Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
42PFL7864H 32PFL7864H 52PFL7404H 42PFL7404H 32PFL7404H 32PFL5624H 42PFL5624H 32PFL5624H 42PFL5624H 22PFL5614H 52PFL5604H 42PFL5604H 37PFL5604H 32PFL5604H 26PFL5604H 32PFL5404H 22PFL5604H 19PFL5404H 32PFL3904H

RO

Manual de utilizare complet

www.philips.com/support

Model Serial

Österreich België/Belgique България Hrvatska Česká republika Danmark Estonia Suomi France Deutschland Ελλάδα Magyarország Hrvatska Ireland Italia Қазақстан Latvia Lithuania Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Polska Portugal România Россия Србија Slovensko Slovenija España Sverige Suisse/Schweiz/Svizzera Türkiye United Kingdom Україна

0810 000205 078250145 +3592 489 99 96 01 6403 776 800142840 3525 8759 6008600 09 2311 3415 0821 611655 01803 386 852 0 0800 3122 1280 0680018189 0800 222778 North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477 840320086 +7 727 250 66 17 52737691 67228896 40 6661 5644 0900 8407 2270 8111 (022) 3491504 800 780 903 031-810 71 25/0800-89 49 10 Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880 +381 114 440 841 0800 004537 00386 12 80 95 00 902 888 784 08 5792 9100 0844 800 544 0800 261 3302 General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036 8-800-500-69-70

€0.07 pro Minute €0.06 Per minuut/Par minute Местен разговор Lokalni poziv Bezplatný hovor Lokalt opkald local paikallispuhelu €0.09 Par minute €0.09 pro Minute Κλήση χωρίς χρέωση Ingyenes hívás free free €0.08 Al minuto local local local Ortsgespräch/Appel local €0.10 Per minuut Lokalsamtale połączenie lokalne Chamada local Apel local Местный звонок Lokalni poziv Bezplatný hovor lokalni klic €0.10 Por minuto Lokalsamtal Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale Şehiriçi arama local Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

1 Notă 2 Important 3 Produsul dumneavoastră 4 Utilizarea produsului dumneavoastră

2 4

6 Instalare canale

Prezentare generală a televizorului

7
7

Instalarea automată a canalelor Instalarea manuală a canalelor Actualizarea manuală a listei de canale Test recepţie digitală Schimbarea setărilor mesajului de start

35 35 36 37 38 38 39 39 41 42 43 44 44 46

Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby Schimbarea canalelor Reglarea volumului televizorului Vizionarea utilizând dispozitive conectate Utilizarea teletextului

10
10 10 11 12 13

7 Conectarea dispozitivelor

5 Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului 14

Conectorii din spate Conectorii laterali Conectarea unui calculator Utilizaţi un Modul de acces condiţionat Atribuire decodor canal Utilizarea Philips Easylink Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

Schimbarea setărilor de limbă 14 Accesarea meniului acasă 15 Accesează meniul opţiuni 15 Accesarea meniului de configurare 16 Schimbarea setărilor de imagine şi de sunet 16 Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului 21 Crearea şi utilizarea listelor de canale favorite 22 Reordonarea/rearanjarea şi redenumirea canalelor 23 Ascunderea canalelor şi afişarea canalelor ascunse 24 Utilizarea Ghidului de Programe Electronice 25 Utilizarea cronometrelor 26 Utilizarea blocării pentru copii şi blocarea parentală 26 Utilizarea subtitrărilor 28 Utilizarea ceasului de pe televizor 29 Vizualizaţi fotografii, ascultaţi muzică şi priviţi fişiere video de la un dispozitiv de stocare USB 30

8 Informaţii despre produs
Rezoluţii de afişare acceptate Multimedia Tuner / Recepţie / Transmisie Telecomanda Alimentare Tipuri de montare suportate Informaţii EPG

47
47 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 50 51 51 51 51 52

9 Depanare

Probleme generale referitoare la televizor Probleme legate de canalele TV Probleme legate de imagine Probleme legate de sunet Probleme legate de conexiunea HDMI Probleme de conectivitate USB Probleme legate de conexiunea calculatorului Contactaţi-ne

10 Index

RO

1

Rom â n ă

Cuprins

Ascultaţi canalele radio digitale 32 Actualizarea software-ului televizorului 33 Schimbarea preferinţelor TV 34 Pornirea unui demo TV 34 Resetarea televizorului la setările din fabrică 34

1 Notă
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate. Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deţinătorilor respectivi. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare. Materialul conţinut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate ín alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obţinută confirmarea validităţii şi conformităţii lor. Philips garantează că materialul ín sine nu íncalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanţie. Garanţie • Risc de rănire, deterioare a televizorului sau anularea garanţiei! Nu încercaţi niciodată să reparaţi singur televizorul. • Utilizaţi televizorul şi accesoriile numai conform scopului fabricantului. • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată capacul televizorului. Contactaţi întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparaţii.

Orice operaţie care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări şi proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanţia.
RO

Caracteristicile pixelilor Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deşi pixelii efectiv funcţionali reprezintă cel puţin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roşii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se íncadrează în standardele comune din industrie) şi nu este o defecţiune. Software open source Acest televizor conţine software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depăşeşte costul distribuţiei fizice, un exemplar în format maşină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziţionării acestui produs. Pentru a obţine codul sursă, contactaţi: Development Manager Technology & Development Philips Consumer Lifestyle 620A Lorong 1, Toa Payoh TP1, Level 3 Singapore 319762 Concordanţa cu EMF Koninklijke Philips Electronics N.V. produce şi vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranţă şi de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în vigoare şi menţinerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor. Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure

2

1 2

de utilizat conform demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale EMF şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre. Siguranţa de reţea (numai în Marea Britanie) Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranţei de reţea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranţă de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A). Scoateţi capacul siguranţei şi apoi scoateţi siguranţa. Siguranţa de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 şi să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă aţi pierdut siguranţa, contactaţi dealerul pentru verificarea tipului corect.

Drepturile de autor
Rom â n ă

Siglele VESA, FDMI şi VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association. Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. ® Kensington şi Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation ínregistrate în S.U.A. şi înregistrate sau în curs de înregistrare în alte ţări de pe glob. Toate celelalte mărci comerciale ínregistrate şi neínregistrate aparţin proprietarilor lor.

3 Montaţi la loc capacul siguranţei. Pentru păstrarea compatibilităţii cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detaşată de ştecherul aferent.

Produs sub licenţa BBE Sound, Inc. licenţiat de BBE, Inc, sub unul sau ambele dintre următoarele patente: 5510752, 5736897. BBE şi simbolul BBE sunt mărci comerciale înregistrate ale BBE Sound Inc.

RO

3

Deconectaţi imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă aţi vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns in televizor. Fixaţi suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului şi a suportului. inclusiv lumina directă a soarelui. . • Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau alte deschideri ale televizorului. Garanţia produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucţiuni. • Educaţi copiii cu privire la pericolele căţărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor. utilizaţi numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilaţie ale televizorului.V. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor. asiguraţi-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. telecomandă şi baterii. care poate suporta greutatea televizorului şi a suportului.2 Important Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza televizorul. Risc de supraîncălzire! Nu instalaţi niciodată televizorul într-un spaţiu restrâns. Niciodată nu puneţi recipiente cu lichid. telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură. Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă plată. utilizaţi numai suportul furnizat. lângă televizor. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale. • Niciodată nu puneţi televizorul. Contactaţi Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.. apă sau căldură excesivă. • Atunci când televizorul este rotit. Risc de lovire a copiilor! Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni răsturnarea televizorului şi rănirea copiilor: • Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras. • Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeţei. • Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărţi) fără a asigura atât mobilierul cât şi televizorul de perete sau de un suport adecvat. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile şi pot cauza formarea de • arcuri electrice. cum ar fi vaze de flori. • Siguranţa Risc de şoc electric sau incendiu! • Niciodată nu expuneţi televizorul la ploaie sau apă. Risc de şoc electric sau incendiu! • Niciodată nu expuneţi telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie. 4 RO Evitaţi exercitarea forţei asupra prizelor. Koninklijke Philips Electronics N. plană. ţineţi întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanţă de televizor. Fixaţi suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Lăsaţi întotdeauna în jurul televizorului un spaţiu de cel puţin 4 inci sau 10 cm pentru ventilaţie. Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului! • Pentru a ridica şi transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane. • Când montaţi televizorul pe suportul cu picior. • Când montaţi televizorul pe perete.

înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice şi electronice. nu împingeţi. niciodată nu atingeţi nicio parte a televizorului. Nu conectaţi niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului. • Deconectaţi televizorul de la sursa de alimentare şi scoateţi antena înainte de furtuni cu fulgere. • RO 5 Rom â n ă . Imaginile staţionare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Risc de vătămare corporală. bare negre şi afişaje pentru durată. Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeţi. incendiu sau deteriorate a cablului de alimentare! • Niciodată nu puneţi televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare. Evacuarea produsului vechi şi a bateriilor Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate. Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs. a cablului de alimentare sau a cablului antenei. Dacă trebuie să utilizaţi imagini staţionare. ştergeţi picăturile de apă cât mai rapid posibil. Întreţinerea ecranului • Evitaţi imaginile staţionare cât mai mult posibil. Temperaturile scăzute Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C. care pot fi reciclate şi reutilizate. • Când deconectaţi cablul de alimentare. substanţe chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru curăţarea televizorului. Scoateţi televizorul din priză înainte de curăţare. micşoraţi contrastul şi luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului. Niciodată nu utilizaţi alcool. înainte de a-l conecta la priză despachetaţi-l şi aşteptaţi până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei. trageţi întotdeuna de ştecher. Exemplele includ: meniuri pe ecran. În timpul furtunilor cu fulgere. niciodată de cablu. • • • Curăţaţi televizorul şi rama cu o cârpă moale şi umedă. indiferent care sunt acestea. asiguraţi-vă că aveţi în permanenţă acces complet la cablul de alimentare. asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate a televizorului. • Pentru a deconecta cu uşurinţă cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare. nu frecaţi şi nu loviţi ecranul cu obiecte.Risc de deteriorare a televizorului! Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare. Risc de deteriorare a auzului! Evitaţi utilizarea căştilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp. Pentru a evita deformarea imaginii şi estomparea culorilor. Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite.

Ne direcţionăm eforturile către îmbunătăţirea aspectului ecologic în timpul fabricării.ecolabel. Puteţi verifica modul în care setările dvs.com. nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran şi condiţiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC. 6 RO Acest televizor a primit distincţia European Ecolabel pentru calităţile sale ecologice. Setarea curentă a televizorului dumneavoastră este evidenţiată. politica de acordare a garanţiei. fără a exclude funcţionalitatea constantă în standby. • Economie de energie Setarea televizorului de economisire a energiei combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade. Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii omului. instrucţiunile de casare şi reciclarea produsului. consultaţi capitolul „Evacuarea produsului vechi şi a bateriilor” din manualul de utilizare. Acest televizor dispune de funcţii care contribuie la utilizarea eficientă energetic. Funcţii de eficienţă energetică • Senzor de lumină ambientală Pentru a economisi energia. utilizarea eficientă energetic. care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. acest televizor a primit distincţia European Ecolabel –floarea. Puteţi să schimbaţi la altă setare sau să verificaţi valorile corespunzătoare. • Consum redus de energie în regim standby Circuitele de înaltă clasă şi foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus. Puteţi găsi informaţii detaliate despre consumul de energie în standby.www. la www. Casarea Pentru a vă informa despre evacurea corectă a televizorului şi a bateriilor. Ecologic • Eficienţă energetică superioară • Consum redus în regim standby • Proiectat pentru a facilita reciclarea Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale inovatoare de consum.eu. . Apăsaţi DEMO. reducerea substanţelor nocive. Consultaţi setările inteligente în meniul Configurare. Datorită eforturilor noastre pentru mediu. Gestionarea consumului de energie Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia.philips. apoi selectaţi [Active Control] şi apăsaţi OK. piesele de schimb şi reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru ţara dvs. personale ale televizorului.

b P/CH +/-: Comută la canalul următor sau la cel anterior. e Indicator LED frontal Rom â n ă f LightGuide : Disponibil numai la modelele PFL7864H. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la reţeaua de alimentare. RO 7 . d VOLUME +/-: Măreşte sau micşorează volumul.com/welcome.3 Produsul dumneavoastră Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la Philips! Pentru a beneficia deplin de asistenţa pe care o oferă Philips. Controalele şi indicatorii laterali 4 3 2 1 6 5 a POWER: Porneşte sau opreşte produsul. c SOURCE: Selectează dispozitivele conectate.philips. înregistraţi-vă produsul la www. Prezentare generală a televizorului Această secţiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale şi funcţii ale televizorului.

(Înainte) *Caută înainte. INFO Afişează informaţii despre program. (Redare/Pauză) *Porneşte. • Porneşte televizorul dacă acesta este în standby. 8 . c SOURCE Selectează dispozitivele conectate. h OK Confirmă o intrare sau selecţie. OPTIONS Accesează opţiuni care au legătură cu activitatea sau selecţia curentă.Telecomanda 1 28 27 26 25 24 2 3 4 5 6 7 8 9 23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 b MHEG/TELETEXT Activează sau dezactivează teletextul. (Mut) Opreşte sau reporneşte sunetul. i j (Butoane pentru navigare) Navighează printre meniuri. 22 k l 19 21 20 m n o p a (Standby-Pornit) • Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit. (Înapoi) *Caută înapoi. f g (Acasă) Activează sau dezactivează meniul acasă. (Stop) *Opreşte redarea. (Înregistrare) *Porneşte sau opreşte înregistrarea video. întrerupe sau reia redarea. RO q P +/- (program +/-) Comută la canalul următor sau la cel anterior. e AD (Descriptor audio) Numai în Marea Britanie: Activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere.Nu este acceptat pe toate modelele. dacă sunt disponibile. d Butoane colorate Selectează sarcini sau opţiuni.

{ TV Comută înapoi la sursa antenei.Nu este suportat pe toate modelele. RO 9 Rom â n ă FORMAT Selectează un format pentru imagine. (Numai în Marea Britanie: Nu este acceptat la canalele MHEG).Nu este suportat pe toate modelele. • • BACKP/P (Canal anterior) Revine la meniul ecran anterior. Revine la canalul anterior. u v w x GUIDE Accesează sau iese din meniul Ghid programe electronic (EPG). t PICTURE Lansează meniul de imagine.Nu este suportat pe toate modelele. y SCENEA (Fundal) Afişează un fundal pe ecranul televizorului dumneavoastră. | SUBTITLE Activează sau dezactivează subtitrările. z DEMO Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit. SOUND Lansează meniul de sunet. +/- (volum +/-) Măreşte sau micşorează volumul. *Controlează dispozitivul conectat compatibil EasyLink. .r s 0-9 (Butoane numerice) Selectează un canal sau setare.

energia continuă să fie consumată. Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby Schimbarea canalelor Pentru a porni • Dacă indicatorul frontal LED este stins. Introduceţi un număr de canal utilizând Butoane numerice.de pe telecomandă sau P/CH +/.de pe partea laterală a acestuia.de pe partea laterală a televizorului. • Dacă indicatorul frontal LED este aprins (roşu). Pentru a opri • Apăsaţi POWER de pe partea laterală a televizorului. Dacă nu utilizaţi televizorul o perioadă mai lungă de timp. » Indicatorul frontal LED se stinge. Notă • Dacă nu găsiţi telecomanda şi doriţi să porniţi televizorul din modul standby. Pentru a comuta la modul standby • Apăsaţi (Standby-Pornit) de pe telecomandă. scoateţi-l din priză.4 Utilizarea produsului dumneavoastră Această secţiune vă ajută să realizaţi operaţiile (consultati ‘Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului’ la pagina 14) de bază. apăsaţi P/CH +/. apăsaţi (Standby-Pornit) pe telecomandă. Utilizarea grilei (consultati ‘Comutarea canalelor cu grila de canale’ la pagina 11) de canale. » Indicatorul frontal LED se aprinde roşu. Sugestie • Deşi televizorul dumneavoastră consumă puţină energie electrică atunci când se află în modul standby. . 10 RO • • • Apăsaţi P +/. apăsaţi POWER pe partea laterală a televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului • Apăsaţi pentru a opri sunetul.Notă • Atunci când utilizaţi o listă favorită.de pe partea laterală a televizorului. Notă • Utilizaţi meniul [Sunet] pentru a regla volumul (consultati ‘Reglarea setărilor de sunet’ la pagina 20) căştilor. Comutarea canalelor cu grila de canale Grila de canale vă permite să vizualizaţi toate canalele disponibile în format grilă. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Ned 1 SBS 6 S B BBC 1 Comedy ed edy 1 2 3 4 5 6 7 RTL 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9 20 6 7 Ned N d2 Ned 3 RTL 4 RTL 5 RTL 7 Net 5 Nickelo elo BBC 2 KetNet KetNet Net Discover ve ver National ona onal CNN NN N Eurosp ros osp sp Animal ma mal HBO BO Pentru mărirea sau micşorarea volumului • Apăsaţi +/-. RO 11 Rom â n ă Reglarea volumului televizorului . 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un canal. 1 Apăsaţi OK. » Va apărea canalul selectat. puteţi selecta numai acele canale din listă. • Apăsaţi din nou pentru a restabili sunetul. • Apăsaţi VOLUME +/. » Va apărea grila de canale.

» Va apărea un mesaj cu [Porneste] selectat. la meniul acasă este adăugată o pictogramă pentru noul dispozitiv. » Se va afişa lista sursă. Selectarea unui dispozitiv cu ajutorului meniului acasă 1 Apăsaţi (Acasă). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un dispozitiv. » Televizorul comută la dispozitivul selectat. Apăsaţi OK. • Pentru a evita dezordinea pe ecran. 1 Adăugare dispozitiv Vizionarea la televizor Parcurgere USB 2 3 Apăsaţi (Acasă). Setare Selectarea unui dispozitiv cu ajutorul listei sursă 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Adăugaţi dispozitivele dvs. 1 2 3 Apăsaţi SOURCE. 12 RO . 4 Apăsaţi OK. Atunci când ghidul s-a încheiat. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.]. » Televizorul comută la dispozitivul selectat. adăugaţi dispozitive noi la meniul acasă înainte de a le selecta. » Va apărea meniul acasă. » Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta tipul dispozitivului şi locaţia unde este conectat. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un dispozitiv. Sugestie Adăugarea unui dispozitiv la meniul acasă Conectaţi şi porniţi dispozitivele înainte de a le adăuga la meniul acasă. care vă va solicita să porniţi ghidul pentru a adăuga noul dispozitiv. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul acasă. îndepărtaţi dispozitivele de la meniul acasă atunci când nu mai sunt conectate (consultati ‘Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă’ la pagina 15).Vizionarea utilizând dispozitive conectate Notă • Pentru acces uşor.

Selectaţi o pagină prin: • Introducerea numărului paginii cu Butoane numerice. » Va apărea ecranul teletext. Apăsaţi MHEG/TELETEXT pentru a ieşi din teletext.Utilizarea teletextului Rom â n ă 1 2 Apăsaţi MHEG/TELETEXT. • Apăsarea BACK pentru a reveni la pagina vizualizată anterior. • Apăsarea pe P +/. 3 RO 13 . • Apăsarea Butoane colorate pentru a selecta un element codificat prin culori.sau pe Butoane pentru navigare pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.

. [Cu probleme de vedre] Dacă este disponibil. [Teletext . Selectaţi [Standard] pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la difuzoarele televizorului şi sistemele sunt de bază. » Limba selectată este aplicată meniului.Secundar ec da Pentru pers. • • • • În afară de [Limba meniului]. [Subtitluri - Principal]/[Subtitluri - Secundar] Selectaţi limbile primare şi secundare de subtitrare pentru canalele digitale. [Format audio preferat] Selectaţi [Avansat] pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la sistemele home theater.. » Va apărea o listă de limbi. Selectaţi [Oprit] pentru a dezactiva caracteristica.Principal btitluri P inci u Princip Subtitluri Secunda Subtitluri . cu deficiente de auz] Selectaţi [Activ] pentru a afişa subtitrările cu limbile primare şi secundare audio.5 Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului Schimbarea setărilor de limbă Notă • Săriţi acest pas dacă setările dumneavoastră de limbă sunt corecte.Principal incipal cipal A d Secunda Audi . » Va apărea meniul acasă. Hrvatski s deficie ficiente Hrvats • • 1 2 3 4 5 Când priviţi la televizor.Principal n l setarile din a Teletext Se nda Teletext . Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Limbă] > [Limba meniului]. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul [Setare]. 14 RO . puteţi configura următoarele setări pentru limbă cu ajutorul meniului [Limbă] (numai pentru canalele digitale): [Audio - Principal]/[Audio - Secundar] Selectaţi limbile primare şi secundare audio pentru canalele digitale. [Cască] sau [Boxe + cască]. cu d ficiente . selectaţi să auziţi comentariul suplimentar pentru cei cu deficienţe de văz prin opţiunile: [Boxe].Secundar S da d C Ši CeŠtina D sk Dansk Deutsch EÏÏËÓÈÎο English Español Español Français nçais nç t xt t al al Revino la setarile d fabrica Teletext .Secundar dio cund und Subtitluri . Limbă Instalare canal s Prefe inte Pr rinte nte Decoder Decoder e r Ceas eas Limba meniului Au Audio A dio . [Pentru pers. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare].Principal]/[Teletext Secundar] Selectaţi limbile primare şi secundare de teletext pentru canalele digitale. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o limbă pentru meniu. apăsaţi (Acasă).

la setările de imagine şi de sunet cât şi la alte caracteristici utile. Sugestie Accesează meniul opţiuni Meniul opţiuni vă oferă acces rapid la bara de imagine şi de sunet. » Va apărea meniul acasă. Meniul [Stare] vă oferă o prezentare generală a informaţiilor actuale despre televizor. cât şi alte caracteristici folositoare cum ar fi [Stare]. • [Parcurgere USB]Dacă este conectat un dispozitiv de stocare USB. cu dispozitivul îndepărtat. » Va apărea meniul cu opţiuni. » Va apărea o listă cu [Eliminaţi acest dispozitiv] selectat. 1 Apăsaţi (Acasă). Apăsaţi OPTIONS. Apăsaţi OK.Accesarea meniului acasă Meniu acasă vă oferă acces uşor la dispozitivele conectate. » Va apărea un mesaj care vă solicită să îndepărtaţi dispozitivul. Stare Ceas eas as RO 15 Rom â n ă Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă . îndepărtaţi-l de la meniul acasă. 1 Când priviţi la televizor. apăsaţi OPTIONS. sunetului şi a altor setări ale televizorului. Adăugare dispozitiv Vizionarea la televizor Parcurgere USB 3 4 5 Setare 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un element din meniul acasă: • [Vizionare TV]Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă. • [Setare]Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii.]Adaugă dispozitive noi la meniul acasă. Apăsaţi OK. Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. 1 2 Apăsaţi (Acasă). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un dispozitiv pe care doriţi să-l îndepărtaţi. • Apăsaţi BACK pentru a ieşi din meniul [Setare]. accesează browserul cu conţinut USB. » Va apărea meniul acasă. Cu probleme de vedre probleme vedre e Volum Probleme e ve Volum . • [Adăugaţi dispozitivele dvs.Probleme de vedere o Marca Ma are a vorit Marcare ca favorit vor t r Interfata generala nterfat g erala terfat terfata er l • Apăsaţi (Acasă) în orice moment pentru a ieşi din meniul acasă. » Va apărea meniul acasă. • Apăsaţi OPTIONS în orice moment pentru a ieşi dintr-un meniu cu opţiuni.

Setările standard din fabrică. Personal Vivid V Vivid Natural Cinema Cinema Joc Jo Standard Standard 1 2 3 Apăsaţi (Acasă). Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă. • [Joc]Setări ideale pentru jocuri.2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o opţiune. • [Natural]O setare naturală a imaginii. ideale pentru utilizarea în timpul zilei. 16 . Setaţi locaţia televizorului dumneavoastră la modul [Acasa] pentru a accesa toate setările (consultati ‘Schimbarea preferinţelor TV’ la pagina 34) televizorului. de sunet precum şi la alte setări ale televizorului. • [Vivid]Setări avansate şi dinamice. » Va apărea o listă cu setări smart. Apăsaţi OK. • [Cinema]Setări ideale pentru vizionarea filmelor. Schimbarea setărilor de imagine şi de sunet Schimbă setările de imagine şi sunet pentru a corespunde preferinţelor dumneavoastră. Apăsaţi OK. » Va apărea meniul acasă. Apăsaţi OK. 6 7 8 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta: • [Personal]Setează televizorul la setările personale setate în meniurile [Imagine] şi [Sunet] în [Setare]. 2 3 4 5 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. • [Standard]Setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. » Va apărea meniul opţiunii selectate. » Va apărea meniul acasă. Puteţi aplica setări predefinite sau puteţi schimba setările manual. Notă Utilizarea setărilor avansate Utilizaţi setările inteligente pentru a vă regla televizorul la setări predefinite pentru imagine şi sunet. » Va apărea meniul [Setare]. » Va apărea meniul [Setare] . Accesarea meniului de configurare Meniul [Setare] vă permite accesul la setările de imagine. Notă • Flexibilitatea de a schimba setările este limitată dacă locaţia televizorului este setată la modul [Shop]. Apăsaţi OK. » Setarea smart este alocată. RO • [Setări inteligente] este de asemenea accesibil cu ajutorul [Imagine şi sunet]barei (consultati ‘Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet’ la pagina 17)de experienţă. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setări inteligente]. 1 Când priviţi la televizor. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.

Apăsaţi BACK pentru a ieşi. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. apăsaţi (Acasă). » Va apărea un mesaj care vă solicită să porniţi asistentul pentru setări. Notă • Toate setările de imagine sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultati ‘Reglarea manuală a setărilor de imagine’ la pagina 18)[Imagine]. » Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a alege setările preferate de imagine şi de sunet. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. 1 Când priviţi la televizor. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a regla setarea de imagine sau de sunet. » Va apărea [Imagine şi sunet] bara de experienţă. Apăsaţi OK. 1 2 3 4 5 6 7 Când priviţi la televizor. 2 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Imagine şi sunet]. » Va apărea meniul acasă. Apăsaţi OK. Următoarele setări pot fi configurate cu ajutorul [Imagine şi sunet] barei de experienţă.Utilizarea asistentului pentru setări Utilizaţi asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării celei mai bune imagini şi celui mai bun sunet. • [Contrast]Reglează intensitatea zonelor luminoase. • Toate setările de sunet sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultati ‘Reglarea setărilor de sunet’ la pagina 20)[Sunet]. Dacă [Automat RO 17 Rom â n ă . Apăsaţi OK. • [Joase]Reglează nivelul başilor. Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet Utilizaţi [Imagine şi sunet] bara de experienţă pentru a accesa setările frecvente de imagine şi de sunet. » Setarea de imagine sau de sunet este aplicată iar bara de experienţă [Imagine şi sunet] va apărea din nou. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Imagine] > [Asistenta de Setari]. • [Setări inteligente]Aplică setările predefinite de imagine şi de sunet. • [Sunete inalte]Reglează nivelul sunetelor înalte. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Porneste]. » Va apărea meniul cu opţiuni. apăsaţi OPTIONS. » Va apărea meniul pentru setarea imaginii sau a sunetului. Apăsaţi OK. • [Boxe TV]Porneşte sau opreşte difuzoarele televizorului. » Va apărea meniul [Setare] . Setări inteligente 3 4 5 6 7 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o setare de imagine sau de sunet pe care doriţi să o reglaţi. • [Culoare]Reglează saturaţia culorilor. dar păstrează zonele întunecate neschimbate.

(EasyLink)] este selectat. [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]Permite accesul la setările avansate de imagine: • [Contrast puternic] Îmbunătăţeşte automat contrastul dintr-o imagine. • [Asistenta de Setari]Utilizaţi asistentul pentru setări. [Nuanţă]Reglează balansul de culoare într-o imagine. apoi apăsaţi OK pentru a activa opţiunea. [Contrast]Reglează intensitatea zonelor luminoase. Apăsaţi Sugestie BACK pentru a ieşi. Notă • [Joase] şi [Sunete inalte] nu sunt disponibile dacă [Boxe TV] sunt setate la [Oprit]. Dacă este activat. Notă Setări inteligente Imagine S Sunet Caracteristici Cara Caracteristici ci Instalare Actualizare software Asistenta de Setari Contrast ontr t Luminozita Luminozita e ozitate Culoare r Nuanţă Claritate ate te Reduc. [Nuanţă] Compensează variaţiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC. [Culoare]Reglează saturaţia culorilor. În funcţie de formatul sursei de imagine. • Meniul [Imagine] este de asemenea disponibil prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de configurare’ la pagina 16)[Setare]. a sunetului]Filtrează şi reduce zgomotul dintr-o imagine. dar păstrează zonele întunecate neschimbate. • [Reducere pentru MPEG]Fluidizează tranziţiile în cazul imaginilor digitale. [Claritate]Reglează nivelul clarităţii în detaliile imaginii. [Reduc. [Mod PC]Activează funcţie de reglare a setărilor de imagine atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI. Următoarele setări de imagine pot fi configurate. • [Accentuare culoare]Face culorile mai vii şi îmbunătăţeşte rezoluţia detaliilor din culorile luminoase. [Luminozitate]Reglează intensitatea şi detaliile zonelor întunecate. difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. unele setări de imagine nu sunt disponibile. 18 RO . • • • • • Reglarea manuală a setărilor de imagine • • 1 Apăsaţi PICTURE. • [Iluminare dinamică]Reglează luminozitatea iluminării televizorului pentru a corespunde condiţiilor de iluminare. puteţi selecta [Format imagine] > [Nescalată] care asigură un nivel maxim de detalii pentru afişarea de conţinut PC. care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii şi sunetului optime. » Va apărea meniul [Imagine]. a sunetului ne Nuanţă • Înainte de a regla [Nuanta personalizata]. Puteţi comuta această caracteristică pornit sau oprit. • • 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare şi OK pentru a selecta şi regla o setare de imagine. Puteţi comuta această caracteristică pornit sau oprit. selectaţi [Nuanţă] > [Personalizare]. • [Nuanta personalizata]Conferă o tentă de culoare personalizată.

apoi apăsaţi OK pentru a activa opţiunea. unele formate de imagine nu sunt disponibile şi nu vor fi văzute pe ecran. [Format imagine]Schimbă formatul imaginii. selectaţi [Format imagine] > [Auto format] pentru a activa opţiunea. » Formatul de imagine selectat este activat. Nu este recomandat pentru HD sau PC. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Nu este recomandat pentru HD sau PC. Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului (dar nu pentru HD sau PC). • [Deplasare imagine]Reglează poziţia imaginii. Disponibil numai când [Mod PC] este activat în meniul [Imagine]. 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un format de imagine. RO 19 . Notă • setările [Culoare]şi [Contrast] sunt accesibile şi cu ajutorul barei (consultati ‘Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet’ la pagina 17) de experienţă [Imagine şi sunet]. [Superzoom] Îndepărtează liniile negre de pe părţile laterale ale transmisiilor 4:3. Schimbarea formatului imaginii 1 Apăsaţi FORMAT. Notă • În funcţie de sursa imaginii. selectaţi [Imagine] > [Mod PC] > [Activ]. • Înainte de a regla [Nescalată]. Sugestie Sugestie • Formatele de imagine sunt disponibile şi cu ajutorul meniului (consultati ‘Accesarea meniului de configurare’ la pagina 16)[Setare]. • Dacă [Modul Format automat] este dezactivat. [Ecran lat]Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9. [Nescalată] Asigură un maximum de detalii pentru PC. » Apare o listă de formate de imagine.• • • [Senzor lumina]Reglează dinamic setările de imagine pentru a corespunde condiţiilor de iluminare. [Modul Format automat]Setează formatul de imagine pentru a umple automat ecranul sau pentru a mări automat ecranul. [Extindere film 16:9]Scalează formatul clasic 4:3 la 16:9. Rom â n ă Pot fi selectate următoarele formate de imagine. Auto format format Superzoo Sup rzoom Superzoom Extindere film 16:9 Ecr Ecr l Ecran lat cra Nescalată [Auto format] Măreşte imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile).

produce un volum audio mai uniform. De RO sunt de asemenea accesibile cu ajutorul barei (consultati ‘Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet’ la pagina 17) de experienţă [Imagine şi sunet]. • Meniul [Sunet] este de asemenea disponibil prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de configurare’ la pagina 16)[Setare]. [Mono/Stereo] Selectează între mono şi stereo în cazul transmisiunilor stereo.] şi [Volum - Probleme de vedere] sunt accesibile în mod direct din meniul opţiuni. [Sunete inalte]şi [Boxe TV] • [Volum - Probleme de vedere] Configurează sistemul pentru cei pentru cei cu sau fără deficienţe auditive. » Va apărea meniul [Sunet] . • [Sunete inalte]Reglează nivelul sunetelor înalte. asemenea. Apăsaţi Sugestie • • • BACK pentru a ieşi. apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Cu probleme de vedre].Probleme de vedere robleme vedere Audio limb. Când este disponibil. Atunci când priviţi la televizor. [Delta Volum]Echilibrează şi elimină diferenţele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. [Volum căsti]Reglează volumul căştilor.](Numai canale digitale) Selectează între limbi audio atunci când sunt difuzate mai multe limbi. • • Setări inteligente Setări inteligente Imagine ag Sunet Caracteris ci Caracteristici teri Instalare Actualizare software a Joase Sunete in lte u ina Volum um Volum . Notă • setările [Joase]. [Audio limb.Reglarea setărilor de sunet 1 Apăsaţi SOUND. [Audio limb. udio Dual I/II Mono/Stereo o Boxe TV Joase • -8 • 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare şi OK pentru a selecta şi regla o setare de sunet. [Balans]Reglează balansul dintre boxa stângă şi cea dreaptă pentru a se potrivi în mod optim poziţiei din care ascultaţi. Când sunt acceptate. de exemplu când treceţi de pe un canal pe celălalt. • [Joase]Reglează nivelul başilor. Dacă [Automat (EasyLink)] este selectat. Notă • Înainte de a regla [Volum - Probleme de vedere]. 20 . [Boxe TV]Porneşte sau opreşte difuzoarele televizorului. Selectaţi o opţiune preferată şi apăsaţi OK. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbaţi volumul delta. [Surround]Activează sunetul orientat spaţial. activaţi [Cu probleme de vedre]. • [Volum] Reglează volumul. În funcţie de transmisie. unele setări de sunet ar putea să nu fie disponibile. Când este activat. difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. • • Următoarele setări de imagine pot fi configurate. sistemul pentru cei cu deficienţe de vedere include descrieri audio ale acţiunii de pe ecran. puteţi activa această funcţie apăsând AD (Descriptor audio). [Ajustare automată a volumului] Reduce automat schimbările bruşte de volum. [Dual I-II](Numai canale analogice) Selectează între limbi audio atunci când este difuzat sunet dual.

1 2 Apăsaţi MHEG/TELETEXT.Accesează meniul opţiunilor de teletext Majoritatea funcţiilor avansate de teletext sunt accesate prin intermediul opţiunilor de teletext. Transmisiunile teletext de tip T.P. • [Ecran dual]/[Ecran intreg]Activează şi dezactivează teletextul cu ecran dublu. T. . » Va apărea ecranul teletext. Notă • Activarea ciclării subpaginilor înaintea selectării subpaginilor (consultati ‘Accesează meniul opţiunilor de teletext’ la pagina 21). » Va apărea ecranul teletext. Selectaţi o pagină teletext. RO 21 Rom â n ă Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului 4 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea pagina de teletext.O. • [Derulare subpagina]Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile. 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o opţiune: • [Îngheţare pagină]Îngheaţă pagina curentă. » Va apărea meniul cu opţiuni teletext. » Va apărea ecranul teletext.O. care împarte canalul curent în două.O. Apăsaţi sau pentru a selecta o subpagină. T. Subpaginile sunt afişate pe o bară. fără a mai utiliza numerele de pagină. 1 2 3 4 Apăsaţi MHEG/TELETEXT. precum soluţiile la ghicitori sau puzzle. lângă numărul paginii principale. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasaţi direct de la un subiect la altul. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea prezentarea.O. Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.P. • [Limbă]Comută la un grup de limbi diferite pentru a afişa corect o limbă atunci când acea limbă utilizează un set diferit de caractere. » Va apărea ecranul teletext. Îngheţare pagină Ecran d al du l Redare Redare Derulare subp gina Derulare subpagina Limbă Limbă 1 2 3 Apăsaţi MHEG/TELETEXT. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un subiect. • [Redare]Afişează sau ascunde informaţiile ascunse de pe o pagină. Apăsaţi OPTIONS. canalul sau sursa curentă fiind în stânga iar teletextul în dreapta.P. Apăsaţi INFO. » Va apărea subpagina. Sugestie • Apăsaţi OPTIONS în orice moment pentru a ieşi din meniul cu opţiuni. nu este transmis de toate canalele TV.P. Selectarea subpaginilor teletext O pagină teletext poate include mai multe subpagini.

22 . sau vizualizaţi toate canalele dacă o listă favorită este momentan selectată. » Va apărea meniul cu opţiuni. dacă opţiunea este acceptată. Notă • Staţiile radio digitale pot să fie de asemenea adăugate la liste favorite. atunci este activat în mod prestabilit. Dacă Teletextul 2. Apăsaţi OPTIONS. 1 2 3 Apăsaţi MHEG/TELETEXT. » Va apărea ecranul teletext. Mărirea paginilor teletext Pentru a citi mai uşor. Apăsaţi OK. » Va apărea meniul [Selectaţi lista]. apăsaţi OPTIONS. » Va apărea ecranul teletext.5 este activat sau dezactivat. » Teletext 2. » Va apărea meniul cu opţiuni. 1 2 Când priviţi la televizor. Crearea şi utilizarea listelor de canale favorite Puteţi crea liste ale canalelor dumneavoastră TV preferate astfel încât să le puteţi găsi uşor. RO 3 4 5 RTL 8 8 9 10 13 14 15 16 17 1 8 1 9 20 6 Ned N d2 Ned 3 RTL 4 RTL 5 Net 5 Nickelo elo KetNet KetNet Net Discover ve ver National ona onal Eurosp ros osp sp Animal ma mal HBO BO 3 4 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Selectaţi lista]. 4 5 1 2 3 4 5 Apăsaţi MHEG/TELETEXT. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Preferinte] > [Teletext] > [Activ] sau [Oprit]. Vizualizaţi numai canalele dintr-o listă favorită. puteţi mări pagina teletext. » Va apărea grila de canale.5 Teletextul 2. Apăsaţi OK. pentru a ieşi din căutare. Apăsaţi OK pentru a evidenţia primul cuvânt sau număr. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a trece la cuvântul sau numărul pe care doriţi să-l căutaţi.5 este transmis de un canal. Apăsaţi OK pentru a începe căutarea. Apăsaţi FORMAT. Apăsaţi până când nu mai este evidenţiat niciun cuvânt sau număr.5 oferă mai multe culori şi o grafică îmbunătăţită faţă de teletextul normal. • FORMAT pentru a vă întoarce la mărimea normală de ecran. Apăsaţi ÎNAPOI pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă. Ned 1 Utilizarea Teletextului 2. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. » Va apărea meniul [Setare]. Apăsaţi: • pentru a derula în sus şi în jos pe ecranul mărit. apăsaţi OK. » Ecranul teletext este mărit.Căutare teletext Căutaţi o pagină teletext după subiect sau un cuvânt. Selectaţi lista Marcare ca favorit Reordonare Redenumiti Afişaţi canalele ascunse Ascundere canal 1 2 3 Când priviţi la televizor.

• [Analog]Afişează numai canalele analogice. Apăsaţi BACK pentru a ieşi din grila de canale. 4 1 2 3 Atunci când priviţi la televizor. » Va apărea meniul cu opţiuni. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l reordonaţi în grilă. RTL 8 8 5 6 7 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a muta canalul în locaţia dorită din grilă. Apăsaţi OPTIONS. Apăsaţi OPTIONS. » Va apărea grila de canale. Steluţa dispare dacă alegeţi să îndepărtaţi canalul din lista favorită. » Va apărea o steluţă în grila de canale. apăsaţi OK pentru a accesa grila de canale şi apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l adăugaţi sau să-l îndepărtaţi. • Pentru a anula şi a părăsi. treceţi la pasul 4. • [Digital]Afişează numai canalele digitale. Reordonarea / rearanjarea canalelor Reordonează / rearanjează canalele în grilă la locaţia dorită. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Reordonare]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Marcare ca favorit] sau [Anulare marcare ca favorit]. Pentru a continua. • [Programe favorite]Afişează canalele într-o listă favorită selectată. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea o casetă în jurul canalului selectat. » Va apărea un mesaj pe ecran. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Adaugarea sau îndepărtarea canalelor dintr-o listă favorită Sugestie • Selectaţi [Toate] canalele înainte de a adăuga un canal la o listă favorită. comutaţi la canalul pe care doriţi să-l adăugaţi sau îndepărtaţi dintr-o listă favorită. » Va apărea meniul cu opţiuni. 1 2 3 Când priviţi la televizor. RO 23 Rom â n ă Reordonarea/rearanjarea şi redenumirea canalelor . apoi apăsaţi OK.5 6 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta: • [Toate]Afişează toate canalele. » Canalul este mutat în locaţia selectată. indicând adăugarea canalului la lista favorită. apăsaţi OK. apăsaţi OPTIONS şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. » Lista selectată este aplicată grilei de canale. • [Radioul]Afişează numai canalele radio. Ca metodă alternativă.

dar fără ca informaţia despre canal să fie afişată. » Canalul este ascuns. 1 2 3 4 5 6 Când priviţi la televizor. Este afişat ca o cutie neagră. apăsaţi OK. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Executat]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Redenumiti]. Apăsaţi OPTIONS. apoi apăsaţi OK. apăsaţi OK. » Va apărea meniul cu opţiuni. 24 . Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un canal pe care doriţi să-l ascundeţi. Apăsaţi BACK pentru a ieşi din grila de canale. Apăsaţi OPTIONS. » Va apărea meniul cu opţiuni. » Va apărea grila de canale. » Canalul este afişat. Apăsaţi Butoane pentru navigare sau Butoane numerice pentru a edita numele. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un canal pe care doriţi să-l redenumiţi. » Va apărea grila de canale. Apăsaţi OPTIONS. RO • Repetaţi paşii 5 la 7 pentru a afişa alte canale. » Va apărea meniul cu opţiuni. 7 8 Ned 1 SBS 6 S B C BBC 1 Ascunderea canalelor şi afişarea canalelor ascunse Ascunderea canalelor Ascunde canalele din grilă. 5 6 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. • Pentru a anula. • Pentru a şterge numele introdus. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Afişaţi canalele ascunse]. apoi apăsaţi OK. apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Anulare ascundere canal]. Apăsaţi OK. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Ascundere canal]. Apăsaţi OPTIONS. Când aţi terminat. Notă 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. selectaţi [Anulare]. » Va apărea meniul cu opţiuni. Com y medy 1 2 3 4 5 R 6 7 RTL 88 9 10 11 12 13 14 1 5 1 15 16 17 1 8 1 9 20 Ned 2 Ned 3 RTL 4 RTL 5 RTL 7 Net 5 Nick kelo BBC 2 C KetNe KetNet t Disco over National n CN NN Eurosp ros o Anim ma mal HBO BO 5 6 7 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta canalul ascuns pe care doriţi să-l afişaţi. selectaţi [Stergeti]. pentru a împiedica accesul neautorizat. » Va apărea grila de canale. Apăsaţi BACK pentru a ieşi din grila de canale. » Canalele ascunse vor apărea în grila de canale.Redenumirea canalelor Redenumeşte canalele în grilă ca să se potrivească nevoilor dumneavoastră. Afişarea canalelor ascunde Afişează canalele ascunse. » Va apărea un ecran de intrare.

RO 25 Rom â n ă Utilizarea Ghidului de Programe Electronice 2 Apăsaţi: • Butoane pentru navigare pentru a vă deplasa pe ecran. veţi primi fie [Acum]/[Urmatorul]. Apăsaţi INFO pentru a ieşi înapoi la canalul iniţial sau apăsaţi BACK pentru a ieşi la meniul EPG. » Va apărea ecranul cu informaţii despre program. Notă • Opţiunile EPG sunt accesibile timp de numai 8 zile de informaţii despre canalul TV. . EPG este un ghid afişat pe ecran disponibil pentru canale digitale. » Va apărea meniul EPG. Vizualizarea informaţiilor despre canal/program 1 2 3 Activarea EPG Notă • Prima dată când utilizaţi EPG. apăsaţi GUIDE. » Va apărea meniul de opţiuni EPG. • INFO pentru a vizualiza mai multe informaţii despre un program (consultati ‘Vizualizarea informaţiilor despre canal/program’ la pagina 25).Notă • Ghidul de Programe Electronice (EPG) nu este disponibil în toate ţările. Utilizarea meniului cu opţiuni EPG Utilizaţi meniul cu opţiuni EPG pentru a seta sau a şterge memento-uri. pentru a schimba ziua şi a accesa alte opţiuni EPG utile. 1 Când priviţi la televizor. Ned 1 Ned 2 Ned 3 RTL 4 RTL 5 SBS 6 SBS 7 Veronica 20:10 Click Chic NO NOW OW 2 30 22:30 P 22:3 Point Blank 21 21:30 Z-Team Z 22:4 NCS 40 2 30 21:30 Cave 2 22:00 21:10 Unlucky Luke cky y 2 21:25 Disaster Earth 20:45 120 Days of 0 Da NEXT 20:00 Flying Lotus 20:10 20:1 20:10 20:1 The Man 20 10 The Man a 20:15 T sure Chest Treasure st Treasu Chest 20:15 Funky Feet eet ee 20:00 Cleopatra Jam 20:10 She-Wolf 20:05 Under The Bridge 0 1 Când sunteţi în EPG. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a naviga prin ecrane. e posibil să vi se solicite efectuarea unei actualizări. fie 8 zile de EPG. sau apăsaţi OK pentru a ieşi la canalul selectat. Când priviţi la televizor sau când sunteţi în EPG. Dacă este disponibil. EPG vă permite să: • Vizionaţi o listă a programelor digitale difuzate • Vizualizaţi programele care urmează • Grupaţi programele după gen • Setaţi alarme pentru a vă aminti când începe un program • Configuraţi canalele EPG preferate 3 Apăsaţi BACK pentru a ieşi din canalul iniţial. apăsaţi INFO. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua actualizarea. • OPTIONS pentru a vizualiza meniul (consultati ‘Utilizarea meniului cu opţiuni EPG’ la pagina 25) opţiuni. apăsaţi OPTIONS.

Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a reveni la meniul acasă. [Urmatoarea zi] sau [Ziua anterioară]. Setaţi memento Schimbaţi ziua Schimbaţi ziua chimbaţ z a hm SBS 6 S Ştergere memento Şter meme t e Mai multe in o maţii m mul info ma orma aţii Cautati dupa gen ati upa gen p ge 20 15 Funky ee 20:15 F ky Feet 5 eet 1 2 3 4 20 00 20 00 Cleopatra Jan 20:00 Cle J SBS 7 20:10 She-Wolf 10 Memento programatSh W lf gramate Când priviţi la televizor. 26 RO . Canale preferate 20 e Veronica f a 20:05 Under The Bridge 2 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare şi OK pentru a selecta şi regla: • [Setaţi memento]Setează alarme pentru programe. Selectaţi [Azi]. » Acest interval poate fi maxim 180 de minute. » Va apărea meniul [Setare].Ned 1 Ned Ned 2 d Ned N d3 RTL RTL 4 T RTL 5 L 20:10 Click Chic 20:00 Flying Lotus Flyi g Lotu us 20:10 The Man 20 10 Th Man n 20 20 15 T 20:15 Treasure Chest est st NO NOW 22:30 Point Blank 21 21:30 Z-Team 22:40 NCS 2 21:30 Cave 2 22:00 21:10 Unlucky Luke cky y 21 21:25 Disaster Earth 20:45 120 Day of 0 Days NEXT Sugestie • Puteţi închide televizorul oricând mai devreme sau puteţi reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse. Cronometrul de oprire este oprit dacă este setat la zero minute. Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire) Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp. Apăsaţi OK pentru a activa cronometrul de oprire. • [Canale preferate]Setează canalele EPG preferate. • [Schimbaţi ziua]Setează ziua EPG. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Cronometru oprire]. apăsaţi (Acasă). » Va apărea meniul [Cronometru oprire]. 5 6 7 Utilizarea cronometrelor Puteţi programa cronometrele să comute televizorul în standby într-un anumit moment. Apăsaţi OK. Apăsaţi OPTIONS pentru a ieşi la meniul de opţiuni EPG. • [Mai multe informaţii]Vizualizarea informaţii despre program. » Va apărea meniul acasă. Utilizarea blocării pentru copii şi blocarea parentală Puteţi să vă împiedicaţi copiii să privească la televizor prin blocarea acestuia şi utilizarea clasificărilor pentru vârstă. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a seta intervalul de timp la finalul căruia televizorul se va închide. » Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. în trepte de câte 5 minute. • [Memento programate]Listează alarmele pentru programe. • [Ştergere memento]Anulează alarme pentru programe. • [Cautati dupa gen]Caută programe TV după gen.

