PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
7 APRILIE 2011

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Elaborat de: Consilier Victor BIRDA

Timişoara 2011

In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii, a simţit nevoia creării unei ZILE MONDIALE A SĂNĂTĂŢII, iar din 1950 aceasta fost celebrată în data 7 APRILIE a fiecărui an, scopul acestei zile fiind creşterea gradului de cunoştinte la nivel global pe teme de sănătate.

.

. Amploarea pe care a luat-o acest fenomen în ultimii ani a determinat lumea ştiinţifică şi chiar structuri politice ale multor state să ia atitudine. prin CONVENŢIA ASUPRA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE. Una din cele mai mari ameninţări asupra diversităţii biologice o reprezintă în zilele noastre invazia biologică. cauzată de speciile străine.În multe zone ale ţării plantele componente ale covorului de vegetaţie sunt indigene şi invazive. DE LA . se numesc invazive.RIO DE JANEIRO 1992. să controleze sau să elimine speciile străine care ameninţă ecosistemele şi habitatele. părţile contractante se obligă să prevină introducerea accidentală. Plantele dintr-un anumit teritoriu. Astfel. ca rezultat al activităţii omului. fie intenţionat fie accidental. a căror prezenţă se datorează introducerii lor.

creştere rapidă.tulpină groasă şi organe subterane puternice. . O plantă invazivă se caracterizează prin: . . .producerea de mulţi germeni anual.Prin specie străină invazivă se înţelege o specie străină a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică .mijloace de reproducere vegetativă.modalităţi rapide de propagare. . .

Este originară din America de Nord. Ambrosia Artemisiifolia .Mare capacitate invazivă are Ambrosia Artemisiifolia. cât şi în întreg judeţul (s-au identificat populaţii impresionante în 30 de localităţi. provocând alergii severe la persoanele sensibile. amară. Este toxică. polenul acestei plante are o putere alergenă foarte ridicată. ţara de origine ca vermifug şi la stoparea sângerărilor nazale. Ambrosia este o specie invazivă inclusă în lista oficială a buruienilor de carantina. deşi are un nume poetic. urbane şi rurale). folosită în America. atât în ecosistemul urban al Municipiului Timişoara.

Înfloreşte în lunile august – septembrie. cu segmente liniare. RĂSPÂNDIRE Pe terasamentele căilor ferate. O singura planta poate produce până la 62. acoperită de peri moi. înaltă de 20-90 cm. pe terenuri neîngrijite din mediile urbane şi rurale. în culturile agricole. La frecare frunzele degajă un miros plăcut.DESCRIERE Plantă anuală. . pe faţa superioară verzi închise. Frunzele sunt duble – penat divizate. la marginea drumului. puternic. cu tulpină ramificată.000 fructe.

b) SĂNĂTATE: . . care afectează atmosfera.prin răspândirea necontrolată conduce la degradarea habitatelor naturale. .Ambrosia Artemisiifolia prezintă riscuri de poluare pentru: a) MEDIU: . datorită cantităţilor mari de polen eliberat în atmosferă.provoacă afecţiuni alergice în perioada de înflorire.prin grăuncioarele de polen purtate de curenţii de aer. a ecosistemelor şi câmpurilor agricole.

mucegaiuri. polenuri. digestiv sau ocular. dar care nu afectează persoanele sănătoase. scuame şi peri de animale. în urma contactului cu un alergen. deoarece produc boli grave la nivelul aparatului respirator. pe tegumente şi mucoase. ALERGENUL este o substanţă din mediul extern. . Alergiile au manifestări multiple ce pot apărea la nivelul sistemului respirator.ALERGIA este o reacţie anormală exagerată şi specifică a sistemului imun. care produse reacţii alergice la unele persoane. Apare la persoanele predispuse. Cei mai nocivi alergeni sunt cei inhalatori (pneumoalergeni): praful de casa.

graminee şi buruieni în perioada anilor 2007-2010. . urmărindu-se impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban. S-a monitorizat concentraţia de polen aero-purtat. de la pomi.În Timişoara s-au efectuat studii asupra calităţii aerului.

trei prezintă importanţă sub aspect alergenic având în vedere indexul polinic: Ambrosia (iarba pârloagelor)18%. 23 de tipuri de aeropolen. Dintre acestea.Pe baza metodei volumetrice de identificare şi cuantificare s-a identificat.2008 . Poaceae (gramineele) 10% şi Betula ( mesteacănul) 7%. în spectrul polinic al Municipiului Timişoara. Indexul polinic pentru alergofitele din Timişoara .

Ambrosia Artemisiifolia Rezultatele monitorizării: În anul 2008 s-au determinat 5217 grăuncioare polen /m3 În anul 2009 s-au determinat 5580 grăuncioare polen /m3 Clasificarea concentraţiilor de polenuri aeropurtate după nivel şi culoare: 0 nu este prezentă 1–9 10 – 49 50 – 499 > 500 nivel scăzut nivel mediu nivel crescut nivel foarte ridicat .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2008 .

Concentraţiile de polenuri aeropurtate în anul 2009 .

2008. 2009 Ambrosia Artemisiifolia .Variaţia concentraţilor polinice în anii: 2007.

) de pe spaţiile verzi. alin.Ambrosia artemisiifolia. Regulamentul privind Factorii de Mediu din zona Metropolitană Timişoara. Art. cu modificările şi completările ulterioare. i) prevede: persoanele fizice şi juridice au obligaţia de „distrugere a buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor .) de pe spaţiile verzi. smulgere. . smulgere. pelinul – Artemisia sp. x) combaterea buruienilor cu efect invaziv şi alergenic: „constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia. I. prin scoaterea rădăcinilor. 22. De asemenea. pelinul – Artemisia sp. la Art.Primăria Municipiului Timişoara a reglementat prin HCL 371 /2007. prin scoaterea rădăcinilor. A. cosire”. alin. cosire”. la Cap.

imagini. b) introducerea în programele şcolare a unor capitole speciale referitoare la speciile invazive. prin care persoanele. agricultori. etc.. horticultori. comercianţi de materiale vegetale şi animale. este necesară creşterea gradului de conştientizare asupra fenomenului de invazie a plantelor strǎine. pǎdurari.Pentru prevenirea degradării biodiversitǎţii de speciile invazive strǎine şi protecţia sănătăţii populaţiei. Dezvoltarea şi implementarea de campanii de eradicare şi control. 2. c) organizarea de programe de instruire pentru populaţie. programe pentru speciile invazive strǎine. grupurile şi instituţiile interesate se pot informa asupra acestui fenomen. 1. . În acest sens se impune: a) editarea de materiale care sǎ cuprindǎ toate speciile invazive prezente la noi în ţarǎ. scurte descrieri.

.

2009 –Direcţia de Sănătate Publică Bihor .dmmt.umft. 2008 .Analiza aerobiologică asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplanctonului şi aspecte privind impactul plantelor invazive şi alergofitelor asupra biodiversităţii mediului urban.ro www. . Nicoleta Ianovici.Carmen Dinescu.ecomagazin. www. Nicoleta Ianovici. Hotărârea Consiliului Local 371 /2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara Hotărârea Consiliului Local 43/2009 Regulament privind factorii de mediu din zona Metropolitană Timişoara.ro www. 2007 – Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică a aeroplantonului.ro/prevalerg (Studiul privind optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului alergic).Alergii şi plante alergice.