Sunteți pe pagina 1din 1

Exemple de subiecte de sintez 1. Care sunt principalele tr s turi ale dreptului interna ional public fa de alte ramuri de drept?

2. Temeiul for ei obligatorii a dreptului interna ional public. 3. Ce se n elege prin natura consensual a dreptului interna ional? 4. Enumera i i comenta i factorii de configurare ai acordului de voin al statelor. 5. Identifica i domenii ale rela iilor interna ionale n care se nregistreaz o anumit superioritate a dreptului interna ional asupra dreptului intern. 6. Care este deosebirea dintre dreptul interna ional i curtoazia interna ional i morala interna ional ? 1. Care sunt caracteristicile pe care trebuie s le ntruneasc o entitate statal pentru a fi calificat drept subiect de drept interna ional? 2. Expune i n ce const caracterul discre ionar al recunoa terii statelor i anali za i efectele acestuia n planul dreptului interna ional. 3. Recunoa terea statelor i participarea la organiza ii interna ionale. 4. Prin ce elemente se identific organiza iile interna ionale ca subiecte de drept interna ional, spre deosebire de alte forme de cooperare interstatal ? 5. Distinge i ntre institu ia succesiunii n dreptul civil i n dreptul interna ional. Comenta i actualitatea acesteia din urm . 6. Care este principiul dup care se rezolv situa iile de succesiune a statelor? Exemplifica i. 7. Raportul dintre statul succesor i particulari. 8. Ar ta i care sunt principalele reguli dup care se stabile te succesiunea statelor cu privire la: tratate bunuri, arhive i datorii 9. Comenta i statutul societ ilor transna ionale. Argumenta i pro/contra teoria conform c reia acestea ar putea fi calificate drept subiecte de drept interna ional. 10. Prezenta i principalele argumente n favoarea consider rii individului drept subiect de drept interna ional.

1. Explica i actualitatea cutumei ca izvor de drept interna ional. 2. Cum crede i c influen eaz actele unilaterale ale statelor procesul de formare a normei cutumiare? Exemplifica i. 3. Realiza i o compara ie ntre principiile generale de drept i principiile dre ptului interna ional. 4. Prin raportare la jurispruden a CIJ, i n special la hot rrea in Afacerea privind Delimitarea Platoului continental al Marii Nordului, prezenta i raportul dintre tratat i cutum . 5. Prezenta i regimul normelor de jus cogens. 6. Eviden ia i in ce constau urm toarele distinc ii: - norme dispozitive / norme imperative - ordine juridic interna ional / ordine public interna ional .