Sunteți pe pagina 1din 10

HOTRRE Nr.

457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 26 mai 2011 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 295 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se aprob Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. ART. 2 n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri instituiile de nvmnt superior elaboreaz Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumit n continuare metodologia proprie, numai cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevzut la art. 1. Metodologia proprie este aprobat de ctre senatul universitar i publicat pe site-ul web al instituiei de nvmnt superior. ART. 3 (1) Instituiile de nvmnt superior care nu au organizat departamentele pn la intrarea n vigoare a prezentei hotrri deleag, pn la organizarea departamentelor, atribuiile prevzute de prezenta hotrre pentru directorul de departament, respectiv consiliul departamentului, n sarcina decanului, respectiv consiliului facultii. (2) Pn la organizarea departamentelor i prin excepie de la prevederile art. 10 alin. (2) i (6), ale art. 23 alin. (10), ale art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atribuiile directorului de departament i ale consiliului departamentului se deleag decanului, respectiv consiliului facultii. (3) Pn la organizarea departamentelor i prin excepie de la prevederile art. 22 alin. (3) - (5) din metodologia-cadru, comisia de concurs este propus de consiliul facultii, aprobat de decan i transmis spre aprobare senatului universitar. ART. 4 Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar 2010 - 2011 se realizeaz potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri financiar-fiscale, aprobat prin Legea nr. 227/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 5 ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri toate concursurile pentru ocuparea pe perioad nedeterminat a posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior se desfoar n conformitate cu prevederile prezentei hotrri. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaz: Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, Daniel Petru Funeriu Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale, interimar, Emil Boc Bucureti, 4 mai 2011. Nr. 457.

ANEXA 1 METODOLOGIA-CADRU DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior CAPITOLUL I - Dispoziii generale ART. 1 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare din nvmntul superior pot candida numai persoane care ndeplinesc standardele minime i obligatorii pentru nscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice i de cercetare din nvmntul superior, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) i art. 295 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, denumite n continuare standarde minimale naionale. (2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumit n continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice i de cercetare pentru urmtoarele funcii didactice i de cercetare: a) asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat; b) lector universitar/ef de lucrri; c) confereniar universitar; d) profesor universitar; e) asistent de cercetare angajat pe perioad nedeterminat; f) cercettor tiinific; g) cercettor tiinific gradul III; h) cercettor tiinific gradul II; i) cercettor tiinific gradul I. (3) Standardele aferente funciilor prevzute la alin. (2) sunt cerine minime i obligatorii pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea funciilor respective i sunt denumite n continuare standardele universitii. (4) Standardele prevzute la alin. (2) sunt stabilite de instituia de nvmnt superior prin aprobarea de ctre senatul universitar. Standardele universitii nu pot deroga de la standardele minimale naionale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele universitii sunt superioare sau egale standardelor minimale naionale. (5) Instituia de nvmnt superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea ndeplinirii de ctre un candidat a standardelor minimale naionale prevzute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferii de cei prevzui de standardele minimale naionale, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (6) Metodologia proprie conine prevederi referitoare la soluionarea contestaiilor n cadrul instituiei care a organizat concursul. Contestaiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. (7) n situaia n care un candidat deine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaie n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea rezultatului. Contestaia se formuleaz n scris, se nregistreaz la registratura instituiei de nvmnt superior i se soluioneaz de comisia de concurs. (8) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de ctre persoanele cu atribuii n procedura de organizare i desfurare a concursurilor constituie abatere disciplinar i se sancioneaz n conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, n funcie de ncadrarea faptei. ART. 2 Metodologia proprie va fi elaborat cu respectarea principiilor care guverneaz nvmntul superior prevzute n Legea nr. 1/2011 i a altor prevederi legale n vigoare. ART. 3

(1) Anunul privind organizarea concursului se public cu cel puin dou luni nainte de data desfurrii primei probe de concurs. nscrierea la concurs ncepe n ziua publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs i se ncheie cu 15 zile calendaristice naintea desfurrii primei probe de concurs. (2) Anunurile se public cel puin prin urmtoarele modaliti: a) la loc vizibil, pe pagina principal a site-ului web al instituiei de nvmnt superior; b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului; c) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a. (3) Instituia de nvmnt superior i Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pot anuna concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea n mass-media, n publicaii tiinifice naionale i internaionale, pe site-uri web specializate n publicarea ofertelor de locuri de munc i altele asemenea. (4) Pagina web a concursului este pagina web care prezint direct informaiile complete despre concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. (5) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, n termenul prevzut la alin. (1), cel puin urmtoarele informaii: a) descrierea postului scos la concurs; b) atribuiile/activitile aferente postului scos la concurs, incluznd norma didactic i tipurile de activiti incluse n norma didactic, n cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare; c) salariul minim de ncadrare a postului la momentul angajrii; d) calendarul concursului; e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susinute efectiv; f) descrierea procedurii de concurs; g) lista complet a documentelor pe care candidaii trebuie s le includ n dosarul de concurs; h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs. (6) Anunurile referitoare la posturile de confereniar universitar, profesor universitar, cercettor tiinific gradul II i cercettor tiinific gradul I vor fi publicate i n limba englez. ART. 4 Pe pagina web a concursului i pe site-ul web al instituiei de nvmnt superior vor fi publicate, cel mai trziu n termen de 5 zile lucrtoare de la data-limit pentru nscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaii nscrii i cu respectarea proteciei datelor cu caracter personal, n sensul legii, urmtoarele: a) curriculum vitae; b) fia de verificare a ndeplinirii standardelor minimale. ART. 5 (1) Concursurile au caracter deschis. (2) La concurs pot participa persoanele care ndeplinesc condiiile de nscriere la concurs, fr nicio discriminare, n condiiile legii. (3) Metodologia de concurs nu poate conine prevederi discriminatorii privind candidaii n funcie de sex, origine etnic sau social, cetenie, religie ori credin, dizabiliti, opinii politice, condiie social sau economic. (4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime i nu poate conine prevederi care s dezavantajeze candidaii din afara instituiei sau din afara rii. (5) Descrierea postului scos la concurs va fi fcut n termeni cuprinztori, care corespund nevoilor reale ale instituiei de nvmnt superior, avndu-se n vedere s nu se limiteze, n mod artificial, numrul potenialilor candidai. ART. 6 (1) Se consider a fi implicate n procedura de concurs persoanele care: a) particip n procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; b) sunt membri sau membri supleani ai comisiei de concurs; c) sunt implicai n decizii de evaluare profesional sau administrativ n cadrul concursului;

d) sunt implicai n soluionarea contestaiilor. (2) Nu pot fi implicate n procedura de concurs persoane care: a) sunt soi, afini i rude pn la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai muli candidai; b) sunt angajate n aceeai instituie cu un candidat care deine o funcie de conducere i sunt subordonate ierarhic candidatului; c) sunt asociate cu un candidat n societi comerciale n care dein, fiecare, pri sociale care reprezint cel puin 10% din capitalul societii comerciale; d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, n ultimii 5 ani anteriori concursului; e) beneficiaz ori au beneficiat n ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natur din partea unui candidat. ART. 7 n situaia n care, n urma ctigrii unui concurs de ctre un candidat, una sau mai multe persoane din instituia de nvmnt superior urmeaz s se afle ntr-o situaie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post i acordarea titlului universitar de ctre instituia de nvmnt superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai dup soluionarea situaiei/situaiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluionare a situaiei de incompatibilitate se comunic Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n termen de dou zile lucrtoare de la soluionare. CAPITOLUL II - Concursul pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare ART. 8 Ocuparea posturilor didactice i de cercetare pe perioad nedeterminat se realizeaz numai prin concurs public, organizat de instituia de nvmnt superior n conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii i cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011. ART. 9 (1) Instituiile de nvmnt superior pot s organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dac acesta este declarat vacant. (2) Un post se consider vacant dac este prevzut astfel n statul de funcii, ntocmit anual, sau dac este vacantat pe parcursul anului universitar. (3) Postul se vacanteaz printr-una dintre urmtoarele modaliti: a) prin ncetarea contractului de munc, conform legii; b) prin transferul persoanei care ocup postul pe un alt post din cadrul aceleiai instituii de nvmnt superior, ca urmare a ctigrii unui concurs. (4) Posturile didactice i de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat ntr-un post de rang superior. ART. 10 (1) Instituia de nvmnt superior poate s organizeze concurs pentru ocuparea pe perioad nedeterminat a unui post didactic sau de cercetare numai dup publicarea de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a postului scos la concurs, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a. (2) n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, instituiile de nvmnt superior transmit Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului urmtoarele documente: a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs i structura acestora, semnat i tampilat de rectorul instituiei de nvmnt superior; b) extrasul din statul de funcii care conine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan i directorul de departament sau conductorul colii doctorale; c) n cazul posturilor didactice, declaraia pe propria rspundere a rectorului instituiei de nvmnt superior care atest c toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au n structur numai discipline din planurile de nvmnt ale specializrilor/programelor de studii legal nfiinate, inclusiv ca form de nvmnt i localitate de desfurare;

d) metodologia proprie. (3) Transmiterea ctre Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a solicitrii n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaz obligatoriu n primele 30 de zile calendaristice de la nceperea fiecrui semestru al anului universitar. (4) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului verific structura posturilor, n raport cu prevederile legale n vigoare. (5) Declanarea procedurilor de concurs poate fi demarat doar dup publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs. (6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de ctre directorul departamentului sau conductorul colii doctorale n structura cruia se afl postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul colii doctorale i de consiliul facultii. (7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobat de decan i naintat consiliului de administraie al instituiei de nvmnt superior n vederea aprobrii conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011. ART. 11 (1) Condiiile pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcii didactice sunt cele prevzute de prezentul articol. (2) Pentru funcia de asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat sunt necesare cumulativ: a) deinerea diplomei de doctor; b) ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat, prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011. (3) Pentru funciile de lector universitar/ef de lucrri sunt necesare cumulativ: a) deinerea diplomei de doctor; b) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de lector universitar/ef de lucrri, prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011. (4) Pentru funcia de confereniar universitar sunt necesare cumulativ: a) deinerea diplomei de doctor; b) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de confereniar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; c) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de confereniar universitar, prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie s fie superioare sau egale standardelor minimale naionale aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (5) Pentru funcia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: a) deinerea diplomei de doctor; b) deinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, obinut naintea intrrii n vigoare a Legii nr. 1/2011; c) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; d) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funciei didactice de profesor universitar, prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie s fie superioare sau egale standardelor minimale naionale aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. (6) Pentru ocuparea posturilor din nvmntul superior medical, cu excepia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent n reeaua Ministerului Sntii i cele de la disciplinele preclinice, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii, suplimentar fa de cele prevzute la alin. (2) - (5): a) pentru asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat - deinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;

b) pentru ef de lucrri sau confereniar - deinerea titlului de medic specialist; c) pentru profesor universitar - deinerea titlului de medic primar. ART. 12 Pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcii de cercetare este necesar ndeplinirea condiiilor prevzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare i de Legea nr. 1/2011, astfel: a) pentru posturile pe perioad nedeterminat, deinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011; b) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funciei, prevzute de metodologia proprie conform art. 1. ART. 13 (1) n vederea nscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic i de cercetare candidatul ntocmete un dosar care conine, cel puin, urmtoarele documente: a) cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat, care include o declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n dosar; b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att din punct de vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde maximum 10 pagini i este unul dintre principalele criterii de departajare a candidailor. c) curriculum vitae al candidatului n format tiprit i n format electronic; d) lista de lucrri ale candidatului n format tiprit i n format electronic; e) fia de verificare a ndeplinirii standardelor universitii de prezentare la concurs, al crei format standard este prevzut de metodologia proprie. Fia de verificare este completat i semnat de ctre candidat; f) documente referitoare la deinerea diplomei de doctor: copia legalizat a diplomei de doctor i, n cazul n care diploma de doctor original nu este recunoscut n Romnia, atestatul de recunoatere sau echivalare a acesteia; g) rezumatul, n limba romn i ntr-o limb de circulaie internaional, a tezei de doctorat sau, dup caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagin pentru fiecare limb; h) declaraie pe propria rspundere a candidatului n care indic situaiile de incompatibilitate prevzute de Legea nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul ctigrii concursului sau lipsa acestor situaii de incompatibilitate; i) n cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizat a atestatului de abilitare; j) n cazurile prevzute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care atest deinerea titlurilor medicale respective; k) copii ale altor diplome care atest studiile candidatului; l) copia crii de identitate sau, n cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a paaportului sau a unui alt document de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent crii de identitate ori paaportului; m) n cazul n care candidatul i-a schimbat numele, copii de pe documente care atest schimbarea numelui - certificat de cstorie sau dovada schimbrii numelui; n) maximum 10 publicaii, brevete sau alte lucrri ale candidatului, n format electronic, selecionate de acesta i considerate a fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale proprii. (2) Instituia de nvmnt superior va specifica reglementrile care se aplic lucrrilor candidatului care nu sunt disponibile n format electronic. ART. 14 Curriculum vitae al candidatului trebuie s includ: a) informaii despre studiile efectuate i diplomele obinute; b) informaii despre experiena profesional i locurile de munc relevante; c) informaii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect i granturile obinute, n cazul n care exist astfel de proiecte sau granturi, indicndu-se pentru fiecare sursa de finanare, volumul finanrii i principalele publicaii sau brevete rezultate;

d) informaii despre premii sau alte elemente de recunoatere a contribuiilor tiinifice ale candidatului. ART. 15 Lista complet de lucrri ale candidatului va fi structurat astfel: a) lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale proprii, care sunt incluse n format electronic n dosar i care se pot regsi i n celelalte categorii de lucrri prevzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrrilor va specifica care dintre lucrrile prezentate sunt realizate dup dobndirea atestatului de abilitare; b) teza sau tezele de doctorat; c) brevete de invenie i alte titluri de proprietate industrial; d) cri i capitole n cri; e) articole/studii in extenso, publicate n reviste din fluxul tiinific internaional principal; f) publicaii in extenso, aprute n lucrri ale principalelor conferine internaionale de specialitate; g) alte lucrri i contribuii tiinifice sau, dup caz, din domeniul creaiei artistice. ART. 16 (1) Candidaii la posturile de confereniar universitar sau cercettor tiinific gradul II trebuie s includ n dosarul de concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale unor personaliti din domeniul respectiv, din ar sau din strintate, exterioare instituiei de nvmnt superior al crei post este scos la concurs, care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitile profesionale ale candidatului. (2) Candidaii la posturile de profesor universitar sau cercettor tiinific gradul I trebuie s includ n dosarul de concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale unor personaliti din domeniul respectiv din strintate, din instituiile de nvmnt superior i de cercetare din lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitile profesionale ale candidatului. (3) n cazul domeniilor tiinifice cu specific romnesc, scrisorile de recomandare pentru candidaii la posturile de profesor universitar sau cercettor tiinific gradul I pot proveni i din partea unor personaliti din domeniul respectiv din Romnia, exterioare instituiei de nvmnt superior al crei post este scos la concurs. (4) Domeniile tiinifice cu specific romnesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. ART. 17 Dosarul de concurs este constituit de candidat i se depune la adresa instituiei de nvmnt superior specificat pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor potale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs ncepnd cu data nchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare naintea desfurrii primei probe a concursului. ART. 18 ndeplinirea de ctre un candidat a condiiilor legale de prezentare la concurs este certificat prin avizul compartimentului juridic al instituiei de nvmnt superior, pe baza verificrii informaiilor din fia de verificare prevzut la art. 13 alin. (1) lit. e) i a altor documente necesare nscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puin de 5 zile lucrtoare naintea desfurrii primei probe a concursului. ART. 19 Candidaii care ndeplinesc condiiile legale de prezentare la concurs vor fi invitai de ctre instituia de nvmnt superior la susinerea probelor de concurs. ART. 20 Comisia de concurs evalueaz candidatul din perspectiva urmtoarelor aspecte: a) relevana i impactul rezultatelor tiinifice ale candidatului; b) capacitatea candidatului de a ndruma studeni sau tineri cercettori; c) competenele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevd activiti didactice;

d) capacitatea candidatului de a transfera cunotinele i rezultatele sale ctre mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate tiinifice; e) capacitatea candidatului de a lucra n echip i eficiena colaborrilor tiinifice ale acestuia, n funcie de specificul domeniului candidatului; f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; g) experiena profesional a candidatului n alte instituii dect instituia care a scos postul la concurs, n special experiena n cadrul instituiilor de nvmnt superior i cercetare din lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. ART. 21 Competenele profesionale ale candidatului se evalueaz de ctre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs i, adiional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluznd prelegeri, susinerea unor cursuri ori altele asemenea, conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioad nedeterminat, cel puin o prob de concurs este obligatoriu reprezentat de o prelegere public de minimum 45 de minute n care candidatul prezint cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare i planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebri din partea comisiei i a publicului. Instituia de nvmnt superior anun pe pagina web a concursului ziua, ora i locul desfurrii acestei probe, cu cel puin 5 zile lucrtoare naintea desfurrii probei. ART. 22 (1) Stabilirea componenei comisiei de concurs se face dup publicarea anunului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs. (2) Componena comisiei de concurs poate include membri supleani. (3) Consiliul departamentului sau al colii doctorale n structura cruia se afl postul face propuneri pentru componena nominal a comisiei de concurs. (4) Componena comisiei de concurs este propus de decanul facultii, pe baza propunerilor prevzute la alin. (3), i este avizat de consiliul facultii. (5) Componena nominal a comisiei de concurs nsoit de avizul consiliului facultii este transmis senatului universitar i supus aprobrii senatului universitar. (6) n urma aprobrii de ctre senatul universitar, comisia de concurs este numit prin decizie a rectorului. (7) n termen de dou zile lucrtoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmis Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, iar componena nominal a comisiei de concurs este publicat pe pagina web a concursului. n cazul posturilor de confereniar universitar, profesor universitar, cercettor tiinific gradul II i cercettor tiinific gradul I, componena comisiei este publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a. n cazul instituiilor de nvmnt superior din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional, decizia rectorului este transmis i structurilor cu atribuii n domeniu. ART. 23 (1) Comisia de concurs este format din 5 membri, incluznd preedintele acesteia, specialiti n domeniul postului scos la concurs sau n domenii apropiate. (2) n cazul indisponibilitii participrii unui membru la lucrrile comisiei, membrul respectiv este nlocuit de membrul supleant, numit dup aceeai procedur ca i membrii comisiei. (3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este valid dac a ntrunit votul a cel puin 3 membri ai comisiei. (4) Lucrrile comisiei de concurs sunt conduse de preedintele comisiei. (5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituiei de nvmnt superior, din ar sau din strintate. n cazul instituiilor de nvmnt superior din strintate, acestea sunt obligatoriu dintre cele incluse n lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. (6) Pentru ocuparea unui post de confereniar universitar, profesor universitar, cercettor tiinific gradul I sau cercettor tiinific gradul II, cel puin 3 membri ai comisiei trebuie s fie din afara instituiei care organizeaz concursul, din ar sau din strintate.

(7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu excepia posturilor din domenii tiinifice cu specific romnesc i a celor din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional, cel puin un membru al comisiei are un contract de munc, la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a scoaterii la concurs a postului, cu o instituie de nvmnt superior i de cercetare din strintate, care este inclus pe lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. (8) Membrii comisiei de concurs trebuie s aib un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel puin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din strintate, s ndeplineasc standardele universitii corespunztoare postului scos la concurs, prevzute la art. 1 alin. (2). (9) n scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din strintate cu titlurile didactice ori de cercetare din ar se face prin aprobarea de ctre senatul universitar a componenei nominale a comisiei. (10) Preedintele comisiei de concurs poate fi unul din urmtorii, conform metodologiei proprii: a) directorul departamentului sau conductorul colii doctorale n care se regsete postul; b) decanul sau prodecanul facultii n care se regsete postul; c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultii, delegat n acest scop prin votul consiliului respectiv. ART. 24 (1) Concursurile se deruleaz n cel mult 45 de zile de la ncheierea perioadei de nscriere. (2) Concursul const n evaluarea activitii tiinifice i calitilor didactice, pentru posturile cu component didactic, ale candidailor. (3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidailor i nominalizeaz candidatul care a ntrunit cele mai bune rezultate. (4) Preedintele comisiei de concurs ntocmete un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs i cu respectarea ierarhiei candidailor decis de comisie. (5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs i este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs i de ctre preedintele comisiei. (6) Consiliul facultii analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituiei de nvmnt superior i acord sau nu avizul su raportului asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs nu poate fi modificat de consiliul facultii. (7) Senatul universitar analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a instituiei de nvmnt superior i aprob sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs nu poate fi modificat de senatul universitar. ART. 25 (1) Numirea pe post i acordarea titlului universitar aferent de ctre instituia de nvmnt superior, n urma aprobrii rezultatului concursului de ctre senatul universitar, se face prin decizia rectorului, ncepnd cu semestrul urmtor desfurrii concursului. (2) Pentru posturile didactice, decizia de numire i de acordare a titlului universitar aferent de ctre instituia de nvmnt superior mpreun cu raportul de concurs se trimite de ctre instituia de nvmnt superior Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i Consiliului Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare, denumit n continuare CNATDCU, n termen de dou zile lucrtoare de la emiterea deciziei de numire. (3) Numirile pe posturile din instituiile de nvmnt superior din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional se fac potrivit reglementrilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011. ART. 26 (1) Pentru posturile de cercetare se aplic prevederile Legii nr. 319/2003, prin excepie de la prevederile art. 23 alin. (1) i art. 24 alin. (1). (2) n vederea desfurrii concursurilor pentru posturi de cercetare din instituiile de nvmnt superior, atribuiile prevzute de Legea nr. 319/2003 se ndeplinesc astfel: a) cele prevzute pentru consiliul tiinific al unitii, de ctre consiliul facultii; b) cele prevzute pentru consiliul de administraie al instituiei, de ctre senatul universitar;

c) cele prevzute pentru secretarul tiinific sau directorul tiinific al unitii, de ctre directorul departamentului, conductorul colii doctorale, decan sau prodecan, conform metodologiei proprii. ART. 27 n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integral a procedurii de concurs. ART. 28 Rezultatul concursului se public pe pagina web a concursului, n termen de dou zile lucrtoare de la finalizarea concursului. ART. 29 (1) Fiecare instituie de nvmnt superior ntocmete anual, pn cel trziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfurarea i finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i CNATDCU. (2) Instituiile de nvmnt superior din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfurarea i finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare i ministerului sau organului de stat cu atribuii n domeniu. ART. 30 Prin excepie de la prevederile art. 10 alin. (3), pentru anul universitar 2010 - 2011, transmiterea ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a solicitrii n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaz obligatoriu pn la 30 mai 2011. ---------------