Sunteți pe pagina 1din 161

1 Capitolul I Probleme de baza ale organizarii contabilitatii institutiilor de credit CUPRINS: _ Sistemul bancar al Romniei _ Reteaua bancara _ Clientela

bancara _ Organizarea contabilitatii bancare _ Principii contabile _ Evaluarea patrimoniului _ Documentele bancare _ Planul de conturi _ Sistemul bancar = un segment indispensabil al ansamblului economic national, respectiv mondial. _ Ansamblul economic national / mondial = Ag. Ec. + Inst. Publ. + relatiile econ. dintre ele n economia de piata - relatiile econ. - cuantificate cu ajutorul banilor _ Sistemul bancar = segmentul organizatoric al ansamblului economic specializat n activitatile de: _ punere n circulatie a insemnelor monetare _ mobilizare a resurselor banesti temporar neutilizate de agentii economici si de populatie _ punere a resurselor banesti la dispozitia persoanelor fizice sau juridice n expansiune economica sau a celor care resimt anumite goluri temporare de lichiditati _ efectuare a decontarilor si platilor ntre agentii economici _ vnzarea cumpararea de valuta si alte operatiuni valutare si cu metale pretioas _ principalele functii ale institutiilor de credit: _ functia de emisiune si control a circulatiei banesti; _ functia de mobilizare a resurselor banesti, temporar disponibile; _ functia de plasare a resurselor banesti mobilizate, sub forma finantarii si creditarii; _ functia de decontari, de ncasari si plati cu si fara numerar ntre agentii economici _ functia de schimb valutar Componentele de baza ale sistemul bancar romnesc: Banca Nationala a Romniei (BNR) = Banca Centrala de Emisiune - principalele functii: - emisiune monetara si control al circulatiei banesti - supraveghere a institutiilor financiare _ Bancile comerciale - celelalte functii ale sist. bancar: - de mobilizare si de plasare a resurselor banesti proprii si a celor temporar disponibile - de ncasari si plati etc. _ alte institutii financiare specializate. 4 Sistemul bancar al Romniei _ Expresia de banci comerciale se datoreaza: _ comercializeaza bani = - i cumpara la un pret (dobnda) mai mic si - i vnd (sub forma de credite), la un pret (dobnda) mai mare _ urmaresc obtinerea de profit din activitatea desfasurata (=diferenta de dobnda si comisioanele pentru servicii bancare). _ D.p.d.v. juridic si contabil - 2 tipuri de operatiuni: _ operatiuni pasive _ operatiuni active Sistemul bancar al Romniei

_ operatiuni pasive se refera la formarea resurselor de creditare, reprezentate de: _ resurse proprii (capital, fonduri, rezerve si provizioane); _ depozite bancare ale agentilor economici si ale populatiei; _ credite primite de la institutii financviar bancare. _ operatiuni active cuprind demersurile de creditare si de plasament pe seama resurselor constituite, cum ar fi _ creditarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor financiar bancare; _ depunerea rezervelor minime obligatorii la BNR; _ participatii la capitalul altor entitati economice, financiar bancare _ operatiuni de comision n numele si pentru contul clientilor (ncasari si plati n numerar sau prin viramente, schimburi valutare etc.). 5 Sistemul bancar al Romniei _ Bancile comerciale _ deschid conturi curente clientelei - efectueaza ncasari si plati _ nu pot sa efectueze operatiuni de ncasari si plati pentru alte banci comerciale - se realizeaza doar prin conturile curente ale IC deschise la BNR - exercita control asupra operatiunilor efectuate de bancile comerciale. Reteaua bancara Banca Nationala a Romniei (BNR) - are sucursale n unele resedinte de judet si n capitala _ scop: _ realizarea politicii monetare a tarii _ controlul privind circulatia monetara _ controlul asupra IC si a unitatilor acestora. 6 Reteaua bancara Institutiile de credit (IC) _ scop: _ mobilizarea activelor monetare disponibile din economie _ utilizarea resurselor proprii si atrase prin distribuirea de credite catre clientela _ decontarea ntre titularii de conturi _ caracteristici: _ raspndirea teritoriala ampla a unitatilor pentru a fi ct mai aproape de clienti si de interesele lor _ scurtarea perioadei necesare decontarilor ntre clienti, aceste operatiuni efectundu-se pe calea decontarilor intrabancare _ competitia cu alte societati bancare, n ceea ce priveste atragerea clientilor Reteaua bancara _ Reteaua IC: _ centrala bancii; _ sucursale judetene si sucursala municipiului Bucuresti; _ sucursale de rangul al doilea n orasele mai importante - subordonate organizatoric si functional sucursalelor judetene sau municipiului Bucuresti: _ agentii si puncte de lucru (= unitati de lucru subordonate sucursalelor) 7 Reteaua bancara _ Organizarea si functionarea unei IC _ are autonomie functionala = persoana juridica, organizata ca SA, cu autorizatie de functionare eliberata de BNR _ se nfiinteaza numai prin subscriere si emisiune de actiuni _ capitalul social trebuie varsat obligatoriu n numerar Reteaua bancara _ Centralele IC - functia de coordonare a ntregii

activitati bancare desfasurate de sucursale si agentii. _ Sucursalele si agentiile _ realizeaza activitatile directe cu clientela bancara: _ operatiuni de finantare, creditare, decontari si de casa - n Ron si n valuta, precum si _ controlul preventiv al operatiunilor efectuate n contul titularilor etc. _ nu au autonomie functionala, au doar autonomie operativa si de gestiune limitate 8 Reteaua bancara Managementul IC asigurat de urmatoarele structuri: _ Adunarea Generala a Actionarilor (la IC cu capital privat sau mixt); _ Consiliul de Administratie _ Comitetul de Directie _ Comitetul de Administrare a Riscurilor _ Comitetul de Audit _ Presedinte si vicepresedinti _ Comitetul de conducere (la sucursale si agentii) Clientela bancara _ Client al bancii = cel ce are un cont la banca _ Clientela clasificata n 2 categorii: _clientela bancara sau financiara = unitatile angajate n piata de capital si alte tipuri de unitati care manevreaza valori banesti, printre care: _ fondurile mutuale, _ agentiile de valori mobiliare, _ societatile de investitii financiare, _ holdingurile etc. 9 Clientela bancara _ clientela nebancara se clasifica din punct de vedere juridic se clasifica n: _ persoane fizice _ persoane juridice - nfiintate pe baza unor hotarrii judecatoresti sau prin masuri administrative si nregistrate ca atare, cum sunt: societatile comerciale, societatile non profit, institutiile etc. - se clasifica la rndul lor n functie de anumite caracteristici printre care: _ forma de proprietate _ forma juridica de organizare _ felul activitatii economice desfasurate _ componenta capitalului (indigen sau strain) _ rezidenta societatii etc. Servicii prestate de IC pentru clienti _ Deschiderea de conturi bancare: _ conturi curente la vedere n Ron si n valuta prin care titularii pot efectua operatiuni de ncasari si de plati; _ conturi de depozit = plasamente de fructificare ale clientilor, pe termen scurt si mediu; - titularii beneficiaza de rate ale dobnzii, mai mari dect cele pentru disponibilitatile din conturile curente _ conturi de credite acordate de banca clientilor sai - n Ron si n valuta; _ conturi de creante ale bancii, respectiv de datorii ale clientilor din dobnzi; _ conturi blocate pentru anumite scopuri, din care sumele pot fi utilizate pentru anumite scopuri precizate prin conventie _ conturi de mprumuturi primite de la clientela financiara 10 Servicii prestate de IC pentru clienti _ Facilitati de creditare _ trebuie sa fie solicitate de viitorii beneficiari (clienti persoane fizice si juridice) _ costurile clientiilor (= V pt. IC):

_ comisioane (ex: pentru analizarea de catre banca a oportunitatii acordarii creditului) _ dobnda pentru creditele efectiv acordate _ Transferul fondurilor (disponibilitatilor) dintr-un cont ntr-altul _ servicii privind platile fara numerar, prin transferul sumelor din contul platitorului n contul beneficiarului _ costurile clientiilor (= V pt. IC): _ comisioane pentru transferul sumelor intre conturi Servicii prestate de IC pentru clienti _ Servicii speciale: _ consultanta de specialitate; _ schimb valutar: _ pentru calatorii n strainatate _ pentru plata unor bunuri sau servicii _ cecuri de calatorie = cele mai cunoscute si mai optime servicii pentru cei care calatoresc n strainatate, n vederea platii unor bunuri sau servicii n valuta. La nevoie aceste cecuri pot fi preschimbate oricnd n numerar; _ consemnari de depozite, cu rol de garantie; _ casete pentru pastrarea valorilor. _ Costuri: comisioane 11 Organizarea contabilitatii bancare Principalele operatii ale IC = atragerea si plasarea banilor existenti pe canalele de circulatie, adica comertul cu bani _ sarcina contabilitatii bancare este de a reflecta: _ sumele atrase, n conturile clientelei prin operatiuni de ncasari si constituiri de depozite, mprumuturi si pe alte cai, _ platile din contul clientelei, _ plasamentele de disponibilitati sub forma creditelor, a afacerilor cu titluri etc. _ datoriile si cheltuielile provenind din dobnzi la disponibilitati, depozite si mprumuturi _ creantele si veniturile din dobnzi la creditele acordate, comisioane etc. Organizarea contabilitatii bancare Contabilitatea bancara = contabilitatea BNR + contabilitatea IC _ Deosebiri: _ clientela IC = persoane juridice + persoane fizice _ servicii adecvate activitatii acestora _ clientela BNR = societatile bancare _ operatiuni de control si supraveghere _ operatiuni de emisiune monetara si de retragere a numerarului din circulatie _ alte operatiuni specifice unei banci centrale. 12 Organizarea contabilitatii bancare _ Asemanari: _ opereaza cu semne monetare pe care le pun n circulatie, respectiv efectueaza operatiuni de finantare, creditare si decontare privind propria clientela si alte servicii cu specific bancar _ contabilitatea este descentralizata la nivelul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale BNR, iar n cazul IC contabilitatea poate fi descentralizata si pe filiale si agentii bancare - pna la balanta de verificare Organizarea contabilitatii bancare _ Trasatura specifica a descentralizarii contabilitatii IC: _ soldurile conturilor curente ale unitatilor teritoriale ale IC, deschise la sucursalele BNR (debitoare sau creditoare) se transmit zilnic centralelor bancare _ aceste conturi (1111 Cont curent la BNR) se soldeaza la sfrsitul fiecarei zile _ existenta sau inexistenta de lichiditati, respectiv solvabilitatea se poate aprecia zilnic doar la nivelde IC, prin centralizarea datelor de la sucursale.

13 Dualismul contabil - organizarea pe 2 paliere interconditionate: 1. Contabilitatea financiara - are la baza norme unitare, cu caracter obligatoriu obiectiv: _ nregistrarea, prelucrarea si furnizarea informatiilor generale privind patrimoniul bancilor, _ miscarea si transformarea sa valorica n cadrul afacerilor de specialitate _ precum si rezultatele acestora. - utilizatorii informatiilor contabile: _ conducerea societatilor bancare _ asociatii sau actionarii _ clientii si furnizorii _ organele fiscale si de control bancar _ alte persoane fizice sau juridice. Dualismul contabil - organizarea pe 2 paliere interconditionate: 2. Contabilitatea de gestiune - se organizeaza de catre fiecare societate bancara n functie de necesitate si de specificul propriu, organizatoric si activitate - obiective: - reflectarea CH, V si REZ pe fiecare unitate - reflectarea, urmarirea si controlul modului de realizare a bugetului de V si Ch (BVC) pe subunitati si activitati - determinarea rentabilitatii produselor si serviciilor 14 Principii contabile _ Obiectivul de baza al contabilitatii = asigurarea unei imagini fidele asupra pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor de trezorerie - se realizeaza pe baza principiilor si conventiilor general acceptate - conform contabilitatii de angajamente. _ efectele tranzactiilor si ale altor evenimente - sunt recunoscute atunci cnd tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este ncasat sau platit) - sunt nregistrate n contabilitate si raportate n situatiile financiare ale perioadelor aferente. Principii contabile Principiul prudentei urmareste sa evite transferul n viitor al incertitudinilor din prezent. _ permite contabilizarea pierderilor certe si probabile, a V certe _ nu permite contabilizarea V potentiale _ evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si n special: _ poate fi inclus numai profitul realizat la data bilan ului; _ trebuie sa se ina cont de: _ toate datoriile (chiar si de cele doar previzibile) si pierderile poten iale aparute n cursul ex fin crt sau al unui ex prec, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilan ului i data ntocmirii acestuia; _ toate deprecierile, indiferent daca rez ex fin este pierdere sau profit. 15 Principii contabile _ Principiul permanentei metodelor asigura comparabilitatea n timp a informatiilor contabile prin mentinerea acelorasi norme si reguli de nregistrare n contabilitate. - Schimbarea acestora se face numai extraordinar si n mod justificat. _ Principiul independentei exercitiului decupeaza activitatea bancii n perioade de timp de 12 luni, numite exercitii. Un exercitiu cuprinde toate V si Ch angajate de catre banca n perioada respectiva, indiferent de momentul

n care acestea sunt ncasate sau platite Ex: dobnzile sunt nregistrate pe baza dobnzilor scurse n fiecare perioada si nu n functie de momentul ncasarii sau platii lor. Principii contabile _ Principiul continuitatii activitatii presupune ca IC i continua n mod normal func ionarea, fara a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativa a activita ii. - trebuie prezentate n notele explicative: _ eventualele elemente de nesiguranta care pot duce la incapacitatea de a-si continua activitatea _ situatiile financiare anuale care nu au fost ntocmite pe baza principiului continuitatii, cu explicatii privind modul de ntocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia IC nu si mai poate continua activitatea. _ Principiul intangibilitatii bilantului cere ca bilantul de deschidere sa corespunda cu bilantul de nchidere al ex prec. 16 Principii contabile _ Principiul necompensarii nu se poate face nicio compensare ntre posturi de A si P din bilant sau ntre V si Ch n contul de rezultate. Eventualele compensari ntre creante si datorii ale IC fata de acelasi ag ec pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa nregistrarea n contabilitate a V si Ch la valoarea integrala. _ Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii toate A si P unei IC trebuie evaluate distinct. _ Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - pune pe primul plan aspectul economic si financiar n raport cu cel juridic. Principii contabile _ Principiul pragului de semnificatie toate informatiile de importanta semnificativa trebuie prezentate n situatiile financiare elaborate. Sunt semnificative acele informatii a caror importanta poate afecta deciziile si rationamentele utilizatorilor externi. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt indicate cu litere mici pot fi combinate daca: _ acestea reprezinta o suma nesemnificativa sau _ o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu condi ia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat n notele explicative. 17 Alte principii contabile _ Principiul costului istoric cere mentinerea A si P bilantiere la val istorica de intrare. Totusi, contabilitatea bancara reevalueaza periodic o serie de operatiuni n functie de pretul pietei. _ Principiul regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele urmareste furnizarea de informatii clare, precise si complete asupra patrimoniului, situatiei financiare, rezultatului, operatiunilor si riscurilor asumate. _ Principiul cuantificarii monetare cere exprimarea ntr-o forma monetara a op contabile nregistrate. Moneda de baza = leul In functie de specificul op. Desf. - apar si alte monede straine. Principii contabile _ Abateri de la principiile contabile generale: _ pot fi efectuate n cazuri exceptionale _ trebuie prezentate n notele explicative, insotite de: _ motivele care le-au determinat _ o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii. 18 Evaluarea patrimoniului - Reguli generale

Evaluarea la data intrarii n patrimoniu _ la valoarea de intrare sau valoarea contabila - se stabileste astfel: _ bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie; _ bunurile reprezentnd aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea justa, n functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora; _ bunurile produse de banca, la cost de productie _ creantele si datoriile - la valoarea nominala. Evaluarea patrimoniului - Reguli generale _ Costul de achizitie - format din: _ pretul de cumparare _ taxele nerecuperabile (taxele de import si alte taxe, cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale) _ cheltuieli de transport, manipulare, aprovizionare _ alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a bunului respectiv, care pot fi atribuibile direct achizitiei sale. !!! Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. 19 Evaluarea patrimoniului - Reguli generale _ Costul de productie format din: _ costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile _ celelalte cheltuieli directe de productie _ cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia. !!! Exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit: _ pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie nregistrate peste limitele normal admise; _ cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de productie, anterior trecerii ntr-o noua faza de fabricatie; _ regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor n forma si locul final; _ costurile de desfacere. Evaluarea patrimoniului - Reguli generale Evaluarea la inventariere _ la valoarea actuala sau valoarea de utilitate a fiecarui element = valoare de inventar. - se stabileste n functie de utilitatea bunului si de pretul pietei. ! Creantele si datoriile - evaluate la valoarea lor probabila de ncasat sau de plata. 20 Evaluarea patrimoniului - Reguli generale Evaluarea la data iesirii din patrimoniu sau la darea n consum _ bunurile sunt evaluate si se scad din gestiune la valoarea intrare. Evaluarea la nchiderea exercitiului _ la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. - se compara valoarea contabila cu valoarea de inventar. - daca exista diferente se procedeaza astfel: Evaluarea patrimoniului - Reguli generale _ pentru elementele A: _ diferentele n plus (val inventar > VCN) - nu se nregistreaza n contabilitate A ramn evidentiate la valoarea de intrare. _ diferentele n minus (val inventar < VCN) _ se nregistreaza pe seama amortizarii (n cazul activelor amortizabile, cnd deprecierea este ireversibila) _ se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare (cnd deprecierea este

reversibila). _ pentru celelalte elemente de activ se constituie provizioane. !!! Valoarea elementelor de A - se mentine la val de intrare 21 Evaluarea patrimoniului - Reguli generale _ pentru elementele P: _ diferentele n minus (val inventar < VCN) - nu se nregistreaza n contabilitate P se mentin la valoarea lor de intrare _ diferentele n plus (val inventar > VCN) _ se nregistreaza pe seama elementelor corespunzatoare de datorii, prin constituirea de provizioane !!! Valoarea elementelor de P se mentine la val de intrare. _ VCN (valoare contabila neta) = val de intrare - amortiz si ajust pt deprec/pierdere de val Evaluarea patrimoniului - Reguli specifice _ operatiunile n devize se nregistreaza n conturi deschise pe fiecare deviza n parte, iar soldul acestora se evalueaza la valoarea de piata; _ cesiunile temporare de active sunt considerate operatiuni de trezorerie cu mentionarea n activ a elementelor cedate. Elementele cedate cu posibilitate de rascumparare se nregistreaza n conturile din afara bilantului; _ titlurile de tranzactie - se evalueaza la valoarea de piata 22 Evaluarea patrimoniului - Reguli specifice _ titlurile de plasament - se evalueaza la valoarea de achizitie sau la valoarea cea mai mica dintre valoarea de piata si cea de achizitie; _ primele sau decontarile aferente titlurilor de investitii se repartizeaza asupra conturilor de venituri sau cheltuieli, dupa caz, pe durata de viata reziduala a titlurilor. n cazul scaderii valorii titlurilor de investitii, ca urmare a deprecierii valorii acestora, nu se constituie provizioane; Evaluarea patrimoniului - Reguli specifice _ activele gajate sau date n garantie (cu exceptia numerarului) - sunt mentionate, n bilantul bancii _ activele primite n gaj sau n garantie (cu exceptia numerarului) nu figureaza n bilantul bancii, chiar daca se refera la angajamente proprii sau n contul tertilor _ angajamentele date n contul tertilor se nregistreaza n conturile n afara bilantului, n cadrul angajamentelor de garantie _ angajamentele date n cont propriu se evidentiaza numai n conturile de evidenta n afara bilantului 23 Categorii de documentele bancare D.p.d.v. al momentului ntocmirii si al volumului de op.: _ documente primare se completeaza, de regula, pentru o singura operatiune, n momentul desfasurarii procesului sau fenomenului economic. (ex: cecurile, ordinele de ncasare sau de plata) _ documente centralizatoare cumuleaza, de regula, mai multe informatii privind acelasi fenomen sau proces economic. Se ntocmesc pe baza unei serii de documente de acelasi tip. (ex: borderourile de cecuri de decontare) _ documente de sinteza cumuleaza mai multe informatii, ntr-o forma coerenta din punct de vedere contabil, reflectnd un fenomen mai complex sau o activitate economica. Sunt realizate pe baza celorlalte documente justificative. (ex: jurnalele contabile, balanta de verificare, bilantul) Categorii de documentele bancare D.p.d.v al evidentei n care se nscriu documentele: _ documente utilizate n cadrul evidentei analitice (ex: extrase de cont, jurnale operative etc.)

_ documente aferente evidentei sintetice (ex: balanta de verificare, situatia conturilor, bilantul contabil, fisele centralizatoare etc.) _ documente folosite n evidenta statistica (ex: situatia creditelor acordate structura viramentelor, volumul ncasarilor si platilor n numerar, structura operatiunilor valutare etc.) 24 Documentele bancare _ Documentele sintetice obligatorii potrivit Legii contabilitatii: _ registrul jurnal, inclusiv registrele-jurnal auxiliare: _ jurnalul operatiunilor zilei _ recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei _ registrul inventar _ registrul cartea mare _ balanta de verificare _ bilantul contabil Documentele bancare Registrul jurnal _ nregistreaza n ordine cronologica operatiunile patrimoniale, tinnd cont de data de intrare sau ntocmire a documentelor. _ este tinut sub forma unui registru jurnal general si a unor registre jurnal auxiliare (Jurnalul operatiunilor zilei, Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei). _ Jurnalul operatiunilor zilei _ serveste nregistrarii cronologice a operatiunilor unei zile pe baza documentelor justificative specifice _ se conduce att de centrala bancara ct si de subunitatile bancii cu contabilitate proprie _ rulajele totale din jurnalul operatiunilor zilei se nregistreaza zilnic n Registrul-jurnal 25 Documentele bancare _ Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei _ cuprinde valorile nregistrate n Jurnalul operatiunilor zilnice grupate sub forma rulajelor debitoare si creditoare pe conturi _ serveste mai multor scopuri, printre care; _ cunoasterea rulajelor conturilor pentru analize detaliate a activitatii economico-financiare a bancii: _ ntocmirea registrului Cartea mare Registrul inventar _ nregistreaza, pe baza unor liste de inventariere, toate elementele patrimoniale de A si de P, grupate n functie de natura lor, conform posturilor din bilant. Documentele bancare Registrul Cartea mare _ se ntocmeste la sfrsitul fiecarei luni pe baza datelor din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei, stabilindu-se situatia fiecarui cont: sold initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare si sold final. _ serveste: _ analizei complexe a activitatii economico-financiare a bancii, _ ntocmirii balantelor de verificare, _ ntocmirii la sfrsitul exercitiului financiar a Registrului-inventar _ verificarii corelatiei ce trebuie sa existe ntre valoarea contabila si cea constatata cu ocazia inventarierii patrimoniului 26 Documentele bancare Balanta de verificare _ se ntocmeste lunar de catre fiecare unitate bancara si de catre centrala bancara, pe baza datelor din Cartea mare. - caracteristici: _ principiul dublei nregistrari - realizarea celor patru serii de egalitati, adica a SiD-C, RD-C, TSD-C si SfD-C _ concord. intre urm inf generate de dubla nregistrare:

_ concordanta dintre totalul nreg din Registrul jurnal si totalul RD si totalul RC din Balanta _ concordanta dintre totalul SfD-C din Cartea mare si totalul SfD-C din Balanta. Planul de conturi _ Planul de conturi = lista conturilor cu simbolurile corespunzatoare, obligatorii pentru unitatile de referinta, n cazul de fata pentru IC. _ Conturile sunt simbolizate si sunt grupate astfel: _ pe clase corespund primei cifre din simbolul contului; _ pe grupe corespund primelor doua cifre din simbolul contului; _ pe conturi sintetice de gradul I corespund primelor trei cifre din simbolul contului; _ pe conturi sintetice de gradul II corespund primelor 4 cifre din simbolul contului; _ pe conturi sintetice de gradul III corespund primelor 5 cifre din simbolul contului. 27 Planul de conturi O astfel de structura permite: _ identificarea apartenentei unui cont la o anumita clasa, grupa sau categorie de conturi _ atribuirea unor caracteristici (de exemplu, contul 6025 este un cont de Ch, de A, ce ncepe a functiona prin debitare, iar la sfrsitul perioadei nu prezinta sold). Caracteristici: _ conturile sintetice ale tuturor clientilor bancii au aceeasi denumire si simbol, pe feluri de operatiuni (ex. 2511 Conturi curente sau 2051 Credite pentru finantarea stocurilor) _ nsa la simbolul contului sintetic se atribuie un anumit numar de cifre n vederea detalierii informatiilor n conturi analitice dupa diferite criterii (forma de proprietate a clientului, rezidenta, moneda n care este exprimat elementul patrimonial etc.) Planul de conturi Pentru identificarea clientului se atribuie mai multe cifre (respectiv mai multe analitice), pe baza carora sa se poata cunoaste, printre altele: _ unitatea monetara n care se exprima operatiunile (Ron sau devize) _ statutul economic al clientului (clientela financiara sau nefinanciara, persoane fizice sau juridice) _ durata operatiunilor (pe termen scurt, mediu sau lung) _ structura teritoriala a unitatii bancare (centrala, sucursala, agentie) 28 Planul de conturi Clasa 1 Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare - cuprinde conturile din evidenta centralei bancii - exceptie: grupa 10 Casa si alte valori si contul 1111 Contul curent la Banca Nationala a Romniei (reflecta lichiditatile la alte banci si conturile folosite pe relatia cu banca centrala) _ Contul 101 Casa si alte valori _ tine evidenta disponibilitatilor de lichiditati n Casa societatii bancare _ se deschide si n contabilitatea unitatilor operative ale societatilor bancare (sucursale si filiale), n vederea reflectarii lichiditatilor aflate la dispozitia acestora. Planul de conturi _ Contul 1111 Contul curent la Banca Nationala a Romniei - reflecta disponibilitatile societatii bancare, n cont la Banca Centrala _ figureaza si n contabilitatea unitatilor operative pentru reflectarea operatiunilor de ncasari si plati prin casele de compensatie si unele decontari cu furnizorii _ la sfrsitul zilei, aceste conturi se soldeaza, prin transferarea soldurilor (debitoare sau creditoare) n conturile societatilor bancare deschise la Centrala Bancii Nationale a Romniei.

_ Celelalte conturi din clasa 1 _ sunt utilizate exclusiv n contabilitatea centralelor bancare _ reflecta operatii bancare ale acestora (creditarea altor banci si mprumuturi de la alte banci) 29 Planul de conturi Clasa 2 Operatiuni cu clientela si operatiuni ntre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit cuprinde: _ conturi utilizate pentru evidentierea relatiei dintre IC si clientii sai, destinate reflectarii operatiunilor bancare cu clientela privind: _ operatiuni de ncasari si plati n conturile curente ale clientelei, conturi de factoring si conturi de depozite _ operatiuni de creditare privind clientela nebancara _ operatiuni de creditare si mprumuturi privind clientela financiara _ operatiuni privind valorile primite sau date n pensiune etc. _ conturi de creante atasate creditelor si de datorii atasate mprumuturilor _ conturi de provizioane pentru creante din operatiunile cu clientela. Planul de conturi Clasa 3 Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse - cuprinde: _ conturi folosite pentru reflectarea contabila a operatiunilor cu titluri - se refera la: _ vnzari si cumparari de titluri _ titluri date sau primite n pensiune livrata _ titluri date sau primite cu mprumut. _ conturi utilizate n gestiunea interna a bancii - se refera la: _ stocuri _ decontari cu personalul, cu asigurarile sociale, cu bugetul statului _ decontari cu alti debitori si creditori. _ conturi de creante (dobnzi si altele) atasate, adica de ncasat si conturile de datorii atasate (dobnzi si altele), adica de platit. 30 Planul de conturi Clasa 4 Valori imobilizate - contine conturi ce nregistreaza bunurile si valorile caracterizate ca: _ imoblizari financiare - pentru evidenta: _ creditelor subordonate _ partilor n societatile comerciale legate _ titlurilor de participare _ titlurilor de portofoliu. _ imobilizari corporale _ imobilizari necorporale _ amortizarile acestora _ operatiuni de leasing financiar. Planul de conturi Clasa 5 Capitaluri proprii, asimilate si provizioane nregistreaza fondurile investite n banca pentru o perioada lunga de timp (fonduri proprii si datorii subordonate), la care se adauga o serie de provizioane si fonduri de risc. Clasa 6 Cheltuieli cuprinde conturi ce reflecta cheltuielile bancii. Clasa 7 Venituri cuprinde conturi necesare nregistrarii veniturilor bancare. - Conturile de V si CH _ prezinta o structura ce reflecta specificul activitatii bancare _ elementul cel mai des ntlnit este reprezentat de dobnda platita sau ncasata. 31 Planul de conturi Clasa 9 Operatiuni n afara bilantului contine conturi ce reflecta contabil angajamentele bancii n relatiile cu alte banci sau cu clientii.

_ functioneaza ca si pentru conturile patrimoniale n partida dubla (au functia contabila de conturi de activ, de pasiv sau conturi bifunctionale) _ pentru reflectarea operatiunilor n partida dubla a fost creat contul 999 Contrapartida, cont bifunctional. _ se refera n special la angajamente primite sau n favoarea altor banci sau a clientelei, drepturi sau datorii Exemple: _ nregistrarea unui credit aprobat 903 Angajamente n favoarea clientelei = 999 Contrapartida _ nregistrarea utilizarii (tragerii) efective a creditului 999 Contrapartida = 903 Angajamente n favoarea clientelei _ nregistrarea mprumuturilor primite 999 Contrapartida = 902 Angajamente primite de la IC _ nregistrarea utilizarii mprumuturilor primite 902 Angajamente primite de la IC = 999 Contrapartida 32 Exemple: Conturile n afara bilantului care tin evidenta operatiunilor n devize - intra n corespondenta ntre ele. _ Cumpararea de devize la vedere a caror plata se va face n Ron, avnd termen de livrare o data viitoare 9312 ''Devize cumparate si nca neprimite = 941 Pozitie de schimb 942 Contraval pozitiei de schimb = 9313 Lei vnduti si nca nelivrati Planul de conturi Aspecte care dau coerenta planului de contuir si l fac usor de nteles si utilizat: _ grupele tin cont de natura economica a continutului conturilor; _ elementele de P tin cont si de natura juridica a continutului conturilor; _ conturile de V si Ch sunt grupate n mod asemanator, dupa natura veniturilor si a cheltuielilor; _ provizioane - grupe de conturi se termina cu cifra 9; _ creantele restante si ndoielnice grupe de conturi se termina cu cifra 8; _ dobnzile de ncasat sau de platit conturi de creante sau de datorii, ale caror simboluri se termina cu cifra 7. 1 Capitolul II Contabilitatea capitalurilor proprii si asimilate Delimit_ri conceptuale privind capitalul institutiilor de credit Capitalul = fondurile aflate la dispozitia IC cu caracter permanent sau durabil Componenta capitalului: _ aporturile subscrise de actionari sau asociati (capitalul social) - grupa 50 _ primele legate de capital - grupa 51 _ rezerve grupa 52 _ subventii - grupa 54 _ datorii subordonate - grupa 53 _ provizioane grupa 55 _ beneficii reportate din anii precedenti - grupa 58 _ profitul exercitiului financiar curent - grupa 59 2 Functiile de baza ale capitalului: _ protejeaza actionarii, deponentii si creditorii bancii de riscul insolvabilitatii acesteia _ asigura suportul pentru finantarea operatiunilor bancare curente si pentru dezvoltarea activitatilor societatilor bancare _ ncurajeaza, prin marimea sa, ncrederea deponentilor si investitorilor care pot contribui la depasirea eventualelor probleme privind lichiditatea bancii Cap. pr. <> Fd. pr. <> Cap. de expl. _ Capitalul propriu = dreptul actionarilor sau

asociatilor asupra activelor unei institutii de credit, dupa deducerea tuturor datoriilor _ Fondurile proprii = _ fonduri proprii de nivel 1 _ fonduri proprii de nivel 2 (de baza si suplimentar) 3 _ Capitalul de exploatare - n functie de gradul de imobilizare, sursele de provenienta si formele de manifestare, este format din: _ capitalul social _ constituit la nfiintarea IC sau _ prin majorari ulterioare prin emisiuni de noi actiuni _ capitalul excedentar - folosit ca o resursa de finantare a activ altor entitati plasamente pe termen scurt, mediu sau lung prin: _ acordarea de credite _ achizitionarea de titluri de participare, actiuni sau obligatiuni - scop: - obtinerea de V (dobnzi si dividende - revnzarea n vederea obtinerii unui cstig din diferenta de pret) Cap. pr. <> Fd. pr. <> Cap. de expl. _ depozite si mprumuturi ale si de la clienti si institutii financiar bancare = modalitate de atragere a disponibilitatilor existente n economie sau la populatie - scop: - deservirea prin creditare a celor ce manifesta necesitati temporare de lichiditati _ capitalul atras = datorii neexigibile catre: _ bugetul statului _ asigurarile si protectia sociala _ furnizori _ personalul propriu etc. - dupa deducerea tuturor creantelor decurgnd din relatiile cu acestia, neajunse la scadenta Cap. pr. <> Fd. pr. <> Cap. de expl. 4 _ rezervele constituite din provizioane si din profitul nerepartizat - folosite ca resurse de finantare pentru activitatea curenta a IC pna la : _ consumarea, diminuarea sau anularea provizioanelor _ distribuirea si utilizarea rezultatelor financiare favorabile. Cap. pr. <> Fd. pr. <> Cap. de expl. Contabilitatea capitalului social si a elementelor asimilate _ Capitalul social = suma: _ valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale _ primelor si rezervelor ncorporate n capital _ altor elemente care duc la modificarea valorii acestuia _ Constituirea si majorarea capitalului social - 2 operatiuni: _ subscrierea _ varsarea _ doua componente ale capitalului: _ capitalul subscris nevarsat _ nu are n contrapartida o componenta materiala _ reprezenta doar un angajament care se traduce ntr-o creanta fata de actionari sau asociati _ capitalul subscris varsat - se contabilizeaza, pe baza actelor de constituire si a documentelor justificative privind varsamintele de capital 5 Reguli de functionare a IC persoane juridice romne pe teritoriul Romniei: _ se pot constitui si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de BNR _ nivelul capitalului initial la momentul autorizarii este de 37 milioane RON _ capitalul trebuie varsat integral n numerar la momentul

subscrierii (inclusiv n cazul majorarii acestuia) ntr-un cont deschis la o institutie de credit, cont ce va ramne blocat pna la nmatricularea IC n registrul comertului _ aporturile n natura nu sunt permise _ actiunile pot fi numai nominative _ nu se admit exceptii de la principiul potrivit caruia o actiune da dreptul la un singur vot. _ Capitalul social poate fi: _ majorat prin nglobarea n capital a altor elemente ale capitalului propriu: _ rezerve si prime de capital _ profit reportat sau profit net realizat la nchiderea exercitiului financiar _ convertirea obligatiunilor/datoriilor subordonate n actiuni _ diminuat prin: _ acoperirea pierderilor reportate sau a celor realizate la nchiderea exercitiului financiar curent _ anularea actiunilor proprii rascumparate Contabilitatea capitalului social 6 Contabilitatea capitalului social _ Evidenta capitalului social = contul 501 Capital social, detaliat n: _ 5011 Capital subscris nevarsat _ 5012 Capital subscris varsat. _ Evidenta creantelor constituite fata de actionari sau asociati, la subscriere = contul 508 ''Actionari sau asociati Contabilitatea capitalului social Contul 5011 Capital subscris nevarsat = valoarea capitalului social la momentul constituirii (subcrierii) si a majorarii prin emisiunea de noi actiuni. _ se crediteaza cu valoarea capitalului subscris _ se debiteaza cu valoarea varsamintelor efectuate pe seama subscrierilor de capital _ soldul creditor = valoarea capitalului social subscris si nedepus pna la o anumita data. !!! Evidenta analitica a capitalului social: - se tine pe actionari - trebuie sa cuprinda: numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate. 7 Contul 5012 Capital subscris varsat = capitalul efectiv depus la constituire sau cu ocazia majorarii acestuia, precum si reducerile de capital efectuate _ se crediteaza cu: _ varsamintele de capital la momentul constituirii acestuia _ sumele de bani provenind din profitul net curent sau din exercitiile anterioare cu care acesta se majoreaza capitalul ulterior _ rezervele si primele legate de capital ncorporate n capital _ dividendele destinate capitalizarii _ valoarea obligatiunilor convertite n actiuni _ se debiteaza cu sumele de bani reprezentnd: _ retrageri de capital ale actionarilor _ pierderi ale exercitiilor precedente sau ale exercitiului financiar curent cu care se diminueaza capitalul social _ contravaloarea actiunilor proprii rascumparate si anulate _ Soldul creditor = valoarea capitalului subscris si varsat efectiv. Contabilitatea capitalului social Contabilitatea capitalului social Contul 508 ''Actionari sau asociati = creantele constituite fata de actionari sau asociati, la subscriere _ se debiteaza cu ocazia constituirii sau modificarii capitalului social, cu contravaloarea creantelor institutiilor de credit fata de subscriitori _ se crediteaza cu ocazia decontarii acestor creante _ soldul debitor al contului reflecta valoarea creantelor fata de actionari, respectiv aportul subscris la capital si nevarsat

8 Contabilitatea capitalului social Actiunile detinute n capitalul unei IC - pot fi rascumparate (n contabilitate = o corectie a capitalului propriu) Contul 503 Actiuni proprii _ se debiteaza cu pretul de rascumparare a actiunilor proprii _ se crediteaza cu diferenta nefavorabila dintre pretul de rascumparare si valoarea nominala, respectiv pretul de revnzare _ soldul debitor = valoarea actiunilor proprii rascumparate !!! Cstigurile sau pierderile legate de cumpararea, vnzarea, emiterea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale IC nu vor fi recunoscute n CPP. !!! Contravaloarea primita sau platita n urma unor astfel de operatiuni este recunoscuta direct n capitalurile proprii. Exemplu: Rascumpararea actiunilor proprii: 503 Actiuni proprii = 1111 Cont curent la BNR 10.000 Anularea actiunilor rascumparate : a) cazul I: pretul de rascumparare < valoarea nominala: 5012 Capital subscris varsat =% 503 Actiuni proprii 519 Alte rezerve 15.000 10.000 5.000 b) cazul II: pretul de rascumparare > valoarea nominala: % 5012 Capital subscris varsat 519 Alte rezerve = 503 Actiuni proprii 10.000 7.000 3.000 9 Contabilitatea capitalului social IC din alte state membre UE _ nu este necesara obtinerea unei autorizatii din partea BNR _ functioneaza pe baza capitalului de dotare pus la dispozitia acesteia, n forma baneasca, de IC din statul tert Contul 502 Elemente asimilate capitalului = evidenta capitalului de dotare _ se crediteaza cu: _ echiv.lei a sumelor n devize primite de sucursale _ cu profitul asimilat capitalului de dotare _ se debiteaza cu ocazia diminuarii capitalului sub forma fondurilor permanente ale sucursalelor din Romnia ale bancilor straine _ soldul creditor = valoarea capitalului de dotare pus la dispozitia sucursalelor din Romnia ale institutiilor de credit cu sediul n strainatate. Exemplu: Deschiderea de catre o institutie de credit straina a unei sucursale pe teritoriul Romniei reflectarea capitalului de dotare pus la dispozitia acesteia: 1111 Cont curent la BNR = 3721 Pozitie de schimb 100.000 3722 Contravaloarea pozitiei schimb = 502 Elemente asimilate capitalului 100.000 Trecerea la capitalul din dotare a profitului net curent si al celui realizat n

anii anteriori: % 581 Rezultatul reportat 592 Repartizarea profitului = 502 Elemente asimilate capitalului 250.000 100.000 150.000 10 Contabilitatea primelor legate de capital _ Primele legate de capital = diferenta (excedentul) dintre: _ valoarea de emisiune, fuziune, aport, divizare, conversie etc. _ valoarea nominala a actiunilor - intervin n urmatoarele situatii: _ emisiunea de actiuni pentru marirea capitalului _ atragerea de noi asociati _ fuziunea sau divizarea IC societatii _ conversia obligatiunilor n actiuni cnd valoarea aporturilor aduse > VN a actiunilor. Contabilitatea primelor legate de capital _ Primele legate de capital = masura de protectie a averii vechilor actionari _ vechii actionari dispun nu numai de VN a actiunilor, ci si de cote parti din celelalte elemente ale capitalului propriu. _ noii actionari trebuie sa aporteze VN + o prima (echiv. cu cota proportionala detinuta de vechii actionari n celelalte elemente ale capitalului propriu) Contul 511 Prime de capital - evidenta primelor de capital 11 Contabilitatea primelor legate de capital _ Prime de emisiune (contul 5111) - utilizare - la majorarea cap. soc. pe seama lichiditatilor = diferenta dintre pretul de emisiune al noilor actiuni si valoarea lor nominala _ Prime de fuziune (contul 5112) = excedentul dintre valoarea bunurilor primite ca aport si valoarea nominala a actiunilor pe care IC absorbanta le recunoaste _ Prime de aport (contul 5113) - utilizare - n cazul majorarii cap. soc. cu bunuri materiale = diferenta dintre valoarea de evaluare a bunurilor materiale si nominala a actiunilor noi emise Contabilitatea primelor legate de capital _ Prime de divizare (contul 5114) - utilizare - n situatia n care o societate bancara se scindeaza n mai multe institutii = diferenta dintre valoarea contabila a aportului rezultat si valoarea nominala a actiunilor primite _ Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni (contul 5115) - utilizare - n situatia transformarii obligatiunilor sau a datoriilor subordonate n actiuni = diferenta dintre valoarea de rascumparare a obligatiunilor (mai mare) si valoarea nominala a actiunilor emise (mai mica) _ Alte prime (contul 5119) - utilizare - n situatia altor majorari posibile de cap. soc. 12 Contabilitatea primelor legate de capital Contul 511 Prime de capital si componentele sale: _ se crediteaza cu primele stabilite cu ocazia: _ emisiunii _ fuziunii _ aportului _ divizarii

_ conversiei obligatiunilor n actiuni _ se debiteaza cu primele: _ ncorporate n capitalul social sau _ trecute la rezerve _ soldul creditr = valoarea primelor necapitalizate sau netrecute nca la rezerve Exemplu: Majorarea capitalului social prin transformarea obligatiunilor n actiuni cu prima de conversie: a) conversia obligatiunilor: 3251 Obligatiuni = % 5012 Capital subscris varsat 5115 Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni 120.000 100.000 20.000 b) trecerea primelor de conversie la rezerve: 5115 Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni = 519 Alte rezerve 20.000 13 Contabilitatea rezervelor Tipuri de rezerve: _ deductibile din punct de vedere fiscal constituite obligatoriu pe baza unor prevederi legale _ nedeductibile - optionale, constituite pe baza unor stipulatii statutare sau pe baza unor hotarri AGA _ Principalele tipuri de rezerve: _ rezervele legale _ rezerve statutare sau contractuale _ rezerve pentru riscuri bancare _ rezerva generala pentru riscul de credit _ rezerva reprezentnd fondul pentru riscuri bancare generale _ rezervele din reevaluare _ alte rezerve Contabilitatea rezervelor Rezervele legale _ se constituite anual din profitul brut sau net realizat la nchiderea exercitiului, n limitele prevazute de lege _ rolul protejarea IC n cazul n care exercitiile financiare s-ar ncheia cu pierderi _ nu pot fi folosite pentru majorarea capitalului social _ evidenta - contul 512 Rezerve legale, detaliat n: _ 5121Rezerve legale din profitul determinat nainte de deducerea impozitului pe profit _ 5122Rezerve legale din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit 14 Contabilitatea rezervelor Rezerve statutare sau contractuale _ se constituie anual din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit (profitul net), conform prevederilor din statutul si actele contitutive ale institutiei de credit _ pot fi utilizate la sfrsitul anului pentru: _ acoperirea eventualelor pierderi sau _ majorarea capitalului social _ evidenta - contul 513 Rezerve statutare sau contractuale. Contabilitatea rezervelor Rezerve pentru riscuri bancare - includ _ rezerva generala pentru riscul de credit rol - protejarea IC de riscurile generate de insolvabilitatea sau falimentul debitorilor _ rezerva reprezentnd fondul pentru riscuri bancare

generale rol - acoperirea eventualelor pierderi decurgnd din alte operatiuni cu clientela, dect cele de creditare _ evidenta - cont 514 Rezerve pentru riscuri bancare, detaliat n: _ 5141 Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat nainte de deducerea impozitului pe profit _ 5142 Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit _ 5143 Rezerva reprezentnd fondul pentru riscuri bancare generale 15 Contabilitatea rezervelor Rezervele din reevaluare _ se constituie din diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale n conformitate cu prevederile regulilor alternative de evaluare prevazute de lege _ au caracter nedistribuibil _ evidenta - cont 516 "Rezerve din reevaluare", detaliat n: _ 5161 Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative _ 5169 Alte rezerve din reevaluari Contabilitatea rezervelor Reevaluarea: _ necesitate - respectarea principiului imaginii fidele a patrimoniului _ consecinta - valoarea de nregistrare contabila a elementelor de activ se nlocuieste cu valoarea lor actuala, numita si valoarea de utilitate _ frecventa - regularitate suficient de mare, a. VNC a activelor sa nu difere substantial de valoarea ce s-ar obtine prin reevaluare 16 Contabilitatea rezervelor Reevaluarea - recunoasterea: _ plusvaloarea = V - n masura n care compenseaza o descrestere din reevaluarea acelorasi active, tratata anterior ca si cheltuiala _ cea efectiv realizata - poate fi transferata direct n rezultatul reportat la casarea sau la cedarea activului _ poate fi diminuata pe masura ce activul este utilizat de IC - va reprezenta diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii stabilite pe seama costului initial al bunului _ minusvaloarea = Ch (si trebuie scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator) - n masura n care diminuarea nu depaseste valoarea nregistrata anterior ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ Contabilitatea rezervelor Alte rezerve _ sunt cele neprevazute de actele normative sau de statutul institutiilor de credit _ se constituie pe seama: _ profitului net, _ primelor legate de capital _ altor surse _ se utilizeaza potrivit hotarrilor AGA _ evidenta - contul 519 Alte rezerve. 17 Contabilitatea rezervelor Toate conturile de rezerve - functie contabila de pasiv exceptie: contul 519 Alte rezerve = bifunctional Toate conturile de rezerve _ se crediteaza cu sumele repartizate sau destinate pentru formarea rezervelor _ se debiteaza cu sumele din rezerve utilizate n diverse scopuri, dupa caz _ soldurile creditoare = valoarea rezervelor existente Exceptie - contul de rezerve din reevaluare (516) _ se crediteaza cu diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale

_ se debiteaza cu: _ diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale _ transferul rezervelor din reevaluare (reprezentnd surplusul realizat din rezerve) n rezultatul reportat. _ soldul creditor = rezervele din reevaluare existente. Contabilitatea datoriilor subordonate _ Datoriile subordonate = mprumuturi primite pe baza emisiunilor de titluri sau = mprumuturi subordonate nereprezentate printr-un titlu, a caror rambursare, n caz de lichidare, nu este posibila dect dupa plata celorlalti creantieri (creditori) _ Se clasifica n functie de durata mprumutului, astfel: _ la termen - au un termen precis de rambursare _ pe o durata nedeterminata - rambursarea se face n general din initiativa bancii. _ Evidenta: _ contul 531Datorii subordonate la termen _ contul 532 Datorii subordonate pe durata nedeterminata 18 Contabilitatea datoriilor subordonate Contul 5311 Titluri subordonate la termen = mprumuturile obtinute de institutia de credit pe baza emisiunii de titluri de valoare (obligatiuni), convertibile n actiuni, adica destinate a fi capitalizate _ sunt purtatoare de dobnda fixa cu caracter permanent. Contul 5312 mprumuturi subordonate la termen = mprumuturi participative, nereprezentate printr-un titlu _ sunt conditionate de anumite clauze printre care mentionam: _ n caz de lichidare a bancii, rambursarea acestor mprumuturi nu poate avea loc dect dupa satisfacerea celorlalti creantieri privilegiati sau chirografari; _ n caz de intrare a bancii ntr-un program de redresare, rambursarea si plata remuneratiilor nceteaza pna la parcurgerea ntregului program de redresare; _ remunerarea acestor mprumuturi se face ntr-o cota fixa, la care se adauga eventual una variabila. Contabilitatea datoriilor subordonate Contul 5321 Titluri subordonate pe durata nedeterminata = mprumuturi primite de banca pe baza de emisiune de titluri avnd urmatoarele caracteristici: _ durata mprumutului este nedeterminata, iar drept urmare rambursarea mprumutului se face din initiativa bancii, la o data decisa de ea, remunerarea fiind nsa permanenta; _ plata dobnzii anuale poate fi amnata unul sau mai multi ani, n cazul inexistentei profiturilor; _ n caz de lichidare a bancii rambursarea mprumutului poate avea loc numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri privilegiati sau chirografari. 19 Contabilitatea datoriilor subordonate Contul 5322 mprumuturi subordonate pe durata nedeterminata - sunt alcatuite din doua componente: _ mprumuturi primite de banca nereprezentate de un titlu caracterizate prin: _ drepturile mprumutatorilor sunt neprioritare fata de orice alti creantieri _ rambursarea are loc din initiativa bancii _ mprumuturi acordate de actionari sau asociati sub forma avansurilor de echilibru - caracterizate prin: _ sunt nepurtatoare de dobnzi _ nu au fixat un termen de rambursare. Contabilitatea datoriilor subordonate Conturile de datorii subordonate _ se crediteaza cu sumele reprezentnd mprumuturile primite n corespondenta cu: _ conturile curente sau de corespondent bancar, cu sumele efectiv ncasate de banca; _ 3556 Alti debitori diversi, cu sumele subscrise si nca nevarsate; _ 3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix, n cazul mprumuturilor din emisiune de titluri avnd aceasta clauza.

_ se debiteaza cu: _ sumele aferente rambursarii datoriilor _ valoarea nominala a actiunilor date n contrapartida titlurilor subordonate emise de banca. _ soldurile creditoare = valoarea datoriilor subordonate nerambursate. 20 Contabilitatea datoriilor subordonate Evidenta obligatiilor IC aferente datoriilor subordonate contul 537 Creante atasate _ se crediteaza cu dobnzile calculate _ se debiteaza cu ocazia achitarii acestora _ soldul creditor = obligatiile privind dobnzile calculate aferente datoriilor subordonate si neajunse nca la scadenta. Exemplu: Primirea mprumuturilor subordonate: 1111 Cont curent la BNR (121, 122 sau 2511) = 531 Datorii subordonate la termen 100.000 Emiterea titlurilor de valoarea convertibile n actiuni cu prima de emisiune si prima de rambursare: % 3556 Alti debitori diversi 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix 3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix = 5311 Titluri subordonate la termen sau 5321 Titluri subordonate pe durata nedeterminata 200.000 100.000 60.000 40.000 21 Amortizarea primelor de emisiune sau de rambursare a titlurilor subordonate: 60369 Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri =% 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix 3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix 100.000 60.000 40.000 nregistrarea dobnzilor calculate si datorate aferente datoriilor subordonate: % 6051 Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen 6052 Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata nedeterminata = 537 Datorii atasate 25.000 15.000 10.000 Transformarea datoriilor subordonate n actiuni cu prima de

conversie: 5311 Titluri subordonate la termen =% 5012 Capital subscris varsat 5115 Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni 50.000 40.000 10.000 22 Contabilitatea subventiilor pentru investitii Subventiile pentru investitii (n general) = valori primite cu titlu nerambursabil, din partea statului sau din partea altor organisme publice, pentru achizitionarea de imobilizari. = ajutoare pentru desfasurarea unor lucrari de importanta deosebita Subventiile sunt de doua feluri: _ aferente activelor = sume acordate n vederea construirii sau achizitionarii de active imobilizate, numite si subventii pentru investitii _ aferente veniturilor - cuprind toate subventiile, altele dect cele pentru active. Contabilitatea subventiilor pentru investitii Evidenta subventiilor pentru investitii - contul 541 Subventii pentru investitii, detaliat n functie de provenienta fondurilor n: _ 5411 Subventii guvernamentale pentru investitii _ 5412 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii _ 5413 Donatii pentru investitii _ 5414 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor _ 5419 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii !!! se asimileaza subventiilor pentru investitii valoarea imobilizarilor necorporale si corporale: _ primite cu titlu gratuit _ constatate plus la inventariere 23 Contul 541 Subventii pentru investitii _ se crediteaza cu: _ valoarea subventiilor guvernamentale, a mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii sau a altor sume primite cu caracter de subventii pentru investitii _ valoarea imobilizarilor corporale si necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere; _ se debiteaza, pe masura amortizarii bunurilor procurate, produse sau preluate pe seama subventiilor, cu valoarea subventiilor virate asupra rezultatului exercitiului prin intermediul veniturilor diverse din exploatare. _ soldurile creditoare = valoarea subventiilor nevirate la rezultatul exercitiului. Contabilitatea subventiilor pentru investitii Contabilitatea subventiilor pentru investitii Recunoasterea subventiilor pentru investitii _ n contul de profit si pierdere - pe masura nregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor Restituirea subventiilor se nregistreaza: _ cele referitoare la un activ - prin reducerea soldului venitului amnat cu suma rambursabila _ cele aferente veniturilor - fie prin reducerea veniturilor amnate daca exista, fie pe seama cheltuielilor. 24 Exemplu: nregistrarea subventiilor guvernamentale de primit si reflectarea ncasarii ulterioare a acestora: 35341 Subventii

guvernamentale = 5411 Subventii guvernamentale pentru investitii 140.000 1111 Cont curent la BNR = 35341 Subventii guvernamentale 140.000 Exemplu: Amortizarea imobilizarilor obtinute din subventii pentru investitii si virarea pe masura amortizarii a sumelor aferente subventiilor la venituri: 652 Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale = 4612 Amortizarea imobilizarilor corporale 6.000 541 Subventii pentru investitii = 7492 Cota parte din subventiile pentru investitii trecuta la venituri 6.000 25 Contabilitatea provizioanelor Provizioanele si rezervele = sume de bani constituite de o IC pentru a fi utilizate ulterior, n perioadele de instabilitate financiara Provizioanele <> Rezerve _ Rezervele = parti din profit - destinatie: _ acopere efectele negative ale unor factori ntmplatori _ sa sustina activitatea de ansamblu a IC n exercitiile financiare ncheiate cu pierderi Contabilitatea provizioanelor _ Provizioanele = datorii cu exigibilitate sau valoare incerta _ se constituie pe seama cheltuielilor, chiar si n absenta profitului _ destinatie acoperirea unei pierderi / cheltuieli, asupra careia IC are anumite incertitudini cu privire la marimea sau data exigibilitatii _ utilizare - numai n scopul pentru care au fost recunoscute initial _ evaluare - naintea determinarii impozitului pe profit _ recunoastere n situatiile financiare - numai atunci cnd: _ IC are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; _ este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; _ poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. 26 Contabilitatea provizioanelor Evidenta categorii de provizioane conturile: _ 551 Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura (ex: pt. avaluri, garantii, acceptari etc. acordate altor IC sau SC) _ 552 Provizioane pentru facilitati acordate personalului - se refera la riscul de recuperare a unor valori acordate salariatilor (pensii si obligatii similare, pe baza prevederilor din legislatia muncii) _ 553 Provizioane pentru riscuri de tara - se refera la riscul investitiilor sau al creantelor privind afacerile ntreprinse cu parteneri din tari sau regiuni geografice care prezinta un anumit grad de risc din punct de vedere financiar bancar Contabilitatea provizioanelor _ 554 Provizioane pentru restructurare - se pot constitui n vederea acoperirii eventualelor cheltuieli sau pierderi determinate de procesele de restructurare organizationala si operationala a unei institutii de credit, cum ar fi: _ vnzarea sau ncetarea activitatii unei parti a afacerii;

_ nchiderea unor sedii ale institutiei; _ modificari n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; _ reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ n natura si scopul activitatilor institutiei 27 Contabilitatea provizioanelor _ 555 Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea - se pot constitui pentru acoperirea eventualelor cheltuieli si pierderi datorate demontarii si mutarii imobilizarilor corporale, precum si restaurarii amplasamentelor _ 556 Provizioane pentru impozite - se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat ca impozite sau majorari, n conditiile n care sumele respective nu apar reflectate ca datorii n relatia cu statul _ 559 Alte provizioane - se constituie pentru alte riscuri si cheltuieli (penalitati, litigii etc.) Contabilitatea provizioanelor Conturile de provizioane: _ se crediteaza la constituirea sau majorarea provizioanelor n corespondenta cu conturile de cheltuieli aferente (665 Cheltuieli cu provizioane) _ se debiteaza cu ocazia diminuarii sau a anularii provizioanelor anterior constituite prin reluarea sumelor respective pe venituri (765 Venituri din provizioane) _ soldul creditor = valoarea provizioanelor constituite Provizioanele se analizeaza si se regularizeaza: _ la finele fiecarui exercitiu financiar _ cnd provizioanele devin fara obiect, astfel: _ prin debitul conturilor de cheltuieli, n cazul majorarii provizioanelor; _ prin creditul conturilor de venituri, cnd provizioanele trebuie diminuate sau anulate, (adica devin partial sau total fara obiect) 28 Contabilitatea rezultatelor financiare Rezultatul financiare = profit sau pierderile - n functie de perioadele de activitate din care provine se clasifica n doua categorii: _ profit sau pierdere din exercitiul curent _ rezultat reportat din exercitiile precedente. Rezultatul exercitiului _ se stabileste cumulat de la nceputul exercitiului financiar prin nchiderea lunara a conturilor de cheltuieli si de venituri _ cuprinde (la IC) _ rezultatul din exploatare _ rezultatul extraordinar _ impozitul pe profit. Contabilitatea rezultatelor financiare Evidenta rezultatului exercitiului financiar curent - contul bifunctional 591 Profit sau pierdere _ se debiteaza: _ la sfrsitul exercitiului financiar - prin nchiderea conturilor de venituri (de la 7011 Dobnzi de la BNR pna la 789 Comisioane) _ dupa aprobarea AGA: _ cu pierderea curenta neacoperita si reportata (581) _ cu pierderea curenta acoperita din profitul reportat (581) _ se crediteaza: _ la sfrsitul exercitiului financiar - prin nchiderea conturilor de cheltuieli (6011 Dobnzi la BNR pna la 699 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus) _ dupa aprobarea AGA: _ cu pierderea reportata acoperita din profitul curent (581) _ cu profitul curent nerepartizat si reportat (581) _ cu profitul net curent supus repartizarii (592). _ soldul creditor = profit (daca V > Ch) _ soldul debitor = pierdere (daca V< Ch) 29 Contabilitatea rezultatelor financiare

Evidenta profitului pna la repartizarea efectiva a acestuia pe destinatii - contul 592 Repartizarea profitului (cont rectificativ al contului de rezultate) _ se debiteaza, la sfrsitul perioadei, cu sumele repartizate din profit pentru: _ constituirea rezervelor (512, 513 si 514) _ formarea fondului de participare a salariatilor la profit (3513) _ dividendele datorate actionarilor (354); _ se crediteaza cu profitul net de repartizat (591) pe baza hotarrii Adunarii Generale a Actionarilor _ soldul debitor = suma repartizarilor din profit efectuate la sfrsitul exercitiului financiar Contabilitatea rezultatelor financiare Evidenta profitului nerepartizat sau a pierderilor neacoperite - contul bifunctional 581 Rezultatul reportat _ se crediteaza, pe baza hotarrii AGA cu: _ profitul net nerepartizat _ pierderea reportata acoperita pe seama rezervelor sau prin reducerea capitalului social _ sumele propuse pentru repartizare, la sfrsitul exercitiului, pentru dividende si participarea salariatilor la profit _ se debiteaza, conform hotarrii Adunarii Generale a Actionarilor cu: _ pierderea neacoperita din exercitiul financiar ncheiat _ profitul net din anii precedenti destinat: _ majorarii capitalului social sau trecut la capitalul de dotare _ constituirii de rezerve _ platii de dividende _ constituirii fondului de participare a salariatilor la profit _ achitarii varsamintelor la bugetul de stat. _ soldul debitor = pierderea neacoperita si reportata _ soldul creditor = profitul net nerepartizat si reportat 1 Capitolul III Contabilitatea valorilor imobilizate Structura valorilor imobilizate Activele imobilizate = bunuri si creante - prezinta urmatoarele caracteristici: _ asigura suportul tehnico-material, administrativ si financiar necesar desfasurarii activitatii IC _ sunt destinate a servi de o maniera durabila (pe o perioada mai mare de un an) activitatea IC _ participa la mai multe cicluri de exploatare fara a se consuma la prima utilizare _ sunt generatoare de beneficii economice viitoare ce reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar al IC 2 Structura valorilor imobilizate Modalitati de evaluare - la costul de achizitie / costul de productie _ trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea activelor cu durata limitata de utilizare, n mod sistematic, de-a lungul duratelor de utilizare economica - durata de utilizare economica = durata de viata utila, adica: _ perioada pe parcursul careia unitatea estimeaza ca activul va fi disponibil pentru utilizare de catre IC sau _ numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de IC prin folosirea activului respectiv. Structura valorilor imobilizate Clasificarea activelor imobilizate - n functie de : _ modul de participare la activitatea IC _ structura tehnica si comportamentul lor juridic si economic - n urmatoarele categorii:

_ imobilizari financiare _ imobilizarile n curs _ imobilizari necorporale _ imobilizari corporale _ imobilizari (corporale, necorporale sau n curs) n leasing 3 Structura valorilor imobilizate Imobilizarile financiare = o forma distincta de utilizare, pe termen lung a capitalului disponibil si a altor resurse = participari la constituirea capitalurilor altor societati materializate n: _ credite acordate _ titluri de valoare achizitionate _ sume remise pentru dotarea sucursalelor proprii din strainatate Imobilizarile n curs = costul bunurilor obtinute prin productie proprie care la sfrsitul unei perioade de gestiune nu sunt terminate - la finalizare vor trece n categoria imobilizarilor corporale sau necorporale, dupa caz Structura valorilor imobilizate Imobilizarile necorporale = active identificabile, nemonetare, fara suport material, dar care contribuie, direct sau indirect, la desfasurarea activitatii bancare - scopul detinerii : _ furnizarea de bunuri si servicii _ nchiriere catre terti _ administrativ Imobilizarile corporale = bunuri materiale concrete, de folosinta ndelungata, asupra carora IC detin un drept real de proprietate si care contribuie direct sau indirect la desfasurarea activitatii bancare propriu-zise 4 Structura valorilor imobilizate Imobilizari n leasing (corporale, necorporale sau n curs) = active care fac obiectul unei conventii prin care proprietarul acestora (locatorul) cedeaza utilizatorului (locatarului), pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui bun de natura imobilizarilor n vederea desfasurarii activitatii de exploatare a locatarului, contra unei chirii, cu optiunea de cumparare la scadenta, la un pret convenit initial ntre parti Contabilitatea activelor imobilizate - conturi din clasa 4 Valori imobilizate Contabilitatea imobilizarilor financiare Imobilizarile financiare 3 componente: _ credite subordonate grupa de conturi 40 Credite subordonate _ titluri de valoare imobilizate grupa de conturi 41 Parti n cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu _ dotari ale unitatile proprii din strainatate grupa de conturi 42 Dotari pentru unitatile proprii din strainatate 5 Contabilitatea creditelor subordonate _ Creditele subordonate = creante pe termen lung, nereprezentate de un titlu, pentru care mprumutatorul accepta ca drepturile sale sa fie restituite, n caz de lichidare, numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri. Evidenta creditelor subordonate: - in functie de duratele pentru care sunt acordate creditele subordonate se clasifica n: _ credite subordonate la termen (Contul 401) _ credite subordonate pe durata nedeterm. (Contul 402) Contabilitatea creditelor subordonate _ Credite subordonate la termen caracteristici: _ au fixata, n momentul acordarii, o data de rambursare. _ n caz de lichidare a societatii debitoare, creditele nu se

ramburseaza dect dupa satisfacerea celorlalti creantieri chirografari sau privilegiati; _ n caz de redresare judiciara creditele si plata dobnzilor sunt suspendate pe ntreaga durata a planului de redresare; _ remuneratiile creantelor (dobnzi) cuprind o parte fixa si eventual o parte variabila etc. _ Credite subordonate pe durata nedeterminata caracteristici: _ nu au fixate termene de rambursare _ pot avea stipulata n contract o clauza potrivit careia rambursarea nu poate sa intervina dect din initiativa mprumutatului 6 Contabilitatea creditelor subordonate Conturile de credite subordonate (401 si 402): _ se debiteaza cu sumele reprezentnd creditele acordate n corespondenta cu : _ contul curent al bancii la Banca Nationala a Romniei (1111), _ conturile de corespondent bancar (121 sau 122) _ conturile curente ale clientelei (2511) _ se crediteaza cu : _ sumele creditelor restituite n corespondenta cu aceleasi conturi cu care s-a nregistrat acordarea lor (1111, 121, 122 sau 2511) _ creditele nerambursate si trecute la creante restante sau ndoielnice (4811 sau 4821) _ creditele subordonate devenite parti n societatile comerciale legate sau titluri de participare _ soldurile debitoare = valoarea creditelor subordonate, la termen sau pe durata nedeterminata, acordate de IC Contabilitatea creditelor subordonate Evidenta creantele IC aferente creditelor subordonate - contul 407 Creante atasate = materializate sub forma de dobnzi _ se debiteaza cu sumele reprezentnd dobnzile calculate _ se crediteaza cu: _ valoarea dobnzilor ncasate _ dobnzile trecute la restanta sau n categoria celor ndoielnice _ dobnzile aferente creditelor subordonate transformate n parti n societatile comerciale legate sau titluri de participare 7 Exemplu: Acordarea de credite subordonate (la termen sau pe durata nedeterminata) prin contul curent la banca centrala, prin conturile de corespondent si prin conturile curente ale clientelei: 401 Credite subordonate la termen sau 402 Credite subordonate pe durata nedeterminata =% 1111 Cont curent la BNR (121, 122 sau 2511) 100.000 Evidentierea dobnzilor de ncasat: 407 Creante atasate = % 7051 Dobnzi de la creditele subordonate la termen 7052 Dobnzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata 10.000 7.000 3.000 Exemplu: Trecerea la creante restante / ndoielnice a creditelor subordonate nerestituite la scadenta si a dobnzilor nencasate la termen: 4811 Creante restante sau 4821 Creante ndoielnice = 401/402 Credite subordonate la termen/ pe

durata nedeterminata 10.000 4812 Dobnzi restante sau 4821 Dobnzi ndoielnice = 407 Creante atasate 1.000 Transformarea creditelor subordonate si a dobnzilor aferente n titluri de participare / parti n societati comerciale legate: 412 Titluri de participare sau 411 Parti n societati comerciale legate = 401/402 Credite subordonate la termen/ pe durata nedeterminata407 Creante atasate 20.000 8 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Titlurile de valoare imobilizate = participatii n capitalul altor entitati economice _ Participatiile = drepturile asupra capitalului unei societati, materializate sau nu n titluri de valoare !!! Nu toate titlurile de valoare sunt nsa de natura imobilizarilor financiare _ Valori mobiliare de plasament = titluri procurate de IC cu scop speculativ, destinate revnzarii n vederea obtinerii unui cstig ca urmare a diferentei dintre pretul de cesiune si cel de achizitie valori mobiliare de plasament - nu sunt imobilizari financiare Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Titlurile de valoare imobilizate - sunt formate din actiuni si alte titluri, cu venit variabil detinute n alte societati comerciale _ functie de ponderea detinuta n capitalul acestora se clasifica n trei grupe: _ Parti n societatile comerciale legate (contul 411) - institutii de credit - societati cu caracter financiar - societati cu caracter nefinanciar _ Titluri de participare (contul 412) - institutii de credit, financiare, nefinanciare _ Titluri ale activitatii de portofoliu (contul 413). 9 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate _ Partile n societatile comerciale legate = actiuni si alte titluri de valoare cu venit variabil (sub forma de dividende) detinute de IC n capitalul altor societati asupra carora exista control exclusiv - cota de participare la capital > 50% pozitie majoritara de control autoritatea de a conduce si controla politicile financiare si operationale Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate _ Titlurile de participare = titluri cu venit variabil detinute n societati asociate asupra carora exista o influenta semnificativa - cota de participare la capital > 10%, dar < 50% participare notabila, dar nu majoritara autoritatea de a participa la deciziile de politica financiara si operationala, dar nu si de a controla aceste politici - cota de participare la capital < 10% - daca se realizeaza una din urmatoarele trei conditii: _ administratorii sau conducatorii sunt comuni cu ai societatii emitente; _ detinerea de catre societatea emitenta a unei parti din actiunile bancii (participatii reciproce); _ apartenenta la acelasi grup, controlat de persoane fizice sau juridice. 10 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate _ Titlurile activitatii de portofoliu = titluri cu venit variabil

_ cu o reprezentare satisfacatoare _ achizitionate cu intentia de a le pastra o perioada ndelungata _ fara drept de interventie n gestiunea si procesul decizional al societatii ale carei titluri le detine IC Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Evidenta titlurilor de valoare imobilizate: _ contul 411 Parti n societatile comerciale legate, detaliat n: _ 4111 Parti n institutii de credit _ 4112 Parti n societati cu caracter financiar _ 4113 Parti n alte societati cu caracter nefinanciar _ contul 412 Titluri de participare, detaliat n: _ 4121 Titluri de participare la institutiile de credit _ 4122 Titluri de participare la societati cu caracter financiar _ 4123 Titluri de participare la alte societati cu caracter nefinanciar _ contul 413 Titluri ale activitatii de portofoliu. 11 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Conturile titlurilor de valori imoblizate: _ se debiteaza cu valoarea de achizitie a titlurilor cumparate (exclusiv cheltuielile accesorii de achizitie) n corespondenta cu urmatoarele conturi n functie de modalitatile de plata: _ conturile societatilor de bursa prin intermediul carora se achizitioneaza (333) _ contul curent la banca centrala (1111) _ conturile de corespondent (121 si 122) _ conturile curente ale clientilor bancari (2511) !!! Cheltuielile de achizitie - se nregistreaza distinct n contul 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri, n corespondenta cu un cont de lichiditati sau de datorii. Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Conturile titlurilor de valori imoblizate: _ se mai debiteaza cu : _ varsamintele ramase de efectuat privind titlurile achizitionate (418) _ creditele subordonate si dobnzile aferente acestora devenite titluri de participare sau parti n societati comerciale legate (401, 402, 407) _ valoarea titlurilor date cu mprumut si restituite (415) _ se crediteaza cu : _ valoarea titlurilor vndute _ pierderile rezultate din cesiunea titlurilor _ valoarea titlurilor date cu mprumut. _ soldurile debitoare = valoarea titlurilor imobilizate detinute de IC 12 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate _ Evidenta titlurilor de valoare imobilizate date cu mprumut - contul 415 Titluri date cu mprumut _ se debiteaza cu valoarea contabila a titlurilor imobilizate date cu mprumut, n corespondenta cu conturile care tin evidenta acestora (411, 412, 413) _ se crediteaza cu valoarea titlurilor restituite _ Evidenta remuneratiilor cuvenite IC pentru titlurile date cu mprumut Dobnzile (venituri din imobilizari financiare) - contul 417 Creante atasate. _ se debiteaza cu dobnzile calculate _ se crediteaza cu dobnzile ncasate sau trecute la restanta ori n categoria celor ndoielnice Dividendele - se nregistreaza, la ncasare, direct pe contul de venituri din exploatare, n corespondenta cu conturile de trezorerie sau ale clientelei, nefiind evidentiate prin contul de creante atasate. Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Titlurile de valoare imobilizate pot fi : _ achitate integral n momentul achizitionarii _ onorate numai partial - diferenta de platit - contul de pasiv 418 Varsaminte de efectuat pentru parti n societati comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de

portofoliu. _ se crediteaza cu valoarea titlurilor achizitionate si neachitate _ se debiteaza cu sumele platite _ soldul creditor = suma varsamintelor ramase de efectuate pentru titlurile de valoare imobilizate achizitionate 13 Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Evaluarea titlurilor de valoare imobilizate: _ la intrarea n patrimoniu - la pretul de achizitie !!! cheltuielile accesorii de cumparare a acestora (comisioane) - se evidentiaza n conturile de cheltuieli de exploatare, direct sau esalonate pe mai multe perioade _ cu ocazia inventarierii - la valoarea de utilitate (actuala), determinata n functie de : _ situatia financiara a emitentului _ cotatia titlurilor la bursa etc. !!! Daca se constata pierderi de valoare - trebuie facute ajustari pentru pierderea de valoare, astfel nct sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila la data bilantului Contabilitatea titlurilor de valoare imobilizate Obligatiunile si alte titluri cu venit fix care au caracter de imobilizari financiare _ sunt prezentate n bilant la pretul de achizitie _ daca pretul de achizitie > pretul de rambursare diferenta trebuie amortizata n mod esalonat, a.. sa fie complet trecuta pe cheltuieli pna n momentul n care se rascumpara titlul _ daca pretul de achizitie < pretul de rambursare diferenta trebuie trecuta la venituri, n mod esalonat, pe parcursul perioadei ramase de scurs pna la rascumparare 14 Exemplu: Achizitionarea de titluri de valoare imobilizate achitate n totalitate prin virament, prin intermediul societatilor de bursa, respectiv cu plata ulterioara 411 Parti n societatile comerciale legate = 1111 Cont curent la BNR (121, 122 sau 2511) 100.000 412 Titluri de participare = 333 Conturile societatilor de bursa 20.000 413 Titluri ale activitatii de portofoliu = 418 Varsaminte de efectuat pentru parti n societati comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu 80.000 Exemplu: nregistrarea achitarii cheltuielilor accesorii ocazionate de achizitionarea titlurilor (comisioane) 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri = 1111 Cont curent la BNR 1.000 Esalonarea cheltuielilor accesorii ocazionate de achizitionarea titlurilor (comisioane) pe mai multe perioade si trecerea acestora la cheltuieli curente de exploatare:

3749 Alte cheltuieli de repartizat = 1111 Cont curent la BNR 1.000 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri = 3749 Alte cheltuieli de repartizat 500 15 Exemplu: Darea cu mprumut a titlurilor imobilizate: 415 Titluri date cu mprumut =% 411 Parti n societati comerciale legate 412 Titluri de participare 413 Titluri ale activitatii de portofoliu 150.000 40.000 50.000 60.000 nregistrarea dobnzilor de primit pentru titlurile date cu mprumut: 417 Creante atasate = 7053 Dividende si venituri asimilate 3.000 Exemplu: Vnzarea prin societati de bursa a titlurilor de participare la un pret de cesiune (75.000 RON) mai mic dect valoarea contabila a acestora (100.000 RON): % 333 Conturile societatilor de bursa 645 Pierderi din cedarea titlurilor imobilizate = 412 Titluri de participare 100.000 75.000 25.000 Vnzarea prin societati de bursa a titlurilor de participare la un pret de cesiune (150.000 RON) mai mare dect valoarea contabila a acestora (100.000 RON): 333 Conturile societatilor de bursa =% 412 Titluri de participare 745 Venituri din cedarea titlurilor imobilizate 150.000 100.000 50.000 16 Contabilitatea dotarilor pentru unitatile proprii din strainatate _ Dotarile unitatilor proprii din strainatate - sunt asimilate imobilizarilor financiare = sumele n valuta transferate de IC n alte tari, puse la dispozitia sucursalelor proprii cu titlu permanent, pentru a fi utilizate n activitatile lor curente _ Evidenta - contul de activ 421 Dotari pentru unitatile proprii din strainatate _ se debiteaza cu sumele transferate n strainatate _ se crediteaza cu sumele restituite de sucursalele proprii din alte tari _ soldul debitor = fondurile transferate n strainatate pentru dotarea unitatilor proprii

Exemplu: Transferul sumelor (100.000 EUR la cursul de 3,5 RON/EUR), n devize, la unitatile proprii din strainatate prin conturile de corespondent ale institutiilor de credit: 421 Dotari pentru unitatile proprii din strainatate = 122 Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) 350.000 Restituirea ulterioara a fondurilor n valuta de la unitatile proprii din strainatate la cursul de 3,7 RON/EUR: 122 Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) =% 421 Dotari pentru unitatile proprii din strainatate 745 Venituri din cedarea titlurilor imobilizate sau 706 Venituri din operatiuni de schimb 370.000 350.000 20.000 17 Exemplu: Restituirea ulterioara a fondurilor n valuta de la unitatile proprii din strainatate la cursul de 3,4 RON/EUR: % 122 Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) 645 Pierderi din cedarea titlurilor imobilizate sau 606 Cheltuieli privind operatiuni de schimb = 421 Dotari pentru unitatile proprii din strainatate 350.000 340.000 10.000 Contabilitatea imobilizarilor n curs Imobilizarile n curs = imobilizari corporale + necorporale n curs de realizare _ caracteristici: _ necesita un timp mai ndelungat n vederea obtinerii si trecerii lor n folosinta _ presupun o serie de cheltuieli de cercetare, executie propriu-zisa, montaj si punere n functiune etc., care au caracter investitional pot fi nregistrate n categoria imobilizarilor corporale sau necorporale, dupa caz, numai n momentul cunoasterii costului complet de productie _ Evidenta imobilizarilor n curs: _ contul 431 Imobilizari necorporale n curs _ contul 432 Imobilizari corporale n curs, detaliat n: _ 4321 Amenajari de terenuri si constructii _ 4322 Instalatii tehnice si masini _ 4323 Alte imobilizari corporale. 18 Contabilitatea imobilizarilor n curs Conturile de imobilizari n curs: _ se debiteaza cu cheltuielile sau lucrarile partiale efectuate pentru realizarea imobilizarilor n corespondenta cu diverse conturi n functie de modalitatile de executare, astfel: _ 3566 Alti creditori diversi, cu valoarea lucrarilor efectuate de terti, _ 7494 Venituri din productia de imobilizari, cu valoarea lucrarilor

efectuate n regie proprie _ conturile curente sau de corespondent bancar, cu eventuale avansuri acordate antreprenorilor, furnizorilor de imobilizari _ se crediteaza la terminarea si receptionarea imobilizarilor n corespondenta cu conturile de imobilizari corporale / necorporale, dupa caz. _ soldul debitor = valoarea imobilizarilor necorporale / corporale n curs de executie. Contabilitatea imobilizarilor n curs Evidenta avansurilor acordate furnizorilor si antreprenorilor pe parcursul perioadei de executie a lucrarilor: _ contul 433 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale _ contul 434 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale detaliat n: _ 4341 Avansuri acordate pentru terenuri si constructii _ 4342 Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini _ 4343 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale Aceste conturi: _ se debiteaza cu avansurile acordate furnizorilor si antreprenorilor de imobilizari _ se crediteaza cu avansurile decontate la receptia imobilizarilor respective _ soldurile debitoare = valoarea avansurilor acordate si nedecontate. 19 Exemplu: nregistrarea imobilizarilor n curs de executie: - efectuate de antreprenori / furnizori si facturate de acestia - realizate n regie proprie 431 Imobilizari necorporale n curs sau 432 Imobilizari corporale n curs =% 3556 Alti creditori diversi 7494 Venituri din productia de imobilizari realizate: - de terti - n regie proprie Acordarea de avansuri furnizorilor de imobilizari: 433 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale sau 434 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale = 1111 Cont curent la BNR Exemplu: Receptia imobilizarilor necorporale / corporale finalizate: 441 Imobilizari necorporale sau 442 Imobilizari corporale = 431 Imobilizari necorporale n curs sau 432 Imobilizari corporale n curs Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari: 3556 Alti creditori diversi = 433 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale sau 434 Avansuri acordate pentru imobilizari

corporale 20 Contabilitatea imobilizarilor necorporale Imobilizarile necorporale = valori nemateriale reprezentate de documente juridice sau contractuale - se compun din: _ Fondul comercial = partea din fondul de comert care nu figureaza n cadrul celorlalte elemente patrimoniale, dar care concura mentinerea sau dezvoltarea capacitatii IC de a realiza o activitate profitabila (format n general din clientela, vad, prestigiu, reputatie etc.) _ Cheltuielile de constituire = cheltuielile de nfiintare si dezvoltare a activitatii (capitalului) bancii - includ : _ taxe si alte cheltuieli de nscriere si nmatriculare _ cheltuieli privind emisiunea si vnzarea de actiuni si obligatiuni _ cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate _ orice alte cheltuieli legate de nfiintarea si extinderea activitatii IC Contabilitatea imobilizarilor necorporale _ Alte imobilizari necorporale - includ : _ valoarea programelor informatice achizitionate de la terti sau create de IC pentru necesitatile proprii _ concesiuni, brevete, licente si alte drepturi de proprietate intelectuala; _ cheltuielile de dezvoltare, generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, n scopul realizarii de produse sau servicii noi sau mbunatatite substantial, naintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii. Evidenta imobilizarilor necorporale contul 441 Imobilizari necorporale detaliat n : _ 4411 Fondul comercial _ 4412 Cheltuieli de constituire _ 4419 Alte imobilizari necorporale 21 Contabilitatea imobilizarilor necorporale Conturile de imobilizari necorporale: _ se debiteaza cu valoarea intrarilor sau cresterii valorii imobilizarilor necorporale _ n functie de sursa de provenienta cu urmatoarele conturi si: _ 3566 Alti creditori diversi - achizitionate de la terti; _ 7494 Venituri din productia de imobilizari - realizate pe cont propriu; _ 431 Imobilizari necorporale n curs care au fost create n decursul mai multor luni _ 541 Subventii pentru investitii - primite cu titlu gratuit; _ conturile curente si de corespondent pentru platile efectuate la constituirea sau largirea societatii. _ la diferite preturi: _ cele provenite din cumparari - la costul de achizitie _ cele realizate pe cont propriu - la costul de productie _ se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale integral amortizate, cedate sau scoase din activ. _ soldul debitor = valoarea de intrare a imobilizarilor necorporale Contabilitatea imobilizarilor necorporale Evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale - contul de pasiv 4611 Amortizarea imobilizarilor necorporale, cont rectificativ al valorii imobilizarilor necorporale, detaliat n: _ 46111 Amortizarea fondului comercial; _ 46112 Amortizarea cheltuielilor de constituire; _ 46119 Amortizarea altor imobilizari necorporale Toate aceste conturi: _ se crediteaza cu sumele aferente amortizarii incluse n cheltuielile de exploatare ale perioadei de gestiune respective (651 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale) _ se debiteaza cu amortizarea imobilizarilor necorporale vndute sau scoase din activ. _ soldul creditor = valoarea amortizata a imobilizarilor necorporale 22 Contabilitatea imobilizarilor necorporale !!! Daca cheltuielile de constituire si de dezvoltare nu au fost integral amortizate - nu se face nicio distribuire

din profituri - exceptie: cazul n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate Contabilitatea imobilizarilor necorporale Recunoasterea imobilizarile necorporale - aspecte: _ recunoasterea unui element ca parte din costul unei imobilizari necorporale imposibila daca elementul a fost raportat deja drept cheltuiala _ majorarea costului unei imobilizari necorporale cu cheltuielile ulterioare numai daca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil; _ prezentarea n bilant - la valoarea de intrare - ajustarile cumulate de valoare; _ scoaterea din evidenta: _ la cedare _ cnd nici un benef ec viitor nu mai este asteptat din utiliz sa ulterioara; _ cstigurile sau pierderile (la scoaterea din evidenta) = V generate de iesire - valoarea neamortizata (inclusiv Ch ocazionate de cedare) trebuie prezentate ca V sau Ch n CPP 23 Exemplu: Intrarea n patrimoniu a imobilizarilor necorporale: 441 Imobilizari necorporale =% 101 Casa 2511 Conturi curente 3566 Alti creditori diversi 5413 Donatii pentru investitii 7494 Venituri din productia de imobilizari 431 Imobilizari necorporale n curs numerar virament de la terti gratuit produtie proprie n curs finalizate Exemplu: Amortizarea cheltuielilor de constituire n doua exercitii financiare: 651 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale = 4611 Amortizarea imobilizarilor necorporale Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire integral amortizate: 4611 Amortizarea imobilizarilor necorporale = 441 Iobilizari necorporale 24 Contabilitatea imobilizarilor corporale Imobilizarile corporale = active care: _ sunt detinute de o institutie pentru a fi utilizate n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative si _ sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Sunt formate, n esenta din: _ constructii _ terenuri _ mijloace fixe

Contabilitatea imobilizarilor corporale Evidenta - contul de activ 442 Imobilizari corporale, detaliat n: _ 4421 Terenuri si amenajari de terenuri _ 44211 Terenuri _ 44212 Amenajari de terenuri _ 4422 Constructii _ 4423 Instalatii tehnice si mijloace de transport _ 44231 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) _ 44232 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare _ 44233 Mijloace de transport _ 4424 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 25 Contabilitatea imobilizarilor corporale Conturile de imobilizari corporale: _ se debiteaza cu valoarea intrarilor sau cresterii valorii imobilizarilor necorporale _ n functie de sursa de provenienta cu urmatoarele conturi si: _ 3566 Alti creditori diversi - achizitionate de la terti _ 7494 Venituri din productia de imobilizari - realizate pe cont propriu; _ 508 Actionari sau asociati - aportul n natura la capitalul social; _ 541 Subventii pentru investitii - primite cu titlu gratuit; _ 432 Imobilizari n curs, care s-au realizat n decursul mai multor perioade. _ la diferite preturi : _ cele provenite din cumparari - la costul de achizitie _ cele realizate pe cont propriu - la costul de productie _ se crediteaza cu valoarea imobilizarilor corporale integral amortizate, cedate sau scoase din activ. _ soldul debitor = valoarea de intrare a imobilizarilor corporale Contabilitatea imobilizarilor corporale Pierderile din valoarea imobilizarilor corporale = deprecieri ireversibile - ca urmare a utilizarii lor sau ca urmare a scurgerii timpului - contul rectificativ, de amortizari 4612 Amortizarea imobilizarilor corporale, detaliat n: _ 46121 Amortizarea amenajarilor de terenuri _ 46122 Amortizarea constructiilor _ 46123 Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport _ 46124 Amortizarea altor active corporale Toate aceste conturi: _ se crediteaza cu sumele aferente amortizarii incluse n cheltuielile de exploatare ale perioadei de gestiune respective (contul 652 Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale) _ se debiteaza cu amortizarea imobilizarilor corporale vndute sau scoase din activ. _ soldul creditor = valoarea amortizata a imobilizarilor corporale. 26 Contabilitatea imobilizarilor corporale Recunoasterea imobilizarilor corporale similar imobilizarilor necorporale Reguli alternative de evaluare a imobilizarilor corporale = regulile de reevaluare a imobilizarilor corporale existente la sfrsitul exercitiului financiar, cu reflectarea n contabilitate a rezultatelor acestora sub forma rezervelor din reevaluare _ reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa _ elementele dintr-o grupa se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea n situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite Contabilitatea imobilizarilor corporale _ reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel nct valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa !!! Daca un activ dintr-o grupa de active nu poate fi reevaluat din cauza ca nu exista o piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilant la cost, minus ajustarile cumulate de valoare.

