P. 1
In vapaia lunii_Fănuş Neagu

In vapaia lunii_Fănuş Neagu

|Views: 7,743|Likes:
Published by Calenici Mihai

More info:

Published by: Calenici Mihai on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

In văpaia lunii Era de cu seară.

Ene Lelea, ieşit în curtea gospodăriei asculta vuietul Buzăului scăpat din gheţuri. Sufla austrul. Luna subţire, scorojită ca o lipie arsă, văruia fruntea casei cu cerdac şi cu două turnuleţe de tablă. Un nor, ca o culme de negură, zăbovea peste livadă. Trei stele aşezate în triunghi, scânteiau cu luciri minerale în dunga de zăpadă de lângă scaa magaziei. Mirosea a mraniţă, a coajă de copac şi a boştină fiartă. Într-un colţ al grădinii, printre frunzele putrede, destrămate, mijea firul ierbii. Adulmecându-i izul înţepător şi dulce, Ene Lelea zâmbi, fascinat de minunea primăverii. Trecu în poarta grădinii şi se sprijini cu braţele pe gardul de nuiele. În faţa lui la vreo sută de metri, pe buza malului apăru dintre mărăcinişuri o vulpe, cu coastele năpârlite şi coada stufioasă, sclipind roşcat. Se furişă sprintenă printre două muşuroaie făcute de hâr ciogi şi se orpi între doi pruni, cu botul întins în vânt. Ene Lelea abia acum o zări. Sta neclintită pe labele dinapoi şi asculta. Vântul îi umflă părul de pe ceafă, vânăt şi-i gâdilă nările. încotro, cumătră? Întrebă Ene Lelea şi fluieră după câini. Un dulău lătră gros, hodorogit, între căpiţele de fân, vulpea strănută, înveselită parcă de răguşeala duşmanului ei, se răsuci şi dispăru în josul malului. „Am scăpa-o se necăji Ene Lelea, dar mâine seară stau la pândă.” Auzi ţipătul prelung şi straniu al unei păsări poposite în vărsătura Buzăului şi se-nfioră. Sângele-i goni spre inimă, într-o zvârcolire dureroasă care se risipi în toate fibrele trupului, tulburătoare. Pe urmă se simţi uşor şi dogorând şi-i veni să râdă. Dinţii îi luciră sub mustaţa blondă, albi ca şi capacul tabacherii pe care-o învârtea uitat în mâini. Îi pătrunsese brusc o veselie neînţeleasă ca după o noapte de somn bun, şi porni să dea ocol curţii tăvălite în văpaia lunii , cu miile de lucruri care altădată nu atrăgeau luarea-aminte prin nimic, iar acum se impuneau ochiului, învăluite, într-un farmec aparte, duios, uimind sufletul şi chemându-te să te apleci asupra lor, să le mângâi. Străbătu aria de-a curmezişul, fără o ţintă precisă şi auzind gălăgie în şopronul unde fierbea cazanul de ţuică, se opri în dosul uşii vechi, afumate şi aruncă o privire înăuntru printre două stinghii rupte. În vatra cazanului ardea un foc de buturugi. Un băieţandru aşezat pe vine trăgea cu vătraiul din spuză nişte cartofi copţi, ferindu-şi capul de dogoare. Vălătuci de abur clocoteau deasupra căzii prin care tec ţevile alambicului. În fundul şopronului, pe patul acoperit cu o rogojină, Papa Leon, spân, uscat, în pufoaică şi pantaloni vătuiţi, legat c-o basma de-a nevesti-si pe sub fălci – suferea de măsele – sorbea ţuică, plescăind de plăcere, dintr-o ceaşcă de lut şi le spunea celor vreo şapte-opt flăcăi, îngrămădiţi în jurul lui, o poveste cu un ţigan, Tudor Şalăul, mort demult şi care avusese zece copii. Va să zică, spunea Papa Leon, ridicând ca la o solemnitate arătătorul descărnat, cu pielea rebegită, cumpărase Şalăul o vacă. La masă, tăbărau pe strachina cu lapte zece guri şi cu Şalăul unşpe. „Ce e astăzi la meniu?” întreba Şalăul fălos. „Lapte”, striga hoarda de căpcăuni. „Pe el, teteo!” asmuţea Şalăul – şi-ncepeau liorpăiala. Mamămamă, cum mai cărau puradeii! Te lăsau milog, nu altceva. Cinci îndesau lingura, cinci o scoteau şi din două hăpăieli sleiau strachina. Şalăul, scos din font, făcea zâmbre, înghiţean sec, se uscase ca o jumară. Dacă vede că n-are porţie şi n-are, într-o zi ia cuţitul şi se apucă de ciopleşte marginile lingurilor până le face netede. A lăsat-o-ntreagă numai pe-a lui. La masă, ăia zece, rău la el: „Ne-ai tăiat leafa, baroane? Vei să ne bagi în boală câinească? Tai-o şi pe-a ta.” Şalăul că hâr, că mâr, dar ăia să-i pună gheara-n gât: „Tai-o

o fată de a cescătoria de păsări. până mi s-au umflat ochii. vru să-i mai spună Ene Lelea. ”. Umbra salcâmului de lângă fântână în care dormeau.” O clipă i se păru că gândurile ce-i trec prin cap nu sunt ale lui. „Trebuia să intru niţel la Papa Leon. Gia nu se ceartă niciodată cu mine. de-ţi sfâşia sufletul. Două crengi noduroase închipuiau pe pământ figura unui călăreţ cu cojoc şi căciulă. şi totuşi prieten. câte provizii am strâns noi aici!” cuvântul ăsta. Cântecul l-a ales gia. s-auzim numai noi.. În dreptul lui Ene Lelea. „O tai”. îşi reveni el. în formă de spadă. „Până sâmbătă. Omul se depărtă. Măi. Pe laa jumătate n-am mai putut şi-am izbucnit în plâns. să nu dea câinii ciobanului peste ei. Îşi aminti că mereu era vorba de bani mulţi. s-ao fi căind că te-a lăsat şi s-a dus la Bigu. zice. şi fă-le culcuş într-un loc ferit. Dar ce-i dă dracu-n gând? Ia cuţitul şi hârşti! Dă jos jumătate din coada lingurii. se miră el. care semănau cu schelălăitul unui câine cotonogit. Întâi a început Gia. Şase motolani îşi ling boturile la lună. Toată ziua mă pune să-i cânt. Papa Leon râde şi el fericit. unul trist trist. Trecu pe lângă hambare şi bătu cu palma în perete: „E-hei. tovarăşe preşedinte!. De unde. câteva perechi de curci şi bibilici. nu mai are putere. în care bătrâna desluşea. .şi pe-a ta. Ieri seară am stins lumina şi-am cântat amândouă pe întuneric. de siguranţă şi împăcare. într-o găleată cu apă descântată. „Poate că fata era Gia. înaltă.” Dinspre şură trecea spre grajduri un om purtând un coş în braţe. maică-sa chema o bătrână să-i „toarne cositorul”. teteo!” răsunară râsete voioase şi puternice. „Gata. Şi-s mustăcioşi.. Şi doar n-aveam nimic. norocul băiatului. bolborosind. Baba venea. aşa. Scoate-i de acolo. în nopţi ca astea. Nu era nici fată. şi-ntoarce-te să fumăm o ţigară. Gia m-a lăsat la două luni după nuntă. rosti Ene Lelea. slăbi pasul şi-i spuse că în gluga cu pleavă a fătat o pisică. Nu-i adevărat. Frigurile primăverii. zău. cine ştie. Bună seara. pe prăjini. se gândi Lelea. Ene Lelea zâmbi şi se depărtă în noapte. V-aţi certat! Fata scutură din cap. ci ale altcuiva. Cositorul se închega luând înfăţişări ciudate. cu cojocul cu guler din blană de iepure şi broboadă neagră de lână. după semne ale ei. te-ai făcut fată de măritat! Vino până la incubatoare îl chemă ea cu glas tainic. se-ntoarse şi dădu cu ohii de Sorica. că-i zăpada mieilor. ce crezi? Spuse el cu voce tare şi se opri. „Du coşul. în şoaptă. cădea peste el ca o plasă deasă. şi cu sunete ascuţite. se apără cu îndârjire naivă. zice Şalăul dacă vede ă se-ngroaşă gluma. ca nişte nechezături. trebuie să scoţi tractoarele în câmp şi să nu te sperii dacă dă iar zăpada. de cineva ascuns înte stivele de lemne din prelungirea magaziei. acum suntem egali. numai din gât. străin. de un drum lung prin Bărăganul ascuns în ceaţă şi de o fată frumoasă. neobservat aşa cum apăruse. înnodată gros sub bărbie. aduse de austru îi schimbau mereu gândurile şi-l umpleau de neastâmpăr. dar în clipa aceea se auzi strigat. hoţ bătrân!”. Surprins. provizii. jeleam degeaba. o comoară. îşi spuse apoi. Ene. şi-atuni m-am pornit şi eu şi-am plâns pe săturate. Ene Lelea se aplecă şi potrivi la şoldul călăreţului un vreasc. Mi se frângea inima de mila ei. Gia. Când începe ăsta cu gura prinde iepuri.” Păi nu mă sperii. îi spuse Ene Lelea. îi da un sentiment de plinătate. topea cositor într-o lingură şi-l răsturna. Când era copil. La treabă.

cu faţa scăldată de-un zâmbet sincer şi blând. Aşa cum sta în genunchi. Sorica semăna cu copilul unui vecin de-al lui pe care-l găsise. Sorica îşi desfăcu broboada. zbuciumată de nelinişte. deopotrivă de înalt. că în noaptea asta. rosti Ene Lelea. da-ţi-i drumu. revoltată. lăsând părul să-i cadă despletit pe pieptul plin. şchiopătând. măi! Dar puii întinseră aripioarele golaşe şi o izbiră cu pliscul. Sorica . rosti fata. botoşei. Hai. Cerceii atârnându-i la urechi. Ce-i cu voi? Se miră ea. zice lumea c-au să aibă un copil. Unul. Se rezemă de perete şi continuă. reluă ea serioasă. însă fără contururi reale. „Măi. pe sub norul ca o culme de negură. striga băiatul. Nu ştiu ce-i brănişoară. Călca alături de Sorica. ce vă fandosiţi atâta? Urâcioşilor! Le strigă supărată. sufla vântul. Străluceşti ca o brănişoară. plăpânzi. Ene Lelea zâmbi. Da. gândul îi răsărise rupt şi fără înţeles. La gât purta mărgele înşirate pe şnur negru. pe acoperişul căreia se învârtea într-un picior. bre. cu capse argintii. Aţi ostenit? Nu mai vor. aşa mic şi lucios. îşi zvârli pe spate capetele broboadei şi fugi în şura din fundul curţii. neputincioasă. cu buza de jos tremurând. cu ochii arzând. E un peşte. din care bea un şarpe ieşit de sub pragul casei. cu gene lungi şi sprâncene arcuite. în curte. statornicită în el. vorbi Ene Lelea. Râzând. i-a cusut o groază de scutece tichii. Mi-e frică. Vine primîvara. Dacă nu vor n-ai ce să le faci. când lumea e inundată de-o lumină nouă. să nu vă mai văd. şi-o iscodea cu coada ochiului. îi spuse lui Ene Lelea. tu n-auzi?. Ia uite. În jur toate existau aievea. ia să vedem noi!” Dar nu ştia ce trebuie să vadă. adus de vânt de prin văile câmpiei. Ameţită de mirosul pelinului putred. Fata râse. dar Ene Lelea porni alături de fată pe cărarea presărată cu paie. umăr la umăr. păreau două picături de sânge. apucă mâna lui Ene Lelea şi-o frământă într-ale ei.. pasărea ascunsă în vărsarea Buzăului repetă ţipătul ei straniu şi Sorica se opri. privind cu încântare obrajii ei rumeniţi de vânt. Hai să-i vezi. Deodată. „Măi. cu ochii în lacrimi. aprobă Sorica înveselită. fată. cucurigu! Făliţi-vă. cu-o strachină de lapte dinainte. mici. Astăzi au scos capul din găoace veo cincizeci de puişori şi doi din ei cântă. cu puful auriu. Dinspre râu. măi îi spuse el în gând. Omul o privi fix. împrăştiind un miros de lemn şezut în mâl. Hai. Ăştia cântă. Se-mpacă bine cu Bigu. un pitic de tinichea. ce crede el?” Lasă-i. Papă şi dumicaţi. Îşi lipi obrajii de ei şi-i legănă cu dragoste. fără să-şi mai dea seama c-o jigneşte: - .Nu se căieşte. o pâclă albicioasă ştergea şi încâlcea formele cărora luna le dădea moliciune şi luciu. Zi-i să ia şi dumicaţi. plină de voie bună. Ene Lelea se duse după ea şi o găsi în odaia din faţă. îngenuncheată pe podele şi înconjuată de o mulţime de pui de găină. îi arăta ea doi pui având câte-o pată neagră pe guşă. râse Ene Lelea. îndemnă Sorica puii. cântaţi. Uimită. se-ntoarse din nou la pui. totul e posibil. dar hai să mergem. ca şi cum n-ar fi auzit vorbele ei. Pieriţi din faţa mea. Avea ochii negri. Fugiţi de la mine. Lucrul era necrezut. ridicând din umeri. nea Ene la ăsta ce face. vara trecută. cu credinţa fermă.

întărâtată. Dagomir Tarachiu. în susul Buzăului. Au cântat. dacă n-au cântat puii adineauri. trăgea vinul – îl muta dintr-un butoi în altul ca să se păstreze limpede. Au cântat. umbra Giei se lipi de perete. fiindcă în clipa aceea. zise el.. În curte. Gia. izbucni Sorica. se auzi de dincolo vocea Giei. mărturisi Ene Lelea şi întinse mâna să-i mângâie obrazul. Ene Lelea auzi ca dintr-o depărtare adâncă. spune şi tu. aşa cu ochii închişi. plângi şi-ţi trece durerea. şi-i întinse un pahar cu vin. spre odaia alăturată. îşi aminti de-o vorbă a maică-si. pivnicerul gospodăriei. cu obrajii vineţii. cu damf de alcool şi mucegai. în Gorgonii. Îşi dădu uşor capul pe spate şi şezu. neînţeleasă îi răscoli sufletul: „Doamne. între butoaie. se repezi înapoi la geamuri. - . să tragă clopotele şi să bată toaca cu ciolane de cal pân-or trezi toată lumea. cum întăreşte apa clocotită lemnul. iar pe urmă să coboare în vale la biserica părăsită. Gia. răsfrânte deasupra genunchilor. Văzu arzând lumina la cramă şi intră. suia prin suflători miros de piele argăsită. strigă ea. şi cu copii. plesnind de grăsime şi cu cizme de cauciuc. astăzi oameni însuraţi. era şi Gia aici! Îşi scutură palmele de parcă ar fi frecat în ele până atunci spice de grâu şi plecă. agitată. Ene Lelea se apropie de ciubărul în care curgea vinul. să guste. înfofolită cu şalul până sub nas. Atinse cu vârful degetului cârligul pentru momeală şi arcul încordat clănţăni în sec. Dar asta se întâmplă. „Mamă bună. Acum simţea din nou cum urcă în el. fără să scoată o vorbă. În încăperea lungă. om scund. aspră. Ene. cu palma. Ene Lelea tresări. vocea Giei îi retezase sentimentul de bucurie care-l însufleţise toată seara. răsucea caneaua şi ţinea socoteala vedrelor. Nevastă-sa. O durere surdă. curată şi odihnitoare. suspină ea. Fata nu se feri. văzu nişte turte de ceară de albine şi o capcană de şoareci. Uimit. Pe o ladă. după ce făcu vreo zece paşi. Privi într-un ciob de oglindă şi râse strâmb.” Îşi şterse ochii şi se sculă în picioare. trăgând linii cu creta pe fundul butoiului. Ene Lelea îşi retrase mâna încet. dorul de a rătăci prin bătaia austrului. păstrând în degete moliciunea răcoroasă a pleoapelor fetei şi dispăru în noapte cu paşi mari. atingând din mers. Din beci. ce-i cu mine?” „Dacă te doare. îşi spuse. păros. A. din pricina guturaiului. îi spuse Tarachiu. În odaie. asta-i noaptea zănaticilor”. Dincolo. stăpânindu-l. numai în noaptea Paştelui. Îi veni chiar un gând poznaş: să-i scoată pe toţi tovarăşii de joacă. şi să plece călări. să dea cu ostiile în bulboană. a un miracol. Astâmpără-te. că-ţi prinde mâna. Degeaba-ţi baţi joc. pierdut. Sorica privi după el întristată.Bunicul îmi spunea şi el de cucoşi ca ăştia care cântă. uşa se izbi în lături şi în prag apăru Sorica. ca-n cea dintâi ploaie a verii care vine cu vijelie de ape. luminată slab de-un bec acoperit cu plasă de sârmă. strigă ea vino să-i auzi cum cântă! I-am auzit. Omul n-avu timp să se întrebe pentru ce-l urmărise Gia. cântecul cocoşilor Soricăi. Plânsul întăreşte pe om. slab. Cântă spre slava lui Christos. prăfuită. Se ajuta cu patru flăcăi de la grajduri. convinsă că neliniştea şi durerea ei veniseră cu noaptea şi aveau să dispară o dată cu ea. smocurile de cimbru atârnate de grinzi. departe. cică. după peşte.

