Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere Lucrarea de fa are drept scop identificarea, prezentarea principalelor tr s turi,elemente, ale unei campanii electorale locale, dar

i accentuarea unui "specific" al acestora. Teza este structurat i analizat n cadrul a patru capitole, ultimul dintre ele fiind un studiu de caz asupra modelului practic al unei campanii electorale locale din ora ul Com ne ti, jud.Bac u. Fiecare dintre cele trei capitole: primul capitol-Campaniile electorale; al doilea capitol- Comunicarea politic n campaniile electorale; iar cel de al treilea- Mass-media i efectele lor asupra politicului; sunt formate din subcapitole, care surprind ideile generale asupra unei campanii electorale ct i impactul ei asupra electoratului. n cadrul primului capitol au fost au fost defini i termeni ca: publicitate, marketing politic, comunicare, .a. care ajut n conturarea i n elegerea unei campanii. Pentru a realiza o campanie electoral trebuie s cunoa tem principalele tipologii ale acesteia, pentru a vedea n care dintre ele se ncadreaz candidatul nostru. Vom observa c avem urmatoarele tipuri de campanii electorale: individuale, dedicat unei persoane care trebuie s fie aleas (primar,pre edinte de ar , senator,etc) i colective, dedicat unei structuri politice. Un alt criteriu care ne ajut n clasificarea campanilor este reprezentat de persoana care realizeaz campania i; astfel; vom avea : campanii pentru un candidat care se afl deja n func ie i care vrea s pastreze puterea pentru nc un mandat, dar i campanii pentru un candidat care se afl n opozi ie i care dore te preluarea puterii. De asemenea i con inutul mesajului unei campanii poate reprezenta un element important n realizarea unei clasific ri a acestora, mp r indu-le n campanii negative sau pozitive. ntr-o campanie, dac elul este acela de a aduna un num r ct mai mare de voturi, nu trebuie neglijat faptul c acest lucru este posibil numai printr-o utilzare ct mai bun a resurselor de care se dispune, ci i prin identificarea corect a temelor i a mijloacelor de comunicare. Se pot identifica patru tipuri de resurse de care trebuie inut cont atunci cnd se dore te ob inerea rezultatului maxim: resursele electorale, financiare, umane i de timp. n realizarea unei campanii trebuiesc ndepinite urm toarele etape: stabilirea unei strategii, realizarea unei analize asupa opiniei publice , obiceiurilor i valorilor locale, rolul i influen a mass-media .a; identificarea publicului int , construirea unei imagini a candidatului ct i gestiunea imaginii respective i nu n ultimul rnd, preg tirea temelor de campanie.

Dac pentru campaniile electorale n sensul general, se urm resc o serie de etape, n ceea ce privesc campaniile electorale de la nivel local, pe lng elementele clasice ntlnite, aici se poate observa i o dependen a acestora de campaniile care au loc la nivel na ional. Datorit faptului c partidele politice se ocup ndeaproape de campaniile candida ilor pe care i sus in, devine important aspectul corel rii i echilibrului celor dou feluri de campanie, care se realizez n strns leg tur cu modul desemn rii candida ilor i cu modul de scrutin. De obicei candia ii locali nu pot ignora campania desf urat de partidul lor la nivel na ional. Dar dac acest lucru se ntmpl , se datorez unor, circumscrip ii foarte mici, care nu pot fi influen ate n exterior. Realizarea unei campanii electorale locale dup modelul campaniei de la nivel na ional, prezint un avantaj material important(fonduri, afi e, programe, .a).Sus inerea adus candida ilor locali de c tre leaderii na ionali scoate n eviden existen a unei leg turi de filia ie ce poate duce la influen area electoratului local, sau negative atunci cnd predomin impresia unei prea mari subordon ri. Una dintre problemele alegerilor locale este aceea a absenteismului. De obicei participarea cunoa te varia ii mari n func ie de circumscrip ii. n unele se voteaz ntr-o pondere mai mare la alegerile na ionale dect cele locale, n altele invers, n func ie de aprecierile electoratului. Exist i un absenteism care a fost numit anti-politician, legat de opinia nefavorabil cu privire la oamenii politici. Important este i contextul social preelectoral, pornind de la percep iile cet enilor. Pentru a exista o n elegere ct mai corect a acestuia, au fost luate drept repere starea de spirit(prin intermediul acesteia se n elege mult mai u or un anumit tip de discurs politic ce urmeaz a fi utilizat n campanie, ajut i la consolidarea i crearea ac iunii i ofertei politice), agenda public (exprim interesul pentru ceea ce gndesc oamenii i cum se raporteaz ace tia la anumite situa ii i evenimente sociale.), ncrederea n institu ii, .a. Toate aceste elemente au fost studiate i prezentate prin intermediul indicilor i a statisticilor realizate pe ani electorali de c tre institutul Isomar i de c tre Eurobarometrul 69. Ideea de campanie electoral nu include doar necesitatea de a n elege nevoile, electoratului sau dorin a de a ob ine putere, ci i efectele unor elemente exterioare mediului politic care pot duce la modificarea ntregului proces al unui sistem politic. Spre exemplu, massmedia are un cuvnt important de spus n cadrul desf ur rii unei campanii electorale att la nivel local ct i na ional. Pe de alt parte, comunicarea care se desf oar pe durata unei

campanii electorale ntre guvernan i i guverna i, este foarte important determinnd totodat rezultatul voturilor de la sfr itul unei campanii.

Capitolul al doilea din cadrul acestei lucr ri eviden iaz impactul comunic rii n cadrul campaniilor electorale. Putem vorbi ast zi de un avnt al comunic rii, ceea ce a determinat mai mul i s investigheze comunicarea politic n aria mediatiz rii, a marketingului, .a. Orice in iativ politic este n primul rnd o strategie de comunicare. Elitele, liderii politici i c tig credibilitatea n fa a aleg torilor prin practici de comunicare : discurs, declara ii de pres , interviuri, utilizarea internetului, .a.. Far comunicarea mediatizat politica nu ar mai fi un domeniu public chiar dac exprim interese colective sau institu ionale. Practic, aceasta reprezint un schimb de informa ii ntre guvernan i i guverna i reflectat prin mijloace formale sau informale pentru cucerirea exercit rii puterii. Caracterul politic al comunic rii este conferit de func ia emi torului i de natura mesajului transmis. Mass-media reprezint elementul cheie din cadrul celui de al treilea capitol al lucr rii. Pe parcursul acestui penultim capitol s-a ncercat identificarea principalelor efecte ct i prezentarea impactului mass-media n realizarea unei campanii elctorale. Politica este prezentat prin intermediul mass-media. Ceea ce stim despre politic din ara noastr am aflat de cele mai multe ori prin intermediul televizorului, al radioului i al ziarelor. Mass-media ocup prin urmare un rol central n cadrul sistemului intermediar. Asocia iile i partidele au o activitate public , ele ncearc permanent s fac uz de mass-media. Acesta este unul dintre argumentele care arat ct de strns conectate i interdependente sunt aceste p r i ale sistemului intermediar. Pentru puterea politic , mass-media este v zut eficient tehnic de manipulare pe scar larg ca un instrument de propagare a de controlul informa iei. este mass-media. este faptul c a propriilor convingeri i realizare a propriilor interese, fie ele individuale sau de grup. Cea mai este reprezentat

Principalul suport prin care se pun n practic asemenea strategii de influen

Mul i dintre cei care formeaz electoratul, nu n eleg n totalitatea ideea de campanie electoral , sau cum s-a ajuns la practicarea acesteia.Ceea ce tiu cu siguran politice. Dar oare care este diferen a dintre o campanie electoral local ajuns s fie un instrument indispensabil oamenilor politici dornici de putere n cadrul lumii i una na ional ? Sunt acestea identice, includ acelea i elemente, sau nu? Care este impactul mass mediei n ambele tipuri de campanii? Comunicarea politic conteaz sau nu, i dac da, n care dintre aceste dou nivele ale campaniei este mai pregnant ? Are campania de la nivel local un specific aparte dect

cea de la nivel na ional? Acestea sunt o serie de ntreb ri la care s-au c utat r spunsuri pe parcursul acestei teze, dar i exemple clare a impactului acestor elemente cheie care apar n cadrul unei campanii ca: mass-media, comunicare politic , electorat, resurse, .a. pot fi observate prin intermdiul analizei realizate n cadrul studiului de caz.