P. 1
Memoriu General

Memoriu General

|Views: 606|Likes:
Published by Florentina Cioara

More info:

Published by: Florentina Cioara on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

1

Beneficiar:

S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R.L.

FOAIE DE CAPĂT
Proiect nr.: 40.022 Faza: P.T. Denumire proiect: FABRICĂ DE RECICLARE ALUMINIU, SPAŢII SORTARE ŞI DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ - SÂNTANA Secţiunea I: DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR Conţinut volum: Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor

© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI
A. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI:
Director: arh. ELISABETA COSMA Şef proiect: arh. MONICA CUZNEŢOV

B. COLECTIV DE ELABORARE:
Arhitectură: arh. MONICA CUZNEŢOV arh. ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. MIHAI TIMOFTE ing. MIHAI BRAN ing. LARISA TIMOFTE Drumuri şI sistematizare S.C. verticală ing. ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing. MILORAD IOVANOVICI th. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ing. TIBERIU FAZAKAS Instalaţii gaze naturale: S.C. AQUA VEST S.R.L. ing. FRANCISC BEGOV Întocmit: arh. MONICA CUZNEŢOV
© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

BORDEROU DE VOLUME
Secţiunea I - Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.2. Piese desenate Secţiunea II - Caiete de sarcini Volum 2.1. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2.2. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie, mentenanţă Volum 2.3. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2.4. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2.5. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2.6. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2.7. Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2.8. Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi, trotuare, zone verzi, împrejmuire Volum 2.9. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră, pluvială Volum 2.10. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2.11. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2.12. Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2.13. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2.14. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2.15. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică

© 2008, PROIECT ARAD S.A

Deviz general. PROIECT ARAD S.3 Secţiunea III .A . analitice şi extrase (confidenţial) Întocmit: arh. devize pe obiecte.Lista cantităţilor de lucrări. liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV . analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general. MONICA CUZNEŢOV © 2008. devize pe obiecte.

.......... BROŞURI.................................5 1.................12 11......................... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu.............................. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR.... GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA...1 BORDEROUL VOLUMULUI 1... GRAFICE DE LUCRU......................................... depozitare şi logistică Volum 1....................Pr................. RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL GENERAL.......................................................... nr: Beneficiar: 40..................12 14... SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI.....022 S........... INFORMAŢII FINANCIARE.........................10 7...........12 13................... ........10 8.... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu... MONICA CUZNEŢOV Pr....5 3.................Descrierea generală a lucrărilor BORDEROUL VOLUMULUI 1............... spaţii de sortare....... CĂILE DE ACCES PROVIZORII............5 2......... TRASAREA LUCRĂRILOR.13 16.......................... ....1........ spaţii de sortare.............................................. CONSULTANT ŞI INVESTITOR.......... I...... PROGRAMUL DE RECEPŢIE.......... LABORATOARELE CONTRACTANTULUI (OFERTANTULUI) ŞI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA .................. MĂSURAREA LUCRĂRILOR...................C..14 Întocmit: arh............................................................ CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER. ORGANIZARE DE ŞANTIER.6 4.....Descrierea generală a lucrărilor ................6 5.......1................................11 10.......................... CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE................. nr: Beneficiar: 40................1....14 17...........7 6...............................................12 15..1.... PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME.............4 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR...... CAPITOLE................................... PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER............. FOAIE DE CAPĂT...12 12..... TOPOGRAFIA..... MEMORII PE SPECIALITĂŢI..............................................C......... AMPLASAMENTUL............ depozitare şi logistică Volum 1.022 S......11 9......

condiţiile de recepţie. fiind accesibilă din DJ 791 Zimandu Nou. pe baza cărora s-au elaborat piesele scrise.Lista cantităţilor de lucrări. culori. astfel ca antreprenorul general să le poată verifica. stabilesc cantităţile acestora.791 pe direcţia sud-nord Zimandul Nou-Chereluş In apropierea localităţii îşi desfăşoară traseul următoarele drumuri: • D. Listele cantităţilor de lucrări sunt întocmite de fiecare specialitate în parte şi fac o descriere completă a lucrărilor ce urmează a se executa.R. 792 C pe direcţia est-vest Curtici-Sântana-Pâncota • D. toleranţe etc. cu trimitere la standarde. Între oraşul Sântana şi amplasamentul fabricii de reciclare aluminiu este teren agricol.Arad. aflată în proprietate privată. 79 A Ineu-Chisineu-Criş Zona studiată se află în SV oraşului Sântana. liste de utilaj şi dotări Secţiunea IV . pe baza temei de proiectare întocmită de către acesta şi pe baza consultărilor directe. să analizeze datele tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei. • Executantul ofertant. după studierea prezentei documentaţii să poată elabora oferte. prescripţii. modul de realizarea. testele şi probele acestora. Obiectivul „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU. caracteristici geometrice. Caietele de sarcini cuprind piese scrise complementare pieselor desenate şi prezintă o descriere generală completă a lucrărilor detaliate în planşele fiecărei specialităţi. DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” va fi amplasat în extravilanul oraşului Sântana pe un teren amplasat de-a lungul drumului judeţean DJ 791.N. calitatea. Parcela luată în studiu.Sântana.79.Deviz general. AMPLASAMENTUL Sântana este un oraş de şes.Descrierea generală a lucrărilor Secţiunea II . astfel încât: • Beneficiarul să obţină date complete şi clare privind prezenta lucrare şi să răspundă cerinţelor de temă sub toate aspectele: tehnic. Localitatea se afla amplasată la intersecţia a două drumuri judeţene şi anume: • D.Oradea • D. prezentate în borderoul de piese desenate inclus în acest volum. cu relief plat şi uşor denivelat în anumite sectoare. Descrierea lucrărilor cuprinde la toate specialităţile datele tehnice şi economice privind viitoarea lucrare. SPAŢII SORTARE.J. calităţile materialelor. Prin alinierea lui la DJ 791 terenul este permisiv în a primi noi investiţii. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI Prezenta documentaţie se întocmeşte la comanda beneficiarului. sunt întocmite de fiecare specialitate şi reprezintă documentele principale ale proiectului tehnic.C. din volumul 1. Scopul proiectului tehnic este să asigure informaţii complete. Piesele scrise cuprind următoarele secţiuni: Secţiunea I . este teren agricol extravilan. 2. S.DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 1. economic şi tehnologic. verificările şi probele acestor lucrări. descrierea lucrărilor ce se execută. să poată întreprinde subcontractările pentru execuţia lucrărilor de montaj speciale şi să se încadreze în costul lucrărilor stabilite în faza de ofertă. arabil sau păşune.J. Piesele desenate. • Antreprenorul general să poată evalua lucrările. precum şi informaţii complete privind execuţia lucrărilor.Caiete de sarcini Secţiunea III . norme. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. pe baza pieselor desenate a proiectului tehnic şi să le poată stabili valoarea.2. devize pe obiecte şi analitice (confidenţial) Piesele desenate fac parte din secţiunea I şi sunt prezentate în borderoul de piese desenate. ordinea de execuţie şi montaj.N. Terenul este delimitat în partea opusă de calea ferată care se desfăşoară de-a lungul . Conţinutul documentaţiei “PROIECT TEHNIC” cuprinde piese scrise şi desenate.L.

30. 1960.R. TOPOGRAFIA Ridicarea topografică a terenului a fost realizată de S. 6117. Suprafaţa totală a parcelelor pe care se va realiza investiţia în prima etapă este de 55.4%). conform STAS 6054 – 77. ○ Temperatura maximă absolută: + 41. Adâncimea de îngheţ Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 70 cm … 80 cm.584 m 2 • CF 6215 1. Terenul pe care se va amplasa obiectivul în etapa I este înscris în CF-urile: • CF 6117 4. şi 6215 Sântana.C.8°C.  Precipitaţii: ○ Media anuală: 600 mm Regimul eolian Regimul eolian indică o frecvenţă mare a vânturilor din sector nordic şi vestic şi viteze medii de 3 … 4 m/s. vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort).70 NMN. la sud vest cu teren agricol A 760/3. Frecvenţa cea mai slabă este cea din sector estic (3. specific zonelor de câmpie şi deluroase din Judeţul Arad. Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:  Temperatura aerului: ○ Media lunară minimă: . 6116. 3. Terenul se invecinează la nord vest cu DJ 791.L. Se vor executa lucrări la stratul vegetal care va fi decapat pe o adâncime medie de 40cm. 6110. 6109.308m 2 .5°C. şi s-a obţinut avizul OCPI Arad.0%) şi sudic (12. 1942.00 la hala de producţie şi la sortare este stabilită la 109. 6120. chiar în timpul iernii. În mod frecvent. GIS-SURVEY S.0 °C. la nord est cu teren agricol A 762/4. La staţia Arad vântul bate din sector nordic (13. Documentaţia de faţă descrie modul de realizare a obiectivelor care se vor realiza în prima etapă a investiţiilor. aducând ploi şi zăpezi însemnate. Cota ± 0. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol s0. şi sud est cu cale ferată CFR 496. sunt cele temperate. CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat. mai rar valuri de frig. ○ Temperatura minimă absolută: . Terenul agricol. Amplasamentul se încadrează conform CR 1-1-3-2005 “Cod de proiectare. 6119. de provenienţă oceanică.953 m 2 • CF 6119 26.1°C . 1994). . furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest. sud-vest (1929. Lucrările de sistematizare verticală pe amplasament au fost executate odată cu realizarea primelor lucrări.amplasamentului. în timpul primăverii şi verii. Masele de aer dominante. 4. este scos din circuitul agricol. ○ Temperatura medie anuală: + 10. 1986.744 m 2 • CF 6120 22. Parcelele cuprinse în ridicarea topografică sunt cele cuprinse în extrasele CF cu nr.8%).5 kN/m2. Ca intensitate. 1969. ○ Media lunară maximă: +21°C – Iulie-August.Ianuarie. sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed. cu influenţe oceanice. În cursul anului 2008 a fost întocmit un PUZ care a fost aprobat de Primăria oraşului Sântana şi care descrie şi reglementează modul de realizare a investiţiei. Terenul prezintă o planeitate mare diferenţele de nivel se încadrează în limita a 40cm. care aduc precipitaţii semnificative.k= 1.769m 2 .

Amplasamentul se încadrează conform zonării seismice după Normativ P 100-1/2006. cu masa berbecului de 25. S-au mai executat 9 (nouă) penetrări dinamice medii PDM 1 … PDM 9. prin trei tipuri genetice de formaţiuni: • aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră în constituţia teraselor şi luncilor acestora. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată.00m.Amplasamentul se încadrează conform NP 082-04 “Cod de proiectare.00m … -10.50 kPa.00m. permit fundarea directă în stratul de argilă prăfoasă din suprafaţa terenului. 5. până la adâncimi cuprinse între –4. De asemenea.90 m. deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont CERCETĂRI GEOTEHNICE ŞI STRATIFICAŢIA TERENULUI Pentru întocmirea Studiului Geotehnic.7 s. până la adâncimea de cca. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0. Câmpia Aradului. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora. proiectare ag= 0. fiind format din convergenţa glaciaţiunilor subcolinare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi. construită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare. • cu geneză mixtă (eoliană. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6. .00m. Consistenţa pământurilor argiloase din suprafaţă şi numărul de lovituri N 10 obţinut în urma încercărilor de penetrare dinamică medie.00 m … -25. • gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă. este situat în extravilanul localităţii Sântana.00m. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. care reprezintă genetic o deltă cuaternară a Mureşului. Din punct de vedere geomorfologic. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = 1. constituite la bază din nisipuri şi argile. de la suprafaţa terenului. Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice executate s-au efectuat analize şi determinări de laborator. –5.00m. conduse până la adâncimi de – 6. Acţiunea vântului” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a vitezei vântului de 35 m/s respectiv presiunea de referinţă a vântului de 0. Depozitele cuaternare. coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F 1 … F 9 diametrul de 5”. conul având o suprafaţă de 15 cm2. peste care se suprapun pietrişuri şi nisipuri. iar la suprafaţă apar argile şi argile prăfoase sub forma depozitelor aluvial-lenticulare. Din punct de vedere geologic. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL Geologia şi geomorfologia zonei Amplasamentul cercetat. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestuia. F7 şi F9. În forajele F6.50 m.0 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm. ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii. cele care constituie terenurile de fundare.00m … -7. zona aparţine Bazinului Panonic. amplasamentul cercetat se găseşte într-o zonă de câmpie relativ înaltă (97 m … 98 m).12g şi perioada de colţ Tc=0.00m faţă de cota terenului natural. sunt reprezentate. în general. între adâncimile -5. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24. amplasamentul se încadrează în zona seismică caracterizată de acceleratia terenului pt.00m … -10.

8 %  Umiditatea naturală w = 18.00m. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24.22  Modul de deformaţie edometric M2-3 = 15. • F3 cota –6.00m … -7.  PH-ul apelor este 7. • F4 cota –5. • F6 cota –6.30 m.0°  Coeziune specifică c = 27. • F9 cota –6.800 kN/m2  Unghi de frecare interioară Φ = 13.  Conţinutul de bioxid de carbon liber (CO2) este de 65. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe.84 … 1.300 kN/m2 … 19.1 %  Indice de plasticitate Ip = 20.0 > 6.5 şi în consecinţă apa nu manifestă o agresivitate de natură acidă asupra betoanelor. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F1 … F9 diametrul de 5”.91 … 1.0 mg/dm3 < 150 mg/dm3. din categoria pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) fiind încadrate în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ACTIVE. până la adâncimea de cca.6 kN/m3 Straturile argiloase din suprafaţa terenului de fundare sunt pământuri cu caracter contractil.00% … 110. iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.3 %  Indice de consistenţă IC = 0. .50 m.00 m. deci apa subterană nu prezintă agresivitate sulfatică asupra betoanelor.0%…42. Caracteristicile geotehnice care definesc proprietăţile de pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM) ale straturilor din suprafaţa terenului de fundare sunt următoarele:  Conţinutul de particule fine A2 = 30. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6.20 m. încadrându-se în clasa XA 2 – agresivitate chimică moderată  Conţinutul în suflaţi este 37. deci apa manifestă o agresivitate carbonică moderată asupra betoanelor.5 % … 45.00m … -25.0%  Indicele de activitate IA = 0.Straturile de argilă prăfoasă vârtoasă şi tari din suprafaţă. EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”.00% APA SUBTERANĂ Apa subterană a fost interceptată în toate forajele executate (mai puţin în F2.10%  Umflarea liberă UL = 90.0% … 46. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Totalul de 13 (treisprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2002 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE.67 … 0. de la suprafaţa terenului. În forajele F6.2 % … 23. –5. până la adâncimi cuprinse între –4. F7 şi F8.50 m. unde forajele au fost conduse la adâncime mică) după cum urmează: • F1 cota –6.8 kN/m3 … 19. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare.27% … 84. se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici.00m.00m.0 kN/m3  Indicele porilor e = 0. care se vor utiliza la calculul capacităţii portante a terenului de fundare:  Greutate volumică γ = 18.3 mg/dm3 cuprins între 40 …100 mg/dm3. pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT”.0 kN/m3 … 56. Pentru întocmirea Studiului Geotehnic.16  Contracţia volumică CV = 54.00 m. F7 şi F9. • F5 cota –6.00m.88  Porozitatea n = 40.

54 kN/m2. Φ = 13. pcr = 324. între adâncimile –5. Proiectul de execuţie al infrastructurii incintei adânci şi a lucrărilor de sprijinire a săpăturilor pentru realizarea sa vor face obiectul unui proiect de specialitate verificat prin exigenţa Af. Pentru calculul împingerii pământului asupra pereţilor de sprijinire a incintei adânci se recomandă pentru calcul utilizarea unui coeficient al împingerii active Ka = 0.00m … -10.11 kN/m2. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora.1. Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundaţiilor. γ = 18. permit clasificarea acestor pământuri în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ARGILOASE ACTIVE.00 m. .3. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -1. Aceste măsuri sunt necesare din cauza faptului că apa subterană este un nivel hidrostatic sub presiune şi poate crea antrenări hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul execuţiei acestei excavaţii foarte adânci.50m. Se recomandă totodată lucrări de injectare cu lapte de ciment şi bentonită pentru izolarea părţii inferioare a incintei astfel create între cotele de –24.0 kN/m2 rezultând următoarele valori ale capacităţii portante. conform STAS 3300/2-85: ppl = 208. din STAS 3300/2-85. Umpluturile de sub pardoseli.8 kN/m3. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0. Pentru executarea incintei de mare adâncime a utilajelor de turnare a aluminiului.00 faţă de cota terenului natural.90 m. trotuare şi platforme betonate se vor executa pe o grosime de 30 cm din pământ stabilizat cu var sau dintr-un amestec cât mai omogen de pământ contractibil şi nisip în proporţie de 60% material local şi 40% nisip. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi. conform buletinelor de analiză prezentate în ANEXA 2. şi 4.50 m.90m de la suprafaţa terenului natural.De asemenea.80m. se recomandă executarea acestuia sub protecţia unor pereţi mulaţi din beton armat. pentru o fundaţie continuă cu lăţimea B = 0. Caracteristicile de contractilitate ale straturilor argiloase din suprafaţa terenului de fundare.0° şi c = 27. pentru o fundaţie izolată sub stâlpi cu lăţimea B = 2.2. LA CALCULELE DE DIMENSIONARE A INFRASTRUCTURII SE VOR EFECTUA OBLIGATORIU ŞI CALCULELE DE TASARE ABSOLUTE PROBABILE CU ÎNCĂRCĂRILE REALE DE CALCUL DIN GRUPAREA FUNDAMENTALĂ.93 kN/m2. se va reface calculul valorilor capacităţilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.00m.00m.50 m de la suprafaţa terenului natural. pcr = 374.45 kN/m2. precum şi în cazul unor încărcări aplicate exentric. Φ = 13. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 1. şi grosimea de cca. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 0.00m … -26.380. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici.8 kN/m3. γ = 18.0° şi c = 27. conform STAS 3300/2-85: ppl = 247. 0. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată.1. conduşi până la adâncimea de –26.0 kN/m2 rezultând următoarele valori al capacităţii portante.

Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2. mentenanţă Volum 2. conform buletinului de analiză chimică a apei nr. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie.Deviz general. recomandăm o clasă de beton C 35/45.9. referitoare la clasa de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XA 2 (agresivitate chimică moderată). Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi.Caiete de sarcini Volum 2.. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1. corespunzătoare clasei de expunere XA 2.2. Piese desenate Secţiunea II .12. împrejmuire Volum 2. trotuare. 729/2008 (conţinutul CO2 este de 65.1.1.15.2.4. CAPITOLE Secţiunea I . Lucrările de săpături.Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.7.14. umpluturi sau epuismente se vor executa în regim special cu respectarea normativului C 169 – 88. Pe timpul executării săpăturilor şi turnării betonului în fundaţii. analitice şi extrase (confidenţial) 7.5. BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT.2. din Normativul NE 012-1:2007. liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV . Aceste lucrări vor face obiectul unui proiect de specialitate ce urmează a fi verificat de un specialist cu atestat în domeniul Af.70 NMN 6. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră. se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate.10. ORGANIZARE DE ŞANTIER .8. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică Secţiunea III . Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2. pluvială Volum 2. conform Tabelul 2 din NE 012-1:2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2.3. sprijiniri.Lista cantităţilor de lucrări. zone verzi. PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME. devize pe obiecte.Luând în considerare prescripţiile NE 012-1:2007. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2. În cazul betonului utilizat pentru realizarea fundaţiilor. BROŞURI. Pentru lucrările de execuţie ale incintei adânci pentru UTILAJ TURNARE ALIMINIU se vor avea în vedere normativele NP 113-04 şi NP 120-06.11.00 hala producţie = 109. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2.6.13.1. Cota ± 0. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2. devize pe obiecte.3 mg/dm3) şi Tabelului F. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2. analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2.

Executantul trebuie să asigure o riguroasă ordonare a atacării lucrărilor. schelet pentru prinderea inchiderilor. GRAFICE DE LUCRU. grafice de lucru Se prevăd următoarele faze de execuţie: • executarea lucrărilor la hala de producţie şi anexele ei – birouri. planşee beton. lucrări de decapare. . Pentru lucrările din şantier s-a executat proiectul de organizare de şantier şi s-a obţinut autorizarea pentru lucrările cuprinse în această faza şi anume: . realizare reţele de apă. • executarea platformei dalate la clădirea de birouri şi cabina poartă. săpături la groapa de turnare.drum pietruit de acces la incinta împrejmuită unde vor fi amplasate majoritatea construcţiilor. • executarea lucrărilor la platforma carosabilă din incintă ( lucrările subterane de montat conducte de canalizare menajeră.Realizarea straturilor de bază ale viitoarelor platforme din incintă (balast compactat). închideri. . închideri.Şopron materiale. 8.1.Lucrări de realizare a stabilităţii terenului. etc. montaj structură. balast. . • executarea lucrărilor la birourile administrative (fundaţii.Lucrările de organizare vor urmări: • Organizarea la frontul de lucru • Amenajări în baza de producţie a executantului Organizarea de şantier va avea în vedere organizarea tehnologică la frontul de lucru şi corelarea activităţilor în cadrul atelierelor din baza de producţie.Realizarea parţială a platformei din beton pentru realizarea unui şantier curat. . zidării. montarea cîntarului. nisip. închideri. turnări fundaţii. ordinea în şantier şi evitarea accidentelor. respectiv pereţi de închidere la laborator. gaze).Toalete ecologice – 2buc. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR. . învelitoare.Rezervor de apă. asigurarea calităţii muncii. pentru scule. . . . structură metalică. montaj structură. .platformă betonată pe care se vor amplasa containere pentru paza.Platforme betonate pentru pietris. 9. cu desfăşurarea lucrărilor de şantier.Împrejmuirea incintei zonei în construcţie. mentenanţă. învelitoare). Program de execuţie a lucrărilor. pentru birouri pentru muncitori. activitatea laboratorului de pe lângă staţia de betoane. canalizare. respectiv placă beton la laborator). inel incendiu. .Platformă generator electric. în vederea asigurării respectării reţetarului pentru dozajele de betoane şi mortare. Zona de acces se va continua pînă la incinta împrejmuită cu un drum provizoriu adiacent căruia se va amplasa platforma pentru organizarea de şantier. perete cortină. tâmplării.Platformă betonată pentru utilajele care vor funcţiona în şantier. în colaborarea cu executantul. . sală pompe: (săpătura generală.acces provizoriu din DJ 791. planşee. . PROGRAMUL DE RECEPŢIE 9. • executarea lucrărilor la hala de sortare şi la laborator ( fundaţii. Dirigintele de şantier va urmări. post trafo. CĂILE DE ACCES PROVIZORII Accesul în şantier se va realiza pe parcursul execuţiei din DJ 791 pe o parte a accesului final amplasat în apropierea limitei parcelelor pe care se execută investiţia din etapa I. pluvială. • executarea lucrărilor la cabina poartă. precum şi prelevarea probelor corespunzătoare şi păstrarea lor în condiţii apropiate materialului din structura de rezistenţă executată. .

TRASAREA LUCRĂRILOR Trasarea se va executa la începerea lucrărilor la predarea amplasamentului şi se va executa conform planşei de trasare. modul de măsurare a lucrărilor. sistematic şi ordonat. Executantul este obligat să execute organizarea de şantier conform normativului în vigoare. 9. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA (OFERTANTULUI) ŞI Acest capitol se referă la executantul ofertant pentru asigurarea tuturor analizelor în laboratoare atestate conform Legii nr.G. cuprinse şi indicate în caietele de sarcini 10.2. nr. Prima dată se va preda amplsamentul liber de sarcini se vor identifica bornele parcelelor pe care se vor executa construcţiile. Executantul va prezenta investitorului dovezi obiective privind calitatea materialelor şi fiabilitatea echipamentului pus în operă prin: • certificat de recepţie a materialelor • buletine de analiză şi încercări ale materialelor • procese verbale de lucrări ascunse • alte încercări sau teste privind calitatea. CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER Curăţenia şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de muncă. Materialele se vor depozita în incita şantierului delimitat. 11. În cazul în care acestea nu se mai gasesc se va proceda din nou la bornarea terenului. odată cu încheierea operaţiunilor. • Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin H. Programul de recepţie Verificarea calităţii şi recepţia calităţii şi recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu: • Caietele de sarcini din prezentul proiect pentru fiecare specialitate. timp şi manoperă . indicativ C56-85. 13. degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi transportarea lor în afara locului de muncă intră în sarcina executantului lucrărilor de construcţii montaj şi trebuie urmărite atent având în vedere consecinţele economice de interes general. 273/14 iunie 1994. Se va avea grijă să nu se blocheze circulaţia rutieră. Diriginţii de şantier atestaţi vor verifica periodic. şi anume: • economie de materiale. 10. Aceste operaţiuni se vor desfăşura în directă corelaţie cu indicaţiile şi prevederile din caietele de sarcini ale fiecărei specialităţi. să asigure paza şantierului 24 de ore pe zi. 12. 14. pe specific şi în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. În funcţie de graficul de execuţie se vor trasa împrejmuirea şi obiectele la care se va începe execuţia.Prezentul proiect propune o durată de realizare a investiţiei de 30 luni. • Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Lucrările executate vor fi decontate pe baza cantităţilor de lucrări real executate şi în conformitate cu planşele din proiect. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER Acest capitol este prezentat în caiete de sarcini pe specialităţi. cu respectarea standardelor şi normativelor specifice.

parcarea urmând să fie făcută în incinta controlată pe platforma special destinată acestiu scop.se va rectifica rigola adiacentă drumului judeţean pentru a putea prelua apele rezulatte în incintă. .depozitarea gunoaielor. S. .nu se vor parca sau depozita autovehicule. . este în cadrul acestui obiectiv.C.autovehiculele sau alte utilaje se vor curăţa înainte de ieşirea din şantier în drumul judeţean şi se va avea grijă să nu prezinte neetanşeităţi la ieşirea din şantier.C. .cantitatea de pământ rezultată din săpătura generală va fi depozitată sau transportata acolo unde prevede documentaţia fără ca ea să blocheze activitatea viitoare pe şantier sau să fie depozitată astfel încît să conturbe circulaţia în şantier sau execuţia viitoarelor obiective.C. cu puteri depline tehnice şi în supravegherea şi recepţia lucrărilor până “la cheie”. deşeurilor şi reziduurilor de orice fel din cadrul şantierului se va face în locurile special amenajate şi indicate de către Primăria oraşului Sântana în autorizaţia de construire. • Ţinerea la zi a evidenţei persoanelor care lucrează în locuri de muncă periculoase Măsurile menţionate la acest capitol nu sunt limitative. crearea fronturilor de lucru. respectiv parcate exclusiv în incinta şantierului strict delimitat. antreprenorul . DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” SÂNTANA jud. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. CONSULTANT ŞI Investitorul.R.zona în care se vor executa lucrările de construcţie va fi împrejmuită şi supravegheată 24 de ore pe zi. ARAD. 15. .A. • Dotarea cu mijloace de protecţie a muncii corespunzătoare. . “PROIECT ARAD” S. urmând să ia toate măsurile care le consideră necesare pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a lucrărilor obiectivului. privind utilizarea traseelor. asigurarea ordinii. încarcarea sau descărcarea în condiţii necorespunzătoare a materialelor de construcţie sau a deşeurilor produse pe şantier. spaţiilor şi facilităţilor comune. care pune la dispoziţia ofertanţilor toate datele necesare pentru licitaţie şi a detaliilor de execuţie. activitatea de proiectare a investiţiei „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU SPAŢII DE SORTARE. Activitatea de proiectare constă în elaborarea documentaţiei în fază PT şi DE a proiectului. S. pazei şi a măsurilor PCI necesare şi prevăzute din proiectare. remorci sau utilaje pe drumul judeţean.• comoditate în execuţie • evitarea unor accidente de muncă • influenţa asupra calităţii lucrărilor • urmărirea lesnicioasă a execuţiei În timpul execuţiei se va avea grijă la următoarele: .se vor coordona activităţile antreprenorului general cu ale contractorilor de specialitate sau furnizori de servicii.materialele de construcţie precum şi utilajele folosite vor fi depozitate.A. . a comandat la S.în execuţie şi beneficiarul în exploatare. .se vor lua măsuri de păstrare a ordinii şi curăţeniei în şantier şi pe drumul de acces. Această .L. “PROIECT ARAD” S.nu se va murdări DJ 791 prin transportarea. RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL INVESTITOR GENERAL. . Şantierul va trebui să dispună prin organizarea sa de următoarele facilităţi din punct de vedere sanitar: • Organizarea atentă a grupurilor sociale care vor fi: − prevăzute cu vestiare + loc pentru luat masa − amplasate la distanţe normate − curăţate continuu − dimensionate corespunzător • Puncte de prim ajutor • Cunoaşterea celui mai apropiat loc de intervenţie sanitară pentru accidente. consultant şi reprezentantul general al investitorului. a molozului.

de recepţie şi relaţii cu furnizorii se face numai prin intermediul consultantului. 16.L.A. Orice solicitare tehnică sau economică. în care se vor stipula toate condiţiile de desfăşurare a lucrărilor. Lucrările de consultanţă se desfăşoară în regim de unicat şi în consecinţă ele nu pot fi folosite. Documentaţia economică este întocmită conform legilor în vigoare şi H. şi stabileşte valoarea totală a investiţiei (confidenţial) pentru realizarea lucrărilor. plângere. inclusiv cele de consultanţă menţionate anterior. verificări de control. 17. atât de beneficiar cât şi de antreprenor la alte lucrări. Lucrările se vor desfăşura pe bază de contract între investitor şi antreprenorul care a câştigat licitaţia.G. “PROIECT ARAD” S. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. MEMORII PE SPECIALITĂŢI .activitate este coordonată din partea S.C.C. de şeful de proiect sau de persoana împuternicită de societate.R. INFORMAŢII FINANCIARE Finanţarea pentru execuţia acestui obiectiv se asigură de către S.

000 t/an. un puţ forat. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL s-a întocmit şi aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru o zonă de activităţi de tip industrial. . Obiectele şi amplasamentul lor pe teren sunt conform PUZ aprobat. Hală sortare 3793. puţurile forate vor avea zone proprii de protecţie sanitară. Cabină poartă 59. parcări pentru TIR-uri. hala de producţie. Birouri producţie şi mentenanţă 133. Obiectivul propus va avea zone de protecţie faţă de vecinătăţi. Terenul pe care se amplasează investiţia este proprietate privată şi are suprafaţa totală de 206.7ha) conform CF-urilor se află în proprietatea lui Cotoşman Mircea şi este amplasat în extravilanului oraşului Sântana.7mp 5. fiecare cu o capacitate de 100. Hală producţie – topitorie şi turnare 6173. Terenul în suprafaţă totală de 206. Reţele electrice incintă + iluminat exterior şe telefonie 11. împrejmuire 9. hală de depozitare produse finite cu platforma carosabilă. Alimentare cu gaze naturale 13. .depozitarea şi sortarea deşeurilor de aluminiu. Clădire tehnică – post trafo Toată incinta va fi împrejmuită cu gard cu stâlpi metalici şi panouri din plasă de sârmă.0mp 2.779mp. zone verzi. hale de depozitare materiale de construcţii cu platformă carosabilă . Gospodărie apă 14. Parcare angajaţi. Birouri administrative 284.  Fabrica de reciclare aluminiu are o capacitate de producţie de lingouri de aluminiu de 200.308 m 2 şi va cuprinde următoarele obiecte: 1.0mp 7. spaţii de sortare.000 t/an şi va fi realizată în două faze. Acest teren va fi împărţit în trei zone pe care se vor amplasa următoarele obiective: fabrica de reciclare aluminiu (clădire administrativă.779mp (20. Canalizare menajeră şi pluvială 10.detensionarea în cuptoare de revenire. . între DJ 791 şi calea ferată. trotuare. Platforme carosabile şi acces din DJ 8.5mp 6. .C.omogenizarea în cuptoare de omogenizare.turnarea lingourilor în cochilii pe mese de turnare.topirea în cuptoare funcţionând pe gaz natural. Alimentare cu energie electrică 12. platforme de depozitare.17.4mp 3. . Laborator analize 237.0mp 4. Terenul pe care se vor executa construcţiile a fost teren agricol acum este scos din circuitul agricol şi este liber de construcţii. Producţia de aluminiu se va realiza printr-un proces tehnologic care se va desfăşura în hala de producţie topitorie – turnare şi cuprinde: . SITUAŢIA EXISTENTĂ.ARHITECTURĂ La solicitarea beneficiarului S.depozitarea lingourilor de aluminiu pe platforme exterioare în vederea expedierii la beneficiar.1. . parcări TIR-uri şi autoturisme. În prima etapă care face obiectul documentaţiei de faţă investiţia se va realiza pe suprafaţa de 55. De asemenea. Sistem recirculare şi răcire apă 15. Accesul în incinta obiectivului se face prin intermediul unui racord la DJ 791. MEMORIU TEHNIC .3mp +235.

Obiect nr. Structura de rezistenţă va fi metalică cu stâlpi şi ferme metalice şi travei de 10. Deasemenea la nivelul halei se vor practica două uşi cu dimensiunile de 4. A-B/15 (cu dimensiunile 8.0m).0x6.0x 6. Birourile vor avea gradul III de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu.0m). 01 – hala de producţie Propuneri constructive şi funcţionale Hala de producţie va avea regim de înălţime P şi o suprafaţă construită de 6173.5. 1100 de 0.17 şi unul cu două cîrlige de cîte 5 tone va funcţiona între axele 1 – 12.0m şi 12. saltele semirigide de 15cm din vată minerală şi tablă cutată 35.0m.0m centrat între axele 9-10 pentru a se putea coborî prin el utilajele care urmează a fi reparate. 16-17/B ( cu dimensiunile de 7. planşeul va avea un gol de 4.0x6.0m). B-C/17 ( 2porţi cu dimensiunile 3. Cota pardoselii finite va fi 109.0m).70NMN.0x6. Aceste ateliere vor fi închise cu planşeu din beton armat la cota de 5.5.5m se vor executa perimetral pereţi din beton armat de 25cm grosime placat la exterior cu 100mm de polistiren expandat pentru faţade.0m).0m deschidere. Închiderile Pînă la cota de +2. În hală nu vor fi şi alte compartimentări. Compartimentări În interiorul halei se vor compartimenta două ateliere de mentenanţă (OB 02) cu Sc=235. Porţile de la accese vor fi porţi metalice. Finisaje Pardoselile la interiorul halei de producţie şi în atelierele de mentenanţă vor fi din beton elicopterizat. Structura va fi protejat[ la foc prin vopsire cu vopsele termospumante. Structura metalică. Accese Accesele în hala de producţie vor fi poziţionate astfel: între axele: 1-2/B ( cu dimensiunile de 9.75mm grosime ( la exterior). Atelierele de mentenanţă vor fi incluse în hala de peoducţie şi au fost tratate mai sus la ob. 13-14/B ( cu dimensiunile de 7.5m în sus se va executa perimetral închideri pe o înălţime de 2.5m între axele 9 – 17 şi 13.207. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu. stîlpii şi fermele vor fi protejate la foc cu vopsea termospumantă. Pe partea opusă a drumului judeţean există un canal al ANIF care va fi folosit pentru preluarea apelor deversate. 01.0x6.0x4.4mp.0x6. Obiect nr. Între axele 9 – 12 cele două poduri rulante se vor suprapune. . 10-11/B ( cu dimensiunile de 7.0mp.0m între axele 1 – 12.3mp. Peste fâşia de policarbonat se vor monta închideri în trei straturi cu tablă cutată 16.0m axate pe mijlocul fiecărui atelier. Suprafaţa utilă va fi de 213. rulante . Din cauza podurilor rulante hala va avea două zone cu înălţimi la coamă diferite şi anume 15.1035 de 0.5m cu plăci din policarbonat cu patru camere. 137.0m). De la cota +2.0m şi una cu dimensiunile 7. Propuneri constructive şi funcţionale Corpul de birouri alipit de hala de producţie va avea regim de înălţime P+1 şi o suprafaţă construită de 133.0x6. 02 – birouri producţie şi mentenanţă.4mp. PROPUNERI.75mm grosime ( la interior).Pe teren nu sunt amplasate nici un fel de reţele conform avizelor de amplasament solicitate la deţinătorii de utilităţi. Compartimentarea se va realiza din zidărie de BCA de 30cm grosime cu stîlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii. În hală vor fi amplasate două poduri rulante unul de 15t va funcţiona între axele 9 . Cota pardoselii finite va fi 109.70NMN.0x4.

Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă eficientă Porotherm de 38cm.9mp Total suprafaţă utilă parter: 106. şi va mai exista un acces direct în spaţiul de depozitare în axul 8.40.40 peste atelierele de mentenanţă.2mp • Coridor Sutil = 18.40 se va putea intra în hala de producţie peste atelierele de mentenanţă. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare.1mp • Birou 1 persoană Sutil = 10. placat la exterior în zona sîmburilor de beton cu polistiren de faţadă de 12cm.1mp Total suprafaţă utilă etaj: 110. termoizolaţie din două starturi de polistiren extrudat de cîte 50mm fiecare peste care se va turna o şapă de protecţie armată cu plasă sudată. În birouri se va realiza o vopsitorie cu vopsele lavabile la pereţi.7mp • Birou 4 persoane Sutil = 16. Din punct de vedere funcţional la parter se vor amenaja următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33.Structură de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă eficientă. Accesul pe terasa necirculabilă pentru reparaţii şi întreţinere se va putea face din casa scării de la cota +5. oficiu şi birouri şi din beton la depozite.1mp • Coridor Sutil = 18. În restul oficiului şi la grupurile sanitare se va realiza o tencuiala gletuită şi o vopsitorie cu vopsele super lavabile. Porotherm de 38cm grosime. întărită cu sîmburi de beton armat la colţuri şi la intersecţii de pereţi. Peste şapă se va executa stratul de hidroizolaţie din membrane hidroizolante EDPM lipite cu adeziv şe benzi de protecţie.6mp • Oficiu.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 2. Propuneri constructive şi funcţionale . Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (pereţii portanţi) şi din gips carton rezistent la umezeală în zona grupurilor sanitare.7mp • CT Sutil = 2. Obiect nr.6mp Total corp birouri hală Sutil = 219.0mp Corpul de birouri va fi acoperit în terasă peste planşeul din beton armat se va executa o învelitoare terasă necirculabilă cu beton de pantă. Accese Accesul în clădirea de birouri se va realiza în axul 10.2mp La cota +5.2mp La etaj vor funcţiona următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33. coridoare.4mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 8. 03 – hală sortare.6mp • Analize Sutil = 8. La oficiu se va monta faianţă în zona blatului de lucru şi a chiuvetei. Planşeu peste parter şi cel de peste etaj vor fi din beton armat. Din casa scării la cota +5.5mp • Sala şedinţe operative Sutil = 27. • Podest casa scării Sutil = 2. loc de luat masa Sutil = 28.40 se poate accede prin casa scării aici fiind o legătură cu hala de producţie în care se poate accede la cota +5.8mp • Depozitare Sutil = 2.1mp • Casa scării Sutil = 5.

70m.30 m mai sus decat cota terenului amenajat.80). Suprafaţa construită va fi de 3793. cota de calcare a parterului se va afla cu 0. orientată spre spatele construcţiei.1120 cu grosimea de 0.00m. Compartimentările din beton armat din zona boxelor de sortare vor avea capătul rotunjit şi marcat cu vopsea galbenă pentru o mai bună vizibilitate.75mm grosime şi va fi într-o apă. Învelitoarea va fi din tablă cutată profil 35. Hala sortare va fi deschisă pe o latură spre platforma carosabilă.1mp.0m în sus închiderea se va face cu tablă cutată 85. Cladirea este orientata cu fatada principala spre NV.1035 de 0.70NMN.5m.00m la care se va putea accede printr-o scară metalică circulară amplasată în faţa corpului – „Laborator”.90.88mm De la cota +8. 04 – birouri administrative P+1. suprafata construita la sol de 284.207.30 mp Centrala termica: 10. Accese Accesul în hala de sortare se va realiza pe latura liberă pentru utilajele care încarcă sau descarcă reziduurile din aluminiu. Scopul acestei console cu lăţimea de 1. Compartimentări Compartimentările vor fi din beton armat de 30cm grosime şi cu o înălţime de 6. Închiderile Închiderile se vor executa din beton armat până la cota +6.2m este de a se putea lua probe din TIR-urile care aduc aluminiu. Înaltime maxima la atic = 8. Propuneri constructive şi funcţionale Obiectul nr. Cota pardoselii finite a parterului este +0.40 (NMN +110.10). În zona de depozitare a a materiei prime vor fi amplasate în axul A un gol cu dimensiunile de 6.75m pe o înălţime de 175cm se va executa perimetral o închidere cu plăci cutate transparente cu acelaşi profil ca şi tabla cutată. Pereţii de compartimentare vor fi protejaţi la capătul orientat spre latura liberă de o tablă plană de 2-3mm grosime.0m. De la cota +6.40 mp Bucatarie 12. Hala va avea structura de rezistenţă metalică.14 mp Zona birouri 33. Astfel.27 mp Zona asteptare 22. 4 are functiunea de birouri administrative. Tâmplărie metalică la uşa pietonală de acces. avand regimul de inaltime P+1E . cladirea va cuprinde urmatoarele zone: Parter: Hol acces 10. prinsă pe grosimea peretelui de beton.86 mp .1m.0m şi o uşă metalică pietonală cu dimensiunile de 1.86 mp Grup sanitar femei 2. În dreptul axului A între axele 15-18 se va executa o consolă din beton armat la cota +4.57m şi care va ieşii din planul halei cu 4.30 m Categorie de importanta: C – normala Grad de rezistenta la foc: III Din punct de vedere functional. Această consolă va fi acoperită cu o copertină metalică prinsă de structura de rezistenţă a halei la cota 6.10 (NMN +109.0 x 2. Obiect nr. Cota pardoselii finite va fi 109.56mp.280. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „E” de pericol de incendiu cu sturctur metalică neprotejată. iar cota finita a etajului este +3. Finisaje Pardoselile vor fi din beton elicopterizat.1x6. Cota trotuarului este +0.0m.70 mp si suprafata desfasurata de 529. În zona de depozitare a materiei prime se vor amplasa compartimentări din blocuri prefabricate din beton cu nut şi feder cu o înălţime de 3.0mp iar suprafaţa utilă de 3560.Hala sortare va fi un corp de clădire cu regim de înălţime P cu înălţimea maximă de 12.

termoizolatie vata rigida. in sistem cofraj pierdut. In zona centralei termice.16 cm).grinzi). băi. conform normelor pompieristice de rezistenta la foc. pe o fata cu folie de Al. pe tabla cutata cu cute inalte.86 mp 9. .50 mp 11.95 mp 19.11 mp 2. se va monta o scara metalica de incendiu.14 mp 25.88 mp 209.45 mp 4. Usile interioare vor fi pline.. montate cu suruburi autofiletante. avand 6 deschideri intre 3 si 6 m. Se va putea accede şi pe o rampă pentru persoane cu dizabilităţi. cu tamplarie din lemn.78 mp Terase circulabile neacoperite: 40. aceasta va fi imbracata cu placi gips carton.Hol Grup sanitar barbati Sp depozitare Casa scarii Zona birouri 1 Zona birouri 2 Arhivă Total suprafaţă utilă: Etaj: Hol etaj Grup sanitar barbati Grup sanitar femei Birou Zona birouri Hol Sala conferinte Birou director Birou manager Oficiu Secretariat Total suprafaţă utilă: 4. Pe latura posterioară s eva prevedea un acces la centrala termică. cu o grosime de 15 cm. La parter. prevopsita culoare alb RAL 9003 si gri RAL 9006. prefabricata. in zona de birouri si birouri directori. tabla cutata. Accese Acesul principal în clădire se va realiza în axul A/4-5.52 mp 7. tip MEGAPROFIL. peretii vor fi realizati din plăci plane (sandwich) tip gips-carton(grosime 1. pe holuri. Grosimea peretilor va fi intre 10 si 15 cm.cu grosimea de 16 cm. termoizolatie vata minerala(saltele semirigide. se prevad parasolare mobile din lamele aluminiu.A.61 mp 4. respectiv mocheta.75 mp 250. si membrana hidroizolanta cu strat de protectie.25 cm) cu termoizolaţie. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie ceramică . in dreptul geamurilor.C. peretii se vor executa din blocuri B.65 mp 13.53 mp 77. Planseul va fi din beton. Ferestrele vor avea tamplarie aluminiu cu geam termopan.10 mp Structura cladirii este metalica. Tavanele se vor realiza in sistem tavan fals.16 mp 92.62 mp 2. caserata. Închiderile Inchiderile exterioare se vor face din tabla cutata. si va fi finisat cu tencuiala si vopsele acrilice. se va pune gresie de exterior antiderapanta. Compartimentări La interior.50 mp 30. Deasupra accesului in cladire se va monta o copertina pe structura metalica usoara.34 mp 26. iar cele exterioare vor avea tamplarie din aluminiu cu geam termopan.36 mp 23. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata. spaţii depozitare şi covor PVC.37 mp 2. Soclul va fi din beton armat. montate pe rigle din metal si finisati prin zugravire cu vopsele lavabile. Pe terasele circulabile. In cazul structurii metalice (stalpi. Pe fatada posterioara. tencuiti si vopsiti cu vopsele lavabile.55 mp 10.

vestiare.0mp • Vestiar femei 5 pers.4mp • Birou 4 personal Sutil = 22.6mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 11. Obiectul nr.cabină poartă Propuneri constructive şi funcţionale . Centrala va funcţiona pe gaz şi va avea un acces direct din exterior şi suprafaţa de geam necesară în caz de explozie. birouri şi laborator. În axul 21/g-h va fi accesul la zona de vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul muncitor.4mp • Laborator 3 pers Sutil = 33.4mp • Analiză Sutil = 7.0mp • Grup sanitar Sutil = 3.4mp • Vestiar bărbaţi 16 pers.6mp • Hol acces Sutil = 7.in spatele aticului. Laboratorul va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „C” de pericol de incendiu.Apele pluviale vor fi colectate in jgheaburi prefabricate. fiind eliminate prin scurgeri interioare. Accese Accesele în clădirea laborator vor fi amplasate astfel: în axul „a” în zona de laborator propriu-zis. În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din gips carton pe structură metalică la grupurile sanitare. centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri. în birouri.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 4. coridoare.2mp • Duşuri în vestiar Sutil = 10.laborator analize Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea laboratorului este amplasată alipit de hala de sortare. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. Cota pardoselii finite va fi +0. duşuri. Au fost lăsate rezerve din punct de vedere al structurii pentru o eventuală supraetajare în viitor cu un nivel. Sutil = 15. Din punct de vedere funcţional construcţia va cuprinde următoarele spaţii: • Coridor Sutil = 6. Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă. Sutil = 6. 06 . va avea regim de înălţime P şi structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm. În clădirea „laborator” va fi amplasată o centrală termică pentru încălzirea spaţiilor şi pentru realizarea apei calde menajere. La grupurile sanitare se va utiliza ghips carton rezistent la umezeală. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare. în axul 21/b-c şi 21/c-d. Sutil = 17. Obiectul nr.7mp • Arhiva Sutil = 10. 05 .20(109.8mp • Duşuri Sutil = 5. birou analiză.6mp Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime.7mp Total suprafaţă utilă laborator: 186.1mp • Birou documente 3 pers.7mp • Vestiar barbati 34 pers Sutil = 24. La duşuri şi la grupurile sanitare în zona lavoarelor se va monta placaj din faianţă.90NMN). Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă.

În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm. 07 . Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la toate încăperile. Obiectul nr. în axul A spre zona de birouri şi spre incinta împrejmuită.5cm. La grupul sanitar în zona lavoarului se va monta placaj din faianţă.0 x 30.0m) care va servii pentru descărcarea TIR-urilor cu deşeuri de aluminiu pentru vizualizarea întregii încărcături. În partea dinspre poarta de acces în incintă se va amplasa o platformă pentru depozitarea produselor finite. portar şi administrare cântar Sutil = 24. Imediat din drumul de acces se vor amenaja parcări pentru TIR-urile care aşteaptă în afara incintei împrejmuite să intre în incintă şi să fie cântărite şi descărcate.2mp 3. hol acces controlat Sutil = 3. parcările pentru autoturisme vor fi în număr de 16. Cota pardoselii finite va fi +0.Cabina poartă este amplasată în imediata vecinătate a intrării în incinta împrejmuită a fabricii. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din zidărie de cărămidă de 12.5mp 4. Zone verzi vor fi amenajate doar în afara incintei împrejmuite şi anume: . 08 . Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă.0mp şi va cuprinde: 1. Se va realiza o delimitare între circulaţie pietonală şi cea a autovehiculelor din incintăurmând ca traseele pietonale sa fie protejate cu stîlpişori din beton cu diametrul de 35cm şi înălţimea de 70cm turnaţi în ţeavă metalică. zone verzi. Cabina poartă va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu.20 (109. Accese Accesele în cabina poartă vor fi amplasate astfel: în axul 1din cabina poartă spre holul de aces controlat. Accesul din drumul judeţean 791 se va realiza conform planului de situaţie planşa nr. Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă. hol acces Sutil = 1. În zona din spate spre împrejmuire.1mp Structura de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm. în axul C spre zona de cântar şi acces carosabil. platforma se v-a termina cu un perete din beton armat de 30-35cm grosime cu înălţimea de 3.0m care va împiedica deşeurile să se disipeze pe platformă în momentul în care sunt încărcate în vole. Holul de acces controlat va avea închideri din tâmplărie cu geam termopan şi cu panouri termoizolante la partea superioară. Obiectul nr. Platforma va avea suprafaţa de 1290mp. grup sanitar Sutil = 2. împrejmuire.8mp Total suprafaţă utilă 45.90NMN). 01A. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. Se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.8mp 5. centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri. În afara incintei împrejmuite se vor amenaja parcări pentru angajaţi cu acces dinspre zona de acces din drumul judeţean 791. Holul de acces controlat este un pasaj obligatoriu şi singura cale de acces a persoanelor care doresc sa intre în incintă.parcare angajaţi .platforme În incinta împrejmuită toată suprafaţa va fi betonată pentru accesul şi circulaţia TIR-urilor cu marfă şi a utilajelşor de încărcare descărcare. post prim ajutor Sutil = 12.8mp 2. În continuarea halei de sortare va fi amenajată o platformă de vizualizare în suprafaţă de 900mp (30. Va fi o construcţie cu regim de înălţime P cu suprafaţă construită de 59. Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime.

platformele de depozitare. De asemenea între blocurile de fundaţii ale stâlpilor este prevăzut un soclu de beton armat cu dimensiunile 20x40cm care este ridicat la 20cm faţă de terenul sistematizat.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza.2. va fi împrejmuită.L.sistem recirculare şi răcire apă Propuneri constructive şi funcţionale Alipit halei de producţie obiectul 01 se va construi o clădire cu regim de înălţime P în care se va amenaja statia de pompe. staţia de combustibili mobilă. 195/10. tablourile utilajelor din hală. 15 .o zonă înspre calea ferată.gospodărie apă Propuneri constructive şi funcţionale Alimentarea cu apă a investiţiei se va realiza prin două puţuri forate amplasate conform planului de situaţie planşa nr. hala de sortare. Cele două rezervoare vor fi semiîngropate şi vor fi utilizate şi ca rezervoare de incendiu. Incinta în care va fi amplasată fabrica. Cele două puţuri vor avea fiecare o casă a pompelor – construcţie din zidărie de cărămidă acoperită cu panouri termoizolante pe şarpantă din lemn. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr..C. Stâlpii metalici sunt ancoraţi în fundaţii de beton cu dimensiunile 40x40cm având înălţimea de 50cm. 17. întocmit de S. Obiectul nr. Clădirea va avea o structură din zidărie portantă de cărămidă Porotherm cu grosimea de 38cm şi o suprafaţă construită de 240.00m nisip mijlociu si fin maroniu. panourile de capăt care au o lungime diferită se vor realiza prin adaptarea acestuia). MEMORIU TEHNIC .în zonele din stânga şi din dreapta incintei împrejmuite.2mp.2008. Aceasta va deservi cele două rezervoare de apă de cîte 350mc fiecare unul cu apă caldă din instalaţii şi altul cu apă rece.5.0ml.50m faţă de terenul sistematizat.R. HALA PRODUCTIE: a. 14 .4m. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4 (in zona gropii de turnare): • pană la -0. Fiecare foraj va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă cu H = 2. birourile.10. Se foloseşte o plasă de sârmă cu ø2mm cu o reţea 30x30mm.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12. Lungimea împrejmuirii va fi de 712ml şi poarta glisantă va avea 8. Împrejmuirea va fi amplasată la marginea zonei de protecţie a forajului ( diametru de 43. 01A. În această clădire vor fi amplasate tablourile generale. Obiectul nr. tare • pană la -6. Împrejmuirea se va realiza din plasă de sârmă montată. cabina poartă. fixată de stâlp prin sudură.0m). care încadrează plasa de sârmă. CARA S. etc.50m sol vegetal • pană la -4. Suprafaţă desfăşurată va fi de 496. La partea superioară si la partea inferioară a fiecărui stâlp este prevăzută o ţeavă pătrată 20x1. Gardul va fi electrificat la partea superioară şi va fi de tip Ecotax APS. încadrate de stâlpi metalici realizaţi din ţeavă rotundă Ф60x4 de oţel.6mp. 13 . .REZISTENŢĂ OB01. Partea superioară a stâlpilor se găseşte la +2.clădire tehnică Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea tehnică va fi amplasată alipit de hala de producţie şi va avea regim de înălţime Sparţial+P+1. pe stîlpi metalici înglobaţi în grinda .o zonă între parcările angajaţilor şi carosabilul pentru TIR-uri. Timisoara. indesat . Gardul este compus din panouri de diferite lungimi (panoul de câmp – cu o lungime de 2m. Obiectul nr.soclu din beton. generatorul de curent. .

tare • pană la -5. presiunea convenţională este: Ppl. Cota terenului natural CTN=+109.00=109.00m. Regimul de inaltime P Cota ±0.00m. indesat • pană la -18. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire. tare • pană la -8. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C20/25 cu fibre DRAMIX.80m nisip maroniu cu pietris.40m argilă prafoasa maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase si incluziuni feruginiase. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XA2 – groapa de turnare .70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase. tare • pană la -2. tare • pană la -3. Aceste masuri sunt necesare din cauza faptului ca apa subterana este un nivel hidrostatic sub presiune si poate creea antrenari hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul executiei acestei excavatii foarte adanci. in stare de indesare medie.54 kPa Df=2. indesat Forajul F6: • pană la -0.00m.. indesat • pană la -24.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginiase si concretiuni calcaroase. = 247. Pcr. vartos • pană la -7. groapa de turnare si o serie de canale tehnologice conform specificatiilor fiselor tehnologice Pentru executarea incintei de mare adancime a utilajului de turnare a aluminiului.93 kPa Df=2.00 a halei se gasesc fundatiile de utilaje.00m si grosime de cca 0.50m pietris cu nisip maroniu.80m.20m praf argilos gri maroniu cu incluziuni feruginoase. = 374. Perimetral sunt dispuse fundatii continue sub zidurile de beton armat.65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.60m sol vegetal • pană la -1.00m nisip mijlociu gri maroniu. indesat in adancime • pană la -9.00m. Sub cota 0.-26.00m nisip mijlociu gri maroniu. Forajul F5: • pană la -0.00 şi B=2.00m nisip prafos maroniu roscat.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase. condusi pana la adancimea de -26. indesat Conform studiului geotehnic.00m nisip mijlociu maroniu.50m nisip gri maroniu cu pietris. tare • pană la -6. b.60m argilă prafoasa gri maronie cu concretiuni calcaroase.70m NMN. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5.70m sol vegetal • pană la -2. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). se recomanda executarea acestuia acestuia sub protectia unor pereti mulati din beton armat. indesat • pană la -10. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip.• pană la -13.50 (fata de cota terenului natural). respectiv bare de repartiţie din oţel OB37.00 şi B=2. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton simplu de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. vartoasa.00m nisip prafos gri maroniu. Se recomanda totodata lucrari de injectare cu lapte de ciment si bentonita pentru izolarea partii inferioare a incintei astfel create intre cotele de -24.. indesat • pană la -23.

Cota ±0.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza.11 kPa Df=0.45 kPa Df=0.90 şi B=0. 195/10. presiunea convenţională este: Ppl. beton armat şi beton precomprimat”.80m nisip maroniu cu pietris.50m. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5.50m sol vegetal • pană la -4. indicativ NE012-1/2007.C. Tratarea/ vopsirea structurii metalice a halei se va face conform specificariilor producatorului de utilaj tehnologic. Cele doua poduri rulante sunt sustinute de grinzi de rulare din profile metalice. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare .50m pietris cu nisip maroniu. La spatiile de mentenanta se prevad fundatii izolate sub stalpii de sustinere al planseului.00m nisip mijlociu gri maroniu. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). Inchiderile se realizeaza din tabla cu cuta inalta – vata minerala . care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4: • pană la -0. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip.tabla. indesat • pană la -18. b. = 324.65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.50m. tare • pană la -6. Descrierea obiectului Obiectivul se compune din doua corpuri de cladire. respectiv ferme cu zabrele transversale (OL37-2k). Conform studiului geotehnic. care reazema derect pe fermele longitudinale de contravantuire (in cazul acoperisului).50m nisip gri maroniu cu pietris.• XC2 – restul elementelor infrastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. = 208.90 şi B=0. respectiv spatii mentenanta (regim de inaltime P). Timisoara.10.L. respectiv prin intremediul grinzilor de perete (în cazul pereţilor). specificate in anexa 1.00=109.00m nisip mijlociu si fin maroniu. Cadrele transversale sunt contravantuie pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor portale de franare (OL37-2k). Cota terenului natural CTN=+109.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12. MENTENANTA: a. La nivelul acoperisului pe directie longitudinala se prevad ferme cu zabrele. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. indesat • pană la -23. OB02. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20.R. CARA S. Birouri productie (regim de inaltime P+2E). Pcr. respectiv contravantuiri. întocmit de S.2008. indesat • pană la -13. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. indesat • pană la -24. BIROURI PRODUCTIE. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr.50 (fata de cota terenului natural).70m NMN.

CARA S. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5.00 şi B=2. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut.00 (fata de cota terenului natural).00m. La spatiile de mentenanta. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. planseul este calculat sa preia o incarcare de 1000 daN/mp (rezultata din depozitarea matritelor din groapa de turnare).80m nisip mijlociu.L.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase.P) Cota ±0. b. la interfaţa dintre cele două elemente. Pcr. presiunea convenţională este: Ppl. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008).70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. Conform studiului geotehnic. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. maroniu. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase tare Apa subterană a fost întâlnită la cota -6. care marginex boxele de depozitare sunt dispuse fundatii continue din beton armat. respectiv rigle transversale (OL37-2k).50m sol vegetal • pană la -2. Timisoara. Cota terenului natural CTN=+109.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase tare • pană la -5. indesat • pană la -10.00 şi B=2.C.00m. Sub zidurile de beton armat. indesat Forajul F2: • pană la -0. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0.2008. indesat • pană la -6. beton armat şi beton precomprimat”.longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. vartoasa • pană la -5.93 kPa Df=2. 195/10.90m sol vegetal • pană la -3.10. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. întocmit de S.00=109. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă.R. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime . HALA SORTARE: a.54 kPa Df=2.70m NMN. OB03.90m nisip mijlociu si fin maroniu. = 247.00m nisip mijlociu gri maroniu. Cadrele transversale sunt legate . indicativ NE012-1/2007. = 374.

Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasă sudată Ø8/20. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului). Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi metalice. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului). vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare. respectiv rigle transversale (OL37-2k).P+1E) Cota ±0.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. = 374.10.00m argilă prafoasa galben maronie cu concretiuni calcaroase. OB04. 195/10. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. tare • pană la -6. Inchiderile se realizeaza din panouri ONDATHERM.00m. indicativ NE012-1/2007. Cota terenului natural CTN=+109.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.00=109.00m argilă prafoasa maroniu galbuie.L. CARA S. mai inchisa spre baza. Cadrele transversale sunt legate pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k).70m NMN. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. întocmit de S. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: . Conform studiului geotehnic. Pcr. b.93 kPa Df=2. BIROURI ADMINISTRATIVE (P+1E): a. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F7 • pană la -0. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37.00 şi B=2. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi. Tabla cutata se prinde de grinzile de planseu cu ajutorul suruburilor autofiletante. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime . pe care se prinde tabla cutata cu rol de cofraj pierdut (COFRASTRA 70).C.pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k).00 şi B=2.5) este de 8cm + inaltimea cutei (7cm – pentru Cofrastra 70). = 247. beton armat şi beton precomprimat”. respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor).2008. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi.00m. presiunea convenţională este: Ppl.R. Timisoara. Constructia este mărginita de un soclu de beton armat.54 kPa Df=2. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.60m sol vegetal • pană la -1. respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor). Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. tare • pană la -3.00m argilă maronie. Grosimea planseului de beton armat (C18/22. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi Inchiderile se realizeaza din tabla.

10. vartoasa • pană la -5.45 kPa Df=0.50m.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase.2008. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. CARA S.90 şi B=0. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. = 324. la interfaţa dintre cele două elemente.00m nisip mijlociu gri maroniu. beton armat şi beton precomprimat”.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37.70m NMN.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. indicativ NE012-1/2007. indesat • pană la -10. indesat • pană la -6. Pcr. Timisoara.90m sol vegetal • pană la -3.11 kPa Df=0. maroniu. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0. beton armat şi beton precomprimat”. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. LABORATOR ANALIZE: a. întocmit de S. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. indicativ NE012-1/2007 .90 şi B=0. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. presiunea convenţională este: Ppl. Conform studiului geotehnic. Cota ±0. b.80m nisip mijlociu.R.90m nisip mijlociu si fin maroniu.C. OB05. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -6. Cota terenului natural CTN=+109. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37.L.00 (fata de cota terenului natural). cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008).• XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Latimea talpii fundatiilor continue s-a ales astfel incat sa poate realiza pe viitor o supraetajare a obiectivului. 195/10. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.00=109.50m. = 208.

Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.C. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20.00m argilă prafoasa gri maronie. care reazemă pe elevatiile de .L.10. presiunea convenţională este: Ppl. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr.45 kPa Df=0.00=109.11 kPa Df=0. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. 195/10.00m argilă prafoasa maroniu galbuie.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.50m. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut.2008. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. b.90 şi B=0. întocmit de S. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P. Cota terenului natural CTN=+109. beton armat şi beton precomprimat”. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat.90 şi B=0. Cota ±0. de beton armat clasa C16/20 armată pe două direcţii cu bare de rezistenţă din oţel-beton PC52 respectiv bare de repartiţie din OB37 acolo unde este necesar. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F8: • pană la -0. de 35 cm grosime.R.70m NMN. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. Rezervoare apa (2x 350mc) Structura de rezistenţă este concepută astfel: Radierul este realizat dintr-o placă. La partea superioară cuva este acoperita cu o placă din beton armat monolita.OB06. vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare. Conform studiului geotehnic. CABINA POARTA: a. tare • pană la -3. Timisoara.60m sol vegetal • pană la -1.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. SISTEM RECIRCULARE SI RACIRE APA: a. Ca elemente verticale de rezistenţă s-au folosit elevatii din beton armat de clasă C16/20.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. = 324. cu incluziuni feruginoase. = 208. CARA S.50m. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. la interfaţa dintre cele două elemente. indicativ NE012-1/2007 OB14. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. Pcr. tare • pană la -4.

Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75.S. în conformitate cu programul de control. cu reprezentanţi ai I. OB15. au dreptul să exercite controlul în execuţie pe tot parcursul lucrărilor. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia lucrărilor se face de către beneficiar. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. beton armat şi beton precomprimat”.C. Beneficiarul. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. Placa este realizată din beton clasa C18/22.5 şi este armată cu armătură de rezistenţă din PC52 respectiv armătură de repartiţie din OB37. proiectantul şi reprezentanţii I. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. CLADIRE TEHNICA: Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este S(partial) +P+1E. îmbunătăţirea propriei activităţi. CONTROLUL CALITĂŢII Controlul calităţii lucrărilor va fi efectuat de constructor prin personal calificat în conformitate cu normativele specifice fiecărui gen de lucrări. la interfaţa dintre cele două elemente. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. . indicativ NE012-1/2007. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut.XC2. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Statie pompe: Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. stabilirea condiţiilor de reluare a lucrărilor întrerupte etc. executant şi proiectant pe baza prevederilor legale specifice şi are la bază programul de control şi documentele de atestare calitativă întocmite pe parcursul execuţiei. în conformitate cu propriile programe interne de control.beton armat.C. Clasa de expunere a betonului este .S. b. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. Atestarea calitativă pe faze de execuţie se va face împreună cu proiectantul şi beneficiarul şi după caz. zonal prin grija executantului. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. atât pentru asigurarea calităţii lucrărilor. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. la interfaţa dintre cele două elemente. Planşeul peste subsol si parter este realizat din beton armat de clasa C16/20.

Hală de producţie: În hala de producţie nu sunt obiecte sanitare. printr-un cadru tehnic de specialitate. Proiectul va fi verificat de către inginer Verificator Proiecte atestat MLPAT. spre colectorul pluvial de incintă. Întreaga documentaţie tehnică va fi respectată în corelare cu normativele tehnice specifice fiecărei categorii de lucrări. sunt evacuate gravitaţional spre canalizarea menajeră prevăzută în incintă. Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire. Obiect 04 . la timp şi de bună calitate. precum şi a caietelor de sarcini şi anexelor tehnologice ce fac parte integrantă din proiect. la exigenţa esenţială A1. tot prin grija beneficiarului se va asigura dirigenţia de şantier. Obiect 02 . vicii ascunse sau alte situaţii neprevăzute (dar posibile la costrucţiile vechi). efectuarea reparaţiilor si lucrărilor de întreţinere. cu baterie monocomandă Alimentarea cu apă potabilă se realizează de la reţeaua de apă din incintă.Birouri producţie mentenanţă: Corpul de clădire care deserveşte Hala de producţie.Birourile administrative P+1: Pentru deservirea personalului administrativ la parterul şi etajul clădirii au fost prevăzute două grupuri sanitare distincte pentru femei şi bărbaţi. Trecerea la executarea lucrărilor se va face numai după obţinerea tuturor avizelor legale. A2 – de rezistenţă şi stabilitate. pentru răcirea utilajelor de la turnătorie. a celor conexe.1 spălător de vase din inox.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor polietilenă . Execuţia lucrărilor se va efectua de către personal atestat pentru execuţie. În cadrul lucrărilor de instalaţii sanitare vor fi canalizate burlanele de ape meteorice. cu baterie monocomandă Dn ½” . responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPAT.DISPOZIŢII FINALE Atât prin amenajările de organizare de şantier cât şi prin tehnologiile utilizate. Obiect 03 .2 lavoare din porţelan sanitar. va fi solicitat proiectantul care împreună cu beneficiarul şi constructorul vor stabili condiţiile pentru continuarea lucrărilor. apa este folosită numai în scopuri tehnologice. beneficiarului îi revin sarcini legale în legătură cu întreţinerea şi exploatarea corectă a obiectivului.INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE Obiect 01 . iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie. Dacă asupra documentaţiei nu se fac observaţii de către beneficiar şi constructor în termen de 30 zile de la predare. de asemenea. constructorul trebuie să asigure execuţia conform graficelor de lucru.Hala sortare: Nu dispune de grup sanitar. Pe fiecare burlan la înălţimea de +0. MEMORIU TEHNIC . 17.2 pisoare cu senzori de spălare 3/8” . Lista normativelor tehnice enumerate în prezentul memoriu tehnic şi caietele de sarcini nu este limitativă. Dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor apar eventuale neconcordanţe cu situaţia din teren. a fişelor tehnice. aceasta se consideră însuşită şi orice modificări vor putea fi efectuate cu respectarea prevederilor legale. în condiţii de siguranţă atât pe parcursul execuţiei cât şi în exploatarea obiectivului. .80m se va monta o piese de curăţire de Dn 125 mm. În acest corp de clădire au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături: . Exploatarea construcţiei se va face cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute .3. Urmărirea execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar. inclusiv asigurarea urmăririi curente conform normativului P 130 – 88. În total vor fi prevăzute 15 burlane. ea urmând a fi completată de către constructor la întocmirea fişelor tehnice de execuţie. evitând modificări sau supraîncărcarea elementelor structurale si va fi întocmit programul de urmărire curenta ( în mod special asupra zonelor de intervenţie). inclusiv a autorizaţiei de construire. prin tuburi şi piese din polipropilenă PP 125 mm. După punerea în funcţiune.

1 vas WC şi o cadă de duş cu cabină.5 căzi de duş cu cabină de duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50. Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă Grup sanitar bărbaţi: (parter + etaj) . este dotat cu un grup sanitar echipat cu: .2 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox.1 cadă de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupul sanitar a fost prevăzut un sifon de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox.2 căzi de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix Grup sanitar vestiar bărbaţi: . În bucătăria de la parter şi în oficiu de la etaj vor fi prevăzute spălătorie de vase din inox.Cabina poartă: Cabina poartă şi postul de prim ajutor. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată la parterul clădirii. 100 mm cu capace din inox. l = 2. Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă. Apele epurate vor fi deversate gravitaţional la canalul de desecare HCN 768. conform planului de situaţie 01ED.00 mc/zi.96 m şi capacitate de epurare de 7. cu baterie stativă monocomandă Dn ½” Alimentarea cu apă rece se realizează de la reţea de apă de incintă. Grup sanitar vestiar femei: .În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături. cu baterie monocomandă de Dn ½” . În incinta unităţii se va realiza un colector menajer de la Hala de producţie.Laborator analize: Este o clădire parter alipit de hala de sortare.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” . Obiect 06 . iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată lângă vestiar femei.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . H = 2.3 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” .2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” . Grup sanitar femei: (parter + etaj) . În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături. Staţia de epurare va fi amplasată lângă DJ 791.00. Lângă laborator au fost prevăzute un grup sanitar compus din: 1 lavoar.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă stativă Dn ½” . În cadrul clădirii vor fi amenajate şi vestiarele pentru femei şi bărbaţi cu grupurile sanitare aferente. Obiect 09 – Canalizare menajeră şi pluvială Reţeaua de canalizare menajeră Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire vor fi canalizate gravitaţional spre o staţie de epurare din polietilenă TOPAS 40 având următoarele dimensiuni constructive L = 2. Apele menajere rezultate sunt canalizate gravitaţional spre colectorul menajer de incintă.1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . LABORATOR ŞI . Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă. până la staţia de epurare. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm. cu baterie monocomandă de Dn ½” .2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm.1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . Obiect 05 .2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . Acest colector va prelua apele uzate de la BIROU ADMINISTRATIV.16 m. Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă.

5 (B300).003. 5 ml în amonte şi aval. iar de la acest punct creşte diametrul colectorului la Dn 250 mm. Planseul de la partea superiora a constructiei va sprijinii pe peretii laterali cat si pe grinda cetrala propusa. iar betonul folosit pentru realizarea planseului va fi de marca C18/22. partea supraterana fiind de 0.0025 până la staţia de epurare. Pe planşeul de la partea superioară a chesonului se va prevede o izolaţie din materiale bituminoase şi o termoizolaţie din placi din polistiren extrudat de grosime 5cm .CABINA POARTĂ. Apele deversate în staţie de pompare. se va respecta acoperitea cu beton a armaturilor conform detaliilor de executie anexate. Pe platformele betonate şi drumurile de acces au fost prevăzute găuri de scurgere cu sifon şi depozit.5 ( B300 ). Hidroizolaţia este specifică teraselor fiind alcătuită dintr-un strat de amorsă din emulsie bituminoasă 300g/mp peste care se aşterne un strat de difuziune realizat din împâslitura bitumată perforată IBP1200. vor fi evacuate cu ajutorul pompelor în canalul de desecare HCN 768 printr-o gură de vărsare pereată du cale de beton.montate pe un strat de mortar de pantă M100. Colectoarele pluviale de incintă au fost prevăzute din tuburi PVC tip KG îmbinate cu mufă şi inele de cauciuc având Dn 200. Reţeaua de canalizare pluvială Evacuarea apelor pluviale rezultate de la acoperişul clădirilor şi de pe platformele betonate. cu o retea de bare independente Φ8 OB37.00m. drumuri şi parcări se va realiza prin 2 sisteme de colectoare pluviale.10 OB37. Apele pluviale colectate de pe platformele betonate. Pentru protecţia termoizolaţiei se vor prevede la partea superioară două straturi de izolaţie din membrane bitumate speciale autocolante montate la rece prin presare. Colectorul propus va fi prevăzut din PVC tip KG de Dn 200 mm. Peretii laterari se vor arma cu bare longitudinale dispuse pe partea interioara si exteriora a peretilor Φ 12. Grosimea planseului va fi de 15 cm. Betonul folosit la realizarea statiei de pompare va fi de marca C18/22. Radieul chesonului va fi din beton armat de grosime 40cm. Planşeul intermediar situat în interiorul chesonului folosit pentru manevrarea vanelor este realizat din beton armat şi are prevăzute patru goluri pentru montarea a patru pompe submersibile. fiind considerate ape meteorice nepoluate. până la clădirea laboratorului cu o pantă de scurgere de 0. drumuri şi parcări. se vor lua toate măsurile de protecţia muncii pentru evitarea accidentelor de muncă. . La conectarea burlanelor de scurgere. Bariera de vapori se va executa din împâslitură bitumata de tip IA1100 lipită cu mastic de bitum. Inaltimea totala a statieie de pompre va fi de 4. înainte de deversare în staţie de pompe vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere. acesta fiind incastrat in peretii circulari ai chesonului si va sprijinii pe o grinda transversala din beron armat. Dn 315 şi Dn 400 mm. guri de scurgere şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate executate conform STAS 2448/82.14 Pc52 cat si armatura transversala de forma circulara Φ8. cu o pantă de scurgere de 0. Marginal se vor monta şorţuri din tablă zincată prinse de mortarul de pantă cu dibli şi holşuruburi.5m inaltime. forma in plan a planseului intermediar fiind de jumatate de cerc. La partea superioară a hidroizolaţiei se va executa o protecţie prin vopsire cu vopsea de bronz aluminiu. având grătare din fontă carosabile. armat. Aerisirea stratului de difuziune se va face prin două deflectoare. Statia de pompare ape pluviale va fi o constructie subterana sub forma de cheson circular avand diametrul interior Di=4. La executarea lucrărilor de săpături şi montaj conducte. La partea superioara statia de pompare va avea prevazut un planseu din beton armat de grosime 15 cm. iar peretii circulari ai chesonului vor avera grosime de 50cm. La racordarea instalaţiei interioare şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate conform STAS 2448/82 echipate rame şi capace din fontă de tip IV carosabile.50m. Apele pluviale rezultate de pe acoperişul clădirilor vor fi canalizate separat până la staţia de pompe tip CHESON. echipat cu deznisipator şi separator coalescent tip AS-TOP cu debit maxim de 250 l/sec (50 l/sec debit nominal). Grinda propusa a fost dimensionata astfel incat sa poata prelua incarcarea transmisa de monosina necesara pentru scoaterea si coborarea echipamentelor de pompare.

Confecţiile metalice se vor proteja prin grunduire intr-un singur strat peste care se vor aplica două straturi de vopsea. pentru marcare poziţiei conductei. La partea inferioară a radierului se va prevede un beton de egalizare B100 de grosime 10cm. tehnologic şi de incendiu exterior. Se va respecta grosimea de acoperire cu beton a armaturilor conform planselor anexate.12. Betonul folosit la turnarea pereţilor căminului este de marcă C16/20 (B250). dispus pe un beton de egalizare de marca B100 de grosine 10cm. Radierul căminelor este din beton armat pe ambele direcţii cu armătură dispusă la partea superioară si inferioară de grosime 25cm.Categoria pericol de incendiu D .50 m adâncime. După executarea probelor de presiune conducta va fi acoperită cu un strat de nisip de 40-50 cm deasupra generatoarei superioare.00 l/sec. La realizarea radierului se va folosii beton de marca C16/20 (B250) şi armătură ø8 OB37.1 mm. iar accesul in cheson se va face printr-un chepeng din confecţii metalice şi scări de acces. Placa căminului se poate realiza monolit sau prefabricat din beton de marcă C16/20 (B250) de grosime 20cm armată corespunzător cu bare din ø6 OB37 şi ø10. .60 m se va dispune o bandă cu fir inoxidabil. Alimentarea cu energie electrică va fi realizată din 2 surse şi de la un grup electrogen amplasat lângă hala de producţie. Deasupra conductei la o adâncime de 0. având dimensiunile in plan de 3. Se va respecta acoperirea cu beton a armăturilor conform proiectului. precum şi instalaţiile electrice aferente puţurilor forate vor fi dispuse în cabinele acestora. Reţeaua exterioară se va realiza în sistem inelar şi va fi executată din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PE-HD SDR17 Pn 6 de Dn 127×7. În conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar. Pereţii căminelor au grosimea de 20cm şi sunt din beton armat cu bare independente ø8 OB37 dispuse conform planşelor de ramare anexate. 9 luând în considerare următoarele: .000 m2 Rezultând un debit de incendiu de exterior de 10. Conducta va fi amplasată în plan paralel cu hala de producţie pe un pat de nisip de minim 20 cm grosime. realizat din beton de marca C16/20 (B250) .50 m . Pe exteriorul pereţilor se va aplica o spoială de bitum pentru protecţie. Radierul statiei de epurare se va realiza din beton aramat de grosime 25cm . Instalaţiile hidraulice. ANEXA nr. realizat de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELOR ROMÂNE” DIRECŢIA APELOR CRIŞURI ORADEA a rezultat un debit de exploatare de peste 20.00 l/sec pentru o denivelare de circa 4.Volumul compartimentului de incendiu: până la 200. PC 52. Debitul de incendiu din exterior a fost stabilit conform NP 086-05. Reţea de apă În incinta unităţii se vor realiza o reţea comună de apă pentru consum menajer. Cele două foraje propuse asigurând împreună un debit de minim 40.50-0. Căminele de vane sunt de forma dreptunghiulară din beton armat turnat monolit dimensionate in funcţie de echiparea lor cu instalaţii hidraulice.12 PC 52. Golul de acces se va prevede cu capac metalic carosabil conform planurilor de execuţie anexate. Armarea radieruli se va face cu bare independente dispuse pe ambele directii ø10. dispuse la partea superiora si la partea inferiora a radierului. Distanţa între foraje va fi de circa 350 m pentru a nu influenţa caracteristicile hidrogeologice.00x2.Gradul de rezistenţă la foc a clădirii (HALA DE PRODUCŢIE) I – II . Obiect 13 – Gospodăria de apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va realiza de la 2 foraje amplasate conform planului de situaţie. Adâncimea de pozare a conductei va fi de – 1. Tot în cabina puţurilor se va realiza automatizarea acestora.Pe ferestrele de aerisire se vor monta jaluzele din confecţii metalice orientate in jos. prevăzute la partea superioară cu placă din beton armat şi capace metalice din fontă la gurile de acces.00 l/sec.00 m. faţă de nivelul terenului sistematizat.

Încăperile tabloului general şi a tablourilor de comandă a utilajelor tehnologice se încadrează. .Laborator analize .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. în următoarele categorii şi clase. 01 – HALĂ PRODUCŢIE (TOPIRE+OMOGENIZARE): Hala de producţie se încadrează.Birouri administrative (P+1) . De la reţea inelară se vor alimenta: . după influenţele externe. În caz de incendiu se poate intervenii de la aceste rezervoare printr-un hidrant suprateran conectat la un rezervor şi amplasat la circa 12-15. . . vor fi amplasate 2 rezervoare de câte 350 mc. . 110.AF3 – Agenţi corozivi: intermitentă sau accidentală.IP – Grad de protecţie minim: IP 517.AD1 – Apa: neglijabilă. Obiect nr.035 m/m. Hidranţii vor fi echipaţi în conformitate cu NORMELE PSI în vigoare. Legăturile la obiectele sanitare vor fi realizate prin conducte elastice.1 mm. 125 mm.02 şi 0.Hala de producţie. MEMORIU TEHNIC .BC3 – Contacte: frecvente. Conductele vor fi montate aparent şi în şliţuri aplicate în zidărie. . birouri. .AG2 – Şoc: medii. Pentru evacuarea apelor menajere şi pluviale sunt folosite tuburi şi piese din polipropilenă de Dn 32. după influenţele externe. În corpurile de clădire enumerate mai sus.AA6 – Temperatura: +5 ˚C … +60 ˚C. în conformitate cu NP 086-05 punctul 4. Conductele de canalizare prevăzute sub pardoseala (sub cota ± 0. Racordul hidranţilor de incendiu se realizează prin conducte PE-HD SDR 17 Pn 6 Dn 90×5. 75. în legături şi în sub pardoseala clădirilor.Cabina poartă În spatele Halei de producţie. izolate termic cu cauciuc spongios de 9 mm. în următoarele categorii şi clase. Tuburile vor fi montate în coloane. pentru scopuri tehnologice (răcire).INSTALAŢII ELECTRICE Soluţii tehnice adoptate 1.AH1 – Vibraţii: scăzute. Acoperirea conductelor de canalizare se poate realiza numai după efectuarea probelor de etanşeitate. cu realizarea pantei de scurgere de 0.4.AD1 – Apa: neglijabilă.BD1 – Evacuare: normală.1nu sunt necesari hidranţi de incendiu interiori. . Probleme generale: Pentru alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare montare în clădire.00) vor fi montate obligatoriu înaintea turnării pardoselii. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. . . . Stingerea eventualelor incendii se pot face de la hidranţi de incendiu prevăzuţi pe reţea de apă de incintă.0 m faţă de clădire. Pe această reţea inelară se vor monta 5 hidranţi de incendiu de Dn 80 mm. . incombustibil.Pe reţeaua de distribuţie inelară vor fi montate 3 cămine de vane de sectorizare pentru a se putea interveni în caz de avarie.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. .AE4 – Corpuri solide: depuneri de praf redus. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . 17. mentenanţă . . prevăzute cu robineţi de închidere cu sferă de Dn ½”.BA4 – Competenţă: personae instruite. vor fi folosite ţevi din oţel zincate de diferite dimensiuni. 50.

−Instalaţia de protecţie. montate pe tavan. iar pentru receptoarele de iluminat. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.BC3 – Contacte: frecvente. natural: Cos φ = 0. lângă postul de transformare. se vor realiza cu cleme.IP – Grad de protecţie minim: IP 201.AH1 – Vibraţii: scăzute. −Instalaţii electrice de forţă. prize şi forţă din tabloul principal al halei de producţie T01. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. montate pe tavan. etanşe. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2000 Factorul de putere. în cabluri tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C).BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Distribuţia energiei electrice. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.BA4 – Competenţă: personae instruite. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în hală de producţie 50 lx în tunelurile subterane.3. −Instalaţii electrice pentru iluminat exterior. cu reflector. Legăturile în doze. . prize şi forţă.. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Distribuţia energiei electrice.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2350 Curentul de calcul (A): Ic = 3400 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. montate pe scări şi paturi de cabluri.BD1 – Evacuare: normală. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG. . În tunelurile subterane iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente 2x36 W. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 2500 Coeficientul de cerere: Kc = 0. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. −Instalaţii electrice tehnologice. din tabloul T01 la receptoarele de iluminat.2. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. etanşe. . în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. pentru utilajele tehnologice. se face din tabloul de distribuţie general TG. În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 400 W. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. . −Instalaţii electrice de distribuţie.4-96.AG1 – Şoc: uşoare. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. se va face prin coloane trifazate. care trebuie să fie accesibile. . . . în hala producţie. amplasat în clădirea tehnică. .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.

Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi, lângă intrările în hală. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b, adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri), care să poată asigura o autonomie minima de 1,5 h. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală, respectiv tunelurile subterane. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare, cu acumulator local, vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. În hală, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x58 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. În tunelurile subterane, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x36 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri, distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T01. Iluminatul de siguranţă este permanent. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În hală şi în tunelurile subterane s-au prevăzut cutii cu întreruptor manual tripolar de 32A şi prize (1 buc. priză 1F+N+PE de 16A, 1 buc. priză 3F+PE de 16A şi 1 buc. priză 3F+PE de 32A), montate pe stâlpii halei, la fiecare al patrulea stâlp. Cutiile cu prize vor fi amplasate la o înaltime de 1,60 m de la cota pardoselii finite. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tetrapolare, cu protecţie diferenţială (30 mA), montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen. Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice, unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Linii de contact pentru poduri rulante;  Ventilatoare;  Camere supraveghere video. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W, tip proiector LUXOR SON 250W sau similar, montate pe frontoanele şi pe pereţii laterali ale halei.

Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T01, sau automat, prin intermediul unui releu crepuscular. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distribuţie T01. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţia de împământare; b. Sistemul de protecţie; c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor; d. Instalaţia de paratrăsnet. a. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor, care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. Priza de pământ a halei se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ, formând priza generală de împământare. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general, tablourile electrice din zonă, utilajele electrice, prizele trifazice, instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Conductorul de legare la pământ, care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm, se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie, care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe, din măsurători, valoarea maximă de un ohm. b. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat, rame tablouri electrice, contactele de protecţie ale prizelor, carcasele utilajelor electrice etc.). Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: - conducta principală de protecţie (PE); - conductele metalice de apă; - conductele metalice de gaze; - conductele metalice de încălzire şi climatizare; - scheletele metalice ale utilajelor tehnologice; - elementele metalice ale construcţiei. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. d. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON, care se vor monta pe construcţia halei. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.

2. Obiect nr. 02 – BIROURI PRODUCŢIE, MENTENANŢĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD1 – Apa: neglijabilă; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: persoane instruite; - BC1 – Contacte: nul; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Grupul sanitar se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD3 – Apa: apă în ploaie; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: personae instruite; - BC3 – Contacte: frecvente; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 231. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică; −Instalaţii electrice de distribuţie; −Instalaţii electrice pentru iluminat normal; −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă; −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală; −Instalaţii electrice de forţă; −Instalaţia de protecţie. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG, amplasat în clădirea tehnică, lângă postul de transformare, printr-o coloană electrică, care va alimenta tabloul de distribuţie al birourilor de producţie T02. Coloana trifazată se va realiza, având în vedere că va trece prin hala de producţie, cu cablu tip CYY-F rezistent la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C), montată pe scări şi paturi de cabluri. Din tabloul principal T02 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T02.1 (la parter) şi T02.2 (la etaj). Coloanele trifazate, care vor alimenta tablourile T02.1 şi T02.2, se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0,80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 16 Factorul de putere, natural: Cos φ = 0,85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 19

Legăturile în doze. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T02.4-96. în cabluri tip CYY-F. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri.5 h. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. pentru fiecare post de lucru. cu protecţie diferenţială (30 mA).Curentul de calcul (A): Ic = 28 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. montate pe paturi de cabluri. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. Instalaţia de împământare. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). care să poată asigura o autonomie minima de 1. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. care trebuie să fie accesibile. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. cu reflector şi dispersor. Legăturile în doze.3. Legăturile în doze. se vor realiza cu cleme. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. deasupra tavanului fals. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. montate în tabloul de distributie T02. prize şi forţă. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. montate în tabloul de distributie T02. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. la receptoarele de iluminat. care trebuie să fie accesibile. se vor realiza cu cleme.. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. care trebuie să fie accesibile. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. cu protecţie diferenţială (30 mA). cu acumulator local. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T02. din tabloul T02. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T02. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în magazii şi coridoare. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.2. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. Iluminatul de siguranţă este permanent. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.  Unitate condiţionare aer. se vor realiza cu cleme.  Dulapul de comunicaţii. . lângă uşi.  Splituri climatizare. montate încastrat în tavanul fals. Protecţia circuitelor pentru aparatele de climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. deasupra tavanului fals.

Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. incombustibil. . carcasele utilajelor electrice etc.conductele metalice de gaze. . c. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: . . Instalaţia de împământare realiza o legătură la priză de pământ a halei de producţie printr-o conductă din OL-Zn 40x4 La priza de pământ a halei de producţie se vor lega tabloul electric T02 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor.elementele metalice ale construcţiei. . 03 – HALĂ SORTARE: Hala sortare se încadrează. b.IP – Grad de protecţie minim: IP 517. în următoarele categorii şi clase. valoarea maximă de un ohm.BC3 – Contacte: frecvente. . .AG3 – Şoc: grele.BA4 – Competenţă: personae instruite. . La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. d. Conductorul de legare la pământ. Instalaţia de paratrăsnet.conductele metalice de încălzire şi climatizare. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. din măsurători. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor.conductele metalice de apă. . care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. care se vor monta pe construcţia halei. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . rame tablouri electrice. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .b.AH1 – Vibraţii: scăzute. . c. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. 3. d. .BD1 – Evacuare: normală.conducta principală de protecţie (PE). . Sistemul de protecţie. Se va mm.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AD2 – Apa: căderi de picături de apă. . Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.). a. Obiect nr.AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. contactele de protecţie ale prizelor.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. după influenţele externe.

−Instalaţii electrice pentru iluminat exterior.5 Coeficientul de cerere: Kc = 1. Instalaţia de împământare. amplasat în laboratorul de analize. se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distributie T05. montate pe paturi de cabluri. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ naturală utilizând fundaţiile şi stâlpii metalici ai construcţiei. Circuitul electric de iluminat exterior se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 10 Curentul de calcul (A): Ic = 15 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. b. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W. −Instalaţia de protecţie. c. care trebuie să fie accesibile. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 8. prin intermediul unui releu crepuscular.5 Factorul de putere. a. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T05. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. −Alimentarea cu energie electrică. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. care trebuie să fie accesibile. sau automat. Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T05.00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 8. montate pe tavan. În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 250 W.Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T05. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie.3. Legăturile în doze. natural: Cos φ = 0. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Comanda iluminatului se va face prin întreruptoare manuale montate în tabloul T05. Legăturile în doze. din tabloul T05. . se vor realiza cu cleme. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Instalaţia de paratrăsnet. la receptoarele de iluminat. Sistemul de protecţie. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 100 lx în hală sortare. în cabluri tip CYY-F. montate pe frontonul din spate şi pe peretele lateral dinspre curte ale halei. d. etanşe. tip proiector LUXOR SON 250W sau similar.2. −Instalaţii electrice de distribuţie.4-96. se va face prin circuite trifazate. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.

valoarea maximă de un ohm.BD1 – Evacuare: normală.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.BA4 – Competenţă: personae instruite.AD3 – Apa: apă în ploaie.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . . . carcasele utilajelor electrice etc. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. b. . c. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. . după influenţele externe. . Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. Obiect nr.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.BC1 – Contacte: nul. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. contactele de protecţie ale prizelor. după influenţele externe. rame tablouri electrice. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. care se vor monta pe construcţia halei. Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor. . . . din măsurători.AD1 – Apa: neglijabilă.AG1 – Şoc: uşoare. Priza de pământ a halei sortare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu două conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.).conducta principală de protecţie (PE). 4. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. formând priza generală de împământare. în următoarele categorii şi clase. în următoarele categorii şi clase.AH1 – Vibraţii: scăzute. . d.Această din prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. Grupurile sanitare se încadrează. .elementele metalice ale construcţiei. Conductorul de legare la pământ. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. 04 – BIROURI ADMINISTRAŢIE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare) se încadrează.

care va alimenta tabloul principal de distribuţie al birourilor administraţie T04.BC3 – Contacte: frecvente. −Instalaţii electrice de distribuţie.1 şi T04.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 170 Curentul de calcul (A): Ic = 246 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. amplasat în clădirea tehnică. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 160 Coeficientul de cerere: Kc = 0.AH1 – Vibraţii: scăzute. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri.3 (centrala termică). montate pe paturi de cabluri. T04. se va face prin circuite monofazate sau trifazate.3.IP – Grad de protecţie minim: IP 231. În centrala termică iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. din tablourile T04.2 şi T04.AG1 – Şoc: uşoare. care vor alimenta tablourile T04. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.1. . . . . în cabluri tip CYY-F. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug.90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 144 Factorul de putere. Legăturile în doze. care trebuie să fie accesibile. cu reflector şi dispersor.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Coloanele trifazate. cu reflector şi dispersor. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri. la receptoarele de iluminat. montate încastrat în tavanul fals. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. lângă postul de transformare. −Instalaţii electrice de forţă.3. montate pe tavan. natural: Cos φ = 0.1 (la parter). .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.4-96. pozate în pământ. cu reflector şi dispersor. care va alimenta tabloul T04. T04. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. montate încastrat în tavanul fals. −Instalaţia de protecţie.2. . se vor realiza cu cleme. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.BA4 – Competenţă: personae instruite. Coloana trifazată. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.2. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. ..BD1 – Evacuare: normală. prize şi forţă. În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W. printr-o coloană electrică.2 (la etaj) şi T04. Din tabloul principal T04 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T04. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. cu reflector şi dispersor. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare. montate încastrat în tavanul fals.

Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. se vor realiza cu cleme. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. Protecţia circuitelor pentru ventiloconvectoare climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare. cu protecţie diferenţială (30 mA). care trebuie să fie accesibile. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. T04. care trebuie să fie accesibile.3. Circuitul electric pentru alimentarea chillerului de climatizare se realizează cablu de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”.  Chiller climatizare.5 h. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. cu acumulator local. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T04 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T04. Sistemul de protecţie. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T04.2 şi T04. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. .1 şi T04. Iluminatul de siguranţă este permanent.  Dulapul de comunicaţii. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. Instalaţia de împământare. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. montate în tablourile de distributie T04. care să poată asigura o autonomie minima de 1. d. deasupra tavanului fals. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birouri. c. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. formând priza generală de împământare. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T04. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare.2 şi T04.2. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. a. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. a chillerului climatizare cu întreruptor automat tripolar.3. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Priza de pământ a birourilor se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective.1. T04. Legăturile în doze. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. montate în tablourile de distributie T04. se vor realiza cu cleme. deasupra tavanului fals. T04. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Instalaţia de paratrăsnet. pentru fiecare post de lucru. Legăturile în doze.  Ventilator camera tablou electric. b. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. cu protecţie diferenţială (30 mA). Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventiloconvectoare climatizare.1. lângă uşi. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi.

respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . contactele de protecţie ale prizelor.BA4 – Competenţă: personae instruite.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. . .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. Obiect nr. . .conducta principală de protecţie (PE). Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. rame tablouri electrice. în următoarele categorii şi clase. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S.AH1 – Vibraţii: scăzute.Conductorul de legare la pământ. . Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.IP – Grad de protecţie minim: IP 201.conductele metalice de apă. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.AG1 – Şoc: uşoare. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. din măsurători. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. după influenţele externe.). d.AG1 – Şoc: uşoare. 05 – LABORATOR ANALIZE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare şi laboratorul) se încadrează. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . . după influenţele externe.AD3 – Apa: apă în ploaie. c. 5.BC1 – Contacte: nul. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. . Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. . . . Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY.BD1 – Evacuare: normală. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . . care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. valoarea maximă de un ohm.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. . . b.conductele metalice de încălzire şi climatizare.AD1 – Apa: neglijabilă. în următoarele categorii şi clase. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. carcasele utilajelor electrice etc.elementele metalice ale construcţiei.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . care se vor monta pe construcţia halei.AH1 – Vibraţii: scăzute. . Grupurile sanitare fără duşuri se încadrează.conductele metalice de gaze. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. .

AH1 – Vibraţii: scăzute. −Instalaţii electrice de forţă.. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. . Schema de legare la pământ este de tip TN-S. .IP – Grad de protecţie minim: IP 315.AG1 – Şoc: uşoare. . printr-o coloană electrică.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. care va alimenta tabloul de distribuţie al laboratorului analize T05. Coloanele trifazate. . . . Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.BD1 – Evacuare: normală. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri.BC3 – Contacte: continuu. în următoarele categorii şi clase. . .BA4 – Competenţă: personae instruite. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.AE2 – Corpuri solide: neglijabilă. pozate în pământ. amplasat în clădirea birourilor administraţie. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. Din tabloul principal T05 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T05. dar tabloul T05 şi coloana lui de alimentare se vor dimensiona pentru a suporta supraetajarea clădirii.AF3 – Agenţi corozivi: neglijabilă.BA4 – Competenţă: personae instruite.BD1 – Evacuare: normală. Tabloul T05. Grupurile sanitare cu duşuri se încadrează.3 (centrala termică).BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .BD1 – Evacuare: normală. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . −Instalaţia de protecţie. .AD2 – Apa: apă proiectată.1 (la parter). .2 (la supraetajare) şi T05.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. .AH1 – Vibraţii: scăzute.IP – Grad de protecţie minim: IP 241. care va alimenta tabloul T05. Laboratorul se încadrează. T05. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. care vor alimenta tablourile T05. . Coloana trifazată. după influenţele externe.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.2 se va monta numai după supraetajarea clădirii.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. .BC4 – Contacte: continuu.BC3 – Contacte: frecvente.IP – Grad de protecţie minim: IP 231. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 .1 şi T05. .AD4 – Apa: apă proiectată. . după influenţele externe. .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. . .3. . în următoarele categorii şi clase. .BA4 – Competenţă: personae instruite. . .AG2 – Şoc: uşoare. −Instalaţii electrice de distribuţie.

din tabloul T05. cu reflector şi dispersor. cu reflector şi dispersor. montate încastrat în tavanul fals. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.0 h. În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W. lângă uşi. montate încastrat în tavanul fals. pentru fiecare post de lucru. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri şi laborator. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T05. prize şi forţă. montate aparent pe tavan. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. montate pe paturi de cabluri. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T05. cu acumulator local. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. care trebuie să fie accesibile. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).Puterea instalată (kW): Pi = 40 Coeficientul de cerere: Kc = 0. care să poată asigura o autonomie minima de 3. în cabluri tip CYY-F. care să poată asigura o autonomie minima de 1. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. se vor realiza cu cleme. etanşe. Iluminatul de siguranţă este permanent. În laborator s-au prevăzut. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. deasupra tavanului fals. În laborator iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm.2. Se va ilumina zona din laborator unde este amplasat cuptorul de topit aluminiu. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. pentru fiecare post de lucru. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare. cu reflector şi dispersor. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. montate încastrat în tavanul fals. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC . În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 32 Factorul de putere.4-96. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie.5 h.3.1 şi T05. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile. Legăturile în doze. natural: Cos φ = 0. Legăturile în doze. cu reflector şi dispersor.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 38 Curentul de calcul (A): Ic = 55 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice.3. se vor realiza cu cleme. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T05. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. la receptoarele de iluminat. câte o cutie etanşă cu patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug.

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. Sistemul de protecţie. deasupra tavanului fals. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Instalaţia de paratrăsnet.  Unitate condiţionare aer. care trebuie să fie accesibile. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. exeptând protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii care se va realiza cu întreruptor automat monopolar. Conductorul de legare la pământ. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. c. cu protecţie diferenţială (30 mA).1 şi T05.3. Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cuptor topit aluminiu.  Cazan încălzire. se vor realiza cu cleme. a.3. formând priza generală de împământare. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare. c. carcasele utilajelor electrice etc.1 şi T05. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor.  Splituri climatizare. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. rame tablouri electrice.ignifug îngropate în pereţi. Priza de pământ a laboratorului se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. contactele de protecţie ale prizelor. Instalaţia de împământare. întreruptoarele montându-se în tablourile de distributie T05. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. b.  Dulapul de comunicaţii. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.conducta principală de protecţie (PE). exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. b. . montate în tablourile de distributie T05. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. cu protecţie diferenţială (30 mA). Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . valoarea maximă de un ohm. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. din măsurători. Legăturile în doze.  Ventilatoare aerisire. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm.). La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. d.

. . după influenţele externe. −Instalaţia de protecţie. −Instalaţii electrice de forţă.BD1 – Evacuare: normală.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .AH1 – Vibraţii: scăzute. .IP – Grad de protecţie minim: IP 201.BD1 – Evacuare: normală. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.BC4 – Contacte: continuu.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . Obiect nr. . . .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.BA4 – Competenţă: personae instruite. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.BC1 – Contacte: nul.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. . 6. amplasat în clădirea birourilor administraţie. Grupul sanitar cu duş se încadrează. . care va alimenta tabloul de distribuţie al cabinei poartă T06. . .AD4 – Apa: apă proiectată.BA4 – Competenţă: personae instruite. . care va alimenta tabloul T06. după influenţele externe.elementele metalice ale construcţiei. . Coloana trifazată.IP – Grad de protecţie minim: IP 241. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.conductele metalice de încălzire şi climatizare. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.conductele metalice de gaze.conductele metalice de apă. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. în următoarele categorii şi clase. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. printr-o coloană electrică.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. . .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . . d.AG1 – Şoc: uşoare. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AG1 – Şoc: uşoare.AD1 – Apa: neglijabilă. . . care se vor monta pe construcţia halei. −Instalaţii electrice de distribuţie. în următoarele categorii şi clase. . Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 .AH1 – Vibraţii: scăzute. 06 – CABINA POARTĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează. pozate în pământ. .

din tabloul T06. se vor realiza cu cleme. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. la receptoarele de iluminat. deasupra tavanului fals. cu reflector şi dispersor. cu reflector şi dispersor. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. cu acumulator local. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. montate încastrat în tavanul fals. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Legăturile în doze.0 h. se vor realiza cu cleme. Aceste prize au fost prevăzute şi pentru alimentarea instalaţiei de supraveghere video. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În încăperea portarului s-au prevăzut opt grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie.2. care trebuie să fie accesibile. cu reflector şi dispersor. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 24 Curentul de calcul (A): Ic = 35 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. care trebuie să fie accesibile. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. Iluminatul de siguranţă este permanent. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T06. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială.Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 25 Coeficientul de cerere: Kc = 0. se vor realiza cu cleme. în cabluri tip CYY-F. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în hol. În postul de prim ajutor s-au prevăzut două grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. montate încastrat în tavanul fals. natural: Cos φ = 0. În hol iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. În grupul sanitar iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x26W. montate încastrat în tavanul fals.3. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. care trebuie să fie accesibile. Instalaţii electrice de forţă: . prize şi forţă. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).4-96. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat pe pereţe sub tencuială. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. 300 lx la post prim ajutor.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 20 Factorul de putere. montate în tabloul de distribuţie T06. Legăturile în doze. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T06. Legăturile în doze. montate pe paturi de cabluri. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. cu protecţie diferenţială (30 mA). lângă uşi. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. La portar şi în postul de prim ajutor iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx la portar.

b.  Splituri climatizare. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Conductorul de legare la pământ. poarta electrică. care vor alimenta aceşti consumatori. Instalaţia de paratrăsnet. Instalaţia de împământare. pozate în pământ. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. a. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a.conducta principală de protecţie (PE). Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi.  Ventilator aerisire. cu protecţie diferenţială (30 mA). contactele de protecţie ale prizelor. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T06 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. întreruptoarele montându-se în tabloul de distributie T06. b. c. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M.  Instalaţie sonerie.). . c.  Consumatorii din apropierea cabinei poartă. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. rame tablouri electrice. bariera 1 şi 2. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. staţia distribuţie carburanţi. Priza de pământ a cabinei poartă se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. carcasele utilajelor electrice etc. conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. Din tabloul principal T05 se vor alimenta şi următorii consumatori amplasaţi în exteriorul cabinei poartă: iluminatul exterior (corpuri de iluminat pe stâlpi). staţia de pompare ape pluviale şi staţia de reglare măsurare gaze. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. staţia de epurare. din măsurători. d. interfon şi zăvor electric la poarta acces. Coloanele trifazate. valoarea maximă de un ohm. Sistemul de protecţie. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. deasupra tavanului fals. formând priza generală de împământare. exeptând protecţia circuitului pentru tabloul semnalizare incendiu care se va realiza cu întreruptor automat monopolar.  Tablou semnalizare incendiu.

montată în cabina poartă. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Senzorul şi hupa de semnalizare fac parte din furnitura utilajului.75 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 7. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.. care va alimenta cutia de comandă a staţiei de pompare ape pluviale. . .conductele metalice de apă.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 9. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 0.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0. Coloana monofazată.50 Factorul de putere. 09 – CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut următoarele utilaje: staţia de epurare. amplasat în cabina poartă. printr-o coloană electrică.conductele metalice de încălzire şi climatizare.5 montat în tuburi de protecţie din PVC-M. −Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale.30 Factorul de putere. . care va alimenta cutia de comandă a staţiei de epurare. Cutia de comandă este furnitura utilajului.5 Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare ape pluviale se va face din tabloul de distribuţie T06. care va alimenta cutia de comandă.elementele metalice ale construcţiei. care va alimenta cutia de comandă. pozate în pământ. .separatorul de produse petroliere.00 Coeficientul de cerere: Kc = 0. d. care se vor monta pe construcţia halei.35 Curentul de calcul (A): Ic = 1. Coloana trifazată.00 Curentul de calcul (A): Ic = 13 Instalaţia electrică de semnalizare . natural: Cos φ = 0. Obiectul va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare. natural: Cos φ = 0. Obiect nr. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare se va face din tabloul de distribuţie T06. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 0.conductele metalice de gaze. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. pozate în pământ. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.separatorul de produse petroliere: Cuprinde legătura electrică dintre senzorul din separatorul de produse petroliere şi hupa de semnalizare.30 Coeficientul de cerere: Kc = 1. pozate în pământ. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 10. 7. printr-o coloană electrică. −Instalaţia electrică de semnalizare . Cutia de comandă este furnitura utilajului. staţia de pompare ape pluviale şi separatorul de produse petroliere. amplasat în cabina poartă. Circuitul de semnalizare se va realiza cu cablu tip CSYY 2x1. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. −Instalaţia de protecţie.

valoarea maximă de un ohm. c.5 8. Reţele electrice în incintă + iluminat exterior: Asigură alimentarea următorilor consumatori: Nr. Instalaţia de împământare. din măsurători. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă. −Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI). Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (rame tablouri electrice. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Iluminatul exterior (pe stâlpi) Tabloul T06 (Cabina poartă) 4. interfon şi zăvor electric la poartă acces. Staţia epurare Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. −Instalaţie sonerie. Staţia distribuţie carburanţi Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. −Instalaţii supraveghere video. c.5 . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. 8. Sistemul de protecţie. Laborator analize + hală sortare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 38 3.conductele metalice de apă. Bariera 1 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. carcasele utilajelor electrice etc. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Cabina poartă Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 24 4.5 10. b. −Racordul telefonic + centrala telefonică. Birouri administraţie Tabloul general TG 170 1. . Obiect nr.5 12. −Instalaţia de protecţie.5 7. Staţia reglare măsurare gaze Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Poartă electrică Tabloul T06 (Cabina poartă) 1. −Instalaţii de semnalizare a incendiilor. Bariera 2 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. b. .5 6.Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a. a bornelor de pământare a staţiei de epurare şi a staţiei de pompare ape pluviale.conducta principală de protecţie (PE). −Canalizări telecomunicaţii. Staţia pompare ape pluviale Tabloul T06 (Cabina poartă) 9 11. 10 – REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ + ILUMINAT EXTERIOR ŞI TELECOMUNICAŢII: Obiectul cuprinde următoarele categorii de instalaţii electrice: −Reţele electrice în incintă + iluminat exterior.5 9. a. [kVA]: 1. Sistem recirculare şi răcire apă Tabloul general TG 190 2. Chiller climatizare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 47 5. Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt.elementele metalice ale utilajelor.).

60 va avea toate accesoriile necesare legării la priza de pământ şi trebuie să fie omologat şi să aibe agrementul tehnic al Comisiei de Agrement tehnic în Construcţii. cablurile de semnalizare incendiu. cu lămpi cu vapori de sodiu de 250 W. . . în tuburi de protecţie din PVC-M . în tuburi de protecţie din PVC-M. fixate cu console montate pe zid.la subtraversări. Cablurile se vor poza astfel: . utilajele electrice. Canalizări telecomunicaţii: Pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii (cablurile de telefonie şi VDI. . b) Instalaţii de paratrăsnet. .urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală.pe clădiri.în pământ. cablul de semnalizare separator produse petroliere. Cablurile de telecomunicaţii se vor poza astfel: . Foraj cu staţie hidrofor F1 14. . cod 2067: 2 buc. Sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare. în tuburi de protecţie din PVC-M. încastrate în masive din beton. Cablurile de alimentare şi de comandă a utilajelor care se montează în exterior (barierele electrice. cu o bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în talpa fundaţiei. fixate cu console montate pe zid. . în tuburi de protecţie din PVC-M.13. model S60.pe clădiri. Gradul de protecţie minim IP 44. pozate în pământ. Prizele de pământ ale clădirior vor fi legate între ele cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. cod 2022: 2 buc. a) Instalaţii de împământare generală Se va realiza o instalaţie de împământare orizontală. . în tuburi de protecţie din PVC-M. Foraj cu staţie hidrofor F2 15.catarg telescopic. tip PREVECTRON. cablurile de semnalizare pod bascul. al drumurilor şi a parcării. în tuburi de protecţie din PVC-M . cablul instalaţiei interfon şi zăvor electric. se vor realiza cu cablu tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. trifazate şi monofazate.ţeavă suport de paratrăsnet D= 50 mm. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil.în pământ. staţia de epurare. pe pat de nisip. H= 5 m. se va realiza cu corpuri de iluminat exterior . pozate în pământ.60. prizele trifazice.5 Coloanele electrice. poarta acces auto. staţia distribuţie carburanţi. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. pe pat de nisip. instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. în pământ . chiller climatizare. Instalaţii de protecţie: Obiectivul va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a) Instalaţii de împământare generală. tablourile electrice din zonă. în pământ . . valoarea maximă de un ohm. .60. . etc.5 mmp pozat prin stâlpi. montate pe hala de producţie.la subtraversări. L= 3. b) Instalaţii de paratrăsnet. montate pe pereţii halei sau pe stâlpi metalici de 8 m înălţime liberă. Instalaţia de paratrăsnet (IPT) cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON este compusă din: .urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală.dipozitivul de amorsare PREVECTRON 2 tip S 60. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.75 m. model S60. Iluminatul exterior. cod 6058: 40 buc. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri electrice şi de telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil.) se vor prevedea canalizări din tuburi de protecţie din PVC-M. cod 1243: 2 buc. încastrate în masive din beton. pe perimetrul fiecărei clădiri din incintă. Alimentare camere TV Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T06 (Cabina poartă) 22 22 0. din măsurători. Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat prin cablu tip CYY 3x1.colier de menţinere. cablurile instalaţiei de supraveghere video. staţia pompare ape pluviale şi staţia reglare măsurare gaze) se vor poza numai după aducerea acestora pe şantier.

.  1 aparat telefonic digital pt.LTC 2020/90 – Phlips. .  1 linie securizată pentru transmisii date.Monitor monocrom 20" . cod 7001: 2 buc. WBON . .piesă de separaţie. cod 7014: 2 buc. .conductor de coborâre din platbandă de oţel galvanizat. . Celelalte componente se vor monta în cabina poartă. cod 8004: 2 buc.permite multiplexarea si controlul a 8 camere.Philips CSI .. Fabricatie – Philips. care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări.ţeavă de protecţie.Incinta de exterior .TL 960A/00T – Philips. Instalaţii supraveghere video: S-a prevăzut o instalaţie de supraveghere prin televiziune cu circuit închis tip PHILIPS compusă din: . .Suport pentru incinta de exterior. .Cablu coaxial. LTC 0330/51. . . HEC 26K1 . .Seiko Optical.  1 linie internet. 16 mm . 0. Camerele se vor racorda la Video Management System prin cabluri coaxiale 75 ohmi produse de HPM – Germania. Cerinţele beneficiarului sunt următoarele:  .colier de cuplare. centrală. Instalaţie sonerie. . Se va lega priza de pământ a IPT la priza de pământ generală a obiectivului prin câte două legături realizate cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. alimentare 230V / 50 Hz. rezolutie 580 linii. cu termostat si filtru de soare.  2 aparate telefonice cu display. cod 7030: 6 buc. Fabricatie . . cod 5006: 45 m.pentru incinte tip HEC.VIDEOTEC. . valoarea maximă de un ohm.Multiplexor 16 canale.Video Management System .  1 centrală telefonică.contor de lovituri de trăsnet. în secretariat. RG59. cu trecere cabluri prin elementul de montaj. Proiectul tehnic al instalaţiei supraveghere video va fi întocmit şi predat beneficiarului. 75 ohmi. S-au prevăzut 8 camere. producator HPM Germania. interfon şi zăvor electric la poarta acces: S-a prevăzut o instalaţie interfon duplex + yala electromagnetica la poarta principala tip RM 201HD + NF 6190/2.Camera alb / negru. cod 7039: 6 buc. Racordul telefonic + centrala telefonică: Proiectul de specialitate pentru “Racordul telefonic + centrala telefonică” va fi realizat de către o firmă autorizată.  30 aparate telefonice analogice. 230V / 50 Hz. de executant. pentru transmisia semnalelor. meniu disponibil in mai multe limbi. .Inregistrator video 960 de ore . cod 7051: 2 buc.Fabricatie .  1 linie fax. autoiris. cu trecere cabluri prin suport .  5 linii telefonice directe. în 4 exemplare. cod 7021: 2 buc. Centrala telefonică va fi montată în birourile administraţie.LTC 2672/90 Philips . cu detectie de activitate. 260 mm. din aluminiu.5 mm.VIDEOTEC . producator – Comax. cod 8010: 1 buc. care se vor monta pe clădirea halei de producţie şi pe stălpii de iluminat. la etaj.1 lx.cutie de vizitare. duplex. 30x3. monocrom.racord de echipotenţializare. .instalare ISDN-PRA.ţăruş din oţel cuprat.Obiectiv 1/3'. din măsurători. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe. LTC 2652/90.priza de pământ "picior de gâscă".

a butoanelor de alarmare şi a detectorului de gaz.EFFEFF sau similar compusă din: .Detectoare de fum cu cap combinat. pozate în pământ.Socluri pentru detectoarele de fum si temp.Interfete adresabile pentru cuplare elemente conventionale ( bariere cu fascicule in IR pt detectie fum ).Carcasa pentru repetor. care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. 2 iesiri tip releu pe o interfata.Pentru pozarea cablurilor de racord telefonic s-a prevăzut o canalizare din 2 tuburi de protecţie din PVC-M 63 mm.Butoane adresabile de alarmare.Tastatura pentru controlul centralei la distanta. montate in exterior. Instalaţii de semnalizare a incendiilor: S-a prevăzut o instalaţie pentru detecţia şi semnalizarea incendiului şi a pierderilor de gaz tip ESSER . se va face cu cabluri speciale pentru incendiu produse de HPM – Germania.Butoane adresabile de alarmare.Dulap de comunicaţii secundar DC05 amplasat în laborator analize.Centrala adresabila. Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI): Se propune o reţea de cablare structurată voce/date având nivelul de cablare categoria 6 producător Legrand sau similar.cablu fibra optica 4 fibre multimode – producător Legrand. . în 4 exemplare. . Proiectul tehnic al instalaţiei de telefonie şi voce-date-imagini (VDI) va fi întocmit şi predat beneficiarului. .Sirene. 11 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ: Alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv face obiectul unui proiect de specialitate care va fi elaborat de Enel Distribuţie Banat – UTR Arad pe baza avizului de racordare solicitat de către beneficiar. . de executant. . îngropat în sistemul de plinte special prevăzut şi aparent în hala de producţie şi încăperile tehnice.. . Tastatura pentru controlul centralei la distanţă va fi montată în cabina poartă. Cablurile de telecomunicaţii se vor monta. Obiect nr. care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. pe paturi de cabluri şi sistemul de plinte din PVC de pe pereţii exteriori şi pe paturi de cabluri în hala de producţie. . în camera tablourilor. . 9. . extensibil pina la 96 de zone. 100 dB la 1m. . Conectarea detectoarelor. .Conectare in sistem a cutiilor de comanda ale usilor antifoc.Unitati de avertizare optica si acustica. .prize simple îngropate FTP. . într-o încăpere dedicată.Dulap de comunicaţii general (rack 42U/800.Detector de gaz. la parter. Datele energetice ale consumatorului: . de executant.Conectare in sistem a cutiilor de comanda a trapelor de fum.Bariere cu fascicule in IR . Reţeaua de cablare structurată – va fi compusă din: .cablu FTP 4 perechi – producător Legrand. 2 iesiri tip releu pe o interfata. . montate in interior. . Proiectul tehnic al instalaţiei semnalizare a incendiilor va fi întocmit şi predat beneficiarului. la centralele termice.Interfete adresabile pentru actionare usi si trape. . Prizele de telecomunicaţii se vor monta. . 2 zone de detectie pe o interfata. Centrala de semnalizare a incendiului va fi montată la în cabina poartă. în 4 exemplare. 19”) amplasat în birourile administraţie.Dulap de comunicaţii secundar DC02 amplasat în birourile producţie.Detectoare de temperatura. . 32 de LED-uri rosii de semnalizare. ton in conformitate cu EN 54. la parter. . de la limita incintei obiectivului până la dulapul de comunicaţii amplasat în birourile administraţie.Interfate adresabile pentru cuplare sirene. iar repetorul pentru vizualizarea alarmelor vor fi montat la secretariat. . . în birouri.Repetor pentru vizualizarea alarmelor. .prize simple aparente FTP. în birouri.

4 kV.AH2 – Vibraţii: medii. după influenţele externe. Coloana monofazată. Obiect nr. care va alimenta tabloul electric. Obiect nr. care va alimenta tabloul electric al staţiei de reglare-măsurare gaze. Instalaţia de împământare. a. valoarea maximă de un ohm. în următoarele categorii şi clase. Tabloul electric este furnitura utilajului. b.35 Curentul de calcul (A): Ic = 1. 11.60 Factorul de putere. Instalaţia de paratrăsnet. natural: Cos φ = 0. amplasat în cabina poartă. 3x1250 kVA.65 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2600 Factorul de putere. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . 13 – GOSPODĂRIE APĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut două case a pompelor pentru cele două foraje: F1 şi F2. cuprinsă în furnitura utilajului. printr-o coloană electrică. natural: Cos φ = 0.AD3 – Apa: apă în ploaie. .Tensiunea de alimentare (kV): Ua = 20 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 4000 Coeficientul de cerere: Kc = 0. Utilajul va fi echipat cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică. 10. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face din tabloul de distribuţie T06. . Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 2 Coeficientul de cerere: Kc = 0. la reţelele de 20 kV existente se va face prin două racorduri subterane. b. a prizei de pământ proprii a staţiei de reglare-măsurare gaze. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. . printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ.AG2 – Şoc: medii. 11 – ALIMENTARE CU GAZE NATURALE: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut utilajul: staţia de reglare-măsurare gaze.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . din măsurători.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.92 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2800 Curentul de calcul (A): Ic = 4050 Legarea noului post de transformare de 20/0.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 1. −Instalaţia de protecţie. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face cu ajutorul unui paratrăsnet cuprins în furnitura utilajului.AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile. . se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. . Casele de pompe se încadrează.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. pozate în pământ.9 Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă.

1 şi T13. fiecare din plecări fiind protejate cu întrerupătoare automate. . cu reflector şi dispersor.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. care va fi alimentată cu cablu CYY-F sau similar.5 Curentul de calcul (A): Ic = 33 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. prize şi forţă. Cele două case a pompelor vor fi echipate cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T13. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0.BA4 – Competenţă: personae instruite. etanşe. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-a prevăzut o priză bipolară etanşă. montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. care vor alimenta tablourile de distribuţie T13.4-96. din tablourile T13. Coloanele trifazate. montate pe tavan. pozate în pământ. grad de protecţie IP65. prin câte o coloană electrică.1 şi T13. la receptoarele de iluminat.2. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. −Instalaţia electrică de forţă.1 şi T13.2. Legăturile în doze. .3. −Instalaţia electrică pentru prize de utilizare generală.2 ale celor două case de pompe.BC3 – Contacte: frecvente. Priza se va amplasa la o înalţime de 0. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare.IP – Grad de protecţie minim: IP 235. montate în tablourile de distribuţie T13. cu protecţie diferenţială (30 mA).2. Tabloul de distribuţie se va realiza în cofret etanş din polietilenă tip Kaedra. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 18 Factorul de putere. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.. care vor alimenta tablourile T13.1 şi T13.2.2. În fiecare casă de pompe iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. . −Instalaţia de protecţie. Circuitul electric de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate aparent în tuburi de protectie din PVC ignifug. se va face prin circuite monofazate sau trifazate.80 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 22. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în casa pompelor. −Instalaţia electrică de distribuţie. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T14. cu contact de protecţie.1 şi T13. natural: Cos φ = 0. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială. amplasat în clădirea sistemului de reciculare şi răcire apă. −Instalaţia electrică pentru iluminat.80 m de la cota pardoselii finite. în cabluri gen CYY-F montate aparent în tuburi de protecţie din PVC ignifug.BD1 – Evacuare: normală. Instalaţii electrice de forţă: . şi va fi executat de o firmă de specialitate. care trebuie să fie accesibile. se vor realiza cu cleme. .

conducta principală de protecţie (PE). care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . Tablourile de comandă sunt livrate de executantul forajelor împreună cu pompele. Obiect nr.BC3 – Contacte: frecvente.AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. d. contactele de protecţie ale prizelor.elementele metalice ale construcţiei. b. 12. Instalaţia de protecţie Casele de pompe vor fi dotate cu următoarele instalaţii de protecţie: a. . Conductorul de legare la pământ. d. rame tablouri electrice. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 16 mmp protejată în tub IPEY 25. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate tripolare. . carcasele utilajelor electrice etc. 14 – SISTEM RECIRCULARE ŞI RĂCIRE APĂ: Staţia de pompe se încadrează. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.AG2 – Şoc: medii. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 16 mmp protejată în tub IPEY-F 25. a. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. . Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. c.AH2 – Vibraţii: medii. . . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe. Sistemul de protecţie.conductele metalice de apă. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ generală a obiectivului. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. în următoarele categorii şi clase. . b.. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. din măsurători.Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă al pompei fiecărui puţ forat. care se vor monta pe construcţia halei. Instalaţia de paratrăsnet. după influenţele externe.). S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor.AD3 – Apa: apă în ploaie. . Instalaţia de împământare.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . valoarea maximă de un ohm. .BA4 – Competenţă: personae instruite. c.

Tabloul TAAR. natural: Cos φ = 0. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 200 Coeficientul de cerere: Kc = 0. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. printr-o coloană electrică.5 protejat în tub flexibil din PVC 32. În staţia de pompare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. amplasat în clădirea tehnică. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.2.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 190 Curentul de calcul (A): Ic = 275 Alimentarea de rezervă cu energie electrică: Alimentarea de rezervă cu energie electrică. −Alimentarea de rezervă cu energie electrică. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. . printr-o linie electrică subterană cu un cablu CYY-F. etanşe.. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea normală cu energie electrică. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx. montate pe paturi de cabluri. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. −Instalaţii electrice de distribuţie. a tabloului de distribuţie T14. −Instalaţia de protecţie. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală.IP – Grad de protecţie minim: IP 235.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 160 Factorul de putere. se va monta în dulapul tabloului T14. care va alimenta tabloul T14.2.BD1 – Evacuare: normală. Pentru pornirea automată a grupului electrogen se va monta.3. la receptoarele de iluminat. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. Coloana trifazată. pozate în pământ. Coloanele trifazate. prize şi forţă. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. cu reflector şi dispersor. Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. care va alimenta tabloul principal de distribuţie al staţiei de pompare T14. prin intermediul unui tablou inversor TAAR.1 şi T13. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială. .1 (Pompa foraj F1) şi T13. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. care asigură trecerea automată de pe alimentarea normală pe alimentarea de rezervă. din tabloul T14. care vor alimenta tablourile T13. se vor realiza cu cleme.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Tabloul TAAR împreună cu grupul electrogen va fi procurat de beneficiar. montate pe tavan. pozate în pământ. protejat în tub din PVC-M.2 (Pompa foraj F2). se va face dintr-un grup electrogen de 200 kVA. un cablu de comandă tip CSYY-F 2x1. .4-96. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Legăturile în doze. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. între grupul electrogen şi tabloul inversor. care trebuie să fie accesibile. în cabluri tip CYY-F. −Instalaţii electrice de forţă. Din tabloul principal T14 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T13. lângă postul de transformare. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. Alimentarea normală cu energie electrică: Alimentarea normală cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG.

La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T14 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. cu contact de protecţie. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. cu protecţie diferenţială (30 mA). Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. a. montate în tabloul de distributie T14. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. montate în tabloul de distributie T14. b. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize bipolare 230 V.Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T14. cu reflector şi dispersor. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. Conductorul de legare la pământ. Legăturile în doze. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă a pompelor. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. iar protecţia circuitelor pentru prize se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. Legăturile în doze. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Instalaţia de împământare. . se vor realiza cu cleme. Iluminatul de siguranţă este permanent. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual etanş montat pe perete pe tencuială. Aceste prize se vor monta în aparent.0 h. montate pe tavan. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W.  Pompele foraj F1 şi F2. d. c. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Instalaţia de paratrăsnet. .  Ventilatoare aerisire. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T14. care trebuie să fie accesibile. cu protecţie diferenţială (30 mA). distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. formând priza generală de împământare. care trebuie să fie accesibile. Coloanele electrice pentru alimentarea caselor de pompe foraje F1 şi F2 se realizează cabluri de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. etanşe. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Priza de pământ a staţiei de pompare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. etanşe. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug aparent pe pereţi. Sistemul de protecţie. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). se vor realiza cu cleme.

conducta principală de protecţie (PE). . . Obiect nr. −Instalaţii electrice tehnologice. carcasele utilajelor electrice etc. . −Instalaţia de protecţie. −Instalaţii electrice de forţă. Postul de transformare.BC3 – Contacte: frecvente.AG1 – Şoc: uşoare. . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. în următoarele categorii şi clase. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. valoarea maximă de un ohm.IP – Grad de protecţie minim: IP 201.Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. . −Tabloul general de joasă tensiune TG. 13. . din măsurători. . b. d. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . contactele de protecţie ale prizelor.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . va avea patru încăperi: una pentru celulele de medie tensiune şi trei pentru transformatoare. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Postul de transformare 20/0. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal.4 kV. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . . Postul de transformare 20/0. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. c.AH1 – Vibraţii: scăzute.BA4 – Competenţă: persoane instruite. după influenţele externe.).conductele metalice de apă.BD1 – Evacuare: normală. .AD1 – Apa: neglijabilă. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY.elementele metalice ale construcţiei. care va fi amplasat înglobat în clădirea tehnică. −Instalaţii electrice de distribuţie. rame tablouri electrice. . care se vor monta pe construcţia halei. 15 – CLĂDIRE TEHNICĂ: Încăperile clădirii tehnice se încadrează.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Accesul în încăperile postului de transformare se va face direct din exterior.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.4 kV: S-a prevăzut un post de transformare de 20/0.4 kV cu trei transformatoare de 1250 kVA. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. .

Tabloul general de distribuţie TG va fi alimentat din cele trei transformatoare de 1250 kVA prin trei coloane de distribuţie realizate cu distribuţie electrica prefabricata.frecvenţa: 50 Hz. . SAW (sawing plant) Idem. [kVA]: 1. Coloana TG_c1 450 kVAr 2. Pentru aceasta s-a prevăzut o baterie de condensatoare statice BC. tip CANALIS KTA-20 (3L+N+PE). Coloana TG_c7 185 8. Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt.92. FURNACES (melting & casting Idem. o celulă de măsură. plastroane. Tabloul general de joasă tensiune TG: Tabloul general de distribuţie TG se va monta într-o încăpere alăturată transformatoarelor.tensiunea nominală: 3x400 V. . Dantherm Idem. lângă peretele adiacent acestora. Tabloul T01 Idem. Coloana TG_c3 190 4.bloc pentru comanda automată tip Varlogic sau similar.85 la valoarea neutrală 0. . Instalaţia de compensare: Instalaţia de compensare va asigura îmbunătăţirea factorului de putere de la valoarea 0. Coloana TG_c8 55 9. Coloana TG_c13 190 Tabloul T14 13 Clădirea tehnică. Coloana TG_c11 20 12 Birouri administraţie + Hala Idem. Coloana TG_c4 810 homogenizing plant) 5. conectată la tabloul general TG. platine. Idem. Instalaţii electrice de distribuţie: Din tabloul general de distribuţie TG distribuţia energiei electrice se va face prin coloane electrice trifazate în cablu. . Birouri producţie. etc) livrate. suporţi de bare şi aparate. 400/415 V. Se va monta în încăperea tabloului general. Coloana TG_c2 60 homogenizer & saw) 3. Coloana TG_c10 200 11. HOM (continuous Idem. CHARGER (charging machine) Idem. Tabloul T04 13 Sistem recirculare şi răcire apă. 2000A. Coloana TG_c5 580 furnace line 1) 6. Bateria de condensatoare Tabloul general TG. va avea următoarele caracteristici: . Bateria va fi de fabricaţie MERLIN GERIN sau similar. care vor alimenta următorii consumatori: Nr. Tabloul T15 Idem. Tabloul general de distribuţie se va realiza cu accesoriile (bare. HYD (hydraulic continuous Idem. o celulă cu întreruptor automat cu separare dublă şi trei celule de transformator cu protecţie prin întreruptoare automate. Coloana TG_c6 580 furnace line 2) 7.puterea bateriei: 450 kVAr. VC (vertical caster) Idem. 50 Hz. Coloana TG_c12 170 sortare + Laborator + Cabina poartă. Cele trei întreruptoare generale de 2000 A vor fi debroşabile. Bateria de condensatoare statice pentru îmbunătăţirea factorului de putere BC.tip: standard. Tabloul T02 Idem. .numărul de trepte: 10x45 kVAr. împreună cu panourile tip PRISMA P sau similar.În camera de medie tensiune s-au prevăzut a se monta două celule de linie. Hala de producţie. Coloana TG_c14 35 TOTAL: 3320 . FURNACES (melting & casting Idem. Coloana TG_c9 245 10. Tabloul general TG se va realiza din panouri tip PRISMA P (SCHNEIDER ELECTRIC) sau similar.

lângă intrările în încăperi.0 h. etanşe. prize şi forţă. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. etanşe. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. se vor realiza cu cleme. Executia tablourilor electrice va fi asigurată de către o firmă de specialitate. . Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. cu acumulator local. Tablourile electrice de distribuţie se vor realiza în dulapuri tip Prisma P sau similar. montate în tabloul de distributie T15. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. se face din tabloul de distribuţie general TG. camerele tablourilor de comandă a utilajelor. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. montate pe tavan. prize şi forţă din tabloul principal al clădirii tehnice T15. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize 1F+N+PE de 16A. care să poată asigura o autonomie minima de 1. Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen.Distribuţia energiei electrice. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. respectiv tunelurile subterane. montate lângă uşi. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare. în cabluri tip CYY-F. Distribuţia energiei electrice. din tabloul T15 la receptoarele de iluminat. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).2. se va face prin coloane trifazate. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T15 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. etanşe. care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG.3. se vor realiza cu cleme. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. care trebuie să fie accesibile. Legăturile în doze. montate pe tavan. camera tabloului general. Se vor ilumina încăperile: camera de medie tensiune. care să poată asigura o autonomie minima de 3. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. se vor realiza cu cleme. cu protecţie diferenţială (30 mA). Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi.5 h. Distribuţia energiei electrice. în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. montate pe scări şi paturi de cabluri. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în încăperile clădirii tehnice. Legăturile în doze.4-96. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Plecările din tabloul general de distribuţie vor fi protejate cu întreruptoare automate tripolare. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. în clădirea tehnică. pentru tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. iar pentru receptoarele de iluminat. care trebuie să fie accesibile. cu reflector şi dispersor. care trebuie să fie accesibile. Iluminatul de siguranţă este permanent.

. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Conductorul de legare la pământ. Priza de pământ a clădirii tehnice se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. utilajele electrice. instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. .conductele metalice de încălzire şi climatizare. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventilatoare. c. d. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. din măsurători.). contactele de protecţie ale prizelor. . Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. rame tablouri electrice. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. Instalaţia de paratrăsnet. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. a.Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice. valoarea maximă de un ohm. Instalaţia de împământare. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. d. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Sistemul de protecţie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Instalaţia de paratrăsnet: . În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. tablourile electrice din zonă. . b. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .conductele metalice de gaze. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. prizele trifazice.conducta principală de protecţie (PE).conductele metalice de apă. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare montate în tabloul de distributie T15. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. c.elementele metalice ale construcţiei.  Camere supraveghere video. formând priza generală de împământare.scheletele metalice ale utilajelor tehnologice. b. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. carcasele utilajelor electrice etc. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. .

amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii. Nu se vor pune în funcţiune instalaţiile electrice fără ca să fie respectate condiţiile prevăzute de proiectant în memoriul de specialitate..de tip inferior.c. − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice .5.bitubular. pe parcursul execuţiei. indicativ GP 052-2000. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere. Conductele de distributie sunt montate la pardoseala parterului. Dacă se constată. indicate în : − Normele tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului . indicativ P118-99. − Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.. MEMORIU TEHNIC . − Normele generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor − Normativul privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V .BIROURI PRODUCTIE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie.” . − Normativ pentru executarea instalaţiilor de paratrăsnet I20/2000. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.I. − "Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.realizate in sistem arborescent. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. Realizarea lucrărilor de instalaţii electrice este necesar să se facă cu instalatori autorizaţi în instalaţii electrice.a.Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. se va chema proiectantul. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°c si apă caldă menajeră 45°c.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. 17. caietul de sarcini. Beneficiarul va procura materialele de protecţia muncii conform listei de dotări anexate prezentului proiect.  CONCLUZII: Nu se vor începe lucrările de instalaţii electrice până nu se avizează proiectul de întreprinderea furnizoare de energie electrică pe baza dosarului preliminar depus de executant. neconcordanţe între proiect şi teren. indicativ NP-I7-02.S. indicativ NP-I7-02.robineti de retur si de aerisire. − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice . indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95).INSTALAŢII TERMICE Obiect 02 .I. La întocmirea proiectului de instalaţii electrice s-au respectat normele P. indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95). oprindu-se lucrările până la soluţionarea acestora.S. indicativ NS65/2000 . Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.aerisire si golire.: În proiectare s-au respectat şi în execuţie se vor respecta măsurile de protecţia muncii indicate în: − Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V. CENTRALA TERMICA . − Normele generale de protecţia muncii din 1996. care se vor monta pe construcţia halei. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform stas 1907/91.  MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P. breviarul de calcul şi desenele de execuţie. şi 1500 V c. − Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de telecomunicaţii I18/1-2000.

Apa calda menajera 45 C se prepara intr-un boiler V = 50 l.tip VIESSMANN VITOPLEX 100 .grupuri sanitare. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.montate pe conducta fiecarui circuit.case de scara. Optional. Apa rece provine de la reteaua publica. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C.robineti de retur si de aerisire.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire .cu un volum de V= 150 l.cu valva electrica si robineti de aerisire.baterie racire-incalzire.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.este filtrata si dedurizata.rezistenta electrica suplimentara. compresor. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica. apă răcită de 6/12°C.termoizolate cu cochilii din cauciuc expandat . iar cu apă răcită de la grupul compresor .Q= 101150 KW .Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.inglobat in microcentrala .se realizeaza la parter si etaj cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.prin conducte din cupru bare. CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop. Evacuarea condensului se face prin conducte PPR pentru scurgere.0 m. Se va utiliza o microcentrala murala. Încalzirea spatiilor anexe. Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale.cu contrapresiune. INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE – CLIMATIZARE In birouri .filtru aer. Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic de incalzire si racire se face de la instalatia de distribuitie montate la tavanul fiecarui nivel .s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant. apă caldă menajeră 60°C.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 9.condensator.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale.cu tiraj fortat. Obiect 04 – cladire birouri DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a fiecarei cladiri.umidificator cu abur. Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic. Q= 30 KW.aceasta va avea in componenta ventilator. .atat incalzirea cat si climatizarea se face cu ventiloconvectoare de tavan.amplasate in tavanul fals.care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata. iar în centrala de climatizare. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.cu contrapresiune V = 8 l aflat in cadrul centralei. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara.inox -vata minerala -inox.Ventiloconvectoarele subt echipate cu ventile cu 3 cai. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala.amplasat la fata exterioara a peretelui halei.montate pe fatada.etc.

Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie. .bitubular. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune). CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop.cu contrapresiune. Interconectarea dintre centralele de incalzire si de racire se va face la nivelul distribuitorcolectorului.tip VIESSMANN VITOPLEX 100 .tablou comanda. OB. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere. Qr= 105 KW. CENTRALA APA RACITA Prepararea apei racite pentru climatizarea birourilor de 6/12° se face intr-un grup compresorcondensator tip CLIVET WSAT (sau similar). se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.vas expansiune.LABORATOR ANALIZE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a cladirii În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C.. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului. Diametrul acestora va fi de 2 x DN 80 mm Preluarea dilatarilor se face prin geometria rezultata din traseul conductei.realizate in sistem arborescent. Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°.Q= 101150 KW . Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.cu un volum de acumulare de 120 l. apă caldă menajeră 60°C.care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru.complet echipat cu schimbator de caldura. RACORD EXTERIOR CHILLER Alimentarea cu agent termic de racire a cladirii de birouri se face prin conducte din otel negre.robineti de retur si de aerisire.Aici se va realiza comutarea de la regimul de iarna la cel de vara.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala.pompa de circulatie.armaturi de inchidere . preizolate.aerisire si golire. montate direct in pamant. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera.aerisire.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale.de tip superior.cu un volum de V= 8 l. La trecerea conductelor prin elemente de constructie se vor prevedea tevi de protectie si puncte fixe. 05 .Prepararea apei calde menajere se face intr-un boiler cu serpentina.pe pat de nisip.asigurand functionarea acesteia la parametri optimi.golire. Acesta se va amplasa pe o platforma in apropierea cladirii.cu comanda la pompa de pe circuitul primar.

cu un volum de V= 18 l. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.baterie racire-incalzire.filtru aer.cu comanda la pompa de pe circuitul primar. cu un volum de acumulare de 2 x 300l.montate pe conducta fiecarui circuit.umidificator cu abur.s-au prevazut ventilatoare de exhaustare. Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie.aerisire si golire. compresor. Optional.precum si grile de egalizare presiune in usi.aceasta va avea in componenta ventilator.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.inox -vata minerala -inox.Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic.golire. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune).amplasat la fata exterioara a peretelui halei.. se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.robineti de retur si de aerisire. 06. Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata.realizate in sistem arborescent. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.cu contrapresiune. Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100.cu contrapresiune. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere. OB.bitubular. INSTALATII VENTILATIE In grupurile sanitare care nu dispun de aerisire naturala.s-au prevazut ventilatoare tip turela . In vestiarele si dusurile care de asemenea nu dispun de aerisire naturala .cabina poarta DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie.montate pe fatada.rezistenta electrica suplimentara.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 6. CENTRALA TERMICA .0 m. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°C si apă caldă menajeră 45°C.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic.aerisire. precum si grile de egalizare presiune in usi.de tip superior.asigurand functionarea acesteia la parametri optimi. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator.s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant.care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera. Prepararea apei calde menajere se face intr-o baterie de boilere cu serpentina.amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului.cu un volum de V= 150 l.armaturi de inchidere . CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.

zone verzi.Q= 24 KW. 2. pene racordate la drumul de acces din incintă cu arce de cerc cu raza de 20m. cu lăţimea părţii carosabile de la 0…5.50m.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire . Optional. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei.este filtrata si dedurizata. Situaţia propusă Lucrările proiectate constau în amenajarea platformelor carosabile. aflat in cadrul centralei. iesirea din incintă s-au amenajat pene de racord la drumul judeţean pe o lungime de 30m.75m din care 0. VIESSMANN VITOPEND 100 . sau la nivel prin marcaje. MEMORIU TEHNIC . împrejmuire • Amenajare pardoseală carosabilă.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale. trotuare. Apa calda menajera 45 C se prepara in regim instant. cu o pantă transversală de 2. insule destinate separării şi dirijării curenţilor de circulaţie realizate denivelat cu borduri de beton C16/20( 15x 25x100).. dispuse pe un strat de nisip pilonat de 5 cm şi o fundaţie de balast de 30cm.cu contrapresiune . Pentru accesul. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan intersecţia este alcătuită din benzi de virare la dreapta.unele spatii vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.2. Apa rece provine de la reteaua publica.montate pe fatada. pe partea dreaptă. Principalele lucrări proiectate în prezenta documentaţie constau în: • Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791-Obiect: Platforme • Amenajare drum de acces spre zona de producţie -Obiect: Platforme • Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf.00. Suprafeţele denivelate cu 12cm faţă de carosabil încadrate între borduri s-au pavat cu pavele de beton de 8 cm grosime de culoare roşie.50m). acostament de 0.25m bandă de încadrare.prod. Se va utiliza o microcentrala murala. accesului rutier în incinta fabricii.6. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara.. fiind în proprietatea beneficiarului.DRUMURI 1. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.intr-un schimbator de caldura.00% la acostament. Actualmente terenul este agricol. astfel încât să fie satisfăcute necesităţile tehnologice impuse de beneficiar din punct de vedere al circulaţiei. respectiv 12m la ieşire.50m(lărgirea drumului judeţean de la 0…2.cu tiraj fortat. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: . zone verzi-Obiect: Parcare angajati. trotuare. Situaţia existentă Terenul pe care se află amplasată investiţia este situat pe drumul judeţean DJ 791( Zimandul NouSântana) la km 7+570. 17.Obiect: Hală Sortare Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791 Propunerea de amenajare a intersecţiei dintre drumul de incintă şi drumul judeţean Zimandul NouSântana s-a proiectat ca intersecţie în “ T”( axul drumului secundar formează cu axul drumului principal un unghi de 900) conform Normativului pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor indicativ C173 pentru o viteză de proiectare de 60km/h corespunzătoare clasei tehnice IV în zone de şes conform “Ordinului nr.50% la carosabil (inclusiv banda de încadrare) şi de 4.finite+zona vizualizare) -Obiect: Platforme • Amenajare platforme parcare angajaţi. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1. Intersecţia s-a proiectat ca drum de clasă tehnică IV cu lăţimea părţii carosabile(lărgirea) cuprinse între 0. din drumul judeţean. 46/1998” .inglobat in microcentrala .depoz.

cu o bandă de circulaţie/sens. În cadrul acestei platforme s-a amenajat o insulă pentru dirijarea.depoz. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). drumul de acces în incintă sa propus a se racorda cu o declivitate de 1.finite+zona vizualizare) Platformele din incinta zonei de producţie s-au proiectat astfel încât să fie asigurată desfăşurarea circulaţiei funcţie de fluxul de producţie. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal drumul şi platforma de parcare s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil. În profil longitudinal drumul judeţean păstrează configuraţia existentă. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal platformele de s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil. intersecţia s-a proiecta într-un mic rambleu astfel încît apele pluviale să nu băltească pe carosabil. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat. platforme parcare auto camioane Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan drumul de acces s-a amenajat ca drum industrial de 7. Amenajare drum de acces spre zona de producţie. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate denivelat cu 12 cm faţă de carosabil. staţionarea autovehiculelor pentru transport marfă în cadrul incintei s-a amenajat adiacent drumului de circulaţie curentă o platformă de parcare de 5 locuri de 20m lăţime. 20 cm • Balast.1% la drumul judeţean. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc ( verificat în situ prin încercări cu placa). Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: • Start de beton rutier BcR4.• Start de beton rutier BcR4. Scurgerea apelor pluviale este condusă spre terenul natural. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Insula s-a amenajat ca zonă verde prin completare cu pământ şi însămânţare cu gazon în cadrul obiectului de zone verzi. respectiv spre dispozitivele de scurgere amplasate în carosabil. 20 cm • Balast. Platformele carosabile. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: .0. conducerea fluxurilor de trafic. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat.0. drumul s-a delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10. Pentru parcarea.prod. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.00m lăţime.

Încadrarea structurilor rutiere pentru carosabil se face cu un rând de borduri denivelate 15x25x100 cm. Panta transversală a platformelor de parcare este cuprinsă între 0. • strat de nisip pilonat 5 cm.00x 2.. respectiv 7 locuri de parcare laterale de 5. zone verzi Platformele de parcare pentru autoturisme s-au proiectat cu îmbrăcăminte din dale de beton prefabricate cu grosimea de 8 cm pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. • piatra sparta 20 cm. respectiv în zona clădirii pentru birouri.5m pentru fiecare loc de parcare. • balast 30 cm. 30cm Tip 2 • Start de beton rutier BcR4. Amenajare platforme parcare angajaţi. 20 cm Balast. Armătura dispersă s-a prevăzut pe zona dintre hala de producţie şi boxele de depozitare sortare.50m. inclusiv în interiorul boxelor-obiect: Hala sortare. S-au amenajat 16 locuri de parcare perpendiculare pentru autoturisme cu lungimea de 5m şi lăţimea de 2. identificate pe planul de situaţie prin haşură. 23cm turnat într-un singur strat Folie Nisip pilonat.0.2. Structura rutiera proiectată pentru parcaje are următoarea stratificaţie: Tip 3 • dale de beton 8 cm.Tip 1 • • • • • Start de beton rutier BcR4. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.0. Platformele carosabile s-au delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10.50%. • balast compactat 30 cm. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. aşezate pe o fundaţie din beton C8/10. • strat de nisip pilonat 4 cm. Pentru accesul pietonal s-a proiectat un trotuar din pavele de beton de 6cm grosime dispuse pe un strat de nisip pilonat de 4cm. trotuare menajate pentru a asigura circulaţia pietonală de la parcare în incinta zonei de producţie.conform planului de situatie. 23cm turnat într-un singur strat. borduri prefabricate din beton C16/20.50 % spre drumul de incintă astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere amplasate în carosabil. Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. trotuare. 5cm Strat de piatră spartă amestec optimal. .. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). delimitate între ele cu pavele de culoare roşie. armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Structura rutiera proiectată pentru trotuare are următoarea alcătuire: • dale de beton 6 cm. 20 cm • Balast.

Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe. Agregate naturale de balastieră − SR 667-2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. − STAS 1913/13-83 Teren de fundare. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). Încercarea Proctor − STAS 2814-84 Lucrări de drumuri. Notă: Rosturile se vor amenaja conform STAS SR183-1/1995. Amenajare pardoseală carosabilă În hala pentru depozitare şi sortare s-a proiectat platforma din interior la fel cu platformele carosabile exterioare. • Prescripţii specifice Lucrările de drumuri se referă la execuţia drumurilor de incintă. a platformelor de parcare. Condiţii generale − STAS 1243-88 Teren de fundare. Condţii tehnice generale − STAS 183/1-1995 Lucrări de drumuri. 20 cm • Balast. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: Tip 2 • Start de beton rutier BcR4. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. Determinarea umidităţii − STAS 9824/3-74 Măsurători terestre. − NE 014-02 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere .2003 Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi compoziţia pentru Betoanele armate dispers cu fibre metalice. Standarde de referinţă − STAS 2914-84 Lucrări de drumuri.0. Clarificarea şi identificarea pământurilor − STAS 1913/5-85 Teren de fundare. aşezate pe fundaţie din beton de ciment C8/10 de 10×20 cm. Determinarea granulozităţii − STAS 1913/4-86 Teren de fundare.NE014-2002. Determinarea caracteristicilor de compactare. Terasamente.Structura rutiera de la trotuare se încadrează cu borduri de ciment C16/20 de 8×20×100cm. − NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide − MO576/12.08. Determinarea limitelor de plasticitate − STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Zonele verzi s-au amenajat prin completare cu pământ vegetal de grosime variabilă şi însămânţare cu gazon. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. Prescripţii de calcul − STAS 1913/1-82 Teren de fundaţii. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Terasamente. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate − STAS 662-89 Lucrări de drumuri. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari − STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Pământuri. a trotuarelor pentru pietoni şi toate lucrările accesorii specifice acestora. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. Lucrările de drumuri se vor efectua cu respectarea tuturor prescripţiilor în vigoare specifice acestor lucrări. 23cm turnat într-un singur strat. Conditii tehnice de calitate.

.din beton de ciment.

R. ISOTHERM KLIMA S.L. MONICA CUZNEŢOV arh.C.C. MILORAD IOVANOVICI th. ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. DRUMCONS S. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing. sistematizare verticală: ing.Întocmit: Arhitectură: arh.L. TIBERIU FAZAKAS . LARISA TIMOFTE Drumuri şi S. MIHAI TIMOFTE ing. ing.R. ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S. MIHAI BRAN ing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->