PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
7 APRILIE 2011

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Elaborat de: Consilier Victor BIRDA

Timişoara 2011

In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii, a simţit nevoia creării unei ZILE MONDIALE A SĂNĂTĂŢII, iar din 1950 aceasta fost celebrată în data 7 APRILIE a fiecărui an, scopul acestei zile fiind creşterea gradului de cunoştinte la nivel global pe teme de sănătate.

.

părţile contractante se obligă să prevină introducerea accidentală. Una din cele mai mari ameninţări asupra diversităţii biologice o reprezintă în zilele noastre invazia biologică. DE LA . . prin CONVENŢIA ASUPRA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE. Plantele dintr-un anumit teritoriu. se numesc invazive.RIO DE JANEIRO 1992. a căror prezenţă se datorează introducerii lor. ca rezultat al activităţii omului. Amploarea pe care a luat-o acest fenomen în ultimii ani a determinat lumea ştiinţifică şi chiar structuri politice ale multor state să ia atitudine.În multe zone ale ţării plantele componente ale covorului de vegetaţie sunt indigene şi invazive. fie intenţionat fie accidental. să controleze sau să elimine speciile străine care ameninţă ecosistemele şi habitatele. cauzată de speciile străine. Astfel.

tulpină groasă şi organe subterane puternice.mijloace de reproducere vegetativă. .Prin specie străină invazivă se înţelege o specie străină a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică .producerea de mulţi germeni anual.modalităţi rapide de propagare. O plantă invazivă se caracterizează prin: . . . . .creştere rapidă.

Mare capacitate invazivă are Ambrosia Artemisiifolia. urbane şi rurale). Este originară din America de Nord. Este toxică. amară. Ambrosia este o specie invazivă inclusă în lista oficială a buruienilor de carantina. atât în ecosistemul urban al Municipiului Timişoara. Ambrosia Artemisiifolia . polenul acestei plante are o putere alergenă foarte ridicată. cât şi în întreg judeţul (s-au identificat populaţii impresionante în 30 de localităţi. deşi are un nume poetic. ţara de origine ca vermifug şi la stoparea sângerărilor nazale. provocând alergii severe la persoanele sensibile. folosită în America.

la marginea drumului. înaltă de 20-90 cm. acoperită de peri moi.DESCRIERE Plantă anuală. pe terenuri neîngrijite din mediile urbane şi rurale. Frunzele sunt duble – penat divizate. cu tulpină ramificată. cu segmente liniare.000 fructe. pe faţa superioară verzi închise. în culturile agricole. RĂSPÂNDIRE Pe terasamentele căilor ferate. O singura planta poate produce până la 62. La frecare frunzele degajă un miros plăcut. Înfloreşte în lunile august – septembrie. puternic. .

a ecosistemelor şi câmpurilor agricole. care afectează atmosfera.prin răspândirea necontrolată conduce la degradarea habitatelor naturale. datorită cantităţilor mari de polen eliberat în atmosferă. .prin grăuncioarele de polen purtate de curenţii de aer.Ambrosia Artemisiifolia prezintă riscuri de poluare pentru: a) MEDIU: . .provoacă afecţiuni alergice în perioada de înflorire. b) SĂNĂTATE: .

scuame şi peri de animale. Alergiile au manifestări multiple ce pot apărea la nivelul sistemului respirator. Cei mai nocivi alergeni sunt cei inhalatori (pneumoalergeni): praful de casa. în urma contactului cu un alergen. pe tegumente şi mucoase. mucegaiuri. . Apare la persoanele predispuse. deoarece produc boli grave la nivelul aparatului respirator. care produse reacţii alergice la unele persoane. dar care nu afectează persoanele sănătoase. polenuri. digestiv sau ocular.ALERGIA este o reacţie anormală exagerată şi specifică a sistemului imun. ALERGENUL este o substanţă din mediul extern.

urmărindu-se impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. de la pomi. graminee şi buruieni în perioada anilor 2007-2010.În Timişoara s-au efectuat studii asupra calităţii aerului. S-a monitorizat concentraţia de polen aero-purtat. .

Dintre acestea. 23 de tipuri de aeropolen. în spectrul polinic al Municipiului Timişoara. trei prezintă importanţă sub aspect alergenic având în vedere indexul polinic: Ambrosia (iarba pârloagelor)18%. Indexul polinic pentru alergofitele din Timişoara . Poaceae (gramineele) 10% şi Betula ( mesteacănul) 7%.2008 .Pe baza metodei volumetrice de identificare şi cuantificare s-a identificat.

Ambrosia Artemisiifolia Rezultatele monitorizării: În anul 2008 s-au determinat 5217 grăuncioare polen /m3 În anul 2009 s-au determinat 5580 grăuncioare polen /m3 Clasificarea concentraţiilor de polenuri aeropurtate după nivel şi culoare: 0 nu este prezentă 1–9 10 – 49 50 – 499 > 500 nivel scăzut nivel mediu nivel crescut nivel foarte ridicat .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2008 .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2009 .

Variaţia concentraţilor polinice în anii: 2007. 2008. 2009 Ambrosia Artemisiifolia .

cu modificările şi completările ulterioare. pelinul – Artemisia sp. alin. prin scoaterea rădăcinilor. alin. la Cap. i) prevede: persoanele fizice şi juridice au obligaţia de „distrugere a buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor . A. pelinul – Artemisia sp. x) combaterea buruienilor cu efect invaziv şi alergenic: „constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia.) de pe spaţiile verzi. .) de pe spaţiile verzi. I.Ambrosia artemisiifolia. cosire”. Art. smulgere. prin scoaterea rădăcinilor. cosire”.Primăria Municipiului Timişoara a reglementat prin HCL 371 /2007. De asemenea. 22. smulgere. Regulamentul privind Factorii de Mediu din zona Metropolitană Timişoara. la Art.

c) organizarea de programe de instruire pentru populaţie.. grupurile şi instituţiile interesate se pot informa asupra acestui fenomen. b) introducerea în programele şcolare a unor capitole speciale referitoare la speciile invazive. comercianţi de materiale vegetale şi animale. agricultori. Dezvoltarea şi implementarea de campanii de eradicare şi control. scurte descrieri. este necesară creşterea gradului de conştientizare asupra fenomenului de invazie a plantelor strǎine. 1. programe pentru speciile invazive strǎine. pǎdurari. imagini. 2. . etc. În acest sens se impune: a) editarea de materiale care sǎ cuprindǎ toate speciile invazive prezente la noi în ţarǎ. horticultori. prin care persoanele.Pentru prevenirea degradării biodiversitǎţii de speciile invazive strǎine şi protecţia sănătăţii populaţiei.

.

dmmt.Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. . Hotărârea Consiliului Local 371 /2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara Hotărârea Consiliului Local 43/2009 Regulament privind factorii de mediu din zona Metropolitană Timişoara. 2008 .umft.ro www. 2009 –Direcţia de Sănătate Publică Bihor .ecomagazin. Nicoleta Ianovici. www.ro www.Alergii şi plante alergice. Nicoleta Ianovici.Carmen Dinescu.ro/prevalerg (Studiul privind optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului alergic). 2007 – Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplantonului.