Sunteți pe pagina 1din 13

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 35 din data de 15 ianuarie 2010 ORDIN nr.

4 din 8 ianuarie 2010 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologic n baza Referatului de aprobare al Direciei generale politici agricole nr. 70.012 din 6 ianuarie 2010 i a prevederilor art. 7 alin. (1) i (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile art. 28 pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin: Art. I Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1.La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins: "a) productorii din producia vegetal i animalier, care acceseaz msuri din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural, cu condiia prezentrii copiei de pe contractul de consultan/contractul de asisten i/sau a declaraiei pe propria rspundere, prezentat n anexa nr. 9, numai n situaia elaborrii proiectului de ctre solicitant;" 2.La articolul 2, dup alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmtorul cuprins: "(13) Data de ncepere a perioadei de conversie este data la care operatorul a ncheiat contractul cu organismul de inspecie i certificare." 3.Anexele nr. 1-8 se nlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrant din prezentul ordin. Art. II Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. -****Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Mihail Dumitru ANEXA Nr. 1: (- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ............................................

RURAL

JUDEULUI

FI DE NREGISTRARE A PRODUCTORILOR N AGRICULTURA ECOLOGIC anul ..............

Aprobat D.A.D.R. Director, ................ Nr. ..... din .......

Avizat Responsabil agricultura ecologic, ...................... 1.Productor Persoana juridic .............................................. (denumirea) ...................................................................................., cu sediul n localitatea ........................ judeul .................., nscris la registrul comerului sub nr. ......................., CUI .....................,reprezentat de ............................................................, CNP .........................., telefon ........................, fax ..............................,e-mail .........................., sau Persoana fizic ......................................, domiciliat n localitatea .................................................. judeul ......................, str. ........................... nr. ......., BI/CI seria ......... nr. ..............., CNP .............................., telefon .................., fax ........................,e-mail .............................. Locaia fermei/unitii administrate................................................ 2.Angajament Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt: - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control; - Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 3.Alegerea organismului de inspecie i certificare aprobat Numele organismului de inspecie i certificare .................................... Codul organismului ......................... 4.Producia vegetal (Se va completa cu datele din formularul cuprins n anexa nr. 2 la ordin, "Registrul parcelar".) Suprafaa agricol total exploatat ........................, din care: - suprafaa total n agricultura convenional ............................... - Suprafaa total n agricultura ecologic ....................., din care: -- suprafaa certificat ............................. -- suprafaa n conversie, ....... din care: --- conversie anul 1 ..................................................... --- conversie anul 2 ...................................................... --- conversie anul 3 ...................................................... Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. Data .............. Semntura ................ 5.Producia animalier Numele productorului .............................................................................................................................................................. Specia/Categoria Rasa Efective (capete) Modul de producie Ecologic n conversie Convenional

Bovine Vaci de lapte Juninci ras de lapte Vaci gestante Juninci gestante Masculi peste 2 ani Tineret mascul ntre un an i 2 ani Tineret mascul ntre 6 luni i un an Tineret bovin sub 6 luni Bubaline Bivolie de lapte Alte categorii Ovine Oi mame Mioare Berbeci Alte categorii Caprine Capre de lapte api de reproducie Alte categorii Porcine Scroafe de reproducie Vieri de reproducie Purcei sugari Alte categorii Psri Gini outoare Pui de carne (broiler) Palmipede (rae i gte) Curci Bibilici Alte categorii Ecvidee Cabaline adulte (masculi i femele) Apicultura Numr de familii de albine Acvacultur Helicicultur

Alte categorii Data .......................... Semntura .................. ANEXA Nr.: (- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ............................................... REGISTRUL PARCELAR anul......................... Suprafa a Nr. Nr. cadastr Localita Cod blo parcel al a te / Sirsu c parcelei Comun p fizi agrico (ha/m2) /Ora c l Informaii aferente hrilor Suprafaa n agricultura ecologic Suprafa Suprafaa a n din care: agricol agricultura Cultu Suprafa Certific Conver Conver Conver exploata convenion ra a at t* al total sie anul sie anul sie anul ecologi II III I (ha/m2) (ha/m2) (ha/m2) c 2 2 (ha/m ) (ha/m ) (ha/m2) (ha/m2)

RURAL

JUDEULUI

n cazul n care nu se exploateaz n totalitate parcela cadastral, indicai suprafaa exploatat. Data ...................... Semntura .............

ANEXA Nr. 3: (- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ...........................................

RURAL

JUDEULUI

FI DE NREGISTRARE a procesatorilor n agricultura ecologic anul .............. (operaii de condiionare i/sau procesare a produselor agricole) Aprobat D.A.D.R. Director, ................. Nr. ..... din ....... Avizat Responsabil agricultura ecologic, ........................... 1.Procesator Persoana juridic .................................. (denumirea) .............................................................................,cu sediul n localitatea ........................ Judeul .................., nscris la registrul comerului sub nr. ......................., CUI ....................., reprezentat de ..............................................., CNP .........................., telefon .........................., fax ................................, e-mail .........................., sau Persoana fizic ............................................................................., domiciliat n localitatea ................................................., judeul ...................., str. ...........................nr. ......., BI/CI seria .........nr. ................, CNP ..............................., telefon ............................, fax ................................, e-mail .............................................. Locaia fermei/unitii administrate ............................................................................... 2.Angajament Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt: - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control; - Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 3.Alegerea organismului de inspecie i certificare aprobat Numele organismului de inspecie i certificare ales ...................................................... Codul organismului ............................................................................................ 4.Specificarea locurilor de procesare i/sau de condiionare i/sau de depozitare i natura operaiilor i a produselor, prin precizarea locului de procesare Numele procesatorului ........................................................................................

Produsul finit

Locul de procesare

Cantitatea estimat n anul ................. (kg sau litri)

Natura operaiilor**

Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pine, brnz de oaie, fin de gru). Operaii privind: - condiionarea fr procesare (se va nota cu CFT); - procesare cu condiionare (se va nota cu TCC); - procesare fr condiionare (se va nota cu TFC). Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. Data ............................. Semntura ....................
**

ANEXA Nr. 4: (- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ...........................................

RURAL

JUDEULUI

FI DE NREGISTRARE a importatorilor de produse ecologice (importate din tere ri n UE) anul ................. Aprobat D.A.D.R. Director, ............... Nr. ..... din ....... Avizat Responsabil agricultura ecologic, ....................... 1.Importator Persoana juridic ......................, cu sediul n localitatea ...................................., judeul ..............., nscris la registrul comerului sub nr. ......................., CUI ....................., reprezentat de ...................................................., cod numeric personal (CNP) ............................................... Locaia fermei/unitii administrate .............................................................. 2.Angajament Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt: - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control; - Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 3.Alegerea organismului de inspecie i certificare aprobat Numele organismului de inspecie i certificare ales ............................................. Codul organismului .................................................................................... 4.Localizarea rii de origine a produselor importate i natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare Numele importatorului: ...................................................................... Codul produsului1 ara de origine UE ri tere Locurile de depozitare (ara i oraul) Volumul importat n: (kg/litri/buc.) Anul anterior2 Anul n curs3

Produsul

1 2

Codul corespunztor produsului importat din lista prezent n anexa nr. 5 la ordin. Producia importat n anul anterior. 3 Producia importat n anul n curs (estimare). Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. Data .................................. Semntura ........................ ANEXA Nr. 5: LISTA PRODUSELOR I CODUL DE IDENTIFICARE (- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 219/2007) Produsele Produse neprocesate provenite din producia vegetal Tipul de producie Cereale i plante industriale (de exemplu: oleaginoase, leguminoase proteice, plante furajere etc.) Legume Fructe i plante destinate preparrii buturilor Plante aromatice, medicinale i derivate Citrice Ciuperci Miere Codul produsului 01 02 03 04 05 06 07

Produse neprocesate provenite

din producia animalier

Ou Carne de mcelrie Psri de curte Alte produse neprocesate provenite din creterea animalelor Produse procesate pe baz de carne (mezeluri, conserve) Produse din lapte Produse pe baz de legume i Produse pe baz de cartofi fructe Sucuri de fructe i legume Fructe uscate Alte preparate i conserve pe baz de fructe, inclusiv 04 i 05 Preparate i conserve pe baz de legume, inclusiv 04 i 05 Ulei brut i roturi Ulei rafinat i produse asociate Produse din acvacultur Finuri, cereale procesate i produse care conin amidon Produse obinute din semine (orez, fin, gri, fulgi de cereale) Produse care conin amidon (ulei de porumb i tapioca etc.) Furaje pentru animale Alte produse alimentare Pine i produse de patiserie proaspete (inclusiv pine congelat)

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Produse pe baz de uleiuri

Pesmei, biscuii i produse de patiserie conservate Zaharuri Ciocolat i dulcea Paste alimentare Cafea Ceai Cacao Infuzii de plante Ierburi aromatice, condimente etc. Produse pentru copii i dietetice Buturi (cu excepia sucului de fructe) Uleiuri eseniale Altele ANEXA Nr. 6: (- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ........................................

RURAL

JUDEULUI

FI DE NREGISTRARE a exportatorilor de produse ecologice anul ..............

Aprobat D.A.D.R. Director, ................ Nr. ..... din ....... Avizat Responsabil agricultura ecologic, ........................... 1.Exportator Persoana juridic ..............................................., cu sediul n localitatea ....................................... Judeul ..........................., str. .................... nr. ..........., telefon ............................, fax ........................., e-mail ............................, nscris la registrul comerului cu nr. ................................., CUI .................................., reprezentat de ......................................, BI/CI seria ....... nr. ..........................,CNP ......................................... Locaia fermei/unitii administrate ............................................................................... 2.Angajament Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt: - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control; - Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 3.Alegerea organismului de inspecie i certificare aprobat Numele organismului de inspecie i certificare ales ............................................. Codul organismului ................................................................................. 4.Localizarea unitii de origine a produselor exportate i natura produselor, cu precizarea destinaiei exportului Numele exportatorului ............................................................................ Produsul Volumul exportat estimat Unitatea de unde se face (kg/litri/buc.) exportul ara de destinaie a exportului

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. Data .................................... Semntura ......................... ANEXA Nr. 7: (- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE ...........................................

RURAL

JUDEULUI

FI DE NREGISTRARE a comercianilor de produse ecologice (inclusiv comerul intracomunitar) anul ............... Aprobat D.A.D.R. Director, .............. Nr. ..... din ....... Avizat Responsabil agricultura ecologic, ...................... 1.Comerciant Persoana juridic ..........................., cu sediul n localitatea ........................., judeul ..............., str. .................... nr. ..........., telefon ..............., fax ................., e-mail ....................., nscris la registrul comerului cu nr. .............., CUI ..................., reprezentat de ................., BI/CI seria ...... nr. ...................., CNP .......................... Locaia fermei/unitii administrate ...................................... 2.Angajament Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt: - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control; - Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul

ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. 3.Alegerea organismului de inspecie i certificare aprobat Numele organismului de inspecie i certificare ales ....................................................................... Codul organismului ........................................ Numele comerciantului ................................... Destinaia produselor (consumator / uniti de comercializare /uniti de procesare)

Produsul

Numele Volumul estimat productorului i comercializat ara de (kg/litri/buc.) provenien a produsului

Locurile de depozitare

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. Data ................................... Semntura ......................... ANEXA Nr. 8: (- Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 219/2007) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI ........................ Aprobat D.A.D.R. Director, ............... Nr. ..... din ....... Avizat Responsabil agricultura ecologic, ......................... CENTRALIZATORUL OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGIC Perioada ........................

Adre Numele sa / Localitat Jude operator Telef ea ul ului on / Fax

Numele Nr. fisei organism de ului de nregistr inspecie are i certificare 5 6

Produse Nr. UM Producie vegetal Producie animalier procesate contract (ha, ului Modul de producie Tipul kg, ncheiat operat buc, I, Certifi Catego Denumi Cantitat cu Cultu C C C cat ria de rea ea orului t, organis ra 1 2 3 ecolog animal Tot Ecolo Conver produsu estimat cap., al gic sie mul de ic e lui fam.) control 1 1 1 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3

S-ar putea să vă placă și