Sunteți pe pagina 1din 2

MASURI DE PROTECIA MEDIULUI In toate etapele : de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, pentru prevenirea polurii

si implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea prevederilor legale specifice proteciei mediului: OU nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, Legea nr. 112/2006, pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr.107 A/1996, OU nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acpuis-ul comunitar in domeniul proteciei mediului, OU nr. 243/2000 privind protecia atmosferei, aprobata prin Legea 655/2001, Ordinul nr.661/2006 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea polurii mediului, Ordinul nr. 462/1993 - Normativ privind emisiile de poluani in atmosfera, HG nr.l 756 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizrii in exteriorul cldirilor, OU nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, OU nr. 61 pentru modificarea si completarea Ordonanei de urgent a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobata prin Legea nr. 27/2007, Hotrrea nr. 856/2002 privind evident gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile periculoase, Hotrrea nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deeurilor de ambalaje, completata si modificata de HG nr. 1872/2007, HG nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romniei, HG 597/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG 92/2003 Ordin nr. 1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Ordin 1182/2003 privind accesul liber la informare privind mediul, OUG nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri si programe, Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu, Hotrrea 804/2007 - privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substane periculoase. Constructorul va lua urmtoarele masuri: -Materialele necesare executrii lucrrilor se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunztor, in vederea prevenirii polurii salului si subslului, -La terminarea lucrrilor, executantul va curata zonele afectate de orice moterial si reziduuri, iar deseurile revalorificabile (tevi de otel / polietilena )se vor preda numai unitilor autorizate sa preia acest tip de deeuri, urmnd sa elibereze acte doveditoare, -La scoaterea din funciune a conductelor vechi si la punerea in funciune a celor noi se va urmri evacuarea unor cantiti minime de gaze naturale in atmosfera prin efectuarea judicioasa a manevrelor preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, -Evacuarea aerului se va face la extremitatea instalaiei opusa celei de umplere, -Evacuarea deeurilor rezultate in urma strpungerilor plonseelor si pereilor imobilului se va face la locurile stabilite de ctre Administraia locala, -Se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si a mijloocelcr de transport auto folosite Io execuia lucrrilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta fiind un criteriu de evaluare din punct de vedere al proteciei mediului,

-Se interzice afectarea vecintii lucrrii, -Executantul are obligaia de a remedia orice poluare accidentala produsa din vina sa in timpul executrii lucrrii, In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv se vor lua urmtoarele masuri: - Interzicerea fumatului, focului si evitarea producerii de scntei - nchiderea gazului si aerisirea imediata a ncperii. Se va asigura contientizarea angajailor aupra obligativitii respectrii msurilor de protecie mediului. Proiectant Instalator autorizat Constructor Instalator autorizat