1 2 3 Când priviţi la televizor. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. introduceţi „8888” pentru a suprascrie orice cod existent. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Instalare cod]/[Schimbare cod]. Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă. . Blocarea sau deblocarea televizorului Blocarea televizorului împiedică copilul dumneavoastră să acceseze toate canalele şi dispozitivele conectate. Introduceţi codul cu Butoane numerice. » Va apărea meniul [Setare]. apăsaţi (Acasă). Unele televiziuni clasifică programele în funcţie de vârstă. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. 1 2 3 4 Când priviţi la televizor.1 2 3 4 Când priviţi la televizor. » Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii. » Va apărea meniul [Instalare cod]/ [Schimbare cod]. Apăsaţi OK. » Va apărea un mesaj care va confirma setarea codului dumneavoastră. » Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii. » Va apărea meniul [Setare] . Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a reveni la meniul acasă. Apăsaţi OK. 5 6 7 Activarea controlului parental Notă • Controlul parental nu este disponibil în toate ţările. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Blocare]/[Deblocare]. » Va apărea meniul acasă. » Va apărea meniul acasă. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Blocaj copii]. Sugestie 5 6 7 8 Introduceţi codul de blocare pentru copii cu Butoane numerice. Înainte de a putea seta controlul parental. apoi apăsaţi . » Va apărea meniul [Blocaj copii] . » Toate canalele şi dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. trebuie să activaţi această caracteristică. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi OK. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul [Setare]. • Dacă aţi uitat codul. RO 27 Rom â n ă Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii 4 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Blocaj copii] > [Blocare]/[Deblocare]. Apăsaţi OK. » Va apărea meniul acasă.

Activarea sau dezactivarea subtitrărilor la canalele analogice digitale 1 2 3 4 Comutarea la un canal TV analog. Apăsaţi SUBTITLE. trebuie să activaţi această caracteristică (consultati ‘Activarea controlului parental’ la pagina 27). » Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii. » Toate programele care depăşesc setarea restricţiei pentru minori sunt blocate. apoi apăsaţi OK pentru a aplica setarea. » Va apărea meniul [Subtitlu]. • [Oprit]Dezactivează subtitrările. 5 • Meniul [Subtitlu] este de asemenea disponibil prin meniul [Setare]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a merge înapoi un nivel în meniu până la [Caracteristici] > [Evaluare]. • [Activ fara sonor]Afişează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat. » Va apărea meniul acasă. aveţi opţiunea suplimentară de a selecta o limbă preferată pentru subtitrare. Notă • Înainte de a putea seta controlul parental. afişate atunci când [Activ fara sonor] este selectat (consultati ‘Activarea sau dezactivarea EasyLink’ la pagina 46). 6 5 6 7 8 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta: • [Activ]Activează subtitrările. Subtitrările sunt transmise prin teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. » Subtitlurile sunt activate sau dezactivate. Apăsaţi MHEG/TELETEXT. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. 28 RO . Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă.5 6 Introduceţi codul de blocare pentru copii cu Butoane numerice. Setarea controlului parental Puteţi seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mare decât vârsta copilului dumneavoastră. Introduceţi codul de blocare pentru copii cu Butoane numerice. » Meniul [Evaluare] este acum disponibil. subtitlurile nu sunt subtitrările pentru fiecare canal analogic. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o clasificare pentru vârstă. Apăsaţi MHEG/TELETEXT pentru a dezactiva teletextul. Notă 7 • Repetaţi această procedură pentru a activa • Dacă EasyLink este activat. Cu transmisiunile digitale. Introduceţi numărul de pagină din trei cifre pentru pagina de subtitrare cu Butoane numerice. Notă 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. » Va apărea meniul [Setare]. Apăsaţi OK. Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Evaluare]. Utilizarea subtitrărilor Puteţi să activaţi subtitrările pentru fiecare canal TV.

. Selectarea unei limbi pentru subtitrare pe canalele TV digitale Notă • Când selectaţi o limbă de subtitrare pentru un canal TV digital. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Caracteristici] > [Limbă subtitrări]. » Subtitlurile sunt activate sau dezactivate. Subtitrările apar automat în limbile preferate atunci când sunt activate. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Ceas]. • [Oprit]Dezactivează subtitrările. » Va apărea meniul acasă. Apăsaţi BACK pentru a ieşi sau apăsaţi (Acasă) pentru a vă întoarce la meniul acasă. repetaţi procedura de mai sus. Notă • Meniul [Subtitlu] este de asemenea disponibil prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de configurare’ la pagina 16)[Setare]. » Ceasul este afişat pe ecranul televizorului. RO 29 Rom â n ă Activează sau dezactivează subtitrări la canale TV digitale 5 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o limbă. • Pentru a dezactiva ceasul. afişând ora curentă. Notă 6 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. apăsaţi OPTIONS. conform procedurii descrise mai jos. Sugestie • Ceasul este disponibil şi cu ajutorul meniului (consultati ‘Accesarea meniului de configurare’ la pagina 16)[Setare]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Ceasul afişează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV. Utilizarea ceasului de pe televizor Puteţi afişa un ceas pe ecranul televizorului. 1 2 3 Când priviţi la televizor. » Va apărea meniul cu opţiuni. Apăsaţi OK. Notă 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar. • [Activ fara sonor]Afişează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat. 2 3 4 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta: • [Activ]Activează subtitrările. » Va apărea meniul [Subtitlu]. » Va apărea o listă de limbi de subititrare. Afişează ceasul TV Puteţi afişa un ceas pe ecranul televizorului. Apăsaţi OK. » Va apărea meniul [Setare] . • Selectaţi limbile preferate de subtitrare în meniul[Limbă]. apăsaţi (Acasă).1 Apăsaţi SUBTITLE. » Limba de subtitrare este aplicată.

Activarea sau dezactivarea orei de vară Dacă modul ceasului este setat la [Manual]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Ora de vară] sau [Timp standard]. să ascultaţi muzică sau să vizionaţi filme stocate pe un dispozitiv de stocare USB. » Va apărea browserul cu conţinut USB. San Antipop Con. » Va apărea meniul acasă. conectaţi dispozitivul USB la portul USB aflat pe o latură a televizorului. ntip ti tip Minimum Ma.. activaţi sau dezactivaţi ora de vară dacă acest lucru este necesar în fusul dumneavoastră orar.’ la pagina 36) dumneavoastră orar actual şi pe condiţiile (consultati ‘Activarea sau dezactivarea orei de vară’ la pagina 30) orei de vară.. » Modul ceasului este setat. Music Photos Photo Videos deos deo Coltra Coltrane Miles Mi iles Can n Red Eyes Drivi along the A. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Automat] sau [Manual]. A Tribe Ca d be Called 1 2 În meniul [Ceas] apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Ora de vară]. Apăsaţi OK. 5 6 Conectaţi un dispozitiv de stocare USB şi introduceţi browserul de conţinut 1 Cu televizorul pornit. 3 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Dacă televizorul dumneavoastră nu poate primi transmisii UTC. datele despre oră se bazează pe fusul (consultati ‘Pasul 1: Selectaţi sistemul dvs. ar l Eve Skint Skint Ski t k S Space is the Place Living for the City n Logan Pharoah San. nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv. » Va apărea meniul [Ora de vară]. Vizualizaţi fotografii. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Ceas] > [Mod automat ceas]. » Va apărea meniul [Setare] . Dacă modul ceasului este [Manual].. ving o C odile Tears Croco Croco Barel Br Barely Breaking Eve.. setaţi modul ceasului la [Manual].. 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. » Ora de vară este activată sau dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar. 30 RO . sincronizând ceasul televizorului cu timpul coordonat (UTC). Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. ascultaţi muzică şi priviţi fişiere video de la un dispozitiv de stocare USB Precauţie • Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este suportat. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare].. Televizorul dumneavoastră este echipat cu un conector USB care vă permite să vizualizaţi fotografii. imum Ma. » Va apărea meniul [Mod automat ceas] . Ph ah S n.Schimbarea modului ceasului Modul ceasului este setat implicit la [Automat].

RO 31 Rom â n ă . Când vă aflaţi în playerul de muzică. va apărea un mesaj care vă solicită să selectaţi un dispozitiv.pentru a omite melodia următoare sau cea anterioară. » Melodia începe să fie redată în playerul de muzică. Apăsaţi: • P +/. 4 Schimbarea setărilor expunerii de diapozitive Schimbarea setărilor de muzică 1 2 1 2 Când vizualizaţi o expunere de diapozitive.pentru a merge înapoi sau înainte către imaginea următoare. apăsaţi OPTIONS. apăsaţi (HOME). / sau P +/.Notă • Browser-ul cu conţinut USB este de asemenea accesibil selectând [Parcurgere USB] din meniul acasă. apoi apăsaţi OK pentru a confirma. • • • • 2 Pentru a ieşi din browserul cu conţinut USB. • [Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o fotografie. Vizualizarea unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră Ascultare muzică 1 2 3 1 2 3 În browserul de conţinut USB. • / . [Aleatoriu oprit]Dezactivează afişarea aleatorie a imaginilor în expunerea de diapozitive. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o melodie. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta dispozitivul. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta şi regla: • [Roteste]Roteşte o imagine. » Va apărea meniul acasă. • pentru a opri expunerea de diapozitive şi să vă întoarceţi la browserul USB. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta şi regla: • [Repeta]Repetă o melodie sau un album. • / pentru a derula o melodie repede-înainte sau repede-înapoi. » Setarea smart este aplicată. • Dacă veţi conecta mai multe dispozitive de stocare USB cu ajutorul unui hub USB . • pentru a reda sau întrerupe o melodie. Apăsaţi OK. În browserul de conţinut USB. • [Repeta]Repetă expunerea de diapozitive. Apăsaţi sau OK pentru a opri redarea şi a ieşi din browserul cu conţinut USB. » Va apărea meniul cu opţiuni. Apăsaţi • pentru a întrerupe expunerea de diapozitive. Apăsaţi sau OK. [Viteză prezentare diapozitive]Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie. 3 [Aleatoriu pornit]Afişează imaginile din expunerea de diapozitive într-o secvenţă aleatorie. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul cu opţiuni. apăsaţi OPTIONS. [Tranziţie prezentare diapozitive]Setează tranziţia de la o fotografie la cealaltă. » Va începe o expunere de diapozitive începând cu imaginea selectată.

» Va apărea o listă de canale digitale disponibile în grila de canale. » Va apărea meniul cu opţiuni.3 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Setarea de muzică este aplicată. Ascultaţi canalele radio digitale Dacă este disponibilă transmisiunea digitală.pentru a omite fişierul video următor sau anterior. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un canal radio. [Repeta]Repetă un fişier video. » Va apărea meniul [Selectaţi lista]. Apăsaţi OK. Apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Radioul]. » Fişierul video începe să fie redat în video player. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta şi regla: • [Ecran mic]Redă fişiere video într-un ecran mic. 3 [Ecran intreg]Redă fişiere video pe întreg ecranul. Apăsaţi: • P +/. apăsaţi OPTIONS. Vizionare video 1 2 Apăsaţi (HOME) pentru a ieşi din browserul cu conţinut USB. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Selectaţi lista]. canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare. » Va apărea browserul cu conţinut USB. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un fişier video. 1 2 3 Când priviţi la televizor. • • • Vizualizarea unei expuneri de diapozitive a fotografiilor dumneavoastră cu muzică Puteţi vizualiza o expunere de diapozitive a imaginilor dumneavoastră stocate cu muzică de fundal. apăsaţi GUIDE. [Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fişierelor video. » Va apărea grila de canale. Pornirea unei expuneri de diapozitive cu fotografii. • pentru a reda sau întrerupe un fişier video. 1 2 După ce aţi selectat o melodie pentru redare (consultati ‘Ascultare muzică’ la pagina 31). Apăsaţi OK pentru a confirma schimbarea setării. Apăsaţi OPTIONS. » Va apărea meniul cu opţiuni. RO 4 5 6 32 . Apăsaţi sau OK pentru a opri redarea şi a ieşi din browserul cu conţinut USB. • / pentru a derula un fişier video repede-înainte sau repede-înapoi. 1 2 3 În browserul de conţinut USB. Aşteptaţi cinci secunde înainte de a deconecta dispozitivul de stocare USB. 4 Schimbarea setărilor video 1 2 Când vă aflaţi în playerul video. Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB Precauţie • Urmaţi această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB. apăsaţi OK.

