Sunteți pe pagina 1din 1

A.J.O.F.M.

Centrul de Formare Profesionala a Adultilor

SUBIECT EXAMEN ABSOLVIRE CURS OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE PROBA PRACTICA Subiect 3 In scanner se afla un document A4. Efectuati manevrele si comenzile necesare pentru a indeplini urmatoarelesarcini: 1. Scanati si cititi documentul utilizand aplicatia Abbyy Fine Reader; 2. Utilizati aplicatia Microsoft Word pentru a modifica titlul documentului obtinut anterior, noul titlu fiind chiar numele dumneavoastra. Subliniati titlul; 3. Salvati documentul obtinut in drive-ul D, fisierul purtand numele dumneavoastra; 4. Creati un folder cu numele dumneavoastra in D si mutati fisierul anterior creat in acest folder; 5. Trimiteti fiserul mutat anterior ca atasament la email catre .. Acordare punctaj: a) 1. 2 punct; 2. 2 puncte; 3. 1 punct; 4. 2 puncte; 5. 2 puncte b) 1 punct se acorda pentru capacitatea de a intelege corect cerintele si performanta in utilizarea calculatorului (mod utilizare tastatura , taste rapide, ..) Candidatul va fi sustinut pentru a depasi eventualele momente dificile, astfel incat sa poata trece prin toate etapele enumerate anterior, fiind punctat corespunzator.

Comisia de examinare: Presedinte Membru Membru __________ __________ __________