Sunteți pe pagina 1din 26

9-15 martie 2004 Anul XIV nr. 10 (639) 9-15 martie 2004 28 pagini 15.

000 lei

Incultul personalit`]ii la prim`ria sectorului 5

Vanghelie \nva]` s` citeasc` \n ochii unei ziariste


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

To]i oamenii pre[edintelui

Iubirile lui Ion Iliescu


on Iliescu e pre[edintele tuturor romnilor, dar prietenul numai c\torva. Pe ace[tia Iliescu i-a ]inut pe l\ng` el, le-a dat mas` [i cas` cu dou` etaje, ma[in` [i piscin`, posturi grase [i salarii frumoase, [i lista bucuriilor ar mai putea continua. Vre]i o list` cu fr`]iile de cruce ale pre[edintelui Iliescu? O pute]i copia din ancheta Academiei Ca]avencu.

incolo de sintaxa deturn`rilor de fonduri, pe care primarul sectorului 5 o st`p\ne[te la perfec]ie, [i de alte ilegalit`]i comise pe t`r\mul gramaticii, primarul Marian Vanghelie are [i ni[te calit`]i. Desigur, nu le putem enumera acum [i nici mai t\rziu, cu o singur` excep]ie: ziarista Simona Sofian. O scumpete de fat`, cu care repetentul Vanghelie are \n comun multe clipe minunate [i cam tot at\tea articole de PR pesedist. Despre aceast` emo]ionant` rela]ie plin` de \nv`]`minte [i suspans erotic, un articol necru]`tor \n

Pagina 3

Pagina 17
Adi, Adi, scuz`-m`! Nu puteam s` scuz`-m`! Nu puteam s` form`m Guvernul doar din mine, form`m Guvernul doar din mine, din tine [i din Adrian N`stase... A[a c` din tine [i din Adrian N`stase... A[a c` i-am distribuit pe mai multe posturi pe unii i-am distribuit pe mai multe posturi pe unii dintre colegii no[tri de band`. Uite, avem dintre colegii no[tri de band`. Uite, avem deja doi Talpe[i, doi Ru[i [i patru Dan Ioan deja doi Talpe[i, doi Ru[i [i patru IoanPope[ti. ~~[tia fac c\t zece Agathoni [i [ase Pope[ti. [tia fac c\t zece Agathoni [i [ase Micki-{p`gi. {i c\te milioane c\[tig` un Micky-{p`gi. {i c\te milioane c\[tig` un Agathon pe sezon? Aud? P`i vede]i, Agathon pe sezon? Aud? P`i, vede]i, m`i fraierilor, ce \nseamn` efim`i fraierilor, ce \nseamn` eficien]` la guvernare? cien]` la guvernare?

La al XI-lea regres, tot guvernul reales!


RodiRodico, stai co, stai lini[tit`, nu-i nimic grav! lini[tit`, nu-i nimic grav! {tiu, ai {tiu, ai suferit serioase \ntinderi [i luxa]ii suferit serioase \ntinderi de coard`de coard` [i luxa]ii ale actuluidar am luptat \mpreun`\mpreun` ale actului juridic, juridic, dar am luptat pentru pentru ob]inerea e[ecului. Nu ne-am calificat \nc`,eiar ob]inerea e[ecului. Nu ne-am calificat \nc`, iar aici [i aici e t`u. De[i t`u. De[i nu echipa \n baz`, s` meritul [i meritul nu mai e[ti \nmai e[ti de echipaode baz`, o s` te ]in lotul de \n lotul de rezerve sente ]in la mine \n la mine rezerve sentimentale. timentale.at\tea [i at\tea obiective Mai avem Mai avem at\tea [i at\tea obiective de ratat! de ratat!

T
Selec]ionerul (B)unic [i Arogantul unic au stabilit Co[mar-Team-ul pentru Euro 2084

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE Bravo,


domnu N`stase! ~ sta zic [i eu program de relansare a cinematografiei romne[ti! Nu e pu]in lucru pentru o cinematografie na]ional` s` se relanseze f`c\nd direct decorurile [i peisajele pentru filme americane de Oscar.

Tarom, o m\n`rie de la Miron la om


TAROM-ul de Tel Aviv, s`pt`m\nal, aducea evrei la cazinouri. TAROM-ul de Tel Aviv, s`pt`m\nal, aducea turi[ti, nostalgici [i alte categorii de oameni ai muncii din Israel. TAROMul de Tel Aviv, s`pt`m\nal, ducea concet`]eni de-ai no[tri la beneficii albe sau negre, pe [antiere de construc]ii [i, Dumnezeule, se d`r\m` destul \n acea zon`. Anun]`m pe aceast` cale pe c`l`torii pu[i pe lista de a[teptare c` aceast` curs` de mare greutate patriotico-sentimentalo-financiar` nu va mai avea loc. Prin ordin de la Mitrea se va g`si un alt operator pentru o asemenea curs` gras`. Ca [i \n cazurile duty free-urilor [i taxiurilor, a[tept`m licita]ia pentru a descoperi vreun vechi cotizant la pu[culi]a PSD-ului. Drag` tovar`[e Mitrea, mai ai c\teva luni de guvernare, ai toat` \n]elegerea noastr`.

Brfe, [menuri, [u[anele


Dinu [i petrolul [i-au avion NNNmna aPatriciutras\nRomprivat la doua [i leasing. Pn` aici nimic deosebit pentru o companie care vrea s` valoreze 1 miliard de dolari \n urm`torii ani. {i Ion }iriac are unul pe care-l conduce singur [i minepoimine candideaz` la Pre[edin]ie, a[a c` s-a cam schimbat lumea. O singur` problem` s-ar putea pune \n dis-cu]ie: culoarea aeronavei, care este MOV! Nu de altceva, dar am \n]eles c` arhitectul Dinu Patriciu, orict ar fi el de ultraliberal, n-are batiste [i ciorapi cu care s`-[i asorteze avionul. Femeia Dana N`stase, latifundiar`, imobiliar` [i femeie de biznis mare cu acte bine protejate printr-un birou de avocatur`, este din ce \n ce mai puternic` [i are din ce \n ce mai mul]i proteja]i. Unul dintre ei ar fi Drago[ {euleanu, pre[edintele SRR (cel care vrea s` fac` lifturi exterioare Radioului na]ional!?!), pe care-l d` exemplu pozitiv so]ului pentru supunere [i arivism [i cu care ]ine leg`tura nu numai prin telefon, dar [i printr-una din prietenele sale de cas`, Mirela Fugaru, dentist` [i so]ie a compozitorului Cornel Fugaru, fat` bun`, care mai c[tig` [i ea un ban gr`mad` de pe urma acestei rela]ii de cafea-financiar`. Rodica St`noiu s-a ]inut de cuvnt [i amenin]`rile ei cu dezv`luiri-bomb` au explodat \n Romnia liber` de mar]i, 2 martie a.c. Cei doi posibili succesori la jil]ul Justi]iei, Ion Neagu sau Dan Lupa[cu, au fost executa]i \n stil kaghebist. De un oarecare B. Petculescu, al c`rui pseudonim pare \nrudit mai degrab` cu numele real al lui Silviu Alupei, cel care i-a f`cut pn` acum de cteva ori apologia acestui personaj de viitoare sinistr` amintire, care este St`noiu, \n paginile ziarului lui Petre Mihai B`canu. Cineva a manipulat-o foarte discret pe St`noiac`, aceast` nou` babe \ntr-una singur`, pentru a se repezi ca stru]ul la o momeal` fals`, \n timp ce portofoliul Justi]iei era preg`tit pentru Cristian Diaconescu. Senatorul Viorel Pan` a fost curtat \n genunchi de B`sescu, pentru a se re\ntoarce \n PD [i a salva onoarea spart` a grupului PD din Senat. Grup terminat, a[a cum se [tie, o dat` cu dispari]ia \n neant a lui Petre a lu Mioara, pe care l-a luat For]a cu dnsa [i l-a dus \n Cosmos cu satelitul. Negocierile lui B`sescu cu Pan`, care a umblat pn` acuma brambura pe la cteva partide, au fost dure. Pan` a cerut un portofoliu de ministru, \n eventualitatea \n care Alian]a va c[tiga alegerile, [i B`sescu i-a promis c`-i d` orice-ar cere de pe lume, numai s` nu-l lase cu chiorii-n soare. Din surse pentru aflarea c`rora curio[ii sunt invita]i s` deschid` cu mna lor arhiva

NNN

Adrian N`stase a[ezat \n r\ndul \nt\i pentru ca p\n` [i americanii din filmul de pe ecran s` fie convin[i c` d\nsul are ]ara \n spate
fostei Securit`]i, am aflat c` SRIul a refuzat s` transfere CNSAS 3 dosare udemeriste. |ntre copertele respectivelor dosare \[i v`d lini[ti]i de misiuni de interes actual domnii Szabo (membru \n Comisia pentru ap`rare etc.), Verestoy Attila [i Frunda Gyrgy. Poate a[a s` se explice viteza cu care a acceptat dl. Frunda s`-l \nso]easc` pe dl. Hrebenciuc la Bruxelles \n misiunea-fulger de scoatere a guvernului N`stase din rahat \n timpul crizei declan[ate de baroneas`. Dl. Frunda a reac]ionat la apelul Haide, m`! att de rapid, \nct pre[edintele UDMR Marko Bela a aflat despre expedi]ie abia dup` \ntoarcerea lui Frunda \n patriamum`. Se pare c` Marian Opri[an nu-[i mai face griji \n privin]a dosarului s`u de informator la Secu, deoarece un fost [ef la SRI, Petric` C\ndea, [i-a f`cut griji \n locul lui. Ce p`cat! |l rug`m pe responsabilul cu dispari]ia dosarului s` ne trimit` [i nou` la redac]ie m`car dou`-trei dezacorduri din interior. M`car la atta avem dreptul dup` 50 de ani de teroare comunist`! Pe 31 ianuarie a.c., la fondul de vn`toare Ciornuleasa, gestionat de Romsilva, apar]innd de ocolul silv i c Mitreni, de lng` Olteni]a, au r`sunat focuri de arm`. Au c`zut fazani, iepuri [i mistre]i. I-au omort Titu Ana, [eful Direc]iei Silvice C`l`ra[i, mna dreapt` a lui T`r`cil`, T`toi, [eful Direc]iei Ialomi]a, r`mas pe post din 1982, implicat \n scandalul Hermes, Petre Roman, Valeriu Stoica [i Miron Mitrea. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

Mars, Engels [i Bounty

A[ez`m\ntul cultural

NN

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI)


R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Secretar general de redac]ie: Mar us BOR}EA Mariius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Gabr e DROGEANU Dan e GOACE Gabriiell DROGEANU,, Daniiell GOACE,, C`t` n MATE A exandru V~RZARU C`t`lliin MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

NN

NN

NN

Bula demnitarului
CATEGORIA

ACESTE CUVINTE NE DOARE

are are de poman`, c` e om bun.

B`i colegi, bine c` am ajuns la magazinul de Optice. Or avea [i ochelari din `ia care mice[te? S` d`m [i noi ni[te jd` mii de perechi promo]ie \n campanie s` m` vad` electoratul mai suplu [i mai anticorupt.

Alexandru ULEA Marketing Director: Alexandru ULEA ulea@catavencu.ro Delia DR~GU{IN Promotion Manager: Delia DR~GU{IN delia@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu director publicitate 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 2, Bucure[ti Sector 2, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

Nicolae Mischie (pre[e- CATEGORIA dinte PSD Gorj): Eu s\nt prea CIORBA DE BURT~ cinstit pentru societatea de azi Ovidiu Grecea (prefectul ca s` m` poat` da cineva afar` Capitalei): Apar strigoi de din func]iile \n care s\nt. genul acesta, cu tot felul de vorbe, care s\nt ori pro[ti, ori de CATEGORIA rea-credin]`. DOCTOR OMORIS Eu am o comunicare deCAUSA osebit` cu pre[edintele PSD BuNicolae Mischie (pre[e- cure[ti, `sta, cum \l cheam`, dinte PSD Gorj): Eu s\nt doc- Dan Ioan Popescu. Asta nu \nseamn` c` s\ntem tor \n istorie pentru c` am sus]inut, dup` cinci ani de preg`- \mpotriva partidului, ci s\ntem mult mai ancora]i. tire, un examen dur. Cei care m` acuz` gre[esc asta \nseamn` tembelism po- CATEGORIA EMIL BOBU litic. Ioana Prvu]oiu (soacra {erban Mih`ilescu (fost lui Mischie): D\nsa este sora secretar general al Guvernului Nicolae [i \i las` o cas`, c` lui): No]iunea de corup]ie \n nu are cui. Ce s` fac, s` o iau domeniul adop]iilor internaeu? Nu, o ia Nicolae, c` tot ce ]ionale a disp`rut \n 2001. Elena Dumitru (ministrul Muncii): Niciodat` nu au existat at\tea aprecieri pozitive cuprinse \n rapoartele de ]ar` ale Comisiei Europene din anii

2001, 2002 [i 2003.


CATEGORIA

POLITICA E O CURV~
Aurel Pan` (senator PD): C\nd m` rec`s`toresc nu mai pot fi virgin!
CATEGORIA

CUCUVEAUA {I PUP~ZA
Ion Iliescu (pre[edintele Romniei): Rodica St`noiu a fost unul dintre cei mai harnici mini[tri.
CATEGORIA

TITANIC FALS
Marian Vanghelie (primarul sectorului 5): Ce s`-i doresc pre[edintelui? Noroc \i doresc, c` s`n`tate [i bani au avut [i `ia de pe Titanic, da n-au avut noroc. |ntunericitul

O posibil` explica]ie a gropilor din pavajul Capitalei: circula]ia haotic` a prefec]ilor cu gabarit dep`[it

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


academia@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Doamnelor [i doamnelor! A ap`rut , cea mai curajoas` revist` de femei num`rul pe Luna femeilor, cea mai curajoas` lun` a anului: martie! Din sumar: Pictorial Raluca Arvat, Dege]ica!; Interviu Elan Schwartzenberg: R`duleasca nu e un personaj care inspir` cocolo[eal`; Femeia a lunii: Daciana Srbu; Andi Moisescu: ce g\ndim noi, b`rba]ii, despre femei; Peripe]ii la t\rgul de b`rba]i; Dosar: B`rbat ur\t [i bogat sau frumos [i s`rac?; Interviu Lia Roberts: Proced`m \n via]` ca la pia]`, unde alegem merele dup` cum arat`.

tabu

tabu

Cite[te

tabu, revista care \i dezbrac` pe b`rba]i de secrete. Vei afla c` tr`ie[ti \ntr-o lume a b`rba]ilor.
Condus` de femei.

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

Iubirile lui Iliescu


To]i oamenii Pre[edintelui
Ca s` po]i clasifica pasiunile lui Ion Iliescu, ai mai multe criterii de lucru la \ndemn`
Politice [i militare: Ioan Talpe[, Ioan Mircea Pa[cu, Traian Chebeleu, Dumitru Iliescu, Aurel Constantin Ilie, Rodica St`noiu; culturale: Eugen Simion, R`zvan Theodorescu, Augustin Buzura; umanitare: Dan Iosif, Victor Opaschi, Gelu Voican Voiculescu, Mihai Bujor Sion, Alexandru Mironov; nostalgice: Dan Mar]ian, mort \n mandat, Vasile Ionel, tr`d`tor, dar \nc` viu, Cico Dumitrescu, spectral, \ns` activ. Nostalgicii au studiat la Moscova [i visurile lor mai sunt titrate \nc` \n ruse[te. Dar poate cel mai bine e s`-i iei dup` motiva]ia pentru care i-au intrat \n gra]ii, care este alimentat` de ura \nver[unat` fa]` de patru ]inte: Adrian N`stase, cu aripa lui cu tot; democra]ia, cu ingredientele ei cu tot; presa, mai pu]in cea pr`bu[it` la picioarele lui; opozi]ia \n ansamblul ei. Indiferent, \ns`, de gradul de apropiere de obiectivul zero preziden]ial, care este cuibul p`zit cu str`[nicie de \ntia doamn` a ]`rii, Nina, oamenii Pre[edintelui au c`zut de fiecare dat` \n picioare. Asta pentru c` Pre[edintele s-a luptat ca un leu pentru hienele lui. Cnd intri pe sub pielea cuiva, zice un proverb tibetan, nu mai po]i fi scos de acolo dect dac` jupoi pielea nefericitului. |n dermatologie, chestia asta se nume[te scabie, iar \n popor, rie. {i Pre[edintelui, Doamne fere[te, n-o s`-i pun` nimeni epiderma rioas` pe b`], care e mai \nvrto[at` ca a unui rinocer. Po]i s`-i ie[i \ns` definitiv de sub piele prin tr`dare. A[a cum au p`]it un Iosif Boda, un Vasile Ionel, un Virgil M`gureanu sau un Teodor Mele[canu. Sau prin neascultare. A[a cum a f`cut un Petre Roman, cu al lui PD cu tot, separat prin schizogonie, \n sala Rond` a Hotelului Intercontinental, [i apoi prin schizofrenie, \n urma schizoidiei lui B`sescu.

Hoopaaa! Domnu' Iliescu, ce vedem noi aicea? A]i schimbat placa!

Ziua protej`m, noaptea prelucr`m


Direc]ia Silvic` are, n jude]ul Hunedoara, 70 de angaja]i. C\t de bine [i fac ace[tia treaba n cadrul institu]iei nu [tim. Ceea ce [tim, [i ei [tiu c` noi am aflat, este c` aproximativ o treime dintre angaja]i de]in firme de prelucrare a lemnului. Cum se mpac` cele dou` ocupa]ii, ziua silvicultor, noaptea prelucr`tor? Nici asta n-o [tim, c` ultimul control la Direc]ie mai mult a m\ncat v\nat dec\t a controlat, iar rezultatele n-au fost f`cute publice nici p\n` n ziua de azi. {i acum, s` fim serio[i Dumneavoastr` ce a]i alege? S` ntocmi]i oare[ce dosare mai mult sau mai pu]in penale sau s` gusta]i o pulp` de c`prioar`? Hai, c` [tim c` e foame mult` n lumea asta!

Momente de magie la Cotroceni: de[i pare c` are m\inile \n buzunare, Ion Iliescu o ]ine \n bra]e pe Rodica St`noiu

Tot ce a f`cut Talpe[ ulterior este vecin cu


rutina, v`r cu prostia [i odrasla neantului. |ntr-o reprezentare plastic` de rit pravoslavnic, Talpe[ este o p`pu[` ruseasc`. S-o lu`m \n ordine cronologic` invers`: p`pu[a Talpe[ \l ascunde pe Ovidiu Tender, care \l acoper` pe Willem Matser, care \l astup` pe Kurt Treptow, care \l pite[te pe Zaher Iskandarani, care \l disimuleaz` pe Adrian Costea, care \l camufleaz` pe Larry Watts, care \l c`p`ce[te pe Ilie Ceau[escu. Tender este investitorul strategic de serviciu, care \l \nlocuie[te pe Fratele P`unescu, devenit inutil prin c`ru]a de procese de restituire [i compromis iremediabil prin jocul la dou` capete. Tender mai este c`su]a po[tal` a serviciilor secrete, prin care se mo[mondesc opera]iunile speciale, [i mai este garan]ia nestr`mutat` a economiei centralizate, hr`nite cu bani bugetari, care fuge de economia de pia]` ca dracul de t`mie. Ce au \n comun oamenii caza]i \n p`pu[a Talpe[ ca \ntr-o cutie de sardele ? Au un poten]ial criminogen ceva de speriat. Matser e un num`r \ntr-o pu[c`rie olandez`, Treptow este un alt num`r \ntr-o temni]` romneasc`, Iskandarani a ie[it de la mititica, Costea a sc`pat de ]uhaus predndu-se necondi]ionat contraspionajului francez, iar Ilie Ceau[escu a fost pus [i el pe liber. Ce nu poate justifica Talpe[, dac` tot se jur` c` n-a luat 6 milioane de parai de la Iskandarani, este ce-a c`utat jaful `sta de contrabandist la el \n biroul de director al SIE, doar dac` nu i-a adus o geant` cu ceva m`run]i[ pentru alegeri. Asta pentru c` Iskandarani a fost racolat de SIE, folosit de Talpe[ [i f`cut sc`pat de Justi]ia romneasc`, dup` o pedeaps` mai mult dect simbolic`.

ajung`: ata[at, secretar III la Direc]ia Organiza]iei Interna]ionale din MAE, secretar II [i I la Misiunea permanent` a RSR la ONU din New York, consilier la Cabinetul ministrului ceau[ist de Externe, directorul [tiin]ific al ADIRI, redactor principal la Editura Politic`, iar din 93, consilier iliesc pentru probleme interna]ionale, purt`tor de vorbe al Pre[edintelui, ambasador la Bruxelles \n Zodia }apului, iar dup` 2000, ambasador la Viena. Or, cu o asemenea carier` [i cu doi unchi \n SS, nu puteai r`zbate, vorba lui Mircea R`ceanu, dect ca ofi]er acoperit de Securitate. De altfel, site-ul Federa]iei americane a oamenilor de [tiin]` (www.fas.org), care este interfa]a serviciilor de informa]ii ale SUA, a re]inut observa]ia lui R`ceanu [i a consemnat c` Traian Chebeleu a fost securist.

lui Buzura o juc`rie nou`, cultural`, european`.

Banii curg, inima cere


La originea scandalului Giubernea, fostul director al SC Autobuzul Ia[i care [i-a pierdut recent postul, se spune c` ar fi stat o achizi]ie de vreo sut` de de autobuze Man, la care Giubernea s-a opus. Desigur c` autobuzele nu ar fi rezolvat problema transportului local, dar, cu siguran]`, ar fi rezolvat problema finan]`rii campaniei electorale PSD la Ia[i. Unii zic c` afacerea ar fi fost dirijat` chiar de Miron Mitrea, banii urmnd s` vin` de la ministerul acestuia sub form` de credit pentru prim`rie. Cum e firesc, pe drum s-ar fi topit [i comisioanele, nct Giubernea care mirosise ceva a trebuit m`turat preventiv. Se sper` c` noul director de la Autobuzul, cine va fi, nu va ndr`zni s` pretind` chiar de la nceput, [i el, comisioane.

Din care Institut s` fac` parte toat` floarea cea vestit`


a culturii romne[ti [i \n care s` \ncap` [i basetul preziden]ial Victor Opaschi, un fel de copil de trup` al Palatului Cotroceni, [i maidanezul basarabean Alexandru Mironov, un fel de vardist cu aere de majur de pompieri [i retoric` de extraterestru cu casca iradiat` iremediabil. Ar fi enorm de multe lucruri de spus despre ceilal]i oameni ai Pre[edintelui. Lui Dan Mar]ian, Pre[edintele i-a propus rangul de director al SRI [i doar la refuzul lui ferm a trebuit s` i-l cedeze lui M`gureanu, cel care a votat schimbarea \n 96. Lui Dan Iosif a trebuit s`-i valideze titlul de lupt`tor [ef pe baricade, doar pentru a da legitimitate unei revolu]ii cu cntec. Drept mul]umit`, interlopul Iosif a vnat ursul de la Archita, crescut special pentru Adrian N`stase, doar pentru a-i demonstra Pre[edintelui c` dragostea lui pentru el este direct propor]ional` cu ura pe care i-o poart` premierului. Apoi a \nchis ochii, cnd Dan Iosif a f`cut un [men de numai 400 de mii de euro, cu o min` de caolin din Dobrogea, pe care a luat-o pentru fie-sa.

S` \ncepem cu eternul Talpe[


Pare-se c` nu s-au cunoscut \nainte de revolu]ie. Scrisorile sale de recomandare erau \ns` att de babane, \nct Pre[edintele l-a numit, pe data de 1 iulie 1990, consilier preziden]ial, [ef al Direc]iei pentru probleme militare [i ordine public`, cu rangul de prim-adjunct de ministru la Departamentul pentru analiz` politic` al Pre[edin]iei. Cu ce se eviden]iase pn` \n iulie 90 un obscur director al Editurii Militare? Unu: a fost cercet`tor la Centrul de studii de istorie [i teorie militar`; doi: [eful centrului era Ilie Ceau[escu; trei: Talpe[ i-a redactat c`r]ile [efului fratelui dictatorului, \mpreun` cu colegul lui, Ionescu; patru: Talpe[ s-a comportat ca un ciob`nesc credincios, a stat \n dou` labe [i n-a mu[cat niciodat` mna st`pnului. |n scurtul interval dintre decembrie 89-iulie 90, cnd va fi avansat director la Editura Militar` de Athanasie St`nculescu, Talpe[ a avut o str`fulgerare de geniu: s` propun` crearea unei alternative la UDMR. A[a s-au n`scut Vatra Romneasc`, retorica ei, v`traiele ei [i strategiile ei contondente, implementate sngeros la Trgu Mure[, \n martie 90, sub supravegherea atent` a SRI, care a[tepta cuminte la col] s` se nasc` peste patru zile. Vatra a sc`p`rat din creierul lui Talpe[, ca zei]a Athena din mintea lui Zeus. {i \n biroul Editurii Militare, unde activa pe atunci. Chestia asta l-a uns att de vrtos la inim` pe Pre[edinte, \nct, \n urma masajului, nu se va mai s`tura niciodat` de alifia Talpe[.

Ce amintiri ne-a l`sat Chebeleu, \nainte de a o tunde


la Viena? O irepresibil` ur` fa]` de pres`; o presta]ie lamentabil` \n cazul palestinianului Abdel Kamel Kader, suspectat de apartenen]` la organiza]ia terorist` Hamas, posesorul unei legitima]ii de acces la Pre[edin]ie [i al alteia la Guvern (eliberate cu concursul lui Talpe[), al unui certificat de revolu]ionar (decartat cu complicitatea interlop` a lui Dan Iosif) [i al unui permis de liber` trecere la Forumul Crans-Montana (procurat cu d`rnicia dubioas` a lui Hrebenciuc) [i al gradului de v`r cu Iskandarani, pe care nu ]i-l d` [i ia nimeni, \n afar` de Allah; un jur`mnt pe m`-sa g`g`uza [i pe tac-su bulg`roiul, c` nici un cet`]ean arab nu a lucrat vreodat` \n structurile din apropierea [efului statului; o situa]ie locativ` scandaloas`, investigat` de Comisia Apartamentul [i prietenia din noaptea timpului cu Pre[edintele, cu care are \n comun: rusa, ca limb` de cultur`; energetica, \n rol de [tiin]` global`; hidraulica, pe post de domeniu de specialitate; [i titlurile de doctor honoris causa, luate la aceea[i universitate de c`cat, Oradea, din mna aceluia[i personaj de doi lei, care este Teodor Maghiar. Ce face Chebeleu la Viena? |l prime[te pe Pre[edinte, \mpreun` cu cohorta lui preziden]ial`, din care fac parte Geoan`, St`noiu aceast` colec]ie de nou` babe de m`r]i[or \ntr-una singur` , Theodorescu, Buzura, Tinca, Spiess. Ce face Pre[edintele la Viena? Pune pirostriile Institutului Cultural Romn, ca s`-i dea

Modelul Lia sufoc` Romnia


Pentru c` aici a]i citit pentru prima dat` despre propunerea f`cut` de ]`r`ni[ti lui Dan Pavel de a candida, cu ei, pentru Cotroceni, tot aici afla]i [i r`spunsul analistului politic. R`spunsul este negativ. De[i i-ar fi pl`cut s` ajute partidul istoric s` ias` la liman, adic` s` intre n Parlament, Dan Pavel a decis s` nu intre n lupt` pentru c`, de[i nc` nu luase decizia, deja au nceput tot felul de presiuni asupra lui. A[a c` partidul lui Ciorbea va opta, probabil, pentru varianta din mnec`, un american bogat cu convingeri ]`r`niste. {i cu cet`]enie romn` nc` valabil`. Sursele noastre spun c` ar fi vorba de cineva din ultimul val al emigra]iei romne[ti. S` sper`m c` e vorba de un tip mai pu]in controlat din toate direc]iile (inclusiv DIE) [i care ar putea face o figur` onorabil` n alegeri. Altfel, mai mult vom rde dect vom vota!

Pe hidroenergeticianul Aurel Constantin Ilie


l-a f`cut ministru al Mediului [i [ef al filialei PSD pe Maramure[, fieful lui de suflet, peste care l-a pus paznic pn` la o vreme pe Ioan Mircea Pa[cu. Cnd a pierdut [efia filialei [i portofoliul de ministru, l-a trimis ambasador la Moscova. Unde, cnd s-a defectat, \n urma protocolului lamentabil al misiunii diplomatice, din timpul semn`rii Tratatului cu Rusia, l-a adus consilier la Cotroceni, care este un z`c`mnt de consilieri fosiliza]i. {i unde, al`turi de tiranozaurul Cico Dumitrescu, teroristozaurul Dumitru Iliescu, \[i va g`si loc \n curnd [i acest teratopod de trist` amintire, care a m`cel`rit regnul Justi]iei [i care este St`noiu. {i care va lua locul eminen]ei cenu[ii de pe vremuri, Vasile Ionel, c`zut \n dizgra]ia Pre[edintelui pentru c`, dup` alegerile din 96, b`trnul kaghebist a venit senin la palat [i a rugat-o pe Zoe Petre s`-i g`seasc` [i lui un post \n organigrama administra]iei. Cornel IVANCIUC

Unul dintre cei mai tipici oameni ai Pre[edintelui,


aproape o clon` preziden]ial`, este Traian Chebeleu. N`scut \n Bulg`rica, jude]ul Ismail, din actuala Ucrain`, Chebeleu este beneficiarul unei origini s`n`toase, g`g`uzo-bulgare Kebelioff este numele str`mo[ului s`u irepetabil. |n alt` ordine de idei, doi fra]i ai b`rbatului unei m`tu[i din partea tat`lui s-au \nrolat n trupele SS [i au r`mas dup` r`zboi \n RFG. Un alt v`r chebelesc, aflat n misiune oficial`, a cerut azil politic n Germania Federal`. Asta nu-l \mpiedic` pe Chebeleu s`

f i n c`
Platon [i Aristotel, s`tui de-alde Or`[el

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

Cuget, deci subzist


A[ putea enumera calit`]ile fostei ministre Rodica St`noiu pe un singur deget: degetul ar`t`tor al domnului Ion Iliescu.

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

VIORICA COSTINIU: Influen]a politic` e clar` \n Justi]ie


Tanti St`noiu zice c` ne d` \n judecat`! La fel [i coana Huza, [efa Tribunalului Bucure[ti. Asta e. S` le fie de bine! Interviul de fa]` nu vine cu nimic nou, e un [ut de adio [i n-am cuvinte doamnei St`noiu [i o list` de pumni \n gur` viitorului ministru de Justi]ie, dac` nu se ]ine de treab`. Costiniu este judec`toarea care s-a ridicat constant \mpotriva balerinei pesediste Rodica. Viorica Costiniu este judec`tor la Curtea de Apel Bucure[ti, pre[edinte de onoare al Asocia]iei Magistra]ilor din Romnia. Reporter: Ce nu v-au dat, de nu v` \nchid gura? Viorica Costiniu: Ar trebui s` opreasc` nu vocea mea, ci a celor peste trei mii [i ceva de membri ai AMR. Practica ministerial` este: fie \l c\[tigi pe judec`tor cu un post de conducere, o burs`, un seminar \n str`in`tate, fie \l denigrezi public. Rep.: V-au oferit bombonele. V.C.: Sigur, mi s-au oferit astfel de tenta]ii, dar pentru mine a fi judec`tor \nseamn` cea mai mare demnitate. Rep.: Un milion de dolari? V.C.: Nu se poate cuantifica \n moned` aceast` \nalt` demnitate \n care func]ionez. Rep.: Nu degeaba ziceau c` s\nte]i nebun`! V.C.: Au existat astfel de vorbe, dar astfel de vorbe am considerat c` nu fac parte din repertoriul unui dialog dintre dou` institu]ii: AMR [i minister. Rep.: De ce nu e bun` Rodica St`noiu? V.C.: |ntrebarea e un pic cam personal`. Eu nu s\nt de p`rerea: Schimbarea domnilor, bucuria R`m\n circumspect` \n ceea ce prive[te soarta Justi]iei. Fiindc`, deocamdat`, s` sper`m c` nu pentru mult timp, instan]ele s\nt pendinte de minister, iar amatorismul managerial are reverbera]ii p\n` la nivelul activit`]ii instan]elor. Rep.: Au fost 11 mini[tri la Justi]ie. De ce nu s-a f`cut reforma? V.C.: Simplu. Nu a fost voin]` politic`, indiferent de guvernul sau culoarea politic` avut`. S-au f`cut pa[i sub un anumit control, c\t s` se perceap` din str`in`tate sau din afar` o aparent` independen]` a sistemului. De aceea, \mi p`strez o circumspec]ie vizavi de mersul viitor al reformei. Rep.: Care e punctul nevralgic? V.C.: Vreau s` v` spun c` exist` norme acum inferioare celor prev`zute \n Constitu]ia din 1991. De ce? Atunci, Constitu]ia prevedea doar faptul c` ministrul prezideaz` Consiliul Superior al Magistraturii. |n urma ultimei Constitu]ii, ministrul este membru cu drept de vot, face parte din comisia care recomand` judec`torii de la Curtea Suprem`. Ministrul r`m\ne administratorul instan]elor de judecat`, ceea ce afecteaz` direct independen]a material` a Justi]iei. Influen]a politic` e clar`: ministrul este membru cu func]ii \n partidul de guvern`m\nt [i este parlamentar. Este exponent al puterii legislative [i are putere asupra \ntregului sistem, de la zona de preg`tire a personalului p\n` la cea pe linie disciplinar`. Rep.: Aceasta ar fi schema pe fa]` a influen]ei exist` [i alte presiuni? V.C.: Num`rul de judec`tori e insuficient pentru volumul de munc`. Se folose[te un corp de judec`tori mic ca s` gre[easc` mult. Or, angaj`rile stau tot la latitudinea ministerului. Rep.: Sun` telefonul? V.C.: Marea majoritate a colegilor mei g\ndesc c`, \n momentul \n care telefonul sun` fie direct, fie prin interpu[i, [i \n general, cureaua de transmisie e pre[edintele de instan]`, au de ales \ntre a r`m\ne echilibra]i [i a nu rezista unui telefon. Vinovat este cel care accept` o asemenea influen]`. Volumul de munc` e enorm. Exist` judec`tori care nu au unde locui, stau prin c`mine [i au probleme ce nu-[i g`sesc rezolvarea. Ce s` \n]eleag` un judec`tor c\nd criteriile de acces [i promovare \n interiorul sistemului s\nt complet alterate? Potrivit legii, ministrul poate promova direct, f`r` examene, anumite personalit`]i din lumea juridic`. Acest articol a fost folosit nu \ntotdeauna legat de persoane care s` aib` o recunoa[tere [i moral`, [i profesional` la nivelul sistemului. De exemplu, doamna judec`tor Chioseaua a venit din avocatur` direct la Curtea de Apel Bucure[ti, \n timp ce era organizat un serios examen de promovare. Apoi, dup` dou` luni, a devenit pre[edinta sec]iei comerciale a Tribunalului Bucure[ti, apoi vicepre[edinta Cur]ii de Apel Bucure[ti, iar de o lun` de zile e un proasp`t judec`tor pe via]` la Curtea Suprem`. Deci, cu voin]` politic`, se poate. Rep.: {i heirupism. V.C.: Vreau s` v` spun c` de trei ani reforma \n Justi]ie trebuia \ncheiat`. Hei-rupul ultimelor luni ce a realizat? Legea statutului magistratului [i Legea de organizare judiciar` s-au votat \n c\teva zile, iar \n plen nu

Doamna Viorica Costiniu, pre[edinta Asocia]iei Magistra]ilor din Romnia, convins` c`, oric\]i mini[tri ar \ncerca s` resusciteze Justi]ia, Dreptatea va umbla tot cu capul spart
a durat mai mult de dou` ore. La ce a dus aceast` grab`? O lips` de corelare \ntre aceste legi, mai mult dec\t at\t, cele dou` legi s\nt \n contradic]ie cu Constitu]ia actual` [i nu se ridic` la standar- Constitu]ie [i standardele eudele europene. Mai departe, ropene. Iat` de ce nu avem creproiectul privind Consiliul Supe- dibilitate. rior al Magistraturii este diferit de aceste dou` legi [i departe de Eugen ISTODOR

Mihai Dobrovolschi, Cristian Boureanu, Rodica Mandache, Mihaela Mihai, Elena Lasconi, Victor Ciorbea, Anca Fusariu, Mariana {oitu, Horia Romanescu, Doru Dumitrescu, Doina Cacoveanu, Mihaela R`dulescu, Gheorghe Tache, P`rintele Iustin Marchi[, Ovidiu Ioani]oaia, cei 1.500 de membri ai Federa]iei Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea Romne a Fo[tilor De]inu]i Politici Lupt`tori Elisabeta Rizea Anticomuni[ti (pre[edinte Borore] Vasile [i dr. Cornea), Asocia]ia Universitari pentru Universitate [i Alian]a Tineretului Universitar. Le Au semnat pentru: Dan Pavel, Aurora Liiceanu, Adrian Cioroianu, H.-R. Patapievici, mul]umim din suflet jurnali[tilor de la Gazeta Neagu Djuvara, Monica Lovinescu, Virgil de Maramure[ care ni s-au al`turat att \n Ierunca, Mircea Toma, Cornel Ivanciuc, Anac]iunea de popularizare a monumentului, s-au sinucis sau au fost executa]i de Securi- drei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Marius Oprea, ct [i \n cea de finan]are. Le mai mul]umim \n N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, tate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i Stej`rel Olaru, Ioan T. Morar, Anton Geormod deosebit jurnali[tilor de la Televiziunea stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, gescu, Alexandru Ionescu, {tefan Agopian, Romn`, devenit` un partener de n`dejde limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a Dana Deac, Costi Rogozanu, Ludovic Spiess, pentru \ntreprinderea noastr`. ancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` fost arestat` prima dat` \n 1949 [i an\n 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. Dumitru Costin, Matei Br`tianu, Petru Lista r`mne deschis`. chetat` de Securitate pentru c` a sprijinit Dup` doi ani a fost din nou arestat` [i con- Romo[an, Dan Turturic`, Marius Ghilezan, activ banda terorist` Arsenescudamnat` la moarte, pedeaps` comutat` la Viorel Mo]oc, Mona Musc`, Cornel NistoArn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt 25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` rescu, Marius Tuc`, Titus Muntean, Sorin eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranuRo[ca St`nescu, Gabriela Adame[teanu, \n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost mit Haiducii Muscelului, ajuta]i de ElisaA[ez`mntul cultural Academia beta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edin- Rodica Palade, Doru Bu[cu, Mihai R`zvan Ca]avencu va aduna [i administra Ungureanu, Nae Caranfil, Lucia Hossutele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele [i de c`tre majoritatea s`tenilor din fondurile necesare [i va ini]ia toate Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau Longin, Florin C`linescu, Lucian M\ndru]`, sale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i demersurile pentru construc]ia s` [tiu c` s-a limpezit lumea, s` [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m Cozmin Gu[`, Mircea Dinescu, Simona Chirca au fost familii care s-au sacrificat monumentului Elisabetei Rizea, simbol al Kessler, Simona Marinescu, Valentin Nicoaproape \n \ntregime), a fost fondat de un rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a s`-i onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i lau, Dan Chi[u, Cristian P\rvulescu, Stelian fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe ob]inut acordul primarului general al pe acele femei care au luptat um`r la T`nase, Radu Varia, Tudor Octavian, MariArsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma um`r cu b`rba]ii lor, uneori cu arma-n Capitalei. Se va organiza un concurs ana Nicolescu, Andrei Gheorghe, Viorel Hre- na]ional pentru proiectul acestui Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 mn`, murind \n \nchisoare sau \n mun]i: benciuc, Dan C. Mih`ilescu, Traian B`sescu, monument, ce va fi ales de c`tre un juriu pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca Rodica Culcer, Varujan Vosganian, Sorin Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv coalc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Elena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Radu, Dan Tomozei, Manuela {tef`nescu, Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora mandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte, Monumentul propus s` ia locul statuii lui

Pentru monumentul unei femei monumentale

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument

Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare \mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU

FINAN}A}I AICI!

Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile: ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

cuv\ntul care

Ud` dai [i unde crap`

canalul

bate apa mar]ian` \n piua feminin` a pasiunii utile


Marte, luna ziarului Ziua. Oficialii NASA i-au f`cut o imens` bucurie ziarului Ziua, anun]\nd mar]i sear` c` pe Marte a existat ap` din abunden]` [i, deci, ar fi putut exista condi]ii favorabile vie]ii. Joi, 4 martie, Ziua public`, sub titlul Marte a avut ap` lichid`, o pagin` \ntreag` din care nu puteau lipsi apa mar]ian` \ns`[i, robotul Opportunity, jarositul, st\nca El Capitan, bacteria Deinococcus radiodurans, spectrometrul Moessbauer, robotul Spirit, domnul Celsius, doamnele satelit Phobos [i Deimos, biosemn`turile prezumtive, bacteria magnetotactic` MV-1 [i domnul Marius Btc`, biosemnatarul acestei savuroase ape mar]iene. Un dosar de un gen foarte feminin. Ar fi chiar p`cat s` fi ratat edi]ia de colec]ie de luni, 1 martie, a Jurnalului Na]ional, care con]ine 25 de pagini foarte interesante despre femeile celebre ale Romniei: Elisabeta I a Romniei (Carmen Sylva), Maria T`nase, Martha Bibescu, Elena Cuza, Doamna Chiajna, Regina Maria, Lucia Sturdza Bulandra, Iulia Hasdeu, Elisabeta Rizea, Iolanda Bala[, Elvira Popescu, Nadia Com`neci [i m` opresc aici cu enumerarea. Apropo de acest subiect: luni sear`, m` \ntorceam acas` cu tramvaiul, pe scaunul din fa]a mea s-a a[ezat un tip \n jur de 35 de ani, genul muncitor, avea \n m\n` Jurnalul Na]ional, \l r`sfoia. Neav\nd ce face, l-am urm`rit cu aten]ie. Ajung\nd cu r`sfoitul la pagina 7, prima a dosarului cu femei celebre, individul a dat repede pagina. Urm`toarea pe list` era Maria T`nase care, nici ea, nu a reu[it s`-i capteze aten]ia. Se uita pu]in peste poze [i imediat \ntorcea foaia. Asupra unei singure pove[ti s-a oprit individul din fa]a mea, [i s\nt convins c` nu din cauz` c` l-ar fi interesat foarte mult persoana Elvirei Popescu Sinucidere pentru Elvira Popescu era un titlu perfect pentru genul [i gustul lui. Mama lui Isus, fiul dumneavoastr` se joac` cu Mel Gibson! Recunosc: am avut o tres`rire citind \n Adev`rul de vineri un supratitlu de pe prima pagin`: Maia Morgenstern, mama lui Isus, \n exclusivitate pentru Adev`rul. Cum adic`, Maia Morgenstern, mama lui Isus? Sigur, am \n]eles ce vrea s` spun` autorul, c`ci nu departe de supratitlul `sta se afla un titlu [i imediat sub titlu \ncepea un foarte interesant interviu acordat de Maia Morgenstern lui Cristian Tudor Popescu, \n care se discuta despre ultimul film al lui Mel Gibson, The Passion of Christ, \n care Maia Morgenstern o joac` pe mama lui Isus. Aha, deci asta a vrut s` spun` domnul CTP cu expresia Maia Morgenstern, mama lui Isus! Elogiu fetei vitrege. S`pt`m\na trecut`, s-a \nt\mplat ceva cu totul deosebit la rubrica Fata de la pagina 5 din Libertatea, un fel de cutremur senzual [i, totodat`, intelectual, din moment ce fata de mar]i, 2 martie, nu doar c` se nume[te Alina Beatrice Che[c` (asta mai putem \n]elege), dar dumneaei mai este [i asistent universitar de limba englez`, doctorand \n literatur` [i poet`. Intelectualii din redac]ie salut` c`lduros aceast` deschidere a Fetei de la pagina 5! Ziua rubricii Doctorandei de la pagina 5 se cam apropie, [i bravo ei!

mass-midia n`vodari
q Pentru ca Dumitru Sechelariu (att ca om, ct [i ca stadion) s` nu doarm` lini[tit a ap`rut o nou` publica]ie care se pare c` nu-i va cnta n strun`: e vorba de Gazeta de Bac`u, autointitulat` s`pt`mnal de rafinament [i atitudine. Acesta e ultimul noun`scut din re]eaua Gazeta pornit` din coasta cotidianului Bun` ziua, Ardeal, din Cluj. Iat` c` asist`m la un desc`lecat al ardelenilor n ora[ul hrebenciucian, desc`lecat din care vor ie[i scntei dac` nu cumva se vor lua doar palme [i pumni, cum ne-a obi[nuit PSD-ul. Redactorul-[ef al acestei noi publica]ii este Ionu] Avram, iar redactor-[ef adjunct, Ramona Jitaru. S` le ur`m spor la treab`, c` au ce scrie acolo! q TV Mania lanseaz`, n ultimul s`u num`r, zvonul potrivit c`ruia Toni Grecu ar fi intrat n ograda de achizi]ii a lui Valeriu Lazarov [i c` ar urma s` prezinte la Antena 1 un show care s` o bat` pe Teo. Cel mai suprins de acest zvon a fost Toni Grecu nsu[i, care ne-a declarat c` nu-l cunoa[te pe Lazarov [i c` nu are de gnd s` fac` absolut nici o emisiune, pe de o parte pentru c` se simte bine la Divertis [i are destul` treab`, iar pe de alt` parte, pentru c` nici nu s-a pus vreodat` problema!

Dac` e s` ne lu`m dup` Adev`rul de week-end, PRO TV ar fi difuzat un thriller cu Sandra Bullock interzis minorilor [i adul]ilor care n-au \nv`]at o limb` str`in` p\n` la v\rsta asta, fiind preocupa]i cu citirea ghidurilor TV. Dup` cum vede]i, pentru a evita eventualele dubii, numele filmului, Re]eaua, a fost precizat [i \n limba englez`: The Wet! Presupunem c` de limba englez` e vorba, de[i s\ntem ispiti]i s` ne g\ndim la altele, mai ales c` \n film joac` [i preferata noastr` (te salut, Sandra!). Iar The Wet \nseamn` dup` cum ne-a zis [i tovar`[a profesoar` c\ndva, n-are importan]` c\nd Uda. Domle, face presa asta ce face [i p\n la urm` tot la inunda]ii sau fata de la pagina 5 ajunge.

Adrian BADEA Cine se aseam`n` se aseam`n` [i gata! C\nd cite[ti cu aten]ie ziarele se \nt\mpl` s` ai tot felul de surprize. Nu de mult, am avut pl`cerea s` constat c\t de bine seam`n` Mona Musc` cu baroneasa Emma Nicholson. M-am bucurat, desigur, c` nici doamna Musc`, nici doamna baroneas` nu seam`n` deloc cu doamna Rodica St`noiu. Doamna St`noiu poate a]i observat [i dumneavoastr` seam`n` foarte bine cu domnul Ion Iliescu. Chestie de ideologie, probabil. Utile vs. futile. Un colec]ionar util. Afl`m din Libertatea de miercuri, 3 martie, c` Gabriel este cititor al ziarului Libertatea [i, de vreo jum`tate de an, el colec]ioneaz` paginile 6 din Libertatea. Pe l\ng` utilitatea paginilor de utile, Gabriel are un motiv \n plus s` fac` asta: pe verso-ul paginii 6 se afl` pagina 5, iar \n pagina 5 se afl` a]i ghicit Fata de la pagina 5, o rubric` deosebit de util`, s` recunoa[tem. Iulian T~NASE

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant. A venit primaoara!


|n tramvaiul 16, o cer[etoare, nev`z`toare autodeclarat`, avea p\n` deun`zi un repertoriu mai degrab` plicticos: Tare-i greu f`r` vedere; D`-le, Doamne, noroc, la lumea care m` rog!; Dumnezeu s` v` ajut`! [i a[a mai departe. Schimbarea \n bine s-a \nt\mplat \ntr-o luni care, anul acesta, a picat \n prima zi calendaristic` de prim`var`. |n lunea aceea, urechile mele au z\mbit auzind urm`toarele: Sf\nta zi de unu martie s` v` ajut`!. Deci, se poate!

reportaj cu ]ara de g\t

La N`bucului, Securitatea a \nvins Armata


sider` Creier. Respectul vine de la faptul c` acest om a lucrat \n domeniul controlului \n Armat`: Puiu Badea a mai fost trei luni pre[edinte [i a demisionat i-am zis eu ceva, dar [i lui i s-a p`rut greu. E, ce vroiam s` v` spun dup` plecarea omului `stuia, 11 [i-au pus centrale. Cum s`-]i pui, domle, central`, c\nd noi avem central`? Acest om, Puiu Pavel, este un om de aur pentru acest bloc!. Ilarion Icleanu a fost \n Armata Regal`, apoi a trecut \n For]ele Democrate. Grupul de presiune e timorat de Puiu Pavel. A[a s\nt eu, mai coleric. Eu vreau s` m` descarc, c` dac` la cinci in[i \n fiecare zi m` bate la cap, ori plesne[te capul, ori plesne[te inima. Icleanu: Nu domnul Badea e de vin`, ci Adunarea General`! Puiu e consecvent Adun`rii. Puiu Badea revine: Domnule, pe onoarea mea, eu fac totul gratis, cum pot fi acuzat de dictatur`? Gratis fac asta, un ban nu iau!. Iacob e un negativist cred c` dac` am aduna to]i negativi[tii la nivel de ora[ Bucure[ti nu am g`si at\ta negativism c\t are `sta \n el. Cine a zis c` mai vreau s` fiu pre[edinte? Mi-ajunge, domle, d`-o-n pizda m`-sii. Adic` zece luni, zece reclama]ii! Doar c` iarna asta a fost frig \n case. Ce frig? Eu am venit cu un termometru precis, electronic, care m`soar` exact. Uite, 21, 22. Apa cald` e dup` un orar cel pu]in ciudat. Ori pe la 11 diminea]a, ori deloc! Icleanu ap`r`: {ti]i cu ce idee a venit Iacob? C` s` se p`streze apa \n cad` de la un sp`lat [i s` ne sp`l`m [i a doua oar`!. |n subsol, Puiu ]ine un chiria[. Nu. Domle, e caloriferistul. Pl`te[te \ntre]inerea la asocia]ie! A pus tax` pe ma[in`! Domle, e curte interioar`, era dat drumul la lumin` ca s` nu fure ho]ii [i s` stea lumea \n p`rcule]. 10.000 de lei era. At\t! Nu au vrut, foarte bine, am t`iat becurile din parc. Celor cu apometre le trece bani mai mul]i dec\t e legal. Nu m` joc cu astea, domle, pur [i simplu, uit`-te \n lege! Am procent de \mp`r]it? Am. Respect. Icleanu din nou se aude exact: A fost acuzat c` e austeritate, nu tu c`ldur`, nu tu ap` cald`, dar [ti]i c` \n bloc s\nt v`duve de eroi ai armatei romne? V`duve cu un milion pensie. Dac` ar fi dat c`ldur` la maxim, ap` la maxim, nu s-ar fi v`zut astea \n cote? Ce s` facem cu v`duvele, s\nt so]ii ale colegilor no[tri. Ce-i mai r`m\ne ofi]erului c\nd iese la pensie? Domnul Puiu are dreptate: Onoarea, onoarea c` nu am f`cut r`u nim`nui [i c` nu voi face r`u nim`nui. Onoarea cu care intru \n cas` [i m` prezint so]iei, copiilor [i nepo]ilor. A, am uitat s` spun: Pavel Badea, zis Puiu, a insistat s`-i dau num`rul de la ma[in`. Ca s` m` dea \n verific`ri. Nu [tiu de ce, dar m-am opus. De[i mi se p`rea firesc s` m` dea \n verificare. Eugen ISTODOR

Domnilor, e inadmisibil! Ni[te oameni care au f`cut poli]ie politic` pe vremea fostului bloc comunist n-ar trebui s` conduc` ast`zi destinele blocului nostru de locatari ne\ntabula]i politic.

Lege [i dezordine
Vi s-a \nt\mplat vreodat` s` c`uta]i, pe Calea C`l`ra[ilor, num`rul 250? Dac` nu, fi]i aten]i aici: 250 vine dup` 300, iar 300 vine dup` 244. M-am \nv\rtit prin zon` vreo zece minute, p\n` c\nd m-a l`murit un administrator de bloc: Da, domle, e dup` col]! Adic` dup` num`rul 300? Da, dup` 300. P`i, e normal? Da, domle, a[a vin, e normal!. La 300 st` sediul `la enorm de scump al Casei Na]ionale a Asigur`rilor de S`n`tate. Probabil c`, \n megalomania lor, `[tia au zis c`, dac` tot cheltuiesc aiurea din banii de pansament [i algocalmin ai contribuabilului, n-ar fi r`u s` fraudeze un pic [i la mul]imea numerelor reale \ntregi, Z.

Metrou nu crede \n lacrimi


E o femeie pe sc`rile de la Metrou Universitate, o bab`, mai exact, care pl\nge de ]i se rupe inima. Dar v` rog eu nu-i mai da]i bani! MINTE! Pl\nge de cel pu]in 3 ani c\nd a ap`rut prima oar` [i m-a convins s` scot 10 mii de lei, dup` ce \mi rupsese inima \n dou`. Dup` care am v`zut c` pl\nge la fel, de trei ani de zile, oric\]i bani i-ai da. Se preface dup` ce pleci, nu mai pl\nge. Iar banii sigur \i d` la sf\r[it lu un nene cu un Mercedes S Class, care merge s`-i sparg` b`g\ndu-i \n chilo]ii la ni[te ]\]oase din barul La Manele!

Wanted from RATB


Am luat un tramvai 34 pn`-n Pia]a Sudului, la ni[te rude, [i, normal, nu mi-am luat bilet pentru patru sta]ii. M-a[ez comod la geamul din spate [i ochii mi se holbeaz` brusc la un afi[ pe A4 cu ni[te moace de rromi urm`ri]i de RATB [i Poli]ie, care fur` pe mijloacele de transport n comun. Erau att de asem`n`tori din cauza toner-ului le[inat al xeroxului, nct [i dac-ar fi fost lng` mine nu i-a[ fi recunoscut. Nu [tiu cum s` v` zic, dar s` fii urm`rit general prin tramvaie mi se pare extrem de incitant. Plus c` ai putea la un moment dat s` treci ilegal frontiera ntr-un autobuz sau s`-]i iei cet`]enie de taxi [i, gata, po]i s`-]i vezi de via]`.

omle, eu am posibilit`]ile mele. Ei ce fac? Trimit anonime bun, trimit. Vine controlul, m` supun. Ce fac dup` aceea? Rog pe cineva, om de-al meu, din sistem: domle, f`-mi un bine, adu anonima. Aduce omul anonima [i o compar`. E acela[i fel de a scrie? E acela[i scris? Este. Eu [tiu, domle, cine m` reclam`. Un grup de presiune. |l cunosc. M`rturise[te Pavel Badea, o m\ndrie a Securit`]ii romne, nume de pe lista lui Secu: 1989 lt.-col., loc]iitor [ef de Securitate, DSS, Securitatea Municipiului Bucure[ti. I se spune Puiu Pavel, cum \i spunea tat`l lui, ofi]er de avia]ie, [i este pre[edintele asocia]iei de locatari de pe strada Drumul S`rii num`rul 11-17. Grupul de presiune este alc`tuit din ofi]erii \n rezerv`, oameni de aur ai armatei romne: Gheorghe Ple[a, economist, Avram, inginer mecanic, Constantin Nedelcu, radiolocator, Vasile S\rbu, aviator, Francisc Iacob, supravegherea antiaerian` a teritoriului [i ideologie. Blocul este din 50 [i ceva. Are central` veche, ce scoate un zgomot infernal. Doamna Nedelcu are dopuri de avia]ie \n urechi. Puiu spune c` ori se schimb` complet, ori nu are ce face. S\rbu sus]ine c` vrea s`-[i pun` central` proprie. Puiu a fost categoric: |]i pui c\nd \]i dau eu aprobare. Da, domle, poate am zis a[a, c` mereu vine cu asta la mine, dar legea e clar`: s` nu se pun` central` \n blocuri cu central` proprie. Respect legea. Ilarion Icleanu este [eful Comisiei de Cenzori. At\t grupul de presiune, c\t [i Puiu \l con-

Domnu' locatar Nedelcu, dovada vie c` intervieva]ii no[tri s\nt uneori mult mai inteligen]i dec\t unii dintre reporterii lor

N`scu]i asasini, deceda]i c`l`tori

Ethos, Porthos [i Aramis

Alo, domnul cu saco[a, ]ine-te, domle, de bar`, nu te mai \mpinge at\ta \n mine cu sat\rul `la! {i mata ce te benoclezi la mine, cucoan`? Ce bele[ti ochii `ia? Ce, n-ai mai v`zut sabie ninja \n ficat? P`i, [i ce s` fac dac` m`-mpinge [i pe mine din spate? Ia-]i, cucoan`, Dacie dac` vrei s` te chinui mai pu]in! Alo, alo, domnu [ofer, nu mai intra, domle, sub toate TIR-urile, c` nu cari cartofi! V` rog s` face]i sta]ie [i la prima, s` detonez [i eu bomba asta, c` domnii de pe scar` vor s` urce [i ei mai sus! Minodora la maxi-taxi

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

bursa [p`gilor O [pag` care te trimite \n p`dure


Exist` persoane c`rora le place foarte mult \n p`dure. Ele merg \n p`dure aproape zilnic [i seara, c\nd se \ntorc acas`, cu ma[inile \nc`rcate de bu[teni, p`durea r`m\ne cuminte la locul ei, sper\nd c` persoanele alea nu se vor mai \ntoarce prea cur\nd. Dar ele se \ntorc nu cur\nd, ci chiar a doua zi, fiindc` aici este vorba de persoane juridice, adic` de agen]i

economici care exploateaz` p`durea. O dat` la doi ani, ace[tia trebuie s` se reautorizeze. De autoriz`ri [i reautoriz`ri se ocup` ASFOR, adic` Asocia]ia Patronal` din Industria Forestier`, cu sediul \n bine\n]eles Bucure[ti. Comisia care d` (re)autoriza]iile se \ntrune[te o dat` pe lun` [i, crede]i-ne pe cuv\nt, \mbulzeala e mare. C\nd coada \ncepe s` se \ngroa[e, apare un personaj \n v\rst`, un b`tr\nel simpatic, care dac` tu te gr`be[ti [i p`durea te cheam` la ea mai repede te bag` \n fa]`. {paga la b`tr\n variaz` \ntre 600.000 [i 1.000.000 de lei. Dup` ce dai [paga asta, nu mai trece mult [i ajungi \n fa]a comisiei care \]i d` nu se pune problema (re)autoriza]ia. Apoi, fuga \n p`dure! P`durea autoriza]ilor

Nichita, acum [i prozator

Un-doi-trei-patru, prim`ria [i promovatu


Episodul unu. Era \ntr-o mar]i. Se f`cea c` era [edin]` de Consiliu de Administra]ie la Poli Unirea. Club de fotbal de la Ia[i, la care pre[edinte e primarul interimar Gigi Nichita. pesedist, se-n]elege. Gigi a spus c` trebuie bani la club, c` promovarea \n A e aproape. La fel de aproape ca alegerile, deci PSD-ul trebuie s` bage repede echipa \n A. Varlan, unul din ac]ionarii clubului, a zis c` da. Dar numai dac` exist` un plan economic. Fiindc` el cotizeaz` numai dac` [tie exact unde se duc banii. Gigi s-a sup`rat. De planuri \i arde lui acum? Varlan s-a sup`rat [i el. Sup`rare mai mare ca \n ziua aia nu [tiu s` mai fi existat pe acele plaiuri de la sup`rarea lui {tefan cel Mare pe boierii br`ileni \ncoace. Episodul doi. Era \ntr-o joi, dou` zile mai t\rziu dec\t mar]i. Gigi \i cere demisia directorului de la Autobuzul SA, societate aflat` \n subordinea Prim`riei. Pe motiv c` a \nchiriat ni[te microbuze [i c` toat` afacerea era pe pierdere. Pierdere mai mare ca atunci nu [tiu s` mai fi existat pe acele plaiuri de la moartea calului lui {tefan cel Mare \ncoace. Episodul trei. Luni, patru zile mai t\rziu dec\t joi. Directorul de la Autobuzul SA e suspendat din func]ie. Uite de ce: microbuzele fuseser` \nchiriate de la firma lui Varlan. Care Varlan (relu`m din episoadele anterioare) s-a [uc`rit c` trebuie s` cotizeze la Poli ca s` intre Pesedeu-n A [i Gigi la Prim`rie.

Despre Gheorghe Gigi Nichita, primarul interimar de la Ia[i, [tia]i multe, dar c` are un suflet a[a sensibil habar n-avea]i. Suflet de scriitor, ce mai. Chiar de scriitor expresionist, care trece deseori dincolo de limita posibilului. C`ci noi, unii, nu [tim pe nimeni la Ia[i c`ruia s`-i fi pl`cut iarna care a trecut. Poate s` fi pl`cut pinguinilor de zoo, dar cet`]enilor de prin apartamente \n nici un caz. A[a e: nici nu se putea ca Ziua Femeii s` fie \ntr-un alt anotimp dec\t prim`vara. V` da]i seama ce trist ar fi fost s` fie iarna! Ai fi dus femeii un

buchet de flori, ai fi \nconjurat patul conjugal de lum\n`ri parfumate [i, ca s`-i ar`]i c\t de mult o iube[ti, ai fi dezbr`cat-o din priviri [i ai fi pus pe ea \nc` o hain` \n plus. Altfel, excelent textul, dom primar. La fel ca [i pseudonimul pe care vi l-a]i ales ca scriitor: Gheoghe Nichita! Totu[i, de ce nu v` semna]i cu numele dumneavoastr`, Gheorghe Nichita? E drept c` n-are aceea[i prestan]` ca pseudonimul, dar m`car s` [tie aleg`toarele pe cine s` voteze. Tom [i Ger

T\lharie Coca-Cozma

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

oficina cea de tain`


ghea]a de pe parbrizul ma[inii cu un f`ra[ mov. Alalt`ieri am v`zut o ma[in` intr\nd \n alta. Ce frumos a fost c\nd a venit prim`vara! c` iarna nu s-a terminat. |n al doilea r\nd, pentru mine prim`vara a venit dac` dup` o plimbare prin centrul Bucure[tiului pot decreta: B`ie]i, revolu]ia bulanelor a \nvins!. Or, nici asta nu s-a \nt\mplat. {i apoi am \n]eles c` la mamiferele numite oameni venirea prim`verii marcheaz` o cre[tere masiv` a libidoului. Iar dac` m` iau dup` repro[urile pe care mi le face iubita mea, ne afl`m \n plin` iarn` polar`. dat` pe anotimp. Pn` acum a venit doar iarna de vreo cinci ori (atta am num`rat eu), iar ntre cele cinci ierni numai o dat` mi s-a p`rut c` ar fi scos nasul n lume prim`vara. Nu vi se pare c`, tr`ind n epoca plagiatelor, prim`vara asta, totu[i, nu-i dect o copie? C`t`lin MATEI Dac` a venit sau nu prim`vara? Eu nu [tiu ce s` r`spund la aceast` \ntrebare, dar totu[i o voi face, ca s`-i ar`t mamei mele c` eu scriu la Academia Ca]avencu pentru c`, dup` at\ta timp, \nc` nu m` crede. Deci, mam`, eu s\nt! {i ca s`-]i demonstrez c` s\nt fiul t`u, uite: eu s\nt, C`t`lin, b`iatul so]ului t`u, tat`l meu, Cornel.

Nu mai e anotimp de pierdut


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Se-ntorc p`s`rile c`l`toare \n Romnia, \[i aduc aminte de un mai vechi \ndemn [i \[i mai pun un penaj pe ele. Romica Jurca s` fii [i nu mai \n]elegi ce se \nt\mpl` cu vremea asta. Practic, nu mai exist` dec\t dou` anotimpuri: diminea]a [i seara. Adic` vara (diminea]a) [i iarna (seara). A-nceput de-un ceas s` cad` c\te-un fulg. Acum a stat. Toplessu s-a ar`tat spre apus. {i st` gr`mad`-n tanga peste sat. Nu mai [tii, domle, dac`-i prim`var`, iarn` sau aievea. Noi, ce s` facem? Ce puteri avem? Putem s` nu mai ningem \n locul norilor? Nu. A[a c` am f`cut din nou ce-am fost \n stare. Am votat: a venit sau nu a venit prim`vara? Aceasta-i \ntrebarea. Iar r`spunsurile, s`racele, iat`-le:

punere ale unei ierni expirate; 3) o boare de prim`var`, pregnant` [i plin` de vigoare; 4) arome de var` preg`tindu-se pentru un start \n for]`, \nc` \ndep`rtate, dar clare. |n consecin]`, concluzia sondajului nazal efectuat \n prima decad` a lunii martie a.c. este aceea c` prim`vara a venit \n propor]ie de 94%, diferen]a de 6 procente reprezent\nd ultimele vestigii ale iernii care \[i \ncheie mandatul.

NU
Alin IONESCU Nu, n-a venit. {i dac` v` mai gndi]i la tipa aia mi[to cu sfrcuri nflorite, cu gene lungi [i gdil`toare precum iarba-n talpa goal`, cu pulpa mai moale dect carnea mielului de Pa[ti, atunci afla]i de la mine, bre, nici n-o s` mai pupa]i vreodat`. St` ntins` ct e de goal` sub o p`tur` g`urit`, cu unul, Freon, un djin impostor [i cartofor care-a evadat \n secolul trecut dintr-un tub de spray, lacrimogen [i siropos ca o telenovel` cu nasul pe jos. A stat ascuns o vreme ntr-un frigider, apoi l-a alungat pe prin]ul Ozon, de pe tron, unde s-a cuib`rit [i-o ]ine pe Prim`var` ostatic`, b`tndu-i tot felul de apropouri peste fesele ei cele vesele. A[a c` lua]i-v` gndul [i asteniile de la trupul ei nmugurit [i mul]umi]i-v` cu babele astea nou`, c` deh, pn` la urm` baba b`trn` face supa de libelule bun`. {i-acum nc`lecai pe-un cal de pitici, doar-doar om apuca s` halim m`m`ligu]` cu usturoi [i urzici. Alexandru DU}U |n urma schimb`rilor dramatice ale climei, se spune c`, mai nou, nu mai exist` dec\t dou` anotimpuri: iarn` [i var`. Or, cum nu se poate face \nc` plaj`, \nseamn`

DA
Alexandru V~RZARU Cred c` a venit prim`vara. Am o nelini[te, am o nevroz`. |mi vine s` dau \n N`stase, \mi vine s` bat sau s` iau b`taie. Mi-ar pl`cea s` nu am serviciu, s` nu dau texte, dar nici s` nu iau penaliz`ri, s` stau pe str`zi, s` nu am nimic de f`cut. Semne de prim`var`. Eugen ISTODOR Prim`vara e anotimpul ghioceilor, lalelelor. |n pia]` apar ceapa, ridichile, salata, care dau vitamine copiilor. Fetele \[i arat` siluetele, iar b`ie]ii busturile. C\inii latr` ceva mai mult, iar pisicile miaun` ceva mai tare. Am uitat, mama mi-a spus c` iarba cre[te prim`vara, iar m`tu[a mi-a amintit c` iarba e bun`, c` acoper` s\ngele de la {tirile de la ora 5.

Drago[ MU{AT Da, a venit prim`vara. Ceea ce pentru noi, celebrii schiori br`ileni, echivaleaz` cu o dram`. P`i, ce ne facem noi, milioanele de schiori din Br`ila, dac` nu mai e z`pad`? Or s` ne putrezeasc` schiurile noastre John Deer pe c\mp! Or s` m`n\nce porcii teleDan STANCIU Pentru a r`spunde la \ntre- scaunul din Sta]iunea noastr` de barea dac` a venit sau nu prim`- iarn` de mecaniz`ri agricole din vara [i pentru ca marja de eroare Urleasca! Ru[ine! a r`spunsului s` fie c\t mai cobor\t`, mi-am scos nasul afar`, \n Daniel GOACE agora, [i i-am cerut s` adulmece Da, cred c` a venit. Luni dimiaerul public. Nasul a tras pe n`ri nea]` am v`zut ni[te musculi]e un e[antion reprezentativ de aer care \mi b\z\iau undeva prin drep[i a constatat urm`toarele: 1) ur- tul iconi]ei Recycle Bin de pe me reduse ca pondere de toamn` Desktop. veche, r`mase de anul trecut \n zonele mai pu]in sau deloc aeri- Iulian T~NASE site ale arealului comunitar; 2) un A venit prim`vara! Firul de iz deja st`tut de rece, emanat din iarb` [i vecinul meu de la 9 au dat structurile pe cale de descom- col]ul. Ieri diminea]` am cur`]at Eu iubesc prim`vara fiindc` pot s` ies s` m` plimb, fiindc` vecinii fac curat [i trimit g\ndacii spre mine. Astfel, \n t`lpi iau excremente de c\ine, iar \n amortizorul ma[inii c\te o groap`. |mi place prim`vara, e anotimpul rena[terii.

Viorel MO}OC R`spunsul ca la scrisori: Deocamdat` NU. Mai trimite]i. Trimite]i ceva cocori, un pic de verdea]` [i multe terase cu mici & bere, deschise minimum [apte zile-n [ir, la temperatura camerei. Atunci chiar o s` cred c`, da, vine prim`vara. P\n` atunci, mai trebuie lucrat. Dup` echinoc]iu, public`m [i versuri. Gabriel DROGEANU Dup` [edin]a de joi, [tiam sigur c` vine prim`vara. A venit spre sear`. Vineri a fost prim`var` plin`. Seara, pe la zece, a nins. Drago[ VASILE La mine \n cas`, p`rerile s\nt Deci, iarn`. S\mb`t` am stat \n \mp`r]ite. So]ia mea sus]ine c`, cas`. |n cas` era var`. Am ie[it \ntr-adev`r, a venit prim`vara, iar seara iarn`. Duminic` diminea]` natura s-a trezit la via]`. Eu, unul, mi-a fost toamn`, noroc c` \n rede c\nd a venit prim`vara ajung dac]ie mai era ni[te Scandic de la prea t\rziu [i prea b`ut acas` ca nea Virgil. Luni la [ase, c\nd am s`-mi permit s` fiu mereu de plecat la munc`, era cam toamn`iarn`. Acum a venit Toma s` bage aceea[i p`rere. un text \n calculatorul meu, a[a c` o s` m` car pu]in din redac]ie, s` Ioan T. MORAR Nu [tiu dac` a venit sau n-a v`d ce anotimp mai e pe afar`. venit. Eu s\nt de acord s` vin` Vorbim c\nd m` \ntorc. prim`vara, dar numai o singur`

INDECI{I

NU {TIU

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

Petre Roman a venit la putere pe bicicleta d`ruit` de Iliescu


Pentru cei care bat cap n cap ideea de revolu]ie cu aceea de lovitur` de stat, desigur, ntrebarea se cuno[teau Iliescu [i Roman de dinainte? nc` nu a apus. Prima dat`, v` aminti]i, Petric` a spus c` nu, nu s-au cunoscut, s-au v`zut la Televiziune prima dat`. Dup` aceea, n fa]a unor probe, a recunoscut c` se mai v`zuser`. Recent, am primit o informa]ie care nvrte cu]itul n rana acestei ntreb`ri: spun sursele noastre, extrem de informate, c` Petre Roman, adolescent fiind, ar fi primit prima biciclet` din via]a sa de la nenea Nelu. Un cadou plin de semnifica]ii, tov. Iliescu ncurajndu-l, astfel, pe Petric` s` pedaleze spre viitor. Nu [tim pe unde o fi acum acea biciclet`. O fi avut ea un cadru bun, de n`dejde? C`ci posesorul ei s-a dovedit c` f`cea parte dintr-o minunat` rezerv` de cadre. Al doilea cadou important f`cut de acela[i Iliescu a fost postul de premier pe care i l-a oferit lui Petric` de ndat` ce s-a putut. Partea proast` a fost c` intui]ia l-a tr`dat pe Petre Roman [i el, la rndul lui, l-a tr`dat pe Iliescu ntre locale [i generale, de team` c` nu va mai fi numit premier dup` alegeri. Ceea ce, spun anali[tii [i sursele, a fost un ra]ionament fals pentru c`, sentimental cum l [tim, Iliescu i-ar fi f`cut cadou nc` un mandat de prim-ministru. Iar asta ar fi scutit Romnia de guvernarea V`c`roiu. Dup` cum evolueaz` lucrurile Bunicu]a chiar poate sacrifica pe scena politic`, nu e exclus ca, arogantul cel gras! n ultima clip`, Petre Roman s` aib` for]a (democrat`) de a se Scenari[ti [i c[tigi ntoarce n bra]ele celui care l-a lansat. {i, de bucurie c` a B` venit acas` fiul r`t`citor,

poli]ia presei
Slovenia, o slovac` de muls
|n num`rul 8 al Academiei Ca]avencu, \n pagina 21, sub titlul File de cec din istoria privatiz`rii gazului est-european, autorul \ncurc` de c\teva ori Slovenia cu Slovacia, nereu[ind s` se hot`rasc` p\n` \n final despre cine-i vorba, de fapt. S\nt multe deosebiri \ntre cele dou` ]`ri, iar cea mai u[or de re]inut deosebire este c` Slovenia ne-a b`tut la fotbal, pe c\nd Slovacia ba.

Ion PARASCHIV

Petric`, aburul `la o fi sufletul lu Nea Nicu? Nu se poate!... S` tr`i]i, tovar`[e secretar general! Tii, ia uite ce raze frumoase trec prin noru `la! B`, da [tiu c` l-a ciuruit Voican!...

Posibil s` fie imposibil


Joi, 4 martie, cotidianul Na]ional publica cu poz` un titlu surprinz`tor: Clinton posibil vicepre[edinte SUA. La pagina doi anun]at` pe copert`, un articol ct de ct interesant ne spune: Clinton ar putea candida lini[tit pentru postul de vicepre[edinte al Statelor Unite deoarece Constitu]ia \i permite acest lucru. Poate la noi, \n Statele Unite ale Romniei, c`ci Constitu]ia Statelor Unite ale Americii nu prea i permite acest lucru prin 2 amendamente simple [i la obiect. Amendamentul XII spune c` nici o persoan` care nu poate candida pentru postul de pre[edinte nu poate candida nici la postul de vicepre[edinte. Al doilea amendament bucluca[ este XXII, care decreteaz` c` o persoan` poate fi doar de dou` ori pre[edinte, nemaiavnd dreptul sa candideze dup` terminarea mandatelor. S` zicem c` e o gre[eala omeneasc`, dar pu]in` gndire ar ridica ntrebarea: de ce nu a candidat Bill \n 2000, mpreun` cu Al Gore? Poate c` pe Lumini]a Bogdan, autoarea articolului, a derutat-o apari]ia n unele ziare americane a unor titluri care se refer` la tandemul Kerry/Clinton. Dar o examinare mai atent` ar releva faptul c` n cauz` este senatorul de New York, Hillary Clinton. De asemenea, ziarul afirm` c`: Anali[ti politici americani sus]in c` Clinton ar putea fi interesat. O fi domnu Clinton interesat, da cel mult de postul de so] de vicepre[edinte.

elev David MORAR

Petre Roman, un Walter ego al tat`lui s`u socialist, [i Ion Iliescu, un ego alterat al ilegali[tilor care au adus comunismul \n Romnia

10

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

Gar` pentru dou`

cu m\inile curat murdare Ciob`na[ cu 300 de Lukoil


Ca s` construie[ti o benzin`rie, v` spuneam n num`rul trecut, trebuie s` i ntrebi pe oamenii care stau n jur dac` le va conveni s` le miroas` a benzin` pe la nas n urm`torul infinit de ani, trebuie s` faci o dezbatere public` [i trebuie s` anun]i nainte prin afi[aj c` ai de gnd s` construie[ti. Trebuie, n primul rnd, s` ai toate actele [i s` ceri acordul de mediu de la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului. Dac` e cineva care s` treac` peste toate aceste reguli scrise \n lege (Ordinul 860 al Ministerului Mediului [i Legea 86 pe 2000) [i \n acordurile pe care Romnia le-a semnat pe plan interna]ional (Conven]ia de la Aarhus din 1998), ei bine, acel cineva e Lukoil-ul. Domnul Lukoil [i-a f`cut un bun obicei din a se uita \n jur dup` un loc bun de benzin`rie, din a trimite rapid excavatoarele [i utilajele pentru a ridica o construc]ie [i a se duce abia peste ani de zile s` cear` acordul de la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului. |n acest moment, o mul]ime de benzin`rii care poart` drapelul Lukoil ]in acest p`cat n crc`. S` vedem: benzin`ria din str. Turnu M`gurele 26-28 am-

Ca s` nu mai r`m\n` nedistrat [i anul `sta, mamare Cici [i mami]a Mimi l-au dus pe domnul Koe cu trenul la Bra[ov. Domnului Koe i s-a p`rut ciudat c`, pe tot drumul dintre Bucale [i Bra[ov, mamare Cici [i mami]a Mimi au dormit \n acela[i pat din cu[et`. Poate n-aveau loc de st`teau a[a \ncol`cite. C\nd l-au chemat [i pe el \ntre ele, domnul Koe a sim]it c` se sufoc`. Atunci, [ti]i povestea, a scos capul pe geam. S` ia pu]in aer. {i c`ciuli]a i-a zburat. V`z\ndu-l f`r` c`ciuli]`, mamare Cici [i mami]a Mimi au dublat imediat tariful, c` dac` p-orm` au nevoie de doctor? |n cur\nd, \n cu[et` a ap`rut [i controloarea. Avea chipiu CFR [i un furou negru. L-a apucat pe domnul Koe de urechi [i l-a pus s` \mbrace costumul de mariner din cauciuc. Noroc cu militarii \n termen de pe hol, c` dac` nu d`deau [i ei buzna \n cu[et`, nu [tiu, z`u, ce se alegea de bietul domn Koe.

Benzina vine de la R`s`rit, dar nu are chef s` treac` [i pe la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
plasat` prea aproape de cl`dirile din jur. Benzin`ria din Calea Rahovei 234, cea din Tudor Vladimirescu 58, cea din {oseaua Fundeni 29A care nu are nici acordul urbani[tilor [i nici canalizare, cea din Blejoiu 2A, unde s-au t`iat [i arbori de pe aliniamentul stradal, cea din Lemni[orului 1B-1D, cea din Bucure[tii Noi 141-143, cea din Mitropolit Andrei {aguna, lipit` [i de o locuin]`, cea din {oseaua Virtu]ii de lng` St`vilarul Ciurel, cea din Mihai Bravu col] cu V`c`re[ti construit` pe spa]iul verde, cea din Bulevardul Tudor Vladimirescu col] cu Caius Coriolan, cea din strada Peroni 27 sau cea din strada Huedin 37. Ca s` nu zice]i c` avem ceva cu Lukoil-ul, putem s` spunem c` [i benzin`ria OMW din George Co[buc 23-25 a fost amplasat` ntr-un parc de unde au fost defri[a]i [i 11 arbori. De cnd prim`riile de sector [i-au umflat mu[chii, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului este foarte frumos ignorat`. Politica faptului mplinit [i a bac[i[ului dat pe la urbani[tii prim`riilor de sector a dus la proliferarea acestei practici. Ei [i ce, noi s` fim nes`n`to[i! Ecologic` Contra (rubric` realizat` cu sprijinul funda]iei Eco-civica)

Triaj trois

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

11

tupeu 2004

Cntecul de leb`d` a AGVPS

Graba SRIc` treaba


nunchi s-au gr`bit s`-i fac` pe plac premierului, care anun]ase c` str`inii care fac declara]ii publice referitoare la reconfigurarea frontierelor Romniei ar putea fi declara]i persona non grata. De[tep]ii de la SRI [i Poli]ia de frontier` i-au aplicat astfel o interdic]ie de intrare \n ]ar` ziaristului Szolt Bayer cresc\nd cu sut` la sut` [ansele Romniei de intrare \n Uniunea African` \n 2007. La urma urmei, inferiorul n-are voie s` fie mai de[tept dec\t Domnule N`stase, \n [eful, astfel c` ce po]i urma intercept`rii convorbis`-i ceri unui tip rilor telefonice ale ziari[tilor am care e subordonaaflat ni[te informa]ii cutremur`toare, tul unuia care ode ]i se face p`rul m`ciuc`. De exem- moar` mama puiului de c`prioar` [i plu, [tia]i c` Tuc` joac` la dou` scrotul ministrului capete? E [i pe Connex, [i pe Ilie Srbu la prima Orange. v\n`toare care \i iese \n cale? Nesim]ire 2004 (2 puncte): Adrian N`stase [i Radu Timofte, doi ahtia]i dup` putere care [i-au Rodica St`noiu. Scorpia moare, dar nu se petrom. Rodica f`cut un SRI-c`pu[` Petrom-Filia[i spune c` ei, de Cele patru puteri \n stat s\nt Cornu, premierul neperecheat, apuc` s` dea cu b\ta-n bafta ]`- fapt, nu-i arde deloc de demisie. trei: Adrian [i N`stase. Cum zice Zei]ul v\n`torii \ntr-un cuv\nt, rii. S` vedem de ce ne-am ener- Dac` rezultatele anchetei Uniupremierul o prostie, cum trebuie Adi sufer` de aceea[i boal` ca vat [i s`pt`m\na asta: nii Europene vor spune c` sis` sar` repede un pupin-turist [i pre[edintele: la Bruxelles nu Prostie 2004 (3 puncte): tua]ia din Justi]ie e catastrocare s-o repete. Dictatorul lumi- [tie cum s`-i mai pupe poala Eu- SRI [i Poli]ia de frontier`. fal`, atunci da \nseamn` c` nat, geniul Subcarpa]ilor de la ropii, iar \n ]ar`, la V`sc`u]i, se Cele dou` institu]ii de stat \n ge- exist` corup]ie \n Justi]ie! a declarat de[tept doamna de petrol a politicii romne[ti. Concluzia e una singur`: Filia[i eu al dracu, rezervele de tupeu ale PSD-ului s\nt inepuizabile, nu ca pr`p`ditul `la de petrol de la Petrom [i din Irak! T\mpenie 2004 (1 punct): Ion Iliescu. Nea Nelu s-a trezit s`-i decoreze pe deputa]ii de la Comisia de cultur`, nun]i [i botezuri de duminic` Irina Loghin [i Ion Dol`nescu cu Ordinul Meritul Cultural \n grad de Mare Ofi]er. Bag`, domnu Iliescu, arde-o pe cum`tra de Cultur`, c` nu mai putea coana Irina s`-[i pun` paraiu pe frunte dac` n-o pi[c` acum mesenii de cur \n calitate de mare Ofi]ereas` \n grad de Comandor cu mu[tar!

n p`durea verde Veselie mult` Nimeni nu ne vede Ne-mpu[c`m n burt`


Zarv` mare prin p`duri. Un urs mai [ugub`] ne-a [optit c` Asocia]ia General` a Vn`torilor [i Pescarilor Sportivi, patronat` cum bine se [tie de premierul N`stase, o pune de o mega-afacere. Cum terenurile de vn`toare nu o duc bine n ograda statului, cei dinti vn`tori ai patriei s-au gndit s` vr`jeasc` un fel de privatizare pe [est. Nu mul]i sunt cei care [tiu c` se vor vinde terenurile de vn`toare, iar cei pu]ini care [tiu le vor cump`ra. ntr-o [edin]` secret` la care au participat [i mini[trii-vn`tori (chiar [i Ilie Srbu, c`ruia i-a mai trecut frica), s-a stabilit ca toat` t`r`[enia s` aib` loc prin luna august, cnd cei mai vigilen]i dintre romni stau cu burta la soare, n concediu. Eu unul promit ca, n august, s` renun] la concediu numai de dragul lui N`stase.

{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

15 puncte 9 puncte 4 puncte


CoCorul Vn`torilor

Loc de retrocedat cu capul


Vecinul lui Iliescu nu-i nici s`rac, nici cinstit [i e tot pesedist
Fost securist, fost purt`tor de cuv\nt al lui Nicolae Cochinescu, deputat PSD, fost pre[edinte al Biroului pentru Drepturile Omului din Ministerul de Externe, [ef al Comisiei Juridice din Camera Deputa]ilor, procurorul Ionel Olteanu avea nevoie de o cas`. La meritele lui de partid, [i-a g`sit una pe m`sur`, gard \n gard cu Ion Iliescu, pe strada Molire, la nr. 4. {i ce cas` putea s`-[i ia un fost securist, deputat PSD, mare jurist de n`dejde al partidului? Normal, una care nu putea fi cump`rat` conform legii, fiind revendicat` de fo[tii proprietari. Mai mult, dup` ce a \nc`lcat legile din Romnia, Olteanu [i-a propus s` evite cu brio [i pe cele impuse de Carta Drepturilor Omului. Ca s` influen]eze instan]ele romne[ti, marele pesedist Olteanu declara cu c\]iva ani \n urm` c` prin Conven]ia European` a Drepturilor Omului s\nt proteja]i cump`r`torii, adic` el, mai mult dec\t fo[tii proprietari, adic` cei cu care se judec` pentru casa din Molire. {i c`, \n consecin]`, instan]ele na]ionale trebuie s` ]in` cont de acest principiu. De unde se vede treaba c` Olteanu nu are doar un gard comun cu comunistul Ion Iliescu, ci [i acelea[i metode de influen]are a Justi]iei, prin declara]ii de aten]ionare. P`cat. P`cat c` nu mai tr`ie[te Ceau[escu, care a locuit la c\teva case de actualele locuin]e ale lui Iliescu [i Olteanu, c` [i-ar fi luat [i el o cas` meseria[`, c` doar rela]ii avea. Iar fo[ti proprietari buni de fraierit prin Justi]ie se g`seau cu miile. Cred c`, la profesionalismul lui, ajungea reprezentant al Romniei la CEDO. Biroul de Investiga]ii

Casa securistului pesedist Olteanu sau c\t ne-au l`sat sepepi[tii lui Iliescu s` fotografiem din ea

12

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

tunul catodic
Stima]i telespectatori, s\nt Andreea Esca [i v` prezint {tirile! {ase mor]i [i cinci ma[ini grav avariate \ntr-un spectaculos accident rutier... E, v` da]i seama ce prostie s` \ncepi un jurnal cu t\mpenii de-astea? Zi [i tu, b`i M\ndru]`, dac` po]i s` prezin]i a[a ceva! Eu nu pot, c` nu m` cheam` Andreea.

Anacronica TV

Gala Flohianei Jucan


Flohiana Jucan este juhnalist de phestigiu. Flohiana Jucan este autoahe a c\teva c`h]i, phinthe cahe una de poezie, ceva deosebit (ahat` cahtea la cameh`). Pe Flohiana Jucan o ajut` hehuvimii `ia thimi[i de sus, zice. Dac` aveau [i bani, asta eha. Cu Gigi Kent a avut o hela]ie platonic`, bazat` pe sentiment [i nu a phofitat niciodat` de pe uhma lui (poz` la cameh` cu ei doi dans\nd blues). Flohiana Jucan este autoahe a paginii de politic` la un s`pt`m\nal [i student`. Flohiana Jucan nu avea ce s` m`n\nc` sau ce s` \mbhac` c\nd eha mic` [i vhoia s` devin` juhnalist (poz` cu ea mic`)... De ce a \ncheiat Mihaela H`dulescu [ihul emisiuniloh la B1 TV cu acest Caleidoscop Flohiana Jucan e un misteh. S\nt convins \ns` c` dac` Flohiana s-ah fi apucat de film ca Hona Hahtneh sau Lauha Andhe[an, ea nu ah mai fi avut acela[i loc special \n inima telespectatohiloh Gala. Ca s` nu mai zic c` hehuvimii `ia se f`ceau ai dhacu [i \[i puneau silicoane...

trampa [i ecranul
5 Nu mai e o noutate faptul c` pe Na]ional TV, postul fra]ilor Micula, se difuzeaz` exclusiv reclame la produse European Drinks. Mai nou \ns` produsele grupului au \nceput s` p`trund` [i la [tiri. Nici asta n-ar fi ie[it din comun, dac` mirosul de vodc` Scandic n-ar fi p`truns p\n` la [tirile meteo. Joi, o f`tuc` serioas` anun]a temperaturile din sta]iunea St\na de Vale, acolo unde curg r\uri de ap` mineral` carbogazoas` Izvorul Minunilor. Nici un cuv\nt despre Poiana Bra[ov, Predeal sau P`ltini[. La c\t de serioas` era fata, s\nt convins c` se hr`nea numai cu napolitane Natty [i bea doar Frutti Fresh. Nu ca dezm`]ata aia de Cosmina P`s`rin de la PRO TV sau u[uratica de Nadina de la Prima TV, care, dup` ad\ncimea decolteului [i respectiv scurtimea fusti]ei, clar se dopeaz` cu Coca-Cola [i Pepsi Blue. Jos globalizarea! 5 Duminic`, Gabi Vr\nceanu Firea a \ncercat s` ne conving` c` homosexualii australieni au ]inut o parad` pe str`zile din Disney. Doamn` Gabi, s-avem pardon, nu v` lua]i de orientarea sexual` a lui Duffy Duck [i Porky Pork de la Compania Walt Sydney! 5 Toat` s`pt`m\na trecut`, Europa FM a difuzat o reclam` la Elvila: Spune c\t de mult \]i iube[ti mama sau prietena [i c\[tigi mobilier de la Elvila!. M-am ferit s` sun. Tocmai m` certasem la telefon cu maic`-mea, care are tot timpul impresia c` dac` stau singur mor de foame. Cred c` dac` a[ fi participat \n ziua aceea la concurs nu numai c` n-a[ fi c\[tigat nimic, da chiar a[ fi pierdut vreo dou` scaune din buc`t`rie [i m`su]a de sub televizor. 5 {tire la Observatorul de miercuri despre o fat` r`pit` [i dat` spre produs care s-a aruncat de la etaj ca s` scape de proxene]i. Cu privire la asta, tanti doctori]a s-a exprimat a[a, cit`m: Pentru etajul 5 fata prezint` o stare medical` foarte bun`. A[a de bun` \nc\t data viitoare ar putea \ncerca un [ase sau, de ce nu, chiar un opt. 5 Pe Realitatea TV am v`zut o emisiune, Chirurgia plastic` ntre capriciu [i necesitate, la care au fost invita]i doi speciali[ti, un tip [i-o tip`. Vreau s` v` spun c-a fost cea mai tare emisiune despre ]\]e pe care-am v`zut-o vreodat`. S` fi auzit acolo p`reri profi despre cum se las` cu vrsta, informa]ii complete despre silicon`ri, tot ce vrei s` [tii despre sfrcuri. Am vrut s` trimit [i eu un semeseu s`-ntreb de ce-mi vine prim`vara s` m` scarpin la mamelonul stng, dar mi-era c-o s`-mi dea s` iau vreun unguent, ceva, s` m` masez singur pe sni. Bleah. 5 Am rev`zut pe PRO TV filmul `la cu Steven Segal cu sechestra]ii din tren, din seria sechestra]ilor n tot felul de vehicule. mi place a[a de tare cum bate Segal `sta, nu se compar` nici cu Bruce Lee, nici cu Van Damme [i nici cu Arnold. Apropo, Arnold se mai bate acum, de cnd e prim-secretar de California? n fine, nu aici voiam s-ajung, ci la S`geata Albastr`, n care eu l-a[ ruga pe Steven s` vin` s` toarne un film cu Mitrea. Adic` Mitrea s` fie terorist [i Steven s`-i rup` mna la spate, mna aia cu care bag`-n vitez`. 5 V` ziceam s`pt`mna trecut` despre Teleshopping [i despre ce chestii minunate exist` acolo. S`pt`mna asta am v`zut un aspirator cordless, cu care te plimbi prin cas` [i aspiri f`r` s`-]i iei firul n picioare. Am totu[i dou` ntreb`ri pentru aspiratorul `sta. La ce distan]` bate [i dac`-mi afi[eaz` pe ecran unde aspir, n sufragerie, n dormitor, ca la busola Connex! C` dac` spune, atunci cum dracu o mai vr`jesc eu pe nevast`-mea c-am pus aspiratorul peste tot, c` se uit`-n memoria lui [i se prinde imediat. 5 La un moment dat, a venit Anca }urca[iu s` c\nte la Teo. Ce naiba s` c\nte? M` [i a[teptam s` aud: Gust perfect echilibrat, stinge setea imediat, Booorseeec. 5 Am descoperit la canalul meu porno codat, care este pe 29, c` dac` mut repede de pe 28 pe 29 [i invers v`d pentru un sfert de jum`tate de secund` despre ce este vorba. Singura problem` e c` am ghinion: de fiecare dat` prind publicitate, c` s\nt to]i \mbr`ca]i [i vorbesc. 5 Un post, nu mai [tiu care, difuzeaz` Seaquest. At\ta timp a trecut de c\nd am v`zut serialul `sta SF pentru prima oar`, \nc\t deja mi se pare totul foarte normal. 5 Pentru c` nu m-am uitat la televizor deloc, ci doar la DVD, am s` scriu o tramp` de la DVD. Am luat un home-cinema, primul meu model cu RRS, [i nu reu[eam s`-l setez definitiv pe Matrix 7. Din NEO: 6 [i DTS nu ie[ea al dracu. Maxim un am`r\t de Prologic 2. {i dup` ce c` m-am chinuit dou` ore s`-i fac bi-ampingu, mi-am zis: de ce s\nt io prost [i nu folosesc ie[irea digital` [i m` chinui cu aia analoag` printr-un rahat de VHS Sharp ca s` folosesc intrarea RF a televizorului? Da p\n` la urm`, dec\t s`-i rad un SCART, am dat set`rile de dB/canal la maxim [i am testat algoritmii de decompresie pentru MP3 [i MPEG2 p\n` am adormit, mama lor de panarame, c` m-au chinuit toat` noaptea! 5 M` g\ndeam c`, dac` se hot`r`[te B1 TV s` o difuzeze pe Mihaela R`dulescu \n reluare cu Gala, o s` avem o R`duleasc` slab` pe un B1 TV [i o R`duleasc` \ns`rcinat` pe Antena 1. {i dac` o ]in a[a, o s` avem o R`duleasc` cu copil pe un post [i una f`r` copil [i nem`ritat` pe altul. Eu m` \ntreb: Elan la care o s` se uite?

Heruvin Diesel

Gabriela Vr\nceanu Firea, o prezentatoare remarcabil` [i o scriitoare invizibil` care, dup` c\teva volume de poezii, va scoate o antologie de {tiri alese
5 Am uitat s` v` spun [i \mi cer scuze c` am uitat s` v` spun c` Mihaela Tatu este n`scut` \n aceea[i zi cu tata, pe 23 februarie. |nt\mplarea a f`cut s` v`d emisiunea De 3 x femeie, de pe 23 februarie, \mpreun` cu tat`l meu. Din ziua aceea, pentru mine, Mihaela Tatu este Mihaela Tata. 5 Duminic`, \n emisiunea Seri \n Serie A, pe B1 TV, dou` domni[oare \[i dau cu p`rerea despre fotbalul italian. |n a[teptarea transmisiei meciului, gazda o \ntreab` pe invitata blond` ce meciuri urm`re[te din campionatul italian. Aceasta r`spunde: M` uit la toate meciurile cu Real Madrid. Eu, unul, \n Primera Division nu m` uit dec\t la meciurile cu Ambian]a Valea Ciorii. 5 A[a-numita camer` verde din culisele semifinalei concursului Eurovision (s\mb`t` seara, la Romnia 1) avea fotolii galbene, canapele albastre, pere]i maro, iar c`ma[a prezentatorului era c\t se poate de c`r`mizie. V` da]i seama, am schimbat imediat: camera verde de la Romnia 1 nu avea nici m`car bulin` ro[ie.

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

13

Vergilic` \ntreab`

Vizita lui N`stase Analiz` final` Maria & Virgil Show a str\ns gunoaiele
pur [i simplu. Vergilic`: De ce te-ai sup`rat pe timpul `sta? Maria: P`i, fiindc` eu am \ntrebat: bre, de ce nu pot s` merg [i eu, de ce nu s\nt trecut` pe list`? Prima oar` mi s-a zis c` domnul Sorin nu m-a pus pe list`. Am fost la domnul manager [i dumnealui a z\mbit, dar n-a zis: Mario, nu vii. Vergilic`: P`i, cine a fost? Maria: Cei pu[i pe list`, dac` nu am fost pus pe list`, nu exist. Vergilic`: Cine a f`cut lista? Maria: Menajeriatul. C` tu, \n fond, de ce s` mergi, e[ti femeie de service, ce scrii? E[ti scriitor la ziar? E[ti femeie de service. Vergilic`: {i tu ce i-ai zis? Maria: Eu m-am sim]it at\t de jignit`, at\t de dezam`git`, atacat` p\n` la inim`, adic` cum s`-mi zic` \n fa]` treaba asta, s`-mi zic` mai pe ocolite, nu a[a m-am sup`rat r`u de tot. Adic`, eu nu lucrez aici, de c\nd lucrez eu aici, de zece ani de zile, nu putea s`-mi fac` [i mie favorul `sta, deci eu care am fost trimeas` la Chipendels, aranjat` frumos, cu brio am ie[it, am fost trimeas` la Metrix, la film, a-nt\ia a ie[it, am fost trimeas` la Prima teve cu Radu Timofte, am ]inut locul doamnei Zoe Petre, felicitat` cu brio, cu flori, domnul Timofte mi-a dat m\na, felicit`ri, a]i fost la polemice cu Liviu Mihaiu [i Mircea Toma. Nu mai zic, [i aicea, s` nu m` duc [i eu la munte, c` am zis s` m` recreez dou` zile, \n camera mea, stau [i eu [i m` odihnesc, lini[tit`, inhalez [i eu aerul `la de munte, brazi, n-am nevoie s` merg la discoteci, unde se ducea tineretul, dar st`team [i eu pu]in la o relaxare, s` mai uit de necazuri [i greut`]i, s`-mi mai ias` [i mie, de ce ura asta [i du[m`nia asta, de ce diferen]a asta? De ce \ncrez`ciunea asta? De ce? Nu st`m aicea [i lucr`m \mpreun`? Vergilic`: De la b`rba]i a venit sau de la femei? Maria: De la femei. P`i, Dan Scrobotovici nu mi-a zis: te iau, Mario, cu for]a de-acas` Dar, omule, nu eram nici eu preg`tit` cu un trening, cu o garderob` mai u[oar`, cu o pereche lejer` \n picioare. Dar, Vergilic`, am hot`r\t, dac` se mai face, merg [i eu la strategii, ce-mi face? M` urc \n autobuz [i le zic c` dezbat [i eu Vergilic`, eu am fanii mei, nu-i p`cat?

N`stase nu respect` nici o limit`. Nici m`car de vrst`!


La premiera filmului Could Mountain, de la Cinema Patria, a fost prezent, n primul rnd (de scaune!) [i premierul N`stase, cu so]ia sa. La ie[ire, n fa]a camerelor de televiziune a ap`rut [i Mihnea, mezinul familiei, care s-a pozat cu p`rin]ii. Dup` toate probabilit`]ile, cel mic a v`zut filmul n alt loc din sal`. Ceea ce este foarte r`u: filmul cu pricina este interzis copiilor sub 14 ani, iar b`iatul cel mic al premierului nu are nc` vrsta necesar` vizion`rii. Cum pe N`stase l cam doare n pix de legile din Romnia, prezen]a fiului s`u la un film interzis este vi[ina de pe tortul unei guvern`ri pe baz` de mult cacao.

eam-building-ul \n via]a Mariei este o no]iune la fel de exact` ca hermeneutica \n via]a lui Kant. De ce? Fiindc` Academia Ca]avencu \mpreun` cu surorile ei mai tinere, B-24FUN, Tabu, Aventuri la pescuit [i Buc`t`ria pentru to]i, au fost la Poiana Bra[ov la team-building. Asta a \nsemnat c` mic [i mare au fraternizat \n numele strategiilor, al vinului fiert, berbecu]ului, whisky-ului, mititeilor, fripturilor [i discotecii. Maria: Deci, tirm-birling, am zis bine, da? O scoatere din produc]ie [i \n afar` din Bucure[ti, \n care omul munce[te o lun`, un an de zile ca un nebun [i e o scoatere din produc]ie de c`tre firma unde lucrezi. Vergilic`: C\t de mult trebuie s` munce[ti ca s` ajungi la birling-ul `sta? Maria: S` munce[ti cum munce[ti tu \n fiecare zi. Vergilic`: Adic` s`-]i faci datoria-datorie, nu s` lingi [efi, nu s` faci ca to]i dracii Maria: Nu, m` Vergilic`, m`,

Varz` de Bruxxxel S`pt`m\na trecut`, Adrian N`stase a plecat s` viziteze Bac`ul cu ma[inile. Pe [oseaua Bucure[ti-Urziceni, Adrian a \ntrebat: Ce este aceasta, Cozmnc`?. Cozmnc` a r`spuns: Aceasta este [oseaua Bucure[ti-Urziceni. Cozmnc`, nu fi t\mpit! Oprim!. Ma[inile se opresc. N`stase coboar`. Cozmnc`, vino \ncoace. Ce este asta?. {i \i arat` o cutie de bere goal` [i un ziar pe c\mp. Acestea s\nt gunoaie, domnule prim-ministru, s` tr`i]i!. P`i, ce caut` gunoaiele \n drumul meu, boule?. Imediat, Cozmnc` a dat un telefon, iar pe marginile [oselei s-au str\ns \n 20 de minute oameni simpli, m`tur`tori, asistente, angajate ale Direc]iei pentru Protec]ia Copilului, de la prim`rie sau cine s-a mai g`sit prin Administra]ie \n ziua respectiv`. Dovad`, aceast` fotografie. Nu se [tie dac` oamenii respectivi au fost obliga]i s` p`zeasc` [oseaua de gunoaie p\n` la \ntoarcerea premierului, \ns` e clar c`, dac` N`stase s-ar fi \ntors pe acela[i drum, oamenii ar fi trebuit s` str\ng` corturile, s` sting` focurile de tab`r` [i s` se ascund` c\t de bine pot \n spatele copacilor. Gunoi pe programul 2

Aten]ie, se nchid u[ile [i se reseteaz` p`pu[ile


Nicolae Apostol, fostul prefect PSD de Ia[i, iese din nou la ramp` cu critici dure la adresa ineficien]ei de care d` dovad` conducerea filialei ie[ene a partidului. Se spune c` Apostol ar vna ceva: fie scaunul de primar, fie vreo func]ie n guvern dup` alegeri. Singura declara]ie a baronului PSD local, Ioan Solcanu, a fost c` problema va fi dezb`tut` n interiorul partidului, n spatele u[ilor nchise. A[a c`, imediat ce u[ile se vor deschide, v` vom spune [i noi mai multe.

Maria r`spunde

Ministerul Desfacerilor Interne

Anii n-aduc fericirea


Ion Iliescu a mai prins un ghiocel \n buchetul vie]ii: al 74lea constitu]ional, \mplinind o v\rst` pe care al]ii nici nu visau s-o prind` \ntr-o asemenea func]ie. Bun`oar`, nea Nicu, s`racu, abuziv disp`rut dintre noi la 71 de ani. Ei, dar `sta n-ar fi primul caz din istorie c\nd discipolul \ntrece maestrul. Ar fi al doilea: nea Nelu [i-a \ntrecut maestrul [i la popularitate, dup` cum se poate observa [i din abunden]a de copii care au ]inut s`-i ureze de ziua lui fie un c`lduros La mul]i ani!, fie un din inim` Am 5 fra]i acas` [i mama nu munce[te!. Primul copil, pe care-l [ti]i dintr-o reclam`, este un precoce autor de versuri p`unesciene [i ar fi \n stare s`-i scrie pre[edintelui din trup[orul lui Hi! Dac` data viitoare m` s`rut` din nou?!. Cu al doilea, treaba e ceva mai complicat`, c`ci, dup` mai multe aparen]e, pare genul Dan Iosif. {ti]i, genul `la care ar scrie din trup[orul lui Mo[ule, la mul]i ani! Scoate banii c` te tai!. Ion Golaneta[u

14

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU
Veni]i Veni]i mai aproape, domnule ministru, mai aproape, domnule ministru, s` vede]i mai bine groapa pe care am s` vede]i mai bine groapa pe care am preg`tit-o ca s` ardem dosarele dosite \n timpreg`tit-o ca s` ardem dosarele dosite \n timpul guvern`rii N`stase. P`i, unde ar mai fi dempul guvern`rii N`stase. P`i, unde ar mai fi demnitatea noastr` de mili]ieni dac` n-am crea nitatea noastr` de mili]ieni dac` n-am crea [i noi Berevoie[tiul nostru, mama lor [i noi Berevoie[tiul nostru, mama lor de securi[ti! de securi[ti!

15

Liviu Mihaiu v` demonstreaz` c`


nici finul de la Ia[i al [efului PNA, nici unul dintre procurorii sinistrei St`noiu [i nici m`car potentatul viceprim-ministru Dan Ioan Popescu nu ne vor putea opri s`-i dezv`luim \n aceast` pagin`.

dosarele chi
sintagma compromisuri morale era cea mai eufemistic`. La PJI, B`d`r`u nu [i-a putut infiltra nici un om. Dar a g`sit solu]ia: orice dosar interesant care are [anse s` ajung` la PJI trece mai \nt\i pe la Poli]ie. De aici poate fi luat de B`d`r`u. Chiar [i sub pretextul unui control, cum s-a [i \nt\mplat \n toamna lui 2003, c\nd B`d`r`u s-a dus la Poli]ie [i a luat trei dosare la PCAI (un dosar al unui fost director de regie, un altul cu dou` firme ale unui consilier local [i un al treilea \n care erau implica]i doi oameni de afaceri). A mai r`mas de controlat PNAul. Aici e mai simplu dec\t credea]i. T`tucul suprem al PNA-ului este unu Ion Amarie din Suceava. Care, dup` cum v-am spus tot noi mai an, nu e dec\t finul de cununie al lui B`d`r`u. {i pentru ca imaginea s` fie complet`, s` mai spunem c` B`d`r`u are [i o nevast`. Nu, nu e procuror. E notar. De fapt, notara cea mai putred de bogat` din Ia[i. La Stela B`d`r`u, pe numele ei de birou, este stagiar` o t\n`r` speran]` a notaria-

x
tului din Romnia. E vorba de Ioana Solcanu, nimeni alta dec\t fiica senatorului PSD Ion Solcanu.

dosarele chi

xXL

Nr. 10, 9-15 martie 2004

Mircea Toma cump`ne[te


la ce-ar fi mai bine pentru ]ara asta: mini[tri nesim]i]i, ca ministrul Rus, care [i-a tras spre propriul huzur tren de o singur` persoan` sub [ezut; ori poate mini[tri-femeie, ca proasp`ta [i nevinovata Speran]a, bun` numai s` maimu]`reasc` interesul pentru mediu; sau ni[te [efi-b`rba]i adev`ra]i care chiar muncesc ca s` fac` praf flora [i fauna jude]ului Cluj?

Cristian Deliorga, o frn` de mn` a reformei Justi]iei

Circuitul dosarelor \n Parchetele din Ia[i


n Ia[i s\nt patru Parchete civile: cel de pe l\ng` Judec`torie (PJI), cel de pe l\ng` Tribunal (PTI), cel de pe l\ng` Curtea de Apel (PCAI) [i sec]ia ie[ean` a PNA. Dup` complexitatea cazului, un dosar se plimb` mai \nt\i la PJI, apoi la PTI, la PCAI [i, \n cele din urm`, dac` e gros-gros, se duce la PNA. Va s` zic`, dac` ai furat de ai stins, de ordinul meleardelor, dosarul t`u va ajunge \n cele din urm` la PNA. |ns`, fix \nainte de a ajunge acolo, trece pe la Parchetul Cur]ii de Apel. In-

fractori din toat` lumea, noi v` d`m un singur sfat: la PCAI e de dat. Acolo, procurorul care se ocup` de cercet`ri penale este Dan B`d`r`u. Din func]ia lui, triaz` dosarele [i v` asigur`m noi c` le triaz` foarte bine. Dac` dosarul e la PTI, le triaz` Lumini]a Meri[escu. Aceasta a fost secretara lui B`d`r`u, p\n` \n 1997, c\nd acesta a fost nevoit s` \[i dea demisia din fruntea PTI, dup` ce mai multe dosare din parohia lui fuseser` g`site arse pe c\mp. Meri[escu a f`cut [i Dreptul \n timp ce f`cea pe secretara lui B`d`r`u. Suficient c\t s` fie numit` procuror la PJI [i apoi la PTI. {i asta, de[i [eful ei de la PJI \i d`duse o caracterizare \n care

ou` sunt iubirile eterne ale procurorului Cristian Deliorga: partidul de guvern`mnt [i alcoolul. La Constan]a a ajuns gra]ie lui Valeriu Stoica, ex-ministrul Justi]iei, care l-a retrogradat \n 1999 [i l-a mutat de la Judec`toria Medgidia, unde era prim-procuror. Stoica a demarat o anchet`, ca urmare a plngerilor formulate \mpotriva lui Deliorga de Consiliul Municipal Medgidia. Ancheta a confirmat c` Deliorga a m`sluit zarurile [i a f`cut pierdute cteva dosare penale. Unul dintre ele \l privea pe primarul Medgidiei, Mircea Pintilie, expert \n corup]ie [i abuzuri cu recidiv`. Din dosarul penal cu num`rul 35/1997, mna \nvechit` \n rele

bunelor maniere
Lui Maz`re i s-a sculat v`ru-n cap
V` rog s` l`sa]i un pic orice preocupare [i s` privi]i la acest panou. Dac` vre]i, pute]i s`-l citi]i. Gata. Deci, v-a]i l`murit: este vorba de o tabl` galben`. Din textul de pe tabl` se observ` lucruri la care oricum ne a[teptam: anume c` [i Constan]a, ca orice ora[ care se respect`, are un consiliu local, are cel pu]in un parc, are [i o prim`rie, con]ine o firm` care se ocup` de spa]iile verzi, ce mai, un ora[ complet. Totu[i, lipse[te ceva de pe panou. V` reamintesc, ne afl`m \n Constan]a. Exact! Nu scrie nimic de Radu {tefan Maz`re! A sc`pat! Nu se poate! O fi un panou pirat? L-a pus cineva la mi[to? Are Maz`re du[mani, exist` opozi]ie \n ora[, ce se \nt\mpl`? Nu [tiu, nici nu vreau s` [tiu, dar am o ipotez` pentru omisiunea de pe tabl`. Apare acolo firma Pomacost SRL, ea \ntre]ine parcul amenajat de prim`rie. C\nd spui Pomacost, spui [i Basarab Popa, iar dac` spui Basarab Popa, spui v`ru lu Maz`re. Adic`, v` da]i seama: din tot ora[ul, exact v`rul primarului s-a g`sit s` tund` iarba, s` ude florile [i s` taie frunzele din ora[ pe bani de la buget. Cred c` de-aia l-a l`sat doar pe el pe panou, c` este v`rul lui [i s-au \n]eles. De fapt, v-am mai zis: toat` Constan]a e a lui Radu {tefan Maz`re. E clar, deci, c` [i verii din ora[ s\nt tot ai lui, nu?

codrul

a lui Deliorga a f`cut pierdute probele. {uc`ri]i la maximum, consilierii din Medgidia, \n frunte cu Aurel Flonder, au f`cut o plngere la procurorul general Mircea Criste, care a repartizat lucrarea Parchetului din Constan]a. Dup` doi ani de zile, \n care li s-au lungit urechile de a[teptare, lucrurile s-au rezolvat astfel: \n 1999, Deliorga a fost retrogradat [i mutat la Constan]a; \n 2000, PDSR a c[tigat alegerile, iar Deliorga a fost avansat prim-procuror, zi \n care s-a f`cut muci la birtul g`rii, [i a amenin]at c` nu se va opri din ascensiune pn` ce nu se va vedea \n scaunul procurorului general al Republicii. Probabil c`, speriat` de o asemenea amenin]are, sinistra St`noiu i-a aranjat ploile, astfel c`, \n mai anul trecut, Deliorga a fost ales membru \n Consiliul Superior al Magistraturii. Iar ceva mai trziu, prin octombrie trecut, procurorul Ioan Amarie, [eful PNA, l-a f`cut adjunctul s`u personal. Mi[carea are leg`tur` cu reincriminarea lui B`sescu \n dosarul Flotei. Din p`cate, Deliorga a fost att de beat \n perioada aceea, \nct n-a putut fi utilizat la absolut nimic. S-ar putea ca Deliorga s` nu-[i mai aduc` aminte de sezonul \n care a jucat \n echipa PNA, \ns` noi ]inem minte precis c`, \n scurtele sale puseuri de trezie, a reu[it s` scoat` pn` la urm` de pe rol dosarele ctorva clien]i mai vechi de-ai s`i, din Constan]a.

