P. 1
Memoriu General

Memoriu General

|Views: 606|Likes:
Published by Florentina Cioara

More info:

Published by: Florentina Cioara on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

1

Beneficiar:

S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R.L.

FOAIE DE CAPĂT
Proiect nr.: 40.022 Faza: P.T. Denumire proiect: FABRICĂ DE RECICLARE ALUMINIU, SPAŢII SORTARE ŞI DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ - SÂNTANA Secţiunea I: DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR Conţinut volum: Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor

© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI
A. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI:
Director: arh. ELISABETA COSMA Şef proiect: arh. MONICA CUZNEŢOV

B. COLECTIV DE ELABORARE:
Arhitectură: arh. MONICA CUZNEŢOV arh. ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. MIHAI TIMOFTE ing. MIHAI BRAN ing. LARISA TIMOFTE Drumuri şI sistematizare S.C. verticală ing. ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing. MILORAD IOVANOVICI th. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ing. TIBERIU FAZAKAS Instalaţii gaze naturale: S.C. AQUA VEST S.R.L. ing. FRANCISC BEGOV Întocmit: arh. MONICA CUZNEŢOV
© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

BORDEROU DE VOLUME
Secţiunea I - Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.2. Piese desenate Secţiunea II - Caiete de sarcini Volum 2.1. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2.2. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie, mentenanţă Volum 2.3. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2.4. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2.5. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2.6. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2.7. Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2.8. Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi, trotuare, zone verzi, împrejmuire Volum 2.9. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră, pluvială Volum 2.10. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2.11. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2.12. Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2.13. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2.14. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2.15. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică

© 2008, PROIECT ARAD S.A

MONICA CUZNEŢOV © 2008. devize pe obiecte.3 Secţiunea III .Deviz general. liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV . analitice şi extrase (confidenţial) Întocmit: arh. PROIECT ARAD S. analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general.Lista cantităţilor de lucrări. devize pe obiecte.A .

............................. spaţii de sortare................ TOPOGRAFIA...................................... nr: Beneficiar: 40.........Descrierea generală a lucrărilor ...........1......12 12.............13 16......................................... CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER...........................14 Întocmit: arh...11 10.. INFORMAŢII FINANCIARE...........1..................10 7.........12 11. ORGANIZARE DE ŞANTIER.................... depozitare şi logistică Volum 1. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR.............................1.... depozitare şi logistică Volum 1. CONSULTANT ŞI INVESTITOR...............................................................1 BORDEROUL VOLUMULUI 1.........C.........................022 S... I.... PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME.........4 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR....................... spaţii de sortare.......................... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu.... nr: Beneficiar: 40. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI...................................... MEMORII PE SPECIALITĂŢI. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI (OFERTANTULUI) ŞI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA ....14 17..................... CĂILE DE ACCES PROVIZORII.........12 15... .......... MONICA CUZNEŢOV Pr......10 8.................... PROGRAMUL DE RECEPŢIE............................7 6... CAPITOLE..........................................Pr...............C. TRASAREA LUCRĂRILOR.1............ GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA..... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu.....5 1....... PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER............................... BROŞURI.................5 2....................................... MĂSURAREA LUCRĂRILOR........... GRAFICE DE LUCRU.................12 13.............................................022 S............ FOAIE DE CAPĂT.... ........... RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL GENERAL..... CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE....6 5..................................... AMPLASAMENTUL.........11 9.......12 14.....................6 4........Descrierea generală a lucrărilor BORDEROUL VOLUMULUI 1.........5 3.................

Conţinutul documentaţiei “PROIECT TEHNIC” cuprinde piese scrise şi desenate. din volumul 1. Caietele de sarcini cuprind piese scrise complementare pieselor desenate şi prezintă o descriere generală completă a lucrărilor detaliate în planşele fiecărei specialităţi. 79 A Ineu-Chisineu-Criş Zona studiată se află în SV oraşului Sântana. precum şi informaţii complete privind execuţia lucrărilor. ordinea de execuţie şi montaj. prezentate în borderoul de piese desenate inclus în acest volum. • Antreprenorul general să poată evalua lucrările. este teren agricol extravilan. condiţiile de recepţie. DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” va fi amplasat în extravilanul oraşului Sântana pe un teren amplasat de-a lungul drumului judeţean DJ 791. 2. SPAŢII SORTARE. descrierea lucrărilor ce se execută.Caiete de sarcini Secţiunea III .79. calitatea. aflată în proprietate privată.Lista cantităţilor de lucrări. culori. astfel încât: • Beneficiarul să obţină date complete şi clare privind prezenta lucrare şi să răspundă cerinţelor de temă sub toate aspectele: tehnic. toleranţe etc.2. Între oraşul Sântana şi amplasamentul fabricii de reciclare aluminiu este teren agricol. Scopul proiectului tehnic este să asigure informaţii complete. • Executantul ofertant.J. Listele cantităţilor de lucrări sunt întocmite de fiecare specialitate în parte şi fac o descriere completă a lucrărilor ce urmează a se executa. Localitatea se afla amplasată la intersecţia a două drumuri judeţene şi anume: • D.Descrierea generală a lucrărilor Secţiunea II . pe baza cărora s-au elaborat piesele scrise. norme. Prin alinierea lui la DJ 791 terenul este permisiv în a primi noi investiţii. stabilesc cantităţile acestora. Terenul este delimitat în partea opusă de calea ferată care se desfăşoară de-a lungul . arabil sau păşune.Sântana. fiind accesibilă din DJ 791 Zimandu Nou.Deviz general. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. Obiectivul „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU. modul de realizarea.DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 1. economic şi tehnologic. cu relief plat şi uşor denivelat în anumite sectoare. pe baza pieselor desenate a proiectului tehnic şi să le poată stabili valoarea. prescripţii.791 pe direcţia sud-nord Zimandul Nou-Chereluş In apropierea localităţii îşi desfăşoară traseul următoarele drumuri: • D.R. devize pe obiecte şi analitice (confidenţial) Piesele desenate fac parte din secţiunea I şi sunt prezentate în borderoul de piese desenate. calităţile materialelor.Oradea • D.J. liste de utilaj şi dotări Secţiunea IV .L. pe baza temei de proiectare întocmită de către acesta şi pe baza consultărilor directe. Descrierea lucrărilor cuprinde la toate specialităţile datele tehnice şi economice privind viitoarea lucrare. să poată întreprinde subcontractările pentru execuţia lucrărilor de montaj speciale şi să se încadreze în costul lucrărilor stabilite în faza de ofertă. sunt întocmite de fiecare specialitate şi reprezintă documentele principale ale proiectului tehnic. după studierea prezentei documentaţii să poată elabora oferte.Arad.N. S. verificările şi probele acestor lucrări. Piesele scrise cuprind următoarele secţiuni: Secţiunea I . cu trimitere la standarde.N. Piesele desenate.C. să analizeze datele tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei. testele şi probele acestora. Parcela luată în studiu. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI Prezenta documentaţie se întocmeşte la comanda beneficiarului. 792 C pe direcţia est-vest Curtici-Sântana-Pâncota • D. AMPLASAMENTUL Sântana este un oraş de şes. caracteristici geometrice. astfel ca antreprenorul general să le poată verifica.

care aduc precipitaţii semnificative.953 m 2 • CF 6119 26.Ianuarie. Terenul se invecinează la nord vest cu DJ 791.744 m 2 • CF 6120 22. 6117. Adâncimea de îngheţ Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 70 cm … 80 cm. furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest.4%). 4. Terenul prezintă o planeitate mare diferenţele de nivel se încadrează în limita a 40cm. şi sud est cu cale ferată CFR 496. sunt cele temperate. în timpul primăverii şi verii.0%) şi sudic (12. 1942. vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort).R.769m 2 .8%). 6116. conform STAS 6054 – 77. Suprafaţa totală a parcelelor pe care se va realiza investiţia în prima etapă este de 55. 3. 1986. aducând ploi şi zăpezi însemnate. Terenul agricol. 6119.5 kN/m2.k= 1. . Amplasamentul se încadrează conform CR 1-1-3-2005 “Cod de proiectare. şi s-a obţinut avizul OCPI Arad. ○ Temperatura minimă absolută: . sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed. Ca intensitate. cu influenţe oceanice. sud-vest (1929. Se vor executa lucrări la stratul vegetal care va fi decapat pe o adâncime medie de 40cm.30.00 la hala de producţie şi la sortare este stabilită la 109. La staţia Arad vântul bate din sector nordic (13. la sud vest cu teren agricol A 760/3. şi 6215 Sântana. 1960. 6109.C. Parcelele cuprinse în ridicarea topografică sunt cele cuprinse în extrasele CF cu nr. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol s0.1°C . TOPOGRAFIA Ridicarea topografică a terenului a fost realizată de S. 1969. Terenul pe care se va amplasa obiectivul în etapa I este înscris în CF-urile: • CF 6117 4. Frecvenţa cea mai slabă este cea din sector estic (3.5°C. ○ Temperatura maximă absolută: + 41. mai rar valuri de frig. Cota ± 0. 1994). chiar în timpul iernii.L. ○ Media lunară maximă: +21°C – Iulie-August. Lucrările de sistematizare verticală pe amplasament au fost executate odată cu realizarea primelor lucrări. specific zonelor de câmpie şi deluroase din Judeţul Arad. Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:  Temperatura aerului: ○ Media lunară minimă: . la nord est cu teren agricol A 762/4. de provenienţă oceanică. este scos din circuitul agricol. În cursul anului 2008 a fost întocmit un PUZ care a fost aprobat de Primăria oraşului Sântana şi care descrie şi reglementează modul de realizare a investiţiei. CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat. 6110.amplasamentului. 6120.8°C. ○ Temperatura medie anuală: + 10. GIS-SURVEY S. Masele de aer dominante.0 °C.70 NMN.308m 2 .584 m 2 • CF 6215 1.  Precipitaţii: ○ Media anuală: 600 mm Regimul eolian Regimul eolian indică o frecvenţă mare a vânturilor din sector nordic şi vestic şi viteze medii de 3 … 4 m/s. Documentaţia de faţă descrie modul de realizare a obiectivelor care se vor realiza în prima etapă a investiţiilor. În mod frecvent.

zona aparţine Bazinului Panonic. între adâncimile -5.00m faţă de cota terenului natural. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F 1 … F 9 diametrul de 5”. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestuia. S-au mai executat 9 (nouă) penetrări dinamice medii PDM 1 … PDM 9. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6. conul având o suprafaţă de 15 cm2. –5. conduse până la adâncimi de – 6.12g şi perioada de colţ Tc=0. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. sunt reprezentate. proiectare ag= 0. cele care constituie terenurile de fundare. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24. De asemenea. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi. F7 şi F9. constituite la bază din nisipuri şi argile. coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. în general. cu masa berbecului de 25. construită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova.00m. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare.00m. prin trei tipuri genetice de formaţiuni: • aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră în constituţia teraselor şi luncilor acestora. .00m.90 m.00m … -10. Consistenţa pământurilor argiloase din suprafaţă şi numărul de lovituri N 10 obţinut în urma încercărilor de penetrare dinamică medie. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată. iar la suprafaţă apar argile şi argile prăfoase sub forma depozitelor aluvial-lenticulare. permit fundarea directă în stratul de argilă prăfoasă din suprafaţa terenului.50 kPa. până la adâncimi cuprinse între –4.50 m. Din punct de vedere geomorfologic. Depozitele cuaternare.00 m … -25. Din punct de vedere geologic. Câmpia Aradului. de la suprafaţa terenului. Amplasamentul se încadrează conform zonării seismice după Normativ P 100-1/2006. • cu geneză mixtă (eoliană.Amplasamentul se încadrează conform NP 082-04 “Cod de proiectare. Acţiunea vântului” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a vitezei vântului de 35 m/s respectiv presiunea de referinţă a vântului de 0. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL Geologia şi geomorfologia zonei Amplasamentul cercetat. până la adâncimea de cca.00m … -7. În forajele F6.00m. deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont CERCETĂRI GEOTEHNICE ŞI STRATIFICAŢIA TERENULUI Pentru întocmirea Studiului Geotehnic. Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice executate s-au efectuat analize şi determinări de laborator. este situat în extravilanul localităţii Sântana.0 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora. • gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0. amplasamentul se încadrează în zona seismică caracterizată de acceleratia terenului pt. amplasamentul cercetat se găseşte într-o zonă de câmpie relativ înaltă (97 m … 98 m). ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii. peste care se suprapun pietrişuri şi nisipuri. 5. fiind format din convergenţa glaciaţiunilor subcolinare.00m … -10. care reprezintă genetic o deltă cuaternară a Mureşului. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = 1.00m.7 s.

până la adâncimea de cca.2 % … 23.00m … -25.800 kN/m2  Unghi de frecare interioară Φ = 13.67 … 0. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24. Caracteristicile geotehnice care definesc proprietăţile de pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM) ale straturilor din suprafaţa terenului de fundare sunt următoarele:  Conţinutul de particule fine A2 = 30.3 %  Indice de consistenţă IC = 0. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe. de la suprafaţa terenului. EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”.30 m.00 m. din categoria pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) fiind încadrate în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ACTIVE.  Conţinutul de bioxid de carbon liber (CO2) este de 65.300 kN/m2 … 19. iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”. F7 şi F8.10%  Umflarea liberă UL = 90. unde forajele au fost conduse la adâncime mică) după cum urmează: • F1 cota –6.0%…42. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Totalul de 13 (treisprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2002 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE.00 m.16  Contracţia volumică CV = 54.5 % … 45.00m.20 m.1 %  Indice de plasticitate Ip = 20.00% APA SUBTERANĂ Apa subterană a fost interceptată în toate forajele executate (mai puţin în F2.0%  Indicele de activitate IA = 0.50 m.6 kN/m3 Straturile argiloase din suprafaţa terenului de fundare sunt pământuri cu caracter contractil. • F9 cota –6.88  Porozitatea n = 40.5 şi în consecinţă apa nu manifestă o agresivitate de natură acidă asupra betoanelor. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare.00m … -7.00% … 110.0°  Coeziune specifică c = 27. • F3 cota –6. • F4 cota –5.  PH-ul apelor este 7. deci apa manifestă o agresivitate carbonică moderată asupra betoanelor. • F5 cota –6. • F6 cota –6.00m.50 m. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6. se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici. care se vor utiliza la calculul capacităţii portante a terenului de fundare:  Greutate volumică γ = 18. încadrându-se în clasa XA 2 – agresivitate chimică moderată  Conţinutul în suflaţi este 37.0% … 46.0 kN/m3  Indicele porilor e = 0. deci apa subterană nu prezintă agresivitate sulfatică asupra betoanelor.8 kN/m3 … 19.Straturile de argilă prăfoasă vârtoasă şi tari din suprafaţă. În forajele F6. –5.8 %  Umiditatea naturală w = 18.84 … 1.00m.0 mg/dm3 < 150 mg/dm3. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F1 … F9 diametrul de 5”. pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT”. până la adâncimi cuprinse între –4.0 kN/m3 … 56.0 > 6.3 mg/dm3 cuprins între 40 …100 mg/dm3.22  Modul de deformaţie edometric M2-3 = 15.91 … 1. .27% … 84. F7 şi F9.00m. Pentru întocmirea Studiului Geotehnic.

De asemenea. pentru o fundaţie continuă cu lăţimea B = 0. Aceste măsuri sunt necesare din cauza faptului că apa subterană este un nivel hidrostatic sub presiune şi poate crea antrenări hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul execuţiei acestei excavaţii foarte adânci. conform STAS 3300/2-85: ppl = 247. Φ = 13. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 1.00m.90m de la suprafaţa terenului natural.8 kN/m3.11 kN/m2. pcr = 324.80m. Se recomandă totodată lucrări de injectare cu lapte de ciment şi bentonită pentru izolarea părţii inferioare a incintei astfel create între cotele de –24. şi 4. . conform buletinelor de analiză prezentate în ANEXA 2. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -1.3.00m … -10. Pentru calculul împingerii pământului asupra pereţilor de sprijinire a incintei adânci se recomandă pentru calcul utilizarea unui coeficient al împingerii active Ka = 0. se va reface calculul valorilor capacităţilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici. 0. Umpluturile de sub pardoseli. conform STAS 3300/2-85: ppl = 208. γ = 18. între adâncimile –5.50 m de la suprafaţa terenului natural. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată. şi grosimea de cca. Caracteristicile de contractilitate ale straturilor argiloase din suprafaţa terenului de fundare.00m … -26. pcr = 374.45 kN/m2.8 kN/m3. γ = 18.00 faţă de cota terenului natural. Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundaţiilor.2. Pentru executarea incintei de mare adâncime a utilajelor de turnare a aluminiului. precum şi în cazul unor încărcări aplicate exentric. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0.90 m.1.00 m. Proiectul de execuţie al infrastructurii incintei adânci şi a lucrărilor de sprijinire a săpăturilor pentru realizarea sa vor face obiectul unui proiect de specialitate verificat prin exigenţa Af.0 kN/m2 rezultând următoarele valori ale capacităţii portante.0° şi c = 27.0° şi c = 27.0 kN/m2 rezultând următoarele valori al capacităţii portante.50 m.00m.380. permit clasificarea acestor pământuri în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ARGILOASE ACTIVE. conduşi până la adâncimea de –26. LA CALCULELE DE DIMENSIONARE A INFRASTRUCTURII SE VOR EFECTUA OBLIGATORIU ŞI CALCULELE DE TASARE ABSOLUTE PROBABILE CU ÎNCĂRCĂRILE REALE DE CALCUL DIN GRUPAREA FUNDAMENTALĂ.50m. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi. se recomandă executarea acestuia sub protecţia unor pereţi mulaţi din beton armat.93 kN/m2. Φ = 13. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 0.1. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora. din STAS 3300/2-85.54 kN/m2. pentru o fundaţie izolată sub stâlpi cu lăţimea B = 2. trotuare şi platforme betonate se vor executa pe o grosime de 30 cm din pământ stabilizat cu var sau dintr-un amestec cât mai omogen de pământ contractibil şi nisip în proporţie de 60% material local şi 40% nisip.

729/2008 (conţinutul CO2 este de 65. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1. Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2.70 NMN 6. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2. analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general. pluvială Volum 2. devize pe obiecte. împrejmuire Volum 2.Lista cantităţilor de lucrări.00 hala producţie = 109. Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi.15. Pe timpul executării săpăturilor şi turnării betonului în fundaţii. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2.3.14. ORGANIZARE DE ŞANTIER . conform Tabelul 2 din NE 012-1:2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON. umpluturi sau epuismente se vor executa în regim special cu respectarea normativului C 169 – 88. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2.2. trotuare.1. Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2.Descrierea generală a lucrărilor Volum 1. În cazul betonului utilizat pentru realizarea fundaţiilor. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2. analitice şi extrase (confidenţial) 7. PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME. Aceste lucrări vor face obiectul unui proiect de specialitate ce urmează a fi verificat de un specialist cu atestat în domeniul Af. Piese desenate Secţiunea II . BROŞURI. CAPITOLE Secţiunea I . recomandăm o clasă de beton C 35/45.4.Caiete de sarcini Volum 2. devize pe obiecte. conform buletinului de analiză chimică a apei nr. corespunzătoare clasei de expunere XA 2.1. referitoare la clasa de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XA 2 (agresivitate chimică moderată). mentenanţă Volum 2.5.. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră. Pentru lucrările de execuţie ale incintei adânci pentru UTILAJ TURNARE ALIMINIU se vor avea în vedere normativele NP 113-04 şi NP 120-06. BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT.Deviz general.2. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2.9.6. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică Secţiunea III .7.13. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2.12. Cota ± 0.1.8.11.2. Lucrările de săpături.3 mg/dm3) şi Tabelului F. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2. zone verzi. se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2. liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV . sprijiniri.Luând în considerare prescripţiile NE 012-1:2007. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie. din Normativul NE 012-1:2007.10.

pluvială. GRAFICE DE LUCRU. planşee beton. respectiv placă beton la laborator). realizare reţele de apă. . .1. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR. închideri. grafice de lucru Se prevăd următoarele faze de execuţie: • executarea lucrărilor la hala de producţie şi anexele ei – birouri. asigurarea calităţii muncii. Program de execuţie a lucrărilor.Şopron materiale. în vederea asigurării respectării reţetarului pentru dozajele de betoane şi mortare. • executarea lucrărilor la hala de sortare şi la laborator ( fundaţii.Platformă betonată pentru utilajele care vor funcţiona în şantier.Realizarea straturilor de bază ale viitoarelor platforme din incintă (balast compactat).Toalete ecologice – 2buc. balast.Platforme betonate pentru pietris. în colaborarea cu executantul. sală pompe: (săpătura generală. . montaj structură. învelitoare). planşee. CĂILE DE ACCES PROVIZORII Accesul în şantier se va realiza pe parcursul execuţiei din DJ 791 pe o parte a accesului final amplasat în apropierea limitei parcelelor pe care se execută investiţia din etapa I. . zidării. ordinea în şantier şi evitarea accidentelor. . . structură metalică.Platformă generator electric. • executarea lucrărilor la platforma carosabilă din incintă ( lucrările subterane de montat conducte de canalizare menajeră. etc.Împrejmuirea incintei zonei în construcţie. • executarea lucrărilor la cabina poartă. săpături la groapa de turnare. tâmplării. pentru scule. închideri.drum pietruit de acces la incinta împrejmuită unde vor fi amplasate majoritatea construcţiilor. mentenanţă. lucrări de decapare. post trafo. activitatea laboratorului de pe lângă staţia de betoane. închideri.Realizarea parţială a platformei din beton pentru realizarea unui şantier curat.Rezervor de apă. precum şi prelevarea probelor corespunzătoare şi păstrarea lor în condiţii apropiate materialului din structura de rezistenţă executată. schelet pentru prinderea inchiderilor. gaze). respectiv pereţi de închidere la laborator. 9. turnări fundaţii. . Executantul trebuie să asigure o riguroasă ordonare a atacării lucrărilor. . montarea cîntarului. Pentru lucrările din şantier s-a executat proiectul de organizare de şantier şi s-a obţinut autorizarea pentru lucrările cuprinse în această faza şi anume: .platformă betonată pe care se vor amplasa containere pentru paza. . perete cortină. inel incendiu.Lucrările de organizare vor urmări: • Organizarea la frontul de lucru • Amenajări în baza de producţie a executantului Organizarea de şantier va avea în vedere organizarea tehnologică la frontul de lucru şi corelarea activităţilor în cadrul atelierelor din baza de producţie. cu desfăşurarea lucrărilor de şantier. .acces provizoriu din DJ 791. montaj structură. Dirigintele de şantier va urmări. PROGRAMUL DE RECEPŢIE 9. . .Lucrări de realizare a stabilităţii terenului. 8. . pentru birouri pentru muncitori. • executarea platformei dalate la clădirea de birouri şi cabina poartă. Zona de acces se va continua pînă la incinta împrejmuită cu un drum provizoriu adiacent căruia se va amplasa platforma pentru organizarea de şantier. canalizare. învelitoare. nisip. • executarea lucrărilor la birourile administrative (fundaţii.

• Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin H. Aceste operaţiuni se vor desfăşura în directă corelaţie cu indicaţiile şi prevederile din caietele de sarcini ale fiecărei specialităţi. 12.2. Programul de recepţie Verificarea calităţii şi recepţia calităţii şi recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu: • Caietele de sarcini din prezentul proiect pentru fiecare specialitate. 273/14 iunie 1994. 13. cuprinse şi indicate în caietele de sarcini 10. 11.G. degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi transportarea lor în afara locului de muncă intră în sarcina executantului lucrărilor de construcţii montaj şi trebuie urmărite atent având în vedere consecinţele economice de interes general. 9. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER Acest capitol este prezentat în caiete de sarcini pe specialităţi. TRASAREA LUCRĂRILOR Trasarea se va executa la începerea lucrărilor la predarea amplasamentului şi se va executa conform planşei de trasare. să asigure paza şantierului 24 de ore pe zi. Prima dată se va preda amplsamentul liber de sarcini se vor identifica bornele parcelelor pe care se vor executa construcţiile. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Lucrările executate vor fi decontate pe baza cantităţilor de lucrări real executate şi în conformitate cu planşele din proiect. 10. În funcţie de graficul de execuţie se vor trasa împrejmuirea şi obiectele la care se va începe execuţia. Executantul va prezenta investitorului dovezi obiective privind calitatea materialelor şi fiabilitatea echipamentului pus în operă prin: • certificat de recepţie a materialelor • buletine de analiză şi încercări ale materialelor • procese verbale de lucrări ascunse • alte încercări sau teste privind calitatea. modul de măsurare a lucrărilor. Executantul este obligat să execute organizarea de şantier conform normativului în vigoare. timp şi manoperă . sistematic şi ordonat. pe specific şi în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. Se va avea grijă să nu se blocheze circulaţia rutieră. indicativ C56-85.Prezentul proiect propune o durată de realizare a investiţiei de 30 luni. 14. odată cu încheierea operaţiunilor. În cazul în care acestea nu se mai gasesc se va proceda din nou la bornarea terenului. • Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. Diriginţii de şantier atestaţi vor verifica periodic. nr. şi anume: • economie de materiale. cu respectarea standardelor şi normativelor specifice. Materialele se vor depozita în incita şantierului delimitat. CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER Curăţenia şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de muncă. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA (OFERTANTULUI) ŞI Acest capitol se referă la executantul ofertant pentru asigurarea tuturor analizelor în laboratoare atestate conform Legii nr.

se va rectifica rigola adiacentă drumului judeţean pentru a putea prelua apele rezulatte în incintă.A. CONSULTANT ŞI Investitorul.cantitatea de pământ rezultată din săpătura generală va fi depozitată sau transportata acolo unde prevede documentaţia fără ca ea să blocheze activitatea viitoare pe şantier sau să fie depozitată astfel încît să conturbe circulaţia în şantier sau execuţia viitoarelor obiective. . care pune la dispoziţia ofertanţilor toate datele necesare pentru licitaţie şi a detaliilor de execuţie.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. crearea fronturilor de lucru. . “PROIECT ARAD” S.depozitarea gunoaielor. ARAD. urmând să ia toate măsurile care le consideră necesare pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a lucrărilor obiectivului.zona în care se vor executa lucrările de construcţie va fi împrejmuită şi supravegheată 24 de ore pe zi.materialele de construcţie precum şi utilajele folosite vor fi depozitate. încarcarea sau descărcarea în condiţii necorespunzătoare a materialelor de construcţie sau a deşeurilor produse pe şantier. este în cadrul acestui obiectiv.în execuţie şi beneficiarul în exploatare. asigurarea ordinii. spaţiilor şi facilităţilor comune. .A.R. S. cu puteri depline tehnice şi în supravegherea şi recepţia lucrărilor până “la cheie”. RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL INVESTITOR GENERAL. • Ţinerea la zi a evidenţei persoanelor care lucrează în locuri de muncă periculoase Măsurile menţionate la acest capitol nu sunt limitative. . activitatea de proiectare a investiţiei „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU SPAŢII DE SORTARE. a comandat la S.nu se vor parca sau depozita autovehicule. privind utilizarea traseelor. . . antreprenorul . . DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” SÂNTANA jud. 15. consultant şi reprezentantul general al investitorului.L.nu se va murdări DJ 791 prin transportarea.C. “PROIECT ARAD” S. a molozului. . S.se vor coordona activităţile antreprenorului general cu ale contractorilor de specialitate sau furnizori de servicii.autovehiculele sau alte utilaje se vor curăţa înainte de ieşirea din şantier în drumul judeţean şi se va avea grijă să nu prezinte neetanşeităţi la ieşirea din şantier. pazei şi a măsurilor PCI necesare şi prevăzute din proiectare. Această . deşeurilor şi reziduurilor de orice fel din cadrul şantierului se va face în locurile special amenajate şi indicate de către Primăria oraşului Sântana în autorizaţia de construire. . respectiv parcate exclusiv în incinta şantierului strict delimitat.C. • Dotarea cu mijloace de protecţie a muncii corespunzătoare. remorci sau utilaje pe drumul judeţean. Activitatea de proiectare constă în elaborarea documentaţiei în fază PT şi DE a proiectului.se vor lua măsuri de păstrare a ordinii şi curăţeniei în şantier şi pe drumul de acces. parcarea urmând să fie făcută în incinta controlată pe platforma special destinată acestiu scop.• comoditate în execuţie • evitarea unor accidente de muncă • influenţa asupra calităţii lucrărilor • urmărirea lesnicioasă a execuţiei În timpul execuţiei se va avea grijă la următoarele: . Şantierul va trebui să dispună prin organizarea sa de următoarele facilităţi din punct de vedere sanitar: • Organizarea atentă a grupurilor sociale care vor fi: − prevăzute cu vestiare + loc pentru luat masa − amplasate la distanţe normate − curăţate continuu − dimensionate corespunzător • Puncte de prim ajutor • Cunoaşterea celui mai apropiat loc de intervenţie sanitară pentru accidente.

HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R. INFORMAŢII FINANCIARE Finanţarea pentru execuţia acestui obiectiv se asigură de către S. Lucrările se vor desfăşura pe bază de contract între investitor şi antreprenorul care a câştigat licitaţia. 17.C. Lucrările de consultanţă se desfăşoară în regim de unicat şi în consecinţă ele nu pot fi folosite. de recepţie şi relaţii cu furnizorii se face numai prin intermediul consultantului. MEMORII PE SPECIALITĂŢI . atât de beneficiar cât şi de antreprenor la alte lucrări. inclusiv cele de consultanţă menţionate anterior.A. Documentaţia economică este întocmită conform legilor în vigoare şi H.C. Orice solicitare tehnică sau economică. verificări de control. 16. de şeful de proiect sau de persoana împuternicită de societate.L. în care se vor stipula toate condiţiile de desfăşurare a lucrărilor.activitate este coordonată din partea S. “PROIECT ARAD” S. plângere. şi stabileşte valoarea totală a investiţiei (confidenţial) pentru realizarea lucrărilor.G.

fiecare cu o capacitate de 100.C. SITUAŢIA EXISTENTĂ. împrejmuire 9. între DJ 791 şi calea ferată. trotuare. MEMORIU TEHNIC . . Hală sortare 3793. Platforme carosabile şi acces din DJ 8.7mp 5. Obiectele şi amplasamentul lor pe teren sunt conform PUZ aprobat. hală de depozitare produse finite cu platforma carosabilă.0mp 7. Terenul pe care se vor executa construcţiile a fost teren agricol acum este scos din circuitul agricol şi este liber de construcţii. Sistem recirculare şi răcire apă 15. .topirea în cuptoare funcţionând pe gaz natural. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL s-a întocmit şi aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru o zonă de activităţi de tip industrial. Canalizare menajeră şi pluvială 10.17. .5mp 6. În prima etapă care face obiectul documentaţiei de faţă investiţia se va realiza pe suprafaţa de 55. parcări pentru TIR-uri. De asemenea. un puţ forat. Accesul în incinta obiectivului se face prin intermediul unui racord la DJ 791.1. Birouri producţie şi mentenanţă 133.000 t/an şi va fi realizată în două faze. Terenul în suprafaţă totală de 206.308 m 2 şi va cuprinde următoarele obiecte: 1. Terenul pe care se amplasează investiţia este proprietate privată şi are suprafaţa totală de 206. zone verzi. .depozitarea lingourilor de aluminiu pe platforme exterioare în vederea expedierii la beneficiar. Hală producţie – topitorie şi turnare 6173.0mp 4. Producţia de aluminiu se va realiza printr-un proces tehnologic care se va desfăşura în hala de producţie topitorie – turnare şi cuprinde: . puţurile forate vor avea zone proprii de protecţie sanitară. Reţele electrice incintă + iluminat exterior şe telefonie 11. hale de depozitare materiale de construcţii cu platformă carosabilă . Obiectivul propus va avea zone de protecţie faţă de vecinătăţi. . Gospodărie apă 14. .detensionarea în cuptoare de revenire.depozitarea şi sortarea deşeurilor de aluminiu.779mp (20.  Fabrica de reciclare aluminiu are o capacitate de producţie de lingouri de aluminiu de 200. Parcare angajaţi.000 t/an. Birouri administrative 284. parcări TIR-uri şi autoturisme. spaţii de sortare. Alimentare cu gaze naturale 13.omogenizarea în cuptoare de omogenizare. hala de producţie. Alimentare cu energie electrică 12.turnarea lingourilor în cochilii pe mese de turnare. Clădire tehnică – post trafo Toată incinta va fi împrejmuită cu gard cu stâlpi metalici şi panouri din plasă de sârmă. Acest teren va fi împărţit în trei zone pe care se vor amplasa următoarele obiective: fabrica de reciclare aluminiu (clădire administrativă.3mp +235. Cabină poartă 59. platforme de depozitare.7ha) conform CF-urilor se află în proprietatea lui Cotoşman Mircea şi este amplasat în extravilanului oraşului Sântana.ARHITECTURĂ La solicitarea beneficiarului S.0mp 2.4mp 3.779mp. Laborator analize 237.

0x 6. saltele semirigide de 15cm din vată minerală şi tablă cutată 35. Accese Accesele în hala de producţie vor fi poziţionate astfel: între axele: 1-2/B ( cu dimensiunile de 9. 137.0m).0m şi una cu dimensiunile 7. Porţile de la accese vor fi porţi metalice. Structura metalică. 01 – hala de producţie Propuneri constructive şi funcţionale Hala de producţie va avea regim de înălţime P şi o suprafaţă construită de 6173.5.0m). Propuneri constructive şi funcţionale Corpul de birouri alipit de hala de producţie va avea regim de înălţime P+1 şi o suprafaţă construită de 133.5.75mm grosime ( la interior). Birourile vor avea gradul III de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu. PROPUNERI.Pe teren nu sunt amplasate nici un fel de reţele conform avizelor de amplasament solicitate la deţinătorii de utilităţi. Atelierele de mentenanţă vor fi incluse în hala de peoducţie şi au fost tratate mai sus la ob. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu.75mm grosime ( la exterior).5m cu plăci din policarbonat cu patru camere. 13-14/B ( cu dimensiunile de 7. A-B/15 (cu dimensiunile 8. Obiect nr. Finisaje Pardoselile la interiorul halei de producţie şi în atelierele de mentenanţă vor fi din beton elicopterizat.5m între axele 9 – 17 şi 13.0mp.5m în sus se va executa perimetral închideri pe o înălţime de 2.0m axate pe mijlocul fiecărui atelier. Aceste ateliere vor fi închise cu planşeu din beton armat la cota de 5. 02 – birouri producţie şi mentenanţă. Structura de rezistenţă va fi metalică cu stâlpi şi ferme metalice şi travei de 10.0m centrat între axele 9-10 pentru a se putea coborî prin el utilajele care urmează a fi reparate.0x6.0x4.0x6. B-C/17 ( 2porţi cu dimensiunile 3.17 şi unul cu două cîrlige de cîte 5 tone va funcţiona între axele 1 – 12. .4mp. Compartimentarea se va realiza din zidărie de BCA de 30cm grosime cu stîlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii.0m.0m şi 12.0m).0m). 1100 de 0. Structura va fi protejat[ la foc prin vopsire cu vopsele termospumante.0m). Închiderile Pînă la cota de +2.207. Obiect nr. 16-17/B ( cu dimensiunile de 7. Suprafaţa utilă va fi de 213. 01. Cota pardoselii finite va fi 109.0m deschidere. stîlpii şi fermele vor fi protejate la foc cu vopsea termospumantă.0m între axele 1 – 12.4mp.0m). Pe partea opusă a drumului judeţean există un canal al ANIF care va fi folosit pentru preluarea apelor deversate. De la cota +2.0x6. planşeul va avea un gol de 4.3mp.70NMN.5m se vor executa perimetral pereţi din beton armat de 25cm grosime placat la exterior cu 100mm de polistiren expandat pentru faţade.0x6.70NMN. Cota pardoselii finite va fi 109. 10-11/B ( cu dimensiunile de 7. Compartimentări În interiorul halei se vor compartimenta două ateliere de mentenanţă (OB 02) cu Sc=235. În hală vor fi amplasate două poduri rulante unul de 15t va funcţiona între axele 9 .0x6. rulante . În hală nu vor fi şi alte compartimentări. Deasemenea la nivelul halei se vor practica două uşi cu dimensiunile de 4.0x6. Peste fâşia de policarbonat se vor monta închideri în trei straturi cu tablă cutată 16.0x4. Din cauza podurilor rulante hala va avea două zone cu înălţimi la coamă diferite şi anume 15.1035 de 0. Între axele 9 – 12 cele două poduri rulante se vor suprapune.

9mp Total suprafaţă utilă parter: 106. Din casa scării la cota +5.40 se poate accede prin casa scării aici fiind o legătură cu hala de producţie în care se poate accede la cota +5.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 2. şi va mai exista un acces direct în spaţiul de depozitare în axul 8.2mp La cota +5. Accesul pe terasa necirculabilă pentru reparaţii şi întreţinere se va putea face din casa scării de la cota +5. Propuneri constructive şi funcţionale . În restul oficiului şi la grupurile sanitare se va realiza o tencuiala gletuită şi o vopsitorie cu vopsele super lavabile.1mp • Casa scării Sutil = 5.2mp • Coridor Sutil = 18.8mp • Depozitare Sutil = 2. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (pereţii portanţi) şi din gips carton rezistent la umezeală în zona grupurilor sanitare.7mp • CT Sutil = 2. • Podest casa scării Sutil = 2. Porotherm de 38cm grosime. Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă eficientă Porotherm de 38cm. oficiu şi birouri şi din beton la depozite.2mp La etaj vor funcţiona următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33. Din punct de vedere funcţional la parter se vor amenaja următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33.40.Structură de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă eficientă. loc de luat masa Sutil = 28. întărită cu sîmburi de beton armat la colţuri şi la intersecţii de pereţi.5mp • Sala şedinţe operative Sutil = 27. coridoare.0mp Corpul de birouri va fi acoperit în terasă peste planşeul din beton armat se va executa o învelitoare terasă necirculabilă cu beton de pantă. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare. 03 – hală sortare.7mp • Birou 4 persoane Sutil = 16. Obiect nr.1mp • Birou 1 persoană Sutil = 10. termoizolaţie din două starturi de polistiren extrudat de cîte 50mm fiecare peste care se va turna o şapă de protecţie armată cu plasă sudată.1mp Total suprafaţă utilă etaj: 110.6mp • Analize Sutil = 8.40 se va putea intra în hala de producţie peste atelierele de mentenanţă. Peste şapă se va executa stratul de hidroizolaţie din membrane hidroizolante EDPM lipite cu adeziv şe benzi de protecţie.4mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 8. La oficiu se va monta faianţă în zona blatului de lucru şi a chiuvetei. În birouri se va realiza o vopsitorie cu vopsele lavabile la pereţi.6mp • Oficiu.40 peste atelierele de mentenanţă.6mp Total corp birouri hală Sutil = 219.1mp • Coridor Sutil = 18. placat la exterior în zona sîmburilor de beton cu polistiren de faţadă de 12cm. Planşeu peste parter şi cel de peste etaj vor fi din beton armat. Accese Accesul în clădirea de birouri se va realiza în axul 10.

cota de calcare a parterului se va afla cu 0. Hala va avea structura de rezistenţă metalică. cladirea va cuprinde urmatoarele zone: Parter: Hol acces 10.86 mp . Învelitoarea va fi din tablă cutată profil 35.00m la care se va putea accede printr-o scară metalică circulară amplasată în faţa corpului – „Laborator”.75m pe o înălţime de 175cm se va executa perimetral o închidere cu plăci cutate transparente cu acelaşi profil ca şi tabla cutată.1x6.86 mp Grup sanitar femei 2.1mp.0 x 2. avand regimul de inaltime P+1E . De la cota +6.80).5m. Cladirea este orientata cu fatada principala spre NV. Cota pardoselii finite va fi 109.14 mp Zona birouri 33.70m.1120 cu grosimea de 0.0m şi o uşă metalică pietonală cu dimensiunile de 1.0m. Compartimentări Compartimentările vor fi din beton armat de 30cm grosime şi cu o înălţime de 6.27 mp Zona asteptare 22.75mm grosime şi va fi într-o apă. Tâmplărie metalică la uşa pietonală de acces.30 m mai sus decat cota terenului amenajat. Hala sortare va fi deschisă pe o latură spre platforma carosabilă. Închiderile Închiderile se vor executa din beton armat până la cota +6. iar cota finita a etajului este +3. Suprafaţa construită va fi de 3793.00m.Hala sortare va fi un corp de clădire cu regim de înălţime P cu înălţimea maximă de 12.40 mp Bucatarie 12. Astfel. Pereţii de compartimentare vor fi protejaţi la capătul orientat spre latura liberă de o tablă plană de 2-3mm grosime. Obiect nr. Această consolă va fi acoperită cu o copertină metalică prinsă de structura de rezistenţă a halei la cota 6.0m.1035 de 0.280.10).90.207. În zona de depozitare a materiei prime se vor amplasa compartimentări din blocuri prefabricate din beton cu nut şi feder cu o înălţime de 3.56mp.70 mp si suprafata desfasurata de 529.1m.40 (NMN +110. 4 are functiunea de birouri administrative. Cota trotuarului este +0. Finisaje Pardoselile vor fi din beton elicopterizat.30 mp Centrala termica: 10. 04 – birouri administrative P+1.2m este de a se putea lua probe din TIR-urile care aduc aluminiu.0m în sus închiderea se va face cu tablă cutată 85. Scopul acestei console cu lăţimea de 1.88mm De la cota +8. În dreptul axului A între axele 15-18 se va executa o consolă din beton armat la cota +4. În zona de depozitare a a materiei prime vor fi amplasate în axul A un gol cu dimensiunile de 6. orientată spre spatele construcţiei. Propuneri constructive şi funcţionale Obiectul nr.30 m Categorie de importanta: C – normala Grad de rezistenta la foc: III Din punct de vedere functional. Înaltime maxima la atic = 8. Compartimentările din beton armat din zona boxelor de sortare vor avea capătul rotunjit şi marcat cu vopsea galbenă pentru o mai bună vizibilitate.57m şi care va ieşii din planul halei cu 4. Accese Accesul în hala de sortare se va realiza pe latura liberă pentru utilajele care încarcă sau descarcă reziduurile din aluminiu.0mp iar suprafaţa utilă de 3560. suprafata construita la sol de 284.10 (NMN +109. Cota pardoselii finite a parterului este +0.70NMN. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „E” de pericol de incendiu cu sturctur metalică neprotejată. prinsă pe grosimea peretelui de beton.

. In cazul structurii metalice (stalpi. prefabricata. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie ceramică . Grosimea peretilor va fi intre 10 si 15 cm.86 mp 9. cu o grosime de 15 cm. Tavanele se vor realiza in sistem tavan fals.36 mp 23. respectiv mocheta.52 mp 7. in dreptul geamurilor. tabla cutata.75 mp 250.65 mp 13. se prevad parasolare mobile din lamele aluminiu. peretii se vor executa din blocuri B. conform normelor pompieristice de rezistenta la foc. Pe terasele circulabile. Accese Acesul principal în clădire se va realiza în axul A/4-5. in sistem cofraj pierdut. termoizolatie vata rigida.45 mp 4.62 mp 2. La parter. montate pe rigle din metal si finisati prin zugravire cu vopsele lavabile. Închiderile Inchiderile exterioare se vor face din tabla cutata. peretii vor fi realizati din plăci plane (sandwich) tip gips-carton(grosime 1. In zona centralei termice. Compartimentări La interior. pe holuri.50 mp 11. băi. prevopsita culoare alb RAL 9003 si gri RAL 9006. Deasupra accesului in cladire se va monta o copertina pe structura metalica usoara. si va fi finisat cu tencuiala si vopsele acrilice.A.78 mp Terase circulabile neacoperite: 40. iar cele exterioare vor avea tamplarie din aluminiu cu geam termopan. caserata.14 mp 25. si membrana hidroizolanta cu strat de protectie.cu grosimea de 16 cm. Pe latura posterioară s eva prevedea un acces la centrala termică.10 mp Structura cladirii este metalica. Se va putea accede şi pe o rampă pentru persoane cu dizabilităţi. cu tamplarie din lemn. Ferestrele vor avea tamplarie aluminiu cu geam termopan.C. montate cu suruburi autofiletante.37 mp 2.53 mp 77. Planseul va fi din beton. tip MEGAPROFIL. Usile interioare vor fi pline.11 mp 2.25 cm) cu termoizolaţie. se va monta o scara metalica de incendiu. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata. aceasta va fi imbracata cu placi gips carton. in zona de birouri si birouri directori.grinzi).55 mp 10. avand 6 deschideri intre 3 si 6 m. se va pune gresie de exterior antiderapanta.16 mp 92. pe tabla cutata cu cute inalte.50 mp 30. pe o fata cu folie de Al. tencuiti si vopsiti cu vopsele lavabile.88 mp 209. . termoizolatie vata minerala(saltele semirigide.Hol Grup sanitar barbati Sp depozitare Casa scarii Zona birouri 1 Zona birouri 2 Arhivă Total suprafaţă utilă: Etaj: Hol etaj Grup sanitar barbati Grup sanitar femei Birou Zona birouri Hol Sala conferinte Birou director Birou manager Oficiu Secretariat Total suprafaţă utilă: 4.34 mp 26. Soclul va fi din beton armat. spaţii depozitare şi covor PVC.95 mp 19.16 cm). Pe fatada posterioara.61 mp 4.

20(109. în axul 21/b-c şi 21/c-d. Au fost lăsate rezerve din punct de vedere al structurii pentru o eventuală supraetajare în viitor cu un nivel.6mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 11. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. În clădirea „laborator” va fi amplasată o centrală termică pentru încălzirea spaţiilor şi pentru realizarea apei calde menajere.2mp • Duşuri în vestiar Sutil = 10. În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm. 05 . Accese Accesele în clădirea laborator vor fi amplasate astfel: în axul „a” în zona de laborator propriu-zis. Din punct de vedere funcţional construcţia va cuprinde următoarele spaţii: • Coridor Sutil = 6. Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă. La grupurile sanitare se va utiliza ghips carton rezistent la umezeală.1mp • Birou documente 3 pers.Apele pluviale vor fi colectate in jgheaburi prefabricate.90NMN). Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare.4mp • Analiză Sutil = 7.cabină poartă Propuneri constructive şi funcţionale . duşuri.7mp • Arhiva Sutil = 10. centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri. Cota pardoselii finite va fi +0.0mp • Grup sanitar Sutil = 3. 06 . În axul 21/g-h va fi accesul la zona de vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul muncitor.0mp • Vestiar femei 5 pers. va avea regim de înălţime P şi structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm. Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă.laborator analize Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea laboratorului este amplasată alipit de hala de sortare. în birouri.4mp • Vestiar bărbaţi 16 pers.8mp • Duşuri Sutil = 5. Sutil = 15.in spatele aticului. Laboratorul va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „C” de pericol de incendiu. coridoare. fiind eliminate prin scurgeri interioare. Sutil = 17.4mp • Laborator 3 pers Sutil = 33. Centrala va funcţiona pe gaz şi va avea un acces direct din exterior şi suprafaţa de geam necesară în caz de explozie.7mp • Vestiar barbati 34 pers Sutil = 24. birouri şi laborator. Sutil = 6.6mp Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime. vestiare.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 4. Obiectul nr.7mp Total suprafaţă utilă laborator: 186.4mp • Birou 4 personal Sutil = 22. La duşuri şi la grupurile sanitare în zona lavoarelor se va monta placaj din faianţă. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din gips carton pe structură metalică la grupurile sanitare. birou analiză. Obiectul nr.6mp • Hol acces Sutil = 7.

Cabina poartă va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu. 01A. Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime. platforma se v-a termina cu un perete din beton armat de 30-35cm grosime cu înălţimea de 3. împrejmuire.parcare angajaţi . centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri. Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă. Platforma va avea suprafaţa de 1290mp. zone verzi.20 (109.Cabina poartă este amplasată în imediata vecinătate a intrării în incinta împrejmuită a fabricii. hol acces controlat Sutil = 3. portar şi administrare cântar Sutil = 24.8mp Total suprafaţă utilă 45. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.platforme În incinta împrejmuită toată suprafaţa va fi betonată pentru accesul şi circulaţia TIR-urilor cu marfă şi a utilajelşor de încărcare descărcare. în axul A spre zona de birouri şi spre incinta împrejmuită. Se va realiza o delimitare între circulaţie pietonală şi cea a autovehiculelor din incintăurmând ca traseele pietonale sa fie protejate cu stîlpişori din beton cu diametrul de 35cm şi înălţimea de 70cm turnaţi în ţeavă metalică.1mp Structura de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm. parcările pentru autoturisme vor fi în număr de 16. În afara incintei împrejmuite se vor amenaja parcări pentru angajaţi cu acces dinspre zona de acces din drumul judeţean 791. Obiectul nr. hol acces Sutil = 1. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din zidărie de cărămidă de 12.0m care va împiedica deşeurile să se disipeze pe platformă în momentul în care sunt încărcate în vole. Holul de acces controlat va avea închideri din tâmplărie cu geam termopan şi cu panouri termoizolante la partea superioară. Cota pardoselii finite va fi +0. Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă. Holul de acces controlat este un pasaj obligatoriu şi singura cale de acces a persoanelor care doresc sa intre în incintă.0 x 30. 08 . Accese Accesele în cabina poartă vor fi amplasate astfel: în axul 1din cabina poartă spre holul de aces controlat.5cm.8mp 5. Imediat din drumul de acces se vor amenaja parcări pentru TIR-urile care aşteaptă în afara incintei împrejmuite să intre în incintă şi să fie cântărite şi descărcate. Accesul din drumul judeţean 791 se va realiza conform planului de situaţie planşa nr. În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm. La grupul sanitar în zona lavoarului se va monta placaj din faianţă.0m) care va servii pentru descărcarea TIR-urilor cu deşeuri de aluminiu pentru vizualizarea întregii încărcături. Se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. În partea dinspre poarta de acces în incintă se va amplasa o platformă pentru depozitarea produselor finite.8mp 2. Zone verzi vor fi amenajate doar în afara incintei împrejmuite şi anume: . grup sanitar Sutil = 2. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la toate încăperile. În zona din spate spre împrejmuire.2mp 3. Obiectul nr.0mp şi va cuprinde: 1. post prim ajutor Sutil = 12. În continuarea halei de sortare va fi amenajată o platformă de vizualizare în suprafaţă de 900mp (30.5mp 4. Va fi o construcţie cu regim de înălţime P cu suprafaţă construită de 59. în axul C spre zona de cântar şi acces carosabil.90NMN). 07 .

17.clădire tehnică Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea tehnică va fi amplasată alipit de hala de producţie şi va avea regim de înălţime Sparţial+P+1.0m). indesat . HALA PRODUCTIE: a.5. care încadrează plasa de sârmă. 01A. staţia de combustibili mobilă.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza.gospodărie apă Propuneri constructive şi funcţionale Alimentarea cu apă a investiţiei se va realiza prin două puţuri forate amplasate conform planului de situaţie planşa nr. Obiectul nr.o zonă înspre calea ferată. În această clădire vor fi amplasate tablourile generale. 13 . încadrate de stâlpi metalici realizaţi din ţeavă rotundă Ф60x4 de oţel.. Aceasta va deservi cele două rezervoare de apă de cîte 350mc fiecare unul cu apă caldă din instalaţii şi altul cu apă rece.4m.10. fixată de stâlp prin sudură.în zonele din stânga şi din dreapta incintei împrejmuite. Se foloseşte o plasă de sârmă cu ø2mm cu o reţea 30x30mm. hala de sortare. Cele două rezervoare vor fi semiîngropate şi vor fi utilizate şi ca rezervoare de incendiu. Gardul este compus din panouri de diferite lungimi (panoul de câmp – cu o lungime de 2m. Obiectul nr. . 14 .00m nisip mijlociu si fin maroniu. generatorul de curent. tare • pană la -6.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12. Incinta în care va fi amplasată fabrica.2. birourile.sistem recirculare şi răcire apă Propuneri constructive şi funcţionale Alipit halei de producţie obiectul 01 se va construi o clădire cu regim de înălţime P în care se va amenaja statia de pompe. platformele de depozitare. Lungimea împrejmuirii va fi de 712ml şi poarta glisantă va avea 8. Fiecare foraj va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă cu H = 2.6mp.REZISTENŢĂ OB01. tablourile utilajelor din hală. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. panourile de capăt care au o lungime diferită se vor realiza prin adaptarea acestuia). va fi împrejmuită. etc. Obiectul nr. MEMORIU TEHNIC .R. Timisoara. La partea superioară si la partea inferioară a fiecărui stâlp este prevăzută o ţeavă pătrată 20x1. Suprafaţă desfăşurată va fi de 496. Stâlpii metalici sunt ancoraţi în fundaţii de beton cu dimensiunile 40x40cm având înălţimea de 50cm.50m sol vegetal • pană la -4.2mp.L. De asemenea între blocurile de fundaţii ale stâlpilor este prevăzut un soclu de beton armat cu dimensiunile 20x40cm care este ridicat la 20cm faţă de terenul sistematizat.o zonă între parcările angajaţilor şi carosabilul pentru TIR-uri.C. 195/10.soclu din beton. Cele două puţuri vor avea fiecare o casă a pompelor – construcţie din zidărie de cărămidă acoperită cu panouri termoizolante pe şarpantă din lemn. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4 (in zona gropii de turnare): • pană la -0.50m faţă de terenul sistematizat.2008.0ml. întocmit de S. Împrejmuirea va fi amplasată la marginea zonei de protecţie a forajului ( diametru de 43. Partea superioară a stâlpilor se găseşte la +2. CARA S. Clădirea va avea o structură din zidărie portantă de cărămidă Porotherm cu grosimea de 38cm şi o suprafaţă construită de 240. pe stîlpi metalici înglobaţi în grinda . cabina poartă. . Gardul va fi electrificat la partea superioară şi va fi de tip Ecotax APS. 15 . Împrejmuirea se va realiza din plasă de sârmă montată.

50m pietris cu nisip maroniu.00m si grosime de cca 0. condusi pana la adancimea de -26. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37.60m sol vegetal • pană la -1.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase.54 kPa Df=2.00m nisip mijlociu gri maroniu. Regimul de inaltime P Cota ±0.93 kPa Df=2.00m.00m nisip prafos gri maroniu..65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. tare • pană la -8.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. Forajul F5: • pană la -0..00m nisip mijlociu maroniu. presiunea convenţională este: Ppl. tare • pană la -2. indesat • pană la -10.50 (fata de cota terenului natural).00m.00m.60m argilă prafoasa gri maronie cu concretiuni calcaroase. Sub cota 0.00=109. b.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase.50m nisip gri maroniu cu pietris. indesat Conform studiului geotehnic. indesat Forajul F6: • pană la -0. indesat • pană la -24.40m argilă prafoasa maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase si incluziuni feruginiase.80m nisip maroniu cu pietris. Pcr. indesat • pană la -23.00 a halei se gasesc fundatiile de utilaje.80m.00m nisip mijlociu gri maroniu. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XA2 – groapa de turnare . vartos • pană la -7. Aceste masuri sunt necesare din cauza faptului ca apa subterana este un nivel hidrostatic sub presiune si poate creea antrenari hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul executiei acestei excavatii foarte adanci.-26.70m NMN.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginiase si concretiuni calcaroase. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5. tare • pană la -6. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C20/25 cu fibre DRAMIX. indesat • pană la -18. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire. Perimetral sunt dispuse fundatii continue sub zidurile de beton armat. = 374.70m sol vegetal • pană la -2.00 şi B=2. groapa de turnare si o serie de canale tehnologice conform specificatiilor fiselor tehnologice Pentru executarea incintei de mare adancime a utilajului de turnare a aluminiului. indesat in adancime • pană la -9. Cota terenului natural CTN=+109. se recomanda executarea acestuia acestuia sub protectia unor pereti mulati din beton armat. = 247.20m praf argilos gri maroniu cu incluziuni feruginoase. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton simplu de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. in stare de indesare medie. Se recomanda totodata lucrari de injectare cu lapte de ciment si bentonita pentru izolarea partii inferioare a incintei astfel create intre cotele de -24.00m nisip prafos maroniu roscat. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. tare • pană la -5. tare • pană la -3.00 şi B=2. vartoasa.00m.• pană la -13. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008).

CARA S. indesat • pană la -23. Descrierea obiectului Obiectivul se compune din doua corpuri de cladire. întocmit de S.00m nisip mijlociu gri maroniu. Cadrele transversale sunt contravantuie pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor portale de franare (OL37-2k).R.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. respectiv contravantuiri. indesat • pană la -13. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5.80m nisip maroniu cu pietris.00=109. Conform studiului geotehnic.10.C. indesat • pană la -18. = 208. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4: • pană la -0.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza. La spatiile de mentenanta se prevad fundatii izolate sub stalpii de sustinere al planseului. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. respectiv prin intremediul grinzilor de perete (în cazul pereţilor).00m nisip mijlociu si fin maroniu. BIROURI PRODUCTIE. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20.50m pietris cu nisip maroniu. presiunea convenţională este: Ppl.11 kPa Df=0.50m nisip gri maroniu cu pietris.50m.• XC2 – restul elementelor infrastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.45 kPa Df=0.2008.90 şi B=0.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12.50 (fata de cota terenului natural). b. Pcr. Cele doua poduri rulante sunt sustinute de grinzi de rulare din profile metalice. = 324.65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. care reazema derect pe fermele longitudinale de contravantuire (in cazul acoperisului). La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. beton armat şi beton precomprimat”. tare • pană la -6. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare . respectiv spatii mentenanta (regim de inaltime P). Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. specificate in anexa 1. indesat • pană la -24.90 şi B=0. Tratarea/ vopsirea structurii metalice a halei se va face conform specificariilor producatorului de utilaj tehnologic.L. 195/10. Birouri productie (regim de inaltime P+2E). respectiv ferme cu zabrele transversale (OL37-2k). Inchiderile se realizeaza din tabla cu cuta inalta – vata minerala . La nivelul acoperisului pe directie longitudinala se prevad ferme cu zabrele.70m NMN. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008).50m. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. MENTENANTA: a.tabla.50m sol vegetal • pană la -4. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. Cota terenului natural CTN=+109. Cota ±0. indicativ NE012-1/2007. Timisoara. OB02. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75.

Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.54 kPa Df=2.longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. indicativ NE012-1/2007. întocmit de S. = 247.10.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase tare Apa subterană a fost întâlnită la cota -6. maroniu. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. La spatiile de mentenanta. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0.90m nisip mijlociu si fin maroniu. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). b.00m nisip mijlociu gri maroniu. indesat • pană la -6. Cadrele transversale sunt legate .P) Cota ±0.00 (fata de cota terenului natural).C. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.70m NMN.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase. OB03.2008. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. presiunea convenţională este: Ppl.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. CARA S.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5. care marginex boxele de depozitare sunt dispuse fundatii continue din beton armat.00m. Pcr. Cota terenului natural CTN=+109. = 374.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase tare • pană la -5.93 kPa Df=2. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. indesat Forajul F2: • pană la -0.80m nisip mijlociu. la interfaţa dintre cele două elemente. indesat • pană la -10.00 şi B=2. 195/10. Sub zidurile de beton armat.50m sol vegetal • pană la -2. Timisoara. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime . Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă.00 şi B=2. Conform studiului geotehnic.90m sol vegetal • pană la -3.R.00m. vartoasa • pană la -5. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37. planseul este calculat sa preia o incarcare de 1000 daN/mp (rezultata din depozitarea matritelor din groapa de turnare). ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.L. respectiv rigle transversale (OL37-2k). Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. HALA SORTARE: a. beton armat şi beton precomprimat”.00=109.

Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor).pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k). care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F7 • pană la -0.10. Cota terenului natural CTN=+109. Pcr.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: .93 kPa Df=2. 195/10. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. beton armat şi beton precomprimat”. CARA S. b. Cadrele transversale sunt legate pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k). Timisoara.00=109. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37. întocmit de S. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasă sudată Ø8/20. Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi Inchiderile se realizeaza din tabla. OB04. tare • pană la -6.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.2008.00m argilă maronie. respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor). = 374.L.00m argilă prafoasa galben maronie cu concretiuni calcaroase. Tabla cutata se prinde de grinzile de planseu cu ajutorul suruburilor autofiletante.00m argilă prafoasa maroniu galbuie. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi.00 şi B=2. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului). Inchiderile se realizeaza din panouri ONDATHERM. tare • pană la -3.00m. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului). Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime .P+1E) Cota ±0.R. BIROURI ADMINISTRATIVE (P+1E): a.00m.70m NMN. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi metalice. = 247. Constructia este mărginita de un soclu de beton armat. pe care se prinde tabla cutata cu rol de cofraj pierdut (COFRASTRA 70).C.54 kPa Df=2. respectiv rigle transversale (OL37-2k).60m sol vegetal • pană la -1. presiunea convenţională este: Ppl. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. indicativ NE012-1/2007.5) este de 8cm + inaltimea cutei (7cm – pentru Cofrastra 70).00 şi B=2. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. Conform studiului geotehnic. Grosimea planseului de beton armat (C18/22. vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi. mai inchisa spre baza.

Latimea talpii fundatiilor continue s-a ales astfel incat sa poate realiza pe viitor o supraetajare a obiectivului.• XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P.70m NMN. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37.2008. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5.C.00=109. Cota terenului natural CTN=+109. maroniu.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. indicativ NE012-1/2007 .00 (fata de cota terenului natural). beton armat şi beton precomprimat”.50m. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă.80m nisip mijlociu. b. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). presiunea convenţională este: Ppl. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0. = 324.R. Pcr. vartoasa • pană la -5. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. indesat • pană la -6.90m sol vegetal • pană la -3. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. CARA S. 195/10. LABORATOR ANALIZE: a.10. = 208.L. indicativ NE012-1/2007.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. Cota ±0.90 şi B=0. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.90 şi B=0.00m nisip mijlociu gri maroniu.11 kPa Df=0. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Conform studiului geotehnic. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -6.45 kPa Df=0. OB05. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Timisoara. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. indesat • pană la -10.50m. la interfaţa dintre cele două elemente.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. beton armat şi beton precomprimat”. întocmit de S. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20.90m nisip mijlociu si fin maroniu.

Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. SISTEM RECIRCULARE SI RACIRE APA: a. = 208. Cota ±0. Timisoara.90 şi B=0.10.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P. indicativ NE012-1/2007 OB14.00m argilă prafoasa maroniu galbuie.60m sol vegetal • pană la -1. La partea superioară cuva este acoperita cu o placă din beton armat monolita. CABINA POARTA: a.70m NMN. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. de beton armat clasa C16/20 armată pe două direcţii cu bare de rezistenţă din oţel-beton PC52 respectiv bare de repartiţie din OB37 acolo unde este necesar.C.90 şi B=0. tare • pană la -4. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20.45 kPa Df=0.L. presiunea convenţională este: Ppl.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase.50m. Pcr.R. Rezervoare apa (2x 350mc) Structura de rezistenţă este concepută astfel: Radierul este realizat dintr-o placă. = 324. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. întocmit de S. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. CARA S. la interfaţa dintre cele două elemente. tare • pană la -3.11 kPa Df=0. vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare.2008. de 35 cm grosime.50m. Cota terenului natural CTN=+109. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. b.OB06. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. Ca elemente verticale de rezistenţă s-au folosit elevatii din beton armat de clasă C16/20. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. care reazemă pe elevatiile de . ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. Conform studiului geotehnic.00m argilă prafoasa gri maronie. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F8: • pană la -0. beton armat şi beton precomprimat”. 195/10.00=109. cu incluziuni feruginoase. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.

La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. CONTROLUL CALITĂŢII Controlul calităţii lucrărilor va fi efectuat de constructor prin personal calificat în conformitate cu normativele specifice fiecărui gen de lucrări. Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. atât pentru asigurarea calităţii lucrărilor. la interfaţa dintre cele două elemente. zonal prin grija executantului. proiectantul şi reprezentanţii I. indicativ NE012-1/2007. CLADIRE TEHNICA: Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este S(partial) +P+1E.C.XC2. beton armat şi beton precomprimat”. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat.S. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. OB15. în conformitate cu propriile programe interne de control. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.beton armat. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. Clasa de expunere a betonului este . în conformitate cu programul de control. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. au dreptul să exercite controlul în execuţie pe tot parcursul lucrărilor.C. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Beneficiarul. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Atestarea calitativă pe faze de execuţie se va face împreună cu proiectantul şi beneficiarul şi după caz.S. stabilirea condiţiilor de reluare a lucrărilor întrerupte etc. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. executant şi proiectant pe baza prevederilor legale specifice şi are la bază programul de control şi documentele de atestare calitativă întocmite pe parcursul execuţiei. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. la interfaţa dintre cele două elemente. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. b. . RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia lucrărilor se face de către beneficiar. Planşeul peste subsol si parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. îmbunătăţirea propriei activităţi. Statie pompe: Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20.5 şi este armată cu armătură de rezistenţă din PC52 respectiv armătură de repartiţie din OB37. cu reprezentanţi ai I. Placa este realizată din beton clasa C18/22. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37.

Hală de producţie: În hala de producţie nu sunt obiecte sanitare.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor polietilenă .Hala sortare: Nu dispune de grup sanitar. Urmărirea execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar. După punerea în funcţiune. constructorul trebuie să asigure execuţia conform graficelor de lucru.INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE Obiect 01 . în condiţii de siguranţă atât pe parcursul execuţiei cât şi în exploatarea obiectivului. a fişelor tehnice. inclusiv asigurarea urmăririi curente conform normativului P 130 – 88. vicii ascunse sau alte situaţii neprevăzute (dar posibile la costrucţiile vechi). .DISPOZIŢII FINALE Atât prin amenajările de organizare de şantier cât şi prin tehnologiile utilizate. tot prin grija beneficiarului se va asigura dirigenţia de şantier.Birourile administrative P+1: Pentru deservirea personalului administrativ la parterul şi etajul clădirii au fost prevăzute două grupuri sanitare distincte pentru femei şi bărbaţi. Întreaga documentaţie tehnică va fi respectată în corelare cu normativele tehnice specifice fiecărei categorii de lucrări. apa este folosită numai în scopuri tehnologice.1 spălător de vase din inox. la exigenţa esenţială A1. În total vor fi prevăzute 15 burlane. Execuţia lucrărilor se va efectua de către personal atestat pentru execuţie. responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPAT. de asemenea. În cadrul lucrărilor de instalaţii sanitare vor fi canalizate burlanele de ape meteorice.2 pisoare cu senzori de spălare 3/8” . beneficiarului îi revin sarcini legale în legătură cu întreţinerea şi exploatarea corectă a obiectivului. printr-un cadru tehnic de specialitate. Obiect 03 . Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire. va fi solicitat proiectantul care împreună cu beneficiarul şi constructorul vor stabili condiţiile pentru continuarea lucrărilor.2 lavoare din porţelan sanitar.80m se va monta o piese de curăţire de Dn 125 mm. cu baterie monocomandă Alimentarea cu apă potabilă se realizează de la reţeaua de apă din incintă. la timp şi de bună calitate. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie. spre colectorul pluvial de incintă. a celor conexe. cu baterie monocomandă Dn ½” . MEMORIU TEHNIC .3. prin tuburi şi piese din polipropilenă PP 125 mm. evitând modificări sau supraîncărcarea elementelor structurale si va fi întocmit programul de urmărire curenta ( în mod special asupra zonelor de intervenţie). precum şi a caietelor de sarcini şi anexelor tehnologice ce fac parte integrantă din proiect.Birouri producţie mentenanţă: Corpul de clădire care deserveşte Hala de producţie. Proiectul va fi verificat de către inginer Verificator Proiecte atestat MLPAT. pentru răcirea utilajelor de la turnătorie. Dacă asupra documentaţiei nu se fac observaţii de către beneficiar şi constructor în termen de 30 zile de la predare. Obiect 02 . Exploatarea construcţiei se va face cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute . În acest corp de clădire au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături: . Lista normativelor tehnice enumerate în prezentul memoriu tehnic şi caietele de sarcini nu este limitativă. Trecerea la executarea lucrărilor se va face numai după obţinerea tuturor avizelor legale. aceasta se consideră însuşită şi orice modificări vor putea fi efectuate cu respectarea prevederilor legale. Obiect 04 . inclusiv a autorizaţiei de construire. efectuarea reparaţiilor si lucrărilor de întreţinere. sunt evacuate gravitaţional spre canalizarea menajeră prevăzută în incintă. Pe fiecare burlan la înălţimea de +0. ea urmând a fi completată de către constructor la întocmirea fişelor tehnice de execuţie. Dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor apar eventuale neconcordanţe cu situaţia din teren. A2 – de rezistenţă şi stabilitate. 17.

3 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” . În bucătăria de la parter şi în oficiu de la etaj vor fi prevăzute spălătorie de vase din inox.1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă .Cabina poartă: Cabina poartă şi postul de prim ajutor. Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă. În incinta unităţii se va realiza un colector menajer de la Hala de producţie.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” .1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată lângă vestiar femei. Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă. cu baterie monocomandă de Dn ½” .2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” . conform planului de situaţie 01ED. Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă. cu baterie monocomandă de Dn ½” . 1 vas WC şi o cadă de duş cu cabină. Grup sanitar vestiar femei: .2 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox. Obiect 09 – Canalizare menajeră şi pluvială Reţeaua de canalizare menajeră Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire vor fi canalizate gravitaţional spre o staţie de epurare din polietilenă TOPAS 40 având următoarele dimensiuni constructive L = 2. Grup sanitar femei: (parter + etaj) .1 cadă de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupul sanitar a fost prevăzut un sifon de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm. Acest colector va prelua apele uzate de la BIROU ADMINISTRATIV. Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă. În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături. este dotat cu un grup sanitar echipat cu: . iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată la parterul clădirii.00.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . LABORATOR ŞI .00 mc/zi. Obiect 06 .96 m şi capacitate de epurare de 7. H = 2. Obiect 05 .În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . Staţia de epurare va fi amplasată lângă DJ 791. până la staţia de epurare. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie. 100 mm cu capace din inox.2 căzi de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix Grup sanitar vestiar bărbaţi: .2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă stativă Dn ½” . Apele epurate vor fi deversate gravitaţional la canalul de desecare HCN 768.5 căzi de duş cu cabină de duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50. l = 2. În cadrul clădirii vor fi amenajate şi vestiarele pentru femei şi bărbaţi cu grupurile sanitare aferente.16 m. Lângă laborator au fost prevăzute un grup sanitar compus din: 1 lavoar. cu baterie stativă monocomandă Dn ½” Alimentarea cu apă rece se realizează de la reţea de apă de incintă.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă Grup sanitar bărbaţi: (parter + etaj) . Apele menajere rezultate sunt canalizate gravitaţional spre colectorul menajer de incintă.Laborator analize: Este o clădire parter alipit de hala de sortare.

0025 până la staţia de epurare.5 ( B300 ). Colectoarele pluviale de incintă au fost prevăzute din tuburi PVC tip KG îmbinate cu mufă şi inele de cauciuc având Dn 200. Grinda propusa a fost dimensionata astfel incat sa poata prelua incarcarea transmisa de monosina necesara pentru scoaterea si coborarea echipamentelor de pompare. Bariera de vapori se va executa din împâslitură bitumata de tip IA1100 lipită cu mastic de bitum. se vor lua toate măsurile de protecţia muncii pentru evitarea accidentelor de muncă. Hidroizolaţia este specifică teraselor fiind alcătuită dintr-un strat de amorsă din emulsie bituminoasă 300g/mp peste care se aşterne un strat de difuziune realizat din împâslitura bitumată perforată IBP1200. vor fi evacuate cu ajutorul pompelor în canalul de desecare HCN 768 printr-o gură de vărsare pereată du cale de beton.00m. echipat cu deznisipator şi separator coalescent tip AS-TOP cu debit maxim de 250 l/sec (50 l/sec debit nominal). La conectarea burlanelor de scurgere. Marginal se vor monta şorţuri din tablă zincată prinse de mortarul de pantă cu dibli şi holşuruburi. Colectorul propus va fi prevăzut din PVC tip KG de Dn 200 mm. drumuri şi parcări. 5 ml în amonte şi aval. Pe platformele betonate şi drumurile de acces au fost prevăzute găuri de scurgere cu sifon şi depozit. Dn 315 şi Dn 400 mm. Peretii laterari se vor arma cu bare longitudinale dispuse pe partea interioara si exteriora a peretilor Φ 12. Planseul de la partea superiora a constructiei va sprijinii pe peretii laterali cat si pe grinda cetrala propusa. Pentru protecţia termoizolaţiei se vor prevede la partea superioară două straturi de izolaţie din membrane bitumate speciale autocolante montate la rece prin presare.10 OB37. . Pe planşeul de la partea superioară a chesonului se va prevede o izolaţie din materiale bituminoase şi o termoizolaţie din placi din polistiren extrudat de grosime 5cm . Betonul folosit la realizarea statiei de pompare va fi de marca C18/22.5 (B300). La partea superioara statia de pompare va avea prevazut un planseu din beton armat de grosime 15 cm. armat. La partea superioară a hidroizolaţiei se va executa o protecţie prin vopsire cu vopsea de bronz aluminiu. Apele deversate în staţie de pompare. guri de scurgere şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate executate conform STAS 2448/82. Aerisirea stratului de difuziune se va face prin două deflectoare. cu o pantă de scurgere de 0. La racordarea instalaţiei interioare şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate conform STAS 2448/82 echipate rame şi capace din fontă de tip IV carosabile. Grosimea planseului va fi de 15 cm. Radieul chesonului va fi din beton armat de grosime 40cm.montate pe un strat de mortar de pantă M100. înainte de deversare în staţie de pompe vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere.14 Pc52 cat si armatura transversala de forma circulara Φ8. Reţeaua de canalizare pluvială Evacuarea apelor pluviale rezultate de la acoperişul clădirilor şi de pe platformele betonate. până la clădirea laboratorului cu o pantă de scurgere de 0. având grătare din fontă carosabile. iar de la acest punct creşte diametrul colectorului la Dn 250 mm. Planşeul intermediar situat în interiorul chesonului folosit pentru manevrarea vanelor este realizat din beton armat şi are prevăzute patru goluri pentru montarea a patru pompe submersibile. acesta fiind incastrat in peretii circulari ai chesonului si va sprijinii pe o grinda transversala din beron armat. Apele pluviale colectate de pe platformele betonate.5m inaltime.50m. partea supraterana fiind de 0. fiind considerate ape meteorice nepoluate. drumuri şi parcări se va realiza prin 2 sisteme de colectoare pluviale. Apele pluviale rezultate de pe acoperişul clădirilor vor fi canalizate separat până la staţia de pompe tip CHESON. La executarea lucrărilor de săpături şi montaj conducte.003. forma in plan a planseului intermediar fiind de jumatate de cerc. iar betonul folosit pentru realizarea planseului va fi de marca C18/22. se va respecta acoperitea cu beton a armaturilor conform detaliilor de executie anexate.CABINA POARTĂ. Inaltimea totala a statieie de pompre va fi de 4. iar peretii circulari ai chesonului vor avera grosime de 50cm. Statia de pompare ape pluviale va fi o constructie subterana sub forma de cheson circular avand diametrul interior Di=4. cu o retea de bare independente Φ8 OB37.

Tot în cabina puţurilor se va realiza automatizarea acestora. Confecţiile metalice se vor proteja prin grunduire intr-un singur strat peste care se vor aplica două straturi de vopsea.50 m adâncime. Deasupra conductei la o adâncime de 0. Pe exteriorul pereţilor se va aplica o spoială de bitum pentru protecţie. dispuse la partea superiora si la partea inferiora a radierului. La partea inferioară a radierului se va prevede un beton de egalizare B100 de grosime 10cm. Radierul căminelor este din beton armat pe ambele direcţii cu armătură dispusă la partea superioară si inferioară de grosime 25cm. Radierul statiei de epurare se va realiza din beton aramat de grosime 25cm . Betonul folosit la turnarea pereţilor căminului este de marcă C16/20 (B250). La realizarea radierului se va folosii beton de marca C16/20 (B250) şi armătură ø8 OB37.50-0. pentru marcare poziţiei conductei. tehnologic şi de incendiu exterior. realizat din beton de marca C16/20 (B250) . Cele două foraje propuse asigurând împreună un debit de minim 40.1 mm.12 PC 52. .60 m se va dispune o bandă cu fir inoxidabil. precum şi instalaţiile electrice aferente puţurilor forate vor fi dispuse în cabinele acestora. Armarea radieruli se va face cu bare independente dispuse pe ambele directii ø10. Golul de acces se va prevede cu capac metalic carosabil conform planurilor de execuţie anexate. având dimensiunile in plan de 3.12. faţă de nivelul terenului sistematizat.Gradul de rezistenţă la foc a clădirii (HALA DE PRODUCŢIE) I – II .00 l/sec. iar accesul in cheson se va face printr-un chepeng din confecţii metalice şi scări de acces. Căminele de vane sunt de forma dreptunghiulară din beton armat turnat monolit dimensionate in funcţie de echiparea lor cu instalaţii hidraulice.Categoria pericol de incendiu D . Se va respecta acoperirea cu beton a armăturilor conform proiectului. Debitul de incendiu din exterior a fost stabilit conform NP 086-05. ANEXA nr. prevăzute la partea superioară cu placă din beton armat şi capace metalice din fontă la gurile de acces.00 m. PC 52. În conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar. Obiect 13 – Gospodăria de apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va realiza de la 2 foraje amplasate conform planului de situaţie. Alimentarea cu energie electrică va fi realizată din 2 surse şi de la un grup electrogen amplasat lângă hala de producţie. Adâncimea de pozare a conductei va fi de – 1.50 m . realizat de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELOR ROMÂNE” DIRECŢIA APELOR CRIŞURI ORADEA a rezultat un debit de exploatare de peste 20. Reţea de apă În incinta unităţii se vor realiza o reţea comună de apă pentru consum menajer. Placa căminului se poate realiza monolit sau prefabricat din beton de marcă C16/20 (B250) de grosime 20cm armată corespunzător cu bare din ø6 OB37 şi ø10. După executarea probelor de presiune conducta va fi acoperită cu un strat de nisip de 40-50 cm deasupra generatoarei superioare.00x2. Se va respecta grosimea de acoperire cu beton a armaturilor conform planselor anexate. dispus pe un beton de egalizare de marca B100 de grosine 10cm.00 l/sec pentru o denivelare de circa 4. Conducta va fi amplasată în plan paralel cu hala de producţie pe un pat de nisip de minim 20 cm grosime.000 m2 Rezultând un debit de incendiu de exterior de 10.Pe ferestrele de aerisire se vor monta jaluzele din confecţii metalice orientate in jos. 9 luând în considerare următoarele: . Instalaţiile hidraulice. Reţeaua exterioară se va realiza în sistem inelar şi va fi executată din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PE-HD SDR17 Pn 6 de Dn 127×7. Pereţii căminelor au grosimea de 20cm şi sunt din beton armat cu bare independente ø8 OB37 dispuse conform planşelor de ramare anexate.00 l/sec.Volumul compartimentului de incendiu: până la 200. Distanţa între foraje va fi de circa 350 m pentru a nu influenţa caracteristicile hidrogeologice.

AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. birouri. 125 mm.BD1 – Evacuare: normală. 75. . De la reţea inelară se vor alimenta: . vor fi amplasate 2 rezervoare de câte 350 mc.AG2 – Şoc: medii.Birouri administrative (P+1) . incombustibil. Obiect nr. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .02 şi 0.1 mm. . În corpurile de clădire enumerate mai sus. după influenţele externe. . .IP – Grad de protecţie minim: IP 517. în conformitate cu NP 086-05 punctul 4.Laborator analize . Racordul hidranţilor de incendiu se realizează prin conducte PE-HD SDR 17 Pn 6 Dn 90×5. În caz de incendiu se poate intervenii de la aceste rezervoare printr-un hidrant suprateran conectat la un rezervor şi amplasat la circa 12-15. Pentru evacuarea apelor menajere şi pluviale sunt folosite tuburi şi piese din polipropilenă de Dn 32. în legături şi în sub pardoseala clădirilor.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. cu realizarea pantei de scurgere de 0. .AE4 – Corpuri solide: depuneri de praf redus. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . în următoarele categorii şi clase. în următoarele categorii şi clase. . Legăturile la obiectele sanitare vor fi realizate prin conducte elastice. Încăperile tabloului general şi a tablourilor de comandă a utilajelor tehnologice se încadrează.AF3 – Agenţi corozivi: intermitentă sau accidentală. . 50. Hidranţii vor fi echipaţi în conformitate cu NORMELE PSI în vigoare. Conductele vor fi montate aparent şi în şliţuri aplicate în zidărie. .AD1 – Apa: neglijabilă.035 m/m. Tuburile vor fi montate în coloane. 17.0 m faţă de clădire.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. 110.BC3 – Contacte: frecvente. după influenţele externe. Stingerea eventualelor incendii se pot face de la hidranţi de incendiu prevăzuţi pe reţea de apă de incintă.00) vor fi montate obligatoriu înaintea turnării pardoselii.Cabina poartă În spatele Halei de producţie. MEMORIU TEHNIC . 01 – HALĂ PRODUCŢIE (TOPIRE+OMOGENIZARE): Hala de producţie se încadrează. .AD1 – Apa: neglijabilă.AA6 – Temperatura: +5 ˚C … +60 ˚C.1nu sunt necesari hidranţi de incendiu interiori. . . .Pe reţeaua de distribuţie inelară vor fi montate 3 cămine de vane de sectorizare pentru a se putea interveni în caz de avarie. Conductele de canalizare prevăzute sub pardoseala (sub cota ± 0. Acoperirea conductelor de canalizare se poate realiza numai după efectuarea probelor de etanşeitate. prevăzute cu robineţi de închidere cu sferă de Dn ½”. izolate termic cu cauciuc spongios de 9 mm.INSTALAŢII ELECTRICE Soluţii tehnice adoptate 1.4. Pe această reţea inelară se vor monta 5 hidranţi de incendiu de Dn 80 mm. Probleme generale: Pentru alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare montare în clădire.BA4 – Competenţă: personae instruite. pentru scopuri tehnologice (răcire). vor fi folosite ţevi din oţel zincate de diferite dimensiuni.Hala de producţie. .AH1 – Vibraţii: scăzute. mentenanţă .

BC3 – Contacte: frecvente. −Instalaţia de protecţie. Legăturile în doze. Distribuţia energiei electrice. se vor realiza cu cleme. .AG1 – Şoc: uşoare. amplasat în clădirea tehnică.4-96. care trebuie să fie accesibile. se va face prin coloane trifazate. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. montate pe tavan. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. În tunelurile subterane iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente 2x36 W.3. −Instalaţii electrice pentru iluminat exterior. .BA4 – Competenţă: personae instruite. se face din tabloul de distribuţie general TG. prize şi forţă.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. . în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 2500 Coeficientul de cerere: Kc = 0. −Instalaţii electrice de forţă. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2350 Curentul de calcul (A): Ic = 3400 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 400 W.. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. −Instalaţii electrice de distribuţie. etanşe. . Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.BD1 – Evacuare: normală. etanşe. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în hală de producţie 50 lx în tunelurile subterane.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2000 Factorul de putere. . cu reflector. . . montate pe tavan. din tabloul T01 la receptoarele de iluminat. în hala producţie. lângă postul de transformare. iar pentru receptoarele de iluminat. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. în cabluri tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C). pentru utilajele tehnologice. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. −Instalaţii electrice tehnologice. prize şi forţă din tabloul principal al halei de producţie T01. Distribuţia energiei electrice. natural: Cos φ = 0. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG.2. care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG. montate pe scări şi paturi de cabluri. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar.AH1 – Vibraţii: scăzute. .

Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi, lângă intrările în hală. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b, adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri), care să poată asigura o autonomie minima de 1,5 h. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală, respectiv tunelurile subterane. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare, cu acumulator local, vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. În hală, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x58 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. În tunelurile subterane, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x36 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri, distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T01. Iluminatul de siguranţă este permanent. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În hală şi în tunelurile subterane s-au prevăzut cutii cu întreruptor manual tripolar de 32A şi prize (1 buc. priză 1F+N+PE de 16A, 1 buc. priză 3F+PE de 16A şi 1 buc. priză 3F+PE de 32A), montate pe stâlpii halei, la fiecare al patrulea stâlp. Cutiile cu prize vor fi amplasate la o înaltime de 1,60 m de la cota pardoselii finite. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tetrapolare, cu protecţie diferenţială (30 mA), montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen. Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice, unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Linii de contact pentru poduri rulante;  Ventilatoare;  Camere supraveghere video. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W, tip proiector LUXOR SON 250W sau similar, montate pe frontoanele şi pe pereţii laterali ale halei.

Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T01, sau automat, prin intermediul unui releu crepuscular. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distribuţie T01. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţia de împământare; b. Sistemul de protecţie; c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor; d. Instalaţia de paratrăsnet. a. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor, care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. Priza de pământ a halei se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ, formând priza generală de împământare. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general, tablourile electrice din zonă, utilajele electrice, prizele trifazice, instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Conductorul de legare la pământ, care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm, se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie, care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe, din măsurători, valoarea maximă de un ohm. b. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat, rame tablouri electrice, contactele de protecţie ale prizelor, carcasele utilajelor electrice etc.). Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: - conducta principală de protecţie (PE); - conductele metalice de apă; - conductele metalice de gaze; - conductele metalice de încălzire şi climatizare; - scheletele metalice ale utilajelor tehnologice; - elementele metalice ale construcţiei. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. d. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON, care se vor monta pe construcţia halei. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.

2. Obiect nr. 02 – BIROURI PRODUCŢIE, MENTENANŢĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD1 – Apa: neglijabilă; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: persoane instruite; - BC1 – Contacte: nul; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Grupul sanitar se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD3 – Apa: apă în ploaie; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: personae instruite; - BC3 – Contacte: frecvente; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 231. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică; −Instalaţii electrice de distribuţie; −Instalaţii electrice pentru iluminat normal; −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă; −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală; −Instalaţii electrice de forţă; −Instalaţia de protecţie. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG, amplasat în clădirea tehnică, lângă postul de transformare, printr-o coloană electrică, care va alimenta tabloul de distribuţie al birourilor de producţie T02. Coloana trifazată se va realiza, având în vedere că va trece prin hala de producţie, cu cablu tip CYY-F rezistent la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C), montată pe scări şi paturi de cabluri. Din tabloul principal T02 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T02.1 (la parter) şi T02.2 (la etaj). Coloanele trifazate, care vor alimenta tablourile T02.1 şi T02.2, se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0,80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 16 Factorul de putere, natural: Cos φ = 0,85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 19

care trebuie să fie accesibile. Instalaţia de împământare.5 h. care trebuie să fie accesibile.3. Iluminatul de siguranţă este permanent.2. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri.  Splituri climatizare. care să poată asigura o autonomie minima de 1. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. la receptoarele de iluminat. din tabloul T02. se vor realiza cu cleme. se vor realiza cu cleme. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).  Unitate condiţionare aer.Curentul de calcul (A): Ic = 28 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. montate pe paturi de cabluri. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în magazii şi coridoare. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. lângă uşi. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. cu protecţie diferenţială (30 mA). în cabluri tip CYY-F. Legăturile în doze. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. pentru fiecare post de lucru. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. montate în tabloul de distributie T02. prize şi forţă. montate în tabloul de distributie T02. montate încastrat în tavanul fals. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T02.4-96. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. cu acumulator local. deasupra tavanului fals. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Legăturile în doze. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. se va face prin circuite monofazate sau trifazate.  Dulapul de comunicaţii. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. cu protecţie diferenţială (30 mA). . Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. care trebuie să fie accesibile. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T02. Protecţia circuitelor pentru aparatele de climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. deasupra tavanului fals. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Legăturile în doze. cu reflector şi dispersor. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T02.. se vor realiza cu cleme.

.BA4 – Competenţă: personae instruite. din măsurători. . d. . c. Instalaţia de împământare realiza o legătură la priză de pământ a halei de producţie printr-o conductă din OL-Zn 40x4 La priza de pământ a halei de producţie se vor lega tabloul electric T02 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .conductele metalice de gaze. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: . . Conductorul de legare la pământ. incombustibil. după influenţele externe.AD2 – Apa: căderi de picături de apă. . se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. . în următoarele categorii şi clase. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.IP – Grad de protecţie minim: IP 517. 3. . Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .BC3 – Contacte: frecvente. . . Sistemul de protecţie. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm.elementele metalice ale construcţiei. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.AH1 – Vibraţii: scăzute.b. 03 – HALĂ SORTARE: Hala sortare se încadrează. Obiect nr.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. valoarea maximă de un ohm.conducta principală de protecţie (PE). b.BD1 – Evacuare: normală. d.AG3 – Şoc: grele. care se vor monta pe construcţia halei. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.conductele metalice de apă. c. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. a. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. .conductele metalice de încălzire şi climatizare. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. rame tablouri electrice.).AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. Se va mm. contactele de protecţie ale prizelor. Instalaţia de paratrăsnet. carcasele utilajelor electrice etc. .

00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 8.Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T05. amplasat în laboratorul de analize. −Alimentarea cu energie electrică.5 Coeficientul de cerere: Kc = 1. a. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţia de paratrăsnet. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. sau automat. Sistemul de protecţie. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distributie T05. natural: Cos φ = 0. −Instalaţii electrice de distribuţie. în cabluri tip CYY-F. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T05. montate pe paturi de cabluri. d. În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 250 W. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. tip proiector LUXOR SON 250W sau similar.5 Factorul de putere. care trebuie să fie accesibile. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 8. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. c.3. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Circuitul electric de iluminat exterior se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T05. se vor realiza cu cleme. Legăturile în doze. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. montate pe frontonul din spate şi pe peretele lateral dinspre curte ale halei. etanşe. Instalaţia de împământare. prin intermediul unui releu crepuscular. −Instalaţii electrice pentru iluminat exterior. se va face prin circuite trifazate. se vor realiza cu cleme. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ naturală utilizând fundaţiile şi stâlpii metalici ai construcţiei.2. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Legăturile în doze. Comanda iluminatului se va face prin întreruptoare manuale montate în tabloul T05. −Instalaţia de protecţie. la receptoarele de iluminat. . b. care trebuie să fie accesibile. din tabloul T05. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 100 lx în hală sortare. montate pe tavan.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 10 Curentul de calcul (A): Ic = 15 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice.4-96.

.conducta principală de protecţie (PE). Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. . carcasele utilajelor electrice etc. . . Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor.AG1 – Şoc: uşoare. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. valoarea maximă de un ohm.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.Această din prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. 4. Grupurile sanitare se încadrează.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. care se vor monta pe construcţia halei.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. b. în următoarele categorii şi clase. c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . . Priza de pământ a halei sortare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu două conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. din măsurători. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. rame tablouri electrice. d. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . . contactele de protecţie ale prizelor.BA4 – Competenţă: personae instruite. . Conductorul de legare la pământ. .AH1 – Vibraţii: scăzute.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.). respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . formând priza generală de împământare. Obiect nr. după influenţele externe.elementele metalice ale construcţiei.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. .BD1 – Evacuare: normală. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor.AD1 – Apa: neglijabilă. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. în următoarele categorii şi clase.AD3 – Apa: apă în ploaie. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. . după influenţele externe. . . 04 – BIROURI ADMINISTRAŢIE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare) se încadrează. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.BC1 – Contacte: nul. .

AG1 – Şoc: uşoare. amplasat în clădirea tehnică. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. T04. Din tabloul principal T04 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T04.AH1 – Vibraţii: scăzute. Coloana trifazată.3.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W. care vor alimenta tablourile T04.IP – Grad de protecţie minim: IP 231.1 (la parter).4-96.1.2. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. montate pe paturi de cabluri. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. din tablourile T04. cu reflector şi dispersor. montate încastrat în tavanul fals. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. . printr-o coloană electrică. în cabluri tip CYY-F. . care va alimenta tabloul principal de distribuţie al birourilor administraţie T04. .BC3 – Contacte: frecvente. −Instalaţia de protecţie. . lângă postul de transformare. pozate în pământ. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. montate pe tavan.3.3 (centrala termică).90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 144 Factorul de putere. cu reflector şi dispersor. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare. .. se va face prin circuite monofazate sau trifazate.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 170 Curentul de calcul (A): Ic = 246 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. T04. montate încastrat în tavanul fals. care va alimenta tabloul T04.BA4 – Competenţă: personae instruite. cu reflector şi dispersor. montate încastrat în tavanul fals. la receptoarele de iluminat. În centrala termică iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. Coloanele trifazate. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.BD1 – Evacuare: normală. care trebuie să fie accesibile. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. . Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 160 Coeficientul de cerere: Kc = 0. . −Instalaţii electrice de distribuţie. Legăturile în doze. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. cu reflector şi dispersor. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.2. −Instalaţii electrice de forţă. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. natural: Cos φ = 0. se vor realiza cu cleme. prize şi forţă. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. .2 (la etaj) şi T04.1 şi T04.2 şi T04.

Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. T04.1. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. care trebuie să fie accesibile. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T04. . T04. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T04 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventiloconvectoare climatizare.3. d. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. T04.  Chiller climatizare.2 şi T04. montate în tablourile de distributie T04. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie.  Ventilator camera tablou electric.Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. montate în tablourile de distributie T04. Protecţia circuitelor pentru ventiloconvectoare climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare. se vor realiza cu cleme. deasupra tavanului fals. Circuitul electric pentru alimentarea chillerului de climatizare se realizează cablu de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. Instalaţia de împământare. deasupra tavanului fals. Sistemul de protecţie. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Priza de pământ a birourilor se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. b. a. care să poată asigura o autonomie minima de 1.1. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. cu acumulator local. lângă uşi.  Dulapul de comunicaţii. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. se vor realiza cu cleme. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a.5 h. Legăturile în doze. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T04. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T04. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). a chillerului climatizare cu întreruptor automat tripolar. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birouri. formând priza generală de împământare. cu protecţie diferenţială (30 mA).2. pentru fiecare post de lucru. Iluminatul de siguranţă este permanent.1 şi T04. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie.2 şi T04. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. Instalaţia de paratrăsnet. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. cu protecţie diferenţială (30 mA).3. care trebuie să fie accesibile. c. Legăturile în doze. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.

. . .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. din măsurători.conducta principală de protecţie (PE).AD3 – Apa: apă în ploaie. după influenţele externe. .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. carcasele utilajelor electrice etc.BD1 – Evacuare: normală. . . 5. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. . . Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . 05 – LABORATOR ANALIZE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare şi laboratorul) se încadrează. .elementele metalice ale construcţiei. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor.AG1 – Şoc: uşoare. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . .conductele metalice de încălzire şi climatizare. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. . Grupurile sanitare fără duşuri se încadrează.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. în următoarele categorii şi clase.conductele metalice de gaze. valoarea maximă de un ohm.AH1 – Vibraţii: scăzute. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . care se vor monta pe construcţia halei. .BC1 – Contacte: nul. .IP – Grad de protecţie minim: IP 201. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.). rame tablouri electrice.AG1 – Şoc: uşoare. . Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Obiect nr.Conductorul de legare la pământ. d. b.AH1 – Vibraţii: scăzute.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.BA4 – Competenţă: personae instruite. . care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.AD1 – Apa: neglijabilă. . Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. c. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. în următoarele categorii şi clase. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S.conductele metalice de apă. după influenţele externe. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . contactele de protecţie ale prizelor.

AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. .BA4 – Competenţă: personae instruite.2 se va monta numai după supraetajarea clădirii.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Laboratorul se încadrează. . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . pozate în pământ.3 (centrala termică). dar tabloul T05 şi coloana lui de alimentare se vor dimensiona pentru a suporta supraetajarea clădirii. . −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. . Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04. după influenţele externe. amplasat în clădirea birourilor administraţie. Grupurile sanitare cu duşuri se încadrează. . −Instalaţii electrice de distribuţie. . −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.AG1 – Şoc: uşoare. . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . . printr-o coloană electrică. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. .AF3 – Agenţi corozivi: neglijabilă. . .BC4 – Contacte: continuu. Tabloul T05.3.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. . care va alimenta tabloul T05.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. .IP – Grad de protecţie minim: IP 241.2 (la supraetajare) şi T05. . Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 . care vor alimenta tablourile T05. în următoarele categorii şi clase. care va alimenta tabloul de distribuţie al laboratorului analize T05. Coloanele trifazate.AD2 – Apa: apă proiectată. −Instalaţia de protecţie. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.AD4 – Apa: apă proiectată.1 (la parter). Schema de legare la pământ este de tip TN-S.BA4 – Competenţă: personae instruite. .BD1 – Evacuare: normală. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri.BA4 – Competenţă: personae instruite. Coloana trifazată. T05.IP – Grad de protecţie minim: IP 315.. . Din tabloul principal T05 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T05. .AH1 – Vibraţii: scăzute.BD1 – Evacuare: normală. . −Instalaţii electrice de forţă.IP – Grad de protecţie minim: IP 231. după influenţele externe.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.BC3 – Contacte: continuu. . . . . . în următoarele categorii şi clase.BC3 – Contacte: frecvente.BD1 – Evacuare: normală.AE2 – Corpuri solide: neglijabilă. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.1 şi T05.AG2 – Şoc: uşoare.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.AH1 – Vibraţii: scăzute.

Legăturile în doze. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T05. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T05. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 38 Curentul de calcul (A): Ic = 55 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. din tabloul T05. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. montate aparent pe tavan. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. lângă uşi. cu reflector şi dispersor. Se va ilumina zona din laborator unde este amplasat cuptorul de topit aluminiu. cu reflector şi dispersor. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T05. Iluminatul de siguranţă este permanent. montate încastrat în tavanul fals. montate încastrat în tavanul fals. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. montate încastrat în tavanul fals. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut.3. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W.0 h. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC . prize şi forţă. care să poată asigura o autonomie minima de 1. se vor realiza cu cleme.Puterea instalată (kW): Pi = 40 Coeficientul de cerere: Kc = 0. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie. pentru fiecare post de lucru. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 32 Factorul de putere. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare.1 şi T05. În laborator iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. pentru fiecare post de lucru.4-96. În laborator s-au prevăzut. în cabluri tip CYY-F. montate pe paturi de cabluri. cu acumulator local. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care să poată asigura o autonomie minima de 3. cu reflector şi dispersor. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri şi laborator. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare.3.2. se vor realiza cu cleme. câte o cutie etanşă cu patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. natural: Cos φ = 0. etanşe. care trebuie să fie accesibile. cu reflector şi dispersor. care trebuie să fie accesibile. la receptoarele de iluminat. deasupra tavanului fals. Legăturile în doze. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b.5 h. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).

c. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. b. cu protecţie diferenţială (30 mA). Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. se vor realiza cu cleme. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a.  Unitate condiţionare aer.  Dulapul de comunicaţii.ignifug îngropate în pereţi. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. formând priza generală de împământare.3. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. valoarea maximă de un ohm.  Ventilatoare aerisire. Priza de pământ a laboratorului se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare. Sistemul de protecţie. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Instalaţia de împământare. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent.1 şi T05. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. deasupra tavanului fals. b. Conductorul de legare la pământ. carcasele utilajelor electrice etc. Legăturile în doze. d. Instalaţia de paratrăsnet. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cuptor topit aluminiu.3. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. exeptând protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii care se va realiza cu întreruptor automat monopolar. contactele de protecţie ale prizelor.1 şi T05.). . Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.  Splituri climatizare.conducta principală de protecţie (PE). întreruptoarele montându-se în tablourile de distributie T05. din măsurători. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. cu protecţie diferenţială (30 mA). montate în tablourile de distributie T05. c. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. care trebuie să fie accesibile. rame tablouri electrice. a. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm.  Cazan încălzire.

Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.BA4 – Competenţă: personae instruite.BD1 – Evacuare: normală. . Coloana trifazată. în următoarele categorii şi clase. . care se vor monta pe construcţia halei..AH1 – Vibraţii: scăzute. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. . Schema de legare la pământ este de tip TN-S. . care va alimenta tabloul de distribuţie al cabinei poartă T06. . Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. .AD4 – Apa: apă proiectată. −Instalaţia de protecţie. pozate în pământ. . . −Instalaţii electrice de distribuţie.elementele metalice ale construcţiei. . Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. după influenţele externe. d.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. care va alimenta tabloul T06.AG1 – Şoc: uşoare.conductele metalice de apă. . . Grupul sanitar cu duş se încadrează. .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.AG1 – Şoc: uşoare. .BC4 – Contacte: continuu.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. în următoarele categorii şi clase. −Instalaţii electrice de forţă. după influenţele externe. .conductele metalice de încălzire şi climatizare.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.IP – Grad de protecţie minim: IP 241. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04. .BA4 – Competenţă: personae instruite. . 06 – CABINA POARTĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. printr-o coloană electrică. Obiect nr. . .conductele metalice de gaze. . . 6. .BC1 – Contacte: nul. .AD1 – Apa: neglijabilă. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.AH1 – Vibraţii: scăzute.IP – Grad de protecţie minim: IP 201.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.BD1 – Evacuare: normală. amplasat în clădirea birourilor administraţie.

se va face prin circuite monofazate sau trifazate. care trebuie să fie accesibile. În postul de prim ajutor s-au prevăzut două grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. montate încastrat în tavanul fals. prize şi forţă. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. natural: Cos φ = 0. care trebuie să fie accesibile. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. se vor realiza cu cleme. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 20 Factorul de putere.Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 25 Coeficientul de cerere: Kc = 0. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi.4-96. Legăturile în doze. cu reflector şi dispersor. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T06. la receptoarele de iluminat. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în hol. care trebuie să fie accesibile. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. cu reflector şi dispersor. montate încastrat în tavanul fals. lângă uşi.3. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. cu protecţie diferenţială (30 mA). se vor realiza cu cleme. montate pe paturi de cabluri. Iluminatul de siguranţă este permanent. În hol iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. În grupul sanitar iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x26W. cu acumulator local. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. 300 lx la post prim ajutor. se vor realiza cu cleme. Aceste prize au fost prevăzute şi pentru alimentarea instalaţiei de supraveghere video.2. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare.0 h. care să poată asigura o autonomie minima de 3. din tabloul T06. Legăturile în doze. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. montate încastrat în tavanul fals. în cabluri tip CYY-F. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. deasupra tavanului fals. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În încăperea portarului s-au prevăzut opt grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. La portar şi în postul de prim ajutor iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T06. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri).85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 24 Curentul de calcul (A): Ic = 35 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. cu reflector şi dispersor. Legăturile în doze. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx la portar. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat pe pereţe sub tencuială. montate în tabloul de distribuţie T06. Instalaţii electrice de forţă: .

Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. Conductorul de legare la pământ. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Din tabloul principal T05 se vor alimenta şi următorii consumatori amplasaţi în exteriorul cabinei poartă: iluminatul exterior (corpuri de iluminat pe stâlpi). d. Priza de pământ a cabinei poartă se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Coloanele trifazate. bariera 1 şi 2. staţia distribuţie carburanţi. carcasele utilajelor electrice etc. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. deasupra tavanului fals. cu protecţie diferenţială (30 mA).Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. valoarea maximă de un ohm. staţia de pompare ape pluviale şi staţia de reglare măsurare gaze. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. b.conducta principală de protecţie (PE).  Ventilator aerisire. pozate în pământ. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. b.  Instalaţie sonerie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. exeptând protecţia circuitului pentru tabloul semnalizare incendiu care se va realiza cu întreruptor automat monopolar. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. c. .). Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. c. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T06 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie.  Tablou semnalizare incendiu. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. întreruptoarele montându-se în tabloul de distributie T06. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. contactele de protecţie ale prizelor. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. care vor alimenta aceşti consumatori. Instalaţia de împământare. din măsurători. staţia de epurare.  Splituri climatizare.  Consumatorii din apropierea cabinei poartă. poarta electrică. Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. Instalaţia de paratrăsnet. Sistemul de protecţie. formând priza generală de împământare. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. interfon şi zăvor electric la poarta acces. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. a. rame tablouri electrice.

7.75 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 7.00 Curentul de calcul (A): Ic = 13 Instalaţia electrică de semnalizare . .85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 9.5 montat în tuburi de protecţie din PVC-M. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. . d.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. care se vor monta pe construcţia halei. care va alimenta cutia de comandă a staţiei de pompare ape pluviale. care va alimenta cutia de comandă. −Instalaţia de protecţie. Circuitul de semnalizare se va realiza cu cablu tip CSYY 2x1. Cutia de comandă este furnitura utilajului. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.30 Coeficientul de cerere: Kc = 1. pozate în pământ. Cutia de comandă este furnitura utilajului.00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 0. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 10.separatorul de produse petroliere: Cuprinde legătura electrică dintre senzorul din separatorul de produse petroliere şi hupa de semnalizare. Obiectul va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare.elementele metalice ale construcţiei. Coloana trifazată.separatorul de produse petroliere. natural: Cos φ = 0. pozate în pământ.5 Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare ape pluviale se va face din tabloul de distribuţie T06. Obiect nr. pozate în pământ.conductele metalice de gaze. −Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale. Senzorul şi hupa de semnalizare fac parte din furnitura utilajului. −Instalaţia electrică de semnalizare . Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. montată în cabina poartă. 09 – CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut următoarele utilaje: staţia de epurare. care va alimenta cutia de comandă a staţiei de epurare. natural: Cos φ = 0. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. printr-o coloană electrică. amplasat în cabina poartă.conductele metalice de încălzire şi climatizare. . .conductele metalice de apă. Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare se va face din tabloul de distribuţie T06. staţia de pompare ape pluviale şi separatorul de produse petroliere. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 0.30 Factorul de putere.00 Coeficientul de cerere: Kc = 0. amplasat în cabina poartă.. printr-o coloană electrică. Coloana monofazată. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.35 Curentul de calcul (A): Ic = 1. care va alimenta cutia de comandă.50 Factorul de putere.

Poartă electrică Tabloul T06 (Cabina poartă) 1.5 6. a.Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a. printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ. .5 . carcasele utilajelor electrice etc. din măsurători. b. Cabina poartă Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 24 4. Reţele electrice în incintă + iluminat exterior: Asigură alimentarea următorilor consumatori: Nr.conducta principală de protecţie (PE). c. Iluminatul exterior (pe stâlpi) Tabloul T06 (Cabina poartă) 4. Obiect nr. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie.5 7. Birouri administraţie Tabloul general TG 170 1. Sistem recirculare şi răcire apă Tabloul general TG 190 2. 10 – REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ + ILUMINAT EXTERIOR ŞI TELECOMUNICAŢII: Obiectul cuprinde următoarele categorii de instalaţii electrice: −Reţele electrice în incintă + iluminat exterior.5 12. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (rame tablouri electrice.). −Instalaţii de semnalizare a incendiilor. b. −Racordul telefonic + centrala telefonică.5 9. Chiller climatizare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 47 5. Sistemul de protecţie. valoarea maximă de un ohm. Staţia distribuţie carburanţi Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Staţia pompare ape pluviale Tabloul T06 (Cabina poartă) 9 11. −Instalaţia de protecţie. −Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI).conductele metalice de apă. Laborator analize + hală sortare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 38 3. a bornelor de pământare a staţiei de epurare şi a staţiei de pompare ape pluviale. Bariera 1 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Instalaţia de împământare. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Staţia epurare Tabloul T06 (Cabina poartă) 0.5 10. interfon şi zăvor electric la poartă acces. Staţia reglare măsurare gaze Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. −Canalizări telecomunicaţii. Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt. c. . −Instalaţie sonerie. [kVA]: 1. Bariera 2 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. −Instalaţii supraveghere video.elementele metalice ale utilajelor. 8.5 8.

se vor realiza cu cablu tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. staţia distribuţie carburanţi. cod 2067: 2 buc. Sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare. fixate cu console montate pe zid. . . în tuburi de protecţie din PVC-M. cu o bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în talpa fundaţiei. H= 5 m. în tuburi de protecţie din PVC-M . Cablurile de alimentare şi de comandă a utilajelor care se montează în exterior (barierele electrice. b) Instalaţii de paratrăsnet.la subtraversări.urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală. model S60. .în pământ. pe perimetrul fiecărei clădiri din incintă. utilajele electrice. cod 2022: 2 buc. tablourile electrice din zonă.60 va avea toate accesoriile necesare legării la priza de pământ şi trebuie să fie omologat şi să aibe agrementul tehnic al Comisiei de Agrement tehnic în Construcţii. staţia pompare ape pluviale şi staţia reglare măsurare gaze) se vor poza numai după aducerea acestora pe şantier. cablurile de semnalizare incendiu. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. prizele trifazice. Instalaţii de protecţie: Obiectivul va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a) Instalaţii de împământare generală.în pământ.60. . al drumurilor şi a parcării.pe clădiri. în pământ . în pământ .) se vor prevedea canalizări din tuburi de protecţie din PVC-M.5 mmp pozat prin stâlpi. pe pat de nisip. fixate cu console montate pe zid. tip PREVECTRON. chiller climatizare. staţia de epurare. pe pat de nisip. Canalizări telecomunicaţii: Pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii (cablurile de telefonie şi VDI. încastrate în masive din beton. cablul instalaţiei interfon şi zăvor electric. Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat prin cablu tip CYY 3x1.pe clădiri. .5 Coloanele electrice. . Cablurile se vor poza astfel: . . montate pe pereţii halei sau pe stâlpi metalici de 8 m înălţime liberă. .60. în tuburi de protecţie din PVC-M. instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. în tuburi de protecţie din PVC-M . Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. a) Instalaţii de împământare generală Se va realiza o instalaţie de împământare orizontală.la subtraversări. în tuburi de protecţie din PVC-M. etc.catarg telescopic. din măsurători. Prizele de pământ ale clădirior vor fi legate între ele cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. Foraj cu staţie hidrofor F1 14. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri electrice şi de telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil. poarta acces auto.13. model S60. Foraj cu staţie hidrofor F2 15. cablul de semnalizare separator produse petroliere. trifazate şi monofazate.urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală.dipozitivul de amorsare PREVECTRON 2 tip S 60. pozate în pământ. cod 6058: 40 buc. . Iluminatul exterior.colier de menţinere. în tuburi de protecţie din PVC-M. valoarea maximă de un ohm. montate pe hala de producţie. pozate în pământ.ţeavă suport de paratrăsnet D= 50 mm. cu lămpi cu vapori de sodiu de 250 W. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil. Alimentare camere TV Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T06 (Cabina poartă) 22 22 0. L= 3. b) Instalaţii de paratrăsnet. . cod 1243: 2 buc. încastrate în masive din beton. Cablurile de telecomunicaţii se vor poza astfel: .75 m. cablurile instalaţiei de supraveghere video. Gradul de protecţie minim IP 44. cablurile de semnalizare pod bascul. Instalaţia de paratrăsnet (IPT) cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON este compusă din: . se va realiza cu corpuri de iluminat exterior .

. cod 7051: 2 buc. duplex.Obiectiv 1/3'. cu trecere cabluri prin suport . S-au prevăzut 8 camere. Se va lega priza de pământ a IPT la priza de pământ generală a obiectivului prin câte două legături realizate cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. . Cerinţele beneficiarului sunt următoarele:  . .VIDEOTEC. .instalare ISDN-PRA. alimentare 230V / 50 Hz. Fabricatie . la etaj.contor de lovituri de trăsnet.Video Management System . RG59. .cutie de vizitare.conductor de coborâre din platbandă de oţel galvanizat. . din măsurători.piesă de separaţie. Instalaţie sonerie.VIDEOTEC . HEC 26K1 . .pentru incinte tip HEC. centrală.LTC 2672/90 Philips .  1 linie internet.Cablu coaxial.TL 960A/00T – Philips. Racordul telefonic + centrala telefonică: Proiectul de specialitate pentru “Racordul telefonic + centrala telefonică” va fi realizat de către o firmă autorizată. din aluminiu. . meniu disponibil in mai multe limbi. monocrom. producator HPM Germania.Philips CSI .permite multiplexarea si controlul a 8 camere.Multiplexor 16 canale. cod 8004: 2 buc. în secretariat.1 lx. cu trecere cabluri prin elementul de montaj. .  30 aparate telefonice analogice.Suport pentru incinta de exterior. . valoarea maximă de un ohm.  1 aparat telefonic digital pt.  2 aparate telefonice cu display. . care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. .LTC 2020/90 – Phlips.Camera alb / negru. 75 ohmi. LTC 0330/51. Fabricatie – Philips.  1 linie securizată pentru transmisii date. Proiectul tehnic al instalaţiei supraveghere video va fi întocmit şi predat beneficiarului.racord de echipotenţializare. cu termostat si filtru de soare. 230V / 50 Hz. de executant.5 mm. rezolutie 580 linii. . cod 8010: 1 buc. Camerele se vor racorda la Video Management System prin cabluri coaxiale 75 ohmi produse de HPM – Germania.  1 centrală telefonică. cod 5006: 45 m. . care se vor monta pe clădirea halei de producţie şi pe stălpii de iluminat.  1 linie fax. producator – Comax.Inregistrator video 960 de ore . cod 7030: 6 buc. LTC 2652/90.  5 linii telefonice directe. interfon şi zăvor electric la poarta acces: S-a prevăzut o instalaţie interfon duplex + yala electromagnetica la poarta principala tip RM 201HD + NF 6190/2. Instalaţii supraveghere video: S-a prevăzut o instalaţie de supraveghere prin televiziune cu circuit închis tip PHILIPS compusă din: .Fabricatie .Incinta de exterior .ţăruş din oţel cuprat. .colier de cuplare.priza de pământ "picior de gâscă". cod 7014: 2 buc. cu detectie de activitate. cod 7021: 2 buc. WBON . 30x3. 0. 16 mm . Celelalte componente se vor monta în cabina poartă.Seiko Optical.Monitor monocrom 20" .ţeavă de protecţie. 260 mm. . cod 7001: 2 buc. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe. Centrala telefonică va fi montată în birourile administraţie. autoiris. în 4 exemplare. cod 7039: 6 buc. pentru transmisia semnalelor.

Repetor pentru vizualizarea alarmelor.Interfete adresabile pentru cuplare elemente conventionale ( bariere cu fascicule in IR pt detectie fum ). iar repetorul pentru vizualizarea alarmelor vor fi montat la secretariat. . 2 zone de detectie pe o interfata.Bariere cu fascicule in IR . de executant. 2 iesiri tip releu pe o interfata. de la limita incintei obiectivului până la dulapul de comunicaţii amplasat în birourile administraţie.cablu FTP 4 perechi – producător Legrand.. Datele energetice ale consumatorului: . .Carcasa pentru repetor. 19”) amplasat în birourile administraţie. Proiectul tehnic al instalaţiei de telefonie şi voce-date-imagini (VDI) va fi întocmit şi predat beneficiarului. . care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. în birouri. de executant. Proiectul tehnic al instalaţiei semnalizare a incendiilor va fi întocmit şi predat beneficiarului. pe paturi de cabluri şi sistemul de plinte din PVC de pe pereţii exteriori şi pe paturi de cabluri în hala de producţie. la centralele termice.Dulap de comunicaţii secundar DC05 amplasat în laborator analize. . . . Conectarea detectoarelor. Centrala de semnalizare a incendiului va fi montată la în cabina poartă.Detectoare de temperatura. . Obiect nr. 9. . ton in conformitate cu EN 54. în 4 exemplare.Conectare in sistem a cutiilor de comanda a trapelor de fum. montate in interior.prize simple aparente FTP. 32 de LED-uri rosii de semnalizare. .Pentru pozarea cablurilor de racord telefonic s-a prevăzut o canalizare din 2 tuburi de protecţie din PVC-M 63 mm.Dulap de comunicaţii secundar DC02 amplasat în birourile producţie. . . .Interfate adresabile pentru cuplare sirene. Cablurile de telecomunicaţii se vor monta. în birouri. .Butoane adresabile de alarmare.Conectare in sistem a cutiilor de comanda ale usilor antifoc.Dulap de comunicaţii general (rack 42U/800. . extensibil pina la 96 de zone. Prizele de telecomunicaţii se vor monta. 100 dB la 1m.Centrala adresabila. 2 iesiri tip releu pe o interfata. într-o încăpere dedicată. . . Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI): Se propune o reţea de cablare structurată voce/date având nivelul de cablare categoria 6 producător Legrand sau similar. . se va face cu cabluri speciale pentru incendiu produse de HPM – Germania.Butoane adresabile de alarmare. . . . .Socluri pentru detectoarele de fum si temp.Unitati de avertizare optica si acustica. îngropat în sistemul de plinte special prevăzut şi aparent în hala de producţie şi încăperile tehnice. în 4 exemplare.Interfete adresabile pentru actionare usi si trape. montate in exterior.Detector de gaz. la parter. Tastatura pentru controlul centralei la distanţă va fi montată în cabina poartă. în camera tablourilor. a butoanelor de alarmare şi a detectorului de gaz. Reţeaua de cablare structurată – va fi compusă din: . care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări.Sirene. 11 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ: Alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv face obiectul unui proiect de specialitate care va fi elaborat de Enel Distribuţie Banat – UTR Arad pe baza avizului de racordare solicitat de către beneficiar.Tastatura pentru controlul centralei la distanta. .Detectoare de fum cu cap combinat. la parter.cablu fibra optica 4 fibre multimode – producător Legrand.EFFEFF sau similar compusă din: .prize simple îngropate FTP. pozate în pământ. Instalaţii de semnalizare a incendiilor: S-a prevăzut o instalaţie pentru detecţia şi semnalizarea incendiului şi a pierderilor de gaz tip ESSER .

Coloana monofazată.Tensiunea de alimentare (kV): Ua = 20 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 4000 Coeficientul de cerere: Kc = 0. Utilajul va fi echipat cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică. b.35 Curentul de calcul (A): Ic = 1. 11. b.AG2 – Şoc: medii. printr-o coloană electrică. a.AH2 – Vibraţii: medii. cuprinsă în furnitura utilajului. pozate în pământ. valoarea maximă de un ohm. Instalaţia de împământare.65 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2600 Factorul de putere. natural: Cos φ = 0. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 2 Coeficientul de cerere: Kc = 0. . printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ. în următoarele categorii şi clase. Casele de pompe se încadrează. −Instalaţia de protecţie. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă. după influenţele externe.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 1.60 Factorul de putere.4 kV. care va alimenta tabloul electric al staţiei de reglare-măsurare gaze. . 13 – GOSPODĂRIE APĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut două case a pompelor pentru cele două foraje: F1 şi F2.AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face din tabloul de distribuţie T06. Obiect nr. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face cu ajutorul unui paratrăsnet cuprins în furnitura utilajului. a prizei de pământ proprii a staţiei de reglare-măsurare gaze. Instalaţia de paratrăsnet.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0. .AD3 – Apa: apă în ploaie. 10. care va alimenta tabloul electric.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.92 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2800 Curentul de calcul (A): Ic = 4050 Legarea noului post de transformare de 20/0. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.9 Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a. 3x1250 kVA. amplasat în cabina poartă. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. . natural: Cos φ = 0. . . Tabloul electric este furnitura utilajului. din măsurători. . 11 – ALIMENTARE CU GAZE NATURALE: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut utilajul: staţia de reglare-măsurare gaze. la reţelele de 20 kV existente se va face prin două racorduri subterane. Obiect nr.

se va face prin circuite monofazate sau trifazate. etanşe.. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. pozate în pământ. care vor alimenta tablourile de distribuţie T13. . şi va fi executat de o firmă de specialitate.2.1 şi T13. În fiecare casă de pompe iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. cu protecţie diferenţială (30 mA). care vor alimenta tablourile T13. care trebuie să fie accesibile.1 şi T13. Circuitul electric de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate aparent în tuburi de protectie din PVC ignifug. prin câte o coloană electrică. −Instalaţia electrică de distribuţie.IP – Grad de protecţie minim: IP 235. se vor realiza cu cleme.80 m de la cota pardoselii finite. montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. . Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T13.BA4 – Competenţă: personae instruite. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială.BD1 – Evacuare: normală. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T14. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-a prevăzut o priză bipolară etanşă. Priza se va amplasa la o înalţime de 0. Legăturile în doze. grad de protecţie IP65. . Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în casa pompelor. −Instalaţia electrică de forţă.4-96.2. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0.2. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. Instalaţii electrice de forţă: . Coloanele trifazate.BC3 – Contacte: frecvente. la receptoarele de iluminat. cu contact de protecţie. natural: Cos φ = 0.80 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 22. .1 şi T13. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. cu reflector şi dispersor. −Instalaţia de protecţie. care va fi alimentată cu cablu CYY-F sau similar. din tablourile T13. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. montate pe tavan.2 ale celor două case de pompe. Cele două case a pompelor vor fi echipate cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. amplasat în clădirea sistemului de reciculare şi răcire apă. −Instalaţia electrică pentru iluminat.1 şi T13. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.1 şi T13.2.5 Curentul de calcul (A): Ic = 33 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice.3. în cabluri gen CYY-F montate aparent în tuburi de protecţie din PVC ignifug.90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 18 Factorul de putere. prize şi forţă.2. montate în tablourile de distribuţie T13. Tabloul de distribuţie se va realiza în cofret etanş din polietilenă tip Kaedra. fiecare din plecări fiind protejate cu întrerupătoare automate. −Instalaţia electrică pentru prize de utilizare generală.

elementele metalice ale construcţiei.AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile. carcasele utilajelor electrice etc. . . d. b.BC3 – Contacte: frecvente.AH2 – Vibraţii: medii. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. c. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ generală a obiectivului.conducta principală de protecţie (PE).AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. din măsurători. c. . La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Obiect nr. Instalaţia de paratrăsnet..AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. valoarea maximă de un ohm.AG2 – Şoc: medii. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.conductele metalice de apă. a. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . . Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate tripolare. d. .BA4 – Competenţă: personae instruite. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. în următoarele categorii şi clase. . se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. rame tablouri electrice.Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă al pompei fiecărui puţ forat. . . Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. b. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 16 mmp protejată în tub IPEY-F 25. după influenţele externe. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 16 mmp protejată în tub IPEY 25. 14 – SISTEM RECIRCULARE ŞI RĂCIRE APĂ: Staţia de pompe se încadrează. Conductorul de legare la pământ. .AD3 – Apa: apă în ploaie. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. contactele de protecţie ale prizelor.). . Sistemul de protecţie. 12. Instalaţia de împământare. . Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. care se vor monta pe construcţia halei. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Instalaţia de protecţie Casele de pompe vor fi dotate cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Tablourile de comandă sunt livrate de executantul forajelor împreună cu pompele.

prize şi forţă. Din tabloul principal T14 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T13. Coloanele trifazate. lângă postul de transformare. se va face prin circuite monofazate sau trifazate.3. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală.2 (Pompa foraj F2). care va alimenta tabloul T14. din tabloul T14. montate pe paturi de cabluri. între grupul electrogen şi tabloul inversor. Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. se va monta în dulapul tabloului T14. −Instalaţii electrice de forţă. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Alimentarea normală cu energie electrică: Alimentarea normală cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. un cablu de comandă tip CSYY-F 2x1. −Instalaţia de protecţie.IP – Grad de protecţie minim: IP 235. Coloana trifazată. . natural: Cos φ = 0. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 200 Coeficientul de cerere: Kc = 0. . Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Legăturile în doze. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.BD1 – Evacuare: normală. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea normală cu energie electrică.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 190 Curentul de calcul (A): Ic = 275 Alimentarea de rezervă cu energie electrică: Alimentarea de rezervă cu energie electrică. printr-o coloană electrică. care va alimenta tabloul principal de distribuţie al staţiei de pompare T14. Pentru pornirea automată a grupului electrogen se va monta. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. −Alimentarea de rezervă cu energie electrică. pozate în pământ. prin intermediul unui tablou inversor TAAR. care asigură trecerea automată de pe alimentarea normală pe alimentarea de rezervă. Tabloul TAAR împreună cu grupul electrogen va fi procurat de beneficiar. . −Instalaţii electrice de distribuţie. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.1 (Pompa foraj F1) şi T13.. protejat în tub din PVC-M. la receptoarele de iluminat. Tabloul TAAR. pozate în pământ. montate pe tavan. cu reflector şi dispersor. În staţia de pompare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. etanşe.2.1 şi T13.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 160 Factorul de putere. amplasat în clădirea tehnică. în cabluri tip CYY-F.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. care trebuie să fie accesibile. care vor alimenta tablourile T13. se va face dintr-un grup electrogen de 200 kVA. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug.4-96.5 protejat în tub flexibil din PVC 32. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.2. se vor realiza cu cleme. a tabloului de distribuţie T14. printr-o linie electrică subterană cu un cablu CYY-F. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx.

Instalaţia de paratrăsnet. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug aparent pe pereţi. b. Sistemul de protecţie. etanşe. formând priza generală de împământare. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri.  Ventilatoare aerisire. cu reflector şi dispersor. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. cu protecţie diferenţială (30 mA). care să poată asigura o autonomie minima de 3. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. . se vor realiza cu cleme. montate în tabloul de distributie T14. Coloanele electrice pentru alimentarea caselor de pompe foraje F1 şi F2 se realizează cabluri de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T14 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. c. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. Legăturile în doze. se vor realiza cu cleme.0 h. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. montate pe tavan. Conductorul de legare la pământ. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Iluminatul de siguranţă este permanent. cu protecţie diferenţială (30 mA). Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Priza de pământ a staţiei de pompare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. d. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie.Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T14. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual etanş montat pe perete pe tencuială. Instalaţia de împământare. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare. iar protecţia circuitelor pentru prize se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T14. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. care trebuie să fie accesibile. a.  Pompele foraj F1 şi F2. montate în tabloul de distributie T14. Aceste prize se vor monta în aparent. etanşe. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Legăturile în doze. . Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă a pompelor. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize bipolare 230 V. cu contact de protecţie.

elementele metalice ale construcţiei. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. . după influenţele externe. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AG1 – Şoc: uşoare. −Instalaţia de protecţie. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Postul de transformare 20/0. rame tablouri electrice. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal.BA4 – Competenţă: persoane instruite. carcasele utilajelor electrice etc. b. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. Obiect nr. . contactele de protecţie ale prizelor. . Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. în următoarele categorii şi clase.4 kV. −Tabloul general de joasă tensiune TG. −Instalaţii electrice de distribuţie. . . . c. −Instalaţii electrice tehnologice.).AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . Postul de transformare. care va fi amplasat înglobat în clădirea tehnică.4 kV cu trei transformatoare de 1250 kVA. valoarea maximă de un ohm. . . 13. −Instalaţii electrice de forţă. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. 15 – CLĂDIRE TEHNICĂ: Încăperile clădirii tehnice se încadrează.Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. . va avea patru încăperi: una pentru celulele de medie tensiune şi trei pentru transformatoare.AH1 – Vibraţii: scăzute. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.conductele metalice de apă.BD1 – Evacuare: normală. din măsurători. Postul de transformare 20/0. care se vor monta pe construcţia halei. .conducta principală de protecţie (PE). Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.BC3 – Contacte: frecvente.4 kV: S-a prevăzut un post de transformare de 20/0. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. d. Accesul în încăperile postului de transformare se va face direct din exterior. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală.AD1 – Apa: neglijabilă. .

[kVA]: 1. Dantherm Idem. va avea următoarele caracteristici: . Instalaţia de compensare: Instalaţia de compensare va asigura îmbunătăţirea factorului de putere de la valoarea 0. Coloana TG_c9 245 10. VC (vertical caster) Idem. Tabloul general de distribuţie TG va fi alimentat din cele trei transformatoare de 1250 kVA prin trei coloane de distribuţie realizate cu distribuţie electrica prefabricata. suporţi de bare şi aparate. Bateria va fi de fabricaţie MERLIN GERIN sau similar. Coloana TG_c11 20 12 Birouri administraţie + Hala Idem. Coloana TG_c4 810 homogenizing plant) 5. o celulă cu întreruptor automat cu separare dublă şi trei celule de transformator cu protecţie prin întreruptoare automate. Coloana TG_c6 580 furnace line 2) 7. Coloana TG_c8 55 9. o celulă de măsură. . plastroane. tip CANALIS KTA-20 (3L+N+PE). împreună cu panourile tip PRISMA P sau similar.bloc pentru comanda automată tip Varlogic sau similar. Tabloul T01 Idem.92.85 la valoarea neutrală 0. Birouri producţie. HYD (hydraulic continuous Idem. Coloana TG_c3 190 4.puterea bateriei: 450 kVAr. Hala de producţie. platine. etc) livrate. HOM (continuous Idem. Pentru aceasta s-a prevăzut o baterie de condensatoare statice BC.frecvenţa: 50 Hz. CHARGER (charging machine) Idem. Bateria de condensatoare statice pentru îmbunătăţirea factorului de putere BC. Bateria de condensatoare Tabloul general TG. lângă peretele adiacent acestora. Coloana TG_c12 170 sortare + Laborator + Cabina poartă. . Coloana TG_c2 60 homogenizer & saw) 3.numărul de trepte: 10x45 kVAr. Coloana TG_c13 190 Tabloul T14 13 Clădirea tehnică. Coloana TG_c10 200 11. Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt. FURNACES (melting & casting Idem. Idem. Se va monta în încăperea tabloului general. Tabloul T15 Idem. Tabloul general TG se va realiza din panouri tip PRISMA P (SCHNEIDER ELECTRIC) sau similar.tensiunea nominală: 3x400 V. . Cele trei întreruptoare generale de 2000 A vor fi debroşabile. conectată la tabloul general TG. care vor alimenta următorii consumatori: Nr. Tabloul general de distribuţie se va realiza cu accesoriile (bare. Coloana TG_c14 35 TOTAL: 3320 . . Coloana TG_c7 185 8. Tabloul general de joasă tensiune TG: Tabloul general de distribuţie TG se va monta într-o încăpere alăturată transformatoarelor. Coloana TG_c5 580 furnace line 1) 6. FURNACES (melting & casting Idem. SAW (sawing plant) Idem. Instalaţii electrice de distribuţie: Din tabloul general de distribuţie TG distribuţia energiei electrice se va face prin coloane electrice trifazate în cablu. 400/415 V. Tabloul T04 13 Sistem recirculare şi răcire apă. Tabloul T02 Idem. 2000A. Coloana TG_c1 450 kVAr 2. 50 Hz.tip: standard.În camera de medie tensiune s-au prevăzut a se monta două celule de linie. .

2. montate pe tavan. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Se vor ilumina încăperile: camera de medie tensiune. respectiv tunelurile subterane. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în încăperile clădirii tehnice. etanşe. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T15 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. . în cabluri tip CYY-F. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. se va face prin coloane trifazate. etanşe. Distribuţia energiei electrice. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare. camera tabloului general. cu protecţie diferenţială (30 mA). pentru tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. camerele tablourilor de comandă a utilajelor. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. în clădirea tehnică. în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Tablourile electrice de distribuţie se vor realiza în dulapuri tip Prisma P sau similar. Legăturile în doze. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Distribuţia energiei electrice. Executia tablourilor electrice va fi asigurată de către o firmă de specialitate. se vor realiza cu cleme. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. se vor realiza cu cleme. care trebuie să fie accesibile. prize şi forţă. care trebuie să fie accesibile. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. care să poată asigura o autonomie minima de 1. montate pe tavan. se face din tabloul de distribuţie general TG. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. cu reflector şi dispersor. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. montate pe scări şi paturi de cabluri.3.5 h. care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG.4-96. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. prize şi forţă din tabloul principal al clădirii tehnice T15. care trebuie să fie accesibile.Distribuţia energiei electrice. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. cu acumulator local.0 h. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. Iluminatul de siguranţă este permanent. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi. lângă intrările în încăperi. Plecările din tabloul general de distribuţie vor fi protejate cu întreruptoare automate tripolare. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. montate în tabloul de distributie T15. montate lângă uşi. Legăturile în doze. din tabloul T15 la receptoarele de iluminat. etanşe. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. iar pentru receptoarele de iluminat. se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize 1F+N+PE de 16A.

instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. formând priza generală de împământare.conductele metalice de încălzire şi climatizare. .scheletele metalice ale utilajelor tehnologice. .).conductele metalice de apă. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventilatoare. b. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. rame tablouri electrice. unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. . Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm.Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice. din măsurători. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Priza de pământ a clădirii tehnice se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. c. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. c. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. b. Instalaţia de paratrăsnet: . utilajele electrice. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.  Camere supraveghere video. Instalaţia de paratrăsnet. În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. Conductorul de legare la pământ. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. contactele de protecţie ale prizelor.conducta principală de protecţie (PE). carcasele utilajelor electrice etc. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. d. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. valoarea maximă de un ohm. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. tablourile electrice din zonă. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. d. prizele trifazice. . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .elementele metalice ale construcţiei. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.conductele metalice de gaze. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare montate în tabloul de distributie T15. Instalaţia de împământare. a. . Sistemul de protecţie. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a.

Conductele de distributie sunt montate la pardoseala parterului.BIROURI PRODUCTIE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie. MEMORIU TEHNIC .: În proiectare s-au respectat şi în execuţie se vor respecta măsurile de protecţia muncii indicate în: − Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V. şi 1500 V c.. − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice . − Normele generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor − Normativul privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V .S. indicativ NS65/2000 . indicativ P118-99. indicate în : − Normele tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului .a. − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice ..amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii.  CONCLUZII: Nu se vor începe lucrările de instalaţii electrice până nu se avizează proiectul de întreprinderea furnizoare de energie electrică pe baza dosarului preliminar depus de executant. pe parcursul execuţiei. La întocmirea proiectului de instalaţii electrice s-au respectat normele P. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°c si apă caldă menajeră 45°c. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru.INSTALAŢII TERMICE Obiect 02 .  MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P. indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95).c.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. se va chema proiectantul. Nu se vor pune în funcţiune instalaţiile electrice fără ca să fie respectate condiţiile prevăzute de proiectant în memoriul de specialitate. − Normele generale de protecţia muncii din 1996.robineti de retur si de aerisire. Realizarea lucrărilor de instalaţii electrice este necesar să se facă cu instalatori autorizaţi în instalaţii electrice. indicativ NP-I7-02.5. CENTRALA TERMICA .bitubular.I. caietul de sarcini. care se vor monta pe construcţia halei. 17.Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.de tip inferior. − "Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c. − Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de telecomunicaţii I18/1-2000.” . − Normativ pentru executarea instalaţiilor de paratrăsnet I20/2000. − Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice. Beneficiarul va procura materialele de protecţia muncii conform listei de dotări anexate prezentului proiect. Dacă se constată. oprindu-se lucrările până la soluţionarea acestora.I.S.aerisire si golire. indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95). INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. breviarul de calcul şi desenele de execuţie. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform stas 1907/91.realizate in sistem arborescent. indicativ GP 052-2000. neconcordanţe între proiect şi teren. indicativ NP-I7-02.

Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.termoizolate cu cochilii din cauciuc expandat . iar cu apă răcită de la grupul compresor .care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME.amplasat la fata exterioara a peretelui halei.grupuri sanitare.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.prin conducte din cupru bare. Q= 30 KW.umidificator cu abur.Q= 101150 KW . Evacuarea condensului se face prin conducte PPR pentru scurgere.tip VIESSMANN VITOPLEX 100 . Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91. Apa calda menajera 45 C se prepara intr-un boiler V = 50 l.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale.etc. Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale. CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop. iar în centrala de climatizare. apă caldă menajeră 60°C. Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic. compresor.amplasate in tavanul fals.aceasta va avea in componenta ventilator.Ventiloconvectoarele subt echipate cu ventile cu 3 cai. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.se realizeaza la parter si etaj cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.baterie racire-incalzire.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala. Optional. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C. Se va utiliza o microcentrala murala.robineti de retur si de aerisire.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale.condensator. Încalzirea spatiilor anexe.filtru aer.cu contrapresiune V = 8 l aflat in cadrul centralei.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire .montate pe fatada.inglobat in microcentrala . .s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant.0 m. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei.rezistenta electrica suplimentara.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°.inox -vata minerala -inox. Apa rece provine de la reteaua publica. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator.montate pe conducta fiecarui circuit.cu un volum de V= 150 l. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata. INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE – CLIMATIZARE In birouri .cu valva electrica si robineti de aerisire.case de scara.cu tiraj fortat. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 9. apă răcită de 6/12°C.atat incalzirea cat si climatizarea se face cu ventiloconvectoare de tavan. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic de incalzire si racire se face de la instalatia de distribuitie montate la tavanul fiecarui nivel .este filtrata si dedurizata.cu contrapresiune. Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. Obiect 04 – cladire birouri DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a fiecarei cladiri.

Diametrul acestora va fi de 2 x DN 80 mm Preluarea dilatarilor se face prin geometria rezultata din traseul conductei. Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie.de tip superior. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului. preizolate. CENTRALA APA RACITA Prepararea apei racite pentru climatizarea birourilor de 6/12° se face intr-un grup compresorcondensator tip CLIVET WSAT (sau similar).care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME.LABORATOR ANALIZE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a cladirii În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere. CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop.bitubular.. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.pompa de circulatie.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic.Prepararea apei calde menajere se face intr-un boiler cu serpentina.aerisire.golire.cu contrapresiune. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune).asigurand functionarea acesteia la parametri optimi.armaturi de inchidere .robineti de retur si de aerisire.cu un volum de acumulare de 120 l. apă caldă menajeră 60°C.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale.cu un volum de V= 8 l. Interconectarea dintre centralele de incalzire si de racire se va face la nivelul distribuitorcolectorului.complet echipat cu schimbator de caldura. montate direct in pamant.pe pat de nisip. RACORD EXTERIOR CHILLER Alimentarea cu agent termic de racire a cladirii de birouri se face prin conducte din otel negre.realizate in sistem arborescent.aerisire si golire.care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei.tablou comanda.vas expansiune. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera.cu comanda la pompa de pe circuitul primar. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.Q= 101150 KW .Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°.tip VIESSMANN VITOPLEX 100 . OB. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1. . Qr= 105 KW. Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100. La trecerea conductelor prin elemente de constructie se vor prevedea tevi de protectie si puncte fixe. 05 . Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.Aici se va realiza comutarea de la regimul de iarna la cel de vara. Acesta se va amplasa pe o platforma in apropierea cladirii.

montate pe fatada. 06.precum si grile de egalizare presiune in usi..cu comanda la pompa de pe circuitul primar. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.amplasat la fata exterioara a peretelui halei. INSTALATII VENTILATIE In grupurile sanitare care nu dispun de aerisire naturala.cabina poarta DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. OB.cu un volum de V= 18 l.filtru aer. Optional. cu un volum de acumulare de 2 x 300l. Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100.de tip superior. compresor. Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.umidificator cu abur. Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale.s-au prevazut ventilatoare de exhaustare.aerisire.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 6. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°C si apă caldă menajeră 45°C.s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant.Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator.cu contrapresiune.aceasta va avea in componenta ventilator.robineti de retur si de aerisire. CENTRALA TERMICA .armaturi de inchidere . Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru.rezistenta electrica suplimentara. In vestiarele si dusurile care de asemenea nu dispun de aerisire naturala .inox -vata minerala -inox. se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.bitubular. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.golire. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.baterie racire-incalzire.cu un volum de V= 150 l.amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere.s-au prevazut ventilatoare tip turela .aerisire si golire.realizate in sistem arborescent.care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei.montate pe conducta fiecarui circuit.0 m. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului. Prepararea apei calde menajere se face intr-o baterie de boilere cu serpentina.asigurand functionarea acesteia la parametri optimi. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune). precum si grile de egalizare presiune in usi.cu contrapresiune. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata.

DRUMURI 1. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei. dispuse pe un strat de nisip pilonat de 5 cm şi o fundaţie de balast de 30cm. 2. astfel încât să fie satisfăcute necesităţile tehnologice impuse de beneficiar din punct de vedere al circulaţiei.50% la carosabil (inclusiv banda de încadrare) şi de 4. insule destinate separării şi dirijării curenţilor de circulaţie realizate denivelat cu borduri de beton C16/20( 15x 25x100).00.unele spatii vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire . Suprafeţele denivelate cu 12cm faţă de carosabil încadrate între borduri s-au pavat cu pavele de beton de 8 cm grosime de culoare roşie. Situaţia existentă Terenul pe care se află amplasată investiţia este situat pe drumul judeţean DJ 791( Zimandul NouSântana) la km 7+570. Pentru accesul. pene racordate la drumul de acces din incintă cu arce de cerc cu raza de 20m.inglobat in microcentrala . Actualmente terenul este agricol. respectiv 12m la ieşire. Apa calda menajera 45 C se prepara in regim instant.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale. cu o pantă transversală de 2. pe partea dreaptă. zone verzi-Obiect: Parcare angajati. sau la nivel prin marcaje. VIESSMANN VITOPEND 100 .montate pe fatada.2.50m(lărgirea drumului judeţean de la 0…2.Obiect: Hală Sortare Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791 Propunerea de amenajare a intersecţiei dintre drumul de incintă şi drumul judeţean Zimandul NouSântana s-a proiectat ca intersecţie în “ T”( axul drumului secundar formează cu axul drumului principal un unghi de 900) conform Normativului pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor indicativ C173 pentru o viteză de proiectare de 60km/h corespunzătoare clasei tehnice IV în zone de şes conform “Ordinului nr. Principalele lucrări proiectate în prezenta documentaţie constau în: • Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791-Obiect: Platforme • Amenajare drum de acces spre zona de producţie -Obiect: Platforme • Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf. accesului rutier în incinta fabricii.intr-un schimbator de caldura. aflat in cadrul centralei. Apa rece provine de la reteaua publica. Situaţia propusă Lucrările proiectate constau în amenajarea platformelor carosabile.prod. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata.50m.depoz.cu contrapresiune .00% la acostament. trotuare. 46/1998” . Se va utiliza o microcentrala murala. Intersecţia s-a proiectat ca drum de clasă tehnică IV cu lăţimea părţii carosabile(lărgirea) cuprinse între 0.. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara.6. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.Q= 24 KW. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1. acostament de 0. Optional.75m din care 0. împrejmuire • Amenajare pardoseală carosabilă. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: . din drumul judeţean. trotuare. MEMORIU TEHNIC .cu tiraj fortat. cu lăţimea părţii carosabile de la 0…5. zone verzi.50m).finite+zona vizualizare) -Obiect: Platforme • Amenajare platforme parcare angajaţi.25m bandă de încadrare. iesirea din incintă s-au amenajat pene de racord la drumul judeţean pe o lungime de 30m. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan intersecţia este alcătuită din benzi de virare la dreapta. fiind în proprietatea beneficiarului.este filtrata si dedurizata.. 17.

Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: • Start de beton rutier BcR4.prod. cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate denivelat cu 12 cm faţă de carosabil. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. intersecţia s-a proiecta într-un mic rambleu astfel încît apele pluviale să nu băltească pe carosabil. platforme parcare auto camioane Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan drumul de acces s-a amenajat ca drum industrial de 7. În cadrul acestei platforme s-a amenajat o insulă pentru dirijarea. În profil longitudinal drumul judeţean păstrează configuraţia existentă. Scurgerea apelor pluviale este condusă spre terenul natural. Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf. cu o bandă de circulaţie/sens. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat. Pentru parcarea. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal.1% la drumul judeţean. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.• Start de beton rutier BcR4. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa).00m lăţime. conducerea fluxurilor de trafic. Amenajare drum de acces spre zona de producţie. staţionarea autovehiculelor pentru transport marfă în cadrul incintei s-a amenajat adiacent drumului de circulaţie curentă o platformă de parcare de 5 locuri de 20m lăţime. respectiv spre dispozitivele de scurgere amplasate în carosabil. 20 cm • Balast. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc ( verificat în situ prin încercări cu placa). Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: . Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal drumul şi platforma de parcare s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. 20 cm • Balast. drumul de acces în incintă sa propus a se racorda cu o declivitate de 1. Platformele carosabile. drumul s-a delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.0. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. Insula s-a amenajat ca zonă verde prin completare cu pământ şi însămânţare cu gazon în cadrul obiectului de zone verzi.0. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal platformele de s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil.finite+zona vizualizare) Platformele din incinta zonei de producţie s-au proiectat astfel încât să fie asigurată desfăşurarea circulaţiei funcţie de fluxul de producţie.depoz.

50 % spre drumul de incintă astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere amplasate în carosabil.5m pentru fiecare loc de parcare.. Armătura dispersă s-a prevăzut pe zona dintre hala de producţie şi boxele de depozitare sortare.conform planului de situatie. respectiv în zona clădirii pentru birouri.0. Amenajare platforme parcare angajaţi. 20 cm Balast. 30cm Tip 2 • Start de beton rutier BcR4. • piatra sparta 20 cm. Panta transversală a platformelor de parcare este cuprinsă între 0. armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. borduri prefabricate din beton C16/20. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. Încadrarea structurilor rutiere pentru carosabil se face cu un rând de borduri denivelate 15x25x100 cm.50%.00x 2. delimitate între ele cu pavele de culoare roşie. .50m. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). respectiv 7 locuri de parcare laterale de 5. Platformele carosabile s-au delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10. Structura rutiera proiectată pentru trotuare are următoarea alcătuire: • dale de beton 6 cm. zone verzi Platformele de parcare pentru autoturisme s-au proiectat cu îmbrăcăminte din dale de beton prefabricate cu grosimea de 8 cm pe un strat de nisip pilonat de 5 cm.2. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.0. aşezate pe o fundaţie din beton C8/10.. • strat de nisip pilonat 4 cm. • strat de nisip pilonat 5 cm. Structura rutiera proiectată pentru parcaje are următoarea stratificaţie: Tip 3 • dale de beton 8 cm. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. identificate pe planul de situaţie prin haşură. 23cm turnat într-un singur strat Folie Nisip pilonat. • balast compactat 30 cm. trotuare. S-au amenajat 16 locuri de parcare perpendiculare pentru autoturisme cu lungimea de 5m şi lăţimea de 2. Pentru accesul pietonal s-a proiectat un trotuar din pavele de beton de 6cm grosime dispuse pe un strat de nisip pilonat de 4cm. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. • balast 30 cm. 20 cm • Balast. 5cm Strat de piatră spartă amestec optimal. inclusiv în interiorul boxelor-obiect: Hala sortare. 23cm turnat într-un singur strat. trotuare menajate pentru a asigura circulaţia pietonală de la parcare în incinta zonei de producţie.Tip 1 • • • • • Start de beton rutier BcR4.

Structura rutiera de la trotuare se încadrează cu borduri de ciment C16/20 de 8×20×100cm.08. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. − NE 014-02 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere . Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari − STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate − STAS 662-89 Lucrări de drumuri. armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Agregate naturale de balastieră − SR 667-2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea limitelor de plasticitate − STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Lucrările de drumuri se vor efectua cu respectarea tuturor prescripţiilor în vigoare specifice acestor lucrări. Condiţii generale − STAS 1243-88 Teren de fundare. Prescripţii de calcul − STAS 1913/1-82 Teren de fundaţii. Condţii tehnice generale − STAS 183/1-1995 Lucrări de drumuri. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa).2003 Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi compoziţia pentru Betoanele armate dispers cu fibre metalice. aşezate pe fundaţie din beton de ciment C8/10 de 10×20 cm. Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe. Pământuri. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. • Prescripţii specifice Lucrările de drumuri se referă la execuţia drumurilor de incintă. Zonele verzi s-au amenajat prin completare cu pământ vegetal de grosime variabilă şi însămânţare cu gazon.0. 20 cm • Balast.NE014-2002. Determinarea granulozităţii − STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Notă: Rosturile se vor amenaja conform STAS SR183-1/1995. Determinarea umidităţii − STAS 9824/3-74 Măsurători terestre. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. Încercarea Proctor − STAS 2814-84 Lucrări de drumuri. Amenajare pardoseală carosabilă În hala pentru depozitare şi sortare s-a proiectat platforma din interior la fel cu platformele carosabile exterioare. − NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide − MO576/12. Standarde de referinţă − STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Conditii tehnice de calitate. a trotuarelor pentru pietoni şi toate lucrările accesorii specifice acestora. − STAS 1913/13-83 Teren de fundare. 23cm turnat într-un singur strat. Terasamente. Clarificarea şi identificarea pământurilor − STAS 1913/5-85 Teren de fundare. a platformelor de parcare. Terasamente. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: Tip 2 • Start de beton rutier BcR4.

.din beton de ciment.

C.L. TIBERIU FAZAKAS . ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S. ISOTHERM KLIMA S. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing. DRUMCONS S. ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing.C. MILORAD IOVANOVICI th. MIHAI BRAN ing.L. sistematizare verticală: ing. MONICA CUZNEŢOV arh.R. LARISA TIMOFTE Drumuri şi S.Întocmit: Arhitectură: arh. ing.R. MIHAI TIMOFTE ing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->