P. 1
In vapaia lunii_Fănuş Neagu

In vapaia lunii_Fănuş Neagu

Ratings:
(0)
|Views: 7,698|Likes:
Published by Calenici Mihai

More info:

Published by: Calenici Mihai on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

In văpaia lunii Era de cu seară.

Ene Lelea, ieşit în curtea gospodăriei asculta vuietul Buzăului scăpat din gheţuri. Sufla austrul. Luna subţire, scorojită ca o lipie arsă, văruia fruntea casei cu cerdac şi cu două turnuleţe de tablă. Un nor, ca o culme de negură, zăbovea peste livadă. Trei stele aşezate în triunghi, scânteiau cu luciri minerale în dunga de zăpadă de lângă scaa magaziei. Mirosea a mraniţă, a coajă de copac şi a boştină fiartă. Într-un colţ al grădinii, printre frunzele putrede, destrămate, mijea firul ierbii. Adulmecându-i izul înţepător şi dulce, Ene Lelea zâmbi, fascinat de minunea primăverii. Trecu în poarta grădinii şi se sprijini cu braţele pe gardul de nuiele. În faţa lui la vreo sută de metri, pe buza malului apăru dintre mărăcinişuri o vulpe, cu coastele năpârlite şi coada stufioasă, sclipind roşcat. Se furişă sprintenă printre două muşuroaie făcute de hâr ciogi şi se orpi între doi pruni, cu botul întins în vânt. Ene Lelea abia acum o zări. Sta neclintită pe labele dinapoi şi asculta. Vântul îi umflă părul de pe ceafă, vânăt şi-i gâdilă nările. încotro, cumătră? Întrebă Ene Lelea şi fluieră după câini. Un dulău lătră gros, hodorogit, între căpiţele de fân, vulpea strănută, înveselită parcă de răguşeala duşmanului ei, se răsuci şi dispăru în josul malului. „Am scăpa-o se necăji Ene Lelea, dar mâine seară stau la pândă.” Auzi ţipătul prelung şi straniu al unei păsări poposite în vărsătura Buzăului şi se-nfioră. Sângele-i goni spre inimă, într-o zvârcolire dureroasă care se risipi în toate fibrele trupului, tulburătoare. Pe urmă se simţi uşor şi dogorând şi-i veni să râdă. Dinţii îi luciră sub mustaţa blondă, albi ca şi capacul tabacherii pe care-o învârtea uitat în mâini. Îi pătrunsese brusc o veselie neînţeleasă ca după o noapte de somn bun, şi porni să dea ocol curţii tăvălite în văpaia lunii , cu miile de lucruri care altădată nu atrăgeau luarea-aminte prin nimic, iar acum se impuneau ochiului, învăluite, într-un farmec aparte, duios, uimind sufletul şi chemându-te să te apleci asupra lor, să le mângâi. Străbătu aria de-a curmezişul, fără o ţintă precisă şi auzind gălăgie în şopronul unde fierbea cazanul de ţuică, se opri în dosul uşii vechi, afumate şi aruncă o privire înăuntru printre două stinghii rupte. În vatra cazanului ardea un foc de buturugi. Un băieţandru aşezat pe vine trăgea cu vătraiul din spuză nişte cartofi copţi, ferindu-şi capul de dogoare. Vălătuci de abur clocoteau deasupra căzii prin care tec ţevile alambicului. În fundul şopronului, pe patul acoperit cu o rogojină, Papa Leon, spân, uscat, în pufoaică şi pantaloni vătuiţi, legat c-o basma de-a nevesti-si pe sub fălci – suferea de măsele – sorbea ţuică, plescăind de plăcere, dintr-o ceaşcă de lut şi le spunea celor vreo şapte-opt flăcăi, îngrămădiţi în jurul lui, o poveste cu un ţigan, Tudor Şalăul, mort demult şi care avusese zece copii. Va să zică, spunea Papa Leon, ridicând ca la o solemnitate arătătorul descărnat, cu pielea rebegită, cumpărase Şalăul o vacă. La masă, tăbărau pe strachina cu lapte zece guri şi cu Şalăul unşpe. „Ce e astăzi la meniu?” întreba Şalăul fălos. „Lapte”, striga hoarda de căpcăuni. „Pe el, teteo!” asmuţea Şalăul – şi-ncepeau liorpăiala. Mamămamă, cum mai cărau puradeii! Te lăsau milog, nu altceva. Cinci îndesau lingura, cinci o scoteau şi din două hăpăieli sleiau strachina. Şalăul, scos din font, făcea zâmbre, înghiţean sec, se uscase ca o jumară. Dacă vede că n-are porţie şi n-are, într-o zi ia cuţitul şi se apucă de ciopleşte marginile lingurilor până le face netede. A lăsat-o-ntreagă numai pe-a lui. La masă, ăia zece, rău la el: „Ne-ai tăiat leafa, baroane? Vei să ne bagi în boală câinească? Tai-o şi pe-a ta.” Şalăul că hâr, că mâr, dar ăia să-i pună gheara-n gât: „Tai-o

înnodată gros sub bărbie. vru să-i mai spună Ene Lelea. de-ţi sfâşia sufletul. În dreptul lui Ene Lelea. V-aţi certat! Fata scutură din cap. pe prăjini. Pe laa jumătate n-am mai putut şi-am izbucnit în plâns. Trecu pe lângă hambare şi bătu cu palma în perete: „E-hei. s-ao fi căind că te-a lăsat şi s-a dus la Bigu. şi totuşi prieten. tovarăşe preşedinte!. îşi reveni el. Gia. Şi-s mustăcioşi. şi cu sunete ascuţite. se-ntoarse şi dădu cu ohii de Sorica. de un drum lung prin Bărăganul ascuns în ceaţă şi de o fată frumoasă. de siguranţă şi împăcare. zice. te-ai făcut fată de măritat! Vino până la incubatoare îl chemă ea cu glas tainic. „O tai”. provizii. Baba venea. hoţ bătrân!”.. Papa Leon râde şi el fericit. Gia nu se ceartă niciodată cu mine. dar în clipa aceea se auzi strigat. Şase motolani îşi ling boturile la lună. se miră el. îi da un sentiment de plinătate. Cântecul l-a ales gia. neobservat aşa cum apăruse. îşi spuse apoi. trebuie să scoţi tractoarele în câmp şi să nu te sperii dacă dă iar zăpada. şi fă-le culcuş într-un loc ferit. Şi doar n-aveam nimic. cine ştie. . ca nişte nechezături. după semne ale ei. „Trebuia să intru niţel la Papa Leon. numai din gât. jeleam degeaba. în nopţi ca astea. slăbi pasul şi-i spuse că în gluga cu pleavă a fătat o pisică.” Dinspre şură trecea spre grajduri un om purtând un coş în braţe. de cineva ascuns înte stivele de lemne din prelungirea magaziei. Îşi aminti că mereu era vorba de bani mulţi. Două crengi noduroase închipuiau pe pământ figura unui călăreţ cu cojoc şi căciulă. câte provizii am strâns noi aici!” cuvântul ăsta. Mi se frângea inima de mila ei.şi pe-a ta. „Până sâmbătă. se apără cu îndârjire naivă. o comoară. topea cositor într-o lingură şi-l răsturna. aduse de austru îi schimbau mereu gândurile şi-l umpleau de neastâmpăr. norocul băiatului. Umbra salcâmului de lângă fântână în care dormeau. îi spuse Ene Lelea.” Păi nu mă sperii. ce crezi? Spuse el cu voce tare şi se opri. că-i zăpada mieilor. străin. teteo!” răsunară râsete voioase şi puternice. „Poate că fata era Gia. Ieri seară am stins lumina şi-am cântat amândouă pe întuneric. nu mai are putere. înaltă. Cositorul se închega luând înfăţişări ciudate. s-auzim numai noi. aşa. unul trist trist. „Du coşul. zău. rosti Ene Lelea. Omul se depărtă. cu cojocul cu guler din blană de iepure şi broboadă neagră de lână.” O clipă i se păru că gândurile ce-i trec prin cap nu sunt ale lui. Ene Lelea zâmbi şi se depărtă în noapte. maică-sa chema o bătrână să-i „toarne cositorul”. Scoate-i de acolo. Când era copil. Ene. cădea peste el ca o plasă deasă. în care bătrâna desluşea. şi-ntoarce-te să fumăm o ţigară. zice Şalăul dacă vede ă se-ngroaşă gluma. Gia m-a lăsat la două luni după nuntă. să nu dea câinii ciobanului peste ei. până mi s-au umflat ochii. Nu-i adevărat. şi-atuni m-am pornit şi eu şi-am plâns pe săturate. o fată de a cescătoria de păsări. Dar ce-i dă dracu-n gând? Ia cuţitul şi hârşti! Dă jos jumătate din coada lingurii. în formă de spadă. ci ale altcuiva. într-o găleată cu apă descântată. La treabă. câteva perechi de curci şi bibilici. care semănau cu schelălăitul unui câine cotonogit. Frigurile primăverii.. Nu era nici fată. „Gata. acum suntem egali. bolborosind. Măi. Când începe ăsta cu gura prinde iepuri. De unde. Toată ziua mă pune să-i cânt. se gândi Lelea. Surprins. în şoaptă. Întâi a început Gia. Bună seara. Ene Lelea se aplecă şi potrivi la şoldul călăreţului un vreasc. ”.

striga băiatul. revoltată. îşi zvârli pe spate capetele broboadei şi fugi în şura din fundul curţii. tu n-auzi?. ia să vedem noi!” Dar nu ştia ce trebuie să vadă. Râzând. Ene Lelea se duse după ea şi o găsi în odaia din faţă. Cerceii atârnându-i la urechi. să nu vă mai văd. botoşei. zice lumea c-au să aibă un copil. Aşa cum sta în genunchi. Unul. dar Ene Lelea porni alături de fată pe cărarea presărată cu paie. Străluceşti ca o brănişoară. privind cu încântare obrajii ei rumeniţi de vânt. îi arăta ea doi pui având câte-o pată neagră pe guşă. cu capse argintii. cucurigu! Făliţi-vă. Zi-i să ia şi dumicaţi. fără să-şi mai dea seama c-o jigneşte: - . cu credinţa fermă. Papă şi dumicaţi. când lumea e inundată de-o lumină nouă. împrăştiind un miros de lemn şezut în mâl. Fugiţi de la mine. se-ntoarse din nou la pui. rosti fata. Se rezemă de perete şi continuă. sufla vântul. ce vă fandosiţi atâta? Urâcioşilor! Le strigă supărată. Fata râse. Îşi lipi obrajii de ei şi-i legănă cu dragoste. reluă ea serioasă. Hai. cu ochii în lacrimi. îngenuncheată pe podele şi înconjuată de o mulţime de pui de găină. deopotrivă de înalt.Nu se căieşte. statornicită în el. cu gene lungi şi sprâncene arcuite. ridicând din umeri. ca şi cum n-ar fi auzit vorbele ei. neputincioasă. Vine primîvara. Nu ştiu ce-i brănişoară. rosti Ene Lelea. aprobă Sorica înveselită. în curte. Lucrul era necrezut. vara trecută. îndemnă Sorica puii. din care bea un şarpe ieşit de sub pragul casei. şchiopătând. Ene Lelea zâmbi. Mi-e frică. Dacă nu vor n-ai ce să le faci. Ia uite. i-a cusut o groază de scutece tichii. plină de voie bună. „Măi. Avea ochii negri. măi! Dar puii întinseră aripioarele golaşe şi o izbiră cu pliscul. păreau două picături de sânge. însă fără contururi reale. mici. o pâclă albicioasă ştergea şi încâlcea formele cărora luna le dădea moliciune şi luciu. cântaţi. cu ochii arzând. Deodată. dar hai să mergem.. Aţi ostenit? Nu mai vor. Sorica îşi desfăcu broboada. cu-o strachină de lapte dinainte. Astăzi au scos capul din găoace veo cincizeci de puişori şi doi din ei cântă. bre. „Măi. Pieriţi din faţa mea. umăr la umăr. adus de vânt de prin văile câmpiei. Ăştia cântă. nea Ene la ăsta ce face. cu puful auriu. cu faţa scăldată de-un zâmbet sincer şi blând. apucă mâna lui Ene Lelea şi-o frământă într-ale ei. totul e posibil. şi-o iscodea cu coada ochiului. În jur toate existau aievea. Hai. cu buza de jos tremurând. un pitic de tinichea. plăpânzi. Uimită. gândul îi răsărise rupt şi fără înţeles. Sorica semăna cu copilul unui vecin de-al lui pe care-l găsise. Călca alături de Sorica. lăsând părul să-i cadă despletit pe pieptul plin. zbuciumată de nelinişte. Ce-i cu voi? Se miră ea. da-ţi-i drumu. Se-mpacă bine cu Bigu. pe sub norul ca o culme de negură. îi spuse lui Ene Lelea. E un peşte. vorbi Ene Lelea. pe acoperişul căreia se învârtea într-un picior. Omul o privi fix. râse Ene Lelea. că în noaptea asta. aşa mic şi lucios. pasărea ascunsă în vărsarea Buzăului repetă ţipătul ei straniu şi Sorica se opri. măi îi spuse el în gând. Da. fată. Hai să-i vezi. ce crede el?” Lasă-i. Dinspre râu. Sorica . La gât purta mărgele înşirate pe şnur negru. Ameţită de mirosul pelinului putred.

între butoaie. Plânsul întăreşte pe om. Privi într-un ciob de oglindă şi râse strâmb. smocurile de cimbru atârnate de grinzi. curată şi odihnitoare. plângi şi-ţi trece durerea. umbra Giei se lipi de perete. Fata nu se feri. om scund. strigă ea. Văzu arzând lumina la cramă şi intră. departe. agitată. convinsă că neliniştea şi durerea ei veniseră cu noaptea şi aveau să dispară o dată cu ea. ce-i cu mine?” „Dacă te doare. Au cântat. iar pe urmă să coboare în vale la biserica părăsită. uşa se izbi în lături şi în prag apăru Sorica. prăfuită. îşi spuse. Cântă spre slava lui Christos. să dea cu ostiile în bulboană. în susul Buzăului. A. Gia. mărturisi Ene Lelea şi întinse mâna să-i mângâie obrazul. În curte. zise el. să tragă clopotele şi să bată toaca cu ciolane de cal pân-or trezi toată lumea. Se ajuta cu patru flăcăi de la grajduri. stăpânindu-l. Sorica privi după el întristată. Dar asta se întâmplă. trăgea vinul – îl muta dintr-un butoi în altul ca să se păstreze limpede. Au cântat. „Mamă bună. păros. asta-i noaptea zănaticilor”. Pe o ladă. cu obrajii vineţii. se auzi de dincolo vocea Giei. şi să plece călări. Dagomir Tarachiu. răsucea caneaua şi ţinea socoteala vedrelor. să guste. păstrând în degete moliciunea răcoroasă a pleoapelor fetei şi dispăru în noapte cu paşi mari. dacă n-au cântat puii adineauri.” Îşi şterse ochii şi se sculă în picioare. că-ţi prinde mâna. cântecul cocoşilor Soricăi. numai în noaptea Paştelui. spre odaia alăturată. Uimit. Degeaba-ţi baţi joc. Ene Lelea auzi ca dintr-o depărtare adâncă. Ene Lelea îşi retrase mâna încet. - . întărâtată. slab. Ene Lelea tresări. O durere surdă. aşa cu ochii închişi. În încăperea lungă. Atinse cu vârful degetului cârligul pentru momeală şi arcul încordat clănţăni în sec. Gia. Din beci. trăgând linii cu creta pe fundul butoiului.Bunicul îmi spunea şi el de cucoşi ca ăştia care cântă. Nevastă-sa. Ene. se repezi înapoi la geamuri. din pricina guturaiului. suia prin suflători miros de piele argăsită. era şi Gia aici! Îşi scutură palmele de parcă ar fi frecat în ele până atunci spice de grâu şi plecă. pierdut. În odaie.. strigă ea vino să-i auzi cum cântă! I-am auzit. Omul n-avu timp să se întrebe pentru ce-l urmărise Gia. Îi veni chiar un gând poznaş: să-i scoată pe toţi tovarăşii de joacă. înfofolită cu şalul până sub nas. îşi aminti de-o vorbă a maică-si. în Gorgonii. îi spuse Tarachiu. Îşi dădu uşor capul pe spate şi şezu. după ce făcu vreo zece paşi. Acum simţea din nou cum urcă în el. spune şi tu. dorul de a rătăci prin bătaia austrului. luminată slab de-un bec acoperit cu plasă de sârmă. văzu nişte turte de ceară de albine şi o capcană de şoareci. vocea Giei îi retezase sentimentul de bucurie care-l însufleţise toată seara. cum întăreşte apa clocotită lemnul. neînţeleasă îi răscoli sufletul: „Doamne. cică. atingând din mers. fiindcă în clipa aceea. şi-i întinse un pahar cu vin. şi cu copii. pivnicerul gospodăriei. cu palma. a un miracol. ca-n cea dintâi ploaie a verii care vine cu vijelie de ape. aspră. răsfrânte deasupra genunchilor. după peşte. plesnind de grăsime şi cu cizme de cauciuc. astăzi oameni însuraţi. Dincolo. suspină ea. izbucni Sorica. fără să scoată o vorbă. Ene Lelea se apropie de ciubărul în care curgea vinul. Astâmpără-te. cu damf de alcool şi mucegai.

Ştiu bine cum a fost. Ce este. cu pistolul la cingătoare şimprejurul lui ardeau. neică Patrauleo. Dar întâi l-a zăpăcit primăvara. când aud glas dinspre sat. Merg. Să bea şi să îi cheme şi pe-alde bîtu să bea. Hai c-a întins masa pe bătătură. Căscau gura. Zi: Dumnezeu s-o ierte Dumnezeu s-o ierte. îmi face semn Patraulea. o noapte ca asta poate să-ţi ia minţile. şi zi s-o ierte Dumnezeu pe mama. În cramă pătrunse un cuent de aer rece şi femeia se repezi. sau. Bună seara. cu ochii micşoraţi. Iau vâslele. „Hoţomano!” o ameninţă din nou Ene Lelea. ai? Dacă nu-ţi place. „De-aseară te ţii de capul meu”. vino când îţi spun. să ştii. Puţea a gaz. Îi schimbăm cămaşa.. se dă peste cap şi se serbezeşte. zer se face. iar vinul simtze şi dacă nu l-ai tras în alt butoi. se interesă. ajutându-le flăcăilor să salte ciubărul plin. ieşi de lângă mine. Cum e afară. optzeci. A înnebunit de beţie. lipi steaua din înălţimi. zic da voi nu sunteţi teferi la minte. făcu înfiorat. zâmbind prin ferestruica de la spatele lui Dragomir Ratachiu. Dragomire! Mă stiga băiatul lui Patraulea. lumânări. vine măicuţa noastră. Patraulea sta la masă cu capul gol. scot corniţe mugurii îia pufoşi şi cafenii ca nişte căpuşi. cercetând îndelung. răspunse Ene Lelea. Acum noaptea. vinul oz în care sfârâiau şi se spărgeau bobiţe de aer. şi iau bardaca cu ţuică. „Ştii tu de ce mă ţin”. Nevastă-sa. Luma ameţea pământul şi el cânta ca-n clas-ntâi: „Neaua peste tot s-a pus”. Zamfire? Tata zice că te cheamă la parastas. Într-o noapte ca asta s-a scrântit Patraulea. să pună zăvorul pe uşa uitată deschisă de Ene Lelea. De beţie. zise Ene Lelea . Ene Lelea privea. Ehe. vinu-i la fel de simţitor ca şi omul. Stai jos. Şi vin colea-n bătătură. Ce-i. în cunună. Suflă austrul. n-am putut s-o beau şi-am pus-o jos. că eram argat la el. greoaie. că ce face ăla? Pe masă o pâine mare şi o căldare de ţuică. se dezmorţeşte pământul? Se dezmorţeşte. pe pragul casei bocea. zise Tarachi. Patruzeci de lumânări. o stea din cerul senin care-i făcea cu ochiul complice. poate. Primăvara. Uite. Intrasem cu luntrea la asfinţitul soarelui. Dincolo de gard. o ameninţă el în gând. dau bătaie şi vin în vad. tăiam mlajă-n vărsătura Buzăului. În seara când s-a scrântit. Poate chiar mai simţitor decât omul. şi mă trece un fior din creştet până-n tălpii când m-apropii de masa aia plină de lumânări. Bărbatu-su o opri. făcusem snopi şi mă oprisem să răsucesc o ţigară.Ene Lelea ridică paharul în lumină. înseamnă că-n nopţile astea înmugureşte via.. râzând. Ieşi la mal. mă? Du-te dracului. Ca la înmomântare. dar azi îi dau să bea rachiu pe lumea ailaltă până s-o îneca. zi! Se răsteşte. nu-ţi place? Nici ţie nu-ţi place. Las′ să intre aer proaspăt. nu mă întreba atâta. zic. sigur. Hai. primăvara. şi-şi smulgea părul. Ieşi! . Aşezat pe un scăunel. strigă Patraulea. Râzi de mine? Întrebă Tarachiu. jumătate de sat. Nu i-am făcut nicio pomană.

