Nivel de risc 1 9%

Nivel de risc 3 50%

Nivel de risc 2 34,6%

Ponderea cea mai mare avnd-o nivelul parial de risc mic (3) - 39 factori, cu nivelul parial de risc foarte mic-2 sunt 27 de factori, cu nivel de risc minim (1) sunt 7 factori , iar cu nivel de risc mediu-4 sunt 5 factori din totalul de 78 factori de risc parial identificati i evaluai. Preocuprile conducerii juridice (administratorul) a S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES trebuiesc orientate n special asupra factorilor de risc identificai i evaluai cu nivelul de risc mediu 4, pentru ca prin implementarea msurilor de prevenire/ protecie (bariere de securitate) propuse s deminueze efectele acestora i prin acestea s creasc nivelul de securitate global agregat al societii. II.1.10.3.6. CALCULUL NIVELULUI DE RISC GLOBAL AGREGAT AL S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES Acestea se calculeaz ca media ponderat a nivelurilor globale de risc ale celor 4 locuri de munc evaluate. Nivelul de risc global agregat pe unitate se calculeaz cu relaia :

i =1 5

rrgi xN rgi N rgi

i =1 5

N rgi

i =1

NrgA =

i =1

N rgi

Unde Nrgi reprezint nivelul de risc global al locurilor de munc, i, iar rrgi reprezint rangul locului de munc i, egal valoric cu nivelul de risc global al locului de munc i (Nrgi).
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 145/183

Nivelul de risc global agregat pe unitatea S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES este: NrgA = ( 2,81x2,81+2,76x2,76+2,74x2,74+2,72x2,72)/ (2,81+2,76+2,74+2,72)=2,76 Nivelul de securitate global agregat este: NsgA = 8 - 2,76 = 5,24 Valorile nivelului de risc global agregat de 2,76 i de securitate 5,24 situeaz S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES ntr-o unitate cu nivel de risc foarte mic spre mic acceptabil n Romnia: 3,5 Acest nivel de risc global agregat poate fi n continuare micorat prin implementarea msurilor propuse la fiecare loc de munc. Atenia conductorului persoanei juridice (administrator) a S.C TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES trebuie ndreptat cu prioritate spre rezolvarea urmtoarelor aspecte: - verificarea prizei de pmnt i remedierea defeciunilor acesteia; - verificarea cablurilor electrice de legtur a aparatelor; - verificarea periodic a instalaiilor electrice i remedierea defectelor; - instruirea personalului cu privire la electrosecuritate i verificarea nsuirii cunotinelor; - efectuarea periodic a controlului sntii lucratorilor - instruira personalului cu privire la pericolul cderii de la acelai nivel sau de pe scara de acces; - verificarea strii de odihn a lucratorilor la intrarea n schimb. Personalul angajat al S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES trebuie s se protejeze n primul rnd de riscurile electrice, mecanice i termice existente. Ponderea cea mai mare ca surs de pericole i riscuri o deine componenta mijloace de munc, urmat de executant, de sarcina de munc i n final de mediul de munc - lucru absolut normal. II.1.10.3.7.CONCLUZII n vederea alinierii la prevederile legislaiei romneti armonizat cu directivele U.E. i OHSAS 18001: 2004, n domeniul Securitii i Sntii Muncii, S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES a solicitat ca specialistul in evaluare abilitat de ctre MMSSF, mpreun cu echipa de evawluare constituit n cadrul firmei s efectueze evaluarea riscurilor profesionale de accidentare i mbolnvire profesional la locurile de munc (4) din unitate. n urma evalurii, echipa a calculat pe unitate un nivel de risc global agregat n valoare de 2,76 i un nivel global de securitate agregat de 5,24, care nseamn existena unui nivel de risc profesional foarte mic spre mic, acceptat n Romnia (3,5). Implementarea de ctre conducerea S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. SANGEORGIU DE MURES a msurilor propuse, va determina nc scderea nivelului de risc global agregat, fapt ce va trebui constatat cu ocazia unei noi reevaluri a riscurilor profesionale, cel mai probabil dup eventuale modernizri i extinderi prevzute n planul de dezvoltare al unitii.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 146/183

Soluionarea n timp util a msurilor propuse va conduce la: -diminuarea riscurilor; -izolarea riscurilor; -evitarea riscurilor; -izolarea executantului. Conducerea societii va incerca sa inplementeze msurile corective conform planului de prevenire si protectie, la termenele stabilite.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 147/183

MODUL II
II.2. ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE PREVENIRE
Organizarea activitilor de prevenire i protecie este realizat de ctre angajator, n urmtoarele moduri: - prin asumarea de ctre angajator a atribuiilor pentru realizarea msurilor prevzute de lege; - prin desemnarea unuia sau mai multor lucrtori pentru a se ocupa de activitile de prevenire i protecie; -prin nfiinarea unui serviciu intern de prevenire i protecie; - prin apelarea la servicii externe de prevenire i protecie; Nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, necesare pentru dobndirea capacitilor i aptitudinilor corespunztoare efecturii activitilor de prevenire i protecie, sunt urmtoarele: - nivel de baz - cerinte minime: - studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n profil tehnic; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 40 de ore. - nivel mediu - cerinte minime: - studii n nvmntul postliceal n profil tehnic; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 80 de ore. - nivel superior- cerinte minime: - studii superioare tehnice; - curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 80 de ore; - curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durat de cel puin 180 de ore.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 148/183

Anexa nr.5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006

Activiti industriale
1. Activiti cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante. 2. Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici i foarte toxici, n special cele cu risc de expunere la ageni cancerigeni, mutageni i ali ageni care pericliteaz reproducerea. 3. Activiti n care sunt implicate substane periculoase, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr.95/2003 privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase. 4. Activiti cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de ageni biologici. 5. Activiti de fabricare, manipulare i utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice i alte produse care conin materii explozive. 6. Activiti specifice exploatrilor miniere de suprafa i de subteran. 7. Activiti specifice de foraj terestru i de pe platforme maritime. 8. Activiti care se desfoar sub ap. 9. Activiti n construcii civile, excavaii, lucrri de puuri, terasamente subterane i tuneluri, care implic risc de surpare sau risc de cdere de la nlime. 10. Activiti n industria metalurgic i activiti de construcii navale. 11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate i utilizarea masiv a acestora. 12. Activiti care produc concentraii ridicate de praf de siliciu. 13. Activiti care implic riscuri electrice la nalt tensiune. 14. Activiti de producere a buturilor distilate i a substanelor inflamabile. 15. Activiti de paz i protecie.

Activitatea de prevenire se organizeaz astfel:


De la 1-9 lucrtori - angajatorul dac: -activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 - angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i/sau unitate; - angajatorul ndeplinete cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, corespunztoare cel puin nivelului de baz. - lucrtor desemnat - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie De la 10-49 lucrtori - angajatorul dac: - activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; - riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; - angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i/sau unitate;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 149/183

- angajatorul ndeplinete cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i


sntii n munc corespunztoare cel puin nivelului de baz. - lucrtor desemnat - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie De la 50-149 lucrtori - lucrtor desemnat (unul sau mai multi) - serviciu intern de prevenire i protecie - serviciu extern de prevenire i protecie Peste 150 lucrtori - serviciu intern de prevenire i protecie Cerintele minime de pregatire in domeniul SSM Angajator- pregatire nivel de baza; Lucrtorul desemnat -se numete prin decizie a angajatorului - nivel de pregtire cel puin mediu; Serviciile interne de prevenire- pregatire nivel mediu i/sau superior; Serrviciile externe de prevenire i protecie- pregatire nivel mediu si/sau superior;

II.2.1.Activitile de prevenire i protecie desfurate n cadrul ntreprinderii i/sau al unitii sunt urmtoarele:
1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc, mijloace de munc/echipamente de munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru; 2. elaborarea i actualizarea planului de prevenire i protecie; 3. elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale unitii/ntreprinderii, precum i ale locurilor de munc/posturilor de lucru; 4. propunerea atribuiilor i rspunderilor n domeniul securitii i sntii n munc, ce revin lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz n fia postului, cu aprobarea angajatorului; 5. verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protecie, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul securitii i sntii n munc, stabilite prin fia postului; 6. ntocmirea unui necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc; 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitii adecvate pentru fiecare loc de munc, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc i verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor primite; 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii; 9. asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i iminent, i asigurarea ca toi lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui; 10. evidena zonelor cu risc ridicat i specific; 11. stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc, stabilirea tipului de semnalizare necesar i amplasarea conform prevederilor Hotrrii

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 150/183

Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc; 12. evidena meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific, pentru care este necesar autorizarea exercitrii lor; 13. evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare; 14. evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic; 15. monitorizarea funcionrii sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul noxelor n mediul de munc; 16. verificarea strii de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgen, precum i a sistemelor de siguran; 17. informarea angajatorului, n scris, asupra deficienelor constatate n timpul controalelor efectuate la locul de munc i propunerea de msuri de prevenire i protecie; 18. ntocmirea rapoartelor i/sau a listelor prevzute de hotrrile Guvernului emise n temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraii, zgomot i antiere temporare i mobile; 19. evidena echipamentelor de munc i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotrrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc; 20. identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc; 21. urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitrii adecvate a echipamentelor individuale de protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situaii prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.048/2006; 22. participarea la cercetarea evenimentelor 23. ntocmirea evidenelor; 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din ntreprindere i/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 25. urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; 26. colaborarea cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, serviciile externe de prevenire i protecie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie; 27. colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai loc de munc; 28. urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului de evacuare; 29. propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc; 30. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la ncheierea contractelor de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori strini; 31. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti. Activitile legate de supravegherea strii de sntate a lucrtorilor se vor efectua n conformitate cu prevederile art. 24 i 25 din lege.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 151/183

II.2.2.STRUCTURA ORGANIZATORICA A SECURITATII SI SANATATII MUNCII LA NIVELUL AGENTULUI ECONOMIC


De specialitate: - serviciul intern de prevenire i protecie; - serviciul medical. De conducere: - administrator, presedinte, director general, director. De executie: - conducator direct al locului de munca; - executant.

Elementele structurii organizatorice a unitatii

- de fundamentare a deciziei; - de realizare a deciziei; - de orientare, indrumare; - de control.

- de decizie; - de realizare a deciziei; - de control.

Functii realizate

- de conducere, coordonare; - de colaborare; - de consultare, orientare, indrumare; - de control.

Relatii functionale

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 152/183

MODUL II
II.3. ACTIUNI N CAZ DE URGEN-PLAN DE URGEN I DE EVACUARE, PRIM AJUTOR
Regulile si masurile care trebuie aplicate la organizarea si desfasurarea activitatilor de ordine interioara pentru a preveni aparitia conditiilor favorizante producerii situatiilor de urgenta sunt reglementate pe scurt. Principalele conditii care favorizeaza producerea de incendii constau in prezenta, in anumite imprejurari determinate, in acelasi timp si spatiu, a materialelor si substantelor combustibile, precum si a surselor potentiale de aprindere. Pentru prentmpinarea unor asemenea situaii, trebuiesc reglementate i organizate activitile de aprare mpotriva incendiilor. Conform Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul 163 din 28.02.2007, norme ce intr n vigoare din 29.04.2007, coninutul organizrii activitii de aprare mpotriva incendiilor este urmtorul: a)stabilirea structurilor cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; b)elaborarea, aprobarea i difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziii, hotrri i altele asemenea, prin care se stabilesc rspunderi pe linia aprrii mpotriva incendiilor; c)elaborarea, aprobarea i difuzarea documentelor i evidenelor specifice privind aprarea mpotriva incendiilor; d)organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locurile de munc; e)planificarea i executarea de controale proprii periodice, n scopul depistrii, cunoaterii i nlturrii oricror stri de pericol care pot favoriza iniierea sau dezvoltarea incendiilor; f)analiza periodic a capacitii de aprare mpotriva incendiilor; g)elaborarea de programe de optimizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor; h)ndeplinirea criteriilor i a cerinelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevzute de actele normative n vigoare; i)realizarea unui sistem operativ de observare i anunare a incendiului, precum i de alertare n cazul producerii unui astfel de eveniment; j)asigurarea funcionrii la parametrii proiectai a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; k)planificarea interveniei salariailor, a populaiei i a forelor specializate, n caz de incendiu; l)analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor i stabilirea mprejurrilor i a factorilor determinani, precum i a unor msuri conforme cu realitatea; m)reglementarea raporturilor privind aprarea mpotriva incendiilor n relaiile generate de contracte/convenii; n)asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fiele de instruire. Administratorul societii trebuie s emit urmtoarele acte: a)dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor; b)instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc; c)dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; d)dispoziie privind organizarea instruirii personalului; e)dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt serviciu privat pentru situaii de urgen;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 153/183

f)dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor/amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu; g)reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale; h)convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz; i)dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, conform legii; j)msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. Documentaii care trebuie s fie emise i nregistrate la operatorii economici : a)planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine operatorului economic/instituiei; b)fia obiectivului c)raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor; d)documentaia tehnic specific, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu etc.; e)avizele/autorizaiile de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; f)certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate; g)registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care efectueaz servicii n domeniu; h)registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul; i)date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan; j)lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate ale contractului; k)planurile de protecie mpotriva incendiilor; l)evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei; m)evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; n)rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen; o)fiele de instruire, conform reglementrilor specifice; p)lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii; q)grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu; r)rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat competente; s)programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu. Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor la locul de munc, are ca scop asigurarea condiiilor care s permit salariailor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii i cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziie, s acioneze eficient pentru prevenirea i stingerea incendiilor, evacuarea i salvarea utilizatorilor construciei, evacuarea bunurilor materiale, precum i pentru nlturarea efectelor distructive provocate n caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 154/183

Prin loc de munc, n nelesul prevederilor normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, se nelege: a)secie, sector, hal/atelier de producie, filial, punct de lucru i altele asemenea; b)depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile; c)atelier de ntreinere, reparaii, confecionare, prestri de servicii, proiectare i altele asemenea; d)utilaj, echipament, instalaie tehnologic, sistem, staie, depozit de distribuie carburani pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori; e)laborator; f)magazin, raion sau stand de vnzare; g)sal de spectacole, polivalent, de reuniuni, de conferine, de sport, centru i complex cultural, studio de televiziune, film, radio, nregistrri i altele asemenea; h)unitate de alimentaie public, discotec, club, sal de jocuri electronice i altele asemenea; i)cldire sau spaiu amenajat n cldire, avnd destinaia de ngrijire a sntii: spital, policlinic, cabinet medical, secie medical, farmacie i altele asemenea; j)construcie pentru cazare; k)compartiment, sector, departament administrativ funcional, construcie pentru birouri, cu destinaie financiar-bancar; l)bibliotec, arhiv; m)cldire sau spaii amenajate n cldiri, avnd ca destinaie nvmntul, supravegherea, ngrijirea sau cazarea ori adpostirea copiilor precolari, elevilor, studenilor, btrnilor, persoanelor cu dizabiliti sau lipsite de adpost; n)lca de cult, spaiu destinat vieii monahale; o)cldire i/sau spaiu avnd destinaia de gar, autogar, aerogar i staie de metrou; p)ferm zootehnic sau agricol; q)punct de recoltare de cereale pioase sau de exploatare forestier; r)amenajare temporar, n spaiu nchis sau n aer liber. Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiai cldiri i desfoar activitatea mai muli operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munc se delimiteaz la limita spaiilor utilizate de acetia, iar utilitile comune se repartizeaz, dup caz, proprietarului cldirii ori, prin nelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. Organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc const n: a)prevenirea incendiilor, prin luarea n eviden a materialelor i dotrilor tehnologice care prezint pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aprea i a mijloacelor care le pot genera, precum i prin stabilirea i aplicarea msurilor specifice de prevenire a incendiilor; b)organizarea interveniei de stingere a incendiilor; c)afiarea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor; d)organizarea salvrii utilizatorilor i a evacurii bunurilor, prin ntocmirea i afiarea planurilor de protecie specifice i prin meninerea condiiilor de evacuare pe traseele stabilite; e)elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munc, desfurarea propriuzis i verificarea efecturii acesteia; f)marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripii ori mijloace de atenionare.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 155/183

La stabilirea msurilor specifice de prevenire a incendiilor se au n vedere: a)prevenirea manifestrii surselor specifice de aprindere; b)gestionarea materialelor i a deeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor; c)dotarea cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor, prevzute n documentaia tehnic de proiectare; d)verificarea spaiilor la terminarea programului de lucru; e)meninerea parametrilor tehnologici n limitele normate, pe timpul exploatrii diferitelor instalaii, echipamente i utilaje tehnologice. Organizarea interveniei de stingere a incendiilor la locul de munc cuprinde: a)stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare i de alertare n caz de incendiu a personalului de la locul de munc, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaii de urgen, a conductorului locului de munc, proprietarului/patro-nului/administratorului, precum i a specialitilor i a altor fore stabilite s participe la stingerea incendiilor; b)stabilirea sistemelor, instalaiilor i a dispozitivelor de limitare a propagrii i de stingere a incendiilor, a stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare i de protecie a personalului, precizndu-se numrul de mijloace tehnice care trebuie s existe la fiecare loc de munc; c)stabilirea componenei echipelor care trebuie s asigure salvarea i evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru i n afara programului; d)organizarea efectiv a interveniei, prin nominalizarea celor care trebuie s utilizeze sau s pun n funciune mijloacele tehnice din dotare de stingere i de limitare a propagrii arderii ori s efectueze manevre sau alte operaiuni la instalaiile utilitare i, dup caz, la echipamente i utilaje tehnologice. Datele privind organizarea activitii de stingere a incendiilor la locul de munc prevzute se nscriu ntr-un formular tiprit pe un material rezistent, de regul carton, i se afieaz ntr-un loc vizibil, estimat a fi mai puin afectat n caz de incendiu. Datele se completeaz de conductorul locului de munc i se aprob de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. Structura-cadru a formularului este prezentat mai jos, aceasta putnd fi completat, dup caz, i cu alte date i informaii. ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR Operatorul economic/instituia ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR Locul de munc ....................................................................... I. - Prevenirea incendiilor 1. Materiale combustibile i inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solveni etc.) 2. Surse de aprindere posibile (de natur electric, termic, autoaprindere etc.) 3. Echipamente i mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaii de ventilaie, scule i dispozitive etc.) 4. Msuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deeurilor etc.) 5. Msuri specifice (de exemplu, asigurarea funcionrii sistemului de meninere constant a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scntei etc.)
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 156/183

II. - Organizarea primei intervenii de stingere a incendiilor 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numr serviciu profesionist pentru situaii de urgen ................................. dispecerat/ef tur .................................. buton de alarmare amplasat la ...................................etc.) 2. Instalaii i dispozitive de limitare i stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, ui rezistente la foc, trape) 3. Mijloace de protecie a salariailor (de exemplu, aparate de respiraie) 4. Personalul care asigur prima intervenie: - stingtoare .............................................................. - hidrani interiori ....................................................... - tablou electric ......................................................... - declanare/oprire instalaiile ................................... 5. Personalul care asigur evacuarea persoanelor/bunurilor ..................................................... ntocmit ..................... (numele i prenumele) .................... Semntura Intervenia la locul de munc presupune: a)alarmarea imediat a personalului de la locul de munc sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunarea incendiului la forele de intervenie, precum i la dispecerat, acolo unde acesta este constituit; b)salvarea rapid i n siguran a personalului, conform planurilor stabilite; c)ntreruperea alimentrii cu energie electric, gaze i fluide combustibile a consumatorilor i efectuarea altor intervenii specifice la instalaii i utilaje de ctre persoanele anume desemnate; d)acionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor din dotare i verificarea intrrii n funciune a instalaiilor i a sistemelor automate i, dup caz, acionarea lor manual; e)evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate n timpul interveniei; f)protecia personalului de intervenie mpotriva efectelor negative ale incendiului: temperatur, fum, gaze toxice; g)verificarea amnunit a locurilor n care se poate propaga incendiul i unde pot aprea focare noi, acionndu-se pentru stingerea acestora. (2)Pentru efectuarea operaiunilor prevzute nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum i n afara programului de lucru, n zilele de repaus i srbtori legale. Pentru perioadele n care activitatea normal este ntrerupt, de exemplu, noaptea, n zilele nelucrtoare, n srbtorile legale sau n alte situaii, este obligatorie asigurarea msurilor corespunztoare de aprare mpotriva incendiilor. Planurile de protecie mpotriva incendiilor sunt: a)planul de evacuare a persoanelor; b)planul de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase; c)planul de intervenie.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 157/183

Planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu cuprind elemente difereniate n funcie de tipul i destinaia construciei i de numrul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc astfel: a)pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane; b)pe ncperi, dac n ele se afl cel puin 50 de persoane; c)pentru ncperile destinate cazrii, indiferent de numrul de locuri. (2)Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces i n locurile vizibile, astfel nct s poat fi cunoscute de ctre toate persoanele, iar n ncperi, pe partea interioar a uilor. (3)Planul de evacuare se ntocmete pe baza schiei nivelului sau a ncperii, pe care se marcheaz cu culoare verde traseele de evacuare prin ui, coridoare i case de scri sau scri exterioare. (4)Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor: stingtoare, hidrani interiori, butoane i alte sisteme de alarmare i alertare a incendiilor, posibilitile de refugiu, ncperi speciale, terase, precum i interdicia de folosire a lifturilor n asemenea situaii. (5)Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat mai jos.

PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor


1. Date de identificare: Denumirea operatorului economic/instituiei Sediul, numr de telefon, fax, e-mail Profilul de activitate 2. - Planul general al operatorului economic/instituiei (la scar), pe care se marcheaz: Amplasarea cldirilor i a depozitelor n incint, precizndu-se: - numrul de niveluri (subterane i supraterane); - numrul maxim de persoane care poate fi la un moment dat n cldire; - tipul de bunuri i cantitatea ce pot fi la un moment dat n cldire/depozit; - lista cu substane periculoase/caracteristici conform fiei de pericol pentru fiecare categorie de substan Cile de acces, evacuare i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia Locul/locurile de adunare a persoanelor n caz de incendiu Locul/locurile de evacuare a bunurilor n caz de incendiu 3. - Concepia de organizare a evacurii persoanelor/bunurilor Mijloacele prin care se realizeaz anunarea (alertarea) persoanelor ce rspund de executarea i dirijarea evacurii n caz de incendiu Nominalizarea persoanelor care au atribuii n ceea ce privete evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel n parte Nominalizarea persoanelor care se ocup de ntocmirea listelor celor prezeni la locul de adunare amenajat i marcat corespunztor Ordinea n care urmeaz s se fac evacuarea persoanelor i a bunurilor, n funcie de valoarea lor i de vulnerabilitatea la incendiu n cazul substanelor periculoase se vor face precizri cu privire la msuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora 4. - Organizarea evacurii persoanelor/bunurilor pe niveluri Se ntocmete, pentru fiecare nivel la care se afl persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schia nivelului, pe care se specific numrul nivelului i numrul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel i se marcheaz prin simbolurile corespunztoare cile de evacuare, ncperile/locurile n care se afl persoane/substane periculoase sau bunuri de evacuat
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 158/183

Se nominalizeaz persoana/persoanele care are/au atribuii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe ct posibil, urmrindu-se ca evacuarea persoanelor s se fac pe alte ci dect cele destinate evacurii materialelor i astfel stabilite nct s nu ngreuneze intervenia pompierilor la stingere; Msurile de siguran care trebuie luate la efectuarea evacurii persoanelor i a materialelor care prezint pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebit valoare sau care se deterioreaz uor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.); Numrul i locul n care se afl mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum i alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacurii. Instruciuni de urmat n caz de incendiu Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv Locul/locurile de evacuare a bunurilor n caz de incendiu Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se ntocmesc pentru fiecare ncpere unde se afl asemenea materiale. La amplasarea materialelor periculoase n spaiile de depozitare trebuie s se in seama de comportarea lor specific n caz de incendiu, att ca posibiliti de reacie reciproc, ct i de compatibilitatea fa de produsele de stingere. Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor periculoase se ntocmesc pe baza schielor ncperilor respective, pe care se marcheaz zonele cu materiale periculoase i se menioneaz clasele acestora conform legii, cantitile i codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor i ordinea prioritilor se marcheaz cu culoare verde. Planuri de depozitare i de evacuare se ntocmesc i pentru materialele i bunurile combustibile care au o valoare financiar sau cultural deosebit. Planurile de depozitare se amplaseaz n locuri care se estimeaz a fi cel mai puin afectate de incendiu i n apropierea locurilor de acces n ncperi, precum i la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel nct acestea s poat fi utile forelor de intervenie. Planurile de intervenie se ntocmesc pentru asigurarea desfurrii n condiii de operativitate i eficien a operaiunilor de intervenie n situaii de urgen, potrivit legii. Planul de intervenie se avizeaz de inspectoratul pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti. Modelul planului-cadru de intervenie este prezentat ]n continuare.

PLANUL DE INTERVENIE - structura-cadru


1. Datele de identificare: - denumirea operatorului economic sau a instituiei; - adres, numr de telefon, fax, e-mail; - profilul de activitate.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 159/183

2. Planul general al unitii (la scar), pe care se marcheaz: - amplasarea cldirilor, instalaiilor tehnologice i a depozitelor n incint; - cile de acces i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia; - reelele i sursele proprii de alimentare cu ap; - rezervele de ageni de stingere i de mijloace de protecie a personalului de intervenie; - reelele i racordurile de alimentare cu energie electric, agent termic, gaze i alte fluide combustibile; - reelele de canalizare; - vecintile. 3. Concepia de organizare i de desfurare a interveniei n caz de incendiu: - concluzii privind intervenia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitii de aprare mpotriva incendiilor; - particulariti tactice de intervenie pentru: * evacuarea utilizatorilor (persoane i, dup caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor i protejarea bunurilor periclitate; * localizarea i lichidarea incendiilor; * protecia personalului de intervenie; * protecia vecintilor; * nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu. 4. Fore de intervenie n caz de incendiu: - serviciul privat pentru situaii de urgen (dotare, ncadrare); - servicii publice voluntare pentru situaii de urgen cu care se coopereaz (categoria, localitatea, distana, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare); - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distana, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare); - alte fore cu care se coopereaz i modul de anunare (de exemplu, ambulana); 5. Surse de alimentare cu ap n caz de incendiu, exterioare unitii: - reele de alimentare cu ap: * debite; * presiuni; * amplasarea hidranilor exteriori i stabilirea distanelor fa de incinta unitii; - alte surse artificiale sau naturale de ap: * felul i capacitatea acestora; * platforme (puncte) de alimentare i distanele fa de unitate. 6. Planul fiecrei construcii, instalaii tehnologice sau platforme de depozitare (la scar), pe care se marcheaz ori se nscriu date privind: - destinaia spaiilor (ncperilor); - suprafaa construit i aria desfurat; - regimul de nlime (numrul de niveluri); - numrul de persoane care utilizeaz construcia, pe niveluri i pe total; - cile interioare de acces, evacuare i de intervenie; - natura materialelor i a elementelor de construcii; - nivelurile criteriilor de performan privind securitatea la incendiu asigurate; - instalaiile utilitare aferente; - instalaiile, sistemele, dispozitivele i aparatele de prevenire i stingere a incendiilor cu care este echipat; - dispozitivul de intervenie n caz de incendiu. NOT:
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 160/183

n cazul operatorilor economici i al instituiilor avnd numai construcii, instalaii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu i care nu se ncadreaz n categoriile de cldiri nalte i foarte nalte, fr sli aglomerate ori cu aglomerri de persoane i fr depozite de mari valori, nu este obligatorie ntocmirea planurilor detaliate prevzute la pct. 6 din structura-cadru. n aceste situaii, n conturul construciilor, instalaiilor tehnologice i al platformelor de depozitare, marcate n planul general al incintei unitii (pct. 2) ori ntr-un tabel separat, se nscriu suplimentar: destinaia, suprafaa, numrul de niveluri, rezistena la foc i, dup caz, categoriile pericolului de incendiu. Un exemplar al planului de intervenie avizat se pune la dispoziie inspectoratului pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti pentru efectuarea recunoaterilor i a studiilor tactice i pentru punerea acestora n aplicare cu prilejul exerciiilor, aplicaiilor tactice de intervenie, precum i n situaiile de urgen. Pentru locurile de munca cu risc de incendiu se stabilesc instructiuni de aprare mpotriva incendiilor. Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind: a)prevederile specifice de aprare mpotriva incendiilor din reglementrile n vigoare; b)obligaiile salariailor privind aprarea mpotriva incendiilor; c)regulile i msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor pentru exploatarea instalaiilor potrivit condiiilor tehnice, tehnologice i organizatorice locale, precum i pentru reparaii, revizii, ntreinere, oprire i punere n funciune; d)evidenierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de explozie; e)prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu, cum sunt intoxicrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum i a regulilor i msurilor de prevenire a acestora. (3)Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz de eful sectorului de activitate, instalaie, secie, atelier, se verific de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor i se aprob de administrator/conductor. (4)Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz, n ntregime sau n sintez, n funcie de volumul lor i de condiiile de la locul de munc respectiv. (5)Un exemplar al tuturor instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor se pstreaz la cadrul tehnic sau la persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. Salariaii de la locurile de munc pentru care s-au ntocmit instruciuni au obligaia s le studieze, s le nsueasc i s le aplice. Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n toate cazurile cu informaiile din planurile de intervenie, acolo unde acestea sunt ntocmite. Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se actualizeaz la modificri, modernizri, dezvoltri, reprofilri i la apariia unor noi reglementri. Fiecare instruciune de aprare mpotriva incendiilor trebuie s aib nscris data ntocmirii/reviziei i data aprobrii. Pentru prevenirea factorilor de risc si pentru a actiona in cazul producerii acestora cu toate mijloacele de care dispune unitatea, se constituie in cadrul acesteia Comisia pentru situatii de urgenta .

II.3.1.METODOLOGIA DE LUCRU A COMISIEI PENTRU SITUATII DE URGENTA


S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 161/183

n organizarea activitii de prevenire si rezolvare a situatiilor de urgenta n unitati, metodologia de lucru a comisiei pentru situatii de urgenta ,se refer,n principal la: a)-stabilirea obligaiilor ce revin comisiei. b)-ntocmirea planului de aprare (actiune). c)-instruirea personalului. d)-organizarea activitii de intervenie pe locuri de munc. e)-reglementarea activitilor i responsabilitilor legate de : -lucrrile cu foc deschis. -fumat. -asigurare a cilor de acces,evacuare i intervenie. -colectarea deeurilor,reziduurilor i ambalajelor combustibile. -lucrrile premergtoare n timpul sezonului rece i n perioadele caniculare i secetoase. f)-executarea reviziilor i reparaiilor. g)-organizarea S.U. n caz de calamiti naturale i catastrofe. h)-analiza activitii privind S.U.

OBLIGATIILE COMISIEI PENTRU SITUATII DE URGENTA


Toti membrii comisiei pentru situatii de urganta au urmatoarele obligatii generale: a).Participa la intocmirea,completarea si reactualizarea planului de autoaparare. b).Controleaza,cel putin odata pe trimestru,respectarea normelor privind situatiile de urgenta si de dotare cu instalatii,utilaje,aparatura,echipament de protectie si substante chimice,din sectoarele de responsabilitate. Asigura, deasemenea, potrivit competentei ce o au, conditiile necesare aplicarii, intocmai, a normelor privind S.U. c).Indeplinesc calitativ si la termen masurile de prevenire si stingere a incendiilor ,stabilite,ca responsabilitate,prin planul de autoaparare impotriva incendiilor si prin alte dispozitii.Urmaresc executarea masurilor si de catre personalul subordonat, asigurind conditiile in acest scop. d).Instruiesc periodic si nemijlocit personalul din subordine directa,privind cunoasterea si respectarea normelor p.s.i. , a situatiilor de urgenta specifice activitatii desfasurate,cit si privind modul practic de interventie i comportament in caz de incendiu,avarie,explozie sau alte accidente tehnice. Aceasta instruire se face potrivit unei tematici si unui grafic de instruire intocmit. e).Organizeaza si verifica,potrivit normelor,activitatea de p.s.i. pe locurile de munca din sectoarele de responsabilitate. f).Asigura intretinerea permanenta, in stare de functionare,a tuturor mijloacelor de p.s.i. din dotarea sectoarelor de responsabilitate (instalatii speciale,utilaje,aparatura si alte dispozitive si sisteme de protectie impotriva incendiilor ),cit si instruirea practica a personalului desemnat sa le utilizeze in caz de incendiu. Asigura,de asemenea,repunerea operativa in stare de functionare a acestor mijloace,avariate sau defectate in urma unor incendii,explozii, calamitati sau accidente tehnice. g). Verifica in teren,respectarea normelor si masurilor privind S.U. stabilite pentru lucrul cu foc deschis, fumat,asigurarea cilor de acces,evacuare i intervenie,colectarea
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 162/183

