PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
7 APRILIE 2011

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Elaborat de: Consilier Victor BIRDA

Timişoara 2011

In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii, a simţit nevoia creării unei ZILE MONDIALE A SĂNĂTĂŢII, iar din 1950 aceasta fost celebrată în data 7 APRILIE a fiecărui an, scopul acestei zile fiind creşterea gradului de cunoştinte la nivel global pe teme de sănătate.

.

fie intenţionat fie accidental. ca rezultat al activităţii omului.RIO DE JANEIRO 1992. Astfel. Una din cele mai mari ameninţări asupra diversităţii biologice o reprezintă în zilele noastre invazia biologică. părţile contractante se obligă să prevină introducerea accidentală. . prin CONVENŢIA ASUPRA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE. să controleze sau să elimine speciile străine care ameninţă ecosistemele şi habitatele. Plantele dintr-un anumit teritoriu.În multe zone ale ţării plantele componente ale covorului de vegetaţie sunt indigene şi invazive. a căror prezenţă se datorează introducerii lor. Amploarea pe care a luat-o acest fenomen în ultimii ani a determinat lumea ştiinţifică şi chiar structuri politice ale multor state să ia atitudine. DE LA . cauzată de speciile străine. se numesc invazive.

producerea de mulţi germeni anual.modalităţi rapide de propagare.tulpină groasă şi organe subterane puternice. . . . .Prin specie străină invazivă se înţelege o specie străină a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică .mijloace de reproducere vegetativă. . O plantă invazivă se caracterizează prin: .creştere rapidă.

deşi are un nume poetic. Este toxică.Mare capacitate invazivă are Ambrosia Artemisiifolia. amară. urbane şi rurale). Ambrosia este o specie invazivă inclusă în lista oficială a buruienilor de carantina. Este originară din America de Nord. atât în ecosistemul urban al Municipiului Timişoara. ţara de origine ca vermifug şi la stoparea sângerărilor nazale. cât şi în întreg judeţul (s-au identificat populaţii impresionante în 30 de localităţi. folosită în America. polenul acestei plante are o putere alergenă foarte ridicată. provocând alergii severe la persoanele sensibile. Ambrosia Artemisiifolia .

înaltă de 20-90 cm. pe faţa superioară verzi închise. cu segmente liniare. Frunzele sunt duble – penat divizate. RĂSPÂNDIRE Pe terasamentele căilor ferate. O singura planta poate produce până la 62. pe terenuri neîngrijite din mediile urbane şi rurale. la marginea drumului. La frecare frunzele degajă un miros plăcut. în culturile agricole. Înfloreşte în lunile august – septembrie. acoperită de peri moi. . cu tulpină ramificată.000 fructe. puternic.DESCRIERE Plantă anuală.

prin răspândirea necontrolată conduce la degradarea habitatelor naturale.Ambrosia Artemisiifolia prezintă riscuri de poluare pentru: a) MEDIU: .provoacă afecţiuni alergice în perioada de înflorire.prin grăuncioarele de polen purtate de curenţii de aer. datorită cantităţilor mari de polen eliberat în atmosferă. . a ecosistemelor şi câmpurilor agricole. . b) SĂNĂTATE: . care afectează atmosfera.

ALERGIA este o reacţie anormală exagerată şi specifică a sistemului imun. dar care nu afectează persoanele sănătoase. deoarece produc boli grave la nivelul aparatului respirator. în urma contactului cu un alergen. digestiv sau ocular. . Cei mai nocivi alergeni sunt cei inhalatori (pneumoalergeni): praful de casa. pe tegumente şi mucoase. Alergiile au manifestări multiple ce pot apărea la nivelul sistemului respirator. polenuri. scuame şi peri de animale. mucegaiuri. ALERGENUL este o substanţă din mediul extern. Apare la persoanele predispuse. care produse reacţii alergice la unele persoane.

urmărindu-se impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. de la pomi. .În Timişoara s-au efectuat studii asupra calităţii aerului. S-a monitorizat concentraţia de polen aero-purtat. graminee şi buruieni în perioada anilor 2007-2010.

Indexul polinic pentru alergofitele din Timişoara . Poaceae (gramineele) 10% şi Betula ( mesteacănul) 7%. trei prezintă importanţă sub aspect alergenic având în vedere indexul polinic: Ambrosia (iarba pârloagelor)18%. 23 de tipuri de aeropolen.2008 . Dintre acestea. în spectrul polinic al Municipiului Timişoara.Pe baza metodei volumetrice de identificare şi cuantificare s-a identificat.

Ambrosia Artemisiifolia Rezultatele monitorizării: În anul 2008 s-au determinat 5217 grăuncioare polen /m3 În anul 2009 s-au determinat 5580 grăuncioare polen /m3 Clasificarea concentraţiilor de polenuri aeropurtate după nivel şi culoare: 0 nu este prezentă 1–9 10 – 49 50 – 499 > 500 nivel scăzut nivel mediu nivel crescut nivel foarte ridicat .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2008 .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2009 .

Variaţia concentraţilor polinice în anii: 2007. 2008. 2009 Ambrosia Artemisiifolia .

cosire”.Ambrosia artemisiifolia.) de pe spaţiile verzi. Art. cosire”. De asemenea.Primăria Municipiului Timişoara a reglementat prin HCL 371 /2007. alin. la Cap. smulgere. i) prevede: persoanele fizice şi juridice au obligaţia de „distrugere a buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor . alin. x) combaterea buruienilor cu efect invaziv şi alergenic: „constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia. Regulamentul privind Factorii de Mediu din zona Metropolitană Timişoara.) de pe spaţiile verzi. cu modificările şi completările ulterioare. prin scoaterea rădăcinilor. pelinul – Artemisia sp. pelinul – Artemisia sp. prin scoaterea rădăcinilor. 22. la Art. I. smulgere. A. .

c) organizarea de programe de instruire pentru populaţie. programe pentru speciile invazive strǎine. grupurile şi instituţiile interesate se pot informa asupra acestui fenomen.. Dezvoltarea şi implementarea de campanii de eradicare şi control. prin care persoanele. scurte descrieri. agricultori. etc. imagini. 2. 1. . horticultori.Pentru prevenirea degradării biodiversitǎţii de speciile invazive strǎine şi protecţia sănătăţii populaţiei. În acest sens se impune: a) editarea de materiale care sǎ cuprindǎ toate speciile invazive prezente la noi în ţarǎ. pǎdurari. este necesară creşterea gradului de conştientizare asupra fenomenului de invazie a plantelor strǎine. comercianţi de materiale vegetale şi animale. b) introducerea în programele şcolare a unor capitole speciale referitoare la speciile invazive.

.

dmmt. Nicoleta Ianovici.umft. 2009 –Direcţia de Sănătate Publică Bihor . www.ecomagazin.Carmen Dinescu.Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. . 2008 . 2007 – Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplantonului.ro/prevalerg (Studiul privind optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului alergic).Alergii şi plante alergice.ro www. Hotărârea Consiliului Local 371 /2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara Hotărârea Consiliului Local 43/2009 Regulament privind factorii de mediu din zona Metropolitană Timişoara. Nicoleta Ianovici.ro www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful