Sunteți pe pagina 1din 4

Apa este un lichid inodor, insipid i incolor, de cele mai multe ori, sau u or alb strui sau chiar

verzui n straturi groase. Apa este o substan absolut indispensabil vie ii, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solven i. Apa este un compus

chimic al hidrogenului

i al oxigenului, avnd formula chimic brut H2 O (vede i Ap (molecul )). Apa este una din substan ele cele mai

r spndite pe planeta P mnt, formnd unul din nveli urile acesteia, hidrosfera.

Pe P mnt, apa exist n multe forme, n cele mai variate locuri. Sub form

de ap s rat exist n oceane

i m ri. Sub form

de ap

dulce n staresolid , apa se g se te n calotele polare, ghe ari, aisberguri, z pad , dar de ap dulce lichid , apa se g se te n ape curg toare, st t toare, precipita ii lichide, ploi,

i ca precipita ii solide, sau ninsoare. Sub form i ape freatice sau subterane. n atmosfer , apa

se g se te sub form gazoas alc tuindnorii sau fin difuzat n aer determinnd umiditatea acesteia. Considernd ntreaga planet , apa se g se te continuu n mi care i transformare,evaporarea i condensarea, respectiv solidificarea i topirea alternnd mereu. Aceast

perpetu mi care a apei se nume te ciclul apei Apa care este potrivit

i constituie obiectul de studiu al meteorologiei

i al hidrologiei. fie

consumului uman se nume te ap dep easc 1ml/m. [necesit


citare]

potabil . Conform standardului din Romnia, pentru ca apa s Pe m sura cre terii popula iei umane, de-a lungul timpului,

potabil sestonul nu trebuie s intensive omenirii.

i a folosirii vital a

i extensive a resurselor de ap susceptibile de a furniza ap potabil , problema apei utilizabile a devenit o problem

FORME DE AP
Apa se g sese te sub diverse forme n natur : vapori de ap i nori n atmosfera, valuri i aisberguri n oceane, ghe ari la latitudini mici

saualtitudini mari, acvifere sub p mnt, ruri sau lacuri. Circuitul apei n natur este fenomenul prin care apa este transferat dintr -o forma ntr-alta, prin evaporare, precipita ii i scurgeri de suprafa .

Datorit importan ei pe care o are (n agricultur , dar care le ia. Ploaia e cunoscut n majoritatea

i pentru omenire in general), apei i s-au dat diverse nume in func ie de formele pe i pot fi surprinz toare cnd sunt v zute

rilor, pe cnd alte forme sunt mai pu in ntlnite,

prima dat . Exemple sunt: grindina, z pada, cea a, roua sau chiciura. Un fenomen conex este curcubeul, ntlnit atunci cand lumina se refract prin particulele de ap din atmosfer . Apa de la suprafa a globului joac roluri importante in evolu ia uman ; rurile i iriga iile asigur aportul de ap pentru agricultur , sunt cu insuficien i nutrien i se nume te oligotrof . i deltelor cu fr eatic . este de

suport pentru transportul maritim sau fluvial, fie comercial sau de agrement. O ap

Scurgerea apei pe suprafa a terestr este mecanismul prin care eroziunea sculpteaz mediul natural, duce la crearea v ilor suprafe e fertile favorabile dezvolt rii de centre umane. De asemenea, apa se infiltreaz Aceast ap freatic ajunge din nou la suprafa i fntni.

n sol, ajungnd n pnza de ap i gheizerilor. Apa freatic

sub forma izvoarelor, sau a izvoarelor termale

asemenea extras artificial prin pu uri

Deoarece apa poate con ine numeroase substan e diferite, poate avea gusturi sau mirosuri foarte diferite. De fapt, oamenii i-au format sim urile pentru a putea evalua calitatea apei: de obicei, animalele evit mla tin prefernd apa unui izvor montan sau apa freatic apa cu gust s rat (ap

i alte animale

de mare) sau putred de

APA N BIOLOGIE cI CI VILIZA IA UMAN


Din punct de vedere biologic, apa are numeroase propriet i indispensabile prolifer rii vie ii, care o deosebesc de celelalte substan e. Apa

i ndepline te acest rol, permi nd compu ilor organici s reac ioneze n moduri care s permit n cele din urm replicarea. Este un bun solvent i are o tensiune superficial ridicat , permi nd astfel mi carea compu ilor organici i a organismelor vii. Apa proasp t . Fiind o molecul

are densitatea maxim la 4C, aceast densitate sc znd pe m sur ce apa se r ce te, se nc lze te sau nghea

polar stabil dominant n atmosfer , joac un rol important n absorb ia radia iei infraro ii, crucial n cadrul efectului de ser , f r de care temperatura medie la suprafa a Terrei ar fi de -18 Celsius. Apa are de asemenea o c ldur specific neobi nuit de mare, care joac mai multe roluri n reglarea climatului global i regional, precum Curentul Golfului, permi nd existen a vie ii. Deoarece absoarbe foarte

mult infraro iile, are o foarte u oar nuan

albastr , datorit elimin rii unei mici cantit

i de lumin ro ie care o traverseaz . Culoarea

albastr poate fi observat numai cnd apa este n cantitate mare, de exemplu n lacuri, m ri sau oceane. Apa este un foarte bun solvent, similar din punct de vedere chimic cu amoniacul, diferite s ruri i zah rul, i dizolv multe tipuri de substan e, precum

i faciliteaz reac iile chimice ale acestora, lucru care permite metabolismele complexe. i alte substan e hidrofobe. Membranele celulare, compuse i mediul extern. Acest lucru este u urat de

Unele substan e ns nu se amestec cu apa, cum e de exemplu petrolul, din lipide i proteine, profit tensiunea superficial a apei. de aceast

proprietate, control nd interac iunea dintre ele

Pic turile de ap sunt stabile datorit tensiunii superficiale mari datorat puternicelor for e intermoleculare numite for e de coeziune. Acest lucru este evident atunci cnd mici cantit i de ap ajung pe o suprafa insolubil , precum polietena: apa r mne sub form de pic t uri. i de sticl (for ele de

Totu i, pe sticl extrem de curat apa formeaz o pelicul

sub ire deoarece for ele dintre moleculele de ap

adeziune) sunt mai mari dect for ele de coeziune. Acest lucru este foarte important n cadrul transpira iei plantelor. n celulele puternic i organismele biologice, apa se afl n contact cu suprafe ele membranoase proteice care sunt hidrofile, adic for prezint o

atrac ie pentru ap . Langmuir a observat o puternic

de respingere ntre suprafe ele hidrofile. Pentr u a deshidrata

suprafe ele hidrofile este necesar un efort deosebit pentru nvingerea acestor for e, numite for e de hidra ie. Aceste for e sunt foarte puternice, dar valoarea lor scade rapid pe distan e mai mici de un nanometru. Importan a lor n biologie a fost studiat de Parsegian. Prezint importan n special atunci cnd celulele sunt deshidratate prin expunerea la atmosfer uscat sau la nghe i extrem de important pentru mediu, este c n forma sa so lid , de ghea extrac elular.

O proprietate simpl , dar unic

, plute te pe lichid. Forma

solid a apei are o densitate mai mic dect a apei lichide, datorit geometriei pun ilor de hidrogen care se formeaz doar l a temperaturi mai joase. Pentru aproape toate substan ele i pentru toate celelalte 11 st ri neobi nuite ale apei, cu excep ia ghe ii-XI, starea solid i se va scufunda prin convec ie pe m sur ce se r ce te la i, apa de adncime va fi mai cald dect apa

este mai dens dect cea lichid . Apa proasp t este cel mai dens la 4 C,

acea temperatur , iar dac se r ce te n continuare se va ridica. Datorit aceste propriet nghe at , de suprafa , astfel nct ghea a se va forma ncepnd de la suprafa

i se va extinde n jos, iar cea mai mare p arte a apei

de dedesubt va r mne constant la 4 C. Astfel, fundul unui lac, mare sau ocean este practic izolat de frig, permi nd supravie uirea speciilor de animale. Aproape toate celelalte substan e chimice sunt mai dense n stare solid Via a pe P mnt a evoluat i s-a adaptat acestor propriet i nghea de la fund spre su prafa .