deeurilor, reziduurilor i ambalajelor combustibile,precum i pentru lucrrile premergtoare n timpul sezonului rece i n perioadele caniculare i secetoase. h).Asigura efectuarea probelor,executarea reviziilor si reparatiilor,precum si repunerea in functiune a instalatiilor,utilajelor tehnologice si auxiliare,in conditii de deplina securitate impotriva incendiilor. i). Asigur afiarea vizibil a planului de evacuare n caz de incendiu, ntocmirea planurilor de depozitare a materialelor periculoase,respectiv a planului de intervenie n caz de incendiu,precum i condiiile pentru ca acestea s fie operaionale n orice moment. j). Iau masuri pentru inlaturarea imediata a pericolelor si cauzelor de incendiu constatate in sectoarele de responsabilitate. Informeaza operativ conducerea,despre starile de pericol create,despre incendiile,exploziile,accidentele tehnice si avariile produse in sectoarele de responsabilitate, precum si despre masurile luate. k). Conduc interventia personalului subordonat,pentru evacuarea persoanelor si bunurilor,la stingerea incendiilor,precum si la inlaturarea urmarilor exploziilor,accidentelor tehnice si avariilor produse. Conlucreaza cu pompierii militari care participa la interventie si participa la cercetatea evenimentelor produse,in vederea stabilirii cauzelor,imprejurarilor si a responsabilitatilor. l). Insotesc in sectoarele de responsabilitate,organele care executa indrumarea si controlul activitatii privind S.U. , pun la dispozitia acestora datele si informatiile specifice solicitate si iau masuri pentru inlaturarea operativa a cauzelor de incendiu si a neajunsurilor constatate. m).Raporteaza periodic sau la cerere,despre stadiul activitatii privind S.U. din sectoarele de responsabilitate. Secretarul comisiei este cadrul tehnic cu atributii p.s.i. care poate fi lucratorul desemnat intern cu securitatea si sanatatea in munca & S.U. Secretarul Comisiei pentru situatii de urgenta are urmatoarele obligatii specifice: a). Realizeaz activitatea de fundamentare a deciziilor interne privind activitatea pentru situatii de urgenta. b).Asigur ,mpreun cu lucratorul desemnat intern cu securitatea si sanatatea in munca,ntocmirea planului de intervenie n caz de incendiu,respectiv actualizarea lui,dac este cazul. c). Particip i i d avizul la angajarea personalului,respectiv la modul n care acesta corespunde cerinelor privind S.U. d). Organizeaz i asigur,conform reglementrilor n vigoare,coordonarea instruirii i informrii personalului n probleme de S.U., att prin formele de instructaje reglementate (introductiv general,la locul de munc,periodic,etc.) ct i prin cursuri de perfecionare. e). Pstreaz documentele Comisiei:planul de autoaparare impotriva incendiilor,planul de intervenie, procesele verbale de control tehnic de specialitate al activitatii privind S.U. intocmite de organele de specialitate,hotaririle,ordinele si deciziile referitoare la S.U., tematicile de instruire a personalului incadrat in munca privind cunoasterea si respectarea normelor p.s.i.,copii dupa organizarea activitatii privind S.U. la locurile de munca,dispoziiile scrise privind lucrrile cu foc deschis, fumatul,asigurarea cilor de acces,evacuare i intervenie,colectarea deeurilor, reziduurilor i ambalajelor combustibile,lucrrile premergtoare n timpul sezonului rece i n perioadele caniculare i secetoase,caietul cu procese verbale de analiza a activitatii privind S.U. ,copiile dupa permisele de lucru cu foc (dup caz),corespondenta,etc.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 163/183

f). Asigur,mpreuna cu ceilalti membri ai comisiei,existena tematicilor si graficelor de instruire general i periodica a intregului personal incadrat in munca,cit si acelea pentru echipele de intervenie. g). Verifica respectarea normelor si indeplinirea calitativa la termen a masurilor de autoaparare impotriva incendiilor,pe intreg teritoriul unitii si acorda asistenta tehnica de specialitate in aplicarea si realizarea acestora. h). Actualizeaz evaluarea riscurilor de incendiu si propune msurile de prevenire corespunztoare, ce vor completa programul anual de aprare . i). Propune msuri pentru formarea personalului cu responsabilitti n domeniul S.U., n functie de necesittile concrete. j). Avizeaz dotarea personalului cu mijloace de protectie individual ,particip la receptia mijloacelor de p.s.i. din dotarea firmei. k). ine evidenta evenimentelor periculoase pe linie de situatii de urgenta. l). Prezint documentele si d relatiile solicitate de inspectia pentru situatii de urgenta,n timpul controlului sau al efecturii cercetrii cauzelor incendiilor. m). Ia msuri,cu factorii de decizie,pentru realizarea cerintelor stabilite de inspectia pentru prevenirea incendiilor,cu prilejul controlului si al cercetrii cauzelor incendiilor. n). Propune sanciuni i stimulente economice pentru modul n care se realizeaz programul privind S.U. precum i pentru modul n care se respect cerinele de p.s.i. n organizarea i desfurarea proceselor tehnologice ,la toate locurile de munc. o). Transmite membrilor comisiei si personalului cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta ,sarcinile si masurile repartizate si inregistreaza propunerile facute de acestia. p). Propune convocarea comisiei,in caz de nevoie.

II.3.2. NTOCMIREA PLANULUI DE APRARE PENTRU SITUATII DE URGENTA


Planul anual de aparare(se mai numete ,,Programul de msuri de autoaprare pentru situatii de urgenta) se intocmeste anual. Planul anual de aprare va conine: a)-msuri tehnice(dotri din proiect,care nu s-au realizat;remedieri impuse,etc.). b)-msuri organizatorice (instruiri, exerciii practice, actualizri documente, etc.). c)-msuri referitoare la construcii i instalaii(revizii periodice sau impuse,reparaii, ntreineri, marcaje,etc.) d)-ntreinerea sistemelor de p.s.i.(verificri,instruciuni tehnice,service-ul mijloacelor de prim intervenie). Planul anual de aparare se intocmeste pe baza prevederilor , normelor si actelor normative care reglementeaza activitatea privind situatiile de urgenta si a situatiei concrete din obiectiv, respectiv se reactualizeaza cnd este nevoie. Planul se completeaza si reactualizeaza dupa incheierea controalelor de specialitate ale activitatii de prevenire si stingere a incendiilor ,care impun modificri n structura organizatoric. n cazul unor modificari de situatie din obiectiv (construcie, utiliti, amenajri speciale), care impun completarea i reactualizarea planului de aprare,acestea se vor opera numai cu avizul proiectantului care a elaborat scenariul de siguran la foc. Art.10.Completarile sau modificarile aduse planului de aparare se aproba de conducerea firmei. Art.11.La intocmirea,completarea si reactualizarea planului de aparare pentru situatii de urgenta,precum si la indeplinirea masurilor stabilite prin acesta, participa fiecare membru al Comisiei de aparare , potrivit competentei si responsabilitatii stabilite .
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 164/183

II.3.3. INSTRUIREA PERSONALULUI I ACTIVITATEA DE CONTROL INSTRUIREA PERSONALULUI


Instruirea personalului ,n domeniul situatiilor de urgenta ,se va realiza conform prevederilor ordinului 712/23.06.2005 si Legii 307/2007. Categoriile de instructaje n domeniul situatiilor de urgenta, prin care se realizeaz instruirea la angajare i instruirea periodic, sunt: a) instructajul introductiv general;se execut de ctre responsabilul p.s.i. b) instructajul specific locului de munc; se execut de ctre eful locului de munc c) instructajul periodic; d) instructajul special pentru lucrri periculoase;

ACTIVITATEA DE CONTROL
Comisia pentru situatii de urgenta este obligata sa controleze aplicarea prevederilor, normelor, normativelor si masurilor de aparare impotriva S.U. si sa faca propuneri conducerii pentru inlaturarea cauzelor care prezinta pericol de incendiu si respectarea intocmai a actelor normative. Comisia de aparare face propuneri la cerere, ori din proprie initiativa, pentru completarea, reactualizarea si imbunatatire a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare, precum si alte prescriptii tehnice de specialitate. Controlul de specialitate al activitatii de aparare impotriva incendiilor trebuie sa fie total, adica sa cuprinda toate sectoarele inclusiv organizarea, dotarea, pregatirea si capacitatea de interventie a serviciului de pompieri.Controlul total se executa obligatoriu astfel: a)trimestrial, de catre Comisia de aparare; b)lunar, de catre fiecare responsabil stabilit de Comisia de aparare impreuna cu personalul din subordine. Comisia de aparare este obligata sa execute controale de verificare a respectarii normelor si a indeplinirii masurilor stabilite, si in urmatoarele cazuri: a).inainte si in timpul punerii in functiune a noilor investitii sau dezvoltarii la obiectivele existente; b).inainte si pe timpul executarii reviziilor si reparatiilor la instalatii si constructii, precum si la punerea acestora in stare de functionare; c).inainte si pe timpul situatiilor deosebite; d).pe timpul si dupa producerea unor calamitati naturale, catastrofe sau accidente tehnice; Controlul executat de Comisia de aparare trebuie sa urmareasca rezolvarea operativa, pe cat posibil pe timpul controlului, a incalcarilor regulilor sau defectiunilor constatate.Controlul practic urmareste verificarea sub toate aspectele a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor astfel: a)-respectarea prevederilor normelor privind S.U.; b)-indeplinirea masurilor stabilite cu ocazia controlului anterior;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 165/183

c)-nivelul de instruire a personalului, cu accent pe organizarea si conducerea operatiunilor de salvare si asigurarea primei interventii si a celorlalte activitati stabilite in cadrul apararii;

II.3.4. Msuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrrilor cu foc deschis


Utilizarea focului deschis n locuri cu pericol de incendiu i pe timp de vnt este interzis; locurile cu pericol de incendiu, n care se aplic aceast interdicie, se stabilesc i se marcheaz de persoanele n drept. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis n incintele unitilor, n zonele de agrement i n gospodriile populaiei se face numai n locuri special amenajate, n condiii i la distane care s nu permit propagarea focului la construcii, depozite, culturi agricole, pduri, plantaii sau la alte vecinti. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i a altor materiale combustibile se face n locuri special amenajate ori pe terenuri pregtite, cu luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea propagrii focului la vecinti, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii, precum i stingerea jarului dup terminarea activitii. Arderea miritilor se face numai dup luarea msurilor ce se impun pentru mpiedicarea propagrii focului la vecinti, asigurndu-se supravegherea permanent a arderii. Utilizarea focului deschis nu se admite la distane mai mici de 40 m fa de locurile cu pericol de explozie: gaze i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fa de materiale sau substane combustibile: lemn, hrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fr a fi supravegheat i asigurat prin msuri corespunztoare. Luarea msurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul n condiii i n locuri n care se pot produce incendii constituie o obligaie a persoanelor care rspund, potrivit legii, de creterea, educarea i ngrijirea copiilor. Reglementarea de ctre administratorul operatorului economic/conductorul instituiei sau, dup caz, de consiliul local a modului de executare a lucrrilor cu foc deschis presupune: a)stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrri cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deeurilor combustibile, currile prin ardere, precum i a persoanelor care le supravegheaz; b)stabilirea i marcarea locurilor cu pericol de incendiu n care este interzis utilizarea focului deschis; c)nominalizarea persoanelor care au dreptul s emit permis de lucru cu foc; d)descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunotin i pstrare a permisului de lucru cu foc; e)aprobarea unor instruciuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrri. Distrugerea prin ardere a unor deeuri sau reziduuri combustibile se efectueaz cu respectarea legislaiei specifice privind protecia mediului. (1)Efectuarea lucrrilor de sudare, tiere, lipire sau a altor asemenea operaiuni care prezint pericol de incendiu, n construcii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, n instalaii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, n depozite ori n alte spaii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanelor combustibile este interzis. (2)Lucrrile de sudare, tiere, lipire sau a altor asemenea operaiuni care prezint pericol de incendiu se pot executa n spaiile respective numai dup ce s-au luat msuri pentru: evacuarea persoanelor, ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea,
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 166/183

splarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaiilor, dotarea locurilor de munc cu mijloace de limitare i stingere a incendiilor. (3)Lucrrile de sudare, tiere, lipire sau a altor asemenea operaiuni care prezint pericol de incendiu se execut numai pe baza permisului de lucru cu foc, al crui model este prezentat n anexa nr. 4 la prezentele norme generale. (4)In toate cazurile prevzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuie, control i supraveghere asupra msurilor de aprare mpotriva incendiilor, precum i informarea serviciului privat/voluntar pentru situaii de urgen. (1)Permisul de lucru cu foc, se ntocmete n dou exemplare, dintre care unul se nmneaz efului formaiei de lucru sau persoanei care execut operaiunile cu foc deschis, iar cellalt rmne la emitent. (2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singur zi. (3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se pred de ctre executant emitentului. eful sectorului de activitate, atelier, secie, depozit, instalaie etc. n care se execut operaiuni cu foc deschis are obligaia s asigure msuri pentru: a)pregtirea locului; b)instruirea personalului; c)controlul dup terminarea lucrrii. (1)Executantul lucrrii are obligaia de a utiliza pentru executarea lucrrilor cu foc deschis numai echipamente i aparate n bun stare de funcionare. Toate echipamentele i aparatele pentru executarea lucrrilor cu foc deschis se ntrein i se verific n conformitate cu instruciunile furnizorului. n timpul executrii lucrrii trebuie s se asigure: a)supravegherea permanent a flcrii, a rspndirii i a traiectoriilor scnteilor sau particulelor de materiale incandescente i a intensitii fluxului de cldur; b)strngerea i depozitarea resturilor de electrozi n vase speciale cu nisip sau cu ap; c)nchiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de acetilen, dac durata ntreruperii executrii lucrrii depete 10 minute; d)interzicerea agrii arztoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilen; e)neefectuarea de deplasri cu arztoarele aprinse n afara zonei de lucru sau de urcri pe scri, schele etc.; f)evacuarea carbidului din generator, n cazul ntreruperii lucrului pe o perioad mai ndelungat. Dup terminarea lucrrii, eful sectorului de activitate, prevzut la art. 101, trebuie s asigure urmtoarele msuri: a)verificarea locului n care s-a executat lucrarea, precum i a spaiilor adiacente i a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dac nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajri de fum etc.; b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificndu-se dac starea lor este intact, i luarea de msuri n consecin; c)verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore i n timpul nopii, a situaiei existente la locul n care s-a efectuat lucrarea i n imediata apropiere a acestuia; d)depozitarea n condiii de siguran a echipamentelor folosite la lucrare; e)reamplasarea pe poziiile iniiale a elementelor i materialelor combustibile ia cel puin 6 ore de la terminarea lucrrii; f)colectarea lamului de carbid n containere destinate acestui scop i depozitarea acestora ntr-un loc special amenajat.

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Unitatea emitent
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 167/183

PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr. ................ din .................. Se elibereaz prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de doamna/ domnul ........................................, care urmeaz s execute ......................................., folosind .......................................la (n) ......................................................... . Lucrrile ncep la data de .................................... ora ........, i se ncheie la data de .................. ora ......... Premergtor, pe timpul i la terminarea lucrrilor cu foc se vor lua urmtoarele msuri: 1. ndeprtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrrilor i din apropierea acesteia, pe o raz de.......metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, splarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaiilor, prin:

3. Ventilarea spatiilor n care se execut lucrrile se realizeaz astfel:

4. Verificarea zonei de lucru i a vecintilor acesteia, nlturarea surselor de aprindere i a condiiilor care favorizeaz producerea incendiilor i a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zon. 5. nceperea lucrrilor cu foc s-a fcut n baza buletinului de analiz nr. ................ din .........................., eliberat de ........................................................(acolo unde este cazul) 6. Respectarea normelor de aprare mpotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. n zona de lucru se asigur urmtoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrrile cu foc deschis nu se execut dac sunt condiii de vnt 9. Pe timpul lucrrilor se asigur supravegherea acestora de ctre
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 168/183

doamna/domnul ............................................ 10. eful serviciului public voluntar/privat pentru situaii de urgen este anunat despre nceperea, ntreruperea i ncheierea lucrrii. 11. Controlul msurilor de aprare mpotriva incendiilor se asigur de ctre doamna/domnul ....................................... 12. Supravegherea lucrrilor cu foc se asigur de ctre doamna/domnul ....................................... 13. Incendiul sau orice alt eveniment se anun la .................................................... prin ........................................ 14. Alte msuri specifice de aprare mpotriva incendiului

15. Personalul de execuie, control i supraveghere a fost instruit asupra msurilor de aprare mpotriva incendiului. Responsabili Numele i prenumele Semntura Emitentul eful sectorului n care se execut lucrrile Executanii lucrrilor cu foc Serviciul public voluntar/privat pentru situaii de urgen II.3.5. REGLEMENTAREA FUMATULUI
(1)Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie n cadrul fiecrui operator economic sau al fiecrei instituii publice i se face prin dispoziie scris, dat de persoana cu atribuii de conducere. (2)Pentru situaiile n care o construcie sau o amenajare este folosit de mai muli utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziie emis de proprietarul construciei sau al amenajrii respective, nsuit de utilizatorii n cauz. (3)n dispoziia pentru reglementarea fumatului se menioneaz: a)locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lng spaiile publice nchise, conform legii, n care este interzis fumatul sau, dup caz, accesul cu igri, chibrituri sau brichete; se prevd obligatoriu locurile cu schele, cofraje i eafodaje, realizate din materiale combustibile, precum i lanurile de cereale n faza de coacere i zonele mpdurite; b)locurile amenajate pentru fumat; c)persoanele desemnate s rspund de supravegherea respectrii reglementrii, pe locuri i sectoare de activitate; d)alte date i informaii necesare s fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. (4)Locurile n care este interzis fumatul se marcheaz conform legii. (5)Locurile n care este permis fumatul se marcheaz cu indicatorul "loc pentru fumat". (6)Locurile pentru fumat stabilite n exteriorul cldirilor sunt amplasate la o distan mai mare de 40 m fa de locurile n care exist pericol de explozie: gaze i lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fa de locurile n care exist materiale
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 169/183

solide combustibile: lemn, textile, hrtie, carton asfaltat, bitum, i 50 m fa de culturile de cereale pioase n perioada coacerii i recoltrii sau de zonele mpdurite. (7)Locurile stabilite pentru fumat se prevd cu: a)scrumiere sau vase cu ap, nisip sau pmnt; b)instruciuni afiate, cuprinznd msuri de prevenire a incendiilor i reguli de comportare n caz de incendiu; c)mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor. (8)Scrumierele din interiorul cldirilor se amplaseaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. (9)Depunerea n scrumiere a altor deeuri de materiale combustibile, cum sunt hrtia, cartonul, textilele, este interzis. (10)Golirea scrumierelor n courile de hrtie sau n alte locuri n care exist materiale combustibile este interzis. (11)Aruncarea la ntmplare a resturilor de igri sau chibrituri aprinse este interzis.

II.3.6. Msuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cilor de evacuare


Pentru asigurarea condiiilor de evacuare i salvare a utilizatorilor n siguran n caz de incendiu se adopt urmtoarele msuri: a)ntreinerea n bun stare de funcionare a sistemelor de decomprimare sau de etanare la fum i gaze fierbini, precum i a elementelor de limitare a propagrii focului ori de izolare termic din compunerea construciilor i instalaiilor; b)pstrarea cilor de evacuare libere i n stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate i realizate; c)funcionarea iluminatului de siguran i a celei de-a doua surse de energie electric, conform reglementrilor tehnice; d)funcionarea sistemelor de alarmare i semnalizare a incendiilor la parametrii de performan pentru care au fost proiectate; e)organizarea i desfurarea, periodic, de exerciii i aplicaii cu salariaii, n condiiile legii. (1)Cile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, n refugii sau n alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaz cu indicatoare standardizate, conform reglementrilor tehnice specifice, astfel nct traseele acestora s fie recunoscute cu uurin, att ziua ct i noaptea, de persoanele care le utilizeaz n caz de incendiu. (2)Se monteaz indicatoare corespunztoare la rampele scrilor care duc la demisol sau subsol ori la uile de acces ctre alte spaii i ncperi din care evacuarea nu poate fi continuat. (1)Dispozitivele care asigur nchiderea automat n caz de incendiu a elementelor de protecie a golurilor, cele de acionare a trapelor i clapetelor, precum i cele care menin n poziie nchis uile ncperilor tampon se menin n permanen n stare de funcionare. (2)Se interzice blocarea n poziie deschis a uilor caselor scrilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de nchidere automat sau a altor ui care, n caz de incendiu, au rolul de a opri ptrunderea fumului, gazelor fierbini i propagarea incendiilor pe vertical sau orizontal. (3)Dispozitivele de la alin. (2), care asigur nchiderea automat a uilor, se verific periodic i se menin n stare de funcionare.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 170/183

(4)Sistemul de nchidere a uilor de pe traseele de evacuare trebuie s permit deschiderea uoar a acestora n caz de incendiu. Este interzis blocarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie cu materiale care reduc limea sau nlimea liber de circulaie stabilit ori care prezint pericol de incendiu sau explozie, precum i efectuarea unor modificri la acestea, prin care se nrutete situaia iniial. n casele scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare ale cldirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea mpiedica evacuarea persoanelor i bunurilor, precum i accesul personalului de intervenie. Accesul mijloacelor i personalului pentru interveniile operative n caz de incendiu, n vederea salvrii i acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i limitrii efectelor acestora, trebuie s fie asigurat n permanen la toate: a)construciile i ncperile acestora; b)instalaiile tehnologice i anexe; c)depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate, produse finite i auxiliare; d)mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor, precum i la punctele de comand ale acestora, cum sunt: centrale i butoane de semnalizare a incendiilor, staii de pompare a apei, hidrani de incendiu, stingtoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare i castele de ap, rampe ale surselor de ap naturale; e)dispozitivele de acionare a unor mijloace cu rol de protecie n caz de incendiu: cortine de siguran, sisteme de evacuare a fumului i a gazelor fierbini, clapete de pe tubulatura de ventilare i altele asemenea; f)tablourile de distribuie i ntreruptoarele generale ale instalaiilor electrice de iluminat, de for i de siguran, precum i la sursele de alimentare de rezerv care sunt destinate alimentrii receptoarelor electrice cu rol n caz de incendiu; g)vanele instalaiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate n caz de incendiu i punctele de comand ale acestora: gaze i lichide combustibile, benzi transportoare i altele asemenea; h)alte mijloace utilizate pentru intervenie n caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru ap i altele asemenea. Persoanele fizice sau juridice care dein sau administreaz construciile, instalaiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate s marcheze prin indicatoare, potrivit reglementrilor tehnice specifice. Intrrile n incintele unitilor i circulaiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigur accesul la cldiri i instalaii, la racordurile de alimentare cu ap, cum sunt reele, bazine, ruri, lacuri, traversrile de cale ferat i altele asemenea, se menin, indiferent de sezon, practicabile, curate i libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zpad i altele asemenea, care ar putea mpiedica intervenia operativ pentru stingerea incendiilor. n cazul n care acest lucru nu este posibil, se asigur i se marcheaz, potrivit reglementrilor tehnice specifice, ci de acces i circulaii ocolitoare. Cile de acces i de evacuare din cldiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiaii, locurile n care sunt amplasate utilajele i instalaiile pentru stingerea incendiilor i orice alte instalaii care, n caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marcheaz vizibil, potrivit reglementrilor tehnice specifice. Platformele de acces i de amplasare a autospecialelor de intervenie i salvare de la nlimi, prevzute n imediata vecintate a construciilor, se marcheaz corespunztor i se menin libere.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 171/183

Ascensoarele de pompieri se menin permanent n bun stare de funcionare, pentru a putea fi utilizate operativ n caz de necesitate, i se marcheaz corespunztor.

II.3.7. Echiparea i dotarea cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor


Echiparea i dotarea construciilor, instalaiilor i a amenajrilor cu instalaii de protecie mpotriva incendiilor i cu alte mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor i parametrilor specifici, precum i dimensionarea i amplasarea acestora se asigur conform reglementrilor tehnice i normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor. Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s ndeplineasc i s asigure criteriile i nivelurile de performan prevzute de reglementrile tehnice aplicabile i de specificaiile tehnice de referin.

NUMR ORIENTATIV de stingtoare portative pentru unele categorii de construcii


Numr minim de stingtoare*)/ suprafa desfurat 1. Cldiri administrative: - sedii ale administraiei publice centrale i 1 buc/300 mp locale: - sedii de fundaii, organizaii neguvernamentale, asociaii, agenii i altele asemenea; - sedii de birouri. 2. Cldiri comerciale: 1 buc/200 mp - comer alimentar i nealimentar; - magazine generale; - alimentaie public (restaurante, braserii i altele asemenea); - spatii i ncperi destinate serviciilor. 3. Cldiri de locuit (cu caracter de recomandare): 1 buc/ nivel/ - blocuri; apartament - locuine unifamiliale. 4. Cldiri civile cu funciuni mixte (comer, birouri, reuniuni) 1 buc/300 mp 5. Alte amenajri: 1 buc/150 mp - circuri mobile; - scene i tribune amenajate provizoriu n aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiii sportive etc.); - studiouri de radio, televiziune, ndeosebi cu public. Categorii de construcii NOT: Tipul i numrul de stingtoare se stabilesc de proiectant i, pentru construciile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuii specifice, n funcie de nivelul de risc de incendiu, tipul i cantitatea de material sau substan combustibil/volumul de lichid combustibil din spaiul ce trebuie protejat.

II.3.8. Planificarea i executarea exerciiilor privind modul de aciune n caz de incendiu


S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 172/183

Exerciiile privind modul de intervenie n caz de incendiu constituie formele de baz prin care se verific stadiul i capacitatea de aciune a personalului de la locul de munc. Exerciiile i aplicaiile vizeaz modul n care se execut: a)alarmarea; b)evacuarea; c)stingerea incendiului. Exerciiile de intervenie se efectueaz: a)planificat, pe baz de grafic, astfel nct la acestea s participe ealonat toi salariaii cu atribuii de intervenie de la locurile de munc; b)inopinat, de ctre administrator/conductor, autoritile de control sau de ali factori de decizie; c)planificat, pe baz de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaii de urgen. Evidena aplicaiilor i exerciiilor efectuate se ine ntr-un registru special. Registrul are coninutul conform modelului prezentat mai jos.

EVIDENA exerciiilor de intervenie efectuate la ......................


Data i ora executrii exerciiului Cine a organizat exerciiul Numele, semntura i funcia

Nr. crt.

Tipul exerciiului

Locul/Sectorul de activitate

Observaii

Fiecare exerciiu de intervenie se finalizeaz printr-un raport, n care se fac referiri cel puin la: a)obiectivele i scopul exerciiului; b)meniuni privind cunoaterea i capacitatea de punere n aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de munc n caz de incendiu; c)ndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite i a timpilor operativi de intervenie; d)meniuni privind alarmarea (alertarea) personalului; e)aprecieri privind funcionarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; f)desfurarea activitii de salvare i evacuare a persoanelor i a materialelor periculoase; g)propunerea de msuri privind mbuntirea activitii respective.

REGULI DE PRIM AJUTOR


Au fost prezentate n capitolul 6- Cod minim de reguli de acordare a primului ajutor.

MODUL II
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 173/183

II.4. ELABORAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACTIVITII

DE PREVENIRE I PROTECIE
Urmare evalurii riscurilor de accidentare si mbolnvire profesional, se ntocmete planul de prevenire i protecie. Conform art. 46 seciunea a 7-a din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, angajatorul trebuie sa ntocmeasc un plan de prevenire i protecie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificri ale condiiilor de munc, respectiv apariia unor riscuri noi. n urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de munc/post de lucru se stabilesc msuri de prevenire i protecie, de natur tehnic, organizatoric, igienico-sanitar i de alt natur, necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor. n urma analizei msurilor prevzute se stabilesc resursele umane i materiale necesare realizrii lor. Toate acestea sunt cuprinse in planul de prevenire si protectie, intocvmit de catre comisia care a efectuat evaluarea riscurilor, sau de catre lucratorul desemnat intern, serviciul intern de prevenire si protectie, angajator, etc. Formularul tipizat pentru planul de prevenire i protecie este ataat n anexa 5. Planul de prevenire i protecie va cuprinde cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 5. Planul de prevenire i protecie se supune analizei lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor sau comitetului de securitate i sntate n munca, dup caz, i trebuie s fie semnat de angajator. La exemplul de evaluare riscuri prezentat la capitolul II.1. Criterii generale de evaluare a riscurilor, vom prezenta n anexa 15 Planul de prevenire i protecie ntocmit. Se vor ntocmi apoi instruciuni specifice proprii de securitate i sntate n munc, pentru fiecare loc de munc. Instructiunile proprii de securitatea muncii specifice activitatilor desfasurate vor fi intocmite de catre lucratorul desemnat intern, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si protectie, angajator. Instructiunile proprii de lucru vor fi intocmite de catre seful locului de munca. Modalitatea de ntocmire a acestor instructiuni a fost prezentat n capitolul I.5.3.1. Tematica de instruire pe linie de securitate i sntate n munc, a fost de asemenea prezentat n capitolul I.5.3.3. - Elaborarea programelor de instruire i testare.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 174/183

MODUL II
II.5.EVIDENE I RAPORTRI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC
Societile comerciale au obligaia s in evidena evenimentelor petrecute n cadrul firmei, prin intermediul registrelor aferente: (Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, art.141) (1) Angajatorul va ine evidena evenimentelor n: a) Registrul unic de eviden a accidentatilor n munc. b) Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase. c) Registrul unic de eviden a accidentelor uoare. d) Registrul unic de eviden a accidentatilor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru. (2) n registrul prevzut la alin. (1) lit. d) se va ine evidena accidentatilor n munc pentru care perioada de incapacitate temporar de munc este de minimum 4 zile de lucru, fr a lua n calcul ziua producerii accidentului. (3) Registrele de eviden trebuie s fie actualizate. Aceste registre sunt prezentate n anexa10. n cazul apariiei unui eveniment n firm, va fi anunat Inspectoratul teritorial de munc de ndat prin completarea i transmiterea pe fax a Fiei de comunicare(anexa 1). n anexa 11 este prezentat un model de completare a fiei de comunicare. Fia de comunicare a evenimentului va conine urmtoarele informaii: a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul i, dac este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul; b) sediul/adresa i numrul de telefon ale angajatorului; c) locul unde s-a produs evenimentul; d) data i ora la care s-a produs evenimentul/data i ora la care a decedat accidentatul; e) numele i prenumele victimei; f) datele personale ale victimei: vrsta, starea civil, copii n ntreinere, alte persoane n ntreinere, ocupaia, vechimea n ocupaie i la locul de munc; g) mprejurrile care se cunosc i cauzele prezumtive; h) consecinele accidentului; i) numele i funcia persoanei care comunic evenimentul; j) data comunicrii; k) unitatea sanitar cu paturi la care a fost internat accidentatul. (art. 109 Norme metodologice de aplicare a Legii 319-2006) Dac printre victime se aflau i lucratori ai altei societi, va fi anunat i angajatorul societii respective. Dac accidentul nu s-a produs n unitate i nu a avut nici o legatur cu firma, orice persoan care ia cunotin de producerea evenimentului va comunica Inspectoratului teritorial de munc pe raza creia s-a produs. n cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, n care printre victime sunt i persoane aflate n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munc din judeul pe raza cruia s-a produs.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 175/183

Angajatorul va lua msurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, pn la primirea acordului din partea organelor care efectueaz cercetarea, cu excepia cazurilor n care meninerea acestei stri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentailor sau ar pune n pericol viaa lucrtorilor i a celorlali participani la procesul muncii. Dac modific starea de fapt, va face schie sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica i se vor ridica orice obiecte care conin sau poart o urm a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaz cercetarea i vor constitui probe n cercetarea evenimentului. Angajatorul sau reprezentantul su legal va consemna pe propria rspundere, ntr-un proces-verbal, toate modificrile efectuate dup producerea evenimentului. Imediat dup ntiinarea conductorului unitii, acesta va desemna prin decizie scris componena comisiei de cercetare a evenimentului, dac cercetarea poate fi efectuat de ctre firm (evenimentele care produc incapacitate temporar de munc). Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea mprejurrilor i a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementrilor legale ncalcate, a rspunderilor i a msurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare i, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului. Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus din cel puin 3 persoane; una dintre acestea trebuie s fie lucrtor desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregtire de nivel superior. Celelalte persoane trebuie s aiba pregtire tehnic corespunztoare i s nu fie implicate n organizarea i conducerea locului de munc unde a avut loc evenimentul i s nu fi avut o responsabilitate n producerea evenimentului. Angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, n acest caz urmnd sa apeleze la servicii externe. Dac n eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferii, n comisia de cercetare numit de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate i persoane numite prin decizie scris de ctre ceilali angajatori. Angajatorul care a organizat transportul rspunde pentru cercetarea accidentului de circulaie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporar de munc. Angajatorul care nu dispune de personal competent trebuie s asigure cercetarea apelnd la servicii externe de prevenire i protecie. n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice n care sunt implicate persoane aflate n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor transmite organelor mputernicite s efectueze cercetarea, la cererea acestora, n termen de 5 zile lucrtoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faa locului i orice alte documente existente, necesare cercetrii: copii de pe declaraii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schie. La solicitarea organelor n drept, unitatea sanitar care acord asisten medical de urgen se va pronuna n scris cu privire la diagnosticul provizoriu, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la primirea solicitrii. n baza acestor acte i a altor documente din care s rezulte ca victima se afla n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, organele mputernicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului. Persoanele mputernicite, potrivit legii, s efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul s ia declaraii scrise, s preleveze sau s solicite prelevarea de probe necesare cercetrii, s solicite sau s consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat s le pun la dispoziie n condiiile legii.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 176/183

n situaiile prevzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevrii i analizrii probelor n vederea cercetrii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul. Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experi sau specialiti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competene potrivit legii s efectueze expertize tehnice, iar acetia trebuie s rspund solicitrii. n situaia prevzut la alin. (1), specialitii i experii ntocmesc expertize tehnice care vor face parte integrant din dosarul de cercetare a evenimentului. Cheltuielile aferente efecturii expertizelor se suport de ctre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face rspunztor de organizarea activitii n urma creia s-a produs evenimentul. Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc se va ncheia n cel mult 5 zile lucrtoare de la data producerii. Dac sunt necesare prelevri de probe ori efectuarea de expertize, termenul poate fi prelungit de ctre Inspectoratul teritorial de munc, cu condiia ca acest lucru sa fie solicitat n scris, argumentat i n termen. Dac, n cazul accidentului cu incapacitate termporara de munc, a intervenit invaliditate confirmat prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munc va completa dosarul de cercetare ntocmit la data producerii evenimentului i va ntocmi un nou procesverbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat. Dup cercetarea evenimentului se va ntocmi un dosar, care va cuprinde: a) opisul actelor aflate n dosar; b) procesul-verbal de cercetare; c) nota de constatare la fata locului, ncheiat imediat dup producerea evenimentului de ctre inspectorul de munca, n cazul evenimentelor care se cerceteaz de ctre inspectoratul teritorial de munc/Inspecia Muncii, conform competenelor, sau de ctre lucrtorul desemnat/serviciile de prevenire i protecie, n cazul evenimentelor a cror cercetare intr n competena angajatorului, i semnat de ctre angajator/reprezentantul su legal, care va cuprinde precizri cum ar fi poziia victimei, existena sau inexistena echipamentului individual de protecie, starea echipamentelor de munc, modul n care funcionau dispozitivele de protecie, nchiderea fiei individuale de instructaj prin barare i semntur, ridicarea de documente sau prelevarea de probe; d) schie i fotografii referitoare la eveniment; e) declaraiile accidentailor, n cazul evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc sau de invaliditate; f) declaraiile martorilor i ale oricror persoane care pot contribui la elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale producerii evenimentului; g) copii ale actelor i documentelor necesare pentru elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale evenimentului; h) copii ale certificatului constatator sau oricror alte autorizaii n baza crora angajatorul i desfoar activitatea; i) copii ale fiei de expunere la riscuri profesionale i ale fiei de aptitudine, ntocmite conform legii; j) copii ale contractelor individuale de munc ale victimelor; k) copii ale fielor de instruire individual n domeniul securitii i sntii n munc ale victimelor; n caz de deces aceste fie se vor anexa n original; l) concluziile raportului de constatare medico-legal, n cazul accidentului mortal; m) copie a hotrrii judectoreti prin care se declar decesul, n cazul persoanelor date disprute; n) copie a certificatelor de concediu medical, n cazul accidentului urmat de incapacitate temporar de munc; o) copie a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n cazul accidentului urmat de invaliditate;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 177/183

p) actul emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte data, ora cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaie i diagnosticul, n cazul accidentelor de traseu; q) copie a procesului-verbal de cercetare la faa locului, ncheiat de serviciile poliiei rutiere, n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice. (2) Dosarul va mai cuprinde, dup caz, orice alte acte i documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi: a) copie a autorizaiei, n cazul n care victima desfura o activitate care necesita autorizare; b) copie a diplomei, adeverinei sau certificatului de calificare a victimei; c) acte de expertiz tehnic, ntocmite cu ocazia cercetrii evenimentului; d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s se poat stabili locul, data i ora producerii evenimentului sau s se poat justifica prezena victimei la locul, ora i data producerii evenimentului; e) documente din care s rezulte c accidentatul ndeplinea ndatoriri de serviciu; f) corespondena cu alte instituii/uniti n vederea obinerii actelor solicitate; g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare... h) actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte diagnosticul la internare i/sau externare; i) procesul-verbal ncheiat dup producerea evenimentului... j) formularul pentru nregistrarea accidentului de munc, denumit n continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei. Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii (art. 123 din Norme metodologice de aplicare a Legii 319-2006): a) filele dosarului s fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numit de angajator, i stampilate cu tampila inspectoratului sau a angajatorului; b) numrul total de file coninut de dosarul de cercetare i numrul de file pentru fiecare document anexat la dosar s fie menionate n opis; c) fiecare document, cu excepia procesului-verbal de cercetare, s fie identificat n dosarul de cercetare ca anex; d) paginile i spaiile albe s fie barate; e) schiele referitoare la eveniment, anexate la dosar, s fie nsoite de explicaii; f) fotografiile referitoare la eveniment s fie clare i nsoite de explicaii; g) formularul pentru declaraie s fie conform modelului prevzut n anexa nr. 14; h) declaraiile aflate la dosar s fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul i semnate de ctre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de ctre unul dintre membrii comisiei de cercetare. Numrul de exemplare ntocmite va fi urmtorul: a) ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar de munca; dosarul se pstreaz n arhiva angajatorului care nregistreaz accidentul; b) ntr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pstreaz la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea; c) n dou exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmat prin decizie, deces, accidente colective; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal i un exemplar se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea; d) n dou exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evident; originalul se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea i un exemplar se transmite angajatorului care nregistreaz accidentul;
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 178/183

e) n trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecia Muncii; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal, un exemplar se pstreaz la Inspecia Muncii i un exemplar la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul; f) n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporar de munc pentru victime cu angajatori diferii; originalul se pstreaz n arhiva angajatorului care nregistreaz accidentul i celelalte exemplare se pstreaz de ctre ceilali angajatori. n cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporar de munc sau al incidentelor periculoase n care faptele comise pot fi considerate infraciuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se ncheie n dou exemplare, originalul fiind naintat organului de urmrire penal. Dosarul de cercetare, ntocmit de comisia numit de ctre angajator, va fi naintat pentru verificare i avizare la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul, n termen de 5 zile lucrtoare de la finalizarea cercetrii. Inspectoratul teritorial de munc va analiza dosarul, va aviza i va restitui dosarul n cel mult 7 zile lucrtoare de la data primirii. Dac inspectoratul teritorial de munc constat c cercetarea nu a fost efectuat corespunztor, poate dispune completarea dosarului i/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dup caz. Comisia de cercetare va completa dosarul i va ntocmi procesulverbal de cercetare n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii dosarului. Conform art. 128, din norme metodologice de aplicare a Legii 319-2007, procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa conin urmtoarele capitole: a) data ncheierii procesului-verbal; b) numele persoanelor i n ce calitate efectueaz cercetarea evenimentului; c) perioada de timp i locul n care s-a efectuat cercetarea; d) obiectul cercetrii; e) data i ora producerii evenimentului; f) locul producerii evenimentului; g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului su legal; h) datele de identificare a accidentatului/accidentailor; i) descrierea detaliat a locului, echipamentului de munc, a mprejurrilor i modului n care s-a produs evenimentul; j) urmrile evenimentului i/sau urmrile suferite de persoanele accidentate; k) cauza producerii evenimentului; l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului; m) alte constatri fcute cu ocazia cercetrii evenimentului; n) persoanele rspunztoare de nclcarea reglementrilor legale, din capitolele de la lit. k), l) i m); o) sanciunile contravenionale aplicate; p) propuneri pentru cercetare penal; q) caracterul accidentului; r) angajatorul care nregistreaz accidentul de munc sau incidentul periculos; s) msuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare i persoanele responsabile pentru realizarea acestora; t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munc privind realizarea msurilor prevzute la lit. s); u) numrul de exemplare n care s-a ncheiat procesul-verbal de cercetare i repartizarea acestora; v) numele i semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea; w) viza angajatorului. Un exemplu de completare a procesului-verbal de cercetare este stipulat in anexa 15.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 179/183

La lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit crora persoanele sunt ndreptite s efectueze cercetarea, precum i numele angajatorului i ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetri. La lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare. La lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul n care s-a produs un eveniment i ulterior a survenit decesul victimelor implicate n acest eveniment. La lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanilor legali ai angajatorilor, numrul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, adresa punctului de lucru. La lit. h) se vor indica, de asemenea, urmtoarele: numele, prenumele, cetenia, vrsta, starea civil, numrul de copii minori, domiciliul, locul de munc la care este ncadrat, profesia de baz, ocupaia n momentul accidentrii, vechimea n munc, n funcie sau n meserie i la locul de munca, data efecturii ultimului instructaj n domeniul securitii i sntii n munca, iar pentru persoanele care, n momentul accidentrii, desfurau o activitate pentru care este necesar autorizare, se va face referire i la aceasta. La lit. i) vor fi stipulate urmtoarele subcapitole: a) descrierea detaliat a locului producerii evenimentului; b) descrierea detaliat a echipamentului de munca; c) descrierea detaliat a mprejurrilor; d) descrierea detaliat a modului n care s-a produs evenimentul. La lit. k)-m) se va face trimitere la reglementrile legale n vigoare nclcate, cu redarea integral a textului acestora. Denumirea capitolului prevzut la lit. o) se va schimba n "Propuneri pentru sanciuni administrative i disciplinare", n cazul accidentelor cercetate de ctre comisia numit de angajator. n situaiile n care din cercetare rezult c accidentul nu este accident de munc, se va face aceast meniune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevzute la lit. q) i r) i se vor dispune msurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemntoare. Comisia de cercetare a unui eveniment numit de angajator poate face propuneri de sanciuni disciplinare i/sau administrative, pe care le va meniona n procesul-verbal de cercetare, urmnd ca acestea s fie discutate n comisia de disciplin a firmei. Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se ntocmete n: a) 3 exemplare, n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, inspectoratul teritorial de munc care a avizat dosarul i asigurator; b) mai multe exemplare, n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc pentru lucrtori cu angajatori diferii, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munc care a avizat dosarul i asigurator; c) 5 exemplare, n cazul accidentului de munc urmat de invaliditate, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, organul de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii i asigurator; d) 5 exemplare, n cazul accidentului de munc mortal sau al celui colectiv, precum i n cazul accidentului mortal n afar muncii, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, organul de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii i asigurator; e) 5 exemplare, n cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care nregistreaz incidentul, organele de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii i asigurator.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 180/183

