Sunteți pe pagina 1din 4

DATA MARTIE 2011 GR DINI A: NR.

3, SECTOR 3, BUCURE TI GRUPA: MARE, PREG TITOARE PENTRU COAL EDUCATOARE: IANCU (ST NESCU) AURORA

PROIECT DIDACTIC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrat C l torie n lumea pove tilor
y Domeniul limb i comunicare (DLC) Educarea limbajului y Domeniul Estetic i Creativ (DEC) Educa ie plastic TEMA: Tr istu a cu pove ti MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic TIPUL ACTIVIT II: verificare de cuno tin e, priceperi i deprinderi

OBIECTIVE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral , de n elegere i utilizare corect a structurilor verbale orale; 2. Dezvoltarea creativit ii i expresivit ii limbajului oral ; 3. Educarea unei epxrim ri verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic .

OBIECTIVE OPERA IONALE: La sfr itul activit ii, copiii vor fi capabili:
O1 - S O2 - S O3 - S O4 - S O5 - S recunoasc fragmentul audiat din pove tile cunoscute ; plaseze personajul la povestea potrivit fac diferen a ntre personaj negativ i pozitiv ; stabileasc valoarea de adev r a unei propozi ii ; recunoasc personajul dup descrierea f cut de educatoare i dup imaginea dat .

SARCINA DIDACTIC : recunoa terea personajelor din pove tile cunoscute; numirea pove tii din care fac parte pesonajele;
stabilirea valorii de adev r a unei propozi ii.

REGULI DE JOC: to i copiii vor fi aten i pentru a rezolva sarcinile de joc n mod corect i la timp; ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghitoarea, mnuirea nemijlocit a materialelor, aplauzele, mi carea, recompensele. STRATEGII DIDACTICE:
- metode i procedee didactice: M1 conversa ia, M2 explica ia, M3 exerci iul, M4 problematizarea, M5 eticheta martor, M6 demonstra ia, M7 bingo; - mijloace de nv mnt: m1 tr istu a, m2 imagini specifice pove tilor, m3 ecusoane cu personaje din pove ti , m4 recompense (Zmb rici), m5 fragmente audio din pove ti, m6 CD, m7 ghicitori, m8 imagini personaje din pove ti.

LOCUL DESF

UR RII ACTIVIT

II: sala de prezentare

DURATA: 30 de minute FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe BIBLIOGRAFIE:


Curriculum pentru nv mntul pre colar 3 6/7 ani, MECT, 2008 Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor ntre 3 6/7 ani, MECT, 2008 Pove ti: Capra cu trei iezide Ion Creang , Ursul pclit de vulpe de Ion Creang , Scufi a Ro ie de Fra ii Grimm, Site-urile: www.didactic.ro i www.edu.ro

DEMERSUL DIDACTIC
EVENIMENTUL DIDACTIC OB OP CON INUTUL TIIN IFIC METODE I PROCEDEE MIJLOACE DE NV MNT EVALUARE

Se asigur condi iile optime desf ur rii activit ii: aerisirea s lii de grupa; preg tirea materialului didactic; plasarea organizat a pre colarilor n spa iul educa ional. 2. Captarea Se realizeaz prin tranzi ia Ursul p c lit de vulpe aten iei (cntec). Se va recunoa te din ce poveste face parte cntecul i cine este autorul pove tii. 3. Reactualizarea O1 Se recunosc personajele care fac parte din povestea cuno tin elor recunoscut . 4. Anun area Se anun n termeni accesibili tema i obiectivele temei i a activit ii. Fiind o activitate integrat , p re colarii vor fi obiectivelor mp r i i pe echipe: Piticii harnici i Eroii iste i. Se dirijeaz fiecare grup spre aria indicat din sala de grup . 5. Dirijarea Grupul de copii Piticii harnici intuie te materialul nv rii didactic pus la dispozi ie pe fiecare atelier de lucru. Se explic sarcina didactic i se ureaz Spor la lucru!. Se propune desf urarea jocului Tr istu a cu pove ti echipei Eroii iste i. Se explic sarcina i regulile jocului : - r spunsul la ghicitori se d prin ridicarea n picioare i rostirea unei onomatopee sau a unei replici specifice personajului; - deplasarea de la un punct la altul al grupei se face doar la semnalul educatoarei; - r spunsurile educatoarei sunt apreciate cu Zmb rici
1. Moment organizatoric

M1

m1 m5 m6

frontal oral individual oral frontal

M1 M2 m1 m3

M2

m1 m3

frontal

O1

O5

O2 O3 O4
6. Ob inerea performan ei

O5

7. ncheierea activit ii

Se organizeaz jocul de prob : Se audiaz fragmente din pove ti cunoscute , iar pre colarii trebuie s recunoasc titlul pove tii din care face parte fragmentul audiat. Se desf oar jocul de c tre copii. Varianta 1 Zna Pove tilor spune cte o ghicitoare pentru fiecare personaj din cele trei pove ti. Copiii recunosc n r spunsul la ghicitoare, personajul de pe ecuson i se ridic n picioare rostind numele personajului. Varianta 2 n func ie de personajul de pe ecuson, copiii se vor a eza lng imaginea din povestea c reia i apar ine personajul. Ei vor motiva alegerea i vor specifica dac personajul pe care-l reprezint este un personaj pozi tiv sau negativ. Varianta 3 Complicarea jocului Jocul p c lelilor. Pre colarii vor recunoa te varianta adev rat prin deplasarea de la un punct la altul al grupei . Se cere pre colarilor ca la semnal s plece n c utarea altui coleg care are pe foaie acela i personaj din poveste ca el. n momentul n care l-a g sit l ia de mn i ies n fa strignd Bingo. Se fac aprecieri generale i individuale asupra desf ur rii activit ii.

M6 M5

m5 m6 m4 m7 m4

frontal

oral

M5

M3 M4

m2 m4

ac ional practic

M3 M4 M7

m8 m4 m8

individual pe grupe

m4

frontal oral