Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL - CONSTANTA SPECIALIZAREA CIG AN I - ZI, FR, ID DISCIPLINA: MICROECONOMIE CONDUCATOR

R DE DISCIPLINA: LECTOR UNIV. DR. CORNELIU CRISTESCU 1. ECONOMIA I TIIN A ECONOMIC. OBIECTUL DE STUDIU AL ECONOMIEI POLITICE. METODE N TIIN A ECONOMIC OBIECTIVE: - definirea nevoilor umane, a resurselor economice, a activit ii economice i costului de oportunitate a alegerii; - cunoaterea economiei na ionale i structurilor sale; - n elegerea corect a conceptelor de fenomen economic, proces economic, lege economic, risc i incertitudine n economie; - cunoaterea obiectului de studiu al economiei politice, a metodelor de investigare i analiz economic. CUVINTE CHEIE: nevoi umane, nevoi de consum, nevoi de produc ie, interese economice, resurse economice, bunuri materiale, servicii, produc ie, circula ie, consum, cost de oportunitate, economie na ional, fenomen economic, proces economic, lege economic, risc, incertitudine, abstractizare, induc ie, deduc ie, analiz cantitativ, analiza calitativ, experiment economic. SINTEZA: Nevoile umane i resursele economice. Definirea tiin ei economice are drept punct de plecare studierea nevoilor i resurselor, a activit ii economice, a fenomenelor i proceselor economice. Prin nevoi umane se n elege ceea ce resimt oamenii direct sau indirect ca fiindu-le necesar pentru existen a, formarea i manifestarea personalit ii lor. n sens economic, nevoile umane reprezint cerin e materiale i spirituale, de bunuri i servicii, de mediu ecologic etc., ale vie ii i activit ii oamenilor. n sens general, este vorba de nevoi de consum ale popula iei i nevoi de produc ie. Nevoile pot fi grupate astfel: - nevoi biologice (sau naturale sau fiziologice) inerente fiecrui individ (nevoi alimentare, de mbrcminte, locuin , pstrarea snt ii, etc.); - nevoi spirituale psihologice (sau ra ionale) care decurg din necesitatea unui nivel ridicat de instruire ( nevoi morale, ra ionalitate, afective, de petrecere a timpului liber, etc.); - nevoi de grup (sau sociale) care izvorsc din convie uirea oamenilor n societate i pot fi satisfcute numai prin ac iunea unor colectivit i umane locale sau na ionale (educative, amenajarea teritorial, etc.). Din punct de vedere al rolului lor n existen a i dezvoltarea oamenilor, nevoile sunt: - primare (fundamentale sau de baz): alimente, mbrcminte, ncl minte, locuin , odihn, etc.; - superioare (complexe sau elevate): cunotin e tiin ifice, educa ie, cultur, art, informa ie, etc. Exist i alte criterii de clasificare, dar indiferent de criteriu, nevoile au o serie de caracteristici proprii: - au caracter dinamic ( de la o perioad la alta apar noi nevoi sau trebuin e); - sunt regenerabile (ele reapar la intervale mai mici sau mai mari de timp); - au caracter complementar, condi ionndu-se unele pe altele; - sunt concurente i substituibile n sensul c unele se extind, iar altele se restrng, avnd loc i substituirea unora cu altele. Nevoile umane n elese de oameni i devenite mobiluri ale confruntrii i cooperrii lor n vederea dobndirii resurselor i bunurilor necesare satisfaceri trebuin elor reprezint interesele economice, care se pot grupa dup proprietate sau dup durata de timp n care se manifest. 1

Orice activitate uman presupune utilizarea unor resurse economice specifice. Resursele economice reprezint totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale i servicii destinate satisfacerii nevoilor. Dup forma lor de existen ele cuprind trei mari componente: - resursele umane (poten ialul de munc, de crea ie tiin ific i tehnic existent, popula ia apt de munc, structura ei de calificare, nivelul de pregtire profesional, cultur i educa ie); - resursele materiale: - resursele naturale (aerul, apa, solul, bog iile subsolului, fondul forestier i cinegetic); - resursele derivate (ob inute prin activitatea oamenilor mijloacele de produc ie sau factorul de produc ie capital, adic, maini, utilaje, instala ii, materii prime, materiale, etc.) - resurse informa ionale umane i materiale. Resursele economice trebuie n elese n dublu sens: ca stoc sau poten ial existent la un moment dat i ca flux, adic atrase i utilizate n circuitul economic. Satisfacerea oricrei nevoi umane presupune bunuri. Bunurile cuprind ansamblul materialelor identificabile i msurabile luate din natur, prelucrate sau produse i al serviciilor de orice fel care pot satisface o anumit trebuin uman. Bunurile sunt de dou feluri: libere ( aer, lumina solar, etc.) economice rezultate ale activit ii umane. Bunurile economice sunt bunurile materiale (corporale) i servicii (incorporabile). Bunurile materiale sunt bunuri directe de consum personal final (pine, lapte, ncl minte) i bunuri indirecte de produc ie (materii prime, energie, bunurile de investi ii, mijloacele de transport, etc.). Oamenii au multe cerin e de satisfcut, dar cea mai mare parte a resurselor de care dispun pentru aceasta sunt n cantitate limitat. Economia este tiin a op iunilor devenite necesare datorit rarit ii resurselor. Legea rarit ii const n aceea c, volumul, structurile i calitatea resurselor economice i bunurilor se modific mai ncet dect volumul, structurile i intensitatea nevoilor umane. Altfel spus, resursele i bunurile sunt relativ limitate n compara ie cu nevoile. Dac resursele sunt rare, nu se poate produce totul pn la saturarea cerin elor. Rspunsul la ntrebrile ce s se produc, cum i ct s se produc constituie ceea ce economitii numesc problema alocrii resurselor. Dar la problema alocrii se adaug aceea a repartizrii resurselor. Activitatea economic. Costul de oportunitate al alegerii. Activitatea economic reprezint lupta mpotriva rarit ii, proces complex ce reflect faptele, comportamentele privitoare la atragerea i utilizarea resurselor economice n vederea desfurrii proceselor de produc ie, de circula ie, de distribu ie i consum de bunuri i servicii, n func ie de nevoile i interesele economice. Produc ia constituie punctul de plecare al activit ii economice i reprezint totalitatea proceselor fizico-chimice, biologice, economice i sociale prin care obiecte naturale sau bunuri corporale ale proceselor de produc ie anterioare sunt supuse unor modificri substan iale i structurale spre a le face utile n industrie, agricultur, construc ii, etc. presta iile de servicii, au ca rezultat satisfacerea nevoilor personale sau de produc ie, transport, activit i turistice, schimburi comerciale, medicale, juridice, etc. Circula ia sau schimbul asigur deplasarea n spa iu a bunurilor economice de la productor la consumator pe calea vnzrii-cumprrii, pstrarea i depozitarea acestora, avnd loc totodat distribu ia bunurilor i serviciilor pe destina ia lor, ceea ce constituie obiectul reparti iei. Prin reparti ie se redistribuie i veniturile ctre participan ii la via a economic (plata salariilor, a profiturilor, a impozitelor i taxelor, formarea resurselor investi ionale i orientarea lor pe domenii). Consumul, ca moment final al activit ii economice, reprezint folosirea efectiv a bunurilor i serviciilor, act care verific utilitatea lor pentru satisfacerea nevoilor. Raritatea resurselor face ca orice alegere a unuia sau altuia dintre agen ii economici s nsemne, n acelai timp, sacrificarea unor anse poten iale. Necesitatea de a alege ntre utilizrile alternative ale resurselor disponibile are drept consecin manifestarea costurilor. Costul de 2

oportunitate al unei alegeri reprezint satisfac ia pe care ar procura-o op iunea care este cea mai bun posibil dintre toate celelalte op iuni disponibile. Costul de oportunitate al alegerii const n valoarea bunurilor alternative sacrificate pentru a alege un anume bun spre a fi produs sau consumat, sau costul de oportunitate al unei alegeri reprezint pre ul (estimarea) celei mai bune alternative sacrificate (la care se renun ), atunci cnd se face o alegere ntre mai multe variante posibile, n alocarea resurselor. Economia na ional i structurile sale Activit ile economice legate ntre ele prin diviziunea social a muncii, n contextul apari iei i dezvoltrii na iunilor i statelor na ionale, se constituie n economiile na ionale a cror prim trstur este pia a na ional. Putem defini economia na ional ca reprezentnd un ansamblu de resurse materiale i umane, de activit i de produc ie, de schimb, de servicii, care s-au constituit n ramuri, sectoare de activitate, subramuri, ntre care se stabilesc legturi reciproc, pe baza crora se nfptuiete micarea valorilor materiale i spirituale, se asigur dezvoltarea i func ionarea economic a societ ii. Structurile activit ii economice pot fi abordate din diverse unghiuri de vedere: - structuri verticale: - microeconomia care privete via a economic la nivelul agen ilor economici interni; - mezoeconomia care privete activitatea la nivel de ramur i zon economic, - macroeconomia care reprezint totalitatea proceselor i fenomenelor de via economic, a rela iilor i legturilor cauzale i func ionale la nivelul rela iilor din economia na ional. - structura tehnologic a economiei na ionale pune n relief nivelul tehnic al activit ii economice, tehnologiile de fabrica ie, precum i raporturile dintre ele; - structura de ramur reflect ramurile i subramurile existente ntr-o ar, ponderile de inute de fiecare i rela iile existente ntre acestea. Prin ramur a economiei na ionale se n elege ansamblul de activit i organizate ntr-un mod specific i desfurate n scopul producerii aceleiai categorii de produse sau al furnizrii aceleiai categorii de servicii (industrie, agricultur, construc ii, transporturi, telecomunica ii, comer , nv mnt, sntate, etc.); - structura pe sectoare de activitate economic: sector primar (agricultur, silvicultur, industria extractiv), sector secundar (industriile prelucrtoare, construc iile), sector ter iar (restul activit ilor sfera serviciilor), sector cuaternar (informa ii i informatizare); - structura teritorial reflect rolul regiunilor, unit ilor administrativ teritoriale n cadrul unei ri i rela iile de interdependen formate de-a lungul timpului. Fenomene, procese i legi economice Activitatea economic se desfoar pe baza unor multiple legturi de intercondi ionare ntre actele i faptele specifice i autonome. Unele dintre aceste legturi se manifest ca fenomen economic, proces economic i lege economic. Fenomenul economic reprezint forma exterioar a activit ii economice, respectiv acele aspecte i acte economice care apar i se manifest la suprafa a acesteia i pot fi cunoscute de oameni n mod direct. Privite n micarea lor temporal, fenomenele devin procese economice. Procesul economic exprim transformrile cantitative, structurale i economice n timp i spa iu. Fenomenele economice se leag ntre ele, iar procesele economice se desfoar n timp, pe baza unor rela ii de interdependen proprii i a legturilor de interdependen cu cele de alt natur: tehnologic, ecologic, social, psihologic, etc. Legile economice exprim raporturi stabile, cu un grad ridicat de repetabilitate, ntre procese i fenomene economice. n viziunea celor mai mul i dintre specialitii contemporani, legile economice au un caracter obiectiv, dar ac iunea lor difer de cea a legilor naturii. Prin esen a lor, legile economice nu limiteaz libert ile i ini iativa oamenilor. Prezen a unor condi ii face s ac ioneze o lege sau alta, indivizii nu sunt obliga i s fac sau s nu fac ceea ce legea respectiv 3

cere. Ea nu oblig pe nimeni, ci i orienteaz pe to i. n msura n care cerin ele legilor economice sunt consfin ite n legi juridice, participan ii la via a economic sunt obliga i s le respecte. Risc i incertitudine n economie Activitatea economic implic riscul. Analiza riscului ncepe cu definirea termenului de incertitudine. Incertitudinea exprim o stare de nesiguran cu privire la viitor. O ac iune este considerat incert atunci cnd este posibil ob inerea mai multor rezultate pn s se cunoasc probabilitatea de apari ie a uneia sau alteia dintre ele. Riscul este definit ca un eveniment viitor probabil a crui producere ar putea provoca anumite pagube sau pierderi. Riscul i incertitudinea se gsesc combinate n diverse propor ii. Participan ii la via a economic acord aten ie deosebit msurrii riscului cu ajutorul probabilit ilor. Probabilitatea i riscul pot fi interpretate ca obiectiv i subiectiv, dar se clasific i dup nivelurile de structurare a economiei. Riscurile la nivel microeconomic pot fi: risc pur accidental, risc de neplat, risc de inova ie. La nivel macroeconomic pot fi: risc social, risc politic, risc economic. La nivelul mondoeconomic poate fi riscul de ar care se refer la riscul ca o ar debitoare s nu mai poat restitui mprumuturile ctre debitorii ei. Formarea i dezvoltarea tiin ei economice. Obiectul de studiu al economiei politice Momentul nceputurilor gndirii economice la constituit Grecia antic, prin marile spirite Xenofon, Platon i mai ales Aristotel care abordeaz n lucrrile sale probleme ca natura schimbului, banii, marfa, pre ul, etc. Evolu ia ulterioar este lent i abia n secolele XV-XVII se manifest curentul de gndire mercantilist care se ocup de circula ia mrfurilor n special comer ul exterior, iar n secolele XVIII i XIX se manifest curentul de gndire fiziocratist, de scorginte francez care sus ine c munca din agricultur este singura productoare de venit. Un moment deosebit, n evolu ia tiin ei economice, l reprezint coala clasic englez prin Adam Smith i David Ricardo care teoretizeaz eficacitatea pie ei, func ia ei reglatoare i analizeaz bog ia na iunilor ca rezultat al diviziunii muncii din ce n ce mai dezvoltate. n cea de a doua jumtate a secolului al XIX-lea, se afirm Karl Marx, discipol al lui Ricardo care dezvolt teoria valoare-munc i analizeaz economia capitalist de atunci. Sfritul secolului XIX i nceputul secolului XX au fost dominate de trei coli: coala de la Viena n frunte cu Von Vieser, coala de la Lansanne n frunte cu Leon Walras i Vilfredo Pareta i coala de la Cambrige n frunte cu Alfred Marshall. n perioada contemporan, din 1930 i pn n prezent, se aprofundeaz cercetarea tiin ific, are loc trecerea de la nivelul microeconomic, la nivelul macroeconomic de analiz, cel mai de seam reprezentant fiind englezul John Keynes, prin lucrarea sa Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor publicat n 1936. n perioada postbelic, tiin a economic i-a mbunt it substan ial con inutul prin numeroase lucrri care abordeaz problematica macrodeciziei economice, a creterii economice, echilibrului macroeconomic i optimului economic, a pie ei, ocuprii i omajului, infla iei, rolul statului n economie. n domeniul gndirii economice au existat i preocupri romneti. nceputul a fost realizat de Dimitrie Cantemir, n sec. al XIX-lea, Nicolae Blcescu, Ion Ghica, Bari iu, Hadeu, Xenopol, Aurelian, n prima jumtate a secolului XX Virgil Madgearu, Victor Slvescu, M. Manoilescu. Exist diferite moduri de definire a economiei ca tiin . Lund n considerare defini iile date economiei politice n cadrul confruntrilor de idei, de ctre diferi i autori, se poate exprima ntr-o form concis obiectul ei de studiu i poate fi pus n relief rolul acestei tiin e. Obiectul economiei ca tiin l constituie studierea vie ii economice reale, a fenomenelor i proceselor economice care au loc n domeniul produc iei, schimbului, reparti iei i consumului de bunuri materiale i servicii, a rela iilor cauzale, a legilor i categoriilor economice, pe diferite trepte ale evolu iei societ ii, oferind un mod economic tiin ific de gndire i ac iune, putere de anticipare i ra ionalitate, innd seama de confruntarea nevoilor nelimitate cu resursele limitate. 4

Metode de investigare i analiz economic n domeniul economiei, metoda reprezint un ansamblu de principii, de procedee i tehnici de cercetare, care au rolul de a contribui la extinderea cunoaterii tiin ifice, la descoperirea de noi adevruri i la rezolvarea cu eficien tot mai mare a problemelor practicii. Ca i formarea tiin ei economice, constituirea metodei acesteia s-a realizat n timp. Procedeele ce caracterizeaz metoda n domeniul tiin elor economice sunt urmtoarele: abstractizarea, analiza inductiv i deductiv, mbinarea metodei istorice cu cea logic, analiza cantitativ i calitativ, experimentul economic. Abstractizarea presupune ca, n procesul de cercetare a fenomenelor i proceselor economice, s se ia n considerare ceea ce este dominant, caracteristic acestora, fcndu-se abstrac ie de unele fapte, date, aspecte ale realit ii analizate, care sunt neesen iale i necesare cunoaterii esen ei. Induc ia reprezint acel procedeu de cercetare n care se pornete de la fapte reale, aa cum sunt ele, spre gndirea abstract, spre generalizarea tiin ific, cu alte cuvinte, ea este modul de a ra iona de la particular spre general. Deduc ia, const invers, n a porni de la teze teoretice, de la generalizri spre fapte concrete, unde se pot confirma sau infirma tezele teoretice, cu alte cuvinte este modul de a ra iona de la general spre particular. Metoda istoric presupune luarea n considerare a faptelor, a realit ilor, n desfurarea lor istoric, cu detaliile i meandrele care au loc, chiar dac ele nu concord ntotdeauna cu ceea ce reprezint logica micrii economice. Cercetarea logic presupune trecerea de la abstrac ie la concret, prelund din procesul istoric real numai ceea ce este esen ial. Cercetarea logic este istoria eliberat de elementele ntmpltoare fr a fi rupt de realul economiei. Analiza cantitativ presupune determinri cantitative, msurare, cuantificare, evaluare n expresie bneasc precum i n unit i naturale, a cheltuielilor i rezultatelor, a dimensiunilor activit ii economice. Analiza calitativ nseamn, c pornind de la schimbrile cantitative, cercetarea tiin ific trebuie s surprind i trecerea la o nou calitate, adic la un nivel nou de dezvoltare economic. Analiza economic poate fi pozitiv (care explic faptele aa cum sunt) i normatic (care stabilete norme, reguli de comportament), iar dup criteriul temporal poate fi: static (la un moment dat), dinamic (lund n calcul timpul) i static-comparativ (compar dou sau mai multe perioade). Dei analiza este actul cel mai important n procesul de cercetare, ea trebuie completat cu sinteza. Sinteza nseamn cunoaterea pe baza reunirii mentale a elementelor ob inute de analiz, prin stabilirea legturilor dintre ele. Experimentul economic presupune ca, nainte de extinderea sau generalizarea unor msuri de perfec ionare a organizrii, gestiunii etc., la nivelul firmelor sau al ramurilor, s aib loc experimentarea acestora, prin care se verific eficacitatea aplicrii lor. Fundamentarea tiin ific a analizei economice, a concluziilor ce se desprind, a orientrilor i deciziilor care se adopt apeleaz tot mai mult la modelarea matematic care nseamn reproducerea schematic a unui proces economic sub forma unui sistem linear sau analog, n scopul studierii modului de desfurare a fenomenului sau procesului real. Economia politic tiin economic fundamental Economia politic are un rol deosebit de important n sistemul tiin elor contemporane, deoarece se reflect n acte de guvernmnt, n politica economic, n comportamentul uman n general i al agen ilor economici n special. n general, fenomenele economice reflect ceea ce este direct sesizabil de ctre oameni, adic ceea ce se afl la suprafa a activit ii economice. Afirmarea economiei politice ca tiin presupune nu numai cunoaterea fenomenelor i proceselor economice direct sesizabile, ci i a rela iilor de cauzalitate care in de esen a lucrurilor, a legilor economice. tiin a economic ofer, totodat, un sistem de cunotin e tiin ifice, de teorii, de categorii 5

economice ca no iuni fundamentale, de concepte, legi economice, de analiz i interpretare, care servesc ca instrumentar tiin ific de lucru n practica economic. n condi iile actuale, exist mai multe componente ale tiin ei economice care alctuiesc sistemul tiin elor economice. n structura acestuia sunt cuprinse urmtoarele: - tiin e economice fundamentale (Economia politic); - tiin e economice func ionale (management, marketing, finan e-bnci, contabilitate, statistic, prognoz economic); - tiin e economice teoretico-aplicative de ramur (industrie, agricultur, comer , transporturi, etc.); - tiin e istorice economice i ale gndirii economice; - economia mondial, care include rela ii economice interna ionale, rela ii valutar-financiare, interna ionale, etc; - tiin e economice de grani (econometria, cibernetica economic, informatica economic, psihologia economic, sociologia economic, economia mediului nconjurtor, economia regional, economia urban, economia investi iilor n strintate i a ntreprinderilor multina ionale, etc.) n cadrul sistemului tiin elor economice, economia politic constituie o tiin economic fundamental, care ofer baz teoretic i metodologic general tiin elor economice n ansamblul lor. La rndul ei, economia politic se mbog ete i pe seama rezultatelor noi ob inute de celelalte tiin e economice. NTREBRI: 1. Ce se n elege prin interese economice? 2. De cte feluri sunt resursele economice? 3. Care sunt structurile activit ii economice? 4. Care sunt etapele formrii i dezvoltrii tiin ei economice? 5. Care sunt procedeele ce caracterizeaz metoda n domeniul tiin elor economice? 6. Care sunt componentele ce alctuiesc sistemul tiin elor economice? TESTE DE EVALUARE: 1. Circula ia asigur deplasarea n spa iu a bunurilor economice de la consumator la productor pe calea pstrrii i depozitrii acestora. a) formularea este corect b) formularea este incomplet c) formularea este eronat 2. Nevoile pot fi grupate astfel: a) nevoi biologice b) nevoi concurente c) nevoi spirituale psihologice d) nevoi profesionale e) nevoi de grup f) toate cele de mai jos abc bcd cde acd ace f ade bde

