Sunteți pe pagina 1din 6

Contract de servicii

Nr. Preambul SC ARSTAL INVEST SRL cu sediul n Arad, Zona Industrial Micalaca Est, FN, Judeul Arad, C.I.F RO 17850731, J02/1456/2005 reprezentat de Mirel Talpe, numit n continuare ca i furnizor ASOCIAIA EDUCATIO cu sediul n Municipiul Arad, str. Ep. R. Ciorogariu nr. 47, Judeul Arad, C.I.F Nr. 25408650, avnd contul n lei nr: RO63BTRL00201205P53079XX, deschis la BANCA: TRANSILVANIA, sucursala Arad, reprezentat de Glad Varga, cu funcia de Preedinte, numit n continuare ca i achizitor i 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale. b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului. g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC). i. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute Data 09.08.2011.

ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu se specific n mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectivul principal al contractului. 4.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze servicii de instruire a voluntarilor. Serviciile de formare a voluntarilor vor avea durata de 30 de ore, i se vor desfura cu grupe formate din 20-24 persoane. Coninutul programului de instruire se regasete n oferta transmis achizitorului de ctre furnizor. 4.2 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 5. Valoarea contractului 5.1 Preul contractului, respectiv preul serviciilor furnizate,este : 5010 la care se adaug TVA 24% 6. Durata contractului 6.1 Prezentul contract ncepe de la data de 22.07.2011 6.2 . Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de 30.07.2011 7. Obligaiile principale ale furnizorului 7.1- Furnizorul se oblig s furnizeze serviciile de instruire a voluntarilor, la standardele i sau performanele stabilite n contract 7.2. Furnizorul se oblig s furnizeze serviciile respectnd graficul stabilit n contract. 7.3 - Furnizorul se obliga s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea cerinelor ntocmite de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile n termenul convenit.

8.2 Achizitorul se oblig s plateasc preul ctre prestator n termen de 14 zile de la emiterea facturii de ctre acesta. 8.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista furnizarea produselor i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. 9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum echivalent cu o cot procentual de 1% din preul contractului, pentru fiecare saptamana de intarziere . 9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual de 1% din plata neefectuat , pentru fiecare saptamana de intarziere . 9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinit pna la data denunrii unilaterale a contractului. 10. Forta major 10.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 10.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 10.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia. 10.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 10.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 11. Confidenialitate 11.1. Prile au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului prezentului contract i a operaiunilor comerciale ce decurg din acesta.

12. Amendamente 12.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

13. Subcontractani 13.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care pri din contract le subcontracteaz, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 13.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 13.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunzator fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 13.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat achizitorului. 14. ntarzieri n ndeplinirea contractului 14.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada stabilit n prezentul contract. 14.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, furnizorul nu respect graficul de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate. Modificarea se face cu acordul parilor, prin act adiional. 14.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intrziere n indeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului. 15. Cesiunea contractului 15.1 - Furnizorul se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin contract, far s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 15.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 16. ncetarea contractului

16.1. Prezentul contract nceteaz la termenul prevzut n articolul 2. 16.2. Contractul nceteaz i nainte de termen n baza acordului scris n acest sens al prilor. 17. Litigii 17.1 - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nentelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 17.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romania. 18 Limba care guverneaz contractul 18.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 19. Comunicri 19.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 19.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 20. Legea aplicabil contractului 20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. 21. Clauze finale 21.1. Modificarea prezentului contract se va putea face prin acordul scris n acest sens al prilor. ncheiat astzi 22.07.2011, n 2 exemplare originale, fiecare dintre pri declarnd c a primit un exemplar. Achizitor ASOCIAIA EDUCATIO Furnizor SC ARSTAL INVEST SRL

VARGA GLAD AUREL

MIREL TALPE

S-ar putea să vă placă și