Sunteți pe pagina 1din 13

CURS 6 INDICATORII DE POZITIE3

 INDICATORII DE POZI IE 1. Mediana

Mediana este indicatorul care mparte o serie de date n dou p r i egale. Pentru identificarea medianei este necesar ordonarea seriei cresc tor sau descresc tor i determinarea medianei conform rela iei: Me ! n 1 2 unde: n - num rul de unit i statistice din colectivitate n situa ia n care seria este format dintr-un num r par de termeni, ea se va calcula ca o medie aritmetic simpl a celor doi termeni centrali. Dac seria este impar , termenul central este egal cu valoarea median . n cazul n care valorile se distribuie uniform n intervalul median, mediana se calculeaz astfel:
 Se determin locul medianei n serie:

locMe !

n i 1
2
Me ! x0 h 1 m M e 1 ni 1 ni 2 i !1 i !1 nm

 Se calculeaz valoarea medianei folosind formula:

unde: x0 este limita inferioar a intervalului median h este m rimea intervalului median nm este indicele intervalului median
 2. Quartilele

Quartilele sunt indicatori care mpart n patru p r i egale seria de date. Etapele parcurse pentru a calcula quartilele sunt:
 Se determin locul quartilei n serie:

loc Q j !

j ni 1 4
j 4

1

 Se calculeaz quartilele folosind formulele:

? n 1A n
i i !1

unde: j = 1, 2, 3
 3. Decilele

Decilele sunt indicatori care mpart seria n 10 p r i egale. Etapele parcurse pentru a calcula decilele sunt:
 Se determin locul decilelor n serie:

loc D j !

j ni 1 10

 Se calculeaz decilele folosind formulele:

unde: j = 1, 2, ..., 9

Dj 1 j ? ni 1A ni 10 i !1 ; D j ! x0 h n Dj

Q j ! x0 h

 4. Modulul

Modulul este valoarea cel mai frecvent ntlnit . Etapele parcurse pentru a calcula modulul sunt:
 Se alege intervalul modal (se alege intervalul cu frecven a absolut cea mai mare) Se calculeaz modulul folosind formula:

M 0 ! x0 h

D1 D1 D2

n care: x0 este limita inferioar a intervalului modal h este m rimea intervalului modul
 Exemplu:

Grupe de societ i comerciale dup c tigul mediu (mld. lei)


180 195

Nr. de S.C.
2

Se cunosc datele cu privire la c tigul mediu al unor societ i comerciale: S se calculeze indicatorii de pozi ie Se tie c valoarea medie a c tigului este de 236,25 mld. lei.

195

210

210

225

225

240

240

255

10

255

270

270

285

285

300

 1. Mediana (Me) Se determin intervalul modal folosind una din metodele Metoda 1 Se calculeaz frecven ele cumulate

Tabelul 2

Grupe de societ i comerciale dup c tigul mediu (mld. lei)

Nr. de S.C.

Frecven ele cumulate cresc tor descresc tor 40 38 34

180 195 195 210 210 225

2 4 7

2 6 13

225 240

22

27

240 255

10

32

18

255 270 270 285

4 3

36 39

8 4

285 300

40

 Se determin intervalul care con ine valoarea median

ig. 1 Graficul frecven elor cumulate

Mediana apar ine intervalului 225 240


 Metoda 2

Intervalul median se mai poate determina folosind formula: 13<LocMe<22


Me 225;240

Loc e !

n i 1 ! 40 1 ! 20,5
2 2

Se calculeaz mediana:

Me ! x0 h

1 k n 1 ni 1 ni 2 i !1 i !1 nm

40 1 13 20,5 13 2 Me ! 225 15 ! 225 15 ! 237,5 mld. lei 9 9

 Se alege intervalul din care face parte modulul

M0 (240,255) deoarece n acest interval se nregistreaz frecven a maxim


 Se calculeaz modulul

M 0 ! x0 h

D1 D1 D2

D1 ! nm0 nm0 1 ! 10 9 ! 1 D2 ! nm0 nm0 1 ! 10 4 ! 6

 Apreciem c majoritatea celor 40 de S.C. ce formeaz colectivitatea statistic au un c tig mediu de 242,14 mld. lei. Mediana (valoarea central a seriei) de 237,5 mld. lei ne arat c 50% din S.C. realizeaz un c tig mediu peste 236,25 mld. lei, iar 50% din S.C. realizeaz un c tig mediu sub 236,25 mld. lei. n raport cu valoarea medie, mediana este foarte apropiat , reprezentnd o abatere de numai -1,25 mld. lei.

CURS 7 INDICATORII DE VARIATIE

 Indicatori statistici ai mpr tierii 1 Indicatori simpli ai varia iei

Prin intermediul indicatorilor simpli ai varia iei se caracterizeaz mpr tierea elementelor seriei de reparti ie studiate fa de medie, sau fa de un anumit element al seriei. Principalii indicatori simpli ai varia iei sunt: 1.1 Amplitudinea Amplitudinea (A) exprim , n m rimi absolute m rimea intervalului n care sunt distribuite elementele seriei de reparti ie. Amplitudinea absolut se calculeaz ca diferen ntre cel mai mare i cel mai mic element al seriei. A=xmax-xmin Amplitudinea relativ (A%) se determin ca raport ntre amplitudinea absolut (A) i media elementelor seriei.

A (%) !
1.2 Abaterea individual

A x min x 100 ! max 100 x x

 Abaterea elementelor seriei fa de media lor se ob ine n cifre absolute, ca diferen fiecare element al seriei i media acestora, astfel: d ! x x
i i

ntre

 Abateri maxime: Abateri minime: Abateri relative:

d max ! xmax x

d min ! xmin x
d i (%) ! xi x 100 x

 Abateri maxime relative: Abateri minime relative:

d max (%) !
d min (%) !

x max x 100 x
x min x 100 x

 Abaterea elementelor seriei fa de median se ob ine ca diferen seriei i median , astfel: d i Me ! xi M e

ntre fiecare element al

1.3 Varia ia quartilic


 Varia ia quartilic absolut VQa = Q3 Q1

Eviden iaz cmpul de mpr tiere a 50% din unit ile popula iei.
 Varia ia quartilic relativ

VQr !

VQa Q2

1.4 Varia ia decilic


 Varia ia decilic absolut : VDa = D9 D1

Eviden iaz cmpul de mpr tiere a 80% din unit ile popula iei VDa Varia ia decilic relativ : VDr ! D
5

M soar cu ct se abate n medie fiecare variant din cele 80% unit i de la valoarea central (D5 sau Me)
 2 Indicatori sintetici ai varia iei

Indicatorii sintetici sunt m rimi medii calculate din abaterile variantelor caracteristicii de la nivelul mediu al acesteia. 2.1 Abaterea medie liniar Abaterea medie liniar ( ) se calculeaz ca medie aritmetic , simpl sau ponderat , n func ie de felul seriei, din valorile absolute ale abaterilor variantelor caracteristicii de la media lor.
 Abaterea medie liniar pentru o serie simpl :

d!

x

 Abaterea medie liniar pentru o serie cu frecven e absolute:

d!

2.2 Dispersia

x x n n
i i

Dispersia reprezint media p tratic simpl sau ponderat a abaterilor variantelor caracteristicii de la media lor.
 Dispersia pentru o serie simpl :

x x !
2 i

 Dispersia pentru o serie cu frecven e absolute: Dispersia variabilei de tip alternativ: W2 = p (1 - p)

x x n ! n
2 i i

2.3 Abaterea medie p tratic


 Abaterea medie p tratic pentru o serie simpl :

W!

x i x n W!

! W2
2

 Abaterea medie p tratic pentru o serie cu frecven e absolute:

2.4 Coeficientul de varia ie Coeficientul de varia ie se poate calcula folosind:


 abaterea medie liniar :

x i x ni ni

! W2

CV d !

d 100 x

sau
 abaterea medie p tratic :

C V W !

W 100 x

Coeficientul de varia ie ia valori de la 0 la 100%


 Dac CV = 0, nseamn lips de varia ie, valorile sunt egale ntre ele i egale cu media lor; Dac CVp0 varia ia caracteristicii este mic ; Dac CV p 100% varia ia caracteristicii este mare.

Intervalul de varia ie al lui CV se poate mp r i astfel:


 0< CV e 35% varia ie mic care se caracterizeaz prin:

- media este semnificativ , deoarece abaterile elementelor seriei de la medie sunt mici i colectivitatea este omogen
 35% < CV e 50% varia ie relativ mare 50%< CV e 100% varia ie foarte mare ceea ce nseamn c :

- media calculat nu este semnificativ , colectivitatea este eterogen unit ilor.


 Exemplu:

i se va reface gruparea

Despre un e antion de S.C. se cunosc datele: Tabelul 1 Grupe de S.C. dup valoarea produc iei (mld. lei) 30 40 40 50 50 60 60 - 70 Nr. de S.C.

65 135 700 100

Caracteriza i varia ia distribu iei S.C. dup valoarea produc iei


 Valoarea medie a produc iei

xini
x!
i !1 m

ni
i !1

53350 ! 53,35 mld. lei / S.C. 1000

Tabelul 2

Grupe de S.C. dup valoarea produc iei (mld. lei)

Nr. de S.C. xi (ni) xini

30 40 40 50 50 60 60 - 70 Total

65 135 700 100 1000

35 45 55 65 -

2275 6075 38500 6500 53350

 Indicatori simpli ai varia iei Amplitudinea Amplitudinea n valori absolute

A=xmax-xmin= 70 -30 = 40 mld. lei


 Amplitudinea n valori relative

Valoarea produc iei pentru cele 1000 S.C. din e antion este cuprins ntr-un interval maxim varia ional de 40 mld. lei reprezentnd 74,98 % din valoarea mediei de 53,35 mld. lei.
 Exemplu: Abaterea individual Abaterea fiec rei variante de la medie absolut : relativ : Abaterea minim

d i ! xi x

d i (%) !
i maxim

xi x 100 x
d min ! xmin x ! 30 53,35 ! 23,35 mld . lei

 abaterea minim absolut : abaterea minim relativ :

dmin(%) !

 abaterea maxim absolut : abaterea maxim relativ :

x min x 23,35 100 ! 100 ! 43,77% x 53,35 x max x 16,65 100 ! 100 ! 31,21% x 53,35

Tabelul 3

dmax(%) !

Grupe de S.C. dup valoarea produc iei (mld. lei)

Nr. de S.C. xi (ni) 65 135 700 100 1000 35 45 55 65 -18,35 -8,35 1,65 11,65 di = xi - ni

30 40 40 50 50 60 60 - 70 Total

 Indicatori sintetici ai varia iei Abaterea medie liniar

d!

xi x n i ni

4640 ! s4,64 mld. lei 1000

Abaterea medie liniar ne arat c produc ia realizat de S.C. din e antion se abat de la valoarea medie (53,35) n plus sau n minus, n medie cu 4,64 mld. lei. Astfel 200 de S.C. realizeaz o produc ie sub 53,35 mld. lei cu o valoare egal cu 4,64 mld. lei iar restul de 800 S.C. se abat n plus fa de medie cu 4,64 mld. lei.
 Indicatori sintetici ai varia iei Abaterea medie liniar

Abaterea medie liniar ne arat c produc ia realizat de S.C. din e antion se abat de la valoarea medie (53,35) n plus sau n minus, n medie cu 4,64 mld. lei. Astfel 200 de S.C. realizeaz o produc ie sub 53,35 mld. lei cu o valoare egal cu 4,64 mld. lei iar restul de 800 S.C. se abat n plus fa de medie cu 4,64 mld. lei. 2
 Dispersia

W2 !

x i x ni ni

46777 ,5 ! 46,78 1000

 Abaterea medie p tratic Coeficientul de varia ie

W ! W 2 ! 46,78 ! 6,84 mld. lei 4 d ! d 100 ! 53,,64 100 ! 8,7% x 35

 folosind abaterea medie liniar folosind abaterea medie p tratic

W ! W 100 !
x

6,84 100 ! 12,82% 53,35

Deoarece 0< CV e 35%, putem aprecia c e antionul de S.C. distribuit dup valoarea produc iei formeaz o colectivitate omogen i c valoarea medie a produc iei este reprezentativ . n ceea ce prive te abaterea medie p tratic putem aprecia c valoarea produc iei realizate de cele 1000 S.C. se abat de la valoarea medie a produc iei, n plus sau n minus, n medie cu 6,84 mld. lei ceea ce reprezint 12,82% din valoarea medie a produc iei.

Grupe de S.C. dup val. prod. (mld. lei)

Nr. S.C. xi (ni) 65 135 700 100 1000 35 45 55 65 -18,35 -8,35 1,65 11,65 1192,75 1127,25 1155,00 1165,00 4640,00 21886,962 9412,538 1905,750 13572,250 46777,500 xi - ni

30 40 40 50 50 60 60 - 70 Total

 3. Indicatori varia iei ntr-o serie de reparti ie bidimensional

Tabelul 5 Grupe dup caracteristica Subgrupe dup caracteristica yj xi y1, y2, yj, ym x1 n11, n12, n1j, n1m Total (ni) n1

x2 ... xi ... xr Total (ni)

n21, n22, n2j, n2m ... ni1, ni2, nij, nim ... nr1, nr2, nrj, nrm n1, n2, nj, nm

n2 ... ni ... nr

Dac se studiaz varia ia caracteristicii Yj n func ie de varia ia factorului de grupare Xi atunci se pot calcula medii i dispersii condi ionale pentru fiecare grup i se poate analiza varia ia lui Yj n func ie de Xi precum i interdependen a ntre ele. y j nij Media de grup yi ! j nij
j

 Media general se poate calcula fie ca o medie a distribu iei marginale, fie ca o medie general a mediilor de grup dup rela iile: y jn j y i n i yt ! j ! i nj ni Dispersia de grup sau dispersia par ial m soar varia ia caracteristicii Yj determinat de ac iunea cauzelor ntmpl toare

y
j

 y i nij
ij

W i2 !

 Media dispersiilor de grup sintetizeaz influen a factorilor ntmpl tori pe ntreaga colectivitate W 2n 2

W !

n
i

 Dispersia dintre grupe reflect varia ia caracteristici dependente datorat ac iunii cauzelor 2 esen iale pe ntreaga colectivitate

H2 !

y y n n
i 0 i

 Dispersia total m soar varia ia total a caracteristicii dependente (Yj)

W
Regula de adunare a dispersiilor este:
 Exemplu:
2 W0 !W H 2 2

2 0

y y n ! n
2 j 0 i

Se prezint reparti ia salaria ilor dup calificare i volumul produc iei. Tabelul 6 Grupe de salaria i dup gr. de calificare Grupe de salaria i dup produc ia zilnic (buc) Nr. de salaria i

40 50 50 60 I 60 70 Total 60 70 70 80 II 80 90 90 100

10 30 10 50 20 30 40 10

Total Total

100 150

Se cere:
 S se calculeze produc ia medie pe salariat pentru fiecare grup

i pe total;

 S se caracterizeze varia ia produc iei zilnice n interiorul fiec rei grupe, ntre grupe i pe total; S se verifice regula de adunare a dispersiei. Produc ia medie pe grupe de calificare i produc ia medie general y ij n ij Produc ia medie pe grupe de calificare y ! j i n ij
j

 gradul de calificare I:

yI !

2750 ! 55 buc / salariat 50

7900 y II ! ! 79 buc / salariat gradul de calificare II: 100 y jn j Produc ia media general 10650 j ! ! 71 buc yt ! 150 nj

 Varia ia produc iei zilnice n interiorul fiec rei grupe, ntre grupe i pe total Dispersia de grup

y ij yi n ij
2

Wi2 !

n ij
W2 ! I 2000 ! 40 50 8400 W2 ! ! 84 II 100

 gradul de calificare I: 

gradul de calificare II:

 Abaterea medie p tratic gradul de calificare I: 

W I ! W 2 ! 40 ! 6,32 buc I W II ! W 2 ! 84 ! 9,17 buc II


I

gradul de calificare II:

 Coeficientul de varia ie gradul de calificare I: 

! !

WI 6,32 100 ! 100 ! 11,49% 55 y1 9,17 W II 100 ! 100 ! 11,61% y1I 79

gradul de calificare II:

II

 Dispersia total

W2 t

y ij y t n ij ! 29600 ! 197,33 ! 150 n ij


2

 Abaterea medie p tratic total

W t ! W2 ! 197,33 ! 14,05 buc t ! 14,05 Wt 100 ! 100 ! 19,79% yt 71

 Coeficientul de varia ie pe total

Se apreciaz c produc ia medie zilnic calculat pe grupe i la nivelul e antionului constituie valori reprezentative, deoarece coeficientul de varia ie are valori sub 35%. Produc ia medie de 55 buc. corespunz toare grupei I este cel mai reprezentativ , deoarece CV = 11,49 are valoarea cea mai mic . 2
 Dispersia dintre grupe Media dispersiilor de grup

H2 !

y i y0 n i ! 19200 ! 128 150 ni 2 2 W n 10400 W ! i i! ! 69,33 150 ni

Regula de adunare a dispersiilor

W2 ! W H2 t
Gr sal dup gr. Gr saldup de calif prodzilnic (buc)

197,33 = 128 + 69,33 Nr. de salaria i yij nij 10 30 10 50 20 30 40 10 100 150 45 55 65 65 75 85 95 450 1650 650 2750 1300 2250 3400 950 7900 1000 0 1000 2000 3920 480 1440 2560 8400 6760 7680 360 14800 720 480 7840 5760 14800 29600 nijyij

40 50 50 60 I 60 70 Total 60 70 70 80 II 80 90 90 100 Total Total

10650