Sunteți pe pagina 1din 120

Manual de utilizare

iGO Europe 2006 | SD™


Aplicaţie software de navigare prin GPS pentru Pocket PC

Iulie, 2006
Drepturi de autor

Nav N Go Kft.
Gábor Áron u. 51.
H-1026 Budapesta, Ungaria
www.i-go.com

Produsul şi informaţiile din acest document pot suferi modificări în orice moment fără
o notificare prealabilă.
Acest manual sau oricare din părţile sale nu pot fi reproduse, transmise în orice
format, fie electronic sau mecanic (incluzând fotocopierea) fără aprobarea expresă în
scris a Nav N Go Ltd.

© Copyright 2005-2006, Nav N Go Kft.


Toate drepturile rezervate.

II
Plug & Go – atât de simplu
Vă mulţumim că aţi ales iGO ca aplicaţie software de navigaţie rutieră. Versiunea
programului cu card SD este foarte simplu de utlizat. Citiţi mai întâi Ghidul rapid de
instalare, după care puteţi folosi programul. În acest document, sunt descrise toate
funcţiile aplicaţiei iGO. Deşi iGO este foarte intuitiv, vă recomandăm să citiţi acest
manual în totalitate pentru a înţelege pe deplin funcţionalitatea exactă a fiecărui
buton şi simbol.

III
Cuprins

1 Avertizări şi informaţii de siguranţă ............................................... 8

2 Informaţii Generale .......................................................................... 9

3 Utilizare iGO (Comenzi) ................................................................. 11


3.1 Butoanele Hardware................................................................................. 11
3.1.1 Înclinare în sus şi jos........................................................................... 12
3.1.2 Apropiere şi Depărtare Zoom .............................................................. 12
3.1.3 Rotirea la stânga şi la dreapta............................................................. 13
3.1.4 Anunţurile de instrucţiuni vocale.......................................................... 13
3.1.5 Ecranul Informaţii Traseu .................................................................... 13
3.1.6 Schimbarea între ecranele Hartă şi Navigare...................................... 14
3.1.7 Lipirea unui marcaj pe hartă................................................................ 14
3.1.8 Minimizarea iGO ................................................................................. 14
3.2 Butoanele şi comenzile de pe ecran....................................................... 14
3.2.1 Selectoare directe ............................................................................... 14
3.2.2 Selectoare listă.................................................................................... 15
3.2.3 Cursoare ............................................................................................. 15
3.2.4 Comutatoare ....................................................................................... 15
3.2.5 Comutatoare speciale ......................................................................... 16
3.2.6 Comutatoarele din meniul Setări ......................................................... 16
3.2.7 Tastaturi virtuale.................................................................................. 17
3.2.7.1 Tastaturi de tip ABC ..................................................................... 17
3.2.7.2 Tastaturi de tip QWERTY............................................................. 18
3.2.7.3 Tastatura numerică ...................................................................... 18

4 Descoperirea programului prin intermediul ecranelor ............... 19


4.1 Meniul Principal........................................................................................ 19
4.2 Ecranul Produs......................................................................................... 20
4.3 Ecranul Date GPS..................................................................................... 20
4.3.1 GPS data displayed ............................................................................ 21
4.3.2 Indicatorul conexiune GPS.................................................................. 21
4.3.3 Indicator calitate date GPS ................................................................. 22
4.3.4 Configurarea GPS (Detecţia şi Configurarea) ..................................... 22
4.3.5 Sincronizarea Ceasului ....................................................................... 23
4.4 Harta .......................................................................................................... 23
4.4.1 Vizualizarea hărţilor în 2D şi 3D .......................................................... 24
4.4.2 Nivelele de zoom................................................................................. 24
4.4.3 Regimul de noapte şi cel de zi ............................................................ 25

IV
4.4.4 Străzile şi drumurile............................................................................. 26
4.4.5 Alte obiecte ......................................................................................... 27
4.4.6 Poziţia Curentă şi Urmărirea Parcursului ............................................ 28
4.4.7 Punctul de pe hartă selectat, cunoscut şi sub numele de Cursor........ 28
4.4.8 Punctele marcate de pe hartă (Marcaje) ............................................. 29
4.4.9 PDI vizibile .......................................................................................... 30
4.4.10 Elementele Traseului Activ.................................................................. 31
4.4.10.1 Punctul de start, puncte intermediare şi destinaţia....................... 31
4.4.10.2 Ghidare animată pentru viraje...................................................... 32
4.4.10.3 Şoseaua activă a traseului ........................................................... 32
4.4.10.4 Şoselele inactive ale traseului...................................................... 33
4.4.10.5 Drumuri evitate de pe traseu........................................................ 33
4.5 Ecranele cu hartă ..................................................................................... 33
4.5.1 Manevra următoare (Nr. 1).................................................................. 35
4.5.2 Mărire şi micşorare Zoom (Nr. 2 & 3) .................................................. 35
4.5.3 Înclinare în sus şi în jos (Nr. 4 & 5) ..................................................... 36
4.5.4 Urmărire poziţie GPS şi direcţie (Nr. 6) ............................................... 36
4.5.5 Cursor (Nr. 7) ...................................................................................... 37
4.5.6 Scalare Hartă (Nr. 8) ........................................................................... 37
4.5.7 Meniu (Nr. 9) ....................................................................................... 37
4.5.8 Orientarea hărţii şi Privire de Ansamblu (Nr. 10)................................. 37
4.5.9 Calitatea poziţiei GPS (Nr. 11) ............................................................ 38
4.5.10 Starea bateriei (Nr. 12)........................................................................ 39
4.5.11 Oprire sunet (Nr. 13) ........................................................................... 39
4.5.12 Indicatorul înregistrarea Jurnal Parcurs/ redare (Nr. 14) ..................... 40
4.5.13 Meniul Cursor (Nr. 15)......................................................................... 40
4.5.14 Strada curentă (Nr. 16) ....................................................................... 42
4.5.15 Datele de Traseu şi Călătorie (Nr. 17)................................................. 42
4.5.16 Distanţa până la manevra următoare (Nr. 18) ..................................... 42
4.5.17 Următoarea stradă (Nr. 19) ................................................................. 43
4.5.18 Apropiere următoarea manevră (Nr. 20) ............................................. 43
4.6 Ecranul Informaţii Traseu ........................................................................ 43
4.6.1 Afişarea datelor de Traseu (pentru destinaţie şi puncte intermediare) 43
4.6.1.1 Linia Traseului.............................................................................. 44
4.6.1.2 Distanţa Rămasă ......................................................................... 44
4.6.1.3 Modul ........................................................................................... 44
4.6.1.4 Timpul Rămas.............................................................................. 45
4.6.1.5 Sosirea Estimată.......................................................................... 45
4.6.1.6 Destinaţia / Punct intermediar ...................................................... 45
4.6.2 Simboluri de atenţionare ..................................................................... 45
4.6.3 Adaptare la ecran................................................................................ 46
4.6.4 Parametrii............................................................................................ 46
4.7 Meniu......................................................................................................... 47
4.7.1 Căutare ............................................................................................... 47
4.7.2 Setări................................................................................................... 47
4.7.2.1 Harta 3D....................................................................................... 47
4.7.2.2 Zoom & Înclinare.......................................................................... 48
4.7.2.3 Regimul de Noapte ...................................................................... 48
4.7.2.4 Gestionarea PDI-urilor ................................................................. 48
Gestionarea vizibilităţii PDI-urilor încorporate ............................................ 48

V
Gestionare PDI Personale.......................................................................... 49
4.7.2.5 Popup Info.................................................................................... 52
4.7.2.6 Gestionarea Jurnalelor de Parcurs .............................................. 52
4.7.3 Traseu................................................................................................. 55
4.7.3.1 Replanificare ................................................................................ 55
Replanificare .............................................................................................. 56
Renunţare la următorul punct intermediar / Şterge Traseul........................ 56
Ocolire........................................................................................................ 56
Anulare....................................................................................................... 56
4.7.3.2 Ştergere ....................................................................................... 56
4.7.3.3 Itinerariu ....................................................................................... 57
Moduri de afişare........................................................................................ 57
Afişare ........................................................................................................ 57
Evitare ........................................................................................................ 57
4.7.3.4 Simulare....................................................................................... 58
Simulare Rapidă......................................................................................... 58
Simulare în timp real .................................................................................. 59
4.7.3.5 Editare.......................................................................................... 59
4.7.3.6 Info............................................................................................... 60
4.7.4 Butonul Principal ................................................................................. 60

5 Configurare..................................................................................... 61
5.1 General...................................................................................................... 61
5.1.1 Regim de siguranţă ............................................................................. 61
5.1.2 Setare Destinaţii Preferate .................................................................. 62
5.1.3 Regimul de Noapte automat................................................................ 62
5.1.4 Avertizare pentru viteză excesivă........................................................ 63
5.1.4.1 Toleranţa la viteză........................................................................ 63
5.1.4.2 Limita alternativă de viteză........................................................... 63
5.1.4.3 Toleranţa alternativă de viteză ..................................................... 63
5.1.5 Replanificarea Traseului ..................................................................... 64
5.1.5.1 Automat........................................................................................ 64
5.1.5.2 Mai întâi cere ............................................................................... 64
5.1.5.3 Dezactivat .................................................................................... 65
5.1.6 Orientarea Afişării ............................................................................... 65
5.2 Setările de hartă ....................................................................................... 65
5.2.1 Regimul culorilor de noapte / zi ........................................................... 66
5.2.2 Detaliile modurilor Hartă / Navigare .................................................... 66
5.2.3 Nume Alternative de Drumuri .............................................................. 66
5.2.4 Afişaţi Denumirea Străzilor.................................................................. 66
5.2.5 Poligoanele texturate .......................................................................... 67
5.3 Setările de sunet....................................................................................... 67
5.3.1 Comutator/master volum sunet .......................................................... 67
5.3.2 Comutator/volum indicaţii vocale......................................................... 67
5.3.3 Comutator/Volum taste sonore............................................................ 67
5.3.4 Volum Dinamic .................................................................................... 68
5.3.5 Ton de atenţionare .............................................................................. 68
5.4 Setări parametri traseu ............................................................................ 68
5.4.1 Metodă ................................................................................................ 69
5.4.2 Traseul ................................................................................................ 69

VI
5.4.2.1 Cel mai scurt ................................................................................ 69
5.4.2.2 Cel mai rapid................................................................................ 69
5.4.2.3 Economic ..................................................................................... 69
5.4.3 Mod de deplasare ............................................................................... 70
5.4.4 Tipuri de traseu pentru includere/excludere ........................................ 70
5.4.4.1 Drumuri Neasfaltate ..................................................................... 70
5.4.4.2 Autostrăzi ..................................................................................... 70
5.4.4.3 Bacuri........................................................................................... 70
5.4.4.4 Întoarcerile ................................................................................... 71
5.4.4.5 Necesar permis de trecere........................................................... 71
5.4.4.6 Drumuri cu Taxă .......................................................................... 71
5.5 Setări Regionale ....................................................................................... 71
5.5.1 Limba de afişare a meniurilor .............................................................. 72
5.5.2 Limba indicaţiilor vocale ...................................................................... 72
5.5.3 Unităţile de măsură ............................................................................. 72
5.5.4 Alegerea Formatului Dată & Oră ......................................................... 72
5.6 Setări avansate ......................................................................................... 73
5.6.1 Opţiunile de afişare ............................................................................. 73
5.6.1.1 Mod QVGA forţat ......................................................................... 73
5.6.1.2 2D în modul Hartă (şi orientare spre nord)................................... 73
5.6.1.3 2D în modul Navigare (şi orientare spre parcurs) ........................ 74
5.6.1.4 Apropiere după căutare ............................................................... 74
5.6.1.5 Formatul de afişare al coordonatelor ........................................... 74
5.6.1.6 Câmpul Stânga/Mijloc/Dreapta .................................................... 74
5.6.2 Setările de iluminare ........................................................................... 74
5.6.2.1 Management consum de energie................................................. 75
Iluminarea de fundal mereu activă ............................................................. 75
Folosiţi setările dispozitivului ...................................................................... 75
Regim de consum econom......................................................................... 75
5.6.2.2 Luminozitate................................................................................. 75
5.6.3 Zoom inteligent.................................................................................... 75
5.6.3.1 Setări Zoom inteligent .................................................................. 76
5.6.3.2 Activare mod Privire de Ansamblu ............................................... 76
5.6.3.3 Restaurare Urmărire Poziţie şi Zoom Inteligent ........................... 77
Restaurare Urmărire Poziţie ....................................................................... 77
Restaurare Zoom Inteligent ........................................................................ 77
Interval până la restaurare ......................................................................... 77
5.6.4 Opţiuni traseu...................................................................................... 78
5.6.4.1 Sensibilitate deviere şi Interval recalculare .................................. 78
Sensibilitate deviere ................................................................................... 78
Interval recalculare ..................................................................................... 79
5.6.4.2 Penalizările pentru întoarceri şi Pornirile în direcţia opusă........... 79
Penalizarea pentru Întoarcere .................................................................... 79
Plecare în direcţia opusă............................................................................ 79
Întoarcere la punct intermediar................................................................... 79
5.6.4.3 Planificare interstatală.................................................................. 79
5.6.4.4 Menţinere poziţie parcurs (Urmărire Parcurs) ............................. 79
5.6.5 Administrare date utilizator.................................................................. 80
5.6.5.1 Salvare de siguranţă Date............................................................ 80
5.6.5.2 Restaurare Date........................................................................... 80

VII
5.6.5.3 Eliminare Marcaje ........................................................................ 81
5.6.5.4 Ştergere Date............................................................................... 81
5.6.5.5 Resetări Setări Avansate ............................................................. 81
5.6.6 Iniţializare & minimizare ...................................................................... 81
5.6.6.1 Rulare automată .......................................................................... 81
5.6.6.2 Afişare ecranul Today .................................................................. 81
5.6.6.3 GPS activ în timp ce iGO este minimizat ..................................... 82
5.6.6.4 Instrucţiuni vocale active pe durata minimizării iGO..................... 82
5.7 Configurarea manuală GPS ..................................................................... 82
5.7.1 Protocol ............................................................................................... 82
5.7.2 Port ..................................................................................................... 83
5.7.3 Viteza de transmisie............................................................................ 83

6 Căutare............................................................................................ 84
6.1 Căutare (Meniul Principal) ....................................................................... 84
6.2 Selectare prin atingerea hărţii ................................................................. 84
6.3 Utilizarea meniului de Căutare ................................................................ 85
6.3.1 Căutarea unei Adrese, Străzi, Intersecţii sau Oraş ............................. 85
6.3.1.1 Selectarea unei străzi sau centrul unei localităţi .......................... 86
Selectarea centrului unei localităţi .............................................................. 86
Alegerea unei străzi.................................................................................... 86
6.3.1.2 Cum se schimbă oraşul sau ţara, dacă este necesar .................. 88
Alegerea uneia dintre localităţile recent folosite ......................................... 88
Alegerea unei noi localităţi pentru căutare ................................................. 88
Altă ţară...................................................................................................... 89
6.3.1.3 Selectarea unui număr de clădire sau centrul unei străzi............. 89
6.3.1.4 Cum să alegeţi o intersecţie în loc de numărul clădirii ................. 90
6.3.2 Căutare în Istoric................................................................................. 90
6.3.3 Căutare Coordonate............................................................................ 91
6.3.4 Căutarea unui PDI............................................................................... 92
6.3.5 Căutarea uneia dintre Preferinţe (Acasă/Serviciu) .............................. 94

7 Exemple de utilizare iGO ............................................................... 95


7.1 Traseu parcurs (2 destinaţii, ordine inversă) ......................................... 95
7.2 Planificare traseu off-line (4 destinaţii, ordine mixtă, optimizat).........105

8 Ghid de corectare a erorilor ........................................................ 111

9 Glosar............................................................................................ 114

VIII
1 Avertizări şi informaţii de siguranţă

iGO este un sistem de navigare care vă ajută să găsiţi drumul către destinaţia
aleasă. El va determina locaţia exactă cu ajutorul receptorului GPS ataşat, iar
informaţia poziţiei nu va fi transmisă către nimeni, astfel încât nimeni nu vă va putea
găsi cu ajutorul acestui program.

Vă recomandăm să accesaţi iGO înainte de începerea călătoriei, sau altfel, doar


dacă sunteţi pasager. Şoferul trebuie să fie atent la condus. Planificaţi-vă traseul
înainte de plecare şi opriţi pe dreapta dacă trebuie să modificaţi parametrii legaţi de
traseu. iGO poate opera (opţional) în Mod de Siguranţă, care împiedică folosirea
funcţiilor ecranului când maşina se află în mişcare. Dacă iGO este utilizat de către
şofer, vă recomandăm să activaţi Modul de Siguranţă.

De asemenea, este important să vă îndreptaţi privirea către ecran doar dacă este
foarte sigur să faceţi acest lucru.

Semnele de circulaţie şi structura drumului sunt întotdeauna mai importante decât


instrucţiunile iGO. Dacă trebuie să vă abateţi de la traseul recomandat, iGO va
recalcula traseul ţinând cont de noua situaţie.

Niciodată nu instalaţi PDA-ul într-o poziţie care să obstrucţioneze raza vizuală a


şoferului, în zona de acţiune pentru airbag, sau unde poate cauza rănirea în caz de
accident.

8
2 Informaţii Generale

iGO este un sistem de navigare optimizat pentru utilizarea în automobile oferind


navigare rutieră pentru trasee ce trec printr-un singur sau mai multe puncte, folosind
parametrii de traseu configurabili pentru toată harta regiunii instalate pe cardul SD.
Nu trebuie să schimbaţi hărţile, nici nu trebuie să treceţi la o hartă generală cu mai
puţine detalii pentru navigarea interstatală. Doar introduceţi cardul SD şi porniţi la
drum.

Imediat ce aţi terminat procedura rapidă de instalare, ecranul cu Meniul principal al


iGO va fi afişat de PDA. Nu trebuie să ieşiţi sau să rulaţi programul. Trebuie doar să
scoateţi cardul SD pentru a ieşi din program şi să reintroduceţi cardul pentru a porni
din nou iGO.

iGO este un program ce rulează pe tot ecranul. În timpul rulării, veţi putea observa
doar interfaţa cu utilizatorul. În cazul în care doriţi să treceţi la o altă aplicaţie dar nu
vreţi să ieşiţi din iGO (comandă ce opreşte navigarea), vă puteţi reîntoarce în
sistemul de operare atingerea colţului din dreapta sus a ecranului din Meniul principal
(căutaţi un triunghi alb).

La utilizarea iGO nu aveţi nevoie de stylus. Toate butoanele şi comenzile ale iGO
sunt concepute pentru a fi operate cu degetele.

iGO nu conţine meniuri de tip pop-up sau pull-down de tipul celor folosite de sistemul
de operare. Toate funcţiile programului pot fi accesate prin utilizarea butoanelor
hardware şi a celor de pe ecran. Prin utilizarea acestor butoane puteţi naviga prin
toate ecranele programului. Majoritatea ecranelor (în special funcţiile meniului şi
setările) pot fi accesate din diferite alte ecrane, minimizând numărul de acţiuni
necesare pentru a ajunge la funcţia dorită.

Pentru a utiliza iGO, nu trebuie să atingeţi de două ori cu degetul sau să atingeţi şi să
menţineţi apăsat ecranul tactil pentru că aceste funcţii nu pot fi folosite în siguranţă
într-un vehicul aflat în mişcare. Majoritatea comenzilor din ecran sunt cu o singură
atingere, iar singura altă comandă a ecranului este de „drag & drop” pentru mutarea
hărţii, sau configurarea scării ei în modul Hartă (4.5.6).

iGO poate funcţiona în trei moduri diferite de orientare a interfeţei independent de


setările Pocket PC-ului. (portret, peisaj-stânga, sau peisaj-dreapta). Toate ecranele
iGO sunt proiectate pentru orientarea aleasă şi de aceea se prezintă în mod diferit la
diferite moduri de orientare.

În plus, iGO este capabil să ruleze pe PDA-uri cu afişaj tip pătrat (rezoluţie de 240 x
240 pixeli cum ar fi HP iPAQ hw6510/6515) folosind un conţinut al ecranului

9
modificat. Programul se reglează singur automat în modul de afişaj 240 x 240, nu va
trebui să efectuaţi nici o setare.

Pentru a vă familiariza cu exemplele de ecrane la citirea acestui manual, majoritatea


capturilor de ecran sunt prezentate în trei versiuni: Portret, peisaj şi pătrat.

De asemenea, iGO este conceput să ruleze pe PDA-uri cu afişaj VGA (480 cu 640
pixeli) folosind la maxim această rezoluţie. Setarea se face şi aici automat. Oricând
veţi avea nevoie de standardul de rezoluţi QVGA (240 cu 320 pixeli) trebuie doar să
activaţi comanda „Mod QVGA forţat” din Setări Avansate (5.6.1.1 ).

Majoritatea ecranelor au un buton de Revenire ( ) în colţul din stânga sus.


Această săgeată permite revenirea la ecranul anterior sau direct la unul din ecranele
hărţii.

Ecranele de Setări au şi un buton de Asistenţă ( ) în colţul din dreapta sus. Acesta


conduce la un ecran nou cu descrierea detaliată a ecranului de unde aţi plecat.

10
3 Utilizare iGO (Comenzi)

iGO este conceput pentru o utilizare uşoară. Toate comenzile pot fi utilizate folosind
degetele. Acolo unde este posibil, butoanele cu apăsare şi listele înlocuiesc
introducerea caracterelor alfanumerice pentru a reduce acţiunile necesare
utilizatorului pentru accesarea funcţiilor sau modificarea unor setări.

3.1 Butoanele Hardware


Butoanele hardware sunt folosite în principal la ecranele cu hărţi pentru zoom şi
rotirea hărţii sau deschiderea altor ecrane. În plus puteţi folosi butoanele direcţionale
(5-8) şi Enter (9) din ecranele de prezentare pentru selectare.

Unde este cazul, butonul de Înregistrare (nu este prezentat în imagine) cu simbolul
unei casete audio este, de asemenea, folosit de iGO.

Uneori mai poate exista un buton (în principal acesta este butonul de anulare a
camerei încorporate). iGO foloseşte acest buton ca o modalitate rapidă de
minimizare a programului, şi pentru revenirea la sistemul de operare.

Unele PDA-uri au comandă prin rotiţă folosit de obicei pentru setarea volumului
dispozitivului. După cum veţi vedea în acest document, setările de voce ale iGO sunt
independente de cele ale PDA-ului, dar şi această rotiţă este programată să ajusteze
volumul master al iGO.

La telefoanele PDA butoanele de răspuns apel (verde) şi închidere apel (roşu) ale
dispozitivului nu sunt folosite şi nici nu sunt rezervate de către iGO, astfel încât veţi
putea răspunde la apelurile telefonice în timpul navigării sau să minimizaţi iGO cu
ajutorul acestora.

11
Nr. Funcţie Atingere ecran echivalentă
1 Înclină în jos (înspre vizualizare plană)Buton înclină în jos dacă ’Zoom & Înclină’
este activat
2 Înclină în sus (înspre vizualizare 2D) Buton înclină în sus dacă ’Zoom & Înclină’
este activat
3 Deschide ecranul cu Informaţii Traseu Buton de informaţii din meniul de Traseu sau
partea de jos din ecranul de Navigare
4 Schimbă între modurile Hartă şi Navigare O secvenţă de acţiuni (3 atingeri)
modes
5 Roteşte harta spre stânga, mută la n/a
stânga în liste
6 Roteşte harta spre dreapta, mută la n/a
dreapta în liste
7 Depărtare zoom hartă, mută în sus în Butonul apropiere zoom dacă
liste ’Zoom & Înclină’ este activat
8 Apropiere zoom hartă, mută în jos în Butonul depărtare zoom dacă
liste ’Zoom & Înclină’ este activat
9 Re-activează Urmărire Poziţie sau Buton urmărire pentru activare Urmărire
anunţă instrucţiunile vocale efective, Poziţie nu există echivalent pentru
efectuează selecţia în liste instrucţiune vocală, articol listă atingere
pentru instrucţiuni
Înregistrare Amplasează un marcaj pe hartă Deschide meniul Cursor şi atingere Marcaj
Rotiţă Ajustare volum în sus şi jos Cursorul master din ecranul de setări Sunet
Camera Minimizează iGO Butonul de minimizare din Meniul Principal

3.1.1 Înclinare în sus şi jos


Aceste funcţii modifică unghiul de vizualizare verticală al unei hărţi în modul 3D. La
utilizarea iGO aveţi o mare varietate de unghiuri de vizualizare începând cu o
vizualizare de sus în jos (o vizualizare 2d integrată perfect) până la o vizualizare
plană care vă permite să vedeţi în depărtare.

Funcţia automată de Zoom Inteligent a iGO va efectua înclinările necesare la


navigare (oferă o vizualizare plană dacă următorul viraj este la distanţă mare pentru
a vă permite să vedeţi în depărtare şi ridică unghiul la apropierea de viraj pentru a vă
permite să recunoaşteţi manevra necesară). Dacă modificaţi unghiul de vizualizare,
parte de înclinare de la Zoom Inteligent va fi dezactivată pentru a permite
funcţionarea cu noile setări (rotirea şi zoom-ul automat rămân active). Trebuie să
apăsaţi Enter (Nr. 9) sau să atingeţi butonul de Urmărire (4.5.4) pentru a reactiva
Zoom Inteligent.

Acest buton hardware are un buton de ecran echivalent prezentat în 4.5.3.

3.1.2 Apropiere şi Depărtare Zoom


Zoom-ul va schimba scara unei hărţi. Depărtarea zoom prezintă o mai mare parte din
hartă, în timp ce apropierea zoom prezintă harta mai în detaliu.

Funcţia automată de Zoom Inteligent a iGO va efectua zoom-ul necesar la navigare


(micşorează zoom dacă următorul viraj este la distanţă mare pentru a vă permite să

12
vedeţi în depărtare şi măreşte zoom la apropierea de viraj pentru a vă permite să
recunoaşteţi manevra necesară). Dacă modificaţi nivelul de zoom, parte de zoom de
la Zoom Inteligent va fi dezactivată pentru a permite funcţionarea cu noile setări
(rotirea şi înclinarea automată rămân active). Trebuie să apăsaţi Enter (Nr. 9) sau să
atingeţi butonul de Urmărire (4.5.4) pentru a reactiva Zoom Inteligent.

Acest buton hardware are un buton de ecran echivalent prezentat în 4.5.2.

3.1.3 Rotirea la stânga şi la dreapta


Orientarea hărţii la traseu (4.5.8) va roti întotdeauna harta înspre destinaţie atunci
când poziţionarea prin GPS este disponibilă. Folosiţi aceste butoane hardware dacă
doriţi să verificaţi ceva aflat la stânga sau dreapta.

La utilizarea funcţiei de rotire la navigare, Zoom Inteligent va face în continuare zoom


şi va înclina harta dar rotirea automată (Orientarea) va fi dezactivată şi orientarea
hărţii rămâne în modul în care aţi setat-o. Trebuie să apăsaţi Enter (Nr. 9) sau să
atingeţi butonul de Urmărire (4.5.4) pentru a reactiva rotirea automată a hărţii.

3.1.4 Anunţurile de instrucţiuni vocale


Fie că sunteţi în ecranul Hartă sau ecranul de Navigare puteţi face iGO să repete
ultima instrucţiune vocală cu distanţa actualizată prin apăsarea butonului Enter (Nr.
9).

Sfat: Folosiţi acest buton în orice moment pe durata călătoriei dacă aveţi nevoie de
distanţa până la următorul eveniment de pe traseu şi manevra necesară atunci.

Notă: Pentru a primi instrucţiuni vocale, sunetul nu trebuie să fie în modul Silenţios
(4.5.11), ghidarea vocală trebuie să fie activată (5.3.2) şi traseul trebuie să fie activ.

Notă: Dacă aţi dezactivat Zoom-ul Inteligent prin funcţiile de mai sus sau aţi mutat
harta pe durata navigaţiei (butonul de Urmărire apare pe ecran), Enter mai întâi va
reactiva navigarea în modul normal (Urmărire Poziţie şi Zoom Inteligent), şi va citi
instrucţiunea doar după ce este apăsat din nou.

3.1.5 Ecranul Informaţii Traseu


Pentru a oferi un acces facil la cel mai important ecran de date pe durata navigării,
un buton hardware este rezervat pentru ecranul Informaţii Traseu. Acesta poate fi
deschis şi prin atingerea secţiunii de jos a ecranului de Navigare (4.5.14 ) sau a
butonului Info (4.7.3.6) din meniul Traseu.

13
3.1.6 Schimbarea între ecranele Hartă şi Navigare
Dacă doriţi puteţi trece temporar de la ecranul de Navigare la ecranul Hartă în timpul
navigării pentru a vedea mai multe detalii ale hărţii sau doriţi să salvaţi un PDI; sau
puteţi trece din Hartă în Navigare dacă în timpul răsfoirii hărţii doriţi, de exemplu, să
verificaţi rapid numele străzii pe care vă aflaţi. Acest buton vă permite să efectuaţi
imediat acest lucru. Altfel trebuie să vă întoarceţi la Meniul Principal pentru a trece
dintr-un ecran în celălalt.

3.1.7 Lipirea unui marcaj pe hartă


Modul cel mai rapid de „înregistrare” unui memento pe hartă este de apăsare a
butonului Înregistrare al PDA-ului (dacă există). Atunci când poziţionarea prin GPS
este disponibilă şi Urmărire Poziţie (4.5.4) este activat, iGO va lipi un marcaj pe hartă
pentru poziţia curentă. Dacă aţi dezactivat Urmărire Poziţie prin alegerea unui punct
de pe hartă (4.4.7 ), marcajul va apărea în acel loc.

Dacă PDA-ul nu are butonul de Înregistrare, ca o acţiune alternativă puteţi deschide


meniul Cursor (4.5.13 ) şi puteţi atinge butonul Marcaj.

3.1.8 Minimizarea iGO


Modalitatea normală de minimizare a iGO şi de revenire la sistemul de operare se
face prin apăsarea butonului de Minimizare (triunghiul alb) din ecranul Meniului
Principal. Dacă PDA-ul are un al 6-lea buton funcţional (cel mai adesea butonul de
eliberare a camerei încorporate), îl puteţi folosi pe acesta pentru minimizarea
programului.

3.2 Butoanele şi comenzile de pe ecran


Canalul principal de introducere comenzi pentru iGO este ecranul tactil. La citirea
acestui manual vă veţi da seama că majoritatea părţilor dintr-un ecran nu sunt
folosite doar pentru afişarea informaţiei ci şi pentru a iniţia funcţii prin atingeri. Mai jos
este o listă de comenzi cele mai frecvent utilizate în cadrul programului.

3.2.1 Selectoare directe


Unele setări pot fi alese dintr-o listă scurtă de valori posibile. Dacă valorile pot fi
descrise grafic, toate valorile sunt disponibile pe ecran, cel efectiv selectat având o
culoare diferită.

14
Valoarea curentă poate fi schimbată prin atingerea unui alt simbol.

3.2.2 Selectoare listă


Când valorile din listă trebuie denumite, doar valoarea curentă este prezentată
(uneori însoţită de o scurtă descriere) într-o bandă orizontală cu săgeţi la ambele
capete.

Săgeţile sunt butoane. Atingeţi pentru a muta la stânga listei sau atingeţi
pentru a muta la dreapta. Nu trebuie să confirmaţi selecţia aleasă. Imediat ce aţi ieşit
din ecran, valoarea aleasă devine efectivă.

Notă: Singura excepţie la acest lucru este ecranul de Configurare Manuală a GPS
(5.7) unde trebuie să confirmaţi noul set de alegeri prin atingerea butonului ,
sau să lăsaţi neschimbate vechile setări prin ieşirea cu butonul din colţul din
stânga sus.

3.2.3 Cursoare
Atunci când o caracteristică are diferite valori (numerice) nedenumite, cursoare ce se
prezintă ca potenţiometre analogice vă vor permite să alegeţi valoarea dorită.

Dacă limitele valorice nu sunt afişate la capetele cursorului, capătul din stânga
înseamnă valoarea minimă, în timp ce valoarea din dreapta reprezintă valoarea
maximă.

Această comandă poate fi utilizată în două moduri. Fie trageţi de cursor pentru a-l
muta în noua poziţie, sau atingeţi poziţia în care doriţi să se poziţioneze cursorul
(butonul va sări imediat în noua poziţie). La fel ca şi la Selectoarele listă, nu trebuie
să confirmaţi alegerea. Imediat ce aţi ieşit din ecran, valoarea aleasă devine efectivă.

3.2.4 Comutatoare
Când o funcţie poate avea doar două valori (în principal Activat şi Dezactivat), este
folosit un comutator. Spre deosebire de selectoarele listă, linia orizontală conţine
numele funcţiei şi nu starea ei efectivă. Există şi un led în partea stângă pentru a
semnaliza dacă funcţia este activă sau nu.

15
Când ledul este întunecat ( ), funcţia nu este selectată. Când ledul este aprins
( ), funcţia este activată. Întreaga bandă acţionează ca u buton. Atingeţi în orice loc
pentru a trece din starea activat în cea de dezactivat şi invers.

3.2.5 Comutatoare speciale


Unele comutatoare se comportă diferit. Fără a fi stins atunci când nu este selectat,
lumina se face roşie şi ledul devine marcat cu o cruce ( ) pentru a accentua
interzicerea de utilizare. Mai mult, comutatoarele folosite pentru tipurile de drum (ce
trebuie incluse sau evitate la planificarea unui traseu) din ecranul Parametrii Traseu
(5.4.4) nu pot fi schimbate în cazul anumitor tipuri de vehicule. Când un astfel de
vehicul este selectat, nu numai ledul ci şi întreaga linie devine inactivă şi întunecată.

Aceste comutatoare arată altfel pe un afişaj de 240 pixeli cu 240 pixeli. Ledul este
plasat sub etichetă şi nu în stânga ei, iar forma este şi ea diferită.

Folosiţi aceste butoane în acelaşi mod în care aţi folosi şi celelalte comutatoare.
Atingeţi-le în orice loc pentru a trece din starea activat în cea de dezactivat şi invers.

3.2.6 Comutatoarele din meniul Setări


Comutatoarele din meniul Setări (4.7.2 ) funcţionează în acelaşi fel cu cele normale
dar arată diferit pentru a fi identice cu celelalte butoane din meniu. Când lumina
verde este aprinsă, funcţia este activată, când lumina este stinsă, funcţia este
dezactivată.

Atingeţi butonul pentru a trece din starea activat în cea de dezactivat şi invers.

16
3.2.7 Tastaturi virtuale
Atunci când introducerea de numere sau litere nu mai poate fi evitată, iGO oferă o
tastatură pe tot ecranul care poate fi utilizată uşor cu degetele ca şi restul
programului. Puteţi alege între separarea ABC şi tastatura numerică, sau un set de
tastaturi de tip QWERTY care conţin atât litere cât şi numere. iGO va ţine minte
ultima alegere şi o va alege data viitoare când vă hotărâţi să introduceţi date.

Notă: Nu sunteţi obligat să folosiţi tastaturi virtuale. Dacă aveţi un PDA cu o tastatură
alfanumerică, o puteţi folosi şi pe aceasta pentru introducerea de informaţii. Folosiţi
atât literele cât şi numerele de pe tastatură indiferent de tipul tastaturii virtuale afişate
pe ecran.

Tastaturile alfa numerice ale iGO nu conţin caractere speciale, deoarece nu trebuie
să introduceţi litere cu accent la căutarea destinaţiei. Introduceţi doar literele de bază
iar iGO va căuta toate combinaţiile acestora în baza de date (de exemplu pentru
strada din Ungaria ‘Révász’ trebuie doar să introduceţi ‘Revasz’, iar restul este făcut
de program).

Pentru a crea denumiri care să fie atractive, la introducerea literelor pentru, de


exemplu, un PDI sau nume din jurnalul de parcurs, iGO va schimba iniţialele în litere
mari, lăsând restul literelor mici.

3.2.7.1 Tastaturi de tip ABC

Aceste tastaturi conţin doar litere (Latine, Ebraice, Greceşti sau Chirilice). Dacă doriţi
să introduceţi numere, trebuie să atingeţi butonul Keys ( ) pentru a comuta la o
tastatură numerică.

Alte butoane speciale sunt Backspace ( ) care şterge ultima literă introdusă dacă
aţi făcut o greşeală, folosiţi Space ( ) dacă doriţi să introduceţi mai multe cuvinte,
şi apăsaţi Gata( ) când aţi terminat de introdus textul.

Acest tip de tastatură are butoane mari care pot fi folosite uşor.

Deşi are taste mai mici, dacă sunteţi obişnuiţi cu tastaturi de calculatori, puteţi opta
pentru una din tastaturile de tip QWERTY.

17
3.2.7.2 Tastaturi de tip QWERTY

Tastaturile de tip QWERTY au atât numere cât şi litere. Poziţionarea este la fel ca
pentru tastaturile standard QWERT, QWERTZ (Ungaria) şi AZERTY (Franţa). Pentru
a comuta la tipul de tastatură QWERTY dorit, apăsaţi tasta Keys în mod repetat până
la apariţia tastaturii adecvate.

Datorită numărului mare de butoane ce trebuie afişate într-o singură linie, în modul
portret şi pătrat aceste tastaturi au butoane înguste. Totuşi, cu puţin exerciţiu, pot fi
utilizate uşor folosind degetele.

Tastele speciale descrise pentru tastatura ABC sunt disponibile şi pentru această
tastatură.

3.2.7.3 Tastatura numerică

Tastatura numerică conţine doar numere amplasate pe butoane mari. Tastele


speciale ale celorlalte tastaturi (cu excepţia Space) sunt disponibile şi aici.

Deşi tastaturile tip QWERTY conţin şi taste numerice, la introducerea numărului unei
adrese, programul oferă o tastatură numerică mult mai convenabilă.

18
4 Descoperirea programului prin intermediul ecranelor

Cel mai bun mod de a descoperi iGO este de a înţelege conţinutul ecranelor în
detaliu, şi modul de a trece dintr-un ecran în altul. Citiţi acest capitol pentru un tur
explicativ al iGO.

Totuşi dacă aţi descoperit deja unele dintre funcţiile de bază ale programului, puteţi
alege să săriţi la capitolul 7 pentru a citi exemple reale care ating, pe cât posibil, cât
mai multe dintre caracteristicile de bază ale programului (pentru funcţii avansate,
totuşi, va trebui să citiţi Capitolul 5 ). Dacă oricare din funcţiile menţionate nu vă sunt
familiare, folosiţi referinţele pentru a ajunge la paragraful din manual care descrie
funcţia respectivă.

iGO porneşte prin afişarea Meniului Principal. Acesta este baza pentru ecranele cu
meniuri, dar veţi descoperi că va trebui să vă întoarceţi în acest punct doar în câteva
cazuri, altfel ecrane diferite pot fi accesate folosind alte ecrane. Acest lucru reduce
numărul de acţiuni necesare pentru a iniţia o funcţie sau a schimba o setare.

4.1 Meniul Principal


Meniul principal este primul ecran al iGO. Majoritatea modulelor programului sunt
accesibile direct de aici prin butoanele descrise mai jos.

Nr.Nr. Cuprins
1 Logo iGO
2 Indicator stare baterie
3 Deschide ecranul de Navigare

19
4 Deschide meniul de căutare
5 Acces Setări
6 Afişează starea GPS şi
deschide ecranul de Date GPS
7 Minimizează iGO (navigarea nu se va opri*)
8 Poziţia curentă
9 Data şi ora curentă
10 Deschide ecranul Hartă
11 Deschide ecranul Produs
12 Ieşire iGO** (navigarea se opreşte)

* Depinde de setările programului


**Acelaşi rezultat ca la scoaterea cardului SD

4.2 Ecranul Produs


Atingeţi PRODUS în Meniul principal pentru a deschide acest ecran. Ecranul Produs
nu este folosit la navigarea obişnuită. Aceasta are rolul de informare cu privire la
licenţele pe care le deţineţi, creatorii iGO şi aspectele juridice ale utilizării
programului.

4.3 Ecranul Date GPS


Atingeţi micul simbol cu antena de satelit în Meniul principal pentru a deschide acest
ecran. Ecranul Date GPS este o colecţie de informaţii recepţionate de la dispozitivul
GPS şi este şi punctul de intrare la ecranele de Setări GPS şi Sincronizare Ceas.

20
4.3.1 GPS data displayed
Cerul virtual din stânga reprezintă partea efectiv vizibilă a cerului de deasupra, cu
dumneavoastră în mijloc. Sateliţii sunt prezentaţi în poziţiile lor reale. GPS primeşte
date de la sateliţii gri şi verzi dar nu şi de la cei roşii. Semnalul de la sateliţii gri sunt
doar receptaţi, în timp ce sateliţii verzi sunt folosiţi de GPS. În dreapta puteţi vedea
afişarea puterii semnalului de satelit (această caracteristică nu este disponibilă la
PDA-urile cu afişaj pătrat). Liniile gri sunt pentru sateliţii gri iar cele negre pentru
sateliţii verzi. Pentru identificarea sateliţilor folosiţi numerele lor afişate şi ele pe cerul
virtual. Cu cât sunt mai mulţi sateliţi disponibili (cei verzi), cu atât mai bine este
calculată poziţia.

Alte informaţii afişate în acest ecran: Poziţia curentă în formatul latitudine/longitudine,


altitudinea, viteza, data, ora şi acurateţea calculului.

Notă: Acurateţea poate fi afectată de mai mulţi factori pe care GPS nu îi poate
evalua. Folosiţi această informaţie despre acurateţe doar ca o estimare.

Există două simboluri în partea stângă pentru afişarea stării conexiunii GPS şi a
calităţii recepţiei.

4.3.2 Indicatorul conexiune GPS


În mijloc la stânga există un led de genul celor folosiţi pentru comutatoare. Acesta
are mai multe culori şi reprezintă mai multe valori:

• - când ledul este întunecat, nu există comunicaţie pe portul selectat,

• - ledul roşu înseamnă că o conectare la orice receptor GPS nu a reuşit


încă, astfel încât trebuie să o setaţi cu ajutorul butoanelor Detectare sau
Configurare,

• - un led galben care clipeşte încet înseamnă că nu există o conexiune la


receptorul GPS, dar iGO încă mai încearcă să se conecteze,

21
• - un led verde care clipeşte rapid însemnă că are loc comunicarea cu
GPS şi sunt recepţionate date.

Notă: Atunci când conexiunea GPS nu se poate stabili cu ultimii parametrii folosiţi
(protocol, port şi viteză), iGO va tot încerca să se conecteze. Pentru a economisi
bateria, în cazul în care folosiţi iGO fără GPS, iGO va încerca la început să deschidă
portul la fiecare câteva secunde, iar după aceea doar de două ori într-un minut. Dacă
mai încolo treceţi pe GPS, conexiune este încă stabilită fără a fi nevoie de intervenţia
utilizatorului iar încercările repetate nu vor descărca bateria.

4.3.3 Indicator calitate date GPS


În colţul din stânga sus există o antenă de satelit care indică calitatea poziţiei GPS.
Culorile diferite indică diferite calităţi ale semnalului:

• - negru cu o cruce roşie înseamnă că nu există conexiune cu dispozitivul


GPS,

• - roşu înseamnă că există conexiune la GPS dar poziţia GPS nu este


disponibilă,

• - galben înseamnă recepţie 2D. Poziţia GPS este fixată, iGO este gata
pentru navigare, dar GPS foloseşte doar 3 sateliţi pentru calcularea poziţiei.
Datele de altitudine nu sunt oferite, iar eroarea de poziţionare poate fi
semnificativă.

• - verde înseamnă recepţie 3D. Receptorul GPS are sateliţi suficienţi


pentru a calcula altitudinea. Poziţia este de obicei corecte (totuşi mai pot
exista inadvertenţe datorită diverşilor factori de mediu). iGO este gata pentru
navigare.

4.3.4 Configurarea GPS (Detecţia şi Configurarea)


Aveţi două butoane negre în acest ecran. Aceste butoane deschid ecranele
automate (Detecţie) şi manual (Configurare) de Date GPS. Pentru informaţii despre
cum se setează conexiunea GPS consultaţi iGO Quick Start Guide şi 0 din acest
manual.

22
4.3.5 Sincronizarea Ceasului
În colţul din dreapta sus al ecranului aveţi un alt buton care conduce la un nou ecran
unde puteţi sincroniza ceasul PDA la ceasul de mare acurateţe furnizat de
conexiunea GPS.

Activaţi comutatorul Auto Corectare pentru a permite iGO să verifice şi să corecteze


ceasul PDA conform cu ceasul GPS.

Sub acest buton sunt afişate valorile curente ale ceasurilor GPS şi PDA. Aici puteţi
verifica dacă sunt necesare corecţiile. Atingeţi butonul pentru sincronizarea
manuală a ceasului.

Sub ceasul PDA aveţi comenzile şi pentru corectarea manuală a ceasului


cu sau fără un ceas GPS valid. De asemenea vă oferă oportunitatea să corectaţi
ceasul după sincronizare dacă aveţi un PDA care nu oferă suport pentru fusul orar
sau ora de vară.

Folosiţi aceste butoane dacă doriţi să setaţi ceasul PDA de aici fără a intra în setările
din sistemul de operare.

4.4 Harta
Cele mai importante şi cele mai utilizate ecrane ale iGO sunt cele două ecrane cu
harta (ecranul Hartă şi ecranul Navigare). Ele sunt similare ca prezentare şi comenzi
utilizabile dar sunt optimizate pentru utilizări diferite. Harta afişată este aceeaşi.
Elementele hărţii sunt descrise aici. Pentru comenzile şi caracteristicile celor două
ecrane de hartă consultaţi 4.5.

Versiunea curentă a iGO este concepută în principal pentru navigarea clasică. De


aceea hărţile din iGO arată similar cu hărţile tipărite (când sunt folosite culorile de zi
şi modul de hartă 2D). Totuşi iGO oferă mult mai mult decât poate oferi în mod
normal o hartă tipărită. Modul de prezentare şi conţinutul poate fi schimbat în mod
flexibil.

23
4.4.1 Vizualizarea hărţilor în 2D şi 3D
În afară de prezentarea clasică de sus a hărţii (numit şi mod 2D), în iGO aveţi
posibilitatea să înclinaţi harta pentru a avea o vizualizare în perspectivă (mod 3D)
care oferă o imagine similară cu cea vizualizată prin parbriz că posibilitatea de
vizualizare la distanţă mare.

Schimbarea între modurile 2D şi 3D este simplă. Aveţi două opţiuni. Puteţi folosi
butoanele hardware (3.1.1 ) sau simbolurile semi-transparente de pe ecran (4.5.3)
pentru a înclina harta dintr-o singură comandă între unghiurile 2d şi 3D, sau puteţi
folosi comutatorul din meniul Setări (4.7.2.1 ) pentru a schimba rapid între cele două
moduri. Diferenţa constă în: Folosind butonul de meniu Setări, acesta va comuta la
afişarea în modul 2D, în timp ce înclinarea va oferi acest mod în mod temporar.
Zoom-ul Inteligent va înclina înapoi la 3D când va fi necesar.

Notă: Puteţi găsi modul 2D foarte util în modul Hartă orientată spre Nord când căutaţi
o anumită parte a hărţii sau un obiect pentru a-l selecta ca destinaţie, în timp ce
modul 3D din modul Parcurs de Navigare împreună cu Zoom Inteligent va face
navigarea foarte confortabilă. Descrierea acestor moduri o veţi întâlni mai târziu în
acest manual.

Notă: Folosind Setările Avansate din iGO puteţi impune modul Hartă să înceapă
mereu în modul 2D orientat spre Nord şi/sau modul Navigare să pornească mereu în
modul Parcurs 3D (5.6.1). Veţi putea roti şi înclina în continuare harta în oricare din
moduri, dar data viitoare când veţi introduce vizualizarea presetată aceasta va
reapărea.

4.4.2 Nivelele de zoom


iGO foloseşte hărţi vectoriale de înaltă calitate care vă permite să vizualizaţi harta în
diverse nivele de zoom care au tot timpul un conţinut optim afişat (densitatea
detaliilor hărţii pot fi setate atât pentru ecranul Hartă cât şi pentru ecranul Navigare
din setări Hartă (5.2.2)). Numele străzilor şi alte obiecte text sunt afişate întotdeauna
cu un font de aceeaşi mărime şi niciodată cu susul în jos, şi veţi vedea doar acele
străzi şi obiecte necesare pentru localizarea hărţii. Puteţi face zoom cu micşorare şi
zoom cu mărire fie în vizualizarea 2D fie în cea 3D.

24
Schimbarea scalei hărţii se face foarte uşor. Puteţi trage şi micşora scala (4.5.6) din
partea de jos a ecranului de Hartă, folosind butoanele hardware (3.1.2) sau
simbolurile semi-transparente de pe ecran (4.5.2) în ambele ecrane de Hartă şi
Navigare.

Notă: Dacă doriţi să faceţi un zoom rapid pentru localizarea poziţiei pe hartă, folosiţi
modul Privire de Ansamblu în loce de a folosi zoom-ul cu micşorare sau mărire.
Modul Privire de Ansamblu este o vizualizare 2D orientată spre Nord care poate fi
pornită prin atingerea butonului busolă din partea dreaptă (vezi 4.5.8).

Notă: iGO are o funcţie specială de Zoom Inteligent pentru navigare care roteşte,
scalează şi înclină automat harta în modul 3D pentru a oferi întotdeauna o
vizualizare optimă a situaţiei prezente. La apropierea de un viraj, va face zoom prin
mărire şi va ridica unghiul de privire pentru a vă permite să recunoaşteţi uşor
manevra de la următoarea intersecţie. Dacă următorul viraj este la distanţă, va face
zoom prin micşorare şi va scădea unghiul de privire până la plan pentru a vă permite
să vedeţi drumul care se întinde în faţa.

4.4.3 Regimul de noapte şi cel de zi


Diferitele scheme de culori vă permit ajustarea iGO în funcţie de luminozitatea
mediului ambiant. Folosiţi regimurile de noapte şi de zi în funcţie de acest lucru.
Culorile de zi sunt similare cu cele din hărţile tipărite, în timp ce regimul de noapte
utilizează culori închise pentru obiectele ari pentru a menţine scăzută luminozitatea
medie a ecranului, având culori alese cu grijă pentru a vă menţine informat despre
toate informaţiile necesare de pe ecran.

Puteţi schimba între regimul de zi şi cel de noapte manual din Meniul Setări (4.7.2.3)
sau să lăsaţi iGO să facă automat acest lucru (5.1.3) în locul dumneavoastră.

25
Notă: Modul automat de zi/noapte al iGO se bazează pe data curentă şi poziţia GPS
după care iGO calculează ora exactă de răsărit şi apus a soarelui din ziua respectivă
la locaţia respectivă. Folosind aceste informaţi iGO poate trece automat de la un
regim la altul cu câteva minute înainte de răsăritul soarelui, când deja cerul a început
să se lumineze, şi la câteva minute după apusul soarelui înainte de a se face
întuneric.

Notă: Sunt mai multe regimuri de zi şi de noapte livrate cu iGO. Pentru a vă alege
unul care corespunde nevoilor proprii, faceţi selecţia din Configurare (5.2.1 ).

Notă: Culorile menţionate şi capturile de ecran incluse în acest manual folosesc


regimurile implicite de noapte şi de zi. S-ar putea să nu fie aceleaşi cu cele pe care le
alegeţi.

Sfat: Dacă folosiţi iGO înainte de apus sau după răsăritul soarelui, căutaţi soarele pe
cerul din fundalul hărţii folosind vizualizarea 3D plană. Este afişat în poziţia reală
pentru a vă ajuta la orientare, fiind în acelaşi timp şi distractiv.

4.4.4 Străzile şi drumurile


Similaritatea iGO cu hărţile tipărite este folositoare când este vorba de străzi, cele
mai importante elemente ale hărţii referitor la navigare. iGO foloseşte coduri de
culoare similare cu cele cu care deja sunteţi obişnuit, iar lăţimea străzilor ţine cont de
importanţa lor, astfel încât nu va fi dificil să deosebiţi o autostradă de o stradă mică.

Străzile şi drumurile au nume sau numere pentru identificare. Bineînţeles, această


informaţie poate fi afişată pe hartă. iGO foloseşte două moduri diferite de a prezenta
denumirile străzilor. Modul convenţional, la fel ca pe harta tipărită, afişează nume
străzii aliniat cu banda ce reprezintă strada; celălalt mod este un tip de indicator
rutier virtual lipit de strada respectivă.

26
Nu trebuie să alegeţi între cele două moduri. iGO va folosi modul cel mai indicat
pentru nivelul de zoom şi de înclinare din momentul respectiv. Faceţi zoom prin
micşorare pentru a avea doar câteva străzi pe hartă şi înclinaţi harta pentru a
observa cu iGO comută rapid între cele două moduri.

Notă: Comutarea automata este activată chiar şi când se foloseşte Zoom Inteligent.
La început s-ar putea să vi se pară ciudat, dar după un timp veţi descoperi cum
ajustează informaţia prezentată la afişarea efectivă a hărţii. Este important deoarece
şoferul poate doar să arunce privirea pe hartă.

Sfat: Dacă nu doriţi să fiţi deranjat de numele străzilor pe durata navigării, le puteţi
dezactiva din ecranul Configurare Hartă (5.2.4).

Sfat: Drumurile principale au de obicei denumiri alternative (numere) în afara numelui


principal. În iGO puteţi alege dacă se afişează aceste denumiri alternative sau nu.
Puteţi alege acest lucru din Configurarea Hărţii (5.2.3).

4.4.5 Alte obiecte


Pentru a vă ajuta mai bine la orientare, harta iGO conţine şi obiecte care nu au o altă
funcţie de navigare în afară de a vă ajuta să vă identificaţi locaţia pe hartă. Acestea
sunt apele de suprafaţă, clădirile mari, pădurile, etc. Astfel este uşor să localizaţi
harta chiar şi pe o scală mare.

Sfat: Aceste obiecte sunt afişate folosind poligoane de texturi care apar naturale
pentru ochi. În cazul în care aveţi un PDA mai puţin puternic, puteţi alege să
dezactivaţi afişarea texturilor (5.2.5) pentru a elibera din resursele PDA-ului prin
înlocuirea texturilor cu suprafeţe cu o singură culoare.

27
4.4.6 Poziţia Curentă şi Urmărirea Parcursului
Când poziţia GPS este disponibilă, o săgeată albastră (galbenă pe regimul de
noapte) vă indică locaţia pe hartă. Direcţia orizontală a săgeţii reprezintă sensul de
deplasare. Săgeata este şi ea dimensionată şi rotită vertical în funcţie de nivele de
zoom şi de înclinare pentru a arăta realistic în orice moment.

iGO are o caracteristică integrată de Urmărire Parcurs care pune mereu săgeata de
poziţionare pe stradă, pe axul străzii în cazul unei străzi cu sens unic, şi pe partea
efectivă de deplasarea a drumului (ex. pe dreapta în Germania şi pe stânga în Marea
Britanie) pe străzile cu circulaţie din ambele sensuri.

Locaţia indicată de receptorul GPS este afişată ca un punct albastru pe hartă.


Aceasta vă poate ajuta la localizarea poziţiei dacă acurateţea GPS este prea scăzută
şi sistemul de Urmărire Parcurs vă poziţionează pe o stradă greşită. Este de
asemenea şi locaţia salvată în jurnalul de navigare (4.7.2.6).

Notă: Caracteristica de Urmărire Parcurs poate fi dezactivată din Setări Avansate


(5.6.4.4) pentru utilizarea pietonală. Când este dezactivată, săgeata este afişată
acolo unde punctul albastru ar fi dacă Urmărire Parcurs ar fi activă.

Când se pierde poziţionarea GPS, săgeata se face gri şi sare la ultima poziţie
cunoscută, dezactivând Urmărire Parcurs (ultima poziţie înainte de pierderea
recepţiei este de obicei incorectă, şi este posibil ca Urmărire Parcurs să aleagă o
stradă incorectă).

4.4.7 Punctul de pe hartă selectat, cunoscut şi sub numele de Cursor


Dacă atingeţi harta în orice loc sau alegeţi un articol specific în Căutare, acesta va
deveni punctul selectat de pe hartă, marcat cu un mic punct roşu şi care radiază

28
permanent cerculeţe roşii pentru a-l face vizibil la toate nivelele de zoom, chiar şi
atunci când este în fundalul unei harţi în modul 3D. Puteţi folosi acest punct ca start,
punct intermediar, sau destinaţia unui traseu, puteţi căuta PDI în vecinătatea lui, îl
puteţi marca sau să-l salvaţi ca PDI. Cursorul, atunci când este vizibil, este punctul
central al scalării hărţii.

Notă: Atunci când poziţia GPS este disponibil, şi Urmărire Poziţie este activă,
cursorul reprezintă întotdeauna poziţia GPS efectivă. Când alegeţi un alt punct prin
atingerea hărţii, sau folosind Căutare, noul Cursor este afişat pe ecran, Urmărire
Poziţie devine inactivă, şi butonul Urmărire apare pe ecran. Acum cursorul este noul
punct selectat, dar imediat ce atingeţi butonul Urmărire sau după pauza implicită iGO
restaurează Urmărire Poziţie (5.6.3.3), Cursorul sărind înapoi la poziţia GPS actuală.

4.4.8 Punctele marcate de pe hartă (Marcaje)


Cursorul poate fi însemnat cu un marcaj. Marcajele sunt prezentate ca şi cum ar fi
înfipte în hartă. Un marcaj este vizibil la toate nivelele de zoom şi rămâne în poziţia
respectivă până când îl de-marcaţi sau ştergeţi toate marcajele din Setări Avansate
(5.6.5.3).

Culoarea marcajului este dată de iGO în mod automat. Culorile diferite vă ajută la
identificarea marcajului dorit mai târziu în Istoric (6.3.2 ). Acolo sunt afişate împreună
cu adresa şi coordonatele GPS.

Sfat: Există o metodă rapidă de salvare a poziţiei GPS actuale ca marcaj. Apăsaţi
butonul Înregistrare (butonul hardware cu un simbol de casetă audio) pentru a salva
instantaneu marcajul (3.1.7).

29
Sfat: O modalitate rapidă de a afla coordonatele unei locaţii găsite pe hartă este
marcarea ei, după care căutarea coordonatelor în Istoric (6.3.2 ). În acest fel puteţi
salva şi coordonatele împreună cu marcajul pentru referinţe viitoare. Dacă mai târziu
nu aveţi nevoie de coordonate, doar selectaţi marcajul şi porniţi Caută Coordonatele
(6.3.3) pentru a vedea poziţia ca valoare implicită în noul ecran deschis.

4.4.9 PDI vizibile


iGO are încorporat în memorie sute de PDI-uri şi aveţi şi posibilitatea de a vă crea
propria bază de date de PDI-uri. Afişarea tuturor acestora pe hartă ar face harta prea
densă. În iGO aveţi posibilitatea să alegeţi ce PDI-uri să fie afişate şi care să fie
ascunse (4.7.2.4) folosind categoriile şi subcategoriile pe care toate PDI-urile le au.

Sunt folosite simboluri pentru afişarea PDI-urilor pe hartă. Pentru un PDI încorporat
este simbolul subcategoriei acestui PDI, pentru marcajele create, este simbolul pe
care l-aţi ales când aţi creat PDI-ul (poate fi schimbat mai târziu).

Aceste simboluri sunt destul de mari pentru a le recunoaşte şi sunt semitransparente


pentru a nu acoperi străzile şi intersecţiile din spatele lor.

Când harta este la o scală mare simbolurile nu sunt afişate. Pe măsură ce măriţi
zoom-ul, apar mici puncte la locaţiile PDI-urilor vizibile. Continuând zoom-ul vor
apărea şi simbolurile.

Dacă două puncte sunt prea apropiate unul de celălalt astfel încât simbolurile se
suprapun, un simbol multi-PDI este afişat, în locul celor individuale. Continuaţi
zoom-ul pentru a le vedea separat.

30
Notă: La navigare, simbolurile de PDI pot fi dezactivate împreună cu numele străzilor
(5.2.4). Dacă aveţi totuşi nevoie de aceste informaţii pe parcursul călătoriei, trebuie
doar să trageţi de hartă pentru a dezactiva Urmărire Poziţie (4.5.4) afişându-se astfel
din nou instantaneu numele străzilor şi simbolurile PDI-urilor. Acum puteţi apăsa
Enter sau să atingeţi Urmărire pentru reactivare Urmărire Poziţie.

Sfat: Atingeţi harta în apropiere sau pe un PDI şi veţi vedea lista numelor celor mai
apropiate PDI-uri în lista popup, dacă este activată (4.7.2.5). Pentru a vedea detaliile
oricărui PDI din listă, atingeţi simbolul albastru ’i’ din dreapta sa. Având foarte multe
PDI-uri în apropiere, această listă s-ar putea să nu fie completă. În meniul Cursor
(4.5.13 ) aveţi un buton numit PDI care vă conduce la un ecran cu toate PDI-uri din
vecinătate, unde le puteţi deschide câte unul pentru a-i afla detaliile şi să selectaţi
oricare din ele ca punct de traseu.

4.4.10 Elementele Traseului Activ


iGO foloseşte un sistem de criterii de drum cu destinaţii multiple în care aveţi un
punct de star (poziţia actuală dacă poziţia GPS este disponibilă), o destinaţie, linia
şoselei active de pe traseu şi opţional, puncte intermediare şi şosele inactive. Toate
sunt afişate pe hartă.

4.4.10.1 Punctul de start, puncte intermediare şi destinaţia

Aceste puncte speciale ale traseului sunt reprezentate prin steguleţe.

31
4.4.10.2 Ghidare animată pentru viraje

Evenimentele de pe traseu, altele decât punctele speciale menţionate mai sus sunt
reprezentate de săgeţi animate care indică direcţia în care trebuie să continuaţi
călătoria.

4.4.10.3 Şoseaua activă a traseului

Şoseaua activă este secţiunea traseului pe care trebuie să conduceţi. În absenţa


punctelor intermediare tot traseul este şoseaua activă. Când există puncte
intermediare, şoseaua activă este aceea care duce de la locaţia dumneavoastră la
următorul punct intermediar.

Secţiunea activă este afişată cu un verde deschis pe timp de zi, şi cu roşu pe timp de
noapte. În ambele cazuri, este cea mai vizibilă parte a hărţii chiar şi când este în
fundalul unei hărţi 3D.

Linia traseului este afişată pe partea de deplasare a drumului pentru cele cu


circulaţie în ambele sensuri şi pe axa drumului în cazul celor cu sens unic. Când
harta este scalată mai mic şi linia este destul de lată, o săgeţi mici for arăta direcţia
drumului. Acest lucru poate fi important dacă faceţi un conspect al traseului înainte
de a începe călătoria sau când intraţi într-o intersecţie complexă.

32
4.4.10.4 Şoselele inactive ale traseului

Celelalte secţiuni ale traseului sunt în continuare inactive. Ele sunt prezentate pe
hartă în aceeaşi culoare dar într-o nuanţă mai închisă decât cea activă. O secţiune
de traseu inactivă devine activă imediat ce ajungeţi la punctul intermediar de unde
aceasta începe.

4.4.10.5 Drumuri evitate de pe traseu

Deşi puteţi seta dacă se include sau se evită unele tipuri de drumuri în setările de
parametri Traseu (5.4.4), uneori apariţia lor pe traseu este inevitabilă în apropierea
startului, a punctelor intermediare sau a destinaţiei. În acest caz, iGO va afişa aceste
segmente ale traseului cu o altă culoare. Atât pe şoselele active cât şi cele inactive
ale traseului, ele sunt afişate cu roşu pentru culorile de zi şi cu galben pentru regimul
de noapte.

4.5 Ecranele cu hartă


Acum că am explicat conţinutul hărţii, urmează descrierea celorlalte elemente ale
ecranelor cu hartă. Sunt două ecrane cu hartă: Ecranul hartă şi ecranul Navigare.
Modul de afişare al hărţii este identic, dar vizualizarea şi comenzile lor sunt
optimizate pentru diferite scopuri.

Ecranul hartă va fi folosit în principal fără GPS, pentru căutarea pe hartă, crearea de
PDI-uri de utilizator sau pentru planificarea traseului pe baza punctelor de pe hartă.
Ecranul Hartă este conceput pentru a afişa maximul din hartă. Acest ecran este de
obicei folosit în modul 2D orientat spre Nord (puteţi face ca iGO să deschidă mereu
ecranul Hartă în acest mod – vezi 5.6.1.2).

Ecranul Navigare este conceput pentru conducerea maşinii. În afară de afişarea hărţi
conţine şi informaţii de călătorie suplimentare dacă doar vă plimbaţi (viteza, strada pe
care vă aflaţi, limita de viteză legală pe strada curentă) şi alte date de traseu dacă
sunteţi în navigare (ex. următoarea stradă de pe traseu, distanţa de parcurs, tipul
următorului eveniment de pe traseu). Acest ecran este de obicei folosit în modul 3D
Parcurs (puteţi face ca iGO să deschidă mereu ecranul Hartă în acest mod – vezi
5.6.1.3).

33
Sunt diverse controale, majoritatea similare, în ambele ecrane. Ele sunt descrise în
paginile următoare.

Conţinutul ecranului Hartă:

Conţinutul ecranului Navigare:

Nr. Afişaj Comandă


1 (doar Navigare) Manevra următoare* Deschide meniul Traseu*
2 n/a Mărire Zoom (opţional)
3 n/a Micşorare Zoom (opţional)
4 n/a Înclină în jos (opţional)
5 n/a Înclină în sus (opţional)
6 Urmărire poziţie GPS şi direcţie Re-activează Urmărire Poziţie / Zoom Inteligent
7 Selecţie punct Hartă (Cursor) Deschide Popup Info şi meniul Cursor
8 (doar hartă) scalare Hartă Zoom mărire/micşorare prin tragere
9 n/a Meniu (Căutare, Setări, Traseu, Principal)
10 Orientarea Hărţii şi Privire de Ansamblu Comută orientarea Nord, navigare şi Privire de
Ansamblu
11 Calitatea poziţiei GPS Deschide ecranul Date GPS
12 Stare baterie Deschide Setările
13 Activare sunet sau oprire Activează/Dezactivează oprirea sunetului
14 Înregistrare Jurnal Traseu sau redare Deschide ecranul Jurnal Traseu
15 n/a Deschide Meniul Cursor
16 (doar Navigare) Strada curentă Deschide ecranul Informaţii Traseu
17 (doar Navigare) Date** Călătorie şi Deschide ecranul Informaţii Traseu
Traseu
18 (doar Navigare) Distanţa până la n/a

34
următorul viraj***
19 (doar Navigare) Următoarea stradă*** n/a
20 (doar Navigare) Apropiere următorul n/a
viraj****
* Doar în ecranul Hartă când un traseu este activ
** Conţinut diferit în funcţie dacă un traseu este activ sau nu
*** Apare doar când un traseu este activ
**** Apare doar când un traseu este activ şi următorul viraj se apropie

4.5.1 Manevra următoare (Nr. 1)


Pe ecranul de Navigare acest câmp afişează o reprezentare grafică a următoarei
manevre din traseu. De exemplu când vă apropiaţi de un viraj, este indicat de o
săgeată fie că este un viraj uşor, normal sau cu un unghi foarte mare, sau la afişarea
unui sens giratoriu, numărul ieşirii este dat şi el în imagine.

Acest câmp are rol şi de buton. Atingeţi-l pentru a ajunge în meniul Traseu (4.7.3 ).
Pe ecranul Hartă, apare un meniu numit Traseu în locul acestui câmp de anticipare
manevră, dacă este un traseu activ. Acesta conduce şi el la meniul Traseu când este
vizibil.

4.5.2 Mărire şi micşorare Zoom (Nr. 2 & 3)


Aceste simboluri semi-transparente sunt afişate doar dacă „Zoom & Înclină” este
activat din meniul Setări (4.7.2.2).

După cum este deja descris în 3.1.2, Zoom-ul va schimba scala unei hărţi.
Depărtarea zoom prezintă o mai mare parte din hartă, în timp ce apropierea zoom
prezintă harta mai în detaliu.

Funcţia automată de Zoom Inteligent a iGO vă va efectua scalarea necesară


(micşorează zoom dacă următorul viraj este la distanţă mare pentru a vă permite să
vedeţi în depărtare şi măreşte zoom la apropierea de viraj pentru a vă permite să
recunoaşteţi manevra necesară). Dacă modificaţi nivelul de zoom, parte de zoom de
la Zoom Inteligent va fi dezactivată pentru a permite funcţionarea cu noile setări
(rotirea şi înclinarea automată rămân active). Pentru a reactiva Zoom Inteligent

35
trebuie să apăsaţi Enter (3.1) sau să atingeţi butonul Urmărire (4.5.4) sau să setaţi
iGO să facă automat acest lucru după câteva secunde (5.6.3.3).

4.5.3 Înclinare în sus şi în jos (Nr. 4 & 5)


Aceste simboluri semi-transparente sunt afişate doar dacă „Zoom & Înclină” este
activat din meniul Setări (4.7.2.2).

Aceste funcţii modifică unghiul de vizualizare verticală al unei hărţi în modul 3D. La
utilizarea iGO aveţi o mare varietate de unghiuri de vizualizare începând cu o
vizualizare de sus în jos (vizualizarea 2d este integrată perfect) până la o vizualizare
plană care vă permite să vedeţi în depărtare.

Funcţia automată de Zoom Inteligent a iGO va efectua înclinările necesare (oferă o


vizualizare plană dacă următorul viraj este la distanţă mare şi ridică unghiul la
apropierea de un viraj). Dacă modificaţi unghiul de vizualizare, parte de înclinare de
la Zoom Inteligent va fi dezactivată pentru a permite funcţionarea cu noile setări
(rotirea şi zoom-ul automat rămân active). Pentru a reactiva Zoom Inteligent trebuie
să apăsaţi Enter (3.1), să atingeţi butonul Urmărire (4.5.4) sau să setaţi iGO să facă
automat acest lucru după câteva secunde (5.6.3.3).

4.5.4 Urmărire poziţie GPS şi direcţie (Nr. 6)


Acest simbol semi-transparent este afişat dacă poziţia GPS este disponibilă şi harta
a fost mutată sau rotită. Apare şi când Zoom inteligent este activat la navigare şi
dacă scalaţi sau înclinaţi harta.

În mod normal iGO mută harta pentru a avea mereu afişată poziţia GPS undeva pe
hartă (când orientarea spre Nord este selectată), sau mereu în partea de jos, pe
centru, a hărţii (când este aleasă orientarea Navigare).

Mutarea hărţii în orice direcţie va bloca harta în poziţia în care o eliberaţi. Pentru a vă
reîntoarce la poziţia GPS, folosiţi butonul Urmărire. Rotirea hărţii în orice direcţie va
bloca doar orientarea hărţii, dar va menţine mişcarea pentru a arăta în continuare
poziţia GPS. Folosiţi Urmărire pentru a vă reîntoarce la orientare Nord sau Parcurs
(cea selectată anterior).

Când este activat Zoom Inteligent, scalarea sau înclinare hărţii opreşte şi zoom-ul
automat sau, respectiv, înclinarea automată. Pentru a vă reîntoarce la
funcţionalitatea completă a Zoom Inteligent, atingeţi acest buton.

36
Acest buton are un buton hardware echivalent prezentat în 3.1.

Sfat: În Setări avansate puteţi seta un timp de întârziere după care iGO accesează
butonul Urmărire automat în locul dumneavoastră (5.6.3.3). Acesta poate fi pornit
pentru re-activarea atât pentru Urmărire Poziţie cât şi pentru Zoom Inteligent.

4.5.5 Cursor (Nr. 7)


După cum este deja descris în 4.4.7, dacă atingeţi harta în orice loc sau alegeţi un
articol specific în Căutare, acesta va deveni punctul selectat de pe hartă, marcat cu
un mic punct roşu şi care radiază permanent cerculeţe roşii pentru a-l face vizibil.
Puteţi folosi acest punct ca start, punct intermediar, sau destinaţia unui traseu, puteţi
căuta PDI în vecinătatea lui, îl puteţi marca cu un pin, sau să-l salvaţi ca PDI.

Notă: Când poziţia GPS este disponibilă, butonul Urmărire apare şi el afişând
dezactivarea Urmărire Poziţie. Atingând acest buton va re-activa urmărire poziţie şi
va muta cursorul înapoi la poziţia GPS actuală. Acelaşi lucru se întâmplă când iGO
restaurează Urmărire Poziţie dacă este setat în Setări Avansate (5.6.3.3).

4.5.6 Scalare Hartă (Nr. 8)


Aceasta este disponibilă doar în ecranul Hartă. La vizualizare hartă 2D reprezintă
scala hărţii. La vizualizarea 3D este doar scala celei mai apropiate părţi a hărţii.

Puteţi folosi atât modul 2D cât şi cel 3D pentru scalarea hărţii. Trageţi spre stânga
pentru apropiere zoom sau stânga pentru depărtare zoom.

4.5.7 Meniu (Nr. 9)


Acest buton deschide Meniul cu motorul de Căutare, meniul Setări, meniul Traseu şi
ieşirea către ecranul meniului Principal. Acest Meniu va fi descris mai încolo în 4.7.

4.5.8 Orientarea hărţii şi Privire de Ansamblu (Nr. 10)


Puteţi vedea ecranele hărţii iGO în trei moduri de prezentare diferite. Acest
comutator va schimba dintr-unul în altul în următoarea ordine.

De obicei orientarea hărţii pentru navigare este în modul Parcurs Înseamnă că iGo
roteşte harta pe durata navigării pentru a privi întotdeauna în direcţia de parcurgere.
În acest mod direcţia unei săgeţi (busolă) reprezintă direcţia Nordului.

37
Atingeţi această icoană pentru a comuta la modul orientat spre Nord. Acum harta
este fixată pentru a avea întotdeauna partea de sus orientată spre nord. Simbolul se
schimbă pentru a afişa noul mod de orientare.

Atingeţi din nou simbolul pentru a intra în modul Privire de Ansamblu. Acest mod
apare similar cu cel orientat spre Nord cu o singură diferenţă: nivelul de zoom din
acest mod are o valoare fixă implicită pentru a vă oferi o mai bună prezentare a
locului unde sunteţi pe hartă. Puteţi schimba nivelul de zoom în orice moment, şi nici
măcar butonul de urmărire nu va fi afişat după aceea, dar după intrarea în modul
Privire de Ansamblu, nivelul de zoom implicit va fi aplicat din nou.

Săgeata reprezentând poziţia pe care o aveţi va fi fixă în mijlocul ecranului. Când


mutaţi harta în modul Privire de Ansamblu, butonul blocare va apărea, şi când este
apăsat, va muta harta pentru a avea iar poziţia dumneavoastră în mijlocul hărţii.

Pe de altă parte nu este permisă rotirea hărţii în modul Privire de Ansamblu. Acest
mod este un mod strict orientat spre nord.

Modul Privire de Ansamblu poate fi activat automat pe durata navigării atunci când
următorul viraj este la distanţă. Puteţi seta acesta şi nivelul fix de zoom din Privire de
Ansamblu în Setări Avansate (5.6.3.2). Modul Privire de Ansamblu este afişat cu un
simbol de avion.

Atingeţi din nou simbolul pentru a intra în modul Parcurs (rotire automată).

4.5.9 Calitatea poziţiei GPS (Nr. 11)


Similar cu simbolul găsit în ecranul date GPS (4.3.3), ecranele hartă vă informează şi
ele despre semnalul GPS. Aici aveţi aceleaşi patru valori:

• Antena satelit neagră cu n semn de exclamare roşu înseamnă că nu


există conexiune cu dispozitivul GPS. Navigarea GPS nu este posibilă.

• Roşu înseamnă că există o conexiune, dar semnalul este prea slab


pentru a oferi o poziţie. Navigarea GPS nu este posibilă.

• Negru înseamnă că este disponibilă poziţia GPS şi navigarea este


posibilă. Când este afişat doar o linie, poziţia este 2D (nu este oferită

38
altitudinea) şi erorile posibile pot fi semnificative, dar iGO este pregătit pentru
navigare.

• O antenă neagră cu două linii reprezintă o poziţie GPS 3D, iGO este
pregătit pentru navigare

4.5.10 Starea bateriei (Nr. 12)


Starea bateriei PDA este afişată de asemenea, de iGO. Din lungimea barei din
bateriei puteţi estima capacitatea rămasă. Unele exemple:

• Fulgerul din baterie indică faptul că bateria este în curs de încărcare.

• Bateria nu se încarcă, dar este la capacitate maximă.

• Bateria nu este plină, dar capacitatea este totuşi suficientă.

• Când interiorul baterie se face roşu, baterie trebuie reîncărcată.

Notă: iGO nu poate afişa starea bateriei a dispozitivului GPS dacă nu este încorporat
în PDA folosind aceeaşi baterie.

4.5.11 Oprire sunet (Nr. 13)


Prin atingerea acestui buton aveţi posibilitatea să opriţi rapid toate sunetele emise de
iGO. Aceasta nu va modifica nivelul volumului şi starea activă sau dezactivată a
ghidării vocale sau tastele sonore (toate ce vor fi setate în ecranul Setări Sunet: 5.3),
doar opreşte ieşirea sunetului. Când oprirea sunetului este activată, simbolul cu
difuzor este tăiat.

Atingeţi-l din nou pentru a reactiva sunetele.

Notă: Sunetul poate fi oprit şi din Setări Sunet (5.3). Acolo aveţi un comutator Master
care lucrează în paralel cu cel descris mai sus. Acolo aveţi şi un cursor Master, prin
care puteţi opri complet volumul dispozitivului. Prin aceasta el nu va fi afişat după
aceea ca fiind oprit.

39
4.5.12 Indicatorul înregistrarea Jurnal Parcurs/ redare (Nr. 14)
Când este înregistrat un jurnal de parcurs, un simbol roşu este afişat pe ecranele
hărţii. Acest simbol funcţionează ca un buton ce duce la ecranul Jurnal Parcurs
(4.7.2.6) unde puteţi opri înregistrarea sau să faceţi vizibil pe hartă jurnalul de
parcurs.

Pe durata rulării jurnalului de parcurs sclipeşte un simbol verde. Atingând acest


simbol (de fapt atingând ecranul oriunde) se opreşte simularea.

4.5.13 Meniul Cursor (Nr. 15)


Cursorul este punctul selectat de pe hartă cu un punct roşu şi care radiază cercuri
roşii în jurul său, Sau poziţia GPS actuală când este disponibilă şi Urmărire Poziţie
este activat. Când atingeţi ecranul pentru a plasa Cursorul, meniul Cursor apare
automat pentru a vă arăta lista de posibile funcţii pentru care puteţi utiliza Cursorul.
În acelaşi timp Popup Info (numele străzii, numărul clădirii şi lista de PDI-uri
învecinate) apare lângă punctul de hartă selectat dacă este activat Popup Info din
meniul Setări (4.7.2.4).

Dacă nu folosiţi meniul Cursor în câteva secunde, va dispărea automat înapoi în


josul ecranului, şi va dispărea şi Popup Info. Le puteţi face să re-apară prin
redeschiderea meniului Cursor folosind săgeata din colţul din dreapta jos. Când îl
deschideţi manual, va rămâne până îl veţi închide sau veţi trece la un alt ecran.

Sfat: Dacă doriţi să vedeţi harta din jurul Cursorului, închideţi meniul Cursor după
care redeschideţi-l. Când acest meniu este deschis manual, harta este întotdeauna
mutată pentru a avea cursorul în centru.

Conţinutul meniului Cursor depinde de ecran (Hartă sau Navigare) şi sunt uşor
diferite dacă este deja planificat un traseu activ. Aveţi următoarele opţiuni:

40
• Start: folosiţi Cursorul ca punct de plecare pentru traseu. Acest punct de
meniu este disponibil doar în modul Hartă şi atunci când nu este nici un traseu
activ.

• Traseu La: folosiţi Cursorul ca destinaţie a traseului. Acest buton este pentru
începerea unui nou traseu. Traseul anterior (dacă există) va fi ştearsă şi
înlocuită. În cazul în care este activ un traseu cu puncte intermediare, iGO vă
va întreba dacă chiar doriţi să îl ştergeţi cu toate punctele sale intermediare.

• Adaugă Intermediar: Inseraţi punctul selectat de pe hartă ce trebuie atins


înainte de destinaţia traseului. Acesta este modul de construire a traseului
intermediar în ordine inversă (când doriţi să introduceţi o oprire „du-te la A dar
înainte alimentează benzină de la B” sau doriţi să influenţaţi direcţia traseului).
Acest punct din meniu funcţionează dacă un traseu este deja activ.

• Scoate Intermediar: Scoate „punctul intermediar” de lângă sau la Cursor.


Traseul va fi recalculat imediat excluzând punctul şters. Acest punct din meniu
înlocuieşte Adaugă Intermediar şi este disponibil doar în cazul în care punctul
selectat este la sau lângă punctul intermediar.

• Continuare: indică o nouă destinaţie ce trebuie atinsă după destinaţia


anterioară. Noua destinaţie o înlocuieşte pe cea veche, care este retrogradat
la un punct intermediar. Aceasta este modalitatea de a construi un traseu cu
puncte intermediare în ordine normală (când doriţi să vizitaţi diverse destinaţii
„du-te la A după care la B”). Acest punct din meniu este disponibil dacă un
traseu este deja activ.

• Marcare: lasă un marcaj colorat pe hartă la punctul ales pentru o utilizare


ulterioară. Acest marcaj este vizibil la toate nivelele de zoom şi apare şi în
Istoric cu poziţia exactă în formatul latitudine/longitudine WGS84. Culoarea
marcajului este dată de iGO în mod automat.

• Anulare marcare: scoate marcajul de lângă sau la Cursor. Acest punct din
meniu înlocuieşte Marcajul şi este disponibil doar în cazul în care punctul
selectat este la sau lângă marcaj.

• Adaugă PDI: deschide noua fereastră de captură PDI pentru a vă permite să


adăugaţi punctul din hartă ales la lista de puncte de utilizator. Acest punct de
meniu este disponibil doar în ecranul Hartă şi dacă nu este nici un PDI în
aproprierea cursorului (ex: doar adresa este afişată în fereastra Popup Info).

• PDI: deschide lista de PDI-uri din vecinătatea punctului selectat. Acestea sunt
PDI-urile afişate în fereastra Popup Info. Dacă doriţi să adăugaţi un nou PDI la
cursor, puteţi face acest lucru prin atingere Nou din colţul din stânga jos. Acest
punct din meniu înlocuieşte Adaugă PDI şi este disponibil doar în ecranul
Hartă şi dacă există cel puţin un PDI în vecinătatea Cursorului.

41
4.5.14 Strada curentă (Nr. 16)
Acest câmp al ecranului Navigare afişează numele sau numărul (după caz) a străzii
curente sau a drumului pe care conduceţi.

Sfat: Unele drumuri au un nume alternativ (sau număr). Aceste este afişat în mod
normal cu numele primar în acest câmp. Puteţi opri aceste nume alternative din
Configurarea Hărţii (5.2.3).

4.5.15 Datele de Traseu şi Călătorie (Nr. 17)


Conţinutul acestor trei câmpuri sunt diferite la plimbare (fără un traseu activ) sau
navigaţi (urmând un traseu activ).

Când vă plimbaţi, câmpurile indică viteza actuală, limita de viteză a Străzii Curente şi
ora curentă.

Pentru navigare aveţi posibilitatea să alegeţi conţinutul celor trei câmpuri din Setări
Avansate / Opţiuni Afişare (5.6.1.6). Aici puteţi alege din următoarea listă. Singura
restricţie este aceea că nu puteţi alege o valoare care deja apare într-un alt câmp.
Conţinutul posibil al câmpului poate fi:
• Distanţa până la destinaţie (valoare implicită pentru câmpul din stânga)
• Timpul până la destinaţie (Timpul Estimat al Traseului, valoare implicită pentru
câmpul din mijloc)
• Distanţa până la următorul punct intermediar
• Timpul până la următorul punct intermediar
• Timpul până la manevra următoare (următorul eveniment de pe traseu)
• Viteza
• Limita de viteză
• TES (Timpul Estimat de Sosire) la următorul punct intermediar
• TES la destinaţie (valoare implicită pentru câmpul din dreapta)

4.5.16 Distanţa până la manevra următoare (Nr. 18)


Acest câmp arată distanţa de parcurs până la următorul eveniment de pe traseu
(viraj, sens giratoriu, ieşire, etc.)

42
Acest câmp este afişat doar la navigarea pe un traseu.

4.5.17 Următoarea stradă (Nr. 19)


Acest câmp indică drumul sau strada care urmează pe traseu..

Acest câmp este afişat doar la navigarea pe un traseu.

4.5.18 Apropiere următoarea manevră (Nr. 20)


Această bară este vizibilă doar la apropierea de următorul eveniment din traseu.
Apare pe ecran pentru a vizualiza distanţa când mai sunt 300 m până la următoarea
manevră, şi rămâne vizibil până când ajungeţi în acel punct.

Acest câmp este afişat doar la navigarea pe un traseu.

4.6 Ecranul Informaţii Traseu


Ecranul Informaţii Traseu conţine date şi unele funcţii de care aveţi nevoie când
navigaţi. Alte funcţii le puteţi găsi în meniul Traseu (4.7.3). Fără un traseu activ unul
din butoane este inactiv şi datele de traseu nu pot fi afişate.

Ca un reminder, puteţi deschide acest ecran în trei moduri: Atingând butonul Info din
meniul Traseu (4.7.3.6), atingând colţul din stânga sus al fiecărui ecran de hartă
când un traseu este activ, sau apăsând al 3-lea buton hardware.

4.6.1 Afişarea datelor de Traseu (pentru destinaţie şi puncte


intermediare)
În secţiunea de sus a ecranului puteţi vedea informaţii despre traseul curent. Acestea
sunt actualizate continuu cât timp ţineţi acest ecran deschis.

Când deschideţi ecranul, toate câmpurile conţin informaţii despre atingerea


destinaţiei finale. Atingeţi oricare din câmpuri pentru vizualizarea datelor despre
punctele intermediare începând cu primul până la destinaţia finală.

43
4.6.1.1 Linia Traseului

Partea de sus a ecranului afişează traseul planificat ca o linie orizontală. Punctul cel
mai din stânga este startul traseului, cel mai din dreapta este destinaţia finală şi
puteţi vedea steaguri de puncte intermediare pe linie la o distanţă proporţională unul
de altul.

Săgeata albastră (galbenă noaptea) ce reprezintă poziţia se va deplasa de la stânga


la dreapta, oferind o reacţie vizuală asupra călătoriei dumneavoastră.

Când atingeţi un punct intermediar, devine punct de pornire al traseului, trecutul va fi


şters, lini cu toate celelalte puncte intermediare va fi modificată instantaneu şi
săgeata sare înapoi în stânga.

Când iGo are nevoie să recalculeze traseul, săgeata nu va sări înapoi în stânga ca la
atingerea unui punct intermediar, dar poate devia puţin la stânga deoarece noul
traseu este foarte probabil să fie mai lung decât cel anterior.

Când vedeţi datele întregului traseu în câmpurile de mai jos, această linie este
colorată pe măsură ce linia traseu este afişată pe hartă. Când vedeţi datele unui
punct intermediar, traseul este colorat doar până la acel punct intermediar. Restul
liniei rămâne gri.

4.6.1.2 Distanţa Rămasă

Şi această valoare poate fi afişată în unul din câmpurile cu date Traseu din ecranul
navigare ca „Distanţa până la destinaţie”. Aceasta este distanţa pe care trebuie să o
parcurgeţi pe traseu înainte de a ajunge la destinaţia finală.

Dacă există puncte intermediare, atingeţi din nou oricare din câmpuri pentru a vedea
distanţa până la a atinge primul, al doilea, etc. punct intermediar.

4.6.1.3 Modul

Acest câmp prezintă modul de calculare al traseului. Aceasta este o selecţie a


câmpurilor„Traseu” şi „Vehicul” din setările parametrilor Traseu. Dacă aţi ales
Autoturism, Taxi, Autobuz sau Camion, tipul traseului (Cel mai Rapid, cel mai Scurt
sau Economic) va fi afişat aici; dacă aţi ales Urgent, Bicicletă sau Pieton, această
informaţie va fi afişată aici.

44
4.6.1.4 Timpul Rămas

Aceasta este o valoare estimată care poate fi afişată şi în unul din câmpurile cu date
Traseu din ecranul navigare ca „Timpul până la destinaţie”. Afişează timpul necesar
pentru atingerea destinaţiei finale a traseului pe baza străzilor rămase de parcurs.
Calcularea nu poate ţine cont de blocaje rutiere şi alte întârzieri posibile.

Dacă există puncte intermediare, atingeţi şi atingeţi din nou oricare din câmpuri
pentru a vedea timpul până la a atinge primul, al doilea, etc. punct intermediar.

4.6.1.5 Sosirea Estimată

Aceasta este o valoare estimată care poate fi afişată şi în unul din câmpurile cu date
Traseu din ecranul navigare ca „Timpul până la destinaţie”. Afişează timpul de sosire
la destinaţia finală a traseului pe baza străzilor rămase de parcurs. Calcularea nu
poate ţine cont de blocaje rutiere şi alte întârzieri posibile.

Dacă există puncte intermediare, atingeţi din nou oricare din câmpuri pentru a vedea
sosirea estimată la primul, al doilea, etc. punct intermediar.

4.6.1.6 Destinaţia / Punct intermediar

Acest câmp arată adresa exactă (sau coordonatele sale dacă adresa nu este
disponibilă) a destinaţiei finale.

Dacă există puncte intermediare, atingeţi din nou oricare din câmpuri pentru a vedea
adresa sau coordonatele pentru primul, al doilea, etc. punct intermediar.

4.6.2 Simboluri de atenţionare


Următoarele 5 pătrate sunt în mod normal gri. Unele dintre ele se fac roşii şi afişează
simbolul grafic în cazul în care sunt ataşate atenţionări la traseul planificat.

Accesaţi oricare dintre simboluri pentru afişarea descrierii lor.

Câteva exemple de simboluri disponibile:

• - Acest simbol indică faptul că trebuie să plătiţi o taxă pe traseul


recomandat.

• - Acest simbol indică faptul că traseul conţine autostrăzi. Atingeţi


simbolul pentru a vedea lungimea totală de autostrăzi din traseul recomandat.

• - Acest simbol indică faptul că trebuie să plătiţi o taxă de autostradă


inclusă pe traseul recomandat.

45
• - Acest simbol indică faptul că aveţi nevoie să vă îmbarcaţi pe un bac
pe traseul recomandat.

• - Acest simbol indică faptul că trebuie să plătiţi o taxă pentru bac.

• - Acest simbol este afişat când iGO nu a putu planifica un traseu


respectând0 toate preferinţele de tipuri de drumuri pe care le-aţi ales. Uneori
este imposibil să găsiţi un traseu adecvat în apropiere de start sau de
destinaţie.

• - Acest simbol vă avertizează că iGO a recomandat un traseu care nu


se potriveşte cu toate preferinţele pe care le-aţi ales în setările de Parametrii
Traseu.

• - Traseul recomandat conţine alei pentru pietoni

• - Traseul recomandat conţine drumuri nepavate.

• - Traseul recomandat conţine drumuri pentru care sunt necesare


permisiuni.

• - Informaţie – orice altă informaţie importantă dar care nu este


clasificată. Atingeţi simbolul pentru a vedea conţinutul.

• - Următoarea pagină – afişată când mai mult decât 5 simboluri de


atenţionare există pentru traseul recomandat.

4.6.3 Adaptare la ecran


Atingeţi acest buton pentru a avea o privire de ansamblu a întregului traseu
recomandat de iGO. Veţi ajunge la ecranul Hartă cu vizualizare 2D orientată spre
Nord astfel încât să verificaţi unde vă duce traseul.

4.6.4 Parametrii
Acest buton deschide ecranul cu setările parametrilor de Traseu (5.4) care mai pot fi
deschişi şi din meniul Traseu (4.7.3).

46
4.7 Meniu
Unele dintre funcţiile iGO pot fi găsite în Meniul programului. Poate fi accesat din
ecranele hărţii. Butonul Meniu poate fi găsit în colţul din dreapta sus al ecranele
pătrate şi portret ale hărţii şi în colţul din stânga jos pentru ecranele peisaj ale hărţii.

4.7.1 Căutare
Primul ecran din Meniu este Căutare. Aici aveţi celelalte opţiuni pentru determinarea
destinaţiei în afară de atingerea locaţiei pe hartă. Meniul căutare va fi descris mai
târziu în 6.3.

4.7.2 Setări
Aici găsiţi uşor un set de comutatoare.

4.7.2.1 Harta 3D

Când lumina verde este aprinsă, harta este în vizualizarea de perspectivă. Puteţi
folosi butoanele hardware 1 şi 2 pentru a schimba unghiul de privire. Când lumina
verde este stinsă, harta este afişată într-o vizualizarea convenţională de sus în jos.
Această vizualizare 2D este şi capătul plajei de înclinare, astfel că poate fi accesată
şi prin înclinarea în sus a hărţii. Modul 3D poate fi activat prin înclinarea în jos în
modul 2D. Modurile de vizualizare a hărţii sunt descrise în 4.4.1.

47
Notă: Când ajungeţi în vizualizarea 2D prin înclinarea hărţii, Zoom-ul Inteligent va
înclina harta când apăsaţi butonul Urmărire sau dispare după expirarea pauzei
(setată în Setări Avansate). Folosiţi acest buton pentru a comuta permanent la
vizualizarea 2D.

4.7.2.2 Zoom & Înclinare

Când lumina verde este aprinsă, simbolurile suplimentare (4.5.2 şi 4.5.3) apar pe
partea stângă a ecranelor hărţii pentru zoom şi înclinare fără a folosi butoanele
hardware.

4.7.2.3 Regimul de Noapte

Porniţi sau opriţi culorile de noapte pentru a suprascrie starea automată a schemelor
de culori a hărţii.

Notă: Folosind această opţiune se opreşte caracteristica Culori de Noapte Automate.


Trebuie să le reactivaţi din ecranul de Setări Generale (5.1 ) pentru a avea din nou
schimbarea automată a culorilor.

4.7.2.4 Gestionarea PDI-urilor

Acest punct din meniu este complex. Aici puteţi seta toţi parametrii din PDI-urile pe
care le-aţi salvat şi vizibilitatea PDI-urilor care erau deja încorporate în hartă.

Gestionarea vizibilităţii PDI-urilor încorporate

Hărţile din iGO sunt dotate cu un număr uriaş de PDI-uri. Afişarea tuturor ar face
harta prea densă (pentru a vedea cum sunt afişate PDI-urile vezi 4.4.9). Pentru a

48
evita acest lucru, aveţi posibilitatea să decideţi care grupe de PDI să fie afişate şi
care să fie ascunse pe hartă. iGO are un sistem de clasificare a PDI-urilor pe mai
multe nivele. Puteţi seta vizibilitatea primelor două nivele. Toate nivelele de mai jos
vor fi afişate sau ascunse conform cu subcategoria respectivă (ex: puteţi seta
vizibilitatea Benzinăriilor din categoria Servicii, dar toate mărcile prezentate în
această categorie vor fi fie afişate fi suprimate în totalitate).

Grupurile afişate cu un simbol gri ( ) sunt ascunse, simbolurile albastre ( ) sunt


vizibile pe hartă în timp ce acelea afişate cu două culori ( ) au unele din
subcategorii afişate iar altele sunt ascunse.

Dacă evidenţiaţi oricare din grupele de PDI prin atingerea lor, butonul din colţul din
stânga jos va deveni Afişare dacă grupa de PDI este ascunsă, sau Ascundere dacă
grupa este afişată sau parţial afişată.

Sfat: Pentru a face o grupă parţial afişată să fie afişată în totalitate, atingeţi de două
ori acest buton. Mai întâi va ascunde întregul grup, după care îl va afişa împreună cu
toate subgrupele sale.

Atingând din nou grupa PDI evidenţiată (cu excepţia PDI Personale – descrise mai
târziu) deschide lista subcategoriilor pentru aceea grupă. Aici nu puteţi vedea
subgrupele bicolore, deoarece doar categoriile din primele două nivele sunt setate
pentru vizibilitate. Afişarea şi ascunderea unei subgrupe este făcută în acelaşi fel ca
pentru grupele principale.

Gestionare PDI Personale

Prin evidenţierea urmată de atingerea lor PDI Personal activează ecranul principal de
gestionare PDI unde puteţi gestiona PDI-urile salvate. În acest ecran aveţi o listă de
categorii de PDI create pentru punctele pe care le-aţi salvat.

49
Notă: Grupa Nedenumit apare doar dacă aţi salvat deja un PDI fără a crea o nouă
grupă PDI pentru ea şi lăsând această grupă presetată.

Atingând oricare din numele de grupă va deschide o listă de PDI-uri salvate în aceea
grupă. Această listă este similară cu lista rezultatelor de PDI la căutare. Aveţi PDI-
urile din grupa selectată ordonate după distanţa faţă de poziţia actuală sau faţă de
Cursor când poziţionarea GPS nu este disponibilă sau cursorul este definit cu
Urmărire Poziţie dezactivată.

În lista de Grupe PDI Personale aveţi următoarele opţiuni:

• Afişare/Ascundere: la fel ca la PDI-urile încorporate aveţi posibilitatea de


afişare sau ascundere a tuturor PDI-urilor din categoria selectată pe hartă.
Grupele cu un simbol albastru sunt afişate, grupele cu simbol gri sunt
ascunse.

• Nou: Puteţi crea o nouă Grupă PDI Personal prin atingerea acestui buton.
Trebuie să atribuiţi un simbol, un nume şi un nivel maxim de zoom, la care
PDI-ul este încă afişat pe hartă (cu condiţia de a permite afişarea totală a
grupei PDI). Nu trebuie neapărat să creaţi înainte grupe PDI. Puteţi face mai
târziu acest lucru la salvarea unui nou PDI.

• Şterge: Puteţi şterge oricare din grupele PDI Personale create anterior.
Aceasta va şterge toate PDI-urile din aceea grupă. iGO vă va întreba dacă
sunteţi sigur că vreţi să faceţi acest lucru sau nu.

• Editare puteţi edita atributele (nume, simbol,nivel de vizibilitate) a grupei PDI


Personal salvate anterior.

50
• Anterior/Următor: dacă aveţi mai multe pagini cu grupe, aceste butoane vă vor
ajuta să răsfoiţi printre ele. Câmpul verde din stânga al acestor butoane
afişează pagina curentă şi numărul de pagini.

În lista de PDI Personale aveţi următoarele opţiuni:

• Filtrare: puteţi micşora lista de PDI-uri corespondente prin filtrare. La fel cum
faceţi la căutare, introduceţi doar câteva litere ale numelui de PDI dorit. Când
numărul de corespondenţe încape pe o singură pagină, iGO va afişa automat
lista. Dacă atingeţi Gata pe pagina de tastatură în orice moment anterior, veţi
primi lista de corespondenţe pe mai multe pagini.

• ABC/Distanţa: Prin atingerea acestui buton puteţi PDI-urile din grupă sortate
în ordine alfabetică. Atingând din nou se va întoarce la ordonarea în funcţie de
distanţă.

Când atingeţi oricare din PDI-urile din listă, veţi deschide o nouă fereastră cu
detaliile PDI-ului ales.

Aici aveţi următoarele opţiuni:

• Şterge: puteţi şterge oricare din PDI-urile salvate anterior. iGO vă va întreba
dacă sunteţi sigur că vreţi să faceţi acest lucru sau nu.

• Editare puteţi edita atributele (nume, simbol, grupă) a unui PDI salvat anterior.

51
• OK: Dacă atingeţi acest buton, ecranul de hartă va fi afişat cu PDI-ul ales în
mijlocul ei.

4.7.2.5 Popup Info

Când este activată această caracteristică, alegerea Cursorului (un punct roşu ce
radiază) în oricare din ecranele hărţii deschide şi o căsuţă pop-up cu numele străzii
alese, numărul clădirii şi numele PDI-urilor învecinate, dacă există cel puţin unul.

Sfat: Atingerea unuia dintre simbolurile albastre de Informaţie din spatele numelui
PDI deschide detaliile PDI-ului respectiv.

4.7.2.6 Gestionarea Jurnalelor de Parcurs

Folosind iGO este posibil să salvaţi jurnalele de parcurs pentru călătoriile


dumneavoastră. Aveţi acest ecran pentru gestionarea tuturor jurnalelor de parcurs.
Aici puteţi vedea o listă a tuturor jurnalelor de parcurs salvate.

Numele iniţial al unui jurnal de parcurs este data şi ora la care a fost înregistrat.
Pentru a face uşoară deosebirea între ele, puteţi schimba numele lor.

52
Fiecare jurnal de parcurs are o culoare. Este afişată în stânga numelui său când
jurnalul de parcurs este vizibil pe hartă. Dacă parcursul nu este vizibil, un caracter
subliniat este afişat la stânga numelui său. Atingând linia jurnalului de parcurs
evidenţiat va comuta între afişarea şi ascunderea acelui jurnal. Jurnalul de parcurs
va fi desenat pe hartă folosind culoarea din dreptul numelui său.

Când este înregistrat un jurnal de parcurs, apare o nouă linie în această listă,
subliniată, deoarece jurnalele de parcurs nou înregistrate nu sunt afişate în mod
normal pe hartă. Această linie are un nume special (Înregistrare parcurs curent)
pentru a o deosebi de celelalte. Parcursul primeşte numele său permanent automat
când se încheie înregistrarea.

Sfat: Dacă doriţi să vedeţi jurnalul de parcurs ce se înregistrează, evidenţiaţi şi


atingeţi din nou linia sa pentru a-l face vizibil.

În acest ecran aveţi următoarele opţiuni:

• Înregistrare: aceasta va iniţia înregistrarea jurnalului de parcurs. O nouă linie


numită „Înregistrare parcurs curent” apare în listă şi poziţiile GPS vor fi salvate
până la oprirea înregistrării sau ieşirea din iGO. Un simbol roşu (4.5.12) este
afişat pe ecranele de hartă pentru a vă informa că înregistrează. Atingând
acest simbol se va deschide acest ecran de Jurnal Parcurs.

• Oprire înregistrare: dacă se înregistrează, acest buton o opreşte. Noul jurnal


de parcurs va fi redenumit.

• Info: Acest buton deschide un ecran cu detaliile jurnalului de parcurs. Aici


puteţi verifica unele din datele sale de bază şi în plus puteţi:

o Să schimbaţi numele jurnalului de parcurs (butonul Redenumire),

53
o Să schimbaţi culoarea jurnalului de parcurs (Culoare pe selectorul de
hartă),

o Să îl afişaţi pe hartă (Butonul Adaptare la ecran) sau

o Exportaţi datele pe cardul SD în format GPX (butonul Exportare).

• Reluare: Apăsaţi acest buton pentru a vedea o simulare pe hartă a jurnalului


de parcurs salvat. Un simbol verde (4.5.12) este afişat pe ecranele de hartă
pentru a vă informa că nu este o simulare ci o reluare pe baza jurnalului real
ce a fost salvat.

• Ştergere: Puteţi şterge un jurnal de parcurs dacă nu vă mai este necesar. iGO
vă va cere confirmarea înainte de a-l şterge.

• Opţiuni jurnal parcurs: Acest buton din colţul din dreapta sus conduce la un
ecran de configurare unde puteţi seta parametrii jurnalului de parcurs:

o Intervalul de actualizare înseamnă cât de des punctele de parcurs vor fi


salvate. Informaţia de poziţionare este în mod normal recepţionată o
dată pe secundă de la GPS. Dacă nu aveţi nevoie de un astfel de jurnal
detaliat, puteţi creşte acest număr pentru a salva spaţiul pentru
jurnalele de parcurs.

o Mărimea curentă a autosalvări parcursului: Această cifră indică cât de


multă memorie este rezervată de jurnalele de parcurs salvate automat.

o Activare auto-salvare: Când auto-salvarea este activată, nu aveţi


nevoie să porniţi şi să opriţi salvarea jurnalului de parcurs în mod
manual. iGO va porni automat înregistrarea jurnalului de parcurs
imediat ce poziţionarea GPS este disponibilă.

o Limitare dimensiune fişier: Aici puteţi seta dacă doriţi sau nu


maximizarea dimensiunii bazei de date unde sunt ţinute jurnalele de
parcurs salvate automat.

o Maxim dimensiune fişier: Aici puteţi seta dimensiunea maximă a bazei


de date dacă limitarea mărimii fişierului de parcurs este activată
folosind opţiunea anterioară.

o Creează jurnal NMEA/SIRF: Independent de jurnalul de parcurs


normal, puteţi instrui iGO să înregistreze datele originale ale GPS,

54
recepţionate de la dispozitivul GPS. iGO poate lucra cu dispozitivele
GPS care folosesc fie protocolul NMEA fie SiRF, astfel încât datele
salvate vor fi într-unul dintre aceste formate. Aceste jurnale sunt salvate
ca fişiere text separate pe cardul SD şi nu pot fi afişate sau rulate în
reluare de către iGO. Ele sunt pentru cererile de post procesare, în
cazul în care aveţi aceste cereri. Fiţi atenţi la salvarea datelor originale
GPS, deoarece pot ocupa foarte repede memoria disponibilă.

4.7.3 Traseu
Acest meniu conţine opţiuni de gestionare a diferitelor setări din cadrul programului.

4.7.3.1 Replanificare

Acest punct din meniu este disponibil doar dacă un traseu este deja activ şi
poziţionarea GPS este disponibilă.

Conduce la un meniu cu patru opţiuni. Folosind una dintre aceste funcţii puteţi
modifica traseul actual.

55
Replanificare

Această funcţie repetă planificarea traseului pe baza aceloraşi setări folosite pentru
calcularea traseului anterior. Această posibilitate este cel mai des folosită când
replanificarea automată la devieri de la traseu este dezactivată. Totuşi îl puteţi avea
în vedere când călătoriţi pe un drum paralel cu cel recomandat de traseu. În acest
caz iGO nu trebuie să recalculeze traseul pentru o perioadă, dar din acest loc puteţi
impune recalcularea lui. Acesta este şi butonul pe care îl veţi folosi cel mai des când
fereastra apare automat în cazul activării recalculării manuale a traseului în 5.1.5.2.

Renunţare la următorul punct intermediar / Şterge Traseul

Puteţi modifica traseul prin excluderea următorului punct intermediar dacă decideţi că
nu mai este necesar; dacă l-aţi avut doar pentru a influenţa traseul dar nu vreţi să
ajungeţi la el; sau dacă aţa ajuns deja la el şi iGO tot menţine navigarea către acel
punct. Când nu mai rămân puncte intermediare (rămâne doar destinaţia), numele
acestui buton devine Şterge Traseu şi anulează navigarea.

Ocolire

Când ajungeţi la un blocaj rutier sau drum blocat, puteţi dori ca iGO să nu
recalculeze traseul astfel încât să conducă la traseul iniţial de îndată ce poate.
Această funcţie vă oferă o listă de distanţe de ocolire din care puteţi alege. Alegeţi
una pe care o consideraţi adecvată la dificultatea traficului pe care îl aveţi de
înfruntat.

Notă: Această funcţie vă oferă o alternativă pentru următoarea secţiune a traseului


recomandat. Pentru a schimba secţiunile următoare ale traseului sau pentru a evita
anumite străzi sau viraje, folosiţi funcţia de Evitare din Itinerar (4.7.3.3).

Anulare

Această opţiune vă întoarce direct la ecranul hărţii fără recalcularea traseului activ.
Dacă alegeţi această opţiune când este activată calcularea manuală a traseului în
5.1.5.2, navigarea se opreşte şi va fi activată din nou când vă reîntoarceţi la traseul
iniţial.

4.7.3.2 Ştergere

Atingeţi Ştergere pentru a şterge traseul activ împreună cu toate punctele sale din
traseu (plecare, puncte intermediare şi destinaţia). Când un traseu este şters, trebuie
să reconstruiţi traseul în cazul în care aveţi nevoie din nou de el. iGO vă va avertiza
înainte de a şterge datele de traseu.

56
Notă: Când un PDI este folosit ca punct intermediar de traseu, ştergând traseul nu
veţi şterge şi PDI-ul, ci doar rolul său din traseu.

4.7.3.3 Itinerariu

Această funcţie deschide itinerariul (lista cu evenimente din traseu) al traseului activ.
Itinerariul are trei moduri de afişare diferite şi două funcţii.

Moduri de afişare

Modurile de afişare sunt diferite doar prin numărul de evenimente afişate din listă.
Elementele liste sunt întotdeauna afişate cu toate informaţiile disponibile, inclusiv
pictograma acţiunii necesare şi a distanţei evenimentului faţă de elementul anterior
din listă.

Itinerariul iGO este actualizat constant la navigarea pe un traseu. Elementul din listă
care urmează la navigare este cel evidenţiat până când veţi evidenţia un altul prin
atingere. După care evidenţierea va rămâne pe elementul pe care l-aţi ales.

• Instrucţiuni Detaliate: acestea sunt afişate când este deschis itinerariul. este
lista de evenimente cu detaliile complete. Toate intersecţiile importante sunt
afişate în listă, chiar li cele care urmează a fi traversate.

• Instrucţiuni: prin atingerea butonului Mod la vederea listei de evenimente care


au nevoie de atenţia noastră, de ex. lista de manevre pe durata traseului.
Acestea sunt evenimentele din câmpul de afişare următorul Viraj şi anunţat
prin instrucţiunile vocale.

• Sumarul traseului: atingând din nou butonul Mod puteţi avea o privire de
ansamblu a traseului având doar o listă cu drumurile şi cu pieţele importante
de pe traseu.

Afişare

Atingeţi acest buton pentru a vedea lista articolelor evidenţiate afişate pe hartă.
Aceasta vă va ajuta la identificarea evenimentelor din listă.

Evitare

57
Atingeţi acest buton pentru a avea o listă de posibilităţi pentru modificarea traseului.
Acestea vă permit să recalculaţi traseul evitând evenimentul ales şi uneori şi pe cel
următor. Opţiunile sunt de diverse feluri:

• Manevra: această opţiune evită acţiunea sugerată de evenimentul evidenţiat


din traseu. De exemplu, dacă aveţi un viraj prea dificil de executat în orele de
vârf, iGO va recalcula traseul excluzând acel viraj. Dacă următoarea stradă
este importantă pentru traseu, este foarte probabil că doar veţi înlocui virajul
cu mai multe viraje mai uşoare pentru a ajunge pe aceeaşi stradă.

• Strada: când alegeţi excluderea unei străzi din listă, traseul va fi replanificat
fără această stradă. Este util la anticiparea unui blocaj rutier pe o stradă de pe
traseu sau când un drum blocat este anunţat la radio, şi găsiţi aceea stradă pe
itinerariul dumneavoastră.

• Distanţe: de asemenea puteţi găsi în această listă şi butoane pentru distanţe.


Ele sunt similare cu cele din lista de Ocolire din meniul de Replanificare
(4.7.3.1), dar şi acestea pot fi folosite pentru părţile din traseu aflate la
distanţă.

Notă: Nu trebuie să deschideţi itinerariul dacă intraţi într-un blocaj rutier sau pe un
drum blocat. Pentru a obţine imediat un traseu alternativ folosiţi funcţia Ocolire sau
Replanificare (4.7.3.1).

4.7.3.4 Simulare

Această funcţie nu are rol de navigare dar vă poate ajuta să aveţi o imagine asupra
traseului. Aceasta este o simulare a traseului care vă prezintă ceea ce veţi vedea
mai târziu la navigare. Sunt două posibilităţi pentru rularea simulării.

Simulare Rapidă

Atingeţi simulare pentru a parcurge rapid traseul. iGO va parcurge traseul în modul
Navigare cu aproximativ viteza sunetului pentru a vă oferi o imagine de ansamblu
asupra evenimentelor de pe traseu. Aceasta înseamnă mai mult decât afişare cu
rapiditate. Având adăugate câteva cadre în plus la viraje pentru a le face observabile,
vă veţi putea menţine orientarea.

Acest mod este util când doriţi să aveţi o imagine asupra traseului înainte de
începerea călătoriei. Atingeţi ecranul în orice loc pentru a opri simularea.

58
Simulare în timp real

Un mod alternativ de a rula Simularea este să atingeţi butonul, ţinând apăsat în


acelaşi timp primul buton hardware (Înclină în jos). În acest mod simularea rulează la
viteza normală (folosind limita legală de viteză de pe străzile şi drumurile din traseu)
şi cu anunţarea instrucţiunilor vocale.

Acest mod este folositor în principal pentru o demonstraţie iGO sau pentru a învăţa
cum funcţionează înainte a începe prima călătorie.

4.7.3.5 Editare

Atingeţi Editare pentru a vedea lista tuturor punctelor de pe traseu. Primul element al
listei este punctul de plecare al traseului fără o poziţie GPS validă, ultimul punct
intermediar atins dacă deschideţi lista în timpul navigării sau punctul din care iGO a
replanificat recent traseul. Aceasta înseamnă că lista este actualizată permanent şi
punctele intermediare sunt eliminate în timpul călătoriei. Ultimul element din listă este
destinaţia finală.

Folosiţi săgeţile din dreapta pentru a răsfoi lista şi atingeţi orice linie pentru a o
evidenţia. Cu elementul din listă evidenţiat aveţi următoarele opţiuni prin folosirea
butoanelor din partea de jos a ecranului:

• Adaugă: puteţi adăuga un nou punct pe traseu (sau o nouă destinaţie finală
dacă elementul evidenţiat este ultimul din listă) după punctul selectat. Meniul
Căutare se deschide automat pentru a putea căuta o adresă, oraş, PDI, una
dintre destinaţiile favorite sau să alegeţi un punct din lista Istoric. Imediat ce aţi
selectat oricare dintre acestea, iGO se întoarce în acest punct şi selecţia
aleasă apare chiar sub linia evidenţiată.

• Ştergere: puteţi şterge punctul selectat din listă. Dacă punctul selectat din listă
este ultimul, punctul intermediar anterior va deveni noua destinaţie finală.

• Optimizare: puteţi optimiza ordinea destinaţiilor dacă nu aveţi o anumită ordine


pe care doriţi să o menţineţi. La atingerea acestui buton, iGO reordonează
lista instantaneu pentru a vă ajuta să economisiţi timp şi combustibil.
Optimizarea se face doar pentru punctele intermediare. Punctul de plecare şi
cel de destinaţie rămân, bineînţeles, în poziţiile lor.

• Sus şi Jos: folosind aceste butoane puteţi reordona lista prin mutarea în sus
sau în jos pe listă a elementului evidenţiat.

59
4.7.3.6 Info

Acest buton deschide ecranul de Informaţii Traseu descris în 4.6. În acest ecran aveţi
informaţiile efective despre traseu şi câteva opţiuni suplimentare pentru verificarea şi
modificarea traseului activ.

4.7.4 Butonul Principal


Butonul Principal din colţul din dreapta jos conduce la ecranul Meniului Principal
descris în 4.1.

60
5 Configurare

iGO vă oferă posibilitatea efectuării unor diverse configurări avansate care vă


permite configurarea funcţiilor programului. Ecranul Configurare poate fi accesat
direct din ecranul Meniului Principal (4.1) şi din meniul Administrare (4.5.10), în timp
ce alte subecrane sunt accesibile din ecranele hartă sau din alte părţi ale
programului.

5.1 General
Aici puteţi modifica setările de bază ale iGO.

5.1.1 Regim de siguranţă


Regimul de siguranţă va dezactiva ecranul tactil la o viteză mai mare de 10 km/h (6
mph) pentru a vă menţine atenţia asupra drumului. Veţi putea folosi butoanele
hardware pentru a schimba nivelele de zoom şi de înclinare sau să deschideţi
ecranul Informaţii Traseu dar nu puteţi alege o nouă destinaţie sau să modificaţi
setările.

61
La dezactivarea Regimului de Siguranţă veţi fi avertizaţi de iGO.

5.1.2 Setare Destinaţii Preferate


Aveţi o opţiune în iGO prin care selectaţi două dintre destinaţiile dumneavoastră cele
mai frecvente ca fiind preferate (6.3.5). În acest fel puteţi începe navigarea către
oricare din ele doar prin două atingeri de ecran. Numele iniţiale ale acestor puncte
sunt Acasă şi Serviciu.

Aici le puteţi redenumi şi specifica locaţiile lor. Pentru a determina locaţia puteţi folosi
Căutare, la fel ca şi pentru destinaţia traseului şi, în funcţie de alegere şi de
informaţia disponibilă, locaţia va fi afişată ca o adresă de stradă, o poziţie cu
latitudine/longitudine sau amândouă. Meniul Căutare (0) din iGO este folosit pentru
specificarea locaţiei.

Notă: Dacă încercaţi să alegeţi oricare din destinaţiile preferate din meniul Căutare
(6.3.5) înainte de a le defini, iGO vă oferă posibilitatea să ajungeţi în acest ecran
pentru setarea lor.

5.1.3 Regimul de Noapte automat


Folosind regimul de noapte automat, iGO va schimba între regimul de zi şi cel noapte
cu câteva minute înainte de apusul soarelui şi cu câteva minute după răsărit pe baza
datei şi a informaţiilor de locaţie furnizate de GPS. Imediat ce aţi setat o schemă de
culori permanentă din meniul Setări (4.7.2.3), acest mod automat se va dezactiva.
Dacă aveţi nevoie ca iGO să comute din nou între culori trebuie să reactivaţi de aici
această caracteristică.

62
5.1.4 Avertizare pentru viteză excesivă
Hărţile folosite de program pot conţine informaţii despre limitele de viteză ale
segmentelor rutiere. iGO vă poate avertiza dacă depăşiţi limita actuală. Această
informaţie este posibil să nu fie disponibilă pentru regiunea dumneavoastră (întrebaţi
reprezentantul local) sau să nu fie corectă în totalitate pentru toate drumurile de pe
hartă. Această setare vă permite să decideţi dacă doriţi să primiţi sau nu avertizări.

La dezactivarea acestei opţiuni, iGO deschide un nou ecran unde puteţi seta
parametrii pentru avertizările de viteză excesivă.

Aveţi posibilitatea să setaţi două tipuri diferite comportament pentru atenţionare:


până la o anumită limită de viteză şi peste această limită.

5.1.4.1 Toleranţa la viteză

Aceasta este viteza reala comparată cu limita de viteză la care iGO vă avertizează
de viteza excesivă. Alegeţi dacă doriţi să setaţi toleranţa ca o valoare Fixă (diferenţa
faţă de limita de viteză) sau ca Procentaj.

În funcţie de aceasta valorile cursorului sunt diferite.

Pot fi setate atât valori pozitive cât şi negative în modurile procentaj sau diferenţă.

5.1.4.2 Limita alternativă de viteză

Dacă limita de viteză de pe segmentul actual de drumul este egală sau mai mare
decât această limită, atenţionarea de viteză va folosi o toleranţă alternativă de cea de
bază.

Mutaţi cursorul în poziţia cea mai din dreapta pentru a dezactiva atenţionarea de
viteză alternativă. Astfel setările de la cursorul de sus va determina atenţionarea
pentru toate tipurile de drumuri.

5.1.4.3 Toleranţa alternativă de viteză

Dacă limita de viteză de pe segmentul actual de drumul ajunge la valoarea setata ca


limita Alternativă de viteză, această setare o va înlocui pe cea de bază din partea de
sus a acestui ecran. Cursorul şi selectorul funcţionează exact ca cele descrise în
5.1.4.1.

63
Exemplu: pentru a înţelege mai bine cum funcţionează această caracteristică,
urmăriţi acest exemplu. Dacă folosiţi setarea din ecranul exemplu din stânga (portret)
10 km/h – 100 km/h – 5%) iGO vă va avertiza când veţi conduce la următoarele
viteze:
Limita de viteză Atenţionare la
40 km/oră 50 km/oră (=40 km/oră + 10 km/oră)
60 km/oră 70 km/oră (=60 km/oră + 10 km/oră)
90 km/oră 100 km/oră (=90 km/oră + 10 km/oră)
100 km/oră 105 km/oră (=100 km/oră + 5%)
120 km/oră 126 km/oră (=120 km/oră + 5%)
160 km/oră 168 km/oră (=160 km/oră + 5%)

5.1.5 Replanificarea Traseului


Odată ce un traseu este planificat, această setare va instrui iGO ce să facă când veţi
devia de la acel traseu.

5.1.5.1 Automat

Traseul poate fi replanificat automat la câteva secunde de la abatere.

5.1.5.2 Mai întâi cere

iGo vă poate întreba de preferinţele dumneavoastră de fiecare dată când deviaţi.


Traseul nu va fi replanificat până când nu alegeţi din lista următoare, explicată şi ea
la 0.

Opţiunile sunt:

• Replanificare: iGO va replanifica traseul folosind setările anterioare. Rezultatul


este identic cu cel obţinut dacă replanificarea Automată ar fi fost aleasă.

• Renunţare la următorul punct intermediar / Şterge Traseul: iGO va scoate


următorul punct intermediar din listă şi va recalcula traseul fără acesta. Folosiţi
această opţiune, de exemplu, când nu doriţi să ajungeţi la un punct
intermediar care a fost adăugat doar pentru a aduce traseul înspre acel punct.
Dacă mai aveţi doar o singură destinaţie rămasă, denumirea butonului va fi
Ştergere Traseu şi va încheia navigarea.

64
• Ocolire: În cazul în care aţi deviat de la traseul original datorită unui blocaj
rutier sau a unor lucrări de pe traseu, folosind această opţiune şi în funcţie de
distanţa la care doriţi iGO să ocolească traseul original, va prevenire revenirea
programului la traseul original cu prima ocazie.

• Anulare: ieşiţi fără a replanifica traseul Navigarea se opreşte şi va fi activată


din nou când veţi reveni la traseul original.

5.1.5.3 Dezactivat

Dacă rămâneţi la traseul original şi doriţi să reveniţi la el pe cont propriu, puteţi


dezactiva replanificarea. În acest fel ghidarea se va opri până la revenirea pe cont
propriu la traseul recomandat.

5.1.6 Orientarea Afişării


Aici puteţi seta cum doriţi să folosiţi iGO, cu orientare portret sau în două moduri tip
peisaj. Această setare este total independentă de setările similare ale Pocket PC,
astfel încât nu aveţi nevoie de o acţiune suplimentară, când folosiţi PDA-ul în modul
portret şi iGO în modul peisaj, sau invers, sau dacă doriţi ca iGO să arate la fel
indiferent de orientarea folosită de PDA.

Utilizând iGO la un PDA cu rezoluţia ecranului de 240 pixeli cu 240 pixeli, iGO se va
ajusta automat la respectiva rezoluţie şi această setare va schimba doar orientarea
afişării, dar datorită ecranului pătrat conţinutul va rămâne acelaşi.

5.2 Setările de hartă


În acest ecran puteţi seta câţiva parametrii ce determină modul de afişare al hărţilor
în iGO.

65
5.2.1 Regimul culorilor de noapte / zi
iGO este dotat cu diferite scheme de culori pentru uz pe timp de zi sau noapte.
Întotdeauna există un regim de zi selectat şi un regim de noapte selectat pe care iGO
le foloseşte la comutarea de la zi la noapte şi înapoi.

Atingeţi butonul respectiv şi alegeţi o nouă schemă din listă.

5.2.2 Detaliile modurilor Hartă / Navigare


Cu cât este mai puţin detaliată harta, cu atât mai repede iGO o poate desena şi
muta. Veţi observa că iGO are un motor grafic foarte rapid care este capabil să mute
chiar şi hărţile detaliate la viteze înalte. Totuşi, veţi observa că performanţele
anumitor modele mai vechi de PDA pot fi îmbunătăţite prin descreşterea numărului
de detalii de pe hartă.

Această setare are trei valori: Mai Multe detalii, Normal, mai Puţine detalii (rapid). Ele
conţin nivele de zoom presetate pentru toate obiectele din hartă. Setarea la un nivel
înalt de detalii va rezulta în obiecte care apar mai repede la apropiere zoom.

Deşi vizualizarea hărţii în iGO este în principal aceeaşi în modurile Navigare şi Hartă,
aici aveţi şansa să faceţi o diferenţă în detaliile hărţii ajustându-le la aşteptările de
viteză pentru funcţiile lor.

5.2.3 Nume Alternative de Drumuri


Unele autostrăzi au un nume sau număr internaţional pentru călătorii străini. Aici
puteţi decide dacă afişaţi doar numele local sau pe amândouă.

5.2.4 Afişaţi Denumirea Străzilor


Aici puteţi seta dacă doriţi sau nu să vedeţi denumirea străzilor şi simbolurile de PDI
pe hartă când conduceţi. Pe baza nivelelor curente de zoom şi de înclinare, numele
străzilor sunt afişate fie aliniat cu strada sau pe indicatoare lipite de străzi (4.4.4).
Dacă activaţi aceste semne, va fi mai uşor să recunoaşteţi locaţia din hartă, dacă le
dezactivaţi va fi mai uşor de observat structura drumului.

Notă: Puteţi să dezactivaţi denumirea străzilor şi simbolurile PDI doar dacă iGO vă
urmăreşte poziţia. De îndată ce mutaţi harta şi Urmărire Poziţie (4.5.4) este
dezactivat, denumirea străzilor şi simbolurile devin din nou vizibile. Apăsaţi Enter sau
atingeţi Urmărire pentru a reactiva Urmărire Poziţie şi să dispară din nou denumirile
şi simbolurile.

66
5.2.5 Poligoanele texturate
Dacă activaţi poligoanele texturate veţi avea afişate pe hartă râurile, lacurile, pădurile
şi alte obiecte mari într-o manieră mai realistică şi atractivă. Dezactivarea va produce
suprafeţe uniforme dar şi performanţe mai bune pentru PDA-urile mai vechi cu un
procesor mai încet. De asemenea, consultaţi 4.4.5.

5.3 Setările de sunet


În această pagină puteţi seta opţiunile de sunet ale iGO.

5.3.1 Comutator/master volum sunet


Puterea sunetului iGO este independentă de setările din PDA. Când rulaţi iGO,
poziţia acestui cursor determină nivelul de volum al dispozitivului. Când ieşiţi din
program, revine la setările dispozitivului.

Partea din stânga a acestui control funcţionează ca un buton de oprire sunet. Când îl
atingeţi opriţi toate sunetele din iGO. Acesta lucrează în tandem cu butonul Silenţios
(4.5.11) din ecranele hărţii. Dezactivând unul dintre ele va schimba şi starea celuilalt.

5.3.2 Comutator/volum indicaţii vocale


Comutatorul din stânga poate porni sau opri indicaţiile audio ale iGO. Când este
pornit, cursorul din dreapta va ajusta intensitatea indicaţiilor vocale. În poziţia cea
mai din stânga, indicaţiile vocale sunt oprite, în poziţia cea mai din dreapta se aplică
setările din volumul master.

5.3.3 Comutator/Volum taste sonore


Comutatorul din stânga poate porni sau opri tastele sonore. Tastele sonore sunt
confirmări audio ale apăsării butoanelor hardware sau ale atingerii ecranului tactil.
Efectele sonore ale iGO sunt sensibile la context. Ele vor fi diferite, de exemplu, dacă
deschideţi sau închideţi o fereastră, activaţi sau dezactivaţi o setare. Ele chiar vă vor

67
permite să ştiţi când aţi introdus suficiente litere pentru un nume de stradă pentru a
avea o listă scurtă de potriviri de nume pe ecran. Când sunt pornite tastele sonore,
cursorul din dreapta va ajusta intensitatea sunetului lor. În poziţia cea mai din stânga,
tastele sonore sunt oprite, în poziţia cea mai din dreapta se aplică setările din
volumul master.

5.3.4 Volum Dinamic


Când conduceţi cu viteză mare, zgomotul din maşină poate fi prea mare pentru a
înţelege clar mesajele cu indicaţii vocale şi pentru a percepe tastele sonore. Folosind
Volumul Dinamic puteţi instrui iGO să mărească volumul când viteza depăşeşte un
anumit minim, şi să atingă volumul maxim (determinat de cursorul de volum Master
din Setările de Sunet) la o viteză maximă specificată.

Atingeţi butonul de Volum Dinamic pentru a activa funcţia şi deschideţi ecranul în


care puteţi seta vitezele maxime şi minime.

5.3.5 Ton de atenţionare


Dacă acesta este Dezactivat, instrucţiunile vocale vor rula fără a fi precedate de un
ton de atenţionare. Setând acesta la un Ton Unic va iniţia un singur ton de
atenţionare înainte de instrucţiuni, în timp ce Ton Dublu va folosi două tonuri.

Notă: Funcţia Silenţios (4.5.11) accesibilă din ecranele de hartă va ignora setările din
acest ecran. Când iGO are sunetul oprit, toate sunetele sunt dezactivate. Aceste
setări nu vor fi schimbate; doar emiterea de sunete va fi oprită temporar.

5.4 Setări parametri traseu


Această pagină este foarte importantă. Setările din acest meniu determină modul de
planificare a traseelor. Acest ecran este accesibil direct din ecranul Informaţii Traseu
(4.6).

68
5.4.1 Metodă
Folosiţi acest cursor pentru a seta viteza de calcul a traseului. În poziţia cea mai din
stânga, traseul s-ar putea să nu fie cel optim dar planificarea se va face foarte rapid.
Mişcând acest traseu spre dreapta va rezulta un traseu mult mai exact şi o creştere a
timpului de calcul.

Notă: Deoarece iGO planifică trasele foarte rapid, poziţia acestui cursor este folosit
doar pentru traseele lungi. Traseele scurte sunt calculate întotdeauna pentru a oferi
un rezultat optim independent de poziţia cursorului.

5.4.2 Traseul
Aici puteţi alege dintre trei tipuri diferite de traseu.

5.4.2.1 Cel mai scurt

Alegând cel mai scurt, va rezulta un traseu care are distanţa totală minimă dintre
toate trasele între punctele date. Acesta este de obicei ales de pietoni, biciclişti sau
de vehiculele lente.

5.4.2.2 Cel mai rapid

Alegând cel mai rapid va rezulta traseul cel mai rapid posibil unde puteţi călătorii la
sau aproape de vitezele limită legale pe toate drumurile incluse. Acesta este ales de
obicei de automobilele normale şi rapide.

5.4.2.3 Economic

Această setare este o combinaţie inteligentă a celor două anterioare. Deşi, de obicei,
se alege soluţia cea mai rapidă, dacă este un traseu care durează ceva mai mult dar
distanţa este mult mai mică comparată cu cel rapid, iGO îl va alege pe cel economic
pentru a economisi combustibil.

69
5.4.3 Mod de deplasare
Aici puteţi seta tipul modului de deplasare care va fi folosit. Pe baza acestuia, unele
tipuri de drumuri vor fi excluse din traseu (de exemplu autostrăzile pentru pietoni),
sau unele dintre restricţii s-ar putea să fie ignorate (ex. vehiculele de urgenţă nu au
restricţii). Valorile disponibile:
• Autovehicul
• Taxi
• Autobuz
• Autocamion
• Urgenţă
• Bicicletă
• Pieton

5.4.4 Tipuri de traseu pentru includere/excludere


Pentru a permite traseului să vă satisfacă nevoile puteţi seta şi care tipuri de drumuri
să fie luate în considerare sau să fie excluse din traseu, dacă este posibil. Când este
ales un tip de drum, ledul său este verde, dacă nu, se face roşu şi este tăiat, după
cum a fost deja descris in 3.2.5.

Notă: Excluderea unui drum este o preferinţă. În general, dar nu neapărat necesar,
înseamnă o interzicere totală. Dacă destinaţia aleasă poate fi accesată doar folosind
unele dintre tipurile de drum excluse, iGO le va folosi dar doar pe cele neapărat
necesare. În acest caz, va fi afişat un simbol de avertizare pe ecranul de Informaţii
traseu (4.6) şi drumul care nu se potriveşte cu preferinţa dumneavoastră va fi afişat
cu roşu (galben pe timp de noapte) pe hartă.

5.4.4.1 Drumuri Neasfaltate

Drumurile neasfaltate sunt excluse implicit, deoarece ele pot fi într-o condiţie foarte
proastă şi de obicei, nu puteţi atinge limita de viteză pe astfel de drumuri.

5.4.4.2 Autostrăzi

Când conduceţi un autovehicul încet sau tractaţi un alt vehicul, puteţi prefera să nu
intraţi pe autostrăzi. În acest caz schimbaţi verdele implicit în roşu.

5.4.4.3 Bacuri

Accesibilitatea bacurilor temporare nu sunt incluse neapărat în datele din hartă. Mai
mult. Este posibil să plătiţi o taxă. Astfel încât puteţi avea în vedere să le dezactivaţi
din starea actuală de activ.

70
5.4.4.4 Întoarcerile

Deşi sunt afişate printre tipurile de drum, aceasta este un mod de acţiune.
Majoritatea şoferilor preferă să le înlocuiască cu câteva viraje stânga şi/sau dreapta
în următoarele intersecţii, astfel încât este dezactivată în mod implicit.

Întoarcerea pe drumurile cu două benzi nu este considerată aici o întoarcere.

Notă: Aveţi mai multe opţiuni pentru întoarceri în Setări Avansate Opţiuni Traseu
(5.6.4.2). Dacă nu sunteţi complet împotriva întoarcerilor, lăsaţi-le active şi adăugaţi
diferite penalizări la diferite întoarceri în Setări Avansate.

Notă: Punctele intermediare sunt considerate ca opriri, în ceea ce priveşte


întoarcerile. Aceasta înseamnă că dezactivarea întoarcerilor din această pagină va
însemna că întoarcerile din întregul traseu vor fi evitate, dacă este posibil, dar la
atingerea unui punct intermediar, următoarea parte a traseului poate fi planificată să
înceapă în direcţia opusă. Pentru a evita acest lucru, măriţi valoarea penalizării
echivalente din Setări Avansate Opţiuni Traseu (5.6.4.2).

5.4.4.5 Necesar permis de trecere

Pentru a folosi anumite drumuri sau pentru a intra în anumite zone puteţi avea nevoie
de un permis special sau permisiunea proprietarilor. Aceste drumuri sunt excluse
implicit din traseele dumneavoastră. Folosiţi acest comutator dacă autovehiculul
dumneavoastră este autorizat să intre.

5.4.4.6 Drumuri cu Taxă

Drumurile cu taxă sun incluse implicit în traseele dumneavoastră. Dacă doriţi să


călătoriţi mai mult evitând plata de taxe, dezactivându-le veţi face ca iGO să vă
planifice cel mai bun traseu fără taxe.

Notă: Aveţi mai multe modalităţi de influenţare a traseului şi a replanificării lui în


Setări Avansate Opţiuni Traseu (5.6.4).

5.5 Setări Regionale


Aici puteţi seta limba, unităţile de măsura, formatul de dată şi oră folosite de iGO.

71
5.5.1 Limba de afişare a meniurilor
Aici puteţi vedea limba curentă folosită de program. Prin atingerea acestui buton
puteţi selecta din lista limbile disponibile. Pentru a schimba limba de afişare a
meniurilor din program, iGO trebuie să fie repornit. Înainte de a face acest lucru, iGO
va cere confirmarea.

5.5.2 Limba indicaţiilor vocale


Aici puteţi vedea limba curentă folosită pentru indicaţiile vocale. Prin atingerea
acestui buton puteţi selecta din lista limbile si vorbitorii disponibili. Atingeţi pe oricare
din acestea pentru a auzi o mostră de indicaţie vocală. Doar atingeţi OK când aţi ales
nou limbă pentru indicaţiile vocale.

5.5.3 Unităţile de măsură


Aici puteţi seta unităţile de măsură a distanţelor folosite de program. Este posibil ca
iGO să nu suporte toate unităţile de măsură afişate în anumite limbi pentru indicaţii
vocale. Dacă alegeţi o unitate de măsură care nu este suportată de limba aleasă
pentru indicaţii vocale, veţi vedea un mesaj roşu de avertizare sub selector.

5.5.4 Alegerea Formatului Dată & Oră


Aici puteţi seta formatul de dată şi oră afişat de iGO. Sunt disponibile diverse formate
internaţionale.

72
5.6 Setări avansate
În această parte a iGO puteţi alege configurarea de diferite setări avansate şi puteţi
iniţia anumite funcţii speciale. Aceste setări şi funcţii sunt grupate în şase câmpuri
diferite.

Atingeţi oricare dintre butoane pentru a vedea parametrii săi. Toate conduc la noi
ferestre unde puteţi face modificările.

5.6.1 Opţiunile de afişare


Aceasta este pagina de setări care defineşte modul de afişare al iGO pentru diferite
elemente de conţinut sau modul de prezentare a ecranelor.

5.6.1.1 Mod QVGA forţat

Chiar dacă aveţi un PDA capabil să afişeze în rezoluţia VGA (480 cu 640 pixeli) s-ar
putea să doriţi să setaţi iGO să afişeze elementele mai puţin detaliat în modul QVGA
(240 cu 320 pixeli). Folosiţi acest comutator pentru acest lucru. Trebuie să reporniţi
iGO pentru a-i schimba rezoluţia. iGO va întreba dacă doriţi să faceţi acest lucru
imediat. Dacă răspundeţi nu, iGO va activa comutatorul, dar rezoluţia va fi schimbată
doar la următoarea pornire a iGO.

5.6.1.2 2D în modul Hartă (şi orientare spre nord)

Utilizarea normală a modului Hartă este pentru răsfoirea hărţii şi căutarea diferitelor
locaţii din ea. Este folosită de obicei cu o afişare de sus în jos cu nordul în partea de
sus a hărţii. Implicit, iGO foloseşte aceeaşi afişare a hărţii pentru ambele moduri
Hartă şi Navigare. Folosiţi acest comutator pentru a instrui iGO să deschidă mereu
modul Hartă 2D cu orientare spre Nord pentru răsfoirea hărţii.

73
Notă: În continuare veţi avea posibilitatea să rotiţi şi să înclinaţi harta; această setare
se va aplica doar la pornirea în modul Hartă.

5.6.1.3 2D în modul Navigare (şi orientare spre parcurs)

Utilizarea normală a modului Navigare este pentru parcurgere sau navigare, când
drumul din faţa noastră este cea mai importantă parte a hărţii. Este folosită de obicei
cu o vizualizare 3D cu parcursul orientat spre partea de sus a hărţii. Implicit, iGO
foloseşte aceeaşi afişare a hărţii pentru ambele moduri Hartă şi Navigare. Folosiţi
acest comutator pentru a instrui iGO să deschidă mereu modul Navigare în 3D cu
orientare spre Parcurs (îndreptat în sus) pentru o conducere uşoară.

Notă: În continuare aveţi posibilitatea să comutaţi harta la vizualizarea 2D sau


orientarea spre nord; aceste setări se vor aplica doar la pornirea modului Navigare.

5.6.1.4 Apropiere după căutare

Când acest comutator este oprit, iGO va centra harta pe locaţia aleasă din Căutare
dar nu va schimba nivelul de zoom. Dacă activaţi acest comutator, iGO va apropia
harta către punctul ales.

Nivelul de zoom în acest caz depinde de tipul obiectului pe care l-aţi căutat. De
exemplu în cazul căutării unui oraş, nivelul de zoom va afişa întreaga localitate sau
cel puţin o parte semnificativă din centrul acestuia. Alegerea unui PDI, a unei
intersecţii sau a unei adrese exacte va oferi o privire mai detaliată cu doar câteva
străzi afişate.

5.6.1.5 Formatul de afişare al coordonatelor

Poziţiile sunt uneori afişate cu adresele lor şi uneori şi cu coordonatele lor. Aici puteţi
configura iGO să afişeze coordonatele în grade (gg.gggg); grade şi minute (gg
mm.mmm); sau grade, minute şi secunde (gg mm ss.s).

Notă: modul de afişare al coordonatelor este independent de introducerea


coordonatelor din meniul de Căutare. Aici puteţi folosi oricare din cele trei formate..

5.6.1.6 Câmpul Stânga/Mijloc/Dreapta

Sunt trei câmpuri de date traseu în partea de jos a ecranului de Navigare. Conţinutul
lor este fixat în modul Navigare (când nu este nici un traseu activ), dar pentru modul
de navigare puteţi schimba conţinutul lor de aici. Valorile disponibile sunt prezentate
în 4.5.15.

5.6.2 Setările de iluminare


Aici puteţi seta comportamentul iluminării de fundal a PDA la folosirea iGO.

74
5.6.2.1 Management consum de energie

În partea de sus a ecranului puteţi configura modul de comportare a iluminării de


fundal când ecranul nu a fost atins de ceva timp.

Iluminarea de fundal mereu activă

Puteţi alege să aveţi mereu iluminare de fundal.

Folosiţi setările dispozitivului

Puteţi păstra setările dispozitivului PDA (configurate anterior în sistemul de operare


la Start/Setări/Iluminare)

Regim de consum econom

Puteţi iniţia şi această caracteristică specială a iGO. Regimul de consum econom va


ilumina ecranul doar când apăsaţi sau atingeţi un buton sau dacă iGO trebuie să vă
arate ceva. După câteva secunde nivelul de iluminare scade şi după încă câteva
secunde iluminarea de fundal de opreşte. Aceasta vă ajută să prelungiţi viaţa
bateriilor dumneavoastră

5.6.2.2 Luminozitate

Cu acest comutator puteţi instrui iGO să folosească setările originale ale


dispozitivului PDA (configurat anterior în sistemul de operare la
Start/Setări/Iluminare) sau puteţi seta nivelul de iluminare separat pentru regimurile
de zi şi de noapte, astfel îmbunătăţind efectul la schema de culori pentru regimul de
noapte.

5.6.3 Zoom inteligent


Zoom inteligent reprezintă mult mai mult decât obişnuitul zoom automat.

În timpul navigării pe un traseu: la apropierea de un viraj, va face zoom prin mărire şi


va ridica unghiul de privire pentru a vă permite să recunoaşteţi uşor manevra de la
următoarea intersecţie. Dacă următorul viraj este la distanţă, va face zoom prin
micşorare şi va scădea unghiul de privire până la plan pentru a vă permite să vedeţi
drumul care se întinde în faţă sau chiar poate comuta la modul Privire de Ansamblu
pentru a vă permite să vă urmăriţi poziţia pe hartă.

75
În timpul plimbării: Dacă nu este un traseu activ şi doar conduceţi, Zoom-ul inteligent
va face apropiere dacă conduceţi încet şi depărtare până la limita setată aici când
conduceţi cu o viteză mare.

Aceste caracteristici automate pot fi personalizate în acest ecran.

5.6.3.1 Setări Zoom inteligent

Aici puteţi configura cât de aproape se poate apropia Zoom Inteligent când ajungeţi
la un viraj următor (Limită apropiere) şi nivelul maxim de zoom pentru depărtare când
următorul viraj este foarte departe (Limită depărtare). Valorile implicite sunt
configurate optim în majoritatea cazurilor.

5.6.3.2 Activare mod Privire de Ansamblu

Aici puteţi configura cum se declanşează modul Privire de Ansamblu când următorul
viraj este la distanţă mare.

Distanţa până la evenimentul din Traseu va determina momentul când iGO comută la
Privire de Ansamblu sau înapoi la Navigare.

Nivelul de zoom pentru Privire de Ansamblu va determina nivelul fix de zoom din
hartă în ambele moduri de Privire de Ansamblu selectate automat şi manual (în
funcţie de simbolul de orientare a Hărţii – vezi 4.5.8).

Puteţi schimba manual nivelul de zoom în orice moment (nu va fi afişat nici măcar
butonul de urmărire), dar la următoarea intrare în Privire de Ansamblu, nivelul de
zoom va fi cel setat aici.

De asemenea, puteţi muta harta şi în modul Privire de Ansamblu. Atunci butonul


Urmărire va părea şi când va fi apăsat, va muta harta pentru a avea din nou în mijloc
poziţia actuală.

Pe de altă parte nu este permisă rotirea hărţii în modul Privire de Ansamblu. Acesta
este un mod orientat strict spre nord.

Notă: când această caracteristică automată este dezactivată puteţi totuşi activa
manual modul Privire de Ansamblu după cum este descris în 4.5.8.

76
5.6.3.3 Restaurare Urmărire Poziţie şi Zoom Inteligent

După cum au fost descrise funcţiile butoanelor hardware şi a ecranului hartă, puteţi
muta, roti, înclina şi face zoom la hartă pe durata navigării. Prin aceasta, iGO vă lasă
să modificaţi vizualizarea pentru a se potrivi dorinţelor dumneavoastră. În aceste
cazuri un simbol Urmărire (4.5.4) apare pe ecran.

Când rotiţi, înclinaţi sau faceţi zoom la hartă, aceea parte de Zoom Inteligent este
automat dezactivată, harta vă urmăreşte în continuare poziţia, dar nu va schimba
parametrul de vizualizare pe care l-aţi selectat. În acest caz butonul de Urmărire
reactivează Zoom Inteligent.

Dacă mutaţi harta, toate părţile din Zoom Inteligent devine dezactivat şi vizualizarea
îngheaţă în poziţia în care aţi lăsat-o după mutare. În acest caz butonul Urmărire
face ca iGO să vă ducă din nou la poziţia actuală (Urmărire Poziţie) şi reactivează
Zoom Inteligent.

În această parte din Setări Avansate puteţi face ca iGO să apese în locul
dumneavoastră în mod automat butonul Urmărire la câteva secunde de inactivitate
setate tot de dumneavoastră.

Restaurare Urmărire Poziţie

Activaţi acest comutator dacă doriţi ca iGO să se reîntoarcă la poziţia dumneavoastră


după ce aţi mutat harta în timpul navigării. Acesta este util dacă aţi mutat harta
accidental sau dacă aţi mutat-o pentru a verifica ceva rapid din imediata apropiere a
traseului.

După un anumit timp setat mai jos, butonul Urmărire dispare şi harta sare imediat
înapoi pentru a vă înfăţişa poziţia actuală.

Restaurare Zoom Inteligent

Activaţi acest comutator dacă doriţi ca iGO să reactiveze Zoom Inteligent după ce se
face zoom, înclinarea sau rotirea hărţii în timpul navigării. Acesta este util dacă aţi
modificat accidental vizualizarea sau dacă aţi schimbat-o pentru a verifica ceva rapid
din imediata apropiere a traseului.

După un anumit timp setat mai jos, butonul Urmărire dispare şi Zoom Inteligent
schimbă afişarea pentru navigare. Spre deosebire de Restaurare Urmărire Poziţie,
vizualizarea se schimbă gradual.

Notă: Zoom Inteligent poate fi reactivat doar când este activat în partea de sus din
această pagină. Cu Zoom Inteligent oprit, nu apare nici butonul Urmărire şi nici
vizualizarea nu se întoarce în starea anterioară dacă faceţi zoom sau înclinaţi harta.

Interval până la restaurare

Aici puteţi seta timpul după care se activează Restaurare Urmărire Poziţie şi
Restaurare Zoom Inteligent. Întârzierile scurte sunt excelente în cazul în care aţi

77
atins accidental, dar pot fi incomode dacă doriţi să verificaţi ceva în timp ce
conduceţi.

Ţineţi minte ca întotdeauna să vă uitaţi la afişaj doar dacă este absolut sigur să faceţi
acest lucru.

Notă: această întârziere se aplică doar dacă Urmărire Poziţie sau Zoom Inteligent
este reactivat automat. Dacă apăsaţi butonul Urmărire în acest interval, funcţiile vor fi
reactivate instantaneu.

5.6.4 Opţiuni traseu


Puteţi seta parametrii de bază ai traseului în setări parametrii Traseu descris în (5.4).
Aici aveţi mai multe moduri prin care puteţi influenţa planificarea şi replanificarea
traseului.

5.6.4.1 Sensibilitate deviere şi Interval recalculare

În funcţie de calitatea dispozitivului GPS, locaţia antenei GPS în maşină şi mediul în


care conduceţi, replanificarea traseului se poate comporta diferit. Poate începe
recalcularea devierii chiar dacă nu aţi deviat de la traseul recomandat.

Când recepţia GPS este slabă (exemplu, conduceţi într-un mediu urban cu slabă
sensibilitate GPS), este foarte posibilă apariţia unei devieri ocazionale (numită şi
fluctuaţia poziţiei) a poziţiei GPS calculate. Aceste erori de poziţionare mută adeseori
virtual maşina spre stânga sau dreapta. Deşi sistemul sofisticat de Urmărire Poziţie
al iGO va atenua în majoritatea cazurilor aceste erori de poziţionare, aliniind poziţia
dumneavoastră la traseul recomandat şi la reţeaua de drumuri din hartă, puteţi fi puşi
în situaţia în care GPS creează erori pentru care se merită să oferiţi o mai mare
toleranţă la erorile de poziţionare.

În această parte a programului puteţi mări toleranţa de replanificare a iGO în două


moduri.

Sensibilitate deviere

Aceasta este o serie de valori relative de la 0 la 10, prin care setaţi iGO cât de
departe trebuie să fie poziţia iGO de traseul recomandat înainte ca programul să
decidă replanificarea traseului. Valorile mici fac iGO insensibil la erorile de
poziţionare; valorile mari vor avea ca rezultat o reacţie mai rapidă.

78
Interval recalculare

Aceasta este o setare care ajută la atenuarea efectelor de fluctuaţie a poziţiei. Cu


câteva secunde întârziere la recalculare chiar şi erorile mari de poziţionare pot fi
atenuate fără a fi nevoie de o replanificare a traseului.

5.6.4.2 Penalizările pentru întoarceri şi Pornirile în direcţia opusă.

Aici puteţi regla fin modul în care ia în considerare iGO întoarcerile la planificarea
unui traseu. Aveţi aici trei comenzi:Cu toate trei puteţi să-i spuneţi lui iGO câtă extra
distanţă veţi călători pentru a evita întoarcerile în trei diferite părţi ale traseului.

Notă: Valorile pentru penalizare pentru întoarceri şi Plecare în direcţia opusă sunt
luate în considerarea când întoarcerile sunt activate în general din Parametrii Traseu
(5.4.4.4). Întoarcerile la punctele intermediare nu pot fi dezactivate. Pentru ele doar
valoarea acestui cursor contează.

Penalizarea pentru Întoarcere

Aici puteţi seta cât de multă extra conducere ar echivala efectuării unei întoarceri în
timpul traseului. Setaţi o valoare mică dacă nu vă deranjează întoarcerile şi o valoare
mare dacă încercaţi să le evitaţi pe cât posibil.

Plecare în direcţia opusă

Uneori aveţi un traseu mai bun dacă începeţi călătoria în direcţia opusă a celei pe
care merge automobilul. Setaţi o valoare mică pentru a lăsa la atitudinea iGO dacă
este cazul să vă întoarcă sau setaţi o valoare mare pentru a vă menţine direcţia de
deplasare dacă este posibil.

Întoarcere la punct intermediar

Punctele intermediare (destinaţii intermediare) din traseu pot fi puncte de traseu prin
care doar se trece fără oprire sau puncte unde intenţionaţi să opriţi. Setaţi această
comandă cu o valoare mică dacă punctele intermediare sunt de obicei puncte de
popas sau setaţi o valoare mare dacă folosiţi punctele intermediare pentru a influenţa
traseul, dar nu intenţionaţi să opriţi aici.

5.6.4.3 Planificare interstatală

Implicit iGO planifică traseele folosind punctele de trecere a frontierelor. Totuşi, dacă
locuiţi în apropierea graniţei, puteţi dezactiva trecerea graniţei din acest comutator
pentru a rămâne într-o singură ţară.

5.6.4.4 Menţinere poziţie parcurs (Urmărire Parcurs)

iGO este folosit în mod normal pentru navigarea cu vehicul şi de aceea Urmărire
Parcurs va afişa săgeata de poziţionare exact pe drumuri, corectând flexibil micile
erori de GPS. Pentru uz pietonal puteţi avea în vedere dezactivarea Urmărire
Parcurs pentru a face iGO să vă afişeze mereu poziţia exactă.

79
Notă: Prin oprirea Urmărire Poziţie opriţi şi filtrarea erorilor de poziţie GPS. Poziţia
afişată pe hartă va fi afectată de toate erorile şi fluctuaţiile de poziţionare.

5.6.5 Administrare date utilizator


Tot ceea ce a fost salvat (marcaje, PDI Personale, Preferinţe, jurnale parcurs etc.)
sau modificat (Setări, liste Istoric) de când iGO a fost instalat este stocat într-o bază
de date localizată în RAM-ul dispozitivului PDA. Aici aveţi opţiunile de salvare,
restaurare sau resetare a bazei de date sau doar părţi din aceasta.

5.6.5.1 Salvare de siguranţă Date

Deoarece stocarea in memoria primară nu poate fi sigură şi nu va fi mutată când


cardul iGO este introdus într-un alt PDA, aici aveţi posibilitatea să faceţi o copie de
siguranţă a bazei de date a utilizatorului pe cardul SD.

Atingeţi acest buton pentru a copia starea curentă a tuturor datelor de utilizator pe
cardul SD. Salvarea se face întotdeauna cu acelaşi nume de fişier, astfel încât când
se salvează se vor suprascrie întotdeauna salvările anterioare.

Sfat: Dacă doriţi să păstraţi mai multe versiuni ale bazei de date a utilizatorului sau
dacă doriţi să salvaţi o anumită stare (ex. PDI-urile şi jurnalele de parcurs din
vacanţă), căutaţi fişierul salvat pe cardul SD, redenumiţi-l sau salvaţi-l pe un PC.

Sfat: Dacă vă mutaţi la alt PDA, înainte de a scoate cardul din cel vechi, faceţi o
salvare, scoateţi cardul, introduceţi-l în celălalt PDA, lăsaţi configurarea automată să
ruleze, după care vă întoarceţi în pagina de Configurare şi apăsaţi butonul
Restaurare Date, după cum este descris la punctul următor. iGo va reporni şi toate
PDI-urile, jurnalele de parcurs, setări, oraşe şi istoric căutări anterioare vor apărea
din nou pe noul PDA.

5.6.5.2 Restaurare Date

Dacă aţi şters din greşeală anumite lucruri sau aţi creat un număr de articole
temporare şi nu doriţi să le ştergeţi unul câte unul, puteţi atinge acest buton pentru a
restaura starea la iGO de la ultima salvare.

80
Prin atingerea acestui buton veţi pierde toate modificările făcute de la momentul
efectuării ultimei salvări. iGO vă avertizează de acest lucru înainte de a suprascrie
baza de date curentă cu cea salvată.

5.6.5.3 Eliminare Marcaje

În mod normal marcajele pot fi şterse unul câte unul. Deoarece sunt afişate la toate
nivelele de zoom, s-ar putea să ajungeţi să aveţi prea multe marcaje, iar acest buton
vă permite să ştergeţi toate marcajele. iGO vă avertizează că veţi pierde toate
marcajele.

5.6.5.4 Ştergere Date

Acest buton va şterge toate datele utilizatorului. Este o revenire la configurările din
fabrică. Prin atingerea acestui buton veţi pierde toate datele salvate şi setările
particulare. iGO va avertiza asupra acestui lucru.

5.6.5.5 Resetări Setări Avansate

Există o multitudine de setări Avansate în iGO. Unele modificări pot cauza


instabilitatea iGO. Atingeţi acest buton pentru revenirea la setările din fabrică.

5.6.6 Iniţializare & minimizare


Aici puteţi seta modul de comportare al iGO la minimizare şi cum trebuie să se
integreze în sistemul de operare.

5.6.6.1 Rulare automată

Când acest comutator este activ, iGO va porni automat la inserarea cardului SD în
PDA. Opriţi această opţiune dacă nu aveţi nevoie de acest serviciu.

5.6.6.2 Afişare ecranul Today

O bandă iGO apare pe ecranul Today al sistemului de operare pentru a vă permite


pornirea programului atunci când doriţi. Aici puteţi seta să ascundeţi această opţiune,
să o afişaţi ca o bandă unică Today sau într-o versiune cu înălţime dublă care este
uşor de atins cu degetul.

81
5.6.6.3 GPS activ în timp ce iGO este minimizat

Uneori aveţi nevoie să minimizaţi iGO pe durata navigării. Aici puteţi decide dacă
doriţi să menţineţi activă conexiunea GPS pe durata minimizării sau să o închideţi.
Dacă salvaţi jurnalele de parcurs, ar trebui să activaţi această opţiune.

5.6.6.4 Instrucţiuni vocale active pe durata minimizării iGO

Puteţi alege dacă doriţi să păstraţi sau nu navigarea cu instrucţiuni vocale activă
când conexiunea GPS este menţinută activă când lucraţi în fundal. Dacă aveţi un
PDA-telefon puteţi dori ca această opţiune să fie oprită astfel încât să nu vă
deranjeze pe durata convorbirilor, alternativ puteţi considera util să fiţi avertizaţi de
viraje chiar dacă nu urmăriţi iGO pe ecran.

5.7 Configurarea manuală GPS


Acest ecran este separat de celelalte setări deoarece este folosit în mod normal doar
o singură dată la configurarea iGO pentru prima dată. Poate fi accesat din ecranul
Date GPS (4.3.4) prin apăsarea butonului Config. Sunt trei valori ce trebuie setate în
acest ecran (după cum aţi citit deja în ghidul Quick Start).

5.7.1 Protocol
Acesta este „limbajul” prin care comunică iGO şi GPS. Implicit, NMEA este
standardul global pe care, practic, toate dispozitivele GPS îl pot utiliza. Vă sugerăm
să păstraţi această setare dacă nu aveţi un motiv anume pentru a o schimba. Dacă
aveţi un dispozitiv GPS ce foloseşte un chipset SiRF, puteţi schimba această setare
în SiRF.

Notă: Dacă folosiţi protocolul SIRF în iGO, trebuie să schimbaţi, de asemenea,


protocolul dispozitivului GPS în SIRF. Aceasta nu poate fi făcută iGO. Trebuie să
ieşiţi din iGO şi să folosiţi aplicaţia furnizată cu dispozitivul GPS.

82
5.7.2 Port
Există diferite porturi seriale fizice şi virtuale în PDA-ul dumneavoastră. Trebuie să
ştiţi la care dintre ele este conectat GPS şi să-l setaţi aici.

5.7.3 Viteza de transmisie


Trebuie să setaţi şi viteza de transmisiune a GPS-ului. Cu cât mai mare este viteza,
cu atât mai mică va fi întârzierea de poziţionare (există întotdeauna o mică întârziere
între poziţia reală şi poziţia afişată pe sistemul de navigare datorită timpului necesar
procesării şi transmiterii datelor).

83
6 Căutare

Una dintre părţile cele mai utilizate ale programului este alegerea destinaţiei. Imediat
ce aveţi destinaţia puteţi începe navigarea. Ajungerea la acest punct ar trebui să se
facă cât mai rapid posibil. iGO vă oferă un motor de căutare adaptabil conceput
pentru găsirea destinaţiei alese cu doar câteva atingeri ale ecranului.

Notă: Alegerea unei singure locaţii în orice parte a sistemului de Căutare va rezulta
în afişarea ei pe hartă cu diferite acţiuni posibile (alegere ca punct de plecare,
destinaţie, adăugare punct intermediar, continuă traseul cu, adăugare marcaj,
adăugare ca PDI), doar dacă nu aţi intrat în Căutare folosind butonul Căutare prin
care aţi sugerat căutarea unei singure destinaţii. În acest caz, imediat după alegerea
unui punct, iGO va trece automat în modul Navigare şi veţi începe navigarea.

6.1 Căutare (Meniul Principal)

După cum am menţionat deja, cel mai rapid mod de găsire a destinaţie şi de
începere a navigării este să atingeţi Căutare din Meniul Principal (4.1). Aceasta vă
conduce imediat în secţiunea de Căutare a iGO şi de îndată ce alegeţi o destinaţie
va comuta în ecranul Navigare şi va începe navigarea. Aceasta înseamnă că, dacă
planificaţi traseul la una dintre destinaţiile din Preferinţe, aveţi nevoie de doar două
atingeri pentru a începe navigarea.

6.2 Selectare prin atingerea hărţii


De asemenea, este foarte uşor să setaţi destinaţia folosind harta. Trebuie doar să
răsfoiţi harta pentru a avea locaţia dorită afişată. Atingeţi-o şi meniul Cursor, cu
acţiunile posibile, se va deschide automat.

Notă: Când apare automat, meniul Cursor rămâne deschis doar pentru câteva
secunde. Dacă decideţi să nu alegeţi nici una dintre acţiunile afişate, meniul se

84
închide automat. Când îl deschideţi manual, va rămâne până îl veţi închide sau veţi
trece la un alt ecran.

Sfat: Dacă doriţi ca punctul selectat să fie afişat în centrul hărţii, închideţi şi
redeschideţi meniul sau aşteptaţi până când se închide şi deschideţi-l din nou. Prin
deschiderea manuală a meniului Cursor, harta este întotdeauna mutată pentru a
avea locaţia aleasă în centru.

6.3 Utilizarea meniului de Căutare


Meniul Căutare este accesibil prin butonul Căutare din Meniul Principal (4.1) sau prin
butoanele de Meniu din ecranele hărţii (4.5.7). Meniul căutare oferă diverse
posibilităţi pentru alegerea destinaţiei.

6.3.1 Căutarea unei Adrese, Străzi, Intersecţii sau Oraş


În iGO căutarea unui oraş, străzi, intersecţii sau a unei adrese exacte poate fi făcută
din acelaşi modul de Căutare Adresă. Dacă orice parte a adresei este cunoscută,
este cel mai bun mod de a găsi rapid locaţia.

Următoarea imagine prezintă structura modului de căutare adresă. Sunt patru nivele
(Ţară, Oraş, Strada şi Adresă). Ecranul de introducere stradă este punctul de intrare
în modul. Dreptunghiurile verzi sunt ieşirile, unde este ales centrul unei localităţi,
mijlocul unei străzi, o adresă exactă sau o intersecţie.
Level 1
Select Country
Level 2
Select City Find City
Level 3
Select Street Select City Centre
Level 4
Select Address Select Crossing

85
Intraţi în modul la Nivelul 3. Din acest punct puteţi merge înainte (în jos) pentru a
indica numărul clădirii sau a intersecţiei când este aleasă strada, sau înapoi (în sus)
pentru a schimba oraşul sau ţara în care se face căutarea.

6.3.1.1 Selectarea unei străzi sau centrul unei localităţi

Pagina cu numele străzii este prima pagină a căutării după adresă. Valoarea implicită
pentru localitatea de căutare va fi ghicită de iGO după poziţia actuală sau după
locaţia Cursorului (4.5.5), după cum este descris mai jos.

Când este disponibilă poziţia GPS şi Urmărire Poziţie (4.5.4) este activ, iGO va
recunoaşte oraşul sau localitatea în care vă aflaţi (sau sunteţi în apropierea ei) şi
presupune că veţi căuta destinaţia (iGO afişează numele destinaţiei în partea de sus
pe centru a ecranului).

Dacă nu aveţi o poziţie GPS corectă sau aţi mutat harta dezactivând Urmărire Poziţie
(4.5.4), în loc de cele de mai sus, iGO va căuta în cadrul localităţii în care se află
Cursorul sau din apropierea lui.

În ambele cazuri de mai sus dacă veţi călători spre alt oraş, puteţi schimba valoarea
presetată în diferite moduri.

Sfat: Dacă pe durata navigării vreţi să aflaţi numele oraşului, al statului sau ţării în
care vă aflaţi, trebuie doar să porniţi Căutare/Adresă şi să verificaţi partea centrală
de sus a ecranului. Această funcţie conduce la un rezultat bun doar dacă poziţia
GPS este disponibilă şi dacă nu aţi dezactivat Urmărire Poziţie prin mutarea hărţii.

Selectarea centrului unei localităţi

Dacă doriţi să navigaţi către localitatea afişată în partea centrală de sus a ecranului
apăsaţi gata înainte de a introduce orice litere. Rezultatul căutării va fi punctul central
al oraşului (numele căruia este afişat pe hartă).

Notă: Acest punctul nu este centrul geometric, ci un punct ales arbitrare de către
creatorii hărţii, de obicei cea mai importantă intersecţie în cazul unui oraş mic sau
sat, iar pentru oraşele mai mari, o intersecţie importantă din centrul oraşului.

Alegerea unei străzi

Dacă căutaţi o adresă sau intersecţie din localitatea afişată pe prima pagină, mai
întâi trebuie să introduceţi numele străzii pe care o căutaţi. Folosind un ecran
alfabetic pentru introducere (fie tip ABC, fie QWERTY), o puteţi face prin
introducerea doar a câtorva litere (programul va căuta doar străzile care există în
oraşul respectiv). Dacă numele străzii este din mai mult de un cuvânt, modelul de
căutare poate fi orice combinaţie dintre acestea. Prin introducerea caracterelor spaţiu
în model, instruiţi iGO să caute mai multe cuvinte. De exemplu o stradă denumită Sir
Winston Churchill poate fi căutată ca „S W C” sau chiar „W S C” (merge orice
combinaţie a literelor).

86
Sfat: Dacă căutaţi o intersecţie, alegeţi prima dată strada care are un nume deosebit
sau mai rar întâlnit. În acest fel aveţi nevoie să introduceţi doar câteva litere pentru a
obţine rezultatul. Puteţi alege primul şi cel mai scurt nume dintre cele două străzi. În
acest fel veţi putea alege mai rapid pe cea de-a doua stradă din lista de străzi cu
care se intersectează, după ce prima stradă a fost aleasă.

Cum începeţi să tastaţi litere, iGO va calcula numărul de străzi care se potrivesc
modelului dumneavoastră. Acest număr este afişat la capătul din dreapta a liniei de
introducere text. Dacă toate numele de străzi ce se potrivesc încap într-un ecran,
sunetul rulat la tastarea unei litere va diferi şi iGO va afişa toate rezultatele într-o
listă. O puteţi selecta pe cea căutată doar prin atingerea elementului respectiv din
listă.

Notă: Când există mai mult de 200 de elemente ce se potrivesc (o listă cu mai mult
de 50 de pagini la afişarea tip portret) pentru modelul introdus, iGO opreşte căutarea
şi afişează ">300” în partea din dreapta a liniei de introducere text. Introduceţi mai
multe litere pentru a scurta lista.

Sfat: Dacă aţi terminat de introdus numele străzii şi numele găsite sunt pe mai mult
de o pagină, atingeţi Gata şi selectaţi strada dorită din listă. Treceţi dintr-o pagină în
alta cu butoanele Precedent/Următor.

Sfat: Deoarece iGO oferă o listă din care să alegeţi imediat ce se încadrează într-o
pagină, în cazul unui nume de stradă din mai multe cuvinte, puteţi reduce lista găsită
mai repede dacă introduceţi câteva litere din fiecare cuvânt, reducând astfel numărul
de acţiuni necesare pentru a ajunge la strada dorită.

Sfat: Puteţi căuta atât după tip cât şi după nume. Dacă aveţi acelaşi nume apărut ca
Stradă, Şosea, Bulevard, Drum, puteţi obţine mai rapid rezultatul prin introducerea
mai întâi a acestor litere. De exemplu căutând după „Ş Pi” va rezulta Şoseaua
Pinului, sărind toate Străzile Pinului sau Drumul Pinului.

Sfat: Dacă numele străzii este un prefix pentru multe alte nume de străzi, introduceţi
numele complet, apăsaţi Gata, şi ceea ce căutaţi va fi afişat primul în listă. În acest
fel puteţi găsi foarte uşor chiar şi numele de străzi foarte scurte.

Imediat ce aşi ales o stradă, sunteţi conduşi automat la ecranul de introducere al


Numărului Clădirii (6.3.1.3).

87
6.3.1.2 Cum se schimbă oraşul sau ţara, dacă este necesar

Dacă aveţi nevoie să găsiţi o adresă dintr-un alt oraş sau să căutaţi singur o
localitate, mai întâi apăsaţi Altă Localitate din colţul din dreapta sus a ecranul de
introducere a numelui străzii. Acesta vă conduce într-o listă de nume localităţi şi
coduri poştale recent utilizate. Aici aveţi următoarele opţiuni:

Alegerea uneia dintre localităţile recent folosite

Dacă cea pe care o căutaţi este în listă, atingeţi-o şi vă veţi reîntoarce imediat la
ecranul de introducere Nume Stradă cu noul nume de oraş sau cod poştal ales afişat
în partea de sus a ecranului.

Sfat: Dacă aveţi în lista de oraşe recent folosite localităţi pe care nu le veţi vizita
frecvent, puteţi alege să goliţi lista folosind butonul Ştergere Istoric din colţul din
stânga jos.

Alegerea unei noi localităţi pentru căutare

Dacă căutaţi un nou oraş sau localitate (chiar şi într-o altă ţară), atingeţi Alte
Localităţi din colţul din dreapta sus. Aceasta vă va conduce la ecranul de introducere
a numelui de localitate sau a codului poştal, unde puteţi alege localitatea dorită în
acelaşi mod în care alegeţi numele străzii. Introduceţi câteva litere din numele său
sau câteva cifre din codul poştal şi alegeţi din lista de rezultate.

Notă: Dacă oricare dintre localităţile afişate au suburbii sau sectoare numerotate care
apar şi ele separat pe hartă, un buton Afişează Suburbii va apărea în colţul din
stânga jos. Atingeţi acest buton pentru afişarea suburbiilor împreună cu localităţile
principale. Acum butonul se schimbă în Ascunde suburbii şi atingerea lui va conduce
la întoarcerea la lista de rezultate iniţiale, mai puţine.

88
Odată ce aţi ales oraşul puteţi continua să introduceţi numele străzii în ecranul din
care aţi ajuns aici din (6.3.1.1).

Altă ţară

Dacă localitatea căutată este într-o altă ţară, în lista de oraşe recent utilizate atingeţi
Altă Localitate apoi Altă Ţară şi alegeţi una din lista de ţări disponibile.

6.3.1.3 Selectarea unui număr de clădire sau centrul unei străzi

De îndată ce ţara, localitatea şi numele străzii au fost alese, sunteţi întrebat de


numărul clădirii, introdus folosind tastatura numerică. Plaja disponibilă de numere
clădire pentru strada aleasă este afişată în câmpul de intrare, înainte de a începe să
introduceţi cifrele.

Introduceţi numărul, atingeţi Gata şi iGO afişează locaţia aleasă pe hartă (sau începe
imediat navigarea dacă aţi ales Căutare din Meniul Principal).

Notă: Este posibil ca numerele clădirii să nu fie disponibile pentru harta din regiunea
dumneavoastră. Întrebaţi reprezentantul local pentru detalii.

89
Sfat: Dacă nu ştiţi numărul clădirii, apăsaţi Gata, şi punctul central al străzii va fi
folosit ca locaţie aleasă.

6.3.1.4 Cum să alegeţi o intersecţie în loc de numărul clădirii

Dacă nu ştiţi numărul clădirii sau este mai uşor de indicat locaţia cu o intersecţie,
apăsaţi butonul Căutare intersecţie din colţul din dreapta sus şi alegeţi numele de
stradă dorit din lista de intersecţii disponibile pentru strada anterior aleasă (afişată în
partea centrală de sus a ecranului). Intersecţia celor două străzi va fi punctul ales.

6.3.2 Căutare în Istoric


Dacă aţi folosit deja Căutare sau aţi salvat puncte din hartă ca PDI, aţi marcat
anumite puncte sau aţi ales şi folosit puncte din hartă, toate acestea apar în lista de
Istoric.

Lista este ordonată după momentul la care punctele au fost ultima oară folosite. Cele
mai recent folosite locaţii sunt întotdeauna la începutul listei.

Alegeţi oricare dintre locaţiile recent folosite ca noua destinaţie aleasă. Aici nu aveţi
posibilitatea să rearanjaţi lista sau să filtraţi după nume, dar butoanele
Precedent/Următor vă permit răsfoirea listei şi găsirea punctului dorit.

Sfat: Dacă aveţi nevoie de o locaţie mai târziu dar nu doriţi să o salvaţi ca PDI sau să
faceţi imediat traseul, faceţi un marcaj al locaţiei şi reţineţi culoarea automat atribuită
pentru a găsi locaţia mai uşor în lista de Istoric.

90
6.3.3 Căutare Coordonate
Uneori destinaţia este dată în coordonate de hartă. Puteţi găsi un punct pe hartă prin
introducerea coordonatelor sale, dacă sunt în formatul latitudine/longitudine şi sunt
oferite pentru modelul WGS84 (cel folosit de dispozitivele GPS).

Când intraţi în această pagină, coordonatele poziţiei GPS actuale (sau punctul din
hartă selectat (Cursor), dacă Urmărire Poziţie este inactiv) sunt afişate în partea de
sus a ecranului.

Coordonatele sunt întotdeauna afişate în formatul ales din Setări Avansate, Opţiuni
Afişare (5.6.1.5), dar puteţi introduce coordonatele în oricare din cele trei formate.
Puteţi chiar să introduceţi latitudinea şi longitudinea în formate diferite.

Pentru a introduce o pereche latitudine/longitudine este uşor: Câmpul din stânga


conţine latitudinea. Începe întotdeauna cu litera „N” (Nord) sau „S” (Sud). Acesta
informează iGO dacă punctul se află în emisfera Nordică sau Sudică. Folosiţi butonul
pentru schimbarea emisferei. Introduceţi numerele pentru latitudine. Folosiţi
zecimale dacă gradele, minutele sau secundele nu sunt numere întregi. Folosiţi
butonul / / (denumirea depinde de poziţia actuală a caracterului în cadrul
latitudinii) pentru a începe introducerea minutelor după grade sau a secundelor după
minute.

Când aţi terminat, atingeţi longitudinea în dreapta şi introduceţi-o în acelaşi mod ca


latitudinea. Acum butonul de schimbare a emisferei se schimbă în , instruind iGO
asupra localizării punctului la Est sau Vest (West) de meridianul ce trece prin
Greenwich, Marea Britanie.

Când aţi introdus ambele numere, apăsaţi Gata pentru a face selecţia.

Sfat: Modul cel mai rapid de aflare a coordonatelor unui punct este selectarea lui pe
hartă sau prin Căutare, urmată prin revenirea pe această pagină şi citirea
coordonatelor.

Sfat: Dacă trebuie să reformataţi coordonatele la formatul ales în iGO la 0, introduceţi


coordonatele în formatul pe care îl aveţi, apăsaţi Gata pentru a-l afişa pe hartă şi
reveniţi aici pentru a vedea aceeaşi locaţie în formatul ales de afişare a
coordonatelor.

91
6.3.4 Căutarea unui PDI
Puteţi alege destinaţia din sute de PDI livrate împreună cu iGO sau din cele salvate
anterior de dumneavoastră. Acest ecran vă ajută să le găsiţi pe acelea pe care le
căutaţi. Elementele PDI sunt clasificate pentru a le găsi mai uşor. În acest ecran
puteţi vedea prima pagină a primului nivel din categoriile PDI. Sunt în total trei nivele.

Deoarece căutarea va fi efectuată în jurul unui anumit punct de referinţă, verificaţi


valoarea actuală a acestuia în câmpul verde de deasupra butoanelor de clasificare
PDI. Pentru a-l schimba, atingeţi butonul Schimbare ref. din colţul din dreapta sus.

Aici aveţi următoarele opţiuni:

• Adresa: Puteţi specifica o adresă pentru căutare în jurul ei sau o localitate


pentru căutare în cadrul ei. Centrul acestei localităţi va fi folosit ca punct de
referinţă.

• Istoric: Referinţa pentru căutare poate fi aleasă din lista de Istoric.

• Coordonate: Puteţi specifica ca perechea latitudine/longitudine să fie centrul


căutării.

• Poziţia GPS: Căutarea va fi efectuată în jurul locaţiei curente oferite de GPS,


dacă este disponibil. Dacă nu există o poziţie GPS actuală, ultima poziţie GPS
cunoscută (săgeata gri din hartă) va fi folosită.

• Cursor: Căutarea va fi efectuată în jurul punctul din hartă selectat anterior.

• Destinaţie: Căutarea va fi efectuată în jurul destinaţiei traseului curent..

Selecţia curentă este întotdeauna afişată în câmpul verde din partea de sus a paginii.

92
Notă: Punctul de referinţă implicit al căutării PDI este poziţia GPS curentă, dacă este
disponibilă, sau cursorul, când nu este disponibilă o poziţie GPS de încredere.

Imediat ce aţi setat punctul de referinţă aveţi următoarele opţiuni la ecranul Căutare
PDI:

• Căutare în subgrupe PDI: Evidenţiaţi una dintre grupele PDI prin atingerea
sau utilizarea butoanelor de direcţie, după care apăsaţi Enter sau atingeţi din
nou pentru a vedea lista subgrupelor sale. Folosind aceleaşi comenzi puteţi
acţiona în interiorul subgrupelor.

• Filtrare de la toate PDI-urile din acel nivel: Atingerea acestui buton de Filtru va
aduce un ecran de introducere text pentru a vă permite scurtarea listei de PDI-
uri. Dacă atingeţi Filtru în lista de subgrupe, veţi căuta doar în grupa în care
sunteţi deja.

• Afişare toate PDI din grupa actuală într-o listă: Atingerea butonului Toate
deschide lista tuturor punctelor în grupa sau subgrupa în care sunteţi deja.

Rezultatele căutării sunt ordonate în funcţie de distanţa lor faţă de punctul de


referinţă dat (cel mai aproape este primul).

Notă: Pentru PDI-urile salvate de dumneavoastră puteţi vedea rezultatele şi în ordine


alfabetică. Apăsaţi butonul cu denumirea ABC care se află între Filtru şi numărul
paginii.

Imediat ce PDI-ul dorit este ales, iGO îi va afişa detaliile.

Prin atingerea OK vă reîntoarceţi la hartă cu PDI-ul ales în centru (sau începe


navigarea dacă Căutare din Meniul Principal a fost ales) sau prin atingerea săgeţii
din colţul din stânga sus se întoarce la meniul de căutare PDI.

93
Sfat: Dacă doriţi să aflaţi PDI-ul cel mai apropiat sau dacă sunteţi în apropierea unuia
dar nu ştiţi exact unde este sau nu ştiţi numele său, atingeţi butonul Toate la primul
ecran de căutare PDI şi obţineţi lista celor mai apropiate PDI-uri. Folosiţi butonul
Următor din colţul din dreapta jos pentru a întoarce pagina dacă nu puteţi vedea locul
dorit în cadrul listei.

6.3.5 Căutarea uneia dintre Preferinţe (Acasă/Serviciu)


Dacă aţi setat deja destinaţiile preferate în Setări Generale (5.1.2), puteţi alege
oricare dintre ele simplu, prin atingerea butonului cu numele ei. Folosind funcţia
Căutare din Meniul Principal sunteţi la două atingeri de începerea navigării către una
dintre Preferinţe.

Notă:Dacă încercaţi să accesaţi o destinaţie preferată pe care nu aţi setat-o încă,


iGO vă conduce la pagina de setări pentru a vă permite această configurare.

94
7 Exemple de utilizare iGO

Acum fiind familiarizaţi cu ecranele şi funcţiile iGO, în acest capitol vom prezenta
câteva exemple de situaţii similare cu cele pe care le veţi întâlni la utilizarea
programului. Prin ele veţi înţelege semnificaţia caracteristicilor iGO şi veţi vedea cât
de uşor este să folosiţi programul. Dacă oricare parte a explicaţiilor vi se pare greu
de înţeles puteţi citi capitolul respectiv indicat între paranteze.

Următoarele două exemple vă arată cum să creaţi trasee şi în primul puteţi vedea
cum se navighează pe un traseu în care apar diferite evenimente.

7.1 Traseu parcurs (2 destinaţii, ordine inversă)


Situaţie: Sunteţi într-un oraş mare necunoscut şi trebuie să ajungeţi la o adresă dată,
dar înainte de aceasta trebuie să faceţi plinul la autovehicul. Nici măcar nu ştiţi în ce
direcţie să va îndreptaţi.

Primul lucru pe care îl vedeţi după introducerea cardului SD este Meniul Principal
(4.1) al iGO. După una sau două secunde, antena de satelit din colţul din stânga jos
devine albă. Aceasta indică faptul că iGO s-a găsit GPS cu parametrii utilizaţi
anterior (vezi ghidul Quick Start şi 5.7 din acest manual), este acum conectat şi
deoarece sunteţi în maşină pe drum, a determinat deja poziţia dumneavoastră.

Cel mai rapid mod de a găsi prima destinaţie este butonul de Căutare din mijloc
(6.1). Atingeţi acest buton pentru a ajunge în meniul Căutare (6.3) unde trebuie să
atingeţi Adresa, deoarece destinaţia o aveţi sub formă de adresă.

În următorul ecran sunteţi întrebat să introduceţi numele străzii. Dacă ultima oară aţi
utilizat o tastatură de tip QWERTY pentru introducerea cuvintelor, aceasta vă este
oferită acum, altfel veţi avea o tastatură ABC (3.2.7). Oraşul sau localitatea în care
sunteţi este folosită ca locaţie implicită pentru destinaţia dumneavoastră. Aceasta
(Budapesta) este afişată mai sus. Este cea de care aveţi nevoie în acest moment,
dar dacă trebuie să o schimbaţi, atingeţi butonul Altă Localitate de lângă acesta.

95
Adresa la care trebuie să ajungeţi este ‘Szilágyi Erzsébet fasor 41’. Reţineţi, nu
trebuie să introduceţi caractere cu accent la Căutare. Puteţi să reţineţi şi faptul că
iGO caută după multiple modele, astfel încât, când numele străzii este din mai mult
de un cuvânt puteţi reduce lista găsită rapid, dacă introduceţi câteva litere din fiecare
cuvânt. În acest caz particular, dacă introduceţi ‘SZILAGYI’, sunt găsite 10 rezultate.
Dacă introduceţi doar ‘SZ’ din primul cuvânt şi după adăugarea unui spaţiu
introduceţi ‘E’ de la ‘ERZSEBET’, veţi avea doar 9 rezultate (acest număr este afişat
în dreapta) şi prin adăugarea ‘R’ veţi avea şase rezultate, astfel încât sunetul la
atingerea lui ‘R’ va fi diferit şi veţi avea afişată imediat lista de rezultate. Literele roşii
că arată ceea ce aţi introdus la căutare.

Acum atingerea elementului din listă dorit vă conduce la un alt ecran de tastare.
Acum este momentul să introduceţi numele clădirii (6.3.1.3), astfel încât este oferită o
tastatură numerică. Dacă nu ştiţi numărul clădirii sau aveţi motive să credeţi că
strada este mică, apăsaţi Gata, şi punctul central al străzii va fi folosit ca destinaţie.
Seria de numere clădire disponibile este afişată în câmpul de intrare. Cu seria de
numere de la 1-131 această stradă pare lungă, astfel încât oferirea unui număr de
clădire este indicat pentru un traseu optim.

Introduceţi acum 41 şi apăsaţi Gata. Deoarece aţi ales Căutare din Meniul Principal,
adresa va fi folosită automat ca destinaţia dumneavoastră, astfel încât veţi fi conduşi
în ecranul Navigare cu linia verde a traseului deja calculat pentru a şti deja în ce
direcţie trebuie să mergeţi.

96
Puteţi începe să conduceţi dar v-aţi decis să faceţi alimentarea cu combustibil înainte
de a ajunge la destinaţie. Atingeţi butonul Principal (4.5.7) pentru a ajunge la meniul
Căutare (6.3). Benzinăriile sunt printre miile de PDI-uri care sunt livrate împreună cu
harta. Apăsaţi PDI pentru a ajunge la lista de categorii PDI (6.3.4). Staţiile de
alimentare trebuie să fie la Servicii, deci atingeţi acest buton, după care Benzinării.

Există un al treilea nivel de categorii pentru acest tip de PDI. Sunt afişate mărcile de
benzinării. Sunt mai multe pagini cu acestea (numărul de pagini este afişat sub listă),
astfel dacă preferaţi Shell, trebuie să apăsaţi butonul hardware pentru direcţia
dreapta de câteva ori sau să atingeţi de două ori butonul Următor din colţul din
dreapta jos pentru a ajunge la pagina a treia din listă, după care alegeţi Shell. (Dacă
nu aveţi preferinţe, doar atingeţi Toate pentru a vedea lista completă de staţii din
vecinătate sau atingeţi Filtrare pentru a căuta după nume).

Imediat după ce aţi atins Shell aveţi o listă de staţii ordonate după distanţa lor faţă de
punctul de referinţă afişat în lista de mai sus.

Puteţi dori să faceţi plinul mai târziu când sunteţi deja aproape de destinaţie. Atingeţi
Altă ref. pentru a obţine o listă de puncte de referinţă posibile şi alegeţi Destinaţia.
Acum lista s-a schimbat. Puteţi vedea lista de benzinării Shell din apropierea
destinaţiei traseului. Alegeţi staţia pe care o doriţi şi obţineţi detaliile ei din următorul
ecran.

97
Când atingeţi OK, punctul va fi afişat pe ecran şi meniul Cursor (4.5.13) se deschide
automat. Aici aveţi diferite opţiuni. Aţi ales să vizitaţi acest punct înainte de a ajunge
la destinaţie astfel că atingeţi Adaugă Punct Intermediar pentru a-l introduce între
poziţia dumneavoastră şi destinaţia traseului.

Acum sunteţi conduşi înapoi în ecranul Navigare şi puteţi vedea că traseul a fost
recalculat automat şi acum linia verde vă spune că trebuie să întoarceţi.

Sunteţi pregătit pentru începerea călătoriei. Observaţi că linia verde vă întoarce din a
doua posibilitate. Aceasta datorită faptului că harta din iGO conţine şi regulile de
întoarcere (întrebaţi reprezentantul local despre harta din regiunea dumneavoastră).

Observaţi că deşi pe hartă această întoarcere este formată din două viraje
consecutive la stânga, deoarece este o şosea cu circulaţie în ambele sensuri, iGO vă
va spune să întoarceţi în loc să faceţi la stânga şi din nou la stânga. Verificaţi
această manevră următoare (4.5.1) din colţul din stânga sus şi ascultaţi instrucţiunile
vocale.

Pe măsură ce vă apropiaţi de viraj, Zoom inteligent va face apropierea şi va înclina


harta pentru a vă permite să vedeţi clar ce trebuie să faceţi. Observaţi punctul mic pe
sensul opus al şoselei. Acesta arată poziţia dată de GPS. Faptul că poziţia
dumneavoastră este încă afişată pe partea respectivă a drumului este datorită
sistemului de Urmărire Parcurs (4.4.6) care vă poziţionează pe cea mai apropiată
stradă cu direcţia de condus adecvată.

98
Pe măsură ce întoarceţi, Zoom Inteligent se va depărta şi va înclina spre o
vizualizare plană pentru a vedea la distanţă în depărtare. Acum puteţi vedea că
următoarea intersecţie seamănă cu un sens giratoriu şi trebuie să mergeţi drept
înainte. Deşi iGO afişează un viraj la stânga în colţul din stânga sus ca următoarea
manevră. Pe măsură ce vă apropiaţi vedeţi că nu este un sens giratoriu, ci o
intersecţie complexă în care strada dumneavoastră se uneşte la început cu traficul
din stânga (nu este necesară nici o decizie din partea şoferului, astfel că nu este
anunţat ca un viraj), după care întoarceţi la stânga şi după care dreapta, pentru a
ajunge pe următoarea stradă. Ambele acţiuni vor fi anunţate de iGO pentru a vă
ajuta.

Trebuie doar să urmaţi instrucţiunile şi să rămâneţi pe linia verde. Pe măsură ce


părăsiţi intersecţia, vizualizarea revine plată şi harta are o scală mărită. Următorul
eveniment din traseu este departe şi aveţi timp să observaţi informaţia dată de
program (4.5).

Aţi urmărit deja manevra următoare. Partea de sus a ecranului afişează şi alte
informaţi despre următorul viraj: distanţa până la virajul următor ca număr şi indicator
grafic când sunteţi în apropierea lui. Puteţi vedea şi numele sau numărul următoarei
străzi sau drum la care veţi ajunge după următoarea manevră.

În partea de jos a ecranului aveţi date despre poziţia curentă. Strada pe care
conduceţi, distanţa şi timpul necesar de călătorie pentru a ajunge la destinaţie şi un
timp estimat de sosire (TES). Conţinutul acestor câmpuri pot fi modificate în Setări
Avansate Opţiuni Traseu (5.6.1.6).

Pe partea dreaptă a ecranului vedeţi simboluri semitransparente. Unul arată direcţia


Nordului, precum şi comutatorul pentru modurile de afişare orientare Nord, orientare
Parcurs şi Privire de Ansamblu; o antenă de satelit reprezintă calitatea semnalului
GPS şi conduce la ecranul Date GPS când este atinsă; puteţi vedea starea bateriei
care conduce la ecranul Configurare; şi ultimul un simbol de difuzor care este folosit
pentru oprirea şi pornirea sunetului şi afişarea stării lui actuale.

99
Apăsaţi al treilea buton hardware pentru a deschide ecranul Informaţii Traseu (4.6).
Aici aveţi diferite date traseu suplimentare. Observaţi că mai aveţi rămase două
opriri, Punctul Intermediar şi Destinaţia Finală.

Acum aţi încălcat limita de viteză. Afişarea limitei de viteză în colţul din stânga jos îşi
schimbă culoarea şi, dacă este activată, o avertizare sonoră (5.1.4) este de
asemenea, anunţată: „Aţi încălcat limita de viteză”.

Manevra următoare, o săgeată ce indică drept înainte provoacă confuzie. Trebuie


doar să treceţi de aceea intersecţie, dar datorită complexităţii sale, iGO o
interpretează ca un eveniment rutier. Aceasta este arătată prin săgeata dreaptă din
colţul din stânga sus. Acelaşi lucru se întâmplă dacă treceţi de un drum cu o
importanţă rutieră mai mare de acela pe care conduceţi. Acestea sunt doar pentru a
vă confirma că trebuie doar să treceţi prin ele. Trecerea pe lângă străzile mici nu este
anunţată de iGO. Ele apar doar în lista detaliată complet a Itinerariului (4.7.3.3).

Când opriţi la următorul semafor, datorită obstrucţionării din partea clădirilor


înconjurătoare şi a survolării pe deasupra dumneavoastră, GPS pierde fixarea
poziţiei (4.4.6). Antena de satelit din dreapta se face roşie şi poziţia este acum
pierdută. Săgeata albastră devine acum gri semi-transparent, sare la ultima poziţie
GPS cunoscută (Urmărire Parcurs devine dezactivat) şi navigarea este acum

100
suspendată. Pe măsură ce începeţi din nou să conduceţi, şi poziţionarea se
reîntoarce, săgeata albastră revine pe stradă şi navigarea continuă.

Înainte de a ajunge la benzinărie, auziţi la radio că un sens al drumului ce poate fi pe


traseul dumneavoastră este blocat. Încercaţi să verificaţi imediat, dar mai devreme
aţi activat modul de Siguranţă (5.1.1), astfel încât iGO nu vă lasă să folosiţi ecranul
tactil cât timp autovehiculul este în mişcare.

Decideţi să nu opriţi deoarece veţi opri în curând (steagul galben indică punctul
intermediar ca următorul eveniment de pe traseu). Pe măsură ce vă apropiaţi de
benzinărie, vedeţi următoarea secţiune a traseului în verde închis (4.4.10.4), dar de
îndată ce ajungeţi aici, devine activ, linia devine verde deschis, gata de navigare pe
următoarea secţiune a traseului. Observaţi următoarea manevră care vă arată că
trebuie să ţineţi dreapta la următoarea intersecţie.

Acum maşina este oprită,puteţi deschide Itinerariul (4.7.3.3) din meniul Traseu. În
listă vedeţi un viraj la stânga care nu mai este în acest moment posibil. Atingeţi
această manevră pentru a o evidenţia. Atingeţi Afişare dacă doriţi să o vedeţi pe
hartă pentru a fi sigur că despre ea este vorba sau Evitare dacă sunteţi sigur că aţi
ales ce trebuie. În următorul ecran trebuie să alegeţi ce trebuie evitat. Deoarece
alegerea Străzii ar însemna evitarea întregii străzi după viraj, este mai bine să evitaţi
manevra pentru a elimina doar acel viraj din listă.

101
Atingeţi butonul Manevră pentru a vă reîntoarce în ecranul Informaţii Traseu cu
traseul recalculat. După cum vedeţi, iGO a replanificat tot traseul, nu doar începând
de la manevra interzisă. Acum primul eveniment conduce la stânga şi nu la dreapta
ca înainte.

Pe măsură ce începeţi să conduceţi pe noua parte a traseului, puteţi face îndepărtare


zoom (3.1.2) folosind butonul hardware, pe care Modul Siguranţă îl lasă operaţional,
pentru a vedea toată partea ce urmează din traseu (butonul Urmărire apare automat
pe ecran). Pe măsură ce vă concentraţi asupra destinaţi şi a hărţii, rataţi următorul
viraj şi mergeţi drept înainte spre următoarea intersecţie. Nu trebuie să vă îngrijoraţi,
iGO aşteaptă câteva secunde pentru a fi sigur că aţi părăsit traseul, şi îl recalculează
imediat înlocuind virajul la dreapta ratat cu trei viraje la stânga. Trebuie doar să
urmaţi instrucţiunile programului. Virajul evitat anterior va fi ţinut minte de iGO pe
durata întregii călătorii, astfel încât nu va fi considerat ca eveniment de traseu chiar şi
în cazul în care replanificarea devine necesară.

După al treilea viraj la stânga vă apropiaţi de intersecţia unde aţi făcut greşeala. Pe
partea stângă puteţi vedea punctul de unde traseul a fost replanificat.

Acum destinaţia este aproape dar când opriţi la un stop, vedeţi un magazin
interesant pe dreapta. Deoarece maşina este oprită, puteţi folosi ecranul tactil.
Atingeţi doar harta unde se află magazinul. Cursorul (punct roşu cu cercuri ce

102
radiază) apare şi dacă Popup Info (4.7.2.5) este activat din Meniul Quick, puteţi
vedea numele străzii numărul clădirii. Dacă atingeţi Marcare în meniul Cursor
(4.5.13) care a apărut automat când aţi selectat punctul pe hartă, va apărea în acest
loc un marcaj. Ţineţi minte culoare alocată automat acestuia pentru a-l găsi uşor în
lista de Istoric.

Acum un steag haşurat vă spune că următorul eveniment este destinaţia. Zoom


Inteligent va face zoom şi înclinare la fel ca la oricare eveniment din traseu şi când
ajungeţi la punctul respectiv traseul va fi şters.

Singurul lucru rămas este crearea unui PDI mai târziu când nu conduceţi. Acum
atingeţi Harta din Meniul Principal după care Istoric (6.3.2) în ecranul Meniu. Veţi
găsi marcajul în listă. Atingeţi marcajul pentru a fi afişat pe hartă.

Meniul Cursor apare automat. Atingeţi butonul Adăugare PDI. Sunteţi întrebat mai
întâi de numele pentru noul punct creat. După care puteţi vedea detaliile sale.

103
Dacă doriţi să puneţi noul punct într-o Grupă, atingeţi Nedenumit pentru a vedea lista
de grupe PDI Personale disponibile. Atingeţi unul sau atingeţi Nou şi creaţi o nouă
grupă PDI pentru noul punct.

La reîntoarcerea la detalii PDI schimbaţi simbolul afişat pe hartă prin atingerea


simbolului şi alegerea altuia din lista nou deschisă.

Acum toate detaliile ale noului PDI sunt gata şi dacă atingeţi OK, numele şi simbolul
punctului apar pe hartă.

104
7.2 Planificare traseu off-line (4 destinaţii, ordine mixtă, optimizat)
Situaţie: Sunteţi acasă, planificând un traseu viitor. Planificaţi să plecaţi dintr-un sat
mic, să vizitaţi un prieten într-un alt oraş, să revizitaţi un loc la care aţi fost de curând,
şi să vă întoarceţi acasă. Vreţi să ştiţi dinainte pe unde veţi merge şi cât timp va dura.

Pentru un traseu off-line fără GPS, deoarece tot ce aveţi nevoie este pe harta pe
ecran, alegeţi modul Hartă (4.5) din meniul Principal. Fără o poziţie GPS validă, în
mod normal GPS va începe toate traseele din ultima poziţie GPS cunoscută. De data
aceasta aveţi un punct de plecare specific, astfel încât îl alegeţi din baza de date a
hărţii.

Satul din care începe traseul este unul mic, astfel încât decideţi să nu daţi adresa
exactă. Centrul satului va fi punctul de start al traseului. Imediat ce aţi ajuns acolo şi
porniţi GPS, iGO va recalcula traseul de la poziţia GPS.

Deschideţi Meniul şi alegeţi Caută Adresa (6.3.1). Pentru a indica o nouă localitate,
atingeţi mai întâi Altă Localitate, şi dacă Páty nu este în lista ultimelor localităţi
folosite, atingeţi Altă Localitate. Începeţi prin introducerea literelor pentru Páty. Ţineţi
minte că trebuie doar să introduceţi literele de bază, nu sunt necesare literele cu
accent în Căutare.

Când toate rezultatele încap pe o singură pagină, apăsarea ultimei taste va avea un
sunet diferit (5.3.3) şi lista de rezultate conformă modelul va fi afişată. Atingeţi
rezultatul dorit. Acum vă reîntoarceţi la ecranul de introducere stradă, unde trebuie
doar să atingeţi Gata, deoarece este necesar centrul localităţii. Harta revine afişând
centrul acestui sat. Meniul Cursor (4.5.13) apare automat. Atingeţi Start pentru a face
din Páty primul punct din traseu.

Pentru a vizita un prieten a cărui adresă o aveţi, redeschideţi Meniul şi alegeţi din
nou Căutare Adresă (6.3.1). Fiindcă acum Cursorul este în Páty, iGO oferă acest sat
ca destinaţie (vezi titlul acestui ecran). Următorul punct din traseu este în exteriorul

105
lui Páty, astfel atingeţi Altă Localitate din colţul din dreapta sus pentru a alege
localitatea în care stă prietenul vostru. Nu puteţi găsi această localitate în lista
localităţilor recent utilizate, astfel atingeţi Alte Localităţi din colţul din dreapta sus.

Numele acestui oraş, Piliscsaba, este lung şi ştiţi multe oraşe şi sate care încep cu
„Pilis”. Este mai rapid să indicaţi codul poştal pentru specificarea acestui oraş.
Schimbaţi fie în tastatură QWERTY sau numerică folosind butonul Taste, începeţi
introducerea codului poştal, după care alegeţi din lista de rezultate la fel ca înainte.

Deoarece aţi ales oraşul, sunteţi întrebat de numele străzii, dar în cadrul oraşului pe
care tocmai l-aţi ales (verificaţi titlul ferestrei). Începeţi prin introducerea literelor şi
alegeţi din listă. Continuaţi prin introducerea numărului clădirii, după care atingeţi
Gata.

Acum este dată adresa completă, harta apare din nou cu destinaţia în centrul ei.
Atingeţi Traseu La din meniul Cursor pentru a crea traseul din Páty la această
adresă. Linia verde va apărea instantaneu, indicând traseul de urmat pentru a ajunge
la destinaţie.

Următoarea destinaţie este un loc vizitat de curând, astfel că alegeţi Istoric (6.3.2) din
Meniu şi alegeţi Nefelejcs köz din satul Telki din listă. Harta apare din nou cu

106
rezultatul căutat în centru. Atingeţi Continuă pentru a-l adăuga ca destinaţie nouă
după cea anterioară (continuare traseu).

Notă: Atingând din nou Traseu La va rezulta în înlocuirea traseului anterior cu un nou
traseu de la Páty la Telki. Pentru a crea trasee cu puncte intermediare folosiţi doar
butoanele Adaugă Punct Intermediar şi Continuă.

Traseul este acum modificat şi linia vede închis a segmentului viitor de traseu
conduce la noua destinaţie. Observaţi linia verde deschis (primul segment al
traseului) în apropierea acestui punct din traseu.

Următoarea destinaţie este adresa de acasă. Aceasta trebuie să fi fost deja


programată pe butonul de Preferinţe din stânga (6.3.5) denumit Acasă. Pentru a-l
selecta, atingeţi Meniu urmat de Acasă. Harta se mută pentru a vă arăta casa.
Alegeţi din nou, Continuă din meniul Cursor pentru a plasa această destinaţie să
urmeze după cea anterioară.

Pe măsură ce depărtaţi zoom-ul, veţi descoperi că iGO a planificat traseul folosind


podul Petőfi. Deoarece aici apar mereu blocaje rutiere, decideţi să mergeţi pe podul
Lágymányosi.

În iGO nu trebuie să-l selectaţi din Meniu. Doar atingeţi harta pe acel pod şi cursorul
apare în acel loc. Podul este o şosea cu două benzi, deci trebuie să fiţi atent la
alegerea părţii pentru direcţia de deplasare. Apropiaţi zoom pentru a fi sigur că aţi
ales ceea ce trebuie. Atingeţi din nou dacă este necesară corectarea poziţiei
cursorului. În final atingeţi Adaugă Punct Intermediar din meniul Cursor, deoarece
acum aţi plasat noua destinaţie înainte şi nu după destinaţia finală (parcurgere
inversă).

107
Linia verde închis (segmentele viitoare de drumuri folosesc culori închise) trece acum
peste pod şi când îndepărtaţi zoom-ul, veţi vedea traseul replanificat ce trece peste
podul pe care l-aţi ales.

Acum verificaţi linia cu verde deschis din apropierea celei de-a doua destinaţii. Mutaţi
harta înapoi la acest punct din traseu. O puteţi face prin tragerea şi mutarea hărţii;
alegerea aceluiaşi punct din nou din lista de Istoric; folosind Itinerariul (4.7.3.3), de
unde puteţi trece la orice punct de eveniment din traseu; sau Adaptare la Ecran
(4.6.3), din ecranul Informaţii Traseu şi faceţi zoom la punctul dorit.

Imediat ce harta afişează zona dorită, depărtaţi zoom pentru a vedea împrejurimile
traseului. Acum puteţi vedea că Telki se află între Páty şi Piliscsaba, astfel încât
traseul merge înainte şi înapoi între cele două destinaţii.

Mai întâi apăsaţi al 3-lea buton hardware pentru a vedea ecranul de Informaţii Traseu
şi verificaţi lungimea (75 km) şi durata (1 oră şi 30 minute) traseului.

Pentru a corecta traseul, vă reîntoarceţi la hartă, deschideţi meniul Traseu folosind


butonul Traseu şi alegeţi Editare (4.7.3.5). Următorul ecran afişează lista punctelor
din traseu în ordinea lor curentă. Le puteţi reordona uşor folosind butoanele Sus şi
Jos, dar dacă atingeţi Optimizare, iGO schimbă ordinea pentru a vă oferi cel mai
scurt traseu.

108
După cum aţi ghicit, iGO schimbă ordinea primelor două destinaţii. Atingeţi săgeata
din colţul din stânga sus pentru a vă reîntoarce la hartă, după care al 3-lea buton
hardware pentru a verifica ecranul Informaţii Traseu, unde puteţi vedea că au scăzut
atât lungimea traseului (58 km) cât şi timpul aproximativ de rulare (1 oră şi 11
minute).

Întoarceţi-vă la hartă folosind săgeata din colţul din stânga sus pentru a vedea noul
traseu. Primul segment duce de la Páty la Telki (verde deschis).

Mutaţi harta din nou pentru a vedea destinaţia finală. De data aceasta faceţi acest
lucru cu ajutorul itinerariului. Deschideţi meniul Traseu după care atingeţi Itinerariu.
Mutaţi la capătul listei şi evidenţiaţi destinaţia cu un steag haşurat. Atingeţi Afişare
pentru a fi afişat pe hartă.

Depărtaţi zoom-ul pentru a vedea că noul traseu soseşte din Nord şi folosirea podului
Lágymányosi este o ocolire inutilă.

Decideţi să înlocuiţi ultimul punct intermediar, podul. Atingeţi harta lângă acest punct
din traseu. De data aceasta nu trebuie să faceţi apropiere zoom, deoarece atingerea
chiar şi lângă un punct intermediar va schimba meniul din Adăugare Punct
Intermediar în Eliminare Punct Intermediar, pentru a putea şterge punctul din traseu
(dacă doriţi să adăugaţi altul închideţi-l pe cel existent , faceţi apropiere zoom pentru
a avea din nou Adăugare Punct Intermediar sau folosiţi funcţia Adăugare din
Editare).

Atingeţi butonul Eliminare Punct Intermediar şi vedeţi că iGO foloseşte un pod din
Nord şi traseul arată diferit. Pentru a vedea dacă este întradevăr mai bine, deschideţi
Informaţii Traseu din nou pentru a vedea că aţi salvat încă câţiva kilometri şi minute
şi acum aveţi rămase doar trei destinaţii.

109
Acum dacă doriţi să navigaţi pe traseu, trebuie doar să porniţi GPS şi imediat ce
poziţia este disponibilă, iGO începe navigarea spre Telki din locaţia actuală. Dacă
doriţi să folosiţi iGO pentru alte călătorii înainte de aceasta, puteţi recrea traseul de
mai sus doar în câteva secunde folosind Istoric. Toate aceste puncte selectate apar
în lista de Istoric pentru o utilizare ulterioară. Puteţi avea în vedere şi salvarea
adresei prietenului ca PDI Personal (4.7.2.4) folosind butonul Adăugare PDI din
meniul Cursor.

110
8 Ghid de corectare a erorilor

Vă mulţumim din nou pentru achiziţionarea produsului nostru. Sperăm că vă veţi


bucura de fiecare dată când îl veţi utiliza. Totuşi s-ar putea să întâmpinaţi anumite
dificultăţi până vă veţi deprinde pe deplin cu iGO. În astfel de cazuri, vă rugăm să
consultaţi acest tabel cu situaţiile problemă cele mai frecvente şi secţiunea de FAQ
(Întrebări Puse Frecvent) al siteului internaţional al iGO (www.i-go.com).

Am introdus cardul SD, dar programul nu Se întâmplă uneori ca sistemul de


porneşte Înainte rula automat. operare să dezactiveze opţiunea de
rulare automată. Ceea ce trebuie să
faceţi este să reporniţi PDA-ul
dumneavoastră. După aceasta rularea
automată va funcţiona din nou. Dacă nu
doriţi să reporniţi PDA-ul, vă rog să
căutaţi linia iGO 2006 din ecranul Today,
sau simbolul iGO din secţiunea
Start/Programs a sistemului de operare
pentru a rula iGO manual. Ieşirea din iGO
se va putea face în continuare prin
scoaterea cardului.

Nu pot găsi săgeata albastră (galbenă Verificaţi simbolul de stare al GOS din
pentru noapte) care îmi arată locaţia. ecranul Meniului Principal (4.1), oricare
Navigarea nu porneşte. din ecranele hărţii (4.5.9) sau ecranul de
Date GPS (4.3). Fie este întreruptă
conexiunea cu receptorul GPS sau GPS
nu vă poate găsi poziţia. Reconectaţi
GPS sau scoateţi-l din ambalaj pentru a
putea face poziţionarea.

GPS este conectat, trimite date valide de Pe ecran veţi vedea un simbol mare
poziţionare, dar tot nu pot vedea albastră semi-transparent „Urmărire” (4.5.4).
(galbenă pentru noapte) care ar trebui Atingeţi acest simbol pentru a reactiva
să-mi indice poziţia mea. caracteristica Urmărire Poziţie care mută
harta înapoi la poziţia dumneavoastră
actuală.

111
Săgeata albastră (galbenă pentru Este foarte posibil să nu aveţi un traseu
noapte) indică poziţia mea, dar nu pot activ. Verificaţi în colţul din stânga sus al
vedea traseul (linia verde sau roşie) şi nu ecranului Navigare (4.5.1) dacă aveţi sau
sunt anunţate nici instrucţiunile vocale. nu afişată următoarea manevră. Dacă
acest câmp este gol, nu aveţi planificat
nici un traseu, trebuie să creaţi un traseu
mai întâi. Este o greşeală comună să
căutaţi o destinaţie, să fie afişată pe
hartă, dar să uitaţi să atingeţi butonul
„Traseu La” din meniul Cursor (4.5.13)
pentru a crea traseul. Asiguraţi-vă că
faceţi acest lucru sau planificaţi mereu
traseele dumneavoastră cu butonul
Căutare (6.1) când traseul este calculat
automat imediat ce destinaţia a fost
aleasă.

Nu pot vedea pe ecran butonul Urmărire, Căutaţi o literă mică roşie „N” din
dar totuşi harta nu este rotită când simbolul de busolă (4.5.8) sau un simbol
conduc. de avion în locul acesteia. Probabil aţi
iniţiat neintenţionat orientarea hărţii spre
Nord sau Privire de Ansamblu. Atingeţi
acest simbol pentru a vă întoarce în
modul Parcurs cu rotirea automată a
hărţii.

La crearea unui traseu cu puncte Butonul „Traseu La” este doar pentru
intermediare am atins butonul „Traseu iniţierea unui nou traseu. Pentru un
La” o dată pentru fiecare destinaţie dar, singur traseu atingeţi acest buton când
doar ultima apare în listă, toate punctele destinaţia este selectată. Traseele cu
anterioare au dispărut. puncte intermediare pot fi creata când
aveţi deja un traseu unic prin folosirea
butoanelor „Adaugă Punct Intermediar” şi
„Continuă”. Aplicând din nou pentru
„Traseu La” se va şterge tot traseul. În
cazul dumneavoastră au existat înainte
doar trasee unice, astfel încât au fost
şterse fără un mesaj de avertizare. Dacă
aveţi deja un traseu cu puncte
intermediare, iGO vă avertizează înainte
de a şterge întregul traseu.

Simbolul cu difuzor arată că iGO nu are Oprirea sunetului disponibilă din ambele
sunetul oprit, dar totuşi nu aud indicaţiile ecrane de hartă este doar o oprire rapidă
vocale. care anulează sunetul. Ghidarea vocală
şi tastele sonore trebuie activate şi
volumul setat din ecranul de Setări Sunet
(5.3).

112
Am activat avertizările pentru depăşirea Pentru o avertizare corectă a depăşirii
limitelor de viteză imediat după ce am limitei de viteză, limitele de viteză pentru
cumpărat produsul, dar tocmai am fost fiecare stradă sau drum trebuie să fie
amendat pentru depăşirea vitezei legale incluse corect pe hartă. Aceasta este o
deoarece iGO nu a reuşit să mă caracteristică relativ nouă a hărţilor
avertizeze. digitale şi, s-ar putea să nu fie disponibilă
în anumite ţări iar acurateţea ei mai
trebuie îmbunătăţită (întrebaţi
reprezentantul local pentru detaliile
referitoare la regiunea dumneavoastră).
Această caracteristică vă poate ajuta în
anumite cazuri dar nu poate fi considerat
un control de încredere pentru depăşirea
limitelor legale. De aceea poate fi oprită
şi pornită separat faţă de ghidarea
vocală, pe care vă puteţi baza fără
reţineri.

Aş dori să creez un nou PDI în timpul Din motive de siguranţă a condusului


navigării (ecranul Navigare) dar nu există funcţia Adăugare PDI este disponibilă
nici un buton Adăugare PDI în meniul doar în ecranul Hartă. Faceţi un marcaj
Cursor. pentru punctul respectiv şi salvaţi-l ca
PDI mai târziu, când ajungeţi la
destinaţie. Dacă nu conduceţi, trebuie
doar să apăsaţi al 4-lea buton hardware
pentru a comuta în modul Hartă, unde
butonul Adăugare PDI este disponibil.

Aş dori să creez un nou PDI, dar sunt Căutaţi butonul Nou în colţul din stânga
altele în vecinătate iar punctul din meniu jos a listei nou deschise. Folosind acest
pentru unul nou (PDI) deschide o listă de buton puteţi adăuga noul PDI ca şi cum
PDI în loc de a crea unul nou. ar fi fost deschis din meniul Cursor.

113
9 Glosar

Vă rugăm să citiţi lista de termeni tehnici folosiţi în acest manual precum şi


explicaţiile lor.

¾ Recepţie GPS 2D/3D: Receptorul GPS foloseşte semnalul de la sateliţi pentru


a (vă) calcula poziţia. În funcţie de poziţia actuală a sateliţilor aflaţi permanent
în mişcare pe cer şi în funcţie de mediul ambiant care poate bloca semnalul
lor, dispozitivul GPS pe care îl deţineţi s-ar putea să nu primească semnal de
la cel puţin patru sateliţi GPS necesari pentru a oferi o poziţie tridimensională
ce include şi altitudinea. Dacă sunt disponibili mai puţin sateliţi, s-ar putea să
fie încă posibilă calcularea poziţiei dar acurateţea va fi scăzută şi dispozitivul
GPS nu va indica altitudinea. Aceasta este numită recepţie 2D. Calitatea
recepţiei este afişată de iGO în meniul Principal (4.1), ecranul de Date GPS
(4.3.3) şi în ambele ecrane de hartă (4.5.9). Observaţi că recepţiile GPS 2D şi
3D nu au nici o legătură cu modurile de afişare 2D şi 3D ale hărţii. Aceasta din
urmă este un mod de reprezentare a hărţii independent de recepţia GPS.

¾ Acurateţea: Diferenţa între poziţia reală şi cea oferită de dispozitivul GPS


este afectată de mai mulţi factori diferiţi. Unul dintre cei mai importanţi dintre
aceştia poate fi calculat chiar de GPS. Este bazat pe numărul de sateliţi
recepţionaţi şi de poziţia lor pe cer. Prin aceasta GPS calculează acurateţea
teoretică a poziţie rezultate. Această informaţie este afişată în iGO în ecranul
Date GPS (4.3). Folosiţi doar ca referinţă generală. Se observă că diverşi alţi
factori afectează acurateţea reală (ex. întârzierea semnalului în ionosferă,
obiectele ce reflectă semnalul din apropierea dispozitivului GPS, etc.)

¾ Traseu Activ: Un traseu este un itinerariu planificat pentru a ajunge la


destinaţiile date. Un traseu este activ când este folosit pentru navigare. iGO
foloseşte doar un singur traseu la un moment dat şi este întotdeauna activ
până când îl ştergeţi, ajungeţi la destinaţia finală sau ieşiţi din iGO. Când aveţi
de ajuns la mai mult de o destinaţie, traseul este împărţit în mai multe
segmente (de la un punct intermediar la altul). Doar un singur astfel de
segment poate fi activ la un moment dat (4.4.10.3). Restul sunt nefolosite şi
sunt afişate cu o culoare diferită pe hartă (4.4.10.4).

¾ Planificarea automată a traseului (Planificare rapidă): Modul în care iGO


calculează traseele. Trebuie doar să indicaţi destinaţiile dorite, să configuraţi
parametrii traseului (5.4), iar programul va face restul folosind informaţia
stocată în baza de date a hărţii.

114
¾ Replanificarea automată a traseului: Dacă această funcţie este activată
(5.1.5.1), iGO recalculează traseul dumneavoastră dacă aţi deviat de la el.
Când rataţi un viraj sau evitaţi un blocaj rutier, iGO aşteaptă câteva secunde
pentru a fi sigur că nu mai trebuie să urmeze traseul (îl puteţi regla fin în Setări
Avansate: 5.6.4.1), după care replanifică traseul pe baza noii poziţii şi a
direcţiei de mers.
¾ Regimul automat de Zi/Noapte: Pe baza orei şi a poziţiei oferite de
dispozitivul GPS, iGO poate calcula răsăritul şi apusul soarelui pentru locaţia
actuală şi pentru ziua respectivă. Folosind această informaţie iGO poate
comuta între regimul de zi şi cel de noapte cu câteva minute înainte de răsărit
şi la câteva minute după apus (5.1.3). Ca informaţie suplimentară pentru a vă
ajuta la orientare, soarele este afişat pe cer. La afişarea unei hărţi 3D cu un
ungi de vizionare mare, îl puteţi vedea când este aproape de linia orizontului.

¾ Viteza de transmisie: Viteza de comunicaţie între receptorul GPS şi PDA


este dată în Baud, reprezentând numărul de evenimente de semnal pe
secundă. Valorile uzuale pentru dispozitive GPS sunt 4800, 9600, 19200,
38400 şi 57600. Consultaţi şi 5.7.3.

¾ Portul de comunicaţie: Un canal de comunicaţie al dispozitivului PDA prin


care este recepţionat semnalul GPS. Fluxul de date GPS are nevoie de o
comunicaţie de tip serial, astfel încât portul folosit de PDA poate fi unul dintre
porturile sale seriale (porturi COM). De asemenea, consultaţi 5.7.2.

¾ Protocol de comunicaţie: Dispozitivele GPS trimit date folosind diferite


„limbaje”. Cel încorporat în toate dispozitivele GPS este formatul NMEA 0183.
iGO poate recepţiona în acest format sau într-unul dintre cele mai populare
formate de industrie: SIRF. De asemenea, consultaţi 5.7.1.

¾ Altitudinea: Când receptorul GPS are posibilitatea să lucreze cu semnalul a


cel puţin patru sateliţi, este capabil să determine poziţia tridimensională. În
acest caz altitudinea este oferită împreună cu poziţia latitudine/longitudine.
Ţineţi cont că altitudinea nu este măsurată de la suprafaţa pământului sau a
nivelului mării, ci este distanţa pe verticală ce rezultă din modelul matematic al
Pământului numit WGS84. Consultaţi şi Recepţia GPS 2D/3D.

¾ TES (Timpul Estimat de Sosire): Este o expresie frecvent folosită în


navigare. Reprezintă ora de ajungere la destinaţie pe baza calculelor folosind
partea rămasă a traseului şi informaţia disponibilă despre drumurile folosite.
Această estimare poate fi folosită doar ca o referinţă generală. Nu poate ţine
cont de viteza dumneavoastră viitoare sau de întârzierile din trafic. În iGO
această valoare este afişată ca „Sosire Estimată” în ecranul Informaţii Traseu
(4.6.1.5).

¾ TET (Timpul Estimat pe Traseu): Este o altă expresie frecvent folosită în


navigare. Reprezintă timpul până la destinaţie pe baza calculelor folosind
partea rămasă a traseului şi informaţia disponibilă despre drumurile folosite.
Această estimare poate fi folosită doar ca o referinţă generală. Nu poate ţine
cont de viteza dumneavoastră viitoare sau de întârzierile din trafic. În iGO
această valoare este afişată ca „Timp Rămas” în ecranul Informaţii Traseu
(4.6.1.4).

115
¾ GPS: Abrevierea pentru Sistemul Global de Poziţionare (Global Positioning
System). Acest sistem este administrat de către DoD (Departamentul de
Apărare -Department of Defense - al Guvernului Statelor Unite). Este constituit
din 24 de sateliţi ce orbitează în jurul Pământului. Pentru a vă calcula poziţia,
dispozitivul GPS pe care îl deţineţi foloseşte semnalele sateliţilor vizibili din
locaţia dumneavoastră. Puteţi folosi acest serviciu fără nici o taxă.

¾ Urmărire Parcurs: Această funcţie a iGO va menţine săgeata albastră


(galbenă pe timp de noapte), ce reprezintă poziţia dumneavoastră curentă,
întotdeauna pe drumul cel mai apropiat cu o direcţie de deplasare adecvată
direcţiei de parcurgere. Această caracteristică automată este necesară atunci
când poziţia oferită de receptorul GPS nu este foarte precisă. În circumstanţe
normale Urmărire Parcurs va elimina eroarea de poziţionare. Dacă plaja de
eroare este prea mare, poziţia dumneavoastră poate fi afişată pe o stradă
diferită din hartă. Puteţi evita acest lucru folosind echipamente GPS de o bună
calitate poziţionate astfel încât să aibă acces la o cât mai mare parte din cer.
În mod normal Urmărire Parcurs este întotdeauna activ în iGO atunci când
poziţia GPS este disponibilă. De asemenea, consultaţi 4.4.6. Totuşi, pentru uz
pietonal poate fi dezactivat permanent în Setări Avansate (5.6.4.4).

¾ Urmărire Poziţie: Când este disponibilă poziţia GPS, vizualizarea hărţii iGO
urmăreşte poziţia actuală, cu săgeata albastră (galbenă pe timp de noapte),
ce reprezintă poziţia actuală, afişată întotdeauna pe ecran. Puteţi muta sau
roti harta pentru a pierde această poziţie. Atunci apare pe ecran butonul
Urmărire. Atingerea acestuia sau apăsarea butonului Enter va reactiva
Urmărire Poziţie. De asemenea, consultaţi 4.5.4.

¾ Orientarea Hărţii: iGO este capabil să rotească harta după cum doriţi. Dacă
alegeţi orientarea Parcurs, harta va fi orientată pentru a privi în direcţia de
deplasare. Alegerea orientării spre Nord, harta rămâne orientată pentru a
avea partea de sus îndreptată spre nord. Folosiţi butoanele hardware stânga
şi dreapta pentru a întoarce harta în ce direcţie doriţi. Aceasta va dezactiva
imediat rotirea automată. Orientarea efectivă a hărţii este întotdeauna afişată
cu o mică busolă în secţiunea din dreapta sus a ecranelor hărţii (4.5.8).
Orientarea hărţii nu ar trebui să fie confundată cu orientarea Ecranului care
afectează modul de afişare de ansamblu al iGO.

¾ NMEA (Asociaţia Naţională de Electronică Maritimă - National Marine


Electronics Association): Este numele formatului protocolului de
comunicaţie din iGO. Asociaţia emite standarde pentru interfaţarea
dispozitivelor maritime electronice. Unul dintre standardele lor este NMEA-
0183 care defineşte cerinţele de semnalizare electronică, protocolul de
transmitere de date şi sincronizarea, plus formate de segmentare specifice.
Este standardul actual nu doar pentru navigarea maritimă ci şi pentru toate
celelalte dispozitive GPS. Este protocolul implicit al iGO şi pentru majoritatea
dispozitivelor GPS de pe piaţă.

¾ Orientare Nord: Un tip de orientare a hărţii prin care harta este rotită pentru a
avea partea de sus îndreptată spre nord. Consultaţi Orientarea Parcurs şi a
Hărţii.

116
¾ PDI: Punct De Interes, locaţia exactă de pe hartă a punctelor importante
salvate într-o bază de date împreună cu numele, categoria şi subcategoria
(ex. Servicii/Combustibili/ Gaz Auto), adresa, telefonul şi numărul faxului,
precum şi alte informaţii importante. Folosiţi sistemul de căutare adaptat al
iGO pentru a găsi PDI-urile adecvate din apropierea dumneavoastră sau din
orice altă locaţie de pe hartă (6.3.4). Puteţi avea şi locurile preferate salvate în
iGO ca „PDI Personale”.

¾ Orientarea Ecranului: orientarea în care sunt afişate toate elementele


ecranului din iGO. Depinde de setările dumneavoastră şi determină cum
trebuie să ţineţi în mână PDA-ul. Poate fi portret, peisaj pentru stângaci sau
peisaj pentru dreptaci (5.1.6). Această setare este independentă de setările
din sistemul de operare şi de aceea poate fi folosită cu PDA-uri care iniţial nu
erau capabile să afişeze orientarea peisaj. Orientarea ecranului nu ar trebui să
fie confundată cu orientarea Hărţii care nu afectează modul de afişare de
ansamblu al iGO, ci doar afişarea hărţii.

¾ SiRF: Acesta este numele unui producător popular de chipset-uri GPS.


Protocolul lor specific de comunicaţie poate fi procesat de iGO. Dispozitivele
GPS bazate pe SiRF sunt capabile şi de comunicarea NMEA, protocolul de
comunicaţie implicit al iGO.

¾ Jurnal parcurs: În iGO aveţi posibilitatea să vă înregistraţi călătoriile folosind


datele de poziţionare furnizate de GPS la fiecare secundă sau la fiecare
câteva secunde (în funcţie de setările GPS-ului dumneavoastră). Când
începeţi înregistrarea, datele de poziţionare sunt salvate într-o bază de date
până la oprirea înregistrării. Acest set de poziţii GPS succesive este numit
jurnal de parcurs. Fiecare set de poziţii consecutive are un nume (iniţial este
ora de înregistrare dar puteţi schimba numele în orice nume doriţi) şi o culoare
prin care poate fi afişat pe hartă. Mai târziu puteţi reda călătoria pe ecranul
iGO ca şi cum ar avea loc din nou. Aceasta este folositoare pentru scopuri
demonstrative sau pentru a vă analiza manevrele pe durata călătoriei. De
asemenea, consultaţi 4.7.2.6.

¾ Orientare Parcurs: Un tip de orientare a hărţii prin care harta este rotită
pentru a avea partea de sus îndreptată spre direcţia de deplasare. Consultaţi
Orientarea spre Nord şi Orientarea Hărţii.

¾ Punct intermediar: Traseele din iGO pot avea mai multe (câte doriţi)
destinaţii diferite pentru a fi ajunse într-o ordine specifică. Toate punctele ce
trebuie atinse, cu excepţia destinaţiei finale, sunt denumite puncte
intermediare, deoarece traseul va trece prin ele. Destinaţiile pot fi văzute în
ecranul de Informaţii Traseu pe linia Traseului (4.6.1.1) şi fiecare punct
intermediar este anunţat prin instrucţiuni vocale pe măsură ce vă apropiaţi şi
atunci când îl atingeţi. Dacă punctul intermediar este pentru o oprire,
navigarea continuă automat când plecaţi mai târziu. Chiar dacă opriţi şi porniţi
PDA-ul sau reporniţi iGO.

¾ Apropiere şi Depărtare Zoom: Funcţia Zoom este folosită pentru a schimba


scala hărţii. Folosiţi Apropiere Zoom pentru a scala în jos harta şi a vedea mai
puţin din ea dar cu mai multe detalii şi folosiţi Depărtare Zoom pentru a scala

117
în sus harta şi a avea o vedere mai largă a acelei părţi a hărţii, dar cu mai
puţine detalii. De asemenea, consultaţi 3.1.2, 4.4.2 şi 4.5.2.

118
i-go.com

119