_ tratamentul amortizarii cumulate n urma reevaluarii: _ recalcularea - proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel nct valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata _ eliminarea din valoarea contabila bruta a activului si din valoarea neta, determinata n urma corectarii cu ajustarile de valoare, si recalcularea la valoarea reevaluata a activului. 27 Contabilitatea imobilizarilor corporale _ tratamentul rezervei din reevaluare (= valoarea reevaluata - valoarea la cost istoric): _ daca valoarea reevaluata > valoarea contabila neta: _ ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata n cadrul elementelor de capitaluri proprii, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau _ ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. _ daca valoarea reevaluata < valoarea contabila neta: _ ca o cheltuiala cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau _ ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata n cadrul elementelor de capitaluri proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se nregistreaza ca o cheltuiala. Exemplu: Intrarea n patrimoniu a imobilizarilor corporale: 442 Imobilizari corporale =% 101 Casa 2511 Conturi curente 3566 Alti creditori diversi 5413 Donatii pentru investitii 7494 Venituri din productia de imobilizari 432 Imobilizari corporale n curs 508 Actionari sau asociati numerar virament de la terti gratuit produtie proprie n curs finalizate aport 28 Exemplu: nregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale: 652 Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale = 4612 Amortizarea imobilizarilor corporale Donarea unei imobilizari corporale amortizate integral: 6492 Donatii si subventii acordate = 442 Imobilizari corporale Scoaterea din evidenta a unei imobilizari corporale, amortizata partial, distrusa de calamitati: % 46122 Amortizarea constructiilor 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare = 4422 Constructii 70.000 50.000 20.000

Exemplu: Vnzarea unei imobilizari corporale amortizate partial: - vnzarea: 3556 Alti debitori diversi =% 7461 Venituri din cedarea sau casarea imobilizarilor corporale 35327 TVA colectata - descarcarea gestiunii: % 4612 Amortizarea imobilizarilor corporale 6461 Pierderi din cedarea sau casarea imobilizarilor corporale = 442 Imobilizari corporale Valoarea amortizata Valoarea neamortizata 29 Contabilitatea creantelor si datoriilor aferente operatinilor de leasing financiar Un contract de leasing = un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, n schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita de timp. n functie de natura contractului de leasing, se disting: _ leasingul financiar - se transfera substantial riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului _ leasingul operational = operatiunea de leasing ce nu intra n categoria leasingului financiar. Contabilitatea leasing-ului financiar Conditii de recunoastere a unui contract de leasing financiar: _ leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pna la sfrsitul duratei contractului de leasing; _ locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic n comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel nct, la nceputul contractului de leasing, exista n mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata; _ durata contractului de leasing acopera, n cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat; _ valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie; _ bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel nct numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore. 30 Contabilitatea leasing-ului financiar Contabilitatea operatiunilor de leasing se realizeaza cu ajutorul conturilor: _ 471 Creante din operatiuni de leasing financiar, _ 4711 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale; _ 4712 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale; _ 4717 Creante atasate _ 472 Datorii din operatiuni de leasing financiar _ 4721 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale; _ 4722 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale; _ 4727 Datorii atasate. Contabilitatea leasing-ului financiar Conturile de creante din operatiuni de leasing financiar

utilizate n contabilitatea locatorilor (4711 si 4712) _ se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale/corporale date n leasing _ se crediteaza la sfrsitul perioadei de leasing ca urmare a exercitatii optiunii de cumparare a activelor care au facut obiectul leasingului. _ soldul debitor = valoarea imobilizarilor necorporale/corporale date n leasing. Remunerarea cuvenita IC pentru activele imob.date n leasing = venituri sub forma de dobnzi aferente operatiunilor de leasing financiar (contul 7041) - evidenta - contul 4717 Creante atasate: _ se debiteaza cu dobnzile calculate _ se crediteaza cu dobnzile ncasate, trecute la restanta sau n categoria celor ndoielnice 31 Contabilitatea leasing-ului financiar Conturile de datorii din operatiuni de leasing financiar utilizate n contabilitatea locatarilor (4721 si 4722) _ se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale/corporale luate n leasing _ se debiteaza la sfrsitul perioadei de leasing ca urmare a exercitatii optiunii de cumparare a activelor care au facut obiectul leasingului. _ soldul creditor = valoarea imobilizarilor necorporale / corporale luate n leasing. Dobnzile datorate de IC pentru activele imob luate n leasing = Ch sub forma de dobnzi aferente operatiunilor de leasing financiar (contul 6041) - evidenta - contul 4727 Datorii atasate: _ se crediteaza cu dobnzile calculate _ se debiteaza cu la plata acestora. Exemplu - contabilitatea locatorului (care da bunurile n leasing) nregistrarea imobilizarilor corporale date n leasing 4712 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale = 442 Imobilizari corporale 50.000 nregistrarea dobnzilor cuvenite: 4717 Creante atasate = 7041 Dobnzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar 1.000 32 Exemplu - contabilitatea locatorului Incasarea n avans si esalonarea lor lunara: 1111 Cont curent la BNR = 376 Venituri nregistrate n avans 5.000 376 Venituri nregistrate n avans = 7041 Dobnzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar 1.000 Exercitarea optiunii de cumparare la sfrsitul perioadei de leasing ncasarea contravalorii bunurilor cedate: 1111 Cont curent la BNR = 4712 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale 50.000

Exemplu - contabilitatea locatarului (care ia bunurile n leasing) nregistrarea imobilizarilor luate n leasing financiar: 441 Imobilizari necorporale = 4721 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale 50.000 nregistrarea dobnzilor de platit: 6041 Dobnzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar = 4727 Datorii atasate 1.000 33 Exemplu - contabilitatea locatarului nregistrarea amortizarii bunurilor luate n leasing: 651 Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporaler = 4611 Amortizarea imobilizarilor necorporale 2.000 Exercitarea optiunii de cumparare la sfrsitul perioadei de leasing achitarea contravalorii bunurilor primite: 4721 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale = 1111 Cont curent la BNR 50.000 Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate _ Activele imobilizate - deprecieri (generate de factori interni sau externi) - pot fi: _ ireversibile = pierderi de valoare generate ca urmare a utilizarii lor sau ca urmare a scurgerii timpului amortizare; _ reversibile = pierderi sau cheltuieli previzibile, dar incerte, fie n ceea ce priveste momentul realizarii lor, fie ca marime provizioane pentru depreciere _ Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor - apar atunci cnd: valoarea de utilitate (de inventar) < valoarea neta contabila (valoarea contabila - valoarea amortizata) 34 Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate Principalele cauze ale deprecierii activelor unei IC : _ n cazul imobilizarile corporale si necorporale, aparitia pe piata a unor bunuri similare cu performante superioare sau care se vnd la preturi mai mici; _ n cazul imobilizarilor financiare, riscul de a nu putea fi recuperata valoarea acestora ca urmare a insolvabilitatii sau a starii de faliment a emitentului; _ n cazul creantelor restante si a celor ndoielnice, dificultatile financiare ale debitorilor care conduc la riscul nerecuperarii lor; Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate Evidenta - conturile: _ 491 Provizioane pentru deprecierea partilor detinute n cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu _ 492 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

_ 493 Provizioane pentru operatiuni de leasing financiar _ 499 Provizioane pentru creante restante si ndoielnice 35 Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate Ajustarea nivelului de provizioane contituit anterior se realizeaza: _ la finele fiecarui exercitiu financiar sau _ la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, astfel : _ n cazul n care activul ramne n patrimoniu: _ daca deprecierea actuala < valoarea provizionului existent diferenta se deduce, nregistrndu-se la venituri din provizioane _ daca deprecierea actuala > valoarea provizionului existent - se suplimenteaza provizionul; _ la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor - provizioanele se anuleaza prin trecerea lor la venituri (ramn fara obiect); _ n cazul n care are loc realizarea riscului (deprecierea s-a produs si cheltuiala devine exigibila) - provizioanele se consuma, prin nchiderea conturilor respective, n corespondenta cu conturile de venituri din provizioane. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate Conturile de provizioane: - se crediteaza n corespondenta cu contul de cheltuieli aferente provizioanelor (664 Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate, diferentiat pe grupe de imobilizari) - la constituirea sau - la majorarea valorii lor - se debiteaza n corespondenta cu contul de venituri din provizioane (764 Venituri din provizioane pentru valori imobilizate diferentiat de asemenea pe grupe de imobilizari) - cu sumele reprezentnd reluarea (anularea sau diminuarea) valorii provizioanelor, - soldurile creditoare = valoarea provizioanelor constituite 36 Exemplu: constituirea anularea majorarea diminuarea Cheltuieli Venituri 664 Ch cu proviz _ 49 Provizioane _ 764 V din proviz pt val imob pt val imob pt val imob 1 Capiitollull IIV Contabilitatea resurselor materiale si a operatiunilor de gospodarire bancara Structura resurselor materiale si de gospodarire bancara _ valorile imobilizate clasa 4 Valori imobilizate: _ imobilizarile financiare _ imobilizarile necorporale _ imobilizarile corporale _ imobilizarile n curs _ materiale de uz gospodaresc grupa 36 Conturi de stocuri: _ valori din aur, metale si pietre pretioase _ materiale (combustibil, piese de schimb, imprimate etc.) _ materiale de natura obiectelor de inventar _ alte materiale consumabile 2 Structura resurselor materiale si de gospodarire bancara _ datorii si creante (grupa 35 Debitori si creditori) din relatiile cu: _ personalul angajat privind: _ munca prestata si remunerarea ei _ impozitul pe salarii si alte retineri _ din care decurg un lant de alte datorii si creante privind contributia la :

_ asigurarile sociale _ fondul de somaj _ fondul de risc si accidente, _ bugetul statului privind: _ impozitul pe profit _ taxa pe valoarea adaugata _ alte impozite si taxe _ asociatii, actionarii, alti debitori si creditori. Contabilitatea stocurilor _ Stocurile = active circulante: _ detinute pentru a fi vndute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; _ n curs de productie n vederea vnzarii n procesul desfasurarii normale a activitatii; _ sub forma de materiale care urmeaza sa fie folosite pentru desfasurarea activitatii sau pentru prestarea de servicii. _ Bunurile de natura stocurilor pot fi : _ n proprietatea institutiei care le detine _ n custodie, pentru prelucrare _ n consignatie la terti 3 Contabilitatea stocurilor Evaluarea stocurilor: _ la intrarea n patrimoniu: _ pentru cele de la diversi furnizori - la valoarea de achizitie _ pentru cele primite cu titlu gratuit - la valoarea justa (suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie ntre parti aflate n cunostinta de cauza, n cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv). _ la iesirea din gestiune - metode: _ metoda primul intrat - primul iesit - FIFO; _ metoda costului mediu ponderat - CMP; _ metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO. Contabilitatea stocurilor - se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent. Contabilitatea stocurilor Evidenta - conturile din grupa 36 Conturi de stocuri: _ contul 361 Valori din aur, metale si pietre pretioase, _ contul 362 Materiale _ contul 363 Materiale de natura obiectelor de inventar _ tin evidenta: _ valorilor din aur, metale si pietre pretioase, _ materialelor de uz gospodaresc, de orice fel, _ materialelor rezultate din dezmembrarea imobilizarilor _ materialelor de natura obiectelor de inventar _ contul 365 Stocuri aflate la terti _ tine evidenta: _ materialelor trimise spre pastrare sau prelucrare la terti _ materialelor ce se afla n curs de aprovizionare 4 Contabilitatea stocurilor _ contul 367 Alte stocuri si asimilate _ tine evidenta: _ bonurilor valorice _ timbrelor fiscale si postale _ tichetelor si biletelor de calatorie _ biletelor de tratament si odihna _ formularelor cu regim special etc. _ contul 368 Alte bunuri diverse _ tine evidenta bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, prin adjudecare etc. Contabilitatea stocurilor Conturile de stocuri: _ se debiteaza, dupa caz, cu valoarea stocurilor intrate n patrimoniu n corespondenta cu diverse conturi, n functie de modul de dobndire sau de plata, si anume: _ cele dobndite prin cumparare: _ achitate coresp. cu conturile curente, de lichiditati (ex:

1111, 121, 122, 2511) _ neachitate coresp. cu contul de datorii 3566 Alti creditori diversi _ cele dobndite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar coresp. cu contul 7499 Alte venituri; _ cele provenite prin transfer de la centrala sau de la alte unitati ale IC coresp. cu contul 341 Decontari intrabancare. 5 Contabilitatea stocurilor _ se crediteaza cu valoarea stocurilor iesite din patrimoniu prin: _ vnzare sau constatare lipsa la inventar - ocazioneaza doua nregistrari contabile: _ cedarea bunurilor, respectiv trecerea pe cheltuieli ca o descarcare de gestiune prin debitarea conturilor de cheltuieli: _ 631 Cheltuieli cu materialele, detaliat n analitice pe feluri de materiale _ 632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar _ 633 - Cheltuieli privind alte stocuri _ nregistrarea veniturilor din cedarea bunurilor n contul 7499 Alte venituri _ donatie - se nregistreaza utiliznd contul 6492 Donatii si subventii acordate. _ soldul debitor = valoarea activelor circulante de natura stocurilor existente n patrimoniu Contabilitatea stocurilor Recunoasterea n situatiile financiare: _ la valoarea realizabila neta = valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vnzarea lor _ valoarea stocurilor se diminueaza pna la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere Evidenta - contul 393 Provizioane pentru deprecierea stocurilor _ se crediteaza cu ocazia constituirii si majorarii acestor provizioane - n corespondenta cu contul 6633 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor _ se debiteaza n momentul diminuarii sau al anularii provizioanelor anterior constituite - n corespondenta cu contul 7633 Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor. _ soldul creditor = valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor constituite 6 Exemplu: Intrarea stocurilor n patrimoniu: Grupa 36 Stocuri =% 101 Casa 2511 Conturi curente (sau 1111, 121, 122) 3566 Alti creditori diversi 7499 Alte venituri 341 Decontari intrabancare numerar virament cu plata ulterioara gratuit / plus de inventar transfer Exemplu: Iesirea din patrimoniu: % 631 Cheltuieli cu materialele (pe tipuri) 341 Decontari intrabancare 6492 Donatii si subventii

acordate 6317 Cheltuieli privind alte materiale = Grupa 36 Stocuri dare n consum transfer catre alte sedii donatie lipsa la inventar Imputarea lipsei constatate la inventar vinovatilor: 101 Casa = 7099 Venituri diverse de exploatare 7 Exemplu: constituirea anularea majorarea diminuarea Cheltuieli Venituri 6633 Ch cu proviz _ 393 Provizioane _ 7633 V din proviz pt deprec stocuri pt deprec stocuri pt deprec stocuri Contabilitatea datoriilor si a creantelor diverse _ Structura datoriilor si a creantelor: _ datorii si creante din relatiile cu personalul; _ datorii si creante privind asigurarea si protectia sociala a personalului; _ datorii si creante din relatiile cu bugetul statului si asimilate; _ datorii si creante din relatiile cu asociatii si actionarii; _ datorii si creante din relatiile cu diversi debitori si creditori. 8 Contabilitatea datoriilor si a creantelor privind personalul _ Datoriile fata de personal pot fi clasificate n: _ datorii curente (datorii aflate n termen de exigibilitate) _ datorii neexigibile - cuprind datorii provenind din salarii sau alte drepturi neridicate n termen. - datoriile curente pot fi clasificate n functie de sursa sau de scopul pentru care se platesc n: _ datorii care se suporta din fondul de salarii _ datorii care se suporta din fondul de participare la profit _ datorii care se suporta din fondul asigurarilor sociale Contabilitatea datoriilor si a creantelor privind personalul _ Evidenta contul 351 Personal si conturi asimilate detaliat n: _ 3511 Personal salarii datorate _ 3512 Personal ajutoare materiale datorate _ 3513 Prime reprezentnd participarea personalului la profit _ 3514 Avansuri acordate personalului _ 3515 Drepturi de personal neridicate _ 3516 Retineri din salarii datorate tertilor _ 3519 Alte datorii si creante n legatura cu personalul 9 Exemple: nregistrarea avansului acordat salariatilor (retribuirea chenzinala) 3514 Avansuri acordate personalului = 101 Casa sau 2511 Conturi curente nregistrarea avansurilor neridicate de salariati n termen: 3514 Avansuri acordate personalului = 3515 Drepturi de personal neridicate nregistrarea lunara a statului de salarii: 611 Cheltuieli cu salariile

personalului = 3511 Personal - salarii datorate Exemple: nregistrarea ajutoarelor pentru incapacitate temporara de munca: - se suporta: o din contributia IC la asigurarile sociale o de IC: % 35211 Contributia unitatii la asigurarile sociale 6127 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (suportate de IC) = 3512 Personal - ajutoare materiale datorate 10 Exemple: nregistrarea sumelor datorate salariatilor suportate din profitul net curent sau reportat reprezentnd participarea personalului la profit: % 592 Repartizarea profitului 581 Rezultatul reportat = 3513 Prime reprezentand participarea personalului la profit nregistrarea datoriilor fata de salariati, pentru care nu s-au ntocmit state de plata, inclusiv pentru concediul neefectuat pna la nchiderea exercitiului, reprezentnd datorii neexigibile: 611 Cheltuieli cu salariile personalului = 35191 Alte datorii n legatura cu personalul Contabilitatea datoriilor si a creantelor privind personalul _ Retineri din datoriile totale fata de personal (3511 Personal salarii datorate): _ contributia de 9,5% la asigurarile sociale; _ contributia de 5,5% la asigurarile sociale de sanatate; _ contributia de 0,5% pentru fondul de somaj; _ impozitul pe salarii 16%; _ retineri datorate tertilor reprezentnd rate pentru cumparari, propriri pe salarii etc.; _ alte creante n legatura cu personalul, reprezentnd imputatii, rate din echipamentul de lucru etc.; _ avansurile acordate. 11 Exemplu: 3511 Personal - salarii datorate =% 35212 Contributia personalului la asigurarile sociale (9,5%) 35213 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (5,5%) 35222 Contributia personalului la fondul de somaj (0.5%) 3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor (16%) 3516 Retineri din salarii datorate tertilor 35192 Alte creante n legatura cu personalul 3514 Avansuri acordate personalului Contabilitatea datoriilor si a creantelor privind asigurarea si protectia sociala _ Tipuri de contributii aplicabile la suma salariilor acordate si platite de institutiile de credit la buget:

_ 19,5% contributie pentru formarea fondului de asigurare sociala, din care se acorda pensii, ajutoare pentru incapacitatea temporara de munca, ajutoare de deces, de maternitate si alte ajutoare; _ 5,5% contributia bancii la fondul de asigurari sociale de sanatate; _ 1% contributia bancii la fondul de somaj; _ 0,4 2% (n functie de codul CAEN) contributia bancii la fondul de accidente de munca si boli profesionale; _ 0,75% contributia bancii la I. T. M.; _ 0,85% contributia la indemnizatiile de asigurari de sanatate; _ 0,25% contributia la fondul pentru garantarea creantelor salariale. 12 Contabilitatea datoriilor si a creantelor privind asigurarea si protectia sociala Evidenta contul 352 Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate detaliat n: _ 3521 - Asigurari sociale _ 35211 - Contributia unitatii la asigurarile sociale _ 35212 - Contributia personalului la asigurarile sociale _ 35213 - Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate _ 35214 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate _ 3522 - Ajutor de somaj _ 35221 - Contributia unitatii la fondul de somaj _ 35222 - Contributia personalului la fondul de somaj _ 3526 - Alte datorii si creante sociale _ 35261 - Alte datorii sociale _ 35262 - Alte creante sociale Exemple: nregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale 6121 Contributia unitatii la asigurarile sociale = 35211 Contributia unitatii la asigurarile sociale (19,5%) nregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate 6123 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate = 35214 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (5,5%) nregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj 6122 Cheltuieli privind contributia unitatii pentru fondul de somaj = 35221 Contributia unitatii la fondul de somaj (1%) 13 Exemple: nregistrarea sumelor reprezentnd ajutoare materiale platite n plus salariatilor, care trebuie recuperate de la acestia: 35192 Alte creante n legatura cu personalul = 35261 Alte datorii sociale nregistrarea ajutoarele materiale cuvenite salariatilor care nu au fost achitate pna la nchiderea exercitiului 35262 Alte creante sociale = 35191 Alte datorii n legatura cu personalul Exemple: nregistrarea contributiei bancilor la fondul de accidente de munca si boli profesionale: 6127 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 35261 Alte datorii sociale (0,546% FAMBP) nregistrarea contributiei bancilor la Inspectoratul Teritorial de Munca aferent cartilor de munca 621 Cheltuieli cu alte impozite,

taxe si varsaminte asimilate = 3538 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 14 Contabilitatea datoriilor si a creantelor fata de bugetul statului _ Evidenta contul 353 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate, detaliat n: _ 3531 - Impozitul pe profit _ 3532 - Taxa pe valoarea adaugata _ 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor _ 3538 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate Contabilitatea impozitelor nregistrarea impozitului pe profit : 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 3531 Impozitul pe profit nregistrarea impozitului pe salarii: % 3511 Personal - salarii datorate 3512 Personal - ajutoare materiale datorate 3513 Prime reprezentand participarea personalului la profit 35191 Alte datorii n legatura cu personalul 3566 Alti creditori diversi = 3533 Impozitul pe salarii 15 Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata !!! Serviciile bancare sunt exceptate de la plata TVA Bancile sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata n conditiile prevazute de lege, doar pentru alte lucrari sau servicii, care nu se ncadreaza n specificul bancar. _ contul 3532 Taxa pe valoarea adaugata detaliat n: _ 35323 TVA de plata; _ 35324 TVA de recuperat; _ 35326 TVA deductibila; _ 35327 TVA colectata; _ 35328 TVA neexigibila. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata _ Contul 35326 TVA deductibila - se debiteaza cu taxa pe valoarea adaugata din facturile sau chitantele fiscale ale furnizorilor de stocuri sau servicii, n corespondenta cu: _ contul 3566 Alti creditori diversi (neachitate) _ 111 Cont curent la BNR (achitate) n functie de modalitatile de plata a bunurilor sau serviciilor cumparate _ Contul 35327 TVA colectata - se crediteaza cu taxa pe valoarea adaugata aferenta - livrarilor de bunuri si servicii, (diferite de cele bancare), reflectate n facturi emise de banca, - bunurilor folosite n scop personal sau atribute cu titlul gratuit salariatilor sau altor persoane - lipsurilor la inventar imputate 16 Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata se regularizeaza la sfrsitul fiecarei luni. - TVA colectata > TVA deductibila _ TVA de plata 35327 TVA colectata = % 35326 TVA deductibila 35323 TVA de plata - TVA colectata < TVA deductibila _ TVA de recuperat % 35327 TVA colectata 35324 TVA de recuperat

= 35326 TVA deductibila Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata !!! Taxa pe valoarea adaugata de recuperat: _ se poate recupera din TVA de platit n luna urmatoare, prin compensare _ se poate solicita restituirea (ncasarea) de la buget, daca depaseste o anumita suma prevazuta de lege % 35323 TVA de plata 1111 Cont curent la BNR = 35324 TVA de recuperat 17 Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata _ Contul 35328 TVA neexigibila cont de activ: - se debiteaza cu TVA din: - cumparari cu plata n rate - cumparari pentru care nu s-au primit facturile, astfel: 35328 TVA neexigibila = 3566 Alti creditori diversi - la scadenta ratelor din cumparari sau - la primirea facturilor - TVA neexigibila se transforma n TVA deductibila, 35326 TVA deductibil = 35328 TVA neexigibila Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata _ Contul 35328 TVA neexigibila - cont de pasiv: - se crediteaza cu TVA aferenta: - livrarilor pentru care nu s-au ntocmit facturile - ratelor scadente n viitor, n cazul vnzarilor cu plata n rate, astfel: 3556 Alti debitori diversi = 35328 TVA neexigibila - dupa ntocmirea facturilor sau - la data scadentei ratelor - TVA neexigibila se transforma n TVA colectata: 35328 TVA neexigibila = 35327 TVA colectata 18 Contabilitatea datoriilor din alte impozite si taxe Evidenta - contul 3536 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - se nregistreaza datoriile din impozite pe: - cladiri - terenuri - mijloacele de transport - vnzari de imobilizari - dividende % 627 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 3556 Alti debitori diversi 354 Dividende de plata = 3536 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Contabilitatea altor datorii si creante fata de buget Evidenta - contul 3539 Alte datorii si creante la bugetul statului - se nregistreaza: - amenzile si penalitatile datorate bugetului - creantele din varsaminte efectuate n plus la buget etc. 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare = 3539 Alte datorii si creante 3539 Alte datorii si creante cu bugetul statului = 74991 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 19 Contabilitatea creantelor din subventii Evidenta - Contul 3534 - Subventii _ 35341 - Subventii guvernamentale

_ 35342 - mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii _ 35349 - Alte sume primite cu caracter de subventii - reflecta creantele fata de stat sau fata de organisme publice, reprezentnd: - subventii contractate, de primit - varsamintele la buget efectuate n plus. Contabilitatea subventiilor Subventiile pentru investitii (n general) = valori primite cu titlu nerambursabil, din partea statului sau din partea altor organisme publice, pentru achizitionarea de imobilizari. = ajutoare pentru desfasurarea unor lucrari de importanta deosebita Subventiile sunt de doua feluri: _ aferente activelor = sume acordate n vederea construirii sau achizitionarii de active imobilizate, numite si subventii pentru investitii _ aferente veniturilor - cuprind toate subventiile, altele dect cele pentru active. 20 Exemplu: Primirea subventiilor pentru investitii cu ncasare ulterioara: 3534 Subventii = 541 Subventii pentru investitii 1111 Cont curent la BNR = 3534 Subventii Amortizarea imobilizarilor obtinute din subventii pentru investitii si virarea pe masura amortizarii a sumelor aferente subventiilor la venituri: 652 Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale = 4612 Amortizarea imobilizarilor corporale 541 Subventii pentru investitii = 7492 Cota parte din subventiile pentru investitii trecuta la venituri 1 Capitolul V Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati Structura operatiunilor de ncasari si plati _ cresterea patrimoniului ncasari _ scaderea patrimoniului plati Operatiunile de ncasari si plati tipuri: _ n numerar _ fara numerar !!! Societatile bancare nu au dreptul sa-si deschida conturi curente ntre ele, prin care eventual sa faca ncasari si plati, ci doar conturi de depozite, de credite si mprumuturi. 2 Structura operatiunilor de ncasari si plati Operatiunile n numerar = operatiuni de trezorerie sau operatiuni de casa _ caracteristica: trecerea efectiva a nsemnelor monetare prin casieriile IC _ asigura evidenta existentei si miscarii valorilor din casa: _ bancnote si monede de la ghiseul bancar; _ cecuri de calatorie; _ numerarul din ATM-uri si ASV-uri Structura operatiunilor de ncasari si plati Operatiunile fara numerar = operatiuni de decontare _ caracteristica: transferul scriptic al nsemnelor monetare - prin conturile deschise la alte banci, n special la BNR

_ cuprind: _ operatiuni de decontare cu Banca Nationala a Romniei _ operatiuni de decontari inter-bancare prin conturi de corespondent _ operatiuni de decontari inter si intra-bancare prin conturile clientelei 3 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie (de casa) Operatiunile de trezorerie (sau de casa) = operatiunile de ncasari si plati cu numerar Numerarul = expresia materiala a banilor pe care autoritatile monetare din fiecare tara i emit sub forma de bancnote si monede - functia de baza = instrument de plata Operatiunile cu numerar se realizeaza prin: _ la nivel central Directiile de Tezaur si Casierie _ la nivelul unitatilor teritoriale (sucursale / agentii) compartimentele / departamentele de casierie Contabilitatea operatiunilor de trezorerie _ Categorii de operatiuni cu numerar: _operatiuni de ncasari n numerar _operatiuni de plati n numerar _operatiuni de ncasari si plati n valuta _operatiuni de schimb valutar _operatiuni cu casete de valori 4 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Operatiunile de ncasari n numerar: Documente primare de ncasare (numite acte de casa sau documente de debit): _ foaia de varsamnt-chitanta - pentru depunerile n cont facute de clientii bancari (2 ex) _ borderou nsotitor pentru depunerile de numerar (n genti sigilate) ale clientilor cu volum mare de ncasari Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Documente primare de ncasare _ ordin de ncasare: _ pentru depuneri de numerar reprezentnd operatiuni interne ale bancii: _ restituiri de avansuri spre decontare neutilizate _ salarii neplatite _ sume din vnzarea imprimatelor cu regim special, a certificatelor de depozit _ soldul zilei precedente de la programul prelungit de lucru _ restituirea numerarului ramas n casete ATM _ ncasari n lei din vnzarea de valuta la casa de schimb valutar _ pentru nregistrarea alimentarilor cu fonduri ale casei de circulatie (de la BNR sau alte IC) Casa de circulatie = plafon valoric al numerarului necesar platilor detinut de IC n casieriile proprii excedentul depus n conturi curente la BNR 5 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Operatiunile de plati n numerar: Documente primare de plata (numite acte de casa sau documente de credit): _ cec simplu (de numerar) reprezinta ordinul neconditionat dat bancii de titularul unui cont bancar (tragator), prin care acesta dispune plata unei sume de bani n numerar catre un beneficiar _ foaie de eliberare numerar - pentru eliberarea de sume n numerar din conturile persoanelor fizice la cererea acestora _ ordin de plata _ pentru eliberarea de numerar reprezentnd operatiuni interne ale bancii: _ depunerea excedentului de numerar la BNR _ rascumpararea unor certificate bancare (de depozit) _ alimentarea ATM-ului _ plati n lei pentru cumpararea de valuta prin casa de schimb valutar Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Operatiuni de schimb valutar = operatiuni de vnzare / cumparare de valute contra lei, de la rezidenti si nerezidenti persoane fizice

- cstigul IC: _ marja dintre pretul de cumparare (mai mic) si pretul de vnzare (mai mare) _ eventualele comisioane 6 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Operatiuni cu casete de valori Caseta de valori = un tezaur, distinct de cel de pastrare a numerarului, dotat cu dulapuri speciale compartimentate cu casete de diverse marimi _ valori / documente ce pot fi pastrate: _ bijuterii, pietre pretioase _ colectii de monede, obiecte istorice vechi, obiecte de arta _ bilete de banca si valuta cash _ documente de valoare (actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit, testamente etc.) Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Evidenta - contul de activ 101 Casa _ se deschide la nivelul: _ fiecarei unitati operationale (sucursala sau agentie) _ centralei bancare _ se detaliaza n conturi analitice simbolizate n concordanta cu specificul bancar - pe feluri de monede Ron sau valuta _ reflecta existenta si miscarea valorilor din casa: _ n numar de unitati valutare _ n echivalent Ron - prin evaluarea periodica la cursul zilei 7 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Contul 101 Casa _ se debiteaza cu ncasarile: _ sub forma de depuneri de numerar din partea clientilor _ decurgnd din operatiuni interne ale IC _ se crediteaza cu platile: _ sub forma de ridicari de numerar din partea clientilor _ decurgnd din operatiuni interne ale IC _ soldul debitor = numerarul existent n casa IC la sfrsitul zilei Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Exemple (de debitare): _ aportul actionarilor, n numerar, la nfiintarea societatii bancare sau cu ocazia deciziei de marire a capitalului contul 508 Actionari sau asociati _ depuneri de numerar n conturile curente sau de depozit ale titularilor - conturile 2511 Conturi curente sau 253 Conturi de depozite _ alimentarile cu numerar de la BNR sau de la alte IC - conturile 1111 Cont curent la BNR, respectiv 341 Decontari intrabancare 8 Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Exemple (de creditare): _ rascumpararea de actiuni contul 508 Actionari sau asociati _ sume platite titularilor de conturi (retrageri de sume) conturile 2511 Conturi curente sau 253 Conturi de depozite _ dobnzi platite n numerar, pentru conturile de depozite - contul 2537 Datorii atasate _ salarii si dividende platite - conturile 3511 Personal - salarii datorate, respectiv 354 Dividende de plata _ sumele depuse la BNR si alimentarea cu numerar a altor unitati ale aceleasi IC - conturile 1111 Cont curent la BNR, respectiv 341 Decontari intrabancare Contabilitatea altor valori Cecurile de calatorie = titluri de plata sau de ncasare emise de organisme specializate, ntr-o suma fixa si ntr-o moneda determinata - caracteristici:

_ servesc la plata serviciilor turistice sau de alta natura _ pot fi preschimbate n moneda locala a tarii n care are loc deplasarea (la cererea posesorului) _ au o valabilitate nelimitata n timp _ sunt acceptate ca: _ instrumente de plata - pentru servicii _ instrumente de ncasare - n cazul preschimbarii n bani sau a onorarii lor de catre emitent 9 Contabilitatea altor valori Principalele operatiuni cu cecuri de calatorie: _ emiterea cecurilor de calatorie si darea n consignatie pentru a fi vndute de alte IC _ primirea n consignatie si vnzarea cecurilor _ cumpararea cecurilor de calatorie de la clientela remiterea spre ncasare si ncasarea contravalorii lor de la emitent. nregistrarea operatiunilor: _ darea si primirea n consignatie n conturi n afara bilantului _ vnzarea si cumpararea n conturile bilantiere Contabilitatea altor valori Evidenta - contul de activ 109 Alte valori - se detaliaza n conturi analitice pe monede n care au fost emise si n care se face plata _ se debiteaza cu valoarea cecurilor de calatorie, n lei sau valuta, cumparate de la clientela _ se crediteaza cu valoarea cecurilor de calatorie remise emitentilor pentru ncasare _ soldul debitor = valoarea cecurilor de calatorie cumparate si neremise spre ncasare emitentilor 10 Contabilitatea altor valori !!! Valori ce nu pot fi nregistrate n contul 109 Alte valori (denumire interpretabila): _ valorile din aur sau metale pretioase contul 361 Valori din aur, metale si pietre pretioase _ stocurile diverse (timbre fiscale, postale, tichete de calatorie etc.) contul 367 Alte stocuri Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin contul curent la BNR Obligatiile fiecarei IC: _ sa-si deschida un singur cont curent la centrala BNR _ sa mentina anumite rezerve minime, ca sold debitor al contului curent _ contul 1111 Cont curent la BNR - functioneaza ca si un cont de activ - pt. ca poate sa prezinte, temporar, sold creditor _= cont bifunctional. _ se debiteaza cu depunerile de numerar n contul curent la BNR _ se crediteaza cu ridicarile de numerar din contul curent la BNR _ soldul debitor = disponibilitatile banesti ale IC n conturile curente deschise la BNR 11 Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin contul curent la BNR Exemple (de debitare): _ virarea la sfrsitul zilei, n contul IC deschis la centrala BNR, a soldului creditor al contului curent contul 341 Decontari intrabancare _ depuneri de numerar din propriile casierii contul 101 Casa _ ncasari n contul clientilor contul 2511 Conturi curente _ ncasari n contul clientilor altor unitati ale aceleasi IC contul 341 Decontari intrabancare Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin contul curent la BNR Exemple (de debitare): _ mobilizari de resurse din mprumuturi conturile 132 Depozite ale bancilor

142 mprumuturi primite de la banci 152 Valori date n pensiune 112 mprumuturi de refinantare de la BNR etc. _ rambursari de credite interbancare conturile 131 Depozite la banci 141 Credite acordate 151 Valori primite n pensiune _ ncasari de comisioane si dobnzi conturi de V. cu comisioane/dobnzi (clasa 7) sau creante atasate 12 Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin contul curent la BNR Exemple (de creditare): _ ridicari de numerar din contul curent alimentarea casei de circulatie - contul 101 Casa _ plati n contul clientilor - contul 2511 Conturi curente _ plati n contul clientilor altor unitati ale aceleiasi IC - contul 341 Decontari intrabancare Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin contul curent la BNR Exemple (de creditare): _ plasarea resurselor sub forma de credite interbancare, depozite la banci si valori primite n pensiune - conturile 131 Depozite la banci 141 Credite acordate 151 Valori primite n pensiune _ rambursari de mprumuturi interbancare, de refinantare - conturile 142 mprumuturi primite de la banci 112 mprumuturi de refinantare de la BNR _ plati de comisioane si dobnzi conturi de Ch. cu comisioane/dobnzi (clasa 6) sau datorii atasate 13 Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile curente ale clientelei Conturile curente = conturile de disponibilitati banesti ale clientelei - operatiuni: _ n numerar depuneri si ridicari (retrageri) _ fara numerar ncasari si plati _ Evidenta - contul 251 Conturi curente, detaliat n: _ 2511 Conturi curente; _ 2517 Creante si datorii atasate _ 25171 Creante atasate _ 25172 Datorii atasate Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile curente ale clientelei !!! Conturile curente (2511) = conturi de pasiv - sold creditor _ se crediteaza cu intrarile de sume n contul curent sub forma: _ depunerilor n numerar _ ncasarilor fara numerar (prin virament) _ creditelor obtinute _ dobnzilor datorate aferente soldului creditor _ se debiteaza cu iesirile de sume din contul curent sub forma: _ retragerilor de numerar _ platilor fara numerar (prin virament) _ rambursarilor de credite _ dobnzilor cuvenite aferente soldului debitor _ comisioanelor percepute de IC _ soldul creditor = disponibilitatile banesti ale titularului de cont 14 Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile curente ale clientelei !!! Conturile curente = conturi de pasiv - sold creditor Exceptie: cont curent cu sold debitor = forma speciala de creditare operativa - 2 tipuri:

- sub forma de avans n cont - sub forma liniei de credit n contul curent, pentru care se stabileste o anumita limita valorica, fara garantie materiala - mod de functionare: - pe baza acordului dintre titular si IC, din contul curent se pot face plati ce depasesc disponibilitatile efective Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile curente ale clientelei Evidenta creantelor si datoriilor atasate conturilor curente - contul 2517 Creante si datorii atasate, detaliat n: _ 25171 Creante atasate reflecta drepturile IC calculate la soldul debitor al contului curent, sub forma de creante neajunse la plata n corespondenta cu contul 7024 Dobnzi de la conturile curente debitoare _ 25172 Datorii atasate reflecta obligatiile privind dobnzile datorate calculate la soldul creditor al contului curent - n corespondenta cu contul 6024 Dobnzi la conturile curente _ ncasarea / plata creantelor / datoriilor atasate se face n corespondenta cu conturile curente 2511 15 Instrumentele de ncasari si de plati _ fara numerar: _ ordinul de plata _ cambia _ biletul la ordin _ cecul _ dpdv al persoanei care initiaza operatiunea: _ instrumente de plata de credit _ ex: ordinul de plata (OP) _ circula din initiativa debitorului _ instrumente de plata de debit _ ex: CEC, cambie, bilet la ordin (BO) _ circula din initiativa creditorilor _ n numerar: _ foaia de varsamnt cu chitanta pentru depuneri _ foaia de eliberare numerar pentru retrageri _ cecul simplu (de numerar) pentru plati Instrumentele de ncasari si de plati _ Ordinul de plata = o dispozitie neconditionata, data de emitentul acestuia, bancii sale (IC receptoare) de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. OP _ IC platitoare (= instr de plata de credit) _ IC beneficiara - debitare cont platitor - - creditare cont beneficiar 16 Ordinul de plata Ordinul de plata Mentiunile obligatorii de pe OP: _ ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani; _ numele sau denumirea beneficiarului si numarul contului acestuia deschis la IC destinatara; _ numele sau denumirea platitorului, numarul contului acestuia deschis la IC initiatoare; _ denumirea IC initiatoare; _ denumirea IC receptoare; _ elementul care sa permita autentificarea emitentului de catre IC initiatoare (semnatura) _ data emiterii (care trebuie sa fie unica, posibila si certa) 17 Ordinul de plata Etapele operatiunilor cu OP: _ receptia = procedura prin care IC a platitorului recunoaste ca a primit spre autentificare, acceptare si executare un OP _ autentificarea = procedura prin care IC determina daca un OP a fost emis

de persoana indicata pe OP ca emitent _ se realizeaza prin confruntarea semnaturilor de pe OP cu cele din Fisele specimenelor de semnaturi ale titularului de cont n numele caruia este emis OP-ul Ordinul de plata Etapele operatiunilor cu OP: _ acceptarea = procedura prin care IC recunoaste ca valabil un OP receptionat, n vederea executarii, obligndu-se sa execute serviciul de a transfera fondurile banesti la termenele si n conditiile dispuse de emitent prin OP _ presupune verificarea prealabila a existentei disponibilului n contul platitorului _ se atesta prin aplicarea stampilei, a datei si a semnaturii persoanei de la ghiseu pe toate exemplarele OP-ului _ executarea = procedura de emitere de catre IC a unui OP cu scopul de a pune n aplicare un OP acceptat anterior 18 Instrumentele de ncasari si de plati _ Cecul = instructiune scrisa data de un titular de cont, unei IC, de a plati suma specificata, persoanei nominalizate sau purtatorului CEC _ IC beneficiara (= instr de plata de debit) _ IC platitoare - creditare cont beneficiar - - debitare cont platitor CEC-ul Persoane implicate n circuit: _ tragatorul (emitentul CEC) _ trasul (platitorul = IC la care tragatorul are cont) _ beneficiarul (posesorul) Eliberarea CEC-urilor de catre IC: _ se face n functie de disponibilitatile din cont si de comportamentul clientului n relatia cu bancile _ se poate face sub forma unui carnet CEC (contine 25 de file CEC) sau sub forma de file CEC 19 CEC-ul Clasificare: _ dpdv al beneficiarului: _ CEC nominativ - se plateste unei anumite persoane si este negirabil _ CEC la purtator - se plateste persoanei desemnate de beneficiar sau purtatorului acesteia - dezavantaj: se transmite prin simpla remitere de la un putator la altul poate fi pierdut/furat CEC-ul Clasificare: _ n raport cu modul de ncasare: _ CEC simplu (nebarat) - utilizat pentru ridicare de numerar sau plati n cont _ CEC de virament este interzisa plata n numerar prin inserarea transversala pe fata cec-ului a clauzei _ platibil n cont sau _ numai pentru virament 20 CEC-ul _ CEC barat caracteristici: _ nu este platibil de banca tragatorului, ci posesorul trebuie sa recurga pentru ncasare, la serviciile altei IC _ prezinta 2 linii paralele imprimate pe suprafata CECului poate fi: _ cu barare generala ntre cele 2 linii nu se afla nimic nscris cecul este valabil n posesia ultimului detinator _ cu barare speciala - ntre cele 2 linii este trecuta o IC la care se poate face plata CEC-ul _ CEC circular - emis de o IC asupra subunitatilor sale sau alte IC pentru sume primite de la titular n momentul

emiterii (si prin care aceasta si asuma o obligatie de plata) _ CEC certificat caracteristici: _ IC (tras) confirma, naintea remiterii cec-ului catre beneficiar, existenta fondurilor necesare efectuarii platii _ tragatorul nu mai poate retrage din contul sau suma destinata plati cec-ului nainte de expirarea termenului de prezentare la plata a acestuia 21 CEC-ul CEC-ul Mentiunile obligatorii de pe CEC _ ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani; _ numele celui ce trebuie sa plateasca (tras) _ locul unde trebuie facuta plata; _ data si locul emiterii; _ semnatura celui ce emite cecul (tragator). 22 CEC-ul Principalele operatiuni cu CEC: _ girul = operatiunea prin care posesorul CEC-ului (girant) transfera unei persoane (giratar) toate drepturile decurgnd din respectivul CEC, prin nscrierea operatiuni (numita si andosare) _ avalul = o garantie personala prin care o persoana (avalist) garanteaza obligatia asumata de una din persoanele obligate prin cec (numite avalizate), pentru toata suma mentionata n cec sau pentru o parte din ea CEC-ul Principalele operatiuni cu CEC: _ plata - un cec este platibil la vedere deotarece trasul este obligat sa-l achite la prezentare _ protestul si regresul = actiuni generate de refuzul la plata al unui cec - etape: _ ncheierea unui act autentic (numit protest) privind refuzul la plata - se face contra trasului _ exercitarea dreptului de regres mpotriva diferitilor semnatari (giranti, avalisti) 23 Instrumentele de ncasari si de plati _ Cambia = dispozitia data de creditor, debitorului sau, de a plati sau a face sa se plateasca o anumita suma unui beneficiar - persoane implicate n circuit: _ tragatorul (emitentul cambiei) _ trasul (platitorul) _ beneficiarul. Cambia 24 Cambia Mentiunile obligatorii de pe cambie: _ ordinul neconditionat de a plati o suma determinata; _ numele celui care trebuie sa plateasca (tras); _ scadenta; _ locul unde trebuie facuta plata; _ numele celui caruia sau la ordinul caruia trebuie facuta plata (beneficiarul); _ data si locului emiterii; _ semnatura celui care emite cambia (tragator). Cambia Principalele operatiuni cu cambie: _ acceptarea = angajamentul luat de tras (platitor) de a plati beneficiarului cambia la scadenta _ girul (ca la CEC) _ avalul (ca la CEC) _ scontarea = ncasarea de catre posesorul cambiei a valorii nominale a acesteia nainte de scadenta (mai putin

dobnda = scontul calculat din momentul scontarii pna la scadenta) prin intermediul IC care preia cambia de la posesor cu toate drepturile si riscurile de decurg din aceasta 25 Cambia Principalele operatiuni cu cambie: _ plata = este legata de scadenta cambiei poate fi: _ la vedere (la prezentare) _ la un anume timp de la vedere determinat de data acceptarii _ la un anume timp de la data emiterii (.... zile / luni) _ la o data fixa (scadenta) _ protestul si regresul = actiuni generate de refuzul la plata al unei cambii - etape ca la CEC: - n plus: exercitarea dreptului de regres mpotriva diferitilor semnatari (tragatorului, trasului, giranti, avalisti) _ interventia = operatiunea prin care tragatorul, girantul sau avalistul pot indica o alta persoana sa accepte sau sa plateasca contravaloarea cambiei, n cazul refuzului la plata de catre tras Instrumentele de ncasari si de plati _ Biletul la ordin = angajamentul unui debitor de a plati la o anumita data si ntr-un anumit loc suma specificata - persoane implicate n circuit: _ tragatorul (emitentul cambiei) = trasul (platitorul) _ beneficiarul. _ Principalele operatiuni cu BO la fel ca la cambia Deosebire: - n cazul platii nu mai este necesara acceptarea BO pt ca tragatorul = trasul 26 Biletul la ordin 2511 Conturi curente = 2511 Conturi curente - analitic clientul A - - analitic clientul B Contabilitatea decontarilor ntre clientii avnd conturi la aceeasi unitate bancara 27 Contabilitatea decontarilor intrabancare _ Cazul OP-ului - intervin pe circuit unitatea bancara a platitorului si cea a beneficiarului. Contabilitatea decontarilor intrabancare - Unitatea bancara a platitorului: - va nregistra o datorie fata de unitatea bancara a beneficiarului - va debita contul curent al platitorului 2511 Conturi curente - analitic contul platitorului = 341Decontari intrabancare - analitic banca beneficiarului - Unitatea bancara a beneficiarului (primind instrumentele de plata de credit) - va nregistra o creanta fata de unitatea bancara a platitorului - va credita contul curent al beneficiarului 341 Decontari intrabancare - analitic banca platitorului = 2511 Conturi curente - analitic beneficiarul 28 Contabilitatea decontarilor interbancare _ Cazul OP-ului (instrument de plata de credit) - intervin pe circuit una sau mai multe unitati bancare ale celor 2 IC: - a platitorului - a beneficiarului n functie de: - statut (sucursala, agentie, punct de lucru) - locatie (n acelasi judet sau n judete diferite) _ Cazul CEC-ului (instrument de plata de debit) - initiativa porneste de la beneficiar va remite cecul bancii sale care va initia operatiunea remitnd instrumentul de debit bancii destinatare, care va deveni platitoare. Contabilitatea decontarilor interbancare

Unitatea bancara a platitorului: (primind ordinul de plata) - va debita contul curent al debitorului - va transmite instrumentele de plata de credit (OP) unitatii bancare a beneficiarului, prin sistem informatic rapid _ pe baza acestora se vor face urmatoarele nregistrari contabile: 2511 Conturi curente - analitic contul platitorului - = 341Decontari intrabancare - analitic banca platitorului 341Decontari intrabancare -analitic banca platitorului - = 1621 Alte sume datorate - analitic banca beneficiara 1621 Alte sume datorate - analitic banca beneficiara - = 1111 Cont curent la BNR 29 Contabilitatea decontarilor interbancare Unitatea bancara a beneficiarului (primind ordinal de plata) - va nregistra o creanta fata de unitatea bancara a platitorului - va credita contul curent al beneficiarului _ pe baza acestora se vor face urmatoarele nregistrari contabile: 1111 Cont curent la BNR = 1621 Alte sume datorate - analitic banca platitorului 1621 Alte sume datorate - analitic banca platitorului - = 341Decontari intrabancare -analitic banca beneficiarului 341Decontari intrabancare -analitic banca beneficiarului - = 2511 Conturi curente - analitic contul beneficiarului Contabilitatea operatiunilor bancare cu carti de plata (carduri) Cartile de plata (carduri) = instrumente de decontare (plata) fara numerar puse la dispozitia clientilor, n special persoane fizice, de catre IC _ operatiuni desfasurate: _ retrageri de numerar (ATM sau POS) _ plati fara numerar catre comercianti (POS) _ participanti: _ detinatorul cardului (clientul) _ beneficiarul sumei poate fi: _ clientul n cazul ridicarilor de numerar _ comerciantul n cazul platilor bunurilor achizitionate _ gestionarul contului platitor (banca emitenta a cardului) 30 Contabilitatea operatiunilor bancare cu carti de plata (carduri) Caracteristicile cardurilor: _ dimensiuni standardizate la nivel international _ pe fata: _ numele emitentului si sigla acestuia _ numarul si seria cardului _ data expirarii valabilitatii cardului _ sfera de aplicabilitate _ numele si prenumele posesorului _ pe spate: _ banda magnetica pentru elemente de securitate si individualizare _ rubrica pentru semnatura posesorului Contabilitatea operatiunilor bancare cu carti de plata (carduri) Clasificarea cardurilor dupa functia pe care o ndeplinesc: _ card de debit (asociat contului curent) permite retrageri de numerar si plata de bunuri si servicii: _ n limita sumelor din cont _ n limita unui plafon = descoperit de cont (o forma de creditare) _ card de credit (asociat unui cont de credit) - permite retrageri de numerar si plata de bunuri si servicii dintr-un credit acordat Evidenta contul 2511 Conturi curente - analitice speciale pentru operatiuni cu carduri, pe titulari de cont 31 Exemple:

- alimentarea automatului - transmiterea sumelor catre Centrala 341 Decontari intrabancare = 101 Casa - alimentarea efectiva (depunerea numerarului n ATM): 102 Numerar n ATM si ASV = 341 Decontari intrabancare Exemple: - alimentarea conturilor de carduri ale clientilor - la sucursala (depunerea n numerar sau cont curent: % 101 Casa 2511 Conturi curente = 341 Decontari intrabancare - analitic centrala - la compartimentul Carduri din Centrala (alimentarea conturilor curente de carduri) 341 Decontari intrabancare - analitic centrala - = 2511 Conturi curente - card - ncasarea pretului cardului si a comisionului de eliberare a acestuia: 2511 Conturi curente - card = 7085 Venituri privind mijloacele de plata 32 Exemple: - nregistrarea retragerilor de numerar de la ATM-uri: - cu cardurile emise de propria societate bancara (diminuare a disponibilitatilor din conturile curente de carduri) - cu carduri emise de alte societati bancare (valori de ncasat) % 2511 Conturi curente - card 3712 Valori primite la ncasare = 102 Numerar n ATM si ASV iar la primirea fondurilor reprezentnd sumele retrase de clientul altei IC: 1111 Cont curent la BNR = 3712 Valori primite la ncasare Exemple: - nregistrarea retragerilor de numerar de la ATM-urile altei IC: 2511 Conturi curente - card = 1621 Alte sume datorate alta IC - nregistrarea retragerilor de numerar de la POS-uri (de la ghiseele bancii) 2611 Valori de recuperat = 101 Casa iar recuperarea sumei din contul de carduri al titularului 341 Decontari intrabancare = 2611 Valori de recuperat 2511 Conturi curente - card = 341 Decontari intrabancare 33 Exemple: - nregistrarea dobnzii aferente disponibilului din contul de card: 6024 Dobnzi la conturi curente = 25172 Datorii atasate la conturile curente iar virarea dobnzii datorate n contul de card: 25172 Datorii atasate la conturile curente = 2511 Conturi curente - card Exemple - Platile cu carduri La banca comerciantului se nregistreaza: remiterea documentelor de plata spre ncasare: 3712 Valori primite la ncasare = 1621 Alte sume datorate decontarea sumelor de ncasat prin casa de compensatie: 1111 Cont curent la BNR = 3712 Valori primite la ncasare ncasarea sumelor n contul curent al comerciantului: 1621 Alte sume datorate = 2511 Conturi curente comerciant 34 Exemple - Platile cu carduri La banca clientului cumparator (detinator de card) se nregistreaza: - plata documentelor, prin casa de compensatii:

2511 Conturi curente - card = 1111 Cont curent la BNR - nregistrarea comisioanelor datorate: 2511 Conturi curente - card = 7029 Comisioane 2511 Conturi curente comerciant = 7029 Comisioane Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile de corespondent Conturile de corespondent: _ caracteristica - apar n cazul operatiunilor de ncasari si plati ntre parteneri externi _ avantaj - decontarile se efectueaza direct fara a apela la casele de compensatii _ dezavantaj - decontarile se realizeaza prin sucursalele externe ale IC nu toate IC au astfel de unitati si nu n toate tarile 35 Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile de corespondent Caracteristicile relatiilor de corespondenta: _ se bazeaza pe cunoastere si ncredere reciproca ntre IC _ n relatiile internationale, fiecare IC efectueaza pentru IC corespondenta operatiuni n zona n care functioneaza _ IC si deschid conturi curente reciproce n cadrul carora se stabilesc: _ plafoane maxime de ndatorare _ regimul de dobnzi si comisioane pentru operatiunile reciproce Contabilitatea operatiunilor de ncasari si plati prin conturile de corespondent Tipuri de conturi de corespondent: _ nostro = conturi curente ale unei IC deschise la alte IC, reprezentnd plasamente la acele institutii _ loro = conturi curente ale altor IC deschise la IC, reprezentnd resurse obtinute de la alte institutii Evidenta - conturile din grupa 12 Conturi de corespondent 36 Contul 121 Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) cont de activ reflecta existenta si miscarea disponibilitatilor banesti aflate la IC din strainatate - se debiteaza cu ncasari, n conditii asemanatoare ncasarilor prin contul curent la BNR, cu deosebirea ca acestea au loc la o IC din strainatate _ provenienta sumelor poate fi: _ ncasari n contul clientilor contul 2511 Conturi curente _ ncasarea de dobnzi pentru disponibilitatile din contul de corespondent (contul 1271 Creante atasate) _ provenienta sumelor poate fi: _ mobilizarea / atragerea de resurse prin/din: _ constituirea de depozite de catre IC straine (contul 132 Depozite ale institutiilor de credit) _ contractarea de mprumuturi de la IC straine (contul 142 mprumuturi primite de la institutii de credit) _ retragerea de sume din depozite proprii la IC straine (contul 131 Depozite la institutii de credit) _ rambursari de credite acordate IC straine (contul 141 Credite acordate institutii de credit) _ cumpararea de devize n strainatate (contul 3721 Pozitie de schimb) _ recuperarea de sume de la sau prin alte IC, printre care si sume ncasate pentru cecurile de calatorie remise spre ncasare (contul 1611 Valori de recuperat) 37 _ Contul 121 Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) - se crediteaza cu platile efectuate _ destinatia sumelor poate fi: _ plati efectuate din conturile curente ale clientelei la ordinul acesteia (contul 2511) _ plasarea resurselor sub forma de:

_ constituiri de depozite la alte IC straine (contul 131) si acordarea de credite (contul 141) _ lichidari sau diminuari de depozite ale altor IC straine (contul 132) si rambursari de mprumuturi (contul 142) - soldul debitor = disponibilitatile banesti aflate la IC din strainatate Contul 122 Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) cont de pasiv - reflecta disponibilitatile banesti ale bancilor straine la bancile indigene - se crediteaza cu ncasarile n contul corespondentului bancar _ provenienta sumelor: _ ncasarile de la clienti _ mobilizarea / atragerea de resurse prin/din: _ constituirea de depozite de catre IC straine (contul 132) si contractarea de mprumuturi de la IC straine (contul 142) _ retragerea de sume din depozite proprii la IC straine (contul 131) si rambursari de credite acordate IC straine (contul 141) 38 Contul 122 Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) cont de pasiv - se debiteaza cu platile facute de bancile corespondente (straine) _ destinatia sumelor: _ plati efectuate din conturile clientilor _ plasarea resurselor sub forma de: _ constituiri de depozite la alte IC straine (contul 131) si acordarea de credite (contul 141) _ lichidari sau diminuari de depozite ale altor IC straine (contul 132) si rambursari de mprumuturi (contul 142) _ plata dobnzilor pentru disponibilitatile din contul de corespondent (contul 1272 Datorii atasate) - soldul creditor = disponibilitatile banesti ale IC din strainatate Contul 127 Creante si datorii atasate Contul 1271 Creante atasate _ se debiteaza cu creantele din dobnzi calculate si neajunse la scadenta aferente conturilor de corespondent, n corespondenta cu: _ contul 7012 Dobnzi la conturile de corespondent pentru lei _ contul 3721 Pozitie de schimb pentru valuta _ se crediteaza cu: _ valoarea dobnzilor ncasate (n corespondenta cu contul 121) _ valoarea dobnzilor nencasate la scadenta si trecute n categoria celor restante sau ndoielnice (n corespondenta cu conturile 1812 Dobnzi restante si 1822 Dobnzi ndoielnice) _ soldul debitor = dobnzile calculate si nencasate aferente conturilor de corespondent la alte IC (nostro) 39 Contul 127 Creante si datorii atasate Contul 1272 Datorii atasate _ se debiteaza cu creantele din dobnzi calculate si neajunse la scadenta aferente conturilor de corespondent, n corespondenta cu: _ contul 6012 Dobnzi la conturile de corespondent pentru lei _ contul 3721 Pozitie de schimb pentru valuta _ se crediteaza cu valoarea dobnzilor platite (n corespondenta cu contul 121) _ soldul creditor = dobnzile calculate si neplatite aferente conturilor de corespondent ale altor IC (lo1 Capitolul VI Contabilitatea creditelor si mprumuturilor Conceptul de credite si mprumuturi bancare _ Contabilitatea societatilor comerciale - expresii si conturi: _ credite acordate si credite primite _ mprumuturi acordate si mprumuturi primite _ Contabilitatea bancara: _ mprumutul = atragerea temporara de valori care trebuie restituite, genernd deci obligatii

_ creditul = un plasament al valorilor temporar disponibile, ceea ce atrage dupa sine creante ale bancilor Clasificarea mprumuturilor / creditelor n functie de contrapartida: _ din operatiuni interbancare _ din operatiuni cu clientela 2 Conceptul de credite si mprumuturi bancare mprumuturile = atrageri de lichiditati: - scop: _ acoperirea unor goluri temporare de trezorerie _ realizarea unor plasamente profitabile _ din operatiuni interbancare _ mprumuturi de refinantare de la BNR _ mprumuturi de la IC _ depozite ale IC _ valori date n pensiune _ din operatiuni cu clientela _ mprumuturi de la clientela financiara _ depozite ale clientelei nefinanciare _ valori date n pensiune Conceptul de credite si mprumuturi bancare Creditele = plasamente ale valorilor banesti disponibile (sub forma ajutoarelor acordate clientilor, cu titlu rambursabil) _ din operatiuni interbancare _ credite acordate IC _ depozite la IC _ valori primite n pensiune _ din operatiuni cu clientela _ credite acordate clientelei financiare _ credite acordate clientelei nefinanciare _ valori primite n pensiune 3 Conceptul de credite si mprumuturi bancare Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141) mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132) operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) credite acordate clientelei financiare (231) mprumuturi de la clientela financiara (232) credite acordate clientelei nefinanciare (grupa 20) depozite ale clientelei nefinanciare (253) operatiuni cu clientela valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243) Contabilitatea operatiunilor bancare cu clientela Principalele operatiuni: Tip clientela Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV)

nefinanciara (PF + PJ) credite (grupa 20) depozite (253) financiara credite (231) mprumuturi (232) valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243) 4 Contabilitatea operatiunilor bancare cu clientela Tipuri de conturi: _ conturi curente _ conturi de factoring _ conturi de depozite _ conturi de economii _ conturi de credite Contabilitatea operatiunilor cu clientela 1. Conturile curente = conturile de disponibilitati banesti ale clientelei _ operatiuni: _ n numerar depuneri si ridicari (retrageri) _ fara numerar ncasari si plati Evidenta - contul 251 Conturi curente, detaliat n: _ 2511 Conturi curente; _ 2517 Creante si datorii atasate _ 25171 Creante atasate _ 25172 Datorii atasate 5 Contabilitatea operatiunilor cu clientela !!! Conturile curente (2511) = conturi de pasiv - sold creditor _ se crediteaza cu intrarile de sume n contul curent sub forma: _ depunerilor n numerar _ ncasarilor fara numerar (prin virament) _ creditelor obtinute _ dobnzilor datorate aferente soldului creditor _ se debiteaza cu iesirile de sume din contul curent sub forma: _ retragerilor de numerar _ platilor fara numerar (prin virament) _ rambursarilor de credite _ dobnzilor cuvenite aferente soldului debitor _ comisioanelor percepute de IC _ soldul creditor = disponibilitatile banesti ale titularului de cont Contabilitatea operatiunilor cu clientela !!! Exceptie: cont curent cu sold debitor = forma speciala de creditare operativa, sub forma de: _ avans n cont _ linie de credit n contul curent, pentru care se stabileste o anumita limita valorica, fara garantie materiala - pe baza acordului dintre titular si IC, din contul curent se pot face plati ce depasesc disponibilitatile efective Semnificatia soldului contului curent pentru IC: _ soldul creditor = resursa atrasa o obligatie fata de titularul de cont _ soldul debitor = creanta un drept n relatia cu clientul 6 Contabilitatea operatiunilor cu clientela Evidenta creantelor si datoriilor atasate conturilor curente ale clientilor - contul 2517 Creante si datorii atasate, detaliat n: _ 25171 Creante atasate reflecta drepturile IC calculate la Sd-cont curent, sub forma de creante neajunse la plata n corespondenta cu contul 7024 Dobnzi de la conturile curente debitoare _ 25172 Datorii atasate reflecta obligatiile privind dobnzile datorate calculate la Sc-cont curent - n corespondenta cu contul 6024 Dobnzi la conturile curente - ncasarea / plata creantelor / datoriilor atasate se face n

corespondenta cu conturile curente 2511 Contabilitatea operatiunilor cu clientela 2. Factoringul = operatiune prin care: _ clientul (aderent) transfera proprietatea creantelor (facturilor) sale IC (factor), iar _ IC are obligatia de a asigura ncasarea creantelor clientului, conform unui contract ncheiat ntre parti IC, pe baza documentelor primite, plateste valoarea nominala a creantelor transferate (mai putin taxele si comisioanele cuvenite) fie imediat fie la scadenta acestora 7 Contabilitatea operatiunilor cu clientela Evidenta - contul 252 Conturi de factoring, detaliat n: _ 2521 - Conturi de factoring _ 2527 - Datorii atasate - reflecta sumele datorate clientelei n contrapartida creantelor achizitionate (a facturilor), sume ce pot fi: _ disponibile imediat (pentru valoarea facturilor aprobate) _ indisponibile pna la ncasarea creantelor sau pna la scadenta contractuala (pentru valoarea facturilor neaprobate dar gestionate de banca) Contabilitatea operatiunilor cu clientela 3. Conturile de depozit (simbol 253) evidentiaza: _ fondurile temporar disponibile pentru perioade mai scurte sau mai lungi de PF si PJ depozite la vedere sau la termen _ fonduri mobilizate de banci, n vederea constituirii de resurse pentru finantarea si creditarea clientilor care manifesta nevoi temporare de fonduri depozite colaterale 8 Contabilitatea operatiunilor cu clientela 4. Conturile de certificate de depozit, carnete si librete de economii (simbol 254) reflecta disponibilitatile atrase de la PF sau PJ, pentru finantarea activitatilor bancare curente Evidenta conturile: _ 253 Conturi de depozite si _ 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii - reflecta: _ drepturi de creanta pentru titularii de conturi _ obligatii ale IC pentru sumele pastrate n conturile respective Contabilitatea operatiunilor cu clientela 5. Creditarea - tipuri de operatiuni: _ operatiuni de creditare a clientelei nefinanciare (PF si PJ) _ operatiuni de creditare si de mprumut privind clientela financiara _ operatiuni de pensiune 9 Contabilitatea operatiunilor cu clientela 1. Creditarea clientelei nefinanciare (PF si PJ) = actul prin care IC _ pune la dispozitia unui client sumele solicitate _ si ia un angajament prin semnatura (de natura avalului, cautiunii sau garantiei) n favoarea unui client Dpdv contabil 2 forme de creditare: _ punerea efectiva la dispozitia clientilor a sumelor corespunzatoare - op nreg n ct bilantiere _ obligatia (angajamentul) de a elibera ulterior si n anumite conditii sumele respective - op nreg n ct n afara bilantului Contabilitatea operatiunilor cu clientela Conturi utilizate n operatiunea de creditare: _ conturi de creante comerciale rezulta din:

_ scontarea efectelor de comert _ operatiuni de factoring si forfetare _ conturi aferente creditelor de trezorerie aferente creditelor acordate (n lei sau valuta) pentru productie, comert, prestari de servicii, investitii si alte activitati 10 Contabilitatea operatiunilor cu clientela _ Scontarea = operatiunea prin care: - IC pune la dispozitia posesorului unei creante comerciale (cambie, BO), n schimbul acesteia, fara a astepta scadenta efectului: valoarea efectului - taxele si comisioanele aferente - IC are drept de recurs asupra beneficiarului initial al sumelor Contabilitatea operatiunilor cu clientela _ Forfetarea (varianta a scontarii) = cumpararea (fara recurs asupra oricarui detinator anterior) - a unei creante (cambii, BO) scadente la termen (ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii) 11 Contabilitatea operatiunilor cu clientela 2. Operatiuni de creditare si de mprumut privind clientela financiara reflecta operatiunile efectuate n baza unor conventii ncheiate de IC cu institutii financiare autorizate: _societati de plasament sau de investitii _agentii de schimb valutar _societati de valori mobiliare _societati de credit ipotecar etc. Contabilitatea operatiunilor cu clientela 3. Operatiuni de pensiune = cesiuni ale elementelor de activ, n baza unui contract prin care, n mod irevocabil: - unitatea cedenta se angajeaza sa reprimesca, iar - unitatea cesionara sa retrocedeze, aceleasi elemente, la un pret si la o data stabilite prin contract - se efectueaza pe baza de: _ valori mobiliare (obligatiuni) sau _ titluri de creanta negociabile (bonuri de tezaur, certificate de depozit etc.) - dpdv contabil operatiunile de pensiune = acordarea de credite sau primirea de mprumuturi garantate cu titlurile de valoare mentionate 12 Contabilitatea operatiunilor cu clientela Tipuri de pensiune: _ simpla cnd creditul sau mprumutul este garantat prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate (titlurile de valoare), dar fara livrarea efectiva a acestora _ livrata cnd garantarea se realizeaza _ prin livrarea efectiva a titlurilor catre cesionar (unitatea care acorda creditul) sau _ titlurile se pastreaza de cedent (unitatea care primeste mprumutul) n numele cesionarului - acesta va face obiectul capitolului rezervat contabilitatii operatiunilor cu titluri. Contabilitatea creditelor bancare Creditele bancare = creante, asupra beneficiarilor (PF, PJ sau alte institutii financiare) constituite pentru satisfacerea nevoilor temporare de finantare a acestora Clasificare: _ n functie de durata pentru care sunt acordate: _ pe termen scurt (pna la un an) _ pe termen mediu (de la 1 la 5 ani)

_ pe termen lung (peste 5 ani) 13 Contabilitatea creditelor bancare Clasificare: _ n functie de natura activitatilor desfasurate de clientii beneficiari: _ credite acordate clientelei nefinanciare PF si PJ ce desfasoara activitati comerciale si necomerciale (cu exceptia celor care desfasoara activitati de mobilizare a resurselor banesti, pe piata de capital) _ credite acordate clientelei financiare: _ institutii financiare nebancare _ societati de investitii financiare _ agentii de schimb valutar si intermedieri, _ societati de valori mobiliare etc. Contabilitatea creditelor bancare Clasificare: _ n functie de destinatie sau scopul acordarii distingem: _ creditul comercial _ se acorda agentilor economici n momentul vnzarii bunurilor prin amnarea platii acestora o anumita perioada de timp _ se concretizeaza dpdv juridic prin utilizarea efectelor de comert _ creditul bancar apare n relatiile dintre IC si clientela, cnd mijloacele banesti temporar disponibile din conturile bancare, mpreuna cu disponibilitatile proprii sistemului financiar-bancare, devin resurse de mprumutare, prin redistribuire, pentru PF si PJ 14 Contabilitatea creditelor bancare Clasificare: _ n functie de destinatie sau scopul acordarii distingem: _ creditul de consum consta n vnzarea cu plata n rate catre populatie a unor bunuri de folosinta ndelungata _ creditul ipotecar / imobiliar caracterizat prin modul de garantare (proprietatea imobiliara asupra bunului achizitionat din credit / oricarui alt bun imobiliar) Contabilitatea creditelor bancare Clasificare: _ n functie de forma sub care se acorda creditele se clasifica astfel: _ avansuri n cont (cont curent autorizat sa aiba sold debitor) _ credite acordate sub forma de lichiditati (creditarea contului clientului) _ credite de plati (achitare nemijlocita, din credite, a unor datorii ale clientilor) _ cesiune de creante (scontare, factoring) _ credite pe semnatura sau angajament de garantie 15 Contabilitatea creditelor bancare Clasificare: _ n functie de masurile asiguratorii luate de IC distingem: _credite cu garantie: cautiune, gajare de titluri _credite fara garantie sau credite n alb Contabilitatea creditelor acordate clientelei nefinanciare Tip clientela Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) nefinanciara (PF + PJ) credite (grupa 20) depozite (253) financiara credite (231) mprumuturi (232) valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243)

16 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Clasificare: _ n functie de destinatia sau scopul pentru care se acorda: _ creantele comerciale; _ creditele de trezorerie; _ creditele de consum si vnzari n rate; _ creditele pentru finantarea operatiunilor de comert exterior; _ creditele pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente; _ creditele pentru investitii imobiliare: _ alte credite acordate clientelei. Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare A. Contabilitatea creantelor comerciale Creantele comerciale = rezultatul cesiunii de creante sub forma scontului, factoringului, forfetarii si a altor creante asimilate. vnzatorul bunuri / servicii cumparatorul ----------_ _--------- bani plata imediata _--------- bani plata peste n zile = CREDIT COMERCIAL 17 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Posibilitatile vnzatorului: _ sa emita (traga) o cambie asupra cumparatorului: _ fie n favoarea unei alte firme careia el (vnzatorul) i este dator _ fie n favoarea lui nsusi (a vnzatorului) _ sa solicite cumparatorului remiterea sumei: _ fie printr-un BO emis n favoarea sa _ fie printr-un CEC (de regula confirmat de o IC) _ fie printr-un ordin de plata (achitarea sumei la scadenta) Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare a) Scontul comercial = operatiunea prin care: - IC pune la dispozitia posesorului unui efect de comert (cambie, bilet la ordin - n schimbul acestuia), fara a astepta scadenta efectului respectiv: valoarea efectului - agio (taxa de scont + comis af) - IC are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor 18 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Tipuri de scontare: _ n forma clasica - finantarea creditului n contul curent _ sub forma scontarii n cont - permite clientului sa suporte dobnda numai pentru numarul de zile n care contul sau ar avea sold debitor - adica pentru numarul de zile pentru care a beneficiat de credit de casa (credit de cont) Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare b) Factoringul sau afacturajul = operatiunea prin care clientul ("aderent) _ transfera proprietatea creantelor sale comerciale (facturi) _ IC ("factor) - aceasta are obligatia (conform contractului ncheiat) - de a asigura ncasarea creantelor aderentului 19 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare

Factoringul IC: _ plateste VN creante agio _ Imediat _ la scadenta acestora _ la scadenta contractuala stabilita cu aderentii _ poate sa pretinda aderentului, pe lnga agio, constituirea, respectiv retinerea (din factoring) a unei garantii pentru riscul de rambursare - contul 25336 Alte depozite colaterale Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Clasificare - in functie de dreptul de regres al IC asupra aderentului: _ factoring cu recurs - caracteristica: _n caz de neplata factorul si va recupera sumele nencasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres: _ prin debitarea contului curent al aderentului sau _ prin valorificarea garantiei 20 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ factoring fara recurs - caracteristici: _ factorul plateste aderentului contravaloarea acceptata a facturilor: _ 80% imediat dupa emitere _ 20% n termen de 180 de zile de la data scadentei indiferent daca a ncasat sau nu contravaloarea lor _ n intervalul de 180 de zile, IC ncearca sa recupereze sumele nencasate de la debitori sau, eventual, de la societatea de asigurare-reasigurare la care s-a asigurat mpotriva riscului de nencasare _ factorul nu se ndreapta catre aderent n vederea recuperarii contravalorii facturilor neavnd drept de regres asupra acestuia Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare c) Forfetarea = operatiunea de cumparare de catre o IC a efectelor comerciale (cambii ce au ca geneza operatii de import-export) - pentru care s-a renuntat la dreptul de recurs asupra detinatorilor anteriori - ca urmare a sigurantei derularii contractului n limita termenilor conveniti ntre parti 21 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Evidenta - contul 201 Creante comerciale - detaliat n: _ 2011 Creante comerciale _ 20111 Scont _ 20112 Factoring cu recurs _ 20113 Forfetare _ 20114 Factoring fara recurs _ 20119 Alte creante comerciale _ 2017 Creante atasate - reflecta drepturile IC din taxele si dobnzile aferente operatiunilor de scontare, factoring sau forfetare Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ Contul 20111 Scont reflecta VN a efectelor comerciale (cambii si BO) scontate si neajunse la scadenta _ Contul 20113 Forfetare reflecta operatiunile de cumparare de catre o IC a efectelor comerciale (cambii ce au ca geneza operatii de import-export) - pentru care s-a renuntat la dreptul de recurs asupra detinatorilor anteriori 22 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare

_ Contul 20112 Factoring cu recurs evidentiaza operatiunile prin care: - IC (factorul) achita aderentului imediat contravaloarea facturilor preluate (n baza contractului de factoring - IC are dreptul de a actiona n instanta pe cel care nu si ndeplineste obligatiile contractuale _ Contul 20114 Factoring fara recurs reflecta acelasi tip de operatiuni, dar la care: - IC achita aderentului contravaloarea facturilor preluate: - fie la scadenta acestora - fie la termenul convenit ntre parti deoarece factorul a renuntat la dreptul de recurs fata de vnzatorul creantelor. nregistrarea operatiunilor de scontare / forfetare: Scontarea efectelor comerciale la VN: 20111 Scont = 2511 Conturi curente Retinerea taxei de scont si a comisionului bancar: 2511 Conturi curente = % 376 Venituri nregistrate n avans 7029 Comisioane Trecerea la venituri curente a taxei de scont: 376 Venituri nregistrate n avans = 70211 Dobnzi de la operatiunile de scont, forfetare si alte creante comerciale 23 nregistrarea operatiunilor de scontare / forfetare: Retinerea garantiei speciale: 2511 Conturi curente = 25336 Alte depozite colaterale nregistrarea dobnzilor calculate si neajunse la scadenta 2017 Creante atasate = 70211 Dobnzi de la operatiunile de scont, forfetare si alte creante comerciale ncasarea contravalorii efectelor de comert, la scadenta: 2511 Conturi curente (1111, 121 sau 122) = 20111 Scont nregistrarea operatiunilor de scontare / forfetare: Trecerea la creante restante / ndoielnice: % 2811 Creante restante 2821 Creante ndoielnice = 20111 Scont Acoperirea pierderilor din operatiunile de scontare: 5141/5142 Rezerva generala pentru riscul de credit sau 25336 Alte depozite colaterale =% 2811 Creante restante 2821 Creante ndoielnice Restituirea garantiei speciale: 25336 Alte depozite colaterale = 2511 Conturi curente 24 nregistrarea operatiunilor de factoring: nregistrarea achizitionarii creantelor la VN a acestora - facturile aprobate factoring cu recurs - facturile neaprobate, dar gestionate de IC factoring fara recurs % 20112 Factoring cu recurs

20114 Factoring fara recurs = 2521 Conturi de factoring nregistrarea operatiunilor de factoring: Cazul I: facturi aprobate 2521 Conturi de factoring =% 2511 Conturi curente 25336 Alte depozite colaterale 376 Venituri nregistrate n avans 7029 Comisioane Finantarea Garantia Agio Comisionul Cazul II: facturi neaprobate 2511 Conturi curente =% 376 Venituri nregistrate n avans 7029 Comisioane Agio Comisionul 25 nregistrarea operatiunilor de factoring: Esalonarea lunara a taxei de factoring ncasate anticipat: 376 Venituri nregistrate n avans = 70212 Dobnzi de la operatiunile de factoring nregistrarea dobnzilor de ncasat pentru operatiunile de factoring 2017 Creante atasate = 70212 Dobnzi de la operatiunile de factoring nregistrarea operatiunilor de factoring: ncasarea facturilor aprobate / neaprobate (micsorarea creantei) 2511 Conturi curente (1111, 121 sau 122) = 20112 Factoring cu recurs sau 20214 Factoring fara recurs Achitarea catre aderent a facturilor neaprobate dar ncasate de factor: 2521 Conturi de factoring = 2511 Conturi curente Returnarea facturilor neaprobate si nencasate: 2521 Conturi de factoring = 20214 Factoring fara recurs 26 nregistrarea operatiunilor de factoring: Trecerea operatiunilor de factoring cu recurs n categoria celor restante sau ndoielnice % 2811 Creante restante 2821 Creante ndoielnice = 20112 Factoring cu recurs Acoperirea pierderilor din operatiunile de factoring 5141/5142 Rezerva generala pentru riscul de credit sau 25336 Alte depozite colaterale = 20112 Factoring cu recurs Restituirea garantiei pentru riscul de ncasare, dupa ncasarea creantei 25336 Alte depozite colaterale = 2511 Conturi curente Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare B. Contabilitatea creditelor de trezorerie - acordate PF si PJ _ Tipuri de credite acordate PF / PJ: _ creditele de trezorerie; _ creditele de consum si vnzari n rate; _ creditele pentru finantarea operatiunilor de comert

exterior; _ creditele pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente; _ creditele pentru investitii imobiliare: _ alte credite acordate clientelei. 27 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare a) Creditele de trezorerie = credite destinate acoperirii necesarului de lichiditati, pe termen scurt, privind activitatea curenta Evidenta contul 202 Credite de trezorerie se detaliaza n: _ 2021 Credite de trezorerie in analitice _ 2027 Creante atasate reflecta drepturile de creanta din dobnzile cuvenite IC pentru creditele de trezorerie acordate Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ 20211 Utilizari din deschideri de credite permanente reflecta partea angajata din creditele aprobate, utilizabile n mod fractionat (partea neangajata fiind evidentiata n conturi n afara bilantului) = linii de credit _ 20212 Credite pe baza de linii globale de exploatare evidentiaza sumele acordate, care acopera nevoile de exploatare ale clientelei stabilite pe baza bugetului previzionat de trezorerie, utilizabile n mod fractionat (partea neangajata fiind evidentiata n conturi n afara bilantului) 28 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ 20213 Diferente de rambursat legate de utilizarea cardurilor reprezinta facilitatile de trezorerie acordate titularilor de carduri sub forma admiterii acoperirii ulterioare a sumelor platite sau extrase peste disponibilul propriu _ 20219 Alte credite de trezorerie cuprind creditele acordate clientelei pentru alte operatiuni si destinatii pe termen scurt Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare b) Creditele de consum si vnzari n rate cuprind: _ creditele acordate PF - n vederea acoperirii unor nevoi personale sau familiale _ creditelor acordate PJ - destinate finantarii vnzarii de bunuri n rate Evidenta contul 203 Credite de consum si vnzari n rate - se detaliaza n: _ 2031 Credite de consum in analitice _ 2032 Vnzari n rate _ 2037 Creante atasate - reflecta drepturile de creanta din dobnzile cuvenite IC aferente creditelor acordate pentru consum si vnzari n rate 29 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ 2031 Credite de consum specifice pentru PF si ntreprinzatorii individuali cuprinde: _ 20311 Credite de consum pentru nevoi personale se acorda pentru satisfacerea nevoilor personale si/sau ale familiei _ 20312 Credite de consum pentru achizitionarea de bunuri se acorda pentru achizitionarea de bunuri, altele dect cele care se circumscriu unei investitii imobiliare _ 2032 Vnzari n rate reflecta creditele acordate PJ, destinate finantarii vnzarii de bunuri cu plata n rate Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare c) Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior Evidenta contul 204 Credite pentru finantarea

operatiunilor de comert exterior - se detaliaza n: _ 2041 Credite pentru import se acorda importatorilor sub forma de credite documentare si avansuri n lei si devize _ 2042 Credite pentru export au n vedere acoperirea nevoilor determinate de operatiunile de export _ 2047 Creante atasate - reflecta drepturile de creanta din dobnzile cuvenite IC aferente creditelor pentru finantarea operatiunilor de comert exterior 30 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare d) Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente = credite acordate pentru finantarea activelor circulate de natura stocurilor de bunuri cu caracter ciclic si pentru finantarea investitiilor productive ale clientelei: Evidenta - contul 205 Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente - se detaliaza n _ 2051 Credite pentru finantarea stocurilor _ 2052 Credite pentru echipamente _ 2057 Creante atasate evidentiaza creantele IC din dobnzile aferente creditelor acordate pentru stocuri si echipamente Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ 2051 Credite pentru finantarea stocurilor asigura lichiditatile necesare clientelei pna la valorificarea (introducerea n procesele de productie) unor stocuri ciclice (materii prime agricole, combustibili pentru toamna iarna, materiale pentru activitati de turism hoteluri etc.) _ 2052 Credite pentru echipamente reflecta sumele acordate clientelei, pe termen mediu sau lung, pentru: _ cumparari de materiale, achizitii sau constructii de imobilizari corporale de uz profesional (cu exceptia investitiilor imobiliare) _ achizitia de imobilizari necorporale etc. 31 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare e) Credite pentru investitii imobiliare = credite acordate pe termen mijlociu si lung pentru achizitia, amenajarea sau repararea bunurilor imobiliare Evidenta - contul 206 Credite pentru investitii imobiliare - se detaliaza n: _ 2061 Credite pentru investitii imobiliare _ 2067 Creante atasate - reflecta drepturile de creanta din dobnzile cuvenite IC aferente creditelor acordate clientelei cu destinatia investitiilor imobiliare Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare _ 2061 Credite pentru investitii imobiliare au ca obiect: _ dobndirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau a unei constructii realizate sau care urmeaza sa se realizeze _ amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei constructii _ viabilizarea unui teren 32 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare - cuprinde: _ 20611 Credite ipotecare sunt garantate, pna la rambursare, cu ipoteca asupra terenurilor sau constructiilor achizitionate din credit _ 20619 Alte credite pentru investitii imobiliare se acorda pentru investitii imobiliare altele dect cele ipotecare si sunt garantate cu alte bunuri imobiliare dect cele finantate din credit Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare f) Alte credite acordate clientelei Evidenta - contul 209 Alte credite acordate clientelei

grupeaza celelalte credite acordate de IC care nu pot fi ncadrate n categoriile anterioare de credite. 33 Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Toate conturile de credite: _ se debiteaza cu sumele reprezentnd creditele acordate clientelei _ se crediteaza cu: _ sumele rambursate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din credite _ soldurile debitoare = suma creditelor acordate neajunse la scadenta Contab creditelor acordate clientelei nefinanciare Toate conturile de creante atasate: _ se debiteaza cu dobnzile calculate pentru creditele acordate clientelei _ se crediteaza cu: _ dobnzile ncasate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din dobnzi _ soldurile debitoare = drepturile din dobnzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate clientelei 34 Exemplu: nregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor 903 Angajamente n favoarea clientelei = 999 Contrapartida Acordarea creditelor: 999 Contrapartida = 903 Angajamente n favoarea clientelei 2021 Credite de trezorerie .... pna la 2091 Alte credite acordate clientelei = % 101 Casa 2511 Conturi curente (sau 1111, 121, 122) Exemplu: nregistrarea comisioanelor percepute de IC (se retin din conturile curente ale clientilor) 2511 Conturi curente = 7029 Comisioane Reflectarea dobnzilor cuvenite IC pentru creditele acordate clientelei 2027 Creante atasate ... pna la 2097 Creante atasate = 70213 Dobnzi de la creditele de trezorerie ... pna la 70218 Dobnzi de la alte credite acordate clientelei 35 Exemplu: Nota: _ conturile de venituri din dobnzi pentru fiecare categorie de credite sunt: _ 70213 Dobnzi la creditele de trezorerie _ 70214 Dobnzi la creditele de consum si vnzari n rate _ 70215 Dobnzi la creditele pentru fiantarea operatiunilor de comert exterior _ 70216 Dobnzi la creditele pentru fiantarea stocurilor

si pentru echipamente _ 70217 Dobnzi la creditele pentru investitii imobiliare _ 70218 Dobnzi de la alte credite acordate clientelei Exemplu: ncasarea dobnzilor: 2511 Conturi curente = 2027 Creante atasate ... pna la 2097 Creante atasate Rambursarea creditelor: 2511 Conturi curente = 2021 Credite de trezorerie .... pna la 2091 Alte credite acordate clientelei 36 Exemplu: Trecerea la creante restante / ndoielnice a cr. si dob. Neramb. la scad.: % 2811 Creante restante 2821 Creante ndoielnice = 2021 Credite de trezorerie .... pna la 2091 Alte credite acordate clientelei % 2812 Dobnzi restante 2822 Dobnzi ndoielnice = 2027 Creante atasate ... pna la 2097 Creante atasate Acoperirea pierderilor pe seama rezervei pentru riscuri bancare: 5141/5142 Rezerva generala pentru riscul de credit =% Grupa 20 conturi de credite / dobnzi Grupa 28 conturi de creante / dobnzi restante / ndoielnice Contabilitatea creditelor si mprumuturilor privind institutiile financiare Tip clientela Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) nefinanciara (PF + PJ) credite (grupa 20) depozite (253) financiara credite (231) mprumuturi (232) valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243) 37 Contabilitatea creditelor si mprumuturilor privind institutiile financiare _ vizeaza angajamentele efectuate n baza unor conventii / contracte ncheiate de IC cu: _ institutii financiare nebancare _ societati de valori mobiliare _ societati de plasament si de investitii _ case de schimb valutar etc. Contab. creditelor privind institutiile financiare Evidenta - Contul 231 Credite acordate institutiilor financiare - detaliat n: _ 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare (over-night) _ 2312 Credite la termen acordate institutiilor financiare _ 2317 Creante atasate reflecta drepturile IC din dobnzile aferente creditelor acordate institutiilor

financiare 38 Contab. creditelor privind institutiile financiare _ 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare (over-night) _ evidentiaza sumele acordate pentru derularea unor operatiuni curente, care necesita lichiditati ce nu sunt disponibile n ziua respectiva _ urmeaza a fi rambursate din primele ncasari ale zilei urmatoare _ 2312 Credite la termen acordate institutiilor financiare _ reflecta sumele acordate de IC pe o perioada determinata, pentru finantarea unor operatiuni ce vizeaza att exploatarea curenta, ct si dezvoltarea volumului activitatii (investitii) Contab. creditelor privind institutiile financiare Conturile de credite (2311 2312): _ se debiteaza cu sumele reprezentnd creditele acordate institutiilor financiare _ se crediteaza cu: _ sumele rambursate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din credite _ soldurile debitoare = suma creditelor acordate neajunse la scadenta 39 Contab. creditelor privind institutiile financiare Contul de dobnzi (creante atasate - 2317): _ se debiteaza cu dobnzile calculate pentru creditele acordate institutiilor financiare _ se crediteaza cu: _ dobnzile ncasate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din dobnzi _ soldul debitor = drepturile din dobnzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate institutiilor financiare Exemplu: Acordarea creditelor 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare sau 2312 Credite pe termen acordate institutiilor financiare =% 2511 Conturi curente 1111 Cont curent la BNR 121 Cont corespondent la institutii de credit (nostro) 122 Cont corespondent ale institutiilor de credit (loro) nregistrarea dobnzilor de ncasat: 2317 Creante atasate = 7022 Venituri de la creditele acordate institutiilor financiare 40 Exemplu: ncasarea dobnzilor cuvenite: 2511 Conturi curente (1111, 121, 122) = 2317 Creante atasate

Rambursarea creditelor: 2511 Conturi curente (1111, 121, 122) = 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare sau 2312 Credite pe termen acordate institutiilor financiare Exemplu: Trecerea n categoria creantelor restante / ndoielnice a creditelor si dobnzilor nerambursate la scadenta: % 2811 Creante restante 2821 Creante ndoielnice = 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare sau 2312 Credite pe termen acordate institutiilor financiare % 2812 Dobnzi restante 2822 Dobnzi ndoielnice = 2317 Creante atasate 41 Contab. mprumuturilor privind instit. fin. Evidenta - contul 232 mprumuturi primite de la institutiile financiare - detaliat n: _ 2321 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare _ 2322 mprumuturi la termen de la institutiile financiare _ 2327 Datorii atasate reflecta obligatiile IC din dobnzile aferente mprumuturilor primite de la institutiile financiare Contab. mprumuturilor privind instit. fin. _ 2321 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare _ reflecta sumele primite de IC, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare, pentru acoperirea necesarului de lichiditati curente _ urmeaza a fi rambursate din primele ncasari ale zilei urmatoare _ 2322 mprumuturi la termen de la institutiile financiare evidentiaza sumele mprumutate de IC, necesare pe o perioada mai ndelungata, pentru activitati de exploatare curenta sau cu caracter investitional, si care au stabilite termene precise de rambursare 42 Contab. mprumuturilor privind instit. fin. Conturile de mprumuturi (2321 2322): _ se crediteaza cu sumele reprezentnd mprumuturile primite de la institutiile financiare _ se debiteaza mprumuturile rambursate _ soldurile creditoare = suma mprumuturilor primite de la institutiile financiare neajunse la scadenta Contul de dobnzi (datorii atasate - 2327): _ se crediteaza cu dobnzile calculate pentru mprumuturile primite de la institutiile financiare _ se crediteaza cu dobnzile achitate _ soldul creditor = datoriile IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta, aferente mprumuturilor primite de la institutiile financiare Exemplu: Primirea mprumuturilor

% 2511 Conturi curente 1111 Cont curent la BNR 121 Cont corespondent la institutii de credit (nostro) 122 Cont corespondent ale institutiilor de credit (loro) = 2321 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare sau 2322 mprumuturi la termen de la institutiile financiare; nregistrarea dobnzilor datorate 6022 Dobnzi la mprumuturile primite de la institutiile financiare = 2327 Datorii atasate 43 Exemplu: Plata dobnzii: 2327 Datorii atasate = 2511 Conturi curente (1111, 121, 122) Rambursarea mprumutului: 2321 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare sau 2322 mprumuturi la termen de la institutiile financiare; = 2511 Conturi curente (1111, 121, 122) Sinteza creditelor si mprum. privind instit. fin.: CREDIT (Contul 231) MPRUMUT (Contul 232) Acordarea creditului Primirea mprumutului % 2311 2312 = 2511 2511 = % 2321 2322 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 2317 = % 70221 70222 % 60221 60222 = 2327 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 2511 = 2317 2327 = 2511 Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 2511 = % 2311 2312 % 2321 2322 = 2511 Trecerea la restanta / ndoielnice % 2811 2821 =% 2311 2312 % 2822 2822 = 2317

44 Contabilitatea valorilor primite sau date n pensiune Tip clientela Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) nefinanciara (PF + PJ) credite (grupa 20) depozite (253) financiara credite (231) mprumuturi (232) valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243) Contabilitatea valorilor primite sau date n pensiune Operatiunile de pensiune = operatiuni de creditare sau de mprumut (ntre IC si clientela) garantate prin transferul temporar de proprietate asupra efectelor de comert si titlurilor de valoare (valori mobiliare sau titluri de creanta negociabile) Pensiunea simpla titlurile pot fi: _ depozitate, ca o masura asiguratorie, la creditor _ blocate n gestiunea debitorului, pe numele creditorului, drept garantie a creditului acordat 45 Contabilitatea valorilor primite n pensiune (credite) Evidenta contul 241 Valori primite n pensiune se detaliaza n _ 2411 Valori primite n pensiune de pe o zi pe alta reflecta creditele peste noapte, adica pe o perioada initiala de cel mult de o zi lucratoare _ 2412 Valori primite n pensiune la termen - reflecta creditele pe o durata initiala mai lunga de o zi lucratoare _ 2417 Creante atasate reflecta dobnzile cuvenite, calculate, neajunse la scadenta Contabilitatea valorilor date n pensiune (mprumuturi) Evidenta contul 243 Valori date n pensiune - se detaliaza n: _ 2431 Valori date n pensiune de pe o zi pe alta - reflecta mprumuturile primite pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare _ 2432 Valori date n pensiune la termen - reflecta mprumuturile primite pe o durata prevazuta, n contract mai lunga de o zi lucratoare _ 2437 Datorii atasate - reflecta dobnzile datorate, calculate, neajunse la scadenta 46 Sinteza creditelor si mprumuturilor pe baza valorilor primite / date n pensiune: CREDIT (Contul 241) VALORI PRIMITE N PENSIUNE MPRUMUT (Contul 243) VALORI DATE N PENSIUNE nregistrarea valorilor primite n pensiune nregistrarea valorilor date n pensiune % 2411 2412 = 2511 2511 = % 2431 2432 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 2417 = % 70231 70232 %

60231 60232 = 2437 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 2511 = 2417 2437 = 2511 Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 2511 = % 2411 2412 % 2431 2432 = 2511 Trecerea la restanta / ndoielnice % 2811 2821 =% 2411 2412 % 2822 2822 = 2417 Contabilitatea depozitelor clientelei Tip clientela Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) nefinanciara (PF + PJ) credite (grupa 20) depozite (253) financiara credite (231) mprumuturi (232) valori primite n pensiune (241) valori date n pensiune (243) 47 Contabilitatea depozitelor clientelei Depozite = depuneri de lichiditati spre fructificare sau pentru anumite destinatii (colaterale) bine definite Potrivit duratelor sau scopului n care sunt constituite, depozitele se clasifica n _ depozite n cont curent; _ depozite la vedere; _ depozite la termen; _ depozite colaterale; _ depozite pe certificatele de depozit; _ depozite pe carnete si librete de economii. Contabilitatea depozitelor clientelei _ Depozitele n conturi curente _ se pot constitui cu anumite destinatii cum ar fi: plata salariilor, pentru plata unor facturi etc. _ sunt contabilizate n conturile curente ale clientilor _ Depozitele la vedere (contul 2531 Depozite la vedere) _ sunt constituite pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare, ele putnd fi retrase fara preaviz sau pot fi prelungite. _ sunt sume depuse n asteptarea unei operatii, pe termen scurt 48 Contabilitatea depozitelor clientelei _ Depozitele la termen (contul 2532 Depozite la termen) _ reprezinta sume blocate pe o durata determinata cu ocazia ncheierii contractului, mai mare de o zi _ Depozitele colaterale (contul 2533 Depozite colaterale) _ sunt constituite n vederea: _ garantarii unor obligatii contractate de catre client _ efectuarii ulterioare a unor plati determinate, dispuse special de titularii de cont Contabilitatea depozitelor clientelei Depozitele colaterale - n functie de destinatia acestora pot fi:

_ depozite pentru deschiderea de acreditive (25331) _ depozite pentru emiterea de scrisori de garantie (25332) _ depozite pentru cecuri certificate (25333) - reflecta depozitul constituit odata cu solicitarea clientului o certificare de catre banca a instrumentului de plata, ca o masura asiguratorie pentru plata a furnizorului; _ depozite pentru ordine de plata cu scadenta (25334) reflecta depozitul constituit pentru garantarea onorarii unor ordine de plata avnd scadenta n viitor; _ depozite pentru garantii gestionari (25335) - reflecta sumele retinute de agentii economici de la gestionari, drept garantii si constituite n depozite la banci. _ alte depozite colaterale (25336) 49 Contabilitatea depozitelor clientelei _ Depozitele pe baza de certificate sau pe librete de economii (conturile 2541 Certificate de depozit si 2542 Carnete si librete de economii) = depozite pe baza de documente nominative sau la purtator ce atesta depunerea la IC a unei sume de bani egala cu valoarea nominala nscrisa pe documente _ durata depozitului = de la data eliberarii documentului pna la: _ scadenta rascumpararii n cazul certificatelor de depozit _ nelimitata n situatia carnetelor de economii _ dobnda poate fi: _ cu capitalizare se adauga la la depozitul care a generat dobnda _ fara capitalizare se achita titularului de cont la scadenta Contabilitatea depozitelor clientelei Evidenta: _ contul 253 Conturi de depozite detaliat n _ 2531 Depozite la vedere _ 2532 Depozite la termen _ 2533 Depozite colaterale _ 2537 Datorii atasate _ contul 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii detaliat n: _ 2541 Certificate de depozit _ 2542 Carnete si librete de economii _ 2547 Datorii atasate 50 Contabilitatea depozitelor clientelei Conturile de depozite: - 2531 2533 - 2541 2542 _ se crediteaza cu depozitele constituite si dobnzile bonificate de IC cu care se majoreaza depozitele _ se debiteaza cu sumele retrase din depozitele existente _ soldurile creditoare = valoarea depozitelor constituite de catre clientela Contabilitatea depozitelor clientelei Conturile de dobnzi (datorii atasate 2537 2547) _ se crediteaza cu dobnzile calculate si datorate aferente conturilor de depozite _ se debiteaza cu dobnzile platite titularilor conturilor de depozite _ soldurile creditoare = obligatiile IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta aferente depozitelor clientelei 51 Exemplu: Constituirea depozitelor: 101 Casa sau 2511 Conturi curente = % 253 Conturi de depozit 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii nregistrarea dobnzilor datorate de IC: 6025 Dobnzi la conturile de

depozite = 2537 Datorii atasate 6026 Dobnzi la certificate de depozit, carnete si librete de economii = 2547 Datorii atasate Exemplu: Plata dobnzii sau atasarea acesteia la depozite: % 2537 Datorii atasate 2547 Datorii atasate = 101 Casa sau 2511 Conturi curente Capitalizarea dobnzii: % 2537 Datorii atasate 2547 Datorii atasate = % 253 Conturi de depozit 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii 52 Exemplu: Desfiintarea unui depozit: % 253 Conturi de depozit 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii = 101 Casa sau 2511 Conturi curente Transformarea unui depozit la vedere n depozit la termen: 2531 Depozite la vedere = 2532 Depozite la termen Contabilitatea operatiunilor interbancare Principalele operatiuni: Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141) mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132) operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) 53 Contabilitatea operatiunilor interbancare Structura mprumuturilor contractate de IC Scop: completarea resurselor de creditare: _ pentru acoperirea unor goluri temporare de lichiditati _ n vederea unor plasamente profitabile n functie de statutul creditorului: _ mprumuturi de refinantare (de la BNR) _ mprumuturi interbancare (de la alte IC) !!! mprumuturi asimilate _ depozitele constituite la banca _ valorile date n pensiune Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141)

mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132) operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) 54 Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR mprumutul de refinantare = un mprumut de ultima instanta datorita dobnzilor atasate (n general mari) - se acorda n conditii speciale, n general pe termen scurt (max. 90 de zile calendaristice) _ Clasificare n functie de conditiile si modul de acordare: _ mprumuturi colaterizate cu active eligibile pentru garantare; _ mprumuturi lombard; _ alte mprumuturi. Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR Creditul lombard caracteristici: _ perioada de acordare overnight _ rata dobnzii (rata lombard) = nivelul maxim al ratei dobnzii practicate n sistemul bancar (stabilita de CA al BNR n conformitate cu obiectivele de politica monetara) _ este anuntata n avans de BNR si se calculeaza ca rata a dobnzii simple (numar de zile/360) _ poate fi modificata de BNR n orice moment, cu efect asupra creditelor lombard acordate ncepnd cu urmatoarea zi bancara lucratoare _ se plateste o data cu rambursarea creditului. 55 Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR Creditul lombard caracteristici: _ acordarea creditului lombard conditionata de colateralizarea (garantarea) acestuia cu active eligibile (valoarea ajustata a garantiilor trebuie sa acopere n proportie de 100% creditul si dobnda aferenta) Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare conditii (cumulative): _ sa fie n proprietatea bancii prezentatoare; _ sa nu fie gajate sau sechestrate; _ sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii efectuate; _ sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate; _ sa nu fie emise de banca prezentatoare. Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR Evidenta - contul 112 mprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romniei detaliat n: _ 1121 mprumuturi colaterizate cu active eligibile pentru garantare _ 1122 mprumuturi lombard _ 1123 Alte mprumuturi _ se crediteaza cu sumele reprezentnd mprumuturile primite de la BNR _ se debiteaza cu mprumuturile rambursate _ soldurile creditoare = suma mprumuturilor primite de la BNR neajunse la scadenta 56 Contabilitatea mprumuturilor de refinantare de la BNR Contul de dobnzi 1172 Datorii atasate _ se crediteaza cu dobnzile calculate pentru mprumuturile primite de la BNR

_ se crediteaza cu dobnzile achitate _ soldul creditor = datoriile IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta, aferente mprumuturilor primite de la BNR Exemplu: nregistrarea plafonului mprumuturilor (n situatia n care exista decalaj ntre momentul aprobarii si cel al utilizarii lor) 999 Contrapartida = 902 Angajamente primite de la alte institutii de credit Reflectarea titlurilor date drept garantie 9622 Alte valori date n garantie = 999 Contrapartida 57 Exemplu: nregistrari pe masura tragerilor - n conturile n afara bilantului: 902 Angajamente primite de la alte institutii de credit = 999 Contrapartida - n conturile bilantiere 1111 Cont curent la BNR = 112 mprumuturi de refinantare de la BNR Exemplu: nregistrarea dobnzilor calculate si neajunse la scadenta - datorii atasate 6011 Dobnzi la Banca Nationala a Romniei = 1172 Datorii atasate nregistrarea dobnzilor achitate anticipat 375 Cheltuieli nregistrate n avans = 1111 Cont curent la BNR Esalonarea lunara pe cheltuieli: 6011 Dobnzi la BNR = 375 Cheltuieli nregistrate n avans 58 Exemplu: Rambursarea mprumuturilor (numai n conturile bilantiere) 112 mprumuturi de refinantare de la BNR = 1111 Cont curent la BNR Restituirea titlurilor date n garantie 999 Contrapartida = 9622 Alte valori date n garantie Contabilitatea creditelor si mprumuturilor interbancare Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141) mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132) operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) 59 Contabilitatea creditelor interbancare Creditele interbancare = ajutoare financiare rambursabile acordate altor IC Evidenta - contul 141 Credite acordate institutiilor de credit detaliat n: _ 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit - fara garantie (n alb) _ 1412 Credite la termen acordate institutiilor de credit _ 1417 Creante atasate reflecta drepturile IC din dobnzile aferente creditelor acordate altor IC

Contabilitatea creditelor interbancare _ 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit - fara garantie (n alb) _ evidentiaza sumele acordate pentru derularea unor operatiuni curente, care necesita lichiditati ce nu sunt disponibile n ziua respectiva _ urmeaza a fi rambursate din primele ncasari ale zilei urmatoare _ 1412 Credite la termen acordate institutiilor de credit _ reflecta sumele acordate de IC pe o perioada determinata, pentru finantarea unor operatiuni ce vizeaza att exploatarea curenta, ct si dezvoltarea volumului activitatii (investitii) 60 Contabilitatea creditelor interbancare Conturile de credite (1411 -1412) : _ se debiteaza cu sumele reprezentnd creditele acordate altor IC _ se crediteaza cu: _ sumele rambursate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din credite _ soldurile debitoare = suma creditelor acordate altor IC neajunse la scadenta Contabilitatea creditelor interbancare Contul de dobnzi (creante atasate - 1417): _ se debiteaza cu dobnzile calculate pentru creditele acordate altor IC _ se crediteaza cu: _ dobnzile ncasate _ creditele nerestituite la scadenta devenite restante sau ndoielnice _ sumele utilizate din rezerva generala pentru riscul de credit n vederea acoperirii pierderilor din dobnzi _ soldul debitor = drepturile din dobnzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate altor IC 61 Exemplu: Acordarea creditelor 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate IC sau 1412 Credite pe termen acordate IC =% 1111 Cont curent la BNR (121, 122) nregistrarea dobnzilor de ncasat: 1417 Creante atasate = 7014 Dobnzi de la creditele acordate institutiilor de credit Exemplu: ncasarea dobnzilor cuvenite: 1111 Cont curent la BNR (2511, 121, 122) = 1417 Creante atasate Rambursarea creditelor: 1111 Cont curent la BNR (2511, 121, 122) = 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate IC sau 1412 Credite pe termen

acordate IC 62 Exemplu: Trecerea n categoria creantelor restante / ndoielnice a creditelor si dobnzilor nerambursate la scadenta: % 1811 Creante restante 1821 Creante ndoielnice = 1411 Credite de pe o zi pe alta acordate IC sau 1412 Credite pe termen acordate IC % 1812 Dobnzi restante 1822 Dobnzi ndoielnice = 1417 Creante atasate Contabilitatea mprumuturilor interbancare mprumuturile interbancare = ajutoare financiare rambursabile primite de la alte IC Evidenta - contul 142 mprumuturi primite de la institutii de credit - detaliat n: _ 1421 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutii de credit _ 1422 mprumuturi la termen de la institutii de credit _ 1427 Datorii atasate reflecta obligatiile IC din dobnzile aferente mprumuturilor primite de la alte IC 63 Contabilitatea mprumuturilor interbancare _ 1421 mprumuturi de pe o zi pe alta de la institutii de credit _ reflecta sumele primite de IC, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare, pentru acoperirea necesarului de lichiditati curente _ urmeaza a fi rambursate din primele ncasari ale zilei urmatoare _ 1422 mprumuturi la termen de la institutii de credit _ evidentiaza sumele mprumutate de IC, necesare pe o perioada mai ndelungata, pentru activitati de exploatare curenta sau cu caracter investitional, si care au stabilite termene precise de rambursare Contabilitatea mprumuturilor interbancare Conturile de mprumuturi (1421 1422): _ se crediteaza cu sumele reprezentnd mprumuturile primite de la alte IC _ se debiteaza mprumuturile rambursate _ soldurile creditoare = suma mprumuturilor primite de la alte IC neajunse la scadenta Contul de dobnzi (datorii atasate - 1427): _ se crediteaza cu dobnzile calculate pentru mprumuturile primite de la alte IC _ se crediteaza cu dobnzile achitate _ soldul creditor = datoriile IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta, aferente mprumuturilor primite de la alte IC 64 Exemplu: Primirea mprumuturilor % 1111 Cont curent la BNR 2511 Conturi curente 121 Cont corespondent la institutii de credit (nostro) 122 Cont corespondent ale institutiilor de credit (loro) = 1421 mprumuturi de pe o zi pe alta de la IC

sau 1422 mprumuturi la termen de la IC; nregistrarea dobnzilor datorate 6014 Dobnzi la mprumuturile de la institutii de credit = 1427 Datorii atasate Exemplu: Plata dobnzii: 1427 Datorii atasate = 1111 Cont curent la BNR (2511, 121, 122) Rambursarea mprumutului: 1421 mprumuturi de pe o zi pe alta de la IC sau 1422 mprumuturi la termen de la IC; = 1111 Cont curent la BNR (2511, 121, 122) 65 Sinteza cr. si mprum. privind alte IC: CREDIT (Contul 141) MPRUMUT (Contul 142) Acordarea creditului Primirea mprumutului % 1411 1412 = 1111 1111 = % 1421 1422 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 1417 = % 70141 70142 % 60141 60142 = 2327 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 1111 = 1417 1427 = 1111 Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 1111 = % 1411 1412 % 1421 1422 = 1111 Trecerea la restanta / ndoielnice % 1811 1821 =% 1411 1412 % 1822 1822 = 1417 Contabilitatea valorilor primite sau date n pensiune Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141) mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132)

operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) 66 Contabilitatea valorilor primite sau date n pensiune Operatiunile de pensiune = operatiuni de creditare sau de mprumut (ntre IC) garantate prin transferul temporar de proprietate asupra unor efecte de comert sau titluri de valoare (valori mobiliare sau titluri de creanta negociabile) Pensiunea simpla titlurile pot fi: _ depozitate, ca o masura asiguratorie, la creditor _ blocate n gestiunea debitorului, pe numele creditorului, drept garantie a creditului acordat Contabilitatea valorilor primite n pensiune (credite) Evidenta contul 151 Valori primite n pensiune se detaliaza n: _ 1511 Valori primite n pensiune de pe o zi pe alta reflecta creditele peste noapte, adica pe o perioada initiala de cel mult de o zi lucratoare _ 1512 Valori primite n pensiune la termen - reflecta creditele pe o durata initiala mai lunga de o zi lucratoare _ 1517 Creante atasate reflecta dobnzile cuvenite, calculate, neajunse la scadenta 67 Contabilitatea valorilor date n pensiune (mprumuturi) Evidenta contul 152 Valori date n pensiune - se detaliaza n: _ 1521 Valori date n pensiune de pe o zi pe alta reflecta mprumuturile primite pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare _ 1522 Valori date n pensiune la termen - reflecta mprumuturile primite pe o durata prevazuta, n contract mai lunga de o zi lucratoare _ 1527 Datorii atasate - reflecta dobnzile datorate, calculate, neajunse la scadenta Sinteza creditelor si mprumuturilor pe baza valorilor primite / date n pensiune: CREDIT (Contul 151) VALORI PRIMITE N PENSIUNE MPRUMUT (Contul 152) VALORI DATE N PENSIUNE nregistrarea valorilor primite n pensiune nregistrarea valorilor date n pensiune % 1511 1512 = 1111 1111 = % 1521 1522 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 1517 = % 70151 70152 % 60151 60152 = 1527 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 1111 = 1517 1527 = 1111 Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 1111 = %

1511 1512 % 1521 1522 = 1111 Trecerea la restanta / ndoielnice % 1811 1821 =% 1511 1512 % 1822 1822 = 1517 68 Contabilitatea depozitelor interbancare Tip Credite (ACTIV) mprumuturi (PASIV) - mprumuturi de refinantare de la BNR (112) credite acordate IC (141) mprumuturi de la IC (142) depozite la IC (131) depozite ale IC (132) operatiuni interbancare valori primite n pensiune (151) valori date n pensiune (152) Contabilitatea depozitelor interbancare Tipuri de depozite: _ Depozitele la vedere _ se constituie pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare _ sunt solicitate de bancile care resimt acut nevoia de lichiditati, motiv pentru care se negociaza, de regula, dobnzi mari, reprezentnd surse importante de venituri, iar pe de alta parte fiind constituite la vedere, devin disponibile unor alte plasamente avantajoase pe termen lung sau scurt 69 Contabilitatea depozitelor interbancare Tipuri de depozite: _ Depozitele la termen _ se constituie pe o durata mai mare de o zi, prezentnd anumite avantaje si dezavantaje fata de cele la vedere _ Depozitele colaterale _ se constituie drept garantii sau masuri asiguratorii solicitate de creditori, pentru efectuarea unor plati ulterioare, de regula nominalizate. Contabilitatea depozitelor la IC Depozitele constituite la alte IC = creante ndeplinind caracteristicile creditelor acordate bancilor debitoare Evidenta - contul 131 Depozite la institutii de credit, cont de activ, detaliat n: _ 1311 Depozite la vedere la institutii de credit _ 1312 Depozite la termen la institutii de credit _ 1313 Depozite colaterale la institutii de credit _ 1317 Creante atasate, si n conturi analitice pe debitori.

70 Contabilitatea depozitelor la IC _ Conturile de depozite (1311 1313) _ se debiteaza cu depozitele constituite alte IC _ se crediteaza cu sumele retrase din depozitele existente _ soldurile debitoare = valoarea depozitelor constituite la alte IC _ Contul de dobnzi (creante atasate - 1317) _ se debiteaza cu dobnzile cuvenite aferente conturilor de depozite _ se crediteaza cu dobnzile ncasate de la alte IC _ soldul debitor = creantele IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta aferente depozitelor la alte IC Contabilitatea depozitelor IC Depozitele constituite de alte banci la banca de referinta = mprumuturi. Evidenta - contul 132 Depozite ale institutiilor de credit detaliat n: _ 1321 Depozite la vedere ale institutiilor de credit _ 1322 Depozite la termen ale institutiilor de credit _ 1323 Depozite colaterale ale institutiilor de credit _ 1327 Datorii atasate 71 Contabilitatea depozitelor IC _ Conturile de depozite (1321 1323) _ se crediteaza cu depozitele constituite de alte IC _ se debiteaza cu sumele retrase din depozitele existente _ soldurile creditoare = valoarea depozitelor constituite de alte IC _ Conturile de dobnzi (datorii atasate - 1327) _ se crediteaza cu dobnzile calculate si datorate aferente conturilor de depozite _ se debiteaza cu dobnzile platite titularilor conturilor de depozite (alte IC) _ soldurile creditoare = obligatiile IC din dobnzile calculate si neajunse la scadenta aferente depozitelor altor IC Sinteza depozitelor la alte IC / ale altor IC CREDIT (Contul 131) DEPOZITE LA ALTE IC MPRUMUT (Contul 132) DEPOZITE ALE ALTOR IC nregistrarea constituirii depozitelor la alte IC nregistrarea constituirii depozitelor la alte IC 131 = 1111 1111 = 132 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 1317 = 7013 6013 = 1327 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 1111 = 1317 1327 = 1111 Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 1111 = 131 132 = 1111 72 Contabilitatea valorilor de recuperat si a altor sume datorate Includ: _ sumele de ncasat / datorate din relatia cu clientela / alte IC reprezentnd cecuri, efecte de comert si alte valori remise la ncasare, neachitate si restituite _ sumele primite ce urmeaza a fi puse la dispozitia clientelei / altor IC _ sumele n curs de clarificare Contabilitatea valorilor de recuperat si a altor sume datorate Cuprinde: _ creante (valori de recuperat) din operatiuni de ncasari / creditare _ datorii (alte sume datorate) din operatiuni de plati / mprumut

_din relatiile cu: _ clientela _ alte IC 73 Contabilitatea valorilor de recuperat (creante) Evidenta: _ n relatia cu clientela contul 2611 Valori de recuperat _ n relatia cu alte IC contul 1611 Valori de recuperat _ de debiteaza cu valorile de recuperat de la clientela / alte institutii de credit _ se crediteaza cu valorile efectiv recuperate de la clientela / alte IC _ soldul debitor = valorile de recuperat de la clientela / alte IC Contabilitatea valorilor de recuperat Evidenta dobnzilor aferente valorilor de recuperat: _ n relatia cu clientela contul 2617 Creante atasate _ n relatia cu alte IC contul 1617 Creante atasate _ se debiteaza cu dobnzile cuvenite aferente valorilor de recuperat _ se crediteaza cu dobnzile ncasate de la clientela / alte IC _ soldul debitor = creantele din dobnzile calculate si neajunse la scadenta aferente valorilor de recuperat de la clientela / alte IC 74 Contabilitatea valorilor de recuperat Sursa de provenienta a valorilor de recuperat operatiuni diverse: _ sume care nu pot fi retinute nemijlocit din conturile clientelei _ valoarea cecurilor de calatorie cumparate remise spre ncasare _ valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neonorate, restituite prin casele de compensatie _ valori de recuperat, privind sumele retrase prin automatele bancare (ATM) privind utilizatorii cardurilor emise de alte banci _ sume virate (platite) n mod eronat din contul curent la BNR sau din conturile de corespondent bancar (nostro sau loro), care urmeaza a fi recuperate de la clienti sau de la alte banci Contabilitatea altor sume datorate (datorii) Evidenta: _ n relatia cu clientela contul 2621 Alte sume datorate _ n relatia cu alte IC contul 1621 Alte sume datorate _ se crediteaza cu sumele datorate clientelei / altor IC _ se debiteaza cu sumele datorate platite clientelei / altor IC _ soldul creditor = sumele datorate clientelei / altor IC 75 Contabilitatea altor sume datorate (datorii) Evidenta dobnzilor aferente altor sume datorate: _ n relatia cu clientela contul 2627 Datorii atasate _ n relatia cu alte IC contul 1627 Datorii atasate _ se crediteaza cu dobnzile de platit aferente altor sume datorate clientelei / IC _ se debiteaza cu dobnzile platite clientelei / altor IC aferente sumelor datorate _ soldul creditor = datoriile din dobnzile calculate si neajunse la scadenta aferente altor sume datorate clientelei / altor IC

Exemplu: nregistrarea valorilor de recuperat de la clientela / alte IC 2611 Valori de recuperat sau 1611 Valori de recuperat =% 2511 Conturi curente 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) 109 Alte valori 3712 Valori primite la ncasare Sume platite (virate eronat) cecurile de calatorie remise spre ncasare cecuri, efecte de comert si alte valori refuzate la plata sume retrase cu carduri emise de alte banci 76 Exemplu: ncasarea de la clientela / alte IC a valorilor de recuperat % 2511 Conturi curente 341 Decontari intrabancare 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) = 2611 Valori de recuperat sau 1611 Valori de recuperat nregistrarea dobnzilor de ncasat, calculate si neajunse la scadenta, pentru sumele de recuperat de la clientela / alte IC 2617 Creante atasate = 7027 Alte venituri din dobnzi 1617 Creante atasate = 7017 Alte venituri din dobnzi Exemplu: nregistrarea altor sume datorate sau n curs de clarificare n favoarea clientelei / altor IC: % 2511 Conturi curente 341 Decontari intrabancare 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) = 2621 Alte sume datorate sau 1621 Alte sume datorate nregistrarea dobnzilor de platit, calculate si neajunse la scadenta, pentru sumele datorate clientelei / altor IC: 6017 Alte cheltuieli cu dobnzile = 1627 Datorii atasate 6027 Alte cheltuieli cu dobnzile = 2627 Datorii atasate 77 Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Creantele restante si ndoielnice pot fi aferente: _ creantelor comerciale _ creditelor acordate _ valorilor primite n pensiune

_ valorilor de recuperat Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Creantele si dobnzile restante - se constituie din: _ creditele nerambursate la termen _ dobnzile calculate (scurse) la acestea si neachitate, pentru care se calculeaza, de regula, dobnzi majorate, penalizatoare. Creantele si dobnzile ndoielnice - se constituie din: _ creditele nerambursate n termen _ dobnzile aferente prezinta un grad mai mare de risc de ncasare, drept pentru care debitorul a fost actionat n justitie 78 Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Tipuri de creante si dobnzi restante si ndoielnice: - din relatiile cu clientela - din relatiile interbancare Simbolul conturilor 1 interbancar (alte IC) 2 - clientala !------ X 8 X X ------" # 1 creante (credite) 2 dobnzi 1 restante 2 - ndoielnice 7 creante atasate (celor restante sau ndoielnice) = dobnzi penalizatoare Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Evidenta creantelor restante / ndoielnice: _ n relatia cu clientela _ contul 2811 Creante restante si _ contul 2821 Creante ndoielnice _ n relatia cu alte IC _ contul 1811 Creante restante _ contul 1821 Creante ndoielnice 79 Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Creantele restante: _ se debiteaza cu creditele nerambursate la scadenta trecute la restanta _ se crediteaza cu: _ creantele restante rambursate _ creantele restante trecute n litigiu (la ndoielnice) _ sumele recuperate din rezerva pentru riscuri bancare _ soldul debitor = valoarea creantelor nerambursate la termen Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Creantele ndoielnice: _ se debiteaza cu creditele nerambursate la scadenta sau trecute la restanta pentru care s-au deschis actiuni judecatoresti (aflate n litigiu) _ se crediteaza cu: _ creantele ndoielnice rambursate _ creantele ndoielnice stinse cu bunuri mobile / imobile preluate n patrimoniul IC prin adjudecare _ sumele recuperate din rezerva pentru riscuri bancare _ soldul debitor = valoarea creantelor n litigiu 80 Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice

Evidenta dobnzilor restante / ndoielnice: _ n relatia cu clientela _ contul 2812 Dobnzi restante _ contul 2822 Dobnzi ndoielnice _ n relatia cu alte IC _ contul 1812 Dobnzi restante _ contul 1822 Dobnzi ndoielnice - reflecta dobnzile aferente creditelor trecute similar acestora n categoria creantelor restante / ndoielnice Contabilitatea creantelor restante si a celor ndoielnice Evidenta creantelor atasate restante / ndoielnice: _ n relatia cu clientela _ contul 2817 Creante atasate _ contul 2827 Creante atasate _ n relatia cu alte IC _ contul 1817 Creante atasate _ contul 1827 Creante atasate - reflecta drepturile IC (dobnzile penalizatoare) calculate asupra creantelor si dobnzilor restante / ndoielnice 81 Exemplu - creantele restante / ndoielnice Trecerea la restante a creantelor din creditele acordate clientelei / altor IC: 2811 Creante restante = % Grupa 20 - credite 231 Credite acordate institutiilor financiare 241 Valori primite n pensiune 2511 Conturi curente 261 Valori de recuperat 1811 Creante restante = % 141 Credite acordate institutiilor de credit 151 Valori primite n pensiune 161 Valori de recuperat Exemplu - creantele restante / ndoielnice ncasarea creantelor restante: 2511 Conturi curente 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) = % 2811 Creante restante 1811 Creante restante Trecerea n litigiu a creantelor restante nencasate: 2821 Creante ndoielnice = 2811 Creante restante 1821 Creante ndoielnice = 1811 Creante restante 82 Exemplu - dobanzile restante / ndoielnice Trecerea la restante a dobnzilor din creditele acordate clientelei / altor IC: 2812 Dobnzi restante = % 20x7 (creante atasate grupa 20) 2317 Creante atasate 2417 Creante atasate 25117 Creante atasate 2617 Creante atasate 1812 Dobnzi restante = %

1417 Creante atasate 1517 Creante atasate 1617 Creante atasate Exemplu - dobanzile restante / ndoielnice ncasarea dobnzilor restante: 2511 Conturi curente 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) = % 2812 Dobnzi restante 1812 Dobnzi restante Trecerea n litigiu a dobnzilor restante nencasate: 2822 Dobnzi ndoielnice = 2812 Dobnzi restante 1822 Dobnzi ndoielnice = 1812 Dobnzi restante 83 Exemplu - dobnzi penalizatoare nregistrarea creantelor atasate (dobnzi penalizatoare) aferente createlor si dobnzilor restante / ndoielnice: % 2817 Creante atasate 2827 Creante atasate = 7028 Dobnzi din creante restante si ndoielnice % 1817 Creante atasate 1827 Creante atasate = 7018 Dobnzi din creante restante si ndoielnice Acoperirea pierderilor pe seama rezervei pentru riscuri bancare: 514 Rezerve pentru riscuri bancare = % 2811/2821Creante restante/ndoielnice 1811/1821 Creante restante/ndoielnice 2812/2822 Dobnzi restante/ ndoielnice 1812/1822 Dobnzi restante/ ndoielnice 2817/2827 Creante atasate 1817/1827 Creante atasate Stingerea creantelor ndoielnice cu bunuri mobile / imobile preluate prin adjudecare judiciara: 442 Imobilizari corporale = 3566 Alti creditori diversi 3566 Alti creditori diversi = 2821 Creante ndoielnice .... 84 Exemplu: Trecerea la pierderi a creantelor ndoielnice neacoperite: % 667 Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane 668 Pierderi cu creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane = 2821 Creante ndoielnice .... Reactivarea creantelor ndoielnice trecute anterior la pierderi: 2821 Creante ndoielnice ... = 767 Venituri din recuperari de creante amortizate Contabilitatea provizioanelor pentru operatiuni cu clientela si interbancare Provizioanele specifice de risc de credit si dobnda = masura pentru protejarea disponibilitatilor, a depozitelor persoanelor fizice si juridice pentru limitarea riscului de credit

= masura de siguranta pentru starea financiara a bancii. Clasificarea portofoliului de creditele acordate n cele cinci categorii: _ "standard" _ "n observatie" _ "substandard" _ "ndoielnic" _ "pierdere" 85 Contabilitatea provizioanelor 3 criterii: _ serviciul datoriei = capacitatea clientului de a-si onora datoriile la scadenta, exprimata ca numar de zile de ntrziere la plata obligatiilor _ performanta financiara = capacitatea clientului de asi onora datoriile la scadenta, reflectata de indicatorii economico-financiari (profitabilitate, solvabilitate, lichiditate etc.) _ initierea de proceduri judiciare Contabilitatea provizioanelor Coeficienti de Categoria de clasificare provizionare *) **) Standard (performante financiare si foarte bune) 0 0,07 n observatie (performante bune si foarte bune nsa nu pot mentine acest nivel n perspectiva ndelungata) 0,05 0,08 Substandard (performante satisfacatoare cu tendinta de nrautatire) 0,2 0,23 ndoielnice (performanta scazuta) 0,5 0,53 Pierdere (performantele indica pierderi) 11 86 Contabilitatea provizioanelor Evidenta provizioanelor: _ n relatia cu clientela contul 291 Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela, precum si din operatiuni ntre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit - se detaliaza n: _ 2911 Provizioane specifice de risc de credit; _ 2912 Provizioane specifice de risc de dobnda _ n relatia cu alte IC contul 191 Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare - detaliat n: _ 1911 Provizioane specifice de risc de credit; _ 1912 Provizioane specifice de risc de dobnda Contabilitatea provizioanelor Constituirea Majorarea Diminuarea Anularea $$ Cheltuieli % Provizioane % Venituri 661 662 = 191 291 = 761 762

87 Contabilitatea provizioanelor Constituirea / majorarea provizioanelor 6611 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit = 1911 Provizioane specifice de risc de credit 6612 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobnda = 1912 Provizioane specifice de risc de dobnda 6621 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit = 2911 Provizioane specifice de risc de credit 6622 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobnda = 2912 Provizioane specifice de risc de dobnda Contabilitatea provizioanelor Anularea / diminuarea provizioanelor: 1911 Provizioane specifice de risc de credit = 7611 Venituri din provizioane specifice de risc de credit 1912 Provizioane specifice de risc de dobnda = 7612 Venituri din provizioane specifice de risc de dobnda 2911 Provizioane specifice de risc de credit = 7621 Venituri din provizioane specifice de risc de credit 2912 Provizioane specifice de risc de dobnda = 7622 Venituri din provizioane specifice de risc de dobndaro)

1 Capitolul VII Contabilitatea operatiunilor bancare n devize Structura operatiunilor bancare n devize 2 tipuri de operatiuni bancare n devize: _ operatiuni care nu genereaza modificari ale patrimoniului bancii n devize Exemple: _ ncasari si plati de devize n conturile clientilor _ acordarea de credite si contractarea de mprumuturi n devize _ constituirea de depozite n devize 2 Structura operatiunilor bancare n devize

_ operatiuni care genereaza modificari ale patrimoniului bancii n devize Exemple: _operatiuni exprimate valoric n devize dar care se finanteaza n lei _veniturile si cheltuielile aferente operatiunilor n devize care se reflecta n CPP n lei Structura operatiunilor bancare n devize _ operatiuni n devize care genereaza si operatiuni contabile n Ron _ conturi de legatura ntre: - conturile n devize si - conturile n Ron _ legatura ntre balanta patrimoniului n devize si balanta generala (exprimata n Ron) 3 Contabilitatea op. bancare n devize Evidenta: _ conturile de legatura = Conturi de ajustare _ elementele bilantiere contul 372 Conturi de ajustare _ elementele n afara bilantului grupa 94 Conturi de ajustare devize n afara bilantului _ conturile de diferente _ elemente bilantiere contul 373 Conturi de diferente Contabilitatea op. bancare n devize _ Contul 372 Conturi de ajustare (bifunctional) detaliat n: _ 3721 Pozitie de schimb _ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb _ 3723 Conturi de ajustare devize _ 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului 4 Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3721 Pozitie de schimb - functioneaza n corespondenta cu conturile n care exprimarea valorica se face n devize _ se crediteaza cu: _ operatiunile care duc la cresterea cantitativa si valorica a patrimoniului propriu exprimat n devize _ diferentele valorice pozitive rezultate din reevaluarea, la sfrsitul fiecarei luni, a tuturor activelor exprimate n devize _ diferentele valorice negative rezultate din reevaluarea pasivelor (scaderi de datorii ca urmare a scaderii cursului) exprimate n devize, pe baza cursului valutar la sfrsitul lunii. Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3721 Pozitie de schimb _ se debiteaza cu: _ scaderea patrimoniului propriu n devize _ diferente valorice negative rezultate n urma reevaluarii activelor (scadere de curs) exprimate n devize, _ cresterea datoriilor proprii n devize (dobnzi datorate, comisioane etc.) _ diferentele rezultate din reevaluarea datoriilor n devize, n sensul cresterii lor, pe baza cursului valutar !!! contul nu apare n bilant - se soldeaza n corespondenta cu contul 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb. 5 Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb - functioneaza n corespondenta cu conturile a caror exprimare valorica, a operatiunilor de referinta, se face n Ron _ se crediteaza cu echivalentul valoric n Ron al scaderii balantei (patrimoniului) n devize

_ se debiteaza cu echivalentul valoric n Ron al cresterii patrimoniului n devize Sinteza conturilor 3721 si 3722: 3721 Pozitie de schimb 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb Scaderea patrimoniului Cresterea patrimoniului Cresterea patrimoniului Scaderea patrimoniului -A+ A+ A-A +P-P-P+P - reeval A + reeval A + reeval A - reeval A + reeval P - reeval P - reeval P + reeval P devize n echivalent lei 6 Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3723 Conturi de ajustare devize reflecta diferentele rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile la vedere si la termen _ se crediteaza cu: _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb, la vedere si la termen, din afara bilantului, ntre data ncheierii contractului si data realizarii tranzactiei _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb, la vedere si la termen, din afara bilantului, la data nregistrarii n bilant a operatiunilor respective, prin intermediul contului 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3723 Conturi de ajustare devize _ se debiteaza cu: _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb, la vedere si la termen, din afara bilantului, ntre data ncheierii contractului si data realizarii tranzactiei _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea devizelor privind operatiunile de schimb, la vedere si la termen, din afara bilantului, la data nregistrarii n bilant a operatiunilor respective, prin intermediul contului 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 7 Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului reflecta diferentele rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie _ se crediteaza cu: _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, pna la livrarea acestora _ diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, rezultate pe perioada pna la livrare, aferente titlurilor livrate nregistrate n bilant prin intermediul contului 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, la livrarea acestora, prin intermediul contului 3021 Titluri de tranzactie Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului _ se debiteaza cu: _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, pna la livrarea acestora _ diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din

afara bilantului, rezultate pe perioada pna la livrare, aferente titlurilor livrate nregistrate n bilant prin intermediul contului 7032 Venituri din titlurile de tranzactie _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, la livrarea acestora, prin intermediul contului 3021 Titluri de tranzactie 8 Sinteza conturilor 3723 si 3729: 3723 Conturi de ajustare devize 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului - reeval (n afara bilant) + reeval (n afara bilant) + reeval (n afara bilant) - reeval (n afara bilant) + reeval (la nreg n bilant) - reeval (la nreg n bilant) - reeval (la livrare) + reeval (la livrare) operatiuni de schimb la vedere si la termen operatiuni cu titluri de tranzactie Contabilitatea op. bancare n devize _ Contul 373 Conturi de diferente (bifunctional) detaliat n: _3731 Diferente privind devizele _3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare _3739 Alte diferente de regularizat 9 Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3731 Diferente privind devizele reflecta diferentele de conversie aferente operatiunilor n devize garantate pentru riscul de schimb _ se crediteaza cu: _ diferentele de conversie favorabile de platit, aferente operatiunilor n devize garantate pentru riscul de schimb (n corespondenta cu contul 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb) _ diferentele de conversie nefavorabile ncasate de IC (n corespondenta cu conturile de disponibilitati banesti) Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3731 Diferente privind devizele _ se debiteaza cu: _ diferentele de conversie nefavorabile de primit, aferente operatiunilor n devize garantate pentru riscul de schimb (n corespondenta cu contul 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb) _ diferentele de conversie favorabile platite de IC (n corespondenta cu conturile de disponibilitati banesti) 10

Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare reflecta diferentele rezultate ntre valoarea de nregistrare si valoarea de vnzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare _ se crediteaza cu: _ diferentele favorabile rezultate ntre valoarea de nregistrare si valoarea de vnzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare (n corespondenta cu conturile de disponibilitati banesti) _ diferentele nefavorabile rezultate ntre valoarea de nregistrare si valoarea de vnzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare, rascumparate (n corespondenta cu conturile de titluri) Contabilitatea op. bancare n devize Contul 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare _ se debiteaza cu: _ diferentele favorabile rezultate ntre valoarea de nregistrare si valoarea de vnzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare, rascumparate (n corespondenta cu conturile de disponibilitati banesti) _ diferentele nefavorabile rezultate ntre valoarea de nregistrare si valoarea de vnzare a titlurilor cu posibilitate de rascumparare (n corespondenta cu conturile de titluri) 11 Sinteza conturilor 3731 si 3732: 3731 Diferente privind devizele 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare Dif nefav de primit Dif fav de platit dif nefav-vnzare (PV<VC) dif fav-la vnzare (PV>VC) Dif fav platite Dif nefav ncas. dif fav-rascump (PV_R>VC) dif nefav-rascump (PV_R<VC) diferentele de conversie aferente operatiunilor n devize garantate pentru riscul de schimb operatiuni cu - titluri cu posibilitate de rascumparare Reguli de conversie n lei a elementelor patrimoniale / operatiunilor exprimate n devize: _ A si P - la cursul de schimb la vedere n vigoare la data ntocmirii bilantului exceptie A n devize nregistrate ca imobilizari financiare la cursul de schimb n vigoare la data achizitionarii acestora _ operatiunile de schimb la vedere neajunse la scadenta la cursul de schimb la vedere n vigoare la data ntocmirii bilantului _ tranzactiile de schimb la termen neajunse la scadenta la cursul la termen ramas de scurs pana la data ntocmirii bilantului 12 _ diferentele dintre: _ valoarea de intrare (contabila) a A si P, a operatiunilor la vedere si la termen nregistrate n afara bilantului si _ sumele rezultate n urma conversiei respectivelor elemente _ vor fi evidentiate n CPP n conturile : _ 6061 Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n valuta - n cazul unor diferente nefavorabile _ 7061 Venituri din diferente de curs valutar aferente

tranzactiilor n valuta - n cazul unor diferente favorabile Clasificarea op. bancare n devize Operatiunile bancare n devize pot fi clasificate n urmatoarele cinci grupe: _ operatiuni privind conturile de disponibilitati banesti (casa, conturi curente, conturi de corespondent), de depozite, credite si mprumuturi n devize _ operatiuni de schimb manual (cu clientela nebancara) _ operatiuni de schimb la vedere si la termen (cu clientela bancara si financiara) _ operatiuni cu titluri n devize _ alte operatiuni n devize 13 Contabilitatea op. privind conturile de disp. banesti, depozite, credite si mprum. n devize Operatiunile bancare efectuate n devize 2 grupe: _ operatiuni care nu genereaza risc de schimb: _ nu antreneaza intrari sau iesiri de devize _ nu determina nregistrari n conturile de ajustare - exemple: _ ncasari si plati n conturile clientelei n devize, _ depozite, credite si mprumuturi exprimate n devize, care se ramburseaza de asemenea n devize Contabilitatea op. privind conturile de disp. banesti, depozite, credite si mprum. n devize Operatiunile bancare efectuate n devize 2 grupe: _ operatiuni care genereaza risc de schimb _ antreneaza intrari sau iesiri n devize _ sunt reflectate prin intermediul conturilor de ajustare - exemple: _ dobnzi ncasate sau platite, de ncasat sau de platit, comisioane, credite si mprumuturi n devize care se finanteaza n Ron _ diferentele de curs valutar rezultate din reevaluari 14 Exemple de op. care nu genereaza risc de schimb (se nregistreaza n acceasi deviza) - Operatiuni cu disponibilitati banesti: ncasarile n devize de la clientela: % 101 Casa 1111 Cont curent la BNR 121 Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) - analitice felul devizei = 2511 Cont curent - analitic felul devizei - numerar - virament - cont de corespondent Exemple de op. care nu genereaza risc de schimb (se nregistreaza n acceasi deviza) - Operatiuni de credite: Acordarea de credite altor IC: 141 Credite acordate institutiilor de credit - analitic deviza = 1111 Cont curent la BNR - analitic deviza Acordarea de credite clientelei: 20 Credite acordate clientelei - analitic deviza = 2511 Conturi curente

- analitic deviza 15 Exemple de op. care nu genereaza risc de schimb (se nregistreaza n acceasi deviza) - Operatiuni de mprumut: Contractarea de mprumuturi interbancare: 1111 Cont curent la BNR - analitic deviza =% 112 mprumuturi de refinantare de la BNR 142 mprumuturi primite de la institutii de credit - analitic deviza Contractarea de mprumuturi de la clientela financiara: 2511 Conturi curente - analitic deviza = 232 mprumuturi primite de la institutiile financiare - analitic deviza Exemple de op. care nu genereaza risc de schimb (se nregistreaza n acceasi deviza) - Operatiuni de depozit: Depozite constituite de clientela: 2511 Conturi curente - analitic deviza - = 253 Conturi de depozit 254 Certificate de depozit, carnete si librete de economii - analitic deviza Depozite constituite de alte IC : 1111 Cont curent la BNR - analitic deviza = 131 Depozite ale institutiilor de credit Depozite constituite la alte IC : 132 Depozite la institutii de credit = 1111 Cont curent la BNR - analitic deviza 16 Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): - Comisioanele Retinerea de comisioane n devize 2511 Conturi curente - analitic client si devize = 3721 Pozitie de schimb - analitic deviza si reflectarea la venituri a comisionului evaluat n Ron, la cursul zilei 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7029 Comisioane sau 7085 Venituri privind mijloacele de plata Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): - Operatiunile ncheiate n devize si finantate n Ron: Acordarea creditelor n devize 204 Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior - analitic client si deviza = 3721 Pozitie de schimb - analitic deviza si punerea la dispozitie a echivalentului n Ron 3722 Contravaloarea pozitiei

de schimb = 2511 Conturi curente 17 Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): - Dobnzile de ncasat, aferente creantelor n devize: Dobnzi cuvenite, calculate si neajunse la scadenta (n devize): - reflectarea creantelor n devize: Conturile de creante atasate din clasele 1 si 2 (diferentiate pe feluri de credite acordate sau depozite) = 3721 Pozitie de schimb - reflectarea veniturilor (n Ron) aferente creantelor atasate n devize: 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = Conturile de venituri din dobnzi (din cadrul conturilor sintetice 701 sau 702 - n functie de felul creditelor si beneficiari) Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): Dobnzi ncasate n devize: - reflectarea veniturilor (prin evaluarea devizelor n Ron, la cursul zilei): 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb =% Conturile de venituri din dobnzi (din cadrul conturilor sintetice 701 sau 702 - n functie de felul creditelor si beneficiari) - ncasarea devizelor: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511 dupa mprejurari) = 3721 Pozitie de schimb 18 Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): - Dobnzile datorate, aferente datoriilor n devize: nregistrarea dobnzilor datorate, calculate si neajunse la scadenta (n devize): 3721 Pozitie de schimb = Conturile de datorii atasate din clasele 1 si 2 - includerea pe cheltuieli (n Ron) a dobnzilor aferente datoriilor n devize: % Conturile de cheltuieli cu dobnzile: 601 Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare 602 Cheltuieli cu operatiunile cu clientela = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb Exemple de op. care genereaza risc de schimb (se nregistreaza att n lei ct si n devize): Dobnda datorata pentru disponibilitatile n devize 3721 Pozitie de schimb - analitic deviza = 25172 Datorii atasate - analitic client si deviza si reflectarea dobnzii n devize, ca si cheltuiala n Ron, pe baza cursului zilei 6024 Dobnzi la conturi curente =

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 19 Contabilitatea operatiunilor de schimb _ Structura operatiunilor de schimb (vnzari si cumparari de devize) - n functie de termenul la care se livreaza si se achita contravaloarea lor: _ schimb manual; _ schimb la vedere; _ schimb la termen _ speculativ _ de acoperire Contabilitatea operatiunilor de schimb manual _ Schimbul manual = operatiunea prin care o anumita cantitate de devize se schimba n contrapartida cu o alta deviza. - se realizeaza n special n relatiile cu persoane fizice. Document justificativ buletin de schimb valutar _ Avantaje financiare: _ comisionul retinut de banca, att la cumparare ct si la vnzare, _ diferentele de schimb ntre pretul de vnzare si cumparare. 20 Exemplu - Cumpararea de valuta Se cumpara 300 $, din care comision - 2% (6 $). Cursul valutar = 2,5 Ron/$: - cumpararea devizelor: 101 Casa - $ - = 3721 Pozitie de schimb 300 $ - achitarea devizelor: 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb =% 101 Casa - Ron 7029 Comisioane 750 735 15 Exemplu - Vnzarea de valuta Se vnd 200 $, plus un comision de 2% (4$). Cursul valutar = 2,75 Ron/$. - vnzarea dolarilor: 3721 Pozitie de schimb = 101 Casa - $ - 200 $ - ncasarea contravalorii lor si a comisionului: 101 Casa - Ron = % 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 7029 Comisioane 561 550 11 21 Exemplu: Situatia soldurilor conturilor: 3721 Pozitie de schimb si 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 3721 - $ 3722 - Ron 200 300 750 550 SC = 100 $ SD = 200 Ron Reeval (2,55 Ron/$) = 255 Ron _ 55 Exemplu: La sfrsitul lunii se reevalueaza disponibilitatile de 100 $ (SCcont 3721) la cursul de 2,55 Ron/$ _ 255 Ron > SDcont 3722 _ diferenta favorabila = 55 Ron 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7061 Venituri din

diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n valuta 55 _ echilibrul necesar ntre soldurile conturilor de ajustare: SCcont 3721 (n echiv Ron) = SDcont 3722 22 Contabilitatea op. de schimb la vedere Operatiunile de schimb la vedere = cumparari si vnzari de devize n care livrarea are loc n acelasi timp cu tranzactia sau n maxim 2 zile de la data acesteia - se mai numesc - operatiuni cu valoarea la zi - cursul de tranzactionare = cursul convenit la data tranzactiei, numit curs SPOT Contabilitatea op. de schimb la vedere Evidenta: _ conturi n afara bilantului pentru reflectarea devizelor tranzactionate si a datoriilor viitoare: _ pentru operatiunile referitoare la cumparari de devize: _9312 Devize cumparate si nca neprimite (A) _9313 Lei vnduti si nca nelivrati (P) _ pentru operatiunile privitoare la livrarile de devize: _9311 Lei cumparati si nca neprimiti (A) _9314 Devize vndute si nca nelivrate (P) pasiv 23 Contabilitatea op. de schimb la vedere Evidenta: _ conturi bifunctionale de ajustare a devizelor: _ 941 Pozitie de schimb _ 942 Contravaloarea pozitiei de schimb _ conturi pentru reflectarea diferentelor de curs valutar (se nregistreaza zilnic de la data tranzactiei si pna la data livrarii): _ 943 Conturi de ajustare devize - se aduce la cursul zilei o datorie sau creanta viitoare, n Ron, provenind din schimb de devize _ 3723 Conturi de ajustare devize - se nregistreaza la venituri sau la cheltuieli n functie de natura lor, diferentele zilnice de curs valutar a devizelor tranzactionate Exemplu Cumparari de devize: a. La data de 1 sept. se cumpara 1.000 $, cursul la data tranzactiei fiind de 3,3 Ron/$. b. La data de 2 sept. cursul devizei este de 3,31 Ron/$. c. La data de 3 sept. are loc livrarea devizelor, cursul valutar fiind de 3,35 Ron/$. Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 1.000 $ 1 sept 3,3 2 sept 3,31 + 10 3 sept 3,35 + 40 24 Exemplu Cumparari de devize: Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumpararea - 1.000 $ 1 sept 3,3 2 sept 3,31 + 10 3 sept 3,35 + 40 a. Tranzactia (1 sept): 9312 Devize cumparate si nca neprimite = 941 Pozitie de schimb 1.000 $ 942 Contravaloarea pozitiei de schimb

= 9313 Lei vnduti si nca nelivrati 3.300 Exemplu Cumparari de devize: Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumpararea - 1.000 $ 1 sept 3,3 2 sept 3,31 + 10 3 sept 3,35 + 40 b. Diferenta de schimb (data de 2 sept.): 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 10 3723 Conturi de ajustare devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 10 25 Exemplu Cumparari de devize: Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumpararea - 1.000 $ 1 sept 3,3 2 sept 3,31 + 10 3 sept 3,35 + 40 c. Diferenta de curs, livrarea devizelor, achitarea datoriei si stornarea operatiunilor de tranzactionare (data de 3 sept.): - diferenta de curs fata de ziua precedenta (40 Ron) 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 40 3723 Conturi de ajustare devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 40 Exemplu Cumparari de devize: - nregistrarea livrarii devizelor (n conturile bilantiere): 1111 Cont curent la BNR = 3721 Pozitie de schimb 1.000 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 1111 Cont curent la BNR 3.300 - nregistrarea livrarii devizelor n conturile din afara bilantului (stornarea tranzactiei): 941 Pozitie de schimb = 9312 Devize cumparate si nca neprimite 1.000 $ 9313 Lei vnduti si nca nelivrati = 942 Contravaloarea pozitiei de schimb 3.300 26 Exemplu Cumparari de devize: Situatia conturilor de ajustare: 941 - $ Pozitie de schimb 942 Ron C-val poz schimb

943 Ron Cont - ajust devize (3) 1.000 1.000 (1) (1) 3.300 3.300 (3) 50 10 (2) (2) 10 50 40 (3) (3) 40 Soldat Soldat Soldat 3721 - $ Pozitie de schimb 3722 Ron C-val poz schimb 3723 Ron Cont - ajust devize 1.000 (3) (2) 3.300 10 (2) (2) 10 50 50 40 (3) (3) 40 V50 SC 1.000 SD 3.350 Soldat Exemplu Cumparari de devize: - nchiderea conturilor de ajustare: 943 Conturi de ajustare devize = 942 Contravaloarea pozitiei de schimb 50 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 3723 Conturi de ajustare devize 50 - trecerea pe venituri a diferentei favorabile de curs valutar: 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7061 Venituri din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n valuta 50 27 Exemplu Vnzare de devize: a. La data de 1 sept. se tranzactioneaza vnzarea a 200 $. Cursul valutar 2,5 Ron/$ b. La data de 2 sept. cursul valutar este de 2,51 Ron/$ c. La data de 2 sept. are loc livrarea devizelor. Data Curs (Ron/$) Diferenta Vnzare - 200 $ 1 sept 2,5 2 sept 2,51 + 2 Exemplu Vnzare de devize: Data Curs (Ron/$) Diferenta Vnzare - 200 $ 1 sept 2,5 2 sept 2,51 + 2 a. Tranzactia vnzarii (1 sept): 941 Pozitie de schimb = 9314 Devize vndute si nca nelivrate 200 $ 9311 Lei cumparati si nca neprimiti = 942 Contravaloarea pozitie de schimb 500 28 Exemplu Vnzare de devize: Data Curs (Ron/$) Diferenta Vnzare - 200 $

1 sept 2,5 2 sept 2,51 + 2 b. Ajustare (diferente de curs valutar 2 sept) 943 Conturi de ajustare devize = 942 Contravaloarea pozitie de schimb 2 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 3723 Conturi de ajustare devize 2 Exemplu Vnzare de devize: c. Livrarea devizelor: - n conturi bilantiere: 3721 Pozitie de schimb = 1111 Cont curent la BNR 200 $ 1111 Cont curent la BNR = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 500 - n conturile din afara bilantului: 9314 Devize vndute si nca nelivrate = 941 Pozitie de schimb 200 $ 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 9311 Lei cumparati si nca neprimiti 500 29 Exemplu Vnzare de devize: Situatia conturilor de ajustare: 941 - $ Pozitie de schimb 942 Ron C-val poz schimb 943 Ron Cont - ajust devize (1) 200 200 (2) (2) 500 500 (1) (2) 2 2 2 2 (2) Soldat Soldat Soldat 3721 - $ Pozitie de schimb 3722 Ron C-val poz schimb 3723 Ron Cont - ajust devize (2) 200 (2) 2 500 (2) 2 2 (2) 2 2Ch SD 200 SC 502 Soldat Exemplu Vnzare de devize: - nchiderea conturilor de ajustare: 3723 Conturi de ajustare devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 2 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 2 - trecerea pe cheltuieli a diferentei nefavorabile de curs valutar: 6061 Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n

valuta = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 2 30 Contabilitatea op. de schimb la termen Operatiunile de schimb la termen - se clasifica n doua grupe: _ operatiuni de vnzare si cumparare de devize la termen (operatiuni de schimb) _ operatiuni de SWAP. Contabilitatea op. de schimb la termen Operatiunile de schimb la termen = vnzari si cumparari de devize, cu decontarea dupa mai mult de 2 zile de la data ncheierii tranzactiei la cursul stabilit ntre parti - cursul de tranzactionare = curs la termen / FORWARD Clasificare - n functie de cursul la care va avea loc livrarea devizelor: _ vnzari si cumparari la termen speculative; _ vnzari si cumparari la termen de acoperire. 31 Contabilitatea op. de schimb la termen Operatiunile SWAP - au la baza principiul de a mprumuta ntr-o deviza pentru a rambursa sau a da cu mprumut ntr-o alta deviza. Clasificare: _ SWAP de trezorerie (SWAP cambist sau SWAP de schimb) _ SWAP-urile lungi de devize (SWAP-uri financiare) Contabilitatea op. de schimb la termen _ SWAP de trezorerie (SWAP cambist sau SWAP de schimb) = operatiuni de schimb pe baza a doua cursuri diferite: _ cursul la vedere (SPOT) la initierea operatiunii si _ cursul la nchiderea operatiunii (FORWARD). _ decontarea aceleiasi sume de devize are loc la doua date diferite la cursurile de schimb stabilite si n valute diferite, ceea ce se numeste operatiune SWAP 32 Contabilitatea op. de schimb la termen _ SWAP-urile lungi de devize (SWAP-uri financiare) = operatiuni prin care cele doua parti contractante decid sa schimbe o deviza contra alteia, iar la termenul stabilit sa procedeze la livrarea reciproca a devizelor, si pe toata durata contractului sa nregistreze fluxurile de dobnzi Contabilitatea op. de schimb la termen Evidenta: - n functie tipul operatiunilor de schimb la teremen speculative sau de acoperire conturile: _ 9511 Operatiuni ferme de schimb la termen care nu sunt operatiuni de acoperire _ 9512 Operatiuni ferme de schimb la termen care sunt operatiuni de acoperire 33 Contabilitatea op. de schimb la termen - conturi pentru reflectarea devizelor vndute, care urmeaza a fi livrate n viitor si pentru evidenta celor care urmeaza a se primi n schimbul celor ce se vor livra: _ 95111 / 95121 Lei de primit contra devize de livrat, conturi de activ _ se debiteaza cu contravaloarea n Ron a devizelor vndute si nca nelivrate, n corespondenta cu contul 942 Contravaloarea pozitiei de schimb _ se crediteaza n momentul livrarii devizelor n corespondenta cu: _ contul 942 Contravaloarea pozitiei de schimb (cu valoarea

contabila a creantei) _ contul 943 Conturi de ajustare devize (daca exista diferente favorabile la data vnzarii) _ 95112 / 95122 Devize de livrat contra lei de primit, conturi de pasiv _ se crediteaza cu devizele vndute si nca nelivrate, n corespondenta cu contul 941 Pozitie de schimb _ se debiteaza la livrarea devizelor (prin formula contabila inversa) Contabilitatea op. de schimb la termen - conturi pentru reflectarea devizelor cumparate, care urmeaza a fi primite n viitor si pentru evidenta celor care urmeaza a se livra n schimbul celor ce se vor primi: _ 95113 / 95123 Devize de primit contra lei de livrat conturi de activ, _ se debiteaza cu devizele cumparate si nca neprimite, n corespondenta cu contul 941 Pozitie de schimb _ se crediteaza la primirea devizelor (prin formula contabila inversa) _ 95114 / 95124 Lei de livrat contra devize de primit, conturi de pasiv _ se crediteaza cu contravaloarea n Ron a devizelor cumparate si nca neprimite, n corespondenta cu contul 942 Contravaloarea pozitiei de schimb _ se debiteaza la primirea devizelor n corespondenta cu: _ contul 942 Contravaloarea pozitiei de schimb (cu valoarea contabila a datoriei) _ contul 943 Conturi de ajustare devize (daca exista diferente nefavorabile la data cumpararii) 34 Operatiunile de schimb la termen speculative = schimbul de devize stabilit prin contract, la un termen ce depaseste doua zile de la data ncheierii contractului, la cursul stabilit ntre parti (curs FORWARD). _ Partile nu-si transmit fluxuri de dobnzi, n schimb lunar se nregistreaza diferentele din evaluarea la cursul la termen ramas de parcurs att n conturile din afara bilantului ct si n cele bilantiere. _ La data stabilita prin contract, are loc livrarea, ocazie cu care se nregistreaza fluxul de trezorerie si nchiderea conturilor de ajustare, att a celor bilantiere ct si a celor n afara bilantului. Exemplu - Cumparare devize 1) La data de 1 sept. se emite ordinul de cumparare a 100 $ avnd termen de livrare 9 sept, cursul la termen fiind de 2,53 Ron/$. 2) La data de 7 sept. cursul valutar este de 2,56 Ron/$. 3) La data de 9 sept. Cursul valutar este de 2,54 Ron/$, iar la aceasta data are loc livrarea devizelor. Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 - 3 9 sept 2,54 + 2 35 Exemplu - Cumparare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 - 3 9 sept 2,54 + 2 1) nregistrarea ordinului de cumparare (data de 1 sept.): 95113 Devize de primit contra lei de livrat = 941 Pozitie de schimb 100 $ 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 95114 Lei de livrat contra

devize de primit 253 Exemplu - Cumparare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 - 3 9 sept 2,54 + 2 2) nregistrarea diferentelor de curs (data de 7 sept.): 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 3 3723 Cont de ajustare n devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 3 36 Exemplu - Cumparare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 - 3 9 sept 2,54 + 2 3) nregistrarea diferentelor de curs (data de 9 sept.): 943 Conturi de ajustare devize = 942 Contravaloarea pozitiei de schimb 2 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 3723 Conturi de ajustare devize 2 Exemplu - Cumparare devize 4) livrarea devizelor - n conturi bilantiere: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) = 3721 Pozitie de schimb 100 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 1111 Cont curent la BNR 253 - n conturi n afara bilantului: 941 Pozitie de schimb = 95113 Devize de primit contra lei de livrat 100 $ 95114 Lei de livrat contra devize de primit = 942 Contravaloarea pozitie de schimb 253 37 Exemplu - Cumparare devize Situatia conturilor de ajustare: 941 - $ Pozitie de schimb

942 Ron C-val poz schimb 943 Ron Cont - ajust devize (9) 100 100 (1) (1) 253 2 (9) (9) 2 3 (7) (7) 3 253 (9) 1 1 Soldat Soldat Soldat 3721 - $ Pozitie de schimb 3722 Ron C-val poz schimb 3723 Ron Cont - ajust devize 100 (9) (9) 2 3 (7) (7) 3 2 (9) (9) 253 1 1 Soldat V1 SC 100 SD 254 Exemplu - Cumparare devize - nchiderea conturilor de ajustare: 943 Conturi de ajustare devize = 942 Contravaloarea pozitie de schimb 1 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 3723 Conturi de ajustare devize 1 - trecerea pe cheltuieli a diferentei nefavorabile de curs valutar: 6061 Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n valuta = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 1 38 Exemplu - Vnzare devize 1) La data de 1 sept. se emite ordinul de vnzare a 100 $avnd termen de livrare 9 sept, cursul la termen fiind de 2,53 Ron/$. 2) La data de 7 sept. cursul valutar este de 2,56 Ron/$. 3) La data de 9 sept. Cursul valutar este de 2,54 Ron/$, iar la aceasta data are loc livrarea devizelor. Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 + 3 9 sept 2,54 - 2 Exemplu - Vnzare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 + 3 9 sept 2,54 - 2 1) nregistrarea ordinului de vnzare (data de 1 sept.): 941 Pozitie de schimb = 95112 Devize de livrat contra lei de primit 100 $ 95111 Lei de primit contra devize de livrat = 942 Contravaloarea pozitiei

de schimb 253 39 Exemplu - Vnzare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 + 3 9 sept 2,54 - 2 2) nregistrarea diferentelor de curs (data de 7 sept.): 943 Conturi de ajustare de devize = 942 Contravaloarea pozitiei schimb 3 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 3723 Conturi de ajustare devize 3 Exemplu - Vnzare devize Data Curs (Ron/$) Diferenta Cumparare 100 $ 1 sept 2,53 7sept 2,56 + 3 9 sept 2,54 - 2 3) nregistrarea diferentelor de curs (date de 9 sept.): 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 2 3723 Conturi de ajustare devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 2 40 Exemplu - Vnzare devize 3) livrarea devizelor (data de 9 sept.): - n conturile bilantiere: 3721 Pozitie de schimb = 111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) 100 $ 1111 Cont curent la BNR = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 253 - n conturi n afara bilantului: 95112 Devize de livrat contra lei de primit = 941 Pozitie de schimb 100 $ 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 95111 Lei de primit contra devize de livrat 253 Exemplu - Vnzare devize Situatia conturilor de ajustare: 941 - $ Pozitie de schimb 942 Ron C-val poz schimb 943 Ron Cont - ajust devize (1) 100 100 (9) (9) 2 253 (1) (7) 3 2 (9)

(9) 253 3 (7) 1 1 Soldat Soldat Soldat 3721 - $ Pozitie de schimb 3722 Ron C-val poz schimb 3723 Ron Cont - ajust devize (9) 100 (7) 3 2 (9) (9) 2 3 (7) 253 (9) 1 1 1Ch Soldat SD 100 SC 254 41 Exemplu - Vnzare devize - nchiderea conturilor de ajustare: 3723 Conturi de ajustare devize = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 1 942 Contravaloarea pozitiei de schimb = 943 Conturi de ajustare devize 1 - trecerea pe cheltuieli a diferentei nefavorabile de curs valutar: 6061 Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor n valuta = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 1 Contabilitatea operatiunilor de schimb de devize n alte devize Exemple de operatiuni: _ vnzari de $ contra _ cumparari de contra $ _ vnzari de contra Evidenta conturile: _ 95115 / 95125 Devize de primit contra devize de livrat,conturi de activ _ se debiteaza cu devizele cumparate si nca neprimite, n corespondenta cu contul 941 Pozitie de schimb _ se crediteaza la primirea acestora (prin formula contabila inversa) _ 95116 / 95126 Devize de livrat contra devize de primit, conturi de pasiv _ se crediteaza cu devizele vndute si nca nelivrate _ se debiteaza la livrarea acestora (prin formula contabila inversa) 42 Contabilitatea operatiunilor de schimb de devize n alte devize Se vnd 1.000 $ contra la paritatea de 0,77 /$, curs la termen speculativ. 941 Pozitie de schimb/ $= 95116 Devize de livrat contra devize de primit / $ 1.000 $ 95115 Devize de primit contra devize de livrat / = 941 Pozitie de schimb/ 770 Contabilitatea operatiunilor de schimb de devize n alte devize Cu ocazia livrarii: - se storneaza (n negru) nregistrarile de mai sus - se nregistreaza fluxul de devize n conturile bilantiere astfel:

3721 Pozitie de schimb/ $ = 1111 Cont curent la BNR/ $ 1.000 $ 1111 Cont curent la BNR / = 3721 Pozitie de schimb/ 770 1 Capitolul Vlll Contabilitatea operatiunilor bancare cu titluri Structura titlurilor si a operatiunilor bancare cu titluri Titlurile de valoare (n general) = nscrisuri care ncorporeaza un drept de proprietate sau de creanta Titlurile (conform reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene) = active financiare reprezentate printr-un titlu, efect public sau obligatiune - care au urmatoarele caracteristici: _ sunt negociabile pe o piata reglementata sau _ au facut obiectul unei tranzactii oneroase ntre doua parti aflate n cunostinta de cauza n conditii comerciale normale (asa-numitele tranzactii "over-the-counter") 2 Clasificarea titlurilor: 1) n functie de calitatea emitentului si a avantajelor financiare pe care le aduc: _ valori mobiliare _ titluri de stat _ titluri de piata interbancara _ titluri de creanta negociabile Clasificarea titlurilor: _ Valorile mobiliare - se clasifica, n functie de natura lor, n: _ actiuni _ obligatiuni _ instrumente financiare ale administratiei publice centrale si locale _ alte instrumente financiare derivate, ncadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare n aceasta categorie. 3 Clasificarea titlurilor: Actiunile = titluri de valoare purtatoare de venituri variabile sub forma de dividende, care confera detinatorului urmatoarele drepturi: _ drept de control al gestiunii (drept de vot) _ drept de distribuire a profitului (drept de dividend) _ drept de proprietate asupra unei parti a activului (drept de lichiditati) Clasificarea titlurilor: Obligatiunile = titluri de valoare purtatoare de venituri fixe sub forma de dobnzi - tipuri de obligatiuni: _ ordinare rascumpararea se realizeaza la o data stabilita (VR=VE=VN) _ cu prima de emisiune genereaza obtinerea de V suplimentare n momentul cumpararii (VE<VN) _ cu prima de rambursare - genereaza obtinerea de V

suplimentare n momentul rascumpararii (VR>VE=VN) _ cu prima de emisiune si rambursare - genereaza obtinerea de V suplimentare att n momentul cumpararii, ct si al rascumpararii (VR>VE<VN) 4 Clasificarea titlurilor: _ Titlurile de stat = instrumente financiare (emise de Ministerul Finantelor) care atesta datoria publica constituind mprumuturi ale statului n moneda nationala sau n valuta, pe termen scurt, mediu si lung n vederea acoperirii cheltuielilor bugetare curente _ pot fi nominative sau la purtator _ pot fi negociabile (transformate n lichiditati nainte de scadenta) sau nenegociabile - se includ: _ bonuri de tezaur _ certificate de trezorerie (inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate n certificate de depozit) Clasificarea titlurilor: _ Titlurile pietei interbancare = titluri emise numai de catre institutiile de credit, negociabile pe piata interbancara. - se includ : _biletul la ordin negociabil _certificatele interbancare _alte titluri emise si negociabile pe piata interbancara. 5 Clasificarea titlurilor: _ Titlurile de creante negociabile = titluri emise de IC n baza unor reglementari specifice - se includ: _certificatele de depozit _biletele de trezorerie _alte titluri emise de IC Clasificarea titlurilor: 2) n functie de veniturile pe care le genereaza distingem: _ titluri cu venituri variabile _ nu genereaza plati fixe sau determinabile _ nu au o scadenta fixa _ includ: actiunile care dau dreptul la dividende, a caror marime variaza n functie de profiturile realizate de emitent si alte titluri de aceasta natura _ titluri cu venituri fixe _ genereaza plati fixe sau determinabile _ au o scadenta fixa _ includ: obligatiunile, certificatele de trezorerie si alte titluri cu dobnda fixa 6 Clasificarea titlurilor: 3) n functie de vointa de detinere exprimata n momentul achizitionarii, cu privire la durata de detinere: _ titluri de tranzactie; _ titluri de plasament; _ titluri de investitie; _ conturile din Clasa 3 Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse. _ parti n societatile comerciale legate (ntreprinderi legate): _ titluri de participare; _ titluri ale activitatii de portofoliu. _ conturile din Clasa 4 Valori imobilizate Structura titlurilor si a operatiunilor bancare cu titluri Principalale operatiuni cu titluri: _ operatiuni de pensiune (dare si primire n pensiune) _ operatiuni de mprumut

_ operatiuni de vnzare - cumparare (inclusiv cu posibilitatea de rascumparare) _ emisiuni de titluri 7 Contabilitatea titlurilor primite si a celor date n pensiune livrata _ Operatiunile de pensiune = cesiuni ale elementelor de activ, pe o baza contractuala irevocabila, prin care: _ institutia cedenta se angajeaza sa reprimeasca, iar _ institutia cesionara sa retrocedeze _ acelasi element de activ, _ la un pret si o data stabilite prin contractul de pensiune Contabilitatea titlurilor primite si a celor date n pensiune livrata Clasificare n functie de transferul efectiv al titlurilor: _ simpla fara livrarea efectiva a titlurilor _ contabilizata cu ajutorul conturilor din: _ clasa 1 (151 152 pentru operatiunile interbancare) _ clasa 2 (241 243 pentru operatiunile cu clientela) _ livrata cu livrarea efectiva (fizica) a titlurilor _ caracteristica comuna - transferul temporar al dreptului de proprietate asupra elementelor de activ cedate 8 Contabilitatea titlurilor primite si a celor date n pensiune livrata Pensiunea livrata _ presupune transmiterea efectiva (fizica) a titlurilor de catre cedent, nsa mentinerea acestora n activ _ cesionarul are posibilitatea ca n perioada de valabilitate a contractului: _ sa le redea n pensiune _ sa le mprumute _ sa le vnda altor societati pe descoperit de titluri Contabilitatea titlurilor primite si a celor date n pensiune livrata CEDENT CESIONAR TITLURI Cedeaza titlurile (fizic) ------_ Primeste titlurile (fizic) Le mentine n Activ Nu intra n activ MPRUMUT Primeste mprumutul _------ Acorda creditul REEVALUAREA TITLURILOR - la nchiderea contabila (n functie de categorie) DA NU 9 Contabilitatea valorilor primite n pensiune livrata (credite) la cesionar _ Valorile primite n pensiune = credite acordate garantate cu titluri Evidenta contul 3011 Titluri primite n pensiune livrata, detaliat n: _ 30111 Titluri primite n pensiune livrata _ 30117 Creante atasate Contabilitatea valorilor date n pensiune livrata (mprumuturi) la cedent _ Valorile date n pensiune = mprumuturi primite pentru care s-au constituit garantii din titluri

Evidenta - contul 3012 Titluri date n pensiune livrata, detaliat n: _ 30121 Titluri date n pensiune livrata _ 30127 Datorii atasate 10 Exemplu - n contabilitatea cesionarului: - acordarea creditului 30111 Titluri primite n pensiune livrata = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) - nregistrarea lunara a dobnzior cuvenite: 30117 Creante atasate = 7031 Dobnzi la titlurile primite n pensiune livrata - ncasarea / trecerea la restanta a dobnzilor / mprumuturilor acordate: % 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) 3811 - 3812 Creante Dobnzi restante 3821 - 3822 Creante Dobnzi ndoielnice = 30111 Titluri primite n pensiune livrata si/sau 30117 Creante atasate Exemplu - n contabilitatea cedentului: - primirea mprumutului (datoria fata de cesionar): 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) = 30121 Titluri date n pensiune livrata - nregistrarea lunara a dobnzilor datorate: 6031 Dobnzi la titlurile date n pensiune livrata = 30127 Datorii atasate - achitarea dobnzilor (lunar sau la alte termene stabilite prin contract): 30127 Datorii atasate = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) - rambursarea mprumutului: 30121 Titluri date n pensiune livrata = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) 11 Sinteza creditelor si mprumuturilor pe baza valorilor primite / date n pensiune: CESIONAR CEDENT CREDIT (Contul 3011) VALORI PRIMITE N PENSIUNE MPRUMUT (Contul 3012) VALORI DATE N PENSIUNE nregistrarea valorilor primite n pensiune nregistrarea valorilor date n pensiune 30111 = 2511 / 1111 2511 / 1111 = 30112 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 30117 = 7031 6031 = 30127 ncasarea dobnzii cuvenite Plata dobnzii datorate 2511 / 1111 = 30117 30127 = 2511 / 1111

Sinteza creditelor si mprumuturilor pe baza valorilor primite / date n pensiune: CESIONAR CEDENT CREDIT (Contul 3011) VALORI PRIMITE N PENSIUNE MPRUMUT (Contul 3012) VALORI DATE N PENSIUNE Rambursarea creditului Rambursarea mprumutului 2511 / 1111 = 30111 30112 = 2511 / 1111 Trecerea la restanta / ndoielnice % 3811 3821 = 30111 % 3812 3822 = 30117 12 Alte operatiuni n contabilitatea cedentului: !!! Reevaluarea titlurilor date n pensiune livrata - titluri de tranzactie - nregistrarea cresterii sau micsorarii valorii 3021 Titluri de tranzactie = 7032 Venituri din titlurile de tranzactie cresterea valorii 6032 Pierderi din titlurile de tranzactie = 3021 Titluri de tranzactie scaderea valorii Alte operatiuni n contabilitatea cedentului : !!! Reevaluarea titlurilor date n pensiune livrata - titlurile de plasament si de investitii nregistrarea scaderii sau cresterii valorii provizionare: 6631 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor = 391 Provizioane pentru deprecierea titlurilor micsorarea valorii = depreciere 391 Provizioane pentru deprecierea titlurilor = 7631 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor cresterea valorii = apreciere 13 Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: Darea cu mprumut a titlurilor primite n pensiune livrata (la valoarea contabila) % 3025 Titluri date cu mprumut (de tranzactie) 3035 Titluri date cu mprumut (de plasament) 3045 Titluri date cu mprumut (de investitii)

= 30272 Alte datorii privind titlurile Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: - nregistrarea dobnzii cuvenite: 378 Venituri de primit = 7037 Venituri diverse din operatiuni cu titluri - ncasarea dobnzii pentru titlurile date cu mprumut: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) = 378 Venituri de primit 14 Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: - reevaluarea titlurilor primite n pensiune si date cu mprumut: % 3025 Titluri date cu mprumut (de tranzactie) 3035 Titluri date cu mprumut (de plasament) 3045 Titluri date cu mprumut (de investitii) = 30272 Alte datorii privind titlurile cresterea valorii = apreciere 30272 Alte datorii privind titlurile = % Titl. date cu impr 3025 3035 3045 scaderea valorii = depreciere Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: - rambursarea titlurilor date cu mprumut: 30272 Alte datorii privind titlurile =% 3025 Titluri date cu mprumut (de tranzactie) 3035 Titluri date cu mprumut (de plasament) 3045 Titluri date cu mprumut (de investitii) 15 Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: Vnzarea titlurilor primite n pensiune livrata cu posibilitate de rascumparare (pe descoperit) - vnzarea pe descoperit de titluri primite n pensiune livrata 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) = 30272 Alte datorii privind titlurile - rascumpararea titlurilor primite n pensiune livrata care au fost vndute pe descoperit 30272 Alte datorii privind titlurile = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511) Alte operatiuni n contabilitatea cesionarului: - Cazul scaderii cursului - rascumparate cu o suma mai mica diferenta favorabila

30272 Alte datorii privind titlurile 7032 Venituri din titluri de tranzactie - Cazul cresterii cursului - rascumparate cu o suma mai mare diferenta nefavorabila 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie 30272 Alte datorii privind titlurile 16 Contabilitatea titlurilor de tranzactie _ Titlurile de tranzactie = titluri achizitionate: _n scopul vnzarii n viitorul apropiat _pentru care la data cumpararii nu a fost manifestata intentia cu privire la termenul de detinere. Contabilitatea titlurilor de tranzactie _ Titlurile de tranzactie - trebuie sa ndeplineasca simultan trei conditii: _tranzactionarea sa se realizeze n cel mai scurt termen, care sa nu depaseasca 6 luni _sa fie tranzactionabile n orice moment pe piata _pretul de piata sa fie n mod sistematic accesibil tertilor 17 Contabilitatea titlurilor de tranzactie !!! Interzis: _ transferurile din categoria titlurilor de tranzactie n alte categorii (titluri de plasament si titluri de investitii) _ reclasificarea ulterioara a altor titluri ca fiind titluri de tranzactie Contabilitatea titlurilor de tranzactie _ Evidenta - contul 302 Titluri de tranzactie _ 3021 Titluri de tranzactie, destinat a reflecta titlurile provenite din cumparari; _ 3025 Titluri date cu mprumut; _ 3026 Titluri luate cu mprumut; - se detaliaza n functie de natura titlurilor n: _ efecte publice si valori asimilate; _ obligatiuni si alte titluri cu venit fix; _ actiuni si alte titluri cu venit variabil; 18 Contabilitatea titlurilor de tranzactie _ Evidenta datoriilor privind titlurile contul 3027 Datorii privind titlurile detaliat n: _datorii privind titlurile luate cu mprumut _alte datorii privind titlurile _datorii atasate, adica dobnzi calculate la datoriile privind titlurile si alte componente ale datoriilor privind titlurile Contabilitatea titlurilor de tranzactie Operatiuni privind titlurile de tranzactie: _ intrarea n patrimoniu: _ cumparare _ luare cu mprumut _ iesirea din portofoliu: _ vnzare _ dare cu mprumut + reevaluarea periodica (lunara) 19 Cumpararea titlurilor de tranzactie:

se poate face: _ n cont propriu, cu plata din contul curent sau de corespondent (1111 Cont curent la BNRsau 121, 122) _ prin societatile de bursa, plata urmnd sa se faca ulterior livrarii (333 Conturile societatilor de bursa) - se nregistreaza n debitul contului 3021 Titluri de tranzactie - la valoarea de intrare = valoarea de achizitie + cheltuielile de achizitie (inclusiv cheltuielile de bursa) Cumpararea titlurilor de tranzactie !!! ntre data tranzactionarii si data livrarii titlurilor de tranzactie exista un interval de timp se procedeaza astfel: _ titlurile tranzactionate se nregistreaza n conturi n afara bilantului (9219 Alte titluri de primit) _ diferentele de curs a titlurilor se nregistreaza zilnic: _ cele favorabile ca venituri _ cele nefavorabile ca si cheltuieli n corespondenta cu contul 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului 20 Cumpararea titlurilor de tranzactie Contul 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului reflecta diferentele rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie _ se crediteaza cu: _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, pna la livrarea acestora _ diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, rezultate pe perioada pna la livrare, aferente titlurilor livrate nregistrate n bilant prin intermediul contului 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, la livrarea acestora, prin intermediul contului 3021 Titluri de tranzactie Cumpararea titlurilor de tranzactie Contul 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului _ se debiteaza cu: _ diferentele favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, pna la livrarea acestora _ diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din afara bilantului, rezultate pe perioada pna la livrare, aferente titlurilor livrate nregistrate n bilant prin intermediul contului 7032 Venituri din titlurile de tranzactie _ diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie, la livrarea acestora, prin intermediul contului 3021 Titluri de tranzactie 21 Sinteza contului 3729: 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente n afara bilantului + reeval (n afara bilant) - reeval (n afara bilant) - reeval (la livrare) + reeval (la livrare) operatiuni cu titluri de tranzactie Cumpararea titlurilor de tranzactie Emiterea ordinului de cumparare: 9219 Alte titluri de

primit = 999 Contrapartida val tranz nregistrarea diferentelor de curs: 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului = 7032 Venituri din titluri de tranzactie diferenta favorabila 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie = 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului diferenta nefavorabila 22 Primirea titlurilor, la costul zilei: 3021 Titluri de tranzactie =% 333 Conturile societatii de bursa 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului val tranz diferanta favorabila 3021 Titluri de tranzactie = 333 Conturile societatii de bursa val tranz 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului = 3021 Titluri de tranzactie diferanta nefavorabila nchiderea (soldarea) conturilor din afara bilantului: 999 Contrapartida = 9219 Alte valori de primit val tranz Reevaluarea titlurilor de tranzactie - periodicitate: - lunar - ocazia vnzarii lor - diferentele favorabile din crestere a cursului = venituri: 3021 Titluri de tranzactie = 7032 Venituri din titluri de tranzactie - diferentele nefavorabile din scaderea cursului = cheltuieli: 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie = 3021 Titluri de tranzactie 23 Vnzarea titlurilor de tranzactie - modalitati: - fie prin societatile de bursa - fie cu plata din conturile bancare % 333 Conturile societatilor de bursa 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122, 2511)

= 3021 Titluri de tranzactie Darea cu mprumut a titlurilor de tranzactie !!! darea cu mprumut a titlurilor de tranzactie - se nregistreaza la valoare contabila: 3025 Titluri date cu mprumut =% 3021 Titluri de tranzactie 30272 Alte datorii privind titlurile 3026 Titluri luate cu mprumut provenite din cumparari provenite din pensiune livrata provenite din mprumutari anterioare (redate cu mprumut) - nregistrarea dobnzilor cuvenite la titlurile date cu mprumut: 30257 Creante atasate = 7037 Venituri diverse din operatiuni cu titluri 24 Darea cu mprumut a titlurilor de tranzactie - reevaluarea periodica a titlurilor de tranzactie date cu mprumut (de regula lunar) 3025 Titluri date cu mprumut = 7032 Venituri din titlurile de tranzactie diferenta favorabila 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie = 3025 Titluri date cu mprumut diferenta nefavorabila - reevaluarea periodica a titlurilor de tranzactie primite n pensiune si date cu mprumut: 3025 Titluri date cu mprumut = 30272 Alte datorii privind titlurile diferenta favorabila 30272 Alte datorii privind titlurile = 3025 Titluri date cu mprumut diferenta nefavorabila Luarea cu mprumut a titlurilor de tranzactie 3026 Titluri luate cu mprumut = 30271 Datorii privind titlurile luate cu mprumut - nregistrarea dobnzilor datorate la titlurile luate cu mprumut: 6037 Cheltuieli diverse privind operatiile cu titluri = 30277 Datorii atasate - reevaluarea periodica a titlurilor de tranzactie luate cu mprumut (de regula lunar): 3026 Titluri luate cu mprumut = 30271 Datorii privind titlurile luate cu mprumut dif nefav (creste curs) 30271 Datorii privind titlurile luate cu

mprumut = 3026 Titluri luate cu mprumut dif fav (scade curs) 25 Luarea cu mprumut a titlurilor de tranzactie - restituirea (rambursarea) titlurilor luate cu mprumut 30271 Datorii privind titlurile luate cu mprumut = 3026 Titluri luate cu mprumut - titluri luate cu mprumut si redate cu mprumut - schimbare de portofoliu 3025 Titluri date cu mprumut = 3026 Titluri luate cu mprumut - titluri luate cu mprumut si vndute pe descoperit 333 Conturile societatilor bancare = 3026 Titluri luate cu mprumut Sinteza operatiunilor de dare / luare cu mprumut a titlurilor de tranzactie: DAREA CU MPRUMUT LUAREA CU MPRUMUT nregistrarea titlurilor de tranzactie date cu mprumut nregistrarea titlurilor de tranzactie luate cu mprumut 3025 = 3021 3026 = 30271 nregistrarea dobnzii de ncasat nregistrarea dobnzii de platit 30257 = 7037 6037 = 30277 Reevaluarea titlurilor - dif favorabila Reevaluarea titlurilor - dif favorabila 3025 = 7032 (30272) 30271 = 3026 - dif nefavorabila - dif nefavorabila 6032 (30272) = 3025 3026 = 30271 Restituirea titlurilor Restituirea titlurilor 3021 = 3025 30271 = 3026 (30272) Re - darea cu mprumut 3025 = 3026 Vnzarea pe descoperit 333 = 3026 26 Contabilitatea titlurilor de plasament _ Titlurile de plasament = titluri care au fost achizitionate cu intentia de a fi pastrate o perioada mai lunga de sase luni, nsa nu pna la scadenta = titluri, altele dect cele reprezentnd valori imobilizate, care nu pot fi ncadrate n categoria titlurilor de tranzactie sau a titlurilor de investitii Contabilitatea titlurilor de plasament Pretul de evaluare si de evidenta = costul de achizitie (minus): - cheltuielile accesorii de cumparare (cont de cheltuieli) - dobnda (cuponul) calculat (creante atasate) 27 Contabilitatea titlurilor de plasament !!! Interzis: - transferurile din categoria titlurilor de plasament n cea a titlurilor de tranzactie

Situatii de transfer din categoria titlurilor de plasament n categoria titlurilor de investitii: _ are loc o modificare a intentiei sau a capacitatii institutiei de credit referitoare la detinerea respectivelor active _ s-au scurs doua exercitii financiare de la reclasarea unor titluri de investitii n titluri de plasament Contabilitatea titlurilor de plasament Evidenta - contul 303 Titluri de plasament detaliat: _ 3031 Titluri de plasament _ 3035 Titluri date cu mprumut _ detaliate n analitice pe feluri de titluri: _efecte publice si valori asimilate _obligatiuni si alte titluri cu venit fix _actiuni si alte titluri cu venit variabil _ 3036 Varsaminte de efectuat privind titlurile pentru evidenta platilor ramase de efectuat n cazul achizitionarii titlurilor cu plata partiala _ 3037 Creante atasate pentru evidenta dobnzilor cuvenite la titlurile de plasament date cu mprumut 28 Contabilitatea titlurilor de plasament Operatiuni privind titlurile de plasament: _ intrarea n patrimoniu: _ cumparare _ iesirea din portofoliu: _ vnzare _ dare cu mprumut _ reclasare n titluri de investitii Cumpararea titlurilor de plasament - se poate face: _ n cont propriu: _ cu plata integrala din contul curent sau de corespondent (1111 Cont curent la BNRsau 121, 122) _ cu plata partiala, diferenta neachitata nregistrndu-se n contul 3036 Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament _ prin societatile de bursa, plata urmnd sa se faca ulterior livrarii (333 Conturile societatilor de bursa) 29 Cumpararea titlurilor de plasament - se nregistreaza n debitul contului 3031 Titluri de plasament - la valoarea de intrare = costul de achizitie (minus): - chelt acces de cump (cont de cheltuieli) - dob (cuponul) calculat pna la data achiz (creante atasate) Cumpararea titlurilor de plasament 3031 Titluri de plasament = % 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) 3036 Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament 333 Conturile societatilor de bursa cost achiz - plata imediata - plata ulterioara - bursa 60322 Costuri de

tranzactionare = 1111 Cont curent la BNR chelt de cumparare 3037 Creante atasate = 1111 Cont curent la BNR dob calculata pna la data achiz 30 Cumpararea titlurilor de plasament se nregistreaza si n conturi n afara bilantului daca cumpararea nu coincide n timp cu livrarea 9219 Alte titluri de primit = 999 Contrapartida - nregistrarea veniturilor cuvenite: o dividende la titlurile cu venit variabil o dobnzi la titlurile cu venit fix 1111 Cont curent la BNR = 70333 Dividende si venituri asimilate 3037 Creante atasate = 70331 Dobnzi Vnzarea titlurilor de plasament - daca pretul de cesiune (vnzare) > valoarea contabila _ diferente favorabile = venituri - contul 70336 Venituri din cesiune 333 Conturile societatilor de bursa = % 3031 Titluri de plasament 70336 Venituri din cesiune PV VC Dif fav - daca pretul de cesiune (vnzare) < valoarea contabila _ diferente nefavorabile = cheltuieli - 6033 Pierderi din cesiune % 333 Conturile societatilor de bursa 6033 Pierderi din cesiune = 3031 Titluri de plasament VC PV Dif nefav 31 3035 Titluri date cu mprumut = 3031 Titluri de plasament - nregistrarea remuneratiei calculate (dobnda) si neajunsa la scadenta: 3037 Creante atasate = 7037 Venituri diverse din operatiunile cu titluri Reclasarea titlurilor de plasament n titluri de investitii 3041 Titluri de investitii = 3031 Titluri de plasament Darea cu mprumut a titlurilor de plasament Contabilitatea titlurilor de investitii Titlurile de investitii = titluri cu venit fix (cu plati fixe sau determinabile si scadenta fixata) pe care institutia de credit are intentia ferma si posibilitatea de a le pastra pna la scadenta _ cuprind: _ obligatiuni _ certificate de trezorerie _ alte titluri cu venit fix Pretul de evaluare si de evidenta a titlurilor de investitii = cost de achizitie - cheltuielile accesorii de cumparare -

dob calculata pna la data achiz 32 Contabilitatea titlurilor de investitii Criterii de ncadrare a titlurilor n categoria titlurilor de investitii: _ conditiile si caracteristicile activului financiar si _ capacitatea si intentia efectiva a institutiei de credit de a detine aceste instrumente pna la scadenta !!! Interzis: _ transferurile din categoria titlurilor de investitii n cea a titlurilor de tranzactie Contabilitatea titlurilor de investitii Evidenta - contul 304 Titluri de investitii detaliat n _3041 Titluri de investitii _3045 Titluri date cu mprumut _3047 Creante atasate - detaliate n conturi sintetice pe feluri de titluri de investitii: _ efecte publice si valori asimilate; _ obligatiuni si alte titluri cu venit fix. 33 Contabilitatea titlurilor de investitii Operatiuni privind titlurile de investitii: _ intrarea n patrimoniu: _ cumparare _ reclasare din categoria titlurilor de plasament _ iesirea din portofoliu: _ vnzare _ dare cu mprumut Cumpararea titlurilor de investitii se poate face: _ n cont propriu cu plata integrala din contul curent sau de corespondent (1111 Cont curent la BNRsau 121, 122) _ prin societatile de bursa, plata urmnd sa se faca ulterior livrarii (333 Conturile societatilor de bursa) - se nregistreaza n debitul contului 3041 Titluri de investitii - la valoarea de intrare = costul de achizitie (minus) - chelt acces de cump (cont de cheltuieli) - dob calculata pna la data achiz (creante atasate) 34 Cumpararea titlurilor de investitii 3041 Titluri de investitii = % 1111 Cont curent la BNR (121 sau 122) 333 Conturile societatilor de bursa Cost achiz - pe cont propriu - prin soc de bursa 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri = 1111 Cont curent la BNR chelt de cumparare 3047 Creante atasate = 1111 Cont curent la BNR dob calculata pna la data achiz Cumpararea titlurilor de investitii

- daca costul de achizitie < valoarea nominala / de rambursare _ diferenta favorabila = venit contul 70342 Venituri din prime 3041 Titluri de investitii = 70342 Venituri din prime diferenta favorabila - daca costul de achizitie > valoarea nominala / de rambursare _ diferenta nefavorabila = cheltuiala contul 60342 Pierderi din cesiune 60342 Pierderi din cesiune = 3041 Titluri de investitii diferenta nefavorabila 35 Vnzarea titlurilor de investitii - daca pretul de cesiune (vnzare) > valoarea contabila _ diferente favorabile = venituri - contul 70343 Venituri din cesiune 333 Conturile societatilor de bursa = % 3041 Titluri de investitii 70343 Venituri din cesiune PV VC Dif fav - daca pretul de cesiune (vnzare) < valoarea contabila _ diferente nefavorabile = cheltuieli - 60342 Pierderi din cesiune % 333 Conturile societatilor de bursa 60342 Pierderi din cesiune = 3041 Titluri de investitii VC PV Dif nefav Darea cu mprumut a titlurilor de investitii 3045 Titluri date cu mprumut = 3041 Titluri de investitii - nregistrarea remuneratiei calculate (dobnda) si neajunsa la scadenta: 3047 Creante atasate = 70341 Dobnzi Titlurile de investitii provenite din reclasari 3041 Titluri de investitii = 3031 Titluri de plasament 36 Asemanari si deosebiri ntre titlurile de tranzactie de plasament de investitii Titluri de tranzactie Titluri de plasament Titluri de investitii Perioada de detinere < 6 luni > 6 luni, dar nu pna la scadenta pna la scadenta Reclasare n / din alte categorii NU DA n titluri de investitii DA din titluri de plasament nregistrarea la intrarea n patrimoniu Val de achiz + Ch achiz (incluse) Val de achiz - Ch. Achiz (Ch) - dob scursa (Creanta atasata)

Val de achiz - Ch. Achiz (Ch) - dob scursa (Creanta atasata) Operatiuni intrarea n patrimoniu: - cumparare - luare cu mprumut iesirea din portofoliu: - vnzare - dare cu mprumut intrarea n patrimoniu: - cumparare iesirea din portofoliu: - vnzare - dare cu mprumut - reclasare n titluri de investitii intrarea n patrimoniu: - cumparare - reclasare din titl de plasament iesirea din portofoliu: - vnzare - dare cu mprumut Reevaluarea (lunara) _ - dif nefav _ Ch - dif fav _ V - dif nefav _ + proviz - dif fav _ - proviz daca exista - dif nefav _ + proviz - dif fav _ - proviz daca exista Vnzare nu apar diferente (V / Ch) - dif nefav _ Ch - dif fav _ V -se anuleaza proviz constit - dif nefav _ Ch - dif fav _ V se anuleaza proviz constit Contabilitatea operatiunilor de vnzare si cumparare de titluri cu posibilitate de rascumparare !!! specific: clauza potrivit careia IC cedenta si rezerva dreptul de rascumparare _ nregistrari privind diferentele de curs si dobnzile: _ n conturile n afara bilantului _ n conturile bilantiere 37 Evidenta operatiunilor de vnzare - cumparare cu posibilitate de rascumparare: - conturi n afara bilantului: _ 9211 Titluri vndute cu posibilitatea de rascumparare (cont de activ) _ se debiteaza cu valoarea titlurilor vndute, scoase din activul IC, la pretul convenit _ se crediteaza cu titluri rascumparate _ 9221 Titluri cumparate cu posibilitatea de rascumparare (cont de pasiv) _ se crediteaza cu titlurile cumparate, intrare n activul IC, la pretul convenit _ se debiteaza cu titlurile rascumparate

Evidenta operatiunilor de vnzare - cumparare cu posibilitate de rascumparare: - conturi bilantiere (pentru nregistrarea diferentelor n contabilitatea cedentului): _ 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului _ se debiteaza cu diferentele favorabile de curs a titlurilor de tranzitie ce se nregistreaza lunar ca venituri _ se crediteaza cu diferentele nefavorabile, reprezentnd cheltuieli _ la rascumparare diferentele se regularizeaza n corespondenta cu conturile de titluri 38 Evidenta operatiunilor de vnzare - cumparare cu posibilitate de rascumparare: - conturi bilantiere (pentru nregistrarea diferentelor n contabilitatea cedentului): _ 3732 Diferentele privind vnzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare _ se nregistreaza diferentele constatate la data vnzarii ntre pretul de cesiune si valoarea contabila a titlurilor, astfel: _ daca PV > VC - diferenta favorabila - se nregistreaza n creditul contului n corespondenta cu conturile de trezorerie _ daca PV < VC - diferenta nefavorabila - se nregistreaza n debitul contului n corespondenta cu conturile de titluri _ la rascumparare nregistrarile sunt inverse celor aferente vnzarii Sinteza contului 3732: 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare dif nefav-vnzare (PV<VC) dif fav-la vnzare (PV>VC) dif fav-rascump (PV_R>VC) dif nefav-rascump (PV_R<VC) operatiuni cu - titluri cu posibilitate de rascumparare 39 Evidenta operatiunilor de vnzare - cumparare cu posibilitate de rascumparare: - conturile de regularizare - de delimitare n timp a cheltuielilor si a veniturilor din dobnzi: _ 377 Cheltuieli de platit - utilizat n contabilitatea cedentului _ 378 Venituri de primit - utilizat n contabilitatea cesionarului Exemplu - n contabilitatea cedentului: cesionarea titlurilor: 9211 Titluri vndute cu posibilitate de rascumparare = 999 Contrapartida PV 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) = 3021 Titluri de tranzactie sau 3031 Titluri de plasament sau 3041 Titluri de investitii VC 40 Exemplu - n contabilitatea cedentului:

- nregistrarea diferentei dintre pretul de vnzare si valoarea contabila - daca PV > VC: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) = 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare PV-VC - daca PV < VC: 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) VC-PV Exemplu - n contabilitatea cedentului: nregistrarea dobnzilor datorate aferente titlurilor vndute cu posibilitatea de rascumparare: % 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament 60342 Pierderi din cesiune = 377 Cheltuieli de platit 41 Exemplu - n contabilitatea cedentului: - reevaluarea lunara a titlurilor vndute cu posibilitatea de rascumparare: a) n cazul titlurilor de tranzactie nregistrarea diferentei de curs: - cursul creste _ curs > VC _ diferenta favorabila = V 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului = 7032 Venituri din titluri de tranzactie Dif fav (curs VC) - cursul scade _ curs < VC _ diferenta nefavorabila = Ch 6032 Pierderi din titluri de tranzactie = 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente afara bilantului Dif nefav (VC - curs) Exemplu - n contabilitatea cedentului: - reevaluarea lunara a titlurilor vndute cu posibilitatea de rascumparare: b) n cazul titlurilor de plasament / investitii nregistrarea provizioanelor pentru depreciere - cursul scade _ curs < VC _ diferenta nefavorabila = depreciere _ constituire provizioane 66311 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament = 3911 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament 66312 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii = 3912 Provizioane pentru

deprecierea titlurilor de investitii 42 Exemplu - n contabilitatea cedentului: - reevaluarea lunara a titlurilor vndute cu posibilitatea de rascumparare: b) n cazul titlurilor de plasament / investitii nregistrarea provizioanelor pentru depreciere - cursul scade _ curs > VC _ diferenta favorabila = apreciere _ diminuarea provizioanelor (daca exista) 3911 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament = 76311 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament 3912 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii = 76312 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii Exemplu - n contabilitatea cedentului: - exercitarea optiunii de rascumparare, achitarea dobnzilor: 999 Contrapartida = 9211 Titluri vndute cu posibilitatea de rascumparare PV % 3021 Titluri de tranzactie (sau 3031, 3041) 377 Cheltuieli de platit = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) VC Dob 43 Exemplu - n contabilitatea cedentului: - regularizarea diferentelor de pret: - daca PV > VC: 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare = 1111 Cont curent la BNR PV-VC - daca PV < VC: 1111 Cont curent la BNR = 3732 Diferente privind vnzarile de titluri cu posibilitatea de rascumparare VC-PV Exemplu - n contabilitatea cedentului: - regularizarea rezultatului reevaluarilor n cazul titlurilor de tranzactie: - crestere de valoare (curs > VC): 3021 Titluri de tranzactie = 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului curs-

VC - scadere de valoare (curs < VC): 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului = 3021 Titluri de tranzactie VCcurs 44 Exemplu - n contabilitatea cesionarului: - achizitionarea titlurilor: 999 Contrapartida = 9221 Titluri cumparate cu posibilitatea de rascumparare PV 3021 Titluri de tranzactie (sau 3031, 3041) = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) PV Exemplu - n contabilitatea cesionarului: - nregistrarea dobnzilor cuvenite: 378 Venituri de primit = 7032 Venituri din titluri de tranzactie (sau 7033, 7034) - cedarea titlurilor n cazul exercitarii optiunii de rascumparare si ncasarea dobnzilor: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) =% 3021 Titluri de tranzactie (sau 3031, 3041) 378 Venituri de primit PV dob 45 Contabilitatea operatiunilor cu titluri n contul altor banci sau al clientelei Evidenta: - conturi asemanatoare conturilor curente, avnd nsa o destinatie specifica titlurile: _ 331 Conturile societatilor bancare pentru operatiuni cu titluri n contul IC _ 335 Conturile clientelei - pentru operatiuni cu titluri n contul clientelei = conturi de pasiv: _ se crediteaza cu sumele primite de la IC / clientela pentru operatiunile cu titluri _ se debiteaza cu sumele de platit pentru achizitionarea de titluri Contabilitatea operatiunilor cu titluri n contul altor banci sau al clientelei _ 337 Creante si datorii atasate pentru soldurile conturilor IC / clientelei destinate efectuarii de operatiuni cu titluri, detaliat n: _3371 Creante atasate _3372 Datorii atasate _ 336 Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri detaliat n: _3361 Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri; _3362 Alte sume de ncasat privind operatiunile cu titluri; 46 Exemple:

nregistrarea sumelor primite: - de la alte IC: 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) = 331 Conturile societatilor bancare - de la clientela: 2511 Conturi curente = 335 Conturile clientelei Exemple: nregistrarea sumelor de platit societatilor de bursa pentru titlurile cumparate: - n contul altei IC: 331 Conturile societatilor bancare = 333 Conturile societatilor de bursa - n contul clientelei: 335 Conturile clientelei = 333 Conturile societatilor de bursa nregistrarea comisioanelor retinute pentru operatiunile privind titlurile: % 331 Conturile societatilor bancare 335 Conturile clientelei = 7083 Comisioane din activitatile de asistenta si consultanta 47 Exemple: nregistrarea sumelor platite n contul clientelei / altor IC (reprezentnd rambursari de mprumuturi aferente obligatiunilor si altor titluri emise de clientela si de alte IC) 3362 Alte sume de ncasat privind titlurile = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) Recuperarea sumelor de ncasat din conturile IC / clientelei % 331 Conturile societatilor bancare 335 Conturile clientelei = 3362 Alte sume de ncasat privind titlurile Exemple: nregistrarea sumelor ncasate n contul IC / clientelei (privind rambursari de obligatiuni si de alte titluri) 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) = 3361 Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri Virarea sumelor ncasate n conturile IC / clientelei: 3361 Alte sume de platit privind titlurile =% 331 Conturile societatilor bancare 335 Conturile clientelei 48 Exemple: nregistrarea dobnzilor acordate pentru soldurile creditoare ale conturilor IC / clientelei: 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri = 3372 Datorii atasate nregistrarea dobnzilor cuvenite pentru creantele IC din sumele de ncasat sau alte decontari privind titlurile: 3371 Creante atasate = 7037 Venituri diverse din operatiuni cu titluri Contabilitatea emisiunii de titluri _ Emisiunile de titluri = mprumuturi pe termen scurt, mediu si lung pentru asigurarea necesitatilor de lichiditati.

Titlurile care pot fi emise n acest scop sunt: _ titluri de piata interbancara _ titluri de creante negociabile _ obligatiuni _ alte titluri. 49 Contabilitatea emisiunii de titluri _ Titlurile de piata interbancara = mprumuturi interbancare pe baza de certificate interbancare, bilete la ordin negociabile _ Titlurile de creante negociabile = certificate de depozit si alte instrumente emise de societatile bancare, pentru obtinerea de mprumuturi, pe termen scurt si mijlociu _ Alte datorii constituite prin titluri = datorii ale IC din emisiunile de bilete la ordin privind operatiunile de factoring, precum si alte datorii nenominalizate Contabilitatea emisiunii de titluri Evidenta: _ contul 321 Titluri de piata interbancara detaliat n: _ 3211 Titluri de piata interbancara _ 3217 Datorii atasate _ contul 322 Titluri de creante negociabile detaliat n: _ 3221 Titluri de creante negociabile _ 3227 Datorii atasate _ contul 326 Alte datorii constituite pe titluri detaliat n: _ 3261 Alte datorii constituite pe titluri _ 3267 Datorii atasate 50 Contabilitatea emisiunii de titluri Conturile de titluri: _ se crediteaza cu valoarea mprumuturilor obtinute prin emisiunile de titluri _ se debiteaza cu rambursarile de mprumuturi _ soldul creditor = valoarea mprumuturilor obtinute prin emisiunile de titluri, nerambursate Conturile de datorii atasate: _ se crediteaza cu dobnzile datorate, neajunse la scadenta, aferente mprumuturilor obtinute prin emisiunile de titluri _ se debiteaza cu dobnzile platite _ soldul creditor = valoarea dobnzilor calculate si neplatite Exemple: nregistrarea emisiunii de titluri de piata interbancara cu dobnzile platite n avans: % 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) 375 Cheltuieli nregistrate n avans = 3211 Titluri de piata interbancara sau 3221 Titluri de creante negociabile Esalonarea lunara la cheltuieli a dobnzilor platite n avans: % 60361 Dobnzi privind titluri de piata interbancara 60362 Dobnzi privind titluri de creante negociabile = 375 Cheltuieli nregistrate n avans 51 Exemple: nregistrarea lunara a dobnzilor calculate si neajunse la scadenta 60361 Dobnzi privind titluri de piata interbancara = 3217 Datorii atasate

60362 Dobnzi privind titluri de creante negociabile = 3227 Datorii atasate Rambursarea mprumutului (rascumpararea titlurilor emise): 3211 Titluri de piata interbancara sau 3221 Titluri de creante negociabile = 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) Contabilitatea obligatiunilor Obligatiunile = titluri de valoare purtatoare de venituri fixe sub forma de dobnzi Clasificarea obligatiunilor: _ n functie de finalitatea lor: _ obligatiuni rambursabile (neconvertibile n actiuni) _ obligatiuni convertibile n actiuni _ Obligatiunile rambursabile - la scadenta creditorului i se achita valoarea de rambursare (cele mai frecvent ntlnite) _ Obligatiunile convertibile n actiuni - n cadrul unui interval, stabilit prin contract, creditorul si poate manifesta optiunea de convertire a obligatiunilor n actiuni 52 Contabilitatea obligatiunilor _ n functie de pretul mprumutului: _ obligatiuni purtatoare de dobnzi _ obligatiuni cu prime de emisiune _ obligatiuni cu prime de rambursare _ Prima de emisiune = VN - VE - se acorda cu ocazia primirii mprumutului prin deducerea acesteia din VN a obligatiunii - n acest caz: VE = VN - PE, iar VR = VN _ Prima de rambursare = VR - VN - se acorda cu ocazia rambursarii mprumutului, ca un adaos la valoarea nominala Contabilitatea obligatiunilor Evidenta obligatiunilor - contul 325 Obligatiuni detaliat n: _ 3251 Obligatiuni reflecta mprumuturile obtinute prin emisiunea de obligatiuni _ 3257 Datorii atasate reflecta dobnzile datorate la mprumuturile primite pe baza emisiunii de obligatiuni Evidenta primelor - contul 374 Cheltuieli de repartizat, cont de activ, detaliat n : _ 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix _ 3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix _ 3749 Alte cheltuieli de repartizat 53 Exemple: Emisiunea de obligatiuni cu prime de emisiune / de rambursare: % 1111 Cont curent la BNR (sau 121, 122) sau 3556 Alti debitori diversi 3741 Prime de emisiune privind titluri cu venit fix 3742 Prime de rambursare privind titluri cu venit fix = 3251 Obligatiuni VR VE (VN-VE) - incasare imediata - prin subscriere PE (VN-VE)

PR (VR-VN) Exemple: nregistrarea lunara a dobnzilor datorate (calculate la VN): 60363 Dobnzi privind obligatiunile = 3257 Datorii atasate Amortizarea lunara a primelor: 60369 Alte cheltuieli privind datoriile pe titluri =% 3741 Prime de emisiuni privind titlurile cu venit fix 3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix 54 Exemple: Obligatiunile convertibile n actiuni VN actiuni < VN obligatiuni convertite n actiuni _ diferenta = prime de conversie a obligatiunilor n actiuni contul 5115 nregistrarea optiunii de conversie a obligatiunilor n actiuni: - obligatiuni fara prime: 3251 Obligatiuni = % 5012 Capital subscris varsat 5115 Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni Exemple: nregistrarea optiunii de conversie a obligatiunilor n actiuni: - obligatiuni cu prime (de emisiune si de rambursare) : 3251 Obligatiuni =% 5012 Capital subscris varsat 5115 Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni 3741 Prime de emisiune privind titluri cu venit fix 3742 Prime de rambursare privind titluri cu venit fix 7036 Venituri din datoriile constituite pe titluri VR VN actiuni VE oblig VN act PE neamortiz PR neamortiz PE + PR amortiz 55 Contabilitatea valorilor primite la ncasare Evidenta contul 371 Valori primite la ncasare (cont de regularizare - de activ) - nregistrarea valorilor primite la ncasare: 371 Valori primite la ncasare = 2511 Conturi curente - ncasarea valorilor primite la ncasare (cecurilor sau a altor valori): 1111 Cont curent la BNR (sau 2511, 341) = 371 Valori primite la ncasare Contabilitatea valorilor primite la ncasare - nregistrarea cecurilor care nu au fost decontate imediat, refuzate la plata, a caror valoare nu a putut fi recuperata: % 1611 Valori de recuperat 2611 Valori de recuperat = 371 Valori primite la ncasare 56

Contabilitatea creantelor restante si ndoielnice privind titlurile Creantele restante si ndoielnice pot fi aferente: _ titlurilor primite n pensiune livrata _ titlurilor de tranzactie _ titlurilor de plasament _ titlurilor de investitii Contabilitatea creantelor restante si ndoielnice privind titlurile _ Creantele si dobnzile restante - se constituie din: _ titlurile nerambursate la termen _ dobnzile calculate (scurse) la acestea si neachitate, pentru care se calculeaza, de regula, dobnzi majorate, penalizatoare _ Creantele si dobnzile ndoielnice - se constituie din: _ titlurile nerambursate n termen _ dobnzile aferente prezinta un grad mai mare de risc de ncasare, ca urmare a actionarii n justitie 57 Contabilitatea creantelor restante si ndoielnice privind titlurile Simbolul conturilor 3 titluri _--------X 8 X X------_ " 1 creante 2 dobnzi 1 restante 2 - ndoielnice 7 creante atasate (celor restante sau ndoielnice) = dobnzi penalizatoare Contabilitatea creantelor restante si ndoielnice privind titlurile Evidenta creantelor restante / ndoielnice: Creantele restante (3811): _ se debiteaza cu titlurile nerambursate la scadenta trecute la restanta _ se crediteaza cu: _ creantele restante rambursate _ creantele restante trecute n litigiu (la ndoielnice) _ soldul debitor = valoarea creantelor nerambursate la termen Creantele ndoielnice (3821): _ se debiteaza cu titlurile nerambursate la scadenta sau trecute la restanta pentru care s-au deschis actiuni judecatoresti (aflate n litigiu) _ se crediteaza cu creantele ndoielnice rambursate _ soldul debitor = valoarea creantelor n litigiu 58 Contabilitatea creantelor restante si ndoielnice privind titlurile Evidenta dobnzilor restante / ndoielnice: _ contul 3812 Dobnzi restante si 3822 Dobnzi ndoielnice - reflecta dobnzile aferente titlurilor trecute similar acestora n categoria creantelor restante / ndoielnice Evidenta creantelor atasate restante / ndoielnice: _ contul 3817 Creante atasate si 3827 Creante atasate - reflecta drepturile IC (dobnzile penalizatoare) calculate asupra creantelor si dobnzilor restante / ndoielnice Exemple - creantele restante / ndoielnice: Trecerea la restante a creantelor din titluri: 3811 Creante restante = % 30111 Titluri primite n pensiune livrata 3021 Titluri de tranzactie 3031 Titluri de plasament 3041 Titluri de investitii

Trecerea n litigiu a creantelor restante nencasate: 3821 Creante ndoielnice = 3811 Creante restante 59 Exemple - creantele restante / ndoielnice: Trecerea la restante a dobnzilor aferente titlurilor: 3812 Dobnzi restante = % 30117 Creante atasate 3027 Creante atasate 3037 Creante atasate 3047 Creante atasate Trecerea n litigiu a dobnzilor restante nencasate: 3822 Dobnzi ndoielnice = 3812 Dobnzi restante Exemple - creantele restante / ndoielnice: nregistrarea creantelor atasate (dobnzi penalizatoare) aferente createlor si dobnzilor restante / ndoielnice: % 3817 Creante atasate 3827 Creante atasate = 7038 Dobnzi din creante restante si ndoielnice Trecerea la pierderi a creantelor restante / ndoielnice neacoperite: % 667 Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane 668 Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane 6494 Pierderi din debitori diversi = 381 Creante restante sau 382 Creante ndoielnice 60 Contabilitatea provizioanelor privind titlurile Provizioane privind titlurile se constituie pentru: _ titluri de plasament n cazul scaderii cursului titlurilor _ titluri de investitii - numai n caz de insolvabilitate sau de stare de faliment a emitentului. Evidenta: _ contul 3911 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament _ contul 3912 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii - detaliate pe feluri de titluri: _ efectelor publice si a altor valori asimilate _ obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix _ actiunilor si a altor titluri cu venit variabil Provizioane pentru creante restante si ndoielnice _ contul 399 Provizioane pentru creante restante si ndoielnice Contabilitatea provizioanelor privind titlurile Toate aceste conturi: _ se crediteaza la constituirea sau majorarea valorii lor n corespondenta cu conturi de cheltuieli aferente provizioanelor: _ 6631 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor _ 6637 Cheltuieli cu provizioane pentru creante ndoielnice _ se debiteaza cu sumele reprezentnd reluarea (anularea sau diminuarea) valorii provizioanelor, n corespondenta cu conturi de venituri din provizioane: _ 7631 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor _ 7637 Venituri din provizioane pentru creante ndoielnice _ soldurile creditoare = valoarea provizioanelor constituite 61 Exemple: - constituirea sau majorarea provizioanelor:

6637 Cheltuieli cu provizioane pentru creante ndoielnice = 399 Provizioane pentru creante ndoielnice 6631 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor = 391 Provizioane pentru deprecierea titlurilor - diminuarea sau anularea provizioanelor: 399 Provizioane pentru creante ndoielnice = 7637 Venituri din provizioane pentru creante ndoielnice 391 Provizioane pentru deprecierea titlurilor = 7631 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor Exemplu Titluri de plasam n devize - actiuni Nr. crt Operatiune Pret/actiune Curs valutar 1 Cump 10 actiuni - ch de achizitie = 5$ 100 $/actiune 2,5 Ron/$ 2 ncas divid. = 100$ 2,51 Ron/$ 3a Vnzare 4 actiuni 120 $/actiune 2,51 Ron/$ 3b Vnzare 2 actiuni 90 $/actiune 2,51 Ron/$ 62 Exemplu Titluri de plasam n devize - actiuni 1. Cumparare actiuni Nr. crt Operatiune Pret/actiune Curs valutar 1 Cump 10 actiuni - ch de achizitie = 5$ 100 $/actiune 2,5 Ron/$ 30313 Actiuni si alte titluri cu venit variabil = 1111 Cont curent la BNR 1.000 $ Exemplu Titluri de plasam n devize - actiuni - nregistrarea cheltuielilor de achizitie: 3721 Pozitie de schimb = 1111 Cont curent la BNR 5$ 60322 Costuri de tranzactionare = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 12,5 2. ncasarea dividendelor (100 $ - cursul valutar = 2,51 Ron/$) 1111 Cont curent la BNR = 3721 Pozitie de schimb 100 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 70333 Dividende si venituri asimilate 251 63 Exemplu Titluri de plasam n devize - actiuni 3. Vnzarea Nr. crt Operatiune Pret/actiune Curs valutar Valoarea contabila = 100 $/actiune 3a Vnzare 4 actiuni 120 $/actiune 2,51 Ron/$ 3b Vnzare 2 actiuni 90 $/actiune 2,51 Ron/$ 3a) PV > VC _ diferenta favorabila 1111 Cont curent la BNR

=% 30313 Actiuni si alte titluri cu venit variabil 3721 Pozitie de schimb 480 $ 400 $ 80 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 70336 Venituri din cesiune 200,8 Exemplu Titluri de plasam n devize - actiuni 3. Vnzarea Nr. crt Operatiune Pret/actiune Curs valutar Valoarea contabila = 100 $/actiune 3a Vnzare 4 actiuni 120 $/actiune 2,51 Ron/$ 3b Vnzare 2 actiuni 90 $/actiune 2,51 Ron/$ 3b) PV < VC _ diferenta nefavorabila % 1111 Cont curent la BNR 3721 Pozitie de schimb = 30313 Actiuni si alte titluri cu venit variabil 200 $ 180 $ 20 $ 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 50,2 64 Exemplu - Titluri de plasam - obligatiuni Nr. crt Operatiune Pret/obligatiune Curs valutar 1 Cump 200 obligat. - ch de achiz = 100 $ - dob scurse = 500 $ 10 $/obligatiune 2,5 Ron/$ 2 nreg dobnzi = 100$ 2,6 Ron/$ 3a Vnzare 100 oblig - dob scurse = 300 $ 9 $/obligatiune 2,6 Ron/$ 3b Vnzare 10 oblig - dob scurse 30 $ 12 $/obligatiune 2,6 Ron/$ Exemplu - Titluri de plasam - obligatiuni 1. Cumparare obligatiuni Nr. crt Operatiune Pret/obligatiune Curs valutar 1 Cump 200 obligat. - ch de achiz = 100 $ - dob. scurse = 500 $ 10 $/obligatiune 2,5 Ron/$ % 30312 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 3037 Creante atasate = 1111 Cont curent la BNR 2.500 $ 2.000 $

500 $ 65 Exemplu - Titluri de plasam - obligatiuni - nregistrarea cheltuielilor de achizitie: 3721 Pozitie de schimb = 1111 Cont curent la BNR 100 $ 60322 Costuri de tranzactionare = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 250 2. nregistrarea dobnzilor cuvenite (100 $ - cursul valutar = 2,6 Ron/$) 3037 Creante atasate = 3721 Pozitie de schimb 100 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 70331 Dobnzi 260 3. Vnzarea Nr. crt Operatiune Pret/obligatiune Curs valutar Valoarea contabila = 10 $/obligatiune 3a Vnz 10 oblig - dob scurse 30 $ 12 $/obligatiune 2,6 Ron/$ 3b Vnz 100 oblig - dob scurse = 300$ 9 $/obligatiune 2,6 Ron/$ 3a) PV > VC _ diferenta favorabila 1111 Cont curent la BNR =% 30312 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 3037 Creante atasate 3721 Pozitie de schimb 150 $ 100 $ 30 $ 20 $ 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 70336 Venituri din cesiune 52 66 3. Vnzarea Nr. crt Operatiune Pret/obligatiune Curs valutar Valoarea contabila = 10 $/obligatiune 3a Vnz 10 oblig - dob scurse 30 $ 12 $/obligatiune 2,6 Ron/$ 3b Vnz 100 oblig - dob scurse = 300 $ 9 $/obligatiune 2,6 Ron/$ 3b) PV < VC _ diferenta nefavorabila % 333 Conturile societatilor de bursa 3721 Pozitie de schimb = 30312 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 1.000 $ 900 $ 100 $ 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb 260

Capitolul Contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor

IX

 -

Structura cheltuielilor i organizarea contabilit ii lor Recunoastere n CPP cnd a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare, aferente diminu rii unui activ sau cre terii unei datorii, iar aceast reducere poate fi evaluat credibil conturile de cheltuieli - func ioneaz dup regulile specifice conturilor de activ se debiteaz cu cheltuielile efectuate, dup natura lor, se crediteaz iar la data nchiderii (lunar sau anual) n coresponden pierdere. cu contul de sintez a rezultatelor 591 Profit sau

 

Structura cheltuielilor i organizarea contabilit ii lor Varietatea mare a cheltuielilor a determinat sistematizarea conturilor ntr-un num r de nou grupe, dup cum urmeaz : 60 Cheltuieli de exploatare ; 61 Cheltuieli cu personalul; 62 Cheltuieli cu impozite, taxe i v rs minte asimilate; 63 Cheltuieli cu materiale, lucr ri i servicii executate de ter i; 64 Cheltuieli diverse de exploatare; 65 Cheltuieli cu amortiz rile privind imobiliz rile corporale i necorporale; 66 Cheltuieli cu provizioane i pierderi din crean e nerecuperabile; 67 Cheltuieli extraordinare, 69 Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite.

 

Cheltuielile de exploatare formate din: dobnzi i comisioane, pierderi din cesiuni de titluri, pierderi din opera iuni de schimb valutar conturile de cheltuieli privind dobnzile

- se debiteaz cu dobnzile suportate de banc n coresponden

cu

conturile de datorii ata ate fiec rui cont de mprumut, pentru cele calculate i neajunse la scaden , contul 375 Cheltuieli nregistrate n avans, pentru cele pl tite cu anticipa ie contul 3722 Contravaloarea pozi iei de schimb, pentru echivalentul n Ron al dobnzilor datorate n devize

Exemplu = % 1327 Datorii ata ate (dob calc neajunse la scad) 375 Ch nreg n avans (dob pl tite anticip) 3722 Contraval poz de schimb (echiv Ron al dob dat n devize)

6013 Dob la depoz IC

 

Cheltuielile de exploatare cheltuielile cu comisioanele

- se nregistreaz n coresponden cu conturile curente sau de corespondent bancar, cele care au fost achitate contul 377 Cheltuieli de pl tit cele calculate i neachitate contul 3722 Contravaloare pozi iei de schimb cu echivalentul n Ron al celor datorate n devize Exemplu 6029 Comisioane = % 1111 Cont curent la BNR 377 Cheltuieli de pl tit 3722 Contraval poz de schimb  Cheltuielile de exploatare Conturi de pierderi 6032 Pierderi la titlurile de tranzac ie - reflect diferen ele nefavorabile dintre contul de achizi ie i pre ul de vnzare al titlurilor 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament - reflect diferen ele nefavorabile ntre valoarea contabil cesiune al titlurilor de plasament Alte cheltuieli de exploatare bancar se contabilizeaz cu ajutorul conturilor: 6092 Cota-parte privind activit ile i activele controlate n comun - reflect sumele datorate altor b nci pentru cheltuielile efectuate de acestea pentru unele lucr ri realizate n comun (exemplu c r i de credit) 6093 Venituri retrocedate privind activit ile i activele controlate n comun - reflect cedarea unei par i din veniturile realizate de banca, pentru opera iunile efectuate n comun cu alte b nci 6099 Cheltuieli diverse de exploatare - reflect costurile aferente valorilor din aur, metale si pietre pretioase vandute sau constate lipsa la inventariere. Cheltuielile Cheltuieli cu impozite, taxe i v rs minte asimilate cu personalul i pre ul de

formate din: - valoarea remunera iilor datorate salaria ilor, - valoarea contribu iilor suportate de banc privind asigurarea i protec ia social - valoarea impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate

se nregistreaz n corespondent cu conturile adecvate, de datorii, din clasa 3 de : contul 3511 Personal salarii datorate contul 35191 Alte datorii n leg tur cu personalul contul 3722 Contravaloarea pozi iei de schimb etc.

respectiv contul 3536 Alte impozite, taxe i v rs minte asimilate  Cheltuieli cu materialele, lucr ri i servicii prestate de ter i formate din: valoarea consumurilor de materiale nregistrate n coresponden a cu conturile de stocuri uzura obiectelor de inventar n coresponden cu contul adecvat valoarea lucr rilor i serviciilor prestate de ter i (lucr ri de ntre inere i repara ii, livr ri de energie i ap , servicii po tale i de telecomunica ii, servicii de transport etc.) n coresponden a cu contul 3566 Al i creditori diver i, cu conturile de trezorerie sau alte conturi.  Cheltuielile diverse de exploatare formate din: venituri retrocedate din exploatare nebancar cote p r i din cheltuielile de exploatare bancar suportate de banc pentru opera iunile nebancare efectuate n comun. pierderile din cesiunea imobiliz rilor necorporale i corporale (= valoarea neamortizat a imobiliz rilor cedate sau scoase n eviden a) pierderile din cesiunea imobiliz rilor financiare (= diferen ele nefavorabile dintre valoarea contabil imobiliz rilor financiare cedate). Cheltuielile Cheltuielile Cheltuielile Cheltuieli financiare din nebancare opera iuni i institu iile ntre de cu cu amortiz rile provizioanele privind i imobiliz rile pierderile din necorporale crean e i pre ul de vnzare al

corporale nerecuperabile extraordinare institu iile credit

Cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite  Structura veniturilor i organizarea contabilit ii lor Recunoastere n CPP

cnd a avut loc o cre tere a beneficiilor economice viitoare (altele dect cele provenind din contribu ii ale ac ionarilor sau asocia ilor) aferente cre terii unui activ sau diminu rii unei datorii, iar aceast cre tere poate fi evaluat credibil. Veniturile = expresia valoric a serviciilor efectuate de banc al c ror termen de exigibilitate expir n cursul exerci iului financiar, la care se adaug , n vederea calcul rii rezultatului, unele venituri excep ionale i din reluarea provizioanelor i a rezervelor pentru riscul de credit.

- n propor ii covr itoare veniturile b ncilor sunt formate din dobnzi i comisioane.  Veniturile din comisioane Recunoa terea veniturilor aferente comisioanelor pentru serviciile financiare prestate de c tre institu ii depinde de natura economic a acestora. Dup natura economic , comisioanele se clasific n trei categorii: comisioane ce sunt parte integrant a ratei efective a dobnzii unui anumit instrument financiar, comisioanele c tigate pe m sura prest rii serviciilor comisioanele c tigate la ndeplinirea unei obliga ii contractuale principale. Tratamentul contabil aplicabil comisioanelor pentru serviciile financiare prestate se stabile te n func ie de modul de ncadrare al respectivelor comisioane  Veniturile din comisioane a) Comisioanele ce sunt parte integrant a ratei efective a dobnzii unui instrument financiar, cuprind: comisioane aferente acord rii de credite, care pot reprezenta o compensa ie pentru activit i cum ar fi evaluarea situa iei financiare a debitorului, evaluarea i nregistrarea garan iilor, colateralelor i a altor contracte similare, negocierea clauzelor aferente instrumentului, elaborarea i procesarea documentelor, precum i ncheierea tranzac iei; comisioane de angajament primite pentru acordarea unui credit, cnd este probabil acordarea unui credit; etc.) Aceste comisioane, mpreun cu costurile de tranzac ie aferente, pot fi amnate i recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobnzi, fie prin metoda liniar , fie prin metoda dobnzii efective. Veniturile din comisioane Costurile de tranzac ie aferente sunt costuri direct atribuibile acord rii de credite care nu ar fi ap rut dac institu ia nu ar fi acordat creditul respectiv. Costurile de tranzac ie includ onorariile i comisioanele pl tite ter ilor (agen i, consilieri etc.) i nu includ costuri de finan are sau costuri interne administrative. Comisioanele ncasate ce sunt parte integrant a ratei efective a dobnzii se nregistreaz n creditul contului "Venituri nregistrate n avans", urmnd a fi recunoscute n conturile de venituri din dobnzi din clasa 7 pe durata derul rii creditului. Costurile de tranzac ie se nregistreaz n debitul contului "Cheltuieli nregistrate n avans", urmnd a diminua corespunz tor conturile de venituri din dobnzi din clasa 7. Veniturile din comisioane Metoda ratei efective a dobnzii este o metod de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare i de alocare a veniturilor sau cheltuielilor cu dobnzile n perioada relevant . Rata efectiv a dobnzii reprezint rata care actualizeaz exact fluxurile viitoare preconizate ale pl ilor sau sumelor primite n numerar pe durata de via a teptat a instrumentului financiar (sau, dac este cazul, pe o durat mai scurt ), la valoarea net a activului financiar sau a datoriei financiare; Veniturile din comisioane

 

 

b) Comisioanele c tigate pe m sura prest rii serviciilor cuprind:

comisioane pentru administrarea unui credit, comisioane de angajament pentru acordarea unui credit, cnd este improbabil acordarea creditului etc.) Acestea sunt ncasate n avans sau la momentul recunoa terii ini iale a creditului/angajamentului i se nregistreaz n creditul contului "Venituri nregistrate n avans", urmnd a fi recunoscute n conturile de venituri din comisioane din clasa 7 pe m sura prest rii serviciilor sau pe parcursul perioadei de angajament; Veniturile din comisioane

c) Comisioanele c tigate la ndeplinirea unei obliga ii contractuale principale cuprind: comisioane de alocare a ac iunilor unui client, comisioane de plasament pentru intermedierea unui mprumut ntre un debitor i un investitor comisioane pentru mprumuturi sindicalizate etc. Acestea sunt recunoscute ca venit la ndeplinirea presta iei semnificative, dat la care se nregistreaz n conturile de venituri din comisioane din clasa 7.  Structura veniturilor i organizarea contabilit ii lor Contabilitatea veniturilor - conturile din clasa 7 Venituri: 70 Venituri din activitatea de exploatare: 74 Venituri diverse din exploatare; 76 Venituri din provizioane i recuper ri de crean e amortizate; 77 Venituri extraordinare; 78 Venituri din opera iuni ntre institu iile financiare nebancare i institu iile de credit   Venituri din activitatea de exploatare au ponderea valoric cea mai mare n totalul veniturilor i structura cea mai variat ponderea cea mai mare o de in veniturile din dobnzi i din comisioane. Conturile de venituri din dobnzi se crediteaz n coresponden cu: contul de crean e ata ate fiec rui credit acordat, cu dobnzile calculate i neajunse la scaden contul 376 Venituri nregistrate n avans, cu cotele valorice virate periodic la venituri din dobnzile ncasate anticipat contul 3722 Contravaloarea pozi iei de schimb cu echivalentul n Ron al dobnzilor n devize.  Venituri din activitatea de exploatare Conturile de venituri din comisioane se crediteaz n corespondent cu: conturile curente sau de corespondent bancar pentru comisioanele ncasate; contul 378 Venituri de primit, cu comisioanele calculate i nc nencasate; contul 3722 Contravaloarea pozi iei de schimb cu echivalentul n Ron al comisioanelor n devize.

 

Venituri din activitatea de exploatare n categoria veniturilor din exploatare bancar se mai cuprind: veniturile din opera iuni cu titluri cuprind: veniturile din dobnzi sau dividende, precum i din diferen ele favorabile din cesiunea titlurilor (pre de cesiune - valoarea contabil veniturile din opera iunile de schimb valutar veniturile din opera iunile n afara bilan ului veniturile din presta ii de servicii financiare alte venituri din activitatea de exploatare bancar .

 

Venituri diverse din exploatare Sunt formate din: cheltuielile refacturate (transfer de cheltuieli) societ ilor din cadrul grupului sau altor societ ii bancare pentru opera iunile efectuate n comun, care se nregistreaz n creditul contului de venituri n coresponden cu contul de crean e 378 Venituri de primit. veniturile din cesiunea imobiliz rilor, din produc ia de imobiliz ri, din subven ii i alte venituri.

 

Veniturile din provizioane i recuper ri de crean e amortizate Se constituie ca urmare a : diminu rii provizioanelor ca urmare a ced rii sau scoaterii din eviden provizioanele, ca urmare a diminu rii riscurilor sau a deprecierilor reversibile anul rii provizioanelor r mase f r obiect. contul 7495 Venituri privind bunurile mobile i imobile din executarea crean elor a activelor pentru care s-au constituit

- se crediteaz cu pre ul de vnzare al bunurilor provenite din executarea crean elor, vndute n coresponden cu: contul 3566 Al i creditori diver i n cazul n care vnzarea se face n Ron contul 3722 Contravaloarea pozi ie de schimb n cazul vnz rilor n valut . Veniturile Venituri din operatiuni intre institutiile financiare nebancare si institutiile de credit contul 771Venituri din subven ii pentru evenimente extraordinare i altele asimilate cu conturile de lichidit i ncasate sau n coresponden cu contul de crean e 3556 Al i extraordinare

- se crediteaza, n general, n coresponden debitori diver i de la care urmeaz a se ncasa.  

dobanzi si venituri asimilate aferente conturilor institutiilor financiare nebancare. Exemple nregistrarea cheltuielilor cu combustibilii

6312 Cheltuieli privind combustibilii = 362 Materiale nregistrarea cheltuielilor cu apa i energia

6342 Cheltuieli privind energia i apa = 3566 Al i creditori diver i

nregistrarea cheltuielilor cu telefoanele:

6343 Ch po tale i taxe de telecom = 3566 Al i creditori diver i nregistrarea cheltuielilor de reclam i publicitate

635 Ch de protocol, reclam  Exemple

i public = 3566 Al i creditori diver i

nreg pierderilor din ces titl ce reprez p r i n cadrul soc com legate = 411 P r i n soc com legate

645 Pierderi din cedarea p r ilor n cadrul soc com legate, a titl de partic i a titl activ de portof 

nregistrarea Ch cu amortiz imob corp din afara activ de expl bancar

652 Ch cu amortiz imob corp = 4612 Amortizarea imobiliz rilor corporale nregistrarea veniturilor din cesiunea imobiliz rilor

3556 Al i deb diver i = 746 V din cedarea i casarea imob corp i necorp nregistrarea V din valorificarea unor bunuri la executarea garan iilor

3556 Al i deb diver i = 7495 V priv bun mobile i imob din exec crean elor Capitolul Sinteza contabil bancar  Necesitatea i structura lucr rilor de sintez contabil Situa iile de sintez contabil se ntocmesc: periodic - semestrial i anual ori de cte ori o anumit situa ie o cere (emisiunea de noi ac iuni, fuziunea restructurarea, schimbarea conducerii unit ilor etc.) Informa iile din situa iile de sintez sunt grupate: pe exerci ii financiare (an de raportare i an precedent) pentru a crea posibilitatea urm ririi evolu iei patrimoniului ntr-o oarecare dinamic pe feluri de credite i mprumuturi, n Ron i n devize, pe destina ii, pe grupe clien i reziden i sau nereziden i i n func ie de multe alte caracteristici.  Necesitatea i structura lucr rilor de sintez contabil Principalii utilizatori ai informa iilor cuprinse n bilan ul contabil al societ ilor bancare sunt: Consiliul de administra ie al b ncilor; Ac ionarii datori s cunoasc modelul de utilizare a aportului lor bancar; Banca Na ional a Romniei ca i centru de emisiune i control al circula iei monetare; Organele financiare ca i organe de colectare a veniturilor bugetare; X

Clien ii bancari, debitori sau creditori, deponen i n conturi curente sau depozite; Societ ile bursiere; Societ ile bancare cu care banca intr n rela ii de creditare i mprumut, opera iuni cu titluri i alte afaceri.  Necesitatea i structura lucr rilor de sintez contabil Institu iile de credit ntocmesc situa ii financiare anuale care cuprind: bilan , cont de profit i pierdere, situa ia modific rilor capitalurilor proprii, situa ia fluxurilor de numerar, notele explicative. Subunit ile f r personalitate juridic , care apar in institu iilor de credit, persoane juridice romne, organizeaz i conduc contabilitatea proprie la nivel de balan de verificare, dac sunt mputernicite n acest sens de c tre conducerea institu iei, f r a ntocmi situa ii financiare Necesitatea i structura lucr rilor de sintez contabil Situa iile financiare anuale = un tot unitar

 

- ofer o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi iei financiare, profitului sau pierderii i fluxurilor de trezorerie ale institu iei de credit. - trebuie nso ite de o declara ie scris de asumare a r spunderii conducerii persoanei juridice pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale n conformitate cu reglement rile n vigoare.  Necesitatea i structura lucr rilor de sintez contabil Formatul bilan ului i al contului de profit i pierdere nu poate fi modificat de la un exerci iu financiar la altul - abaterile excep ionale trebuie men ionate n notele explicative pt fiecare element trebuie prezentat valoarea aferent elementului corespondent pentru exerci iul financiar precedent  Bilan ul contabil Bilan ul

= documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ - grupate dup natur datorii grupate dup natur i lichiditate i exigibilitate.

capital propriu ale institu iei de credit la sfr itul exerci iului financiar

 

Bilan ul contabil Un activ = o resurs controlat de c tre o institu ie de credit ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se a teapt s genereze beneficii economice viitoare pentru institu ia de credit i al c rui cost poate fi evaluat n mod credibil; O datorie = o obliga ie actual a institu iei de credit ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea c reia se a teapt s rezulte o ie ire de resurse care ncorporeaz beneficii economice; Capitalurile proprii = interesul rezidual al ac ionarilor n activele unei institu ii de credit dup deducerea tuturor datoriilor sale. Formatul bilan ului

 Activ

1. Casa, disponibilit i la b nci centrale 2. Efecte publice i alte titluri acceptate pentru refinan are la b ncile centrale: (a) efecte publice i valori asimilate (b) alte titluri acceptate pentru refinan are la b ncile centrale 3. Crean e asupra institu iilor de credit: (a) la vedere (b) alte crean e 4. Crean e asupra clientelei 5. Obliga iuni i alte titluri cu venit fix: (a) emise de organisme publice; (b) emise de al i emiten i, din care: - obliga iuni proprii 6. Ac iuni i alte titluri cu venit variabil

 Activ

Formatul bilan ului

7. Participa ii, din care: - participa ii la institu iile de credit 8. P r i n cadrul societ ilor comerciale legate, din care: - p r i n cadrul institu iilor de credit 9. Imobiliz ri necorporale, din care: - cheltuieli de constituire - fondul comercial, n m sura n care a fost achizi ionat cu titlu oneros 10. Imobiliz ri corporale, din care: - terenuri i construc ii utilizate de institu ia de credit n scopul desf ur rii activit ilor proprii

11. Capital subscris nev rsat 12. Alte active 13. Cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate Pasiv 1. Datorii privind institu iile de credit: (a) la vedere (b) la termen 2. Datorii privind clientela: (a) depozite, din care: - la vedere - la termen (b) alte datorii, din care: - la vedere - la termen 3. Datorii constituite prin titluri: (a) titluri de pia (b) alte titluri 4. Alte pasive Pasiv Formatul bilan ului interbancar , obliga iuni, titluri de crean negociabile n circula ie Formatul bilan ului

5. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate 6. Provizioane: (a) provizioane pentru pensii i obliga ii similare (b) provizioane pentru impozite (c) alte provizioane 7. Datorii subordonate 8. Capital subscris 9. Prime de capital 10. Rezerve 11. Rezerve din reevaluare

12. Ac iuni proprii 13. Rezultatul reportat 14. Rezultatul exerci iului financiar Formatul bilan ului

Elemente n afara bilan ului 1. Datorii contingente, din care: - accept ri i andos ri - garan ii i active gajate 2. Angajamente, din care: - angajamente aferente tranzac iilor de vnzare cu posibilitate de r scump rare Bilan ul contabil

Valori ce trebuie s fie prezentate n notele explicative: Active: crean ele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societ ilor legate; crean ele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societ ilor n care institu ia de credit are un interes de participare. Pasive datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) fa de societ ile legate; datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societ ilor n care institu ia de credit are un interes de participare. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Activ: Elementul 1 - Casa, disponibilit i la b nci centrale - cuprinde:   numerarul aflat n casieria b ncii, bancnote i monede romne ti i str ine care au curs legal; numerar aflat n ATM-uri i ASV-uri; cecuri de c l torie cump rate i neremise spre ncasare emiten ilor; soldurile conturilor de disponibilit i la b ncile centrale i institu iile de emisiune din Romnia i/sau din rile unde institu ia de credit este implantat . Aceste solduri trebuie s fie disponibile cu u urin n orice moment. Celelalte crean e privind aceste institu ii trebuie prezentate la "Crean e asupra institu iilor de credit" (elementul 3 din Activ). Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Activ: Elementul 2 - Efecte publice i alte titluri acceptate pentru refinan are la b ncile centrale -cuprinde : certificatele de trezorerie i titlurile de crean asupra organismelor publice emise n Romnia, precum i instrumente de aceea i natur emise n str in tate, n situa iile n care sunt acceptate pentru refinan are de banca central a rii sau rilor n care este implantat institu ia de credit. Acele titluri de crean emise de organismele publice care nu ndeplinesc condi iile de mai sus, trebuie prezentate la sub-elementul 5(a) Obliga iuni i alte titluri cu venit fix emise de organisme publice din Activ.

alte titluri acceptate pentru refinan are la b nci centrale, respectiv titlurile de inute n portofoliu, care au fost achizi ionate de la institu ii de credit sau de la clientel , n cazul n care sunt acceptate, conform legisla iei na ionale, pentru refinan are de banca central a rii sau rilor n care este implantat institu ia de credit. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Activ: Elementul 3 - Crean e asupra institu iilor de credit Prin crean e asupra institu iilor de credit se n eleg toate crean ele ce rezult din tranzac ii bancare, de inute de c tre institu ia de credit care ntocme te situa iile financiare, asupra institu iilor de credit na ionale sau str ine, indiferent de destina ia acestora. Nu sunt incluse n acest element crean ele reprezentate prin obliga iuni sau orice alt titlu. Crean ele asupra entit ilor care nu ndeplinesc condi iile de mai sus vor fi prezentate la elementul 4 din Activ Crean e asupra clientelei . Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Activ: Elementul 4 - Crean e asupra clientelei Prin crean e asupra clientelei se n eleg toate elementele de activ care reprezint crean e asupra clien ilor na ionali sau str ini, al ii dect institu iile de credit, oricare ar fi denumirea lor, cu excep ia crean elor reprezentate prin obliga iuni sau orice alt titlu, care trebuie s figureze la elementul 5 din Activ Obliga iuni i alte titluri cu venit fix . Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Activ: Elementul 5 - Obliga iuni i alte titluri cu venit fix Acest post cuprinde obliga iunile i alte titluri cu venit fix negociabile, emise de institu iile de credit, de alte societ i sau de organisme publice. Totu i, obliga iunile i alte titluri cu venit fix emise de organismele publice vor fi incluse n acest post numai dac nu ndeplinesc condi iile pentru a fi prezentate la elementul 2 din Activ Efecte publice i alte titluri acceptate pentru refinan are la b ncile centrale . Sunt asimilate obliga iunilor i altor titluri cu venit fix titlurile a c ror dobnd variaz n func ie de unii parametrii determina i, cum ar fi rata dobnzii de pe pia a interbancar sau de pe pia a european . Numai obliga iunile proprii r scump rate i negociabile pot fi incluse n subelementul 5(b). Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

 

Pasiv: Elementul 1 - Datorii privind institu iile de credit Prin datorii privind institu iile de credit se n eleg toate datoriile ce rezult din tranzac ii bancare, ale institu iei de credit care ntocme te situa iile financiare, fa de institu iile de credit na ionale sau str ine, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse n acest post datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv i nici datoriile reprezentate prin obliga iuni sau orice alt titlu, care trebuie s fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Pasiv: Elementul 2 - Datorii privind clientela Datoriile privind clientela cuprind sumele datorate clientelei, alta dect institu iile de credit, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse n acest element datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv i nici datoriile reprezentate prin obliga iuni sau orice alt titlu, care trebuie s fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv. Prin depozite se n eleg exclusiv depozitele care ndeplinesc condi iile cerute n acest scop de prevederile legale n vigoare. n acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

 

Pasiv: Elementul 3 - Datorii constituite prin titluri

Acest element cuprinde att obliga iunile i datoriile pentru care au fost emise certificate negociabile, n special certificatele de depozit care sunt titluri negociabile, titlurile de pia interbancar i titlurile de crean e negociabile, obliga iunile i alte titluri cu venit fix, ct i datoriile care rezult din accept ri proprii i bilete la ordin n circula ie, cu excep ia datoriilor subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv. Prin accept ri proprii se n eleg exclusiv accept rile care sunt emise de institu ia de credit pentru propria refinan are i n care aceasta figureaz ca prim debitor (tras). Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Pasiv: Elementul 7 - Datorii subordonate n acest element se nregistreaz fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din mprumuturi subordonate, a c ror rambursare, n caz de lichidare a institu iei, nu este posibil , dect dup plata celorlal i crean ieri. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Pasiv: Elementul 8 - Capital subscris Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de denumirea lor, care, n func ie de forma juridic a institu iei respective, sunt privite, n conformitate cu legisla ia na ional , ca fiind p r i subscrise de c tre ac ionari sau asocia i.

Pasiv: Postul 10 - Rezerve Acest element cuprinde rezervele legale, rezervele pentru riscuri bancare, rezervele statutare sau contractuale i alte rezerve, cu excep ia rezervelor din reevaluare care trebuie prezentate la elementul 11 din Pasiv. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

Elemente n afara bilan ului: 1 - Datorii contingente  Acest element cuprinde toate tranzac iile prin care institu ia de credit a garantat obliga iile unei ter e p r i. n notele explicative trebuie prezentate natura i valoarea oric rui tip de angajament de garan ie, care este semnificativ n raport cu ansamblul activit ii institu iei de credit. Angajamentele reprezentnd andos ri de efecte rescontate, precum i accept rile (altele dect cele proprii) se includ la acest element. Garan iile i activele gajate cuprind toate garan iile asumate i activele date n garan ie n contul unei ter e p r i, n special cau iunile i acreditivele irevocabile. Acest element cuprinde numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros. Angajamentele revocabile nu se nregistreaz n conturile de angajamente date din afara bilan ului, dar pot fi reflectate n conturile de eviden din afara bilan ului. Prevederi referitoare la unele elemente din bilan :

 

 

Elemente n afara bilan ului: 2 - Angajamente  Acest element cuprinde toate angajamentele irevocabile care ar putea da na tere unui risc. n notele explicative trebuie prezentate natura i valoarea oric rui tip de angajament, care este semnificativ n raport cu ansamblul activit ii institu iei de credit. Angajamentele rezultate din tranzac ii de vnzare cu posibilitate de r scump rare cuprind angajamentele asumate de c tre o institu ie de credit n cadrul tranzac iilor de vnzare cu posibilitate de r scump rare, pe baza unor contracte ferme de vnzare cu posibilitate de r scump rare. Contul de profit i pierdere

Contul de profit i pierdere - cuprinde veniturile i cheltuielile exerci iului, grupate dup natura lor, precum i rezultatul exerci iului (profit sau pierdere). Veniturile = cre teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de intr ri sau cre teri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaz n cre teri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribu ii ale ac ionarilor. n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate ori de ncasat n nume propriu din activit i curente, ct i c tigurile din orice alte surse. C tigurile = cre teri ale beneficiilor economice care pot ap rea sau nu ca rezultat din activitatea curent , dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. Contul de profit i pierdere Cheltuielile = diminu ri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ie iri sau sc deri ale valorii activelor ori cre teri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora c tre ac ionari. n categoria cheltuielilor se includ valorile pl tite sau de pl tit n nume propriu din activit i curente, ct i pierderile din orice alte surse. Pierderile = reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desf ur rii activit ii curente a institu iei. Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli. Formatul contului de profit i pierdere 1. Dobnzi de primit i venituri asimilate, din care: - aferente obliga iunilor i altor titluri cu venit fix 2. Dobnzi de pl tit i cheltuieli asimilate 3. Venituri privind titlurile (a) Venituri din ac iuni i alte titluri cu venit variabil (b) Venituri din participa ii (c) Venituri din p r i n cadrul societ ilor comerciale legate 4. Venituri din comisioane 5. Cheltuieli cu comisioane 6. Profit sau pierdere net din opera iuni financiare 7. Alte venituri din exploatare 8. Cheltuieli administrative generale (a) Cheltuieli cu personalul, din care: - Salarii - Cheltuieli cu asigur rile sociale, din care: cheltuieli aferente pensiilor (b) Alte cheltuieli administrative

 

Formatul contului de profit i pierdere 9. Corec ii asupra valorii imobiliz rilor necorporale i corporale

10. Alte cheltuieli de exploatare 11. Corec ii asupra valorii crean elor i provizioanelor pentru datorii contingente i angajamente

12. Relu ri din corec ii asupra valorii crean elor i provizioanelor pentru datorii contingente i angajamente 13. Corec ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliz ri financiare, a participa iilor i a p r ilor n cadrul societ ilor comerciale legate 14. Relu ri din corec ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliz ri financiare, a participa iilor i a p r ilor n cadrul societ ilor comerciale legate 15. Rezultatul activit ii curente 16. Venituri extraordinare 17. Cheltuieli extraordinare 18. Rezultatul activit ii extraordinare 19. Impozitul pe profit 20. Alte impozite ce nu apar n elementele de mai sus 21. Rezultatul exerci iului financiar Prevederi referitoare la unele elemente din CPP:

Elementul 1 - Dobnzi de primit i venituri asimilate  Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancar , incluznd: veniturile realizate provenind din elementele nscrise la pozi iile 1-5 i 12 din Activul bilan ului, oricum ar fi calculate. Asemenea venituri trebuie s includ i veniturile generate de e alonarea discountului pentru activele achizi ionate la o valoare mai mic dect suma pl tibil la scaden , precum i pentru datoriile contractate la o valoare mai mare dect valoarea rambursabil la scaden ; veniturile rezultate din opera iunile la termen acoperite, e alonate pe durata efectiv a opera iunii i care au caracter de dobnd ; taxe i comisioane de primit, cu caracter de dobnd Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementul 2 - Dobnzi de pl tit i cheltuieli asimilate Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancar , incluznd: cheltuielile provenind din elementele nscrise la pozi iile 1-4 i 7 din Pasivul bilan ului, oricum ar fi calculate. Asemenea cheltuieli trebuie s includ i cheltuielile generate de e alonarea primei pentru activele achizi ionate la o valoare mai mare dect suma pl tibil la scaden , precum i pentru datoriile contractate la o valoare mai mic dect valoarea rambursabil la scaden ; cheltuielile rezultate din opera iunile la termen acoperite, e alonate pe durata efectiv a opera iunii i care au caracter de dobnd ; taxe i comisioane de pl tit, cu caracter de dobnd Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementul 3 - Venituri privind titlurile Acest element cuprinde dividendele i alte venituri aferente ac iunilor, participa iilor i p r ilor n societ ile legate. Venitul din ac iuni n societ i de investi ii trebuie, de asemenea, inclus la acest element. Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementele 4 - Venituri din comisioane i 5 - Cheltuieli cu comisioane i calculate n func ie de durata sau valoarea datoriei sau a angajamentului primit. i calculate n func ie de durat sau la valoarea crean ei sau a angajamentului dat.

   

  

 

Veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate ter elor p r i, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor prestate de ter e p r i, n special: comisioane pentru garan ii, administrarea creditelor n contul altor creditori i pentru tranzac iile cu titluri n contul unor ter e p r i; comisioane pentru plata opera iunilor comerciale i alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor i comisioane pentru p strarea n custodie i administrarea titlurilor; comisioane percepute pentru opera iunile de schimb i pentru vnzarea i cump rarea de monede sau metale pre ioase n contul unor ter e p r i; comisioane percepute n calitate de intermediar pentru opera iuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigur ri. Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementul 6 - Profit sau pierdere net din opera iuni financiare Acest element cuprinde: rezultatul net din tranzac ii cu titluri care nu au caracter de imobiliz ri financiare, i corec iile i relu rile din corec ii asupra valorilor acestor titluri; rezultatul net din opera iunile de schimb; rezultatul net din alte opera iuni de vnzare-cump rare care implic instrumente financiare, inclusiv metale pre ioase. Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementele 11 - Corec ii asupra valorii crean elor i provizioanelor pentru datorii contingente i angajamente i 12 - Relu ri din corec ii asupra valorii crean elor i provizioanelor pentru datorii contingente i angajamente Aceste elemente cuprind: cheltuieli pentru corec ii asupra valorii crean elor prezentate la elementele 3 i 4 din Activul bilan ului, precum i venituri din recuper ri de crean e trecute anterior pe pierderi i din relu ri din corec ii asupra valorilor respective; cheltuieli pentru corec ii asupra elementelor din afara bilan ului prezentate la elementele n afara bilan ului 1 i 2 i relu ri din corec ii asupra valorii provizioanelor constituite anterior. Corec iile de valoare pentru crean ele privind institu iile de credit, clientela, societ ile cu care institu ia de credit are o leg tur de participa ie i societ ile legate, se vor prezenta n notele la situa iile financiare n cazul n care sunt semnificative. Prevederi referitoare la unele elemente din CPP: Elementele 13 - Corec ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliz ri financiare, a participa iilor i a p r ilor n cadrul societ ilor comerciale legate i 14 - Relu ri din corec ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliz ri financiare, a participa iilor i a p r ilor n cadrul societ ilor comerciale legate Aceste elemente cuprind: cheltuieli pentru corec iile asupra valorilor elementelor 5-8 din Activ; relu ri din corec ii efectuate anterior asupra elementelor respective, n m sura n care cheltuielile i veniturile se refer la titluri nregistrate ca imobiliz ri financiare, participa ii i p r i n societ ile comerciale legate. Corec iile de valoare privind aceste valori mobiliare, participa ii i p r i n societ ile legate sunt prezentate separat n notele la situa iile financiare, n m sura n care acestea sunt semnificative. Notele explicative la situa iile financiare anuale Notele explicative

 

  

  

 

 

 

 

-se prezint sistematic -men ioneaz dac situa iile financiare anuale au fost ntocmite n conformitate cu Legea contabilit ii cuprind informa ii privind: fiecare element semnificativ din situa iile financiare anuale metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situa iile financiare anuale i metodele utilizate pentru calcularea ajust rilor de valoare. bazele de conversie utilizate pentru a exprima n moneda na ional elementele incluse n situa iile financiare anuale care sunt sau au fost ini ial exprimate n moned str in (valut )  Notele explicative cuprind informa ii privind: orice modific ri ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul modific rii asupra rezultatelor raportate ale perioadei i tendin a real a rezultatelor activit ii. Politicile contabile = principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile specifice aplicate de o institu ie de credit la ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale.  Notele explicative Exemple de politici contabile: amortizarea imobiliz rilor (alegerea metodei i a duratei de amortizare) reevaluarea imobiliz rilor corporale sau p strarea costului istoric al acestora capitalizarea dobnzii sau recunoa terea acesteia drept cheltuial alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. Nu se consider modific ri ale politicilor contabile: adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac ii care difer ca fond de evenimentele sau tranzac iile produse anterior; adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac ii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. Notele explicative

Politicile contabile trebuie elaborate astfel nct s se asigure furnizarea, prin situa iile financiare anuale, a unor informa ii care trebuie s fie:  relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor; i credibile n sensul c : reprezint fidel activele, datoriile, pozi ia financiar sunt neutre; sunt prudente; sunt complete sub toate aspectele semnificative. Notele explicative i profitul sau pierderea institu iei de credit;

cuprind informa ii privind: instrumentele financiare derivate, i anume:

a) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate: valoarea just a instrumentelor, dac o astfel de valoare poate fi determinat ; informa ii privind aria i natura instrumentelor financiare; b) pentru imobiliz rile financiare : valoarea contabil i valoarea just ;

motivele pentru care nu a fost redus valoarea contabil , inclusiv natura dovezilor pe care se ntemeiaz opinia c valoarea contabil va fi recuperat .  Notele explicative cuprind informa ii privind: obliga iile financiare viitoare ale institu iei de credit pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situa ia economic a institu iei de credit. valoarea total a oric ror angajamente care nu ndeplinesc condi iile pentru a fi recunoscute n bilan , n m sura n care aceste informa ii sunt utile pentru evaluarea pozi iei financiare. natura i scopul comercial ale angajamentelor institu iei, care nu sunt incluse n bilan , i impactul financiar al acelor angajamente asupra institu iei, atunci cnd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative i n m sura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea pozi iei financiare a institu iei.  Notele explicative cuprind informa ii privind: capitalul institu iei de credit (autorizare, valoare, num rul i valoarea nominal a ac iunilor subscrise n cursul exerci iului financiar tipul valorilor mobiliare emise i pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune i suma primit . num rul mediu de persoane angajate n cursul exerci iului financiar, defalcat pe categorii i, dac acestea nu sunt prezentate distinct n contul de profit i pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerci iului financiar.  Notele explicative cuprind informa ii privind: suma indemniza iilor acordate n exerci iul financiar membrilor organelor de administra ie, conducere i de supraveghere n virtutea responsabilit ilor acestora, precum i orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru fo tii membri ai acestor organe, indicndu-se valoarea total a angajamentelor pentru fiecare categorie. valoarea avansurilor i creditelor acordate de c tre institu ia de credit membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum i angajamentele luate n contul acestor persoane cu titlu de garan ie de orice tip. Aceste informa ii trebuie s fie furnizate n mod global pentru fiecare categorie n parte.  Notele explicative cuprind informa ii privind: m sura n care calcularea profitului sau pierderii exerci iului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale i regulile de evaluare prev zute de prezentele reglement ri, a fost efectuat n

exerci iul financiar curent sau ntr-un exerci iu financiar precedent n vederea ob inerii de facilit i fiscale. Atunci cnd influen a unei asemenea evalu ri asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativ , trebuie prezentate detalii. diferen a dintre cheltuiala cu impozitul pe profit aferent exerci iului financiar curent i exerci iilor financiare precedente i suma impozitelor r mas de plat pentru aceste exerci ii, cu condi ia ca aceast diferen s fie semnificativ pentru obliga iile fiscale viitoare.