Sunteți pe pagina 1din 1

Problema sinoptic

De la Wikipedia, enciclopedia liber Salt la: Navigare, c utare

Problema sinoptic se refer la determinarea rela iei literare dintre cele trei evanghelii sinoptice: Matei, Marcu i Luca. Exist dou pozi ii care evit problema sinoptic , negnd existen a unei rela ii literare ntre cele trei evanghelii. Prima pozi ie sus ine c nu exist nevoie de o explica ie pentru asem n rile dintre cele trei evanghelii, deoarece toate trei ar fi fost scrise sub inspira ia Duhului Sfnt. Diferen ele se explic prin circumstan ele diferite ale scrierii fiec rei evanghelii. A doua pozi ie postuleaz o tradi ie oral comun n spatele evangheliilor sinoptice, explicnd diferen ele ca rezultnd din varia ii ale tradi iei sau interven ii redac ionale. Argumentul cel mai puternic n favoarea existen ei unei rela ii literare ntre evanghelii este, pe lng acordul pe alocuri literal ntre acestea, observarea unor tipare comune n ordinea relat rii evenimentelor. Exist mai multe scenarii care ar explicita interdependen a evangheliilor. Cel mai popular printre criticii contemporani este ipoteza celor dou surse, care sus ine prioritatea marcan i cunoa terea de c tre Matei i Luca a unui document ipotetic Q, con innd n principal ziceri dominicale. Prioritatea marcan e sus inut i de unii care nu recunosc existen a lui Q, prefernd s adere la ipoteza Farrer, conform c reia Matei a avut surse independente i a fost urmat de Luca. Printre cei care contest prioritatea marcan sunt populare ipoteza Griesbach (primul ar fi fost Matei, apoi Luca cunoscndu-l pe Matei , i apoi Marcu ar fi compilat pasajele comune celor doi) i cea augustinian (Matei, Marcu, Luca, fiecare cunoscndu-i pe cei dinaintea lui).