Sunteți pe pagina 1din 1

IMPARTIREA PE GRUPE A STUDENTILOR DE LA FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA (ID)

Studentii/ masteranzii sunt rugati sa se prezinte la examene la ora la care este programata grupa din care face parte conform grafiului afisat in Ghidul studentului. Studentii/ masteranzii care se prezinta cu alte grupe nu vor fi primiti in examen.

UNIVERSITAR Anul I universitar Grupa 1 de la A-L Grupa 2 de la M-Z Anul II universitar Grupa 1 de la A-M Grupa 2 de la N-Z Anul III universitar Grupa 1 de la A-L Grupa 2 de la M-Z

MASTERATE SISTEM BOLOGNA (120 CREDITE) BMCRP anul I Grupa 1 de la A-M Grupa 2 de la N-Z BMCRP anul II Grupa 1 de la A-H Grupa 2 de la I-Z BMRU anul I Grupa 1 de la A-L Grupa 2 de la M-Z BMRU anul II Grupa 1 de la A-H Grupa 2 de la I-Z

MASTERATE SISTEM PRE-BOLOGNA (90 CREDITE) MCRP anul II Grupa 1 de la A-Z MRU anul II Grupa 1 de la A-L Grupa 2 de la M-Z