Merg. poate. îmi face semn Patraulea. scot corniţe mugurii îia pufoşi şi cafenii ca nişte căpuşi. „Ştii tu de ce mă ţin”. Ene Lelea privea. iar vinul simtze şi dacă nu l-ai tras în alt butoi.. Îi schimbăm cămaşa. şi zi s-o ierte Dumnezeu pe mama. răspunse Ene Lelea. pe pragul casei bocea. că ce face ăla? Pe masă o pâine mare şi o căldare de ţuică. Zamfire? Tata zice că te cheamă la parastas. vine măicuţa noastră. zic da voi nu sunteţi teferi la minte. neică Patrauleo. ajutându-le flăcăilor să salte ciubărul plin. Hai c-a întins masa pe bătătură. mă? Du-te dracului. Acum noaptea. se dezmorţeşte pământul? Se dezmorţeşte. zer se face. făcusem snopi şi mă oprisem să răsucesc o ţigară. vinul oz în care sfârâiau şi se spărgeau bobiţe de aer. Bărbatu-su o opri. Cum e afară. greoaie. „De-aseară te ţii de capul meu”. Patruzeci de lumânări. optzeci. De beţie. Intrasem cu luntrea la asfinţitul soarelui. dar azi îi dau să bea rachiu pe lumea ailaltă până s-o îneca. sigur. În cramă pătrunse un cuent de aer rece şi femeia se repezi. când aud glas dinspre sat. Poate chiar mai simţitor decât omul. nu mă întreba atâta. vino când îţi spun. Dar întâi l-a zăpăcit primăvara. Ştiu bine cum a fost. Iau vâslele. zi! Se răsteşte. Stai jos. să ştii. Ieşi! . că eram argat la el. râzând. se dă peste cap şi se serbezeşte. Căscau gura.Ene Lelea ridică paharul în lumină. n-am putut s-o beau şi-am pus-o jos. o noapte ca asta poate să-ţi ia minţile. Luma ameţea pământul şi el cânta ca-n clas-ntâi: „Neaua peste tot s-a pus”. Ce este. Nevastă-sa. şi iau bardaca cu ţuică. vinu-i la fel de simţitor ca şi omul. Într-o noapte ca asta s-a scrântit Patraulea. Să bea şi să îi cheme şi pe-alde bîtu să bea. Zi: Dumnezeu s-o ierte Dumnezeu s-o ierte. lipi steaua din înălţimi. lumânări. şi-şi smulgea părul. să pună zăvorul pe uşa uitată deschisă de Ene Lelea. Hai. strigă Patraulea. zâmbind prin ferestruica de la spatele lui Dragomir Ratachiu. sau. zise Ene Lelea . Suflă austrul. Ca la înmomântare. Dincolo de gard. Ehe. Primăvara.. zise Tarachi. dau bătaie şi vin în vad. făcu înfiorat. Dragomire! Mă stiga băiatul lui Patraulea. ieşi de lângă mine. tăiam mlajă-n vărsătura Buzăului. nu-ţi place? Nici ţie nu-ţi place. Ieşi la mal. În seara când s-a scrântit. şi mă trece un fior din creştet până-n tălpii când m-apropii de masa aia plină de lumânări. jumătate de sat. se interesă. Uite. Las′ să intre aer proaspăt. A înnebunit de beţie. Bună seara. Aşezat pe un scăunel. cu ochii micşoraţi. cercetând îndelung. o ameninţă el în gând. cu pistolul la cingătoare şimprejurul lui ardeau. Nu i-am făcut nicio pomană. Puţea a gaz. o stea din cerul senin care-i făcea cu ochiul complice. în cunună. „Hoţomano!” o ameninţă din nou Ene Lelea. zic. ai? Dacă nu-ţi place. Ce-i. primăvara. Patraulea sta la masă cu capul gol. Şi vin colea-n bătătură. înseamnă că-n nopţile astea înmugureşte via. Râzi de mine? Întrebă Tarachiu.

