Sunteți pe pagina 1din 2

Chişinău

Ch-ău oraş de cîmpie pleoştit ca o balegă-n drum


Ch-ău oraş de-ntuneric
oraş-ebonită pe care
un nebun îl învîrte în degetul mic ca pe-un disc şi un milion de picioare
merg aleargă mereu de la margini spre centru pe cerc pe spirală
unde golul se cască în locul Clopotniţei
alături W.C.-ul întîiul cu plată-n oraş
iei bilet de intrare şi stînd pe closet cerci norocul dar – aş!
1 9 (sînt primele cifre) fac zece şi (altele două)
7 1 fac opt – an în care-ai văzut prima dată asfaltul şi case cu nouă
şi mai multe etaje la numai o sută de paşi de W.C.-u
te-a smucit de sub roata maşinii atunci Dumnezeu
travestit în blue-geans ca să mergi peste cîteva zile la şcoală
să creşti mare să-ţi bucuri părinţii să pleci să revii
capitală
cu un nume de parcă-ai da drumul la apă în timp ce... Ch(iş-
in)ău albă chiuvetă în care se spală pe mîini prim-miniş-
trii schimbaţi la un an (ah albeaţa aceasta-i doar plicul
disc-compactului negru the Ch-ău)
în rotirea-i nimicul
îşi arată de-odat’ lenjeria de spumă precum Dansatoarele
lui Lautrec cu „văzutu-ne-ai abilitatea?”
culcaţi de-a picioarele
Christ şi Iuda se-nvîrt zvîrcolindu-se-n somn pîn’ îşi schimbă iar locul
jumătate la unu arată-orologiul acele căruia sunt chiar ei doi
ventrilocul
stă alături de dom’ preşedinte (acesta de-abia-nţelegînd româneşte
dă din buze estimp ventrilocul vorbeşte
despre Ce Se I-mportă Republică Independenţă)
Ch-ău oraş apăsat ca o palmă pe gură nici o providenţă
nu coboară c-un grup de tovarăşi în vizită
ordinară de lucru
obţinerea vizei te
fericeşte asemeni obţinerii Clauzei
te închipui Guan Yin aşteptîndu-l pe Láo zi
să-ţi dedice ‘nainte să iasă pe poarta de vest Despre Dao
şi putere
vezi mamele de campioni alăptîndu-şi odraslele cu Cola-Cao
ai o palmă întinsă-n stomac care cere pomana
ai un trup osîndit să-l împarţi între Ana
şi Caiafa ai dreptul la vot Libertatea de-a trage cu puşca
o femeie închisă în propriul corp ca pantera în cuşcă
Cimitirul Central de pe strada-Armenească loc bun de odihnă de veci
şi plimbare
ai ceva ce ea n-are
şi exact pe măsura cerinţelor ei
ai oraşul pe care-l învîrte nebunul în degetul mic cu viteza de 33
şi în care chiar dacă stai locului eşti ca un ac pus pe disc
Ch-ău nimb negru ca unghia lovită cu luciu de-onix
descîntat: „soare sec din răsărit de soare
din prînz din amiază
din scăpătat de soare
din miază-noapte
din cîntatul cocoşilor
din revărsatul zorilor
soare sec cu întrupătură
soare sec cu încîntătură
soare sec cu cuţitul
soare sec cu ţeapa
soare sec alb negru...”
ai ţoapa
naţiunii ajunsă-n Senat
ai oroare de antologii ai dureri la ficat
ai să crapi şi ce-mi pasă de vreme ce alţii cu zile s-au dus
în triunghiul pe disc aplicat vîrsta lui Iisus
îi comunică-acestuia o anumită viteză
te-au văzut cum valsai cu Tristeţea femeie obeză
(şi pe care-a avut-o fiecare al doilea bărbat din oraş)
deschizi ochii din care pornesc două autostrăzi urmăreşti pătimaş
circulaţia-n sensuri opuse
vezi (de mic pîn’ la puci cînd îl duse)
monumentul lui Lenin barbar simbol phalic vezi Arca
de Triumf ca o poartă batantă pe care încearcă
S-O-S(!)educă – aş! Vezi Zece Mii de Fiinţe
ADAM-ite şi EVA-cuate prin uşi de maşini cazinouri temniţe
vezi Ştiuletele gros cît un buncăr teşit ca o frunte
de-agronom unde parlamentarii adesea o pun de
mămăligă clădirea C.C.-ului (fostă) în formă de scoabă
Catedrala căzută-n genunchi ca o babă
sărutînd crucea mitropolitului (nostru?) de Ch-ău Vladimir
întuneric ca-n cur
vezi greşeala din ziarul „S.Ţ.”* prima pagină Mir-
cea Snecur
închizi ochii îndrepţi circulaţia străzii
prin tunelele (două) scobite în os asculţi Pergolesi
Stabat Mater
oraş disc-gigant în rotirea-i extatică sonorizîndu-l (postum)
Ion Aldea şi Doina în ultimul drum
Zece Mii de Fiinţe-au ieşit să-i petreacă flancîndu-le trecerea
ca pe-o trenă purtată de pajul Neant şi subreta Etcetera
Ch(rist să-i aibă în numele S)ău
loc viran unde nu se întîmplă nimic
ragtime
hău
gol lărgindu-se-n mijlocul discului gata să dea peste marginea
plăcii gol graţie căruia aceasta se mişcă
tot mai repede: 33 – 45 – 78 – o morişcă:
ţac ţac ţac
pîn’ la urmă-ntorci pagina
(palma obrazul biletele dosul)
întorci placa acelaşi final: şi în gol şi în plin se ascunde folosul
se ascunde folosul ascunde folosul folosul