asta e. Aşa. Îl scutură un fior de la inimă. „Măi. Din doi paşi. Sorica dispăruse. Să-mi puneţi o cruce cum are prinţul Şuţu şi să scriţi pe ea: Aici odihneşte Papa Leon. Şi dacă n-au vrut. Ooh! Pe urmă buşeşte cu pumnul în masă şi-ncepe să cânte: „Neaua peste tot s-a pus”. prin lumina albă ca de var a lunii şi înţelese că fata l-a căutat şi-l aştepta. mă. Cârciumarii. să-mi fac plinul. începea să cânte: „Neaua peste tot s-a pus”. Ene Lelea. sigur. ceru el. se bplpbpnea în căldarea cu ţuică. Tâmpita de mama a pus lampa cu gaz pe butoiul de ţuică. „Şchiopule. răspunse. zise Ene Lelea şi porni într-acolo cu mâinile înfundate în buzunări. de âzi într-una? Se supără Tarachiu. dar de ce cânta numai când ieşea luna? L-a zăpăcit şi primăvara. desfigurat. spurcat suflet ai avut.Mă dau de-a-ndaratelea până la perete. ca şi ieri. Maică. pe care austrul încă firav n-avea putere să le şteargă. Tremurul. Tarachiu dezarmă. iar Patraulea. Mi-a dat laptele-n păsat. o bea el. tot singur între lumânări bea şi cânta. Luna. Apăsa cu fruntea pe sticla rece. eşti caraghios să ştii. . la geam capul Soricăi. Ene Lelea îi răsturnă tabachera în pumn. Şi când oi muri. Îi văzu umbra. n-au vrut să dea nicio ceapă degerată pe ea. iac-aşa se bălăbănea pe cer şi Patraulea. a băut până la ziuă. După o săptămână a damblagit. Luna. vesel. te-ai ţicnit de tot” Luna dansa în braţele piticului de pe creasta casei din fundul curţii.doar nu m-ai văzut cu poalele-n cap. zice ăla. pe mine să mă-ngopaţi în curte la Sfatul Popular. n-o mai cumpără nimeni. îi spuse şi piticului. cumetre. râse el cu ochii la lună. „Vin”. Moare. mă Zamfire? Îl întreb pe fi-su. ca un şoc electric. Trecând pe lângă cazanul de ţuică auzi iarăşi vocea lui Papa Leon: Mai pune un rând. Ene Lelea fură cântecul bătrânului şi intră cu el sub umbrarul popicăriei. Ce naiba ai.” Piticul dădu într-un genunchi şi se opri. cu ochii la ea. care l-a târât de nădragi pe boierul Piroschi la împroprietărire şi-i lăsa gura apă când auzea de rachiu. În noaptea următoare a întins din nou masa. Era lună şi el zicea că ninge . Sta în patul din odaie. căci văzuse afară. cu bărbia pe pervazul feestrei şi. Atunci. topind încrestăturile ca de ferigă ale gheţii. toţi trei. silindu-l să le ia pe toate şi ieşi în cute grăbit. se tansmise în tot corpul. bea ţuică şi gemea: Ooo! Ooo! Ce-a păţit. mişcându-se între stâlpii de la popicărie.Trala-la-la. La popicărie răsună zgomotul unei bile de lemn aruncată pe podele. De beţie a înnebunit. strigă deodată Patraulea. când ieşea luna. doaga a tras mirosul şi s-a stricat ţuica. Ene Lelea ajunse la colţul cramei. dă-mi şi mie o ţigară.

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
Love Dyanutza added this note
daca nu va suparati as vrea so citesc pe toata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Niko Nikol added this note
nu e toata :(((
Edi Sk added this note
nu este toata :| !
Migioi Laura added this note
nu este toata
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexutza Mika added this note
Nu cred...Este frumoasa orikum:)!!!
steevee55 liked this
Andra Tichie added this note
este toata?
Madalina Mocanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->