Sunteți pe pagina 1din 1

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus

29 Iulie 2011
Obiectivul fondului

CSC06FDIR/400058/27.08.2008

Fondul are ca si obiectiv plasarea resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu va investi in actiuni.

Avantajele fondului
Ofera randamente mai ridicate in comparatie cu depozitele bancare, Dispunand de sume importante atrase de la investitori, fondul poate negocia dobanzi la banci mai mari decat investitorii individuali; Fondul monitorizeaza si exploateaza in permanenta oportunitatile de plasament, asemeni deponentilor care urmaresc ofertele promotionale privind dobanzile platite de banci la depozite; Permite depuneri si retrageri ulterioare oricand fara a pierde randamentul acumulat; Comisioanele de subscriere si rascumparare sunt 0%; Suma minima de pornire a investitiei este de 1 unitate de fond, la valoarea din ziua respectiva.

Evolutia pietelor financiare si a fondului


Lipsa de incredere in masurile prevazute a contracara efectele crizei datoriilor suverane in tarile zonei euro a determinat o crestere semnificativa a primelor de risc in cursul lunii iulie, fenomen ce a cuprins si Italia pe fondul unei cresteri economice fragile insotita de datorii publice excesive. Tensiunile pe plan extern au fost amplificate de lipsa unui consens politic cu privire la masurile de reducere a deficitului bugetar in Statele Unite care ar putea conduce la o potentiala intrare in incapacitate de plata si o revizuire in jos a ratingului AAA. Pe plan local evolutia inflatiei in luna iunie a surprins pozitiv, cresterea anuala a preturilor coborand sub 8% pe fondul scaderii preturilor la produsele alimentare. Diminuarea presiunii inflationiste nu se reflecta inca intr-o relaxare a politicii monetare in contextul in care o potentiala eliminare a subventiei la energia electrica poate avea un impact semnificativ in a doua parte a anului. Pe parcursul lunii iulie ratele de dobanda de pe piata interbancara au inregistrat o scadere usoara, evolutie sustinuta de lichiditatea relativ ridicata din piata. Rata ROBOR 1M a incheiat luna la 4.51%, in scadere cu 0.17 puncte procentuale fata de finalul lunii iunie. Pe piata primara a titlurilor de stat s-a observat o crestere a sumei atrase cu aproximativ 500 mil lei comparativ cu luna precedenta insotita de o diminuare a randamentelor platite de pana la 0.37 puncte procentuale in cazul certificatelor de trezorerie. Structura portofoliului la finalul lunii reflecta o scadere de aproximativ 4% a plasamentelor monetare pana la 51.02% insotita de o crestere a expunerii pe obligatiuni corporative si titluri de stat. Decizia de reincadrare a ratingului Romaniei de catre Fitch in categoria investment grade confera un plus de credibilitate tarii noastre in contextul unui mediu global marcat in continuare de instabilitate.

Date Generale
Denominare Data lansarii Activ net (milioane RON) Comision de administrare (lunar) Numar de investitori VUAN
1

Leu 18.09.2008 1459.78 0.0625% 30,851 135.8947

114 140 112 136 132 110 128 108 124 120 106 116 104 112 108 102 104 100

VUAN VUAN

1 Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA.

18.sep.08 Dec-08 14.nov.08 Jul-09 10.ian.09 Feb-10 08.mar.09 Sep-10 04.mai.09 Apr-11 30.iun.09 Sep-08 Apr-09 Nov-09 Jun-10 Dec-10 Jul-11

Performanta
Ultima luna Ultimele 3 luni Ultimul an De la lansare

Randament fond
0.60% 1.82% 7.68% 35.89%

Randament anualizat
7.76% 7.50% 7.68% 11.32%

Structura Fondului
Plasamente monetare Obligatiuni corporative Titluri de stat Obligatiuni municipale 51.02% 24.46% 22.92% 1.60%

2 Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

www.raiffeisenfonduri.ro
Acest document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in fond Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile Raiffeisen Bank SA sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. PJR05SAIR/400019/08.02.2006 Pia]a Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 Bucure[ti Telefon +40 21 306 1711 Fax +40 21 312 0533 www.raiffeisenfonduri.ro office@raiffeisenfonduri.ro Depozitar Raiffeisen Bank S.A. PJR10DEPR/400009 Telefon +40 21 306 1289