Sunteți pe pagina 1din 13

COALA CU CLS.

I-VIII AVRAM IANCU ALBA IULIA

PREZENTAREA STATISTIC A DATELOR PRIVIND APLICAREA CHESTIONARELOR CU TEMA VIOLEN A N COAL


REALIZAT DE: SZILAGYI GYORI ILDIKO CONSILIER COLAR

SCOPUL I POPULA IA INT


Acest chestionar s-a adresat elevilor sclasele V-VIII n scopul identific rii Vformelor de agresivitate n coal , a cauzelor care o determin i a m surilor ce se pot lua.  Popula ia chestionat a fost reprezentat de un e antion de 102 elevi,cu vrste cuprinse ntre 10-14 10ani.


EXIST MANIFEST RI AGRESIVE N COALA TA?
61 % din cei chestiona i au apreciat c , n coal , manifest rile agresive apar uneori, 37 % des i numai 2 % consider c apar foarte des. des.
70 60 50 40 30 20 10 0 uneori des foarte des

CARE ESTE FORMA CEA MAI FRECVENT ?
3 % din cei chestiona i au apreciat c , n coal , manifest rile agresive apar n forma fizic , iar 80% n form verbal 80%
80

80 60 40 3 20 0 1

violenta fizica violenta verbala

ACESTE SITUA II APAR CEL MAI FRECVENT NTRE
1 % consider c formele de agresivitate se manifest ntre elevi i persoanele din afara colii, 11 % ntre elevi i profesori, 88 % ntre elevi.
100 80 60 40 20 0 intre elevi si exterior intre elevi si profesori intre elevi

TIPURILE DE AGRESIVITATE PE CARE LE OBSERVA I SE MANIFEST :
61 % dintre elevi consider c manifest rile agresive apar cu o frecven ridicat n timpul pauzelor, 33 % n timpul orelor , 6 % n afara programului colar
70 60 50 40 30 20 10 0 in afara programului in timpul pauze lor in timpul ore lor

AI FOST VICTIMA UNUI COMPORTAMENT AGRESIV
71 % din cei chestiona i nu au fost victima unui comportament agresiv, 29 % da

80 70 60 50 40 30 20 10 0 nu da

CUM AI REAC IONAT N ACEAST SITUA IE
62 % din cei agresa i au reclamat faptul, iar 38 % au r spuns cu agresivitate.

70 60 50 40 30 20 10 0 au r e clam at au r as puns cu agr e s ivitate

DAC AI FI AGRESAT FIZIC N INCINTA COLII LA CINE AI APELA?
40 % la conducerea colii, 27 % la profesori, 20 % la p rin i, 13 % la alte persoane i anume prieteni, poli ie.
40 35 30 25 20 15 10 5 0 conducerea scolii profesori parinti alte persoane

CAUZELE AGRESIVIT


II SUNT

Plecnd de la premisa c atitudinea fa de agresivitate influen eaz comportamentul elevilor n situa iile cnd sunt supu i la agresivitate,rezultatele chestion rii,relev ca principale surse ale agresivit ii 51% influen a anturajului, 46 % nen elegeri cu colegii, 32 % dorin a de a se impune, 22 % influen a mass-media( TV,Internet,reviste), mass16 % rela ii conflictuale n familie .

60 50 40 30 20 10 0

influenta anturajului ne]ntelegeri cu colegii dorinta de ase impune influenta massmedia relatii conflictuale in familie

CE ANUME TE POATE FACE S -TI PIERZI CONTROLUL
79 % din cei chestiona i considera c i pierd controlul la jignirile unui coleg, 12 % la o evaluare incorect ,9 % la amenin arile unui coleg.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 o eveluare incorecta amenintarile unui profesor jignirile unui coleg

PLAN DE ACTIVIT I PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI DE VIOLEN A VERBALA N COAL VERBALA
Pe baza datelor prezentate mai sus, Comisia pentru combaterea violen ei a elaborat urm torul plan de activitate pe sem. I:
Obiective
CombaCombaterea violen ei verbale i popularizare a nonnonviolen ei
-

Forma de violen
Violen a verbal

Activit i
-Consiliere

Responsabili
-Consilier

Indicatori de evaluare
orei de dirigen ie

individual pe tema: Comunicare asertiv - Consiliere de grup tema: Comunicare asertiv - Lectorate cu p rin ii

colar - Dirigin i i consilier colar

-Evaluarea

-Dirigin

i i consilier

colar

-Chestionar

pentru p rin i

Forma de violen

Obiective

Activit i

Responsabili

Indicatori de evaluare

pt mna nonviolen ei -Dirigin ii i (fiecare clas preg te te un consilierul colar poster cu tema s combatem violen a verbal n coal ) -Articole n Foaia de luni revista colii colii - Analistul -Pliant nonviolen a programator, dirigin ii i consilierul colar - Violen a fizic Combaterea violen ei fizice i popularizarea nonnon-violen ei
-Competi

-S

-Evaluarea

activit ilor -Evaluarea fi elor de monitorizare

ii sportive - Expozi ie cu origami -Ornare de turt dulce

-Profesorul

de

-Evaluarea

Por ilor deschise pentru familii

-Ziua

sport -Profesorul de educa ie tehnologic -Consilierul colar

activit ilor -Evaluarea fi elor de monitorizare -Chestionare pentru elevi -Chestionare pentru p rin i