De ce ni se scumpe[te curentul. Dezv`luiri (XVI)

je pentru Por]ile de Fier de la Bucure[ti la Turnu Severin un export \n Austria urmat de un import \n Romnia, cu un pre] de 5 ori mai mare al costurilor pentru S.C. Hidroelectrica (SCH) , azi v` povestim despre o m`runt` triplare. Cum marele [i unicul client al SCH pentru Por]ile de Fier este VA-TECH, compania care a [ters pn` [i amintirea ideii de licita]ie din creierul ministrului de stat, la \nceputul anului 2001 au fost aruncate cteva firimituri de lucr`ri [i unor firme romne[ti. A[a numita zon` B a hidrocentralei lucr`ri anexe la 3 dintre cele 6 grupuri energetice a costat beneficiarul, deci [i pe noi, cte 2 milioane de euro per grup. Bucuria n-a durat prea mult, pentru c` \n 2002, cnd ar fi urmat s` se treac` la celelalte 3 grupuri, DIP a hot`rt c` se cheltuie[te prea pu]in ca s` se poat` fura, deci a inclus, printr-o suplimentare de contract cu VA-TECH, [i lucr`rile anexe \n contul str`inilor. A, s` nu crede]i c` b`[tina[ii au suferit companiile romne[ti [i-au v`zut \n continuare de treab` ca subcontractori, pe acelea[i sume. Doar c` SCH a pl`tit c`tre VA-TECH \n loc de 6 milioane de euro, 22,3 milioane de franci elve]ieni, respectiv vreo 15 milioane de euroi. VA-TECH c[tig` vreo 9 milioane exclusiv din intermedierea afacerii. Acu, dac` v` imagina]i c` dl Dan Ioan Popescu ar fi vreun scr]an, v` \n[ela]i. C` doar nu degeaba este domnia-sa acum avansat ministru de stat. Apropo, ct v-a venit curentul luna asta? P.S. Mai avem o nedumerire: de ce se fac pl`]ile \n franci elve]ieni, dac` VA-TECH este firm` austriac`? E att de complicat, dle ministru, s` v` deschide]i conturi [i \n Austria? Pe curnd. Biroul de Investiga]ii

Un nou program al Cabinetului N`stase: Trenurile oligarhilor

oi, 4 martie, ora 10 seara, Gara B`neasa, Bucure[ti, Romnia. Fojg`ial` de poli]i[ti [i ceferi[ti. Colonei [i [ef de gar`. Ce se-nt\mpl`, maic`? ntrebarea moare n aer, c`ci domnul ministru al Administra]iei [i Internelor, Ioan Rus, nu are timp s` r`spund`. Se ndreapt` gr`bit spre un automotor de lux la care casc` gura ni[te ]`rani nghe]a]i n uimire. Eheeee, `sta-i pentru `ia mari {tabul Rus ar vrea s` le confirme, dar n salonul automotorului whisky-ul nu mai are r`bdare. Ministrul Rus se tol`ne[te pe canapeaua de piele [i d` semnalul de pornire a trenului. P\n la Cluj i drum lung. Aceasta este o nt\mplare adev`rat`. S`tul s` conduc` sau s` zboare, ca fraierii cu drumuri de f`cut, pesedistul Rus are cic` la dispozi]ie, de mai bine de [apte luni, o garnitur` special` de tren, adic` numai pentru el, cu scopul de a-[i revedea nevasta la Cluj. Dus-ntors. P\n` acum au avut loc n jur de 20 de astfel de c`l`torii speciale. Pentru moftul pesedistului Rus s\nt mobiliza]i n fiecare week-end, de la protocol, peste 200 de ceferi[ti, pe tot traseul trenului. C` de aia i zice special, adic` de rang II, pentru delega]ii guvernamentale. Ceferi[tii `[tia, mpreun` cu ni[te zeci de poli-

{tefan Club Maz`re

Hai, fetelor, nu fi]i... Lua]i-m` [i pe mine \n joc! Nu e ce crede]i voi... E doar deforma]ie profesional`. {ti]i, la noi \n echip` to]i iubesc sportul `sta. Ce vre]i, noi nu [tim s` d`m cu piciorul la bani. Ne-am \nv`]at s` punem m\na!

m aflat de la intimii dlui Dan Ioan Popescu, proasp`t ministru de stat, c` domnia-sa i-a anun]at c` Academia Ca]avencu s-a lini[tit [i c` serialul despre cea mai mare uzin` de sp`lat comisioane a neamului s-a \ncheiat. A[a e, dovad` prezentul episod. Dac` \n precedentul relatam despre cum sunt exportate utila-

sunat goarna, \mpreun` comisar general Gard` Mediu, Gabriel Burlacu. Ordin de mobilizare executat, nu discutat; loca]ie: sediu Minister Ape [i Protec]ie Mediu; scop mobilizare: \ntlnire operativ`; motiva]ie: sesiz`ri [i sugestii cet`]eni, care sufocat probleme salubrizare; ac]iuni concrete: controale salubrizare, refacere spa]iu verde Capital`, reabilitare zon` odihn` agrement; dat` execu]ie controale saluGeneralul de mili]ie Costic` Voicu [i ministrul de poli]ie Ioan Rus, brizare: 18 aprilie; dat` concret` mira]i c` au un limbaj at\t de comun \nc\t se \n]eleg f`r` s` aib` nevoie reabilitare salubrizare: pa[tele cailor; dat` concret` refacere de un c\ine-lup ca translator spa]iu verde, reabilitare zon` agrement: calendele grece[ti. |n ]i[ti c\rpi]i de somn, au grij` ca CFR din facsimil, la punctul 10, se concluzie, cu o majoritate covrtihna [i medita]ia marelui om de [i spune lucrurilor pe nume: |n[itoare de voturi, Speran]a a fost stat s` nu fie tulburat` de vreun t\rzierile trenurilor de c`l`tori [i aleas` ministru al Mediului, z`frustrat care a f`cut pu[c`rie pen- marf` din program produse ca d`rnicindu-ne orice n`dejde c` tru trei g`ini. Drumul p\n` la Cluj urmare a circula]iei trenurilor de vom \nchide vreodat` capitolul este lin, pentru c` nimic nu-i poate rang II se vor analiza la ini]iala sta n cale. C\teodat`, ministrul Infrastructur` alte cauze. lanurile conspiratorului-[ef `sta de negociere. Aha, era s` uit`m ceva. C` are chef de joac`, pentru c` trede la Cotroceni au fost dejuBiroul de Investiga]ii nul poate circula timpuriu sau Ioan Rus [i iube[te so]ia. Logic, cate. Aurel Ilie Constantin, bunul nt\rziat, la solicitarea ocupan- c` altfel nu mai st`tea cu ea. Pro- prieten a lui Iliescu, a c`zut. Pla]ilor. {i astfel apare r`spunsul la blema este c` o iube[te pe timpul nurile despotului absolut de la ntrebarea: De ce dracu st`m ca [i pe banii no[tri. At\t de mult n- Palatul Victoria au fost z`d`rpro[tii n mijlocul c\mpului, n c\t doamna Rus, mpreun` cu ale nicite. Rovana Plumb, devotata c`catul `sta de tren?. Iar nt\rzi- d\nsei cump`r`turi de pe la Capi- prieten` a nevestei despotului erile celebre se manifest` f`r` tal`, se pare c` se bucur` de avan- \ntunecat, ilustrissima Dana N`sdiscriminare, de la personal pn` taje feroviare asem`n`toare. Chiar tase, a fost respins`. Solu]ia de a Direc]ia Silvic` Cluj ilegala Intercity. De altfel, \n directiva [i n absen]a distinsului so]. compromis dintre cele dou` palit`]ile sunt att de flagrante, late, inspirat` de generalul \n re- \nct se v`d cu ochiul liber din zerv` Gabriel Oprea, fost prefect avion. Directorul Victor Cherede Bucure[ti, [i \nt`rit` de colo- che[iu, zis Musulmanul, a semnelul \n rezerv` Ovidiu Grecea, nat contracte ilegale cu str`inii, actual prefect, se nume[te Spe- pentru vnat. |n p`durile de pe ran]a [i Maria [i Ianculescu. Fos- versantul clujean al masivului tul inspector-[ef la Inspectoratul Vl`deasa tr`ie[te una dintre cele pentru protec]ia mediului din mai rare p`s`ri din fauna conticomponen]a Prefecturii Capitalei, nental`, ierunca sau br`di[oara Speran]a Ianculescu, are dou` (Tetrastes bonasia), din neamul mari calit`]i. Una: este nevasta coco[ului de munte [i de mesteaunui euromah`r [i doi: V`zu[i, mar]i, 16 aprilie 2002, Speran]a Irin`, ne-a decorat`r` cu ace-

Nici o speran]` pentru Mediu cu Speran]a Ianculescu

Raport despre ultimele stric`ciuni \n flora [i fauna patriei

Domnule ambasador, am informa]ii confiden]iale care pot at\rna greu \n balan]a negocierilor de ast`zi. A[ fi ac]ionat direct, dar dou` servicii secrete \n frunte cu Mossad-ul, KGB-ul, MI5, MI6 [i, evident, CIA s\nt cu ochii pe mine. Sta]i, nu v`-ntoarce]i, o s` m` prefac c` v` culeg o scam` de pe sacou! De fapt, situa]ia e mult mai grav`: ave]i m`trea]`!

Eu m-am \ndr`gostit de b`rba]ii mei americani, ni[te b`tr\nei superbi, la prima vedere. La prima vedere a conturilor din banc`.

c`n. |i mai zicea [i pas`rea \mp`ratului, deoarece pe vremuri era vnat` exclusiv pentru buc`t`ria casei imperiale de Habsburg. Apoi, Chereche[iu a \nchis ochii la prelucrarea bu[tenilor la gaterele altor firme, cum este SC Ple[-Silva SRL din comuna Poieni, \n timp ce pe gaterul direc]iei de la Huedin s-au susurat c`prioarele. A acordat contracte de comision firmelor exportatoare de cherestea, care ajung pn` la 40 de procente din valoarea m`rfii. Cheltuielile de procesare [i de comision sunt att de mari, \nct pre]ul ob]inut pe cherestea este mai mic dect pre]ul mediu al bu[tenilor, dac` s-ar exporta direct. |n acest moment, s-a demarat un control formal la direc]ie, care va analiza pagubele produse de Chereche[iu \n ultimii doi ani. Nu ne a[tept`m la nici o minune, luare de atitudine, demisie sau demitere, deoarece Ion Dumitru, zis Capdemort, [eful Regiei Romsilva, \l sprijin` pe Chereche[iu, zis Musulmanul. Asta pentru c` [i Musulmanul \l unge pe Capdemort, care \i ]ine pe absolut to]i cei 40 de [efi de direc]ii pe delega]ii de cte trei luni. La sfr[itul trimestrului, [eful de direc]ie vine cu ce trebuie s` vin` la Bucure[ti, pentru a-[i negocia r`mnerea \n post pentru \nc` un trimestru. Plus de asta, Chereche[iu mai este proptit [i de viceprim-ministrul Ioan Rus, care a prins [i el gustul fofoloancei p`s`rii \mp`ratului [i este v`zut tot mai des la vn`toare prin codrii Clujului, gestiona]i de un musulman cu maniere de vizigot, prin]ipuri de vandal [i filozofie de geamba[. Cornel IVANCIUC

lea[i medalii ca pe arti[tii [i scriitorii mari ai patriei ca pe Manolescu, ca pe C`rt`rescu, ca pe M`l`ncioaica, ca pe maestrul F`nic` Agopian... M`i, m```i!... Auzi, fa, da io crez c` s\ntem mai valoro[i dec\t \nchipui]ii `[tia. C` nu e ei \n stare s`-]i ]in` o nunt` cu Istoria literaturii romne [i Enciclopedia zmeilor. {i nici nu [tie ei s`-]i c\nte Tache de catifea c\nd le lipe[te clien]ii bancnota pe frunte.

Fotodocument: |n vizit` la Buz`u, premierul este surprins \n aceea[i pozi]ie flagrant` de joc pasiv cu reformele minore

Generalul \n revenire Ioan Talpe[ [i ambasadorul \n retragere Michael Guest, prin plecarea c`ruia se pierde singurul pa[aport diplomatic al Opozi]iei din Romnia

Lia Roberts, o candidat` pentru Cotroceni scoas` ca un as din man[et`. Dovad` clar` c` serviciile secrete au cam b`gat-o pe m\nec`.

Proasp`t decora]i de pre[edintele Iliescu pentru meritele lor inculturale, este]ii Dol`nescu [i Irina ]intesc tot mai sus: la ordinul Serviciu de mas` credincios \n rang de mare hahaler [i, de ce nu, Maneaua Romniei cu grad de comandor, m`i dorule-dor

16

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

MONDENII VECHI {I NOI

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Cioc, cioc on Heavens door
format \n umbr` a Elenei C\rstea pe durata repeti]iilor [i a spectacolului celei de-a doua semifinale a Eurovisionului romnesc. El a stat de-a st\nga recent m`ritatei [i vertiginos divor]atei [i \n vestiar, [i \n green-room-ul spectacolului. De[i din c\nd \n c\nd mai \nfigea c\te-o coad` de piept`n \n freza clientei, era limpede c` rolul s`u era mai degrab` unul de sus]in`tor al moralului coco[at de nelini[ti al c\nt`re]ei. }in\nd seama de preocup`rile comune ale celor doi pentru parapsihologie Elena C\rstea a studiat vreo dou` semestre de parapsihologie \ntr-o particular` \nfiin]at` [i iute desfiin]at` dup` Revolu]ie, iar D\r]` e degrab` v`rs`tor de considera]ii stranii despre lume [i via]` , am dedus c` cei doi au g`sit \mpreun` o modalitate original` de a-[i desc\lci propriul destin, \n timp ce au \nceput s`-[i \nc\lceasc` p`rul \n acela[i stil.

Piersic Show: mit [i adev`r prolific


S`pt`m\na trecut` am fost invitat la emisiunea lui Florin Piersic. B`i, ciocoflendere, mi-am zis, ce s` cau]i tu la emisiunea Piersic Show de pe TVR2, nu te ui]i ce fa]` ai, p`i cu fa]a asta de Jean Constantin \n mizerie sperii [i mu[tele de pe ecran, c\nd te vede lumea a[a mic zice c` n-ai bani de frigider, b```i, te pup, te \mbr`]i[ez [i dus am fost \n Music Club, unde s-a filmat tot episodul. Aici ne a[tepta (pe Dara Mihaela Codescu [i pe mine) \nsu[i tata lu M`rgelatu, mai nedormit ca niciodat` la g\ndul c` d` piept cu ziari[tii [i nici m`car nu-[i luase cu el flintele din debara. Dar dup` aia a fost simplu, omul [i-a intrat \n rolul de moderator [i greu s-a l`sat convins s` nu ne povesteasc`, pe larg, despre \ngeri, frigidere, doctori veterinari, poli]i[ti din Mnchen, p`linc` de la Cluj, femei sau pur [i simplu actri]e multe din via]a lui. Ba chiar [i-a adus aminte c` noi, b`ie]ii `ia bine mobila]i de la Academia Ca]avencu, care n-avem toate ]iglele pe cas`, l-am b`gat \ntr-un

indexul evenimentelor mondene

Sisi of angels

La Balul Arhitec]ilor, organizat vineri la Cercul Militar Na]ional, Emil Constantinescu [i cei doi bodyguarzi ai lui au venit cu vreo jum`tate de or` \nainte ca oaspe]ii s` se str\ng` pentru sindrofie. Invita]ia indica deschiderea por]ilor unei expozi]ii aflate O laur` \n aceea[i incint` la ora 20,00, [i abia dup` aceea \nceperea balu[i mai multe intr`ri lui prilejuit de \mplinirea a 113 Laura Andre[an lanseaz` filmul ani de la fondarea Societ`]ii Arhiporno Week-end incendiar. La premier`, \n locul covorului ro[u tec]ilor din Romnia. S`rind peste vizita la expozi]ie, la ora opt [i vor fi instalate felinare ro[ii, iar oleac`, fostul pre[edinte [i-a l`\n loc de popcorn se vor servi sat sepepi[tii la u[` [i a descins prezervative cu sare, caramel \n sala de bal aproape goal`. sau cu arom` de pizza. Dup` un tur derutat al incintei [i Hit me, baby, vreo dou` zg\l]\ieli politicoase din ciocul c`runt, la nici trei mione more try! nute dup` sosire, ConstantinesNicola nu a acceptat ca hitul ei cu s-a retras cu pas agitat pe aceDincolo de noapte e zi s` ea[i u[` pe care se implemendevin` imnul electoral al Liei Roberts. Motivul? Nicola n-a vrut tase.
Adi Mutu vrea s`-[i tatueze un \nger mare de tot, pe tot spatele. Ca s` fie [i mai de efect, \ngerul va fi [i el tatuat, pe bicep[i [i aripioare, cu ancore, sirene [i cu mesajul I love ou, Mimi. s` schimbe, la sugestia candidatei Lia, titlul melodiei \n Dincolo de noapte s\nt SRI, M`gureanu, Dick Morris [i Ion Iliescu.

colaj unde el era Harap-Alb, iar Ion Iliescu, normal, pielea ursului din p`dure. La sf\r[it, i-am cerut maestrului o poz` a[a, mai reprezentativ`. Cu dedica]ie special` pentru cititorii no[tri vechi, care-s la fel de nostalgici ca Florin Piersic, iat`-l deci pe Haiducul lui {aptecai \n civil, l\ng` al s`u junior:

Florin Piersic jr. Care acum s-a f`cut mare, cel mai bun actor la Gala Premiilor Uniter \n 2003 [i, spre deosebire de M`rgelatu (care, pe vremea lui Ceau[escu, nu g`sea la pia]` dec\t semin]e), mare consumator de Sex, Drugs and Rock & Roll.

Colierul de turcoaice m` urm`re[te, m` obsedeaz`, n-am \n]eles absolut nimic! n speran]a c`, m`car \n al doi[pelea ceas, voi pricepe [i eu ceva inefabil din eternul feminin, am frecventat asiduu dou` party-uri pe aceea[i tem`, sub genericul 99,3% Feminin, organizate de Radiostar de 1 [i 8 martie, \n Club A. Ocazie cu care toate femeile din incint` au fost invitate s`-[i exprime cele mai arz`toare dorin]e, m` rog, cel pu]in alea care se \ncadreaz` lejer \n suma de 100 de euro pus` la b`taie de organizatori. Pe scurt, iat` cam ce [i-au dorit femeile din ziua de azi, dup` cum reiese din formularele scrise cu m\nu]ele lor juc`u[e: telefoane Nokia (care s` fac` poze, inclus vibra]ii); excursii la munte, \n str`in`tate, pe Marte; role, schiuri, vibratoare cu arom` de c`p[un` (facultativ cap mobil, inclus leduri); 100 de euro \n m\n`, s` nu ne mai complic`m; b`utur` moca; emisiune la radio; b`utur` moca pe via]`. Una singur` a zis c` vrea o c`ru]` de c`r]i, cam c\t ai putea umple dac` le cumperi din anticariat, de la reduceri. O fi vreo student` din aia pervers`, care se excit` c\nd \i vorbe[ti murdar, cu neologisme. Veninul [i c\nepa

aproape perfect, Bebe, sexologul Mihaelei Tatu, se \ntoarce la Humanitas cu un titlu la fel de abiHerstilistul devenit celebru sal: Cuplul conjugal ori la bal, nu at\t cu ajutorul coafurilor Numai [anse-s sale, c\t datorit` h`l`ciugii sale Dup` ce ne-a \nv`]at, aproxi- ori la spital. Mie, personal, Bebe blonde, Marian D\r]`, s-a trans- mativ, cum s` facem dragoste `sta nu-mi inspir` \ncredere: norocoase! pare genul de sexolog care o cam Ovidiu Komornyk a c\[tigat o Bun` plimb`, vrea cu tot dinadinsul s` Dacie Solenza la 6/49. Noroconsilieze [i el ceva, s` dea autocosul! Acum n-o s` mai seara, stima]i grafe, s` se vad` pe sticl`, s` fie plece cu autobuzul \n consumatori [i un fel de Marius Tuc` al orgasturneele de succes din dragi nunta[i! mului conjugal. Numai c`, r`sfo]ar`. Maestre, bag` un Cinind cartea, am descoperit c` ]ara Andreea Marin: zano! A[a, deci, cum v` asta pervers` are sexologii pe spuneam... dragi eucare-i merit`. Conceptul de baz` Ne vedem rovizioni, m` bucur mult al lucr`rii este hu]a-hu]a, iar perpe Motoare! sonajele reale care o populeaz` s` c\nt bine [i s` (pacien]i de-ai lui Bebe, ni[te Andreea Marin vrea s`-[i vorbesc prostii \n loobseda]i) s\nt mai tari dec\t concumpere un Harley-Davidcalitatea dumcuren]ii de la Ciao, Darwin. Dason la vreo 40.000 de parai. neavoastr`. Normal: s` aib` cu ce s` fug` niel are probleme cu mot`nelul mai repede de babele alea din dintre picioare, Remus se uit` la Mobrele cu ata[, care-i vor cere site-uri porno, Elvira are o meautografe la stop. morie \ngrozitoare. Bebe, sexologul, zice c` nu e nici o problem`: Pentru Peti, hai s` juc`m un joc () Te preg`te[ti s` vii pe o planet` un scop mobil nou`, numit` P`m\nt. Se nasc Solista Paula Mitrache [i trupa ni[te tipologii, sentimente, ni[te Haiducii au c\ntat la Festivalul de cupluri simbolice, fiecare cu la San Remo piesa Dragostea problemele lui de via]`. Cuplul din tei a trupei O-Zone. Totu[i, Cristi }urcana sau at\ta puriemigran]ii romni din Italia ar fi tate n-am \nt\lnit la nici o fepreferat s-aud` un Adrian meie, mi-o ]ine prezervativul, Copilu' sau m`car p-aia cu telecuplul mo[ul-zmeu [i juna lufonul [i cu Nu-mi r`spunzi la minoas` sau, cel mai controesemes / }i-l ciord`sc at\t de des Elena C\rstea, cea mai b`tr\n` c\nt`rea]` mic` versat dintre toate, cuplul Laur, f` ceva c` m` plictisesc. de la noi, at\t de mic` \nc\t n-a reu[it s` ia Pornul [i laptele

Ori claie, ori b`laie

Bebe, las`-ne, mot`nelul unde e?

Cazino cu parfum de manele


S\mb`t` sear`, \n cadrul fostului hotel Bucure[ti, s-a deschis un nou cazinou destinat romnilor cu buzunare \nc`p`toare [i sim] de aventur` generos. Protagonistul momentului artistic cu greutate al \nt\lnirii a fost Adrian Minune, fost copil al manelelor din Berceni, actual p`rinte al kitsch-ului de pretutindeni. Mica vedet` a acceptat s` sus]in` un microrecital manelos pe scena cazinoului, nu \ns` f`r` a pune [i el o condi]ie organizatorilor: pentru a accepta postura de guest star, Adrian Minune a cerut ca, la intrare, oaspe]ii s` primeasc`, al`turi de parfumurile fran]uze[ti preg`tite, [i ultimul CD cu manele al c\nt`re]ului mititel. Ceea ce s-a [i \nt\mplat. Invita]ii amatori de rulet` [i blackjack precum [i jurnali[tii acredita]i au plecat cu ultimele minun`]ii muzicale \n saco[`, ca s`-[i aminteasc` \n nop]i bete de parfum de aceast` \nt\mplare simpl`.

Ce-[i dosesc femeile \n afar` de 100 de euroi cash


Ce le \nnebune[te pe femei, \n afar` de bani, n-am [tiut niciodat` cu exactitate. Dar toat` campania asta m-a \nnebunit,

o final` \ntreag`, ci doar o jum`tate: prima semifinal` Eurovision

Localul b`lan
Pia]a Doroban]i vorbe[te ungure[te!
O vil` elegant` de pe Calea Doroban]ilor, chiar vizavi de pia]a cu acela[i nume, a c`p`tat de ct`va vreme o nf`]i[are elegant`, mai ales seara, cnd, n lumina proiectoarelor, po]i citi scris cu vopsea pe fa]ad` Kiraly Csarda. Rezonan]` ungureasc`, [i dac` ntrebi afli c` nseamn` pe romne[te cam Popasul Regelui. Ei, dac`-i a[a, trebuie s` fie ceva bun pe aici, [i deci intr`m. La parter e o sal` de, s`-i zicem, pub, [i nu ne ocup`m aici de ea. La etaj ns`, ntr-un spa]iu curat [i aranjat exact ca n hanurile ungure[ti de ]ar`, este restaurantul. Curat, cochet, sobru [i chiar elegant, cu tacmuri, vesel` [i fe]e de mas` impecabile, ]i aduce pl`cere nc` de cnd intri. Mesele se pot rearanja, dup` num`rul de clien]i, ntr-un spa]iu totu[i cam mic pentru c]i a-

matori de gastronomie maghiar` s-ar g`si n Bucure[ti. La asta se mai poate nc` gndi Ioan Andone, fosta speran]` de la Corvinul [i mai apoi una din gloriile sigure ale fotbalului romnesc. Nu, nu n calitate de client sau de antrenor la Dinamo, ci chiar n postura de asociat n patronatul lotului unguresc al localului. Nu mai conteaz` a cui a fost ideea cnd lucrurile ies bine. Pentru c` asta s-a ntmplat aici, a ie[it un lucru bun [i curat. Buc`tarii snt unguri, o parte din personal provine din jude]ul Harghita, a[a c` elementul de autenticitate este asigurat.

Clientela e cosmopolit` [i serioas`, servit` n deschidere cu o p`linc` adev`rat`, din partea casei, n ni[te ce[cu]e de lut ca ni[te lulele mici, pe un fond muzical n care la un moment dat po]i recunoa[te [i celebra pies` ungureasc` Ciocrlia, de Grigora[ Dinicu. Ce s`-i faci, sntem noi balcanici, dar [i multiculturali. {i acum urmeaz` ceea ce e cel mai important: mncarea. Mncarea, dragii mei, este f`r` cusur de bun`. Asta binen]eles pentru un cunosc`tor avizat de gastronomie bazat` pe paprika. Adic` ceva mai picant`, dar nu mult, ci exact att ct s` te sim]i

bine [i chiar foarte bine, de[i n ultima vreme por]iile s-au mai mic[orat, localul devenind din ce n ce mai c`utat. Pre]urile snt acceptabile, comparnd raportul calitate-cantitate, cu cele din restul ora[ului. ntr-un fel nu vi l-a[ recomanda, ca s` fiu sigur c` voi g`si totdeauna o mas` liber`, dar eu nu m` pot bucura singur de un lucru bun, a[a c` ncerca]i [i voi s` fi]i regi pentru un prnz sau o cin` la Kiraly Csarda! Bursucul gastric

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

17

dosarele hardcore
ABC-ul iubirii \ncepe de la litera XXX

e lung p`m\ntul, ba-i destr`b`lat!


La ziua lui Ion Iliescu a r`cnit o stea
Anul acesta, pe 3 martie, pre[edintele Ion Iliescu [i-a petrecut pentru ultima dat` sper`m noi, pesimi[tii ziua de na[tere la Cotroceni. Dup` vizitele de la prima or` ale nepo]eilor din ga[ca lui N`stase pe care bunicu]a i-a primit cu pr`jiturele [i pove[ti din folclorul rusesc , a \nceput show-ul. Nu au lipsit muzica live, blondele [i gospodinele, de exemplu, Mihaela Tatu. Descins din limuzina sa primit` rest la 50.000 de parai de la na[u Nicu Ghear`, Marcel Pavel a intrat pe u[a palatului cu Sanda de m\nu]` (zis` [i Lado[i la prima semifinal` a concursului Eurovision, faza pe ]ar`). Fata, blondu]`, finu]`, a stat cumin]ic`-n banca ei, r`v`[it` de \nt\lnirea cu pre[edintele. Dar eroul muncii de la Tallin [i-a zis c` n-ar strica deloc s`-i dedice s`rb`toritului un [lag`r exersat \ndelung \ntre Perini]a [i tortul miresei. A[a c`, dup` ni[te ur`ri f`r` num`r, \n genul tradi]ionalelor S` ne tr`i]i, dom pre[edinte! [i V` mul]umim c` exista]i!, Marcelic` a executat a capella, \n fortissimo, o Frumoasa mea care a zdruncinat pere]ii \nc`rca]i de istorie [i br`cinarii

Primarul Vanghelie \nva]` s` scrie bile]ele cu o ziarist`


Setea de cunoa[tere a lui Marian Vanghelie nu cunoa[te limite, ca [i gramatica domniei sale. Chestiunea era evident` \nc` din septembrie 2003, c\nd primarul sectorului 5 a inaugurat o [coal` modern`, de 2 milioane de coco, [i nu un liceu industrial pentru copiii aurari care vor s` \nve]e, a[a cum se a[tepta toat` lumea, judec\ndu-l dup` aparen]e. S` revenim: \n ciuda rela]iilor sale du[m`noase cu banul public sau genurile substantivelor, Marian Vanghelie e [i el primar. n aceast` calitate, el trebuie s` fie prietenos cu ziari[tii, s` stea de vorb` cu ei, s` nu se lase intimidat de acele instrumente ciudate pe care le folosesc la munc` [i pe care intelectualii le numesc pixuri. Ei bine, primarul Vanghelie a reu[it! Ziarista favorit` a domniei sale nu numai c` n-are nevoie de pix, prefer\nd laptop-ul, dar este [i student` la Colegiul Na]ional de Ap`rare, al`turi de consacratele Floriana Jucan [i Diana L`sc`rescu (iubita faimosului sponsor Peter Imre). O cheam` Simona Sofian, are 26 de ani, un trup felin, de amazoan`, care ar scoate din min]i [i din izmene orice general \n rezerv` din armata romn`, [i ni[te m\ini fermecate, care [tiu arta masajului. Iar c\nd spunem masaj, nu ne g\ndim deocamdat` la prostii thailandeze, cu be]iga[e parfumate, \n biroul lui poate scoate din c\nd \n c\nd, la o pr`jitur` cu fri[c` peste tot [i la o not` informativ` strecurat` abil \n decolteu, despre economate [i revelioane de partid. Armonioasa lor rela]ie de serviciu nu mir` [i, jurnalistic vorbind, nu deranjeaz` pe nimeni. Repetentul Marian Vanghelie [i-a luat diploma de bacalaureat \n 2001, cu pile, la Liceul Kog`lniceanu din Snagov. Iar ziarista Simona Sofian, m\nca-i-a[ gura ei, are ni[te picioare superbe, cu care scrie \n general ni[te [tiri scurte, care nu o epuizeaz` complet (o mic` excep]ie: articolul de jum`tate de pagin` de luni, intitulat sugestiv 3.500 de femei s`rb`torite de Vanghelie de 8 martie, cu subtitlurile O sear` de neuitat [i {coli la standarde occidentale). Altele s\nt atuurile dudui]ei: deschide u[i capitonate numai cu ajutorul circumferin]ei suflete[ti, poart` cu demnitate fuste mini, din materiale scumpe, vaporoase. Ocazional a prezentat chiar [i mod`, pe marile scene ale ]`rii, pentru Mama Zina Dumitrescu, de pild`. Lucru cu care un pesedist mic, agramat [i pervers ca Vanghelie nu poate dec\t s` se m\ndreasc`. n definitiv, protejata lui de la prim`rie n-a tocit b`ncile facult`]ilor de Drept, ca alte manechine. Biroul de moravuri u[oare

Domnule pre[edinte, v` mul]umesc, s` tr`i]i, s`ru m\na! Bine-a]i venit la aniversarea zilei c\inelui lui Nicu Ghear`! A, e [i ziua dumneavoastr`? Ce fericit` coinciden]`! V` fac imediat un program [i lu matale, da dup` ce trec pe la Rod Stewart, c` ne-a f`cut semn domnu Ghear` s`-i \nveselim manechinele la mas`.

Ion Iliescu, un pre[edinte modest care a ajuns de la Volga neagr` a partidului la Lada de gunoi a istoriei
de gal` ai SPP-i[tilor din dotarea pre[edintelui. Manevr` menit`, evident, s`-l umileasc` definitiv pe consilierul de la Ministerul Culturii, Doru Tufi[, care a interpretat, ceva mai discret, un c\ntec despre un turist r`t`cit prin Europa. Probabil, Romnia. C\nd credeam c-am sc`pat, \n Sala Unirii a dat buzna exasperantul actor de m\na a [ai[pea Costin M`rculescu (nu vi se pare c` [i `sta e cam arogant?), cu o liot` de manechine tupeiste de la agen]ia proprie. n compania c`rora Nea Nelu, vulpe b`tr\n`, nu s-a f\st\cit deloc [i nu s-a l`sat p\n` nu le-a pupat pe toate, dar absolut pe toate, p`rinte[te, afi[\nd constant z\mbetul acela amabil [i pervers, pe care-l [tie toat` na]iunea. Modelling [i marketing politic

Vanghelie, ci la clasicul masaj pentru c\rcei la ceaf` [i pus s\ngele-n mi[care. C`ci fata a terminat un liceu medical, are diplom` de asistent`, iar colegii ei de redac]ie, de la Na]ional, au beneficiat, ani de-a r\ndul, de tratamentele ei ambulatorii. n alte considera]ii medicale nu ne lans`m.

O sear` de neuitat cu 3.500 de femei


{tim doar c` Simona a fost mai \nt\i secretara redactorului[ef, apoi iubita c\t se poate de oficial` a unuia dintre editoriali[tii ziarului. Iar de vreo cinci ani lucreaz` la sec]ia social, specializarea prim`rii, cu masterat \n Prim`ria sectorului 5. Acolo o g`si]i, zilnic, pierdut` \n h`]i[ul administra]iei. De unde numai primarul Vanghelie o

|n aten]ia cititoarelor noastre din port:

Fra]ii Maz`re cei mai tari \n topul burlacilor! Pesedi[ti, bine\n]eles.


Articolul nostru de acum dou` s`pt`m\ni despre primarul Maz`re [i iubita lui de la penitenciar a st\rnit un stra[nic interes. Mai ales la Constan]a, unde [tirea a f`cut valuri [i a st\rnit panic` printre admiratoarele fidele ale lui Radu. Faptul ne oblig` moral s` revenim, la un scurt, cu ni[te preciz`ri. Deci este pur [i simplu adev`rat, dragele noastre: Maz`re i-a dat Nicoletei Ungureanu un inel. Din aur metal pre]ios, dur la atingere, \n care ea, suflet sensibil, simte din proprie ini]iativ` fiorul unei logodne. Pe de alt` parte, Nicoleta (fost manechin, fost gardian, actualmente func]ionar la Penitenciarul Ia[i) are [i alte motive de m\ndrie [i background intelectual: ca orice model cu dimensiuni aproape perfecte, ea [i-a luat, recent, diploma \n Drept (nu conteaz` la ce particular`). {i, atunci c\nd nu-[i face unghiile sau nu cite[te Codul Penal, s` vad` ce mai e la mod`, este student` \n anul al II-lea la Universitatea Al. I. Cuza din Ia[i, Facultatea de Studii politice. Interesant am`-

nunt, din punct de vedere politic: se zice c`, acu vreo trei ani, Maz`re a luat-o cu el la Constan]a, \n scopul de a s`rb`tori Pa[tele [i a num`ra ni[te ou` al`turi de Dana [i Adrian. Din p`cate, nu putem [ti ce p`rere a avut atunci Nicoleta, ca specialist` \n penitenciare, despre taioarele de firm` [i cocul arogant al Danei. {i nici ce crede domni[oara Ungureanu, ca simplu manechin, despre corup]ie [i [eful `la mare al iubitului ei Maz`re, de la PSD. Tomiss Univers

P.S. Acum c\teva zile [i, evident, c\teva nop]i, un organ al PSD-ului const`n]ean mai exact, un organ de pres`, ca s` nu cre`m confuzii a realizat un top al celor mai r\vni]i burlaci din partid. Deocamdat`, al celor r\vni]i de femei, nu de c`tre PNA. Pe primele trei locuri erau planta]i exact fra]ii Maz`re: Radu {tefan, Mih`i]` [i Alexandru. Ceea ce demonstreaz` c` nu trebuie s` fii manechin \n tinere]ea timpurie, ca Opri[an de la Vrancea, ca s` ajungi baron frumos [i inteligent.

18

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

T`t banatu-i fruncea...


Direc]ia de S`n`tate Public` Timi[ are un site. Site-ul ei, al Direc]iei de S`n`tate Public` Timi[, adic` DSPT. {i pentru c` toate aceste ini]iale trebuia s` poarte un nume li s-a spus simplu www.dsptimis.ro. Site-ul este simplu, cur`]el, iar cei care intr` aici s` se caute de s`n`tate pot g`si informa]ii despre structura institu]iei, legisla]ie, autoriza]ii sanitare, concursuri, precum [i o sec]iune de link-uri utile pe care am intrat [i noi la recomandarea unui cititor timi[orean. Unul din link-urile utile s`-

n`t`]ii timi[orenilor este [i www.cnsas.ro adic`, cit`m din realizatorii site-ului, Casa Na]ional` de S`n`tate [i Asigur`ri Sociale. Beton! Click pe link [i iat` c` ajungem \n mod bizar la www.cnsas.ro, adic` la adresa Consiliului Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit`]ii. Ni se pare clar o lucr`tur` politic`. PSD-ul ar vrea s`-i deruteze pe domnii Ple[u, Patapievici [i Dinescu [i s`-i trimit` la serviciu la CNAS \n loc de CNSAS.

Internet, avem nepl`cerea s` v` anun]`m c` versiunile viru[ilor Beagle, Netsky [i MyDoom au ajuns zilele trecute la ultimele versiuni: K, F, respectiv H. Cei interesa]i s` adopte un virus pe calculatorul lor o pot face foarte simplu deschiz\nd attachmenturile (chiar [i de la cunoscu]i) cu extensia .pif, .scr, .exe, .zip. De regul`, virusul nu cere de m\ncare deoarece se hr`ne[te singur cu adresele prietenilor t`i, la care ata[eaz` documente pe care le g`se[te prin calculatorul t`u. Cu burta plin` de Ve[nicia s-a n`scut adrese reale, virusache `sta micu se apuc` [i face bani din la virusat spam, adic` le vinde `lora care Stima]i cititori utilizatori de trimit mesaje publicitare. Ba

unii \]i deschid [i backdoors, ca ni[te viermi ce s\nt, pentru a ataca alte sisteme folosindu-se de computerul t`u. Destul de nasol. Speciali[tii de la F-Secure au descoperit \n codul lui Beagle.J urm`torul mesaj: Hey, Netsky... dont ruine our bussiness, wanna start a war?, iar \n cel al lui Netsky.F un altul: Beagle, you are a looser!. Care va s` zic`, r`zboi. Hacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

s |n viitor lumea nu o s` se mai duc` la serviciu s` munceasc`. |n schimb, o s` st`m cu to]ii \n pat conecta]i la Internet direct prin creier [i o s` ne facem treaba doar gndindu-ne la ce avem de f`cut. Birourile or s` se \nchid` [i or s` dispar` treptat. Bine, nu chiar toate. Unele dintre ele or s` ajung` la Muzeul Birourilor [i or s` fie vizitate de nostalgici dup` zilele \n care te duceai la, normal, birou. Iar Muzeul Birourilor exist` deja, la www.officemuseum.com. s Considerat` de mul]i ca fiind cea mai important` influen]` asupra micro-eco-comportamentalismului postmodern, enervarea produs` de colegi este att de enervant` \nct afecteaz` direct productivitatea muncii. Din cauza unui coleg enervant nu am avut eu cum s` m` gndesc la un text mai frumos [i a trebuit s` m` duc la www.EssayGenerator.com, un site care genereaz` texte dup` dorin]`, poft` [i subiect. s Mi-aduc perfect aminte de prima mea prieten`. O chema Mirela, era din Timi[oara, eu aveam 4, ea avea 5 [i fugea mai repede dect mine. Mi-aduc perfect aminte cum mi-a spart frate-miu capul cu o piatr` alb` cu vini[oare gri care formau un w. Mi-aduc perfect aminte cum ne-a promis Ivan Iliescu marea cu sarea la primele alegeri. Mi-aduc aminte perfect o mie de lucruri m`runte, dar tot nu m` pot compara cu oamenii care memoreaz` ordinea a 713 cifre sau ordinea c`r]ilor dintr-un pachet de c`r]i de joc. Ei sunt campionii ]inerii de minte [i au site la http://www.usamemoriad.com. s Am vrut s` dau link-ul c`tre site-ul unei celebrit`]i/vedete din Romnia, dar nu m-am putut hot`r\ cine ar merita asemenea onoare. Andrei Gheorghe m` enerveaz` de cnd arunc` oameni de pe decor, B\rl`deanca nu are poze goale, Nicolae Gu]` nu are site, Andreea Esca s-a \ngr`[at etc., etc. Deci a trebuit s` apelez la cineva din str`in`tate, care tocmai a \mplinit 40 de ani [i arat` la fel de bine ca \n ziua \n care am cunoscut-o. Doamnelor [i domnilor,

wwwpinkpanther.com.

Net plus ultra

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

19

condica de sugestii [i reclame

Vanghelie-vanghelie cu minte de butelie

comunicare pe care
Cretino ma simpatico

80 de mii de lichele sub m`ri


Iat` un alt caz interesant pentru olandezul Arie Oostlander. n timp ce n ]ara dumisale se face agricultur` sub nivelul m`rii, la noi nu ai voie nici s` faci plaj` sub ap`, la 15 metri. Aberant! Mai ales c` a[a ar mai fi putut admira [i turi[tii veni]i din UE economia romneasc` dus` de mult pe copc` [i intrat` r`u la ap`. APAPS de ploaie

Vanghelie este primar al sectorului 5. Vanghelie are economat. Sloganul lui Vanghelie [i al economatului s`u este: Aici \]i po]i permite orice. Iat` ce [i-a permis Vanghelie \n cei patru ani de prim`rie: fals, uz de fals, bacalaureat fraudulos, admitere la dou` facult`]i, fraud` fiscal`, cump`rarea

prin acoli]i a magazinului Bucure[ti. Acest om a fost mereu conform cu el \nsu[i, cu ideologia sa. La magazinul lui, orice e posibil. De exemplu, s`-]i la[i saco[a \n fa]`, la r\nd, s` pleci discret cu diplomatul, prin spate, iar Curtea de Conturi s` nici nu te vad`. Primarul sectorului cinici

Trusa de scule de la degetul mic

Vena omoar` pe [iret


Bine a]i venit la cenaclul administratorilor de bloc Marean Vanghelie. Ave]i al`turi o apari]ie publicistic` pe geam datat` din luna ianoarie a. curent. Pe aceast` cale ]inem s`i anun]`m pe restan]ieri la a. curent electric c` m\ine a venit factura care a fost loat` de la aviziieri de c`]ei maidanezi care intr` noaptea \n bloc la noi s` se \n]epe \n ven`. Facem un apel pe aceast` cale la aurolaci care dorm \n lift s` nu se mai defecac` pe sc`ri sau dac` nu se poate ab]ine s` nu mai s` nu se mai [tearg` cu lista la \ntre]inere. Rug`m a se folosi pre[urile de la intrare \n apartamente sau c\ini maidaneji de pe scar`. Ven`, vidi, vici

n sfr[it, a ap`rut [i locul n care Radu Vasile (v` mai aduce]i aminte de el?) [i poate duce la reparat celebra unghiu]` mini-tehnicus de la degetul mic. n func]ie de necesit`]i, ea se poate aranja n form` de [urubelni]` stea, cheie

francez`, mops, menghin` sau cric. Pentru cei mai profunzi, precum poetul Radu Mischie, poate fi chiar transformat` n complex` instala]ie de foraj nazal. Tont Dege]el

abera]ia de libertate
Pet Shock Girls
aici e mult mai cald dect n apartamentul nostru. Am trecut [i prin Purgatoriul pentru animale, care e un fel de calorifer imens n care c`]eii neascult`tori snt pedepsi]i [i fier]i n propriul lor pipi care curge prin conducte. Eu am f`cut afar` de cnd m-ai luat, a[a c` am trecut repede n Paradis. Acum snt o c`]elu[` angelic`, mi-au crescut aripi mbl`nite cu care zbor peste mun]i de oase [i ruri de Chappi. E chiar mai mi[to ca-n reclama aia la Pedigree. Asear` m-am v`zut cu Saint Bernard, care este cel mai respectat sfnt de-aici. M-a primit la el n cu[c` [i, la lumina lumn`rilor din seu de hingher, m-a servit cu rom slab pentru c`]elu[e. A fost minunat. Te ling pe fa]` [i ai grij` Iubita mea mami]`, iat`, ]i scriu din s` nu r`ce[ti. A ta pe veci, Cuca Diana. Canina Ricci raiul c`]eilor [i vreau s` stai lini[tit`, c`

Cei mai buni prieteni ai omului, latrupedele


Mereu m-am ntrebat cum au ap`rut comemor`rile n care animale se jelesc dup` st`pnii lor. Cine a fost geniul `la anonim care a inventat drama zoologic` de jale n proz`? Ei bine, acum [tiu. Dup` cum a]i observat mai sus, Fane, Tarzan [i Negresa erau talenta]i, dar, fiindc` erau animale, nu le publica nimeni, pentru c` nimeni nu mai public` poezie n ziua de azi, nici m`car noi. Miori]a a avut noroc cu Alecsandri, dar Agopian al nostru nici s` n-aud` de a[a ceva. A[a c` s-au dus cei trei c`]ei ndurera]i la alt jurnal [i au pl`tit frumos la num`r de caractere ca s`-[i vad` proza publicat`. {i, cine [tie, peste ani [i ani se va g`si un mare culeg`tor de a[a ceva care s`-i fac` celebri n lumea celor care nu cuvnt`, dar scriu la ziar. Ogar` pentru doi

Cretinii sunt pentru publicitate ce este carnea de oaie pentru mici. Cu ct sunt mai simpatici, cu att sunt the little ones mai gusto[i. Rzi, serve[ti, dar te [i saturi [i te ntrebi dac` nu e cam pervers s` promovezi un produs inteligent cu ajutorul unor neinteligen]i. Haide]i s` haidem s` bem o cafea cu urtul `la mic, ]epos [i smucit care aduce o fat` acas` n zori, cnd p`rin]ii dorm. Ei, cum e? Fata promite, dar b`iatul arat` ca un viitor criminal n serie, pe motiv de frustr`ri sexuale. P`i, dac` vorbim de aspira]ie, atunci e clar c` taic`-su are mai multe [anse. Deci, n concluzie, puterea dezmierdaromei se bazeaz` pe neputin]a unui agarici f`r` perspective, cu care publicul trebuie s` simpatizeze. De ce, maic`, s` plac` la mine un viezure libidinos, pus ntr-o situa]ie incredibil` [i f`r` nici un haz? L-a[ trimite n armat` s` se ntoarc` b`rbat sau femeie, pentru c` trebuie s`-i fie indiferent dac` bea cafeaua cu sau f`r` (b)rom. Cretino ma non simpatico. Al doilea cretino e cel care umbl` cu o periu]` de din]i prin ora[ [i o ntinde spre diverse jeturi de ap`. ~sta mi-a adus aminte de un ]icnit din Br`ila mea natal`, care circula alergnd pe carosabil, imitnd sunetele unei motociclete. Oprea la culoarea ro[ie a semaforului, al`turi de ceilal]i participan]i la trafic, semnaliza [i zmbea amabil n timp ce acorda prioritate pietonilor, cu un gest elegant. Inofensiv, inofensiv, dar dac` l-a]i vedea pe `sta cu periu]a, nu v-a]i aduce aminte de acel cretino mascat din spotul Seat, cel care str`punge ceapa cu un cu]itoi, n loc s` nimereasc` ditamai grataragiul? Nu v-ar fi team` s` nu fi]i h`cui]i cu periu]a pentru un strop de ap` de un maniac al igienei orale? ~sta chiar pare un caz patologic, la fel ca [i creativul scelerat care a putut imagina a[a o enormitate. Iar gluma de la final, unde demen]il` al nostru nu-[i las` periu]a sub jetul cristalin al org`na[ului unui amora[, ne las` s` b`nuim c` tipul s-ar putea s` fie [i pu]in yoghin de-al lui Bivolaru. Cretino ma demente. {i al treilea subiect ar fi domnul acela cu c`ciuli]` [i expresie de evadat de la Pl`t`re[ti, care se ntlne[te cu marmota. Cum nici eu, nici voi nu putem crede c` marmota nvele[te ciocolata n staniol, povestea poate fi suspectat` de delir. ns` finalul cu expresia doamnei [i ncuviin]area: Sigur c` da! ne dau de n]eles c` ea [tie c` sub c`ciuli]` e deranj mare. {i uite-a[a, caraghiosul se dezv`luie cretino ma simpatico. La final, i-a[ aduna pe to]i cei evoca]i mai sus ntr-un singur spot. S` fie o campanie social` de integrare a tuturor celor care ne jignesc inteligen]a? Atunci sloganul e clar: Cretino ma simpatico. Sau [i mai direct: uciga[ul s` nimereasc` periu]a, c`ciuli]a Pl`t`re[ti s`-i explice tat`lui agariciului cum e cu marmota [i agariciul s` ntrebe: Tat`, o Salvare?

R`zvan EXARHU

cornu de umbr`

protec]ia presei
Manichiura [i la aerogar`!
Dan Mih`escu, corespondentul agen]iei de pres` Rompres la Constan]a, a fost \mpiedicat s\mb`t` s` p`trund` pe Aeroportul Mihail Kog`lniceanu. El nu avea de g\nd s` fug` din ]ar`, a[a cum v-a]i fi a[teptat, ci dorea doar s` relateze de la fa]a locului sosirea premierului croat, Ivo Sanader, pe teritoriul PSD dintre Dun`re [i Marea Neagr`. Jurnalistul de la Rompres a \ncasat respectiva interdic]ie din cauz` c` avea asupra d\nsului o unghier`. Abia dup` negocieri aprinse cu for]ele noastre de ordine negocieri \ngreunate serios, b`nuim, de folosirea limbii romne , Mih`escu a fost admis pe teritoriul sacru, consider\ndu-se c` prezen]a unghierei \n zon` nu reprezint` un pericol. Nu este clar dac` acel mic obiect era o amenin]are pentru delega]ia str`in` care vizita Constan]a sau pentru unghiile alea de la degetul mic al agen]ilor de paz`, dar, oricum, el a avut mare noroc c` nu i-au descoperit [i batista aia curat` cu care a \ndr`znit s` mearg` s\mb`t` la munc`.

Senza]ional! La Ia[i presa e liber` s` bea ap`


Ca s` critici, la Ia[i, RAJAC-ul c` jecm`ne[te popula]ia, [i asta pe un post TV c`ruia i se v`d trandafirii prin sticl` (TELE M), nseamn` c` s-a ntmplat ceva. Ani de zile, Gigi Nichita, fostul

director al RAJAC ajuns recent primar PSD, a fost criticat c` toac` banii publici pe reclame ce ndemnau ie[enii s` bea ap`. Firesc, pn` azi, nimeni nu a cutezat s` zic` despre RAJAC nici ps. Cum, la noi, presa e la fel de liber` ca g`ina-n ]arc, o asemenea brusc` [i nou` libertate d` de b`nuit. Fie c` cineva a r`sucit robinetul (cine?), nct [uvoiul de parai n-a mai ajuns la TELE M, fie vreun specialist de campanie electoral` i-a [optit la ureche celui ajuns pe scaunul lui Simirad c` e musai o schimbare de imagine [i, drept urmare, Nichita a pus el nsu[i dopul la ]eav`. Cu banii din publicitate diminua]i, r`mas pe uscat adic`, TELE M e primul care a dat tonul anun]nd c` la Ia[i presa pesedist` e din nou liber` s` bea ap`. www.mma.ro

Dale lui Gherasim


Primarul Vasile Gherasim a f`cut mult, mult de tot pentru sectorul 1 pe care l administreaz`. n primul [i n ultimul rnd, a f`cut o strad` lung` de aproape un kilometru, pavat` toat` numai cu dale [i cu trotuarul mprejmuit cu g`rdule] din fier pe aceea[i lungime. n tot Bucure[tiul nu mai g`se[ti o strad` luxoas` ca strada Duetului. E drept, pe ea locuie[te chiar primarul Vasile Gherasim, ceea ce ar putea fi o explica]ie. Probabil pentru a vedea cum putea fi strada dac` nu locuia primarul pe ea, str`zile perpendiculare au fost l`sate n stadiul de uli]e mocirloase, cu noroiul pn` la genunchi. Eu, cu fa]a casei dau spre viitor, spre civiliza]ie, iar cu spatele casei s\nt orientat spre trecut, spre anii cnd eram b`iat la ]ar` [i mergeam cu vaca prin noroi la p`scut. ~sta-i Bucure[tiul, o strad` ca la Paris, restul ca la Vrtoape. rde un vecin de-al lui Gherasim. Un alt vecin, ns`, vede doar avantajele: Mie mi convine c` a f`cut strad` cu dale prin fa]a cur]ii mele. Vreau s`-mi vnd casa. nainte o d`deam cu un pre], de cnd e strada d`luit`, o dau cu 5.000 de dolari mai mult. Unde mai g`se[ti strad` ca asta?. Pe cnd altul e de-a dreptul nfuriat: A pus biscui]i pe strada lui [i p-asta a l`sat-o cu p`mnt, ca la ]ar`, de mi se mpotmoale ma[ina cum d` ploaia. Trebuie s` chem vecinii s` m` mping` s-o sco]. P`i, mi pl`te[te Gherasim vinu de l-am dat la vecini s` m` ajute de fiece dat`?! A cheltuit banii pe biscui]i n loc s` puie asfalt pe toate str`zile! Intra-i-ar un baton n cur! Acum, c` vin alegerile, s-a apucat s` puie pietri[ pe str`zile noroioase, dar cred c` termin` prin 2020. Cred [i eu, pietri[ul nu se pune u[or ca biscui]ii, s` termini n cteva luni. O alt` doamn` din zon`, ce-[i ducea capra la p`scut, prive[te lucrurile mai simplu: Aleea Duetului e o strad` ca lumea. Cnd ajunge capra mea pe ea, trage ca nebuna. E bun` strada! Pe str`zile `stealalte nici nu vrea s` mearg`, se opinte[te, c` e noroi. S` nu se murd`reasc` pe copite. Alexandru C~UTI{

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

21

Manipularea p`rerilor \n stat


Via]a tihnit`, de huzur, \nvrteli [i vn`tori a guvernului N`stase a fost tulburat` s`pt`mnile trecute de un eveniment major: trei eurodemnitari baroneasa Emma Nicholson, Arie Oostlander [i Gnther Verheugen au solicitat \ntreruperea negocierilor cu Romnia. Dac` [uc`rul a fost strnit de chestiunea adop]iilor, ulterior, \n sc`frlia turbulentei Romnii au fost indicate [i alte bube, \ntre care cele mai gogonate au fost corup]ia, Justi]ia [i libertatea de exprimare. |n timp ce Bucure[tiul era izbit de furtuna de la Bruxelles, echipa Agen]iei de Monitorizare a Presei/Academia Ca]avencu (AMP-AC) tocmai ce m`sura echilibrul cu care 5 posturi de televiziune [i 7 cotidiene na]ionale tratau via]a politic` autohton`. Orice specialist \n domeniu [tie c` nu ai des [ansa unei crize fix \n perioada de monitorizare, pentru c`, \n timpul unei crize, presa se manifest` mai explicit \n sensul tendin]elor din perioadele de acalmie. Iar ce s-a \ntmplat acum ne-a permis s` declar`m c` posturile de televiziune monitorizate manipuleaz` grav cet`]eanul. Momentul \n care am tr`it \n forma cea mai palpabil` efectele manipul`rii a fost \ntlnirea \ntre cele dou` echipe ale AMP-AC care au monitorizat presa scris` [i, respectiv, televiziunile: celor doi sociologi care nu [i-au mi[cat ochii din televizoare le-a c`zut fa]a cnd au aflat ce s-a petrecut, de fapt, \ntre Bucure[ti [i Bruxelles de la cei care au citit ziarele. Se poate tr`i lini[tit \ntr-o Romnie paralel` cu realitatea. V` invit`m s` compara]i cte atacuri la adresa Puterii [i a Romniei (atacuri \nseamn` referiri critice emise de actorii politici implica]i \n criz`; \nsu[i subiectul crizei a stat \n criticile adresate de eurodemnitari Romniei) au fost difuzate de televiziuni fa]` de presa scris` (graficul 1). |n schimb, dac` e vorba despre relatarea unor declara]ii de sus]inere a Romniei, raportul se inverseaz` (grafic 2), principala activitate a colegilor de televiziune fiind s` pompeze \n mintea cet`]eanului ct mai multe laude adresate cabinetului N`stase (din 10 [tiri, mai mult de 7 au fost, \n medie, astfel de limbi), \n timp ce \n presa scris` preocuparea pentru laude a fost, avnd \n vedere gustul, mult mai redus` 1,7/10 articole. Ap`r`torii politicilor editoriale ale televiziunilor invoc` de obicei pentru a explica diferen]ele de abordare a realit`]ii de c`tre audiovizual fa]` de pres` faptul c` multe evenimente despre care se poate scrie nu se preteaz` la prezentarea pe micul ecran. Or, \n cazul crizei privind \ntreruperea negocierilor, nu mai poate fi invocat` o asemenea diferen]`, pentru c` evenimentele au fost, \n cvasi-totalitate, de aceea[i factur`: ni[te personalit`]i politice au f`cut declara]ii care de bine, care de r`u. Iar proba clar` c` natura evenimentelor a fost una [i aceea[i este felul \n care cele dou` medii au tratat atacurile adresate oficialilor europeni (grafic 3). Cum o critic` adresat` baronesei \i durea fix \n [pi] pe dul`ii de [tiri din televiziuni, ace[tia au intrat f`r` nici un fel de cenzur` pe post. Efectul a fost c` frecven]a de apari]ie a fost identic` cu cea din presa scris` adic` au au fost prezentate toate cele emise. Soarta criticilor la adresa guvernului N`stase a fost cu totul alta: s-a b`gat mult adop]ii, \n schimb, s-a lucrat din greu la Justi]ie, corup]ie [i libertatea presei. {i asta pentru c`, dac` despre adop]ii p`rerile pot fi \mp`r]ite (\n fond, nu e clar dac` pentru copiii adopta]i \n str`in`tate via]a nu ar fi mai bun` dect \n Romnia), catastrofa din Justi]ie, cu produsul ei major corup]ia [i cu prima victim` libertatea presei, sunt fapte clar negative. Nu te ri[ti s` le pui al`turi cu Adi[or, principalul autor. {i uite-a[a se face c` televiziunile din Romnia au cenzurat discursul parlamentarilor europeni [i atunci cnd ace[tia acuzau limitarea libert`]ii presei. Pe Romnia 1, Prima TV [i Realitatea TV subiectul nu a fost difuzat niciodat`. Unul dintre argumentele majore care ne-a fost livrat de c`tre dul`ii libert`]ii cenzurii a fost faptul c` citez s-a constatat [i \n str`in`tate c` interesul pentru informa]ii negative este \n sc`dere la nivelul cet`]eanului. Asta chiar a fost bun`: efectul, la noi, este c` vedem un N`stase \n chip de \ngera[, plimbndu-se printre mormane de cadavre [i femei violate pozitive. |n schimb, e clar c` informa]iile de interes public nu prezint` interes public. Deci articolul 31 din Constitu]ie e gre[it pentru c` oblig` institu]iile mass-media s` difuzeze informa]ii neinteresante. Rezultatele monitoriz`rii pot fi g`site la adresa www.mma.ro. Mircea TOMA

capitalul fra]ilor marx

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

23

A sponsoriza, o faz` de d\n[ii trecut` pe inventar


Am fi putut spune c` a sponsoriza are o sonoritate foarte pl`cut`. C`, uneori, e numai o conota]ie pentru a [p`gui. Sau pentru trafic de influen]`. Dar nu o s` spunem a[a ceva. O s` spunem o poveste tehnic`, cu date. Cu mini[tri secretari de stat, cu firme nem]e[ti [i, ca s` nu ne plictisim, cu mul]i bani. S` spunem c`, acum vreo doi ani[ori, statul (prin Termoelectrica), la ordinele exprese ale FMI, a decis s` renun]e la unele termocentrale din ]ar`. Zis [i f`cut anapoda: de la Termoelectrica (aflat` \n subordinea lui DIP), termocentralele au trecut la consiliile locale sau jude]ene. Deci au trecut tot la stat, dar ce mai conteaz`? }i-am tras-o, b`i, FMI! Ne vedem la var`, la memorandum! A doua faz` a fost \nchegarea COGEN (o asocia]ie a termocentralelor ie[ite din Termoelectrica), care s` lucreze \n timp ce noi dormim lini[ti]i sau m`car zgribuli]i pentru c`ldura din casele noastre. A treia faz` a fost numirea ca pre[edinte onorific la COGEN a lui Iliu]` {tefan, ministeriabil MAI. {i cum mai trebuia ceva, fiindc` treaba nu era \nc` suficient de aiurea, COGEN s-a g\ndit c` are nevoie [i de ni[te sponsori. |n capul listei cu voia dumneavoastr`, domnule Bl`nculescu Schmidt-Bretten Romania SRL: sponsor COGEN Romania. {i c\nd spun sponsor, chiar la asta m` refer. Cu contract semnat [i parafat, s` nu am eu c`ldur` la iarn` \n calorifer dac` v` mint. {i ce dac` Schmidt vinde \n draci echipamente pentru termocentrale? {i ce dac`, ca sponsor, Schmidt se preg`te[te pentru o licita]ie de zeci de miliarde la CET Ia[i pentru module termice (care CET Ia[i, v` aminti]i, este chiar membru fondator al COGEN)? {i ce dac` statul, prin ministeriabilul Iliu]`, gireaz` sponsorizarea? Nu-i nimic r`u \n asta, e chiar facere de bine. Iar facerea de bine nu mai spunem ce e. Biroul de aprofund`ri contabilice[ti

Din nou

Scara de valori la Bursa de Valori

la cass`
toriile Oltchim \n ac]iuni. Yasser nu s-ar fi \ntristat at\t de mult dac` n-ar fi aflat c` datoriile respective aveau leg`tur` cu ni[te credite de la Bancorex [i c` APAPS nu le-a acordat celorlal]i ac]ionari de la Oltchim dreptul de preemp]iune. Probabil c` pentru asta ac]ionarii ar fi trebuit s` acorde la r\ndul lor dreptul.

Yasser ArAPAPS afl` cu mare bucurie [i osebit` stim` c` Bursa de Valori Bucure[ti vrea s`-[i fac` un sediu nou. De c\te ori aude de sedii noi, Yasser ArAPAPS se bucur` de parc` ar fi sediile lui. Nu m` \ntreba]i de ce se bucur` a[a de mult, nici mie nu vrea s`-mi spun`. Treaba lui. |ns` mai pu]in bucuros a fost Yasser ArAPAPS c\nd a aflat c` BVB-ul lui Stere Farmache a aruncat deja aiurea \n jur de 300 de mii de dolari, pe terenul pe care ar fi urmat s` se ridice noul sediu. }eapa pe care [i-a luat-o BVB-ul, cu tot cu avoca]ii lui superpl`ti]i, const` \n faptul c` terenul cump`rat mai fusese v\ndut \nainte de vreo 4-5 ori. Tot sub form` de ]eap`, se-n]elege.

Premium I cu coroni]`
S` zicem c` ai un plan de afaceri genial: cumperi carburan]i de calitate inferioar` de la rafin`riile din Ploie[ti; pe carburan]ii `[tia \ntocme[ti acte false [i \i treci ca fiind, s` zicem, motorin`; apoi, cu carburan]ii inferiori [i cu actele false, te prezin]i la o benzin`rie Petrom [i plasezi marfa ca motorin`, cu tot cu taxele de drum. ~sta-i planul. E bun, chiar genial, dar ca s` mearg` \]i trebuie o rela]ie la rafin`rie [i \nc` una la benzin`rie. Se rezolv` [i asta, nu-i greu. Totu[i, \]i mai trebuie ceva. Corect, o firm` prin care s` plimbi actele false. }i-o faci [i pe asta, dar ce nume \i pui? Aici e partea cea mai grea a afacerii. Dar nu dispera]i, s\nt oameni care au trecut [i de asta. De exemplu, Sporer Petru din Timi[oara, zis Baronul, care [i-a f`cut firma Gajo Dillo. Numele acestei firme vine din ]ig`nescul Gajo dillo, care pe limba [oferilor majoritari \nseamn` Romn prost. Hai, c` un nume mai bun nici voi n-a]i fi g`sit. A venit timpul ca statul s` se adapteze [i el la noile realit`]i pe care le \ncurajeaz`. Pentru \nceput, ar fi de bun-sim] ca ANC Autoritatea Na]ional` de Control s`-[i schimbe [i ea numele [i s`-[i zic`, simplu, HMM Haz morocar, m\nca-]i-a[.

Comisionul voiajor
Yasser ArAPAPS afl` cu mare \ntristare c`, din cauza ]epei de mai sus, BVB a renun]at la un mai vechi obicei de-al s`u, acela de a reduce o dat` pe an comisioanele pentru tranzac]ii. |l [ti]i pe prietenul meu Yasser ArAPAPS, cum aude c` se renun]` la un obicei, cum se \ntristeaz`. Sper c` o s`-i treac` triste]ea c\nd o s`-l anun] c` gaura de la BVB nu are cum s` se acopere din sumele astea. |l [ti]i pe Yasser, cum aude de g`uri care nu pot fi acoperite, cum salt` inima-n el de bucurie, pervers mic ce e.

Dreptul de preemp]iune calc` str\mb


Yasser ArAPAPS afl`, tot cu \ntristare, c` o rud` apropiat` de-a lui, anume APAPS, a transformat da-

Yasser ArAPAPS

24

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

Foamea culpa

coasa lux
rubric` permis` doar cu acordul rudelor decedate
Un soldat afgan a fost omor\t. Ei, [i ce? ve]i spune. Vede]i c\t de familiari ni se pare nou`, oamenilor, c` s\ntem cu moartea? Ca [i cu femeile? Pentru c` s`rmanului i-a smuls Allah sufletul dup` ce o prostituat` \i smulsese violent organele genitale fiindc` acesta refuzase s` o pl`teasc`. Eu, ca b`rbat, mirosisem mai de mult c` prostituatele au devenit mai reci [i nu m` mai iubesc ca-n prima zi; degeaba am sperat; cred c`-s [i astea ni[te curve ca toate femeile. E \mbucur`tor s-auzi c` o prostituat` e moart` dup` scul` sau c`-]i suge [i via]a din tine. Dar nici chiar a[a. Sper totu[i c-a mai r`mas o urm` de bun-sim] [i la afgancele astea [i fata n-o fi mers cu indecen]a p\n` la a-[i da jos voalul de pe fa]`. {i dac` [i el avea barba regulamentar` de taliban adic` at\t c\t s`-]i ias` de-o plapum` dac-o tunzi nu cred c`-i chiar a[a imoral ce s-a \nt\mplat. Nu m` pot \mpiedica totu[i s` m` g\ndesc: c\t de mi[to o fi un sex oral, ca s` nu-i zic altfel, cu voalul pe fa]`?

Ce c`uta Romnia \n lume?


[tiri din presa str`in` de la ei
Cotidianul The State scrie despre descoperirea de dat` recent` \n Romnia a r`m`[i]elor unei familii de vi]` veche dac` e s` ne lu`m dup` data de fabrica]ie de pe etichetele sticlelor de bere g`site l\ng`: 35.000 de ani. Dat fiind faptul c` cei trei (tat`l, mama [i fiul) au tr`it la o or` a[a matinal` a istoriei, pe vremea c\nd agricultura, roata, varza [i m\nzul nu se inventaser` \nc`, b`nuiesc c` ei \[i asigurau traiul din v\n`toare [i [pag`. Deci dac` e s` ne g\ndim, lumea n-a progresat at\t de mult \n 35 de milenii! lui Costi sau lui Terente, c` `[tia s\nt mai aproape de noi ca spa]iu [i ideal. Iar Costi face clar audien]` mai mare dec\t orice film indian. C\t despre Terente, chiar n-are rost s` mai pomenim de m`rimi \n cazul lui. BBC News anun]` iminenta demitere a ministresei de Justi]ie, doamna, m` scuza]i de exagerare, Rodica St`noiu. Asta dup` ce, pe dou` coloane, agen]ia m`tur` holurile Palatului Parlamentului de la Strasbourg cu A. N`stase. Motivul principal al demiterii St`noaicei ar fi proasta impresie pe care a l`sat-o Rodica raportorilor UE [i incompeten]a monumental` a domniei sale \n fruntea ministerului sus-amintit. Da, corect, dar avem [i noi o \ntrebare: dac` o d`m jos, unde-[i mai g`se[te serviciu la v\rsta [i preg`tirea ei? Poate doar dac-o ia nea Nelu la Cotroceni, cum se aude, de[i, din c\te [tim noi, postul de cucuvea e ocupat.

{tirile de la ora chici

De la Cotroceni, NATO [i-a luat decora]ia de oroare


Ion Iliescu i-a acordat s`pt`mna trecut` Ordinul na]ional Steaua Romniei n grad de mare ofi]er, cu nsemne pentru militari lui Joseph W. Ralston pentru calitatea sa de [ef al militarilor transatlantici din Europa, de[i acesta nu mai e n aceast` func]ie din ianuarie 2003. Nu ne-am mira dac` nea Nelu, acum, pe ultima sut` de metri de mandat, i-ar acorda lui Stalin premiul Hugo Boss cu banderol` din piele de Gulag pentru cel mai bine mbr`cat pre[edinte al Uniunii Sovietice, lui Churchill premiul Nicolae V`c`roiu n jurul mesei rotunde pentru contribu]ii decisive la dezvoltarea industriei mondiale a spirtoaselor [i lui Burebista premiul Capul de tarabostes burghezo-mo[ieresc pentru merite deosebite n abolirea be]iei [i eliminarea apartheid-ului dintre vinul alb [i cel ro[u.

Penibill Clinton

Potrivit ziarului The News International, Romnia va ridica un monument \n memoria lui Allama Iqbal. Nu, Allama `sta, de[i rimeaz` cu Ossama, nu are nici o leg`tur` cu bombele \nc`l]ate ale lui Bin Laden el fiind un fel de Eminescu \n India, care a tr`it acum 100 de ani, c\nd indienii \nc` nu f`ceau peliculele alea superbe [i erau, deci, mai pu]in cunoscu]i ca cultur`. Uite la `[tia pe ce stric` ei The Washington Times banii! Mai bine-i f`ceau statuie poveste[te despre groz`via de

l\ng` Bra[ov, unde o band` de porci, \n aparen]` inofensiv`, [i-a atacat st`p\na, a dobor\t-o la p`m\nt [i a \nceput s` o m`n\nce. ~[tia au dat-o ca [tire de bine: cic` de mult n-au mai auzit ca \n Romnia s` m`n\nce cineva. Au \n]eles \n sf\r[it [i oc-

cidentalii `[tia c`, la noi, p`tura mijlocie, care are ce m\nca, este format` din pesedi[ti, pittbuli [i, mai nou, porci. Andreea Rompresca

S` nu conduci ce conduce popa


Afl`m din pres` c` Episcopia Arge[ului a scos la licita]ie cu strigare [i c`delni]are un mer]an [i un Cadillac, dar nimeni nu s-a \nghesuit s` le achizi]ioneze. Probabil c` evenimentul nu a fost popularizat a[a cum se cuvine. E drept c` s-ar putea s` nu mearg` pe ap`, de exemplu, dar ni[te calit`]i deosebite trebuie s` aib` aceste ma[ini. V` da]i seama c` ar fi interesant s` transformi caii-putere \n asini-putere sau s` scrii \n anun] c` banchetele din spate n-au fost folosite \nc` la nici un viol. Sau c`, pentru a feri conduc`torul auto de necazuri, au fost setate, din fabrica]ie, unele op]iuni precum s` nu dep`[e[ti \n curb` cu vizibilitate sub 50 m, s` nu circuli cu peste 50 km/h \n localitate sau s` nu r\vne[ti la locul de parcare al altuia.

Provincia european` Vrancea

La pl`ci \nainte
Ave]i al`turi dou` monumente ridicate l\ng` Consiliul Jude]ean Vrancea, am\ndou` din sudoarea lui Marean Opri[an (aceea de la subsuori, desigur) [i din banii contribuabililor locali. Observa]i diferen]ele dintre cele dou` monumente. Unu-i genul scump, de lux, cel`lalt, s`r`c`cios. A doua diferen]` este c` pe cel scump stau numele lui Adrian N`stase [i al lui Dumnezeu, pe c\nd pe cel`lalt se \nghesuie numele a 10 eroi martiri ai Revolu]iei. Normal ar fi ca numele lui Dumnezeu s` fie repede scos de pe prima pl`cu]` [i \nghesuit pe cea de-a doua, undeva pe la mijlocul listei. Nu cumva s` se supere N`stase pe Opri[an c` are [i al]i dumnezei \n afar` de el. Finii Vr\ncioaiei

Preafericitul Teoctirist

{i tu, Prutus!
Afl`m c` Prutul s-a mi[cat spre vest, \n interiorul Romniei, v`duvindu-ne p\n` acum de 80 de hectare pe grani]a de est. El devine astfel a doua dovad`, dup` Ion Iliescu, c` hidrologia distruge Romnia [i o d` la ru[i. Dac` tendin]a general` se p`streaz`, sper c` Tisa va trece \n cur\nd prin Budapesta, care se va afla \n Romnia. Iar soacr`-mea va primi \napoi jumate de hectar la Monte Carlo, pe yacht-ul lui Schumacher, s` pun [i eu ni[te r`saduri de gogonele.

|mPruternicitul

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

25

r`spunsuri la scrisori
Marina {. (Bucure[ti): Este posibil ca incidentul de pe cablul TV din timpul emisiunii cu Ana Blandiana s` fi fost o simpl` ntmplare. V` da]i seama c` dac` ar trebui cenzura]i cu un sunet prost to]i opozan]ii regimului ar trebui f`cute angaj`ri serioase la societ`]ile de cablu care se preteaz` la a[a ceva. {i, n plus, Ana Blandiana chiar nu mai prezint` nici un pericol, absolut nici unul! Mihaela Albu (Timi[oara): Dac` acea cl`dire a c`rei fotografie ne-a]i trimis-o exist`, v` rug`m s` ne da]i detalii. Eventual, pentru o comunicare mai rapid`, pe e-mail la morar@catavencu.ro. Petronius (Bucure[ti): Observa]iile dvs. au fost binevenite. Am transmis semnatarilor micile corij`ri. Bogdan Dieac (Ia[i): Marfa trimis` este superioar`! Biletele cu pricina vor ap`rea la abera]ii. Ion Aldea (C`l`ra[i): Citi]i cu aten]ie acest num`r, n el apare [i autoflagelarea pentru respectiva confuzie. Paul Ciochinaru (Bucure[ti): Nu [tiu despre celelalte scrisori nimic. Aceasta, despre urechia]ii din Ialomi]a, am primit-o [i ne intereseaz` subiectul! Ciprian-Traian Sturzu (Ia[i): Mi-a pl`cut mult scrisoarea ta, ai umor. Pe oameni ca tine ne baz`m! De votat, precis vom vota, cu to]ii, schimbarea! Mihai Bombea (Vaslui): Am primit informa]iile, v` mul]umim! Paul Galasean (Cluj): Am primit ambele texte. Stecko Katanec (Bistri]a): Bine scris` Poli]ia Presei pe care ne-a]i trimis-o! Lucian (Bucure[ti): A ap`rut deja un articol n revista noastr` despre acele bilete de intrare. E. Moraru (Aiud): Scrisoarea prin fax este prima care ajunge la mine. Poate \ncerca]i pe e-mail. Dac` func]ioneaz`, ajunge mai repede [i mai sigur! Dumitru Sp`taru (Anina): Textul dvs. ar fi trebuit trimis unei publica]ii specializate pe comentariu politic. Eu, oricum, l-am nmnat colegilor mei care se ocup` de via]a politic`.

s`pt`m\na str`inilor

q O cas` de pariuri din Londra a decis s` nu mai admit` pariuri despre planeta Marte. Prin anii 70 cei care pariau c` exist` ap` pe Marte aveau o cot` de 1.000 la 1! Dup` ce NASA a anun]at c` a existat ap`, pariurile ar fi riscat s` ruineze institu]ia londonez`. Totu[i, dac` exist` ap`, nseamn` c` noi va trebui s` ducem numai vinul ca s` putem r`spunde afirmativ la ntrebarea: Exist` [pri] pe Marte? P`rerea mea! q n Marea Britanie au ap`rut primele poduri (din funie) pentru veveri]ele care vor s` traverseze strada. Aceste animale, att de abile n copaci, s\nt neputincioase cnd e vorba s` se plimbe pe p`mnt, astfel c` zeci de exemplare au fost lovite de ma[ini. Totu[i, grija pentru animale e doar la nceput. Poate c` ar trebui s` se fabrice chiar [i ma[ini pentru veveri]e, cine [tie, poate vor s` plece n concediu la mare! q Pentru a combate sedentarismul, la Cazinoul Tropicana din Atlantic City au fost nlocuite scaunele de la unele aparate cu biciclete medicinale. Chiar dac` dai banii pe prostii, m`car scapi de calorii! q Biserica Anglican` caut` un preot virtual care s` oficieze slujbele Ioan T. MORAR pe Internet, n prima parohie de acest fel din Marea Britanie. Precis c`, n biserica de pe In-

Guvernul [i ngra[` schema n ajun


Imediat dup` ce au re-preluat puterea, pesedi[tii s-au l`udat cu un guvern mai redus ca num`r de mini[tri dect n precedentul regim. {i au tot b`tut moned` pe ct de eficient se munce[te dac` responsabilit`]ile ([i nu numai!) se mpart la mai pu]ini. {i cele cteva mici cosmetiz`ri cu care au vrut s` eficientizeze munca echipei au p`rut a fi f`cute tot din ra]iuni de reducere a schemei [i de strns cureaua executiv`. Reducere care s-a f`cut doar de ochii lumii. Acum, prin ad`ugarea a trei vicepremieri, suple]ea de la nceput s-a transformat n ditamai burtoiul, ca n orice caz clasic de bulimie de stres. {i toat` lumea [tie c` gra[ii se mi[c` mai greu. Nasol e c` a nceput s` se ngra[e [i schema de la Cotroceni pentru c`, prin plecarea de acolo a lui Ioan Talpe[, va trebui s` i se g`seasc` minimum doi nlocuitori! Ceea ce ar trebui s` afle acest regim adipos este c` o schem` prea gras` nu ne bag`-n cas`. n Casa Comun` European`!

ternet, Satana va lua forma unor viru[i! q La o ferm` din Rusia, cele zece mii de vaci primesc n ra]ia zilnic` de alimente [i ciocolat`. Speciali[tii spun c` acest aliment suplimentar mbog`]e[te calitatea laptelui [i-i d` un

gust deosebit. Probabil c` vi]eii, primii beneficiari ai noului regim de hran`, se ntreab` uimi]i: oare ce a fost mai nti, laptele cu ciocolat` sau ciocolata cu lapte? AgenCIA de pres`

Formula GrAS

26

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Delicioasele aventuri hazlii ale lui Don Quijojote
Nu [tiu cum suporta]i voi to]i orcii [i trolii `[tia de pe ecrane, dar eu unul nu-i mai suport. {i ce m` enerveaz` cel mai tare e c` toate rasele astea altoite pe calculator n-au pic de umor. S\nt agresive [i puse numai pe prostii ca [i cum, dac` a[ ncruci[a omul cu orice, trebuie neap`rat s`-mi ias` un orc caftangiu [i nu unul poet, de exemplu, sau m`car un orc aventurier, s`-i plac` geografia. Parc` s-a umplut lumea de corcituri zoohominide tmpite a[a, dintr-o dat`. Tai un d de la dragoni [i ai o nou` specie, ragonii. Ca orcii care-s, normal, porci f`r` p. Ee, [i cum v` spuneam, toat` ciorba asta organic` de regnuri n-are pic de condiment de rs, ci numai mirodenii care s` te usture la linguric`, s` te doar` capul [i s` vomi]i apocaliptic dup` ce revii printre oameni. De ce un ragon, s` vorbim de el acum, c` tot l-am f`tat mai devreme, a[adar, de ce un ragon nu poate s` fie ndr`gostit de o ragoan`, s-o fure noaptea din iglu-ul ei cu un licopter (de la elicopter f`r` e), s` se iubeasc` cu ea n vrful unui munte nghe]at, s`-i citeasc` dintr-o carte de bucate ragonian` ca s-o impresioneze, apoi s` mearg` mpreun` s` culeag` ni[te scoici mov ntr-o p`dure de la marginea Parisului? Vre]i s` v` spun eu de ce? Pentru c` nimeni nu [tie s` spun` pove[ti mirobolante ca Boris Vian, d-aia. Iar istoriile astea minuscule*, traduse prima dat`, m-au delectat peste poate. Dintre toate, supradelicioas` mi-a p`rut Poveste de adormit oamenii obi[nui]i scris` de Vian special pentru Michelle, so]ia sa bolnav`, cu gnd de nveselire curativ`. E ca un atlas antropozoogeografic n care cel mai fin [i delicios (m` repet cumva?) fantastic amestec` via]a cavalerului Joseph cu a calului s`u [i a c`m`tarului Barthlmy pe drumul ntortocheat al c`ut`rii zah`rului. Asta ca s` scape de am`reala vie]ii. {i d`-i [i umbl` printre troli demen]i, care aduceau mr]oage b`tr\ne s` le danseze doar ca s` fac` mi[to de ele, printre miriapozi diabetici [i stridii c`ut`toare de perle. N-o s` v` mai povestesc, c`ci v-a[ strica toat` bucuria de a intra singuri n lumea asta n care caii s\nt nnebuni]i dup` crn`ciori, iar regii dau cecuri n zah`r cavalerilor r`t`citori. Vede]i, fac ce fac [i iar m` iau cu povestitul. Deci SFR{IT, de[i.... Alin IONESCU
* Boris Vian, Amintirea, trad. [i prefa]` de Diana Crupenschi, Ed. Univers, 2004

Nimic nu se pierde, totul se c\[tig`. Important nu e s` c\[tigi, ci s` participi la aventura lui Tetelu! Cite[te lini[tit, Guvernul lui Tetelu c\[tig` [i pentru tine! Lectur` pl`cut`!

m`rime. Pentru c` este prima dat` cnd un film major, nominalizat ([i r`spl`tit) la Oscar se produce n Romnia. Nu v` voi povesti filmul pentru a v` ]ine treaz` curiozitatea. Voi sublinia profesionalismul des`v\r[it al echipei de realizatori, care nu a l`sat nici m`car un figurant cu replic` pe seama romnilor. Adic` au venit de acas` cu un casting complet. Ceea ce revitalizeaz` expresia de pe vremuri referitoare la coproduc]iile str`ino-romne: actorii lor [i caii no[tri. {i, uite a[a, m` apropii de contribu]ia romneasc` la acest film. Vreau s` v` spun c` m-am uitat cu o aten]ie supraturat` la peisaje, la

cadrele filmului. De[i am umblat prin zona Bra[ovului, nu mi-a s`rit n ochi nici o imagine cunoscut`. Semn c` regizorul [i directorul de imagine au decupat peisajul din alte unghiuri dect cele la care vibr`m noi cu aleas` sim]ire patriotic`. Cum ar veni, pn` [i peisajele s\nt mai frumoase [i mai autentice dac` ni le filmeaz` americanii. Ei, asta e, ]ara e frumoas`, p`cat c` pn` acum a fost filmat` prost! Ioan T. MORAR
* Cold Mountain, regia Anthony Minghella; cu Nicole Kidman, Jude Law, Rene Zellweger.

cronica pe l\ng` teatre


Stop The Tempo
Nu toate pizdele sunt gratuite. Abuzul de sex \n discursul de scen` este un truc neobosit. Vinde bine. Nu [i \n bezna de pivni]` de la clubul Greenhours. Aici verbul direct, obscen, a fost infipt \n timpanele publicului f`r` ipocrizie comercial`. Violen]a limbajului este chiar vehiculul mesajului. Chiar a[a vorbim azi. C`cat, a[a vorbim [i cu noi \n[ine. Stop The Tempo e un spectacol construit din \ncruci[area nervoas` a trei monologuri interioare. Spirituale, explozive, haioase abia dac` \]i las` timp s` descoperi ct sunt de dramatice. Trei monologuri care \nso]esc trei destine exemplare. Dou` femei bran[ate profesional [i un pierde-noapte de discotec`. A, esen]ial, to]i trei sunt tineri, specimene extrase prin vivisec]ie din ficatul genera]iei de 20-30 de ani. Ficat f`cut muci din impactul cu viitorul. Cum, m`, s` fii terminat` cnd ai un job \n publicitate? Nesim]ito! Nesim]ita cu pricina distruge din cteva t`ieturi mitul jobului [i expune obscenitatea valoric` a misiunii edv`rtaiz`rului. (Este cel mai autentic moment al spectacolului). Cool. O genera]ie cool. E redescoperit con]inutul sintagmei cool. Rece. Rece [i gol. Un c`cat rece [i gol. Iar de la falsiloarea lor i-a r`mas n gt dlui Simion. Dac` erau ni[te nulit`]i, dl Simion i-ar fi inclus fericit pe respectiva list`. ({t. A.) q Pentru c` Agopian nu mai avea loc, voi continua eu obiec]iile referitoare la acelea[i salarii de merit. n situa]ia de a lua de dou` ori bani de la stat, de la buget, s\nt to]i academicienii prezen]i pe list`! C`ci membrii Academiei Romne iau o dat` o indemniza]ie deloc neglijabil` pentru c` au ajuns n acel for. Apoi, scuza]i-ne, prezen]a lui F`nu[ Neagu sau D.R. Popescu pe lista oamenilor de [tiin]` este o alt` abera]ie. n afar` de [tiin]a [pri]ului, n primul caz, [i de [tiin]a apropierii de Putere, n al doilea caz, nu v`d cum se pot justifica cei doi acolo! n fine, de[i s\nt numite indemniza]ii de merit, exist` cteva persoane pe liste care numai merite demne de recunoscut nu au. De pild`, la scriitori, Mircea Radu Iacoban, un sinistru oportunist. Paul Everac sau Dan T`rchil` au doar meritul de a fi fost ni[te neo-proletcultatea cool a vie]ii publicitarilor nu e dect un pas, iute parcurs, la analiza rece a brand-ului Romnia. Imnul na]ional ca reclam` cntat`, o parodie a \ndemnului la de[teapt`-te, romne. S-au de[teptat trei tineri. Au deschis ochii [i li s-a c`scat Romnia sub picioare. O gaur` neagr` de c`cat \n care te cufunzi \n sound de house. (Aici ritmul discursului verde, franc, e spart de cteva fragmente din lirica lui Marius Ianu[.) Solu]ie nu exist`. Surogat anarhic, da. Story-ul piesei e \nrudit epic cu cel al filmului Fight Club, nu vreau s` \l sacrific aici. Chestia e c` trei tineri rup ritmul. Stop The Tempo! Restul o freac`. O genera]ie de pierdevia]`. Mircea TOMA P.S. Stop The Tempo, autor [i regie: Gianina C`rbunariu; cu Paula Gherghe, Rolando Matsangos [i Maria Obretin; instigatorul textului este DramaAcum, un proiect de promovare a noii dramaturgii sus]inut de Gianina C`rbunariu, Andreea V`lean, Radu Apostol, Alex Berceanu [i coordonat de Nicu Mandea.

cinem-a p\r\t
The People of Potigrafu
Titlul nu e al meu, e al produc`torului executiv al filmului Cold Mountain care, la premiera bucure[tean` de la Patria, a ]inut s` aduc` mul]umiri c`lduroase pentru The people of Potigrafu. Uite c` m-am tr`dat [i v-am spus c` am fost la premier`! Am avut, oricum, locuri mai bune dect Adrian N`stase, care a stat n primul rnd, ar`tnd spatele s`u solid ntregii s`li! Trecnd peste modul n care filmul a fost tras discret n rndul realiz`rilor guvernamentale (v` reamintesc faptul c` premierul chiar l-a enumerat la realiz`ri ntr-un discurs adresat romnilor de peste hotare!), am avut parte de un eveniment cinematografic de prim`

show biz da cul]i Meritul smeritului


q Observator cultural de s`pt`mna trecut` a publicat lista cu oamenii de cultur` care vor primi o indemniza]ie de merit (circa opt milioane de lei pe lun`, sum` impozabil`).Cum nimeni nu poate cuantifica foarte precis talentul, e greu de spus ceva despre respectiva list`. Ceva ]i sare totu[i n ochi. Scriitori de incontestabil talent (Gabriela Adame[teanu, Ileana M`l`ncioiu, Angela Marinescu, Nora Iuga...) stau pe list` al`turi de fo[ti politruci (Everac Paul, Brad Ion, S`raru Dinu...) al c`ror mare talent a constat n serviciile pe care le-au adus vechiului sistem. E [i `sta un merit, [i el nu-i a[a? trebuia r`spl`tit. q La sfr[itul listei cu scriitori exist` o not` cel pu]in ciudat`: Mircea Martin, Eugen Negrici [i Ion Pop au fost aproba]i, dar cu condi]ia ie[irii la pensie. Aceast` condi]ie a pus-o dl Eugen Simion, pre[edintele comisiei care a aprobat, n final, listele. Logica dlui Simion pare s` fi fost urm`toarea: nimeni s` nu ia de dou` ori bani de la stat. Nimic de zis, dac` aceast` logic` ar fi aplicat` cu consecven]`. De exemplu, dl Simion ar trebui s`-[i dea demisia din diversele func]ii pe care le ocup` (toate pl`tite de stat, adic` de noi) [i s` r`mn` cu una singur`. La fel, S`raru ar trebui s`-[i dea demisia din func]ia de director al Teatrului Na]ional, dac` vrea indemniza]ie de merit. n realitate, dl Simion s-a opus includerii celor trei pe liste din ra]iuni personale. [i ur`[te colegii dintr-un motiv foarte omenesc: cei trei s\nt, din punct de vedere profesional, ni[te personalit`]i. {i exact va-

ti[ti. Pe cei trei, dac` ar fi tr`it, i-ar fi premiat [i Nicolae Ceau[escu! {i pe mul]i al]ii de pe list`! n ordine omeneasc`, n]eleg, nu trebuie s`-i l`s`m pe oameni s` moar` de foame, dar, pe de alt` parte, ar trebui ca propov`duitorii comunismului n literatur` s` tr`iasc` [i ei cu o pensie normal`, de victim` a regimului pe care l-au lins! q Un distins cititor din Aiud, E.M., ne semnaleaz` modul total neinspirat de a face politic` n concerte al lui Tudor Gheorghe. Prezent la Cluj, la nceputul Postului Pa[telui cu un concert de Cr`ciun, Tudor Gheorghe l-a l`udat [i c`inat pe alde Mihai Beniuc [i l-a numit poet enorm. P`cat c` menestrelul e furat din cnd n cnd de tot felul de idei politice pr`fuite sau parfumate cu un aer vetust [i le d` glas. Ceea ce nu [tie Tudor Gheorghe este c` publicul pl`te[te doar pentru muzic`, nu [i pentru ndoctrinare! (I. M.)

CARTONA{UL RO[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004 Hai s` tr`im, Mitic`! Ai auzit c` CNA-u vrea s` ne scoat` de pe televizor? Da uite c` ap`rem iar \n Ca]avencu, chiar a[a panarame cum s\ntem! S` le dau la b`ie]ii `[tia ni[te parai s`-[i pun` [i sonor la revist` [i m` cac \n gura lu Radu Filip `la!

27

mazeta sporturilor Returul \ncepe cu o am\n`real`


singur, la Rennes, echipa antrenat` de Lo]i Blni. La Budapesta, s`ritorul \n \n`l]ime {tefan Vasilache a cucerit prima medalie mondial` (bronz) pentru atletismul masculin romnesc. Iar fetele de la gimnastic`, Floarea Leonida [i C`t`lina Ponor, au suit pe podium \n Grand Prix-ul de la Cottbus. Uite c` exist` [i lucruri mai simpatice dec\t campionatul na]ional [i Divizia A din Romnia! Bine era dac` s-ar fi am\nat cu doi-trei ani, nu doar cu o s`pt`m\n` zic al]ii, [i mai radicali. S\nt `ia care chiar s-au s`turat s` urm`reasc` zilnic giumbu[luc`relile lu dalde Mitic` Dragomir [i Gigi Becali. At\t au ap`rut amicii `[tia doi pe sticl`, \nc\t s-a g\ndit [i CNA-ul s` le limiteze apari]iile televizate. C`, la ce vr`jeal` au \n ei, nu se mai [tie c\nd e Gigi om de fotbal [i c\nd e om politic, c\nd e Mitic` pre[edinte de Lig` [i c\nd e deputat de PRM. Acuma, noi n-am stat s` le monitoriz`m apari]iile TV, dar am monitorizat ochiometric apari]iile dumnealor la noi \n gazet`. Ne-am plictisit de c\te poze le-am b`gat sub ochi [i de c\te bule le-am pus \n gur` (vezi

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


s |ngrijor`tor: umbl` vorba prin ora[, cu izvor prin zona Ghencea, c`, de c\nd cu cariera politic`, latifundia-

rul din Pipera a cam uitat s`-i pl`teasc` pe oamenii care lucreaz`
pe la stadionul Steaua. Nu e vorba de juc`tori, ci de cei care mai tund iarba, mai pun o floare prin cr`p`turile din alei [i mai fug`resc c`]eii `ia trimi[i din {tefan cel Mare ca s` afle tactica electoral` a patronului. s Uite [i o chestie lacrimogen`, \nc` la mod`, de aburit prezentatoarele TV anti-Mutu \nainte de ]igara de dup`. Cic` Briliantul tocmai vr`jea [i el la Kitty, cu citate din Dostoievski, Claudio Ranieri [i Justin Timberlake, c\nd s-a b`gat pe fir, pentru

Programat` \n primul weekend al lunii martie, runda cu num`rul 16 a adus lini[te \n inimile suporterilor. N-au mai fost scandaluri, pre[edin]ii nu s-au mai b`[icat pe arbiri, antrenorii n-au mai avut motive de demisie, juc`torii nu s-au mai accidentat prin n`moale. Toate astea pentru c`, se [tie, prima etap` a returului s-a am\nat cu o s`pt`m\n`. Exist`, la noi \n redac]ie, voci care sus]in c` a fost mai bine a[a. Am avut parte de o sear` tihnit` de duminic`, \ntre prieteni, f`r` obi[nuitele urlete [i b`l`c`reli de la showurile televizate. Ne-am putut desf`ta [i cu alte bucurii romne[ti: Viorel Moldovan de la Nantes a \nvins aproape de unul

c\teva schimburi de pase, concuren]a de la MTV, Diana.


Dup` o vreme, cea din urm` o sun` pe cea dint\i, care tocmai se plimba cu el prin Londra, [i, \n loc de cuvinte din Enciclopedia Britanic`, aude diferite vorbe cam de peluza a II-a din Giule[ti. Aflat mereu \n priz`, Briliantul apuc` repede celularul din m\na celei dint\i sper c` n-a]i pierdut firul [i \i trage [i el Dianei c\teva cuvinte de dulce. Asta a fost, sper c` nu v-a]i schimbat p`rerea despre Briliant [i Kitty. Eu cred c` tocmai treceau pe l\ng` stadionul lui Arsenal [i de-aia au vorbit ur\t.

Mitic` Dragomir [i Gigi Becali, liderii grup`rilor Vechea Gard` [i Noua Degenera]ie, doi oameni de fotbal [i politici care, dac` ar ie[i \n alegeri, vor determina tot tineretul s` se transfere urgent \n str`in`tate
foto de mai sus), f`r` s`-i vedem c` se \ndreapt` \n vreun fel. A[a c`, \n felul `sta anume, prinde bine am\narea \nceperii campionatului. Am fost p`sui]i m`car pentru alte c\teva zile de prezen]a agresiv` a at\tor baroni fotbalistici [i bufoni locali, ale c`ror nume ne e [i t\r[` s` le mai pomenim. |n loc s` ne uit`m la ei ca s` ne enerv`m, iat`, mai bine vom urm`ri relaxa]i un Real Madrid-Bayern Mnchen. {i nici nu ne mai \ntreb`m de ce ei joac` \ntruna, \n timp ce noi am\n`m campionatul cu \nc` o s`pt`m\n`. La c\te secole ne despart de Europa, [apte zile, z`u, nu mai conteaz`. Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

PRM a decis s`-i bage pe bucure[teni la Mititic`


Dac` ar fi s` ne lu`m dup` fluturii lui Vadim [i stelele albastre de la capul lui Corleone, pe primarul Bucure[tiului \l va chema Mitic`. Om cu dou` mandate de arestare \n palmares, pentru jocuri de noroc [i abuz \n serviciu, fost pre[edinte de club de fotbal la Mili]ie [i Scornice[ti, actual deputat [i pre[edinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitic` Dragomir [i-a depus acum candidatura pentru un mandat de edil al Capitalei. La urma urmei, pare a zice Corleone \ntr-una din cele dou` fotografii al`turate, executate cu ocazia tr\mbi]`rii inten]iei de a candida, el e sigur c` s-ar descurca, b`i b`ie]i, c` doar [i el [i B`sescu au f`cut c\ndva ucenicie la transporturi de blugi [i aparate video. Doar c` Mitic` f`cea la scar` industrial`, fiind celebr` istoria cu avionul care nu putea decola, la \ntoarcerea \n ]ar`, din cauza balo]ilor de Pyramid original, pe c\nd B`sescu, e clar, nu s-a scufundat niciodat` de la c\teva casete video cu Bruce Lee [i Pas`rea Spin. A[tept`m candidaturile PRM pentru sectoare, cu un Dol`nescu sau cu o Irin`. Iar pentru restul de patru, vorbe[te Mitic` cu Gigi de la Noua Genera]ie, g`se[te el ni[te b`ie]i, [efi de sectoare la tribuna 0 [i peluza a II-a din Ghencea. Alcool Edilic

28

academia CA}AVENCU
Nr. 10, 9-15 martie 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

contraeditorial

Time is manele
Cel care se va ocupa de fondul muzical al Liei Roberts va fi, p\n` la urm`, Costi Ioni]`. S\ntem curio[i ce melodie celebr` va transforma Costi \n manea gregorian` pentru imnul Liei Roberts. Cert este c` la fiecare \nt\lnire cu aleg`torii se va dansa pe mese, iar simpatizan]ii vor c\nta o dat` cu CD-ul: S\nt bogat` [i pervers`, Arunc cu banu, s` moar` Dick Morrisanu [i Pe la State, pe la State, a[a vrea fetele toate.

MDPAACUMILE
S-a restructurat Guvernul! De acum \ncolo se va \nf`ptui, \n toat` implementarea ei, una din devizele favorite ale premierului: S` fie clar!. S` fie clar c` remanierea va fi mai reorganizat`, schimbarea va antrena modific`ri, iar acceler`rile, ca intensificare, se vor gr`bi. Nu vom mai avea doar mini[tri de ministere, ci [i trei Mini[tri de Stat. N-o s` mai existe doar Guvernul prim-ministrului Adrian N`stase, ci [i Cancelaria premierului. Cum ar veni, ni[te Mini[tri mari vor coordona/supraveghea activitatea mini[trilor obi[nui]i. Iar cabinetul l`rgit Guvernul va fi dublat de un Executiv restr\ns cancelaria. Este o formul` guvernamental` fericit`, s` recunoa[tem, pentru acest sezon de promo]ii: 2 \n 1. La Palatul Victoria vor func]iona dou` guverne la acela[i pre]. Ce pre]? P`i, cu pre]ul nervilor, s`n`t`]ii [i anilor no[tri, m`i fra]ilor, m`i! Pretutindeni \n lumea asta, c\nd trebuie \ngropat` o problem`, se \nfiin]eaz` o Comisie. La noi, c\nd reforma [i integrarea dau ortu popii, cabinetul \[i face Cancelarie. Fenomenul, \n esen]`, nu-i o noutate. Se petrecea tot cam la fel [i pe vremea a[a-zisului regim Constantinescu, c\nd defunctele COCOPO [i COCOPA se strofocau s` coordoneze [i s` organizeze bulib`[eala din coali]ie. Mai nou, dualismul iliesco-n`st`sar aduse coordonarea organiz`rii, iat`, pe cele mai \nalte culmi. Filosofia schimb`rii romne[ti se arat` nud`, \n toat` goliciunea ei de form` f`r` fond, dup` modelul: dac` lucrurile nu merg bine \n institu]ii, atunci \nfiin]`m alte institu]ii care s` le supervizeze proasta activitate. Pe scurt, hai s` eficientiz`m ineficien]a [i s` centraliz`m descen-

Dosurile X
Deputa]ii au hot`r\t c` homosexualii nu pot adopta copii. Cic` pedofilii \nc` mai pot adopta copii, iar zoofilii de asemenea. |n cazul acestora din urm` se interzice \ns` s` le cumpere copiilor adopta]i anim`lu]e de plu[.

tralizarea! Hai, de exemplu, s` mai facem, \n afar` de Parchetul General, [i un Parchet Na]ional Anticorup]ie! Degeaba zic partenerii no[tri europeni c` ne-ar cam lipsi cultura institu]ional` [i cultura \ncrederii. Noi, b`ie]i d`[tep]i, socotim c`-i doar o eroare de traducere. Poate c` acquis-ul comunitar nu se aplic` pe la noi prin ministere e posibil. Da de ce s`-i scutur`m pe bie]ii mini[tri [i secretari de stat, tocmai acum, \ntr-un an at\t de greu [i de electoral? Mai bine proced`m altfel, altcumva. Strecur`m t\n`rul corp al controlorului Victor Ponta \n Cancelaria prim-ministrului [i-i d`m fl`c`ului o titulatur` pe cinste: MDPAACUMILE. Pardon, questce que cest MDPAACUMILE?

P`i, mon[er, este ministrul delegat pentru aplicarea acquis-ului comunitar [i urm`rirea modului de implementare a legisla]iei europene. {i noi mai zicem c`, dup` reorganizarea asta, traseul nostru european se simplific` la fel ca MDPAACUMILE. Devine, adic`, o prescurtare tot mai lung`. Cu at\tea institu]ii dublate \ntr-un singur stat, ne-ar trebui pesemne \nc` o ]ar`. O ]ar` care s` se mi[te \n locul `leia care st`.

Viorel MO}OC

S`pt`m\na romnilor
Hopa-Mitic`! Cade jos [i se Rodic`
Iat` c` \n sf\r[it a trecut [i S`pt`m\na interna]ional` a femeilor din Romnia 1-8 Martie, ocazie cu care am dat search dup` gender: female [i am g`sit \n felul urm`tor. Pe primul loc, cea mai important` femeie pentru noi, cre[tin-ortodoc[ii, a fost Maia Morgenstern, mama lui Isus din filmul lui Mel Gibson Patimile lui Isus. Te ]uc, Maia!... Nici nu [tim ce s` invidiem mai tare la d\nsa: c` l-a cunoscut pe Mel Gibson, c` a fost mama lui Isus, c` a fost \n State, c` a atins-o pe Monica Belluci sau c` a v`zut deja filmul, [i \nc` pe gratis? A doua femeie despre care s-a vorbit mult zilele trecute, [i s-o mai fi vorbind [i azi dac` n-o fi \ncremenit \n func]ia de ministru al Justi]iei, este Rodica St`noiu. A fost de-ajuns s` str`nute doar o dat` Adrian N`stase la Palatul Victoria, c` la Palatul Cotroceni s-a [i f`cut curent [i Talpe[ a zburat pe geam \ntr-un post mai c`ldu] din Guvern. |n acela[i timp, doamnei St`noiu i-a ap`rut \n vis un porumbel c`lare pe un asin care i-a c\ntat melodia Rodic`-m` la cer!, o compozi]ie B.U.G. Mesia pe versuri de Andrei Mocca. Apoi a venit un crai de la R`s`rit care i-a prezis peste umerii sepepi[tilor c`, dac` se va \nt\mpla ceva cu postul de la Justi]ie, atunci d\nsa s` mearg` frumos [i s` bat` \n poart` la Cotroceni, rostind parola Nelu \]i d` aaaripi.

C\ine [i circ
Candidatul PN} la prim`ria Ia[i s-a g\ndit s` se laude c` el o s` m`reasc` bugetul local export\nd, cu 20 de euro bucata, c\ini vagabonzi unor popoare care au nevoie de a[a ceva. Domle, bun` idee, dar m`car covrigii din coad` s`-i p`streze \n ]ar` ca s` aib` ce da poporului \n caz c` prin absurd iese primar.

Cu tine, drag`, Cu tine, drag`, trebuia s` m` consult \nainte trebuia s` m` consult \nainte s` depun cererea la PHARE pentru o s` depun cererea la PHARE pentru o finan]are nerambursabil`. Ce se-nt\mpl`? finan]are nerambursabil`. Ce se-nt\mpl`? F`cusem un proiect beton: furnizori, materie materieprim`, personal, cash-flow, investi]ii... Nu [tiu prim`, personal, cash-flow, investi]ii... Nu [tiu de ce mi l-au respins. O fi din cauz` c` o de ce mi l-au respins. O fi din cauz` c` o fabric` de b`uturi spirtoase ar trebui s` fabric` de b`uturi spirtoase ar trebui s` aib` [i al]i clien]i dec\t patronul. aib` [i al]i clien]i dec\t patronul. P`rerea lor. P`rerea lor.

M`n`stire-ntr-un pridvor
Un pensionar din Ia[i [i-a f`cut o biseric` \n b`t`tur`. Ca s` aib` [i el unde s` se duc` duminica.

Laura [i la gar`. La Gara de Nord


Laura Andre[an a devenit imaginea casei de filme porno Big Red Dicks. E [i normal actri]a porno Laura Andre[an provine din ex-ziarista Laura Andre[an care, dac` v` aminti]i, a lucrat pentru ziarul fostului general ro[u Voiculescu, adic` Big Red Pix.

V`c`roiul [i Puwaka / Stau de vorb` taca-taca / Mu-mu-mu-mu, mu-mu-mu / Eu iau vodc`; fonduri tu
Hildegard Puwak, vicepre[edinte PSD, este urm`toarea noastr` s`rb`torit` de Ziua Femeii. D\nsa a declarat la Sibiu, la o reuniune a femeilor social-democrate: Nu cred c` este binevenit` prezen]a domnului Arie Oostlander \n Romnia. Bine a[a, doamn` Hilde, i-a]i zis-o, nenic`! Da]i-i [i-un cap \n gur` europarlamentarului olandez, s` se \nve]e minte s` mai bage be]e-n roate ]`ri[oarelor candidate la integrare. Irina Loghin a primit din partea lui Ion Iliescu Ordinul Meritul Cultural \n grad de Mare Ofi]er, categoria Arta Spectacolului. P\n` s` proceseze toat` informa]ia con]inut` \n denumirea decora]iei, doamna senator PRM nici nu [tie \nc` dac` e de bine sau e de r`u. Adic` Iliescu i-a dat un ordin, asta e clar. De ce, pentru c` merit`... [i zice acolo[a, merit` cultural. Problema e cu ofi]erul acela cu grad mare... Cine dracu o mai fi [i `sta? O fi Dol`nescu? Cronic` a lu {tefan a Petrei

Iliescu arunc` m`nu[a. De box


Iliescu a fost cununat de un pop` boxer a dezv`luit chiar popa care a comis fapta. Evident, popa cel boxer se b`tuse tare de tot \n K1. Mai exact, K1G1B1.

Ve[ti bune

}ar`, ]ar`, vrem actora[i!


Actorul britanic Robert Carlyle, care-a fost \n Romnia s` turneze un film, s-a apucat acum s` \njure ]ara unde a jucat, adic` Fucking Romania pentru c` e mult mai ieftin s` turnezi un film aici dec\t \n Anglia, de exemplu, chestie care \l enerveaz`. Pentru noi e bine. Darth Vader, te a[tept`m s` vii la noi, la Br`ila, s` tragi ni[te secven]e de b`taie cu ]iganii din Pia]a Mare [i Chercea! Cic` cei mai vechi europeni s\nt b`n`]enii. Un grup de cercet`tori a descoperit ni[te fosile pe teritoriul ]`rii noastre, fosile care ar avea vechimea de 34.000-36.000 de ani. Ce noroc pe capul nostru! Din p`cate, dac` am fost cei mai vechi din Europa, tot a[a s\ntem [i acum: am intrat primii, ie[im ultimii. Analizele f`cut prin datare cu Carbon 14 n-au reu[it s` detecteze, din nefericire, anul \n care vom intra \n Europa: 2007 sau 20007? Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche