PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
7 APRILIE 2011

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Elaborat de: Consilier Victor BIRDA

Timişoara 2011

In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii, a simţit nevoia creării unei ZILE MONDIALE A SĂNĂTĂŢII, iar din 1950 aceasta fost celebrată în data 7 APRILIE a fiecărui an, scopul acestei zile fiind creşterea gradului de cunoştinte la nivel global pe teme de sănătate.

.

Plantele dintr-un anumit teritoriu. prin CONVENŢIA ASUPRA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE. cauzată de speciile străine. să controleze sau să elimine speciile străine care ameninţă ecosistemele şi habitatele. fie intenţionat fie accidental. Amploarea pe care a luat-o acest fenomen în ultimii ani a determinat lumea ştiinţifică şi chiar structuri politice ale multor state să ia atitudine. a căror prezenţă se datorează introducerii lor. .RIO DE JANEIRO 1992. Una din cele mai mari ameninţări asupra diversităţii biologice o reprezintă în zilele noastre invazia biologică.În multe zone ale ţării plantele componente ale covorului de vegetaţie sunt indigene şi invazive. Astfel. se numesc invazive. DE LA . părţile contractante se obligă să prevină introducerea accidentală. ca rezultat al activităţii omului.

O plantă invazivă se caracterizează prin: .creştere rapidă.mijloace de reproducere vegetativă. .Prin specie străină invazivă se înţelege o specie străină a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică .producerea de mulţi germeni anual. .modalităţi rapide de propagare. . .tulpină groasă şi organe subterane puternice. .

Este originară din America de Nord.Mare capacitate invazivă are Ambrosia Artemisiifolia. ţara de origine ca vermifug şi la stoparea sângerărilor nazale. cât şi în întreg judeţul (s-au identificat populaţii impresionante în 30 de localităţi. folosită în America. Ambrosia Artemisiifolia . urbane şi rurale). Este toxică. atât în ecosistemul urban al Municipiului Timişoara. polenul acestei plante are o putere alergenă foarte ridicată. Ambrosia este o specie invazivă inclusă în lista oficială a buruienilor de carantina. deşi are un nume poetic. provocând alergii severe la persoanele sensibile. amară.

cu tulpină ramificată. . Înfloreşte în lunile august – septembrie. RĂSPÂNDIRE Pe terasamentele căilor ferate. La frecare frunzele degajă un miros plăcut.DESCRIERE Plantă anuală. la marginea drumului. înaltă de 20-90 cm. în culturile agricole. pe terenuri neîngrijite din mediile urbane şi rurale. puternic. acoperită de peri moi. pe faţa superioară verzi închise. O singura planta poate produce până la 62. Frunzele sunt duble – penat divizate.000 fructe. cu segmente liniare.

a ecosistemelor şi câmpurilor agricole. .Ambrosia Artemisiifolia prezintă riscuri de poluare pentru: a) MEDIU: .prin grăuncioarele de polen purtate de curenţii de aer. datorită cantităţilor mari de polen eliberat în atmosferă. b) SĂNĂTATE: .provoacă afecţiuni alergice în perioada de înflorire. care afectează atmosfera. .prin răspândirea necontrolată conduce la degradarea habitatelor naturale.

scuame şi peri de animale. . pe tegumente şi mucoase. polenuri. care produse reacţii alergice la unele persoane. Cei mai nocivi alergeni sunt cei inhalatori (pneumoalergeni): praful de casa. digestiv sau ocular. deoarece produc boli grave la nivelul aparatului respirator.ALERGIA este o reacţie anormală exagerată şi specifică a sistemului imun. ALERGENUL este o substanţă din mediul extern. Apare la persoanele predispuse. mucegaiuri. în urma contactului cu un alergen. dar care nu afectează persoanele sănătoase. Alergiile au manifestări multiple ce pot apărea la nivelul sistemului respirator.

de la pomi. S-a monitorizat concentraţia de polen aero-purtat. graminee şi buruieni în perioada anilor 2007-2010. .În Timişoara s-au efectuat studii asupra calităţii aerului. urmărindu-se impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban.

Indexul polinic pentru alergofitele din Timişoara . 23 de tipuri de aeropolen.Pe baza metodei volumetrice de identificare şi cuantificare s-a identificat. Poaceae (gramineele) 10% şi Betula ( mesteacănul) 7%. trei prezintă importanţă sub aspect alergenic având în vedere indexul polinic: Ambrosia (iarba pârloagelor)18%. în spectrul polinic al Municipiului Timişoara.2008 . Dintre acestea.

Ambrosia Artemisiifolia Rezultatele monitorizării: În anul 2008 s-au determinat 5217 grăuncioare polen /m3 În anul 2009 s-au determinat 5580 grăuncioare polen /m3 Clasificarea concentraţiilor de polenuri aeropurtate după nivel şi culoare: 0 nu este prezentă 1–9 10 – 49 50 – 499 > 500 nivel scăzut nivel mediu nivel crescut nivel foarte ridicat .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2008 .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2009 .

2009 Ambrosia Artemisiifolia . 2008.Variaţia concentraţilor polinice în anii: 2007.

. x) combaterea buruienilor cu efect invaziv şi alergenic: „constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia. prin scoaterea rădăcinilor. A. I. cosire”. cosire”.) de pe spaţiile verzi. i) prevede: persoanele fizice şi juridice au obligaţia de „distrugere a buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor . De asemenea. 22. pelinul – Artemisia sp. smulgere. Regulamentul privind Factorii de Mediu din zona Metropolitană Timişoara. alin.Ambrosia artemisiifolia. prin scoaterea rădăcinilor. la Art. smulgere. cu modificările şi completările ulterioare. la Cap. Art.Primăria Municipiului Timişoara a reglementat prin HCL 371 /2007. alin.) de pe spaţiile verzi. pelinul – Artemisia sp.

etc. programe pentru speciile invazive strǎine. b) introducerea în programele şcolare a unor capitole speciale referitoare la speciile invazive. imagini. c) organizarea de programe de instruire pentru populaţie. comercianţi de materiale vegetale şi animale.. este necesară creşterea gradului de conştientizare asupra fenomenului de invazie a plantelor strǎine. . În acest sens se impune: a) editarea de materiale care sǎ cuprindǎ toate speciile invazive prezente la noi în ţarǎ. grupurile şi instituţiile interesate se pot informa asupra acestui fenomen. Dezvoltarea şi implementarea de campanii de eradicare şi control. prin care persoanele. 2. agricultori.Pentru prevenirea degradării biodiversitǎţii de speciile invazive strǎine şi protecţia sănătăţii populaţiei. 1. pǎdurari. scurte descrieri. horticultori.

.

dmmt.Carmen Dinescu.umft. www.Alergii şi plante alergice.Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. .ro www. Hotărârea Consiliului Local 371 /2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara Hotărârea Consiliului Local 43/2009 Regulament privind factorii de mediu din zona Metropolitană Timişoara.ecomagazin.ro www. Nicoleta Ianovici. 2008 .ro/prevalerg (Studiul privind optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului alergic). 2009 –Direcţia de Sănătate Publică Bihor . Nicoleta Ianovici. 2007 – Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplantonului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful