Sunteți pe pagina 1din 23

Potrivit legii, semnatura electronica va trebui detinuta de toate societatile ca urmare a obtinerii certificatului digital.

Cum vor proceda insa societatile in momentul inregistrarii facturii cu kitul de semnatura electronica (certificat + token + soft semnare) pentru depunerea declaratiilor? Mai mult decat atat, in ce categorie va trebui incadrat acest kit, dat fiind faptul ca este valabil un an de zile? In acest sens, trebuie precizat ca la baza facturii ar trebui sa existe un contract, in care sa se poata verifica modalitatea de impartire a cheltuielilor, respectiv cat reprezinta KIT-ul si cat sunt serviciile propriu-zise. Se considera ca se poate inregistra KIT semnatura electronica, pe seama contului 303 "Obiecte de inventar" prin articolul contabil: % 401 " Furnizori" 303 " Obiecte de inventar 4426 " TVA deductibila" 603 " Cheltuieli cu obiectele de inventar" = 303 " Obiecte de inventar" In cazul in care se cunoaste cat reprezinta KIT-ul si cat sunt serviciile, se vor putea inregistra serviciile de utilizare pe seama contulu 626 " Cheltuili cu servicii de telecomunicatii". De regula, o achizitie de acest gen implica si utilizarea unui serviciu de utilizare pe o perioada de minim un an. In consecinta, se poate inregistra intreaga cheltuiala pe seama contului 303 " Obiecte de inventar".

*** ORDINUL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA Nr. 2.351/2011 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
ORDIN nr. 2.382 din 3 august 2011 pentru completarea unor reglementari contabile
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 8 august 2011

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 257/2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Procedura de inregistrare in contabilitate a concediilor medicale In ceea ce priveste inregistrarea in contabilitate a concediilor medicale, aceasta tine cont de mai multi factori care vor fi cunoscuti indeaproape de persoana desemnata sa tina evidenta contabilitatii. Astfel de aspecte privesc baza de calcul a diferitelor indemnizatii, precum si de inscrierile contabile aferente. Astfel, unul dintre acesti factori este reprezentat de baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, aceasta fiind determinata ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii (art.10 alin.(1) din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate). In cazul in care, in cele 6 luni din care se constituie baza de calcul, salariatul a beneficiat de concediu si indemnizatie de incapacitate temporara de munca, veniturile care se iau in calcul constau in indemnizatia de incapacitate temporara de munca (art.10 alin.(2) lit.a) din OUG 158/2005). De precizat si faptul ca, prin dispozitiile art.37 alin.(2) din Norma de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, se stabileste o exceptie de la regula determinarii bazei de calcul in situatia acordarii succesive, pentru aceeasi afectiune a concediilor medicale. Art. 12 din OUG 158/2005, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca; B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia; b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2). Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli: I. Se constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. Se va stabili, pe de o parte, numarul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS, dar si numarul zilelor lucratoare de concediu medical. Se face ulterior un total al numarului zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. In acelasi timp, se va identifica, pentru lunile respective, nivelul veniturilor. Nivelul veniturilor se constituie din veniturile salariale la care s-a calculat CCIASS pentru persoana respectiva inclusiv cele realizate la alt angajator. Totalizati veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. Mai apoi, se calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. IV. Intr-o ultima etapa, se trece la calculul indemnizatiei propriu-zise prin inmultirea mediei zilnice de la pct. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care va trebui aplicat procentul stabilit pentru tipul de concediu. In ceea ce priveste indemnizatia aferenta unui concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, se fac urmatoarele inregistrari contabile: 2

6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" = 423 "Personal ajutoare materiale datorate" (pentru partea de indemnizatie suportata de angajator) 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CCI = 423 "Personal ajutoare materiale datorate" (pentru partea de indemnizatie suportata din FNUASS CCI) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale" (pentru retinere CAS angajat) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 4372 "Contributia personalului la asigurarile sociale" (pentru retinere contributie somaj angajat) 423 "Personal ajutoare materiale datorate" = 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" (pentru retinere impozit pe venit angajat) 6451 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii la asigurarile sociale" = 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"/anal. CAS (pentru CAS datorata de angajator) 6451 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii la asigurarile sociale" = 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"/anal. CAAMBP (pentru contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator) 6452 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" = 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"/ anal. CS (pentru contributie somaj datorata de angajator) 6453 (cheltuieli privind) "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" = 4311 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CASS (pentru CASS datorata de angajator) 6453 (cheltuieli privind) "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" = 4311 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"/anal. CCI (pentru CCI datorata de angajator) 6452 (cheltuieli privind) "Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" = 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"/anal. CG (pentru contributie fond garantare creante salariale datorata de angajator)
Studiu de caz: Identificarea si calculul contributiilor in cazul unui concediu medical initial si in continuare
Contributiile aferente concediului medical initial si in continuare sunt reglementate de art. 12 din OUG 158/2005. In consecinta, pentru cod 01, vor trebui identificate si exemplificate in ceea ce priveste metoda de calcul, acele contributii care se platesc in cazul unui concediu medical initial si in continuare pentru codul mentionat. Legea prevede situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, caz in care durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din OUG 158/2005. In concret, art. 12 din OUG 158/2005, prevede ca indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca; B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia sau incepand cu prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2). Prin urmare, in ceea ce priveste concediul medical ce se acorda in continuarea celui initial, calculul se va face similar cazului in care ar fi existat doar un singur certificat de concediu medical. Cele doua certificate se analizeaza cumulat, primele 5 zile calendaristice fiind suportate de catre angajator din fondul de salarii iar urmatoarele din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Indemnizatiile aferente concediilor medicale se vor calcula dupa urmatoarele reguli: I. In primul rand, se constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. Se va stabili apoi, pe de o parte, numarul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS, dar si numarul zilelor lucratoare de concediu medical. Ulterior, se calculeaza totalul numarului de zile identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. In acelasi timp, se identifica pentru lunile respective, nivelul veniturilor. Nivelul veniturilor se constituie din veniturile salariale la care s-a calculat CCIASS pentru persoana respectiva inclusiv cele realizate la alt angajator. Se vor totaliza veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. Mai departe, se va face un calcul al mediei zilnice a veniturilor prin impartirea totalului veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. IV. Intr-o ultima etapa, se realizeaza calculul indemnizatiei propriu-zise prin inmultirea mediei zilnice de la punctul III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care aplicati procentul stabilit pentru tipul de concediu (0,75% in cazul bolilor cu cod indemnizatie 01). In ceea ce priveste contributiile sociale datorate, printre acestea se regaseste si cntributia individuala de asigurari sociala si cea a angajatorului. In acest caz, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale si a angajatorului datorata asupra indemnizatiei de incapacitate temporara de munca, indiferent din ce fond se suporta, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, consta in suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. In cazul contributiei de asigurari de sanatate, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din fondurile angajatorului intra in baza de calcul asupra careia angajatorul datoreaza contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate potrivit dispozitiilor art.296 indice 5 alin.(2) din Codul fiscal . Contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca suportata din Fondul national unic pentru asigurari de sanatate in baza art.44 din OUG 158/2005.

Pentru indemnizatia de incapacitate temporara de munca suportata de unitate se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. 296 alin.(4) din Codul fiscal . Baza lunara de calcul o constiuie indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca. Cota de contributii individuale de asigurari pentru somaj este de 0,25%, iar cea a angajatorului este de 0,25% -cote care se aplica la indemnizatia pentru incapacitate de munca suportata din fondul de salarii. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca potrivit art. 296 indice 5 alin. 5 din Codul fiscal . Baza de calcul o constituie salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. In ultimul rand, contributia pentru concedii si indemnizatii in procent de 0,85% se datoreaza numai pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale angajatorului. Baza de calcul o constituie sumele platite cu titlu de indemnizatie de incapacitate temporara de munca.

Studiu de caz: Acordarea concediului medical dupa CCC si calculul indemnizatiei


Care va fi procedura de determinare a bazei de calcul in cazul indemnizatiei de asigurari sociale pentru care are un certificat medical boala obisnuita din prima zi de incetare a suspendarii contractului de munca pentru crestere copil? Ce prevederi ar trebui angajatorul sa respecte astfel incat sa nu fie savarsit niciun abuz? Baza de calcul a indemnizatiei de incapacitate temporara de munca se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. In situatia in care, in cele 6 luni din care se constituie baza de calcul, salariata a beneficiat de concediu si indemnizatie de incapacitate temporara de munca, veniturile care se iau in considerare constau, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din OUG 158/2005, in indemnizatia lunara pentru cresterea copilului. In consecinta, in situatia expusa, in baza de calcul a indemnizatiei de incapacitate temporara de munca intra veniturile realizate in ultimile 6 luni anterioare acordarii concediului medical constand in indemnizatia pentru cresterea copilului. In vederea stabilirii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca solicitati salariatei sa va prezinte o adeverinta din care sa rezulte cuantumul lunar al indemnizatiei pe ultimile 6 luni anterioare concediului medical eliberata de agentia teritoriala pentru prestatii sociale.

Studiu de caz: Suspendarea CIM in cazul concediului medical


Suspendarea contractului individual de munca poate interveni in mai multe situatii, reglementate strict de lege pentru a fi evitate posibilele abuzuri din partea angajatorului, dar si din partea salariatilor. In cazul unui concediu medical pe o perioada de doua luni, va trebui angajatorul sa suspende contractul individual de munca al salariatului respectiv care va aduce la sfarsitul lunii dovada concediului medical? In acest sens, legea prevede ca suspendarea contractului individual de munca (CIM) poate interveni: - de drept, - prin acordul partilor sau - prin actul unilateral al uneia dintre parti. Pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca, contractul individual de munca se suspenda de drept, conform art. 50 din Codul muncii. Suspendarea de drept intervine in virtutea legii, independent de vointa angajatorului sau a salariatului. Astfel, in cazul incapacitatii temporare de munca, angajatorul nu dispune suspendarea ci poate cel mult sa constate printr-un inscris ca a intervenit o cauza de suspendare a contractului individual de munca (CIM). Codul muncii nu cuprinde dispozitii de procedura cu privire la suspendarea contractului individual de munca. In unele cazuri este util ca angajatorul sa emita o decizie prin care, dupa caz, sa dispuna suspendarea sau sa constate existenta unei cauze de suspendare. In consecinta, o astfel de decizie constituie temeiul inscrierilor in registrul de evindenta a salariatilor avand in vedere faptul ca, incepand cu data de 1 august 2011 perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca se inscriu in acest registru. Insa, cauzele de suspendare in baza certificatelor medicale sunt exceptate de la obligatia inscrierilor in registrul de evidenta a salariatilor. De aceea, angajatorul nu are de ce sa emita o hotarare prin care sa constate suspendarea contractului individual de munca, incapacitatea temporara de munca fiind dovedita cu certificatul medical eliberat de medic.

Cum puteti verifica salariatul aflat in concediul medical


Ca urmare a modificarii intervenite prin OUG 36/2010, salariatul poate fi verificat daca se afla la domiciliu pe parcursul concediului medical. Verificarea prezentei salariatilor in concediu medical la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei. Plata indemnizatiei inceteaza daca salariatul refuza aceasta verificare sau nu poate fi gasit la adresa indicata. In acest sens, salariatul va semna o declaratie pe propria raspundere. Potrivit Ordinului nr. 627/2010 , pentru aprobare Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial nr. 512 din de 22 iulie 2010, platitorii de indemnizatii pot sesiza casa de asigurari de sanatate referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical numai pentru angajatii sau asiguratii proprii. Sesizarea se adreseaza casei de asigurari de sanatate cu care medicul are incheiata conventie pentru eliberarea certificatelor de concediu medical si va cuprinde obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuala a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmeaza a fi controlate, istoricul acordarii de concedii medicale angajatului in cauza, mentionarea realizarii stagiului de cotizare. Sesizarile anonime sau cele care nu cuprind datele si documentele precizate nu se iau in considerare si se claseaza.

Salarizare 2011: care NU sunt avantajele impozitate la nivelul salariatului


Conform legii, Nu sunt considerate avantaje si nu sunt impozitate la nivelul salariatului: contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport in comun pentru angajatii a caror activitate presupune deplasarea frecventa in interiorul localitatii; folosinta autovehiculului din patrimoniul societatii in interes de serviciu si pentru transportul la si de la domiciliu la locul de munca; reducerile de preturi practicate in scopul vanzarii, de care pot beneficia clientii persoane fizice; diferentele de tarif la cazare in locatiile reprezentand amenajari recreative si sportive din dotarea ministerelor de care beneficiaza personalul propriu, conform legii; costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, precum si utilizarea autoturismului de serviciu pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator; contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii; contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienicosanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare; folosinta locuintei sau contravaloarea chiriei, acordata in cazul in care, prin repartitia de serviciu, numire potrivit legii sau specificitatii activitatii, se asigura salariatilor o resedinta in localitatea sau incinta unde se afla locul de munca si care presupune prezenta permanenta in acel loc; contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pe participant; costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu; primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori, incheiate si suportate de societatea comerciala pentru care desfasoara activitatea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii.

Contributii sociale. Care este baza de calcul ( partea I )

Noutate Baza de calcul la care se aplica contributiile sociale a fost reglementata prin Codul fiscal. Care este baza de calcul pentru plata contributiilor sociale individuale? Dar pentru contributiile datorate de angajatori sau persoanele asimilate angajatorului? Care este baza de calcul in cazul persoanelor ce realizeaza venituri de natura profesionala? 1. Baza de calcul al contributiilor sociale individuale in cazul salariatilor si celor asimilati (raport de serviciu, statut special, venituri asimilate salariilor) 1.1. Reguli Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, care include: a) veniturile din salarii. in situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile; b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica; c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial; d) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personaluluimilitar; e) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; f) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat; g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori; h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite; i) indemnizatia lunara a asociatului unic; j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor; k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie; l) indemnizatiile lunare platite de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca; m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat; o) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. Atentie In situatia in care totalul veniturilor este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului. Important Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei. Cinci salarii medii brute pe economie reprezinta 10.110 lei, ceea ce nseamna ca baza de calcul a contributiilor individuale de asigurari sociale este de maximum 10.110 lei pe luna.

Contributiile sociale - baza de calcul

Contributii individuale (16,5%): - la bugetul asigurarilor sociale de stat (CAS) - 10,5% - la bugetul FNUASS (CASS) - 5,5% - la bugetul asigurarilor pentru somaj (BAS) - 0,5% Contributii datorate de angajator (28%) - la bugetul asigurarilor sociale de stat (CAS) - 20,8%* - la bugetul FNUASS (CASS) - 5,2% - pt concedii si indemnizatii de asig. soc. de sanatate (CCI) - 0,85% - la bugetul asigurarilor pentru somaj (BAS) - 0,5% - pt. accidente de munca si boli profesionale (CAMBP) - 0,4%** - la Fondul de garant. pt plata creant. salariale (CFGCS) - 0,25% * Cota valabila pentru conditii normale de munca. Pentru conditii deosebite cota este de 25,8%, iar pt conditii speciale cota este de 30,8%. **Cota conventional aleasa. Cota aplicabila este intre 0,15% si 0,85% diferentiata in functie de clasa de risc Baza legala: Art. 2 alin. 2 si art. 29618 din Codul Fiscal CONTRIBUABILI * persoanele fizice rezidente si nerezidente pe perioada in care obtin venituri: - din desfasurarea unor activitati dependente in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special - din indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si concedii medicale - asimilate salariilor prevazute la art. 55 alin.2 Obs: Pentru persoanele fizice nerezidente trebuie respectate prevederile instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte - angajatorii si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente - orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor - persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala potrivit art. III din OUG58/2010 - institutiile publice care calculeaza, retin, platesc contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului (ANOFM,CNPAS,etc) - pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei Baza legala: Art. 2963 din Codul Fiscal si pct 1,2,3 din norme BAZA DE CALCUL REGULI GENERALE Este diferentiata pe categoriile de contribuabili enumerate la art. 2963. Pentru prima categorie: persoanele fizice rezidente si nerezidente care realizeaza activitati dependente include, printre altele: - veniturile din salarii. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. - remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale - sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului, cenzorii; - indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor Baza legala: Art. 2964 din Codul Fiscal si pct. 4,5 din norme - sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile - indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta - indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice - orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii (atentie pct. 68 din normele de la Titlul III) Plafon pentru CAS individuala egal cu 5 ori castigul salarial mediu brut. Pentru 2011, plafonul este de 10.110 lei (5*2022 lei). Limita acestui plafon se calculeaza pe fiecare loc de realizare a venitului Baza legala: Art. 2964 din Codul Fiscal si pct. 6,7 si 8 din norme Pentru a doua si a treia categorie: angajatorii si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, regulile sunt aceleasi. CAS: - baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de prima categorie de contribuabili. - este plafonata la o suma egala cu numarul asiguratilor x 5 x castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, la societatile care au mai multe tipuri de conditii de munca, baza de calcul, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca. Procedura aplicata este prevazuta in Norme Baza legala: Art. 296 5din Codul Fiscal si pct. 10 din norme Pentru a doua si a treia categorie: angajatorii si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor , regulile sunt aceleasi. CASS: - baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de prima categorie de contribuabili, inclusiv idemnizatiile de concediu medical suportata de angajator. CCI: - baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de prima categorie de contribuabili. - este plafonata la o suma egala cu numarul asiguratilor x 12 x salariul minim brut. Salariul minim la 01.01.2011 - este de 670 lei BAS: - baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de prima categorie de contribuabili, asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a BAS individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj Baza legala: Art. 2965 din Codul Fiscal si pct. 12,13 din norme Pentru a doua si a treia categorie: angajatorii si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, regulile sunt aceleasi. CFGCS: - baza lunara de calcul reprezinta suma castigurilor brute, realizate DOAR de salariatii incadrati cu contract individual de munca, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul CAMBP: - baza lunara de calcul reprezinta - suma castigurilor brute realizate lunar de prima categorie de contribuabili, respectiv - salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala Baza legala: Art. 2965 din Codul Fiscal si pct. 14,15 din norme

Regula comuna pentru primele trei categorii de contribuabili Baza lunara de calcul al CAS este diferita de castigul brut realizat pe perioada in care persoana beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala In acest caz, baza va fi egala cu 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical Baza legala: Art. 29611 din Codul Fiscal Pentru a patra categorie: persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala: - Baza de calcul a CAS individuala si pentru BAS individuala este cea stabilita potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, modificata prin OUG. 82/2010 - Plafon pentru CAS individuala si pentru BAS individuala egal cu de 5 ori castigul salarial mediu brut. Spre deosebire, de prima categorie de contribuabili, plafonul se aplica asupra tuturor veniturilor profesionale, indiferent de locul de realizare a venitului. Nu se aplica la data retinerii, ci prin cerere de restituire depusa la CNPAS si ANOFM de catre beneficiar Baza legala: Art. 29614 din Codul Fiscal coroborat cu OUG 58/2010

10

Concediu crestere copil. Stat de plata si declaratii lunare


Intrebare: In cazul unei salariate cu un contract suspendat pentru concediu crestere copil pana la implinirea vartei de 2 ani, va rog sa imi spuneti cum trebuie procedat in privinta pontajelor lunare, statelor de plata si a declaratiilor pentru somaj, CAS si sanatate? Se considera in continuare angajata si se trece pe 0? Sau se elimina de tot din aceste evidente? Raspuns: Contractul individual de munca se suspenda, potrivit art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, din initiativa salariatului pentru concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului prevazute de O.U.G. nr. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si de asemenea constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de O.U.G. nr. 158/2005, probata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 (art. 18 din O.U.G. nr. 148/2005). Astfel, potrivit dispozitiilor Ordinului nr. 405/2004 cu privire la Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, la completarea declaratiei exista rubrica in care pot fi mentionate numarul orelor suspendare in luna. In concluzie, pe perioada in care salariata se afla in concediu pentru cresterea copilului aceasta va fi mentionata in declaratiile angajatorului cu CIM suspendat si venituri zero. Insa, cu privire la completarea registrului general de evidenta a salariatilor programul REVISAL nu permite inregistrarea suspendarii contractelor individuale de munca, astfel incat in REVISAL nu va fi mentionata suspendarea contractului individual de munca pentru cresterea copilului. Potrivit art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP); b) data angajarii; c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; d) tipul contractului individual de munca; e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca. Astfel, numai aceste elemente si modificarea lor se inregistreaza in REVISAL

Concediul pentru cresterea copilului: Reglementari in vigoare

Concediul pentru cresterea copilului este reglementat prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 7/2007, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008 si prin Legea nr. 239/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 403 din 15 iunie 2009; - Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 704 din 17 august 2006, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1.682/2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 872 din 23 decembrie 2008 si Hotararea Guvernului nr. 1.016/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 655 din 2 octombrie 2009;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010. Concediul pentru cresterea copilului se acorda: pana la implinirea varstei de un an; pana la implinirea varstei de 2 ani; pana la implinirea varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. Concediul pentru cresterea copilului reprezinta unul dintre cazurile de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului si are ca efecte intreruperea temporara a prestarii muncii si implicit a platii salariului de catre angajator (art. 51 lit. a) din Codul muncii). In perioada acordarii concediului pentru cresterea copilului, salariatul nu poate fi concediat, beneficiind atat de prevederile art. 60 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, cat si de dispozitiile art. 25 din O.U.G. nr. 111/2010. Masura concedierii va putea fi dispusa insa in cazul reorganizarii judiciare si a falimentului. Durata de acordare a acestui drept constituie perioada asimilata stagiului de cotizare util in vederea obtinerii dreptului la pensie. Pana la data la care copilul implineste varsta ceruta de lege, parintele poate reveni oricand in activitate si poate reintra oricand in concediu.

11

Raspuns de la ANAF: Bonul fiscal si inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor?

Avand in vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, mai sunt in vigoare prevederile OMFP nr.293/2006 si OMFP nr.1714/2005?In ce conditii bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt documente care stau la baza inregistrarii in contabilitate a cheltuielilor? Raspuns Prin Hotararea Guvernului nr.105/2009 au fost abrogate prevederile Hotararii Guvernului nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, precum si toate ordinele ministrului economiei si finantelor care au fost emise avand ca temei legal hotararea mentionata. In aceste conditii au fost abrogate si prevederile O.M.F.P. nr.293/2006 pentru modificarea O.M.F.P. nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997. In conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare si trebuie sa cuprinda elementele principale prevazute la pct.2 din Anexa nr.1 la O.M.E.F. nr.3512/2008. Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale in baza O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt documente care atesta efectuarea platii si se anexeaza la registrul de casa. Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a cheltuielilor efectuate de o entitate si achitate pe baza de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua daca: a) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal; sau b) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate, fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aproba efectuarea acestor cheltuieli. In cazul achizitionarii carburantilor auto pe baza de bon fiscal, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, aceste bonuri pot fi utilizate ca documente justificative care stau la baza inregistrarii cheltuielilor in contabilitate, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. Baza legala Legea nr 82 / 1991 articolul art.6 alin.(1) si art.10 alin. (4) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512 / 2008 articolul pct. 2 din Anexa nr. 1 Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul articolul 1 alin. (1) si (2) Legea nr 571 / 2003 articolul art.155 alin. (7)

12

Perioade asimilate in sistemul de pensii


Intrebare: Un salariat care in perioada 1973 - 1975 a desfasurat activitate intr-o unitate economica gen cooperativa mestesugarilor - ucenicie la locul de munca, fara plata contributiilor la pensie, poate fi considerata perioada asimilata, in limitele prevederilor actualei Legi nr. 263/2010 ? Raspuns: Perioadele asimilate sunt perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii conform art. 49 alin. (1) din Legea 263/2010 , respectiv perioadele in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate; b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma; c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat; d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii; e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale; f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani; g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar. Astfel, situatia prezentata nu se regaseste printre perioadele asimilate prevazute de Legea 263/2010.

13

Achizitia, darea in consum si recuperarea pieselor obtinute din dezmembrarea obiectelor de inventar
- achizitionarea obiectelor de inventar achitate dintr-un avans de trezorerie: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 542 Avansuri de trezorerie 800 lei 4426 TVA deductibila = 542 Avansuri de trezorerie 192 lei - cheltuieli de transport achitate in numerar: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 5311 Casa in lei 20 lei 4426 TVA deductibila = 5311 Casa in lei 5 lei - costul de achizitie unitar al unui aparat de masura: 820 : 10 = 82 - darea in folosinta a aparatelor de masura: 82 x 4 603 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 328 lei - evidenta extracontabila a aparatelor de masura casate: 8039 Stocuri de natura obiectelor de inventar 328 lei

- scoaterea din evidenta extracontabila a aparatelor de masura casate: 8039 Stocuri de natura obiectelor de inventar 328 lei - recuperarea pieselor de schimb din procesul de dezmembrare: 3024 Piese de schimb = 7588 Alte venituri din exploatare 30 lei

14

Valorificare deseuri rezultate in urma casarii

Intrebare: Ce se intampla in situatia in care se valorifica deseurile rezultate in urma casarii (fier vechi) in valoare de 1.000 lei? Potrivit Legii nr. 73/2000, privind Fondul de mediu publicata in M. Of. nr. 207/11.05.2000 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 publicata in M. Of nr. 193/30.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori autorizati, care au obligatia sa le vireze la Administratia Fondului pentru mediu pana la data de 25 ale lunii urmatoare, data pana la care trebuie depusa si o declaratie privind fondul de mediu. Taxare inversa deseuri se aplica in conformitate cu art. 160 alin. 2 din Codul fiscal care prevede: Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt: a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare". Conform O.U.G. nr. 16/200 (r), in categoria deseurilor la care se aplica taxare inversa intra: Art. 2. - (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevazute in anexa 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. (2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevazute in anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotarare a Guvernului. ANEXA 1 GRUPE de deseuri industriale reciclabile Deseuri metalice feroase Deseuri metalice neferoase Deseuri de hartii-cartoane Deseuri de sticla (sparturi de sticla) Deseuri de mase plastice Deseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate) Deseuri textile Vanzarea deseurilor catre unitati de colectare si evidentierea in factura a fondului de mediu operatiunile de valorificare pentru deseuri sunt: Pe factura se mentioneaza taxare inversa (in venitul facturat este inclusa si valoarea taxei de mediu de 3%: 4111 Clienti = 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 1.000 lei (valoarea deseurilor vandute + fondul de mediu) Incasarea facturii, mai putin a cotei din veniturile realizate de unitatea detinatoare reprezentand suma necesara constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenta dintre valoarea totala a facturii si cota retinuta prin stopaj la sursa de catre unitatea colectoare/valorificatoare se inregistreaza la cheltuieli: % = 4111 Clienti 1.000 lei (valoarea deseurilor vandute + fondul de mediu) 5121 Conturi la banci in lei 970 lei 635 Cheltuieli cu alte impozite, 30 lei taxe si varsaminte asimilate

15

Stimulentul de insertie acordat potrivit OUG 148/2005


Intrebare: Avem o angajata care se afla in concediu crestere copil pana la 2 ani din data de 01.10.2010 pana la data de 29.06.2012 1.Daca renunta la perioada suspendata si revine la lucru din luna iunie 2011 beneficiaza de la stat de prima si cum se acorda aceasta? 2.Daca exista reglementat si ce conditii trebuiesc indeplinite pentru a beneficia de prima de la stat femeile care au nascut inainte de 2011 si se reintorc la munca renuntand la perioada suspendata. Raspuns: Legislatia aplicabila este OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare si nu OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, potrivit art. 3 din OUG 148/2005 persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent in cuantum lunar de 100 lei. Prin urmare, daca salariata renunta la dreptul la concediul si indemnizatie crestere copil va beneficia lunar de un stimulent in cuantum de 100 de lei pana la implinirea copilului a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Potrivit art. 11 din normele metodologice de aplicare a OUG 148/2005, aprobate prin HG 1682/2008 , pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de OUG 148/2005. Astfel, potrivit art. 6 si urmatoarele din OUG 148/2005 concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006. Se ia in calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta indeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006. Durata de acordare a concediului se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drep. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei; c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz: a) actul de identitate al solicitantului; b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie; c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz; d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1; e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a); f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b); g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta; h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice; i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2; j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3; k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2); k1) dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea; l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de OUG 148/2005, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale. Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv. Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Drepturile prevazute de OUG 148/2005, reprezentand indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza: a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data; b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente; c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c). Plata alocatiei de stat pentru copii se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul. Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda. Plata drepturilor prevazute de OUG 148/2005 inceteaza cu ziua urmatoare celei in care: a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului. Plata drepturilor prevazute de OUG 148/2005 se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care: a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie; d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament; e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata; g) beneficiarul a decedat. h) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare. Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale. Plata stimulentului se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare. Reluarea platii drepturilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care se depune cererea. Reluarea platii drepturilor suspendate se face incepand cu data depunerii cererii. Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG 148/2005 este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia. In concluzie, potrivit art. 11 din normele metodologice de aplicare a OUG 148/2005, pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.

16

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta. Stimulentul se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de dovada platilor anticipate ale impozitului ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta a reluat activitatea profesionala si realizeaza venituri. La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6 (mentionate mai sus), precum si de alte documente justificative. In cazul persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, care solicita dreptul la stimulent, se iau in considerare si actele doveditoare depuse in vederea solicitarii indemnizatiei.

17

Mentiuni importante in ceea ce priveste obtinerea si inregistrarea certificatului digital In ceea ce priveste obligatiile lunii iulie scadente in data de 25 august, contribuabilii pot depune numai online Declaratia 112 privind plata contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta angajatilor asigurati. Astfel, in ceea ce priveste obtinerea certificatului digital calificat pentru semnatura electronica, vor fi urmate mai multe etape. Acest certificat poate fi obtinut de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Lista acestor furnizori se gaseste pe website-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, www.mcsi.ro, sectiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare, sau pe website-ul ANAF, sectiunea Declaratii electronice, categoria Informatii depunere declaratii. In ceea ce priveste transmiterea datelor si pentru siguranta adecvata a acestei proceduri, certificatul digital calificat va fi confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarca in calculatorul de pe care se vor transmite declaratiile documentul de confirmare de pe website-ul Agentiei Natioanle de Administrare Fiscala (ANAF). Documentul de confirmare va fi in continuare inregistrat pe pagina oficiala ANAF prin accesarea meniului Depunere declaratii, modulul inregistrare certificate calificate. Dupa transmiterea documentului, vor fi completate datele solicitate: codul unic de identificare al contribuabilului (adica operatorul economic pentru care veti transmite declaratiile fiscale), denumirea contribuabilului, precum si adresa contribuabilului. Dupa completarea acestor date se tasteaza butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afisa, formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", completat cu datele pe care le-ati introdus anterior. Pentru tiparirea acestui formular se apasa butonul Tipareste cererea. Cei care doresc sa depuna declaratii fiscale pentru mai multi contribuabili, vor accesa "Continua cu inregistrarea unui alt CUI" si se va relua procedura standard. In ceea ce priveste obligatiile declarative aferente acestei perioade, contribuabilii trebuie sa aiba in vedere ca, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie a.c., formularul 112 "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" va fi depus numai prin mijloace electronice de depunere la distanta. Astfel, formularul 112 va fi depus on-line pana joi, 25 august a.c., inclusiv. Deoarece procedura de obtinere a certificatului digital calificat necesita parcurgerea mai multor etape, invitam contribuabilii sa urgenteze acest demers. Ulterior obtinerii formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line", contribuabilii vor depune la orice unitate fiscala din subordinea ANAF: - formularul 150 listat, semnat si stampilat de contribuabilul pentru care se depun declaratiile fiscale; - documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si copie;documentul in original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatii comerciale); - documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil, in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat. Dupa depunerea documentatiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail mentionata in formularul 150 pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line". Ultima etapa consta in accesarea site-ului ANAF, sectiunea Declaratii electronice, categoria Descarcare declaratii, parcurgand etapele prezentate in ghidul Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor on-line, publicat pe website. 18

O noua contraventie prevazuta de Legea contabilitatii 2011! Amenzi de pana la 4.000 lei in cazul lipsei politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie!

Odata cu aprobarea Legii contabilitatii 2011, pe lista de lucru a fiecarui contabil s-a adaugat o noua responsabilitate - intocmirea politicilor contabile! Acum Va Iata puteti CD-ul CD-ului Prevederi politicilor de generale financiare si indeplini Complet si cu Politici proceduri si bine proceduri privind si contabile prestarile privind de aceasta prestarile servicii sarcina. servicii! Complet: contabile politici ulterioare contabile ulterioare financiare companiei contabile companiei

oferim Cuprinsul

Ghid

de Ghid

Politici

contabile

1) Importanta Mod Principii Politici Situatiile Auditul 2) Prezentarea

contabile stabilire

generale definitii, a utilizarea impactul Controlul

privind obligativitate politicilor corectarea contabile in privind

legala si erorilor

politicile privind modificari si

aceste

privind si

estimarilor, politicilor intern

asupra cadrul politicile a

evenimente situatiilor

Prevederi

particulare generala

Modalitati de evaluare a elementelor Documente financiar-contabile 3) Politici contabile pentru elemente principale Imobilizari necorporale, corporale si financiare Stocuri Creante Datorii Disponibilitati si investitii pe termen scurt Provizioane Capitaluri proprii Venituri Costuri

19

Studiu de caz: Inregistrarile contabile in cazul unei popriri pe salariu


Reglementarile in cazul unei instiintari de infiintare a unei popriri executorii pentru un salariat obliga societatea sa retina o parte din veniturile celui in cauza. Astfel, orice societate care intampina o situatie similara trebuie sa cunoasca modalitatea de inregistrare in contabilitate a operatiunilor, de la infiintarea popririi si pana la plata acesteia. Potrivit dispozitiilor art.149 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi numai in conditiile prevazute de Codul de procedura civila. Codul de procedura civila stabileste la art. 409 ca salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite: a) pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii; b) pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. In situatia in care exista mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel. Deoarece in situatia data ca exemplu, sumele nu sunt datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, retinerile lunare vor fi pana la 1/3 din venitul lunar net. Trebuie mentionat ca evidenta popririlor din salarii se tine extracontabil. Din punct de vedere contabil evidenta retinerilor si popririlor din salarii, datorate tertilor se tine cu ajutorul contului 427 - "Retineri din salarii datorate tertilor". Inregistrari contabile: 1. Retinerea sumelor: 421 = 427 - 13 lei "Personal - salarii datorate" datorate tertilor"

"Retineri din salarii"

2. Virarea sumelor: 427 = 5121 - 13 lei "Retineri din salarii datorate tertilor" "Conturi la banci in lei"

20

Studiu de caz: Stabilirea salariului si coeficientii de ierarhizare in 2011


In prezent, Codul muncii nu mai include dispozitii care privesc limitele minime si maxime ale sporului de vechime. De ce dispozitii ar trebui sa tina cont angajatorul pentru a stabili salariul? Ce prevederi actuale, de tipul grilelor de salarizare in functii de categorii, impun calculul salariului de baza care ar trebui efectuat de catre angajator? In mod general, sporurile salariale cuvenite angajatilor pot fi stabilite de Codul muncii, de legi speciale, de contractele colective de munca aplicabile, de regulamente interne, de contractele individuale de munca. Sporul de vechime a fost reglementat prin contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010. Astfel, drepturile stabilite prin contractul colectiv de munca, cum este cazul sporului de vechime, reprezinta minimul de la care se porneste negocierea contractului individual de munca. Legislatia muncii nu reglementeaza sporul de vechime. In perioada 2007-2010 sporul de vechime a fost reglementat de art. 41 alin. (3) lit. d) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010 potrivit caruia sporurile minime pentru vechime in munca sunt de minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza. Astfel, contractul colectiv de munca la nivel national a stabilit o limita minima si o limita maxima a sporului de vechime. Contractele colective de munca incheiate la nivel de ramura si la nivel de unitate nu puteau stabili un spor de vehime mai mic de 5% din salariu de baza. Temeiul includerii sporurilor in salariul de baza l-a reprezentatat contractul colectiv de munca si nu legea, contract care isi produce efectele juridice numai pe durata existentei acestuia. Astfel, includerea sporurilor in salariul de baza a reprezentat o posibilitate stabilita prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/2006 din 29/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 29/01/2007. Potrivit dispozitiilor at. 242 lit. c) din Codul muncii, republicat, regulamentul intern cuprinde si dispozitii privind drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor. Sporurile salariale sunt drepturi ale salariatilor, prin urmare vor fi prevazute si in cuprinsul regulamentului intern. Legiuitorul stabileste de multe ori un cuantum minim al sporurilor, ramanand de stabilit de catre partile CIM sau reprezentantii partilor semnatari ai CCM (in eventualitatea existentei acestuia), cu respectarea minimului legal, cuantumul fix al sporului respectiv. In consecinta, chiar daca sporurile salariale sunt inscrise in CIM, fiind drepturi ale salariatilor, acestea vor fi incluse si in Regulamentul intern. De asemenea, contractul colectiv de munca unic la nivel national a reglementat si diferentierea in ceea ce priveste coeficientii de ierarhizare a salariilor, fiind facuta o diferentiere salariala in functie de pregatirea profesionala. Acesti coeficienti de ierarhizare, care s-au aplicat tuturor unitatilor din tara, unitati care nu aveau obligatia negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, pot fi stabiliti la nivel de angajator, prin dispozitie interna in asa fel incat salariatul nou angajat sa nu aiba un venit sub nivelul venitului salariatului compa

21

Anunt MFP: cele doua conturi in care puteti achita prin utilizarea formularului 112
terul Finantelor reaminteste faptul ca declaratia unica privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular D112) poate fi depusa incepand cu data de 7 februarie. Termenul limita este 25 februarie pentru obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2011. Exista insa o perioada tranzitorie, pana la 1 iulie 2011, in care declara ia poate fi depus si in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal competent sau la unul dintre ghiseele acreditate de Ministerul Finantelor Publice. Obligatiile fiscale declarate de contribuabili prin utilizarea formularului 112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1397/2010, se achita prin utilizarea a doua ordine de plata pentru trezoreria statului, dupa cum urmeaza: A. Prin virarea in contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", a impozitelor pe venit prevazute in Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 1397/2010, la urmatoarele pozitii: 1 Impozitul pe veniturile din salarii; 27 Impozit pe veniturile din pensii; 28 Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 29 Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. B. Prin virarea in contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire, a celorlalte obligatii fiscale reprezentand contributii sociale prevazute in Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 1397/2010

22

Calitatea de asigurat se poate verifica si electronic

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 54 din data de 21 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007. Modificarile se refera la urmatoarele aspecte: Se mentin prevederile care stabilesc ca, pana la obtinerea adeverintei eliberate de CAS, categoriile de persoane prevazute in ordin pot face dovada calitatii de asigurat pe baza documentelor justificative la care se face referire in aceste prevederi, insa se introduce si modalitatea accesarii de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS. Categoriile de persoane mentionate in ordin sunt: - copii in varsta de pana la 18 ani; - persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; - persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj; - persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii; - persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001; - pensionarii; - personalul monahal al cultelor recunoscute. Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul CNP din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online In cazul in care persoana care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogarii aplicatiei electronice, apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat fie cu documentele jusitificative prevazute in ordin, fie cu adeverinta de asigurat. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.

23