Formule des utilizate în algebră

Formule des utilizate în algebră
şi geometrie
şi geometrie
2.Relaţii metrice într-un triunghi dreptunghic
3.Funcţii trigonometrice într-un triunghi dreptunghic
mailto:daviodan@yahoo.com
4.Arii
Prof.Constantin Dănuţ
5.Cercul
6.Poligoane regulate
1.Relaţii metrice într-un triunghi oarecare
Geometrie
Algebră
3.Formule de calcul prescurtat
4.Rezolvarea ecuaţiei de gradul doi 2.Ordinea efectuării operaţiilor
1.Mulţimi de numere

1. Teorema înălţimii
2.Teorema catetei
3.Teotema lui Pitagora
Inapoi
Inapoi

TEOREMA ÎNĂLŢIMII
TEOREMA ÎNĂLŢIMII
A
B
C
D
AD
2
=BD⋅DC
Inapoi
Inapoi

TEOREMA CATETEI
TEOREMA CATETEI
A
B
C
D
AB
2
=BD⋅BC
AC
2
=DC⋅BC
Inapoi
Inapoi

TEOREMA LUI PITAGORA
TEOREMA LUI PITAGORA
A
B
C
AB
2
+AC
2
=BC
2
Inapoi
Inapoi

Funcţii trigonometrice
Funcţii trigonometrice
30
0
45
0
60
0
90
0
sin(∢x)
cos(∢x)
tg (∢x)
ctg(∢x)
1
2
.
3
2
1
.
3
.
3
.
2
2
.
2
2
1
1
1
2
.
3
2
1
.
3
.
3
0
sin(∢x)=
cateta
opusă
∢x
ipotenuză
cos(∢x)=
cateta
alăturată
∢x
ipotenuză
tg (∢x)=
cateta
opusă
∢x
cateta
alăturată
∢x
ctg (∢x)=
cateta
alăturată
∢x
cateta
opusă
∢x
Inapoi
Inapoi
1
0
m(∢x)

Arii
Arii
1.Aria triunghiului
2.Aria pătratului
3.Aria paralelogramului
5.Aria rombului
6.Aria trapezului
4.Aria dreptunghiului
Inapoi
Inapoi

Aria triunghiului
Aria triunghiului
1.Aria triunghiului oarecare
2.Aria triunghiului dreptunghic
3.Aria triunghiului echilateral
4.Aria triunghiului in funcţie de 2 laturi si unghiul dintre ele
5.Formula lui HERON(când se cunosc laturile)
Inapoi
Inapoi

Aria triunghiului oarecare
Aria triunghiului oarecare
b
h
A=
b⋅h
2
Inapoi
Inapoi
b=bazatriunghiului oarecare
h=înălţimea triunghiului oarecare

Aria triunghiului
Aria triunghiului
dreptunghic dreptunghic
Inapoi
Inapoi
c
1
c
2
A=
c
1
⋅c
2
2
c
1
şi c
2
=cateteletriunghiului dreptunghic

Aria triunghiului
Aria triunghiului
echilateral echilateral
Inapoi
Inapoi
l
l
l
A=
l
2

.
3
4
l =laturatriunghiului echilateral

Aria triunghiului in funcţie de 2 laturi si
Aria triunghiului in funcţie de 2 laturi si
unghiul dintre ele unghiul dintre ele
Inapoi
Inapoi
l
1
l
2
o
A=
l
1
⋅l
2
⋅sin o
2

Aria triunghiului
Aria triunghiului
( Formula lui HERON) ( Formula lui HERON)
Inapoi
Inapoi
a
b
c
p=
a+b+c
2
A=
.
p⋅( p−a)⋅( p−b)⋅( p−c)
p=semiperimetrul triunghiului

Aria pătratului
Aria pătratului
l
l
l
l
A=l
2
Inapoi
Inapoi
l =latura pătratului

Aria paralelogramului
Aria paralelogramului
Inapoi
Inapoi
b
h
A=b⋅h
b=baza paralelogramului
h=înălţimea paralelogramului

Aria dreptunghiului
Aria dreptunghiului
Inapoi
Inapoi
L
l l
L
A=L⋅l
L=lungimea dreptunghiului
l =lăţimea dreptunghiului

Aria rombului
Aria rombului
Inapoi
Inapoi
d
1
d
2
b
h
A=
d
1
⋅d
2
2
A=b⋅h
b b
b
b=bazarombului
h=înălţimearombului
d
1
si d
2
=diagonalele rombului

Aria trapezului
Aria trapezului
Inapoi
Inapoi
B
b
h
A=
( B+b)⋅h
2
B=bazamare atrapezului
b=baza mică a trapezului
h=înălţimeatrapezului

Cercul
Cercul
Inapoi
Inapoi
1.Lungimea cercului
2.Aria discului
3.Lungimea arcului de cerc
4.Aria sectorului de disc

Inapoi
Inapoi
Lungimea cercului
Lungimea cercului
r
O
L
cerc
=2 ⋅n⋅r
r=raza cercului

Inapoi
Inapoi
Aria discului
Aria discului
r
O
A
disc
=n⋅r
2
r=raza cercului

Inapoi
Inapoi
Lungimea arcului de cerc
Lungimea arcului de cerc
n
0
A
B
l
AB
=
n⋅r⋅n
0
180
r
r
l
AB
r=raza cercului
n
0
=unghiul la centru
O

Inapoi
Inapoi
Aria sectorului de disc Aria sectorului de disc
r
r
A
sector
=
l
AB
⋅r
2
A
sector
=
n⋅r
2
⋅n
0
180
n
0
r=raza cercului
n
0
=unghiul la centru
O
A
B
l
AB
=lungimea arcului de cerc AB

Inapoi
Inapoi
Poligoane regulate
Poligoane regulate
Triunghiul
echilateral
Pătratul
Hexagonul
regulat
l ( R)
R⋅
.
3
R⋅
.
2
R
R
2
R⋅
.
2
2
R⋅
.
3
2
a( R) A(l )
l
2

.
3
4
l
2
3 ⋅l
2

.
3
2
A( R)
3 ⋅R
2

.
3
4
2 ⋅R
2
3 ⋅R
2

.
3
2
l =latura poligonului regulat
R=raza cercului circumscris poligonului
a=apotema poligonului regulat
A=aria poligonului regulat

Inapoi
Inapoi
1.Teorema lui Thales
2.Reciproca teoremei lui Thales
3.Teorema bisectoarei
4.Cazurile de asemănare
5.Teorema fundamentală a asemănării

A
B C
M
N
MN∥BC
T.Thales
AM
MB
=
AN
NC
AM
AB
=
AN
AC
MB
AB
=
NC
AC
Inapoi
Inapoi

Inapoi
Inapoi
A
B C
M
N
MN∥BC
R.T.Thales
AM
MB
=
AN
NC
AM
AB
=
AN
AC
MB
AB
=
NC
AC
sau
sau

Inapoi
Inapoi
A
B C
D
AD=bisectoarea∢A
T.bisectoarei
AB
BD
=
AC
DC

Inapoi
Inapoi
1.Cazul unghi-unghi (U.U.)
2.Cazul latură-unghi-latură (L.U.L.)
3.Cazul latură-latură-latură (L.L.L.)

Inapoi
Inapoi
A
B
C
M
N P
∢A≡∢M
∢B≡∢N
U.U.
AABC·AMNP

Inapoi
Inapoi
A
B
C
M
N P
∢A≡∢M
AB
MN
=
AC
MP
L.U.L.
AABC·AMNP

Inapoi
Inapoi
A
B
C
N P
AB
MN
=
AC
MP
=
BC
NP
L.L.L.
AABC·AMNP
M

Inapoi
Inapoi
A
B C
M
N
MN∥BC
T.F.A.
AAMN·AABC

Inapoi
Inapoi
(a+b)
2
=a
2
+2 ⋅a⋅b+b
2
(a−b)
2
=a
2
−2 ⋅a⋅b+b
2
(a+b)⋅(a−b)=a
2
−b
2

Inapoi
Inapoi
a⋅x
2
+b⋅x+c=0
a≠0 ; a , b , c∈ℝ
Etapa I
A=b
2
−4 ⋅a⋅c
Etapa II
a)
A0 ecuaţia nuare rădăcini reale
b) A=0
x
1/2
=
−b!
.
A
2 ⋅a
c) A>0
x
1
=x
2
=
−b
2 ⋅a

Inapoi
Inapoi
1 . Ridicarea la putere
2. Înmulţirea şi împărţireaînordineaîncare sunt scrise
3. Adunarea şi scăderea
Etape

Inapoi
Inapoi
ℕ=¦0,1,2,3,4,5, ...¦
Mulţimea numerelor naturale
ℤ=¦... ,−5,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,5, ...¦
Mulţimea numerelor întregi
Mulţimea numerelor raţionale
ℚ=¦
a
b
∣a , b∈Z , a≠0 ¦
Mulţimea numerelor iraţionale
I =¦numere care nu sunt raţionale¦
Mulţimea numerelor reale
ℝ=ℚ∪I