II. ECONOMIA DE PIA . CARACTERIZARE GENERAL OBIECTIVE: - cunoaterea trsturilor esen iale ale economiei de schimb; - cunoaterea formelor de existen i a func iilor banilor; - cunoaterea caracteristicilor i tipurilor economiei de pia ; - cunoaterea msurilor fundamentale cuprinse n programele de reform. CUVINTE CHEIE: economie natural[, diviziune social a muncii, economie de schimb, marf, autonomia agen ilor economici, pia a, bilete de banc, hrtie moned, convertibilitate, tranzi ia, liberalizarea economic, privatizare, stabilitate macroeconomic. SINTEZA: Geneza i trsturile esen iale ale economiei de schimb n evolu ia istoric a societ ii, s-au manifestat mai multe modalit i de organizare a activit ii economice, avnd mecanisme proprii de alocare i utilizare a resurselor pentru satisfacerea nevoilor. Principalele sisteme economice sunt: economia natural, economia de schimb, economia de pia concuren ial, economia centralizat sau de comand i economia mixt. La nceputurile existen ei sale, produc ia social ia forma economiei naturale care reprezint acea form de organizare i desfurare a activit ii economice n care comunit ile i satisfac necesit ile de consum, din produc ie proprie i care a func ionat pn n feudalism inclusiv. Pe msura adncirii diviziunii sociale a muncii, sistemul economiei naturale i restrnge treptat sfera de cuprindere n favoarea economiei de schimb, n care bunurile se produc predominant pentru pia , aceasta avnd un rol hotrtor n reglarea economiei i care s-a dovedit, n practic, a fi un sistem performant. Economia de schimb reprezint acea form de organizare i desfurare a activit ii economice n care agen ii economici produc bunuri pentru vnzare, ob innd n schimbul lor alte bunuri, necesare satisfacerii nevoilor. Este forma universal de organizare i func ionare a activit ii economice n lumea contemporan. Economia de schimb are unele caracteristici generale, dintre care mai semnificative sunt: specializarea agen ilor economici, autonomia i independen a agen ilor economici, activitatea economic graviteaz n jurul pie ei, bunurile mbrac forma de marf. a. Economia de schimb are la baz diviziunea social a muncii care genereaz agen i economici specializa i. Specialitatea reprezint un factor de progres cnd are o fundamentare economic, ntemeindu-se pe un avantaj absolut sau relativ. Un productor de ine un avantaj absolut cnd creeaz o cantitate dat de bunuri cu mai pu ine resurse, n raport cu oricare alt productor. Un productor de ine un avantaj relativ ntr-o activitate, dac realizeaz bunul cu cel mai mic cost de oportunitate, n raport cu ceilal i. b. Autonomia i independen a agen ilor economici presupun ca acetia s dispun de libertatea de ac iune, de dreptul de decizie, iar nstrinarea bunurilor s aib la baz criterii economice. Autonomia este fundamental pe interesul oferit de proprietate. Proprietatea privat, particular sau individual, ca baz principal a autonomiei economice, nu exclude existen a altor forme de proprietate, cum ar fi: particular asociativ (societ i pe ac iuni, cooperative), public (ce apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale) i mixt. c. Procesul de schimb separ n timp i spa iu pe productor de consumator, ntre ei interpunndu-se pia a care mediaz legturile dintre ei, schimbul fiind deservit n mod necesar de bani. Economia de schimb pentru a rezolva cele trei probleme fundamentale: ce se produce, cum se produce i pentru cine se produce. d. Bunurile mbrac forma de marf deoarece marfa este un bun economic care servete produc iei sau satisfacerii nevoilor de via ale oamenilor, destinat vnzrii-cumprrii prin tranzac iile bilaterale de pia . Banii i rolul n economia contemporan Banii au aprut i au evoluat ca instrumente care s faciliteze tranzac iile dintre parteneri i desfurarea vie ii economice. n ceea ce privete definirea banilor sau a monedei exist preri 7

diferite, ns n general, pentru economie moneda este orice servete i este acceptat de toat lumea ca mijloc de schimb ori de plat. Prima form de existen a banilor constituit-o forma marf-bani care s-a caracterizat prin faptul c mijlocirea raporturilor de schimb se realiza de anumite mrfuri ca sarea, animalele, blnurile, etc. Cu timpul, acest rol a nceput s fie ndeplinit de metale pre ioase (aur i argint) datorit calit ii acestora. n func ia de mijlocitori ai schimbului de mrfuri i servicii, banii se afl doar temporar n posesia agen ilor economici i nu este obligatoriu ca ei s aib o valoare proprie, intrinsec. De aceea, treptat, monedele din metale pre ioase au fost nlocuite cu bani de hrtie i cu monede din metal comun. Banii de hrtie, dup natura lor economic, sunt de dou feluri: bilete de banc (bancnote, bani de credit sau moneda de hrtie) i bani de hrtie propriu-zii sau hrtie-moned. Biletele de banc sunt nscrisuri ce atestau faptul c posesorii lor au depus n depozitul bncii emitente cantitatea de aur conform nsemnului de pe ele. Biletele de banc circulau n calitate de bani de credit i aveau o dubl garan ie: efecte comerciale(cambii) aflate n portofoliul bncilor centrale i stocul de aur al acestora. Banii de hrtie sau hrtia-moned reprezint semne ale valorii, care, n procesul circula iei, nlocuiesc banii cu valoare deplin. n pofida diversit ii de opinii asupra func iilor banilor pot fi identificate urmtoarele: a. Mijloc de msurare a activit ii economice. n aceast func ie banii msoar cheltuielile efectuate i rezultatele ob inute n activitatea economic prezent i trecut precum i cele avute n vedere n perioada urmtoare. b. Mijloc de schimb. Banii ndeplinesc aceast func ie cnd mrfurile se achit n momentul livrrii lor. Realizarea schimbului prin intermediul banilor scindeaz schimbul n dou tranzac ii complementare:vnzarea, adic cedarea bunurilor de ctre unul din parteneri (care primete contravaloarea acestora) i cumprarea, adic ob inerea bunurilor de ctre alt partener (care pltete contravaloarea bunurilor). c. Mijloc de plat. Banii ndeplinesc aceast func ie pentru c drepturile i obliga iile economice sunt evaluate n bani i se sting prin cedarea (primirea) sumei corespunztoare. Ca mijloc de plat, banii servesc ns, i pentru stingerea altor obliga iuni. Achitarea impozitelor i a taxelor, a rentelor, chiriilor i dobnzilor, a mprumuturilor, salariilor, etc. d. Mijloc de rezerv de valoare. Ob inerea banilor prin vnzarea bunurilor sau serviciilor ofer de intorilor posibilitatea s fac economii, denumite rezerve de valoare. Fiind mijlocul general de cumprare i plat, banii sunt forma universal de constituire a rezervelor de valoare, att pentru agen ii economici ct i pentru popula ie. Func iile banilor au valabilitate i pentru banii na ionali, care deservesc pia a intern, i pentru banii universali, care deservesc pia a interna ional, mijlocind schimburile externe de mrfuri, turismul, transferul de tehnologii, investi iile efectuate n strintate, repatrierea profiturilor, achitarea mprumuturilor ob inute de la alte ri, etc. Odat cu ncetarea existen ei banilor n aur, func ia de bani universali este ndeplinit de monede stabile: dolarul SUA, lira sterlin, euro i de cele numite unit i monetare conven ionale: ECU i DST. n prezent, realizarea func iilor i rolului economic al monedei are loc n condi iile extinderii legturilor dintre economiile na ionale, din care cauz capt importan convertibilitatea monedei. Aceasta reprezint nsuirea legal a unei monede de a fi schimbat cu o alt moned n mod liber, prin vnzare-cumprare, pe pia , la un anumit pre . Convertibilitatea monedei ridic numeroase probleme teoretice i practice, avnd implica ii deosebite asupra oricrei economii na ionale. Ea este o condi ie necesar pentru a introduce realismul n activitatea economic, pentru evaluarea corect a nivelului eficien ei i competitivit ii printr-un sistem de pre uri corecte. Economia de pia contemporan, caracteristici i tipuri ale acesteia. n economia contemporan ntlnim dou sisteme economice de organizare i func ionare a economiei de schimb: sistemul economiei de pia i sistemul economiei de comand (centralizate). 8

Elementele structurale ale sistemului ideal de economie de pia sunt: - economia func ioneaz pe baza conexiunii unui sistem de pie e interdependente; - proprietatea particular i interesul personal sunt hotrtoare n func ionarea economiei i adoptarea deciziilor. Aceasta nu exclude pluralismul formelor de proprietate; - to i agen ii economici i toate categoriile de pia se afl n raporturi de concuren loial; - pre urile se formeaz liber; - sunt excluse interven iile administrative ale statului i ale altor centre de for ( monopoluri, sindicate) n activitatea i func ionarea economiei. Economia de pia real, ca sistem ce func ioneaz efectiv, nu realizeaz integral caracteristicile modelului ideal, dar are o serie de trsturi, care se ntlnesc n orice ar: - pluralismul formelor de proprietate, n cadrul crora proprietatea privat este dominant; - func ionarea i dezvoltarea economiei au loc n condi iile n care pia a ndeplinete un rol deosebit n reglarea comportamentului agen ilor economici, n alocarea i utilizarea resurselor; - motiva ia activit ii agen ilor economici o constituie maximizarea profitului; - concuren a stimuleaz agen ii economici i promovarea progresului; - pentru majoritatea bunurilor i serviciilor, pre urile se formeaz liber, n func ie de cerere-ofert; - statul democratic se manifest ca agent economic ac ionnd pentru corectarea imperfec iunilor pie ei, prin folosirea cadrului legislativ, a prghiilor economico-financiare. Schematic se poate vorbi de trei modele principale ale economiei reale de pia : - economia social de pia (n rile nordice i cteva ri ale Europei Occidentale, n special Germania)se caracterizeaz prin faptul c statul se implic i este responsabil nu numai n promovarea unei politici monetare i fiscale corespunztoare, dar i realizarea unei infrastructuri eficiente, acordnd aten ie deosebit protec iei mediului, dezvoltrii educa iei, ocrotirii snt ii, asigurrii locurilor de munc i nfptuirii unor programe guvernamentale de protec ie social; - economia de pia direc ionat de consum (modelul SUA) acord un rol foarte mare for elor pie ei i un rol minim statului; - economia de pia ghidat administrativ (modelul japonez) pune accentul nu att pe ob inerea unor profituri imediate, ci pe o competi ie superioar n vederea cuceririi a ct mai multe pie e externe, sus inut prin msuri statale cu un nivel nalt de economisire i investi ii. Economiile na ionale care func ioneaz pe sistemul economiei reale de pia au eviden iat, prin rezultatele ob inute, viabilitatea acestui sistem. Acesta nu este ns un sistem perfect, deoarece nu-i asigur stabilitatea intern iar infla ia i omajul sunt nso itorii si inevitabili. n economia centralizat, de comand, alocarea i utilizarea resurselor, stabilirea raportului dintre resurse i nevoi sunt consecin e ale unor decizii centralizate, impuse agen ilor economici de ctre aparatul de stat. Pentru a trece de la economia de comand la economia de pia se impune o perioad de tranzi ie. Nici unul din aceste sisteme nu exist n stare pur, ele reprezentnd tipuri ideale. n realitate, orice economie este o economie mixt, n care se ntlnesc, n diferite propor ii, elemente din ambele sisteme. Tranzi ia la economia de pia n Romnia. Procesul de tranzi ie la economia de pia presupune transformri radicale n structurile economice i de proprietate n vederea instaurrii propriet ii private i a concuren ei, a mecanismelor de pia liber n reglarea activit ii agen ilor economici. Dup 1990, Romnia s-a confruntat cu cea mai profund criz din istoria sa. Exist prerea c pierderile economice nregistrate n perioada 1990-2002 sunt mai mari dect n primul i cel de al doilea rzboi mondial luate la un loc. Pentru stoparea acestui declin, dup 2001 s-a accelerat reforma economic proces amplu i complex de transformri profunde care vizeaz privatizarea, retehnologizarea, restructurarea produc iei dup criterii de eficien economic, liberalizarea folosirii prghiilor economico-financiare i adoptarea unor politici i mecanisme macroeconomice care s stimuleze ini iativa, inova ia i competi ia agen ilor economici. n general, toate programele de reform includ trei msuri fundamentale: 9

a. Liberalizarea economic ce presupune desfiin area controlului autorit ilor asupra produc iei i pre urilor i asigurarea rolului predominant al pie ei n func ionarea economiei. b. Privatizarea, ce de ine un rol principal n restructurarea sistemului de proprietate i are drept obiectiv nlturarea monopolului propriet ii de stat i realizarea pluralismului formelor de proprietate n cadrul crora s predomine proprietatea privat. c. Stabilizarea macroeconomic care mpreun cu un cadru legislativ stabil asigur credibilitatea mediului de afaceri. O stabilizare macroeconomic care nu promoveaz produc ia nu este o stabilizare de durat. n decembrie 1989 Romnia nu avea datorie extern, Banca Na ional avea o rezerv de 1,8 miliarde dolari, iar alte 2 miliarde dolari reprezentau datoriile pe care alte ri le aveau fa de Romnia. La nceputul anului 2000, datoria extern ajunsese la 9 miliarde dolari. Desigur, n aceti ani au avut loc o serie de schimbri profunde pe plan social i politic care nu pot fi negate sau subapreciate. S-au produs remarcabile transformri ale mecanismelor de func ionare a economiei n sensul trecerii la economia de pia concuren ial, ns acestea nu au fost valorificate pe msura ateptrilor i a posibilit ilor. Racordarea economiei noastre la cerin ele pie ei mondiale presupune i convertibilitatea leului, care a nregistrat progrese i care este o expresie a creterii competitivit ii economice i a for ei economice. NTREBRI: 1. Ce reprezint economia de schimb? 2. Care sunt caracteristicile generale ale economiei de schimb? 3. Care sunt func iile banilor? 4. Care sunt principalele modele ale economiei reale de pia ? TESTE DE EVALUARE: . 1. Economia de schimb are urmtoarele caracteristici: a) specializarea agen ilor economici b) autonomia i independen a agen ilor economici c) activitatea economic graviteaz n jurul pie ei d) bunurile mbrac forma de marf e) toate cele de mai sus abc abd acd bcd e 2. Toate programele de reform includ trei msuri fundamentale: a. ............................................. b. ............................................ c. .............................................

10

III. AGEN II ECONOMICI OBIECTIVE: - cunoaterea tipologiei agen ilor economici; - nsuirea conceptelor de circuit economic i flux; - cunoaterea formelor de organizare a agen ilor economici. CUVINTE CHEIE: agent economic, ntreprindere, gospodrie, administra ie public, administra ie privat, institu ie de credit, rela ii de transfer, rela ii de schimb, flux economic, circuit economic. SINTEZA: Tipologia agen ilor economici. Activitatea economic n societate se definete prin diversificarea ac iunilor desfurate de to i participan ii la proces, denumi i agen i economici. Agen ii economici sunt persoane sau grupuri de persoane fizice i/sau juridice care, n calitate de participan i la via a economic, ndeplinesc roluri i au comportamente economice similare. Termenul de agent economic utilizat n literatura economic este sinonim cu termenii subiect economic, operator economic sau centru de decizie economico-financiar. Dup criteriul institu ional, n rndul agen ilor economici includem: 1. ntreprinderile (firme nonfinanciare) sunt unit i economice care, indiferent de felul cum sunt organizate i de forma de proprietate, au drept func ie principal producerea de bunuri i prestarea de servicii nonfinanciare, n vederea vnzrii acestora, cu scopul de a ob ine profit. ntreprinderile se prezint ca societ i de capital, cooperative i asocia ii cu personalitate juridic, ntreprinderi individuale sau alte ntreprinderi publice; 2. gospodriile (menajele) sunt agen i economici care ndeplinesc n principal func ia de consumatori de bunuri i servicii. Ele cuprind familiile, celibatarii, diferitele comunit i consumatoare i ntreprinderi individuale care nu se delimiteaz de gospodriile n cadrul crora se constituie. Gospodriile se prezint n func ie de activitatea efului de familie sub forma a numeroase categorii socio-profesionale, salaria ii, liber-profesionitii, proprietarii de valori mobiliare i imobiliare, fermierii, micii ntreprinztori, managerii, pensionarii, etc.; 3. administra iile publice includ acele institu ii care exercit n principal func ii de redistribuirea veniturilor pe baza prestrii unor servicii non-marfare. Din aceast categorie fac parte administra iile centrale i locale de stat, nv mntul public, sistemul protec iei sociale, justi iei, asisten a sanitar public, administra iile portuare, etc.; 4. administra iile private . sunt organiza ii private fr scop lucrativ, care presteaz servicii nonmarfare, sau sunt diverse asocia ii, funda ii ale cror venituri se realizeaz din contribu ii voluntare, cotiza ii, venituri pe proprietate, etc.; 5. institu iile de credit i companiile de asigurri sunt unit i institu ionale, care pot fi publice, private sau mixte i care ndeplinesc func ia de intermediar financiar ntre ceilal i agen i economici. Ele colecteaz, transform i redistribuie disponibilit ile financiare i transform riscurile individuale n riscuri colective; 6. strintatea (agen ii economici din alte ri) este agentul economic care desemneaz celelalte economii na ionale i unit ile lor autonome cu care agen ii economici interni intr n tranzac ii economice, administra iile strine i interna ionale aflate pe teritoriul rii de referin . Circuitul economic. Fluxurile economice reale i monetare. Rela iile dintre participan i la activit ile economice se manifest prin rela ii de transfer i schimb. Rela iile de transfer apar ca un flux unilateral de disponibilit i bneti, fr o contrapondere evident i direct. Avem astfel, transferuri publice, vrsminte sau presta ii sociale i transferuri private. Rela iile de schimb sunt raporturi n care unul din subiec i cedeaz un bun pentru a primi n contrapartid un alt bun de la partenerul su. Schimburile sunt efectul direct al specializrii n produc ie. 11

Fluxurile economice reprezint micri permanente de bunuri materiale i servicii, de resurse economice, disponibilit i bneti, etc., ntre agen ii participan i la tranzac ii. Fiecare tranzac ie bilateral sau de pia este format din dou fluxuri economice: fluxurile de bunuri care pornesc de la productor spre consumator i fluxurile monetare care au un sens opus. n economia de pia se deruleaz, aadar, fluxurile reale, care cuprind intrri de resurse economice sau de factori de produc ie i ieiri de produse (bunuri materiale i servicii) i fluxuri monetare, alctuite din venituri i cheltuieli bneti. n economie au loc i tranzac ii unilaterale care pot fi transferuri curente, care se efectueaz sistematic (pl i de impozite directe, contribu ii pentru asigurri sociale, subven ii de exploatare, etc.) i transferuri de patrimoniu, care intervin mai rar i determin la unul din agen ii economici implica i o modificare de patrimoniu (suplimentarea investi iilor publice de ctre administra iile publice, moteniri, dona ii, etc.). Totalitatea fluxurilor economice formeaz circuitul economic. Considernd activitatea economic ra ional, deciziile agen ilor economici se fundamenteaz pe principii i reguli determinate de interdependen a aspectelor tehnice, economice, ecologice i sociale. Ra ionalitatea agen ilor economici presupune utilizarea deplin a resurselor i folosirea eficient a factorilor de produc ie n scopul realizrii maximului de satisfac ie cu minim de efort. Forme de organizare a agen ilor economici. Unit ile economice productoare sunt entit i tehnico organizatorice, economice, sociale, juridice, care produc bunuri materiale i presteaz servicii pe baze comercial lucrative i sunt grupate dup mai multe criterii: - dup profil: industriale, agricole, de construc ii, comerciale, bancare, ateliere de repara ii, institute de proiectri i cercetri, etc.; - dup dimensiune: mici, mijlocii, mari, gigantice; - dup nivelul de nzestrare tehnic: manufacturi, unit i mecanizate, robotizate; - dup criteriul tehnico-economic, organiza ional i juridic: stabilimente (ferme, fabrici, mine), firme de afaceri i ntreprinderi. Stabilimentul este dependent de ntreprinderea creia i apar ine. Nu are cont n banc, bilan i personalitate juridic. Firma de afaceri (trust, cartel, conglomerat) este o mare unitate economic aflat sub o singur conducere i gestiune financiar. ntreprinderea poate fi o exploatare agricol, o ntreprindere industrial sau comercial, de la un meteugar pn la un mare trust i este caracterizat prin faptul c ob ine un venit bnesc prin vnzarea produselor i serviciilor rezultate din combinarea factorilor de produc ie de care dispun. Ele depun eforturi pentru a deveni mai puternice prin concentrare economic realizat prin autofinan are (folosirea unei pr i din profit pentru dezvoltarea sau emisiunea i vnzarea de noi ac iuni) i prin fuziune (achizi ionarea unor ntreprinderi mai mici sau mai slabe sau diferite n elegeri ntre mai multe ntreprinderi autonome). Formele de concentrare economic sunt urmtoarele: - concentrarea orizontal grupeaz stabilimente, ntreprinderi care fabric acelai produs; - concentrarea vertical reunete ntreprinderi complementare, noua ntreprindere cuprinznd un ntreg circuit economic de la aprovizionare cu materii prime pn la controlul pie elor de desfacere; - concentrarea prin conglomerat grupeaz unit i independente din punct de vedere tehnic, economic i judiciar, ce se leag ntre ele doar prin interesul financiar. Pe baza unor criterii economice i juridice, ntreprinderile sunt de urmtoarele tipuri: - ntreprinderi persoane fizice (individuale, private de familie); - ntreprinderi asociere (cooperative); - ntreprinderi societ i comerciale: - de persoane n nume colectiv i n comandit simpl; - de capitaluri n comandit pe ac iuni i societ i pe ac iuni (corpora ii); - societ i cu rspundere limitat (mixte, de persoane i de capitaluri); - regii autonome sunt na ionalizate sau constituite din rezervele statului. 12

ntreprinderea individual este acea unitate economic al crei patrimoniu apar ine unei singure persoane. De regul sunt mici i produc par ial pentru pia , restul pentru autoconsum. ntreprinderea privat de familie este acea unitate economic n care patrimoniul apar ine unor persoane fizice sau unei familii, care angajeaz salaria i. Produce doar pentru pia . Cooperativa este o unitate de produc ie individual-asociativ format prin liberul consim mnt al unor proprietari individuali care devin membri cooperatori. Cooperativa este condus de adunarea general a membrilor si. Societ ile comerciale sunt forma principal de ntreprindere n rile cu economie de pia i sunt formate din mai multe persoane fizice i/sau juridice numite ac ionari, avnd un anumit interes pe baza cruia particip la constituirea unui patrimoniu social n scopul desfurrii unor anumite activit i n vederea ob inerii de profit sau a altui avantaj. n societ ile comerciale de persoane n nume colectiv aportul asocia iilor sub form de pr i sociale este netransmisibil, iar obliga iile financiare ale societ ii sunt garantate de to i asocia ii, fiecare rspunde nelimitat, subsidiar i solidar de obliga iile asumate de societate. n societ ile comerciale de persoane n comandit simpl aportul asocia ilor nu este transmisibil i nici negociabil. Asocia ii se mpart n dou categorii: comandita ii care rspund subsidiar, solidar i nelimitat pentru obliga iile societ ii i comanditarii care rspund numai n limita aportului la formarea capitalului social. Societ ile comerciale de capitaluri sunt ntreprinderi privat-asociative al crui scop principal este profitul. Ele pot fi i n comandit pe ac iuni i anonime pe ac iuni. n societ ile comerciale de capitaluri n comandit pe ac iuni de intorii capitalului social se mpart n comandita i i comanditari, fiecare avnd fa de societate func ii i rspunderi distincte. Prin statut sunt stabilite numrul minim al ac ionarilor i limita minim a capitalului subscris. Conducerea general a societ ii este asigurat de adunarea general a ac ionarilor (AGA), iar conducerea curent este ncredin at unui consiliu de administra ie ales sau numit de AGA. Societatea cu rspundere limitat integreaz n func ionalitatea ei elemente mprumutate de la societ ile de persoane i de la societ ile de capital. Capitalul social al acestora este divizat n pr i sociale, numrul asocia iilor este limitat prin lege. Asocia ii rspund pentru obliga iile societ ii numai n limita aportului de capital. Pr ile sociale nu se tranzac ioneaz la burs ci se transmit pe cale succesoral. Regia autonom este ntreprinderea care are ca obiect de activitate producerea de bunuri economice n scopul ob inerii de profit i de gestionare a bunurilor aflate n proprietatea statului. Ea ndeplinete func ii acordate de stat (administrarea unor domenii publice, etc.). NTREBRI: 1. Ce este acela agent economic? 2. Ce sunt administra iile publice? 3. Din cte fluxuri este format tranzac ia bilateral de pia i care sunt acestea? 4. Care sunt criteriile dup care se grupeaz unit ile economice productoare? 5. Care sunt tipurile de ntreprinderi i cum le caracteriza i? TESTE DE EVALUARE: 1. ntreprinderile sunt de urmtoarele tipuri: a) ntreprinderi persoane fizice b) ntreprinderi asociere c) ntreprinderi societ i comerciale d) regii autonome e) ntreprinderi prelucrtoare f) toate cele de mai sus abcd abce f abde acde bcde 2. Dup criteriul institu ional, n rndul agen ilor economici includem ntreprinderile, administra iile publice, administra iile private, institu iile de credit, companiile de asigurri, agen ii economici din alte ri. a. adevrat b. fals 13

14

IV. PIA A. CERERE I OFERT OBIECTIVE: cunoaterea rolului, tipurilor i formelor de pia ; cunoaterea legii cererii, determinantelor i func iei cererii; cunoaterea caracteristicilor i tipurilor economiei de pia ; cunoaterea legii ofertei, determinantelor i func iei ofertei.

CUVINTE CHEIE: pia a, concuren a, cerere individual, cerere total, cerere agregat, curba cererii, elasticitatea cererii, oferta individual, oferta total, oferta agregat, curba ofertei, elasticitatea ofertei, echilibrul pie ei. SINTEZA: Pia a i rolul su. Tipuri i forme de pia . Interdependen a pie elor. n sens tiin ific, pia a exprim rela ii economice dintre oameni, dintre agen ii economici, ce se desfoar ntr-un anumit spa iu n cadrul crora se confrunt cererea cu oferta de mrfuri, se formeaz pre urile, au loc negocieri i acte de vnzare-cumprare, n condi ii de concuren . Pia a este locul de ntlnire, mai mult sau mai pu in distinct (magazine, hal, burs, etc.) dintre oferta vnztorilor, ca prestatori ai ofertei i cererea cumprtorilor, prima fiind forma de manifestare a produc iei n condi iile economiei de pia , a doua exprimnd nevoile umane solvabile. Regulatorul pie ei este concuren a, astfel nct fiecare i urmrete propriul interes,iar pia a regleaz activitatea economic. Prin intermediul prghiilor economice (cum sunt pre ul, profitul, salariul, dobnda) pia a furnizeaz informa ii agen ilor economici asupra raportului dintre cerere i ofert. Pia a ndeplinete un mare rol n realizarea, n dinamic a echilibrului dintre ofert (produc ie) i cerere (consum). De altfel, termenul de economie de pia indic sistemul economic n care pre urile i cantit ile produse depind de confruntarea ofertei cu cererea. Caracterizarea rela iilor de pia modern nu poate face abstrac ie de interven ia statului n economie, adic de ac iunile acestuia menite s corecteze imperfec iunile pie ei, prin politica bugetar i fiscal, social, de investi ii, monetar i de credit. Pia a contemporan este foarte complex i eterogen, n cadrul ei delimitndu-se mai multe tipuri de pie e. Din punct de vedere al obiectului tranzac iei economice, se disting: - pia a bunurilor de consum final, adic rela ii de vnzare-cumprare de obiecte i servicii de consum personal; - pia a factorilor de produc ie, format din pia a resurselor materiale, pia a muncii, pia a capitalului; - pia a monetar; - pia a financiar, inclusiv bursa. Din punct de vedere al extinderii teritoriale exist: pia local, regional, na ional i mondial. Din punct de vedere al desfurrii concuren ei exist: - pia cu concuren perfect sau pur; - pia cu concuren imperfect format din: - pia a cu concuren monopolistic; - pia a cu concuren de tip oligopol; - pia de tip monopol; - pia de tip monopsan sau oligopsan. Pia a contemporan este foarte eterogen i diversificat, ea reprezint un sistem complex de pie e aflate ntr-o strns interdependen . Echilibrul economic par ial, n cadrul fiecrei pie e, condi ioneaz echilibrul economic general. Problema formrii pre urilor este condi ionat nu numai de echilibrul par ial al unei singure pie e, ci el pune deopotriv n cauz pie e interdependente. Cererea. Extinderea i contrac ia cererii. Legea cererii. Cererea de mrfuri reprezint nevoile de bunuri i servicii care se satisfac prin intermediul pie ei, prin vnzare-cumprare. Cu alte cuvinte, cererea reprezint cantitatea total dintr-o anumit marf dorit care poate fi cumprat de un individ, ntr-o perioad de timp, la un pre unitar dat. 15

Cererea poate fi: individual (din partea unui singur cumprtor la un bun economic sau altul), total (din partea tuturor cumprtorilor la bunul sau serviciul respectiv), agregat sau global (exprim ansamblul cererii tuturor cumprtorilor pentru toate bunurile i serviciile exprimate n bani). Cererea ca volum, structur i nivel al cerin elor de consum are un caracter dinamic. Principalii factori de care depinde dinamica cererii sunt nevoile, venitul i pre ul. Pre ul constituie un factor care exercit o mare influen asupra cererii de bunuri i servicii. Cererea se afl n raport invers propor ional fa de pre , deci este o func ie descresctoare fa de pre , iar panta acesteia este variabil dup natura bunurilor.
Pret Unitar (P)

Rela ia dintre cere i pre , n cadrul crei cererea evolueaz n sens invers fa de pre reprezint legea cererii i este exprimat grafic prin curba cererii. Curba cererii leag cantit ile cumprate de ctre consumatori i pre ul practicat de ctre vnztorii bunurilor i serviciilor. Cantitatea cerut (Q) Mrimea i dinamica cererii pentru un anumit bun sunt determinate de nivelul i dinamica pre ului pentru bunul respectiv care reprezint cauza extinderii sau contrac iei cererii. Determinantele cererii. Func iile cererii.

ntr-o perioad de timp dat, cererea pentru un anumit bun poate s creasc sau s scad n func ie de evolu ia urmtorilor factori, care poart denumirea de determinantele (condi iile) cererii: - modificarea veniturilor bneti ale consumatorului; - modificarea pre urilor altor bunuri, substituibile i complementare; - modificarea numrului de cumprtori; - modificarea preferin elor cumprtorilor; - previziunile privind evolu ia pre ului i a venitului. Pentru bunurile normale, ntre evolu ia veniturilor P i a cantit ii cerute exist o rela ie pozitiv, adic o Co C1 cretere a veniturilor va determina o cretere a cantit ii Po cerute i invers. Q Pentru bunurile inferioare, ntre venituri i cerere exist o rela ie negativ. ntre schimbarea pre ului i evolu ia cererii n cazul bunurilor substituibile exist o rela ie pozitiv, iar la bunurile complementare rela ia este negativ. n cazul c bunurile A i B sunt substituibile , P C0 majorarea pre ului pentru bunul A determin o cretere a Po C1 cererii pentru bunul B. Qo Q1 ntre numrul cumprtorilor i cererea pentru un Q anumit bun exist o rela ie pozitiv, sporirea numrului cumprtorilor determinnd o estindere a cererii i invers. Qo Q1 Preferin ele consumatorilor dac se accentueaz pentru un anumit bun, cererea pentru acel bun crete i invers. Dac se prevede o cretere a pre ului unui bun, crete cererea prezent pentru acel bun i invers. Dac se prevede o cretere a veniturilor bneti crete cererea prezent pentru un anumit bun i invers. Elasticitatea cererii Cererea de mrfuri nu este o mrime fix. Sensibilitatea cererii fa de varia ia pre ului sau a venitului reprezint elasticitatea cererii n func ie de pre sau de venit. 16

Coeficientul de elasticitate a cererii n raport de pre , n principiu, este negativ, deoarece atunci cnd pre ul se mrete, cererea se diminueaz i raportul dintre dou semne diferite d semnul negativ. Coeficientul de elasticitate a cererii n raport de pre se calculeaz prin urmtoarele formule:
>

Ecp =

C C0 P P0 C P 1 = : 1 : ; C0 P0 C0 P0

Ecp =

%C %P

P Ecp 1
=

Ecp 1 Ecp 1
<

0 Ecp=0 Q

unde: Ecp coeficientul de elasticitate a cererii func ie de pre ; P1 pre ul din perioada curent; C1 cererea din perioada curent; C0 cererea din perioada anterioar; P0 pre ul din perioada anterioar;
. i ; u s l u u d e o r r p p a i u e l t e n c e a c i o u r l p u n e r a p i a a i i r a a i r v a v % P P ; s u ; d i i o r r e p r e n c u a u e r t t n n e e c p o i r i p r e n r e c a i a i a i a r i a r v a v % C C

Diferitele forme de elasticitate a cererii sunt prezentate grafic. n func ie de elasticitatea cererii fa de pre , se disting mai multe tipuri de cerere: - cerere inelastic atunci cnd varia ia cererii este mai mic dect varia ia pre ului (Ecp < 1); - cerere perfect inelastic, total insensibil la varia ia de pre (Ecp = 0); - cerere elastic cnd varia ia cererii este mai accentuat dect varia ia pre ului (Ecp >1); - cerere perfect elastic cnd la un nivel al pre ului dat cererea crete continuu (Ecp ); - cerere cu elasticitate unitar, cnd varia ia cererii este egal cu varia ia pre ului (Ecp = 1); - cerere atipic, exprim excep iile de la legea cererii, adic situa iile n care cererea de mrfuri evolueaz n acelai sens cu pre ul. Cunoaterea formei de elasticitate are o deosebit importan n procesul decizional pentru maximizarea profitului. Oferta. Oferta reprezint cantitatea de bunuri i servicii destinate vnzrii pe pia , la un moment dat. Dimensiunile i dinamica ofertei deriv din comportamentul economic al productorului. nsumarea cantit ilor oferite la acelai pre de ctre to i vnztorii reprezint oferta de pia . Oferta poate fi: individual (dintr-un produs sau serviciu din partea unui productor), total (ntreaga cantitate a unui produs sau serviciu din partea tuturor productorilor) i agregat sau global (toate bunurile i serviciile din ara respectiv, destinate pie ei, n toat diversitatea i cantitatea lor, exprimate n bani). Oferta are caracter dinamic deoarece, odat cu dezvoltarea produc iei, se realizeaz creteri cantitative, diversificare, nnoiri structurale ca i performan e calitative ale bunurilor. Oferta este o func iei cresctoare fa de pre , n sensul c se mrete (extinde) cnd pre urile cresc i se micoreaz (se contract) cnd pre urile scad. Raporturile de cauzalitate dintre schimbarea pre ului i cantitatea de bunuri i servicii oferit constituie con inutul legii generale a ofertei, care exprim rela ia dintre ofert i pre , n cadrul creia oferta evolueaz n acelai sens cu pre ul. P Modificarea cantit ii oferite la acelai nivel al pre ului este determinat de o serie de factori denumi i determinantele ofertei: 0 - costul de produc ie (reducerea costului de produc ie a unui bun determin creterea ofertei i invers); Q - pre ul altor bunuri (din produc ia bunului principal pot rezulta bunuri secundare. Dac pre ul bunului principal crete, oferta de pia a bunului secundar crete i invers);

17

- numrul firmelor care produc acelai bun (dac produc ia firmelor existente nu se modific ntr-o perioad dat de timp i vor intra noi firme n produc ia bunului respectiv, oferta va crete, iar dac unele firme vor da faliment, oferta se va reduce); - taxele i subven iile (majorarea taxelor pe activitatea firmelor va determina reducerea ofertei i invers. Firmele care beneficiaz de subven ii din bugetul statului, vor determina o cretere a ofertei); - previziunile privind evolu ia pre ului (dac se prevede creterea pre ului la un bun, oferta prezent la acel bun se va reduce i invers); - evenimentele social politice i naturale (n condi ii naturale i social politice favorabile, oferta crete i invers). Reac ia ofertei la modificrile de pre uri exprim elasticitatea ofertei eviden iat prin coeficientul de elasticitate al ofertei n raport de pre (Eop ) care se calculeaz prin raportarea modificrii cantit ilor oferite ( Q) la modificarea pre ului de vnzare ( ).
Eop = Q1 Q0 P P0 Q P = : 1 : ; Q0 P0 Q0 P0 Eop = %Q %P

n func ie de modul n care oferta reac ioneaz la modificrile de pre uri, se disting mai P E E op= 1 P Eop>1 multe feluri de oferte: O - oferta elastic ce se manifest atunci cnd varia ia ofertei este P1 P1 P Eop P0 Eop mai mare dect varia ia pre ului, caz n care Eop >1; P O - oferta elastic unitar, care are loc atunci cnd varia ia ofertei Q P0 Q0 Q1 este egal cu varia ia pre ului, caz n care Eop=1; Q0 Q1 - oferta este perfect elastic (numai teoretic) presupune c, la un Q Q1 Q P nivel dat al pre ului, cantitatea oferit s creasc continuu, caz n care Eop O
0 2

P - oferta inelastic se caracterizeaz prin aceea c modificarea ofertei este Q Q2 Q1 O mai mic dect modificarea pre ului, caz n care Eop 1; P1 P0 - oferta perfect inelastic sau perfect rigid reflect situa ia n care, la orice varia ie a pre ului, oferta nu se modific, caz n care Eop Q0 Q n sens general, echilibrul pie ei reflect situa ia n care cantit ile oferite i cele cerute sunt egale, la pre ul pie ei, cnd cumprtorii ob in cantit ile cerute, iar ofertan ii i vnd mrfurile. Situa iei de echilibru a pie ei i corespunde formarea cantit ilor de echilibru P C O E Pe (Qe) i a pre ului de echilibru (Pe). Intersec ia celor dou curbe indic punctul de echilibru (E) n care cerea este egal cu oferta.

n realitatea economic, echilibrul pie ei se schimb n condi iile n care oferta i cererea de mrfuri se pot modifica simultan n acelai sens sau n sensuri diferite, n aceeai propor ie sau n propor ii diferite. Interac iunea dintre cerere i ofert reprezint un proces de ajustare reciproc, prin care se realizeaz o anumit coordonare a pie ei, se formeaz pre urile. n esen , pre ul variaz n raport invers propor ional cu cererea i n raport direct propor ional cu oferta.

18

<

P1

P0

Qe

NTREBRI: 1. Defini i pia a n sens tiin ific. 2. Care sunt principalii factori de care depinde dinamica cererii? 3. Defini i elasticitatea cererii i coeficientul de elasticitate a cererii. 4. Ce este aceea oferta de pia ? 5. Care este con inutul legii generale a ofertei?

TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. Cererea reprezint cantitatea total dintr-o anumit marf dorit care poate fi cumprat de un individ, ntr-o perioad de timp, la un pre unitar dat. a. adevrat b. fals 2. Figura reprezint:
P

a) legea ofertei b) legea cererii c) legea randamentelor nepropor ionale

19

20

V. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI OBIECTIVE: - nsuirea conceptelor de bun i utilitate economic; - cunoaterea tipologiei bunurilor i a legii utilit ii marginale descresctoare; - cunoaterea optimului consumatorului i a curbei de indiferen . CUVINTE CHEIE: bun, utilitate, optimul consumatorului, curb de indiferen , dreapta bugetului, restric ie bugetar, rat marginal de substitu ie, efect de substitu ie, efect venit. SINTEZA: Bunurile i tipologia lor. Utilitatea economic. Existen a uman este condi ionat de consumul unor elemente din natur, transformate sau nu, care sunt denumite bunuri. Bunurile se clasific dup mai multe criterii: Dup criteriul provenien ei, respectiv al modului de acces la bunuri exist: - bunuri libere (aerul, apa, fructele de pdure, energia i lumina solar, energia eolian, etc.) provin din natur; - bunuri economice sunt produse prin efortul omului, necesitnd o prelucrare. Deoarece au un caracter limitat, accesul la ele are la baz schimbul (plata sau contrapartid). Dup modul n care bunurile intr n circuitul de consum acestea sunt mrfuri care intr n consum prin intermediul schimbului i bunuri de autoconsum. n func ie de destina ie avem bunuri de consum (satisfctori) i bunuri de produc ie (prod factori) folosite pentru a produce alte bunuri. O caracteristic important a bunurilor economice este materialitatea/imaterialitatea acestora. Din aceast cauz, tiin a economic utilizat diferen ierea bunuri/servicii, ultimele indicnd bunurile intangibile. n general prin bun economic n elegem att bunurile materiale ct i serviciile. Pentru descrierea capacit ii acestor bunuri de a satisface o nevoie sau o dorin de consum a oamenilor se folosete conceptul de utilitate. Utilitatea reprezint capacitatea unui bun de a satisface o nevoie sau o dorin , capacitate dat de propriet ile, nsuirile i caracteristicile bunului respectiv. Disputele n legtur cu utilitatea au determinat apari ia a dou orientri: teoria utilit ii cardinale i teoria utilit ii ordinale. Legea utilit ii marginale descresctoare Numele teoriei utilit ii cardinale provine de la conceptul matematic de cardinal al unei mul imi, respectiv de numr ataat unei mul imi, indicnd numrul de elemente al mul imii respective. Se arat astfel c mul imea bunurilor de consum este numrabil i c acestei mul imi i se poate ataa o mul ime numeric ce descrie utilitatea generat de consumul unor cantit i din orice bun. Aceast teorie se sprijin pe un domeniu al matematicii bine pus la punct, cel al func iilor bine definite n mul imea numerelor reale. Din rezultatele notabile ale acestei teorii care a pus bazele abordrilor moderne ale comportamentului consumatorului sunt urmtoarele: - legea lui Gossen (sau legea utilit ii marginale descresctoare)conform creia suplimentul de utilitate furnizat de cantit i crescnde dintr-un bun se va diminua pn a deveni nul n punctul de sa ietate; - formalizarea consistent a comportamentului consumatorului, pe baza creia se va dezvolta cea mai mare parte a teoriei deciziei; - respectarea principiului simetriei dintre comportamentul productorului i cel al consumatorului; - modelele stochastice privind atitudinea fa de risc. Cu toate acestea, n calea acestui mod de a aborda utilitatea au aprut o serie de obstacole. Conform principiilor stabilite de economitii neoclasici, utilitatea unui bun, de exemplu moneda, nu este constant. Dac un etalon nu este constant, problema msurrii devine complicat. 21

Teoria utilit ii ordinale, spune c nici nu este necesar msurarea precis a utilit ii i c este suficient o ordonare a utilit ilor. La ora actual aceast teorie s-a impus ca mod de tratare a comportamentului consumatorului. Optimul consumatorului. Curba de indiferen . Optimul consumatorului propune o asemenea combinare de bunuri i servicii n consum, care la nivelul venitului de care dispune i al pre urilor existente, s-i asigure maximum de satisfac ie. Pentru a descrie mul imea bunurilor se apeleaz la formalizarea matematic, definindu-se o func ie de utilitate ordinal reprezentat n spa iul tridimensional i avnd o anumit suprafa . U y U (x,y) Func ia atinge un maxim dup care scade. Fie U1 i U2 U M dou niveluri ale func iei de utilitate la care se y U1 y1 intersecteaz graficul func iei de utilitate cu dou plane M U2 paralele cu planul bazei (al bunurilor de consum). y0 U1 Proiec iile intersec iilor suprafe ei func iei de utilitate cu aceste plane, pe planul bazei vor forma curbele U1 i x x X1 X0 U2, denumite curbe de indiferen . Curba de indiferen exprim ansamblul combinrilor posibile n consumul a dou bunuri astfel nct nivelul satisfac iei consumatorului s fie acelai. Indiferent n ce punct s-ar situa pe curba U1 op iunea consumatorului, nivelul utilit ii resim ite de consumator este acelai fie c el consum mai mult din bunul x i mai pu in din bunul y sau invers. Situa ia nu mai este similar n cazul punctelor simetrice M i M' deoarece dei utilitatea este aceiai U2, consumurile sunt mult mai mari n cazul punctului M'. Din acest motiv, analiza optimului consumatorului se efectueaz pe jumtatea dinspre origine a curbelor de indiferen . Alternativele de abordare a optimului consumatorului sunt: - maximizarea satisfac iei la un buget dat, caz n care consumatorul i propune s cheltuiasc tot bugetul, dar s ating maximum de satisfac ie; - minimizarea bugetului consumatorul tie precis ce dorete, dar caut s minimizeze bugetul cu care poate atinge obiectivul fixat. S-a demonstrat c cele dou abordri sunt echivalente. Pentru aceasta se construiesc mai multe curbe de indiferen . Construim o dreapt numit linia sau dreapta bugetului, care descrie combina iile liniare ale cantit ilor i pre urilor celor dou bunuri, conform rela iei: B = X px+Y py X,Y cantit ile din bunuri; Px,Py pre urile bunurilor; y B- bugetul disponibil. rela ie numit restric ie bugetar ntruct arat B/Py limitele bneti ale abordrii situa iei de consum. U3 M Prin separarea lui y din restric ia U2 bugetar se ob ine ecua ia dreptei bugetului:
2

U1

y= X B/Px

Zona haurat cuprins ntre dreapta bugetului i axele de coordonate se numete domeniul alegerilor posibile ale consumatorului. Orice punct din interiorul acestei zone arat c exist rezerve bugetare. Orice punct exterior descrie o combina ie de consum care nu poate fi realizat cu bugetul disponibil. ntruct graficul func iei de utilitate U (x,y) poate fi intersectat cu o infinitate de plane paralele cu planul bazei exist o infinitate de curbe de indiferen . ns singura solu ie convenabil este descris de curba tangent la dreapta bugetului. Sporul de utilitate total furnizat de consumul unei unit i suplimentare dintr-un bun reprezint utilitatea marginal (Um) i se calculeaz prin rela iile: 22

xPx B . + Py Py

Um=

U ; U = U X m Y

pentru cazul direct i Um=

U ; U = U m Y X
y

pentru cazul

continuu

Pentru a determina solu iile analitice ale optimizrii B/py re elei de consum construim curba de indiferen i yA A dreapta bugetului. Se presupune c punctul de start al procesului de optimizare este A, la care consumul subiectului M U este dat de combina ia (re eta) XAYA. ncercnd s ajung n punctul M, subiectul va modifica re eta de consum, nlocuind cantit ile succesive din bunul y cu xA x B/px cantit i din bunul x, deci drumul de la A la M va fi format dintr-un ir de re ete de consum. Cantitatea din produsul x care este necesar pentru a nlocui o unitate din produsul y, astfel nct utilitatea total s fie constant se numete rat marginal de substitu ie (RMS y/x) i se determin prin rela ia:

RMS y / x = x Y

A determina punctul optim este sinonim cu a gsi o rat marginal de substitu ie care s conduc la punctul de tangent M. Pentru aceasta trebuie gsit mai nti o rela ie ntre RMS i func ia de utilitate U(x,y). Se consider c un spor foarte mic al utilit ii totale este rezultatul contribu iei la consum a ambelor produse: dU = U1xdx + U1ydy reprezint diferen iala func iei de utilitate. Pentru ca subiectul s aib o utilitate constant (adic traseul de optimizare s fie pe aceeai curb de indiferen ) este necesar condi ia dU = 0. Rezult - dx = U y = RMS y/x .
dy
Ux

n aceste condi ii ecua ia RMS optime trebuie pus n legtur cu ecua ia dreptei bugetului. Derivata dreptei bugetului n raport cu x este dx = - py , de unde rezult c n punctul optim (i
dx px

numai acolo) RMS y/x=

py px

= U y Ux

, adic n punctul optim, raportul utilit ilor marginale este egal cu

raportul pre urilor celor dou bunuri. n condi iile de optim se pot produce modificri fie n volumul resurselor (bugetului) fie n pre urile produselor de consum. Creterea bugetului consumatorului antreneaz o deplasare a dreptei bugetului spre dreapta, y pe cnd o reducere a bugetului implic o deplasare a dreptei bugetului spre stnga. Locul Calea de expansiune a consumului geometric al punctelor de optim rezultate din deplasarea spre dreapta a restric iei bugetare se U2 numete calea de expansiune a consumului. Ieftinirea unui produs n raport cu U1 U0 cellalt atrage dup sine substituirea produsului x devenit mai scump cu cel mai ieftin. Grafic aceast situa ie duce la deplasarea punctelor de intersec ie a dreptei bugetului cu axele de coordonate. Presupunnd ieftinirea produsului x se va observa apari ia a dou efecte. Ieftinirea produsului X, face ca intersec ia dreptei bugetului cu axa X s se deplaseze spre dreapta n punctul B/px1. Se duce o paralel la noua dreapt a bugetului B/Py U1 care s fie tangent la curba de indiferen , m1 fiind punctul de pe abscis corespunztor punctului de tangent. Noua dreapt a bugetului poate atinge o U0 curb de indiferen de nivel superior U1, care are m2 abscisa corespunztoare punctului de tangent. B/px1 m0 m2 m2 B/px0 23

n aceste condi ii distan a m0x1va msura efectul de substitu ie, deoarece n acea zon ne aflm nc pe curba de indiferen U0, iar ieftinirea va modifica, prin noul raport al pre urilor, coordonatele punctului de optim, continundu-se substituirea bunului y cu x. Dup punctul m1 substituirea nu mai este favorabil, deoarece ne ndeprtm de punctul optim. Din acest motiv se poate trece la o nou curb de indiferen , care este similar unei creteri a bugetului, de unde denumirea distan ei m1, m2, efect de venit. NTREBRI: 1. Care sunt criteriile dup care se clasific bunurile? 2. Elimina i legea utilit ii marginale descresctoare. 3. Reprezenta i o func ie de utilitate ordinal n spa iul tridimensional. 4. Care sunt alternativele de abordare a optimului consumatorului? 5. Defini i dreapta bugetului. TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. Cantitatea din produsul x care este necesar pentru a nlocui o unitate din produsul y, astfel nct utilitatea total s fie constant, se numete: a) rat de schimb b) rat marginal de substitu ie c) rat de nlocuire
x Px B + poart denumirea de: Py Py a) dreapta bugetului consolidat b) dreapta ofertei c) dreapta bugetului

2. Rela ia y =

24

VI. FACTORII DE PRODUC IE I COMBINAREA LOR. COMPORTAMENTUL PRODUCTORULUI OBIECTIVE: - nsuirea caracterizrii generale a factorilor de produc ie; - cunoaterea modalit ilor de combinare i substituire a factorilor de produc ie. CUVINTE CHEIE: factor de produc ie, resurse productive, factori originari, factor derivat, munca, popula ia apt de munc, popula ia activ, popula ia ocupat, pmntul, pmnt-capital, capital, bunuri-capital, capital tehnic, capital fix, capital circulant, uzur fizic, uzur moral, amortizare, neofactori. SINTEZA: Caracterizarea general a factorilor de produc ie. Factorii de produc ie reprezint resursele economice atrase n circuitul economic, aflate n micare de fluxuri. n msura n care resursele productive disponibile sunt atrase i utilizate n activitatea economic acestea reprezint n fapt factorii de produc ie. Resursele productive se clasific n: - resurse materiale (construc ii, utilaje, minerale); - resurse nemateriale (servicii productive); - resurse primare (poten ialul demografic, poten ialul de resurse materiale); - resurse derivate (echipamentul de produc ie, experien a, informa ia i cunotin e tiin ifice); - resurse reproductive rezultate din procesele de produc ie anterioare i care pot fi multiplicate; - resurse nereproductive. J. B. Say, reprezentant al colii clasice sublinia, n lucrarea sa Tratat de economie politic, c la producerea bunurilor particip trei factori: munca, natura ( pmntul) i capitalul. Munca i pmntul pot fi considera i ca factori originari sau primari ai produc iei iar capitalul, ca un factor derivat care rezult din interac iunea primilor doi. Munca reprezint activitatea specific uman, normal sau/i intelectual, prin care oamenii i folosesc aptitudinile, cunotin ele i experien a ajutndu-se de instrumente corespunztoare n scopul producerii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor imediate i de perspectiv. Munca este un factor activ i determinant al produc iei, ce antreneaz ceilal i factori n vederea ob inerii de bunuri i servicii. Popula ia apt de munc cuprinde persoanele ce au capacitatea fizic i intelectual de a desfura o activitate economic, precum i vrsta legal (15-65 ani). Popula ia activ cuprinde popula ia ocupat n diferite activit i profesionale, elevii, studen ii, tinerii care satisfac stagiul militar, precum i persoanele n curs de schimbare a locului de munc. Popula ia ocupat cuprinde persoanele care desfoar activitate profesional. Factorul natural al produc iei se refer la toate resursele brute din natur care pot fi folosite n producerea bunurilor i serviciilor. Natura se manifest ca factor de produc ie prin trei comportamente principale: - pmntul care n sens restrns se manifest prin fondul funciar (terenuri arabile, puni, fne e, vii i livezi, terenuri forestiere, luciul apelor interioare, etc.). Teoria economic pornind de la luare n considerare a lucrrilor de hidroiriga ii, de fertilizare, etc. a formulat no iunea de pmnt-capital; - resursele de ap ce ndeplinesc o serie de func ii vitale pentru via a biologic, precum i pentru cea economic i social; - resursele minerale care au un rol important n asigurarea bazei de materii prime i energie necesare desfurrii ntregii activit i economice. Capitalul reprezint ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate ale unei activit i anterioare, utilizate n producerea de bunuri materiale i servicii destinate realizrii ca mrfuri pe 25

pia , n scopul ob inerii unui profit. Sunt folosite diferite denumiri: bunuri-capital, bunuri instrumentale, bunuri investi ionale, bunuri de produc ie, capital tehnic. Bunurile capital sunt acele produse destinate produc iei i nu satisfacerii nevoilor de consum. n sens juridic, capitalul are o baz mai larg, fiind constituit din toate elementele pozitive ale patrimoniului ntreprinderii (bunuri, bani, crean e) i este denumit capitalul lucrativ. Capitalul tehnic folosit n activitatea economic, denumit i capital fizic, productiv sau net este constituit din: - capitalul fix, acea parte a capitalului format din bunuri de lung durat, care se folosesc n mai multe cicluri de produc ie, se consum treptat i se nlocuiesc dup mai mul i ani de utilizare (maini, utilaje, cldiri, mijloace de transport); - capital circulant (materii prime, materiale, combustibil, semifabricate i alte obiecte aflate n procesul de prelucrare sau asamblare), care se consum integral ntr-un ciclu de produc ie i se nlocuiesc dup fiecare ciclu. Procesul de consumare a capitalului fix prezint o anumit specificitate, care const n diminuarea treptat a calit ilor lui tehnice i economice. Aceasta se manifest prin fenomenul uzurii, care reprezint: - uzur fizic, respectiv deprecierea treptat a mainilor, echipamentelor, instala iilor ca urmare a folosirii lor n activitatea economic sau a ac iunii factorilor naturali; - uzura moral, determinat de progresul tehnic, care favorizeaz fabricarea unor maini i utilaje noi, cu performan e superioare celor aflate n func iune. Starea capitalului fix se apreciaz cu ajutorul unor indicatori: coeficientul uzurii capitalului, coeficientul strii fizice sau al strii de utilitate a capitalului fix, coeficientul intrrilor sau punerii n func iune a capitalului fix. Pentru recuperarea pierderilor provenite din uzura capitalului fix, hotrtoare este amortizarea. Amortizarea reprezint procesul de recuperare treptat a cheltuielilor de achizi ionare a capitalului fix prin includerea n costul produsului a unei pr i din produc ie. Prin amortizare se asigur n cazul fiecrei ntreprinderi un fond de amortizare pe seama cruia va fi posibil nlocuirea capitalului fix. Capitalul real se realizeaz prin formarea brut a capitalului fix i prin varia ia stocurilor (capitalul circulant). Formarea brut a capitalului fix se realizeaz prin investi ii, care potrivit sursei de finan are sunt investi ii nete (finan ate din venit) i investi ii brute (finan ate din venit i din fondul de amortizare). Celor trei factori de produc ie li se poate aduga al patrulea antreprenoriatul, care constituie ac iunea de organizare a celorlal i factori de produc ie de ctre ntreprinztor. Paralel cu modificrile din con inutul i sfera factorilor de produc ie i fac apari ia noi factori de produc ie numi i neofactori cum ar fi noile tehnologii, cunotin ele, informa ia, etc, care nu pot fi separa i de factorii clasici ntruct ei ac ioneaz practic prin intermediul i mpreun cu acetia. Combinarea i substituirea factorilor de produc ie. Utilizarea factorilor de produc ie presupune o anumit combinare a lor n raport cu specificul activit ii economice n care sunt implica i i cu particularit ile procesului de fabrica ie a bunului economic respectiv. Combinarea factorilor de produc ie reprezint un mod specific de unire a factorilor de produc ie privit att sub aspect cantitativ, ct i din perspectiva structural-calitativ, att din punct de vedere tehnic ct i economic. Combinarea este posibil ca urmare a propriet ilor factorilor de produc ie: - divizibilitatea, reflect posibilitatea factorului de produc ie de a se mpr i n unit i simple, omogene, fr a fi afectat calitatea factorului respectiv n integritatea sa (factorul munc n numr ore/om, factorul pmnt n unit i de suprafa , etc.). Pentru unii factori de produc ie este imposibil sau foarte dificil divizibilitatea (o central electric); - adaptabilitatea, reprezint capacitatea de asociere a unei unit i dintr-un factor de produc ie cu mai multe unit i din alt factor de produc ie (tractor la 5 ha.); - complementaritatea, reprezint procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de produc ie ce particip la producerea unui anumit bun economic; 26

- substituibilitatea, este definit ca posibilitatea de a nlocui o cantitate dintr-un factor de produc ie printr-o cantitate determinant dintr-un alt factor n condi iile men inerii aceluiai nivel al produc iei. Problema esen ial pentru managerii unei firme o constituie volumul resurselor necesare pentru producerea unui bun. Rela ia dintre intrri (factorii de produc ie) i ieiri (bunuri ob inute), respectiv rela ia dintre produc ia scontat a se ob ine dintr-un bun i cantit ile din diferi i factori de produc ie necesare pentru ob inerea acestuia, sunt exprimate prin func ia de produc ie. n general aceasta este o rela ie de tipul Q=f(a,b,c.... ) unde a,b,c sunt factorii de produc ie utiliza i. Cel mai adesea, func ia de produc ie se prezint ca o rela ie a doi factori de tipul Q=f(K,L) unde K capital, L munca. Cnd unul din factori se anuleaz i produc ia este egal cu zero. Pe termen lung, to i factorii de produc ie sunt variabili. Combinarea va presupune nu doar unirea factorilor de produc ie ci i un mod specific de nlocuire a lor, respectiv substituirea lor. Modelul general de analiz a comportamentului productorului presupune diverse combinri i substituiri de factori de produc ie, care conduc la ob inerea aceluiai nivel de produc ie, reprezentate grafic prin curbe de izoproduc ie sau izocuante. Izocuanta semnific reprezentarea grafic a combina iilor diferite (A,B,C) K K ntre factorii de produc ie (K i L), care permit realizarea aceluiai volum al K3 A produc iei (P). Ansamblul de izocuante K2 B ce pot fi nscrise ntr-un sistem de axe P3 K3 C formeaz harta curbelor de indiferen P2 P P1 ale productorilor, care reflect tot attea L O L1 L2 L3 o posibilit i de a proiecta niveluri diferite L de produc ie (P1, P2 , P3, etc.). Izocuantele au anumite particularit i: nu se pot intersecta, sunt convexe la origine iar nclinarea este dat de rata marginal de substituire a factorilor. Exist diferite tipuri de substituire a factorilor de produc ie: y y - complementaritatea factorilor (substituirea y n propor ii fixe) factorii de produc ie sunt complementari i nu este posibil substituirea lor. Vor fi utiliza i n propor ii fixe; - substituirea perfect factorii vor fi x x x substitui i n propor ii egale (creterea cu o unitate a unui factor va corespunde scderii cu o unitate a celuilalt factor); - substituire imperfect factorii de produc ie se vor substitui n propor ii inegale (un factor va crete cu mai mult sau mai pu in de o unitate n condi iile scderii cu o unitate a celuilalt factor). Pentru aprecierea alegerii fcute se folosesc urmtorii trei indicatori: - productivitatea marginal a factorilor de produc ie (PMa) reprezint produc ia suplimentar ( Q) ce se poate ob ine n condi iile utilizrii unei unit i suplimentare dintr-un factor de produc ie Q PM a = ( K). - rata marginal de substituire a doi factori (RMS) reprezint cantitatea suplimentar dintr-un factor de produc ie necesar pentru a compensa reducerea cu o unitate a celuilalt factor, astfel nct Y RMS = produc ia s se men in constant sau RMS = dY care se numete panta izocuantei,
X dX

semnul minus indic faptul c unul din factori crete, cellalt scade . Deci rata marginal de substitu ie a factorilor de produc ie exprim raportul derivatelor celor doi factori de produc ie. - elasticitatea substituirii (es) exprim msura n care poate fi men inut produc ia cnd un factor este nlocuit cu altul sau se modific utilizarea (creterea sau descreterea) unui factor n compara ie cu altul. Elasticitatea substituirii este pozitiv pentru toate combina iile normale ale factorilor de produc ie i variaz de la zero la infinit, n func ie de uurin a cu care unul din factori poate fi nlocuit cu altul, produc ia rmnnd constant. Elasticitatea substituirii exprim modificarea produc iei n raport cu modificarea factorului de produc ie, potrivit rela iei: 27

e s

Q Q

X X

Q - produc ia X factorul de produc ie

NTREBRI: 1. Cum se clasific resursele productive? 2. Defini i factorul de produc ie munc. 3. Care sunt propriet ile factorilor de produc ie? 4. Ce este izocuanta i care sunt particularit ile izocuantelor? TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. Productivitatea marginal a factorilor de produc ie reprezint produc ia suplimentar ce se poate ob ine n condi iile utilizrii mai multor unit i suplimentare dintr-un factor de produc ie. a. adevrat b. fals 2. Pre ul pmntului reprezint suma de bani pltit pentru ....... dreptului de proprietate asupra unei ............. prin actul de ................. .

28

VII. COSTUL DE PRODUC IE I COMPORTAMENTUL PRODUCTORULUI. OBIECTIVE: - cunoaterea conceptului de cost, a mrimii i tipologiei costului de produc ie; - cunoaterea rolului minimizrii costului i a raportului cost-profit; - cunoaterea comportamentului i echilibrului productorului. CUVINTE CHEIE: cost de produc ie, costul economic, costul contabil, costul de oportunitate, pre de vnzare, profit, cost global, costul mediu, costul marginal, minimizarea profitului, prag de rentabilitate, optimul productorului, timp economic al costului. SINTEZA: Con inutul costului. Expresia valoric a consumului de factori de produc ie pentru ob inerea de bunuri i servicii necesare pie ei formeaz costul de produc ie. Costul de produc ie reprezint, n form bneasc, totalitatea cheltuielilor efectuate i suportate de ctre agen ii economici pentru producerea i desfacerea de bunuri materiale i servicii. Conceptul de cost are i alte n elesuri. Costul economic include, n structura sa, costul contabil (costul explicit) i costul implicit. Costul contabil reflect, n bani, cheltuielile efectiv suportate de ctre ntreprindere, care rezult din eviden a contabil a acesteia. Costul implicit reflect acel consum de resurse ale agentului economic neinclus n costul efectiv pltit de acesta. Este vorba de acele cheltuieli de for a de munc proprie a proprietarului, care nu se nregistreaz sub forma salariului ce i s-ar cuveni, chiria ce s-ar cuveni folosirii propriilor cldiri, dobnda ce s-ar cuveni folosirii capitalului propriu. O aten ie deosebit se acord costului nu numai ca expresie a consumului de factori pentru a produce ceva, ci i costului de a nu face ceva, de a renun a la ceva. Costul de oportunitate reprezint valoarea care corespunde celei mai bune alternative care nu este aleas. Costul de oportunitate este considerat cost implicit deoarece nu genereaz pl i efective, eviden iate n contabilitate. Calculul economic ia n considerare rela ia dintre cost i pre ul de vnzare la fiecare bun economic. Costul (C) desemneaz numai o parte a pre ului de vnzare (P) i anume, cheltuielile suportate de ctre agen ii economici, iar excedentul pre ului (peste costul de produc ie) reprezint profitul (Pr) sau beneficiul. Astfel, pentru fiecare unitate de produs sunt valabile egalit ile: P = C + Pr C = P Pr Mrimea i tipologia costului de produc ie. Costurile con in urmtoarele elemente: cheltuieli de materii prime, materii auxiliare, combustibili, piese de schimb, energie, amortizarea capitalului fix, salarii, cheltuieli de repara ii, de ntre inere, de iluminat, de nclzit, de administra ie, de depozitare, vnzare, chirii, dobnzi, ca i cheltuieli cu caracter ocazional, amenzi, penalizri pltite, etc. Mrimea costului este determinat de totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea i desfacerea de bunuri economice i poate fi calculat pe unitate de produs, pe ntreaga produc ie omogen pe care o realizeaz o firm sau alta, pe ansamblul produc iei eterogene ob inute de ctre ntreprindere. Exist trei tipuri de cost: A. Costul global reprezint ansamblul cheltuielilor necesare ob inerii unui volum de produc ie dat, dintr-un bun. El poate fi privit structural, divizat n cost fix i cost variabil i pe ansamblu, adic drept cost global total. Costul fix (CF) reflect acele cheltuieli CF care, privite n totalitatea lor, sunt independente de volumul produc iei (amortizarea capitalului fix, chiri, salariile personalului administrativ, cheltuielile de ntre inere, iluminat, nclzit, dobnzi, etc.). Curba costului fix este o dreapt paralel cu axa cantit ii (Q). Pe termen lung, costul fix devine Q 29

variabil, el fiind o func ie cresctoare a capacit ii de produc ie, care se poate modifica datorit investi iilor. Costul variabil (CV) exprim acele cheltuieli ale ntreprinderii CV care se modific n func iede volumul produc iei. CV = f(Q). Se nscriu n aceast categorie de cost urmtoarele: cheltuieli de materii prime, materiale, combustibil, energie, salariile directe, Q etc. Costul variabil este o func ie cresctoare fa de produc ie 0 (Q): cnd randamentul este descresctor, costul variabil crete odat cu produc ia, ns mai mult dect propor ional; costul variabil este nul la un nivel al produc iei zero. CT Costul total reprezint suma costurilor fixe i variabile: CT=CF+CV, sau mai poate fi determinat ca produs ntre costul mediu total i produc ie: CT=Q CMT, sau ca produs ntre produc ie i costul marginal CT=Q Cmg cnd Cmg=CMT. Costul total crete n aceeai CF Q msur n care sporete costul variabil. Deosebirea dintre ele const n aceea c n timp ce costul variabil pornete de la zero, dac produc ia 0 este zero, costul total pornete de la nivelul costului fix, care nu este afectat de produc ia zero. B. Costul mediu sau costul unitar, exprim costurile globale pe unitatea de produs. Similar costului global, distingem costul mediu fix, costul mediu variabil i costul total. CMF Costul mediu fix reprezint costul fix pe unitatea de produs, determinat prin rela ia CMF = CF i este o mrime variabil determinat de varia ia volumului
Q

Q produc iei, cnd cantitatea de produse se mrete, CMF descrete i invers. Costul mediu variabil sau costul variabil pe unitatea de produs este CMV determinat prin rela ia CMV = CV . La un nivel dat al pre urilor factorilor
Q

Costul mediu total exprim costul global total pe unitatea de produs, determinat prin rela ia CMT = CT sau CMT=CMF+CMV. Costul mediu total
Q

se manifest ntr-o mare varietate de forme: costul pe unitatea de greutate, Q costul pe unitatea de volum, costul pe unitatea de lungime, costul pe unitatea de suprafa , etc. Curba costului mediu total este mai deschis dect curba CMV. C. Costul marginal exprim sporul de cost total ( CT) necesar pentru ob inerea unei unit i suplimentare de produc ie. Costul marginal msoar varia ia costului total pentru o varia ie infinit mic a cantit ii de produse. (epitetul marginal, este n economie, sinonim cu suplimentar). CT Cmg = sau Cmg = CV , deoarece, pe termen scurt, varia ia costului total este identic cu
Q Q

varia ia costului variabil. Costul marginal st la baza deciziilor privind oferta de bunuri i servicii i de el depinde costul mediu total. Costul mediu total este descresctor atunci CMT Cmg Cmg cnd costul marginal se micoreaz mai accentuat i cnd i CMT este inferior i este cresctor cnd costul marginal crete mai accentuat, fiindu-i superior. Cele dou costuri sunt egale atunci cnd costul mediu total este la nivel minim. Astfel costul marginal trage dup sine n jos sau n sus costul mediu total.
Q

Minimizarea costului. Raportul cost-profit. La un nivel dat al consumului de factori pe unitatea de produs, scderea pre ului de achizi ionare a factorilor duce la micorarea costului mediu i invers. Acelai lucru se ntmpl i 30

de produc ie, costul mediu variabil se micoreaz cnd volumul produc iei crete mai accentuat dect sporete costul variabil i invers.
CMT

atunci cnd pre ul factorilor rmne constant iar consumul acestora pe unitatea de produs se micoreaz. n scopul maximizrii profitului, productorul trebuie s minimizeze costurile de produc ie pe unitatea de produs ob inut. n primul rnd, limitele resurselor de materii prime i energie ac ioneaz restrictiv asupra comportamentului productorului, ndemnnd la ra ionalitate n alocarea i utilizarea acestora, presupunnd realizarea unui cost minim fr a afecta calitatea, fiabilitatea i performan a. n al doilea rnd minimizarea costului are un rol determinant n maximizarea profitului. La un nivel dat al pre ului de vnzare, diminuarea costului atrage dup sine creterea profitului, dup cum mrirea nivelului pre ului de vnzare, presupunnd neschimbat costul de produc ie, duce la sporirea profitului. n al treilea rnd, nivelul mai redus al costurilor influen eaz oferta de bunuri i servicii. Cu ct costurile sunt mai mici cu att oferta este mai mare i invers. n patrulea rnd, comprimarea costurilor pe unitatea de produs n interiorul rii influen eaz competitivitatea produselor i realizarea unor schimburi economice eficiente pe pia a interna ional. Minimizarea costurilor depinde ndeosebi de creterea productivit ii factorilor de produc ie. VT n cutarea nivelului de produc ie care maximizeaz profitul VT CT este util cunoaterea pragului de rentabilitate sau punctul mort profit al ntreprinderii. Acesta indic volumul de produc ie sau cifra CT de afaceri de la care, pornind, productorul poate ob ine profit. Pierderi n acest punct, veniturile totale (VT) ob inute prin vnzarea pierderi bunurilor respective, sunt egale cu costul total (CT), iar profitul este nul. prag Q rentabilitate VT = CT Pr = 0 Pragul de rentabilitate nu se poate men ine pe termen lung fr ca ntreprinderea s nu fie nevoit s ias din afaceri. Pragul de rentabilitate este un concept pe termen scurt. Se observ c att timp ct CT VT ntreprinderea nregistreaz pierderi. Cnd CT VT ntreprinderea realizeaz profit. n practic, micarea n timp a activit ii unei ntreprinderi nu exclude situa ia n care, dup o anumit perioad de redresare, s aib loc, din nou, punctul mort ns la alt nivel. Comportamentul productorului i reducerea costului. Echilibrul productorului. Reducerea costului de produc ie implic, din partea productorului, cunoatere bazat pe calcul economic. O component esen ial a calculului economic o reprezint optimul productorului. Optimul productorului constituie un criteriu de comportament, de conducere tiin ific, conform creia productorul urmrete ca, la un cost de produc ie total dat, s maximizeze produc ia ob inut prin mrirea randamentului i nu prin suplimentarea consumului de factori. Realizarea optimului productorului presupune existen a unor alegeri posibile ntr-un anumit cadru de micare. Optimul productorului este considerat totodat, stare de echilibru, deoarece, n acest caz, productorul nu mai trebuie s caute alt solu ie. n ceea ce privete volumul produc iei, din multitudinea variantelor posibile, productorul trebuie s aleag acel volum al produc iei care, n condi iile date, maximizeaz profitul. Din punct de vedere al analizei de cost, volumul optim al produc iei este cel ce corespunde variantei n care costul marginal este egal cu costul mediu total, adic situa ia n care costul mediu total este minim. n literatura economic se folosete i no iunea de timp economic al costului, care indic intervalul de timp n care sporirea volumului produc iei este eficient, adic perioada n care costul marginal i costul mediu total sunt descresctoare pn la punctul n care ele devin egale. Aceasta necesit eforturi pe termen lung, concretizate n perfec ionarea echipamentelor i tehnologiilor de fabrica ie, nnoirea structurilor de produc ie, ridicarea nivelului calitativ al bunurilor. n ceea ce privete cealalt component a rela iei, i anume veniturile (ncasrile), acestea pot fi totale, medii i marginale. Veniturile totale (VT) reprezint suma total ob inut n urma vnzrii produc iei respective. Ele se determin ca produs ntre cantit ile totale vndute (Q) i pre ul de vnzare unitar (p). VT = Q p 31

<

>

Venitul mediu (Vm), exprim mrimea ncasrii pe unitatea de produs vndut i nu este altceva dect pre ul unitar Vm = VT = Q p = p
Q Q

Venitul marginal (Vmg) reprezint varia ia venitului total antrenat de varia ia infinit mic a cantit ii vndute. El se exprim ca spor de ncasare ( VT) pe unitatea suplimentar de volumVT Vmg = desfacere ( Q).
Q

Sporirea volumului produc iei atrage dup sine creterea att a costului total global ct i a venitului total. n vederea optimizrii volumului produc iei i maximizrii profitului, trebuie s se in seama de rela ia dintre costul marginal i venitul marginal, deoarece n acest caz se ob ine o diferen maxim ntre totalul veniturilor i totalul cheltuielilor, lucru ce se explic astfel. Profitul ntreprinderii (Pr) se determin ca diferen ntre totalul veniturilor i totalul costurilor: Pr = VT CT Aceste mrimi depind de volumul produc iei fizice. Volumul produc iei care maximizeaz profitul trebuie s satisfac condi ia ca la nivelul acelui volum al produc iei Q, prima derivat a func iei profitului n raport de Q s fie egal cu zero d Pr = dVT dCT = 0 . Dar dVT = Vmg (Venit
dQ dQ dQ dQ

marginal) iar

dCT = Cmg dQ

(cost marginal) i atunci rezult Vmg Cmg = 0

condi ia de optim a productorului. NTREBRI: 1. Ce este costul economic? 2. Ce este costul de oportunitate? 3. Din ce elemente se compune costul global i ce reprezint ele? 4. Din ce elemente se compune costul mediu (unitar) i ce reprezint el ? 5. Defini i i reprezenta i grafic pragul de rentabilitate. TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. Mrimea costului poate fi calculat: a) pe unitate de produs b) pe ntreaga produc ie omogen realizat de o firm sau alta c) pe ntreaga produc ie agregat d) pe ansamblul produc iei eterogene ob inut n ntreprindere 1. abc 2. abd 3. acd 4. bcd 2. Costul economic include n structura sa: a) costul mediu b) costul explicit c) costul marginal d) costul implicit 1. ab 2. ac 3. bd 4. cd

32

ceea ce reprezint

VIII. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUC IE

OBIECTIVE: - cunoaterea manierii de msurare a rezultatelor; - cunoaterea productivit ii muncii, randamentului capitalului randamentului de scar; - cunoaterea i nsuirea legii randamentelor nepropor ionale.

CUVINTE CHEIE: productivitate, productivitate fizic, productivitate valoric, productivitate global, productivitate par ial, productivitate medie, productivitate marginal, productivitatea muncii randamentul capitalului, randamentul de scar, produs mediu, produs total, produs marginal.

SINTEZA: Productivitatea global, par ial, medie i marginal. n sens larg, productivitatea se determin ca raport ntre rezultatele ob inute (produc ia) i eforturile depuse pentru a le ob ine (factorii de produc ie utiliza i). Dup maniera de msurare a rezultatelor se eviden iaz: - productivitatea fizic care msoar randamentele n natur ale utilizrii factorilor de produc ie, fiind exprimat n unit i fizice(naturale sau natural-conven ionale); - productivitatea valoric care permite msurarea n termeni financiari-monetari a eficien ei. Este larg utilizat n gestionarea ntreprinderilor moderne. n literatura de specialitate, productivitatea este abordat, ns, n special, pe cele dou tipuri consacrate i anume: - productivitatea global, care surprinde efectele combinrii tuturor factorilor de produc ie, msurnd performan a i eficien a de ansamblu a acestora; - productivitatea par ial, a fiecrui factor de produc ie, care exprim produc ia ob inut prin utilizarea fiecrui factor de produc ie consumat. Productivitatea global a tuturor factorilor de produc ie prezint o serie de dificult i n planul determinrii sale corecte, motiv pentru care, analiza microeconomic este focalizat pe determinarea i urmrirea evolu iei productivit ii unui singur factor de produc ie. Productivitatea par ial exprim eficacitatea ce care este folosit un factor de produc ie i se msoar ca mrime medie. Productivitatea medie (Wi) a unui factor de produc ie este expresia raportului dintre mrimea produc iei (Q) i cantitatea (Xi) utilizat din factorul respectiv. Q unde i este indicator folosit pentru factorul de produc ie. Wi reflect cte unit i (fizice sau Wi =
Xi

valorice) de efect util (produc ie) revin la o unitate (fizic sau valoric) de efort (factor de produc ie i). Productivitatea marginal (Wmi) reprezint sporul de produc ie care se ob ine prin utilizarea unei unit i suplimentare din factorul i, ceilal i factori rmnnd constan i: Wmi = Q = dQ .
Xi dXi

Analiza pe termen scurt a comportamentului productorului n raport cu unul dintre factorii de produc ie pune n eviden varia ia productivit ii acestui factor i a rela iei dintre produc ie, productivitatea medie i productivitatea marginal.

33

QQ

M o Wi Wmi M1 x

N1

Wi Wmi

Considerm P curba produc iei fa de un factor de produc ie x i curbele Wi i Wmi n func ie de factorul munc L. Punctul M este un punct de inflexiune care marcheaz trecerea de la un randament cresctor la unul descresctor al utilizrii factorului X. Punctul N este cel n care tangenta la curba produc iei trece prin zero, respectiv punctul n care productivitatea medie (Wi) este egal cu productivitatea marginal (Wmi). Punctul M1 reprezint nivelul maxim al productivit ii marginale, iar punctul N1 este punctul n care productivitatea marginal intersecteaz curba productivit ii medii, respectiv punctul n care productivitatea medie este maxim. Dac avem n vedere analiza pe termen lung i foarte lung, atunci to i factorii de produc ie devin variabili i ca atare, produc ia, n teoria microeconomic trebuie abordat n raport cu varia ia simultan a tuturor factorilor de produc ie. Va trebui s se analizeze randamentul global al factorilor de produc ie, care va putea fi cresctor, constant sau descresctor.

Productivitatea muncii, randamentul capitalului i randamentul de scar Productivitatea muncii este cel mai mult utilizat n procesul de evaluare eficien ei economice. De obicei, eficien a munci se identific cu productivitatea muncii. Mrimea productivit ii muncii se msoar fie prin cantitatea i calitatea bunurilor ob inute cu o unitate de munc, fie prin cheltuiala ce revine pe o unitate de bun economic. Productivitatea muncii se poate determina ca o mrime medie i ca productivitate marginal. Raportul dintre produc ia Q i factorul munc L msoar productivitatea medie a muncii: WL = Q/L. Productivitatea marginal a muncii WmL reprezint surplusul de produc ie Q ob inut ca urmare a utilizrii unei cantit i suplimentare de munc L n condi iile n care ceilal i factori sunt presupui constan i i se exprim prin rela ia WmL= Q/ WmL= dQ/dL. n practica economic, produc ia se exprim n unit i natural-conven ionale i valorice, iar cheltuielile de munc se pot exprima n unit i de timp sau numr de salaria i, deci productivitatea muncii se va msura n unit i naturale, natural-conven ionale sau valorice. Productivitatea fizic (natural) a muncii, dei reflect exact gradul de eficien al muncii, are o aplicabilitate limitat, deoarece poate fi folosit numai pentru ntreprinderi cu produc ii omogene. n condi iile producerii unor bunuri materiale cu caracteristici diferite, dar de acelai tip, pentru calculul productivit ii muncii se folosesc unit ile natural-conven ionale, care asigur condi ii unitare de msurare pentru toate produsele de acelai tip. Exprimarea productivit ii muncii n unit i valorice are avantajul c permite o apreciere unitar a nivelului acesteia pentru toate genurile de produse i implicit compatibilitatea ntre ramuri la nivelul economiei na ionale. Productivitatea muncii se poate calcula pe or, pe zi, lun, trimestru, an, pe un lucrtor la nivelul unit ii economice, ramur sau la nivel economiei na ionale, utiliznduse corespunztor diferi i indicatori prin care se msoar rezultatele la fiecare din aceste niveluri. Prin raportarea venitului na ional la numrul de lucrtori se determin productivitatea muncii la nivel na ional. Legtura dintre capital i rezultatele produc iei este pus n eviden de randamentul capitalului. Dac se raporteaz capitalul utilizat K la volumul produc iei ob inute Q ntr-o perioad dat, se determin coeficientul mediu al capitalului k = K . Dac se raporteaz
Q
u a s
L

34

creterea capitalului K la creterea produc iei Q ntr-un interval de timp, se determin coeficientul marginal al capitalului Km= K/ Q. Dac se raporteaz produc ia ob inut la capitalul utilizat se determin productivitatea medie a capitalului WK = Q/K WK = 1/k deci inversul coeficientului mediu al capitalului. Dac se raporteaz sporul de produc ie la creterea capitalului se determin productivitatea marginal a capitalului Wmk= Q/ K Wmk=1/km deci inversul coeficientului marginal al capitalului. Randamentul capitalului att sub forma coeficientului ct i a productivit ii se poate calcula la nivel na ional, la nivelul unui sector sau a unei ramuri ct i la nivel microeconomic. Creterea productivit ii muncii reprezint procesul prin care acelai volum de munc se caracterizeaz printr-o mas mai mare de bunuri i servicii sau invers, aceeai mas de bunuri i servicii se realizeaz cu volum mai mare de munc. Productivitatea este influen at de factori naturali, tehnici, sociali, psihologici, etc, iar creterea ei se realizeaz prin progresul tiin ific i tehnic, creterea calificrii, revolu ia managerial. Analiza combinrii i substituirii factorilor de produc ie pe termen lung conduce la luarea n considerare nu doar a randamentelor fiecrui factor ci i a randamentelor de scar ca urmare a a1 a2>a2a3>... a1 a2=a2a3= ... a1 a2<a2a3<... modificrii dimensiunii, a K K K echipamentelor i tehnologiilor de a3 fabrica ie, etc. Randamentele de scar a3 a3 a2 pot fi: constante (dac factorii de a2 a2 a1 produc ie se dubleaz i produc ia se va a1 a1 dubla, .a.m.d.), cresctoare (dac L L L o o o factorii se dubleaz, produc ia va fi mai mult dect dubl), descresctoare (dac factorii se dubleaz produc ia va fi mai pu in dect dubl). Randamentele de scar cresctoare i descresctoare se explic prin fenomenele interne ale scrii, economiei i pierderi interne ale scrii. Economiile interne ale scrii decurg din creterea dimensiunilor firmei dar nu sunt nelimitate, n timp se reduc i poate aprea chiar risipa. Aceasta reprezint pierderi interne ale scrii sau dezeconomii de scar. Legea randamentelor nepropor ionale. Experien a economic arat c atunci cnd se folosesc conjugat factori de produc ie, cantitatea unui factor nu poate fi constant sporit, chiar i n condi iile n care cantitatea din cellalt factor rmne relativ fix, fr a se diminua volumul produc iei suplimentar realizat. Aceast diminuare a randamentelor suplimentare provine din aceea c un numr tot mai mare de unit i din factorul variabil se combin cu o parte din ce n ce mai redus din factorii constan i. Influen a factorului variabil se poate msura cu ajutorul urmtorilor indicatori microeconomici: produsul total (PT) ob inut n urma utilizrii factorilor de produc ie i exprimat cu ajutorul func iei de produc ie n care un factor este variabil iar cellalt este constant; produsul mediu (PM) care se ob ine ca raport ntre produsul total i factorul de produc ie variabil utilizat (de exemplu munca), PM=PT/L; produsul marginal (PMa), respectiv modificarea produsului total ca rezultat al folosirii unei unit i suplimentare de factor de produc ie PMa = PT .
P

PT
I II III

P PMa

PM L

Evolu ia acestor indicatori i dependen a dintre ei constituie o ilustrare a legii randamentelor nepropor ionale. Legea randamentelor nepropor ionale se enun astfel: dac o produc ie oarecare reclam utilizarea a doi sau mai mul i factori de produc ie i dac se adaug progresiv aceeai doz de cantitate folosit dintr-un factor, n timp ce cantitatea altor factori nu se schimb, produsul marginal al factorului variabil crete pn la un punct, apoi descrete. Considernd variabil factorul de munc, curba produsului total (PT) i a produsului mediu i marginal arat n felul urmtor: Se remarc, astfel c produc ia total nu crete indefinit i c, nainte nc de a se diminua, ratele de cretere ncep s scad. Atunci cnd produsul total crete cu o cot din ce n ce mai mare, produsul marginal al factorului variabil se mrete, 35

iar atunci cnd produsul total crete cu o rat din ce n ce mai mic, produsul marginal al factorului variabil descrete. Cnd produsul total scade, produsul marginal devine negativ. Produsul mediu al factorului variabil urmeaz i el o tendin de cretere imprimat de cea a produsului marginal, iar de la un an anume punct ncepe s scad. Din grafice se reliefeaz trei zone de produc ie: - zona I produsul marginal excede produsul mediu dar acesta continu s creasc; - zona II produsul marginal este mai mic dect produsul mediu iar aceasta continu s scad. Produsul total atinge nivelul maxim atunci cnd produsul marginal este zero; - zona III produsul marginal este negativ i atrage firesc o reducere considerabil a PM i PT. Legea randamentelor nepropor ionale este valabil numai n anumite condi ii, care vizeaz n principal urmtoarele: - factorii de produc ie considera i trebuie s fie omogeni; - legea admite c se pot aduga unei cantit i constante dintr-un factor, doze suplimentare dintr-un alt factor; - legea este reprezentativ doar pentru o stare dat a tehnicii; - punctul de plecare este acela de la care se intr n faza de randamente descresctoare; - legea este valabil pentru o scar de produc ie dat. NTREBRI: 1. Ce se n elege prin productivitate valoric? 2. Ce este aceea productivitate marginal? 3. Prin ce se msoar mrimea productivit ii muncii? 4. Cum se determin coeficientul mediu i coeficientul marginal al capitalului ? 5. Defini i i reprezenta i grafic legea randamentelor nepropor ionale. TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. Productivitatea muncii se msoar n unit i: a) naturale b) natural-conven ionale c) valorice d) conven ional-valorice 1. abc 2. abd 3. acd 4. bcd 2. Dac se raporteaz creterea capitalului la creterea produc iei ntr-un interval de timp, se determin coeficientul marginal al capitalului. a) adevrat b) fals

36

IX. CONCUREN A I MECANISMELE DE FORMARE A PRE URILOR OBIECTIVE: - cunoaterea con inutului, formelor i func iilor concuren ei; - cunoaterea con inutului, tipurilor, formelor i func iilor pre urilor; - cunoaterea caracteristicilor pie ei cu concuren perfect; - cunoaterea tipurilor i caracteristicilor pie ei cu concuren imperfect. CUVINTE CHEIE: concuren a, concuren a loial, concuren a neloial, pre , pre de echilibru, pia monopolist, pia duopolist, pia oligopolist, pia monopolist, pia de tip monopsan, politici de pre uri. SINTEZA: Con inutul, formele i func iile concurentei. Trstura esen ial a economiei de pia a este concuren a, care reprezint forma activ de manifestare a liberei ini iative. Concuren a reprezint o confruntare deschis ntre agen ii economici pentru realizarea unei pozi ii ct mai avantajoase pe pia a, corespunztoare intereselor proprii. Concuren a cuprinde raporturi ntre vnztori i cumprtori i raporturi n interiorul fiecrui grup. Cnd cantitatea de bunuri de un fel anume, cerut i oferit, se afl n echilibru, concuren a are o intensitate relativ sczut. Dac oferta depete vizibil cererea, raportul de for e ntre vnztori i cumprtori este n favoarea ultimilor, de aici tendin a fiecrui ofertant de a ctiga clientela n defavoarea celorlal i, prin reducerea pre ului. Cnd cererea este sensibil superioar ofertei, partea slab o reprezint cumprtorii, fiecare fiind dispus s plteasc un pre superior celui obinuit pentru a-i procura cantitatea de bunuri necesar. Dat fiind inegalitatea dintre ntreprinderi n ceea ce privete eficacitatea, concuren a realizeaz o selec ie a productorilor, eliminnd pe cei slabi. Concuren a asigur totodat consumatorilor libertatea de alegere a bunurilor i serviciilor i de satisfacere la un nivel superior a trebuin elor. n func ie de instrumentele luptei de concuren aceasta poate fi: - concuren loaial care se definete prin folosirea nediscriminatorie de ctre vnztori a instrumentelor economice (reducerea costurilor, reducerea pre ului de vnzare, ridicarea calit ii produselor, acordarea unor facilit i clien ilor ca transport gratuit, garan ie, service) n condi iile accesului liber pe pia ; - concuren a neloaial generate de mrirea artificial a propriilor produse, de acordarea unor stimulente clien ilor, de utilizarea unor mijloace extraeconomice pentru ptrunderea i men inerea pe pia . Pentru ca efectele concuren ei s fie predominant benefice se impun eforturi sus inute din partea statului, care promoveaz trei categorii de msuri: - msuri de elaborare a regulilor jocului, a msurilor de drept pe baza crora se desfoar activitatea economic, care se revizuiesc periodic i sunt dublate, n fiecare etap, de sanc iuni materiale i penale pentru agen ii economici care le ncalc; - msuri, tot de ordin juridic, ndreptate mpotriva piedicilor care se aeaz n calea concuren ei, a abuzurilor monopolurilor; - msuri de limitare a excesului de concuren . Concept, tipuri, forme i func ii ale pre ului. Pre ul este expunerea bneasc a valorii mrfii sau suma de bani care se pltete pentru achizi ionarea unor bunuri i servicii n cadrul tranzac iilor de pia . n condi ii normale de activitate, pre ul este superior costului mediu de produc ie iar vnzarea mrfurilor asigur recuperarea cheltuielilor i ob inerea de profit.

37

Din punct de vedere al naturii i obiectului pie ei exist: pre uri ale bunurilor materiale i serviciilor, pre uri ale factorilor de produc ie, pre uri ale titlurilor de valoare, pre uri ale bncilor corespunztor pie ei titlurilor financiare i a pie ei monetare. Dup natura obiectului schimbului exist: pre uri industriale, pre uri agricole, tarife pentru servicii. Dup stadiul schimbului exist: pre uri cu ridicata i pre uri cu amnuntul. Pe pia a mondial se ntlnesc urmtoarele categorii de pre uri: pre ul burs sau cota ia bursei, pre uri de licita ie, pre ul de list sau de catalog (stabilit de exportatori i difuzat la firmele importatoare pentru negocierea contractului de vnzare - cumprare), pre ul de tranzac ie ( adic cel efectiv realizat n momentul vnzrii - cumprrii unui produs), pre ul indexat, pre ajustat (cel prevzut n contract i care poate fi corectat n momentul vnzrii produsului n func ie de condi iile pie ei), pre director (cel care se formeaz pe pia a principal a unui produs), pre ul de pia (cel care se formeaz i se modific n func ie de condi iile pie ei, de raportul dintre cerere i ofert), pre urile stabilite pe baza unor reglementri interna ionale. Prin func iile lui economice, pre ul este nu numai o categorie valoric, dar i o important prghie economic. Cele mai importante func ii ele pre ului sunt: - func ie de calcul i msurare a cheltuielilor sau rezultatelor, care const n aceea c prin intermediul pre urilor capt expresie bneasc indicatorii ce caracterizeaz activitatea economico social; - func ia de stimulare a productorilor, reprezint elementul central al strategiei agen ilor economici stimulndu-i n adaptarea permanent a nivelului cantitativ i calitativ a structurilor produc iei la cerin ele reale ale pie ei; - func ia de recuperare a costurilor i de distribuire a veniturilor. Pia a cu concuren perfect i pre ul de echilibru. Pia a cu concuren perfect constituie un model teoretic. Ea exclude interven ia statului n formarea pre urilor. Pre urile oscileaz liber i regleaz ntreaga via economic a societ ii. Dezechilibrele care apar ntre cerere i ofert se restabilesc exclusiv prin for ele interne ale pie ei. Caracteristicile pie ei cu concuren perfect sunt: - atomicitatea agen ilor economici, care presupune un mare numr de vnztori i cumprtori,; - omogenitatea produselor fabricate i vndute; cumprtorii sunt indiferen i fa de unitatea care vinde; - mobilitatea perfect a factorilor de produc ie i a bunurilor de consum; - transparen a perfect a pie ei. Avnd n vedere aceste caracteristici, fiecare ntreprindere poate s stabileasc numai cantitatea de bunuri pe care o produce, dar nu i nivelul pre ului. Pre ul se formeaz prin suveranitatea pie ei i se impune ca un dat exterior pentru oricare vnztori sau cumprtori. n mod necesar, pre ul format prin suveranitatea pie ei P este unic, adic un pre de echilibru, pre ul ce corespunde O situa iei n care cererea este egal cu oferta. Pre ul de echilibru surplus de ofert este n micare, el implicnd inegalitatea ntre cerere i ofert. Micarea pre ului poate fi ascendent sau dependent. Apare pre de ca efect o nou rela ie ntre cerere i ofert, care la rndul ei, echilibru reac ioneaz asupra pre ului. Prin astfel de ac iuni i surplus retroac iuni repetate, micarea cererii i ofertei conduce la un C de cerere Q moment dat la apari ia egalit ii dintre ele i a pre ului de echilibru. Pre ul de echilibru este teoretic. Sunt ns numeroase mprejurri n care pre ul de pia efectiv este apropiat de pre ul de echilibru. Pre ul de echilibru, este pre ul spre care tind pre urile practicate pe pia . Cnd cererea i oferta cresc n aceeai propor ie sau scad n aceeai propor ie, pre ul de echilibru este constant. n via a economic, cererea i oferta, precum i raporturile dintre ele sunt n continu micare. 38

n cadrul concuren ei perfecte, maximizarea profitului se poate asigura numai prin dimensionarea optim a capacit ii de produc ie i minimizarea costurilor, nct ncasrile s fie mai mari dect cheltuielile totale. Pe termen lung, cnd to i factorii de produc ie sunt variabili ntreprinderea, pentru a-i maximizeze profitul, alege acea alternativ care i permite s creeze bunurile cu cel mai mic cost mediu posibil. ntruct costul mediu este egal cu costul marginal iar nivelul minim al costului mediu rezult c pe termen lung, n condi ii de concuren perfect, firma ob ine doar profit normal. Pia a cu concuren imperfect i mecanismul formrii pre urilor. Pia a cu concuren imperfect este un ansamblu de pie e care au unele trsturi comune, dar se i deosebesc ntre ele. Din acest ansamblu fac parte: pia a monopolista, pia a duopolista, pia a oligopolista, pia a monopolistica, pia a tip monopson i pia a reglementat de stat. A. Pia a monopolist. Este opusul pie ei cu concuren perfect. Include mai multe situa ii posibile: - monopolul ca productor unic ntr-o ramur. O singur ntreprindere fabric i vinde ntreaga cantitate de bunuri de un gen anume, oferta nefiind egal cu oferta pie ei. Pentru avea pozi ie de monopol, ntreprinderea trebuie s produc un bun nesubstituibil i produsul ei s nu fie consumat pe pia a intern ca un bun identic creat de o firma din strintate. Monopolul, ca firm unic, are posibilitatea de a hotr independent i volumul de produc ie i pre ul de vnzare al bunului. Monopolul alege o anumit corela ie optim, ntre ofert i pre , nct s ob in un profit mai mare dect profitul obinuit; - monopolul prin alian , apare atunci cnd oferta unui bun este realizat de cteva firme mici, ce ncheie conven ii privind produc ia pe care s o realizeze fiecare, pre ul de vnzare unic i pie ele pe care furnizeaz marfa, dominarea ofertei i pre ului de ctre monopol, privit ca ntreg, asigur tuturor ntreprinderilor un profit mai mare dect n cazul func ionarii lor separate; - monopolul ntemeiat pe calitatea unui produs industrial. ntr-o ramur, o ntreprindere produce un produs de calitate deosebit, pe care celelalte ntreprinderi nu pot produce o anumita perioad. Furnizorul produsului cu calit i deosebite are n consecin pozi ie de monopol i i asigur un profit de monopol. De regul, la un moment dat, vinde brevetul atunci cnd deja ob ine o alta inova ie care se poate concretiza ntr-un produs i mai bun. B. Pia a duopolist. Se caracterizeaz prin prezenta ntr-o ramur a doua ntreprinderi mari, de aceeai talie ori inegale, ce furnizeaz ntreaga produc ie a ramurii, iar numrul cumprtorilor este foarte mare. ntreprinderile duopoliste iau decizii referitoare att la cantitatea de bunuri produs ct i la pre . Concomitent, fiecare ntreprindere reac ioneaz la deciziile celeilalte. C. Pia a oligopolist. No iunea de oligopot implic prezen a ntr-o ramur a unui numr relativ mic de ntreprinderi (cel pu in trei) care livreaz ntreaga cantitate de mrfuri. Prin excelen sunt oligopoliste pie ele produc iei siderurgice, ale automobilelor, ale mainilor i echipamentelor destinate energeticii. ntreprinderile evit s utilizeze pre ul ca mijloc de mpr ire a pie ei i utilizeaz pre urile directoare sau ale liderului. D. Pia a monopolistic. Se distinge prin existenta ntr-o ramur a unui mare numr de productori de talie relativ mic i apropiat i prin diferen ierea produselor, ceea ce permite ntreprinderilor s fixeze cuplul calitate - pre ca i n cazul oligopolului. Firmele din pia a monopolistic, n tendin a de a-i maximiza profitul urmresc nu doar mbunt irea calit ii ci i prin minimizarea costurilor, prin determinarea nivelului optim al produc iei pe termen scurt i alegerea variantei optime de combinare a muncii i capitalului pe termen lung. 39

E. Pia a de tip monopson. Este opusul celei monopoliste. Se caracterizeaz prin existenta unui singur cumprtor ntr-o zon economic i a numeroi vnztori a bunului fabricat la scara rii. Cnd ntr-o zon oarecare func ioneaz dou unit i cumprtoare, ntr-o ramur dat, exist duopson, iar dac func ioneaz trei sau mai multe exist oligopson. Statul i pre urile. Politici de pre uri. Practica economic arat c interven ia statului n procesul formrii pre urilor constituie un fenomen prezent n toate rile. Prin aceasta se urmrete, n principal, prevenirea sau atenuarea dificult ilor economice i sociale, asigurarea stabilit ii economice i sporirea eficien ei sale. Exist, n principal, doua situa ii n care statul intervine pe diverse pie e: - fixarea de pre uri maxime - se practic n perioade critice i vizeaz mrfuri care se adreseaz trebuin elor fundamentale ale popula iei (alimente, energie, etc.); - garantarea pre urilor la unele produse agricole sau a veniturilor agricultorilor i este determinate de instabilitatea produc iei agricole. ntruct produc ia agricol este oscilant, pre ul garantat poate s se soldeze cu venituri totale inegale, de aceea se practic i garantarea veniturilor anuale. n raport de dimensionarea spa ial i temporal a utilizrii de ctre stat a metodelor de interven ie, se structureaz trei tipuri de politici n domeniul pre urilor: - politici care limiteaz interven ia puterii publice la un numr redus de produse, domeniul prioritar reprezentndu-l fie men inerea pre urilor (n special la produsele agricole) fie limitarea creterii lor la produsele de prim necesitate i la service publice; - politici bazate pe coexisten a unui sector reglementat relativ important i un sector liber sau simplu supravegheat; - politici ce tind s impun o disciplin de ansamblu a pre urilor pe timp ndelungat, care sunt specifice economiilor planificate centralizat. Dubla calitate a statului, de agent economic i reprezentant al intereselor de ansamblu ale societ ii n raport cu partenerii economici interni i externi eviden iaz caracterul logic al interven iei statului n asigurarea cadrului juridic necesar desfurrii normale a concuren ei, n fixarea direct a unor pre uri i sau influen area lor pe plan na ional i interna ional. NTREBRI: 1. Ce reprezint concuren a? 2. Ce msuri promoveaz statul pentru ca efectele concuren ei s fie predominant benefice? 3. Ce este pre ul? 4. Ce categorii de pre uri se ntlnesc pe pia a mondial ? 5. Care sunt func iile pre ului? TESTE DE AUTOEVALUARE: 1. n cadrul concuren ei perfecte maximizarea profitului se poate asigura numai prin dimensionarea optim a capacit ii de produc ie. a) expresia este corect b) expresia este incomplet c) expresia este eronat 2. Firmele din pia a monopolistic i maximizeaz profitul nu doar prin mbunt irea ............, ci i prin minimizarea costurilor, prin determinarea nivelului optim a produc iei pe termen ............. i alegerea variantei optime de combinare a muncii i capitalului pe termen .............

40

X. PIA A MUNCII. SALARIUL OBIECTIVE: - cunoaterea con inutului i caracterizarea pie ei muncii; - cunoaterea cererii i ofertei de munc; - cunoaterea con inutului i formelor salariului; - cunoaterea aspectelor privind pia a muncii n Romnia. CUVINTE CHEIE: resurse de munc, angajarea salarial, ocuparea deplin a for ei de munc, omaj, nevoia de munc cererea de munc, oferta de munc, salariu-cost, salariu-venit, salariu nominal, salariu net, salariu minim, salariu social, acord direct, acord progresiv, acord global. SINTEZA: Con inutul i caracterizarea pie ei muncii n economia de pia , alocarea resurselor de munc se realizeaz prin intermediul pie ei muncii, care reprezint spa ial economic n cadrul cruia se confrunta cererea de munc cu oferta de munc i au loc negocieri privind angajarea salarial. Cererea i oferta sunt mrimi dinamice care reflect legturile dintre dezvoltarea economico-social ca surs a cererii i popula ia activ ca surs a ofertei de munc. Pia a muncii se afl ntr-o strns interdependen cu fluxurile de pe celelalte pie e i are o serie de particularit i: - este mai complex, mai organizat i mai reglementat; - pre ul specific (salariul) se formeaz att pe baza raportului cerere - ofert de munc ct i a negocierilor dintre sindicate i patronat, iar guvernul intervine pentru detensionarea strilor conflictuale; - este o pia a contractual, datorit modului specific de formare a pre ului (salariul); - are un grad ridicat de rigiditate, datorit specificului ofertei de munc; - este o pia a cu concuren imperfect; Pia a muncii, cuprins n ansamblul pie ei na ionale, ndeplinete urmtoarele func ii: - alocarea resurselor de munc pe ramuri, subramuri, domenii de activitate, zone geografice, meserii, n dependen de volumul i structura cererii de munc existente, la un moment dat; - furnizeaz informa ii cu privire la cererea i oferta de munc; - institu iile pie ei muncii estimeaz tendin ele de evolu ie a cererii i ofertei de munca pe termen mediu i lung; - stimuleaz modalitatea profesional i teritorial a for ei de munc; - prin propriile mecanisme, asigur protec ie economic i social omerilor, pe o perioad delimitat. Pia a muncii se poate caracteriza prin urmtoarele stri: - de echilibru, care reflect ocuparea deplin a for ei de munc; - de dezechilibru cnd oferta de for a de munc este mai mic dect cererea (deficit al for ei de munc i cnd oferta de munc este mai mare dect cererea (excedent de for de munc exprimat prin omaj). n condi iile actuale ale economiei de pia a, conceptual de ocupare deplin a for ei de munc nu trebuie n eles ca rat zero a omajului ci se consider c exist o rat natural a omajului (67%) care este comparabil cu starea general de echilibru economic. Pia a muncii, considerat imperfect, func ioneaz nu numai pe baza principiilor pie ei ci ntr-o mare msur i pe baza reglementrilor din partea statului. La nivel macroeconomic se stabilesc condi iile generale de func ionare a pie ei muncii iar la nivel microeconomic are loc ntlnirea efectiv a cererii cu oferta de munc. Firma prin contract i asum obliga iile ce i revin fa de angaja i. Cererea i oferta de munc. Activitatea economic genereaz nevoia de munc, care exprim volumul total de munc necesar pe ansamblul unei ri, iar cererea de munca reprezint doar o parte din necesarul total de munc. 41

Cererea de munc reprezint nevoia de munc salariat care se formeaz la un moment dat ntr-o economie de pia a i se exprim prin numrul de locuri de munc. Cererea de munc depinde de o serie de factori: - nivelul salariului - cererea de munc se afl n raport invers propor ional fa de salariu; - costul marginal al unei munci reprezint sporul de cheltuieli antrenat de creterea cu o unitate a cantit ii de munca utilizate; CMM = C , C varia ia costului muncii, L varia ia cantit ii de munc
L

- venitul marginal al muncii reprezint sporul de venit rezultat din vnzarea produselor suplimentare ob inute ca urmare a creterii cu o unitate a cantit ii de munc angajate. Profitul ob inut din angajarea unui numr sporit de salaria i va rezulta din diferen a ntre venitul marginal al muncii i costul marginal al muncii: P = VMM- CMM. Satisfacerea nevoii de munc se realizeaz prin utilizarea disponibilit ii de for de munc prezente ntr-o ar i perioada dat de timp. Aceste disponibilit i ce formeaz popula ia apt de munc se delimiteaz de oferte de munc care nu se identific cu totalul popula iei apte de munc. n oferta de munc nu intr acea parte a popula iei apte de munc reprezentat de persoanele casnice, elevi, studen i, militari n termen i alte categorii care nu doresc s devin salaria i. Se folosesc o serie de indicatori care pun n eviden nivelul la care popula ia unei ri este angrenat n activit i salariale: rata de activitate ( popula ia activ ocupat/ popula ia total x 100) i gradul de ocupare (popula ia ocupat/popula ia disponibil x 100). Din punct de vedere al structurii, oferta de munc se prezint ca: ofert de munc individual (reprezint numrul de ore de munc pe care un salariat dorete s le efectueze) i oferta de munc total (exprima ofertele individuale totale ale segmentelor pie ei muncii, formate din cei angaja i sau n cutarea unui loc de munc). Cererea i oferta de munc sunt structurate pe domenii de activitate rezultate din diviziunea social a muncii. Aceast diferen iere a for ei de munca segmenteaz pia a muncii n grupuri nonconven ionale, ceea ce se concretizeaz i n rate diferite ale salariilor. Salariul - con inut i forme. Salariul constituie o component esen ial a pie ei muncii. Salariul reprezint suma de bani cu care este remunerat factorul de produc ie munc pentru participarea sa la ob inerea rezultatelor unei activit i economice. Salariul este abordat n dublu sens: cost i venit. Salariul - cost reprezint cheltuielile suportate de agen ii economici pentru plata muncii, contribu iile la asigurrile sociale i fondul de omaj. Salariul - venit, care revine factorului de produc ie munc, este o form de venit personal, de a crui mrime depinde satisfacerea nevoilor fiecrui salariat. n literatura economic salariul venit este abordat n mod diferit. Lucrrile contemporane, prelund diferite elemente din teoriile naintailor, definesc salariul-venit drept remunerarea muncii n raport cu cererea oferta de munc, cu negocierile colective ntre sindicate i patronat, cu reglementrile legislative privind func ionarea pie ei muncii. Aadar, salariul este o categorie economic complex, care presupune contract de munc, negocieri colective, presta ii de securitate social, institu ii ale pie ei muncii. Formele salariului sunt urmtoarele: - salariul nominal reprezint suma de bani pe care salariatul o primete i este cel negociat. Salariul nominal n care este inclus impozitul este salariul nominal brut; - salariul net este acela pe care l primete salariatul ca venit, din care s-a sczut impozitul i alte re ineri prevzute prin lege; - salariul real exprima cantitatea de bunuri i servicii care poate fi cumprat cu salariul nominal, la un nivel dat al preturilor, ntr-o anumit perioad de timp. Mrimea salariului real se calculeaz ca raport ntre salariul nominal i nivelul pre urilor:

42

SR=
SR1 SR0

SN . In dinamic, modificare salariului real este eviden iat de indicele salariului real: ISR = P ISN 100 n care: ISR indicele salariului real, ISN indicele salariului nominal, 100 , ISR =
IP

SR 1 - salariul real din perioada curenta, SR 0 - salariul real din perioada anterioar, IP indicele pre urilor. - salariul direct este remunera ia efectiv primit de salariat, care corespunde cu salariul net plus sumele corespunztoare pentru concediul legal; - salariul indirect este acea parte a salariului pltit familiei n func ie de alte criterii dect consumul efectiv de munc; - salariul minim garantat este salariul fixat prin lege, n urma negocierilor sindicate - guvern; - salariul colectiv este atribuit tuturor salaria ilor unei firme cnd rezultatele economico - financiare ale acesteia sunt deosebit de bune (prime, al 13-lea salariu, facilit i fcute salaria ilor la anumite servicii precum cree, case de odihn, cantine, etc.); - salariul social reprezint acele venituri care completeaz salariul nominal i care provin de la bugetul de stat sub forma aloca iei pentru copii, diferite ajutoare sociale. Mrimea i dinamica salariului. Pia a muncii este o pia a cu concuren imperfect, n consecin salariul de echilibru se formeaz. In planul salariu, factorul munca O reprezint curbele cererii i ofertei de munca. A S1 B Punctul E reprezint echilibrul ntre cererea i oferta de munc creia i corespunde salariul de SE E echilibru (Se). Salariul minim pe economie (S1) se situeaz deasupra salariului de echilibru i C L este punctul de plecare n negocieri. Diferen a LA LE LB ntre LB i LA este omajul normal. Mrimea efective a salariului este influen at de comportamentul contradictoriu al salariatului, exprimat fie n efectul de substitu ie, fie n efectul de venit. Efectul de substitu ie const n reducerea timpului liber i creterea corespunztoare a timpului muncii, care i asigur salariatului venituri mai mari. Are deci loc o substitu ie a unei pr i din timpul liber prin timp de munc. Efectul de venit exprim situa ia n care salariatul ob ine un venit suficient de mare, astfel nct are loc micorarea timpului destinat muncii. Rela ia efect de substitu ie - efect de venit pune n eviden a cerin a ca mrimea salariatului s fie astfel determinate, nct s stimuleze pe salariat la munca. Principiile i modalit ile concrete prin care se determin mrimea salariului pentru fiecare salariat exprim forma de salarizare. Formele de salarizare sunt stipulate n contractul de munc. Cele mai practicate forme sunt n regie, n acord i n remiza. Salarizarea n regie reprezint remunerarea salariatului dup timpul lucrat (ora, zi, sptmn, luna) i se practic atunci cnd munca este complex i dificil de normat. Salarizarea n acord este acea form de remunerare a individului sau grupului n func ie de cantitatea de produse realizate, de numrul opera iunilor executate i se realizeaz n: - acord direct - stabilirea unui tarif constant pe bucat sau opera iune executat; - acord progresiv presupune ca la un anumit nivel de realizare a normei, tariful pe unitate de produs sau opera iune s se majoreze n anumite propor ii n mod progresiv; - acord global se practic la nivel de forma ie de lucru ce i asum obliga ia de a realiza ntr-un termen stabilit un produs sau o produc ie exprimat n unit i fizice, pentru care primete o sum global. Salarizarea n remiz, sau cote procentuale, se aplic de regul, n comer i n activitatea de prestri servicii.
S

43

Aspecte privind pia a muncii n Romnia n Romnia, pia a muncii n anii 90 s-a aflat ntr-un proces de transformare. S-a creat cadrul institu ional prin reorganizarea Ministerului Muncii, a Direc iilor Jude ene de Munc i Protec ie Social, a oficiilor for ei de munc la nivel de municipiu i ora. In anul 1999 s-a nfiin at Agen ia pentru Ocuparea i Formarea Profesionala cu ramifica ii la jude i ora n vederea gestionarii , ocuprii, formrii, calificrii i modificrii for ei de munca, alocrii resurselor umane n profit teritorial. Pia a muncii se caracterizeaz prin profunde dezechilibre, ca expresie a reducerii cererii de munc, n condi iile dificult ilor de ansamblu ale economiei. In Romnia, salariul minim este rezultatul negocierilor ntre sindicate, patronat i guvern. El este stabilit la nivel de economie i este corectat, n anumite propor ii cu rata infla iei.

NTREBRI: 1. Care sunt particularit ile pie ei muncii? 2. Care sunt func iile pie ei muncii? 3. Care sunt factorii de care depinde cererea de munc? 4. Ce reprezint oferta de munc? 5. Ce este salariul i care sunt formele sale? TESTE DE EVALUARE: 1. Conceptul de ocupare deplin a for ei de munc este n eles ca: a) rat zero a omajului b) rat de 2-3 % a omajului c) rat de 6-7 % a omajului d) rat de 10 % a omajului 2. Pia a muncii reprezint spa iul ............. n cadrul cruia se confrunt ............. de munc cu ................ de munc i au loc negocieri privind angajarea salarial.

44

XI. PROFITUL I RENTA OBIECTIVE: - cunoaterea mrimii, formelor i concep iilor cu privire la profit; - cunoaterea conceptului i formelor rentei; - cunoaterea mecanismului de formare a rentei i a pre ului pmntului. CUVINTE CHEIE: profit, venit total, impozitare, buget de stat, profit brut, profit net, profit nominal, profit brut (supraprofit), profit marginal, rata profitului, renta, renta funciar, renta minier, renta de monopol, renta de abilitate, renta consumatorului, renta productorului, renta conjunctural, renta de marc. SINTEZA: Mrimea, formele i concep ii cu privire la profit.

ntr-o accep iune general, prin profit se n elege partea rmas din venitul total ce revine ntreprinztorului dup ce s-au sczut toate cheltuielile aferente venitului respectiv. Profitul este criteriul esen ial de estimare i evaluare a randamentului capitalului i, totodat, este unul din veniturile importante supuse impozitrii, constituind o resurs de prim nsemntate a bugetului de stat. Smith i Ricardo, considerau profitul ca o parte a valorii mrfurilor care este re inut de patron. coala marginalist exclude profitul din resursele dezvoltrii i n principiu, pentru marginaliti, profitul este nul. Gndirea economic contemporan se remarc prin tendin a de a folosi conceptul de profit pentru a desemna surplusul de venit a crui ob inere nu este legat de vreun factor de produc ie. O serie de economiti americani sus in c profitul este rezultatul prevederii viitorului, cu mai mult acurate e dect au fcut-o ceilal i agen i. Dup modul de determinare i realizare se disting: - profitul brut reprezentat de partea ce rmne din venitul total dup scderea cheltuielilor de produc ie; - profitul net reprezint partea din venitul brut care rmne dup ce au fost deduse dobnda la capitalul propriu al ntreprinztorului, salariul ca recompens pentru activitatea sa, arenda i chiria pentru terenul i cldirea care i apar in, impozitele i taxele ce se suporta direct din profit; - profitul normal, legitim sau justificat reprezint ctigul minim acceptat de ntreprinztor ca s organizeze activitatea; - profitul pur sau supraprofitul este profitul generat de mprejurri deosebite, care nu au legtur cu activitatea ntreprinztorului i se realizeaz, de regul, pe baza unor pre uri de vnzare mai ridicate, n condi ii de monopol; - profitul marginal reprezint profitul asigurat de produc ia marginal i este egal cu diferen a dintre venitul marginal i costul marginal. De regul, mrimea profitului unei firme, ramuri nu poate fi cunoscut dect pe ci ocolite. Mrimea profitului poate fi stabilit n sum absolut ca diferen ntre venitul total i costul de produc ie: P = V- C. Aceasta este masa profitului, la cunoaterea creia se poate ajunge cu ajutorul statisticilor fiscale, comerciale sau prin publicarea rezultatelor financiare la care sunt obligate, prin lege, societ ile comerciale. Profitul poate fi exprimat i n mrime relativ ca rat care se determin prin raportarea masei profitului ob inut, ntr-o anumit perioad de timp, la capitalul folosit pentru realizarea lui: P' =
P K 100 ,

P'- rata profitului, K- capitalul folosit.

Rata profitului exprim gradul de valorificare a capitalului utilizat de ntreprinztor i ofer msura rentabilit ii unei firme. Dac pe termen scurt posibilit ile de maximizare a profitului se afl sub semnul cheltuielilor suplimentare cu care se ob ine un spor de produc ie i al ncadrrii lor n pre ul pie ei, pe termen lung, maximizarea profitului depinde de capacitatea firmei de a realiza produc ia cu costuri inferioare pre ului pie ei, n condi iile reducerii acestuia sub presiunea ofertei. 45

Renta concept i forme. n sens uzual renta este un venit stabil realizat de posesorul unui bun imobiliar (pmnt, cldiri, construc ii, resursele de ap) sau mobiliar (hrtii de valoare, capital bnesc). n sens restrns se folosete termenul de rent economic, ce reprezint plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile, a crei ofert total este insuficient n raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acestuia. n gndirea economic s-au conturat de-a lungul timpului, numeroase concep ii cu privire la natura, formele i con inutul rentei. n economia contemporan majoritatea colilor i curentelor de gndire economic sus in valabilitatea universal a rentei, caracterul ei de fenomen comun tuturor formelor de activitate economic. Renta economic se prezint n numeroase forme, func ie de natura i caracteristicile factorilor ce pot fi de inu i i utiliza i n condi ii de monopol, cu calit i excep ionale. A. Renta funciar constituie un venit ce revine proprietarului terenului n virtutea monopolului asupra pmntului de la care sunt exclui ceilal i agen i economici. Renta funciar se prezint sub mai multe forme. - rent absolut care este ncasat de to i proprietarii funciari indiferent de calitatea terenului pe care l de in. Plate rentei se face sub form de arend; - rent diferen ial care provine din diferen a de fertilitate dintre terenuri fiind numit i rent de fertilitate, sau din diferen e de productivitate generate de investi ii succesive pe aceeai suprafa de teren; - renta de monopol este supraprofitul realizat de posesorul unor suprafe e de teren cu nsuiri speciale care produc n cantit i reduse produse cu calit i deosebite; - renta de pozi ie rezultat din diferen ele de cheltuielile de transport i exploatare pe care le genereaz terenuri ce au pozi ie diferit fa de pie ele de desfacere i/sau cile de comunica ie. B. Renta minier, ncasat de proprietarii minelor, sondelor ce se datoreaz diferen ei de con inut n substan util a zcmntului sau pozi iei zcmntului. C. Renta n construc ii provine de la terenurile destinate construc iilor i este n func ie de diferen a de calitate (terenuri mai bine echipate cu elemente de suprastructur surse de ap, energie, mijloace de transport, servicii comunale) sau pozi ie (ex. situate n centrul localit ilor). D. Renta de monopol este venit excedentar ncasat de ntreprinztorii care dispun i folosesc factorii de produc ie cu nsuiri excep ionale, rari i nesubstituibili, de la utilizarea crora sunt exclui ceilal i. E. Renta de abilitate reprezint venituri suplimentare ce se ob in ca urmare a aptitudinilor i calit ilor unui individ. F. Renta consumatorului este un plus de venit rezultat din pre ul mai ridicat, pe care consumatorul ar fi dispus s-l plteasc pentru a cumpra marfa dorit, fa de pre ul real, mai redus. G. Renta productorului este ctigul suplimentar realizat de ntreprinztorii care pot s-i vnd marfa la un pre superior celui estimat. H. Renta conjunctural, comercial i industrial, este renta legat de folosirea unor mprejurri favorabile, care permit ob inerea de ctiguri suplimentare. I. Renta de marc, de autor sau model, este renta care reflect dreptul de intorilor de a ncasa venituri de la care sunt excluse celelalte persoane. Mecanismul de formare a rentei La baza rentei se afl surplusul de produc ie i de venit ce rezult fie din utilizarea unor factori de produc ie cu calit i deosebite, fie din aplicarea principiilor moderne de management sau chiar din specularea unor situa ii specifice care pot s determine o diferen favorabil ntre pre ul de vnzare efectiv i cel care ar fi ob inut n condi ii normale. Mecanismul formrii rentei economice, ca surplus sau excedent peste venitul normal se fundamenteaz pe legea randamentelor nepropor ionale. Con inutul legii randamentelor nepropor ionale const n aceea c, atunci cnd se combin unul sau mai mul i factori constan i, cu alt factor variabil, cantit ile adi ionale din acest ultim factor determin, ntr-o prim etap mrirea produc iei, apoi produc ia suplimentar aferent cantit ilor adi ional din factorul variabil i 46

ncetinete creterea, pentru ca, n faza urmtoare, sporul produc iei s fie tot mai slab, iar n final chiar s scad. Transformarea produc iei suplimentare n venit rentier depinde de situa ia cererii i ofertei la bunul respectiv. Mrimea rentei este egal cu diferen a dintre venitul ob inut n urma utilizrii unui factor de produc ie cu performan e superioare i oferta inelastic i cel realizat n situa iile cnd se folosesc factorii cu randamente medii i mai uor de procurat. Rela ia dintre cererea i oferta de factori, formarea rentei i mrimea acesteia poate fi ilustrat grafic. Graficele cererii i ofertei de factori determin prin P intersec ia lor pre ul de echilibru. La un volum al O ofertei de factori perfect inelastice (OF) pre ul de procurare (P1) depete pre ul de echilibru (Pe) care M P1 corespunde unei oferte concordante cu cererea. Pe E Suprafa a PeP1ME reprezint mrimea rentei pe care o C ncaseaz de intorul factorului de produc ie respectiv. Q
O F

Pre ul pmntului. Pre ul pmntului reprezint suma de bani pltit pentru transferarea dreptului de proprietate asupra unei suprafe e de teren prin actul de vnzare-cumprare. Lucrrile de amenajare, ameliorarea sau chiar simpla cultivare de-a lungul timpului confer pmntului calitatea de pmnt-capital. Pre ul pmntului ca pmnt-capital este influen at de mai mul i factori: - cererea i oferta de terenuri agricole limitarea natural a pmntului imprim ofertei totale de terenuri agricole caracter inelastic, de indiferen la varia ia pre ului. Concuren a se deplaseaz de pe terenul ofertei pe cel al cererii. Ca urmare, pre ul pmntului evolueaz n raport cu micarea agen ilor economici care sunt dispui s investeasc n agricultur; - mrimea i evolu ia rentei renta ridicat sau cobort mrete sau reduce pre ul pmntului. Condi ia principal este existen a sau non existen a dorin ei agen ilor de a investi n terenuri agricole; - rata dobnzii bancare proprietarul funciar va pretinde la vnzarea terenului o sum egal cu capitalul care depus la banc, cu rata dobnzii la zi, i va aduce un venit anual egal cu renta ob inut dac arendeaz pmntul; - posibilitatea folosirii alternative a pmntului suprafe ele de teren sunt susceptibile pentru diferite utilizri (agricultur, silvicultur, construc ii, urbanism, ci de comunica ii, turism). Folosin a care asigur pre ul cel mai ridicat influen eaz pre ul pmntului. Proprietarii funciari vor accepta s nu modifice destina ia agrar a terenurilor pe care le de in, numai cu condi ia realizrii unui venit comparabil cu cel ob inut n alternativa modificrii destina iei acestuia; - ameliorarea pozi iei terenurilor realizarea de infrastructuri care ofer posibilit i mai bune de exploatare a terenurilor, chiar dac proprietarul un a avut nici o contribu ie la executarea lor, influen eaz pre ul pmntului. Analiza pre ului terenurilor agricole pe perioade mai lungi de timp, relev o tendin net de cretere, cu unele oscila ii intermediare.

NTREBRI: 1. Ce este profitul i cum este privit de diferite coli de gndire economic? 2. Cum poate fi determinat mrimea profitului? 3. Cum se definete renta? 4. Care sunt formele rentei funciare? 5. Care sunt factorii care influen eaz pre ul pmntului-capital? 47

TESTE DE EVALUARE : 1. Dup modul de determinare i realizare se disting: a) profit brut b) profit net c) profit normal d) profit total e) profit marginal 1. abcd 2. abce 3. acde 4. bcde 2. Profitul este partea rmas din venitul total ce revine ntreprinztorului dup ce s-au sczut toate cheltuielile aferente venitului respectiv. a) adevrat b) fals

48

XII. PIA A MONETAR. DOBNDA. OBIECTIVE: - cunoaterea sistemului bancar contemporan i a rolului bncilor; - cunoaterea masei monetare i a structurilor ei; - cunoaterea cererii i ofertei de moned; - cunoaterea conceptului dobnd i a echilibrului pie ei monetare; - cunoaterea obiectivelor i instrumentelor politicilor monetare. CUVINTE CHEIE: disponibilit i bneti, institu ii financiare, mijloace de plat, depozite, bnci de emisiune, bnci comerciale, bnci specializate, cooperative de credit, societ i de asigurri, trezorerie, moned, mas monetar, agregat monetar, cerere de moned, ofert de moned, dobnda, rata dobnzii. SINTEZA: Bncile i rolul lor. Sistemul bancar contemporan. Func ionarea pie ei concuren iale i mecanismele formrii pre urilor sunt organic legate de mecanismele i func iile specifice pie elor ca: pia a muncii, pia a capitalului i pia a valutar. Interdependen ele dintre aceste pie e se reflect n procesul unitar de asigurare a economiei cu disponibilit ile bneti pentru mijlocirea schimbului, creditarea agen ilor economici solvabili, formarea de noi capitaluri, asigurarea posibilit ilor interne de finan are. Bncile, ca agent economic autonom, reprezint institu ii financiare care concentreaz mijloacele de plat i acord credite, oferind clien ilor si, deponen i i mprumuttori, servicii diverse, n schimbul crora primete o plat. Bncile au func ii active i pasive. Principala func ie activ const n acordarea de mprumuturi solicitan ilor, care ntrunesc condi iile de bonitate financiar, adic au capacitatea economic de a restitui la scaden creditele contractate cu dobnzile aferente. O alta func ie activ a bncilor const n pstrarea elasticit ii mijloacelor de plat. Ea revine bncii de emisiune care adapteaz cantitatea de bilete de banc la fluctua iile nevoilor de mijloace de plat ale vie ii economice. Func iile pasive ale bncilor se concretizeaz n primirea depunerilor pe care le fac clien ii: depuneri spre fructificare (depozite) i depuneri pentru executarea de pl i din ordinul acestora. n perioada contemporan, bncile au dobndit alte dou func ii fundamentale: gestiunea pl ilor i selec ionarea i sus inerea proiectelor de dezvoltare. Amploarea rolului bncilor, ca i diversificarea func iilor ndeplinite de ele, au impus specializarea activit ii bancare i constituirea diferitelor forme de bnci: - bncile de emisiune - au rolul de a emite moneda i de a asigura controlul asupra masei monetare, de a acorda credite altor bnci i de a coordona ntreaga politic monetara a statului; - bncile comerciale de depozit: o bncile de depozit propriu - zise care primesc depuneri la vedere i pe termen i care nu fac mprumuturi dect pe termen scurt; o bncile de afaceri, care dispun de capitaluri proprii nsemnate i i pot procura mijloacele necesare pentru finan area ntreprinderilor prin emisiunea de obliga iuni i de ac iuni; - bncile specializate care acord credite speciale anumitor genuri de activitate: case de credit agricol, bnci de credit financiar, bnci de credit na ional, bnci de comer exterior, societ i de asigurri. Exist i bnci specializate n opera iuni interna ionale (BIRD, BERD). Sistemul financiar bancar din Romnia cuprinde: - Banca Na ional a Romniei ca banc de emisiune de moned, de reglementare a sistemului monetar de credit i de supraveghere a tuturor societ ilor bancare din ar; - bncile comerciale cu rol de atragere a disponibilit ilor bneti de la agen ii economici i popula ie, acordarea de credite i efectuarea tuturor opera iunilor specifice sistemului bancar; 49

casele de economii efectueaz colectri de la popula ie i acord credite pentru construc ia de locuin e; cooperativele de credit colecteaz numai de la membrii cooperatori i acord mprumuturi acestora; societ ile de asigurare asigur despgubirea total sau par ial a asiguratorului n cazul producerii evenimentului pentru care s-a asigurat; trezoreria reprezint statul n calitate de debitor i creditor. Ea colecteaz impozitele i taxele de la contribuabili, personale fizice i juridice i pltete n contul administra iei publice. Masa monetara i structurile ei.

Moneda reprezint n principal, o categorie macroeconomic la care se raporteaz to i agen ii economici dintr-o ar. n economia contemporan, moneda cuprinde ansamblul mijloacelor de plat care pot fi utilizate direct pentru efectuarea tranzac iilor pe pia . Nici un flux economic nu se poate desfura fr participarea direct sau indirect a monedei. Masa monetar const din totalitatea instrumentelor de circula ie i plat de care dispune economia unei ri, la un moment dat sau, n medie, ntr-un orizont de timp ( trimestru, an). Totalitatea componentelor sau ansamblul principiilor i normelor juridice, economice i institu ionale care reglementeaz circula ia monetar n interiorul unui stat formeaz sistemul monetar. n ansamblul masei monetare s-au conturat, de-a lungul timpului, dou componente: - disponibilit ile monetare propriu-zise (biletele bncii de emisiune, monedele divizionare, moneda scriptural, cecurile la purttor, etc.). Ele sunt lichidit i perfecte, n msur s sting imediat o datorie fr diminuarea resurselor de inute; - disponibilit ile semimonetare (economiile pe bilete bancare, bonurile de cas ale bncilor, nominative sau la purttor, depunerile pe termen la trezorerie, efectele de comer negociabile, etc.). Ele nu sunt lichiditate perfect, dar pot fi transformate ntr-un mijloc de plat, dup o opera iune intermediar fr a pierde din capitalul acumulat. Analiza masei monetare, a structurii i dinamicii sale, poate fi elucidat prin conceptul de agregat monetar, prin care sunt desemnate pr ile constitutive ale masei monetare i semimonetare, ale instrumentelor de schimb i de plat n totalitatea lor. n literatura de specialitate se opereaz cu patru agregate monetare: primul agregat monetar (M1) cuprinde acele mijloace de circula ie i de plat care sunt instrumente monetare n sensul strict al cuvntului (monede divizionare, biletele de hrtie sau moned fiduciar i cecurile de lucru la purttor, apar innd reziden ilor nonfinaciari). - Al doilea agregat monetar (M2) cuprinde pe primul i n plus, conturile pe livretele de economii, depunerile pe termen scurt n conturi bancare, bonurile de cas ale unor organisme na ionale de credit, conturi de economii pentru locuin e deschise la bnci. Agregatele M1 si M2 formeaz masa monetar, adic disponibilit ile gestionate de sistemul bancar. n economia modern aceasta se afla sub doua forme: moneda manual (care trece dintr-o mn n alta) i moneda scriptural. - Al treilea agregat monetar (M3) include i pe M2 i n plus diferitele averi n devize, plasamente pe termen nelimitat (cum sunt bonurile de cas i de economii), certificatele de depuneri emise de societ ile financiare i de inute de agen ii nonfinenciari, titlurile pie ei monetare emise de creditorii nonbancari i de agen ii economici nonfinanciari. - Al patrulea agregat monetar (M4) cuprinde M3 i n plus, economiile contractuale i diferite alte lichidit i pe termen, negociabile, cum sunt titlurile de pe pie ele monetare emise de creditorii nonbancari i de agen ii economici nonfinanciari. Cererea i oferta de moned Pia a monetar reprezint ansamblul tranzac iilor cu moned, aa cum rezult el din confruntarea cererii cu oferta. n func ionarea mecanismelor acestei pie e sunt implicate urmtorii agen i economici: 50

- statul, care pe baza suveranit ii sale confer putere liberatorie monedei i stabilete coordonatele politicii monetare; - Banca Central (de emisiune) care emite moned i exercit controlul asupra monedei aflate n circula ie; - sistemul bancar care face legtura ntre agen ii priva i, pune n circula ie moneda legal, acord credite i creeaz o form specific de moned, cea bancar; - ntreprinderile (firmele) i gospodriile popula iei, care pot oferi sau solicita disponibilit i bneti, prin intermediul bncilor sau altor agen i de schimb. Cererea de moned depinde de volumul opera iunilor, al tranzac iilor de bunuri i servicii intermediate efectiv de moned i de viteza de rota ie a acesteia. Masa monetar este direct propor ional cu cantitatea bunurilor i a serviciilor supuse tranzac ionrii la un anumit pre i invers propor ional cu viteza de rota ie a monedei. La baza cererii de moned lichid ( numerar) din partea agen ilor economici stau cel pu in patru mobile: mobilul venitului, mobilul afacerilor ( mpreun formeaz mobilul tranzac iilor), mobilul precau iei i mobilul specula iei. Cantitatea de moned cerut de agen ii economici pentru primele trei mobiluri se modific odat cu creterea venitului i este neglijabil influen at de rata dobnzii. Cererea de moned pentru scopuri speculative depinde, ns, de nivelul dobnzii, cnd acesta crete, scade cererea i invers. Oferta de moned reprezint cantitatea de moned pus la dispozi ia agen ilor economici i a altor utilizatori de moned de ctre sistemul bancar. Pentru a ndeplini func ia de moned, biletele de banc trebuie s intre n circula ie, ceea ce n economia de pia se realizeaz prin mai multe canale: - n primul rnd, biletele de banc intr n circula ie pentru alimentarea nevoilor de financiare ale statului. Pentru acoperirea deficitului bugetar statul, prin Banca Central, emite bonuri de tezaur care sunt cumprate (subscrise) de ctre bnci. Bncile pot s revnd bncii centrale toate sau o parte din aceste bonuri. Rscumprarea bonurilor de tezaur emise anterior de ctre Banca Central se realizeaz prin punerea n circula ie de moneda scriptural sau n numerar; - n al doilea rnd, biletele de banc sunt puse n circula ie pentru plata devizelor strine procurate de la alte ri, de ctre agen ii economici care au efectuat exporturi, n orizontul de timp dat; - n al treilea rnd, biletele de banc intr n circula ie prin intermediul supra mprumuturilor bncilor comerciale la Banca Central n scopul acoperirii nevoilor suplimentare de lichidit i, impuse de volumul mai mare al retragerilor din conturile clien ilor fa de depunerile acestora. Cea mai mare parte a monedei este creat de bncile comerciale, prin ceea ce se numete pia a interbancar. Cererea de moned de ctre bnci este limitat de o serie de mecanisme spontane care contribuie la echilibrarea cererii i ofertei de moned. Cererea de credit este prima limit. Compensarea reciproc a obliga iunilor de plat i a drepturilor de ncasat ale clien ilor de ctre bnci este o alta limit. La aceste dou limite se adaug riscul. Bncile cer garan ii pentru un mprumut iar agen ii economici trebuie s demonstreze c afacerea pe baza de credit este profitabil. Dobnda. Echilibrul pie ei monetare. Pentru acordarea dreptului de folosire a resurselor bneti mprumutate, bncile pretind i ncaseaz dobnd sau comision dup caz. Dobnda reprezint suma de bani pltit pentru dreptul de folosin temporar a mijloacelor bneti mprumutate, sau dac banii sunt privi i ca lichiditate, dobnda reprezint pre ul consim it a fi pltit de cel ce se mprumut pentru procurarea lichidit ii. Fiind un surplus pltit proprietarului, peste mrimea capitalului folosit, dobnda reprezint o form de venit care se poate realiza numai ntr-o activitate economic eficient. Exista mai multe forme ale dobnzii: - dobnda de pe pia a monetar, la creditele pe termen scurt ntre bncile comerciale, ntre acestea i Banca Central; - dobnzile aplicate de bnci sau alte institu ii financiare ntreprinderilor; 51

- dobnda de pe pia a obliga iunilor, caracteristic plasamentelor pe termen lung; - dobnda practicat de casele de economii sau bnci pentru depozitele la vedere i termen. Indiferent de forma sub care se manifest, dobnda are o mrime. Mrimea dobnzii se exprim prin masa i rata dobnzii. Masa dobnzii reprezint mrimea absolut a dobnzii anuale pltit la suma total mprumutat. Mrimea ei relativ, numit rata dobnzii anuale, este raportul procentual ntre masa dobnzii i capitalul mprumutat: d = D 100 D = d C , d - rata anual, D - masa dobnzii anuale.
C 100

Rata dobnzii poate fi: rata nominal, adic rata pltit de debitor recorectat cu rata infla iei (defla iei), rata real, adic rata nominal corectat cu rata infla iei (defla iei). In cazul infla iei rata real este r = d - i ( i - rata infla iei) i este pozitiv cnd d> I, negativ cnd d<I, nul cnd d = i. n cazul defla iei, rata real este ntotdeauna pozitiv i egal cu r = d + a ( a rata defla iei). Din punct de vedere al modului de calcul, dobnda este de dou feluri: simpl(cea prezentat mai nainte) i compus. Cea simpl se calculeaz numai asupra sumei mprumutat ini ial, cea compus se calculeaz nu numai asupra datoriei ini iale ci i asupra sumei capitalizate a dobnzilor deja percepute pentru perioadele anterioare. La un anumit nivel al ratei dobnzii, celelalte condi ii fiind date, evolu ia cererii i ofertei de moned asigur realizarea echilibrului pe pia a monetar. Pia a monetar se afla n echilibru, cnd, la un anumit nivel al ratei dobnzii, cantitatea de moned oferit este egal cu cantitatea de moned cerut. Creterea cererii de moneda duce la sporirea cantit ii de moned pe pia i creterea ratei dobnzii i invers. Creterea ofertei de moned duce la scderea ratei dobnzii i creterea masei monetare tranzac ionate i invers. Politici monetare, obiective i instrumente. Politica monetar, component a politicii economice este o ac iune exercitat de autorit ile monetare (Banca Centrala, Trezoreria) asupra masei monetare, i asupra activelor financiare n vederea orientrii economiei pe termen scurt sau mediu. Politica monetara consta in ansamblul de reglementri pe care Banca Central le impune celorlalte bnci, n vederea realizrii obiectivelor generale ale economiei na ionale. Obiectivele constau, n primul rnd n organizarea activit ii bancare n aa fel, nct s se asigure protec ia deponen ilor, evitarea riscului i gestiunea corespunztoare a resurselor, i n al doilea rnd, prin politica monetara se urmrete ca volumul masei monetare i condi iile cererii ei s concureze la realizarea obiectivelor economice fundamentale. Pe plan intern, menirea politicii monetare este s regleze cererea i oferta de moned, iar pe plan extern s asigure echilibrul balan ei de pl i. Politica monetar folosete urmtoarele instrumente: manevrarea taxei rescontului, cumprrile i vnzrile de titluri pe pia a deschis (open market) i varia iile cotelor rezervelor obligatorii. Scontarea reprezint actul prin care o banc achizi ioneaz de la clien ii si, la vedere i nainte de scadent crean e pe termen scurt oferindu-le acestora suma de pe nscrisul respectiv din care se scade dobnda aferent pe perioadei de timp cuprins ntre momentul achizi ionrii crean ei i scaden a ei (scont). Reescontarea reprezint opera iunea de achizi ionare de ctre Banca Central de la bncile comerciale a efectelor de comer deja scontate de acestea, opera iune efectuat la vedere i nainte de scaden . Taxa reescontului este rata dobnzii pe care o calculeaz Banca Central n momentul reescontrii portofoliilor de cambii i alte titluri de credit de ctre bncile comerciale. Cumprarea i vnzarea titlurilor pe pia a deschis reprezint un instrument de politic monetar folosit tot mai des n prezent. ntruct pe pia a interbancar rezult adesea un excedent sau un deficit global de lichidit i, Banca Central intervine fie pentru a reduce acest excedent, fie pentru a completa insuficien a constatat.

52

Practica varia iilor cotelor obligatorii de rezerv s-a generalizat n toate rile cu economie de pia a. Varia ia procentajelor rezervelor este foarte eficace, ntruct afecteaz imediat dinamica creditului. Multiplicatorul creditului pune n eviden cantitatea de moned scriptural ce se poate crea folosind mecanismului creditului. Dac sumele mprumutate sunt nedopozitate la bnci, se mresc disponibilit ile acestora i devin baz pentru acordarea de noi credite. Raportul dintre disponibilit ile suplimentare (noile depozite) i rata rezervei obligatorii reprezint multiplicatorul banilor. 1 M = , M- multiplicatorul banilor i r- rata rezervei. r Mecanismul de multiplicare a banilor poate func iona i n sens invers, producndu-se n acest fel o scurgere de numerar prin schimbul bancar. n practic, suma banilor n circula ie crete mai repede dect creditele acordate, datorita tendin ei agen ilor economici de a pstra o cantitate de bani efectivi pentru cheltuieli neprevzute. NTREBRI: 1. Care sunt func iile active i pasive ale bncilor? 2. Din ce este format sistemul financiar-bancar din Romnia? 3. Care sunt agregatele monetare i ce cuprind ele? 4. Care sunt formele dobnzii? 5. Care sunt instrumentele folosite n politica monetar i cum sunt caracterizate? TESTE DE EVALUARE: 1. Prin agregat monetar se n elege pr ile constitutive ale masei monetare i semimonetare, ale instrumentelor de schimb i de plat luate pe pr ile componente. a) adevrat b) fals 2. Cu cte agregate monetare se opereaz: a) cu dou b) cu trei c) cu patru d) cu cinci

53

54

XIII. PIA A CAPITALULUI (FINANCIAR). OBIECTIVE: - cunoaterea con inutului i rolului pie ei capitalului; - cunoaterea activelor financiare; - cunoaterea func ionrii pie ei capitalului i a institu iilor specifice. CUVINTE CHEIE: pia a titlurilor de valoare, active financiare, active fizice, hrtii de valoare, ac iunea, obliga iunea, obliga iunea ipotecar, titluri de rent, bonuri de tezaur, pia a primar, pia a secundar, bursa de valori, randamentul titlurilor de valoare. SINTEZA: Con inutul i rolul pie ei capitalului. Pia a capitalurilor sau pia a titlurilor de valoare apare nc din secolul al XVI-lea. Ea lrgete baza economic a creterii produc iei, alturi de profit, utilizndu-se n acest sens i o parte din salarii, pensii i alte venituri ale popula iei, mobilizate prin intermediul emisiunii i vnzrii de titluri de valoare. Concomitent pia a capitalului are o contribu ie decisiv la extinderea capitalului privat asociat. Se diversific astfel, formele de proprietate, iar proprietatea asupra capitalului se separ tot mai mult de conducerea efectiv a produc iei. Pia a capitalului introduce modificri i n reparti ia veniturilor. Persoanele salariate de intoare de titluri de valoare, primesc n afar de salariu i un venit suplimentar datorat unei pr i din rezultatele muncii anterioare. Pia a capitalului este o totalitate de tranzac ii al crui obiect l constituie titlurile de valoare. Acestea sunt nscrisuri, emise n baza unor legi, care dau posesorilor lor dreptul de a ncasa anual un venit variabil sau fix. Componentele clasice ale titlurilor de valoare sunt: ac iunile, obliga iunile ipotecare, titluri de rent i bonurile de tezaur. n perioada postbelic au aprut i alte titluri de valoare, obliga iuni cu rat variabil a dobnzii, obliga iuni indexate, ac iuni cu venit anual relativ fix. Obiectul pie ei capitalului, n sens general l constituie activele financiare. Activele financiare: ac iuni i obliga iuni. Activele reprezint bunuri care au capacitatea de a genera fluxuri de venituri n viitor i sunt: - active fizice care cuprind bunurile de capital fix (cldiri, echipamente, utilaje, etc.), suprafe e de terenuri, bunurile constituite n stocuri i rezerve materiale , bunuri de consum de folosin ndelungat, inclusiv locuin ele; - active financiare care constau n depozitele monetare i semimonetare, inclusiv din hrtiile de valoare pe termen scurt i pe termen lung, sau fr termen. Hrtiile de valoare pe termen scurt sunt acelea care faciliteaz finan rile, respectiv prin care se fac plasamente pe perioade mai mici de un an (efecte de comer , bonuri de tezaur, certificate de depozit), care de regul se consider c fac obiectul pie ei monetare. Hrtiile de valoare pe termen lung se refer la acele active financiare care mijlocesc finan ri externe, respectiv asigur plasamente pe perioade ce depesc un an sau fr termen. Din aceast categorie fac parte ac iunile i obliga iunile. Ac iunea este un titlu de valoare care confer posesorului dreptul la un venit anual variabil numit dividend. El reprezint o parte din venitul unit ii care a emis ac iunile, distribuit de intorilor acestora. Ac iunile se clasific n ac iuni nominative, care au nscrise pe ele n afar de alte date i numele de intorului i ac iuni la purttor care nu poart nici un nume. Ele se mai clasific i n ac iuni ordinare care confer posesorilor drepturi obinuite i privilegiate, care confer drepturi speciale. Posesorii de ac iuni, numi i ac ionari, sunt proprietari ai unei pr i din capitalul unei ntreprinderi. Ac iunea este nerambursabil (nu se pot cere napoi banii plti i pe ea), dar este negociabil, adic se poate vinde la burs. 55

Obliga iunea este un titlu de valoare, emis de ntreprinderi, institu ii ori de stat, care d dreptul de intorului s ncaseze un venit anual fix, numit dobnd. Cu ct riscul este mai ridicat, cu att dobnda pltit este mai mare. De intorii de obliga iuni numi i obligatari, sunt creditori ai unit ilor care au emis aceste titluri de valoare, ca urmare obliga iunea este rambursabil. Rambursarea se face dintr-o dat, la scaden a final sau n trane anuale egale sau inegale. Obliga iunile sunt negociabile la burs, putnd fi vndute nainte de scaden . Obliga iunile ipotecare sunt titluri de valoare emise de bnci (ipotecare sau urbane) cu scopul acordrii de mprumuturi agen ilor economici care le garanteaz cu terenuri sau imobile. Suma mprumutului solicitat de la banc nu se acord direct, prin nmnarea unei obliga iuni ipotecare, vndut ulterior la bursa de valori de ctre posesorul ei. La scaden ea se restituie bncii. Titlurile de rent sunt hrtii de valoare, emise de stat, pentru a mobiliza la dispozi ia sa sume de bani necesari acoperirii unor cheltuieli. Ele sunt rambursabile, dar sunt negociabile la burs. Bonurile de tezaur sunt titluri de valoare emise de ministerul finan elor prin administra ia bugetelor de stat, denumit tezaur n majoritatea rilor lumii. Prin emiterea lor, statul mprumut pe termen scurt, de la popula ie, ntreprinderi, bnci sume de bani pentru acoperirea unor goluri bugetare. Bonurile de tezaur sunt purttoare de dobnd, rambursabile la scaden i negociabile la burs. Pia a primar i pia a secundar. Bursa de valori. Pia a capitalului (financiar) cuprinde pia a primar i pia a secundar. Pia a primar tranzac ioneaz titlurile de valoare pe termen lung nou emise. Pe pia a secundar se negociaz titluri de valoare emise anterior. Func ionarea pie ei capitalului presupune existen a unor institu ii specifice: Comisia Titlurilor de Valoare, casele de brokeraj, bursa de valori. Comisia Titlurilor de Valoare este un organism guvernamental care are responsabilit i n ceea ce privete coordonarea acestei pie e. Casele de brokeraj ndeplinesc urmtoarele func ii: introducerea noilor emisiuni pe pia a primar, tranzac ii pe pie ele secundare, tranzac ii pe cont propriu, gestionarea portofoliului de titluri de valoare, consultan n probleme de investi ii i pstrarea n custodie a titlurilor de valoare. Principalul actor al pie ei capitalului este brokerul, care din punct de vedere institu ional este conceput pe trei niveluri: persoan fizic ce practic profesiunea de broker, case de brokeraj ce opereaz ca intermediari ntre cumprtorii i vnztorii de titluri de valoare i asocia ii de brokeri. Pia a primar a capitalului este deservit de regul, de bnci care preiau sarcina plasrii ac iunilor i obliga iunilor nou emise, pentru care ncaseaz un comision. Ca orice tranzac ii i cele cu titluri de valoare se deruleaz la un pre anumit care se numete curs. Pentru titlurile nou emise, cursul este ferm i egal, de regul, cu valoarea nominal a acestora. Pia a secundar este deservit, n principal, de bursele de valori imobiliare i are urmtoarele caracteristici: - Bursa de valori este o institu ie nfiin at prin lege i supravegheat de stat. Are ca scop ncheierea de tranzac ii cu titluri de valoare anterior emise, dar poate mijloci i tranzac ii cu valute i metale pre ioase. De regul, bursele se constituie ca societ i pe ac iuni, dar pot s apar ca societ ii comerciale sau camere de comer . - opera iunile efectuate pe pia a secundar, prin mijlocirea burselor, nu sunt omogene ci diferen iate. Ele se mpart n opera iuni la vedere i la termen. Opera iunile la vedere sunt acelea n care transmiterea titlurilor de valoare, de la vnztori la cumprtori i plata acestora se realizeaz imediat la cursul zilei. Cele la termen se efectueaz n dou runde. n prima rund partenerii convin asupra numrului de titluri ce se vor livra n viitor i asupra cursului (pre ului). n runda a doua are loc transmiterea efectiv a titlurilor i plata lor la pre ul anterior fixat. De regul opera iunile la termen au un caracter speculativ; - pre ul de vnzare-cumprare a titlurilor de valoare, pe pia a secundar este oscilant, nu este ferm; - evolu ia cursului pe pia a secundar pe fiecare titlu de valoare n parte, influen eaz indicele general de pia bursier, care se calculeaz de ctre toate bursele. Cel mai edificator indice determinat de bursele de valori este indicele Dow-Jones, considerat drept barometru al micrii cursurilor pe principala burs din Wall Street, determinat ca o medie a pre urilor titlurilor de valoare emise de principalele 30 de companii americane cotate la bursa respectiv; 56

- pia a secundar este dominat de optica pe termen scurt i de dorin a participan ilor la tranzac ii de a ob ine venituri nu sub form de dividende sau dobnd, ci din opera iuni comerciale. n plus pe aceast pia nu se formeaz capital pentru unit ile economice emitente al titlurilor ci doar se redistribuie ntre persoane capitalul existent. Cererea i oferta de titluri financiare pe termen lung. Pe pia a primar, purttorii titlurilor de valoare sunt familiile , ntreprinderile, bncile, alte institu ii. Cererea de titluri de valoare este func ie de mai multe variabile: veniturile cumprtorilor i pre ul de vnzare; randamentul banilor investi i n titluri i rata dobnzii bancare; riscul investi iilor; ctigul ob inut din vnzarea titlurilor de valoare la burs. nainte de plasarea banilor n titlurilor de valoare, cumprtorii compar randamentul ac iunilor i obliga iunilor cu rata dobnzii bancare. Randamentul titlurilor de valoare comparat cu rata dobnzii se calculeaz astfel: C Ro = x100 , Ro randamentul obliga iunilor sau rata dobnzii - pentru obliga iuni
P

obliga iunii, C dobnda total anual ncasat, P pre ul cu care se cumpr obliga iunea; - pentru ac iuni Ra = W x100 , Ra randamentul ac iunii sau rata anual a dividendului, W
P

dividendul total estimat a se ncasa anual, P pre ul cu care se cumpr ac iunea. Decizia de a investi n titluri de valoare se ntemeiaz pe actualizare, adic pe determinarea valorii actuale a fluxului viitor de venituri. Calculul valorii actuale a veniturilor viitoare generate de titlurile de valoare se realizeaz cu rela ia:
Vp =

(1 +Vtd )
t =1

, Vp valoarea actual a sumei totale a veniturilor viitoare, Vt venitul anual

ncasat ca dobnd sau dividend, d rata dobnzii bancare, n numrul anilor. Atunci cnd se cumpr titluri de valoare de pe pia a primar se ia n calcul i ctigul ce se poate ob ine prin vnzarea lor pe pia a secundar. Pe pia a primar ofer titluri de valoare ntreprinderile, bncile, alte institu ii i statul. Oferta de titluri de valoare este o surs de finan are alturi de profit i creditele bancare. n concret, oferta de titluri de valoare este cerere de capital bnesc, derivat din cererea de factori de produc ie , care la rndul ei, rezult din cererea de bunuri de consum i trebuin ele popula iei. Oferta de titluri de valoare trebuie s fie precedat de calcule laborioase privind rata posibil a profitului i de compararea ei cu rata dobnzii bancare i veniturile distribuite de intorilor de titluri. Oferta de titluri de valoare pornete i de la stat sau de la institu ii ale colectivit ilor locale: municipii, orae i se ntemeiaz pe calcule de oportunitate, dar devine evident necesar, mai ales cnd conjunctura economic general este nefavorabil i scad impozitele i taxele la bugetele locale i bugetul central. Indiferent din care punct pornete, oferta de titluri de valoare se poate adresa att persoanelor din ara proprie, ct i celor din alte ri. Capitalul astfel mobilizat nu se mrginete doar la capitalul autohton. NTREBRI: 1. Ce este pia a capitalului? 2. Ce reprezint i de cte feluri sunt activele? 3. Ce este ac iunea i ce este obliga iunea? 4. Care sunt caracteristicile pie ei secundare? TESTE DE EVALUARE: 1. Func ionarea pie ei capitalului presupune existen a unor institu ii specifice: a) ............................. b) ............................ c) ............................ 2. Pia a capitalului este o totalitate de ............... al crui obiect l constituie ..............

57

58

XIV. PIA A VALUTAR. OBIECTIVE: - cunoaterea con inutului pie ei valutare, a cererii i ofertei de valut; - cunoaterea conceptelor de convertibilitate, curs valutar i opera iunilor valutare; - cunoaterea structurii datoriei externe i balan ei de pl i externe. CUVINTE CHEIE: pia valutar, valut, eurovalute, convertibilitate, curs valutar, schimburile de valut, credite interna ionale, datorie extern, serviciul datoriei externe, balan a de pl i externe. SINTEZA: Con inutul pie ei valutare. Cererea i oferta de valut. Pia a valutar reprezint o totalitate de tranzac ii, de acte de vnzare-cumprare, ncheiate ntr-un interval de timp determinat, al cror obiect l constituie valutele. Pe pia se fac tranzac ii cu valut i titluri de credit, cambii, bilete la ordin , cecuri, valori imobiliare, ordine de plat, etc., numite devize. n cadrul pie ei valutare, un rol de seam l are pia a eurovalutelor, aprut n 1957. eurovalutele sunt constituite n principal, din dolari depui n conturi la bncile din afara SUA, nainte de toate n Europa dar i n alte continente. Eurovalutele cuprind, de asemenea, monede na ionale ale rilor din Europa, aflate n conturi la bnci strine. Pia a eurovalutelor include att opera iile interbancare, ct i opera iile efectuate ntre bnci, pe de o parte, i institu ii nebancare , pe de alt parte. Tranzac iile pe pia a eurovalutelor nu se supun nici reglementrilor n vigoare din rile emitente i nici din rile n care eurovalutele circul Pe pia a valutar ac ioneaz urmtoarele categorii de subiec i: - operatori principali, n principal bncile care ac ioneaz prin reprezentan ii lor (cambiti) pe baza autoriza iei ob inute de la autoritatea statal valutar; - operatori comercian i agen ii economici care desfoar activit i de comer interna ional. Ei particip la pia a valutar n calitate de vnztori sau cumprtori de valut; - operatori intermediari, mai ales brokerii, care ac ioneaz n calitate de comisionari sau reprezentan i ai diferitelor agen ii economice interna ionale de comer ; - operatori speculatori, ca persoane fizice sau juridice care particip la tranzac iile pe pia a valutar n conformitate cu reglementrile existente n fiecare ar. Cererea i oferta de valut se formeaz pe baza unor procese specifice determinate de economiile na ionale i de rela iile interna ionale. Cererea de valut se formuleaz de agen ii economici pentru urmtoarele nevoi: extinderea activit ii economice, interese speculative, protejarea mpotriva unei dinamici nefavorabile a cursului de schimb al diverselor monede na ionale. Oferta valutar se formeaz pe baza deciziilor bancare i a banilor persoanelor fizice i juridice ca agen i economici care activeaz n comer , industrie, agricultur, turism, asigurri. Numeralul nu are un rol semnificativ n procesul de formare a ofertei de valut. Convertibilitatea interna ional a monedei. Curs valutar. Opera ii valutare. Valuta este moneda na ional a unui stat, aflat n posesia unor persoane fizice i juridice strine. Ca orice moned valuta are dou forme de existen : forma numerar numit i valut efectiv i forma scriptural, atunci cnd ea exist ca disponibil n contul bancar al de intorului din ara proprie sau alte ri. Cea mai mare cantitate de valut apare sub form scriptural. Valutele se mpart n valute convertibile i neconvertibile. Cele convertibile sunt valutele ce se pot schimba liber cu alte valute, fr restric ii privind sumele solicitate, scopul pentru care sunt solicitate i persoanele care efectueaz schimbul. Valutele neconvertibile sunt valute ce se pot schimba pe alte valute doar n cantit i limitate i n condi ii strict reglementate. Condi iile care pregtesc treptat convertibilitatea unei monede sunt: - stabilirea unui curs real; - producerea bunurilor de baz ca bunuri competitive n privin a calit ii i pre ului, att pentru pia a intern ct i pe planul celei externe; - practicarea pe pia a intern a pre urilor libere; 59

- crearea treptat a unor rezerve monetare suficiente, la dispozi ia Bncii Na ionale, formate din valute convertibile ale altor ri, aur, linii de credit externe, etc. Dac nu sunt ndeplinite condi iile economice, convertibilitatea for at introdus are efecte negative. Neavenit este i amnarea convertibilit ii cnd sunt ntrunite condi iile ei. Pre ul unei monede na ionale exprimat ntr-o alt moned na ional cu care se compar valoric se numete curs valutar. Cursul valutar se exprim n dou moduri, numite metode de cotare: direct i indirect. n cazul cotrii directe, utilizat n majoritatea rilor, n stnga ecua iei apare o unitate din moneda unei ri strine, iar n dreapta numrul corespunztor de unit i din moneda na ional proprie, care asigur echivalen a. 1 yen = y euro 1 dolar = x euro n cazul cotrii indirecte, n stnga ecua iei apare o unitate din moneda na ional, iar n dreapta numrul corespunztor de unit i din monedele strine care asigur echivalen a. 1 euro = x dolari 1 euro = y yeni Indiferent de modul n care se exprim, cursul valutar este oscilant fiind influen at att de factori interni ct i de factori externi. Cursul valutar economic sau cursul pie ei este cursul efectiv zilnic ce se folosete n tranzac iile interna ionale care are la baz paritatea pre urilor de cumprare a monedelor na ionale. El se formeaz pe pie ele valutare n func ie de raportul dintre cererea i oferta de monede na ionale care se schimb. Cursurile pentru cumprare sunt mai mici dect cele pentru vnzare, banca lund diferen a numit comision. Cursurile practicate de bnci sunt oscilante chiar i pe parcursul aceleiai zile. Schimburile de valut (opera iunile valutare) se efectueaz autorizat de ctre unit ile bancare i casele de schimb valutar. i unele i altele se numesc operatori valutari. Bncile n calitate de principali operatori pe pia valutar efectueaz: opera iuni care servesc publicul nonbancar (popula ia, ntreprinderi, institu ii), opera iuni pe cont propriu i opera iuni ntre ele. Opera iunile care servesc publicul nonbancar au ca obiect, n principal, schimbul valutei scripturale i sunt de trei feluri: opera iuni la vedere, opera iuni la termen i opera iuni de tip heding (higing a se pune la adpost de riscuri). Opera iunile la vedere sunt acelea n care transferul efectiv de valut are loc ntr-un interval de 48 ore lucrtoare socotite de la ncheierea contractului. Ele includ i cumprarea i vnzarea de valut de ctre publicul nonbancar. Opera iunile la termen sunt acelea n care valuta se transfer efectiv ntr-un interval de timp mai mare de 48 ore lucrtoare, din momentul ncheierii contractului. Specificitatea lor const n aceea c transferul valutei, la scaden a fixat, se face nu la cursul zilei ci la cursul ini ial stabilit prin contract. De regul sunt opera iuni speculative. Opera iunile valutare de tip heding (higing) urmresc evitarea riscurilor de ctre marii importatori de mrfuri, care efectueaz ntr-o zi anume o dubl tranzac ie. Cumprarea la vedere a cantit ii de valut de care au nevoie i vnzarea ei la termen. Bncile efectueaz i opera iuni pur comerciale pe cont propriu, n scopul realizrii de profit. Acestea se numesc opera iuni de arbitraj valutar. Profitul ncasat de bnci din asemenea opera iuni provine din cteva surse: diferen a de curs al aceleiai valute pe dou pie e diferite, diferen a de curs a unei valute pe aceeai pia la date diferite, diferen a de curs ntre dou valute pe dou pie e diferite. Cea mai simpl opera iune de arbitraj valutar este arbitrajul direct care nseamn vnzarea unei valute pe pia a la care cursul este cel mai ridicat i cumprarea ei concomitent pe pia a la care cursul ei este cel mai sczut. Bncile efectueaz i opera iuni valutare ntre ele, sau opera iuni swap (suap) (schimb reciproc, troc). Acestea sunt opera iuni de creditare reciproc, intervenite, de regul, ntre dou bnci centrale cu scopul acordrii de mprumuturi de ctre una dintre ele unei ter e bnci. Casele de schimb efectueaz numai opera iuni la vedere. Acestea sunt tranzac ii cu valute efective, implicnd schimbarea unei valute n numerar, n alt valut n numerar. i casele de schimb practic un curs la cumprare mai mic i altul la vnzare mai mare. Cursul valutar oscilant influen eaz starea economiilor na ionale, evolu ia importurilor i exporturilor, turismul interna ional, situa ia creditorilor i debitorilor externi. Deprecierea cursului valutar al unei monede na ionale favorizeaz exportul i defavorizeaz importul rii care a emis moneda respectiv, iar aprecierea cursului ac ioneaz invers. Deprecierea monedei na ionale a rii 60

creditoare avantajeaz pe debitorii acestei ri, iar aprecierea monedei na ionale avantajeaz pe creditori. Datoria extern. Valutele constituie nu doar obiect al schimbului ci i al creditului intern i interna ional. Creditele interna ionale n valut pot fi: pe termen scurt (1-3 ani), pe termen mediu (3-5 ani) i pe termen lung (peste 5 ani). Creditele acordate ntreprinderilor private au ca efect formarea datoriei externe private, iar creditele acordate celorlalte entit i (ntreprinderi de stat, institu ii de drept public, unit i administrativ teritoriale, guverne) au ca efect formarea datoriei externe publice. mpreun formeaz datoria extern total. Datoria extern a unei ri se poate calcula ca sum absolut, ca sum ce revine pe locuitor li ca procent din PIB. Ultimii indicatori sunt cei mai concluden i n privin a gradului de ndatorare fa de strintate. Atunci cnd o ar este concomitent debitor i creditor pot s apar trei situa ii: situa ia de debitor net (specific rilor n dezvoltare), situa ia de creditor net ( specific rilor dezvoltate) i situa ia de echivalen care este prin excelen teoretic. Datoria extern trebuie s fie rambursat ntr-un anumit interval de timp. De obicei rambursarea ncepe la un anumit numr de ani dup contractarea mprumutului. Intervalul cuprins ntre momentul primirii creditului i nceperea rambursrii se numete perioad de gra ie. Tranele anuale scadente ale mprumutului dobnda i dobnda corespunztoare se numete serviciul datoriei externe. n cazul n care un debitor nu achit dobnda la termen, acesta se transform n credit nou i ncepe s se calculeze dobnda la dobnd, situa ie cu consecin e negative asupra debitorilor. Contractarea de datorii externe nu este, prin ea nsi, nici benefic, nici nociv, totul depinde de ceea ce se ntreprinde cu mijloacele mprumutate, de eficacitatea ntrebuin rii lor. Balan a de pl i externe. Un rol esen ial n analiza fluxurilor economice ale unei ri revine balan ei de pl i externe. O defini ie unanim acceptat n lumea economic, a balan ei de pl i externe, a fost dat de FMI balan a este un tablou sintetic sub form contabil, care nregistreaz sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare i monetare ntre reziden ii unei economii na ionale i restul lumii, n cursul unei perioade de un an. Conform regulilor adoptate de FMI, balan a de pl i externe cuprinde tranzac iile pe care pr ile contractante au convenit s le efectueze n perioada de referin a balan ei, indiferent de momentul cnd va avea loc de plata efectiv a mrfurilor, serviciilor sau altor obliga ii de plat. Conform modelului prezentat n manualul FMI, balan a de pl i externe are urmtorul con inut: I. Balan a tranzac iilor curente (balan a de cont curent): A. Balan a comercial (reflect volumul tranzac iilor de export import la pre uri FOB sau franco frontiera rii exportatoare). B. Balan a invizibilelor (servicii, transferuri unilaterale att din sectorul privat ct i cel oficial). II. Balan a pe capitaluri pe termen lung (credite comerciale la export i import, investi ii directe na ionale n strintate i strine pe teritoriul na ional, alte investi ii, mprumuturi, investi ii de portofoliu). III. Balan a de capitaluri pe termen scurt (sectorul privat nebancar prin credite comerciale i mprumuturi, sectorul bancar prin crean e i angajamente n moneda na ional sau devize i sectorul oficial prin active i angajamente pe termen scurt i la vedere). IV. Ajustri (contul de erori i omisiuni). Balan a de pl i externe este excedentar (activ) dac soldul balan ei tranzac iilor curente mpreun cu cel al balan ei capitalurilor este zero, sau altfel spus cnd ncasrile interna ionale sunt mai mari dect pl ile. Se spune c balan a de pl i externe este deficitar (pasiv) dac suma soldurilor celor dou balan e este mai mic dect zero, adic atunci cnd pl ile sunt mai mare dect ncasrile. Exist echilibru n cazul n care varia ia crean elor este nul, nefiind necesar reglarea schimburilor prin micri monetare sau cnd ncasrile sunt egale cu pl ile. 61

Conform marii majorit i a specialitilor, exist patru posibilit i de abordare a unui deficit al balan ei de pl i externe: corijare (corectare), compensarea, finan area i reglementarea. A corecta un deficit nseamn a ac iona asupra factorilor care determin veniturile i cheltuielile n vederea eliminrii deficitului n viitor prin msuri de austeritate i disciplin (devalorizare, mrirea taxelor vamale, ncurajarea industriilor exportatoare, ncurajarea turismului, etc.). Un deficit poate fi compensat prin intrri de capitaluri sau prin depozite de capitaluri pe termen scurt. n anumite cazuri se finan eaz n mod contient un deficit, mprumutnd fonduri destinate a umple guri deja existente i vizibile. n ceea ce privete reglementarea ea are loc prin msuri ca anularea unei datorii. Balan a de pl i externe constituie sinteza activit ii comerciale a unei ri cu strintatea i reprezint un sprijin pentru autorit ile de stat n elaborarea msurilor de politic monetar i valutar; a deciziilor privind comer ul i pl ile interna ionale. De regul, statele urmresc s aib o balan de pl i externe echilibrat n dinamic. NTREBRI: 1. Care sunt subiec ii care ac ioneaz pe pia a valutar? 2. Ce este valuta i de cte feluri este? 3. Care sunt condi iile care pregtesc convertibilitatea unei monede? 4. Care sunt opera iunile efectuate de bnci pe pia a valutar? 5. Care este con inutul balan ei de pl i externe? TESTE DE EVALUARE: 1. Pia a valutar reprezint o ....................., de acte de vnzare-cumprare, ncheiate ntr-un interval de timp determinat, al cror obiect l constituie ................. 2.Opera iunile care servesc publicul nonbancar sunt de trei feluri: a) .............................. b) ..............................c) ..............................

62

S-ar putea să vă placă și