Procesul-verbal de cercetare poate fi ntocmit ntr-un numr mai mare de exemplare, dup caz. n cazul n care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul dect cel care l nregistreaz, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis i acestuia. n cazul n care angajatorul la care se nregistreaz accidentul de munc i are sediul, domiciliul sau reedina pe teritoriul altui jude dect cel pe raza cruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia are sediul, domiciliul sau reedina angajatorul. n cazul evenimentelor care nu au fost comunicate i cercetate, dar persoana vtmat prezint un certificat medical cu cod "accident de munc", angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie va solicita acesteia o declaraie scris privind modul i mprejurrile n care s-a produs evenimentul. Tot la capitolul raportri intr i transmiterea ctre Inspectoratul teritorial de munc a unei copii a procesului-verbal ncheiat cu ocazia sedinei comitetului de securitate i sntate n munc. Procesele-verbale de edin, precum i convocatoarele, cu toate documentele aferente vor fi ndosariate i pstrate n registrul de edine al comitetului de securitate i sntate n munc. Toate raportrile trimise la Inspectoratul teritorial de munc vor fi ndosariate i pstrate, la fel ca i orice alte acte care au legtur cu activitatea de prevenire i protecie.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 181/183

II. 6. AVIZAREA DOCUMENTATIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INFORMARE I INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC Documentaiile care se supun avizrii sunt: a) filme sau imagini, pe pelicul sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitii i sntii n munc; b) afie, pliante, brouri din domeniul securitii i sntii n munc; c) suporturi de curs destinate instruirii n domeniul securitii i sntii n munc, elaborate de prestatorii de servicii; d) diapozitive, diafilme i altele asemenea. Cerine de realizare a documentaiilor Cerinele generale pentru realizarea documentaiilor prevzute sunt: a) coninutul s fie n concordan cu legislaia n domeniul securitii i sntii n munc n vigoare; b) s prezinte informaia ntr-o form accesibil, complet i uor de asimilat; c) coninutul i realizarea s fie n concordan cu nivelul de pregtire al subiecilor crora li se adreseaz. Cerinele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) scenariul i regia s asigure perceperea corect i clar a mesajului; b) imagine clar i sugestiv; c) sonor clar i sugestiv; d) forme de prezentare: filmare real sau animaie; e) durata proieciei: 10-20 de minute. Cerinele specifice pentru realizarea afielor i pliantelor din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) grafic simpl, fr greeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei i eliminndu-se detaliile nesemnificative; b) utilizarea unor culori vii, contrastante, n concordan cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaii pozitive i culori nchise pentru situaii negative; c) s nu aib text sau textul s fie scurt, concis i vizibil, cu dimensiunea literelor aleas astfel nct s permit citirea textului de la o distan de 4-5 m; d) subiectul s ocupe circa 60% din suprafaa afiului, iar marginile s fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat; e) mrimea afiului va fi aleas n funcie de scopul urmrit i locul n care va fi expus; f) materialele din care sunt realizate s fie adecvate mediilor n care vor fi utilizate, respectiv s fie rezistente la aciunea factorilor din mediul n care sunt amplasate i/sau utilizate (umiditate, ageni chimici etc.). Cerinele specifice pentru realizarea brourilor din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) s prezinte informaiile clar i concis; b) s se axeze pe o tem concret; c) s prezinte un interes practic ct mai larg. Cerinele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) s fie elaborat n baza unei documentri bibliografice la zi; b) s utilizeze terminologia specific securitii i sntii n munc;

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 182/183

c) s fie elaborat pe o tematic orientat spre grupuri-int de lucrtori i tipul instruirii, dezvoltat efectiv pentru nlturarea problemelor de securitate i sntate n munc ce rezult din evaluarea riscurilor i adaptat evoluiei riscurilor sau apariiei de riscuri noi; d) s fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregtire al grupului-int cruia i este destinat; e) informaiile s fie sistematizate ntr-o organizare logic a coninutului, orientate spre situaii concrete de munc; f) s cuprind ilustraii, desene, scheme, pictograme i tabele explicative, dac este necesar; g) s evidenieze consecinele neaplicrii i/sau nerespectrii legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc. Cerinele specifice pentru realizarea diapozitivelor i diafilmelor sunt: a) pe ct posibil s fie realizate color i s fie clare; b) s fie nsoite de scheme explicative; c) s fie nsoite de texte redactate clar i concis, fr a da natere la interpretri; d) s fie realizate ntr-o succesiune logic. Avizarea documentaiilor (1) Documentaiile pot fi difuzate sau comercializate numai dac sunt avizate de ctre Comisia de abilitare i avizare din judeul n care i are sediul elaboratorul. (2) n situaia n care elaboratorul are cetenia, respectiv naionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparinnd Spaiului Economic European, documentaiile se avizeaz de ctre Comisia de abilitare i avizare constituit la nivelul Direciei de munc, solidaritate social i familie a municipiului Bucureti. Pentru avizarea documentaiilor elaboratorul va transmite prin pot Comisiei de abilitare i avizare o cerere conform modelului prevzut n anexa nr. 24, nsoit de un dosar care cuprinde: a) copie de pe certificatul de nregistrare la registrul comerului i, dup caz, anexa la acesta; n situaia prevzut elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenien. b) un scurt memoriu de prezentare a documentaiei; c) dou exemplare din documentaia supus avizrii; d) n cazul diapozitivelor i diafilmelor se vor transmite: originalul i dou copii pe suport hrtie. (1) Comisia de abilitare i avizare va transmite prin pot avizul sau decizia de respingere motivat, n termen de 30 de zile de la data primirii solicitrii. (2) Avizul comisiei, prezentat n anexa nr. 25, va fi nsoit de un exemplar din documentaia transmis de elaborator, care va purta tampila Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei. (3) Decizia de respingere, prezentat n anexa nr. 26, va fi nsoit de cele dou exemplare de documentaie transmis de elaborator, pentru a fi refcut n sensul celor precizate n decizie. Difuzarea sau comercializarea documentaiilor va fi nsoit de o copie a avizului. (2) Angajatorul care utilizeaz documentaiile trebuie s dein o copie a avizului. Respingerea avizrii unei documentaii poate face obiectul unei contestaii depuse la Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei n termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere. Soluiile adoptate ca rspuns la contestaie vor fi comunicate celor interesai n termen de 30 de zile de la data primirii contestaiei.
S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L. Curs de legislatia SSM Pagina 183/183

Dac n timpul controalelor efectuate de inspectorii de munc se constat diferene ntre documentaia avizat i cea folosit n activitatea curent, inspectorul de munc dispune msuri pentru retragerea documentaiei neconforme i comunic n scris Comisiei de abilitare i avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureti, situaia constatat, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului. Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a municipiului Bucureti, aduce la cunotin titularului de aviz situaia constatat, pentru ca acesta s i prezinte punctul de vedere. Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a municipiului Bucureti, analizeaz comunicarea inspectorului de munc mpreun cu punctul de vedere al titularului de aviz i emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dup caz. Suspendarea se poate face pe o perioad determinat, n funcie de timpul necesar pentru remedierea deficienelor constatate. Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaii n condiiile prevzute la art. 190. n situaia n care titularul de aviz intenioneaz s aduc modificri unei documentaii avizate, are obligaia s comunice Comisiei de abilitare i avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureti, coninutul acestor modificri. Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a municipiului Bucureti, analizeaz dac modificrile asupra documentaiei sunt intervenii minore sau majore i decide meninerea avizului sau necesitatea unei noi avizri. Anexele nr. 1-26 fac parte integrant din prezentele norme metodologice pentru aplicarea legii nr.319.

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 184/183

II.7. BIBLIOGRAFIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Legea 319/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 Legea 307/2006 Norme generale de aparare impotriva incendiilor Dr. Tichindelean M.-Bazele legislative ale securitatii si sanatatii n munca Darabont Al. Tnase N. cu colaborare Minc G.- Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate n munc parte l ICSPM Bucureti 1997. Darabont Al. Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate n munc. Partea I, Risc i securitate n munc, I.C.S.P.M., Bucureti, nr. 3-4/1994, p. 57-115; Darabont Al. Pece t. Dsclescu A. Managementul securitii i sntii n munc, Bucureti, Ed. AGIR vol l, ll 2001 Darabont Al. Nisipeanu S. Darabont D. Auditul securitii i sntii n munc, Bucureti, Ed. AGIR 2002 Ionescu S., Asigurarea calitii, INID, Bucureti, 1993. Kovacs t. Darabont D. Ghid pentru autoevaluarea securitii n munc la nivelul unitilor mici i mijlocii, ICSPM, Bucureti, 1998. Minc G - Prevenirea un demers global introducere n studiul prevenirii riscurilor profesionale revista ICSPM - RISC I SECURITATE - Bucureti 1997. Minc G Contribuii privind evaluarea riscului chimic cu aplicare n evaluarea unei instalaii de obinere a solvenilor clorurai (percloretilena i tetraclorura de carbon Referat de doctorat Minc G Metod pilot de autoevaluare a riscurilor profesionale Minc G Ghid privind utilizarea echipamentelor tehnice Minc G Unele consideraii privind punerea n conformitate a echipamentelor tehnice Minc G Evaluarea riscurilor profesionale cu caracter general la SNP PETROM Sucursala PECO Galai contract de aplicare a metodei de evaluare propus Moraru R, Bbu G. Matei I., Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Ed. Focus, Petroani, 2002. Pece t., Evaluarea securitii sistemelor, Risc i securitate n munc, I.C.S.P.M., Bucureti, nr. 1-2/1995, p.46; *** Stadiul actual al metodelor de evaluare a riscurilor i de apreciere a securitii muncii ntr-un sistem, INDCPM, 1996. *** Colecie de standarde, Managementul calitii i asigurarea calitii, Ed. Tehnic, Bucureti, 1998. *** SR EN ISO 90001:1996 Standarde pentru managementul calitii i asigurarea calitii. Partea 1: Ghid pentru selecie i utilizare. *** SR EN 292-1:1996 Securitatea mainilor. Concepte de baz, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baz, metodologie. *** SR EN 1050: 1990 Securitatea mainilor. Terminologie. Rosca L.-Tehnici de comunicare profesionala *** Stadiul actul al metodelor de evaluare a riscurilor i de apreciere a securitii muncii ntr-un sistem. Babut G.-Managementul securitatii si sanatatii in munca

S.C. TETRIS CONSULTING S.R.L.

Curs de legislatia SSM

Pagina 185/183