iar Patraulea. „Vin”. topind încrestăturile ca de ferigă ale gheţii. Ce naiba ai. silindu-l să le ia pe toate şi ieşi în cute grăbit. zise Ene Lelea şi porni într-acolo cu mâinile înfundate în buzunări. Aşa. pe care austrul încă firav n-avea putere să le şteargă. pe mine să mă-ngopaţi în curte la Sfatul Popular. toţi trei. de âzi într-una? Se supără Tarachiu. În noaptea următoare a întins din nou masa.Trala-la-la.doar nu m-ai văzut cu poalele-n cap. Şi dacă n-au vrut. râse el cu ochii la lună. când ieşea luna. Din doi paşi. vesel. Apăsa cu fruntea pe sticla rece. o bea el. „Şchiopule. răspunse. n-au vrut să dea nicio ceapă degerată pe ea. Ene Lelea. să-mi fac plinul. Trecând pe lângă cazanul de ţuică auzi iarăşi vocea lui Papa Leon: Mai pune un rând. Era lună şi el zicea că ninge . Cârciumarii. De beţie a înnebunit. Îl scutură un fior de la inimă. ca un şoc electric.” Piticul dădu într-un genunchi şi se opri. Tâmpita de mama a pus lampa cu gaz pe butoiul de ţuică. eşti caraghios să ştii. . „Măi. strigă deodată Patraulea. n-o mai cumpără nimeni. Moare. asta e. a băut până la ziuă. prin lumina albă ca de var a lunii şi înţelese că fata l-a căutat şi-l aştepta. bea ţuică şi gemea: Ooo! Ooo! Ce-a păţit. mişcându-se între stâlpii de la popicărie. Ene Lelea ajunse la colţul cramei. ceru el. Ooh! Pe urmă buşeşte cu pumnul în masă şi-ncepe să cânte: „Neaua peste tot s-a pus”. dar de ce cânta numai când ieşea luna? L-a zăpăcit şi primăvara. Ene Lelea îi răsturnă tabachera în pumn. La popicărie răsună zgomotul unei bile de lemn aruncată pe podele. iac-aşa se bălăbănea pe cer şi Patraulea. Luna. începea să cânte: „Neaua peste tot s-a pus”. îi spuse şi piticului. cu bărbia pe pervazul feestrei şi. ca şi ieri. tot singur între lumânări bea şi cânta. cu ochii la ea. Şi când oi muri. Îi văzu umbra. Sta în patul din odaie. Atunci. Tremurul. desfigurat. Mi-a dat laptele-n păsat. la geam capul Soricăi. doaga a tras mirosul şi s-a stricat ţuica. Să-mi puneţi o cruce cum are prinţul Şuţu şi să scriţi pe ea: Aici odihneşte Papa Leon. mă Zamfire? Îl întreb pe fi-su. căci văzuse afară. dă-mi şi mie o ţigară. mă. Sorica dispăruse. Maică. Tarachiu dezarmă. Ene Lelea fură cântecul bătrânului şi intră cu el sub umbrarul popicăriei. După o săptămână a damblagit. cumetre. Luna. te-ai ţicnit de tot” Luna dansa în braţele piticului de pe creasta casei din fundul curţii.Mă dau de-a-ndaratelea până la perete. sigur. se tansmise în tot corpul. care l-a târât de nădragi pe boierul Piroschi la împroprietărire şi-i lăsa gura apă când auzea de rachiu. spurcat suflet ai avut. se bplpbpnea în căldarea cu ţuică. zice ăla.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->