Sunteți pe pagina 1din 2

ART.43 poate de in de desemna functia comandant aeronava (1)Prinderogare la prevederile 37,operatorul art. de decatpilotul comandant.

civila altapersoana sio si civila de pentru intrecomandantul aeronava se (2)Obligatiile raspunderile misiunii impart executarea si pilotul comandant, cum urmeaza: dupa civila, de operatiunii zborcu aeronava si raspunde, la inceperea panala terminarea de a) pilotul comandant pentru realizarea sigurantei putand oricemasuri lua a aeronavei, tehnica de siguranta si de conducerea zborului; prezentuluicod aerian executarea de cu in raspunde, conformitate dispozitiile b) comandantul aeronava de in tehnica operarea si pentru conducerea carenu privesc toatecelelalte aspecte misiunii buneconditii, in siguranta aeronavei. a in 2005publicata nr. de Art.43 a fostmodificat pct.40 al art.I dinLEGEA 399 din27 decembrie 2006. OFICIAL nr.22din10 ianuarie MONITORUL VII CAP. Operatiuni aeriene civile I SECTIUNEA Generalitati ART.44 astfel: pe se Romaniei clasifica carepotfi efectuate teritoriul aeriene civile Operatiunile public; aerian de a) operatiuni transport generala; de b) operatiuni aviatie aerian. de c) operatiuni lucru a ll-a SECTIUNEA public aerian de Operatiuni transport ART.45 aerian de transport efectuate publice in executate spatiul aeriene este Romania parte.

la care internationale tratatelor suntsupuse

in 2005 nr. de Art.45 a fostmodificat pct.41 alart.I dinLEGEA 399din27decembrie publicata 2006. nr.22din10 ianuarie OFICIAL MONITORUL ART.46 intre incheiat transportatorul pe de publice executa bazade contract transport se (1)Transporturile aeriene transportului. si aerian beneficiarul pasagerii, sa aerian transportatorul se obliga ducala destinatie aerian, (2)Princontractul transport de pretul transportului. posta, beneficiarul plateasca sa iar marfa si/sau bagajele, in 2005publicata nr. 42 de Art.46 a fostmodificat pct. al art.I dinLEGEA 399 din27 decembrie 2006. nr.22din10 ianuarie OFICIAL MONITORUL ART.47 sanatatii prin sau produs decesul vatamarea pentru oriceprejudiciu raspunde aerian (1)Transportatorul transportate. a arfii si/sau postei publice internationale aeriene transporturile l, pentru transporturile iar esteparte, pentru la careRomania altfel in in comun, masura carenu s-astabilit dreptului este a careRomania Parte. in 2005publicata nr. de 47 Aft. a fostmodificat pct.43 al art.I dinLEGEA 399 din27 decembrie 2006' nr.22din10 ianuarie OFICIAL MONITORUL ART.48 dupaorare executate aeriene sunt prin publice efectuate curseregulate transporturile aeriene Transporturile si aeroporturi in care douasaumaimulte intre legatura sa destinate asigure publicate ruteprestabiliie, si cost. publicului contra este disponibila pusala dispozitie comerciala capacitatea

ART.49 prin publice, (1)Transporturile la altele decat celeprevazute art.48,se efectueaza curse aeriene neregulate. publice nu imolica transportul i n c l us i z b o d aeriene m comerciale u u n u l s a u a im u l t i c in 2005publicata Art.49 a fostmodificat pct.44 al art.I dinLEGEA 399din27 decembrie nr. de MONITORUL 2006. OFICIAL nr.22din10 ianuarie pe publice ruteinterne internationale, pot sau aeriene romani efectua transporturi atorii aerieni in princurse aerian termen de de detinerii certificat operator unui regulate neregulate, numai conditiile in sau Constructiilor si Transporturilor, de valabilitatea uneilicente transport aerian eliberate Ministerul si de Turismului. si Turismului Constructiilor (2)Exceptiile la prevederile (1)se stabilesc Ministerul Transporturilor, de alin. de prinreglementari specifice. publice spatiul national, in in aerian (3)Transportatorii pot aeriene transporturi aerieni straini efectua sau si Turismului in Constructiilor de acordate MinisterulTransporturilor, de conformitate drepturile trafic cu prin este la careRomania parte. stabilite tratatele internationale conditiile in 2005publicata nr. de Art.50 a fostmodificat pct.45 al art.I dinLEGEA 399din27 decembrie 2006. MONITORUL OFICIAL nr.22din10 ianuarie SECTIUNEA a lll-a generala aerian aviatie si Operatiuni lucru de

propriu; in b) zborurile interes particulare; c) zborurile scoala. d) zborurile -7 generala executate o de de proprriu operatiunile aviatie (2)Transporturile reprezinta in aeriene interes utilizandu-se ori in juridica, perceperea tarifsaua echivalentului acestuia bunuri servicii, persoana unui fara de executate economice unei accesoriul alteactivitati proprii inchiriate, constituie care sau civile aeronave persoana transportului. beneficiarul respectiva, in generala, transporturile altele decat de propriu (3)Zborurile interes reprezinta operatiunile aviatie in pentru in proprii inchiriate, si sau civile persoane cu propriu, sau fizice juridice, aeronave de efectuate interes propriu si includ zborurile in Zborurile interes proprii, perceperea tarife. de fara activitatilor nevoilor sustineiea exclusiv scopsportiv. in efectuate de generala de efectuate detinatorii aeronave de operatiunile aviatie reprezinta .:,r'-,r:s in scopn fizice,.exqlu?iv civile,a-ersoane (S)Zboruriler i | e s c o a |ooeratiunile g a ncl z a t e d e p e r S o a n e f i z i c e s a u j u r i d i c e i n s c r-eorezintai v i | e oaerienei ( 5 ) l b o r scoala u a r personalului pregatirii clvil aeronautic navigant. lgatirii in 2005publicata nr. de Art.51 a fostmodificat pct.40 al art.I dinLEGEA 399 din27 decembrie 2006. nr.22din10 ianuarie OFICIAL MONITORUL ART.52 agriculturii, pentru industriei, nevoile efectuate civile aeriene suntoperatiunile aerian de Operatiunile lucru fotografiere, stiintifica, cercetare si :autare salvare, de certificati Ministerul aerieni :atreoperatori in 2005 A nr.399din27decembrie publicata ART.53