va apărea un mesaj care vă solicită să actualizaţi software-ul. Accesaţi www. Verificarea versiunii de software curente 1 2 3 4 5 Când priviţi la televizor.com/support pentru a verifica disponibilitatea. » Va apărea meniul acasă. Apăsaţi OK. curent]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Apăsaţi OK. acum]. Apăsaţi OK. » Este afişată versiunea software-ului actual. » Va apărea meniul acasă. apăsaţi (Acasă). televizorul dumneavoastră poate primi actualizări de software cu ajutorul transmisiilor digitale. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Actualizare software] > [Actualiz. • Aveţi acces la un calculator cu port USB şi acces la Internet. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Actualizare software] > [Actualizari locale]. » Televizorul caută actualizări de software disponibile cu ajutorul transmisiilor DVB-T. » Canalul digital radio selectat este redat prin difuzoarele televizorului. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.philips. » Porneşte asistentul de actualizare. apăsaţi (Acasă).7 2 3 4 5 Actualizarea software-ului televizorului Philips depune eforturi permanent pentru a-şi îmbunătăţi produsele. Apăsaţi OK. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a actualiza software-ul ulterior. RO 33 Actualizarea software-ului (de pe website) Înainte de a efectua procedura. Rom â n ă Apăsaţi OK. Apăsaţi OK. 1 Când priviţi la televizor. de aceea vă recomandăm să actualizaţi software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. asiguraţi-vă de următoarele: • Aveţi timpul necesar pentru a finaliza întreaga actualizare. » Va apărea meniul [Setare] . » Va apărea meniul [Setare]. . apăsaţi (Acasă). Dacă o actualizare este disponibilă. Actualizarea software-ului (transmisiuni digitale) (Disponibil doar în unele ţări) Dacă este disponibil. 1 2 3 4 5 Când priviţi la televizor. Vă recomandăm cu tărie să actualizaţi software-ul când vi se cere acest lucru. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Actualizare software] > [Informatii despre progr. • Aveţi disponibil un dispozitiv de stocare USB cu cel puţin 64MB spaţiu disponibil. » Va apărea meniul [Setare]. » Va apărea meniul acasă.

Apăsaţi OK. apăsaţi DEMO. » Va apărea meniul [Preferinte]. Apăsaţi DEMO sau ieşi din demo. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Revino la setarile din fabrica]. [Teletext] Activează sau dezactivează Teletext 2. acesta aplică automat setarea Pixel Plus dacă există mai multe dispozitive compatibile (de RO Resetarea televizorului la setările din fabrică Resetarea televizorului la setările din fabrică reface setările prestabilite pentru imagine şi sonor. » Va apărea meniul demo.acasă sau magazin. Apăsaţi OK. » Va apărea meniul [Setare] . 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. [Strălucire LightGuide]Setează luminozitatea indicatorului LED frontal sau LightGuide. apăsaţi (Acasă). BACK pentru a 5 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta şi a schimba: • [Locatie]Optimizează setările televizorului pentru locaţia dumneavoastră . Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. » Va apărea meniul acasă. • [Dimensiune informaţii canal] Afişează informaţii despre canalul televizorului de fiecare dată când comutaţi canalele. • [Bară de volum]Afişează bara de volum atunci când reglaţi volumul. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Preferinte]. » Va apărea meniul acasă. » Va apărea meniul [Setare]. apăsaţi (Acasă). • [EasyLink]Activează redarea la o singură apăsare şi intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink. • [Legătură Pixel Plus]Când EasyLink este activat. dacă atât televizorul cât şi DVD playerul acceptă Pixel Plus). • [Telecomandă cu EasyLink]Când EasyLink este activat. permite redirecţionarea funcţiilor telecomenzii. » Setările televizorului sunt resetate înapoi la setările din fabrică. Pornirea unui demo TV (Nu este acceptat la canalele MHEG) 1 Limbă Instalare canal a Preferinte Decoder ec ecoder c Ceas eas Revino lla setar le d fabrica n setarile din b i Locatie Bară olum Ba voll Bară volum o Info canall o cana EasyLink asyLink k Telecom Telec T l omandă cu EasyLink yLin L nk Legătură Pixel Plus t ă Strălucire LightGui Strălucire LightGuide ghtGuid gh Teletext 2. » Preferinţa TV este aplicată. 34 . Apăsaţi OK pentru a porni demo.5 Acasa Shop p 2 3 4 Când priviţi la televizor. • • 6 exemplu. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta un demo.Schimbarea preferinţelor TV 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. Apăsaţi OK.5. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

[Executat] este selectat şi va apărea o listă de canale instalate. 1 2 În meniul [Instalare canal] apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare automată]. n nt Remote control assistan Ceas Anulare Porneste 5 r din fabrica Revino la setarile din fabrica 3 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Porneste]. Notă • Dacă aveţi acces la DVB-T şi DVB-C. Când instalarea canalului s-a încheiat. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Selectaţi Reinstalare canale pentru a căuta şi memora din nou toate canalele. Apăsaţi OK. RO 35 Rom â n ă 6 Instalare canale 4 Apăsaţi OK. • Setând [Scanare frecvenţe] la [Scanare integrală] poate mări semnificativ timpul de instalare. » Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea canalului. Selectaţi [Antenna] pentru a instala canale DVB-T şi selectaţi [Cablu] pentru a instala canale DVB-C. şi doriţi să vizionaţi canalele de la ambele reţele.Prima dată când vă configuraţi televizorul. » Va apărea un mesaj care vă solicită să începeţi instalarea canalului. » Televizorul iese la meniul [Instalare canal]. » Va apărea ecranul cu actualizarea canalului. e. Precauţie • Nu schimbaţi [Reglari] decât dacă furnizorul dumneavoastră DVB-C vă pune la dispoziţie valori pentru [Frecvenţă reţea]. Instalare canale Televizorul dumneavoastră caută şi memorează toate canalele disponibile digitale şi analogice cât şi toate canalele radio digitale disponibile. cu [Reinstalare canale] selectat. Acest capitol oferă instrucţiuni cu privire la modul de reinstalare şi reglare fină a canalelor. Selectaţi Actualizare canale pentru a actualiza liza lista actuală de canale. Reinstalare canale Actualizare canale Instalarea automată a canalelor Această secţiune descrie modul de căutare şi memorare automată a canalelor. vi se cere să selectaţi limba meniului şi să instalaţi canalele TV şi radio digitale (dacă sunt disponibile). . meniului Limba meniului mb Limbă Instalare canal Preferences Instalare automată M act li Mesaj actualizare canall pţ ital: t git st d recepţie Digital: test de recepţie Actualizaţi lista actuală de canale sau teinstalaţi toate canalele. [ID reţea] sau [Rată simbol]. 6 Apăsaţi OK. • Pentru a comuta între canalele (consultati ‘Accesarea reţelelor de canale DVB-C şi DVB-T’ la pagina 36) DVB-T şi DVB-C. trebuie să efectuaţi instalarea de două ori — o dată pentru DVB-T şi o dată pentru DVB-C.

Pasul 1: Selectaţi sistemul dvs. lista canalelor instalate poate afişa numere de canale goale. trebuie să comutaţi la reţeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea reţea. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Dacă aţi instalat atât canale DVB-C şi DVB-T. Apăsaţi BACK pentru a ieşi. Apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Instalare canal] > [Antenă/Cablu] > [Antenna] sau [Cablu]. » Va apărea o listă de sisteme regionale. » Va apărea meniul [Setare] . Accesarea reţelelor de canale DVB-C şi DVB-T Această opţiune apare numai daca ţara dumneavoastră acceptă DVB-C (Cablu de transmisie video digital). apăsaţi (Acasă). reordona sau dezinstala canalele memorate. Apăsaţi OK. 36 RO .Sugestie • Dacă sunt găsite canale TV digitale. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Sistem]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta ţara sau regiunea dumneavoastră. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. 1 2 3 Când priviţi la televizor. » Ţara sau regiunea selectată este aplicată. apăsaţi (Acasă). aşa cum se arată mai jos. » Va apărea meniul acasă. » Va apărea meniul [Setare]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Notă • Săriţi acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte. Puteţi redenumi. » Va apărea meniul [Găsire canal]. 4 5 6 Pasul 2: Căutaţi şi memoraţi noi canale TV 1 4 5 2 În meniul [Analog: Instalare manuala] apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Găsire canal]. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. • Selectaţi [Antenna] pentru a accesa canale DVB-T (Transmisie video digitală terestră). Instalarea manuală a canalelor Această secţiune descrie modalitatea de căutare şi memorare manuală a canalelor TV analogice. » Televizorul comută la reţeaua selectată. • Selectaţi [Cablu] pentru a accesa canale DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu). » Va apărea meniul acasă. 1 2 3 Când priviţi la televizor.

» Va apărea meniul [Analog: Instalare manuala] . puteţi să actualizaţi lista de canale manual. apoi apăsaţi OK pentru a căuta automat următorul canal. Când este selectată frecvenţa corectă a canalului. Apăsaţi (Acasă). Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. Apăsaţi OK. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Executat]. sau [Salveaza program nou] pentru a memora canalul nou sub un număr de canal nou. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Salveaza postul curent] pentru a memora fiecare canal nou sub canalul curent. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare canal] > [Actualizare canal în standby]. în meniul [Instalare]. Această actualizare realizează corespondenţa canalelor memorate în lista dvs. în fiecare dimineaţă este efectuată o actualizare. Pe lângă această actualizare automată. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Acord fin]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Salveaza postul curent] pentru a memora canalul nou sub canalul actual. . • Butoane pentru navigare pentru a selecta [A căuta]. RO 37 Rom â n ă Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Butoane pentru navigare pentru a selecta [Executat]. Când este selectată frecvenţa corectă de canal. » Va apărea meniul [Acord fin] . » Va apărea meniul [Analog: Instalare manuala].00 MHz A căuta 6 7 8 3 4 5 6 Apăsaţi: • Butoane pentru navigare sau Butoane numerice pentru a introduce manual frecvenţa canalului. Apăsaţi Butoane pentru navigare sau Butoane numerice pentru a introduce manual frecvenţa canalului. » Va apărea meniul acasă. Sugestie • Pentru a dezactiva actualizarea automată. selectaţi canalul pe care doriţi să-l reglaţi fin. Actualizarea manuală a listei de canale 7 Reglarea fină a canalelor analogice Puteţi să reglaţi fin manual canalele analogice atunci când recepţia nu este de foarte bună calitate. 1 2 Când priviţi la televizor. de canale cu cele disponibile de la furnizorul dumneavoastră. » Canalul este memorat. 9 10 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul [Setare] . Apăsaţi OK. Dacă televizorul este în modul Standby. 538.3 4 5 Executat Apăsaţi OK. apoi selectaţi [Oprit]. apoi apăsaţi OK.

Când actualizarea s-a încheiat. » Va apărea ecranul cu actualizarea canalului. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Actualizare canale]. repoziţionaţi antena sau antena satelit şi testaţi din nou. 5 6 Apăsaţi OK. 1 În meniul [Instalare]. puteţi verifica atât calitatea. contactaţi un specialist în instalare. Apăsaţi OK. Apăsaţi: • Butoane pentru navigare sau Butoane numerice pentru a introduce manual frecvenţa canalului. În cazul în care calitatea şi puterea semnalului sunt scăzute. [Executat] este selectat şi se va afişa o listă cu canale adăugate. » Va apărea meniul [A căuta].1 2 3 4 În meniul [Instalare] apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare canal] > [Instalare automată]. Când aţi terminat. e. » Mesajele de start sunt activate sau dezactivate. Apăsaţi OK. RO 38 . apăsaţi Butoane pentru navigare pentru [Executat]. puteţi să vă repoziţionaţi şi să testaţi antena sau antena satelit. Astfel. » Va apărea un mesaj cu [Porneste] selectat. 2 3 Apăsaţi OK. » Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea canalului. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Activ] sau [Oprit]. » Va apărea meniul [Instalare]. Apăsaţi OK. cât şi puterea semnalului pentru canalele digitale. Apăsaţi OK. În meniul [Instalare] apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare canal] > [Mesaj actualizare canal]. Reinstalare canale Actualizare canale 5 • Dacă aveţi în continuare probleme cu recepţia transmisiunii digitale. Schimbarea setărilor mesajului de start Activează sau dezactivează mesajele care apar la start pentru a indica dacă este necesară actualizarea unui canal sau a unei instalări. apoi apăsaţi OK pentru a căuta automat următorul canal. Apăsaţi OK. 1 2 3 Test recepţie digitală Dacă utilizaţi transmisiuni digitale. care vă solicită să porniţi actualizarea canalului. Selectaţi Reinstalare canale pentru a căuta şi memora din nou toate e canalele. Notă 4 Selectaţi Actualizare canale pentru a actualiza liza lista actuală de canale. » Va apărea meniul [Instalare]. • Butoane pentru navigare pentru a selecta [A căuta]. apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare canal] > [Digital: test de recepţie] > [A căuta].

variază în funcţie de modelul de televizor. AUDIO IN: LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI HDMI 2 / DVI HDMI 3 / DVI VGA HDMI 3 5 EXT 3 HDMI 2 HDMI 1 TV ANTENNA 6 7 8 Notă • Conectorii din spate la modelele 19-22” • Numărul de conectori HDMI disponibili variază uşor faţă de diagramă. vă recomandăm să utilizaţi următoarele tipuri de conexiuni. listate mai jos în ordinea descrescătoare a calităţii: Conectorii din spate 3 AUDIO OUT 2 SPDIF OUT (RGB/CVBS) 1 EXT 2 (RGB/CVBS) EXT 1 1 2 3 4 4 VGA HDMI Y Pb Pr (componentă) SCART VIDEO (compozit) Notă • Diagramele de conectivitate din această secţiune servesc numai ca exemple.7 Conectarea dispozitivelor Pentru calitatea maximă a imaginii. RO 39 Rom â n ă . Sunt posibile şi alte tipuri de conexiuni.

cum ar fi un calculator. AUDIO IN: LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI HDMI 2 / DVI HDMI 3 / DVI VGA b SPDIF OUT Ieşire digitală audio pentru aparate home theater şi alte sisteme digitale audio. VGA VGA e AUDIO IN Intrare audio de la dispozitive care necesită o conexiune audio separată. AUDIO OUT AUDIO IN f EXT 3 (Y Pb Pr şi AUDIO L/R) Intrări analogice audio şi video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.a EXT 1/EXT 2 (SCART) Intrări analogice audio şi video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri. c AUDIO OUT L/R Ieşire audio analogică la dispozitive home theater şi alte sisteme audio. EXT 3 40 RO . d VGA Intrare video de la un calculator.

La aceste modele. conectorul HDMI este etichetat ca HDMI în loc de HDMI 1. h TV ANTENNA Intrare semnal de la o antenă.Consultaţi diagrama corectă a conectorului pentru mărimea televizorului dumneavoastră: 26-52” 1 2 3 4 19-22” Notă • La modelele 19/22” sunt disponibili numai un singur conector HDMI. 5 6 TV ANTENNA 7 8 a AUDIO IN L/R Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la VIDEO sau S-VIDEO. RO 41 Rom â n ă g HDMI 1/2/3 Intrări digitalele audio şi video de la dispozitive digitale de înaltă definiţie cum ar fi playere Blu-ray. Conectorii laterali . cablu sau satelit.

U Numai pentru utilizarea de către personalul de service. f USB Intrare de date de la dispozitive de stocare USB. Conectaţi un calculator la unul dintre următorii conectori: Notă • Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un d cablu audio suplimentar. • Activaţi [Mod PC] în meniul (consultati ‘Reglarea manuală a setărilor de imagine’ la pagina 18)[Imagine]. h SERV. Ieşire audio stereo pentru căşti normale sau căşti pentru ureche. • Selectaţi o rezoluţie de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră. şi setaţi formatul imaginii la [Nescalată]. g HDMI Intrări digitalele audio şi video de la dispozitive digitale de înaltă definiţie cum ar fi playere Blu-ray. Înainte de a conecta un calculator la televizor: • Setaţi rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz. 42 RO .b VIDEO Intarare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR. • Cablu HDMI e COMMON INTERFACE Slot pentru un Modul de acces condiţionat (CAM). Conectarea unui calculator c S-VIDEO Intrare video de la dispozitive analogice cum ar fi receptoare de satelit.

• AUDIO IN: LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI HDMI 2 / DVI HDMI 3 / DVI VGA DVI DVI • Cablu DVI-HDMI ( lateralHDMIşiAUDIO IN L/R) • Cablu VGA AUDIO IN: LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI HDMI 2 / DVI HDMI 3 / DVI VGA VGA DVI VGA • Cablu HDMI şi adaptor HDMI-DVI (spate HDMI şi AUDIO IN) AUDIO IN: LEFT / RIGHT HDMI 1 / DVI HDMI 2 / DVI HDMI 3 / DVI VGA Utilizaţi un Modul de acces condiţionat Un Modul de acces condiţionat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale TV digitale. consultaţi documentaţia primită de la operatorul dumneavoastră despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiţionat. Notă DVI • Dacă este cazul. RO 43 Rom â n ă Cablu DVI-HDMI ( spateHDMIşiAUDIO IN) • Cablu HDMI şi adaptor HDMI-DVI adaptor (lateralHDMI şi AUDIO IN L/R) .

EXT 1 sau EXT 2). Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Stare]. cât şi televizorul. apoi locaţia decodorului (de ex. Notă • Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC. Când priviţi la televizor. 6 Utilizarea Philips Easylink Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. » Va apărea meniul acasă. selectaţi canalul pe care doriţi să-l decodaţi şi atribuiţi decodorul la EXT 1 sau EXT 2. Nu scoateţi modulul CAM din slot când este utilizat— scoaterea modului CAM va dezactiva serviciile digitale. Apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta o aplicaţie CAM. Atribuire decodor canal Înainte de a utiliza un decodor digital SCART. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Decoder] > [Canal]. » Va apărea meniul cu opţiuni. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. apăsaţi OPTIONS. Accesarea serviciilor CAM 1 2 3 4 5 După instalarea şi activarea CAM. Respectând instrucţiunile tipărite de pe CAM. Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă. introduceţi uşor modulul CAM în COMMON INTERFACE de pe partea laterală a televizorului. care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Porniţi televizorul şi aşteptaţi activarea modulului CAM. 1 2 3 4 5 1 2 Opriţi televizorul. apăsaţi (Acasă).Introducerea şi activarea unui CAM Precauţie • Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile descrise mai jos. 44 RO . Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Interfata generala]. Activarea poate dura câteva minute. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Inserarea eronată a modulului CAM poate avaria atât modulul CAM. » Va apărea meniul [Setare] . Apăsaţi OK. » Este activată aplicaţia CAM selectată. » Decodorul este atribuit. » Va apărea o listă cu aplicaţii CAM. Notă • Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit şi selectat ca sursă. 3 4 Împingeţi modulul CAM în interior.

(Anterior) Caută înapoi pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. Pentru a utiliza modul audio cu o singură atingere. pentru navigare) OK Activează o selecţie sau accesează meniul dispozitivului dumneavoastră EasyLink. (Standby. Navighează prin meniurile dispozitivelor dumneavoastră (Butoane EasyLink. Observaţi că atunci când (Acasă) este apăsat. Observaţi că trebuie să apăsaţi şi să ţineţi apăsat (Standby-Pornit) pentru cel puţin 3 secunde pentru a se produce acest lucru. OPTIONS Afişează meniurile dispozitivului dumneavoastră EasyLink. Controlul sonorului sistemului Când vă conectaţi televizorul la dispozitive compatibile cu HDMI CEC. întrerupe sau reia redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. se afişează meniul televizorului.Atunci când caracteristica Pornit) EasyLink este activată. capitol sau pistă. Funcţia EasyLink Porneşte. Trecerea la modul standby cu o singură atingere În cazul în care vă conectaţi televizorul la dispozitive care acceptă modul standby. Caută înainte pe dispozitivul (Următorul) dumneavoastră EasyLink. Butoanele EasyLink Puteţi controla dispozitivele compatibile cu EasyLink cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului dumneavoastră. TV Comută înpoi la sursa antenei din modul EasyLink. numerice) selectează un titlu. (Stop) Opreşte redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. trebuie să asociaţi intrarea audio a dispozitivului conectat la televizor. 0-9 (Butoane Când EasyLink este activat. vă puteţi controla dispozitivele şi televizorul cu o singură telecomandă.Caracteristici EasyLink Redare la o singură atingere În cazul în care vă conectaţi televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere. RO 45 Rom â n ă Buton (Redare/ Pauză) . Puteţi utiliza telecomanda de la dispozitivul conectat pentru a regla volumul. televizorul poate comuta automat la redarea semnalului audio de la dispozitivul conectat. ea comută televizorul şi toate dispozitivele EasyLink la modul standby. puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul şi toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby. Porneşte sau opreşte (Înregistrare) înregistrarea video pe dispozitivul dumneavoastră. Redirecţionarea tastelor telecomenzii Redirecţionarea tastelor telecomenzii vă permite să controlaţi dispozitive compatibile EasyLink folosind telecomanda televizorului.

» Va apărea meniul EasyLink. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Preferinte] > [Telecomandă cu EasyLink]. » Va apărea meniul cu opţiuni. » Difuzoarele televizorului sunt setate la modul EasyLink. 1 2 3 4 5 Când priviţi la televizor. Preveniţi furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot şi un obiect permanent. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. apăsaţi OPTIONS. » Va apărea meniul [Setare]. 2 3 4 5 Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Boxe TV]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Automat (EasyLink)]. 46 . » Va apărea meniul [Setare] . » Va apărea meniul acasă. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington În spatele televizorului există un slot de siguranţă Kensington. Activarea sau dezactivarea redirecţionării tastelor telecomenzii Notă • Activează EasyLink înainte de activarea funcţiei de redirecţionare a funcţiilor telecomenzii. » Va apărea meniul acasă. » Redirecţionarea tastelor telecomezii este activată sau dezactivată la conectorul HDMI selectat. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Setare]. această caracteristică dezactivează automat difuzoarele televizorului atunci când este redat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. Selectaţi [Activ]. 1 2 3 4 Când priviţi la televizor. apoi apăsaţi OK. cum ar fi o masă grea. Notă • Dacă nu puteţi ieşi din meniul unui dispozitiv. » EasyLink este activat sau dezactivat. apăsaţi RO OPTIONS apoi OK. Sunetul este redat numai de la difuzoarele sistemului home theater. 1 Când priviţi conţinut de la un dispozitiv EasyLink. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. apăsaţi (Acasă). Apăsaţi OPTIONS pentru a ieşi. Selectaţi [Activ] sau [Oprit]. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a selecta [Instalare] > [Preferinte] > [EasyLink].Activarea sau dezactivarea EasyLink Notă • Nu activaţi caracteristica EasyLink dacă nu intenţionaţi să o utilizaţi. Setarea difuzoarelor televizorului la modul EasyLink Când este activată. » Va apărea meniul [Boxe TV]. apăsaţi (Acasă).

Multimedia • • Dispozitiv de stocare acceptat: USB (formatat FAT sau DOS.264/ MPEG-4 AVC Notă • Denumirile fişierelor multimedia nu trebuie să depăşească 128 de caractere.50Hz • 576p .60Hz • 1280 x 1024 .60Hz • 800 x 600 . Pentru informaţii detaliate despre produs.philips. compatibil numai cu Mass Storage Class) Formate fişiere multimedia suportate: • Imagini: JPEG • Audio: MP3.60Hz • 480p . 25Hz.com/support. 50Hz Putere consumată în standby: < 0. H.60 Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD) • 1360 x 768 . 50Hz.50Hz.60Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD) • 1920 x 1080 . accesaţi www.15W Temperatura ambientală: între 5 şi 35 de grade Celsius RO 47 .24Hz. SECAM. Tuner / Recepţie / Transmisie • • • • Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75) Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K Redare video: NTSC.60Hz Formate video • Rezoluţie -rată de reîmprospătare: • 480i . Rom â n ă Rezoluţii de afişare acceptate Formate pentru calculator • Rezoluţie -rată de reîmprospătare: • 640 x 480 . 60Hz • 1080i .50Hz. 30Hz.60Hz • 576i .8 Informaţii despre produs Informaţiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. MPEG2.60Hz • 1024 x 768 . PAL DVB-T (Transmisie video digitală terestră) şi DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu). Consultaţi lista de ţări de pe partea din spate a televizorului. Telecomanda • • Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W Baterii: 2 x AAA (tip LR03) Alimentare • • • Sursă de alimentare: AC 220-240. LPCM • Video: MPEG1.60Hz • 1600 x 1200 . 60Hz • 1080p .50Hz • 720p .

Koninklijke Philips Electronics N.V. cumpăraţi un suport Philips TV sau un suport compatibil VESA. 4 VESA MIS-E 200. 6 VESA MIS-F 400. 400. 6 VESA MIS-F 200.5 cm de la spatele televizorului. 100. 4 VESA MIS-F 200. 400. 200. 4 VESA MIS-D 100. 6 VESA MIS-F 400.2 inci sau 5. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale. 400. 200. 8 VESA MIS-F 400. 8 Marea Britanie Franţa Finlanda Suedia Danemarca Norvegia Spania Germania Italia Grecia Olanda Republica Cehă Belgia Austria Elveţia Estonia Lituania Croaţia Ungaria Irlanda Luxemburg Polonia Portugalia Rusia Slovacia Slovenia România Serbia Letonia Ucraina Bulgaria Kazakhstan Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 48 RO .Tipuri de montare suportate Pentru a monta televizorul. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor şi a conectorilor. Suport de montare VESA recomandat Informaţii EPG 8 zile EPG este disponibil doar în unele ţări Ţară 8 zile EPG Dimensiunea ecranului TV 19 inci/ 48cm 22 inci/ 56cm 26 inci/ 69cm 32 inci/ 81cm 37 inci/ 94cm 42 inci/ 107cm 47 inci/ 119cm 52 inci/ 132cm VESA MIS-D 75. Avertisment • Respectaţi toate instrucţiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu de cel puţin 2.

25 de secunde. Toate butoanele pot fi utilizate atunci când indicatorul LED frontal nu mai clipeşte. Acest lucru este normal. auziţi un sunet scârţâitor din carcasa televizorului: • Nu este necesară nicio acţiune. • Verificaţi dacă este selectat dispozitivul corect ca şi sursă TV. Dacă ledul luminează în continuare roşu intermitent. . P +/. Telecomanda nu funcţionează corect: • Verificaţi dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse. Ecranul de pornire este afişat atunci când televizorul este deconectat de la reţea şi reconectat. Probleme legate de canalele TV Canalele instalate deja nu apar în lista de canale: • Verificaţi dacă este selectată lista corectă de canale. Când televizorul se află în modul standby. Acesta nu influenţează performanţa televizorului. • Verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare. apoi revine la modul standby. La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului.Această secţiune descrie problemele care survin în mod obişnuit şi soluţiile pentru aceste probleme. Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării: • Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T.(VOLUME +/-). DVB-T Lite sau DVB-C în ţara dumneavoastră. Televizorul nu răspunde la telecomandă sau la controalele laterale atunci când este pornit • Când televizorul este pornit. În acest timp. Ledul de Standby al televizorului luminează roşu intermitent: • Scoateţi cablul de alimentare din priză. contactaţi Philips Consumer Care. • Schimbaţi meniul televizorului în limba (consultati ‘Schimbarea setărilor de limbă’ la pagina 14) preferată.(Program +/). Probleme generale referitoare la televizor Televizorul nu porneşte: • Scoateţi cablul de alimentare din priză. • Acest comportament este normal. conform orientării +/-. Sunetul indică dilatarea şi contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzeşte şi se răceşte. (MUTE) şi (Standby-Pornit). Probleme legate de imagine Indicatorul de alimentare este pornit. RO 49 Rom â n ă 9 Depanare Aţi uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului • Introduceţi ‘8888’. Meniul televizorului este afişat în altă limbă decât cea dorită. • Curăţaţi telecomanda şi lentila senzorului televizorului. în primele secunde televizorul răspunde numai la următoarele butoane ale telecomenzii: +/. dar nu apare imaginea: • Verificaţi dacă antena este corect conectată la televizor. Aşteptaţi până când televizorul se răceşte înainte de a reconecta cablul de alimentare. Când o imagine apare pe ecran. Aşteptaţi un minut şi apoi reconectaţi-l. este afişat un ecran de pornire splash. indicatorul LED frontal clipeşte timp de aproximativ 20 . • Înlocuiţi bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe. Consultaţi lista de ţări de pe partea din spate a televizorului. televizorul nu va răspunde la telecomanda sau la controalele laterale.

dar nu are sunet: Notă • Dacă nu este detectat niciun semnal audio. • În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal. este prea mare sau prea mică: • Încercaţi să utilizaţi alt format de imagine. • Verificaţi ca ieşirea video a televizorului să fie conectată la intrarea audio a dispozitivului activat compatibil HDMI CEC/EasyLink HTS. clădirile înalte sau munţii pot influenţa calitatea imaginii. • Verificaţi ca difuzoarele TV să fie setate pe meniul de sunet. Îndepărtaţi eticheta electronică prin setarea televizorului la modul [Acasa]. lumina neonului. încercaţi să îmbunătăţiţi calitatea semnalului schimbând direcţia antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor. efectuaţi reglarea fină a acestuia. Imaginea nu se potriveşte pe ecran:. Poziţia imaginii pe ecran este incorectă. Televizorul nu mi-a salvat setările: • Verificaţi dacă locaţia televizorului este setată la setarea acasă. • Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Televizorul afişează imaginea. • Difuzoarele. • Verificaţi ca volumul să nu fie setat la 0. televizorul opreşte automat ieşirea audio acest lucru nu indică existenţa unei defecţiuni. Este necesar să comutaţi televizorul în modul standby pentru a vă asigura că televizorul iese complet din modul [Shop]. • Verificaţi ca sunetul să nu fie conectat pe Mute. • Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba şi salva setările. În meniul [Acasa] selectaţi meniul [Setare] > [Instalare] > [Preferinte] > [Locatie].Există sunet. dar sunetul se aude de la o singură boxă: • Verificaţi dacă balansul sunetului este setat la mijloc. Imaginea este codată: • S-ar putea să aveţi nevoie de un Modul de acces condiţionat pentru a accesa conţinutul. Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei: • Verificaţi dacă antena este corect conectată la televizor. banner care afişează informaţii: • Televizorul este în modul [Shop]. Consultaţi operatorul dumneavoastră. dar fără imagine: • Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect. Pe ecranul televizorului apare un banner tip „etichetă electronică”. Televizorul afişează imaginea. Probleme legate de sunet Televizorul are imagine. Verificaţi semnalul de ieşire al dispozitivului. Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii • Verificaţi dacă dispozitivele sunt corect conectate. • 50 RO . Verificaţi dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător. dispozitivele audio fără împământare. dar calitatea sunetului este slabă: • Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect. Dacă este posibil. De la difuzoarele HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

Contactaţi-ne Dacă nu puteţi soluţiona o problemă. cauzând o redare slabă. • Setaţi formatul de imagine al televizorului la nescalat. verificaţi dacă setările de ieşire din dispozitivul HDMI sunt corecte. RO 51 Rom â n ă Probleme legate de conexiunea HDMI • Verificaţi dacă formatele fişierelor audio şi imagine sunt acceptate de televizor. Avertisment • Nu încercaţi să reparaţi singur televizorul. sau anularea garanţiei.Există probleme cu dispozitivele HDMI: • Observaţi că suportul HDCP poate mări durata necesară televizorului pentru a afişa conţinutul de la un dispozitiv. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului şi pe ambalaj. Nu puteţi utiliza caracteristici EasyLink: • Verificaţi ca dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. • Dacă televizorul nu recunoaşte dispozitivul HDMI şi nicio imagine nu este afişată pe ecran. • Dacă există întreruperi intermitente de sunet. consultaţi secţiunea Întrebări frecvente pentru acest televizor la www.DVI. mărit sau micşorat. daune ireparabile pentru televizorul dvs. Fişierele audio şi de imagine nu sunt redate sau afişate lin • Performanţa de transfer a dispozitivului USB poate limita rata de transfer către televizor. Probleme legate de conexiunea calculatorului Afişajul PC pe televizor nu este stabil: • Verificaţi dacă pe calculator sunt selectate o rezoluţie şi o rată de reîmprospătare acceptate. asiguraţi-vă că este conectat la AUDIO L/R sau AUDIO IN (numai mini-jack). după cum este descris în documentaţia dispozitivului dumneavoastră. Dacă problema nu se rezolvă. încercaţi să comutaţi sursa de la un dispozitiv la altul şi înapoi.philips. contactaţi Centrul de asistenţă Philips din ţara dumneavoastră. • Dacă se utilizează un adaptor sau un cablu HDMI . . Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC/ EasyLink este conectat la televizor iar televizorul nu afişează o pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat. Aceasta ar putea cauza răni grave. Notă • Notaţi modelul şi seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. din cele listate în acest manual de utilizare. • Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC/ EasyLink este conectat. • Verificaţi dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul. Probleme de conectivitate USB USB conţinutul dispozitivului USB nu este afişat: • Verificaţi dacă dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu „Mass Storage Class”.com/support. Caracteristicile EasyLink funcţionează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMICEC.

34 49 12 39 15 . 12 20 36 E EasyLink activare butoane caracteristici dezactivare difuzoare TV Redirecţionare taste telecomandă 46 . 45 45 46 46 46 .10 Index A B alimentare asistent setări 47. 39 39 51 41 39 39 41 47 41 30 48 18 26 . 49 17 balans audio bara de experienţă imagine şi sunet bas baterii blocare Kensington Blocare Kensington blocare pentru copii Blocare televizor 20 17 20 47. consultaţi şi Modul de acces condiţionat canal analog reglaj fin canal digital limbă pentru subtitrări testare recepţie canale grila de canale ascundere canale redenumire canale reordonare / rearanjare canale instalare automat manual listă favorite reglare testare recepţie ceas 52 RO C claritate color conectori imagine de ansamblu USB USB conexiuni calitate component depanare HDMI imagine de ansamblu SCART semnal de intrare complex specificaţii tehnice S-Video USB consolă contrast cronometru cronometru oprire cronometru oprire 18 18 39 39 41 . 49 46 46 27 Cablu HDMI conectori depanare cablu semnal de intrare complex cabluri calitate CAM. 26 41. 39 51 . 39 39 43 37 29 38 24 24 23 35 36 22 37 38 29 decodor de canale deficienţe de vedere demo depanare dispozitive adăugare le meniul acasă conectare îndepărtare din meniul acasă vizionare Dual I-II: DVB-C/DVB-T accesare D 44 20 .

41 P Pixel Plus 18 limba depanare limbă audio listă favorite creare depanare locaţie Luminozitate L R 49 20 22 49 34 18 radio digital recepţie Redirecţionare taste telecomandă Reducere zgomot reglare automată volum 32 49 46 18 20 M meniu depanare limba meniu acasă meniu configurare teletext 49 14 15 16 21 SCART senzor de lumină servicii digitale CAM teletext setări imagine sunet setări S 39 18 43 22.5 11 N instalare canale automat manual Interfaţă comună I nuanţă 18 Numărul de identificare personală sau codul PIN 49 35 36 43.fişiere video formate acceptate vizionare format calculator specificaţii tehnice format imagine depanare schimbare format imagine fotografii expunere de diapozitive formate acceptate F 47 32 47 49 19 31 47 31 32 47 30 47 32 31 G grija faţă de mediul înconjurător grila de canale accesare şi schimbare canale . 41 20 . 18 43. 21 18 20 18 RO 53 Rom â n ă ecran rezoluţie 47 Meniu acasă acces îndepărtare dispozitive meniu configurare mod magazin mod PC Modul de acces condiţionat Mono/Stereo multimedia ascultare muzică vizionare filme şi clipuri video Multimedia formate acceptate USB muzică formate acceptate radio digital USB 15 15 16 34 .

48 10 10 11 10 .setări de sunet setări din fabrică setări Smart siguranţa software actualizare versiune SPDIF specificaţii tehnice standby depanare subtitrări limba sunet surround sunete înalte S-Video . 20 34 16 4 33 33 39 47 49 29 20 20 41 software specificaţii tehnice tuner standby tonalitate cromatică transmisie depanare tuner 33 47 10 18 49 47 VGA volum ajustaţi căşti deficienţe de vedere volum căşti V 39 11 20 20 20 Tabel de pagini telecomandă depanare imagine de ansamblu redirecţionare taste specificaţii tehnice Teletext caracteristici căutare ecran dublu mărire pagini meniu subpagini tabel de pagini Teletext 2.5 utilizare Televizor accesare reţele DVB-C şi DVB-T conectori depanare difuzoare întreţinerea ecranului meniu montare pe perete oprire pornire reglarea volumului schimbarea canalelor 54 RO T 21 49 . 4. 39 49 20 5 15 .8 46 47 21 22 21 22 21 21 21 22 13 36 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful