Sunteți pe pagina 1din 5

Familie şi Moşteniri

Familie şi Moşteniri RUDENIA SI AFINITATEA ÎN PROCESELE CIVILE © Cristian Gânj 2010 Materialul reprezintă un

RUDENIA SI AFINITATEA ÎN PROCESELE CIVILE

© Cristian Gânj 2010

Materialul reprezintă un sumar al legislaţiei publicate în Monitorul Oficial al României şi poate conţine opinii personale ale autorului. Această broşură este adresată publicului în scopul exclusiv al informării şi nu constituie consultaţie juridică sau sfat juridic profesional în înţelesul legii.

Cristian Gânj îşi declină în mod expres responsabilitatea cu privire la orice acţiune sau inacţiune întemeiată sau derivată din lectura acestei prezentări.

Rudenia este legătura bazată pe descendenta unei persoane dintr-o altă persoană sau

pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea rând colaterală. Rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă sau descendentă. Gradul de rudenie se stabileste potrivit Codului familiei astfel:

a) în linie dreaptă, după numărul nasterilor; astfel, fiul si tatăl sunt rude de gradul întâi, nepotul de fiu si bunicul sunt rude de gradul al doilea;

b) în linie colaterală, după numărul nasterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun si coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fratii sunt rude de gradul al doilea, unchiul si nepotul de gradul al treilea, verii primari de gradul al patrulea

Afinitatea este relaţia familială reciprocă dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ. Prin efectul căsătoriei cei doi soţi devin o nouă familie astfel încât un soţ dobândeşte o legătură de afinitate cu rudele celuilalt soţ. Legătura de afinitate astfel dobândită are acelaşi grad cu gradul de rudenie al celuilalt soţ.

Căsătoria formează o categorie familială în sine. Soţii nu sunt nici rude şi nici afini şi formează împreună o familie nouă.

Exemple de afinitate:

I. ginere/noră şi socrii. Cum soţia/soţul este rudă de gradul I cu părinţii ei/lui, ginerele/nora va fi afin de gradul I cu socrii.

II. Soţul şi fratele/sora soţiei sunt afini de gradul II

III. Soţul şi bunicii soţiei sunt afini de gradul II

IV. Soţul şi unchiul/mătuşa soţiei sunt afini de gradul III

V. Soţul şi fiul din altă relaţie al soţiei sunt afini de gradul I

VI. Soţul şi nepotul de fiu din altă relaţie al soţiei sunt afini de gradul II

VII. Soţul şi nepotul de frate al soţiei sunt afini de gradul III

Exemplu grafic de raportare reciprocă:

Bunică (rudă gr. II) – Soţul bunicii care nu este tatăl mamei (afin gr. II)

Mama

Mătuşă(rudă gr. III) – Soţul mătuşii (afin gr. III)

EU

Văr (rudă gr. IV) Soţia vărului (afin gr. IV)

Relaţia de afinitate există doar între soţ şi rudele celuilalt soţ şi nu între rudele primului cu rudele celuilalt. Nu există aşadar nici o legătură de afinitate între cuscrii sau între fratele soţului cu sora celuilalt soţ.

Legea civilă nu este interesată de rudenia spirituală, această modalitate de apropiere voluntară între oameni neavând consecinţe juridice reglementate (naşi şi fini de cununie sau de botez, et.c.).

Codul de procedură civilă instituie o prezumţie de mărturie părtinitoare a rudelor şi afinilor până la gradul III inclusiv atunci când acestea ar urma să depună mărturie în procesele civile. Din acest motiv, rudele şi afinii până la gradul III inclusiv pot fi audiate ca martori doar dacă partea adversă acceptă în mod expres sau tacit acest lucru. Procedura divorţului este singura în care sunt admişi ca martori şi rudele indiferent de grad însă numai cu privire la motivele de divorţ.

GRADELE DE AFINITATE PROHIBITE ÎN PROCESELE CIVILE

Raportare matrimonială

EU

PROHIBITE ÎN PROCESELE CIVILE Raportare matrimonială EU STRĂBUNIC Afin gr. III BUNIC Afin gr. II PĂRINTE

STRĂBUNIC Afin gr. III

BUNIC Afin gr. II

PĂRINTE (SOCRU) Afin gr, I

UNCHI / MĂTUSĂ Afin gr. III

SOŢUL / SOŢIA

FRATE/SORĂ (CUMNAT/Ă) Afin gr. II

NEPOT DE FRATE Afin gr. III

FIUL / FIICA DIN ALTĂ RELAŢIE Afin gr. I

NEPOTUL/NEPOATA DE FIU / FIICA DIN ALTĂ RELAŢIE Afin gr. II

STRĂ NEPOTUL/NEPOATA DE FIU / FIICA DIN ALTĂ RELAŢIE Afin gr. III.

GRADELE DE AFINITATE PROHIBITE ÎN PROCESELE CIVILE

Raportare inversă

SOŢUL ORICĂREIA DINTRE RUDELE MELE ESTE AFIN CU MINE

EU

PĂRINTE

STRĂBUNIC gr. III – soţ

BUNIC gr II– soţ

gr I– soţ

UNCHI / MĂTUŞĂ gr III – soţ

FRATE / SORĂ gr II– soţ

FIU / FIICĂ gr I – soţ

NEPOT DE FRATE / SORĂ gr. III – soţ

NEPOT gr. II – soţ

STRĂNEPOT gr. III – soţ

Exerciţiul identificării rudelor şi afinilor în funcţie de grad are o însemnătate particulară atunci când într-un proces civil dorim să determinăm relaţia de rudenie/afinitate dintre judecător şi partea adversă sau mandatarul acesteia. În scopul eliminării suspiciunilor de părtinire, Codul precizează că în următoarele situaţii judecătorul poate fi recuzat sau se poate abţine:

Art. 27 C. pr. Civilă (reprodus integral)

1. cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor, au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din parti;

2. cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3.

cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii;

4. daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator;

5. daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii;

6. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti;

7. daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca;

8. daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri;

9. daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

În materia moştenirii legale, afinitatea nu are relevanţă întrucât legea civilă recunoaşte dreptul de moştenire în baza legii doar rudelor, conform principiului legăturii de sânge între acestea. Începând cu anul 1944, legea civilă română recunoaşte un drept special de moştenire soţului supravieţuitor.

Cristian Gânj

cabinet de avocat Iasi

Tel: + 4 0744 275 112 E-mail: office@ganj.ro

http://www.ganj.ro

membru al:

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Iasi