P. 1
cinel - cinel - ghicitori

cinel - cinel - ghicitori

|Views: 227|Likes:
Published by allya_ro

More info:

Published by: allya_ro on Aug 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

Sections

 • " CINEL-CINEL
 • $ CINEL-CINEL
 • & CINEL-CINEL
 • !" CINEL-CINEL
 • !$ CINEL-CINEL
 • "& CINEL-CINEL
 • #& CINEL-CINEL
 • $$ CINEL-CINEL
 • %" CINEL-CINEL
 • &$ CINEL-CINEL
 • '& CINEL-CINEL
 • " CINEL-CINEL
 • $ CINEL-CINEL
 • " CINEL-CINEL 644Baie1
 • & CINEL-CINEL
 • !" CINEL-CINEL
 • !$ CINEL-CINEL
 • "$ CINEL-CINEL
 • #" CINEL-CINEL
 • #& CINEL-CINEL
 • $$ CINEL-CINEL
 • $& CINEL-CINEL
 • %" CINEL-CINEL
 • %$ CINEL-CINEL
 • &" CINEL-CINEL
 • &$ CINEL-CINEL
 • && CINEL-CINEL
 • '" CINEL-CINEL
 • '$ CINEL-CINEL
 • "" CINEL-CINEL
 • "& CINEL-CINEL
 • #$ CINEL-CINEL
 • $" CINEL-CINEL
 • ! & CINEL-CINEL
 • ! " CINEL-CINEL
 • ! $ CINEL-CINEL
 • !!" CINEL-CINEL
 • !!$ CINEL-CINEL
 • !"" CINEL-CINEL
 • !"& CINEL-CINEL
 • !#" CINEL-CINEL
 • !#$ CINEL-CINEL
 • !$" CINEL-CINEL
 • !%$ CINEL-CINEL
 • !&" CINEL-CINEL
 • !&$ CINEL-CINEL
 • !'" CINEL-CINEL
 • !'$ CINEL-CINEL
 • !'& CINEL-CINEL
 • " " CINEL-CINEL
 • " $ CINEL-CINEL
 • " & CINEL-CINEL
 • "!" CINEL-CINEL
 • "!$ CINEL-CINEL
 • "!& CINEL-CINEL
 • """ CINEL-CINEL
 • ""$ CINEL-CINEL
 • ""& CINEL-CINEL
 • "#$ CINEL-CINEL
 • "#& CINEL-CINEL
 • "$$ CINEL-CINEL
 • "$& CINEL-CINEL
 • "%" CINEL-CINEL
 • "%$ CINEL-CINEL
 • "%& CINEL-CINEL
 • "& CINEL-CINEL

BIBLIOTECAªCOLARULUI

Cinel-cinel Ghicitorile rom`nilor

LITERA
CHIªINÃU 1998

Biblioteca =colarului CINEL-CINEL GHICITORILE ROM~NILOR Antologie, note, bibliografie =i aprecieri critice alc[tuite de CONSTANTIN MOHANU DAVID * LITERA Bucure=ti Chi=in[u 2000 Coperta de I.S.B.N. 

OMUL (ASPECTUL FIZIC)

Omul
1 Ce vie\uitoare Umbl[ diminea\a ]n patru picioare, La pr`nz ]n dou[, +i seara ]n trei? 2 Am un pom Cu ramurile-n jos, +i cu r[d[cina-n sus. 3 Spune\i-mi acum anume: Ce pom e acel ]n lume Care ramurile sale Toate le are la vale +i vinele, r[d[cina }i stau ]n sus, cu tulpina? 4 Tare ca cri\a1 =i slab ca oul; Ghici, cine este?

1

Cri\[ — o\el.

"

CINEL-CINEL

Trupul omului
5 Sunt dou[ sc[unele; Pe sc[unele — Un polobocel; Pe polobocel — Un bost[nel; Pe bost[nel — P[dure, Prin p[dure Umbl[ lupii. 6 Am o cr[can[; Pe cr[can[ — un poloboc; Pe poloboc — o cobili\[; Pe cobili\[ — o t[rt[cu\[1; Pe t[rt[cu\[ — o p[dure, +i ]n p[dure r`m[ porcii. 7 Am dou[ cr[c[nu\e; Pe cr[c[nu\e — Un =tiubeia=2; Pe =tiubeia= — O c[p[\`n[; +i pe c[p[\`n[ — Un huci3.

T[rt[cu\[ — fructul unei plante cu aceea=i denumire din familia curcubitaceelor. 2 +tiubeia= — diminutiv de la =tiubei (aici cu sensul de trunchi scobit). 3 Huci — huceag (p[dure t`n[r[; cr`ng, stufi=).
1

OMUL (ASPECTUL FIZIC)

Capul
8 La o margine de cr`ng — Dou[ bl[ni de blid; L`ng[ dou[ bl[ni de blid — Doi luceferei; L`ng[ doi luceferei — O moar[ ferecat[. 9 Un dovleac Cu =apte g[urele. 10 Sus p[dure, Jos p[dure; Sub p[dure — dou[ lacuri; }ntre lacuri — o muchiuli\[; Sub muchiuli\[ — un bordei; }n bordei sunt dou[ \arcuri. 11 Am o p[durice; L`ng[ p[durice — Dou[ poienice; L`ng[ poienice — Dou[ luminice; L`ng[ luminice — |arc[ spurc[cioas[; L`ng[ \arc[ spurc[cioas[ — Moar[ pietroas[; L`ng[ moar[ pietroas[ — |ap-\aparig.

#

$

CINEL-CINEL

Firul de p[r, p[rul
12 }n p[dure m[ dusei, O nuia ]mi t[iei; C`nd locul c[utai, Eu nu-l mai aflai.

Urechile
13 La o c[p[\`n[ de vultur — Dou[ jum[t[\i de blid. 14 Pe-o margine de z[voi Stau dou[ bliduri moi.

Ochiul, ochii
15 Dou[ bobileie de argint: C`t le arunci, at`t se duc. Ce e? 16 Am dou[ pietre nestemate: }ncotro le-arunc, acolo se duc. 17 Doi luceferei, Privesc lumea cu ei. 18 Am dou[ lumini De ajung p`n[ la cer.

OMUL (ASPECTUL FIZIC)

19 Dou[ ape-aprinse Sub dou[ p[duri ]ntinse. 20 Am doi berbecei: Acum sunt ]n curte, Acum sunt ]n munte. 21 Am dou[ turturele Mici =i frumu=ele. C`t le-arunc, At`t se duc. 22 Am doi porumbei, Toat[ lumea se-oglinde=te-n ei. 23 Am doi pui de greiera=, Joac[ sub un p[ltina=.

%

Ochii =i nasul
24 Am dou[ ferestre: Diminea\a se deschid, +i seara se ]nchid. 25 Sunt doi fra\i gemeni: Vor s[ se vad[, Dar un munte ]i desparte.

&

CINEL-CINEL

Genele
26 P[dure deasupra, P[dure dedesupt.

Spr`ncenele
27 Am dou[ surori gemene, Ce dorm de-a-n picioarele. 28 Pe coasta castelului — Frunza p[trunjelului.

Ochii =i spr`ncenele
29 Iepura= Sub nozora=. 30 Pe dou[ delu=ele Stau dou[ s[ge\ele; Sub dou[ s[ge\ele Sunt doi luceferei; Te vezi mereu ]n ei. De vrei ca s[-i ghice=ti, Cite=te-n ochii mei, +i-i vei vedea pe-ai t[i. 31 Sub dou[ p[duri ]ntinse — Dou[ ape-aprinse.

OMUL (ASPECTUL FIZIC)

Obrajii
32 Am doi fra\i, Care nu se pot vedea.

'

Gura
33 O c[su\[ Plin[ cu osu\[. 34 Am o r`=nicioar[: Toat[ ziua r`=ne=te, +i noaptea se opre=te.

Gura =i din\ii
35 Am o co=[ri\[1 Plin[ de oi\e. 36 Am un co=erel2 Plin cu mielu=ei. 37 Sus mas[, Jos mas[, La mijloc Fasole-aleas[.
1, 2 Diminutive de la co=ar[, co=ar (aici cu ]n\elesul de ]ngr[ditur[ de nuiele pentru ad[postirea vitelor).

care-au r[mas. ochii =i urechile 44 Unul numai cuv`nteaz[. Iar al\i doi. Stau =i-ascult[ f[r[ glas. 40 }ntr-o poian[ Pasc dou[ herghelii de cai albi. Doi se uit[ =i vegheaz[. . 39 Am o poie\ic[1 Plin[ de c`rlani albi. 42 Am o f`nt`n[ larg[ Plin[ de pietricele albe. CINEL-CINEL 38 Am un obora= Plin cu iepura=i. Pietre albe stau chitic. Gura. Gura =i limba 43 Am o sob[ Cu cociorb[. 41 }n jurul lacului mic. 1 Diminutiv de la poiat[ (ad[post pentru p[s[rile de curte sau pentru vite).

49 B[lan treier[. Din\ii =i buzele 46 S[cu=ori albi Sub stre=ini ro=ii. Ro=ioara m[tur[. .OMUL (ASPECTUL FIZIC) Din\ii 45 Dou[ r`nduri de solda\i }n straie albe ]mbr[ca\i. Din\ii =i limba 48 Albi=orii treier[. 51 Am un grajdi cu cai albi. +i cel ro=u Bate pe to\i cei albi. St[-ntre lupi. +i numai unul ro=u. =i n-o m[n`nc[. Ro=a-ntoarce. 50 Am o vac[ ]ntr-o lunc[. 47 }ntre dou[ maluri ro=ii Stau mo=negi b[tr`ni la sfat.

Omu-mb[tr`ne=te. 55 Am o c[\elu=[ ro=ie. 56 Ce-i mai dulce +i totodat[ mai amar pe lume? 57 Oase n-are. Dar =i pietrele le sfarm[. Ea nu putreze=te? 54 Am un butuca= de tei. Umbl[ prin bordei +i strig[: Maftei. Cerul gurii 58 Care cer n-are stele? . Care bate totuna Printr-un gard alb de os. CINEL-CINEL Limba 52 Ghici ghicitoarea mea: Ce =ade-n ap[ f[r’ s[ putrezeasc[? 53 Ce =ade-n ap[ +i tot se adap[. Maftei. nici aram[.

OMUL (ASPECTUL FIZIC) Nasul 59 Am un cioc[na= de piele Cu dou[ g[urele. C[ te-a=teapt[ cinci la u=[. rar ai p[reche. 61 Am un fluiera= Cu dou[ borticele. Mucii 63 Ie=i. Din chilie. . 60 Cioc[nel cu dou[ borte1: F[r[ el. Dar =i popa Are nare. 1 Bort[ — gaur[. scorbur[. ! Nara 62 Toat[ lumea Nare are. Ilie. Musta\a 64 Sub muche de deal — Dou[ cozi de cal.

N-ar mai fi lumea ]n \ar[. 70 Pere nu-s. Dr[gan la voi. =i-s dulci. Cu ele te culci. . Ei pot s[tura o \ar[. |`\ele 68 Am doi saci de secar[. G`tul 67 Dr[gan la noi. Iar c`nd o au Cearc[ s[ se cur[\easc[ de ea. 69 Am doi saci de n[gar[: Dac[ n-ar fi sacii de n[gar[. Barba 66 Fetele =i femeile n-au +i nici doresc s[ aib[. B[rba\ii o \in de o podoab[." CINEL-CINEL 65 Sub c[lc`iul unui deal — Dou[ cozi de cal moscal.

Iar c`nd ceasul a sosit. 75 Cuibul cioc`rlanului }n mijlocul B[r[ganului. Buricul 74 Alun[ pe tob[. . }ncep`nd de la n[scare. Atunci =i ea a t[cut! 73 Am o iconi\[ ro=ie +ade lipit[-n perete. 76 }n mijlocul Prutului St[ cuibarul cucului.OMUL (ASPECTUL FIZIC) Pieptul =i \`\ele 71 Am un munte. Nimeni n-o =tie Numa’ eu =i Dumnezeu. Pe munte sunt dou[ dealuri. +i pe dealuri sunt doi nasturi. # Inima 72 Bate f[r[ ]ncetare.

}n p[m`nt b[gat. . Dup[ ce se rupe? Degetele 83 Am zece copila=i Cu c`te-o jum[tate de c[ciul[-n cap. C[p[tat[ din p[rin\i. V`na 81 Balaur v[rgat. 80 Am o greblu\[ cu cinci din\i=ori. m`inile 79 Furculi\[ cu cinci din\i. Pe zi ]mi trebuie de-o mie de ori. M`na.$ CINEL-CINEL 77 Cuibul berzei }n mijlocul b[l\ii. 78 }n mijlocul lacului Este cuibul dracului. Pielea 82 Ce se coase singur[.

OMUL (ASPECTUL FIZIC) 84 Peste tot g[se=ti ]n lume Cinci fra\i cu acela=i nume. 85 Dou[ mame au C`te cinci feciori. Palma 87 Am O latnic[ Platnic[ Ghiscovatnic[ Cu cinci L[tnicele Pl[tnicele Chiscov[tnicele. % Degetele m`inii =i unghiile 86 Am zece cai Albi. To\i Cu post[vile-n cap. +i f[r-acea Latnic[ Platnic[ Ghiscovatnic[ Nimic nu se poate L[tnici .

. Picioarele 88 Am doi c[lu=ei Cutreier lumea cu ei. C`nd le duc acas[. Se uit[ la ap[. 89 Am doi c[lu=ei Tineri sprintenei. Numai s[ m-arunc pe ei. C[lc`iele 90 Am dou[ vaci ro=ii: C`nd le duc la ap[.& CINEL-CINEL Pl[tnici Ghiscov[tnici. +i f[r-acele cinci L[tnicele Pl[tnicele Ghiscov[tnicele Nimic nu se poate L[tnici Pl[tnici Ghiscov[tnici. Se uit[ acas[.

Ei cat[ la f`nt`n[. ' .OMUL (ASPECTUL FIZIC) 91 Am doi boi: C`nd m[ duc la f`nt`n[. C`nd m[ duc acas[. Ei cat[ acas[.

Tot ca formule introductive se ]nt`lnesc ]n general. fiind prezente =i ]n culegerea de fa\[. +i ce pre\uie=te Mai mult ca toate? 94 Ce nu po\i c`nt[ri? Cimilig[-cimilea — diminutive de la cimilitur[ cu care ]ncep. cinghili\[. ce-i. ciumel-ciumel. Toate aceste forme provin de la cuvintele: cimilitur[ =i a cimili cu variantele =i respectiv pronun\iile lor regionale. 1. cimu. 2 . =inel-=inel. cimurcei. cimileaga. uneori. =ie-i. ce-i. ce-i. ce-i. linga-linga. ghicitorile. ce-i. ce-i. cimel-cimel. =iumel. cimile-i. cinelu=. deriva\ii =i construc\ii: cimilic[. cimiliga-liga. cinel-cinel (]n modul cel mai frecvent). cing[lie. cinelu=-cinel. CINEL-CINEL MANIFEST{RI UMANE. =ie-i. urm[toarele prescurt[ri. culmeciu-culmeciu. cimila=-la=. ciumile-i. 93 Ce-i mai scump ]n lume. =ichilinga-binga. BOLI Mintea 92 Cimilig[1-cimilea2. SL{BICIUNI. Ocolesc lumea cu ea. cei. cinga. ce-i. cimilinga-blinga.

100 Ce fuge mai repede dec`t toate? 101 Ce trece prin perete. Ocole=te lumea toat[. SL{BICIUNI. +i nu-l sparge? 102 Cine zboar[ f[r[ umbr[ +i se-ntoarce f[r[ zgomot? 1 V`nj[\a — neast`mp[rat[. . Coprinsei lumea cu ea +i-o pusei tot acolea. Mai r[mase un cr`mpei. 97 Nuielu=[ v`nj[\a1. Ocolii \ara cu ea. BOLI G`ndul (cugetarea) 95 Nuia V`jia. 98 Am un cal sprintenel +i-nconjor lumea cu el.MANIFEST{RI. 96 Nuielu=[ argirea. De-l f[cui obor de miei. }nconjor lumea cu ea. 99 P[s[ric[ minunat[.

C`nd ]i dai drumul.CINEL-CINEL 103 Ce-i nev[zut. }l alungi =i nu se duce? 109 Ce e dulce. +i nu se dezleag[ cu m`na? 105 Dac[-i dulce. De al\ii ne=tiut. +i nu poate s[ se-mbuce? . +i pe taler nu se taie? 108 Ce e dulce =i mai dulce. Dac[-i rea. foarte dulce. +i pe talger nu se duce? 107 Ce e dulce =i mai dulce. mult aduce. fug to\i de ea. Somnul 106 Ce-i mai dulce dec`t dulce. }nconjoar[ p[m`ntul? Vorba 104 Ce se leag[ cu gura.

MANIFEST{RI. Sunt mincinos =i totu=i uneori spun adev[r. Lacrima 113 Ce ap[ este-n lume f[r[ nisip? 114 Apa cea mai lin[ +i mai f[r-de tin[. Nu m[ pute\i vedea dec`t nev[z`nd. N-ai ce-i face. M[r se face. BOLI Visul 110 M[ vede\i =i nu m[ vede\i. SL{BICIUNI. }ng`mf[-mi-se. F[r[ s[ mi=c. m[ mi=c. Ce sunt dar[? ! R`sul 111 R`s[-mi-se. alerg. Pl`nsul 112 Un butucel de jele Cu dou[ g[urele. . Eu vorbesc f[r[ ca s[ vorbesc.

Totu=i nu vrei s[ m[ ai. C`nd m[ ai." CINEL-CINEL Foamea 115 La mas[ f[r’ de mine nu stai. Necazul 116 Ce e mai amar =i mai amar? Surdul 117 Care om Nu ascult[ c`ntece? 118 Cine are urechi +i nu aude? Microbul 119 Ce e cel mai mic ]n lume? Junghiul 120 Restei rece. . Prin inim[ trece. chiar te gr[be=ti De mine s[ te lipse=ti.

oamenii =i soarele 123 Negurile se ridic[. Zorile. . +aizeci de ]n\elep\i.NA+TEREA. Anii vie\ii 122 Dou[zeci de frumo=i. Talger de-aur se despic[. Patruzeci de voinici. CUNUNIA. Optzeci de nebuni. MOARTEA # Via\a 121 Cinel-cinel: De ce-o lunge=ti. CUNUNA. Viermii capete ridic[. De ce mai scurt[-o faci. MOARTEA NA+TEREA.

nu sare. . Diblele1 c`nt[. Rost mare ]n lume are. 126 Fuge f[r[ de picioare De n-o prinzi Nici de-a c[lare. coco=ii =i oamenii 124 Mun\ii se revars[. 127 Ce fuge f[r[ picioare? 128 Ce trece pe dinaintea ochilor +i nu-l po\i vedea? Timpul pierdut 129 Ce nu po\i cump[ra Cu toate bog[\iile din lume? 1 Dibl[ — vioar[.$ CINEL-CINEL Zorile. Repede de necrezut. Timpul (vremea) 125 Trece nev[zut. Viermii se mi=c[. Nu fuge.

NA+TEREA. +i cu m`ini nu se deznoad[? % B[tr`ne\ea 132 C[r[ruie-ruie1. Umerii s-apleac[.. Bastonul b[tr`nilor 133 }n p[dure fusei. Peste umeri suie. Te-nnoad[ pe totdeauna. Este un procedeu des folosit ]n alc[tuirea ghicitorilor.. MOARTEA Cununia 130 Nodurel legat cu gura. 131 Ce nod cu gura se-nnoad[. Procedeul va fi ]nt`lnit =i la alte ghicitori din culegerea prezent[. Al treilea picior ajunsei. . CUNUNA. Peste umeri pleac[. 1 Ruie — repetarea ultimelor sunete de la cuv`ntul precedent din cerin\e de versifica\ie.

Mortul =i cei care-l duc la groap[ 137 Pe cea gur[ de vale Vine-o matahal[ mare. El m[ apuc[ de g`t. N-ai ce face cu l[di\a. .& CINEL-CINEL Sufletul 134 Am o l[di\[ Cu o porimbi\[: Dac[ zboar[ porumbi\a. Patru suflete +i-o sut[ de degete. Moartea 135 Cine nu mai ]ntreab[ Dac[ vrea s[ mearg[ Sau dac[-i preg[tit Pentru c[l[torit? 136 Am un iepura= Cu urechile de ca=: Eu vreau s[ i le m[n`nc. Cu cinci capete.

Cimitirul (\intirimul) 141 Care-i satul Unde c`inii nu latr[.NA+TEREA. Cine ]l cump[r[ nu e pentru el. CUNUNA. Jos pl`nge. Coco=ii nu c`nt[ +i oamenii nu lucreaz[? . MOARTEA Co=ciugul (sicriul) 138 Cine ]l face nu-i trebuie. +i cui ]i trebuie Nu-l =tie =i nu-l vede. ' Clopotul la ]nmorm`ntare 139 Sus c`nt[. Toaca la ]nmorm`ntare 140 |[ndurica bradului — Jalnica p[m`ntului.

. +ade singur[ ]n cas[. Leag[nul 143 Suflet \ine. M-adast[1 s[ vin la mas[. patru picioare. Femeia ]ns[rcinat[ 145 Merge dada pe c[rare: Patru m`ini. 1 A ad[sta — a a=tepta. Suflet n-are. Mai r[u ca un ho\ legat.! CINEL-CINEL MEDIUL FAMILIAL Copilul ]n fa=[ 142 Sufle\el nevinovat. Femeia 144 Am o floare-aleas[. Patruzeci de unghioare.

Muma lui e soacra mumei mele. — Ce-ai v[zut. Al\ii jum[tate. ! Tat[l cu fiica 147 — Bun[ ziua. Ce s[ aud? Am v[zut un coco= +-o g[in[. Ivaivas. Dar nu sunt omul cu omoaia. Unde-ai mas? — La un cap de ora=. Iar al\ii deloc. . Ghici. ce rud[ sunt? P[rin\ii 148 Este un lucru Pe care unii ]l au ]ntreg. fiul =i fiica 146 — Ivaivas. C-un pui +-o puic[. omul cu omoaia! — Mul\umim dumitale.MEDIUL FAMILIAL Omul cu femeia. Ce-ai auzit? — Ce s[ v[d.

Face-ndec. Cu coada de lemn: Intr[ ]n v`lcele. Securea c`nd love=te lemnul 152 Am un pui de grec. }ndec. Vine sara: boca-boca. . pac. 151 Am o fat[ mare. Prin copac. Cu capul de fier. }ndec. 150 Pac.! CINEL-CINEL UNELTE GOSPOD{RE+TI Toporul (securea) 149 Toat[ ziua: cioca-cioca. Scoate la nuiele.

]mpletitur[ f[cut[ din nuiele sau din scoar\[ de tei. Ferestr[ul (joag[rul) 155 Pe p`r[ul din Cioatc[-Boatc[.UNELTE GOSPOD{RE+TI Toporul pe um[r 153 C`nd merge de-acas[. . cam a=a. Acas[ cat[. !! Barda 154 Cam a=a. +arpe potcovit. Cam para\atachi=tea. Vulpe albastr[ ]n p[r. C`nd vine din p[dure. 156 Ardelean taie-n deal. 157 G`nj1 g`njuit. Este-o vulpe h`rc[ moart[. D[ din coad[ h`r-poc[r. }n p[dure cat[. A=chiile cad ]n vale. 1 G`nj . ]ntrebuin\at[ ]n loc de funie.

162 Am un berbec negru. grebl[. 160 Am un bou: Intr[-n co=ar +i las[ coarnele-afar’.!" 158 Are din\i mul\i =i mititei +i nu sufer[ niciodat[ de ei1. Cu r`tul de o\el. 164 Cinel-cinel: Picior de purcel. S-a b[legat. 161 Am un junc. 1162. 159 Boulean O\[lean. +i scoate mi\e albe. 1 CINEL-CINEL O form[ pu\in diferit[ pt. +i pe dat[-a m[turat. ghicit. A m`ncat. }mpungaci +i scurmaci. . nr. }nvelit ]n cojocel. ce cu gura rumeg[ +i cu coarnele flutur[. 163 Cinel-cinel: Am un god[cel.

vioar[. 1 Foarte asem[n[toare pt. St[ =i tace. nr. C`nd ]l las. 168 C`nd ]l iau. ghicit. Cu limba de o\el: }nainte cur[\e=te. Pl`nge1. 1613. !# Cle=tele 166 Cui cu cui Se scoate-afar[. Lan\ul 167 Am un copil: De-i dau pace. \ip[ =i suspin[. s-alin[. +i ]n urm[ neteze=te. De-l iau ]n bra\e.UNELTE GOSPOD{RE+TI Rindeaua (geal[ul) 165 Am un purcel Cu trupul de lemn. .

Pe piatr[ – fier. Trei stau. CINEL-CINEL Menghina 170 Ce e mic[ =i umflat[. To\i gui\[. Trei se uit[. Pe fier – carne. Pe ap[ – piatr[. +i la f[lci st[ mereu dreapt[? Tocila 171 Pe p[m`nt – lemn. Trei ascult[.!$ 169 Am o scroaf[ cu purcei: Unu-n m`n[ dac[ iei. . Pivele b[ie=ilor (=teampurile) 172 Trei dau. Pe lemn – ap[.

176 Am o clo=c[: Noaptea str`nge puii. +i deasupra pus[ o p[l[rie. Numai bune pentru noi. 177 Puii – vii.CASA. Clo=ca – moart[. . }mp[r\it[-n[untru ]n mai multe p[r\i. Casele 178 Mo=inoi l`ng[ mo=inoi. 174 Am o gr[din[ din patru pere\i. LOCUIN|A CASA. 175 Am o vac[ n[zdr[vanc[ +i-i vorbesc ma\ele din ea. +i ziua-i risipe=te. Noaptea de lun[ pitit[. LOCUIN|A !% Casa 173 Sub p[dure gr[m[dit[ +ade lumea ]nvelit[. Ziua de soare fugit[.

ghicit. Jos st[p`nii. . butoi. 505 (primele dou[ versuri). ulcior. }ntr-o clip[ o str`ngea. }n frunte c-o \`\[. +i pe cal o punea? Bordeiul 180 Cas[ cu dou[ r`nduri: Sus c`inii. 182 Am o bivoli\[. 1 Foarte asem[n[toare pt. Casa =i u=a 183 Ursul =ade. ghicit. nr.!& CINEL-CINEL Cortul 179 Ce cas[-i pe care }ntr-o clip[ o f[cea. Casa cu co= 181 Am o vac[ mare Cu \`\a-n spinare1. Urechea ]i bate. 484. =i pt.

+i nicidecum nu se-mpung. . +i nu vorbesc. LOCUIN|A 184 Am un bou ce =ade. +i urechea-i bate. Grinda. !' Pere\ii casei 185 Patru fra\i stau fa\[-n fa\[. 188 Am o vac[: Cu trupul ]n cas[. 189 Am doisprezece boi: To\i se culc[ p-un c[p[t`i. grinzile (m`rtacii) casei 187 Vac[ breaz[: Cu coarnele ierneaz[. Cu trupul v[reaz[. Cu coada =i coarnele-afar[. Dar nu pot ca s[ se prind[. Col\urile camerei 186 Patru fra\i se v[d ]n fa\[.CASA.

193 Am un om mic: Eu ]l bag ]n cas[. To\i pe-un c[p[t`i culca\i. CINEL-CINEL Cr[p[tura ]n cas[ 191 Ce e f[cut la cas[ F[r[ m`n[ de om? Cuiul 192 Ho\ul intr[ ]n cas[. Capu-l las[-afar[. El numai trupu-l v`r[. Ghici. 194 Trupu-mi v[reaz[. 196 Am un mo= ]ntr-un picior. +i capul afar[-=i las[. Cuiul." 190 Am nou[ fra\i. +i capu-mi ierneaz[. Jum[tate e afar[. ce e? . cuiele de at`rnat 195 Jum[tate e ]n cas[.

mare +ade pe patru picioare +i rabd[ =i la ploaie. +indrila 200 O mie ]ncheiate.CASA. O mie descheiate. Acoperi=ul =i peretele casei 199 Dou[ surate Se-ntrec care de care S[ fie mai curate: Una — c`t se spal[ +i se-mbal[. +i-i tot cioar[. =i la soare. . 1193. nr. LOCUIN|A 197 Pui cucuie\i. Alta — o dat[-n an sp[lat[. La cum[tra ]n pere\i. O mie nu ghici\i! 1 O form[ asem[n[toare pt. O mie s[ fi\i. ro\ile morii. ghicit. " Acoper[m`ntul casei 198 Am o manta larg[. Ca ghiocu-i de curat[1.

Talpa mea e drum de \ar[. C`nd pleac[ afar[. 203 Nici ]n cas[. Pragul casei 202 }n p[dure n[scui. Eu pe ori=icine }nt`mpin c`nd vine. nici afar[. 204 Orice musafir vine Trece peste mine. . V[taf de curte m[ puse. Acas[ dac[ m-aduse." CINEL-CINEL Strea=ina casei 201 La Ilie — P[l[rie +i pe var[ +i pe iarn[. U=a 205 Eu la orice cas[ Sunt slug[ aleas[. }n p[dure crescui. Eu ]l petrec iar[.

Nea Stan fluier[torul. fereastr[. Tilic ]n cas[. Urechea-i bate. Iar[ sara: huhuri[-hohoar[. 208 Tilic afar[. Titilic cine m[ las[. 234 (primul vers). =i ]n cas[. Ghici. Primitorul casei m-au pus. LOCUIN|A 206 }n p[dure n[scui. Huhuri la vale.CASA. "! U=a =i v`ntul 212 Leica \ufudeica. 207 Toat[ ziua: huhuri la deal. 211 Ursul st[. R[m`n scorburi destupate. ghicit. Acas[ dac[ m-au adus. 209 +i afar[. 1 Form[ asem[n[toare pt. }n p[dure crescui. ce e?1 210 Am o fat[: Cine vine ]i d[ br`nci. . nr.

. +i-i ]mbr[cat. Iar mo=neagul st[ pe loc. Toat[ ziua latr[-n u=[. Alta st[ =i mereu m[n`nc[. U=a =i patul 214 Unul zice: “De-ar veni Noaptea. s[ m[ hodinesc!” Altul zice: “De-ar veni Ziua. Clan\a (cleampa) u=ii 216 C[\elu=e Juc[u=e. s[ m[ u=urez!” U=a =i cuierul 215 Avem o bab[ =i-un mo=neag: Baba umbl[ toat[ ziua. +i nu-i ]mbr[cat[."" CINEL-CINEL U=a =i masa 213 Am dou[ fete: Una umbl[ =i nu m[n`nc[.

218 Cine vine.CASA. }i d[ m`na doar oleac[! "# Broasca u=ii 219 Ziua ]n plimbare Mereu m[ pornesc Noaptea m[ pun iar[ Casa s[ p[zesc. Tot pe mine m[ omoar[. 220 Ce =ade la u=[ +i pl`nge din gu=[? Zarul (z[vorul) 221 Am un frate cu buricu-n spate: Cum ]l prind de buric. LOCUIN|A 217 Intr[-n cas[. C`nd ]l sco\i intr[. ies afar[. . Face uic-uic! 222 C`nd ]l bagi iese. cine pleac[.

Stau =i mo\[iesc. berc — cu coada t[iat[. 228 Cercelu= cu toart[. }n c[mar[ ]ncuiat[. }i scurmi ma\ele c-un surcel. +ade cu u=a l`ng[ s`n. 226 Am o c[t[nu\[ tare. |ine u=a ]n spinare. Noaptea m[ pun straj[. Legat de gard."$ CINEL-CINEL Veriga pentru lac[t 223 Ziua sunt uitat[. Casa s[ p[zesc. 225 Tortel-bortel. Da’ m[ tot aca\[ La u=a din fa\[. 1 Berg. 229 Am o g[in[ buhuiat[. ciont. . 227 Coco= berg1. Nime’ nu m[ poart[. Lac[tul 224 Am un dul[u b[tr`n.

o d`rd`ial[. a=a. LOCUIN|A C`nd o descui. nu mu=c[ +i nici nu ]mpu=c[. Nici ]n p[m`nt. Ia. . ferestrele 234 Nici ]n cas[. co=terea\[ — cote\. nici afar[. Nici afar[. 233 Cine intr[ mai ]nt`i ]n cas[? Fereastra. Nici ]n cer. 235 Nici ]n cas[. Ha\ cu m`na de cucui! 230 Nu latr[. }n cas[ Pe nimeni nu las[! 231 Mutul de la u=[? "% Cheia 232 Am o purcicu\[ vijnea\[: C`nd o prinzi de urechi Face f`=ti ]n co=tirea\[1. 1 Co=tirea\[.CASA.

. 238 Sunt at`t de apropiate. S[ \es p`nz[ f[r[ de rost1. Dar nu se v[d niciodat[. 241 Lumina prin ce trece +i nu se opre=te? 1 Rost — aici cu ]n\elesul de spa\iu ]ntre fire. Jum[tate e afar[! 237 La m[tu=a ]n perete Sunt trei g[ini boghete. Le-ai crede al[turate."& 236 Jum[tate e ]n cas[. Una cu-alta nu-i certat[. 239 Ghici ghicitoarea mea: Care sunt ochii casei? CINEL-CINEL Geamul 240 M-a trimis doamna de sus La doamna cea de jos.

CASA. 1 O form[ asem[n[toare pt. ghicit. LOCUIN|A Scara 242 Dou[ lemne Odolene. +i la foc m[ ]nt[resc. La aer m[ ve=tezesc. . "' C[r[mida 244 Din p[m`nt m[ nasc. Dar tot focul lui }l prind ]ntru-un cui. 646. nr. Celelalte — m[run\ele. Paratr[snetul 245 Bici de foc cumplit Peste cer zv`rlit.1 243 Am dou[ re\e Hodrobe\e. La mijloc Un bra\ de vrescurele. }n ap[ mor. spat[.

Hor[-mprejur mi se puser[! 247 }n p[dure sunt n[scut[. }n p[dure cre=te.# CINEL-CINEL INTERIORUL CASEI. 249 Patru picioare are. Din p[dure sunt adus[ +i la mare cinste pus[. 248 }n p[dure na=te. }n p[dure crescui. MOBILIERUL. Vine-acas[. Acas’ dac[ m-aduser[. ORNAMENTA|IA Masa 246 }n p[dure n[scui. Dar s[ =i le mi=te Nu e’n stare! Masa cu trei picioare 250 Am o g`sc[-n trei picioare. }n p[dure sunt crescut[. . +i e mare jup`neas[.

st`lpii la oboroc. # Scaunul 252 }n p[dure n[scui. }n p[dure crescui. V[taf pentru stat m[ puser[. Frumos sovon2 ]mi puser[. MOBILIERUL. nr. dar nu merg. Culmea (grinda pentru haine) 256 }n p[dure n[scui. Sovon . }n p[dure crescui. . 254 Am picioare. Oboseala o-n\eleg. ORNAMENTA|IA Picioarele mesei 251 Patru fra\i cu-o p[l[rie1. ghicit.INTERIORUL CASEI. p`nz[ alb[. Acas’ dac[ m-aduser[. Acas[ dac[ m-aduser[. 1 2 O form[ asem[n[toare pt. 255 Am un purcel de tei F`\a-f`\a prin bordei.v[l purtat de femei ca podoab[. 253 Sub un singur coperi= Patru fra\i se \in propti=. 1141.

S[ se g[teasc[. s[ se primeneasc[. ori nu vie. Seara m[ ]ncarc[.# CINEL-CINEL 257 Peste zi =ed de=art[. +i tot trebuie g[tit? . Culmea =i u=a 258 Am dou[ surioare: Una a=teapt[ seara. Culmea. Alta zice c[ de-ar veni noaptea. S[ se odihneasc[. Alta — diminea\a. Patul 260 Ce-i gata. +i alta zice: „Ori vie. Diminea\a m[ descarc[. C[ mie totuna-mi face“. u=a =i fereastra 259 Am trei fete ]ntr-o cas[: Una zice c[ de-ar veni duminica. s[ se odihneasc[.

u=a =i culmea 262 Am trei surori. . \igar[. nr. s[ m[ odihnesc!“ A treia: „Vie zi =i vie noapte. s[ m[ u=urez!“ Alta: „De-ar sosi noaptea.INTERIORUL CASEI. +i nu zboar[? 1 O form[ asem[n[toare pt. mi-i totuna!” #! Patul. Perina 263 +ichilinga-binga. Tatanica puf1. z[u. totuna mi-este“. ghicit. u=a =i poli\a 261 Trei f[rta\i }ncertura\i. 264 Cine are pene. MOBILIERUL. una zice: „De-ar veni ziua. Unul zice: “Bun[-i ziulica!” Altul: “Ba-i mai bun[ nopticica!” Da’ mezinul totdeauna: “Ba mie. ORNAMENTA|IA Patul.1516.

Lai\a1. Cu ma\e de p`nz[tur[. I se v[d ma\ele toate.#" CINEL-CINEL Fa\a de perin[ =i perina 265 Pielea vacii-i la p`r[u. 1 Lai\[. mie totuna mi-i!“ Lada cu haine 267 Iau iepei =aua din spate. Vaca st[ unde dorm eu. lavi\[ — sc`ndur[ lat[ fixat[ de-a lungul unui perete ]n casele \[r[ne=ti. . care serve=te drept banc[ sau chiar pat. 268 Am o vac[ sur[. h[rnicu\[ foc: „Ba hodina mea-i la noapte!“ Iar mezina: „Titiri-pitiri. Una care-i mai lene=uc[ zice: „Bine hodinesc eu ziua!“ Alta. u=a =i fereastra 266 Trei surori din ceea cas[ stau la sfat.

De la u=[ p`n’ la foc. ORNAMENTA|IA M[tura 269 Ocolica-ocolea. Noduroas[. bietul. . Stau posomor`t[-n jos. 271 T[f[log-t[f[log. Doroftei Geme. 272 Nu-s frumoas[. MOBILIERUL.INTERIORUL CASEI. Ocolii casa cu ea +i-o pusei mai acolea. ## Gunoiul din cas[ 275 }mprejur m[ ]nv`rtii +i-n ungher m[ gr[m[dii. D[ ocol mereu prin cas[. sub curmei. 270 Cuturu=[ Dup[ u=[. 273 }nv`rtit[ +i legat[ +i \epoas[. 274 Str`ns prea tare. Fac frumos.

|ie \i-oi spunea. fa\a. Tot va s[ m[ \ie. +i drept ca ea nimeni nu spune. cum o are. Dar spui la oricare Cusurul ce are. . 280 N-are limb[ =i nici gur[. Eu orice-oi vedea. 279 Am o surioar[-n lume. 278 Eu sunt anasur[ F[r[ ochi =i gur[. +i-oric`t se m`nie. 281 Lipie pe lipie. ]n\undrat (]mpodobit). nici gur[. 1 |`ndr[ — de la ]n\`ndrat. Nici limb[. din f[ptur[. St[ ]n grind[ +i arat[ la oricare Chipul. 277 Eu n-am.#$ CINEL-CINEL Oglinda 276 |`ndr[1 m`ndr[. Foaie ververichie. +i-arat[ orice f[ptur[.

INTERIORUL CASEI. ORNAMENTA|IA 282 Te-am v[zut ]ntr-un loc Unde n-ai fost +i nici nu puteai s[ fii vreodat[. . #% Ulcica ]n cui 283 Mo=ul cela din perete. Cu m[tu=a de-o ureche. MOBILIERUL.

#& CINEL-CINEL C{LDURA +I LUMINA St`lpii vetrei 284 Am doi unche=i la un loc. c`nd iubit[. Iarna to\i m[-mbr[\i=eaz[. 287 Iarna to\i gr[mad[ La tine venim. C`nd ur`t[. Stau cu spatele la foc. De tine fugim. 288 Baba mea cu p[rul breaz. . Vara dac[ vine. Soba 286 Alb[ =i sulemenit[. 285 Timofei =i Doroftei Stau ]n vatr[ mititei. Vara nu vor s[ m[ vaz[. Numai iarna are haz.

focul =i sc`nteia 294 Mama lata. }nghea\[ casa. Eu str`ng pe muta mea-n bra\[. Care m[n`nc[ =i lemne. Soba. 291 M[n`nc[ toat[ ziua. Unde caii se topesc. +i tot fl[m`nd[ r[m`ne. #' Casa =i soba 292 Am o cas[. nu e. Soba =i lemnele 293 Am un grajd ]mp[r[tesc.C{LDURA +I LUMINA 289 C`nd viscole=te =i-nghea\[. C`nd lipse=te fata. 290 Am o vac[ b[laie. burlanul. . Ion fluier[torul. Tata lungu. =i paie. +i-n ea o fat[. +i soru-mea: Uite-o.

Nenea fluiericiul. Tata lung. cahli\a1) 296 Am un sac Plin de mac. hogeacul. . La am`ndou[ capetele dezlegat. +ade-n jos cu gura. F[r[ nici un fund. 300 Cine zi =i noapte tutun fumeaz[.$ 295 Mama lata. 1 Cahli\[ — diminutiv de la cahl[ (co=). Nu-=i vars[ str`nsura. 297 Am un sac cu mac. +i nu se mai satur[? 301 Sus pe cas[ a=ezat +i fumeaz[ ne-ncetat. +i lelea zup[iat[. 298 Am un sac rotund. CINEL-CINEL Co=ul casei (hornul. 302 Ciutur-mutur cel b[tr`n +ade sus =i bea tutun. 299 Ursu’ pe bordei.

Mama lat[. r[sucitule? — La ce m[-ntrebi. str`mbule? — Ce m[ ]ntrebi. +i cumnata f`lf`iat[. g[uritule? C[ la coad[-a aurit. vatra =i fumul 304 Tata lungul. 305 Mama lat[ =i tata gros. Co=ul =i fumul 306 — Unde te duci. $ Co=ul. 1 C[nit — vopsit ]n negru. C`nt[-n fluiera= frumos. Nu ca tine. . g[unosule? 307 — Unde mergi tu. Mama lata.C{LDURA +I LUMINA Co=ul. tot c[nit1. Nenea fluier[torul. vatra =i para focului 303 Tata lung.

Ginerele turbat. N[strap[ . Maica milostiv[. Surioar[ alb[. . Ginere din lume. vas.can[. focul. cuptorul =i p`inea 308 Tata ]nalt.$ CINEL-CINEL Co=ul. Cremenea =i amnarul 311 N[strap[2 din ap[. P-o m`nec[ de cojoc b[ga\i. 1 2 Corlat[ — un fel de poli\[ ]n jurul vetrei \[r[ne=ti. cup[. +i-i at`rn[ nasu-n vatr[. +i to\i beau tutun cu lulelele. Fiarele co=ului 309 +ade mo=ul pe corlat[1. Corlata =i co=ul 310 Am patru fra\i.

+i nuna ]n g`rl[. Ginerele-n |arigrad. +i=taru1-n prund. . 314 Mama-i din p[dure. +i taur De la faur. Laptele se duce-n v`nt. 1 +i=tar — vas de lemn cu gura mai larg[ dec`t baza. folosit pentru muls sau p[strat laptele. Vaca la munte. 313 Rage Rujana din p[dure +i cerbana din genune. Tata e din t`rg. amnarul =i cremenea (sc[p[r[torile) 312 Mireasa-n p[dure.C{LDURA +I LUMINA Iasca. $! Amnarul. cremenea =i sc`nteia 315 Vi\elu-n t`rg. iasca. +i eu dup[ prund.

$" CINEL-CINEL Sc`nteia 316 Cimilic[ Mititic[. 1 Maj[ — unitate de m[sur[ pentru greut[\i. egal[ — dup[ regiuni — cu 50 sau 100 kg. Nici eu n-o spui. mu=c[. P`c! P`c! tirichi\[. nu-i. Dac[ nu-i. Cum mu=c[. Nici de Vod[ nu-i e fric[. c[ru\[ pentru transportat pe=te. 319 Iote-o. 321 Cum na=te. 320 Cinghili\[ Minghili\[. 318 Uite-o Nu-i. 317 E mai mic[ dec`t un purice +i mai grea dec`t o maj[1. moare. .

Focul 324 Am un bour ro=u: Unde pa=te Mult[ vreme Se cunoa=te. 1 Toroipanu — b[\ noduros mai gros la un cap[t. ciomag. 326 Unde doarme boul ro=u. F[r[ d`nsul piei. Se cunoa=te ]ntr-o var[. m[ciuc[. 327 Am un giunc ro=u: Unde zace ]ntr-o sar[. . 325 Unde se culc[ Boian. Toroipanu1 — dup[ ea. Nu mai cre=te iarb[ verde. $# Chibritul 323 Be\i=or de tei.C{LDURA +I LUMINA Sc`ntea =i fumul 322 |in\iriga-n fug[. Se cunoa=te =i-ntr-un an.

329 Am un bou ro=u: C`nd ]l uzi. 336 Ce e mai tare ca fierul =i o\elul? CINEL-CINEL . Dar noaptea tot se vede. +i nu-l pot scoate Cu funia din ocol. Iarba nu mai cre=te. 332 P[s[ric[ mic[. frige.$$ 328 C`t a p[scut Bujor ]ntr-o sar[. 330 Am un bou bujor. 333 Am un copil: Tot m[n`nc[ =i nu se mai satur[. Nu bea. moare. V`ntu-l ]ncinge. Nu cre=te iarb[ ]ntr-o var[. 335 C`t de mic. 334 V`ntu-l st`nge. 331 Am un arm[sar nebun: Unde se t[v[le=te. Pe unde-atinge. nu m[n`nc[.

}n gura sobei mele. r[sucit[? — Ce m[-ntrebi tu. 343 Tat[l ]nc[ nu s-a n[scut. g[urit[? Coada mea e-ntraurit[! $% J[raticul (c[rbunele aprins) 338 Aur — buc[\ele. 339 Ce pui ]n ap[ +i moare pe loc? 340 }l bag ro= ]n ap[ +i iese negru. Focul =i fumul 341 P[rin\ii acum se nasc. Pletele-i pe cas[. . +i copiii-s ]n v`rful casei! 342 Ta-s[u nu-i f[cut.C{LDURA +I LUMINA Para focului =i cahli\a 337 — Unde mergi tu. 344 Popa-n cas[. +i fi-s[u joac[ pe cas[. +i copilul i-alearg[ prin sat.

De foc desp[r\it. Iute a murit. De foc a fugit. Tata lung +i nenea fluier[tor. ]ntortocheat. Mama groas[. 1 2 +ov[it — cotit. Sus se suie Din c[\uie2. Umbl[ =ov[it[1. co=ul =i fumul 345 Sora mea-nfl[c[rat[. Tata este ro=u-luminos +i zbor ]n rotocoale p`n[ la nori. Cioar[ f[r[ aripi. Fumul 346 }n foc s-a n[scut. soba. . 349 Copil negru-v`n[t. 347 Ciut[ mohor`t[. ]n care se ard mirodenii.$& CINEL-CINEL Focul. C[\uie — vas de metal sau de p[m`nt. 348 Toderel Din firicel.

352 Iese mo=ul din str`mtori +i se-nal\[ p`n’ la nori. nici picioare. F[r[ m`ini +i f[r[ picioare. 351 Se suie mo=ul ]n pod F[r[ scar[. Suie-n pod f[r[ de scar[. =oldit. Umbl[ singur prin =ur[. 354 Ori ]i iarn[. 1 +olv`lc[iat — =chiop. .C{LDURA +I LUMINA 350 Mo= Stan lungul M[soar[ cr`ngul. 355 Ce se suie f[r[ aripi? $' Fumul. ori ]i var[. Taica-l scuip[ =i-l ]njur[. 353 N-are m`ini. vatra =i corlata 356 Tata lung. Cumnata =ov`lc[iat[1. El nu r[spunde nimica: Suie-n pod. nici gur[. s[ caute purcica. Mama lat[.

Numai unu-i negru +i pe to\i ]i d[ afar[. Pe to\i ]i gone=te +i-i risipe=te. To\i boii-i ]mpr[=tie.% CINEL-CINEL V[traiul (cociorva) 357 Am un cal negru: C`nd ]l bag ]ntre cei ro=ii. 358 Am un ocol de boi: C`nd bag un taur negru-n el. . 361 Ispas Cu capul ars. 359 Am un mo= b[tr`n +i st[ cu nasu-n scrum. 360 Undrulas Cu nasul ars. Jarul =i ujogul (v[traiul) 362 Am un grajd Cu doi boi ro=ii.

Iar b[ie\ii — m[run\ei. Cresc la munte. +i iarna te ]nc[lze=te. Iese tata-afar’ cu ei. Mama lat[ +i-afumat[. lemnele 364 Cresc departe. Toamna-ng[lbene=te. Buc[\ele m[ face. soba =i j[raticul 363 Tata lung =i-nc`rligat. Vreascul rupt 366 Indoitur[ Cu pocnitur[. 365 Prim[vara ]nverze=te. . % Lemnul de foc. Iar c`nd acas[ m[ aduce.C{LDURA +I LUMINA V[traiul.

1 Argea — construc\ie mic[ de sc`nduri. 372 Dobra grasa Umple casa. 371 Mic[-mititic[. . Dar cu str[lucirea M[ =i pr[p[desc. ]n care se a=az[ vara r[zboiul de \esut. 370 Mititeaua Umple-argeaua1. +i buhaiul din p[dure. Cr[p[tura lemnelor 368 Ghici una: Ce nu pui la car cu m`na? Lum`narea 369 Eu ]n toat[ via\a Mereu str[lucesc. Bag[ ziua ]n argea.% CINEL-CINEL Lemnul =i vatra 367 Rage buha din cenu=[.

375 Am o fat[ Cu inima de fe=tile1. 1 Fe=til[ — aici cu sensul de fitil de lum`nare. . Jos cas[. 377 Ce-i mic c`t pumnul. St[ ]n grind[ +i luce=te. 374 Trup de s[u +i inim[ de bumbac r[u. 379 |`ndr[ m`ndr[.C{LDURA +I LUMINA 373 Lui Ioan lungul }i pic[ mucul. +i vede-n toat[ casa? Lampa 378 Sus cas[. %! Opai\ul 376 Omu=or de lut. Te orbe=te. La mijloc fereastr[. Cu p[rul de foc.

Lumineaz[ casa toat[. V`rfu-i arde2. Ghici covalnica! CINEL-CINEL Fitilul l[mpii 383 }ntr-un v`rf de arina= Se z[re=te-un sorina=. }n fiecare sar[ ]i arde capul. vagabond. lainic — r[t[citor. 381 +ade doamna pe corlat[. 384 Am un =arpe ]n iaz. Lalnic. nr. 1697 (primele dou[ versuri). Gazul ]n lamp[ 385 Stejar verde. p[un. P`n[ nu se va l[lnici Nu se va p[lnici. Face casa luminoas[. 1 2 . 916 =i pt. Aceea=i form[: pt. bujor. 382 O lalnic[1-palnic[. hoinar.%" 380 Am o bab[ burduhoas[. Lalnica-palnica. nr. ghicit. ghicit.

Dup[ ce m[ scoaser[. Fire r[=chirate. De ia foc la sc[f`rlie. Pr[sad[ — par[. %# Curentul electric 387 Pe s`rm[ se-ntinde. Frumos m[ cur[\iser[ +i s[ luminez m[ puser[. Stele aurii Ard =i-n plin[ zi. . 388 Urzitoare-nalte. 1 2 Bagdadie — tavan. 390 O pr[sad[2 at`rnat[. +i-n cas[ s-aprinde.C{LDURA +I LUMINA 386 }n st`nc[ fusesem. Dar nu poate fi m`ncat[. Becul electric 389 L-au legat pe nea Ilie C-un curmei de bagdadie1 +i-l hr[nesc printr-o fr`nghie.

394 Clo=ca-n vad s-a pitulat. St[ ]n munte priponit. Hidrocentrala 393 Un balaur. +i pe n[ri cum sufl[ para. Risipindu-=i puii-n sat. Ap[ b`nd necontenit. }i hr[ne=te pe-o fr`nghie. }ns[ noaptea. 392 +i la badea ]n unghere Ard acuma stele. Solzi de aur. . Lumineaz[ toat[ \ara.%$ CINEL-CINEL Electrificarea 391 Pe-o colin[ sau pe sat — J[ratic ]mpr[=tiat. grijulie.

Peste limpezeal[ — G[lbeneal[. Peste lat[ — ]mbojorat[. Peste m[ciuc[ — Limpezeal[.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) %% Vatra cu focul. Peste lelea durdulia +ade badea burduhoiul. . f[c[le\. hudule\. Peste cr[c[nat[ — M[ciuc[. Peste ]mbojorat[ — Cr[c[nat[. Peste g[lbeneal[ — Hurdule\1. m[laiul =i f[c[le\ul 395 Lat[ patelat[. apa din el. Peste lelea lat[ — Lelea v`lvoroat[. 396 +ade lelea lat[. hulude\ — varg[. ceaunul. pirostriile. 1 Hurdule\. Peste lelea v`lvoroat[ — Lelea durdulia.

Vatra =i fumul 398 U\u\ui la C[lm[\ui. burca1 =i spuza 397 Lat[. Peste bosumflat[ — Chioara cu ochi. 400 Am o c[ma=[: Numai din petice f[cut[. Peste lat[ — Bosumflat[. =i nu se satur[. Din[untru luminos. . +i nu-i ]mpuns[ niciodat[ cu acul.%& CINEL-CINEL Vatra. Cuptorul 399 Am un mo= b[tr`n: Tot m[n`nc[. 1 Burc[ — turt[ de m[lai coapt[ ]n spuz[. Cuptorul ]ncins 401 Din afar[-ntunecos. Iapa este Murgul nu-i.

C`inii nu bat. Ciut[ — cerboaic[.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) 402 Pe sub r`pile r`pite — Ciute1 negre. Uluc — jgheab f[cut din sc`nduri sau din tabl[ =i pus de-a lungul stre=inii casei. %' Cuptorul cu p`ine 405 Veni titirigile. 3 Ciuciulete — un soi de ciuperc[ comestibil[. 1 2 . |estul 406 Ce st[ rezemat f[r[ picioare? 407 Am un ciuciulete3 +ade la perete. fiar[. R[mase doctorul gol. cu p[l[ria zb`rcit[. 403 +ade na=ul sub uluc2 +i fumeaz[ din ciubuc. pentru scurgerea apei. }l hr[nesc cu aluat. dup[ ce-a fumat. zb`rciog. Apoi. s[lb[ticiune. Lu[ pipirigile. mohor`te. 404 Ur=ii — }n sat.

Piuli\a 411 Am o ra\[ f[rf[rea\[. Numai pe nuci. . 410 Lenea d[. Bucate dulci. +i munca st[. Nici pe pere. 1 Dubas — om gros ori m`nc[cios. Piua =i pilugul (pis[logul) 409 Unul st[. +i unul d[.& CINEL-CINEL B[\ul \estului 408 Dubas1 Cu capul ars. Numai cu coada se negoa\[: Nici pe mere.

}n cui ac[\at[. }n c`mpie mi-ho-ho. Mi-ho-ho din c`mp +i liop-liop ]n cas[. sita =i cernutul 412 }n p[dure cioca-boca. 418 Icea banc. Jup ]n cel[lalt deal. Icea \anc. Cu p[r ferecat[.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Sita. & . 417 Jup ]n deal. }n v`lcea Tot ningea. Iar acas[ lipa-lipa. 413 A=chiu\[ din p[dure. Jos curg negurile. 415 Ce nu \ine ap[? 416 Cinel-cinel: Sus bat dobele. 414 Roat[ uscat[. Devale ninge.

}n p[dure cre=te. Vine-n sat =i joac[ neveste. . CINEL-CINEL Pirostriile (chirosteile) 421 Ciontei-bontei. Albu=. Ninge de h`ie=te. 1 R`t — livad[. 420 }n p[dure na=te. Picioare de cotei. paji=te. Numai c-o c[ciul[-n cap. Negraia. ceaunul cu ap[ =i m[lai =i f[c[le\ul 423 Cracaia. Pre r`turi1 pa=te.& 419 }n p[dure na=te. 422 Sunt trei fra\i. G[lbenu=. Pirostriile. Mama dac[ o suce=te. Mo= Neculae deasupra.

426 Am o vac[ neagr[: }n toate zilele fat[. Cu m[m[lig[ uns. Sub lai\[ pus2. 425 Am o vac[ neagr[: Cum fat[ vi\elul. }l m[n`nc[ lupii. &! Hurduz-burduz — ca un obiect care st[ at`rnat de ceva =i se b[l[b[ne=te (onomatopee). 2 O form[ asem[n[toare pt. Din |arigrad adus. tuciul) 424 Am o vac[ neagr[: C`nd o mulg O ]ntorc cu fundul ]n sus. 427 Vac[ b[l\at[. +i b[ie\ii stau ]mprejur gr[mad[.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Ceaunul (c[ldarea. 1 . nr. 1022 (primele trei versuri). ghicit. }n toate zilele fat[. bostan. 428 Hurbuz-burduz1.

+i numai urd[ fat[. Cel ro=u linge pe cel negru. gras[. un’ te duci? — M[ ]ntreab[ ciorbul. Vale-ad`nc[. . groas[. C[ldarea la foc 431 Am un bou negru =i altul ro=u. Negru ca corbul! 433 — Scurt[. C[ldarea =i pirostriile 432 — Scurt[. la ce m[-ntrebi? 1 Hait[ — c[\ea. C[ldarea =i toarta 430 Punte str`mb[.&" CINEL-CINEL Ceaunul (c[ldarea) ciobanului 429 Am o hait[1 neagr[: To\i mun\ii alearg[. un’ te duci? — R[=chirat.

&# C[ldarea =i fedele=ul 436 A plecat hurdu-burdu la f`nt`n[ +i s-a ]nt`lnit cu arsa-n fund. groaso. Sus coad[ de vulpe. . F[c[le\ul (mestec[ul. specific[ ]ndeosebi porcilor.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) C[ldarea =i doni\a 434 — Dobro groaso. Com[nacul la c[ldarea de fiert vinars 437 Bute pe bute. un’ te duci? — Arso-n burt[. un’ te duci? — Arso ]n fund. la ce m[-ntrebi? 435 — Scurto. de ce m[-ntrebi? Unde eu m[ duc. melesteul) 438 }ntr-o vale-ad`nc[ Desc`nt[ un pop[ de br`nc[1. Tot \ie \i-aduc. 1 Br`nc[ — boal[ contagioas[ la animale.

+i c`nd murii. M[m[lig[ s[ fac m[ puser[. . +i c`nd am c[zut. Iar noaptea se odihne=te. 442 Am fost la s[pat. 443 Am o m[tu=[ Cu gu=[: Toat[ ziua horcote=te1. Acas[ dac[ m-aduser[. La palme m-au luat. }n p[dure crescui. |[nd[ri m-am f[cut. }n gunoi m[ pomenii. Mul\i ani am slujit. 1 A horcoti — a horc[i. La t`rg am plecat. 440 }n p[dure n[scui. }n lume tr[ii. }n foc am intrat. Pe to\i am hr[nit. CINEL-CINEL Oala 441 Din p[m`nt n[scui.&$ 439 Iese mo=ul din colib[. Cu nasul plin de m[m[lig[.

Br`nc[ — m`n[.1 Oala c`nd se ia de pe foc 446 Cinci ]n br`nci2. 453. &% Oalele 445 La mama sub perete — Tot g[ini boghete. 3 Fedeu — capacul de la oala folosit[ pentru fiert. O form[ asem[n[toare pt. Tu\uru= pe urm[. A c[zut. nr. 448 Clopul tetei Pe gura fetei.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) 444 A tr[it Ne-a hr[nit. ghicit. S-a pr[p[dit. Neagra-nainte. 1 2 . Capacul oalei (fedeul 3) 447 Am un frate Cu buricu-n spate. blide.

}n drum m-a azv`rlit. Iar dac-am murit. parte sau col\ din vatr[. loc ]ntre cuptor =i perete. unde se a=az[ vasele =i unde stau de obicei m`\ele. 1 Cotru\[ — vatr[ mic[. Pe foc m-a p`rlit.&& CINEL-CINEL Aburul 449 Cimurcei ce-i? Ce nu st[-n oal[? Tigaia 450 Am o copil[: C`nd ]i dau m`ncare pl`nge. Blidele (str[chinile) 453 Pe la noi pe sub perete — Tot g[ini boghete. . 451 +ade baba ]n cotru\[1 +i-o tot linge-un pui de m`\[. C`nd nu-i dau. Gr[tarul 452 C`t am tr[it. tace.

O ridic[ ]nc[rcat[ +i o las[ desc[rcat[. nici lum`nare. 459 Am un cal: C`nd ]l sui la deal ]i s[tul. |u=ti la mo=u-n poie\`c[. To\i se-nchin[. 455 Buturugu\[ uscat[: O ridici ]nc[rcat[ +i o la=i jos u=urat[. &' 1 Com`ndare — com`nd (praznic.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Lingura 454 Fat[ mare-n com`ndare1 — Nici colac. Cine-o are vrea s-o ung[. osp[\ la ]nmorm`ntare). Hu=tiuluc ]n poie\ic[. C`nd e plin[. C`nd e seac[. 457 G[inu=[-nc[rc[\`c[. C`nd ]l scobor la vale-i fl[m`nd. 456 Buturug[ cam prelung[. . To\i s-apleac[. 458 Vr[biu\[-nc[rc[\ic[.

+i coada-i r[m`ne-afar[. +i to\i cu coadele-afar[. 463 Am ni=te boi: Dau s[-i bag ]n obor. Ceainicul 466 }n stomac e ap[. 465 Vi\ei mul\i ]ntr-o co=ar[. 462 De la locul lui Istrate Ies co\ofanele-nc[rcate. 461 Am o sut[ de g[ini. +i aceea pe spate. +i stau toate cu coadele peste gard.' CINEL-CINEL Lingurile ]n strachin[ 460 }ntr-o vale-ad`nc[ Multe ciori s-arunc[. }n nas — o sit[. lingurile ]n oal[ 464 Lupul intr[ ]n moar[. +i ei intr[ numai cu capul. . Are o singur[ m`n[. Lingura.

Pe care-l bat fiind jos. Ia-l de p[r =i d[-l afar[. Buf! ]n oala cu chi=leag1. 1 . Ci tot face: “Diitai geeantai!” 470 Am o bab[ =i-un mo=neag. 2 Ulduc — cuv`nt care imit[ zgomotul produs de c[derea unui corp ]n ap[. care r[m`ne ]n vas dup[ luarea sm`nt`nii. 488. 3 Forme asem[n[toare pt. nr. +ade jos =i bolbur[. El nu tace. 468 Trupinic[ scorbur[. lapte acru.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Putineiul 467 Buturug[ bulbur[. De barb[-l duc. 471 Ulduc2 — bulduc. ulcior. +ade jos =i tulbur[. 469 Am un lemn scorboros. Chi=leag — lapte ]nchegat. ghicit.3 ' Putineiul =i b[t[torul 472 Hurdu-burdu prin c[mar[. lapte prins. De barb[-l aduc.

477 Am o iap[ sureap[1: C`nd o duc la ap[ De coad[ o duc. C-un chicior turlui-burlui. De must[\i te duc. Tot de coad[-o duc la ap[.' CINEL-CINEL Bota 473 Hurduc-burduc. Cu pliscul pahar sm`nce=te. . De coad[-o aduc. 1 Surep — sirep (n[r[va=). cioant[-boant[. 476 Am o vac[ alb[ +i-o duc de coad[ la ap[. Doni\a (cofa) 474 Cinel-cinel: Am o g`sc[. ce-i? Am o iap[. Ia poftim =i mi-o g`ce=te! 475 Cimurcei.

'! Cobili\a cu cofele 483 M[ duc cu cerceii seci. 482 M[ duc c`nt`nd +i vin pl`ng`nd. . 481 Mare.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Cobili\a (corom`sla) 478 Slab[ =i sub\ire. Grei cercei mai \ine! 479 }n p[dure n[scui. Cercei grei ]mi puse.-ncovoiat[. +i vin cu ei plini. 480 Este-o bab[-nghebo=at[. +i pe um[r e purtat[. lung[. La capete ]nfierat[. Acas[ dac[ m-aduse. }n p[dure crescui. +i tot cu cercei se poart[.

Garafa 489 Am o ra\[ toaip[-boait[. Ciu=ti cu tine-n p`r[u\! 487 C`t am tr[it. 490 Am o ra\[ goib[ra\[. Mi-ai aruncat oasele. . 485 Am o g`sc[ =oait[-boait[ +i cu g`tul =ui-burlui. C-un picior turlui-burlui. Dup[ ce am murit. |i-am fost de toate foloasele. De barb[-l aduc.'" CINEL-CINEL Ulciorul 484 Am o vac[ Cu \`\a-n spinare. Cu grumazu =oib[roi. 488 Burduf-burduf: De barb[-l duc. 486 G`lg[u\-g`lg[u\. +i unul p[h[rnice=te.

494. +i umbl[ prin sat. can[. La cap piperat. Spune c[ e beat. Se4 d[ peste cap. Cine vine o s[rut[1. La fund retezat. 494 Am o feti\[. Cine vine ]l pup[.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Caucul de b[ut ap[ 491 Am o fat[ ur`t[ =i scobit[. nr. ghicit. 1 O form[ asem[n[toare pt. 492 Am un b[iat. '# Cana 493 G`lg[u\ }n p`r[u\. S[rutat[ de to\i ]n guri\[. . Paharul 495 Retevei umflat.

2 +ip . G`tul sticlei 498 Cine =tie: Care g`t n-are Nici carne. Pistor nic. |ine vinul de n[val[. 1 .'$ 496 Pistornic1 bumburat. serve=te ca sigiliu sau pecete de imprimat pe aluatul precurilor. CINEL-CINEL +ipul 2 497 +aicula= Baicula=: Cine n-a ghici. Capul i s-a suci. Nici vine? Dopul 499 Mo=negu\ ]n pielea goal[. Se d[ peste cap. pristor nic — un fel de piramid[ cu baza dreptunghiular[. flacon.sticl[.

502 }n p[dure n[scui. 504 Hurduz-burduz. balerca 503 }ntr-un c`mp ]nrotat +ade vl[dica umflat.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Fedele=ul 500 Hurdur-burdur. butea. Din p[dure-adus. 505 Am o vac[ mare Cu \`\a-n spinare +i-o mulg pe la coad[. }n p[dure crescui. Acas[ de m-a adus. 501 Am un mo= – b[tr`n: De barb[-l duc. De barb[-l aduc. Plin cu ap[ m-a pus. Sub lai\[ pus. Din |arigrad adus +i-n pivni\[ pus. '% Butoiul (bolobocul). .

La buric. +i balta \ine lemnu. unealt[ ]n form[ de p`lnie. boieri. ]ntrebuin\at la scoaterea prin aspirare a vinului din butoi. +i de vin }i pare bine? T`lvul 1 (p`lnia) 510 Coada vulpei Pe d[oaga bu\ei. Ghici\i. Calabalic. O \in ]n pimni\[-ncuiat[. 1 T`lv — fructul tigvei. folosit[ ]n acela=i scop. veselie. La inim[. ce s[ fie? 508 Lemnu’ \ine balta. CINEL-CINEL Cercul pe bololoc 509 Ce-i rotund +i f[r[ fund. Cu smicele pe spinare.'& 506 Am o g[in[ cucuiat[. . }i pui m`na pe cucui. +i cum ]ntru s-o descui. 507 Lina Magdalina.

514 Am o g`sc[ =oanc[-boanc[: La grumaz e sl[b[noag[. c[ eu v-o spui. +i nu m[-ndur s[ i-l las. nr. g[tit. De nunt[ g[tit. +ede-n c[soaie-ncuiet[. Din picior \urlui-burlui. 1 . 1281 =i pt. 513 Am o ra\[ +oant[-boant[. 2 }nsovonit — cu sovonul pe cap. S[-i pun m`na pe cucui. Doar s[ mor s[ n-o descui. Din clon\ ]mi p[h[rnice=te. Trude=te-te de-o ghice=te! 515 Coco= potcovit. Ghici\i-o. car. Pe la gu=e g[lbioar[. 1371 (primele dou[ versuri). nr. ghicit.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) Plosca 511 Am o pas[re ro=ioar[. ghicit. 512 Am o puic[ cucuiet[. '' O form[ asem[n[toare pt. pistol. +i mai are pu\in glas.1 516 G[inu=[ potcovit[. De nunt[ ]nsovonit[2.

. 521 Am o toitan[ Dolofan[. }n cui aninat. ghicit. +i vi\elul e om. }n cui at`rnat[. Ce e?1 518 Broasc[-\[stoas[. CINEL-CINEL 1 O form[ pu\in diferit[ pt. 520 }n p[dure m-am n[scut. nr. 519 Am o fat[ mare +i-o at`rn de plete ]n cui. Toat[ lumea m[ s[rut[ +i necazurile-=i uit[. }n p[dure am crescut. 522 Hurduz-burduz. Din |arigrad adus. }n =urub legat. 1512. Apoi de om sunt f[cut[. lulea. 517 Am o vac[ de lemn. C`\i o rotesc Se-nveselesc.

+i gorunul — apa. Putina 524 Fierul \ine gorunul. . Putina cu varz[ (cada cu curechi) 525 Alunul \ine gorunul.ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) H`rd[ul 523 Ciutuc-butuc. Gorunul \ine t[ul1. balt[. 1 T[u — lac. De urechi te-apuc. T[ul \ine broa=tele. ap[ st[t[toare.

N-are os. M[laiul (=i meiul) 527 Cotcob`na Umple m`na. CINEL-CINEL HRANA +I B{UTURA Meiul 526 Soarele-l sore=te. C`ndu-i gras. F[ina (prin sit[) 528 Ce intr[ prin gr[din[ +i nu face urm[? Sacul 529 C`nd ]i slab. G[ina-l ]nghi\e=te +i se pr[p[de=te. V`ntu-l r[core=te. Totu-i os. .

533 Am doi lupi }ntr-un g`t. 531 Burtea gros. F[r[ os. Un curcan cu dou[ gu=i. ! Desagii 532 Am dou[ g`=te }ntr-un g`tlej. Traista 536 Am o vac[: C`nd o duc la c`mp . Omul cu desagii 535 Pe vaea lui Berbelu=. F[r[ os.HRANA +I B{UTURA Sacul cu f[in[ 530 Tata gros. 534 Doi c`ini g`tui\i Peste poart[ azv`rli\i.

538 C`nd eu m`na bag ]n spuz[. Turta (burca) 537 Turtel. Pe boanca apuc de buz[. Buz[ de vi\el." CINEL-CINEL O duc s[tul[. . Care de-abia are loc ]n co=are. O-aduc fl[m`nd[. 540 Am o vac[. P`inea 541 Din p[m`nt ]n soare Din sac ]n dogoare. E f[r[ piele. M[laiul ]n \est 539 Am un bou mare. C`nd o scot. Burtel. C`nd o-aduc acas[. C`nd o bag ]n grajd. E cu piele.

1 2 . ghicit. roticea +i m`nc[ lumea din ea. # Bortit — g[urit. nr. r`=ni\[. De om muncit[ +i de lume-nghi\it[. Cine-o are ]i bogat. Cine nu. 1176 =i pt. 545 Rotic[. Cu cu\itul spintecat[. Forme asem[n[toare pt. 544 Roat[ rotit[. 546 Am o g[in[ Cu creasta de f[in[2. }ntre pietre m-au strivit. Chiar ]n jar am fost b[gat[. melc. Peste tot locul bortit[1. ghicit. ]i om s[rac. Lumea-ntreag[ m[ iube=te. nr. 543 Cu ciomege m-au lovit. 1765 (primele dou[ versuri).HRANA +I B{UTURA 542 Chinuit[ +i muncit[. Toat[ lumea m[ dore=te. Dar de=i m[ chinuie=te.

549 Cimel-cimel: Cl[oi pe ap[. M[m[liga f[cut[ ]n ceaun pe pirostrii 550 Cu cr[caia +i negraia Faci m[laia. +i-apoi flea\ pe-o rotunjic[. M[m[liga =i p`inea 551 — Bun[ diminea\a.$ CINEL-CINEL Fr[m`ntatul =i coptul p`inii 547 Uf =i uf! de sco\i sudori. sa\ul casei! — Mul\umesc.. c[lc`ie cr[p[cioase! — Mul\umesc. nesa\iul casei! — Bun[ diminea\a. F[r’ de oas[. Stai. cinstea mesei! . Pe sub bolt[ faci =urhu. M[m[liga 548 Dobra gras[.. c[ o m[n`nci acu.

Soarele m[ cre=te. Care doarme ]n fundul bulboanei. M[ omoar[. Iar c`nd mama m[-nt`lne=te. % Laptele 553 Ce ]nghea\[ vara Mai iute dec`t iarna? Laptele de mam[ 554 Ce se m[n`nc[ +i nu se pune pe mas[? Ca=ul ]n z[r 555 Am un inel. Toat[ lumea m[ iube=te.HRANA +I B{UTURA Sarea 552 Apa m[ na=te. . m[ tope=te.

Tot ]ntr-o balerc[. S[-i dea vin =i cu rachiu. . 561 Am un butoi necercuit +i \ine =i vin. Cu at`t c`nt[resc mai pu\in. Ochii din ca=caval 557 Cu c`t am mai multe.& CINEL-CINEL Br`nza 556 M-a trimis doamna de sus La cea de jos. 560 +i vin. 559 M-a trimis doamna de sus La cea de jos. folosit ]ndeosebi pentru \uic[. Oul 558 Albaie }n paie. 1 Buriu — butoia=. =i holerc[. Alb[. =i rachiu osebit. Tot ]ntr-un buriu1. S[-mi dea carne burghioas[. f[r[ oase.

]n care se p[streaz[ de obicei br`nza =i laptele. f[cut[ din doage de lemn. Alta-ng[lbene=te. ' Butnar — dogar. Peste tot este boltit[. +i nu se amestec[. vas. ce e? 564 Am o b[rb`n\[3 Cu dou[ feluri de br`nz[: Una ]n[lbe=te. 563 Am un buglena=2 Cu vin =i cu vinars. 565 Vinu’ voivodesei +i cu-a-mp[r[tesei Stau ]ntr-un butoi +i nu se-amestec[ am`ndoi. Ghici.HRANA +I B{UTURA 562 Am un poloboc: Dac[ se stric[ Nu-l poate nici un butnar1 tocmi. +i p`n[ ce n-o spargi Nu po\i s[ intri-ntr-]nsa. 1 2 . V[ruit[. 3 B[rb`n\[ — putinic[. Buglena= — butoi. 567 Am o c[su\[ Micu\[. 566 Am o cas[ v[ruit[.

Coad[ deloc. Pic[ jos. ]i alb. f[r[ ferestre. 569 Var v[ruit. 568 Am o c[m[ru=[ Plin[ de m`nc[ru=[. ]i galben. 570 Sus albu= tare. . La mijloc galben[ floare. 571 Cine n-are cap deloc. +i se face dobitoc? 572 Ce se na=te din ]nsufle\it. Zid zidit. F[r[ u=i. CINEL-CINEL G[lbenu=ul oului 575 Am spart ghea\a +i-am aflat aurul. +i-i ne]nsufle\it? 573 Ce nu po\i s[ pui S[ =az[ ]n cui? 574 Arunci sus. Pe nic[iri n-are u=[. Jos albu= moale.

Sl[nina 579 |igan afumat }n cui ag[\at. c`lba=ul) 577 Am un balaur mare +i-l pun ]n frigare. . Caltabo=ul (g`lba=ul.HRANA +I B{UTURA Coaja oului 576 Am o c[ma=[ f[r[ nici un refec1. F[r[ nici o deschiz[tur[. Mierea 580 Ce-i mai dulce pentru gur[ +i-i str`ns cu alerg[tur[? 1 Refec — cus[tur[ cu ajutorul c[reia se ]mbin[ dou[ buc[\i de p`nz[. G[lu=ca 578 Inelul doamnei }n fundul oalei.

c`rmoaj[ — resturi. 1 2 C`rmojie.2 584 Ro=u ca focul. 1890. 581 Ce e mai dulce =i mai dulce +i prin b`z`it s-aduce? CINEL-CINEL Untdelemnul 582 Ce st[ ]n umezeal[ +i nu se ud[? Ardeiul iute 583 T[rt[cu\[ ro=ie. linga-linga. m[cea=[. Lega-\i-s-ar limba. C-un fir de m[tase neagr[. ghicit. Piperul. firimituri (de m`ncare). O form[ asem[n[toare pt. nr. boabele de piper 585 Cinga. . Plin[ de c`rmojie1. 586 Ghemule\e cre\e Umbl[ prin jude\e. Uite ca dracul. Limba-n gur[ \i se leag[.

Jos piei. Smochina 590 Sus piele. r`=ni\[. nr. 588 Ce-i din lumea mare-adus +i la mare mas[ pus? ! P[tl[gica murat[ 589 V`r`i m`na-ntr-o g[leat[ +i scosei pe lelea beat[.HRANA +I B{UTURA 587 Am un m[r cre\ De la un precupe\. +i la mijloc urd[1. 591 Sus piei. ghicit. La mijloc boabe de mei. Pl[cinta 592 Turt[ peste turt[. Jos piele. 1 Form[ asem[n[toare pt. 1175. }n mijloc m[lai cu miere. .

Cioc`rlie. Vinul 596 S`ngele Domnului }n capul omului. 597 Lie." 593 Petec peste petec. Rachiul 595 Tu m[ faci om! Eu te fac neom. Ding[lie. Sus pe desuietec. . 598 Cing[lie. ghicitoare mic[ C`t oul de r`ndunic[: R`ndunica nu-l cloce=te. Lie. Iar[-n gur[ se tope=te. C[ la nunta noastr[ joac[ Sf`nta poam[ busuioac[. CINEL-CINEL Bomboana 594 Ghici.

bucurie. Fe\uiala snopului. C`nii dup[ el nu bat. }nflorita. C-am s[-\i spun o mare bucurie: C[ s-a m[ritat Novidita. +i fac poznele adese Celor ce m[ prisosesc. Dar =i nebunie? # Vinul ]n butoi 601 Merge mo=ul prin sat }n cojoc de brad. . Floarea busuiocului. 602 Nebunul satului. 599 La mesele cele alese Nu lipsesc. Iar la nunt[ Cine-i joac[? Joac[: Sf`nta poam[ busuioac[.HRANA +I B{UTURA Vino de la-mp[r[\ie. }n c[ma=[ de lemn. 600 Cine aduce s[n[tate.

sub\irica. Umple putinica. nerod. Nebunul nebune=te oamenii. . }mbr[cat ]n coaja p[catului. CINEL-CINEL Braga 606 Dobra. 1 Bolund. 605 Bolundul1 satului. smintit. Cu cojoc de lemn. bol`nd — nebun. 604 Gorunul \ine nebunul.$ 603 Nebunul satului.

) % Pieptenii de l`n[ 607 Am doi mo=negi: Toat[ ziua se trag cu din\ii de barb[1. ghicit. Se trag de barb[ Am`ndoi. . 609 Am doi moroi. C`nd se-nt`lnesc Se trag de barb[. +arg — galben-deschis. Care se trag de must[\i. Ragila de l`n[ 611 L[t[ru=c[. |ESUT. 610 Am dou[ m`\e. 608 Am doi mo=negi Cu barba =arg[2. nr. CUSUT. 1 2 O form[ pu\in diferit[ pt. 743. MELI|AT etc. ru=c[ De bagi degetul Te mu=c[.LUCRU DE M~N{ LUCRU DE M~N{ (TORS. pieptenele =i barba.

]i pic[ p[rul. 614 Am o vac[: C`t[-i ziua o mulg. +ed sub strea=in[ =i pl`ng.& CINEL-CINEL Fuiorul ]n furc[ 612 Iarna. +i cinci alearg[-n vale =uier`nd. C`nd o piepteni. =i n-au nici rou[. P`n[ r[m`n numai cu coarnele pe ea. =i-i plou[. Degetele la tors 615 Cinel-cinel: Cinci sub strea=in[. Furca =i m`inile c`nd torc 613 Cumetri\a sup[rat[ +ade tot nepiept[nat[. . 617 Cinci mulg +i cinci alearg[. La toat[ casa Pom ]nflorit. Cinci muncesc. 616 Am cinci voinici.

Pe mo=neag ]l sucesc. bor\os. 619 Foltea1-n sus. Hur ]n jos. 622 Am un mo=neag burduhos +i o bab[ stren\[roas[. 1 2 Foltea — burtos. ' Furca =i fusul 621 Sub un p[ltina= Joac[-un iepura=. Pe bab[ o smucesc. Foltea-n jos. +i-l \in de coad[ P`n[ se-ngra=[.LUCRU DE M~N{ Fusul 618 Hur ]n sus. Pic[ noaptea burduhos. Burdios — burduh[nos. . 620 Am un purcel. m`nc[u. Foltea vine burdios2.

Hui un pui De m[t[hui. Hui ]n jos. 626 }l \ii de coad[. CINEL-CINEL Ghemul 623 Bete peste bete. Cu mii de bete-ncins. V`rtelni\a 628 Am un mo=negu\ }ntr-un picioru\. R[=chitorul 627 Hui ]n sus. Dar el tot fuge de-a dura. O mie-ncheiete. . 625 Motof`lc[ de purcea Aruncat[-ntr-o argea. 624 Am un pui de urs.

C`nd ]i dau cu palma. +i nu ame\e=te.LUCRU DE M~N{ 629 Oaie. Oac[n[ — neagr[ la cap =i alb[ la corp. 1652 (a se compara cu primele dou[ versuri). ghicit. nr. oaie.2 630 }ntr-un v`rf de plop Joac[ un iepure =chiop. 1 2 . +ade jos =i deap[n[. oac[n[1. Toat[ ziua se-nv`rte=te. Forme pu\in diferite pt. Urzitoarea =i \evile 633 Am o iap[ cu doisprezece m`nji: C`nd trag de c[p[stru. Face: tudiriu-tudiriu! 632 Toat[ ziua r[cne=te. Necheaz[ to\i m`njii. +i n-o doare gura. unti=ca.  Sucala 631 Am o c[\elu=[.

Hodorog! 636 Am o juncu\[. Dun[rea ]nghea\[. Via se-ncovie. }n frunte cu stelu\[. CINEL-CINEL R[zboiul de \esut (stativele). 638 Treapa-leapa. Hop — hop! 635 H`\a-b`\a. }n p`ntece Cu desc`ntece. Sairea — boirea. Boca-boca. 637 Murgu calc[-n vie. Murgu-noat[. Apa-nghea\[. }n spate Cu p[cate. . }n =ale Cu gre=ale. \esutul 634 Hotara —potara.

=i-alta piere. Cel slab se ]ngra=[. 641 Sunt dou[ fete: Una se tot ]ncinge. Alta se primene=te. Cel gras sl[be=te. ! Sulurile de la r[zboiul de \esut 640 Am dou[ fete: C`nd una se gole=te.LUCRU DE M~N{ P`nza ]n r[zboi 639 O m[tu=[ ]mbr[cat[. Dou[ fete-i joac[-n spate: Una sare. I\ele 643 A\e cre\e Puse-n be\e. =i altul gras. 642 Am doi porci: Unul e slab. . Suveicat[. Alta se tot descinge. Tot pe lat =edea culcat[.

+i ele ies. 648 Am o bab[ oarb[. Locul ]nghea\[. . 647 Dou[ lemne. Pe=tele nu-l prinde. Eu le-ndes. Dou[ pene +i o mie de surcele. " 644 Baie1 cre\e Pe cote\e. CINEL-CINEL Spata 646 Dou[ lemne Codolemne +i mai multe m[run\ele. 1 Baie — prescurtare de la baier[. 649 Am o fat[: Pe unde ea calc[. Care-ncheag[ apele. 645 Dou[ pl[=i lipite.

Marea-nghea\[. 653 +aica trece. 655 Am o p[s[ric[: V`=ti ]n cr`ng. Intr[ pe rost1 repede. 652 Iapa trece. V`=ti afar[. format la r[zboiul de \esut ]ntre firele de urzeal[ ridicate de i\e =i cele r[mase jos (prin care se trece suveica ]n timpul \esutului). Dun[rea-nghea\[. 1 . Trece sub poduri repede. C-un fir de iarb[ Legat de barb[.LUCRU DE M~N{ Suveica (suvelni\a) 650 Felie de pepene. 651 Felie de pepene. M[\igu=ul dup[ ea. =op`rl[. 657 Peste ghea\[ Pe su-ghea\[ # Rost — aici cu sensul de spa\iu ]n form[ de unghi. 654 P[s[rica ici-colea. 656 |u=ti. printre gard.

664 Alecu\[ mititel. }ngr[de=te frumu=el? 660 Mititel-mititel. Mititel. 663 Todirel. Mai lung[-i coada dec`t el. Face gardul frumu=el. 661 Ce fuge mereu la vale +i-=i las[ ma\ele-n cale? 662 Ilie trece pe vale +i-=i las[ ma\ele-n cale. Andreaua 658 Am o iap[: P`n[ n-o ]nh[mi de coad[. $ CINEL-CINEL Printre ele C`nt-o ra\[. Cu buricul dup[ el. . Nu trage. mititel. Acul 659 Ce e mic.

E micu\ =i tot ]mpunge. 673 Urechi are. }i pun coad[ de fuior. 670 M`nz de fier. 667 Am o purcelu=[: Cu botul r`m[. 666 Am un coco=: Cu ciocul urze=te. Urm[ ]mpletit[ are.LUCRU DE M~N{ 665 G`nganie f[r[ suflare. 668 Am un bou: Cu coada sparge. 669 Am o capr[ alb[. 672 Luciu luce=te. +i cu =oldurile astup[. Ham[t[ de coad[. % . Luciu str[luce=te. Coad[ de fuior. Cu coada-mplete=te. dar n-aude. 671 Luciu-lucior. Cu capul drege. La gard mereu ]mplete=te.

iese. +i codi\a-=i las[-n dar! 676 A=chie lucioas[. Coad[ m[t[soas[: Mereu g[ure=te. intr[ iar. +i se leag[. 675 Intr[. =i se-nnoad[ Chiar cu propria sa coad[. }n hain[-=i face culcu=. 678 Am un b[\ de carne +i-i pui tichie de fier. CINEL-CINEL Degetarul 677 Am o c[su\[ Micu\[. ]nv`rtecu=. Nu rupe. . urze=te. +i are mai multe fere=ti Dec`t casele ]mp[ratului. & 674 Lunecu=. C`rligele pentru ]mpletit ciorapi 679 Am cinci cai: Mu=c[ unul din botul altuia.

683 Dou[ surioare Foarte t[ietoare: Pe unde trec ele. ' Horbota (dantela) 681 Ce-i f[cut f[r[ nivideal[1? Foarfecele 682 Dou[ r[\i=oare C[lug[ricioare: Pe unde mergea. Malul se surpa. . 1 Nivideal[. Dou[ scurte-nc`rligate. Surp[ m[lurele. n[v[leal[ — trecerea firelor urzelii prin i\e =i spat[. ]n ordinea cerut[ de modelul \es[turii. 684 Dou[ lungi al[turate.LUCRU DE M~N{ Andrelele. firul =i ]mpletitul col\unului 680 Cu cinci pari =i c-o nuia Lunge=ti gardul c`t colea.

}n p[dure cre=te. t`rlic. +i sub mal r[cne=te. 687 Dou[ a=chii +-un buric. 688 Dou[ babe-ntr-un buric Fac mereu T`rlic. Dou[ inele. . Vine la sate.! 685 Dou[ o\ele. P`n[ nu-i bagi de=tele ]n ochi. 686 Am o vac[. +ade un cui ]ntre ele. CINEL-CINEL Foarfecele de tuns oi 689 Cine face s`ca-b`ca pe sub strai? Maiul de rufe 690 }n p[dure na=te. Nu pa=te.

O form[ asem[n[toare pt. Face cioc-boc. Coteicu\[ — c[\elu=[ de v`n[toare. }n p[dure cre=te. 695 Pe-o movili\[ n[ltu\[ latr[ o coteicu\[3. +i-n[untru nu-i nimic. ghicit. 693 Merge ]n p[dure. 766. lesoi. 1 2 3 A h[p[lui — a m`nca repede. 696 Latr[ c[\eaua nevestei ]n b[t[tur[ +i-i sar din\ii din gur[.LUCRU DE M~N{ B[=ica de s[pun 691 G`rgolic peste colnic. . Vine la \ar[ +i h[p[luie=te1. Face treapa-leapa. apuc`nd violent. nr. Alatr[ p-o v`lcelu=[2. Vine acas[. 694 Am o c[\elu=[ clu=[. ! Meli\a =i meli\atul 692 }n p[dure na=te.

CINEL-CINEL . L[tr[toare ]ntreg satului pus[.! 697 Latr[ alba la r[scruce. 698 Cinel-cinel: C[\[lus[ Din p[dure-adus[. 699 Am o c[\ea: P`n’ n-o iau de coad[. +i din gur[ a\e-i cade. Nu latr[.

ghicit. PIEPT{N{TUR{. . 1 2 O form[ asem[n[toare pt. Bag[ p[ru-n fund. Bag[ p[ru-n fund. 1279. Ce mi-i da s[ nu te spui C-am v[zut izmene-n cui?1 C[ciula 701 Fedele= rotund. PIEPT{N{TUR{. ARTICOLE DE TOALET{. }n poal[ gurela=. PODOABE VE+MINTE. Str`nge p[ru-n fund. P[l[ria 704 }n v`rf cuma=2. PODOABE !! Gluga 700 P[s[ric[ cu cucui. ARTICOLE DE TOALET{. 703 Putinei rotund. pu=ca =i geanta.VE+MINTE. 702 Bucium rotund. nr. Cuma= — stof[.

CINEL-CINEL C[ma=a 707 Am trup. . Dou[ bra\e. 708 Cine are un g`t f[r[ cap. E=ti tot ]n[untru. dar n-am cap. Pantalonii 710 Intru pe-o u=[ =i ie= pe dou[. +i c`nd te crezi afar[. 706 +i-nv`rtit[. +i se pune cu soarele-n pricin[. =i rotit[. Pe trei ie=i. dar n-am corp. Am m`neci. Am g`t. Sunt ]n[untru. Trebuie omului numaidec`t.!" 705 Scut pe soare. dar n-am m`ini. +i f[r[ picioare? 709 Am o c[mar[ cu patru u=i: Pe una intri. C`nd am ie=it pe cele dou[. scut pe v`nt.

Opinca. De=i are dou[ picioare? !# Cureaua 712 Noaptea — =op`rl[. Ziua-s pline. PIEPT{N{TUR{. opincile 713 Am dou[ cov[\ele u=urele. +i ziua — cerc. 715 Am dou[ leg[nu\e: Ziua-s plinu\e. PODOABE 711 Cine nu poate alerga. Opinca =i noji\ele 716 Am o cas[ Cu c[priori deasupra +i coperi=ul dedesubt.VE+MINTE. Noaptea-s goale. Noaptea — golu\e. ARTICOLE DE TOALET{. 714 Am dou[ albioare: Ziua-s pline. . Noaptea-s goale.

Z[hat[ — perete de nuiele ]nvelit cu paie. 1 . folosit ca ad[post contra v`ntului (pentru vite). 719 Am o nuia vergelea. +i-am ]ngr[dit o poiat[ +i-o z[hat[1. Noaptea-s goale.!$ 717 Ra\[ Cu ma\ele Pe spate. }nghite ciolanul tot. F[cui ocol la vi\ei. +i mi-a mai r[mas o bucat[. CINEL-CINEL A\a de la opinci 718 M-am dus ]n p[dure +i-am t[iat o nuia lung[. Mai r[mase un cr`mpei. 2 A v[rgui — a vergelui (a ]nt[ri ceva cu vergi ca s[ nu se rup[. V[rguii2 \ara cu ea. cizmele 720 Corb negru. Cizma (ciobota). 721 Am dou[ =tiubeie=e: Ziua-s pline.

+i-apoi ]l m[rt[cii1. La mijloc os. H`r. Cu sfori lega\i. . Piciorul ]n cizm[ 726 Piele peste piele. 724 Ho\. PIEPT{N{TUR{. !% Bocancii 725 Am doi fra\i. }nt`i ]l ]nvelii. C`nd o sco\. ARTICOLE DE TOALET{. Seara dup[ u=[ se bag[. 1 A m[rt[ci — a pune martacii (st`lpi de lemn ]ntrebuin\a\i ca material de construc\ie).VE+MINTE. 723 Am dou[ surori: Toat[ ziua-alearg[. b`r. PODOABE 722 Am o groap[ P`n[ la genunchi. C`nd o v`r. 727 C-un pai de =ovar }nvelii o cas[ =-un co=ar. co\.

!&

CINEL-CINEL

Cizma ]nc[l\at[ cu ciorap de l`n[

728 Oala — piele de juncan, Varza — l`n[ de c`rlan1, +i c[rni\a de mocan.

Ciorapul
729 L`nosul Poart[ c[rnosul.

Cojocul
730 Am o p`nz[ lung[, lat[, Nici prin i\[, nici prin spat[, Numai din cu\it t[iat[. 731 Oaie b[l\at[, }n spinare purtat[.

M[nu=a
732 L`n[ peste l`n[, La mijloc e v`n[; V`na se zg`rce=te, L`na se cl[te=te.
1

C`rlan — miel ]n\[rcat.

VE+MINTE, PIEPT{N{TUR{, ARTICOLE DE TOALET{, PODOABE

733 Ce are forma m`nei +i tot nu-i m`n[? 734 Golu=ic[ ‘Nfloco=ic[ 

!'

Conciul
735 }ntr-un v`rf de deal Este-o potcoav[ de cal.1

Pieptenele
736 |and[r[2 turceasc[, Cine-o gici-o s[ tr[iasc[. 737 B`rnu\[3 de os, Duce porcii ]n jos. 738 Haidos-paidos, M`n[ porcii-n jos. 739 Cine are din\i mul\i, +i nu poate mu=ca?
O form[ asem[n[toare pt. luna nou[, ghicit, nr. 2114. |and[r[ — buc[\ic[ sub\ire =i lunguia\[, care se desprinde sau sare din lemn =i piatr[ ]n timpul cioplitului. 3 B`rnu\[ — diminutiv de la b`rn[.
1 2

"

CINEL-CINEL

Pieptenele cu din\i la am`ndou[ marginile

740 Sus p[dure, Jos p[dure, La mijloc E loc de joc.

Pieptenele =i barba
741 Am doi unche=i, Ce se trag de barb[.

Peria
742 Gogonea\a de purcea, Fugi de-aicea, vino-ncoa. 743 Motof`lc[ de purcea: |in cu m`na, Dau cu ea. 744 Totolina Umple m`na.

Briciul
745 Cosor de fier, D[ p[durea jos.

VE+MINTE, PIEPT{N{TUR{, ARTICOLE DE TOALET{, PODOABE

746 Cu un plug de fier Ar un munte de os. 747 Cal cu din\i de fier Pa=te muntele de p[r. 748 Am un boulean b[lan, Pa=te p[rul pe ciolan. 

"

Cercelul, cerceii
749 Usturime cu durime, C`nd mi-i pui ]mi pare bine. 750 }nc`rligat =i-ntortocheat, +i de urechi e ag[\at. 751 Drot ]nc`rligat, }n carne b[gat.

Inelul, degetul =i inelul
752 +ade F[t-Frumos Pe un cal de os. 753 Urdel-burdel, B[gat ]n coad[ de vi\el.

" 754 Frigarea de carne, +i puiul de aur.

CINEL-CINEL

Ochelarii
755 Sunt o =a, Pe care nu c[l[re=te nimeni; Sunt fereastr[, Dar nu la cas[.

Evantaiul
756 Am o g[in[: C`nd bate v`ntul, }ntinde coada.

CURTEA CASEI

CURTEA CASEI 

"!

Gardul
757 }n p[dure n[scui, }n p[dure crescui, Acas[ de m-aduse, P[zitorul cur\ii m[ puse. 758 }n p[dure n[scui, }n p[dure crescui, Acas’ dac[ m-aduse, }n hor[ m[ puse. 759 O sut[ fra\i, Unul l`ng[ altu-n=ira\i, +i unul de altul lega\i.

St`lpii por\ii
760 Doi boi t[v[luci, Nu-i dai nici pe mere, Nici pe nuci.

""

CINEL-CINEL

+opronul

761 Am patru fra\i, }ntr-o c[ciul[ b[ga\i.1

P[tulul, co=arul
762 C[ciula unchia=ului }n mijlocul b[t[turii. 763 Am o vac[: Iarna-i gras[, Vara-i slab[. 764 Patru oameni Poart[ to\i o c[ciul[.

P[tulul gol
765 Am un bou slab-slab; M[ uitai pe sub coad[-i +i-i v[zui m[selele.

1

O form[ asem[n[toare =i pt. p[tul, ghicit. nr. 764.

CURTEA CASEI

Lesoiul

1 

"#

766 }ntr-o v`lcelu=[ Latr[-o c[\elu=[.

Valeul 2
767 Lung[, cotrovit[, }n ea — nutre\ la vit[.

Pu\ul cu cump[n[ (f`nt`na)
768 Cioc`rlan mo\at Strig[ noaptea-n sat. 769 Sara, l`ng[ sm`rc, Hojma3 \`p[-un cocost`rc. 770 Am o g`sc[ potcovit[, Cu grumajii =oib`rloibi: Cu gura pahar cl[te=te, Multe boale cur[\e=te.
Lesoi — gr[tar de nuiele, pe care se bat =tiule\ii de porumb spre a li se desface boabele. 2 Valeu — jgheab de lemn, ]n care se a=az[ nutre\ul sau apa pentru vite. 3 Hojma — mereu, ]ncontinuu.
1

"$ 771 Am o ra\[ cioaic[ Boiac[, Cu grumazul cioi B`rloi, +i bea ap[ tulbure=te, Rar voinic care-o g`ce=te. 772 Am o vac[: Toat[ lumea o mulge, +i laptele ei nu se ispr[ve=te. 773 Ce e-nalt[, Cr[c[nat[, }nd[r[t cu juc[rele, +i-nainte cu ghizdele1. 774 Hoha-n sus =i hoha-n jos, Coada hohei c`t hoha. 775 Noaptea odihne=te, Ziua c`nt[re=te. 776 Ion lungu }i sp`nzur[ bumbu. 777 Ivan lungu }i pic[ mucu; Iv[neasa Scorburoasa.

CINEL-CINEL

1 Ghizdea, ghizd — ]mprejmuire care formeaz[ ]ngr[ditura unei f`nt`ni de la p[m`nt ]n sus.

Bu=tiubuc ]n fundul apei. . G[le\ile pu\ului cu roat[ 784 Dou[ ou[ de sitar Intr[ popii-n posunar. Toat[ lumea-o pup[-n gur[. "% Cump[na =i ciutura 783 Urc[ mo=ul =i coboar[ Cu m[tu=a subsuoar[. 782 Am o fat[ de pandur[. 781 Am o vac[: Toat[ ziua bea ap[ +i nu se mai satur[. ciutura ]n f`nt`n[ 778 C[ciula mutului }n fundul p[m`ntului. La popa-n gur[! 780 Vine-un cap de vulturoi. 779 B`zd`b`c..CURTEA CASEI Ciutura..

Apa ]n f`nt`n[ 786 Oglinda cerului }n ad[postul p[m`ntului. ciutura =i cump[na 785 Una zice: „Ai s[ d[m“. . leag[n. Alta: „Aidi ]n sc`rcium1 s[ ne d[m“."& CINEL-CINEL F`nt`na. Alta zice: „Ai s[ st[m“. 1 Sc`rcium — scr`nciob.

ANIMALE DOMESTICE ANIMALE DOMESTICE "' Vita 787 La cap – furc[. 1 Cotarg[ — co=arc[. . Dup[ ce-a crescut mai mare. Dealurile r[sturna. Iar c`nd ]mb[tr`nii }mi veni chef s[ joc la hor[. 789 C`t fusei mic. p[tul. La mijloc – cotarg[1 cu f`n. M[ purtai ]ntre dou[ lemne. Boul 788 C`t a fost mic. Iar c`nd a ]mb[tr`nit. La =ezut – sit[. C`nd m[ f[cui mai mare. }n patru tr`mbi\i tr`mbi\a. C`ntai cu patru fluiere. }n cr`=m[ cu el juca.

Dac[ cre=te. 792 C`nd suge. Unul la mijloc mort. C`nd ar[.# 790 P`n[-i mic. La hor[ m-am veselit. CINEL-CINEL Boii ]njuga\i trec`nd r`ul 793 Un mort ]ntre doi vii Trecea printr-un viu ]ntre doi mor\i. }n joc sare. +i st[p`nul la urm[. 791 Abia dup[ ce-am murit. |[ri cuprinde. P[m`ntul risipe=te. +i zice viul dintre cei doi mor\i C[tr[ mortul dintre cei doi vii: „Nu te v`r] a=a avan. . R[m`n numai mor\ii!“ Boii =i plugul 794 Doi ]nainte vii. C`nd face din el ciobote. C[ dac[ s-ar da viul la vii. Dac[ moare.

Vaca 796 Patru ]mpl`ntate. 799 }nainte furc[. Patru sp`nzurate. Patru stau +i vam[ dau. +i-o pleftur[. sacii cu gr`u =i m[cinatul 795 Patru neteplii Duc patru sute de mii. # Boii. . Doi se uit[-n cer. +i le schimb[ numele +i r[m`ne albele. Doi se uit[ ]nainte. 797 Patru-mpinge p[m`ntul. +i le duc la ]mp[ratul +i le taie-ndat[ capul. Face p[m`ntul de rode=te. }napoi m[tur[.ANIMALE DOMESTICE Cel de la mijoc scormone=te. 798 Patru merg. Patru d[ datoria.

|`\ele vacii =i ale iepei 803 Caulea are patru. +-un fiu. +-un rastafiu. |`\ele vacii. stufi=. +i nu se vars[. Nihaha — numai dou[. Mulsul vacii 804 Zece str`ng. . Pastafee. Stau cu gura-n jos.# CINEL-CINEL |`\ele vacii 800 Sunt patru =ipu=oare. 801 Am patru fra\i +i-mpu=c[ ]ntr-un corci1. +i patru pl`ng. vi\elul =i =u=tarul 802 Patru fee. g[leata. 1 Corci — tuf[.

Vi\elul din p`ntecele vacii 807 Opt picioare trec prin ap[ Patru numai mi se-adap[. c`nd sunt mare. Acum. ]nalt =i frumos. 809 M`ndru. }n t`rg Mi-ho-ho +i acas[ Teapa-leapa.ANIMALE DOMESTICE 805 Sus cr[pat[. La ochi este luminos. . Jos cr[pat[. Calul 808 }n p[dure Cioca-boca. La mijloc cinci trag de patru. Nu mai c`nt din nici unul. #! Vi\elul 806 C`nd eram mic C`ntam din patru cavale.

Calul =i =aua 810 Teleleaua pe c[rare. +i \i-oi ar[ta-o. Bine te mai \ii pe ea! 812 }i =a. +i-i a=a. 814 Pe s`nge st[. S`nge poart[. +i \i-o spun =i n-o ghice=ti. coarne n-are +i te poart[ ]n spinare. +i-n ea nu-i s`nge deloc! .#" CINEL-CINEL Urechi are. +aua (tarni\a) 811 G`sculi\[ chepto=ea. +i tot nu-i afla-o! 813 Hop pe =a =i lat-a=a. Cuciu-muciu pe spinare.

}n patru umblu. 817 Pe drum merge =i gr[be=te. Urechi patru =i ochi patru. 816 Suflet — sus. ## Calul. . Suflet — jos. c[l[re\ul =i =aua 820 Deasupra suflet. Hingher-mingher Pe spinare. unde mai iute. Dedesubt suflet. 819 Patru fug +i dou[-at`rn[. +i-n mijloc lemne uscate.ANIMALE DOMESTICE Calul =i c[l[re\ul 815 Treapa-leapa Pe c[rare. Iar[ unghii dou[zeci =i patru. Unde ]ncet. 818 +ase am.

Caii =i oi=tea 824 Un mort }ntre doi vii.#$ CINEL-CINEL Calul =i c[ru\a 821 Dupa-dupa pe podele. Tetea ursu Dup[ d`nsu’. Iapa =i m`nzul 823 Stropa-stropa pe c[rare. 822 Tropa-tropa pe c[rare. Enghel-menghel pe spinare. Tata ursu Dup[ d`nsu’. Cuiul din potcoav[ 825 Ce se propte=te ]n cap. Slatauzul dup[ d`nsul. Ca s[-\i intre-n t[lpi? .

Are urechi. 827 E sur. dar nu-i cal. 830 De pe deal pe deal — C`nd ]n =ub[. C`nd ]n caftan. Oaia 829 Patru resteie Duc un car de f`n +i nu se f[r`m. 831 Am un car cu teie-teie +i curmeie }n patru resteie. . dar nu-i bou.ANIMALE DOMESTICE M[garul 826 E un dobitoc Foarte n[t`ntoc: Urechi lungi Minte nu are. dar nu-i lup. #% M[garul cu desagi 828 Pe valea lui Iv[nu=. O curc[ cu dou[ gu=i. Are cruce pe spinare. Are copite.

Pe v`rf de munte-a=ezate. Berbecii c`nd se bat 836 Opt opintele +i patru izbele. }mb`rligate. ce e? CINEL-CINEL Oile =i ca=ul 833 Am o mie de lebede +i fac toate un ou. St[ pe patru picioare +i ]n v`nt. . Berbecul 834 Trece badea m`nios Cu cojocu-ntors pe dos. =i ]n ploaie. Coarnele berbecului 835 }nc`rligate. Ghici.#& 832 Am o manta mare.

Patru-n patru s-opintesc.ANIMALE DOMESTICE 837 Patru bat. 841 Ciugurele m[run\ele. Ciugur-mugur [l b[tr`n. 838 Dou[-n dou[ se lovesc. #' Ciobanul =i oile 840 Ciogu-mogu-n cap cu stogu. C`nd a stat =i-a chiuit. C[ciuli mii s-au ]mbulzit. Mii de mii Se scutur[. 842 Ciugur-mugur-mugurele. Mii =i sute se cl[tesc. Merge-n urma lor c`nt`nd. Mii =i sute se cl[tesc. Tot pe drum ]n=ir[\ele. Merg pe drum ]n=ir[\ele. . Opt opintesc. Ciugur-mugur cel b[tr`n +ade jos =i bea tutun. 839 Butur[ Pe butur[.

847 Ce se ]nchin[ la ap[ =i nu bea? 1 Halea. ciobanul =i c`inele 844 Ciugurele m`n`n\ele Merg pe drum ]n=ir[\ele. Ciugur-mugur Bea tutun. C`nt[ mo=ul dup[ ele. hal[ — dihanie. Halea1 — palea |ine calea. monstru. CINEL-CINEL Oile. Vine-nd[r[pt iar c`nt`nd.$ 843 Alunele ciugurele. +i ap[ nu bea. Ciugurele-m`n`n\ele Stau =i dorm. . Ciugur-mugur Dup[ ele. Clopotul la oaie =i la vac[ 845 Ce merge la ap[ +i nu se adap[? 846 Merge la ap[ c`nt`nd.

+i totu=i nu e b[rbat? 1 Gorgan — movil[. Vac[ nu-i. |apul 851 Ce are barb[.ANIMALE DOMESTICE 848 Strig[ ragur[ din m[gur[ +i gorgan1 din gaur[. S-aduc[ c[ld[rile. Coarne are. S[ mulg[ m`nz[rile. Pop[ nu-i. $ Capra 849 Barb[ are. . Iedul 850 Am un pui de drac Cu doi din\i De grebl[-n cap.

Cinel piciorel: Cel cu patru picioare D[ s[-l m[n`nce pe cel cu un picior. Cel cu doau[ picioare }l apuc[ pe cel cu trei picioare +i-l arunc[ dup[ cel cu patru picioare. Doi ascult[. Porcul 853 Unu ar[. 854 Patru opintoi +-un t`rn[cop. . 856 Patru opintitoare. Patru-mping. varza. Unul d[ cu biciul ]napoi. Ca s[-l scape pe cel cu un picior.$ CINEL-CINEL Capra. omul =i chirosteiul 852 Cinelu=-cinel. Doi se uit[. +i-un co\ofling. Dou[ bourate +i-o f`\[itoare. Doi se miar[. Patru umbl[. 855 Unul ar[.

860 Boier cu sapa-n bot Cat[ peste tot. 859 Turt[-n nas. Doi se miar[. Doi ful[i. Caut[ ce n-a pierdut. C`rlig ]n coad[. La p[r ca acul. G`nde=te-te =i ghice=te. Nu l-a durut. 862 Cine geme nebolind +i caut[ nepierz`nd? $! .ANIMALE DOMESTICE 857 +indil. 861 A gemut. Iarna — ]n pod. Butoi la mijloc: Uit[-te =i te mir[. La bot ca pitacul. mindil. Patru umbl[i +i-un fi\ai-fi\ai. Vara — ]n glod. 858 Unul ar[.

. — Tu de ce nu e=ti crunt? — De ce? C[ eu sunt afund. Scroafa =i purceii 866 Beau boierii pe-ntrecute. 1 Crunt — plin de s`nge. Ca s[ v[d de cai. Geme butea pe nevrute. Dar nu v[zui cai. Tot umbl`nd ca v`ntul +i r[scolind p[m`ntul. Cum de nu e=ti crunt1 +i c`t e=ti de-afund? 864 — Cimila=-la=. De unde e=ti isda=? — De pe cei mun\i Crun\i. Purceii scurm`nd 865 M-am suit ]n scai. ]ns`ngerat. Ci oastea lui Mihai.$" CINEL-CINEL Untura ]n porc 863 Iepura= Gola=.

Se adun[ o gr[mad[ de buticele. +i c`nd este la soare. Ca dintr-un miel. +i-=i face cin[ din el. Titiri=cu\ele pi=cu\ele Se dau de-a u\ele Peste titiri=c[ sf`rl[. $# Porcul =i lupul 869 H`ra1 baba Cutreier[ dumbrava. . Geme butea-n paie. 868 Am o butie mare. Porcul =i mu=tele 870 Titiri=c[ sf`rl[ Geme ]n mocirl[.ANIMALE DOMESTICE 867 Beau boierii p`n’ se moaie. Vicleanul t[lh[ros Se pune jos +i r[pune Capul babei jos. Dar titiri=c[ sf`rl[ 1 H`ra — boal[ lung[. Care tot se sparge.

Eu zic b`rr! Ea face h`rr! Eu zic b`rr! oaie la st`n[. +ade mo=u-n br`nci. +i ea face hap! de m`n[. R[u se mai sf[desc. C`nd se ]nt`lnesc. . C`inele 871 Am un doroban\ Ferecat ]n lan\. C`inele =i m`\a 873 Prietenii de cas[ Umbl[ pe sub mas[. C[\eaua 874 Are tata o oaie laie +i-a f[tat doi miei ]n paie. c[tre st`nci.$$ CINEL-CINEL Nu se poate da de-a u\ele Peste titiri=cu\ele pi=cu\ele. C`inele ciob[nesc 872 Prin v[i.

Suce=te must[\ile. trec pe oriunde. }n l[bu\e gheare-ascunde! 880 Toarce.ANIMALE DOMESTICE 875 Este-o cuconi\[: }n piept poart[ noduri +i sare gardul Cu m`inile-n =olduri. +i cic[ la tors s-a pus! 882 Giup`neas[ torc[toare. nici tu fus. 881 Nici tu furc[. toarce. 879 Labe moi. 877 Care-i dobitocul Ce p[ze=te focul +i-=i spal[ cojocul? 878 Opinc[ neras[ Zoap[n[ prin cas[. . }=i unge curelile. Ghem nu face. $% Pisica 876 Mihai Sfarancioc +ade l`ng[ foc. Nici fus =i nici caier n-are.

884 Cine toarce. Dar st`rcea-cot`rcea Nu poate s[ bat[ pe =oldic[-boldic[. 1 2 . +i ciorapi nu face? CINEL-CINEL Pisica =i =oarecele 885 +oldic[-boldic[ Bate pe st`rcea-cot`rcea. 886 Hodoli\[ Pe poli\[ +i m`\[ Pe cameni\[2. Cameni\[ — vatr[ b[tr`neasc[. Cop — m[sur[ de capacitate de aproape un litru. +i tot toarce: horc-horc-horc. format[ dintr-o platform[ de piatr[.$& 883 +ade baba l`ng[ sob[ }mbr[cat[ ]ntr-un cop1. 887 Iese timturugul Din huliup cacancea +i-ntreab[ de clopo\el.

ANIMALE DOMESTICE Motanul. . cuptorul =i =oarecele 888 Vine buhosul +i-ntreab[ pe grosul: Unde-i sprintenelul? Facere-i-a= felul! $' +oarecele. Cojoace \-ar face. hornul =i motanul 889 A venit ochiosu’ +i-a-ntrebat pe grosu’: — Acas[-i musteciosu? — }mi pare r[u c[ toarce.

891 La cap — pieptene. La cap — pieptene. N-are ceas. +i la coad[ — secere. }mpunge cu clon\u-n soare. G[ina 895 Vine f`=na pe c[rare. La picioare — r`=chitoare. .% CINEL-CINEL P{S{RI DOMESTICE Coco=ul 890 La trup — pepene. 893 |up-\up-\up pe sub perete. dar ora =tie. De r[sun[ to\i c`mpii. La grumaz — co= cu gr[un\e. F`\a-f`\a printre fete. La coad[ — secere. 894 Rege nu-i — coroan[ poart[. 892 C`nt[ badea-n zori de zi. Culeg`nd la pietri=oare.

Pipota g[inii 899 }n[untru piele. Puiul 900 Ce iese din lucru +i se face fiin\[? Puiul ]n ou 901 Am spart ghea\a +i am sflat aurul. .P{S{RI DOMESTICE G[inile =i coco=ul 896 De la noi +i p`n’ la voi Merge nunta Cu cimpoi. Mortul na=te pe viu. +i ]nsufle\it din ne]nsufle\it? 898 Viul na=te pe mort. % G[ina =i oul 897 Ce se na=te ne]nsufle\it din ]nsufle\it. +i carnea afar[.

Ca =i m[-sa: lainic[. B[lainici. +i face ni=te pui=ori lainici. Motoloi vine =i fur[. 906 Am o pas[re rotat[. Tandalic vine =i fur[. b[lainic[. 903 Gungulica fierbe pere. . b[lainic[. La picioare — r`=chitoare.% CINEL-CINEL Clo=ca =i motanul 902 Tandalica are mere. Motoloi vine =i cere. Gungulica nu se-ndur[. Chiscopainic[. Curcanul 905 La cap — ciucurene. chiscopainici. Tandalica nu se-ndur[. St[ cu coada-nvolburat[. La trup — pepene. Tandalic vine =i cere. Ra\a =i r[\u=tele 904 Am o puic[ lainic[. Chiscopainic[.

nr.GR{DINA CU FLORI GR{DINA CU FLORI %! Floarea 907 Ce tr[ie=te dup[ moarte. ghicit. . +i-altul vrea ca s-o tot poarte? Trandafirul 908 Am o m`\[ verde Cu ghearele ro=ii. 911 Oastea lui sultan-t[tar — }ntr-un v`rf de par. 1014. Macul 909 Oastea unui crai }ntr-un v`rf de pai1. 1 O form[ asem[n[toare pt. spicul de gr`u. 910 S-a suit ]n v`rf de plai M`ndra oaste-a lui Mihai.

V`rfu-i arde. Zorelele 917 Coco\ate sus. La v`rf m[ciuc[. 914 T`rgu\ }ntr-un v`rf de m[c[u\1. . Spunem: “Bun[ diminea\a!” 1 M[c[u\ — diminutiv de la m[c[u (b[\. +i c`nd ne trezim ]n zori. ciomag). pe sfori. 913 }ntr-un v`rf de be\i=or Am un frumos t`rgu=or.%" 912 Ciutc[ Butc[. Noaptea ne ascundem fa\a. 915 Sub o m[ciulie Locuiesc o mie. CINEL-CINEL Bujorul 916 Stejar verde.

920 }i un m[r ca m[rul. Pl[cint[ nu-i. Pl[cint[ nu-i. Jos prescure. Albu-i. }i cu p[r ca omul. La mijloc miezure. 919 Ro= e.GR{DINA CU LEGUME GR{DINA CU LEGUME %# Ceapa 918 Ca=u-i. 922 Am o g[in[ verde. M[r nu e. P[turi sunt. +i nu-i om. +i nu-i m[r. +i nu-i pl[cint[. 921 Sus p[dure. }i cu p[turi ca pl[cinta. Cu ou-n p[m`nt. . P[turi sunt.

Jos muste\e. ce-i acel? 929 Chele pe chele. Alb ca zaharul. 926 Sus plete. . La mijloc c[ma=e cre\e. CINEL-CINEL Usturoiul (aiul) 928 Ciumel-ciumel: Albu-mfomoiat. +i la cap b[laie. 924 Feti=oar[ Cu rochi\a ro=ioar[.%$ 923 La coad[ verde. 927 Cu picioarele ]n v`nt +i cu barba ]n p[m`nt. +i ustur[ ca \ipirigul. C[ ]ncep a l[cr[ma! 925 Am o doamn[ ]n c[mar[. Cu cosi\ele afar[. G`=. C`nd prind a te dezbr[ca N-am de ce m[ bucura.

+i pletele-afar[.GR{DINA CU LEGUME 930 }n p[m`nt clocesc. . 935 Coad[ ro=ie sub p[m`nt. +i coada-i verde. P[trunjelul 936 +ede popa-n stran[. 933 Plete ]mpletite. }n pod aruncate. Morcovul 934 Popa ]n c[mar[. }n p[m`nt scot pui. La v`nt ]n=irate. P[ru’ verde joac[-n v`nt. 931 Capu-i alb. Cu pletele-afar[. %% Funia de usturoi 932 Capuri sp`nzurate. Capete sp`nzurate.

+apte b`te de mocan. 939 }ntr-un pomu=or Arde-un focu=or. Iute ca dracu’. ghicit. V`rfu-i arde. Castravetele 942 V`r m`na prin frunze +i-apuc pe mo=u’ de buze1.%& CINEL-CINEL Cimbrul 937 Am o sit[ Rotosit[. 1 O form[ asem[n[toare pt. nr. Umbl[ vara prin gr[din[. . 941 Ro=u ca focu’. 940 Stejar verde. 943 La o r[d[cin[ de lipan. Domnul — ro=u. Ardeiul. chiperu=ul 938 Curtea — verde. bostan. 1028.

+ade cu Vod[ la mas[. .GR{DINA CU LEGUME 944 Ce se na=te cu =treangul de g`t1? %' P[tl[gelele. Haine verzi P`n[-n p[m`nt. bostan. 949 Am un miel alb. ghicit. 946 Poame cre\e Stau pe be\e. Cre=te-ntr-un picior. 948 Anghelu= C-un picioru=. 1 O form[ asem[n[toare pt. Varza (curechiul) 947 Am o fat[ tren\[roas[. 950 De aici p`n[-n hotar Tot g[ini ]ntr-un picior. ro=iile 945 Bucle cre\e Pe cote\e. 1017. nr.

capul mi-e totuna. C[m[=i am nenum[rate +i le port toate-mbr[cate. g`rl[. . Curte verde-ntr-un picior. bra\ de r`u ab[tut =i secat. P-un picior stau totdeauna.& 951 Hotrocol Prin ocol. Priponit[ pe r[zor. 954 Rostogol }ntr-un ocol. 953 +ade baba pe r[stoace1 }ntr-o sut[ de cojoace. Ca o barz[-ntr-un picior. Bulcioru=. 956 Culmeciu-culmeciu: |ur\urel ]ntr-un picior. 957 +aptezeci de haine are F[r[ vreo ]ncheietoare. G`sc[ alb[-ntr-un picior. 952 Trupul. CINEL-CINEL 1 R[stoac[ — loc unde o ap[ este pu\in ad`nc[. +ade ]ntr-un picioru=. 955 Ulcioru=.

Sfecla 962 Ce-i ro=u. & Varza. Dar o taie +i-o despoaie +i-o a=az[ ]n copaie. omul =i capra 960 Strig[ cel c-un picior Pe cel cu dou[. s[ vin[. dar ca= nu e. Cre=te-n p[m`nt. Ridichea 961 Alb[-i albuie. C[-l m[n`nc[ cel cu patru. pom nu e. Coad[ are. sare linge. =oarece nu e. La un loc cu seu de oaie. — m[r nu-i.GR{DINA CU LEGUME 958 C`rpitur[-n c`rpitur[ +i nu-i nici o-mpuns[tur[! 959 }nfoiat[ +i umflat[. Limb[ n-are. — ceap[ nu-i? . Frunz[ are.

. G[sii nou[. Pusei nou[. Cu flendurile afar[. Pusei dou[. 967 Am o clo=c[ — }n p[m`nt cloce=te }n p[m`nt scoate pui. Aflai ou[ de bobice. nr. butucul de vi\[ c`nd se taie.& 963 +ade Iuda ]n c[mar[. CINEL-CINEL Cartofii (barabulele) 964 M[ dusei ]n p[durice. ghicit. +i ou[le galbene. 965 Pusei una. 1057 =i pt. G[sii dou[. Pusei dou[. Luai nou[. 966 G[ina verde. 1891. G[sii nou[zeci =i nou[. L[sai dou[. 1 Forme asem[n[toare pt. ghicit. nr. tufa cu nuiele. Ca bobicea s[ mai ou[1.

rascote. 971 Rasca1 Prasca S-ar sui la cer. &! Fasolea 969 P[s[ruie-ruie. N-are aripioare. P[ copaci se suie. Dar n-are scar[. 972 T[nd[li\a M[nd[li\a C`rcei Toboli\a. 973 +ade baba pe arac +i-=i \ine boabele-n sac. 970 Alb[ p[s[ruic[. N-are nici picioare. rancote (vreascuri).GR{DINA CU LEGUME 968 Sus — p[dure. . C[-i cad din\ii ]n \[r`n[. 1 Rasca — de la rasc. Pe arac se urc[. Jos — prescure. +i-i at`ta de b[tr`n[.

976 Cercelu=ul doamnei. }nt`i cu flori se g[te=te +i pe urm[ rode=te. . Vara te umbre=te. Pomul 979 Prim[vara te vesele=te. Livada 978 Mireas[ frumoas[ +ade l`ng[ cas[. De ce-i m[n`nci coaja? 975 }n buzunarul Stoichii Stau cerceii Voichii. CINEL-CINEL P[st[ile de linte 977 Pungi Nu prea lungi Cu b[nu\i Tot m[run\i.&" 974 P`n[ s[ se coac[ miezul. St[ ]n fundul oalei. Toamna te nutre=te.

984 Ghici ghicitoarea mea: Am o vac[ cu vi\el.“ Iar cel cu capul t[iat ]i zice: „S[ nu te temi. Pruna (perja) 983 Murgana o fat[ pe Rujana. am s[ mor!!. 980 Este-un om ciudat. Sus tufos Face dem`ncat gustos. Poftim de ghice=te. Cel mort striga: „Vai de mine.. +i iarna gol despuiat. 981 Jos sub\ire. +i-n vi\el — alt vi\el. Rujana — pe B[lana. . Vara-n cojoace-mbr[cat. &# Altoiul 982 Un om cu capul t[iat |inea p-un mort ]n bra\e. c`t eu tr[iesc“..GR{DINA CU LEGUME Iarna te-nc[lze=te.

C`nd =i vi\elul ]n ea. Care c`nd ]l bag ]n grajd }i smulg coada. Ro=iele. Sus tufos. +i mai multe g[lbinele. nr. }nc[ e a f[ta? 986 Am un cal. Frumu=ele. 1 O form[ asem[n[toare pt. 988. par[.1 CINEL-CINEL M[rul 987 Jos sub\ire. Nu intr[ ]n grajd. . ghicit. +i mai multe m[run\ele. Para (pr[sada) 988 Am o iap[ gras[: P`n[ c`nd nu-i rup coada.&$ 985 Am o vac[ a f[ta. Dar cum s[ nu fie a f[ta.

miezul nucii 993 Patru fra\i. Verde ca m[tasa. Cu penele-n drum. 992 Am un p[un.GR{DINA CU LEGUME Cirea=a 989 Ro=ior +i mic=or. Rotunjor. +i dulce ca mierea? 991 }nalt c`t casa. gemeni n[scu\i. }n[untru un oscior. &% Nucul 990 Ce e nalt c`t casa. }n toat[ creanga ou. Lucitor. }n m`n[ un be\i=or. . Verde ca m[tasa +i amar ca fierea. Tot ]mbr[\i=a\i crescu\i. }n tot oul pui. Nuca.

Iar afar[ am[r`t[.&& CINEL-CINEL Oric`nd ]i vezi la un loc. Prin=i la joc }ntr-un cojoc. Nucile-n sac 998 Hurduc. Cu patru b[ie\i. Dinl[untru ]ndulcit[. 997 Am un t[buie\1. Nu vezi vi\eii. }nveli\i ]ntr-un cojoc. 995 Patru fra\i ]ntr-o c[ma=[. 994 Patru fra\i }ngem[na\i. P`n[ nu spargi bordeiu. 1 T[buie\ — t[b`ltoc (s[culte\). 996 Am un bordei Cu patru vi\ei. . hurduc. }ntr-un burduh.

+i iarna gol.C~MPUL C~MPUL (CEREALELE. . PLANTE AGRICOLE +I TEXTILE) &' Porumbul (p[pu=oiul. B[tr`nel — Cu must[\i negre. }i verde — dar nu-i brad. cucuruzul) 999 Cum ]i rupi \oalele. 1005 Tinerel — Cu must[\i albe. despuiat. 1004 Iese mo=ul din r[goz. 1001 Cine se na=te-nf[=at? 1002 Este un om cam ciudat: Vara-n cojoace-mbr[cat. Cu cojocu-ntors pe dos. }\i arat[ din\ii. Are copii — dar nu-i om. 1003 }i ]nalt — dar nu-i copac. El r`de. 1000 Cum ]i rupi hainele.

1744. ]ns[ nu e drum. Pe-un b[\ aduna\i. 1009 Bot[3 mazarat[. prahai\[ — ciuperc[ av`nd carnea alb[ c`nd e t`n[r[. pe=te. P`rhai\[. Din ei peste noapte |i-o da vaca lapte.1 1007 Trei sute de fra\i Galben-ro=ca\i. +i ou[ g[ina. Prind un pui. }n pod aruncat[. ]ns[ nu-s peni. }n mijloc praf. ]ns[ nu-i pui. 3 Bot[ — b`t[. +i dedesubt p`rhai\[2. 1 2 .' 1006 +inel-=inel: Merg pe drum. dup[ coacere se deschide la v`rf l[s`nd s[ ias[ un praf brun-ro=cat sau g[lbui-]nchis. mai t`rziu m[slinile =i brun-ro=cat[. }i m[n`nc carnea. Iar porcul — sl[nina. nu-i carne. ghicit. 1010 B[\ aurit. nr. O form[ asem[n[toare pt. }n pod azv`rlit. }i smulg penile. CINEL-CINEL +tiuletele de porumb 1008 Deasupra h`rtie.

. S[m`n\a 1016 Cinel-cinel: Se-ngroap[ ]n p[m`nt. Afar[ dac[ ies. via\a mi se duce. +i cel de pe urm[ e cel mai gras. Spicul de gr`u 1014 }ntr-un v`rf pe pai +ade oastea unui crai.C~MPUL 1011 Am o furc[ cu fusele pline: Fusele de n-ar fi Oamenii ar pieri. 1015 Am dou[zeci =i patru de purcei: Suge unul de la altul. +i-n v`rful spicului Firul m[rg[rintului. ' Gr`ul 1012 }nalt c`t casa. 1013 De pe c`mp eu vin ]n =ur[. Verde ca m[tasa. Ca s[ scape de morm`nt. +i din =ur[ ]n hambar.

1019 Pe valea lui Baibarac +ade Vlad mort =i umflat. 1021 Pe un v`rf de deal Stau mo=negii de m`n[. 1025 Am un butoia= Plin cu copila=i. 1022 Hurduz-burduz. Din |arigrad adus. 1023 Cine se t`r[=te ca =arpele +i-=i face cuib ca iepurele? 1024 Am o cas[: F[r[ u=i. . Sub lai\[ pus. f[r[ fere=ti.' CINEL-CINEL Dovleacul (bostanul) 1017 Ce se na=te cu =treangul ]n cap? 1018 Pe dealu’ rotat +ade mo=u’ bosumflat. 1020 Trece mo=ul peste gard +i r[m`ne sp`nzurat. }nl[untru plin[ de b[ie\i.

P`n[ nu sparg bordeiul.C~MPUL 1026 Am un bordei. 1032 Ce este: Aduni ghemele +i r[m`n a\ele? '! . +i toamna se sparge de gras. Toat[ vara ]l \in legat. Ca un bu=tean. Din nuia — butuc. 1030 Am un bou galben-ro=cat. De nu pot s[-l duc. Plin de vi\ei. Ca o floare. Nu se v[d vi\eii. 1028 Bag m`na prin frunze +i-apuc pe mo=ul de buze. Mo=u-n deal. 1031 Din surcea — nuia. 1029 Baba-n vale. 1027 Am un coticior Plin cu m`nzi=ori +i n-are u=[ nic[ieri.

Surcele-ngrop. Gheme str`nse. Urdubela2 priponit[. 1035 Pui pan[ +i iese ghem. 1034 Bl[ni ]ngrop. belea. Tei ]ntind. Ghemuri str`nse. 1036 Sub o foaie de lipan St[ ascuns un moc`r\an. Ghizduri verzi. Malul ro=u. A\e-ntinse. . CINEL-CINEL Pepenele (harbuzul. Gheme-adun. A\e-ntinse. 1 2 Blan[ — sc`ndur[. Urdu-belea — pacoste.'" 1033 Hop ]ndop. lubeni\a) 1037 Hop-hop. Bl[ni1 ]ngrop.

1043 Pielea verde. Pere\ii — verzi. La mijoc — flac[r[ de foc. Untul nu se vede. +i oasele negre. 1041 Sus — verde. +i-n cap — comanac. +i de un crucer Cump[rai. Jos — verde. 1039 Am o f`nt`n[: Apa e ro=ie. +i cu pe=tii negri. '# . Carnea ro=ie.C~MPUL 1038 Str[chinu\[ verde. M`ncai =i b[ui. 1040 Este o balt[ Cu malurile verzi. 1042 Hurdubel[ Priponit[. +i pietrele — negre. Cu apa ro=ie. 1044 Ciumel-ciumel: M[ dusei la t`rg.

CINEL-CINEL Floarea-soarelui 1049 Care floare Parc[-i soare? 1050 }ntr-un v`rf de g`rni\[1 — Un ocol de r`=ni\[. La p[m`nt ]s totdeauna. 1 G`rni\[ — varietate de stejar. ce-i? Am un bou: }n funie na=te. 1051 P[l[rie-mbumburat[ Numai c[tre soare cat[. trupul mi-i totuna. +i-n[untru — o mul\ime de c[lug[ri.'$ 1045 Am o ulcicu\[ cu miere La cumetri\a ]n buruiene. Acolo-a putrezi. 1048 Cimu ce-i. 1046 Capul. 1047 Am o m[n[stire verde. F[r[ u=i. }n funie cre=te: De nu l-]i cl[ti. . f[r[ ferestre.

+i veselie. 1054 A vorbit un ]mp[rat C-un alt ]mp[rat S-adune la p[dure Copaci usca\i cu frunza verde. 1053 Butucel frumos.C~MPUL Vi\a de vie 1052 Pe valea lui Terteleat Legai verde pe uscat. +i fiecare fat[ are =apte fuste. 1056 Am =apte fete. Curge din el =i s[n[tate. 1055 Am o ciotu\[ De tei +i-amiroas[ A bumburei. +i nebunie. +i fiecare buzunar Are c`te =apte bani =i jum[tate. '% . +i fiecare fust[ are =apte buzunare.

Luai nou[. Siminoc Cu siminoc. S[ caut dou[ resteie.'& CINEL-CINEL Butucul de vi\[ c`nd se taie 1057 M[ dusei ]n deie. 1 Dimirlie — veche m[sur[ pentru cereale. bani\[. Strugurele. poama 1058 Dimirlie1 Cu dimirlie. Crengu\[ de busuioc. Mare veselie. 1060 Am o fat[ buboas[-buboas[. +i la mas[ sunt primit. +ade cu Vod[ la mas[. Ca chenarul s[ mai ou[. +i nu-s la nimeni sc`rbos. L[sai dou[. Chiar de-mp[ra\i sunt cinstit. +i g[sii un chenar cu ou[. . Nu g[sii resteie. Ce-i? 1059 Chipul meu e tot bubos.

1063 Ciumel-ciumel: G[in[ borzoas[1.C~MPUL 1061 Am o g`sc[ buboas[ +ede cu Vod[ la mas[. '' Haragul. +i vi\elei — tot a=a. frunza vi\ei =i strugurii 1066 Mama verde. Piciorul o calc[. Tata uscat. Tata-i uscat. . +i copiii — dulci. 1065 Soarele o coace. La domni pe mas[. De coad[ sp`nzurat[. Pruncii cre\i la cap. Gura o bea. 1 Borzos — zb`rlit. 1062 Vacii mele-i a f[ta. 1067 Mama-i verde. M`na o rupe. zbor=it (despre p[s[ri). 1064 G[inu=[ porumbac[.

C`nepa 1070 Ce ]nfloare =i nu se coace +i ]nfloare =i se coace? 1071 Strig[ Petri=or Din coti=or. mama lat[. 1678 =i pt. Cu cojoc de lemn ]mbr[cat. S[-l apere de g[ini. nebunul satului. nev[stuic[. 1069 Nenea lungu. nr. mama lat[. +ade cu ]mp[ratul la mas[. 1789. . nr. Sor[-mea ]mb`rligat[. ghicit. C[ de c`ine Nu se teme1. Frate-meu. CINEL-CINEL Haragul. Sora mea zgrimburat[. 1 Forme asem[n[toare pt. strugurele =i vinul 1068 Tata lung. r`m[. Frate-meu nebunul satului. ghicit. +ade la masa-mp[ratului. vi\a.

C~MPUL H`ldanul de c`nep[ 1 1072 +ade mo=ul f[c[le\ Cu c[m[=ile pe b[\. 1 H`ldan — firul de c`nep[ plantat =i recoltat special pentru s[m`n\[. . }l murez pe mo= ]n lac. De c[ma=[ s[-l dezbrac.

Face treab[ de voinic. 1074 Lelea Safta cea buzat[ E-o d[dac[ minunat[: Cre=te-n \arin[ =i-n lunci Zeci =i zeci de mii de prunci. Oticul 1 1075 Cum e el a=a de mic. 1 Otic — aici cu ]n\elesul de s[p[lig[ (sap[ de propor\ii mici folosit[ la t[iatul buruienilor din lan). . +i din lanurile toate Buruienile le scoate. CINEL-CINEL MUNCI AGRICOLE Sapa 1073 La o margine de lunc[ Nedelcu\a se arunc[.

Dou[ sc`r\`iele. Ghelbuia gogoa=[ }naintea lui Musta\[. Abia-l mi=c[ al\ii doi. Are coarnele-napoi. Tot r[stoarn[ =i d[r`m[? 1079 Ce fiar[ cu limba r`m[. cre=tet. 1078 Ce hiar[ ]ncornorat[ Umbl[ cu gura c[scat[ +i numai cu limba r`m[. 1077 Opt ]mping[tori. pisc. 1081 Am un bou-bourel. La f[ptur[ frumu=el. ! 1 |u\ui. +i cu spatele d[r`m[? 1080 Am un bou: Trupu-afar[ Limba-n p[m`nt. . \ugui — v`rf de deal sau de munte. +-un \u\ui1 dup[ ele. v`rful ascu\it al unor obiecte. +i coarnele-n aer. Doi fluier[tori.MUNCI AGRICOLE Plugul 1076 Opt opintele.

" 1082 Am un pe=te: }n =ezut sclipe=te, Patru boi abia-l cl[te=te. 1083 Porumb v`nat, Cu clon\u-n p[m`nt. 1084 Iepure-mp[nat1, +arpe potcovit, Porunc[ de domn, Me=te=ug de om. 1085 Un v`n[tor, Un strig[tor +i doi tr[g[tori.

CINEL-CINEL

Aratul
1086 M[ suii ]n deal, S[ v[d al meu cal. Nu v[zui calul, Ci v[zui v`ntul, R[sturn`nd p[m`ntul. 1087 M[ suii ]n deal ]n cuc[2, M[ uitai ]n vale-n lunc[, V[zui v`ntul R[sturn`nd p[m`ntul.
1 2

}mp[nat — ]mpodobit. Cuc[ — deal ]nalt =i izolat.

MUNCI AGRICOLE

Boldul str[mur[rii
1088 }ntr-un v`rf d-anin — Pu\inel senin.

1 

#

Biciu=ca
1089 Am o g`sc[ cioant[-boant[ Cu grumajii ciob`rlan.

Brazdele
1090 Pe valea lui Marmarac Se dau porcii peste cap.2 1091 Pe valea lui Maimarac Se dau turcii peste cap.3

Tractorul
1092 Am un cal rotund, bordoc4 +i m[n`nc[ numai foc,
Str[murare — b[\ ascu\it sau pr[jin[ cu v`rf de fier, cu care se ]ndeamn[ vitele la mers; nuia lung[, varg[. 2,3 Forme asem[n[toare pt. t[v[lug, t[v[lugi, ghicit. nr. 1105, 1107; pt. moar[, ghicit. nr.1189 =i pt. sacii la co=ul morii, ghicit. nr. 1201. 4 Bordoc — ro=iatic-]nchis.
1

$

CINEL-CINEL

Iar c`nd ]l pornesc la drum Sfor[ie =i-arunc[ fum.

1093 Bivol negru a sc[pat Diminea\a de la sat, Pan[ seara-n lung =i-n lat Dealul mare l-a zg`rmat. 1094 R`m[ porcul f[r[ via\[ Cu trei r`turi dintr-o dat[. 1095 Badea Ghi\[, c`nd lucreaz[, Sufl[-n pip[ =i fumeaz[. Nici nu-l po\i urni din loc P`n[ nu-i ia pipa foc. 1096 Iarb[ nu pa=te, Bici nu cunoa=te, Da’ c`nd ar[ +apte pluguri car[. 1097 F`n la iesle n-a m`ncat, +i c`t zece a lucrat. 1098 Duduie ca aeroplanul, Dar ]n nori nu se ridic[, +i r[stoarn[ b[r[ganul. Ia ghici\i, cine-i vultanul?

MUNCI AGRICOLE

Tractoristul pe tractor
1099 F[r[ =a, pe-un cal c[lare, Diha-diha pe ogoare. 

%

Sem[n[toarea
1100 Diminea\a c`nd se scoal[ Ia un sac de boabe-n poal[ +i porne=te pe ogoare S[ dea brazdelor m`ncare. 1101 Leli\a c-un sac ]n bra\[ A plecat de diminea\[, S[ hr[neasc[ pe v`lcea Cu gr[un\e o tarla.

Grapa (boroana)
1102 Un arici s[lt[re\, Umbl[ dup[ plugule\.

Plugul =i grapa
1103 R[stoarn[ str`mbul, Piapt[n[ din\atul.

& 1104 Lup t[p[l[gos Coboar[ pe munte-n jos.

CINEL-CINEL

T[v[lugul (v[l[tucul, valul), t[v[lugii
1105 Pe valea lui G`nsac Se d[ ariciul peste cap. 1106 Mo=u Gheorghe-nceti=or Se d[ tumba pe ogor. 1107 }n valea lui pitpalac Se dau ur=ii peste cap.

Ogorul
1108 Am un =arpe cu ciulini, Doarme furi=at ]n spini, }nvelit p`n[ la br`u, +i-mi m[n`nc[-un stog de gr`u.

Roata de udat
1109 Hurduc, burduc, Umplu s`nu’ +i m[ duc.

MUNCI AGRICOLE

Bulg[rele de p[m`nt
1110 Bumburel rostogol, N-are stare pe ogor. 

'

Holdele
1111 De aici =i p`n’ la munte — Numai p[turi a=ternute.

Secera
1112 Retevei de tei Pe miri=te de mei. 1113 M[tu=ic[ chercheri\[, Cu din\ii de veveri\[, Cu mijlocu-nc`rligat, Cu coada de lemn uscat. 1114 G`rni\[-pov`rni\[, Cu din\i ca de ceperi\[1. 1115 Am o c[\ea cu gura de fier +i cu trupul de lemn. 1116 Og[rcu\[ neagr[, Peste c`mp alearg[.
1

Ceperi\[, cepar — sfredel mic pentru dat cep la butoaie.

 1117 Am o scroaf[ mangoli\[ Cu din\ii de veveri\[, Cu coada de lemn uscat. 1118 Cinci ]n br`nci, R`njita-nainte.

CINEL-CINEL

Snopul
1119 Nou[zeci =i nou[ de fra\i, C-un singur br`u lega\i. 1120 Am un om mic, gros =i scurt +i str`ns pe l`ng[ p[m`nt.

Miri=tea
1121 Mii de mii de ochiurele Se uit[ noaptea la stele.

Aria
1122 }ntr-o tav[ spoit[ +ade-o nuc[ cur[\it[.

MUNCI AGRICOLE

Parul ariei (=teaj[rul)
1123 Slav[ Sf`ntului |ine =i el umbr[ p[m`ntului. 

Aria =i parul
1124 Strachin[ sp[lat[, }n fund un cui poart[. 1125 }ntr-un taier sp[lat — Un par ]mpl`ntat. 1126 Nalt =i sub\irel, Lat[ l`ng[ el.

}mbl[ciul 1 (]mbl[ceul)
1127 Dou[ lemne-hodolemne, Cu grumazul tot de piele. 1128 Dou[ lemne-hodolemne, +i la mijloc br`u de piele.
}mbl[ciu — unealt[ agricol[ rudimentar[, format[ dintr-un b[\ gros, articulat cu o pr[jin[, cu care se b[tea recolta de p[ioase pentru a ob\ine semin\ele.
1

 1129 Dou[ noaje-ngenuncheate, Un ciocan =i jum[tate.

CINEL-CINEL

}mbl[titorii
1130 Unu’ \ine, Unu’ st[, Unu’-n cump[n[ se d[. 1131 Doi stau, Doi dau, Doi se mir[, Doi se-nchin[. 1132 Doi izbesc, Doi lovesc, Iar o mie p[timesc.

Batoza
1133 Am o vi\[ n[zdr[van[, St[ culcat[ ]n poian[; Nu-i nici vac[ =i nici taur, Iar pe n[ri ]i curge aur.

Combina (combaina)
1134 Cose=te, dar nu e coas[, Taie-taie, aur vars[.

Dar b[lan nu vrea. Caii gra=i cad jos. Una nu poate de gras[! 1137 B[lana sare peste gard. ! Gr`ul =i pleava. ce-i? Am dou[ ra\e: Una zboar[ peste cas[.MUNCI AGRICOLE 1135 Cine-i oare. Dar galben r[m`ne. cine este Fl[m`nzil[ din poveste? De i-ai da un c`mp de gr`ne. M`ndruli\a satului. Tot fl[m`nd mereu r[m`ne. 1139 Am ni=te cai gra=i +i ni=te iepe slabe: Iepele slabe sar gardul. Dimerlia (bani\a) 1140 A=chiu\a bradului. v`nturatul 1136 Cimurce-i. . 1138 B[lan sare peste gard.

tot ]ntr-un fel." CINEL-CINEL St`lpii la oboroc 1 1141 Sunt patru fra\i. Mult f`na\ alearg[. C`nd ajunge-n drum. 2 Clop — p[l[rie. oblu. \intat. 1144 C[\[lu=[ =arg[. F`\a-f`\a Prin costi=. Care tot c`mpul alearg[. cositul 1142 C[\elu=a livera Pa=te c`mpul otova3. 3 Otova — uniform. Coasa. 1146 Am o vi\elu=[ pag[4. 1 . care serve=te ca unitate de m[sur[ pentru cereale sau pentru transportatul =i p[strarea acestora. st[. 4 Pag — cu pete albe pe cap sau pe trup. Oboroc — vas mare. +i to\i stau sub un clop2. 1145 Cinel-cinel: Tot c`mpul alearg[. monoton. 1143 I\a-i\a Prin p[i=. Numa-n tufi= nu se bag[.

1150 Curelu=[ brav[ Peste c`mpul de otav[. 1148 Mi=-mi= Prin p[i=.MUNCI AGRICOLE 1147 N[p`rc[ neagr[. Haci-haci Prin copaci. Vara pe c`mp alearg[. 1149 F`=-f`= Prin p[i=. Reteaz[ tot ce-nflore=te. Pe c`mpii gone=te. 1151 +tiuca din balt[ s-arunc[. 1153 Luce=te. Paci-paci Prin copaci. sclipe=te. # Urma coasei pe cosiri=te 1154 De la noi +i p`n’ la voi — . Dumbrava o culc[. 1152 O pornir[ =tiucile Ca s[ pasc[ luncile.

ghicit. Coasa =i grebla 1155 Tata rage Prin p`rloage. ecou. Gresia (cutea) 1156 Ghici ghicitoarea mea: Cine d[ la altu’ ce n-are el? 1157 Dau Ce n-am. . nr. Mama-ng`n[ Prin gr[din[1. Pologul 1158 De la noi +i p`n’ la voi — P[sat V[rsat. 2030. 1 Forme asem[n[toare pt. nr. clopotul =i toaca. 1486 =i pt.$ CINEL-CINEL Tot cu\ite R[scu\ite. ghicit.

Dar are coad[.MUNCI AGRICOLE F`nul 1159 Iarna sus. % Furca la f`n 1160 Cumetri\[ Nepiept[nat[ +ade mereu sup[rat[. +i nicic`nd gura n-o doare! |[poiul 1163 N-are cap. Eu o piept[n +i p[ru-i cade. 1162 Din\i frumo=i =i zdraveni are. . Grebla 1161 La o cas[ cu trei r[chi\i Este-o fat[ cu trei ghim\i1. +i vara jos. Dar are coarne de \ap. Vulpe nu-i. 1 Zim\i.

+ade-un mo=neag bor\o=at. 1168 }n cap[tul satului — +licul2 f`rtatului. C`t casa s-a ridicat. Stogul cu br`u 1170 Pe cel c`mp rotat +ade mo=ul bosumflat. rotund. 1167 Nenea cel gros. ]ncovoiat. Numai cu un os. Rotilat — ]n form[ de roat[.& CINEL-CINEL Stogul (claia. 1 2 . ]ndoit. 1169 }n mijocul c`mpului — C[ciula voinicului. purtat[ de domni =i boieri. 1165 Pe dealul rotat +ade mo= Mohor umflat. i=lic — c[ciul[ de blan[ sau de postav. +lic. boghia) 1164 La un deal rotilat1. iar mai t`rziu de negustori =i l[utari. 1166 Am un mo=: De tare ce s-a umflat. c[pi\a.

+i de gras e ca un par. +i burt[ n-are nici un dram. Iarna tot cu nasul ]n paie =ade. 1172 Am un bou c-un dinte. dar tare. Smulge =`ra toat[.MUNCI AGRICOLE C`rligul de smuls paie 1171 Am un bou. ' .

 CINEL-CINEL MOR{RIT R`=ni\a 1173 Lat[ peste lat[. 1178 Sus chisc1. Cas[ ]ncheiat[. Porunc[ de domn. Moara 1177 Me=te=ug de om. +i la mijoc urd[. 1 Pisc. Pe mare aruncat[. +i la mijloc bort[. Jos chisc. . 1174 Turt[ peste turt[. 1175 Turt[ peste turt[. Maz[re v[rsat[. 1176 Am o g[in[ Cu mo\ul de f[in[.

Mo\ochisc. 1183 Merge =i nu merge. 3 Merge. }n clon\ Cu nou[ core\e2 de orz. Cu grumazii =ob`rloi. 1181 Mere3 de c`ndu-i. Pe la p`ntece Cu desc`ntece. ]ntrebuin\at[ mai ales la cereale. 1 2 . Pe la n[ri Cu lum`n[ri. ghemule\. M`ncarea pe limb[ eu nu o primesc. Pentru ori=icine preg[tesc. Core\ — unitate de m[sur[ pentru capacitate. Pui de ra\[ motocea1. +i tot pe locu-i! 1182 Cu ap[. De la motocel — canaf. Voi zice\i c[ nu-i a=a? 1179 F`\a-f`\a Cotof`\a. 1180 Am o g`sc[ =oaic[ Boaic[. echivalent[ cu aproape un hectolitru =i un sfert. ciucure.MOR{RIT Printre chisc. De ascultat te ascult[. cu v`nt =i cu foc tr[iesc.

1 2 . Ce-i dai ]\i d[. La tot satul d[ hran[. Mo\ul de f[in[. G`sc[-nsovonit[. Pe la p`ntece Cu desc`ntece. 1188 G[in[ sein[3.CINEL-CINEL Face vorb[ mult[. 1184 Am o vac[ priian[1. 1185 Am o vac[. f[tat ]n luna aprilie. Zar[ — lichid albicios =i acri=or care r[m`ne dup[ ce s-a ales untul din sm`nt`n[. 1186 Am o vac[ neagr[ Cu \`\ele-n spate: Toat[ \ara }i m[n`nc[ zara2. Ra\[ potcovit[. Cu talpa-n ap[ st[. 1187 Am o vac[ pl[vi\[: Pe la coade cu iscoade. 3 Sein — de culoare cenu=ie. De-aia se baleg[. De ce-o m`i. Priian — cu pete sau dungi albe.

1190 Baba Rada st[-n p`r`u Scufundat[ p`n’ la br`u +i m[n`nc[ saci cu gr`u. . ! Moara de v`nt 1191 Am o ursoaic[ cenu=ie. Ce se-nv`rte=te-ntr-un picior. Una toat[ ziua se spal[. Alta nu se spal[ niciodat[.MOR{RIT 1189 Pe valea lui Baibarac Se d[ ciuta peste cap. 1192 D[ din aripi. }n gur[-i curg boborate +i le scoate pe urechi pisate. Ro\ile morii 1193 Ghici ghicitoarea mea: Am dou[ fete. +i totdeauna e murdar[. +i tot e m`ndr[ =i frumoas[. Dar nu zboar[.

Mii nesocotite. 1198 Pe poduri ferecate Trec mii nenum[rate. M[cinatul 1196 Sute nesutite. +i le schimb[ numele. +i de ajuns nu se ajung. . 1197 Pe poduri ferecate Trec mii nenum[rate. Sudoare de om. Merg la judele1. +arpe potcovit. 1 Jude — judec[tor. +i le taie capetele. Str[i\ele rup`ndu-=i +i numele schimb`ndu-=i. S[-=i schimbe numele." CINEL-CINEL Aripile morii de v`nt 1194 +ase surori se ]nv`rtesc. Porunc[ de domn. Cureaua de la moar[ 1195 G`nj ]ng`njuluit.

1 P`rpeli\[ — jgheabul morii prin care curge f[ina de sub pietre. Numele-=i schimb[. Care cum ajunge. Capul =i-l rupe. # Sacii la co=ul morii 1201 }n r`pa lui Mo= Harap Se dau popii peste cap. 1200 Pe o vale-ncornurat[ St[ un podi=or de piatr[. . P`rpeli\a1 1202 Am o c[\elu=[ v`n[t[ +i face numai urd[. Jos cad negurile. +i trec mii nenum[rate. Numele-=i schimb[.MOR{RIT 1199 Sus bat dobele. Ce-s din sil[ aruncate: Care cum trece. Capul =i-l rumpe.

. H`r`ie. Moara =i morarul 1204 Cine-i slab[ Ca o scoab[. nu mu=c[. nu-mpu=c[.$ CINEL-CINEL Moara cu motor 1203 Bubuie. +i ]nghite p`n’ sughi\[. Dar se-ngra=[ nenea Ghi\[? Morarul 1205 C`nd am ap[ beau vin. C`nd n-am ap[ beau ap[.

1212 La cap — limb[ cu miere. 1211 Mititeaua Umple-argeaua. B`z ]n toate p[r\ile. 1208 M[riu\a graba St[ cu z[bava +i vine cu graba. De la care mulg dulcea\[. 1207 Uite m[ciuchi\a glava Cum ]nconjur[ dumbrava. B`z ]n jos.STUP{RIT STUP{RIT % Albina 1206 Am o v[cu\[ stearp[. 1210 B`z ]n sus. . La coad[ — limb[ cu venin. 1209 Cimileaga grava }ncunjur[ dumbrava +i face ciu=ti ]n nas la Sava.

. 1216 Cinel-cinel: Butucul de tei. Merge la biseric[. 1214 Elig[-melig[1. }nchin[-se. Mir[-se. CINEL-CINEL Stupul (=tiubeiul) 1215 Jos un dop. 1217 |[nd[lu= M[nd[lu= +ade ]ntr-un picioru= +i-arunc[ s[ge\ile Mai ]n toate p[r\ile.& 1213 Coarne n-are =i ]mpunge. Sus un dop. Limb[ de cotei. 1 Prescurtare deformat[ de la cimilig[ — formul[ introductiv[ la unele ghicitori. Vine-acas[ vaiet[-se. +i la mijloc iarmaroc. Buz[ n-are =i suge. De cap trage-se.

Pap[ miere de la zeci de fete. 1941 =i 1943 (primul vers). 1219 Sub perete Ciuciulete. ghicitorile nr. . Fagurele cu miere 1222 Ce cre=te de sus ]n jos?1 1 Forme asem[n[toare pt. Mul\i voinici }n ea s-adun[. Cu must[\i }n toate p[r\i. ' Roiul 1221 Mii =i mii de c[lug[rei Pe-o creang[ de tei.STUP{RIT 1218 Am o cas[ }ntr-o gr[din[. 1220 Ciuciulit pe sub perete. \ur\urele de ghea\[.

Ca s[-i sp[l iia ]n ap[ cald[ +i s-o usuc ]n ap[ rece.! CINEL-CINEL Ceara 1223 Am o rochi\[: O sp[l ]n foc +i-o usuc ]n ap[. 1225 Ce moi ]n foc. +i ]n ap[ se-nt[re=te? . 1224 M-a trimis doamna de sus La cea de jos.

PESCUIT ! Capcana 1226 N-are minte. Fierul de prins p[s[ri 1227 Am o g[in[ cu gheb ]n spate: C`nd pui m`na s[-l iei. D[ cu ciocul. .V~NAT. Iepurele ]ntre v`n[tor =i c`ine 1229 +o=oi }ntre doi. V`n[torul 1228 Tunsul. Unsul. C`inii Dup[ d`nsul. Dar te prinde. PESCUIT V~NAT.

+erpe-n=irat.! CINEL-CINEL Undi\a 1230 Stanca lunga. Talpa de nac. mie deznodate. Pe=tele ]n plas[ 1234 }ntru-n cas[ s[ scap. . Prinde caii ne-nv[\a\i. 1232 Inelu= rupt Scoate h[rm[sarii din fund. Mreaja 1235 G[in[-g[in[ Cu ciocul de f[in[. 1231 Am o bab[ oarb[. mie nu ghice=ti. g`rbova. Prinde caii speria\i. +i casa-mi iese pe fereastr[. Plasa (n[vodul) 1233 O O O O mie ]nnodate. mie s[ vorbe=ti.

dou[ picioare o luat pe trei picioare +i o azv`rlit dup[ patru picioare. scaunul. Atunci.DIVERSE }NDELETNICIRI DIVERSE }NDELETNICIRI !! Frizerul 1236 }naintea cui Trebuie s[-=i scoat[ fiecare p[l[ria? Birjarul 1237 Cine st[ cu spatele la rege? Croitorul 1238 Cine face toate cu m[sur[? Ciobotarul. Dou[ picioare o luat piciorul de ra\[ . Atunci patru picioare o c[zut jos. c`inele =i cizma 1239 Dou[ picioare =edea pe trei picioare +i se juca cu un picior de ra\[. Patru picioare o venit =i o luat piciorul de ra\[.

dar ma\e n-au. Lucreaz[ pentru vaci =i boi. 2 B`tl[u. Foi — foale (aparat rudimentar pentru pomparea aerului la forj[. Toat[ ziua sufl[-n co=. 1243 I\ele-momi\ele. +i altul st[. Zdranca. Fr`nghierul 1240 P[=ind tot ]napoi.!" CINEL-CINEL +i l-o pus iar[=i pe trei picioare. Ciocanul =i nicovala (sau toporul =i lemnul) 1244 Un mo= d[. folosit de fierari. 1 . b`tlag[ — butoia=. Foiul 1 (foalele) 1241 Dou[ g`=te-ntr-un b`tlau2. fedele=ele. }ncep`nd a se juca cu el. Suflet au. 1242 Am un coco=.

Iese lucrul drag. Uzina siderurgic[ 1246 Am aici. MA+INI !# Uzina 1245 La margine de ora= Am un stup care-i frunta=. . curat.INDUSTRIE. C`nd de ros a terminat. Iar albinele din el Fac miere din o\el. Strungul 1247 Roade toat[ ziua-n fier. MA+INI INDUSTRIE. sub deal. +i cu limba op[rit[ Mestec[ font[ topit[. +i nu se-ngra=[ defel. Care fumeg[ mereu. un zmeu.

Borma=ina 1249 Am aicea ]n uzin[ O sprin\ar[ balerin[. Sar sc`ntei din nicovale. furios. C`nd se d[ cu capu’-n jos +i pe sine se pr[vale. .!$ CINEL-CINEL Ciocanul automat 1248 Mo=u Ghi\[. Ce danseaz[-ntr-un picior C`nd ]i c`nt[ vreun motor.

b`ta. 1251 Nu mi-e fric[. C[ am capul de aram[ +i piciorul plumbuit. Nu mi-e team[. bastonul) 1250 }n p[dure n[scui. }n p[dure crescui.OBIECTE DE AP{RARE. ARME !% Ciomagul (m[ciuca. 1254 Cine face urma ca paraua? . Pe cei r[i ]i pedepsesc. 1252 Am un mo=: P`n[ nu-l iei de barb[. Nu merge nic[iri. ARME OBIECTELE DE AP{RARE. Pe c[l[tor ]nso\esc. Judec[torul satului m[ puse. Acas[ dac[ m-aduse. 1253 Pe b[tr`ni sprijinesc.

1479. =i pt. Cu\itul 1257 Am o frunz[ Care te omoar[. 1267. Gur[ are. P`rai-p`rai Printre u=[. nr. sabie. 1258 Putinei De tei. clopot.!& CINEL-CINEL Nuiaua 1255 Ce e verde. 1 2 . S-a p`r`t para-napoi. nr. O form[ asem[n[toare pt. Pop[ nu-i. ghicit. Pestrilu=[ — de la pistreal[ (s[geat[). ghicit.2 1259 Barb[ are. Limb[ de balaur. Dar face dungi vinete? Varga 1256 C[\elu=[ Pestrilu=[1.

Anghelu=. C[ te cheam[ Cinci afar[. nr. Din l[c[tu=. Scris este. . S[geata 1263 Suflet n-are. corabia. Iov[nic[. +i de p[m`nt nu s-atinge. C[ te cheam[ cinci afar[. suflet duce. 1262 Coad[ de pe=te. F[r[ cinci de=te. ARME Capr[ nu-i. vaporul. Oase are. !' Cu\itul ]n teac[ 1260 Ie=i. 1261 Ie=i. 1416 (ultimele dou[ versuri). ghicit.1 1 Forme asem[n[toare pt.OBIECTE DE AP{RARE. H`rtie nu e. Om nu e. Nu se dezlipe=te. din c[scioar[.

Pu=ca 1268 Am o vac[ br`ncovanc[: C`nd se pune br`ncele. 1266 Limba dracului }n pielea =arpelui. }ndreptat ]n zare. B[\ ]n picioare. 1267 Retevei De tei. La mijloc Par[ de foc. Se r[sun[ luncile. Sabia 1265 }ntr-o scorbur[ uscat[ +ade o c[\ea turbat[." CINEL-CINEL Arcul =i s[geata 1264 Coard[ str`ns[. Limb[ de balaur. . A\[-ntins[. 1269 Am o juncu\[ Zb`rn[cu\[.

pr[jin[. " D`rjal[ — b[\. 1274 Am o noatin[2 neagr[. Face larm[-n |arigrad. Pe dealuri r`ncheaz[. noaten: aici cu ]n\elesul de m`nz de la =ase luni p`n[ la doi sau trei ani. Ai grij[ de el! 1273 Co\ofan[ breaz[. Pe la p`ntece Cu desc`ntece. miner. 1271 |[nduric[. Ci-am g[sit o berbeli\[. ARME 1270 Cinel-cinel: M-am suit ]n pod s[ caut i\[-cotroi\[. }n Dun[re r[sun[. }n munte necheaz[. lemn uscat. Pe la =ele Cu d`rjele1. Noatin. 1272 Am un porumb Cu pene de plumb. Cu oase de o\el. N-am g[sit i\[-cotroi\[. b`t[. Pe la n[ri Cu lum`n[ri. m[ciuc[.OBIECTE DE AP{RARE. 1 2 . 1275 Rage murga ]n cetate +i r[sun[ mai departe.

Burduc. Ce-mi mai dai s[ nu te spui C-am v[zut izmene-n cui? Pu=ca =i glon\ul 1280 Vaca muge. St[-n c[mar[ ]ncuiat[. S[-i pui m`na la cucui. Zaia. s[ n-o descui. Dunuma. Doar s[ mor. Paia. Pic. Chicura. Poc. 1277 Ce n-are suflet +i suflet fur[? 1278 Unuma. Cucura. Vi\elul fuge." 1276 Am o puic[ cucuiat[. CINEL-CINEL Pu=ca =i geanta 1279 G[inu=[ cu cucui. Sacalie. Hurduc. .

De oaste g[tit. V[rs prin gur[ foc =i par[. . 1282 Scurt =i gros. +i te d[ jos. +i-napoi nu se mai uit[? 1285 Ce fuge =i muge. +i moarte aduce? 1286 Sus zboar[ =i nu-i pas[re. Stau de paz[ la hotar[.OBIECTE DE AP{RARE. 1283 Am un rac Zbiar[ ca un drac. "! Glon\ul 1284 Ce fuge +i muge. Fier duce =i nu-i faur. Tunul 1287 Nu vorbesc =i nu sunt via\[ Dar fac zgomot de te-nghea\[. ARME Pistolul 1281 Coco= potcovit. +i frumos.

luminat[. +i nu pot s[ se ajung[. +i nu pot s[ se ajung[. soarele =i luna. nr. +i mama m[ na=te pe mine. 1292 Eu nasc pe mama. Se gonesc prin lumea lung[. INSTRUMENTE DE M{SUR{ Ziua 1288 Vara se m[re=te. Da’ iarna se mic=oreaz[. . ghicit. 2100. alta-i alb[. Iar cu cea alb[ ]i ]mpr[=tie."" CINEL-CINEL UNIT{|I DE TIMP. C-o arip[ neagr[ =i una alb[: Cu cea neagr[ ]=i adun[ puii.1 1291 Am o clo=c[. Neasemenea la nume: Una-i alb[. Ne-ncetat se tot alung[. 1290 Sunt dou[ surori ]n lume. 1289 Dou[ fete-mi poart[ salb[: Una-i neagr[. +-alta neagr[-ntunecat[. 1 O form[ pu\in diferit[ pt.

Ginere turbat. 1996. Vaca neagr[ lumea culc[. 1293 Vaca alb[ lumea scoal[. p`cl[. 1294 Vaca neagr[ intr[-n sat. negur[. INSTRUMENTE DE M{SUR{ +i totu=i. Alta neagr[.1 Noaptea. v`ntul =i ziua 1298 Surioar[ oarb[. Maic[ luminoas[.. 1295 Una alb[. nr. Vaca alb[ c`nd sose=te. Toat[ lumea s-a culcat. ghicit. cea\[. Alba ]mpr[=tie. . Toat[ lumea se treze=te.. Neagra adun[.UNIT{|I DE TIMP. "# Noaptea 1296 Aruncai cheile +i se-nchise \[rile. 1 O form[ asem[n[toare pt. c`nd mici. una =i alta Suntem c`nd mari.

copii. . +i nu au nici o schimbare. Anul c`t este de lung. Cu treizeci de r[murele. Fug de zor prin lumea-ntreag[. De me=ter mare lucrate. +i toate domnesc }n lumea mare."$ CINEL-CINEL +ase zile =i duminica 1299 +ase potcoave-ncheiate. Niciodat[ nu se-ajung. ce s[ fie? S[pt[m`na 1300 Sunt =apte surori. Lunile anului 1302 Doisprezece fra\i alearg[. Ghici\i. +-o m`n[ de bucurie. Luna cu 30 de zile 1301 Un frunzi= ]ntre v`lcele.

a se ]mb[ia. Jumate verzi. . Ploaie =i ninsoare Se laie1 pe r`nd. }n tot cuibul — =apte ou[. }n fiecare ramur[ — c`te patru cuiburi. "% Iarna 1304 Cine vine cu stelu\e Albe-n frunte Dinspre munte? Anul cu subdiviziunile lui 1305 Am un copaci Cu dou[sprezece ramuri. Unul alb =i unul negru. Jum[tate albe. nop\i fur`nd.UNIT{|I DE TIMP. Zile. jumate uscate. jum[tate negre. }n tot oul — doi pui. }n fiece cuib — c`te =apte ou[. INSTRUMENTE DE M{SUR{ Anotimpurile 1303 Floare =i soare. 1 A se la — a se sp[la. 1306 Am un copaci Cu dou[sprezece cr[ngi: }n toat[ cranga — patru cuibare.

Alta prinde strai de-argint s[ \eas[. 1308 Am un pom. }n tot cracul cu treizeci R[murele Mititele +i mai m`ndre. Cu flori dalbe-acoperit: C`nd e vreme cam frumoas[. }n toat[ lamura — =apte frunze. }n tot cracul — c`te =apte Cuiburele Frumu=ele. Cu doisprezece cr[cu=ori. De=i e mare. Crengile-arat[ ur`t. Crengile lumin[ vars[. Cu doisprezece bujori. +i mai h`de. . Alta frunza-ng[lbene=te."& 1307 Am un pom Cu dou[sprezece cr[ngi: }n toat[ cranga — patru l[muri1. creang[. 1309 Am un pom ]naurit. Numai patru ramuri are: Una florile-nflore=te. Alta fructele rode=te. C`nd e timp posomor`t. }n tot cuibul — 1 CINEL-CINEL Lamur[ — aici cu ]n\elesul de ramur[.

De tot mititic[. 1313 Cine bate +i nu e b[tut? 1314 Am o cas[ mic[. nici nu vieaz[. 1 Firfiric — moned[ mic[ de argint. b[ncu\[. INSTRUMENTE DE M{SUR{ C`te dou[zeci =i patru de pui gol[=ei. Umbl[ f[r[ st`mp[rare. . Se ia lumea dup[ el. Cu firfirici1.UNIT{|I DE TIMP. Umbl[ f[r-ast`mp[rare. Suflet n-are. Cu pitici. f`rtate. asta ce-i? "' Ceasornicul 1310 Nichidu\[ mititel. De-i g`ci |i-oi frige-o ra\[. Ziua c`nt[. N-are duh. Toat[ lumea ]ndrepteaz[. Cici. Ce nu =tii te-nva\[. 1312 Minte are. 1311 G`nganie f[r[ suflare.

1317 Gur[ n-are. Dar c`nd merge =i vorbe=te }l ascul\i ca la porunc[: Sai din pat =i mergi la munc[. Dar nu face nici un pas Dac[ n-o ]nv`rt de nas. 1315 +ede dracu’ ]n p[rete +i tot d[ din dou[ degite. Din coad[ adie. C`teodat[ amu\e=te. 1316 Am aici o juc[rie. 1320 |a-n sus. Nici picioare. Mut. 1318 Olog.# CINEL-CINEL Noaptea c`nt[. Care c`t e vremea =tie. C`ntarul (balan\a) 1319 Am o p[s[ric[ bie-bie. r[spunde r[spicat. umbl[ ne-ncetat. Tandi-mandi Hop! . N-are nicidecum ast`mp[r. |a-n jos.

INSTRUMENTE DE M{SUR{ 1321 Am o puicu\[ Cu codi\[. 1326 Unghie de gaie. |ine-un bou ]n cioc. Cap de udubaie2. Coad[ de tigaie. +i cu capul =oc-mondoc. Cu capul b[s[r[gel. 1324 G[inu=[-ciu=[ Cu minciunele-n gu=[ +i cu dreptatea-n spinare. . Cu picioare h`rja-v`rja. Capul vulturului. 1325 Unghie de gaie1. # 1 2 Gaie — pas[re r[pitoare. 1322 Am un pi\igoi =chiop. 1323 Am un coco=: Cu picioarele c`rj[-m`rj[.UNIT{|I DE TIMP. Creast[ de coco=. Udubaie. Coada co\ofenii. hudubaie — pas[re monstruoas[. 1327 Ghearele uliului. monstru.

Jos c`rlig. Nu g[sii i\e-cotroi\e. na. . Tandalic[-n jos. de obicei de f`n. Ci g[sii o m[g[ri\[: La coad[ 1 CINEL-CINEL Basalig.# 1328 Sus c`rlig. Uite pe cristez. Cu capul G[urele. t[icu\[!” 1333 M[ suii ]n pod S[ caut i\e-cotroi\e. basalic — porcoi (gr[mad[). t[icu\[. 1329 Tandalic[-n sus. Dac[ nu m[ crezi. La mijloc un basalig1. 1331 Pisicu\[ M[t[cu\[. Cu picioare Mot[cele. 1330 Logoli\[-loga Sp`nzur[-n Moldova. Face m[runt din codi\[: “Na. 1332 Am o capr[ g[g[u\[ Cu ghearele ca de m`\[.

La p`ntece Cu desc`ntece. Metrul 1336 Ce se fr`nge +i se str`nge +i se bag[-n buzunar? . Jos bot[. +i la mijloc ha\a a=a: Zice\i to\i c[ nu-i a=a! #! Greutatea de la c`ntar 1335 De-abia-i c`t un ou. INSTRUMENTE DE M{SUR{ Cu iscoad[. 1334 Sus bot[.UNIT{|I DE TIMP. +i trage c`t un bou.

1339 De la noi P`n[ la voi — Tot =f[ru\[ tras[. potecile 1337 Toat[ casa — +i f[=ia.#" CINEL-CINEL C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE C[r[rile. 1341 De la cas[ La cas[ — Vi\e de bostan trase. . 1340 De aici p`n[ la munte Tot pr[jini m[runte. 1338 De la noi +i p`n’ la voi — Tot f[=ii de tei +i capete de curmei.

1348 Am un pop[ lung +i n-am p`nz[ s[-l ajung. 1346 P`nz[-ntins[ peste deal. 1345 Dobra lung[. Ar ajunge p`n’ la soare. 1347 De s-ar ridica-n picioare. F[r[ umbr[.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE C[r[rile din jurul pu\ului 1342 Am un bou m`ncat de lup: Pe la toate casele }nainte i-s ma\ele. . Drumul (=oseaua) 1344 S-a f[cut de c`nd e lumea +i va fi c`t va fi lumea. ## P`rtia de z[pad[ 1343 Br`ule\ul iernii }n marginea poienii. Ce sare din mal ]n mal.

1353 Mama lat[ — Scof`ndat[. Iar dac[ ar avea ochi. 1 Terfegos — zdren\os. Todereasa }=i g[se=te casa. Care dac[ s-ar scula Ar ajunge p`n[ la cer. C`t lumea de lung. 1350 Ce se afl[ pe p[m`nt. . Nenea grosul — Terfegosul1. Multe ar putea vedea? CINEL-CINEL Drumul =i c[rarea (poteca) 1351 +tefan lungul |ine drumul.#$ 1349 Am un giune. 1352 Toader lungul Ocole=te p[m`ntul. +tef[neasa Intr[-n cas[.

. C`t drumul de lungi. Se-mbulzesc pe drum =i ele.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE Drumul prunduit 1354 Pietricele M[run\ele. Cianga Langa Dup[ ele. 1355 De la noi =i p`n’ la voi Sunt tot c[\ei de usturoi. #% Pietrele de pe =osea 1356 S`ngurele-s`ngurele. St`lpii de telegraf 1358 Stan Lungu Cu luleaua-n gur[. +an\urile 1357 Cine =tie s[-mi spuie: Doi drugi.

Dar tot pe loc st[? . Puntea. C[lc[toarea satului m-au pus. 1361 Fie scurt[ ori ]ngust[.#& 1359 De la mare p`n’ la munte — Numai \[nd[ri ]nfipte. Luai o regeá. Acas[ de m-au adus. Fie lat[ ori bal\at[. CINEL-CINEL Puntea 1360 }n p[dure n[scui }n p[dure crescui. V[zui o ghebreá. Podul 1363 Cine trece peste g`rl[. D[dui ]n ghebreá. Ghebreaua fuge ]n haiá. Po\i s-o-ntorci Dac[ po\i: Nimic ei nu-i pas[. nuiaua =i =arpele 1362 M[ dusei pe haiá. C[ci te trece-acas[.

1367 Cu\ita=. =i nu-i pas[re. Cu coarne. T[lpi — numai dou[. =i nu-i fereast[. 1368 Iarna fuge. Duce-n spate O greutate. Toat[ iarna Taie ca=. Cu ochi. =i nu-i bou. #' Sania 1365 Picioare am patru. +i d`nsa nu poate gusta. Le-ncal\ cu dou[ opinci. .C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE T`njala 1364 E cu clon\. Vara zace. 1369 Am o vietate. 1366 Patru picioare. }nc[rcat[ cu bucate.

Carul 1371 Coco= potcovit. G[ina c`rc`ia. V`rtejul c[ru\ei 1373 Chiv[r cu Tichie Duce ]n spinare-o mie. beleag[. . Hamurile =i c[ru\a 1372 Teleag[. Toate sunt \intate-n frunte. Carul cu nuiele 1374 Am pe un munte Oi mii =i sute.$ CINEL-CINEL |[ranul =i sania 1370 Cinel-cinel: Cel cu dou[ opinci }ncal\[ cu dou[ opincioaie Patru picioroaie. S[ mearg[ =i ea. De oaste g[tit. +apte co\i de a\[ neagr[.

Carul. mi-i =i iarna“. Merge pe cale frumos. $ Carul =i sania 1376 Sunt dou[ surioare: Una a=teapt[ iarna s[ se odihneasc[. Alta-i oloag[ iarna.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE Carul cu f`n 1375 Lup t[p[l[gos. 1377 Am dou[ surioare: Una roade vara. +i alta iarna. +i cealalt[ — vara. sania =i calul 1379 Am trei lucruri laolalt[: Unul zice: „Tare mi-i bine vara!“ Altul zice: „Tare mi-i bine iarna!“ Al treilea zice: „Cum mi-i vara. . 1378 Am dou[ surori: Una-i oloag[ vara.

1383 +otoroag[ Botoroag[1. f[r[ v`rf. iarn[!“ Doi zic: „Ori vii.“ Bri=ca 1381 Am o vac[ N[zdr[vanc[. 1 Botorog — lemn t`mp. boii =i jugul 1380 Am patru fra\i: Unul zice: „Vin[. var[!“ Altul zice: „Vin[. . Nou[ co\i de lemn ]ntreag[. Nou[ tot at`ta ni-i. sania. oi=tea 1382 Un mort }ntre doi vii. +i prin =olduri }i tot bolduri.$ CINEL-CINEL Carul. Pro\apul. Ori nu vii.

cu botul ]n form[ de spad[). +i una ]ndreptat[. 2 Leuc[ — accesoriu al carului const`nd dintr-un lemn ]ncovoiat cu un cap[t ]mbucat ]n osie =i cu cel[lalt servind de sprijin pentru loitr[ (parte lateral[ a c[ru\ei. Zece b[gate. Pozn[ cucuiat[. 3 Cosoroab[ — b`rn[ a=ezat[ orizontal deasupra pere\ilor casei. ]nrudit cu cega. 4 N[s[r`mb — prost. La capete legat[. 1386 N[s[r`mb[4 str`mb[. Postrung[ — p[strug[ (pe=te de Dun[re =i de mare. $! Leuca2 1385 Cosoroab[3 str`mb[. greu de cap. pentru a sus\ine c[priorii. Roata 1387 Cinci c`rligate. 1 .C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE Pro\apul =i leuca 1384 Postrung[1 Lung[. a=ezat[ deasupra ro\ilor). cu corpul lung =i sub\ire. Pozn[ cucuiat[. Surl[ coco=at[.

dou[ mic=oare: Una pe-alta se alung[. . 1391 Cimu ce-i. }ntr-un pat culca\i. Spi\ele ro\ii 1392 Sunt zece fra\i. Zece-nfipte. +i nu-i chip s[ se ajung[. ce-i? Am patru fra\i }ntr-o c[me=e. Dou[ mari. +i nici unul nu-i pe margine. Toat[ ziua se alung[. 1390 Patru surori gemene Scap[r[ din cremene. +i nu se mai agiung. CINEL-CINEL Ro\ile c[ru\ei 1389 Am patru surioare.$" 1388 Cinci cotite. +i tot fug. +i nu pot s[ se ajung[. +i una d-a curmezi=.

$# +ina ro\ii 1394 Ce-i rotund +i f[r[ fund? Urma ro\ii de car (f[ga=ul. 1 P[corni\[ — vas de lemn sau de scoar\[ de copac.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE 1393 Am zece fra\i. }ntr-o c[ciul[ b[ga\i. v[ga=ul. dar nu-i \ap. hoga=ul. P[corni\a1 (dihoni\a) 1396 Ploscu\[ cu ap[ neagr[ Unge muta =i alearg[. Bicicleta 1397 Are coarne. ]n care se \ine p[cura pentru uns osiile c[ru\ei. rotaia) 1395 Am un drum: Lat c`t p[=e=te g[ina. c`t vezi cu ochii. . Iar de lung. C`nd merge. merge la trap.

Ro\ile bicicletei 1398 Dou[ surioare. Automobilul 1399 Ce fuge iute.$$ CINEL-CINEL O alearg[ mic =i mare. . 1 Publicat[ ]n 1915. Toat[ ziua fug. Iu\i =i sprinteioare. +i nu se ajung. Dar nu cere de m`ncare. Trosne=te =i pute?1 Calea ferat[ (drumul de fier) 1400 De aici p`n’ la Bra=[u — Tot un ma\ de-a’ t[u. 1401 De la noi P`n[ la voi — Dou[ funii de tei.

. La =es fuge nebune=te. Pe al\ii ]i gonesc +i pe cale lung[ c[l[toresc. 1403 Din deal gonesc. Pe la c`rciumi m[ opresc. Un sat duce-n spinare1.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE Trenul 1402 Pe drum drept =i ]n[l\at Trece-un =arpe ]nfocat. Z[u c[-mi pare r[u! $% Locomotiva 1405 Am un cal. Nici neam de neamul meu. Pe unii ]i primesc.. Nici nu-i cal. }n vale c[l[toresc. . De vreu. 1 Publicat[ ]n 1891. Iar dac[ l-am pierdut. 1404 N-am avut nici eu. Iar la deal cam g`f`ie=te. Ca moara gr[iesc.

balt[. Pluta 1408 Am un uliu care zboar[. =i pe=tele n[p[de=te ]n jep=i1) 1406 Care drum e f[r[ pulbere? 1407 Tulbure. umplut cu ap[ ]n timpul rev[rs[rii unui r`u. a v`ntura.$& CINEL-CINEL Drumul pe ap[ Dun[rea (c`nd apele se umfl[. tulbure. Drum f[r[ pulbere. 2 A primiti. Cu coada primite=te2. Luntrea. Umplu porcii jep=ile. Jap=[ — loc mai scufundat. +i nu s-atinge de p[m`nt. C`nd se ridic-apele. barca 1409 Am o ra\[: Cu ciocul b[l[ce=te. a primeti — a m[tura. 1 .

Pe ap[ l[sat[. . 1 A felezui — a m[tura pleava cu felez[ul (m[turic[ f[cut[ din nuiele de mesteac[n). Ce e? 1414 Am o cutiu\[. O trag de urechi la ap[.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE 1410 Am o ra\[ F[r[ via\[. Cu voie de domn. vaporul 1415 Pan[-mp[nat[. Ba te duce =i-n spinare. +i-n cutiu\[ — o r[\u=c[. $' Corabia. Trece apa c`t de mare. Cu coada v`nt tr[gea }n nasul cui nu g`cea. 1413 Am o vac[. R[\u=ca cu aripele felezuia1. 1411 ’Noat[ ra\a-n hele=teu +i m[ cheam[ s-o port eu. +i penele-n p[dure. Cu m`n[ de om. 1412 G`sca-n balt[.

D-alt[ soarte am eu parte: Ca s[ \in necontenit Vii pe mine. Venit[ din |arigrad. +i cu fulgii ]n p[dure. De me=teri streini lucrat[: Suflet n-are. Acum ]ns[. De p[m`nt nu se atinge. suflet duce. 1420 C`nd eram ]n via\[. De p[m`nt nu se atinge. Umbream cu mult[ dulcea\[ Pe tot omul ostenit. Pe ap[ l[sat[. 1418 Am o g`sc[ pe ap[. Vii sub mine. De v`nturi m`nat[. 1419 Pe cea vale nourat[ Vine-o fiar[-ncornorat[. suflet duce. S[ vedem: ghici-vei bine? CINEL-CINEL . lemn uscat. 1417 |[nd[ric[. Suflet n-are. dup[ moarte.% 1416 Pan[-mp[nat[.

Avionul 1426 Pe deasupra satului Merg caii-mp[ratului +i c[ru\a Radului. . % Farul 1422 Ce vegheaz[ peste mare +i nu-i st[ nimic ]n cale? Telefonul 1423 Alo. ce zici. 1424 Ce e mic =i \[c[ne=te La ureche ne =opte=te? 1425 C`nd eu strig Se aude la marginea m[rii.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE Corabia cu zbaturi 1421 G[inu=[ g[lbenu=[ Trece marea-n picioru=[. aici Se-aude.

nici pe c[rare. Racheta ]n lun[ 1432 Globule\ul de argint Ce aproape-i de P[m`nt. Oameni. Umbl[ f[r[ de picioare — Nici pe drum. Vin ]n zbor. Trece peste m[ri =i \[ri? CINEL-CINEL Para=uta 1431 Sunt umbrel[ c[l[toare. 1428 P[s[ric[ v`j`ioas[. suflet n-are. Nici pe ap[ curg[toare. lucruri eu cobor. curajoas[. nici p[m`ntul. Dar nici scara cea mai lung[ . Zboar[ =i se pierde-n z[ri. Duce pe spinare om. Zboar[ pe sus. Trec prin nor. 1429 Suflet \ine. 1430 Ce pas[re nu st[-n pom.% 1427 V`ntul ca g`ndul. Nici cerul. Nu m[ tem de ploi sau soare.

]ntr-o clipit[. P[m`ntul ]nconjoar[? . %! Satelitul 1433 Cine.C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE N-a putut la el s-ajung[. Numai me=tera luntre A f[cut o punte.

dac[ vrei? 1436 Ce e greu pe cas[. Iar badea Stan =i Bran }ntotdeauna. +i cu m`na nu se ia? S[r[cia 1437 }mp[ratul mai rar. FACTORI SOCIALI Birul 1434 Ce e greu peste bordei. Necazul s[racului. 1439 |iovul ]mp[ratului }n mijlocul satului. . C`nd n-ai bani de un’ s[ iei? 1435 Ce greu pe bordei Mai mult ca p[m`ntul. Primarul 1438 +leap\ul satului.%" CINEL-CINEL INSTITU|II.

1445 Casa dracului. FACTORI SOCIALI Jandarmul 1440 Pana cocost`rcului }n mijlocul t`rgului. 1501 (a se compara numai primul vers la ambele ghicitori). pu=c[ria 1442 Cerga dracului }n mijlocul satului. 1444 Fierea dracului }n mijlocul satului. 1443 Inima dracului. nr. Beleaua satului.INSTITU|II. Prim[ria. %# Starostele 1441 Ochiul ]mp[ratului La mijlocul satului.1 1 Aceea=i form[ pt. c`rcium[. ghicit. . Inima vr[jbilor.

F[r[ ei nu face\i treab[? .%$ CINEL-CINEL Tr[g[toarea 1446 A=chia bradului. 1449 Ochii dracului. La m`n[ rece. Moartea omului. +i n-am odihn[ Nici ]n morm`nt. 1450 La minte cald. La nimeni nu stau. }mi schimb st[p`nii — Ca vai de ei. F[r’ de-a le fi st[p`ni. 1451 Ce v[ trec prin m`ini. le dau. Dreptatea satului!! Legea 1447 Ce e mare =i mai mare. Se p[streaz[-n s`n =i-n lad[. +i de nimeni team[ n-are? Banii 1448 Ce-mi cere.

C`nd m[ iai. Cu boabele-n gu=[. Singur[ coada negoa\[. b[di\[. Punga 1454 G[inu=[ g[lbenu=[. C`nd m[ cuno=ti. +i cu ciocul cig[le=te. FACTORI SOCIALI }mprumutul 1452 I\ele. de ghice=te! . %% Banul fals 1453 Acel ce m[ face Nu spune. |i le dau +i \i le iau. nu m[ prime=ti. nu m[ cuno=ti. Momi\ele. =i tace.INSTITU|II. Pas. 1455 Am o ra\[ +uguba\[.

1458 La un copac g[unos Url[ lupul b[t[ios. . Popa 1457 Co\ofan[ faur[. +i vacile nu vin toate. 1459 Rage ursul din cetate.%& CINEL-CINEL Comoara 1456 C[ciula mutului }n fundul p[m`ntului. 1 A se m`neca — a se scula dis-de-diminea\[ =i a pleca la drum. Popa b[t`nd toaca 1460 Tunica =i punic[ La sf`nta biseric[. }ntunec[-n gaur[ Se m`nec[1 }nspre duminic[. +i vi\eii-n jum[tate.

C`nt[-un coco=el ]n ea. La b[rbii Cu f[clii. Porunc[ de domn. 1462 Cire= ]nflorit. Pe la n[ri Cu lum`n[ri. potcovit De m`n[ de om. Din fapt[ de domn. +arpe-ncol[cit. Pe la buze Buburuze. %' . Pe la coarne Cu icoane. 1464 Am o ulcea pestricea. m`n[stirea 1461 Am o vac[ Porumbac[. Pe la p`ntece Cu desc`ntece. FACTORI SOCIALI Biserica. Lucrare de om.INSTITU|II. Pe la =olduri Cu bolduri. 1463 Am un coco= ro=u. Din bard[ =i din topor.

1468 La st`na b[tr`n[ Ciutele s-adun[. 1 Buga — denumirea clopotului cel mare de la m`n[stirea Putna. Necheaz[ murgu-n munte. . 1466 |uguiul curatului }n mijlocul satului. 1470 Rage Buga1-ntre hotar[.& 1465 C[ciula-mp[ratului }n mijlocul satului. 1467 Dragostea-mp[ratului +ade-n dricul satului. S-aude-ntr-a =aptea \ar[. 1471 Rage murga din cetate +i s-aude-n nou[ sate. 1472 }n mijlocul satului Rage un vi\el de aur. 1473 }n mijlocul satului Rage buhaiul ]mp[ratului. CINEL-CINEL Clopotul 1469 C`nd scutur fr`u-n curte.

+ade sus. 1477 La Orhei se taie lemne. Aice mare vod[. Ciutele s-adun[. FACTORI SOCIALI 1474 Bululumb-bululumb. +i ag[\at sus. & Clopotele 1481 Cerbii-zbiar[. Din |arigrad adus. domn l-a pus. Din |arigrad adus. 1475 Hurduz-burduz.INSTITU|II. Limb[ de balaur. Pe cei vii ]i cheam[. . ]ntr-un divan. La noi cad surcele. +i c`nd porunce=te. Pe cei mor\i ]i pl`nge. 1479 Putinei de aur. 1476 +ade domnul Buzdugan. 1480 Sun[ din cetate +i s-aude peste sate. 1478 Limba cocost`rcului Bate fruntea t`rgului. Peste tot veste=te.

. 1487 Strig[ Dobra din Moldova +i Neaga din Teleaga. CINEL-CINEL Limba de clopot 1483 Sub o foaie de lipan +ade-un pui de moc`r\an. Lelea-ng`n[ Din gr[din[. Toaca 1485 La noi taie lemne. Clopotni\a 1484 Sp`nzur[toare mare. C`nt[ doi coco=i ]n ele. Clopotul =i toaca 1486 Badea rage Prin p`rloage. La voi cad surcele.& 1482 Am dou[ ulcele. C[utare are.

FACTORI SOCIALI S[ vie vacile toate— }mbr[cate. ghicit.1 Crucea. C`nd la dreapta. nr. ghicit. nr. Plutonul de solda\i 1490 Zece-n lung +i trei ]n lat Bat picioru’ ne-ncetat: C`nd la st`nga. soarele c`nd r[sare. . Azi bunicul. &! Crucea de pe turla bisericii 1488 Pana cocost`rcului Bate fa\a t`rgului. crucile 1489 De aici =i p`n’ la munte — Numai \[pi ]nfipte.INSTITU|II. 2084. 1 Forme asem[n[toare pentru steag. M`ine tata. 1493 =i pt. ne-mbr[cate.

Sirena 1494 Nu vede. . +i url[. C-o iube=te lumea-ntreag[. Coada e din p[dure. 1493 Pana cocost`rcului Bate fruntea t`rgului. Unde-i ea nu este ur[. Nu aude. Pe vale ureaz[.&" CINEL-CINEL Goarna 1491 Pe deal necheaz[. Pacea 1495 N-are chip =i nici f[ptur[. E scump[ =i-at`t de drag[. Capul — din ograd[. Steagul 1492 Coarnele sunt din t`rg.

VICII ELEMENTE DE MORAL{ N{RAVURI. 1498 Tu m[ faci om. Bea tutun =i rachiu tare. bea tutun. }i tot ud[ =i s-aprinde. . +i de d`nsa n-ai noroc. ea te vinde. VICII &# Be\ia 1496 Fumul dracului }n capul omului. +i te arde ca un foc. Hanul 1499 La o margine de drum +ade mo=u’. De cade de pe picioare.ELEMENTE DE MORAL{. N{RAVURI. Eu te fac neom. B[utura 1497 De o cumperi.

1505 G[inu=[-ciu=[. 1501 Casa dracului }n mijlocul satului. Luleaua 1504 Oala Necuratului }n gura b[rbatului. Str`nge-n nas cenu=[. 1503 T[m`ia dracului Pl[cerea b[rbatului. 1506 G[inu=[ cu gu=[ Poart[ ]n plisc cenu=[. Tutunul 1502 Buruienu\[ g[lbinu\[. Ibovnica satului. .&$ CINEL-CINEL C`rciuma (cr`=ma) 1500 Ochiul dracului. Rar b[rbat care te cru\[.

+i frunza \ine focul. Cu iarba dracului otr[vit[. Lutul \ine frunza. Cu coada de lemn uscat. Cu ma\ul de frunz[.ELEMENTE DE MORAL{. 1508 Am o g[inu=[: Cu trupul de p[m`nt. +i cu coada de lemn? 1510 Ap[ de frunz[. G[urit[. Cu \`\a de lemn. Ghici\i. 1509 Ce e cu trupul de p[m`nt. Iar vi\elul — om. +i pu\ul de p[m`nt. VICII 1507 Am o g[in[ Care r[sufl[ pe coad[. 1511 Am un lemn: Lemnul \ine lutul. Cu gura de aram[. 1513 Scobit[. Cu inima de frunz[. 1512 Am o vac[ de p[m`nt. ce e? &% . Funie de lemn. N{RAVURI.

Laptele ]n t`rg. luleaua =i suvacul 1 1518 }n p[dure m-am dus. +i vaca ]n gr[din[. Ciubuc mi-am luat. La un cap[t fum. Jos scrum. 1515 Ciucite. . 1 Suvac — sul[ de metal sau de lemn. Vi\elul ]n \arin[.&& CINEL-CINEL |igara 1514 Sus fum. tutunul. 1516 Cimilinga-blinga: Tananaua. ]ntrebuin\at[ la desfundatul lulelei. La cel[lalt un nebun. 1517 Bala spurcatului }n gura s[racului. puf. Bo\ite. Ciubucul.

Prietenia 1522 N-o po\i cump[ra sau vinde. Sar focul +i ghicesc norocul. S[ te ai cu lumea bine. . Nici ]n m`n[ n-o po\i prinde.ELEMENTE DE MORAL{. N{RAVURI. Dar nu se m[n`nc[? &' Craiul la c[r\ile de joc 1520 Ce crai Nu are \ar[? Ghiocul 1521 }mi schimb locul. Se taie. Se-mparte la fiecare. Dar o po\i lua cu tine. VICII C[r\ile de joc 1519 Ce se pune pe mas[.

1525 Un orb vede un iepure. 1527 Pe un v`rf de deal A ouat o prepeli\[. A clocit o bivoli\[ +i-a scos pui de mangali\[. Un =chiop alearg[ dup[ el. .' CINEL-CINEL Minciuna 1523 }ntr-o r`m[tur[ de oaie A crescut un corn de porc. Cel cu pielea goal[ ]n s`n le-a b[gat. Orbul le-a v[zut. 1524 }n r`m[tur[ de oaie. +i un mut strig[ la un surd s[-l prind[. G[sir[m coarne de cal. Ciungul le-a luat. Un gol ]n s`n l-a v`r`t. M`ncam mere dintr-un prun +i cire=e din alun. 1526 Ast[-var[ la Cr[ciun. Un orb l-a g[sit. subt mal.

Dar c`nd bat c[\elele. Pic[ toate stelele! ' Ru=inea 1529 Cine m[n`nc[ n[rile omului? L[comia 1530 De dorul c[p=unilor M[n`nc[ frunza. Lene=ul 1532 G`ndul mu=tii. +ale durute. Lenea 1531 Ciolane rupte. . Laba g`=tii.ELEMENTE DE MORAL{. Bat cum bat. N{RAVURI. VICII Clevetitoarea 1528 Bat ei c`inii.

Fricosul 1534 Iepuril[ ]nc[l\at St[ ]n margine de sat. Dar la nas N-o s[-i ajungi Nici cu sc[ri Din cele lungi. .' CINEL-CINEL }ng`mfatul 1533 La stat Nu-i ]nalt.

ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ '! Scrisul (scrierea) 1535 C`mpul alb. Omul m`n[. Acela seam[n[. 1536 Cine m[-n\elege Cuvinte culege. . 1537 Ar[tur[ alb[. S[m`n\[ neagr[: Cine poate. 1538 Ce r[m`ne pe veci +i vorbe=te de trecut? Scrisul cu pan[ de g`sc[ 1539 G`sca ar[. Oile negre. Cin’ le vede Nu le crede Cin’ le pa=te Le cunoa=te.

S[ st[m la vorbit! 1541 Trei m[ \in. 1544 Ce sem[n[toare seam[n[ Gr[un\e negre pe p[m`nt alb? 1545 Pitic sunt. Glas n-are. }n dou[ cr[pat. +i pe toat[ lumea-nv[\. 1542 Am un bou: De iute ce-i. Cinci m[ duc de m[ adap[. De tare ce-s. 1546 De iute ce sunt. Din nasul meu curge miere =i otrav[.'" CINEL-CINEL Condeiul (tocul de scris) 1540 D[-mi de b[ut. Din gura mea curge Miere =i venin. S-aude la marginea lumii. trei m[ poart[. trei ]l \in. trei m[ \in. Glas nu am. . Trei abia m[ \in. dar gr[ie=te. 1543 Eu ]s vrajba =i dragostea. Cu capul t[iat. de to\i m-ag[\.

Eu lumea o ]mpac +i o ]nvr[jbesc. D[-mi s[ beau +i s[-\i vorbesc. }n carne a crescut. 1549 Omul m`n[. Dup[ cum lucrez. M-aude ]n r[s[rit =i ]n apus. Corpul a-nvelit. G`sca trage.ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ Dar s[ strig de voi fi pus. Pe to\i ]i bucur Sau ]i ]ntristez. . Capul l-a t[iat. +i eu fac brazde negre pe p[m`nt alb. Scoate-mi limba. '# Pana de g`sc[ pentru condei 1547 Din carne e crescut. La plimbare c`nd a ie=it. Pe st[p`nul lui a servit. 1548 Taie-mi capul.

1554 Dai de piatr[. Ologul seam[n[ pe un c`mp neted s[m`n\a. condeiul =i ochii 1550 Trei orbi duc un olog. Boz — plant[ erbacee cu miros nepl[cut.'$ CINEL-CINEL Degetele. se despic[. }ntov[r[=i\i de doi chiori. 2 Str[m[tur[ — l`n[ toars[ =i vopsit[ ]n diferite culori. nu se stric[. H`rtia 1552 Ce este: }ncep[tur[ F[r[ neam de str[m[tur[2? 1553 Buf! din pod. +i r[sar ]n acela=i timp =i flori. Apa ]ns[ ]l destram[. =i s[m`n\[. folosit[ la \esut. dar nu se stric[. cu flori albe =i fructe negre. 1 . C[rturarilor folos. Cerneala 1551 Zam[ de boz1. cusut sau brodat. Dai ]n ap[.

1935. ghicit. C[ prea r[u m-adap[! '% Sugativa 1557 Nu-i fierbinte. nr.ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ 1555 M-a trimis doamna de sus La a de jos. 1 . Dar usuc[.1 1556 Fere-m[ de ap[. +i nu-l vede nime. Ca s[-i dea o cus[tur[ F[r[ pic de tivitur[. 1683. Numele 1558 Ce lucru este ]n toate. 2011 (la toate ghicitorile a se compara tot ultimele dou[ versuri). ghicit. Pentru ultimele dou[ versuri forme asem[n[toare: coada p[s[rii. +i f[r[ el nu se poate? 1559 Ce ]ntr[ ]n toate +i r[m`ne dup[ moarte? 1560 Ce se pune anume La tot lucrul ]n lume? 1561 Cinel-cinel: St[ pe tine. z[pada. nr. nr. ghea\a. ghicit.

Tot mai mult te folose=ti. 1564 G[in[ pestri\[ La popa pe poli\[. 1566 Are foi =i scoar\[. }mi vorbe=te ca un om. . 1563 R[d[cin[ p[tr[cin[. 1565 Cine m[-n\elege }n\elepciune culege. }ns[-acela le cunoa=te Care vine =i le pa=te.'& CINEL-CINEL Cartea 1562 R[d[cin[-mpleticin[. Rar voinic care-o dijghin[. C[r\ile ]n bibliotec[ 1568 Colea-n st`na de la noi Sunt vreo dou[ mii de oi. Dar nu e copac. +i cu c`t o ]ndr[ge=ti. Ales voinic o dezbin[. 1567 Are foi =i nu e pom. Cine o-n\elege Minte are-n cap.

Scrisoarea (epistola) 1573 Veste duce.ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ Biblioteca 1569 Ghici ]n care =coal[-nve\i P`n’ la ad`nci b[tr`ne\i? '' +tiin\a 1570 O cetate minunat[ St[ cu poarta descuiat[. To\i copiii se adun[. Pe care n-o po\i l[sa altuia? Clopo\elul de la =coal[ 1572 Sus sun[. . jos r[sun[. Dar nu po\i ]n ea p[=i Dac[ nu =tii a citi. nu scade-un strop. Are-n ea comori potop — Oric`\i iau. 1571 Ce avere este ]n lume. Veste aduce.

D[ de veste la domnie. +i se-aude la apus.! 1574 Am o g[in[ c`nipie. . CINEL-CINEL Pecetea (=tampila) 1577 Sunt rotund[ ca un ban +i stau m`ndr[ pe divan. 1575 Am o g[inu=[ pestri\[ Duce vestea la b[di\[. Timbrul de scrisoare 1578 Ce s[ru\i pe spate +i merge departe? 1579 Ce uzi ]n spate +i face ocolul p[m`ntului? Ziarul 1580 Am un prieten priceput. De toat[ lumea =tiut. 1576 Limb[ dulce sau amar[: Gr[iesc la r[s[rit.

mul\ime. 1582 C`nd ]l prive=ti se pare o cutie Sau mai bine zis o juc[rie. }ns[ c`nd vorbe=te. N-are cap. te uime=te! 1583 N-are via\[.ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ }mi d[ sfaturi =i ]mi spune Tot ce se petrece-n lume. Difuzorul 1584 Sus pe st`lpul [sta mare Prins-am o privighetoare. Dar de-i zice o c`ntare Satul ciotc[1. n-are duh. ! Radio 1581 El ]n cas[ locuie=te. lume mult[ St[-mprejurul ei =i-ascult[. n-are picioare. +i vorbe=te orice limb[. +i atuncea c`nd vorbe=te Numai cu un ochi prive=te. Maic[. . }ns[ prinde din v[zduh Vorbele care se plimb[. 1 Ciotc[ — gr[mad[.

Lumea o desface. +i-o culege dup[ ton. CINEL-CINEL Antena 1586 Nu-i ureche. dar aude. Ghicitoarea (cimilitura) 1589 Lumea o face. +i ]n fiecare sear[ Str`nge lumea ca la moar[. O p`nz[ =i doi b[ie\i. Ca s-o bage-n megafon.! 1585 O cutie minunat[ Duce-n cas[ lumea toat[. Cinematograful 1587 P`nz[ alb[ pe pere\i. Televizorul 1588 Hai la noi ca s[ vede\i Numai umbre pe pere\i. Vocea ce-n v[zduh s-ascunde. .

. !! Culeg[torul de folclor 1591 Poposind din floare-n floare.ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ 1590 Str[ina cu ochii verzi Ar vrea br`ul s[-i dezlegi. +i din sacul plin din spate +i pe voi v-am ]nfruptat. nu-n\elegi. +apte sate-am colindat... Numai c[ tu.

!" CINEL-CINEL INSTRUMENTE MUZICALE. Cine-a gici +apte sate c-a zg`rci. JOCURI Cimpoiul 1592 Am o g`sc[ =oait[-boait[. Colea-n deal. Grum[jui Cu gudurlui. 1596 Ce se na=te f[r[ suflet. |ip[ porcul Lui Dr[gan. 1593 Am o ra\[ Gudurea\[. Zbiar[ prin sat. Cu grumazul =oi-b`rloi. 1595 Str`ns =i umflat. C`nt[ jupuit +i moare \ip`nd? . 1594 Colea-n vale.

Vine-acas[ =i hore=te1. de obicei o hor[ (din gur[ sau din fluier). JOCURI 1597 Am dou[ mere. !# Cavalul 1598 Am un lemn de dou[ palme: C`nd r[sufl[. Dou[ pere. Din gur[ =ov`rleag[-leag[.INSTRUMENTE MUZICALE. 1600 Sub\irel =i mititel. }n p[dure cre=te. 1 A hori — a c`nta un c`ntec. Nimica s[ nu s-aleag[. sun[ valea. Din aripi d`nd. Vai de puiul cel de graur Care se suie ]n nuc +i strig[ la cuc. . Dou[ fuse de aur. Fluierul 1599 }n p[dure na=te. Din ciubuc tr[g`nd. Joac[ lumea dup[ el.

!$ CINEL-CINEL Tr`mbi\a 1601 Tura-vura neamului }n mijlocul satului. Cu ciocul f[cut pistol. 1 2 Nego\ei — de t`rguit. Cu-aripile mototol. Cobza 1603 Doi purcei nego\ei1. hurdubaie. Bate g`sca la tiulei2. Pe la p`nteci Cu desc`nteci. Tuleu — cotorul penelor de pas[re. Pe la ii Cu b[c[lii. puful puilor. 1604 Am o vac[ Bandraboac[. . 1605 Vine g`sca De la B`sca. Toba 1602 B[laie. Bun[ de b[taie.

1609 C`nt[ un g`ndac Pe o drani\[2 ro=[. Pe la buze. mai mare dec`t =indrila. JOCURI Vioara (scripca. 1607 Am o hait[: +oait[-boait[. }n cui at`rnat[. olog. voinici. Drani\[ — sc`nduric[ sub\ire din lemn de brad. =i mi-o ghici\i! De-\i gre=i +i nu-\i g`ci. Cu grumajii =ov`rnogi1. To\i oamenii s-adun[.INSTRUMENTE MUZICALE. 1608 Am o sc`ndur[ uscat[. cu care se acoper[ casele. Cu sumuze. De-un mare me=ter lucrat[. Pe la n[ri Cu lum`n[ri. dibla) 1606 Pe o vale-ntunecoas[ Vine-o bab[ greb[noas[. +apte ma\e v-oi zg`rci. =chiop. Pe la =ele Cu d`rjele. C`nd sun[ =i r[sun[. 1 2 . !% +ov`rnog — care de-abia ]=i t`r`ie picioarele. Pas.

Se str`nge lumea la ea. +i copiii — drep\i. }n cui aninat[. 1614 C`nd se ceart[ calul cu oaia +i oaia cu lemnul? CINEL-CINEL Vioara =i arcu=ul 1615 Sub o sabie uscat[ |ip[ purceaua ro=cat[. 1612 Scoic[ uscat[. Iv[neasa — scorboroasa. vioara =i coardele 1616 Tata — g`rbovul. tace. C`nd s`s`ie ea. Arcu=ul. Veselia satului. 1613 Am o fat[: C`nd o iau ]n bra\e. \ip[. C`nd o las. .!& 1610 |[nd[rica bradului. 1611 G[inu=a mea.

angajat ]n fanfara unui regiment. JOCURI 1617 Calul pe oaie. . aici cu sensul de l[utar. gagist — instrumentist civil. !' L[utarul =i vioara 1618 Strig[ gagiul1 din p[dure. G[giuleasa — de la vaci. Iar o sut[ — T`r\a-p`r\a. L[utarii =i juc[torii 1620 Unul face tri-li-li.INSTRUMENTE MUZICALE. 1619 Strig[ gagiu’ din copaci. Oaia pe lemn. +i gajgura din gaur[. Hora 1621 Ce nu-mb[tr`ne=te niciodat[? 1622 Ce nu piere niciodat[? 1 Gagiu. Calul tace. Oaia c`nt[. Lemnul zbiar[. Altul face di-di-ri.

Cu pipota-ntre spete. . Scr`nciobul („dulapul“) 1624 Hetica. Petica. Se suie-n slava cerului C`t ai potcovi puricele la un picior. Dac[-l tragi De coad[. 1625 Pe valea lui Baibarac Se d[ dracul peste cap. Sus cu bizuietica.! CINEL-CINEL „Buhaiul“ de Anul Nou 1623 Am un taur }n ograd[ Rage. Zmeul 1626 Voinic v`rtolomete.

Parc[ ar avea picioare. Niciodat[ n-are cucui! 1628 Cade =i ]ndat[ sare. Ce s[ fie oare? ! . Se love=te =i nu pl`nge.INSTRUMENTE MUZICALE. JOCURI Mingea 1627 Sare =i cade hai-hui.

Acaná — mai la o parte. fiu. +i valea deal? 1 2 F[t — fecior. . Prin buruieni ascuns[. Cu patru cucioaie. 1633 La deal fug de nu m-ajungi. copil. Cu coada acaná2. 1634 Cui ]i pare dealul vale. b[iat. Cu urechile \icmandru +i cu botul fiu-fiu-fiu. |u=ti din iarb[-n aluni=. 1630 Cimiliga prin tufi=. 1631 Ulcelu=[ uns[.! CINEL-CINEL ANIMALE S{LBATICE Iepurele 1629 Cinel-cinel: Ciugule\ C`nipel. ]n l[turi. La vale cad ]n br`nci. 1632 Am un f[t1 faur.

b[l\atule. S-a sf`r=it cu urecheatul! Iepuroaica cu puii 1638 Am o scroaf[ sur[. urecheatule! De-l ajunge b[l\atul. Pur[. Goana. Cu purceii suri. . Fug. !! C`inele =i iepurele 1637 Fuga. Puri. Ciu=ti ]n huci! 1639 Am o purcic[ Suric[.ANIMALE S{LBATICE 1635 Ce st[ ghebos }n rogoz. Care moare de fric[. Sug. Strigi o dat[ +i se-ndreapt[? 1636 Trece dracul ghemotoc Pe valea lui O\o\oc.

De n-o prinde nici un jude\. Sug =i fug: Uite-i. Vulpea =i g[ina 1643 A luat-o Iv[ra Pe Kiv[ra 1 V[tui — pui de iepure. .!" CINEL-CINEL Are pui Numi\i v[tui1. Vulpea 1641 An[ codan[. Da’ prin cotecior Mai ]nceti=or. Cine-i purcica Surica? Cerbul 1640 T[t[nita snop. nu-i. 1642 Iese puica din cote\. Pan[ busuioc. C`t vrei prin poian[.

Pe br`nci tupilat. Lupul =i oile 1648 Ciugurele-mugurele. +i-ndr[zne\. +i iste\. 1646 Mangu st[ =i-ascult[. fuge-n tufe. Lupoaica =i puii 1647 Am o c[\ea pl[t[n[gea Cu doisprezece purcei pl[t[n[gei: Vine. S-a pus pe v`nat. Iar Ciuguru-muguru. suge. Merg pe drum ]n=ir[\ele. +i c`nd url[ te-ngroze=te. !# Lupul 1644 +i codat. . +i col\at. 1645 Noaptea ochii ]i stecle=te.ANIMALE S{LBATICE +i a dus-o-n vie S-o-nve\e cojoc[rie.

!$ 1649 |inghi-linghi1-o ia pe vale. O sut[ pl`ng. Unul r`de. |inghi-linghi — imitarea sunetului de clopo\el. m[ria-ta. CINEL-CINEL Unti=ca4 1652 Am o oaie rap[n[5. a lovi). 4 Unti=ca — c`ntecul oii referitor la lup. 1650 Jnapu3-n m[run\ele Face drumurele. Am venit la dumneata. 1651 Otrocol Prin ocol. +i se-nchin[ rugului. 1 2 . +ade-n deal =i deap[n[. c`inii =i porcii. 3 Jnapu — de la a jn[p[i (a bate. S[-mi dai calul dumitale S[ m[ duc la socrul-mare. pe care o cap[t[ de obicei caii. +oldu-boldu2-i iese-n cale. C-am auzit c-a f[tat Sub un munte rotunzat. +i se roag[ cucului: — Cucule. +oldu-boldu — pozi\ia lupului care st[ pe =olduri =i cu ochii holba\i. 5 Rap[n — boal[ de piele asem[n[toare cu r`ia.

Ban\ur. Altul a pierit. Ariciul 1657 Han\ur. talger. 1654 Vine mo=ul pe c[rare Cu cojocul la spinare. farfurie. . sahan — vas ad`nc de metal. +i de =ale e m[t`nc[. 1655 Am un mo= Cu cojoc ]ntors pe dos. Unu-n munte s-a suit. Unul a murit. 1656 Vara umblu dup[ miere. Cu s`ngele-ntr-un s[han1.ANIMALE S{LBATICE +i-a f[cut trei feciori. Cu ma\ele-ntr-un pahar. 1 S[han. Trei fr[\iori. Iarna dorm s[ prind putere. !% Ursul 1653 Pe o vale-ad`nc[ Vine un cioban ciob`nc[.

C-o mie de araci ]n spinare. . 1661 Ce viteaz intr[-n cetate Cu multe suli\i ]n spate? 1662 Am un motan mare. 1658 Merge mo=u’ pe c[rare Cu-o mie de ace-n spinare. 1665 Cui ]i place s[ se-mbrace }n cojoc cu mii de ace? 1 +omoldoc. Cu p[rul ca acul. 1664 M[ fac ghem +i de nimeni nu m[ tem. 1660 Merge pa=a pe uli\[ Cu trei mii de suli\e. 1659 G`f`ie mo= S`vu pe c[rare. =omoltoc — ghemotoc. 1663 Pe valea lui Ociocioc Vine dracu’ =omoldoc1.!& CINEL-CINEL Trece pe uli\i Cu o mie de suli\i. Cu trupul ca dracul.

D[ ]n el! D[ dup[ el! Las[-l la focul. !' +oarecele 1669 Nuc[ nucoas[. Piersec[ flocoas[. 1670 Cimilig[ laur[. C[ =i-a g[sit norocul. 1672 Ulcicu\[ plu=at[. 1667 Ce pas[re na=te puii vii? 1668 Am o pas[re Care zboar[-n cer +i sug Puii la ea.ANIMALE S{LBATICE Liliacul 1666 Zbur[toare Cu patru picioare. |u=ti ]n gaur[! 1671 Moara lui Bubu\[ }mbl[ prin gr[un\e. Umbl[ noaptea toat[. .

1 Jir — fructul fagului. . Fuge iute prin gr[un\[. C[ de c`ini Nu-i e fric[. Descui. 1674 Puri-nainte. +i ho\ul r[m`ne ]n cas[. Nev[stuica 1678 Strig[ Mari\a din deal S-o aperi de g[ini.! 1673 Ulcicu\[ laur[ |u=ti ]n gaur[. Pupuri-purea-napoi. G[v[ru=u-n gaur[. puri-napoi. 1676 }ncui. CINEL-CINEL +oarecele =i jirul 1 1677 Picuru=u’ picur[. 1675 |u\uru\[-pupuru\[.

ANIMALE S{LBATICE C`rti\a 1679 Ce este: De tr[it tr[ie=te. Dar f[r[ ochi se hr[ne=te? ! .

1683 Dou[ gheme de m[tas[ Le-am trimis la Voduleas[. Dar cl[de=te minunat! Coada p[s[rii 1682 Am o carte: V`ntul o-nchide. Pana p[s[rii 1684 Are via\[. V`ntul o deschide. lucru ciudat. +i tot vine de la via\[. Ca s[-mi fac[ cus[tur[ F[r[ leac de tivitur[. n-are via\[.! CINEL-CINEL P{S{RI S{LBATICE Pas[rea 1680 Cine trece pe l`ng[ pom +i n-o bag[ nime-n sam[? 1681 N-are m`ini. .

1690 O s[geat[ neagr[. 2037. . 1686 Ce trece pe ap[. ghicit. +i valuri nu sap[?1 ! ! Pipota 1687 Deasupra carne. 1 O form[ pu\in diferit[ pt. Cuibul 1688 F[r[ m`ini.P{S{RI S{LBATICE Fulgul 1685 La trup sunt u=or. R`ndunica 1689 Doamn[ nou[ Cu coada ]n dou[. nici nor. umbr[. Merge pe deasupra lacului. nr. F[r[ aripi zbor. }n[untru piele. Dar nu-s nici fum. +i-a f[cut bun[ c[su\[. f[r[ b[rdi\[.

Nu face un pas o dat[. Vrabia. Puii =i r`ndunica 1693 Purcelu=[ sur[-pur[. Pur — usturoi s[lbatic. salt[ =i iar salt[. B[s[de=te p[s[re=te.! " 1691 |int[ m`ndr[ Bate-n grind[. a imita. Suie pur[ pe topur[ C-un mald[r de pur2 ]n gur[. vr[biile 1694 Ciuturele mugurele Stau pe gard ]n=ir[\ele. De grind[ lipit[. CINEL-CINEL R`ndunica =i cuibul 1692 Spilc[ spilcuit[. . 1695 Salt[. Vorbe=te nem\e=te. 1 2 A n[d[i — a se asemui. Nime’ nu se n[d[ie=te1. Se-n\elege fran\uze=te.

1697 Stejar verde. +i de groas[ C`t o ceap[. V`rfu’-i arde. +i necheaz[ Ca o iap[? .P{S{RI S{LBATICE P[unul 1696 Am o ra\[ T`rgova\[. Singur[ coada-=i negoa\[. La trupin[ Are-albin[. ! # Cucul 1698 Cine-=i c`nt[ numele Prin toate p[durile? 1699 Cine umbl[ mut prin lume +i tot se strig[ pe nume? Co\ofana 1700 Ce e lung[ C`t o drug[.

+i pu=ca lung[. 1704 Mai mare a=chia Dec`t copacul. . 1 V`rghe — par. 1707 Mic-pestric Se suie pe moc-mondoc. Dar \`n\oi-b`n\oi Nu poate s[ri Pe titiri=ca-fri=ca.! $ 1701 Cine-i la cap ca o fat[. 1705 Fata de pandur Cu v`rghea1-n spate. +i la coad[ ca o dalt[? 1702 Domnul scurt. Dar moc-mondoc Nu se suie pe mic-pestric. CINEL-CINEL Co\ofana =i porcul 1706 Titiri=ca-fri=ca Sare pe \`n\oi-b`n\oi. b`rn[. 1703 Intr[ popa ]n altar +i-=i las[ toiagu-afar’.

Dar tule=coi-fle=coi Nu se suie pe tulea=ca-flea=ca. Dar =ot`ngoi-mot`ngoi Nu duce pe =ot`nga-mot`nga. Dar angheloi-mengheloi Nu poate =edea c[lare Pe anghelu=ca-menghelu=ca. Dar \[n\oi-b[n\oi Nu =ade pe \an\a-man\a. 1710 Tulea=ca-flea=ca Se suie pe tule=coi-fle=coi. 1 Caragea — fluier. 1709 +ot`nga-mot`nga Duce pe =ot`ngoi-mot`ngoi. Cioc[nitoarea (gheonoaia) 1712 Suli\[ pestri\[. . Caragea1 de os.P{S{RI S{LBATICE 1708 Anghelu=ca-menghelu=ca +ade c[lare pe angheloi-mengheloi. ! % Co\ofana =i bivolul 1711 |an\a-man\a +ade pe \[n\oi-b[n\oi.

zgaib[-n cap. Tot c`mpul alearg[. . Cioara 1717 T[rt[cu\[ neagr[. Toac[ noaptea pe uscat. nu-i \iganc[. Peste c`mp alearg[. Toac[ noaptea lemn uscat. nu-i pr[jin[. Dac[-i lung[. 1718 Am o \arc[ bulearc[. Dac[-i neagr[.! & 1713 Coco= ro=iu. 1714 Joac[ popa cr[c[nat Cu z[bunul1 c[r[rat. 1715 |apu’ mamii. nu-i cocoan[. 1 Z[bun — hain[ lung[. Cu tichie ro=ie-n cap. CINEL-CINEL Gai\a 1716 Dac[-i alb[. Sare pe copac. \ap.

P{S{RI S{LBATICE Cioara =i porcul 1719 |o\oi-mo\oi Duce pe \oa\a-moa\a. Tut[l[ duce-n spate pe M`ng[l[. Dar dudulan nu =ade pe dudulana. 1723 Sunt dou[ dobitoace: Unul Tut[l[. . +i altul M`ng[l[. Dar d[n\oi-m[n\oi Nu =ade pe dan\a-man\a. 1721 Dan\a-man\a +ade pe d[n\oi-m[n\oi. nu! ! ' 1 }n ciu= — ]n c`rc[. Dar M`ng[l[ pe Tut[l[. ]n spinare. 1720 Dudulana =ade pe dudulan. Dar titiri=ca-pri=ca Nu poate s[ duc[ Pe titiri=cu-pri=cu ]n ciu=. 1722 Titiri=cu-pri=cu Poate s[ duc[ Pe titiri=ca-pri=ca ]n ciu=1. Dar \oa\a-moa\a Nu duce pe \o\oi-mo\oi.

+i-i neagr[. ghicit. Zboar[ noaptea ]n poian[1. +i-i alb[. Ciuhurezul 1727 G`sc[ titian[. .2108. lun[. 1 O form[ asem[n[toare pt. nr.!! CINEL-CINEL |arca 1724 Ce-i lung[ +i nu-i dung[. +i nu-i doamn[. Buha (bufni\a) 1726 Noaptea r[cne=te. +i nu-i \iganc[? Cucuvaia 1725 Strig[ noaptea C[ vine moartea. Ziua se-odihne=te.

vine viura. Ce duci ]n tigaie? — Duc papa puiului }n valea plopului. +i-a-nv[\at-o cojoc[rie. +i-a dus-o-n deal la cet[\uie. . +i apuc[ piura. +i-o duse-n deal la vie. 1729 A venit mimura +i-a luat pe pipura. 1731 Tuchilu= pe sub perete. Ciu=ti ]ntre cele fete! !! 1 Vene\ie — vapor. +i-o duce pe vene\ie1. 1730 Vine. corabie vene\ian[ (reminiscen\[ a rela\iilor comerciale din trecut cu Vene\ia).P{S{RI S{LBATICE Uliul =i g[ina 1728 — Gaie-papagaie. Ca s-onve\e bl[n[rie. +i-o-nva\[ cojoc[rie. C-a venit vip[ra +i-a luat pe chip[ra.

ciuciure — plant[ erbacee. C[-i la bot cu sc[f`rlie. gu=iu. titian[. las’ s-o =tie. Strig[ noaptea ]n poian[. guguian[ Strig[ noaptea prin poian[. 1735 Gu=iu. Cine-o =tie.!! CINEL-CINEL Vulturul 1732 Ce v`n[tor V`neaz[ din zbor? Ra\a s[lbatic[ 1733 Pe cea balt[ lat[ Este-o ciuciur[1 b[l\at[. G`sca s[lbatic[ 1734 Tigva alb[. 1 Ciuciur[. Barza (cocost`rcul) 1736 Mo=ul Niculae Doarme pe cas[-n paie. . acoperit[ cu peri moi. cu flori violete sau albastre.

1738 Ce s[ fie oare Cu-a=a lungi picioare. Ro=ii peste tot.P{S{RI S{LBATICE 1737 Badea nostru Nicolae Doarme-n horn pe paie. . Pas[rea c[l[toare 1740 Iarna fuge. Ro=u =i pe bot? !!! Cucoarele 1739 Singurele. Vara vine. +i se duc cu mare jele. Mititele. Se tot duc ]n=ir[\ele.

1745 Cine secer[ apa? 1746 Mut s-a n[scut. +i-i m[n`nc carnea. Prind un pui. . }n ap[ cresc. dar nu-i drum.!!" CINEL-CINEL PE+TI. Mut s-a pr[p[dit. dar nu-i carne. dar nu-s pene. 1742 }n ap[ nasc. Soarele m[ cre=te +i c`nd nu v[d pe mama mor. 1743 Soldat o\elit. Afar[ dac[ ies. }i smulg penele. Mut a tr[it. De oaste g[tit. T~R~TOARE Pe=tele 1741 Apa m[ na=te. Via\a mi se curm[. 1744 Merg pe-un drum. dar nu-i pui.

1751 Cercelu= cu coarne. Racul 1749 M-a trimis doamna de sus La cea de jos S[-i dai cerceii De pe fundul m[rii. . 1752 Cu cozoroc la c[ciul[. Fierbe-n fundul oalei. T~R~TOARE Pe=tii de sub ghea\[ 1747 Pe sub podu’ lui Pene=-]mp[rat Umbl[ caii lui Calafat. Zup sub piatr[. +i din coad[: lip-lip-lip. !!# P[str[vul 1748 Ciu=ti prin ap[. 1750 Cercelu=ul m[rii Pe fundul c[ld[rii. Cu must[\ile ca h[\urile.PE+TI. Cu foarfeci la m`n[.

Cu =a cu un cal. m[gar nu e. 1758 Coarne are. 1754 Pe valea lui Saravac Vine un turc ]narmat. 1755 Ghici: Ce e cu opt picioare +i cu dou[ perechi de coarne? 1756 Cine nu-=i ascute foarfecele niciodat[? CINEL-CINEL Melcul (culbecul.!!$ 1753 }l bagi negru-n ap[ +i iese ro=u. culbeciul) 1757 R[sbuc pe c[rare. 1 Samar — =a mare de povar[. f[r[ sc[ri (de-obicei pentru m[gari sau cat`ri). . Se urc[ pe copaci ca un =arpe. Cu doba-n spinare. M`ini n-are. =i bou nu e.-n copaci se suie. 1759 Cu coarne ca boul. Samar1 poart[.

T~R~TOARE 1760 Am un bou: Cu trupul ]n grajd. Am =i coarne.PE+TI. De slab ce e — o g[in[-l bate.. Cu coarnele afar[. Merg ]ncet. Pe copac se suie. 1766 Totdeauna sunt acas[ +i de poaie nu ]mi pas[. =i nu-i ou. 1764 Am un bou Cu ochii ]n coarne. 1761 De tare ce e — duce o cas[-n spate. !!% . 1762 Vine mo=ul pe c[rare +i-=i duce casa-n spinare. +i cu coarne. dar nu-i bou. Veveri\[ nu e. +i le fac Lungi sau scurte — Dup[ plac. 1763 Am un ou. dar chibzuit: Pe-unde merg las drum albit.. Cu mo\ul de f[in[. 1765 G[in[ sein[.

. La mijoc carne de oaie. Nu-i l[utar. dar c`nt[ noaptea toat[. dar pa=te iarb[ verde. dar pe copaci =ade. latr[. Salt[. 1770 L`ng[ balta seac[ Mereu bate toaca. Broasca 1769 C[\[lu= de l`ng[ balt[. Jos cer. dar ]n balt[ ]noat[. 1771 Ce-i goal[-goal[ Ca o oal[. =i iar salt[. Nu-i pe=te. jos copaie.!!& CINEL-CINEL Scoica 1767 Sus copaie. La mijloc carne de miel. 1768 Sus cer. +i necheaz[ ca o iap[? 1772 Nu-i pas[re. Nu-i vac[.

La mijloc carne gras[. 1777 Sus cas[. Cu cioricu’1 dup[ cap.“ !!' Broasca-\estoas[ 1775 Sus g[van.. 1776 Pe o vale nisipoas[ Merge o bab[ greb[noas[. 1 Monic — d`mb mic.... 1774 Am un pui de grec Ce se suie pe ceoflec +i face: „Indec. T~R~TOARE Brot[celul (buratecul) 1773 Sub o foaie de leu=tean |ip[-un pui de moldovean. La mijloc carne de cal. Hoca cu monicu1-n cap. Jos mas[. De sub hoc[ Pui de cioc[. movil[. Hoc[ mic[.PE+TI. . Indec. 1778 Hoc[ mare. Jos g[van.

!" CINEL-CINEL C-un talger de br`nz[-n buze. . Na-\i-l \ie de-l sumu\[. Dun[rea o trece. +arpele =i ou[le de =arpe 1783 M[ dusei ]n p[dure S[ caut dou[ resteie. +op`rla 1779 Curelu=[ verde. Nu g[sii dou[ resteie. 1782 Am o b`t[ t[rcat[. +arpele 1780 Cimurcei ce-i: Cur[lu=[ uns[ }n iarb[ ascuns[? 1781 Pesteu rece. Prin iarb[ se pierde. 1 Cioric — =orici. Pa=te iarb[ pe costi=[. Pe c`mp aruncat[. G[sii dou[ ou[ de hechea-bechea.

T~R~TOARE Hechi s[ le iau. 1787 Cine te mu=c[ Spre a-\i face bine? R`ma. . +i suge p`n’ la cr[pat? 1786 Obial[ neagr[ t[t[rasc[. Hechi s[ nu le iau. Cine n-o ghici s[ se zg`rceasc[. r`mele 1788 Strig[ Dobra din Cosoba C[ e mic[-mititic[ +i de g[ini i-este fric[. Lipitoarea 1785 Ce e mic.PE+TI. nes[turat. Hechi m[ temui De hechea-bechea. Lung[-i. +arpe nu-i. !" N[p`rca 1784 Cov`l-cov`l Prin iarb[.

Ca s-o ap[r de g[in[. +i tot strig[ =i m[ cheam[. 1791 Am ni=te fete: C`nd ]\i vin ]n curte. C[ de c`ine n-are team[. 1790 Curelu=[ uns[ Pe sub p[m`nt dus[. S[ le aperi de g[ini.!" 1789 Strig[ lelea Anghelina. 1792 Ce tr[ie=te ]n p[m`nt +i n-are oase? CINEL-CINEL . S[ nu le aperi de c`ini.

1 Crea\ie spontanee din: ciupe=te piele! . Ce e mic mititel Se tulbur[ Vod[ de el? 1794 Am un c[lu=el Mic =i sprintenel. +i sare-n sus ca =i-un \ap? 1796 Peste-o m[ciuchi\[ Sare-o neghinu\[. Iute ca focul: Unde sare.INSECTE INSECTE !"! Puricele 1793 Cinel-cinel: Mititel Ciup-pipel1. Unde pa=te. Negru ca corbul. 1795 Ce-i mic ca =i-un fir de mac. Urm[ n-are. Se cunoa=te.

P[ianjenul 1801 Mititel. 1799 Ce e mic =i mititel +i-=i ia Vod[ c[ciula la el? Plo=ni\a 1800 Burdujel umflat. 1802 Ce e mic =i mititel +i umbl[ cu funia dup[ el? . Vine\el. Umbl[ noaptea pe sub pat. |ese frumu=el. CINEL-CINEL P[duchele 1798 Peste-un t[lerel Trece-un unche=el. Pop`rlita Pop`rlea. |up de colea.!"" 1797 |up de ici.

Nu =ti’ nime ce vorbe=te. \it[ie=te. gheb. Pila. 1808 Spune\i-mi cum m[ numi\i. 3 Fu=te — b`t[. +-o-mplete=te frumu=el. suli\[. !"# Musca 1807 +ade-n grind[. lance. toiag. 1 2 . f[r[ spat[. F[r[ i\e. 1804 Am un frate: |ese-o p`nz[ minunat[. +i vara pentru mine De ce v[ p[lmui\i? Ghiburel — de la ghib. 1806 Pusei chila2-n poli\[ Fu=tele3 sub poli\[. 1805 }ntr-un v`rf de pai M`n[stire de crai.INSECTE 1803 Dumitric[ ghiburel1 +i-mplete=te casa el.

1813 Cerbul nergu Zboar[-n cer. Bondarul 1811 Zboar[. +i m[ hr[nesc cu s`nge de om. La mijloc fiu-fiu-fiu! . 1810 Hidedi=i P’ ]ng[ cri=. dar nu-i bou. Furnica. R[da=ca (rude=i\a) 1812 Am o vac[ neagr[. dar nu face ou.!"$ CINEL-CINEL |`n\arul 1809 }s mititel =i sl[bu=or. +i muge=te. La dos d`c. furnicile 1814 La cap d`c. +i tot prin aer alearg[.

}n mijloc =ft! 1817 La cap g`lc[. mu=uroaiele cu furnici 1820 De-aici p`n’ la munte — Tot zale m[runte. nr.2 1 2 Mod`lc[ — umfl[tur[. +i la coad[ fof`lc. ce-i. Dinapoi nod. nod pe trunchiul unui copac. La mijloc fifichi. . 1821 Pe drumul lui Scarlat — Tot mei v[rsat. cerul =i stelele. La mijloc un fir de a\[. 2068. ce-i: G`rg`n\e. ce-i? 1819 De la noi P`n[ la voi — Tot m[rgele M[run\ele. 1818 Ciumile-i. La dos mod`lc[1. ghicit. p`r`n\e.INSECTE 1815 La cap bob`lc. De fuge m`\a de ele. !"% Furnicarul. O form[ asem[n[toare pt. 1816 La cap nod.

De fuge Vod[ de ea? 1 Beci — numele vechi al Vienei. folosit ]ndeosebi ]n Ardeal. 1828 Cine c`nt[ toat[ vara Prin f`ne\e. . 1823 De-aici p`n[-n Seleu= — Tot c[ld[ri cu fundu-n sus. 1825 De la noi =i p`n’ la munte Sunt tot c[ciule rotunde.!"& 1822 De la Nistru p`n’ la mare — Funduri negre de c[ldare. CINEL-CINEL Greierele 1827 Am un nepot: Ziua tace. 1826 }ntr-un v`rf de munte Clocote=te-o oal[ de linte. 1824 De aci p`n[ la Beci1 — Tot capete de berbeci. +i noaptea c`nt[. cu ghitara? Viespea 1829 Ce e mic[-mititea.

Urm[ de nimic. Licuriciul 1834 Sc`nteioar[ Alb[strioar[.INSECTE L[custa 1830 S[ritur[ de ciut[. Trup sub\ire. Strat nu face. !"' C[lu\ul de iarb[ (cosa=ul) 1832 Sare iepure=te C`nt[ scripc[re=te. Fluturele 1833 Aripi are. . Vierme nu-i. Dar tope=te Ce-nfrunze=te. Cioar[ nu-i. 1831 Am o vac[: Unde zace.

zboar[. lic[re=te... Ce-i: felin[ra= sau stea? Lic[re=te. Lumineaz[ ici-colea... Numele cine-i ghice=te? .!# CINEL-CINEL Zboar[ pe-ntuneric.

M[rgele are. Mura 1836 Pe-o potec[ =ov[it[.FLORA S{LBATIC{ FLORA S{LBATIC{ !# Ghiocelul 1835 Clopo\el Mititel. Scoate capul din z[pad[. s`nge are. funie nu e. Gheare are. Rugul cu mure 1838 Lung e. Merge mierla-nsovonit[: Suflet n-are. 1837 Am un lucru cu gustare: Suflet n-are. salb[ nu e. pisic[ nu e. Prim[vara s[ o vad[. s`nge are. Ce e? .

Verde este. 1841 Verde-i. Roade face. pom nu e.. Spinul 1842 H`rbuli\ C`rbuli\[. nu-i =op`rl[. Gheare are. . Atunci. ro=ie. gu=ter nu e. pisic[ nu e. 1844 Mic[. catrifoaie +ade o oaie oac[n[. Fraga 1843 }ntr-o foaie. verde.!# 1839 Lung este. Are din\i =i n-are gur[. ce e? CINEL-CINEL Rugul 1840 +arpe cu unghioare Se ca\[r[ la soare. +ade pe p[m`nt culcat[. =arpe nu e. parfumat[.. Cu gur[ De h[rp[ri\[.

Curte alb[-ntr-un picior. 1853 Am o cas[: Pe dinafar[ v[ruit[. }ntr-un picior sprijinit[. Pe din[untru =indrilit[. Ghici. buretele 1845 M`n[stire-ntr-un picior. 1851 P[l[ria voinicului Pe marginea drumului. Ghici. ciuperc[. !#! . 1849 Omu=or ]ntr-un picior. 1852 Am o cas[ v[ruit[. rufoaso. Bab[ alb[-ntr-un picior. 1848 G`sc[ alb[-ntr-un picior.FLORA S{LBATIC{ Ciuperca. ce-i? 1850 Hotrocol }ntr-un ocol. ce e? 1846 Tatarita-ntr-un ocol. St[ ]ntr-un picior. 1847 Cetate alb[.

CINEL-CINEL Iedera 1855 Col[cel. Pricolici1 cu cu=ma-n cap. pricinuind rele celor pe care-i ]nt`lne=te. La b[tr`ne\e — c[lug[ri\[? Pricolici — (]n supersti\ii) om viu sau mort care se preface noaptea ]n animal. Bozia 1857 Ce-i: Mic[ — verdicic[. 1 . }ntr-un v`rf de muncel2. S-ar sui pe el P`n[ la cer. Bol[cel. La mare — floricic[. Hameiul 1856 Am un \ur\ar: De-ar avea un par. care face parte dintr-un =ir de ]n[l\imi asem[n[toare.!#" 1854 R[s[ri l`ng[ pro\ap. 2 Muncel — munte sau deal mic.

Trestia. 1862 Jos — copac.FLORA S{LBATIC{ Urzica 1858 Ce n-are limb[ +i ciupe=te De pr[p[de=te? 1859 Ce buruian[ O poate cunoa=te =i orbul? !## Scaiul 1860 Pe valea lui Handrabac Se d[ ursul peste cap. Copacul 1863 Ce om =ade cu capu-n jos +i cu picioarele-n sus +i n-ame\e=te? . coad[ de vulpe. Sus. stuful 1861 Bute peste bute. La mijloc — poloboc. Sus — coada vulpii smoc.

1870 Vara sus Frumos. M[duva (inima) copacului 1866 Ce-i ]nalt c`t p[durea +i nu vede defel lumea? Scoar\a copacului 1867 Ce are =i copacul =i cartea? Frunza 1868 Ce cade-n ap[. +i iarna dezbr[cat. CINEL-CINEL R[d[cina copacului 1865 Ulcelu=[ uns[.!#$ 1864 Vara ]mbr[cat. . Iarna jos. +i nu face stropi? 1869 Vara sus. Pe sub tuf[-ascuns[.

Are bucurie C-a=teapt[ s[ vie. codrul. cr`ngul 1872 Singur se face.FLORA S{LBATIC{ Iarna-n glod Pe jos. 1875 Se vait[ coconatu’ C[ i-a perit satu’. Singur se desface. 1876 S-a speriat cocoratul C[ i-a fugit satul. 1873 Cine se dezbrac[ Tocmai c`nd e frig? P[durea. !#% Putregaiul 1871 Ce trece prin copac +i nu se aude? P[durea. cr`ngul f[r[ frunz[ 1874 Se vait[ ciocoiul Radu C[ i-a fugit satu’. .

1882 Ce are \`\[. +i nu-i =op`rl[? . +i nu-i m`\[. +i-i verde.!#& CINEL-CINEL M[r[cinele 1877 Ciuta mare =ade-n cale +i a=teapt[ carne moale. +i m`\[ nu e? 1881 Ci=coi ro=iu Cu zgaib[-n cap. 1879 Ce st[ ]n c[lecic[ +i a=teapt[ c[rnicic[? M[ce=ul 1880 Ce e cu pan[. 1878 St[-n c[rare. Zg`rie. +i nu-i c[tan[. J`nduind m`ncare.

1 G`rbojie — g`rmojie. +ade-n v`rf =i tremur[. +ade-ntr-un v`rf de nuia. Vin[. 1888 Aulea-aulea. vai de ea. bade. vai de ea. c`rmoaj[ (resturile de m`ncare. C[ r[u m[ tem c-oi c[dea. =i m[ ia. Plin[ de g`rbojie1.FLORA S{LBATIC{ M[cea=a 1883 T[rt[cu\[ ro=ie. 1886 Cucuiat[. Ci g[sii gr[un\e sure. }ntr-un v`rf de nuia. Aluna 1885 Memuric[-memur[. +ade-ntr-un v`rf de nuia. firimituri). !#' Porumbelele 1884 M[ dusei ]ntr-o p[dure S[ iau o poal[ de mure. 1887 Domni=oara. . Nu g[sii mure.

!$ CINEL-CINEL Alunul =i aluna 1889 El — lung. r[chita 1892 Ce se prinde degrab[ +i nu face road[? Plopul 1893 La care copac Tremur[ frunzele f[r[ v`nt. Luai una. Ca ochi-bechi s[ se mai ou[. curcudu= — corcodu=. . Frunza-i bate. Salcia. Puiu-n v`rf de curcudel1. ea — scurt[. l[sai dou[. 1890 V`j[itul s[rm[nel. 1 Curcudel. =i ea-i mut[. Tufa cu nuiele 1891 M[ dusei la p[dure +i g[sii un cuib ochi-bechi. Dar ochi-bechi nu se mai ou[.

Nici d-o =chioap[. An cu an se salt[. . Troace ]ntrocite. nalt[. +i acela-n dou[ crap[ +i se face dou[ durbace1.FLORA S{LBATIC{ 1894 Frunte alb[. +i face: Dou[ mese mesuite +i dou[ albii scobite +i-un potcap c[lug[resc. +uier[ din foi! !$ Ghinda 1895 Lemne-nlemnite. vasul care con\ine serpentina alambicului de \uic[. 1 Durbac[ — cada teascului de struguri. Un copac de lulea. P[h[ru\ cu coad[. Nici de-o palm[. 1896 Am un lemn — Nici de-o =chioap[. Cre=te ]n z[voi. 1897 Am un lemn bun — Nici d-o palm[. Dou[ fe\e de mas[.

G`dea-[l mare +ade-n cale +i ar m`nca carne moale. Mongea =ade-n dosul tufei. S[ joc ]n hor[ m[ puse. Bradul 1900 }n p[dure n[scui. Trep[du=ul treap[d[. 1899 Picuru=ul picur[. 1901 Iarna-n frig. Neschimbat e la culoare! 1902 Cre=tetu-i ]n nori se pierde +i totdeauna este verde. Acas[ de m-aduse. Trep[du=ul treap[d[. porcul =i lupul 1898 Picuru=ul picur[. . }n p[dure crescui.!$ CINEL-CINEL Ghinda. vara la soare.

nici iarna. Cetina bradului 1905 Ce-i mai mic dec`t acul +i mai ]nat dec`t bradul? . +i sp`nzur[ jar pe m`ini? !$! Br[du\ul de nunt[ 1904 R[\oi potcovit. Verde ca m[tasea +i nu se usuc[ Nici vara.FLORA S{LBATIC{ Bradul =i fructele lui 1903 Ce e nalt c`t casa. Pe bordei suit.

T[t sub tine-a r[m`nea. 1911 Eu la to\i le dau m`ncare. .!$" CINEL-CINEL ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE P[m`ntul 1906 Oric`t ]i zbura. 1907 Ce e mai gras Dec`t toate ]n lume? 1908 Cine m[n`nc[. +i ei m[ calc[ ]n picioare. 1 B[t[tur[ — curte. C`t e var[ Cr[pi =i usci. 1912 C`t e iarn[ Bei =i-nghe\i. ograd[. +i nu se mai satur[? 1909 Ia g`nde=te-te =i spune: Cine-i mai bogat pe lume? 1910 Am o b[t[tur[1 ]ntins[ C`t \ine ochii.

Vede toat[ lumea din sat.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Piatra 1913 Ce st[ ]n ap[. R`pele 1916 De la munte P`n’ la munte — Numai bl[ni ]nfipte. Afar’ de m[ scoate. Dealul 1917 Am un mo= ]nalt. De to\i m[ lovesc. Se v[d din\ii ca prin ciur. +i nu putreze=te? 1914 Eu sunt mititic[ +i ]n p[m`nt cresc. . !$# Bolovanul ]n ap[ 1915 Am un cal sur.

scade. C[rbunele 1923 Pe ap[ ]noat[. n-are pene. Se face mai mare. 1921 Eu ]i iau. cre=te C`nd pui. +i-n p[m`nt nu putreze=te. Dac[-i dau. . 1922 De ce o m[n`nci. de vulpi. nicic`nd se teme? Groapa 1920 C`nd iei. =i ea tot cre=te.!$$ CINEL-CINEL Muntele Caraimanul Muntele G[ina 1918 Cine este vecin cu Omul? 1919 Care g[in[ De mai multe sute de ani Tr[ie=te =i acum? N-are cioc. De uliu. se mic=oreaz[.

Lumea ar pieri. 1930 Ce nu st[ ]n ciur? 1931 Ce nu arde-n foc? . F[r[ umbr[. F[r[ umbr[.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Rugina 1924 Cine poate m`nca fierul? !$% Apa 1925 Dumbr[. 1929 Dac[ nu-i deloc — mori. Lumea pr[p[de=te. 1928 Dac[ n-ar fi. Sumbr[. 1927 Lung[-lung[. 1926 Maic[ lung[. Iar dac[ mult[ este. lat[-lat[. +i nu mai st[ niciodat[. Dac[-i mult[ — tot mori.

necroit. +i-l trimit la-mp[r[teas[. +i fata pe mam[. Ghea\a 1935 Am un ghem de m[tas[. postav. 1933 Mama o face pe fiic[-sa. ne\[sut. La vadu’ gros. R[durenele-n p[duri. p[tur[. S[-mi \eas[ o \es[tur[ F[r’ oleac’ de b[t[tur[. S[-i dea un procov1: Neurzit. 1936 M-a trimis doamna de sus La cea de jos.!$& CINEL-CINEL Apa =i ghea\a 1932 Mama na=te fata. +i fiic[-sa o face pe mam[-sa. 1 Procov — v[l. p`nz[. 1937 Tot ]n jos. . Apa =i v`ntul 1934 Rag gioielele-n genuni.

Izvorul 1944 Am un purcel Mic-mititel. 1943 Cre=te-n gios |ur\uros. 1939 Ce pod pe ap[ e aruncat +i de m`n[ nelucrat? 1940 }n ap[ plute=te. . +i cu r[d[cina-n sus. }n foc se tope=te. !$' |ur\urele de ghea\[ (sloietele) 1941 Ce cre=te cu r[d[cina-n sus? 1942 Este un pom: Cu v`rful ]n jos. 1938 M-a trimis doamna de sus La cea de jos. Dar f[r[ picioare. S[-i fac pod peste mare.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Coase lelea cusutur[ F[r[ leac de tivitur[.

.. 1950 Cine-=i roade mereu patul +i alearg[ cu sf[r`miturile-n gur[? .“ 1945 Mic =i bun de gur[. +i nu se mai obose=te.!% CINEL-CINEL +i c`nd pui m`na pe el Face: „Guic. I-adap[ pe to\i.. Lung[. +erpuie=te. Nu-l adap[ nimeni. S[-l opre=ti nu po\i. lung[.. 1949 Ghici ghicitoarea mea: Zi-noapte c[l[tore=te. F[r[ umbr[. valea. 1948 F[r[ umbr[. g`rla 1947 Rud[ lung[. +i la vale o porne=te? R`ul. P`r`ia=ul 1946 Ce luce=te. guic.

Lacul de munte cu pe=te 1956 }ntr-un v`rf de plai +ade cu oastea un crai. 1955 Ruda se duce.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 1951 Ziua-noaptea fuge. +i tot ]n albie r[m`ne. Boii stau. . 1952 Am un bou medelean: Pe unde pa=te Se cunoa=te. Pe unde sare Urm[ n-are +i fuge-n mare. !% Malurile =i apa 1953 Am dou[ surori: Se tot uit[ una la alta +i nu se pot ]nt`lni. 1954 Unu’ viu }ntre doi mor\i.

Ghemul meu Merge-n vale pe p`r[u. norii 1959 Ce trece peste ap[. +i nu se scufund[? 1960 Ce trece peste ap[. Ca s-adape pe aice Turmele de spice! . Norul. Mocirlele 1958 De la noi =i p`n’ la voi. Numai pl[cinte moi. 1962 Sute de sacale Trec pe sus agale. Peste mun\i. +i nu face valuri? 1961 Gr[mezi de c`l\i.!% CINEL-CINEL Valul 1957 Glie-glie.

ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Ploaia. nici piatr[ nu-s. 1964 Ghic[\ica M[run\ica }nverze=te +i-nnegre=te. . +i c`nd vin. +i priie=te. pic[tura de ploaie 1963 Sus bat tobele. 1965 Multe fire de argint Leag[ cerul de p[m`nt. +i bele=te. 1966 De dorit. }n p[m`nt =i ape am intrat. Pe p[m`nt =i ape am c[zut. }ns[ cad din nori de sus. to\i m[ doresc. Jos curg lacurile. Flori multe pr[p[desc. +i la c[ldur[ m[ topesc. 1967 Din p[m`nt =i ape am ie=it. !%! Grindina 1968 Strugur nu-s. to\i fug de mine.

1974 Strig[ bica1-ntre hotar[ +i se-aude-ntr-alt[ \ar[. . +i c`nd zbiar[.!%" CINEL-CINEL Fulgerul 1969 Sc`nteioar[-ioar[. 1971 Eu vin c`nd nici nu g`nde=ti +i mor la na=terea mea. S-aude peste nou[ hotare! 1 Bica — taurul. 1970 |[nd[ric[ lemn uscat. 1972 S[geata ]mp[ratului Sparge casa dracului. 1975 Am un bou mare-mare. Lumineaz[-n |arigrad. Tunetul 1973 Url[ lupul la hotar[ +i s-aude-ntr-alt[ \ar[. Pe om ]l omoar[. Cine m[ ]nso\e=te Niciodat[ nu vine f[r[ larm[.

Jos la \ar[ Se resciar[1.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 1976 Huhurezul huhureaz[. ce-i? Lan\ ]nfocat. A=chiile sar ]n vale. +i nimene nu cuteaz[. Curcubeul 1980 Cimu. Trosc peste p[dure. 1977 Sus ]n munte Se r[spunde. !%# Tunetul =i fulgerul 1979 Mo=u’ taie lemne-n deal. 1978 Bate toba la Moldova. Peste cas[-aruncat. a se r[schira — a se r[sfira. C-un cap peste sat. 1982 Bolbuc ]n genune. ce-i. 1 A se rescira. Peste mun\i ]nal\i necheaz[. 1981 +erpe v[rgat. +i s-aude la Craiova. .

1988 +apte fete. n[fram[. 1987 Am un br`u v[rgat. Peste mare aruncat[. 1989 Pl[ntic[2 colorat[. Peste v[i aruncat[. Peste mare-arunc[\el. }n cer sp`nzurat. =apte bete: La izvoare le sp[lar[. fa\[ de mas[. negura. De g`ce=ti. Peste Dun[re-aruncat. 1985 N[fram[ v[rgat[. 1 2 Pe=chir — prosop. 1984 +tergar v[rgat. Peste mare aruncat. . ]\i dau o ra\[. CINEL-CINEL Cea\a. p`cla 1990 Pe o vale cotit[ Vine mierla-nsovonit[. Pl[ntic[ — panglic[. 1986 Un pe=chir1 ]nv[rgat.!%$ 1983 +erve\el ]ndoie\el. +i de nori le at`rnar[.

ghicit. 1992 Am o vac[ surie. 2046. Pr[p[dii cheile. +i nu v[zui caii. nr. Se-ncurcar[ v[ile.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 1991 Am o vac[ Br`ncovanc[: C`nd ]ntinde br`ncile. 1993 Am o vac[ br`nc[laie: C`nd sloboade \`\ele. 1997 Singur[ se face. Umple toate luncile. . 1994 Ce trece prin vam[. Acoper[ luncile. Vine din pustie. +i nimeni n-o bag[-n seam[?1 1995 M[ suii ]n deal Ca s[-mi v[d de cai. 1996 Aruncai cheile +i se-nchise \[rile. v`nt. Nimeni n-o desface. 1998 Ce merge prin p[dure +i nu sun[? 1 !%% O form[ pu\in diferit[ pt. Cuprinde luncile Cu br`ncile.

Luna le v[zu. Bruma (=i roua) 2002 Vine mo=ul pe porti\[ +i ]=i scap[ o chei\[. }mi =terpeli cheile. Noaptea-i ap[. Luna le v[zu. 2000 C`nd ie=ii afar[. 2004 Ce se na=te cu luna +i piere cu soarele? . Cheile-mi picar[. Lacrimi jos picar[. Vin stelele =i n-o ia. 2001 Ziua-i aer. 2003 M[ suii pe scar[.!%& CINEL-CINEL Roua 1999 Cercelu=ul doamnei Din fundul m[rii. Dar cum le v[zu soarele. Vine soarele =i-o ia. +i s[ le ia nu vru. Soarele le lu[. Vine luna =i n-o ia.

2009 De la vale P`n’ la munte. 2007 Laptele gerului. Sub strea=ina cerului.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Z[pada (om[tul. !%' . 2008 C`te stele logustele. Pic[ pe hainele mele. Numai stele m[runte. 2011 S-a dus Chic[-Vod[ La Vodean. 2006 De la munte p`n’ la munte Picur[ stele m[runte. F[r[ leac de tivitur[. 2010 Vin oi\ele din munte Cu stelu\e albe-n frunte. Cu mare cusutur[. neaua) 2005 Ileana Cos`nzeana C`nd o ]ntins br`ncele O umplut luncele. S[-nceap[ un izvor lat.

!& 2012 M[ nasc ]mb[tr`nind +i mor ]ntinerind. 2016 Alb ca creta. Nu sunt borangic. +i piere ca spuma. }ntins[-n c`mpie. Pentru c`mp e hain[ groas[. 2015 Zoroclie1-clie. Ca un leu. }ngrop[ciunea mi-i tinoas[. alb[ =i pufoas[. f[cut[ din p`nz[ groas[. dar se a=terne. 2018 Ce vine ca un domn. +i c`nd se duce Se duce ca un c`ine Cu coada ]ntre vine? 1 CINEL-CINEL Zoroclie — c[ma=[ b[rb[teasc[. dar se cerne. 2013 Na=terea mi-i sclipicioas[. 2017 Moale. 2014 Nu-i f[in[. Moale ca l`na. Nu-i covor. Dar sunt pe colnic. . U=or ca pana. +i pe deal ]n sus Prim[vara nu-s.

Pe drume\i ]i ]ngrozesc! Gerul =i bruma 2022 Sus stele. 2023 Sus stele. Vai de zilele mele! . !& Viscolul 2021 Urlu =i m[ ]nv`rtesc. Jos stele. +i le m[n`nc[ f[r[ gur[. Nu se vede unu-n \ar[! 2020 Mii de p[s[rele zbor: Vine-un om f[r[ picioare. Vai de picioarele mele.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE Ninsoarea (fulgii de z[pad[) =i soarele 2019 Zboar[-un stol de porumbei: Uliul fuga dup[ ei. +i-i apuc[ f[r[ ghear[. Iar steloiul cel mai mare R[u m[ frige la picioare. Jos stele.

nici miros. Chiotul. sunetul 2026 Cinel-cinel: Trece peste ap[. .!& CINEL-CINEL Aerul 2024 De n-a= fi eu. +i nici nu se-adap[. +i nu face nici umbr[. 2027 Ce trece de-aici la cel[lalt mal. Pe orice limb[? 2029 }\i vorbe=te +i turce=te. Dar la to\i ]i de folos. nici val? Ecoul 2028 Cinel-cinel: Cine aude f[r[ urechi. Vorbe=te f[r[ gur[. 2025 N-are culoare. Nime n-ar tr[i pe lume. +i-orce limb[ nimere=te.

+i cel mai mic fir de iarb[ are. Umbra 2033 +i eu am. Lelea-ng`n[ }n gr[din[. S[ m[ prinzi nu po\i. 2035 Ghici ghicitoarea mea: Ce =ade pe ap[ +i nu s-adap[? .ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 2030 Murgul rage }n p`rloage. +i tu ai. 2034 M[ vezi. Te vezi. 2031 Cine te-ng`n[ +i nu te superi? !&! Apa mor\ilor (Fata Morgana) 2032 Ghici mici: C`t e zare E numai mare.

+i tot se vede? 2043 Cu ochii o po\i vedea. 2044 Ce n-are corp +i tot se vede? 2045 Ce nu atinge soarele niciodat[? CINEL-CINEL .!&" 2036 Pe ap[ merge. Dar ]n m`n[ n-o po\i lua. +i tu musai dup[ mine. 2037 Cine trece g`rla +i nu face talazuri? 2038 Ce trece prin tin[. Nu strope=te. 2040 Fug de tine. +i nu l[rmuie=te. +i nu se ]ntin[? 2039 Lat[-lat[. 2041 Ce este mare c`t o biseric[ +i nu c`nt[re=te nici c`t o cirea=[? 2042 Ce nu e nimic. N-are urm[ niciodat[. Prin trestie trece.

. Mo= Ilie te-o ajuns. +i boieru-i sufl[-n spate. 2050 Tuchilu= prin p[iu=. 2049 Nea Stan Fluier[ p-afar’. +i v`ntur[ bob. De la Dun[re viu. 1 2 !&# Am`nar — amnar. 2053 Ce-i ]n m`n[ +i-i minciun[? 2054 }l sim\i =i nu-l vezi. +i vame=ii nu bag[ de seam[? 2047 Cine trece pe la poart[. din care se fac tocile sau amnare. 2051 Am`nar1 de mischiu2. 2052 Merge tat[-t[u pe drum. +i c`nii la el nu latr[? 2048 Este un iepure =chiop }ntr-un v`rf de plop.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE V`ntul 2046 Cine trece cu miresme prin vam[. Mischiu — o\el tare. Te bate =i nu fugi.

Tot c`mpul alearg[. Peste lume r[sturnat. Mai luminos dec`t lum`n[rile +i mai ]ntunecos dec`t pivni\ele? 2061 Un \ol bortelit Toat[ lumea a acoperit. +i ziua p[le=te. Mai drag dec`t icoanele +i mai r[u dec`t tunurile. CINEL-CINEL Cerul 2058 Am un ceaun umflat.!&$ 2055 Ce zboar[ pe sus +i nu-l vezi? 2056 Iliu\[ cu tichie Ridic[ mai mult (mai sus) de-o mie. 2057 Turcheaz[ neagr[. . Mai frumos dec`t florile +i mai ur`cios dec`t babele. 2059 Am un pom mare-mare: Noaptea ]nflore=te. 2060 Ce-i mai lung dec`t drumurile +i mai lat dec`t m[rile.

Sucn[ — fust[ groas[. Cu maz[re-mpestri\at[. 1 2 . Scris de aur pe h`rtie. Plin[ de puzderie. mieriu — alb[striu. +i la v`rf ]nflorit. albastru-deschis. 3 Miriu. 2069 Foaie mare. 2065 Am o rochioar[ Plin[ de pozdeioar[. !&% Cerul =i stelele 2064 Am o sucn[2 mirie3. D`rmoi. 2067 Este-n lume o ghea\[ lat[. simpl[. d`rmon — ciur mare pentru cernut cereale. alb[strie.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 2062 Ziua tav[. semin\e. f[r[ ]ncre\ituri. 2068 Pe c`mpul lui Basarab — Numai mei v[rsat. 2063 Am un crin: La r[d[cin[ ve=ted. +i noaptea d`rmoi1. 2066 Am o piele de taur |intuit[ cu \inte de aur.

La r[d[cin[ verde. Groas[-i mama. 2073 Nalt e tata. +i la v`rf ]i cu flori. p[m`ntul =i v`ntul 2072 Tata — nalt.!&& CINEL-CINEL P[m`ntul. Soarele 2074 Bulg[re de aur. La mijloc uscat. La mijloc ]i verde. 2071 La v`rf ]nflorit. 2075 Bulbuc de aur }n piele de taur. Cerul. Nebun e frate-meu. Joac[ pe-o piele de taur. . aerul =i cerul 2070 Am un copac: La r[d[cin[ uscat. Mama — groas[. Frate-meu — de la unul la altul.

2077 Am un m[r aurit. 2078 Cimurce-i.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 2076 Am un ou de aur. cocolo=. 2080 Mic mititel. Cu el toat[ lumea ung. ce-i: Talger ]nfocat Peste cas[ aruncat? 2079 Iese Barna de dup[ munte C-un fr`u de aur ]n frunte. Joac[ fulgerii pe el. 2082 Ce se scald[ ]n ap[. Se joac[ pe piele de taur. Umbl[ pe sus r[t[cit. 1 Bru= — bulg[re. !&' Soarele c`nd r[sare 2084 Pana cocost`rcului Bate-n fa\a t`rgului. +i nu se ud[? 2083 Un m[r de argint Leag[ cerul de p[m`nt. 2081 Am un bru=1 de unt. .

Nu se stric[. Cine st[ +i treaba-i merge? Lumina 2086 }nchisei u=ile. L[sai perdelele. +i ho\ul — tot ]n cas[: +ade =i nu vrea s[ ias[. desi= mare ]ntr-o p[dure. 1 Leas[ — co=ar.!' CINEL-CINEL Soarele =i p[m`ntul 2085 Cine fuge =i n-ajunge. m[r[cini=: desi=ul ramurilor unui singur copac. Se despic[. Soarele ]n amurg 2087 Am o vac[ ro=ie. D[ ]n ap[. De se uit[ seara prin leas[1. Raza soarelui 2088 D[ ]n piatr[. .

Peste cas[ aruncate. . }ntunericul 2091 Ce se ascunde sub pat C`nd intru cu lampa-n odaie? Soarele =i luna 2092 Frate =i sor[ — Nu se-nt`lnesc niciodat[ la hor[. +i n-o sparge. !' Pulberea ]n raza soarelui 2090 Ghici ghicitoarea mea: Am o funie de nisip. Celalt nu.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 2089 Trece prin fereastr[. 2093 Dou[ talere-nfocate. Se joac[ pe-o piele de taur. 2094 Am dou[ talgere pe m[sur[: Unul arde. 2095 Am doi bulg[ri de aur.

Le azv`rli peste cas[ La crai =i la cr[ias[. Iu\i =i sprintenioare.!' 2096 Am dou[ gheme de m[tas[. +i nu se ajung. 2099 Zi =i noapte c[l[toresc. +i nu se mai obosesc. n[r`mziu — de culoarea naramzei (portocal[ amar[). 2101 Ce trece prin p[dure +i nu sun[? CINEL-CINEL Luna 2102 Din deal ]n deal +i din vie ]n vie — Floricic[ n[r`ngie1. ro=u-portocaliu. 2098 Am o strachin[ cu doi pe=ti: Unul cald =i altul rece. n[r`nghiu. . 2097 Dintr-un ciurel de alune. 1 N[r`ngiu. Numai dou[ g[sii bune. Toat[ via\a fug. 2100 Dou[ surioare.

2110 Cine umbl[ noaptea prin sat. Umbl[ noaptea prin p`raie. Trece Dun[rea ]n picioru=[. Umbl[ noaptea pe poian[. 2106 Ce st[-n ap[ F[r[ umbr[? 2107 G[inu=[ g[lbinu=[. Pa=te noaptea ]n poian[. . 2104 M`nz[ b[lan[. Joac[ noaptea prin gunoaie. +i nu-l latr[ c`inii? !'! Luna nou[ (crai-nou) 2111 Uite-i Sp`nzurate-n nour Coarnele de bour. 2109 La marginea satului — C[ciula f`rtatului. 2108 G`sc[ tutuian[. 2105 Am o oaie b[l[oaie.ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE 2103 Am o vac[ b[laie-b[laie.

!'" 2112 Bulg[ra= de aur, Cu coarne de taur. 2113 O secere f[r[ din\i P[=e=te peste mun\i. 2114 }n v`rful dealului — Potcoava calului.

CINEL-CINEL

Luna nou[ oglindit[ ]n ap[
2115 Inelul v[danei }n fundul bulboanei.

Luna =i stelele
2116 Am o clo=c[ cu pui: Seara s-adun[, +i diminea\a se risipe=te. 2117 Am o strachin[ de alune, +i-n v`rf — o nuc[. 2118 Pe valea lui Sgaidarac — O chil[1 de mei v[rsat, Numai unul bobonat.
1 Chil[ — veche m[sur[ de capacitate, egal[ cu circa 500 kg, ]ntrebuin\at[ mai ales pentru cereale.

ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE

Steaua oglindit[ ]n ap[
2119 Cercelul doamnei }n fundul apei.

!'#

Stelele
2120 Peste mun\i, Peste m[ri, Numai ochi lic[ritori. 2121 Licuricii z[rilor }n ad`ncul m[rilor. 2122 De aici p`n[ la munte — Numai zale de aur m[runte. 2123 De aici =i p`n’ la munte Numai \inte sunt b[tute. 2124 De-aicea p`n[ la muncei — Tot c[ru\i de fulgerei.

P[m`ntul, cerul, stelele, soarele =i luna
2125 Am un poloboc, Peste poloboc un prosop, Peste prosop m[z[rele, Printre m[z[rele

!'$

CINEL-CINEL

Dou[ t[lgerele, Ce s-aseam[n[-ntre ele.

Cerul =i p[m`ntul, soarele =i luna, ziua =i noaptea, via\a =i moartea
2126 Ce este: Dou[ stau, Dou[ alearg[, Dou[ se schimb[ +i dou[ se sf[desc?

Soarele =i luna, cerul =i p[m`ntul, focul =i apa
2127 Dou[ merg +i dou[ stau, Dou[ judecat[ n-au. 2128 Dou[ merg, Dou[ stau, Dou[ du=m[nie-=i au.

APRECIERI CRITICE

!'%

APRECIERI CRITICE
Interesul ce se d[ literaturii populare nescrise, ]n toate \[rile =i la toate popoarele, e mai presus de orice ]ndoial[. Feluritele ei p[r\i sunt pretutindeni studiate ca ni=te vechi monumente limbistice =i etnologice. }ntre altele, Ghicitorile au avut din antichitate =i au p`n[ ]n zilele noastre o deosebit[ ]nsemn[tate. „Ele nu numai c[ au dat na=tere unui ]ntreg gen literar, dar au fost epoci c`nd au jucat un rol de c[petenie ]n filozofie, ba chiar ]n politic[. De la enigmele vedice p`n[ la lupta prin ghicitori a zeilor scandinavi sau minnesingerilor germani, de la faimoasa ]ntrebare a Sfinxului p`n[ la Filozofia enigmelor scris[ de p[rintele Menetrier, de la regina din Saba p`n[ la publica\iunea intitulat[ Mercure galant, de la ghicitoarea despre care se spune c-a f[cut pe Homer s[ moar[ de necaz la cele ce at`t de mult desfat[ pe wolofii din Senegal“, de la petrecerile copil[roase ale fetelor =i fl[c[ilor no=tri la „=ez[toare“ p`n[ la ad`ncile cuget[ri ale b[tr`nilor octogenari, c`t[ varietate, c`te contraste =i totu=i c`t[ analogie fundamental[ nu se ]nt`lne=te ]n nesf`r=itele ghicitori ale popoarelor. Enigmele de cuvinte trebuie distinse de enigmele de lucruri: numai cele din urm[ sunt ]n adev[r populare =i adesea p[streaz[ urmele celei mai vechi concep\iuni umane. E numai un pas de la metafor[ la enigm[ =i se cunoa=te imensul rol pe care l-a avut metafora ]n dezvoltarea limbajului =i ]n formarea mitologiilor. Enigma, ghicitoarea sau cimilitura e o metafor[ sau o grup[ de metafore, a c[ror ]ntrebuin\are n-a trecut deloc ]n uzul comun =i a c[ror explicare nu este evident[. Multe din ele ]ns[ dateaz[ dintr-o epoc[

!'&

CINEL-CINEL

c`nd obiectele exterioare impresionau spiritul omenesc altfel dec`t ast[zi, =i prin urmare ]l ]mboldeau la metafore care, la prima vedere, par ne]n\elese, dar care ne ]nc`nt[, ]ndat` ce le g[sim cheia, pentru c[ de=teapt[ ]n noi ]ntip[ririle ]nv[lm[=ite ale unor perioade disp[rute ]n marea dezvoltare la care am luat parte prin str[mo=ii no=tri. „Ca =i basmele, ca =i c`ntecele, ca =i proverbele, ghicitorile adesea se g[sesc aproape identice la popoare =i ]n timpuri foarte dep[rtate. Toate ipotezele imaginate pentru explicarea acestui fapt se pot reduce la dou[: originea comun[ =i transmisiunea. Dup[ unii, ]ntreaga literatur[ popular[ a popoarelor indoeuropene se suie p`n[ la o epoc[ anterioar[ desp[r\irii lor, epoca c`nd ]nc[ nu cuno=teau ]ntrebuin\area metalelor, nu v[zuser[ marea =i duceau o via\[ p[storeasc[. Dup[ al\ii, monumentele acestei literaturi, n[scute ]ntr-un loc determinat, s-au propagat de la un popor la altul prin mijlocirea indivizilor izola\i. O a treia ipotez[, seduc[toare la prima vedere, nu place dec`t celor ce nu s-au ocupat ]n special cu asemenea studii: e vorba despre identitatea procederilor spiritului uman. Mai la vale se va citi o ghicitoare cu patru forme franceze, una german[, alta sco\ian[ =i dou[ ruse, ]n compara\iune cu cea rom`n[, despre pe=tele care st`nd ]n casa lui (apa), se vede ]mpresurat (]n plas[) =i casai iese pe ferestre, iar d`nsul r[m`ne prins. Cum se va explica existen\a acestei ghicitori ]n cinci limbi? Zice-se-va oare c-a fost inventat[ deosebit de germani, englezi, francezi, ru=i =i romani?...“ Este foarte pu\in probabil. Negre=it, se va presupune c[, englezii =i germanii fiind de aceea=i ras[, enigma e germanic[ =i c[ francezii au ]mprumutat-o. Fie, dar aceea=i ghicitoare se g[se=te sub dou[ forme ]n ruse=te (=i sub o form[ ]n rom`ne=te). Atunci trebuie s[ admitem c[ prima form[ dateaz[ din perioada c`nd slavii =i germanii formau un singur popor =i aveau o singur[ limb[, c[ ]n acea limb[ va fi fost compus[ =i c[ a trecut ]n idioma german[ =i ]n cea ruseasc[, suferind transform[rile

APRECIERI CRITICE

acestor dialecte. Dar pe atunci se cuno=tea plasa?... Nimic n-o dovede=te ]n vocabularul acelor limbi.”1 (G. Dem. TEODORESCU, Ghicitori, ]ntreb[ri =i poeme numerice, ]n vol. Poezii populare rom`ne. Culegere de G. Dem. Teodorescu, Bucure=ti, Tipografia Modern[, 1885; Edi\ie nou[ la Editura Litera, 1982, pp. 251, 252). }ntocmai ca proverbele =i zic[torile, sunt =i ghicitorile o expresiune figurat[ sau mai bine o descriere parafrastic[ a unui obiect de ghicit. Patria ghicitorilor este Orientul, c[ruia ]i place expresiunea enigmatic[ tot at`ta c`t =i cea aforistic[. Expresiile cele mai vechi de ghicitoare le g[sim ]n Biblie, unde Samson ]ntreba pe filisteni o ghicitoare, nerezolvat[ p`n[ ast[zi, c[ci dezlegarea ce se d[ acolo nu explica cu totul ghicitoarea pus[ de Samson. Din antichitatea greceasc[ e cunoscut[ ghicitoarea ce o pune Sfinxul la to\i trec[torii l`ng[ cula sa, p`n[ c`nd vine Oedipus =i o dezleag[. Cu toate c[ au trecut at`tea zeci de secole de atuncea, totu=i reg[sim aceast[ ghicitoare ]n literatura popular[ rom`n[. Aci sun[: „Ce vie\uitoare umbl[ diminea\a ]n patru picioare, la pranz ]n dou[ =i seara ]n trei?“ [R[spuns]: „Omul, c`nd e mic umbl[ de-a bu=ile, c`nd e mare ]n dou[ picioare, =i c`nd ]mb[tr`ne=te mai ia =i un toiag“. Literatura etic[ [fabula, pove=tile, ghicitorile] este f[r[ ]ndoial[ partea cea mai original[ din literatura popular[, cu toate c[ nu se poate t[g[dui nici aci o ]nr`urire literar[. Dar ea a dat mai mult na=tere unor produse originale, servind ca model fanteziei populare, care a imitat =i a variat o form[ dat[ ]n multe chipuri, asimil`ndu-=i-o astfel ]ntr-at`ta ]nc`t uneori devine greu de a ajunge la prototipul original. (M. GASTER, Ghicitori, ]n vol. Literatura popular[, Bucure=ti, Ig. Haimanu, 1883, pp. 224, 250). 1 Gaston Paris, Prefa\[ la Devinettes ou enigmes populaires de la France; par E. Roland, Paris, 1877.

!''

Cimilituri sau ghicitori? Deosebirea dintre ghicitoare =i cimilitur[ e aceea=i ca ]ntre gen =i specie: fiecare cimilitur[ e o ghicitoare, nu ]ns[ orice ghicitoare e cimilitur[, dup[ cum orice om e o fiin\[, f[r[ ca orice fiin\[ s[ fie om. C`nd ]n lungile nop\i de iarn[, b[tr`ni =i tineri se adun[ la =ez[toare, =i un mo=neag sf[tos, purtat prin lume =i ]nvechit ]n zile rele, ]ntreab[ cu viclenie: „Cine, dup[ moartea lui, a intrat ]n p`ntecele maic[-sii?“, aceasta e o ghicitoare, la care se r[spunde c[, dup[ moartea lui, Adam a intrat ]n p`ntecele maic[-sii, adic[ ]n p[m`ntul din care a fost alc[tuit. Aceste ghicitori sunt cunoscute =i sub numele de }ntreb[ri =i r[spunsuri. C`nd, din un alt ungher al =ez[torii, un fl[c[u sprinten =i voios va striga: Cimel, cimel: La trup pepene, La cap pieptene, La picioare R`=chitoare. aceasta e o cimilitur[, care se t[lm[ce=te prin: Coco=ul. Aceast[ specie de ghicitori, cimiliturile, sunt cunoscute ]n toate p[r\ile locuite de rom`ni, afar[ de Macedonia, cu aceea=i numire: cimilitur[, cu mici diferen\e de rostire. }n Moldova se numesc cimilituri sau cinghilituri, ]n Bucovina =imilituri, ]n Ardeal ciumelituri; iar ac\iunea de a spune o cimilitur[ se exprim[ prin verbul a cinili sau a cinghili ]n Moldova, a simili ]n Bucovina =i a ciumeli ]n Ardeal, de unde =i formula ini\ial[ obi=nuit[ a cimiliturilor: cinel-cinel, =imel-=imel, ciumelciumel sau ciumelei ce-i. La arm`ni sau arom`ni, adic[ rom`nii din Macedonia, se numesc angu\itori, de unde verbul a angu\i, sau ñg[l\itori, ñngu\itori, ku\itori. Cimiliturile se ]ncep sau cu formula cinel-cinel ori ghici ghicitoarea mea, sau se intr[ de-a dreptul ]n descrierea parafrastic[ a obiectului de ghicit, sau se ]ncep cu o vorb[ derivat[ direct din expresiunea

"

CINEL-CINEL

APRECIERI CRITICE

cimilitur[. Aceste vorbe sunt variate, ceea ce constituie o dovad[ despre generalitatea expresiunii cimilitur[. A=a putem cita urm[toarele exemple: Sc`nteia se cimile=te: Cimilic[ Mititic[ Nici de Vod[ n-are fric[, sau, precum roste=te \[ranul din Moldova: Cinghilic[ Mititic[... ......................................................................................................... Care e originea cimiliturilor? Cum se explic[ faptul c[ aceea=i cimilitur[ se g[se=te, uneori, exprimat[ mai prin acelea=i cuvinte la popoare a=a de ]ndep[rtate unele de altele =i ]n spa\iu =i prin origine? S-au ]ncercat mai multe explic[ri. Cred ]ns[ c[, ]n starea actual[ a folcloristicii, este a umbla pe dibuitele cerc`nd s[ dai solu\iuni unor probleme a=a de grele. Deocamdat[ ceea ce trebuie de f[cut mai cu folos este de a aduna cu s`rguin\[ tot materialul folcloristic, a-l coordona, a-l studia ]n compara\iune cu folclorul popoarelor str[ine, =i numai c`nd nu va mai fi nimic ascuns =i c`nd unele enigme istorice vor fi rezolvate, numai atunci va fi sosit timpul pentru desc`lcirea acestor cestiuni. (Artur GOROVEI, Prefa\[ la Cimiliturile rom`nilor. Edi\iunea Academiei Rom`ne, Bucure=ti, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1898, pp. V-VII). Spiritul =i puterea de a p[trunde a poporului nu se poate studia mai cu ]nlesnire nici ]ntr-un gen de literatur[ popular[ ca ]n ghicitoare.

"

}n fondul ei, ori=icare ghicitoare este o defini\iune a unui lucru, de aceea unei ghicitori i se cere, pe l`ng[ spirit =i ingeniozitate, o logic[ str`ns[. Nu toate ghicitorile, c`te circul[ prin popor, sunt de aceea=i valoare; multe nu numai c[ n-au valoare, dar n-au nici m[car un rost de a exista =i sunt absurdit[\i... Altele ]ns[ ]ntr-adev[r sunt sc[p[r[ri geniale pline de spirit =i de fantezie =i dau o puternic[ dovad[ de echilibrul puterilor intelectuale ale creatorului lor. Asupra originii ghicitorilor nu se poate spune nimic hot[r`t. Cei mai mul\i dintre creatorii folclorului cred c[ =i ghicitoarea, ca =i basmele, desc`ntecele, colindele etc., ]=i are originea ]n cultul religios al popoarelor primitive, deci au origine mitic[. }ntr-adev[r, =i ast[zi multe ghicitori ale neamurilor, =i chiar =i la noi, ]=i tr[deaz[ originea mitic[ at`t prin fondul c`t =i prin forma lor. Dovedit este c[ poezia popular[ =i poezia religioas[ stau ]ntr-un raport direct la popoarele care sunt ]nc[ pe treptele inferioare ale dezvolt[rii culturale, c[ adic[ pe c`t e mai dezvoltat =i mai complicat cultul religios, cu at`t e dezvoltat[ mai mult poezia ]n toate genurile ei (basme, desc`ntece, tradi\iuni, imn religios) =i prin urmare ghicitoarea, ca parte integrant[ a poeziei poporale, ]=i are =i ea originea ]n mit =i cult. La felul acesta de ghicitori ne vom opri mai t`rziu. E greu lucru =i poate =i zadarnic s[ cau\i ghicitorile originale ale unui popor, adic[ acele ce s-ar fi creat de un anumit popor =i ]ntr-o anumit[ vreme. Ghicitorile sunt un bun comun al tuturor popoarelor =i multe dintre ele sunt foarte vechi, fie c[ au origine comun[, fie c[ s-au transmis de la popor la popor. Tradi\iunile grece=ti spun c[ Sfinxul punea o ghicitoare tuturor trec[torilor: “Cine umbl[ diminea\a pe patru picioare, la amiaz[ pe dou[, =i seara pe trei?”, =i numai Edip a fost ]n stare s-o dezlege. Aceast[ ghicitoare a omului circul[ =i ast[zi la felurite popoare =i are o vechime de vreo trei mii de ani. Despre Homer se spune c[ a murit de ciud[ =i de necaz c[ n-a putut s[ dezlege o ghicitoare.

"

CINEL-CINEL

APRECIERI CRITICE

Ast[zi ghicitorile =i-au pierdut ]nsemn[tatea lor =i au ajuns simple ]ntreb[ri al c[ror scop e mai ales s[ produc[ ilaritate. F[r[ ]ndoial[, ele pentru poporul de la \ar[ =i ast[zi sunt cea mai inteligent[ petrecere, pentru c[ dezlegarea lor cere spirit =i putere de observa\iune sau „b[taie de cap“, cum zice \[ranul. Dar ghicitorile, ]n antichitate =i p`n[ ]n evul mediu, au avut o deosebit[ ]nsemn[tate =i au jucat un rol important nu numai ]n religiune =i filozofie, dar chiar =i ]n via\a social[ =i politic[ a popoarelor. Multe chestiuni, nu numai ]ntre doi r[zboinici, dar =i chestiuni politice ]ntre dou[ popoare, s-au aplanat nu prin sabie, ci prin ghicitori, prin puterea min\ii. Lupta cu ]ntreb[ri =i r[spunsuri, cu ghicitori, a fost ]n vechime foarte frecvent[ ]n tot felul de ]mprejur[ri ale vie\ii. Orice motiv de ceart[ da prilej unei lupte intelectuale =i astfel cei ce se certau ]=i c[utau dreptatea prin puterile min\ii, nu printr-ale fierului. Lupta aceasta avea tot aceea=i valoare ca =i lupta cu armele, cel biruit ]=i pierdea ori libertatea, ori averea, ori chiar =i via\a, dup[ cum erau condi\iunile luptei. Dac[, de exemplu, doi se luptau pe via\[ =i moarte, ei ]=i puneau ghicitorile =i-=i d[deau r[spunsurile ]n fa\a poporului. Cel ce biruia avea dreptul s[ ucid[ pe cel biruit, iar acesta ]=i pleca el singur capul ca s[ i-l taie biruitorul. E probabil c[ felul acesta de lupt[, adic[ duelul intelectual, este forma cea mai veche a duelului, mai ales c[ motivul cel mai obi=nuit al luptei era ofensa. Cam de felul acesta este =i ghicitoarea lui Samson despre care vorbe=te Biblia ]n Cartea Judec[torilor. Samson afl[, ]n co=ul unui leu pe care-l ucise el mai ]nainte, un roi de albine =i faguri. Ajung`nd la filisteni — cu care iudeii tr[iau ]n ceart[ — Samson propune acestora o ghicitoare: „Din cel ce m`nca a ie=it m`ncare =i din cel puternic a ie=it dulcea\[!“ Samson se g`ndea la leu =i la fagure. Dac[ filistenii ]i vor dezlega ghicitoarea, ]n timp de 7 zile, Samson le va da 30 de c[m[=i =i 30 de haine de schimbat; iar dac[ nu, s[-i dea filistenii lui Samson acelea=i lucruri. Filistenii n-au putut ghici dec`t cu ajutorul nevestei lui Samson, care =i-a am[git b[rbatul s[-i spun[ ghicitoarea.

"!

""
II

CINEL-CINEL

Ghicitorile sunt de dou[ feluri. Unele sunt simple ]ntreb[ri glume\e, al c[ror r[spuns e bazat ori pe vreun joc de cuvinte, ori pe vreo asem[nare ]nt`mpl[toare ]ntre dou[ obiecte, ori pe vreun fapt particular =i altele de acestea. Acest soi de ghicitori, afar[ de spirit, n-au alta nimic — nici fantezie, nici inteligen\[, nici putere de observa\iune =i nici mai ales de logic[. Ele fac uz nelimitat de ]mprejurarea c[ inteligen\a caut[ r[spuns demn de seriozitatea ]ntreb[rii =i deci alearg[ departe dup[ el, pe c`nd r[spunsul e aproape =i nu e serios. De aceea r[spunsurile de multe ori ofenseaz[ inteligen\a =i sup[r[ pe omul serios. A=a, de exemplu, la ]ntrebarea: „De ce st[ cioara pe par?“ inteligen\a caut[ raspuns serios, vreo cauz[ oarecare natural[, un obicei al ciorilor etc. Iar r[spunsul e o p[c[leal[: „Fiind-c[ nu poate =edea ]n par.“ Tot a=a: „C`te ou[ putea s[ m[n`nce Goliat, uria=ul, pe nem`ncate?“ Desigur, foarte multe, ca uria= ce era. Nu, unul singur, c[ci al doilea =i celelalte erau pe m`ncate. ......................................................................................................... Adev[ratele ghicitori ]ns[ sunt altele, cele descriptive. Ghicitoarea descriptiv[ este ]n fondul ei o alegorie. Ea descrie un obiect oarecare d`nd multe ]nsu=iri ale lui, f[r[ s[-l numeasc[. Ca s[ fie ghicitoarea corect[, ea trebuie s[ ne dea c`t de multe predicate ale subiectului ce este de a se ghici. Forma ]n care se exprim[ aceste predicate poate s[ fie serioas[ ori glumea\[; predicatele au dublu scop, ori s[ l[mureasca subiectul, ori s[-l scoat[ din mul\imea de subiecte asemenea, ori dimpotriv[, s[-l ]ntunece =i s[-l amestece cu alte subiecte, deci cum zic, scopul lor e ori s[-\i deschid[ capul, ori s[ te z[p[ceasc[. Fiindc[ ghicitoarea e o defini\iune a subiectului, predicatele toate trebuie s[ fie precise.

APRECIERI CRITICE

"#
III

Compara\ia ]ns[ nu se face numai ]n ]nsu=iri ale lucrurilor, ci =i ]n ac\iuni ]ntregi. Acestea, dup[ cercet[rile folclori=tilor, sunt cele mai vechi ghicitori, prototipul lor ]=i are o origine mitologic[. Forma acestor ghicitori este epic[, narativ[. Ele descriu o ]nt`mplare oarecare; de multe ori chiar fac genealogia lucrului, ]i arat[ p[rin\ii =i fra\ii, ursita lui, luptele etc. Lucrurile ]n ele sunt personificate, iar folcloristul vede ]n ac\iunea descris[ faptele vreunui zeu sau vreunui fenomen din natur[, care a fost zeificat, ale naturii personificate. Ceea ce e lucru v[dit ]ntr-acest fel de ghicitori, este c[ toate se ocup[ cu fenomene ale naturii, cu puteri elementare, au un subiect cosmic =i caut[ s[ explice oarecum legile naturii ]ntr-un chip, se ]n\elege, foarte naiv. Se poate cunoa=te ]ntr-]nsele =i partea religioas[. Apa m[ na=te, Soarele m[ cre=te, Toata lumea m[ iube=te, +i c`nd pe mama ]nt`lnesc Eu cad jos =i m[ topesc. (Sarea) +i-a pierdut doamna cheile: Vine luna, nu le ia, Vine soarele, le ea. (Roua) Mai amintim, ]n treac`t, c[ ghicitorile au dat na=tere multor snoave, tradi\iuni, basme etc. E o tr[s[tur[ caracteristic[, ]n basmele popoarelor, c[ un uria=, bun[oar[, \ine prin=i pe doi fra\i, pe care ]i scap[ al treilea frate prin ingenioasele r[spunsuri ce d[ la ghicitorile ce le pune uria=ul. De multe ori acest fapt e denaturat =i, ]n loc de a r[spunde la ghicitori, eroul vorbe=te ]n pilde (tot un fel de ghicitori). Sau spune absurdit[\i =i biruie pe uria=... Morarul face o azim[ =i o coace spun`nd c[ o va da aceluia dintre \[rani, care va spune o minciun[ mai mare.

To\i spun, dar f[r[ folos. }n urm[ un b[iat c`=tig[ azima prin absurdit[\ile ce le spune. Fondul pove=tii e denaturat, numai tipul a r[mas. }ntr-adev[r, morarul avea s[ spun[ ghicitori, iar azima avea s[ fie a aceluia ce le va dezlega. E tipul Sfinxului. }ntr-alte basme ori snoave, fondul pove=tii a r[mas nealterat. De exemplu, bogatul =i s[racul au judecat[. }mp[ratul le caut[ dreptatea prin ghicitori: Ce e mai iute? Ce e mai dulce? +i ce e mai gras pe lume? (sau alte asemenea ]ntreb[ri.) Bogatul raspunde: iepurele, marea, un porc ]ngr[=at; s[racul: soarele, somnul =i p[m`ntul. S[racul c`=tig[ procesul. Tot pe tema ghicitorilor e bazat[ povestea Fata cea cuminte. }mp[ratul, auzind c[ este o fat[ istea\[ ]ntr-un sat, ]i trimite un fuior, s[-i fac[ din el haine pentru toat[ oastea. Fata trimite ]mp[ratului un b[\ =i f[g[duie=te c[ va face haine pentru oastea ]ntreag[ dintr-un fuior, dac[ el ]i va face ]nt`i din b[\ r[zboiul ]ntreg =i toate uneltele de \esut etc. (G. CO+BUC, Ghicitorile poporale, ]n „Albina“. Foaie enciclopedic[ popular[, Bucure=ti, anul VI, nr. 42, 43, 20–27 iunie 1903, pp. 1104–1106 =i nr. 50, 14 septembrie 1903, pp. 1289, 1290). }n ]n\elesul adev[rat al cuv`ntului, ghicitoare (g`citoare) sau cimilitur[ ]nseamn[ o descriere scurt[ a unui obiect, o ]n=irare de c`teva note particulare cuv`ntului. Acul e mic, acul coase (care prin parafraz[ ]ngr[de=te a\a ]n \es[tura p`nzei) sunt dou[ propozi\ii din care rezult[ dou[ note sau ]nsu=iri despre ac. Ghicitoarea acului poate fi deci: ce e mic =i ]ngr[de=te. Ea =i este la temelie. Tot astfel =i cu altele. Chiar din exemplul de mai sus se vede c[ notele unui cuv`nt pot fi sau calificative, sau predicative. Cimilitura coco=ului: „La trup pepene, la cap pieptene, la picioare r`=chitoare“ cuprinde numai note calificative: „Voinic sunt, haine port, nef[cute de m`ini de om; strig noaptea pe la miezul nop\ii =i ]nviez mor\ii“ e tot cimilitura coco=ului, alc[tuit[ ]ns[ numai din note predicative, afar[ de ]nt`ia.

"$

CINEL-CINEL

APRECIERI CRITICE

Ghicitoarea e cu at`t mai u=or de dezlegat, cu c`t con\ine ]nsu=iri =i predicate mai multe. „Sunt cercel cu toart[, dar om nu m[ poart[, dec`t m[ aga\[, la case ]n fa\[“ e ghicitoarea lac[tului; ea e complet[ prin con\inutul ei =i prin urmare u=or de aflat. Dimpotriv[, cu c`t notele enun\ate sunt mai pu\ine, cu at`t dezlegarea sau aflarea este mai grea: s[ ne uit[m la cea a lac[tului, dac[ ar lipsi jum[tatea din urm[. }n=irarea sau excluderea c`tor mai multe note din notele totale ale unui obiect constituie un defect de construc\ie al ghicitorii. }n primul caz dezlegarea este u=oar[, evident[, ]n al doilea caz e grea =i neprecis[. O ghicitoare bine alc[tuit[ e cea care \ine mai mult pe g`nduri pe cei ce vor s-o dezlege... Poate s[ aib[ mai multe solu\ii. Exemplu: “Am un colac plin cu petece” se zice c[ ]nsemneaz[: varza (curechiul). Tot astfel poate ]nsemna =i cerul cu nori, c`mpul cu deosebite sem[n[turi, etc., =i chiar cojocul plin cu petece. Prin urmare, ca cuprins, o ghicitoare bun[ e cea care este descris[ prin c`t mai pu\ine ]nsu=iri ale obiectului, dar aceste ]nsu=iri s[ fie cele mai esen\iale, mai particulare. Ca fond, ghicitorile nu se refer[ numai la obiecte, ci =i la raporturi dintre obiecte care constituie un sistem, un obiect mai mare. Ex.: “mo=ul suie =i coboar[ cu m[tu=a sub\ioar[” (cofa =i c`rligul); aceast[ ghicitoare se mai poate numi =i ghicitoare dubl[... * Ghicitorile fiind ni=te produc\ii ale graiului =i sim\irii unui popor, ele trebuie s[ tr[iasc[, s[ circule prin urmare =i s[ fie memorizate. Pentru a fi memorizate se cer dou[ lucruri: a) s[ fie interesante prin con\inutul lor =i b) s[ aib[ o form[. }nt`ia cerin\[ atrage dup[ sine faptul c[ multe dintre ghicitori sunt sc`nteieri geniale, simboluri de descrip\ii inteligente, iar altele pic[turi de humor ales. Forma cea mai u=oar[ de memorizat e versul rimat sau versul ritmat: Iat[ c`teva exemple:

"%

"&

CINEL-CINEL

Macul: Oastea unui crai, }ntr-un v`rf de pai. Pro\apul: Un mort ]ntre doi vii. Purecele: Am un cal C`t un mal: Unde sare, Urm[ n-are; Unde pa=te, Se cunoa=te.

Umorul ghicitorilor devine c`teodat[ prea exagerat, c[p[t`nd nuan\[ pornografic[. (Tudor PAMFILE, Introducere la Cimilituri rom`ne=ti, Bucure=ti, Academia Rom`n[, 1908, “Din via\a poporului rom`n. Culegeri =i studii”, pp. 5–7). CLASIFICAREA CIMILITURILOR Dup[ ]ns[=i natura lor, cimiliturile sunt de dou[ mari categorii: proprii =i improprii. Cimiliturile propriu-zise sunt care provin din considerarea direct[ a unui lucru =i sunt de urm[toarele feluri: metaforice, perifrastice, metaforico-perifrastice, metonimice, metonimicometaforice, metonimico-perifrastice =i sinecdochice. Cimiliturile improprii nu provin din considerarea direct[ =i imediat[ a unui lucru, ci au o origine cu totul special[, =i pot fi: cimilituri-“]ntreb[ri =i r[spunsuri”, deceuri, cimilituri-=arade. VALOAREA ETNOLOGIC{ A CIMILITURILOR Cimiliturile, ca orice produs folcloric, sunt reflexul poporului ]nsu=i care le produce. Cimiliturile rom`ne=ti arat[ pentru poporul nostru spirit observator, inventiv, poetic, sarcast =i pornograf.

APRECIERI CRITICE

Rom`nul observ[ bine lucrurile cu care vine ]n contact, at`t ca ]ntreg c`t =i ca p[r\i, =i ]ntre ele surprinde asem[n[ri =i deosebiri uneori nea=teptate. Spiritul s[u inventiv produce ne]ncetat cuvinte noi, uneori extrem de interesante. Spiritul s[u poetic produce figuri, mai ales metafore, adeseori foarte ingenioase. Spirit sarcast, el nu pierde ocazia de a plasa, sub forma unei cimilituri ]n aparen\[ nevinovat[, o zeflemea la adresa aproapelui. }n sf`r=it, num[rul considerabil de cimilituri pornografice arat[ pentru rom`n o predilec\ie pentru genul pornografiei. Dar pe de o parte aceste ]nsu=iri se v[d la rom`ni =i din alte produse folclorice, a=a c[ ele nu constituie ceva specific cimiliturilor, iar pe de alta aceste ]nsu=iri se ]nt`lnesc, ca rezult`nd din cimilituri, =i la alte popoare. Pentru a afla deci care este valoarea calitativ[ a ]nsu=irilor rom`ne=ti, c`te rezult[ din cimilituri, ar trebui ]ntreprins un vast studiu prin care s[ se studieze comparativ cimiliturile la popoarele romanice, germanice, slave, balcanice, ural-altaice (turci, unguri). Pe l`ng[ anumite lucruri care ar trebui puse pe seama fondului comun omenesc, se vor g[si, desigur, =i lucruri specifice pentru fiecare din categoriile de popoare ]n=irate mai sus, =i ]n s`nul fiec[rei categorii se vor g[si, desigur, lucruri specifice pentru fiecare din popoarele respective. Un astfel de studiu ar ar[ta deci =i anumite ]nsu=iri specifice rom`nilor. }n s`nul ]nsu=i al poporului nostru s-ar putea g[si lucruri specifice pentru moldoveni, munteni, transilv[neni, macedoneni. Un asemenea studiu prezint[ greut[\i considerabile. Pe l`ng[ cuno=tin\e vaste =i profunde, obiectivitate des[v`r=it[ ]n cercetare, ar trebui s[ dispun[ =i de un material respectiv, dac[ nu complet cel pu\in aproape complet, ceea ce tocmai ne lipse=te ]n starea actual[ a =tiin\ei. (G. PASCU, Despre cimilituri. Studiu filologic =i folcloric. Extras din Analele Academiei Rom`ne, Seria a II-a, Tom XXXIII, 1909, Memoriile Sec\iunii Literare; tip[rit ]n volum 1911, Bucure=ti, Leipzig, Viena, pp. 1, 193).

"'

O ghicitoare frumoas[ ]n versuri =i ]n proz[ nu e ceva la ]nt`mplare aruncat, pentru a c[uta doar numai dezlegarea. Ca material de chintesen\[ tehnologic[-estetic[ are o valoare nespus de mare. Nu-s luate metaforele sau perifrazele la ]nt`mplare, ci ele prezint[ un constructivism bine ]nchegat cu anumite criterii. Nu numai dezlegarea s[ fie punctul distractiv pentru cititor, ci ]ns[=i ghicitoarea cum e croit[ ca valoare literar[ poporan[. }n alte capitole de estetic[ ]n folclor m-am re\inut cu preciz[ri multiple. Aci voi r[m`ne ]n cadrul ghicitorilor. Un exemplu: Pe cea vale-nrourat[ Vine o fiar[-ncornorat[ De me=teri str[ini lucrat[, Suflet n-are, suflet duce, De p[m`nt nu se atinge. Lu`nd fiecare vers ]n analiz[, vom avea de cercetat din ce valori e croit[ ghicitoarea. “Pe cea vale-nrourat[”. N-ar crede nimeni c[ aci e vorba de corabia ]ntre valurile spumeg`nde ale m[rii. Elementele deghizate sunt “valea-nrourat[”. Alt criteriu: din versul al 2-lea “vine o fiar[ncornorat[” vedem localizarea ac\iunii prin analogie, astfel “dintr-o vale-nrourat[ vine o fiar[-ncornorat[” ne d[ imediat impresia unei localiz[ri sincere. Cu versul al 3-lea “de me=teri str[ini lucrat[” ie=im din aceste elemente deghizante =i ne apropiem de obiectiv — din “fiar[ de me=teri str[ini lucrat[” ne apropiem progresiv de factorul principal, c[ nu e o fiar[ lucrat[ de me=teri, ci o alt[ substituant[ trebuie c[utat[: esen\ialul. Din nou nu ne abate de obiectiv versul al 4-lea “Suflet n-are, suflet duce”. Iat[ elemente de circumstan\[, ce deghizeaz[ din nou esen\ialul (dezlegarea). C[ci “suflet n-are, suflet duce”, de unde s[ ]ncepem =i cum s[ travers[m acest nou mediu? C[ci n-are fiara suflet — duce fiara

"

CINEL-CINEL

APRECIERI CRITICE

suflet, imediat trebuie s[ ne oprim, p`n[ ce ne salveaz[ din nou ultimul vers “De p[m`nt nu se atinge” adic[ tot dibuind dup[ esen\ial d[m =i de corabie, c[ aceasta trebuie s[ fie. Rezum`nd analiza acestei ghicitori, avem urm[toarele valori, care indic[ esen\ial: “De me=teri str[ini lucrat[, De p[m`nt nu se atinge”. }n ghicitoarea aceasta avem elemente regresive =i progresive (ca ]n multe altele). Cele regresive deghizeaz[ =i declan=eaz[ ac\iunea ]n alt mediu prin intermediul analogiei (rolul metaforelor, perifrazelor etc.) Cele progresive sunt factorii inductori ca “De me=teri str[ini lucrat[ — de p[m`nt nu se atinge”; prin progresiune ne apropiem p`n[ ce ne oprim ]naintea esen\ialului (dezleg[rii). Arunc`nd o nou[ perspectiv[ asupra ghicitorii, ne apare aceasta ca un farmec deosebit al estetismului localizat =i deghizat de frumoasele elemente constructive: substantive, adjective, verbe, elemente circumstan\iale etc. (Lucian COSTIN, Ghicitori b[n[\ene. Studii asupra folclorului b[n[\ean, vol.III, Craiova, Tipografia „Unirea“, [1941], p. 4). De obicei, oamenii ]nva\[ pe de rost ghicitorile cu dezlegarea lor. Bune, rele, ghicitorile sunt ]n num[r m[rginit, a=a c[ cei cu \inere de minte ]nva\[, cu vremea, s[ dea raspuns la toate cele cunoscute. Dar se afl[ printre s[tenii no=tri oameni iste\i care pot alc[tui ghicitori noi. Schimb`ndu-se ]mprejur[rile ]n \ar[, se schimb[ =i via\a. Ies la iveal[ ma=in[rii, unelte, n[scociri pe care p[rin\ii no=tri nu le-au cunoscut: de pild[, trenul, aeroplanul, tractorul, moara cu aburi sau benzin[. Oamenii iste\i ]ncearc[ s[ alc[tuiasc[ ghicitori

"

.... unele cu dou[ ]n\elesuri =i cam lipsite de ru=ine.5. astfel c[ spiritului ]i este cu u=urin\[ posibil s[ recunoasc[ pe cel dint`i sub ]nveli=ul sensibil al celui de al doilea.............. Exist[ ]ns[ =i cazul unor alegorii deschise... potrivire de stihuri...... care se ]nso\e=te cu percep\ia .....15).. [1949].. a=a ]nc`t ]i revine spiritului nostru sarcina de a-l descoperi =i de a-l articula. 4. Sunt =i unele ghicitori ]n\elepte. cei doi termeni ai compara\iei sub]n\elese care le constituie fiind deplin cristaliza\i. Cimiliturile bune sunt adev[rate poezii mici =i vesele... dar c`teodat[ le potrivesc.. adic[ al unora ]n care termenul neexprimat al compara\iei sub]n\elese este oarecum acoperit de termenul exprimat..... Fabula =i parabola sunt ]ns[ alegorii ]nchise....... ghicitoarea r[m`ne o alegorie deschis[......... (Mihail SADOVEANU..... Nu le nimeresc totdeauna...." CINEL-CINEL =i pentru aceste scornituri noi. pe dou[ picioare mai t`rziu =i sprijinit ]n toiag c[tre b[tr`ne\e... adic[ una pentru care termenul neexprimat al compara\iei sub]n\elese care o constituie trebuie ]nc[ aflat..... Bucure=ti. aduc`ndu-i desf[tare dup[ munc[...... Oric`t or fi de ]n\elepte. . celelalte se uit[..... dac[ se poate. Poezia cimiliturilor. pp. Editura pentru Literatur[ =i Art[. care bucur[ pe om ca vremea bun[.. piper =i.... ca prim[vara ]nflorit[.. ...... Acesta este cazul ghicitorilor: „Cine este animalul — ]ntreba Sfinxul pe Oedip — care umbl[ diminea\a ]n patru picioare. a=a cum s-a ]nt`mplat =i cu ghicitorile de demult. Cele bune r[m`n =i-=i fac drum ]n lume.. dac[ n-au pu\in[ glum[. la pr`nz ]n dou[ =i seara ]n trei?“ Oedip ghice=te c[ este omul....... care umbl[ de-a bu=ilea ]n pruncie.. Dar pl[cerea efortului eliberat... sunt ca m`nc[rile nes[rate.... Ghicitorile noi pe care le alc[tuiesc pricepu\ii =i iste\ii caut[ s[ aib[ haz.. Dar la =ez[torile cu mame =i copile e bine s[ p[str[m cuviin\a =i ne putem lipsi de ele.. C`t[ vreme r[spunsul ei n-a fost g[sit. Mai sunt =i alte ghicitori.. }=i au c`teodat[ =i acestea vremea lor..........

O precizare trebuie ad[ugat[ ]n ce prive=te caracterul finit. Artur Gorovei d[ la iveal[ o colec\ie remarcabil[ (Cimiliturile rom`nilor. de=i deschis al ghicitorilor. fie reproduc`nd unele publicate anterior. de c[tre T. cum e Romanul glume\. Giorge Pascu etc. Bucure=ti. dac[ nu notau ghicitorile cu migala pedant[ a textologilor. 1898). La sf`r=itul secolului. perfect cristalizat[. Gala\i. Anton Pann colporteaz[ cimilituri ]n dou[ volume intitulate evocativ: O =ez[toare la \ar[ sau Povestea lui Mo= Albu (partea I. ]n „Foiletonul Zimbrului“ (Ia=i. Problemele metaforei =i alte studii de stilistic[. De=i deschise. Concomitent. Primele ghicitori rom`ne=ti (cimilituri) se public[ la mijlocul secolului trecut. 1957. (Tudor VIANU. 1872) sau anonime. ghicitorile sunt totu=i compara\ii virtualmente finite. =i brosur). fie ad[ug`nd altele culese de el. Fabula. c[ruia Vasile Alecsandri ]i atribuie mai pu\in[ importan\[. Bucure=ti. deoarece termenul reg[sit al compara\iei completate ]n cele din urm[ este o idee sau o impresie bine constituit[. parabola =i ghicitoarea. Stamati. partea a II-a. Culegeri de circumstan\[. Teodorescu. 1852) care aveau s[ reapar[ ]n mai multe edi\ii. este aici tocmai din aceast[ pricin[ mai mare.APRECIERI CRITICE oric[rei metafore. pp. deoarece compara\iile care le constituie sunt numai completabile. 1851. de tradi\ii =i variate manifest[ri de literatur[ popular[. Bucure=ti. d[ cimiliturilor locul cuvenit. a=a cum se ]nt`mpl[ ]n cazul tuturor alegoriilor. semnate de George Baronzi (Limba rom`n[ =i tradi\iunile ei. ]n culegerea sa de poezii populare. atr[geau aten\ia =i asupra acestui gen literar. Bucure=ti. Contribu\iile de mai t`rziu1 completeaz[ lumea cimiliturilor f[r[ a-i modifica perspectiva general[. Editura de Stat pentru Literatur[ =i Art[. dar nu complete. 1874. 115-116). alc[tuit[ din ghicitori r[sp`ndite ]n diverse publica\ii. din categoria c[rora fac =i ele parte. Dem. capabil[ de a fi denumit[ printrun cuv`nt propriu. . precum =i inedite. ]n vol. G. 1 "! Ale lui Tudor Pamfile. 1851.

G`ina e comparat[ cu cat`rul. c[\elul sau iapa cu broasca. care evitau a numi direct animale. ghicitorile (cimiliturile) reprezint[ un gen aforistic lapidar. Elementul metaforic face parte deseori dintr-o lume ]ndep[rtat[ de obiectul respectiv. pe c`nd ghicitorile au prioritatea fanteziei =i via\a lor proprie. Obiectului ghicit i se evoc[ prin compara\ie c`te unul sau mai multe aspecte. Observa\ia lui r[m`ne valabil[. sunetul. Deosebite de enigme. "" CINEL-CINEL . coco=ul cu g`ndacul. Formule de propor\ii minuscule. Dac[ ]n ghicitoare se compar[ dou[ vie\uitoare. Proverbele sunt manifestarea ]n\elepciunii =i eticii populare. al\ii demonstreaz[ c[ deriv[ din limbajul conven\tional al primitivilor. cioc[nitoarea cu \apul. =arade. calul cu mo=neagul. folosind perifraza. ca =i proverbele. deseori ]n construc\ii simetrice. Metafora ]n cimilitur[ nu e ]n mod necesar logic[. dezvoltarea. ]ntrebuin\area. Metaforismului. plante =i fenomene ale naturii socotite tabu. ]ntreb[ri =i r[spunsuri. fabrica\ia. ]n stadiul ]n care se prezint[ la culegerea lor. }n cele ce urmeaz[ ne vom ocupa de ghicitorile rom`ne=ti. av`nd alt[ func\ie dec`t cea de ast[zi. ghicitorile s-au n[scut ]n timpuri dep[rtate. cocost`rcul cu Mo= Neculai. metonimia =i sinecdoca. numai rareori ele se spun izolat. indic`ndu-i-se forma. Unii cercet[tori arat[ c[ au fost folosite la oracole. ariciul cu mo=ul. Intercalarea lor ]n texte populare apar\in`nd altor genuri e mai curand ]nt`mpl[toare. Deosebirea e de substan\[ =i func\ie. acestea sunt cu prec[dere din specii c`t mai dep[rtate. originea. substituirea fiind f[cut[ pentru a surprinde. trebuie s[ i se confere un sens special.. ca =i acest gen. aritmogrife etc.De=i culese la dat[ relativ recent[. durata etc. cu purcelul sau cu motanul. cuprinsul. cu oarecare preciz[ri asupra modului metaforic propriu cimiliturilor. Similitudinile dintre ghicitori =i proverbe sunt exterioare: senten\iozitatea. Aristot a spus c[ ghicitoarea e “o metafor[ bine compus[”. E fundat pe paralelism (uneori negativ) =i lunec[ spre exprimarea alegoric[. folosirea de nume proprii etc. ]n cazul dat.

leapa pe c[rare/ hingher. cerul cu pielea de taur. dopul cu popa. Bujorul este evocat de stejar. spre a provoca hazul. cioca/. uneltele. /c`nd vine din p[dure. l[custa cu vaca. mai cur`nd. “V`j. “Toat[ ziua cioca. calul cu lada. /face gardul frumu=el” (acul). cu omul sau coco=elul. Iat[ c`teva exemple: acul e comparat cu capra. deseori cu aluzii obscene. hornul cu ursul. s-ar putea vorbi chiar de ghicitori onomatopeice: “Treapa. cu ]ncetul. ca orice gen folcloric. ceapa de p[dure etc. v`j/ prin p`iu=/ \ane. \ane/ prin copaci” (coasa). cimiliturile de cele mai multe ori au destina\ia de a deruta tocmai prin astfel de asocieri pe cel care e pus s[ ghiceasc[. lupul cu oaia. gr`ul cu herghelia de cai. Fondul vechi al ghicitorilor este evident ]n imagini legate de timpuri dep[rtate. Astfel de personific[ri nu sunt simple urme de animism. cimiliturile au o existen\[ concret-istoric[. bruma cu cheia. Alitera\iile sunt frecvente: “Peste r`pile r`pite / ciute negre mohorate” (cuptorul). fiind compuse mai des din dou[ versuri. Ghicitorile uzeaz[ de rime (nu obligatorii). “C`nd merge de-acas[. Onomatopeele abund[. Obiectelor li se atribuie calit[\i umane: “Pe un deal rotat /=ade mo=u’ umflat” (bostanul). focul cu baba. ]n p[dure cat[” (toporul pe um[r). "# . coco=ul cu apa. g[ina cu lingura. “Am un om mititel. mingher pe spinare” (calul =i c[l[re\ul). afec\iunea oamenilor muncii pentru obiectele de produc\ie. iapa cu sita. la dublu sens. Se d[ na=tere la echivocuri. Rareori sunt mai extinse. coasa cu c[\elu=a. Dar. cu vaca. acas[ cat[. =i ca atare. pe=tele cu luna =i soarele. cu oaia sau ursoaica. Spuse pe la =ez[tori sau ]n toiul muncii la c`mp. tigaia cu copilul. veveri\a cu briciul. lan\ul cu un copila=. vine seara: boca. ci denot[.APRECIERI CRITICE co\ofana cu iapa. elimin[ prin variante reminiscen\ele diverselor stadii parcurse de popor. boca” (toporul). p[duchele cu oaia etc. melcul cu codobatura. moara cu scroafa. morcovul cu popa. hulubul cu plugul. Acela=i lucru se poate spune =i despre plantele asemuite ]ntre ele. fenomenele naturii. harbuzul cu r`ul. Nea=teptate sunt =i asocierile la care dau na=tere obiectele. cuptorul cu bivolul.

sim\urile =i experien\a \[r[nimii. E o eviden\[ de surprindere a propriet[\ilor =i destina\iei fenomenelor naturii. la unelte casnice./ vine soarele =i-o ia” (bruma). “Vine mo=ul pe porti\[ /=i ]=i scap[ o chei\[. plantelor./ c`nd fac din el ciobote” (boul). ceasul etc. “N[fram[ v[rgat[ /peste mare aruncat[” (curcubeul). Pe l`ng[ unele rudimentare. ]ntruc`t ]ntreaga perspectiv[ a lumii ]=i g[se=te coresponden\a ]n metaforele lor concrete. iar estetica lor reflect[ procesul de munc[. nu numai c[ dau imaginea inventarului \[r[nesc =i a ]ndeletnicirilor oamenilor muncii de la sat. unelte agricole =i de \esut. Utilitatea plantelor cultivate =i a animalelor domestice este evident[. Cimiliturile cuprind un vast registru poetic. / vin stelele =i n-o ia./ vine luna =i n-o ia. compara\iile fiind elementul de surpriz[ =i un mod de ]ncercare a iste\imii. obiecte de gospod[rie. ]nt`lnim trenul. Cimiliturile. /jos cad negurile” (sita). Gen vechi./ ce pui dou[. “Am un crin /la r[d[cini ve=ted/ =i la v`rf ]nflorit” (cerul).De=i nu se caut[ anume un efect poetic. privite ]n totalitatea lor. imaginile poetice nu lipsesc: “Vin oile de la munte /cu stelu\ele ]n frunte” (z[pada)./ g[se=ti nou[” (barabula). la animale domestice =i de v`nat. cimiliturile nu evit[ progresul. / iar dac[ mult[ este/ lumea pr[p[de=te” (apa). uneltelor =i a obiectelor de tot felul v[zute cu ochii produc[torului de bunuri. la instrumente muzicale. p[str`nd forme =i imagini ale unor obiecte desuete. Istoricul culturii materiale poate g[si am[nunte privitoare la locuin\a \[r[neasc[ (construc\ie =i mobilier). “Dac[ n-ar fi/ lumea ar pieri./ c`nd ar[. Cimiliturile sunt dovada unei observa\ii directe a lumii ]nconjur[toare: “+ede ]ntr-un v`rf de nuia/ =i nu se teme c-o c[dea” (aluna). “Ce pui una. precum ]mbl[ciul. evoc`nd via\a de toate zilele a poporului. “Sus bat dobele. ]mbr[c[minte. Sunt ]n "$ CINEL-CINEL . “C`nd suge. dar =i a mentalit[\ii populare. tot ce cade sub ochii. a animalelor./ g[se=ti dou[. Universul ghicitorilor e mai apropiat de via\a practic[ a poporului dec`t al altor genuri minore (precum recitativele copiilor sau anecdotele).

.....APRECIERI CRITICE unele cimilituri urme de supersti\ii........ 190–193). Se poate spune c[ p`n[ acum tocmai valoarea de art[ literar[ a ghicitorii.. Ghicitorile... Folclorul.... ca oglind[ a lumii =i a concep\iilor omului despre via\[. o enciclopedie metaforic[ a vie\ii poporului muncitor....... fenomene. rebusul. De propor\ii reduse. (Valeriu CIOBANU. Necesitatea acestui joc al min\ii =i al imaginii a existat din vremuri vechi.. Expresia artistic[ a cimiliturilor e o =coal[ a metaforei. Studiul ghicitorilor pe aria unei \[ri evoc[ via\a material[ a poporului =i treptele lui de dezvoltare......... transfigurate inten\ionat =i ascunse totu=i sub culori =i linii sugestive. caractere ]n reprezent[ri vii.... "% Chicitoarea este una dintre speciile de literatur[ popular[ cu o mare vechime =i o considerabil[ varietate de teme. 1964. =arada..... la nivel c[rtur[resc...... Bucure=ti..... pp..... Dintre toate acestea ]ns[.... I..... logogriful etc.. cunoscut[ =i sub numele de cimilitur[.. ]n Istoria literaturii rom`ne...... ... care solicit[ agerimea min\ii omului pentru identificarea obiectelor =i no\iunilor.. numai ghicitoarea a ]mbr[cat forme artisticliterare.. alc[tuind... anagrama. ob\in`nduse... ]ntr-un sens. a scrierii etc. Literatura rom`n[ ]n perioada feudal[ (1400–1780)... vol. un joc de metafore =i imagini. iar structura ei a dus cu vremea la variante de structur[ similar[........... Uneori =i ]n ghicitori se pot recunoa=te influen\e livre=ti. ghicitoarea constituie... Cimiliturile ]=i p[streaz[ ]ns[ modul lor specific de oglindire a ocupa\iilor =i vie\ii oamenilor simpli. care nu poate fi nesocotit[ de scriitori...... Editura Academiei. sub raportul crea\iei.. dar ]nt`lnim =i imaginea c[r\ii.. .. de=i asupra ei s-a atras aten\ia de mult[ vreme =i s-au f[cut tot mai multe =i interesante culegeri... nu a fost pus[ mai sus\inut =i =tiin\ific ]n lumin[. Ghicitoarea este prin excelen\[ de origine folcloric[... constituind un mod de a fixa obiecte... metaforice sau perifrastice..

393.C. Stamati. 1851. Legendele sau basmele rom`nilor. Neagu9. P. Teodorescu 5. 7 Tudor Pamfile. 1867. Bucure=ti. 1880. pp. p[c[lituri =i ghicitori. Bucure=ti. Fundescu la edi\iile volumului s[u de basme3. a II-a. ]n care creatorul popular nume=te cernutul de f[in[ cu sita prin frumoasa perifraz[ a ghicitorii: Pe sus tobele b[tea. Ro=iorii-deVede. I. 6 Artur Gorovei. G.C. Basme. Ispirescu. Ulterior au fost publicate diferite culegeri. 3 I. Bucure=ti. Pilde =i ghicitori. Ispirescu 4. 216–249. Cimiliturile rom`nilor. 1939. ]ntr-un comentariu la Plugu=orul. Poezii populare rom`ne. Alecsandri. 1870. Gh. 1908. Tudor Pamfile7. I. 9 Cg. Cimilituri. V. dintre care not[m pe cele date de I. Bucure=ti. Negurile jos c[dea2. Dem. ed. Anton Pann. pp. printr-un num[r de exemple. de asemenea.1852. 1885. Bucure=ti. Ghicitori din Ialomi\a =i Teleorman. Leca Morariu8. Poezii populare ale rom`nilor. Neagu. 1866. Pepelea sau tradi\iuni na\ionale rom`ne=ti. 1898. Bucure=ti. Artur Gorovei 6. 4 P. 1851. ora\ii.}n a dou[ jum[tate a secolului al XIX-lea a ]nceput s[ se manifeste interesul pentru ghicitoare1. 154–163. obiectul studiilor Vezi T. Teodorescu. Cimilituri rom`ne=ti. 5 G. 2 V. 8 Leca Morariu. =i numeroase altele mai vechi =i mai noi. 1897 (num[rul ghicitorilor cre=te de la prima edi\ie la cele ce urmeaz[). O =ez[toare la \ar[ sau C[l[toria lui Mo= Albu. 1 "& CINEL-CINEL . Alecsandri ]nsu=i atr[gea aten\ia asupra acestui gen. Ia=i. 1875. Fundescu. 1872. Suceava. Ghicitorile au f[cut. 1930. Bucure=ti. Bucure=ti. Dem. p.

... M. 5 D. Gorovei... iar o regrupare a tuturor ghicitorilor din diferite colec\ii plus noi culegeri sistematice... se considera c[ elementele de folclor au o origine c[rtur[reasc[ =i descind din asemenea c[r\i.. universul ghicitorii este excep\ional de larg.N. 1949.500 de ghicitori ruse=ti5. 2 Mihail Sadoveanu.. Eisen a cules peste 9.. Negre=it.... Sadovnikov.. 1909.. 1 "' ...... pe calea aceasta.. IX....... La sf`r=itul secolului al XIX-lea........ are peste 2..APRECIERI CRITICE de filologie =i folclor1... Poezia cimiliturilor. o origine c[rtur[reasc[ =i pentru ghicitori3... 3 M... Num[rul lor este deosebit de mare la fiecare popor........ Anikin. le-ar m[ri num[rul la multe mii... 4 Revue des traditions populaires.. ap[rut[ ]n 1876. Pascu. Bucure=ti. Ia=i.... }n acest sens.. Despre cimilituri. Sadovnikov.. Era o ]ncercare de a explica. 1911 (anex[ la Despre cimilituri)...... La un num[r a=a de mare. ghicitorile au c[p[tat caracterul unui gen literar independent =i s-au circumscris tot mai mult ca atare.. cea a lui A. Gaster g[sea...000 de ghicitori estoniene4. Moscova.. }ntr-un stadiu de civiliza\ie =i cultur[.. J..... Zagadki russcogo naroda.. Cercet[rile au dovedit ]ns[ c[ ghicitorile sunt indisolubil legate de folclorul popoarelor. asem[n[rile dintre crea\iile folclorice a diverse popoare. Gaster. 32. 1883. cu circula\ie de la un popor la altul....... p... de la tot ce constituie fiin\a uman[ =i tot ce o ]nconjoar[ G. 250.. a III-a de V. din timpuri ]ndep[rtate.. 1960. publicat[ ]n 1898..... .700 de ghicitori rom`ne=ti (inclusiv variantele).. culegerea lui D.N. p. Bucure=ti...... }ntr-o vreme c`nd cercet[rile erau mult atrase de c[r\ile populare =i de r[sp`ndirea lor la diferite popoare. ]n mod eronat... ed... Literatura poporului rom`n...P. Bucure=ti. singur[ con\ine peste 2.. ghicitoarea ]nso\ea anumite practici =i obiceiuri. Cimilituri rom`ne=ti. iar frumuse\ea lor literar[ n-a sc[pat sim\ul poetic al marilor no=tri scriitori2... la fiecare popor.... =i din aceast[ form[ de cultur[ au p[truns ]n diferite c[r\i..

.. pentru “g`t” pare anost[......... cu toate substituirile de exprimare pe care le-au suferit de-a lungul timpului. sub p[m`nt ascuns[ caracterizeaz[ scurt r`ma.. perifraz[........ elemente din natur[.... . jocul de cuvinte devine ininteligibil. dialectal[....... metafor[..... Formularea prin compara\ie.... soare. calit[\i =i defecte.. Pe de alt[ " CINEL-CINEL . Imprim`nd etape variate de cultur[ =i via\[ social[. Formularea caracteristicilor poate s[ fie mai scurt[ sau mai lung[........ moale =i umed[. aceste urme ]=i pierd claritatea sensului.. Astfel... obiecte casnice..p`n[ la astre =i cosmos: p[r\ile corpului omenesc........... dar ea nu este str[in[ de esen\a obiectului sau fenomenului la care se refer[. Numai eronat caracterizarea ghicitorii poate fi pus[ ]n unele cazuri pe seama altei vie\uitoare (=arpele). Ghicitoarea =i ghicirea au constituit astfel un sistem popular de caracterizare =i percepere a lumii =i a fenomenelor ei. Ghicitoarea este un fel de enciclopedie popular[ ]n metafore.. Astfel..... ghicitoarea Curelu=[ uns[....... ghicitorile au p[strat uneori ]n componen\[ =i variate urme de expresie: limba veche.... Odat[ ]nvechite.. sfredelind mereu p[m`ntul reav[n.. devine confuz[..... cuv`ntul “Dr[gan” este o criptogram[ a lui “g`rdan”.. p[strat ]n rus[ =i ucrainean[ sub forma gortan =i ]n alte limbi slave sub alte forme.. de forma unei curelu=e. Dr[gan la voi.. +i totu=i.... ]n c[utarea hraniei. O ghicitoare ca: Dr[gan la noi. lun[ =i stele etc. cu sensul de “g`t” =i “g`tlej” provenit dintr-unul slav ]ndep[rtat........ faun[. cer. Este de remarcat ]n plus c[ o form[ veche de limb[ este atestat[ indirect ]n formularea criptic[ a unei ghicitori... profesie.. flor[. c`ndva era probabil u=or perceput[ schimbarea inten\ionat[ de sunete.. C`nd se dep[rteaz[..... ]n cuv`ntul “Dr[gan” transpun`ndu-se sui generis un cuvant vechi =i dialectal “g`rdan”. este un mod plastic de a fixa caracterele no\iunii respective =i a le imprima mai u=or memoriei omului de cultur[ folcloric[. g`rtan.... rela\ii sociale...... construc\ii onomatopeice etc.

. termenul “=uie” este perceptibil. =i el reprezint[. Ghicitoarea nu este destul de specific[.. Analizat. cu sensul popular de “fiar[”. Trep[du=ul treap[d[.APRECIERI CRITICE parte. nu are un sens. ]n a doua “ruie” este ]ntrebuin\at mecanic. Se ]nt`lne=te destul de des formularea: P[s[ric[ =uie. “lup”. ]n care era utilizat[ figura de stil numit[ paranomaz[... " este vorba de ghinda care cade din stejar. ca ]n unele c`ntece de ritual: sau Caloiene-iene. adic[ repetarea ]n vers a ultimei p[r\i a cuv`ntului. prin apropiere. }n urmatoarea ghicitoare: Picuri=ul picur[. fiindc[ este un rest dintr-o formulare. dar =i: P[s[ric[ ruie. Pe copaci (pe araci) se suie. Dac[ ]n prima formulare. G`dea-al mare +ede-n cale +i ar m`nca carne moale. Paparud[-rud[. de porcul care o caut[ pentru hran[ =i de lupul care-l p`nde=te pe porc. Termenul care-l desemneaz[ ]ns[ pe lup este “g`dea”. pe “gadin[”. numai analiza ad`ncit[ a termenilor poate duce la l[murirea pe deplin a ]n\elesului ghicitorii.. Pe copaci se suie. =i de aceea este ]n\eleas[ uneori ambiguu: pentru fasole =i pentru ghionoaie.

Descrierea provine aici din nevoia de a reprezenta metaforic fiecare parte a capului. nas. Ghicitoarea este genul care se preteaz[ prin excelen\[ la diferite figuri poetice =i de stil: metafor[. Sub cele br[zdi\e Sunt doi =oimu=ori. Sub cea gaie spurc[cioas[ E o moar[ Rotunjoar[. Construc\ia ghicitorii merge de la formularea simpl[ ]n proz[. luni. termenul “ruie” fiind luat ca un neindoielnic epitet. mai degrab[ a fe\ei. despre an. frunte. p`n[ la descrierea dezvoltat[. parcurgerea unui timp ]ndelungat de c[tre ghicitori este imprimat[ =i ]n diferite substituiri =i schimb[ri de expresie. s[pt[m`ni =i zile (luate la un loc) etc. ochi." CINEL-CINEL }n acest caz. ]n loc de p[s[ruie-ruie”. perifraz[. cum sunt cele despre turma de oi =i cioban. spr`ncene. hiperbol[ etc. gur[. Pe copaci se suie. Este. de fapt. La fel se ]nt`mpl[ cu ghicitorile care au obiective complexe. . A=adar. cu un ]n\eles oarecare. cum se ]nt`mpl[. Sub cei =oimu=ori E o gaie spurc[cioas[. de pild[. dar ]n prelu[rile ulterioare s-a ajuns anormal la “p[s[ric[ ruie”. urm[toarea construc\ie: P[s[ruie-ruie. c`t =i ]n folclorul altor popoare): Am o dumbr[vi\[: Sub cea dumbr[vi\[ Este-o poieni\[. La cea poieni\[ Sunt dou[ br[zdi\e. formularea veche a avut. o ]n=iruire de ghicitori pentru p[r. apoi ]n distih =i catren. cel mai des cu ghicitoarea capului (at`t ]n folclorul rom`nesc. negre=it.

provenind dintr-o ideal[ percep\ie a ]ntregului: Am o vac[ Cu ugerul (\`\a) ]n spinare. obositoare. ca “s[ nu adoarm[”. introduceau ca tonic ]nvior[tor cimilitura. ]n linii pu\ine. cele mai tipice ghicitori sunt scurte. ciuperca apare ca o naiv[ acuarel[ din c[r\ile de basme. }ntr-un picior sprijinit[. Casa veche =i simpl[ de \ar[. metafora se desface =i las[ loc obiectului ]n realitate. Mohanu. De exemplu. sau Am o vac[ mare. reprezentarea grafic[ a casei cu co=. Prefa\[ la Cinel-cinel. ]nso\eau cu hazul lor acele munci care imobilizau. transpus[ ]ntr-o metafor[. XVII–XXI). ie=it adesea din spinarea acoperi=ului. Bucure=ti. " ! . edi\ie ingrijit[ de C. Ghicitori. CHITIMIA. f[c`ndu-le grele. Cu \`\a-n spinare. pp. este realizat[ scurt =i cu m[iastr[ ]ndem`nare. III–IV. Alt[dat[ ele se spuneau la cl[cile de tors l`n[ ori la cur[\at porumbul. genul este foarte c[utat ]n mediul =colarilor. de gravur[. sugestiv[ este ghicitoarea ciupercii: Am o cas[ v[ruit[. V–VI. Cei aduna\i ]n aceste scopuri. cu o raportare metaforic[ plin[ de culoare. 1964. este prins[. cu un singur co=. }n procesul ghicirii. Bogate ]n mijloace de exprimare dintre cele mai subtile. }n formularea de mai sus. Editura pentru Literatur[. cimiliturile constituie un gen ]nc[ foarte gustat de mase. sugestiv[. tocmai fiindc[ ele sunt frumoase =i au con\inut ]nteresant. C. Ast[zi. De asemenea. (I.APRECIERI CRITICE De obicei ]ns[.

C. }n maniera artistic[ a celor clasice sunt create altele noi. apoi flora =i fauna. 1964. solicit`nd un r[spuns din partea celor adul\i. Din felul cum se spun. }ntr-o foarte bogat[ colec\ie antologic[. publicat[ de cur`nd. edi\ie ]ngrijit[ de C.Spun`ndu-se ghicitori sau cimilituri. cei mai iste\i la minte =i vorb[ formuleaz[ ]ntreb[ri ascunse sub valul metaforei =i al limbajului poetic ascuns. Cel care pune ]ntrebarea arat[ pricepere =i destoinicie. 560 p. cosmosul etc1. Editura pentru Literatur[. ale realit[\ii sociale de ast[zi. Chitimia. cu prefa\[ de I. astfel c[ spusul de ghicitori este o competi\ie: care pe care s[ ]nving[. =i ele noi. 1 " " CINEL-CINEL . Iar pe c`t de poetic[ este ]ntrebarea. Aparent. imagini tipice care sunt \inute minte =i sunt cultivate =i ast[zi. pe at`t de concret urmeaz[ s[ fie dar r[spunsul. ]n colec\ia “Biblioteca pentru to\i”. iar c`nd altul ]ncearc[ s[ strice jocul. o bun[ parte dintre ele constituie admirabile tablouri poetice. =i totu=i ]ntrebarea prive=te o anumit[ fiin\[ ori subiect =i fenomen din natur[ sau o anumit[ latur[ a acestora. el este eliminat. dezam[gesc. lumea ghicitorilor o constituie omul cu toate manifest[rile legate de fiin\a lui fizic[. Din orice sfer[ a vie\ii ar izvor] aceste crea\ii populare. Bucure=ti. rezult[ c[ cimiliturile s-au n[scut =i tr[iesc sub specie ludi — ]n virtutea unui joc nu gratuit =i superficial. imagina\ie. Ei trebuie s[ dovedeasc[ agerime. Dac[ ghicitoarea nu este dezlegat[. nr. Culegerea ]ntrune=te 2772 de ghicitori. dar =i cel care dezleag[ enigma dovede=te c[ se m[soar[ cu el. Culegere de ghicitori. cel care ghice=te fiind distins cu semnul respectului =i al admira\iei tuturora. deoarece plac. Cinel-cinel. =i astfel prestigiul lui cre=te =i mai mult. C`nd cimiliturile sunt prea u=oare. 219. acesta ar putea fi dat ]n mai multe chipuri. ci grav =i cu anumite rosturi sociale. care exprim[ esen\e. ]nsu=i cel care a propus-o comunic[ r[spunsul. Mohanu. o mare putere de asociere =i disociere =i deci de intuire a realit[\ilor vie\ii.

suscit[ interes =i destule dificult[\i ]n a fi dezlegat[.. Academicianul Tudor Vianu vorbe=te de func\iunea unificatoare a metaforei: “Dincolo de deosebirile dintre lucruri.. Dac[ primul vers al cimiliturii face parte din sfera unei metonimii onomatopeice (“\inghi-linghi” exprim`nd efectul clopotelor de la g`tul oilor)............... ]nc`t cei care ]ncearc[ s[ le ghiceasc[ ]n\elesul ]nt`mpin[ greut[\i asem[n[toare celor puse de =arade.... . =oldu-boldu-i iese-n cale... ie=indu-le ]n cale......... ele ivindu-se o dat[ cu .. care desemneaz[ turma de oi ]n timpul p[scutului ori al mersului la vale... cel de-al doilea exprim[ o parte din ]ntreg.. Urm[toarea cimilitur[: Tinghi-linghi o ia la vale... De multe ori.. “|inghi-linghi” este o locu\iune verbal[ onomatopeic[... ]n =olduri... =i aceast[ descoperire... +i citeaz[ ]n acest scop destule exemple din literatur[.... datorit[ mijloacelor poetice pe care autorii lor le folosesc cu at`ta pricepere.... iar prin ac\iunea subtil[ a spiritului popular ele sunt de a=a manier[ topite ]ntr-un tot artistic... ceea ce-i caracteristic lupului care st[ la p`nd[.. ne ]nc`nt[ ca orice descoperire a spiritului”. ]n periodicele noastre literare s-au purtat lungi discu\ii dac[ ]nceputurile limbii literare sunt legate de ]nceputurile scrisului ori pot fi ]mpinse cu mult ]n urm[. fiind astfel o sinecdoc[....... aceste mijloace variate se ]nt`lnesc mai multe la un loc....... care face din metafor[ un adev[rat instrument de cunoa=tere.... prin mijloace sintactice =i figurative..... sesiz[m unitatea lor profund[. particularul pentru general........APRECIERI CRITICE * " # Expresie a unei arte mai concise.......... ce desemneaza pe lupul care =ade cinchit... cimilitura exprim[ totu=i ]n dou[-trei versuri o ]ntreag[ lume....... =i-=i bolde=te ochii dup[ oi. }n ultimii ani........... “=oldu-boldu” este tot o locu\iune substantival[. Valoarea ei const[ ]n puterea de abstractizare a maselor a unor realit[\i de via\[.

c[ ei au fost preocupa\i de o exprimare mai frumoas[ dec`t cea a vorbirii zilnice. ]n „Revista de istorie =i teorie literar[. ]n asemenea ]mprejur[ri ghicitorile se succed una dup[ alta. limbajul poetic al folclorului precede limba artistic[ a literaturii scrise. deci un auditoriu bogat. chiar atunci c`nd nu apare transcris[ grafic. 2.295. petrecere etc. individul sau colectivitatea popular[ c[reia i se adreseaz[ ghicitoarea este un cop[rta= necesar. Ghicitoarea afirmativ[ inserat[ ]ntre ghicitori interogative .. a unei fiin\e (sau a mai multor obiecte sau fiin\e aflate ]ntr-o anume leg[tur[). mai rar a unei ac\iuni sau no\iuni. 15. Din limbajul poetic al cimiliturii. reprezentat ]n ghicitoare O. A=adar. un obiect sau o fiin\[ etc. este un joc de societate care se realizeaz[ dramatic. Forma interogativ[ este general[. ghicitoarea presupune ]ntotdeauna: un emi\[tor A. 1966. Ghicitoarea const[ din dou[ p[r\i: 1. Ghicitorile presupun de obicei un prilej — o =ez[toare.306). =i c`nd absen\a ei nu se poate atribui neglijen\ei culeg[torului. }n determinarea ghicitorii pornim de la criteriul func\ional." $ CINEL-CINEL poezia popular[.“ tom. Ghicitoarea. ]n forma ei activ[. o persoan[ sau colectivitate B. Studiul limbajului poetic al cimiliturilor — ca =i al mijloacelor artistice ale baladei sau ale altui gen folcloric — ilustreaz[ c[ acestea posed[ un sistem poetic bine constituit. R[spunsul prin care obiectul ]nf[\i=at ]n forme deghizate este recunoscut prin viu glas. Raportul necesar ]n economia jocului dintre A—O—B este evident ]n structura ghicitorii. c[reia i se reclam[ elucidarea sensului ghicitorii — dezlegarea. 287–288.. interoga\ia este implicat[. prezentate ]nv[luit prin intermediul perifrazei sau tropilor. autorii anonimi folosesc cuvinte =i imagini specifice. +i deci. pp. (Gheorghe VRABIE. O sugerare sau definire concis[ a unui obiect.

ca de exemplu: „Am o copili\[/ Cu o ro=ie rochi\[“ (ceapa). atribut. A nu se reduce la rolul de a defini obiectul la persoana a III-a. ]nf[\i=at de ghicitoare. Foarte numeroase sunt construc\iile gramaticale care pun ]n lumin[ raportul dintre A (emi\[tor) =i O (obiect).APRECIERI CRITICE ]mprumut[ de la contextul mare semnifica\ia unei interoga\ii. interoga\ia este suplinit[ sau accentuat[ prin formule ini\iale (cinel-cinel. reclam[ o aten\ie m[rit[. Stabilind un raport de posesiune de la A la O. Raportul dintre A—O—B nu se exprim[ ]n ghicitoare doar prin interoga\ie sau prin alipirea unor formule la defini\ie date obiectelor. cel liric de exemplu. schema previne asupra prezen\ei apropiate a obiectului propus spre ghicire. se prezint[ ca fiind el ]nsu=i ]n str`ns[ leg[tur[ cu obiectul propus spre ghicire. obiectul este definit printr-o mic[ fabula\ie relatat[ de c[tre A la persoana ]nt`i: A. men\in treaz contactul dintre A =i B. Cele mai frecvente sunt construc\iile gramaticale care debuteaz[ cu persoana ]nt`i a verbului a avea. ]i dau relief. anun\[ deci intrarea ]n joc. o concentrare asupra obiectului O. Aceste scheme subliniaz[ interrela\ia elementelor ghicitorii — men\in viu circuitul A—O—B. Ghicitoarea utilizeaz[ schema foarte simpl[: am. obiect direct. Relativ ample. care prin multiplele lor func\ii stilistice pot fi asimilate tropilor. sugereaz[ continuitatea obiectului. ca un garant al veridicit[\ii episodului prin care este caracterizat obiectul. b[di\[. cimila=-la=. ghicitorile din aceast[ " % .) Formulele ini\iale =i finale ]ndeplinesc roluri multiple: previn asupra naturii ]ntreb[rii. ghicitoarea are un scop imediat. de-i ghici.) sau formule finale (cinel ghici. de ghice=te. }n vederea acestui obiectiv. }n unele ghicitori. ]ntr-un cuv`nt. Spre deosebire de alte genuri. emi\[torul. chici ghicitoarea mea etc. ghicitoarea face apel la diverse scheme gramaticale. Cel mai adesea ]ns[. \i-oi da o ra\[ etc. }n construc\iile gramaticale de acest tip. stimuleaz[ la g[sirea cheii. emi\[torul. precis: reprezentarea concret[ a obiectului ]nf[\i=at — dezlegarea ghicitorii. pas. A. se ]nf[\i=eaz[ ca un martor ocular.

c) Interesul jocului este men\inut prin dificult[\i. b) Sunt ocolite formul[rile plate.. Ghicitoarea.. prin forma ]nterpel[rii — vocativul — se opereaz[ un nou transfer — „r[d[cin[-mpleticin[“ este introdus[ ]n sfera umanului... ]n forma ei activ[.. }n acest scop. ]n formulele ini\iale sau finale.... sub forma paralelismului antonimic.. ]ndeplinesc ]n ghicitoare rolul unor tropi..... ....... locurile comune.. cli=eele frecvente ]n folclor.. apare doar ]n forme deghizate — inutilitatea r[spunsului ar anula jocul./ Ca bobicea s[ mai ou[” (cartofii).. 2. care situeaz[ ac\iunea ]n spa\iu..... „R[d[cin[mpleticin[“ — reprezint[ o substituire metaforic[ pentru carte........ pe munte) etc. prin multiplele lor func\ii stilistice.. schemele gramaticale. Raportul necesar ]ntre emi\[tor..... m[ suii) urmat de un complement circumstan\ial de loc (]n p[dure.. .. „R[d[cin[-mpleticin[./ Aflai ou[ de bobice/ Luai nou[........ ca de exemplu: “M[ dusei ]n p[durice............ Formularea defini\iilor se subordoneaz[ func\iei ghicitorii: a) Tautologia este ]n general evitat[..../ L[sai dou[............ — paradoxul. m[ luai....../ Rar voinic ce te deznin[“. elemente de surpriz[ =i trucuri. ca =i ]n diversele construc\ii sintactice......... se succed apoi unul sau mai multe versuri constituite din verbe =i complemente directe.. ghicitoarea folose=te: — crea\ii lingvistice de circula\ie redus[.. — alternan\a nega\iei cu afirma\ia...." & CINEL-CINEL categorie ]ncep de obicei cu un verb de mi=care (de preferin\[ m[ dusei.. Concluzii: 1. Raportul dintre A emi\[tor =i O obiect se poate exprima ]n ghicitoare =i prin vocativ =i dialog. este un joc de societate care se realizeaz[ dramatic: defini\iile prezentate de ghicitoare presupun totdeauna un emi\[tor =i un adresant care ]ntrege=te ghicitoarea prin r[spuns. obiectul definit =i adresant se reflect[ ]n forma interogativ[ a ghicitorilor...............

f[r[ ca s[ se fi bucurat de un tratament egal ]n folcloristica european[. — metafore de rela\ie. ghicitoarea nu se adreseaz[ totu=i. ]n „Revista de etnografie =i folclor. 452). c`t =i ]n ceea ce prive=te publicarea de studii sintetice. ca =i ]n cea rom`neasc[. metafora obscen[. at`t ]n ceea ce prive=te editarea de adev[rate corpus-uri ale ghicitorii la diferite popoare. ini\ierea ]n anumite trucuri sau conven\ii.APRECIERI CRITICE — tropi ]n forme adaptate genului: compara\ia eliptic[. metafora baroc[. ghicitoarea nu este ermetic[. (Monica BR{TULESCU. Dezlegarea ghicitorilor pretinde familiaritatea cu unele inven\ii lexicale. Ghicitoarea — elemente de structur[ stilistic[. ghicitoarea s-a bucurat de o surprinz[toare aten\ie. ]ntruc`tva. Dezlegarea ghicitorilor este ]nlesnit[ prin: — antonime tipizate. pp. Proverbul ]nf[\i=eaz[ toate aceste caracteristici. ]n primul r`nd. La crearea acestei situa\ii privilegiate a " ' . cunoa=terea sensului formulelor. cu caracter monografic. — metafore anatomice. al fanteziei =i ingeniozit[\ii. care mai de\ine prin tradi\ie aceste date. 5. Sau ]ncercat sinteze ]n care s-a urm[rit nu numai istoria ghicitorii ]n cadrul folclorului fiec[rui popor. 1966. ]n cercetarea =tiin\ific[ — nu se poate explica numai prin dimensiunile mici ale ghicitorii ca form[ literar[. Aceast[ predilec\ie — similar[. Rezultat al puterii de p[trundere. }n mediul folcloric. — formule conven\ionale. 3.“ tomul 10. nici numai prin substratul ei universal =i prin similitudinile de forme pe care le atest[ ea la cele mai diferite popoare. cu aceea ]ndreptat[ asupra basmelor. asupra aspectelor ghicitorii ]n folclorul unui popor. ci =i istoria universal[ a speciei. 4. nr. }n folcloristica european[. 441–442. inteligen\ei.

p`n[ la cuvintele ]ncruci=ate. Socialmente. ca =i ]n poveste. cu obiective pur comerciale. pe care le vom urm[ri sumar. care poate fi uneori pus[ ]n leg[tur[ chiar cu ]nceputurile scrierii. a c[ror existen\[ nici nu se poate concepe f[r[ de inventarea scrisului. logogriful etc. care a c[utat ]n ghicitoare. ghicitoarea — specie folcloric[ prin excelen\[ — se ]nt`lne=te. =i s-a dezvoltat =i pe calea publica\iilor cu caracter folcloric. ]nc[ de la apari\ia literaturilor culte — pe l`ng[ similii literari ai ghicitorii propriu-zise. Toate acestea au men\inut interesul pentru ghicitoare. interesul pentru ghicitoare — ca =i pentru basm — a fost stimulat puternic de romantism. at`t al publicului c`t =i al cercet[torilor. sensuri de cele mai multe ori inexistente. aproape concomitent cu aceea a poeziilor populare. Departe de a fi moderne. create de popor. cum ar putea s[ ne apar[ ast[zi. Aceast[ diversitate =i incertitudine a ]nt`rziat ]ntruc`tva apari\ia culegerilor . ]ntre preocup[rile timpului liber la cele mai diferite categorii sociale. dar mai ales pe aceea a literaturii de colportaj. interesul =tiin\ific pentru ghicitoare se explic[ prin faptul c[ — cu toat[ vechimea ei impresionant[. cele mai multe dintre ele atest[ o mare vechime. Dup[ cum romanticii vedeau ]n cantec primul limbaj al omenirii. Istorice=te. multe de surs[ c[rtur[reasc[ — o sum[ ]ntreag[ de forme ale enigmei. precum: rebusul. =arada. }n al doilea r`nd. tot a=a c[utau s[ explice vechimea ca gen =i structur[ aparte a ghicitorii prin ipoteze tot at`t de enigmatice."! CINEL-CINEL ghicitorii au mai concurat =i al\i factori. =i au concurat ca publicarea culegerilor de ghicitori populare s[ ]nceap[ =i la noi foarte timpuriu. care conveneau atmosferei de taine =i penumbre ]n care se compl[ceau romanticii pasei=ti. populare. Paralel cu formele orale. la locul cuvenit. ca specie literar[ — ghicitoarea manifest[ =i ]n zilele noastre o surprinz[toare putere de via\[.. =i pe l`ng[ ]ntreb[rile cu caracter enigmatic. Caracterul enigmatic prin excelen\[ al ghicitorii p[rea c[ r[spunde acestei apeti\ii spre visare. de la primele m[rturii literare scrise =i p`n[ ast[zi. istorici =i mai ales sociali. s-au dezvoltat. anagrama.

cercetarea literar[ ]ntreprins[ aici e pur formalist[. Co=buc: Ghicitorile poporale. primul studiu. Cimiliturile rom`nilor. }ntr-adev[r. sinteza lui A. Cea mai substan\ial[ scriere asupra ghicitorii rom`ne=ti p`n[ acum r[m`ne cea a lui G. I. o sum[ apreciabil[ de ghicitori culese personal de autor sau comunicate de folclori=ti cunoscu\i. V. Marian. constituind un ansamblu omogen. Osatura filologic[ a lucr[rii ]ns[ r[m`ne p`n[ ast[zi solid[. p`n[ la 1897. Gh. }n 1949. Sala. care =i-a aflat condi\iile prielnice de ]nf[ptuire deabia la sf`r=itul secolului trecut. mai ales ]n ceea ce prive=te explic[rile etimologice =i stilistice ale aspectelor de inven\ie verbal[. Bal= =i Cicerone Theodorescu. Zanne. precum =i de mode=ti culeg[tori amatori. Gorovei ]n 1898. Din p[cate ]ns[. ghicitori noi cuprind =i culegerile recente ale lui T. I. articol mai "! . precedate de un cuv`nt plin de ]n\elegere pentru arta poetic[ a acestei specii folclorice. Gorovei. I. ]n 1930. Fl. Cu ceva mai ]nainte. foarte interesant[. M. de tipul celor gramaticale. volumul publicat de A. Gorovei a fost completat[ cu o serie de culegeri mai mici. structura metaforic[ a ghicitorii fiind m[run\it[ ]n reci categorii. Teodorescu-Kirileanu. au la baz[ o munc[ de investiga\ie extrem de minu\ioas[. Neagu public[ o bro=ur[ cu 327 de ghicitori comunicate de elevi. A.APRECIERI CRITICE fundamentale. }n ceea ce prive=te cercet[rile =tiin\ifice. ]n plus. ap[rut la scurt timp dup[ colec\ia lui A. care dup[ desc`ntec e specia folcloric[ cea mai bogat[ ]n surprize lexicale =i fonetice. cuprinz`nd toate textele de ghicitori (tip =i variante) publicate ]n bro=uri =i ]n periodicele care au dat aten\ie literaturii populare. Leca Morariu adunase 250 de ghicitori din Bucovina. pentru c[ unele dintre ele sunt alc[tuite de ei. ca S. }n secolul al XX-lea. Studiile publicate de G. Pascu. e o oper[ fundamental[ pentru cercetarea ghicitorii rom`ne=ti. care ne dau posibilitatea s[ urm[rim evolu\ia ghicitorii p`n[ ]n zilele noastre: }n 1939. anul ]ncheierii lucr[rii. Pericle Papahagi. Sadoveanu d[ la lumin[ o bro=ur[ cu ghicitori. caracteristice ghicitorii. nu e dec`t o ]ncercare de diletant. dintre care multe cu totul noi.

]n Africa. publicat ]n „Albina“ =i reprodus ]n „Telegraful rom`n. f[r[ discontinuit[\i. nu f[r[ ]nsemn[tate diferen\e de am[nunt determinate de diversitatea ]mprejur[rilor na\ionale =i locale. Literatura popular[ rom`n[. ale Europei =i Americii de Nord ]n primul r`nd. }n orice caz substan\ial anterioar[ erei noastre."! CINEL-CINEL amplu. ]n vol. Editura pentru Literatur[. a izbutit s[ formuleze =i asupra ghicitorii rom`ne=ti o serie de observa\ii fundamentale. precum se =tie. Ob`r=ia le este imemorial[. la semin\ii ale Asiei Centrale. ajutat de profunda cunoa=tere a folclorului nostru. O sum[ de indicii mai mult sau mai pu\in indirecte atest[ practicarea lor. de miaz[zi =i r[s[ritene. . Din istoria =i poetica ei. poetul n[s[udean. Ghicitoarea — formele ei de art[. Exist[ o istorie concret[. pare-se. la restr`ngerea inegal[ — din pricini diverse — ]n[untrul sferei folclorului ]nsu=i. Bucure=ti. transform[ri de rapiditate cresc`nd[ ale structurilor sociale =i culturale dintr-o serie de \[ri ale lumii. pp. de cel pu\in 3000 de ani ]ncoace cu func\ii =i semnifica\ii diverse (unele. ]n vechile culturi siberiene. ]n spa\iul culturilor europene. au dus. ]n ultimii 100–150 de ani. ]n culturile insulare ale Oceaniei. (Ovidiu PAPADIMA.“ ]n acela=i an. a ghicitorilor. a creativit[\ii =i a amplorii circula\iei active a unora din genuri =i specii ]n raport cu celelalte. F[r[ a-=i fi propus un studiu savant. de accentuat[ importan\[ social[). Ghicitoarea se num[r[ de regul[ anume printre genurile lovite de pierderi de greutate specific[ mai pronun\ate. probabil. la diminuarea ponderii relative a folclorului ]n ansamblul social al culturii =i. asiatice apusene. Dar. 231–233). milenar[. colec\ia “Studii de folclor”. nu totdeauna limpede reconstituibile. }n linii mari aceasta este situa\ia =i ]n folclorul rom`nesc. 1968. sporadic ]n America. =i ]n lume =i la noi. totodat[.

... cl[cile ]n felurite scopuri etc. "!! ..... +i la noi... Iar dac[ din totalul brut al titlurilor exegezei publicate cam de o sut[ de ani ]ncoace le-am exclude pe cele acoperind debile compila\ii. Gaster).. progresiv.. studii elaborate abia ]n cel din urm[ p[trar al secolului trecut sub — cel pu\in — ]ndoita ]nr[urire a ecourilor entuziasmului romantic =i a “spiritului de metod[” pozitivist..... Teodorescu. Dem.). asemenea..... culegerea =i publicarea de ghicitori.....d..... ar r[m`ne at`t de pu\in. interven\ia compact[ a mijloacelor de comunicare de mas[ (a celor audio-vizuale inainte de toate).a.. a.)... vecini etc....... de\ine un considerabil avans ]n timp fa\[ de primele studii pe problem[ (G.. chiar dac[ circula\ia lor se men\ine ]nc[......APRECIERI CRITICE Dispari\ia sau — dup[ loc — numai treptata dezarticulare a vechilor cadre sociale (precum =ez[torile de fete =i fl[c[i.... specula\ii de=arte sau vorb[rie confuz[.... bun de tezaur cultural.... ca =i asupra profilului bugetului de timp al tuturor categoriilor de v`rst[..........) pe care nu le mai am[nun\im ale procesului de urbanizare a mediului rural =i ale industrializ[rii.).......... Asupra ghicitorilor ]n folclorul rom`nesc nu s-a scris mult...... ca activitate folcloric[ spontan[ =i prioritar[ (Cipariu. notabil[. de=i.. ]n aceste privin\e...... demografice =. ]ndeosebi ]n mediul copiilor..... apoi modific[rile ]n substan\[ =i l[rgirea gamei op\iunilor culturale ale adolescen\ilor =i ]n general ale tineretului (categorie de v`rst[ prin excelen\[ menit[ potrivit conven\iilor tradi\ionale s[ foloseasc[ =i la rigoare s[ sporeasc[ fondul de ghicitori al comunit[\ii.m... nici rostul v`rstnicilor nu e neglijabil).... constituie principalii factori ai declinului ghicitorii ca institu\ie folcloric[..... care exercit[ presiuni modelatoare irezistibile asupra unor forme de baz[ ale sociabilit[\ii (reuniunii de prieteni... Stamati... care odinioar[ reclamau ghicitoarea ca ]ngredient necesar ]n complexul úzurilor de grup ce le alc[tuiau con\inutul.... Anton Pann s... ]n sf`r=it diverse alte aspecte (culturale... . Ghicitorile devin astfel =i la noi.

S-a scris. de=i elaborate ]n general ]n condi\ii de independen\[ de g`ndire fa\[ de bibliografia interna\ional[.]nc`t anevoie ar putea fi dublat ]n condi\ii de real[ exigen\[ num[rul modest al textelor de referin\[. cu alte cuvinte. pe toat[ ]ntinderea r[stimpului evocat. +i nu numai pentru cercetarea etnografic[ rom`neasc[. stare de spirit incontestabil[ (o poate verifica oricine ]ntreprinz`nd fie =i cel mai rudimentar sondaj de opinie). mai larg ]mp[rt[=it. Se adaug[ apoi un num[r de contribu\ii. aceste cercet[ri au ajuns la rezultate coincidente sau echivalente cu cele ob\inute de cercet[ri str[ine pe material str[in. faze ale varierii ]n timp "!" CINEL-CINEL . ]n primul r`nd amplul studiu monografic al lui O. vorbi de existen\a unui asamblaj relativ consolidat de cuno=tin\e acumulate — cu Aristotel din Stagira ]ncep`nd — ]n egal[ m[sur[ valabile =i pentru ghicitorile rom`ne=ti =i pentru ghicitoare ]n genere. de. a=adar. Ar fi nepotrivit s[ proced[m aici la cercetarea cauzelor. Pascu r[m`ne prin amploarea analizei =i relevan\a majorit[\ii concluziilor text fundamental. de calitatea contribu\iilor ferme. Se poate. ]n ciuda declara\iilor formale de pre\uire care. Cu toate acestea nu putem s[ nu remarc[m c[ una din pricini pare s[ fi stat ]ntr-un anume sim\[m`nt. ]ntr-o anumit[ m[sur[. “moft” etc. s[ zicem. de mai mic[ ]ntindere. desigur. =i la datele a ceea ce am numi “istoria abstract[” a genului enigmatic — socotit printre cele mai vechi ale tradi\iei orale ]n general —. mai vechi sau mai recente. “fleac”. Pu\in[tatea se afl[ compensat[ totu=i. Papadima. despre ghicitoare considerabil mai rar dec`t despre alte genuri.). Demn de subliniat ]ntre altele este c[. dar de bun[ \inut[. Aceste cuno=tin\e se refer[ ]ntre altele. monografia din 1909–1911 a lui G. istorie a c[rei reconstituire (origini. Oric`te rezerve =i obiec\ii — unele serioase — ar fi de formulat ]n temeiul unei examin[ri severe. itinerarii de difuzare. “minus-valoare” ]n fa\a ghicitorilor (“joc de prunci”. =i mai rar dec`t ]n alte p[r\i ]n lume. nu au lipsit.

a dres etc. +i scurt[. Poate fi mijlocit[. ci manifest[ri ale acesteia ]n rama unui “eveniment” prezentat narativ la persoana I-a ori a III-a (un x s-a dus. respectiv m-am dus etc.). episodul Solomon =i Regina din Saba). a f[cut. descrierea constituie una din modalit[\ile clasice ale defini\iei ca act logic. clasific[rii =i explic[rii ghicitorii. Astfel. sincronic. Dar fondul lor esen\ial =i totodat[ cel mai impun[tor ca volum deriv[ din efortul descrierii. precum se =tie. Care descriere poate fi (v. Koranul. Edda. adesea. pe l`ng[“) ci.. texte vedice. Biblia (episodul Samson. o bun[ defini\ie sun[: ghicitoarea “este o descriere parafrastic[ (sub.) Poate fi simultan =i mijlocit[ =i nemijlocit[. ce o distinge de modelul defini\iilor curente recomandat de logicieni fiind — cum au ar[tat cercet[rile — discontinuitatea. ca practic[ =i text. Papadima) nemijlocit[ c`nd se ]ntrupeaz[ ]n denumirea simpl[ de ]nsu=iri (alb. Ghicitoarea este prin urmare „o defini\ie“ (Co=buc). mic[ nara\iune =i/ sau fr`ntur[ de text dramatic. mare. =i ca parafraz[ a parafrazei. 1001 de nop\i etc. even- "!# . cel pu\in ]n ghicitoarea rom`neasc[ (v. Descriere deci. nu numai ca parafraz[ nemijlocit[ (etimologice=te parafraza ]nseamn[ „fraz[. se ]mbin[ ]n[untrul unui aceluia=i context. oferite implicit ca structurale. de regul[. Ghicitoarea fiin\eaz[. c`nd ]nserierea denumirilor de ]nsu=iri. pe de o parte.APRECIERI CRITICE etc. ci parafrastic. a=adar.) a fost schi\at[ cu pornire de la repere vechi sau str[vechi — texte egiptene. Iar parafraze — au conchis cercet[torii genului — se constituie. pe de alta.) sau ]n apostrof[ ori dialog (de pild[: — Un’ te duci? — Ce-ntrebi? etc. eventual. texte grece=ti consemn`nd mitul lui Oedip (ghicitoarea Sfinxului). c`nd sunt desemnate nu date ale structurii. obiect adic[ pentru care din principiu nu se comunic[. prin perifraze. ci se revendic[ numele. evocate nu direct. Pascu). enun\area de tr[s[turi ]n chip metodic disparate =i ]n plus. Dar. n. enun\.) a unui obiect de ghicit” (Gaster). rotund etc.

. poate chiar prea insistent. =i — p[r`nd s[ elimine totul — „Nici ]n cer /Nici pe p[m`nt“ (u=a). sinecdocele etc. prin metafor[. Dou[ specimene caracteristice: „Ce se man`nc[ / +i nu se pune pe mas[?“ (laptele de mam[). genuri prin aceasta implicit mai specifice. ]n mod corect.” — c[l[re\ =i cal). culori consistente.). inventare comport`nd adesea. constituite din inventare de acte sau propriet[\i caracteristice (dimensiuni. evalu[ri cantitative (boul. savori etc. prin metonimie (“suflet ]n sus. mai cu seam[. gra\ie unor elimin[ri explicite („ce-i alb. tipologii de tropi =i de tehnici stilistice de confuzionare.) ale obiectului de ghicit (de ex. c[ inventarele de ]nsu=iri.. 1 "!$ CINEL-CINEL . ob`r=ia.a. sau „ce este mai lung dec`t. v[desc competen\a ]n privin\a lucrurilor. complementar. dezvoltarea. suflet ]n jos etc. „cine strig[ noaptea?“ sau „ce este lung c`t lumea?“. durata.. urmarea fiind anemierea =i a semnifica\iei =i a capacit[\ii de expresie.m.. a propriet[\ilor acestora =i a corela\iilor lor. Li se evoc[ astfel lucrurilor. incomparabil mai larg[ dec`t ]n cazul altor genuri tradi\ionale. prin sinecdoc[ („\inghi linghi \ine calea etc“ — oaia — cu talanga — pe drum) =i. efectul =. }n leg[tur[ cu toate acestea au fost propuse scheme ale select[rii =i func\ion[rii termenilor. din imperative de gen (consemnul cifr[rii. metonimiile. con\inutul. mai verde dec`t.) S-a remarcat de asemenea =i c[ fondul metaforelor uzuale ]n lirica popular[ rom`neasc[ — spre exemplu — nu se reg[se=te dec`t accidental ]n ghicitori (Br[tulescu).tual comparative.).?“ etc. dar nu-i lapte?“)1. S-a spus =i s-a scris insistent. apare ca reper metaforic de mare frecven\[ =i echivaleaz[ cu cele mai incongruente obiecte.d. Ghicitoarea a tins v[dit.. la elaborarea unui univers de metafore autonom =i — am remarca — de o r[sp`ndire interetnic[ enorm[. limit[ri ale c`mpului de referin\[ supozabil. de pild[. timbrul sonor. al insolitului etc. modul precump[nitor al construirii sensului ]n ghicitoare.. forme. paradoxal[.

Sunt formule — precump[nitor — de ]nceput: „ghici ghicitoarea mea“. cu o tipologie ]ndeob=te limitat[. precum basmele. dup[ loc. }n sf`r=it. „cinel-cinel“ =. moara cu scroafa. practicii =i g`ndirii fiec[rui individ. Drept urmare ea se instituie acolo ca o constant[ a educa\iei. Intimitatea fizic[ cu lumea ambiant[ fiin\eaz[ ca o condi\ie vital[ permanent[ pentru orice societate de tip tradi\ional. forme strofice (Papadima). densit[\i sau forme). de cel ce le debit[. (Br[tulescu. „pas.APRECIERI CRITICE Este ]ntru totul adev[rat. ]n ghicitoare. \-oi frige-o ra\[!“. ce s[ fie?“. +i nu este de mirare. b[di\[. folosite. „ghici\i. privind distan\a de obicei considerabil[ care separ[ categoriile de lucruri ]ntre care se \es metafore: cioc[nitoarea — se constat[ — este coordonat[ cu \apul. crea\iile lexicale ad hoc derivate din necesit[\i de simetrie. +i formule — precump[nitor — de ]ncheiat: „ciumele-i. capabil s[ sugereze uneori =i volume. boieri. paralelisme. veveri\a cu briciul etc. ce-i?“. de ghice=te!“ =. focul cu baba. }nrudite ca func\ie cu „figurile de sens“ mai sus pomenite.a. Metafora a fost =i ea deseori explicat[. Alitera\ia este frecvent[ (Densusianu). ca =i ]n folclorul european ]n genere. Fiecare ]n parte ]ns[ cvasifix[.a. dar fonetic asem[n[toare). a atras fire=te aten\ia =i un izbitor detaliu de construc\ie: ]n folclorul rom`nesc. fie una. De banalitatea unor atare comentarii ne desp[gubesc uneori observa\iile ]n adaos. "!% . uneori f[g[duin\e — „de-i ghici. altern[ri de versuri albe =i rimate. de ]ncifrare etc. morcovul cu popa. sau amenin\[ri. ecouri de uzuri pierdute. fie alta. rime ori asonante. uneori s[ ispiteasc[ pe c[i gre=ite. gust sau inspira\ie. ca rod al „perceperii juste“ a analogiilor ]ntre obiecte. paronomasiile (apropiind cuvinte semantic dep[rtate. aproape totdeauna ghicitorile sunt. ]ncadrate de formulele institu\ionale. abund[ ]n ghicitori onomatopeele (suger`nd specificul unor obiecte prin sunet. Apropierile bru=te sunt desigur menite s[ st`rneasc[ haz. ritm pregnant. judicioase. Un num[r ]nsemnat de ghicitori poart[ ]nsemnele vizibile ale versific[rii. Vrabie)..

... c`nd ca m[dular de ]ntrebare. Oltenia. Transilvania sudic[... se desemneaz[ unele pe altele ]n ghicitori. Plante =i animale de cas[. g`citur[ etc... }mprejurare ce atrage la r`ndu-i aten\ia asupra dimensiunii sociale a ghicitorii.... "!& CINEL-CINEL ... sunt ]nc[ departe de a le fi determinat tuturor cu acurate\e contururile. resp.. Ghicitoarea este nu numai ]ntrebare.... v[i..... notabilit[\i (bir[u... =i cimilit..... ]nconjurimea cu mun\i... de a sugera mai energic celui c[ruia ghicitoarea ]i este adresat[. respectiv cimilitur[ etc.. poart[ ]n limba rom`n[ numele de ghicit..... c`mp =i p[dure...... Banat). eminamente interogativ-examinativ... Moldova de miaz[zi...). metaforic etc.. puterea de p[trundere s-a exercitat ]n formularea — =i s-a exersat ]n dezlegarea — de enigme privind o lume m[rginit[ ca num[r de categorii abordate.... poate mai potrivit spus..... sporadic ]n C`mpia Transilvaniei. . Dar acest „joc de societate tipic pentru societ[\ile patriarhale“ (Vrabie) de\ine o asemenea multiplicitate de sensuri sociale precedente =i actuale ]nc`t cercet[torii... =i la noi =i aiurea. unelte.. metonimic.... drumuri. g`cit. un model anume de “a=teptare” =i reac\ie. Aceste detalii canonice de text subliniaz[ solidaritatea intrinsec[ — evident[ — a r[spunsului cu ]ntrebarea pus[ perifrastic....... ]n primul r`nd. ]n a sublinia statutul categorial. similit.. acareturi.. c`nd ca „r[spunsuri“. practicarea ghicitorilor ]nseamn[ plimbarea fascicolului de lumin[ intens[ al spiritului de observa\ie pe obiectele universului familiar \[ranului. Cum s-a mai remarcat.. Dobrogea. prin efect........ a=adar.Rostul formulelor rezid[. gospod[ria... ape.. Maramure=.. ... dar deschis[ ca m[run\ire a aspectelor. de uzan\[ (care.. Tradi\ional... al textelor =i........ marile for\e ale firii etc.... ghicitoare. a statutului sau de obicei sau.. ci ]ntrebare + r[spuns (Chi\imia).. restul Transilvaniei.. ar fi cazul s[ reamintim...... jandarm etc. ]n Moldova de nord. Bihor. ]n Muntenia...... ponderea =i rela\iile...

Pomenitele alte determin[ri. oglind[ a „concep\iei populare despre lume“. pre\ios depozit de „forme de limb[ veche dialectal[“ (Chi\imia). Dac[ existen\a activ[ a ]nsu=i genului enigmatic e ast[zi problematic[. Dincolo de generalit[\i =tim ]nc[ pu\in despre via\a nemijlocit[ a ghicitorii ]n via\a satului.APRECIERI CRITICE Exist[ ne]ndoielnic =i ghicitori „de epoc[“. Totu=i majoritatea ghicitorilor se refer[ la clase de obiecte cu durata ]ndeajuns de lung[ pentru ca acestea s[ ]mprumute aparen\ele eternit[\ii. muzeale. s-a zis (G. au ie=it ]ndeob=te din ]nzestrarea gosp[d[riilor =i persist[ doar ca obiecte de arheologie cultural[. Cercet[ri relevante de sociologie a ghicitorii sunt la noi ca =i inexistente (v. Este o ]mprejurare — altminteri definitorie — care. =i preocuparea de a legitima elogiul (sau numai ini\iativa edit[rii) unui gen cu reputa\ie incert[. au fost st[ruitor semnalate de comentatori. precum lesoiul sau imbl[ciul. confer[ resurse ferme de aderen\[ la actualitate fondului principal de texte al genului enigmatic. Cu at`t mai mult cu c`t ghicitoare ]nseamn[ instituire de dificult[\i. de suficiente temeiuri s[ presupunem c[ fenomenele de remanen\[ proprii ]n ansamblu folclorului ]n toate fazele =i genurile. iar ]ntr-o lume din ce ]n ce mai bine informat[ tocmai arhait[\ile pot fi o comod[ surs[ de perplexit[\i fructificabil[. ce sus\in viabilitatea interesului ghicitorilor chiar =i pentru societ[\i ori grupuri sociale care nu le mai cultiv[ ca joc. B`rlea). Dispunem. adesea. "!' . au a se manifesta =i aici. Nimic mai incert. cu at`t mai problematic[ ar trebui s[ fie persisten\a unor ghicitori cit`nd sau ]ncifr`nd atare obiecte. unelte. Teodorescu). rela\ii sociale (Val. despre munc[. cu toate acestea. „Monument limbistic =i etnologic“. De pild[ ustensile de inventar agricol tehnologic dep[=ite. icoan[ de „via\[ =i civiliza\ie trecute“. =i nici ]n alte p[r\i lucrurile nu stau cu mult mai bine. laolalt[ cu alte determin[ri. =coal[ a „]mbog[\irii =i ]nml[dierii intelectului prin efortul dezleg[rii“ (Papadima). Dem. st[ruin\a tr[d`nd nu numai sincerul ata=ament ci.

... „expresiunea enigmatic[... Selec\ia ghicitorilor se cere apoi complinit[ de reg`ndirea redact[rii grafice a textelor..... Ciobanu).. ]ngem`nare cu ascunse =i... Teodorescu).. .. a. G. „model pilduitor de concentrare =i esen\ializare ]n stil“ (Val.. Dem... tot at`t c`t =i cea aforistic[“. C[ci toate cercet[rile moderne riguroase de orientare intercultural[.......).. Chi\imia....... =i s[ ofere puncte de reper suficiente recunoa=terii obiectului“ (Br[tulescu).. mai mult deductiv.. trucuri."" CINEL-CINEL Ciobanu). au confirmat uimitoarea asem[nare a unui considerabil num[r de tipuri pe imense spa\ii ale geografiei umane.. acolo unde este cultivat[.... ad`nci ]n\elesuri deoarece... =i nu tocmai favorabil..... place (Gaster).... probabil. =i „o anumit[ tensiune dezleg[rii prin dificult[\i. Teodorescu. „pendulare ]ntre lumin[ =i obscuritate“.. Papadima) nu a format niciodat[ obiect de studii corespunz[toare... Credem astfel c[ operarea f[r[ suficiente precau\ii cu criteriul dup[ care un gen tradi\ional se cuvine evaluat ]n conformitate cu m[sura leg[rii sale indisolubile de solul tradi\iei na\ionale — de=i ]ntreprins[ tacit — s-a r[sfr`nt la r`ndu-i eficient.... at`t la noi c`t =i aiurea. Dem.... Cercet[ri comparative sistematice asupra fondului rom`nesc de ghicitori tradi\ionale nu au fost ]nc[ ]ntreprinse. Paralele =i comentarii pre\ioase formulate de-a lungul vremii exist[ totu=i (v........ Papadima s.... ob\inut[ prin aceea c[ orice ghicitoare valid[ trebuie s[ ]mprime... Gaster..... De ..... al[turi de proverbe“ (G. c`te au fost realizate pe plan interna\ional asupra ghicitorilor... elemente de surpriz[..... Problema grafic[ a textelor de ghicitoare (judicios semnalat[ de O. Culeg[tori =i editori au notat cum s-a nimerit..... m[rturie a „puterii de crea\ie a poporului“ (Chi\imia). de un Gaston Paris ]nc[ acum o sut[ de ani..... puternic[ „surs[ de farmec“ (Papadima). Sufragiile nu au mers ]ns[ toate ]n acest sens. „forma cea mai comun[ ]n care se menifest[ ]n\elepciunea popoarelor... simultan.. dep[=ind limite de continente =i oceane =i adeverind astfel observa\iile generale ]n aceast[ privin\[ formulate..... asupra opiniei medii =i a pre\uirii reale a genului enigmatic... Gorovei..... Pascu....

.. ghicitorile sunt singurul gen c[ruia dintru ]nceput i-a revenit =i ]i revine drept misiune titular[ punerea ]n chestiune a sensului.... ghicitoarea izbute=te s[ existe doar ]n m[sura ]n care ]i descoper[ sau ]i invent[ obiectului s[u conexiuni noi... cu o virtuozitate stupefiant[.... s-a preluat =i folosit acest tipar metrico-grafic... vers liber. un discurs discontinuu. a caracterului inepuizabil al obiectului ca izvor de sens.... Ceea ce revine.. lipsit de retoric[. locul unic al ghicitorii — ca poem — ]n cadrul poeziei.. dar mereu reluat...... Nu totdeauna. a tuturor celor vazute p`n[ acum impune o dubl[ subliniere.. ]n ghicitori.... Se cuvine prin urmare subliniat. rime ]mbr[\i=ate...... =i func\ia cea mai ad`nc[ a poeziei.. vers alb. ]n =i prin textul poetic..... alterneaz[.... ap[r`nd... Ghicitoarea tinde v[dit c[tre libertate ]n organizarea discursului poetic..... ca modalitatea folcloric[ cea mai apropiat[ de ceea ce am numi „poezie absolut[“. Dar prin aceasta ghicitorile ]=i arog[. ca elaborate culturale. pornindu-se desigur de la faptul c[ versul popular rom`nesc c`ntat este hexa... astfel. subliniat[ adesea..... "" .... Se poate ]nt`mpla s[ fie formula potrivit[ uneori. despre lucrurile ]nse=i =i. Conceptele ]nse=i de vers =i omogenitate prozodic[ sunt drastic repuse ]n chestiune.... simultan. zbucium al formelor pe care metricienii par s[-l ignore. interogarea =i zg`l\`irea reprezent[rilor ]mp[m`ntenite.. nespeculativ[... a locului pe care ghicitorile... ]n paralel. ]n primul r`nd. ]l ocup[ ]n limitele folclorului...... de fapt. cu rime ]ncruci=ate. ]n al doilea r`nd.....sau octosilabic ]mperecheat. Ca atare.. ac de cusut sau cui.. Sublinierea.... abandoneaz[.. }n cadrul acestuia. Iscodirea sfredelitoare a realului genereaz[.... modalit[\i pe care uneori le adopt[. chiar =i atunci c`nd e vorba de categorii de mare modestie...... . la demonstrarea practic[....... implicit.... ]ntr-o imagine esen\ial[.... Sinteza.... C[tre heterometrie..APRECIERI CRITICE obicei. despre eterna incompletitudine a „imaginii lucrurilor“. de rolul extraordinar asumat ]n economia contextelor de expresivitatea fiec[rei silabe....

prin bestiarii =i herbarii cu f[pturi himerice figur`nd obiecte aievea =i obiecte aievea figur`nd himere. Semnifica\ia acestor analogii sau identit[\i — pe unele le-am semnalat — e departe de a fi simpl[ =i clar[. frumoas[ ]ntr-un fel anume. prioritate. ci =i a unei „noi con=tiin\e de sine“. ele fiin\eaz[ chiar mai numeroase =i mai complex suprapuse. Mai cu seam[ aparen\a lipsei de prejudec[\i. Ci seam[n[ cu Eminescu pentru c[ e frumoas[. ce revine de drept oric[rei ambiguit[\i nerezolvate. Ele sunt doar expresia multiform[ a unit[\ii de ad`ncime a culturii. cu rafinata intui\ie. o ghicitoare nu este frumoas[ pentru c[ seam[n[ cu Eminescu. recalcitrante. a ceea ce altminteri ar r[m`ne neb[gat ]n seam[ veget`nd ]n cotloane de colec\ii de folclor. tocmai spre a recupera privilegiul nesf`r=irii. "" CINEL-CINEL . ci cu omologii izvor`nd. nu poate fi anexat[. }n plus. contopite. operante dincolo de limitele gustului de epoc[ =i dincolo de preferin\ele individuale. prin practic[. a dezinvolturii f[r[ margini. paralel. scot implicit ]n eviden\[ sensul valoric imediat. manifestele =i teoretiz[rile lor. nu poate fi redus[ la alte modalit[\i. statornicie ofer[ astfel poeziei =i artelor moderne =ansa nu numai a unei legitim[ri capitale. Este ea ]ns[=i. Din acest unghi v[z`nd lucrurile. Afinit[\ile ghicitorilor sunt numeroase. Iar „discursul“ este poezie.mai ales. din mecanisme ad`nci =i durabile ale spiritului uman. Ceea ce pare ]ns[ de pe acum limpede este c[ avem a face nu — sau prea pu\in — cu „influen\e“. O poezie ce acoper[ o gam[ ]ntins[ de posibiluri. ]n ansamblu. palpabil. prin vechime. exuberan\a imagina\iei apropie ghicitorile de moduri poetice =i de tipare de g`ndire tipice poeziei =i artei moderne. p`n[ la poeme despre supremele probleme existen\iale. despre tr[irea tuturor acestora ]n spirit. Eliptic[. La r`ndul lor acestea din urm[. poezie care. Abia ]ncep`nd =i brusc oprindu-se. dec`t am putut-o sugera. Dar s[ nu ne ]n=ele. ]ncep`nd cu romantismul. merg`nd de la rime de sau pentru copii. Inconfundabil[. interferente. Folclorul.

. s[ mearga ]n patru..... de l`ng[ Teha. focului =i apei. experien\ial[............ tot a=a cum victoria cut[rui potentat ]i era lui Pindar doar prilej de poezie sublim[ despre om... la o parte de orice conjuncturale convenien\e. al[turi de asumarea nemijlocit[. ca o piatr[ de ]ncercare a nedomolitei voca\ii umane c[tre pl[smuire spiritual[ ]nalt[. colec\ia “Me=terul Manole”). corespunz[toare epocilor respective. Empedocle nu ar fi zis mai bine.... ]n dou[ =i ]n trei picioare?“ Neferici\ii care nu puteau r[spunde erau m`nca\i de monstru.... a lumii. pe r`nd. Prefa\[ la Bulgare de aur ]n piele de taur.APRECIERI CRITICE Atare antologii sunt ca atare..... Urme ale unei asemenea “]nfrunt[ri” ]nt`lnim ]n legendele str[vechi. Pe parcursul dezvolt[rii lor istorice.. polis. „Dou[/ Merg........ XLIII–XLIV. mai posed[ =i o serie de alte ]nsu=iri.... mit...... Ele jucau un rol important ]n ceremonialul ini\ierii. instan\[ a valid[rii „adev[rului imaginii“... ghicitorilor./ Dou[/ Du=manie-=i au“ spune ghicitoarea soarelui =i lunii. }n privilegiate cazuri. (Radu NICULESCU.. pp.. al[turi de introspec\ie...... cerului =i p[m`ntului. }n vechime se d[deau adev[rate lupte cu ghicitori.... ghicitorile ]ngem[neaz[ f[r[ efort poezie etern nou[ =i veche ]n\elepciune deschis[ c[tre cele mai largi cruguri ale min\ii.... ghicitorile au avut diferite func\ii cognitiv-educative.. XX.. devine poezie ]n sine a lucrurilor =i a conceptelor... Ghicitori... Bucure=ti... ghicitoarea.... }ncifrat[ — pe temeiul contempl[rii intense a lucrurilor =i a conceptelor — pentru joc doar.. aceste produc\ii gnomice ale spiritului popular.. propunea trec[torilor ghicitoarea „omului“: „Cine e cel ce are un singur nume =i ajunge..... pe l`ng[ valoarea lor literar[ =i estetic[ intrinsec[.. 1975... ghicitorile constituiau m[sura de baz[ ]n pre\uirea omului. XIV–XV...... }n trecutul ]ndep[rtat.. Astfel Sfinxul de pe muntele Fikion. VI–XII.... A dezlegat ""! .... a ]n\elepciunii lui... ... Editura Minerva. Ghicitorile.../ Dou[/ Stau.... ]n aprecierea capacit[\ilor lui spirituale.......

. ele sunt ]n vie circula\ie. De ciud[ =i ru=ine Sfinxul s-a sinucis.... 21–23.... ]ns[ a prevalat func\ia sa educativ[...... pp.. Moldovene=ti....S. De exemplu.. Acest fapt a c[l[uzit prezen\a ghicitorilor pe paginile manualelor =colare...... condamna\i la moarte......S.. a preceptelor morale s[n[toase. Conchidem deci c[ ghicitoarea cunoa=te o flexibilitate func\ional[ destul de mare..... arunc`ndu-se ]n pr[pastie.... 101)..... Nu ]ncape ]ndoial[ c[ ghicitorile populare au parcurs secole =i chiar milenii.. vechii estonieni.. Acest mit a persistat mult timp ]n tradi\ia popular[ greac[.. Editura +tiin\a... cu destul[ convingere... Lumea ghicitorilor.... Se poate afirma... Anume posibilitatea de a o folosi ]n procesul de instruire i-a determinat pe ]nv[\[tori =i pe alc[tuitorii de manuale =i c[r\i de lectur[ pentru copii s[ apeleze la ghicitoare..... Fenomenul ghicitului a avut ]n trecut o importan\[ destul de mare ]n via\a social[ a omului...........""" CINEL-CINEL enigma Oedip.... ]n toate timpurile.. ]=i salvau via\a rezolv`nd corect una sau mai multe ghicitori... Ea a fost introdus[ de c[tre povestitorii populari ]n basme...... MORARU. o alur[ alegoric[ mai pronun\at[.... (Sergiu G..... Motivul ]n cauz[ a fost utilizat =i de slujitorii clerului ]n c[r\ile religioase... Chi=in[u. propuse de jude. c[ enigmele populare constituie una dintre cele mai viguroase =i active specii ale crea\iei populare moldovene=ti contemporane... acest instrument eficace ce ]nlesne=te ]nsu=irea cuno=tin\elor.. Cu toate acestea...... ]ncep`nd cu vremurile lui Ion Creang[ =i p`n[ ]n zilele noastre.. Institutul de Limb[ =i Literatur[.. Academia de +tiin\e a R. d`ndu-i o nuan\[ mai puternic[ de fantastic.... Mitropolitul Varlaam spunea ]n Cazania sa: „Diavolul speria cu g`cituri ce g`cea oamenilor“.. func\ie major[ =i pentru ghicitoarea contemporan[. . .. Sunt gr[itoare ]n acest sens =i subiectele unor pove=ti moldovene=ti: povestea despre fata s[racului cea ]n\eleapt[ care-=i scap[ prietenii de furia boierului r[utacios... 1981...

Monografie. F. Aurelia. George T. antologii. I. adunate =i ]ntocmite de.. ***Bucurie m`ndr[ floare. F. Suceava... Pe-un picior de plai. Satul Crivina. Ciau=anu C. 165 ghicitori =i cimilituri pentru =ez[tori. Bulg[rescu. Texte din literatura poporan[ rom`n[. C. Bucure=ti. Bucure=ti. Teodor. A. Din via\a poporului rom`n. Poezii populare ale rom`nilor. Bucure=ti. VOLUME (culegeri. G... B[nu\[..M. 1866. Gheorghe. Literatur[ popular[ olteneasc[. Ghicitori culese de. Bucure=ti. Frunz[ verde. Budapesta. Alexici. Culegere de folclor poetic contemporan din regiunile Suceava. V.. Din jurul vetrei. Fira.. jude\ul Prahova. Culegere de folclor din jude\ul V`lcea =i ]mprejurimi. R`mnicu V`lcea.. 1962. 1938. Bal=. Gh. Bucure=ti. Oradea. Popescu... 1899. Poezia tradi\ional[. bro=uri) Alecsandri. Blaga. [1887]. tom. XXXV). Culese de.BIBLIOGRAFIE ""# BIBLIOGRAFIE (volume.. periodice =i arhive care au stat la baza alc[tuirii antologiei de fa\[) A. Margareta =i G. Ciau=anu. Folclor poetic contemporan. [1936]. .. 1928 (Academia Rom`n[... 1957. [1938]. Budul[nescu.

Stelian. Bucure=ti. Suceava. De la fra\ii no=tri din Muntenia. Hu=i. Apostol D. Jucan. Craiova. „Literature orale des Balkans“. [1941]. Cimiliturile rom`nilor. Literatura popular[ rom`n[. vol. Gaster. Radu. 1971 (Inspectoratul =colar al jude\ului Ialomi\a). 1972 (Comitetul jude\ean de ]ndrumare a crea\iei populare =i a mi=c[rii artistice de mas[.. Mihai.. H. Snoave. traducere ]n limba s`rb[ de Momcilo D. I. 1929. culese de. *** Ghicitori. Studii asupra folclorului b[n[\ean. =i Silvia Ionescu. 1971 (Casa jude\ean[ a crea\iei populare. Bucure=ti. prefa\[ =i comentarii de Radu Flora. M. Gra\ian. I. Lucian. Petre. V`n[torii. Ghicitorile b[n[\ene. Sibiu. De sub numele Rar[u. Jung[nar. 200 ghicitori foarte frumoase. 1971 (Casa jude\ean[ a Crea\iei Populare Suceava).. Dumitra=cu N. Slobozia. Editura pentru Literatur[... Ghicitori rom`ne=ti [Edi\ie bilingv[ rom`n[-s`rb[]. Boto=ani). VI. Bucure=ti.1949. Haimann. 1932 (Biblioteca popular[ a Asocia\iunii Astra). =i I. Belgrad.Ciubotaru. Gorovei. N. Popescu. Ploie=ti.. C.. Folclor literar din jude\ul Boto=ani. Glinsky. 1883.. ***C`ntece de pe Ialomi\a. Bucure=ti. 1924. adunate de. Bucure=ti. Ia=i. glume =i ghicitori. Prahova). Volumul 5. I. Artur. Ispirescu. Eminescu.G. Bucure=ti.. Victor Al. vol. Eugenia Macrina. 1880. Flora. 1981. Ion Ani\ei. de la fete =i feciori. auzite ]n =ez[tori. Savici =i Radu Flora. Academia S`rb[ de +tiin\e =i Arte. 1927 (Biblioteca popular[ „Lumea =i \ara“) Manolache. 101 ghicitori. Ia=i). Literatura popular[.. Academia Rom`n[. 1963.. +ez[torile copiilor. Culea. antologie. Folclor din \inutul C`mpulungului Moldovenesc. 1969 (Casa jude\ean[ a Crea\iei Populare.. Folclor din Prahova. C`rstean. ]n Opere. III. Pilde =i ghicitori. Vasile Iancu. Mahografie folcloric[. Cluj.. 1898.. ""$ CINEL-CINEL . Edi\ie critic[ de Perpessicius.. Costin.

edi\ie ]ngrijit[ de I.BIBLIOGRAFIE Mirea. [1943]... Editura Minerva. Munteanu. vol. selec\ie =i articol introductiv de Sergiu Moraru. Sergiu. Miron. Bucure=ti. Nicoar[. I. Suceava.. G. 1908 (Academia Rom`n[.. Nanu. Tulcea. Editura +tiin\a. ]n vol. C. Cercet[ri etnografice =i de folclor. Tudor. Morariu. D. 1970. 1982 (colec\ia „M[rg[ritare“). Culegere de ghicitori. 1980. Mohanu. Moldovene=ti. 1971. Junghietu. edi\ia a II-a. Editura Literatura artistic[. =i Vasile Netea. Mu=lea. Ro=iorii de Vede. Sergiu. Editura Minerva. Chi\imia. I.P. culese de. Hasdeu. Bucure=ti. Chi=in[u. Neagu. Din via\a poporului rom`n. Mur[=. prefa\[ de I. Cinel-cinel. lumea o desface.) Pann. Cimilituri. Bucure=ti. Moraru. Ion =i Ovidiu B`rlea. Anton. C. Ghicitori din Ialomi\a =i Teleorman. Lumea o face. 1935. I. O =ez[toare la \ar[ sau C[l[toria lui Mo= Alhu. Aurel. copii! [Boto=ani]. D. 1973 (Comitetul de Cultur[ =i Educa\ie al jude\ului Tulcea). Pite=ti. 1936 (Din publica\iile Astrei). Ghicitori. Cimilituri rom`ne=ti. Leca. Ilie I. Mur[=..S. Academia de +tiin\e a R. Flori de nuf[r. Mu=lea. Chi=in[u. Din literatura popular[ arge=an[. Moraru. Talos. Literatur[ popular[ din regiunea Mure=ului de Sus.. Mohanu. Colec\ie de ghicitori (cimilituri) pentru =ez[tori. Reghin. Tipologia folclorului ]n r[spunsurile la chestionarele lui B. Pamfile. antologie. 1853. Moraru.V.G. Ghicitori populare. Bucure=ti. Timotei Cipariu =i literatura popular[. edi\ia a II-a. articolul introductiv =i comentariile de S. I. edi\ie ]ngrijit[ de C. 1930. Eug. Gh. Bucure=ti. Ghici\i. ap[ lin[. Al. Bucure=ti. sub redac\ia lui E. 1939. 1964 (“Biblioteca pentru to\i”) (corpus ]nsum`nd 2772 de ghicitori).. Editura pentru Literatur[.S. ""% . Institutul de Limb[ =i Literatur[. 1973 (Comitetul de Literatur[ =i Educa\ie al jude\ului Arge=).. Mu=lea.

Bucure=ti). Bucure=ti. Materialuri folcloristice. Pe plaiuri arge=ene. vol. vol. Bucure=ti. Edi\ia a II-a. Culegere alc[tuit[ de. 1886 („Biblioteca poporal[ a Tribunei“).. Gh. fr[m`nt[ri de minte =i de limb[. Cimilituri rom`ne=ti. Tache. 1910–1911). ]ntreb[ri =i r[spunsuri. 1885.. Gh. Din b[tr`ni. Mihail. Piatra-Neam\. Cercet[ri folclorice ]n sudul jude\ului Bihor. Rahmil. 1900. Bucure=ti. 1905. Bucure=ti. 1938. Ghicitori =i proverbe. Bra=oave. E. Pascu. 1957 (“Biblioteca pentru to\i”).I. Sima al lui Ion Crigore. Editura de Stat pentru Literatur[ =i Art[. Pite=ti. probleme. [1936]. Popescu-Cioc[nel. Cluj. 1945 (Extras din Anuarul Arhivei de Folclor. Bucure=ti. 1958.. Izvoare fermecate.. Graiul =i folclorul Maramure=ului. Literatura popular[ rom`neasc[. Pite=ti. Pavelescu. Sibiu. Folclor din \inutul Neam\ului. Bucure=ti. T[nase-Teiu. 1911 (Extras din Analele Academiei Rom`ne. Theodorescu. C. Pavlov. Monografia ora=ului Pleni\a-Dolj. jocuri. Cicerone. Culegere de folclor. 1910 (Academia Rom`n[.. Papahagi. miracule etc. Anex[ la Despre cimilituri. Paul I. Teodorescu. Bucure=ti. G. Gr. Patriciu. Tocilescu. chestiuni de rezolvat.. I. Sadoveanu. Nicolae. II. Constantin. Editura de Stat pentru Literatur[ =i Art[. +ez[toarea poporului. Dem. Bucure=ti. Din via\a poporului rom`n).. Giorge.Popa-Pleni\a. Ghicitori.. 1974 (Comitetul de Cultur[ =i Educa\ie al jude\ului Arge=). Salviu. Poezii populare rom`ne... partea I =i II. Udrescu D. ""& CINEL-CINEL . 1925 (Academia Rom`n[. Monica.. P[sculescu. Bucure=ti. Constantin. Din via\a poporului rom`n). 1949 (colec\ia „Cartea poporului“). 1909. Poezia cimiliturilor. Craiova. fr[m`nt[ri de limb[ de. Cuprinde cele mai de spirit ghicitori. enigme..

1934–1941. 1912–1914. Revist[ literar[. Vlahu\[“. B`rlad. 1935-1941. 1901–1910. Astra. F[t-Frumos. Cern[u\i. +coala normal[ „Al. Pesta– Oradea. 1928–1930. Revist[ folcloric[. Jor[=ti– Covurlui. Timi=oara. 1885–1892. 1908–1921. 1867–1879. Cern[u\i. Gazeta Transilvaniei. Astra. Buciumul. 1914–1916. B`rlad. Ghilu=ul. Sibiu. Izvora=ul. Duminica poporului. 1838–1842. Anuarul Arhivei de folclor. 1941–1945. Revist[ de limb[. 1865–1906. 1918–1945. +endriceni-Dorohoi. Foaie enciclopedic[ =i beletristic[ cu ilustra\iuni. Gazeta poporului. 1936–1938. Revist[ de literatur[ =i folclor. Bra=ov. Balota–Gorj.BIBLIOGRAFIE B. F[t-Frumos. Anicul copiilor. 1901–1916. Comoara satelor. . Revist[ literar[ de folclor. 1901–1903. Foaie pentru str`ngerea folclorului. Revist[ de limb[. Foaie s[pt[m`nal[. 1926–1933. 1935. 1923–1927. Calendarul Asocia\iunii 1933. Mu=ete=ti-Arge=. 1958–1860. Ion Creang[. 1918. Bucure=ti. Revist[ glumea\[. Cluj — Sibiu. 1924–1926. Sibiu. 1932–1940. Bucure=ti. Hazul satului. Revista enciclopedic[ popular[. Suceava. Bistri\a-Mehedin\i. Organ al cercului folcloric „Buciumul“. Calendarul Asocia\iunii 1919. Familia. 1919–1940. Blaj. literatur[ =i art[ popular[. Revist[ muzical[ popular[. Sibiu. Br[diceni-Gorj. 1927–1942. Revist[ satiric[. Organ social. 1897–1915. Pesta–Arad–Gherla. }nsemn[ri sociologice. literatur[ =i art[ popular[. Doina. economic =i literar. Gura satului. C[lindariu comun pe anul 1891. Fr`ngurele. PERIODICE ""' Albina.

Ia=i. Tudor Pamfile. Gherla. Opai\ul satelor. Pa=cani. Revist[ pentru =colari. =tiin\ific[ =i de folclor a Societ[\ii de lectur[ „Ion Creang[“ a elevilor Liceului „Petru Maior“. Biblioteca Academiei Rom`ne. Bucure=ti. Fond Manuscrise =i Fond Informa\ii. politic[. Caracal. Oltenia. Dorohoi. |ara nou[. 1884–1887. literatur[ =i art[ popular[. 1940. Revista critic[. Tinere\e. 1875–1882. Biblioteca Na\ional[ (Fosta Bibliotec[ Na\ional[ de Stat). ARHIVE Arhiva Institutului de Etnografie =i Folclor „Constantin Br[iloiu“. 1896–1897. Fond Manuscrise. Ia=i. C.. Revist[ de limb[. Neamul rom`nesc pentru popor. Fond Manuscrise. Sc`nteia. Publica\ie de cercet[ri filologice. Bucure=ti. 1910–1916.. Bucure=ti. 1936–1943. lingvistice =i literare. 1888. Zorile Romana\iului. 1916. "# CINEL-CINEL . 1874–1876. economic[ =i literar[. Valea Copcii–Turnu–Severin– Mehedin\i. 1931–1940.Lumini\a. +ez[toarea (Siedietórea). Bucure=ti.. 1923–1928. +ez[toarea. Revist[ literar[. Budapesta– Oradea. Revist[ =tiin\ific[. 1927–1929. 1927–1940. Revista elevilor +colii normale „Vasile Lupu“. 1922–1931. 1901–1905. 1934–1938. Foaie lunar[. 1892–1899. 1927–1945. Craiova. Foaia poporului rom`n. F[lticeni. V[lenii de Munte. Revist[ pentru literatur[ =i tradi\iuni populare.

Apa 367 .Aerul 382 .Arcul =i s[geata 240 .Acul 126 .Anii vie\ii 25 .Altoiul 185 .Apa =i v`ntul 370 .Aburul 88 .Alunul =i aluna 360 .Apa =i ghea\a 368 .Andrelele.Arcu=ul.Anul cu subdiviziunile lui 247 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR "# TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR A .Andreaua 126 . vioara =i coardele 308 .Antena 302 .Aratul 204 .Apa mor\ilor (Fata morgana) 383 . cremenea =i sc`nteia 63 .Amnarul.Acoper[m`ntul casei 41 . firul =i ]mpletitul col\unului 129 . iasca.Aluna 359 .Apa ]n f`nt`n[ 148 .Acoperi=ul =i peretele casei 41 .Anotimpurile 247 .Albina 227 .

Automobilul 266 .A\a de la opinci 136 ."# CINEL-CINEL . m`n[stirea 279 .Aripile morii de v`nt 224 .Bastonul b[tr`nilor 27 .B[=ica de s[pun 131 .Batoza 213 .Aria 210 .B[\ul \estului 80 .Biciu=ca 205 .Berbecii c`nd se bat 158 .Biserica.Avionul 271 .Birul 274 .B[tr`ne\ea 27 .Be\ia 285 .Banul fals 277 .Aria =i parul 211 .B[utura 285 .Barza (cocost`rcul) 332 .Ardeiul. chiperu=ul 178 .Becul electric 75 .Banii 276 .Biblioteca 299 .Birjarul 233 .Berbecul 158 .Blidele (str[chinile) 88 B .Barda 33 .Ardeiul iute 112 .Bicicleta 265 .Ariciul 317 .Barba 14 .

Bordeiul 38 .Broasca 338 .Boii =i plugul 150 . balerca 97 .Bruma (=i roua) 378 .Bozia 354 .Buha (bufni\a) 330 .Bradul 362 .Brazdele 205 .Bondarul 346 .Broasca u=ii 45 .Bulg[rele de p[m`nt 209 .Buricul 15 .Br[du\ul de nunt[ 363 .Bota 92 .Boii.Butoiul (bolobocul).Boul 149 .Bri=ca 262 . butea.TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Boii ]njunga\i trec`nd r`ul 150 .Braga 116 . 310 .Boldul str[mur[rii 205 .Bocancii 137 .Bradul =i fructele lui 363 . sacii cu gr`u =i m[cinatul 151 .Briciul 140 .Brot[celul (buratecul) 341 .Borma=ina 236 .Br`nza 108 .Butucul de vi\[ c`nd se taie 198 "#! .Bolovanul ]n ap[ 365 .“Buhaiul” de Anul Nou.Bujorul 174 .Broasca-\estoas[ 339 .Bomboana 114 .

Casa =i soba 59 . sania.Caltabo=ul (g[lba=ul.Calul =i c[ru\a 156 .Cartofii (barabulele) 182 .Calul 153 .Carul 260 .Casa 37 . omul =i chirosteiul 162 .Calul =i c[l[re\ul 155 .Casele 37 .Casa =i u=a 38 .Calul =i =aua 154 . c[lba=ul) 111 .Casa cu co= 38 . sania =i calul 261 ."#" CINEL-CINEL C .Ca=ul ]n z[r 107 . varza.Caii =i oi=tea 156 .Carul cu f`n 261 .Carul.Cavalul 305 .C[ciula 133 .Calea ferat[ (drumul de fier) 266 .Capacul oalei (fedeul) 87 .Calul.Carul cu nuiele 260 .Cartea 298 .Carul =i sania 261 . boii =i jugul 262 .Caucul de b[ut ap[ 95 .Castravetele 178 .Capra. c[l[re\ul =i =aua 155 .Cana 95 .Carul.Capcana 231 .Capul 5 .Capra 161 .

C[lu\ul de iarb[ (cosa=ul) 349 .C`ntarul (balan\a) 250 .Ceaunul (c[ldarea) ciobanului 84 "## .C[lc`ile 18 .Ceapa 175 .C`nepa 201 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR . potecile 254 .Cea\a.Ceara 230 .C`inele ciob[nesc 166 .C[\eaua 166 .C[ldarea =i toarta 84 .C[ldarea la foc 84 .C[ldarea =i fedele=ul 85 .Ceainicul 90 .C`inele 166 .C[rbunele 368 .C`inele =i iepurele 313 . negura.Ceasornicul 249 .C[r[rile din jurul pu\ului 255 .C`inele =i m`\a 166 .C`rligul de smuls paie 219 .C[r\ile ]n bibliotec[ 298 .C[ma=a 134 .C[r[mida 49 .C`rligele pentru ]mpletit ciorapi 128 . p`cla 376 .C[r\ile de joc 289 .C[ldarea =i doni\a 85 .C`rti\a 321 .Caucul de b[ut ap[ 95 .C`rciuma (cr`=ma) 286 .C[r[rile.

Cimitirul (\intirimul) 29 .Cercul pe bololoc 98 .Ciobotarul.Ciocanul =i nicovala (sau toporul =i lemnul) 234 .Cheia 47 .Cirea=a 187 .Cerul =i stelele 387 .Chiotul.Cerul gurii 12 .Cercelul.Ceaunul (c[ldarea.Ciubucul. cerceii 141 . p[m`ntul =i v`ntul 388 .Ciobanul =i oile 159 .Ciocanul automat 236 .Chibritul 65 . soarele =i luna.Ciuhurezul 330 . scaunul.Cioc[nitoarea (gheonoaia) 327 ."#$ CINEL-CINEL .Cinematograful 302 .Cizma ]nc[l\at[ cu ciorap de l`n[ 138 .Cerbul 314 . sunetul 382 .Cimpoiul 304 .Ciuperca.Ciomagul (m[ciuca.Cerul 386 .Cerneala 296 .Cetina bradului 363 . c`inele =i cizma 233 . luleaua =i suvacul 288 . ziua =i noaptea 396 .Cerul =i p[m`ntul.Cioara 328 . tutunul. b`ta. tuciul) 83 . bastonul) 237 . buretele 353 .Cerul.Cioara =i porcul 329 .Ciorapul 138 .Ciutura.Cimbrul 178 . ciutura ]n f`nt`n[ 147 .

Coco=ul 170 .Clan\a (cleampa) u=ii 44 .Cobili\a cu cofele 93 .Coasa.Clopotul =i toaca 282 .Clopotul la oaie =i la vac[ 160 .Cojocul 138 .Clevetitoarea 291 . cositul 214 .Corabia.Clopotni\a 282 .Corabia cu zbaturi 271 .Coada p[s[rii 322 .Cle=tele 35 .Corlata =i co=ul 62 "#% .Cobza 306 . vaporul 269 .Clopo\elul de la =coal[ 299 .Clopotul 280 .Clopotele 281 .Coarnele berbecului 158 .Combina (combaina) 212 .Col\urile camerei 39 .Comoara 278 .Clo=ca =i motanul 172 .Cizma (ciobota).Cobili\a (corom`sla) 93 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Copilul ]n fa=[ 30 .Coasa =i grebla 216 .Copacul 355 . cizmele 136 .Condeiul (tocul de scris) 294 .Clopotul la ]nmorm`ntare 29 .Com[nacul la c[ldarea de fiert vinars 85 .Coaja oului 111 .Conciul 139 .

Cremenea =i amnarul 62 .Cuiul din potcoav[ 156 .Cucoarele 333 .Cununia 27 .Cr[p[tura ]n cas[ 40 . cuiele de at`rnat 40 .Crucea.Culmea (grinda pentru haine) 51 . vatra =i fumul 61 ."#& CINEL-CINEL .Co=ciugul (sicriul) 29 .Cucuvaia 330 .Co=ul.Cu\itul 238 .Culmea.Croitorul 233 . crucile 283 .Co=ul casei (hornul. cuptorul =i p`inea 62 . vatra =i para focului 61 .Culeg[torul de folclor 303 .Cuptorul ]ncins 78 .Crucea de pe turla bisericii 283 .Craiul la c[r\ile de joc 289 . hogeacul.Co\ofana =i porcul 326 .Co\ofana 325 . u=a =i fereastra 52 .Cuiul 40 .Cr[p[tura lemnelor 72 . cahli\a) 60 .Co=ul.Cortul 38 .Cuibul 323 . focul.Co\ofana =i bivolul 327 .Cucul 325 .Culmea =i u=a 52 .Cuptorul cu p`ine 79 .Co=ul.Cu\itul ]n teac[ 239 .Cuiul.Cump[na =i ciutura 147 .

Electrificarea 76 .Curcubeul 375 .Dealul 365 .Difuzorul 301 .Curcanul 172 .Degetele m`inii =i unghiile 17 .Din\ii 11 .Evantaiul 142 E .Curentul electric 75 "#' D .Dopul 96 .Drumul =i c[rarea (poteca) 256 .Degetele la tors 118 .Din\ii =i buzele 11 .Dovleacul (bostanul) 192 .Doni\a (cofa) 92 .Cureaua de la moar[ 224 .Din\ii =i limba 11 .Drumul (=oseaua) 255 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR . =i pe=tele n[p[de=te) 268 . condeiul =i ochii 296 .Ecoul 382 .Degetarul 128 .Degetele.Dimerlia (bani\a) 213 .Dun[rea (c`nd apele se umfl[.Drumul pe ap[ 268 .Desajii 103 .Drumul prunduit 257 .Cuptorul 78 .Degetele 16 .Cureaua 135 .

Fricosul 292 .Focul 65 .Femeia 30 .F[ina (prin sit[) 102 .F`nul 217 .Floarea 173 .Fagurele cu miere 229 . ciutura =i cump[na 148 .Foiul (foalele) 234 .Ferestr[ul (joag[rul) 33 .Fr[m`ntatul =i coptul p`inii 106 .Foarfecele 129 .Firul de p[r. p[rul 6 . ferestrele 47 . melesteul) 85 .F[c[le\ul (mestec[ul."$ CINEL-CINEL F .Fa\a de perin[ =i perina 54 .Fraga 352 .Fitilul l[mpii 74 .Femeia ]ns[rcinat[ 30 . soba.F`nt`na.Foarfecele de tuns oi 130 . co=ul =i fumul 68 .Fluierul 305 .Focul.Fedele=ul 97 .Fasolea 183 .Fereastra.Fr`nghierul 235 .Fiarele co=ului 62 .Focul =i fumul 67 .Fluturele 349 .Foamea 24 .Farul 271 .Floarea-soarelui 196 .Fierul de prins p[s[ri 231 .

G[ina =i oul 171 . furnicile 346 .Fulgul 323 .G[inile =i coco=ul 171 .Fusul 119 G .Furca =i fusul 119 .G[le\ile pu\ului cu roat[ 147 . vatra =i corlata 69 .G`ndul (cugetare) 21 .G[lu=ca 111 .G`sca s[lbatic[ 332 .Gardul 143 .Furnica.Fulgerul 374 .Frizerul 234 .Gazul ]n lamp[ 74 .Furnicarul.Garafa 94 .Gerul =i bruma 381 "$ .Geamul 48 .G[ina 170 .Gai\a 328 .Furca la f`n 217 .G`tul sticlei 96 .Fumul 68 .Frunza 356 .G`tul 14 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Fumul. mu=uroaiele cu furnici 347 .G[lbenu=ul oului 110 .Genele 8 .Funia de usturoi 177 .Fuiorul ]n furc[ 118 .Furca =i m`inile c`nd torc 118 .

Ghemul 120 .Grinda.Grebla 217 .Gresia (cutea) 216 .Grapa (boroana) 207 .Grindina 373 .Ghinda. vi\a.Glon\ul 243 . strugurele =i vinul 200 .Gr`ul =i pleava.Gura =i limba 10 H Hameiul 354 Hamurile =i c[ru\a 260 Hanul 285 Haragul.Gluga 133 .Gr`ul 191 .Greierele 348 ."$ CINEL-CINEL .Ghea\a 368 .Ghiocelul 351 .Ghiocul 289 .Groapa 366 . v`nturatul 213 .Gura.Goarna 285 .Ghicitoarea (cimilitura) 302 .Gura =i din\ii 9 .Gura 9 .Greutatea de la c`ntar 253 .Gunoiul din cas[ 55 . grinzile (m`rtacii) casei 39 .Gr[tarul 88 . porcul =i lupul 362 .Ghinda 361 . ochii =i urechile 10 . frunza vi\ei =i strugurii 199 Haragul.

}mprumutul 277 .Iarna 247 .}mbl[titorii 212 .}ng`mfatul 292 .Iepurele ]ntre v`n[tor =i c`ine 231 .Iapa =i m`nzul 156 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR - H`ldanul de c`nep[ 201 H`rd[ul 101 H`rtia 298 Hidrocentrala 76 Holdele 209 Hora 309 Horbota 129 "$! I . amnarul =i cremenea (sc[p[r[torile) 63 .Iasca.J[raticul (c[rbunele aprins) 67 .Inima 15 .Iedera 354 .Jandarmul 275 .I\ele 123 .Iepurele 312 .Inelul.Jarul =i ujogul (v[traiul) 70 .Iedul 161 .Izvorul 369 .Junghiul 24 .}ntunericul 391 } J . degetul =i inelul 141 .}mbl[ciul (]mbl[ceul) 211 .Iepuroaica cu puii 313 .

Lenea 291 .Lene=ul 291 .Lingurile ]n strachin[ 90 .Livada 185 .Lesoiul 145 .Laptele 107 .Leuca 263 .Lampa 73 .L[utarii =i juc[torii 309 .Lada cu haine 54 .Lac[tul 46 .Licuriciul 349 .Legea 276 .Lingura 89 .Lemnul de foc.Lacul de munte cu pe=te 371 .Lingura. lemnele 71 .Lan\ul 35 .Lacrima 23 .Locomotiva 267 .Lemnul =i vatra 72 .Laptele de mam[ 107 .L[custa 349 .Liliacul 319 .Lipitoarea 341 .L[utarul =i vioara 309 . u=a =i fereastra 54 .Leag[nul 30 .Lai\a.L[comia 291 .Limba 12 .Limba de clopot 282 . lingurile ]n oal[ 90 ."$" CINEL-CINEL L .

M[nu=a 138 .M[m[liga =i p`inea 106 .Lupul 315 .M[ce=ul 358 .Lumina 390 .M[laiul (=i meiul) 102 .Luntrea.Luna =i stelele 394 .M[cinatul 224 .Luna nou[ (crai-nou) 393 .M[m[liga f[cut[ ]n ceaun pe pirostrii 106 .M[garul cu desaji 157 .Luna 392 .Lunile anului 246 .M[cea=a 359 .Malurile =i apa 371 .M[garul 157 .M[duva (inima) copacului 356 .Masa 50 .Macul 173 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Luleaua 286 .Luna nou[ oglindit[ ]n ap[ 394 .Lupul =i oile 315 M .Lupoaica =i puii 315 .Masa cu trei picioare 50 .Lum`narea 72 . barca 268 .M[m[liga 106 .Luna cu 30 de zile 246 .Maiul de rufe 130 .M[r[cinele 358 "$# .M[laiul ]n \est 104 .

Musta\a 13 .Mintea 20 .Melcul (culbecul.Morcovul 177 .Mulsul vacii 152 .Moara 220 .Muntele Caraimanul 366 .M[tura 55 .Muntele G[ina 366 . cuptorul =i =oarecele 169 .Mucii 13 .Menghina 36 .Metrul 253 .Meiul 102 .Moara =i morarul 226 .M[rul 186 .Minciuna 290 .Meli\a =i meli\atul 131 .Musca 345 .Morarul 226 . culbeciul) 336 .Mortul =i cei care-l duc la groap[ 28 .Mingea 311 .Mocirlele 372 .Mierea 111 .Motanul. m`inele 16 .Microbul 24 .Moartea 28 .Moara de v`nt 223 .Mura 351 .Mreaja 232 ."$$ CINEL-CINEL .Moara cu motor 226 .Miri=tea 210 .M`na.

Noaptea.Nuiaua 238 .Numele 297 O .Ogorul 208 .Ochii din ca=caval 108 .Ochii =i nasul 7 .Nuca.Nucul 187 .Noaptea 245 .Ochii =i spr`ncenele 8 .Nev[stuica 320 .Oalele 87 .Oile.Norul.N[p`rca 341 .Omul cu desajii 103 N "$% .Oala 86 .Oglinda 56 .Ochelarii 142 . norii 372 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Ochiul. ciobanul =i c`inele 160 . miezul nucii 187 . ochii 6 .Oala c`nd se ia de pe foc 87 .Nara 13 . v`ntul =i ziua 245 .Oaia 157 .Oile =i ca=ul 158 .Omul 3 .Nasul 13 .Necazul 24 .Ninsoarea (fulgii de z[pad[) =i soarele 381 .Nucile-n sac 188 .Obrajii 9 .

Opai\ul 73 . soarele =i luna 395 .Patul. cr`ngul 357 .P[durea.Opinca =i noji\ele 135 . u=a =i poli\a 53 .Pana p[s[srii 322 .Palma 17 . cr`ngul f[r[ frunz[ 357 .Oticul 202 .Patul.Pantalonii 134 .P[corni\a (dihoni\a) 265 .P[m`ntul.Parul ariei (=teaj[rul) 211 .Para=uta 272 . cerul.Pas[rea c[l[toare 333 . fiul =i fiica 31 .Paratr[snetul 49 .P[m`ntul 364 .Paharul 95 .P[l[ria 133 .Pas[rea 322 .Patul 52 .P[m`ntul."$& CINEL-CINEL .P[ianjenul 344 .P[duchele 344 . stelele.Pana de g`sc[ pentru condei 295 .Oul 108 P .Para (pr[sada) 186 .Omul cu femeia. codrul.Opinca. aerul =i cerul 388 .Para focului =i cahli\a 67 . opincile 135 .Pacea 284 .P[durea. u=a =i culmea 53 .

Pecetea (=tampila) 300 .P[tulul gol 144 .P`r`ia=ul 370 .Picioarele mesei 51 .P[rin\ii 31 . lubeni\a) 194 .Pe=tele ]n plas[ 233 .P`nza ]n r[zboi 123 .Pietrele de pe =osea 257 "$' .Pe=tele 334 .P[unul 325 .Pepenele (harbuzul.Perina 53 .Piciorul ]n cizm[ 137 .P[tulul.Picioarele 18 .P[st[ile de linte 184 .P[trungelul 177 .P[tl[gelele. ro=iile 179 .Pere\ii casei 39 .Pe=tii de sub ghea\[ 335 .P[str[vul 335 . co=arul 144 .P`rtia de z[pad[ 255 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Piatra 365 .P`inea 104 .Pieptenii de l`n[ 117 .Peria 140 .Pieptenele 139 .Pielea 16 .P[tl[gica murat[ 113 .Pieptenele =i barba 140 .P`rpeli\a 225 .Pieptul =i \`\ele 15 .Pieptenele cu din\i la am`ndou[ marginile 140 .

Plo=ni\a 344 .Plugul 203 .Pl[cinta 113 .Piua =i pilugul (pis[logul) 80 .Porcul 162 . boabele de piper 112 .Popa 280 .Porcul =i lupul 165 .Porcul =i mu=tele 165 .Porumbul (p[pu=oiul. ceaunul cu ap[ =i m[lai =i f[c[le\ul 82 .Pirostriile (chirosteile) 82 .Pirostriile.Pivele b[ie=ilor (=teampurile) 36 .Pipota g[inii 171 .Plosca 99 .Pisica =i =oarecele 168 .Plugul =i grapa 207 .Pisica 167 .Piperul."% CINEL-CINEL .Podul 258 .Pipota 323 .Porumbelele 359 .Pl`nsul 23 .Pomul 184 . cucuruzul) 189 .Pistolul 243 .Piuli\a 80 .Plutonul de solda\i 283 .Pologul 216 .Pluta 268 .Ploaia.Plasa (n[vodul) 232 .Pragul casei 42 .Popa b[t`nd toaca 278 . pic[tura de ploaie 373 .Plopul 360 .

Pruna (perja) 185 . oi=tea 262 .Pro\apul =i leuca 263 .Pro\apul.Putina 101 .Pu\ul cu cump[n[ (f`nt`na) 145 .Prim[ria. nuiaua =i =arpele 258 .Pu=ca 240 .Pu=ca =i glon\ul 242 . pu=c[ria 275 .Punga 277 .Putregaiul 357 Racheta ]n lun[ 272 Rachiul 114 Racul 335 Radio 301 Ragila de l`n[ 117 Ra\a =i r[\u=tele 172 Ra\a s[lbatic[ 332 R "% .Putina cu varz[ (cada cu curechi) 101 .Putineiul 91 .Pu=ca =i geanta 242 .Puiul ]n ou 171 .Primarul 274 .Puricele 343 .Puiul 171 .Puii =i r`ndunica 324 .Puntea 258 .Purceii scurm`nd 164 .Prietenia 289 .Pulberea ]n raza soarelui 391 .Puntea.Putineiul =i b[t[torul 91 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .

Raza soarelui 390 .R`=ni\a 220 .Ro\ile morii 223 .R`pele 365 .R[=chitorul 120 .Rindeaua (geal[ul) 35 .Sania 259 S . \esutul 122 . r[chita 360 .Sacul 102 .Rugina 367 .Ridichea 181 .R`ma.Roata 263 .Ru=inea 291 .Sacii la co=ul morii 225 .Roata de udat 208 .Roiul 229 .Roua 378 .Rugul cu mure 351 .R`ndunica 323 . r`mele 341 .Rugul 352 .Ro\ile c[ru\ei 264 .Sabia 240 .Salcia."% CINEL-CINEL .R[d[cina copacului 356 . g`rla 370 . valea.R`ul.Sacul cu f[in[ 103 .R[zboiul de \esut (stativele).Ro\ile bicicletei 268 .R`sul 23 .R`ndunica =i cuibul 324 .R[da=ca (rude=i\a) 346 .

S[r[cia 274 .S[geata 239 .Scoar\a copacului 356 .Satelitul 273 .Scrisul (scrierea) 293 .Scrisul cu pan[ de g`sc[ 293 .S[pt[m`na 246 .Scaunul 51 .Sem[n[toarea 207 .Soarele =i luna 391 .Sapa 202 .Sc`ntea =i fumul 65 .S[m`n\a 191 .Scrisoarea (epistola) 299 .Soarele c`nd r[sare 389 . sita =i cernutul 81 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Sfecla 182 .Scoica 338 .Scroafa =i purceii 164 .Sarea 107 . focul =i apa 396 "%! .Soarele ]n amurg 392 .Sirena 284 .Smochina 113 .Sita.Scaiul 355 .Sl[nina 111 .Soarele =i luna.Scr`nciobul (“dulapul”) 310 .Sc`nteia 64 .Secera 209 .Securea c`nd love=te lemnul 32 . cerul =i p[m`ntul.Snopul 210 .Scara 49 .Soarele 388 .

"%" CINEL-CINEL .Soba =i lemnele 59 .Stupul (=tiubeiul) 228 .Spicul de gr`u 191 .Stogul cu br`u 218 .Spr`ncenele 8 .Soba 58 .Soba. c[pi\a.Steaua oglindit[ ]n ap[ 395 .+an\urile 257 .Spi\ele ro\ii 264 .St`lpii la oboroc 214 .Spinul 352 .Sucala 121 .Strugurele.Stelele 395 .Soarele =i p[m`ntul 390 .St`lpii de telegraf 257 .St`lpii por\ii 143 .St`lpii vetrei 58 .Suveica (suvelni\a) 125 .Strea=ina casei 42 .Steagul 284 .Strungul 235 . boghia) 218 .Somnul 22 . burlanul. focul =i sc`nteia 59 .Surdul 24 .Starostele 275 .Sulurile de la r[zboul de \esut 123 .Sufletul 28 .Sugativa 297 .Stogul (claia. poama 198 .+arpele 340 + .Spata 124 .

valul).Timbrul de scrisoare 300 .+op`rla 340 .+arpele =i ou[le de =arpe 340 .+tiin\a 299 .Televizorul 302 .Telefonul 271 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR . hornul =i motanul 169 .+oarecele 319 . t[v[lugii 208 .Toaca 282 .+aua (tarni\a) 154 .+tiuletele de porumb 190 T .+opronul 144 .Tr[g[toarea 276 .Toporul (securea) 32 .Toaca la ]nmorm`ntare 29 .+ipul 96 .+ase zile =i duninica 246 .+ina ro\ii 265 .T`lvul (p`lnia) 98 .+oarecele.+oarecele =i jirul 320 .+indrila 41 .Timpul (vremea) 26 .Tocila 36 .T`njala 218 .Toba 306 .Toporul pe um[r 33 .Tigaia 88 .Tr`mbi\a 284 "%# .T[v[lugul (v[l[tucul.Timpul pierdut 26 .Tat[l cu fiica 31 .

Umbra 383 U .Trandafirul 173 .Tractorul 205 . vi\elul =i =u=tarul 152 . g[leata.|`\ele vacii 152 .Turta (burca) 104 .|apul 161 .|`n\arul 346 .Tunetul 374 .|`\ele vacii =i ale iepei 152 .Trestia.Tunetul =i fulgerul 375 .Tutunul 286 | .|estul 79 .Ulcica ]n cui 57 .|igara 288 .Uliul =i g[ina 331 .Trupul omului 4 .Tractoristul pe tractor 207 ."%$ CINEL-CINEL .|`\ele 14 .Trenul 267 . stuful 355 .Tufa cu nuiele 360 .|arca 330 .|[poiul 217 .Ulciorul 94 .Tunul 243 .|ur\urele de ghea\[ (sloietele) 369 .Traista 103 .|[ranul =i sania 260 .|`\ele vacii.

Ursul 317 .Untdelemnul 112 . ceaunul. m[laiul =i f[c[le\ul 77 .TABLA ALFABETIC{ A GHICITORILOR .Varza.Varza (curechiul) 179 . burca =i spuza 78 .Uzina 235 . omul =i capra 182 .U=a =i patul 44 . v[ga=ul.Untura ]n porc 164 .Urma coasei pe cosiri=te 215 .U=a =i v`ntul 43 . pirostriile.Vatra cu focul.Uzina siderurgic[ 235 V . soba =i j[raticul 71 .Vatra.Usturoiul (aiul) 176 .Valul 373 .U=a 42 . apa din el.Vaca 151 .U=a =i cuierul 44 . hoga=ul.V[traiul.Urechile 6 .V[traiul (cociorva) 70 .Varga 238 .Urma ro\ii de car (f[ga=ul.Urzica 355 . rotaia) 265 .Urzitoarea =i \evile 121 .U=a =i masa 44 .Vatra =i fumul 78 .Unti=ca 316 .V`n[torul 231 "%% .Valeul 145 .Undi\a 232 .

coco=ii =i oamenii 26 .Vreascul rupt 71 .Ziua 244 .V`na 16 .V`rtelni\a 120 .V`rtejul c[ru\ei 262 .Ziarul 300 .Vinul 114 .Vorba 22 .Vioara =i arcu=ul 308 . dibla) 307 .Vrabia.Vita 149 .Zarul (z[vorul) 45 .Viscolul 381 .Z[pada (om[tul.Vi\a de vie 197 .Zorile. neaua) 379 .Vi\elul 153 . oamenii =i soarele 25 .Vulturul 332 Z .V`ntul 385 .Zorile.Vulpea 314 .Zmeul 310 .Via\a 25 ."%& CINEL-CINEL .Vinul ]n butoi 115 .Zorelele 174 .Visul 23 .Viespea 348 .Vi\elul din p`ntecele vacii 153 . vr[biile 324 .Veriga pentru lac[t 46 .Vulpea =i g[ina 314 .Vioara (scripca.

............................ P{S{RI DOMESTICE .................................................................... GR{DINA CU FLORI .......................... MOR{RIT ................. MANIFEST{RI UMANE. INDUSTRIE............................. |ESUT.................. MA+INI .................................. VE+MINTE.................................................................... STUP{RIT .......... DIVERSE }NDELETNICIRI .................... INTERIORUL CASEI... CUSUT........................................................................................ HRANA +I B{UTURA ...............CUPRINS "%' CUPRINS OMUL (ASPECTUL FIZIC) ................................... MEDIUL FAMILIAL ....... C~MPUL (CEREALELE..... ARTICOLE +I OBIECTE DE UZ CASNIC (MENAJ) ................... LUCRU DE M~N{ (TORS... BOLI ........................... ORNAMENTA|IA .................................................... SL{BICIUNI.. 3 20 25 30 32 37 50 58 77 102 117 133 143 149 170 173 175 189 202 220 227 231 233 235 .... CASA....................... ARTICOLE DE TOALET{........................................... PLANTE AGRICOLE +I TEXTILE) .................................................................................................................................................................................. LOCUIN|A ................................................................................................................................ PIEPT{N{TUR{... MOARTEA ................ MUNCI AGRICOLE .................... MELI|AT etc..................... NA+TEREA................................................................................................. GR{DINA CU LEGUME ..................... PESCUIT ............ CURTEA CASEI ..................................................... UNELTE GOSPOD{RE+TI ................. CUNUNA...........) ............. PODOABE ........................... MOBILIERUL.......... ANIMALE DOMESTICE .......... V~NAT....................................................... C{LDURA +I LUMINA ............................

................................................................................................................................. P{S{RI S{LBATICE .................................................. INSTRUMENTE MUZICALE...................... ARME ................... 451 .................. N{RAVURI.............................. UNIT{|I DE TIMP.................... VICII ... INSTITU|II.................................. C{I +I MIJLOACE DE COMUNICA|IE ... 237 244 254 274 285 293 304 312 322 334 343 351 364 Aprecieri critice ............ ELEMENTE DE MORAL{... INSECTE ............................ 397 Bibliografie ............... T~R~TOARE ............................ 445 Tabla alfabetic[ a ghicitorilor ............................................. FACTORI SOCIALI ........."& CINEL-CINEL OBIECTELE DE AP{RARE....... JOCURI .......... ANIMALE S{LBATICE .................................................................... INSTRUMENTE DE M{SUR{ .......................................................................................... PE+TI......... FLORA S{LBATIC{ ...................................................... ELEMENTE DE VIA|{ CULTURAL{ .............................................................................................................. ELEMENTE +I FENOMENE NATURALE ................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->