i ale apei. Existen a formelor solid , lichid

i gazoas ale apei pe P mnt a adaptate variatelor , i adesea

reprezentat un factor important pentru colonizarea diferitelor medii ale planetei de c tre forme de via extremelor, condi ii de via .

n istorie, civiliza iile s-au dezvoltat cu prec dere pe malurile rurilor sau m rilor: Mesopotamia, a a-numitul leag n al civiliza iei este situat ntre dou ruri, Egiptul antic a nflorit pe malurile Nilului, iar marile metropole, precum Londra, Paris, New York ii oferite de situarea lng o ap , i nflorirea comercial i Tokio i

datoreaz

succesul n parte accesibilit

rezultat . Insulele cu porturi sigure, i Orientul Mijlociu, unde apa nu se ilor umane.

precum Singapore g se te n abunden

i Hong Kong, s-au dezvoltat tocmai din acest motiv. n locuri precum Africa de Nord , accesul la ap potabil a fost i este o mare problem n dezvoltarea comunit

O gre eal des ntlnit este aceea c apa este un bun conductor de electricitate. Toate propriet s rurilor minerale dizolvate n ea un anion de hidroxid

ile electrice ale ape se datoreaz ionilor

i dioxidului de carbon dizolvat n ea. Apa prezint auto -ionizare (dou molecule de ap se transform ntr -

i un cation de hidroniu) ns doar la un nivel aproape imperceptibil.

P OZI IILE ASTRONOMICE ALE P MNTULUI cI INFLUEN A LOR ASUPRA MASELOR MARI DE AP
Coexisten a st rilor solid , lichid i gazoas a apei pe P mnt este vital pentru originea, evolu ia i continuarea existen ei vie ii pe de Soare, chiar cu o distan . i dioxidul de carbon din relativ mic (1 000 000 km), condi iile care permit

Terra. Totu i, dac s-ar schimba pozi ia planetei fa

existen a simultan a celor trei st ri nu ar mai avea loc cu atta u urin Masa P mntului permite atrac iei gravita ionale s

p streze o atmosfer n jurul planetei. Vaporii de ap

atmosfer creeaz un efect de ser care asigur o temperatur de suprafa

relativ constant . Dac P mntul ar avea dimensiun i mai mici,

o atmosfer mai sub ire ar duce la temperaturi extreme care s nu permit acumularea apei dect n calotele glaciare din juru l polilor(a a cum se ntmpl pe planeta Marte). Distan a dintre P mnt nu fie nici prea rece i Soare i combina ia dintre radia ia solar primit i efectul de ser al atmosferei asigur ca suprafa a sa s

i nici prea fierbinte pentru apa lichid . Dac P mntul ar fi mai dep rtat, apa ar nghe a, iar dac a r fi mai apropiat de mai ridicat ar mpiedica formarea calotelor glaciare, sau ar cauza existen a apei doar sub f orm de

Soare, temperatura de suprafa

vapori. n primul caz, P mntul ar absorbi mai mult energie solar din cauza albedoului redus al oceanelor, ia r n al doilea ar rezulta un efect de ser sc pat de sub control S-a propus c constant ns i condi ii neospitaliere similare celor de pe planeta Venus. condi iile care i-au permis existen a. Temperatura de suprafa a P mntului a fost relativ

i via a p streaz

de-a lungul erelor geologice n ciuda varia iilor radia iei solare, lucru care ar indica existen a unui proces dinamic ce i albedou atmosferic i de suprafa . Aceast propunere poart

guverneaz temperatura Terrei printr -o combina ie de efect de ser numele de Ipoteza Gaia.

APA CA O SURS PRE IOAS


Datorit cre terii popula iei mondiale i a altor factori, tot mai pu ini oameni beneficiaz de ap potabil . Problema apei poate fi rezolvat i nerisipirea resurselor deja existente. Din acest motiv, apa este o resurs strategic i controlul acesteia. O cronologie a conflictelor i cre terii contamin rii

prin cre terea produc iei, o distribu ie mai bun , pentru multe

ri. Au existat de -a lungul timpului mai multe conflicte pentru accesul la ap

legate de ap Exper ii prev d mai multe conflicte viitoare din cauza cre terii popula iei mondiale prin poluare i nc lzire global .

Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei (WWDR, 2003) din cadrul Programului de Evaluare a Apei pe Plan Mondial arat c , n urm torii 20 de ani, cantitatea de ap potabil disponibil va sc dea cu 30%. 40% dintre locuitorii lumii nu au ap curat suficient p entru o igien minimal . Peste 2,2 milioane de oameni au murit n 2000 de boli legate de consumul de ap contaminat sau din cauza secetei. n 2004, o organiza ie englez , WaterAid, a raportat c un copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor legate de ap ce ar putea fi u or prevenite. Se prevede c apa ar putea deveni pre ioas precum petrolul, lucru care ar face din Canada, ce are aceast resurs din abunden mai bogat ar din lume. i au existat temeri pentru o criz global , ns consumatorii nu ezitau s , cea

n 2005 n SUA pre urile mari ale benzinei au provocat ngrijorare

pl teasc pre uri duble pentru aceea i cantitate, dar de ap mbuteliat . Apa potabil este mai valoroas dect oricnd n istoria noastr , fiind folo sit extensiv n agricultur mai mult aten ie pentru a fi folosit judicios pentru genera iile viitoare. i industrie, i prime te din ce n ce

R EGULARIZAREA DISTRIBU IEI APEI


Apa potabil este de obicei colectat la izvoare sau este extras din pu uri artificiale. Construirea mai multor asemenea pu uri ar fi o metod pentru a produce mai mult ap , presupunnd c pnza de ap freatic poate s asigure un debit adecvat. Alte surse de ap sunt ploile i apa din ruri i lacuri. Apa de suprafa trebuie ns purificat naintea consumului de c tre om. Purificarea implic ndep rtarea i a bacteriilor periculoase. Cele mai folosite metode sunt filtrarea cu nisip, pentru i fierberea pentru uciderea bacteriilor periculoase. Distilarea ndepline te toate cele i oceane este o solu ie mai

substan elor nedizolvate sau dizolvate, precum ndep rtarea materiilor nedizolvate, trei sarcini. Exist

i tratarea cu clor

i tehnici mai avansate, precum osmoza invers . Desalinizarea apei s rate din m ri

scump utilizat n climatele aride de coast . Distribu ia apei potabile are loc fie printr-un sistem de distribu ie, fie mbuteliat . n multe n caz de necesitate. Reducerea risipirii apei, adic utilizarea apei potabile doar pentru consumul uman, ar fi o alt solu ie. n unele ora e, pre cum Hong Kong, apa de mare este folosit pe scar larg , de exemplu la toalete, n scopul conserv rii resurselor de ap potabil . Poluarea apei ar putea fi ri exist programe de distribuire gratuit a apei

cel mai mare consumator inutil de ap , risipind aceast resurs , indiferent de beneficiile aduse poluatorului. Medicamentele consumate de oameni ajung deseori n canalizare i au efecte negative asupra vie ii acvatice dac se acumuleaz i nu sunt biodegradabile.